Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására"

Átírás

1 Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (CSP-CSBM-11) Pályázati Útmutató május 13.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkit zései Támogatott tevékenységek és kiadástípusok A pályázaton igényelhet támogatásra vonatkozó feltételek Támogatási id szak A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos tudnivalók Pályázati dokumentáció Kötelez regisztráció Regisztráció menete Regisztrációs nyilatkozat Regisztrációs díj Regisztrációval kapcsolatos határid k Regisztrációs dokumentumok ellen rzése Pályázat elkészítése és benyújtása A pályázatok benyújtásának határideje A pályázatok érvényességi ellen rzése A pályázatok pontozási szempontrendszere és értékelése Szerz déskötés A szerz dés megkötésének feltételei: Szerz déskötés el tti módosítási kérelem A támogatási összeg folyósítása Szerz déskötés utáni módosítási kérelem A támogatás elszámolása és ellen rzése Pénzügyi elszámolás Pénzügyi elszámolás formai kellékei Számviteli bizonylatok záradékolása és hitelesítése Pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok Saját forrás és az államháztartásból származó támogatások elszámolása Hivatalos képvisel részére nyújtott kifizetés Pénzügyi elszámolás kötelez tartalma Pénzügyi elszámolásban megengedett eltérések Pénzügyi elszámolás elkészítése az EPER-ben Szakmai beszámoló Egyéb ellen rzések Lezárás Lemondás Adatmódosítás Iratbetekintés szabályai Kifogás A pályázati felhívásban és az útmutatóban használt fogalmak Egyéb tudnivalók /28

3 1. A pályázati program célkit zései A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek el segítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. A pályázat nyertesei jogosulttá válnak a Családbarát Munkahely cím használatára is a támogatási szerz désben meghatározott feltételek szerint. A családbarát program megvalósításának f bb szempontjai: a rugalmas munkaszervezés a szabadságolási eljárások a bérezés a képzések a kisgyerekes szül k támogatása a férfi munkavállalók szül i szerepeinek meger sítése a gyermekek napközbeni felügyelete az id s, beteg hozzátartozók és a már nyugdíjas korábbi munkavállalók támogatása a juttatások az egyéb szolgáltatások a szervezeti dokumentumok a szervezeti kultúra a szervezeti stratégia a marketing és a kommunikáció a társadalmi felel sségvállalás a humánpolitika a menedzsment területén megjelenjen és érvényesüljön a szervezet családbarát módon történ m ködése iránti elkötelez dése. 2. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok A pályázat keretében támogatás nyújtható kizárólag a program, projekt megvalósításához szükséges anyagköltségekre (pl.: szakkönyvek), szolgáltatásokra (pl.: részvételi díj, bérleti díj, posta, telefon, étkezési költség, stb.), azaz Dologi kiadásokra, továbbá Bérköltségekre és egyéb személyi jelleg kifizetésekre; Tárgyi eszközök költségeire, beszerzéseire. Ezen belül az alábbiakra: A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 DOLOGI KIADÁSOK Ingatlan üzemeltetés költségei Járm üzemeltetés költségei Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei Adminisztráció költségei PR, marketing költségek Humáner forrás fejlesztésének költségei Kommunikációs költségek Utazás-, kiküldetés költségei Szállítás költségei Munka-, véd ruha, véd felszerelés költségei Megbízási díj (számlás kifizetés) Élelmiszer, étkezés költségei Nyomdaköltségek Szerkesztési költségek Sokszorosítási költségek Terjesztési költségek Szállás Oktatás, tanácsadás (számlás kifizetés) Rendezvények szervezési költségei Konferenciák, képzések, továbbképzések lebonyolításának költségei (számlás kifizetés) 3/28

4 A21 B B1 C C1 C2 C3 D D1 Egyéb beszerzések, szolgáltatások BÉRKÖLTSÉGEK ÉS SZEMÉLYI JELLEG EGYÉB KIFIZETÉSEK Megbízási jogviszony díja (bérszámfejtett) TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK 100 ezer Ft alatti tárgyi eszközök 100 ezer Ft feletti tárgyi eszközök Immateriális javak FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítás, karbantartás A költségvetési tábla egyes f sorain és alsorain tervezhet költségek, kiadások köre: A DOLOGI KIADÁSOK: A Dologi kiadások f soron olyan költségeket lehet tervezni, melyek kizárólag a program, projekt megvalósításához kapcsolódó - számla ellenében kifizetett - anyagköltség vagy szolgáltatás értékét tartalmazzák. Ezen f sor alatt lév alsorokon az alábbi költségek tervezhet ek a pályázati költségvetésben: A1 Ingatlan üzemeltetés költségei: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával, pályázati programmal összefügg, a szervezet tulajdonában lév vagy általa bérelt ingatlanhoz kapcsolódó beszerzések és szolgáltatások költségeit (anyagköltséget és igénybevett szolgáltatást), például: - közüzemi díjak (pl.: áram, víz, f tés stb.), - közös költség, - ingatlan bérleti díj, - ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó egyéb beszerzések, igénybevett szolgáltatások értéke (pl.: tisztítószer, üzemeltetési anyagok, ingatlan rzése, stb.), - ingatlan karbantartási, javítási költségek (az ingatlan-felújítás költségei nem itt, hanem a D f soron tervezend ek). A2 Járm üzemeltetés költségei: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával, pályázati programmal összefügg, a szervezet tulajdonában vagy bérleményében (üzemeltetésében) lév gépjárm vekhez kapcsolódó beszerzések és szolgáltatások költségeit (anyagköltséget és igénybevett szolgáltatást), például: - felújítás költség, - üzemanyagköltség, - bérleti díj, - parkolási, úthasználati díj (pl.: autópálya matrica). A3 Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával, pályázati programmal összefügg, a szervezet tulajdonában lév vagy bérelt eszközök (pl.: projektor, bútorok, aggregátor, digitális tábla, f nyíró, informatikai eszközök, stb.) üzemeltetéséhez kapcsolódóan felmerül beszerzések és szolgáltatások költségeit (anyagköltség és igénybevett szolgáltatás), például: - fenntartási, javítási költségek (a felújítás költségei nem itt, hanem a D f soron tervezend k), - bérleti díj, - számítástechnikai fogyóeszközök (pl.: egér, billenty zet, stb.), - nem járm vekbe beszerzett üzemanyagköltség (pl.: aggregátor), - az egyéb eszközök üzemeltetési költsége. A4 Adminisztráció költségei: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával, pályázati programmal összefügg adminisztrációs költségeket (anyagköltséget és igénybevett szolgáltatást). Ezen a soron azon szolgáltatások tervezhet ek, melyeknek teljesülését követ en számlát állít ki a szolgáltatást végz. Ezen az alsoron lehet tervezni például: 4/28

5 - irodai papír (írógéppapír, boríték, sokszorosítás, fénymásolás papírigénye, stb.) költségei, - nyomtatványok költségei (NAV jelentések, bevallások, szigorú számadású nyomtatványok, szervezeten belüli információ-áramláshoz szükséges bels nyomtatványok, el adói ívek, számítástechnikai feldolgozásnál alkalmazott el nyomott papír, stb.), - irodai célokat szolgáló anyag, készlet költsége (irattartók, t z gépek, irodai kapcsok, naptárak, ceruzák, tollak, radírok, ragasztók, lyukasztógépek, stb.), - egyéb, a pályázat megvalósítása során felmerült adminisztrációs költségek. A5 PR, marketing költségek: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával, pályázati programmal összefügg beszerzések és szolgáltatások költségeit (anyagköltséget és igénybevett szolgáltatást), például: - hirdetési-, reklámköltségek (nyomtatott és elektronikus médiumokban, televízióban, rádióban, interneten történ megjelenésért számla ellenében fizetend díjak), - PR, marketing kiadványok költségei (brosúrák, szórólapok, tájékoztató füzetek, plakátok, névjegykártyák), - kiállítás, marketingrendezvény költségei, - egyéb a PR-hoz vagy marketinghez kapcsolódó beszerzések, szolgáltatások költségei. A6 Humáner forrás fejlesztésének költségei: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával, pályázati programmal összefügg humáner forrás fejlesztés beszerzéseinek és szolgáltatásainak költségeit (anyagköltséget és igénybevett szolgáltatást), például: - a szervezet munkavállalói számára tartandó oktatás, továbbképzés, tréning, coaching költségek, - konferenciák, szemináriumok, szakmai találkozók részvételi díjai (a szervezet munkavállalói vonatkozásában), - szakkönyvek költségei, - el fizetési díjak, - egyéb, az emberi er forrás fejlesztéséhez kapcsolódó beszerzések, szolgáltatások költségei. A7 Kommunikációs költségek: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával, pályázati programmal összefügg kommunikációs beszerzések és szolgáltatások költségeit (anyagköltséget és igénybevett szolgáltatást), például: - honlap fenntartás, üzemeltetés költségei (domain díj, folyamatos feltöltés költsége, tárhely díja, stb.), - postaköltség (postai szolgáltatás, csomagküld szolgáltatás igénybe vétele, stb.), - telefonköltség (el fizetési és forgalmi díjak, feltölt kártyák, stb.), - internet költsége, - hírlevél szerkesztési, nyomdai költségei, - egyéb kommunikációs kiadáshoz kapcsolódó beszerzések, szolgáltatások költségei. A8 Utazás-, kiküldetés költségei: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával összefügg, a szervezet m ködéséhez, pályázati programhoz kapcsolódó utazási, kiküldetési költségek (anyagköltségek és szolgáltatások) értékeit, például: - magánszemély tulajdonában lév gépjárm, szervezet érdekében történ használatának költségei (kiküldetési rendelvénnyel igazolt üzemanyagköltségek, amortizációs költség), - tömegközlekedési eszköz, szervezet érdekében történ használatának költségei (nem számolhatóak el a munkába járás költségei), - egyéb utazási, kiküldetési költségek. A szervezet tulajdonában vagy bérleményében lév gépjárm vek üzemanyagköltségét nem ezen, hanem a Járm üzemeltetés költségei alsoron lehet tervezni. A tervezés során minden esetben a NAV (APEH) által közzétett üzemanyagárak, fogyasztási normák, amortizációs költségek figyelembe vételével kell eljárni. 5/28

6 A9 Szállítás költségei: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával, pályázati programmal összefügg szállítás és ahhoz kapcsolódó költségeket (anyagköltség és igénybevett szolgáltatás), például: - fuvarozás költségei, - személyszállítás költségei (amennyiben járm vet bérelnek, azaz bérleti díjról szól majd a kiállított számla, azt nem ezen az alsoron, hanem a Járm üzemeltetés költségei alsoron lehet tervezni), - utasbiztosítás költségei, - egyéb, a szállításhoz kapcsolódó beszerzések, szolgáltatások költségei. A10 Munka-, véd ruha, véd felszerelés költségei: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításához, pályázati programhoz kapcsolódó beszerzések és szolgáltatások költségeit (anyagköltség és igénybevett szolgáltatás), például: - munkavégzéshez használt, szabályzatban vagy jogszabályban el írt munkaruha költsége, - jogszabályban meghatározott formaruha költsége, - véd ruha, véd felszerelés javítási költségei, - véd ruha, véd felszerelés költségei (pl.: véd sisak, kötény, véd szemüveg, légzésvédelmi és hallásvédelmi eszközök). A munkavállalóknak kizárólag az egyéni véd eszközök juttatási rendjében meghatározott, EK-megfelel ségi nyilatkozattal, illetve EK-típustanúsítvánnyal és tájékoztatóval ellátott egyéni véd eszközök adhatók ki. Kérjük, a tervezést is ennek figyelembe vételével végezzék. A véd eszközt a munkáltatónak természetben kell biztosítania, helyette pénzbeli vagy egyéb megváltás nem tervezhet. A11 Megbízási díj (számlás kifizetés): Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával összefügg, adott pályázati kiírás szerint nevesített megbízási díjakat. Ezen az alsoron azok a megbízási díjak tervezhet ek, melyek teljesülését követ en a megbízott számlát állít ki a szolgáltatást igénybevev, megbízó részére. Felhívjuk figyelmét, hogy szakért i díjakat nem lehet elszámolni. A12 Élelmiszer, étkezés költségei: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával összefügg élelmiszer beszerzés, étkezés költségeit (anyagköltséget és szolgáltatást), például: - élelmiszer alapanyag költségei (pl.: kenyér, vaj, felvágott, ásványvíz), - étkezés költségei (pl.: éttermi szolgáltatás). Mind az alapanyag beszerzését, mind a szolgáltatást (éttermi) ezen a soron lehet tervezni. A13 Nyomdaköltségek: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításához kapcsolódó nyomdai munkával kapcsolatos beszerzések, szolgáltatások költségeit (anyagköltségek és szolgáltatások igénybevétele). Jelen alsoron szolgáltatások igénybevétele esetén csak számla ellenében végzett tevékenységeket lehetséges elszámolni. A14 Szerkesztési költségek: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításához kapcsolódó szerkesztési munkával kapcsolatos beszerzések, szolgáltatások költségeit (anyagköltségek és szolgáltatások igénybevétele). Jelen alsoron szolgáltatások igénybevétele esetén csak számla ellenében végzett tevékenységeket lehetséges elszámolni. A15 Sokszorosítási költségek: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával összefügg sokszorosítási munkával kapcsolatos beszerzések, szolgáltatások költségeit (anyagköltségek és szolgáltatások igénybevétele). Jelen alsoron szolgáltatások igénybevétele esetén csak számla ellenében végzett tevékenységeket lehetséges elszámolni. 6/28

7 A16 Terjesztési költségek: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával összefügg terjesztési munkával kapcsolatos beszerzések, szolgáltatások költségeit (anyagköltségek és szolgáltatások igénybevétele). Jelen alsoron szolgáltatások igénybevétele esetén csak számla ellenében végzett tevékenységeket lehetséges elszámolni. A17 Szállás: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával összefügg szállás igénybevételéhez kapcsolódó költségeket. A18 Oktatás, tanácsadás (számlás kifizetés): Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával összefügg oktatáshoz, tanácsadáshoz kapcsolódó beszerzések, szolgáltatások költségeit (anyagköltségek és szolgáltatások igénybevétele). Ezen az alsoron azon oktatási, tanácsadási díjak tervezhet ek, amelyek teljesülését követ en a szolgáltatást nyújtó számlát állít ki a szolgáltatást igénybevev részére. A19 Rendezvények szervezési költségei: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával összefügg rendezvények szervezéséhez kapcsolódó beszerzések, szolgáltatások költségeit (anyagköltségek és szolgáltatások igénybevétele). Jelen alsoron szolgáltatások igénybevétele esetén csak számla ellenében végzett tevékenységeket lehetséges elszámolni. A20 Konferenciák, képzések, továbbképzések lebonyolításának költségei (számlás kifizetés): Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával összefügg konferenciák, képzések, továbbképzések lebonyolításához kapcsolódó beszerzések, szolgáltatások költségeit (anyagköltségek és szolgáltatások igénybevétele). Jelen alsoron szolgáltatások igénybevétele esetén csak számla ellenében végzett tevékenységeket lehetséges elszámolni. A marketing-, PR rendezvények, illetve egyéb rendezvények nem itt, hanem az A5 PR, marketingköltségek, illetve az A22 Rendezvények szervezésének költségei alsorokon tervezend ek. A21 Egyéb beszerzések, szolgáltatások: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításához kapcsolódó egyéb beszerzések, szolgáltatások költségeit (anyagköltséget és igénybevett szolgáltatást), például: - egyéb anyagok (pl.: egészségügyi láda, gyógyszer), - egyéb anyagjelleg szolgáltatások költségei, - egyéb biztosítási díjak (pl.: balesetbiztosítás), - reprezentáció költségei, - nevezési díjak, - élelmiszer, étkezés költségei, - hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek. B BÉRKÖLTSÉGEK ÉS SZEMÉLYI JELLEG EGYÉB KIFIZETÉSEK Ezen a f soron belül lehet tervezni minden, kizárólag a program, projekt megvalósításához kapcsolódó megbízási jogviszonyt. B1 Megbízási jogviszony díja (bérszámfejtett): Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításához kapcsolódó megbízási jogviszony alapján foglalkoztatottak költségeit: - bérszámfejtett megbízási díj és az ehhez kapcsolódó, foglalkoztatottat terhel adó és járulékok, valamint a foglalkoztatott által fizetett járulékok összegei. A megbízás teljesítését követ en kiállított számla költségét a Dologi kiadások f soron belül, a megfelel alsoron lehet tervezni! C TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK: C1 100 ezer Ft alatti tárgyi eszközök: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításához kapcsolódó nevesített, 100 ezer Ft alatti egyedi érték tárgyi eszköz beszerzésének költségét, például: - irodai gépek, berendezések (pl.: kisérték nyomtató), - kommunikációs és prezentációs eszközök (pl.: kisérték projektor), 7/28

8 - számítástechnikai eszközök (számítástechnikai kellékanyagok nem itt, hanem az A3 soron tervezend ek), - bútorok, - DVD lejátszó, - monitor, stb. C2 100 ezer Ft feletti tárgyi eszközök: Ezen alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításához, a szervezet m ködéséhez kapcsolódó nevesített, 100 ezer Ft feletti egyedi érték tárgyi eszköz beszerzésének költségét, például: - irodai gépek, berendezések (pl.: nyomtató), - kommunikációs és prezentációs eszközök (pl.: projektor), - számítástechnikai eszközök, - számítógép, - laptop, stb. Ezen alsort alkotó további sorokon tervezhet ek tárgyi eszköz beszerzési, létesítési költségeként a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszer használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszer használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindazon tevékenységek, melyek a tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolhatóak, ideértve a tervezést, el készítést, lebonyolítást, hiteligénybevételt). Itt tervezhet a meglév tárgyi eszköz b vítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesít képességének közvetlen növelését eredményez tevékenység is, az el bbiekben felsorolt tevékenységekhez kapcsolódó egyéb tevékenységekkel együtt. A tárgyi eszköz felújítása azonban nem itt, hanem a D f soron belül tervezend. C3 Immateriális javak: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításához kapcsolódó nevesített immateriális javak beszerzésének költségét, például: - szellemi termékek költségei (pl.: honlap készítés, fejlesztés), - szoftverek, csatlakozási díjak (vagyoni érték jogok költségei), stb. D FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Ezen a f soron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításához kapcsolódó felújítások költségeit. (A karbantartási költségek nem itt, hanem az A1-A2-A3 alsorokon tervezend ek.) Karbantartás: a használatban lév tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység. Karbantartást jelent a tervszer megel z karbantartás is, a hosszabb id szakonként, de rendszeresen visszatér nagyjavítás és mindazon javítási karbantartási tevékenységek, melyeket a rendeltetésszer használat érdekében el kell végezni és amely tevékenységek a folyamatos elhasználódást követ en a rendszeres helyreállítását igénylik. D1 Felújítás: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításához kapcsolódó felújítás költségeit. Felújítás: a tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, id szakonként visszatér olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott tárgyi eszköz élettartama megnövekszik, eredeti m szaki állapota, teljesít képessége megközelít en vagy teljesen visszaáll, az adott tárgyi eszköz használata jelent sen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jöv ben gazdasági el nyök származnak. Felújítás a korszer sítés is, ha az a korszer technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetit l eltér megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesít képességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszer használatot veszélyezteti. Nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyid ben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától. 8/28

9 EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: Az el nem számolható költségek részletes listáját a Pályázati Útmutató tartalmazza, melyek az alábbiak: - használt eszköz, - gépjárm, - szeszesital, - dohányáru vásárlására, - illetve pénzbeli jutalom, - késedelmi pótlék, - kötbér, - büntetések, - pótdíjak költségei. TOVÁBBI EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: A költségvetési tábla egyes f sorain és alsorain nem tervezhet költségek, kiadások köre, az alábbiak szerint: A DOLOGI KIADÁSOK: A1 Ingatlan üzemeltetés költségei: - biztosítási díj. Nem lehet elszámolni továbbá az olyan - ingatlan üzemeltetéshez kapcsolódó - energiaforrásokat, amelyeket eseti jelleggel vásárol a Kedvezményezett, például: t zifa, f t olaj és más energiahordozók. A2 Járm üzemeltetés költségei: - biztosítási díj, - egyéb a szervezet tulajdonában vagy bérleményében lév gépjárm vekhez kapcsolódó költségek (ablakmosó folyadék, gumiabroncs, gumiszerelés költsége, mosatás, autóápolási cikkek), - cégautóhoz kapcsolódó adó. A4 Adminisztráció költségei: - Adminisztrációs szolgáltatások kiadásai (könyvelési díj, ügyviteli szolgáltatás, irodai szolgáltatás, ügyintéz i szolgáltatás, bérszámfejtés, pályázati szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások, jelentések elkészítésének költségei), - ügyvitelszervezés költségei (ügyviteli szoftverek, pl. nyilvántartó rendszerek, számlázó szoftverek, tartozásfigyel alkalmazások költségei). A5 PR, marketing költségek: - arculat tervezés költségei. A8 Utazás-, kiküldetés költségei: - kiküldetés szállásdíja, élelmiszer költsége, napidíja, - a munkábajárás költségei. A9 Szállítás költségei: - szállítmánybiztosítás költségei, - raktározás költségei. A21 Egyéb beszerzések, szolgáltatások: - pénzügyi szolgáltatások díjai (pl.: bankköltség, banknyomtatványok, m ködési, likviditási célú hitelek kamatai), - tagdíjak. 3. A pályázaton igényelhet támogatásra vonatkozó feltételek A levonható általános forgalmi adó nem támogatható, ezért a Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogával, illetve annak érvényesítésével kapcsolatban. 9/28

10 A pályázati projekt költségvetését - különösen az igényelt összeget - úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak, melyr l a Pályázónak szerz déskötéskor írásos nyilatkozatot kell tennie. A projekt végrehajtása során a közbeszerzésekr l szóló évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett köteles betartani a közbeszerzési törvény el írásait. A pályázatban csak a támogatási id szakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg és saját forrás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, azaz a számviteli bizonylatokon feltüntetett költségeknek minden esetben a támogatási id szakhoz, a projekt megvalósításához kell kapcsolódniuk. A számviteli bizonylatok pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási id szakon belül meg kell történnie. 4. Támogatási id szak A Pályázó által az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttm ködési Rendszer-ben (továbbiakban: EPER) internetes pályázati rlapon Projekt kezdete és Projekt vége elnevezés adatmez kben kizárólag a december 1. és április 30. közé es id szak jelölhet meg. Kérjük, hogy a támogatási id szakot úgy tervezze meg, hogy abba az el készítés és a projekt zárás id szaka is szerepeljen, figyelemmel a 12. pontban a számviteli bizonylatokról írtakra. 5. A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos tudnivalók Az EPER (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttm ködési Rendszer, továbbiakban: EPER) használatához segítséget nyújt az honlap Dokumentumok menüpontjában megtalálható Felhasználói kézikönyv. Kiemelten szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy az EPER hivatalos és els dleges kommunikációs csatornája maga az EPER, mert bár minden üzenetet elküld a Pályázatkezel a Pályázónak - a Pályázó által megadott címre - ben, annak kézbesítése azonban bizonytalan lehet. Pályázatának nyomon követése, illetve az el írt határid k betartása érdekében elengedhetetlen, hogy rendszeresen figyelje a fontos információkat tartalmazó üzeneteket, melyek els ként az EPER-ben az olvasatlan fülre kerülnek Pályázati dokumentáció A Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató megjelenik a Magyar Kormány összkormányzati portálján és a Wekerle Sándor Alapkezel honlapján, melyeknek címei: A Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató az internetes pályázati rlappal együtt képezi a pályázati dokumentációt, együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt Kötelez regisztráció Regisztrálni egyszer szükséges, amely egyszeri regisztrációval a Pályázó szervezet korlátlan számú internetes pályázatot jogosult beadni az Wekerle Sándor Alapkezel által kezelt hazai pályázatokra. A szervezet korábbi regisztrációjáról információt a Regisztráció keres funkció segítségével kaphat. Amennyiben már regisztrált az EPER-ben és érvényes felhasználónévvel és jelszóval rendelkezik, kérjük a Saját adatok menüpontban szíveskedjen a korábban megadott adatokat ellen rizni. Adatváltozás esetén kérjük a Regisztrációs Nyilatkozat módosított példányát az pontokban foglaltak alapján szíveskedjen eljuttatni a Wekerle Sándor Alapkezel címére. Amennyiben elfelejtette jelszavát, kérjük használja az Elfelejtett jelszó menüpontot Regisztráció menete A regisztrációhoz egyetlen m köd elektronikus levélcímre ( címre) van szükség. Lépjen a oldalra, majd kattintson az EPER feliratra, azután pedig a Regisztráció nyomógombra. Jelen pályázati felhívásra kizárólag szervezetek adhatnak be pályázatot, tehát válassza a Szervezet regisztráció gombot. A regisztráció során az Általános, Alapadatok, M ködési hatókör, Címadatok, Telephely, Banki adatok, Információs adatok és Nyilatkozatok füleken végiglapozva (bal oldali menüsor) meg kell 10/28

11 adnia a regisztrálni kívánt szervezet (és nem a regisztráló személy!) legfontosabb adatait, amely a pályázati eljáráshoz nélkülözhetetlen. Az eljárás akkor sikeres, ha a Regisztráció nyomógombra kattintva nem kap üzenetet hiányzó adatokról, hanem arról értesül, hogy aktivációs t küldött a rendszer. Regisztrációját úgy tudja érvényesíteni, hogy a megkapott aktivációs ben található linkre kattint a befejezést l számított 72 órán belül. 72 óra letelte után a rendszer automatikusan törli a megadott adatokat, újra tudja kezdeni az eljárást. 72 órán belül, ha ismételten regisztrálni próbál, hibaüzenetet fog kapni, hogy ilyen adószámmal már történt regisztráció. Ha 24 órán belül nem kapta meg az aktivációs t, kérjük, forduljon a Wekerle Sándor Alapkezel Ügyfélszolgálatához Regisztrációs nyilatkozat A regisztrált Pályázó minden évben köteles a Pályázatkezel nek benyújtani az EPER-b l kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat -nak a szervezet képvisel je által aláírt egy eredeti példányát. A regisztrációs nyilatkozatot egy eredeti (kék tollal aláírt) példányban kell beküldenie a Wekerle Sándor Alapkezel postacímére. A Nyilatkozat kinyomtatásához kérjük, lépjen be az EPER-be, válassza a Reg.nyilatkozat menüpontban a nyilatkozat nyomtatása gombot. A Nyilatkozat PDF formátumú dokumentum. Amennyiben nincs számítógépén PDF dokumentum olvasására alkalmas program, telepítenie kell azt. A Nyilatkozat egy, a rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló mellékletet is tartalmaz, mely a regisztráció kötelez részét képezi. Kérjük, feltétlenül együtt küldje el a két dokumentumot és ne feledje el a Nyilatkozaton kívül cégszer aláírással hitelesíteni ezt a mellékletet is! 2010-t l lehet ség van megadni telephely adatokat is a szervezet saját adatainál (EPER-be belépve a Saját adatok menüpontban). Az így bejelentett telephely címre kiállított számlák elszámolhatóak a pénzügyi elszámolás során. Fontos, hogy telephely megadása esetén a kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozathoz csatolnia kell a telephelyr l szóló NAV bejelent másolatát is Regisztrációs díj A regisztrált Pályázó minden évben egyszer köteles a Pályázatkezel nek befizetni az éves regisztrációs díj összegét, mely Ft, azaz háromezer forint. Az éves regisztrációs díjat a Wekerle Sándor Alapkezelõ számú számlájára kell befizetni. A regisztrációs díj befizetésekor, átutalásakor kérjük, az EPER-ben megadott felhasználónevet vagy a szervezet adószámát és a pályázat kódját (CSP-CSBM-11) szíveskedjen feltüntetni a megjegyzés rovatban. Regisztrációs díj befizetést csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a befizetõ megegyezik a regisztrált partnerrel Regisztrációval kapcsolatos határid k A Regisztrációs Nyilatkozatot legkés bb az adott naptári évben els ként beadott internetes pályázat beadási határideje napján kell postai úton benyújtani a Pályázatkezel nek Regisztrációs dokumentumok ellen rzése A beküldött regisztrációs nyilatkozatot a Pályázatkezel munkatársai ellen rzik és iktatják az EPER-ben. Ameddig nem kap érvényes jelölést a rendszerben az Ön által kinyomtatott nyilatkozat, addig minden belépéskor üzenetben fogja figyelmeztetni az EPER arra, hogy nincs érvényes nyilatkozata. Amennyiben már postázta a Wekerle Sándor Alapkezel számára a nyilatkozatot, kérjük, hagyja figyelmen kívül ezt az üzenetet. Sem a pályázat elkészítését vagy véglegesítését, sem más m veletet nem korlátoz ez a figyelmeztetés Pályázat elkészítése és benyújtása Az EPER-be való belépés után a Pályázati kategóriák menüpontra kattintva megtekintheti az aktuális pályázati kiírásokat. A kategória megjelölése után a Megtekintés és új pályázat beadása gombra kattintva megtekintheti a kiválasztott pályázati kategória alapadatait és megkezdheti új pályázat benyújtását. A regisztrációs eljáráshoz hasonlóan itt is a baloldalon ún. lapozófüleket talál, amelyeken végighaladva töltheti ki a program rlapot. 11/28

12 1. Alapadatok A rendszer automatikusan tölti ki. 2. Kötelezettségvállaló adatok A rendszer automatikusan tölti ki. VAGY Amennyiben a kötelezettségvállaló azonos a Pályázóval, kérjük, hogy a kötelezettségvállaló a Pályázóval azonos adatmez értékét állítsa igen -re. Ennek hatására a rendszer a regisztráció során megadott adatokat automatikusan beemeli a kitöltend mez kbe. 3. Számlatulajdonos adatok Bankszámlaszámmal nem rendelkez Pályázóknak Számlatulajdonos szervezetet kell választaniuk. Amennyiben rendelkezik bankszámlaszámmal, kérjük, igen értéket jelöljön meg a Számlatulajdonos a Pályázóval azonos adatmez ben. Ennek hatására a rendszer a regisztráció során megadott adatokat automatikusan beemeli a kitöltend mez kbe. 4. Projektadatok A projektnek egyedi címet kell adni. A projekt kezdete dátum nem lehet korábbi mint december 1. és a projekt vége dátum nem lehet kés bbi, mint április 30. A megvalósulás helyénél a projekt legjellemz bb ország és településadatát kell megadni. A kapcsolattartóra vonatkozó információkat nem kötelez megadni, viszont a könnyebb együttm ködés miatt kérjük, töltsék ki ezt is. 5. Pénzügyi adatok Az itt található adatmez ket az EPER a Pályázó által megadott adatok és beépített képletek segítségével automatikusan tölti. 6. Információs adatok A program témájára, munkaformájára, nyelvére, weboldalára vonatkozó adatok, melyek kitöltése nem kötelez. Amennyiben a Szeretné, hogy programja nyilvános legyen? mez ben igennel válaszol, úgy projektjét a oldalon közzétesszük. 7. Projekt részletes költségvetése Itt szükséges ismertetni a költségvetés tábla bevétel és kiadás oldalának segítségével a pályázati projektjének költségvetési adatait. A költségvetés úgynevezett f - és alsorokra oszlik, melyet bet típussal és számozással is megkülönböztetünk. F sornak nevezzük például a Dologi kiadásokat (jelölése A ), melynek egyik alsora az Adminisztrációs költségek (jelölése: A4 ). A költségvetési táblázat kitöltésénél kérjük, ügyeljen a 2. pontban meghatározott feltételekre, el írásokra. Vannak olyan költségnemek, melyekre támogatás nem igénylehet, ezeknél a tételeknél a támogatási összeg mez kitöltése nem lehetséges. Ugyanígy nem lehetséges az összegz sorok (f sorok) közvetlen kitöltése (pl. Dologi kiadások), ezeket a rendszer a bevitt adatok alapján számolja ki. A projekt költségvetését, különösen az igényelt támogatási összeget a 2. pontban részletezett, az ÁFA elszámolhatóságára vonatkozó rendelkezések alapján kell megtervezni. A kiadástípusok 3 nagy csoportba (továbbiakban: f sorba) sorolva találhatóak meg a pályázatban: A. Dologi kiadások B. Bérköltségek és személyi jelleg egyéb kifizetések C. Tárgyi eszközök, immateriális javak 8. A Pályázati rlap adatai A Pályázónak az alábbi, specifikus, pályázati kategóriára jellemz kérdésekre kell választ adnia a pályázat elkészítése során. I. Munkáltató szervezet adatai a. Pályázó státusza kisvállalkozás (-49 f ) közepes vállalkozás ( f ) nagyvállalat (250- f t l) költségvetési szerv 12/28

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015

CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 (Kód: CSP-CSBO-15-A/B/C) Pályázati Útmutató 2015. Tartalom 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok...

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-15)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-15) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-15) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-14)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-14) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-14) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A Z

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A Z P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A Z A d o m á n y o k u t á n j á r ó n o r m a t í v k i e g é s z í t é s e n a l a p u l ó t á m o g a t á s c i v i l s z e r v e z e t e k r é s z é r e 2 0 1 4.

Részletesebben

Pályázati útmutató a NEA 2012. évi működési pályázatokról

Pályázati útmutató a NEA 2012. évi működési pályázatokról Pályázati útmutató a NEA 2012. évi működési pályázatokról Kiadás dátuma: 2012. március Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...4 1.1. Az útmutató célja, szerkezete...4 1.2. A Wekerle Sándor Alapkezelőről...4 1.3.

Részletesebben

(Pályázat kiírás kódja: NEA-14-M)

(Pályázat kiírás kódja: NEA-14-M) N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A C I V I L S Z E R V E Z E T E K M Ű K Ö D É S I C É L Ú T Á M O G A T Á S A 2 0 1 4 C. (Pályázat kiírás kódja: NEA-14-M)

Részletesebben

N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P

N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A C I V I L S Z E R V E Z E T E K S Z A K M A I P R O G R A M J A I N A K T Á M O G A T Á S A 2 0 1 5 C.P Á L Y Á Z A

Részletesebben

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KTMK-MPA-12)

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KTMK-MPA-12) Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KTMK-MPA-12) A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó,

Részletesebben

I. A pályázati folyamat

I. A pályázati folyamat I. A pályázati folyamat A finanszírozási formákat tekintve főszabály szerint a NEA támogatások utófinanszírozottak, de pályázói kérésre a kollégium előfinanszírozást hagyhat jóvá. A. A PÁLYÁZATI FOLYAMAT

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27.

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. ÚTMUTATÓ A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. Tartalomjegyzék Az útmutató célja 4 Legfontosabb változások az előző

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Legutóbbi változások: A könnyebb használat

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-03. A meghirdetés dátuma: 2015. május 27.

HATÁRTALANUL! program. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-03. A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-15-03 A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-UN-15-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-MA-15-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Közösségi környezet kollégium Mobilitás és alkalmazkodás kollégium Nemzeti összetartozás kollégium Társadalmi felelősségvállalás kollégium Új nemzedékek jövőjéért kollégium

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Közösségi környezet kollégium Mobilitás és alkalmazkodás kollégium Nemzeti összetartozás kollégium Társadalmi felelősségvállalás kollégium Új nemzedékek jövőjéért kollégium

Részletesebben