Orosháza az innováció háza

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Orosháza az innováció háza"

Átírás

1 Orosháza az innováció háza TÁMOP / Kedvezményezett: Orosháza Város Önkormányzata Fehér-tó projekt 2009/2010 Környezetvédelmi programsorozat Készítette: Menyhárt Krisztina és Verasztóné Farkas Judit - 1 -

2 Bevezető (a projekt céljának meghatározása, alapvető jellemzői) Pedagógiai programunk kiemelt eleme a környezetvédelem. Az elmúlt tíz évben iskolánk részt vett, illetve szervezte is a Fehér tó napját, ami eddig Pusztaközponton egynapos, szombati elfoglaltságot jelentett. Iskolánk továbbra is fontosnak érzi a környezettudatos magatartás átadását, ezért úgy gondoltuk, hogy az egy nap programját iskolánk intézményi szinten továbbgondolja, és egy három hétig tartó, lehetőség szerint minél több, vagy minden tanulót megmozgató projektet épít rá. A tervezéskor szem előtt tartottuk, hogy minél sokoldalúbb képességfejlesztést valósítsunk meg, úgy, hogy a közösségépítés továbbra is hangsúlyos maradjon. Így a következő módon terveztük a projekt megvalósítását: közel egy hét állt a pedagógusok rendelkezésére, a tervezésre, az eszközök beszerzésére, ill. szükségszerűen előzetes munkákra. Ezt követte az a hét, amikor tanórákon és délutáni foglalkozásokon megvalósítottuk az iskola helyszínére tervezetteket. Ezzel párhuzamosan megterveztük a Fehér- tó napjára a gyerekek csoportfeladatait. Szombaton a Körös- Maros Nemzeti Park szervezésében megrendezett programokon vettünk részt az összes tanulóval, úgy hogy számukra az iskola csoportversenyt szervezett. Emellett a többi iskolával együtt részt vettünk az iskolák közötti versenyben is. Az ezt követő héten a program zárása, értékelése, jutalmazása volt a feladatunk, majd az elvégzett munkáról elkészült minden tanár beszámolója, amiből a jelenlegi dokumentum született. Látható, hogy mind a gyerekek, mind a projektet megvalósító felnőttek aktívan kivették a részüket a projektből, továbbá az is, hogy a hosszabb időn átívelő programoknak látható a közösségformáló ereje. Bízunk abban, hogy pedagógiai programunk minél több elemét úgy tudjuk megvalósítani, hogy a tanulóink közben játszva fejlődjenek, környezetüket védő felnőtté váljanak

3 A projekt résztvevői: A tagintézmény minden diákja, a tagintézmény tanárai. A Fehér- tó napján érdeklődő szülők is. A projekt időtartama: 3 hetet meghaladó Az első hét a tervezés, előkészítés hete volt. A második héten valósultak meg az iskolai tevékenységek és szombaton, a Fehér-tó napján a vetélkedők. A harmadik héten megbeszéltük, értékeltük, jutalmaztuk a megvalósult projektet, ill. igyekeztünk összeszedni a dokumentációhoz szükséges leírásokat, fényképeket. A projekt helyszíne: Az iskola területe, a Fehér- tó napján Pusztaközpont és a tájvédelmi körzet kilátóinak környéke. Munkaformák, differenciálás: mivel a feladatok többsége csoportmunkát feltételez, így a gyerekek önszervező módon, érdeklődésük és képességeik alapján vettek részt a tevékenységekben. Az összetett tevékenységsorozaton alapuló feladatoknál (társasjáték készítése) igyekeztek a pedagógusok mindenkit megmozgatni, azáltal, hogy megtalálták a személyre szabott feladatokat

4 Ssz. Tevékenység Felelős Határidő Eszközök Projektmegbeszélés, előzetes projektterv megbeszélése Menyhárt Krisztina Szept. 4. Sikerkritérium: minden helyi osztály: a két osztály számára Csákiné Imre Erzsébet technika és rajzfoglalkozásokat tervezett Csákiné Imre Erzsébet Szept. 11-ig pedagógus vállaljon valamit a projekt megvalósításából. TÁMOP pályázatba bevont pedagógusok IKT használatukról és az IPR tevékenységükről nyilvántartást. vezessenek Eszközigénye: rajzlap, színes ceruza, ragasztó, színes papír osztály számára Kristóf Edit olvasás és környezetismeret órát tervezett osztály számára nyelvtan, rajz és technika órákat tervezett. A tervezés két órát igényelt. Kristóf Edit Szept. 11-ig Eszközigénye: olvasókönyv, Verasztóné Farkas Judit Szept. 11-ig virágdominó, memóriajáték, papír és fényképe Eszközigénye: térkép, könyv, madarak képei, fénymásolatok, füzet, ceruza, térképvázlat, rajzlapok, színes ceruza, olló, ragasztó, csomagoló papír. 1.5 Napközi foglalkozásra. A tervezés két órát igényelt. Hajdúné Nagy Ilona Szept 11-ig eszközigénye: könyvek keresése, fénymásolatok készítése. 1.6 Az igazgató Zöldkör foglalkozást tervezett. Eszközigénye: falitáblák, kártyák fajokról, képek, hanganyagok. A Zöldkörön osztályos tanulók vesznek részt, délutáni foglalkozásként. A tervezés egy órát vett igénybe. 1.7 A rajztanárnő rajzórákat tervezett osztályig. A tervezés 2 órát vett igénybe. 1.8 A matematika-tanárnő osztályfőnöki órát és nem szakrendszerű órákat tervezett, osztályra. A tervezés két órát vett igénybe. Verasztó József Szept 11-ig Eszközigénye: falitáblák, kártyák fajokról, képek, hanganyagok Csöntör Józsefné Szept 11-ig Eszközigénye: színes madárképek, olló, vonalzó, ragasztó, színes képek az ország nemzeti parkjaiban élő állatokról, növényekről, a Nemzeti Parkról, újságok képei, karton, rajzlap, társasjátékhoz bábu, dobókocka Gömbkötő Lajosné Szept 11. Eszközigény: papír, nyomtató, színes festékpatron, rajzlap, olló, ragasztó 1.9 A magyartanárnő nem szakrendszerű órákra, magyar órára és osztályfőnöki órára tervezett. A tervezés 1 órát vett igénybe. Menyhárt Krisztina Szept 11. Eszközigény: karton, könyv, füzet, színes ceruzák, filcek, karton, fénymásoló, papír, színes képek újságokból 1.10 Az iskolai foglalkozásokkal párhuzamosan megkezdődött az előkészület a Fehér- tó napi csoportversenyre. Úgy terveztük, hogy a csoportok vegyes összetételűek lesznek, az összes gyereket, aki nem tagja az iskolát képviselő csapatnak szétosztottuk 4 csapatra. A csapatok alakításakor figyelembe vettük a rokonszenvet a gyerekek között, és próbáltuk a képességek tekintetében is hasonló csapatokat létrehozni. A négy csapat élére egy-egy idősebb tanuló állt, és egy segítő tanár kísérte figyelemmel a munkájukat. Az igazgató felkérte iskolánk négy tanárát, Verasztó József Szept

5 hogy tervezzenek és bonyolítsanak le egy négy állomásból álló vetélkedőt. A tanulóknak előzetes feladata volt a menetlevelük elkészítése Matematika-tanár: A csoport korosztályonként kap egy-egy feladatot. A feladatok logikai, és nyelvi feladatok voltak a tanulók előzetesen gyűjtsenek minél több ismeretet az itt élő madarakról, és nézzenek utána a titkosírási módoknak. Gombkötő Lajosné Szept.11. Internet, könyvek Tevékenység Felelős Határidő Eszközök 1.12 Verasztóné Farkas Judit tanítónő: puzzle kirakását tervezte, ehhez régi Verasztóné Farkas Szept. 11. Ősi magyar állatfajták és magyar magyar állatokat gyűjtött. A tanulók előzetesen nézzenek utána Ősi Judit kutyafajták falitáblák magyar állatfajták és magyar kutyafajták (iskolában kihelyezve) A testnevelés tanár:az önként jelentkező tanulók kocogva is eljuthattak a Fehér-tó napjára.ez hozzávetőlegesen négy kilométer futást jelentett. Ehhez kapcsolódóan a faliújságra kifüggesztette a közlekedési módokat: kerékpár, futás, lovas kocsi és megszervezte a gyerekek közlekedését a célig. A helyszínen ügyességi feladatot tervezett. A tervezés két órát igényelt. Pásztor István Szept. 11-ig Eszközigénye: Tíz db karó, kalapács, kötél, távcső, képek 1.14 A magyartanárnő: magyar nyelvi feladatot tervezett, könnyebb és nehezebb formában a vegyes csoport miatt. Eszközigény: könyv, számítógép, nyomtató, olló, Menyhárt Krisztina Szept. 11-ig Eszközigény: könyv, számítógép, nyomtató, olló, 1.15 Az igazgató megtervezte a többi tanár ügyeleti rendszerét a Verasztó József Szept.11. rendezvényen, illetve az egyes állomások helyszínét biztosította osztály: Környezetismert, magyar és technika órákon: Cél: helyesírási készség fejlesztése, térképolvasás, madarak felismerése, Verasztóné Farkas Judit Szept. 16. Szept.17. Szept.18. Tanulói füzet, térkép, demonstrációs táblák környezetvédelem. Feladat: diktálás utáni tollbamondás, (kiemelten: tulajdonnevek írása, magánhangzók időtartamának jelölése, j hang jelölése), a Fehér- tó környékének térképét tanulmányozták felkészülve az egyes állomásokra tájékozódni, különféle környéken fészkelő madarak felismerése. IPR: az osztályban tanuló egyetlen halmozottan hátrányos helyzetű gyermek is tevékenyen kivette a részét az órákra tervezett feladatok megoldásában. Értékelés: a legaktívabbak ötöst kaptak osztály: Ének óra: dalcsokor a madarakról Környezetismeret: Madaraink a Fehér-tavon Hajdúné Hegedűs Mária, Csákiné Imre Erzsébet Szept. 18. Eszközigény: könyvek, demonstrációs táblák - 5 -

6 osztály: Technika: Fehér-tó Napja csoportkép mozaik készítése Rajz: Cél: Kardoskút címerének megismerése, kézügyesség fejlesztése. Feladat: fekete- fehér rajz színezése (daru), kivágás ollóval, tanító által előkészített háttérre felragasztása. Kardoskút címerének bemutatása, hogyan kapcsolódik a Fehér- tóhoz. Csoportmunkában nagyméretű címer mozaik készítése vegyes technikával. Egyénileg kisebb méretű címer színezése, kivágása. Csákiné Imre Erzsébet Szept. 15. Eszközigény: papír, olló, színes ceruzák osztály: Cél: madárfajok ismerete, bogarak, virágok ismerete. Kapcsolódik a környezetismeret tananyaghoz. Feladat: olvasás órán témájában kapcsolódó szöveg olvasása. Memóriajáték, dominójáték Kristóf Edit Szept. 16. Eszközigény: memóriajáték, dominójáték 2.2 Napközis foglalkozás: Cél: a Fehér-tó jellegzetes madarának, a darunak és a tőkés récének a megismerése. Feladat: a gyermekek megismertetése a daru és a tőkés réce külső jellemzőivel, életmódjával. Értékelés: az aktív csoporttagok dicsérete az értékelő táblázatban. Hajdúné Nagy Ilona Szept. 15. Felhasznált forrás: Nagy európai madárkalauz 134.o. és 59.o. /Officina Nova/ Csörgő Anikó-Füzesi Zsuzsa: Zöld könyv 79.o. és 85.o. Schmidt Egon: Állati érdekességek 15. o., 16.o., 19.o., 48.o. Videofilm a Fehér-tóról Eszközigény: Színes ceruzák, rajzlapok, ragasztó, madár sziluettek fénymásolatai, olló Tevékenység Felelős Határidő Eszközök 2.3 Igazgató:Zöldkör foglalkozáson Verasztó József Szept 15. Felkészülési segédanyag: Természet- Cél: környezetük természeti értékének jelentőségük szerinti és környezetvédelem, Nemzeti megismerése. Kiadó Feladat: csoportalakítás a Fehér- tó napjára. A csoportalakítás elvei: minden korosztály tagja minden csapatnak, fiúk, és a lányok aránya minden csapatban közel egyező legyen, a csapat vezetője a nyolcadikosok közül önkéntes alapon, baráti kapcsolatokat vegyük figyelembe. Térkép segítségével tájékozódás: jelmagyarázat értelmezése, a térképen jelölt állomások azonosítása. Memóriajáték, Ki vagyok én? Egy tanuló hátára egy képet rögzítünk. A tanuló a társainak feltett kérdésekre kapott válaszok alapján találja ki, hogy mi látható a hátára rögzített képen. Activity: állatfajok mozgását, viselkedését kell elmutogatni. Értékelés: A projektzáró héten, tárgyjutalom az eredményes és kevésbé eredményes csapatoknak o. Puzzle készítése a szürke gém képének felhasználásával. Csoportalakítás előtt beszélgetés, ráhangolás: Milyen értékei vannak a közelünkben lévő Nemzeti Parknak? Milyen állatok élnek itt? Miért fontos pihenőhely ez a madarak számára? Feladatok megbeszélése: kép felragasztása, rajzlapra, a színes kép Csöntör Józsefné Szept. 14. Szept. 15. Szept. 18. Szept. 17. Eszközigény: rajzlap, ragasztó, színes képek, olló, vonalzó, színes ceruzák, bábuk, dobókocka - 6 -

7 felvágása, a puzzle ráillesztése az alaplapra. A következő órán a csoportok az előzőnapi megbeszélés szerint dolgoztak. IPR: a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók ebben az osztályban sajátos nevelési igényűek, ezért az ő feladatuk a kép felragasztása által, finommotorikai mozgás fejlesztése. A többiek a kép felvágását végezték. Egyenes vonalak mentén vonalzóval felbontó vonalak berajzolása, mérés, majd ollóval pontos vágás. A színes kép darabok illesztését az alaplapra az egész osztály végezte. 6. o. Nemzeti Parkjaink kvartett kártya készítése. Ráhangolás: Hány nemzeti parkot ismertek hazánkban? Melyik volt az első nemzeti parkunk? Mikor alakult a Körös- Maros Nemzeti Park? Mit jelent a mozaik park kifejezés? gyűjtőmunka otthonra: Nemzeti Parkok emblémái, újságkivágások: egy egy park jellegzetes állat- és növényvilágát bemutató képek gyűjtése. Következő órán: az előző napi gyűjtőmunka alapján csoportok alakítása: kártyalapok kimérése, képek méretre vágása, ragasztás, önálló munka a csoportokban, melynek célja a pontos mérés, vágás., ragasztás. 7.o. Fehér-tó társasjáték készítése Gyűjtőmunka: képek kiadványokból, kvízkérdések gyűjtése. Órán: társasjáték táblájának kimérése, lépőmezők kimérése. Értékelés: szóbeli dicséret, játéklehetőség az elkészített társasjátékkal. 8. o. A 7. o. által gyűjtött képanyag alapján, kérdések kiválogatása. Csoportalakítás. Tábla beborítása, kollázs készítése a tábla közepére a Fehér- tóról készült képekből., kvízkártyák kimérése, kivágása rajzlapból. Kérdések felragasztása a kártyákra. Lépésmezők elhelyezése a táblán, jelölések. Játékszabály megfogalmazása, megoldókulcs elkészítése. 2.5 Matematika-tanárnő: 7. o. (Osztályfőnöki órákon) Cél: Érdeklődés felkeltése és a Fehér- tó madárvilágának megismerése, ezen keresztül a közvetlen környezet, a szülőföldhöz kötődés erősítése. A szociális kompetenciák (mint együttműködés, kooperáció) erősítése. A környezetvédelmi gondolkodás erősítése. Feladat: gyűjtőmunka a Körös- Maros Nemzeti Parkról.(Ezen belül a Fehér-tón megtalálható madarakról és azok tulajdonságairól, képek, ismertetők gyűjtése.) Eszközigény: internet: ismertető kiadványok a nemzeti parkokról. A gyűjtőmunka eredményeként meglévő képek és ismertetők alapján a memóriakártyák elkészítése. /nyomtatás, kivágás, rajzlapra ragasztás./ Eszközigény: papír, színes festékpatron, nyomtató, számítógép, olló, ragasztó. Értékelés: szóbeli dicséret, játéklehetőség az elkészített játékkal o.(nem szakrendszerű órákon) Cél: A Fehér- tó madárvilágának megismerése. A megfigyelőképesség, Gombkötő Lajosné Szept. 10. Szept. 14. Szept. 17. Szept. 18. Eszközigény: internet: ismertető kiadványok a nemzeti parkokról

8 az emlékezet, a memória erősítése, fejlesztése. Feladat: Játék a memóriakártyákkal, melyeket a 7. osztály készített. Játék a társasjátékkal, melyet a 6. osztály készített. Természetvédelemmel kapcsolatos képrejtvények, betűrejtvények megfejtése. Értékelés: az osztály minden tanulójának aktivitását szóban. Jutalom: a játéklehetőség 2.6 Magyar tanárnő: Osztályfőnöki és nem szakrendszerű órákon Cél: az ötödikes és hatodikos gyerekek ráhangolása a szombati Fehér- tó napjára, a környező madárvilág megismerése. Közös játék által közösségformálás, szociális készségek fejlesztése. A társasjátékok segítségével logikai készség fejlesztése, megfigyelő képesség fejlesztése, memória fejlesztése. Feladat: 6 o.: nem szakrendszerű órákon: a Fehér- tó madárvilágához kapcsolódó madárképek gyűjtése, fénymásolása, kivágása. Ezután kartonlapokra ragasztása. A Madárles társasjáték játékmezőjének kimérése, megrajzolása. 5. o. A hatodikosok által kimért és megrajzolt játékkockák mellé színes dekoráció készítése a karton szabad részeire. A kis kártyákon szereplő madarak felismerése. 5. o. magyar órán: tollbamondás a Fehér- tó témában. A tollbamondás közös javítása, értékelése. 2.7 A Fehér-tó napján a tanárok kísérték Kardoskútról a helyszínre, Pusztaközpontra a diákokat futva, kerékpárral és lovas kocsin. Majd a 4 állomáson 4 pedagógus várta a csapatokat, a többi pedagógus egy-egy csapatot kísért. 2.8 A csoport korosztályonként kap egy-egy feladatot. Cél: logikai képességfejlesztés Feladat: o.: Keresd meg az ikreket! A képen 8 tőkésréce képét látod. Közülük két iker. Melyik ez a kettő? (a mellékletben látható a feladat. ) o.: Péter híres madarász. Megkérdezték hányféle, és milyen madara van. Így válaszolt: kettő híján mind cinke, kettőt leszámítva valamennyi galamb, kettőt kivéve mind fürj. Hány és milyen madarai vannak Péternek? (Megoldás:1 cinke, 1 galamb, 1 fürj) o.: A négyzetben 4 védett, a fehér-tón is fészkelő madár nevét rejtettük el. Melyek ezek?(daru, sas, bíbic, gólya) o.: Az 5 betűrejtvény mindegyike egy madárfajta különböző fajai nevének előtagját rejti. Mi a közös utótag? Nevezd meg a madarakat!(megfejtés: réce (böjti réce, tőkés réce, cigány réce, fütyülő réce, barát réce.) Értékelés: 4x5 pont Előzetes feladatok voltak: Tájékozódni minél több ismeretet gyűjteni az itt élő madarakról, a titkosírásról tanultak felelevenítése a Mozaikos informatika tankönyvből. Menyhárt Krisztina Szept ig Madárképek, fénymásoló, olló, ragasztó, vonalzó,karton Verasztó József Szept. 19-én Az egyes állomások eszközigénye. Gombkötő Lajosné Szept. 19-én - 8 -

9 2.9 Cél: ősi magyar állatfajták ismerete Feladat: Verasztóné Farkas Judit Szept. 19-én Puzzle Puzzle kirakása, amely ősi magyar állatfajtákat ábrázol, és néhány mondatban az állat bemutatása. Értékelés: 20 pont 2.10 Cél: mozgásfejlesztés, távcső használat, madarak felismerése Feladat: meghatározott szakaszt kúszva kellett megtenni 10 főnek.(maximálisan elérhető 10 pont.) Aki kiért, talált egy távcsövet és 20 m távolságra 5 madárképe volt kirakva. Ezeket kellett felismerni, madaranként 2 pontért.(a felismerendő madarak. gólya, kárókatona, tőkés réce, fülesbagoly, kócsag) A távcső élesség állítás és szemközéphez igazítás után vált élessé a felismerendő kép. Értékelés: 10+ 5x2 pont 2.11 Cél: Anyanyelvi fejlesztés. Választékosság szólások, közmondások által Feladat: darabokra szedett szólások, közmondások összeillesztése a kisebbeknek. A nagyobbaknak: Szólások, közmondások magyarázata időre. 2 perc alatt minél több szólás, közmondás jelentésének meghatározása, vagy körülírása. Értékelés:5 pont+ minden jó,magyarázatért 1 pont Pásztor István Szept.19-én Eszközigénye: Tíz db karó, kalapács, kötél, távcső, képek Menyhárt Krisztina Szept.19-én Szólások, közmondások A projekt utolsó hete az értékelésé volt. Az iskolát képviselő csapat 6 csapat közül a harmadik helyet szerezte meg szoros versenyben. Az ő jutalmazásukról a Körös- Maros Nemzeti Park gondoskodott. Az iskola többi tanulójából alakult vegyes csapatok az iskola udvarán felsorakozva, mindenki előtt nyilvánosan lettek jutalmazva. Elmondható, hogy a csapatok között csak néhány pont különbség volt, így rendkívül szoros volt a verseny. Megfigyelhető volt a tanulók együttműködése, és az, hogy a nagyobb diákok jó testvér módjára figyeltek az elsős és másodikos tanulókra. A csapatok részére a díjakat a K.A.F. A (alapítvány) ajánlotta fel. Amely évfolyamokon van osztályfőnöki óra ott az osztályfőnökök kötetlen beszélgetésben értékelték saját osztályukkal a megvalósított tevékenységeket. A projekt eredményeként létrejött több dekoráció, menetlevelek, három különböző társasjáték, ezekkel a későbbiek során tanulószoba és napközi szabad idejében játszhatnak a gyerekek. A projekt dokumentációja, a fényképek válogatása és a projektdokumentáció elkészítése a harmadik hét után történt, a projektgazda vezetésével. Menyhárt Krisztina Szept.30-ig jutalmak 3.2 Osztályonkénti értékelés osztály Napközi 5-6. osztály Csákiné Imre Erzsébet Hajdúné Nagy Ilona Menyhárt Krisztina Szept. 23. szept. 24. Szept

10 Tervezés: A tervezésre fordítható időkeret 4 nap volt minden pedagógus számára, ekkor kellett a megvalósítás minden feltételét megteremteniük. I. Az iskolai órákhoz kapcsolódóan: osztály: a két osztály számára Csákiné Imre Erzsébet technika és rajzfoglalkozásokat tervezett Ennek eszközigénye: rajzlap, színes ceruza, ragasztó, színes papír. A tervezés két órát igényelt. 3. osztály számára Kristóf Edit olvasás és környezetismeret órát tervezett. Eszközigénye: olvasókönyv, virágdominó, memóriajáték, papír és fényképek. A tervezés egy órát igényelt. 4. osztály számára Verasztóné Farkas Judit nyelvtan, rajz és technika órákat tervezett. Eszközigénye: térkép, könyv, madarak képei, fénymásolatok, füzet, ceruza, térképvázlat, rajzlapok, színes ceruza, olló, ragasztó, csomagoló papír. A tervezés két órát igényelt. Napközi foglalkozásra Hajdúné Nagy Ilona tervezett. Eszközigénye: könyvek keresése, fénymásolatok készítése. A tervezés két órát igényelt. Felső tagozaton a szaktanárok évfolyamonként terveztek. Mivel egy-egy osztályt többen tanítanak, így szaktanáronként mutatom be a tervezést is. Az igazgató, Verasztó József Zöldkör foglalkozást tervezett. Eszközigénye: falitáblák, kártyák fajokról, képek, hanganyagok. A Zöldkörön osztályos tanulók vesznek részt, délutáni foglalkozásként. A tervezés egy órát vett igénybe. A rajztanárnő, Csöntör Józsefné rajzórákat tervezett osztályig. Eszközigénye: színes madárképek, olló, vonalzó, ragasztó, színes képek az ország nemzeti parkjaiban élő állatokról, növényekről,a Nemzeti Parkról, újságok képei, karton, rajzlap, társasjátékhoz bábu, dobókocka. A tervezés 2 órát vett igénybe

11 A matematika-tanárnő, Gombkötő Lajosné osztályfőnöki órát és nem szakrendszerű órákat tervezett, 5., 6., 7., osztályra. Eszközigény: papír, nyomtató, színes festékpatron, rajzlap, olló, ragasztó. A tervezés két órát vett igénybe. A testneveléstanár, Pásztor István testnevelés órákra tervezett osztályig. Külön eszközöket ez nem igényelt. A magyartanárnő, Menyhárt Krisztina nem szakrendszerű órákra, magyar órára és osztályfőnöki órára tervezett. Eszközigény: karton, könyv, füzet, színes ceruzák, filcek, karton, fénymásoló, papír, színes képek újságokból. A tervezés 1 órát vett igénybe

12 I: A Fehértó napi csoportversenyhez kapcsolódóan: Az iskolai foglalkozásokkal párhuzamosan megkezdődött az előkészület a Fehér- tó napi csoportversenyre. Úgy terveztük, hogy a csoportok vegyes összetételűek lesznek, az összes gyereket, aki nem tagja az iskolát képviselő csapatnak szétosztottuk 4 csapatra. A csapatok alakításakor figyelembe vettük a rokonszenvet a gyerekek között, és próbáltuk a képességek tekintetében is hasonló csapatokat létrehozni. A négy csapat élére egy-egy idősebb tanuló állt, és egy segítő tanár kísérte figyelemmel a munkájukat. Az igazgató felkérte iskolánk négy tanárát, hogy tervezzenek és bonyolítsanak le egy négy állomásból álló vetélkedőt. A tanulóknak előzetes feladata volt a menetlevelük elkészítése. A tanárok a következőket tervezték: Matematika-tanár (Gombkötő Lajosné) a csoport korosztályonként kap egy-egy feladatot. A feladatok logikai, és nyelvi feladatok voltak a tanulók előzetesen gyűjtsenek minél több ismeretet az itt élő madarakról, és nézzenek utána a titkosírási módoknak. III. tanítőnő (Verasztóné Farkas Judit) puzzle kirakását tervezte, ehhez régi magyar állatokat gyűjtött. A tanulók előzetesen nézzenek utána Ősi magyar állatfajták és magyar kutyafajták (iskolában kihelyezve). A testnevelés tanár (Pásztor István) az önként jelentkező tanulók kocogva is eljuthattak a Fehér-tó napjára. Ez hozzávetőlegesen négy kilométer futást jelentett. Ehhez kapcsolódóan a faliújságra kifüggesztette a közlekedési módokat: kerékpár, futás, lovas kocsi és megszervezte a gyerekek közlekedését a célig. A helyszínen ügyességi feladatot tervezett. Eszközigénye: Tíz db karó, kalapács, kötél, távcső, képek. A tervezés két órát igényelt. A magyartanárnő (Menyhárt Krisztina) magyar nyelvi feladatot tervezett, könnyebb és nehezebb formában a vegyes csoport miatt. Eszközigény: könyv, számítógép, nyomtató, olló. A tervezés két órát igényelt. Az igazgató (Verasztó József) megtervezte a többi tanár ügyeleti rendszerét a rendezvényen, illetve az egyes állomások helyszínét biztosította

13 Megvalósítás: I. Az iskolai órákhoz kapcsolódóan: osztály: Cél: Kardoskút címerének megismerése, kézügyesség fejlesztése. Feladat: fekete- fehér rajz színezése (daru), kivágás ollóval, tanító által előkészített háttérre felragasztása. Kardoskút címerének bemutatása, hogyan kapcsolódik a Fehér-tóhoz. Csoportmunkában nagyméretű címer mozaik készítése vegyes technikával. Egyénileg kisebb méretű címer színezése, kivágása. Értékelés: *, vagy

14 3. osztály: Cél: madárfajok ismerete, bogarak, virágok ismerete. Kapcsolódik a környezetismeret tananyaghoz. Feladat: olvasás órán témájában kapcsolódó szöveg olvasása. Memóriajáték, dominójáték Értékelés: apró jutalmakkal 4. osztály: Cél: helyesírási készség fejlesztése, térképolvasás, madarak felismerése, környezetvédelem. Feladat: diktálás utáni tollbamondás, (kiemelten: tulajdonnevek írása, magánhangzók időtartamának jelölése, j hang jelölése), a Fehér- tó környékének térképét tanulmányozták felkészülve az egyes állomásokra tájékozódni, különféle környéken fészkelő madarak felismerése

15 IPR: az osztályban tanuló egyetlen halmozottan hátrányos helyzetű gyermek is tevékenyen kivette a részét az órákra tervezett feladatok megoldásában. Értékelés: a legaktívabbak ötöst kaptak. Napközis foglalkozás Cél: a Fehér-tó jellegzetes madarának, a darunak és a tőkés récének a megismerése. Feladat: a gyermekek megismertetése a daru és a tőkés réce külső jellemzőivel, életmódjával. Felhasznált forrás: Nagy európai madárkalauz 134.o. és 59.o. /Officina Nova/, Csörgő Anikó- Füzesi Zsuzsa: Zöld könyv 79.o. és 85.o., Schmidt Egon: Állati érdekességek 15.o., 16.o., 19.o., 48.o., Videofilm a Fehér-tóról Eszközigény: Színes ceruzák, rajzlapok, ragasztó, madár sziluettek fénymásolatai, olló Értékelés: az aktív csoporttagok dicsérete az értékelő táblázatban

16 Felső tagozat: (szaktanáronként!) Igazgató: Zöldkör foglalkozáson Cél: környezetük természeti értékének jelentőségük szerinti megismerése. Feladat: csoportalakítás a Fehér- tó napjára. A csoportalakítás elvei: minden korosztály tagja minden csapatnak, fiúk, és a lányok aránya minden csapatban közel egyező legyen, a csapat vezetője a nyolcadikosok közül önkéntes alapon, baráti kapcsolatokat vegyük figyelembe. Térkép segítségével tájékozódás: jelmagyarázat értelmezése, a térképen jelölt állomások azonosítása

17 Memóriajáték, Ki vagyok én? Egy tanuló hátára egy képet rögzítünk. A tanuló a társainak feltett kérdésekre kapott válaszok alapján találja ki, hogy mi látható a hátára rögzített képen. Activity: állatfajok mozgását, viselkedését kell elmutogatni. Felkészülési segédanyag: Természet- és környezetvédelem, Nemzeti Kiadó Értékelés: A projektzáró héten, tárgyjutalom az eredményes és kevésbé eredményes csapatoknak. Rajztanárnő: (rajz órákon) Csöntör Józsefné Cél: A Körös-Maros Nemzeti Park megismerése, finom motorikai mozgás fejlesztése illesztés által, a Fehér- tó kincseinek megismerése, Feladat: 5. osztály Puzzle készítése a szürke gém képének felhasználásával. Csoportalakítás előtt beszélgetés, ráhangolás: Milyen értékei vannak a közelünkben lévő Nemzeti Parknak? Milyen állatok élnek itt? Miért fontos pihenőhely ez a madarak számára? Feladatok megbeszélése: kép felragasztása, rajzlapra, a színes kép felvágása, a puzzle ráillesztése az alaplapra. A következő órán a csoportok az előzőnapi megbeszélés szerint dolgoztak. IPR: a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók ebben az osztályban sajátos nevelési igényűek, ezért az ő feladatuk a kép felragasztása által, finom motorikai mozgás fejlesztése. A többiek a kép felvágását végezték. Egyenes vonalak mentén vonalzóval felbontó vonalak berajzolása, mérés, majd ollóval pontos vágás. A színes képdarabok illesztését az alaplapra az egész osztály végezte

18 6. osztály Nemzeti Parkjaink kvartett kártya készítése. Ráhangolás: Hány nemzeti parkot ismertek hazánkban? Melyik volt az első nemzeti parkunk? Mikor alakult a Körös- Maros Nemzeti Park? Mit jelent a mozaik park kifejezés? Gyűjtőmunka otthonra: Nemzeti Parkok emblémái, újságkivágások: egy egy park jellegzetes állat- és növényvilágát bemutató képek gyűjtése. Következő órán: az előző napi gyűjtőmunka alapján csoportok alakítása: kártyalapok kimérése, képek méretre vágása, ragasztás, önálló munka a csoportokban, melynek célja a pontos mérés, vágás., ragasztás. 7. osztály Fehér-tó társasjáték készítése Gyűjtőmunka: képek kiadványokból, kvíz kérdések gyűjtése. Órán: társasjáték táblájának kimérése, lépő mezők kimérése. Értékelés: szóbeli dicséret, játéklehetőség az elkészített társasjátékkal. 8. osztály A 7. o. által gyűjtött képanyag alapján, kérdések kiválogatása. Csoportalakítás. Tábla beborítása, kollázs készítése a tábla közepére a Fehér- tóról készült képekből., kvíz kártyák kimérése, kivágása rajzlapból. Kérdések felragasztása a kártyákra. Lépésmezők elhelyezése a táblán, jelölések. Játékszabály megfogalmazása, megoldó kulcs elkészítése. A Játékszabályt a melléklet tartalmazza. Matematika-tanárnő, Gombkötő Lajosné 7. o. (Osztályfőnöki órákon) Cél: Érdeklődés felkeltése és a Fehér- tó madárvilágának megismerése, ezen keresztül a közvetlen környezet, a szülőföldhöz kötődés erősítése. A szociális kompetenciák (mint együttműködés, kooperáció) erősítése. A környezetvédelmi gondolkodás erősítése. Feladat: gyűjtőmunka a Körös- Maros Nemzeti Parkról.(Ezen belül a Fehér- tón megtalálható madarakról és azok tulajdonságairól, képek, ismertetők gyűjtése.) Eszközigény: internet: ismertető kiadványok a nemzeti parkokról

19 A gyűjtőmunka eredményeként meglévő képek és ismertetők alapján a memóriakártyák elkészítése. /nyomtatás, kivágás, rajzlapra ragasztás./ Eszközigény: papír, színes festékpatron, nyomtató, számítógép, olló, ragasztó. Értékelés: szóbeli dicséret, játéklehetőség az elkészített játékkal osztály (nem szakrendszerű órákon) Cél: A fehér-tó madárvilágának megismerése. A megfigyelőképesség, az emlékezet, a memória erősítése, fejlesztése. Feladat: Játék a memóriakártyákkal, melyeket a 7. osztály készített. Játék a társasjátékkal, melyet a 6. osztály készített. Természetvédelemmel kapcsolatos képrejtvények, betűrejtvények megfejtése. Értékelés: az osztály minden tanulójának aktivitását szóban. Jutalom: a játéklehetőség A Játékszabályt a melléklet tartalmazza

20 Testnevelés órákon, Pásztor István Cél: felkészíteni a tanulókat a fizikai feladatokra a Fehér- tó napjára. Feladat: A Fehér-tó napját megelőző hét testnevelés óráin futó és mászó gyakorlatok által erősítés, koordinációs és egyéb képességeik erősítése. Minden testnevelés órán futás fokozatosan növekvő távon. Az IPR- ben részt vevő nyolcadikos gyerek jó atléta, így készül az egyéni atlétikai versenyre is. A Fehér- tó napi reggeli futás résztvevőinek előzetes jelentkezése. A reggeli közel négy km-es futáson a 8. osztály minden tanulója részt vett, a hetedik és a hatodik osztály 30 %- ával együtt. Magyartanárnő, Menyhárt Krisztina (nem szakrendszerű órákon és osztályfőnöki órán) 5. és 6. osztály Cél: az ötödikes és hatodikos gyerekek ráhangolása a szombati Fehér- tó napjára, a környező madárvilág megismerése. Közös játék által közösségformálás, szociális készségek fejlesztése. A társasjátékok segítségével logikai készség fejlesztése, megfigyelő képesség fejlesztése, memória fejlesztése. Feladat: 6 o. : nem szakrendszerű órákon: a Fehér-tó madárvilágához kapcsolódó madárképek gyűjtése, fénymásolása, kivágása. Ezután kartonlapokra ragasztása. A Madárles társasjáték játékmezőjének kimérése, megrajzolása. 5. o. A hatodikosok által kimért és megrajzolt játékkockák mellé színes dekoráció készítése a karton szabad részeire. A kis kártyákon szereplő madarak felismerése. 5. o. magyar órán: tollbamondás a Fehér-tó témában. A tollbamondás közös javítása, értékelése o. osztályfőnöki órán: Játék a közösen elkészített Madárles játékkal és a már elkészíttetett memóriakártyákkal

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 211/212 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA TARTALOM A...1 BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA...1 ÉS SPORTISKOLA...1 211/212 ÉV VÉGI...1 BESZÁMOLÓJA...1 TARTALOM...2 A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Könyvtár (könyvtáros tanár) Szerzők: Hock Zsuzsanna,

Részletesebben

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES TANÉVRE Körösladány 2014. 1 I. BEVEZETÉS, STATISZTIKAI ALAPADATOK A Köznevelési törvény arra kötelezi

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné Németh László Általános Iskola Projekttervek Készítette: Lukács Istvánné PROJEKTLEÍRÁSOK MELLÉKLETEK I. Játék projekt I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés Időtartam: 4 hét Előkészítés: egy hét,

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 3-4-5. o. Résztvevők száma: 48 fő Időpont:

Részletesebben

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

Az intézmény ökoiskolai tevékenységének bemutatása

Az intézmény ökoiskolai tevékenységének bemutatása Az intézmény ökoiskolai tevékenységének bemutatása 1. Az intézmény bemutatása 1962 2008-ig: Park Utcai Általános Iskola 7700 Mohács Park u. 1. 2005. 1. Ökoiskola cím 2008. 2. Ökoiskola cím 2008 ban: A

Részletesebben

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze:

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze: Beszámoló az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 2013/2014. tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról Beszámolómat a következő szempontok alapján

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében:

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: az Egészség - témahét megvalósításának dokumentációja. 2009/2010. tanév Bodajki Általános

Részletesebben

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2.

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Napjainkban a pedagógusokkal szemben hazánkban is elvárás, hogy képesek legyenek interkulturális programok alkalmazására, a sajátos nemzeti hagyományok, európai

Részletesebben

SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag

SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka

Részletesebben

SNI tanulók pedagógiai fejlesztésére, beilleszkedésére irányuló tervek, egyéni fejlesztő programok kidolgozása

SNI tanulók pedagógiai fejlesztésére, beilleszkedésére irányuló tervek, egyéni fejlesztő programok kidolgozása TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0162 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd-Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben SNI tanulók pedagógiai fejlesztésére, beilleszkedésére

Részletesebben

INSPIRÁCIÓ TEHETSÉGSZÁM SNI MINI PILOT OPER 3080. Játszani mindenki szeret - Előzmények. Műhelybeszélgetés Kaposváron - Reflexiók INSPIRÁCIÓ

INSPIRÁCIÓ TEHETSÉGSZÁM SNI MINI PILOT OPER 3080. Játszani mindenki szeret - Előzmények. Műhelybeszélgetés Kaposváron - Reflexiók INSPIRÁCIÓ Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete INSPIRÁCIÓ TÁMOP -3.4.5-12-2012-0001 TEHETSÉGHIDAK PROGR AM I N S P I R Á C I Ó Különszám INSPIRÁCIÓ TEHETSÉGSZÁM SNI MINI PILOT OPER 3080 Játszani mindenki

Részletesebben

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei Féléves értékelés a Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei 2010 szeptemberétől 2011. január 15-ig végzett

Részletesebben

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban Módszertani kiadvány Kiadja a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kárpáti Árpád Pécs, 2014. A kiadvány A jövőre nyitott megye komplex

Részletesebben

Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon. 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon. 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29. Lépésről-lépésre Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0007 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29. Tartalom 1. Bevezetés Hatalmas utat tett meg

Részletesebben

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május 2008 Kedves Olvasók! A februárban megjelent számunkban megígértük, hogy a HEFOP 2.1.5. pályázat Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN MÓDOSÍTOTT

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN MÓDOSÍTOTT Mottó: Mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. (Paulo Coelho) A

Részletesebben

IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához

IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest, 2010 A kiadvány a TÁMOP

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

Iskolai egészségnevelési program

Iskolai egészségnevelési program TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Komplex környezeti nevelés - Innováció

Komplex környezeti nevelés - Innováció Komplex környezeti nevelés - Innováció SZIKSZAI GYÖRGY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA - MAKÓ 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015-ös tanévekre Készítették: Balogi Anikó tanító Némethné Vigh

Részletesebben

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök)

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök) A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-2012. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2012. június 27. Kapja: Bencsik Mónika Polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben