PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására"

Átírás

1 PÁLYÁZAT A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Pinczés Katalin Klára óvodavezető 4024.Debrecen, Iparkamara u.2. II./2.

2 Tartalomjegyzék 1. SZAKMAI, PEDAGÓGIAI HITVALLÁS MŰKÖDÉSI ÉS SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Az óvoda színtere a feltételrendszer tükrében Külső források igénybevétele között Személyi feltételrendszer, szakmai háttér Az óvoda társadalmi környezete, szociokulturális háttere Létszámváltozás alakulása A PEDAGÓGIAI MUNKA ÉRTÉKELÉSE A nevelő - oktató munka Minden olyan akcióban részt vesznek óvodásaink, amely a környezettudatos szemléletüket formálja Képességfejlesztés, tehetséggondozás Szakmai munkaközösségek munkája Gyermekvédelmi tevékenység Az óvoda és a család ÖSSZEGZÉS VEZETÉSI PROGRAM Vezetői elképzeléseim Az óvoda vezetési struktúrája MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK Gazdálkodási célok, feladatok PEDAGÓGIAI MUNKA Fejlesztési koncepció a időszakra elvárásoknak való megfelelés munkájának értékelése változások szerinti módosítása Szervezeti kultúra fejlesztése

3 7. 3. A nevelőtestület fejlesztése Nem pedagógusdolgozók közössége AZ ÓVODA HAGYOMÁNYAI Gyerekek hagyományai A dolgozókkal kapcsolatos hagyományok ELLENŐRZÉS - ÉRTÉKELÉS RENDSZERE AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSI TERVE Óvoda-család Marketing tevékenység szabályozása GYERMEKVÉDELEM AZ ÓVODÁBAN ÖSSZEGZÉS Szakmai önéletrajz

4 1. Szakmai, pedagógiai hitvallás A magyar óvodapedagógia nemzetközi szinten mindig is elismert volt. Ennek rangját, értékeit, a ma óvodapedagógusainak is kötelességük megtartani, és a mindennapokba átültetni. Magaménak érzem, amit pedagógiai programunkban is megfogalmaztunk: Óvodánk egy nyugodt, rácsodálkozásra lehetőséget adó sziget legyen, ahol a felnőttek is megértéssel fordulnak egymás felé, ahová egyaránt örömmel jár óvodás, szülő és munkatárs, ahol a maga területén mindenki tudása legjavát adja, ahol fontos az önképzés, az állandó fejlődés, magas fokú az empátia, a tolerancia, érvényesülnek a gyermekek jogai. Óvodánk feleljen meg a szülők elvárásainak, a gyermekek igényeinek, a szakmaiságnak és a kor követelményeinek. Minden gyermekben a személyt, a személyiséget értékeljük. Törekszünk: megismerni, megérteni, formálni a személyiséget. Felgyorsult világunkban a pedagógushivatás talán egyik legfontosabb jellemzője, hogy az idővel tudjunk gazdálkodni. Időt tudjunk szakítani a magunk és körülöttünk lévők számára. Időt a felfedezésre, a szemlélődésre, a fejlődésre. Kellő elhivatottsággal, etikus magatartással, gyermekközpontú szemlélettel, együtt, csapatként végezzük munkánkat. Munkám középpontjában a gyermek áll, hiszen a ránk bízott óvodások velünk élik mindennapjaikat, az őket körülvevő környezettel alakítjuk személyiségüket. 4

5 Vallom, hogy az elszalasztott pillanatokat nem lehet pótolni. Munkám során mindig arra törekszem, hogy az óvoda egyaránt feleljen meg a szülők elvárásainak, a gyerekek igényeinek, a kor követelményeinek és a szakmaiságnak. Ennek szellemiségében határoztuk meg a Szivárvány Óvoda küldetését. a vonzáskörzetébe tartozó gyermekek óvodai ellátása, speciális társadalmi szükségletek kielégítése olyan színvonalon és olyan mennyiségben, amely kiváltja a szülők, az intézmény fenntartójának és valamennyi partnerének elégedettségét, elismerését. Vezetési alapelvem, hogy minden emberben a személyt, a személyiséget értékeljük. Nekünk pedagógusoknak törekednünk kell: - megismerni - megérteni - elfogadni - formálni a személyiséget. Hiszem, hogy a pedagógus tanítványai vezetője, ezért az alábbi képességekkel, készségekkel kell rendelkeznie: - döntésképesség, kreativitás, optimizmus, határozottság, rugalmasság, nyíltság, tudatosság, szervezőkészség, igazságérzet. Fontosnak tartom: - együttműködő, tevékeny kapcsolat kialakítását a közvetlen és közvetett partnerekkel - a partneri elvárásoknak, igényeknek való megfelelést - magas szintű minőségi munkavégzést - jó munkahelyi légkör kialakítását, az együtt gondolkodást, mely az előremutató, közös minőségi munka alapja A Szivárvány Óvodában az eltelt 11 év eredményei arra ösztönöznek, hogy a megkezdett úton haladva, nevelő oktató munkánk színvonalát folyamatosan emelve továbbra is valósítsuk meg közösen a kitűzött céljainkat. Szerencsésnek érzem magam, mert az eltelt évek alatt kiváló munkatársaim voltak. 5

6 A szakmai kihívások ösztönöznek, hiszen mikor pedagógus lettem, ráléptem egy útra, melyen állandó megújulásra, szakmai és emberi fejlődésre van szükségem. 2. Működési és szakmai helyzetelemzés Az óvoda színtere a feltételrendszer tükrében A Szivárvány Óvoda Debrecen város keleti részén, egy ipari övezet és egy még napjainkban is bővülő kertség találkozásánál található. Alapítója: Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése. Fenntartója: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata. A 7 csoportos, 177 férőhelyes intézmény egy telephelyen, két épületben üzemel. Az 1. számú, emeletes épület 1973-ban épült, a 2. számút a Konzervgyár építtette 1979-ben ig közös fenntartással működött az intézmény, azóta csak önkormányzati óvoda. A barátságos, esztétikusan berendezett, megfelelő világítású csoportszobák segítik a komfortérzet kialakítását. Az igényekhez alkalmazkodó, szabadon variálható bútorok megfelelő helyet biztosítanak a játékhoz, az étkezéshez és a pihenéshez. A csoportszobákat úgy alakítottuk ki, hogy többféle játéktevékenységre legyen alkalmas: olyan esztétikus mesesarkot, ami a napi mesélésnek, bábozásnak, drámajátéknak a színtere; olyan helyet, ahol a gyerekek nyugodtan rajzolhatnak, barkácsolhatnak, és mindent megtalálnak, ami a vizuális tevékenységükhöz szükséges. Állandó helyük van a zenei készség fejlesztéséhez valamint a mozgásos játékhoz szükséges eszközöknek is. A csoportszobák berendezése lehetővé teszi az elkülönülni vágyó gyermekek csendes tevékenységét is. 6

7 A mosdók és öltözök berendezési tárgyai, világítása, megfelelő hőmérséklete, szellőztetése optimális lehetőséget biztosítanak minden gyerek számára az öltözködéshez és a mosdózáshoz. A játékeszközök mennyisége és minősége jónak mondható, köszönve a szülők segítőkészségének és az óvodapedagógusok ötletességének. Az eltelt 5 év alatt főleg a játék-és mozgásfejlesztő eszköztár bővítésére helyeztük a hangsúlyt. Az óvoda tárgyi környezete segíti a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását. Az egy hektáros udvar - talán a legnagyobb a városban- nagyon jó lehetőséget biztosít a gyermekek mozgásigényének kielégítésére. A betonozott és füves területek aránya megfelelő, a sok természetes anyagból készült sokfunkciós játék hozzásegíti a gyermekeket mozgásigényük kielégítéséhez. Az óvoda udvara, a családi házas környék, mind-mind hozzájárul a természetközeliséghez. Ez a szemlélet hatja át mindennapjainkat. Fokozottan figyelünk külső környezetünkre, a bennünket körülvevő természeti változásokra, környezetünk óvására, szépítésére. Rendelkezünk fűszer és gyógynövénykerttel, gyakorló kerttel, ahol a gyerekek megismerkedhetnek a vetés, palántázás és egyéb kerti munkákkal, maguk termesztik meg a madáretetőbe kerülő magvakat. A gyümölcsfák nemcsak árnyat adnak, hanem termésük finom csemege is. Tornaszoba sajnos nincs az intézményben, a gyermekek mozgásszükségleteinek kielégítése, a mozgásfejlesztés nagy szervezést, kreativitást igényel. Mivel a szükségtermet az óvoda szociális helyiségeiből alakították ki, ezért ezen a téren hiány mutatkozik. Az óvoda ebédlője többfunkciós. Itt vannak a megbeszélések, itt lehet az óvodapedagógusoknak felkészülni, de a szülőkkel történő beszélgetések és a hittan foglalkozások is itt zajlanak. 7

8 Igyekszünk lehetőséget biztosítani a szakembereknek, hogy megfelelő, nyugodt körülmények között tudjanak foglalkozni a gyerekekkel, ezért az egyik dolgozói öltözőt alakítottuk át fejlesztő szobának, ahol főállású fejlesztőpedagógus foglalkozik a rászorulókkal. A volt orvosi szobában a logopédus végzi munkáját, így heti 2-3 alkalommal helyben megoldható a gyermekek beszédfejlesztése. Az intézmény berendezési tárgyai idővel kezdenek elhasználódni, pótlása fokozatosan történik. A technikai eszköz ellátottság megfelelő a munkavégzéshez Külső források igénybevétele között év megnevezés összeg parkett csere Ft ablakcsere, kerítések felújítása, Ft kazánjavítás Csatornajavítás, keringető szivattyú Ft csere fűtési rendszer javítása, lambéria csere, Ft vizes javítások kazáncsere Ft Így lebontva látszik, hogy a Fenntartó mennyi pénzt költött óvodánk biztonságos működésére. A szülők adományokkal, munkájukkal, felajánlásaikkal nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekük esztétikus környezetben nevelődjön. 8

9 Az élmények biztosításához szükséges nagyobb távolságok megtétele. Az utaztatást segíti egy vállalkozói felajánlás, aki városon belül ingyen, távolabb pedig minimális költségért ajánlja fel autóbuszát Személyi feltételrendszer, szakmai háttér Az óvoda eddigi vezetési struktúrája és felelősi rendszere véleményem szerint a továbbiakban is biztosítja az intézmény zavartalan, kiegyensúlyozott működését. Több mint egy évtizedes vezetői munkám ideje alatt intézményünkben a nevelőtestület és a technikai dolgozók összetétele szinte alig változott. Fluktuáció egyáltalán nem volt, csak nyugdíjba vonulás miatt mentek el az intézményből. Munkatársaim toleránsak, empatikusak, mindenki más-más egyéniség, különböző tulajdonságokkal, de egyforma értékrenddel. A stabil felnőtt közösség biztonságot nyújt a gyermekek számára is, hiszen az évek során mindig azokat az arcokat látják, mely megnyugtató. Az óvoda személyi ellátottsága a törvényben előírtnak megfelel. Dolgozói létszám: 29 fő. Az óvoda dolgozói Létszám (fő) Óvodapedagógus 16 Szakképzett dajka 7 Óvodatitkár 1 Egyéb kisegítő 5 Életkor szerinti bontás 9

10 Megnevezés Óvodapedagógus Technikai dolgozó Összesen Elmondható, hogy az eltelt idő alatt az óvodavezetés és az alkalmazotti közösség között kialakult az a kölcsönös bizalom, tisztelet, elismerés és felelősség, amely a minőségi munka elengedhetetlen feltétele. Közös erővel megteremtettük azt a pedagógiai klímát, amely lehetővé teszi, hogy nemcsak a nevelőtestület, de a többi dolgozó is jól ismeri az óvoda célkitűzéseit, és mindenki elkötelezetten tevékenykedik azok megvalósításáért. Vezetői munkám során fontos feladatomnak tartottam a munkatársaim motiválását annak érdekében, hogy mindenki a képességeit leginkább kibontakoztatva végezze feladatát. Törekedtem a színvonalas nevelő-fejlesztő munkához szükséges, a közösség erősítését és megfelelő formálását elősegítő, a jó közérzetet biztosító munkahelyi klíma fenntartására. A nevelőtestület szakmailag jól felkészült, sokoldalúan képzett, néhány kivételtől eltekintve évtizedek óta az óvoda dolgozója. Az óvodapedagógusok szakmai munkaközösségben végzik munkájukat, feladatuk az óvodánk pedagógiai programjában megfogalmazottak megvalósítása, tudatos alkalmazása. A viszonylag magas átlag életkor (52,3 év) nem jelent akadályt az óvodapedagógusok szakmai munkájában. Nagyon jól motiválhatóak, az új iránt fogékonyak, kreatívak, önképzésüknek köszönhetően naprakészek a legújabb szakirodalomban. Vallják, hogy az óvodában átélhető élményeket a későbbiek során nem lehet pótolni. Örülök, hogy ilyen közösségnek lehettem eddig a vezetője. 1

11 Az óvodapedagógusok szakképzettségének fejlesztési irányát az általunk készített Színesvilág Pedagógiai Programban megfogalmazott célkitűzések, és az intézmény továbbképzési programjában meghatározottak adják. Az óvónők arra törekedtek, hogy olyan hasznos tudás birtokába jussanak, amelyek továbbadva, az óvoda arculatát is erősítik. Óvodapedagógusok képzettség szerinti bontása Képzettség megnevezése Főiskolai végzettség Szakvizsga 5 7 Szakdiploma 4 5 Nem pedagógusdolgozók Végzettség Létszám (fő) Érettségi 3 Dajkaképző 11 Egyéb szakmunkás 4 A csoportok munkáját egy-egy lelkiismeretes, szakképzett dajka segíti. Ismerik a nevelési feladatokat, segítik a gondozási-és nevelőmunkát, viselkedésük modell értékű. Munkabeosztásukat úgy alakítottuk ki, hogy a leghatékonyabban tudják segíteni az óvodapedagógusok munkáját, aktívan részt tudjanak venni a csoport életében. Az óvoda mindennapi életének gördülékenységéhez hozzájárul az óvodatitkár, az udvaros és az egyéb kisegítők. 1

12 Ők is arra törekednek, hogy biztosítsák azokat a feltételeket, amelyek az óvoda életét még eredményesebbé teszik. A dolgozók összehangolt munkája, a jó emberi, munkatársi kapcsolatok erősítik azt a légkört, melyben a gyerekek mindennapjaikat élik. Az ünneplések, kirándulások, egy-egy dolgozó nyugdíjas búcsúztatása szintén hozzájárul a közösség összekovácsolódásához Az óvoda társadalmi környezete, szociokulturális háttere Az intézmény a város külső részén, gyárak és családi házak szomszédságában található. Vonzáskörzete a József Attila telep, Homokkert, a Kerekes telep egy része, és a még ma is folyamatosan épülő Lencz telep. Körzetéhez tartozik még Pac is, amire eddig inkább az volt a jellemző, hogy főleg nagycsaládos, perifériára szorult emberek éltek nagyon nehéz körülmények között. Ez tapasztalataink szerint az elmúlt néhány évben változott, megjelent egy igényesebb, fiatal házasokból álló réteg, akik követelményeket állítanak a gyermekeik elé, együttműködők, nevelési segítséget kérnek. A körzet területén négy lakásotthon található, ahonnan óta fogadjuk a gyermekeket, akik speciális bánásmódot igényelnek. Az intézmény fő megrendelői köre a területen élő családok. Jellemzője: a kertségi létforma, melyre a terület speciális helyzetéből kifolyólag a kettősség jellemző. A Lencz telepi közösség zártabb, míg a Paci nyitottabb. Utóbbinál elég magas a munkanélküli szülők száma. Ez a kettősség megköveteli az óvoda dolgozóitól, hogy minél jobban ismerjék meg a családokat, nyerjék el bizalmukat, mert csak együttes munkával tudunk eredményeket elérni. 1

13 Sok családban érték a gyermek tisztelete, szeretete, a gyermekekkel való foglalkozás, de vannak olyan gyermekek, akiknek az óvoda által szervezett programok adják az első találkozást a bábszínházzal, állatkerttel, de még a meséskönyvvel, társasjátékkal is. Még mindig elmondható, hogy az óvodába kerülő gyermekek eltérő érzelmi, szociális és értelmi háttérrel rendelkeznek. Az óvoda biztosítja minden gyermek számára a nevelésközpontúságot, az esélyegyenlőséget, az empatikus magatartást, a probléma felé fordulást, a segítségnyújtást. A megélhetési nehézségek ellenére a gyermekekre az ápoltság, gondozottság jellemző. A szociokulturális hátrány, a hajszolt életvitel miatt növekszik a beilleszkedési zavarral küzdő, egyéni bánásmódot igénylő gyermekek aránya. A felzárkóztatást főállású fejlesztőpedagógusunk segíti Létszámváltozás alakulása Beírási adatok Az alapító okirat szerinti létszám: 177 fő Csoportok szám: 7 25 fős 4 db 100 fő 23 fős 1 db 23 fő 22 fős 1 db 22 fő 18 fős 1 db 18 fő Összesen 7 db 163 fő 1

14 Az óvodában az 1990-es évek magas gyermeklétszáma miatt szükségcsoportot alakítottak ki, melynek alapterülete nem alkalmas több gyermek befogadására. Ahhoz, hogy minden igényt ki tudjunk elégíteni, a csoportok létszámát két-két fővel meg kellett emelni Okt. statisztika Év végi létszám áprilisi adat Napjaink óvodájának új elvárásoknak is meg kell felelnie. A mai kisgyermekes szülők nem csupán óvodát választanak, hanem konkrét elképzelésük is van arról, hogy milyen intézménybe szeretnék gyermeküket járatni. Tapasztaljuk, és szomorúan vesszük tudomásul, hogy a beiratkozni vágyó szülők más óvodát is választanak, és meg is fogalmazzák, hogy azért, mert véleményük szerint intézményünkben sok a hátrányos helyzetű gyermek. Nekik nincs semmi konkrét információjuk az intézményről, csak az előítélet mondatja ezt velük. Mivel óvodánk nyitott, mindig lehetőséget biztosítunk a szülők számára, hogy személyesen tapasztalják meg, milyen is a Szivárvány Óvoda. Elmondhatom, hogy miután bepillantást nyernek színes, tartalmas életünkbe, a sokféle tevékenységbe, megismerik az óvodapedagógusokat, informálódnak pedagógiai programunkról, megváltozik a véleményük, és intézményünket választják. Az évek során meg is erősítik döntésük helyességét, sőt óvodánk jó hírét terjesztik ismerőseik körében. Minden csoport vegyes életkorú gyerekekből áll, így még azt az igényüket is ki tudjuk elégíteni, hogy megválasszák az óvodapedagógusok személyét. Az utóbbi néhány évben emelkedik a körzeten kívülről érkezők száma. Felméréseink szerint ez három okra vezethető vissza: 1. A szülők munkahelye a közelben van 1

15 2. A nagyszülő lakik a körzetben, és besegít a családnak 3. Szakmai munkánk miatt választják óvodánkat. 3. A pedagógiai munka értékelése A nevelő - oktató munka A jól végzett munka örömére van szükségük a gyermekeknek és a felnőtteknek egyaránt. Ezt kell megtanulnunk, ezt kell megtanítanunk. (Nanszákné Dr.Cserfalvi Ilona) Feladatainkat az érvényben lévő jogszabályok betartásával és a saját magunk által készített Színesvilág pedagógiai programban megfogalmazott célok figyelembevételével valósítjuk meg. Programunk megírásánál figyelembe vettük az érvényes törvényeket, a gyermekek egyéni sajátosságait, a szülők elvárásait, az eddig jól bevált eredményeket, hagyományainkat és az óvodánk makro környezetét. Legfontosabb számunkra, hogy a munkavégzésünk olyan színvonalú legyen, hogy a gyermekeknek érzelmi biztonságot, szeretetteljes, családias légkört, színes tevékenységrendszert tudjunk biztosítani. Arra törekszünk, hogy minden nap egy csodát jelentsen. Kiemelten foglalkozunk a testi-lelki egészségneveléssel, az anyanyelvi neveléssel és kommunikációval, nagy hangsúlyt helyezünk a természetvédelemre és a hagyományok ápolására. Kiindulási pontunk, hogy minden gyermek a saját képességrendszerének figyelembevételével fejleszthető, miközben hatnak rájuk a társas kapcsolatok és az 1

16 óvoda összes dolgozója. A felnőttek tetteikkel sugározzák a feltétel nélküli szeretetet, törődést, tiszteletet. A nevelőtestülettel az eltelt időszak alatt a sikereket, nehézségeket szem előtt tartva, az értékeket megtartva, a megkezdett úton folytattuk munkánkat. Sikerült megőrizni, egységesíteni és továbbfejleszteni az óvoda arculatát, sajátosságait, hagyományait. Valljuk, hogy a nyugodt, kiegyensúlyozott, az egészséges életmódhoz szükséges légkör megteremtésével, a gyermekek jogainak tiszteletben tartásával biztosítani tudjuk a harmonikus, egyénre szabott személyiségfejlesztést. Így sikerül megvalósítani, hogy nyugodt, elmélyülten játszó, kreatív gyerekek hagyják el az óvodát, akik alkalmazkodni tudnak a szabályokhoz és társaikhoz, elfogadják a másságot, tisztelik, védik, óvják a természetet, élményeiket, gondolataikat bátran elmondják, testileg érettek, lelkileg kiegyensúlyozottak. Mindezek megvalósításának záloga, hogy ebben az óvoda minden dolgozója felelősen vegyen részt. Az óvodapedagógusok a pedagógiai programban megfogalmazott és az éves munkatervben elfogadott célkitűzésekre, feladatokra építve tervezik életüket. A nevelőmunka színvonalának, tervszerű, rendszeres, minden területre kiterjedő ellenőrzése bizonyítja, hogy munkavégzésünk magas szintű, a mérések pedig alátámasztják a hozzáadott érték mennyiségét, és minőségét. Szakmai munkánk minőségét dicséri, hogy óvodánk az alábbi három címmel büszkélkedhet: Regisztrált Tehetségpont Madárbarát Óvoda Zöld Óvoda Óvodapedagógusaink vállalkozó kedvét, elkötelezettségét bizonyítják a megyei szintű bemutatók. 1

17 Ekkor lehetőségük volt látogatóinknak bepillantani életünkbe, a sokszínű tevékenységbe, az óvodapedagógusokban rejlő szakmai tudásba, ami hétköznapjainkat is jellemzi tanév: Így közlekedünk a Föld napján tanév: Regionális szinten mutatkozott be Toppantó-koppantó tehetségműhelyünk tanév: Zöld Óvodák találkozója Minden olyan akcióban részt vesznek óvodásaink, amely a környezettudatos szemléletüket formálja Képességfejlesztés, tehetséggondozás Minden óvodánkba járó gyermek minél alaposabb megfigyelésen alapuló megismerésére törekszünk. Felmérjük képességszintjüket, fejlődésüket nyomon követjük, és igyekszünk az optimális feltételrendszer megteremtésére. Segítünk a konfliktusmentes önérvényesítés megvalósításában. Megértjük és igyekszünk ellensúlyozni a családi környezetből eredő kedvezőtlen fejlődést gátló tényezőket, és használjuk azokat a nevelői ráhatásokat, amelyek segítik a gyermeki önállóság, kezdeményezőkészség, aktivitás kibontakoztatását. Szerencsés, hogy 2009 szeptemberétől főállású fejlesztőpedagógus és szakvizsgázott tehetségfejlesztő irányításával végzik a csoportban is az óvodapedagógusok a munkájukat. Abból indulunk ki, hogy a gyermekek tevékenységét mi motiválja, mit lehet játszani, és ehhez rendeljük hozzá a képességfejlesztést. Az egész napot az hatja át, hogy minden gyerek megtalálja a számára megfelelő kifejezésmódot. A pedagógusok figyelnek az egyedire, az eltérőre. 1

18 Minden élethelyzetben több lehetőséget kínálnak fel a gyermekeknek, és hagyják, hogy maga választhasson egyéni képességének függvényében, mert tudják, ha eljut egy szintre, utána vágyik egy nehezebb feladat elvégzésére. Ehhez elengedhetetlen a pozitív megerősítés, a pedagógiai optimizmus és a sokszori ismétlési lehetőség biztosítása. Arra törekszünk, hogy a gyerekek felkészülten menjenek iskolába. év Isk.menő marad Szaksz. utalt Szaksz. fogl.vele Logop.fogl. vele Fejlben r. Fejl.idő/ hét Tehetség fejl r p p p p p 39 Differenciált képességfejlesztés Ahol lemaradás tapasztalható, ott a csoportban egyéni fejlesztési terv alapján történik a felzárkóztatás, ha súlyosabb a hiány, akkor ez kiegészül a Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat véleménye alapján a fejlesztőpedagógus munkájával az óvodában és a Központban is. Két tehetségműhelyben és az ovitornán fejlesztjük a tehetséges gyerekek erős oldalát. Biztosítjuk azokat a lehetőségeket, amelyben fejlődhetnek, kibontakozhatnak. Segítjük abban őket, hogy sokféle dolgot megismerve, kipróbálva, érdeklődését irányítani tudja. Tündöklő Szivárvány tehetségműhely Toppantó-koppantó tehetségműhely Ovitorna 1

19 Szivárvány - Hét Próba Évente több alkalommal vesznek részt gyerekeink számukra kiírt városi- és országos versenyen, ahol mindig helyezést érnek el.(rajz és origami pályázat, vers- és mesemondó verseny) Szakmai munkaközösségek munkája Intézményünkben két munkaközösség működik. Munkájukat éves tervben rögzítik, vezetőit a tagok választják. Az egyik a hátrányos helyzetű gyermekek magas száma miatt mindig a hátránykompenzációval foglalkozik, a másik szorosan kapcsolódik az óvoda fő célkitűzéseiben meghatározott és a nevelőtestület által kiemelt feladatokhoz. Utóbbiak két évig tartanak, így az elméleti és gyakorlati rész is egyforma hangsúlyt kap. A vezetők szakmai hozzáértéssel, önálló, motiváló munkavégzéssel irányítják munkaközösségüket Gyermekvédelmi tevékenység Hátrányos h Halmozottan h.h. Veszélyeztetett Lakásotthonos A gyermekvédelmi feladatok ellátása minden pedagógus kötelessége. Figyelemmel kísérjük, kiszűrjük a hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett gyermekeket. Veszélyeztetettségre, gyermekbántalmazásra utaló jelek észlelésekor a dolgozóknak azonnali jelentési kötelezettségük van a gyermekvédelmi felelősnek, aki ezt jelzi az óvodavezetőnek. Minden óvodapedagógus és az óvodavezető feladata: 1

20 - az esetek felmérése - környezettanulmány készítése - segítő kapcsolat felvétele - munkák összehangolása Az óvoda és a család Az óvoda feladatát csak a családdal szorosan együttműködve tudja elvégezni. Ennek elengedhetetlen feltétele, a kölcsönös bizalmon alapuló feltétel nélküli tisztelet, a szülők partneri, egyenrangú nevelőtársi viszony. Elmondható, hogy intézményünkben ez maximálisan megvalósul. Az együttnevelés során az óvodapedagógus a családdal szemben alkalmazza az egyéni bánásmód elvét, ügyel az egyéni sajátosságokra. A kölcsönös kapcsolat tartalma a szülő és az óvodapedagógus közötti rendszeres információcsere, egymás tiszteletben tartása. Az óvoda minden dolgozója előítélettől mentesen közeledik minden családhoz. 4. Összegzés A Szivárvány Óvoda szakmai és gazdálkodási tevékenységét a nehézségek ellenére is folyamatos javulás, felelősségtudat, pedagógiai optimizmus, a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek képviselete jellemzi. Összegezve az eltelt időszakot kitűnik, hogy kollégáim odaadó munkájának eredménye, a szülők partneri hozzáállása, a Fenntartótól kapott folyamatos segítség tette lehetővé, hogy kitűzött céljainkat el tudtuk érni. Mindannyian mellém, mint óvodavezető mellé álltak, megtiszteltek bizalmukkal, ötleteikkel, rám rótt feladatokkal, folyamatos kihívások elé állítással ösztönöztek jobb munkavégzésre, hogy mind magam, mind a közösség számára bebizonyítsam, megvalósítható. 2

21 Köszönet érte. 5. Vezetési program Vezetői elképzeléseim Vezetési programom elkészítésénél figyelembe vettem mindazokat a törvényi rendelkezéseket, amelyek az óvoda működését szabályozzák. Az elkövetkező öt évre is vezetői célom, hogy a Szivárvány Óvodában, a jelenlegi szerkezetben, jogszerű és szakszerű működés biztosítása mellett, a partneri igényekre figyelve valósítsuk meg céljainkat, tanulva eddigi hibáinkból, építve a bennünk rejlő lehetőségekre. Olyan célokat és feladatokat kívánok meghatározni, amelyek lehetővé teszik pedagógiai munkánk töretlen folyatatását, a folyamatos szakmai fejlődést, a demokratikus vezetői módszerek alkalmazását. Célom: a gyermekeket szerető, tisztelő, elfogadó, gyermek centrikus légkör kialakítása, a gyermeki jogok tiszteletben tartása, harmonikus, biztonságos körülmények teremtése. Munkámban alapvetőnek tartom a bizalom, a biztonság és a szeretet érzésének erősítését. Meghatározó számomra a munkatársak közérzete, elégedettsége. Felhasználom és építek az óvodapedagógusok tudására. 2

22

23 Egyéb technikai dolgozók Az óvoda vezetősége: óvodavezető vezető helyettes Közalkalmazotti Tanács vezetője munkaközösség vezető Amennyiben a téma a technikai dolgozókat is érinti, meghívottként az ő képviselőjük is jelen van. Az óvodában a demokratikus vezetői felfogás érvényesül, de mindenki tudatában van a vezető egyszemélyi felelősségének. A színvonalas minőségi munka elérése céljából fontosnak tarom - az ábráról is jól leolvasható - egymást segítő, jól összehangolt munkavégzést a közös célért, a gyermekért. Vezetői magatartásra vonatkozó elképzeléseim: - gyermek és fejlődésközpontú értékrend - szakmai tudás, folyamatos önképzés - megfelelő önértékelés, pozitív szemlélet - a munka irányítási stílusának megfeleltetése - együttműködés az intézmény dolgozóival, fenntartójával. Feladatomnak tekintem: a jogszabályokkal kapcsolatos naprakész tájékozottság növelését törvények, rendeletek, szabályzatok maradéktalan betartását munkáltatási, tanügy-igazgatási feladatok kifogástalan végzését 2

24 az intézményi vagyon védelmét, a költségvetés szakszerű felhasználását, költségtakarékos gazdálkodást balesetmentes, biztonságos működés feltételeinek javítását az óvodai nevelés színvonalas ellátásának biztosítását, a pedagógiai hatékonyság növelésének elősegítését innováció támogatását. Vallom, hogy akkor tudunk igazán eredményesen dolgozni, ha mindenki képességeinek megfelelően járul hozzá az eredményekhez. Hiszem, hogy minden emberben van pozitívum, amire a jövőben is építeni szeretnék. Közös munkánk eredményeként Folyamatosan növekszik a nevelés oktatás hatékonysága az intézményben. Az erőforrásokkal úgy gazdálkodunk, hogy önkormányzati többletráfordítás nélkül növekedjen az eredményességünk. Eredményesen megvalósítjuk a gyermekek nevelésében a személyiségfejlesztést, tehetséggondozást, felzárkóztatást. A nevelőtestület folyamatos fejlődéssel megfelel a XXI. századi társadalmi igényeknek. 6. Működési feltételek Gazdálkodási célok, feladatok Célom az intézmény tárgyi feltételrendszerének fejlesztésére: Óvodánk balesetmentes, biztonságos működtetéséhez szükséges feltételek megteremtése, fenntartása. Az eszközjegyzékben szereplő feltételek teljesítése, a nevelőmunkához szükséges korszerű tárgyi eszközök beszerzése, gyarapítása., a dolgozók munkakörülményeinek javítása. 2

25 A zavartalan munkavégzés feltételeinek megteremtése, az intézmény külső és belső környezeti esztétikumának javítása, higiéniájának állandó biztosítása. HACCP-nek való megfelelés. Feladatom: költségtakarékos gazdálkodás állagmegóvás, folyamatos karbantartás és állapotfelmérés megfelelő beszerzési helyek és szakemberek felkutatása, érvényesítve a gazdaságosság és a minőségi munka kivitelezésének összhangját pályázati lehetőségek kihasználása forrásbővítési, támogatási lehetőségek folyamatos feltérképezése. A célok eléréséhez a továbbiakat veszem figyelembe: jogszabályok, rendeletek, szakhatósági és belső ellenőrzések, szemlék, előírások, megállapítások, igények felmérése. Cél Feladat Módszer Az óvoda gazdaságos és hatékony működtetése. A rendelkezésre álló összeg célszerű felhasználása A költségvetés átgondolt tervezése Az óvoda feleljen meg a kor követelményeinek Energiaköltség csökkentése A szakmai értékek megőrzéséhez és továbbfejlesztéséhez az anyagi szükségletek biztosítása. - az épület és a berendezési tárgyak karbantartása, az elhasználódott bútorok cseréje - szakmai eszközök, játékok, könyvtár bővítése - az udvar gazdagítása, parkosítása Az intézményre lebontott összeg maradéktalan és fontossági sorrendbeli felhasználása - tornaszoba kialakítása - II. épület külső felújítása - nyílászáró csere, utolsó ütem - udvari játékok korszerűsítése - udvari járdák felújítása - az intézmény energiaellátásának felülvizsgálata - fűtéskorszerűsítés Forrásbővítés Pályázatok Külső támogatók Szülői segítség saját erőből és Fenntartói segítséggel pályázati összeg szülői segítség, pályázati összeg szülői segítség felújítási terv karbantartási terv Fenntartói segítség pályázat, szülői segítség energetikus Fenntartói segítség 2

A Tompai. Helyi Nevelési Programja

A Tompai. Helyi Nevelési Programja A Tompai Helyi Nevelési Programja 2010-2015 1 2 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe 6 1.1 Óvodaképünk 6 1.2 Pedagógusképünk 8 1.3 Gyermekképünk 9

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény 67 (7) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy pályázat mellőzésével

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) 386-129

Részletesebben

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter Kazinczi Eszter óvodavezetői pályázat Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter 1 Tisztelt dr. Hoffmann Tamás polgármester

Részletesebben

Természetesen, tevékenyen

Természetesen, tevékenyen Természetesen, tevékenyen Természetközeli, a családokkal együttműködő Pedagógiai Program 2011-2016. Napsugár Óvoda és Bölcsőde, Polgár Felülvizsgálva: 2012. december A módosítás hatálybalépésének időpontja:

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottónk: Nem kárhoztatnánk- e az olyan kertészt, ki egyaránt öntözne minden növényt, mellőzve sajátos természetüket? /Fáy András/ TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. A BÓBITA ÓVODA ADATAI: Az óvoda hivatalos elnevezése: Bóbita Óvoda Az óvoda címe: 1172 Budapest Heltai tér 1. Az óvoda OM száma: 034633 Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013 1 Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013 Érvényesség: 2017 A program benyújtója: Tarr Ágnes intézményvezető 2 A SZEMÜNKBŐL SUGÁRZÓ MELEGSÉG,

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom.

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. /Demokreitosz/ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda PROGRAM

Részletesebben

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. Készítette: Varga Jánosné igazgató 1 ÁLTALÁNOS ADATOK Az intézmény megnevezése: Teleki Sámuel Általános

Részletesebben

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL 1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL Az óvoda alapfeladata, funkciója az alapító okiratban és az OONAP-ban meghatározottak szerint, az óvodai nevelés. Az óvoda alapfeladatának ellátása 8 épületben 32 csoportban történik.

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben