INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Készítette:. Hrenkó Lászlóné ( tanító )vezetésével. Bátyiné Nagy Búza Mária ( tanító ).. Mészárosné Tóth Erzsébet ( tanító ).. Némethné Pétervári Judit ( tanár ) Érvényes: május augusztus 31.

2 Tartalomjegyzék ÉRVÉNYES: BEVEZETŐ... 3 Az intézményről A jogszabályi háttér értelmezése INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA Küldetésnyilatkozat Intézményi minőségpolitika Intézményi minőségcélok FENNTARTÓI MIP INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSAI ÉS FELADATAI... 8 Általános elvárások...8 Az intézményi minőségirányítási programra vonatkozó általános elvárások...8 Fenntartói elvárások és sikerkritériumok / elvárt eredmények, valamint az egyes közoktatási intézmény-típusok feladatai a fenntartói elvárásokkal kapcsolatosan INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER A vezetés elkötelezettsége és felelőssége Jogszerű működés Tervezés Az intézmény közép távra szóló elvei, szervezeti kultúra követelményei Szervezeti kultúra követelményei A fenntartó stratégiai céljai intézményünkre vonatkozóan Felelősségi mátrix Stratégiai tervek elkészítésének rendje Éves munkaterv elkészítésének rendje Vezetői ellenőrzés A fenntartó által előírt ellenőrzési és értékelési ütemterve intézményünkre vonatkozóan A vezetői ellenőrzés folyamatszabályozása Intézményértékelés A vezetés és a pedagógusok teljesítmény mérésének szempontjai és az értékelés rendje MIP értékelésének szabályai A tanév értékelésének rendje Belső audit szabályai Intézmény teljes körű önértékelésének rendje Intézmény minőségirányítási rendszere A minőségfejlesztési rendszer működtetése Partneri igényfelmérés szabályozása Intézmény működésének javítása, fejlesztése Nevelő oktató tevékenység Nevelési/pedagógiai program beválás vizsgálat szabályozása Az egyes tanulók és egyes osztályok mérésének, fejlődésének és teljesítményének követési rendje...42 ZÁRADÉK MELLÉKLETEK

3 1.Bevezető Az intézményről Névadónkkal Móricz Zsigmonddal együtt valljuk: Nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud. Az Észak-alföldi régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye székhelyén működünk ben egy új intézmény létesült a régi 14-es iskola összevonásával. Háromszintes, modern épületünkben 16 tanterem, szaktantermek, két részre osztható tornaterem, 1500 adagos konyha került kivitelezésre Önkormányzati fenntartású, önállóan gazdálkodó intézmény vagyunk. Iskolánk évről évre fejlődik. Belső videólánc, minden igényt kielégítő számítástechnikai szaktantermek, nyelvi labor, játszóudvar és tükrös táncterem létesült.. A jelenlegi iskolánkba már a 2. tanévben testnevelés tagozat, az 1991/92-es tanévtől 1. és 5. évfolyamon matematika-informatika tagozat indult elhivatott pedagógusok kezdeményezésére, speciális egyedi tantervek kidolgozásával. A es évek elején a népi ismereteket tantárgyakba integráltan tanítottuk és nívódíjas néptáncoktatás zajlott nálunk továbbképzésekkel ben A testnevelés és sportban kiváló intézmény kitüntető címben részesültünk. Ez az intézmény tízszeres országos diákolimpiai bajnok labdarúgásban. A különböző sportágak széles tárházában nevelhetünk a sport szeretetére, ezek: atlétika, röplabda, kosárlabda, sakk, úszás, aerobic, gyógytestnevelés. Az országos versenyeken atlétáink is sikereket érnek el. A kismatematikusok már 7. éve a megye legjobbjai, ill. vidéki viszonylatban országos másodikak 2004-ben, 2006-ban, országos elsők 2005-ben és 2007-ben is. Az iskola erénye a sokszínű diákélet, a tanórán kívüli tevékenységek széles köre, a tanulmányi versengések, táborozások ban választottuk névadóul megyénk szülöttjét. Évről évre rendezvénysorozattal emlékezünk és ápoljuk hagyományait. Az évek folyamán nagy kihívást és a teammunka erősödését jelentette a Pedagógiai Programunk ki- és átdolgozása, tantervkészítés, szabályzataink megalkotása és módosításai, a COMENIUS I. minőségfejlesztési program I. intézményi modell pályázati úton történő kiépítése, IMIP-ünk elkészítése. Kialakultak szép hagyományaink: Kulturális és sportgálák, alapítványi báljaink, nyílt napok, szülők-gyerekek-pedagógusok sportnapjai, stb. Megyei szintű Dienes és idegen nyelvi verseny szervezői lettünk óta együttműködünk holland, angol és német partnerekkel a Socrates program Inclusive practise programjában ben a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány Oktatás-Nevelés Eredményességéért Oklevél -lel ismerte el szakmai munkánkat ben a Területfejlesztési Minisztérium Elismerő Oklevelét vehettük át élenjáró diáksportéletünkért, kiemelkedő versenyeredményekért. A szervezeti felépítést lásd az 1. sz. mellékletben. 3

4 1.1 A jogszabályi háttér értelmezése A közoktatásról szóló, módosított évi LXXIX. törvény (továbbiakban Kt.) 40.. (10) bekezdése a közoktatási intézmények számára előírja, hogy a minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert az intézményi minőségirányítási programban (továbbiakban: IMIP) kell meghatározni. Az IMIP-et 2006.évi LXXI. Törvény 9. -a szerint dolgoztuk át. Cél: az intézményi feladatok hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának javítása, fejlesztése. Az IMIP határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit; a megvalósítást szolgáló elképzeléseket; az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mint fenntartó minőségirányítási programban fogalmazta meg minőségpolitikáját, a minőségi célokat, szervezetünkre vonatkozó elvárásait. A 3/2002. (II.15.) OM rendelet 4. -ában foglaltaknak megfelelően az intézményben folyamatos önértékelésen alapuló minőségfejlesztési tevékenység folyik. A minőségfejlesztési folyamat célja annak garantálása, hogy az intézmény a társadalmi és helyi igényeknek megfelelő szolgáltatást nyújt. 4

5 Az iskolában dolgozók számának megoszlása: (2007) Pedagógusok Pedagógiai munkát segítők tanító tanár napközis nevelő könyvtáros ped. assziszt. oktatás techn. gyerm. és ifj. szab. szerv Gazdasági és ügyviteli Technikai dolgozók gazdasági ügyviteli szakmunkás takarító udvari m. portás ,5 0,5 0,5 SWOT ELEMZÉS /Kereszttáblázat/ LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK Az iskola rendezvényeihez külső támogató Belső kapcsolatok Pedagógus továbbképzés Marketing Neveltségi szint csökken Iskola elhelyezkedése Átjárhatóság ERŐS PONTOK 1. Pedagógusok felkészültsége X 2. Jól szervezett iskolai programok, X X X hagyomány 3. Emelt szintű képzés X X X 4. Gyermekközpontúság X GYENGE PONTOK 1. Leterhelt tanulók, nevelők X X X X 2. Magas osztálylétszám X X 3. Kevés az idő a nevelésre X 5

6 2. Intézményi minőségpolitika 2.1. Küldetésnyilatkozat Olyan iskolát szeretnénk, ahol: a partnerekkel együttműködve, a biztos alapismeretek nyújtásán túl, a XXI. század követelményeinek megfelelő - emelt szintű képzéssel, - önművelésre, - kultúrált viselkedésre képes, testi-lelki harmóniában élő, - kreatív személyiségeket formálunk, és ezt a folyamatot színes iskolai programok teszik teljessé Intézményi minőségpolitika Célunk, hogy színvonalas EU komfort oktatással biztos alapkészségeket nyújtsunk tanulóinknak, különös tekintettel az országos kompetencia mérésekből adódó fejlesztendő területeken, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő továbbhaladást. Érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően felkészítjük tanulóinkat a továbbtanulásra és a társadalomba való majdani beilleszkedésre. Megrendelőinknek biztosítjuk speciális szolgáltatásainkat: emelt szintű testnevelés, matematika-informatika és idegen nyelv képzés, sokféle szabadidős tevékenység, melyek tanítványaink tehetségének felismerését, annak kibontakoztatását szolgálják. Fontosnak tarjuk a gyerekeknek az ismeretek, a vallás és a világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítését, de nem foglalunk állást semmilyen vallási és világnézeti kérdésben. A nevelés területén célunk a közösség és a személyiség együttes fejlesztése, előtérbe helyezve az életkori és egyéni sajátosságokat, adottságokat. Intézményünk minőségfejlesztő team irányításával törekszik arra, hogy partnereink igényeinek megfelelő szolgáltató, együttműködő, egymás jogait tisztelő iskolává váljék. Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyeket a társadalmi és partneri igényeknek megfelelően végzünk. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett munkatársakkal és a velünk együttműködő szülőkkel valósítjuk meg. 6

7 2.3. Intézményi minőségcélok Jól felkészült, a pályázati lehetőségek minél szélesebb körét kihasználó, új módszerek alkalmazására, megújulásra képes legyen a nevelőtestületünk. A szervezetünk vezetőit, pedagógusait munkájuk során felelősség, a minőség iránt elkötelezettség jellemezze, segítőkészek legyenek a partnereikkel szemben. Segítséget nyújtunk a rászoruló gyermekeknek a problémáik kezeléséhez, az alapfokú oktatás befejezéséhez, illetve a középiskolai oktatásba és a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz. Kapcsolatrendszerünket a kölcsönös előnyök biztosításával építsük, az együttműködés alapja a stabilitás, a kiszámíthatóság legyen. Intézményünk a működés minden területén törekedjen a költség-hatékony gazdálkodásra, vegye figyelembe a fenntartói elvárásokat, az intézményhasználók igényeit. A szakmai hagyományok, az országos mérés eredményei, a kialakult pedagógiai értékrend továbbra is meghatározó szerepet töltsön be szervezetünk életében, különös gondot fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek sikeres felzárkóztatására. Sikerkritériumok Minden munkatárs motivált legyen önmaga sokoldalú fejlesztésében (módszertani kultúra, informatikai ismeretek, önismeret, önértékelés) A kapcsolatok és a marketing tevékenység eredményeként a forrásbővítés kimutatható. A minőségfejlesztéssel a folyamatos fejlesztés érvényesül, mérhetővé válik. Minden tanulónk továbbtanul, megalapozottá válik az élethosszig való tanulás. Iskolánk összes hátrányos helyzetű tanulójának sikeres beiskolázása a következő iskolafokozatba. Az ismeretátadó funkció tanulásirányító, képességfejlesztő funkcióba csap át. A szolgáltatást igénylők elégedettsége 4,0 átlag feletti lesz. Nyíregyháza, május 2. Hadobásné Alexa Vera igazgató 7

8 3. Fenntartói MIP intézményre vonatkozó elvárásai és feladatai Általános elvárások - Az intézmények jogszerűen, költségorientáltan, hatékonyan, eredményesen működjenek, erősödjön a tervezés szerepe. - A közoktatási rendszer rugalmasan alkalmazkodjon a felmerülő változásokhoz, erősödjön az iskolakultúra közvetítő szerepe, megtartva a sokszínűséget. - Az intézményekben stabil, innovatív nevelő-oktató tantestületek működjenek. Minden rászoruló gyermeknek nyújtson segítséget a problémái kezeléséhez, az alapfokú oktatás befejezéséhez, illetve a középiskolai oktatásba és a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz. - Legyen hatékony együttműködés az intézmények és a közoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézmények között mind a hátránykompenzációban, mind a prevenciós munkában. - Az intézményeknek tevékenységük során elő kell segíteniük az Önkormányzati Minőségirányítási Programban foglaltak megvalósulását, teljesíteniük kell ezekben a dokumentumokban a számukra előírt feladatokat. - Az intézményvezetőknek kiemelt figyelmet kell fordítani a munkafolyamatokba épített belső ellenőrzések végrehajtására. - Az intézményi minőségirányítás keretében illetve a külső értékelési rendszer működése során feltárt problémákat hatékonyan kell kezelni, és törekedni kell a megelőző szemlélet megvalósítására a hibák megelőzése és a folyamatos fejlesztés céljából. - Költség-hatékony gazdálkodást kell folytatnia minden közoktatási intézménynek. A Város vezetése elvárja a közoktatási intézményeitől a pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihasználását, melyhez racionális mértékben az önkormányzat biztosítja a szükséges önrészt. - Lehetőségei szerint valamennyi közoktatási intézménynek be kell kapcsolódnia az uniós közösségi programokba, és törekedniük kell az eddig kialakított és újabb együttműködések elmélyítésére az Európai Unió tagállamai közoktatási intézményeivel. - A közoktatási intézményeknek elő kell segíteniük a diákok számára az uniós tanulási-, illetve munkalehetőségeket. Kiemelt feladat az Európai Unióval kapcsolatos tudás és kompetencia megszerzésének elősegítése a közoktatás területén. Az intézményi minőségirányítási programra vonatkozó általános elvárások - Az intézmények működésére legyen jellemző a minőségelvűség és a partnerközpontúság, melynek kereteit határozzák meg az intézményi minőségirányítási programjukban. Határozzák meg az intézmény küldetését. - Az intézmények határozzák meg középtávra vonatkozó fejlesztési elképzeléseiket, minőségcéljaikat és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseiket. - Az intézmények határozzák meg és szabályozzák a működésük kulcsfolyamatait. Ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását, valamint a vezetői ellenőrzés és értékelés (ezen belül a pedagógus teljesítményértékelés) feladatait. 8

9 - Továbbá határozzák meg a partnerekkel való együttműködés rendjét és e folyamat értékelésének szempontjait (felhasználva a külső partnerekkel a kapcsolattartási mátrixot), valamint a partneri igény- és elégedettségmérés rendjét. - Az IMIP-ek eleme a munkatársak attitűdjeinek pontos megismerése, elégedettségük fokozása, motiváltságuk folyamatos ébrentartása illetve növelése. - Az intézmények alakítsák ki az intézmény önértékelés rendszerét, eljárási rendjét, a szükséges mérési, értékelési, ellenőrzési rendszert. Az intézményi önértékelés alapján, az intézmény erősségeinek és gyengeségeinek megjelölésével, határozzanak meg feladatokat a működés javítására, a folyamatok folyamatos fejlesztésre. - A nevelési-oktatási intézmények dolgozzák ki a nevelési, pedagógiai, szakmai programjuk alapján, hogy az oktatási, nevelési eredményeik mérhetők, értékelhetők, regisztrálhatók legyenek. Ezeket a szakmai indikátorokat használják az értékelésekhez. - Az intézményi MIP-eknek részletesen szabályozniuk kell az előforduló hibákkal, eltérésekkel, nemmegfelelőségekkel kapcsolatos felelősségeket, a szükséges helyesbítő intézkedések rendjét valamint a lehetséges problémák valószínű okainak meghatározásával és hatásaival kapcsolatos tevékenységeket és mindezekkel kapcsolatos feljegyzések rendszerét. - Az egyes intézmények a minőségirányítási programjuk részeként eljárást működtetnek az oktatási infrastrukturális feladatok ellátása, a szakmai folyamatok feltételeinek biztosítása érdekében. Az eljárás (vagy az azzal összhangban elkészített szabályzatok) az érintett intézményekben kitérnek az alábbi tevékenységek szabályozására (amennyiben értelmezhető): Oktatási, nevelési segédanyagok kezelése Információ- és kommunikációtechnológiai háttér biztosítása Portaszolgálat Karbantartási, üzemeltetési tevékenység Takarítás Anyagkezelés (raktározás), szállítás - Az intézmények határozzák meg a minőségirányítással foglalkozó felelős feladat- és hatáskörét, valamint a minőségi körök szervezési kereteit, működési rendjét (feladat és felelősségi körét). A város közoktatási intézményrendszerében elvárás, hogy minden, a közoktatási szolgáltatások minőségére hatással lévő munkatárs rendelkezzen munkaköri leírással, valamint az egyes munkatársak aláírási, kiadmányozási jogait az SzMSz-ek illetve a Kiadmányozási szabályzatok rögzítsék. 9

10 Fenntartói elvárások és sikerkritériumok / elvárt eredmények, valamint az egyes közoktatási intézmény-típusok feladatai a fenntartói elvárásokkal kapcsolatosan. Fenntartói elvárások 1. Az intézmények jogszerűen, költségorientáltan, hatékonyan, eredményesen működjenek, erősödjön a tervezés szerepe. 2. Az intézmények rugalmasan alkalmazkodjanak a felmerülő változásokhoz, erősödjön az iskola kultúraközvetítő szerepe, megtartva a sokszínűséget. 3. Az intézményekben stabil, innovatív nevelő-oktató tantestületek működjenek. 4. Az intézmények nyújtsanak segítséget minden rászoruló gyermeknek a problémái kezeléséhez, az alapfokú oktatás befejezéséhez, illetve a középiskolai oktatásba és a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz. 5. Legyen hatékony együttműködés az intézmények és a közoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézmények között mind a hátránykompenzációban, mind a prevenciós munkában. 6. Az iskola a bentlakásos intézményekkel kiemelt kapcsolatot tartanak a gyermek- és ifjúságvédelem megyei szervezeteivel, nevezetesen a gyámhivatallal Sikerkritériumok / elvárt eredmények Törvény szerinti osztálylétszámok, a helyi előírásoknak megfelelően optimális a férőhely kihasználtsága és az egy pedagógusra jutó tanulók számának aránya. Az éves tervezésben megjelennek a hatékonyság, gazdaságosság mutatói. Változó elvárások nyomán az intézményi stratégia, éves munkatervek, pedagógiai programok, IMIP módosítása. Az iskolák nyitottak a helyi közösségek felé. Önfejlesztő, alacsony fluktuációjú nevelőtestület. Az esélyegyenlőséget, esélyteremtést segítő, biztosító oktatási, nevelési formák alkalmazása. A gyermekek a folyamatos fejlesztések eredményeként, igény esetén, bejutnak a középfokú oktatási intézményekbe. Fejlesztésük biztosított. Az együttműködés dokumentáltan hatékony. Együttműködés a megállapodás alapján. Intézményi feladatok Demográfiai statisztikai adatok elemzése, a tényadatok és várható alakulásuk alapján az osztály-, csoportszámok és létszámok optimalizálása, a férőhely kihasználtság, valamint az egy pedagógusra jutó tanulók számarányának szükség szerinti javítása. A gazdálkodásban a hatékonyság feltételeinek megteremtése. Az oktatás tartalmának és kínálatának fejlesztése: innovációs programok, idegennyelvi órák, informatikai, művészeti foglalkozások. Nyílt rendezvények szervezése. Fejlesztési terv készítése és végrehajtása: - pedagógusok kompetenciáinak fejlesztésére - szervezetfejlesztésre Az egyéni bánásmód elvének, és az egyéni tanulási út biztosítása. A nevelőtestületi egységes elv érvényesítése: a tehetségekkel és hátrányos helyzetűekkel való egyenrangú törődés. Motivációs jellegű, felzárkóztató foglalkozások szervezése. A hátránykompenzáció és prevenció érdekében az érintettek fejlesztését szolgáló speciális programok alkalmazása. Logopédiai ellátás és gyógytestnevelés biztosítása. Együttműködés hatékonyságának növelése a Családsegítő Szolgálat, a Nevelési Tanácsadó munkatársával. A dokumentálás módjának kidolgozása. Az együttműködés kialakítása, a megállapodás megkötése és az együttműködés biztosítása. 10

11 és a gyermekvédelmi szolgálattal annak érdekében, hogy az állami gondoskodás alatt álló gyermekotthonban, vagy nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek nevelése-oktatása kielégítő legyen. A kapcsolattartás ezekkel az intézményekkel eseti. A kapcsolattartás közvetlen viszont az állami gondoskodású gyermekeket nevelő gyermekotthonokkal, lakásotthonokkal. Az együttműködés formáiról háromoldalú megállapodásban dönt az iskola, az illetékes gyermekvédelmi intézmény és a fenntartó. 7. Az intézményeknek tevékenységük során elő kell segíteniük az ÖMIP-ben foglaltak megvalósulását, teljesíteniük kell a számukra előírt feladatokat. 8. Az intézményvezetőknek kiemelt figyelmet kell fordítani a munkafolyamatokba épített belső ellenőrzések végrehajtására. 9. Az intézményi minőségirányítás keretében illetve a külső értékelési rendszer működése során feltárt problémákat hatékonyan kell kezelni, és törekedni kell a megelőző szemlélet megvalósítására a hibák megelőzése és a folyamatos fejlesztés céljából. 10. Költség-hatékony gazdálkodást kell folytatnia minden közoktatási intézménynek. 11. A Város vezetése elvárja a közoktatási intézményeitől a pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihasználását, melyhez racionális mértékben az önkormányzat biztosítja a szükséges önrészt. Fenntartói elvárások teljesülése. A folyamatba épített ellenőrzések tervezettek, végrehajtásuk nyomonkövetett és értékelt. A feltárt problémák javítása megtörténik, a megelőzésre hatékony eljárást alkalmaznak. Javul a gazdálkodás hatékonysága. Az eszközellátottság megfelel a rendeletnek. Az intézmények pályázatot nyújtanak be a céljaiknak megfelelő központi és/vagy EU-s pályázatokra, pályáznak a fenntartó által javasolt forrásokra. Az elvárások, feladatok végrehajtásának megtervezése (középtávú és éves tervekben), a végrehajtás ellenőrzése és értékelése. A vezetők a folyamatba épített ellenőrzéseket tervezik és terveztetik, a végrehajtást nyomon követik, az értékelését elvégzik. A feltárt problémák korrekciója, a megelőzés módjának kidolgozása és alkalmazása a gyakorlatban. Az alapfeladatok ellátásához szükséges eszközellátás áttekintése, biztosítása. A gazdálkodás költségtakarékos lehetőségeinek feltárása, a felhasználás hatékonyságának javítása. Eszköz ellátottságra, programokra, innovációs projektekre az ésszerű igények és lehetőségek felmérése. Pályázatkiírás figyelése, pályázatírás. Kimutatás készítése a benyújtott-, valamint az elnyert pályázatokról, összegekről. 11

12 12. Lehetőségei szerint valamennyi közoktatási intézménynek be kell kapcsolódnia az uniós közösségi programokba, és törekedniük kell az eddig kialakított és újabb együttműködések elmélyítésére az Európai Unió tagállamai közoktatási intézményeivel. 13. A közoktatási intézményeknek elő kell segíteniük a diákok számára az uniós tanulási-, illetve munkalehetőségeket. Kiemelt feladat az Európai Unióval kapcsolatos tudás és kompetencia megszerzésének elősegítése a közoktatás területén. 14. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulók szabadidejének hasznos eltöltése érdekében építeni kell a közművelődési intézmények által nyújtott lehetőségekre. 15. A tanulók egészségének megóvása valamennyi intézmény alapvető érdeke, ennek megfelelően rendszeres kapcsolatot kell kiépíteni az egészségügyi szervekkel, intézményekkel, illetve a különböző sportszervezetekkel. 16. A tanuló veszélyeztetettsége csökkentése érdekében valamennyi nevelési és nevelési-oktatási intézmény köteles kapcsolatot tartani az intézmény szerint illetékes gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint szociális szervezetekkel. 17. Az intézmények működésére legyen jellemző a minőségelvűség és a partnerközpontúság, melynek kereteit határozzák meg az intézményi minőségirányítási programjukban. Határozzák meg az intézmény küldetését. 18. Az intézmények határozzák meg középtávra vonatkozó fejlesztési elképzeléseiket, minőségcéljaikat és azok Sikeres az együttműködés az Uniós intézményekkel, a bekapcsolódás a közösségi programokba. Az Európai Uniós tanulási- és munkalehetőségek ismertetése szerepel a pedagógiai programokban. A vonatkozó kompetenciák fejlesztésére programokat dolgoznak ki. A közművelődési intézmények szabadidős programjaiban a részvétel növekedése kimutatható. Az egészségügyi és sport intézményekkel, szervezetekkel kiépül a kapcsolat. A gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint a szociális szervezetekkel a kapcsolattartás folyamatos. Az IMIP-ben meghatározottak a minőségelvűség, a partnerközpontúság, az intézményi küldetés, és biztosított az ezek szerinti működés. Az IMIP-ben meghatározottak a minőségcélok, a középtávú fejlesztési elképzelések, és kidolgozottak a megvalósításra Uniós intézményekkel az együttműködés - és a közösségi programok lehetőségeinek felkutatása, a bekapcsolódás megszervezése, az együttműködés biztosítása. Tantervi EU-s ismeretek kimunkálása a tanulási és munkalehetőségekről. Továbbhaladáshoz szükséges alapismeretek alkalmazása, az alapkészségek megfelelő szintű fejlesztése. Kiemelten az anyanyelvi / kommunikációs, az idegen nyelvi, a matematikai, az informatikai, a szociális és életviteli készségek fejlesztése. Az együttműködés lehetőségeinek bővítése a közművelődési intézmény munkatársaival a szabadidő hasznos eltöltése érdekében. Az egészség megóvása, az egészséges életmód kialakítása érdekében az egészségügyi és sport intézményekkel a kapcsolat kiépítése az iskola programjának és lehetőségeinek alapján. A veszélyeztetettség csökkentése érdekében a gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint a szociális szervezetekkel a folyamatos kapcsolattartás megteremtése. Az IMIP-ben a minőségelvűség és partnerközpontúság fogalmainak, kereteinek, jellemző feladatainak, valamint az intézmény küldetésének a meghatározása, az ezek szerinti működés biztosítása. Az IMIP-ben a minőségcélok, a középtávú fejlesztési elképzelések meghatározása, és a megvalósításra vonatkozó 12

13 megvalósítására vonatkozó elképzeléseiket. 19. Az intézmények határozzák meg és szabályozzák a működésük kulcsfolyamatait. Ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását, valamint a vezetői ellenőrzés és értékelés (ezen belül a pedagógus teljesítményértékelés) feladatait. 20. Továbbá határozzák meg a partnerekkel való együttműködés rendjét és e folyamat értékelésének szempontjait (felhasználva a külső partnerekkel a kapcsolattartási mátrixot), valamint a partneri igény- és elégedettségmérés rendjét. 21. Az IMIP-ek eleme a munkatársak attitűdjeinek pontos megismerése, elégedettségük fokozása, motiváltságuk folyamatos ébrentartása illetve növelése. 22. Az intézmények alakítsák ki az intézmény önértékelés rendszerét, eljárási rendjét, a szükséges mérési, értékelési, ellenőrzési rendszert. Az intézményi önértékelés alapján, az intézmény erősségeinek és gyengeségeinek megjelölésével, határozzanak meg feladatokat a működés javítására, a folyamatok folyamatos fejlesztésre. 23. A nevelési-oktatási intézmények dolgozzák ki a nevelési, pedagógiai, szakmai programjuk alapján, hogy az oktatási, nevelési eredményeik mérhetők, értékelhetők, regisztrálhatók legyenek. Ezeket a szakmai indikátorokat használják az értékelésekhez. vonatkozó elképzelések. Az IMIP-ben meghatározottak és szabályozottak a kulcsfolyamatok a kiemelten jelzett folyamatok is. Az IMIP-ben meghatározott a partnerekkel az együttműködés rendje, valamint a partneri igény- és elégedettségmérés rendje. Az IMIP-ben kidolgozott a munkatársi attitűd, motiváltság, elégedettség pontos megismerési módja, eljárási rendje, valamint készül szervezetfejlesztési terv a javítására / növelésére / ébrentartására. Az IMIP-ben kialakított az intézményi önértékelés rendszere, eljárásrendje. Az önértékelés alapján az intézményi erősségekre és gyengeségekre meghatároznak továbbfejlesztési, ill. javítási feladatok a működés javítása, a folyamatos fejlesztés érdekében. Az IMIP-ben kidolgozottak a szakmai indikátorok. A szakmai indikátorokat használják az értékelésekhez. elképzelések kidolgozása. Az IMIP-ben a kulcsfolyamatok meghatározása és szabályozása. Ezen belül kiemelten az alábbiak: - Vezetési folyamatok - Tervezési folyamatok - Ellenőrzési, Mérési folyamatok - Értékelési folyamatok - Vezetői ellenőrzési értékelési folyamatok (ebben a pedagógus telj. ért. is) Az IMIP-ben a partnerekkel az együttműködés rendjének, valamint a partneri igény- és elégedettségmérés rendjének meghatározása. Az IMIP-ben a munkatársi attitűd, motiváltság, elégedettség pontos megismerési módjának, eljárási rendjének kidolgozása, valamint javítására / növelésére / ébrentartására szervezetfejlesztési terv készítése. Az IMIP-ben az intézményi önértékelés rendszerének, eljárásrendjének kialakítása. Az önértékelés alapján az intézményi erősségekre és gyengeségekre továbbfejlesztési, ill. javítási feladatok meghatározása a működés javítása, a folyamatos fejlesztés érdekében. Az IMIP-ben a szakmai indikátorok kidolgozása (a szakmai program alapján az oktatási, nevelési eredmények mérhetőségének kidolgozása) abból a célból, hogy az eredmények értékelhetők, regisztrálhatók legyenek. A szakmai indikátorok használata az értékelésekhez. 13

14 24. Az intézményi MIP-eknek részletesen szabályozniuk kell az előforduló hibákkal, eltérésekkel, nemmegfelelőségekkel kapcsolatos felelősségeket, a szükséges helyesbítő intézkedések rendjét valamint a lehetséges problémák valószínű okainak meghatározásával és hatásaival kapcsolatos tevékenységeket és mindezekkel kapcsolatos feljegyzések rendszerét. 25. Az egyes intézmények a minőségirányítási programjuk részeként eljárást működtetnek az oktatási infrastrukturális feladatok ellátása, a szakmai folyamatok feltételeinek biztosítása érdekében. Az eljárás (vagy az azzal összhangban elkészített szabályzatok) az érintett intézményekben kitérnek az alábbi tevékenységek szabályozására (amennyiben értelmezhető): Oktatási, nevelési segédanyagok kezelése Információ- és kommunikációtechnológia i háttér biztosítása Portaszolgálat Takarítás Karbantartási, üzemeltetési tevékenység Anyagkezelés (raktározás), szállítás 26. Az intézmények határozzák meg a minőségirányítással foglalkozó felelős feladat- és hatáskörét, valamint a minőségi körök szervezési kereteit, működési rendjét (feladat és felelősségi körét). A város közoktatási intézményrendszerében elvárás, hogy minden, a közoktatási szolgáltatások minőségére hatással lévő munkatárs rendelkezzen munkaköri leírással, valamint az egyes munkatársak aláírási, kiadmányozási jogait az SzMSz-ek illetve a Kiadmányozási szabályzatok Az IMIP-ben meghatározottak a hibákkal, eltérésekkel, nemmegfelelőségekkel kapcsolatos felelősségek, a szükséges helyesbítő intézkedések eljárásrendje kidolgozott. Az eljárásrend tartalmazza a problémák okainak feltárását, a problémaelemzés módját, módszerét, eszközét, a kapcsolódó feljegyzések rendszerét. Az IMIP-ben szabályozottak az infrastrukturális feladatok ellátása (vagy már van működő szabályozó, pl. az SzMSz-ben, ill. nem értelmezhető a feladat) Az IMIP-ben meghatározottak - minőségirányítási felelős feladat- és felelősségi köre - minőségi körök szervezési keretei, működési rendje (feladat- és felelősségi köre) - a munkaköri leírások készítésének és kezelésének eljárásrendje Az aláírási, kiadmányozási szabályok felülvizsgálata, és a szükséges módosítások megtörténtek. Az IMIP-ben a hibákkal, eltérésekkel, nemmegfelelőségekkel kapcsolatos felelősségek meghatározása, a szükséges helyesbítő intézkedések eljárásrendjének kidolgozása. Az eljárásrend tartalmazza a problémák okainak feltárását, a problémaelemzés módját, módszerét, eszközét, a kapcsolódó feljegyzések rendszerét. Az IMIP-ben az alábbi infrastrukturális feladatok ellátásának szabályozása (nem kell, ha már van működő szabályozó, pl. az SzMSz-ben, vagy nem értelmezhető a feladat): - Oktatási, nevelési segédanyagok kezelése - Információ- és kommunikációtechnológiai háttér biztosítása - Portaszolgálat - Karbantartási, üzemeltetési tevékenység - Takarítás - Anyagkezelés (raktározás), szállítás Az IMIP-ben az alábbiak meghatározása: - minőségirányítási felelős feladat- és felelősségi köre - minőségi körök szervezési keretei, működési rendje (feladat- és felelősségi köre) - a munkaköri leírások készítésének és kezelésének eljárásrendje Az aláírási, kiadmányozási szabályok felülvizsgálata, és a szükséges módosítások végrehajtása. 14

15 4. Intézményi minőségfejlesztési rendszer 4.1. A vezetés elkötelezettsége és felelőssége Az intézményvezetés minőség iránti elkötelezettsége alapos, a vezetői programban kinyilvánított, az attitűd mérés eredménye szerint 90 %. Az intézmény jónak tartja az ÖMIP minőségpolitikáját és az ott meghatározott célokat, feladatokat. Az IMIP-et ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével állítottuk össze. Cél: Felelősséggel biztosítani a működés rendjét, a folyamatos fejlesztéshez és a szervezeti kultúra fejlesztéséhez szükséges erőforrásokat a partneri elvárásoknak megfelelően, a külső és belső jogrendszer és szabályozók előírásainak betartásával, a minőségpolitikai nyilatkozat, pedagógiai program négyévenkénti felülvizsgálatával, éves munkatervek készítésével, négyévenkénti irányított önértékelés lebonyolításával Jogszerű működés Jogi szabályozók hozzáférhetősége, megismerése, betartása Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését szabályozó jogi dokumentumok, különböző színtű rendeletek, a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetők legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai ismerjék és betartsák. A hozzáférhetőség biztosítása Az intézményi működést szabályozó külső jogrendszer elemei, a törvények és a különböző szintű rendeletek megtekinthetők a CD jogtárban. Ezen kívül rendszeresen járatjuk a Jogfutár -t. A jogtár tartalmát folyamatosan frissítjük és aktualizáljuk. Az ágazat specifikus Oktatási Közlöny, a CD Jogtár biztosítja az információk hozzáférhetőségét. Ezek egy-egy példánya a könyvtárban található meg. Nagyon sok jogi információt biztosítanak a folyamatosan bővülő Korszerű Iskolavezetés és a Jogalkalmazás a közoktatásban kötetei. A megismerés biztosítása Az intézményben helyi eljárásrend alapján, az alábbi módon biztosított a jogi dokumentumok megismerése. A közlönyökben, illetve postai levél formájában az intézményhez érkező információk tartalmát elsőként az igazgató tekinti át. A működést befolyásoló információt körlevélben teszi közzé, illetve az érdekelt személyhez továbbítja. Amennyiben az előírások tartalma pedagógiai jellegű, úgy megismertetési célból munkatársi értekezletek keretében a nevelőtestület elé tárja. Ezen kívül biztosítja az érdekvédelmi fórumok részére, az újonnan megjelenő jogszabályok munkavállalók érdekvédelmével kapcsolatos vonatkozásainak ismertetését. Ha a szabályozás az intézmény működtetésével kapcsolatos, akkor azt a gazdasági vezető hatáskörébe utalja. 15

16 Amennyiben valamely előírás teljesítésére szűk határidő áll az intézményvezető, valamint a gazdasági vezető rendelkezésére, rendkívüli munkatársi értekezlet összehívását kezdeményezik. A friss információk megjelenéséről folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást. A jogszabályváltozásokkal foglalkozó továbbképzési anyagokat is egymás rendelkezésére bocsátják. A külső és belső jogi szabályozók betartásának biztosítása két úton valósul meg az intézményben: - egyrészt a vezetői ellenőrzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott előírások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. - másrészt az intézmény igazgatója az érdekképviseleti fórumok szakszervezet, közalkalmazotti tanács számára a véleményezési és egyeztetési jogkör gyakorlásának biztosításával egy független belső kontroll működését teszi lehetővé Tervezés Az intézmény közép távra szóló elvei, szervezeti kultúra követelményei Humán erőforrás biztosítása érdekében - Az iskolai dolgozók továbbképzésének tudatos tervezése mellett érvényesülnie kell az egyéni ambícióknak. A személyiség és közösségfejlesztés terén: önismereti tréning, kommunikációs tréning helyben történő megszervezéséhez biztosítani kell az anyagi erőket. - A tanévek tervezése előtt személyes beszélgetések keretében történő tájékozódás a dolgozók elképzeléséről, terveiről, segítve ezzel a jó közérzet kialakítását. Tárgyi feltételek, gazdálkodás területén - A tantermi berendezések cseréjét folytatni kell. Az épület nyílászáróinak cseréjéért kell lobbiznunk. - A tanári szoba tárgyi eszközeinek cseréje indokolt. Az épület több helyen beázik, ezért a tetőszigetelését, a tornaterem padlózatának cseréjét, a 2 öltöző felújítását, a számítástechnika terem légköbméterének bővítése, eszközcseréjét tervezzük. A nevelés-oktatás területén A tantestületet a társadalmi tapasztalatai meggyőzték arról, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani a nevelésre. - Jól megszervezett mindennapos testnevelés bevezetése - Humán erőforrás fejlesztése az önismereti, kommunikációs tréningek irányába. - Szép szóval oktató, de játszani is engedő iskola felé való orientálódás. - Havi egy alkalomra szervezett közösségi osztályprogramok megvalósításának folytatása az eszmei osztályfőnöki óra terhére. - Milyen legyen a év végére a jól nevelt tanuló kimeneti szint elvárásainak kialakítása. - Az iskola falain kívüli viselkedés szabályait is el kell sajátíttatnunk tanulóinkkal, szituációs játékok beépítése a nevelő munka terén. 16

17 - Pedagógusainknak hozzá kell segítenie tanítványainkat az önálló és egyéni tanulás képességeinek elsajátításához. Tanuljanak meg tanulni, és akarjanak tanulni, mert a tanulás életminőségük meghatározója. - Igen erős alapokat kell lefektetnünk az írás, olvasás és számolási készségek terén. Folyamatos felzárkózási lehetőséget kell biztosítani. - Nevelőtestületünkben érvényesíteni kell a tehetségekkel és hátrányos helyzetűekkel való egyenrangú törődést. - Az önkifejezés, az egymásra figyelés, a metakommunikáció, a közösségi szokások fejlesztése érdekében hatékonyabban kell alkalmaznunk a drámapedagógia eszköztárát. - Az információs és kommunikációs eszközök új, egyéni tanulási útjába kell bevezetnünk tanítványainkat. - A P.P. betartása, a szellemében végzett közös, egységes elvek melletti haladásról való meggyőzés, és a P.P. szellemében végzett nevelő-oktató tevékenység következetes megkövetelése. Közös fellépés, alkalmazás a tanulók számára világos követelménytámasztás, egymás tevékenységét megkönnyítő nevelő-oktató folyamattá váljon Szervezeti kultúra követelményei - Több egyéni beszélgetésre, gondolatcserére kell törekedni. - Olyan vezetési technikák alkalmazása, amelyek segítik a többségi vélemények kiszűrését, a döntésképesség fokozása érdekében. - Teammunka erősítése egy-egy feladat elvégzése céljából. Minőségfejlesztő csoportok működtetése a folyamatok szabályozottsága céljából. - A menedzserszemlélet erősítése: pénzügyi, technikai, szellemi erőforrás megteremtése, racionális felhasználása, pályázatírásra ösztönzés, valamint az iskolának a köz számára is értelmezhető formában való megjelenítésének újragondolása. - Az iskola szervezeti felépítettségében meghatározó a munkaközösségek szerepe, a vezetők szakmai rálátása a saját területükre, a magasabb vezető-iskolatanács- szűkebb vezetés közötti információáramlás tervszerűsége A fenntartó stratégiai céljai intézményünkre vonatkozóan A közoktatási feladatellátás szervezésére irányuló döntések meghozatalakor elsődlegesnek tartjuk a gyermekek mindenek feletti érdekeit, a tudáshoz jutásban esélyegyenlőségük biztosítását, a működtetés során meghatározónak tartjuk a minőségi ellátás biztosítását, a racionalitást és a rentabilitást. Az ÖMIP kidolgozása előtt meghatároztuk stratégiai céljainkat, melyekből az egyes közoktatási intézményeink az Intézményi MIP-ekben bontják le a mérhető minőségcélokat. Célunk: (1) A partnerek és érdekelt felek elégedettségének megtartása, szükség esetén fokozása. (2) A fenntartói kínálattervezés és fejlesztés, valamint az intézményi programok, helyi tantervek közötti harmónia biztosítása, a város oktatási rendszerén belül a sokszínűség, az önkormányzati és nem önkormányzati oktatási-nevelési szervezetek közötti partneri kapcsolat kialakítása, ápolása. 17

18 (3) Az önkormányzat és a közoktatási intézmények közötti kiszámítható együttműködés és a hatékony kommunikáció működtetése, a közoktatási információk áramlásának biztosítása. (4) A különböző szintű oktatási és képzőintézmények hálózatépítése az élethosszig tartó tanulás jegyében. (5) Városunk közoktatása közéleti jelenlétének és elismertségének fokozása a korszerű kommunikációs módszerek, eszközök alkalmazásával, fejlesztésével. (6) Hazai és nemzetközi stratégiai partnerkapcsolatok létrehozása, szakmai szövetségekkel való együttműködés építésének ösztönzése és fejlesztése Felelősségi mátrix A felelősségi mátrix segít láthatóvá tenni, hogy mely főfolyamatnak ki a felelőse A B C D E F G Szervezeti egység Igazgató I.sz. igazgató helyettes II:sz. igazgató helyettes Gazdasági vezető Minőségügyi vezető Munkaközösség vezető Továbbképzési felelős Folyamat A B C D E F G 1. Stratégiai tervezés X X X X X X 2. Éves tervezés X X X X X X 3. Irányított önértékelés X 4. Partnerek azonosítása, igényeinek és elégedettségnek mérése X 5. Kiválasztási és betanulási rend működtetése X 6. Továbbképzési rendszer működtetése X X 7. Belső értékelési rendszer (munkatársak értékelése) X X X X X 8. Eszköz, felszerelés, épület biztosítása X X 9. Gazdasági és pénzügyi folyamatok X X 10. Egyéb kiszolgáló folyamatok 11. Beiskolázás X 12. Az adott csoport előrehaladására vonatkozó éves pedagógiai tervezés (tanmenet) ellenőrzése X X X X 13. A tanuló értékeléséhez szükséges közös követelmények és mérőeszközök X X X 14. Az intézmény működésének éves értékelése X X X X X X X 15. Belső audit X X X 18

19 Stratégiai tervek elkészítésének rendje Stratégiai tervezés folyamatábra - Szervezetünk 1998 óta rendelkezik Pedagógiai programmal, amely tartalmazza az alapelveket és a hosszú távú céljainkat, leírja pedagógiai folyamatainkat, tartalmazza a helyi tantervet. A program a fenntartó által az alapító okiratban meghatározott feladatokra vonatkozik, figyelembe veszi a rendelkezésre álló erőforrásokat. - A program felülvizsgálata folyamatosan csoportmunkában történik, a résztvevők szakmai hozzáértése és felelőssége az intézményvezető által kontrollált. A program módosítására a törvényesség, a szakmaiság és a megvalósíthatóság jellemző. - A fenntartó közoktatási intézkedési terve és minőségirányítási programja, az abban megfogalmazott elvárások segítik az IMIP készítést, amely középtávra határozza meg a minőségpolitikát, és a megvalósítás érdekében működtetett minőségirányítási rendszert. - A humán erőforrás fejlesztés dokumentuma a Pedagógus továbbképzési terv, amely tartalmazza a hétévenkénti továbbképzés tartalmi szabályait, szervezeti szintű szempontjait, a finanszírozás szabályait. - Kulcsfolyamatnak tekintjük a beiskolázást, így annak tervezése stratégiai kérdés, melyet szabályoztunk. A pedagógiai tervezés (a pedagógiai program felülvizsgálatának) folyamatszabályozása A folyamat célja: Az intézmény pedagógiai programjának felülvizsgálata, módosítása. 19

20 Folyamatábra START Jogi szabályozás HPP Támogatói kör listája Munkacsoportok listája Munkacsoportok listája HPP Jogi szabályozások HPP Módosító javaslatok Törvényi szabályozás Kiegészített P.P. Módosító javaslatok, kiegészítés ek 1. A KT és szükséges törvényi szabályozások megismerése 2. A HPP módosítandó, kiegészítendő területeinek 3. Munkacsoportok létrehozása a szabályozandó területekre 4. A területek szétosztása a csoportok között 5. Tantestület tájékoztatása a csop. ok megalakulásáról és az első olvasat előterjesztésének időpontjáról 6. A munkacsoportok elemző munkája 7. A csoportok együttes és kölcsönös megbeszélése, a módosító javaslatok elfogadása 8. A teljes program ellenőrzése, összevetése a törvényi előírásokkal 9. Tantestületi értekezlet az elemző munka és a módosító javaslatok megvitatása Javaslatok elfogadása Igen STOP nem Azonosított területek, folyamatok Megalakult munkacsop.-ok A területekhez rendelt munkacsoportok Jegyzőkönyv Javaslat a módosításokra Hiányok pótlása Módosító javaslatok, kiegészítések 20

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA Tartalomjegyzék: Bevezetés...4. 1. Az intézmény minőségpolitikája...4. 1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM A Penta Akadémia Alapítvány által fenntartott MAGYAR ÜZLETEMBERKÉPZŐ Szakközépiskola BUDAPEST-KAPOSVÁR-PÉCS INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2008-2012. A nevelőtestületi jóváhagyást követően a dokumentumot

Részletesebben

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A 11/2008(III.29.) OKM rendelet alapján átdolgozott Intézményi Minőségirányítási Program A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY 133. (5) SZERINT A KÖZOKTATÁSI

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27.

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézmény bemutatása,minőségpolitikája: A Tomori Pál Főiskolát az intézmény fenntartóját- 2004-ben

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. A 372/2008. (XII.19.) sz. Ökt. határozat melléklete Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. Készítette: Euron Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Minőségirányítási program. Zrínyi Ilona Általános Iskola Dorog, Bécsi u. 45.

Minőségirányítási program. Zrínyi Ilona Általános Iskola Dorog, Bécsi u. 45. Minőségirányítási program Zrínyi Ilona Általános Iskola Dorog, Bécsi u. 45. Készítette: Kovács Lajos igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2004. április 15. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÉSZÍTETTE: SZATHMÁRYNÉ PAPP MÁRIA Intézményvezető 2010. 1. BEVEZETÉS A Napsugár Óvoda működését helyi nevelési programja alapján végzi. A program mind a belső mind

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINŐSÉGIRNYÍTSI PROGRAM I. Közös rendelkezések Oladi ltalános Művelődési Központ 9700 Szombathely Simon István u. 2-6. 2007. TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETÉS... 4 Az IMIP értelmezése, helye a dokumentumok

Részletesebben

Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása... 5 2. Az intézmény minőségpolitikája... 11 2.1. A fenntartó

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a partnerközpontú intézmény, amely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét.

Részletesebben

Pedagógiai Program. Lőrincze Lajos Általános Iskola és Óvoda. Szentgál, 2008. december 13.

Pedagógiai Program. Lőrincze Lajos Általános Iskola és Óvoda. Szentgál, 2008. december 13. Lőrincze Lajos Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Program 2008 Szentgál, 2008. december 13. 1 BEVEZETÉS A közoktatásról szóló törvény 129.. (6) elrendelte a pedagógiai program felülvizsgálatát. A törvényi

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2000 SZERINT Kiadta:... Hajós Éva igazgató A második kiadás dátuma: 2004. március 1. Nyilvántartott példány, folyamatos módosításokkal Csak tájékoztatásra szolgáló, nem felülvizsgált példány A

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben