Kompetencia alapú oktatás - egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP / TÉMAHÉT EGÉSZSÉGHÉT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kompetencia alapú oktatás - egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0153 TÉMAHÉT EGÉSZSÉGHÉT"

Átírás

1 Kompetencia alapú oktatás - egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP / TÉMAHÉT EGÉSZSÉGHÉT Ábrányi Emil Általános Iskola Nyírábrány december Felelős: Bagoly Béláné

2 TARTALOM I. Egészséghét- Témahét megvalósítása II. a) A projektmódszer b) jellemzői c) a tervezés feltételei III. a) A megvalósítás lépései b) A témavezető tanár- osztályfőnök feladatai IV. Az egészséghét- témahét célja, várható eredményei V. Csoportalakítás, csoportfeladatok, időterv VI. Tapasztalatok VII. Mellékletek 1. sz. Az Egészséghét programja 2. sz. Táplálkozási TOTÓ 3. sz. Fogászati vetélkedő forgatókönyve 4. sz. Hulladék TOTÓ 5. sz. fogászati TOTÓ 6. sz. Testápolási TOTÓ 7. sz. Kérdőív az öltözködésről 8. sz. Oszlopos diagram 9. sz. Fotók, reklámfilm 10. sz. Projekthét témakörei 11. sz. A projekthát témaköreinek megvalósítását szolgáló módszerek 12. sz. Meghívók, oklevelek

3 1.a I. Egészséghét- Témahét Egészséges életmódra nevelés Megvalósításának ideje: dec /A hét/ Helye: Ábrányi Emil Általános Iskola Résztvevők: Az iskola valamennyi tanulóját, tanárát, szülőket projekt sikere érdekében. bevonjuk a A 7.a osztály tanulói az egészséges életmódra nevelés témaköreit kooperatív projektmódszerrel dolgozza fel csoportokban tanórán /biológia, osztályfőnöki, testnevelés, matematika, rajz, technika/ és tanítási órákon kívül. A kutató és gyűjtőmunka színterei nem csak az iskola, hanem iskolán kívül is történik(könyvtárban, gyógyszertárban, orvosi rendelőben...) 1.b A projektbe az alsó és felső tagozat minden tanulóját bevonjuk. A megvalósítás színterei tanítási órákon: Rajzórán- a plakátfestés az egészséges életmóddal kapcsolatosan, meghívók, oklevelek tervezése Informatika, technikaórán- oklevelek tervezése, adatgyűjtés a témakörről

4 Biológia, egészségtan- a helyes táplálkozás, testápolás, káros szenvedélyek Matematika órákon- kalóriaszámítások, egészségügyi statisztikai adatok feldolgozása Kémia, fizika, természetismeret órák: környezetvédelem Testnevelés órákon- állapotfelmérések, testmozgás Osztályfőnöki órák témája az egészséges életmód A tanulók az egyes tanítási órákon évfolyamonként egészségügyi ismeretterjesztő előadásokon vesznek részt. magyarórák: egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretterjesztő szövegek feldolgozása 1.c Tanítási órán kívül olyan alternatív szabadidős tevékenységet kínálunk, amely érdeklődésüknek megfelel. Egészségügyi vetélkedőkön, ügyességi versenyeken, kreatív foglalkozásokon vehetnek részt. A témahét utolsó napján / pénteken/ az alsó tagozat negyedik órában értékeli az egészséghetet, a felső tagozat ötödik órában. Itt kerül sor a vetélkedők, versenyek eredményhirdetésére, dicsérő oklevelek átadására tanulóknak, szülőknek egyaránt- akik aktívan dolgoztak a projekt sikere érdekében. A kiállítás megnyitására a gyerekek produktumaiból. A 7.a osztály csoportjainak prezentációja a felső tagozat tanulói,tanárai és szülők előtt történik.

5 II. a) Témahét projektmódszer A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája, a témahét, amikor az adott tárgykört, témakört a diákok 3-5 tanítási napon iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos és sokszínű módszerek segítségével dolgozzák fel. Az évfolyamszintű tanulásszervezés a hagyományostól eltérő csoportalkotási módokat is lehetővé tesz. Egymásra épülnek a kötelező foglalkozások is választható programok. Olyan sajátos tanulásszervezés, amelynek fókuszában valamilyen valóságos tennivaló probléma, elvégzendő tevékenység áll. A projekt végére a tanulócsoporttól olyan tárgyi, vagy szellemi produktumot várunk, amely széles körben feltárja az adott témát, gondolatkört. A siker eléréséhez szükség van ismeretek megszerzésére, elrendezésére, feldolgozására. II. b) Jellemzői Fontos a folyamattervezés A hangsúly az ismeretek megszerzésének folyamatán van. A siker a felelősségvállaló együttműködéstől függ. A közös alkotás erősíti a kohéziós erőt. A tanulók szembesülnek saját képességeikkel, a feladatok aktuális megoldása egyéni képességeikhez igazodik.

6 II.c) A tervezés feltételei: Akkor eredményes, ha abban az iskola minden tanulója és tanára részt vesz. Mindig egyetlen központi téma legyen. A diákok kedvük szerint választhatnak a felkínált foglalkozások között. A témahéten a tanárok által tartott foglalkozások a tankönyvi anyaghoz nem feltétlenül kapcsolódnak, ám a szakjukhoz igen. A színtér ne csak az iskola legyen. III.a A megvalósítás lépései Előkészítés: Tájékozódás a szakirodalomban az iskolai és a községi könyvtárban. Tájékozódás az interneten az egészséges életmód témakörében. Szórólapok, prospektusok összegyűjtése Iskolavezetés, szülők, diákok, tanárok tájékoztatása az Egészséghétről - támogatásuk elnyerése. Külső előadók, szakemberek /orvosok, védőnők, mentősök, gyógyszerész, megyei vöröskereszt vezetői/ felkérése Helyi koncepció kidolgozása, megvalósítása kollégák, szülők segítségével. Tapasztalatok ismertetése a tantestülettel, javaslat a ped. program módosítására. III.b A témavezető tanár feladatai osztályfőnök projektterv elkészítése csoportalakítása osztályon belül, témák iránti érdeklődés szerint. /A feldolgozandó terület ötletroham segítségével történik./

7 célmeghatározás a téma felosztása egyes lépések rögzítése időrendi tervezés a munkamódszer meghatározása a szükséges eszközök biztosítása ellenőrzés kapcsolattartás /szülőkkel, tanárokkal, diákokkal, külső előadókkal/ 7.a A csoportok prezentációinak értékelése a nevelőtestület és a diákönkormányzat előtt. A gyűjtött anyagból rendezett kiállítás megnyitása. A tanulói tapasztalatok összegyűjtése Köszönőlevelek küldése a támogatóknak A tapasztalatok közzététele a helyi sajtóban Két hét után a kiállítás lebontása

8 TÉMAHÉT- EGÉSZSÉGHÉT AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN FELELŐS: BAGOLY BÉLÁNÉ A TÉMAHÉT SZERVEZÉSÉNEK, LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTERVE SZERVEZÉSI, MEGVALÓSÍTÁSI FELHASZNÁLT FELADATOK IDŐ-IDŐPONT 1. LEHETŐSÉGEK, IGÉNYEK 3 ÓRA FELMÉRÉSE, ÖSSZEGYŰJTÉSE NOV ÖTLETBÖRZE ALAPJÁN 2. ELŐADÓK FELKÉRÉSE, SZPONZOROK 3 ÓRA KERESÉSE, SZÜLŐK, TANÁROK, NOV GYEREKEK MOZGÓSÍTÁSA 3. ADATGYŰJTÉS A TÉMAKÖRRŐL 2 ÓRA KÖNYVTÁRAKBAN, INTERNETEN NOV A PÁLYÁZATI PROGRAM 10 ÓRA RÉSZLETES KIDOLGOZÁSA NOV FIGYELEMFELEKELTŐ PLAKÁTOK, 2 ÓRA MEGHÍVÓK, TÁJÉKOZTATÓ DEC.1. SZÓRÓLAPOK KÉSZÍTÉSE

9 6. A TANTESTÜLET, TANULÓK, 1 ÓRA SZÜLŐK TÁJÉKOZATATÁSA AZ DEC.3. EGÉSZSÉGHÉT PROGRAMJÁRÓL 7. A SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK, ANYAGOK 3 ÓRA BESZERZÉSE, TEREMBERENDEZÉSEK- DEC ELŐKÉSZÜLETI MUNKÁLATOK 8. VETÉLKEDŐK- VERSENYEK, A TÉMAHÉT 1,5 ÓRA AKTÍV RÉSZTVEVŐINEK OKLEVELÉNEK DEC.11. KÉSZÍTÉSE 9. A TÉMAHÉT EGÉSZSÉGHÉT 10 ÓRA MEGVALÓSÍTÁSA, LEBONYOLÍTÁSA DEC ÁLLANDÓ KAPCSOLATTARTÁS A KÜLSŐ 1 ÓRA ELŐADÓKKAL /VÉDŐNŐ, FOGORVOS, DEC GYÓGYSZERÉSZ, MEGYEI VÖRÖSKERESZT, MENTŐSÖK.../ 11. A KIÁLLÍTÁS MEGSZERVEZÉSE 1,5 ÓRA DEC BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSE A 1 ÓRA NYÍRÁBRÁNYI HÍREKNEK DEC KÉT HÉT UTÁN A KIÁLLÍTÁS LEBONTÁSA 1 ÓRA JAN.4. ÖSSZESEN: 40 ÓRA Bagoly Béláné /felelős- témaszervező/

10 AZ EGÉSZSÉGHÉT- TÉMAHÉT CÉLJA, VÁRHATÓ EREDMÉNYEI a tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges készségekkel rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében. Egészséges életmódra nevelés, a megfelelő egészséges környezetkultúra, tisztaság fejlesztése az iskolában és otthon A tanulóinknak bemutatjuk az egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi formákat Anyaggyűjtéshez szükséges technikai eszközök helyes használata A megfelelő, egészséges táplálkozás kialakítása Megfelelő öltözködés, viselkedési kultúra, kommunikáció fejlesztése A fog- és testápolás, személyes higiéné fejlesztése Önálló anyaggyűjtés, tájékozódás, rendszerezés A HH, HHH tanulók bevonása a közös tevékenységekbe. Az önállóan végzett munka öröme, a csoportmunkák során az egymásra figyelés érésének erősödése A tanulók életkoruknak megfelelő szinten- tanórai és tanórán kívül foglalkoznak az egészség megőrzése szempontjából legfontosabb ismeretekkel: - táplálkozás - alkohol és kábítószer fogyasztás, dohányzás - a környezet védelme - aktív életmód, a sport - a személyes higiénia

11 1. csoport - csoportnév Egészséges táplálkozás 1. fogl. iskola ebédlője- gazdasági vezető/ élelmezésvezető 2. fogl. orvosi rendelő 3. fogl. könyvtár 1. adatgyűjtés: a diákok étkezési szokásai produktum: táplálékpiramis, vitaminsaláta egyéni feladat: táplálkozási TOTÓ étlap összeállítás 2. A helytelen táplálkozásból adódó betegségek adatgyűjtés: az iskola tanulói között leggyakrabban előforduló gyermekbetegségek egyéni feladat: feladatlap kitöltése 3. /Önálló/ Kutatómunka: gyűjtőmunka a vitaminokról produktum: képes tájékoztatófüzet a vitaminokról

12 2. csoport - csoportnév Egészséges környezetkultúra Tisztasági őrjárat megszervezése 1. fogl. :Tisztasági őrjárat az iskola környékén /osztályfőnök kíséretében/ A tapasztalatok megbeszélése, rögzítése 2. fogl. : Tisztasági őrjárat az iskola környékén és a szelektív hulladékgyűjtőnél /az osztályfőnökkel/ A tapasztalatok megbeszélése, rögzítése produktum: beszámoló készítése a tapasztalatokról prezentáció az elkészített fotók kivetítésével hulladékszobor készítése 2. fogl. egyéni fa.: Hulladéktotó csoport fa.: hulladékszobor készítése

13 3. csoport - csoportnév Fog- és testápolás 1. fogl.: Fogorvosi rendelő adatgyűjtés: a leggyakoribb gyermekkori fog- és szájbetegségek egyéni fa.: Fog- /és test/ápolási TOTÓ A tapasztaltak megbeszélése, rögzítése 2. fogl.: Fodrászatban- kozmetikában adatgyűjtés: a kamaszok leggyakoribb bőrpanaszai, hajápolási problémák egyéni faa.: testápolási TOTÓ tapasztalatok megbezsélése 2. fogl.: Reklámfilm összeállítása /fogkrém, testápolási termék reklámozása/ Produktum: reklámfilm 4. csoport - csoportnév Testmozgás- helyes öltözködés Az egyhetes egészséghét minden reggelén 5 perces fittnesstorna összeállítása, aktív közreműködés 1. fogl.: tornaterem sorverseny összeállítása, levezetése az osztálynak testnevelésórán 2. fogl.: Az iskolai tanulók öltözködése megfigyelés, adatgyűjtés szünetekben Kérdőívek készítése: a válaszok összegzése kördiagramon. produktum: az oszlopos diagram elemzése- előadással /prezentációval/

14 VI. Tapasztalatok divatbemutató Értékelés A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskolában december témahetet- EGÉSZSÉGHETET szerveztünk. Célunk és feladatunk volt az egészséges életmódra nevelés, az egészséges környezetkultúra fejlesztése. Tanulóinknak bemutattunk olyan egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi formákat, amelyek egészségük megőrzését, védelmét szolgálják. Diákjaink öt tanítási napon iskolai és iskolán kívüli helyszíneken rugalmas időkeretek között változatos és sokszínű módszerek segítségével dolgozták fel az egészséges életmód témakörét. Az iskola valamennyi tanulóját, tanárát, szülőket bevontunk a projekt sikere érdekében. Ezen a héten az egészséges életmód témaköreit beépítettük a tanórák tananyagaiba. A projekt megvalósításának színterei alsó és felső tagozaton egyaránt, tanítási órákon: Testnevelés órán a mozgáskultúra fejlesztése. Rajzórán figyelemfelkeltő plakátokat festettek az egészség megőrzése érdekében. Magyarórákon egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretterjesztő szövegek feldolgozására került sor. Matematikaórákon kalóriaszámítást végeztek, egészségügyi statisztikai adatokat dolgoztak fel. Biológia és egészségtan órákon az egészség volt a központi téma. Táplálkozás, káros szenvedélyek, személyi higiéné.

15 Informatikán adatot gyűjtöttek a tárgykörről. Természetismeret, fizika, technika, kémia órák központi kérdése a környezetvédelem volt. A 7. a osztály tanulói 4 csoportban kooperatív projektmódszerrel dolgozta fel az egészséges életmód témaköreit. Nagy örömükre kutató és adatgyűjtő munkájuk több esetben iskolán kívülre esett. /Fogorvosi- háziorvosi rendelő, könyvtár, fodrászat- kozmetika/ A négy csoport nagyon ügyesen, meghatározott időkerethez kötve, egymásra építve, egymást segítve szervezte és hajtotta végre feladatát. Kutatási területük: helyes táplálkozás, fog- és testápolás, testmozgás- helyes öltözködés, tisztasági őrjárat. Tanulóink egyes tanítási órákon évfolyamonként szervezve egészségügyi fórumokon, ismeretterjesztő előadásokon vettek részt. Az alsósok előadást hallhattak a helyes táplálkozásról, fogápolásról, az influenza vírusról. A felső tagozatos tanulók a káros szenvedélyekről, a drogprevencióról, szemápolásról, hajápolásról- ahol frizura bemutató is volt-, a táplálkozásról, a H1N1 influenza vírusról. Az egészséges testmozgást és annak fontosságát hirdettük minden reggel tízperces fittness tornával és egy munkahelyi tornával. Tanárok és diákok, valamint a szülők is örömmel kapcsolódtak be. Nagy sikere volt az egész napos vércukor, vérnyomás, testsúlytömeg mérésnek is. Sok felnőtt élt a lehetőséggel, hogy elvégeztesse állapot felmérését. Népszerű volt a diákok körében a szünetekben megrendezett gyümölcsvásár, sütőtök- teakóstolás. Lelkesen látogatták az iskolai könyvtárat, ahol erre a hétre külön könyvkiállítást rendeztünk az egészség témaköréből, filmet vetítettünk az egészséges táplálkozásról, fogápolásról... Így a gyerekek szabadidejükben

16 /szünetekben, tanítási órák után/ játszva, kötöttségek nélkül sajátíthattak el új ismereteket, gazdagíthatták tudásukat. tanítási órán kívül érdeklődésüknek megfelelő alternatív szabadidő programokat kínáltunk. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt szerveztünk egészségügyi szellemi vetélkedőket, részt vehettek ügyességi versenyeken, gerinctornán, osztályszintű focibajnokságokon, kooperatív játékokon. Az étkezési- terítési illemszabályok gyakoroltatása, valamint az esztétikai érzék fejlesztése érdekében karácsonyi asztalterítés versenyt hirdettünk osztályonként. Az ebédlő melletti kistermet átalakítottuk erre a célra. Ez a terem egész héten, mint kiállítás, látogatható volt. Kreatív foglalkoztatások kínálatában sem volt hiány. A tanulók választhattak egészségügyi plakátfestés, salátakészítés, zöldségszobrok készítése, természetes anyagok felhasználásával fenyőfadíszek készítése között. Ezek a foglalkozások nem csak a kézügyességüket, hanem fantáziájukat, alkotókedvüket, kitartásukat is fejlesztette. A témahét utolsó napján /pénteken/ került sor az Egészséghét ünnepélyes zárására az egész iskola előtt, amelyre meghívtuk a külső előadókat, szülőket. Itt értékeltük az Egészséghetet, hirdettük a versenyeredményeket, okleveleket adtunk át a témahét aktív résztvevőinek. A 7.a osztály 4 csapata bemutatta prezentációját, produktumait. 1. csapat: képes tájékoztatófüzetet készített a vitaminokról és táplálékpiramist 2. csapat: fotókivetítéssel beszámolt a tisztasági őrjáratukról bemutatta az elkészült hulladékszobrot, amely igazán figyelemfelkeltő volt

17 3. csapat: levetítette reklámfilmjét, amelynek témája az egészséges életmód, a személyes higiéné volt 4. csapat: öltözködési tanácsadását, divatbemutatóval prezentálta A tanulók munkáiból rajzokból, szobrokból kiállítást rendeztünk, amit a záróünnepségen megnyitottunk. A többhetes megfeszített munka meghozta gyümölcsét. Az egészséges életmód projektünk megvalósításában az iskola minden diákja, tanára és szülők részt vettek. A gazdag, színes programokból a gyerekek nagy örömmel, lelkesedéssel, aktívan kivették részüket. Bizton mondhatjuk, hogy egy hétre iskolánk az EGÉSZSÉG VÉDŐBÁSTYÁJA volt. Ha ezt a bástyát a gyerekek továbbra is meg tudják őrizni, a védelmi technikákat továbbadni, továbbfejleszteni- akkor elmondhatjuk, hogy megérte. Szeretnénk köszönetet mondani Barna Sándorné /védőnőnek/, Furóné Buzsik Marianna /élelmezésvezetőnek/, Papp Lászlóné /fogorvosi asszisztensnek/, Zilahi Sándorné /fodrásznak/, Kálmándi Árpád /képviselőnek/- akik munkájukkal hozzájárultak projektünk sikeréhez. Bagoly Béláné szervező

18 1. sz. melléklet 2. TÉMAHÉT- EGÉSZSÉGHÉT AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 2009.dec A hét Az egészség a legnagyobb kincs, hát őrizzük meg, vigyázzunk rá! PROGRAMOK Ezen a héten minden reggel ig bemelegítő fittness torna az udvaron /rossz idő esetén a zsibongóban/ 7-8. osztályos tanulók irányításával. Az iskolai könyvtárban: egész héten könyvkiállítás, szünetekben filmvetítés. december 14. hétfő AZ EGÉSZSÉGHÉT MEGNYITÁSA, PROGRAMISMERTETÉS- a zsibongóban EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM 5-6. évfolyam HELYSZÍN: az iskola ebédlője TÉMA: Káros szenvedélyek- A DOHÁNYZÁS előadó: Barna Sándorné- védőnő EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM 7-8. évfolyam HELYSZÍN: az iskola ebédlője TÉMA: 1. Káros szenvedélyek- A DOHÁNYZÁS előadó: Barna Sándorné- védőnő 2. Szemápolás, gyermekkori szembetegségek előadók: A megyei szemészeti vetélkedő győztes csapata Bádogos Stella, Tanka Tünde, Miklós Bernadett, Megyesán Péter, Szabó Zsolt ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 7. évfolyam HELYSZÍN: történelem terem elősadó: Bálint Zoltán- mentős Nagyszünetekben: Sütőtök kóstolás a zsibongóban Könyvbemutató, vérnyomásmérés

19 Vércukorszint-, vérnyomás-, testsúly- tömeg-mérés felnőtteknek az orvosi szobában az iskolai védőnő közreműködésével Salátakészítés a 4.b-ben Felelős: Gresku Györgyné Gerinctorna az 1-4. o. tanulóknak HELYSZÍN: tornaterem VEZETI: Kiss Zoltánné Fogászati vetélkedő 1-2. o. HELYSZÍN: 3.a osztályterem VEZETI: Fejér Mónika Gerinctorna 5-8.o. HELYSZÍN: tornaterem VEZETI: Kiss Zoltánné : Karácsonyi terítési verseny, osztályonként /2 fő/ HELYSZÍN: az ebédlő melletti kisterem. FELÜGYELIK: szülők, konyhai dolgozók /A terítés egész héten kiállításként megtekinthető/ december 15. kedd EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM 5-6. évfolyam HELYSZÍN: ebédlő TÉMA: Egészséges táplálkozás, iskolai étkezés előadó: Furóné Buzsik Marianna- élelmezésvezető EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM 8. o. HELYSZÍN: biológiaterem TÉMA: DROGPREVENCIÓ előadó: Barna Sándorné- védőnő Szünetekben: gyümölcsvásár a zsibongóban Kooperatív játékok3-4. o. HELYSZÍN: tornaterem VEZETI: Matlag Attila Kreatív foglalkozás alsósoknak TÉMA: zöldségszobor készítés VEZETI: Szilágyiné Fényi Anita

20 HELYE: 2.a osztályterme Fogászati vetélkedő 3-4. évf. HELYE: kisiskola VEZETI: Kocsel Anna december 16. szerda EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM 5-8. évfolyam TÉMA: Az influenza megelőzése, a H1N1 vírus HELYSZÍN: tornaterem előadó: Barna Sándorné- védőnő EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM 3-4. évfolyam HELYSZÍN: ebédlő TÉMA: Egészséges táplálkozás, iskolai étkezés előadó: Furóné Buzsik Marianna- élelmezésvezető EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM 1-4. évfolyam HELYSZÍN: az iskola ebédlője TÉMA: 1. Helyes fogápolás előadó: Papp Lászlóné- fogorvosi asszisztens 2. Az influenza megelőzése, a H1N1 vírus előadó: Barna Sándorné- védőnő Szünetekben: Teakóstolás a zsibongóban EGÉSZSÉGÜGYI VETÉLKEDŐ 5-6. évf. HELYE: történelemterem VEZETI: Bagoly Béláné Kreatív foglalkozás alsósoknak TÉMA: természetes anyagokból karácsonyfadíszek készítése HELYE: 4. c osztályterme VEZETI: Borza Beáta Kreatív foglalkozás felsősöknek TÉMA: Egészségügyi plakátfestés HELYE: rajzterem VEZETI: Vrancsik Istvánné december 17. csütörtök EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM 7-8. évfolyam

21 HELYSZÍN: tornaterem TÉMA: bemutatóval egybekötött előadás a helyes hajápolásról Frizuratippek ballagásra előadó: Zilahi Sándorné /fodrász/ EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM 5-6. évfolyam HELYSZÍN: tornaterem TÉMA: Nyírábrány környezetvédelme előadó: Kálmándi Árpád, Nyírábrány képviselőtestületének tagja nagyszünetekben: Munkahelyi közös torna diákok, tanárok együtt helye: az iskola udvara vezeti: Kiss Zoltánné h Szervezett úszásoktatás felelős: Kiss Zoltánné h osztály focibajnokság 7-8.o helye: az iskola pályája Vezeti: Kiss Zoltán december 18. péntek A TÉMAHÉT- EGÉSZSÉGHÉT ZÁRÁSA 1-4. o. helye: tornaterem Az egészséghét értékelése, versenyeredmények hirdetése, emléklapok átadása Kiállítás megnyitása A TÉMAHÉT ZÁRÁSA 5-8. évfolyam helye: tornaterem Értékelés Emléklapok átadása A 7.a osztály csapatainak beszámolója projektmunkájukról 1. csop.: Táplálékpiramis, Képes tájékoztató füzet a vitaminokról 2. csop.: Prezentáció fotókkal a tisztasági őrjáratról, Hulladékszobor 3. Reklámfilm 4. divatbemutató A kiállítás megnyitása PROGRAMUNKHOZ MINDENKINEK KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

22 2. sz. melléklet Táplálkozási totó 1. Hogyan előzhető meg az elhízás? a) Koplalással b) Magas fehérjefogyasztással c) Kiegyensúlyozott táplálkozással és testmozgással 2. Melyik tényezőt tartod a legfontosabbnak a fogyókúránál? a) A gyors fogyás elérését b) Az étrend megfelelő arányban tartalmazza az egészség megtartásához szükséges összes tápanyagot c) Csökkenjen a test víztartalma 3. Mi a legfontosabb hatása a rendszeres testmozgásnak? a) A gyors testsúlycsökkenés b) A gyors testzsírcsökkenés c) A testsúlyszabályozás 4. Mi a helyes táplálkozási ritmus lényege? a) 2-3- szor étkezni naponta és egyszerre sokat enni b) Gyakran, naponta 4-5-ször étkezni és egyszerre keveset enni c) Egyszer enni naponta és akkor jóllakni 5. Mi a véleményed a reggelizésről, melyik összeállítás a legjobb? a) Tea cukorral, vajas-lekváros kifli, sütemény b) Tej, kenyér, Ráma, felvágott, zöldpaprika vagy retek, alma c) Nem fontos 6. Milyen fajta kenyérnek van fontosabb szerepe a helyes táplálkozásban? a) A barna kenyérnek, mert magas az élelmirost tartalma b) A fehér kenyérnek, mer alacsony az energiatartalma c) Nincs különbség 7. Mit gondolsz a zöldség-, zöldfőzelék- és gyümölcsfogyasztásról? a) Naponta, többször rendszeresen kell fogyasztani b) Fogyókúrában nem alkalmazható c) Hetente legalább egyszer kell fogyasztani

23 8. Mi a véleményed a burgonyáról? a) Értékes kalcium- és szénhidrátforrás b) A legfontosabb C- vitaminforrás c) Magas a fehérjetartalma 9. Melyik élelmiszercsoport a legfontosabb kálciumforrás? a) Zöldség, zöldfőzelék, gyümölcs b) Tej, tejtermék c) Hús, húskészítmények 10. Mi a véleményed a cukorról? a) Értékes vitaminokat tartalmaz b) Elősegíti a fogszuvasodás kialakulását c) Javítja az étvágyat 11. Melyik élelmiszerben a legmagasabb a koleszterintartalom? a) A tojásban b) A halban c) A tejben és a tejtermékekben 12. Válaszd ki az infarktus megelőzésére alkalmazható legmegfelelőbb zsiradékcsoportot! a) Sertészsír, szalonna b) Vaj, tejszín c) Olaj, margarin 13. Mit gondolsz a túlzott sózásról? a) Sokkal jobb ízt ad az ételnek b) Növeli a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának veszélyét c) Nem kell mellette más fűszert alkalmazni Melyik fűszercsoportot alkalmaznád a gyermekek étkezésében? a) Köménymag, kakukkfű, borsikafű, petrezselyemzöld, édesnemes fűszerpaprika b) Erős fűszerpaprika, bors, csilipaprika c) Mustár, pirosarany, torma

24 3. sz. melléklet EGÉSZSÉGÜGYI VETÉLKEDŐ FORGATÓKÖNYVE 5 fős csapatok kialakítását javasoljuk. A vetélkedőhöz szükséges feladatlapok mintapéldányait mellékeljük. 1. EGÉSZSÉGNEVELÉSI KÉRDÉSEK: Minden csapat kap egy-egy feladatlapot,, amelyen 10 kérdés szerepel három válaszlehetőség megadásával. A helyes választ alá kell húzni, vagy betűjelét /a, b, c/ bekarikázni. Megoldás: a,b,b,a,c,b,a,c,a,c Pontozás: a hibátlanul megoldott feladatlapra 10 pontot adunk. Hibák esetén ahány hiba, annyi pontlevonás. 2. RÁGÁSI VERSENY: A csapatokból kérünk egy-egy önként jelentkező gyereket, akik megtisztított, azonos nagyságú sárgarépát kapnak. Feladat: vezényszóra elkezdeni rágni a répát. Pontozás: a sárgarépát legkésőbb megevő gyerekek csapata kap 10 pontot, a leghamarabb elrágó gyerek 1 pontot, a többiek pedig a gyorsasággal fordítottan arányosan mindig eggyel kevesebb pontot. Ugyanis az a lényeg, hogy minél jobban rágják meg a répát. 3. BETŰREJTVÉNY: A kiosztott lapokon betűrejtvényeket kell megfejteni. Megoldás: egészség, vitamin, tabletta, baleset, operáció.

25 Pontozás: helyes megoldás esetén 5 pont. Hibák esetén pontlevonás. 4. RIPORTER KERESTETIK: A csapatoknak 2 perces riportot kell készíteni Fogorvosnál címmel. Értékelés: tartalom és előadásmód szerint. 5. KERESZTREJTVÉNY: Minden csapat kap egy keresztrejtvényt, amelyet meg kell fejteniük. Megoldás: vízszintes sorok: tej, túró, fertőző, orvos, reggeli, jód, róka, mentő, beteg, répa, édesség, úszás, sampon, légy, mérges. függőleges sor: Jó fog, jó egészség! Pontozás: A maximális 16 pont akkor jár, ha a vízszintes sorok mindegyike, valamint a függőleges sor is helyesen van kitöltve. Minden hibáért egy pontot kell levonni. 6. KAKUKKTOJÁS- JÁTÉK: A kiosztott feladatlapon 5 csoportosítás /felvágottak, tejtermékek, főzeléknövények, gyümölcsök, sütemények/ szerepel. Minden csoportban van egy oda nem illő dolog. Ezt kell a csapatoknak megtalálniuk és aláhúzással jelölni. Megfejtés: virsli, margarin,. retek, paradicsom, túróscsusza. Pontozás: maximum 5 pont, ahány hiba, annyi pontot vonunk le. 7. TORNAGYAKORLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSA: A csapatoknak 2 perces, lehetőleg minden testrészt megmozgató gyakorlatsort kell összeállítaniuk, majd bemutatniuk. Pontozás: tartalom és kivitelezés szerint 1-10 pontig.

26 4. sz. melléklet TOTÓ 1. Melyik a szelektív hulladékgyűjtés helyes megfogalmazása? 1 Anyagfajták szerint külön gyűjtöm a hulladékot x Színek szerint válogatom a hulladékot 2 Azt a hulladékot gyűjtöm, amit nem tudok máshová tenni 2. Általában milyen színnel jelzett konténerbe gyűjtik a műanyagot? 1 Zöld x Kék 2 Sárga 3. Általában milyen színnel jelzett konténerbe gyűjtik a műanyagot? 1 Fehér x Sárga 2 Kék 4. Általában milyen színnel jelzett konténerbe gyűjtik a színes üveget? 1 Sárga x Zöld 2 Kék 5. Melyik hulladéktípus gyűjtése NEM jellemző a házhoz menő (zsákos) gyűjtési módszerre? 1 Száraz hulladék x Szerves hulladék 2 Üveghulladék 6. Milyen területen, lakókörnyezetben jellemző leginkább a házhoz menő (zsákos) gyűjtés? 1 Családi házas negyed x Külváros 2 Lakótelep 7. Kinek a feladata a hulladékok megfelelő kezelése? 1 A felnőtteké x Mindannyiunké

27 2 Az önkormányzaté 8. Mennyi hulladékot termel egy magyar ember átlagosan naponta? 1 0,66 kg x 3 kg 2 1,5 kg 9. Melyik minősül veszélyes hulladéknak az alábbiak közül? 1 Lejárt szavatosságú gyógyszer x Törött üveg 2 Rozsdás olló 10.Mit nem szabad a komposztba tenni? 1 Almahéj x Falevél (kivéve beteg levelek) 2 Használt sütőolaj 11. Melyik hulladékot NEM dobnád a papírgyűjtő konténerbe? 1 Boríték x Celofán 2 Újságpapír 12. Melyik NEM szelektív hulladékgyűjtési eljárás? 1 Gyűjtőszigetes gyűjtés x Házhoz menő gyűjtés 2 Családi gyűjtés 13. Melyiket dobnád be sárga színnel megjelölt gyűjtőedénybe? 1 Fogkefe x Vegyszeres műanyag doboz 2 Üdítős palack +1. Hogyan nevezzük a személyzettel ellátott kerítéssel körülvett, szelektív hulladékgyűjtésre és tárolásra alkalmas helyet? 1 Szemétlerakó x Hulladékudvar 2 Hulladékégető

28 5. sz. melléklet FOGTOTÓ 1. Hány darab nyálmirigyünk van? 1 3 darab 2 2 pár x 3 pár (6 db) 2. Hol érezzük nyelvünkön az édes ízt? 1 a nyelv csúcsán 2 a nyelv oldalán x a nyelv hátsó részén 3. Mi a szerepe a gégefedőnek? 1 biztosítja, hogy a levegő a gyomrunkba kerüljön 2 segít az ízérzésben x szabályozza, hogy a levegő a tüdőnkbe, az étel és a folyadék pedig a gyomrunkba kerüljön 4. Hány darab tejfogunk van? 1 nincs tejfogunk 2 10 darab x 20 darab 5. Melyik fogunkból van több? 1 tejfogakból 2 maradó fogakból x egyforma 6. Hogyan különböztetjük meg a tej-és a maradó fogainkat? 1 a tejfogaink kisebbek 2 a tejfogaink fehérebbek x mind a kettő igaz 7. Milyen részei vannak a fogaknak? 1 korona, gyökér 2 korona, nyak, gyökér x korona, nyak, gyökér, fogágy 8. Hány darab maradó fogunk van? x Melyik igaz a fogcserére? 1 a tejfogak helyén nőnek a maradó fogak 2 a maradó fogakat felcserélik a tejfogak x egyszerre nőnek ki a tej- és a maradó fogak 10. Hogy étkezünk helyesen? 1 betartjuk a főétkezéseket 2 egész nap folyamatosan eszünk x főleg édességet fogysztunk 11. Mi található a fogunk körül? 1 a mandulánk 2 az íny x a nyelv 12. Mivel érezzük az ízeket? 1 az ínyünkkel 2 a nyállal x az ízlelőbimbókkal 13. Milyen élőlények laknak a szánkban? 1 baktériumok 2 moszatok x halak + 1. Mi fogaink leggyakoribb betegsége? 1 influenza 2 fogszuvasodás x fogaink nem betegszenek meg

29 6. sz. melléklet EGÉSZSÉGVÉDELMI TOTÓ A SZEMÉLYI HIGIÉNE TÉMAKÖRÉBŐL 1. Mi az egészség fogalma? a) nem vagyok beteg b) fizikailag jól érzem magam c) testi-lelki-társadalmi harmónia 2. Melyik az egészségesebb fehérnemű viselet? a) pamut, cérna b) nylon, műszál c) kevertszálú 3. Milyen időközönként helyes fehérneműt váltani? a) hetenként b) naponta c) két- három naponta 4. Melyik fürdési mód a legegészségesebb? a) kádfürdő b) közös medence c) zuhanyfürdő 5. Milyen gyakran mossunk hajat? a) hetenként b) 10 naponként c) naponta 6. Milyen módon mossunk kezet? a) szappan nélkül, csak vízben b) szappannal és körömkefével c) szappannal 7. Mi okoz bőrgombásodást? a) szűk cipő b) nedvesen maradt testhajlat c) faggyúmirigy eldugulás 8. Lábmosás után mi a fontosabb? a) lábhintőport használni b) tiszta zoknit húzni c) körmöt vágni 9. Milyen típusú arcbőrt helyes kénes szappannal mosni? a) száraz b) normál c) zsíros

30 7. sz. melléklet KÉRDŐÍV AZ ÖLTÖZKÖDÉSRŐL 1. Figyelembe veszed- e szüleid tanácsát az öltözködéssel kapcsolatban? igen nem 2. Időjárásnak megfelelően öltözködsz-e? igen nem 3. Öltözködésedben követed- e a divatot? igen nem 4. Számít- e nálad vásárláskor a ruha anyaga? igen nem 5. Kölcsönkérnéd- e barátod cipőjét? igen nem Megkérdezettek száma: 50 fő igen válasz: 30 nem válasz: 20

31 8. sz. melléklet OSZLOPOS DIAGRAM igen válasz nem válasz 5 0

32 12.sz.melléklet ELISMERŐ OKLEVÉL RÉSZÉRE A NYÍRÁBRÁNYI ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA EGÉSZSÉGHÉT RENDEZVÉNYÉN VALÓ AKTÍV KÖZREMŰKÖDÉSÉÉRT. Nyírábrány, december iskolaigazgató M E G H Í V Ó

33 Az egészség a legnagyobb kincs, hát őrizzük meg,vigyázzunk rá! A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola szeretettel meghívja Önt a december tartó TÉMAHÉT - EGÉSZÉSGHÉT záró rendezvényére. Ideje: december óra Helye: Az iskola tornaterme PROGRAM Az egészséghét értékelése Emléklapok átadása Képes összefoglalás a hét eseményeiről A 7. a osztály csapatainak beszámolója projekt munkájukról. 1. csapat: Táplálék piramis 2. csapat: Prezentáció fotókkal a tisztasági 3. őrjáratról - hulladékszobor 4. csapat: Reklámfilm 5. csapat: Öltözködési tanácsadás divatbemutatóval A gyerekek produktumaiból összeállított kiállítás megtekintése. Szeretettel várjuk! Jó egészséget kíván! Bagoly Béláné szervező

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

II. Egészséghét témahét célja, várható eredményei

II. Egészséghét témahét célja, várható eredményei I. Bevezetés Az egészséges életmód napjaink felgyorsult világában egyre inkább égető kérdéssé vált. A helytelen táplálkozás és mozgásszegény életmód a médiában is számtalanszor hangoztatott probléma, amivel

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0008

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0008 Témahét Egészség- és környezetvédelemi hét Projektterv 2009-2010 tanév Készítette: Jakubcsák Róbertné 1 A témahét címe: Környezet és Egészségvédelem Mottó: Az Egészség befektetés! Megvalósításának helye:

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 IDEGEN NYELVI TÉMAHÉT

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 IDEGEN NYELVI TÉMAHÉT Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 IDEGEN NYELVI TÉMAHÉT Készült: Teleki Blanka Gimnázim, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4450 Tiszalök, Ady út

Részletesebben

2010. november 22-26. Ábrányi Emil Általános Iskolában

2010. november 22-26. Ábrányi Emil Általános Iskolában EGÉSZSÉGHÉT 2010. november 22-26. Ábrányi Emil Általános Iskolában Felelős: Bagoly Béláné, Kálmándi Árpádné TARTALOM Bevezetés Az egészséghét célja Az egészséghét témakörei A témakörök megvalósítását szolgáló

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

SAKK, mint sport. Egyhetes iskolai projekt. a Somogyi TISZK. Közép-és Szakiskola. Baross Gábor Tagintézménye. Készítette:

SAKK, mint sport. Egyhetes iskolai projekt. a Somogyi TISZK. Közép-és Szakiskola. Baross Gábor Tagintézménye. Készítette: SAKK, mint sport gyhetes iskolai projekt a Somogyi TISZK Közép-és Szakiskola Baross Gábor Tagintézménye Készítette: Ruzicska szter Fogarasi Gábor Birkás György Siófok, 2013. november I. A projekt címe:

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Az egészséges életmód fontossága.

Az egészséges életmód fontossága. Az egészséges életmód fontossága. Itt a heti foglalkozások keretében a tanulók korosztályának megfelelő formában a hallottak feldolgozásra történik. A hetedik osztályosok által készített prezentáció (kis

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/-2-2008-0025 TÉMAHÉT FOGTÜNDÉR ÉS EGÉSZSÉGMANÓ. Móra Ferenc Általános Iskola és AMI Répcelak. 2010. április 12-16.

TÁMOP 3.1.4-08/-2-2008-0025 TÉMAHÉT FOGTÜNDÉR ÉS EGÉSZSÉGMANÓ. Móra Ferenc Általános Iskola és AMI Répcelak. 2010. április 12-16. TÁMOP 3.1.4-08/-2-2008-0025 TÉMAHÉT FOGTÜNDÉR ÉS EGÉSZSÉGMANÓ Móra Ferenc Általános Iskola és AMI Répcelak 2010. április 12-16. Felelős: Nagyné Szabó Tímea, Varga Zoltánné 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: RETRÓ ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A TÉMAHÉT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0207. Témahét. Lakóhelyünk múltja és jelene

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0207. Témahét. Lakóhelyünk múltja és jelene Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0207 Témahét Lakóhelyünk múltja és jelene Készült: Besenyszög-Tiszasüly Chiovini Ferenc Általános Iskola, Alapfokú

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

HAPPY-HÉT 2013. április 15-19. hétfőtől - péntekig TILOS A CUKROS ÜDÍTŐ FOGYASZTÁSA! Egészségnap. április 15. hétfő

HAPPY-HÉT 2013. április 15-19. hétfőtől - péntekig TILOS A CUKROS ÜDÍTŐ FOGYASZTÁSA! Egészségnap. április 15. hétfő HAPPY-HÉT 2013. április 15-19. hétfőtől - péntekig TILOS A CUKROS ÜDÍTŐ FOGYASZTÁSA! Egészségnap április 15. hétfő Reggeli futás, sorakozó után a hangolórán, utána vetítés az aulában! Vízbár az aulában.

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Az egészséges gyerekekért

Az egészséges gyerekekért Wesley János Családi Napközi, Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola, Kollégium és Szakképző Iskola Az egészséges gyerekekért című projekt I. A projekt célja A tantestület

Részletesebben

Legdrágább kincsünk az egészség

Legdrágább kincsünk az egészség Legdrágább kincsünk az egészség Három hetet meghaladó projekt A Lepsényi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 2015. május 7. 2015. május 29. A projekt célja: Az egészséges életmód

Részletesebben

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Marcali Darvas Adrienn Iskola- és ifjúsági védőnő Marcali Szeptember: Október: November: December:

Részletesebben

Témahét előkészítő megbeszélése:

Témahét előkészítő megbeszélése: Témahét előkészítő megbeszélése: Időpont: 2010. Helye: Csurgay Franciska Általános Iskola Táborfalva Részt vevők: Alsó tagozatos Munkaközösség, igh., Szalonnáné A hét feladatának felvázolása. Gondolat

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Sport projekt ÚÁMK Általános Iskolája Baja

Sport projekt ÚÁMK Általános Iskolája Baja Újvárosi Általános Művelődési Központ Általános Iskolája Baja Oltványi u. 14. 6500 E-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu WEB: http://www.uamk-baja.koznet.hu/ Tel: 79/325-599 Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Tanúsítvány száma: 1/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. január 30. Kérelmező neve: Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Korlátolt

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Beszámoló az egészséghét programjairól. Az egészség hét programjának részletes ismertetése

Beszámoló az egészséghét programjairól. Az egészség hét programjának részletes ismertetése Beszámoló az egészséghét programjairól Iskolánkban 2009. október 19-21 között rendeztük meg az egészséghetet. Úgy gondoltuk, hogy mivel sok tanulónk ezen belül a 8 a osztály több tagjának életmódjára jellemező

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK! Témagazda: Dr. Szücs Gáborné. moduláris oktatási program TÁMOP 3.1.4

AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK! Témagazda: Dr. Szücs Gáborné. moduláris oktatási program TÁMOP 3.1.4 AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK! moduláris oktatási program Témagazda: Dr. Szücs Gáborné TÁMOP 3.1.4 I. A modul célja Biztosítani a tanulók egészséges testi és mentális fejlődését. Felismertetni a rendszeres testmozgás

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete)

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) Készítették: Baánné Gruber Irén, Boros Rudolfné, Horváthné Pados Teréz, Ladányiné Karádi Róza, Molnár Edina, Varsányiné Horváth Erika A témahét célja: - A gyermek

Részletesebben

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE A TANULÓK EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSÉRŐL ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁRÓL TESSEDIK SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA ALBERTIRSA Iskolaorvos: dr.török Karolina, dr.pécsi Angéla

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015

TÁMOP 3.1.4. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetősége Tatabánya közoktatási intézményeiben KERTVÁROSI

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

ZSOMBÓ. ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A as TANÉVRE

ZSOMBÓ. ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A as TANÉVRE ZSOMBÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A 2012-2013-as TANÉVRE AUGUSZTUS Megállapodás a fenntartóval (működtetővel) az ellátás rendjéről, felszerelés kiegészítésről. Az egészségnevelés tervének egyeztetése

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Baross. Élet az iskolánkban. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása.

Baross. Élet az iskolánkban. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. Baross Élet az iskolánkban 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. 2010-ben

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013.

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. 1. A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék 1. Az egészségnevelés célja... 2 2. Az egészségnevelés feladata... 2 3. Az egészségnevelésben résztvevő szakemberek...

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT 2010. MÁJUS 21 28. A környezetvédelmi témahét lezárása, összegzése A tanmenetbe tervezett programokat, tananyagokat, különböző osztályfokon, tantárgyakhoz, az alábbi témakörökben

Részletesebben

Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell!

Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell! Program címe: Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell! Tanúsítvány : 8/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. augusztus 27. Kérelmező

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Alsó tagozat Hétfő. Felső tagozat Hétfő

Alsó tagozat Hétfő. Felső tagozat Hétfő Hétfő 1. Környezet Magyar Matematika Magyar 2. Testnevelés Magyar Magyar Magyar 3. Magyar Matematika Magyar Testnevelés 4. Matematika Testnevelés Környezet Matematika 5. Matematika korrep. Korrep. Korrep.

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Hit és prevenció harc a drogok ellen

Hit és prevenció harc a drogok ellen Program címe: Hit és prevenció harc a drogok ellen Tanúsítvány száma: 5/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Kérelmező neve: Alfamedicus Egészségügyi és Humán Szolgáltató Bt. Program rövid

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

Iskola egészségügyi munkaterv. Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t. 2014/2015-ös tanév

Iskola egészségügyi munkaterv. Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t. 2014/2015-ös tanév Iskola egészségügyi munkaterv Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t 2014/2015-ös tanév Az iskola neve: Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A tanulói létszám:

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

FARSANG a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézményében

FARSANG a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézményében KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍVINTÉZMÉNYEKBEN FARSANG a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézményében A témahét címe: Itt a Farsang Megvalósításának helye: Szent

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét EGÉSZSÉGEDRE! Óvodai témahét A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. A projektben résztvevők: Kiscsoport (3-4 éves gyermekek) A témahetet záró napon mindkét gyermekcsoport. Óvodapedagógusok: Pintér Katalin

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus Hogyan táplt plálkozzunk lkozzunk egészs szségesen? Parnicsán Kinga dietetikus A táplálkozás jelentősége Táplálkozás: Az anyagcseréhez szükséges anyagok bevitele a szervezetbe. A táplálkozás célja: - energia

Részletesebben

A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának. munkaterve. 2016/2017. tanév

A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának. munkaterve. 2016/2017. tanév A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: Hársfalviné Balázsi Katalin - alsós Diákönkormányzatot segítő tanár A munkatervet megvitatta

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2.

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetenciafejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2009/2010. tanév Készítette : igazgató Készült: Kondoros,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Az én családom című témahét beszámolója

Az én családom című témahét beszámolója Az én családom című témahét beszámolója A témahét időpontja: KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE FELMENŐ RENDSZERBEN 26 - május 05. A témahetet szervező pedagógusok: A témahétbe bevont osztályok: 1-4.

Részletesebben

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_01 É N É S A V I L Á G Ételed az életed! Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 8 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola A mérésről Munkaközösségünk mérést végzett a felsős tanulók (5.a,

Részletesebben

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv 4000 lépés az egészségért Osztály/csoport: 6. és 8. osztály Résztvevők száma: 7+16 fő Időpont: 2008.április 18.- május 23. Osztály / csoport rövid

Részletesebben

ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA

ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA CHRISTMAS WEEK ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA 2012. DECEMBER 17-2012. DECEMBER 21. Készítette: Mellár Valéria Ez a témahét az Újvárosi Általános Iskola éves munkatervének

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens, Gyógymasszőr, Ortopédiai műszerész szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens, Gyógymasszőr, Ortopédiai műszerész szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben