SZAKMAI KONCEPCIÓ. Készítette: Cserpes Attila

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI KONCEPCIÓ. Készítette: Cserpes Attila"

Átírás

1 SZAKMAI KONCEPCIÓ ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban ÚJ ESÉLY- Együttműködési program Zalaegerszeg Járás települései számára Készítette: Cserpes Attila 1

2 Tartalom Tartalom A projekt környezete Területi lehatárolás Gazdasági szerkezet Munkaerő-piaci helyzet A projekt tartalma A projekt célja és hatása A projekt közvetlen és közvetett célcsoportja A bevont települések A projektbe szándéknyilatkozattal bevont települések Projekttevékenységek Szakértői munkacsoport létrehozása Felzárkózási Kerekasztal létrehozása és működtetése Action learning módszerű workshopok (rendezvények) Járási szintű Esélyteremtő-programterv elkészítése Végrehajtást segítő szakértő bevonása Kutatási programok A projekt ütemezése A projektben vállat indikátorok bemutatása Kötelező indikátorok Opcionális indikátorok SZ. MELLÉKLET SZ.MELLÉKLET

3 1. A projekt környezete 1.1. Területi lehatárolás Tervezett projektünk megvalósítási területe Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és a Zalaegerszegi Járás. Zalaegerszeg járásközpontként,84 település közigazgatási központjaként működik. A 84 településből 3 rendelkezik város címmel. A járás területe 1045 m 2, településszerkezetében a megyeszékhely dominál, a járás legtöbb települése alacsony lakosságszámú kistelepülés. 500 főnél alacsonyabb lakosságszámú település 53, főnyi lakosságszámú település 18, főnyi lakosságszámú település 12 található a járásban. A járás lakónépessége fő, melyből 63%-a, fő Zalaegerszegen él. A járás lakossága öregedő tendenciát mutat, öregedési indexe 132,7. Összetétele tekintetében a 0-14 éves korosztály 12,9%, a éves korosztály 70%, a 65 év feletti korosztály 17,1% részt képvisel. A nyilvántartott álláskeresők aktuális száma az aktívkorúak viszonylatában 6,5%, amelyből 1,4%-nyi a tartósan álláskereső. A tendencia a 2013-as évhez képes csökkenő Gazdasági szerkezet A vállalkozások arányszáma ezer lakosra vetítve 162, melyből társas vállalkozás 47. Az egyéni vállalkozók legnagyobb hányada (46%) mellékfoglalkozásúként, 32%-uk főfoglalkozásúként, 22%-uk pedig nyugdíj mellett végezi tevékenységét.főtevékenységük alapján a társas vállalkozások több mint háromnegyede valamely szolgáltatási ágban van bejegyezve, ezen belül legtöbbjük a kereskedelem, gépjárműjavításban, illetve a szakmai, tudományos, műszaki tevékenységben. Hányaduk a társaságok 22, valamint 14%-át teszi ki. A társas vállalkozások 10,71%-a a feldolgozóiparban, 10%-a az építőiparban működik. Az önálló vállalkozók négytizede a mezőgazdaságban van bejegyezve. A vállalkozókat főtevékenysége alapján 12%-ukat a vendéglátásban, illetve az ingatlanügyletek gazdasági ágban regisztrálták. A legalább 10 főt foglalkoztató magánvállalkozások aránya az összes vállalkozáshoz képest alig kimutatható. 3

4 1.3. Munkaerő-piaci helyzet Zalaegerszeg lakosságszáma folyamatosan apad, melynek lényeges oka az elvándorlás. Az elvándorlók kiemelt célpontja Budapest, ahol a munkaerő-piaci érvényesülés jelentősen jobb. Ennek következtében a zalaegerszegi aktív korúak száma az összlakosság viszonylatában is kiemelkedő mértékben csökken, különösen igaz ez a magasabb szakképzettségű munkaerő esetében. A képzett fiatalok elvándorlását demográfiai szinten részben kompenzálja a környező településekből beköltözők száma, ugyanakkor e beköltöző réteg jellemzően alacsonyabb képzettségű, így a város általános szakképzettségi mértéke csökkenő tendenciát mutat. A település munkaerő-piaci kínálata az elmúlt 10 évben jelentősen átrendeződött. Korábban számos nagyvállalat foglalkoztatott szakképzett munkaerőt, ezen nagyvállalatok jelentették a helyi gazdaság gerincét. Időközben azonban e vállalatok (Zalahús, Zalabaromfi, Zalakerámia stb.) csődbe mentek, megszűntek. Egyetlen termelő nagyvállalat maradt talpon a településen, a Flextronics, amely ugyan a város legnagyobb foglalkoztatója, de termelési szerkezetéből következően nem magasan kvalifikált munkaerőre van elsősorban szüksége. A helyi munkaerő-piac ebből fakadó sérülékeny egyenetlenségét részben kompenzálta a szolgáltató szektor erősödése, a termelésből kiesett munkaerőt is részben felszívta. A helyi munkaerő-piac második válságát jelen időszakban éli meg, mikor a 2008-tól számított világgazdasági regresszió hatására a szolgáltató szektor is kezdett visszahúzódni. Számos kereskedelmi egység bezárt (szállodák, éttermek, Media Markt), a tervezett beruházások pedig (kereskedelmi központ, OBI stb.) elmaradtak. A regisztrált álláskeresők életkorára és iskolai végzettségére vonatkozó, legfrissebb munkaügyi adatokat az alábbi táblázat tartalmazza: Zalaegerszegi Kirendeltség Zala megye összesen Regisztrált álláskeresők száma zárónapon férfiak nők Összesen férfiak nők Összesen <= 17 éves >17 &<= 20 éves >20 &<= 25 éves >25 &<= 30 éves >30 &<= 35 éves >35 &<= 40 éves >40 &<= 45 éves

5 >45 &<= 50 éves >50 &<= 55 éves >55 &<= 60 éves >60 éves FH korcsoport ált. iskolai végz. nélkül általános iskola szakiskola szakmunkásképző gimnázium szakközépiskola technikum főiskola egyetem kitöltetlen Total A Zalaegerszegi Járás településein élő és nyilvántartott álláskeresők számát és arányát települések szerinti bontásban tartalmazó táblázat: Nyilvántar- Foly. nyilv. Járadék Segély Rendelk Munkav. Relatív Arányszám Település tott össz.hossz>365. tip. ell. tip. ell. áll. tám. népes. mutató* ** fő fő fő fő fő fő % Zalaegerszegi ALIBÁNFA ALSÓNEMESAPÁTI BABOSDÖBRÉTE BAGOD BAK BAKTÜTTÖS BECSVÖLGYE BOCFÖLDE BÖDE BONCODFÖLDE CSATÁR

6 CSÖDE CSONKAHEGYHÁT DOBRONHEGY EGERVÁR GELLÉNHÁZA GOMBOSSZEG GŐSFA GYŰRŰS HAGYÁROSBÖRÖND HOTTÓ IBORFIA KÁVÁS KEMENDOLLÁR KEMÉNFA KISBUCSA KISKUTAS KISPÁLI KUSTÁNSZEG LAKHEGY LICKÓVADAMOS MILEJSZEG NAGYKUTAS NAGYLENGYEL NAGYPÁLI NEMESAPÁTI NEMESHETÉS NÉMETFALU ORMÁNDLAK OZMÁNBÜK PÁLFISZEG PETHŐHENYE PETRIKERESZTÚR PÓKASZEPETK PUSZTAEDERICS PUSZTASZENTLÁSZLÓ SALOMVÁR SÁRHIDA

7 SÖJTÖR SZENTKOZMADOMBJA TESKÁND TÓFEJ VASBOLDOGASSZONY VASPÖR VÖCKÖND ZALABOLDOGFA ZALACSÉB ZALAEGERSZEG ZALAHÁSHÁGY ZALAISTVÁND ZALALÖVŐ ZALASZENTGYÖRGY ZALASZENTIVÁN ZALASZENTLŐRINC ZALATÁRNOK Zalaegerszegi J. Összes *nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában **a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya A Zalaegerszegi Járás területén élő népességben Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ főt tart aktív korúként nyilván, ebből fő a megyeszékhelyen él. A nyilvántartott álláskeresők száma a kistérségben 3817 fő, a megyeszékhelyen 2183 fő a es év összesített adatai lapján. A megyeszékhelyi munkanélküliek aránya tehát 5,4%, a kistérségi álláskeresők aránya 5,9% az aktív korú népesség tekintetében, míg a megyei összesített arányszám 7,5%. Ez az adat nem tűnik magasnak, azonban ha a közvetlen agglomerációból kijjebb tekintünk, máris 15-17%-os munkanélküliséget találunk, amelyet az aprófalvas településszerkezet tovább erősít. Ezek az adatok ugyanakkor a lakhely szerinti kistelepülésen jelennek meg annak ellenére, hogy ez a népesség (aktív korúak, diákok) a közszolgáltatások javához óvoda, iskola, közigazgatás a megyeszékhelyen fér hozzá. Meghatározó adat még, hogy a Zala megyében nyilvántartott álláskeresők 7,3%-a pályakezdő, 15,5%-a 25 évesnél fiatalabb, míg 7,1%-a diplomával rendelkezik. Mindezek ellenére a nyilvántartott álláskeresőknek csupán 5,2%-a vett részt valamiféle képzésben, továbbképzésben, kompetenciafejlesztésben a 2013-as év során. 7

8 Összességében elmondhatjuk, hogy a Zalaegerszegen és a járásban az álláskeresők régiós összehasonlításban is magas aránya, valamint ezen álláskeresők alacsony képzési hajlandósága alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy egyrészt az álláskeresők kompetenciafejlesztésére irányuló képzési kínálat nem megfelelő szerkezetű, amely tényt jelen projektünkben korrigálni nem tudjuk. Másrészt, hogy az álláskeresőknek a képzésekkel kapcsolatos tapasztalatai nem nyújtanak megfelelő motivációt a képzésekben való részvételre. Utóbbi problémát tervezett projektünk kiemelten kívánja kezelni. Ennek alapján megállapítottuk, hogy kizárólag olyan kompetenciafejlesztő foglalkozást szervezünk meg, amelyben a résztvevők valamely kreatív-szakmai tapasztalatszerzés mellett mintegy rejtett tantervi funkcióként a metakognitív tapasztalatszerzésben, az öntanítás technikáiban, a tanulni tanulás és a szociális kompetenciafejlesztés módszereiben is részesülnek. 2. A projekt tartalma 2.1. A projekt célja és hatása Projektünk elsődlegesen a települési folyamatok megújítását és a szervezetfejlesztést helyezi a középpontba, amelynek részét képezi a társadalmi felzárkózás érdekében eredményes, befogadó és költséghatékony szervezetek kialakítása és fókuszba kerül a partnerekkel való közös gondolkodás, továbbá a közszolgáltatások minőségének javítása. A magasabb közigazgatási teljesítmény elérésén túl ezen prioritás célja az eredményesebb és költséghatékonyabb, a Zalaegerszegi Járáson belüli együttműködésre alapozó közigazgatási működés elérése az eljárások és folyamatok javítása révén. A járási szintű együttműködés javítja a feladatok szervezésének, ellátásának minőségét és koordinációját, ésszerű költségfelhasználást tesz lehetővé, így jelentősen javulhat a költséghatékonyság és a problémakezelés színvonala. Ennek megfelelően a Zalaegerszegi Járáshoz tartozó települési önkormányzatok együttműködése: hatékonyabbá teszi a járáson belüli feladatellátást (elsősorban a Helyi Esélyegyenlőségi Programok végrehajtása tekintetében), hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához a járásban dolgozó szakemberek koordinációs, szervező, és tanácsadási tevékenységének köszönhetően az önkormányzati együttműködésben résztvevő kistelepülések is szakmai támogatáshoz juthatnak. 8

9 A projekt kiemelt célterületének tekinti a Zalaegerszegi Járásban megjelenő: a visszaesett gazdasági teljesítményből adódó foglalkoztatási problémák kezelését; a fokozódó társadalmi konfliktusok megelőzésére, kezelésére vonatkozó eljárások kidolgozását; az aprófalvas településszerkezetből és a helyi gazdaságok alacsony hatékonyságából fakadó lakosságmegtartás kihívásaira adható modell értékű válaszok keresését; a humánszolgáltatások újraszervezésére vonatkozó eljárások kimunkálását; az uniós fejlesztési források pályázásához és szakszerű, hosszú távon is hatékony felhasználásához szükséges tudás átadását és új feladatkörök kialakítását; komplex járási szolgáltatások megszervezésére vonatkozó lehetőségek feltérképezését, különös tekintettel az államigazgatás rendszerének közvetlen fenntartói szerepvállalására, akár a civil szféra bevonására; helyi-települési stratégiai programok kidolgozására vonatkozó tevékenységek és tudásmegosztás megvalósítását. A fentiekkel kapcsolatos feladatok hatékonyabb ellátásának érdekében erős és kölcsönösségen alapuló, hálózati jellegű területi együttműködés kialakítását tűzzük ki célul. A projekt kiemelt célja az egyes, projektbe bevont településeken a helyi esélyegyenlőségi program kidolgozása, illetve az ezen programmal már rendelkező bevont önkormányzatok esetében e dokumentum aktualizálása, megújítása. A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítése, illetve megújítása során a 321/2011.(XII.27.) Kormányrendelet valamint a 2/2012. (VI.1.) EMMI rendelet szabályozásának megfelelő helyzetelemzést készítünk a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, valamint intézkedési tervbe foglaljuk a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A programalkotás során gondoskodunk a helyi esélyegyenlőségi program és a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók célkitűzéseinek összhangjáról is. Úgy gondoljuk, hogy projektünk megvalósítása által lehetőség nyílik a Zalaegerszegi Járásban működő, a projektbe aktívan bevont önkormányzatok és az állami fenntartásba került intézmények által ellátott közszolgáltatások megszervezésének finomhangolására, különös 9

10 tekintettel az esélyegyenlőség érvényesítésére a felzárkózás, az oktatás, képzés, a szociális ellátások, az egészségügy és a foglalkoztatás területén. Összességében tehát, projektünk célja egy olyan modell jellegű együttműködési programkidolgozása és megvalósítása, ami hozzájárul a Zalaegerszegi Járáshoz tartozó települések, helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakításához és megerősíti a társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város, mint járásszékhely által ellátott koordinációs tevékenységet. A projekt közvetlen eredménye, hogy koordinációs tevékenységgel támogatja az egyes, bevont településeken elkészített esélyegyenlőségi programok intézkedési tervében foglaltak megvalósítását, járási szintű összehangolását; elkészül a járáson belül felmerült, és a települések együttműködését igénylő problémák komplex kezelését megalapozó a járási felzárkózási kerekasztal által elfogadott - Esélyteremtő-programterv ; kialakításra kerülnek az esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges szolgáltatási és intézményi együttműködések a járásban; kialakulnak, megerősödnek a társadalmi párbeszéd, a közösségi tervezés helyi rendszerei (civil szervezetek, gazdasági szereplők és szakértők bevonásával), a HEP-ek megvalósításának vonatkozásában; létrejön a felzárkózással kapcsolatos, kiemelten a Helyi Esélyegyenlőségi Programokban foglalt feladatok járási szintű egyeztetésének párbeszédfóruma (járási szintű felzárkózási kerekasztalok); megvalósul a területi együttműködés eredményeként létrejött felzárkózási, egyenlő esélyek biztosítását célzó Esélyteremtő-programtervek disszeminációja A projekt közvetlen és közvetett célcsoportja A projekt közvetlen célcsoportját a projektbe bevont (min.) 43 település önkormányzati vezetői, illetve a településeken működő hivatalok közigazgatási vezetői jelentik. A projekt során aktív közreműködőként elsősorban a települési polgármesterekre, alpolgármesterekre, 10

11 mint a településük működését meghatározó személyekre számítunk. A projekt tudásmegosztásra épülő elemei számukra különös jelentőséggel bírnak, mivel a évi önkormányzati választások során a bevont települések 34%-ában kerültek új, korábban ilyen munkát nem végzők a testületükbe. A projekt előkészítés során készült személyes interjúk pedig egyértelműen arra mutatnak, hogy mind az új, mind a gyakorlott önkormányzati vezetők szükségét érzik a közigazgatási rendszert, pályázati lehetőségeket, települési közösségszervezési tapasztalatokat felölelő tudásmegosztó alkalmaknak. Közvetett célcsoportok és azonosított problémák A közvetett célcsoportokat a projekt a teleülési folyamatok átláthatóságának, eredményességének és hatékonyságának növelésével, az együttműködő települések által követett munkagyakorlatok egységesítésével, a települési vezetők probléma-érzékenységének és megoldás-fókuszának erősítésével érjük el. Romák és/vagy mélyszegénységben élők Gyermekek Idősek Nők Fogyatékkal élők a roma népesség számáról, jövedelmi és vagyoni helyzetéről nincs pontos adat roma népesség rossz környezeti és lakhatási körülményei alacsony iskolai képzettség rossz egészségügyi állapot elavult szociális bérlakások a veszélyeztetett gyerekek számának emelkedése unatkozó, csellengő gyerekek hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulásának támogatás, tehetség gondozása nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek meleg étkeztetésének biztosítása a nyári szünidőben a korai fejlesztés lehetőségének biztosítása (pl logopédia) az időskorúak biztonságérzetének (közbiztonság és közlekedés biztonság) fenntartására, fokozására minden ember megbetegedhet, érheti baleset vagy sérülés. Az egészség, mint legfontosabb érték az idősek aktivitásának, tapasztalatának hasznosítása az idős ember elmagányosodásának, szegregációjának megelőzése gyermekvállalás okozta hátrányok csökkentése a magányérzet kialakításával nem csak az anya mentális állapota lehet rosszabb, családi konfliktusokhoz is vezethet akadálymentesítés, közlekedési feltételek javítása fogyatékkal élők szükségleteinek hangsúlyosabb megjelenítése 11

12 2.3. A bevont települések A projekt során min. 43 településsel kötünk együttműködési megállapodást. Valamennyi település a Zalaegerszegi Járásba tartozó település, így az együttműködő partnerek a települési önkormányzatok lesznek. A projekt előkészítő szakaszában a Zalaegerszeg Járásszékhely mind a 84 települési önkormányzatát megkerestük elektronikus levél formájában, melyben ismertettük a projekt célját és tartalmát. A megkeresett önkormányzatok közül 46 település az együttműködési szándékáról nyilatkozatot írt alá a projekt előkészítő szakaszában s e nyilatkozatok elkészítését egybevontuk a települési vezetőkkel lefolytatott személyes interjúkkal. (Együttműködési szándéknyilatkozat mintát ill. a kísérőlevelet lásd 1. sz. melléklet). A projekt szakmai tartalma ezen interjúk összesített eredménye alapján került összeállításra. Az együttműködési megállapodásokban rögzítjük az együttműködés keretrendszerét, tehát az egyes partner önkormányzatok bevonásának és aktivizálásának módját. A megállapodás nyújtotta keret alapján tudásmegosztási alkalmakon való részvételt, önfejlesztő lehetőségeket, szakértői támogatást és tanácsadást, iratmintákat, jó gyakorlatokat és azok adaptációs metódusait kínáljuk fel a településeket a projekt során képviselő jellemzően polgármester és/vagy esélyegyenlőségi munkatárs jogállású személyeknek. Nem elhanyagolható szempont, hogy a települések között a projektrendezvények, kerekasztalok során olyan kapcsolati háló alakulhat ki, ami jelentős tőkeként jelenik meg. Úgy gondoljuk, hogy mindemellett a településfejlesztésben, helyi gazdaság fejlesztésében, a helyi esélyegyenlőségi feladatok, akciótervek megvalósításában olyan támogatást tud projektünk nyújtani, ami kellő motivációt kínál a projektbeli partneri aktivitások kifejtésére. 12

13 A projektbe szándéknyilatkozattal bevont települések Megyei Jogú Város; Járási Székhely - projektgazda 1. Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u Jegyző: Dr. Kovács Gábor Projektvezető: Zimborás Béla ;(92) Alibánfa Önkormányzat: Cím: 8921 Zalaszentiván, Jókai u. 1. Tel: (92) , Fax: (92) Önkormányzati honlap: Jegyző: Erdélyi Gábor körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Almásháza Önkormányzat: Cím: 8935 Almásháza, Kossuth u. 14. Tel: (83) , Fax: (83) Jegyző: Balogh Józsefné körjegyző Tel: (83) , Fax: (83) Lakosság: Alsónemesapáti Önkormányzat: Cím: 8924 Alsónemesapáti, Petőfi S.u.1. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Simon Margit körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Babosdöbréte Önkormányzat: Cím: 8916 Babosdöbréte, Petőfi u. 8. Tel: (92) Jegyző: Fazekas István körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Bagod Önkormányzat: Cím: 8992 Bagod, Kossuth L. u. 13. Tel: (92) , Fax: (92) Önkormányzati honlap: Jegyző: Kovács Gyula körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság:

14 7. Baktüttös Önkormányzat: Cím: 8946 Baktüttös, Tanácsköz u. 11. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Pappné Varga Angéla körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Bezeréd Önkormányzat: Cím: 8935 Nagykapornak, Zrínyi u. 1. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Kövécsné Kozma Gyöngyi körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Boncodfölde Önkormányzat: Cím: 8991 Teskánd, Rákóczi u. 3. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Fazekas István körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Böde Önkormányzat: Cím: 8991 Böde, Hunyadi u. 1/A. Tel: (92) Jegyző: Fazekas István körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Búcsúszentlászló Önkormányzat: Cím: 8925 Búcsúszentlászló, Petőfi u.17. Tel: (92) , Fax: (92) Önkormányzati honlap: web.telehaz.hu/bsztl/ Jegyző: Dr. Nagy Kolozsvári Előd körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Egervár Önkormányzat: Cím: 8913 Egervár, Vár u. 2 Tel: (92) , Fax: (92) Önkormányzati honlap: Jegyző: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Gősfa Önkormányzat: Cím: 8913 Gősfa, Dózsa u

15 Tel: (92) , Fax: (92) Önkormányzati honlap: Jegyző: Dr. ÜrmösinéKőmíves Eleonóra körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Gyűrűs Önkormányzat: Cím: 8932 Gyűrűs, Hunyadi tér. 1. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Srágli Miklós körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Hottó Önkormányzat: Cím: 8991 Teskánd, Rákóczi u. 3. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Fazekas István körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Kávás Önkormányzat: Cím: 8994 Kávás, Kossuth L. u. 32/A. Tel: (92) , Fax: (92) Önkormányzati honlap: Jegyző: Takács Árpád Józsefné körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Kemendollár Önkormányzat: Cím: 8931 Kemendollár, Béke liget 3. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Srágli Miklós körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Keménfa Önkormányzat: Cím: 8995 Salomvár, Petőfi S. utca 11. Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Kisbucsa Önkormányzat: Cím: 8926 Kisbucsa, Széchenyi tér 3. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Weindinger Andrea körjegyző Tel: (92) , Fax: (92)

16 Lakosság: Kiskutas Önkormányzat: Cím: 8911 Kiskutas, F? u. 63. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Borda Viktória körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Kispáli Önkormányzat: Cím: 8912 Kispáli, József A. u. 40. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Dr. Gángó Gabriella körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Misefa Önkormányzat: Cím: 8935 Nagykapornak, Zrínyi u. 1. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Kövécsné Kozma Györgyi körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Nagykapornak Önkormányzat: Cím: 8935 Nagykapornak, Zrínyi u. 1. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Kövécsné Kozma Györgyi körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Nagykutas Önkormányzat: Cím: 8911 Nagykutas, Fő u. 21. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Borda Viktória körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Nagypáli Önkormányzat: Cím: 8912 Nagypáli, Arany J. u. 26. Tel: (92) , Fax: (92) Önkormányzati honlap: Jegyző: Dr. Gángó Gabriella körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság:

17 26. Nemesapáti Önkormányzat: Cím: 8923 Nemesapáti, Fő u. 3. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Simon Margit körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Nemeshetés Önkormányzat: Cím: 8928 Nemeshetés, Vörösmarty u. 5. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Weindinger Andrea körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Nemesrádó Önkormányzat: Cím: 8915 Nemesrádó, Ady E. u. 1. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Dr. Szabados Gyula körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Nemesszentandrás Önkormányzat: Cím: 8925 Búcsúszentlászló, Pet?fi S. u. 17. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Dr. Nagy Kolozsvári Előd körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Orbányosfa Önkormányzat: Cím: 8935 Nagykapornak, Zrínyi u. 1. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Kövécsné Kozma Györgyi körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Ozmánbük Önkormányzat: Cím: 8998 Vaspör, Rákóczi u. 19. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Németh Noémi körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Padár Önkormányzat: Cím: 8935 Nagykapornak, Zrínyi u. 1. Tel: (92) , Fax: (92)

18 Jegyző: Kövécsné Kozma Györgyi körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Pethőhenye Önkormányzat: Cím: 8921 Zalaszentiván, Hunyadi J. u.2/a Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Erdélyi Gábor körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Pókaszepetk Önkormányzat: Cím: 8932 Pókaszepetk, Arany J. u. 6. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Srágli Miklós körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Pölöske Önkormányzat: Cím: 8929 Pölöske, Petőfi u Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Csondor Józsefné körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Pusztaederics Önkormányzat: Cím: 8946 Pusztaederics, Kossuth L. u. 1. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Pappné Varga Angéla körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Pusztaszentlászló Önkormányzat: Cím: 8896 Pusztaszentlászló, Kossuth u.87. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Gaál Mária jegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Salomvár Önkormányzat: Cím: 8995 Salomvár, Petőfi u. 11. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Andalics Csaba körjegyző Tel: (92) Lakosság:

19 39. Söjtör Önkormányzat: Cím: 8897 Söjtör, Petőfi S. u.2. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Makkos István jegyző Tel: (92) Lakosság: Teskánd Önkormányzat: Cím: 8991 Teskánd, Rákóczi u. 3 Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Fazekas István körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Tilaj Önkormányzat: Cím: 8783 Tilaj, Kossuth L. u. 10. Tel: (83) , Fax: (83) Jegyző: Balogh Józsefné körjegyző Tel: (83) , Fax: (83) Lakosság: Tófej Önkormányzat: Cím: 8946 Tófej, Rákóczi u. 15. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Pappné Varga Angéla körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Vasboldogasszony Önkormányzat: Cím: 8914 Vasboldogasszony, Kossuth u. 4. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Vöckönd Önkormányzat: Cím: 8931 Vöckönd, Vörösmarty u. 2. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Srágli Miklós körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Zalaboldogfa Önkormányzat: Cím: 8992 Zalaboldogfa, Kossuth L. u. 9. Tel: (92) , Fax: (92)

20 Jegyző: Takács Árpád Józsefné körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Zalaistvánd Önkormányzat: Cím: 8932 Zalaistvánd, Ady E. u. 1. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Srágli Miklós körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Zalalövő Önkormányzat: Cím: 8999 Zalalövő, Szabadság tér 1. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Zalaszentgyörgy Önkormányzat: Cím: 8994 Zalaszentgyörgy, Kossuth u. 72. Tel: (92) , Fax: (92) Önkormányzati honlap: Jegyző: Takács Árpád Józsefné körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Zalaszentiván Önkormányzat: Cím: 8921 Zalaszentiván, Hunyadi J. u. 2/A. Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Erdélyi Gábor körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Zalaszentlőrinc Önkormányzat: Cím: 8921 Zalaszentiván, Hunyadi J. u. 2/A Tel: (92) , Fax: (92) Jegyző: Erdélyi Gábor körjegyző Tel: (92) , Fax: (92) Lakosság: Zalaszentmihály Önkormányzat: Cím: 8936 Zalaszentmihály, Jókai u. 3. Tel: (92) , Fax: (92) Önkormányzati honlap: Jegyző: Tarr Ervin jegyző 20

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai év

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai év A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2013. év A település Zalaegerszeg 24 570 4 100 641 3 607 808 2 746 051 327,6 Babosdöbréte 15 181 10,1 Bocfölde 41 432 12,8 Böde 7 530 3,0 Csatár 16 385

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 16-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 16-i rendkívüli ülésére Tárgy: Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző

Részletesebben

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év. Kutakból kitermelt víz mennyisége

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év. Kutakból kitermelt víz mennyisége A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év A település neve Vízbázisok kapacitása Kutakból kitermelt víz mennyisége Hálózatra bocsátott víz mennyisége Értékesített ivóvíz mennyisége Ivóvízhálózat

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 10. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Adatlap KMB elérhetőségéhez

Adatlap KMB elérhetőségéhez Adat Ságod, Gébárti-tó, Neszele, Kaszaháza, Nekeresd Takács Szabolcs r. törzszászlós 8900, Pózva utca 102. takácssz@zala.police.hu 06-30/650-7522 minden páros hét szerda 16.00-17.00. óráig -Pózva Jákli

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai év. Kutakból kitermelt víz mennyisége

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai év. Kutakból kitermelt víz mennyisége A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2015. év A település neve Vízbázisok kapacitása Kutakból kitermelt víz mennyisége Hálózatra bocsátott víz mennyisége Értékesített ivóvíz mennyisége Ivóvízhálózat

Részletesebben

A pályázati projekt felépülése:

A pályázati projekt felépülése: Tájékoztató az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0079 azonosítószámú, Közösen az esélyegyenlőség fejlesztése érdekében a Berettyóújfalui járás területén című projektről A kedvezményezett neve: Berettyóújfalu Város

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

Kistelepülési könyvtári szolgáltatást megrendelő települések 2014 ben

Kistelepülési könyvtári szolgáltatást megrendelő települések 2014 ben 1. Alibánfa 441 DFMVK, Zalaegerszeg 668300 2. Almásháza 71 DFMVK, Zalaegerszeg 668300 3. Alsónemesapáti 702 DFMVK, Zalaegerszeg 668300 4. Alsópáhok 1389 Városi Könyvtár, Hévíz 1060076 5. Alsórajk 356 HIVK,

Részletesebben

INFORMÁCIÓS KIADVÁNY

INFORMÁCIÓS KIADVÁNY INFORMÁCIÓS KIADVÁNY IDÉZET 2 TISZTELT OLVASÓ! ÁROP-1.A.3-2014-2014-0002 - Területi együttműködést elősegítő programok a Mezőtúri járásban Napjainkban egyre több figyelem fordul azok felé, akik élethelyzetükből

Részletesebben

Területi együttműködési program a Kazincbarcikai járásban című projekt

Területi együttműködési program a Kazincbarcikai járásban című projekt ÁROP-1.A.3-2014-2014-0096 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐPROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN Területi együttműködési program a Kazincbarcikai járásban című projekt I. Kerekasztal

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Tájékoztató a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010.I. félévi munkájáról

Tájékoztató a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010.I. félévi munkájáról Tájékoztató a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010.I. félévi munkájáról Készítette: Szintén László, mb. munkaszervezet-vezető Előterjesztő: Dr. Gyimesi Endre, elnök A Zalaegerszeg

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

ÁROP-1.A

ÁROP-1.A 65/2015. számú ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tájékoztató a "Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban ÁROP-1.A.3-2014-2014-0075 jelű pályázatról Tisztelt

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

21 Zalakomár térkép - Zalakomár online térképe utcakeresővel 22 Zalaistvánd térkép - Zalaistvánd online térképe utcakeresővel

21 Zalakomár térkép - Zalakomár online térképe utcakeresővel 22 Zalaistvánd térkép - Zalaistvánd online térképe utcakeresővel Zala megye összes településének térképe egy helyen! Zala megye településeinek térképei, útvonaltervezővel. Zala megyei online műholdas térképek. - Zala megye a Dunántúl délnyugati részén terül el. Székhelye

Részletesebben

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 001/2007. (I. 18.) sz. határozata A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja a munkaszervezet vezető beszámolóját az eltelt időszak tevékenységéről. Határidő: 2007. január

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

ÁROP-1.A Csurgó és járási települések területi együttműködésének megerősítése. Jogszabályi keretek november 20.

ÁROP-1.A Csurgó és járási települések területi együttműködésének megerősítése. Jogszabályi keretek november 20. Jogszabályi keretek 2015. november 20. Tartalomjegyzék 1 Előzmények... 3 2 Alapvető fogalmak... 5 3 Nemzeti szintű jogszabályi keretek... 6 3.1 Nemzeti hitvallás... 6 3.2 Alaptörvény... 6 3.3 Stratégiák...

Részletesebben

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 1/2008. (II.14.) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 50 igen szavazattal elfogadja a munkaszervezet-vezető beszámolóját az eltelt időszak tevékenységéről. Határidő:

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS közösségi szolgálatos szerződésekről. S.sz. Ikt.szám Szerződéses partner Tevékenységi kör

NYILVÁNTARTÁS közösségi szolgálatos szerződésekről. S.sz. Ikt.szám Szerződéses partner Tevékenységi kör NYILVÁNTARTÁS közösségi szolgálatos szerződésekről S.sz. Ikt.szám Szerződéses partner Tevékenységi kör 1. 2078/2013. Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg 2. 2602/2013. Gógánfai Polgárőr 3. 2622/2013. Zalai Hazatérők

Részletesebben

Sormunka ütemterv évre

Sormunka ütemterv évre Zalaegerszeg Vasboldogasszony 01.04-01.10 02. 01. - 10. 30. Gősfa 01.04-01.10 Kispáli 01.04-01.10 Nagypáli 01.04-01.10 Egervár 01.20-01.31 Lakhegy 01.20-01.31 Kávás 02.01-02.10 Bagod 02.01-02.10 Zalaboldogfa

Részletesebben

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0089 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A KISKUNHALASI JÁRÁSBAN

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0089 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A KISKUNHALASI JÁRÁSBAN ÁROP-1.A.3-2014-2014-0089 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A KISKUNHALASI JÁRÁSBAN 1. KEREKASZTAL ÜLÉS KOCSIS ZSUZSANNA SZOPKA DÁNIEL MULTICONTACT KFT 2015. MÁJUS 12. KEREKASZTAL ÜLÉS

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter. /2008. (XII. 29.) SZMM rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter. /2008. (XII. 29.) SZMM rendelete Tervezet A szociális és munkaügyi miniszter /2008. (XII. 29.) SZMM rendelete a regionális munkaügyi központok illetékességéről szóló 13/2007. (III. 28.) SZMM rendelet módosításáról A foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

KIMUTATÁS a Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály területi beosztásáról ÖSSZESÍTÉS

KIMUTATÁS a Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály területi beosztásáról ÖSSZESÍTÉS KIMUTATÁS a Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály területi beosztásáról ÖSSZESÍTÉS N é v Önkormány zatok száma Kisebbségi önkormányzatok száma Kistérségi Társulások száma Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Polgár város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Részletesebben

2015. A Zalaegerszegi Járás Esélyegyenlőségi Fejlesztési Programja

2015. A Zalaegerszegi Járás Esélyegyenlőségi Fejlesztési Programja 2015. A Zalaegerszegi Járás Esélyegyenlőségi Fejlesztési Programja Tartalom HELYZETELEMZÉS... 3 A Zalaegerszegi járás bemutatása... 3 I.1. Területi jellemzők... 3 I.1.2. Demográfiai jellemzők... 5 I. 1.3.

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

Feladatellátási hely megnevezése. Kódja Feladatellátási hely települése

Feladatellátási hely megnevezése. Kódja Feladatellátási hely települése I. sz. melléklet: a Zala megyei általános iskolák felvételi körzetei a 2014/2015. tanévre vonatkozóan (,, és városok Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda,, Gimnázium és Kollégium Család és Alapfokú Művészeti

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

"A CSALÁD ÉS MUNKAHELY ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGE KISGYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK KÖRÉBEN"-

A CSALÁD ÉS MUNKAHELY ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGE KISGYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK KÖRÉBEN- "A CSALÁD ÉS MUNKAHELY ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGE KISGYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK KÖRÉBEN"- A ZALAEGERSZEGI JÁRÁS TERÜLETÉN VÉGZETT KÉRDŐÍVES KUTATÁS Készítette: Navigátor Közhasznú Egyesület A család-és a munkahely

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2015. Melléklet a 148/2015. (VI.30) számú KT határozathoz Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

180 napnál régebben munkanélküliek aránya

180 napnál régebben munkanélküliek aránya 3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 18 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 18 napnál régebben regisztrált munkanélküli fő fő % nő férfi összesen

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Család és munka Papon

Család és munka Papon TÁMOP-2.4.5-12/3 A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása Család és munka Papon Pályázati azonosító: TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0001

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi terv

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

ÁROP-1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A KISKUNHALASI JÁRÁSBAN

ÁROP-1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A KISKUNHALASI JÁRÁSBAN ÁROP-1.A.3-2014-2014-0089 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A KISKUNHALASI JÁRÁSBAN 3. KEREKASZTAL ÜLÉS KOCSIS ZSUZSANNA SZOPKA DÁNIEL MULTICONTACT KFT 2015. JÚNIUS 2. KEREKASZTAL ÜLÉS

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

TÁMOP /

TÁMOP / Projekt főbb adatai Főkedvezményezett: Nemzetgazdasági Minisztérium Kedvezményezettek: 18 megye Konzorciumi megvalósítás - partnerség - szerződés vezető Projekt összköltsége 111 390 000 000 Ft Hajdú Bihar

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Tett - Program az áldozatokért és tettesekért 2011. március 2. Siófok Lénárd Krisztina Projekt szakmai koordinátor

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA I. PILLÉR: FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-LEARNING KÉPZÉS II.

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről a Valkó Nagyközségi Önkormányzat (2114 Valkó, Rákóczi u. 3. törzsszáma: 730567, adószáma: 15730569-2-13, statisztikai számjele: 15730569-8411-321 13)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben