ETIKA ÓRAVÁZLAT. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Esti tagozat Hittanár-etikatanár MA. Készítette: Dohány Lászlóné 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ETIKA ÓRAVÁZLAT. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Esti tagozat Hittanár-etikatanár MA. Készítette: Dohány Lászlóné 2010."

Átírás

1 Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Esti tagozat Hittanár-etikatanár MA beteg a tenger, beteg és piszkos a gyárak miatt (Siv Widerberg: Beteg a tenger részlet) ETIKA ÓRAVÁZLAT Az óra témája: Környezetszennyezés A tantárgy-pedagógia c. tantárgyhoz Gyakorlatvezető: Dr. Pálvölgyi Ferenc Készítette: Dohány Lászlóné november

2 Alapképzettségem szerint matematika-kémia szakos tanár vagyok, mindig közel állt hozzám a természet szeretete, tisztelete. Az iskola, ahol jelenleg tanítok, nemrég elnyerte az ökoiskola címet. Amikor a helyi tantervünk kialakításában részt vettem kb. 12 évvel ezelőtt, az alábbi gondolatokat fogalmaztam meg: A matematika és természettudományos tárgyak tanítása során iskolánkban többféle módon elméletben és gyakorlatban egyaránt megjelenik világnézeti meggyőződésünk, istenhitünk. Életünk minden megnyilvánulásával nevelünk, ezért nem különül el tantárgyak formájában az etikai, erkölcsi nevelés (pl. etika órán), hanem tetteink, szavaink, tanítványaink viselkedésére adott reakcióink által közvetítjük mindazokat az értékeket, amelyeket iskolánk, mint közösség képvisel, valamint mi, nevelők lelkünkben életünk alapjának tekintünk és eszerint élünk tanítványaink között. A kémiában a rendezettség (az anyag felépítése, az elemi részecskék pontos mozgása, az anyagi halmazok tulajdonságainak és szerkezetének logikus kapcsolata stb.) formájában megjelenik a Világegyetem és Isten nagysága. Az élő és élettelen kapcsolata, viszonya, a természettudományos gondolkodás kialakulása közben felvetődő kérdések szintén elvezetnek minket a Teremtőhöz. Iskolánkban kiemelt célnak tekintjük, hogy növendékeinkben alakuljon ki a környezet iránti felelősség, váljék életformájukká az anyagtakarékos, energiatakarékos, környezetkímélő és környezetvédő viselkedés. Nagyon fontosnak érezzük, hogy tanítványainkban kialakuljon a jövő generációk iránti felelősség ezen a területen is, valamint az a gondolat, hogy a Földet legalább olyan állapotban adjuk tovább gyermekeinknek, ahogy azt mi szüleinktől kaptuk. Ezen a területen is összekapcsolódik iskolai közösségünk világnézete a tudományos neveléssel. Vigyázzunk a Földünkre, mert csak egy van belőle! Nem én teremtettem, hanem ajándékba kaptam. Megismertetjük tanítványainkat az interdependencia (kölcsönös függőség, egymásrautaltság) fogalmával, amely a környezettel és a Földön élő összes emberrel szemben tanúsított keresztény szeretet megnyilvánulása lehet. Egymásra vagyunk utalva, mert egy közös otthonunk a Föld. (A más kertjébe átöntött szemét, a fejlődő országba szállított radioaktív hulladék is ezt a Földet szennyezi ) A testvériség gondolata megjelenik a környezetbarát viselkedésben. A megélt emberi és keresztény erények szükséges, hogy megnyilvánuljanak tanítványaink egymás közötti viselkedésében is pl. segítőkészség, kötelességtudó, becsületes munkavégzés, csalás, puskázás nélküli dolgozatírás stb. formájában. 1 1 Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola, Helyi tanterv, kémia tantárgy 2

3 ÓRAVÁZLAT Az óra témája: Környezetszennyezés éves korcsoport Előkészítő tevékenységek: 1. Az órára felkészülve először végiggondolom, hogy mire alapozhatok. Milyen fogalmakat ismernek a tanítványaim, mit értenek alatta? 2. Mivel fogom felkelteni az érdeklődést a téma iránt? (Anyaggyűjtés és rendszerezés a saját fejemben) Hogyan bírom rá őket, hogy kérdezzenek, vitázzanak? 3. Mi a rövid- és hosszabbtávú célom? Hová szeretnék eljutni? (minimumkövetelmény) 4. Milyen módszert alkalmazok a téma feldolgozására? Tevékenységek, eszközök Táblakép, fogalmak, füzetbe bekerülő elmetérkép, vagy tanulói óravázlat 5. Hogyan zárom az órát, mi a házi feladat, esetleg nyitva maradt kérdés, ami átvezethet egy következő témára Fejlesztési célok, feladatok: a környezet iránti felelős magatartás kialakulása, mértékletesség erénye a fogyasztói társadalomban Az óra típusa: rendszerező óra a megelőző adatgyűjtés és Lakossági Hulladékgyűjtő Udvar látogatás alapján Munkamódszerek, eljárások: (megelőzte egyéni tanulói adatgyűjtés), a jelen órán csoportmunka, tanári információközlés és reflektálás (frontális) Időkeret: az előkészítése egy 45 perces iskolán kívül megtartott óra volt a Lakossági Hulladékgyűjtő udvarban, a jelen óra 45 perces osztálytermi óra Munkaeszközök: az előző órai jegyzetek, fényképek (projektor), számítógép, szokásos tantermi eszközök Az óra menete Előzmények: Már két órával ezelőtt megtudták a gyerekek, hogy mi lesz a mai témánk. A házi feladat az volt, hogy egyéni munkában anyagot gyűjtsenek a témához, könyvekből, internetről. (Minimálisan a saját kémiakönyvükből is kiírhatnak néhány adatot a környezetszennyező anyagokról és hatásaikról) Az előző órát iskolán kívül, egy Lakossági Hulladékudvarba látogatva tartottuk meg, ahová minden gyerek hozott magával olyan hulladékot, amelyet ott szervezetten gyűjtenek: pl. használt étolajat, szárazelemet, PET palackot, fém konzerves dobozt stb. Fényképeken rögzítjük az ottani tevékenységünket. Ott már megbeszéltük az alábbiakat: 10 gondolatébresztő kérdés és tény a szemétről 3

4 1. MI a szemét? (hulladék vagy szemét, felesleges dolog, nekem már nem kell címkéjű dolgok, amelyekre másoknak még szüksége lehet ) 2. KIÉ a szemét? (a földön hever Kit zavar? ) 3. Becslés: Szerinted az egész világon évente mennyi hulladék keletkezik? (hol van több, hol van kevesebb?) Nézz utána! 4. Becslés: Szerinted Magyarországon évente mennyi hulladék keletkezik? ( Kétszer körbeérné a Földet, ha bevásárlókocsikba pakolnánk ) 5. Becslés: Szerinted Budapesten évente mennyi hulladék keletkezik? (4 m magasan borítaná be a Margitszigetet, ha elterítenék egyenletesen) 6. Szerinted hová lesz a szemét? ( Elégetik, elássák) 7. Mi lesz az elásott szeméttel? (korhadó és nem lebomló hulladékok) 8. Milyen káros hatásai vannak a szemétégetésnek? ( Szennyezi a légkört) 9. Mit jelent ez a jel? 10. Szelektív mit jelent ez a szó? Mire jó a válogatott hulladékgyűjtés? Ezzel az előkészítéssel már a probléma megközelítése megtörtént tevékenységgel és gondolatokkal is. Tanári problémafelvetés: (kivetített képek Devecser, Kolontár környékéről, a borítón lévő képhez hasonlók) 2 Biztosan mindannyian hallottatok arról az ökológiai katasztrófáról, ami hazánkban történt a közelmúltban ( ) az Ajkai Timföldgyár közelében. Mit tudtok róla? Milyen környezetkárosító hatásokkal járt? Mit élhettek át az ott lakók? A gyerekek jelentkezéssel válaszolhatnak a kérdésekre, elindul a beszélgetés. Majd írásban, papírra kinyomtatva kiosztom az alábbi kérdéseket a kialakult 4 fős csoportoknak: 1. Milyen biológiai károkat okozott az élővilágban ez az ökológiai katasztrófa? (Emberek, állatok, növények) 2. Valaki arra gondolhat, ez nem a mi közvetlen környezetünkben történt, rám nincs hatással Egyetértesz? 3. Ez is egy vélemény: Mit számít az, ha én eldobom a műanyag üdítős palackot az erdőben, amikor világméretű környezetszennyezés folyik nap mint nap a földön 3 Mi a te véleményed? 2 3 Forrás: Dr. Baloghné Makó Teréz: Embertan erkölcstan munkatankönyv, 8. évf., 55. oldal 4

5 4. Mivel fűtöttek nagyanyáink? Mivel fűtünk ma? Mivel fűtenek majd az unokáid? Mit hallottál a megújuló energiaforrásokról és környezeti hatásaikról? 5. Milyen környezetszennyezést tapasztalsz a saját környezetedben? 6. Mit tehetsz te személyesen a Földünk jövőjéért? Tanulói tevékenységek: 4 fős csoportok alakulnak (véletlenszerűen, színes papírok kihúzásával), a tanulók megbeszélik a feltett kérdésekre a válaszaikat, megpróbálnak közös véleményt kialakítani. A csoportok egy-egy képviselője elmondja a csoport kialakult véleményét, válaszát, vagy vitáját az adott kérdésekről. Kapcsolódó fogalmak: a tudományos és technikai haladás erkölcsi dilemmái, fogyasztói önkorlátozás, ökológiai tudatosság, környezetvédelem, az állatok joga, az élővilág rendjének és sokféleségének megőrzése, interdependencia, a mértékletesség erénye Táblakép: a fontos fogalmak elmetérképszerűen, nyilakkal kapcsolódva felkerülnek a táblára, és be a gyerekek füzetébe. Ha vita alakul ki, akkor érveket gyűjtünk pro- és kontra a tábla jobb- és baloldalán. Cél: (minimumkövetelmény): a tanulókban alakuljon ki a környezet iránti felelősség, váljék életformájukká az anyagtakarékos, energiatakarékos, környezetkímélő és környezetvédő viselkedés, és a jövő generációk iránti felelősség. Mindez a tanulók mindennapi tevékenységében is nyilvánuljon meg, ne csak elméleti szinten értsék meg a szükségességét. Házi feladat: Válaszolj írásban a 6. kérdésre: Mit tehetsz te személyesen a Földünk jövőjéért? Szorgalmi házi feladat: 1. Gyűjtsetek anyagot az Ajkai környezetszennyezés helyrehozására irányuló kezdeményezésekről. 2. Ha a környezetedben tapasztaltál valamilyen környezetszennyezést, akkor tegyél javaslatot, mit tehetnénk ellene? Következő órai két lehetséges folytatás: 1. Ha hatalommal rendelkeznél, milyen rendeleteket és törvényeket hoznál a Földünkön a környezetvédelem érdekében? Készítsetek egy környezetvédelmi bullát! (Csoportmunka) Néhány javaslat, hogy milyen kérdésekben rendelkezzetek: 1.Milyen módon lehetne csökkenteni a Földön felhalmozódó szemét, hulladék mennyiségét? 2. A környezetszennyezés egyik forrása az energiatermelés. Hogyan alakítanád át a jelenlegi állapotokat a javulás érdekében? 5

6 3. Radioaktivitás, atomreaktor, atommeghajtású tengeralattjárók, vonatok Hogyan tervezed a jövőt ezzel kapcsolatban? 4. Interdependencia: egy furcsa idegen szó, kölcsönös függőséget jelent. Ahogy az emberiség tudása nő, talán az egymásrautaltságunk a látszattal ellentétben nem csökken, hanem szintén növekszik. Mit gondolsz erről, mi köze van ennek a környezetvédelemhez? 5. Utolsó kérdésem, mit gondolsz arról, hogyan lehetne megértetni a Földünkön élő összes emberrel mindazt, amiről szó volt ezekben a kérdésekben? Mitől függ vajon, hogy valaki környezetbarát módon él-e? Ha nem, akkor mivel lehetne rábírni erre Te mit tennél ennek érdekében? 2. Összeállíthatjuk a mértékletes fogyasztó 10 pontját: (ez nem szó szerinti idézet, de részben ötletforrás: Dr. Mártonfalvy Etelka 4 ) (ez frontális munka) 1. Bevásárláskor vigyünk magunkkal szatyrot, edényt. Részesítsük előnyben az újratermékeket, utántöltős edényeket. 2. A feleslegesen égő lámpát kapcsoljuk le, éjszakára a számítógépet, más elektromos berendezéseket kapcsoljuk ki. 3. Évszakonként nézzük át a holminkat, szekrényeinket, fiókjainkat, és ha valami felesleges, adjuk tovább, másnak még örömet szerez, ha szüksége van rá. 4. Fénymásoláskor, nyomtatáskor a lap mindkét oldalát használjuk. Félig betelt füzet maradék lapjait is használjuk fel. Ne használjunk papírtörölközőt. Jelöljük a postaládán, ha nem tartunk igényt szórólapokra. 5. Amiből elég egy, abból ne legyen kettő. Minden új beruházás esetén gondoljuk végig: kinek adhatom oda a régit, ha még működik? Ne tároljunk működésképtelen dolgokat! 6. Ha választhatunk, akkor a tartósabb, hosszabb élettartamú cikket válasszuk. 7. Kapcsoljuk le a villanyt, ha van elég természetes fény. Zárjuk el a vízcsapot, ha feleslegesen folyik a víz. A hibás, csöpögő csapot javítsuk meg. A zuhanyozás jóval kevesebb vizet használ, mint a kádfürdő. 8. Ne dőljünk be a reklámoknak, és minden vásárlás előtt kérdezzük meg a lelkiismeretünket: valóban szükségem van rá? Ne hagyjuk rábeszélni magunkat olyan cikkre, amire nincs szükségünk, még ha ingyen van is. 9. Biciklizzünk, trolival, sínen közlekedő járművel utazzunk, ha tehetjük. Ha ugyanarrafelé megyünk többen, telekocsi akciót szervezzünk. 10. Meghibásodott dolgokat kidobás előtt próbáljunk megjavíttatni. 4 Új Város folyóirat szám, Zöld sarok rovat, Dr Mártonfalvy Etelka: Nagytakarítás c. cikke 6

7 Irodalomjegyzék: Az etikatanítás gyakorlata, tantárgy-pedagógiai műhelytanulmányok (Alkotó szerkesztő: Homor Tivadar) Dr BERAN FERENC: Etika, Gondolat Kiadó, Bp BODA LÁSZLÓ: A keresztény erkölcs alapkérdései, Bp DIÓS ISTVÁN (szerk.) A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai, Szent István Kézikönyvek 2, Szent István Társulat, Bp Dignitatis Humanae zsinati dokumentum Gaudium et Spes zsinati dokumentum Gravissimum educationis momentum Nyilatkozat a keresztény nevelésről (II. Vatikáni Zsinat) CARLO FIORE: A fiatalok etikája, Don Bosco Kiadó, Bp. DÖRÖMBÖCZI JÁNOS: Erkölcsi alapismeretek, Nemzeti Tankönyvkiadó DR BALOGHNÉ MAKÓ TERÉZ: Embertan, erkölcstan munkatankönyv, 7. és 8. évfolyam, Mozaik kiadó ROBERT FISHER: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni játékokkal, Műszaki Könyvkiadó, Bp ROBERT FISHER: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni erkölcsről, erényről, Műszaki Könyvkiadó, Bp ROBERT FISHER: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni történetekkel, Műszaki Könyvkiadó, Bp ROBERT FISHER: Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni?, Műszaki Könyvkiadó, Bp PINO PELLEGRINO: Nevelni de jó, Don Bosco Kiadó, Bp. PINO PELLEGRINO: Nevelés minden vonalon, Don Bosco Kiadó, Bp. JEAN PIAGET: A gyermek kétféle erkölcse EDIGIO SANTANCHÉ: Gyermekeink ismeretlen világa, Új Város, Bp

KÖRNYEZETVÉDELEM SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

KÖRNYEZETVÉDELEM SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS -INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN KÖRNYEZETVÉDELEM SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS 4.OSZTÁLY INTÉZMÉNY ÉS FELADATELLÁTÁSI HELY: ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV Környezeti nevelésünk 15 pontja ÖKOISKOLAI MUNKATERV Az iskolai környezeti nevelés célja, hogy a gyermekek fokozottan szembesüljenek a természettel és a környezettel. Fejlődésük során képessé kell válniuk

Részletesebben

A modul neve: Ember által okozott környezeti problémák, megoldási lehetőségek

A modul neve: Ember által okozott környezeti problémák, megoldási lehetőségek A modul neve: Ember által okozott környezeti problémák, megoldási lehetőségek A modul célja: Környezettudatos magatartás megalapozása. Az ember által okozott több globális környezeti probléma közül a globális

Részletesebben

a vörösiszap-károsultakért

a vörösiszap-károsultakért 2010. november 24. www.goodcsr.com Good CSR vállalatok a vörösiszap-károsultakért Aranyalma ághegyen hogyan vásároljunk felelősen 8 óra munka - egészségesebben, könnyebben, szívesebben Szebb jövő, zöldebb

Részletesebben

7-8. 2009. szám. A tartalomból: Környezeti nevelés Kollégista találkozó Pályázati segítség. XIX. évfolyam. 10.old. 11.old.

7-8. 2009. szám. A tartalomból: Környezeti nevelés Kollégista találkozó Pályázati segítség. XIX. évfolyam. 10.old. 11.old. Szakmai - módszertani, információs folyóirat A tartalomból: Környezeti nevelés Kollégista találkozó Pályázati segítség 4.old. 10.old. 11.old. XIX. évfolyam 2009. 7-8. szám Árpád Kollégium, Székesfehérvár

Részletesebben

Családnév: Osztály: Keresznév: Iskola: Védnökök:

Családnév: Osztály: Keresznév: Iskola: Védnökök: RAJZOKKAL KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉÉRT 2006 a bolygónk jövôjéért A fejlôdés üzenetei Családnév: Keresznév: Osztály: Iskola: Védnökök: Tartalom Mindenki a maga módján képzeli el a fejlôdést..... 3. oldal Mint

Részletesebben

Kiss Ferenc és Zsiros Anita

Kiss Ferenc és Zsiros Anita Kiss Ferenc és Zsiros Anita A környezeti neveléstől a globális nevelésig Oktatási segédanyag A környezeti nevelés című könyv alapján (Szerk: Kuknyó János) MPKKI, Nyíregyháza. 2006. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

A Szolnoki Sportcentrum Kft. részvétele, szerepe a környezettudatos szemlélet kialakításában a szolnoki óvodákban és általános iskolákban.

A Szolnoki Sportcentrum Kft. részvétele, szerepe a környezettudatos szemlélet kialakításában a szolnoki óvodákban és általános iskolákban. A természet hatalmas, az ember parányi.ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára. Szent-Györgyi

Részletesebben

K ö r n y e z e t v é d e l e m

K ö r n y e z e t v é d e l e m 1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 15-17. OM azonosító: 036056 K ö r n y e z e t v é d e l e m Természetismeret projekt 9.

Részletesebben

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK IFJÚSÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TERÜLETEN 2006 Támogatónk az A LEGKÖZÖSEBB ÜGY - A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS Csongrád-megye civil szervezetei Ifjúsági-, természet-, és környezetvédelmi

Részletesebben

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

Miért hal ki naponta több* állatfaj? Miért fenyeget bennünket

Miért hal ki naponta több* állatfaj? Miért fenyeget bennünket . FEJEZET Zelenák Adrián és Krassován Krisztina A környezettudatos ember Bevezetô, avagy miért kell odafigyelnünk környezetünkre? Miért hal ki naponta több* állatfaj? Miért fenyeget bennünket globális

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG 1 1. Előzmények Iskolánkban jelentős hagyományai vannak a környezeti nevelésnek. Az 1990-es évek végén a SOROS Alapítvány Környezeti Nevelési

Részletesebben

Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében

Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében BENCÉNÉ FEKETE Andrea Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar, Kaposvár fekete.andrea@ke.hu A környezettudatos életmód Állandó

Részletesebben

Iskolai egészségnevelési program

Iskolai egészségnevelési program TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Célok és feladatok ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Ne légy Jeti! Hatástanulmány

Ne légy Jeti! Hatástanulmány Hatástanulmány a NE LÉGY JETI! fenntarthatósági rendezvénysorozat a kiskunfélegyházi kistérségben című pályázat keretében megrendezésre kerülő programsorozatának hatásosság méréséről HBF Hungaricum Kft.

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján 2009. március Készítette

Részletesebben

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 2013. 2 Tartalomjegyzék 2 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások 3 A köznevelési törvény alapján elkészített új

Részletesebben

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Maglód Város Önkormányzata Projektazonosító: TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0028 Önálló innováció A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Projektcím: Szemét, vagy hulladék, avagy a hulladék nem mind

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÁRI KÉPZÉS SZAKDOLGOZATA

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÁRI KÉPZÉS SZAKDOLGOZATA EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÁRI KÉPZÉS SZAKDOLGOZATA Civil szervezetek az iskolai környezeti nevelésben Témavezető: Frontóné Szigeti Zsuzsanna Babits Mihály Gimnázium Készítette: Kalo Márk Vendel

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium környezeti nevelési programja

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium környezeti nevelési programja A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium pedagógiai programjának 4. sz. melléklete A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium környezeti nevelési programja 1. A jogszabályi háttér A Közoktatási törvény 2003. évi módosítása

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Kertész Ágnes 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...

Részletesebben

1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1. 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4. 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4

1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1. 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4. 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1 2. Óvodáink bemutatása 4 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4 2.3.Balatonvilágosi tagóvoda

Részletesebben

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai program Solymár, 2013 1 I. RÉSZ A pedagógiai program hatályossága Személyi hatálya A pedagógiai programban foglaltak az

Részletesebben

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam)

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) BEVEZETÉS ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek,

Részletesebben