A polgármester jelenti

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A polgármester jelenti"

Átírás

1 2013. március XIX. évfolyam 3. szám A polgármester jelenti Székely lobogó kitûzése Törtelen! A székely lobogó kitûzése az összetartozást jelképezi, a kiállást minden magyarért és minden magyar ügyért. Megbukott a merjünk kicsik lenni, a mindent feladás politikája, a haza kiárusítása. Vegyük már észre, el akarják hitetni velünk, hogy mi magyarok semmik vagyunk! Sajnos ezt sokszor el is hisszük! Minden külföldit dicsõítünk, és elfelejtjük vagy nem vesszük észre a saját nagyságunkat, tehetségünket. Közben az igazság az, hogy a világ retteg a magyar feltámadástól és a magyar egységtõl. Nemcsak Európa legnagyobb kisebbsége, a székelyek és a Székelyföld ellehetetlenítése, de felvidéki kettõs állampolgársági problémák, Kárpátalja magyarjainak megnyomorítása, valamint a délvidéki magyarverések miatt, az összetartozás jegyében tûztük ki e zászlót! Ez a lobogó õsi jelképeivel; a nyolcágú napcsillaggal, ami az egy igaz Atyaistent, a magyarok Istenét jelképezi és a holdsarlóval, ami Szûz Máriát szimbolizálja. Hiszen Magyarország az övé, a Boldogasszonyé, az õ virágoskertje. A zászló színeiben az aranysárga az isteni utat, a kék szín Boldogasszonyt, Magyarország védelmezõjét hirdeti. Ezen egyértelmû jegyek megléte miatt jelképezi e lobogó az összmagyarságot a világ minden pontján. Nagy büszkeséggel töltött el, hogy kitûzhettem a Törteli Polgármesteri Hivatal épületére ezt a csodálatos lobogót, ezzel számtalan más magyar településhez csatlakozva. A zászlót Erdélybõl, Galonyáról, Báró Kemény János unokájától, Nagy Kemény Gézától kértem, hogy még erõsebben szimbolizálja az összetartozást! E lobogó legfontosabb üzenete az, hogy lehetünk magyarok egyenként, de lehetnénk együtt is igazi közösségként. Ha ez egyszer tényleg megvalósul, akkor újra mindenre képes lesz a magyar nemzet. Ennek pedig elõbb vagy utóbb el kell következnie. Egy egységes, hittel rendelkezõ és erkölcsös nemzet lehet csak képes emelkedésre, sikerekre. Ezt történelmünk alakulása egyértelmûen megmutatja nekünk, hiszen a hit és a régi jó erkölcs elvesztése után zuhantunk gazdasági és erkölcsi válságba is. Kívánom, hogy a magyar hitvallás mutasson utat minden törteli embernek: Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek Magyarország feltámadásában! Ámen. Godó János Március 15-e emlékezete Törtelen Szép és gondolatébresztõ ünnepi mûsort láthattunk Törtel községben nemzeti ünnepünk alkalmából. A község önkormányzatának szervezésében március 14-én délután került sor az ünnepségre. Szerencsésen sikerült kiválasztani az idõpontot, hiszen másnap már a rendkívüli nyugodtan mondhatjuk: páratlan idõjárási viszonyok ugyancsak akadályozták volna az ünnepség lebonyolítását, s mind a közönség, mind a bemutatkozó elõadók közt lett volna, aki aligha juthatott volna el egyáltalán a helyszínre. De a végzet nyilvánvalóan kegyes akart lenni egy ilyen szépen megkomponált rendezvénnyel, s az utolsó lehetséges pillanatot választotta ki számára: ámbár a már hideg idõ, a meginduló havas esõ a szabadtéri kezdõ programnak nem kedvezett, utána az immár fedett téren megtartott mûsor a nézõk testét és szívét egyaránt fel tudta melegíteni. Folytatása a 2. oldalon. ÚJRA TÜDÕSZÛRÉS Saját érdekünkben menjünk el a vizsgálatra! Felhívásunk a 3. oldalon EBOLTÁS 2013 Hirdetmény a 3. oldalon TAVASZI LOMTALANÍTÁS Felhívás az 5. oldalon TANTANYÁRÓL TANTANYÁRA Sorozatunk befejezõ része a 8-9. oldalon

2 2. oldal TÖRTELI Március 15-e emlékezete Törtelen... Folytatás az 1. oldalról. Az ünnepség melynek levezetõje, az elõadókat felkonferáló irányítója mindkét helyszínen Vágó Sándor volt koszorúzással kezdõdött a fõtéren kor. A mûvelõdési ház régi épületének színháztermében Godó János polgármester ünnepi beszéde után gyermekmûsorokkal, a felnõtteknek szóló ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ismeretterjesztõ elõadással és a kicsiket és nagyokat egyaránt megszólító hagyományõrzõ bemutatóval folytatódott a program. Mindezek üdítõen váltogatták egymást, a komolyabb pillanatok a Tulipán Óvoda és a Szent István Király Általános Iskola gyermekeinek énekes-táncos ünnepi mûsorszámai közé ékelõdtek be, amelyek üde hamvasságukkal családias hangulatot teremtettek. A nézõk jó részét pedig a nemzeti öntudat és a szülõi büszkeség együtt kapcsolta össze boldog közösséggé. Teljesen természetesen illeszkedett be ebbe a rendbe az iskolások vetélkedõjének eredményhirdetése és a díszoklevelek kiosztása is. A programpontok a huszárhagyományok emléke köré csoportosultak természetesen ezer szálon kapcsolódik a huszársághoz, s ahogy azt az elõadók is hangsúlyozták a huszárok nélkül nem lehetett volna szabadságharc, de ennél szilárdabb és a hely szelleméhez illõ kapcsolatot jelentett a Kiskun Huszár- és Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület tagjainak jelenléte, rövidségében is alapos és jó humorú viseletet bemutató elõadása, akik a kifejezetten a környékrõl sorozott Nádor-huszárok hagyományait õrzik. A helyi kötõdés mellett a 48-as emlékek, a szabadságharcos érzések hiteles és a mai hallgatónak is átélhetõ megjelenítésére kiváló példa az õ kalandos hazatérésük hazaszökésük Csehországból 1848-ban. Egy ilyen, hitelességében megragadó eseménnyel feltétlenül közelebb lehet hozni az ünnepet, mint száraz történelmi elmélkedésekkel vagy a pesti (és így Törtelhez közvetlen szálakkal amúgy sem kapcsolódó) történések ismételgetésével. Ugyanerre fókuszált Galambos István történész is ezt követõ ünnepi beszédében, kissé szélesebb panorámával mutatva be a huszárok szerepét és azon keresztül a szabadságharc hatalmas küzdelmét is, mely jórészt arról szólt, hogy a világ négy táján, hazánktól távol levõ huszárezredek fiai mint küzdötték magukat haza a hívó szóra, és hogy váltak a honvédsereg szimbolikus és gyakorlati gerincévé egyaránt. A látványelemek mellett tehát gondolati tartalma is volt éppen elegendõ az ünnepségnek, amely több mint kétórás idõtartama alatt egyáltalán nem volt fárasztó, és bizonyára sokáig megmaradó tanulságokat, örömöt és ünnepi hangulatot hagyott a nézõk lelkében. dr. Fehér Bence

3 HÍRADÓ 3. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Törtel községben március 26-tól április 9-ig TÜDÕSZÛRÉST TARTUNK! A tüdõszûrés helye: Törtel, Dózsa György út 19. Déryné Mûvelési Ház (régi épület) A vizsgálat ideje: Március 26. Kedd Március 27. Szerda Március 28. Csütörtök Március 29. Péntek Április 2. Kedd Április 3. Szerda Április 4. Csütörtök Április 5. Péntek Április 8. Hétfõ Április 9. Kedd Kérjük, hogy a tüdõszûrõ vizsgálaton saját érdekében jelenjen meg. Fontos, hogy a személyi igazolványt, TB-kártyát, valamint az elõzõ évben kapott tüdõszûrõ igazolást mindenki hozza magával! Szociális tûzifa osztása Törtelen Az elmúlt év decemberében a Belügyminisztérium lehetõséget nyújtott szociális célú tûzifa pályázati formában történõ igénylésére. Önkormányzatunk is benyújtotta támogatás iránti kérelmét, amelynek feltétele volt, hogy Ft önrészt vállaljon a költségekbõl. Ezen felül a helyben történõ kiszállítást is saját költségen kellett megoldani, amely Ft-ot vett igénybe. Községünk 172 m 3 szociális célú tûzifa kiosztására kapott támogatást. A belügyminiszter 59/2012. (XI.28.) sz. BM rendelete meghatározta, hogy kik részesülhetnek ebben a támogatási formában. Az Önkormányzatnak is rendeletet kellett alkotnia, hogy pontosítsa a támogatási igény feltételeit a BM rendeletet figyelembe véve. Törtel Község Önkormányzata a 19/2012. (XII.21.) sz. helyi rendeletében szabályozta a szociális tûzifa támogatás igénylési feltételeit, amely alapján meghatározóan a szociális ellátásokban részesülõk kaphattak családonként 1 m 3 tüzelõt. Sajnálattal értesültünk azonban, hogy többen eladták a kapott fát, ezért elgondolkodtató, hogy legközelebb is éljünk-e a pályázati lehetõséggel. Ezúton szeretnénk megköszönni a résztvevõknek a segítséget, kiváltképpen Borsos Vincének, aki vállalta a helyben történõ kiszállítást. Godó János polgármester EBOLTÁS Az ebek kötelezõ veszettség elleni szervezett védõoltása Törtel községben: Április 12. (péntek) Vásártér óra; Április 13. (szombat) Vásártér óra. A pótoltás április 20-án (szombaton) lesz ugyanígy a vásártéren, 9 és 11 óra között. A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet elõírásainak megfelelõen január 1-jétõl szigorodtak az ebek veszettség elleni védõoltása igazolásának szabályai január 1-jétõl az ebek veszettség elleni védõoltása igazolásához már csak a hivatkozott rendelet mellékletében leírtaknak megfelelõ oltási könyv (Kisállat Egészségügyi Könyv), vagy a kutyák, macskák Közösségen belüli mozgásához való egységes európai állatútlevél használható január 1-jétõl már semmilyen régi fajta oltási könyv nem használható az ebek veszettség elleni védõoltásának igazolására szolgáló állatorvosi bejegyzésre. Az oltás díja ebenként Ft. KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYV- VEL NEM RENDELKEZÕ EBEK oltásakor ezen okmány kiállítása 500 Ft-ba kerül, így az oltással együtt összesen Ft. A mikrochippel nem rendelkezõ ebeket csak chippelés után van módunkban veszettség ellen oltani. Ennek díja ebenként Ft. Az összevezetéses eboltáson az ebeket DÍJ- MENTESEN FÉREGTELENÍTJÜK. A féreghajtási kötelezettséget az állategészségügyrõl szóló szabályzat és a 81/2012. (IX.4.) FVM zoonózis rendelet 8. (2) bekezdése szabályozza. A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet elõírása szerint az ebek veszettség elleni védõoltásának beadatása továbbra is az eb tartójának a kötelessége. Az állattartó köteles minden 3 hónapos életkort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen saját költségén magán-állatorvossal beoltatni, az oltást az elsõ oltást követõen 6 hónapon belül megismételtetni, majd ezt követõen a kutyát évenként veszettség ellen beoltatni. Oltást végzõ állatorvosok: Dr. Revuczky Béla, Dr. Gubik Zoltán

4 4. oldal TÖRTELI Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 82. (1) bekezdése, valamint a 84. (2) bekezdésében és az (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 6/2011. (III.25.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 76. (1) bekezdése helyébe a következõk lépnek: (1) Képviselõ-testület az évi CXCIX. törvény 247. szakaszában meghatározott képesítési követelményekkel rendelkezõ jegyzõt foglalkoztat. A jegyzõ kinevezése és az alapvetõ munkáltatói jogok gyakorlása a polgármester kizárólagos joga. A polgármester pályázat alapján, határozatlan ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 3/2013. (III.01.) sz. Önk. R e n d e l e t e az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 6/2011. (III.25.) rendeletének módosításáról HIVATALI TELEFONKÖNYV Törtel Község Polgármesteri Hivatala 2747 Törtel, Szent István tér 1. központi tel.: 06-53/ Polgármester Godó János tel.: 06-53/ Jegyzõ dr. Majtényi Erzsébet tel.: 06-53/ Gazdasági csoport Pásztor Józsefné tel.: 06-53/ idõre nevezi ki a község jegyzõjét. 2. A Rendelet 78. (1) bekezdése helyébe a következõk lépnek: (1) A képviselõ-testület a jegyzõ vezetésével egységes hivatalt mûködtet Törteli Polgármesteri Hivatal elnevezéssel az Önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat mûködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre elõkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. 3. A Rendelet 7. függelékének 1. pontjába a következõk lépnek: 1. A Törteli Polgármesteri Hivatal belsõ szervezeti tagozódása: a) Hatósági csoport: 1 fõ csoportvezetõ 4 fõ elõadó 1 fõ hivatalsegéd 1 fõ közterület-felügyelõ 0,5 fõ takarító b) Gazdasági és költségvetési csoport: 1 fõ csoportvezetõ 3 fõ elõadó 1 fõ élelmezésvezetõ Idõszaki vagy célfeladatra külön szervezeti egység hozható létre. 4. A Rendelet további pontjai változatlanok maradnak. 5. Ez a Rendelet március 01. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Törtel, február 28. Godó János polgármester dr. Majtényi Erzsébet jegyzõ Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 4/2013. (III.01.) sz. Önk. R e n d e l e t e az Önkormányzat által mûködtetett Napközi otthonos konyha szolgáltatásaiért fizetendõ térítési díjakról szóló 1/2012. (I.27.) rendeletének módosításáról Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat által mûködtetett Napközi otthonos konyha szolgáltatásaiért fizetendõ térítési díjakról szóló 1/ (I.27.) rendeletét az alábbiakban módosítja: 1. Az Önkormányzat által mûködtetett Napközi otthonos konyha szolgáltatásaiért fizetendõ térítési díjakról szóló 1/2012. (I.27.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. szakasza helyébe a következõk lépnek: Térítési díjak A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának összegei: Óvodás gyermek étkezési térítési díja Bruttó 330,- Ft Napközis gyermek étkezési térítési díja Bruttó 365,- Ft Menza (ebéd) térítési díja Bruttó 240,- Ft Alkalmazottak étkezési térítési díja Bruttó 365,- Ft Szociális és vendég étkezési térítési díj Bruttó 560,- Ft 2. A Rendelet további pontjai változatlanul maradnak. 3. Ez a rendelet a március 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti. Törtel, február 25. Godó János dr. Majtényi Erzsébet polgármester jegyzõ

5 HÍRADÓ 5. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel LOMTALANÍTÁS Tavasz tavasz Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Társaságunk év tavaszán lomtalanítást szervez Törtel Község, hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területein. Lomtalanítással kapcsolatos tudnivalók: Lom: az a darabos háztartási hulladék, mely mérete miatt nem fér a közszolgáltatáshoz rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe (kukába). (pl.: berendezési tárgyak, bútorok, textíliák stb.) Teendő: Az elszállításra szánt lomot, a megadott napon reggel 7:00 óráig az ingatlanok elé szíveskedjenek kihelyezni, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása esetén, a később kihelyezett lomot nem áll módunkban elszállítani! A közterületek tisztaságának megőrzése érdekében a szóródó anyagokat zsákban, dobozban szíveskedjenek kihelyezni ingatlanaik elé! Lomtalanítás időpontja: április 3. (Szerda) LOMTALANÍTÁS FONTOS: Társaságunk, a lomtalanítás keretében az alábbi hulladékokat nem szállítja el: - veszélyes hulladék (pl.: festékes, vegyszeres csomagolóanyagok, használt sütőzsiradék és olaj illetve gépjárműolaj, izzók, fénycsövek, szárazelem, akkumulátor, állati tetem) - fertőző és undort keltő anyagok - építési-bontási törmelék - elektronikai hulladékok - gumiabroncsok autó- és gépalkatrészek - gáztűzhely, kályha és egyéb nagyméretű fémtárgy - zöldhulladék A lomtalanítási akció ideje alatt a rendszeres kommunális hulladékgyűjtő járat érkezési időpontja eltérhet a megszokottól, ezért a kommunális hulladékot az eddigi gyakorlatnak megfelelően reggel 7:00 óráig szíveskedjenek kihelyezni! Lomtalanítással kapcsolatosan érdeklődni ügyfélszolgálatunkon (53/ , 53/ ) és diszpécserközpontunkban (53/ , 53/ ) lehet illetve a honlapon, mely elérhetőségeken készséggel állunk Ügyfeleink rendelkezésére! Együttműködésüket köszönjük! ÖKOVÍZ Kft.

6 6. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK SAJTÓKÖZLEMÉNY Járási hivataloknál lehet benyújtani az állampolgársági kérelmeket március 1-jétõl nem a települési anyakönyvvezetõknél, hanem a járási hivataloknál lehet benyújtani az állampolgársági kérelmek formanyomtatványait. Természetesen továbbra is el lehet indítani az eljárást minden külképviseleten, a Kormányablakoknál, illetve a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál és továbbra is bármely polgármester elõtt vagy bármely külképviseleten le lehet tenni az állampolgársági esküt. Az Országgyûlés 2012 decemberében fogadta el azt a törvényt, amely az anyakönyvi, az állampolgársági és a személyi és lakcím-nyilvántartási eljárások esetében csökkentette a bürokráciát, az adminisztratív terheket. Mindez része a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program keretében tavaly elindított Egyszerûsítési Programnak, amelynek célja, hogy csökkenjen a lakosságot érintõ hivatali bürokrácia, kevesebb legyen a papírmunka, a kitöltendõ nyomtatvány, a sorban állás, de kiterjedtebb és pontosabb legyen az üggyel kapcsolatos tájékoztatás azaz minél egyszerûbb ügyintézési folyamat segítse az embereket. Budapest, március 1. Sajtó Fõosztály Társadalmi Kapcsolatokért Felelõs Államtitkárság Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. Telefon: Web: SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁRSÁG SAJTÓKÖZLEMÉNY Már rövidtávon is eredményes a kormány családpolitikája A legfrissebb, 2012-es felmérés szerint az élveszületések száma 2,6 százalékkal, mintegy fõvel nõtt 2011-hez képest. Korábban, az egyébként is csökkenõ születésszám az MSZP-kormány családellenes intézkedésének következtében zuhanni kezdett. Ezt a tendenciát sikerült három év alatt megfordítani ben a szocialista kormányok családellenes politikáját az Orbán-kormány családbarát politikája váltotta fel. Intézkedéseivel az új kormány azt a biztonságot adta meg a családoknak, amely ahhoz kell, hogy sokkal több kívánt gyermek szülessen meg, mint a szocialista kormányok alatt. A hároméves GYES, a családi adókedvezmény, az otthonteremtési támogatás visszaállítása és a devizacsapdába került családok megsegítése, valamint a rezsicsökkentés eredményeként nõtt a gyermeket vállalók szociális biztonsága. Az Erzsébet Programnak köszönhetõen családok ezrei nyaralhattak kedvezményesen, míg az Erzsébet-táborokban gyermekek ezrei vehettek részt nyári sporttáborokban és tehetséggondozó programokban. Fontos, hogy a gyermekes édesanyák zökkenõmentesen térhessenek vissza a munkába. Ezt szolgálja a Munkahelyvédelmi Akcióterv, mely jelentõs járulékkedvezménnyel és járulékmentességgel ösztönzi a munkaadókat, hogy gyermeknevelésbõl GYES-rõl és GYET-rõl visszatérõ édesanyákat foglalkoztassanak. A Családbarát Munkahely Pályázat iránti növekvõ érdeklõdés is azt bizonyítja, hogy a munkaadók hangsúlyt fektetnek arra, hogy édesanyákat alkalmazzanak. Ez elsõsorban a Családvédelmi törvénynek, a család alkotmányos védelmének s a közmédia családbarát mûsorainak, szemléletváltásának eredményeként pozitívan változás tapasztalható a közbeszédben a gyermeknevelésrõl és a családról. Ennek köszönhetõ, hogy egyre aktívabbak a családi közösségek és a családokkal foglalkozó civil szervezetek. Az Új Széchenyi Terv családi pályázatára és a Nemzeti Családés Szociálpolitikai Intézet legutóbbi pályázatára is több száz szervezet nyújtott be programtervet február 21. Szociális és Családügyért Felelõs Államtitkárság H-1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: +36 (1) Web: FONTOS TELEFONSZÁMOK! Orvosi ügyelet telefonszáma: (53) Mentõk vezetékesrõl ingyenesen: 104 Ceglédi állomás: (53)

7 HÍRADÓ 7. oldal február 27. Új, megszépült irodával várja az ügyfeleket Nagykõrösön a munkaügyi kirendeltség kihelyezett irodája. A helyiség ünnepélyes átadásán Tarnai Richárd, Pest megyei kormánymegbízott és Czira Szabolcs polgármester mondott beszédet. Új irodában, a Polgármesteri Hivatal épületében kapott helyet a Ceglédi Munkaügyi Kirendeltség kihelyezett ügyfélfogadása Nagykõrösön. Március 7-tõl minden héten csütörtökön 8 és 16 óra között várja az ügysegéd a nagykõrösi, kocséri és nyársapáti lakosokat, hogy munkakereséssel kapcsolatos ügyeiket (nyilvántartásba vétel, kötelezõ jelentkezés, foglalkoztatási támogatások, stb.) intézze. Mintaértékû az együttmûködés Nagykõrös városa és a Pest Megyei Kormányhivatal között hangsúlyozta az ünnepélyes átadás alkalmából Tarnai Richárd, Pest megyei kormánymegbízott. Tavaly szeptemberben elsõként Nagykõrössel kötöttük meg a járási megállapodást, s a közigazgatás átalakításának újabb állomásaként most olyan változtatást hajtunk végre a településen, amely még inkább szolgálja a Nagykõrösi járásban élõk kényelmét. A kormánymegbízott kiemelte, az elmúlt két hónap alatt kirajzolódott az az igény, hogy a könnyebb ügyintézés érdekében Nagykõrösön is szükség van kihelyezett munkaügyi ügyfélfogadásra. Célunk, ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Mostantól Nagykõrösön is intézhetik ügyeiket az álláskeresõk hogy ne az ügyfeleknek kelljen utazgatniuk papírjaikkal a települések között, bõven elég, ha csak a papírok utazgatnak világított rá a kezdeményezés céljára Tarnai Richárd. A kormánymegbízott hozzátette, ahhoz, hogy a Ceglédi Munkaügyi Kirendeltségnek ügyfélfogadása lehessen Nagykõrösön, szükséges volt Nagykõrös városának közremûködésére is, hiszen az ehhez szükséges helyiségeket a önkormányzat biztosította a Polgármesteri Hivatal épületében. Czira Szabolcs, Nagykõrös polgármestere beszédében köszönetét fejezte ki Pest megye kormánymegbízottjának a kiváló együttmûködésért, s kiemelte, Nagykõrös városa a jövõben is aktívan kívánja támogatni az olyan kezdeményezéseket, amelyek a településen és környékén élõk életét egyszerûbbé teszik. Az ünnepélyes átadás keretében egy másik fontos kezdeményezés ismertetése is helyet kapott. A kormány közigazgatás átalakításának ügyfélközpontúságát más cégek is felismerték. Mint ismert, február elejétõl Pest megye az országban egyedülállóan valamennyi járási székhelyén, így Nagykõrösön is reggel 8-tól este 8-ig várják az okmányirodában az ügyfeleket. Nagykõrösön a Magyar Posta Zrt. munkatársai a kormányhivatallal folytatott tárgyalások eredményeképpen, igazodva az okmányirodai nyitvatartáshoz, februártól meghosszabbított ügyfélfogadással, este 8-ig várják az ügyfeleket. Pest Megyei Kormányhivatal Keresse, fogyassza a Homokhátság védjegyes tanyai termékeit! Miért válassza homokháti tanyák termékeit? A Homokháti tanyák Kamra-túra Hálózata biztonságos terméket kínál! A Homokháti tanyák termékei frissek, finomak, kiváló minõségûek! A Homokhátsági tanyák termékeinek vásárlásával segíti a tanyai gazdaságok talpon maradását, hozzájárul a térség gazdaságának élénkítéséhez! A Homokhátsági tanyák termékeinek vásárlásával hozzájárul a környezet megõrzéséhez!

8 8. oldal TÖRTELI Közvetlen értékesítés virágoztatta fel a gazdaságot Tantanyáról tantanyára (3.) Tavaly augusztus végén rendezték meg a Törteli Tejút program keretében a Bács Agrárház Kft. szervezésében, Dene Orsolya vezetésével azt a térítésmentes tantanya-látogatási programot, melyen az érdeklõdõk a 2011-es tanyafejlesztési pályázat folytatásának keretében vehettek részt. Bekõ Ambrus gazdasága ma már felveheti a versenyt egy hasonló nyugateurópaival, hiszen a gyönyörû virágosított porta, a korszerû berendezések mind-mind arra vallanak, hogy a család az utóbbi évtizedekben sikeresen gazdálkodott. A tulajdonos már két évtizede tart szarvasmarhát. Kezdetben munka mellett gondozta az állatokat, majd mikor autószerelõként fõállása megszûnt, életmódot váltott, s azóta az állatok mellett és a földeken dolgozik. Bõvültek az értékesítési lehetõségek Törtelen néhány évvel ezelõtt igen szigorú állattartási rendeletet hoztak, így 2008-ban rákényszerült a család arra, hogy külterületen új istállót létesítsenek, majd ehhez egy korszerû, háromállásos fejõházat építettek a szükséges kiszolgáló helyiségekkel együtt. A gyakorlati tudás mellett fontos volt számukra az elméleti ismeretek gyarapítása is, ezért a férj elõször ezüst-, majd aranykalászos, valamint növényvédelmi tanfolyamot végzett el. A jószágok takarmányozását teljes egészében a birtok biztosítja. Ez 30 hektár saját és 15 hektár bérelt területet jelent. Jelenleg 20 tejelõ marhát tartanak, s a portán általában növendék is megtalálható. Teheneik legtöbbje magyartarka, de van köztük holstein fríz is. Véleményük szerint a két fajta kiegészíti egymást, hiszen a magyartarka viszonylag magas zsírtartamú, de kevesebb tejet ad, a holstein fríz pedig több, de alacsony zsírtartalmúval hálálja meg a gondoskodást. A megtermelt tejet a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. laboratóriumában havonta kétszer, nem meghatározott idõpontban vett mintából vizsgálják, s az eredményrõl Bekõék minden esetben jegyzõkönyvet is kapnak a lehetõ legrövidebb idõn belül. Ez alapján is tudják, hogy extra minõsítésû tejet fejnek. Nyáron a legeltetés miatt 3,7-3,8 zsírszázalékosat, míg télen 4 fölöttit. Bekõné Tóth Anna 2008-ig köztisztviselõként kereste a kenyerét, de ekkor váltott, s azóta õ is a családi gazdaságban dolgozik. Kezdetben a közvetlen tejértékesítést vállalta magára, mivel ban a tej felvásárlási ára már igen alacsony volt, 70 Ft körül mozgott, így egy autóba szerelt tejhûtõ tartállyal indult el a környezõ települések piacaira, hogy jobb áron tudja eladni terméküket. Mindehhez azonban igen sok különféle szakhatósági engedélyt kellett beszerezni ez a feladat is ráhárult. Az elsõ idõszakban Anna egyedül járt az autóval, de egyszerûen nem maradt a piacolás után idõ arra, hogy a különféle adminisztrációs munkákat is elvégezze. Ezért hamarosan alkalmazottat is fel kellett venniük. A tej közvetlen értékesítése eleinte meglehetõsen nehezen indult, már jó eredménynek számított, amikor naponta litert tudtak eladni. Idõ kellett arra ugyanis, hogy az emberek újra megszokják a tej elfelejtett igazi ízét, ne idegenkedjenek tõle. Hosszú idõ munkájának eredményeként azonban folyamatosan növekedett az értékesített mennyiség, mára már elérték a kistermelõknek engedélyezett 200 liter/napot. Állandó vevõik közül többel baráti kapcsolat is kialakult. Sokan ragaszkodnak az általuk elõállított tejhez, s örömmel újságolják, hogy otthon jó minõségû túrót, vajat, sajtot tudnak készíteni belõle ben a jogi környezet változása jelentõs mértékben módosította Bekõék értékesítését is, immár közintézmények felé is eladhatták a megtermelt tejet. Ma már a törteli és a jászkarajenõi óvoda konyhájára is szállítanak. Törtel mindössze 4300 fõs település, melynek ez az egy üzemi konyhája van, innen látják el az óvodásokon kívül az iskolásokat és igény szerint a családokat is. A 2500 lakosú Jászkarajenõ is csak egy konyhát üzemeltet. A heti étrendtõl függ, mennyi tejet igényelnek, ami igen nagy ingadozást mutat. A konyhások dicsérik, a gyerekek is örülnek a zsírosabb, magasabb beltartalmi értékû igazi tejnek. De nem csak isszák a farm termékét, óvodai kirándulások keretében el is látogatnak a gazdaságba, így az apróságok megismerik a tej útját a tehén tõgyétõl kezdve a hûtõtartályon keresztül az asztalig. A lízingelés már a múlté Bekõék fejõháza közvetlenül a belterület határánál, lakott terület mellett található. Egy Leader pályázatnak köszönhetõen korszerû riasztórendszert sikerült kiépíteniük, ám a technika mellett a kutyák is elkelnek a portán. Az új tejértékesítõ autó berendezéseit is pályázati forrásból vásárolták. Ennek kifizetési kérelmét már benyújtották, s bíznak benne, hogy hamarosan meg is kapják az összeget. A magukfajta kisgazdaságoknál a pályázati összegekhez való mielõbbi hozzájutás igen fontos, hiszen egy viszonylag tõkeszegény vállalkozás esetén az utófinanszírozás különösen költséges. Jó lenne, ha a 90 napos elbírálási hatáidõ csökkenne, s a hiánypótlási kötelezettségek esetén is a pályáztató gyorsabb, rugalmasabb lenne. Bekõék telepüket nemcsak folyamatosan építik, hanem szépítik is. Fásítanak, virágokat ültetnek. Vallják, hogy szép környezetben nemcsak az ember közérzete javul, munkakedve nõ, hanem megmutatkozik ez még az állatok termelésében is. A gazdaságban megtermelt jövedelmet visszaforgatják, elsõsorban földet, gépeket vásárolnak. Hitelt nem vesznek fel, s a lízingelés is már a múlté megfizették már a tanulópénzt, amikor egy Krone bálázót vásároltak, s a lízingdíjat alacsony euró-forint árfolyamon állapították meg, de idõvel az euro erõsödésével a lízingdíj olyannyira megnövekedett, hogy már nagy terhet rótt a családi gazdaságra. Átcsoportosították bevételeiket, és a területalapú és tejtámogatás összegét a lízingdíj visszafizetésére fordították. A Bekõ család folymatosan figyeli a pályázati lehetõségeket. A közeljövõben ugyanis szeretnének egy korszerû trágyatárolót építeni, késõbb pedig olyan helyiségeket kialakítani, ahol a tejfeldolgozás is megtörténhet, hiszen a vásárlók a tejen kívül túrót, vajat, sajtot is vennének tõlük. A gazdasszony már elvégzett egy sajtkészítõ tanfolyamot Biatorbágyon, Panni Sajtmûhelyében, ahol gyakorlati és elméleti tudásra egyaránt szert tett. Ezenkívül a Bács Agrárház Kft. szervezésében Kistermelõi élelmiszertermelés, -elõállítás és -értékesítés-ismeret elnevezésû szakmai továbbképzésen is Folytatása a 9. oldalon.

9 HÍRADÓ 9. oldal Folytatás a 8. oldalról. részt vett. Jogi asszisztensi végzettségét különösen a pályázatírás során tudja hasznosítani. A gyerekek is, amikor csak tehetik, részt vesznek a gazdálkodás mindennapjaiban. Dóri gimnazista, jeles bizonyítvánnyal, aki emellett zenei tanulmányokat is folytat, de ha kell, megfeji a teheneket, vagy éppen segít a takarmány adagolásában. Bátyja, Dani a rendõri hivatást választotta, de szabadidejében õ is szívesen besegít a szántóföld mûvelésében, traktort vezet, s ha kell, a tej értékesítésében vesz részt. Munka napkeltétõl napnyugtáig Bekõéknél a nap reggel 4 órakor kezdõdik, mivel a családapa fél 5-kor már feji a teheneket. Ezt követõen abrakoltat, majd megkapják az állatok a szálastakarmányt is. Ezalatt a tejesautót is feltöltik. A fejõház, a tejkezelõ és a tejhûtõ takarítása ezután következik. A gazdasszony késõbb kel, õ 5 órától van talpon, a ház körül tartott baromfikat, majd pedig a növendékmarhákat látja el. Fél 8-kor, a közös reggelit követõen a férj indul a földekre, hogy az épp idõszerû munkákat elvégezze. Ha ideje engedi, hazamegy ebédelni, de elõfordul, hogy csak délután 5 órakor ér haza. Az esti fejés ekkor kezdõdik eközben a helyieket is kiszolgálják friss, meleg tejjel. Így fél 7 felé végeznek a telepen. A fejõberendezés mosása automata rendszerben, 3 fázisban történik. Miközben a gépek dolgoznak, Bekõéket várják az otthon tartott állatok, melyeknek ellátása megint csak egy órát vesz igénybe. Így, bár sok berendezés, gép könnyíti életüket, mégis eltart a munka este fél 8-ig. A Bekõ-gazdaságban a Bács Agrárház Kft. szervezésében a tanyalátogatási program befejezõdött sok hasznos információra tehettünk szert. Akik csak most szeretnék elkezdeni a gazdálkodást, betekintést nyerhettek a mindennapi tanyasi életbe, eldönthetik, felvállalják-e ezt az életformát, de azok is gyarapíthatták tudásukat, akik már a maguk urai, saját kisgazdaságukat vezetik. Dr. Tóth Zsigmond (Megjelent a Kistermelõk Lapja decemberi számában.) MÁLNATÕ ELADÓ AKCIÓS ÁRON! Július közepétõl a fagyokig folyamatosan termõ aroma queen málnatövet vásárolhat 500 Ft/db áron. Érdeklõdni: Könyves Péter 06-20/

10 10. oldal TÖRTELI Szálka 2004 Bt. Törtel, Karinthy F. u. 2. Nyitva: Hétfõtõl-szombatig, Vas.: zárva Érdeklõdés és megrendelés: 53/ , 06-30/ Vastag akác Ft/q Hasított akác Ft/q Vékony akác Ft/q Vékony vegyes (csak keményfa) Ft/q Tölgy gurigás 2250 Ft... AKCIÓ! 2150 Ft/q Bükk gurigás 2200 Ft... AKCIÓ! 2100 Ft/q Tölgy félig hasított 2400 Ft... AKCIÓ! 2300 Ft/q Bükk félig hasított 2350 Ft.. AKCIÓ! 2250 Ft/q Tölgy készre hasít Ft... AKCIÓ! 2450 Ft/q Bükk készre hasít Ft.. AKCIÓ! 2400 Ft/q Szõlõkaró, palántakaró, villanypásztor karó AZ ÁRVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! ACÉLIPARI TERMÉKEK Zártszelvények Szögvasak Gömbacélok Csövek Lemezek Hegesztett hálók Betonacélok (6-os, 8-as, 10-es, 12-es) Térhálók PB GÁZPALACK CSERE DRÓTFONAT 1 méter magas Ft/tek. 1,2 méter magas Ft/tek. 1,5 méter magas Ft/tek. 1,75 méter magas Ft/tek. 2 méter magas Ft/tek. BETONOSZLOPOK 2,4 m hosszban Hullámpala 183x Ft 335x Ft AKÁCFAOSZLOPOK 2 m; 3 m kérgezve-felezve Akác léc 1 m 1,3 fm

11 HÍRADÓ 11. oldal KERÓ SHOP Kerékpáralkatrész bolt és szerviz Elektromos és hagyományos kerékpár javítása és felújítása. Elektromos kerékpárok (forgalmazó által elõírt) kötelezõ átvizsgálása, illetve egyéb teljes körû javítások elvégzése (akkumulátor csere, elektromos és mechanikus meghibásodások javítása, stb.). Elektromos és hagyományos kerékpár alkatrészek, kerékpár gumik és kiegészítõk kaphatók (gyerekülés, villogók, kosarak, prizmák, km-órák, stb.). Gyorsabb javítás érdekében kérem, hogy idõpontot egyeztessünk! Áprilisi nyitvatartási napok: hétfõ 1. zárva 8. zárva 15. nyitva 22. nyitva 29. zárva kedd 2. zárva 9. nyitva 16. nyitva 23. zárva 30. nyitva szerda 3. nyitva 10. nyitva 17. zárva 24. nyitva csütörtök 4. nyitva 11. zárva 18. nyitva 25. nyitva péntek 5. zárva 12. nyitva 19. nyitva 26. zárva szombat 6. nyitva 13. nyitva 20. zárva 27. nyitva vasárnap 7. zárva 14. zárva 21. zárva 28. zárva Májusi nyitvatartási napok: hétfõ 6. nyitva 13. nyitva 20. zárva 27. nyitva kedd 7. nyitva 14. zárva 21. nyitva 28. nyitva szerda 1. zárva 8. zárva 15. nyitva 22. nyitva 29. zárva csütörtök 2. zárva 9. nyitva 16. nyitva 23. zárva 30. nyitva péntek 3. nyitva 10. nyitva 17. zárva 24. nyitva 31. nyitva szombat 4. nyitva 11. zárva 18. nyitva 25. nyitva vasárnap 5. zárva 12. zárva 19. zárva 26. zárva CÍM: Fehér Mihály, Törtel, Ceglédi út 68./b TELEFON: 06-30/ NYITVA TARTÁS: hétfõtõl péntekig 8-tól 16-ig szombaton 8-tól 12-ig; vasárnap és ünnepnap zárva.

12 12. oldal TÖRTELI ITT A TAVASZ! Nincs annál jobb érzés, mint a saját magunk termelte zöldségekbõl elkészített ételeinket frissen szedett fûszerekkel mennyeivé varázsolni! KÍNÁLATUNKBÓL: Vetõmagok széles választékban: zöldség- és virágmagok; régi beszállítóink: Rédei Kertimag, Garafarm, Földi Módi; új beszállítónk ERDÉLYBÕL: AGROSEL Fémzárolt burgonyagumók: Agria, Desiree, Kondor, Red, Scarlett Dughagyma, dobozos és kimért: Makói, Stuttgarti, Lila, Fokhagyma Virághagymák, rózsatövek, fûmagok Mûtrágyák és tápoldatok Virágföldek, virágcserepek és balkonládák Öntözéstechnika, szivattyúk és tömlõk Kertiszerszámok, kerti kiegészítõk KERTÉSZNAPTÁR A fagyveszély elmúltával ki lehet ültetni a zöldségeskertbe a paprika-, paradicsom- és uborkapalántákat. Rendszeres gyomlálás, kapálás, öntözés mellett fejlõdnek szépen a növények. A gyümölcsfák fokozott öntözése termésnövekedéskor indokolt. A gyümölcsfák körül elültetett sarkantyúvirág ültetésével megakadályozhatjuk a vértetû szaporodását. A cseresznyefákra most kell felakasztani a kereskedelemben kapható sárga színû ragadós lapokat, így megelõzhetõ a cseresznyelégy kártétele. A szamóca talaját takarjuk be fûkaszálékkal, fóliával. A gyep ilyenkor nõ a leggyorsabban, ezért a rendszeres kaszálás, öntözés elengedhetetlen. A kora tavasszal nyíló, már elvirágzott díszcserjéket most kell visszavágni. A már korábban helyükre vetett egynyári virágokat rendszeresen gyomláljuk, öntözzük. Az egynyári virágok palántái a fagyosszentek elmúltával a balkonládákba és a szabadba is kiültethetõk. Tel.: 53/ Nyitva: Hétfõ Péntek: ; Szombat: Zár Vasalat Kötõelem Szerszám Szerelvény Csapágy Festék

13 HÍRADÓ 13. oldal Gumiabroncs és gyorsszerviz Törtel, Jászkarajenõi út 24. (autómosóval szemben) Nyitva tartás: H-P: 8-12 és 13-17; Sz: 8-12; V: Zárva GUMIABRONCSOK ÉRTÉKESÍTÉSE, SZERELÉSE, CENTRÍROZÁSA, JAVÍTÁSA Újszerû használt és akciós új gumiabroncsok értékesítése kedvezõ árakon! Kiváló minõségû, ellenõrzött használt gumiabroncsok garanciával! Használt és új alufenik és acélfelnik értékesítése! TEHER- ÉS MEZÕGAZDASÁGI GUMIABRONCSOK, TÖMLÕK SZERELÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE! Autógyorsszerviz szerelés, javítás, olajcsere autóalkatrészek, olajok, szûrõk, akkumulátorok, hûtõ- és szélvédõmosó folyadékok értékesítése Ingyenes állapotfelmérés és szervizajánlat készítés! ADRICS Kft. Gumiabroncs és gyorsszerviz

14 14. oldal TÖRTELI ROLTIM FA KFT. Tûzifa Vékony akác: 2.300,-/q Vastag akác: 2.600,-/q Hasított akác: 2.800,-/q Cím: Törtel, Újosztály d. 51. Tel.: 06-20/ / Törtelen, a Nagydiófa úton ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ. Érdeklõdni: Lévai László Törtel, Dózsa György út 26. Telefon: 06-30/ IGÉNYES, PONTOS, KORREKT szórólap prospektus meghívó plakát matrica névjegy nyomtatvány újság könyv dosszié Tel.: 53/ / / Kerekes Kegyeleti Kft. TEMETKEZÉS Iroda: Törtel, Dózsa György út 6. Tel.: 53/ / Teljes körû ügyintézés! Készenléti szolgálat: 0-24h-ig Ügyvezetõ: Kerekes Nándor 06-70/ Cegléd, Csatorna u. 8. Hirdessen Ön is a Törteli Híradóban! Számítógépek, laptopok javítása, akár távvezérléssel! Megelõzõ karbantartás Vírusirtás Telepítés Új és használt konfiguráció összeállítása, bõvítése Tel.: ,

15 HÍRADÓ 15. oldal A TULIPÁN ÓVODA HÍREI Mindannyian nagyon vártuk a tavasz érkezését. Ebben az idõszakban éled, újul a természet. Feszülnek a rügyek s pattanni készülõdnek. Ha kint járunk a szabadban, szinte látni s hallani lehet, ahogy minden élõ erõre kap, s friss hajtások bújnak elõ a földbõl. tünk, melyre az érdeklõdõ szülõket, nagy szeretettel fogadtuk. Köszönjük azoknak a szülõknek, akik éltek ezzel a lehetõséggel, ellátogattak óvodánkba, és ismerkedtek az óvodai élettel. Megfigyelhették a játékba integrált tanulás folyamatát, mely azt jelenti, hogy az óvodapedagógusok által kezdeményezett tevékenységek a játékidõbe ékelõdnek, tagolódnak úgy, hogy nincs közben játékelrakodás. A gyermekek a tevékenységek befejezése után igényük szerint visszatérhetnek eredeti játékukhoz. A mikro csoportos zenei fejlesztés, mikro csoportos séták nagyon elnyerték a szülõk tetszését. A mikro csoportos sétákon 6-8 gyermekkel veszünk részt, lehetõséget Az óvoda minden csoportja közösen búcsúztatta el a telet. A Pitypang-csoportosok által elkészített kiszebábot, amely a telet és a böjtöt személyesítette meg. Énekszó, télbúcsúztató mondókák és különbözõ hangszerekkel keltett zajok kíséretében együtt égettük el az óvoda udvarán, így várva a tavaszt. biztosítva arra, hogy kevesebb gyerekkel sokkal több tapasztalatot, ismeretet szerezhetnek a gyermekek, jobban átélik az élményeket, személyesen megtapasztalják az adott témához kapcsolódó dolgokat. Az új gyermekek szülei megismerkedhettek a folyamatos tízóraiztatás, a mesélés menetével, de láthatták azt is, Március 1-jén nyitottuk meg az Ovigaléria tavaszi kiállítását. A kiállításon, a mezõkövesdi matyó népmûvészettel ismerkedhettek meg a gyermekek A megnyitón Tamasi Istvánné, Marika dajka néni mutatta be a gyermekeknek édesanyja, Cseh Józsefné munkáit. Beszélt arról, hogy a matyó népmûvészet a világörökség része lett. A matyó kultúra hagyományainak megõrzése és tovább örökítése, nagyon magas színvonalon történik Mezõkövesden. Hazánkban egyre többen ismerik fel azt, hogy milyen gazdag kulturális kincset hagytak ránk az õseink, és sokan tartják fontosnak, hogy ezt be is mutassák. Nagyon örülünk annak, hogy ezekbõl a kincsekbõl ízelítõt adhatunk gyermeknek és felnõttnek egyaránt. Méltán lehetünk büszkék, erre a mûvészeti ágra, köszönjük Cseh Józsefnénak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta munkáit. Ebben az évben is lehetõségük volt a szülõknek bepillantást nyerni az óvoda mindennapi életébe. Nyílt hetet szervez- hogyan játsszák el a gyermekek a már ismert mesét, hogyan vesznek részt a mozgás tevékenységben. Március 9-én került sor Kocséron, a 16. oviolimpiára, melyre a mi nagycsoportosaink is lelkesen készültek. A verseny nagyon jó hangulatban zajlott. Óvodásaink nagyon sportszerûen, ügyesen, gyorsan végezték a különbözõ fela- Folytatása a 16. oldalon.

16 16. oldal TÖRTELI A TULIPÁN ÓVODA HÍREI Folytatás a 15. oldalról. datokat. Gratulálunk a szép eredményhez a résztvevõ gyerekeknek, köszönjük Vincze Viktória és Urbánné Fajka Ibolya óvó néniknek a sok munkát, a felkészítést. szabadságharcban elhunyt hõsökrõl. Óvodánkat a községi ünnepi megemlékezésen a Nefelejcs nagycsoport képviselte. A gyermekek nagy örömmel vettek részt a mûsorban, köszönet nekik és szüleiknek. A versenyen résztvevõ gyermekek: Balázs Nikoletta, Bakró Krisztofer, Berta Milán, Háberl Kristóf, Kemenczés Erik, Nagy Attila, Nagy Ramóna, Pásztor Petra, Sebõk Barnabás, Sebõk Bálint, Szaniszló Gergõ. A csapat tagjai voltak még: Bencsik József és Kiss Máté, akik sajnos, betegség miatt nem tudtak részt venni a versenyen. Köszönjük a Kedves Szülõknek, ismerõsöknek és mindenkinek a lelkes szurkolást, a biztatást. Március 15-re készülõdve a nagycsoportosokkal a ceglédi Kossuth Múzeumba látogattunk, ahol a gyermekek megtudhatták, hogy Kossuth Lajos a Szabadságharc idején, Cegléden személyesen toborzott. Láthatták a múzeumban megõrzött személyes tárgyait, eszközeit, fényképeket róla és családjáról. Örömmel énekelték a gyermekek a Kossuthnótákat, melyben a lelkünkben élõ szabadság és haza iránti hûséget tapasztalhatták meg. Ezt az élményt már õk is magukkal viszik, és tovább fogják adni másoknak. Az óvoda minden csoportja ellátogatott a Szabadságharc emlékét õrzõ törteli táblához és emlékfához is, ahová zászlót tûztünk, megemlékezve ezzel a A Húsvéti vásárunkat március 26-án tartjuk. Szeretettel várjuk az érdeklõdõket, ahol az óvó nénik által készített ablak és ajtódíszeket, különbözõ technikákkal készített díszes tojásokat, és az ünnephez kapcsolódó ajándéktárgyakat lehet vásárolni, melyekkel díszíthetik, és szebbé tehetik otthonaikat a húsvéti ünnepre. A vásár bevételét óvodánk fejlesztésére fordítjuk. Bakos Imréné és Godó Jánosné óvodapedagógusok G Y E R E K S A R O K ROVÁS-REJTVÉNY É E D CS C B Á A K J Í I H GY G F Ö Ó O NY N M LY L U TY T SZ S R P Ő ZS Z V Ű Ü Ú Õseink írása a rovás volt. Az itt közölt székely-magyar rovás egyaránt alkalmas titkosírásra és szórakoztató, hagyományõrzõ idõtöltésre. A rovást õseink jobbról-balra, azaz az iskolában tanult latin betûs íráshoz képest visszafelé rótták rovásbotra. Az újság e számában közlünk egy mondatot rovásírással. A mondat megfejtését ben minden törteli diák beküldheti az újság szerkesztõségébe Ez év augusztusában azok, akik a legtöbb helyes megoldást beküldték, értékes könyvjutalomban részesülnek. Múlt havi feladványunk megfejtése: Huszárok márciusban. Helyes megfejtést a következõ fiatalok küldtek be: Jurászik Bálint, Makai Fanni, Jancsovics Ákos, Bekõ Csaba, Sáfrán Hilda, Szelei Levente, Tabajdi Imre, Nagy Sándor. E havi feladatunk balra olvasható.

17 HÍRADÓ 17. oldal A Szent István Király Általános Iskola hírei Karate Diákolimpia Idén Várpalotán került megrendezésre a Kyokushin Karate Diákolimpia elõdöntõje. A mi kis csapatunk 5 versenyzõvel indult ezen a versenyen. Mindannyian szorgalmasan készültünk rá. Ez az országunk egyik legrangosabb versenye. Szép eredményeket sikerült elérnünk: Bartha Dániel V. helyezés, Lapossa Norbert III. helyezés, Sánta István II. helyezés, és jómagam is egy II. helyezéssel térhettem haza. Így mi mindnyájan továbbjutottunk a Diákolimpia országos döntõjébe. Szikora Péter is szépen küzdött, de sajnos a súlycsoportjában lévõ nagy létszám miatt nem jutott tovább. Köszönettel tartozunk Orosz Zoltán 1 danos mesternek, aki lelkiismeretesen és önfeláldozóan adja át tudását nekünk, és végül, de nem utolsó sorban köszönet illeti iskolánk igazgatónõjét, Radicsné Sáfrán Erika nénit, aki biztosítja az edzésekhez a termet. Sebõk Mihály 6.a MATEMATIKA MINDENKINEK! A 2012/2013. tanévben közel 40 tanuló jelentkezett az iskolánk által meghirdetett Matematika Mindenkinek címû helyi levelezõ matematika versenyünkre, melyet az 5-7. évfolyamos tanulóinknak hirdettünk meg. Célunk az, hogy a megszerzett ismereteiket alkalmazni tudják összetettebb, átfogóbb, felvételi típusú feladatok megoldásában, mellyel gondolkodásuk, logikájuk fejlõdni fog és ezzel iskolai munkájukat, a középiskolába való bejutásukat még inkább segítjük. A levelezõ verseny végén minden versenyzõ tanulót meghívtunk egy iskolai döntõre, melyet külön értékeltünk. Az eredményhirdetés március 8-án volt iskolánkban. Az alábbi tanulók okleveleket kaptak szép eredményükért. Gratulálunk! A levelezõ verseny helyezettjei 5. osztály 6. osztály 7. osztály 1. Halasi Pál és 1. Dudás Dávid 1. Megyesi Martin Jancsovics Ákos 2. Sebõk Mihály 2. Csapák Bernadett 2. Jurászik Bálint 3. Vincze Dániel 3. Antal Zsanna Az iskolai döntõ helyezettjei 5. osztály 6. osztály 7. osztály 1. Jancsovics Ákos 1. Vincze Dániel 1. Csapák Bernadett 2. Jurászik Bálint 2. Gyalog Andrea 2. Megyesi Martin 3. Halasi Pál és Ondó Diána 3. Minárovics Réka 3. Mészáros Barbara Topai Sándor munkaközösség vezetõ Az eredmény hibás lett egy nulla miatt. A dolgozat egyes lett a hiba miatt. A félévim hármas lett az egyes miatt. Az anyu meg mérges lett a hármas miatt. Az ajándék ugrott a méreg miatt, és mindez egy semmi nulla miatt! :) Békés Márta

18 18. oldal TÖRTELI A Szent István Király Általános Iskola hírei Emlékfát ültettek az elsõ osztályosok Iskolánk egy új hagyományának elindítói lehettek az elsõ osztályosok március 13-án. Bensõséges kis ünnepség keretében osztályonként egy-egy emlékfát ültettek el az iskola udvarán. Örömtõl csillogó szemekkel, lelkesen segédkeztek a munkálatokban, és boldogan mondogatták: Ez a mi fánk, az elsõsök fája! Úgy tartja egy régi bölcsesség, hogy a fákat a jövõnek ültetjük. Ahogyan az iskola is a jövõnek tanítja a gyermekeket. Az angol versenyen elért sikerekrõl Örömmel és büszkeséggel tudósítom a Kedves Olvasókat arról, hogy tanítványaim negyedik éve változatlan sikerrel szerepelnek a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola angol vers- és prózamondó versenyén, és ismét dobogós helyezéssel tértünk haza. A hagyományosan kora tavasszal megrendezett megmérettetésre a ceglédi iskolák mellett a környezõ települések legtehetségesebb nyelvtanulóit nevezik be a tanáraik. A jelen tanév eseményei is évek múlva emlékké válnak, és olyanokká lesznek, mint egy öreg fa gyökerei: mélyre nyúlnak és mindig táplálékot adnak. Ahhoz azonban, hogy öreg fáink legyenek, el kell ültetni azokat. Itt állnak majd a fák, e tanév elsõseinek fái. Most még kicsik és törékenyek, akár a gyerekek. Óvni és ápolni kell õket, hogy megerõsödhessenek. Hálásak lesznek a vízért, amivel megöntözik, a figyelemért, amivel nevelgetik. És a fák érezni fogják, hogy szeretettel veszik körül õket. A gyerekekkel örülnek majd a jó jegyeknek, megértõen hallgatják majd a történeteiket az órákról, a szünetekrõl, az élményeikrõl. A fák csodálatosak. Mindenki számára egyaránt árnyékot adnak, bárki hallgathatja lombjuk megnyugtató susogását, feltétel nélkül adnak békességet, egy kis csendet az arra vágyóknak, és ugyanilyen szívesen integetnek ágaikkal a körülöttük játszó gyerekeknek. Azt mondta Illyés Gyula: A szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol. Ahogy ezek a fák növesztik gyökereiket, úgy erõsödnek majd kis elsõseink. Ügyesebbek, okosabbak, erõsebbek lesznek. Készen arra, hogy meglássák, a fáikkal együtt növekednek. Bízom benne, hogy a saját fa, még jobban összeköti a csapatot, ami alatt lehet majd gyülekezni az iskolás évek után a találkozókon, s egyben emlékeztet is az osztályra. Szeretném, ha a következõ években a többi elsõs osztály is átvenné ezt a szép gesztust, és iskolánk tanulóinak szívügye és szép hagyománya lesz. Évek múltán pedig sok szép fa díszíti majd iskolánk udvarát. Hálás szívvel mondunk köszönetet Ábrahám Istvánnak, akitõl ajándékba kaptuk a kõrisfa csemetéket. Radicsné Sáfrán Erika igazgató Idén hét tanulóval kezdtem el a felkészülést már február elején, akikkel szinte naponta próbáltunk, gyakoroltunk. Szükség is volt erre, hisz a két rutinos versenyzõm mellett öt olyan diákkal készültünk, akik még soha nem mérték össze elõadói képességeiket idegen nyelven a környék legjobbjaival. És itt már nem elég csak jónak lenni. Itt már ki kell tûnni a tömegbõl, melynek nagyságát azzal érzékeltetném, hogy már a 3-4. osztályos korcsoport versenyén is, ahol átlagosan 4-5 percnél nem tartott tovább egy szavalás, több mint két óra hosszat hallgattuk a vetélytársakat. A zsûri meghatározott szempontok alapján pontozza a hallottakat, melyben figyelik a szöveghûséget, a szép kiejtést, a hangsúlyozást, a gördülékeny elõadást, a jó kiállást, a mû mondanivalójának élményszerû közvetítését a hallgatók felé. A pontokat összesítve, hosszabb várakozás után végül kihirdették az egyes kategóriák gyõzteseit. A legnagyobb elismerésben Minárovics Réka 6.a osztályos tanulónak volt része, aki az 5-6. osztályos angol vers kategóriában I. helyezést ért el, a maximálisan elérhetõ 45 pontból mindössze 2 pontot veszített. A vele egy korcsoportban versenyzõ Sebõk Mihály és Baranyai Fanni épp csak lemaradtak a dobogóról a 4. és 5. helyezéseikkel. Az alsós korcsoportban szintén nagyon szépen helytálltak versenyzõim. A harmadik osztályos Sándor Blankának, Molnár Tímeának és Godány Eriknek, valamint a negyedik osztályos Kocsis Szabolcsnak oklevéllel, ajándékkal jutalmazott helyezést ugyan nem hozott a verseny, de ez nem szegte kedvüket. Nagy örömmel hallgatták társaik meséit, verseit, és biztos vagyok benne, hogy az õ erõfeszítéseik is meghozzák számukra a szép eredményeket, és hamarosan a nagyok nyomdokaiba lépnek. Õrsy Anett tanár néni

19 HÍRADÓ 19. oldal Az Atilla Vérei Törteli Íjászcsoport hírei Csoportunk több hírt is szeretne megosztani a tisztelt lakossággal, a múlt év távlatából és az idei évre nézve. Elõször is a legfontosabbat: április 7-tõl, 16 órai kezdettel újra elkezdõdnek szabadtéri foglalkozásaink, a törteli Millenáris park mögötti dombnál. A tavalyi évhez képest változás, hogy idén 300 forint lesz a havi tagdíjunk. Ezt a forrást az eszközeink bõvítésére, új célpontok megvásárlására fordítjuk. Változás lesz az is, hogy a régi célpontok mellett, áprilistól új célpontokra is lõhetnek a sport iránt érdeklõdõk. Tavaly érte el csoportunk eddigi pályafutása csúcspontját. A foglalkozások látogatottsága az elmúlt évekhez képest kiemelkedõ volt, több tehetséges íjásszal is bõvült a csapat. Elõször indultunk el csapatként országosan is elismert versenyeken, ahol fõleg gyermek íjászaink jeleskedtek. Török Bence kétszer végzett 4. helyen, de korábban egyéni indulóként a dobogó több fokára is felállhatott, egyszer a legtetejére is. A csapat idei elsõ versenyén Bence 2. helyezést szerzett februárban, Kiskunfélegyházán. Lakatos Máté Imre eddig egy versenyen indult, ahol az 5. helyezést szerezte meg. Felnõtt versenyzõink átlagosan a középmezõnyben végeztek, amivel elégedett lehet a csapat, mivel ezeken a versenyeken általában évtizedes tapasztalatokkal rendelkezõ hagyományõrzõ sportolók indulnak és az sem ritka, hogy országos, sõt Európa-bajnokok is megjelennek. Õsszel megrendezésre került elsõ háziversenyünk is, amit nagy érdeklõdés övezett régebbi és az új tagok részérõl is. Éppen ezért idén sokkal szervezettebb formában kerül megrendezésre majd ez a háziverseny, az I. Atilla Vérei tábor keretein belül, ahol lehetõség nyílik majd az íjászat mellett egyéb szabadidõs tevékenységekre is, sátorozással, nyársalással, bográcsban fõzéssel színesítve. Ez a rendezvény elérhetõ lesz minden régi és leendõ új tagunk számára is, ami a sikerességétõl függõen évente megrendezésre kerül. Gárdonyi Géza meséi és ifjúsági regényei címmel rajzpályázatot hirdet a törteli Fidesz-csoport, Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója tiszteletére. A rajzok témája a fenti címnek megfelelõ legyen. Az alkotásokat egyénileg kiválasztott technikával készíthetitek (grafit, zsírkréta, tempera, színes ceruza, tépõ technika, stb.), A/4-es rajzlapra. A rajzlap hátoldalára írjátok fel neveteket, korotokat és címeteket. Az óvodások kérjék meg szüleiket erre a feladatra. Óvodások, általános- és középiskolás diákok, valamint az érdeklõdõ felnõttek Godó Jánosné óvónõnek (Törtel, Déryné utca 11.), alsó tagozatos tanulók (1-4. évfolyam) Perlakiné Somodi Gabriella tanítónõnek (Törtel, Déli út), felsõ tagozatos tanulók (5-8. évfolyam) Káldiné Megyeri Éva tanárnõnek (Törtel, Déryné u. 5.) adhatják le április 16-ig az elkészült rajzaikat. Eredményhirdetés április 19-én délután 16 órakor, a Déryné Mûvelõdési Központ régi nagytermében lesz. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt, elsõsorban a pályázó gyermekeket és családjaikat. A helyezést elérõk mellett a pályázók ajándékban részesülnek, valamint a Törteli Tulipán Óvoda pedagógusainak meglepetés mesejátékát tekinthetik meg. Minden pályázónak sikeres, jó munkát kívánunk! Godó János és a Szervezõk

20 20. oldal TÖRTELI Kedves Törteli Polgártársak! A Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület szórólapot jelentetett meg, amelyet utazási irodáknál és más közintézményeknél terjesztett. A korlátozott példányszám azonban nem tette lehetõvé, hogy a Törteli Híradó mellékleteként minden háztartásba eljusson, ezért most köszönet a Szerkesztõségnek közlésre kerül. Szeretnénk felhívni az érdeklõdõ fiatalok és kevésbé fiatalok figyelmét az Egyesület mûködésére, céljaira azzal a szándékkal, hogy szívesen látnánk õket sorainkban. Pásztor József Dr. Erdei László, Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület Jelenleg 63. Jelenleg ( ( szervezetek ben ben fontos szerepet ( ADÓ 1%-ÁNAK KÉRÉSE. Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy személyi jövedelemadójuk civil szervezet részére felajánlható 1%-át a Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület részére adják. Adószámuk:

Képes beszámoló. Ismét eboltás 2. oldal. Iskolai hírek 7-10. oldal. A Víz Világnapja 13-14. oldal. Törtel sportolói 14-15. oldal TÁJÉKOZTATÁS

Képes beszámoló. Ismét eboltás 2. oldal. Iskolai hírek 7-10. oldal. A Víz Világnapja 13-14. oldal. Törtel sportolói 14-15. oldal TÁJÉKOZTATÁS 2010. március XVI. évfolyam 3. szám www.tortel.hu Képes beszámoló az 1848-49-es forradalmunk és szabadságharcunk 162. évfordulóján tartott községi ünnepségrõl A fotókat Pásztor József készítette. (További

Részletesebben

Meghívó. Törteli események a szabadságharcban

Meghívó. Törteli események a szabadságharcban 2009. február XV. évfolyam 2. szám www.tortel.hu Törteli események a szabadságharcban 1849. január 24-én Perczel Mór honvédtábornok Törtelen hált hadával, másnap, január 25-én innen indultak Cegléd felé.

Részletesebben

M e g h í v ó. 2011. február. XVII. évfolyam 2. szám

M e g h í v ó. 2011. február. XVII. évfolyam 2. szám 2011. február XVII. évfolyam 2. szám www.tortel.hu M e g h í v ó Törtel Község Önkormányzata tisztelettel meghívja a lakosságot az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére tartandó ünnepségre! MÁRCIUS

Részletesebben

Március 15. Részlet az Életképek 1848. március 15-i számából.

Március 15. Részlet az Életképek 1848. március 15-i számából. A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 24. évfolyam 1. szám 2013. JANUÁR FEBRUÁR Ára: 120 Ft Március 15. Részlet az Életképek 1848. március 15-i számából. A mennydörgés azt mondja: le térdeidre ember, az Isten beszél.

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

len mozdulatnak sem látta többé értelmét.

len mozdulatnak sem látta többé értelmét. apr4_layout 1 2012.04.06. 10:23 Page 1 A síron túl Kiment a kertjébe és nézegette a gyümölcsfáit. A tavasz némelyiket már virágbaborította, a többiekre pedig sokat sejtető rügyeket fakasztott. Érezte,

Részletesebben

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk?

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk? 2014 FEBRUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Díjátadások a Magyar kultúra napján közélet 12. oldal Miért baj, hogy enyhe a telünk? környezet 20. oldal A korábbi ingatlanfejlesztések

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

a Mi Lapunk Köszöntjük a 2010 évfolyam ballagó nyolcadikosait! A vén diákok osztályfõnökeikkel a 8. a.-ból és a 8. b.-bõl.

a Mi Lapunk Köszöntjük a 2010 évfolyam ballagó nyolcadikosait! A vén diákok osztályfõnökeikkel a 8. a.-ból és a 8. b.-bõl. a Mi Lapunk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2010. június XIII. évf. 6. szám Elnézést kérünk olvasóinktól, az e-havi lapszámunkból anyagtorlódás miatt cikkek, hirdetések és a babaköszöntõ kimaradt.

Részletesebben

Hogyan éljük meg a hazaszeretetet?

Hogyan éljük meg a hazaszeretetet? A Zalalövõi Általános Iskola tanulóinak mûsorával emlékezett a város az 1848-as eseményekre a Salla Mûvelõdési Központban 2013. március 14- én este. A gyermekek elõadását követõen ünnepi beszédet mondott

Részletesebben

közéleti havilap Több mint tízmilliárd forintos beruházás Bicskén

közéleti havilap Több mint tízmilliárd forintos beruházás Bicskén Portré Béres-család 3. oldal Zöld Bicske Nonprofit Kft. Hulladékgyűjtési naptár 4. oldal Országgyűlési választás 2014. április 6. 7. oldal VÁL ASZ TÁS 2014 Húsvéti készülődés a Művelődési Központban 12.

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

A költészet napja Perkátán Jókai Annával

A költészet napja Perkátán Jókai Annával XXIII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM ÁPRILIS A költészet napja Perkátán Jókai Annával Április 11-én igazi irodalmi hírességgel ünnepelhettük meg a költészet napját. Jókai Anna, az élõ klasszikus, Kossuthdíjas

Részletesebben

2014. július. Gyáli Újság. Gyáli Újság. gyáliak sikerei. utcazenei fesztivál másodszor. Trianonra emlékeztünk. prohászka lászló hetedik kötete

2014. július. Gyáli Újság. Gyáli Újság. gyáliak sikerei. utcazenei fesztivál másodszor. Trianonra emlékeztünk. prohászka lászló hetedik kötete Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja gyáliak sikerei utcazenei fesztivál másodszor Trianonra emlékeztünk prohászka lászló hetedik kötete 1 Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben Új Gyáli 2012 április Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Önkormányzati támogatásra pályázhatnak a civil szervezetek 4. oldal Lesz gyáli adóslista Az évfordulók városa 5. oldal

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

A követ a sírtól elhengerítve találták. az Úr Jézus testét. Történt pedig, hogy amíg ezen tanakodtak egyszerre két férfi állt ott mellettük,

A követ a sírtól elhengerítve találták. az Úr Jézus testét. Történt pedig, hogy amíg ezen tanakodtak egyszerre két férfi állt ott mellettük, Elfogadták a rendőrkapitányi beszámolót A márciusi képviselõ-testületi ülésén a város önkormányzata elõször a lejárt határidejû határozatokról hallgatott meg tájékoztatót szó esett a belterületi belvízrendezési

Részletesebben

Köszöntjük az Édesanyákat!

Köszöntjük az Édesanyákat! Köszöntjük az Édesanyákat! Ágh István: Virágosat álmodtam Édesanyám, virágosat álmodtam, napraforgó virág voltam álmomban, édesanyám, te meg fényes nap voltál, napkeltétől napnyugtáig ragyogtál. A képviselő-testület

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Elhunyt szeretteink emlékére jótékonysági hangverseny

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Elhunyt szeretteink emlékére jótékonysági hangverseny Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XVI. év fo lyam 10. szám Október 6. az aradi vértanúk emléknapja Diákélelmezési konyha átadása A

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2.

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2. HÍRek LAjosmizse Portáján Környezetvédelem 2012 VII. évfolyam 2. szám, 2012. május augusztus Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyót, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben,

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben