gyáregységbõl, s ekkor 250 fõre fogyatkozott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "gyáregységbõl, s ekkor 250 fõre fogyatkozott"

Átírás

1 Vasvári Újság Vasvár, július 14. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Styl-szerû sajtótájékoztató Tiltakozás a gyárbezárás ellen Németh Zsolt és Bebes István országgyûlési képviselõk június 27-én pénteken délután sajtótájékoztatót tartottak Szombathelyen, a Styl Rt. Puskás Tivadar úti gyárának bejárata elõtt. Odabenn folyt a termelés, néha-néha egy-egy dolgozó jött kifelé a gyárkapun, a portaszolgálat meg akkurátusan ellenõrizte õket. Odakinn dübörgött a délutáni forgalom, amikor a két országgyûlési képviselõ, Vasvár és Körmend városok polgármesterei elkezdték sajtótájékoztatójukat. A Styl felirat alatt, Styl öltönyben tartjuk sajtótájékoztatónkat kezdte mondandóját Németh Zsolt országgyûlési képviselõ, Vasvár város polgármestere, majd Bebes kollégájával együtt megmutatták öltönyük márkajelzését. Németh Zsolt így folytatta: Mi nem most vettük ezeket az öltönyöket, hanem évek óta viseljük azért, mert lokálpatriótáknak tartjuk magunkat képviselõként és polgármesterként is. Mi büszkék voltunk erre a termékre, erre a gyárra. Most ettõl akarnak bennünket megfosztani. Ez az érzelmi része mondandónknak. Térjünk rá a történtek lényegi, gazdasági vonatkozására is. Tegnap, június 26-án este, amikor meghallotta tõlem a képviselõ-testület a hírt, hogy bezár a Styl Rt. vasvári üzeme amit egyébként az Internetrõl tudtam meg, egyszerûen megdöbbentõnek, elképesztõnek tartotta a hírt, és hozott is egy határozatot, amelyben álláspontját kifejezte. Azt nem mondanám, hogy derült égbõl villámcsapásként érte a városatyákat a hír. Bár a hír villámcsapásként ért bennünket, de borult égbõl. Ugyanis voltak jelek, amelyekbõl arra következtethettünk, hogy gond van a Styl Rt.-vel. Ugyanis az elmúlt év decemberében már 50 fõt elküldtek a vasvári gyáregységbõl, s ekkor 250 fõre fogyatkozott a dolgozói létszám. Akkor 50 fõ vált munkanélkülivé, amely lépés az ott maradt 250 emberre is nagy hatással volt. Az addigi két mûszakot egy mûszakra alakították át, az alkalmazottak pedig elveszítették a mûszakpótlékukat. Más egyéb ösztönzõt már idõközben leépítette a gyár. Vannak családok, ahol ez a lépés ezer forint nettó keresetkiesést jelentett. Hiszen gyakran férj és feleség is együtt dolgozik. Arra azonban nem gondoltunk, hogy eljön az idõ ilyen hamar, amikor meg kívánják szüntetni a termelést Vasváron. Abban a városban, ahol 1960 óta mûködik az üzem, s 1973-ban avatták a mostani, modernnek mondható gyáregységet, amelyben kiváló, legkorszerûbb gépeken most is termelnek, sõt a hét végén is fognak termelni, sõt rengeteg megrendelésük van. Ebben a helyzetben érthetetlen ez a döntés, és nem is kívánjuk elfogadni. Ha más egyéb gazdasági gondja van az rt.-nek, azt kéretik más módon megoldani, másféle racionalizálással. Mi nem kívánunk másokra mutogatni, más, akár improduktív munkahelyekre is, ugyanis az a vezetés dolga. Azonban kérjük azt, hogy az évtizedek óta biztos munkahelyet adó gyáregység maradjon Vasváron, sõt követeljük. Átadom a szót képviselõtársamnak, Körmend polgármesterének, Bebes Istvánnak. Bebes István így összegezte a történteket: Mi is az elmúlt év decemberében értesültünk arról, hogy a Styl körmendi üzeme várhatóan megszûnik. Ezek a hírek elmúltak, helyette olyan híreket kaptunk, hogy a termelés fokozódott, a megrendelések jók, és az üzem a továbbiakban is mûködni fog. Innentõl számunkra és Körmend képviselõ-testülete számára is érthetetlen a tegnapi (június 26-i) bejelentés, és úgy gondolom, ugyanilyen értetlenséggel kell, hogy fogadja az a 240 körmendi család is, akiket ez a gyárleépítés érint. Ha ezt négy fõs családokkal számoljuk, akkor ez ezer embert érint, amelynek az a létszám majdnem 10 százalékát jelenti. (Folytatás a 2. oldalon) Tanévzáró a Kardosban Június 18-án szerdán délután ötkor tartotta az iskola tanévzáró ünnepét. A zsibongó gyermekhad az intézmény aulájában nagy izgalommal várta a bizonyítvány kiosztását. A Himnusz eléneklése után Wessely Boglárka elõadásában hallhattuk Csukás István, Tanévzáró címû versét. Hollósy László igazgató így foglalta össze az elmúlt tanévet: Nemsokára mindenki kezébe veszi idei bizonyítványát. Egyéves munka betûkkel kifejezett értékelése néz szembe az olvasóval. Lesznek, akik örülnek, hiszen a várt eredményt érték el, lesznek, akik emiatt keseregnek. Ilyenek voltatok, ilyenek lettetek. Tisztelt Ünneplõk! A as tanévben 657 tanuló fejezte be az évet, 264 fõ az alsó tagozaton, 327 fõ a felsõ tagozaton, 66 fõ az enyhe értelmi fogyatékosok tagozatán tanult. A tanulás fontosságára nap mint nap hívták fel figyelmeteket a pedagógusok, de a többség ugyanezt hallhatta szüleitõl is. A legtöbb értette a szót, eleget tett kötelességének, tanult. Sokan folyamatosan, tanóráról tanórára, de voltak olyanok is, akik hajrázva az év végi hetekben, így teljesítették osztályuk, tantárgyaik (Folytatás a 3. oldalon)

2 2 VASVÁRI ÚJSÁG július 14. Styl-szerû sajtótájékoztató (Folytatás az 1. oldalról) Szeretnék visszatekinteni a körmendi képviselõ-testület 1996-os döntésére, amikor az akkori testület Körmend városának 7 ezer négyzetméteres ingatlanát értékesítette az üzem számára. Ebben az értékesítésben olyan ismérvek is megjelentek, mint a munkahelyteremtés, a foglalkoztatás megerõsítése, növelése, amelynek értelmében a testület helyes döntést hozott. Ha az akkori kérésbõl indulok ki, akkor különösen érthetetlen számomra, hogy 7 év múlva mi indokolja ezt a lépést, a körmendi üzem megszûnését, a két üzem Szombathelyre települését. Úgy vélem, semmilyen érv nem indokolja e lépést. Mi is azt kérjük, sõt követeljük a cég vezetésétõl a körmendi dolgozók nevében, hogy ezt a döntését vizsgálja felül a Styl Rt.! S arra is választ várunk, hogy e lépést miért a sajtóból, pontosabban az Internetrõl kellett megtudnunk! Arra sem méltatott bennünket az üzem vezetése, hogy Körmend város vezetését tájékoztassa. Ez többszörösen is érthetetlen számunkra, mert a város és az üzem vezetése kitûnõ kapcsolatban van egymással. Vajon miért nem minket kerestek meg elõször, hogy közösen értékeljük a döntést, s találjunk megoldást a jövõre? Azt sem tudjuk elfogadni, hogy az ott dolgozók Szombathelyre járjanak be. Mi szeretnénk, ha a foglalkoztatáspolitika ott valósulna meg, az iparûzési adó, amely fontos a városnak, ott jelenne meg, és természetesen az üzem továbbra is Körmenden mûködne! Németh Zsolt ezt követõen arról a hatásról beszélt, amely a Hegyháton élõket érinti: Nem arról van szó, hogy dolgozónak be kell járnia a megyeszékhelyre. Ugyanis nem tud bejárni. Vasvárról, Körmendrõl még csak megteheti, ám a környezõ falvakból már nem lehetséges ez. A MÁV és a Volán kapcsolata nem olyan sem itt, sem másutt az országban, hogy ez lehetséges lenne. Az üzem Szombathelyre telepítése nem valós alternatíva. Ez csak arra jó, hogy akik ezt megtagadják, azok az emberek önként mondjanak fel, s így ne kelljen nekik még végkielégítést se fizetni. Akik évtizedekig ott dolgoztak, azokkal nem lehet ezt megtenni. S nem csak arról van szó, hogy az iparûzési adót is nélkülöznie kell a két városnak. Hanem arról is szól ez a történet, hogy a két üzem alkalmatlan arra a célra, amire szánják, nevezetesen, hogy logisztikai központ legyen. Vasváron percbe telik, amíg a városközpontban lévõ üzembe egy kamion be tud tolatni. A legfontosabb a térségre gyakorolt hatása ennek a döntésnek. Ez már megmutatkozott a decemberi döntésnél is. Megszûntek a Volán autóbusz járatai, hisz ha nincsen második mûszak, akkor nem kell bejönnie a busznak sem. Ha nem jönnek be, nem vásárolnak a városban, ahol ezáltal üzletek szûnnek meg. Ami a térség további sorvadását jelenti. Nem egy üzemrõl van szó. Vasváron azt jelenti a döntés, hogy AZ ÜZEM szûnik meg. Mindez egyedi problémának tûnhetne, ha nem tudnánk, hogy az országban másutt különösen a könnyûiparban, hány helyen történik ilyen. Több mint egy éve van hivatalban a kormány, ám erre hathatós intézkedést nem tudott tenni. Mindenféle sajtótájékoztatón beharangozott programokon, hasznavehetetlen pályázatokon kívül semmit nem tett. Épp ideje, hogy ezt az ügyet, a könnyûipar helyzetét, generálisan is megoldja, és ezt a konkrét ügyet is. Ezért fordulunk mind a gazdasági miniszterhez, mind a foglalkoztatási miniszterhez, ügyünkkel egyedileg is foglalkozzon, és keressünk valamiféle megoldást. Hiszen mint említem, nem csak 500 dolgozóról, hanem térségfejlesztési problémákról, egy egész ágazat ügyérõl és jövõjérõl is szó van. Az önkormányzat képviselõ-testülete által hozott határozatot pedig át fogom adni az igazgatóság megbízott vezetõjének, és a további lépéseket is megbeszéljük. Mi a történtek ellenére is partnerek kívánunk lenni. Nem célunk a viszálykeltés tapasztalható ez anélkül is, hanem megoldást akarunk találni. Ha szükséges, bármilyen más, ennél keményebb módszertõl sem riadunk vissza annak érdekében, hogy a megoldást keresve ez az ügy ne maradjon visszhang nélkül! Bebes István is a békés együttmûködés reményében fejezte be a sajtótájékoztatót. Mint mondta, kezdeményezhették volna a sajtótájékoztatót a két gyár kapujában. Ám ezzel a lépéssel a cég vezetésének figyelmét a közös tárgyalásokra kívánta irányítani, és a minisztériumokkal karöltve gondolják a problémát megoldani. E helyrõl kérik és követelik a kormánytól, hogy indítson el válságkezelõ, azt megoldó programokat, és segítsenek annak a térségnek, amelynek a gyárbezárás komoly foglalkoztatási gondot jelent. sok Önkormányzati határozat a bezárás ellen Vasvár Város Képviselõ-testülete megdöbbenését fejezi ki, hogy a STYL Rt. hosszabb ideje érezhetõ gondjait úgy kívánja megoldani, hogy városunkban lévõ üzemét bezárja. A gyáregység Vasvár gazdasági életének évtizedek óta legjelentõsebb szereplõje. Munkát, biztos megélhetést adott a város és a Vasi Hegyhát 23 településén élõ több száz családnak. Nem egy üzem csupán a sok közül, hanem AZ ÜZEM, a legjelentõsebb foglalkoztató. Az elmúlt év decemberében a termelést egy mûszakosra állították át, melynek következtében 50 fõt elbocsátottak. Az üzem többi 250 dolgozója az elmaradt mûszakpótlék miatt jelentõs reálbér keresetet és így életszínvonal csökkenést szenvedett el. E döntés hatására a környezõ falvakba irányuló autóbuszjáratok jelentõs részét a VASI VOLÁN megszüntette. A minapi döntést a képviselõ-testület döbbenetesnek, elképesztõnek tartja, hatásait beláthatatlannak érzi. Vasvárt és a Vasi Hegyhátat, mely amúgy is az elmaradott térségek sorába tartozik, ahol a megyében a legmagasabb a munkanélküliségi ráta, most még mélyebbre taszítják. A felajánlott szombathelyi munkahely a dolgozók jelentõs részének nem jelent valós alternatívát. Ezért a döntés elleni tiltakozása mellett a testület nyomatékosan kéri az Rt. Igazgatóságát, hogy a döntést bírálja felül, és keressen más megoldást gondjainak orvoslására. Vasvár, június 27. Vasvár Város Önkormányzata Képviselõ-testülete nevében: Németh Zsolt polgármester Levél a miniszterekhez Az érintett települések képviselõi írásban is megfogalmazták kérdéseiket, amelyet hivatalos levél formájában juttattak el a gazdasági és a foglalkoztatási miniszterhez is. Ebben választ várnak arra, milyen konkrét lépéseket kíván tenni a kormány annak érdekében, hogy a könnyûipar és az ágazatban dolgozók helyzete javuljon. A térség könnyûiparát súlytó válság ugyanis az elmúlt egy évben elmélyült, a folyamat az utóbbi hetekben felgyorsult, s tömeges elbocsátásokkal fenyeget. Mivel e kérdéseket a képviselõk hivatalos levélben tették fel, erre két héten belül kell választ adnia az érintett tárcák minisztériumainak és minisztereinek. Az érintettek bíznak abban, hogy a kormány hatékony lépéseket tesz a könnyûipar további leépülése és a foglalkoztatási gondok enyhítése ellen. Ha nem, úgy a térség stabilitása és jövõje kerülhet veszélybe.

3 2003. július 14. VASVÁRI ÚJSÁG 3 Tanévzáró a Kardosban (Folytatás az 1. oldalról) elõírt követelményeit. Voltak, akiknek ez nem sikerült, elégtelen osztályzat, osztályzatok kerültek a bizonyítványba. Közülük 16 tanulónak augusztusban lehetõség adódik a javításra, hét tanulónak viszont meg kell ismételnie az évfolyamát. Elégedettek is lehetnénk, hiszen ezek a számok alacsonyabbak az elmúlt évekénél, de nem vagyunk azok. Mindaddig nem, míg lesznek olyanok, akik hanyag szorgalmuk miatt elégtelenek, és olyanok, akik nem a megszerzett és a továbbépíthetõ tudásért, hanem csak érdemjegyekért, osztályzatokért tanulnak. Elgondolkodtató az is, hogy az idei évben két tanuló fejezi be úgy az iskolát, hogy 16 éves korára nincs nyolc osztályos végzettsége. Az iskola életének szabályai vannak. A tanórai fegyelmezetlenségek, a társak és az óramenet zavarása, az óraközi szünetekben történõ viselkedés, a felnõttekkel szembeni tiszteletlen beszéd és magatartás, az iskola területének engedély nélküli elhagyása, a dohányzás, a helytelen viselkedés azon példái, amelyen a jövõben sok tanulónak változtatnia kell. Eredményt elérni csak fegyelemmel, szorgalommal, kitartással lehet. Fegyelmezetlenség miatt 248 esetben adtunk osztályfõnöki intõt, az igazgatói intések száma 59. Mindez számszerûségében is sok, rengeteg energiát vesz el munkánkból. A jó példát is elmondom, hiszen az osztályfõnökök 435 alkalommal éltek dicsérettel, az igazgatói dicséretek száma pedig 164. A most zárt tanévben nagyon magas volt a hiányzás aránya is, a 657 tanuló között mindössze 38 akadt, aki nem mulasztott. Az egy fõre jutó átlag majdnem 12 nap, azaz közel fél hónap. Egyeseknél ez is közrejátszott a gyengébb tanulmányi eredményben. Minden tanulót számítva negyed nap volt az igazolatlanul hiányzott idõ, amely magasabb az elõzõ évekénél. Az intézmény igazgatója a kitûnõ teljesítményt, tanulmányi eredményt elért tanulókat név szerint is szólította. Jeles tanulmányi eredményt 29 alsós és 21 felsõs tanuló ért el, így a kitûnõ és jeles tanulók száma együtt 105 volt, ami a tanulói létszám 16 százaléka. 8. osztályosok: Kovács Alinka, Kálmán Adrienn, Kõris Renáta, Pasics Renáta, Rózsa Rita 7. osztályosok: Németh Kornél, Pálla Zsófia, Sejber Markó, Véber Renáta, Borbás Ramón 6. osztályosok: Barabás Bence, Bõsze Boglárka, Czikora Csilla, Gangel Marcell, Károlyi Benedek, Kiss Adél, Kondics Katalin, Kristóf Dániel, Németh Dóra, Németh Levente, Varga Dóra, Varga Kitti 5. osztályosok: Horváth Dániel, Kovács István, Nagy Norbert, Tóth Balázs, Tüskés Fanni 4. osztályosok: Adorján Enikõ, Farkas Diána, Fixl Bence, Holler Bianka, Jesztl Donáta, Németh Zsófia, Pál Mária, Pintér Boglárka, Sejber Martin, Török Dorottya, Varga Petra, Drimmer Márton, Varga Ákos 3. osztályosok: Barabás Marcell, Baranyai Anna, Bíró Hajnalka, Molnár Kata, Sipos Lilla, Tóth Réka, Varga Adél A tanórákon kívül is számtalan helyen szerepeltek eredményesen a Kardos László Általános Iskola tanulói. Az Arany János országos vers- és prózamondó verseny egyik elsõ helyezettje Sipos Ividõ, a másik kategóriában Erdei Klára és Gergye Eszter második, Varga Kitti harmadik helyezett lett. Gergye Eszter versmondásban és népdaléneklésben sok országos versenyen szerepelt eredményesen. A Ki a mester két keréken? vetélkedõ országos döntõjében Kovács Erik negyedik lett. A gyógypedagógiai tagozat tanulói közül öt megyei bajnok Károlyi Melinda, Tóth Nikoletta, Balogh András, Horváth Sándor, Orsós György képviselték Vas megyét és az iskolát a Nyíregyházán megrendezett atlétikai országos döntõben. Angol nyelvi országos levelezõ verseny budapesti döntõjében 7. helyezést ért el Borbás Ramón. Az alsóbb évfolyamosok közül csapatversenyben két 4. helyezést szereztünk: Barabás Luca, Bohár Balázs, Czikora Csilla, Gangell Marcell, Horváth Ákos, Hubay Balázs és Nagy Norbert. Német nyelvbõl Farkas Adél, Kovács Alinka, Pajor István, Pasics Renáta, Rózsa Judit alapfokú nyelvvizsgát tett. A NetMatek 5. helyezettje Varga Kitti. A Zrínyi Ilona matematika verseny megyei díjazottjai között Pál Mária és Borbás Gábor szerepeltek. A ceglédi testvériskola matematika levelezõ versenyén Czikora Csilla és Tüskés Fanni 3. helyezettek lettek. Számtalan megyei versenyen és pályázaton szerepeltek sikerrel az iskola tanítványai hallhattuk Hollósy Lászlótól. Az iskola igazgatója boldog, emlékezetes nyarat kívánva zárta tanévértékelõ beszédét, majd az iskola énekkara adott amint azt tõlük megszoktuk fergeteges koncertet, amely méltán aratott nagy közönségsikert és kapott vastapsot. aba

4 4 VASVÁRI ÚJSÁG július 14. Önkormányzati ülés A képviselõ-testület június 26-án megtartott ülésén áttekintette a város közlekedési helyzetét, a turizmus fejlesztésének lehetõségeit, beszámolót hallgatott meg a testvérvárosi kapcsolatokról, döntött a polgármester javadalmazásáról, s külön napirendi pontként rendkívüli sürgõsséggel foglalkozott és hozott határozatot a Styl Rt. várható üzembezárásával kapcsolatosan. Meghallgatta a Vasváron létesítendõ Idõsek Otthona szociális intézmény leendõ vezetõit, akik e projekt megvalósítását szívesen vállalták. Közlekedési anomáliák megoldása Aváros közlekedése sokat fejlõdött az elmúlt években. Ez nagymértékben köszönhetõ a korszerûsítési munkálatoknak, hogy a város és a közútkezelõ kht. vasvári üzemmérnöksége is gazdájának tekinti azt. Ám problémák akadnak bõven. A város sikeresen vette fel a harcot az illegálisan parkoló-telephelyezõ kamionok tulajdonosaival, ám az utcák állapota több helyen romlott, balesetveszélyes keresztezõdések is kialakultak, s a mûút további szélesítése is számos problémát vet fel. Németh Zsolt polgármester megkérdezte: A Munkaügyi Kirendeltség elõtt parkoló kivitelezési terveit ki engedélyezte. Senki, hangzott a válasz. Akkor intézkedjen a mûszaki osztály vezetõje kérte a polgármester. Fabók Tibor pedig a Derkovits Gyula utca rossz állapotára hívta fel a figyelmet. Mogyorósi Attila, a vasvári üzemmérnökség vezetõje elmondta, hogy a nagymákfai bekötõút a jelenlegi forgalomra alkalmatlan. Ezt a problémát véglegesen majd az egyirányúsítás oldja meg. Erre szeptemberben kerülhet sor, amikor elkészül a Vérmezõ utca. Addig a fenntartási munkálatokat folyamatosan végzik a Derkovits utcában. Fixl László a 74-es mûút és a József Attila utca balesetveszélyes, derékszögû keresztezõdését panaszolta. Egyben örömmel fogadta a Petõfi Sándor utca és a Barabás utca egyirányúsítását. Németh Zsolt polgármester is egyetértett ezzel, mondván, az utcák rendbetétele azért is szükséges, mivel az Idõsek Otthona elkészültével nagy lesz a kontraszt az épület és az utca között. Egyben kérte Mogyorósi Attilát, az üzemmérnökség vezetõjét, hogy a 84-es fõút szélesítési munkálatai miatt ne zárják le az alatta elvezetõ utat. A rendõrséggel együttmûködve pedig meg kell oldani a Mártírok útjának közlekedési anomáliáját, hogy a túlterhelt kamionok ne ezen utcán át közelítsék meg a tüzépet. A képviselõ-testület a beszámolót elfogadta. Fejlõdõ turizmus, fürdõ mint gordiuszi csomó A város turizmusának áttekintésekor Németh Zsolt polgármester szóbeli kiegészítésében rámutatott: Két esetben követhet el hibát az önkormányzat. Ha az idegenforgalom szerepét túlértékeli, illetve ha nem vet számot azzal, hogy Vasvár nem tartozik az idegenforgalmilag frekventált települések közé, mint amilyen például Bük, Sárvár, Velem. Az elmúlt években azonban volt elõrelépés például a szálláshelyek tekintetében. Ma már csoportok érkeznek a városba, õket fogadni, szállásolni is tudjuk. Fontos változásnak tartotta, hogy a napokban új tulajdonosa lesz a Tervál Szálló projektnek. Egy akkut problémára is rámutatott a város elsõ embere: A képviselõ-testület évek óta küszködik a városi fürdõ fejlesztésével. Mint ismert, a Szetnkút Fürdõ Kft. magán-befektetõként valósítja meg a fürdõt, s többévi elõkészületi munkával készítette el a 25 méteres sportmedencét is. Ám az idei évtõl szigorú környezetvédelmi elõírások szabják meg a vízforgató telepítését. E nélkül egyik medence sem üzemelhet a jövõben. A város és a térség lakossága nagy várakozással tekint a nyitás elé, ám az új medence mûszaki átadása, s egyben annak megnyitása a nagyközönség elõtt, évek óta késik. Amikor a város elsõ embere, Németh Zsolt polgármesterként elemezte a város elmúlt évi fejlõdését, turisztikai attrakcióinak gyarapodását, a belváros megújhodását, a Vaskapu megépülését, a vallási turizmusba való bekapcsolását, kitért a csendes hegyháti táj lehetõségeinek kihasználására, ám a fürdõ kérdésében hajthatatlan maradt. Eddig miként õ fogalmazott megvédte a beruházó tulajdonosokat, hisz itt nem állami támogatásból, hanem egyéni tõkebefektetéssel valósult meg a létesítmény. A kialakult helyzet azonban tûrhetetlen fakadt ki. Az új medence átadásának állandó elodázását, mint lavinát görgeti maga elõtt a testület és a Szentkút Fürdõ Kft. is. Ez így tovább nem mehet, miként a felhalmozott melegvízdíj-tartozás is tovább bonyolítja ezt a helyzetet. Ha ezen a nyáron sem történik meg a medence átadása, akkor hathatós lépéseket kezdeményez Vasvár városa. Nem anyagi oka lehet annak, hogy nem megy elõre a fürdõ ügye. Ugyanis Vasvár Város Önkormányzata már az elmúlt évben döntött arról, hogy a Szentkút Fürdõ Kft.-nek 10 millió forintot átad fejlesztési célra. Ezt a kft. a mai napig nem vette át a várostól. Azt is vállalta a város, ha kell, üzemeltetõje lesz a fürdõnek. Miként állnak a fürdõ lefedési tervei? Ugyanis félõ, kifutunk az idõbõl, a rendelkezésre álló pályázati források pedig elfogynak. A kft. megbízásából megjelent Balogh László ügyvezetõ azzal próbálta védeni a mundér becsületét, hogy a vízforgató beüzemelése, a környezet kialakítása mind-mind idõigényes mûszaki mûvelet, nem beszélve a tervezési munkálatokról. Az utóbbi idõk aszályos idõjárása pedig a medence környékén a növényzet telepítését gátolta meg. Németh Zsolt polgármester nyomatékosította: Ha a tervezés ennyi idejét elveszi az ügyvezetõnek, akkor azokat a munkákat ki kellene adni bérbe, hogy több ideje jusson egyéb érdemi munkákra. Mikor nyit a fürdõ? kérdezte befejezésül Balogh Lászlótól. Várhatóan július közepén, ha a vízforgató beüzemelése megtörténik, és az ÁNTSZ sem gördít újabb akadályokat a nyitás elé hangzott a válasz. Balogh úr rámutatott: Az elhúzódó beruházás problémáitól õ legalább annyira szenved, mint a nyitást várók és a város. (A fürdõn jártunk, tapasztaltuk, még e hét végén is dolgoztak a munkások, hogy az új medence július közepén kinyithassa kapuját a nagyközönség elõtt.) A testület a turizmus és a testvérvárosokkal, az erdélyi Hátszeggel és a hazai Cegléddel fenntartott kapcsolatot egyedinek és jónak ítélte, a beszámolót elfogadta. Ám a képviselõk, Unger József, Kovács Árpád is tárgyilagos, szigorú ténymegállapításokat tettek a fürdõnyitás, új medence átadásának kérdéskörében. Hogy sikerül-e átvágni ezt a gordiuszi csomót, az ma még megjósolhatatlan. Csak bízhatunk abban, mire a lap az olvasókhoz kerül, tán az újabb medencében is lehet fürödni. Ám a medence lefedése mikor valósulhat meg, errõl legfeljebb jóslatokba bocsátkozhatunk. Idõsek Otthona ellátási elõszerzõdés kötése Mint ismert, Vasváron Idõsek Otthona létesül. A Salamis Kht. alapító ügyvezetõje és a cég menedzsmentje is eljött a testületi ülésre, hogy kinyilvánítsa szándékát, megismertesse a testület tagjaival ars poeticáját. Az elõszerzõdés kidolgozásában a felek aktívan vettek részt, a szerzõdéskötés feltételei adottak. Hoffmann Ödön, a Salamis Kht. alapító ügyvezetõje elmondta, hogy az idõsek otthona kivitelezésére kiírt közbeszerzési pályázatára cége is benyújtotta pályázatát, ám azt nem nyerték el. Most az intézmény mûködtetésére kívánnak elõszerzõdést kötni. Hoffmann úr nagy tisztelettel, eltökélten és szakmai alázattal szólt az idõsek otthona mûködtetési elképzeléseirõl. Aki ismeri, tudja, hogy ez a hang tõle természetes, s azt is, hogy az hitbéli meggyõzõdésébõl fakad, s nem reklámfogás. Galádi István, a Hoffmann Rt. kapcsolati igazgatója kifejtette: Céljuk, hogy közhasznú társaságuk jó kapcsolatot tartson fenn a várossal és a környezõ települések képviselõ-testületeivel, ahonnan idõs embereket várnak. Szeretnének olyan szolgáltatást nyújtani az intézményben élõknek, amely Vasvárt az idõsek gondozása vonatkozásában híressé teszi. Mint kapcsolati igazgató sok polgármestert hozott már Vasvárra, és bemutatta nekik a megújult várost.

5 2003. július 14. Rajki László az otthon sikeres mûködtetéséhez menedzseri tapasztalatait ajánlotta fel. Bánfalvi Györgyné szociális menedzser pedig elmondta, hogy lassan 25 éve tevékenykedik a segítõ szakmában. Referencia munkája egy 10 férõhelyes átmeneti gondozó. A vasvári otthon nem csak lakhatási, de mentális menedék is lesz lakóinak. Olyan idõsek otthonát szeretnének létesíteni, ahol örömmel élnek az emberek. Szlogenjük: A vasvári idõsek otthonában jó lesz idõsnek lenni. Hoffmann Ödön arról tájékoztatta a testületet, hogy a kht.-t feleségével együtt hozzák létre. Az esetlegesen képzõdõ többletet pedig az otthonra szeretnék költeni. Németh Zsolt polgármester rámutatott: Vasváron ma még szokatlan, hogy egy nagy cég közhasznú társaságot hoz létre. Jó tudni, hogy Hoffmann Ödönnek biztos, tõkeerõs vállalkozása van, s a város részérõl adott vele szemben a bizalom is. Fabók Tibor tájékoztatta a testületet arról, hogy az Egészségügyi, Lakásügyi és Szociális Bizottság a napirendet a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsággal együtt tárgyalta meg, s az ellátási szerzõdést elfogadásra ajánlotta a testületnek. A képviselõ-testület a szerzõdés bizonyos pontjainak módosításával együtt azt elfogadta. Projektfejlesztési feladatok Uniós tagságunkból fakadóan számtalan fejlesztést csak uniós pályázat révén lehet majd megvalósítani. E pályázatok menedzseléséhez nyújt hathatós segítséget a Nyugat-dunántúli Térségfejlesztõ Kht. Annak belsõ szakértõje, Bozzay Balázs szóbeli kiegészítésében elmondta a testületnek, hogy a cég 5 8 millió forintig pénzügyi, szakmai és kapcsolati segítséget tud adni. Mindezt ellenérték fejében végzik, jutalékos rendszerben. A jutalékra csak akkor tartanak igényt, ha a projekt nyert. Céljuk, hogy a megfogalmazódott projekteket olyan szintre juttassák, ahol azok nyernek. A testület a szerzõdés megkötésével bízta meg a polgármestert. Pályázat intézményvezetõi állásra Atestület pályázatot hirdet a városi könyvtár intézményvezetõi álláshelyének betöltésére, mivel a megbízási ciklus végéhez közeledik. A pályázatot a NKÖM Mûvelõdési Közlönyében teszik közzé, a beérkezett pályázatot pedig a munkáltatói jogkör gyakorlója által felkért szakmaiszakértõi bizottság (Oktatási, Közmûvelõdési és Sport Bizottsága) véleményezi, melynek tagjai a Közalkalmazotti Tanács delegált tagjai. A megbízás 5 évre szól, az intézményvezetõi állás március 1-jével tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje a szakközlönyben történõ megjelenést követõ 30 nap. jk alapján VASVÁRI ÚJSÁG 5 Ficánkoló Óvoda Vasvár Budapesti vendégeket fogadtunk Mottó: Örömöm sokszorozódjék a te örömödben Weöres Sándor Bízom benne, hogy a Tisztelt Olvasók soraim olvasva nem találják azokat szerénytelenségnek, hanem osztoznak örömükben kicsit sajátjukénak is érezve azt. Gyakran vagyunk úgy, hogy amit megszoktunk, azt természetesnek, magától értetõdõnek vesszük, s csak akkor gondolunk értékére, ha kívülállók arra felhívják figyelmünket, rácsodálkoznak, vagy ellenkezõ példát látva, magunk döbbenünk rá, minek a birtokában vagyunk. Természetesnek vesszük például, hogy egy szép, emberléptékû városban élhetünk, amelyet kisközösségeinken, intézményeinken keresztül magunkénak érezhetünk. Óvodánkban lévén mozgásfejlesztési bázisóvoda viszonylag gyakran fordulnak meg vendégek, akik ráirányítják a figyelmünket saját értékeinkre. Örömmel mondhatjuk például, hogy óvodánk az országos tendenciát jóval megelõzve hosszú évek óta jól mûködõ kistérségi együttmûködés, továbbképzések központja. Rendkívül örvendetes számunkra az is, hogy a 2000-ben megrendezett, Játékkal, mesével nevelõ óvónõk Kárpát-medencei találkozójának résztvevõi azóta is minden találkozón elismerõ szavakkal, jólesõ érzéssel elevenítik fel nálunk töltött napjaikat, élményeiket, a színvonalas programokat, az emberek kedvességét, közvetlenségét, a város hangulatát. 1. Számviteli beszámoló Nyitó tétel összesen Ft pénztár Ft bank Ft Bevételek Tagdíjbefizetés 30-szor Ft Támogatási befizetés Ft Kamatbevétel Ft Összesen: Ft Kiadás Mozgásfejlesztõ eszközök vásárlása Ft Elõadói díj Ft Szoftvervásárlás Ft Számlavezetési díj Ft Összesen: Ft ZÁRÓEGYENLEG: Ft Pénztár Ft Bank Ft 2. Az egyesület költségvetési támogatást nem kapott 3. A vagyon felkasználása. Az egyesület a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága pályázatán Ft értékû számítógépes konfigurációt nyert (amelyhez magyar nyelvû szoftvert vásároltunk) ingyenes Internet használattal. Ez a vagyonszerzés az egyesület és az óvoda céljait egyaránt szolgálta. Ami a fenti gondolatok leírására késztetett, az a szerintem nem mindennapi esemény, hogy óvodánk május végén a Józsefvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ szervezésében vendégül látott 25 óvónõt. Izgalommal vártuk õket, kíváncsian, kicsit talán csodálkozva azon, vajon mi vezet egy csapat fõvárosi óvónõt egy vidéki kisvárosba, annak óvodájába. Amikor megérkeztek, megnyugodtunk. Igazi, nyílt, õszinte érdeklõdést, megnyilvánulásokat tapasztalhattunk. Nem csak óvodánk mozgásfejlesztõ programját illették elismeréssel, de tetszett nekik az udvar felszerelése is. Szimpatikusnak találták például, hogy azok nincsenek csoportonkénti játszóhelyekre osztva. A minõségbiztosítás fontos elemeként értékelték, hogy a szülõk beiratkozáskor óvodát, óvó nénit választhatnak. A nap sikeréhez hozzájárult a finom ebéd az általános iskolában, és a délutáni városnézés Zágorhidi Czigány Balázs vezetésével amiért szeretnék még egyszer köszönetet mondani mindannyiuknak. Talán a szakmai program sikerénél is nagyobb büszkeséggel töltött el, amikor ámulva és lankadatlan érdeklõdéssel nézték városunkat, nevezetességeit. Kérdéseikre alig gyõztünk válaszolni. Többször elhangzott, nagyon szeretnék, ha náluk is hasonló szemlélet, hozzáállás lenne. Zárásként szeretnék visszakanyarodni a kezdõ gondolathoz: Jó lenne, ha megtanulnánk örülni saját, közös értékeinknek, és nem csak akkor jutnának eszünkbe, ha erre mások felhívják a figyelmünket. Kovács Lászlóné Közhasznú jelentés Vasvár Kisdedóvó Egyesület Az alapszabályban meghatározott célok közül egyedi támogatás nem történt, közösségi támogatásként mozgásfejlesztõ eszközöket vásároltunk az óvodás gyermekeknek. A szülõk és óvodai dolgozók részére elõadást szerveztünk: az óvodáskori nevelési problémák és az iskolakezdés témakörében. 5. Az egyesület központi költségvetési szervtõl, elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi önkormányzatok társulásától támogatást nem kapott. 6. Az egyesület tisztségviselõi feladatuk ellátásáért juttatást nem kaptak. 7. Az egyesület közhasznú tevékenysége keretében februárban elõadást szervezett szülõk és óvodai dolgozók részére, melyet Molnár Péterné a Pedagógiai Intézet munkatársa Óvodáskori nevelési problémák és az iskolakezdés címmel tartott. A rendezvény sok érdeklõdõt vonzott. Ebben az évben is részt vettünk az EDS civil szervezetek támogatására kiírt pályázatán. Az elnyert összegbõl rollereket vásároltunk az óvodás gyermekek mozgásfejlesztéséhez. Az elnyert számítógép Internet használata az egyesületnek csak szûkebb körét érintette, viszont lehetõvé tette a sajnos nem túl széleskörû pályázati lehetõségek figyelemmel kísérését.

6 6 VASVÁRI ÚJSÁG július 14. Felhívás parlagfûirtásra Johan Béla Nemzeti Program Az Egészségügyi-Szociális és Családsegítõ Minisztérium Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja keretében hatékony parlagfû kampányt tervezünk. Célunk a társadalom megnyerés, tettre buzdítása. Szeretnénk a megfelelõ csatornákon így Önökön keresztül is az állami, önkormányzati, vállalati, illetve magánszektor földtulajdonosaihoz, kezelõihez, mûvelõihez eljuttatni. A parlagfûirtás gyors cselekedetet igényel, tekintettel virágzásának viszonylagos korai (idõjárástól függõen már július második felében) számíthatunk a pollen megjelenésére, mely egy útlevél nélküli belépõ a sokakra veszélyes pollenszezonba. Tervünk egy igazán hatékony stratégiával és média kampánnyal, közös összefogással, EGYÜTT a nyarat élvezhetõbbé, szebbé, élhetõbbé varázsolni az arra érzékeny tömegek számára is. Tisztelettel kérjük Polgármester Úr segítségét, hogy hatáskörében akciónk közzétételére platformot biztosítson, úgy mint a helyi média kiadványok, rendezvények, stb. Megjelenési formáját tekintve egységes szövegezésû, parlagfûirtásra vonatkozó felhívást teszünk közzé, közintézményekben plakátokat helyezünk el, mely felszólít az augusztus elõtti parlagfû irtására. Számunkra további óriási segítséget jelentene, ha vonzáskörzetükben található nagyobb intézményekkel, vállalatokkal személyesen vennék fel a kapcsolatot, mely során csatlakozási szándékukat melyben vállalják, hogy illetõségük alá tartozó területen az emberi egészségre ártalmas parlagfûtõl mentesítik regisztrálnák. Ezen szándéknyilatkozatokat szeretnénk összegyûjteni ( ben, illetve levél formájában) és minél szélesebb sajtónyilvánosság elõtt megjeleníteni. Kérjük, hogy tegye lehetõvé a kapcsolatfelvételt PR vezetõjével és az Egészségügyi Bizottság vezetõjével. Úgy gondoljuk, hogy a velük történõ koordinációval hatékony stratégiát tudunk rövid idõ alatt megvalósítani. Bejelentkezésüket, együttmûködési szándékuk kifejezését az alábbi kontaktokra várjuk: Levélcím: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Népegészségügyi Fõosztály 1051 Budapest, Arany János u Tisztelettel: Dr. Koós Tamás ESCSM, Népegészségügyi Fõosztály vezetõje Projekt kapcsolattartó: Dr. Fényi Ágnes, szakértõ, 30/ , 1/ Erdei iskolában a vasváriak Iskolánkból ebben a tanévben hat osztály vett részt erdei iskola programokban: két elsõ osztály, egy harmadik és három negyedik osztály. Az elsõsök és a negyedikesek Nagymákfán töltöttek el két, illetve 3 napot, míg a harmadikosok, akik már voltak itt, most Velembe indultak. A nagymákfai Erdei iskola és turistaházat vették birtokukba a kis elsõsök azzal a céllal, hogy a tanév során a tankönyvekbõl megtanult, elsajátított tananyagot a gyakorlatban megtapasztalva, kézzelfogható közelségben lássák, érinthessék, ezzel megszilárdíthassák ismereteiket a kisdiákok. Felejthetetlen élményt szerezzenek, miközben megsimogathatják a kisbocit, ízlelhetik a frissen fejt tejet. Közelrõl szemlélhetik a kecskét, bárányt, lovat. Csendben megközelítve a kis tavat, a falu határában folyó patakot, távcsõvel, nagyítóval vagy akár szabad szemmel gyönyörködhettek azoknak növény- és állatvilágában. Nemcsak áhítattal hallgatták a vadász bácsi élménybeszámolóját, szemlélték a vadászaton gyûjtött trófeákat, hanem az erdõt bebarangolva közelrõl láthatták a riadt õzikét, rohanó szarvasokat. A negyedikesek mivel már nagyobbak az õsbükkösön keresztül gyalog indultak a helyszínre. Programjukban a falu megismerése, térképkészítés, a mezei virágok, növények meghatározása, préselése szerepelt, de õk is meglátogatták Nagy Laci bácsi tehénistállóját. Gerencsér Zoltán vadász élvezetes elõadást tartott a vadászatról, a vadakról. Szép erdei túrát téve jutottak el a gyerekek a döröskei tóhoz, ahol a víz és vízpart növényeit és állatait figyelhették meg. Magaslesre mászás, szamócagyûjtés, siklófigyelés után érkezhettek meg a régi aszalóhoz, amelynek ma már csak a hatalmas kéménye magasodik az erdõ bozótjában. A 3. c osztály az Írottkõ Naturpark csodálatos vidékére, Velembe jutott el az erdei iskola keretei között. Három napot töltöttek el a velemi Gyermeküdülõben. A gyerekek közvetlenül tapasztalhatták meg a háborítatlan természetet, az egészséges szubalpin levegõt. Programukban túráztak a Szent-Vid kápolnához, a velemi vízimalomhoz. A séta során iránytû, távcsõ segítségével tájékozódtak, növényeket, köveket gyûjtöttek. Megtekintették Novákfalva üdülõterületét is. Felkerestek egy helyi fazekast, megismerkedtek a korongozással. Este a szabadban kürtöskalácsot készítettek. Feladatlapot, totót töltöttek ki az erdõvel, természettel kapcsolatban. Útban hazafelé Kõszegen a Madárkórházat tekintették meg. Valamennyi osztály ismeretekkel, élményekkel telve tért haza. A gyûjtött, készített, rajzolt emlékekbõl kiállítást rendeztek, így örökítették meg a látottakat, s számoltak be tanulótársaiknak, iskolájuknak. Köszönjük a segítõ közremûködést a Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítványnak és minden osztály Szülõi Közösségének. Az erdei iskolát szervezõ pedagógusok

7 2003. július 14. Ismét a termálfürdõrõl VASVÁRI ÚJSÁG 7 A Szentkút Kft. beruházásában épülõ termálfürdõ fejlesztése újabb esemény elõtt áll. Korábbi beszámolókban már szerepelt, hogy elkészült az újabb medence. A medence valóban elkészült, a hozzá tartozó kiszolgáló épülettel együtt. A kiszolgáló épület gépházába kerül a korszerû vízkezelõ berendezés. A ma már kötelezõ víztisztító, vízforgató berendezés helyszíni szerelése tehát most vált lehetõvé. A szerelés befejezése és a próbaüzem lefolytatása július második hetére várható. A próbaüzem eredményessége után kapható meg a használatbavételi engedély és végre a közönség is birtokba veheti a sport medencét. Reményeink szerint a próbaüzem során nem merülnek fel váratlan akadályok, és akkor a július végi, augusztusi forró napokat már segít elviselni az új medence. Az eddig mûködõ termál medencére is kötelezõ a vízforgató berendezés alkalmazása, de ennek érdekében a medence vízellátó rendszerét át kell építeni. A korszerûsítés során a medencefenék betonját fel kell bontani, és egy új rétegben kell a korszerû vízellátó hálózatot elhelyezni, amely már alkalmas a tisztító berendezés vizének fogadására. Természetesen ennek a medencének a korszerûsítési munkáit csak a szezon utáni idõben lehet elvégezni. A tervek szerint az így felújított öreg medence lefedése, téliesítése is elkészül, és már a következõ tél folyamán megvalósulhat Vasváron is a téli fürdõzés, illetve az iskolai úszás-oktatás programja. Ismert tény, hogy a Szentkút Kft. hazai magántársaság és természetesen nem áll rendelkezésére korlátlan pénzügyi fedezet a feladatok megvalósítására. A források kiegészítése érdekében minden pályázati lehetõséget meg kell ragadni. A jelenleg folyó munkákat két féle pályázati támogatás is segíti. Az egyik a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által szervezett Phare tükörprogram - ból a sportmedencét, a másik a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Iroda által szervezett F.V.M. keretbõl, a vízforgató telepítését támogatja. A régi medence, említett korszerûsítésére is létezik elérhetõ pályázat a Miniszterelnöki Hivatal Turisztikai Államtitkárságánál. Ez a pályázati anyag is készül. Június 30-ig kellett benyújtani. A pályázati támogatások üdvös hatása nem is kétséges, de mint mindennek, ennek a folyamatnak is vannak mellékhatásai. Az egyik velejárója a három pályázat igénybevételének, hogy a szokásosnál még nehezebb szervezni a feladatok megvalósítását. A háromféle feladat végrehajtásában számtalan vállalkozó közremûködésére van szükség és munkájuk részben, vagy egészben összefügg a többiekével. Segítik, de néha akadályozzák is egymást. Tovább nehezíti a tevékenységek összehangolását, az a tény, hogy a háromféle pályázat szigorú feltételei között különbözõ jogvesztõ határidõk vannak. A feladatokat nem szabad megkezdeni a benyújtott pályázat befogadása elõtt, és be kell tartani a pályázati anyagban rögzített közbensõ és végsõ határidõket. Ezek között a korlátok között kell terelgetni a megvalósítás folyamatait, és ez nem mindig egyszerû. Az önkormányzat is csatlakozott a fejlesztés kiszélesítéséhez azzal, hogy pályázati támogatást kért a fürdõ területén áthúzódó városi út korszerûsítéséhez, parkosításához és így sétáló úttá minõsítéséhez. Ez a munka is õszszel indulhat meg, és némileg össze kell hangolni a fent részletezett többi munkával, elsõsorban a fürdõ parkosításával. A fent vázlatosan ismertetett folyamat végeredménye lesz, hogy a jövõ évben már egy sokkal korszerûbb, szélesebb szolgáltatást nyújtó termálfürdõ áll a vasvári polgárok és az ide látogató vendégek rendelkezésére. Balogh László Horgászok a rajtvonalon A hosszú szárazság és a korán beköszöntött nyár meleg éjszakákat és kellemes, langyos hajnalokat hozott. A nagy melegben a víz közelsége sem eredményez harmatot. A szélcsendben kisimuló víztükrön a fûz és a nyárfák virágpihéi csomókat képezve mozdulatlanul lebegnek. Bizonyára a rendezõk is elégedettek voltak az idõjárással június 14-én, az immáron hagyományos városi juniális reggelén. A kelõ nap tele ígérettel, a környék hangos a madárdaltól. Szóval minden szép és megfelelõ a juniális elsõ programjához a horgászversenyhez. Jóval hat óra elõtt gyülekeztek a horgászok. Botok, szákok, kannák, székek és egyéb cuccok tömkelege. Az otthoni készülõdés a vízparton az etetõanyag keverésével folytatódik. A rajtszámok kisorsolása után pontban hatkor megkezdõdik a verseny. Szigorú szabályok, begyakorlott mozdulatok, folyamatos erõs koncentrálás és egy nagy adag optimizmus. Ebbõl tevõdik össze a háromórás izgalom. A törpeharcsák múlni nem akaró étvágya végig meghatározó maradt, csupán pár ponty és ígéretes mennyiségû, de apró dévér tarkítja a palettát. Közben a nap magasra kúszott és direkt fokozatra kapcsolt. Kilenc órára ismét trópusi meleg és a mérlegeléssel járó izgalom fût bennünket. A közel negyven versenyzõ, ifi és felnõtt várta a mérlegelés végét az eredményt ami a következõ: Felnõtt: I. Mozsár Zoltán II. Farkas János III. Böröcz János Ifjúsági: I. Márkus Béla II. Sejber Dániel III. Varga Miklós Fél tízkor került sor az oklevélbõl, plakettbõl és értékes horgászeszközökbõl álló díjak átadására. A díjazottak kezét Kovács Árpádné Vasvár Város alpolgármester asszonya, és a horgászegyesület vezetõsége szorította meg gratuláció képpen. Laki L.

8 8 VASVÁRI ÚJSÁG július 14. Savaria Nett-Pack, a családbarát munkahely Kis életet adó sziget Július 7-én szerdán immár negyedik alkalommal osztották ki a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett Családbarát Munkahely elnevezésû pályázat díjait. A nagyvállalat kategóriában az egyik díj Szombathelyre, a Savaria Nett-Pack Kft.-hez került, amit Hóbor Ferenc ügyvezetõ dr. Székely Judit helyettes államtitkár vehetett át. A hírnek mennyi a vasvári kötõdése? Nos nem kevesebb, mint az a tény, hogy a megyében a szombathelyi üzemen kívül még nyolc helyen van kirendeltségük. Egy kisebb üzemük mûködik itt Vasváron és még Sárváron, Körmenden, Szentgotthárdon, Celldömölkön, Jánosházán, Bejcgyertyánoson és Rum-kastélyban. Hóbor Ferenc ügyvezetõvel elõször a szombathelyi üzemben beszélgetünk. Tizennyolc telephelyen közel 1200 dolgozót foglalkoztatunk meséli természetes egyszerûséggel a cég elsõ embere. A város egykori legendás vezetõi, Éhen Gyula és Brenner Tóbiás 1904-ben a nehéz gazdasági helyzet ellenére is bevállalták a Vakok és Nagyothallók Intézetét. Az akkori intézetnek, a Vakokat Gyámolító Országos Egylet Dunántúli Fiókegyletének Alapszabálya ma is vállalható. Ennek az örökségnek igyekszünk megfelelni, és alkalmazkodni a piac kihívásainak. Cégünk a hagyományos kefekötészetbõl és seprûkészítésbõl nõtte ki magát. Valaha évi 400 ezer bogdányi meszelõt és 600 ezer darab seprût gyártottunk, ma utóbbiból csupán 200 ezret. Helyette viszont 2 millió lámpát készítünk évente. A piacon Kínát vertük meg, olyanynyira versenyképesek vagyunk. No és fõ profilunk a papíripari tevékenység. Díszcsomagolású táskákat készítünk. Csak ebbõl évi 600 millió forint bruttó árbevételt realizálunk. Az üzemben sétálva bárki meggyõzõdhet arról, milyen családias légkörben is folyik a termelés. Itt mindenki ismer mindenkit. Az igazgatót amerre megyünk, üdvözlik. A lámpák pedig ott sorjáznak elõttünk hihetetlen mennyiségben. Majd Vasvárra terelõdik a szó. Ott március 8-án indult a termelés. Általában fõvel kezdünk, s felfuttatjuk a létszámot fõre. Középvezetõink általában nagy empátiával állnak dolgozóink mellé, akik megváltozott munkaképességûek. Dömötör Mária nagyon jó érzékkel viszi vasvári üzemünket mondja búcsúzóul az ügyvezetõ igazgató, Hóbor Ferenc. Nyugodtan kopogjon be hozzájuk. Így hát bejelentkezés nélkül toppanok be a vasvári Teleházban lévõ kis üzembe. Dömötör Mária, a csoport vezetõje azonban készséggel fogad és kalauzol. A dolgozók pedig jól tûrik fotós allûrjeimet is. Pár mozdulat után olyan családias légkörben fotózkodunk, beszélgetünk, mintha évtizedek óta barátok, vagy legalább is jó szomszédok, ismerõsök lennénk. Mária rámutat a lényegre: Azt hiszem, nem tudunk eléggé hálásak lenni Hóbor úrnak és a Savaria Nett-Pack Kft-nek, hogy nekünk itt a Hegyhát szívében munkát biztosítanak. Ott, ahol a napi híradások még 2003-ban is leépítésrõl, elbocsátásról, munkanélküliségrõl szólnak. Érthetõen sokan szólítanak meg az utcán. Munka után érdeklõdnek. A munkalehetõséget mindenki értékeli, és megbecsüli munkahelyét, ezt a kis életet adó szigetet. A pinceszinten bordó díszdobozokat készítenek, az elsõ emeleten ami valójában a földszintnek felel meg, csodálatos szõnyegeket szõnek az asszonyok, és a telekesi Vastag Laci és Görcsi Zoli. Beszélgetünk, majd búcsúzóul jó hétvégét kívánunk egymásnak. Szombathely felé menet, még ízlelgetem a szót: megváltozott munkaképességûek. Amit ezen a péntek délelõtt láttam, azt hiszem, tanítani kellene. A Savaria Nett- Pack üzemeiben dolgozóktól emberségbõl, empátiából, megértésbõl, segítõkészségbõl vehetnének leckét azok, akik piaci önteltségtõl vezérelve, önmagukból kifordulva gyakorolják munkaadói jogaikat. A Nett-Packnál azonban ennek nyomát sem leltem. Megértettem, mit is jelent a családbarát díj. És egy csöppnyi emberi alázatot is tanultam ezen a két helyen. Kép és szöveg: Bodorkós 9700Szombathely, Rumi út 142. Tel.: 94/ , savaria nettpack kuk matavnet.hu

9 2003. július 14. Anyatej világnapja augusztus 1. VASVÁRI ÚJSÁG 9 Ahogy a fák a nap felé fordulnak, úgy fordítják arcukat a kisdedek az anyamell felé, ez a természet törvénye A '70-es,'80-as években a szoptatás, az anyatejes táplálás elvesztette jelentõségét. Az asszonyok többsége bedõlve a tápszergyárak reklámjainak, nem szoptatták csecsemõiket. A '90-es évektõl azonban fordult a kocka, míg a '80-as években a nõknek csak 44%-a táplálta anyatejjel csecsemõjét, addigra a 90-es évek végére ez az arány 68,5%-ra emelkedett. Ahhoz, hogy a szoptatás újra teret hódítson, korrekt információval és gyakorlati segítséggel kell ellátni a családokat és a társadalom minden tagját. Ezt a feladatot próbálja ellátni egy nemzetközi szervezet, a World Alliance of Breasteeding Assotiation /WABA/. A WABA minden évben meghirdeti és irányítja a Szoptatás Világhetét. Ehhez a kezdeményezéshez már 120 ország csatlakozott, hazánkban egy évtizedes múltja van a rendezvénynek ben egy firenzei konferencián döntöttek arról, hogy mindent megtesznek azért, hogy 2000-re a csecsemõk 80%-a négy hat hónapos korig csak anyatejet kapjon. Ezt a nemes célt szolgálja a reklám is. Biztos Önök is találkoztak az óriásplakáttal, amelyen édesanya szoptatja a csecsemõjét. A kép alatt felirat: CSÖPP- NYI SZERETET. A WABA hazai tagszervezete, A Szoptatásért Magyar Egyesület évek óta próbálja segíteni, ösztönözni a magyar kismamákat, hogy minél többen és minél tovább szoptassák babáikat. Orvosok és védõnõk segítségével létrehoztak szoptatási ambulanciákat, szoptatós baba-mama csoportokat, elkészítettek egy ingyenes kiadványt a szoptatásról, melyben az érdeklõdõk a szoptatással kapcsolatos alapvetõ információkról olvashatnak év Szoptatási Világhete Szoptatás a globalizáció világában a békéért, az igazságért! gondolat jegyében zajlik. A szoptatás kultúrája a béke, az egyensúly és a harmónia kultúrája. Majdnem minden nagy világvallás elismeri a szoptatást, mint a gyermek táplálásának alapvetõ formáját és méltányolja az asszonyok ebben betöltött szerepét. Ez a hét kitûnõ alkalom arra, hogy ünnepeljük azt az asszonyi képességet, mely nélkül nem maradhatna fenn az emberiség hogy méltassuk az anyatej utánozhatatlan, életet adó tulajdonságát hogy tudatosítsuk mindenkiben: a szoptatás az egyetlen környezetbarát csecsemõtáplálási forma. Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása alapján a gyermekorvosok és a védõnõk azt javasolják, hogy a gyermek hathónapos koráig kizárólag anyatejet kapjon, egyéves koráig táplálékának nagyobb része anyatejbõl álljon helyi élelmiszerekkel kiegészítve. Sok érv szól amellett, hogy a nõk anyatejjel táplálják gyermeküket. Az anyatej biztosítja a csecsemõ számára az egészséges testi-, lelki fejlõdést, mert ideális arányban tartalmazza a kiegyensúlyozott fejlõdéshez szükséges tápanyagokat, ásványi anyagokat és védõanyagokat. Az anyatej a baba szükségletei szerint termelõdik, a mindenkori igényeit kielégítõ mennyiségben és minõségben. Mindig megfelelõ hõmérsékletû és higiénikus. Biztosítja a csecsemõ védekezõképességét, egész életre kihatóan csökkenti több betegség kialakulásának kockázatát. Elõsegíti a megfelelõ értelmi- és érzelmi fejlõdést. Számos vizsgálat igazolta, hogy a szoptatott gyermekek szellemi fejlõdése, tanulási készsége, számolása jobb, intelligenciahányadosa nagyobb. A család támogató szerepe rendkívül fontos. A szoptató édesanyának kiegyensúlyozott, szeretetteljes családi támogatásra van szüksége, melyben kiemelkedõ szerepe van az apának. Õ az, aki biztosítja társának a nyugalmat, a pihenést, érzelmi biztonságot és erõsítheti önbizalmát. Láthatjuk, hogy a szoptatás összetett folyamat, nem mindig az anya szándékán múlik. Ezért készítettük ezt az összefoglalót, hogy megemlékezzünk azokról az édesanyákról, akik nehézségek árán is megadták gyermeküknek a szoptatás ajándékát, illetve erõt adjunk a leendõ anyáknak, hogy õk is ezt az utat tudják járni elõsegítve egy egészségesebb generáció születését. Ezúton szeretném felhívni a városban élõ családok figyelmét, hogy augusztus 1- jén a Védõnõi Szolgálattal és a Teleházzal együttmûködve ünnepséget rendez a Mûvelõdési Házban az Anyatej Világnapja alkalmából. Gondolatok a szoptatásról Az elsõ szopás az újszülött elsõ csókja. A szoptatás több mint a csecsemõ legideálisabb táplálási módja-forrása a melegségnek és a vigasztalásnak! Az anyatej az anyai gondoskodás, szeretet legtermészetesebb kifejezési módja. Minden újdonsült szülõben egyvalami azonos: a legjobbat szeretné adni kisbabájának. Ami a legjobbat illeti, az anyatejes táplálás a legjobb az élet kezdetekor. Kisóvodás korig meg tudom állapítani, hogy melyik baba volt anyatejes, melyik nem. Másként viselkedik, másként mozog, más a színe, más a fogása, kevésbé fogékony a betegségekre és sugárzik belõle az életöröm. Kovácsné Köves Gabriella védõnõ MEGHÍVÓ A Védõnõi Szolgálat és a Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány Teleháza szeretettel vár mindenkit augusztus 1- jén, pénteken órára a Mûvelõdési Házba, az Anyatej világnapja alkalmából szervezett rendezvényre. Az esemény fõvédnöke Kovács Árpádné. Számítunk mindenkire, aki a családot, a gyermeknevelést az élet egyik legszebb ajándékának tekinti, akár gyakorló anya, akár még csak mindezek elõtt áll. A programon a szervezõk azt szeretnék, ha családias légkörben a szakmai, egészségügyi, nevelési kérdések mellett a játékra, a családi közös élményre is mód nyílna a délelõttben. A köszöntõket játékok, vetítés, fotózás, termékbemutató, kóstoló és sok más színes esemény is követi. Szeretettel várunk mindenkit!

10 10 VASVÁRI ÚJSÁG július 14. A Mûvelôdési Ház hírei VII. Színházi Esték Július 5. Vörösmarty György: A fátyol titkai Komédia két felvonásban a Vasvári Színi Egylet elõadása. Július 19. Gilgames. Színpadi eposz sumér és akkád nyelvû agyagtáblák szövegébõl a veszprémi Alig Színpad elõadása Augusztus 2. Csehov: Lakodalmas vígjáték Arisztophanész: Lüszisztráté ógörög komédia az Ikervári Színkör elõadása Az elõadások helyszínei: SIKÁTOR (Mûvelõdési Ház). Kezdési idõpont: 20 óra. Esõ esetén az elõadások másnap kerülnek bemutatásra! Belépõ: felnõtt 700 forint, nyugdíjas/diák 500 forint. Bérlet: felnõtt 2100 forint, nyugdíjas 1500 forint. Egy bérlettel két ember látogathatja az elõadásokat. XXV. Jubileumi Hegyháti Napok Augusztus 10. Délelõtt Nemzetközi Fúvós Találkozó Délután Hegyháti Képzõ- és Iparmûvészeti kiállítás Megnyitja: Angyal Mária mûvészettörténész Este Csokonai: Karnyóné a beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház elõadása Augusztus 11. Jazz est. Játszik a Fine art ensemble zenekar Augusztus 12. Üstökös jár a szélben. Összeállítás Kiss Anna verseibõl. Összeállította és elõadja: Tóth Zsuzsanna. Szervezõ: Vasvári Színi Egylet Augusztus 14. Robin Hood a gyõri Epilóg Kamara gyermekszínház elõadása. Los Andinos koncert Augusztus 15. Este 20 órakor a Csónakázó-tónál lép fel a Faterock zenekar, sztrávendég a vasvári TIBÓ. Erre a napra várjuk a vasvári amatõr zenészek jelentkezését is, akik délután 5-tõl mutatkozhatnak be. Augusztus 16. Rétes Fesztivál (benne Táncház a Tatros Együttessel). Mézeskalács kiállítás megnyitó. Hazai Folklór Est Augusztus 18. Nemzetközi Folklór Est Augusztus 19. Szabadtéri filmvetítés. Bánk bán Keresse a részletes programokat a város intézményeiben! Sikerek a népzenében A természet ecsetvonásokkal címû, Egyeki Aladár festõmûvész V. Vas megyei tárlata július közepéig tekinthetõ meg a Mûvelõdési Ház Castrum Galériáján. Az óbudai mûvész akinek pályáját olyan mesterek egyengették, mint Luzsicza Lajos, Szentgyörgyi József és Déri János elsõsorban a tájképek, a csendéletek kedvelõje, ami egyben a természethez, elsõsorban a vizekhez való vonzódását is kifejezi. Munkásságának elismerését jelzi az is, A Fülemüle Népdalkör eredményes évet zárt. Az idei tanévben a Vasvári Népdalos Találkozón tárgyjutalomban részesültek. A III. Pesovár Ferenc országos csoportos népdaléneklési verseny regionális döntõjét Gencsapátiban rendezték meg, ahol kiemelt arany minõsítéssel kerültek be a Székesfehérváron megrendezett döntõbe. Ott a végsõ megmérettetésen szintén minõsítést szereztek. Az V. Vass Lajos Országos Népzenei Verseny regionális döntõjében szintén arany minõsítéssel jutottak be a sümegi középdöntõbe. Gratulálunk nekik és felkészítõjüknek, Varga Dianának, aki a Népmûvészet Ifjú Mestere. Vele és az V. Vass Lajos Országos Népzenei Versenyen szintén tovább jutó Kalinkó Népdal Körrel (és sokan másokkal) találkozunk a XXV. Jubileumi Hegyháti Napokon augusztus 16-án a Hazai Folklór Esten. Figyelem! A Fülemüle Népdalkör felvételt hirdet óvodás és kisiskolás korúak részére. Jelentkezési határidõ: szeptember 30. Lehetõleg személyesen! Tábor A Fülemüle Népdalkör és a vasvári Mûvelõdési Ház népdalos tábort szervez az õszi szünetben mindazoknak, akik kedvet éreznek a népdalénekléshez, a népszokások és a népzene ápolásához. hogy néhány alkotása megtalálható a budapesti Csók István Galériában is. A vasvári tárlatra a mûvész 16 alkotását hozta el. A képek nagy része ezúttal is olaj technikával készült. Ami külön érdekessége a tárlatnak, hisz az alkotó az elõzõ években inkább az akvarellt részesítette elõnyben. A most kiállított képek a mûvész termékeny munkásságának mintegy keresztmetszetét adják. Vasvári Diák Színpad Kiállítás A Mûvelõdési Házban néhány hónapja egy mesejátékon keresztül iskolások ismerkednek a színjátszás alapjaival. A hetenkénti próbák zárásaként június között háromnapos táborban dolgoztak Nagymákfán. Mozgástréninget, beszédtechnikai gyakorlatokat, és elsõsorban egymást megismerõ feladatokat végeztek. A mesejáték, amin dolgoztak, Zsolnay László Térdszéli Katica címû mûve volt. A nyári szünetet követõen szeptemberben szombatonként folytatódnak a próbák. Jelentkezések még történhetnek. Elsõsorban a 4 14 éves korosztályt várjuk. Jöjjetek SZEMÉLYESEN a Mûvelõdési Házba!

11 2003. július 14. A klub VASVÁRI ÚJSÁG 11 Ha én kapu volnék, mindig nyitva állnék. Akárhonnan jönnék, bárkit beengednék,. Nem kérdezném tõle: hát téged ki küldött? Akkor lennék boldog, ha mindenki eljött. A kapu nyitva állt, és bejöttek ifjak, akikkel szóba elegyedtem. És õk újra eljöttek. Elõször csak hárman, késõbb hatan-heten, ki hogyan ért rá, vagy ahogyan a kedve tartotta. Mert nem kötelezõ, de lehet. Emlékszik arra a fiúra, aki kissé kótyagosan tegnap a Fõ téren elrettentette Önt és Ön elfordította a fejét, vagy csak sajnálkozott rajta? Én beszéltem evvel a fiúval és képzelje el, nincs vele semmi baj. Szereti a zenét (most már tanulja is), a létrõl és a létezésrõl elméleteket gyárt, álmodozik. Az iskolával akadnak még problémái. De próbálja kizárni az életébõl, amelyek nem tetszenek neki (és elárulom, nekünk sem). És persze szeretne szórakozni néha. Ön nem ilyen volt 15 és 25 éves kora között? Mikor már jó ideje öten-hatan összejöttünk és beszélgettünk divatról, vallásról, tanulásról, toleranciáról, játékról, az alkoholról és a drogról, akkor elõálltak ötletekkel. Kiállítás, koncert, stb. Olyan tevékenységekkel, melyek nem kötöttek, nem tartoznak egy zárt világhoz és amelyekben a kreativitásnak és a képzelõerõnek nagy szerep jut. Segítettem Nekik. Alice Cooper (akirõl én azt sem tudtam, hogy létezik) lemezborító képeinek másolatából készült egy kiállítás a Pince klubban, a Mûvelõdési Házban. Kiderült, hogy az ötleten kívül egy kis munka is meghúzódik a dolgok mögött. De a tárlat elkészült. Nem volt világpremier, de a sajátjuk volt és rengeteg apró csoda rejlett mögötte. A megnyitóbeszédet is Nekik kellett összeállítani és elmondani is. Ezt az akadályt is sikerrel vették (persze csiszolni még lehet rajta). Ön mit csinált meg elõször önállóan, és mikor készen lett, mennyire örült neki? És elérkezett a nagy nap, koncert volt a Mûvelõdési Házban. Özvegyek koncert. Egy budapesti csapat, akik a világhírû Alice Cooper számait és saját számokat játszottak. És a rendezvényt végigkísérték a tereprendezéstõl a takarításig. Megállták a helyüket. Összekötöttük a munkát a szórakozással, s mivel az övék volt a program, mindenre vigyáztak is. Egy estére a mûvelõdési ház átváltozott az ifjúság családi házává. Az elõtérben egy számítógépen klippek mentek zenével, a nagyteremben zajlott maga az esemény. A Pinceklubban pedig koncert után a zenekar tagjai (fõiskolások, egyetemisták) beszélgettek a rajongókkal. Kiderült, hogy egyikük sem fogyaszt drogokat (alkohol, marihuána), mégis a zene útján sikerül kilépniük a való világból egy picinykét. S erre az idõre el lehet felejteni a hétköznapi súrlódásokat, rossz társadalmi beidegzõdéseket, kellemetlen szociokulturális környezetet. Ám ehhez is tanulni, dolgozni, tájékozódni kell és a közösségi élethez szükséges toleranciát és empátiát is el kell sajátítani. Így lehetsz csak ütõképes csapat mondták a zenekar tagjai, akiket ezután kérdések özönével árasztották el. És õk mindegyikre válaszoltak. Talán, mert érezték, hogy ez itt és most fontos. Ön hol és kitõl tanulta meg az élet lényegi kérdéseire a választ? És Önnek kik voltak a példaképei? Vannak ma még hiteles példaképei? Hát?! Itt tartunk jelenleg. Ha kedvünk van, találkozunk és leülünk beszélgetni, vagy zenélünk. Ha segítséget kérek (mint például a Színjátszó találkozóra vagy a Juniálisra), az ifjak jönnek, és készségesen segítenek. Tanulják az ÉLETET. Én pedig megígérem, hogy az ötleteiket támogatom és segítem. (A cikkben azért nem szerepelnek nevek, mert elterjedt a KLUB-ról, hogy tagjai drogosok. Ezúton szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy egyikük sem kábítószerfüggõ, sõt még csak nem is alkoholista. Egészséges fiatalok, akik keresik az útjukat.) Köszönöm a türelmét, hogy elolvasta írásomat, köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre, köszönöm, hogy meghallgatott! Rajner Ágota A KLUB vezetõje Hõbör Árpád kiállítása Május 15-én Orbán Lajos a Vasvári Erdészeti igazgatójának megnyitójával vette kezdetét Hõbör Árpád természetet és a vadon élõ állatokat bemutató kiállítása. A pár éve nyugdíjas alkotó elsõ ízben rendez tárlatot munkáiból. Erdõmérnökként hosszú évek kapcsolták az erdõhöz és annak lakóihoz. Vadászként újabb oldaláról ismerhette meg a nem mindig nyílt élõvilágot. Talán a nyugdíjas évek nyugalmas tétlensége ellen védekezve kezdte el festeni képeit. Alkotóvágya elragadtatottsága és a természet csodálata minden mûvén érzõdik. Hamar rádöbbenünk, hogy az õ szeme az erdõ életébõl, harmonikus és zárt világából a miénknél többet lát. Aprólékosan, szinte fényképszerûen részletdús állatportréi, a vad viselkedését is bemutató jelenetek, a madarak megkapó ábrázolása az erdész és vadászélet mindennapjait, a teljes keresztmetszetét igaz csak a szép oldaláról tárja elénk. A Mûvelõdési Ház folyosóján kiállított képeket végignézve nyilvánvalóvá válik, hogy ezek a szemet gyönyörködtetõ jelenetek a természetben folyamatosan megtalálhatók. Csupán az erdõt kellene ismernünk és szeretnünk. Erre sarkall bennünk ez a kiállítás is. Laki L. Személygépkocsi és motorkerékpár-vezetõi tanfolyamok Vasváron, a Postaforgalmi Szakközépiskolában. Érdeklõdni: Szombathely, Welther K. u. 17. Tel.: 94/

12 12 VASVÁRI ÚJSÁG július 14. Kiváló Postás Tanuló Pálffy Margit elnyerte a Kiváló Postás Tanuló címet. A díjat Varga Tamás, a Magyar Posta Rt. Oktatási Központ Nyugat-magyarországi Képzési Centrum vezetõje adta át Margitnak június 20-án, az iskolai tanévzáró ünnepélyen. A Hegyháti Napok civil díja A vasvári Mûvelõdési Ház díjat alapít. A díjat, mely tárgyi- és pénzjutalmat is jelent egyben, azok kaphatják, akik a Hegyháti Napok idõtartama alatt a Mûvelõdési Házon és egyéb önkormányzati intézményen kívül olyan programot szerveznek és bonyolítanak, mely közérdeklõdésre tarthat számot. A szakmai elismerésre nevezhetnek magánszemélyek, egyesületek, alapítványok, alkalmilag összeállt társaságok, akár vállalkozások is, akik a programban civil elemeket tudnak felmutatni. (Vendéglátóipari egységek, turizmussal foglakozók, üzletek stb ) A díj elsõsorban erkölcsi elismerés, de hozzájárulhat, hogy a Hegyháti Napok és egyéb vasvári rendezvények még színesebb programokat kínáljanak, és kapolcsi mintára egyre nagyobb összefogásban szervezõdjenek a kulturális és egyéb események Vasváron és a Hegyháton. A Hegyháti Napok Civil Díja a produkcióért, az egyes programért jár, függetlenül attól, hogy egy személy vagy közösség áll mögötte. A programokban az ötlet és megvalósítás számít, a lakhely nem, tehát a kiírás és szakmai kihívás nem csak Vasváron és a Hegyháton élõkre vonatkozik. A nevezéseket júliustól lehet leadni a Mûvelõdési Házba. Akkor van még esély, hogy a programfüzetbe is bekerülhessen az esemény. Lehetõség van azonban a Hegyháti Napok augusztus 10-i kezdõnapjáig jelezni a szervezõknek a közremûködést, hisz a díj egyik eleme a rugalmasság. Megerõsítést vagy kreatív ötleteket is várnak a kiírók a díj nevének meghagyására illetve megváltoztatására vagy a pályázat tartalmi elemeinek bõvítésére. A nevezett programokról a Vasvári Újságban augusztusban közzétett közönségszavazó lap segítségével lehet véleményt formálni, de szakmai zsûri véleménye is befolyásolja a döntést és a Hegyháti Napok Civil Díja odaítélését. Díjkiosztás a Pannon Õsz rendezvénysorozat kezdetén, melynek pontos dátumát szintén a Vasvári Újságban teszi közzé a Mûvelõdési Ház. A középiskola hírei Élménymorzsák Fougéres Comenius május között a Coméniusprogram keretében Riffel Katalin tanárnõvel és Mészáros Viktor tanár úrral Franciaországba, Fougéres-be látogattunk el. Iskolánk diákjait ketten képviseltük: Borsos Anita (10.o.) és Csárdi János (9.A). A program idei témája a fiatalok fogyasztási szokásai. A mi csapatunk az étkezési szokásokat választotta. Itthon megtörtént a feldolgozás, a találkozón pedig ennek a bemutatása volt a cél. Számunkra viszont nagyobb élmény volt az ott eltöltött pár nap. Május 24-én, szombaton hajnali kettõkor indultunk el Vasvárról. Autóval mentünk a bécsi reptérre. Onnan az utat repülõvel tettük meg. Nagy izgalommal vártuk már, hiszen még nem volt ilyenben részünk. Azonban a repülés kellemetlen oldalát is megtapasztalhattuk: a csomagjaink sajnos eltûntek. Szerencsénkre 2 nap múlva vissza is kaptuk õket. (De hát nincs kirándulás kalandok nélkül!) Párizsból a TGVvel mentünk tovább Rennes-be, három óráig tartott az út, majd onnan egy óra alatt kocsival Fougéres-ba értünk. Este találkoztunk az ottani diákokkal, akiknél el voltunk szállásolva. A hiányzó bõröndökért és táskákért bõven kárpótolt az a pár nap, amit Franciaországban töltöttünk. A négy nap során jártunk Párizsban, megtekintettük Fougeres és Rennes nevezetességeit, az Atlanti-óceán partján pedig egy osztrigatelepet is láttunk. A franciáknak az osztriga nagyon kedvelt ételük (frissen, élve eszik meg egy kis citrommal), minket is megkínáltak. Ez azonban nem mindenkinek nyerte meg a tetszését. Láttuk az óceánt, ami szintén nagy élmény volt. Rennes-ben lovagolni és jégkorcsolyázni is voltunk. Jártunk a francia diákok iskolájában, ahol el lehetett menni egy tanítási órára is. Délben az iskola menzáján ebédeltünk. A franciák sok zöldséget és tengeri herkentyût esznek Utolsó este búcsúfogadást rendeztek nekünk a diákok, ahol szintén a helyi jellegzetes ételeket kóstolhattuk meg. A hazatérés napján talán a legszebb napon megtekintettük Párizst. Elsétáltunk az Eiffel-toronyhoz. Teljes ámulatba ejtett az a hatalmas építmény, s úgy döntöttünk, nekivágunk: megmásztuk a tornyot. A második szintig több száz lépcsõ tette próbára izmainkat. Csodálatos érzés volt a magasból megcsodálni a várost. Ezt követte a Notre-Dame, ami szintén lenyûgözõ volt. Ezt az utazást soha nem fogjuk elfelejteni. Köszönjük, hogy ilyen gyönyörûséges helyekre eljuthattunk. Borsos Anita és Csárdi János

13 2003. július 14. VASVÁRI ÚJSÁG 13 Az általános iskola tanulmányi és sportverseny eredményei A Rábahidvégen hagyományosan megrendezett Rába kupán 4. évfolyamos fiúcsapatunk 1. helyezést ért el. (Sejber Martin, Sipos Gábor, Fixl Bence, Bõsze Milán, Horváth Patrik, Kaposi Ádám, Vass Péter, Balogh Róbert) Felkészítõ tanáruk Kovács Csaba. Ki a mester két keréken? megyei döntõjén Kovács Erik és Balázs Klaudia 5.c osztályos tanulók 3. helyezést értek el. A szerencse Kovács Erik mellé állt, õ ugyanis részt vehetett az országos fordulón, ahol 4. helyet szerzett. Felkészítõ tanáruk: Bódy József. A megyei német versenyen Pajor István 9. helyezett lett. Ugyancsak német nyelvbõl sikeres alapfokú nyelvvizsgát szerzett 5 tanulónk: Kovács Alinka, Pajor István, Pasics Renáta, Farkas Adél, Rózsa Judit 8.a. Felkészítõ tanáruk: Rauch Ildikó. A diákolimpián kézilabda sportágban a 6. évfolyamos fiúk a 2. helyet, a leányok 4. helyet szerezték meg. Csehimindszenten leány fociban ugyancsak a 6. évfolyamos leányok szerepeltek sikeresen, elsõ helyezettek lettek. A hagyományosan megrendezésre kerülõ Egervölgy Kupán I. helyezettek a 6. évfolyamos fiúk. A 6. évfolyamos fiúk felkészítõ tanára: Horváth László. A megyei számítástechnikai verseny 1. helyezettje Németh Levente 6.c osztályos tanuló. Felkészítõ tanára: Pál Katalin. A kistérségi német versenyt a 6.b osztály csoportja nyerte meg. Tanáruk: Tüskés Mariann. Borbás Ramón országos angol versenyen vett részt, ahol 7. helyezett lett. Angol levelezõ versenyen 4. helyezést értek el a következõ tanulók: Czikora Csilla, Barabás Luca 6.a, Horváth Ákos, Gangel Marcell 6.b, Nagy Norbert, Behár Balázs, Hubay Balázs, Tóth Balázs 5.b. Angol nyelvbõl a sikeresen szereplõ tanulókat Siposné Káldy Gyöngyi készítette fel. A ceglédi matematika levelezõ versenyen 3. helyezést értek el Tüskés Fanni 5.b és Czikora Csilla 6.a osztályos tanulók. Felkészítõ tanáruk: Laczó Zoltánné. Az országos NetMatek 5.helyezettje Varga Kitti 6.c osztályos tanuló. Felkészítõ tanáruk: Pál Katalin. A Föld Napja alkalmából rendezett rajzversenyen Dr. Sövegjártó Ferencné tanítványát, Pölöskei Kitti 6.b osztályos tanulót különdíjban részesítették. A Testvérmúzsák megyei rajzpályázaton különdíjjal jutalmazták a tehetséggondozó tábor plasztikai csoportjának munkáját, az egykori vasvári körtemplomot. A gyerekek alkotása Sejber Mihály tanár irányításával készült. Az alkotók: Fülöp Dávid, Kovács János, Sejber Martin, Sipos Gábor, Szijártó Dániel. Május 30-án a Vasvári Gyermekekért Alapítvány gálamûsorában gyönyörködhettünk. Felléptek táncosaink, a zeneiskola növendékei, iskolánk énekkara, versmondóink és az intézmény pedagógusaiból erre az alkalomra verbuválódott kórus. A Vasváron megrendezésre került megyei Vöröskeresztes napon 2. helyezést értek el tanulóink. Pusztai Krisztina, Balogh Annamária, Szabó Andrea 8.c, Nagy Eszter, Benkõ Nóra 7.b. Felkészítõ tanáruk: Piri I. Tamásné. Az eltérõ tantervû tagozat sportsikerei A szombathelyi megyei atlétika bajnokságon elért eredmények: I. korcsoport leány 100 m síkfutás 1. hely Tóth Nikoletta, 5. hely Orsós Csilla Kislabdahajítás 2. hely Tóth Nikoletta Magasugrás 3. hely Tóth Nikoletta I. korcsoport fiú Kislabdahajítás 1. hely Balogh András Magasugrás 3. hely Derdák Benjámin 300 m síkfutás 6. hely Borbély József II. korcsoport leány 100 m síkfutás 1. hely Szalay Andrea, 3. hely Károly Melinda Súlylökés 1. hely Károly Melinda 200 m síkfutás 1. hely Horváth Rozália 4x400 váltófutás 1. hely Tóth Nikoletta, Horváth Rozália, Szalay Andrea, Károly Melinda 400 m síkfutás 3. hely Pásti Nikoletta II. korcsoport fiú 200 m síkfutás 1. hely Horváth Sándor 1500 m síkfutás 2. hely Izsó Ádám 4x400 m váltófutás 2. hely Horváth Sándor, Izsó Ádám, Orsós György, Balogh András 400 m síkfutás 3. hely Orsós György 800 m síkfutás 3. hely Orsós György Súlylökés 3. hely Orsós György Az elsõ helyezettek a háromnapos országos bajnokságon vettek részt Nyíregyházán. Az ott elért eredmények: 100 m síkfutás 3. hely Tóth Nikoletta 200 m síkfutás 6. hely Horváth Sándor Kislabadahajítás 10. hely Balogh András Megyei úszóbajnokság 25 m-es gyorsúszás 3. hely Izsó Ádám 25 m-es gyorsúszás 2. hely Károly Melinda 25 m-es mellúszás 3. hely Károly Melinda Vízi ügyességi csapatversenyben 2.helyet értek el, megyei labdarúgó bajnokságon 5. helyet. Felkészítõ tanár: Molnár Gyula A tanévzáró ünnepségen a versenyeken elért szép eredményekért a Vasvári Gyermekekért Alapítványtól Ft értékû könyvutalványokat vehettek át a tanulók. Díszoklevelet melyet az a tanuló kaphat, ki a 8 év alatt mindvégig kitûnõre teljesített Kovács Alinka vehette át. Vasvári Gyermekekért Alapítvány díját idén 2 tanuló kapta Kõris Renáta és Kovács Alinka. A kitûnõ tanulók könyvjutalomban részesültek: 5. évfolyam: Horváth Dániel, Tüskés Fanni, Nagy Norbert, Tóth Balázs, Kovács István 6. évfolyam: Czikora Csilla,Barabás Bence, Gangel Marcell, Németh Dóra, Kondics Katalin, Bõsze Boglárka, Károlyi Benedek, Kiss Adél, Kristóf Dániel, Németh László, Varga Dóra, Varga Kitti 7. évfolyam: Pálla Zsófia, Véber Renáta, Németh Kornél, Sejber Markó 8. évfolyam: Kovács Alinka, Pasics Renáta, Cserõs Andrea, Kálmán Adrienn, Kõris Renáta, Rózsa Rita Ebben a tanévben is több pályázatunk sikeres volt, így a Vas Megyei Közoktatási Közalapítványtól 1,2 millió forintot kistérségi együttmûködésre (Hollósy László), 100 ezer forintot könyvtárfejlesztésre (Fixl László), 100 ezer forintot a tehetséggondozó tábor mûködéséhez (Horváthné Tóth Mária) kaptunk. A GYISM pályázatán 600 ezer forintot a nyári táborok támogatásához (Sejberné Szabó Mariann) nyertünk. A Zöld béka pályázaton 80 ezer forintot kaptunk (Piri I. Tamásné). Az erdei iskola mûködéséhez (Németh Éva) 170 ezer forintot, Filatéria pályázaton 25 ezer forintot (Piri I. Tamásné), fásításra pedig 52 ezer forintot nyert iskolánk (Hollósy László). A 2002/2003. tanév sikereihez gratulálunk, tartalmas vakációt, jó pihenést, feltöltõdést kívánunk a következõ tanév feladataihoz! Az iskolában vezetõi ügyelet a következõ napokon lesz 8 13 óráig: július 17., 31., augusztus 14. Az iskolavezetés nevében: Horváthné Tóth Mária igazgatóhelyettes Köszönettel Megköszönjük Takács Géza és Tavasz Zoltán helyi vállalkozóknak, hogy megkeresésünkre a temetõben elhelyezett 3 padot elkészítették és mindezt támogatásként felajánlották. Vasvár Város Képviselõ-testülete

14 14 VASVÁRI ÚJSÁG július 14. Rock and Roll Az elmúlt hétvégén Klubközi Meghívásos Akrobatikus Rock and Roll Táncversenyt szerveztek Kõszegen. A megmérettetésen 9 táncsport egyesület, közel kétszáz versenyzõje küzdött meg egymással a meghirdetett 8 kategóriában. A Vasvári Táncosok is a meghívottak között szerepeltek egyre szebb, egyre jobb eredményeket elérve! Közülük már 5 páros illetve 1 formáció került a fináléba! Gyermek I. kategória döntõ vasvári résztvevõi Rosszcsontok csapata Gyermek I. kategória: 4. KAPOSI ÁDÁM GAMPEL DORINA 5. SÖRE BALÁZS SINKÓ NOÉMI 6. SEJBER MARTIN JESZTL DONÁTA Gyermek II. kategória: 1. HORVÁTH BENCE NÉMETH ZSÓFIA 5. SÖRE SZABOLCS HUSZÁR BIANKA Leányformáció kategóriában: 7. ROSSZCSONTOK CSAPATA (5 fõ): Csizmazia Anna, Csizmazia Éva, Sinkó Dóra, Horváth Dalma, Udvarl Manuéla. Edzõjük: Koszogovits Norbert. GOURMET PIZZÉRIA NYÁRI NYITVA TARTÁSA JÚNIUS 1-jétõl AUGUSZTUS 31-ig Hétfõ: ig Kedd: ig Szerda: ig Csütörtök: ig Péntek: ig Szombat: ig Vasárnap: ig Továbbra is várjuk kedves Vendégeinket, naponta változó NAPI AJÁNLAT -tal! Évadzáró értékelés és vacsora Június 21-én, szombaton 19 órára évadzáró szakosztályi értékelésre gyülekeztek a VVSE labdarúgói és vezetõi a vasúti sport falatozóban. Elõször Hubay Gábor, a VVSE elnöke köszöntötte a megjelenteket. Utalt a folyamatban lévõ pályamunkákra, az önkormányzat jelentõs támogatására és segítõkészségére (köszönet érte), a pályaavató elhalasztására, a különbözõ bajnokságokban szereplõ csapataink helyezéseire. Külön kiemelte az ezüstérmes nõi kézilabda és ifi focicsapatot, valamint a kölyök szakosztály eredményes részvételét a Bozsik-programban. (Szavait nagy taps követte.) Megemlítette, hogy a felnõtt labdarúgó csapat szereplése mérvadó a vasvári sportéletben. A nézõk visszahódításához és a felsõbb osztályba jutáshoz javítani kell a csapat eredményességén, néhány meghatározó játékost igazolni kell, de számítunk eddigi játékosainkra is. A városi ranghoz méltó szereplést és felsõbb osztályba jutást vár a remélhetõleg megerõsödõ csapattól. Hubay Balázs, a labdarúgó szakosztály vezetõje röviden ismertette az egyes csapatok tagjait, célkitûzéseit és eredményeit, gondjait, utalt a sikerek és kudarcok okaira. Nézzük sorjában! A megyei I. osztályban szereplõ serdülõcsapat a 6. helyen végzett. Tagjai: Barabás Bence, Borbás Gábor, Borbás Ramón, Gangel Marcell, Hernicz Péter, Horváth Ákos, Hubay Balázs, Márkus Béla, Robán Dávid, Rohonci Roland, Sejber Dániel, Sodics Milán, Takács Bálint, Tollár Tamás, Újhelyi Gábor, Újhelyi Zoltán, Varga Zoltán, Varga Norbert, Vass József, Winkelbauer Gábor. Edzõjük Kovács István Kokó volt. Köszönettel tartozunk Vass József apukának és Giorgiónak, akik a csapat szállításában segítettek.a serdülõcsapat tagjai a bajnokság folyamán nagy lelkesedéssel játszottak, egy nagyobb arányú vereség sem riasztotta el õket a további küzdelmektõl. A bajnokság hajrájában már sikerült 3 meccsbõl kettõt megnyerniök. Tudni kell róluk, hogy még csak évesek és a serdülõ korcsoport 16 éves korig tart. Mérlegük 12 meccsbõl 3 gyõzelem, 1 döntetlen, 8 vereség, 17 rúgott és 62 kapott gól. (Sajnálatos, hogy a tavalyi csoportgyõztes csapat kiöregedett és a évesek körébõl nem sikerült az utánpótlás szervezése. UJ) Az ifjúsági csapat célja a dobogós helyezés elérése volt. Az idény folyamán 21 játékos kapott játéklehetõséget: Balogh Péter, Bõsze Ádám, Gyöngyösi Gergõ, Kálmán Róbert, Molnár Gábor, Németh Péter, Pintér László, Pölöskei Zoltán, Robán Szabolcs, Robán Zoltán, Steier Gábor, Szabó Norbert, Tomanóczi Dávid, Tomanóczi Péter, Tóth Tamás, Tulok Dániel, Unger József, Varga Sándor, Újhelyi Gábor, Vass Gábor, Vörös László. Edzõjük Hubay Balázs volt. Mérlegük 30 meccsbõl 22 gyõzelem, 3 döntetlen, 5 vereség, 94 rúgott 35 kapott gól. A 74 %-os teljesítmény a 2. helyre lett elegendõ. (Ez igen, ehhez gratulálunk! Az ezüstérmeket a szakosztályvezetõ adta át a dagadó keblû fiúknak.) Bravó srácok, csak így tovább! mondotta a fanatizáló edzõ. A házi góllövõlista élbolya: Tóth Tamás 23 gól, Kálmán Róbert 16 gól, Tulok Dániel 13 gól, Unger József és Robán Zoltán 6 6 gól. A teljesítmény pontozása alapján: Gyöngyösi Gergõ 215 pont, Tóth Tamás 202 pont, Varga Sándor 174 pont. Legtöbb edzésen Unger József vett részt. Negatívum: 35 sárgalap és 2 piros lap! Az edzések látogatottságán, a felnõtt utánpótlás hatékonyabb építésén, a sportszerûbb játékon lehet javítani, de az eredményesség elõtt le a kalappal! (Unger) A felnõtt csapat célja az õszi szezonban az elsõ 10-be kerülés. Ez sikerült is (9. hely). A téli szünet után már bátrabban fogalmaztunk, 40 pontot és a 7. helyet céloztuk meg. A téli alapozás jól sikerült, és jó játékosokat is tudtunk igazolni. Elsõ kapusunkat viszont fél évre kölcsönadtuk Körmendnek. A februári felkészülési teremtornán 24 csapatból a 3. helyet szereztük meg nagy küzdelemben. A hosszú tél miatt jeges pályákon játszottunk elõkészületi meccseket, de szerencsére senki sem sérült meg. A as szezonban 33 (!) labdarúgó kapott játéklehetõséget: Babita András, Balla Szabolcs, Balogh Róbert, Babos Zsolt, Botfa Bálint, Döbör Zsolt, Elek András, dr.fukszberger Balázs, Géczy Zsombor, Harmadás Péter, Horváth László, Hubay Balázs, Kiss Gábor, Konkoly Adolf, Kovács Krisztián, Kránicz Szabolcs, Léránt Zoltán, Molnár Balázs, Nagy Tamás, Németh Attila, Ódor Péter, Pölöskei Szabolcs, Takács Zoltán, Takács Ervin, Tóth Csaba, Tóth Tamás, Unger József, Vass Gábor, Vörös László, Varga Sándor, Tulok Dániel, Pintér László, Gyöngyösi Gergely. Edzõjük: Elek István. Az otthoni bajnoki gyõzelmeket idegenbeli vereségek követték, majd otthon is csak döntetlenek születtek. 2 3 gólt rúgtunk, de kevés volt a gyõzelemhez. Ziccereket hagytunk ki és váratlan, kidolgozatlan potyagólokat kaptunk. Ez egy ilyen szezon! Fájó, de csak 17 pontot sikerült tavasszal gyûjteni. Errõl nem a rendezõ, nem a bíró, nem az edzõ tehet, hanem akik a pályán vannak! Tudomásul kell venni, hogy a mérkõzés a lefújásig tart, és a játékosoknak végig koncentrálni kell! Ha csak az öt döntetlen meccset nézem, ahol erõsebb figyelemmel nyerhettünk volna, máris az 5. helyen köthettünk volna ki. Mérlegünk: 30 mérkõzésbõl 9 gyõzelem, 9 döntetlen, 12 vereség, 36 pont, 12. helyezés, 40%-os teljesítmény. Pozitívum, hogy egész szezonban nem kaptak piros lapot és sárgát is csak 25-öt. A gyenge bajnoki szereplés közben az idei hétközi kupamérkõzések viszont teljes sikert hoztak! Öt fordulón, öt ellenfélen jutott túl ifisekkel is kiegészített felnõtt csapatunk, és bejutott az országos fõtáblára! A következõ forduló augusztus 3-án lesz Vasváron! Elek István gratulált az ifi csapat szerepléséhez. A felnõtt csapat bajnoki szereplésével pontokban nem volt elégedett, de a mutatott játékot részben biztatónak találta. A jó kupaszereplésért viszont megdicsérte játékosait, és hasonló helytállást, küzdeni tudást kért az elkövetkezõ bajnokságban is. A beszédek után felszolgálták a vacsorát, majd órákig tartó jó kedélyû beszélgetés következett. Sok sikert a továbbiakban! HAJRÁ VASVÁR! UJ

15 2003. július 14. Hengereltek a vasvári közutasok A Vas Megyei Közútkezelõ Kht. vezetése által kiírt kispályás labdarúgó bajnokságot Szombathelyen, a Király Sportcentrumban Szakosztályunk május 30-án tartotta évzáró tornáját az átadásra került 20x40 m-es focipályán. Az óvodások kezdõmérkõzésével 10 órakor kezdõdõ foci programban mind a három korosztály, anyukák, apukák szórakoztatták egymást, saját magukat és a mintegy 100 fõs nézõközönséget. A focin kívül szerepelt a programban 7-es rúgó- valamint dekázó verseny is. A 7-es rúgó versenyt az U-7 korosztályban Kiss Dániel, az U-9 korosztályban Somogyi Bence, az U-11 korosztályban Horváth Patrik nyerte. A dekázó versenyt az U-7 korosztályban Csáki Roland, az U-9 korosztályban Mihályfi Dávid, az U-11 korosztályban Sejber Martin nyerték, akik oklevelet kaptak és díjazásban részesültek. Minden gyermek ajándékban részesült. A megjelentek majdnem százan Gerencsér László Sportfalatozójában kiadós ebéddel csillapíthatták éhségüket. Június 9-én a 10 éves korosztályunk a Vasi Rája kupán Szentpéterfán, horvát, szlovén csapatok és a Lurkó mögött negyedik lett. Június 14-én Szombathelyen a Shulcz kupán a 10 évesek öt csapat részvételével I. helyezést értek el. Június 21-én Kõszegen, június 22-én Szombathelyen a Haladás centerpályáján a 10 VASVÁRI ÚJSÁG 15 rendezték meg június 27-én. Ezen Vasvárról a Mogyorósi Attila által vezetett üzemmérnökség csapata bár nem úthengerrel de stílusosan fogalmazva, mégis hengerelt, s I. helyezést ért el. Az egésznapos rendezvényen sportszerû mérkõzéseket vívtak a csapatok. Az öt üzemmérnökség együttesét Szombathely, Sárvár, Központ, Körmend körmérkõzésen sikerült a vasváriaknak legyõzni, így a vándorserleget is megszerezni. A vasvári csapat kiváló teljesítményét mutatja, hogy a gólkirályi címet is vasvári játékos, Hantó Zsolt szerezte meg. Álló sor: Herczeg László, Horváth Csaba, Gorza Norbert, Bõsze Imre, Mogyorósi Attila. Guggolnak: Hantó Zsolt, Vass József, Pécsi József. Fekvõ: Kovács László kapus Vasvári VSE Kölyök szakosztály júniusi eredményei, rendezvényei csapatos Citroen kupán alsóágon a második helyet szerezte meg a 10 éves csoport. Az utóbbi idõk megerõltetõ menetelése miatt egy hónap szünetet biztosítunk sportolóinknak. Szeretném megköszönni a szülõk támogatását, kiemelve Somogyi Bence, Petra szüleit, valamint az Õrszem Security Bt. Püspökmolnári támogatását és a Giczi Tüzép Vasvár segítségét, aki a pályán lévõ focikapukra vásárolt hálókat. Sipos Sándor edzõ Teke hírek Egyéni verseny a Vasvári Teke Klub kupáért versenykiírás A vasvári megyei I. osztályú teke csapat egyéni versenyt hirdet június-július hónapban 2 kategóriában. I. kategória: amatõrök részvételével, akik nem rendelkeznek érvényes, a Teke Szövetség által kiállított versenyzõi igazolással. II. kategória: igazoltak részére, akik a Teke Szövetség által rendezett valamelyik bajnokságban szerepeltek/szerepelnek. Az amatõrök 60 vegyes dobást teljesítenek, míg az igazoltak 100 vegyes gurításban mérik össze képességüket. Az amatõrök nevezhetnek a II. kategóriában is, de az igazoltak nem szerepelhetnek az I.-ben. Minden sportoló annyiszor próbálkozhat, ahányszor a nevezési díjat a helyszínen befizeti. Nevezési díjak I. kategória: 400 Ft/60 dobás II. kategória: 500 Ft/100 dobás A nevezési díjakból befolyt összeget teljes egészében a Vasvári Teke csapat támogatására fordítjuk. Nevezés és idõpontegyeztetés: A verseny helyszínén (Vasvár, Dr. Tretter L. u. 4.), vagy telefonon ifjú Nyúl Mihálynál: 30/ A verseny idõtartama augusztus 1-jéig tart. Eredményhirdetés: augusztus 3-án vasárnap 20 órakor a vasvári tekézõben. A kategóriák elsõ helyezettei díjazásban részesülnek. Jó eredményt és kellemes kikapcsolódást kíván a Vasvári Teke Klub nevében: Ifjú Nyúl Mihály Glória Ruhaszalon Zalaegerszeg, Göcseji u vadonatúj, álomszép esküvõi ruhái, ingyenes kiegészítõkkel kölcsönözhetõk. Igény szerint ingyenes menyecskeruha-készítés. Ezen kívül: ÁLDOZÓRUHÁK, GYERMEKRUHÁK óriási választékban. Nyitva: 9 19 óráig Tel.: 92/ , 06-30/ BEJELENTKEZÉSRE: hétvégén is!

16 16 VASVÁRI ÚJSÁG július 14. Anyakönyvi hírek Házasságkötés: Zágorhidi Czigány Ákos és Laki Edina, Rohonczi István és Kocsis Nikoletta Halálozás: Csejtei Elekné született Sipos Anna, Szabó Anna Apróhirdetés Pótmamát keresünk 2,5 éves kislányunk mellé Vasváron, szeptember l-jétõl, napi 8 órában. Tel.: Vasváron a központban 1540 m2-es telken felújított családi ház + egy önálló lakás kialakításához jogerõs építési engedély lealapozással eladó. Érd.: 94/ Vasvár központjában 50 m²-es, összkomfortos üzlethelyiség, szeptember 1-jétõl kiadó. Érdeklõdni: Vasvár, Kossuth L. u. 5. Telefon: 94/ Vasvárról Sárvárra napi bejáráshoz útitársat keresek kocsival, szeptembertõl. Tel.: 30/ Vasváron téglaépületben 56 m²-es 2. emeleti lakás, õszi költözéssel eladó. Tel.: 30/ , este 94/ MEGNYÍLT! ROZETTA LAKBERENDEZÉSI ÜZLET VASVÁR, KÖZTÁRSASÁG TÉR 2. Tel.: 20/ Csempe, járólap, szõnyegpadló, PVC, Szalagparketta, fürdõszobaszõnyeg, futószõnyeg, enyves vászon nagy választékban, kedvezõ áron. VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLÕDÕT!! TÁJÉKOZTATÓ VASVÁRI LAKÓTELKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉRÕL Vasvár Város Önkormányzata a Vérmezõ utcában építési lakótelkek kialakítását kezdte meg. A telkek értékesítési feltételeirõl elõzetes tájékoztatót tartunk a Városháza Nagytermében július 24-én órakor. Minden érdeklõdõt tisztelettel várunk! tetõcenter Bt. Palatetõs házak bontás nélküli felújítása színes mintás bitumenes szigeteléssel, 12 év gyártói garanciával. Érdeklõdni: 30/ H A N T Ó Ü Z L E T H Á Z Érdemes megnézni mit kínálunk! JÚLIUS 1-JÉTÕL TAVALYI ÁRON iskolatáskákat (Budmil is) tolltartókat füzetcsomagokat füzet- és könyvbekötõket egyéb kiegészítõket VÁLTOZATLANUL KÍNÁLUNK játékokat strandcikkeket babakocsikat kiságyakat etetõket járókát bébiruhákat VÁRJUK VISSZATÉRÕ ÉS ÚJ VÁSÁRLÓINKAT! Hantó Ildikó Vasvár, Szentmihályfalvi u Tel.: 94/ Vasvári Újság A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Kiadó: Polgármesteri Hivatal, Vasvár Felelõs kiadó: Dr. Ódor Ildikó jegyzõ Felelõs szerkesztõ: BODORKÓS ANDRÁS Szerkesztõségi munkatársak: Baán Erika, Balogh László, Dóka Balázs, Laki László, Pogács Mónika, Sejberné Szabó Mariann, Szabó Zoltán, Tausz István, Unger József Készült: LINEA NYOMDA SZOMBATHELY ISSN

17 Vasvári Újság 1. OLDAL Styl-szerû sajtótájékoztató Tiltakozás a gyárbezárás ellen folytatás a 2. oldalon (Kép és szöveg: Bodorkós): Tanévzáró a Kardosban (folytatás a 3. oldalon) Fotón: Tanévzáró ünnepség, Wessely Boglárka szaval) 2. OLDAL Styl-szerû sajtótájékoztató folytatás az 1. oldalról (Fotón: a vasvári üzem bejárata) 3. OLDAL Tanávzáró a Kardosban folytatás az 1. oldalról (Fotó 1: diákok az iskola aulájában; fotó 2: az iskola énekkara a tanévzáró ünnepségen 4. OLDAL Önkormányzati ülés folytatás az 5. oldalon 5. OLDAL) Önkormányzati ülés folytatás a 4. oldalról Ficánkoló Óvoda Vasvár Budapesti vendégeket fogadtunk szerzõ: Kovács Lászlóné Közhasznú jelentés Vasvár Kisdedóvó Egyesület OLDAL Felhívás parlagfûirtásra Johann Béla Nemzeti program Erdei iskolában a vasváriak (Fotó 1 iskolások erdei környezetben, fotó 2: Kirándulás a Hegyháton) 7. OLDAL Ismét a termálfürdõrõl (Fotó 1: A termálfürdõ új medencéje és épülete, fotó 2: Munkában az építõk) Horgászok a rajtvonalon (Kép és szöveg Laki László. Felvételünkön a díjnyertes horgászok) TARTALOMJEGYZÉK 8. OLDAL Savaria Nett-Pack, a családbarát munkahely Kis életet adó sziget Kép és szöveg Bodorkós (Fotó 1: Munka a vasvári üzemben, fotó 2: Szövõasszonyok a vasvári üzemben, fotó 3: A szombathelyi üzemben lámpákat készítenek)) 9. OLDAL Anyatej világnapja Illusztráció fotókkal Szerzõ: Kovácsné Köves Gabriella védõnõ Meghívó anyatej világnapi rendezvényre 10. OLDAL A Mûvelõdési Ház hírei Sikerek a népzenében (Fotó 1: Dalosok szabadtéren, fotó 2: Dalosok a mûvelõdési házban) Kiállítás Vasvári Diák Színpad Rock and Roll siker vasvári módra 11. OLDAL Önkormányzati ülés (folyatatás a 10. oldalról) 11. OLDAL A klub (Kép és szöveg: Rajner Ágota) Hõbör Árpád kiállítása (Kép és szöveg: Laki László) Topido hirdetés Tisztelt Olvasók, Vasvár Polgárai Lapunkat, a Vasvári Újságot immár harmadik alkalommal olvashatják az Interneten. Ezzel a lehetõséggel azoknak kívánunk kedvezni, akik itt élnek településünkön, s inkább az elektronikus médiát részesítik elõnyben, mint a hagyományos, zizegõ lapú újságot. Nem titkolt szándékkal azért is közreadjuk ebben a formában a Hegyhát központjának havi orgánumát, hogy a térségben, Vasvár környékén élõk e módon is információhoz jussanak. Nem beszélve azokról a lokálpatriótákról, akik innen elszármaztak, és az ország más részeiben valóságos csemegeként üdvözlik azt a lapot, amelynek lelkes kis szerkesztõi kollektívája igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy lehetõleg minél szélesebb keresztmetszetét adja a városunkban történteknek. TÉRSÉGI KITEKINTÕ Aközeljövõben szeretnénk minél több kistérségi település életébe bepillantást nyerni, az ott élõk mindennapjait bemutatni, információt közvetíteni, ezáltal is közelebb hozni egymáshoz a térségben élõket. Ehhez kérjük is mindazok közremûködését, akik ilyen információval rendelkeznek, juttassák elszerkesztõségünkhöz az alábbi elérhetõségen. Telefon; 94/ , fax; 94/ , mobil: 06/30/ TRADÍCIÓ A honlapon olvasható-lapozható újságunk mint kezdeményezés reméljük, egyszer olyan orgánummá fejlõdhet, amely méltó az itteni tradícióihoz, s e kezdeményezés ugyanolyan sikeres lesz, mint amilyen érdeklõdéssel fogadták a város polgárai a rendszerváltás idején ismét útjára indított városi lapot, a Vasvári Újságot. MINÉL TÖBB INFORMÁCIÓ Továbbra is él azon szándékunk, hogy elektronikus úton minél több információ minél gyorsabban jusson el Önökhöz. INFORMÁCIÓT FOGADUNK az alábbi címeken: ungerj kuk level. datanet.hu és webmaster kuk vasvar.hu Szeretnénk megkönnyíteni az újság internetes "lapozását", ezért közöljük a nyári, júliusi lap cikkeinek és képanyagának listáját oldal szerinti bontásban. Bodorkós András 12. OLDAL Kiváló Postás Tanuló-díj A Hegyháti Napok civil díja Élménymorzsák Fougéres-Comenius 2003 (Kép és szöveg: Borsos Anita és Csárdi János) 13. OLDAL Az általános iskola tanulmányi és sportverseny eredményei Köszönettel 14. OLDAL Rock and Roll vasvári sikerek (Fotó 1: a döntõ vasvári résztvevõi, fotó 2: Rosszcsontok csapata) Gorumet Pizzéria hirdetés Évadzáró értékelés és vacsora (Szerzõ: Unger József) 15. OLDAL Hengereltek a vasvári közutasok (Felvételünkön a kupagyõztes vasvári csapat. Fotó: Sipos Káéoly) Vasvári VSE Kölyök szakosztály júniusi eredményei, rendezvényei Teke hírek és versenykiírás (Szerzõ: Ifjú Nyúl Mihály) Glória Ruhaszalon hirdetés) 16. OLDAL Castrum Ferreum Kft SUZUKI hirdetése Rozetta Lakberendezési Üzlet hirdetés Építési lakótelkek kialakítása tájékoztató lakótelkek kialakításáról július 24-én 16 órakor, Városháza Nagytermében Hantó Üzletház hirdetés Anyakönyvi hírek Apróhirdetés reklám Tetõcenter Bt. hirdetés Impresszum

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola Eredményeink Országos eredményeink tanévenként 2013/2014. Kovács Dorottya 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 1.hely Németh Gréta 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 2.hely Kovács Mirtill 6.b Tollaslabda Diákolimpia

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

A polgármester megállapította, hogy az ülésen 6 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester megállapította, hogy az ülésen 6 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. MÁRKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8441 MÁRKÓ, Padányi Bíró Márton tér 5. E-mail: onkormanyzat@marko.hu Szám: 163- /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Márkó Község Önkormányzatának ülésén

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában. 2016/2017-es tanév I. félév. Alsó tagozat. I.

Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában. 2016/2017-es tanév I. félév. Alsó tagozat. I. Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában 2016/2017-es tanév I. félév Alsó tagozat I. évfolyam Első évfolyamos tanulóink két versenyen vettek részt az első félévben

Részletesebben

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.367.043-18/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. december 7. napján a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pusztazámor község részéről jelen vannak: Pátrovics Benedek polgármester, dr. Andrásfalvy András Ders képviselő. Bereczkiné Ulehla Anna

Jegyzőkönyv. Pusztazámor község részéről jelen vannak: Pátrovics Benedek polgármester, dr. Andrásfalvy András Ders képviselő. Bereczkiné Ulehla Anna Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. február 14-i Sóskút Község Képviselő-testületével közös testületi üléséről Helye: Sóskút tanácsterme Jelen vannak: csatolt

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 26-án 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Oktatási intézmények vezetőinek megbízása Készítette: Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-án megtartott együttes ülésén Jelen vannak: Buzsák Község

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása 5. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. november 04.-én, 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak: Egyházas Gyula, Jakus Árpádné, Zsiga Tamás képviselők, Dukáné

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 6-i soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Kardos István alpolgármester, Petőné

Részletesebben

(Hozzászólás nem hangzik el.)

(Hozzászólás nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. augusztus 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Jelen vannak: Major Ferencné alpolgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2004. december 13. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2004. december 14. (kedd) 15,30 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben Az intézmény környezete, partnerek o A Kelemen László Szakközépiskola Szeged városában működik 2006 óta, fő profilként a színészképzést

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről A verseny Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről megrendezésének időpontja: 2016. március rendező intézményének neve: Óvoda 4100, Tardy u. 8. szervezőjének neve, beosztása: Kari

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Brantmüller Zoltán polgármester Tratnyek Gyula alpolgármester

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI JELENTÉS

ALAPÍTVÁNYI JELENTÉS ALAPÍTVÁNYI JELENTÉS 2014 Nyúlcipő Konduktív Alapítvány Székhely: 1184 Kézműves u. 1/b III.em.10. Adószám: 18263116-1-43 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 2007. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08. J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08. HATÁROZATOK SZÁMA: 52, 53/2007. Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2011. november 8-án 15 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

A 11. B osztály pályázata a Heptaéder Díjra

A 11. B osztály pályázata a Heptaéder Díjra A 11. B osztály pályázata a Heptaéder Díjra Az osztály adatai: Létszám a 2011/2012. tanévben: 25 fő (14 fő speciális biológia, 11 fő emelt matematika tagozat) Osztályfőnök: Gabnai Edit Osztályterem: 206.

Részletesebben

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Iskolánkban két pályázati lehetőség kihasználásának köszönhetően elindult, és egyre nagyobb népszerűségnek örvend, egyre sikeresebb az asztalitenisz

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. február 9-én 15,20 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. XI. 26.-án, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor elnök

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület!

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21. december 9-ei ülésére a foglalkoztatás helyzetéről, munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület

Részletesebben

49/2014. (VII.18.) Elnökségi határozat

49/2014. (VII.18.) Elnökségi határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 18-án a Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z Megyei Egyesületének elnökségi ülésén. Helye: 3525 Miskolc, Jókai u. 18. sz. a Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z Megyei Egyesületének

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben