A nemformális és informális tanulás Elméleti bevezető

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nemformális és informális tanulás Elméleti bevezető"

Átírás

1 Elméleti bevezető

2

3 A nemformális és informális tanulás Elméleti bevezető Az egész életen át tartó tanulásra legjellemzőbb a spontán, informális tanulás, de ennél hatékonyabb a jól megtervezett nemformális tanulás. E kétféle tanulás fejlesztése és elismerése az Európai Unió közös szakpolitikájának része. Az ifjúsági munka is az informális és nemformális tanulás kombinációja. Korábban a nemformális tanulást elsősorban képzések népszerűsítették, a jövőben azonban ezeknél nagyobb szerepet kap a valós élethelyzetekre épülő tanulásszervezés, például az akció-tanulás, a projekt-tanulás. A fiatalok maguk fogják szervezni nemformális tanulásukat, és ehhez mentorok, facilitátorok, coach-ok, képzők nyújtanak differenciált támogatást. Ezekhez ajánl módszereket a kézikönyv több fejezete. Az ifjúsági munkában azok a fiatalok vesznek részt könnyebben, akik magasabb iskolai végzettséggel és jó iskolai eredményekkel rendelkeznek. Fontos szerepük, hogy segítségükkel azok a fiatalok is megszeressék a tanulást, akiknek az iskolai tanulás kudarcot jelentett. C1/3

4 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv Tanulás és kompetenciafejlesztés az ifjúsági munkában Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. Albert Einstein A nemformális tanulás olyan az ifjúságsegítőknek, mint férfiaknak a futball: mindenki ért hozzá. Csak kevesebben fociznak, amióta ennyien beszélnek róla. A legtöbb ifjúságsegítő szerint a nemformális tanulás egy képzési módszertan. Ezzel a leszűkítő értelmezéssel az ifjúsági munka nem fejleszti, hanem korlátozza a fiatalok nemformális tanulási lehetőségeit és képességeit. Ideje utolérni a fiatalokat! Serdülőkorban és fiatal felnőttkorban fokozatosan nő a szellemi és fizikai teljesítőképesség, egyre erősebb az igény a tudatos önfejlesztésre és önirányításra. Ezt az élményt nyújtja a jól megszervezett nemformális tanulás. A sport ezért a nemformális tanulás egyik legnépszerűbb formája, különösen serdülőkorban. Az ifjúsági munka régi kihívása, hogy akar-e, tud-e teret adni nagyon sok fiatal sikeres önfejlesztéséhez és önmegvalósításához, vagy marad a kevesek aktivitása. Nagy európai programok kezdődtek el az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák fejlesztéséért, a nemformális és informális tanulás társadalmi, munkaerőpiaci és iskolai elismertetéséért. Sikerük mindannyiunk elemi érdeke. Ha ifjúsági szakembereink bekapcsolódnak ezekbe az európai programokba, és a nemformális tanulás a magyarországi ifjúsági munka egyik új fejlesztési iránya lesz, ez lehet a sokáig már egyébként sem halogatható szakmai megújulás, a más szakmákkal való érdemi párbeszéd és a régóta áhított társadalmi megbecsülés kezdete is. C1/4

5 A nemformális és informális tanulás Elméleti bevezető Milyen kompetenciákat fejleszt a nemformális és az informális tanulás?* A tanulás kompetenciáját, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák bármelyikét, külön-külön vagy több kompetenciát együtt is, a cselekvési kompetenciát, amelynek pillérei az EU-ban alkalmazott kompetencia-rendszert alapul véve több kulcskompetenciának az összetevői, így mindenek előtt: a kritikai gondolkodás képessége probléma-megoldó képesség kezdeményezőkészség társadalmi, gazdasági, politikai összefüggések ismerete szociális kompetencia + az információs és kommunikációs technológiák értő használata, ha ez releváns. Diplomatikusan úgy szoktunk fogalmazni, hogy nemformális tanulással jól fejleszthetők a kulcskompetenciák de ez nem mond semmit, mert ugyanez az iskolai tanulásra is igaz. Kutatások tudják majd igazolni azt a hipotézist, hogy bizonyos kompetenciák elsajátításához például az aktív állampolgárrá vagy vállalkozóvá váláshoz nemcsak jól jön, de elengedhetetlenül szükséges is a nemformális tanulás. Az eddigi hazai kutatásokból azt tudjuk, hogy a nemformális tanulást szívesebben választják azok, akik jó tanulmányi eredményeket és magasabb iskolai végzettséget értek el az oktatási rendszerben. Vagyis: akik megtanultak tanulni, tanulási képességeiket tudják alkalmazni az iskolán kívül is. * A kompetenciákról és a kompetenciafejlesztésről szóló alapvető tudnivalók e fejezet későbbi részében olvashatók. C1/5

6 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv A nemformális tanulás értelmezésének és gyakorlatának jellemző trendjei a magyarországi ifjúsági munkában Röviden a múltról: A nemformális tanulás képzéseken valósul meg Az ifjúsági munka egyik legjelentősebb eredménye a rendszerváltás óta, hogy megismertette és megszerettette a nemformális tanulást a fiatalokkal és az őket segítő szakemberekkel, elsősorban a képzéseken keresztül. Az ifjúsági munka integráns részévé váltak az iskolarendszeren kívüli képzések és más tanulási formák. Ez az ifjúsági munkában is nyugati főként európai, kisebb mértékben amerikai és kanadai hatásnak köszönhető, ugyanúgy, mint a nemformális tanulás más területein, pl. a munkahelyi, civil társadalmi tanulásban ig az volt az uralkodó felfogás, hogy a nemformális tanuláshoz képzés kell. Ennek jegyében dinamikusan fejlődött a képzések színvonala, módszertana, kínálata. Az ifjúsági és ifjúságsegítői képzések fontos missziója volt, hogy a nemformális tanulást könnyűvé, szórakoztatóvá, izgalmassá tegyék. Utólag úgy tűnik, mintha lett volna erre valamilyen országos program pedig nem volt, olyan sokan és kitartóan vettek részt abban, hogy képzésekkel népszerűsítsék a nemformális tanulást. Nem fejlődött azonban az ifjúsági munkában az ún. tevékenység-központú nemformális tanulás. A projekt-tanulás és akció-tanulás, a mentor vagy coach által támogatott önálló tanulás már régi gyakorlat a munkahelyi tanulásban, de ezek nem honosodtak meg az ifjúsági munkában. A munka világával az ifjúsági munka még nem épített ki kapcsolatrendszert, mert nem volt célja a munkaerőpiaci, szakmai esélyek növelése. Nem fejlődött az ifjúsági munkában az információs és kommunikációs technológiákra alapozott nemformális tanulás sem. Ez azért meglepő lemaradás, mert a diákok évek óta ezeknek a technológiáknak a felhasználásával tanulnak, C1/6

7 A nemformális és informális tanulás Elméleti bevezető sőt, az egyik reprezentatív országos kutatás* szerint a 18 évesnél idősebbek közel fele már 2005-ben is az új technológiákat tartotta a legjobb tanulási lehetőségnek. Az informális tanulás sem váltott ki szakmai érdeklődést, pedig nem volt olyan ifjúsági projekt, képzés, aminek az értékelésekor a résztvevők ne említették volna ennek a jelentőségét: azt, hogy mennyi mindent tanultak a közös szabadidőben vagy éppenséggel a projekt, képzés alatt szinte véletlenül, úgy, hogy nem is számítottak rá. A képzések hatása a szakmai képzések hiányának hatása Sok képző és ifjúságsegítő informális tanulással sajátította el, amit a nemformális tanulásról tud. Ez nagyon erőteljes, de tökéletlen tanulás. Informális tanulással csak azt tanuljuk, amire belső igényünk és valóban szükségünk van, de könnyű arra a téves következtetésre jutni, hogy mindent elsajátítottunk, amit egy adott helyzetben meg lehetett tanulni pedig ez általában nem így van. * Felsőoktatási Kutatóintézet, Török Balázs: A felnőttkori tanulás országos reprezentatív felmérés alapján C1/7

8 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv Röviden a jelenről ami elromlott, azt meg lehet szerelni Self-made képzők Sokan tartanak az alapján képzéseket, hogy részt vettek mások képzésein, és ott megtapasztalták, megfigyelték a képzők munkáját. A modell-követés, utánzás a felnőttkori tanulásnak is gyakori formája, de az a kockázata, hogy ha valaki valamit nem értett vagy félreértett, rosszul fogja alkalmazni. Akik autodidakta módon lettek képzők, azok általában azt tanulták el, hogy mit hogyan érdemes csinálni, de azt nem, hogy miért. A self-made képzők képzésein is nagyon jól érzik magukat a résztvevők. A probléma akkor kezdődik, amikor úgy kell felépíteni egy pedagógiai folyamatot, hogy annak tartós hatása legyen. Tényleg kreatívabbak, toleránsabbak, aktívabbak lesznek a résztvevők a társadalmi életben? Cél ez egyáltalán? És ha igen, igazolják hatásvizsgálatok? A self-made képzők spontán tanulásának folytatásához szakmai támogatásra, többek között képzésekre van szükség. Tehetségesek, motiváltak, de ha eddig nem volt kedvük vagy idejük az önképzésre, ezután mitől lenne? A nemformális tanulás folklórja az ifjúsági munkában Az interkulturális tanulás vagy legalábbis amit sokan annak hisznek, része minden ifjúsági cserének, nemzetközi képzésnek. Az a hiedelem él egy befejezetlen vagy kisiklott tanulási folyamat hatására, hogy ilyenkor az interkulturális tanulás érdekében nemzetközi estnek nevezett étel-italkóstolót kell tartani. Pedig könnyen beláthatjuk, hogy a kölcsönös megértés és megbecsülés nem a borovicskán meg a zakuszkán múlik. Sem a nemzetközi/nemzeti estek, sem a jópofa szimulációs játékok önmagukban nem vezetnek interkulturális tanuláshoz, sőt, gyakran blokkolják azt. Mégis sokan úgy vélik, hozzáértésük jele, ha ezeket beiktatják a programba. Ha jól értenék, mi az interkulturális tanulás lényege, akkor azt próbálnák a projektjeikben megvalósítani, nem pedig C1/8

9 A nemformális és informális tanulás Elméleti bevezető egy rossz rutint követnének (e témáról bővebben lásd az Interkulturális tanulás című fejezetet). Az ifjúsági részvétel körül is sok a félreértés. Vannak, akik azt hiszik, hogy minden részvétel, amit a fiatalok csinálnak, a honlapkészítéstől az éjszakai pingpongon át a fesztiválig. Akik hallottak már róla, hogy itt a döntésekben való részvételről lenne szó, gyakran ennek csak a testületi formáját tartják participációnak (pl. a diákönkormányzatot). Széles körű tapasztalat, hogy a fiatalok nem ezt preferálják, hanem a közvetlen részvételt és ezt kutatások is alátámasztják, de a folklorisztikus értelmezésnek nagyobb befolyása van a szakmai kultúrára, mint a szakirodalomnak (lásd még az ifjúsági részvételről szóló fejezetet). Az ifjúsági képzések válsága Nagyon sokszínű a nemzetközi és a hazai ifjúsági munka képzési kínálata. Van itt minden, mint a vásárban: régóta porosodó és vadi új ajánlatok, igazi kincsek, de bóvlik és second-hand külföldi souvenir-ek is szép számmal. Nőtt a kínálat, miközben csökkent a kereslet ezen a kvázi piacon*. Évről évre több a képzés, legalábbis amiket meghirdetnek, de sokszor az optimálisnál kevesebb a résztvevő, vagy érdeklődés hiányában elmarad a program. Ennek nem a legfontosabb oka, de mégiscsak oka, hogy az ifjúsági képzések nagy része nem meglévő igényekre és szükségletekre reagál. A képzési kínálat próbál képzési szükségleteket generálni. Ez egyébként is nehéz, de egy olyan korban, amikor a szervezett tanulási formákat sokkal inkább szükséges rossz -nak, mint szükséges jó -nak tartja a közvélemény elég reménytelen. A képzéseket jóval kevesebben választják, mint ahány résztvevőt * Kvázi piacnak azért nevezhetjük, mert a képzési szolgáltatásért jellegzetesen nem az igénybevevők fizetnek, hanem költségeiket átvállalja valamilyen közszolgálati vagy civil szervezet, amely támogatását általában pályázati úton és közvetlenül a képzési szolgáltatást nyújtó szervezetnek, nem a képzés résztvevőjének adja. C1/9

10 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv fogadni tudnának a szervezők. Igaz, vannak fiatalok és szakemberek, akik rendszeresen és gyakran járnak képzésekre, szívesen és eredményesen tanulnak így, de az új célcsoportok bevonása nagyon lassan halad. C1/10

11 A nemformális és informális tanulás Elméleti bevezető Röviden a jövő lehetőségeiről és kihívásairól A hazai ifjúsági munka az előtt a válaszút előtt áll, hogy vagy tovább tékozolja erőforrásait a nemformális képzési módszerek népszerűsítésére, és közben lemarad a nemformális tanulás expanziójáról, vagy szélesre tárja az ajtókat, ablakokat, beengedi, behívja a hazai és nemzetközi kihívásokat, és ezekre választ keresve tervezi meg a továbbfejlődést: új tanulási lehetőségeket ismer és ismertet meg ezzel megújítja a képzéseket, a tanulást segítő szolgáltatásokat és projekteket, fejleszti azok minőségét, a tanulási kompetencia fejlesztésével felkészíti a fiatalokat a nemformális és informális tanulásban való autonóm (önirányító) részvételre, és ennek gyakorlásához teret ad, együttműködik a kulcskompetenciák fejlesztésében szerepet vállaló oktatási intézményekkel, vállalkozásokkal és kutató műhelyekkel, bekapcsolódik a nemformális és informális tanulás társadalmi, iskolai és munkaerőpiaci elismertetésébe. A nemformális és informális tanulás értelmezése az Európai Unióban és Magyarországon Kolumbusz Kristóf céljához és tévedéséhez hasonlít, ha azt hisszük, hogy a nemformális tanulás képzéseken valósul meg. A képzések tényleg a nemformális tanulás fontos színterei lehetnek, de az igazi nemformális tanulás felfedezéséhez tovább kell menni. Az informális és nemformális tanulásnak gazdag külföldi szakirodalma van az 1970-es évek óta. Erre a tudományos alapra épültek azok a jogszabályok, amelyek alapján az ifjúsági munka hatékony szerepet vállalhat. Ilyenek pl. az Európai Unió irányelvei, a többször módosított felnőttképzési törvény és a kapcsolódó kormányhatározatok, amelyek szintén az Unióban elfogadott sztenderdeket közvetítik. C1/11

12 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv Nem formális tanulásnak minősül a munkahely, a társadalmi és egyéb szervezetek által szervezett olyan rendszerezett oktatás-tanulás, amely oktatási, képzési intézményeken kívül az egyén igényei és kezdeményezése alapján valósul meg, és amely közvetlenül nem kapcsolódik képesítés megszerzését tanúsító okirat megszerzéséhez. A évi CI sz. törvény a felnőttképzésről ( pont) A nem-formális tanuláshoz sorolhatók mindazok a képzési céllal vállalt tanfolyami, műhelyszerű, távoktatási, magántanárral szervezett, illetve egyéni tanulási formák, amelyek az egyének kompetenciáinak kiegészítését, megerősítését, megszerzését szolgálják, de nem iskolai végzettség vagy szakképesítés megszerzését. Informális tanulás a nem tudatosan folytatott tanulás. A hétköznapi élet minden színtere alkalmas olyan tapasztalatok szerzésére, amelyeknek személyiségformáló ereje van. A legfőbb területek a média, a munkahely és a család. A Magyar Köztársaság Kormányának Stratégiája az egész életen át tartó tanulásról 2005 (2.6.) Az egész életen át tartó tanulás az iskolai előkészítéstől a nyugdíj utáni korig terjedően magában foglal minden formális, nem-formális és informális tanulást. Tehát az egész életen át tartó tanulás fogalmába minden olyan tanulási tevékenység beleértendő, amely tudás, készségek és képességek fejlesztése céljából történik, személyes, állampolgári, társadalmi és/vagy foglalkoztatási szempontból. Európai Unió Európai Tanács (2002/C 163/01) C1/12

13 A nemformális és informális tanulás Elméleti bevezető Informális tanulás nemformális tanulás formális tanulás: Spontán tanulás szabad tanulás iskolai tanulás A formális / nemformális / informális tanulás az angol formal / non-formal / informal learning tükörfordítása. A nemformális tanulás és az oktatási intézményrendszerben megkövetelt (ún. formális) tanulás között sok különbség és hasonlóság is van, emiatt a nemformális tanulást leggyakrabban az iskolai tanulással való összehasonlításban értelmezik. Itt nem ezt a logikát követjük, mert Az oktatási rendszerben is többféleképpen tanulnak a fiatalok. A tanóra csak egyik, de már régóta nem a legfontosabb színtere a tanulásnak. Meghatározóak az otthoni tanulás, a tanórán kívüli, de az iskolában/egyetemen, kulturális intézményekben szervezett programok, a különórák, a kortárs csoportok stb. A tanulás legjellemzőbb formája nem az iskolai, hanem az informális tanulás. A Lifelong Learning Eurobarometer évi felmérés az Európai Unió akkori 15 tagállamában, Norvégiában és Izlandon vizsgálta az egész életen át tartó tanulás jellemzőit. A kutatás szerint a felnőtt lakosság 2/3-a szívesen tanul ha nem kell iskolapadba ülnie. Egész életünket végigkíséri a spontán tanulás, amelyet egy-egy életszakaszban kiegészít az iskolai tanulás és a nemformális tanulás. Az ifjúsági munka a nemformális és informális tanulás kombinációja. Az informális tanulás hétköznapi, spontán, sokszor véletlenszerű tanulás. Életünk természetes velejárója a kisgyermekkortól időskorig, és részünk lehet benne bárhol és bármikor: a családban, ahol megtanulunk szeretni, konfliktusokat megoldani, a pénzzel gazdálkodni, főzni, C1/13

14 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv a munkahelyen, ahol megtanulunk felelősen és kitartóan dolgozni, közös döntéseket hozni, nyáron a strandon megtanulhatunk úszni, vigyázni magunkra, a holminkra és egymásra, ismerkedni vagy pókerezni, külföldön rájövünk, hogy jó/nem jó magyarnak lenni, hazafelé indulni és hazaérkezni stb. C1/14

15 A nemformális és informális tanulás Elméleti bevezető Informális tanulás Nemformális tanulás A tanulás saját elhatározáson alapul a részvétel önkéntes. A résztvevő kezdeményező és döntést hozó szerepben van. A tanulás gyakorlatias, problémamegoldó. Holisztikus. A tanulás társas és kölcsönös. Az értékelés komplex és önértékelésen alapuló. Az, hogy ki minek a megtanulására képes, attól függ, mi az, amit már tud. A tanulás sztenderd formája A magasabb iskolai végzettség jobb motivációt és fejlettebb tanulási képességeket ad. Jellegzetes színterei: családi szocializáció, társas kapcsolatok, mindennapi tevékenységek, szabadidő, tömegkommunikáció. A tanulás más tevékenységekben rejlő lehetőség. Spontán, akár véletlenszerű is lehet. Igényel nyitottságot, reflexiós képességet. Nem különül el más tevékenységektől. Elismerése*: előzetes tudás/tapasztalat beszámítása (APEL), társadalmi megbecsülés. Jellegzetes színterei: munkavégzés, civil társadalmi részvétel és önkéntes munka, közművelődés, sport. A tanulás igény és cél. Tervezett, rendszerezett, de flexibilis. Igényel külön időt és erőfeszítést is. Szolgáltatás és önálló tanulás kombinációja. Elismerése: tanúsítvány, a tanulás eredményeinek önértékelésével kiegészítve (pl. Europass** portfolió, Youthpass***). Nincs input- és folyamatszabályozás, mint az oktatási rendszerben. Nincs tanulói, hallgatói jogviszony (de lehet szerződés a tanulásra). Nincs teljesítménymérés, vizsga, szakképzettség. * Közös európai irányelvek alapján; APEL: Accreditation of Prior and Experiential Learning ** Az Europass dokumentumok Európában egységes formátumban teszik összehasonlíthatóvá, megismerhetővé az egyén szaktudását, végzettségét, nyelvtudását, szakmai tapasztalatait. *** A Youthpass újfajta eszköz - egységes rendszerre épülő, a tanulási folyamatot bemutató tanúsítvány - a Fiatalok Lendületben Program résztvevői számára annak bemutatására, hogy mivel foglalkoztak és mit tanultak a projektjük során. vagy mobilitas.hu/flp/youthpass C1/15

16 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv Tévutak a nemformális tanulás támogatásában ami inkább árt, mint használ Ha megkérdezzük, ki, milyen értékek és elvek szerint szervezi a fiatalok nemformális tanulását, hogyan támogatja informális tanulásukat: Valószínűleg azt fogjuk hallani, amit szeretnénk. Ez nagyon jó, annak a jele, hogy a nemformális tanulás alapelvei ismertek és elfogadottak, ki-ki törekszik arra, hogy ezeket a gyakorlatban is megvalósítsa. De lehet, hogy most még nem tart ott. Más, fontosabb szempontok, egyéni stratégiák vezérlik, nem az Európai Unióban elfogadott alapelvek. Ha megfigyeljük inkább, ki milyen prioritások mentén szervezi a fiatalok nemformális tanulását, hogyan támogatja informális tanulásukat: Valószínűleg azt tapasztaljuk, hogy a gyakorlat más, mint a vallott alapelvek, értékek. Van néhány tipikus ifjúságsegítői magatartás, ami az átmeneti kognitív disszonancia jele. A szavak és a tettek még nem esnek egybe. C1/16

17 A nemformális és informális tanulás Elméleti bevezető Jellegzetes szcenáriók, amelyeken érdemes változtatni Mi jobban csináljuk, mint a tanárok Itt a kiindulópont az, hogy a tanulás szervezésében az ifjúsági munka mindazt tudja, amit az oktatási rendszer. Csak jobban. Szidjuk az iskolai oktatás minden szintjét. Bezzeg az általunk használt módszerektől el vannak ragadtatva a fiatalok. Ha a tanárok, oktatók ismernék ezeket, az ő óráikon is szívesen tanulnának. Továbbképzéseket tartunk a tanároknak, osztályfőnöki órákat a diákoknak. Történelem vagy matematika órát is? Az nem a mi dolgunk. Hogy tudnánk-e segíteni az iskolai erőszak vagy a cigányellenesség megelőzésében? Ez se a mi dolgunk. Viszont projektmenedzsmentre szívesen felkészítjük a tanulókat/hallgatókat, 2x2 órában. Csapda: Vakok közt a félszemű is király. Egyoldalú a referencia-választás: a tanároktól és az oktatási rendszertől várjuk a nemformális tanulás elismerését. Vajon miért? Az elismerés érdekében általunk választott kategóriákban és csak azokban szállunk versenybe, hogy bebizonyítsuk, vagyunk olyan jók, mint ők. (Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az ifjúságsegítők eddig csak a módszertanban nyertek, a tankönyvírásban vagy az internet-alapú tanulás szervezésében például vesztettek ) A továbblépés lehetősége: Hospitálás egy olyan szakközépiskolában, ahol a diákok tanulnak cigány kultúrát vagy értékpapír-kereskedelmet. Aztán egy másikban, ahol epochális oktatás folyik vagy projektpedagógiát alkalmaznak. És így tovább a harmadik, a negyedik iskolában, ahol szeretnek tanulni a diákok és a tanárok is. C1/17

18 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv Rám hallgassatok, kis buták! Itt a kiindulópont az, hogy a legfontosabb dolgokat én tudom, mert én ott voltam a legutóbbi konferencián, képzésen, külföldi tanulmányúton stb., és ezeket csak tőlem tanulhatjátok meg. De én vagyok olyan nagylelkű, hogy beavatlak benneteket az információkba, a pályázati kulcsszavakba. Nem érdemes önállóan próbálkoznotok. Jövök, és majd együtt megtervezzük, megírjuk, van ehhez egy jó kis mátrixom / képzésem / prezentációm. Nagyon elfoglalt vagyok, annyi helyre hívnak, de majd szakítok rá időt, hogy nektek is segítsek. Igazán nincs mit köszönni.. Csapda: Csipike, az óriás törpe Fontos vagyok. Magamnak biztos. A többieknek addig, amíg tőlem függő helyzetben tartom őket. Ezért mindent elkövetek, hogy mindig találjak valamit, amit ők nem tudnak, vagy nem jól csinálnak. Pedig az ifjúsági munkának nem a tanítás-felkészítés a célja, hanem a cselekvési lehetőségek biztosítása. A továbblépés lehetősége: Egy hónap szabadság, lakásfelújítás, szerelmi bánat stb. Közben felkészülés, hogy elfogadjam: a fiatalok nélkülem is boldogultak. Lehet, hogy ebben nekem is szerepem volt? C1/18

19 A nemformális és informális tanulás Elméleti bevezető Az élet játék a tanulás is az. Itt a kiindulópont az, hogy nem érdemes a dolgokat komolyan venni. Játszani kell. Képzésen vagy egy ifjúsági projektben az a legfontosabb, hogy jól érezzük magunkat, sokat nevessünk, élvezzük a társaságot, a pillanat izgalmát. Sok energizdát kell hozzá ismerni Te nem tudod, mi az?!? Nálam mindig vannak hozzá színes sipkák is, nemcsak labdák. Velem biztos nem unatkoznak, ha kell, akár éjfélkor is bedobok valami jó kis módszert. Azt a játékot ismered, hogy? Csapda: Pünkösdi királyság A játékosság nem segíti minden témában és helyzetben a tartós tanulást. Persze a résztvevők hálásak érte, ha sikerül kiszakadniuk a hétköznapokból, és megfeledkezhetnek a gondjaikról. De ez volt a cél? A továbblépés lehetősége: Néhány kiadós beszélgetés arról, hogy azoknak a kamaszoknak, fiatal felnőtteknek, akikkel dolgozunk, mik a félelmeik, mit nem tudnak megoldani és miért. Projekt- vagy képzéstervezés ez után. Nem ehelyett. C1/19

20 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv Te facilitálod vagy kócsolod őket? Itt a kiindulópont az, hogy a folyamat fontosabb, mint az eredménye. Ez most a trend. Nyugat-Európában már régen másként értelmezik a tanulást, mint nálunk. A cél az önismeret és önbizalom. A tudás nem érték, és különben is relatív. Ki-ki megkonstruálja, hogy mit gondol a világról. Mivel ez folyton változik, a legfontosabb azoknak a lépéseknek az elsajátítása, amikkel majd a fiatalok maguktól eljutnak oda, ahová akarnak. Ha akarnak. Nem kell béklyóba kötni az individuum szabadságát előre eldöntött témákkal meg csoportdinamikával. Csapda: A válaszom egy határozott talán. Az ifjúsági munka divathullámait szívesen követjük, de sokszor kritika vagy adaptáció nélkül fogadjuk őket. Maguk az ifjúságsegítők is küzdenek azoknak a komplex kérdéseknek a megválaszolásával, amik a fiatalokat foglalkoztatják ezeket átmenetileg félre lehet tenni, ha a tanulás folyamatát helyezzük előtérbe és nem az eredményét. A társadalmi, gazdasági, morális vagy nemzetközi kérdésekről vallott határozott ifjúságsegítői álláspont nem akadálya annak, hogy a fiatalok ettől eltérő, önálló véleményt alakítsanak ki. A továbblépés lehetősége: R. Hart és S. Arnstein írásai az ifjúsági és az állampolgári részvétel fokozatairól. Igaz, hogy jó régen jelentek meg, de valami oka csak van, hogy azóta is időről időre továbbfejlesztik! C1/20

21 A nemformális és informális tanulás Elméleti bevezető Kulcskompetenciák fejlesztése nemformális és informális tanulással A kulcskompetencia az ismeretek, készségek és attitűdök transzferábilis, többfunkciós egysége, amelyre mindenkinek szüksége van az önmegvalósításhoz és fejlődéshez, az aktív polgársághoz, a társadalmi beilleszkedéshez és foglalkoztathatósághoz. Az egész életen át tartó tanulás során mindenféle tanulás alapját ezek a kompetenciák képezik. Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról 2006/962/EK Az Európai Referenciakeret szerinti kulcskompetenciák: az anyanyelven folytatott kommunikáció az idegen nyelven folytatott kommunikáció matematikai kompetencia és alapvető kompetencia a műszaki és természettudományok területén digitális kompetencia a tanulás tanulása szociális és állampolgári kompetenciák kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia kulturális tudatosság és kifejezőkészség Az európai referenciakeretbe foglalt 8 kulcskompetenciát várhatóan ki fogják egészíteni a média kompetenciával. Tapasztalati tanulással lehet bármelyik kulcskompetenciát fejleszteni, akár nemformális, akár informális tanulás során ha ezt a célt tűzzük ki, és megteremtjük hozzá a szükséges feltételeket. Egyébként egyáltalán nem magától értetődő és nem biztos, hogy a tanulás kompetenciákat fejleszt. C1/21

22 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv Az ifjúsági munkában nagyon népszerű a játékos tanulás. Ez által lehetnek kreatívabbak a résztvevők, különböző stratégiákat ismerhetnek meg, megérthetik a gazdasági válság okait is egy szimulációs játékban. De lehet, hogy egyszerűen csak jól szórakoznak, és két hét múlva ennél többre nem is fognak emlékezni, mert a gondolkodásmódjukra, a viselkedésükre nem volt hatással a játék. Ez esetben nem beszélhetünk kompetenciafejlesztésről. C1/22

23 A nemformális és informális tanulás Elméleti bevezető Mi szükséges a kompetenciák fejlesztéséhez és továbbfejlesztéséhez? 1. Idő!! Kompetenciát, természetéből adódóan, nem lehet pár óra alatt fejleszteni. (Az az ifjúságsegítő viccel, aki azt állítja, hogy ő erre perc alatt is képes, egy jól megválasztott tanulási módszerrel. Ne dőljünk be neki ) Csak akkor mondhatjuk, hogy valaki kompetens, ha különböző kontextusokban ismétlődően és eredményesen alkalmazza a szükséges tudás, képességek-készségek és pozitív attitűdök egységét. Ehhez pedig többek között idő kell. 2. Tudatosság annak a részéről is, aki tanulni akar, és annak a részéről is, aki ha szükséges ehhez nemformális vagy informális tanulási lehetőségeket teremt. A tudatosság első lépése annak ismerete, hogy mi a kompetencia (és mi nem az), és milyen kulcskompetencia-rendszerrel dolgozunk*. A következő lépés pedig az, hogy a kompetencia-fejlesztést komolyan vesszük, és nem ráolvasásként használjuk, hogy pályázatot vagy projekt-beszámolót fogadtassunk el vele. 3. Komplex helyzetek, amelyek igénylik a résztvevők önálló gondolkodását, problémamegoldó cselekvését, értékválasztását és érzelmi bevonódását. A komplex helyzetek azért is fontosak, mert természetesen nem minden résztvevő ugyanazt tanulja meg, nem ugyanabban az ütemben és nem ugyanolyan eredménnyel. * A kulcskompetenciák leírása megtalálható többek között az Ifjúságügy c. kötet (Nagy Ádám szerk.: Ifjúságügy, ifjúsági szakma, ifjúsági munka. Palócvilág Új Mandátum, 2008.) oldalán és az interneten. C1/23

24 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv 4. Tanulás serdülő- és ifjúkorban Kiskorunkban sokan jártunk valamilyen művészeti alapképzésre, tanultunk sportolni. Ehhez képest nagyon kevés felnőtt van, aki zongorázik vagy rendszeresen tornázik, focizik. Ennek az is az oka, hogy a gyermekkorban elkezdett tanulás hatástalan marad a felnőttkori kompetenciákra, ha nem kap megerősítést serdülőkorban és/vagy fiatal felnőttkorban. A tanultakkal és a tanulással kapcsolatos pozitív élmények a személyiségfejlődés ezen életszakaszaiban épülnek be a készségeink és céljaink közé. 5. Saját tapasztalatom alapján:... (a felsorolás tetszés szerint folytatható) C1/24

25 A nemformális és informális tanulás Elméleti bevezető A Pygmalion-effektus amit a nemformális tanulás értékeléséről tudni kell Jól érezték magukat a résztvevők? Tetszett a program? Melyik módszer volt a kedvencük? Az ifjúságsegítők gyakran értékelik munkájukat ilyen kérdések alapján, de egy szimpla elégedettség-mérés nem értékelés. A társadalom nem éri be az ifjúsági munka tetszési indexeivel. Még ha egy körültekintő ún. folyamat-értékelés készül is, a felnőttek, szülők, küldő szervezetek, finanszírozók vagy más szakmákhoz tartozók számára fontosabbak más típusú értékelések: az eredmény-értékelés és a hatásértékelés. A nemformális tanulásban egyformán fontos a hatás-, az eredmény- és a folyamat-értékelés, a hatás- és eredményértékelés önértékelésre épül, mások eredményeinek értékelése mindig fejlesztő (formatív) értékelés. Az önértékelés szerepe A legfontosabb értékelés az, hogy a tanulási folyamat résztvevője hogyan ítéli meg a következőket: mit tanult, mit tud alkalmazni, min tud változtatni a későbbiekben, és hogy mindezt egy számára is optimális folyamaton keresztül, világos rendszerben, kedvező körülmények között érte-e el. Minden értékelés szubjektív, az önértékelés meg végképp az. Ezért olyan tanulási kultúrát igyekszünk kialakítani, amelyben a résztvevők a saját tanulásukról szóló önértékelést kiegészítik, összehasonlítják mások értékelésével vagy személyes visszajelzésével (pl. a Youth pass tanúsítvány egyéni részének kiállításához). Ez a tanulási kompetencia fejlesztéséhez is és a személyiségfejlődéshez is nélkülözhetetlen. C1/25

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

ADD Alrendszer definíciós dokumentum

ADD Alrendszer definíciós dokumentum ADD Alrendszerdefiníciósdokumentum 1.Alrendszermegnevezése: ALTERnatíva 2.Tagok,elérhetőségek: MénesiDóra20/4202269,menesi.dora@gmail.com JuhászKatalin20/8064068,juhasz.katica@gmail.com IzsákAnna30/3694555,a.izsakanna@gmail.com

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Látható, mérhető, értékes Eszközök, módszerek a nem formális mobilitási programok során szerezhető tudás elismertetésére

Látható, mérhető, értékes Eszközök, módszerek a nem formális mobilitási programok során szerezhető tudás elismertetésére Látható, mérhető, értékes Eszközök, módszerek a nem formális mobilitási programok során szerezhető tudás elismertetésére A nem formális mobilitási programok során szerezhető tudás 4 szinten elismertethető:

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Munkaanyag ( )

Munkaanyag ( ) Munkaanyag (2016.07.02.) Ki a Kutatótanár: A Kutatótanár az a köznevelési intézményben dolgozó pedagógus, aki munkaköri alapfeladatain túl a Kutatótanári besorolásának öt éves időtartama alatt olyan kutatási,

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

PK101027A Elégedettségi értékelő. Továbbképzés A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése

PK101027A Elégedettségi értékelő. Továbbképzés A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése PK7A Továbbképzés címe: A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése Helyszín: Városi Óvodai Intézmény; Jászberény, Mártírok útja. Időpont..7.,..8.,..9., Oktató(k) Dr. Váry Annamária Résztvevők száma: 6

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 3. Tantervi követelmények

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 3. Tantervi követelmények Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 3. Tantervi követelmények A tanítási-tanulási folyamat rendszeralkotó tényezői Képzési inputok (tanterv, kurzustartalmak) Transzformáció (oktatási folyamat)

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. február

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

A felnőttképzési szakmai végzettségek MKKR szerinti besorolása

A felnőttképzési szakmai végzettségek MKKR szerinti besorolása A felnőttképzési szakmai végzettségek MKKR szerinti besorolása A szakmai programkövetelmények szakszerű összeállítása Pécs, 2016. október 25. Dr. habil Móré Mariann egyetemi docens, felnőttképzési szakértő,

Részletesebben

Közösségi szolgálati napló

Közösségi szolgálati napló Élményeim, tapasztalataim: Közösségi szolgálati napló Név:... Oktatási azonosító:... Kedves középiskolás Diák! Bizonyára sokat hallottál már a közösségi szolgálatról, és foglalkoztat a kérdés: Miért éppen

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma:

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma: A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tevékenysége Előadó: Nagy Zsanett RFKB programkoordinátor 2012. 06. 22. Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2009 1 Pályaorientáció vagy pályaválasztás?

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban Mikóné Márton Julianna julim@de-efk.hu Multimédia az oktatásban 2009 Debrecen, 2009. június 25. Kompetencia A kompetencia

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás 2009.

A kompetencia alapú oktatás 2009. A kompetencia alapú oktatás 2009. Kompetencia alapú okt. Hunyadi Stratégia Hunyadi János J KözoktatK zoktatási Intézm zmény Stratégi giájának ismertetése, se, prezentálása Az előzmények (1) Miért tudunk

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN SZATMÁRINÉ DR. BALOGH MÁRIA: A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019.

Részletesebben

8200 Veszprém, Halle utca. 3. Tel./Fax: / , 88/ KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ

8200 Veszprém, Halle utca. 3. Tel./Fax: / , 88/ KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ 8200 Veszprém, Halle utca. 3. Tel./Fax: 0036 88/569-880, 88/569-881 E-mail:sef@sef.hu KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ Közösségi szolgálati napló Kedves Diákunk! Bizonyára sokat hallottál már a közösségi szolgálatról,

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010 2010. február 1 I. A Naszály-Galga TISZK Tehetséggondozó Programjának céljai A Naszály-Galga TISZK tehetséggondozó programjának célja, hogy elősegítse

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Közösségi szolgálati napló

Közösségi szolgálati napló Közösségi szolgálati napló Kedves középiskolás Diák! Bizonyára sokat hallottál már a közösségi szolgálatról, és foglalkoztat a kérdés: Miért éppen most? Miért nekem? Mire jó ez? Tudjuk és megértjük, ha

Részletesebben

BLENDED LEARNING KOMBINÁLT TANULÁS. RPI idegen nyelvi szakmai nap November 29. Budapest Nagy Lajos SZTA

BLENDED LEARNING KOMBINÁLT TANULÁS. RPI idegen nyelvi szakmai nap November 29. Budapest Nagy Lajos SZTA BLENDED LEARNING KOMBINÁLT TANULÁS RPI idegen nyelvi szakmai nap 2016. November 29. Budapest Nagy Lajos SZTA A MAI KUTATÁSOK ALAPJÁN A (nyelv)tanulás az élet része nem az iskola privilégiuma. A blended

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A mérés tárgya, tartalma

A mérés tárgya, tartalma A mérés tárgya, tartalma 1 A TUDÁS Az oktatás elméletének egyik legősibb problémája az ismeretek és a képességek viszonyának értelmezése. A tudás részei, elemei tekintetében számos álláspont alakult ki,

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep Egyéni fejlődési utak Mindenki társadalma, mindenki iskolája tanári kompetenciák A tanári szerep A tanári szerep - 1980 kognitív pszichológia, (Berliner n/a) Az újonc szerep 1 év megfontoltság racionális,

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz

A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz Galambos Rita Matolcsi Zsuzsa Demokratikus Ifjúságért Alapítvány Alma a fán Műhelykonferencia Tempus Közalapítvány Budapest. 2012. október 18. A környezet

Részletesebben

Közösségi pedagógiai gyakorlat

Közösségi pedagógiai gyakorlat Czető Krisztina, czeto.krisztina@ppk.elte.hu Dr. Mészáros György, meszaros.gyorgy@ppk.elte.hu Közösségi pedagógiai gyakorlat 2014. OKTÓBER 1. /2012. (.).EMMI rendelet A tanári felkészítés közös követelményeiről

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

Manager-leader mix TARTSAY REGŐ. vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival

Manager-leader mix TARTSAY REGŐ. vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival anager-leader mix TARTSAY REGŐ vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival Tervezés-célmeghatározás Feladatorientáció az elvégzendő feladatra koncentrál Tervezés során a múlt eredményeiből,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL.

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL. 1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL www.urbact.hu www.urbact.eu Mitől közösségi tervezés? Az érintettek a tervezési folyamat legelejétől részt vesznek a munkában Lehetőségük van elmondani szükségleteiket, vágyaikat

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c A pedagógiai projekt A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy cél által meghatározott tapasztalatgyűjtés,

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái V. A hallgatók lehetőségei és kötelességei a gyakorlat

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Beszélni és beszélgetni önmagában nem nehéz, viszont kevésbé sikert eredményező folyamat. Megértetni magunkat pontosan úgy, ahogy azt mi gondoljuk, illetve

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana

Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana Belvárosi Tanoda Alapítvány http://www.youthopportunity.eu/kim/index.htm Fiatalok Tematikus Hálózat (Támogatta: az EQUAL) 2009. május

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

Digitális Oktatási Stratégia

Digitális Oktatási Stratégia Digitális Oktatási Stratégia Felnőttkori tanulás pillér Várkonyi Zoltán pillér vezető Budapest, 2016. november 23. A Digitális Oktatási Stratégia A DOS pillérszerkezete Köznevelés Szakképzés Felsőoktatás

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben