Kompetencia alapú oktatás - egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP / TÉMAHÉT EGÉSZSÉGHÉT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kompetencia alapú oktatás - egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0153 TÉMAHÉT EGÉSZSÉGHÉT"

Átírás

1 Kompetencia alapú oktatás - egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP / TÉMAHÉT EGÉSZSÉGHÉT Ábrányi Emil Általános Iskola Nyírábrány december Felelős: Bagoly Béláné

2 TARTALOM I. Egészséghét- Témahét megvalósítása II. a) A projektmódszer b) jellemzői c) a tervezés feltételei III. a) A megvalósítás lépései b) A témavezető tanár- osztályfőnök feladatai IV. Az egészséghét- témahét célja, várható eredményei V. Csoportalakítás, csoportfeladatok, időterv VI. Tapasztalatok VII. Mellékletek 1. sz. Az Egészséghét programja 2. sz. Táplálkozási TOTÓ 3. sz. Fogászati vetélkedő forgatókönyve 4. sz. Hulladék TOTÓ 5. sz. fogászati TOTÓ 6. sz. Testápolási TOTÓ 7. sz. Kérdőív az öltözködésről 8. sz. Oszlopos diagram 9. sz. Fotók, reklámfilm 10. sz. Projekthét témakörei 11. sz. A projekthát témaköreinek megvalósítását szolgáló módszerek 12. sz. Meghívók, oklevelek

3 1.a I. Egészséghét- Témahét Egészséges életmódra nevelés Megvalósításának ideje: dec /A hét/ Helye: Ábrányi Emil Általános Iskola Résztvevők: Az iskola valamennyi tanulóját, tanárát, szülőket projekt sikere érdekében. bevonjuk a A 7.a osztály tanulói az egészséges életmódra nevelés témaköreit kooperatív projektmódszerrel dolgozza fel csoportokban tanórán /biológia, osztályfőnöki, testnevelés, matematika, rajz, technika/ és tanítási órákon kívül. A kutató és gyűjtőmunka színterei nem csak az iskola, hanem iskolán kívül is történik(könyvtárban, gyógyszertárban, orvosi rendelőben...) 1.b A projektbe az alsó és felső tagozat minden tanulóját bevonjuk. A megvalósítás színterei tanítási órákon: Rajzórán- a plakátfestés az egészséges életmóddal kapcsolatosan, meghívók, oklevelek tervezése Informatika, technikaórán- oklevelek tervezése, adatgyűjtés a témakörről

4 Biológia, egészségtan- a helyes táplálkozás, testápolás, káros szenvedélyek Matematika órákon- kalóriaszámítások, egészségügyi statisztikai adatok feldolgozása Kémia, fizika, természetismeret órák: környezetvédelem Testnevelés órákon- állapotfelmérések, testmozgás Osztályfőnöki órák témája az egészséges életmód A tanulók az egyes tanítási órákon évfolyamonként egészségügyi ismeretterjesztő előadásokon vesznek részt. magyarórák: egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretterjesztő szövegek feldolgozása 1.c Tanítási órán kívül olyan alternatív szabadidős tevékenységet kínálunk, amely érdeklődésüknek megfelel. Egészségügyi vetélkedőkön, ügyességi versenyeken, kreatív foglalkozásokon vehetnek részt. A témahét utolsó napján / pénteken/ az alsó tagozat negyedik órában értékeli az egészséghetet, a felső tagozat ötödik órában. Itt kerül sor a vetélkedők, versenyek eredményhirdetésére, dicsérő oklevelek átadására tanulóknak, szülőknek egyaránt- akik aktívan dolgoztak a projekt sikere érdekében. A kiállítás megnyitására a gyerekek produktumaiból. A 7.a osztály csoportjainak prezentációja a felső tagozat tanulói,tanárai és szülők előtt történik.

5 II. a) Témahét projektmódszer A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája, a témahét, amikor az adott tárgykört, témakört a diákok 3-5 tanítási napon iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos és sokszínű módszerek segítségével dolgozzák fel. Az évfolyamszintű tanulásszervezés a hagyományostól eltérő csoportalkotási módokat is lehetővé tesz. Egymásra épülnek a kötelező foglalkozások is választható programok. Olyan sajátos tanulásszervezés, amelynek fókuszában valamilyen valóságos tennivaló probléma, elvégzendő tevékenység áll. A projekt végére a tanulócsoporttól olyan tárgyi, vagy szellemi produktumot várunk, amely széles körben feltárja az adott témát, gondolatkört. A siker eléréséhez szükség van ismeretek megszerzésére, elrendezésére, feldolgozására. II. b) Jellemzői Fontos a folyamattervezés A hangsúly az ismeretek megszerzésének folyamatán van. A siker a felelősségvállaló együttműködéstől függ. A közös alkotás erősíti a kohéziós erőt. A tanulók szembesülnek saját képességeikkel, a feladatok aktuális megoldása egyéni képességeikhez igazodik.

6 II.c) A tervezés feltételei: Akkor eredményes, ha abban az iskola minden tanulója és tanára részt vesz. Mindig egyetlen központi téma legyen. A diákok kedvük szerint választhatnak a felkínált foglalkozások között. A témahéten a tanárok által tartott foglalkozások a tankönyvi anyaghoz nem feltétlenül kapcsolódnak, ám a szakjukhoz igen. A színtér ne csak az iskola legyen. III.a A megvalósítás lépései Előkészítés: Tájékozódás a szakirodalomban az iskolai és a községi könyvtárban. Tájékozódás az interneten az egészséges életmód témakörében. Szórólapok, prospektusok összegyűjtése Iskolavezetés, szülők, diákok, tanárok tájékoztatása az Egészséghétről - támogatásuk elnyerése. Külső előadók, szakemberek /orvosok, védőnők, mentősök, gyógyszerész, megyei vöröskereszt vezetői/ felkérése Helyi koncepció kidolgozása, megvalósítása kollégák, szülők segítségével. Tapasztalatok ismertetése a tantestülettel, javaslat a ped. program módosítására. III.b A témavezető tanár feladatai osztályfőnök projektterv elkészítése csoportalakítása osztályon belül, témák iránti érdeklődés szerint. /A feldolgozandó terület ötletroham segítségével történik./

7 célmeghatározás a téma felosztása egyes lépések rögzítése időrendi tervezés a munkamódszer meghatározása a szükséges eszközök biztosítása ellenőrzés kapcsolattartás /szülőkkel, tanárokkal, diákokkal, külső előadókkal/ 7.a A csoportok prezentációinak értékelése a nevelőtestület és a diákönkormányzat előtt. A gyűjtött anyagból rendezett kiállítás megnyitása. A tanulói tapasztalatok összegyűjtése Köszönőlevelek küldése a támogatóknak A tapasztalatok közzététele a helyi sajtóban Két hét után a kiállítás lebontása

8 TÉMAHÉT- EGÉSZSÉGHÉT AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN FELELŐS: BAGOLY BÉLÁNÉ A TÉMAHÉT SZERVEZÉSÉNEK, LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTERVE SZERVEZÉSI, MEGVALÓSÍTÁSI FELHASZNÁLT FELADATOK IDŐ-IDŐPONT 1. LEHETŐSÉGEK, IGÉNYEK 3 ÓRA FELMÉRÉSE, ÖSSZEGYŰJTÉSE NOV ÖTLETBÖRZE ALAPJÁN 2. ELŐADÓK FELKÉRÉSE, SZPONZOROK 3 ÓRA KERESÉSE, SZÜLŐK, TANÁROK, NOV GYEREKEK MOZGÓSÍTÁSA 3. ADATGYŰJTÉS A TÉMAKÖRRŐL 2 ÓRA KÖNYVTÁRAKBAN, INTERNETEN NOV A PÁLYÁZATI PROGRAM 10 ÓRA RÉSZLETES KIDOLGOZÁSA NOV FIGYELEMFELEKELTŐ PLAKÁTOK, 2 ÓRA MEGHÍVÓK, TÁJÉKOZTATÓ DEC.1. SZÓRÓLAPOK KÉSZÍTÉSE

9 6. A TANTESTÜLET, TANULÓK, 1 ÓRA SZÜLŐK TÁJÉKOZATATÁSA AZ DEC.3. EGÉSZSÉGHÉT PROGRAMJÁRÓL 7. A SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK, ANYAGOK 3 ÓRA BESZERZÉSE, TEREMBERENDEZÉSEK- DEC ELŐKÉSZÜLETI MUNKÁLATOK 8. VETÉLKEDŐK- VERSENYEK, A TÉMAHÉT 1,5 ÓRA AKTÍV RÉSZTVEVŐINEK OKLEVELÉNEK DEC.11. KÉSZÍTÉSE 9. A TÉMAHÉT EGÉSZSÉGHÉT 10 ÓRA MEGVALÓSÍTÁSA, LEBONYOLÍTÁSA DEC ÁLLANDÓ KAPCSOLATTARTÁS A KÜLSŐ 1 ÓRA ELŐADÓKKAL /VÉDŐNŐ, FOGORVOS, DEC GYÓGYSZERÉSZ, MEGYEI VÖRÖSKERESZT, MENTŐSÖK.../ 11. A KIÁLLÍTÁS MEGSZERVEZÉSE 1,5 ÓRA DEC BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSE A 1 ÓRA NYÍRÁBRÁNYI HÍREKNEK DEC KÉT HÉT UTÁN A KIÁLLÍTÁS LEBONTÁSA 1 ÓRA JAN.4. ÖSSZESEN: 40 ÓRA Bagoly Béláné /felelős- témaszervező/

10 AZ EGÉSZSÉGHÉT- TÉMAHÉT CÉLJA, VÁRHATÓ EREDMÉNYEI a tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges készségekkel rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében. Egészséges életmódra nevelés, a megfelelő egészséges környezetkultúra, tisztaság fejlesztése az iskolában és otthon A tanulóinknak bemutatjuk az egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi formákat Anyaggyűjtéshez szükséges technikai eszközök helyes használata A megfelelő, egészséges táplálkozás kialakítása Megfelelő öltözködés, viselkedési kultúra, kommunikáció fejlesztése A fog- és testápolás, személyes higiéné fejlesztése Önálló anyaggyűjtés, tájékozódás, rendszerezés A HH, HHH tanulók bevonása a közös tevékenységekbe. Az önállóan végzett munka öröme, a csoportmunkák során az egymásra figyelés érésének erősödése A tanulók életkoruknak megfelelő szinten- tanórai és tanórán kívül foglalkoznak az egészség megőrzése szempontjából legfontosabb ismeretekkel: - táplálkozás - alkohol és kábítószer fogyasztás, dohányzás - a környezet védelme - aktív életmód, a sport - a személyes higiénia

11 1. csoport - csoportnév Egészséges táplálkozás 1. fogl. iskola ebédlője- gazdasági vezető/ élelmezésvezető 2. fogl. orvosi rendelő 3. fogl. könyvtár 1. adatgyűjtés: a diákok étkezési szokásai produktum: táplálékpiramis, vitaminsaláta egyéni feladat: táplálkozási TOTÓ étlap összeállítás 2. A helytelen táplálkozásból adódó betegségek adatgyűjtés: az iskola tanulói között leggyakrabban előforduló gyermekbetegségek egyéni feladat: feladatlap kitöltése 3. /Önálló/ Kutatómunka: gyűjtőmunka a vitaminokról produktum: képes tájékoztatófüzet a vitaminokról

12 2. csoport - csoportnév Egészséges környezetkultúra Tisztasági őrjárat megszervezése 1. fogl. :Tisztasági őrjárat az iskola környékén /osztályfőnök kíséretében/ A tapasztalatok megbeszélése, rögzítése 2. fogl. : Tisztasági őrjárat az iskola környékén és a szelektív hulladékgyűjtőnél /az osztályfőnökkel/ A tapasztalatok megbeszélése, rögzítése produktum: beszámoló készítése a tapasztalatokról prezentáció az elkészített fotók kivetítésével hulladékszobor készítése 2. fogl. egyéni fa.: Hulladéktotó csoport fa.: hulladékszobor készítése

13 3. csoport - csoportnév Fog- és testápolás 1. fogl.: Fogorvosi rendelő adatgyűjtés: a leggyakoribb gyermekkori fog- és szájbetegségek egyéni fa.: Fog- /és test/ápolási TOTÓ A tapasztaltak megbeszélése, rögzítése 2. fogl.: Fodrászatban- kozmetikában adatgyűjtés: a kamaszok leggyakoribb bőrpanaszai, hajápolási problémák egyéni faa.: testápolási TOTÓ tapasztalatok megbezsélése 2. fogl.: Reklámfilm összeállítása /fogkrém, testápolási termék reklámozása/ Produktum: reklámfilm 4. csoport - csoportnév Testmozgás- helyes öltözködés Az egyhetes egészséghét minden reggelén 5 perces fittnesstorna összeállítása, aktív közreműködés 1. fogl.: tornaterem sorverseny összeállítása, levezetése az osztálynak testnevelésórán 2. fogl.: Az iskolai tanulók öltözködése megfigyelés, adatgyűjtés szünetekben Kérdőívek készítése: a válaszok összegzése kördiagramon. produktum: az oszlopos diagram elemzése- előadással /prezentációval/

14 VI. Tapasztalatok divatbemutató Értékelés A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskolában december témahetet- EGÉSZSÉGHETET szerveztünk. Célunk és feladatunk volt az egészséges életmódra nevelés, az egészséges környezetkultúra fejlesztése. Tanulóinknak bemutattunk olyan egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi formákat, amelyek egészségük megőrzését, védelmét szolgálják. Diákjaink öt tanítási napon iskolai és iskolán kívüli helyszíneken rugalmas időkeretek között változatos és sokszínű módszerek segítségével dolgozták fel az egészséges életmód témakörét. Az iskola valamennyi tanulóját, tanárát, szülőket bevontunk a projekt sikere érdekében. Ezen a héten az egészséges életmód témaköreit beépítettük a tanórák tananyagaiba. A projekt megvalósításának színterei alsó és felső tagozaton egyaránt, tanítási órákon: Testnevelés órán a mozgáskultúra fejlesztése. Rajzórán figyelemfelkeltő plakátokat festettek az egészség megőrzése érdekében. Magyarórákon egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretterjesztő szövegek feldolgozására került sor. Matematikaórákon kalóriaszámítást végeztek, egészségügyi statisztikai adatokat dolgoztak fel. Biológia és egészségtan órákon az egészség volt a központi téma. Táplálkozás, káros szenvedélyek, személyi higiéné.

15 Informatikán adatot gyűjtöttek a tárgykörről. Természetismeret, fizika, technika, kémia órák központi kérdése a környezetvédelem volt. A 7. a osztály tanulói 4 csoportban kooperatív projektmódszerrel dolgozta fel az egészséges életmód témaköreit. Nagy örömükre kutató és adatgyűjtő munkájuk több esetben iskolán kívülre esett. /Fogorvosi- háziorvosi rendelő, könyvtár, fodrászat- kozmetika/ A négy csoport nagyon ügyesen, meghatározott időkerethez kötve, egymásra építve, egymást segítve szervezte és hajtotta végre feladatát. Kutatási területük: helyes táplálkozás, fog- és testápolás, testmozgás- helyes öltözködés, tisztasági őrjárat. Tanulóink egyes tanítási órákon évfolyamonként szervezve egészségügyi fórumokon, ismeretterjesztő előadásokon vettek részt. Az alsósok előadást hallhattak a helyes táplálkozásról, fogápolásról, az influenza vírusról. A felső tagozatos tanulók a káros szenvedélyekről, a drogprevencióról, szemápolásról, hajápolásról- ahol frizura bemutató is volt-, a táplálkozásról, a H1N1 influenza vírusról. Az egészséges testmozgást és annak fontosságát hirdettük minden reggel tízperces fittness tornával és egy munkahelyi tornával. Tanárok és diákok, valamint a szülők is örömmel kapcsolódtak be. Nagy sikere volt az egész napos vércukor, vérnyomás, testsúlytömeg mérésnek is. Sok felnőtt élt a lehetőséggel, hogy elvégeztesse állapot felmérését. Népszerű volt a diákok körében a szünetekben megrendezett gyümölcsvásár, sütőtök- teakóstolás. Lelkesen látogatták az iskolai könyvtárat, ahol erre a hétre külön könyvkiállítást rendeztünk az egészség témaköréből, filmet vetítettünk az egészséges táplálkozásról, fogápolásról... Így a gyerekek szabadidejükben

16 /szünetekben, tanítási órák után/ játszva, kötöttségek nélkül sajátíthattak el új ismereteket, gazdagíthatták tudásukat. tanítási órán kívül érdeklődésüknek megfelelő alternatív szabadidő programokat kínáltunk. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt szerveztünk egészségügyi szellemi vetélkedőket, részt vehettek ügyességi versenyeken, gerinctornán, osztályszintű focibajnokságokon, kooperatív játékokon. Az étkezési- terítési illemszabályok gyakoroltatása, valamint az esztétikai érzék fejlesztése érdekében karácsonyi asztalterítés versenyt hirdettünk osztályonként. Az ebédlő melletti kistermet átalakítottuk erre a célra. Ez a terem egész héten, mint kiállítás, látogatható volt. Kreatív foglalkoztatások kínálatában sem volt hiány. A tanulók választhattak egészségügyi plakátfestés, salátakészítés, zöldségszobrok készítése, természetes anyagok felhasználásával fenyőfadíszek készítése között. Ezek a foglalkozások nem csak a kézügyességüket, hanem fantáziájukat, alkotókedvüket, kitartásukat is fejlesztette. A témahét utolsó napján /pénteken/ került sor az Egészséghét ünnepélyes zárására az egész iskola előtt, amelyre meghívtuk a külső előadókat, szülőket. Itt értékeltük az Egészséghetet, hirdettük a versenyeredményeket, okleveleket adtunk át a témahét aktív résztvevőinek. A 7.a osztály 4 csapata bemutatta prezentációját, produktumait. 1. csapat: képes tájékoztatófüzetet készített a vitaminokról és táplálékpiramist 2. csapat: fotókivetítéssel beszámolt a tisztasági őrjáratukról bemutatta az elkészült hulladékszobrot, amely igazán figyelemfelkeltő volt

17 3. csapat: levetítette reklámfilmjét, amelynek témája az egészséges életmód, a személyes higiéné volt 4. csapat: öltözködési tanácsadását, divatbemutatóval prezentálta A tanulók munkáiból rajzokból, szobrokból kiállítást rendeztünk, amit a záróünnepségen megnyitottunk. A többhetes megfeszített munka meghozta gyümölcsét. Az egészséges életmód projektünk megvalósításában az iskola minden diákja, tanára és szülők részt vettek. A gazdag, színes programokból a gyerekek nagy örömmel, lelkesedéssel, aktívan kivették részüket. Bizton mondhatjuk, hogy egy hétre iskolánk az EGÉSZSÉG VÉDŐBÁSTYÁJA volt. Ha ezt a bástyát a gyerekek továbbra is meg tudják őrizni, a védelmi technikákat továbbadni, továbbfejleszteni- akkor elmondhatjuk, hogy megérte. Szeretnénk köszönetet mondani Barna Sándorné /védőnőnek/, Furóné Buzsik Marianna /élelmezésvezetőnek/, Papp Lászlóné /fogorvosi asszisztensnek/, Zilahi Sándorné /fodrásznak/, Kálmándi Árpád /képviselőnek/- akik munkájukkal hozzájárultak projektünk sikeréhez. Bagoly Béláné szervező

18 1. sz. melléklet 2. TÉMAHÉT- EGÉSZSÉGHÉT AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 2009.dec A hét Az egészség a legnagyobb kincs, hát őrizzük meg, vigyázzunk rá! PROGRAMOK Ezen a héten minden reggel ig bemelegítő fittness torna az udvaron /rossz idő esetén a zsibongóban/ 7-8. osztályos tanulók irányításával. Az iskolai könyvtárban: egész héten könyvkiállítás, szünetekben filmvetítés. december 14. hétfő AZ EGÉSZSÉGHÉT MEGNYITÁSA, PROGRAMISMERTETÉS- a zsibongóban EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM 5-6. évfolyam HELYSZÍN: az iskola ebédlője TÉMA: Káros szenvedélyek- A DOHÁNYZÁS előadó: Barna Sándorné- védőnő EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM 7-8. évfolyam HELYSZÍN: az iskola ebédlője TÉMA: 1. Káros szenvedélyek- A DOHÁNYZÁS előadó: Barna Sándorné- védőnő 2. Szemápolás, gyermekkori szembetegségek előadók: A megyei szemészeti vetélkedő győztes csapata Bádogos Stella, Tanka Tünde, Miklós Bernadett, Megyesán Péter, Szabó Zsolt ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 7. évfolyam HELYSZÍN: történelem terem elősadó: Bálint Zoltán- mentős Nagyszünetekben: Sütőtök kóstolás a zsibongóban Könyvbemutató, vérnyomásmérés

19 Vércukorszint-, vérnyomás-, testsúly- tömeg-mérés felnőtteknek az orvosi szobában az iskolai védőnő közreműködésével Salátakészítés a 4.b-ben Felelős: Gresku Györgyné Gerinctorna az 1-4. o. tanulóknak HELYSZÍN: tornaterem VEZETI: Kiss Zoltánné Fogászati vetélkedő 1-2. o. HELYSZÍN: 3.a osztályterem VEZETI: Fejér Mónika Gerinctorna 5-8.o. HELYSZÍN: tornaterem VEZETI: Kiss Zoltánné : Karácsonyi terítési verseny, osztályonként /2 fő/ HELYSZÍN: az ebédlő melletti kisterem. FELÜGYELIK: szülők, konyhai dolgozók /A terítés egész héten kiállításként megtekinthető/ december 15. kedd EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM 5-6. évfolyam HELYSZÍN: ebédlő TÉMA: Egészséges táplálkozás, iskolai étkezés előadó: Furóné Buzsik Marianna- élelmezésvezető EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM 8. o. HELYSZÍN: biológiaterem TÉMA: DROGPREVENCIÓ előadó: Barna Sándorné- védőnő Szünetekben: gyümölcsvásár a zsibongóban Kooperatív játékok3-4. o. HELYSZÍN: tornaterem VEZETI: Matlag Attila Kreatív foglalkozás alsósoknak TÉMA: zöldségszobor készítés VEZETI: Szilágyiné Fényi Anita

20 HELYE: 2.a osztályterme Fogászati vetélkedő 3-4. évf. HELYE: kisiskola VEZETI: Kocsel Anna december 16. szerda EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM 5-8. évfolyam TÉMA: Az influenza megelőzése, a H1N1 vírus HELYSZÍN: tornaterem előadó: Barna Sándorné- védőnő EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM 3-4. évfolyam HELYSZÍN: ebédlő TÉMA: Egészséges táplálkozás, iskolai étkezés előadó: Furóné Buzsik Marianna- élelmezésvezető EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM 1-4. évfolyam HELYSZÍN: az iskola ebédlője TÉMA: 1. Helyes fogápolás előadó: Papp Lászlóné- fogorvosi asszisztens 2. Az influenza megelőzése, a H1N1 vírus előadó: Barna Sándorné- védőnő Szünetekben: Teakóstolás a zsibongóban EGÉSZSÉGÜGYI VETÉLKEDŐ 5-6. évf. HELYE: történelemterem VEZETI: Bagoly Béláné Kreatív foglalkozás alsósoknak TÉMA: természetes anyagokból karácsonyfadíszek készítése HELYE: 4. c osztályterme VEZETI: Borza Beáta Kreatív foglalkozás felsősöknek TÉMA: Egészségügyi plakátfestés HELYE: rajzterem VEZETI: Vrancsik Istvánné december 17. csütörtök EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM 7-8. évfolyam

21 HELYSZÍN: tornaterem TÉMA: bemutatóval egybekötött előadás a helyes hajápolásról Frizuratippek ballagásra előadó: Zilahi Sándorné /fodrász/ EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM 5-6. évfolyam HELYSZÍN: tornaterem TÉMA: Nyírábrány környezetvédelme előadó: Kálmándi Árpád, Nyírábrány képviselőtestületének tagja nagyszünetekben: Munkahelyi közös torna diákok, tanárok együtt helye: az iskola udvara vezeti: Kiss Zoltánné h Szervezett úszásoktatás felelős: Kiss Zoltánné h osztály focibajnokság 7-8.o helye: az iskola pályája Vezeti: Kiss Zoltán december 18. péntek A TÉMAHÉT- EGÉSZSÉGHÉT ZÁRÁSA 1-4. o. helye: tornaterem Az egészséghét értékelése, versenyeredmények hirdetése, emléklapok átadása Kiállítás megnyitása A TÉMAHÉT ZÁRÁSA 5-8. évfolyam helye: tornaterem Értékelés Emléklapok átadása A 7.a osztály csapatainak beszámolója projektmunkájukról 1. csop.: Táplálékpiramis, Képes tájékoztató füzet a vitaminokról 2. csop.: Prezentáció fotókkal a tisztasági őrjáratról, Hulladékszobor 3. Reklámfilm 4. divatbemutató A kiállítás megnyitása PROGRAMUNKHOZ MINDENKINEK KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

22 2. sz. melléklet Táplálkozási totó 1. Hogyan előzhető meg az elhízás? a) Koplalással b) Magas fehérjefogyasztással c) Kiegyensúlyozott táplálkozással és testmozgással 2. Melyik tényezőt tartod a legfontosabbnak a fogyókúránál? a) A gyors fogyás elérését b) Az étrend megfelelő arányban tartalmazza az egészség megtartásához szükséges összes tápanyagot c) Csökkenjen a test víztartalma 3. Mi a legfontosabb hatása a rendszeres testmozgásnak? a) A gyors testsúlycsökkenés b) A gyors testzsírcsökkenés c) A testsúlyszabályozás 4. Mi a helyes táplálkozási ritmus lényege? a) 2-3- szor étkezni naponta és egyszerre sokat enni b) Gyakran, naponta 4-5-ször étkezni és egyszerre keveset enni c) Egyszer enni naponta és akkor jóllakni 5. Mi a véleményed a reggelizésről, melyik összeállítás a legjobb? a) Tea cukorral, vajas-lekváros kifli, sütemény b) Tej, kenyér, Ráma, felvágott, zöldpaprika vagy retek, alma c) Nem fontos 6. Milyen fajta kenyérnek van fontosabb szerepe a helyes táplálkozásban? a) A barna kenyérnek, mert magas az élelmirost tartalma b) A fehér kenyérnek, mer alacsony az energiatartalma c) Nincs különbség 7. Mit gondolsz a zöldség-, zöldfőzelék- és gyümölcsfogyasztásról? a) Naponta, többször rendszeresen kell fogyasztani b) Fogyókúrában nem alkalmazható c) Hetente legalább egyszer kell fogyasztani

23 8. Mi a véleményed a burgonyáról? a) Értékes kalcium- és szénhidrátforrás b) A legfontosabb C- vitaminforrás c) Magas a fehérjetartalma 9. Melyik élelmiszercsoport a legfontosabb kálciumforrás? a) Zöldség, zöldfőzelék, gyümölcs b) Tej, tejtermék c) Hús, húskészítmények 10. Mi a véleményed a cukorról? a) Értékes vitaminokat tartalmaz b) Elősegíti a fogszuvasodás kialakulását c) Javítja az étvágyat 11. Melyik élelmiszerben a legmagasabb a koleszterintartalom? a) A tojásban b) A halban c) A tejben és a tejtermékekben 12. Válaszd ki az infarktus megelőzésére alkalmazható legmegfelelőbb zsiradékcsoportot! a) Sertészsír, szalonna b) Vaj, tejszín c) Olaj, margarin 13. Mit gondolsz a túlzott sózásról? a) Sokkal jobb ízt ad az ételnek b) Növeli a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának veszélyét c) Nem kell mellette más fűszert alkalmazni Melyik fűszercsoportot alkalmaznád a gyermekek étkezésében? a) Köménymag, kakukkfű, borsikafű, petrezselyemzöld, édesnemes fűszerpaprika b) Erős fűszerpaprika, bors, csilipaprika c) Mustár, pirosarany, torma

24 3. sz. melléklet EGÉSZSÉGÜGYI VETÉLKEDŐ FORGATÓKÖNYVE 5 fős csapatok kialakítását javasoljuk. A vetélkedőhöz szükséges feladatlapok mintapéldányait mellékeljük. 1. EGÉSZSÉGNEVELÉSI KÉRDÉSEK: Minden csapat kap egy-egy feladatlapot,, amelyen 10 kérdés szerepel három válaszlehetőség megadásával. A helyes választ alá kell húzni, vagy betűjelét /a, b, c/ bekarikázni. Megoldás: a,b,b,a,c,b,a,c,a,c Pontozás: a hibátlanul megoldott feladatlapra 10 pontot adunk. Hibák esetén ahány hiba, annyi pontlevonás. 2. RÁGÁSI VERSENY: A csapatokból kérünk egy-egy önként jelentkező gyereket, akik megtisztított, azonos nagyságú sárgarépát kapnak. Feladat: vezényszóra elkezdeni rágni a répát. Pontozás: a sárgarépát legkésőbb megevő gyerekek csapata kap 10 pontot, a leghamarabb elrágó gyerek 1 pontot, a többiek pedig a gyorsasággal fordítottan arányosan mindig eggyel kevesebb pontot. Ugyanis az a lényeg, hogy minél jobban rágják meg a répát. 3. BETŰREJTVÉNY: A kiosztott lapokon betűrejtvényeket kell megfejteni. Megoldás: egészség, vitamin, tabletta, baleset, operáció.

25 Pontozás: helyes megoldás esetén 5 pont. Hibák esetén pontlevonás. 4. RIPORTER KERESTETIK: A csapatoknak 2 perces riportot kell készíteni Fogorvosnál címmel. Értékelés: tartalom és előadásmód szerint. 5. KERESZTREJTVÉNY: Minden csapat kap egy keresztrejtvényt, amelyet meg kell fejteniük. Megoldás: vízszintes sorok: tej, túró, fertőző, orvos, reggeli, jód, róka, mentő, beteg, répa, édesség, úszás, sampon, légy, mérges. függőleges sor: Jó fog, jó egészség! Pontozás: A maximális 16 pont akkor jár, ha a vízszintes sorok mindegyike, valamint a függőleges sor is helyesen van kitöltve. Minden hibáért egy pontot kell levonni. 6. KAKUKKTOJÁS- JÁTÉK: A kiosztott feladatlapon 5 csoportosítás /felvágottak, tejtermékek, főzeléknövények, gyümölcsök, sütemények/ szerepel. Minden csoportban van egy oda nem illő dolog. Ezt kell a csapatoknak megtalálniuk és aláhúzással jelölni. Megfejtés: virsli, margarin,. retek, paradicsom, túróscsusza. Pontozás: maximum 5 pont, ahány hiba, annyi pontot vonunk le. 7. TORNAGYAKORLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSA: A csapatoknak 2 perces, lehetőleg minden testrészt megmozgató gyakorlatsort kell összeállítaniuk, majd bemutatniuk. Pontozás: tartalom és kivitelezés szerint 1-10 pontig.

26 4. sz. melléklet TOTÓ 1. Melyik a szelektív hulladékgyűjtés helyes megfogalmazása? 1 Anyagfajták szerint külön gyűjtöm a hulladékot x Színek szerint válogatom a hulladékot 2 Azt a hulladékot gyűjtöm, amit nem tudok máshová tenni 2. Általában milyen színnel jelzett konténerbe gyűjtik a műanyagot? 1 Zöld x Kék 2 Sárga 3. Általában milyen színnel jelzett konténerbe gyűjtik a műanyagot? 1 Fehér x Sárga 2 Kék 4. Általában milyen színnel jelzett konténerbe gyűjtik a színes üveget? 1 Sárga x Zöld 2 Kék 5. Melyik hulladéktípus gyűjtése NEM jellemző a házhoz menő (zsákos) gyűjtési módszerre? 1 Száraz hulladék x Szerves hulladék 2 Üveghulladék 6. Milyen területen, lakókörnyezetben jellemző leginkább a házhoz menő (zsákos) gyűjtés? 1 Családi házas negyed x Külváros 2 Lakótelep 7. Kinek a feladata a hulladékok megfelelő kezelése? 1 A felnőtteké x Mindannyiunké

27 2 Az önkormányzaté 8. Mennyi hulladékot termel egy magyar ember átlagosan naponta? 1 0,66 kg x 3 kg 2 1,5 kg 9. Melyik minősül veszélyes hulladéknak az alábbiak közül? 1 Lejárt szavatosságú gyógyszer x Törött üveg 2 Rozsdás olló 10.Mit nem szabad a komposztba tenni? 1 Almahéj x Falevél (kivéve beteg levelek) 2 Használt sütőolaj 11. Melyik hulladékot NEM dobnád a papírgyűjtő konténerbe? 1 Boríték x Celofán 2 Újságpapír 12. Melyik NEM szelektív hulladékgyűjtési eljárás? 1 Gyűjtőszigetes gyűjtés x Házhoz menő gyűjtés 2 Családi gyűjtés 13. Melyiket dobnád be sárga színnel megjelölt gyűjtőedénybe? 1 Fogkefe x Vegyszeres műanyag doboz 2 Üdítős palack +1. Hogyan nevezzük a személyzettel ellátott kerítéssel körülvett, szelektív hulladékgyűjtésre és tárolásra alkalmas helyet? 1 Szemétlerakó x Hulladékudvar 2 Hulladékégető

28 5. sz. melléklet FOGTOTÓ 1. Hány darab nyálmirigyünk van? 1 3 darab 2 2 pár x 3 pár (6 db) 2. Hol érezzük nyelvünkön az édes ízt? 1 a nyelv csúcsán 2 a nyelv oldalán x a nyelv hátsó részén 3. Mi a szerepe a gégefedőnek? 1 biztosítja, hogy a levegő a gyomrunkba kerüljön 2 segít az ízérzésben x szabályozza, hogy a levegő a tüdőnkbe, az étel és a folyadék pedig a gyomrunkba kerüljön 4. Hány darab tejfogunk van? 1 nincs tejfogunk 2 10 darab x 20 darab 5. Melyik fogunkból van több? 1 tejfogakból 2 maradó fogakból x egyforma 6. Hogyan különböztetjük meg a tej-és a maradó fogainkat? 1 a tejfogaink kisebbek 2 a tejfogaink fehérebbek x mind a kettő igaz 7. Milyen részei vannak a fogaknak? 1 korona, gyökér 2 korona, nyak, gyökér x korona, nyak, gyökér, fogágy 8. Hány darab maradó fogunk van? x Melyik igaz a fogcserére? 1 a tejfogak helyén nőnek a maradó fogak 2 a maradó fogakat felcserélik a tejfogak x egyszerre nőnek ki a tej- és a maradó fogak 10. Hogy étkezünk helyesen? 1 betartjuk a főétkezéseket 2 egész nap folyamatosan eszünk x főleg édességet fogysztunk 11. Mi található a fogunk körül? 1 a mandulánk 2 az íny x a nyelv 12. Mivel érezzük az ízeket? 1 az ínyünkkel 2 a nyállal x az ízlelőbimbókkal 13. Milyen élőlények laknak a szánkban? 1 baktériumok 2 moszatok x halak + 1. Mi fogaink leggyakoribb betegsége? 1 influenza 2 fogszuvasodás x fogaink nem betegszenek meg

29 6. sz. melléklet EGÉSZSÉGVÉDELMI TOTÓ A SZEMÉLYI HIGIÉNE TÉMAKÖRÉBŐL 1. Mi az egészség fogalma? a) nem vagyok beteg b) fizikailag jól érzem magam c) testi-lelki-társadalmi harmónia 2. Melyik az egészségesebb fehérnemű viselet? a) pamut, cérna b) nylon, műszál c) kevertszálú 3. Milyen időközönként helyes fehérneműt váltani? a) hetenként b) naponta c) két- három naponta 4. Melyik fürdési mód a legegészségesebb? a) kádfürdő b) közös medence c) zuhanyfürdő 5. Milyen gyakran mossunk hajat? a) hetenként b) 10 naponként c) naponta 6. Milyen módon mossunk kezet? a) szappan nélkül, csak vízben b) szappannal és körömkefével c) szappannal 7. Mi okoz bőrgombásodást? a) szűk cipő b) nedvesen maradt testhajlat c) faggyúmirigy eldugulás 8. Lábmosás után mi a fontosabb? a) lábhintőport használni b) tiszta zoknit húzni c) körmöt vágni 9. Milyen típusú arcbőrt helyes kénes szappannal mosni? a) száraz b) normál c) zsíros

30 7. sz. melléklet KÉRDŐÍV AZ ÖLTÖZKÖDÉSRŐL 1. Figyelembe veszed- e szüleid tanácsát az öltözködéssel kapcsolatban? igen nem 2. Időjárásnak megfelelően öltözködsz-e? igen nem 3. Öltözködésedben követed- e a divatot? igen nem 4. Számít- e nálad vásárláskor a ruha anyaga? igen nem 5. Kölcsönkérnéd- e barátod cipőjét? igen nem Megkérdezettek száma: 50 fő igen válasz: 30 nem válasz: 20

31 8. sz. melléklet OSZLOPOS DIAGRAM igen válasz nem válasz 5 0

32 12.sz.melléklet ELISMERŐ OKLEVÉL RÉSZÉRE A NYÍRÁBRÁNYI ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA EGÉSZSÉGHÉT RENDEZVÉNYÉN VALÓ AKTÍV KÖZREMŰKÖDÉSÉÉRT. Nyírábrány, december iskolaigazgató M E G H Í V Ó

33 Az egészség a legnagyobb kincs, hát őrizzük meg,vigyázzunk rá! A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola szeretettel meghívja Önt a december tartó TÉMAHÉT - EGÉSZÉSGHÉT záró rendezvényére. Ideje: december óra Helye: Az iskola tornaterme PROGRAM Az egészséghét értékelése Emléklapok átadása Képes összefoglalás a hét eseményeiről A 7. a osztály csapatainak beszámolója projekt munkájukról. 1. csapat: Táplálék piramis 2. csapat: Prezentáció fotókkal a tisztasági 3. őrjáratról - hulladékszobor 4. csapat: Reklámfilm 5. csapat: Öltözködési tanácsadás divatbemutatóval A gyerekek produktumaiból összeállított kiállítás megtekintése. Szeretettel várjuk! Jó egészséget kíván! Bagoly Béláné szervező

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében:

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: az Egészség - témahét megvalósításának dokumentációja. 2009/2010. tanév Bodajki Általános

Részletesebben

2010. november 22-26. Ábrányi Emil Általános Iskolában

2010. november 22-26. Ábrányi Emil Általános Iskolában EGÉSZSÉGHÉT 2010. november 22-26. Ábrányi Emil Általános Iskolában Felelős: Bagoly Béláné, Kálmándi Árpádné TARTALOM Bevezetés Az egészséghét célja Az egészséghét témakörei A témakörök megvalósítását szolgáló

Részletesebben

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend)

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend) TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0162 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd- Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás,

Részletesebben

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 211/212 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA TARTALOM A...1 BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA...1 ÉS SPORTISKOLA...1 211/212 ÉV VÉGI...1 BESZÁMOLÓJA...1 TARTALOM...2 A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

EGÉSZSÉGTAN AZ ISKOLÁBAN

EGÉSZSÉGTAN AZ ISKOLÁBAN VÖLGYINÉ SEBIK JUDIT EGÉSZSÉGTAN AZ ISKOLÁBAN Óravázlat javaslatok az egészségtan tanításához 2006. Sorozatszerkesztő: Kiss Judit Szerkesztette: Völgyiné Sebik Judit Technikai szerkesztő: Baráthné N. Anikó

Részletesebben

A BÁBOLNAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SAJÁT INNOVÁCIÓI. IDEJE Egészségnevelés November-március Pohlné Szili Erika

A BÁBOLNAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SAJÁT INNOVÁCIÓI. IDEJE Egészségnevelés November-március Pohlné Szili Erika A BÁBOLNAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SAJÁT INNOVÁCIÓI 1. EGÉSZSÉGNEVELÉS 2. KÁROS SZENVEDÉLYEK PREVENCIÓ 3. ŐSZKÖSZÖNTŐ 4. A FÖLD NAPJA 5. ÉLET AZ ÓKORBAN - INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉS MEGVALÓSULÁS FELELŐS

Részletesebben

Iskolai egészségnevelési program

Iskolai egészségnevelési program TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

TÁMOP - EGÉSZSÉGHÓNAP PROJEKT K-ÁMK Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2009.

TÁMOP - EGÉSZSÉGHÓNAP PROJEKT K-ÁMK Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2009. TÁMOP - EGÉSZSÉGHÓNAP PROJEKT K-ÁMK Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2009. Készítette: Horváth Csongor TARTALOMJEGYZÉK 1. Projektterv 3. oldal 2. A projekt leírása 4. oldal 3. WBS 5. oldal 4. RACI

Részletesebben

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné Németh László Általános Iskola Projekttervek Készítette: Lukács Istvánné PROJEKTLEÍRÁSOK MELLÉKLETEK I. Játék projekt I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés Időtartam: 4 hét Előkészítés: egy hét,

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093. Moduláris oktatási program 2009/2010. Egészséges életmódra nevelés

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093. Moduláris oktatási program 2009/2010. Egészséges életmódra nevelés TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093 Moduláris oktatási program 2009/2010 Egészséges életmódra nevelés Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola Mályváskerti Általános Iskolai

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0070 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázó neve Intézményfenntartó

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Tartalomjegyzék Bevezető Az intézmény neve és mottója... 4. oldal Az intézmény működésének törvényi feltételei... 5. oldal Iskolánk története... 7. oldal 1. Nevelési program 1.

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG 1 1 A program célkitűzése: A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy az intézményünkben eltöltött időben minden diák részesüljön a teljes

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

Egészséges életmódra nevelés programja, az egészségtudatos iskolai táplálkozás

Egészséges életmódra nevelés programja, az egészségtudatos iskolai táplálkozás Egészséges életmódra nevelés programja, az egészségtudatos iskolai táplálkozás Debrecen, 2009. Tartalom 1. Bevezetés..3 2. Az egészséges életmódra való nevelés története..4 3. Az egészségnevelés jogi háttere...7

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA és Szilágyi Erzsébet Tagintézménye P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Tartalomjegyzék B E V E Z

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

Projektek a fenntarthatóságra nevelésben

Projektek a fenntarthatóságra nevelésben Dr. Budayné dr. Kálóczi Ildikó Projektek a fenntarthatóságra nevelésben Bevezetés A projekt egy sajátos tanulási egység, amelynek a középpontjában egy probléma áll. A feladat nem egyszerűen a probléma

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja 1. BEVEZETÉS 1.1 A környezeti nevelés fogalma Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ... 4

Tartalom BEVEZETŐ... 4 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK oldal 3. oldal 1. Küldetésnyilatkozat 3. oldal 2. A Pedagógiai Program törvényi háttere 4. oldal 3. Az iskola alapadatai 4. oldal 4. A hatálybalépése, felülvizsgálata 6. oldal

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék: A Pedagógiai Program 1. sz. melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Mi az egészség? Mi az egészségfejlesztés? Az életmód szerepe Az iskola szerepe és lehetőségei Alapelvek Az egészségnevelés

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Félig sem olyan

Részletesebben