Megoldandó problémák: a fenntartható fejlődés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megoldandó problémák: a fenntartható fejlődés"

Átírás

1 Megoldandó problémák: a fenntartható fejlődés Szerzők: Kliment Mindjov, Schróth Ágnes Problémafelvetés Időtartam Évszak Hely Szükséges anyagok Tantárgyak Mindenkinek, a jelen és a jövő generációknak is joga van ahhoz, hogy egészséges és eredményes életet éljen, harmóniában a természettel. Egy tanítási óra. Bármikor elvégezhető. Osztályterem. [Semmire nincs szükség.] Földrajz, biológia, osztályfőnöki óra. Célok A rossz irányba mutató fejlődés következményeinek megvitatása; megismertetni a diákokat a fenntartható fejlődés alapelveivel. Módszerek Vita, ötletbörze. Bevezetés Az 99. júniusában Rio de Janeiróban az Egyesült Nemzetek Szervezete által szervezett Környezet és Fejlődés Konferencia jelentős esemény volt. Összehozta számos ország vezetőjét és képviselőit, sok nemzetközi szervezetet és jelentős számú civil szervezetet. Ez a konferencia azt demonstrálta, hogy az emberiség nem kezelheti továbbra is egymástól független témaként a környezet és a gazdasági fejlődés kérdéseit. A Riói Egyezmény tartalmazza azokat az alapelveket, amelyeket az állami és politikai döntéseknek hangsúlyozniuk kell a jövőben. 7

2 A konferencián 79 ország vett részt, s eredménye az Agenda című világméretű akcióprogram elfogadása lett. Ez egy nagyszabású terv az elkövetkező 00 évre. Feladata két globális cél megvalósítása: a környezet védelme és a stabil gazdaság megteremtése a világ minden országában. Ez a történelmi dokumentum a fenntartható fejlődés minden vonatkozását magában foglalja. 00. szeptember elején Johannesburgban a Riói Konferencia tizedik évfordulója alkalmából újabb Föld Csúcstalálkozót tartottak a fenntartható fejlődésről. A johannesburgi konferencia a globális szegénység elleni cselekvésre összpontosított. Kiemelt szerepet kapott a vízellátás és a közegészségügy fejlesztése. A foglalkozás menete. feladat: Játék a fenntarthatóságról Egy halastóban történő halászat példáján mutasd be a gyerekeknek, hogy a fenntartható fejlődés alapfeltétele az emberi faj továbbélésének! A játék menetét a Példák és feladatok részben írtuk le. Tedd fel a kérdést, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy az ember a rendelkezésére álló forrásokat a fenntarthatóságot figyelembe véve hasznosítsa!. feladat: Esettanulmányok Tarts előadást az alábbi szempontok alapján! A tanulók előtte olvassák el a Húsvétszigetekről, valamint a norvég halászatról szóló esettanulmányokat! Magyarázd el a diákoknak, hogy a természetnek sajátos regenerációs képessége van! Az ember mai tevékenysége brutálisan tönkreteszi a természet egyensúlyát, amely évmilliók során alakult ki. Hozz példákat arra, hogy az ökológiai rendszerek instabilitása az elpusztulásukhoz vezethet! Emeld ki a Húsvét-szigetek példáját ( A természet túlzott kihasználása című részből), amikor egy elszigetelt ökoszisztémát elpusztított a populáció és a források felhasználásának gyors növekedését eredményező emberi tevékenység. Röviden: az emberi tevékenység átlépte a természet regenerációs kapacitásának határait. A norvég Hering esettanulmány azt mutatja be, hogy az ökoszisztéma nem volt elszigetelve a világ óceánjaitól. A heringpopuláció egyensúlya csak hosszú idő után állt helyre, miután a norvég kormány megfelelő mértékű halászati tilalmat vezetett be. Ismertesd A fenntartható fejlődés alapelveit, amelyeket a Példák és feladatok rész sorol fel! Ezeket egyenként vitassátok meg! Emeld ki: A fenntartható fejlődés azt jelenti, hogy a természeti forrásokat úgy használjuk fel, hogy lehetőséget adunk a regenerálódásukra, hogy a jövő nemzedékeinek ugyanannyi lehetősége legyen a használatukra, mint a ma élő embereknek. 3. feladat: Ötletbörze Szervezz ötletbörzét! Ismernek-e a diákok hasonló történeteket a saját régiótokból vagy a világ más részeiről? Vitassátok meg együtt ezeket! További lépések Kérd meg a diákokat, hogy vitassák meg szüleikkel a bemutatott eseteket, és próbáljanak meg helyi példákat találni a természeti források nem fenntartható használatára! Keressenek olyan anyagokat, amelyek a fenntartható fejlődéshez kapcsolódnak (a Rio de Janeirói Konferencia néhány dokumentuma népszerűsített formában, vagy a fenntartható fejlődésről szóló terv a saját környezetükben, helyi Agenda ). Nézd meg a CD-ROM című fejezetét! További információt találhatsz az irodalomjegyzék megfelelő könyveiben. 7

3 Példa: JÁTÉK A FENNTARTHATÓSÁGRÓL Vegyél Oszd 3 Minden gyerekenként négy mogyorót vagy becsomagolt cukorkát! Ezek jelképezik a halakat. a gyerekeket 3-5 fős csoportokba! Helyezkedjenek el egy asztal körül, vagy álljanak körbe! Ők alkotják a halászfalu lakosságát. A tó biztosítja megélhetésüket, jövedelmüket. csoport kapjon egy olyan zacskót, amelyben a csoport létszámának megfelelő számú (tanulónként négy) hal van. A zacskók egy-egy tavat jelképeznek. (Fel is írhatod rá a nevüket.) feladat: Mindenki egyszerre halásszon ki a tóból annyi halat, amennyire szüksége van, hogy eltartsa a családját! Írd fel a táblára, hogy mennyi hal maradt egy-egy tóban! A halászat közben tilos beszélni. feladat: Másnap van. Ma is kell halászni. Szerencsére a halak kétszeresükre szaporodnak egy nap alatt. Tegyél be minden zacskóba annyi halat, ahányat benne hagytak a tanulók. Így persze lehet, hogy egyes falvak éhen halnának, ezért lehetőséget adunk arra, hogy a tanulók újrakezdjék a halászatot. feladat: Egymás után több körben halásszanak a tanulók! Mindig írd fel a táblára, hogy mennyi hal maradt, és ugyanennyit tegyél is be minden forduló után a zacskóba! A halászat közben nem szabad beszélgetni. Például négyfős csapatok esetén: A tó neve. kör. kör 3. kör 4. kör 5. kör Balaton Velencei-tó Fertő-tó Halas-tó Elemzés: Ha kevés halat fognak ki, túlszaporodik a populáció, ha pedig túl sokat, akkor elfogynak a halak, éhezik a falu. Napi 8 (azaz fejenként két) hal kifogása az ideális. 73

4 Példák és feladatok A természet túlzott kihasználása A Húsvét-szigetek A szigetcsoport a Csendes óceánban található, körülbelül 300 km-re Dél-Amerikától. Az első telepesek, akik kb. 5 évszázaddal ezelőtt érkeztek meg a szigetekre, a polinézek voltak. A szigeteken félszáraz klíma uralkodik, de ezt régen gazdag fás és füves vegetáció javította, amely felfogta és megtartotta az esővizet. A kb szigetlakó növényeket termesztett, csirkét tartott, halászott, és kis falvakban lakott. A Húsvét-szigetek kultúrájának gazdagságát mutatják a tömör, nyolc méter magas, vulkáni eredetű obszidián-szobrok, amelyeket fatörzseken és görgőkön vonszoltak a helyükre a szigeteken keresztül. Amikor a 7. században az európai telepesek megérkeztek a Húsvét-szigetekre, ezek a szobrok, amelyeket Moai -ként ismerünk, már csak egy egykor gazdag civilizáció maradványai voltak. Ennek a civilizációnak a pusztulását a korlátozott forrásalapok megtizedelése indította el. Ahogy a Húsvét-szigeti populáció növekedett, lakosai kiirtották az erdőket, és egyre több területet alakítottak át a mezőgazdasági művelés érdekében. A fát eltüzelték, házépítésre, csónakkészítésre és vallási célokra (a Moai szobrok szállítására) használták fel. Elérkezett az idő, amikor az utolsó fa is eltűnt a szigetről. Nem lehetett több halászcsónakot készíteni, s ezért élelmiszerhiány alakult ki. Az erdőpusztítás erózióhoz és további élelmiszerhiányhoz vezetett. Az emberek fokozatosan a barlangokba költöztek. Fegyveres konfliktusok következtek, megjelent a rabszolgaság, sőt néhány embercsoport kannibállá vált a túlélés érdekében. A heringhalászat Norvégiában A norvég heringhalászat az 950-es évekig nem haladta meg a halpopuláció regenerációjának természetes kapacitását. A 60-as évek elején azonban a halászati vállalatok forgalma drámaian megnőtt. Néhány év alatt a hering csaknem teljesen eltűnt, az országban pedig összeomlott a rá épülő iparág. Az 970-es években törvényt hoztak a heringhalászat betiltására: a heringpopuláció csak napjainkra kezd lassan helyreállni. 74

5 A fenntartható fejlődés alapelvei (Rio de Janeirói Egyezmény a Környezetről és a Fejlődésről, 99) Példák és feladatok Mindenkinek, a jelen és a jövő nemzedékeinek is joga van az egészséges és eredményes élethez, harmóniában a természettel. A környezetvédelmet minden fejlődési folyamat szerves részének kell tekinteni. Minden országnak joga van saját forrásainak felhasználására, ha az nem hat a határain kívüli környezetre. A szennyezőnek meg kell térítenie a környezetben okozott károkat. A gazdasági tevékenységek során megelőző jellegű tevékenységeket kell alkalmazni a környezet védelme érdekében. Az országoknak együtt kell működniük a környezet védelme érdekében. A szegénység és a világ különböző részein mutatkozó életszínvonalbeli egyenlőtlenségek enyhítése a fenntartható fejlődés szerves része. Az országoknak korlátozniuk kell a termelés és felhasználás nem fenntartható fejlődési modelljeit. A környezeti problémák megoldásának leghatékonyabb módja az, ha minden érintett oldalt belevonnak. Az országoknak fejleszteniük és támogatniuk kell a lakosság informált részvételét a döntéshozatali folyamatokban. Az országoknak fejleszteniük illetve működtetniük kell a környezetvédelemmel kapcsolatos jogrendszerüket. A környezetvédelemnek minden társadalmi réteget magában kell foglalnia. A béke, a fejlődés és a környezetvédelem kölcsönösen függ egymástól nem lehet őket egymástól elválasztani. A Riói Fórumon öt fontos nemzetközi egyezményt fogadtak el: Rio de Janeirói Egyezmény a Környezetről és a Fejlődésről Agenda világméretű program a fenntartható fejlődés elérésére Egyezmény az összes erdőtípust érintő erdőgazdálkodási, erdővédelmi és a fenntartható fejlődést szolgáló elvről Az ENSZ Keretegyezménye a Klímaváltozásról Biodiverzitási Egyezmény Az ENSZ johannesburgi Fenntartható Fejlődés Világtalálkozóján megszületett a Fenntartható Fejlődés Cselekvési Progam. 75

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE *

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Napjainkra a környezetszennyezés

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, a Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ Évtizedében (2005 2014)

UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, a Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ Évtizedében (2005 2014) UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, a Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ Évtizedében (2005 2014) Oktatás a fenntartható fejlődés szolgálatában FORRÁSGYŰJTEMÉNY Nevezd meg! Ne

Részletesebben

A környezetvédelem mint országhatárokat átlépő nagy társadalmi mozgalom a 20. század hatvanas éveiben alakult ki az Amerikai Egyesült Államokban.

A környezetvédelem mint országhatárokat átlépő nagy társadalmi mozgalom a 20. század hatvanas éveiben alakult ki az Amerikai Egyesült Államokban. Környezetvédelem - fenntartható fejlődés I. A környezetvédelem kialakulása A környezet védelme évszázadok óta az emberi társadalom fontos feladata. Magyarországon már a 19. század második felében törvényekkel

Részletesebben

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai

Részletesebben

A mû eredeti címe: The Earth Charta Hivatalos közzétételének idôpontja: 2000. június 29. Felelôs kiadó a REC Magyar Iroda igazgatója

A mû eredeti címe: The Earth Charta Hivatalos közzétételének idôpontja: 2000. június 29. Felelôs kiadó a REC Magyar Iroda igazgatója A mû eredeti címe: The Earth Charta Hivatalos közzétételének idôpontja: 2000. június 29. Felelôs kiadó a REC Magyar Iroda igazgatója Közép- és Kelet-európai Regionális Környezetvédelmi Központ, REC Magyar

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Tananyag döntéshozók számára I. rész Az első rész bemutatja: I. A fenntartható fejlődéshez kapcsolódó gondolkodás változását, és azt a folyamatot, amely a koncepció

Részletesebben

Mit nevezünk környezetnek?

Mit nevezünk környezetnek? Környezetjog Források: Bándi Gyula: Környezetjog, Osiris Kiadó, Bp, 2004, 2008. Láng István: Környezet és fenntartható fejlődés, 2002 MTE Győri Róbert: Vadvízországtól fokgazdálkodásig, Korall 2000/1.

Részletesebben

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Bevezetés Az Egyesült Nemzetek Környezet és Fejlődés Konferenciája, Bezárva találkozóját, amelyet 1992. június 3-14. között Rio de Janeiróban tartott, Megerősítve

Részletesebben

Rió+20 Nemzetközi Konferencia Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól

Rió+20 Nemzetközi Konferencia Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól Rió+20 Nemzetközi Konferencia Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól A KIADVÁNYT A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA TÁMOGATTA. ENSZ Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

Családnév: Osztály: Keresznév: Iskola: Védnökök:

Családnév: Osztály: Keresznév: Iskola: Védnökök: RAJZOKKAL KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉÉRT 2006 a bolygónk jövôjéért A fejlôdés üzenetei Családnév: Keresznév: Osztály: Iskola: Védnökök: Tartalom Mindenki a maga módján képzeli el a fejlôdést..... 3. oldal Mint

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

Élő Bolygó Jelentés 2014

Élő Bolygó Jelentés 2014 A JELENTÉS KÉSZÍTÉSÉBEN RÉSZT VETTEK: REPORT JELENTÉS IT HU N 2014 Élő Bolygó Jelentés 2014 Összefoglaló WWF Élő Bolygó Jelentés 2014, 1 A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG GYORS ÜTEMBEN CSÖKKEN, MIKÖZBEN A TERMÉSZETTEL

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet udományos igazgató A fenntartható fejlődés az elmúlt húsz évben népszerű szlogenné

Részletesebben

BGF KKFK Elektronikus Könyvtár

BGF KKFK Elektronikus Könyvtár 1 SZAKDOLGOZAT 2 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK LEVELEZŐ tagozat SZAKDIPLOMÁCIA szakirány ENERGIA: VÁLSÁG VAGY BUSINESS? A környezetvédelmi konferenciák

Részletesebben

BOGYISZLÓ KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK HELYI PROGRAMJA (2014-2019)

BOGYISZLÓ KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK HELYI PROGRAMJA (2014-2019) BOGYISZLÓ KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK HELYI PROGRAMJA (2014-2019) Készítette: 2014. május TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1 A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS... 5 1.1 A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉRTELMEZÉSE... 5

Részletesebben

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak Jövőkereső a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak ISBN 978 963 9848 3 6 Felelős kiadó: a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkára Felelős szerkesztő: Dr. Schmuck

Részletesebben

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára Globális világproblémák Dr. Hajnal Klára 1. A problémarendszer megjelenése Történelmi fejlődésünk a XX. század utolsó évtizedeire létrehozta a termelőerők fejlettségének olyan szintjét, amely a munkamegosztás

Részletesebben

Magyar Tudomány, 2001/12. Láng István. Stockholm - Rió - Johannesburg. Lesz-e új a nap alatt a környezetvédelemben?

Magyar Tudomány, 2001/12. Láng István. Stockholm - Rió - Johannesburg. Lesz-e új a nap alatt a környezetvédelemben? Magyar Tudomány, 2001/12 Láng István Stockholm - Rió - Johannesburg Lesz-e új a nap alatt a környezetvédelemben? Rachel Carson (1907-1964) amerikai írónő 1962-ben publikálta a Néma tavasz című könyvét,

Részletesebben

Az eddigi tárgyalások. az ENSZ Fenntartható Fejlődési Világtalálkozójáról Johannesburg, Dél-Afrikai Köztársaság 2002. augusztus 26 - szeptember 4.

Az eddigi tárgyalások. az ENSZ Fenntartható Fejlődési Világtalálkozójáról Johannesburg, Dél-Afrikai Köztársaság 2002. augusztus 26 - szeptember 4. Általános tájékoztató az ENSZ Fenntartható Fejlődési Világtalálkozójáról Johannesburg, Dél-Afrikai Köztársaság 2002. augusztus 26 - szeptember 4. A problémák globálisak szegénység, levegő- és vízszennyezés,

Részletesebben

A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban

A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban Kodolányi János Főiskola Turizmus Tanszék A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban Konzulens: Dr. Michalkó Gábor Készítette: Szabó Ágnes (QNO4ZJ) Turizmus és Vendéglátás

Részletesebben

HELSINKI NYILATKOZAT a környezetért és egészségért teendő európai intézkedésekről

HELSINKI NYILATKOZAT a környezetért és egészségért teendő európai intézkedésekről HELSINKI NYILATKOZAT a környezetért és egészségért teendő európai intézkedésekről Második európai konferencia a környezetről és egészségről Helsinki, 1994. június 20-22. Helsinki Nyilatkozat a környezetért

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Fenntartható fejlődési stratégiák Tananyag döntéshozók számára III. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Fenntartható fejlődési stratégiák Bevezetés...3

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A környezetvédelem kialakulásának rövid áttekintése. 92.lecke A szervezett

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

Fogyasztóvédelem és fenntartható fogyasztás

Fogyasztóvédelem és fenntartható fogyasztás Fogyasztóvédelem és fenntartható fogyasztás A fenntartható fogyasztás megjelenése az ENSZ, az Európai Unió és egyes fejlett fogyasztóvédelmi kultúrájú európai országok fogyasztóvédelmi tárgyú stratégiai

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRŐL: A TALÁLKOZÓ PROGRAMJA, RÉSZTVEVŐI,

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRŐL: A TALÁLKOZÓ PROGRAMJA, RÉSZTVEVŐI, FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: TÁRSADALOM, GAZDASÁG, KÖRNYEZET VILÁGTALÁLKOZÓ A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRŐL: A TALÁLKOZÓ PROGRAMJA, RÉSZTVEVŐI, DOKUMENTUMAI ÉS ÉRTÉKELÉSE A Világtalálkozó előzményei A találkozó résztvevői

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben