Szervezeti hatékonyságnövelő program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti hatékonyságnövelő program"

Átírás

1 Szervezeti hatékonyságnövelő program Ambrus Tibor jogtulajdonos, projektmenedzsment és szakképzési szakértő, c. docens

2 Elérhetőség Magyarországon: Multibridge Kft. A Multivezető program szervezéséért felelős személy: Kurucz Andrea, irodavezető Multibridge Kft. okleveles szervező, projektmenedzsment szakértő Mobil: Elérhetőség Romániában: Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Székelyudvarhelyi Képzési Központ - kizárólagos partner A Multiveztető program szervezéséért felelős személy: Ilyés Ferenc, főiskolai adjunktus, Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának Székelyudvarhelyi Képzési Központja, tanulmányi igazgató Mobil:

3 Multivezető hatékonyságnövelő program Multivezető alapelvek Érték alapú gondolkodás, a teljesítő személy maximális tisztelete Vezetői akarat a teljesítmény növelésére, a teljesítmény elv elfogadása Fejlődni, tanulni, dolgozni akaró kollégák alkossák a szervezet gerincét Nulla tolarencia a végrehajtásban, csak a mért eredmény számít, legyen mindenki győztes A teljesítmény nyújtásával egyidejűleg a bizalom, együttműködés, kialakítása, őszinte, nyílt véleménykimondás a mindennapokban Mindent, amit lehet, azt mérni kell, ez a teljesítményértékelés alapja Harmonikus növekedés biztosítása 3

4 4

5 * minden képzés alapfeltétele ** a megnevezett képzés elvégzését igazoló főiskolai oklevél A fenti képzések szervezet specifikus, testreszabott képzések. Ez alól a Szakmai képzések valamint a Speciális szervezeti képzések modulok képzenek kivételt, melyek egyszerre több vállalkozás számára is tarthatóak. Szervezet alatt értendő: cég, önkormányzat, non-profit szervezet. 5

6 Szervezet-specifikus hatékonyságjavító program, vezetők/kulcsemberek részére 1.) A képzésekről általánosan, cégdiagnózis A képzési sorozat egy hosszabb időt (1-1.5 év) átölelő komplex képzési, tanácsadási, hatékonyságjavítási sorozatot ölel fel, melyből az Önök szervezete igény szerint tud modulokat választani. A szervezet-specifikus képzés elve szerint, nem egy a polcról levett szakmai anyag kerül átadásra, hanem egy előzetes felmérés, interjúnap(ok) keretében kerül megállapításra a vezetők/kulcsemberek hozzáállása, szakmai felkészültsége, a szervezet belső működése. Ez a cégdiagnózis, melyhez természetesen más elemek is csatlakozhatnak. Ilyenek például a szervezet minőségi elemzése, vállalati életciklus elemzése, belső konfliktusok feltérképezése stb. A cégdiagnózis célja: A tényállapot rögzítése mellett elemzést és javaslatot ad a továbblépésre. Eredménye: A szervezet vezetője képet kap egy külső szakértő szemüvegén keresztül az általa irányított szervezetről. A cégdiagnózis önálló modulként is szerepel, de minimum egy munkanap szükséges bármely más modul választásához, de maximum három munkanap szükséges a teljes lebonyolításhoz. 6

7 2.) Szervezeti vezetőképzés Cél: A szervezet vezető munkatársai részére hatékonyságnövelő képzés, teljesítmény mérésével, beszámolási kötelezettséggel, visszacsatolással, elemzéssel, értékeléssel, a vezető teljes és aktív részvételével, a vezetők gyenge és erős pontjai megállapításával. A program alapja a cégdiagnózis eredménye. Előfeltétel: A tréning programmal a vezető értsen egyet, és legyen a tréningek alkotó tagja. A tréningnapok között a résztvevők legyenek motiválva a vezetés gyakorlati alkalmazására, és a kiadott feladatokat mindenki végezze el. Tervezett képzési idő: 5*2 nap, ami 90 óra csoportos képzés és 24 óra önálló munka. A tréningek között minimum 30 nap maximum 90 nap teljen el. Bekapcsolódási feltétel: Minimum érettségi és 1 év vezetői gyakorlat és/vagy vállalati vezetői javaslat A képzésben résztvevők száma: Minimum 8 fő maximum 15 fő 7

8 A képzés egységei: 1.) Blokk: Alapozó ismeretek, felmérés A képzés célja: A vezető elvárásainak megismerése, a saját értékítéletük felmérésére, és szükség esetén szakmai alapismeretek átadása, egyenszilárdságú vezetés kialakítására. Eredmény/kompetencia: A vezetőképzés részprogramjai összeállnak, és mindenki a vezetés alapjairól egyformán gondolkodik. 2.) Blokk: Érzékenyítő, csapat és személyiség építő tréning A képzés célja: A vezetők önismeretének fejlesztése, a saját vezetői képességek megismerése mellett, a vezetés fontosságának tudata a mindennapi munkában. Konfliktuskezelési módszerek megismerése. Eredmény/kompetencia: A vezető céltudatosan felméri és megismeri a vezetői munka fontosságát, megismeri saját vezetői kvalitásának erős, és gyenge pontjait. Együttműködni képes kollégáival a problémakezelési technikák elsajátításával. 3.) Blokk: Vezetés gyakorlata, vezetői készségek mérése A képzés célja: A résztvevők megismerik a vezetési elveket, és ezek alkalmazásának gyakorlatát és a vezető elvárásait a munkájukkal kapcsolatosan. Eredmény/kompetencia: A résztvevőben tudatosul a vezetői elvárás, ezeket tételesen megismeri, alkalmazni tudja a gyakorlatban. Beépíti a vezetésbe a saját személyiségét. 4.) Blokk: Vezetés a gyakorlatban, visszacsatolás, személyes értékelés A képzés célja: Visszacsatolás biztosítása a vezetők személyes beszámolóján keresztül, vezetői szerepek gyakorlása. Eredmény/kompetencia: A vezetők a közvetlen feletteseinek véleményét megismerik, ezzel vitatkozhatnak és azt a mindennapi munkájukban, alkalmazni tudják. Kialakul a saját vezetői ÉN kép. 8

9 5.) Blokk: Vezetés felsőfokon A képzés célja: Biztonságot adni a mindennapi vezetői munkához, a közvetlen irányításhoz, olyan eszközökhöz juttatni a vezetőket, melyek segítségével a napi munkájuk hatékonysága nő. Eredmény/kompetencia: A vezető a csapatában biztonsággal mozog, jól teljesíti a vezetői elvárásokat, nő a szervezet hatékonysága. Módszertan: A tréningen a fenti témák kerülnek feldolgozásra. A tréning blokkokban bonyolódik le, (Egy blokk két tréningnap cca. 10 óra munkával.). A tréning vezérfonala Power Point prezentáció, melynek jegyzetelési lehetőséggel ellátott nyomtatott változatát (és az egyéb anyagokat) a résztvevők a helyszínen kapják meg (cca. 100 oldal+elektronikus tananyagok). A közös és egyéni munka során, egyénileg és csoportokban az adott témához kapcsolódó cég-specifikus szakmai probléma felvetések, kérdéssorok, számítások, tesztek, számítógépes modellek kerülnek feldolgozásra. A tréning során első szempont a közös szakmai megközelítés, kerülve a hagyományos közös un. csapatépítő játékokat. A témák vállalati megközelítéssel és példákkal kerülnek megfogalmazásra, de nem kerülve a rövid elvi összefoglalót sem, a gondolkodás közös irányának kialakításához. 9

10 3.) Szervezeti szakmai képzések Cél: A cégdiagnózis és a vezető személyes tapasztalatai alapján kis és/vagy nagy csoportban szakmai képzést-továbbképzést adni a szervezet munkatársai részére az alábbi témakörökben: Szervezeti stratégia tervezése Szervezetek gazdálkodása Üzleti tervezés Controlling Logisztika Beruházások tervezése A tervezendő óraszám az adott igényeket fedi le, de minimálisan 8 (nyolc) óra, témánként. Az adott óraszám a szervezet belső igényétől függ. Felkérésre a számonkérés is biztosított. A témakörökben az adott szervezet által megjelölt belső problémák is feldolgozásra kerülnek, szükség szerint a számpéldák is a szervezet napi munkájához igazodnak. Az előadások végén személyes konzultációra lehetőség van. 10

11 Eredmény: A résztvevő munkatársak a mindennapi munkájukat elméletileg megalapozottabban, szakmai háttértámogatással jobb minőségben tudják végezni. Napi problémáik feldolgozásra, megbeszélésre kerülnek. A résztvevők menedzsment szemszögből ismerik meg a vállalati tervezési folyamatot, amely a szervezet számára képes biztosítani a hatékony működtetést. A résztvevők képesek lesznek a tervezéssel szemben támasztott igényeik megfogalmazására, átlátják a vállalat stratégia és operatív tervezési folyamatait, valamint tervezési gyakorlatot szereznek. Módszertan: A tréningen a fenti témák kerülnek feldolgozásra. A tréning vezérfonala Power Point prezentáció, melynek jegyzetelési lehetőséggel ellátott nyomtatott változatát (és az egyéb anyagokat) a résztvevők a helyszínen kapják meg. A közös és egyéni munka során, egyénileg és csoportokban az adott témához kapcsolódó szakmai probléma felvetések, kérdéssorok, számítások, tesztek, számítógépes modellek kerülnek feldolgozásra. A résztvevők egyénileg/csoportosan téma és cég-specifikus feladatokat oldanak meg. 11

12 4.) Szervezeti folyamatszervezés Cél: A folyamatszabályozással lehetőség nyílik a szervezet működésének átgondolására, összevonására egy rendszerbe, mely eredményeként lehetővé válik a javítás, optimalizálás. A folyamatszabályozás maga után vonja a racionális szervezet kialakulását, hiszen a rögzített folyamatok egyben kommunikációs eszközt is jelentenek. A vezetési, az alap és a támogató folyamatok definiálásra kerülnek, melyből egy döntési és hatásköri mátrix kapható, amely alapja a jó munkaköri leírások elkészítésének. Eredmény: A folyamatleírások segítségével az is lehetővé válik, hogy a munkát ott végezzék el, ahol a legésszerűbb, mellyel rengeteg időt takaríthatnak meg. A megadott folyamatokat követni lehet, a szervezet világosabb, átláthatóbb, olcsóbb. A vezetés nem lesz kiszolgáltatva a munkatársaknak, mert mindenki folyamata dokumentált és rendezett. A folyamatszabályozás eredményeként az is egyértelműen látható lesz, hogy ki kivel dolgozik együtt és milyen dokumentumok keletkeznek. Lehetővé teszi a felelősök és adott témacsoportok pontos meghatározását, ez lesz a teljesítménymérés alapja, alapdokumentuma, ezzel határozhatjuk meg a teljesítmény kulcsfontosságú jellemzőit. Miután a folyamatokban egyértelműen rögzítve vannak az elvárások, így az egységek bizonyos szinten önjáróvá válnak és így csökken a vizsgálatok és az ellenőrzések szükségessége is. 12

13 Ez a rendszer a teljesítményméréssel egybekötve a vállalati kultúrában gyökeres változást okoz, hiszen az emberek így kétségtelenül megértik munkájuk értelmét és rájönnek, hogy az ügyfélnek dolgoznak! Ez elősegíti, hogy a vezetők edzőkké váljanak, akik segítenek a folyamatok megvalósításában. Módszertan: A folyamatszervezés nagyon fontos eszköz, ezért fontos, hogy a folyamatok jól legyenek definiálva és mindenki számára ugyanazt jelentsék. Ez magával vonja azt az elengedhetetlen dolgot, hogy a folyamatjavításba be kell vonni az embereket a vállalat minden szintjén! Egy kimondottan erre a célra felkészített szakember felméri a munkatársakkal együtt a folyamatokat és a folyamatok kapcsolódási pontjait és ezeket egy program segítségével dokumentálja. A társterületek közötti egyeztetést elvégzi folyamat felvétele és összekapcsolása cca. egy hónapi külső szakértői munkát kíván. 13

14 5.) Projektmenedzsment Cél: A résztvevők megismerik a projektmenedzsment alapjait és annak szervezetben történő alkalmazását. A projekteket az adott szervezet tervezéséhez tudják kötni, és megismerik annak gyakorlati alkalmazását. Megismerik, hogy hol lehet egy projektet elrontani. EU-s és bármilyen más pályázat(ok)hoz megtanulnak projektekben gondolkodni, és projekteket generálni. Eredmény: A résztvevő munkatársak a mindennapi munkájukat elméletileg megalapozottabban, szakmai háttértámogatással jobb minőségben tudják végezni. Megismerik a projektek alapjait és annak gyakorlati módszertanát: a projektcsapat létrehozását, a projektek irányítását, projektek tervezését, a projektek kivitelezését, és projekttervezési gyakorlatot szereznek (GANTT diagram, PERT, CPM hálóterv). Tudják ellenőrizni a projektek eredményét (projekt-controlling) is. Módszertan: A tréningen a fenti témák kerülnek feldolgozásra. A tréning vezérfonala Power Point prezentáció, melynek jegyzetelési lehetőséggel ellátott nyomtatott változatát (és az egyéb anyagokat) a résztvevők a helyszínen kapják meg. A közös és egyéni munka során, egyénileg és csoportokban az adott témához kapcsolódó szakmai probléma felvetések, kérdéssorok, számítások, tesztek, számítógépes modellek kerülnek feldolgozásra. A résztvevők egyénileg/csoportosan téma-specifikus feladatokat oldanak meg. 14

15 6.) Kiegészítő szakmai képzések vezetőknek A fenti programban nem lefedett témakörök egyedi kezelése. Például: szervezeti belső konfliktuskezelés, a munka auditálása, munkapontok felmérése és elemzése, megoldási javaslatok készítése, adott szakmai területek kompetenciavizsgálata, humán és teljesítmény-controlling, egyedi tanácsadás belső problémák kezelésére, ügyfélkezelés, értékesítés, válság- és krízismenedzsment területeken, vagy akár teljesítménymérő rendszer bevezetése. A képzésekhez kapcsolódó egyéb információk: A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi feltételeket a Főiskola biztosítja. A tréner 20 év szervezetnél betöltött vezetői tapasztalattal és 20 év tréneri, vállalatelemzői, tanácsadói tapasztalattal, valamint 35 év felsőfokú intézményben eltöltött előadási gyakorlattal, és elvégzett 710 tréning nap gyakorlattal rendelkezik, számos szakirányú publikációt jelentetett meg és (többek között) a Multivezető módszertan jogtulajdonosa. A Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának Székelyudvarhelyi Képzési Központja több vállalati képzést tartott Ambrus Tibor szervezésében. Ezen vállalati képzésekben résztvevő fontosabb cégeket a teljesség igénye nélkül a referencialista tartalmazza. 15

16 7.) Önkormányzati képzés Ma már az önkormányzatok hatékonyságnövelése elvárt éppúgy a polgároktól, mint a takarékos állam koncepciója szerint. Az önkormányzati kliensek egyre magasabb elvárásokkal jelennek meg a hivataloknál. E program segítségével kialakítható az un. Ügyfélbarát Önkormányzat filozófiája és gyakorlata. Az apparátus vezetése témakörben a vezetéstechnikai elvek és azok gyakorlata kerül feldolgozásraa tíz munkanapban. A szervezetfejlesztés ehhez adja a háttérszervezetet, és a szervezeti hatékonyságfejlesztéssel kapacitás szabadul fel a kliens irányába. Ennek gyakorlati formája az un Egyablakos ügyintézés ahol kimondottan a kliensekkel foglalkoznak egy Ügyfélcentrumban. Ehhez kapcsolódnak a belső folyamatok optimalizálása, a kérvények, dokumentumok mozgásának optimalizálása. A projektmenedzsment adja a racionális idővel, költséggel és eredménnyel való gazdálkodást, és az EU-s pályázati módszerek begyakorlását a projektmenedzsment ismereteken keresztül. 16

17 Mellékletek 1. számú melléklet: Cégdiagnózis módszertan 2. számú melléklet: Referencia lista Erdélyben 3. számú melléklet: Referencia lista Magyarországon 4. számú melléklet: Termék jogtulajdonos önéletrajza 5. számú melléklet: Termék jogtulajdonos publikációs jegyzéke 17

18 1. számú melléklet Cégdiagnózis módszertan A cégdiagnózis nem személyről szól, hanem jellemzően egy egy napos tapasztalatról (pillanatkép) a tévedés lehetőségével, jobbító szándékkal, de érinthet személyeket is. A szakértői anyag előzetesen nem került senkivel egyeztetésre, minden résztvevő számára ismeretlen. A szervezeti életgörbéből adódóan, ami tegnap kiváló volt, az ma éppen elég, holnap biztosan kevés, a jövőben a tegnapi módszerek alkalmazása a cég elhalásához vezet. Személyes interjúk kijelölt vezetőkkel és a vezérigazgatóval Konfliktuselemzés, teszt kitöltésével és elemzéssel Helyszíni bejárás személyes tapasztalatokkal és azok fényképes dokumentálásával A fentiekből az erős és gyenge pontok megállapítása Erős és gyenge pontok elemzése Javaslatok megfogalmazása Hatékonyságjavító intézkedések kivitelezésének időütemezése Hatékonyságjavító intézkedések kivitelezésének veszélyei Hatékonyságjavító intézkedések kivitelezésének eredményei Prezentáció SW, OW, HW bontásban 18

19 Stratégiai team felállítása. Itt kerül a cégdiagnózis 2 végrehajtása. Itt végezzük el a mélyebb minőségelemzést, az életgörbében a szervezet pillanatnyi helyzetének definiálását. A mélyebb minőségelemzés kitér a vezetésre, stratégiára, taktikára, HR tevékenységre, a folyamatokra, a vevőelégedettségre, a dolgozói elégedettségre, társadalmi hatásra, és az üzleti eredményekre. A cégdiagnózis 1 és az előbbi mérésekből adódóan következik a projektmenedzsment alapú feladatkiosztás, mérhető eredmény definiálásával, számonkérés, felelősség definiálásával. A stratégia team meghatározza PM szemlélettel az elkövetkező 8-10 hónapban végzendő feladatokat, felelősökkel, határidővel és a mérhető számokkal, és annak mérési módszerével. A stratégiai team meghatározza a szervezet jövőképét, és döntésre előterjeszti. A cégdiagnózis 2-ben felállított program (feladat, határidő, belső költség) szerint. Vezetés Szervezeti vezetőképzés, coach, vezetői kompetenciák mérése, fejlesztése, Vezetői munka minőségi javítása Stratégia, taktika Az elfogadott stratégia publikálása, mindennapokba beépítése, lebontása, feladatokra, akciókra, projektekre HR munka Személyzeti minőségjavító program kivitelezése, HR program realizálása Kultúrafejlesztés, Szakmai képzések, projektmenedzsment, speciális képzések Folyamatok Belső folyamatok szervezése, újraszervezése, DHL lista felállítása 19

20 Vevői elégedettség Piaci pozíció növelése, marketing, CRM, vevőelégedettség kidolgozása és mérése Dolgozói elégedettség Dolgozói elégedettség mérésének kidolgozása Társadalmi megfelelés Környezeti megítélés javítása Üzleti eredmények Üzleti tervezés a következő időszakra, eredmény-centrikusan A gyakorlati kivitelezés figyelemmel kísérése, az erős és a gyenge pontok folyamatos számszaki és dokumentált megállapítása, személyi, szervezeti döntések meghozatala. Negyedévente beszámoló az igazgatóságnak, prezentáció az eredményekről számokban. Az eredmények folyamatos követése külső és belső munkapontokon, javaslatok meghozatala, döntések előkészítése. A szervezet és a személyzet munkájának további finomítása. 20

21 2. számú melléklet Referencia lista Erdélyben 1. Opelgroup Közép-erdélyi Márkaképviselet Opel Victoria Kft, Victoria Total Kft, Victoria Global Kft, Lion Victoria Kft Cím: Marosvásárhely, Segesvári út 410. szám, tel: Vezérigazgató: Böröczky Gábor 2. Toyota Közép-erdélyi Márkaképviselet Eurocar Trading Kft Cím: Székelyudvarhely, Bethlenfalvi út 49. szám, tel: Vezérigazgató: Tankó László 3. Eurato Rt Cím: Székelyudvarhely, Rákóczi Ferenc utca 124. szám, tel: Vezérigazgató: Bencze Tivadar 4. Norada Rt Cím: Székelyudvarhely, Bethlenfalvi út 225. szám, tel: Vezérigazgató: Mihály János 21

22 5. Ünver Kft Cím: Székelyudvarhely, Nicolae Balcescu utca 4/B. szám, tel: Vezérigazgató: Ünver Muharrem 6. Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatal Cím: Székelyudvarhely, Városháza tér 5. szám, tel: Felelős igazgató: Fóri Endre 7. Arkum Invest Cégcsoport Cím: Székelyudvarhely, Kuvar utca 28. szám, tel: Vezérigazgató: László János 8. Impar Kft Cím: Székelyudvarhely, Fások utca 14/B. szám, tel: Vezérigazgató: Barabás Ignác 9. Küküllö Hotel Székelyudvarhely Cím: Székelyudvarhely, Városháza tér 16. szám, tel: Vezérigazgató: Godra Árpád 10. Magdolna Impex Kft Cím: Székelyudvarhely, Bethlenfalvi út 119. szám, tel: Vezérigazgató: Bálint Magdolna 22

23 11. Develo Consult Kft Cím: Székelyudvarhely, Móricz Zsigmond utca 76. szám, tel: Vezérigazgató: Simó Csaba 12. Szuper és Merkur Üzletlánc (Elan Trio Kft) Cím: Székelyudvarhely, Rákóczi Ferenc utca 90. szám, tel: Vezérigazgató: Boros Csaba 13. Melinda Impex Cégcsoport Cím: Székelyudvarhely, Bethlenfalvi út 286. szám, tel: Vezérigazgató: Pál Dénes Melinda Impex Instal Kft Ügyvezető igazgató: András Lehel Melinda Impex Steel Kft Ügyvezető igazgató: Vass Zoltán 14. Formula Prima Kft Cím: Székelykeresztúr, Szabadság tér 49. szám, tel: Vezérigazgató: Dobos Albert 23

24 15. Kolibri Kft Cím: Székelyudvarhely, Bethlenfalvi utca 49/B. szám, tel: Vezérigazgató: Andorkó János 16. Apicom Kft Cím: Gyergyócsomafalva, Akadán utca szám, tel: Vezérigazgató: Szilágyi Imre 17. Therézia Prodcom Kft Cím: Magyarpanit, 404. szám, tel: Vezérigazgató: Bartha Márton 18. Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala Cím: Kézdivásárhely, Gábor Áron utca 24. szám, tel: Polgármester: Rácz Károly 19. Gyergyószentmiklós Polgármesteri Hivatala Cím: Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 27. szám, tel: Polgármester: Mezei János 20. Csíkszereda Polgármesteri Hivatala Cím: Csíkszereda, Vár tér 1. szám, tel: Polgármester: Ráduly Róbert 24

25 21. Poem Design Kft Cím: Székelykeresztúr, Berde Mózes, szám nélkül, , tel: Vezérigazgató: Soós Attila 22. Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal Cím: Sepsiszentgyörgy December 1. utca 2. szám, tel: Polgármester: Antal Árpád 23. Transpartner Kft Cím: Gyergyószentmiklós, Selyem utca 1. szám, tel: Vezérigazgató: Mátyás Attila 24. Fomco Kft Cím: Marosszentgyörgy, Rătul Morii utca szám, tel: Vezérigazgató: Nyulas Bernát 25. Perfekt Kft Cím: Szentegyháza, Gábor Áron utca 2. szám, tel: Vezérigazgató: Cseke Botond 26. Harmopan Cím: Csíkszereda, Hargita utca 46. szám, tel: Vezérigazgató: András Ignác 25

26 27. CityParking Cím: Csíkszereda, Hargita utca 94. szám, tel: Vezérigazgató: Szőcs Csaba 28. Kovászna Megye Tanácsa Cím: Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 4. szám, tel: Elnök: Tamás Sándor 29. Cetate Sátorgyár Kft. Cím: Zetea, Subcetate 201/A. szám, tel: Vezérigazgató: Demeter Anna-Mária 30. Unitárius Egyház, Püspöki Hivatal Cím: Kolozsvár, 1989 December 21 út 9. szám, tel: Püspök: Bálint Benczédi Ferenc 31. IFPTR Alapítvány Cím: Csíkszereda, Szabadság tér, 16. szám, tel: Vezérigazgató: Sándor Gábor 32. Szel-Mob Kft Cím: Székelykeresztúr, Berde Mózes utca 52. szám, tel: Vezérigazgató: Szél Gábor 26

27 33. Nagyküküllő Közbirtokosság Unió Cím: Zetelaka 272. szám, tel: Elnök: Tamás László 34. Elektromatic Systems. Kft Cím: Brassó, Poienelor utca, 2A szám, tel: Tulajdonos: András Ignác 35. Katolikus Egyház, Gyulafehérvári Katolikus Érsekség Cím: Gyulafehérvár, Mihai Viteazul utca, 21 szám, tel: Igazgató: Ft. Szász János 36. Spektrum Kft Cím: Székelykeresztur, Berde Mózes utca 52. szám, tel: Ügyvezető igazgató: Szél Csaba 37. IANG Impex Kft Cím: Csíkszereda, Maroshévíz utca, 147 szám, tel: Ügyvezető igazgató: Kovács Éva 38. Hargita Holding Kft Cím: Nagygalambfalva, Főút, 1B szám, tel: Ügyvezető igazgató: Szabó Dezső 27

28 39. Profood Rom Kft Cím: Csíkszereda, Maroshévíz utca, 147 szám, tel: Ügyvezető igazgató: Raduly Csaba 40. Vektor Group Cím: Koronka, Maros megye, 397/H szám, tel: Ügyvezető igazgató: Balázs Endre 28

29 3. számú melléklet Referencia lista Magyarországon 1. ALCOA-Köfém Europe Global Business Services 2. Allianz Bank Zrt. 3. Biztosítás Oktatási Intézet (BOI) 4. Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar (BGF) 5. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi Számviteli Kar (BGF) 6. Budapesti Kommunikációs Főiskola (BKF) 7. DuPont Magyarország Kft. 8. EBDL Magyarország 9. E-Star Alternatív Nyrt. 10. Európai Levelező Oktatás (ELO) 11. Eurotrend Informatikai Kft. 12. E-Ware Számítástechnikai Kft. 13. Flextronics International Kft. 14. FourTrend Kft. 15. Ganz Transelektro Közlekedési Rt. 29

30 16. Gazdasági Minisztérium (GM) 17. Globus Konzervipari Rt. 18. Gulliver Játék Kft 19. Győr-Sopron-Ébenfurti Vasút Zrt (GYSEV) 20. IC Bank Rt. 21. Indotek Befektetési Zrt. 22. Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) 23. Ipari Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium (IKIM) 24. ISH (International System House) Kft. 25. Jeans Club Zrt. 26. KIKA Lakberendezési Kft. 27. Kommunikációs Akadémia (KOA) 28. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) 29. Külkereskedelmi Oktatási Központ (KOTK) 30. Magyar Kereskedelemfejlesztési és Befektetési Kht (ITDH) 31. Magyar Olajipari Részvénytársaság (MOL) 32. Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 33. Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (MÜTF) 34. Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Kht (PROMEI) 35. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) 36. Nemzetközi Bankárképző 30

31 37. Neumann János Számítógép - Tudományi Társaság (NJSZT) 38. Nyugat-magyarországi Egyetem 39. Partner Bt (Dr. Henkey István) 40. Pesti Házak Zrt. 41. PHARE képzés SEMA Csoport - Belgium 42. Podravka International Kft. 43. REFA Hungária Alapítvány 44. Richard Fritz Kft. 45. Sämling Gazdasági Továbbképző Kft. 46. Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft. 47. Sconto Bútor Kft. 48. Soter-Line Oktatási Központ 49. Szókratész Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 50. Szókratész Külgazdasági Akadémia 51. Taylor Nelson Sofres Budapest (TNS) 52. Újpesti Szociális és Egészségügyi Intézet (SZEI) 53. Valeant Pharma - Budapest 54. Világbanki képzés - Szókratész Akadémia 55. Volán Humán Oktatási Rt. 56. VPOP Vám- és Pénzügyőri Iskola 31

32 4. számú melléklet Ambrus Tibor (1946), a termék jogtulajdonosának önéletrajza Végzettségek: okl. külkereskedelmi üzemgazdász, Külkereskedelmi Főiskola okl. rendszerszervező, Számítástechnikai Oktatási Központ (SZÁMOK) okl. villamos üzemmérnök, Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola okl. vegyésztechnikus, Petrik Lajos Vegyipari Technikum Szakértői és egyéb szakmai tevékenység: Multivezető vezetői hatékonyságnövelő módszertan kidolgozója Projektmenedzsment szakértő (GPM, Deutsche Gesellschaft für PM, Nürnberg) EIE tanár (Európai Ipari Mérnökképzés, REFA Verband, Darmstadt) EBC*L tanár és vizsgafelügyelő REFA tanár (REFA Verband, Darmstadt) Szakképzési szakértő (Oktatási Minisztérium) PHARE szakértő (Central Consultancy Register) 32

33 1998. E-learning oktatási módszertan (Virtuális Akadémia ) jogtulajdonosa c. főiskolai docens (Művelődésügyi Miniszter) Informatikai - szervezési képzések 1985-ig (Siemens, Linde cégek, München, Frankfurt, Mainz) Számítástechnikai műszaki szakértő 1989-ig (KSH) Nyelvtudás: Külkereskedelmi anyaggal bővített felsőfokú nyelvvizsga német nyelvből, amely napi használattal párosul. (Tárgyalás, szerződéskötés, előadás, tolmácsolás) Munkakörök: Multibridge Kft. ügyvezető igazgató (főállásban) 1987 és 1990 között Kopint - Datorg Konjunktúra, Piackutató és Informatikai Intézet vezérigazgató-helyettes 1969 és 1987 között DATORG Külkereskedelmi Adatfeldolgozó és Szervező Rt. vezérigazgató, vezérigazgató helyettes, termelési igazgató, főosztályvezető, osztályvezető, csoportvezető, üzemeltető mérnök. 33

34 Gyakorolt szaktevékenység: Hazai és külföldi vállalkozások részére hatékonyságjavító eljárások kidolgozása, vállalati bevezetése, beleértve projektek kivitelezését és szaktanácsadást, képzéseket (logisztika, controlling, üzleti tervezés, projektmenedzsment, folyamatszervezés, humáncontrolling, belső elemzések). E témakörökben előadások, konzultációk tartása a vállalati üzletkörön kívül többek között: Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Magyar Kereskedelemfejlesztési és Befektetési Kht, Nyugatmagyarországi Egyetem, Budapesti Kommunikációs Főiskola, Budapesti Gazdasági Főiskola. Előadások, tréningek, hatékonyságjavító konzultációk tartása PHARE és világbanki projektekben, valamint vállalkozások egyedi felkérésére. E témakörökben számos elektronikus kiadvány készítése és tananyagok írása. Publikációk: Több mint 45 jegyzet, cikk, és tanulmány, tankönyv a vállalkozástan, menedzsment és informatika témakörökben. Két főiskolai tankönyve jelent meg. Több védjegybejelentett know-how-ja van. Felelős szerkesztője és (társ)szerzője további 40 elektronikus kiadású tanulmánynak, és 34 CD- ROM-nak. Elérhetőség: 34

35 5. számú melléklet Ambrus Tibor publikációs jegyzéke Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Közigazgatási folyamatszabályozás, folyamatcontrolling (oktatási tananyag) 2012 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Megvalósíthatósági Tanulmány az egységes nemzeti hallgatói szolgáltató rendszer pénzügyi és költségvetési hatásairól és kereteiről (Lengyel Lászlóval közösen) 2012 Complex Kiadó: Humán controlling eszközök a gyakorlatban 2011 Complex Kiadó: Humán controlling számítások, átdolgozás elektronikus formára 2011 Melinda Instal: Területi vezető-értékesítés tananyag Román-Magyar nyelven Elektronikus kiadvány 2010 Modern Üzleti Tudományok Főiskolája: Üzleti kommunikáció 2009 Neumann János Számítógép - tudományi Társaság (NJSZT): ECDL Vizsgapéldatár, elektronikus vizsga V.2.0, 2009 Modern Üzleti Tudományok Főiskolája: Humánmenedzsment 2009 Kika Lakberendezési Kft - Multibridge Kft: Munkavállalók értékelése, elektronikus vizsga, 2008 Európai Levelező Oktatás: Marketing témakörökben 32 db. lecke, Controller a Gyakorló Controllerek Szakmai Lapja: A projektmenedzsment támogató tevékenysége a HR munkában, november Controller a Gyakorló Controllerek Szakmai Lapja: A humán haszonérték-elemzés, október Controller a Gyakorló Controllerek Szakmai Lapja: A humánerőforrásba fektetett tőke megtérülése, szeptember Controller a Gyakorló Controllerek Szakmai Lapja: A humáncontrolling újszerű és komplex megközelítése, augusztus Külkereskedelmi Oktatási Központ (KOTK): Vállalkozási ismeretek IV. javított kiadás, 2007 (szakmai lektor) Modern Üzleti Tudományok Főiskolája: Üzleti tárgyalások, (Nemzeti fejlesztési terv Regionális Fejlesztési Operatív program keretében)

36 Multibridge Kft: Vezetési ismeretek, elektronikus vizsgapéldatár, 2007 KJK Kerszöv Munkajogász: Problémától a krízisig, 2006 Complex Kiadó: Humán controlling számítások, 2006 KJK Kerszöv Munkajogász: Humáncontrolling vállalati gyakorlata, 2005 Neumann János Számítógép-tudományi Társaság: ECDL I. modul diák vizsgaprogram, 2005 KJK Kerszöv Munkajogász: Humáncontrolling projektszemléletben, 2005 REFA - Hungária: Európai Ipari Mérnök (EIE) logisztika, vállalati környezet, vállalati tervezés, értékelemzés projektmenedzsment tananyagok, 2005 KJK Kerszöv Munkajogász: Humáncontrolling számítások, 2005 Modern Üzleti Tudományok Főiskolája: Pályázatkészítők kézikönyve CD, E-learning tananyag, 2005 (felelős szerkesztő) Nemzeti Felnőttképzési Intézet: Felnőttképzésben oktató szakemberek kompetenciájának meghatározása, 2005 Nemzeti Felnőttképzési Intézet: Ki - Kicsoda a Felnőttképzésben, 2005 (szakmai szerkesztés) Külkereskedelmi Oktatási Központ (KOTK): Vállalkozási ismeretek III. javított kiadás, 2005 (szakmai lektor) Modern Üzleti Tudományok Főiskolája: Controlling CD, E-learning tananyag, felelős szerkesztő, 2005 Nemzeti Felnőttképzési Intézet: Felnőttképzésben Oktató szakemberek kompetenciájának meghatározása, 2005 KJK Kerszöv Munkajogász: Humáncontrolling elmélete, 2005 Európai Levelező Oktatás: Menedzsment témakörökben 32 db. lecke, Külkereskedelmi Oktatási Központ Kft (KOTK), Vállalkozástan tankönyv (szakmai lektor) 2004-ban III. Kiadás Modern Üzleti Tudományok Főiskolája: Operációkutatás E-learning tananyag, 2004 (felelős szerkesztő) Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Projektmenedzsment, E-learning tananyag, 2004 (felelős szerkesztő) REFA Nemzetközi Controlling Menedzser képzés Beruházások gazdaságtana, 2004 Külkereskedelmi Oktatási Központ (KOTK): Vállalkozási ismeretek II. javított kiadás 2004 (szakmai lektor) 36

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező-szervező Tudományos fokozatok,

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában. Szolnok IX. 27.

A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában. Szolnok IX. 27. A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában Szolnok 2010. IX. 27. Kérdések Mi a kompetencia? Mit kezd a szervezet a kompetenciákkal? Milyen a jó szakképzési rendszer? Cégtörténet A Perfekt Zrt.

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

1991 Egyetemi doktori fokozat Agrártudományi Egyetem Keszthely. 1982 Okleveles agrármérnök Agrártudományi Egyetem Keszthely

1991 Egyetemi doktori fokozat Agrártudományi Egyetem Keszthely. 1982 Okleveles agrármérnök Agrártudományi Egyetem Keszthely BOGNÁR NÁNDOR KIEMELT SZAKTERÜLET Vezetői tréningek (együttműködés, vezetői szerepek, stb.) Coaching/szupervíziós megközelítésű fejlesztési folyamatok munkahelyi teameknek Szupervízió / üzleti szupervízió

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára VÁLLALATI TANÁCSADÁS TÁMOGATÁSA KKV-K SZÁMÁRA 2013 Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára I. Pályázók köre Gazdasági társaságok Szövetkezetek Egyéni vállalkozók Egyéni cégek Non-profit gazdasági

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők megismerjék a Projekt Ciklus Menedzsment módszertan jellemzőit, képessé váljanak projektek generálására, tervezése,

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes Filep Gyuláné Dr. Nagy Éva Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1983-1985 MKKE Közgazdasági Továbbképző Intézet, Szakközgazdász (Vállalati komplex

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ, PÁL ADRIENN

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ, PÁL ADRIENN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ, PÁL ADRIENN SZEMÉLYES ADATOK Név: Pál Adrienn Születési idő: 1974.10.20. Állampolgárság: magyar ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK Mettől meddig (év) Végzettség / Intézmény megnevezése

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service. szolgáltatások

The Leader for Exceptional Client Service. szolgáltatások The Leader for Exceptional Client Service IT biztonsági szolgáltatások ACE + L A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló, profeszszionális tanácsadó hálózata. A világ több

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Budapest, 2010. március 25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Kalocsai Katalin Oktatási Központ Alapok A humán n tőke t elemei képzettség végzett munkával

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Döntéselmélet Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE), közgazdász (Gazdálkodási szak, Pénzügy, Vállalatértékelés,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Martin-Hajdu György

Oktatói önéletrajz Dr. Martin-Hajdu György adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 2005-2007 Nemzetközi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz IV. évfolyam Pénzügy és számvitel szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: KONTROLLING Tanszék: SZÁMVITEL INTÉZETI

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy-Számvitel szak, Számvitel szakirány Gazdálkodás és Menedzsment szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2016/2017 tanév II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy

Részletesebben

Képzés > Hatékonyság > Versenyelőny!

Képzés > Hatékonyság > Versenyelőny! Képzés > Hatékonyság > Versenyelőny! Avagy mit, hogyan és miből képezzünk, hogy a 21. század kihívásai közepette is megőrizzük versenyképességünket A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

MUNKATÁRSI TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT A LOGISZTIKÁBAN

MUNKATÁRSI TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT A LOGISZTIKÁBAN MUNKATÁRSI TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT A LOGISZTIKÁBAN A PROGRAMRÓL Napjainkban a logisztikai területeken vezetői pozíciót betöltőkre egyre több nem kizárólagos szakmai feladat is hárul, melynek részét képezi

Részletesebben

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS A KÉPZÉSRŐL A logisztikában dolgozó középvezetők és specialisták számára kínálunk tréninget, melynek segítségével a vállalat vezetői és szervezeti színvonalát

Részletesebben

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28.

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28. Évfolyam Tantárgy Tantárgykód Cím Szerző Kiadó Kiadás éve megjegyzés IV. évfolyam ADBA1X0MEMM Adatbányászat NINCS JEGYZET II. évfolyam ADOT1K0MPZP Adók és támogatások Adótani alapok Burján Ákos - Sándorné

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Raktározás menedzsment kurzusunkban az operatív szintű Raktározási ismeretek képzésnél magasabb szintre, a raktározás működtetésével, menedzsmentjével kapcsolatos kérdésekre

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány Szakmai önéletrajz Egyetemi/főiskolai tanulmányok: 1998-2003 Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány záróvizsga 1999-2000 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogi Továbbképző Intézet európai

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgyi

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

Tanári tréneri felhívás Közforgalmú Közlekedési Tiszt képzés

Tanári tréneri felhívás Közforgalmú Közlekedési Tiszt képzés Tanári tréneri felhívás Közforgalmú Közlekedési Tiszt képzés A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. a Vasúti Vizsgaközpont szakmai gyakorlatára és tudományos hátterére támaszkodva a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Naprakész tudás. Munkavédelmi és munkaügyi szakterületi képzések

Naprakész tudás. Munkavédelmi és munkaügyi szakterületi képzések TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Naprakész tudás Munkavédelmi és munkaügyi szakterületi képzések Előadó: Pató Ágnes Tevékenység

Részletesebben

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA MG2613 Meghirdetés féléve: 6. 6. 11 1 1 11 11 Összesen: 11 11 Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős beosztása: MG1108; MG1207 Dr. Végső Károly főiskolai docens A tantárgy

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Vezetéknév / Utónév) Cím SUSKÓ JÁNOS Békéscsaba Kőris utca 7.2.7. 5600 Hungary Telefon Mobil: (+36-20)488-2331 E-mail suskoj@vipmail.hu, suskoj@gmail.com

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 31 KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összefoglaló tájékoztatás I. szakasz: Ajánlatkérő A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. Az érdekelt gazdasági

Részletesebben

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január - december

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január - december Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA 2007. január - december Veszprém, 2008. február Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság, 2008 Igazgató:

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Gál Zsuzsanna projektkoordinátor LEONARDO projekt Szeged, 2009.

Részletesebben

Tréningszokások Európában 2012

Tréningszokások Európában 2012 Tréningszokások Európában 2012 A Cegos Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Hollandiában és Magyarországon elvégzett kutatásának eredményei 2,800

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE KONCEPCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉS GALAMB ANDRÁS ÉRTÉKESÍTÉSI TRÉNER, COACH SALES MENTOR

ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE KONCEPCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉS GALAMB ANDRÁS ÉRTÉKESÍTÉSI TRÉNER, COACH SALES MENTOR ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE KONCEPCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉS GALAMB ANDRÁS ÉRTÉKESÍTÉSI TRÉNER, COACH SALES MENTOR Melyik tréningcéget válasszam? Avagy mi a helyes koncepcionális megközelítés egy fejlesztésnél?!

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése

Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése Beszámoló Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése Projekt azonosítószáma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0159 Készítette: HyperTeam

Részletesebben

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20.

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. EOS Cégcsoport Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. Tartalomjegyzék Az EOS világszerte Mire van szükségem, ha az export piacra

Részletesebben

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Lean HR Est 2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. előadó Időpont:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

I n n o v a t í v t r é n i n g e k mellékhatások nélkül

I n n o v a t í v t r é n i n g e k mellékhatások nélkül I n n o v a t í v t r é n i n g e k mellékhatások nélkül Miben más a GDP? >> cégre, szakterületre, csapatra, egyénre szabott tréningek a valós fejlődésért Mit nyújt a GDP Önnek? >> komplex fejlesztési

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI

Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI Budapest, 2016 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal Lektor: Dr. habil. Zéman Zoltán egyetemi tanár 2016 október Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk során a szükséges elméleti ismeretek átadásán kívül az alkalmazott esettanulmányokkal, példákkal és csoportos gyakorlatokkal tesszük képessé

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

Támogatók: Médiapartnerek: Szakmai partnerek: Kiállítók, poszter: KonfKötet.indd 2 2014.05.08. 14:03:40

Támogatók: Médiapartnerek: Szakmai partnerek: Kiállítók, poszter: KonfKötet.indd 2 2014.05.08. 14:03:40 KonfKötet.indd 1 2014.05.08. 14:03:36 Támogatók: Médiapartnerek: Szakmai partnerek: Kiállítók, poszter: KonfKötet.indd 2 2014.05.08. 14:03:40 Konferencia 2014 Időpont: 2014. május 15 16. Helyszín: A konferencia

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodás. Gulyásné Dr. Csekő Katalin egyetemi docens tanszékvezető

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodás. Gulyásné Dr. Csekő Katalin egyetemi docens tanszékvezető Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodás Gulyásné Dr. Csekő Katalin egyetemi docens tanszékvezető NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS (BA) A Duális Képzésbe bevont specializációk: Külgazdasági

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Webszerkesztés, a web programozás alapjai 1.2.. A modul sorszáma 1 1.3. A modul megnevezése Web

Részletesebben

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ OKJ 55 344 05 szakképesítés-ráépülés 1 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készüljön fel a változásokra Ön is, és szerezze meg az IFRS mérlegképes könyvelő

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Verzió: 3.0 SZTE GTK Általános és oktatási Dékánhelyettes SZTE GTK Virtuális Tanácsadó Utolsó módosítás:

Verzió: 3.0 SZTE GTK Általános és oktatási Dékánhelyettes SZTE GTK Virtuális Tanácsadó Utolsó módosítás: A dokumentum jellemzői: A dokumentum címe: SZTE-GTK-kereskedelem és marketing alapszak-nappalikurzuslista.pdf A dokumentum tartalma: SZTE GTK kereskedelem és marketing képzés nappali tagozat kurzuslistája

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógépes grafika E-000976/2014/D002

Részletesebben

Verzió: 7.0 SZTE GTK Oktatási Dékánhelyettes Utolsó módosítás:

Verzió: 7.0 SZTE GTK Oktatási Dékánhelyettes Utolsó módosítás: A dokumentum jellemzői: A dokumentum címe: SZTE_GT_gazdálkodási és menedzsment_nappali_kurzuslista_ mintatanterv.pdf A dokumentum tartalma: SZTE GT gazdálkodási és menedzsment szak nappali tagozat kurzuslistája

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

Megnyító A stressz és annak megelőzése

Megnyító A stressz és annak megelőzése Kecskemét, 2011. szeptember 13. Megnyító A stressz és annak megelőzése Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet "A stressz az összegzése mindannak a kopásnak,

Részletesebben

LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE

LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE A KÉPZÉSRŐL Gyakori probléma, hogy a munkatársak nem rendelkeznek áttekintéssel a komplex vállalati logisztikai rendszer és tágabban az ellátási lánc egészének működéséről,

Részletesebben

ÁROP-1.A.2/B. Döntésünk alapján a pályázat sikeres megvalósításával

ÁROP-1.A.2/B. Döntésünk alapján a pályázat sikeres megvalósításával ÁROP-1.A.2/B Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2008. júliusában már a legelső szakaszban benyújtotta projektjavaslatát az ÁROP-1.A.2/B kódszámú A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című EU-s

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja:

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja: FELMÉRÉSI TERV 1.) Felmérési terv célja: 2.) Felmérés folyamata: 3.) Felmérés módszertanának meghatározása 4.) Kérdőív tervezésének fázisai, tesztelésének módja 5.) Interjúk előkészítésének módja 6.) Adatgyűjtés

Részletesebben