A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.: D.316/13/2012. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T - ot. A Döntőbizottság a Perfektum Projekt Kft. (1033 Budapest, Laktanya u. 2. 1/8., képviseli: Dr. Simonka Csaba ügyvéd 1132 Budapest, Váci út 28. III. em. 1/A., a továbbiakban: kérelmező) által a Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13., képviseli: Nagymihály Ügyvédi Iroda Dr. Nagymihály Tamás ügyvéd 6722 Szeged, Gogol u. 6. I/2., a továbbiakban: ajánlatkérő) Megbízási szerződés kutatás-fejlesztési nemzetközi partnerség-építési, projektfejlesztési, forrás- és üzleti tervezési, valamint üzleti tanácsadási feladatok ellátására A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innovációoktatás fejlesztésén keresztül című TÁMOP B-09/1/KONV projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárás ellen kérelemre indult eljárásban a kérelmet elutasítja. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Törvényszéktől lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, de a Döntőbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárásban, illetve a jogorvoslati eljárásban keletkezett iratok, ajánlatkérő érdemi észrevételei, az ügyben tartott tárgyaláson tett nyilatkozatok alapján az alábbi tényállást állapította meg. Ajánlatkérő a rendelkező részben meghatározott tárgyban a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész szerinti

2 2 nyílt közbeszerzési eljárást indított, melyre vonatkozó ajánlati felhívása április 6-án, KÉ-5438/2012. számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben, ami április 2-án került feladásra. A felhívás II.1.1) pontja szerint a szerződés tárgya Megbízási szerződés kutatás-fejlesztési nemzetközi partnerség-építési, projektfejlesztési, forrás- és üzleti tervezési, valamint üzleti tanácsadási feladatok ellátására A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innovációoktatás fejlesztésén keresztül című TÁMOP B-09/1/KONV projekt keretében Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételre és az alternatív ajánlat tételére nem biztosított lehetőséget. A felhívás II.2.1) pontjában került meghatározásra a beszerzés teljes mennyisége az alábbiak szerint: 1. Partnerség-építés, projektfejlesztés: - 2 db nemzetközi projekt (min. 3 EU tagállam, tagállamonként min. 2 partner) és - 6 db hazai / határmenti fókuszterületű (ipari v. kutatóhelyi együttműködés, hazai v. határmenti partnerség) projekt kidolgozása a Kutatóegyetemi Kiválósági Központban érintett kutatócsoportok bevonásával. 2. Üzleti tervezés: A KKK-ban képződő szellemi alkotások és kutatási eredmények sikeres hasznosítása érdekében, a KKK 4 db üzleti terv kidolgozását tervezi, amelyek elősegíthetik a KKK-ban létrehozott technológiák sikeres piaci hasznosítását, az egyetemi résztulajdonban lévő, vagy egyetemi kutatók által létrehozott spin-off vállalkozások piaci megjelenését. 3. Üzleti tanácsadás: HR tanácsadás: Napjainkban a kutatói állásokban egyre komolyabb jelentősége van az átfogó gazdasági, szervezési ismereteknek, valamint a rendszerszemléletnek és az üzleti orientációnak. A korábbi igények alapján ezért a kutatócsoportok felé professzionális HR tanácsadást (toborzás, karriertervezés, team-building, motiváció, stb.) kívánunk megvalósítani, külső szakértői közreműködéssel. Kutatói coaching: A non-profit kutatói területen is meg kívánjuk honosítani az üzleti coaching tevékenységet, professzionális közreműködő bevonásával, amely elősegítheti a sikeres kutatói életpálya megtervezését, a kutatási programok magasabb szintű megvalósítását, illetve az üzleti szemlélet kialakítását a KKK kutatóiban.

3 3 (A coaching esetében a szolgáltatást az ICF vagy az IAC sztenderdek és ajánlások alapján köteles az ajánlattevő végrehajtani.) A 2 területhez kapcsolódóan összesen 100 óra szakértői közreműködést várunk el. Becsült érték áfa nélkül: HUF A felhívás II.3) pontja szerint a szerződés időtartama A részvételi feltételek között meghatározásra kerültek a kizáró okok és igazolásuk, az alkalmasság igazolásának módja és az alkalmasság minimum feltételei. A felhívás III.2.3) pontjában a műszaki, illetve szakmai alkalmasság körében ajánlatkérő előírta, hogy M/1. Csatoljon referencianyilatkozatokat az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évből - nemzetközi projekt-partnerség építésről vagy nemzetközi projekt konzorcium szervezésről, - k+f témára alapított PMI/PMSZ sztenderd szerinti projektdokumentáció(k) elkészítéséről, - technológia- hasznosító vállalkozás üzleti tervezésében való részvételről, - coaching tevékenységgel és HR tanácsadással összefüggő szolgáltatásairól - non-profit kutatóhely részvételével, konzorciumi formában megvalósított projekt vezetéséről szóló szolgáltatásairól. /310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) a)/ Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következőket: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szerződés tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdése szerint az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. M/2. Mutassa be a feladat teljesítésébe bevonni tervezett szakembereit szakmai önéletrajzuk (végzettség, képzettség és szakmai tapasztalat ismertetése) és diploma másolatuk csatolásával, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) d) alapján. Az alkalmasság minimumkövetelményeként rögzítésre került, hogy M/1. Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évből összesen bármilyen ellenértékért végzett - legalább 1 db nemzetközi projekt-partnerség építésről vagy nemzetközi projekt konzorcium szervezéséről szóló referenciaigazolással,

4 4 - legalább 1 db k+f témára alapított PMI/PMSZ sztenderd szerinti projektdokumentáció elkészítéséről szóló referenciaigazolással, - legalább 1 db technológia-hasznosító vállalkozás üzleti tervezésében való részvételről szóló referenciaigazolással, - legalább 1 db vezetői coaching szolgáltatásairól szóló, - legalább 1 db HR tanácsadási szolgáltatásairól szóló referenciaigazolással, továbbá - legalább 1 non-profit kutatóhely részvételével, konzorciumi formában megvalósított projekt vezetéséről szóló referenciaigazolással. M/2. Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik 1 fő felsőfokú végzettséggel, és üzleti tanácsadásban legalább 3 éves gyakorlattal rendelkező szakemberrel, továbbá 1 fő k+f témájú projekt-építésben legalább 2 éves gyakorlattal rendelkező szakemberrel, továbbá 1 fő HR tanácsadásban szerzett legalább 3 éves gyakorlattal rendelkező szakemberrel továbbá 1 fő az International Coach Federation (ICF) vagy International Association of Coaching (IAC) nemzetközi szervezetek által akkreditált, vezetői coachingban legalább 3 éves gyakorlattal rendelkező szakemberrel, továbbá 1 fő a Project Management Institute (PMI) nemzetközi szervezet által kiállított minősítéssel rendelkező szakemberrel. A fenti előírások akár 1 fővel is teljesíthetők. A felhívásban ajánlatkérő értékelési szempontként a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást jelölte meg. Ajánlatkérő a felhívásban az ajánlattételi határidő április 23-ában, az ajánlati kötöttség minimális időtartamát 30 napban rögzítette. Ajánlatkérő a felhívás V.2) pontjában közölte, hogy a szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel kapcsolatos, a projekt címe: A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innovációoktatás fejlesztésén keresztül című TÁMOP B-09/1/KONV projekt. A felhívás V.4) Egyéb információk 6) pontjában rögzítésre került, hogy ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 67. alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

5 5 Ajánlatkérő dokumentációt is készített, mely tartalmazta a felhívást, a közbeszerzési műszaki leírást, a nyilatkozatmintákat és a szerződéstervezetet. A dokumentáció Műszaki leírás -ában az alábbiak kerültek előírásra: 1. Partnerség-építés, projektfejlesztés A KKK-ban folyó kiemelt kutatási irányok a nemzetközi érdeklődés középpontjában állnak. Az átfogó kutatási projektek kialakítása hazai és nemzetközi együttműködésben történhetnek. Annak érdekében, hogy támogatásban (vagy kockázati tőkében, fejlesztési hitelben, stb.) részesülő, pályázattá (befektetési tervvé, hitelkérelemmé, stb.) konvertálható projektdokumentációk születhessenek, szükséges a fokuszált nemzetközi partnerség-építés és projekt-fejlesztés. A projekt-dokumentációk alapján a pályázatokat a KKK saját hatáskörben állítja majd össze. Fentieknek megfelelően - a KKK program fenntarthatóságának biztosítása érdekében - hazai és nemzetközi együttműködések fejlesztését és új kutatási partnerségek létrehozását tervezi, amelyek keretében új projektek kidolgozására és megvalósítására nyílik lehetőség, ami elősegítheti a KKK-ban keletkező tudományos eredmények hasznosítását és fejlesztési források bevonását. A KKK program keretében - 2 db nemzetközi projekt (min. 3 EU tagállam, tagállamonként min. 2 partner) és - 6 db hazai / határmenti fókuszterületű (ipari v. kutató helyi együttműködés, hazai v. határmenti partnerség) projekt kidolgozása a Kutatóegyetemi Kiválósági Központban érintett kutatócsoportok bevonásával. A projektdokumentációk minimum tartalma (a PMI sztenderdek szerinti projektdokumentum kidolgozása a teljesítés feltétele): - Kutatás-fejlesztési témához illeszkedő lehetséges partnerszervezetek felmérése, projektkonzorcium összeállítása / projekt-partnerek definiálása - Projektdokumentáció elkészítése, amely tartalmazza: - Projekt-scope (lehatárolás) Projektkörnyezet elemzése - Kiinduló helyzet (baseline) és vizsgálati paraméterek rögzítése Projektcélok (átfogó, közvetlen célok) meghatározása Projektszervezet és felelősségek lehatárolása - Projektkommunikáció és riportolási rendszer - WBS, tevékenység-struktúra, részfeladat definiálás - Mérföldkövek és projekt-ütemezés - Szükséges erőforrások - Költségvetés és finanszírozási terv - Kockázati tényezők és externáliák elemzése - Projekt területi kihatása és közvetett gazdasági hasznosság - Fenntarthatóság biztosíthatósága

6 6 2. Üzleti tervezés - EU horizontális szempontok érvényesítése - Projekteredmény hasznosítási-szcenáriók kidolgozása (hasznosítási csatornák mentén) - Pénzügyi modellezés és megtérülés-elemzés szcenáriók szerint A KKK-ban folyó kutatások eredményeképpen sok esetben saját, vagy konzorciumi tulajdonban lévő, üzleti potenciállal rendelkező szellemi alkotások jönnek létre. Mind a kutatócsoport tagjai, mind a résztvevő konzorciumi tagok dönthetnek úgy, hogy a gyakorlati hasznosítás hosszútávú üzleti vízióra alapozott spin-off vállalkozás, vagy licencia-megállapodás keretében történik. Az üzleti tervezés pre-inkubációs szolgáltatásként segít felmérni a kutatók (esetlegesen a spin-off vállalkozás vezetők) számára a kutatási eredmény piaci potenciálját, lehetséges üzleti modelljét, valamint elősegíti az üzletvitelt megalapozó és további forrásbevonást lehetővé tevő tervdokumentáció létrejöttét. A KKK-ban képződő szellemi alkotások és kutatási eredmények sikeres hasznosítása érdekében, a KKK 4 db üzleti terv kidolgozását tervezi, amelyek elősegíthetik a KKK-ban létrehozott technológiák sikeres piaci hasznosítását, az egyetemi résztulajdonban lévő, vagy egyetemi kutatók által létrehozott spin-off vállalkozások piaci megjelenését. 4 db üzleti terv kidolgozása, melyek minimum tartalma: - (Tervezett) vállalkozás általános jellemzői: - üzleti tevékenységi lehatárolás, alkalmazott üzleti modell, core kompetenciák, alapadatok - dolgozói létszám, projektek száma, minősítések, stb. - (Tervezett) termékek, szolgáltatások rövid bemutatása - a cég termék-portfoliója, csoportosítása, hozzáadott érték a termékekben, versenyelőnyök - A vállalkozás piaci pozíciója (tervezett vállalkozás esetén piaci környezete), versenytársak, piaci helyzetelemzés, célpiacok/célcsoportok: - Marketing és üzletfejlesztés: - termékek/szolgáltatások koncepciója, különbözőségi pontok és egyedi versenyelőnyök, termék-árazás, célcsoportok definiálása és elérése, vásárlásösztönzés - A vállalkozás (tervezett) felépítése, működése. A vállalkozás fő beszállítói - A vállalkozás fő üzleti célkitűzései, intézkedési terve és az intézkedések ütemezése - A vállalkozás pénzügyi tervének sarokszámai. Beruházási (CAPEX) és működési (OPEX) kiadások, eredmény-, cash-flow és finanszírozási terv

7 7 3. Üzleti tanácsadás HR tanácsadás: Napjainkban a kutatói állásokban egyre komolyabb jelentősége van az átfogó gazdasági, szervezési ismereteknek, valamint a rendszerszemléletnek és az üzleti orientációnak. A korábbi igények alapján ezért a kutatócsoportok felé professzionális HR tanácsadást (toborzás, karriertervezés, team-building, motiváció, stb.) kívánunk megvalósítani, külső szakértői közreműködéssel. Kutatói coaching: A non-profit kutatói területen is meg kívánjuk honosítani az üzleti coaching tevékenységet, professzionális közreműködő bevonásával, amely elősegítheti a sikeres kutatói életpálya megtervezését, a kutatási programok magasabb szintű megvalósítását, illetve az üzleti szemlélet kialakítását a KKK kutatóiban. (A coaching esetében a szolgáltatást az ICF vagy az IAC sztenderdek és ajánlások alapján köteles az ajánlattevő végrehajtani.) A 2 területhez kapcsolódóan összesen 100 óra szakértői közreműködést várunk el. A dokumentációt a DEAK Zrt. és a Szinergia Kft. váltotta ki. Ajánlatkérő április 19-én megválaszolta az ajánlattevők által feltett kérdéseket az alábbiak szerint: Kérdés: A csatolandó referencianyilatkozatok között felsorolt non-profit kutatóhely részvételével, konzorciumi formában megvalósított projekt vezetéséről szóló szolgáltatás tekintetében pontosítást kérnénk, hogy költségvetési kutatóhely (pl. Szegedi Tudományegyetem) mint referencia elfogadható-e a kiíró számára. Válasz: A csatolandó referencianyilatkozatok között felsorolt non-profit kutatóhely részvételével, konzorciumi formában megvalósított projekt vezetéséről szóló szolgáltatás tekintetében a költségvetési kutatóhely mint referencia elfogadható. Kérelmező április 19-én előzetes vitarendezés iránti kérelmet terjesztette elő, mely jogorvoslati kérelmével megegyező tartalmú volt. Az ajánlattételi határidőre a DEAK Zrt., a McMillan&Baneth Vezetési Tanácsadó Kft. és az IFUA Horváth és Partners Kft. közös ajánlattevők, valamint a Szinergia Kft. nyújtott be ajánlatot.

8 8 Ajánlatkérő a kérelmező előzetes vitarendezés iránti kérelmét április 23-i válaszában elutasította. Kérelmező május 7. napján előterjesztett, majd hiánypótolt jogorvoslati kérelmében kérte jogsértés megállapítását, a felhívás vitatott pontjainak megsemmisítését, ajánlatkérő kötelezését a Kbt. rendelkezéseinek megfelelő eljárásra, valamint a közbeszerzési eljárás felfüggesztését indítványozta. A jogsértő esemény megtörténtének napjaként kérelmező a felhívás feladásának napját április 2-át, míg tudomásszerzés időpontjaként április 23-át a vitarendezésre adott ajánlatkérői válasz napját jelölte meg. 1./ Kérelmező első kérelmi elemként ismertette, hogy álláspontja szerint a tárgyi közbeszerzési eljárást három részre kellett volna bontani, ahogy azt ajánlatkérő jól láthatóan el is különítette a felhívás II.2.1) pontban, külön nevesítve és körülírva a logikailag, tartalmilag és üzleti szempontból is jól elkülönülő részeket, úgymint 1. Partnerség-építés, projektfejlesztés, 2. Üzleti tervezés és 3. Üzleti tanácsadás. E három egység elkülönítése indokolt lett volna a törvény 46. (3) bekezdése szerint, ugyanis jellemzően nem egy cég szokta ellátni egy ilyen összetett megbízás esetében a hivatkozott feladatokat. Kiemelte, hogy ilyen feladatokra egy közbeszerzési eljárás során még nem volt precedens. A feladat kivitelezése egy eljárásban atipikus, míg a három részterület külön-külön viszont jól értelmezhető és referenciákkal is alátámasztható. Ezt erősíti ajánlatkérő 6 db referencia előírása is, hiszen értelemszerűen képtelenség lett volna egy ehhez teljes mértékben hasonló tárgyú referenciát megkövetelni. A törvény logikáját követve, a három részre külön-külön ajánlattétel megadása gazdasági szempontból sem ésszerűtlen, ugyanis azon gazdasági szereplők, amelyek csak üzleti tervezés, azaz üzleti terv kidolgozással foglalkoznak (pl. üzletviteli tanácsadó cégek), vélhetőleg alacsonyabb árral képesek versenyezni abban az esetben, ha nem kell foglalkoztatniuk egyéb szakterületet (pl. HR tanácsadás vagy coaching) ellátó alvállalkozót, specialistát. A másik irányból közelítve pedig, a HR tanácsadó gazdasági szereplőnek, amely jellemzően specializálta magát a humán területre, nem kell bevonnia az első feladatkört ellátó külsős pályázatírót vagy projektmenedzsert, illetve a második feladatért felelős tanácsadó céget. A törvény műszaki és minőségi szempontja még egyszerűbben magyarázható, hiszen előbbi szerint e három feladat külön-külön (műszaki, szakmai) tartalommal bír, amelyre külön-külön szakember igény van, így ésszerű azok különválasztása.

9 9 Véleménye szerint nincs olyan cég vagy szakember, aki egyben az üzleti tervezésben, a projektfejlesztésben és nemzetközi partnerség építésben, illetve a HR világában is specialista. A minőségi szempont pedig éppen ezen éles szakmai különbség miatt nem sérül a részekre bontással. Hangsúlyozta, hogy a három részre jelentkező más-más speciális ajánlattevők, magasabb minőséget tudnak produkálni, mint egy öszvér mindenben kompetenciát felmutatni próbáló cég. Kiemelte azt is, hogy az ún. coaching feladat, s követelmény, viszonylag új, rendkívül összetett kompetenciákat igénylő szolgáltatás, s alkalmazási területe is szűk. Magyarországon a coaching szolgáltatás különösen gyerekcipőben jár még, s igénybevétele abszolút nem általános, elfogadottsága és ismertsége kezdeti stádiumban van. Következésképpen a tartalmi és egyéb különbözőségek, sajátosságok okán rendkívül szembeötlő annak összekötése akár a projektfejlesztési, akár az üzleti tervezési feladattal. Nem létezik tehát olyan törvényes szempont, amelyre alapozva indokolt a részekre való ajánlattétel kizárása. Kérelmező szerint ajánlatkérő előírásával megsértette a Kbt. 46. (3) bekezdését. Az ügyfélképessége kapcsán kérelmező előadta, hogy az első két részre képes ajánlatot tenni, de a 3. feladatkörben abszolút hiányoznak a kompetenciái. Tárgyalási nyilatkozatában kérelmező mind a 3 rész kapcsán kérte vizsgálni a részajánlattétel kizárásának jogszerűségét. Kiemelte, hogy a Közbeszerzési Hatóság részajánlattételre vonatkozó útmutatója rögzítette annak tényét, hogy nem szolgálhatnak a gazdasági ésszerűség körében felhozott azon szervezési, koordinációs okok a részajánlattétel kizárásához, amelyekre ajánlatkérő vitarendezési kérelemre adott válaszában hivatkozott. Hangsúlyozta továbbá, hogy a Kbt. 46. (3) bekezdése szerint ajánlatkérő felhívásából, dokumentációjából kell kitűnnie annak, hogy milyen okokra hivatkozva zárta ki a részajánlattétel lehetőségét. Kérelmező szerint a három ajánlattevővel történő szerződéskötés nagyobb kockázattal jár ajánlatkérő számára, mint az egy ajánlattevővel történő szerződéskötés, tekintettel a meghiúsulás veszélyére, esetleges bekövetkezésére. 2./ Kérelmező véleménye szerint a felhívás III.2.3) M/2. előírás kapcsán az 1 fő Project Management Institute (PMI) nemzetközi szervezet által kiállított minősítéssel rendelkező szakember jogsértő. A hivatkozott minősítést nem ismeri el sem a magyarországi, sem az európai oktatási rendszer, nincs annak megfelelő, egyenértékű képesítés, előírása nem felel meg a jogszabályi környezetnek, nem szükséges a tárgy teljesítéséhez. Ez a szervezet nem is EU specifikus, az USA-ban található székhellyel működik. A

10 10 felsorolt előírás 55. (3) bekezdés jogsértő jellegén túlmutatóan sérti a Kbt. 2. (2) bekezdésben foglalt esélyegyenlőségi alapelvet, mert tárgyi kompetenciával rendelkező, de a minősítéssel bíró szakembereket kizárja a versenyből. 3./ Kérelmező kifogásolta a 2. kérelmi elemhez hasonlóan azonos indokkal a felhívás III.2.3) M/1. feltétel azon előírását, mely szerint az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évből összesen bármilyen ellenértékért végzett legalább 1 db k+f témára alapított PMI/PMSZ sztenderd szerinti projektdokumentáció elkészítéséről szóló referenciaigazolással. A hivatkozott minősítést nem ismeri el sem a magyarországi, sem az európai oktatási rendszer, nincs annak megfelelő, egyenértékű képesítés, előírása nem felel meg a jogszabályi környezetnek, nem szükséges a tárgy teljesítéséhez. Ez a szervezet nem is EU specifikus, az USA-ban található székhellyel működik. A felsorolt előírás 55. (3) bekezdés jogsértő jellegén túlmutatóan sérti a Kbt. 2. (2) bekezdésben foglalt esélyegyenlőségi alapelvet. Kérelmező tárgyalási nyilatkozatában a 2. és 3. kérelmi elem kapcsán közölte, hogy nem határozott meg ajánlatkérő a felhívásban olyan beszerzési tárgyat, amely szükségessé tenné akár a PMI standard szerinti referenciák, akár a PMI nemzetközi szervezet által kiállított minősítéssel rendelkező szakember szükségességét. Álláspontja szerint a gyakorlat az, amely projektmenedzsmenti tevékenység kapcsán elsődleges és az ajánlatkérő számára fontos, mely igazolható önéletrajzzal, nyilatkozatok bekérésével. 4-5./ Kérelmező ismertette, hogy ajánlatkérő felhívásának III.2.3) M/1. pontjában megkövetelt legalább 1 non-profit kutatóhely részvételével megvalósított projekt vezetéséről szóló referenciaigazolás előírása túlzó és szükségtelen, mert - projektvezetési feladatokat a felhívás nem nevesített, - a non-profit jelleg előírása tovább szűkíti a mozgásteret, holott szakmailag nem különbözik a forprofit kutatóhely projektjének vezetésétől. Kérelmező közölte, hogy a gyakorlatban az egyetemek ilyen típusú projektjeiket és megbízásaikat jellemzően házon belül tartják, azaz nem külső gazdasági szereplő vállalkozásba adásával végzik, így ilyen referencia felkutatása lehetetlen. A felsorolt előírás a Kbt. 55. (3) bekezdés jogsértő jellegén túlmutatóan sérti a Kbt. 2. (2) bekezdésben foglalt esélyegyenlőségi alapelvet.

11 11 Kérelmező tárgyalási nyilatkozatában közölte, hogy jelen beszerzés tárgyában a projektvezetés, mint feladat elvégzése egyáltalán nem szerepelt, a kérelmező álláspontja szerint itt a projekt vezetését maga az ajánlatkérő az egyetem fogja elvégezni, így nincs is szükség ilyen referencia előírásra. Kérelmező véleménye szerint ajánlatkérőnek a kiegészítő tájékoztatásban közölt költségvetési kutatóhely előírás is szűkítő kitétel, az ennél szélesebb kutatóhely fogalmi kategóriát kellett volna ajánlatkérőnek megjelölnie a referencia kapcsán, hiszen ez egy profitorientált tevékenység lesz. 6./ Kérelmező kifogásolta, hogy ajánlatkérő a vitarendezésre adott válaszának 4. pontjában nem reagált a projektvezetési feladat számonkérést kifogásoló kérelmezői álláspontra, mely sérti a Kbt. 79. (3) bekezdését. Kérelmező tárgyalási nyilatkozatában ajánlatkérő ügyfélképességi kifogása kapcsán előadta, hogy a Kbt (3) bekezdése egyértelműen azt a kötelezettséget állítja az eljárásban résztvevő felek elé, hogy a tárgyalást megelőzően kötelesek valamennyi érdemi nyilatkozatot, észrevételt megtenni. Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő az érdemi nyilatkozatnak minősülő ügyfélképességi kifogását úgymond a tárgyaláson tette meg, hiszen a kérelmező képviselője a tárgyalást megelőző fél órában kapta meg a Döntőbizottságtól, így álláspontja szerint ezen érdemi észrevétel az eljárás során figyelembe nem vehető. Továbbá előadta, hogy a Kbt (4) bekezdése szerinti előírásnak, valamint a Döntőbizottság eljárás megindításáról szóló végzésében foglaltaknak sem felelt meg ez az észrevétel, hiszen kérelmező nem közvetlenül kapta meg. Kérelmező szerint jelen jogorvoslati eljárásban ügyfélképességgel rendelkezik. Azt nem vitatta, hogy 2008-ban alakult a cég és később kezdte meg a tevékenységét, de önálló ajánlattevőiként több közbeszerzési eljárásban nyerte el a projektmenedzsmenti tevékenységre vonatkozó szerződést, így pl. Füzesgyarmaton, ahol 45 millió forintos szerződést kötött a projekt értéke pedig 2,5 milliárd forint volt, míg az Apagy Község projekt kapcsán 56 millió forintos szerződést kötött, a projekt értéke 5 milliárd forint volt. Kérelmező végzi továbbá Paks városának a hulladék-rekultiváció lebonyolításával kapcsolatos projektmenedzsmenti tevékenységét is, amely 9,5 milliós szerződés és a beruházás 2 milliárd forint értékű. Több közbeszerzési eljárásban is részt vett kérelmező, de nyertesként nem került kihirdetésre, de érvényes ajánlattevő volt. Ezek szintén projektmenedzsmenti tevékenység tárgyúak, valamint voltak olyan uniós projektek, ahol részt vett a projekt megírásában, üzletviteli tanácsadásban, illetve a projektmenedzselésben is.

12 12 Kiemelte, hogy ISO és 9001 minősítéssel is rendelkezik, főként projektmenedzsment tevékenység, pályázatírás, valamint üzleti terv készítése az ajánlattevő fő profilja nem csak a nonprofit, hanem a forprofit szférában is. Kérelmező munkavállalója közgazdász képzettségű, de nem rendelkezik sem PMI minősítéssel, sem PMSZ standard szerinti projekt tevékenységgel. Kérelmező véleménye szerint a 6. kérelmi elem kapcsán az ügyfélképessége egyértelműen megállapítható, tekintettel a Kbt-ben biztosított előzetes vitarendezési kérelem előterjesztésére való jogosultságra. Kérelmező becsatolta a jogorvoslati eljárással kapcsolatban felmerült Ft +ÁFA ügyvédi költségét igazoló számla másolatát. Ajánlatkérő észrevételében kérte az alaptalan kérelem elutasítását. 1./ Ajánlatkérő álláspontja szerint a részekre történő bontást a Kbt. abban az esetben teszi kötelezővé, ha az gazdasági, műszaki és minőségi vagy szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontok alapján az nem ésszerűtlen. Ajánlatkérő ugyanezen tárgyban, ugyanezen feltételekkel évben már folytatott le közbeszerzési eljárást, amely azonban eredménytelen lett. A közbeszerzési eljárás forrását biztosító elvárt eredmény, a jelen közbeszerzéssel beszerezni kívánt szellemi termék a projektzárásig el kell, hogy készüljön, azaz szeptember 30-i projektzárásig ezt teljesíteni kell. A rendelkezésre álló rövid idő teljes körű projektmegvalósítást és egy kézben tartást (projektkoordináció) igényel. A projekt célcsoportja minden esetben ugyanaz a kutatói kör, ami logikailag indokolja, hogy egy csatornán történjen a tanácsadási tevékenység szervezése. Az ajánlatkérő egy szervezettel való kapcsolattartás tekintetében az ellenőrzés, utasítás, számonkérés kérdéseit, mint lényeges szerződéses feltételeket egyszerűbben, gyorsabban és hatékonyabban tudja rendezni. Ezen szerződéses feltételek körében ésszerűtlen lenne 3 különböző szervezettel szerződni. A kérelmező javaslata esetén ugyanazon körben, hasonló tartalmú vagy lényegű, esetleg összefüggő, egymásra épülő információkért 3-4 alkalommal kellene a nyertes ajánlattevőknek interjúkat készíteni, amely teljesen ésszerűtlen. Ha több részben, több nyertes ajánlattevő készítené az elvárt eredményt, úgy azok koherenciája, egységes tartalmi és formai megközelítése kizárt, az ajánlatkérőnek kellene külön idő és munkaerő ráfordítással azokat egységesíteni, azonban erre nincs erőforrása. Nem osztotta ajánlatkérő a kérelmező azon álláspontját, hogy épp a referenciák nagy száma igazolja, hogy részekre lehetett volna bontani a beszerzést, mivel ez sem közvetlen, sem közvetett kapcsolatban nincs egymással.

13 13 Az alkalmassági előírás minden eleme a beszerezni kívánt szakmai tartalomhoz illeszkedik, annak minden fajsúlyos részét érinti, de csak olyan mértékben, amilyen mértékben a teljesítéskor is elvárta az ajánlattevőktől. Egyetlen alkalmassági minimum előírás sem túlzó, azok nem haladják meg a beszerzés tárgyát, sem mennyiségi, sem minőségi oldalról. Az egyetemi kutatócsoportok saját fejlesztéseinek széles körű megismerése, mindenre kiterjedő vizsgálata és ez alapján a kért eredmény elérése csak azon ajánlattevőtől remélhető, aki a tárgykörben széleskörű ismeretekkel, gyakorlattal rendelkezik, valamint behatóan ismeri a kutatói szféra sajátosságait. A referenciák egyébként mind egyféle szakmai tapasztalatot vizsgálnak, de annak többféle kompetenciáját. Épp a verseny biztosítása és az esélyegyenlőség szem előtt tartása vezette az ajánlatkérőt a referenciák széttagolására, így nem zárt ki olyan ajánlattevőket az ajánlatkérő az ajánlattételből, akik ugyan értenek ezen szakmai területhez, de megbízásaikat külön-külön teljesítették. Nem osztja az ajánlatkérő a kérelmező azon álláspontját sem, hogy a 3 terület logikailag, tartalmilag és üzletileg is elkülönülő. Természetesen mindhárom teljesíthető önállóan is egyéb körülmények esetén, sok esetben csak egyik vagy másik beszerzésére van igény, viszont jelen esetben mindháromnak egy projekten belül, ugyanazon tartalmi alapra épülve kell teljesülni, a projektben csak együtt képeznek megfelelő eredményt. Az ajánlatkérő 3 ajánlattevő esetén kockázatosnak ítélte az eredmény bekövetkeztét, bármelyik elem meghiúsulása a többi eredmény értékveszésével jár úgy, hogy ezen részeket teljesítő vállalkozók adott esetben hibátlanul teljesítettek. (például a projektfejlesztés során egyben kutatói szemléletformálás és szakmai ismeret-átadás is történik, amelyet a HR tanácsadás és kutatói coaching más aspektusból erősít meg.) Ajánlatkérő másként látja a teljesítésre esetlegesen vállalkozó ajánlattevők piaci helyzetét. Tapasztalata szerint a szakmai tanácsadói kör nem szigorú specializációk mentén tud csak teljesíteni. Épp a formai okból eredménytelen eljárás mutatta meg, hogy akár 1 ajánlattevő is teljesítheti az összes elemet, de közös ajánlattétel, illetve alvállalkozó bevonása biztosan nem jelent megoldhatatlan feladatot a potenciális gazdasági szereplőknek. Ajánlatkérő el tudja fogadni, hogy lehetnek olyan specialista cégek, amelyek minden elemet külön-külön tudnak csak ellátni, azonban az ajánlatkérő 3 ajánlattevőtől nem tudja elvárni az egységes látásmódot, munkaszervezést és projekt-koordinációt, amely az igénye jelen projektben. Az egyetemi projektek jelenleg sajnos sok esetben pályázati kiírásra optimalizált fejlesztések, hiányzik belőlük a kockázat-elemzés, menedzsment hatásköri-felelősségi és riportolási rendszer, change menedzsment eljárásrend, külső-belső erőforrás bevonási lehetőség szabályozása, support szervezetek bevonási lehetőségei, felelőssége és ellentételezése, stb. Ezek elvileg mind a projekt dokumentum (project-charter) elemei kellene, hogy legyenek, és egységes teljesítésük a jelen projektben elvárt.

14 14 Az egyetemi kutatók alapvetően a forrásbevonásban érdekeltek, ezért bizonyos kritikus elemeket (pl. projektfelelősség) esetleg periférikusan kezelnek. Egy professzionális tanácsadó on-the-job jelleggel, a projektfejlesztés során a szakmai szemléletformálást és a módszertani ismeretek átadását is biztosítja. Ajánlatkérő álláspontja szerint a jelen projektben szakmai és szerződéses okból is ésszerűtlen lenne a részekre bontás. 2-3./ Ajánlatkérő nem tartja túlzónak a PMI-módszertan és a szakmai minősítés előírását, hiszen ez a projekt-tervezés, végrehajtás, ellenőrzés nemzetközi sztenderdje. Ajánlatkérő ezen sztenderd alapján kívánja a teljesítést megkövetelni. Nyilván ez szűkítő előírás, de az alkalmasságnak épp az a feladata, hogy az ajánlattevői kört a teljesítéssel arányban szűkítse. Az ajánlatkérő információi szerint legalább 300 PMP végzettséggel rendelkező szakember van Magyarországon, így esélyegyenlőséget túlzó mértékben biztosan nem sérthet ez az előírás. 4-5./ A non-profit kutatóhelyek körében tett kifogásra az ajánlatkérő előadta, hogy a k+f projektek nagy része konzorciumi (vagy azzal analóg több szereplős) formában történik, a kiegészítő kompetenciák és tudományos eredmények bevonásának szükségessége miatt. A partnerség építési és konzorciumi szerződési kérdések mind üzletfejlesztési, mind üzleti diplomáciai, mind szellemi alkotás jogi, mind konfliktuskezelési kompetenciákat igényelnek, kiemelten igaz ez nemzetközi szintre. Természetszerűleg minden dokumentum, amire ráírják, hogy konzorciumi szerződés, minősíthető annak, ha a tartalma erre utal, de ez nem jelenti, hogy a felek közös elképzeléseit, vitarendezési módját és szellemi alkotás hasznosítási kérdéseit megfelelően taglaló megállapodás jött létre. Az SZTE érdekeit védve olyan tanácsadói kör bevonása szükséges jelen projekt sikeres megvalósításához, amely ilyen kérdésekben már tapasztalatot szerzett, ezáltal bizonyos szabályozási problémák nem ütnek vissza az egyetemre a - mostani projektben fejlesztett - későbbi k+f konzorciumi projektek megvalósítása során. Az egyetemi szféra kezelése speciális ismereteket igényel, különösen ipari-egyetemi kapcsolatok (azaz a két szféra találkozása) tekintetében. A cél, hogy olyan tanácsadói kör kerüljön bevonásra, amelyik megfelelő tapasztalatot szerzett külön-külön és közösen is, k+f projektek tekintetében. A jelen projekt részeként várhatóan olyan projektek születnek, amelyek non-profit szervezet bevonásával történnek (pl. SZTE). Ajánlatkérő vitatta, hogy a referenciák ilyen tartalommal való felkutatása lehetetlen. A feladat egy sokrétű és összetett feladat, és az ajánlatkérő ehhez illeszkedő, arányos referencia előírást adott ki. Ajánlatkérő álláspontja az, hogy

15 15 a referenciák előírása nem terjeszkedik túl a teljesítés szintjén, így az nem jogszabálysértő. Ajánlatkérő június 4-én 8.34-kor a jogorvoslati tárgyalás megkezdését megelőzően - megküldött észrevételében, melyet a kérelmezőnek is közvetlenül megküldött, kérelmező ügyfélképességét vitatta. Álláspontja szerint kérelmező cége 2008-ban alakult, és évben árbevételt nem produkált, míg évben árbevétele 6.2 MFt volt. Ajánlatkérő szerint kérelmező önmagában nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez való képességgel. Egyéb érdekelt a Szinergia Kft. tárgyalási nyilatkozatában az 1. kérelmi elem kapcsán közölte, hogy azt nem vitatja, hogy ezt a 3 feladatot önállóan is el lehet végezni, de az álláspontja szerint jelen feladatok nem egymástól függetlenek, egymásra épülnek, egyik feladat létrehozása befolyással van a korábbi, vagy a későbbi feladat eredményes elvégzésére. Ezt a három tevékenységet úgy lehetne leegyszerűsíteni, hogy az első az a definiálás, a második az maga a tervezés és a harmadikban pedig ajánlattevő segíti a résztvevőket az üzleti szempontú megvalósításban. Hangsúlyozta, hogy az egymásra épülő rendszernek azért van jelentősége, mert esetlegesen ha nem jó a definiálás, akkor a tervezés sem tud olyan eredményeket hozni, valamint ha nem jó a definiálás vagy a tervezés, akkor az kihatással lehet magára a megvalósítás eredményére. Tehát amennyiben egy cégen belül akár több cég összevonásával, vagy akár több cég részvételével konzorciumban kerül megvalósításra a szolgáltatás, abban az esetben is pl. a coaching feladatot ellátó szervezet, vagy személy részt vesz, figyelemmel kíséri ugyanúgy a definiálást és a tervezést is, hiszen ez adja az ő munkájának az alapját. Vannak olyan cégek, főleg az üzleti szférában, ahol a tevékenységekre vonatkozó igény az egymástól független, így például csak coaching szolgáltatásra vonatkozó igény merül fel. Az üzleti szférában már több éve igény van erre a tevékenységre, hiszen egyéb érdekelt 18 éve az üzleti szférában fejti ki ezt a tevékenységet. Hangsúlyozta, hogy maga a cég olyan cég, amely éppen ezen egymásra épülési követelményből következően kialakított a szervezeten belül mindhárom tevékenységre épülő szakmai gárdát. Az egyetemi szférában az utóbbi pár évben kezdett az az igény felmerülni, hogy a kutatásba is az üzleti szféra érvényt szerezzen, hiszen az egyetemi gárda még nincs teljes mértékben kiképezve ezekre az üzleti igényekre, vagy nem ismeri megfelelően az üzleti elvárásokat. Magyarországon egyetemi, vagy főiskolai képzettség szintjén teljes projektmenedzsmenti szakképzettség, képesítés nem szerezhető, illetve akként szerezhető, hogy a projektmenedzsmenti tevékenység egyetlen egy része kerül oktatásra. Magyarországi viszonylatban a különböző magyarországi projekttevékenységekben szerzett gyakorlat során sajátítják el a

16 16 projektmenedzserek a képzettséget, akik bizonyos szakmai gyakorlat megszerzését követően jutnak el arra a szintre, hogy a megszerzett tapasztalatuk, gyakorlatuk és korábbi képzettségük révén bejelentkezhetnek egy pl. PMI képzettség vagy tanfolyam elvégzésére, mely tanfolyam Nyugat-Európában, a tengerentúlon, Ázsiában elfogadott, hiszen ezzel igazolják mind a képzettségüket, mind a gyakorlatukat. Hangsúlyozta, hogy ezen képzettség tekintetében nem Magyarországon magyar nyelven történik a képzettség megszerzése, a vizsga letétele, hanem külföldön történik idegen nyelven, mely még inkább minősíti a diplomának, képzettségnek az elismertségét. A PMI képzettség az egész projektmenedzsmenti folyamat vezetésére, folyamatirányításra vonatkozik, mely lefedi mind a 3 területet. A coaching szolgáltatásra külön nemzetközi standard, előírás, akkreditált végzettség szerezhető. Tekintettel arra, hogy a piachoz igazodik az igények felmérése, egyéb érdekelt álláspontja szerint az ajánlatkérői felhívás és tárgy meghatározásból következik az, hogy az ajánlatkérőnek nem elegendő egy egyszerű projektmenedzsmenti tevékenység, vagy bármely végzettség szerinti minősítés, hanem tekintettel arra, hogy nemzetközi piacok felé akar az ajánlatkérő nyitni, ezért követelmény a PMI végzettség, hiszen a nemzetközi piacoknál ez egy értékmérő követelmény. Előadta továbbá, hogy létezik még más szakmai akkreditált képzés is, ez pedig az IPMA képzettség, mely a PMIhez hasonló, annyiban tér el tőle, hogy ugyanúgy Magyarországon lehet a képzettséget megszerezni, ugyanúgy gyakorlathoz kötött, de egy alacsonyabb gyakorlati ismeretet feltételez, viszont magyar nyelven történik a vizsga, ezért a nemzetközi piacokon történő elismerése sem olyan, mint a PMI standardnak. Egyéb érdekelt előadta, hogy éppen a nemzetközi projekt megvalósítása teszi szükségessé azt, hogy egyéb érdekelt nem saját maga vesz részt ebben a beszerzésben kizárólag, hanem bevont egy külső coaching céget, aki rendelkezik olyan nemzetközi akkreditált végzettséggel, amelyet jelen esetben ajánlatkérő megkövetelt. Ismertette, hogy több cég is van Magyarországon, aki PMI oktatást végez, így pl. a Hewlett Packard is és van több olyan nemzetközi anyavállalattal rendelkező tanácsadó cég Magyarországon, akik az üzleti életben ezt a 3 területet is átfogóan, önállóan képesek a feladatot ellátni, ilyen pl. a Roland Berger, vagy az Ernst & Young tanácsadó cégek. Kiemelte továbbá, hogy cégen belül is folyamatban van egy olyan szakember képzése, aki ha pár hónap múlva került volna kiírásra ez a felhívás, akkor rendelkezne azzal a coaching akkreditált képzettséggel, amely alapján 10 % alatti alvállalkozó bevonása nélkül is el tudná látni egyedül a feladatot. Véleménye szerint az indokolja a jövőben a coaching szakember, vagy akkreditált végzettséggel rendelkező szakember bevonását a projektmenedzsmenti tevékenységekbe, hogy nagy nemzetközi projektekben vesznek-e részt. Ha nem nagy nemzetközi projektek kivitelezéséről lenne szó, akkor nem volna szükséges akár a coaching

17 17 tevékenység, akár ilyen akkreditált coaching szakember részvétele, de ajánlatkérő kutatási területét ismerve, ezek mind olyan területek, amelyek nagy valószínűséggel nem a hazai piacot fogják irányozni, hanem a nemzetközi piacot, így pl. gyógyszergyártás, vagy fizikai, biológiai kutatás, amely a felhívás II.2.1 pontjának 1. pontjából is egyértelműen megállapítható, ahol az ajánlatkérő előírta azt, hogy 2 db nemzetközi projekt, így minimum 3 EU tagállam és tagállamonként minimum 2 partner bevonásával történő kutató csoport, vagy projektpartnerség építés és projektfejlesztés a beszerzés tárgya. Egyéb érdekelt kifejtette, hogy a coaching szolgáltatás és annak feladat meghatározása sokrétű, több dolgot foglal magába. Nem vitatta azt, hogy a vezetői mentori feladat is coaching feladat, de annak egy része. Jelen projekt megvalósítása során a coaching feladatnak nem ez a része az, amelyet az ajánlatkérő a dokumentációban egyértelműen meghatározott, hanem a rektor, vagy az egyetem vezetőinek a tervezésben, üzleti tervben, kockázatkezelésben, gant diagramm, különböző szakmai anyagok elkészítésében való segítségnyújtása és támogatása, amely szervesen kapcsolódik a tervezéshez, valamint a definiáláshoz is. Előadta, hogy a felhívásban és a dokumentációban ajánlatkérő konkrétan nem határozta meg, hogy milyen konkrét projektek azok, amelyek kapcsán meg kell valósítani a coaching feladatokat, de az egyetemnek a kutatási irányai, fejlesztési területeiből lehet arra következtetni, ezek pl. nanotechnológia, gyógyszer, különböző biológiai kutatások, hogy az egyetemnek, illetőleg az ajánlatkérőnek erre vonatkozóan van elvárása, hogy ezek kapcsán kell megtalálni azokat a partner nemzetközi egyetemeket, ahol ezt a partnerséget ki kell alakítani. Az egyéb érdekelt álláspontja szerint egy komoly kutatófeladat lesz felkutatni a megfelelő partner szervezeteket. 2-3./ Egyéb érdekelt azt nem vitatta, hogy a gyakorlat lényeges és meghatározó a projektmenedzsmenti tevékenység során, de a PMI standard szerinti képzettség vagy a PMI standarddal végzett projektmenedzsmenti tevékenység az egy nagyon komoly gyakorlati ismeretet követő vizsgát jelent és más, mint maga a gyakorlati vizsga, ad valami pluszt a gyakorlathoz képest. Álláspontja szerint ilyen nemzetközi projektek megvalósításához elengedhetetlen. A Döntőbizottság elsődlegesen rögzíti, hogy ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti nyílt eljárását április 2-án indította meg, így a jogvita elbírálására is az ebben az időpontban hatályos Kbt. rendelkezése az irányadó.

18 18 A Döntőbizottságnak kérelmező indítványára elsődlegesen abban kellett állást foglalnia, hogy az ajánlatkérő június 4-én a tárgyalás napján megküldött nyilatkozata, valamint egyéb érdekelt tárgyalási nyilatkozata észrevételként a jogorvoslati eljárásban figyelembe vehető-e. A Kbt (1) bekezdése értelmében a Közbeszerzési Döntőbizottság gondoskodik arról, hogy a kérelmező (kezdeményező) és az ellenérdekű ügyfél minden, az eljárás során felvetődött új tényt, előterjesztett kérelmet, nyilatkozatot megismerhessen és azokkal kapcsolatos álláspontját kifejthesse. A (2) bekezdés értelmében a Közbeszerzési Döntőbizottság az ügyfelek és a közbeszerzési ügyben érdekeltek 142. (1) bekezdése szerinti észrevételét azzal küldi meg az ellenérdekű ügyfeleknek, illetve egyéb érdekelteknek, hogy az arra vonatkozó nyilatkozataikat legkésőbb 5 napon belül kötelesek megtenni. A (3) bekezdés szerint amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság az ügyben tárgyalást tart, az ügyfelek, illetve egyéb érdekeltek a tárgyalást megelőzően kötelesek valamennyi érdemi nyilatkozat, észrevétel megtételére. A (4) bekezdés alapján az ügyfelek, illetve egyéb érdekeltek a tárgyalást követően csak a Közbeszerzési Döntőbizottság erre irányuló felhívása esetén terjeszthetnek elő további észrevételt vagy nyilatkozatot. Az ügyben tartott tárgyalást követően a Közbeszerzési Döntőbizottság felhívása nélkül előterjesztett további észrevételeket vagy nyilatkozatokat a Közbeszerzési Döntőbizottság nem veszi figyelembe döntése meghozatalakor. A Kbt (2) bekezdése értelmében a Közbeszerzési Döntőbizottság által tartott tárgyaláson az ügyfeleken kívül egyéb érdekeltek is - személyesen vagy képviselőik útján - jelen lehetnek, észrevételt tehetnek, illetve a tárgyalás befejezéséig bizonyítékokat terjeszthetnek elő. A Kbt (3) bekezdésében a jogalkotó az ügyfelek és egyéb érdekeltek azon kötelezettségét rögzíti, mely szerint az érdemi nyilatkozat megtételére a tárgyalást megelőzően kötelesek. A (4) bekezdésben a tárgyalást követően a Döntőbizottság felhívása nélkül előterjesztett további észrevételek, nyilatkozatok kapcsán a törvény lehetővé teszi, hogy azokat a Döntőbizottság döntése meghozatalakor ne vegye figyelembe. A Kbt (2) bekezdésében került az kimondásra, hogy a tárgyaláson az egyéb érdekeltek észrevételt tehetnek, illetve a tárgyalás befejezéséig bizonyítékokat terjeszthetnek elő.

19 19 Tényként megállapítható, hogy jelen jogorvoslati eljárásban a Döntőbizottság tárgyalást tartott, melynek időpontja június 4-e 9.00 óra volt. Ajánlatkérő a tárgyalás napjának reggelén 7.04 perckor jelezte, hogy műszaki hiba okán a tárgyaláson nem tud megjelenni, de 8.34 perckor megküldte észrevételét útján, melyet közvetlenül megküldött kérelmezőnek is. Ajánlatkérő észrevételében eljárásjogi kifogásokat terjesztett elő kérelmező ügyfélképességének fennállása kapcsán. A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő kifogásolt észrevételét a Kbt (3) bekezdés szerint a tárgyalás megkezdése előtt terjesztette elő, így az észrevétel határidőben megtettnek minősül. Egyebekben fontosnak tartja a Döntőbizottság annak rögzítését, hogy ajánlatkérő a jogorvoslati kérelemre május 29-én tett észrevételt, mely ismeretében kérelmezőnek lehetősége volt álláspontjának kifejtése. A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárásban mindig hivatalból köteles vizsgálni az eljárásjogi feltételek fennállását, a határozatban akkor kell ezen vizsgálatról külön számot adnia, ha a felek ezt kifogásként terjesztik elő. A Döntőbizottság álláspontja szerint nincs jelentősége annak a ténynek, hogy a tárgyalást megelőzően milyen időpontban került megküldésre a dokumentum, hiszen a jogalkotó a tárgyalás megkezdésének időpontját rögzítette, mint végső határidőt. A Döntőbizottság megállapította továbbá, hogy egyéb érdekelt jogosult a tárgyaláson is észrevételt tenni, valamint bizonyítékot előterjeszteni a Kbt (2) bekezdése szerint, ezen cselekmény határidejeként a Kbt. a tárgyalás befejezését határozta meg. A fentiek alapján a Döntőbizottság az egyéb érdekelti nyilatkozatot figyelembe veheti. A Döntőbizottság - figyelemmel törvényi kötelezettségére és ajánlatkérő eljárásjogi kifogására is ezt követően azt vizsgálta, hogy kérelmező rendelkezik-e ügyfélképességgel. A Kbt (1) bekezdés szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása kérelemre vagy hivatalból indul. A minősített beszerzéssel, a minősített beszerzési eljárással, a védelmi beszerzéssel, valamint a védelmi beszerzési eljárással kapcsolatos jogorvoslati eljárásban a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalbóli eljárásának nincs helye, a valamint a 152. (4) bekezdés e) pontja nem alkalmazható. A (2) bekezdés értelmében kérelmet nyújthat be az ajánlatkérő, az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő, a részvételre jelentkező, közös részvételi jelentkezés esetén bármelyik részvételre jelentkező vagy az egyéb érdekelt, akinek jogát vagy jogos érdekét az e törvénybe ütköző tevékenység vagy mulasztás sérti vagy veszélyezteti. Az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívás, a dokumentáció, illetve ezek módosításának jogsértő volta miatt

20 20 kérelmet nyújthat be a közbeszerzés tárgyával összefüggő tevékenységű kamara vagy érdekképviseleti szervezet is. (E bekezdésben foglaltak a továbbiakban együtt: kérelmező.) A Kbt. szabályozása a 3. értelmében kógens, erre tekintettel a törvényi keretek az irányadóak a kérelmezői minőség megítélésénél, azt nem lehet sem kiterjesztően, sem megszorítóan értelmezni. A jogalkotó ahhoz a feltételhez kötötte a jogorvoslat kezdeményezésének a jogát, hogy e törvénybe ütköző tevékenység vagy mulasztás jogát vagy jogos érdekét sértse vagy veszélyeztesse. A Döntőbizottság a fentiek alapján azt vizsgálta, hogy a kérelmező tekintetében megállapítható-e jogának, jogos érdekének sértése vagy veszélyeztetése. Kérelmező kérelmében elsődlegesen ajánlatkérő felhívásában a részajánlattétel kizárását, valamint több alkalmassági feltétel előírást vitatott. Ügyfélképességét arra alapította, hogy amennyiben ajánlatkérő részajánlattételt biztosított volna az eljárásban kérelmező potenciális ajánlattevő lehetett volna a projektmenedzsment és üzleti terv rész körében. A Döntőbizottság megvizsgálta a kérelmező nyilatkozatát és a Közbeszerzési Értesítő eljárás eredményéről szóló tájékoztatókat és megállapította, hogy kérelmező projektmenedzsment tevékenységet végez, valamint a projektmenedzsment szolgáltatás megrendelésére kiírt közbeszerzési eljárásokban ajánlattevőként vett és vesz részt. Megállapítható továbbá, hogy árbevétele évben nagyrészt ezen szolgáltatások teljesítéséből származik, így érdeke fűződik ahhoz, hogy ajánlatkérő a részajánlat tételt biztosítsa. A fentiek alapján a Döntőbizottság megállapította kérelmező ügyfélképességének fennállását, ezért a kérelmet érdemben vizsgálta. 1./ A Döntőbizottság ezt követően a részajánlattétel kizárását vitató kérelmi elemet vizsgálta. A Kbt. 46. (3) bekezdése rögzíti, hogy az ajánlatkérő köteles megvizsgálni beszerzését abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Amennyiben a beszerzés tárgyának természetéből adódóan részajánlat-tételi lehetőség biztosítható, az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban - feltéve, hogy az gazdasági, műszaki és minőségi, vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatos más

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.301/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM 1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Címzett: Kérelmező részére E-mail útján Másolatban: Valamennyi ajánlattevő részére E-mail útján Küldi: dr. Szterényi

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 782 /4 /2010.

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.681/7 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján 2 3 4 5 ...10...11...16...17...17...18...18...22...24...24...26...28...29...31 18. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó...32 19. Összeférhetetlenség...33

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZE RZÉSI DÖ NTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.989/15/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot

H A T Á R O Z A T-ot Ikt. sz.: D. 829/ 6 /2009. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D. 409/3/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

1. Intézményrendszer az új törvényben A Tanács jövője

1. Intézményrendszer az új törvényben A Tanács jövője A közbeszerzési intézményrendszer változása, régi és új Dr. Kovács László főosztályvezető Közbeszerzések Tanácsa 2011. november 24. A közbeszerzési intézményrendszer változása, régi és új 1 1. Intézményrendszer

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287430-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S 156-287430 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Székesfehérvár, Balatoni út 6. Levélcím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 281 MÁK 10029008-01712041 Tel: (22) 315-370 * Fax: +36 (22) 313-275 * E-mail: szekesfehervar@kdtvizig.hu

Részletesebben

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293944-2013:text:hu:html Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: Ikt. sz.: D.44 / 13 /2011. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141835-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 87-141835 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.787/ 10 /2009. A

Részletesebben

Szeged külterület, (volt Öthalmi Laktanya) II. kerület, HRSZ:01392/23 ingatlanon létesítendő Inkubátorház kiviteli- és engedélyes tervei elkészítésére

Szeged külterület, (volt Öthalmi Laktanya) II. kerület, HRSZ:01392/23 ingatlanon létesítendő Inkubátorház kiviteli- és engedélyes tervei elkészítésére Szeged külterület, (volt Öthalmi Laktanya) II. kerület, HRSZ:01392/23 ingatlanon létesítendő Inkubátorház kiviteli- és engedélyes tervei elkészítésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/152 Tervezési szerződés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA E-mailen továbbítva! Tárgy: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság ajánlatkérő által a TED 2016/S 148-268082 számon megjelent Szennyvíztisztítási

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34584-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S 021-034584 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Ajánlatkérő neve: Budapesti Gazdasági Főiskola Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

V É G Z É S t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.687/5/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az új közbeszerzési törvény

Az új közbeszerzési törvény Az új közbeszerzési törvény D r. K u r u c s a i M a r g i t e l n ö k K ö z b e s z e r z é s i D ö n t ő b i z o t t s á g Az új Kbt. Ötödik Része, a jogorvoslat 1 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:267386-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/16. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 1358/2017 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/16. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 1358/2017 CPV Kód: Korrigendum: 21. sz. főút Nógrád megye V, szakaszán, a 41+500-48+100 km szelvények között négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA /2011.(VI.28.) számú határozattal elfogadásra került A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A gazdaság

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46614-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza..

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016- 00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés Közbeszerzés Dr. Hubai Ágnes Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ÉRTÉKHATÁROK VÁLTOZÁSA A nemzeti közbeszerzési

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 177-270334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.775/8/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 1 / 6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71838-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 043-071838 Budapesti

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt.

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Fagyásgátló készítmények 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Fagyásgátló készítmények 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419789-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Fagyásgátló készítmények 2014/S 238-419789 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya:

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217779-2011:text:hu:html HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S 131-217779

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ SIMONTORNYA VÁROS, PÁLFA KÖZSÉG ÉS TOLNANÉMEDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAI BIZTONSÁGOS IVÓVÍZELLÁTÁSI TÁRSULÁSA 7081 Simontornya, Szt. István k. u. 1. Tel., Fax: 74/585-929, 74/586-922 simontornya@t-online.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229621-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S 128-229621 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. Őrzés-védelmi szolgáltatás és tűzjelző valamint kamerás megfigyelő és riasztó/vagyonvédelmi rendszerek kezelése megrendelése a Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok közül 58 db ingatlanra

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Fogaskerék és fogaskerék-áttétel 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Fogaskerék és fogaskerék-áttétel 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:143530-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Fogaskerék és fogaskerék-áttétel 2014/S 082-143530 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Az alábbi eredeti szöveg:

Az alábbi eredeti szöveg: 1. sz. CORRIGENDUM az ÉPÍTÉSI MUNKÁK AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSÁHOZ Közzétételi hivatkozás: HUHR/1101/1.2.2/1012/WORK01 Tárgy: KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE A MAGYARORSZÁG-HORVÁTORSZÁG IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

Az alkalmasságra vonatkozó egyes jogértelmezési kérdések

Az alkalmasságra vonatkozó egyes jogértelmezési kérdések Az alkalmasságra vonatkozó egyes jogértelmezési kérdések Dr. Kovács László főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közbeszerzés-stratégiai és Tájékoztatási Főosztály 2013. június 11.

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

Értékelési skála: pont 5 (jeles) pont 4 (jó) pont 3 (közepes) pont 2 (elégséges) 0 50 pont 1 (elégtelen)

Értékelési skála: pont 5 (jeles) pont 4 (jó) pont 3 (közepes) pont 2 (elégséges) 0 50 pont 1 (elégtelen) A 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 52 343 01 Közbeszerzési referens Értékelési skála: 91 100 pont 5 (jeles) 81 90 pont

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon:

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon: 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (06.19.) Öh.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=?

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=? érl ''SoS.od.oh I KUOAl'KST FŐVÁROS X. KKKOl\Y\ KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT '/.AT Polgármesteri I li.viiiiiln Iklsz.: D.363/ /2008. KÖZBESZERZÉSE^T^A'CS'A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBI^gTADSi^ Budapest, Marg 'íkrt.

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Budapest

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Működési

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K. 32.860/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

4. Kérdés: Ajánlatkérő a közbeszerzési kiírás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményei

4. Kérdés: Ajánlatkérő a közbeszerzési kiírás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményei Tisztelt Ajánlattevők! A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, mint Ajánlatkérő a Vállalkozási szerződés a hozzájárulásra kötelezettek által nyújtott fejlesztési támogatások, a szakképzési hozzájárulási

Részletesebben

HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:8815-2011:text:hu:html HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S 6-008815 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261951-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S 171-261951 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Budapest

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

KÖZBESZERZÉS A GYAKORLATBAN. dr. Barna Orsolya barnao@barnao.hu

KÖZBESZERZÉS A GYAKORLATBAN. dr. Barna Orsolya barnao@barnao.hu + KÖZBESZERZÉS A GYAKORLATBAN dr. Barna Orsolya barnao@barnao.hu + Az előkészítés jelentősége n Időigény n Szakértelem Ajánlatkérői oldalon n Műszaki szakértő, ágazatszakmai szakértő n Hivatalos közbeszerzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Javaslat eljárást lezáró döntés meghozatalára a Balatonkenese,

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest,

Részletesebben

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105047-2010:text:hu:html HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére)

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) Közbeszerzés tárgya: Szentendre Város Önkormányzata Vállalkozási szerződés Szentendre Duna-korzó árvízvédelmi gát programmal

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

1. számú módosítás_hídfelújítás II Sióagárdi Sió-híd felújítása - Ajánlattételi felhívás

1. számú módosítás_hídfelújítás II Sióagárdi Sió-híd felújítása - Ajánlattételi felhívás 1. számú módosítás_hídfelújítás II. 2016 - Sióagárdi Sió-híd felújítása - Ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

A kérelmező által az előzetes vitarendezési kérelemben előadott álláspontja a

A kérelmező által az előzetes vitarendezési kérelemben előadott álláspontja a Tárgy: válasz előzetes vitarendezési kérelemre Tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplő! Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d), mint Ajánlatkérő Vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Vasúti és egyéb járművek berendezéseinek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2015/S

Magyarország-Budapest: Vasúti és egyéb járművek berendezéseinek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2015/S 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126746-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Vasúti és egyéb járművek berendezéseinek javítása, karbantartása és kapcsolódó

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Államkincstár, 1054 Budapest, Hold u. 4. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Miskolc Holding Zrt. (3525 Miskolc, Petőfi u. 1-3.) 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben