SZAKMAI KONCEPCIÓ. Készítette: Cserpes Attila

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI KONCEPCIÓ. Készítette: Cserpes Attila"

Átírás

1 SZAKMAI KONCEPCIÓ ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban ÚJ ESÉLY- Együttműködési program Zalaegerszeg Járás települései számára Készítette: Cserpes Attila 1

2 Tartalom Tartalom A projekt környezete Területi lehatárolás Gazdasági szerkezet Munkaerő-piaci helyzet A projekt tartalma A projekt célja és hatása A projekt közvetlen és közvetett célcsoportja A bevont települések A projektbe szándéknyilatkozattal bevont települések Projekttevékenységek Szakértői munkacsoport létrehozása Felzárkózási Kerekasztal létrehozása és működtetése Action learning módszerű workshopok (rendezvények) Járási szintű Esélyteremtő-programterv elkészítése Végrehajtást segítő szakértő bevonása Kutatási programok A projekt ütemezése A projektben vállat indikátorok bemutatása Kötelező indikátorok Opcionális indikátorok SZ. MELLÉKLET SZ.MELLÉKLET

3 1. A projekt környezete 1.1. Területi lehatárolás Tervezett projektünk megvalósítási területe Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és a Zalaegerszegi Járás. Zalaegerszeg járásközpontként,84 település közigazgatási központjaként működik. A 84 településből 3 rendelkezik város címmel. A járás területe 1045 m 2, településszerkezetében a megyeszékhely dominál, a járás legtöbb települése alacsony lakosságszámú kistelepülés. 500 főnél alacsonyabb lakosságszámú település 53, főnyi lakosságszámú település 18, főnyi lakosságszámú település 12 található a járásban. A járás lakónépessége fő, melyből 63%-a, fő Zalaegerszegen él. A járás lakossága öregedő tendenciát mutat, öregedési indexe 132,7. Összetétele tekintetében a 0-14 éves korosztály 12,9%, a éves korosztály 70%, a 65 év feletti korosztály 17,1% részt képvisel. A nyilvántartott álláskeresők aktuális száma az aktívkorúak viszonylatában 6,5%, amelyből 1,4%-nyi a tartósan álláskereső. A tendencia a 2013-as évhez képes csökkenő Gazdasági szerkezet A vállalkozások arányszáma ezer lakosra vetítve 162, melyből társas vállalkozás 47. Az egyéni vállalkozók legnagyobb hányada (46%) mellékfoglalkozásúként, 32%-uk főfoglalkozásúként, 22%-uk pedig nyugdíj mellett végezi tevékenységét.főtevékenységük alapján a társas vállalkozások több mint háromnegyede valamely szolgáltatási ágban van bejegyezve, ezen belül legtöbbjük a kereskedelem, gépjárműjavításban, illetve a szakmai, tudományos, műszaki tevékenységben. Hányaduk a társaságok 22, valamint 14%-át teszi ki. A társas vállalkozások 10,71%-a a feldolgozóiparban, 10%-a az építőiparban működik. Az önálló vállalkozók négytizede a mezőgazdaságban van bejegyezve. A vállalkozókat főtevékenysége alapján 12%-ukat a vendéglátásban, illetve az ingatlanügyletek gazdasági ágban regisztrálták. A legalább 10 főt foglalkoztató magánvállalkozások aránya az összes vállalkozáshoz képest alig kimutatható. 3

4 1.3. Munkaerő-piaci helyzet Zalaegerszeg lakosságszáma folyamatosan apad, melynek lényeges oka az elvándorlás. Az elvándorlók kiemelt célpontja Budapest, ahol a munkaerő-piaci érvényesülés jelentősen jobb. Ennek következtében a zalaegerszegi aktív korúak száma az összlakosság viszonylatában is kiemelkedő mértékben csökken, különösen igaz ez a magasabb szakképzettségű munkaerő esetében. A képzett fiatalok elvándorlását demográfiai szinten részben kompenzálja a környező településekből beköltözők száma, ugyanakkor e beköltöző réteg jellemzően alacsonyabb képzettségű, így a város általános szakképzettségi mértéke csökkenő tendenciát mutat. A település munkaerő-piaci kínálata az elmúlt 10 évben jelentősen átrendeződött. Korábban számos nagyvállalat foglalkoztatott szakképzett munkaerőt, ezen nagyvállalatok jelentették a helyi gazdaság gerincét. Időközben azonban e vállalatok (Zalahús, Zalabaromfi, Zalakerámia stb.) csődbe mentek, megszűntek. Egyetlen termelő nagyvállalat maradt talpon a településen, a Flextronics, amely ugyan a város legnagyobb foglalkoztatója, de termelési szerkezetéből következően nem magasan kvalifikált munkaerőre van elsősorban szüksége. A helyi munkaerő-piac ebből fakadó sérülékeny egyenetlenségét részben kompenzálta a szolgáltató szektor erősödése, a termelésből kiesett munkaerőt is részben felszívta. A helyi munkaerő-piac második válságát jelen időszakban éli meg, mikor a 2008-tól számított világgazdasági regresszió hatására a szolgáltató szektor is kezdett visszahúzódni. Számos kereskedelmi egység bezárt (szállodák, éttermek, Media Markt), a tervezett beruházások pedig (kereskedelmi központ, OBI stb.) elmaradtak. A regisztrált álláskeresők életkorára és iskolai végzettségére vonatkozó, legfrissebb munkaügyi adatokat az alábbi táblázat tartalmazza: Zalaegerszegi Kirendeltség Zala megye összesen Regisztrált álláskeresők száma zárónapon férfiak nők Összesen férfiak nők Összesen <= 17 éves >17 &<= 20 éves >20 &<= 25 éves >25 &<= 30 éves >30 &<= 35 éves >35 &<= 40 éves >40 &<= 45 éves

5 >45 &<= 50 éves >50 &<= 55 éves >55 &<= 60 éves >60 éves FH korcsoport ált. iskolai végz. nélkül általános iskola szakiskola szakmunkásképző gimnázium szakközépiskola technikum főiskola egyetem kitöltetlen Total A Zalaegerszegi Járás településein élő és nyilvántartott álláskeresők számát és arányát települések szerinti bontásban tartalmazó táblázat: Nyilvántar- Foly. nyilv. Járadék Segély Rendelk Munkav. Relatív Arányszám Település tott össz.hossz>365. tip. ell. tip. ell. áll. tám. népes. mutató* ** fő fő fő fő fő fő % Zalaegerszegi ALIBÁNFA ALSÓNEMESAPÁTI BABOSDÖBRÉTE BAGOD BAK BAKTÜTTÖS BECSVÖLGYE BOCFÖLDE BÖDE BONCODFÖLDE CSATÁR

6 CSÖDE CSONKAHEGYHÁT DOBRONHEGY EGERVÁR GELLÉNHÁZA GOMBOSSZEG GŐSFA GYŰRŰS HAGYÁROSBÖRÖND HOTTÓ IBORFIA KÁVÁS KEMENDOLLÁR KEMÉNFA KISBUCSA KISKUTAS KISPÁLI KUSTÁNSZEG LAKHEGY LICKÓVADAMOS MILEJSZEG NAGYKUTAS NAGYLENGYEL NAGYPÁLI NEMESAPÁTI NEMESHETÉS NÉMETFALU ORMÁNDLAK OZMÁNBÜK PÁLFISZEG PETHŐHENYE PETRIKERESZTÚR PÓKASZEPETK PUSZTAEDERICS PUSZTASZENTLÁSZLÓ SALOMVÁR SÁRHIDA

7 SÖJTÖR SZENTKOZMADOMBJA TESKÁND TÓFEJ VASBOLDOGASSZONY VASPÖR VÖCKÖND ZALABOLDOGFA ZALACSÉB ZALAEGERSZEG ZALAHÁSHÁGY ZALAISTVÁND ZALALÖVŐ ZALASZENTGYÖRGY ZALASZENTIVÁN ZALASZENTLŐRINC ZALATÁRNOK Zalaegerszegi J. Összes *nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában **a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya A Zalaegerszegi Járás területén élő népességben Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ főt tart aktív korúként nyilván, ebből fő a megyeszékhelyen él. A nyilvántartott álláskeresők száma a kistérségben 3817 fő, a megyeszékhelyen 2183 fő a es év összesített adatai lapján. A megyeszékhelyi munkanélküliek aránya tehát 5,4%, a kistérségi álláskeresők aránya 5,9% az aktív korú népesség tekintetében, míg a megyei összesített arányszám 7,5%. Ez az adat nem tűnik magasnak, azonban ha a közvetlen agglomerációból kijjebb tekintünk, máris 15-17%-os munkanélküliséget találunk, amelyet az aprófalvas településszerkezet tovább erősít. Ezek az adatok ugyanakkor a lakhely szerinti kistelepülésen jelennek meg annak ellenére, hogy ez a népesség (aktív korúak, diákok) a közszolgáltatások javához óvoda, iskola, közigazgatás a megyeszékhelyen fér hozzá. Meghatározó adat még, hogy a Zala megyében nyilvántartott álláskeresők 7,3%-a pályakezdő, 15,5%-a 25 évesnél fiatalabb, míg 7,1%-a diplomával rendelkezik. Mindezek ellenére a nyilvántartott álláskeresőknek csupán 5,2%-a vett részt valamiféle képzésben, továbbképzésben, kompetenciafejlesztésben a 2013-as év során. 7

8 Összességében elmondhatjuk, hogy a Zalaegerszegen és a járásban az álláskeresők régiós összehasonlításban is magas aránya, valamint ezen álláskeresők alacsony képzési hajlandósága alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy egyrészt az álláskeresők kompetenciafejlesztésére irányuló képzési kínálat nem megfelelő szerkezetű, amely tényt jelen projektünkben korrigálni nem tudjuk. Másrészt, hogy az álláskeresőknek a képzésekkel kapcsolatos tapasztalatai nem nyújtanak megfelelő motivációt a képzésekben való részvételre. Utóbbi problémát tervezett projektünk kiemelten kívánja kezelni. Ennek alapján megállapítottuk, hogy kizárólag olyan kompetenciafejlesztő foglalkozást szervezünk meg, amelyben a résztvevők valamely kreatív-szakmai tapasztalatszerzés mellett mintegy rejtett tantervi funkcióként a metakognitív tapasztalatszerzésben, az öntanítás technikáiban, a tanulni tanulás és a szociális kompetenciafejlesztés módszereiben is részesülnek. 2. A projekt tartalma 2.1. A projekt célja és hatása Projektünk elsődlegesen a települési folyamatok megújítását és a szervezetfejlesztést helyezi a középpontba, amelynek részét képezi a társadalmi felzárkózás érdekében eredményes, befogadó és költséghatékony szervezetek kialakítása és fókuszba kerül a partnerekkel való közös gondolkodás, továbbá a közszolgáltatások minőségének javítása. A magasabb közigazgatási teljesítmény elérésén túl ezen prioritás célja az eredményesebb és költséghatékonyabb, a Zalaegerszegi Járáson belüli együttműködésre alapozó közigazgatási működés elérése az eljárások és folyamatok javítása révén. A járási szintű együttműködés javítja a feladatok szervezésének, ellátásának minőségét és koordinációját, ésszerű költségfelhasználást tesz lehetővé, így jelentősen javulhat a költséghatékonyság és a problémakezelés színvonala. Ennek megfelelően a Zalaegerszegi Járáshoz tartozó települési önkormányzatok együttműködése: hatékonyabbá teszi a járáson belüli feladatellátást (elsősorban a Helyi Esélyegyenlőségi Programok végrehajtása tekintetében), hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához a járásban dolgozó szakemberek koordinációs, szervező, és tanácsadási tevékenységének köszönhetően az önkormányzati együttműködésben résztvevő kistelepülések is szakmai támogatáshoz juthatnak. 8

9 A projekt kiemelt célterületének tekinti a Zalaegerszegi Járásban megjelenő: a visszaesett gazdasági teljesítményből adódó foglalkoztatási problémák kezelését; a fokozódó társadalmi konfliktusok megelőzésére, kezelésére vonatkozó eljárások kidolgozását; az aprófalvas településszerkezetből és a helyi gazdaságok alacsony hatékonyságából fakadó lakosságmegtartás kihívásaira adható modell értékű válaszok keresését; a humánszolgáltatások újraszervezésére vonatkozó eljárások kimunkálását; az uniós fejlesztési források pályázásához és szakszerű, hosszú távon is hatékony felhasználásához szükséges tudás átadását és új feladatkörök kialakítását; komplex járási szolgáltatások megszervezésére vonatkozó lehetőségek feltérképezését, különös tekintettel az államigazgatás rendszerének közvetlen fenntartói szerepvállalására, akár a civil szféra bevonására; helyi-települési stratégiai programok kidolgozására vonatkozó tevékenységek és tudásmegosztás megvalósítását. A fentiekkel kapcsolatos feladatok hatékonyabb ellátásának érdekében erős és kölcsönösségen alapuló, hálózati jellegű területi együttműködés kialakítását tűzzük ki célul. A projekt kiemelt célja az egyes, projektbe bevont településeken a helyi esélyegyenlőségi program kidolgozása, illetve az ezen programmal már rendelkező bevont önkormányzatok esetében e dokumentum aktualizálása, megújítása. A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítése, illetve megújítása során a 321/2011.(XII.27.) Kormányrendelet valamint a 2/2012. (VI.1.) EMMI rendelet szabályozásának megfelelő helyzetelemzést készítünk a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, valamint intézkedési tervbe foglaljuk a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A programalkotás során gondoskodunk a helyi esélyegyenlőségi program és a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók célkitűzéseinek összhangjáról is. Úgy gondoljuk, hogy projektünk megvalósítása által lehetőség nyílik a Zalaegerszegi Járásban működő, a projektbe aktívan bevont önkormányzatok és az állami fenntartásba került intézmények által ellátott közszolgáltatások megszervezésének finomhangolására, különös 9

10 tekintettel az esélyegyenlőség érvényesítésére a felzárkózás, az oktatás, képzés, a szociális ellátások, az egészségügy és a foglalkoztatás területén. Összességében tehát, projektünk célja egy olyan modell jellegű együttműködési programkidolgozása és megvalósítása, ami hozzájárul a Zalaegerszegi Járáshoz tartozó települések, helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakításához és megerősíti a társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város, mint járásszékhely által ellátott koordinációs tevékenységet. A projekt közvetlen eredménye, hogy koordinációs tevékenységgel támogatja az egyes, bevont településeken elkészített esélyegyenlőségi programok intézkedési tervében foglaltak megvalósítását, járási szintű összehangolását; elkészül a járáson belül felmerült, és a települések együttműködését igénylő problémák komplex kezelését megalapozó a járási felzárkózási kerekasztal által elfogadott - Esélyteremtő-programterv ; kialakításra kerülnek az esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges szolgáltatási és intézményi együttműködések a járásban; kialakulnak, megerősödnek a társadalmi párbeszéd, a közösségi tervezés helyi rendszerei (civil szervezetek, gazdasági szereplők és szakértők bevonásával), a HEP-ek megvalósításának vonatkozásában; létrejön a felzárkózással kapcsolatos, kiemelten a Helyi Esélyegyenlőségi Programokban foglalt feladatok járási szintű egyeztetésének párbeszédfóruma (járási szintű felzárkózási kerekasztalok); megvalósul a területi együttműködés eredményeként létrejött felzárkózási, egyenlő esélyek biztosítását célzó Esélyteremtő-programtervek disszeminációja A projekt közvetlen és közvetett célcsoportja A projekt közvetlen célcsoportját a projektbe bevont (min.) 43 település önkormányzati vezetői, illetve a településeken működő hivatalok közigazgatási vezetői jelentik. A projekt során aktív közreműködőként elsősorban a települési polgármesterekre, alpolgármesterekre, 10

11 mint a településük működését meghatározó személyekre számítunk. A projekt tudásmegosztásra épülő elemei számukra különös jelentőséggel bírnak, mivel a évi önkormányzati választások során a bevont települések 34%-ában kerültek új, korábban ilyen munkát nem végzők a testületükbe. A projekt előkészítés során készült személyes interjúk pedig egyértelműen arra mutatnak, hogy mind az új, mind a gyakorlott önkormányzati vezetők szükségét érzik a közigazgatási rendszert, pályázati lehetőségeket, települési közösségszervezési tapasztalatokat felölelő tudásmegosztó alkalmaknak. Közvetett célcsoportok és azonosított problémák A közvetett célcsoportokat a projekt a teleülési folyamatok átláthatóságának, eredményességének és hatékonyságának növelésével, az együttműködő települések által követett munkagyakorlatok egységesítésével, a települési vezetők probléma-érzékenységének és megoldás-fókuszának erősítésével érjük el. Romák és/vagy mélyszegénységben élők Gyermekek Idősek Nők Fogyatékkal élők a roma népesség számáról, jövedelmi és vagyoni helyzetéről nincs pontos adat roma népesség rossz környezeti és lakhatási körülményei alacsony iskolai képzettség rossz egészségügyi állapot elavult szociális bérlakások a veszélyeztetett gyerekek számának emelkedése unatkozó, csellengő gyerekek hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulásának támogatás, tehetség gondozása nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek meleg étkeztetésének biztosítása a nyári szünidőben a korai fejlesztés lehetőségének biztosítása (pl logopédia) az időskorúak biztonságérzetének (közbiztonság és közlekedés biztonság) fenntartására, fokozására minden ember megbetegedhet, érheti baleset vagy sérülés. Az egészség, mint legfontosabb érték az idősek aktivitásának, tapasztalatának hasznosítása az idős ember elmagányosodásának, szegregációjának megelőzése gyermekvállalás okozta hátrányok csökkentése a magányérzet kialakításával nem csak az anya mentális állapota lehet rosszabb, családi konfliktusokhoz is vezethet akadálymentesítés, közlekedési feltételek javítása fogyatékkal élők szükségleteinek hangsúlyosabb megjelenítése 11

12 2.3. A bevont települések A projekt során min. 43 településsel kötünk együttműködési megállapodást. Valamennyi település a Zalaegerszegi Járásba tartozó település, így az együttműködő partnerek a települési önkormányzatok lesznek. A projekt előkészítő szakaszában a Zalaegerszeg Járásszékhely mind a 84 települési önkormányzatát megkerestük elektronikus levél formájában, melyben ismertettük a projekt célját és tartalmát. A megkeresett önkormányzatok közül 46 település az együttműködési szándékáról nyilatkozatot írt alá a projekt előkészítő szakaszában s e nyilatkozatok elkészítését egybevontuk a települési vezetőkkel lefolytatott személyes interjúkkal. (Együttműködési szándéknyilatkozat mintát ill. a kísérőlevelet lásd 1. sz. melléklet). A projekt szakmai tartalma ezen interjúk összesített eredménye alapján került összeállításra. Az együttműködési megállapodásokban rögzítjük az együttműködés keretrendszerét, tehát az egyes partner önkormányzatok bevonásának és aktivizálásának módját. A megállapodás nyújtotta keret alapján tudásmegosztási alkalmakon való részvételt, önfejlesztő lehetőségeket, szakértői támogatást és tanácsadást, iratmintákat, jó gyakorlatokat és azok adaptációs metódusait kínáljuk fel a településeket a projekt során képviselő jellemzően polgármester és/vagy esélyegyenlőségi munkatárs jogállású személyeknek. Nem elhanyagolható szempont, hogy a települések között a projektrendezvények, kerekasztalok során olyan kapcsolati háló alakulhat ki, ami jelentős tőkeként jelenik meg. Úgy gondoljuk, hogy mindemellett a településfejlesztésben, helyi gazdaság fejlesztésében, a helyi esélyegyenlőségi feladatok, akciótervek megvalósításában olyan támogatást tud projektünk nyújtani, ami kellő motivációt kínál a projektbeli partneri aktivitások kifejtésére. 12

13 A projektbe szándéknyilatkozattal bevont települések Megyei Jogú Város; Járási Székhely - projektgazda 1. Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u Jegyző: Dr. Kovács Gábor Projektvezető: Zimborás Béla ;(92) Alibánfa Önkormányzat: Cím: 8921 Zalaszentiván, Jókai u. 1. Tel: (92) , Fax: (92) Önkormányzati honlap: Jegyző: Erdélyi Gábor körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Almásháza Önkormányzat: Cím: 8935 Almásháza, Kossuth u. 14. Tel: (83) , Fax: (83) Jegyző: Balogh Józsefné körjegyző Tel: (83) , Fax: (83) Lakosság: Alsónemesapáti Önkormányzat: Cím: 8924 Alsónemesapáti, Petőfi S.u.1. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Simon Margit körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Babosdöbréte Önkormányzat: Cím: 8916 Babosdöbréte, Petőfi u. 8. Tel: (92) Jegyző: Fazekas István körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Bagod Önkormányzat: Cím: 8992 Bagod, Kossuth L. u. 13. Tel: (92) , Fax: (92) Önkormányzati honlap: Jegyző: Kovács Gyula körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság:

14 7. Baktüttös Önkormányzat: Cím: 8946 Baktüttös, Tanácsköz u. 11. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Pappné Varga Angéla körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Bezeréd Önkormányzat: Cím: 8935 Nagykapornak, Zrínyi u. 1. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Kövécsné Kozma Gyöngyi körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Boncodfölde Önkormányzat: Cím: 8991 Teskánd, Rákóczi u. 3. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Fazekas István körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Böde Önkormányzat: Cím: 8991 Böde, Hunyadi u. 1/A. Tel: (92) Jegyző: Fazekas István körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Búcsúszentlászló Önkormányzat: Cím: 8925 Búcsúszentlászló, Petőfi u.17. Tel: (92) , Fax: (92) Önkormányzati honlap: web.telehaz.hu/bsztl/ Jegyző: Dr. Nagy Kolozsvári Előd körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Egervár Önkormányzat: Cím: 8913 Egervár, Vár u. 2 Tel: (92) , Fax: (92) Önkormányzati honlap: Jegyző: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Gősfa Önkormányzat: Cím: 8913 Gősfa, Dózsa u

15 Tel: (92) , Fax: (92) Önkormányzati honlap: Jegyző: Dr. ÜrmösinéKőmíves Eleonóra körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Gyűrűs Önkormányzat: Cím: 8932 Gyűrűs, Hunyadi tér. 1. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Srágli Miklós körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Hottó Önkormányzat: Cím: 8991 Teskánd, Rákóczi u. 3. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Fazekas István körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Kávás Önkormányzat: Cím: 8994 Kávás, Kossuth L. u. 32/A. Tel: (92) , Fax: (92) Önkormányzati honlap: Jegyző: Takács Árpád Józsefné körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Kemendollár Önkormányzat: Cím: 8931 Kemendollár, Béke liget 3. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Srágli Miklós körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Keménfa Önkormányzat: Cím: 8995 Salomvár, Petőfi S. utca 11. Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Kisbucsa Önkormányzat: Cím: 8926 Kisbucsa, Széchenyi tér 3. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Weindinger Andrea körjegyző Tel: (92) , Fax: (92)

16 Lakosság: Kiskutas Önkormányzat: Cím: 8911 Kiskutas, F? u. 63. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Borda Viktória körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Kispáli Önkormányzat: Cím: 8912 Kispáli, József A. u. 40. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Dr. Gángó Gabriella körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Misefa Önkormányzat: Cím: 8935 Nagykapornak, Zrínyi u. 1. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Kövécsné Kozma Györgyi körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Nagykapornak Önkormányzat: Cím: 8935 Nagykapornak, Zrínyi u. 1. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Kövécsné Kozma Györgyi körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Nagykutas Önkormányzat: Cím: 8911 Nagykutas, Fő u. 21. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Borda Viktória körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Nagypáli Önkormányzat: Cím: 8912 Nagypáli, Arany J. u. 26. Tel: (92) , Fax: (92) Önkormányzati honlap: Jegyző: Dr. Gángó Gabriella körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság:

17 26. Nemesapáti Önkormányzat: Cím: 8923 Nemesapáti, Fő u. 3. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Simon Margit körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Nemeshetés Önkormányzat: Cím: 8928 Nemeshetés, Vörösmarty u. 5. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Weindinger Andrea körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Nemesrádó Önkormányzat: Cím: 8915 Nemesrádó, Ady E. u. 1. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Dr. Szabados Gyula körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Nemesszentandrás Önkormányzat: Cím: 8925 Búcsúszentlászló, Pet?fi S. u. 17. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Dr. Nagy Kolozsvári Előd körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Orbányosfa Önkormányzat: Cím: 8935 Nagykapornak, Zrínyi u. 1. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Kövécsné Kozma Györgyi körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Ozmánbük Önkormányzat: Cím: 8998 Vaspör, Rákóczi u. 19. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Németh Noémi körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Padár Önkormányzat: Cím: 8935 Nagykapornak, Zrínyi u. 1. Tel: (92) , Fax: (92)

18 Jegyző: Kövécsné Kozma Györgyi körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Pethőhenye Önkormányzat: Cím: 8921 Zalaszentiván, Hunyadi J. u.2/a Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Erdélyi Gábor körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Pókaszepetk Önkormányzat: Cím: 8932 Pókaszepetk, Arany J. u. 6. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Srágli Miklós körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Pölöske Önkormányzat: Cím: 8929 Pölöske, Petőfi u Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Csondor Józsefné körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Pusztaederics Önkormányzat: Cím: 8946 Pusztaederics, Kossuth L. u. 1. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Pappné Varga Angéla körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Pusztaszentlászló Önkormányzat: Cím: 8896 Pusztaszentlászló, Kossuth u.87. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Gaál Mária jegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Salomvár Önkormányzat: Cím: 8995 Salomvár, Petőfi u. 11. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Andalics Csaba körjegyző Tel: (92) Lakosság:

19 39. Söjtör Önkormányzat: Cím: 8897 Söjtör, Petőfi S. u.2. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Makkos István jegyző Tel: (92) Lakosság: Teskánd Önkormányzat: Cím: 8991 Teskánd, Rákóczi u. 3 Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Fazekas István körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Tilaj Önkormányzat: Cím: 8783 Tilaj, Kossuth L. u. 10. Tel: (83) , Fax: (83) Jegyző: Balogh Józsefné körjegyző Tel: (83) , Fax: (83) Lakosság: Tófej Önkormányzat: Cím: 8946 Tófej, Rákóczi u. 15. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Pappné Varga Angéla körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Vasboldogasszony Önkormányzat: Cím: 8914 Vasboldogasszony, Kossuth u. 4. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Vöckönd Önkormányzat: Cím: 8931 Vöckönd, Vörösmarty u. 2. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Srágli Miklós körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Zalaboldogfa Önkormányzat: Cím: 8992 Zalaboldogfa, Kossuth L. u. 9. Tel: (92) , Fax: (92)

20 Jegyző: Takács Árpád Józsefné körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Zalaistvánd Önkormányzat: Cím: 8932 Zalaistvánd, Ady E. u. 1. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Srágli Miklós körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Zalalövő Önkormányzat: Cím: 8999 Zalalövő, Szabadság tér 1. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Zalaszentgyörgy Önkormányzat: Cím: 8994 Zalaszentgyörgy, Kossuth u. 72. Tel: (92) , Fax: (92) Önkormányzati honlap: Jegyző: Takács Árpád Józsefné körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Zalaszentiván Önkormányzat: Cím: 8921 Zalaszentiván, Hunyadi J. u. 2/A. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Erdélyi Gábor körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Zalaszentlőrinc Önkormányzat: Cím: 8921 Zalaszentiván, Hunyadi J. u. 2/A Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Erdélyi Gábor körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Zalaszentmihály Önkormányzat: Cím: 8936 Zalaszentmihály, Jókai u. 3. Tel: (92) , Fax: (92) Önkormányzati honlap: Jegyző: Tarr Ervin jegyző 20

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

Hatvan Város Önkormányzata

Hatvan Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hatvan Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 5 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 2013. -2018. Türr István Képző és Kutató

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mórahalom Városi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mórahalom Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórahalom Városi Önkormányzat 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP).....4 Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (röviden HEP IT).......4

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 362/ 2013 (VI.27.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 1. Jogszabályi háttér bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2017 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez -

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-S85i FAX: +3642 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 12 Célok...

Részletesebben

Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20.

Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20. Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 33333333 ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2013-2018 Türr

Részletesebben

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata 2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja Rácalmás Város Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 1. Jogi megalapozottság... 5 2. A használt fogalmak magyarázata... 5 2.1. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. PILISCSÉV Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. PILISCSÉV Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program PILISCSÉV Község Önkormányzata Piliscsév, 2013. április Türr István Képző és

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2014-2019) Enese Község Önkormányzata

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2014-2019) Enese Község Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2014-2019) Enese Község Önkormányzata 2014-04. 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HE)... 4 BEVEZETÉS... 4 A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Somberek Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18. Helyi Esélyegyenlőségi Program Nógrádmegyer Község Önkormányzata 213. július 18. 1 Tartalom Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...6 Célok...7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2013. június 6.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2013. június 6. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. június 6. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban: HEP)

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja A 39/2013. (VII. 10.) Ök. határozat melléklete Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. május 31. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település

Részletesebben

Nagyesztergár Község Önkormányzatának. Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Nagyesztergár Község Önkormányzatának. Helyi Esélyegyenlőségi Programja Nagyesztergár Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 1 Tartalom HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HEP)... 3 BEVEZETÉS... 3 A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA... 3 ÉRTÉKEINK, KÜLDETÉSÜNK...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Makó Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Makó Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Makó Város Önkormányzata 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére) Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. KÖRÖM Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. KÖRÖM Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program KÖRÖM Község Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása. 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9 A Helyi

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

~ ~. számú előterjesztés

~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ ~. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018 1 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 5 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben