Orosháza az innováció háza

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Orosháza az innováció háza"

Átírás

1 Orosháza az innováció háza TÁMOP / Kedvezményezett: Orosháza Város Önkormányzata Fehér-tó projekt 2009/2010 Környezetvédelmi programsorozat Készítette: Menyhárt Krisztina és Verasztóné Farkas Judit - 1 -

2 Bevezető (a projekt céljának meghatározása, alapvető jellemzői) Pedagógiai programunk kiemelt eleme a környezetvédelem. Az elmúlt tíz évben iskolánk részt vett, illetve szervezte is a Fehér tó napját, ami eddig Pusztaközponton egynapos, szombati elfoglaltságot jelentett. Iskolánk továbbra is fontosnak érzi a környezettudatos magatartás átadását, ezért úgy gondoltuk, hogy az egy nap programját iskolánk intézményi szinten továbbgondolja, és egy három hétig tartó, lehetőség szerint minél több, vagy minden tanulót megmozgató projektet épít rá. A tervezéskor szem előtt tartottuk, hogy minél sokoldalúbb képességfejlesztést valósítsunk meg, úgy, hogy a közösségépítés továbbra is hangsúlyos maradjon. Így a következő módon terveztük a projekt megvalósítását: közel egy hét állt a pedagógusok rendelkezésére, a tervezésre, az eszközök beszerzésére, ill. szükségszerűen előzetes munkákra. Ezt követte az a hét, amikor tanórákon és délutáni foglalkozásokon megvalósítottuk az iskola helyszínére tervezetteket. Ezzel párhuzamosan megterveztük a Fehér- tó napjára a gyerekek csoportfeladatait. Szombaton a Körös- Maros Nemzeti Park szervezésében megrendezett programokon vettünk részt az összes tanulóval, úgy hogy számukra az iskola csoportversenyt szervezett. Emellett a többi iskolával együtt részt vettünk az iskolák közötti versenyben is. Az ezt követő héten a program zárása, értékelése, jutalmazása volt a feladatunk, majd az elvégzett munkáról elkészült minden tanár beszámolója, amiből a jelenlegi dokumentum született. Látható, hogy mind a gyerekek, mind a projektet megvalósító felnőttek aktívan kivették a részüket a projektből, továbbá az is, hogy a hosszabb időn átívelő programoknak látható a közösségformáló ereje. Bízunk abban, hogy pedagógiai programunk minél több elemét úgy tudjuk megvalósítani, hogy a tanulóink közben játszva fejlődjenek, környezetüket védő felnőtté váljanak

3 A projekt résztvevői: A tagintézmény minden diákja, a tagintézmény tanárai. A Fehér- tó napján érdeklődő szülők is. A projekt időtartama: 3 hetet meghaladó Az első hét a tervezés, előkészítés hete volt. A második héten valósultak meg az iskolai tevékenységek és szombaton, a Fehér-tó napján a vetélkedők. A harmadik héten megbeszéltük, értékeltük, jutalmaztuk a megvalósult projektet, ill. igyekeztünk összeszedni a dokumentációhoz szükséges leírásokat, fényképeket. A projekt helyszíne: Az iskola területe, a Fehér- tó napján Pusztaközpont és a tájvédelmi körzet kilátóinak környéke. Munkaformák, differenciálás: mivel a feladatok többsége csoportmunkát feltételez, így a gyerekek önszervező módon, érdeklődésük és képességeik alapján vettek részt a tevékenységekben. Az összetett tevékenységsorozaton alapuló feladatoknál (társasjáték készítése) igyekeztek a pedagógusok mindenkit megmozgatni, azáltal, hogy megtalálták a személyre szabott feladatokat

4 Ssz. Tevékenység Felelős Határidő Eszközök Projektmegbeszélés, előzetes projektterv megbeszélése Menyhárt Krisztina Szept. 4. Sikerkritérium: minden helyi osztály: a két osztály számára Csákiné Imre Erzsébet technika és rajzfoglalkozásokat tervezett Csákiné Imre Erzsébet Szept. 11-ig pedagógus vállaljon valamit a projekt megvalósításából. TÁMOP pályázatba bevont pedagógusok IKT használatukról és az IPR tevékenységükről nyilvántartást. vezessenek Eszközigénye: rajzlap, színes ceruza, ragasztó, színes papír osztály számára Kristóf Edit olvasás és környezetismeret órát tervezett osztály számára nyelvtan, rajz és technika órákat tervezett. A tervezés két órát igényelt. Kristóf Edit Szept. 11-ig Eszközigénye: olvasókönyv, Verasztóné Farkas Judit Szept. 11-ig virágdominó, memóriajáték, papír és fényképe Eszközigénye: térkép, könyv, madarak képei, fénymásolatok, füzet, ceruza, térképvázlat, rajzlapok, színes ceruza, olló, ragasztó, csomagoló papír. 1.5 Napközi foglalkozásra. A tervezés két órát igényelt. Hajdúné Nagy Ilona Szept 11-ig eszközigénye: könyvek keresése, fénymásolatok készítése. 1.6 Az igazgató Zöldkör foglalkozást tervezett. Eszközigénye: falitáblák, kártyák fajokról, képek, hanganyagok. A Zöldkörön osztályos tanulók vesznek részt, délutáni foglalkozásként. A tervezés egy órát vett igénybe. 1.7 A rajztanárnő rajzórákat tervezett osztályig. A tervezés 2 órát vett igénybe. 1.8 A matematika-tanárnő osztályfőnöki órát és nem szakrendszerű órákat tervezett, osztályra. A tervezés két órát vett igénybe. Verasztó József Szept 11-ig Eszközigénye: falitáblák, kártyák fajokról, képek, hanganyagok Csöntör Józsefné Szept 11-ig Eszközigénye: színes madárképek, olló, vonalzó, ragasztó, színes képek az ország nemzeti parkjaiban élő állatokról, növényekről, a Nemzeti Parkról, újságok képei, karton, rajzlap, társasjátékhoz bábu, dobókocka Gömbkötő Lajosné Szept 11. Eszközigény: papír, nyomtató, színes festékpatron, rajzlap, olló, ragasztó 1.9 A magyartanárnő nem szakrendszerű órákra, magyar órára és osztályfőnöki órára tervezett. A tervezés 1 órát vett igénybe. Menyhárt Krisztina Szept 11. Eszközigény: karton, könyv, füzet, színes ceruzák, filcek, karton, fénymásoló, papír, színes képek újságokból 1.10 Az iskolai foglalkozásokkal párhuzamosan megkezdődött az előkészület a Fehér- tó napi csoportversenyre. Úgy terveztük, hogy a csoportok vegyes összetételűek lesznek, az összes gyereket, aki nem tagja az iskolát képviselő csapatnak szétosztottuk 4 csapatra. A csapatok alakításakor figyelembe vettük a rokonszenvet a gyerekek között, és próbáltuk a képességek tekintetében is hasonló csapatokat létrehozni. A négy csapat élére egy-egy idősebb tanuló állt, és egy segítő tanár kísérte figyelemmel a munkájukat. Az igazgató felkérte iskolánk négy tanárát, Verasztó József Szept

5 hogy tervezzenek és bonyolítsanak le egy négy állomásból álló vetélkedőt. A tanulóknak előzetes feladata volt a menetlevelük elkészítése Matematika-tanár: A csoport korosztályonként kap egy-egy feladatot. A feladatok logikai, és nyelvi feladatok voltak a tanulók előzetesen gyűjtsenek minél több ismeretet az itt élő madarakról, és nézzenek utána a titkosírási módoknak. Gombkötő Lajosné Szept.11. Internet, könyvek Tevékenység Felelős Határidő Eszközök 1.12 Verasztóné Farkas Judit tanítónő: puzzle kirakását tervezte, ehhez régi Verasztóné Farkas Szept. 11. Ősi magyar állatfajták és magyar magyar állatokat gyűjtött. A tanulók előzetesen nézzenek utána Ősi Judit kutyafajták falitáblák magyar állatfajták és magyar kutyafajták (iskolában kihelyezve) A testnevelés tanár:az önként jelentkező tanulók kocogva is eljuthattak a Fehér-tó napjára.ez hozzávetőlegesen négy kilométer futást jelentett. Ehhez kapcsolódóan a faliújságra kifüggesztette a közlekedési módokat: kerékpár, futás, lovas kocsi és megszervezte a gyerekek közlekedését a célig. A helyszínen ügyességi feladatot tervezett. A tervezés két órát igényelt. Pásztor István Szept. 11-ig Eszközigénye: Tíz db karó, kalapács, kötél, távcső, képek 1.14 A magyartanárnő: magyar nyelvi feladatot tervezett, könnyebb és nehezebb formában a vegyes csoport miatt. Eszközigény: könyv, számítógép, nyomtató, olló, Menyhárt Krisztina Szept. 11-ig Eszközigény: könyv, számítógép, nyomtató, olló, 1.15 Az igazgató megtervezte a többi tanár ügyeleti rendszerét a Verasztó József Szept.11. rendezvényen, illetve az egyes állomások helyszínét biztosította osztály: Környezetismert, magyar és technika órákon: Cél: helyesírási készség fejlesztése, térképolvasás, madarak felismerése, Verasztóné Farkas Judit Szept. 16. Szept.17. Szept.18. Tanulói füzet, térkép, demonstrációs táblák környezetvédelem. Feladat: diktálás utáni tollbamondás, (kiemelten: tulajdonnevek írása, magánhangzók időtartamának jelölése, j hang jelölése), a Fehér- tó környékének térképét tanulmányozták felkészülve az egyes állomásokra tájékozódni, különféle környéken fészkelő madarak felismerése. IPR: az osztályban tanuló egyetlen halmozottan hátrányos helyzetű gyermek is tevékenyen kivette a részét az órákra tervezett feladatok megoldásában. Értékelés: a legaktívabbak ötöst kaptak osztály: Ének óra: dalcsokor a madarakról Környezetismeret: Madaraink a Fehér-tavon Hajdúné Hegedűs Mária, Csákiné Imre Erzsébet Szept. 18. Eszközigény: könyvek, demonstrációs táblák - 5 -

6 osztály: Technika: Fehér-tó Napja csoportkép mozaik készítése Rajz: Cél: Kardoskút címerének megismerése, kézügyesség fejlesztése. Feladat: fekete- fehér rajz színezése (daru), kivágás ollóval, tanító által előkészített háttérre felragasztása. Kardoskút címerének bemutatása, hogyan kapcsolódik a Fehér- tóhoz. Csoportmunkában nagyméretű címer mozaik készítése vegyes technikával. Egyénileg kisebb méretű címer színezése, kivágása. Csákiné Imre Erzsébet Szept. 15. Eszközigény: papír, olló, színes ceruzák osztály: Cél: madárfajok ismerete, bogarak, virágok ismerete. Kapcsolódik a környezetismeret tananyaghoz. Feladat: olvasás órán témájában kapcsolódó szöveg olvasása. Memóriajáték, dominójáték Kristóf Edit Szept. 16. Eszközigény: memóriajáték, dominójáték 2.2 Napközis foglalkozás: Cél: a Fehér-tó jellegzetes madarának, a darunak és a tőkés récének a megismerése. Feladat: a gyermekek megismertetése a daru és a tőkés réce külső jellemzőivel, életmódjával. Értékelés: az aktív csoporttagok dicsérete az értékelő táblázatban. Hajdúné Nagy Ilona Szept. 15. Felhasznált forrás: Nagy európai madárkalauz 134.o. és 59.o. /Officina Nova/ Csörgő Anikó-Füzesi Zsuzsa: Zöld könyv 79.o. és 85.o. Schmidt Egon: Állati érdekességek 15. o., 16.o., 19.o., 48.o. Videofilm a Fehér-tóról Eszközigény: Színes ceruzák, rajzlapok, ragasztó, madár sziluettek fénymásolatai, olló Tevékenység Felelős Határidő Eszközök 2.3 Igazgató:Zöldkör foglalkozáson Verasztó József Szept 15. Felkészülési segédanyag: Természet- Cél: környezetük természeti értékének jelentőségük szerinti és környezetvédelem, Nemzeti megismerése. Kiadó Feladat: csoportalakítás a Fehér- tó napjára. A csoportalakítás elvei: minden korosztály tagja minden csapatnak, fiúk, és a lányok aránya minden csapatban közel egyező legyen, a csapat vezetője a nyolcadikosok közül önkéntes alapon, baráti kapcsolatokat vegyük figyelembe. Térkép segítségével tájékozódás: jelmagyarázat értelmezése, a térképen jelölt állomások azonosítása. Memóriajáték, Ki vagyok én? Egy tanuló hátára egy képet rögzítünk. A tanuló a társainak feltett kérdésekre kapott válaszok alapján találja ki, hogy mi látható a hátára rögzített képen. Activity: állatfajok mozgását, viselkedését kell elmutogatni. Értékelés: A projektzáró héten, tárgyjutalom az eredményes és kevésbé eredményes csapatoknak o. Puzzle készítése a szürke gém képének felhasználásával. Csoportalakítás előtt beszélgetés, ráhangolás: Milyen értékei vannak a közelünkben lévő Nemzeti Parknak? Milyen állatok élnek itt? Miért fontos pihenőhely ez a madarak számára? Feladatok megbeszélése: kép felragasztása, rajzlapra, a színes kép Csöntör Józsefné Szept. 14. Szept. 15. Szept. 18. Szept. 17. Eszközigény: rajzlap, ragasztó, színes képek, olló, vonalzó, színes ceruzák, bábuk, dobókocka - 6 -

7 felvágása, a puzzle ráillesztése az alaplapra. A következő órán a csoportok az előzőnapi megbeszélés szerint dolgoztak. IPR: a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók ebben az osztályban sajátos nevelési igényűek, ezért az ő feladatuk a kép felragasztása által, finommotorikai mozgás fejlesztése. A többiek a kép felvágását végezték. Egyenes vonalak mentén vonalzóval felbontó vonalak berajzolása, mérés, majd ollóval pontos vágás. A színes kép darabok illesztését az alaplapra az egész osztály végezte. 6. o. Nemzeti Parkjaink kvartett kártya készítése. Ráhangolás: Hány nemzeti parkot ismertek hazánkban? Melyik volt az első nemzeti parkunk? Mikor alakult a Körös- Maros Nemzeti Park? Mit jelent a mozaik park kifejezés? gyűjtőmunka otthonra: Nemzeti Parkok emblémái, újságkivágások: egy egy park jellegzetes állat- és növényvilágát bemutató képek gyűjtése. Következő órán: az előző napi gyűjtőmunka alapján csoportok alakítása: kártyalapok kimérése, képek méretre vágása, ragasztás, önálló munka a csoportokban, melynek célja a pontos mérés, vágás., ragasztás. 7.o. Fehér-tó társasjáték készítése Gyűjtőmunka: képek kiadványokból, kvízkérdések gyűjtése. Órán: társasjáték táblájának kimérése, lépőmezők kimérése. Értékelés: szóbeli dicséret, játéklehetőség az elkészített társasjátékkal. 8. o. A 7. o. által gyűjtött képanyag alapján, kérdések kiválogatása. Csoportalakítás. Tábla beborítása, kollázs készítése a tábla közepére a Fehér- tóról készült képekből., kvízkártyák kimérése, kivágása rajzlapból. Kérdések felragasztása a kártyákra. Lépésmezők elhelyezése a táblán, jelölések. Játékszabály megfogalmazása, megoldókulcs elkészítése. 2.5 Matematika-tanárnő: 7. o. (Osztályfőnöki órákon) Cél: Érdeklődés felkeltése és a Fehér- tó madárvilágának megismerése, ezen keresztül a közvetlen környezet, a szülőföldhöz kötődés erősítése. A szociális kompetenciák (mint együttműködés, kooperáció) erősítése. A környezetvédelmi gondolkodás erősítése. Feladat: gyűjtőmunka a Körös- Maros Nemzeti Parkról.(Ezen belül a Fehér-tón megtalálható madarakról és azok tulajdonságairól, képek, ismertetők gyűjtése.) Eszközigény: internet: ismertető kiadványok a nemzeti parkokról. A gyűjtőmunka eredményeként meglévő képek és ismertetők alapján a memóriakártyák elkészítése. /nyomtatás, kivágás, rajzlapra ragasztás./ Eszközigény: papír, színes festékpatron, nyomtató, számítógép, olló, ragasztó. Értékelés: szóbeli dicséret, játéklehetőség az elkészített játékkal o.(nem szakrendszerű órákon) Cél: A Fehér- tó madárvilágának megismerése. A megfigyelőképesség, Gombkötő Lajosné Szept. 10. Szept. 14. Szept. 17. Szept. 18. Eszközigény: internet: ismertető kiadványok a nemzeti parkokról

8 az emlékezet, a memória erősítése, fejlesztése. Feladat: Játék a memóriakártyákkal, melyeket a 7. osztály készített. Játék a társasjátékkal, melyet a 6. osztály készített. Természetvédelemmel kapcsolatos képrejtvények, betűrejtvények megfejtése. Értékelés: az osztály minden tanulójának aktivitását szóban. Jutalom: a játéklehetőség 2.6 Magyar tanárnő: Osztályfőnöki és nem szakrendszerű órákon Cél: az ötödikes és hatodikos gyerekek ráhangolása a szombati Fehér- tó napjára, a környező madárvilág megismerése. Közös játék által közösségformálás, szociális készségek fejlesztése. A társasjátékok segítségével logikai készség fejlesztése, megfigyelő képesség fejlesztése, memória fejlesztése. Feladat: 6 o.: nem szakrendszerű órákon: a Fehér- tó madárvilágához kapcsolódó madárképek gyűjtése, fénymásolása, kivágása. Ezután kartonlapokra ragasztása. A Madárles társasjáték játékmezőjének kimérése, megrajzolása. 5. o. A hatodikosok által kimért és megrajzolt játékkockák mellé színes dekoráció készítése a karton szabad részeire. A kis kártyákon szereplő madarak felismerése. 5. o. magyar órán: tollbamondás a Fehér- tó témában. A tollbamondás közös javítása, értékelése. 2.7 A Fehér-tó napján a tanárok kísérték Kardoskútról a helyszínre, Pusztaközpontra a diákokat futva, kerékpárral és lovas kocsin. Majd a 4 állomáson 4 pedagógus várta a csapatokat, a többi pedagógus egy-egy csapatot kísért. 2.8 A csoport korosztályonként kap egy-egy feladatot. Cél: logikai képességfejlesztés Feladat: o.: Keresd meg az ikreket! A képen 8 tőkésréce képét látod. Közülük két iker. Melyik ez a kettő? (a mellékletben látható a feladat. ) o.: Péter híres madarász. Megkérdezték hányféle, és milyen madara van. Így válaszolt: kettő híján mind cinke, kettőt leszámítva valamennyi galamb, kettőt kivéve mind fürj. Hány és milyen madarai vannak Péternek? (Megoldás:1 cinke, 1 galamb, 1 fürj) o.: A négyzetben 4 védett, a fehér-tón is fészkelő madár nevét rejtettük el. Melyek ezek?(daru, sas, bíbic, gólya) o.: Az 5 betűrejtvény mindegyike egy madárfajta különböző fajai nevének előtagját rejti. Mi a közös utótag? Nevezd meg a madarakat!(megfejtés: réce (böjti réce, tőkés réce, cigány réce, fütyülő réce, barát réce.) Értékelés: 4x5 pont Előzetes feladatok voltak: Tájékozódni minél több ismeretet gyűjteni az itt élő madarakról, a titkosírásról tanultak felelevenítése a Mozaikos informatika tankönyvből. Menyhárt Krisztina Szept ig Madárképek, fénymásoló, olló, ragasztó, vonalzó,karton Verasztó József Szept. 19-én Az egyes állomások eszközigénye. Gombkötő Lajosné Szept. 19-én - 8 -

9 2.9 Cél: ősi magyar állatfajták ismerete Feladat: Verasztóné Farkas Judit Szept. 19-én Puzzle Puzzle kirakása, amely ősi magyar állatfajtákat ábrázol, és néhány mondatban az állat bemutatása. Értékelés: 20 pont 2.10 Cél: mozgásfejlesztés, távcső használat, madarak felismerése Feladat: meghatározott szakaszt kúszva kellett megtenni 10 főnek.(maximálisan elérhető 10 pont.) Aki kiért, talált egy távcsövet és 20 m távolságra 5 madárképe volt kirakva. Ezeket kellett felismerni, madaranként 2 pontért.(a felismerendő madarak. gólya, kárókatona, tőkés réce, fülesbagoly, kócsag) A távcső élesség állítás és szemközéphez igazítás után vált élessé a felismerendő kép. Értékelés: 10+ 5x2 pont 2.11 Cél: Anyanyelvi fejlesztés. Választékosság szólások, közmondások által Feladat: darabokra szedett szólások, közmondások összeillesztése a kisebbeknek. A nagyobbaknak: Szólások, közmondások magyarázata időre. 2 perc alatt minél több szólás, közmondás jelentésének meghatározása, vagy körülírása. Értékelés:5 pont+ minden jó,magyarázatért 1 pont Pásztor István Szept.19-én Eszközigénye: Tíz db karó, kalapács, kötél, távcső, képek Menyhárt Krisztina Szept.19-én Szólások, közmondások A projekt utolsó hete az értékelésé volt. Az iskolát képviselő csapat 6 csapat közül a harmadik helyet szerezte meg szoros versenyben. Az ő jutalmazásukról a Körös- Maros Nemzeti Park gondoskodott. Az iskola többi tanulójából alakult vegyes csapatok az iskola udvarán felsorakozva, mindenki előtt nyilvánosan lettek jutalmazva. Elmondható, hogy a csapatok között csak néhány pont különbség volt, így rendkívül szoros volt a verseny. Megfigyelhető volt a tanulók együttműködése, és az, hogy a nagyobb diákok jó testvér módjára figyeltek az elsős és másodikos tanulókra. A csapatok részére a díjakat a K.A.F. A (alapítvány) ajánlotta fel. Amely évfolyamokon van osztályfőnöki óra ott az osztályfőnökök kötetlen beszélgetésben értékelték saját osztályukkal a megvalósított tevékenységeket. A projekt eredményeként létrejött több dekoráció, menetlevelek, három különböző társasjáték, ezekkel a későbbiek során tanulószoba és napközi szabad idejében játszhatnak a gyerekek. A projekt dokumentációja, a fényképek válogatása és a projektdokumentáció elkészítése a harmadik hét után történt, a projektgazda vezetésével. Menyhárt Krisztina Szept.30-ig jutalmak 3.2 Osztályonkénti értékelés osztály Napközi 5-6. osztály Csákiné Imre Erzsébet Hajdúné Nagy Ilona Menyhárt Krisztina Szept. 23. szept. 24. Szept

10 Tervezés: A tervezésre fordítható időkeret 4 nap volt minden pedagógus számára, ekkor kellett a megvalósítás minden feltételét megteremteniük. I. Az iskolai órákhoz kapcsolódóan: osztály: a két osztály számára Csákiné Imre Erzsébet technika és rajzfoglalkozásokat tervezett Ennek eszközigénye: rajzlap, színes ceruza, ragasztó, színes papír. A tervezés két órát igényelt. 3. osztály számára Kristóf Edit olvasás és környezetismeret órát tervezett. Eszközigénye: olvasókönyv, virágdominó, memóriajáték, papír és fényképek. A tervezés egy órát igényelt. 4. osztály számára Verasztóné Farkas Judit nyelvtan, rajz és technika órákat tervezett. Eszközigénye: térkép, könyv, madarak képei, fénymásolatok, füzet, ceruza, térképvázlat, rajzlapok, színes ceruza, olló, ragasztó, csomagoló papír. A tervezés két órát igényelt. Napközi foglalkozásra Hajdúné Nagy Ilona tervezett. Eszközigénye: könyvek keresése, fénymásolatok készítése. A tervezés két órát igényelt. Felső tagozaton a szaktanárok évfolyamonként terveztek. Mivel egy-egy osztályt többen tanítanak, így szaktanáronként mutatom be a tervezést is. Az igazgató, Verasztó József Zöldkör foglalkozást tervezett. Eszközigénye: falitáblák, kártyák fajokról, képek, hanganyagok. A Zöldkörön osztályos tanulók vesznek részt, délutáni foglalkozásként. A tervezés egy órát vett igénybe. A rajztanárnő, Csöntör Józsefné rajzórákat tervezett osztályig. Eszközigénye: színes madárképek, olló, vonalzó, ragasztó, színes képek az ország nemzeti parkjaiban élő állatokról, növényekről,a Nemzeti Parkról, újságok képei, karton, rajzlap, társasjátékhoz bábu, dobókocka. A tervezés 2 órát vett igénybe

11 A matematika-tanárnő, Gombkötő Lajosné osztályfőnöki órát és nem szakrendszerű órákat tervezett, 5., 6., 7., osztályra. Eszközigény: papír, nyomtató, színes festékpatron, rajzlap, olló, ragasztó. A tervezés két órát vett igénybe. A testneveléstanár, Pásztor István testnevelés órákra tervezett osztályig. Külön eszközöket ez nem igényelt. A magyartanárnő, Menyhárt Krisztina nem szakrendszerű órákra, magyar órára és osztályfőnöki órára tervezett. Eszközigény: karton, könyv, füzet, színes ceruzák, filcek, karton, fénymásoló, papír, színes képek újságokból. A tervezés 1 órát vett igénybe

12 I: A Fehértó napi csoportversenyhez kapcsolódóan: Az iskolai foglalkozásokkal párhuzamosan megkezdődött az előkészület a Fehér- tó napi csoportversenyre. Úgy terveztük, hogy a csoportok vegyes összetételűek lesznek, az összes gyereket, aki nem tagja az iskolát képviselő csapatnak szétosztottuk 4 csapatra. A csapatok alakításakor figyelembe vettük a rokonszenvet a gyerekek között, és próbáltuk a képességek tekintetében is hasonló csapatokat létrehozni. A négy csapat élére egy-egy idősebb tanuló állt, és egy segítő tanár kísérte figyelemmel a munkájukat. Az igazgató felkérte iskolánk négy tanárát, hogy tervezzenek és bonyolítsanak le egy négy állomásból álló vetélkedőt. A tanulóknak előzetes feladata volt a menetlevelük elkészítése. A tanárok a következőket tervezték: Matematika-tanár (Gombkötő Lajosné) a csoport korosztályonként kap egy-egy feladatot. A feladatok logikai, és nyelvi feladatok voltak a tanulók előzetesen gyűjtsenek minél több ismeretet az itt élő madarakról, és nézzenek utána a titkosírási módoknak. III. tanítőnő (Verasztóné Farkas Judit) puzzle kirakását tervezte, ehhez régi magyar állatokat gyűjtött. A tanulók előzetesen nézzenek utána Ősi magyar állatfajták és magyar kutyafajták (iskolában kihelyezve). A testnevelés tanár (Pásztor István) az önként jelentkező tanulók kocogva is eljuthattak a Fehér-tó napjára. Ez hozzávetőlegesen négy kilométer futást jelentett. Ehhez kapcsolódóan a faliújságra kifüggesztette a közlekedési módokat: kerékpár, futás, lovas kocsi és megszervezte a gyerekek közlekedését a célig. A helyszínen ügyességi feladatot tervezett. Eszközigénye: Tíz db karó, kalapács, kötél, távcső, képek. A tervezés két órát igényelt. A magyartanárnő (Menyhárt Krisztina) magyar nyelvi feladatot tervezett, könnyebb és nehezebb formában a vegyes csoport miatt. Eszközigény: könyv, számítógép, nyomtató, olló. A tervezés két órát igényelt. Az igazgató (Verasztó József) megtervezte a többi tanár ügyeleti rendszerét a rendezvényen, illetve az egyes állomások helyszínét biztosította

13 Megvalósítás: I. Az iskolai órákhoz kapcsolódóan: osztály: Cél: Kardoskút címerének megismerése, kézügyesség fejlesztése. Feladat: fekete- fehér rajz színezése (daru), kivágás ollóval, tanító által előkészített háttérre felragasztása. Kardoskút címerének bemutatása, hogyan kapcsolódik a Fehér-tóhoz. Csoportmunkában nagyméretű címer mozaik készítése vegyes technikával. Egyénileg kisebb méretű címer színezése, kivágása. Értékelés: *, vagy

14 3. osztály: Cél: madárfajok ismerete, bogarak, virágok ismerete. Kapcsolódik a környezetismeret tananyaghoz. Feladat: olvasás órán témájában kapcsolódó szöveg olvasása. Memóriajáték, dominójáték Értékelés: apró jutalmakkal 4. osztály: Cél: helyesírási készség fejlesztése, térképolvasás, madarak felismerése, környezetvédelem. Feladat: diktálás utáni tollbamondás, (kiemelten: tulajdonnevek írása, magánhangzók időtartamának jelölése, j hang jelölése), a Fehér- tó környékének térképét tanulmányozták felkészülve az egyes állomásokra tájékozódni, különféle környéken fészkelő madarak felismerése

15 IPR: az osztályban tanuló egyetlen halmozottan hátrányos helyzetű gyermek is tevékenyen kivette a részét az órákra tervezett feladatok megoldásában. Értékelés: a legaktívabbak ötöst kaptak. Napközis foglalkozás Cél: a Fehér-tó jellegzetes madarának, a darunak és a tőkés récének a megismerése. Feladat: a gyermekek megismertetése a daru és a tőkés réce külső jellemzőivel, életmódjával. Felhasznált forrás: Nagy európai madárkalauz 134.o. és 59.o. /Officina Nova/, Csörgő Anikó- Füzesi Zsuzsa: Zöld könyv 79.o. és 85.o., Schmidt Egon: Állati érdekességek 15.o., 16.o., 19.o., 48.o., Videofilm a Fehér-tóról Eszközigény: Színes ceruzák, rajzlapok, ragasztó, madár sziluettek fénymásolatai, olló Értékelés: az aktív csoporttagok dicsérete az értékelő táblázatban

16 Felső tagozat: (szaktanáronként!) Igazgató: Zöldkör foglalkozáson Cél: környezetük természeti értékének jelentőségük szerinti megismerése. Feladat: csoportalakítás a Fehér- tó napjára. A csoportalakítás elvei: minden korosztály tagja minden csapatnak, fiúk, és a lányok aránya minden csapatban közel egyező legyen, a csapat vezetője a nyolcadikosok közül önkéntes alapon, baráti kapcsolatokat vegyük figyelembe. Térkép segítségével tájékozódás: jelmagyarázat értelmezése, a térképen jelölt állomások azonosítása

17 Memóriajáték, Ki vagyok én? Egy tanuló hátára egy képet rögzítünk. A tanuló a társainak feltett kérdésekre kapott válaszok alapján találja ki, hogy mi látható a hátára rögzített képen. Activity: állatfajok mozgását, viselkedését kell elmutogatni. Felkészülési segédanyag: Természet- és környezetvédelem, Nemzeti Kiadó Értékelés: A projektzáró héten, tárgyjutalom az eredményes és kevésbé eredményes csapatoknak. Rajztanárnő: (rajz órákon) Csöntör Józsefné Cél: A Körös-Maros Nemzeti Park megismerése, finom motorikai mozgás fejlesztése illesztés által, a Fehér- tó kincseinek megismerése, Feladat: 5. osztály Puzzle készítése a szürke gém képének felhasználásával. Csoportalakítás előtt beszélgetés, ráhangolás: Milyen értékei vannak a közelünkben lévő Nemzeti Parknak? Milyen állatok élnek itt? Miért fontos pihenőhely ez a madarak számára? Feladatok megbeszélése: kép felragasztása, rajzlapra, a színes kép felvágása, a puzzle ráillesztése az alaplapra. A következő órán a csoportok az előzőnapi megbeszélés szerint dolgoztak. IPR: a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók ebben az osztályban sajátos nevelési igényűek, ezért az ő feladatuk a kép felragasztása által, finom motorikai mozgás fejlesztése. A többiek a kép felvágását végezték. Egyenes vonalak mentén vonalzóval felbontó vonalak berajzolása, mérés, majd ollóval pontos vágás. A színes képdarabok illesztését az alaplapra az egész osztály végezte

18 6. osztály Nemzeti Parkjaink kvartett kártya készítése. Ráhangolás: Hány nemzeti parkot ismertek hazánkban? Melyik volt az első nemzeti parkunk? Mikor alakult a Körös- Maros Nemzeti Park? Mit jelent a mozaik park kifejezés? Gyűjtőmunka otthonra: Nemzeti Parkok emblémái, újságkivágások: egy egy park jellegzetes állat- és növényvilágát bemutató képek gyűjtése. Következő órán: az előző napi gyűjtőmunka alapján csoportok alakítása: kártyalapok kimérése, képek méretre vágása, ragasztás, önálló munka a csoportokban, melynek célja a pontos mérés, vágás., ragasztás. 7. osztály Fehér-tó társasjáték készítése Gyűjtőmunka: képek kiadványokból, kvíz kérdések gyűjtése. Órán: társasjáték táblájának kimérése, lépő mezők kimérése. Értékelés: szóbeli dicséret, játéklehetőség az elkészített társasjátékkal. 8. osztály A 7. o. által gyűjtött képanyag alapján, kérdések kiválogatása. Csoportalakítás. Tábla beborítása, kollázs készítése a tábla közepére a Fehér- tóról készült képekből., kvíz kártyák kimérése, kivágása rajzlapból. Kérdések felragasztása a kártyákra. Lépésmezők elhelyezése a táblán, jelölések. Játékszabály megfogalmazása, megoldó kulcs elkészítése. A Játékszabályt a melléklet tartalmazza. Matematika-tanárnő, Gombkötő Lajosné 7. o. (Osztályfőnöki órákon) Cél: Érdeklődés felkeltése és a Fehér- tó madárvilágának megismerése, ezen keresztül a közvetlen környezet, a szülőföldhöz kötődés erősítése. A szociális kompetenciák (mint együttműködés, kooperáció) erősítése. A környezetvédelmi gondolkodás erősítése. Feladat: gyűjtőmunka a Körös- Maros Nemzeti Parkról.(Ezen belül a Fehér- tón megtalálható madarakról és azok tulajdonságairól, képek, ismertetők gyűjtése.) Eszközigény: internet: ismertető kiadványok a nemzeti parkokról

19 A gyűjtőmunka eredményeként meglévő képek és ismertetők alapján a memóriakártyák elkészítése. /nyomtatás, kivágás, rajzlapra ragasztás./ Eszközigény: papír, színes festékpatron, nyomtató, számítógép, olló, ragasztó. Értékelés: szóbeli dicséret, játéklehetőség az elkészített játékkal osztály (nem szakrendszerű órákon) Cél: A fehér-tó madárvilágának megismerése. A megfigyelőképesség, az emlékezet, a memória erősítése, fejlesztése. Feladat: Játék a memóriakártyákkal, melyeket a 7. osztály készített. Játék a társasjátékkal, melyet a 6. osztály készített. Természetvédelemmel kapcsolatos képrejtvények, betűrejtvények megfejtése. Értékelés: az osztály minden tanulójának aktivitását szóban. Jutalom: a játéklehetőség A Játékszabályt a melléklet tartalmazza

20 Testnevelés órákon, Pásztor István Cél: felkészíteni a tanulókat a fizikai feladatokra a Fehér- tó napjára. Feladat: A Fehér-tó napját megelőző hét testnevelés óráin futó és mászó gyakorlatok által erősítés, koordinációs és egyéb képességeik erősítése. Minden testnevelés órán futás fokozatosan növekvő távon. Az IPR- ben részt vevő nyolcadikos gyerek jó atléta, így készül az egyéni atlétikai versenyre is. A Fehér- tó napi reggeli futás résztvevőinek előzetes jelentkezése. A reggeli közel négy km-es futáson a 8. osztály minden tanulója részt vett, a hetedik és a hatodik osztály 30 %- ával együtt. Magyartanárnő, Menyhárt Krisztina (nem szakrendszerű órákon és osztályfőnöki órán) 5. és 6. osztály Cél: az ötödikes és hatodikos gyerekek ráhangolása a szombati Fehér- tó napjára, a környező madárvilág megismerése. Közös játék által közösségformálás, szociális készségek fejlesztése. A társasjátékok segítségével logikai készség fejlesztése, megfigyelő képesség fejlesztése, memória fejlesztése. Feladat: 6 o. : nem szakrendszerű órákon: a Fehér-tó madárvilágához kapcsolódó madárképek gyűjtése, fénymásolása, kivágása. Ezután kartonlapokra ragasztása. A Madárles társasjáték játékmezőjének kimérése, megrajzolása. 5. o. A hatodikosok által kimért és megrajzolt játékkockák mellé színes dekoráció készítése a karton szabad részeire. A kis kártyákon szereplő madarak felismerése. 5. o. magyar órán: tollbamondás a Fehér-tó témában. A tollbamondás közös javítása, értékelése o. osztályfőnöki órán: Játék a közösen elkészített Madárles játékkal és a már elkészíttetett memóriakártyákkal

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv 4000 lépés az egészségért Osztály/csoport: 6. és 8. osztály Résztvevők száma: 7+16 fő Időpont: 2008.április 18.- május 23. Osztály / csoport rövid

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint Támogató, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint Lebonyolító által megjelentetett Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatására pályázatot hirdetett

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Ideje: október 22-én délután Kezdés: 13.30 Zárás: 15.30 Az ünnepi műsor a zárást követően lesz. (Felelősök a 8. osztályosok) Felső tagozatosoknak

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium A tábor időpontja: 2010. szeptember 22-23-24 A tábor helyszíne: Duna-Ipoly Nemzeti Park, Ipolydamásd A tábor célja:

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

TANSZERCSOMAG 2011/2012 TANÉV 1. a osztály

TANSZERCSOMAG 2011/2012 TANÉV 1. a osztály TANSZERCSOMAG 2011/2012 TANÉV 1. a osztály Szülői értekezleten megbeszéltek szerint történik a tanszerek beszerzése. 1.b osztály - 1 db papír cm - 2 db ragasztó (cseppmentes) pritt stift - 1 db zsírkréta

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 5 db vonalas füzet (kódszáma: 14-32) 5 db négyzetrácsos füzet 1 db hangj egyfüzet 1. osztály 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 1 db gyűjtő mappa rajz órára, mely tartalmazzon: 30 db rajzlapot,

Részletesebben

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM SZKB_101_13 Ezt együtt csináltuk...! Osztályfa Én és a MÁSIK modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 130 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni!

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni! Általános Iskolák Igazgatóinak Munkaközösségeinek L A N D O R N A P 2013. május 22. (szerda) Tárgy: versenykiírások Kedves Kollégák! A Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola az idei tanévben a következő

Részletesebben

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ELSŐ OSZTÁLY 1 Magyar Matematika Magyar Matematika Magyar 2 Szabad foglalkozás Önálló foglalkozás Kulturális foglalkozás Angol / Szabad foglalkozás Szabad foglalkozás 3 Magyar Testnevelés Magyar Testnevelés

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

TANESZKÖZJEGYZÉK 2015/2016. 5.évfolyam

TANESZKÖZJEGYZÉK 2015/2016. 5.évfolyam TANESZKÖZJEGYZÉK 5.évfolyam Magyar 4 db kisméretű nem spirál vonalas füzet (irodalom, nyelvtan, fogalmazás, gyakorló) Történelem Matematika 3 db A/4-es négyzethálós füzet 3 db A/4-es sima füzet 1 db egyenes

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

2012. szeptember10.-2012. október 4.

2012. szeptember10.-2012. október 4. Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül. Kölcsey Ferenc Kozma Ferenc élete és munkássága 3 hetet meghaladó projekt terve 2012. szeptember10.-2012. október 4. Kozma Ferenc Általános Iskola Baracska

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Ökoiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre

Ökoiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre Ökoiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre Készítette: ÖKO je 2007-ben nyerte el iskolánk az Ökoiskola Címet először, 2010-ben második alkalommal is sikeresen pályáztunk.2014-ben benyújtottuk pályázatunkat

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Az 1. osztályban szükséges taneszközök

Az 1. osztályban szükséges taneszközök Az 1. osztályban szükséges taneszközök Hátitáska Tolltartó Vonalas füzet (14-32) 2 db Radír Hegyező 2 B-s ceruza 2 db HB-s ceruza 5 db Matek füzet 2 db Írólap 2 csomag Rajzlap 30 db Színes ceruza 12 db-os

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt A PROJEKTTERV VÁZLATA 3 hetet meghaladó projekt 1.A projekt címe Tavaszváró 2.A projekt indoklása A tavasz sokoldalú megismerése, tantárgyakban művészetekben. A pályázati anyag része. 3.Célcsoport A 9.B.osztály

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanév A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g Lakóhelyünk felfedezése modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_16 212 Szociális, életviteli és környezeti KOMPETENCIÁK

Részletesebben

2.b osztály TANSZERCSOMAG 2012/2013

2.b osztály TANSZERCSOMAG 2012/2013 TANSZERCSOMAG 2012/2013 2.b osztály - 1 db papír cm - 2 db ragasztó (cseppmentes) pritt stift - 1 db zsírkréta ADÉL, 12 db-os - 1 db színes ceruza PENKALA 12-es - 1 db ecsetkészlet (10-6-4-2) lószőr -

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Projektterv a.. osztály számára

Projektterv a.. osztály számára Projektterv a.. osztály számára Téma Cél Elvárt eredmény Pedagógus feladatai a célok megvalósításához Ajánlott megelőző tananyag(rész), ismeretek, gyűjtés Szükséges eszközök Szervezeti keretek, formák

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. tanév Készítette: biolológia-földrajz szakos tanár tanító Debrecen,2015. szeptember 2 ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI tanár Munkacsoport vezető tanító

Részletesebben

TANULMÁNYI, KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS PROGRAMOK

TANULMÁNYI, KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS PROGRAMOK TANULMÁNYI, KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS PROGRAMOK Tanulmányi, kulturális és szabadidős programok szervezése és lebonyolítása Célunk: - Természet megismerése - Magyarországi Nemzeti Parkok megismerése - Környezettudatos

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

ANGOL NYELVI TÉMAHÉT Programtervezet 2014. 05. 19-23

ANGOL NYELVI TÉMAHÉT Programtervezet 2014. 05. 19-23 ANGOL NYELVI TÉMAHÉT Programtervezet 2014. 05. 19-23 1. ANGOL ÓRÁKON 2. osztály: színezés (London nevezetességei) 3-4. osztály: beszélgetés London történetéről és nevezetes helyszíneiről 5-8. osztály:

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Szükséges taneszközök

Szükséges taneszközök Szükséges taneszközök Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a füzetcsomagok a levéli papírboltban megvásárolhatók! 1. osztály Magyar: 2 db elsős vonalazású, kisméretű, vonalas füzet /14-32/ 1 cs famentes

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03 SZKB_105_03 Titkok a Titkok Kamrájából 1. Én és a MÁSIK mások helyzetének, érzelmeinek, rejtett mondanivalójának megértése modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI

Részletesebben

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: informatika Téma: etikus internet és szoftverhasználat Szellemitulajdon-védelmi téma: szerzői jog Etikus internet és

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Sugár u. 7. - székhely intézmény IDŐPONT 2012. 08. 31. A pályázatban résztvevő óvodai csoport ebben a nevelési évben is beépítette

Részletesebben

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24.

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. Családi vetélkedő JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. A projekt feladatterve Projekt témája: Családi vetélkedő Időkeret: 3 óra Projektfelelős: 1 pedagógus sorszám feladat felelős Teljesítés

Részletesebben

Társasjáték KÉZMŰVESSÉG

Társasjáték KÉZMŰVESSÉG TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI, ESZTÉTIKAI KIFEJEZŐKÉSZSÉG

Részletesebben

Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre

Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre Testnevelés órára iskolánk tanulói részére az alábbi felszerelést kérjük: 1 pár tornacipő (a tornacsarnokot utcai cipőben nem lehet használni), lehetőleg pamut, csere

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve Képesség kibontakoztató program Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve 2009-2010 Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató munkacsoport munkájáról Iskolánkban kiemelt figyelemmel kísérjük

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA Neve: Kőrösi Csoma Sándor Általános Címe: 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Résztvevő diákok száma: körülbelül 500 diák Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 4 tanár Kapcsolattartó

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben