Új szakszervezeti üdül

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új szakszervezeti üdül"

Átírás

1 XIX. Évfolyam 2. szám Cím: Hajdúszoboszló, Jókai sor 20. sz. Új szakszervezeti üdül 12 lakásból álló társasház egyik tettéri apartmanja a VKDSZ DRV Rt. Munkahelyi Szakszervezet tulajdona. Az apartman 37,8 m2 alapterület, mely az alábbi helyiségekbl áll: Eltér: 6,9 m2 Fürdszoba: 3,6 m2 Konyha: 3,6 m2 Szoba: 23,7 m2 Az apartman konyhája alapvet háztartási gépekkel és háztartási eszközökkel felszerelt évre 50 turnusra (hétre) jelentkeztek üdülni - pihenni vágyó tagjaink. Az üdültetés január 11. óta folyamatos. Vendégeink 4 fre szóló ingyenes bérlettel juthatnak be a 400 lépésre lév gyógyfürdbe.

2 Szobarészlet Szobarészlet-konyhával Fürdszoba

3 Szobarészlet Elszoba Vásárhelyi Pál díj dr. Solti Dezsnek A Víz Világnapja alkalmából március 22-én, a Szegeden rendezett központi ünnepségen dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter Vásárhelyi Pál kitüntetésben részesítette Dr. Solti Dezs urat. A DRV Rt. Pécsi Igazgatóságának vezetje több évtizedes, a vízügy érdekében és a szakmai közéletben végzett példamutató tevékenysége elismeréseként kapta a díjat. Dr. Solti Dezs okleveles mérnök, okleveles víz - csatorna - egészségügyi szakmérnök, okleveles gazdasági mérnök, egyetemi doktor óta dolgozik a víziközm szolgáltatásban, elször a Komlói Vízm Vállalatnál, majd 27 évig a Pécsi Vízmnél, ebbl 20 évet igazgatóként óta a DRV Rt. Pécsi Igazgatóságán áll alkalmazásban, korábban mint fmunkatárs, jelenleg mint igazgató.

4 Az oktatásban 1965 óta vesz részt, elször technikumi óraadóként. Az 1970-es évek vége óta fiskolai tanár, címzetes egyetemi docens. Kedvenc érdekldési területei: a kitakarás nélküli rekonstrukció, a víz újrahasználat és iszaphasznosítás, valamint az ellátás komplex kérdései. Több szakcikke, jegyzete és társszerzként könyve jelent meg. Dr. Solti Dezs úrnak ezúton gratulálunk és további sok sikert, jó egészséget kívánunk Társaságunk vezeti és munkavállalói nevében. A cég legsikeresebb éve volt a tavalyi Hosszas adategyeztetések, számítások után az év els negyedévében ismertté váltak a cég tavalyi eredményességi mutatói, amelyeket jóvá hagyott a közgylés is. - Miként sikerült a DRV Rt. számára a 2003-as év? kérdeztük Csuport László gazdasági vezérigazgató-helyettest. - Úgy gondolom, hogy nincs okunk panaszra, hiszen a tavalyi év volt a cég történetében az egyik legsikeresebb év. Ezt bizonyítják a számadatok is, de a cég dolgozói a saját fizetéseiken is érzékelhették az eredményes mködés látható jegyeit. Részben a számunkra kedvez idjárásnak, részben a jó munkánknak köszönheten sikerült majdnem minden tervezett adatot túlteljesíteni. Ezek közül kiemelném például az ivóvíz értékesítés mennyiségét, ahol 108 százalékos eredményt értünk el. Hasonlóan kedvez adatokról számolhatok be a szennyvíztisztítás esetében is, ahol 6 százalékkal haladtuk meg a tervezett számokat. Nyilvánvalóan az értékesítési bevételünk is a mennyiséghez hasonlóan többleteredményt hozott, körülbelül háromszázmillió forinttal haladták meg bevételeink a tervezett összeget. A magasabb bevétel nyilván nem ennyivel növelte meg az eredményünket, hiszen a többletteljesítménynek többletkiadási oldala is van, valamint amortizációban is többet kellett elszámolnunk, de mindezzel együtt nagyon sikeresen zártuk az évet. A cég többségi tulajdonosának javaslata alapján az eredetileg tervezett bértömeget további 2+1 %-kal tudtuk növelni. Így az inflációt meghaladóan, összességében átlagosan a keresetek 13%-kal növekedtek, ami azt hiszem, nem jellemz a mai magyar gazdaságra, s a DRV Rt. történelmében is egyedülálló. Hozzá kell azonban tennem, hogy mindez még mindig csak azt jelenti, hogy béreinket lassan felzárkóztatjuk az országos átlaghoz! - Úgy értesültünk róla, hogy a múlt évi eredmények alapján ezúttal a részvénytulajdonosok is részesülnek némi osztalékban.

5 - Valóban, a többségi tulajdonos javaslata alapján az adózott eredmény 14 százalékát meghaladó mérték osztalékot fizethetünk ki a kisebb és nagyobb tulajdonosoknak, így a dolgozóknak is. Ennek egyébként inkább csak szimbolikus jelentsége van, s azt mutatja, hogy részvénytársaságról van szó, ahol a tulajdonosok az eredményesség alapján részesülhetnek a nyereségbl. A mi esetünkben nyilván ez nem lehet túl sok, hiszen az a fogyasztók részére jelentene magasabb díjat. Ezúttal az osztalék részvényenként mindössze 13 forintot jelent, tehát ezért is mondhatjuk, hogy tulajdonképpen jelképes érték a kifizetés. Mindezek alapján a tulajdonosok és a május eleji közgylés is megersítette, hogy a DRV Rt. a 2003-as évet eredményesen zárta, s ezért köszönet illeti a dolgozókat. -Az eredményes év után milyen eljelekkel kell számolni, s milyen lehet az idei? - Úgy gondolom, hogy a tavalyi sikeres évet megismételni nagyon nehéz lenne. Az elmúlt hónapok csapadékos idjárása számunkra kedveztlen, hiszen kevesebb a vízfogyasztás, s mi különösen ki vagyunk téve az idjárás szeszélyeinek. Ezért nálunk nem elég a dolgozók jó teljesítménye, munkája, a szerencsével is számolnunk kell. A léc meglehetsen magasra van téve, hiszen a többségi tulajdonos hasonló eredményeket vár el idén is, mint amiket tavaly sikerül elérnünk. Mi egy megalapozott tervet készítettünk, amit a többségi tulajdonos el is fogadott. Ez a tervezet azzal számol, hogy némiképp csökken a tavalyihoz képest az ivóvíz értékesítés mennyisége, és kisebb mértékben növekszik a szennyvízcsatorna hálózatra kötések száma, illetve az ebbl adódó bevétel. Úgy gondolom, hogy a tervezett 45 milliós eredményt jó munkával, szervezettséggel, nagy odafigyeléssel elérhetjük, bár van néhány olyan potenciális veszélyforrás, amelyek a korábbi években nem jelentkeztek. Ilyen például a vízterhelési díj, amely környezetvédelmi szempontú adónak tekinthet, és a vízszennyezéssel arányos díjat jelent, amely a szennyvízdíjban kerül felszámításra. Ezt az összeget a DRV Rt. szedi be, de nem a mi költségvetésünket, hanem az Apeh bevételeit növeli. A másik igen jelents változás, hogy az Áfa újabb 3 százalékkal növeli a lakosság terheit, valamint a többletköltségek is indokolnak egy bizonyos díjemelést.

6 Összefoglalva az elzeket elmondhatom, hogy a 2004-es év nem lesz könny, de megfelelen szigorú költséggazdálkodással, és az egyéb bevételek lehetségeinek jobb kihasználásával teljesíthetnek tnik az idei terv is. Ha minden a tervezettek szerint alakul, akkor lehetségünk lesz az idén is dolgozóink fizetésének plusz 2 százalékos bérfejlesztésére, amit a közgylés opciós jelleggel már jóváhagyott. Az eredményhez természetesen kellenek a szárazabb napok is, hiszen az els negyedév csapadékos idjárása miatt mintegy 5 százalékkal elmaradtunk az elz év hasonló idszakában értékesített víz mennyiségétl. - A lakosságot leginkább a vízdíjak alakulása érdekli. Mennyi most a DRV Rt. területén a fizetend összeg? - Víz és csatornadíjat együtt számolva az állami területeken meghaladja a hatszáz forintot, a közületeknél ennél magasabb. Az önkormányzatoknál attól függ, hogy milyen megállapodást kötöttünk, tehát az önkormányzati tulajdonú vízmveknél más és más a díj. A jöv tendenciája az úgynevezett többtényezs vízdíj rendszer bevezetése, amelyet a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter Úr elvileg jóváhagyott, s most folyik a konkrét kidolgozása. Az elképzelés szerint ezt jövre vezetnénk be. Lényege, hogy a fogyasztó rendelkezésre állási díjat fizet azért, hogy bármikor igénybe vehesse a víz és csatorna szolgáltatást. Ezen túl fizeti az elhasznált mennyiség utáni díjat. Úgy gondoljuk, hogy ez elssorban a Balaton térségében fontos, ahol rengeteg a nyaraló, és a korábbinál igazságosabb teherviselést jelent az állandó lakosok számára. Hiszen a vezetékrendszert a nyaralókhoz is ki kell építeni és azt üzemeltetni, karbantartani. A nyaralótulajdonos bármikor megnyithatja a csapot, ha télen, tavasszal, vagy sszel leruccan, tehát mi állandóan a rendelkezésére állunk. Ezt a jövben meg kell majd fizetni. Összességében azonban számunkra mindez nem plusz bevételt jelent, csupán a lakosság számára igazságosabb költségelosztást. Gy. L január 1-tl díjstruktúra váltás várható az állami tulajdonú víziközmvek esetében A Dunántúli Regionális Vízm Rt. (DRV Rt.) évek óta keresi a megoldást arra, hogyan teheti egyenletesebbé és igazságosabbá a lakossági fogyasztóinak víz- és csatornadíj terheit. E célkitzés megvalósításának els lépéseként Társaságunk áttért a kéthavonta történ számlaküldésrl a havi számlázásra. A további megoldási lehetséget a díjstruktúra változásban látjuk. Az Európai Unió országainak többségében a közmszolgáltató vállalatok két vagy több tényez alapján számítják ki a szolgáltatásuk ellenértékét. A fizetend díj egyik tényezje tartalmazza az adott szolgáltatás rendelkezésre állásának díját, amely egy állandó összeg és független a fogyasztás mértékétl. A számla másik összetevjét a felhasznált szolgáltatás menynyisége után kell fizetni, amely ily módon egy változó nagyságú összeg. A kéttényezs számlázást - melynek bevezetését Társaságunk már több éve szorgalmazza - a többi közszolgáltató vállalat hazánkban is évek óta alkalmazza. A DRV Rt. az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés tevékenységeivel olyan szolgáltatást biztosít fogyasztóinak, mely az év bármely napján, bármikor igénybe vehet. Ezen szolgáltatások rendelkezésre állásának költsége jelenleg az elfogyasztott, köbméterenként fizetend vízdíjba van beépítve. A rendelkezésre állásnak azonban jelents költségei vannak akkor is, ha egy

7 adott fogyasztó több hónapon keresztül nem fogyaszt vizet. Jól látható, hogy a jelenlegi díjstruktúrában a szolgáltatást idényjelleggel - nyári hónapokban - igénybe vev fogyasztóink az egész éves rendelkezésre állás költségéhez csak kisebb mértékben járulnak hozzá, mint az állandó lakosok. A tervezett díjstruktúra változás lényege, hogy minden fogyasztónak fizetnie kell egy állandó alapdíjat a szolgáltatás rendelkezésre állásáért, függetlenül attól, hogy a szolgáltatást az adott idszakban igénybe vette-e. Az alapdíj tehát azt a célt szolgálja, hogy a fogyasztás mértékétl függetlenül felmerül költségeket (közmrendszer fenntartása, hibaelhárítás, készenléti díjak, stb.) arányosan osszuk szét fogyasztóink között. Az új díjrendszerben a fogyasztó által felhasznált víz után járó, köbméterenként fizetend változó díj az alapdíj mértékétl függen akár csökkenhet is a jelenlegi díjhoz képest. A szociálisan hátrányos helyzet rétegek esetében a fizetési kötelezettség esetleges növekedésének ellensúlyozása bár túlmutat a DRV Rt. hatáskörén, egy erre a célra létrehozott alapítványt Társaságunk támogatna. Az alapítványi hozzájárulás forrásaként a DRV Rt. vizsgálja egy szociális kompenzációs alap létrehozásának lehetségét. Meggyzdésünk, hogy ez a rendszer társadalmilag igazságosabb és egyenlbb teherviselést jelentene fogyasztóink számára. Dunántúli Regionális Vízm Rt. Felkészülés a nyári csúcsfogyasztásra Területi Igazgatóságaink a többéves hagyományoknak megfelelen idén is tájékoztatják az általuk ellátott települések polgármestereit a szezon eltti felkészülésükrl. Ebbl az apropóból kérdeztük meg Társaságunk területi igazgatóit arról, hogy milyen fontosabb munkákat végeztek el mködési területükön a szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében a nyári csúcsfogyasztási idényben. Észak-balatoni Igazgatóság Ivóvízbekötések száma: Lakossági: Közületi: 2285 Szennyvízbekötések száma: Lakossági: Közületi 1676 Ellátott települések száma: Ivóvíz: 23 Szennyvíz:17 Szennyvízhálózat hossza: km Ivóvízhálózat hossza: 798 km Az igazgatóság napi víztermelése: m3/nap Az igazgatóság napi szennyvíztisztítása: m3/nap

8 A szezoni felkészülés jegyében elvégzett nagyobb munkák: Kicseréltük a Balatonalmádi felszíni víztisztító mnél az aktívszén-szrk töltetét. Balatonalmádi, Balatonfüred és Balatonszepezd településeken ivóvíz hálózati rekonstrukciókat hajtottunk végre. Elvégeztük az ivóvíz folyamatirányító rendszer felújítását. Az üzemvezetségeinken a felkészülési terv szerint zajlottak a hálózat-karbantartási munkálatok. Dél-balatoni Igazgatóság Ivóvízbekötések száma: Lakossági: db Közületi: db Szennyvízbekötések száma: Lakossági: db Közület: db Ellátott települések száma: Ivóvíz: 78 db Szennyvíz: 32 db Ivóvízhálózat hossza: km Szennyvízhálózat hossza: km Igazgatóság napi víztermelése: m3/nap Igazgatóság napi szennyvíztisztítása: m3/nap A szezoni felkészülés jegyében végzett nagyobb munkák: Siófokon elvégeztük a szennyvíztisztító telep levegztet elemeinek rekonstrukcióját, valamint kicseréltük a légfúvókat. Megvalósítottuk Balatonkenesén a felszíni vízm technológiai csövezésének részleges cseréjét. A tavasz folyamán lezajlott a Balatonszéplaki felszíni vízm vízkivételi mvének rekonstrukciója és a csvezeték mechanikai tisztítása is. Felújítottuk a Balatoni II. sz. régió II. és IV. számú átemeljét, és a Fonyód regionális gépház épületét. Andocson megtörtént az I. sz. kút melléfúrásos felújítása, ezen kívül Törökkoppányban is felújítottuk az I. sz. kutat. A Nyugat-Balatoni és Dél-Kelet-Balatoni Regionális Vízm területén vízveszteség mérhelyeket alakítottunk ki. Megtörtént Balatonöszöd területén a NYBRV és a DKBRV regionális távvezetékek rekonstrukciója. Nyugat-balatoni Igazgatóság Ivóvízbekötések száma: Lakossági: Közületi: 3688 Szennyvízbekötések száma: Lakossági: Közületi: 2345 Ellátott települések száma: Ivóvíz: 55 Szennyvíz: 36 Szennyvízhálózat hossza: 453 km Ivóvízhálózat hossza: 910 km Az igazgatóság napi víztermelése: m3/nap Az igazgatóság napi szennyvíztisztítása:17156 m3/nap

9 A szezoni felkészülés jegyében elvégzett nagyobb munkák: Felkészülésünk során a vízellátás területén két alapvet követelményt tartottunk szem eltt, az üzembiztonságot, és az elírt vízminség biztosítását. Ennek megfelelen az NYBRV vízellátását biztosító nyírádi kutaknál elvégeztük 3 db szivattyú cseréjét, a Sümegi Regionális Vízm vízellátását biztosító darvastói 28-as kútnál pedig beépítettünk 1 db plusz szivattyút. Ezáltal biztosítottnak látjuk, hogy egyik regionális rendszeren sem lesz gond a víztermel kapacitással. Vízbázisainknál az ivóvíz minségét folyamatosan ellenrizzük, és biztosítjuk a jó vízminség alapjául szolgáló higiéniás feltételeket. A felkészülés még jelenleg is folyamatban van, melynek során elvégezzük a szükséges tározó és hálózat öblítéseket, valamint a tzcsapok felülvizsgálatát. Szennyvíztelepeinknél és átemelinknél átvizsgáltuk a mszaki berendezéseinket, beszereztük a technológiához, szagtalanításhoz szükséges vegyszereket. A keszthelyi és tapolcai telepeknél folytatjuk a próbaüzemet, önkontroll vizsgálatainkkal folyamatosan ellenrizzük a szennyvíztelepeink mködését. A figyelmünket elssorban a közegészségügyi és mszaki feltételek biztosítására fordítottuk, illetve fordítjuk, de igyekszünk mveink esztétikai állapotát is fenntartani. Somogy megyei Igazgatóság Ivóvízbekötések száma: Lakossági: Közületi: 3751 Szennyvízbekötések száma: Lakossági: Közületi 1197 Ellátott települések száma: Ivóvíz: 138 Szennyvíz: 32 Szennyvízhálózat hossza: km Ivóvízhálózat hossza: 1130 km Az igazgatóság napi víztermelése: m3/nap Az igazgatóság napi szennyvíztisztítása: 5642 m3/nap A szezoni felkészülés jegyében elvégzett nagyobb munkák: Valamennyi vízmtelep, szennyvíztelep és egyedi mtárgy kiemelt karbantartását, tisztasági meszelését és festését elvégeztük. A szennyvíztisztítás tekintetében Somogyszobon bvítettük, valamint cseréltük a levegztet rendszert. Nagyatádon környezeti zajcsökkent mszaki fejlesztéseket hajtottunk végre. Az ivóvízellátás vonatkozásában megtörtént a tárolómedencék és víztornyok tisztítása, ferttlenítése, valamint javítása. Ezen kívül kút és vízkezel berendezést létesítettünk Somogyváron, illetve Kaposújlakon. Fejér megyei Igazgatóság Ivóvízbekötések száma: Lakossági: Közületi: 1547

10 Szennyvízbekötések száma: Lakossági: Közületi 686 Ellátott települések száma: Ivóvíz: 23 Szennyvíz:17 Szennyvízhálózat hossza: 417 km Ivóvízhálózat hossza: 1024 km Az igazgatóság napi víztermelése: m3/nap Az igazgatóság napi szennyvíztisztítása: 4900 m3/nap A szezoni felkészülés jegyében végzett nagyobb munkák: Az igazgatóság területén a szezoni felkészülés szempontjából kiemelt fontosságúak az Ercsi vízbázis és vízellátó rendszer, a Velencei-tavi Regionális Vízellátó Rendszer és a Rákhegyi Regionális Vízm. A vízm telepeinken a gépészeti és villamos berendezések, valamint az irányítástechnikai rendszerek mködképességének ellenrzése alapján a szükséges javításokat, a mérkörök hitelesítését elvégeztük. A technológiai csvezetékek korróziós védelmét felújítottuk. Az ivóvíztározó medencéket és glóbuszokat kimosattuk majd kiferttlenítettük. Az ivóvízellátó elosztóhálózat mosatásokat, öblítéseket elvégeztük. Már 2003-ban elkezdtük a VRV irányítástechnikai rendszerének korszersítését: jelátvitelt biztosító rendszer kiépítését, az adatátvitelhez szükséges URH állomások telepítését. Még a nyári csúcsfogyasztási idszak eltt megtörténik a folyamatirányító központi számítógép telepítése és az irányítástechnikai rendszer szoftveres felélesztése is. Szennyvíztelepeinken és csatornahálózatunkon az éves üzemfenntartási tervünk keretében a megelz karbantartási munkákat tervszeren végezzük. A gravitációs csatornahálózat mosatása, az átemelk tisztítása a szennyvíztelep takarítása és mosatása megtörtént. A gépészeti és villamos berendezések felülvizsgálata alapján a szükséges javításokat elvégeztük. Az irányítástechnikai rendszer elemeinek felülvizsgálata és javítása elkészült. A mvek nyári szezonra való felkészítése alapján elmondhatjuk, hogy mind az ivóvíz mind szennyvízmveken az esetlegesen elforduló üzemzavarok gyors elhárításának a feltételei biztosítottak. A Velencei tó térségében, a kiemelt üdülterületeken a nyári szezoni megnövekedett igényeket a felkészítés alapján az ellátott területek túlnyomó többségén folyamatosan és biztonsággal ki tudjuk elégíteni. Pákozd és Sukoró települések magasabban fekv területein a csúcsfogyasztási idszakban továbbra is víznyomáscsökkenéssel és idszakos vízhiánnyal lehet számolni. Pécsi Igazgatóság Ivóvízbekötések száma: Lakossági: 8336 Közületi: 477 Szennyvízbekötések száma: Lakossági: 1316 Közületi 53 Ellátott települések száma: Ivóvíz: 30 Szennyvíz: 3 Szennyvízhálózat hossza: 57,1 km Ivóvízhálózat hossza: 202,3 km Vízszállító vezeték hossza: 147 km Az igazgatóság napi víztermelése: m3/nap Az igazgatóság napi szennyvíztisztítása: 450 m3/nap

11 A szezoni felkészülés jegyében végzett nagyobb munkák: Állami beruházásból befejezdött a második derít építése Mohácson, ezáltal jövre lehetvé válik az 1989-ben üzembe helyezett derít korszersítése is. Felújítottuk a Mohács-szigeti vízbázison, a Husztót-, Kovácsszénája-, Abaligeti vízellátó rendszeren, valamint a Pécs-Üszögi ivóvízm és a Pécs-Komlói Regionális Vízmrendszer területén az irányítástechnikai berendezéseket. Folyamatosan zajlik a Mohácsi vízmtelepen a fekvszrk felújítása, karbantartása, és az udvartéri csvezetékek rekonstrukciója. A Pécs-Mohács SENTAB vezeték 7-es szakaszának kiváltására vonatkozó tervek elkészítése és a szolgalmi jog megváltások a DRV Rt. finanszírozásában megtörténtek. Elkezdtük, és várhatóan még az idén be is fejezzük a kistérségi rendszerek irányítástechnikai rendszerének felújítását, illetve kibvítését. Berkesden nyomáscsökkentk beépítésével folytatjuk a túlnyomásos területek problémájának rendezését. Megépítettük a Homoktet- Bogád összeköt vezetéket, mellyel megoldottuk a Nagykozári alacsony nyomásszint területek ellátási problémáját. Elkészült Hosszúhetényben a szennyvíztelep átalakításának els üteme, mely által javult a kibocsátott szennyvíz minsége. Hálózatbvítési és részben kivitelezési munkákat végeztünk az Önkormányzatok megrendelésére Nagykozárban, Bogádon, Romonyán és Kozármislenyben. Az értékesítési veszteség csökkentése érdekében fokozatosan és folyamatosan alakítjuk ki a településenkénti vízmennyiség-mérést és adatátvitelt. Drescherné Humáner gazdálkodás Az Rt. Igazgatósága a fenti címmel hallgatta meg május 12-ei ülésén a szakterület beszámolóját a vezérigazgató úr elterjesztésében. Hasonló kérdések tárgyalására legutóbb 2003-ban a május 14-ei igazgatósági ülésen került sor. Bér- és létszámgazdálkodás A DRV Rt évi bér- és létszám-gazdálkodási tevékenységét - a szeptember 30-án elfogadott foglalkoztatás- és bérpolitikai koncepcióban foglaltak, az ennek alapján a szakszervezeti partnerrel megkötött - középtávú foglalkoztatási és bérpolitikai megállapodás, - a 2003-as bér-és létszám gazdálkodási eredmények és a évi társasági tervek határozzák meg. Alapvet célunk a hatékony létszámgazdálkodás, amellyel az éves létszámot a feladathoz méretezetten kívánjuk beállítani. Takarékos létszámgazdálkodásra ösztönözzük bels érdekeltségi rendszerünk alkalmazásával a DRV Rt. szervezeti egységeit annak érdekében, hogy a bértömeg gazdálkodásból adódó lehetségek kihasználásával a keresetszínvonal emelésének lehetségét megteremtsük. Az operatív tervekben a bérgazdálkodók részére kiadott bértömeg létszámcsökkenés esetén is felhasználható. A létszámgazdálkodás eszközeként a tárgyév során továbbra is a természetes fluktuációból adódó leépítést, a munkaköri feladatok átcsoporto-

12 sítását, a munkakör összevonást és kisebb mértékben a korengedményes nyugdíjazást alkalmazzuk évi foglalkoztatási, munkaügyi terv A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a VKDSZ február 9-én kötött megállapodása értelmében a Társaság az éves üzleti tervében 7 %-os keresettömeg fejlesztéssel számol. A helyi szakszervezeti partnerrel március 8-án megkötött megállapodás alapján további keresetfejlesztés lehetségének megteremtésére törekszünk. A további 2 % bértömeg növekedést amennyiben a társasági eredmények a tulajdonosi elvárásoknak megfelelnek az év végi eredményfügg egyszeri kifizetés összegének kiegészítésére fogjuk felhasználni. A évben nem módosultak a Kollektív Szerzdésben rögzített besorolási és tarifarendszer minimumhatárai, mivel az országos minimálbérben sem történt változás ben a jogszabályban rögzített legkisebb összeg Ft/hó. A DRV Rt. ennél továbblépett, a minimálbér Ft/hó lett, amelyet a központból finanszíroztunk, így a differenciált bérfejlesztésre a bérgazdálkodó egységek felé 6,5 %-al növelt bértömeget adtunk ki. A minimálbérre való ráállás nettó (közterhek nélküli) közel 16 millió Ft terhet jelentett, és 539 ft érintett. A szakszervezettel kötött bérmegállapodás tartalmazza a évre meghatározott központi érdekeltség felhasználási céljait. A minség-és környezetirányítás területén feladatot vállaló dolgozóink anyagi motivációján túl a központi érdekeltségbl finanszírozzuk a készenlét új metodikával kialakított rendszerét, valamint a közvetlen termelésirányítók anyagi motivációját támogató premizálást. A központi alapból fedezzük a tervezett (teljesítmény) elismerés mellé járó pénzbeli juttatást. Az év végi eredményfügg egyszeri központi kifizetés végleges összege a társaság ez évi gazdálkodásától függ. Bízunk benne, hogy a tavalyinak megfelel kifizetési mértéket elérjük. A humánpolitikai szakterületen megvalósuló fejlesztések A folyamatközpontú irányításhoz illeszked társasági szervezeti irányítás elsegítésének stratégiai céljához kapcsolódóan, a humánpolitikai szakterületen több fejlesztést indítottunk korábban, illetve új elhatározások is vannak a tárgyévre vonatkozóan. A humáner gazdálkodási szakterület folyamatszemlélet átvizsgálása A projektmunkában eddig megvalósult célkitzések:

13 - A jelenlétrögzítés feladata 2003-ban átkerült az üzemvezetségekre, ahol az SAP PM moduljához kapcsolódó költségfelosztásokkal együtt az IHR (INSS) program új moduljában végzik el a munkát kollégáink. - A társadalombiztosítási munka központosítása megtörtént, ma már a társasági központ feladatkörébe tartozik az ügyintézés. - Az igazgatósági TB ügyintézi munkakörök megszntek. A központi munkaügyi szervezet átalakításával együtt 7 f társasági szint létszám megtakarítást értünk el. Tervezzük 2004-ben teszt-jelleggel a Dél-balatoni Igazgatóság és a Gépészeti Igazgatóság bérszámfejtési tevékenységének centralizálását. A tapasztalatok alapján döntünk a további centralizáció ügyében. Egységes munkaid tervezési rendszer kialakítása Megtörtént a tavalyi évben a DRV Rt. alaptevékenység egységeinél a munkaid beosztások felülvizsgálata. Célja az elírásoknak megfelel munkajogi megoldás, illetve az egységes munkaid tervezési rendszer kialakítása volt, különös tekintettel a készenlétre. Az új készenléti vezénylésre vezérigazgatói utasítás készült, a Központi Érdekeltségbl jelents összeget fordítottunk a munkajogilag is megfelel módszer kialakítására. VIP Humánpolitikai Rendszer bevezetése A humáner gazdálkodási tevékenység teljes kör informatikai támogatottságát megvalósító VIP Humánpolitikai Rendszer bevezetésére alakult projektszervezet 2003-ban befejezte az elkészít munkát, a szoftver a DRV specialitásokkal kiegészítésre került, a felhasználói oktatások megtörténtek. Személyügyi szakterület Dolgozói elégedettségvizsgálat A év elején jóváhagyásra került a évben elvégzett dolgozói elégedettség felmérés adataira alapozott akcióterv. Az akciótervben megfogalmazott feladatok egy része teljesült, egy részének végrehajtása folyamatban van. - Átfogó vizsgálatra került 2003-ban a fizikai munkakörök besorolása. A dolgozók átsorolása az új szabályozásnak megfelelen megtörtént, az átsorolások anyagi fedezetét a központi érdekeltségbl még 2003-ban biztosítottuk az igazgatóságok számára. - A vezeti munka eredményességét korszer vezetési és szakmai ismeretek biztosításával kívánjuk elsegíteni szén döntés született egy átfogó munkahelyi vezetképz program indítására. Realizálás megkezdése bels távoktatással ez évben várható ban célul tztük ki a DRV Rt-nél alkalmazott értékelési rendszer kibvítését, teljesítményértékelési rendszer kiépítésének megkezdését. Els lépcsként a vezet beosztású munkavállalókra alkalmazzuk a célkitzés-értékelés f

14 mozzanatokból álló programunk megvalósítását. Az érdemi munka 2004-ben indul. - A Társaság egészére kiterjeden 2 évente végzünk dolgozói véleményfelmérést. A 2002-es év után az újabb felmérésre ebben az évben kerül sor. Vezet utánpótlási rendszer beiktatása A munkát meg kell kezdenünk, hiszen a teljesítmény értékelési rendszer kiterjesztett változata erre kitn lehetséget nyújt. A koncepció kidolgozása, valamint elfogadtatása a 2004-es feladatunk, de a 2005-ös rendszerbe iktatás érdekében a részletes szabályozást is el kell készíteni. Oktatás - képzés Szakterületünk egyik f feladata biztosítani a DRV Rt. stratégiai céljainak megvalósításához, szolgáltatási tevékenységének magas színvonalú ellátásához szükséges, jól képzett munkaert. Az oktatáshoz kapcsolódóan meghatározott minségcél a Képesítési és besorolási szabályzatban rögzített képzettségi követelményeknek való megfelelés indexének javítása. Elhatározásunknak eddig eleget tudtunk tenni. Ahhoz, hogy továbbra is így legyen, ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy - új felvételek esetén a képesítési elírásoknak megfelel munkatársak kerüljenek állományunkba, - beiskolázásokkal pótoljuk az esetlegesen hiányzó tudás megszerzésének lehetségét évben csaknem 88 millió forintot, tavaly 93 millió forintot fordítottunk oktatásra, képzésre. A közel 6 %-os növekedés a bértömeg emelkedéssel öszszefügg szakképzési hozzájárulási kötelezettségünk saját dolgozó oktatására fordítható részének növekedésébl eredt ben viszont jelentsebb emelkedéssel számolhatunk: terveinkben 129 millió forint szerepel. A szakképzési hozzájárulási kötelezettségünk terhére finanszírozzuk a felntt vízügyi szakmunkásképzést, a bels távoktatásokat (ügyfélszolgálati és vízmér leolvasók, munkahelyi vezetk), illetve az Országos Képzési Jegyzékben szerepl különböz szint szakképzések résztvevit (rövid magyarázatként: a szakképzési hozzájárulás fizetése a munkáltatók számára kötelez, de ha egy részénél saját felhasználást tudunk kimutatni, a befizetési kötelezettség csökken). Fenntartjuk Siófokon a rendeskorú vízügyi szakképzés gyakorlati képzési helyét, az ezzel kapcsolatosan felmerül egyes költségek (szakoktatók foglalkoztatása, egyéb oktatási ráfordítások) forrása úgyszintén a szakképzési hozzájárulás. A dolgozói elégedettség felmérés kapcsán említett vezeti továbbképzéseken túl, nagy figyelmet fordítunk a minségügyi témájú képzésekre, az ügyfélszolgálati és egyéb intenzív fogyasztói kapcsolatú munkakörben dolgozók részére pedig stresszkezel tréninget szerveztünk. Az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán a társasági szervezésben megvalósuló továbbképzések részeként általános uniós ismereteket adó részt iktatunk a programba. Folytatjuk a munkakörök színvonalasabb ellátásához szükséges nyelvtudás megszerzésére irányuló oktatás-támogatásunkat.

15 Szociálpolitika Szociális tervünk f fejezetei: - munkavégzéshez közvetlenül kapcsolódó költségek ( munkásszállás, munkásszállítás, munkaruha, foglalkozás-egészségügy) - szociális juttatások (étkeztetés, üdültetés, segélyek, sport és mveldési támogatás, lakásépítési támogatás) A szociális terv a évihez viszonyítva 24,3 %-os költségnövekedést tartalmaz. A szociálpolitikai szakterület célja a DRV Rt. juttatási rendszerének hatékony mködtetése, az adótörvények változásából adódó lehetségek kihasználása, kötelezettségek teljesítése január 1-tl a munkavállalók részére biztosított étkezési utalvány összegét felemeltük az adótörvény által a hideg élelemre meghatározott adómentességi határra: a teljes munkaidben foglalkoztatott munkavállalók egységesen 3500 Ft/f/hó érték utalványt kapnak, ami jelents, 1500 Ft/f/hó emelést jelent az elmúlt évihez képest. értékben finanszírozott a évben a beiskolázási támogatás. Az adómentességi határra való emelést a szakszervezeti partner is elismeréssel fogadta októberétl az addigi 3 % helyett 4 %-kal támogatja a Társaság az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba belépett munkavállalóit. Ez az emelkedés az ilyen irányultságú 2004-es ráfordítási igényt eft-ra növeli évben is biztosítjuk dolgozóink számára a saját, csere, valamint bérelt üdülkben történ pihenés lehetségét ban 18 helyszínen 360 család (1058 f) üdült kedvezményesen. A költségtakarékosság jegyében a külföldi üdültetésre utazási iroda közbeiktatása nélkül szerzdünk ben pályázatot nyújtottunk be a Családbarát Munkahely cím elnyerésére. Összefoglalás Elsdleges szempontként kell kezelnünk a társasági stratégiai célkitzéseken belül a humánpolitikai szakterület évi tevékenységének irányát a következ aspektusokban: - A bértömeg gazdálkodásból adódó lehetségek további kihasználása - erre építve a középtávú humán stratégia megalkotása - támogatandó a Társaság újabb stratégiai elképzeléseit. - A folyamatban lév és új elhatározású fejlesztések célkitzéseinek megvalósítása. - A fejldés igénye, amelyet számunkra az ISO minségirányítási rendszer is megfogalmaz követelményként, vagyis 1. beindítjuk a teljesítményértékelési rendszert, 2. megfogalmazzuk a vezet utánpótlás tervezés programját, 3. aktualizáljuk és gazdagítjuk az érdekeltségi rendszer elemeit.

XX. Évfolyam 2. szám. Vízmondó: Hibaelhárítás a szennyvízhálózaton

XX. Évfolyam 2. szám. Vízmondó: Hibaelhárítás a szennyvízhálózaton XX. Évfolyam 2. szám Vízmondó: Hibaelhárítás a szennyvízhálózaton Az elz lapszámban várakozással telve még arról írtam, vajon milyen fogadtatásra lel majd a Vízmondó új, képregényes oldala. Az elmúlt csaknem

Részletesebben

Az elhasznált víz útja

Az elhasznált víz útja XVIII. Évfolyam 3. szám Az elhasznált víz útja A Vízmondó címre keresztelt lakossági tájékoztató kiadványunk immár a harmadik számához érkezett. A március, április, május hónapban kiküldött els számban

Részletesebben

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák XV. évfolyam 3. szám Környezetvéd honatyák Néhány napos terepszemlét tartott a Balaton északi partján és nyugati medencéjében az Országgylés környezetvédelmi bizottsága. Október 10-én Tihanyban a tó vízminség

Részletesebben

HÍR forrás szerkesztése

HÍR forrás szerkesztése HÍR forrás szerkesztése A DRV Rt. bels információs kiadványának, a HÍR forrás-nak a szerkesztését 2002. január 1-tl Dónucz László PR-vezet veszi át Lódi Miklós munkaügyi osztályvezettl. A formai megújulás

Részletesebben

A Napló 2002. január 5-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Veszélyben a régi vízórák

A Napló 2002. január 5-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Veszélyben a régi vízórák A Napló 2002. január 5-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Veszélyben a régi vízórák Balatonfüred (V.I.)- A hosszan tartó hideg gondoz okozhat a vízellátásban, hogy milyen mértékt, arról Lenthár József,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 2007.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés

Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2009 Tartalom Anders Jensen Köszönt 3 Cégbemutatás 5 A Pannonról 5 A Telenor Csoportról 5 Irányító testületek, szervezeti felépítés 6 Díjak és elismerések

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Beszámolója

A Postás Szakszervezet Beszámolója Postásokkal, postásokért, felelôsen! A Postás Szakszervezet Beszámolója IV. Kongresszus 2005. november 24 26. Foglalkoztatási és szociális biztonság, bérfelzárkóztatás! Tartalomjegyzék Bevezetés...2 I.

Részletesebben

HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM

HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM NORMATÍV TÁMOGATÁSI RENDSZERKÉNT VALÓ KIÍRÁSÁNAK LEHETSÉGÉRL, MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁRÓL Energia Klub 2010. július,

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2003-2007.

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2003-2007. VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM 8900 Zalaegerszeg Göcseji út 16. Pf.: 353. Telefon: 92/596-445 Telefon/Fax: 92/314-544 OM azonosító: 040693 E-mail: varosikoll@mail.datanet.hu VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM

Részletesebben

AZ ENERGIA KLUB JAVASLATA A NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERV

AZ ENERGIA KLUB JAVASLATA A NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERV AZ ENERGIA KLUB JAVASLATA A NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁHOZ Készítette: Fülöp Orsolya, Király Zsuzsanna 2007. augusztus Tartalomjegyzék 1 Bevezet... 2 2 A cselekvési terv kerete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 4/2008.

Részletesebben

PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata I. BEVEZETÉS...6 II. HELYZETELEMZÉS...7 II.1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...7 II.1.1. Pécs az országos településhálózatban...7 II.1.1.1.

Részletesebben

Dolgozó. Postás. UNI Postakonferencia. Budapest, 2009. 01. 28 30. a válság kapcsán. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2. oldal 2009.

Dolgozó. Postás. UNI Postakonferencia. Budapest, 2009. 01. 28 30. a válság kapcsán. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2. oldal 2009. 2009. FEBRUÁR Postás A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja Dolgozó UNI Postakonferencia 2. oldal Budapest, 2009. 01. 28 30. 6. oldal Legyen minden nap nõnap! 10. oldal Nyugdíjpénztár Tanácsok, esélyek

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére 1 Megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatása gazdasági

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN A szak- és felnttképzés struktúrájának átalakítása cím konstrukció keretében az Esélyt a jövnek! elnevezés pályázata KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN 2010.

Részletesebben

F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008

F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008 F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008 Tartalom Vezérigazgatói köszöntő 4 Bevezető 6 A jelentésről 7 Hitvallás és elkötelezettség 7 Általános adatok 8 Tulajdonosok 9 Alap- és kiegészítő

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KIEMELTEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Közhasznúsági jelentés 2004. év Részei: Számviteli beszámoló Közhasznúsági eredménykimutatás Költségvetési támogatás felhasználása Vagyon felhasználásával

Részletesebben

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Foglalkoztatási ismeretek mikrovállalkozóknak és (leendô) alkalmazottaiknak SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerz : Horváth Anna A tananyag

Részletesebben

Szigorúan bizalmas munkaanyag! Teljes terjedelmében üzleti titkot képez! JAVASLAT

Szigorúan bizalmas munkaanyag! Teljes terjedelmében üzleti titkot képez! JAVASLAT Szigorúan bizalmas munkaanyag! Teljes terjedelmében üzleti titkot képez! JAVASLAT a Magyar Rádió zártkör en m köd részvénytársaság 2008. évi üzleti tervének elveire és f bb elemeire El terjesztés a Magyar

Részletesebben

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel.: 445-05-35 Tel./Fax: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu /2010. Az Addetur Alapítványi Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ÉS A FELNTTKÉPZÉSI

Részletesebben

Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN

Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZET GONDOLATOK 2. MUNKASZERVEZETEK M KÖDÉSÉNEK HUMÁN FELTÉTELRENDSZERE

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5.

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5. Helyi Esélyegyenl ségi Program Tolmács Község Önkormányzata 2013. július 5. Tartalom Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Szállítói nap 2008. Az alapítvány az európai uniós forrásokból

Szállítói nap 2008. Az alapítvány az európai uniós forrásokból XXXI. évfolyam, 4. szám 2008. április Szállítói nap 2008 Hagyományosan nagysikerû rendezvénynek adott otthont az erõmû látogatóközpontja március 20-án. Elõször is hosszan sorolták a PA Zrt. Kiemelt Szállító,

Részletesebben

Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez

Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárr Szövetség kiadványa 2006. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 5 A BNMEGELZÉS ALAPFOGALMAI... 7 A BNMEGELZÉS NEMZETKÖZILEG

Részletesebben