Új szakszervezeti üdül

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új szakszervezeti üdül"

Átírás

1 XIX. Évfolyam 2. szám Cím: Hajdúszoboszló, Jókai sor 20. sz. Új szakszervezeti üdül 12 lakásból álló társasház egyik tettéri apartmanja a VKDSZ DRV Rt. Munkahelyi Szakszervezet tulajdona. Az apartman 37,8 m2 alapterület, mely az alábbi helyiségekbl áll: Eltér: 6,9 m2 Fürdszoba: 3,6 m2 Konyha: 3,6 m2 Szoba: 23,7 m2 Az apartman konyhája alapvet háztartási gépekkel és háztartási eszközökkel felszerelt évre 50 turnusra (hétre) jelentkeztek üdülni - pihenni vágyó tagjaink. Az üdültetés január 11. óta folyamatos. Vendégeink 4 fre szóló ingyenes bérlettel juthatnak be a 400 lépésre lév gyógyfürdbe.

2 Szobarészlet Szobarészlet-konyhával Fürdszoba

3 Szobarészlet Elszoba Vásárhelyi Pál díj dr. Solti Dezsnek A Víz Világnapja alkalmából március 22-én, a Szegeden rendezett központi ünnepségen dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter Vásárhelyi Pál kitüntetésben részesítette Dr. Solti Dezs urat. A DRV Rt. Pécsi Igazgatóságának vezetje több évtizedes, a vízügy érdekében és a szakmai közéletben végzett példamutató tevékenysége elismeréseként kapta a díjat. Dr. Solti Dezs okleveles mérnök, okleveles víz - csatorna - egészségügyi szakmérnök, okleveles gazdasági mérnök, egyetemi doktor óta dolgozik a víziközm szolgáltatásban, elször a Komlói Vízm Vállalatnál, majd 27 évig a Pécsi Vízmnél, ebbl 20 évet igazgatóként óta a DRV Rt. Pécsi Igazgatóságán áll alkalmazásban, korábban mint fmunkatárs, jelenleg mint igazgató.

4 Az oktatásban 1965 óta vesz részt, elször technikumi óraadóként. Az 1970-es évek vége óta fiskolai tanár, címzetes egyetemi docens. Kedvenc érdekldési területei: a kitakarás nélküli rekonstrukció, a víz újrahasználat és iszaphasznosítás, valamint az ellátás komplex kérdései. Több szakcikke, jegyzete és társszerzként könyve jelent meg. Dr. Solti Dezs úrnak ezúton gratulálunk és további sok sikert, jó egészséget kívánunk Társaságunk vezeti és munkavállalói nevében. A cég legsikeresebb éve volt a tavalyi Hosszas adategyeztetések, számítások után az év els negyedévében ismertté váltak a cég tavalyi eredményességi mutatói, amelyeket jóvá hagyott a közgylés is. - Miként sikerült a DRV Rt. számára a 2003-as év? kérdeztük Csuport László gazdasági vezérigazgató-helyettest. - Úgy gondolom, hogy nincs okunk panaszra, hiszen a tavalyi év volt a cég történetében az egyik legsikeresebb év. Ezt bizonyítják a számadatok is, de a cég dolgozói a saját fizetéseiken is érzékelhették az eredményes mködés látható jegyeit. Részben a számunkra kedvez idjárásnak, részben a jó munkánknak köszönheten sikerült majdnem minden tervezett adatot túlteljesíteni. Ezek közül kiemelném például az ivóvíz értékesítés mennyiségét, ahol 108 százalékos eredményt értünk el. Hasonlóan kedvez adatokról számolhatok be a szennyvíztisztítás esetében is, ahol 6 százalékkal haladtuk meg a tervezett számokat. Nyilvánvalóan az értékesítési bevételünk is a mennyiséghez hasonlóan többleteredményt hozott, körülbelül háromszázmillió forinttal haladták meg bevételeink a tervezett összeget. A magasabb bevétel nyilván nem ennyivel növelte meg az eredményünket, hiszen a többletteljesítménynek többletkiadási oldala is van, valamint amortizációban is többet kellett elszámolnunk, de mindezzel együtt nagyon sikeresen zártuk az évet. A cég többségi tulajdonosának javaslata alapján az eredetileg tervezett bértömeget további 2+1 %-kal tudtuk növelni. Így az inflációt meghaladóan, összességében átlagosan a keresetek 13%-kal növekedtek, ami azt hiszem, nem jellemz a mai magyar gazdaságra, s a DRV Rt. történelmében is egyedülálló. Hozzá kell azonban tennem, hogy mindez még mindig csak azt jelenti, hogy béreinket lassan felzárkóztatjuk az országos átlaghoz! - Úgy értesültünk róla, hogy a múlt évi eredmények alapján ezúttal a részvénytulajdonosok is részesülnek némi osztalékban.

5 - Valóban, a többségi tulajdonos javaslata alapján az adózott eredmény 14 százalékát meghaladó mérték osztalékot fizethetünk ki a kisebb és nagyobb tulajdonosoknak, így a dolgozóknak is. Ennek egyébként inkább csak szimbolikus jelentsége van, s azt mutatja, hogy részvénytársaságról van szó, ahol a tulajdonosok az eredményesség alapján részesülhetnek a nyereségbl. A mi esetünkben nyilván ez nem lehet túl sok, hiszen az a fogyasztók részére jelentene magasabb díjat. Ezúttal az osztalék részvényenként mindössze 13 forintot jelent, tehát ezért is mondhatjuk, hogy tulajdonképpen jelképes érték a kifizetés. Mindezek alapján a tulajdonosok és a május eleji közgylés is megersítette, hogy a DRV Rt. a 2003-as évet eredményesen zárta, s ezért köszönet illeti a dolgozókat. -Az eredményes év után milyen eljelekkel kell számolni, s milyen lehet az idei? - Úgy gondolom, hogy a tavalyi sikeres évet megismételni nagyon nehéz lenne. Az elmúlt hónapok csapadékos idjárása számunkra kedveztlen, hiszen kevesebb a vízfogyasztás, s mi különösen ki vagyunk téve az idjárás szeszélyeinek. Ezért nálunk nem elég a dolgozók jó teljesítménye, munkája, a szerencsével is számolnunk kell. A léc meglehetsen magasra van téve, hiszen a többségi tulajdonos hasonló eredményeket vár el idén is, mint amiket tavaly sikerül elérnünk. Mi egy megalapozott tervet készítettünk, amit a többségi tulajdonos el is fogadott. Ez a tervezet azzal számol, hogy némiképp csökken a tavalyihoz képest az ivóvíz értékesítés mennyisége, és kisebb mértékben növekszik a szennyvízcsatorna hálózatra kötések száma, illetve az ebbl adódó bevétel. Úgy gondolom, hogy a tervezett 45 milliós eredményt jó munkával, szervezettséggel, nagy odafigyeléssel elérhetjük, bár van néhány olyan potenciális veszélyforrás, amelyek a korábbi években nem jelentkeztek. Ilyen például a vízterhelési díj, amely környezetvédelmi szempontú adónak tekinthet, és a vízszennyezéssel arányos díjat jelent, amely a szennyvízdíjban kerül felszámításra. Ezt az összeget a DRV Rt. szedi be, de nem a mi költségvetésünket, hanem az Apeh bevételeit növeli. A másik igen jelents változás, hogy az Áfa újabb 3 százalékkal növeli a lakosság terheit, valamint a többletköltségek is indokolnak egy bizonyos díjemelést.

6 Összefoglalva az elzeket elmondhatom, hogy a 2004-es év nem lesz könny, de megfelelen szigorú költséggazdálkodással, és az egyéb bevételek lehetségeinek jobb kihasználásával teljesíthetnek tnik az idei terv is. Ha minden a tervezettek szerint alakul, akkor lehetségünk lesz az idén is dolgozóink fizetésének plusz 2 százalékos bérfejlesztésére, amit a közgylés opciós jelleggel már jóváhagyott. Az eredményhez természetesen kellenek a szárazabb napok is, hiszen az els negyedév csapadékos idjárása miatt mintegy 5 százalékkal elmaradtunk az elz év hasonló idszakában értékesített víz mennyiségétl. - A lakosságot leginkább a vízdíjak alakulása érdekli. Mennyi most a DRV Rt. területén a fizetend összeg? - Víz és csatornadíjat együtt számolva az állami területeken meghaladja a hatszáz forintot, a közületeknél ennél magasabb. Az önkormányzatoknál attól függ, hogy milyen megállapodást kötöttünk, tehát az önkormányzati tulajdonú vízmveknél más és más a díj. A jöv tendenciája az úgynevezett többtényezs vízdíj rendszer bevezetése, amelyet a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter Úr elvileg jóváhagyott, s most folyik a konkrét kidolgozása. Az elképzelés szerint ezt jövre vezetnénk be. Lényege, hogy a fogyasztó rendelkezésre állási díjat fizet azért, hogy bármikor igénybe vehesse a víz és csatorna szolgáltatást. Ezen túl fizeti az elhasznált mennyiség utáni díjat. Úgy gondoljuk, hogy ez elssorban a Balaton térségében fontos, ahol rengeteg a nyaraló, és a korábbinál igazságosabb teherviselést jelent az állandó lakosok számára. Hiszen a vezetékrendszert a nyaralókhoz is ki kell építeni és azt üzemeltetni, karbantartani. A nyaralótulajdonos bármikor megnyithatja a csapot, ha télen, tavasszal, vagy sszel leruccan, tehát mi állandóan a rendelkezésére állunk. Ezt a jövben meg kell majd fizetni. Összességében azonban számunkra mindez nem plusz bevételt jelent, csupán a lakosság számára igazságosabb költségelosztást. Gy. L január 1-tl díjstruktúra váltás várható az állami tulajdonú víziközmvek esetében A Dunántúli Regionális Vízm Rt. (DRV Rt.) évek óta keresi a megoldást arra, hogyan teheti egyenletesebbé és igazságosabbá a lakossági fogyasztóinak víz- és csatornadíj terheit. E célkitzés megvalósításának els lépéseként Társaságunk áttért a kéthavonta történ számlaküldésrl a havi számlázásra. A további megoldási lehetséget a díjstruktúra változásban látjuk. Az Európai Unió országainak többségében a közmszolgáltató vállalatok két vagy több tényez alapján számítják ki a szolgáltatásuk ellenértékét. A fizetend díj egyik tényezje tartalmazza az adott szolgáltatás rendelkezésre állásának díját, amely egy állandó összeg és független a fogyasztás mértékétl. A számla másik összetevjét a felhasznált szolgáltatás menynyisége után kell fizetni, amely ily módon egy változó nagyságú összeg. A kéttényezs számlázást - melynek bevezetését Társaságunk már több éve szorgalmazza - a többi közszolgáltató vállalat hazánkban is évek óta alkalmazza. A DRV Rt. az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés tevékenységeivel olyan szolgáltatást biztosít fogyasztóinak, mely az év bármely napján, bármikor igénybe vehet. Ezen szolgáltatások rendelkezésre állásának költsége jelenleg az elfogyasztott, köbméterenként fizetend vízdíjba van beépítve. A rendelkezésre állásnak azonban jelents költségei vannak akkor is, ha egy

7 adott fogyasztó több hónapon keresztül nem fogyaszt vizet. Jól látható, hogy a jelenlegi díjstruktúrában a szolgáltatást idényjelleggel - nyári hónapokban - igénybe vev fogyasztóink az egész éves rendelkezésre állás költségéhez csak kisebb mértékben járulnak hozzá, mint az állandó lakosok. A tervezett díjstruktúra változás lényege, hogy minden fogyasztónak fizetnie kell egy állandó alapdíjat a szolgáltatás rendelkezésre állásáért, függetlenül attól, hogy a szolgáltatást az adott idszakban igénybe vette-e. Az alapdíj tehát azt a célt szolgálja, hogy a fogyasztás mértékétl függetlenül felmerül költségeket (közmrendszer fenntartása, hibaelhárítás, készenléti díjak, stb.) arányosan osszuk szét fogyasztóink között. Az új díjrendszerben a fogyasztó által felhasznált víz után járó, köbméterenként fizetend változó díj az alapdíj mértékétl függen akár csökkenhet is a jelenlegi díjhoz képest. A szociálisan hátrányos helyzet rétegek esetében a fizetési kötelezettség esetleges növekedésének ellensúlyozása bár túlmutat a DRV Rt. hatáskörén, egy erre a célra létrehozott alapítványt Társaságunk támogatna. Az alapítványi hozzájárulás forrásaként a DRV Rt. vizsgálja egy szociális kompenzációs alap létrehozásának lehetségét. Meggyzdésünk, hogy ez a rendszer társadalmilag igazságosabb és egyenlbb teherviselést jelentene fogyasztóink számára. Dunántúli Regionális Vízm Rt. Felkészülés a nyári csúcsfogyasztásra Területi Igazgatóságaink a többéves hagyományoknak megfelelen idén is tájékoztatják az általuk ellátott települések polgármestereit a szezon eltti felkészülésükrl. Ebbl az apropóból kérdeztük meg Társaságunk területi igazgatóit arról, hogy milyen fontosabb munkákat végeztek el mködési területükön a szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében a nyári csúcsfogyasztási idényben. Észak-balatoni Igazgatóság Ivóvízbekötések száma: Lakossági: Közületi: 2285 Szennyvízbekötések száma: Lakossági: Közületi 1676 Ellátott települések száma: Ivóvíz: 23 Szennyvíz:17 Szennyvízhálózat hossza: km Ivóvízhálózat hossza: 798 km Az igazgatóság napi víztermelése: m3/nap Az igazgatóság napi szennyvíztisztítása: m3/nap

8 A szezoni felkészülés jegyében elvégzett nagyobb munkák: Kicseréltük a Balatonalmádi felszíni víztisztító mnél az aktívszén-szrk töltetét. Balatonalmádi, Balatonfüred és Balatonszepezd településeken ivóvíz hálózati rekonstrukciókat hajtottunk végre. Elvégeztük az ivóvíz folyamatirányító rendszer felújítását. Az üzemvezetségeinken a felkészülési terv szerint zajlottak a hálózat-karbantartási munkálatok. Dél-balatoni Igazgatóság Ivóvízbekötések száma: Lakossági: db Közületi: db Szennyvízbekötések száma: Lakossági: db Közület: db Ellátott települések száma: Ivóvíz: 78 db Szennyvíz: 32 db Ivóvízhálózat hossza: km Szennyvízhálózat hossza: km Igazgatóság napi víztermelése: m3/nap Igazgatóság napi szennyvíztisztítása: m3/nap A szezoni felkészülés jegyében végzett nagyobb munkák: Siófokon elvégeztük a szennyvíztisztító telep levegztet elemeinek rekonstrukcióját, valamint kicseréltük a légfúvókat. Megvalósítottuk Balatonkenesén a felszíni vízm technológiai csövezésének részleges cseréjét. A tavasz folyamán lezajlott a Balatonszéplaki felszíni vízm vízkivételi mvének rekonstrukciója és a csvezeték mechanikai tisztítása is. Felújítottuk a Balatoni II. sz. régió II. és IV. számú átemeljét, és a Fonyód regionális gépház épületét. Andocson megtörtént az I. sz. kút melléfúrásos felújítása, ezen kívül Törökkoppányban is felújítottuk az I. sz. kutat. A Nyugat-Balatoni és Dél-Kelet-Balatoni Regionális Vízm területén vízveszteség mérhelyeket alakítottunk ki. Megtörtént Balatonöszöd területén a NYBRV és a DKBRV regionális távvezetékek rekonstrukciója. Nyugat-balatoni Igazgatóság Ivóvízbekötések száma: Lakossági: Közületi: 3688 Szennyvízbekötések száma: Lakossági: Közületi: 2345 Ellátott települések száma: Ivóvíz: 55 Szennyvíz: 36 Szennyvízhálózat hossza: 453 km Ivóvízhálózat hossza: 910 km Az igazgatóság napi víztermelése: m3/nap Az igazgatóság napi szennyvíztisztítása:17156 m3/nap

9 A szezoni felkészülés jegyében elvégzett nagyobb munkák: Felkészülésünk során a vízellátás területén két alapvet követelményt tartottunk szem eltt, az üzembiztonságot, és az elírt vízminség biztosítását. Ennek megfelelen az NYBRV vízellátását biztosító nyírádi kutaknál elvégeztük 3 db szivattyú cseréjét, a Sümegi Regionális Vízm vízellátását biztosító darvastói 28-as kútnál pedig beépítettünk 1 db plusz szivattyút. Ezáltal biztosítottnak látjuk, hogy egyik regionális rendszeren sem lesz gond a víztermel kapacitással. Vízbázisainknál az ivóvíz minségét folyamatosan ellenrizzük, és biztosítjuk a jó vízminség alapjául szolgáló higiéniás feltételeket. A felkészülés még jelenleg is folyamatban van, melynek során elvégezzük a szükséges tározó és hálózat öblítéseket, valamint a tzcsapok felülvizsgálatát. Szennyvíztelepeinknél és átemelinknél átvizsgáltuk a mszaki berendezéseinket, beszereztük a technológiához, szagtalanításhoz szükséges vegyszereket. A keszthelyi és tapolcai telepeknél folytatjuk a próbaüzemet, önkontroll vizsgálatainkkal folyamatosan ellenrizzük a szennyvíztelepeink mködését. A figyelmünket elssorban a közegészségügyi és mszaki feltételek biztosítására fordítottuk, illetve fordítjuk, de igyekszünk mveink esztétikai állapotát is fenntartani. Somogy megyei Igazgatóság Ivóvízbekötések száma: Lakossági: Közületi: 3751 Szennyvízbekötések száma: Lakossági: Közületi 1197 Ellátott települések száma: Ivóvíz: 138 Szennyvíz: 32 Szennyvízhálózat hossza: km Ivóvízhálózat hossza: 1130 km Az igazgatóság napi víztermelése: m3/nap Az igazgatóság napi szennyvíztisztítása: 5642 m3/nap A szezoni felkészülés jegyében elvégzett nagyobb munkák: Valamennyi vízmtelep, szennyvíztelep és egyedi mtárgy kiemelt karbantartását, tisztasági meszelését és festését elvégeztük. A szennyvíztisztítás tekintetében Somogyszobon bvítettük, valamint cseréltük a levegztet rendszert. Nagyatádon környezeti zajcsökkent mszaki fejlesztéseket hajtottunk végre. Az ivóvízellátás vonatkozásában megtörtént a tárolómedencék és víztornyok tisztítása, ferttlenítése, valamint javítása. Ezen kívül kút és vízkezel berendezést létesítettünk Somogyváron, illetve Kaposújlakon. Fejér megyei Igazgatóság Ivóvízbekötések száma: Lakossági: Közületi: 1547

10 Szennyvízbekötések száma: Lakossági: Közületi 686 Ellátott települések száma: Ivóvíz: 23 Szennyvíz:17 Szennyvízhálózat hossza: 417 km Ivóvízhálózat hossza: 1024 km Az igazgatóság napi víztermelése: m3/nap Az igazgatóság napi szennyvíztisztítása: 4900 m3/nap A szezoni felkészülés jegyében végzett nagyobb munkák: Az igazgatóság területén a szezoni felkészülés szempontjából kiemelt fontosságúak az Ercsi vízbázis és vízellátó rendszer, a Velencei-tavi Regionális Vízellátó Rendszer és a Rákhegyi Regionális Vízm. A vízm telepeinken a gépészeti és villamos berendezések, valamint az irányítástechnikai rendszerek mködképességének ellenrzése alapján a szükséges javításokat, a mérkörök hitelesítését elvégeztük. A technológiai csvezetékek korróziós védelmét felújítottuk. Az ivóvíztározó medencéket és glóbuszokat kimosattuk majd kiferttlenítettük. Az ivóvízellátó elosztóhálózat mosatásokat, öblítéseket elvégeztük. Már 2003-ban elkezdtük a VRV irányítástechnikai rendszerének korszersítését: jelátvitelt biztosító rendszer kiépítését, az adatátvitelhez szükséges URH állomások telepítését. Még a nyári csúcsfogyasztási idszak eltt megtörténik a folyamatirányító központi számítógép telepítése és az irányítástechnikai rendszer szoftveres felélesztése is. Szennyvíztelepeinken és csatornahálózatunkon az éves üzemfenntartási tervünk keretében a megelz karbantartási munkákat tervszeren végezzük. A gravitációs csatornahálózat mosatása, az átemelk tisztítása a szennyvíztelep takarítása és mosatása megtörtént. A gépészeti és villamos berendezések felülvizsgálata alapján a szükséges javításokat elvégeztük. Az irányítástechnikai rendszer elemeinek felülvizsgálata és javítása elkészült. A mvek nyári szezonra való felkészítése alapján elmondhatjuk, hogy mind az ivóvíz mind szennyvízmveken az esetlegesen elforduló üzemzavarok gyors elhárításának a feltételei biztosítottak. A Velencei tó térségében, a kiemelt üdülterületeken a nyári szezoni megnövekedett igényeket a felkészítés alapján az ellátott területek túlnyomó többségén folyamatosan és biztonsággal ki tudjuk elégíteni. Pákozd és Sukoró települések magasabban fekv területein a csúcsfogyasztási idszakban továbbra is víznyomáscsökkenéssel és idszakos vízhiánnyal lehet számolni. Pécsi Igazgatóság Ivóvízbekötések száma: Lakossági: 8336 Közületi: 477 Szennyvízbekötések száma: Lakossági: 1316 Közületi 53 Ellátott települések száma: Ivóvíz: 30 Szennyvíz: 3 Szennyvízhálózat hossza: 57,1 km Ivóvízhálózat hossza: 202,3 km Vízszállító vezeték hossza: 147 km Az igazgatóság napi víztermelése: m3/nap Az igazgatóság napi szennyvíztisztítása: 450 m3/nap

11 A szezoni felkészülés jegyében végzett nagyobb munkák: Állami beruházásból befejezdött a második derít építése Mohácson, ezáltal jövre lehetvé válik az 1989-ben üzembe helyezett derít korszersítése is. Felújítottuk a Mohács-szigeti vízbázison, a Husztót-, Kovácsszénája-, Abaligeti vízellátó rendszeren, valamint a Pécs-Üszögi ivóvízm és a Pécs-Komlói Regionális Vízmrendszer területén az irányítástechnikai berendezéseket. Folyamatosan zajlik a Mohácsi vízmtelepen a fekvszrk felújítása, karbantartása, és az udvartéri csvezetékek rekonstrukciója. A Pécs-Mohács SENTAB vezeték 7-es szakaszának kiváltására vonatkozó tervek elkészítése és a szolgalmi jog megváltások a DRV Rt. finanszírozásában megtörténtek. Elkezdtük, és várhatóan még az idén be is fejezzük a kistérségi rendszerek irányítástechnikai rendszerének felújítását, illetve kibvítését. Berkesden nyomáscsökkentk beépítésével folytatjuk a túlnyomásos területek problémájának rendezését. Megépítettük a Homoktet- Bogád összeköt vezetéket, mellyel megoldottuk a Nagykozári alacsony nyomásszint területek ellátási problémáját. Elkészült Hosszúhetényben a szennyvíztelep átalakításának els üteme, mely által javult a kibocsátott szennyvíz minsége. Hálózatbvítési és részben kivitelezési munkákat végeztünk az Önkormányzatok megrendelésére Nagykozárban, Bogádon, Romonyán és Kozármislenyben. Az értékesítési veszteség csökkentése érdekében fokozatosan és folyamatosan alakítjuk ki a településenkénti vízmennyiség-mérést és adatátvitelt. Drescherné Humáner gazdálkodás Az Rt. Igazgatósága a fenti címmel hallgatta meg május 12-ei ülésén a szakterület beszámolóját a vezérigazgató úr elterjesztésében. Hasonló kérdések tárgyalására legutóbb 2003-ban a május 14-ei igazgatósági ülésen került sor. Bér- és létszámgazdálkodás A DRV Rt évi bér- és létszám-gazdálkodási tevékenységét - a szeptember 30-án elfogadott foglalkoztatás- és bérpolitikai koncepcióban foglaltak, az ennek alapján a szakszervezeti partnerrel megkötött - középtávú foglalkoztatási és bérpolitikai megállapodás, - a 2003-as bér-és létszám gazdálkodási eredmények és a évi társasági tervek határozzák meg. Alapvet célunk a hatékony létszámgazdálkodás, amellyel az éves létszámot a feladathoz méretezetten kívánjuk beállítani. Takarékos létszámgazdálkodásra ösztönözzük bels érdekeltségi rendszerünk alkalmazásával a DRV Rt. szervezeti egységeit annak érdekében, hogy a bértömeg gazdálkodásból adódó lehetségek kihasználásával a keresetszínvonal emelésének lehetségét megteremtsük. Az operatív tervekben a bérgazdálkodók részére kiadott bértömeg létszámcsökkenés esetén is felhasználható. A létszámgazdálkodás eszközeként a tárgyév során továbbra is a természetes fluktuációból adódó leépítést, a munkaköri feladatok átcsoporto-

12 sítását, a munkakör összevonást és kisebb mértékben a korengedményes nyugdíjazást alkalmazzuk évi foglalkoztatási, munkaügyi terv A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a VKDSZ február 9-én kötött megállapodása értelmében a Társaság az éves üzleti tervében 7 %-os keresettömeg fejlesztéssel számol. A helyi szakszervezeti partnerrel március 8-án megkötött megállapodás alapján további keresetfejlesztés lehetségének megteremtésére törekszünk. A további 2 % bértömeg növekedést amennyiben a társasági eredmények a tulajdonosi elvárásoknak megfelelnek az év végi eredményfügg egyszeri kifizetés összegének kiegészítésére fogjuk felhasználni. A évben nem módosultak a Kollektív Szerzdésben rögzített besorolási és tarifarendszer minimumhatárai, mivel az országos minimálbérben sem történt változás ben a jogszabályban rögzített legkisebb összeg Ft/hó. A DRV Rt. ennél továbblépett, a minimálbér Ft/hó lett, amelyet a központból finanszíroztunk, így a differenciált bérfejlesztésre a bérgazdálkodó egységek felé 6,5 %-al növelt bértömeget adtunk ki. A minimálbérre való ráállás nettó (közterhek nélküli) közel 16 millió Ft terhet jelentett, és 539 ft érintett. A szakszervezettel kötött bérmegállapodás tartalmazza a évre meghatározott központi érdekeltség felhasználási céljait. A minség-és környezetirányítás területén feladatot vállaló dolgozóink anyagi motivációján túl a központi érdekeltségbl finanszírozzuk a készenlét új metodikával kialakított rendszerét, valamint a közvetlen termelésirányítók anyagi motivációját támogató premizálást. A központi alapból fedezzük a tervezett (teljesítmény) elismerés mellé járó pénzbeli juttatást. Az év végi eredményfügg egyszeri központi kifizetés végleges összege a társaság ez évi gazdálkodásától függ. Bízunk benne, hogy a tavalyinak megfelel kifizetési mértéket elérjük. A humánpolitikai szakterületen megvalósuló fejlesztések A folyamatközpontú irányításhoz illeszked társasági szervezeti irányítás elsegítésének stratégiai céljához kapcsolódóan, a humánpolitikai szakterületen több fejlesztést indítottunk korábban, illetve új elhatározások is vannak a tárgyévre vonatkozóan. A humáner gazdálkodási szakterület folyamatszemlélet átvizsgálása A projektmunkában eddig megvalósult célkitzések:

13 - A jelenlétrögzítés feladata 2003-ban átkerült az üzemvezetségekre, ahol az SAP PM moduljához kapcsolódó költségfelosztásokkal együtt az IHR (INSS) program új moduljában végzik el a munkát kollégáink. - A társadalombiztosítási munka központosítása megtörtént, ma már a társasági központ feladatkörébe tartozik az ügyintézés. - Az igazgatósági TB ügyintézi munkakörök megszntek. A központi munkaügyi szervezet átalakításával együtt 7 f társasági szint létszám megtakarítást értünk el. Tervezzük 2004-ben teszt-jelleggel a Dél-balatoni Igazgatóság és a Gépészeti Igazgatóság bérszámfejtési tevékenységének centralizálását. A tapasztalatok alapján döntünk a további centralizáció ügyében. Egységes munkaid tervezési rendszer kialakítása Megtörtént a tavalyi évben a DRV Rt. alaptevékenység egységeinél a munkaid beosztások felülvizsgálata. Célja az elírásoknak megfelel munkajogi megoldás, illetve az egységes munkaid tervezési rendszer kialakítása volt, különös tekintettel a készenlétre. Az új készenléti vezénylésre vezérigazgatói utasítás készült, a Központi Érdekeltségbl jelents összeget fordítottunk a munkajogilag is megfelel módszer kialakítására. VIP Humánpolitikai Rendszer bevezetése A humáner gazdálkodási tevékenység teljes kör informatikai támogatottságát megvalósító VIP Humánpolitikai Rendszer bevezetésére alakult projektszervezet 2003-ban befejezte az elkészít munkát, a szoftver a DRV specialitásokkal kiegészítésre került, a felhasználói oktatások megtörténtek. Személyügyi szakterület Dolgozói elégedettségvizsgálat A év elején jóváhagyásra került a évben elvégzett dolgozói elégedettség felmérés adataira alapozott akcióterv. Az akciótervben megfogalmazott feladatok egy része teljesült, egy részének végrehajtása folyamatban van. - Átfogó vizsgálatra került 2003-ban a fizikai munkakörök besorolása. A dolgozók átsorolása az új szabályozásnak megfelelen megtörtént, az átsorolások anyagi fedezetét a központi érdekeltségbl még 2003-ban biztosítottuk az igazgatóságok számára. - A vezeti munka eredményességét korszer vezetési és szakmai ismeretek biztosításával kívánjuk elsegíteni szén döntés született egy átfogó munkahelyi vezetképz program indítására. Realizálás megkezdése bels távoktatással ez évben várható ban célul tztük ki a DRV Rt-nél alkalmazott értékelési rendszer kibvítését, teljesítményértékelési rendszer kiépítésének megkezdését. Els lépcsként a vezet beosztású munkavállalókra alkalmazzuk a célkitzés-értékelés f

14 mozzanatokból álló programunk megvalósítását. Az érdemi munka 2004-ben indul. - A Társaság egészére kiterjeden 2 évente végzünk dolgozói véleményfelmérést. A 2002-es év után az újabb felmérésre ebben az évben kerül sor. Vezet utánpótlási rendszer beiktatása A munkát meg kell kezdenünk, hiszen a teljesítmény értékelési rendszer kiterjesztett változata erre kitn lehetséget nyújt. A koncepció kidolgozása, valamint elfogadtatása a 2004-es feladatunk, de a 2005-ös rendszerbe iktatás érdekében a részletes szabályozást is el kell készíteni. Oktatás - képzés Szakterületünk egyik f feladata biztosítani a DRV Rt. stratégiai céljainak megvalósításához, szolgáltatási tevékenységének magas színvonalú ellátásához szükséges, jól képzett munkaert. Az oktatáshoz kapcsolódóan meghatározott minségcél a Képesítési és besorolási szabályzatban rögzített képzettségi követelményeknek való megfelelés indexének javítása. Elhatározásunknak eddig eleget tudtunk tenni. Ahhoz, hogy továbbra is így legyen, ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy - új felvételek esetén a képesítési elírásoknak megfelel munkatársak kerüljenek állományunkba, - beiskolázásokkal pótoljuk az esetlegesen hiányzó tudás megszerzésének lehetségét évben csaknem 88 millió forintot, tavaly 93 millió forintot fordítottunk oktatásra, képzésre. A közel 6 %-os növekedés a bértömeg emelkedéssel öszszefügg szakképzési hozzájárulási kötelezettségünk saját dolgozó oktatására fordítható részének növekedésébl eredt ben viszont jelentsebb emelkedéssel számolhatunk: terveinkben 129 millió forint szerepel. A szakképzési hozzájárulási kötelezettségünk terhére finanszírozzuk a felntt vízügyi szakmunkásképzést, a bels távoktatásokat (ügyfélszolgálati és vízmér leolvasók, munkahelyi vezetk), illetve az Országos Képzési Jegyzékben szerepl különböz szint szakképzések résztvevit (rövid magyarázatként: a szakképzési hozzájárulás fizetése a munkáltatók számára kötelez, de ha egy részénél saját felhasználást tudunk kimutatni, a befizetési kötelezettség csökken). Fenntartjuk Siófokon a rendeskorú vízügyi szakképzés gyakorlati képzési helyét, az ezzel kapcsolatosan felmerül egyes költségek (szakoktatók foglalkoztatása, egyéb oktatási ráfordítások) forrása úgyszintén a szakképzési hozzájárulás. A dolgozói elégedettség felmérés kapcsán említett vezeti továbbképzéseken túl, nagy figyelmet fordítunk a minségügyi témájú képzésekre, az ügyfélszolgálati és egyéb intenzív fogyasztói kapcsolatú munkakörben dolgozók részére pedig stresszkezel tréninget szerveztünk. Az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán a társasági szervezésben megvalósuló továbbképzések részeként általános uniós ismereteket adó részt iktatunk a programba. Folytatjuk a munkakörök színvonalasabb ellátásához szükséges nyelvtudás megszerzésére irányuló oktatás-támogatásunkat.

15 Szociálpolitika Szociális tervünk f fejezetei: - munkavégzéshez közvetlenül kapcsolódó költségek ( munkásszállás, munkásszállítás, munkaruha, foglalkozás-egészségügy) - szociális juttatások (étkeztetés, üdültetés, segélyek, sport és mveldési támogatás, lakásépítési támogatás) A szociális terv a évihez viszonyítva 24,3 %-os költségnövekedést tartalmaz. A szociálpolitikai szakterület célja a DRV Rt. juttatási rendszerének hatékony mködtetése, az adótörvények változásából adódó lehetségek kihasználása, kötelezettségek teljesítése január 1-tl a munkavállalók részére biztosított étkezési utalvány összegét felemeltük az adótörvény által a hideg élelemre meghatározott adómentességi határra: a teljes munkaidben foglalkoztatott munkavállalók egységesen 3500 Ft/f/hó érték utalványt kapnak, ami jelents, 1500 Ft/f/hó emelést jelent az elmúlt évihez képest. értékben finanszírozott a évben a beiskolázási támogatás. Az adómentességi határra való emelést a szakszervezeti partner is elismeréssel fogadta októberétl az addigi 3 % helyett 4 %-kal támogatja a Társaság az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba belépett munkavállalóit. Ez az emelkedés az ilyen irányultságú 2004-es ráfordítási igényt eft-ra növeli évben is biztosítjuk dolgozóink számára a saját, csere, valamint bérelt üdülkben történ pihenés lehetségét ban 18 helyszínen 360 család (1058 f) üdült kedvezményesen. A költségtakarékosság jegyében a külföldi üdültetésre utazási iroda közbeiktatása nélkül szerzdünk ben pályázatot nyújtottunk be a Családbarát Munkahely cím elnyerésére. Összefoglalás Elsdleges szempontként kell kezelnünk a társasági stratégiai célkitzéseken belül a humánpolitikai szakterület évi tevékenységének irányát a következ aspektusokban: - A bértömeg gazdálkodásból adódó lehetségek további kihasználása - erre építve a középtávú humán stratégia megalkotása - támogatandó a Társaság újabb stratégiai elképzeléseit. - A folyamatban lév és új elhatározású fejlesztések célkitzéseinek megvalósítása. - A fejldés igénye, amelyet számunkra az ISO minségirányítási rendszer is megfogalmaz követelményként, vagyis 1. beindítjuk a teljesítményértékelési rendszert, 2. megfogalmazzuk a vezet utánpótlás tervezés programját, 3. aktualizáljuk és gazdagítjuk az érdekeltségi rendszer elemeit.

16 A DRV Rt. humán erforrás gazdálkodását jelentsen befolyásolja a bérszabályozás rendszere, amely a középszint keret-megállapodás szerint a évre is a bértömeg gazdálkodás. Tudomásul véve ezt az ezzel járó korlátot, intézkedéseinkkel arra kell törekednünk, hogy megtartsuk azokat a munkavállalóinkat, akik megfelel színvonalon látják el a különböz szakterületek feladatait a kialakult (és várható) bérviszonyok mellett. Siófok, május 7. Lódi Miklós munkaügyi osztályvezet TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT RENDSZER BEVEZETÉSE A DRV RT-NÉL A DRV Rt. menedzsmentje a évben célul tzte ki többek között a év folyamán végzett dolgozói elégedettség felmérés adataira alapozva - a teljesítménymenedzsment rendszer bevezetését, els lépcsben a vezet beosztású munkatársakra és fmunkatársakra, majd a tapasztalatok alapján további munkavállalói körökre vonatkozóan. Eddig is végeztünk értékelést a felsfokú végzettség pályakezdk, a vezet beosztású munkatársak, a fogyasztói kapcsolattal rendelkez munkatársak, valamint az üzemvezetk esetében. A rendszer hatékonysága érdekében azonban a módszertan továbbfejlesztése vált szükségessé. Az új teljesítménymenedzsment rendszer vezeti eszközként szolgál a teljesítmény tervezésére, támogatására, értékelésére, növelésére. A rendszer kialakításának elkészít munkálatai már a év elején megkezddtek. Fels vezeti tréningen kerültek meghatározásra a rendszer alkalmazásával elérni kívánt célok, a rendszer alapelvei, az értékelés szempontjai, valamint az értékelési skálák terjedelme május 3-tól hatályos a mindezeknek megfelelen kialakított 9/2004. számú vezérigazgatói utasítás, mely a vezet beosztású munkatársak és a fmunkatársak célkitzési és teljesítményértékelési folyamatáról szól. A teljesítménymenedzsment rendszer célja a DRV Rt. eredményességének növelése az egyéni teljesítmények fokozásával, szorosabb kapcsolat létesítése a társasági stratégia, az üzletpolitika és a munkatársak szakmai céljai között, a vezeti munka értékelése és egyben fejlesztése a munkatársak menedzselése terén, valamint információk biztosítása a képzési szükségletek felméréséhez, az utánpótlás és karriertervezéshez. A célkitzési és teljesítményértékelési rendszer a vezeti körön belül a szervezeti hierarchia fels szintjétl lefelé haladva valósul meg. A rendszernek két súlyponti eleme van: a közvetlen felettes vezetvel folytatott célkitz megbeszélés, melyre az adott év május-június hónapjában kerül sor; illetve a teljesítményértékel megbeszélés, melyet az üzleti év adatainak ismeretében, zárásával egyidben, márciusáprilis hónapban folytat le az értékel vezet és értékelt munkatársa. Az anyagi ösztönzési rendszerrel a premizált vezetk, és fmunkatársak esetében kapcsolódik össze a teljesítményértékelés: a prémiumfeladatok a kitzött szakmai feladatok részét képezik.

17 A nem premizált vezetk és fmunkatársak esetében nincs közvetlen kapcsolat a DRV Rt. teljesítményértékelési rendszere és anyagi ösztönzési rendszere (alapbérfejlesztés, prémium, jutalom) között. Mindazonáltal az értékel vezet a teljesítményértékelés eredményét figyelembe veheti az alapbérfejlesztés mértékének, valamint az egyéb anyagi ösztönzés nagyságának megállapításakor. A rendszer felépítésérl, elveirl, céljairól, a szükséges módszerek alkalmazásáról az érintett vezetk képzésen, konzultáción széleskör tájékoztatást kaptak. Az értékeltek számára a DRV Hírforráson és a DRV Híreken túl -személyre szóló levélben is tájékoztatást adtunk. Az els teljesítményértékel megbeszélések megtörténte eltt folytatjuk az értékelést végz vezetk felkészítését annak érdekében, hogy a teljesítménymenedzsment rendszer alkalmazása valóban a kitzött célok elérését szolgálja. Terveink szerint az értékel megbeszélések megtörténte után felmérjük mind az értékel vezetk, mind az értékeltek véleményét a rendszer mködésérl, a több érintett részérl is felmerül esetleges módosító javaslatokat beépítjük a folyamatba. Cservenné Boros Andrea fmunkatárs Munkaügyi Osztály A vízminségrl a Vízmondó tükrében A szolgáltatásunk fontos részét képz újabb szakterület került a Vízmondó górcsöve alá. A évi második számban a vízminség témakörét jártuk körbe. A két évvel ezeltti fogyasztói elégedettség felmérés kiértékelésekor kiderült, hogy fogyasztóink 60 százaléka nincs tisztában azzal, hogyan készül az ivóvíz és milyen ellenrzéseken esik át, míg a fogyasztási helyekre ér. Ráadásul a témában kevésbé járatos fogyasztóink tudatlanságát az utóbbi idben néhány házi víztisztító berendezést forgalmazó cég is megpróbálja kihasználni. Az adott témáról szóló tájékoztatás tehát mindenképpen idszer, mivel a médiában számtalan olyan hirdetés, reklám jelent meg, mely az ivóvíz fogyasztásának veszélyeivel riogatja a fogyasztókat, és egyúttal a lakosság megtévesztésével lejáratja szakmánkat. A gátlástalan üzleti vállalkozók odáig is elmennek, hogy fogyasztóink otthonában a csapból kiengedett ivóvizet egy berendezés segítségével barnává varázsolják, majd felhívják a figyelmet a csapi víz káros hatásaira. Persze az egyébként nem létez problémára rögtön megoldást is kínálnak egy házi víztisztító berendezés formájában, mely szükségtelen kiadásokat jelent fogyasztóinknak.

18 De mi a megoldása a vigyázat csalok barna vizet csinálok cím mutatványnak? Nagyon egyszer a válasz, bárki leellenrizheti egy egyszer kísérlet segítségével. A folyamatot gyakorlatilag elektrolízisnek nevezzük, mely során a víz vastartalmát több száz- vagy ezerszeresére növeljük, így annak színe sárgává, barnává válik. Az eredményrl magunk is meggyzdhetünk, ha egy 9 voltos elem negatív és pozitív pólusára egy - egy áramvezett (pl. vasszeg) kapcsolunk, majd a vízbe lógatjuk. Néhány percen belül az egyébként normál vastartalmú ivóvíz elszínezdik. De akkor milyen a DRV Rt. által szolgáltatott ivóvíz? Egészséges, tartalmazza mindazokat az ásványi anyagokat, amelyre az emberi szervezetnek szüksége van. Fogyasztása biztonságos, termelése, kezelése, szállítása szigorúan ellenrzött technológiával történik. A termelési folyamat, illetve a termékminség ellenrzése több lépcsben zajlik. A tisztítás folyamatát már az üzemekben is ellenrzik a gépészek, technológusok. A technológia zavartalan mködését egyes kémiai vizsgálatokkal, folyamatos üzemi mérésekkel követik nyomon. Az ellenrzés újabb fázisa a laboratóriumi vizsgálat. Vízmintát a víznyer helyeken, a víztisztító mvekben, illetve a cshálózat különböz pontjain veszünk, a mintavételi helyek száma a DRV Rt. mködési területén meghaladja a négyezret. A vizsgálatok száma egy évben több százezres nagyságrendet jelent, melynek költsége több százmillió forint. A DRV Rt. saját, tanúsított laboratóriumaiban az év minden napján folyamatosan vizsgálják, ellenrzik az ivóvizet. A fizikai kémiai vizsgálatok során a szakemberek a víz hmérsékletét, színét, szagát, zavarosságát, keménységét, ph értékét, valamint a vízben oldott szerves és szervetlen anyagokat ellenrzik. A mikrobiológiai biológiai vizsgálatok a bakteriológiai elemzéseket, illetve a vízben elforduló egyéb éllények (gombák, algák, stb.) vizsgálatát foglalják magukba. Mindemellett küls szaklaboratóriumok szolgáltatásait is igénybe veszszük, akik a jogszabályban elírt bonyolult, különleges méréseket igényl vizsgálatokat végzik el. Saját bels ellenrzéseinktl függetlenül az ÁNTSZ is rendszeresen felügyeli a szolgáltatott ivóvíz minségét. A fent leírtak alapján kijelenthetjük, hogy a DRV Rt. által szolgáltatott ivóvíz megfelel a jogszabályban elírt követelményeknek, így szükségtelen házi tisztítóberendezés beszerzése.

19 Ráadásul az ioncserélt - desztillált vizet elállító víztisztító még egészségkárosító is lehet, amennyiben tartósan olyan vizet fogyasztunk, mely nem tartalmazza az emberi szervezet számára szükséges ásványi anyagokat. Dónucz László Európai pályázatok Az Európai Unióhoz történ csatlakozást megelz jogharmonizációs folyamat részeként a vízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás területén is megjelentek az uniós konformitást biztosítani hivatott rendeletek. A rendeletek egyes minségi paraméterek tekintetében szigorúbbak, mint a hazai elírások, de tartalmaznak olyan paramétereket is, amelyre a hazai nemzeti szabályozás nem írt el határértéket, vagy esetenként a hazai elírás volt szigorúbb. Társaságunk kiemelt figyelemmel kísérte az Európai Közösség irányelveire épül rendeletekben megfogalmazott elvárások biztosítására irányuló programok megvalósításának lehetségeit. Az általa üzemeltetett víziközmvekre rendelkezésre álló teljes kör adatbázisainak alapján felkészült egyes önkormányzati, vagy állami tulajdonú mvek esetleges technológiai korszersítéseinek elsegítésére. Természetesen ahhoz, hogy az országos ivóvízminség javító program keretében érintett településeken a szolgáltatott ivóvíz minségének javítása, az összegyjtött szennyvizek megfelel tisztítása az EK irányelveknek megfelelen megvalósuljon, a szükséges pénzügyi forrásokat biztosítani kell. Ezen forrásokat hivatott biztosítani a Gazdasági Minisztérium Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program Irányító Hatósága és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága. Utóbbi közremköd szervezet az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) keretében hirdetett pályázati felhívást. Társaságunk a fejlesztésekért felels közmtulajdonosok részére (állam és önkormányzatok) az ágazatban betöltött szakmai vezet szerepére való tekintettel minden segítséget megad és felvállal annak érdekében, hogy a pályázatok elnyerésével és a feladatok megvalósításában való aktív részvétellel az uniós rendeleteknek megfelel szolgáltatást tudjon nyújtani, a fogyasztói megelégedettség fokozása, illetve a környezet hatékonyabb védelme, a felszíni vízbe bocsátott tisztított szennyvizek minségének javítása érdekében. Elsdlegesen társaságunk saját forrásainak felhasználásával kerül sor 9 vízbázis (15 település) vízminség javítására, valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás terén a Velence-tavi regionális rendszer fmvi, a balatoni II. régióban a balatonlellei szennyvíztisztító telep és az elvezet rendszer szagtalanításának, Gyugy község csatornahálózatának kiépítésére, fejlesztésére, technológiai korszersítésére vonatkozó pályázati anyagok elkészítésére. Ugyancsak folyamatban van a Marcali szennyvíztisztító telep rekonstrukciójára, bvítésére vonatkozó pályázati anyag elkészítése is, melynek beadása a közmtulajdonos önkormányzat döntésétl függ. A pályázatok elnyerése esetén a teljes beruházás elszámolható költségeinek 70 %-át az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 25 %-át a központi költségvetés vissza nem térítenden támogatja, a fennmaradó 5 % biztosítása a közmtulajdonos feladatát képezi.

20 Konzorciumi szerzdéskötés a Velencei-tó környéki szennyvízelvezetés fejlesztésére május 6-án Székesfehérváron, a Megyei Közgylés címertermében Tóth István a DRV Rt. vezérigazgatója, valamint Gárdony, Velence, Kápolnásnyék, Sukoró, Pázmánd és Nadap települések polgármesterei írtak alá konzorciumi szerzdést. A Velencei-tó környéki települések önkormányzatai és a Dunántúli Regionális Vízm Rt. közös pályázatot kíván ugyanis benyújtani - a Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program keretén belül - a tó körüli szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztésére. A Velencei-tó körül még nem épült ki teljeskören a szennyvízelvezet rendszer, illetve a hálózat bvítése kapcsán a már meglév szennyvíztelepek kapacitását is növelni kell. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium programja, melyet az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszíroznak, lehetséget biztosít arra, hogy az önkormányzatok, társulások és az állami tulajdonú cégek közösen pályázzanak szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztésére. Ezt a lehetséget kihasználva, az érintett felek júniusában nyújtják be a közös pályázatot. Egy délután a vezérigazgató helyettessel Rendhagyó programra került sor a Központban március 31-én. Csuport László gazdasági vezérigazgató helyettes a Társaságnál dolgozó gazdasági végzettség fiatalokat invitálta egy kötetlen beszélgetésre. A kezdeményezés egyébként nem új kelet, tavaly decemberben a vezérigazgató ült le beszélgetni 20 pályakezd fiatallal az OVF Üdülben. A résztvevk akkor a DRV Rt. küldetését, ersségeit próbálták értelmezni, és összegyjtötték azokat a hátráltató gyengeségeket, fékez erket is, melyek a fejldés útjában állnak. A vezérigazgató úr, miután megismerte a fiatalok jövképét, a Társaság által megvalósítandó stratégiai célkitzésekrl beszélt. Míg decemberben a mszaki és gazdasági vonal egyaránt képviseltette magát, addig a márciusi eseményre elssorban a kontrolling és pénzügy területén dolgozók kaptak meghívást. A résztvevk kíváncsian, mégis talán fenntartásokkal várták a találkozót a vezérigazgató helyettessel. Jogosan merülhet fel a kérdés az olvasóban is, vajon miért ez a hirtelen nyitás a fiatalok felé? A válasz valószínleg abban keresend, hogy a Társaságnál dolgozó munkatársak zöme az idsebb korosztályhoz tartozik gondoljunk csak az idei törzsgárda ünnepségre,

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2011. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 25/2004.(VII.14.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzem vízmbl szolgáltatott ivóvízért és a közüzem csatornam használatáért fizetend

Részletesebben

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban Felsoktatási minségtérkép 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2012. április 26-27., Gödöll Hegyi-Halmos Nóra ELTE PPK OFI Felsoktatási

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. BESZÁMOLÓ 2006. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2006. év költségvetése ez időszakban

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Tárgy: Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekthez kapcsolódó szükséges döntések meghozatala

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2009. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó

TÁJÉKOZTATÓ. -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó 1 TÁJÉKOZTATÓ -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó nagyberuházások, valamint az els ütemben benyújtandó pályázatok állapotáról, az ebbl adódó feladatokról

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYLÉSÉNEK ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYLÉSÉNEK ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 02-2/101-15/2009. TÁRGY: KIEGÉSZÍT FORRÁS BIZTOSÍ- TÁSA A PKK KIVITELEZÉSI KÖZBESZERZÉSÉHEZ MELLÉKLET: E LTERJESZT É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

épületek energia sa ETE-Telep

épületek energia sa ETE-Telep Az els lépések, avagy az épületek energia tanúsítása sa Nagy Péter P energia tanúsító ETE-Telep Települési Energiagazdálkod lkodási Szakosztály 1 EU Tények Az EU végs energia-felhasználásának 40%-át az

Részletesebben

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere (Az IPE 1997. és 1999. évi rendes közgyléseinek állásfoglalásai szerint) 1. A szolgáltatási és támogatási rendszer továbbfejlesztésének indokoltsága

Részletesebben

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg:

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg: Csak úgy tudunk megfelelni gyorsan változó környezetünknek, ha folyamatosan tervezünk és ismerünk minden lehetséget, mely nyitva áll elttünk. Newt Gingrich A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/330-4/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A szennyvízcsatorna

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA. 2015. november

A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA. 2015. november A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA 2015. november 1 Tartalomjegyzék 3-7 Bevezetés 8-9 A tranzakció és a bevétek felhasználása 10-11 A befektetési sztori 12-13 Lakás és lakáshitel piac 14-20 Szegmensek bemutatása

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és

Részletesebben

A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGEDITUDOMÁNYEGYETEM A2013.ÉVIBESZÁMOLÓ SZÖVEGESÉRTÉKELÉSE SZEGED PIRtörzsszám:329815 Honlapcíme:www.uszeged.hu I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása) I.1 Az intézmény feladatkörének,

Részletesebben

! "! # $ $ % " $ & "

! ! # $ $ %  $ & ! "! # $ $% " $ & " 60 50 40 30 20 10 0 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 % A mezgazdaságban dolgozók

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation 18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses 1 1. Személyi költségek Personal Costs 2. Munkabér Wage 3. Motivációs rendszerek Motivation 4. Személyzet kiváltási lehetőségei External labor cost

Részletesebben

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről 1997. év Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács 1996. december 20-i üléséről Napirend előtti felszólalásában a munkavállalói oldal a szervezkedési szabadságot veszélyeztető és a munka világát szabályozó

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása

Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása Halász István ügyvezet Energetikai Tanúsítvány Jogi szabályozás EU direktíva írja el a bevezetését 2002/91/EK -». 2010. Új j direktíva A 176/2008

Részletesebben

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 10-7/2011. Elterjesztés

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29 Beszámoló a Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 34/2007. (XII.20.) sz. A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 34/2007. (XII.20.) sz. A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról 34/2007.(XII.20.) sz. rendelet A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2007. (XII.20.) sz. rendelete A csatornaszolgáltatás hatósági

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

Biológiai ivóvíz-tisztítási kísérlet a Balatonszéplaki Felszíni Vízműben. XXI. MHT Ifjúsági Napok Mosonmagyaróvár, szeptember

Biológiai ivóvíz-tisztítási kísérlet a Balatonszéplaki Felszíni Vízműben. XXI. MHT Ifjúsági Napok Mosonmagyaróvár, szeptember Biológiai ivóvíz-tisztítási kísérlet a Balatonszéplaki Felszíni Vízműben XXI. MHT Ifjúsági Napok Mosonmagyaróvár, 2014. szeptember 18-19. Pintér Anett Rita Fejlesztési Főmérnökség A kísérletek célja Alap

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Baksa Tamás térségfejlesztési referens Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64842/2009.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64842/2009. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64842/2009. Cím: Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az

Részletesebben

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén KEOP-7.1.3.0/09-2010-0010 Koppány Völgye konzorcium Andocs, Zics, Nágocs, Kára, Miklósi, Szorosad, Törökkoppány, Somogyacsa településeken 201/2001.

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felels helyettes államtitkár 2014. október 29. Budapest, VHT Szakmai napok Az új Közös Agrárpolitika (KAP) 2014-2020

Részletesebben

A szolgáltatás díja 2. 1

A szolgáltatás díja 2. 1 Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2003.(XII.20.) K.t. rendelete az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

3. Motivációs rendszerek. 4. Személyzet kiváltási lehetőségei. Személyi jellegű ráfordítás nagysága 1.1.Létszám nagyság és összetétel

3. Motivációs rendszerek. 4. Személyzet kiváltási lehetőségei. Személyi jellegű ráfordítás nagysága 1.1.Létszám nagyság és összetétel .19. Szállodák személyi ráfordításai Személyi költségek 1.Személyi ráfordítások Költségek költsége 2. Munkabér Bérköltség 3. Motivációs rendszerek Motiválás 4. Személyzet kiváltási lehetőségei Külső munkaerő.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés

Ellenőrzési jelentés Ellenőrzési jelentés Az ellenőrzést végző szervezet: Csillagköz Bt. Az ellenőrzés feladatai: 1./ Településüzemeltetés létszám és bérgazdálkodásának vizsgálata. Közhasznú és közcélú foglalkoztatás pénzeszköz

Részletesebben

18. Szállodák személyi ráfordításai Személyi költségek. 1. Személyi ráfordítások Költségek költsége. 2. Munkabér Bérköltség

18. Szállodák személyi ráfordításai Személyi költségek. 1. Személyi ráfordítások Költségek költsége. 2. Munkabér Bérköltség 18. Szállodák személyi ráfordításai Személyi költségek 1 1. Személyi ráfordítások Költségek költsége. Munkabér Bérköltség. Motivációs rendszerek Motiválás 4. Személyzet kiváltási lehetőségei Külső munkaerő.

Részletesebben

18. Szállodák személyi ráfordításai Személyi költségek. 1. Személyi ráfordítások Költségek költsége. 2. Munkabér Bérköltség

18. Szállodák személyi ráfordításai Személyi költségek. 1. Személyi ráfordítások Költségek költsége. 2. Munkabér Bérköltség 18. Szállodák személyi ráfordításai Személyi költségek 1 1. Személyi ráfordítások Költségek költsége 2. Munkabér Bérköltség 3. Motivációs rendszerek Motiválás 4. Személyzet kiváltási lehetőségei Külső

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Mködési

Részletesebben

Szállodák személyi ráfordításai

Szállodák személyi ráfordításai Szállodák személyi ráfordításai 1 Személyi ráfordítások 1. Munkabér Bérköltség 3. Motivációs rendszerek Motiválás 4. Személyzet kiváltási lehetőségei Külső munkaerő 5. Személyi ráfordítás mutatószámai

Részletesebben

Megszületett a évi bérmegállapodás

Megszületett a évi bérmegállapodás Megszületett a 2017. évi bérmegállapodás A Rail Cargo Hungaria és a szakszervezetek (VDSZSZ, VSZ, MTSZSZ, MOSZ) hosszú előkészítő munka és többhetes tárgyalássorozat eredményeként december 8-án aláírták

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselı-testületének./2011.(.) önkormányzati rendelete

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselı-testületének./2011.(.) önkormányzati rendelete H e g y e s d község Önkormányzata Képviselı-testületének./2011.(.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú viziközmőbıl szolgáltatott ivóvízért fizetendı díjakról. ( t e r v e z e t ) Hegyesd

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A gyermekvédelmi törvény valamint Enying Város Önkormányzatának 6/2006. (III.31.) sz. rendelete alapján adható pénzbeli ellátások városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

Részletesebben

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep 1999. óta üzemel. Az elmúlt években a tisztító bővítése és korszerűsítése vált szükségessé.

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep 1999. óta üzemel. Az elmúlt években a tisztító bővítése és korszerűsítése vált szükségessé. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez a KEOP-1.2.0/B/10 Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukcióra benyújtott Alsónémedi szennyvíztisztító

Részletesebben

Veszprém, Pápai út 41.

Veszprém, Pápai út 41. 1. sz. melléklet Veszprém, Pápai út 41. BAKONYKARSZT ZRT. AMORTIZÁCIÓS ELSZÁMOLÁS 2006-2010. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA ! "#$ % "% & *) 1),$ -"$ - $ "0 - # $ & &./ 1 & /. "0 "%#, " %.% 2 3 2 4 4 54 54 4 7 6& 3&,$

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN Dr. Koltai Zoltán PhD, egyetemi docens (PTE FEEK) Dr. habil. Nemeskéri Zsolt, egyetemi docens (PTE

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 17-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 17-ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 17-ei ülésére Tárgy: A 2017. évi bérrendezéssel kapcsolatos döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

a köztisztviselk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirl

a köztisztviselk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirl !"# a köztisztviselk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirl Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Osztályfnökök Országos Szakmai Egyesülete Közhasznúsági jelentés

Osztályfnökök Országos Szakmai Egyesülete Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2006. január 1 2006. december 31. Bírósági bejegyzési szám: 9355/2001-1-42 Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységrl Egyesületünket 2001-ben jegyezték be, jelenleg 80 tagja van.

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Adószám: 18067460-2-41 Statisztikai számjel: 18067460-7310-529-01 Székhely: 1012 Budapest, Attila út 123. 1.sz. melléklet: közhasznú egyszersített éves

Részletesebben

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28.

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28. MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság 2014. Október 28. Budapest Az EU integrált európai klíma és energia politika fő célkitűzései

Részletesebben

A szolgáltatás költségei a Vízmondó tükrében

A szolgáltatás költségei a Vízmondó tükrében XIX. Évfolyam 4. szám A szolgáltatás költségei a Vízmondó tükrében A vízterhelési díj, a vízminség és a vízfogyasztás mérése után, a 2004. évi utolsó Vízmondó témájául a szolgáltatás költségeinek bemutatását

Részletesebben

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Pécs, 2013. Tartalomjegyzék: 1. Az 50 év felettiek munkaerő-piaci

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu KÉPZÉSI SZABÁLYZAT kiadás /változat 1.0 jóváhagyta, hatályba léptette:

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-98/2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013.

Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013. Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013. Készítette az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak az

Részletesebben

Egy délután a fiatalokkal

Egy délután a fiatalokkal Egy délután a fiatalokkal 2003. december 1-én a Munkaügyi Osztály szervezésében Tóth István, Társaságunk vezérigazgatója, 20 felsfokú végzettség, pályakezd fiatallal töltött el egy délutánt Siófokon, az

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

havi lakossági kommunális hulladékgyűjtésről és szállításról tájékoztató

havi lakossági kommunális hulladékgyűjtésről és szállításról tájékoztató 2014. 1-8 havi lakossági kommunális hulladékgyűjtésről és szállításról tájékoztató Dévaványa Város Képviselő Testülete Dévaványa Hősök tere 1 5510 Tisztelt Képviselő Testület! A GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

2016. évi üzleti terv

2016. évi üzleti terv 2016. évi üzleti terv 2016. terv 2015. tény Eltérés (Ft) Index (%) 9111 Családi ház hulladékszállítás 159 673 062 631 058 376-471 385 314 25,3% 9112 Társasházak hulladékszállítás 155 085 769 624 788 797-469

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Paks II Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a

Részletesebben

K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL JANUÁR 16.

K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL JANUÁR 16. K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT. 2010. ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL 2010. JANUÁR 16. 1 A MÁV Zrt. és az aláíró szakszervezetek megállapodnak, hogy a Társaság 2010.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet mellékletének módosítására

Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet mellékletének módosítására Gödöllői Távhő Kft. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2005. december 15-i ülésére Tárgy: Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet mellékletének módosítására Előterjesztő:

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 20/1992. (IX.4.) rendelete

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 20/1992. (IX.4.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 20/1992. (IX.4.) rendelete A VÍZ- ÁS CSATORNAHASZNÁLATI DÍJ BÉRLKRE TÖRTÉN ÁTHÁRÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzatának 7/1994. (V.26.) r e n d e l e t e

Rakamaz Város Önkormányzatának 7/1994. (V.26.) r e n d e l e t e Rakamaz Város Önkormányzatának 7/1994. (V.26.) r e n d e l e t e Az önkormányzati tulajdonú víziközmű által szolgáltatott ivóvíz, valamint szennyvíz-elvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjairól (egységes

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Iktatószám: Gy. 4-3/2012. MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Budapest, 2012. január 06. MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1087 Budapest,

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

Hagyományokra épülőképzési és foglalkoztatási program Szanticskán

Hagyományokra épülőképzési és foglalkoztatási program Szanticskán Hagyományokra épülőképzési és foglalkoztatási program Szanticskán A projekt megvalósítása során nyert tapasztalatok, tanulságok összegzése Előadja: Pál István A Szanticskai Alkotók Egyesületének elnöke

Részletesebben