A vezetők coachingje és a csapat-coaching

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vezetők coachingje és a csapat-coaching"

Átírás

1 VÁLLALATI MUNKASZERVEZÉS A vezetők coachingje és a csapat-coaching A vállalkozás sikerének egyik kulcstényezője a vezetés. Ezért annak rendszerszemléletű képzése alapvetően fontos feltétel. Milyen készségeket lehet és kell fejleszteni, mit tartalmazzon a vezetők coachingje? A modern médiaeszközök (e-learning = elektronikus oktatás, videokonferencia, telekommunikáció) elterjedése számos új lehetőséget nyújt a tréningek eredményes kialakításához. A csapat-coaching szerepéről, fontosságáról és módszereiről nyújt áttekintést a cikk. Tárgyszavak: coaching; tréning; csapatfejlesztés; tele-coaching; tréner; csoport-coaching. Képességfejlesztés egyik módszere: a coaching A vezetők képességeinek fejlesztésére időről időre, hasonlóan a sportolókhoz, tréningeket tartanak. Minél inkább rendszerszemléletű, tematikus felépítésű egy ilyen tréning amely a tréner szakszerű hozzáállásától függ, annál eredményesebb lehet elvégzése. magas csoport-orientáció LAZSÁLÓ (HÁTTÉRBEN MEGHÚZÓDÓ) VISSZATARTÓ (FÉKEZŐ) CSAPATMUNKÁS MAGÁNYOS HARCOS magas teljesítményképesség /-készség 1. ábra A munkatársak típusai a csapatszellemhez való viszonyuk szerint

2 magas vevőorientált viselkedés KÉPMUTATÓ MORCOS VALÓBAN VEVŐORIENTÁLT FARAGATLAN magas vevőorientált beállítottság 2. ábra A vevőhöz való viszonyulása (orientáció) alapján megkülönböztetett munkaerőtípusok A coaching speciális teljesítménynövelő tréning, amelynek során a tréner (coach) folyamatosan együttműködik a hallgatóval a képességek fejlesztése érdekében. A tréning azzal kezdődik, hogy egy négyórás foglakozás keretében a tréner felméri a résztvevők képességeit; kinek-kinek mik az erős és gyenge oldalai. Az 1. ábra a munkatársak típusait szemlélteti a csapatszellemhez való viszonyuk szerint, a 2. ábra a vevőkhöz való viszony alapján tesz különbséget. Mit tartalmazzon a tréning? A vezető munkatársak képességeinek két csoportját kell megkülönböztetni: A vezető személyiségéhez fűződő képességek (teljes áttekintést nyújt az 1. táblázat): egyéniségének ereje, együttműködési készség, kiemelkedő kezdeményezési készség, aktivitás, nyitottság.

3 1. táblázat A személyiségspecifikus képességek és azok befolyásolási lehetőségei a tréning során Képességek Annak főbb Magyarázat Befolyásolhatóság összetevői Egyéniség ereje Öntudat Mennyire van tisztában a személy egyéni erejével vagy gyengeségével, és hogy tud vele bánni Többnyire csekély Optimizmus Mennyire hisz a megoldásban egy nehéz helyzetben Többnyire csekély Önkritika önfegyelem Mennyire kérdőjelezi meg saját viselkedésének és döntésének helyességét, és mennyire tudatosan irányítja viselkedését Együttműködési készség Beleérzés képessége A személy olyan képessége, amellyel másik személy problémáit, indítékait képes megérteni Megfigyelőképesség A személy olyan adottsága, hogy képes másokra odafigyelni, indítékait átlátni Kommunikációs készség A személy olyan képessége, hogy érzéseit nézeteit más személy felé kifejezni képes és elfogadtatni tudja on nagy Extrovertáltság Együttműködés kezdeményezése Mennyire törekszik az adott személy kapcsolatok kialakítására Impulzivitás A személy spontán érzelmi reagálása nem várt eseményekre Közepes Nyitottság Mennyire hajlamos az emberi kapcsolatokban kitárulkozni on nagy Aktivitás Innováció Nyitottság kutatás és technológiai fejlesztés iránt Változtatási készség Érvényesülési képesség Mennyire hajlandó az adott személy új változtatás bevezetésére és elviselésére Az adott személy olyan képessége, hogy saját akaratát elfogadtatja. Az érvényesülési képesség két komponensből tevődik össze: meggyőzőerő és tárgyalókészség. Közepes A munkakörhöz fűződő, ún. szerepspecifikus képességek: vezetőkészség, vevőkhöz való viszony, változtatási készség, csapatszellem.

4 Vezetőkészség A vezető egyén mint elöljáró. Ez a leggyakrabban vitatott és nehéz szerepe a vezetőnek. A vezetésminősítésnek egyik fokmérője, hogy milyen a vezetettek motivációja és teljesítménye. Ebben a vonatkozásban a vezetési hatáskörnek három irányban kell erőteljesen érvényesülnie: a teljesítmény ösztönzése, a munkatársak motiválása és a vevőkörhöz való viszony befolyásolása. Ezek biztosítása érdekében a vezetőnek megfelelően kell a munkatársak felé kommunikálni és jó munkahelyi légkört teremteni. Csapatszellem A vezető egyén mint csapattag. A vezető egyén mint csapattag is, aktivitásával hozzájárul a csapat teljesítményéhez, és az egész vállalat szempontjából ugyancsak felelősséget visel közösen a vállalatvezetéssel az egyes projektek megvalósításáért. Egyértelmű központi elvárás, hogy a vezető pozitív hatást gyakoroljon a csapat teljesítményére. Változtatási készség A vezetett szerepében. Az adott ranglétrán a vezető (másoldalról vezetett) saját területén több-kevesebb önállósággal tevékenykedik, és ebben a szerepben szüksége van egy változtatási hatásköre. Pl. egy raktárvezető, megfelelő nagy változtatási hatáskörrel, igen jelentős hatást gyakorolhat az adott áruforgalomra. Munkatársait ösztönözni egyrészt külső (anyagi), másrészt belső (szellemi) eszközökkel tudja. Előbbiek pl. beosztás, fizetés, jutalmazás, utóbbiak pl. önállóság, önbecsülés, elismerés. indító fázis elemző fázis visszacsatolás és a tennivalók meghatározása megvalósítási fázis 3. ábra A tréningfolyamat fázisainak áttekintése

5 A vevő irányában mutatott magatartás (orientáció) Szolgáltató szerepében. Ez egy kulcspozíció a vállalati tevékenységben, amelyet hosszú ideig alábecsültek, pedig jelentősen befolyásolja a vállalatról alkotott képet, és közvetve elősegíti az áruforgalom bővülését. A vezetők coachingje a következő fázisokból áll (3. ábra). Tele-coaching Ezek a tréningek modern médiaeszközök alkalmazásával, telekommunikációs módszerekkel távoktatásban is végrehajthatók. Ennek alkalmazására új szakma van kialakulóban: a tele-coach teletréner. Ilyen képzés indult Németországban a Paderborn Egyetemen az ets Képzési Központ kooperációjával. A képzés távoktatási tanfolyam, amely egymásra épülő 18 modulból áll (2. táblázat). 2. táblázat A TC Telecoach képzés szakaszai és moduljai Képzési szakaszok Áthidaló kurzus 1. Online intézkedések tervezése és a résztvevők felvétele 2. Online oktatás koncepcionális kialakítása és a médiák beállítása 3. A telekommunikációs oktatási folyamat megszerzése 4. A telekommunikációs oktatás kísérő tevékenységei Módosító egységek didaktikai és módszertani alapok megismerése számítástechnikai alapok és üzemi rendszerek megismerése a médiagazdaság alapjainak megismerése a résztvevők részére tanácsadás és felvétel médiapedagógiai alapok megismerése a telekommunikációs szeminárium pedagógiai előkészítése tananyag kiválasztása és egybeszerkesztése a médiák kialakítása, beállítása médiajog alapjainak megismerése a technológiai formák megismerése a telekommunikációs oktatás, a tele-coaching megismerése telekommunikációs szemináriumok szervezése a telekommunikációs oktatás tervezése és dokumentálása a telekommunikációs oktatás anyagának közvetítése a telekommunikációs oktatás támogatása a teljesítmény felmérése és értelmezése a telekommunikációs oktatás problémáinak felismerése és kezelése minősítési szabványok és követelmények ismerete és ezt tükröző eljárások bevezetése felkészülés a minősítésre A hallgatók a témák anyagait telekommunikációs eszközök útján kapják meg és sajátítják el, a minősítő szakaszokban videokonferenciák keretében vitatják meg konzultálnak, valamint az anyag elsajátítását bizonyítják. Egy-

6 egy témamodul anyaga órás tananyagot tartalmaz, tehát a 18 modul mintegy 200 órás tanfolyamot jelent. A tanfolyamot lezáró minősítésnél a hallgatóknak egyrészt írásbeli vizsgát, másrészt szóbeli vizsgát kell tenni. A tanfolyam sikeres elvégését az egyetem bizonyítvánnyal dokumentálja. Ezt követi a szakképesítés megszerzése, amelyhez egy szakdolgozati témát kell választani és kidolgozni. Eredményes védést követően tele-coach (teletréner) képesítést kap a hallgató. Csoport-coaching A vállalat egyes munkaterületein elért teljesítmény, valamint a vállalat összteljesítménye csapatmunka eredménye. Túlmenően a tárgyi munka szakmai begyakorlásán, alapvető tényező az együttműködési készség, a jó csapatszellem. Amíg minden olajozottan működik és az eredmények jók, az összhang mindenki számára természetes. Úgy tűnik, hogy nem kell érte semmit tenni. Azonban ha a csapaton belül konfliktusok adódnak, és ennek jelei a teljesítményben mutatkoznak, mivel okait gyakorta nem ismerik, beáll a pánik. Ilyenkor, kapkodó és álradikális vezetői intézkedések helyett, az egyetlen célravezető folyamat a csoport-coaching. A csoport-coaching az új munkaerő beilleszkedésének is legjobb módja! Mik a jelei annak, hogy megromlott a csapatlégkör és szükség van csoport-coachingre? A következő figyelmeztető jelekre kell odafigyelni: nagy a fluktuáció, sok a betegállomány, a csapatteljesítmény az elvárthoz képest romlik, a csapatban rossz a légkör, a csapattagok között tisztázatlan konfliktusok adódnak, csekély az innovációs készség, újjáalakított csapatnál: az új csapattagok kilógnak a sorból, csak félgőzzel vesznek részt a tevékenységben, fiatal csapatnál: az idősebb, tapasztaltabb tagok kilógnak a sorból, nem érezve motivációt, a vállalat egyes munkacsoportjai között nincs megfelelő együttműködés. A csapat-coaching kezdetén össze kell hasonlítani az ideális csapat és az adott csapat jellemzőit, a csapat magatartását illetően. Ily módon megállapítható az a hiány, amit a csapatnak pótolni kell, vizsgálhatók a konfliktusok valós okai, az elhanyagolt fejlesztendő területek. Jól vezetett tréning során a feszültségek feloldódnak, kialakítható új szemlélet, a csapattagok a felismert változtatásokkal csökkenthetik terhelésüket, munkájuk eredményesebbé válik. Az

7 így elért közös sikerek megváltoztatják a csoportlégkört, és biztosítják a tréning sikerét! 3. táblázat Mit kell tennie a csoporttrénernek? Hibás A tréner ragaszkodik egy merev, előre meghatározott menetrendhez. A tréner nem meri a konfliktusokat konkrétan megnevezni, elveszíti a csapattagok bizalmát. A tréner általánosságokat mond és képvisel, mivel nem rendelkezik elég tapasztalattal. Erre nincs megfelelő visszajelzés, ami értékelhető lenne. A tréner csak a hierarchia egy adott szintjén működik. A tréner más üzemi csoportokkal nem tart kapcsolatot. A tréner nem látja be a csapatfejlesztés korlátait. Helyes A trénernek van kidolgozott terve, de a csapat egyéni témái képezik a súlypontot. A tréner őszintén feltárja az egész igazságot, és ez bizalmat ébreszt a csapattagokba. A tréner egyértelműen tisztába van azzal, hogy a csapatnak milyen irányban kell fejlődnie, és ezt határozottan képviseli, érthetően adja a csapat tudomására. A tréner több hierarchiaszinten működik, és így segíteni tudja a csapatot abban, hogy hierarchiákon keresztül nyíltan kommunikálhasson. A tréner amennyiben szükséges más üzemi csoportokat is bevon a folyamatba, a csoportok között esetleg közvetít. A tréner ismeri a csapatfejlesztés korlátait, ezeket világosan közli, esetleg más megoldást javasol (pl. szerkezetváltás, személycserék egyes posztokon). (Szentpály Tibor) Stock, R.: Coaching von Führungskräften: Mit System zum Erfolg. = Personal, 54. k. 8. sz p Schröder, R.: Die Qualifizierung und Zertifizierung zum TeleCoach. = Personal, 54. k. 8. sz p Kreisl, G.; Gestmann, M.: Team-Coaching leistet Feuerwehr-Dienste. = Personal, 30. k. 9. sz p

Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben

Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Kadocsa György Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési

Részletesebben

A mentor feladatai Módszertani füzet

A mentor feladatai Módszertani füzet SYSTEM S 1072 Budapest, Rákóczi út 26. Tel/fax: 235-0142 ergofit2@axelero.hu www.ergofit.hu A mentor feladatai Módszertani füzet Készítette: Dr. Nemeskéri Gyula Pataki Csilla Budapest 2003. június Tartalomjegyzék

Részletesebben

A vállalkozói attitűd szerepe a vállalkozásfejlesztésben

A vállalkozói attitűd szerepe a vállalkozásfejlesztésben Bogáth Ágnes A vállalkozói attitűd szerepe a vállalkozásfejlesztésben A vállalkozói attitűd szerepe a vállalkozásfejlesztésben Bogáth Ágnes Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési

Részletesebben

15. SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓ

15. SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓ 15. SZERVEZETI A szervezetek működésének alapja a kommunikáció. Az eredményes kommunikáció képessége a működés sikerességét biztosítja, míg anélkül a szervezet pusztulásra van ítélve. A kommunikáció minden

Részletesebben

A problémamegoldás elmélete

A problémamegoldás elmélete 1. oldal Fogalmak: - szintaktika: jelek egymás közötti kapcsolata - szigmatika: jelek és az objektum viszonya - szemantika: jelek és a tudati képmás viszonya - pragmatika: jelek és az ember viszonya(érzelmi

Részletesebben

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Dolgozva tanulj - C komponens Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Kódszám: TÁMOP-2.3.4.B projekt C komponens 2014-2015

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN. Készítette: Csiszár Márton. Budapest, 2011.

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN. Készítette: Csiszár Márton. Budapest, 2011. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi Menedzsment SZAK Nappali Tagozat Nemzetközi Menedzsment Szakirány AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

MIT JELENT A SZERVEZETI KULTÚRA?

MIT JELENT A SZERVEZETI KULTÚRA? MIT JELENT A SZERVEZETI KULTÚRA? A szervezetek elvileg végtelen sokféle magatartással válaszolhatják meg a kihívásokat, gyakorlatilag azonban csak eggyel: választaniuk kell a lehetőségek közül. A választás

Részletesebben

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással Az eredeti mû: The Use of Occupational Safety and Health Management Systems in the Member States of the European Union Experiences at company level ISBN 92-95007-59-X Luxembourg: Office for Official Publications

Részletesebben

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban Doktori értekezés dr. Gábor Katalin Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN DEÁK CSABA Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem A KUTATÁS CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A mögöttünk álló évszázad jelentős változásokat

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T SZAKDOLGOZAT Fontos Anikó 2006 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi Menedzsment szakirány VEZETŐI EREDMÉNYESSÉG HUMÁNPOLITIKAI

Részletesebben

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Menedzsment Kutató és Fejlesztő Intézet (MKFI) www.mkfi.hu Hagyjunk nyomot a magyar vezetési kultúrában! Ezzel a gondolattal, céllal hoztuk létre 2010 őszén

Részletesebben

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. Humánerőforrás-fejlesztés

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. Humánerőforrás-fejlesztés Brusztné Kunvári Enikő Humánerőforrás-fejlesztés A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása A követelménymodul száma: 2655-06 A tartalomelem

Részletesebben

O l d a l 1. Szerkesztette: Lipusz Péter 2014 semmilyen jog nincs fenntartva

O l d a l 1. Szerkesztette: Lipusz Péter 2014 semmilyen jog nincs fenntartva O l d a l 1 1. Az intézmény külső és belső kapcsolatrendszere (a kapcsolatrendszer szabályozása az SzMSz-ben, külső és belső kapcsolatok, az iskola és óvoda PR-tevékenysége, a honlap szerepe és jogszabályok

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. A teljesítményértékelési rendszer. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. A teljesítményértékelési rendszer. A követelménymodul megnevezése: Brusztné Kunvári Enikő A teljesítményértékelési rendszer A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása A követelménymodul száma: 2655-06 A tartalomelem

Részletesebben

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Humán Erőforrás tevékenységek alkalmazásának lehetőségei magyar kisvállalkozások esetében M.Sc. Szakdolgozat

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános iskolai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS

Részletesebben

19. RENDELKEZÉS 19.1. A rendelkezés eredményessége A rendelkezésekkel szemben több követelmény is megfogalmazható egyértelmű személyre szóló

19. RENDELKEZÉS 19.1. A rendelkezés eredményessége A rendelkezésekkel szemben több követelmény is megfogalmazható egyértelmű személyre szóló 19. RENDELKEZÉS A rendelkezésnek, mint vezetői tevékenységnek az értelmezésére két megközelítés is létezik. Egyrészt a rendelkezést úgy értelmezzük, mint a feladat-végrehajtás eszközét. Egy más definíció

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.2 Belső kapcsolatok felülvizsgálata az ügyvitelhez kapcsolódva Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák

Részletesebben