PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására"

Átírás

1 PÁLYÁZAT A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Pinczés Katalin Klára óvodavezető 4024.Debrecen, Iparkamara u.2. II./2.

2 Tartalomjegyzék 1. SZAKMAI, PEDAGÓGIAI HITVALLÁS MŰKÖDÉSI ÉS SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Az óvoda színtere a feltételrendszer tükrében Külső források igénybevétele között Személyi feltételrendszer, szakmai háttér Az óvoda társadalmi környezete, szociokulturális háttere Létszámváltozás alakulása A PEDAGÓGIAI MUNKA ÉRTÉKELÉSE A nevelő - oktató munka Minden olyan akcióban részt vesznek óvodásaink, amely a környezettudatos szemléletüket formálja Képességfejlesztés, tehetséggondozás Szakmai munkaközösségek munkája Gyermekvédelmi tevékenység Az óvoda és a család ÖSSZEGZÉS VEZETÉSI PROGRAM Vezetői elképzeléseim Az óvoda vezetési struktúrája MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK Gazdálkodási célok, feladatok PEDAGÓGIAI MUNKA Fejlesztési koncepció a időszakra elvárásoknak való megfelelés munkájának értékelése változások szerinti módosítása Szervezeti kultúra fejlesztése

3 7. 3. A nevelőtestület fejlesztése Nem pedagógusdolgozók közössége AZ ÓVODA HAGYOMÁNYAI Gyerekek hagyományai A dolgozókkal kapcsolatos hagyományok ELLENŐRZÉS - ÉRTÉKELÉS RENDSZERE AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSI TERVE Óvoda-család Marketing tevékenység szabályozása GYERMEKVÉDELEM AZ ÓVODÁBAN ÖSSZEGZÉS Szakmai önéletrajz

4 1. Szakmai, pedagógiai hitvallás A magyar óvodapedagógia nemzetközi szinten mindig is elismert volt. Ennek rangját, értékeit, a ma óvodapedagógusainak is kötelességük megtartani, és a mindennapokba átültetni. Magaménak érzem, amit pedagógiai programunkban is megfogalmaztunk: Óvodánk egy nyugodt, rácsodálkozásra lehetőséget adó sziget legyen, ahol a felnőttek is megértéssel fordulnak egymás felé, ahová egyaránt örömmel jár óvodás, szülő és munkatárs, ahol a maga területén mindenki tudása legjavát adja, ahol fontos az önképzés, az állandó fejlődés, magas fokú az empátia, a tolerancia, érvényesülnek a gyermekek jogai. Óvodánk feleljen meg a szülők elvárásainak, a gyermekek igényeinek, a szakmaiságnak és a kor követelményeinek. Minden gyermekben a személyt, a személyiséget értékeljük. Törekszünk: megismerni, megérteni, formálni a személyiséget. Felgyorsult világunkban a pedagógushivatás talán egyik legfontosabb jellemzője, hogy az idővel tudjunk gazdálkodni. Időt tudjunk szakítani a magunk és körülöttünk lévők számára. Időt a felfedezésre, a szemlélődésre, a fejlődésre. Kellő elhivatottsággal, etikus magatartással, gyermekközpontú szemlélettel, együtt, csapatként végezzük munkánkat. Munkám középpontjában a gyermek áll, hiszen a ránk bízott óvodások velünk élik mindennapjaikat, az őket körülvevő környezettel alakítjuk személyiségüket. 4

5 Vallom, hogy az elszalasztott pillanatokat nem lehet pótolni. Munkám során mindig arra törekszem, hogy az óvoda egyaránt feleljen meg a szülők elvárásainak, a gyerekek igényeinek, a kor követelményeinek és a szakmaiságnak. Ennek szellemiségében határoztuk meg a Szivárvány Óvoda küldetését. a vonzáskörzetébe tartozó gyermekek óvodai ellátása, speciális társadalmi szükségletek kielégítése olyan színvonalon és olyan mennyiségben, amely kiváltja a szülők, az intézmény fenntartójának és valamennyi partnerének elégedettségét, elismerését. Vezetési alapelvem, hogy minden emberben a személyt, a személyiséget értékeljük. Nekünk pedagógusoknak törekednünk kell: - megismerni - megérteni - elfogadni - formálni a személyiséget. Hiszem, hogy a pedagógus tanítványai vezetője, ezért az alábbi képességekkel, készségekkel kell rendelkeznie: - döntésképesség, kreativitás, optimizmus, határozottság, rugalmasság, nyíltság, tudatosság, szervezőkészség, igazságérzet. Fontosnak tartom: - együttműködő, tevékeny kapcsolat kialakítását a közvetlen és közvetett partnerekkel - a partneri elvárásoknak, igényeknek való megfelelést - magas szintű minőségi munkavégzést - jó munkahelyi légkör kialakítását, az együtt gondolkodást, mely az előremutató, közös minőségi munka alapja A Szivárvány Óvodában az eltelt 11 év eredményei arra ösztönöznek, hogy a megkezdett úton haladva, nevelő oktató munkánk színvonalát folyamatosan emelve továbbra is valósítsuk meg közösen a kitűzött céljainkat. Szerencsésnek érzem magam, mert az eltelt évek alatt kiváló munkatársaim voltak. 5

6 A szakmai kihívások ösztönöznek, hiszen mikor pedagógus lettem, ráléptem egy útra, melyen állandó megújulásra, szakmai és emberi fejlődésre van szükségem. 2. Működési és szakmai helyzetelemzés Az óvoda színtere a feltételrendszer tükrében A Szivárvány Óvoda Debrecen város keleti részén, egy ipari övezet és egy még napjainkban is bővülő kertség találkozásánál található. Alapítója: Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése. Fenntartója: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata. A 7 csoportos, 177 férőhelyes intézmény egy telephelyen, két épületben üzemel. Az 1. számú, emeletes épület 1973-ban épült, a 2. számút a Konzervgyár építtette 1979-ben ig közös fenntartással működött az intézmény, azóta csak önkormányzati óvoda. A barátságos, esztétikusan berendezett, megfelelő világítású csoportszobák segítik a komfortérzet kialakítását. Az igényekhez alkalmazkodó, szabadon variálható bútorok megfelelő helyet biztosítanak a játékhoz, az étkezéshez és a pihenéshez. A csoportszobákat úgy alakítottuk ki, hogy többféle játéktevékenységre legyen alkalmas: olyan esztétikus mesesarkot, ami a napi mesélésnek, bábozásnak, drámajátéknak a színtere; olyan helyet, ahol a gyerekek nyugodtan rajzolhatnak, barkácsolhatnak, és mindent megtalálnak, ami a vizuális tevékenységükhöz szükséges. Állandó helyük van a zenei készség fejlesztéséhez valamint a mozgásos játékhoz szükséges eszközöknek is. A csoportszobák berendezése lehetővé teszi az elkülönülni vágyó gyermekek csendes tevékenységét is. 6

7 A mosdók és öltözök berendezési tárgyai, világítása, megfelelő hőmérséklete, szellőztetése optimális lehetőséget biztosítanak minden gyerek számára az öltözködéshez és a mosdózáshoz. A játékeszközök mennyisége és minősége jónak mondható, köszönve a szülők segítőkészségének és az óvodapedagógusok ötletességének. Az eltelt 5 év alatt főleg a játék-és mozgásfejlesztő eszköztár bővítésére helyeztük a hangsúlyt. Az óvoda tárgyi környezete segíti a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását. Az egy hektáros udvar - talán a legnagyobb a városban- nagyon jó lehetőséget biztosít a gyermekek mozgásigényének kielégítésére. A betonozott és füves területek aránya megfelelő, a sok természetes anyagból készült sokfunkciós játék hozzásegíti a gyermekeket mozgásigényük kielégítéséhez. Az óvoda udvara, a családi házas környék, mind-mind hozzájárul a természetközeliséghez. Ez a szemlélet hatja át mindennapjainkat. Fokozottan figyelünk külső környezetünkre, a bennünket körülvevő természeti változásokra, környezetünk óvására, szépítésére. Rendelkezünk fűszer és gyógynövénykerttel, gyakorló kerttel, ahol a gyerekek megismerkedhetnek a vetés, palántázás és egyéb kerti munkákkal, maguk termesztik meg a madáretetőbe kerülő magvakat. A gyümölcsfák nemcsak árnyat adnak, hanem termésük finom csemege is. Tornaszoba sajnos nincs az intézményben, a gyermekek mozgásszükségleteinek kielégítése, a mozgásfejlesztés nagy szervezést, kreativitást igényel. Mivel a szükségtermet az óvoda szociális helyiségeiből alakították ki, ezért ezen a téren hiány mutatkozik. Az óvoda ebédlője többfunkciós. Itt vannak a megbeszélések, itt lehet az óvodapedagógusoknak felkészülni, de a szülőkkel történő beszélgetések és a hittan foglalkozások is itt zajlanak. 7

8 Igyekszünk lehetőséget biztosítani a szakembereknek, hogy megfelelő, nyugodt körülmények között tudjanak foglalkozni a gyerekekkel, ezért az egyik dolgozói öltözőt alakítottuk át fejlesztő szobának, ahol főállású fejlesztőpedagógus foglalkozik a rászorulókkal. A volt orvosi szobában a logopédus végzi munkáját, így heti 2-3 alkalommal helyben megoldható a gyermekek beszédfejlesztése. Az intézmény berendezési tárgyai idővel kezdenek elhasználódni, pótlása fokozatosan történik. A technikai eszköz ellátottság megfelelő a munkavégzéshez Külső források igénybevétele között év megnevezés összeg parkett csere Ft ablakcsere, kerítések felújítása, Ft kazánjavítás Csatornajavítás, keringető szivattyú Ft csere fűtési rendszer javítása, lambéria csere, Ft vizes javítások kazáncsere Ft Így lebontva látszik, hogy a Fenntartó mennyi pénzt költött óvodánk biztonságos működésére. A szülők adományokkal, munkájukkal, felajánlásaikkal nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekük esztétikus környezetben nevelődjön. 8

9 Az élmények biztosításához szükséges nagyobb távolságok megtétele. Az utaztatást segíti egy vállalkozói felajánlás, aki városon belül ingyen, távolabb pedig minimális költségért ajánlja fel autóbuszát Személyi feltételrendszer, szakmai háttér Az óvoda eddigi vezetési struktúrája és felelősi rendszere véleményem szerint a továbbiakban is biztosítja az intézmény zavartalan, kiegyensúlyozott működését. Több mint egy évtizedes vezetői munkám ideje alatt intézményünkben a nevelőtestület és a technikai dolgozók összetétele szinte alig változott. Fluktuáció egyáltalán nem volt, csak nyugdíjba vonulás miatt mentek el az intézményből. Munkatársaim toleránsak, empatikusak, mindenki más-más egyéniség, különböző tulajdonságokkal, de egyforma értékrenddel. A stabil felnőtt közösség biztonságot nyújt a gyermekek számára is, hiszen az évek során mindig azokat az arcokat látják, mely megnyugtató. Az óvoda személyi ellátottsága a törvényben előírtnak megfelel. Dolgozói létszám: 29 fő. Az óvoda dolgozói Létszám (fő) Óvodapedagógus 16 Szakképzett dajka 7 Óvodatitkár 1 Egyéb kisegítő 5 Életkor szerinti bontás 9

10 Megnevezés Óvodapedagógus Technikai dolgozó Összesen Elmondható, hogy az eltelt idő alatt az óvodavezetés és az alkalmazotti közösség között kialakult az a kölcsönös bizalom, tisztelet, elismerés és felelősség, amely a minőségi munka elengedhetetlen feltétele. Közös erővel megteremtettük azt a pedagógiai klímát, amely lehetővé teszi, hogy nemcsak a nevelőtestület, de a többi dolgozó is jól ismeri az óvoda célkitűzéseit, és mindenki elkötelezetten tevékenykedik azok megvalósításáért. Vezetői munkám során fontos feladatomnak tartottam a munkatársaim motiválását annak érdekében, hogy mindenki a képességeit leginkább kibontakoztatva végezze feladatát. Törekedtem a színvonalas nevelő-fejlesztő munkához szükséges, a közösség erősítését és megfelelő formálását elősegítő, a jó közérzetet biztosító munkahelyi klíma fenntartására. A nevelőtestület szakmailag jól felkészült, sokoldalúan képzett, néhány kivételtől eltekintve évtizedek óta az óvoda dolgozója. Az óvodapedagógusok szakmai munkaközösségben végzik munkájukat, feladatuk az óvodánk pedagógiai programjában megfogalmazottak megvalósítása, tudatos alkalmazása. A viszonylag magas átlag életkor (52,3 év) nem jelent akadályt az óvodapedagógusok szakmai munkájában. Nagyon jól motiválhatóak, az új iránt fogékonyak, kreatívak, önképzésüknek köszönhetően naprakészek a legújabb szakirodalomban. Vallják, hogy az óvodában átélhető élményeket a későbbiek során nem lehet pótolni. Örülök, hogy ilyen közösségnek lehettem eddig a vezetője. 1

11 Az óvodapedagógusok szakképzettségének fejlesztési irányát az általunk készített Színesvilág Pedagógiai Programban megfogalmazott célkitűzések, és az intézmény továbbképzési programjában meghatározottak adják. Az óvónők arra törekedtek, hogy olyan hasznos tudás birtokába jussanak, amelyek továbbadva, az óvoda arculatát is erősítik. Óvodapedagógusok képzettség szerinti bontása Képzettség megnevezése Főiskolai végzettség Szakvizsga 5 7 Szakdiploma 4 5 Nem pedagógusdolgozók Végzettség Létszám (fő) Érettségi 3 Dajkaképző 11 Egyéb szakmunkás 4 A csoportok munkáját egy-egy lelkiismeretes, szakképzett dajka segíti. Ismerik a nevelési feladatokat, segítik a gondozási-és nevelőmunkát, viselkedésük modell értékű. Munkabeosztásukat úgy alakítottuk ki, hogy a leghatékonyabban tudják segíteni az óvodapedagógusok munkáját, aktívan részt tudjanak venni a csoport életében. Az óvoda mindennapi életének gördülékenységéhez hozzájárul az óvodatitkár, az udvaros és az egyéb kisegítők. 1

12 Ők is arra törekednek, hogy biztosítsák azokat a feltételeket, amelyek az óvoda életét még eredményesebbé teszik. A dolgozók összehangolt munkája, a jó emberi, munkatársi kapcsolatok erősítik azt a légkört, melyben a gyerekek mindennapjaikat élik. Az ünneplések, kirándulások, egy-egy dolgozó nyugdíjas búcsúztatása szintén hozzájárul a közösség összekovácsolódásához Az óvoda társadalmi környezete, szociokulturális háttere Az intézmény a város külső részén, gyárak és családi házak szomszédságában található. Vonzáskörzete a József Attila telep, Homokkert, a Kerekes telep egy része, és a még ma is folyamatosan épülő Lencz telep. Körzetéhez tartozik még Pac is, amire eddig inkább az volt a jellemző, hogy főleg nagycsaládos, perifériára szorult emberek éltek nagyon nehéz körülmények között. Ez tapasztalataink szerint az elmúlt néhány évben változott, megjelent egy igényesebb, fiatal házasokból álló réteg, akik követelményeket állítanak a gyermekeik elé, együttműködők, nevelési segítséget kérnek. A körzet területén négy lakásotthon található, ahonnan óta fogadjuk a gyermekeket, akik speciális bánásmódot igényelnek. Az intézmény fő megrendelői köre a területen élő családok. Jellemzője: a kertségi létforma, melyre a terület speciális helyzetéből kifolyólag a kettősség jellemző. A Lencz telepi közösség zártabb, míg a Paci nyitottabb. Utóbbinál elég magas a munkanélküli szülők száma. Ez a kettősség megköveteli az óvoda dolgozóitól, hogy minél jobban ismerjék meg a családokat, nyerjék el bizalmukat, mert csak együttes munkával tudunk eredményeket elérni. 1

13 Sok családban érték a gyermek tisztelete, szeretete, a gyermekekkel való foglalkozás, de vannak olyan gyermekek, akiknek az óvoda által szervezett programok adják az első találkozást a bábszínházzal, állatkerttel, de még a meséskönyvvel, társasjátékkal is. Még mindig elmondható, hogy az óvodába kerülő gyermekek eltérő érzelmi, szociális és értelmi háttérrel rendelkeznek. Az óvoda biztosítja minden gyermek számára a nevelésközpontúságot, az esélyegyenlőséget, az empatikus magatartást, a probléma felé fordulást, a segítségnyújtást. A megélhetési nehézségek ellenére a gyermekekre az ápoltság, gondozottság jellemző. A szociokulturális hátrány, a hajszolt életvitel miatt növekszik a beilleszkedési zavarral küzdő, egyéni bánásmódot igénylő gyermekek aránya. A felzárkóztatást főállású fejlesztőpedagógusunk segíti Létszámváltozás alakulása Beírási adatok Az alapító okirat szerinti létszám: 177 fő Csoportok szám: 7 25 fős 4 db 100 fő 23 fős 1 db 23 fő 22 fős 1 db 22 fő 18 fős 1 db 18 fő Összesen 7 db 163 fő 1

14 Az óvodában az 1990-es évek magas gyermeklétszáma miatt szükségcsoportot alakítottak ki, melynek alapterülete nem alkalmas több gyermek befogadására. Ahhoz, hogy minden igényt ki tudjunk elégíteni, a csoportok létszámát két-két fővel meg kellett emelni Okt. statisztika Év végi létszám áprilisi adat Napjaink óvodájának új elvárásoknak is meg kell felelnie. A mai kisgyermekes szülők nem csupán óvodát választanak, hanem konkrét elképzelésük is van arról, hogy milyen intézménybe szeretnék gyermeküket járatni. Tapasztaljuk, és szomorúan vesszük tudomásul, hogy a beiratkozni vágyó szülők más óvodát is választanak, és meg is fogalmazzák, hogy azért, mert véleményük szerint intézményünkben sok a hátrányos helyzetű gyermek. Nekik nincs semmi konkrét információjuk az intézményről, csak az előítélet mondatja ezt velük. Mivel óvodánk nyitott, mindig lehetőséget biztosítunk a szülők számára, hogy személyesen tapasztalják meg, milyen is a Szivárvány Óvoda. Elmondhatom, hogy miután bepillantást nyernek színes, tartalmas életünkbe, a sokféle tevékenységbe, megismerik az óvodapedagógusokat, informálódnak pedagógiai programunkról, megváltozik a véleményük, és intézményünket választják. Az évek során meg is erősítik döntésük helyességét, sőt óvodánk jó hírét terjesztik ismerőseik körében. Minden csoport vegyes életkorú gyerekekből áll, így még azt az igényüket is ki tudjuk elégíteni, hogy megválasszák az óvodapedagógusok személyét. Az utóbbi néhány évben emelkedik a körzeten kívülről érkezők száma. Felméréseink szerint ez három okra vezethető vissza: 1. A szülők munkahelye a közelben van 1

15 2. A nagyszülő lakik a körzetben, és besegít a családnak 3. Szakmai munkánk miatt választják óvodánkat. 3. A pedagógiai munka értékelése A nevelő - oktató munka A jól végzett munka örömére van szükségük a gyermekeknek és a felnőtteknek egyaránt. Ezt kell megtanulnunk, ezt kell megtanítanunk. (Nanszákné Dr.Cserfalvi Ilona) Feladatainkat az érvényben lévő jogszabályok betartásával és a saját magunk által készített Színesvilág pedagógiai programban megfogalmazott célok figyelembevételével valósítjuk meg. Programunk megírásánál figyelembe vettük az érvényes törvényeket, a gyermekek egyéni sajátosságait, a szülők elvárásait, az eddig jól bevált eredményeket, hagyományainkat és az óvodánk makro környezetét. Legfontosabb számunkra, hogy a munkavégzésünk olyan színvonalú legyen, hogy a gyermekeknek érzelmi biztonságot, szeretetteljes, családias légkört, színes tevékenységrendszert tudjunk biztosítani. Arra törekszünk, hogy minden nap egy csodát jelentsen. Kiemelten foglalkozunk a testi-lelki egészségneveléssel, az anyanyelvi neveléssel és kommunikációval, nagy hangsúlyt helyezünk a természetvédelemre és a hagyományok ápolására. Kiindulási pontunk, hogy minden gyermek a saját képességrendszerének figyelembevételével fejleszthető, miközben hatnak rájuk a társas kapcsolatok és az 1

16 óvoda összes dolgozója. A felnőttek tetteikkel sugározzák a feltétel nélküli szeretetet, törődést, tiszteletet. A nevelőtestülettel az eltelt időszak alatt a sikereket, nehézségeket szem előtt tartva, az értékeket megtartva, a megkezdett úton folytattuk munkánkat. Sikerült megőrizni, egységesíteni és továbbfejleszteni az óvoda arculatát, sajátosságait, hagyományait. Valljuk, hogy a nyugodt, kiegyensúlyozott, az egészséges életmódhoz szükséges légkör megteremtésével, a gyermekek jogainak tiszteletben tartásával biztosítani tudjuk a harmonikus, egyénre szabott személyiségfejlesztést. Így sikerül megvalósítani, hogy nyugodt, elmélyülten játszó, kreatív gyerekek hagyják el az óvodát, akik alkalmazkodni tudnak a szabályokhoz és társaikhoz, elfogadják a másságot, tisztelik, védik, óvják a természetet, élményeiket, gondolataikat bátran elmondják, testileg érettek, lelkileg kiegyensúlyozottak. Mindezek megvalósításának záloga, hogy ebben az óvoda minden dolgozója felelősen vegyen részt. Az óvodapedagógusok a pedagógiai programban megfogalmazott és az éves munkatervben elfogadott célkitűzésekre, feladatokra építve tervezik életüket. A nevelőmunka színvonalának, tervszerű, rendszeres, minden területre kiterjedő ellenőrzése bizonyítja, hogy munkavégzésünk magas szintű, a mérések pedig alátámasztják a hozzáadott érték mennyiségét, és minőségét. Szakmai munkánk minőségét dicséri, hogy óvodánk az alábbi három címmel büszkélkedhet: Regisztrált Tehetségpont Madárbarát Óvoda Zöld Óvoda Óvodapedagógusaink vállalkozó kedvét, elkötelezettségét bizonyítják a megyei szintű bemutatók. 1

17 Ekkor lehetőségük volt látogatóinknak bepillantani életünkbe, a sokszínű tevékenységbe, az óvodapedagógusokban rejlő szakmai tudásba, ami hétköznapjainkat is jellemzi tanév: Így közlekedünk a Föld napján tanév: Regionális szinten mutatkozott be Toppantó-koppantó tehetségműhelyünk tanév: Zöld Óvodák találkozója Minden olyan akcióban részt vesznek óvodásaink, amely a környezettudatos szemléletüket formálja Képességfejlesztés, tehetséggondozás Minden óvodánkba járó gyermek minél alaposabb megfigyelésen alapuló megismerésére törekszünk. Felmérjük képességszintjüket, fejlődésüket nyomon követjük, és igyekszünk az optimális feltételrendszer megteremtésére. Segítünk a konfliktusmentes önérvényesítés megvalósításában. Megértjük és igyekszünk ellensúlyozni a családi környezetből eredő kedvezőtlen fejlődést gátló tényezőket, és használjuk azokat a nevelői ráhatásokat, amelyek segítik a gyermeki önállóság, kezdeményezőkészség, aktivitás kibontakoztatását. Szerencsés, hogy 2009 szeptemberétől főállású fejlesztőpedagógus és szakvizsgázott tehetségfejlesztő irányításával végzik a csoportban is az óvodapedagógusok a munkájukat. Abból indulunk ki, hogy a gyermekek tevékenységét mi motiválja, mit lehet játszani, és ehhez rendeljük hozzá a képességfejlesztést. Az egész napot az hatja át, hogy minden gyerek megtalálja a számára megfelelő kifejezésmódot. A pedagógusok figyelnek az egyedire, az eltérőre. 1

18 Minden élethelyzetben több lehetőséget kínálnak fel a gyermekeknek, és hagyják, hogy maga választhasson egyéni képességének függvényében, mert tudják, ha eljut egy szintre, utána vágyik egy nehezebb feladat elvégzésére. Ehhez elengedhetetlen a pozitív megerősítés, a pedagógiai optimizmus és a sokszori ismétlési lehetőség biztosítása. Arra törekszünk, hogy a gyerekek felkészülten menjenek iskolába. év Isk.menő marad Szaksz. utalt Szaksz. fogl.vele Logop.fogl. vele Fejlben r. Fejl.idő/ hét Tehetség fejl r p p p p p 39 Differenciált képességfejlesztés Ahol lemaradás tapasztalható, ott a csoportban egyéni fejlesztési terv alapján történik a felzárkóztatás, ha súlyosabb a hiány, akkor ez kiegészül a Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat véleménye alapján a fejlesztőpedagógus munkájával az óvodában és a Központban is. Két tehetségműhelyben és az ovitornán fejlesztjük a tehetséges gyerekek erős oldalát. Biztosítjuk azokat a lehetőségeket, amelyben fejlődhetnek, kibontakozhatnak. Segítjük abban őket, hogy sokféle dolgot megismerve, kipróbálva, érdeklődését irányítani tudja. Tündöklő Szivárvány tehetségműhely Toppantó-koppantó tehetségműhely Ovitorna 1

19 Szivárvány - Hét Próba Évente több alkalommal vesznek részt gyerekeink számukra kiírt városi- és országos versenyen, ahol mindig helyezést érnek el.(rajz és origami pályázat, vers- és mesemondó verseny) Szakmai munkaközösségek munkája Intézményünkben két munkaközösség működik. Munkájukat éves tervben rögzítik, vezetőit a tagok választják. Az egyik a hátrányos helyzetű gyermekek magas száma miatt mindig a hátránykompenzációval foglalkozik, a másik szorosan kapcsolódik az óvoda fő célkitűzéseiben meghatározott és a nevelőtestület által kiemelt feladatokhoz. Utóbbiak két évig tartanak, így az elméleti és gyakorlati rész is egyforma hangsúlyt kap. A vezetők szakmai hozzáértéssel, önálló, motiváló munkavégzéssel irányítják munkaközösségüket Gyermekvédelmi tevékenység Hátrányos h Halmozottan h.h. Veszélyeztetett Lakásotthonos A gyermekvédelmi feladatok ellátása minden pedagógus kötelessége. Figyelemmel kísérjük, kiszűrjük a hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett gyermekeket. Veszélyeztetettségre, gyermekbántalmazásra utaló jelek észlelésekor a dolgozóknak azonnali jelentési kötelezettségük van a gyermekvédelmi felelősnek, aki ezt jelzi az óvodavezetőnek. Minden óvodapedagógus és az óvodavezető feladata: 1

20 - az esetek felmérése - környezettanulmány készítése - segítő kapcsolat felvétele - munkák összehangolása Az óvoda és a család Az óvoda feladatát csak a családdal szorosan együttműködve tudja elvégezni. Ennek elengedhetetlen feltétele, a kölcsönös bizalmon alapuló feltétel nélküli tisztelet, a szülők partneri, egyenrangú nevelőtársi viszony. Elmondható, hogy intézményünkben ez maximálisan megvalósul. Az együttnevelés során az óvodapedagógus a családdal szemben alkalmazza az egyéni bánásmód elvét, ügyel az egyéni sajátosságokra. A kölcsönös kapcsolat tartalma a szülő és az óvodapedagógus közötti rendszeres információcsere, egymás tiszteletben tartása. Az óvoda minden dolgozója előítélettől mentesen közeledik minden családhoz. 4. Összegzés A Szivárvány Óvoda szakmai és gazdálkodási tevékenységét a nehézségek ellenére is folyamatos javulás, felelősségtudat, pedagógiai optimizmus, a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek képviselete jellemzi. Összegezve az eltelt időszakot kitűnik, hogy kollégáim odaadó munkájának eredménye, a szülők partneri hozzáállása, a Fenntartótól kapott folyamatos segítség tette lehetővé, hogy kitűzött céljainkat el tudtuk érni. Mindannyian mellém, mint óvodavezető mellé álltak, megtiszteltek bizalmukkal, ötleteikkel, rám rótt feladatokkal, folyamatos kihívások elé állítással ösztönöztek jobb munkavégzésre, hogy mind magam, mind a közösség számára bebizonyítsam, megvalósítható. 2

21 Köszönet érte. 5. Vezetési program Vezetői elképzeléseim Vezetési programom elkészítésénél figyelembe vettem mindazokat a törvényi rendelkezéseket, amelyek az óvoda működését szabályozzák. Az elkövetkező öt évre is vezetői célom, hogy a Szivárvány Óvodában, a jelenlegi szerkezetben, jogszerű és szakszerű működés biztosítása mellett, a partneri igényekre figyelve valósítsuk meg céljainkat, tanulva eddigi hibáinkból, építve a bennünk rejlő lehetőségekre. Olyan célokat és feladatokat kívánok meghatározni, amelyek lehetővé teszik pedagógiai munkánk töretlen folyatatását, a folyamatos szakmai fejlődést, a demokratikus vezetői módszerek alkalmazását. Célom: a gyermekeket szerető, tisztelő, elfogadó, gyermek centrikus légkör kialakítása, a gyermeki jogok tiszteletben tartása, harmonikus, biztonságos körülmények teremtése. Munkámban alapvetőnek tartom a bizalom, a biztonság és a szeretet érzésének erősítését. Meghatározó számomra a munkatársak közérzete, elégedettsége. Felhasználom és építek az óvodapedagógusok tudására. 2

22

23 Egyéb technikai dolgozók Az óvoda vezetősége: óvodavezető vezető helyettes Közalkalmazotti Tanács vezetője munkaközösség vezető Amennyiben a téma a technikai dolgozókat is érinti, meghívottként az ő képviselőjük is jelen van. Az óvodában a demokratikus vezetői felfogás érvényesül, de mindenki tudatában van a vezető egyszemélyi felelősségének. A színvonalas minőségi munka elérése céljából fontosnak tarom - az ábráról is jól leolvasható - egymást segítő, jól összehangolt munkavégzést a közös célért, a gyermekért. Vezetői magatartásra vonatkozó elképzeléseim: - gyermek és fejlődésközpontú értékrend - szakmai tudás, folyamatos önképzés - megfelelő önértékelés, pozitív szemlélet - a munka irányítási stílusának megfeleltetése - együttműködés az intézmény dolgozóival, fenntartójával. Feladatomnak tekintem: a jogszabályokkal kapcsolatos naprakész tájékozottság növelését törvények, rendeletek, szabályzatok maradéktalan betartását munkáltatási, tanügy-igazgatási feladatok kifogástalan végzését 2

24 az intézményi vagyon védelmét, a költségvetés szakszerű felhasználását, költségtakarékos gazdálkodást balesetmentes, biztonságos működés feltételeinek javítását az óvodai nevelés színvonalas ellátásának biztosítását, a pedagógiai hatékonyság növelésének elősegítését innováció támogatását. Vallom, hogy akkor tudunk igazán eredményesen dolgozni, ha mindenki képességeinek megfelelően járul hozzá az eredményekhez. Hiszem, hogy minden emberben van pozitívum, amire a jövőben is építeni szeretnék. Közös munkánk eredményeként Folyamatosan növekszik a nevelés oktatás hatékonysága az intézményben. Az erőforrásokkal úgy gazdálkodunk, hogy önkormányzati többletráfordítás nélkül növekedjen az eredményességünk. Eredményesen megvalósítjuk a gyermekek nevelésében a személyiségfejlesztést, tehetséggondozást, felzárkóztatást. A nevelőtestület folyamatos fejlődéssel megfelel a XXI. századi társadalmi igényeknek. 6. Működési feltételek Gazdálkodási célok, feladatok Célom az intézmény tárgyi feltételrendszerének fejlesztésére: Óvodánk balesetmentes, biztonságos működtetéséhez szükséges feltételek megteremtése, fenntartása. Az eszközjegyzékben szereplő feltételek teljesítése, a nevelőmunkához szükséges korszerű tárgyi eszközök beszerzése, gyarapítása., a dolgozók munkakörülményeinek javítása. 2

25 A zavartalan munkavégzés feltételeinek megteremtése, az intézmény külső és belső környezeti esztétikumának javítása, higiéniájának állandó biztosítása. HACCP-nek való megfelelés. Feladatom: költségtakarékos gazdálkodás állagmegóvás, folyamatos karbantartás és állapotfelmérés megfelelő beszerzési helyek és szakemberek felkutatása, érvényesítve a gazdaságosság és a minőségi munka kivitelezésének összhangját pályázati lehetőségek kihasználása forrásbővítési, támogatási lehetőségek folyamatos feltérképezése. A célok eléréséhez a továbbiakat veszem figyelembe: jogszabályok, rendeletek, szakhatósági és belső ellenőrzések, szemlék, előírások, megállapítások, igények felmérése. Cél Feladat Módszer Az óvoda gazdaságos és hatékony működtetése. A rendelkezésre álló összeg célszerű felhasználása A költségvetés átgondolt tervezése Az óvoda feleljen meg a kor követelményeinek Energiaköltség csökkentése A szakmai értékek megőrzéséhez és továbbfejlesztéséhez az anyagi szükségletek biztosítása. - az épület és a berendezési tárgyak karbantartása, az elhasználódott bútorok cseréje - szakmai eszközök, játékok, könyvtár bővítése - az udvar gazdagítása, parkosítása Az intézményre lebontott összeg maradéktalan és fontossági sorrendbeli felhasználása - tornaszoba kialakítása - II. épület külső felújítása - nyílászáró csere, utolsó ütem - udvari játékok korszerűsítése - udvari járdák felújítása - az intézmény energiaellátásának felülvizsgálata - fűtéskorszerűsítés Forrásbővítés Pályázatok Külső támogatók Szülői segítség saját erőből és Fenntartói segítséggel pályázati összeg szülői segítség, pályázati összeg szülői segítség felújítási terv karbantartási terv Fenntartói segítség pályázat, szülői segítség energetikus Fenntartói segítség 2

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Deméné Tóth Ágnes A pályázat általános célokat fogalmaz meg. Intézményünkre vonatkozó konkrét cél- és feladatrendszert számunkra nem

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAMOM AZ ELKÖVETKEZŐ 5 ÉVRE

VEZETŐI PROGRAMOM AZ ELKÖVETKEZŐ 5 ÉVRE SZABÓ ILDIKÓ VEZETŐI PROGRAMOM AZ ELKÖVETKEZŐ 5 ÉVRE Azt amit már tudsz, próbáld meg jól felhasználni a gyakorlatban, s ha így teszel, idővel fölfeded majd a rejtett dolgokat, amelyekre kíváncsi vagy.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Nyírmada, 2014. május 25. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy évi

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái Kovács Lászlóné laszlone.kovacs@vm.gov.hu A Zöld Óvoda program jelentősége Jogi háttér tartalmában megtalálható Az Óvodai nevelés

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról.

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. Nyírmada, 2012. augusztus 31. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Tisztelt Humán Bizottság! A korábbi évekhez hasonlóan készült el az az értékelési szempontsor, illetve néhány, az összehasonlítást segítő táblázat,

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23.

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Intézményértékelés, de miért? Mitől jó, milyen a jó iskola? A mi iskolánk jó iskola? Hogyan,

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Rendkívüli alkalmazotti értekezlet jegyzőkönyv részlete és mellékletei

Rendkívüli alkalmazotti értekezlet jegyzőkönyv részlete és mellékletei Rendkívüli alkalmazotti értekezlet jegyzőkönyv részlete és mellékletei Gulyás Sándorné megállapította, hogy az alkalmazotti közösség szavazásra jogosult 32 fős létszámából jelen van 32 fő, tehát az alkalmazotti

Részletesebben