Az iskolai agresszió kezelése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az iskolai agresszió kezelése"

Átírás

1 14/1287-2/2009 elıterjesztés 2. sz. melléklete Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u , 1431 Budapest, Pf. 199 Tel.: (+36-1) , , Fax: (+36-1) /144 Honlap: OM azonosító: Az iskolai agresszió kezelése Az Agressziókezelési Munkacsoport Beszámolója az Intézkedési Terv végrehajtásáról Készítették a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet munkatársai: : Fótiné Németh Margit - szakpszichológus Novák Mária pedagógiai szakértő Gonda Judit pedagógiai szakértő Barna Gyöngyi - szakpszichológus E. Tóbiás Sára - pszichológus Makai Adrienn - pszichológus Sárik Zoltán igazgató Budapest, május

2 T a r t a l o m j e g y z é k Bevezetı I. A Gyermekvédelmi és Agressziókezelési Munkacsoport megalakulása Milyen problémákkal, kérdésekkel keresnek minket? Miben segítünk? Akut intézményi agressziós problémák kezelése (Intézkedési Terv 2. pont) II. Korosztályi agresszióval foglalkozó színházi elıadások támogatása Az intézményi szabadidı szervezıkkel való együttmőködés tapasztalatai (Intézkedési Terv 12. pont) III. Korosztályi agresszióval foglalkozó iskolai és kollégiumi (gyermekotthoni) színjátszó, irodalmi színpadok támogatása (Intézkedési Terv 4. pont) Színjátszó körök részére meghirdetett színházi pályázat IV. Erıszakmentességet támogató civil szervezetekkel való együttmőködés Kompánia Alapítvány Közösségi Szolgáltatások Alapítványa Psycholucia Kht ESZTER Alapítvány és Ambulancia Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért Ne Bánts Világ! Alapítvány Civil szervezetek összefoglaló táblázata V. A korosztályi agresszióval foglalkozó interaktív WEB-oldal létrehozása, folyamatos karbantartása, üzemeltetése (Intézkedési Terv 6. pont) VI. A fıvárosi fenntartású intézményekben megtartott nevelési értekezletekrıl készült jegyzıkönyvek tapasztalatai (Intézkedési Terv 10. pont) Résztvevık Napirendi pontok Napirendi pontok témája Elıadók Módszerek Hozzászólások Állásfoglalás, határozat Nevelési értekezletekre külsı szakembert kérı intézmények 2008/09. I. félév Nevelési értekezletekre külsı szakembert kérı intézmények 2008/09. II. félév VII. Pedagógus továbbképzés (Intézkedési Terv 11. pont) Gyermek és ifjúságvédelmi felelısök képzése Agressziókezelés az iskolák mindennapjaiban - pedagógusok módszertani képzése (A pedagógusok nevelı munkájának hatékonyságát növelı tréning) - a Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány támogatásával VIII. Komplex intézményfejlesztés (Intézkedési Terv pont) A komplex intézményfejlesztés elméleti modellje Az Intézkedési Terv keretein belül megvalósítható Komplex Intézményfejlesztés tervezett protokollja Kortárssegítés az iskolában a komplex intézményfejlesztés keretei között Komplex Iskolafejlesztési Naptár Komplex Iskolafejlesztés eddigi tapasztalatai IX. Az iskolai agresszió néhány összetevıje kutatási eredmények, esetpéldák, jó módszerek (Intézkedési Terv 9. pont) Az iskolai erıszak megítélésének különbségei és hasonlóságai a gyermekvédelmi és oktatási intézményrendszerben címő kutatás Agresszió és iskola - A probléma X. Konferenciák, szakmai fórumok, rendezvények szervezése, megvalósítása XI. Az osztályfınöki munka támogatása interaktív módszertani segédanyagok (Intézkedési Terv 16. pont) XII. Az Agresszió Bizottság szakmai tevékenységében való részvétel további mőködésének biztosítása, az Intézkedési Terv végrehajtásának monitoringja, szakmai kontrollja (Intézkedési Terv 1. pont) XIII. Hosszú távú intézkedési terv készítése az átlátható, aktív, felügyelhetı közösségi terek létrehozására (Intézkedési Terv 13. pont) Mellékletek: Intézményi kérdıív Civil szervezetek záró tanulmányai (Ne Bánts Világ!, Psycholucia, Kompánia, Vadaskert, Közösségi Szolgáltatások Alapítványa) Interaktív módszertani segédanyagok (Játéktár, oktató DVD feldolgozó segédanyag, osztályfınöki munka támogatása) Az Intézkedési Terv folytatásának lehetséges útja - Tervezet 2 / 67

3 Bevezető A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott, az iskolai agresszivitás visszaszorítására, kezelésére létrehozott /19/2008 sz. előterjesztés 3. sz. mellékletében megfogalmazott Intézkedési Terv keretében, szeptember 1-jén megalakult a Gyermekvédelmi és Agressziókezelési Munkacsoport, amely a MFPI Gyermekvédelmi Osztályán öt fővel kezdte meg munkáját. A stáb feladata az Intézkedési Terv végrehajtása, a feladat szakmai koordinációs munkájának ellátása, amely magában foglalja a fővárosi fenntartású intézményekkel, a gyermekvédelmi és szakellátással, a gyermekvédelmi jelzőrendszerrel, hatósági intézményekkel, illetve az erőszakmentességet támogató civil- és kultúrszervezetekkel való szoros együttműködést. A projekt managementje pedagógiai szakértőkből és szakpszichológusokból áll. A program létrejöttének szükségességét indokolta, hogy az oktatási intézményekben az utóbbi időkben egyre nagyobb hangsúllyal, egyre több problémát előidézve jelentek meg agresszív cselekedetek, erőszakhelyzetek, melyek ráirányították nemcsak a közvélemény, de a Főváros figyelmét is arra, hogy ezek kezelésében átfogó szemléletváltásra, módszertani megújulásra és tudatosan felépített preventív-edukációs programokra van szükség. A Fővárosi Önkormányzat az Intézkedési Tervben az iskolai agresszió kezelését és megelőzését célzó átfogó projektet határozott meg, melynek egyik fő célja a társadalmi tudatformálás illetve az erőszak-ellenesség eszméjének és gyakorlatának terjesztése. A program az iskolai élet valamennyi szereplőjét megszólítja, és felelős résztvevőjévé teszi az agresszió jelenségének saját közösségében történő tudatosabb és hatékonyabb kezelésében. Az egymásra épülő feladatok egyik fókuszában az iskola menedzsmentjének felkészítése és támogatása valamint a pedagógusok eszközökkel való felruházása, új módszerekkel, jó gyakorlatokkal való megismertetése áll annak érdekében, hogy az iskolai mindennapokban kompetensebben, magabiztosabban tudják kezelni a már meglévő vagy kialakulóban lévő konfliktusokat. Az intézkedések másik csoportja az agressziókezelés kérdéskörében preventív hangsúllyal a diákok, szülők tájékoztatását, bevonását szolgálja. Az Intézkedési Tervben megfogalmazott program szinte mindenre kiterjedő figyelme azoknak a szakértőknek és oktatáspolitikusoknak a széleslátókörűségét és holisztikus szemléletét dicséri, akik annak összeállításában szerepet vállaltak. A program sikerét és hatékonyságát (a kezdeti bizalmatlanság, ambivalencia után) jelentősen segítette az a szemlélet, amely az iskolai agressziót komplex, multi-faktoriálisan determinált jelenségként fogta fel, és ennek a felfogásnak megfelelően jelölte ki a beavatkozási szinteket. Ily módon a projekt egy olyan mátrixban mozgott, amelyben intézmény, osztályközösség, pedagógus, diák, szülő egyaránt célcsoportként szerepelt, figyelembe véve azokat fejlődéspszichológiai, szociálpszichológiai, pedagógiai-pszichológiai, krízispszichológiai, stb. törvényszerűségeket, kölcsönhatásokat, amelyek a hétköznapi létet, az együttélés szabályait a 3 / 67

4 harmonikusan működő közösségeket, az egyéni jóllétet, stb. meghatározzák. A gyakorlatban működő pedagógusok nagy része őszintén értékelte a figyelmet, a lehetőségeket, az új módszereket, eszközöket. A különböző fórumokon elmondhatták problémáikat, nehézségeket, megoszthatták egymással ötleteiket, tapasztalataikat. Az ilyen közös élmények kedveznek a hálózati működés kialakulásának, a tolerancia erősödésének. Ezek az alkalmak azért is nagyon fontosak, mert csökkentik az iskolák amúgy zárt rendszerként való működését, amely közismerten növeli a diszfunkciókat, a feszültséget, az agressziót. A megvalósítás során a programok előrehaladtával egyértelműen érzékelhető volt, hogy a pedagógusokban egyre határozottabban tudatosodik a változás, a változtatás szükségessége, növekedett a saját szerep jelentőségének felismerése. Az esetmegbeszélések során tapasztalható volt folyamatok, helyzetek átértékelése, a szempontváltási készségek növekedése. A tréningeken gyakran az attitűdök, előítéletek elmozdulása is észlelhető volt. Nagyon sikeresnek bizonyult a színházi projekt, amely hatalmas tömegeket mozgatott meg. A civil szervezetek programjai szintén népszerűek lettek, az új módszerek, technikák megmozgatták, felpezsdítették az iskolák életét. Egyre gyakrabban lehetett várakozó, nyitott, vagy egyenesen lelkes hangokat hallani a tanárok köréből. Nagyon fontos tehát, hogy a programok folytatódjanak, az eddig elért eredmények, valamint a felébresztett motiváció és készenléti állapot megőrzése, stabilizálása érdekében. Nemzetközi tapasztalatok egy-egy fejlesztőprogram hatásának stabilizációját két-három évben határozzák meg. A projekt irányai, célkitűzései életszerűnek, hatékonynak bizonyultak és a további folytatásra ösztönöznek. 4 / 67

5 I. A Gyermekvédelmi és Agressziókezelési Munkacsoport megalakulása (Intézkedési Terv 2. pont) Első lépésben a csoport értékelemzése (belső erőforrások-kompetenciák feltérképezése), az osztályon belüli szakmai koncepciójának és stratégiájának kidolgozása, valamint a szervezeti egység operatív működésének kialakítása történt. Ezzel gyakorlatilag egyidőben megtörtént a rövid, közép és hosszú távú akciótervek kidolgozása, ütemezése, a projektek egyéni leosztása, a felelősségek kijelölése. Az Intézkedési Tervben rögzített szoros határidők és magas indikátorszámok, valamint a projekt rendkívüli szerteágazósága és összetettsége megkövetelte, hogy a szakmacsoport felállításával gyakorlatilag egyidőben elinduljon a megvalósítás. Ebből adódóan rendkívül rapid, innovatív tevékenységre volt szükség, amely jellemezte, jellemzi a végrehajtó csoport munkáját, és amely csoport különös figyelmet fordított, fordít a program szakmaiságának megerősítésére, és a szakmai színvonal folyamatos biztosítására. Az Intézkedési Terv kereteinek szakmai tartalommal való feltöltése során a munkacsoport vezetése ügyelt arra, hogy folyamatosan közvetítse az erőszakmentesség eszméjét és gyakorlatát, valamint hogy a program lefedje az Értékelés, a Proaktív, a Reaktív és a Kuratív Prevenció valamennyi területét az iskola, mint Rendszer valamennyi alrendszerében. A továbbiakban ennek a folyamatnak a megvalósítása lesz nyomon követhető a Szakmai Beszámolóban. Milyen problémákkal, kérdésekkel keresnek minket? Miben segítünk? Intézmények, pedagógusok, szülők megkeresésére: - Iskolai agresszió témában tartott nevelési értekezleteken előadás - Iskolai agresszió témában tartott nevelési értekezletekre előadó közvetítése (civil szervezetek) - Iskolai agresszióval kapcsolatos krízisintervenció az adott intézményben (csoportos, egyéni) - Pszichológiai tanácsadás iskolában előforduló egyéb esetekkel kapcsolatban - Iskolai agressziókezeléssel kapcsolatos tanácsadás telefonon - Tágabb értelemben vett erőszakkal (pl. családon belüli erőszak) kapcsolatos tanácsadás, krízisintervenció - Pedagógusoknak szupervíziós, esetmegbeszélő csoport, konzultáció - Konfliktuskezelő, agresszió-prevenció gyakorlatok, programok megismertetése - Tájékoztatás az agresszió-megelőzésben, -kezelésben velünk együttműködő civil szervezetek tevékenységéről - Agresszió témájú irodalmakról tájékoztatás - Továbbképzési lehetőségekről tájékoztatás (pl. gyermekvédelmi felelősök számára) - Tájékoztatás az ifjúsági színjátszó körök pályázatával kapcsolatban - Konferenciákon, szakmai fórumokon előadás 5 / 67

6 Akut intézményi agressziós problémák kezelése (Intézkedési Terv 2. pont) Az Agressziókezelési Munkacsoport tevékenységéhez tartozik a folyamatos támogató kapcsolattartás valamennyi fővárosi fenntartású intézmény számára. A gyakorlatban ez telefonos tanácsadást, személyes egyéni konzultációt (pedagógusok, gyerekek, szülők számára), csoportos esetmegbeszélést és az akut, illetve a krónikus konfliktushelyzetek kezelését jelenti. A szeptember áprilisig terjedő idő intervallumban, három esetben az egész intézményre kiterjedő csoportos krízishelyzet kezelésére volt szükség. Ezekben az esetekben tragikusan végződő, az iskolapolgárokat traumatizáló incidensek megoldására kellett krízisintervenciós beavatkozást végezni, amelyet a különösen sérült személyek egyéni ellátása követett. Kevésbé súlyos, ámde az intézmény keretei között megoldhatatlan, külső segítséget igénylő konfliktushelyzetekben, 130 esetben kellett tanácsadást, illetve konkrét beavatkozást végezni. II. Korosztályi agresszióval foglalkozó színházi előadások támogatása (Intézkedési Terv 3. pont) A társadalmi tudatformálás, az erőszak-ellenesség eszméjének és gyakorlatának közvetítésében fontos szerepet kapott a Színházi Projekt. Elsődleges cél, hogy az iskolák megismerhessék a színházi neveléssel és színház-pedagógiával foglalkozó társulatokat és a témához kapcsolódó előadásaikat, ezen keresztül segítséget kaphatnak abban, hogy közelebb kerülhessenek az agresszió kapcsán felmerülő, a korosztályt foglalkoztató témákhoz a színházi élményen keresztül. Különösen azoknak a közösségeknek nyújt mindez segítséget, ahol az agresszió valamilyen formája, magatartászavarok, beilleszkedési problémák jelentkeztek a tanulók körében, és kiemelten fontossá vált a problémák rendezése, a téma felvetése a színház nyelvén. Tapasztalatok mutatják, hogy így a kényesebb problémák is megvitatásra kerülhetnek, a gyerekek könnyebben megnyílnak és zavartalanabbul képesek beszélni érzelmeikről, gondolataikról, nehézségeikről. Természetesen hangsúlyosan fontos a programok prevenciós jellege, hatása is. A gyakorlat azt mutatja, hogy a sport mellett a művészeti nevelés az, amely a leghatékonyabban képes az agressziós késztetések, feszültségek levezetésére, szabályozására. A programba így elsősorban az erőszaktérkép, illetve az Agressziókezelési Munkacsoport saját felmérései alapján leginkább veszélyeztetett (lásd később) intézmények kerültek kiválasztásra. Fontos tényező volt továbbá az iskola vezetésének, a pedagógusoknak és a tanulóknak a motivációja. A nagyon kedvező fogadtatástól kezdve, a közömbösségen keresztül az elutasításig, minden reakció előfordult. Különösen a szakiskolák világából érkezett az a jelzés a pedagógusok részéről, hogy nehezen tudják összeszedni a gyerekeket a szabadidős tevékenységekre. A legtöbb intézményben azonban lelkes fogadtatásra talált a program, gyerekek és felnőttek egyaránt várják a folytatást. Remélhetően ahhoz is hozzájárult ez a kezdeményezés, hogy a színházba járás kultúrája megerősödjön a középiskolás korosztálynál. A visszajelzések, amelyek az intézményekből érkeztek, bíztatóak ezen a téren is. 6 / 67

7 A munkacsoport feltérképezte a korosztályi agresszióval foglalkozó színházak ajánlatát, megtekintette és kiválasztotta a megfelelő darabokat, majd felvette a kapcsolatot a kérdéses társulatokkal és kialakította az együttműködéseket. A kiválasztott színházak olyan társulatok, akik az ifjúsági előadásaikat színház és dráma pedagógiai foglalkozásokkal egészítik ki. A program keretében a szakiskolák, szakközépiskolák, szakképző iskolák és gimnáziumok diákjai ingyenesen látogathatják az agresszió témájához kapcsolódó színházi előadásokat. A színházi projekt megvalósítása során a Kolibri Színházzal történő együttműködés bizonyult a legsikeresebbnek. A program a Kolibri Színház önálló pályázatához kapcsolódik, melynek keretében azok a pályázó intézmények, amelyek a Kolibri Színház pályázati körébe nem kerültek be, az MFPI színházi program keretében kaptak lehetőséget, hogy eljussanak igény szerint a Kolibri előadásaira. A gyermekotthonok számára a program kiemelten biztosította lehetőségeit. A Káva és Kerekasztal előadásai kizárólag a gyermekotthonok részére lettek meghirdetve, 9 gyermekotthonból összesen 150 jegyigény érkezett. A színházi projektben résztvevő társulatok és általuk az iskolák számára biztosított előadások SZÍNHÁZ SZERZŐ DARAB Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Tom Lycos Stefo Nantsou Simon Stephens Kai Hensel Ismeretlen szerző Lutz Hübner Kövek Kócsag (Herons) Klamm háborúja Lila története Kikatt Bárka Színház Káva Műhely Kerekasztal Társulás Kulturális Ödön von Horváth Ottlik Géza Komplex TIE program éveseknek Komplex TIE program éveseknek Geoff Gillham Hajós Zsuzsa Istentelen ifjúság Iskola a határon Hinta Digó Csontketrec Fivérek - A színházi előadásokon a évadban 67 intézményből 2660 diák vett részt a lekötések értelmében. - Drámapedagógiai foglalkozásokon 20 intézményből 500 diák részére biztosította a részvételt a program. Az intézményi szabadidő szervezőkkel való együttműködés tapasztalatai (Intézkedési Terv 12. pont) A fővárosi fenntartású iskolák diákcsoportjai pedagógus, illetve szülői kísérettel jutottak el a korosztályi agresszió témáját érintő, feldolgozó színházi előadásokra. A színházlátogatások megszervezésének, a gyerekek lelkes közönséggé toborzásának folyamatában óriási szerepük volt az oktatási intézmények szabadidő-szervezőinek, akikkel az Agressziókezelési Munkacsoport színházi projektért felelős csoportja felvette a kapcsolatot. 7 / 67

8 Legtöbbször a szabadidő-szervező pedagógusok vállalták iskolájukban időt és energiát nem sajnálva a sokszor nem kis kihívást jelentő - összekötő, tájékoztató, közönségszervező szerepet. Az intézmények lelkes pedagógusainak (szabadidő-szervezők, osztályfőnökök, magyartanárok stb.) részvétele, együttműködése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a program folyamatosan, sikeresen tudott megvalósulni a 2008/2009-es tanévben. III. Korosztályi agresszióval foglalkozó iskolai és kollégiumi (gyermekotthoni) színjátszó, irodalmi színpadok támogatása (Intézkedési Terv 4. pont) A színházi projekt másik részeként az MFPI pályázatot hirdetett a fővárosi fenntartású szakiskolák, szakközépiskolák, szakképző iskolák, gimnáziumok, gyermekotthonok és kollégiumok színjátszó körei, irodalmi színpadai számára. A pályázat célja: - olyan házi színpadokon bemutatott előadások létrehozása, amelyek az agresszió, zaklatás, kapcsolati konfliktusok korosztályt érintő témáját hozzák közel az iskolai közönség számára, - már elkészült, illetve most megvalósuló, témához kapcsolódó előadások támogatása, vendégjátékok formájában történő terjesztése, - szülők, gyermekek és tanárok közönségkörének megszólítása, - a gyerekek kreatív, művészi tevékenységekbe való bevonása, - az agresszió oldaláról megközelített témák színházi nyelven történő megfogalmazása, - a színházi élmény agressziókezelésben betöltött szerepének hangsúlyozása. A pályázati anyagok megküldésének módjáról az intézmények értesítést kaptak. A beérkezett pályázatok elbírálását a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet színházi projektek megvalósításáért felelős szakmai csoportja végezte. A pályázaton nyert intézmények az alábbiak: - Béke Gyermekotthon Béke Meseszínpad - Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola Színész II szakképzés - Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Dömdödöm Színjátszó Csoport - Hungária Általános Iskola és Kollégium Kókler - Károlyi Mihály Magyar - Spanyol Tannyelvű Gimnázium Károlyi Színjátszó kör - Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola der Társulat - Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon Mexikó Színpad - Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Kulturális Offenzíva - Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon Napraforgó Társulat - Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola Kaotika Színpad 8 / 67

9 - Veres Pálné Gimnázium Veres Pálné Színjátszó kör - Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Wesselényi Színjátszó kör - Balatonboglár Gyermekotthon - Ficánka A lehetőséget az intézmények nagy örömmel fogadták, és sokan jelezték, hogy hosszú távon is szívesen kapcsolódnának be hasonló kezdeményezésekbe. Színjátszó körök részére meghirdetett színházi pályázat Az amatőr diák színjátszó körök számára meghirdetett pályázat nyertesei lehetőséget kaptak arra is, hogy a fővárosi oktatási portálon bemutatkozhassanak. Az elkészült és bemutatásra került produkciókról szóló ismertetők, az előadások időpontjai és a diáktársulatok leírása közlésre került az intézeti honlapon. IV. Erőszakmentességet támogató civil szervezetekkel való együttműködés (Intézkedési Terv 5. és 7. pont) A civil szervezetekkel való együttműködés, a civil programok diszpécselése az iskolák felé talán az egyik leghasznosabb, legizgalmasabb része a projektnek. A minősített partneri kapcsolatok feltérképezése és a velük való kapcsolatfelvétel során kiemelt szempont volt az olyan partnerekkel való együttműködés kialakítása, amelyek az agressziómentes értékközvetítés mellett konkrét gyakorlati segítséget, használható módszerek átadását, jó gyakorlatok közvetítését képesek megvalósítani. Az Intézet az alábbi civil szervezetekkel kötött szerződést: 1. Kompánia Alapítvány Az Alapítvány tevékenysége veszélyeztetett helyzetű fiatalok segítésére irányul, azok felé, akik szociális, egészségügyi, hovatartozási és egyéb okokból nélkülözik a megfelelő támogatást, drogoknak és egyéb ártalmaknak fokozottan kiszolgáltatottak. Céljuk a fiatalok veszélyeztetettségének csökkentése, lelki egészségük, önismereti és kapcsolati kultúrájuk fejlesztése. Fő tevékenységeik közé tartozik egészségfejlesztési és prevenciós programok fejlesztése, megvalósítása éves fiatalok részére. Programjaikat kortárssegítők közreműködésével valósítják meg. Ennek érdekében kortárssegítők képzésével, kortárssegítő hálózat fejlesztésével is foglalkoznak. Iskolai és iskolán kívüli programjaikkal a gyermekek és fiatalok egészséges életszemléletének erősödését, életmódjuk, életkilátásaik javítását szolgálják. Felhasznált módszerek - kortárssegítés (ifjúsági klub, megkereső tevékenység, kortárstanácsadás); - kortárssegítő képzés: felkészítés kortárssegítői tevékenységre, tréning (elmélet és módszertani műhelymunka, empátia-labor: sajátélményfeldolgozás, terepmunka); - iskolai egészségfejlesztő foglalkozások (életmód, droghasználat, önismeret, önértékelés, én-kép, test-kép, nemi, családi és társadalmi szerepek, élet- és pályaterv stb.); 9 / 67

10 - pszichoterápiás tanácsadás (élethelyzeti, személyes, kapcsolati problémák); - tájékoztató szülőknek és pedagógusoknak, személyes konzultáció. Iskolai programjaik kiemelten fontos összetevője a pedagógusokkal folyó munka, mely tapasztalataik szerint a diákokkal folyó munka előtt kell hogy járjon. Célja a pedagógusok, az iskola fogadókészségének előmozdítása, hosszabb távon a pedagógusok probléma-megfogalmazási, konfliktuskezelési és probléma-feldolgozó eszköztárának bővítése. Ez részben ismeretbővítés, részben készségfejlesztő jellegű, s esetmegbeszélésre, probléma-feldolgozásra épülő konzultációk formájában valósul meg. Előnyösnek tartják a folyamatjellegű foglalkozásokat, s jó szolgálatot tesznek a kortársoktatók által tartott módszerbemutatók. A Mérei Ferenc Pedagógiai Intézettel kötött együttműködési szerződés alapján kialakított szakmai program: - fővárosi fenntartású intézményekben évfolyamonként, osztályonként szociometria felvételét, valamint kérdőíves attitűdvizsgálatok elkészítése (kérdőív összeállítása, adatok kiértékelése, 3-5 oldalas összegzés készítése a felmérések eredményeiről), - a felmérésben érintett osztályok osztályfőnökeinek bevonásával problémafeltáró kiscsoportos megbeszélés tartása, - interaktív játéktár kidolgozása, mely az alábbi tételeket tartalmazza: - szakmai anyag összeállítása, szerkesztése, a kiadvány tartalmi kidolgozása - 20 oldalas kiadvány nyomdai előkészítése és kinyomtatása 200 példányban. A Fővárosi Önkormányzat által támogatott programban a Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet Agressziókezelési Munkacsoportjának koordinációjával eddig 2 intézmény 20 osztálya (összesen 508 tanulója) és osztályfőnöke vett részt a Kompánia Alapítvány programjában. 2. Közösségi Szolgáltatások Alapítványa Az Alapítvány a speciális szükségletű (magatartászavarokkal küszködő, kábítószer-fogyasztó, bűnelkövető) gyermekek és fiatalok re-szocializációs igényeit hivatott kielégíteni egy új a prevenciót és kezelést elősegítő-, jóvátételi és helyreállító szemléletű, resztoratív nevelési módszer alkalmazásával. Programjuk a bajba került, magatartásproblémákkal, érzelmi és szociális konfliktusokkal küszködő gyermekek, fiatalkorúak másodlagos prevenciós programjának kialakítását és támogatását célozza, annak érdekében, hogy az érintett gyermek vagy fiatalkorú készsége, kapcsolata és életvezetése révén képes legyen a társadalmilag elfogadott normák keretein belül személyes fejlődésre és sikeres életre. A program során fontos szerepet kap a közösségi pozitív erők felderítése, a személyes fejlődést biztosító kapcsolatok erősítése és támogatása az önsegítő és re-szocializáló közösségek kialakítása érdekében. A programban való részvétel elsősorban olyan év közötti fiúknak és lányoknak ajánlott, akik különböző nehézségekkel küszködnek, mint: - tanulási nehézségek, - drog- és alkoholfogyasztás, 10 / 67

11 - szabályszegések, bűncselekmények, - családi problémák, - lobbanékony és agresszív magatartás, - önbecsülés és önbizalom hiánya, - lelki vagy mentális egészség zavarai, - szexuális, fizikai vagy érzelmi bántalmazás, - iskolakerülés, iskolai felfüggesztés, iskolából való kizárás. Az Alapítvány (pl. nevelési értekezleten) lehetőséget nyújt a pedagógusoknak, hogy a programot megismerhessék, a későbbiek során mindennapi nevelőmunkájukba beilleszthessék. Az MFPI-vel kötött együttműködési szerződés alapján vállalták: i. A Fővárosi fenntartású intézményekben a meglévő miliő és alkalmazott technikák megismerését, a problémák feltérképezését és csoportos visszajelzését; megfigyelést, beszélgetéseket (tanár, diák, személyzet) és a felmérés alapján iskolánként 1 nap, 2 megfigyelővel, átlagosan 8 óra/iskola aktív resztoratív beavatkozást. ii. Resztoratív szemléletet ismertető előadás megtartását: Az iskola alkalmazottainak és a velük kapcsolatban álló segítő szervezeteknek, szolgáltatóknak; iskolánként, tantestületenként 3 órában, 2 előadóval, 1-1 alkalommal. Szülők, érdeklődők tájékoztatását workshop-ban; iskolánként 2 óra, 1-1 alkalommal. Tanulók tájékoztatását workshop-ban; az összes diák számára évfolyamonként (esetenként, osztályonként) 1-1,5 óra. A diák-tanár kapcsolatának erősítése és helyszíni konfliktuskezelés; mentorálás és támogatás a tanórákon; és tanítás utáni esetmegbeszélő csoport a tanárok számára; iskolánként heti 1 nap, összesen 3 alkalom, több résztvevővel (2-4 támogató az Alapítvány részéről). A Fővárosi Önkormányzat által támogatott programban a Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet Agressziókezelési Munkacsoportjának koordinációjával eddig 90 pedagógus, 7 osztály 180 tanulója és 50 szülő vett részt a Közösségi Szolgáltatások Alapítványának programjában. 3. Psycholucia Kht. A Psycholucia egy olyan műhely, ahol szakemberek pszichológusok, NLP mesterek segítenek abban, hogy a teljesítmény, a verseny világában mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb helyet, az egyensúlyt a munka és a magánélet között, önmaga és mások számára is világos, vonzó célokat határozzon meg, ráleljen a célokhoz vezető útra. Módszereket kínálnak arra, milyen módon lehet serkenteni a környezetünkben élő emberek kreativitását, alkalmazottai fejlődését, és hogy inspiráló, világosan kommunikáló mentor, coach váljon mindazokból, akik az általuk biztosított programon részt vesznek. Munkáikban a siker, a teljesítmény, a kiválóság tágabb pszichológiai, társadalmi összefüggéseire igyekeznek rávilágítani. Tréningjeiken a 11 / 67

12 résztvevők elsajátíthatják a legújabb eredmények nyomán kifejlesztett hatékonyságnövelő technikákat. Céljuk az emberi és szervezeti értékek, célok, képességek feltérképezése és tudatosítása. Az együttműködés, a megértés és bizalom légkörének megteremtésével olyan képzési, fejlesztési programokat alakítanak ki, amelyek segítik e képességek kiteljesítésében, a siker elérésében, a hatékonyság növelésében. Módszereik hozzásegítik programjaik résztvevőit, hogy megismerjék önmagukat, feltárják és elfogadják saját képességeiket, és ha szükségesnek érzik, változtassanak (nlp). A foglalkozások nem csak csoportos, tréningszerű keretek között zajlanak, a résztvevők számára egyéni fejlesztési támogatást (coaching) is biztosítanak. Kialakított szakmai program: a társaság három fővárosi fenntartású intézményben, csoportonként 16 fő pedagógus részvételével, olyan tréningek vezetését valósította meg, amelyek a destruktív magatartásminták kezelésére, a konfliktuskezelési stratégiák fejlesztésére szolgálnak a coaching módszerével. Továbbá olyan NLP-s technikák átadását biztosítja, amelyek lehetővé teszik, hogy a coach hatékonyan tudjon segíteni az agresszív viselkedésmintáknak kitett pedagógusoknak; A projekthez kérdőívek, handoutok és munkafüzetek átadása kapcsoldott. A Fővárosi Önkormányzat által támogatott programban a Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet Agressziókezelési Munkacsoportjának koordinációjával eddig 3 intézményben 16 fős csoportokkal valósított meg tréningeket. 4. ESZTER Alapítvány és Ambulancia Az Alapítvány célja: az erőszakos szexuális bűncselekmények áldozatainak pszichoterápiás kezelése, szociális segítése, jogvédelmük előmozdítása, az ilyen irányú bűnmegelőzés és bűnüldözés támogatása. Az Ambulancia lélektani segítséget kínál és szándékaik szerint ellátást nyújt minden hozzájuk forduló rászorultnak: - nőknek, akiket bántalmaztak, megerőszakoltak, vagy bármely más szexuális visszaélést szenvedtek el, - gyermekeknek, akik fizikai, vagy szexuális visszaélés áldozataivá váltak, - férfiaknak, akiket bármilyen erőszak ért, - az áldozat hozzátartozóinak, akik segítséget igényelnek ahhoz, hogy maguk segíteni tudjanak. Az Ambulancia ellátási formái: - egyéni beszélgetés, tanácsadás - egyéni pszichoterápia - család és párterápia - csoportos pszichoterápia - orvosi tanácsadás A szolgáltatások ingyenesek, azt bárki igénybe veheti, akit szexuális erőszak vagy abúzus ért. 12 / 67

13 A Fővárosi Önkormányzat által támogatott programban a Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet Agressziókezelési Munkacsoportjának koordinációjával eddig 75 fő pedagógus, iskola pszichológus, szociális munkás vett részt az Alapítvány által vezetett kvalitatív-fókuszcsoportos kutatásban. A kutatási program célja: Az iskolai erőszak megítélésének különbségei és hasonlóságai a gyermekvédelmi és oktatási intézményrendszerben. Ez jelenti attitűdök, megközelítési módok feltérképezését, jelenlegi működési módok megismerését és a lehetséges érintkezési pontok feltárását, majd javaslatok kidolgozását a stratégiai együttműködésre. A belső erőforrások (kihasználatlan együttműködési, problémakezelési lehetőségek, stb.) feltárását. A célja továbbá kvalitatív módszerekkel feltárni, hogy az iskolai erőszak, mint multidiszciplináris probléma hogyan jelenik meg az érintett szektorokban amelyek együttműködése nélkül a megelőzés és a kezelés sem lehet sikeres. Módszertanilag interjúk, ill. fókuszcsoportos interjúk, készültek, melyek segítségével a gyermekvédelmi alapellátásban és az alap-, ill. középfokú oktatásban dolgozó szakemberek iskolai erőszakkal kapcsolatos attitűdjei, ismeretei, megközelítési jellemzői, megelőzési és kezelési stratégiái, valamint jellemző probléma felismerő és menedzselő technikái kerülnek összegyűjtésre és rendezésre. 5. Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért A Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért elsőként biztosítja Magyarországon a gyermekek integrált pszichiátriai, pedagógiai ellátását és utógondozását intézményei a Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Szakambulancia, valamint a Vadaskert Fejlesztő és Felzárkóztató Általános Iskola segítségével. Az 1989 óta sikeresen működő Vadaskert Alapítvány mostanáig a gyógyító és oktató tevékenységre helyezte a hangsúlyt. A prevenciós szemlélet fejlődésével lépést tartva 2001-ben kibővítette tevékenységi körét és átfogó prevenciós programot indított. A prevenció jelentőségét a mentális betegségek csökkentésében alátámasztja például az Egyesült Államokban végzett legújabb kutatás eredménye is, mely szerint a kezeletlen magatartászavaros gyerekek csaknem 60 százaléka felnőtt korában drogfüggővé válik. A gyermekkori pszichés problémák megelőzésében a leghatékonyabb módszer a szülők támogatása a gyermeknevelés kérdéseiben. Rendkívül fontos lehetőséget teremteni a szülők számára problémáik megválaszolására, és az általános tájékozódásra. A közvetlen és személyre szabott kapcsolatteremtés eszközeként hamarosan internetes honlapot is létrehoznak, melynek segítségével a szülők és a gyerekek választ kaphatnak kérdéseikre, bővíthetik a lelki jóllét megőrzésére vonatkozó ismereteiket. A szülők számára segítséget nyújthat majd a tapasztalatok és minták átadására szolgáló szülői klub, melynek indítását szintén tervbe vette az Alapítvány. A tájékozódás lehetőségét a leggyakoribb pszichés problémákkal foglalkozó tanácsadó füzetek kiadásával is segíteni kívánják. A hosszú távú tervek között szerepel a prevenciós célú, széles körű iskolai szűrések és a veszélyeztetett gyermekek számára speciális programok indítása. A Vadaskert Alapítvány célja és tervezett tevékenységei összhangban állnak az Egészségügyi Minisztérium Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Programjában a 13 / 67

14 mentális betegségek megelőzésére vonatkozó alprogramban leírt célkitűzésekkel. A Mérei Ferenc Pedagógiai Intézettel kötött együttműködési szerződés keretén belül kialakított szakmai program: a Borostyán Program. A Borostyán Program keretén belül sérült gyermekek orvosi, pedagógiai, iskolai és szociális problémáinak megoldását valósítja meg egy gyógyítórehabilitációs munka korszerű modelljében. A Fővárosi Önkormányzat által támogatott programban a Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet Agressziókezelési Munkacsoportjának koordinációjával eddig 39 gyermek és 5 szülő vett részt a Vadaskert Alapítvány programjában. 6. Ne Bánts Világ! Alapítvány Az Alapítvány azzal a szándékkal jött létre, hogy iskolai alapú komplex prevenciós programokat dolgozzon ki gyermekeknek a szexuális visszaélések megelőzésére és az iskolai bántalmazások csökkentésére. Programjaik célja, hogy olyan fogalmakat tanítsanak meg a gyerekeknek és olyan képességekkel ruházzák fel őket, amelyek segítségével csökkenthetik áldozattá válásuk esélyét. Programjaik: - szexuális visszaélések elleni prevenciós program (általános iskoláskorú tanulóknak) - program iskolai erőszak kezelésére (felső tagozatos és középiskolás korú diákoknak) A tanulók képzési programjának középpontjában a speciális pszichológiai ismeretek átadása áll: az önmaguk és mások megismerésének, a konfliktusok felismerésének, az azokra való helyes reagálásnak a megtanítása, az empátiakészség kialakítása, a helyes kommunikáció kifejlesztése alapvető célkitűzés a programban. Mivel a nélkülözhetetlen elméleti ismeretek elsajátítása mellett leginkább a gyakorlatban hasznosítható készségek kialakításán van a hangsúly, a felkészítésnek lényeges tartalmi és módszertani elemei a szerepjátékok, a különféle helyzetgyakorlatok. Külföldi tapasztalatok azt mutatták, hogy ahol hasonló program került bevezetésre, ott az iskolai agresszió egy év alatt 70%-kal csökkent. Az Alapítvány munkatársai előadásokat, nevelési értekezleteket tartanak pedagógusoknak, tájékoztatókat szülőknek. Feldolgozható témák: - ha alapvető önvédelmi tudás birtokába szeretnék tanítványaikat juttatni, - ha a pedagógusoknak tudomásuk van szexuális bűncselekményről (pl. a környéken mutogatós bácsi van), - ha szükségük van tanácsra ahhoz, hogyan beszéljenek tanítványaikkal a szexualitással kapcsolatos veszélyforrásokról, - ha érintettségről van tudomásuk. A Mérei Ferenc Pedagógiai Intézettel kötött együttműködési szerződés alapján vállalták az Érintések című program keretében összesen 60 prevenciós óra megtartását fővárosi fenntartású intézményekben. 14 / 67

15 A Fővárosi Önkormányzat által támogatott programban a Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet Agressziókezelési Munkacsoportjának koordinációjával eddig 5 intézmény 20 osztályában 60 pedagógus részvételével 1200 tanuló vett részt a Ne Bánts Világ! Alapítvány programjában. 15 / 67

16 Civil szervezetek összefoglaló táblázata Civil szervezet neve, elérhetősége 1 Kompánia Alapítvány Ambrózay Anikó programvezető Tel: Székhely: 1133 Bp. Kárpát u. 38. Lev.cím: 1133 Bp. Kárpát u. 7/B. 2 Közösségi Szolgáltatások Alapítványa Magyarország Negrea Vidia igazgató Tel: Lev.cím: 1163 Bp. Galgahévíz u. 45. Tevékenység jellege - interaktív agressziókezelő játéktár (toleranciafejlesztés) - konfliktuskezelő tréning (helyzetés szükséglet felmérésével: szociometria, EQ) 1. Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium 2. Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola - resztoratív gyakor-latok az alábbi isko-lákban: 1.Arany János Műszaki SZKI és Szakiskola 2. Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari SZKI és Szakiskola 3. Than Károly Gimnázium és Szakiskola Megvalósított program 1. két fővárosi fenntartású oktatási intézményben osztályban szociometria felvétele, valamint kérdőíves attitűdvizsgálatok elkészítése (kérdőív összeállítása, adatok kiértékelése, 3-5 oldalas összegzés készítése a felmérések eredményeiről) a két fővárosi fenntartású oktatási intézményben a felmérésben érintett osztályok osztályfőnökeinek bevonásával problémafeltáró kiscsoportos megbeszélés 2. interaktív játéktár kidolgozását és nyomdai kivitelezése, mely az alábbi tételeket tartalmazza: Szakmai anyag összeállítása, szerkesztése, a kiadvány tartalmi kidolgozása Nyomdaköltség (20 oldalas kiadvány) (példányszám 200 db) 1. A meglévő miliő és alkalmazott technikák megismerése Megfigyelés, beszélégetések (tanár, diák, személyzet) és felmérés alapján iskolánként 1 nap, 2 megfigyelővel, átlagosan 8 óra/ iskola. 2. A Resztoratív szemléletet ismertető előadások 2.1. Az iskola alkalmazottjainak és a velük kapcsolatban álló segítő szervezeteknek, szolgáltatóknak. Iskolánként, tantestületenként 3 órában, 2 előadóval, 1 alkalommal Szülők, érdeklődők tájékoztatása workshop-ban iskolánként 2 óra, 1 alkalommal 2.3. Tanulók tájékoztatása workshop- ban; Az összes diák számára évfolyamonként (esetenként osztályonként) 1 1,5 óra. 3. A diák-tanár kapcsolatának erősítése és helyszíni konfliktuskezelés Mentorálás és támogatás a tanórákon és tanítás utáni esetmegbeszélő csoport a tanárok számára. Iskolánként heti 1 nap, összesen 3 alkalom, több résztvevővel (2-4 támogató az Alapítvány részéről) 16 / 67

17 3 Psycholucia Kht. Bojtor Lucia Zsuzsanna ügyvezető Tel: Eszter Alapítvány Tel: Konfliktuskezelési tréning pedagógusok részére- coaching módszerrel 3 iskolában iskolánként 16 fő részvételével Tréning időtartama: 6 óra (3x6 óra a három iskola esetében) Kutatói tevékenység -tájékoztató anyagok terjesztése -bántalmazottak pszichoterápiás ellátása A project folyamat lényegében négy lépésből áll: Előkészítés Tréning Coaching Feedback 1. Előkészítés A tréning-előkészítés célja az iskolák jelenének és a pedagógusok megismerése a szokásos egymás közötti kommunikációs technikák feltérképezése, a munkahelyi légkör megismerése. A részvevőknek kiküldtünk egy coachability kérdőívet, amely speciálisan tantestületek részére lett kifejlesztve. 2. Kompetenciafejlesztés Tréning(ek) 1. Kutatói tevékenység elvégzése: Az iskolai erőszak megítélésének különbségei és hasonlóságai a gyermekvédelmi és oktatási intézményrendszerben témában. Ez jelenti attitűdök, megközelítési módok feltérképezését, jelenlegi működési módok megismerését és a lehetséges érintkezési pontok feltárását, majd javaslatok kidolgozását a stratégiai együttműködésre. A belső erőforrások (kihasználatlan együttműködési, problémakezelési lehetőségek, stb.) feltárását. Kvalitatív módszerekkel feltárni, hogy az iskolai erőszak, mint multidiszciplináris probléma hogyan jelenik meg az érintett szektorokban amelyek együttműködése nélkül a megelőzés és a kezelés sem lehet sikeres. Interjú, ill. fókuszcsoportos interjú, készítése, melynek segítségével a gyermekvédelmi alapellátásban és az alap- ill. középfokú oktatásban dolgozó szakemberek iskolai erőszakkal kapcsolatos attitűdjei, ismeretei, megközelítési jellemzői, megelőzési és kezelési stratégiái, valamint jellemző probléma felismerő és menedzselő technikái kerülnek összegyűjtésre és rendezésre. Az oktatási és gyermekvédelmi szakemberekkel közös, irányított beszélgetés. 17 / 67

18 5 Ne Bánts Világ! Alapítvány Tel: Veresegyház, Hegyalja u. 1. Puskás Gyöngyi 6 Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért Tel: Érintések program 1. Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk. Spec. Szakisk., EGYMI és Diákotthona 2. Nagy László Ált. Isk. és Gimnázium 3. Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk, Spec. Szakisk. és EGYMI 4. Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Speciális Szakisk., EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon 5. Éltes Mátyás Ált. Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon Pszichiátrián kezelt gyerekek konfliktuskezelt csoportja 39 fő részvételével 60 prevenciós óra megtartása 5 fővárosi fenntartású iskolában A Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért elsődleges célja, hogy a sérült gyermekek orvosi, pedagógiaiiskolai, oktatási és szociális problémáit egy intézményen belül igyekszik megoldani, ezzel megteremtheti a gyógyító rehabilitáló munka korszerű modelljét.. Borostyán Program Tematikus csoportok: 1. Önismereti hét 2. Szülő gyermek kapcsolati hét 3. Szocializációs hét A program vezetője: dr. Szolnoki Nikolett Intézményük négy csoportfoglalkozási hét megvalósítását vállalja szeptemberétől az alábbi civil szervezetek csatlakoznak a projekthez: - Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület - Jogismeret Alapítvány - Tiszta Jövőért Alapítvány - Mérei Szociometriai Műhely Egyesület Az együttműködésre kiválasztott alapítványok, egyesületek magasan felkészült, elhivatott szakembereinek tevékenysége fontos erőforrást jelentett, jelent a program számára. Az iskolák kezdeti bizalmatlansága gyorsan átalakult, és hamar megérezték a civil programokban rejlő hatalmas lehetőségeket. Munkájukat nagyra értékelték, valódi gyakorlati segítségként észlelték, és az intézmények igyekeztek, igyekeznek minél többször bevonni a civilek által nyújtott szolgáltatásokat az iskola életének, klímájának 18 / 67

19 harmonikussá, agressziómentessé tételéhez. Szívesen hívják őket nem csak az akut, vagy krónikus agressziós helyzetek, konfliktuózus szituációk megoldásához, hanem nevelési értekezletek, továbbképzések, iskolanapok alkalmával is. Elméleti előadások és módszertani bemutatók egyaránt szerepelnek az intézmények igényei között. V. A korosztályi agresszióval foglalkozó interaktív WEB-oldal létrehozása, folyamatos karbantartása, üzemeltetése (Intézkedési Terv 6. pont) A weboldal a Fővárosi Oktatási Portálon belül került kialakításra, amelyen kiemelt rovatként jelenik meg az Iskolai agressziókezelés. A weboldal az Intézet által vásárolt DOKK CMS rendszerrel működtetett, melyhez a technikai tudást házi tanfolyam keretében sajátították el a munkatársak. A portál átadása óta (2008. november) összesen 404 ezren látogatták a honlapot, az összes lekért tartalom pedig 516 ezer. Az idő múlásával egyre többen látogatják az oldalakat májusára a rovatok heti látogatottsága ezer körüli. Részletesebb bontás sajnos nem áll a rendelkezésre, de a statisztikai szempontokat figyelembe véve az Iskolai agressziókezelés rovatot 2009 tavaszára hetente kb. 2 ezren látogathatják. A rovat célközönségét a portál egészéhez kellett igazítani, így az elsősorban a pedagógusokat és a szülőket szólítja meg. Az al-menüpontok kialakítása igyekezett a célközönség igényeit figyelembe venni. Ehhez több esetben a pedagógus továbbképzések adtak alkalmat, ahol információt lehetett nyerni arról, melyek azok a pontok, ahol a legtöbb segítségre várnak. Ezek: az elérhetőségek (munkacsoport, civil szervezetek), elméleti háttéranyagok, gyakorlati ötletek, máshol bevált jó gyakorlatok. Ilyen szempontok alapján jött létre az alábbi menüsor: Mivel az Iskolai agressziókezelés -re klikkelve rögtön a Hírek jelennek meg, ezért itt kerültek elhelyezésre az éppen aktuális felhívások és a munkacsoport munkájával kapcsolatos beszámolók, hírek. 19 / 67

20 A pedagógusoknak szóló anyagok elsősorban a témával kapcsolatos elméletről szólnak. Olyan segédanyagok is felkerültek a cikkek között, amelyek a nevelőtestületeket segíthették, segíthetik az agressziókezelésről tartott nevelési értekezletek megtartásában. Ilyen pl. Herczog Mária előadásanyaga, - amelyet számunkra pont e célt szolgálandó állított össze - Erőszak az iskolában címmel, vagy a Gyermekeket ért agresszió és bántalmazás (fizikai, lelki és szexuális) a nevelési-oktatási intézményekben című letölthető formátumú előadásanyag. A minisztérium számára készült szakmai anyagból a munkacsoport a pedagógusok számára jól hasznosítható prezentációt állított elő. Pl. az alábbi dia fontos, ám kevéssé ismert információkat tartalmaz: Feltehetően nagy segítség lehet a látogatók elsősorban osztályfőnökök, ifjúságvédelmi felelősök - számára a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet által összeállított és a munkacsoport rendelkezésére bocsátott módszertani segédlet, mely szintén pdf formátumban tölthető le. Az Agresszióról szülőknek menüpont kiemelt témája a biztonságos internet használat, miután a középiskolás korosztályt (is) kifejezetten fertőzhetik azok a tartalmak, amelyek a világhálón olvashatók, nem beszélve a módszerekről, amelyekkel támadják az ifjúságot. Mindenképpen fontos megismertetni a szülőket azokkal a szempontokkal, amelyekkel segíthetik az ilyenfajta támadások kivédését. Mit tehet a szülő, ha agresszív a gyermeke? - témában elméleti olvasnivalót is talál az Agressziókezelési Munkacsoport weboldalára látogató szülő. Mind a pedagógusok, mind pedig a szülők szempontjából fontos a honlapon keresztül bemutatni azokat a civil szervezeteket, amelyek az agressziókezelés és megelőzés szempontjából hatékony munkát végeznek. Egyelőre azokról az alapítványokról, egyesületekről kerültek fel anyagok, akikkel az MFPI minősített partneri viszonyt alakított ki, akiknek a tevékenysége bátran ajánlható. Hat ilyen szervezet kerül bemutatásra, ill. kapott lehetőséget ez idáig a honlapon való információközvetítésre. Ne Bánts Világ! Alapítvány 20 / 67

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben NÉMETH MARGIT Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben Az MFPI-ben működő Munkacsoport tevékenységéről 2009. szeptember 24. Magyarország helyzete a nemzetközi viszonylatban

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

AZ IFJÚSÁGVÉDELMI KOORDINÁTOR SZEREPE A KÖZÉPISKOLÁKBAN

AZ IFJÚSÁGVÉDELMI KOORDINÁTOR SZEREPE A KÖZÉPISKOLÁKBAN AZ IFJÚSÁGVÉDELMI KOORDINÁTOR SZEREPE A KÖZÉPISKOLÁKBAN 2011. december 8. Kása Andrea Ifjúságvédelmi koordinátor ÉPTISZK A MÚLT A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 41..(6.) a nevelési-oktatási

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest Akadémia u. 3.) A projekt címe: Az oktatás és nevelés minőségének és

Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest Akadémia u. 3.) A projekt címe: Az oktatás és nevelés minőségének és Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest Akadémia u. 3.) A projekt címe: Az oktatás és nevelés minőségének és hatékonyságának fejlesztése a Klapka György Szakközép és

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13.

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13. Kortárssegítő képzés Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia 2012. december 13. Stratégia alkotás A kortárssegítő tréning Oktatáskutató

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológiai hálózat kiépítésének kezdetei N. Kollár K.: Történeti áttekintés: az iskolapszichológusok

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás Diák Mentálhigiénés Tanácsadás a HUMAN-SERVICE tapasztalatai tükrében Felkészítés a felnőtté válásra, a tanult és hozott értékek kibontása Helyzetkép a human-service tapasztalatai tükrében Az érettségit

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

Beszéljünk róla! Program címe: Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7.

Beszéljünk róla! Program címe: Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Program címe: Beszéljünk róla! Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Kérelmező neve: Forrás Lelki Segítők Egyesülete Program rövid leírása Célcsoport: 12-14 illetve,

Részletesebben

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Program címe: CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Tanúsítvány száma: 2/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Drogprevenciós Munkacsoport Program rövid leírása

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat dr. Farkas Attila Erik - állandó szakértő Digitális Jólét Program - Új típusú veszélyforrások megjelenése,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2. sz. melléklet: BEMU Partnerlista 1. Lehetséges partnerintézményi körfeltérképezése A lehetséges partnerek keresését elsősorban Békés megye középiskoláira terjesztettük ki, de minden TÁMOP pályázaton

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Tanúsítvány száma: 1/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. január 30. Kérelmező neve: Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Korlátolt

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről Magyar Pedagógiai Társaság - Pályaorientációs Szakosztály A tanárok és a pályaorientáció - Életút-támogató pályaorientációra való felkészítés a tanárképzésben A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Ifjúságvédelmi felelős munkaterve

Ifjúságvédelmi felelős munkaterve Ifjúságvédelmi felelős munkaterve A Tápiószelei Általános Iskola ifjúságvédelmi felelőse: Kosaras Katalin Fogadóórája: - alsó tagozaton (Farmosi úti iskolában) A hét hétfő 10-12 óra között B hét hétfő

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 /

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / Simontornyán, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatásra társult településein. * *Aktuális helyzet, célcsoportok.

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1e) A hivatal

Részletesebben

ISKOLA(I) PROGRAMOK A HATÁRON. Budapest, 2013. november 5. Csonka Györgyi

ISKOLA(I) PROGRAMOK A HATÁRON. Budapest, 2013. november 5. Csonka Györgyi ISKOLA(I) PROGRAMOK A HATÁRON Budapest, 2013. november 5. Csonka Györgyi A RENDŐRSÉG GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI PROGRAMJAI 1992. DADA program 2005. ELLEN-SZER program 2008. Iskola rendőre program 2010.

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Zsiros Emese. Jármi Éva. ELTE- PPK oktatója. Országos Gyermekegészségügyi Intézet 2011.03.08.

Zsiros Emese. Jármi Éva. ELTE- PPK oktatója. Országos Gyermekegészségügyi Intézet 2011.03.08. Zsiros Emese Országos Gyermekegészségügyi Intézet Jármi Éva ELTE- PPK oktatója 2011.03.08. Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet OGYEI - a magyar gyermekek egészségével, egészség-védelmével és egészségügyi

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Pedagógusok az egészségért konferencia október 3.

Pedagógusok az egészségért konferencia október 3. Pedagógusok az egészségért konferencia 2014. október 3. Belső (M)órarend A Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola Egészségfejlesztési programja bemutatja: Dátán Attila Tartalom Előzmények,

Részletesebben

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Név/cím: Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Rövid leírás Mivel a korai iskolaelhagyás megelőzése és az érintett tanulók visszavezetése az oktatási rendszerbe

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István

Részletesebben