Az iskolai agresszió kezelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az iskolai agresszió kezelése"

Átírás

1 14/1287-2/2009 elıterjesztés 2. sz. melléklete Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u , 1431 Budapest, Pf. 199 Tel.: (+36-1) , , Fax: (+36-1) /144 Honlap: OM azonosító: Az iskolai agresszió kezelése Az Agressziókezelési Munkacsoport Beszámolója az Intézkedési Terv végrehajtásáról Készítették a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet munkatársai: : Fótiné Németh Margit - szakpszichológus Novák Mária pedagógiai szakértő Gonda Judit pedagógiai szakértő Barna Gyöngyi - szakpszichológus E. Tóbiás Sára - pszichológus Makai Adrienn - pszichológus Sárik Zoltán igazgató Budapest, május

2 T a r t a l o m j e g y z é k Bevezetı I. A Gyermekvédelmi és Agressziókezelési Munkacsoport megalakulása Milyen problémákkal, kérdésekkel keresnek minket? Miben segítünk? Akut intézményi agressziós problémák kezelése (Intézkedési Terv 2. pont) II. Korosztályi agresszióval foglalkozó színházi elıadások támogatása Az intézményi szabadidı szervezıkkel való együttmőködés tapasztalatai (Intézkedési Terv 12. pont) III. Korosztályi agresszióval foglalkozó iskolai és kollégiumi (gyermekotthoni) színjátszó, irodalmi színpadok támogatása (Intézkedési Terv 4. pont) Színjátszó körök részére meghirdetett színházi pályázat IV. Erıszakmentességet támogató civil szervezetekkel való együttmőködés Kompánia Alapítvány Közösségi Szolgáltatások Alapítványa Psycholucia Kht ESZTER Alapítvány és Ambulancia Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért Ne Bánts Világ! Alapítvány Civil szervezetek összefoglaló táblázata V. A korosztályi agresszióval foglalkozó interaktív WEB-oldal létrehozása, folyamatos karbantartása, üzemeltetése (Intézkedési Terv 6. pont) VI. A fıvárosi fenntartású intézményekben megtartott nevelési értekezletekrıl készült jegyzıkönyvek tapasztalatai (Intézkedési Terv 10. pont) Résztvevık Napirendi pontok Napirendi pontok témája Elıadók Módszerek Hozzászólások Állásfoglalás, határozat Nevelési értekezletekre külsı szakembert kérı intézmények 2008/09. I. félév Nevelési értekezletekre külsı szakembert kérı intézmények 2008/09. II. félév VII. Pedagógus továbbképzés (Intézkedési Terv 11. pont) Gyermek és ifjúságvédelmi felelısök képzése Agressziókezelés az iskolák mindennapjaiban - pedagógusok módszertani képzése (A pedagógusok nevelı munkájának hatékonyságát növelı tréning) - a Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány támogatásával VIII. Komplex intézményfejlesztés (Intézkedési Terv pont) A komplex intézményfejlesztés elméleti modellje Az Intézkedési Terv keretein belül megvalósítható Komplex Intézményfejlesztés tervezett protokollja Kortárssegítés az iskolában a komplex intézményfejlesztés keretei között Komplex Iskolafejlesztési Naptár Komplex Iskolafejlesztés eddigi tapasztalatai IX. Az iskolai agresszió néhány összetevıje kutatási eredmények, esetpéldák, jó módszerek (Intézkedési Terv 9. pont) Az iskolai erıszak megítélésének különbségei és hasonlóságai a gyermekvédelmi és oktatási intézményrendszerben címő kutatás Agresszió és iskola - A probléma X. Konferenciák, szakmai fórumok, rendezvények szervezése, megvalósítása XI. Az osztályfınöki munka támogatása interaktív módszertani segédanyagok (Intézkedési Terv 16. pont) XII. Az Agresszió Bizottság szakmai tevékenységében való részvétel további mőködésének biztosítása, az Intézkedési Terv végrehajtásának monitoringja, szakmai kontrollja (Intézkedési Terv 1. pont) XIII. Hosszú távú intézkedési terv készítése az átlátható, aktív, felügyelhetı közösségi terek létrehozására (Intézkedési Terv 13. pont) Mellékletek: Intézményi kérdıív Civil szervezetek záró tanulmányai (Ne Bánts Világ!, Psycholucia, Kompánia, Vadaskert, Közösségi Szolgáltatások Alapítványa) Interaktív módszertani segédanyagok (Játéktár, oktató DVD feldolgozó segédanyag, osztályfınöki munka támogatása) Az Intézkedési Terv folytatásának lehetséges útja - Tervezet 2 / 67

3 Bevezető A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott, az iskolai agresszivitás visszaszorítására, kezelésére létrehozott /19/2008 sz. előterjesztés 3. sz. mellékletében megfogalmazott Intézkedési Terv keretében, szeptember 1-jén megalakult a Gyermekvédelmi és Agressziókezelési Munkacsoport, amely a MFPI Gyermekvédelmi Osztályán öt fővel kezdte meg munkáját. A stáb feladata az Intézkedési Terv végrehajtása, a feladat szakmai koordinációs munkájának ellátása, amely magában foglalja a fővárosi fenntartású intézményekkel, a gyermekvédelmi és szakellátással, a gyermekvédelmi jelzőrendszerrel, hatósági intézményekkel, illetve az erőszakmentességet támogató civil- és kultúrszervezetekkel való szoros együttműködést. A projekt managementje pedagógiai szakértőkből és szakpszichológusokból áll. A program létrejöttének szükségességét indokolta, hogy az oktatási intézményekben az utóbbi időkben egyre nagyobb hangsúllyal, egyre több problémát előidézve jelentek meg agresszív cselekedetek, erőszakhelyzetek, melyek ráirányították nemcsak a közvélemény, de a Főváros figyelmét is arra, hogy ezek kezelésében átfogó szemléletváltásra, módszertani megújulásra és tudatosan felépített preventív-edukációs programokra van szükség. A Fővárosi Önkormányzat az Intézkedési Tervben az iskolai agresszió kezelését és megelőzését célzó átfogó projektet határozott meg, melynek egyik fő célja a társadalmi tudatformálás illetve az erőszak-ellenesség eszméjének és gyakorlatának terjesztése. A program az iskolai élet valamennyi szereplőjét megszólítja, és felelős résztvevőjévé teszi az agresszió jelenségének saját közösségében történő tudatosabb és hatékonyabb kezelésében. Az egymásra épülő feladatok egyik fókuszában az iskola menedzsmentjének felkészítése és támogatása valamint a pedagógusok eszközökkel való felruházása, új módszerekkel, jó gyakorlatokkal való megismertetése áll annak érdekében, hogy az iskolai mindennapokban kompetensebben, magabiztosabban tudják kezelni a már meglévő vagy kialakulóban lévő konfliktusokat. Az intézkedések másik csoportja az agressziókezelés kérdéskörében preventív hangsúllyal a diákok, szülők tájékoztatását, bevonását szolgálja. Az Intézkedési Tervben megfogalmazott program szinte mindenre kiterjedő figyelme azoknak a szakértőknek és oktatáspolitikusoknak a széleslátókörűségét és holisztikus szemléletét dicséri, akik annak összeállításában szerepet vállaltak. A program sikerét és hatékonyságát (a kezdeti bizalmatlanság, ambivalencia után) jelentősen segítette az a szemlélet, amely az iskolai agressziót komplex, multi-faktoriálisan determinált jelenségként fogta fel, és ennek a felfogásnak megfelelően jelölte ki a beavatkozási szinteket. Ily módon a projekt egy olyan mátrixban mozgott, amelyben intézmény, osztályközösség, pedagógus, diák, szülő egyaránt célcsoportként szerepelt, figyelembe véve azokat fejlődéspszichológiai, szociálpszichológiai, pedagógiai-pszichológiai, krízispszichológiai, stb. törvényszerűségeket, kölcsönhatásokat, amelyek a hétköznapi létet, az együttélés szabályait a 3 / 67

4 harmonikusan működő közösségeket, az egyéni jóllétet, stb. meghatározzák. A gyakorlatban működő pedagógusok nagy része őszintén értékelte a figyelmet, a lehetőségeket, az új módszereket, eszközöket. A különböző fórumokon elmondhatták problémáikat, nehézségeket, megoszthatták egymással ötleteiket, tapasztalataikat. Az ilyen közös élmények kedveznek a hálózati működés kialakulásának, a tolerancia erősödésének. Ezek az alkalmak azért is nagyon fontosak, mert csökkentik az iskolák amúgy zárt rendszerként való működését, amely közismerten növeli a diszfunkciókat, a feszültséget, az agressziót. A megvalósítás során a programok előrehaladtával egyértelműen érzékelhető volt, hogy a pedagógusokban egyre határozottabban tudatosodik a változás, a változtatás szükségessége, növekedett a saját szerep jelentőségének felismerése. Az esetmegbeszélések során tapasztalható volt folyamatok, helyzetek átértékelése, a szempontváltási készségek növekedése. A tréningeken gyakran az attitűdök, előítéletek elmozdulása is észlelhető volt. Nagyon sikeresnek bizonyult a színházi projekt, amely hatalmas tömegeket mozgatott meg. A civil szervezetek programjai szintén népszerűek lettek, az új módszerek, technikák megmozgatták, felpezsdítették az iskolák életét. Egyre gyakrabban lehetett várakozó, nyitott, vagy egyenesen lelkes hangokat hallani a tanárok köréből. Nagyon fontos tehát, hogy a programok folytatódjanak, az eddig elért eredmények, valamint a felébresztett motiváció és készenléti állapot megőrzése, stabilizálása érdekében. Nemzetközi tapasztalatok egy-egy fejlesztőprogram hatásának stabilizációját két-három évben határozzák meg. A projekt irányai, célkitűzései életszerűnek, hatékonynak bizonyultak és a további folytatásra ösztönöznek. 4 / 67

5 I. A Gyermekvédelmi és Agressziókezelési Munkacsoport megalakulása (Intézkedési Terv 2. pont) Első lépésben a csoport értékelemzése (belső erőforrások-kompetenciák feltérképezése), az osztályon belüli szakmai koncepciójának és stratégiájának kidolgozása, valamint a szervezeti egység operatív működésének kialakítása történt. Ezzel gyakorlatilag egyidőben megtörtént a rövid, közép és hosszú távú akciótervek kidolgozása, ütemezése, a projektek egyéni leosztása, a felelősségek kijelölése. Az Intézkedési Tervben rögzített szoros határidők és magas indikátorszámok, valamint a projekt rendkívüli szerteágazósága és összetettsége megkövetelte, hogy a szakmacsoport felállításával gyakorlatilag egyidőben elinduljon a megvalósítás. Ebből adódóan rendkívül rapid, innovatív tevékenységre volt szükség, amely jellemezte, jellemzi a végrehajtó csoport munkáját, és amely csoport különös figyelmet fordított, fordít a program szakmaiságának megerősítésére, és a szakmai színvonal folyamatos biztosítására. Az Intézkedési Terv kereteinek szakmai tartalommal való feltöltése során a munkacsoport vezetése ügyelt arra, hogy folyamatosan közvetítse az erőszakmentesség eszméjét és gyakorlatát, valamint hogy a program lefedje az Értékelés, a Proaktív, a Reaktív és a Kuratív Prevenció valamennyi területét az iskola, mint Rendszer valamennyi alrendszerében. A továbbiakban ennek a folyamatnak a megvalósítása lesz nyomon követhető a Szakmai Beszámolóban. Milyen problémákkal, kérdésekkel keresnek minket? Miben segítünk? Intézmények, pedagógusok, szülők megkeresésére: - Iskolai agresszió témában tartott nevelési értekezleteken előadás - Iskolai agresszió témában tartott nevelési értekezletekre előadó közvetítése (civil szervezetek) - Iskolai agresszióval kapcsolatos krízisintervenció az adott intézményben (csoportos, egyéni) - Pszichológiai tanácsadás iskolában előforduló egyéb esetekkel kapcsolatban - Iskolai agressziókezeléssel kapcsolatos tanácsadás telefonon - Tágabb értelemben vett erőszakkal (pl. családon belüli erőszak) kapcsolatos tanácsadás, krízisintervenció - Pedagógusoknak szupervíziós, esetmegbeszélő csoport, konzultáció - Konfliktuskezelő, agresszió-prevenció gyakorlatok, programok megismertetése - Tájékoztatás az agresszió-megelőzésben, -kezelésben velünk együttműködő civil szervezetek tevékenységéről - Agresszió témájú irodalmakról tájékoztatás - Továbbképzési lehetőségekről tájékoztatás (pl. gyermekvédelmi felelősök számára) - Tájékoztatás az ifjúsági színjátszó körök pályázatával kapcsolatban - Konferenciákon, szakmai fórumokon előadás 5 / 67

6 Akut intézményi agressziós problémák kezelése (Intézkedési Terv 2. pont) Az Agressziókezelési Munkacsoport tevékenységéhez tartozik a folyamatos támogató kapcsolattartás valamennyi fővárosi fenntartású intézmény számára. A gyakorlatban ez telefonos tanácsadást, személyes egyéni konzultációt (pedagógusok, gyerekek, szülők számára), csoportos esetmegbeszélést és az akut, illetve a krónikus konfliktushelyzetek kezelését jelenti. A szeptember áprilisig terjedő idő intervallumban, három esetben az egész intézményre kiterjedő csoportos krízishelyzet kezelésére volt szükség. Ezekben az esetekben tragikusan végződő, az iskolapolgárokat traumatizáló incidensek megoldására kellett krízisintervenciós beavatkozást végezni, amelyet a különösen sérült személyek egyéni ellátása követett. Kevésbé súlyos, ámde az intézmény keretei között megoldhatatlan, külső segítséget igénylő konfliktushelyzetekben, 130 esetben kellett tanácsadást, illetve konkrét beavatkozást végezni. II. Korosztályi agresszióval foglalkozó színházi előadások támogatása (Intézkedési Terv 3. pont) A társadalmi tudatformálás, az erőszak-ellenesség eszméjének és gyakorlatának közvetítésében fontos szerepet kapott a Színházi Projekt. Elsődleges cél, hogy az iskolák megismerhessék a színházi neveléssel és színház-pedagógiával foglalkozó társulatokat és a témához kapcsolódó előadásaikat, ezen keresztül segítséget kaphatnak abban, hogy közelebb kerülhessenek az agresszió kapcsán felmerülő, a korosztályt foglalkoztató témákhoz a színházi élményen keresztül. Különösen azoknak a közösségeknek nyújt mindez segítséget, ahol az agresszió valamilyen formája, magatartászavarok, beilleszkedési problémák jelentkeztek a tanulók körében, és kiemelten fontossá vált a problémák rendezése, a téma felvetése a színház nyelvén. Tapasztalatok mutatják, hogy így a kényesebb problémák is megvitatásra kerülhetnek, a gyerekek könnyebben megnyílnak és zavartalanabbul képesek beszélni érzelmeikről, gondolataikról, nehézségeikről. Természetesen hangsúlyosan fontos a programok prevenciós jellege, hatása is. A gyakorlat azt mutatja, hogy a sport mellett a művészeti nevelés az, amely a leghatékonyabban képes az agressziós késztetések, feszültségek levezetésére, szabályozására. A programba így elsősorban az erőszaktérkép, illetve az Agressziókezelési Munkacsoport saját felmérései alapján leginkább veszélyeztetett (lásd később) intézmények kerültek kiválasztásra. Fontos tényező volt továbbá az iskola vezetésének, a pedagógusoknak és a tanulóknak a motivációja. A nagyon kedvező fogadtatástól kezdve, a közömbösségen keresztül az elutasításig, minden reakció előfordult. Különösen a szakiskolák világából érkezett az a jelzés a pedagógusok részéről, hogy nehezen tudják összeszedni a gyerekeket a szabadidős tevékenységekre. A legtöbb intézményben azonban lelkes fogadtatásra talált a program, gyerekek és felnőttek egyaránt várják a folytatást. Remélhetően ahhoz is hozzájárult ez a kezdeményezés, hogy a színházba járás kultúrája megerősödjön a középiskolás korosztálynál. A visszajelzések, amelyek az intézményekből érkeztek, bíztatóak ezen a téren is. 6 / 67

7 A munkacsoport feltérképezte a korosztályi agresszióval foglalkozó színházak ajánlatát, megtekintette és kiválasztotta a megfelelő darabokat, majd felvette a kapcsolatot a kérdéses társulatokkal és kialakította az együttműködéseket. A kiválasztott színházak olyan társulatok, akik az ifjúsági előadásaikat színház és dráma pedagógiai foglalkozásokkal egészítik ki. A program keretében a szakiskolák, szakközépiskolák, szakképző iskolák és gimnáziumok diákjai ingyenesen látogathatják az agresszió témájához kapcsolódó színházi előadásokat. A színházi projekt megvalósítása során a Kolibri Színházzal történő együttműködés bizonyult a legsikeresebbnek. A program a Kolibri Színház önálló pályázatához kapcsolódik, melynek keretében azok a pályázó intézmények, amelyek a Kolibri Színház pályázati körébe nem kerültek be, az MFPI színházi program keretében kaptak lehetőséget, hogy eljussanak igény szerint a Kolibri előadásaira. A gyermekotthonok számára a program kiemelten biztosította lehetőségeit. A Káva és Kerekasztal előadásai kizárólag a gyermekotthonok részére lettek meghirdetve, 9 gyermekotthonból összesen 150 jegyigény érkezett. A színházi projektben résztvevő társulatok és általuk az iskolák számára biztosított előadások SZÍNHÁZ SZERZŐ DARAB Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Tom Lycos Stefo Nantsou Simon Stephens Kai Hensel Ismeretlen szerző Lutz Hübner Kövek Kócsag (Herons) Klamm háborúja Lila története Kikatt Bárka Színház Káva Műhely Kerekasztal Társulás Kulturális Ödön von Horváth Ottlik Géza Komplex TIE program éveseknek Komplex TIE program éveseknek Geoff Gillham Hajós Zsuzsa Istentelen ifjúság Iskola a határon Hinta Digó Csontketrec Fivérek - A színházi előadásokon a évadban 67 intézményből 2660 diák vett részt a lekötések értelmében. - Drámapedagógiai foglalkozásokon 20 intézményből 500 diák részére biztosította a részvételt a program. Az intézményi szabadidő szervezőkkel való együttműködés tapasztalatai (Intézkedési Terv 12. pont) A fővárosi fenntartású iskolák diákcsoportjai pedagógus, illetve szülői kísérettel jutottak el a korosztályi agresszió témáját érintő, feldolgozó színházi előadásokra. A színházlátogatások megszervezésének, a gyerekek lelkes közönséggé toborzásának folyamatában óriási szerepük volt az oktatási intézmények szabadidő-szervezőinek, akikkel az Agressziókezelési Munkacsoport színházi projektért felelős csoportja felvette a kapcsolatot. 7 / 67

8 Legtöbbször a szabadidő-szervező pedagógusok vállalták iskolájukban időt és energiát nem sajnálva a sokszor nem kis kihívást jelentő - összekötő, tájékoztató, közönségszervező szerepet. Az intézmények lelkes pedagógusainak (szabadidő-szervezők, osztályfőnökök, magyartanárok stb.) részvétele, együttműködése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a program folyamatosan, sikeresen tudott megvalósulni a 2008/2009-es tanévben. III. Korosztályi agresszióval foglalkozó iskolai és kollégiumi (gyermekotthoni) színjátszó, irodalmi színpadok támogatása (Intézkedési Terv 4. pont) A színházi projekt másik részeként az MFPI pályázatot hirdetett a fővárosi fenntartású szakiskolák, szakközépiskolák, szakképző iskolák, gimnáziumok, gyermekotthonok és kollégiumok színjátszó körei, irodalmi színpadai számára. A pályázat célja: - olyan házi színpadokon bemutatott előadások létrehozása, amelyek az agresszió, zaklatás, kapcsolati konfliktusok korosztályt érintő témáját hozzák közel az iskolai közönség számára, - már elkészült, illetve most megvalósuló, témához kapcsolódó előadások támogatása, vendégjátékok formájában történő terjesztése, - szülők, gyermekek és tanárok közönségkörének megszólítása, - a gyerekek kreatív, művészi tevékenységekbe való bevonása, - az agresszió oldaláról megközelített témák színházi nyelven történő megfogalmazása, - a színházi élmény agressziókezelésben betöltött szerepének hangsúlyozása. A pályázati anyagok megküldésének módjáról az intézmények értesítést kaptak. A beérkezett pályázatok elbírálását a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet színházi projektek megvalósításáért felelős szakmai csoportja végezte. A pályázaton nyert intézmények az alábbiak: - Béke Gyermekotthon Béke Meseszínpad - Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola Színész II szakképzés - Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Dömdödöm Színjátszó Csoport - Hungária Általános Iskola és Kollégium Kókler - Károlyi Mihály Magyar - Spanyol Tannyelvű Gimnázium Károlyi Színjátszó kör - Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola der Társulat - Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon Mexikó Színpad - Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Kulturális Offenzíva - Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon Napraforgó Társulat - Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola Kaotika Színpad 8 / 67

9 - Veres Pálné Gimnázium Veres Pálné Színjátszó kör - Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Wesselényi Színjátszó kör - Balatonboglár Gyermekotthon - Ficánka A lehetőséget az intézmények nagy örömmel fogadták, és sokan jelezték, hogy hosszú távon is szívesen kapcsolódnának be hasonló kezdeményezésekbe. Színjátszó körök részére meghirdetett színházi pályázat Az amatőr diák színjátszó körök számára meghirdetett pályázat nyertesei lehetőséget kaptak arra is, hogy a fővárosi oktatási portálon bemutatkozhassanak. Az elkészült és bemutatásra került produkciókról szóló ismertetők, az előadások időpontjai és a diáktársulatok leírása közlésre került az intézeti honlapon. IV. Erőszakmentességet támogató civil szervezetekkel való együttműködés (Intézkedési Terv 5. és 7. pont) A civil szervezetekkel való együttműködés, a civil programok diszpécselése az iskolák felé talán az egyik leghasznosabb, legizgalmasabb része a projektnek. A minősített partneri kapcsolatok feltérképezése és a velük való kapcsolatfelvétel során kiemelt szempont volt az olyan partnerekkel való együttműködés kialakítása, amelyek az agressziómentes értékközvetítés mellett konkrét gyakorlati segítséget, használható módszerek átadását, jó gyakorlatok közvetítését képesek megvalósítani. Az Intézet az alábbi civil szervezetekkel kötött szerződést: 1. Kompánia Alapítvány Az Alapítvány tevékenysége veszélyeztetett helyzetű fiatalok segítésére irányul, azok felé, akik szociális, egészségügyi, hovatartozási és egyéb okokból nélkülözik a megfelelő támogatást, drogoknak és egyéb ártalmaknak fokozottan kiszolgáltatottak. Céljuk a fiatalok veszélyeztetettségének csökkentése, lelki egészségük, önismereti és kapcsolati kultúrájuk fejlesztése. Fő tevékenységeik közé tartozik egészségfejlesztési és prevenciós programok fejlesztése, megvalósítása éves fiatalok részére. Programjaikat kortárssegítők közreműködésével valósítják meg. Ennek érdekében kortárssegítők képzésével, kortárssegítő hálózat fejlesztésével is foglalkoznak. Iskolai és iskolán kívüli programjaikkal a gyermekek és fiatalok egészséges életszemléletének erősödését, életmódjuk, életkilátásaik javítását szolgálják. Felhasznált módszerek - kortárssegítés (ifjúsági klub, megkereső tevékenység, kortárstanácsadás); - kortárssegítő képzés: felkészítés kortárssegítői tevékenységre, tréning (elmélet és módszertani műhelymunka, empátia-labor: sajátélményfeldolgozás, terepmunka); - iskolai egészségfejlesztő foglalkozások (életmód, droghasználat, önismeret, önértékelés, én-kép, test-kép, nemi, családi és társadalmi szerepek, élet- és pályaterv stb.); 9 / 67

10 - pszichoterápiás tanácsadás (élethelyzeti, személyes, kapcsolati problémák); - tájékoztató szülőknek és pedagógusoknak, személyes konzultáció. Iskolai programjaik kiemelten fontos összetevője a pedagógusokkal folyó munka, mely tapasztalataik szerint a diákokkal folyó munka előtt kell hogy járjon. Célja a pedagógusok, az iskola fogadókészségének előmozdítása, hosszabb távon a pedagógusok probléma-megfogalmazási, konfliktuskezelési és probléma-feldolgozó eszköztárának bővítése. Ez részben ismeretbővítés, részben készségfejlesztő jellegű, s esetmegbeszélésre, probléma-feldolgozásra épülő konzultációk formájában valósul meg. Előnyösnek tartják a folyamatjellegű foglalkozásokat, s jó szolgálatot tesznek a kortársoktatók által tartott módszerbemutatók. A Mérei Ferenc Pedagógiai Intézettel kötött együttműködési szerződés alapján kialakított szakmai program: - fővárosi fenntartású intézményekben évfolyamonként, osztályonként szociometria felvételét, valamint kérdőíves attitűdvizsgálatok elkészítése (kérdőív összeállítása, adatok kiértékelése, 3-5 oldalas összegzés készítése a felmérések eredményeiről), - a felmérésben érintett osztályok osztályfőnökeinek bevonásával problémafeltáró kiscsoportos megbeszélés tartása, - interaktív játéktár kidolgozása, mely az alábbi tételeket tartalmazza: - szakmai anyag összeállítása, szerkesztése, a kiadvány tartalmi kidolgozása - 20 oldalas kiadvány nyomdai előkészítése és kinyomtatása 200 példányban. A Fővárosi Önkormányzat által támogatott programban a Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet Agressziókezelési Munkacsoportjának koordinációjával eddig 2 intézmény 20 osztálya (összesen 508 tanulója) és osztályfőnöke vett részt a Kompánia Alapítvány programjában. 2. Közösségi Szolgáltatások Alapítványa Az Alapítvány a speciális szükségletű (magatartászavarokkal küszködő, kábítószer-fogyasztó, bűnelkövető) gyermekek és fiatalok re-szocializációs igényeit hivatott kielégíteni egy új a prevenciót és kezelést elősegítő-, jóvátételi és helyreállító szemléletű, resztoratív nevelési módszer alkalmazásával. Programjuk a bajba került, magatartásproblémákkal, érzelmi és szociális konfliktusokkal küszködő gyermekek, fiatalkorúak másodlagos prevenciós programjának kialakítását és támogatását célozza, annak érdekében, hogy az érintett gyermek vagy fiatalkorú készsége, kapcsolata és életvezetése révén képes legyen a társadalmilag elfogadott normák keretein belül személyes fejlődésre és sikeres életre. A program során fontos szerepet kap a közösségi pozitív erők felderítése, a személyes fejlődést biztosító kapcsolatok erősítése és támogatása az önsegítő és re-szocializáló közösségek kialakítása érdekében. A programban való részvétel elsősorban olyan év közötti fiúknak és lányoknak ajánlott, akik különböző nehézségekkel küszködnek, mint: - tanulási nehézségek, - drog- és alkoholfogyasztás, 10 / 67

11 - szabályszegések, bűncselekmények, - családi problémák, - lobbanékony és agresszív magatartás, - önbecsülés és önbizalom hiánya, - lelki vagy mentális egészség zavarai, - szexuális, fizikai vagy érzelmi bántalmazás, - iskolakerülés, iskolai felfüggesztés, iskolából való kizárás. Az Alapítvány (pl. nevelési értekezleten) lehetőséget nyújt a pedagógusoknak, hogy a programot megismerhessék, a későbbiek során mindennapi nevelőmunkájukba beilleszthessék. Az MFPI-vel kötött együttműködési szerződés alapján vállalták: i. A Fővárosi fenntartású intézményekben a meglévő miliő és alkalmazott technikák megismerését, a problémák feltérképezését és csoportos visszajelzését; megfigyelést, beszélgetéseket (tanár, diák, személyzet) és a felmérés alapján iskolánként 1 nap, 2 megfigyelővel, átlagosan 8 óra/iskola aktív resztoratív beavatkozást. ii. Resztoratív szemléletet ismertető előadás megtartását: Az iskola alkalmazottainak és a velük kapcsolatban álló segítő szervezeteknek, szolgáltatóknak; iskolánként, tantestületenként 3 órában, 2 előadóval, 1-1 alkalommal. Szülők, érdeklődők tájékoztatását workshop-ban; iskolánként 2 óra, 1-1 alkalommal. Tanulók tájékoztatását workshop-ban; az összes diák számára évfolyamonként (esetenként, osztályonként) 1-1,5 óra. A diák-tanár kapcsolatának erősítése és helyszíni konfliktuskezelés; mentorálás és támogatás a tanórákon; és tanítás utáni esetmegbeszélő csoport a tanárok számára; iskolánként heti 1 nap, összesen 3 alkalom, több résztvevővel (2-4 támogató az Alapítvány részéről). A Fővárosi Önkormányzat által támogatott programban a Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet Agressziókezelési Munkacsoportjának koordinációjával eddig 90 pedagógus, 7 osztály 180 tanulója és 50 szülő vett részt a Közösségi Szolgáltatások Alapítványának programjában. 3. Psycholucia Kht. A Psycholucia egy olyan műhely, ahol szakemberek pszichológusok, NLP mesterek segítenek abban, hogy a teljesítmény, a verseny világában mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb helyet, az egyensúlyt a munka és a magánélet között, önmaga és mások számára is világos, vonzó célokat határozzon meg, ráleljen a célokhoz vezető útra. Módszereket kínálnak arra, milyen módon lehet serkenteni a környezetünkben élő emberek kreativitását, alkalmazottai fejlődését, és hogy inspiráló, világosan kommunikáló mentor, coach váljon mindazokból, akik az általuk biztosított programon részt vesznek. Munkáikban a siker, a teljesítmény, a kiválóság tágabb pszichológiai, társadalmi összefüggéseire igyekeznek rávilágítani. Tréningjeiken a 11 / 67

12 résztvevők elsajátíthatják a legújabb eredmények nyomán kifejlesztett hatékonyságnövelő technikákat. Céljuk az emberi és szervezeti értékek, célok, képességek feltérképezése és tudatosítása. Az együttműködés, a megértés és bizalom légkörének megteremtésével olyan képzési, fejlesztési programokat alakítanak ki, amelyek segítik e képességek kiteljesítésében, a siker elérésében, a hatékonyság növelésében. Módszereik hozzásegítik programjaik résztvevőit, hogy megismerjék önmagukat, feltárják és elfogadják saját képességeiket, és ha szükségesnek érzik, változtassanak (nlp). A foglalkozások nem csak csoportos, tréningszerű keretek között zajlanak, a résztvevők számára egyéni fejlesztési támogatást (coaching) is biztosítanak. Kialakított szakmai program: a társaság három fővárosi fenntartású intézményben, csoportonként 16 fő pedagógus részvételével, olyan tréningek vezetését valósította meg, amelyek a destruktív magatartásminták kezelésére, a konfliktuskezelési stratégiák fejlesztésére szolgálnak a coaching módszerével. Továbbá olyan NLP-s technikák átadását biztosítja, amelyek lehetővé teszik, hogy a coach hatékonyan tudjon segíteni az agresszív viselkedésmintáknak kitett pedagógusoknak; A projekthez kérdőívek, handoutok és munkafüzetek átadása kapcsoldott. A Fővárosi Önkormányzat által támogatott programban a Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet Agressziókezelési Munkacsoportjának koordinációjával eddig 3 intézményben 16 fős csoportokkal valósított meg tréningeket. 4. ESZTER Alapítvány és Ambulancia Az Alapítvány célja: az erőszakos szexuális bűncselekmények áldozatainak pszichoterápiás kezelése, szociális segítése, jogvédelmük előmozdítása, az ilyen irányú bűnmegelőzés és bűnüldözés támogatása. Az Ambulancia lélektani segítséget kínál és szándékaik szerint ellátást nyújt minden hozzájuk forduló rászorultnak: - nőknek, akiket bántalmaztak, megerőszakoltak, vagy bármely más szexuális visszaélést szenvedtek el, - gyermekeknek, akik fizikai, vagy szexuális visszaélés áldozataivá váltak, - férfiaknak, akiket bármilyen erőszak ért, - az áldozat hozzátartozóinak, akik segítséget igényelnek ahhoz, hogy maguk segíteni tudjanak. Az Ambulancia ellátási formái: - egyéni beszélgetés, tanácsadás - egyéni pszichoterápia - család és párterápia - csoportos pszichoterápia - orvosi tanácsadás A szolgáltatások ingyenesek, azt bárki igénybe veheti, akit szexuális erőszak vagy abúzus ért. 12 / 67

13 A Fővárosi Önkormányzat által támogatott programban a Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet Agressziókezelési Munkacsoportjának koordinációjával eddig 75 fő pedagógus, iskola pszichológus, szociális munkás vett részt az Alapítvány által vezetett kvalitatív-fókuszcsoportos kutatásban. A kutatási program célja: Az iskolai erőszak megítélésének különbségei és hasonlóságai a gyermekvédelmi és oktatási intézményrendszerben. Ez jelenti attitűdök, megközelítési módok feltérképezését, jelenlegi működési módok megismerését és a lehetséges érintkezési pontok feltárását, majd javaslatok kidolgozását a stratégiai együttműködésre. A belső erőforrások (kihasználatlan együttműködési, problémakezelési lehetőségek, stb.) feltárását. A célja továbbá kvalitatív módszerekkel feltárni, hogy az iskolai erőszak, mint multidiszciplináris probléma hogyan jelenik meg az érintett szektorokban amelyek együttműködése nélkül a megelőzés és a kezelés sem lehet sikeres. Módszertanilag interjúk, ill. fókuszcsoportos interjúk, készültek, melyek segítségével a gyermekvédelmi alapellátásban és az alap-, ill. középfokú oktatásban dolgozó szakemberek iskolai erőszakkal kapcsolatos attitűdjei, ismeretei, megközelítési jellemzői, megelőzési és kezelési stratégiái, valamint jellemző probléma felismerő és menedzselő technikái kerülnek összegyűjtésre és rendezésre. 5. Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért A Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért elsőként biztosítja Magyarországon a gyermekek integrált pszichiátriai, pedagógiai ellátását és utógondozását intézményei a Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Szakambulancia, valamint a Vadaskert Fejlesztő és Felzárkóztató Általános Iskola segítségével. Az 1989 óta sikeresen működő Vadaskert Alapítvány mostanáig a gyógyító és oktató tevékenységre helyezte a hangsúlyt. A prevenciós szemlélet fejlődésével lépést tartva 2001-ben kibővítette tevékenységi körét és átfogó prevenciós programot indított. A prevenció jelentőségét a mentális betegségek csökkentésében alátámasztja például az Egyesült Államokban végzett legújabb kutatás eredménye is, mely szerint a kezeletlen magatartászavaros gyerekek csaknem 60 százaléka felnőtt korában drogfüggővé válik. A gyermekkori pszichés problémák megelőzésében a leghatékonyabb módszer a szülők támogatása a gyermeknevelés kérdéseiben. Rendkívül fontos lehetőséget teremteni a szülők számára problémáik megválaszolására, és az általános tájékozódásra. A közvetlen és személyre szabott kapcsolatteremtés eszközeként hamarosan internetes honlapot is létrehoznak, melynek segítségével a szülők és a gyerekek választ kaphatnak kérdéseikre, bővíthetik a lelki jóllét megőrzésére vonatkozó ismereteiket. A szülők számára segítséget nyújthat majd a tapasztalatok és minták átadására szolgáló szülői klub, melynek indítását szintén tervbe vette az Alapítvány. A tájékozódás lehetőségét a leggyakoribb pszichés problémákkal foglalkozó tanácsadó füzetek kiadásával is segíteni kívánják. A hosszú távú tervek között szerepel a prevenciós célú, széles körű iskolai szűrések és a veszélyeztetett gyermekek számára speciális programok indítása. A Vadaskert Alapítvány célja és tervezett tevékenységei összhangban állnak az Egészségügyi Minisztérium Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Programjában a 13 / 67

14 mentális betegségek megelőzésére vonatkozó alprogramban leírt célkitűzésekkel. A Mérei Ferenc Pedagógiai Intézettel kötött együttműködési szerződés keretén belül kialakított szakmai program: a Borostyán Program. A Borostyán Program keretén belül sérült gyermekek orvosi, pedagógiai, iskolai és szociális problémáinak megoldását valósítja meg egy gyógyítórehabilitációs munka korszerű modelljében. A Fővárosi Önkormányzat által támogatott programban a Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet Agressziókezelési Munkacsoportjának koordinációjával eddig 39 gyermek és 5 szülő vett részt a Vadaskert Alapítvány programjában. 6. Ne Bánts Világ! Alapítvány Az Alapítvány azzal a szándékkal jött létre, hogy iskolai alapú komplex prevenciós programokat dolgozzon ki gyermekeknek a szexuális visszaélések megelőzésére és az iskolai bántalmazások csökkentésére. Programjaik célja, hogy olyan fogalmakat tanítsanak meg a gyerekeknek és olyan képességekkel ruházzák fel őket, amelyek segítségével csökkenthetik áldozattá válásuk esélyét. Programjaik: - szexuális visszaélések elleni prevenciós program (általános iskoláskorú tanulóknak) - program iskolai erőszak kezelésére (felső tagozatos és középiskolás korú diákoknak) A tanulók képzési programjának középpontjában a speciális pszichológiai ismeretek átadása áll: az önmaguk és mások megismerésének, a konfliktusok felismerésének, az azokra való helyes reagálásnak a megtanítása, az empátiakészség kialakítása, a helyes kommunikáció kifejlesztése alapvető célkitűzés a programban. Mivel a nélkülözhetetlen elméleti ismeretek elsajátítása mellett leginkább a gyakorlatban hasznosítható készségek kialakításán van a hangsúly, a felkészítésnek lényeges tartalmi és módszertani elemei a szerepjátékok, a különféle helyzetgyakorlatok. Külföldi tapasztalatok azt mutatták, hogy ahol hasonló program került bevezetésre, ott az iskolai agresszió egy év alatt 70%-kal csökkent. Az Alapítvány munkatársai előadásokat, nevelési értekezleteket tartanak pedagógusoknak, tájékoztatókat szülőknek. Feldolgozható témák: - ha alapvető önvédelmi tudás birtokába szeretnék tanítványaikat juttatni, - ha a pedagógusoknak tudomásuk van szexuális bűncselekményről (pl. a környéken mutogatós bácsi van), - ha szükségük van tanácsra ahhoz, hogyan beszéljenek tanítványaikkal a szexualitással kapcsolatos veszélyforrásokról, - ha érintettségről van tudomásuk. A Mérei Ferenc Pedagógiai Intézettel kötött együttműködési szerződés alapján vállalták az Érintések című program keretében összesen 60 prevenciós óra megtartását fővárosi fenntartású intézményekben. 14 / 67

15 A Fővárosi Önkormányzat által támogatott programban a Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet Agressziókezelési Munkacsoportjának koordinációjával eddig 5 intézmény 20 osztályában 60 pedagógus részvételével 1200 tanuló vett részt a Ne Bánts Világ! Alapítvány programjában. 15 / 67

16 Civil szervezetek összefoglaló táblázata Civil szervezet neve, elérhetősége 1 Kompánia Alapítvány Ambrózay Anikó programvezető Tel: Székhely: 1133 Bp. Kárpát u. 38. Lev.cím: 1133 Bp. Kárpát u. 7/B. 2 Közösségi Szolgáltatások Alapítványa Magyarország Negrea Vidia igazgató Tel: Lev.cím: 1163 Bp. Galgahévíz u. 45. Tevékenység jellege - interaktív agressziókezelő játéktár (toleranciafejlesztés) - konfliktuskezelő tréning (helyzetés szükséglet felmérésével: szociometria, EQ) 1. Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium 2. Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola - resztoratív gyakor-latok az alábbi isko-lákban: 1.Arany János Műszaki SZKI és Szakiskola 2. Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari SZKI és Szakiskola 3. Than Károly Gimnázium és Szakiskola Megvalósított program 1. két fővárosi fenntartású oktatási intézményben osztályban szociometria felvétele, valamint kérdőíves attitűdvizsgálatok elkészítése (kérdőív összeállítása, adatok kiértékelése, 3-5 oldalas összegzés készítése a felmérések eredményeiről) a két fővárosi fenntartású oktatási intézményben a felmérésben érintett osztályok osztályfőnökeinek bevonásával problémafeltáró kiscsoportos megbeszélés 2. interaktív játéktár kidolgozását és nyomdai kivitelezése, mely az alábbi tételeket tartalmazza: Szakmai anyag összeállítása, szerkesztése, a kiadvány tartalmi kidolgozása Nyomdaköltség (20 oldalas kiadvány) (példányszám 200 db) 1. A meglévő miliő és alkalmazott technikák megismerése Megfigyelés, beszélégetések (tanár, diák, személyzet) és felmérés alapján iskolánként 1 nap, 2 megfigyelővel, átlagosan 8 óra/ iskola. 2. A Resztoratív szemléletet ismertető előadások 2.1. Az iskola alkalmazottjainak és a velük kapcsolatban álló segítő szervezeteknek, szolgáltatóknak. Iskolánként, tantestületenként 3 órában, 2 előadóval, 1 alkalommal Szülők, érdeklődők tájékoztatása workshop-ban iskolánként 2 óra, 1 alkalommal 2.3. Tanulók tájékoztatása workshop- ban; Az összes diák számára évfolyamonként (esetenként osztályonként) 1 1,5 óra. 3. A diák-tanár kapcsolatának erősítése és helyszíni konfliktuskezelés Mentorálás és támogatás a tanórákon és tanítás utáni esetmegbeszélő csoport a tanárok számára. Iskolánként heti 1 nap, összesen 3 alkalom, több résztvevővel (2-4 támogató az Alapítvány részéről) 16 / 67

17 3 Psycholucia Kht. Bojtor Lucia Zsuzsanna ügyvezető Tel: Eszter Alapítvány Tel: Konfliktuskezelési tréning pedagógusok részére- coaching módszerrel 3 iskolában iskolánként 16 fő részvételével Tréning időtartama: 6 óra (3x6 óra a három iskola esetében) Kutatói tevékenység -tájékoztató anyagok terjesztése -bántalmazottak pszichoterápiás ellátása A project folyamat lényegében négy lépésből áll: Előkészítés Tréning Coaching Feedback 1. Előkészítés A tréning-előkészítés célja az iskolák jelenének és a pedagógusok megismerése a szokásos egymás közötti kommunikációs technikák feltérképezése, a munkahelyi légkör megismerése. A részvevőknek kiküldtünk egy coachability kérdőívet, amely speciálisan tantestületek részére lett kifejlesztve. 2. Kompetenciafejlesztés Tréning(ek) 1. Kutatói tevékenység elvégzése: Az iskolai erőszak megítélésének különbségei és hasonlóságai a gyermekvédelmi és oktatási intézményrendszerben témában. Ez jelenti attitűdök, megközelítési módok feltérképezését, jelenlegi működési módok megismerését és a lehetséges érintkezési pontok feltárását, majd javaslatok kidolgozását a stratégiai együttműködésre. A belső erőforrások (kihasználatlan együttműködési, problémakezelési lehetőségek, stb.) feltárását. Kvalitatív módszerekkel feltárni, hogy az iskolai erőszak, mint multidiszciplináris probléma hogyan jelenik meg az érintett szektorokban amelyek együttműködése nélkül a megelőzés és a kezelés sem lehet sikeres. Interjú, ill. fókuszcsoportos interjú, készítése, melynek segítségével a gyermekvédelmi alapellátásban és az alap- ill. középfokú oktatásban dolgozó szakemberek iskolai erőszakkal kapcsolatos attitűdjei, ismeretei, megközelítési jellemzői, megelőzési és kezelési stratégiái, valamint jellemző probléma felismerő és menedzselő technikái kerülnek összegyűjtésre és rendezésre. Az oktatási és gyermekvédelmi szakemberekkel közös, irányított beszélgetés. 17 / 67

18 5 Ne Bánts Világ! Alapítvány Tel: Veresegyház, Hegyalja u. 1. Puskás Gyöngyi 6 Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért Tel: Érintések program 1. Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk. Spec. Szakisk., EGYMI és Diákotthona 2. Nagy László Ált. Isk. és Gimnázium 3. Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk, Spec. Szakisk. és EGYMI 4. Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Speciális Szakisk., EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon 5. Éltes Mátyás Ált. Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon Pszichiátrián kezelt gyerekek konfliktuskezelt csoportja 39 fő részvételével 60 prevenciós óra megtartása 5 fővárosi fenntartású iskolában A Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért elsődleges célja, hogy a sérült gyermekek orvosi, pedagógiaiiskolai, oktatási és szociális problémáit egy intézményen belül igyekszik megoldani, ezzel megteremtheti a gyógyító rehabilitáló munka korszerű modelljét.. Borostyán Program Tematikus csoportok: 1. Önismereti hét 2. Szülő gyermek kapcsolati hét 3. Szocializációs hét A program vezetője: dr. Szolnoki Nikolett Intézményük négy csoportfoglalkozási hét megvalósítását vállalja szeptemberétől az alábbi civil szervezetek csatlakoznak a projekthez: - Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület - Jogismeret Alapítvány - Tiszta Jövőért Alapítvány - Mérei Szociometriai Műhely Egyesület Az együttműködésre kiválasztott alapítványok, egyesületek magasan felkészült, elhivatott szakembereinek tevékenysége fontos erőforrást jelentett, jelent a program számára. Az iskolák kezdeti bizalmatlansága gyorsan átalakult, és hamar megérezték a civil programokban rejlő hatalmas lehetőségeket. Munkájukat nagyra értékelték, valódi gyakorlati segítségként észlelték, és az intézmények igyekeztek, igyekeznek minél többször bevonni a civilek által nyújtott szolgáltatásokat az iskola életének, klímájának 18 / 67

19 harmonikussá, agressziómentessé tételéhez. Szívesen hívják őket nem csak az akut, vagy krónikus agressziós helyzetek, konfliktuózus szituációk megoldásához, hanem nevelési értekezletek, továbbképzések, iskolanapok alkalmával is. Elméleti előadások és módszertani bemutatók egyaránt szerepelnek az intézmények igényei között. V. A korosztályi agresszióval foglalkozó interaktív WEB-oldal létrehozása, folyamatos karbantartása, üzemeltetése (Intézkedési Terv 6. pont) A weboldal a Fővárosi Oktatási Portálon belül került kialakításra, amelyen kiemelt rovatként jelenik meg az Iskolai agressziókezelés. A weboldal az Intézet által vásárolt DOKK CMS rendszerrel működtetett, melyhez a technikai tudást házi tanfolyam keretében sajátították el a munkatársak. A portál átadása óta (2008. november) összesen 404 ezren látogatták a honlapot, az összes lekért tartalom pedig 516 ezer. Az idő múlásával egyre többen látogatják az oldalakat májusára a rovatok heti látogatottsága ezer körüli. Részletesebb bontás sajnos nem áll a rendelkezésre, de a statisztikai szempontokat figyelembe véve az Iskolai agressziókezelés rovatot 2009 tavaszára hetente kb. 2 ezren látogathatják. A rovat célközönségét a portál egészéhez kellett igazítani, így az elsősorban a pedagógusokat és a szülőket szólítja meg. Az al-menüpontok kialakítása igyekezett a célközönség igényeit figyelembe venni. Ehhez több esetben a pedagógus továbbképzések adtak alkalmat, ahol információt lehetett nyerni arról, melyek azok a pontok, ahol a legtöbb segítségre várnak. Ezek: az elérhetőségek (munkacsoport, civil szervezetek), elméleti háttéranyagok, gyakorlati ötletek, máshol bevált jó gyakorlatok. Ilyen szempontok alapján jött létre az alábbi menüsor: Mivel az Iskolai agressziókezelés -re klikkelve rögtön a Hírek jelennek meg, ezért itt kerültek elhelyezésre az éppen aktuális felhívások és a munkacsoport munkájával kapcsolatos beszámolók, hírek. 19 / 67

20 A pedagógusoknak szóló anyagok elsősorban a témával kapcsolatos elméletről szólnak. Olyan segédanyagok is felkerültek a cikkek között, amelyek a nevelőtestületeket segíthették, segíthetik az agressziókezelésről tartott nevelési értekezletek megtartásában. Ilyen pl. Herczog Mária előadásanyaga, - amelyet számunkra pont e célt szolgálandó állított össze - Erőszak az iskolában címmel, vagy a Gyermekeket ért agresszió és bántalmazás (fizikai, lelki és szexuális) a nevelési-oktatási intézményekben című letölthető formátumú előadásanyag. A minisztérium számára készült szakmai anyagból a munkacsoport a pedagógusok számára jól hasznosítható prezentációt állított elő. Pl. az alábbi dia fontos, ám kevéssé ismert információkat tartalmaz: Feltehetően nagy segítség lehet a látogatók elsősorban osztályfőnökök, ifjúságvédelmi felelősök - számára a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet által összeállított és a munkacsoport rendelkezésére bocsátott módszertani segédlet, mely szintén pdf formátumban tölthető le. Az Agresszióról szülőknek menüpont kiemelt témája a biztonságos internet használat, miután a középiskolás korosztályt (is) kifejezetten fertőzhetik azok a tartalmak, amelyek a világhálón olvashatók, nem beszélve a módszerekről, amelyekkel támadják az ifjúságot. Mindenképpen fontos megismertetni a szülőket azokkal a szempontokkal, amelyekkel segíthetik az ilyenfajta támadások kivédését. Mit tehet a szülő, ha agresszív a gyermeke? - témában elméleti olvasnivalót is talál az Agressziókezelési Munkacsoport weboldalára látogató szülő. Mind a pedagógusok, mind pedig a szülők szempontjából fontos a honlapon keresztül bemutatni azokat a civil szervezeteket, amelyek az agressziókezelés és megelőzés szempontjából hatékony munkát végeznek. Egyelőre azokról az alapítványokról, egyesületekről kerültek fel anyagok, akikkel az MFPI minősített partneri viszonyt alakított ki, akiknek a tevékenysége bátran ajánlható. Hat ilyen szervezet kerül bemutatásra, ill. kapott lehetőséget ez idáig a honlapon való információközvetítésre. Ne Bánts Világ! Alapítvány 20 / 67

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város stratégiája a helyi drogprobléma

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány fontosabb működési adatai. 5 Konzultáció,

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

Egészségfejlesztés az iskolákban. Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése

Egészségfejlesztés az iskolákban. Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése Egészségfejlesztés az iskolákban (tanulmány) Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése I. Általános bevezetés 1. Bevezetés Az összehasonlító

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

Oktatási Minisztérium

Oktatási Minisztérium Az Oktatási Minisztérium A Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására (96/2000. (XII. 11.) OGY hat.) alapdokumentumból adódó drogprevenciós stratégiája 2003. A koncepció kidolgozásában közreműködött:

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása... 5 2. Az intézmény minőségpolitikája... 11 2.1. A fenntartó

Részletesebben

Kamasz OK. vagyunk. Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata

Kamasz OK. vagyunk. Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata Kamasz OK. vagyunk Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata Zárótanulmány Készítették: Örkényi Ágota, Zsiros Emese, Zakariás Ildikó, Várnai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 (A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett dokumentum törvényi változásoknak megfelelő, módosított változata) Lehel Vezér Gimnázium OM azonosító: 038139 Elérhetőségek Cím: Lehel

Részletesebben

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék 1. Budapest Józsefváros lakosságának demográfiai

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány fontosabb működési adatai. 5 Konzultáció,

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 1173 Budapest, Újlak u. 106. email: csskbp17@ enternet.hu 25-71-624, 25-85-181 (fax) web: www.cssk17.hu Éves

Részletesebben

Hírlevél. tudástár Új szakmai dokumentumok a Dobbantó honlapján Az E-naplóról

Hírlevél. tudástár Új szakmai dokumentumok a Dobbantó honlapján Az E-naplóról 2009. III. szám Hírlevél beköszöntő dobbantó hétköznapok Az első Dobbantó napok Iregszemcsén és Pécsett, 2009. szeptember Dobbantó évkezdet ahogy a Than Károly Ökoiskolából látják Dobbantó kezdetek az

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben