INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Készítette:. Hrenkó Lászlóné ( tanító )vezetésével. Bátyiné Nagy Búza Mária ( tanító ).. Mészárosné Tóth Erzsébet ( tanító ).. Némethné Pétervári Judit ( tanár ) Érvényes: május augusztus 31.

2 Tartalomjegyzék ÉRVÉNYES: BEVEZETŐ... 3 Az intézményről A jogszabályi háttér értelmezése INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA Küldetésnyilatkozat Intézményi minőségpolitika Intézményi minőségcélok FENNTARTÓI MIP INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSAI ÉS FELADATAI... 8 Általános elvárások...8 Az intézményi minőségirányítási programra vonatkozó általános elvárások...8 Fenntartói elvárások és sikerkritériumok / elvárt eredmények, valamint az egyes közoktatási intézmény-típusok feladatai a fenntartói elvárásokkal kapcsolatosan INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER A vezetés elkötelezettsége és felelőssége Jogszerű működés Tervezés Az intézmény közép távra szóló elvei, szervezeti kultúra követelményei Szervezeti kultúra követelményei A fenntartó stratégiai céljai intézményünkre vonatkozóan Felelősségi mátrix Stratégiai tervek elkészítésének rendje Éves munkaterv elkészítésének rendje Vezetői ellenőrzés A fenntartó által előírt ellenőrzési és értékelési ütemterve intézményünkre vonatkozóan A vezetői ellenőrzés folyamatszabályozása Intézményértékelés A vezetés és a pedagógusok teljesítmény mérésének szempontjai és az értékelés rendje MIP értékelésének szabályai A tanév értékelésének rendje Belső audit szabályai Intézmény teljes körű önértékelésének rendje Intézmény minőségirányítási rendszere A minőségfejlesztési rendszer működtetése Partneri igényfelmérés szabályozása Intézmény működésének javítása, fejlesztése Nevelő oktató tevékenység Nevelési/pedagógiai program beválás vizsgálat szabályozása Az egyes tanulók és egyes osztályok mérésének, fejlődésének és teljesítményének követési rendje...42 ZÁRADÉK MELLÉKLETEK

3 1.Bevezető Az intézményről Névadónkkal Móricz Zsigmonddal együtt valljuk: Nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud. Az Észak-alföldi régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye székhelyén működünk ben egy új intézmény létesült a régi 14-es iskola összevonásával. Háromszintes, modern épületünkben 16 tanterem, szaktantermek, két részre osztható tornaterem, 1500 adagos konyha került kivitelezésre Önkormányzati fenntartású, önállóan gazdálkodó intézmény vagyunk. Iskolánk évről évre fejlődik. Belső videólánc, minden igényt kielégítő számítástechnikai szaktantermek, nyelvi labor, játszóudvar és tükrös táncterem létesült.. A jelenlegi iskolánkba már a 2. tanévben testnevelés tagozat, az 1991/92-es tanévtől 1. és 5. évfolyamon matematika-informatika tagozat indult elhivatott pedagógusok kezdeményezésére, speciális egyedi tantervek kidolgozásával. A es évek elején a népi ismereteket tantárgyakba integráltan tanítottuk és nívódíjas néptáncoktatás zajlott nálunk továbbképzésekkel ben A testnevelés és sportban kiváló intézmény kitüntető címben részesültünk. Ez az intézmény tízszeres országos diákolimpiai bajnok labdarúgásban. A különböző sportágak széles tárházában nevelhetünk a sport szeretetére, ezek: atlétika, röplabda, kosárlabda, sakk, úszás, aerobic, gyógytestnevelés. Az országos versenyeken atlétáink is sikereket érnek el. A kismatematikusok már 7. éve a megye legjobbjai, ill. vidéki viszonylatban országos másodikak 2004-ben, 2006-ban, országos elsők 2005-ben és 2007-ben is. Az iskola erénye a sokszínű diákélet, a tanórán kívüli tevékenységek széles köre, a tanulmányi versengések, táborozások ban választottuk névadóul megyénk szülöttjét. Évről évre rendezvénysorozattal emlékezünk és ápoljuk hagyományait. Az évek folyamán nagy kihívást és a teammunka erősödését jelentette a Pedagógiai Programunk ki- és átdolgozása, tantervkészítés, szabályzataink megalkotása és módosításai, a COMENIUS I. minőségfejlesztési program I. intézményi modell pályázati úton történő kiépítése, IMIP-ünk elkészítése. Kialakultak szép hagyományaink: Kulturális és sportgálák, alapítványi báljaink, nyílt napok, szülők-gyerekek-pedagógusok sportnapjai, stb. Megyei szintű Dienes és idegen nyelvi verseny szervezői lettünk óta együttműködünk holland, angol és német partnerekkel a Socrates program Inclusive practise programjában ben a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány Oktatás-Nevelés Eredményességéért Oklevél -lel ismerte el szakmai munkánkat ben a Területfejlesztési Minisztérium Elismerő Oklevelét vehettük át élenjáró diáksportéletünkért, kiemelkedő versenyeredményekért. A szervezeti felépítést lásd az 1. sz. mellékletben. 3

4 1.1 A jogszabályi háttér értelmezése A közoktatásról szóló, módosított évi LXXIX. törvény (továbbiakban Kt.) 40.. (10) bekezdése a közoktatási intézmények számára előírja, hogy a minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert az intézményi minőségirányítási programban (továbbiakban: IMIP) kell meghatározni. Az IMIP-et 2006.évi LXXI. Törvény 9. -a szerint dolgoztuk át. Cél: az intézményi feladatok hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának javítása, fejlesztése. Az IMIP határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit; a megvalósítást szolgáló elképzeléseket; az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mint fenntartó minőségirányítási programban fogalmazta meg minőségpolitikáját, a minőségi célokat, szervezetünkre vonatkozó elvárásait. A 3/2002. (II.15.) OM rendelet 4. -ában foglaltaknak megfelelően az intézményben folyamatos önértékelésen alapuló minőségfejlesztési tevékenység folyik. A minőségfejlesztési folyamat célja annak garantálása, hogy az intézmény a társadalmi és helyi igényeknek megfelelő szolgáltatást nyújt. 4

5 Az iskolában dolgozók számának megoszlása: (2007) Pedagógusok Pedagógiai munkát segítők tanító tanár napközis nevelő könyvtáros ped. assziszt. oktatás techn. gyerm. és ifj. szab. szerv Gazdasági és ügyviteli Technikai dolgozók gazdasági ügyviteli szakmunkás takarító udvari m. portás ,5 0,5 0,5 SWOT ELEMZÉS /Kereszttáblázat/ LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK Az iskola rendezvényeihez külső támogató Belső kapcsolatok Pedagógus továbbképzés Marketing Neveltségi szint csökken Iskola elhelyezkedése Átjárhatóság ERŐS PONTOK 1. Pedagógusok felkészültsége X 2. Jól szervezett iskolai programok, X X X hagyomány 3. Emelt szintű képzés X X X 4. Gyermekközpontúság X GYENGE PONTOK 1. Leterhelt tanulók, nevelők X X X X 2. Magas osztálylétszám X X 3. Kevés az idő a nevelésre X 5

6 2. Intézményi minőségpolitika 2.1. Küldetésnyilatkozat Olyan iskolát szeretnénk, ahol: a partnerekkel együttműködve, a biztos alapismeretek nyújtásán túl, a XXI. század követelményeinek megfelelő - emelt szintű képzéssel, - önművelésre, - kultúrált viselkedésre képes, testi-lelki harmóniában élő, - kreatív személyiségeket formálunk, és ezt a folyamatot színes iskolai programok teszik teljessé Intézményi minőségpolitika Célunk, hogy színvonalas EU komfort oktatással biztos alapkészségeket nyújtsunk tanulóinknak, különös tekintettel az országos kompetencia mérésekből adódó fejlesztendő területeken, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő továbbhaladást. Érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően felkészítjük tanulóinkat a továbbtanulásra és a társadalomba való majdani beilleszkedésre. Megrendelőinknek biztosítjuk speciális szolgáltatásainkat: emelt szintű testnevelés, matematika-informatika és idegen nyelv képzés, sokféle szabadidős tevékenység, melyek tanítványaink tehetségének felismerését, annak kibontakoztatását szolgálják. Fontosnak tarjuk a gyerekeknek az ismeretek, a vallás és a világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítését, de nem foglalunk állást semmilyen vallási és világnézeti kérdésben. A nevelés területén célunk a közösség és a személyiség együttes fejlesztése, előtérbe helyezve az életkori és egyéni sajátosságokat, adottságokat. Intézményünk minőségfejlesztő team irányításával törekszik arra, hogy partnereink igényeinek megfelelő szolgáltató, együttműködő, egymás jogait tisztelő iskolává váljék. Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyeket a társadalmi és partneri igényeknek megfelelően végzünk. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett munkatársakkal és a velünk együttműködő szülőkkel valósítjuk meg. 6

7 2.3. Intézményi minőségcélok Jól felkészült, a pályázati lehetőségek minél szélesebb körét kihasználó, új módszerek alkalmazására, megújulásra képes legyen a nevelőtestületünk. A szervezetünk vezetőit, pedagógusait munkájuk során felelősség, a minőség iránt elkötelezettség jellemezze, segítőkészek legyenek a partnereikkel szemben. Segítséget nyújtunk a rászoruló gyermekeknek a problémáik kezeléséhez, az alapfokú oktatás befejezéséhez, illetve a középiskolai oktatásba és a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz. Kapcsolatrendszerünket a kölcsönös előnyök biztosításával építsük, az együttműködés alapja a stabilitás, a kiszámíthatóság legyen. Intézményünk a működés minden területén törekedjen a költség-hatékony gazdálkodásra, vegye figyelembe a fenntartói elvárásokat, az intézményhasználók igényeit. A szakmai hagyományok, az országos mérés eredményei, a kialakult pedagógiai értékrend továbbra is meghatározó szerepet töltsön be szervezetünk életében, különös gondot fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek sikeres felzárkóztatására. Sikerkritériumok Minden munkatárs motivált legyen önmaga sokoldalú fejlesztésében (módszertani kultúra, informatikai ismeretek, önismeret, önértékelés) A kapcsolatok és a marketing tevékenység eredményeként a forrásbővítés kimutatható. A minőségfejlesztéssel a folyamatos fejlesztés érvényesül, mérhetővé válik. Minden tanulónk továbbtanul, megalapozottá válik az élethosszig való tanulás. Iskolánk összes hátrányos helyzetű tanulójának sikeres beiskolázása a következő iskolafokozatba. Az ismeretátadó funkció tanulásirányító, képességfejlesztő funkcióba csap át. A szolgáltatást igénylők elégedettsége 4,0 átlag feletti lesz. Nyíregyháza, május 2. Hadobásné Alexa Vera igazgató 7

8 3. Fenntartói MIP intézményre vonatkozó elvárásai és feladatai Általános elvárások - Az intézmények jogszerűen, költségorientáltan, hatékonyan, eredményesen működjenek, erősödjön a tervezés szerepe. - A közoktatási rendszer rugalmasan alkalmazkodjon a felmerülő változásokhoz, erősödjön az iskolakultúra közvetítő szerepe, megtartva a sokszínűséget. - Az intézményekben stabil, innovatív nevelő-oktató tantestületek működjenek. Minden rászoruló gyermeknek nyújtson segítséget a problémái kezeléséhez, az alapfokú oktatás befejezéséhez, illetve a középiskolai oktatásba és a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz. - Legyen hatékony együttműködés az intézmények és a közoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézmények között mind a hátránykompenzációban, mind a prevenciós munkában. - Az intézményeknek tevékenységük során elő kell segíteniük az Önkormányzati Minőségirányítási Programban foglaltak megvalósulását, teljesíteniük kell ezekben a dokumentumokban a számukra előírt feladatokat. - Az intézményvezetőknek kiemelt figyelmet kell fordítani a munkafolyamatokba épített belső ellenőrzések végrehajtására. - Az intézményi minőségirányítás keretében illetve a külső értékelési rendszer működése során feltárt problémákat hatékonyan kell kezelni, és törekedni kell a megelőző szemlélet megvalósítására a hibák megelőzése és a folyamatos fejlesztés céljából. - Költség-hatékony gazdálkodást kell folytatnia minden közoktatási intézménynek. A Város vezetése elvárja a közoktatási intézményeitől a pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihasználását, melyhez racionális mértékben az önkormányzat biztosítja a szükséges önrészt. - Lehetőségei szerint valamennyi közoktatási intézménynek be kell kapcsolódnia az uniós közösségi programokba, és törekedniük kell az eddig kialakított és újabb együttműködések elmélyítésére az Európai Unió tagállamai közoktatási intézményeivel. - A közoktatási intézményeknek elő kell segíteniük a diákok számára az uniós tanulási-, illetve munkalehetőségeket. Kiemelt feladat az Európai Unióval kapcsolatos tudás és kompetencia megszerzésének elősegítése a közoktatás területén. Az intézményi minőségirányítási programra vonatkozó általános elvárások - Az intézmények működésére legyen jellemző a minőségelvűség és a partnerközpontúság, melynek kereteit határozzák meg az intézményi minőségirányítási programjukban. Határozzák meg az intézmény küldetését. - Az intézmények határozzák meg középtávra vonatkozó fejlesztési elképzeléseiket, minőségcéljaikat és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseiket. - Az intézmények határozzák meg és szabályozzák a működésük kulcsfolyamatait. Ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását, valamint a vezetői ellenőrzés és értékelés (ezen belül a pedagógus teljesítményértékelés) feladatait. 8

9 - Továbbá határozzák meg a partnerekkel való együttműködés rendjét és e folyamat értékelésének szempontjait (felhasználva a külső partnerekkel a kapcsolattartási mátrixot), valamint a partneri igény- és elégedettségmérés rendjét. - Az IMIP-ek eleme a munkatársak attitűdjeinek pontos megismerése, elégedettségük fokozása, motiváltságuk folyamatos ébrentartása illetve növelése. - Az intézmények alakítsák ki az intézmény önértékelés rendszerét, eljárási rendjét, a szükséges mérési, értékelési, ellenőrzési rendszert. Az intézményi önértékelés alapján, az intézmény erősségeinek és gyengeségeinek megjelölésével, határozzanak meg feladatokat a működés javítására, a folyamatok folyamatos fejlesztésre. - A nevelési-oktatási intézmények dolgozzák ki a nevelési, pedagógiai, szakmai programjuk alapján, hogy az oktatási, nevelési eredményeik mérhetők, értékelhetők, regisztrálhatók legyenek. Ezeket a szakmai indikátorokat használják az értékelésekhez. - Az intézményi MIP-eknek részletesen szabályozniuk kell az előforduló hibákkal, eltérésekkel, nemmegfelelőségekkel kapcsolatos felelősségeket, a szükséges helyesbítő intézkedések rendjét valamint a lehetséges problémák valószínű okainak meghatározásával és hatásaival kapcsolatos tevékenységeket és mindezekkel kapcsolatos feljegyzések rendszerét. - Az egyes intézmények a minőségirányítási programjuk részeként eljárást működtetnek az oktatási infrastrukturális feladatok ellátása, a szakmai folyamatok feltételeinek biztosítása érdekében. Az eljárás (vagy az azzal összhangban elkészített szabályzatok) az érintett intézményekben kitérnek az alábbi tevékenységek szabályozására (amennyiben értelmezhető): Oktatási, nevelési segédanyagok kezelése Információ- és kommunikációtechnológiai háttér biztosítása Portaszolgálat Karbantartási, üzemeltetési tevékenység Takarítás Anyagkezelés (raktározás), szállítás - Az intézmények határozzák meg a minőségirányítással foglalkozó felelős feladat- és hatáskörét, valamint a minőségi körök szervezési kereteit, működési rendjét (feladat és felelősségi körét). A város közoktatási intézményrendszerében elvárás, hogy minden, a közoktatási szolgáltatások minőségére hatással lévő munkatárs rendelkezzen munkaköri leírással, valamint az egyes munkatársak aláírási, kiadmányozási jogait az SzMSz-ek illetve a Kiadmányozási szabályzatok rögzítsék. 9

10 Fenntartói elvárások és sikerkritériumok / elvárt eredmények, valamint az egyes közoktatási intézmény-típusok feladatai a fenntartói elvárásokkal kapcsolatosan. Fenntartói elvárások 1. Az intézmények jogszerűen, költségorientáltan, hatékonyan, eredményesen működjenek, erősödjön a tervezés szerepe. 2. Az intézmények rugalmasan alkalmazkodjanak a felmerülő változásokhoz, erősödjön az iskola kultúraközvetítő szerepe, megtartva a sokszínűséget. 3. Az intézményekben stabil, innovatív nevelő-oktató tantestületek működjenek. 4. Az intézmények nyújtsanak segítséget minden rászoruló gyermeknek a problémái kezeléséhez, az alapfokú oktatás befejezéséhez, illetve a középiskolai oktatásba és a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz. 5. Legyen hatékony együttműködés az intézmények és a közoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézmények között mind a hátránykompenzációban, mind a prevenciós munkában. 6. Az iskola a bentlakásos intézményekkel kiemelt kapcsolatot tartanak a gyermek- és ifjúságvédelem megyei szervezeteivel, nevezetesen a gyámhivatallal Sikerkritériumok / elvárt eredmények Törvény szerinti osztálylétszámok, a helyi előírásoknak megfelelően optimális a férőhely kihasználtsága és az egy pedagógusra jutó tanulók számának aránya. Az éves tervezésben megjelennek a hatékonyság, gazdaságosság mutatói. Változó elvárások nyomán az intézményi stratégia, éves munkatervek, pedagógiai programok, IMIP módosítása. Az iskolák nyitottak a helyi közösségek felé. Önfejlesztő, alacsony fluktuációjú nevelőtestület. Az esélyegyenlőséget, esélyteremtést segítő, biztosító oktatási, nevelési formák alkalmazása. A gyermekek a folyamatos fejlesztések eredményeként, igény esetén, bejutnak a középfokú oktatási intézményekbe. Fejlesztésük biztosított. Az együttműködés dokumentáltan hatékony. Együttműködés a megállapodás alapján. Intézményi feladatok Demográfiai statisztikai adatok elemzése, a tényadatok és várható alakulásuk alapján az osztály-, csoportszámok és létszámok optimalizálása, a férőhely kihasználtság, valamint az egy pedagógusra jutó tanulók számarányának szükség szerinti javítása. A gazdálkodásban a hatékonyság feltételeinek megteremtése. Az oktatás tartalmának és kínálatának fejlesztése: innovációs programok, idegennyelvi órák, informatikai, művészeti foglalkozások. Nyílt rendezvények szervezése. Fejlesztési terv készítése és végrehajtása: - pedagógusok kompetenciáinak fejlesztésére - szervezetfejlesztésre Az egyéni bánásmód elvének, és az egyéni tanulási út biztosítása. A nevelőtestületi egységes elv érvényesítése: a tehetségekkel és hátrányos helyzetűekkel való egyenrangú törődés. Motivációs jellegű, felzárkóztató foglalkozások szervezése. A hátránykompenzáció és prevenció érdekében az érintettek fejlesztését szolgáló speciális programok alkalmazása. Logopédiai ellátás és gyógytestnevelés biztosítása. Együttműködés hatékonyságának növelése a Családsegítő Szolgálat, a Nevelési Tanácsadó munkatársával. A dokumentálás módjának kidolgozása. Az együttműködés kialakítása, a megállapodás megkötése és az együttműködés biztosítása. 10

11 és a gyermekvédelmi szolgálattal annak érdekében, hogy az állami gondoskodás alatt álló gyermekotthonban, vagy nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek nevelése-oktatása kielégítő legyen. A kapcsolattartás ezekkel az intézményekkel eseti. A kapcsolattartás közvetlen viszont az állami gondoskodású gyermekeket nevelő gyermekotthonokkal, lakásotthonokkal. Az együttműködés formáiról háromoldalú megállapodásban dönt az iskola, az illetékes gyermekvédelmi intézmény és a fenntartó. 7. Az intézményeknek tevékenységük során elő kell segíteniük az ÖMIP-ben foglaltak megvalósulását, teljesíteniük kell a számukra előírt feladatokat. 8. Az intézményvezetőknek kiemelt figyelmet kell fordítani a munkafolyamatokba épített belső ellenőrzések végrehajtására. 9. Az intézményi minőségirányítás keretében illetve a külső értékelési rendszer működése során feltárt problémákat hatékonyan kell kezelni, és törekedni kell a megelőző szemlélet megvalósítására a hibák megelőzése és a folyamatos fejlesztés céljából. 10. Költség-hatékony gazdálkodást kell folytatnia minden közoktatási intézménynek. 11. A Város vezetése elvárja a közoktatási intézményeitől a pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihasználását, melyhez racionális mértékben az önkormányzat biztosítja a szükséges önrészt. Fenntartói elvárások teljesülése. A folyamatba épített ellenőrzések tervezettek, végrehajtásuk nyomonkövetett és értékelt. A feltárt problémák javítása megtörténik, a megelőzésre hatékony eljárást alkalmaznak. Javul a gazdálkodás hatékonysága. Az eszközellátottság megfelel a rendeletnek. Az intézmények pályázatot nyújtanak be a céljaiknak megfelelő központi és/vagy EU-s pályázatokra, pályáznak a fenntartó által javasolt forrásokra. Az elvárások, feladatok végrehajtásának megtervezése (középtávú és éves tervekben), a végrehajtás ellenőrzése és értékelése. A vezetők a folyamatba épített ellenőrzéseket tervezik és terveztetik, a végrehajtást nyomon követik, az értékelését elvégzik. A feltárt problémák korrekciója, a megelőzés módjának kidolgozása és alkalmazása a gyakorlatban. Az alapfeladatok ellátásához szükséges eszközellátás áttekintése, biztosítása. A gazdálkodás költségtakarékos lehetőségeinek feltárása, a felhasználás hatékonyságának javítása. Eszköz ellátottságra, programokra, innovációs projektekre az ésszerű igények és lehetőségek felmérése. Pályázatkiírás figyelése, pályázatírás. Kimutatás készítése a benyújtott-, valamint az elnyert pályázatokról, összegekről. 11

12 12. Lehetőségei szerint valamennyi közoktatási intézménynek be kell kapcsolódnia az uniós közösségi programokba, és törekedniük kell az eddig kialakított és újabb együttműködések elmélyítésére az Európai Unió tagállamai közoktatási intézményeivel. 13. A közoktatási intézményeknek elő kell segíteniük a diákok számára az uniós tanulási-, illetve munkalehetőségeket. Kiemelt feladat az Európai Unióval kapcsolatos tudás és kompetencia megszerzésének elősegítése a közoktatás területén. 14. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulók szabadidejének hasznos eltöltése érdekében építeni kell a közművelődési intézmények által nyújtott lehetőségekre. 15. A tanulók egészségének megóvása valamennyi intézmény alapvető érdeke, ennek megfelelően rendszeres kapcsolatot kell kiépíteni az egészségügyi szervekkel, intézményekkel, illetve a különböző sportszervezetekkel. 16. A tanuló veszélyeztetettsége csökkentése érdekében valamennyi nevelési és nevelési-oktatási intézmény köteles kapcsolatot tartani az intézmény szerint illetékes gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint szociális szervezetekkel. 17. Az intézmények működésére legyen jellemző a minőségelvűség és a partnerközpontúság, melynek kereteit határozzák meg az intézményi minőségirányítási programjukban. Határozzák meg az intézmény küldetését. 18. Az intézmények határozzák meg középtávra vonatkozó fejlesztési elképzeléseiket, minőségcéljaikat és azok Sikeres az együttműködés az Uniós intézményekkel, a bekapcsolódás a közösségi programokba. Az Európai Uniós tanulási- és munkalehetőségek ismertetése szerepel a pedagógiai programokban. A vonatkozó kompetenciák fejlesztésére programokat dolgoznak ki. A közművelődési intézmények szabadidős programjaiban a részvétel növekedése kimutatható. Az egészségügyi és sport intézményekkel, szervezetekkel kiépül a kapcsolat. A gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint a szociális szervezetekkel a kapcsolattartás folyamatos. Az IMIP-ben meghatározottak a minőségelvűség, a partnerközpontúság, az intézményi küldetés, és biztosított az ezek szerinti működés. Az IMIP-ben meghatározottak a minőségcélok, a középtávú fejlesztési elképzelések, és kidolgozottak a megvalósításra Uniós intézményekkel az együttműködés - és a közösségi programok lehetőségeinek felkutatása, a bekapcsolódás megszervezése, az együttműködés biztosítása. Tantervi EU-s ismeretek kimunkálása a tanulási és munkalehetőségekről. Továbbhaladáshoz szükséges alapismeretek alkalmazása, az alapkészségek megfelelő szintű fejlesztése. Kiemelten az anyanyelvi / kommunikációs, az idegen nyelvi, a matematikai, az informatikai, a szociális és életviteli készségek fejlesztése. Az együttműködés lehetőségeinek bővítése a közművelődési intézmény munkatársaival a szabadidő hasznos eltöltése érdekében. Az egészség megóvása, az egészséges életmód kialakítása érdekében az egészségügyi és sport intézményekkel a kapcsolat kiépítése az iskola programjának és lehetőségeinek alapján. A veszélyeztetettség csökkentése érdekében a gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint a szociális szervezetekkel a folyamatos kapcsolattartás megteremtése. Az IMIP-ben a minőségelvűség és partnerközpontúság fogalmainak, kereteinek, jellemző feladatainak, valamint az intézmény küldetésének a meghatározása, az ezek szerinti működés biztosítása. Az IMIP-ben a minőségcélok, a középtávú fejlesztési elképzelések meghatározása, és a megvalósításra vonatkozó 12

13 megvalósítására vonatkozó elképzeléseiket. 19. Az intézmények határozzák meg és szabályozzák a működésük kulcsfolyamatait. Ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását, valamint a vezetői ellenőrzés és értékelés (ezen belül a pedagógus teljesítményértékelés) feladatait. 20. Továbbá határozzák meg a partnerekkel való együttműködés rendjét és e folyamat értékelésének szempontjait (felhasználva a külső partnerekkel a kapcsolattartási mátrixot), valamint a partneri igény- és elégedettségmérés rendjét. 21. Az IMIP-ek eleme a munkatársak attitűdjeinek pontos megismerése, elégedettségük fokozása, motiváltságuk folyamatos ébrentartása illetve növelése. 22. Az intézmények alakítsák ki az intézmény önértékelés rendszerét, eljárási rendjét, a szükséges mérési, értékelési, ellenőrzési rendszert. Az intézményi önértékelés alapján, az intézmény erősségeinek és gyengeségeinek megjelölésével, határozzanak meg feladatokat a működés javítására, a folyamatok folyamatos fejlesztésre. 23. A nevelési-oktatási intézmények dolgozzák ki a nevelési, pedagógiai, szakmai programjuk alapján, hogy az oktatási, nevelési eredményeik mérhetők, értékelhetők, regisztrálhatók legyenek. Ezeket a szakmai indikátorokat használják az értékelésekhez. vonatkozó elképzelések. Az IMIP-ben meghatározottak és szabályozottak a kulcsfolyamatok a kiemelten jelzett folyamatok is. Az IMIP-ben meghatározott a partnerekkel az együttműködés rendje, valamint a partneri igény- és elégedettségmérés rendje. Az IMIP-ben kidolgozott a munkatársi attitűd, motiváltság, elégedettség pontos megismerési módja, eljárási rendje, valamint készül szervezetfejlesztési terv a javítására / növelésére / ébrentartására. Az IMIP-ben kialakított az intézményi önértékelés rendszere, eljárásrendje. Az önértékelés alapján az intézményi erősségekre és gyengeségekre meghatároznak továbbfejlesztési, ill. javítási feladatok a működés javítása, a folyamatos fejlesztés érdekében. Az IMIP-ben kidolgozottak a szakmai indikátorok. A szakmai indikátorokat használják az értékelésekhez. elképzelések kidolgozása. Az IMIP-ben a kulcsfolyamatok meghatározása és szabályozása. Ezen belül kiemelten az alábbiak: - Vezetési folyamatok - Tervezési folyamatok - Ellenőrzési, Mérési folyamatok - Értékelési folyamatok - Vezetői ellenőrzési értékelési folyamatok (ebben a pedagógus telj. ért. is) Az IMIP-ben a partnerekkel az együttműködés rendjének, valamint a partneri igény- és elégedettségmérés rendjének meghatározása. Az IMIP-ben a munkatársi attitűd, motiváltság, elégedettség pontos megismerési módjának, eljárási rendjének kidolgozása, valamint javítására / növelésére / ébrentartására szervezetfejlesztési terv készítése. Az IMIP-ben az intézményi önértékelés rendszerének, eljárásrendjének kialakítása. Az önértékelés alapján az intézményi erősségekre és gyengeségekre továbbfejlesztési, ill. javítási feladatok meghatározása a működés javítása, a folyamatos fejlesztés érdekében. Az IMIP-ben a szakmai indikátorok kidolgozása (a szakmai program alapján az oktatási, nevelési eredmények mérhetőségének kidolgozása) abból a célból, hogy az eredmények értékelhetők, regisztrálhatók legyenek. A szakmai indikátorok használata az értékelésekhez. 13

14 24. Az intézményi MIP-eknek részletesen szabályozniuk kell az előforduló hibákkal, eltérésekkel, nemmegfelelőségekkel kapcsolatos felelősségeket, a szükséges helyesbítő intézkedések rendjét valamint a lehetséges problémák valószínű okainak meghatározásával és hatásaival kapcsolatos tevékenységeket és mindezekkel kapcsolatos feljegyzések rendszerét. 25. Az egyes intézmények a minőségirányítási programjuk részeként eljárást működtetnek az oktatási infrastrukturális feladatok ellátása, a szakmai folyamatok feltételeinek biztosítása érdekében. Az eljárás (vagy az azzal összhangban elkészített szabályzatok) az érintett intézményekben kitérnek az alábbi tevékenységek szabályozására (amennyiben értelmezhető): Oktatási, nevelési segédanyagok kezelése Információ- és kommunikációtechnológia i háttér biztosítása Portaszolgálat Takarítás Karbantartási, üzemeltetési tevékenység Anyagkezelés (raktározás), szállítás 26. Az intézmények határozzák meg a minőségirányítással foglalkozó felelős feladat- és hatáskörét, valamint a minőségi körök szervezési kereteit, működési rendjét (feladat és felelősségi körét). A város közoktatási intézményrendszerében elvárás, hogy minden, a közoktatási szolgáltatások minőségére hatással lévő munkatárs rendelkezzen munkaköri leírással, valamint az egyes munkatársak aláírási, kiadmányozási jogait az SzMSz-ek illetve a Kiadmányozási szabályzatok Az IMIP-ben meghatározottak a hibákkal, eltérésekkel, nemmegfelelőségekkel kapcsolatos felelősségek, a szükséges helyesbítő intézkedések eljárásrendje kidolgozott. Az eljárásrend tartalmazza a problémák okainak feltárását, a problémaelemzés módját, módszerét, eszközét, a kapcsolódó feljegyzések rendszerét. Az IMIP-ben szabályozottak az infrastrukturális feladatok ellátása (vagy már van működő szabályozó, pl. az SzMSz-ben, ill. nem értelmezhető a feladat) Az IMIP-ben meghatározottak - minőségirányítási felelős feladat- és felelősségi köre - minőségi körök szervezési keretei, működési rendje (feladat- és felelősségi köre) - a munkaköri leírások készítésének és kezelésének eljárásrendje Az aláírási, kiadmányozási szabályok felülvizsgálata, és a szükséges módosítások megtörténtek. Az IMIP-ben a hibákkal, eltérésekkel, nemmegfelelőségekkel kapcsolatos felelősségek meghatározása, a szükséges helyesbítő intézkedések eljárásrendjének kidolgozása. Az eljárásrend tartalmazza a problémák okainak feltárását, a problémaelemzés módját, módszerét, eszközét, a kapcsolódó feljegyzések rendszerét. Az IMIP-ben az alábbi infrastrukturális feladatok ellátásának szabályozása (nem kell, ha már van működő szabályozó, pl. az SzMSz-ben, vagy nem értelmezhető a feladat): - Oktatási, nevelési segédanyagok kezelése - Információ- és kommunikációtechnológiai háttér biztosítása - Portaszolgálat - Karbantartási, üzemeltetési tevékenység - Takarítás - Anyagkezelés (raktározás), szállítás Az IMIP-ben az alábbiak meghatározása: - minőségirányítási felelős feladat- és felelősségi köre - minőségi körök szervezési keretei, működési rendje (feladat- és felelősségi köre) - a munkaköri leírások készítésének és kezelésének eljárásrendje Az aláírási, kiadmányozási szabályok felülvizsgálata, és a szükséges módosítások végrehajtása. 14

15 4. Intézményi minőségfejlesztési rendszer 4.1. A vezetés elkötelezettsége és felelőssége Az intézményvezetés minőség iránti elkötelezettsége alapos, a vezetői programban kinyilvánított, az attitűd mérés eredménye szerint 90 %. Az intézmény jónak tartja az ÖMIP minőségpolitikáját és az ott meghatározott célokat, feladatokat. Az IMIP-et ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével állítottuk össze. Cél: Felelősséggel biztosítani a működés rendjét, a folyamatos fejlesztéshez és a szervezeti kultúra fejlesztéséhez szükséges erőforrásokat a partneri elvárásoknak megfelelően, a külső és belső jogrendszer és szabályozók előírásainak betartásával, a minőségpolitikai nyilatkozat, pedagógiai program négyévenkénti felülvizsgálatával, éves munkatervek készítésével, négyévenkénti irányított önértékelés lebonyolításával Jogszerű működés Jogi szabályozók hozzáférhetősége, megismerése, betartása Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését szabályozó jogi dokumentumok, különböző színtű rendeletek, a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetők legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai ismerjék és betartsák. A hozzáférhetőség biztosítása Az intézményi működést szabályozó külső jogrendszer elemei, a törvények és a különböző szintű rendeletek megtekinthetők a CD jogtárban. Ezen kívül rendszeresen járatjuk a Jogfutár -t. A jogtár tartalmát folyamatosan frissítjük és aktualizáljuk. Az ágazat specifikus Oktatási Közlöny, a CD Jogtár biztosítja az információk hozzáférhetőségét. Ezek egy-egy példánya a könyvtárban található meg. Nagyon sok jogi információt biztosítanak a folyamatosan bővülő Korszerű Iskolavezetés és a Jogalkalmazás a közoktatásban kötetei. A megismerés biztosítása Az intézményben helyi eljárásrend alapján, az alábbi módon biztosított a jogi dokumentumok megismerése. A közlönyökben, illetve postai levél formájában az intézményhez érkező információk tartalmát elsőként az igazgató tekinti át. A működést befolyásoló információt körlevélben teszi közzé, illetve az érdekelt személyhez továbbítja. Amennyiben az előírások tartalma pedagógiai jellegű, úgy megismertetési célból munkatársi értekezletek keretében a nevelőtestület elé tárja. Ezen kívül biztosítja az érdekvédelmi fórumok részére, az újonnan megjelenő jogszabályok munkavállalók érdekvédelmével kapcsolatos vonatkozásainak ismertetését. Ha a szabályozás az intézmény működtetésével kapcsolatos, akkor azt a gazdasági vezető hatáskörébe utalja. 15

16 Amennyiben valamely előírás teljesítésére szűk határidő áll az intézményvezető, valamint a gazdasági vezető rendelkezésére, rendkívüli munkatársi értekezlet összehívását kezdeményezik. A friss információk megjelenéséről folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást. A jogszabályváltozásokkal foglalkozó továbbképzési anyagokat is egymás rendelkezésére bocsátják. A külső és belső jogi szabályozók betartásának biztosítása két úton valósul meg az intézményben: - egyrészt a vezetői ellenőrzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott előírások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. - másrészt az intézmény igazgatója az érdekképviseleti fórumok szakszervezet, közalkalmazotti tanács számára a véleményezési és egyeztetési jogkör gyakorlásának biztosításával egy független belső kontroll működését teszi lehetővé Tervezés Az intézmény közép távra szóló elvei, szervezeti kultúra követelményei Humán erőforrás biztosítása érdekében - Az iskolai dolgozók továbbképzésének tudatos tervezése mellett érvényesülnie kell az egyéni ambícióknak. A személyiség és közösségfejlesztés terén: önismereti tréning, kommunikációs tréning helyben történő megszervezéséhez biztosítani kell az anyagi erőket. - A tanévek tervezése előtt személyes beszélgetések keretében történő tájékozódás a dolgozók elképzeléséről, terveiről, segítve ezzel a jó közérzet kialakítását. Tárgyi feltételek, gazdálkodás területén - A tantermi berendezések cseréjét folytatni kell. Az épület nyílászáróinak cseréjéért kell lobbiznunk. - A tanári szoba tárgyi eszközeinek cseréje indokolt. Az épület több helyen beázik, ezért a tetőszigetelését, a tornaterem padlózatának cseréjét, a 2 öltöző felújítását, a számítástechnika terem légköbméterének bővítése, eszközcseréjét tervezzük. A nevelés-oktatás területén A tantestületet a társadalmi tapasztalatai meggyőzték arról, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani a nevelésre. - Jól megszervezett mindennapos testnevelés bevezetése - Humán erőforrás fejlesztése az önismereti, kommunikációs tréningek irányába. - Szép szóval oktató, de játszani is engedő iskola felé való orientálódás. - Havi egy alkalomra szervezett közösségi osztályprogramok megvalósításának folytatása az eszmei osztályfőnöki óra terhére. - Milyen legyen a év végére a jól nevelt tanuló kimeneti szint elvárásainak kialakítása. - Az iskola falain kívüli viselkedés szabályait is el kell sajátíttatnunk tanulóinkkal, szituációs játékok beépítése a nevelő munka terén. 16

17 - Pedagógusainknak hozzá kell segítenie tanítványainkat az önálló és egyéni tanulás képességeinek elsajátításához. Tanuljanak meg tanulni, és akarjanak tanulni, mert a tanulás életminőségük meghatározója. - Igen erős alapokat kell lefektetnünk az írás, olvasás és számolási készségek terén. Folyamatos felzárkózási lehetőséget kell biztosítani. - Nevelőtestületünkben érvényesíteni kell a tehetségekkel és hátrányos helyzetűekkel való egyenrangú törődést. - Az önkifejezés, az egymásra figyelés, a metakommunikáció, a közösségi szokások fejlesztése érdekében hatékonyabban kell alkalmaznunk a drámapedagógia eszköztárát. - Az információs és kommunikációs eszközök új, egyéni tanulási útjába kell bevezetnünk tanítványainkat. - A P.P. betartása, a szellemében végzett közös, egységes elvek melletti haladásról való meggyőzés, és a P.P. szellemében végzett nevelő-oktató tevékenység következetes megkövetelése. Közös fellépés, alkalmazás a tanulók számára világos követelménytámasztás, egymás tevékenységét megkönnyítő nevelő-oktató folyamattá váljon Szervezeti kultúra követelményei - Több egyéni beszélgetésre, gondolatcserére kell törekedni. - Olyan vezetési technikák alkalmazása, amelyek segítik a többségi vélemények kiszűrését, a döntésképesség fokozása érdekében. - Teammunka erősítése egy-egy feladat elvégzése céljából. Minőségfejlesztő csoportok működtetése a folyamatok szabályozottsága céljából. - A menedzserszemlélet erősítése: pénzügyi, technikai, szellemi erőforrás megteremtése, racionális felhasználása, pályázatírásra ösztönzés, valamint az iskolának a köz számára is értelmezhető formában való megjelenítésének újragondolása. - Az iskola szervezeti felépítettségében meghatározó a munkaközösségek szerepe, a vezetők szakmai rálátása a saját területükre, a magasabb vezető-iskolatanács- szűkebb vezetés közötti információáramlás tervszerűsége A fenntartó stratégiai céljai intézményünkre vonatkozóan A közoktatási feladatellátás szervezésére irányuló döntések meghozatalakor elsődlegesnek tartjuk a gyermekek mindenek feletti érdekeit, a tudáshoz jutásban esélyegyenlőségük biztosítását, a működtetés során meghatározónak tartjuk a minőségi ellátás biztosítását, a racionalitást és a rentabilitást. Az ÖMIP kidolgozása előtt meghatároztuk stratégiai céljainkat, melyekből az egyes közoktatási intézményeink az Intézményi MIP-ekben bontják le a mérhető minőségcélokat. Célunk: (1) A partnerek és érdekelt felek elégedettségének megtartása, szükség esetén fokozása. (2) A fenntartói kínálattervezés és fejlesztés, valamint az intézményi programok, helyi tantervek közötti harmónia biztosítása, a város oktatási rendszerén belül a sokszínűség, az önkormányzati és nem önkormányzati oktatási-nevelési szervezetek közötti partneri kapcsolat kialakítása, ápolása. 17

18 (3) Az önkormányzat és a közoktatási intézmények közötti kiszámítható együttműködés és a hatékony kommunikáció működtetése, a közoktatási információk áramlásának biztosítása. (4) A különböző szintű oktatási és képzőintézmények hálózatépítése az élethosszig tartó tanulás jegyében. (5) Városunk közoktatása közéleti jelenlétének és elismertségének fokozása a korszerű kommunikációs módszerek, eszközök alkalmazásával, fejlesztésével. (6) Hazai és nemzetközi stratégiai partnerkapcsolatok létrehozása, szakmai szövetségekkel való együttműködés építésének ösztönzése és fejlesztése Felelősségi mátrix A felelősségi mátrix segít láthatóvá tenni, hogy mely főfolyamatnak ki a felelőse A B C D E F G Szervezeti egység Igazgató I.sz. igazgató helyettes II:sz. igazgató helyettes Gazdasági vezető Minőségügyi vezető Munkaközösség vezető Továbbképzési felelős Folyamat A B C D E F G 1. Stratégiai tervezés X X X X X X 2. Éves tervezés X X X X X X 3. Irányított önértékelés X 4. Partnerek azonosítása, igényeinek és elégedettségnek mérése X 5. Kiválasztási és betanulási rend működtetése X 6. Továbbképzési rendszer működtetése X X 7. Belső értékelési rendszer (munkatársak értékelése) X X X X X 8. Eszköz, felszerelés, épület biztosítása X X 9. Gazdasági és pénzügyi folyamatok X X 10. Egyéb kiszolgáló folyamatok 11. Beiskolázás X 12. Az adott csoport előrehaladására vonatkozó éves pedagógiai tervezés (tanmenet) ellenőrzése X X X X 13. A tanuló értékeléséhez szükséges közös követelmények és mérőeszközök X X X 14. Az intézmény működésének éves értékelése X X X X X X X 15. Belső audit X X X 18

19 Stratégiai tervek elkészítésének rendje Stratégiai tervezés folyamatábra - Szervezetünk 1998 óta rendelkezik Pedagógiai programmal, amely tartalmazza az alapelveket és a hosszú távú céljainkat, leírja pedagógiai folyamatainkat, tartalmazza a helyi tantervet. A program a fenntartó által az alapító okiratban meghatározott feladatokra vonatkozik, figyelembe veszi a rendelkezésre álló erőforrásokat. - A program felülvizsgálata folyamatosan csoportmunkában történik, a résztvevők szakmai hozzáértése és felelőssége az intézményvezető által kontrollált. A program módosítására a törvényesség, a szakmaiság és a megvalósíthatóság jellemző. - A fenntartó közoktatási intézkedési terve és minőségirányítási programja, az abban megfogalmazott elvárások segítik az IMIP készítést, amely középtávra határozza meg a minőségpolitikát, és a megvalósítás érdekében működtetett minőségirányítási rendszert. - A humán erőforrás fejlesztés dokumentuma a Pedagógus továbbképzési terv, amely tartalmazza a hétévenkénti továbbképzés tartalmi szabályait, szervezeti szintű szempontjait, a finanszírozás szabályait. - Kulcsfolyamatnak tekintjük a beiskolázást, így annak tervezése stratégiai kérdés, melyet szabályoztunk. A pedagógiai tervezés (a pedagógiai program felülvizsgálatának) folyamatszabályozása A folyamat célja: Az intézmény pedagógiai programjának felülvizsgálata, módosítása. 19

20 Folyamatábra START Jogi szabályozás HPP Támogatói kör listája Munkacsoportok listája Munkacsoportok listája HPP Jogi szabályozások HPP Módosító javaslatok Törvényi szabályozás Kiegészített P.P. Módosító javaslatok, kiegészítés ek 1. A KT és szükséges törvényi szabályozások megismerése 2. A HPP módosítandó, kiegészítendő területeinek 3. Munkacsoportok létrehozása a szabályozandó területekre 4. A területek szétosztása a csoportok között 5. Tantestület tájékoztatása a csop. ok megalakulásáról és az első olvasat előterjesztésének időpontjáról 6. A munkacsoportok elemző munkája 7. A csoportok együttes és kölcsönös megbeszélése, a módosító javaslatok elfogadása 8. A teljes program ellenőrzése, összevetése a törvényi előírásokkal 9. Tantestületi értekezlet az elemző munka és a módosító javaslatok megvitatása Javaslatok elfogadása Igen STOP nem Azonosított területek, folyamatok Megalakult munkacsop.-ok A területekhez rendelt munkacsoportok Jegyzőkönyv Javaslat a módosításokra Hiányok pótlása Módosító javaslatok, kiegészítések 20

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541 Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI OM azonosító: 038541 2100 Gödöllő Dobó Katica utca 2. Tel/Fax: 06/28 514-005, 06/28-414-984, e-mail:

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Nyíregyháza 2009. IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ A Közoktatási Törvény 2003. évi módosítása új feladatok elé állította az intézményeket. Az iskolánknak

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN Összeállította: 2007. március Óvodavezető Bevezető Az oktatáspolitika folyamatos változásokon megy keresztül.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

2 1. 5 2. 2.1. 2.2. A

2 1. 5 2. 2.1. 2.2. A Tartalomjegyzék Fenntartói MIP-ből az intézményünkre vonatkozó feladatok 2 1. Az Arany János Iskola minőségpolitikai nyilatkozata 5 2. Minőségirányítási rendszer.5 2.1. Minőségcélok.5 2.2. A vezetés felelőssége.6

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja érvényes: 2015. IX. 1 2020. VIII. 31. Készítette: Isztl Fodor Barbara intézményvezető Farkas Ferenc Zeneiskola OM: 039432 www.farkasferenc-zeneiskola.hu

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest

Than Károly Ökoiskola Budapest Than Károly Ökoiskola Budapest Adaptációs terv Az adaptáció fogalma Az a folyamat, amelyben egy oktatási-nevelési intézmény valamely másik oktatásinevelési intézmény által készített innovatív oktatási/pedagógiai

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév Budapest XIX. kerület 2010. szeptember 20.. igazgató Feladatok 1 I. Áthúzódó intézkedések a, A pedagógus értékelések

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény neve) INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV A(z) (5435 Martfű Május 1. út 2. sz. alatt működő) Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Intézményi önértékelési program (2015-2020) Készítette: Önértékelési csoport Tartalom I. Alapelvek, célok és elvárt eredmények 1. Az önértékelés alapelve

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

IMIP végrehajtásának értékelése, az értékelés jóváhagyása

IMIP végrehajtásának értékelése, az értékelés jóváhagyása A közoktatási intézmény megnevezése IMIP végrehajtásának értékelése, az értékelés jóváhagyása Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Mészöly Géza Általános Iskola Tagintézménye:

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE es tanévre

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE es tanévre REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. Telefon: 34/306-139 E-mail: remediumiskola@freemail.hu. www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2 Az intézmény neve és címe: MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8)

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A 2015. ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben