A nemformális és informális tanulás Elméleti bevezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nemformális és informális tanulás Elméleti bevezető"

Átírás

1 Elméleti bevezető

2

3 A nemformális és informális tanulás Elméleti bevezető Az egész életen át tartó tanulásra legjellemzőbb a spontán, informális tanulás, de ennél hatékonyabb a jól megtervezett nemformális tanulás. E kétféle tanulás fejlesztése és elismerése az Európai Unió közös szakpolitikájának része. Az ifjúsági munka is az informális és nemformális tanulás kombinációja. Korábban a nemformális tanulást elsősorban képzések népszerűsítették, a jövőben azonban ezeknél nagyobb szerepet kap a valós élethelyzetekre épülő tanulásszervezés, például az akció-tanulás, a projekt-tanulás. A fiatalok maguk fogják szervezni nemformális tanulásukat, és ehhez mentorok, facilitátorok, coach-ok, képzők nyújtanak differenciált támogatást. Ezekhez ajánl módszereket a kézikönyv több fejezete. Az ifjúsági munkában azok a fiatalok vesznek részt könnyebben, akik magasabb iskolai végzettséggel és jó iskolai eredményekkel rendelkeznek. Fontos szerepük, hogy segítségükkel azok a fiatalok is megszeressék a tanulást, akiknek az iskolai tanulás kudarcot jelentett. C1/3

4 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv Tanulás és kompetenciafejlesztés az ifjúsági munkában Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. Albert Einstein A nemformális tanulás olyan az ifjúságsegítőknek, mint férfiaknak a futball: mindenki ért hozzá. Csak kevesebben fociznak, amióta ennyien beszélnek róla. A legtöbb ifjúságsegítő szerint a nemformális tanulás egy képzési módszertan. Ezzel a leszűkítő értelmezéssel az ifjúsági munka nem fejleszti, hanem korlátozza a fiatalok nemformális tanulási lehetőségeit és képességeit. Ideje utolérni a fiatalokat! Serdülőkorban és fiatal felnőttkorban fokozatosan nő a szellemi és fizikai teljesítőképesség, egyre erősebb az igény a tudatos önfejlesztésre és önirányításra. Ezt az élményt nyújtja a jól megszervezett nemformális tanulás. A sport ezért a nemformális tanulás egyik legnépszerűbb formája, különösen serdülőkorban. Az ifjúsági munka régi kihívása, hogy akar-e, tud-e teret adni nagyon sok fiatal sikeres önfejlesztéséhez és önmegvalósításához, vagy marad a kevesek aktivitása. Nagy európai programok kezdődtek el az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák fejlesztéséért, a nemformális és informális tanulás társadalmi, munkaerőpiaci és iskolai elismertetéséért. Sikerük mindannyiunk elemi érdeke. Ha ifjúsági szakembereink bekapcsolódnak ezekbe az európai programokba, és a nemformális tanulás a magyarországi ifjúsági munka egyik új fejlesztési iránya lesz, ez lehet a sokáig már egyébként sem halogatható szakmai megújulás, a más szakmákkal való érdemi párbeszéd és a régóta áhított társadalmi megbecsülés kezdete is. C1/4

5 A nemformális és informális tanulás Elméleti bevezető Milyen kompetenciákat fejleszt a nemformális és az informális tanulás?* A tanulás kompetenciáját, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák bármelyikét, külön-külön vagy több kompetenciát együtt is, a cselekvési kompetenciát, amelynek pillérei az EU-ban alkalmazott kompetencia-rendszert alapul véve több kulcskompetenciának az összetevői, így mindenek előtt: a kritikai gondolkodás képessége probléma-megoldó képesség kezdeményezőkészség társadalmi, gazdasági, politikai összefüggések ismerete szociális kompetencia + az információs és kommunikációs technológiák értő használata, ha ez releváns. Diplomatikusan úgy szoktunk fogalmazni, hogy nemformális tanulással jól fejleszthetők a kulcskompetenciák de ez nem mond semmit, mert ugyanez az iskolai tanulásra is igaz. Kutatások tudják majd igazolni azt a hipotézist, hogy bizonyos kompetenciák elsajátításához például az aktív állampolgárrá vagy vállalkozóvá váláshoz nemcsak jól jön, de elengedhetetlenül szükséges is a nemformális tanulás. Az eddigi hazai kutatásokból azt tudjuk, hogy a nemformális tanulást szívesebben választják azok, akik jó tanulmányi eredményeket és magasabb iskolai végzettséget értek el az oktatási rendszerben. Vagyis: akik megtanultak tanulni, tanulási képességeiket tudják alkalmazni az iskolán kívül is. * A kompetenciákról és a kompetenciafejlesztésről szóló alapvető tudnivalók e fejezet későbbi részében olvashatók. C1/5

6 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv A nemformális tanulás értelmezésének és gyakorlatának jellemző trendjei a magyarországi ifjúsági munkában Röviden a múltról: A nemformális tanulás képzéseken valósul meg Az ifjúsági munka egyik legjelentősebb eredménye a rendszerváltás óta, hogy megismertette és megszerettette a nemformális tanulást a fiatalokkal és az őket segítő szakemberekkel, elsősorban a képzéseken keresztül. Az ifjúsági munka integráns részévé váltak az iskolarendszeren kívüli képzések és más tanulási formák. Ez az ifjúsági munkában is nyugati főként európai, kisebb mértékben amerikai és kanadai hatásnak köszönhető, ugyanúgy, mint a nemformális tanulás más területein, pl. a munkahelyi, civil társadalmi tanulásban ig az volt az uralkodó felfogás, hogy a nemformális tanuláshoz képzés kell. Ennek jegyében dinamikusan fejlődött a képzések színvonala, módszertana, kínálata. Az ifjúsági és ifjúságsegítői képzések fontos missziója volt, hogy a nemformális tanulást könnyűvé, szórakoztatóvá, izgalmassá tegyék. Utólag úgy tűnik, mintha lett volna erre valamilyen országos program pedig nem volt, olyan sokan és kitartóan vettek részt abban, hogy képzésekkel népszerűsítsék a nemformális tanulást. Nem fejlődött azonban az ifjúsági munkában az ún. tevékenység-központú nemformális tanulás. A projekt-tanulás és akció-tanulás, a mentor vagy coach által támogatott önálló tanulás már régi gyakorlat a munkahelyi tanulásban, de ezek nem honosodtak meg az ifjúsági munkában. A munka világával az ifjúsági munka még nem épített ki kapcsolatrendszert, mert nem volt célja a munkaerőpiaci, szakmai esélyek növelése. Nem fejlődött az ifjúsági munkában az információs és kommunikációs technológiákra alapozott nemformális tanulás sem. Ez azért meglepő lemaradás, mert a diákok évek óta ezeknek a technológiáknak a felhasználásával tanulnak, C1/6

7 A nemformális és informális tanulás Elméleti bevezető sőt, az egyik reprezentatív országos kutatás* szerint a 18 évesnél idősebbek közel fele már 2005-ben is az új technológiákat tartotta a legjobb tanulási lehetőségnek. Az informális tanulás sem váltott ki szakmai érdeklődést, pedig nem volt olyan ifjúsági projekt, képzés, aminek az értékelésekor a résztvevők ne említették volna ennek a jelentőségét: azt, hogy mennyi mindent tanultak a közös szabadidőben vagy éppenséggel a projekt, képzés alatt szinte véletlenül, úgy, hogy nem is számítottak rá. A képzések hatása a szakmai képzések hiányának hatása Sok képző és ifjúságsegítő informális tanulással sajátította el, amit a nemformális tanulásról tud. Ez nagyon erőteljes, de tökéletlen tanulás. Informális tanulással csak azt tanuljuk, amire belső igényünk és valóban szükségünk van, de könnyű arra a téves következtetésre jutni, hogy mindent elsajátítottunk, amit egy adott helyzetben meg lehetett tanulni pedig ez általában nem így van. * Felsőoktatási Kutatóintézet, Török Balázs: A felnőttkori tanulás országos reprezentatív felmérés alapján C1/7

8 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv Röviden a jelenről ami elromlott, azt meg lehet szerelni Self-made képzők Sokan tartanak az alapján képzéseket, hogy részt vettek mások képzésein, és ott megtapasztalták, megfigyelték a képzők munkáját. A modell-követés, utánzás a felnőttkori tanulásnak is gyakori formája, de az a kockázata, hogy ha valaki valamit nem értett vagy félreértett, rosszul fogja alkalmazni. Akik autodidakta módon lettek képzők, azok általában azt tanulták el, hogy mit hogyan érdemes csinálni, de azt nem, hogy miért. A self-made képzők képzésein is nagyon jól érzik magukat a résztvevők. A probléma akkor kezdődik, amikor úgy kell felépíteni egy pedagógiai folyamatot, hogy annak tartós hatása legyen. Tényleg kreatívabbak, toleránsabbak, aktívabbak lesznek a résztvevők a társadalmi életben? Cél ez egyáltalán? És ha igen, igazolják hatásvizsgálatok? A self-made képzők spontán tanulásának folytatásához szakmai támogatásra, többek között képzésekre van szükség. Tehetségesek, motiváltak, de ha eddig nem volt kedvük vagy idejük az önképzésre, ezután mitől lenne? A nemformális tanulás folklórja az ifjúsági munkában Az interkulturális tanulás vagy legalábbis amit sokan annak hisznek, része minden ifjúsági cserének, nemzetközi képzésnek. Az a hiedelem él egy befejezetlen vagy kisiklott tanulási folyamat hatására, hogy ilyenkor az interkulturális tanulás érdekében nemzetközi estnek nevezett étel-italkóstolót kell tartani. Pedig könnyen beláthatjuk, hogy a kölcsönös megértés és megbecsülés nem a borovicskán meg a zakuszkán múlik. Sem a nemzetközi/nemzeti estek, sem a jópofa szimulációs játékok önmagukban nem vezetnek interkulturális tanuláshoz, sőt, gyakran blokkolják azt. Mégis sokan úgy vélik, hozzáértésük jele, ha ezeket beiktatják a programba. Ha jól értenék, mi az interkulturális tanulás lényege, akkor azt próbálnák a projektjeikben megvalósítani, nem pedig C1/8

9 A nemformális és informális tanulás Elméleti bevezető egy rossz rutint követnének (e témáról bővebben lásd az Interkulturális tanulás című fejezetet). Az ifjúsági részvétel körül is sok a félreértés. Vannak, akik azt hiszik, hogy minden részvétel, amit a fiatalok csinálnak, a honlapkészítéstől az éjszakai pingpongon át a fesztiválig. Akik hallottak már róla, hogy itt a döntésekben való részvételről lenne szó, gyakran ennek csak a testületi formáját tartják participációnak (pl. a diákönkormányzatot). Széles körű tapasztalat, hogy a fiatalok nem ezt preferálják, hanem a közvetlen részvételt és ezt kutatások is alátámasztják, de a folklorisztikus értelmezésnek nagyobb befolyása van a szakmai kultúrára, mint a szakirodalomnak (lásd még az ifjúsági részvételről szóló fejezetet). Az ifjúsági képzések válsága Nagyon sokszínű a nemzetközi és a hazai ifjúsági munka képzési kínálata. Van itt minden, mint a vásárban: régóta porosodó és vadi új ajánlatok, igazi kincsek, de bóvlik és second-hand külföldi souvenir-ek is szép számmal. Nőtt a kínálat, miközben csökkent a kereslet ezen a kvázi piacon*. Évről évre több a képzés, legalábbis amiket meghirdetnek, de sokszor az optimálisnál kevesebb a résztvevő, vagy érdeklődés hiányában elmarad a program. Ennek nem a legfontosabb oka, de mégiscsak oka, hogy az ifjúsági képzések nagy része nem meglévő igényekre és szükségletekre reagál. A képzési kínálat próbál képzési szükségleteket generálni. Ez egyébként is nehéz, de egy olyan korban, amikor a szervezett tanulási formákat sokkal inkább szükséges rossz -nak, mint szükséges jó -nak tartja a közvélemény elég reménytelen. A képzéseket jóval kevesebben választják, mint ahány résztvevőt * Kvázi piacnak azért nevezhetjük, mert a képzési szolgáltatásért jellegzetesen nem az igénybevevők fizetnek, hanem költségeiket átvállalja valamilyen közszolgálati vagy civil szervezet, amely támogatását általában pályázati úton és közvetlenül a képzési szolgáltatást nyújtó szervezetnek, nem a képzés résztvevőjének adja. C1/9

10 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv fogadni tudnának a szervezők. Igaz, vannak fiatalok és szakemberek, akik rendszeresen és gyakran járnak képzésekre, szívesen és eredményesen tanulnak így, de az új célcsoportok bevonása nagyon lassan halad. C1/10

11 A nemformális és informális tanulás Elméleti bevezető Röviden a jövő lehetőségeiről és kihívásairól A hazai ifjúsági munka az előtt a válaszút előtt áll, hogy vagy tovább tékozolja erőforrásait a nemformális képzési módszerek népszerűsítésére, és közben lemarad a nemformális tanulás expanziójáról, vagy szélesre tárja az ajtókat, ablakokat, beengedi, behívja a hazai és nemzetközi kihívásokat, és ezekre választ keresve tervezi meg a továbbfejlődést: új tanulási lehetőségeket ismer és ismertet meg ezzel megújítja a képzéseket, a tanulást segítő szolgáltatásokat és projekteket, fejleszti azok minőségét, a tanulási kompetencia fejlesztésével felkészíti a fiatalokat a nemformális és informális tanulásban való autonóm (önirányító) részvételre, és ennek gyakorlásához teret ad, együttműködik a kulcskompetenciák fejlesztésében szerepet vállaló oktatási intézményekkel, vállalkozásokkal és kutató műhelyekkel, bekapcsolódik a nemformális és informális tanulás társadalmi, iskolai és munkaerőpiaci elismertetésébe. A nemformális és informális tanulás értelmezése az Európai Unióban és Magyarországon Kolumbusz Kristóf céljához és tévedéséhez hasonlít, ha azt hisszük, hogy a nemformális tanulás képzéseken valósul meg. A képzések tényleg a nemformális tanulás fontos színterei lehetnek, de az igazi nemformális tanulás felfedezéséhez tovább kell menni. Az informális és nemformális tanulásnak gazdag külföldi szakirodalma van az 1970-es évek óta. Erre a tudományos alapra épültek azok a jogszabályok, amelyek alapján az ifjúsági munka hatékony szerepet vállalhat. Ilyenek pl. az Európai Unió irányelvei, a többször módosított felnőttképzési törvény és a kapcsolódó kormányhatározatok, amelyek szintén az Unióban elfogadott sztenderdeket közvetítik. C1/11

12 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv Nem formális tanulásnak minősül a munkahely, a társadalmi és egyéb szervezetek által szervezett olyan rendszerezett oktatás-tanulás, amely oktatási, képzési intézményeken kívül az egyén igényei és kezdeményezése alapján valósul meg, és amely közvetlenül nem kapcsolódik képesítés megszerzését tanúsító okirat megszerzéséhez. A évi CI sz. törvény a felnőttképzésről ( pont) A nem-formális tanuláshoz sorolhatók mindazok a képzési céllal vállalt tanfolyami, műhelyszerű, távoktatási, magántanárral szervezett, illetve egyéni tanulási formák, amelyek az egyének kompetenciáinak kiegészítését, megerősítését, megszerzését szolgálják, de nem iskolai végzettség vagy szakképesítés megszerzését. Informális tanulás a nem tudatosan folytatott tanulás. A hétköznapi élet minden színtere alkalmas olyan tapasztalatok szerzésére, amelyeknek személyiségformáló ereje van. A legfőbb területek a média, a munkahely és a család. A Magyar Köztársaság Kormányának Stratégiája az egész életen át tartó tanulásról 2005 (2.6.) Az egész életen át tartó tanulás az iskolai előkészítéstől a nyugdíj utáni korig terjedően magában foglal minden formális, nem-formális és informális tanulást. Tehát az egész életen át tartó tanulás fogalmába minden olyan tanulási tevékenység beleértendő, amely tudás, készségek és képességek fejlesztése céljából történik, személyes, állampolgári, társadalmi és/vagy foglalkoztatási szempontból. Európai Unió Európai Tanács (2002/C 163/01) C1/12

13 A nemformális és informális tanulás Elméleti bevezető Informális tanulás nemformális tanulás formális tanulás: Spontán tanulás szabad tanulás iskolai tanulás A formális / nemformális / informális tanulás az angol formal / non-formal / informal learning tükörfordítása. A nemformális tanulás és az oktatási intézményrendszerben megkövetelt (ún. formális) tanulás között sok különbség és hasonlóság is van, emiatt a nemformális tanulást leggyakrabban az iskolai tanulással való összehasonlításban értelmezik. Itt nem ezt a logikát követjük, mert Az oktatási rendszerben is többféleképpen tanulnak a fiatalok. A tanóra csak egyik, de már régóta nem a legfontosabb színtere a tanulásnak. Meghatározóak az otthoni tanulás, a tanórán kívüli, de az iskolában/egyetemen, kulturális intézményekben szervezett programok, a különórák, a kortárs csoportok stb. A tanulás legjellemzőbb formája nem az iskolai, hanem az informális tanulás. A Lifelong Learning Eurobarometer évi felmérés az Európai Unió akkori 15 tagállamában, Norvégiában és Izlandon vizsgálta az egész életen át tartó tanulás jellemzőit. A kutatás szerint a felnőtt lakosság 2/3-a szívesen tanul ha nem kell iskolapadba ülnie. Egész életünket végigkíséri a spontán tanulás, amelyet egy-egy életszakaszban kiegészít az iskolai tanulás és a nemformális tanulás. Az ifjúsági munka a nemformális és informális tanulás kombinációja. Az informális tanulás hétköznapi, spontán, sokszor véletlenszerű tanulás. Életünk természetes velejárója a kisgyermekkortól időskorig, és részünk lehet benne bárhol és bármikor: a családban, ahol megtanulunk szeretni, konfliktusokat megoldani, a pénzzel gazdálkodni, főzni, C1/13

14 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv a munkahelyen, ahol megtanulunk felelősen és kitartóan dolgozni, közös döntéseket hozni, nyáron a strandon megtanulhatunk úszni, vigyázni magunkra, a holminkra és egymásra, ismerkedni vagy pókerezni, külföldön rájövünk, hogy jó/nem jó magyarnak lenni, hazafelé indulni és hazaérkezni stb. C1/14

15 A nemformális és informális tanulás Elméleti bevezető Informális tanulás Nemformális tanulás A tanulás saját elhatározáson alapul a részvétel önkéntes. A résztvevő kezdeményező és döntést hozó szerepben van. A tanulás gyakorlatias, problémamegoldó. Holisztikus. A tanulás társas és kölcsönös. Az értékelés komplex és önértékelésen alapuló. Az, hogy ki minek a megtanulására képes, attól függ, mi az, amit már tud. A tanulás sztenderd formája A magasabb iskolai végzettség jobb motivációt és fejlettebb tanulási képességeket ad. Jellegzetes színterei: családi szocializáció, társas kapcsolatok, mindennapi tevékenységek, szabadidő, tömegkommunikáció. A tanulás más tevékenységekben rejlő lehetőség. Spontán, akár véletlenszerű is lehet. Igényel nyitottságot, reflexiós képességet. Nem különül el más tevékenységektől. Elismerése*: előzetes tudás/tapasztalat beszámítása (APEL), társadalmi megbecsülés. Jellegzetes színterei: munkavégzés, civil társadalmi részvétel és önkéntes munka, közművelődés, sport. A tanulás igény és cél. Tervezett, rendszerezett, de flexibilis. Igényel külön időt és erőfeszítést is. Szolgáltatás és önálló tanulás kombinációja. Elismerése: tanúsítvány, a tanulás eredményeinek önértékelésével kiegészítve (pl. Europass** portfolió, Youthpass***). Nincs input- és folyamatszabályozás, mint az oktatási rendszerben. Nincs tanulói, hallgatói jogviszony (de lehet szerződés a tanulásra). Nincs teljesítménymérés, vizsga, szakképzettség. * Közös európai irányelvek alapján; APEL: Accreditation of Prior and Experiential Learning ** Az Europass dokumentumok Európában egységes formátumban teszik összehasonlíthatóvá, megismerhetővé az egyén szaktudását, végzettségét, nyelvtudását, szakmai tapasztalatait. *** A Youthpass újfajta eszköz - egységes rendszerre épülő, a tanulási folyamatot bemutató tanúsítvány - a Fiatalok Lendületben Program résztvevői számára annak bemutatására, hogy mivel foglalkoztak és mit tanultak a projektjük során. vagy mobilitas.hu/flp/youthpass C1/15

16 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv Tévutak a nemformális tanulás támogatásában ami inkább árt, mint használ Ha megkérdezzük, ki, milyen értékek és elvek szerint szervezi a fiatalok nemformális tanulását, hogyan támogatja informális tanulásukat: Valószínűleg azt fogjuk hallani, amit szeretnénk. Ez nagyon jó, annak a jele, hogy a nemformális tanulás alapelvei ismertek és elfogadottak, ki-ki törekszik arra, hogy ezeket a gyakorlatban is megvalósítsa. De lehet, hogy most még nem tart ott. Más, fontosabb szempontok, egyéni stratégiák vezérlik, nem az Európai Unióban elfogadott alapelvek. Ha megfigyeljük inkább, ki milyen prioritások mentén szervezi a fiatalok nemformális tanulását, hogyan támogatja informális tanulásukat: Valószínűleg azt tapasztaljuk, hogy a gyakorlat más, mint a vallott alapelvek, értékek. Van néhány tipikus ifjúságsegítői magatartás, ami az átmeneti kognitív disszonancia jele. A szavak és a tettek még nem esnek egybe. C1/16

17 A nemformális és informális tanulás Elméleti bevezető Jellegzetes szcenáriók, amelyeken érdemes változtatni Mi jobban csináljuk, mint a tanárok Itt a kiindulópont az, hogy a tanulás szervezésében az ifjúsági munka mindazt tudja, amit az oktatási rendszer. Csak jobban. Szidjuk az iskolai oktatás minden szintjét. Bezzeg az általunk használt módszerektől el vannak ragadtatva a fiatalok. Ha a tanárok, oktatók ismernék ezeket, az ő óráikon is szívesen tanulnának. Továbbképzéseket tartunk a tanároknak, osztályfőnöki órákat a diákoknak. Történelem vagy matematika órát is? Az nem a mi dolgunk. Hogy tudnánk-e segíteni az iskolai erőszak vagy a cigányellenesség megelőzésében? Ez se a mi dolgunk. Viszont projektmenedzsmentre szívesen felkészítjük a tanulókat/hallgatókat, 2x2 órában. Csapda: Vakok közt a félszemű is király. Egyoldalú a referencia-választás: a tanároktól és az oktatási rendszertől várjuk a nemformális tanulás elismerését. Vajon miért? Az elismerés érdekében általunk választott kategóriákban és csak azokban szállunk versenybe, hogy bebizonyítsuk, vagyunk olyan jók, mint ők. (Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az ifjúságsegítők eddig csak a módszertanban nyertek, a tankönyvírásban vagy az internet-alapú tanulás szervezésében például vesztettek ) A továbblépés lehetősége: Hospitálás egy olyan szakközépiskolában, ahol a diákok tanulnak cigány kultúrát vagy értékpapír-kereskedelmet. Aztán egy másikban, ahol epochális oktatás folyik vagy projektpedagógiát alkalmaznak. És így tovább a harmadik, a negyedik iskolában, ahol szeretnek tanulni a diákok és a tanárok is. C1/17

18 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv Rám hallgassatok, kis buták! Itt a kiindulópont az, hogy a legfontosabb dolgokat én tudom, mert én ott voltam a legutóbbi konferencián, képzésen, külföldi tanulmányúton stb., és ezeket csak tőlem tanulhatjátok meg. De én vagyok olyan nagylelkű, hogy beavatlak benneteket az információkba, a pályázati kulcsszavakba. Nem érdemes önállóan próbálkoznotok. Jövök, és majd együtt megtervezzük, megírjuk, van ehhez egy jó kis mátrixom / képzésem / prezentációm. Nagyon elfoglalt vagyok, annyi helyre hívnak, de majd szakítok rá időt, hogy nektek is segítsek. Igazán nincs mit köszönni.. Csapda: Csipike, az óriás törpe Fontos vagyok. Magamnak biztos. A többieknek addig, amíg tőlem függő helyzetben tartom őket. Ezért mindent elkövetek, hogy mindig találjak valamit, amit ők nem tudnak, vagy nem jól csinálnak. Pedig az ifjúsági munkának nem a tanítás-felkészítés a célja, hanem a cselekvési lehetőségek biztosítása. A továbblépés lehetősége: Egy hónap szabadság, lakásfelújítás, szerelmi bánat stb. Közben felkészülés, hogy elfogadjam: a fiatalok nélkülem is boldogultak. Lehet, hogy ebben nekem is szerepem volt? C1/18

19 A nemformális és informális tanulás Elméleti bevezető Az élet játék a tanulás is az. Itt a kiindulópont az, hogy nem érdemes a dolgokat komolyan venni. Játszani kell. Képzésen vagy egy ifjúsági projektben az a legfontosabb, hogy jól érezzük magunkat, sokat nevessünk, élvezzük a társaságot, a pillanat izgalmát. Sok energizdát kell hozzá ismerni Te nem tudod, mi az?!? Nálam mindig vannak hozzá színes sipkák is, nemcsak labdák. Velem biztos nem unatkoznak, ha kell, akár éjfélkor is bedobok valami jó kis módszert. Azt a játékot ismered, hogy? Csapda: Pünkösdi királyság A játékosság nem segíti minden témában és helyzetben a tartós tanulást. Persze a résztvevők hálásak érte, ha sikerül kiszakadniuk a hétköznapokból, és megfeledkezhetnek a gondjaikról. De ez volt a cél? A továbblépés lehetősége: Néhány kiadós beszélgetés arról, hogy azoknak a kamaszoknak, fiatal felnőtteknek, akikkel dolgozunk, mik a félelmeik, mit nem tudnak megoldani és miért. Projekt- vagy képzéstervezés ez után. Nem ehelyett. C1/19

20 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv Te facilitálod vagy kócsolod őket? Itt a kiindulópont az, hogy a folyamat fontosabb, mint az eredménye. Ez most a trend. Nyugat-Európában már régen másként értelmezik a tanulást, mint nálunk. A cél az önismeret és önbizalom. A tudás nem érték, és különben is relatív. Ki-ki megkonstruálja, hogy mit gondol a világról. Mivel ez folyton változik, a legfontosabb azoknak a lépéseknek az elsajátítása, amikkel majd a fiatalok maguktól eljutnak oda, ahová akarnak. Ha akarnak. Nem kell béklyóba kötni az individuum szabadságát előre eldöntött témákkal meg csoportdinamikával. Csapda: A válaszom egy határozott talán. Az ifjúsági munka divathullámait szívesen követjük, de sokszor kritika vagy adaptáció nélkül fogadjuk őket. Maguk az ifjúságsegítők is küzdenek azoknak a komplex kérdéseknek a megválaszolásával, amik a fiatalokat foglalkoztatják ezeket átmenetileg félre lehet tenni, ha a tanulás folyamatát helyezzük előtérbe és nem az eredményét. A társadalmi, gazdasági, morális vagy nemzetközi kérdésekről vallott határozott ifjúságsegítői álláspont nem akadálya annak, hogy a fiatalok ettől eltérő, önálló véleményt alakítsanak ki. A továbblépés lehetősége: R. Hart és S. Arnstein írásai az ifjúsági és az állampolgári részvétel fokozatairól. Igaz, hogy jó régen jelentek meg, de valami oka csak van, hogy azóta is időről időre továbbfejlesztik! C1/20

21 A nemformális és informális tanulás Elméleti bevezető Kulcskompetenciák fejlesztése nemformális és informális tanulással A kulcskompetencia az ismeretek, készségek és attitűdök transzferábilis, többfunkciós egysége, amelyre mindenkinek szüksége van az önmegvalósításhoz és fejlődéshez, az aktív polgársághoz, a társadalmi beilleszkedéshez és foglalkoztathatósághoz. Az egész életen át tartó tanulás során mindenféle tanulás alapját ezek a kompetenciák képezik. Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról 2006/962/EK Az Európai Referenciakeret szerinti kulcskompetenciák: az anyanyelven folytatott kommunikáció az idegen nyelven folytatott kommunikáció matematikai kompetencia és alapvető kompetencia a műszaki és természettudományok területén digitális kompetencia a tanulás tanulása szociális és állampolgári kompetenciák kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia kulturális tudatosság és kifejezőkészség Az európai referenciakeretbe foglalt 8 kulcskompetenciát várhatóan ki fogják egészíteni a média kompetenciával. Tapasztalati tanulással lehet bármelyik kulcskompetenciát fejleszteni, akár nemformális, akár informális tanulás során ha ezt a célt tűzzük ki, és megteremtjük hozzá a szükséges feltételeket. Egyébként egyáltalán nem magától értetődő és nem biztos, hogy a tanulás kompetenciákat fejleszt. C1/21

22 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv Az ifjúsági munkában nagyon népszerű a játékos tanulás. Ez által lehetnek kreatívabbak a résztvevők, különböző stratégiákat ismerhetnek meg, megérthetik a gazdasági válság okait is egy szimulációs játékban. De lehet, hogy egyszerűen csak jól szórakoznak, és két hét múlva ennél többre nem is fognak emlékezni, mert a gondolkodásmódjukra, a viselkedésükre nem volt hatással a játék. Ez esetben nem beszélhetünk kompetenciafejlesztésről. C1/22

23 A nemformális és informális tanulás Elméleti bevezető Mi szükséges a kompetenciák fejlesztéséhez és továbbfejlesztéséhez? 1. Idő!! Kompetenciát, természetéből adódóan, nem lehet pár óra alatt fejleszteni. (Az az ifjúságsegítő viccel, aki azt állítja, hogy ő erre perc alatt is képes, egy jól megválasztott tanulási módszerrel. Ne dőljünk be neki ) Csak akkor mondhatjuk, hogy valaki kompetens, ha különböző kontextusokban ismétlődően és eredményesen alkalmazza a szükséges tudás, képességek-készségek és pozitív attitűdök egységét. Ehhez pedig többek között idő kell. 2. Tudatosság annak a részéről is, aki tanulni akar, és annak a részéről is, aki ha szükséges ehhez nemformális vagy informális tanulási lehetőségeket teremt. A tudatosság első lépése annak ismerete, hogy mi a kompetencia (és mi nem az), és milyen kulcskompetencia-rendszerrel dolgozunk*. A következő lépés pedig az, hogy a kompetencia-fejlesztést komolyan vesszük, és nem ráolvasásként használjuk, hogy pályázatot vagy projekt-beszámolót fogadtassunk el vele. 3. Komplex helyzetek, amelyek igénylik a résztvevők önálló gondolkodását, problémamegoldó cselekvését, értékválasztását és érzelmi bevonódását. A komplex helyzetek azért is fontosak, mert természetesen nem minden résztvevő ugyanazt tanulja meg, nem ugyanabban az ütemben és nem ugyanolyan eredménnyel. * A kulcskompetenciák leírása megtalálható többek között az Ifjúságügy c. kötet (Nagy Ádám szerk.: Ifjúságügy, ifjúsági szakma, ifjúsági munka. Palócvilág Új Mandátum, 2008.) oldalán és az interneten. C1/23

24 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv 4. Tanulás serdülő- és ifjúkorban Kiskorunkban sokan jártunk valamilyen művészeti alapképzésre, tanultunk sportolni. Ehhez képest nagyon kevés felnőtt van, aki zongorázik vagy rendszeresen tornázik, focizik. Ennek az is az oka, hogy a gyermekkorban elkezdett tanulás hatástalan marad a felnőttkori kompetenciákra, ha nem kap megerősítést serdülőkorban és/vagy fiatal felnőttkorban. A tanultakkal és a tanulással kapcsolatos pozitív élmények a személyiségfejlődés ezen életszakaszaiban épülnek be a készségeink és céljaink közé. 5. Saját tapasztalatom alapján:... (a felsorolás tetszés szerint folytatható) C1/24

25 A nemformális és informális tanulás Elméleti bevezető A Pygmalion-effektus amit a nemformális tanulás értékeléséről tudni kell Jól érezték magukat a résztvevők? Tetszett a program? Melyik módszer volt a kedvencük? Az ifjúságsegítők gyakran értékelik munkájukat ilyen kérdések alapján, de egy szimpla elégedettség-mérés nem értékelés. A társadalom nem éri be az ifjúsági munka tetszési indexeivel. Még ha egy körültekintő ún. folyamat-értékelés készül is, a felnőttek, szülők, küldő szervezetek, finanszírozók vagy más szakmákhoz tartozók számára fontosabbak más típusú értékelések: az eredmény-értékelés és a hatásértékelés. A nemformális tanulásban egyformán fontos a hatás-, az eredmény- és a folyamat-értékelés, a hatás- és eredményértékelés önértékelésre épül, mások eredményeinek értékelése mindig fejlesztő (formatív) értékelés. Az önértékelés szerepe A legfontosabb értékelés az, hogy a tanulási folyamat résztvevője hogyan ítéli meg a következőket: mit tanult, mit tud alkalmazni, min tud változtatni a későbbiekben, és hogy mindezt egy számára is optimális folyamaton keresztül, világos rendszerben, kedvező körülmények között érte-e el. Minden értékelés szubjektív, az önértékelés meg végképp az. Ezért olyan tanulási kultúrát igyekszünk kialakítani, amelyben a résztvevők a saját tanulásukról szóló önértékelést kiegészítik, összehasonlítják mások értékelésével vagy személyes visszajelzésével (pl. a Youth pass tanúsítvány egyéni részének kiállításához). Ez a tanulási kompetencia fejlesztéséhez is és a személyiségfejlődéshez is nélkülözhetetlen. C1/25

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 1. Startvonalon Segédanyag pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008.

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 1. Startvonalon Segédanyag pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008. DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 1. Startvonalon Segédanyag pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008. Tartalomjegyzék Bevezető...3 Győrik Edit: Speciális bánásmódot

Részletesebben

Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről

Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről A kompetencia alapú megközelítés szerepe Készült az EU Oktatás és Képzés 2010 munkaprogramjának nemzeti megvalósítását értékelő projekt keretében Budapest,

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan? 2011 Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit

Részletesebben

Az előzetes tudás felmérése és elismerése

Az előzetes tudás felmérése és elismerése Az előzetes tudás felmérése és elismerése Készítette: Pillmann Judit Témavezető: Dr. Sallai Éva Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Készült: 2006. 03. 12. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

Az atipikus oktatási módszerek

Az atipikus oktatási módszerek Dr. Kadocsa László Az atipikus oktatási módszerek Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

Adaptációs kézikönyv. Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak

Adaptációs kézikönyv. Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak Adaptációs kézikönyv Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív program 2.1 intézkedés Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi menedzsment szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány SZELLEMI TŐKE MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI UNIÓ KÜSZÖBÉN

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 Kék Madár Személyközpontú

Részletesebben

TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV

TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV Szent Benedek Iskolaközpont- 2014. A tehetségfejlesztés irányelvei a tehetségpontként működő Szent Benedek Iskolaközpont számára. Készítette: Arendtné Salacz Nadine. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Dolgozva tanulj - C komponens Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Kódszám: TÁMOP-2.3.4.B projekt C komponens 2014-2015

Részletesebben

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja 2010. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Küldetésnyilatkozat... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink, feladataink... 5 3. Az iskolában folyó

Részletesebben

fókuszban Óvoda és iskola közötti átmenet Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből

fókuszban Óvoda és iskola közötti átmenet Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből fókuszban a z Ó v o d a i n e v e l é s Minden család életében nagy változás, amikor a gyermek elballag az óvodából és átlépi

Részletesebben

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012. Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012. Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012 Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára Impresszum PONT TE KELLESZ! SZAKMAI KIADVÁNY AZ IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát!

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE NEVELÉSI TANÁCSADÓK EGYESÜLETE 2012 1 A DOKUMENTUM A MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ

Részletesebben

A partnerszervezetek listája

A partnerszervezetek listája Kortárs képzők képzése Segédanyagok kortárs képzőknek Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése Az Európai Bizottság támogatásával. A partnerszervezetek

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Németh Szilvia Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Esettanulmány, Vesala Yläasteen Koulu, Helsinki, Kontula December 2011 Tartalom Bevezetés... 4

Részletesebben

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó 1. BEVEZETÉS 2 1.1 A szociális munkás saját személyiségével dolgozik. 2 1.2 A személyiség kibontakoztatásának lehetősége

Részletesebben