Szervezeti hatékonyságnövelő program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti hatékonyságnövelő program"

Átírás

1 Szervezeti hatékonyságnövelő program Ambrus Tibor jogtulajdonos, projektmenedzsment és szakképzési szakértő, c. docens

2 Elérhetőség Magyarországon: Multibridge Kft. A Multivezető program szervezéséért felelős személy: Kurucz Andrea, irodavezető Multibridge Kft. okleveles szervező, projektmenedzsment szakértő Mobil: Elérhetőség Romániában: Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Székelyudvarhelyi Képzési Központ - kizárólagos partner A Multiveztető program szervezéséért felelős személy: Ilyés Ferenc, főiskolai adjunktus, Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának Székelyudvarhelyi Képzési Központja, tanulmányi igazgató Mobil:

3 Multivezető hatékonyságnövelő program Multivezető alapelvek Érték alapú gondolkodás, a teljesítő személy maximális tisztelete Vezetői akarat a teljesítmény növelésére, a teljesítmény elv elfogadása Fejlődni, tanulni, dolgozni akaró kollégák alkossák a szervezet gerincét Nulla tolarencia a végrehajtásban, csak a mért eredmény számít, legyen mindenki győztes A teljesítmény nyújtásával egyidejűleg a bizalom, együttműködés, kialakítása, őszinte, nyílt véleménykimondás a mindennapokban Mindent, amit lehet, azt mérni kell, ez a teljesítményértékelés alapja Harmonikus növekedés biztosítása 3

4 4

5 * minden képzés alapfeltétele ** a megnevezett képzés elvégzését igazoló főiskolai oklevél A fenti képzések szervezet specifikus, testreszabott képzések. Ez alól a Szakmai képzések valamint a Speciális szervezeti képzések modulok képzenek kivételt, melyek egyszerre több vállalkozás számára is tarthatóak. Szervezet alatt értendő: cég, önkormányzat, non-profit szervezet. 5

6 Szervezet-specifikus hatékonyságjavító program, vezetők/kulcsemberek részére 1.) A képzésekről általánosan, cégdiagnózis A képzési sorozat egy hosszabb időt (1-1.5 év) átölelő komplex képzési, tanácsadási, hatékonyságjavítási sorozatot ölel fel, melyből az Önök szervezete igény szerint tud modulokat választani. A szervezet-specifikus képzés elve szerint, nem egy a polcról levett szakmai anyag kerül átadásra, hanem egy előzetes felmérés, interjúnap(ok) keretében kerül megállapításra a vezetők/kulcsemberek hozzáállása, szakmai felkészültsége, a szervezet belső működése. Ez a cégdiagnózis, melyhez természetesen más elemek is csatlakozhatnak. Ilyenek például a szervezet minőségi elemzése, vállalati életciklus elemzése, belső konfliktusok feltérképezése stb. A cégdiagnózis célja: A tényállapot rögzítése mellett elemzést és javaslatot ad a továbblépésre. Eredménye: A szervezet vezetője képet kap egy külső szakértő szemüvegén keresztül az általa irányított szervezetről. A cégdiagnózis önálló modulként is szerepel, de minimum egy munkanap szükséges bármely más modul választásához, de maximum három munkanap szükséges a teljes lebonyolításhoz. 6

7 2.) Szervezeti vezetőképzés Cél: A szervezet vezető munkatársai részére hatékonyságnövelő képzés, teljesítmény mérésével, beszámolási kötelezettséggel, visszacsatolással, elemzéssel, értékeléssel, a vezető teljes és aktív részvételével, a vezetők gyenge és erős pontjai megállapításával. A program alapja a cégdiagnózis eredménye. Előfeltétel: A tréning programmal a vezető értsen egyet, és legyen a tréningek alkotó tagja. A tréningnapok között a résztvevők legyenek motiválva a vezetés gyakorlati alkalmazására, és a kiadott feladatokat mindenki végezze el. Tervezett képzési idő: 5*2 nap, ami 90 óra csoportos képzés és 24 óra önálló munka. A tréningek között minimum 30 nap maximum 90 nap teljen el. Bekapcsolódási feltétel: Minimum érettségi és 1 év vezetői gyakorlat és/vagy vállalati vezetői javaslat A képzésben résztvevők száma: Minimum 8 fő maximum 15 fő 7

8 A képzés egységei: 1.) Blokk: Alapozó ismeretek, felmérés A képzés célja: A vezető elvárásainak megismerése, a saját értékítéletük felmérésére, és szükség esetén szakmai alapismeretek átadása, egyenszilárdságú vezetés kialakítására. Eredmény/kompetencia: A vezetőképzés részprogramjai összeállnak, és mindenki a vezetés alapjairól egyformán gondolkodik. 2.) Blokk: Érzékenyítő, csapat és személyiség építő tréning A képzés célja: A vezetők önismeretének fejlesztése, a saját vezetői képességek megismerése mellett, a vezetés fontosságának tudata a mindennapi munkában. Konfliktuskezelési módszerek megismerése. Eredmény/kompetencia: A vezető céltudatosan felméri és megismeri a vezetői munka fontosságát, megismeri saját vezetői kvalitásának erős, és gyenge pontjait. Együttműködni képes kollégáival a problémakezelési technikák elsajátításával. 3.) Blokk: Vezetés gyakorlata, vezetői készségek mérése A képzés célja: A résztvevők megismerik a vezetési elveket, és ezek alkalmazásának gyakorlatát és a vezető elvárásait a munkájukkal kapcsolatosan. Eredmény/kompetencia: A résztvevőben tudatosul a vezetői elvárás, ezeket tételesen megismeri, alkalmazni tudja a gyakorlatban. Beépíti a vezetésbe a saját személyiségét. 4.) Blokk: Vezetés a gyakorlatban, visszacsatolás, személyes értékelés A képzés célja: Visszacsatolás biztosítása a vezetők személyes beszámolóján keresztül, vezetői szerepek gyakorlása. Eredmény/kompetencia: A vezetők a közvetlen feletteseinek véleményét megismerik, ezzel vitatkozhatnak és azt a mindennapi munkájukban, alkalmazni tudják. Kialakul a saját vezetői ÉN kép. 8

9 5.) Blokk: Vezetés felsőfokon A képzés célja: Biztonságot adni a mindennapi vezetői munkához, a közvetlen irányításhoz, olyan eszközökhöz juttatni a vezetőket, melyek segítségével a napi munkájuk hatékonysága nő. Eredmény/kompetencia: A vezető a csapatában biztonsággal mozog, jól teljesíti a vezetői elvárásokat, nő a szervezet hatékonysága. Módszertan: A tréningen a fenti témák kerülnek feldolgozásra. A tréning blokkokban bonyolódik le, (Egy blokk két tréningnap cca. 10 óra munkával.). A tréning vezérfonala Power Point prezentáció, melynek jegyzetelési lehetőséggel ellátott nyomtatott változatát (és az egyéb anyagokat) a résztvevők a helyszínen kapják meg (cca. 100 oldal+elektronikus tananyagok). A közös és egyéni munka során, egyénileg és csoportokban az adott témához kapcsolódó cég-specifikus szakmai probléma felvetések, kérdéssorok, számítások, tesztek, számítógépes modellek kerülnek feldolgozásra. A tréning során első szempont a közös szakmai megközelítés, kerülve a hagyományos közös un. csapatépítő játékokat. A témák vállalati megközelítéssel és példákkal kerülnek megfogalmazásra, de nem kerülve a rövid elvi összefoglalót sem, a gondolkodás közös irányának kialakításához. 9

10 3.) Szervezeti szakmai képzések Cél: A cégdiagnózis és a vezető személyes tapasztalatai alapján kis és/vagy nagy csoportban szakmai képzést-továbbképzést adni a szervezet munkatársai részére az alábbi témakörökben: Szervezeti stratégia tervezése Szervezetek gazdálkodása Üzleti tervezés Controlling Logisztika Beruházások tervezése A tervezendő óraszám az adott igényeket fedi le, de minimálisan 8 (nyolc) óra, témánként. Az adott óraszám a szervezet belső igényétől függ. Felkérésre a számonkérés is biztosított. A témakörökben az adott szervezet által megjelölt belső problémák is feldolgozásra kerülnek, szükség szerint a számpéldák is a szervezet napi munkájához igazodnak. Az előadások végén személyes konzultációra lehetőség van. 10

11 Eredmény: A résztvevő munkatársak a mindennapi munkájukat elméletileg megalapozottabban, szakmai háttértámogatással jobb minőségben tudják végezni. Napi problémáik feldolgozásra, megbeszélésre kerülnek. A résztvevők menedzsment szemszögből ismerik meg a vállalati tervezési folyamatot, amely a szervezet számára képes biztosítani a hatékony működtetést. A résztvevők képesek lesznek a tervezéssel szemben támasztott igényeik megfogalmazására, átlátják a vállalat stratégia és operatív tervezési folyamatait, valamint tervezési gyakorlatot szereznek. Módszertan: A tréningen a fenti témák kerülnek feldolgozásra. A tréning vezérfonala Power Point prezentáció, melynek jegyzetelési lehetőséggel ellátott nyomtatott változatát (és az egyéb anyagokat) a résztvevők a helyszínen kapják meg. A közös és egyéni munka során, egyénileg és csoportokban az adott témához kapcsolódó szakmai probléma felvetések, kérdéssorok, számítások, tesztek, számítógépes modellek kerülnek feldolgozásra. A résztvevők egyénileg/csoportosan téma és cég-specifikus feladatokat oldanak meg. 11

12 4.) Szervezeti folyamatszervezés Cél: A folyamatszabályozással lehetőség nyílik a szervezet működésének átgondolására, összevonására egy rendszerbe, mely eredményeként lehetővé válik a javítás, optimalizálás. A folyamatszabályozás maga után vonja a racionális szervezet kialakulását, hiszen a rögzített folyamatok egyben kommunikációs eszközt is jelentenek. A vezetési, az alap és a támogató folyamatok definiálásra kerülnek, melyből egy döntési és hatásköri mátrix kapható, amely alapja a jó munkaköri leírások elkészítésének. Eredmény: A folyamatleírások segítségével az is lehetővé válik, hogy a munkát ott végezzék el, ahol a legésszerűbb, mellyel rengeteg időt takaríthatnak meg. A megadott folyamatokat követni lehet, a szervezet világosabb, átláthatóbb, olcsóbb. A vezetés nem lesz kiszolgáltatva a munkatársaknak, mert mindenki folyamata dokumentált és rendezett. A folyamatszabályozás eredményeként az is egyértelműen látható lesz, hogy ki kivel dolgozik együtt és milyen dokumentumok keletkeznek. Lehetővé teszi a felelősök és adott témacsoportok pontos meghatározását, ez lesz a teljesítménymérés alapja, alapdokumentuma, ezzel határozhatjuk meg a teljesítmény kulcsfontosságú jellemzőit. Miután a folyamatokban egyértelműen rögzítve vannak az elvárások, így az egységek bizonyos szinten önjáróvá válnak és így csökken a vizsgálatok és az ellenőrzések szükségessége is. 12

13 Ez a rendszer a teljesítményméréssel egybekötve a vállalati kultúrában gyökeres változást okoz, hiszen az emberek így kétségtelenül megértik munkájuk értelmét és rájönnek, hogy az ügyfélnek dolgoznak! Ez elősegíti, hogy a vezetők edzőkké váljanak, akik segítenek a folyamatok megvalósításában. Módszertan: A folyamatszervezés nagyon fontos eszköz, ezért fontos, hogy a folyamatok jól legyenek definiálva és mindenki számára ugyanazt jelentsék. Ez magával vonja azt az elengedhetetlen dolgot, hogy a folyamatjavításba be kell vonni az embereket a vállalat minden szintjén! Egy kimondottan erre a célra felkészített szakember felméri a munkatársakkal együtt a folyamatokat és a folyamatok kapcsolódási pontjait és ezeket egy program segítségével dokumentálja. A társterületek közötti egyeztetést elvégzi folyamat felvétele és összekapcsolása cca. egy hónapi külső szakértői munkát kíván. 13

14 5.) Projektmenedzsment Cél: A résztvevők megismerik a projektmenedzsment alapjait és annak szervezetben történő alkalmazását. A projekteket az adott szervezet tervezéséhez tudják kötni, és megismerik annak gyakorlati alkalmazását. Megismerik, hogy hol lehet egy projektet elrontani. EU-s és bármilyen más pályázat(ok)hoz megtanulnak projektekben gondolkodni, és projekteket generálni. Eredmény: A résztvevő munkatársak a mindennapi munkájukat elméletileg megalapozottabban, szakmai háttértámogatással jobb minőségben tudják végezni. Megismerik a projektek alapjait és annak gyakorlati módszertanát: a projektcsapat létrehozását, a projektek irányítását, projektek tervezését, a projektek kivitelezését, és projekttervezési gyakorlatot szereznek (GANTT diagram, PERT, CPM hálóterv). Tudják ellenőrizni a projektek eredményét (projekt-controlling) is. Módszertan: A tréningen a fenti témák kerülnek feldolgozásra. A tréning vezérfonala Power Point prezentáció, melynek jegyzetelési lehetőséggel ellátott nyomtatott változatát (és az egyéb anyagokat) a résztvevők a helyszínen kapják meg. A közös és egyéni munka során, egyénileg és csoportokban az adott témához kapcsolódó szakmai probléma felvetések, kérdéssorok, számítások, tesztek, számítógépes modellek kerülnek feldolgozásra. A résztvevők egyénileg/csoportosan téma-specifikus feladatokat oldanak meg. 14

15 6.) Kiegészítő szakmai képzések vezetőknek A fenti programban nem lefedett témakörök egyedi kezelése. Például: szervezeti belső konfliktuskezelés, a munka auditálása, munkapontok felmérése és elemzése, megoldási javaslatok készítése, adott szakmai területek kompetenciavizsgálata, humán és teljesítmény-controlling, egyedi tanácsadás belső problémák kezelésére, ügyfélkezelés, értékesítés, válság- és krízismenedzsment területeken, vagy akár teljesítménymérő rendszer bevezetése. A képzésekhez kapcsolódó egyéb információk: A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi feltételeket a Főiskola biztosítja. A tréner 20 év szervezetnél betöltött vezetői tapasztalattal és 20 év tréneri, vállalatelemzői, tanácsadói tapasztalattal, valamint 35 év felsőfokú intézményben eltöltött előadási gyakorlattal, és elvégzett 710 tréning nap gyakorlattal rendelkezik, számos szakirányú publikációt jelentetett meg és (többek között) a Multivezető módszertan jogtulajdonosa. A Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának Székelyudvarhelyi Képzési Központja több vállalati képzést tartott Ambrus Tibor szervezésében. Ezen vállalati képzésekben résztvevő fontosabb cégeket a teljesség igénye nélkül a referencialista tartalmazza. 15

16 7.) Önkormányzati képzés Ma már az önkormányzatok hatékonyságnövelése elvárt éppúgy a polgároktól, mint a takarékos állam koncepciója szerint. Az önkormányzati kliensek egyre magasabb elvárásokkal jelennek meg a hivataloknál. E program segítségével kialakítható az un. Ügyfélbarát Önkormányzat filozófiája és gyakorlata. Az apparátus vezetése témakörben a vezetéstechnikai elvek és azok gyakorlata kerül feldolgozásraa tíz munkanapban. A szervezetfejlesztés ehhez adja a háttérszervezetet, és a szervezeti hatékonyságfejlesztéssel kapacitás szabadul fel a kliens irányába. Ennek gyakorlati formája az un Egyablakos ügyintézés ahol kimondottan a kliensekkel foglalkoznak egy Ügyfélcentrumban. Ehhez kapcsolódnak a belső folyamatok optimalizálása, a kérvények, dokumentumok mozgásának optimalizálása. A projektmenedzsment adja a racionális idővel, költséggel és eredménnyel való gazdálkodást, és az EU-s pályázati módszerek begyakorlását a projektmenedzsment ismereteken keresztül. 16

17 Mellékletek 1. számú melléklet: Cégdiagnózis módszertan 2. számú melléklet: Referencia lista Erdélyben 3. számú melléklet: Referencia lista Magyarországon 4. számú melléklet: Termék jogtulajdonos önéletrajza 5. számú melléklet: Termék jogtulajdonos publikációs jegyzéke 17

18 1. számú melléklet Cégdiagnózis módszertan A cégdiagnózis nem személyről szól, hanem jellemzően egy egy napos tapasztalatról (pillanatkép) a tévedés lehetőségével, jobbító szándékkal, de érinthet személyeket is. A szakértői anyag előzetesen nem került senkivel egyeztetésre, minden résztvevő számára ismeretlen. A szervezeti életgörbéből adódóan, ami tegnap kiváló volt, az ma éppen elég, holnap biztosan kevés, a jövőben a tegnapi módszerek alkalmazása a cég elhalásához vezet. Személyes interjúk kijelölt vezetőkkel és a vezérigazgatóval Konfliktuselemzés, teszt kitöltésével és elemzéssel Helyszíni bejárás személyes tapasztalatokkal és azok fényképes dokumentálásával A fentiekből az erős és gyenge pontok megállapítása Erős és gyenge pontok elemzése Javaslatok megfogalmazása Hatékonyságjavító intézkedések kivitelezésének időütemezése Hatékonyságjavító intézkedések kivitelezésének veszélyei Hatékonyságjavító intézkedések kivitelezésének eredményei Prezentáció SW, OW, HW bontásban 18

19 Stratégiai team felállítása. Itt kerül a cégdiagnózis 2 végrehajtása. Itt végezzük el a mélyebb minőségelemzést, az életgörbében a szervezet pillanatnyi helyzetének definiálását. A mélyebb minőségelemzés kitér a vezetésre, stratégiára, taktikára, HR tevékenységre, a folyamatokra, a vevőelégedettségre, a dolgozói elégedettségre, társadalmi hatásra, és az üzleti eredményekre. A cégdiagnózis 1 és az előbbi mérésekből adódóan következik a projektmenedzsment alapú feladatkiosztás, mérhető eredmény definiálásával, számonkérés, felelősség definiálásával. A stratégia team meghatározza PM szemlélettel az elkövetkező 8-10 hónapban végzendő feladatokat, felelősökkel, határidővel és a mérhető számokkal, és annak mérési módszerével. A stratégiai team meghatározza a szervezet jövőképét, és döntésre előterjeszti. A cégdiagnózis 2-ben felállított program (feladat, határidő, belső költség) szerint. Vezetés Szervezeti vezetőképzés, coach, vezetői kompetenciák mérése, fejlesztése, Vezetői munka minőségi javítása Stratégia, taktika Az elfogadott stratégia publikálása, mindennapokba beépítése, lebontása, feladatokra, akciókra, projektekre HR munka Személyzeti minőségjavító program kivitelezése, HR program realizálása Kultúrafejlesztés, Szakmai képzések, projektmenedzsment, speciális képzések Folyamatok Belső folyamatok szervezése, újraszervezése, DHL lista felállítása 19

20 Vevői elégedettség Piaci pozíció növelése, marketing, CRM, vevőelégedettség kidolgozása és mérése Dolgozói elégedettség Dolgozói elégedettség mérésének kidolgozása Társadalmi megfelelés Környezeti megítélés javítása Üzleti eredmények Üzleti tervezés a következő időszakra, eredmény-centrikusan A gyakorlati kivitelezés figyelemmel kísérése, az erős és a gyenge pontok folyamatos számszaki és dokumentált megállapítása, személyi, szervezeti döntések meghozatala. Negyedévente beszámoló az igazgatóságnak, prezentáció az eredményekről számokban. Az eredmények folyamatos követése külső és belső munkapontokon, javaslatok meghozatala, döntések előkészítése. A szervezet és a személyzet munkájának további finomítása. 20

21 2. számú melléklet Referencia lista Erdélyben 1. Opelgroup Közép-erdélyi Márkaképviselet Opel Victoria Kft, Victoria Total Kft, Victoria Global Kft, Lion Victoria Kft Cím: Marosvásárhely, Segesvári út 410. szám, tel: Vezérigazgató: Böröczky Gábor 2. Toyota Közép-erdélyi Márkaképviselet Eurocar Trading Kft Cím: Székelyudvarhely, Bethlenfalvi út 49. szám, tel: Vezérigazgató: Tankó László 3. Eurato Rt Cím: Székelyudvarhely, Rákóczi Ferenc utca 124. szám, tel: Vezérigazgató: Bencze Tivadar 4. Norada Rt Cím: Székelyudvarhely, Bethlenfalvi út 225. szám, tel: Vezérigazgató: Mihály János 21

22 5. Ünver Kft Cím: Székelyudvarhely, Nicolae Balcescu utca 4/B. szám, tel: Vezérigazgató: Ünver Muharrem 6. Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatal Cím: Székelyudvarhely, Városháza tér 5. szám, tel: Felelős igazgató: Fóri Endre 7. Arkum Invest Cégcsoport Cím: Székelyudvarhely, Kuvar utca 28. szám, tel: Vezérigazgató: László János 8. Impar Kft Cím: Székelyudvarhely, Fások utca 14/B. szám, tel: Vezérigazgató: Barabás Ignác 9. Küküllö Hotel Székelyudvarhely Cím: Székelyudvarhely, Városháza tér 16. szám, tel: Vezérigazgató: Godra Árpád 10. Magdolna Impex Kft Cím: Székelyudvarhely, Bethlenfalvi út 119. szám, tel: Vezérigazgató: Bálint Magdolna 22

23 11. Develo Consult Kft Cím: Székelyudvarhely, Móricz Zsigmond utca 76. szám, tel: Vezérigazgató: Simó Csaba 12. Szuper és Merkur Üzletlánc (Elan Trio Kft) Cím: Székelyudvarhely, Rákóczi Ferenc utca 90. szám, tel: Vezérigazgató: Boros Csaba 13. Melinda Impex Cégcsoport Cím: Székelyudvarhely, Bethlenfalvi út 286. szám, tel: Vezérigazgató: Pál Dénes Melinda Impex Instal Kft Ügyvezető igazgató: András Lehel Melinda Impex Steel Kft Ügyvezető igazgató: Vass Zoltán 14. Formula Prima Kft Cím: Székelykeresztúr, Szabadság tér 49. szám, tel: Vezérigazgató: Dobos Albert 23

24 15. Kolibri Kft Cím: Székelyudvarhely, Bethlenfalvi utca 49/B. szám, tel: Vezérigazgató: Andorkó János 16. Apicom Kft Cím: Gyergyócsomafalva, Akadán utca szám, tel: Vezérigazgató: Szilágyi Imre 17. Therézia Prodcom Kft Cím: Magyarpanit, 404. szám, tel: Vezérigazgató: Bartha Márton 18. Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala Cím: Kézdivásárhely, Gábor Áron utca 24. szám, tel: Polgármester: Rácz Károly 19. Gyergyószentmiklós Polgármesteri Hivatala Cím: Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 27. szám, tel: Polgármester: Mezei János 20. Csíkszereda Polgármesteri Hivatala Cím: Csíkszereda, Vár tér 1. szám, tel: Polgármester: Ráduly Róbert 24

25 21. Poem Design Kft Cím: Székelykeresztúr, Berde Mózes, szám nélkül, , tel: Vezérigazgató: Soós Attila 22. Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal Cím: Sepsiszentgyörgy December 1. utca 2. szám, tel: Polgármester: Antal Árpád 23. Transpartner Kft Cím: Gyergyószentmiklós, Selyem utca 1. szám, tel: Vezérigazgató: Mátyás Attila 24. Fomco Kft Cím: Marosszentgyörgy, Rătul Morii utca szám, tel: Vezérigazgató: Nyulas Bernát 25. Perfekt Kft Cím: Szentegyháza, Gábor Áron utca 2. szám, tel: Vezérigazgató: Cseke Botond 26. Harmopan Cím: Csíkszereda, Hargita utca 46. szám, tel: Vezérigazgató: András Ignác 25

26 27. CityParking Cím: Csíkszereda, Hargita utca 94. szám, tel: Vezérigazgató: Szőcs Csaba 28. Kovászna Megye Tanácsa Cím: Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 4. szám, tel: Elnök: Tamás Sándor 29. Cetate Sátorgyár Kft. Cím: Zetea, Subcetate 201/A. szám, tel: Vezérigazgató: Demeter Anna-Mária 30. Unitárius Egyház, Püspöki Hivatal Cím: Kolozsvár, 1989 December 21 út 9. szám, tel: Püspök: Bálint Benczédi Ferenc 31. IFPTR Alapítvány Cím: Csíkszereda, Szabadság tér, 16. szám, tel: Vezérigazgató: Sándor Gábor 32. Szel-Mob Kft Cím: Székelykeresztúr, Berde Mózes utca 52. szám, tel: Vezérigazgató: Szél Gábor 26

27 33. Nagyküküllő Közbirtokosság Unió Cím: Zetelaka 272. szám, tel: Elnök: Tamás László 34. Elektromatic Systems. Kft Cím: Brassó, Poienelor utca, 2A szám, tel: Tulajdonos: András Ignác 35. Katolikus Egyház, Gyulafehérvári Katolikus Érsekség Cím: Gyulafehérvár, Mihai Viteazul utca, 21 szám, tel: Igazgató: Ft. Szász János 36. Spektrum Kft Cím: Székelykeresztur, Berde Mózes utca 52. szám, tel: Ügyvezető igazgató: Szél Csaba 37. IANG Impex Kft Cím: Csíkszereda, Maroshévíz utca, 147 szám, tel: Ügyvezető igazgató: Kovács Éva 38. Hargita Holding Kft Cím: Nagygalambfalva, Főút, 1B szám, tel: Ügyvezető igazgató: Szabó Dezső 27

28 39. Profood Rom Kft Cím: Csíkszereda, Maroshévíz utca, 147 szám, tel: Ügyvezető igazgató: Raduly Csaba 40. Vektor Group Cím: Koronka, Maros megye, 397/H szám, tel: Ügyvezető igazgató: Balázs Endre 28

29 3. számú melléklet Referencia lista Magyarországon 1. ALCOA-Köfém Europe Global Business Services 2. Allianz Bank Zrt. 3. Biztosítás Oktatási Intézet (BOI) 4. Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar (BGF) 5. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi Számviteli Kar (BGF) 6. Budapesti Kommunikációs Főiskola (BKF) 7. DuPont Magyarország Kft. 8. EBDL Magyarország 9. E-Star Alternatív Nyrt. 10. Európai Levelező Oktatás (ELO) 11. Eurotrend Informatikai Kft. 12. E-Ware Számítástechnikai Kft. 13. Flextronics International Kft. 14. FourTrend Kft. 15. Ganz Transelektro Közlekedési Rt. 29

30 16. Gazdasági Minisztérium (GM) 17. Globus Konzervipari Rt. 18. Gulliver Játék Kft 19. Győr-Sopron-Ébenfurti Vasút Zrt (GYSEV) 20. IC Bank Rt. 21. Indotek Befektetési Zrt. 22. Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) 23. Ipari Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium (IKIM) 24. ISH (International System House) Kft. 25. Jeans Club Zrt. 26. KIKA Lakberendezési Kft. 27. Kommunikációs Akadémia (KOA) 28. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) 29. Külkereskedelmi Oktatási Központ (KOTK) 30. Magyar Kereskedelemfejlesztési és Befektetési Kht (ITDH) 31. Magyar Olajipari Részvénytársaság (MOL) 32. Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 33. Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (MÜTF) 34. Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Kht (PROMEI) 35. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) 36. Nemzetközi Bankárképző 30

31 37. Neumann János Számítógép - Tudományi Társaság (NJSZT) 38. Nyugat-magyarországi Egyetem 39. Partner Bt (Dr. Henkey István) 40. Pesti Házak Zrt. 41. PHARE képzés SEMA Csoport - Belgium 42. Podravka International Kft. 43. REFA Hungária Alapítvány 44. Richard Fritz Kft. 45. Sämling Gazdasági Továbbképző Kft. 46. Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft. 47. Sconto Bútor Kft. 48. Soter-Line Oktatási Központ 49. Szókratész Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 50. Szókratész Külgazdasági Akadémia 51. Taylor Nelson Sofres Budapest (TNS) 52. Újpesti Szociális és Egészségügyi Intézet (SZEI) 53. Valeant Pharma - Budapest 54. Világbanki képzés - Szókratész Akadémia 55. Volán Humán Oktatási Rt. 56. VPOP Vám- és Pénzügyőri Iskola 31

32 4. számú melléklet Ambrus Tibor (1946), a termék jogtulajdonosának önéletrajza Végzettségek: okl. külkereskedelmi üzemgazdász, Külkereskedelmi Főiskola okl. rendszerszervező, Számítástechnikai Oktatási Központ (SZÁMOK) okl. villamos üzemmérnök, Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola okl. vegyésztechnikus, Petrik Lajos Vegyipari Technikum Szakértői és egyéb szakmai tevékenység: Multivezető vezetői hatékonyságnövelő módszertan kidolgozója Projektmenedzsment szakértő (GPM, Deutsche Gesellschaft für PM, Nürnberg) EIE tanár (Európai Ipari Mérnökképzés, REFA Verband, Darmstadt) EBC*L tanár és vizsgafelügyelő REFA tanár (REFA Verband, Darmstadt) Szakképzési szakértő (Oktatási Minisztérium) PHARE szakértő (Central Consultancy Register) 32

33 1998. E-learning oktatási módszertan (Virtuális Akadémia ) jogtulajdonosa c. főiskolai docens (Művelődésügyi Miniszter) Informatikai - szervezési képzések 1985-ig (Siemens, Linde cégek, München, Frankfurt, Mainz) Számítástechnikai műszaki szakértő 1989-ig (KSH) Nyelvtudás: Külkereskedelmi anyaggal bővített felsőfokú nyelvvizsga német nyelvből, amely napi használattal párosul. (Tárgyalás, szerződéskötés, előadás, tolmácsolás) Munkakörök: Multibridge Kft. ügyvezető igazgató (főállásban) 1987 és 1990 között Kopint - Datorg Konjunktúra, Piackutató és Informatikai Intézet vezérigazgató-helyettes 1969 és 1987 között DATORG Külkereskedelmi Adatfeldolgozó és Szervező Rt. vezérigazgató, vezérigazgató helyettes, termelési igazgató, főosztályvezető, osztályvezető, csoportvezető, üzemeltető mérnök. 33

34 Gyakorolt szaktevékenység: Hazai és külföldi vállalkozások részére hatékonyságjavító eljárások kidolgozása, vállalati bevezetése, beleértve projektek kivitelezését és szaktanácsadást, képzéseket (logisztika, controlling, üzleti tervezés, projektmenedzsment, folyamatszervezés, humáncontrolling, belső elemzések). E témakörökben előadások, konzultációk tartása a vállalati üzletkörön kívül többek között: Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Magyar Kereskedelemfejlesztési és Befektetési Kht, Nyugatmagyarországi Egyetem, Budapesti Kommunikációs Főiskola, Budapesti Gazdasági Főiskola. Előadások, tréningek, hatékonyságjavító konzultációk tartása PHARE és világbanki projektekben, valamint vállalkozások egyedi felkérésére. E témakörökben számos elektronikus kiadvány készítése és tananyagok írása. Publikációk: Több mint 45 jegyzet, cikk, és tanulmány, tankönyv a vállalkozástan, menedzsment és informatika témakörökben. Két főiskolai tankönyve jelent meg. Több védjegybejelentett know-how-ja van. Felelős szerkesztője és (társ)szerzője további 40 elektronikus kiadású tanulmánynak, és 34 CD- ROM-nak. Elérhetőség: 34

35 5. számú melléklet Ambrus Tibor publikációs jegyzéke Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Közigazgatási folyamatszabályozás, folyamatcontrolling (oktatási tananyag) 2012 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Megvalósíthatósági Tanulmány az egységes nemzeti hallgatói szolgáltató rendszer pénzügyi és költségvetési hatásairól és kereteiről (Lengyel Lászlóval közösen) 2012 Complex Kiadó: Humán controlling eszközök a gyakorlatban 2011 Complex Kiadó: Humán controlling számítások, átdolgozás elektronikus formára 2011 Melinda Instal: Területi vezető-értékesítés tananyag Román-Magyar nyelven Elektronikus kiadvány 2010 Modern Üzleti Tudományok Főiskolája: Üzleti kommunikáció 2009 Neumann János Számítógép - tudományi Társaság (NJSZT): ECDL Vizsgapéldatár, elektronikus vizsga V.2.0, 2009 Modern Üzleti Tudományok Főiskolája: Humánmenedzsment 2009 Kika Lakberendezési Kft - Multibridge Kft: Munkavállalók értékelése, elektronikus vizsga, 2008 Európai Levelező Oktatás: Marketing témakörökben 32 db. lecke, Controller a Gyakorló Controllerek Szakmai Lapja: A projektmenedzsment támogató tevékenysége a HR munkában, november Controller a Gyakorló Controllerek Szakmai Lapja: A humán haszonérték-elemzés, október Controller a Gyakorló Controllerek Szakmai Lapja: A humánerőforrásba fektetett tőke megtérülése, szeptember Controller a Gyakorló Controllerek Szakmai Lapja: A humáncontrolling újszerű és komplex megközelítése, augusztus Külkereskedelmi Oktatási Központ (KOTK): Vállalkozási ismeretek IV. javított kiadás, 2007 (szakmai lektor) Modern Üzleti Tudományok Főiskolája: Üzleti tárgyalások, (Nemzeti fejlesztési terv Regionális Fejlesztési Operatív program keretében)

36 Multibridge Kft: Vezetési ismeretek, elektronikus vizsgapéldatár, 2007 KJK Kerszöv Munkajogász: Problémától a krízisig, 2006 Complex Kiadó: Humán controlling számítások, 2006 KJK Kerszöv Munkajogász: Humáncontrolling vállalati gyakorlata, 2005 Neumann János Számítógép-tudományi Társaság: ECDL I. modul diák vizsgaprogram, 2005 KJK Kerszöv Munkajogász: Humáncontrolling projektszemléletben, 2005 REFA - Hungária: Európai Ipari Mérnök (EIE) logisztika, vállalati környezet, vállalati tervezés, értékelemzés projektmenedzsment tananyagok, 2005 KJK Kerszöv Munkajogász: Humáncontrolling számítások, 2005 Modern Üzleti Tudományok Főiskolája: Pályázatkészítők kézikönyve CD, E-learning tananyag, 2005 (felelős szerkesztő) Nemzeti Felnőttképzési Intézet: Felnőttképzésben oktató szakemberek kompetenciájának meghatározása, 2005 Nemzeti Felnőttképzési Intézet: Ki - Kicsoda a Felnőttképzésben, 2005 (szakmai szerkesztés) Külkereskedelmi Oktatási Központ (KOTK): Vállalkozási ismeretek III. javított kiadás, 2005 (szakmai lektor) Modern Üzleti Tudományok Főiskolája: Controlling CD, E-learning tananyag, felelős szerkesztő, 2005 Nemzeti Felnőttképzési Intézet: Felnőttképzésben Oktató szakemberek kompetenciájának meghatározása, 2005 KJK Kerszöv Munkajogász: Humáncontrolling elmélete, 2005 Európai Levelező Oktatás: Menedzsment témakörökben 32 db. lecke, Külkereskedelmi Oktatási Központ Kft (KOTK), Vállalkozástan tankönyv (szakmai lektor) 2004-ban III. Kiadás Modern Üzleti Tudományok Főiskolája: Operációkutatás E-learning tananyag, 2004 (felelős szerkesztő) Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Projektmenedzsment, E-learning tananyag, 2004 (felelős szerkesztő) REFA Nemzetközi Controlling Menedzser képzés Beruházások gazdaságtana, 2004 Külkereskedelmi Oktatási Központ (KOTK): Vállalkozási ismeretek II. javított kiadás 2004 (szakmai lektor) 36

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken 1 Tartalomjegyzék 100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken http://bkf.hu/tovabb Impresszum Felelős kiadó: Dr. Kiss Pál István CSc., vezérigazgató, Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Részletesebben

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken 1 100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken http://bkf.hu/tovabb Tartalomjegyzék Impresszum Felelős kiadó: Dr. Kiss Pál István CSc., vezérigazgató, Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Részletesebben

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás HÍRLEVÉL /41. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2006. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2006. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: MAJOR TAMAS SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KISS GÁBOR A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem indoklása 4 Az új szak létrehozásának indoklása 4 1. A szakképzettség várható hasznosítási

Részletesebben

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 Javaslattétel 2010. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Önértékelési rendszer... 5 2.1.1 Az Önértékelés folyamata...

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 1037 Budapest III. ker. Bécsi út 324. (1) 450 24 20 zöld szám: 80 / 911 688 1055 Budapest V. ker. Falk Miksa utca 1. (1) 789 85 78 Tartalomjegyzék

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

A 1812 ROCHESTER PROGRAM - MODELLKÍSÉRLET CÍMŰ PROGRAM AJÁNLÁS A JEGYZETELŐ SZOLGÁLTATÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI BUDAPEST 2009.

A 1812 ROCHESTER PROGRAM - MODELLKÍSÉRLET CÍMŰ PROGRAM AJÁNLÁS A JEGYZETELŐ SZOLGÁLTATÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI BUDAPEST 2009. A 1812 ROCHESTER PROGRAM - MODELLKÍSÉRLET CÍMŰ PROGRAM ÉRTÉKELŐ ZÁRÓ TANULMÁNYA AJÁNLÁS A JEGYZETELŐ SZOLGÁLTATÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN TÖRTÉNŐ BIZTOSÍTÁSÁRA BUDAPEST 2009. DECEMBER 1 A záró

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSA ÚTMUTATÓ

DUÁLIS KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSA ÚTMUTATÓ DUÁLIS KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSA ÚTMUTATÓ 2012-2014 Jelen útmutató segít Önnek belépni a duális szakmai képzés világába és megérteni annak előnyeit lépésről lépésre. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 BEVEZETÉS

Részletesebben

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Eredmények hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban Doktori értekezés dr. Gábor Katalin Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Ellenõrzési oktatási programok

Ellenõrzési oktatási programok Ellenõrzési oktatási programok HÍRLEVÉL 2010. õsz A Belsõ Ellenõrök Magyarországi Közhasznú Szervezete kiemelt feladatának tekinti a szakma hazai fejlõdésének elõsegítését, ezért az ETK zrt-vel közösen

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 DOKUMENTUMTÁR.HU... 5 DIALÓG 2000 Kft.... 6 DMQ Szervezetfejlesztő és Felnőttképző Kft... 7 Fény-Szoft Számítástechnikai Kft... 8 Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési

Részletesebben

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola OM: 100 536 OKÉV: 01-0698-04 AL-2007 alapítva: 1998....semmiből egy új, más világot teremtettem. Bolyai János Pedagógiai program (2013.) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 00-bme-jav-korr.qxd 2010.02.03. 16:14 Page 1 INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN Szemelvények kiemelt témakörökben Szerkesztette: Hrubos Ildikó Török Imre Műegyetemi Kiadó, 2009 00-bme-jav-korr.qxd

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

2006. március 7. Hírlevél. www.innovacio.hu. 5. szám. szám

2006. március 7. Hírlevél. www.innovacio.hu. 5. szám. szám XVI. évf. 5. szám Hírlevél www.innovacio.hu 5. szám XVI. évfolyam 32 Képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Regionális képviseleti rendszer Gyõr Budavári László tel.: 0620 9557370 Veszprém

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET www.edutus.hu 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 felvi@edutus.hu 1114 Budapest XI. kerület, Villányi út 11 13. (1) 450 24 20 zöld szám: (80) 911 688 1055 Budapest V. kerület,

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos király u. 1-9. Őrs vezér tere mellett www.bkf.hu BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-15-3 Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás szerző: Dr. Szabó Szilvia PhD. lektorálta: Dr. Szakács Gábor CSc. Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

Posta. Megkötötte már PostaAutóÔr kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítását? Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete

Posta. Megkötötte már PostaAutóÔr kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítását? Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete Megkötötte már PostaAutóÔr kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítását? Posta szakmai folyóirat XIII. évfolyam 4. szám 2011. december Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A 33%-os Postás

Részletesebben

KÖSZÖNTO. Kedves Látogatónk! www.hvgallasborze.hu

KÖSZÖNTO. Kedves Látogatónk! www.hvgallasborze.hu KÖSZÖNTO Kedves Látogatónk! Számos állásbörze szervezôjeként többször szegezték már nekem a kérdést végzés elôtt álló diákok éppúgy, mint már dolgozó ismerôseim: "Miért menjek el az állásbörzére? Érdemes

Részletesebben

a Vállalozókészség fejlesztése

a Vállalozókészség fejlesztése a Vállalozókészség fejlesztése Leonardo da Vinci, Grundtvig és Erasmus projektek tükrében HOPPÁ Disszeminációs füzetek 46. A vállalkozókészség fejlesztése Leonardo da Vinci, Grundtvig és Erasmus projektek

Részletesebben