Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására"

Átírás

1 Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (CSP-CSBM-11) Pályázati Útmutató május 13.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkit zései Támogatott tevékenységek és kiadástípusok A pályázaton igényelhet támogatásra vonatkozó feltételek Támogatási id szak A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos tudnivalók Pályázati dokumentáció Kötelez regisztráció Regisztráció menete Regisztrációs nyilatkozat Regisztrációs díj Regisztrációval kapcsolatos határid k Regisztrációs dokumentumok ellen rzése Pályázat elkészítése és benyújtása A pályázatok benyújtásának határideje A pályázatok érvényességi ellen rzése A pályázatok pontozási szempontrendszere és értékelése Szerz déskötés A szerz dés megkötésének feltételei: Szerz déskötés el tti módosítási kérelem A támogatási összeg folyósítása Szerz déskötés utáni módosítási kérelem A támogatás elszámolása és ellen rzése Pénzügyi elszámolás Pénzügyi elszámolás formai kellékei Számviteli bizonylatok záradékolása és hitelesítése Pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok Saját forrás és az államháztartásból származó támogatások elszámolása Hivatalos képvisel részére nyújtott kifizetés Pénzügyi elszámolás kötelez tartalma Pénzügyi elszámolásban megengedett eltérések Pénzügyi elszámolás elkészítése az EPER-ben Szakmai beszámoló Egyéb ellen rzések Lezárás Lemondás Adatmódosítás Iratbetekintés szabályai Kifogás A pályázati felhívásban és az útmutatóban használt fogalmak Egyéb tudnivalók /28

3 1. A pályázati program célkit zései A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek el segítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. A pályázat nyertesei jogosulttá válnak a Családbarát Munkahely cím használatára is a támogatási szerz désben meghatározott feltételek szerint. A családbarát program megvalósításának f bb szempontjai: a rugalmas munkaszervezés a szabadságolási eljárások a bérezés a képzések a kisgyerekes szül k támogatása a férfi munkavállalók szül i szerepeinek meger sítése a gyermekek napközbeni felügyelete az id s, beteg hozzátartozók és a már nyugdíjas korábbi munkavállalók támogatása a juttatások az egyéb szolgáltatások a szervezeti dokumentumok a szervezeti kultúra a szervezeti stratégia a marketing és a kommunikáció a társadalmi felel sségvállalás a humánpolitika a menedzsment területén megjelenjen és érvényesüljön a szervezet családbarát módon történ m ködése iránti elkötelez dése. 2. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok A pályázat keretében támogatás nyújtható kizárólag a program, projekt megvalósításához szükséges anyagköltségekre (pl.: szakkönyvek), szolgáltatásokra (pl.: részvételi díj, bérleti díj, posta, telefon, étkezési költség, stb.), azaz Dologi kiadásokra, továbbá Bérköltségekre és egyéb személyi jelleg kifizetésekre; Tárgyi eszközök költségeire, beszerzéseire. Ezen belül az alábbiakra: A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 DOLOGI KIADÁSOK Ingatlan üzemeltetés költségei Járm üzemeltetés költségei Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei Adminisztráció költségei PR, marketing költségek Humáner forrás fejlesztésének költségei Kommunikációs költségek Utazás-, kiküldetés költségei Szállítás költségei Munka-, véd ruha, véd felszerelés költségei Megbízási díj (számlás kifizetés) Élelmiszer, étkezés költségei Nyomdaköltségek Szerkesztési költségek Sokszorosítási költségek Terjesztési költségek Szállás Oktatás, tanácsadás (számlás kifizetés) Rendezvények szervezési költségei Konferenciák, képzések, továbbképzések lebonyolításának költségei (számlás kifizetés) 3/28

4 A21 B B1 C C1 C2 C3 D D1 Egyéb beszerzések, szolgáltatások BÉRKÖLTSÉGEK ÉS SZEMÉLYI JELLEG EGYÉB KIFIZETÉSEK Megbízási jogviszony díja (bérszámfejtett) TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK 100 ezer Ft alatti tárgyi eszközök 100 ezer Ft feletti tárgyi eszközök Immateriális javak FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítás, karbantartás A költségvetési tábla egyes f sorain és alsorain tervezhet költségek, kiadások köre: A DOLOGI KIADÁSOK: A Dologi kiadások f soron olyan költségeket lehet tervezni, melyek kizárólag a program, projekt megvalósításához kapcsolódó - számla ellenében kifizetett - anyagköltség vagy szolgáltatás értékét tartalmazzák. Ezen f sor alatt lév alsorokon az alábbi költségek tervezhet ek a pályázati költségvetésben: A1 Ingatlan üzemeltetés költségei: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával, pályázati programmal összefügg, a szervezet tulajdonában lév vagy általa bérelt ingatlanhoz kapcsolódó beszerzések és szolgáltatások költségeit (anyagköltséget és igénybevett szolgáltatást), például: - közüzemi díjak (pl.: áram, víz, f tés stb.), - közös költség, - ingatlan bérleti díj, - ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó egyéb beszerzések, igénybevett szolgáltatások értéke (pl.: tisztítószer, üzemeltetési anyagok, ingatlan rzése, stb.), - ingatlan karbantartási, javítási költségek (az ingatlan-felújítás költségei nem itt, hanem a D f soron tervezend ek). A2 Járm üzemeltetés költségei: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával, pályázati programmal összefügg, a szervezet tulajdonában vagy bérleményében (üzemeltetésében) lév gépjárm vekhez kapcsolódó beszerzések és szolgáltatások költségeit (anyagköltséget és igénybevett szolgáltatást), például: - felújítás költség, - üzemanyagköltség, - bérleti díj, - parkolási, úthasználati díj (pl.: autópálya matrica). A3 Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával, pályázati programmal összefügg, a szervezet tulajdonában lév vagy bérelt eszközök (pl.: projektor, bútorok, aggregátor, digitális tábla, f nyíró, informatikai eszközök, stb.) üzemeltetéséhez kapcsolódóan felmerül beszerzések és szolgáltatások költségeit (anyagköltség és igénybevett szolgáltatás), például: - fenntartási, javítási költségek (a felújítás költségei nem itt, hanem a D f soron tervezend k), - bérleti díj, - számítástechnikai fogyóeszközök (pl.: egér, billenty zet, stb.), - nem járm vekbe beszerzett üzemanyagköltség (pl.: aggregátor), - az egyéb eszközök üzemeltetési költsége. A4 Adminisztráció költségei: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával, pályázati programmal összefügg adminisztrációs költségeket (anyagköltséget és igénybevett szolgáltatást). Ezen a soron azon szolgáltatások tervezhet ek, melyeknek teljesülését követ en számlát állít ki a szolgáltatást végz. Ezen az alsoron lehet tervezni például: 4/28

5 - irodai papír (írógéppapír, boríték, sokszorosítás, fénymásolás papírigénye, stb.) költségei, - nyomtatványok költségei (NAV jelentések, bevallások, szigorú számadású nyomtatványok, szervezeten belüli információ-áramláshoz szükséges bels nyomtatványok, el adói ívek, számítástechnikai feldolgozásnál alkalmazott el nyomott papír, stb.), - irodai célokat szolgáló anyag, készlet költsége (irattartók, t z gépek, irodai kapcsok, naptárak, ceruzák, tollak, radírok, ragasztók, lyukasztógépek, stb.), - egyéb, a pályázat megvalósítása során felmerült adminisztrációs költségek. A5 PR, marketing költségek: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával, pályázati programmal összefügg beszerzések és szolgáltatások költségeit (anyagköltséget és igénybevett szolgáltatást), például: - hirdetési-, reklámköltségek (nyomtatott és elektronikus médiumokban, televízióban, rádióban, interneten történ megjelenésért számla ellenében fizetend díjak), - PR, marketing kiadványok költségei (brosúrák, szórólapok, tájékoztató füzetek, plakátok, névjegykártyák), - kiállítás, marketingrendezvény költségei, - egyéb a PR-hoz vagy marketinghez kapcsolódó beszerzések, szolgáltatások költségei. A6 Humáner forrás fejlesztésének költségei: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával, pályázati programmal összefügg humáner forrás fejlesztés beszerzéseinek és szolgáltatásainak költségeit (anyagköltséget és igénybevett szolgáltatást), például: - a szervezet munkavállalói számára tartandó oktatás, továbbképzés, tréning, coaching költségek, - konferenciák, szemináriumok, szakmai találkozók részvételi díjai (a szervezet munkavállalói vonatkozásában), - szakkönyvek költségei, - el fizetési díjak, - egyéb, az emberi er forrás fejlesztéséhez kapcsolódó beszerzések, szolgáltatások költségei. A7 Kommunikációs költségek: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával, pályázati programmal összefügg kommunikációs beszerzések és szolgáltatások költségeit (anyagköltséget és igénybevett szolgáltatást), például: - honlap fenntartás, üzemeltetés költségei (domain díj, folyamatos feltöltés költsége, tárhely díja, stb.), - postaköltség (postai szolgáltatás, csomagküld szolgáltatás igénybe vétele, stb.), - telefonköltség (el fizetési és forgalmi díjak, feltölt kártyák, stb.), - internet költsége, - hírlevél szerkesztési, nyomdai költségei, - egyéb kommunikációs kiadáshoz kapcsolódó beszerzések, szolgáltatások költségei. A8 Utazás-, kiküldetés költségei: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával összefügg, a szervezet m ködéséhez, pályázati programhoz kapcsolódó utazási, kiküldetési költségek (anyagköltségek és szolgáltatások) értékeit, például: - magánszemély tulajdonában lév gépjárm, szervezet érdekében történ használatának költségei (kiküldetési rendelvénnyel igazolt üzemanyagköltségek, amortizációs költség), - tömegközlekedési eszköz, szervezet érdekében történ használatának költségei (nem számolhatóak el a munkába járás költségei), - egyéb utazási, kiküldetési költségek. A szervezet tulajdonában vagy bérleményében lév gépjárm vek üzemanyagköltségét nem ezen, hanem a Járm üzemeltetés költségei alsoron lehet tervezni. A tervezés során minden esetben a NAV (APEH) által közzétett üzemanyagárak, fogyasztási normák, amortizációs költségek figyelembe vételével kell eljárni. 5/28

6 A9 Szállítás költségei: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával, pályázati programmal összefügg szállítás és ahhoz kapcsolódó költségeket (anyagköltség és igénybevett szolgáltatás), például: - fuvarozás költségei, - személyszállítás költségei (amennyiben járm vet bérelnek, azaz bérleti díjról szól majd a kiállított számla, azt nem ezen az alsoron, hanem a Járm üzemeltetés költségei alsoron lehet tervezni), - utasbiztosítás költségei, - egyéb, a szállításhoz kapcsolódó beszerzések, szolgáltatások költségei. A10 Munka-, véd ruha, véd felszerelés költségei: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításához, pályázati programhoz kapcsolódó beszerzések és szolgáltatások költségeit (anyagköltség és igénybevett szolgáltatás), például: - munkavégzéshez használt, szabályzatban vagy jogszabályban el írt munkaruha költsége, - jogszabályban meghatározott formaruha költsége, - véd ruha, véd felszerelés javítási költségei, - véd ruha, véd felszerelés költségei (pl.: véd sisak, kötény, véd szemüveg, légzésvédelmi és hallásvédelmi eszközök). A munkavállalóknak kizárólag az egyéni véd eszközök juttatási rendjében meghatározott, EK-megfelel ségi nyilatkozattal, illetve EK-típustanúsítvánnyal és tájékoztatóval ellátott egyéni véd eszközök adhatók ki. Kérjük, a tervezést is ennek figyelembe vételével végezzék. A véd eszközt a munkáltatónak természetben kell biztosítania, helyette pénzbeli vagy egyéb megváltás nem tervezhet. A11 Megbízási díj (számlás kifizetés): Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával összefügg, adott pályázati kiírás szerint nevesített megbízási díjakat. Ezen az alsoron azok a megbízási díjak tervezhet ek, melyek teljesülését követ en a megbízott számlát állít ki a szolgáltatást igénybevev, megbízó részére. Felhívjuk figyelmét, hogy szakért i díjakat nem lehet elszámolni. A12 Élelmiszer, étkezés költségei: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával összefügg élelmiszer beszerzés, étkezés költségeit (anyagköltséget és szolgáltatást), például: - élelmiszer alapanyag költségei (pl.: kenyér, vaj, felvágott, ásványvíz), - étkezés költségei (pl.: éttermi szolgáltatás). Mind az alapanyag beszerzését, mind a szolgáltatást (éttermi) ezen a soron lehet tervezni. A13 Nyomdaköltségek: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításához kapcsolódó nyomdai munkával kapcsolatos beszerzések, szolgáltatások költségeit (anyagköltségek és szolgáltatások igénybevétele). Jelen alsoron szolgáltatások igénybevétele esetén csak számla ellenében végzett tevékenységeket lehetséges elszámolni. A14 Szerkesztési költségek: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításához kapcsolódó szerkesztési munkával kapcsolatos beszerzések, szolgáltatások költségeit (anyagköltségek és szolgáltatások igénybevétele). Jelen alsoron szolgáltatások igénybevétele esetén csak számla ellenében végzett tevékenységeket lehetséges elszámolni. A15 Sokszorosítási költségek: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával összefügg sokszorosítási munkával kapcsolatos beszerzések, szolgáltatások költségeit (anyagköltségek és szolgáltatások igénybevétele). Jelen alsoron szolgáltatások igénybevétele esetén csak számla ellenében végzett tevékenységeket lehetséges elszámolni. 6/28

7 A16 Terjesztési költségek: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával összefügg terjesztési munkával kapcsolatos beszerzések, szolgáltatások költségeit (anyagköltségek és szolgáltatások igénybevétele). Jelen alsoron szolgáltatások igénybevétele esetén csak számla ellenében végzett tevékenységeket lehetséges elszámolni. A17 Szállás: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával összefügg szállás igénybevételéhez kapcsolódó költségeket. A18 Oktatás, tanácsadás (számlás kifizetés): Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával összefügg oktatáshoz, tanácsadáshoz kapcsolódó beszerzések, szolgáltatások költségeit (anyagköltségek és szolgáltatások igénybevétele). Ezen az alsoron azon oktatási, tanácsadási díjak tervezhet ek, amelyek teljesülését követ en a szolgáltatást nyújtó számlát állít ki a szolgáltatást igénybevev részére. A19 Rendezvények szervezési költségei: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával összefügg rendezvények szervezéséhez kapcsolódó beszerzések, szolgáltatások költségeit (anyagköltségek és szolgáltatások igénybevétele). Jelen alsoron szolgáltatások igénybevétele esetén csak számla ellenében végzett tevékenységeket lehetséges elszámolni. A20 Konferenciák, képzések, továbbképzések lebonyolításának költségei (számlás kifizetés): Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításával összefügg konferenciák, képzések, továbbképzések lebonyolításához kapcsolódó beszerzések, szolgáltatások költségeit (anyagköltségek és szolgáltatások igénybevétele). Jelen alsoron szolgáltatások igénybevétele esetén csak számla ellenében végzett tevékenységeket lehetséges elszámolni. A marketing-, PR rendezvények, illetve egyéb rendezvények nem itt, hanem az A5 PR, marketingköltségek, illetve az A22 Rendezvények szervezésének költségei alsorokon tervezend ek. A21 Egyéb beszerzések, szolgáltatások: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításához kapcsolódó egyéb beszerzések, szolgáltatások költségeit (anyagköltséget és igénybevett szolgáltatást), például: - egyéb anyagok (pl.: egészségügyi láda, gyógyszer), - egyéb anyagjelleg szolgáltatások költségei, - egyéb biztosítási díjak (pl.: balesetbiztosítás), - reprezentáció költségei, - nevezési díjak, - élelmiszer, étkezés költségei, - hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek. B BÉRKÖLTSÉGEK ÉS SZEMÉLYI JELLEG EGYÉB KIFIZETÉSEK Ezen a f soron belül lehet tervezni minden, kizárólag a program, projekt megvalósításához kapcsolódó megbízási jogviszonyt. B1 Megbízási jogviszony díja (bérszámfejtett): Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításához kapcsolódó megbízási jogviszony alapján foglalkoztatottak költségeit: - bérszámfejtett megbízási díj és az ehhez kapcsolódó, foglalkoztatottat terhel adó és járulékok, valamint a foglalkoztatott által fizetett járulékok összegei. A megbízás teljesítését követ en kiállított számla költségét a Dologi kiadások f soron belül, a megfelel alsoron lehet tervezni! C TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK: C1 100 ezer Ft alatti tárgyi eszközök: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításához kapcsolódó nevesített, 100 ezer Ft alatti egyedi érték tárgyi eszköz beszerzésének költségét, például: - irodai gépek, berendezések (pl.: kisérték nyomtató), - kommunikációs és prezentációs eszközök (pl.: kisérték projektor), 7/28

8 - számítástechnikai eszközök (számítástechnikai kellékanyagok nem itt, hanem az A3 soron tervezend ek), - bútorok, - DVD lejátszó, - monitor, stb. C2 100 ezer Ft feletti tárgyi eszközök: Ezen alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításához, a szervezet m ködéséhez kapcsolódó nevesített, 100 ezer Ft feletti egyedi érték tárgyi eszköz beszerzésének költségét, például: - irodai gépek, berendezések (pl.: nyomtató), - kommunikációs és prezentációs eszközök (pl.: projektor), - számítástechnikai eszközök, - számítógép, - laptop, stb. Ezen alsort alkotó további sorokon tervezhet ek tárgyi eszköz beszerzési, létesítési költségeként a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszer használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszer használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindazon tevékenységek, melyek a tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolhatóak, ideértve a tervezést, el készítést, lebonyolítást, hiteligénybevételt). Itt tervezhet a meglév tárgyi eszköz b vítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesít képességének közvetlen növelését eredményez tevékenység is, az el bbiekben felsorolt tevékenységekhez kapcsolódó egyéb tevékenységekkel együtt. A tárgyi eszköz felújítása azonban nem itt, hanem a D f soron belül tervezend. C3 Immateriális javak: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításához kapcsolódó nevesített immateriális javak beszerzésének költségét, például: - szellemi termékek költségei (pl.: honlap készítés, fejlesztés), - szoftverek, csatlakozási díjak (vagyoni érték jogok költségei), stb. D FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Ezen a f soron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításához kapcsolódó felújítások költségeit. (A karbantartási költségek nem itt, hanem az A1-A2-A3 alsorokon tervezend ek.) Karbantartás: a használatban lév tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység. Karbantartást jelent a tervszer megel z karbantartás is, a hosszabb id szakonként, de rendszeresen visszatér nagyjavítás és mindazon javítási karbantartási tevékenységek, melyeket a rendeltetésszer használat érdekében el kell végezni és amely tevékenységek a folyamatos elhasználódást követ en a rendszeres helyreállítását igénylik. D1 Felújítás: Ezen az alsoron lehet tervezni kizárólag a program, projekt megvalósításához kapcsolódó felújítás költségeit. Felújítás: a tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, id szakonként visszatér olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott tárgyi eszköz élettartama megnövekszik, eredeti m szaki állapota, teljesít képessége megközelít en vagy teljesen visszaáll, az adott tárgyi eszköz használata jelent sen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jöv ben gazdasági el nyök származnak. Felújítás a korszer sítés is, ha az a korszer technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetit l eltér megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesít képességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszer használatot veszélyezteti. Nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyid ben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától. 8/28

9 EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: Az el nem számolható költségek részletes listáját a Pályázati Útmutató tartalmazza, melyek az alábbiak: - használt eszköz, - gépjárm, - szeszesital, - dohányáru vásárlására, - illetve pénzbeli jutalom, - késedelmi pótlék, - kötbér, - büntetések, - pótdíjak költségei. TOVÁBBI EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: A költségvetési tábla egyes f sorain és alsorain nem tervezhet költségek, kiadások köre, az alábbiak szerint: A DOLOGI KIADÁSOK: A1 Ingatlan üzemeltetés költségei: - biztosítási díj. Nem lehet elszámolni továbbá az olyan - ingatlan üzemeltetéshez kapcsolódó - energiaforrásokat, amelyeket eseti jelleggel vásárol a Kedvezményezett, például: t zifa, f t olaj és más energiahordozók. A2 Járm üzemeltetés költségei: - biztosítási díj, - egyéb a szervezet tulajdonában vagy bérleményében lév gépjárm vekhez kapcsolódó költségek (ablakmosó folyadék, gumiabroncs, gumiszerelés költsége, mosatás, autóápolási cikkek), - cégautóhoz kapcsolódó adó. A4 Adminisztráció költségei: - Adminisztrációs szolgáltatások kiadásai (könyvelési díj, ügyviteli szolgáltatás, irodai szolgáltatás, ügyintéz i szolgáltatás, bérszámfejtés, pályázati szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások, jelentések elkészítésének költségei), - ügyvitelszervezés költségei (ügyviteli szoftverek, pl. nyilvántartó rendszerek, számlázó szoftverek, tartozásfigyel alkalmazások költségei). A5 PR, marketing költségek: - arculat tervezés költségei. A8 Utazás-, kiküldetés költségei: - kiküldetés szállásdíja, élelmiszer költsége, napidíja, - a munkábajárás költségei. A9 Szállítás költségei: - szállítmánybiztosítás költségei, - raktározás költségei. A21 Egyéb beszerzések, szolgáltatások: - pénzügyi szolgáltatások díjai (pl.: bankköltség, banknyomtatványok, m ködési, likviditási célú hitelek kamatai), - tagdíjak. 3. A pályázaton igényelhet támogatásra vonatkozó feltételek A levonható általános forgalmi adó nem támogatható, ezért a Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogával, illetve annak érvényesítésével kapcsolatban. 9/28

10 A pályázati projekt költségvetését - különösen az igényelt összeget - úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak, melyr l a Pályázónak szerz déskötéskor írásos nyilatkozatot kell tennie. A projekt végrehajtása során a közbeszerzésekr l szóló évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett köteles betartani a közbeszerzési törvény el írásait. A pályázatban csak a támogatási id szakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg és saját forrás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, azaz a számviteli bizonylatokon feltüntetett költségeknek minden esetben a támogatási id szakhoz, a projekt megvalósításához kell kapcsolódniuk. A számviteli bizonylatok pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási id szakon belül meg kell történnie. 4. Támogatási id szak A Pályázó által az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttm ködési Rendszer-ben (továbbiakban: EPER) internetes pályázati rlapon Projekt kezdete és Projekt vége elnevezés adatmez kben kizárólag a december 1. és április 30. közé es id szak jelölhet meg. Kérjük, hogy a támogatási id szakot úgy tervezze meg, hogy abba az el készítés és a projekt zárás id szaka is szerepeljen, figyelemmel a 12. pontban a számviteli bizonylatokról írtakra. 5. A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos tudnivalók Az EPER (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttm ködési Rendszer, továbbiakban: EPER) használatához segítséget nyújt az honlap Dokumentumok menüpontjában megtalálható Felhasználói kézikönyv. Kiemelten szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy az EPER hivatalos és els dleges kommunikációs csatornája maga az EPER, mert bár minden üzenetet elküld a Pályázatkezel a Pályázónak - a Pályázó által megadott címre - ben, annak kézbesítése azonban bizonytalan lehet. Pályázatának nyomon követése, illetve az el írt határid k betartása érdekében elengedhetetlen, hogy rendszeresen figyelje a fontos információkat tartalmazó üzeneteket, melyek els ként az EPER-ben az olvasatlan fülre kerülnek Pályázati dokumentáció A Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató megjelenik a Magyar Kormány összkormányzati portálján és a Wekerle Sándor Alapkezel honlapján, melyeknek címei: A Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató az internetes pályázati rlappal együtt képezi a pályázati dokumentációt, együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt Kötelez regisztráció Regisztrálni egyszer szükséges, amely egyszeri regisztrációval a Pályázó szervezet korlátlan számú internetes pályázatot jogosult beadni az Wekerle Sándor Alapkezel által kezelt hazai pályázatokra. A szervezet korábbi regisztrációjáról információt a Regisztráció keres funkció segítségével kaphat. Amennyiben már regisztrált az EPER-ben és érvényes felhasználónévvel és jelszóval rendelkezik, kérjük a Saját adatok menüpontban szíveskedjen a korábban megadott adatokat ellen rizni. Adatváltozás esetén kérjük a Regisztrációs Nyilatkozat módosított példányát az pontokban foglaltak alapján szíveskedjen eljuttatni a Wekerle Sándor Alapkezel címére. Amennyiben elfelejtette jelszavát, kérjük használja az Elfelejtett jelszó menüpontot Regisztráció menete A regisztrációhoz egyetlen m köd elektronikus levélcímre ( címre) van szükség. Lépjen a oldalra, majd kattintson az EPER feliratra, azután pedig a Regisztráció nyomógombra. Jelen pályázati felhívásra kizárólag szervezetek adhatnak be pályázatot, tehát válassza a Szervezet regisztráció gombot. A regisztráció során az Általános, Alapadatok, M ködési hatókör, Címadatok, Telephely, Banki adatok, Információs adatok és Nyilatkozatok füleken végiglapozva (bal oldali menüsor) meg kell 10/28

11 adnia a regisztrálni kívánt szervezet (és nem a regisztráló személy!) legfontosabb adatait, amely a pályázati eljáráshoz nélkülözhetetlen. Az eljárás akkor sikeres, ha a Regisztráció nyomógombra kattintva nem kap üzenetet hiányzó adatokról, hanem arról értesül, hogy aktivációs t küldött a rendszer. Regisztrációját úgy tudja érvényesíteni, hogy a megkapott aktivációs ben található linkre kattint a befejezést l számított 72 órán belül. 72 óra letelte után a rendszer automatikusan törli a megadott adatokat, újra tudja kezdeni az eljárást. 72 órán belül, ha ismételten regisztrálni próbál, hibaüzenetet fog kapni, hogy ilyen adószámmal már történt regisztráció. Ha 24 órán belül nem kapta meg az aktivációs t, kérjük, forduljon a Wekerle Sándor Alapkezel Ügyfélszolgálatához Regisztrációs nyilatkozat A regisztrált Pályázó minden évben köteles a Pályázatkezel nek benyújtani az EPER-b l kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat -nak a szervezet képvisel je által aláírt egy eredeti példányát. A regisztrációs nyilatkozatot egy eredeti (kék tollal aláírt) példányban kell beküldenie a Wekerle Sándor Alapkezel postacímére. A Nyilatkozat kinyomtatásához kérjük, lépjen be az EPER-be, válassza a Reg.nyilatkozat menüpontban a nyilatkozat nyomtatása gombot. A Nyilatkozat PDF formátumú dokumentum. Amennyiben nincs számítógépén PDF dokumentum olvasására alkalmas program, telepítenie kell azt. A Nyilatkozat egy, a rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló mellékletet is tartalmaz, mely a regisztráció kötelez részét képezi. Kérjük, feltétlenül együtt küldje el a két dokumentumot és ne feledje el a Nyilatkozaton kívül cégszer aláírással hitelesíteni ezt a mellékletet is! 2010-t l lehet ség van megadni telephely adatokat is a szervezet saját adatainál (EPER-be belépve a Saját adatok menüpontban). Az így bejelentett telephely címre kiállított számlák elszámolhatóak a pénzügyi elszámolás során. Fontos, hogy telephely megadása esetén a kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozathoz csatolnia kell a telephelyr l szóló NAV bejelent másolatát is Regisztrációs díj A regisztrált Pályázó minden évben egyszer köteles a Pályázatkezel nek befizetni az éves regisztrációs díj összegét, mely Ft, azaz háromezer forint. Az éves regisztrációs díjat a Wekerle Sándor Alapkezelõ számú számlájára kell befizetni. A regisztrációs díj befizetésekor, átutalásakor kérjük, az EPER-ben megadott felhasználónevet vagy a szervezet adószámát és a pályázat kódját (CSP-CSBM-11) szíveskedjen feltüntetni a megjegyzés rovatban. Regisztrációs díj befizetést csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a befizetõ megegyezik a regisztrált partnerrel Regisztrációval kapcsolatos határid k A Regisztrációs Nyilatkozatot legkés bb az adott naptári évben els ként beadott internetes pályázat beadási határideje napján kell postai úton benyújtani a Pályázatkezel nek Regisztrációs dokumentumok ellen rzése A beküldött regisztrációs nyilatkozatot a Pályázatkezel munkatársai ellen rzik és iktatják az EPER-ben. Ameddig nem kap érvényes jelölést a rendszerben az Ön által kinyomtatott nyilatkozat, addig minden belépéskor üzenetben fogja figyelmeztetni az EPER arra, hogy nincs érvényes nyilatkozata. Amennyiben már postázta a Wekerle Sándor Alapkezel számára a nyilatkozatot, kérjük, hagyja figyelmen kívül ezt az üzenetet. Sem a pályázat elkészítését vagy véglegesítését, sem más m veletet nem korlátoz ez a figyelmeztetés Pályázat elkészítése és benyújtása Az EPER-be való belépés után a Pályázati kategóriák menüpontra kattintva megtekintheti az aktuális pályázati kiírásokat. A kategória megjelölése után a Megtekintés és új pályázat beadása gombra kattintva megtekintheti a kiválasztott pályázati kategória alapadatait és megkezdheti új pályázat benyújtását. A regisztrációs eljáráshoz hasonlóan itt is a baloldalon ún. lapozófüleket talál, amelyeken végighaladva töltheti ki a program rlapot. 11/28

12 1. Alapadatok A rendszer automatikusan tölti ki. 2. Kötelezettségvállaló adatok A rendszer automatikusan tölti ki. VAGY Amennyiben a kötelezettségvállaló azonos a Pályázóval, kérjük, hogy a kötelezettségvállaló a Pályázóval azonos adatmez értékét állítsa igen -re. Ennek hatására a rendszer a regisztráció során megadott adatokat automatikusan beemeli a kitöltend mez kbe. 3. Számlatulajdonos adatok Bankszámlaszámmal nem rendelkez Pályázóknak Számlatulajdonos szervezetet kell választaniuk. Amennyiben rendelkezik bankszámlaszámmal, kérjük, igen értéket jelöljön meg a Számlatulajdonos a Pályázóval azonos adatmez ben. Ennek hatására a rendszer a regisztráció során megadott adatokat automatikusan beemeli a kitöltend mez kbe. 4. Projektadatok A projektnek egyedi címet kell adni. A projekt kezdete dátum nem lehet korábbi mint december 1. és a projekt vége dátum nem lehet kés bbi, mint április 30. A megvalósulás helyénél a projekt legjellemz bb ország és településadatát kell megadni. A kapcsolattartóra vonatkozó információkat nem kötelez megadni, viszont a könnyebb együttm ködés miatt kérjük, töltsék ki ezt is. 5. Pénzügyi adatok Az itt található adatmez ket az EPER a Pályázó által megadott adatok és beépített képletek segítségével automatikusan tölti. 6. Információs adatok A program témájára, munkaformájára, nyelvére, weboldalára vonatkozó adatok, melyek kitöltése nem kötelez. Amennyiben a Szeretné, hogy programja nyilvános legyen? mez ben igennel válaszol, úgy projektjét a oldalon közzétesszük. 7. Projekt részletes költségvetése Itt szükséges ismertetni a költségvetés tábla bevétel és kiadás oldalának segítségével a pályázati projektjének költségvetési adatait. A költségvetés úgynevezett f - és alsorokra oszlik, melyet bet típussal és számozással is megkülönböztetünk. F sornak nevezzük például a Dologi kiadásokat (jelölése A ), melynek egyik alsora az Adminisztrációs költségek (jelölése: A4 ). A költségvetési táblázat kitöltésénél kérjük, ügyeljen a 2. pontban meghatározott feltételekre, el írásokra. Vannak olyan költségnemek, melyekre támogatás nem igénylehet, ezeknél a tételeknél a támogatási összeg mez kitöltése nem lehetséges. Ugyanígy nem lehetséges az összegz sorok (f sorok) közvetlen kitöltése (pl. Dologi kiadások), ezeket a rendszer a bevitt adatok alapján számolja ki. A projekt költségvetését, különösen az igényelt támogatási összeget a 2. pontban részletezett, az ÁFA elszámolhatóságára vonatkozó rendelkezések alapján kell megtervezni. A kiadástípusok 3 nagy csoportba (továbbiakban: f sorba) sorolva találhatóak meg a pályázatban: A. Dologi kiadások B. Bérköltségek és személyi jelleg egyéb kifizetések C. Tárgyi eszközök, immateriális javak 8. A Pályázati rlap adatai A Pályázónak az alábbi, specifikus, pályázati kategóriára jellemz kérdésekre kell választ adnia a pályázat elkészítése során. I. Munkáltató szervezet adatai a. Pályázó státusza kisvállalkozás (-49 f ) közepes vállalkozás ( f ) nagyvállalat (250- f t l) költségvetési szerv 12/28

13 b. Képvisel k adatai személyügyekért felel s vezet neve elérhet sége marketingért felel s vezet neve elérhet sége c. A szervezet f tevékenységi köre d. A szervezet m ködésének kezdete (év, hónap, nap). II. Szervezet személyi összetétele (A pályázat elektronikusan kerül benyújtásra, így a kérdéseket az EPER-ben szerepl pályázati rlapon kell megválaszolni, az adatszolgáltatás a vonatkozó mez k kitöltésével történik.) a. Teljes munkavállalói létszám (f ). b. A munkavállalók megoszlása beosztás szerint a teljes- és részmunkaid ben foglalkoztatottak között korcsoportos és nemek szerinti bontásban. c. A munkavállalók megoszlása a munkaviszony jellege szerint a teljes-és részmunkaid ben foglalkoztatottak között korcsoportos és nemek szerinti bontásban. d. A munkavállalók megoszlása a képzettségük szerint a teljes-és részmunkaid ben foglalkoztatottak között korcsoportos és nemek szerinti bontásban. e. Fluktuáció mértéke (szervezetet elhagyók százalékos aránya a teljes munkavállalói létszámon belül) a teljes- és részmunkaid ben foglalkoztatottak között korcsoportos és nemek szerinti bontásban. III. Dolgozók családi adatai (A pályázat elektronikusan kerül benyújtásra, így a kérdéseket az EPER-ben szerepl pályázati rlapon kell megválaszolni, az adatszolgáltatás a vonatkozó mez k kitöltésével történik.) a. A teljes munkavállalói létszám korösszetétel szerint (korelosztás a nemek arányában) b. A teljes munkavállalói létszám családi állapot szerint (nemek szerinti bontásban) c. A teljes munkavállalói létszám gyerekszám szerint (nemek szerinti bontásban) d. A munkavállalók gyermekeinek száma kormegoszlása szerint (f ) e. Gondozásra szoruló családtag, akik rendszeres felügyeletet igényelnek, a nemek arányában (f ) f. A gyermekgondozási szabadságon lév dolgozók száma összesen 2011-ben (f ) Ebb l az alábbi ellátásban részesül k száma a pályázat benyújtásakor TGYÁS-on lev k (f ) GYED-en lev k (f ) GYES-en lev k (f ) GYET-en lev k (f ) Ápolási díj (f ) g. Gyermekgondozási szabadságon lév k száma 2005 és 2011 között (f ) Ebb l a munkahelyre visszatér k száma (f ) Ebb l atipikus formában (pl.részmunkaid ben, távmunkában, stb.) foglalkoztatottak száma(f ) 13/28

14 IV. Családbarát intézkedések (A pályázat elektronikusan kerül benyújtásra, így a kérdéseket az EPER-ben szerepl pályázati rlapon kell megválaszolni, az adatszolgáltatás a vonatkozó mez k kitöltésével történik.) a. Milyen családbarát (a munka-, magán- és családi élet összeegyeztetését támogató) politikák, intézkedések, programok, projektek és gyakorlatok léteznek illetve m ködnek az Önök szervezetében? (A válaszadás az elektronikus rlap - alábbi szempontok szerinti - eldöntend kérdéseihez tartozó mez ik kitöltésével történik.) 1. Rugalmas/atipikus munkaszervezés (a válaszadás az elektronikus rlap eldöntend kérdéseihez tartozó mez k kitöltésével történik) 2. Szabadságkiadás (a válaszadás az elektronikus rlap eldöntend kérdéseihez tartozó mez k kitöltésével történik) 3. Bérezés (a válaszadás az elektronikus rlap eldöntend kérdéseihez tartozó mez k kitöltésével történik) 4. A kisgyermekes szül k támogatása (a válaszadás az elektronikus rlap eldöntend kérdéseihez tartozó mez k kitöltésével történik) 5. Férfi munkavállalók szül i szerepeinek ellátása (a válaszadás az elektronikus rlap eldöntend kérdéseihez tartozó mez k kitöltésével történik) 6. Gyermekek napközbeni felügyelete (a válaszadás az elektronikus rlap eldöntend kérdéseihez tartozó mez k kitöltésével történik) 7. Id s/beteg hozzátartozók és már nyugdíjas korábbi munkavállalók támogatása (a válaszadás az elektronikus rlap eldöntend kérdéseihez tartozó mez k kitöltésével történik) 8. Egyéb szolgáltatások, juttatások, támogatások (a válaszadás az elektronikus rlap eldöntend kérdéseihez tartozó mez k kitöltésével történik) 9. Szervezeti dokumentumok (a válaszadás az elektronikus rlap eldöntend kérdéseihez tartozó mez k kitöltésével történik) b. Képzések, tréningek 1. A munkáltató által biztosított, finanszírozott képzésben részesül k száma összesen (f ) 2. Képzésben részesült munkavállalók nemük és munkaviszonyuk jellege szerint (teljes vagy részmunkaid ) 3. Képzésben részesült munkavállalók koruk szerint V. A munkahely családbarát szervezeti kultúrája (A válaszadás az elektronikus rlap eldöntend kérdéseihez tartozó mez k kitöltésével történik) VI. Megvalósítandó Családbarát Tevékenység Kérjük, ismertesse részletesen, hogy szervezetük milyen családbarát intézkedés(ek), program(ok), projekt(ek) megvalósítására fordítaná az elnyerhet támogatást (max karakter). VII. Csatolandó dokumentumok Nyilatkozat oldalh digitális másolata (oldalh digitális másolat alatt a dokumentumok eredeti (a szervezet által aláírt) példányának beszkennelt formátumát értjük). 14/28

15 Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázat elektronikusan kerül benyújtásra, így a kérdéseket az EPER-ben szerepl pályázati rlapon kell megválaszolni, az adatszolgáltatás a vonatkozó mez k kitöltésével történik. 9. Tárolási nyilatkozat Pontosan meg kell adnia a pályázati dokumentáció és a támogatás szabályszer felhasználását igazoló elkülönített nyilvántartás tárolási helyét. 10. Egyéb nyilatkozatok A pályázat benyújtásával tudomásul kell vennie az rlapon szerepl Nyilatkozat tartalmát. Felhívjuk figyelmét arra, hogy támogatás nem folyósítható, amíg a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást el segít képzési támogatások kivételével a Pályázónak adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van. A köztartozás-mentesség ellen rzése érdekében a Pályázónak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében a Pályázatkezel és a Kincstár a Pályázónak a jogszabályban meghatározott személyes adatait kezelje, és azokról adatot szolgáltasson az állami adóhatóság és a vámhatóság (NAV) részére (így név (megnevezés), lakhely (székhely) és adószám, adóazonosító jel), ezen túl a Pályázónak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a Kincstár által m ködtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataikhoz - azok konstrukciós forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedését l függetlenül - a jogszabályban meghatározott jogosultak, és támogatások folyósítói, az Állami Számvev szék, a Kormányzati Ellen rzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló F igazgatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összeg támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek. Fontos kitérnünk még a közpénzekb l nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. (1) bekezdésében leírt összeférhetetlenség fogalmára (lásd jelen útmutató 18. k. pont), amely alapján egyes szervezetek és személyek nem indulhatnak Pályázóként és nem részesülhetnek támogatásban. Ebben a pontban arról is nyilatkoznia kell a Pályázónak, hogy kizáró összeférhetetlenségi okok nem állnak fönn vele és szervezetével szemben sem. Ugyanez a jogszabály 8. (1) bekezdése rendelkezik az érintettség fogalmáról, amelyr l szintén jelen útmutató 18. l. pontjában tájékozódhat részletesen. Kérjük, érintettség esetén ne felejtse el a pályázat benyújtási határidejéig postázni Wekerle Sándor Alapkezel címére az https://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/index.jsp honlapról letölthet közzétételi kérelem egy eredeti példányát. A pályázat megírását a beadási határid lejártáig bármikor felfüggesztheti, a megkezdett pályázatot elmentheti. A [Mentés bezárás nélkül] gomb arra szolgál, hogy munkája közben elmentse a már beírt adatokat. A [Mentés és bezárás] gomb hatására a rendszer elmenti a beírt adatokat és a pályázat átkerül a Megkezdett pályázatok menüpontba. Itt folytathatja a [Megkezdett pályázat módosítása] gombbal a munkát. A mentés funkciók hatására tartalmi ellen rzést nem végez az EPER, amennyiben arra kíváncsi, hogy költségvetése, a kötelez en megjelölt adatmez k, stb. megfelelnek-e a beállított feltételeknek, úgy az [Ellen rzés] gombot kell használnia. Hatására hibaüzenetet kaphat, amely felhívja a figyelmét a hiányosságokra, helytelenségekre. Az [Ellen rzés] gomb bármikor használható, egyetlen esetben azonban kötelez használni: a pályázat véglegesítése el tt. Javasoljuk, hogy a pályázat készítése során gyakran használja az ellen rzés funkciót, hogy elegend ideje maradjon a szükséges javításokra. A pályázat mindaddig megkezdett státuszban marad, ameddig a Pályázó nem véglegesíti azt a [Véglegesítés] gomb segítségével. Megkezdett státuszú pályázat a beadási határid lejártáig bármikor módosítható, változtatható. Véglegesítés után erre már nincsen lehet ség, a Véglegesítés gomb megnyomása után tekinti a kezel szervezet a pályázatot elküldöttnek, befejezettnek. A véglegesítés hatására a pályázat státusza automatikusan beérkezett státuszra vált, átkerül a Beadott pályázatok nézetre, a rendszer pályázati azonosítót és iktatószámot ad, valamint egy értesítés is kerül a Pályázó olvasatlan üzenetei közé, mely a fentiekr l tájékoztatást nyújt. 6. A pályázatok benyújtásának határideje Határid ben benyújtottnak min sül az a pályázat, amely szeptember 15-én óráig az EPER-ben véglegesítésre került. Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre a beadási határid ig (státusza megkezdett maradt), a Pályázatkezel nem tekinti benyújtottnak, figyelmen kívül hagyja, érvényességi ellen rzésnek sem veti alá. Az EPER-ben a megadott beadási határid után pályázatot véglegesíteni nem lehet. 15/28

16 7. A pályázatok érvényességi ellen rzése A pályázatokat a Pályázatkezel formailag ellen rzi a beadási határid lejártát követ 10 munkanapon belül. A pályázatok formai ellen rzésének kritériumai az alábbiak: a) pályázat kitöltöttsége, megfelel sége, az el írt dokumentumok, nyilatkozatok csatolása, b) Pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága, c) Regisztrációs Nyilatkozat postára adásának dátuma, megfelel sége, d) 3000 Ft-os regisztrációs díj befizetése, e) érintettség esetén a közzétételi kérelem postára adásának dátuma, megfelel sége, f) egy Pályázó által benyújtott pályázatok száma, g) Pályázati Felhívás által meghatározott kritériumok, igényelhet összeg vizsgálata. Amennyiben a Pályázatkezel a pályázat formai ellen rzése során megállapítja, hogy a pályázat a fenti szempontok alapján hiánypótlással formailag megfelel vé tehet, úgy a Pályázót hiánypótlásra szólítja fel egy alkalommal. A hiánypótlási felhívást a Pályázatkezel elektronikus úton küldi ki EPER-ben üzenetként, illetve a Pályázó által használt címre elektronikus levélként a hiányosságok felsorolásával legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási határid megjelölésével. Az alábbi esetekben hiánypótlásra nem kerül sor, a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen: a) nem a 8. pontban meghatározott Pályázó nyújtotta be a pályázatot, b) a teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében, c) a Pályázó papíros úton nyújtotta be a pályázatot. Az internetes pályázati rlaphoz köt d hiánypótlást a Pályázó az EPER-ben végzi el úgy, hogy a szükséges módosítások végrehajtása után ismételten véglegesíti a pályázatot legkés bb a hiánypótlásra nyitva álló határid utolsó napjának órájáig. Amennyiben a hiánypótlás egyéb feltételek pótlására, kiegészítésére szólít föl (pl. Regisztrációs Nyilatkozat megküldése), úgy a Pályázónak a hiánypótlási felhívásban foglaltak szerint kell eljárnia. Határid ben benyújtottnak min sül az a hiánypótlás, amely az értesítésben megjelölt határid n belül (a határid utolsó napjának órájáig) elektronikus úton az EPER-be megérkezett, illetve a papíralapú melléklet hiánypótlása, amelyet a hiánypótlásra felszólító értesítésben megjelölt határid utolsó napján postára adtak vagy a Pályázatkezel székhelyén a hiánypótlásra felszólító értesítésben megjelölt határid ig benyújtottak. Amennyiben a Pályázó nem pótolta a hiányosságokat a felszólításban megjelölt határid re vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget, úgy a Pályázatkezel megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus úton értesítést küld a Pályázónak a hiánypótlási határid lejártától számított 10 munkanapon belül. A Pályázatkezel az érvényes, befogadott pályázatok alábbi adatait a honlapon közzéteszi: - pályázati azonosító - pályázati kategória - Pályázó neve - Pályázó székhelyének település és megye adatai - pályázati projekt címe - igényelt összeg 8. A pályázatok pontozási szempontrendszere és értékelése Az érvényes, befogadott pályázatokat a Nemzeti Er forrás Minisztérium Családpolitikai F osztálya által kijelölt Értékel Bizottság az alábbi szempontok alapján értékeli: Értékelési szempontrendszer A pályázati rlap pontszámmal értékelt kérdései I. Szervezet személyi összetétele Hogyan alakul a nemek aránya a hierarchiában (A n k aránya eléri-e a 30%-ot)? Vannak-e részmunkaid sök? Hogyan alakul a nemek aránya a részmunkaid ben foglalkoztatottak között? Elérhet pontszám /28

17 Hogyan alakul a nemek aránya a munkavállalók képzettsége tekintetében? Milyen arányban foglalkoztatnak határozatlan idej munkaszerz déssel? Mekkora mérték a fluktuáció és milyen tendenciát mutat az elmúlt években? II. Dolgozók családi adatai Mennyire ismertek a munkáltató el tt a dolgozók családi viszonyai és gondozási kötelezettségei? Kiegyensúlyozott-e a kor szerinti és a családi állapot szerinti megoszlás? Vannak-e nagycsaládosok? Mekkora a kisgyermekesek aránya? Tudnak-e a gondozásra szoruló - nem gyermek - családtagokról? Milyen a visszatértek aránya gyermekgondozás miatt távol lév k között? Közöttük vannak-e atipikus formában dolgozó gyermekesek? III. Családbarát intézkedések A családbarát intézkedések értékelésének f bb szempontjai, hogy minél több területen, így: a rugalmas munkaszervezés a szabadságolási eljárások a bérezés a képzések a kisgyerekes szül k támogatása a férfi munkavállalók szül i szerepeinek meger sítése a gyermekek napközbeni felügyelete az id s, beteg hozzátartozók és a már nyugdíjas korábbi munkavállalók támogatása a juttatások az egyéb szolgáltatások a szervezeti dokumentumok a szervezeti kultúra a szervezeti stratégia a marketing és a kommunikáció a társadalmi felel sségvállalás a humánpolitika a menedzsment területén megjelenjen és érvényesüljön a szervezet családbarát módon történ m ködése iránti elkötelez dése IV. Képzések, tréningek Biztosítják-e a képzés lehet ségét a teljes munkaid ben és a részmunkaid ben dolgozók számára egyaránt? Megkülönböztetés nélkül részesülnek-e a n k és férfiak a képzésekben, illetve az el menetelt el segít képzésekben? Részesülnek-e képzésben a gyermekgondozási szabadságon lév k? Támogatja a vállalat a munkavállalók képzésre irányuló kezdeményezéseit? Jellemz en munkaid ben vagy munkaid n kívül vehet k igénybe a képzések, tréningek? V. Munkahely családbarát szervezeti kultúrája Felismerték-e a munkavállalói hatékonyság és a munka-magánélet egyensúlyának összefüggését? /28

18 Van-e törekvés a családbarát szervezeti kultúra kialakítására és fejlesztésére? Mennyiben tükrözik a szervezet tervei a nemek közti egyensúlyok megteremtésének el segítésére törekvést? Mennyire nyíltan jelezhetik igényeiket, véleményüket a munkavállalók? VI. Megvalósítandó családbarát tevékenység A megvalósítandó családbarát tevékenység a gyakorlatban mennyiben segíti a dolgozókat munkájuk és családi életük összehangolásában? Milyen konkrét el nyökkel jár a munkavállalók és a munkáltatók számára? Megteremti-e a hosszabb távú családbarát foglalkoztatás alapjait? Pénzügyileg kell képpen megalapozott-e? A szervezet jelenlegi m ködéséhez képest innovatív elemeket tartalmaz-e? Hány dolgozót és közvetetten hány családtagot érint? Vezet ket és beosztottakat milyen arányban érinti az intézkedés? Nyújt-e egyedi megoldásokat a gyermekes munkavállalóknak? A munkavállalók szül i szerepeinek ellátásához mennyiben járul hozzá nemt l függetlenül? Összesen Az Értékel Bizottság döntési javaslatát a pályázatok beadási határidejét l (hiánypótlás esetén a hiánypótlásra megállapított határid lejártának napjától) legfeljebb 30 napon belül teszi meg, amelyet a Pályázatkezel legfeljebb 5 napon belül felterjeszt aláírásra a miniszternek. A támogatásokról a Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felel s Államtitkár dönt a felterjesztést l számított 15 napon belül. Az eredményhirdetés várható id pontja: legkés bb november Szerz déskötés A támogatási döntésr l szóló értesítés tartalmazza a szerz déskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját. A támogatás igénybevételére a támogatási szerz dés keretei között van lehet ség, a szerz dés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a Kedvezményezettnek az értesítésben megjelölt határid re kell megküldenie. A Pályázatkezel a beérkezett iratokat megvizsgálja és amennyiben a szerz déskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, illetve a Kedvezményezett elmulasztotta az értesítésben szerepl határid t, a Pályázatkezel a Kedvezményezettet 8-8 munkanapos határid vel, két alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. A felszólítást az els alkalommal elektronikus úton, a második alkalommal elektronikus és postai úton, tértivevényes küldeményként küldi meg. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerz dés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételét l számított 60 napon belül a Pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A szerz déskötés meghiúsulásáról a Pályázatkezel elektronikus és postai úton értesíti a Pályázót. A támogatásban részesül vel a szerz déskötéshez szükséges valamennyi feltétel határid ben való teljesülése esetén a támogatási szerz dést a Pályázatkezel köti meg. Támogatás csak akkor nyújtható, ha a Kedvezményezettnek a Nemzeti Er forrás Minisztérium felé a Pályázatkezel által az EPER-ben kezelt és lebonyolított el irányzatok tekintetében korábbi támogatásból származó, lejárt határidej elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. 18/28

19 9.1. A szerz dés megkötésének feltételei: - A pályázat benyújtásának id pontjában a Pályázó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételrendszerének és az Áht. 15. szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez szervezet adatait rendelkezésre bocsátja (az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. ); - A Pályázóval kapcsolatban nem merült fel olyan tény, körülmény, amely miatt a szerz désben foglalt nyilatkozatok megtételére nincs lehet sége; - A pályázat benyújtásakor, vagy azt követ en nem indult ellene cs d-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, vagy a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség nem kezdeményezte; - A támogató által meghatározott mérték saját forrás a Pályázó rendelkezésére áll, továbbá err l nyilatkozik, és igazolja; - A Pályázónak a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást el segít képzési támogatások kivételével nincs esedékessé vált, meg nem fizettet adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (köztartozás) - A Pályázó hozzájárult, hogy a Kincstár által m ködtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz - azok konstrukciós forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedését l függetlenül - a jogszabályban meghatározott jogosultak, és a támogatások folyósítói, az Állami Számvev szék, a Kormányzati Ellen rzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló F igazgatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összeg támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; - A közpénzekb l nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztv.) hatálya alá tartozó költségvetésb l nyújtott támogatás esetén a Kedvezményezettnek nyilatkoznia kell a Közpénztv ában foglaltakról (kizárás, érintettség); - A támogatott tevékenységhez szükséges joger s hatósági engedélyekkel a Pályázó rendelkezik; - A támogató által el írt biztosítékokat a Kedvezményezett rendelkezésre bocsátja legkés bb a támogatás folyósítását megel z en; - A Pályázó gazdasági társaság eleget tesz az Áht. 15/D. (1) bekezdésben, valamint a évi CXXII. törvény 2. -ában foglalt követelményeknek; - jogszabályban, az Ámr.-ben vagy a támogatási szerz dés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat a Pályázó megteszi, a dokumentumokat benyújtja, vagy a megtett nyilatkozatát nem vonja vissza. A támogatási szerz dést el ször a Kedvezményezettnek kell aláírnia, a szerz dés minden példányát kék tollal az arra jogosult személy(ek)nek, az aláírásképet igazoló dokumentumon szerepl aláírásképpel megegyez en. Amennyiben a szervezet cégszer aláírása pecséttel együtt érvényes, úgy az aláírás mellett le is kell pecsételni a szerz déseket. A szervezet hivatalos képvisel jének/képvisel inek kell a szerz dést és minden dokumentumot aláírnia, aki(k) a nyilvántartást vezet szerv (pl. bíróság) által kiadott igazoláson nevesítve van(nak). Amennyiben a szerz déskötés során a hivatalos képvisel meghatalmazott útján jár el, abban az esetben a szerz dés aláírására feljogosító meghatalmazás eredeti példányát szükséges csatolni Szerz déskötés el tti módosítási kérelem A támogatásról szóló döntés amennyiben a Támogató által megítélt támogatás összege alacsonyabb a Pályázó által igényelt támogatásnál rendelkezhet oly módon, hogy meghatározza azokat a programrészeket vagy költségeket, amelyekre a támogatás felhasználható. Ebben az esetben, illetve alacsonyabb megítélt összeg esetében a Pályázatkezel felhívja a Pályázót arra, hogy nyilatkozzon a hiányzó saját forrás rendelkezésre állásáról, vagy a Támogató határozatának megfelel en módosítsa a pályázati programját. A Pályázó az igényelt és a megítélt támogatási összeg arányával megegyez en módosíthatja a program teljes költségvetését. A módosítás során a felhívás által el írt tartalmi követelményeket be kell tartani, s a módosítás nem zárhatja ki azoknak a programrészeknek a megvalósulását, amelyeket a Támogató a pályázat elbírálása során a felhívásban rögzített szempontoknak megfelel en el nyként értékelt. A módosított pályázati programot jóváhagyás céljából a Pályázatkezel részére a támogatási szerz dés megkötése el tt be kell nyújtani az eredeti pályázattal azonos módon. Szerz déskötésre csak a Támogató vagy a Pályázatkezel által elfogadott módosítások esetén kerülhet sor. Az e-pályázat módosításait is az EPER-be belépve lehet elvégezni, melynek lépései az alábbiak: 19/28

20 A menüb l a Beadott pályázatok menüpontot kell választani, majd az aktuális pályázat kijelölését követ en, a [Módosítási kérelem] gomb majd az [Új] nyomógombra kattintva lehet hozzáférni a módosítási kérelemhez. A kérelem elkészítésekor els ként a beadott pályázat adatai láthatók a rendszerben, melyek átírásával készíthet el a módosítás. A módosítási kérelem, bármikor, bármilyen állapotban menthet, véglegesíteni viszont csak akkor lehetséges, ha el tte az [Ellen rzés] funkciógomb segítségével a rendszer által is leellen rizteti a kívánt módosítást. Az ellen rzés hibátlan lefutása esetén véglegesíthet a kérelem a [Véglegesítés] gomb segítségével, err l az akcióról azonnal értesítés érkezik, amelyet az Üzenetek menüpontban lehet megtekinteni. A módosítás eredményér l az EPER-ben az el z ekben leírt elérési úton, az [Elbírálás megtekintése] gomb segítségével lehet értesülni, illetve a rendszerben küldött üzenetben is. 10. A támogatási összeg folyósítása A támogatás a Pályázó által megjelölt támogatási id szakban, december 1. és április 30. között megvalósult gazdasági esemény felmerült költségeihez nyújtott vissza nem térítend pénzbeli támogatás, melynek folyósítása el finanszírozás formájában történik. A Pályázatkezel a támogatási összeget a támogatási szerz dés mindkét fél által történ aláírását követ en utalja át. A támogatás folyósítása a támogatási szerz désben meghatározott id pontig, a Pályázati Felhívásban meghatározott el irányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a kedvezményezett, illetve amennyiben nincs saját bankszámlaszáma, az általa a pályázatban megjelölt Számlatulajdonos szervezet számlájára történik. A kedvezményezett köteles a támogatás igénybe vételének jogosságát igazoló számviteli bizonylatait elkülönítetten kezelni és nyilvántartani. Támogatás nem folyósítható, amíg a támogatás kedvezményezettjének a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást el segít képzési támogatások kivételével a Pályázónak adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van. A köztartozás kiegyenlítéséig Pályázatkezel a kifizetést felfüggeszti, melyr l írásban értesíti Kedvezményezettet. A visszatartás a Kedvezményezett támogatási szerz désben vállalt kötelezettségeit nem érinti az Áht. 13/A. (6) bekezdés alapján. 11. Szerz déskötés utáni módosítási kérelem A támogatási szerz désben a Kedvezményezettnek kötelezettséget kell arra vállalnia, hogy ha a támogatott program megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a szerz désben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, vagy a pályázati program megvalósításával kapcsolatban bármely körülmény megváltozik, akkor legkés bb 8 napon belül bejelenti ezt a Pályázatkezel nek. A módosítási kérelmet az EPER-ben kell elkészíteni a 9.2. pontban leírtaknak megfelel en. Módosítási kérelem benyújtására legkés bb projekt vége dátum lejártát megel z 30. napig van lehet ség. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a beszámolás során legfeljebb 10%-os eltérés megengedett a részletes költségvetési terv egyes költségvetési f sorai közötti a pontban leírtak szerint. A 10%-ot meghaladó mérték eltérés esetén szerz dés-módosítási kérelmet kell benyújtaniuk. Szintén módosítási kérelmet szükséges benyújtani, amennyiben a Kedvezményezett szervezet az érvényes költségvetésben olyan változástatást kíván végrehajtani, amely ugyan nem haladja meg f soronként a +10%-os eltérés mértékét, de nem tervezett új alsor nyitását jelenti. Nyitott alsornak számít az olyan sor, amelyre az érvényes költségvetésben támogatásból fedezett kiadást terveztek. Kérjük, hogy szerz dés-módosítási kérelmüket id ben nyújtsák be! 12. A támogatás elszámolása és ellen rzése A Kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerz dés és a gazdálkodásukra vonatkozó el írások szerint kötelesek számot adni szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás formájában (együttesen: beszámoló). A pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló csak együttesen tekinthet beszámolónak, vagyis ha valamelyik rész hiányzik, akkor ellen rzés nélkül hiánypótlást küld a Pályázatkezel a hiányzó rész pótlására vonatkozóan. A beszámolási kötelezettség teljesítése során a kedvezményezettnek igazolnia kell, hogy a támogatás rendeltetésszer en, a Támogató döntése szerinti célnak megfelel en, a szerz désben rögzített keretek között került felhasználásra. Az EPER erre vonatkozó adatainak megfelel kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával a kedvezményezettnek hitelt érdeml en bizonyítania kell a támogatás szerz dés szerinti felhasználását. 20/28

Az országban működő köznevelési kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatása. (A pályázat kódja: NTP-KKOLL-12-P) Segédlet

Az országban működő köznevelési kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatása. (A pályázat kódja: NTP-KKOLL-12-P) Segédlet Az országban működő köznevelési kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatása (A pályázat kódja: NTP-KKOLL-12-P) Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez A pályázatban csak

Részletesebben

Segédlet Költségterv tervezéséhez kitöltéséhez

Segédlet Költségterv tervezéséhez kitöltéséhez Segédlet Költségterv tervezéséhez kitöltéséhez A fogyatékkal élő tanulók, fiatalok tehetségsegítő szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének javítására szolgáló programok támogatására című pályázati felhíváshoz

Részletesebben

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KTMK-MPA-12)

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KTMK-MPA-12) Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KTMK-MPA-12) A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó,

Részletesebben

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KKT-12-A/B-P) A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó,

Részletesebben

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg

Részletesebben

Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A. Pályázati útmutató 2016.

Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A. Pályázati útmutató 2016. CSALÁD-, IFJÚSÁG- ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKAI INTÉZET Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A Pályázati útmutató 2016. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek

Részletesebben

Kor-Társ Idősügyi Program 2011 Idősklubok, nyugdíjasklubok kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására (előfinanszírozott)

Kor-Társ Idősügyi Program 2011 Idősklubok, nyugdíjasklubok kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására (előfinanszírozott) Kor-Társ Idősügyi Program 2011 Idősklubok, nyugdíjasklubok kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására (előfinanszírozott) A pályázat kódja: KOR-TARS-11 Pályázati Útmutató 2011. december

Részletesebben

A pályázat kódja: IFJ-GY-12-E. Pályázati útmutató

A pályázat kódja: IFJ-GY-12-E. Pályázati útmutató Téli sportpályák funkció- és kihasználtság bővítő fejlesztésének támogatása, annak érdekében, hogy a gyermek- és a fiatal korosztály körében a téli sportok gyakorlásának lehetősége növekedjen A pályázat

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A nemzetiségi támogatások felhasználására. (A pályázat kódja: NEMZ-16)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A nemzetiségi támogatások felhasználására. (A pályázat kódja: NEMZ-16) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A nemzetiségi támogatások felhasználására (A pályázat kódja: NEMZ-16) TARTALOMJEGYZÉK 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-SZTG-M-15

A pályázati kategória kódja: NTP-SZTG-M-15 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szakképzésben részt vevő tehetséges fiatalok tehetséggondozásának és az ezt segítő alkotópedagógiai műhelyek működésének támogatása c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13) PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: NTP-MTB-M-15 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséggondozó szakemberek és pedagógusok képzésének támogatása határon innen és túl c. kiíráshoz NTP-TSZPK-M-16

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséggondozó szakemberek és pedagógusok képzésének támogatása határon innen és túl c. kiíráshoz NTP-TSZPK-M-16 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséggondozó szakemberek és pedagógusok képzésének támogatása határon innen c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Minősített tehetséggondozó műhely címmel rendelkező tehetséggondozó szervezetek támogatása c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Minősített tehetséggondozó műhely címmel rendelkező tehetséggondozó szervezetek támogatása c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Minősített tehetséggondozó műhely címmel rendelkező tehetséggondozó szervezetek c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-MHGY-M-16

A pályázati kategória kódja: NTP-MHGY-M-16 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A A külföldön élő, a külföldi programokban részt vevő magyar tehetségek hazai tehetségsegítő programokba való bekapcsolásának, gyakornoki tevékenységének c. kiíráshoz A pályázati kategória

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-16)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-16) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK OSZTÁLYA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-16) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható

Részletesebben

A felsőoktatásban működő tehetséggondozó műhelyek, kiemelten a tudományos diákkörök támogatása. A pályázat kódja: NTP-TDK-11-A/B/C. Pályázati Útmutató

A felsőoktatásban működő tehetséggondozó műhelyek, kiemelten a tudományos diákkörök támogatása. A pályázat kódja: NTP-TDK-11-A/B/C. Pályázati Útmutató A felsőoktatásban működő tehetséggondozó műhelyek, kiemelten a tudományos diákkörök támogatása A pályázat kódja: NTP-TDK-11-A/B/C Pályázati Útmutató 2012. január 10. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A. Hazai Tehetségsegítő Tanácsok támogatása. c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A. Hazai Tehetségsegítő Tanácsok támogatása. c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban:

Részletesebben

SEGÉDLET a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2014. évi támogatására c. pályázat költségvetésének összeállításához

SEGÉDLET a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2014. évi támogatására c. pályázat költségvetésének összeállításához Közös szabályok: SEGÉDLET a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2014. évi támogatására c. pályázat költségvetésének összeállításához A tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzésére fordított

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Családsikerek irodalmi és fotópályázat családosoknak. Az irodalmi pályázat kódja: CSP-CSS-14-I A fotópályázat kódja: CSP-CSS-14-F

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Családsikerek irodalmi és fotópályázat családosoknak. Az irodalmi pályázat kódja: CSP-CSS-14-I A fotópályázat kódja: CSP-CSS-14-F PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családsikerek irodalmi és fotópályázat családosoknak Az irodalmi pályázat kódja: CSP-CSS-14-I A fotópályázat kódja: CSP-CSS-14-F Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociális és Családügyért

Részletesebben

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása. Pályázat kódja: CSP-CSBM-14. Pályázati Útmutató

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása. Pályázat kódja: CSP-CSBM-14. Pályázati Útmutató EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása Pályázat kódja: CSP-CSBM-14 Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. Pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása. Pályázat kódja: CSP-CSBM-15. Pályázati Útmutató

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása. Pályázat kódja: CSP-CSBM-15. Pályázati Útmutató EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása Pályázat kódja: CSP-CSBM-15 Pályázati Útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

A tanévben megrendezend m vészeti és sportversenyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-MSV-11) Pályázati útmutató

A tanévben megrendezend m vészeti és sportversenyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-MSV-11) Pályázati útmutató A 2011-2012. tanévben megrendezend m vészeti és sportversenyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-MSV-11) Pályázati útmutató Budapest, 2012. január 10. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázat célja, tárgya, tartalmi

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-KNYT-12) Pályázati Útmutató

(A pályázat kódja: NTP-KNYT-12) Pályázati Útmutató A felsőoktatási intézmények által szervezett, középiskolásoknak szóló tehetséggondozó táborok támogatása (A pályázat kódja: NTP-KNYT-12) Pályázati Útmutató 2012. április 27. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása. (a pályázat kódja: NTP-SZKOLL-11) Pályázati Útmutató

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása. (a pályázat kódja: NTP-SZKOLL-11) Pályázati Útmutató A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (a pályázat kódja: NTP-SZKOLL-11) Pályázati Útmutató 2011. január 10. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Tájékoztató az EPER pályázati folyamatáról

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Tájékoztató az EPER pályázati folyamatáról Tájékoztató az EPER pályázati folyamatáról Belépő felület https://www.eper.hu/webeper/paly/palybelep.aspx Egyszerűsített regisztráció Célja, hogy a már korábban a rendszerbe bekerült szervezetek regisztrációját

Részletesebben

Az országban működő közoktatási kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatása. A pályázat kódja: NTP-KKOLL-11-A/B/C

Az országban működő közoktatási kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatása. A pályázat kódja: NTP-KKOLL-11-A/B/C Az országban működő közoktatási kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatása A pályázat kódja: NTP-KKOLL-11-A/B/C Pályázati útmutató 2012. január 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ FONTOS TUDNIVALÓK Jelen pályázat keretében a pályázati felhívásban szereplő szakképzésekben résztvevők elméleti és gyakorlati képzési költségeinek, a tananyagnak és a szakmai vizsga

Részletesebben

Györfi Gyula NCA Tanács alelnöke. Szekszárd, 2010. február 24. 500 eft 3 mft 500 eft + 500 eft fölötti rész 28%-a

Györfi Gyula NCA Tanács alelnöke. Szekszárd, 2010. február 24. 500 eft 3 mft 500 eft + 500 eft fölötti rész 28%-a 2010. évi elszámolható költségek Györfi Gyula NCA Tanács alelnöke Szekszárd, 2010. február 24. Ami nem változott Az igényelhetı támogatás meghatározása Maradt a korrigált ráfordítás Maradt a táblázat 0

Részletesebben

2015. évi Nemzeti Tehetség Program Nemzeti Tehetség Program 2014. évi pályázata

2015. évi Nemzeti Tehetség Program Nemzeti Tehetség Program 2014. évi pályázata ÚT A FORRÁSHOZ 1. A pályázat bemutatása TÁJÉKOZTATÓ NAP 2. A pályázat benyújtása Budapest, 2015. szeptember 2. 3. Ellenőrzött adatrögzítési felület 2015. évi Nemzeti Tehetség Program Nemzeti Tehetség Program

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGAI RENDSZER 2013. ÉVI KIÍRÁS IPR-13-C/D GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGAI RENDSZER 2013. ÉVI KIÍRÁS IPR-13-C/D GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGAI RENDSZER 2013. ÉVI KIÍRÁS IPR-13-C/D GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 1. Kik pályázhatnak, és mely komponensre? A és C Önkormányzati fenntartású óvodák támogatási komponense esetében: azon

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2011-2012. tanévben megrendezend m vészeti és sportversenyek támogatására (A pályázat kódja: NTP-MSV-11.)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2011-2012. tanévben megrendezend m vészeti és sportversenyek támogatására (A pályázat kódja: NTP-MSV-11.) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2011-2012. tanévben megrendezend m vészeti és sportversenyek támogatására (A pályázat kódja: NTP-MSV-11.) A Nemzeti Er forrás Minisztérium (továbbiakban: NEFMI) megbízásából az Oktatáskutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kor-Társ Idősügyi Program 2011. Idősklubok, nyugdíjasklubok, kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására A pályázat kódja: KOR-TARS-11 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

SZÖVETSÉG AZ IFJÚSÁGÉRT 2012. A FIATALOK ÉS A CSALÁD ÉVE FELHÍVÁS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

SZÖVETSÉG AZ IFJÚSÁGÉRT 2012. A FIATALOK ÉS A CSALÁD ÉVE FELHÍVÁS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SZÖVETSÉG AZ IFJÚSÁGÉRT 2012. A FIATALOK ÉS A CSALÁD ÉVE FELHÍVÁS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) megbízásából az NCSSZI

Részletesebben

Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása. Pályázat kódja: KAB-FF-11. Pályázati Útmutató

Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása. Pályázat kódja: KAB-FF-11. Pályázati Útmutató Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása Pályázat kódja: KAB-FF-11 Pályázati Útmutató 2011. augusztus 1. TARTALOMJEGYZÉK 1.A pályázati program célkitűzései...3 2.Támogatott tevékenységek és

Részletesebben

1. Fogalmak 1.1. Pályázó: 1.2. Kedvezményezett: 1.3. Kötelezettségvállaló: 1.4. Számlatulajdonos: 1.5. Támogató: 1.6.

1. Fogalmak 1.1. Pályázó: 1.2. Kedvezményezett: 1.3. Kötelezettségvállaló: 1.4. Számlatulajdonos: 1.5. Támogató: 1.6. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) megalakulására, valamint működésük fejlesztésére, és a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása (A pályázat kódja: KAB-KEF-09-A/B/C/D)

Részletesebben

A közoktatásban tanulók természettudományos, matematikai és műszaki kompetenciáinak elmélyítését segítő tehetséggondozó programok támogatása

A közoktatásban tanulók természettudományos, matematikai és műszaki kompetenciáinak elmélyítését segítő tehetséggondozó programok támogatása A közoktatásban tanulók természettudományos, matematikai és műszaki kompetenciáinak elmélyítését segítő tehetséggondozó programok támogatása (A pályázat kódja: NTP-KTMK-11) Pályázati Útmutató 2012. január

Részletesebben

Gyermekek és fiatalok közösségeinek, valamint ifjúsági civil szervezetek téli táborozási programjának támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-12-D

Gyermekek és fiatalok közösségeinek, valamint ifjúsági civil szervezetek téli táborozási programjának támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-12-D Gyermekek és fiatalok közösségeinek, valamint ifjúsági civil szervezetek téli táborozási programjának támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-12-D Pályázati útmutató 1/24 TARTALOMJEGYZÉK 1.A pályázati program

Részletesebben

Segédlet a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2012. évi támogatására c. pályázat költségvetésének összeállításához

Segédlet a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2012. évi támogatására c. pályázat költségvetésének összeállításához Segédlet a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2012. évi támogatására c. pályázat költségvetésének összeállításához A kategória: Közérdekű kereset indítása és érdekfeltárás, érdekérvényesítés

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

III. A pályázat benyújtására jogosultak neve és címe Pályázatot nyújthatnak be a Njtv. 117. -a szerint az országos nemzetiségi önkormányzatok.

III. A pályázat benyújtására jogosultak neve és címe Pályázatot nyújthatnak be a Njtv. 117. -a szerint az országos nemzetiségi önkormányzatok. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium meghívásos pályázati felhívása országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények 2012. évi támogatására (Kategória kódja: NEMZ-ORSZ-12) A Közigazgatási

Részletesebben

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatása

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatása Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B Pályázati útmutató 1/23 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Útravaló Ösztöndíjprogram ÚT A DIPLOMÁHOZ. ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Pályázati kategória kódja: UTR-UD-14

Útravaló Ösztöndíjprogram ÚT A DIPLOMÁHOZ. ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Pályázati kategória kódja: UTR-UD-14 ÚT A DIPLOMÁHOZ ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Pályázati kategória kódja: UTR-UD-14 A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. UTR-UD-14 ÚT A DIPLOMÁHOZ 1. Pályázat benyújtására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása (utófinanszírozott)

Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása (utófinanszírozott) Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása (utófinanszírozott) A pályázat kódja: IFJ-GY-11-B Pályázati Útmutató 2011. augusztus 10.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatása

Határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatása Határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-A Pályázati útmutató 1/23 TARTALOMJEGYZÉK 1.A pályázati

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-FÉT-11) Pályázati Útmutató március 24.

(A pályázat kódja: NTP-FÉT-11) Pályázati Útmutató március 24. A fogyatékkal élő tanulók, fiatalok integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének javítására szolgáló programok támogatása (A pályázat kódja: NTP-FÉT-11) Pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-NTV-16-A/B

A pályázati kategória kódja: NTP-NTV-16-A/B PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi vagy művészeti versenyeken, nemzetközi tudományos diákolimpiákon való részvételének támogatása c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja:

Részletesebben

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program, közösségépítő játékok) támogatása

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program, közösségépítő játékok) támogatása Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program, közösségépítő játékok) támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-12-B-1 IFJ-GY-12-B-2 IFJ-GY-12-B-3

Részletesebben

Segédlet a Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek 2011. évi támogatására c. pályázat költségvetésének összeállításához

Segédlet a Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek 2011. évi támogatására c. pályázat költségvetésének összeállításához Segédlet a Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek 2011. évi támogatására c. pályázat költségvetésének összeállításához A kategória: Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek működésének támogatása (érdekfeltárás,

Részletesebben

Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, (ifjúsági szakemberek) kompetenciafejlesztő képzéseinek támogatása (előfinanszírozott)

Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, (ifjúsági szakemberek) kompetenciafejlesztő képzéseinek támogatása (előfinanszírozott) Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, (ifjúsági szakemberek) kompetenciafejlesztő képzéseinek támogatása (előfinanszírozott) A pályázat kódja: IFJ-GY-11-C Pályázati Útmutató 2011.

Részletesebben

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására EUREKA_HU_08 Pályázati felhívás Budapest, 2010. február (Módosítva: 2010. augusztus) 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-UGT-11) Pályázati Útmutató március 24.

(A pályázat kódja: NTP-UGT-11) Pályázati Útmutató március 24. Az otthont nyújtó ellátásban, utógondozói ellátásban részesülő gyermekek, tanulók, fiatalok integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének javítását szolgáló

Részletesebben

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-12-C Pályázati útmutató 1/23

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Pénzügyi és szakmai elszámolás

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Pénzügyi és szakmai elszámolás Pénzügyi és szakmai elszámolás 1 Szakmai beszámoló Célja: a pályázatban vállalt feladatok végrehajtásának szöveges bemutatása Része: a) elektronikus szakmai adatlap (EPER), b) kötelezően előírt, vagy a

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK ELŐADÓ: 2008. ÉVI PÁLYÁZATOK PÉNZP NZÜGYI ELSZÁMOL MOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008. ÉVI NCA PÁLYÁZATOK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 1. JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSNEK MEGFELELŐEN A TELJES TÁMOGATÁSI

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-SZTG-15

A pályázati kategória kódja: NTP-SZTG-15 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szakképzésben részt vevő tehetséges fiatalok tehetséggondozásának és az ezt segítő alkotópedagógiai műhelyek működésének támogatása c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal

Részletesebben

Kétoldalú ifjúsági kulturális programok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-13-D. Pályázati útmutató

Kétoldalú ifjúsági kulturális programok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-13-D. Pályázati útmutató Kétoldalú ifjúsági kulturális programok támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-13-D Pályázati útmutató 1/23 TARTALOMJEGYZÉK 1.A pályázati program célkitűzései... 3 2.Támogatott tevékenységek és kiadástípusok...

Részletesebben

NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET. Útmutató a 2015. évi pályázati támogatások beszámolójának elkészítéséhez

NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET. Útmutató a 2015. évi pályázati támogatások beszámolójának elkészítéséhez NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET Útmutató a 2015. évi pályázati támogatások beszámolójának elkészítéséhez Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. A beszámoló elkészítésével kapcsolatos tudnivalók...

Részletesebben

Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, (ifjúsági szakemberek) kompetenciafejlesztő képzéseinek támogatása (előfinanszírozott)

Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, (ifjúsági szakemberek) kompetenciafejlesztő képzéseinek támogatása (előfinanszírozott) Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, (ifjúsági szakemberek) kompetenciafejlesztő képzéseinek támogatása (előfinanszírozott) A pályázat kódja: IFJ-GY-11-C Pályázati Útmutató 2011.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Drogprevenciós-egészségfejlesztési szakértői névjegyzék kialakítására ( ) Pályázat kódja: SZAKE-KAB-15

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Drogprevenciós-egészségfejlesztési szakértői névjegyzék kialakítására ( ) Pályázat kódja: SZAKE-KAB-15 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Drogprevenciós-egészségfejlesztési szakértői névjegyzék kialakítására (2015-2016) Pályázat kódja: SZAKE-KAB-15 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

A kisiskolák, valamint a 6 és 8 évfolyamos középiskolák tehetségsegítő programjai kidolgozásának támogatása. (A pályázat kódja: NTP-KKT-11-A/B)

A kisiskolák, valamint a 6 és 8 évfolyamos középiskolák tehetségsegítő programjai kidolgozásának támogatása. (A pályázat kódja: NTP-KKT-11-A/B) A kisiskolák, valamint a 6 és 8 évfolyamos középiskolák tehetségsegítő programjai kidolgozásának támogatása (A pályázat kódja: NTP-KKT-11-A/B) Pályázati Útmutató 2012. március 24. TARTALOMJEGYZÉK 1. A

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

A pályázati kiírás kódja: NTP-TV-14-A/B

A pályázati kiírás kódja: NTP-TV-14-A/B PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A hagyományokkal rendelkező és az új általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai tanulók számára meghirdetett, országos, felmenő rendszerű tehetséggondozó tanulmányi

Részletesebben

Határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatása

Határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatása Határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-12-A Pályázati útmutató 1/23 TARTALOMJEGYZÉK 1.A pályázati

Részletesebben

A Komponens (Alapítási költségek)

A Komponens (Alapítási költségek) A Komponens (Alapítási költségek) I. SZEMÉLYI KIADÁSOK Bérköltség: Ezen az alsoron lehet elszámolni a munkaviszony alapján foglalkoztatottak: bérköltségét, a START kártyások és egyéb megváltozott munkaképességőek

Részletesebben

A tehetséges fiatalok felkészítését végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása. (A pályázat kódja: NTP-AMI-11)

A tehetséges fiatalok felkészítését végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása. (A pályázat kódja: NTP-AMI-11) A tehetséges fiatalok felkészítését végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása (A pályázat kódja: NTP-AMI-11) Pályázati Útmutató 2012. március 24. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14 Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2013

Aktuális pályázatok. Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2013 Aktuális pályázatok Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2013 NEA-13-M Pályázat célja: A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E. Pályázati Útmutató

Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E. Pályázati Útmutató Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E Pályázati Útmutató 1/23 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...3 2. Támogatott tevékenységek

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához ÚTMUTATÓ a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2010. február 23. Utolsó módosítás dátuma: 2010. április 12. Készítette: ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szakértői névjegyzék kialakítására ( ) Pályázat kódja: SZAKE-12

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szakértői névjegyzék kialakítására ( ) Pályázat kódja: SZAKE-12 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szakértői névjegyzék kialakítására (2013-2014) Pályázat kódja: SZAKE-12 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. I. A pályázat célja

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. I. A pályázat célja PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium pályázati felhívása az anyaországok közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések megvalósításának 2012. évi támogatására

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FKT-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FKT-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP Pilisszentkereszt község Önkormányzatának Civil szervezetek évi önkormányzati támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ADATLAP Pilisszentkereszt község Önkormányzatának Civil szervezetek évi önkormányzati támogatása című pályázati felhívásához 1. sz. nyomtatvány PÁLYÁZATI ADATLAP Pilisszentkereszt község Önkormányzatának Civil szervezetek 2015. évi önkormányzati támogatása című pályázati felhívásához A PÁLYÁZÓ SZERVEZET a) megnevezése:... b)

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

Kábítószer-prevenciós programok támogatására. Pályázat kódja: KAB-ME-13. Pályázati Útmutató

Kábítószer-prevenciós programok támogatására. Pályázat kódja: KAB-ME-13. Pályázati Útmutató Kábítószer-prevenciós programok támogatására Pályázat kódja: KAB-ME-13 Pályázati Útmutató 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3

Részletesebben

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-13-C Pályázati Útmutató 1/24

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Sportágakat népszerűsítő rendezvények támogatása c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Sportágakat népszerűsítő rendezvények támogatása c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvények szervezésének, és tanulmányok, tanulmánykötetek megjelenésének támogatása A pályázati kategória kódja:

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása. Pályázat kódja: KAB-FF-13. Pályázati Útmutató

Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása. Pályázat kódja: KAB-FF-13. Pályázati Útmutató Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása Pályázat kódja: KAB-FF-13 Pályázati Útmutató 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok...

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A nemzetiségi civil szervezetek 2013. évi költségvetési támogatására (Kategória kódja: NEMZ-CISZ-13)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A nemzetiségi civil szervezetek 2013. évi költségvetési támogatására (Kategória kódja: NEMZ-CISZ-13) PÁLYÁZATI KIÍRÁS A nemzetiségi civil szervezetek 2013. évi költségvetési támogatására (Kategória kódja: NEMZ-CISZ-13) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben