- gyakorlati útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- gyakorlati útmutató"

Átírás

1 Uniós s támogatt mogatások KKV-k részére - gyakorlati útmutató BCCH KKV munkacsoport V. alkalom Budapest, április 29. Egerszegi Dorottya Ügyvezető igazgató

2 Uniós s finanszíroz rozási források fajtái Vissza-nem térítendő források I. Előcsatlakozási eszközök II. Közös agrárpolitika forrásai III. Közvetlen közösségi források (nemzetközi projektek) IV. Nemzeti koordináción át érkező források (helyi projektek) Vissza-térítendő források I. Mikrohitel II. Kezességvállalás III. Kockázati tőke

3 A vissza-nem térítendt tendő források különbözőségei III. Közvetlen Közösségi Programok IV. Közvetett magyarországi koordináción keresztül érkező támogatások o Szakpolitikai területekkel függnek össze o Pályázás és kapcsolattartás angol nyelven o Kiíró az Európai Bizottság o Szerződéskötés Brüsszelben o Általában feltétel: min. 2-3 ország részvétele egy projektben o Támogatás mértéke általában százalék o Kohéziós politika pénzügyi eszközei operatív programok forrásai

4 Fontosabb Közvetlen Közösségi Programok Kultúra o Kultúra 2007 o Média 2007 Energia o TEN-Energy o Intelligent Energy for Europe Közlekedés o Marco Polo II ( ) o TEN-T

5 Fontosabb KözössK sségi Programok Információs Társadalom o E-content Plus ( ) Környezetvédelem o LIFE + Oktatás o Life Long Learning 7. Kutatás-fejlesztési Keretprogram

6 I. Mikrohitel Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. közvetítésével. Forrás: 62 Mrd Ft. Pénzügyi közvetítők: hitelintézetek és szakosított mikrofinanszírozó szervezetek (pl. Budapesten MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.). Hitelfeltételek: Hitelösszeg: max. 6 millió Ft Hitelcél: beruházás, forgóeszköz Futamidő: max. 5 év beruházási hitel, max 1 év forgóeszköz hitel esetén Kamat: Legkedvezőbb: 5,58% Legmagasabb: 9,58%

7 II. Kezességv gvállalás MV Zrt. előre rögzített kockázatmegosztás mellett közvetlen, készfizető kezességet vállal kereskedelmi bankok pénzügyi követeléseire (KKVhitelek mögé). Forrás nagyságrendje: 92 Mrd Ft. Pénzügyi közvetítők: Hitelintézetek Kezesség: automatikus portfoliógarancia - a garantált hiteleket a bank bírálja el Mérték: készfizető kezesség a garantált hitelrész maximum 80%-ának erejéig Garantált hitelek: max. 100 millió Ft összegű, max. 10 éves futamidejű KKV hitelek beruházásra, szolgáltatás vásárlásra, forgóeszköz finanszírozásra

8 III. Kockázati tőket Cél: A korai (magvető és induló), valamint növekedési életszakaszban lévő KKV-k tőkehelyzetének javítása. Pénzügyi közvetítők: Magyarországon is bejegyzett, PSZÁF engedéllyel rendelkező kockázati tőkealap-kezelők. Kockázatvállalás: max. 70% befektetésenként. Ügyletméret: évi max. 1,5 millió EUR egy adott befektetés esetén, legfeljebb 3 évig.

9 Projekt fejlesztés s lépéseil A tervezéstől a pályázatig

10 Útmutató értelmezése KKV definíciója Területi határok Jogosultság (kizáró kritériumok, foglalkoztatottakra vonatkozó információk, bevételre vonatkozó vállalások) Támogatási intenzitás számítása Értékelési szempontok és pontozás

11 A kis- és s középvk pvállalkozás s definíci ciója KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. ÉS mindhárom esetben: A vállalkozásban az állam, az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen sem haladja meg a 25%-ot.

12 Projekt tervezése Probléma meghatározás (SWOT, problémafa) Célok meghatározása (célfa, üzleti terv) Eredmények és mutatók meghatározása Költségvetés meghatározása Forráskeresés Pályázat összeállítása

13 A probléma meghatároz rozása Szükséglet, probléma meghatározása A probléma által leginkább érintett terület meghatározása A projekt iránti szükséglet igazolása Az állítások alátámasztása statisztikákkal, tanulmányokkal, tapasztalatokkal Miért van szükségünk a projektre? Milyen projektre van szükségünk?

14 Célok pontos meghatároz rozása Átfogó célok Projektcél Eredmények Tevékenységek Hosszú távú társadalmi, gazdasági, szektorszintű vagy nemzeti programcélok, amelyek megvalósulásához a projekt hozzájárul. A projekt központi célja a projekt kedvezményezett és a célcsoportok számára biztosítandó fenntartható előnyök szempontjából. Ez határozza meg a projekt sikerét. Csak egy projektcélról beszélhetünk. A projekt megvalósításával biztosítandó termékek/ szolgáltatások / kapacitás, melyekért a projekt menedzserek közvetlenül felelősek. A projekt termékek/szolgáltatások megvalósításához elvégzendő teendők.

15 Célok, tevékenys kenységek és s indikátorok viszonya Stratégiai célok Projekt célja Eredmények Mutatók - indikátorok Hatásm utató k Ere d m é ny - m utató k Kim e ne ti m utató k A mutatók forrásai A m utató k fo rrásai A m utató k fo rrásai A m utató k fo rrásai Tevékenységek Források/ Eszközök Költségek

16 Indikátorok fajtái és csoportosítása Kimeneti mutatók A projekt aktivitását mérik Eredménymutatók (result indicators) Hatásmutatók (impact indicators ) A projekt által generált KÖZVETLEN eredményeket mérik A projekt által generált egyéb (az eredményekből következő) hatásokat mérik

17 Indikátorok jellemzői SMART kritériumok Specific: specifikusak, a dologra jellemzőek Measurable: mérhetőek (számszerűsítés) Achieveable: elérhetőek, rendelkezésre állnak Realistic: relevánsak, reálisak Time-based: időhöz kötött QQTTP kritériumok Quantity: mennyiségi változás Quality: minőségi változás Time: időben változó Target group: fejlesztések célcsoportja Place: térbeli, földrajzi elhelyezkedés

18 Indikátor példp ldák Példák a Bizottság g indikatív v módszertana m alapján Tevékenység Output Eredmény Hatás IT képzés munkanélkülieknek képzési órák száma a speciális szakképesítést megszerző résztvevők száma azon résztvevők száma, akik a képzést követő 2 éven belül munkához jutottak Export tanácsadási program KKV-knak támogatott vállalkozások száma újonnan exportálóvá váló vállalkozások száma a külföldi eladások %-os aránya a támogatott vállalkozások forgalmi adataiban, a támogatás után 18 hónappal Regionális utak minőségének javítása épített regionális utak hossza km-ben Elérési idő csökkenése létrehozott és megőrzött munkahelyek bruttó/nettó száma Turisztikai szálláshelyek fejlesztése létrehozott vagy fejlesztett férőhelyek (ágyak) száma vendégek elégedettségének változása (%, külön férfiak és nők) kiváltott hozzáadott érték éves szinten

19 Indikátorok forrásai Azt írják le, hogy hol és milyen formában találhatók a célok elérésének mérését szolgáló információk Tisztázásra váró kérdések: Léteznek-e megfelelő külső információforrások? Eléggé specifikusak-e az információk? Hozzáférhetőek és megbízhatóak-e az információk? Ésszerű határon belül mozognak-e az információ megszerzéséhez szükséges költségek? Kell-e más források után nézni Próbáljuk a lehető legjobban kiaknázni a meglévő forrásokat!

20 A megvalósítás ütemezése

21 Megvalósítási si ütemterv Láttatja a feladatok, munkaegységek és projektfázisok közti összefüggéseket és azok egymásra épülését Követhetővé teszi a párhuzamosan folyó feladatokat Elősegíti az erőforrások tervezését Megmutatja a felelősségi viszonyokat Segíti a kritikus tevékenységek beazonosítását Lehetővé teszi a források időleges átcsoportosítását Tervezhető a feladatok optimális időkerete és a projekt várható befejezése Elősegíti a szervezeti egységek közti kommunikációt Teret biztosít a projekt nyomonkövetéséhez és ellenőrzéséhez

22 Megvalósítási si ütemterv elkész szítésese 1. lépés: Tevékenységek meghatározása 2. lépés: Tevékenységek egymásra épülésének vizsgálata 3. lépés: Egyes tevékenységek időigényének meghatározása Munkaterv szabályok: sikerkritériumok :határozzuk meg az adott fázis elérni kívánt k mutatóit és s az elfogadáshoz szüks kséges szintet (Pl( Pl: : 80%) az egyes szakaszok megvalósítási i határidej ridejérere tervezzünk ésszerű margót (Pl. +5%) A tevékenys kenységek mellett jelölj ljünk meg konkrét felelősöket is! 4. lépés: Az egyes tevékenységek felelőseinek meghatározása 5. lépés: Ütemterv munkaterv elkészítése

23 Projekt szakaszok - mérföldkövek Mérföldkövek kulcsfontosságú események a projekt életében: Fontos fázisok lezárása, kezdete Fontosabb döntési események A projekt végrehajtás követésének legfőbb eszköze, értékelés Technikai fázisok - a projektek munkaszakaszokra bontása Pl.: építés eszközbeszerzés képzés Az értékelés végzése A Projekt előrehaladási jelentésben: az egyes feladatok befejezését követően, a projektszakaszok (technikai fázisok) lezárásakor Megvizsgálandó: a tényleges megvalósítás mértéke továbblépés feltétele az elmaradás okai

24 Ütemterv a pályp lyázati formanyomtatványban nyban

25 Fázisköltségek ütemezése Tevékenységek meghatározása Tevékenységek egymásra épülésének felvázolása (soros, párhuzamos) Egyes tevékenységek idő- és költségigényének meghatározása Munka- és költségütemezés dokumentálása Költségvetésnél táblázat: támogatható tevékenységek ütemezése félévente tevékenységek és költségek.

26 Pályázat finanszíroz rozásának megtervezése

27 Pályázó feladatai A költségvetés kidolgozása a pályázathoz és az üzleti tervhez A költségvetés módosítása, ha csökkentett verzió kerül támogatásra Szerződéskötés támogatás és költségvetés rögzítése Folyamatos pénzügyi nyilvántartás Időközi elszámolások benyújtása

28 A projektfinanszíroz rozás s feladatai A projekt előkészítéséhez kapcsolódó költségek biztosítása (nem mindig támogatott; a pályázat nem biztos, hogy nyer, ezért ez a tétel kockázati költség) Folyamatos likviditás biztosítása - a számlák kiegyenlítéséig vagy az utólag fizetett támogatás megérkezéséig

29 Az elvárt önerő biztosítása A nem támogatott, de tervezett költségek fedezetének biztosítása Az ÁFA átmeneti megfizetése

30 Előkész szítési si költsk ltségek üzleti tervezés, kiviteli tervezés, megvalósíthatósági elemzés; közjegyzői díjak; bankszámlanyitás költségei; fordítás, kommunikációs költségek. Döntés: a magas kockázat miatt milyen forrásból finanszírozzuk? (inkább belső, mint külső)

31 A finanszíroz rozás s elemei Saját finanszírozásnak fedeznie kell a: Saját forrást Nem támogatható költségeket Pályázat kidolgozását Projekt likviditását Biztosítékot: o o o o o jelzálogjog ingatlanra vagyonbiztosítás kötelező, bankgarancia, biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, garanciaszervezet által vállalt kezesség, garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény. Nem köteles biztosítékot nyújtani az, aki a támogatás kifizetését a projekt megvalósítását követően egy összegben kérelmezi. A biztosítékot legkevesebb egy év időtartamra kell rendelkezésre bocsátani Külső finanszírozás elemei lehetnek: Támogatás a támogatható költségekre Hitel

32 Saját t forrás s elemei lehetnek 1. Számlapénz (bank) 2. Bankbetét 3. Hitelek: Rövid lejáratú hitel Hosszú lejáratú hitel 4. Tagi hitel, vagy magánkölcsön 5. Tőkeemelés a projekt érdekében 6. Zárt végű pénzügyi lízing

33 A támogatt mogatás A támogatás maximálisan igényelhető összege megismerhető a pályázati felhívásból. A támogatás intenzitása függ a beruházás helyszínétől, és a cég méretétől. A támogatási intenzitásba beleszámítják az EU által támogatott bankhitelek kamatának (pl. mikrohitel) támogatástartalmát is.

34 A támogatt mogatási szerződés s pénzp nzügyi rendelkezései A kedvezményezett által a projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgyra elidegenítési és terhelési tilalom alapítása A támogatás kedvezményezettje köteles valamennyi, Magyarországon vezetett bankszámlaszámát közölni és valamennyi esetében azonnali beszedési megbízás érvényesítésének jogára felhatalmazni a Közreműködő Szervezetet. Ez alól kivételt élvez azon kedvezményezett, aki a támogatás biztosítékaként bankgaranciát nyújt. A projektek megvalósítását követő (fenntartási) időszakra vonatkozóan jelenleg 3 év - azonnali beszedési megbízást kell rendelkezésre bocsátani. Az 50 millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló projektek esetében az azonnali beszedési megbízás rendelkezésre tartása mellett valamely biztosítékot is szükséges a megvalósítási időszakhoz képest 50%-kal mérsékelt mértékben rendelkezésre tartani.

35 Nem elszámolhat molható költségek Bírság, kötbér és perköltség Adók és illetékek Pénzügyi műveletek díjai (deviza átutalási jutalék és árfolyamveszteségek) Jármű és ingatlan vásárlás Pályázatonként külön szabályozzák, útmutató tartalmazza

36 Projekt megkezdése és s befejezése A pályázattal finanszírozott projekt megkezdhető a befogadó nyilatkozat kiállításának napja után saját kockázatra. A felmerülő költségek csak ezután számolhatók el. A projekt befejezése: o Végső elszámolás az utolsó pénzügyi teljesítés utáni 90 napon belül, DE max márc. 31-ig.

37 Pályázati adatlap kitölt ltése

38 Kitölt ltési tanácsok A legtöbb pályázat benyújtása ma már elektronikusan történik. Az adatlapot érdemes letölteni és átnézni, kitölteni, mielőtt az elektronikus nyomtatványt elkezdjük kidolgozni. A kitöltéshez szükséges szoftvert általában a kiíró honlapjáról kell letölteni. Amennyiben nyomtatott formában is beadjuk, figyeljünk rá, hogy a végleges verziót nyomtassuk ki. Ha eltérést tapasztalunk a formanyomtatvány két verziója között, ezt jelezzük a kiíró felé írásban.

39 Projekt összefoglaló Röviden foglalja össze a pályázat céljait, tevékenységeit és elvárt eredményeit. Maximum 500 karakter A projekt célja és eredményei A helyszín jellemzői A főbb tevékenységek Hogy illeszkedik a projekt a szervezet eddigi tevékenységéhez? A projekt innovációja

40 Indoklás Célja a projekt/fejlesztés szükségességének indoklása Röviden mutassa be a projekt környezetének (település/térség/régió) gazdasági-társadalmi jellemzőit! Összegezze a projekt előzményeit, mutassa be azokat a tényezőket, fejleményeket, amelyek a jelenlegi helyzet kialakulásához vezettek! Ismertesse, hogy milyen problémá(ka)t, fejlesztési szükséglete(ke)t kíván a projekt segítségével megoldani! Ha a projekt valamely a térségben/az Ön szervezetében meglévő adottságra épül, mutassa be azt az adottságot, foglalja össze, hogy melyek azok a tényezők, amelyek eddig akadályozták az adottság kiaknázását! Amennyiben léteznek a projektet megalapozó kutatások, felmérések, statisztikák, támaszkodjék, illetve hivatkozzék ezekre!

41 Szakmai tartalom bemutatása Be kell mutatni a jelenlegi kiinduló helyzetet a projekttel kapcsolatosan (pl. milyen tevékenységeket végeztek már el az eddigiekben, a fejlesztéshez szükséges elemek közül mi áll már rendelkezésre)! Ismertetni kell a projekt megvalósításának legfontosabb lépeseit, a projekt keretében elvégzendő legfontosabb tevékenységeket A tevékenységeken keresztül a projekt céljai elérhetőek, a projekt eredményei megvalósíthatóak legyenek! A tevékenységek leírásán túl ki kell térni azokra az elemekre illetve módszerekre, amelyek egyedivé vagy újszerűvé teszik a projektjét. Ügyelni kell arra is, hogy a tevékenységek, a mérföldkövek és majd a költségvetés összhangban álljanak egymással.

42 A költsk ltségvetés Teljes költségvetés minden költséget tartalmaz Szűkített költségvetés csak a támogatható költségeket tartalmazza: Bizonylatokkal igazolt, teljesített költségek Projekthez közvetlenül kapcsolódóak Projekthez nélkülözhetetlenek Költséghatékonyság ellenőrizhető, piaci árak Nem szerepelnek a nem elszámolható költségek között Költségek fajtái: Immateriális javak Tárgyi eszközök o Ingatlan, Műszaki berendezések beszerzési ára Építés Szolgáltatások o Képzés, bérleti díj, hirdetés, projektmenedzsment költségek, szakértői díjak

43 Tájékoztatási követelmk vetelmények A támogatás elnyerése esetén milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében? Hogyan fogják biztosítani, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak?

44 Fenntarthatóság Pénzügyi fenntarthatóság (max karakter): Mutassa be, hogyan fogja a tevékenységeket finanszírozni a támogatás felhasználása után. Beruházások esetében adja meg, hogy mekkora a beruházás nettó jelenértéke és belső megtérülési rátája (ha releváns) ill. milyen forrásból egészítik majd ki a bevételeket.) Intézményi fenntarthatóság (max karakter): Mutassa be, hogy miképpen fogja működtetni a fejlesztés eredményeképpen létrejött létesítményeket a projekt befejezése után. Megválaszolandó kérdések: biztosított lesz-e a projekt keretében megépítendő létesítmény üzemeltetése, működtetése biztosított lesz-e a képzési program lebonyolításához szükséges oktatók rendelkezésre állása a projekt keretében elkészített tananyag eljut-e majd a képzésbe be nem vont, de a célcsoportba tartozó egyénekhez/szervezetekhez.

45 Esélyegyenl lyegyenlőség Mutassa be, hogyan érvényesülnek az esélyegyenlőség szempontjai a projekt megvalósítása során A projekt elkészítésének és megvalósításának minden szakaszában érvényesíteni kell, így: a tervezésben, a megvalósításban, a nyomon követésben és az értékelésben is. Esélyegyenlőségi területek: Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése, Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése, Akadálymentesítés előrehaladása, Fogyatékkal élők életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása, Romák életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása Kitöltendő táblázat és külön útmutató segíti.

46 Környezeti fenntarthatóság Mutassa be, hogyan érvényesülnek a fenntartható fejlődés környezeti pillérének szempontjai a projekt előkészítése és megvalósítása során. A környezeti hatások szempontjából kétféle fejlesztés különböztethető meg: 1. A fejlesztés során közvetlen környezeti hatás jelentkezik: - negatív környezeti hatás várható (pl. közlekedésfejlesztés); - pozitív környezeti hatás várható (pl. szennyvíztisztítás). 2. Közvetlen környezeti hatás nincs, de meghatározhatók olyan környezeti tartalmak vagy a fenntarthatósággal kapcsolatba hozható eredmények, amelyek elősegítik a környezettudatos magatartási formák kialakulását, elterjesztését (pl. egészségügy, oktatás, K+F stb.), lehetőséget adnak egy fenntarthatóbb fejlődési pálya követésére. Kitöltését táblázat és útmutató segíti.

47 Pályázati projekt megvalósítása sa

48 Pályázat elbírálása Pályázat befogadása után lehetőség van hiánypótlásra 15 napos határidővel Formai befogadás után kezdik meg a tartalmi értékelést Az útmutatóban megtalálható bírálati szempontok szerint pontozzák a pályázatot esélyek előre kalkulálhatók A támogatási szerződés aláírása után a projekt megkezdhető előbb csak saját felelősségre. Elszámolás egy összegben, vagy mérföldkövenként.

49 Beszámol molási kötelezettsk telezettségek Időközi elszámolás, kifizetési kérelem: o o Min. a támogatás 10 %-a és legalább Ft elköltésre került 1 mrd. Feletti támogatásnál min. a megítélt támogatás 2%-ra nyújtható be Projekt előrehaladási jelentés o Szerződéskötéstől 6 havonta legalább egyszer, 10 m Ft alatti támogatásnál csak egyszer Tartalmazza a: o projekt szakmai előrehaladásának összefoglalóját, a pénzügyi ütemezést, a megvalósítás lépéseit, az ütemtervtől való eltérést, a projekt számszerűsíthető eredményeit (indikátorait) o A szerződésmódosításokat o Tájékoztatási kötelezettségek teljesítését o Esélyegyenlőségi szempontok teljesítését o Környezeti fenntarthatóság szempontjainak teljesítését o A helyszíni ellenőrzések intézkedéseit o Csatolt igazoló dokumentumokat Záró Projekt Előrehaladási Jelentés o o A projekt befejezése utáni 90 napon belül Tartalma megegyezik az előrehaladási jelentéssel

50 Végrehajtás Felkészülés az időközi ellenőrzésre Költségvetés módosítása ha a megvalósítás során jelentős változások következtek be Végső elszámolás a projekt szerződéses időtartamán belül felmerült költségek és bevételek egyenlegének jelentése A támogatás utolsó részletének megérkezése vagy a nem megfelelően felhasznált támogatás visszafizetése Felkészülés a projekt lezárását követő ellenőrzésre

51 Hasznos címekc Hitelek: Pályázati dokumentációk és útmutatók: azoknak Közvetlen brüsszeli pályázatok:

52 Köszönöm m a figyelmüket! Egerszegi Dorottya Ügyvezető igazgató Equality Consulting Kft. Tel: Fax: Budapest, Margit krt

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL

FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 5. füzet FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL Finanszírozás állami és uniós segítséggel 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ Tisztelt Vállalkozó! Ön a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány által létrehozott, a budapesti vállalkozások létrejöttét, működését

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

~ ~. számú előterjesztés

~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ ~. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program Magyar Közigazgatási Ösztöndíj című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben