KORSZERÛ TRÉNING, COACHING

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KORSZERÛ TRÉNING, COACHING"

Átírás

1 KORSZERÛ TRÉNING, COACHING DR. FORINTOS KLÁRA

2 Mindaz, ami mögöttünk van, és mindaz ami elõttünk áll, jelentéktelen csekélység ahhoz képest, ami bennünk lakozik. OLIVER WENDELL HOLMES

3 KEDVES OLVASÓ! Ha Ön fejleszteni kívánja személyes képességeit és kommunikációs stílusát, szeretne a szervezetében coaching típusú vezetõi kultúrát kialakítani, kérem, szenteljen néhány percet bemutatkozó anyagomnak! MILYEN SZOLGÁLTATÁST KÍNÁLOK ÖNNEK? A siker egyedüli eszköze, hogy több és jobb szolgáltatást nyújtsunk,mint amit elvárnak tõlünk, bármirõl is legyen szó! OG MANDINO Az egyetemi oktatásban, felnõttképzésben eltöltött sokéves szakmai, emberi, vezetõi tapasztalatomra építve olyan fiatal tehetségek és vezetõk támogatására vállalkozom, amely a kölcsönös elfogadáson és bizalmon alapuló együttmûködésre épít! Több mint tíz éves sikeres tréneri tevékenységem és coachként való mûködésem során olyan szakmai barát lettem, aki professzionálisan tudja támogatni a vezetõt, segíteni õt döntéseiben és sikeres emberi kapcsolatainak kialakításában. Vallom, hogy Csak azt tudom irányítani,aminek tudatában vagyok. Aminek nem vagyok tudatában, az engem irányít. A tudatosság képessé tesz! J. WHITMORE Hitem szerint az általam kínált tréning, illetve coaching olyan tudatosan használt eszköz, amely hatékonyan segít a személyes kompetenciák felszínre hozásában, illetve a csoportban mûködõ belsõ dinamizmusok feltárásában. DR. FORINTOS KLÁRA

4 Mindig légy inkább önmagad elsõrendû példánya, mint valaki más másodrendû példánya! JUDY GARLAND Szakmámat, amelynek meghatározó eleme a felsõoktatásban végzett oktatási, vezetõi és tudományos tevékenység,mindvégig igazi hivatásként éltem és élem meg ma is. Sokéves oktatási, vezetõi és emberi tapasztalataimra építve ma elsõsorban trénerként és coach-ként tevékenykedem, munkám során a személyre szabott vezetõi fejlesztésre fókuszálok! OKTATÁS A Pécsi Tudományegyetemen végzett oktatási tevékenységem során a filozófia (nevelés és mûvelõdésfilozófia,üzleti etika) és a kommunikációs tárgyak (kommunikációelmélet, üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, protokoll, közigazgatási kommunikáció) kerültek elõtérbe. JÜRGEN HABERMAS Szakmai karrieremet és szemléletemet az határozta meg, hogy a Friedrich Ebert Stiftung-ösztöndíjasként több hónapot tölthettem a frankfurti Goethe Egyetemen, Jürgen Habermas Társadalmi nyilvánosság és szervezeti kommunikáció nemzetközi programjában. SZAKMAISÁG, TUDOMÁNY Az univ. doktori fokozat (ELTE, summa cum laude) megszerzése után 1993-ban a filozófia tudományok kandidátusa (CSc.) címet szereztem meg. Több doktorandusz hallgatónak voltam és vagyok konzulense, tudományos tevékenységének irányítója. VEZETÕI TAPASZTALAT A PTE Filozófia Tanszékén végzett két évtizedes oktató, tudományos munkámat követõen 2000-ben a Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kar egyetemi docenseként, az Alkalmazott Kommunikációtudományi Tanszék vezetõjeként, majd az Andragógia Intézet igazgató-helyetteseként tevékenykedtem. KÖZIGAZGATÁSI KOMMUNIKÁCIÓ A minisztériumok kommunikációs szakembereinek szóló Közigazgatási kommunikáció és társadalmi befogadás címû, 2005 óta mûködõ holland magyar projekt programjának egyik kidolgozója, és oktatója vagyok.

5 PR Szakfelelõsként a public relations szakirányú szak programjának összeállítója és szakfelelõse voltam, a Magyar Public Relations Szövetség elnökségi tagjaként az Oktatási Tagozat munkáját irányítottam HR A Tréningkörkép HR-szemmel címû nagysikerû konferenciát és szakmai találkozót (Pécs, május 2 3.) az általam irányított tanszék vezetésemmel szervezte meg a hazai felnõttképzés, a HR- és a tréningszakma számára. Az egyetemi hallgatók (nappali és felnõttképzés) számára több mint tíz éven keresztül vezettem különbözõ tréningeket. A visszajelzések alapján jó érzéssel nyugtázhattam, hogy tréningjeimen a hallgatók nagy része komoly útravalót kapott a HR-szakmához. tréningeket (személyiségfejlesztõ, csapatépítõ, kommunikációs: konfliktuskezelés, asszertív kommunikáció, idõgazdálkodás). A banki, vállalkozói szféra vezetõinek és a közigazgatás területén ugyancsak több sikeres coachingot és tréninget vezettem (l. referenciák). A Pécs TV velem készült interjú sorozatában a tapasztalatokról és a módszerekrõl részben beszámolok. (Személyiségfejlesztés, önismeret, idõgazdálkodás, tervezés. L. tv-interjú november 21., január 21. KÖZÉLETI TAGSÁG Tagja vagyok a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Társaságának, a Magyar Public Relations Szövetségnek, a Szabad Coachok Társaságának. TRÉNING, COACHING Több mint tíz éven keresztül vezettem egyetemi hallgatóknak különbözõ

6 HATÉKONY TRÉNING? Megtanulom, hogyan viselkedem, mások miként látnak engem, hogy az én viselkedésem hogyan befolyásolja õket, és engem hogyan befolyásolnak mások. ARONSON A tréning számomra olyan tapasztalati tanulásra épülõ interaktív, kiscsoportos képzés, ahol a cél az egyének és csoportok fejlesztése. Hitem szerint, a tréner katalizáló szerepben végzi tréneri tevékenységét, nem oktató, hanem olyan felkészült szakember, akinek hitelessége, személyisége és szaktudása meghatározó a tréning hatékonysága szempontjából. Feladata profizmusa mellett a nyíltság és a bizalom légkörének a kialakítása. Sokéves tréneri tapasztalatom és a visszajelzések alapján meggyõzõdtem arról, hogy az empátián alapuló csoportos helyzetekben, a csoportdinamikai és egyéb kommunikációs eszközök felhasználásával a személyes képességek és készségek az általam felkínált különbözõ tréningformákban sikeresen fejleszthetõk. Úgy vélem, hogy a sokszor elcsépeltnek tûnõ és sokféle módon értelmezett tréning kifejezés helyett ma a gazdasági válság idején ez különösen igaz lehet nem a furfangos és vonzó, jól hangzó címkék kell hogy pótolják e képzés hatékony formáját. Véleményem szerint a cél az, hogy a valódi problémák feltárásával e sajátos képzési forma hozza felszínre és sikeresen mozgósítsa az emberben rejlõ tartalékokat!

7 MILYEN TRÉNINGEKET AJÁNLOK? Önismereti és személyiségfejlesztõ tréning Csapatépítõ tréningek Asszertív kommunikáció Konfliktuskezelõ tréning, Idõgazdálkodás Ügyfélszolgálati tréning Tárgyalástechnika Viselkedéskultúra, protokoll Tapasztalataim alapján tudom és vallom, hogy nem az elõtted álló hegytõl készülsz ki, hanem a bakancsodban lévõ kavicstól ROBERT SERCICE Ha fontos Önnek a tréning hatékonysága, kérem válasszon a fenti kavicsokból!

8 MIÉRT A COACHING? Bármilyen szintû képességekkel is rendelkezz egy adott területen, elvileg biztos,hogy többre vagy képes, mint amennyit valaha is használnál ezen képességekbõl. JAMES T. M CKAY Számomra a coaching elsõsorban olyan vezetõi fejlesztés,amely testreszabott és innovatív, sajátos módszerével növeli mind a személyes, mind a vezetõi hatékonyságot. Úgy gondolom, hogy a coach- szemléletû vezetés manapság egy megváltozott kultúra vezetési stílusa lett! Azt vallom, hogy a jó coach õszintén tükröt tart, reflektál és kérdéseivel új nézõpontot kínál Önnek úgy, hogy receptadás nélkül erõsíti az önbizalmát, önállóságát és felelõsségtudatát. A coach azon dolgozik, hogy felismertesse az ügyféllel a benne rejlõ belsõ forrásokat, azt felszínre hozza és segítsen rátalálni a változás kulcsára. Munkáját teljes titoktartási kötelezettséggel végzi. Coach-ként az a gondolat vezérel, hogy az éhezõnek ne halat adjál, hanem tanítsd meg halászni! A halászás képessége bennünk rejlik, csak felszínre kell hozni! Többször megtapasztaltam, hogy, ha hiszel a másikban ki tudod hozni belõle a legjobbat! Vallom, hogy az ember képes rendkívüli teljesítményekre!

9 Milyen helyzetekben lehet Önnek coach-ra, egy szakmai barátra, üzleti edzõre szüksége, aki professzionálisan segíti Önt elakadásaiban, döntéseiben? Ha Ön szeretné fejleszteni személyes vezetõi képességeit. Ha Ön valamilyen új kihívás, vagy fontos döntés elõtt áll. Ha Ön hatékonyan szeretné fejleszteni kommunikácós stílusát, konfliktusmegoldó képességét. Ha gondja van az idõgazdálkodással, úgy érzi, nincs ideje semmire. Ha nem tudja feladatait ésszerûen delegálni, túlterhelt és nem tud kilépni a mókuskerékbõl. Ha szeretné megteremteni az egyensúlyt család és munka között. Ha Önnek nõi vezetõként vannak megoldatlan problémái, feszültségei. Az ilyen és ehhez hasonló problémák megoldására javaslom az általam kínált coachingokat: executive (vezetõi) coaching bussines (üzleti, stratégiai) coaching life (életvezetési) coaching team-coaching Ha rá mersz nézni egy problémára, már el is kezdted megoldani RUDY GIULIANI

10 REFERENCIÁK ( ) Egyetemi hallgatók számára, (nappali és levelezõ DL. KL. humán szervezõ, mûvelõdés szervezõ, pr-szak) konfliktuskezelés, tárgyalástechnika, idõgazdálkodás, protokoll, személyiségfejlesztõ és csoportdinamikai tréningek ( ). Szemeszterenként 4 5 kétnapos tréning. (összesen kb tréning) Közigazgatási Kommunikáció Képzés, (holland magyar projekt) minisztériumok kommunikációs szakemberei számára kommunikációs tréning, coaching ( ) Roma vezetõk a közigazgatásban, (Baranya megye, EU-s pályázat) személyiségfejlesztõ tréning, coaching (2007) Pécs Város Önkormányzata, vezetõi tréning, kommunikációs tréning, coaching ( ) Mentorok számára Fény Alapítvány konfliktuskezelõ, kommunikációs, személyiségfejlesztõ tréning ( ) Pedagógus továbbképzés keretében (Pécs), csoportdinamikai és kommunikációs tréning ( ) OTP Dél-dunántúli Régió, vezetõi tréning, coaching (2004) Juhász Kereskedõház (Siófok) kommunikációs tréning, coaching (2003) Állami Számvevõszék, kommunikációs tréning (2002)

11 A jövõbeni gazdasági fejlõdésünk szempontjából a döntõ termelési tényezõ a munkavállalók képzése lesz, hiszen a jól képzett, magas munkakultúrájú emberi tõke lesz az elsõdleges tényezõje a nemzetközi gazdasági versenynek. Tehát egyértelmûvé vált, hogy a képzést annak egy sajátos, hatékony formáját, a tréninget nem szabad ma már a maradékelv alapján kezelni. Jól látható, hogy a tréningpiac fejlõdési tendenciájában a mennyiségi jellemzõket felváltották a minõségi jellemzõk. A megrendelõk részérõl világosan megjelentek a kifinomult célok, a szakmailag megalapozott tréningprogramok és a professzionális, jól felkészült, hiteles trénerek iránti igények! Tréningkörkép HR-szemmel, HR-szakos hallgatók II. Országos Konferenciája május 2 3., Tréningtükör, dr. Forintos Klára bevezetõ elõadás Az egész életen át tartó tanulás és képzés feltételrendszerének korszerûsítése Magyarországon is idõszerûvé vált. A megfelelõ idõben és mennyiségben rendelkezésre álló emberi tõke megtervezése, felkutatása és hatékony foglalkoztatása az erõforrás-kezelõktõl hozzáértõ szaktudást igényel. A tréningek szerepe a humán erõforrás szolgálatában, dr. Forintos Klára Tudásmenedzsment VII. évf. 1. szám (2006) 56. o.

12 Dr. FORINTOS Klára CSc. egyetemi docens, tréner, coach +36 (20)

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban Doktori értekezés dr. Gábor Katalin Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosító számú, A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése című kiemelt projekt keretében Alternatív vitakezelési módokat bemutató szakmai

Részletesebben

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT JANKÓ JUDIT ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT egy lehetséges modell általános iskolákban AZ ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA LÉNYEGE Magyarországon az iskolai szociális munka az új típusú szolgáltatások közé tartozik,

Részletesebben

2013/2. Én-márka és karrier ISSN 2063-6679

2013/2. Én-márka és karrier ISSN 2063-6679 2013/2. Én-márka és karrier ISSN 2063-6679 2013. április Magyar Coachszemle Az első magyar online coaching folyóirat II. évfolyam 2. szám 2013. április Főszerkesztő: Dobos Elvira és Örvényesi Rita Olvasószerkesztő:

Részletesebben

MUNKAVÁLLALÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

MUNKAVÁLLALÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés MUNKAVÁLLALÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MUNKAVÁLLALÁSI TANÁCSADÓ Feladatok

Részletesebben

Joy of solution! A megoldás élménye2.indd 1

Joy of solution! A megoldás élménye2.indd 1 Joy of solution! A megoldás élménye! A megoldás élménye2.indd 1 A megoldás élménye2.indd 2 Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát. A nehézségek közt mindig ott van

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom A felnőttoktatás faladatai A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája VII. évfolyam 3. szám 2006. december Tartalom KOLTAI DÉNES: A felnőttoktatás feladatai

Részletesebben

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 DOKUMENTUMTÁR.HU... 5 DIALÓG 2000 Kft.... 6 DMQ Szervezetfejlesztő és Felnőttképző Kft... 7 Fény-Szoft Számítástechnikai Kft... 8 Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési

Részletesebben

A magyar közigazgatás emberi erőforrás fejlesztése 2007-2009 között

A magyar közigazgatás emberi erőforrás fejlesztése 2007-2009 között Dr. Szakács Gábor CSc. képzési főigazgató-helyettes, Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Közigazgatási Képzési Igazgatóság A magyar közigazgatás emberi erőforrás fejlesztése

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

Karrierutak. Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi téren

Karrierutak. Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi téren Karrierutak Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi téren Karrierutak Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi térben Tartalom: Bevezetés... 1. oldal Egy program története... 1. oldal

Részletesebben

Hallgatói katalógus 2013

Hallgatói katalógus 2013 XXI. századi tanácsadói szemlélet és eszköztár NEKED és MOST ha eljött az ideje, hogy valami fontos és értelmes dologba kezdj! Hallgatói katalógus 2013 Akkreditált coaching módszertani képzés Továbbképzések

Részletesebben

az Európai Bizottság támogatásával

az Európai Bizottság támogatásával ECVision A szupervízió és coaching európai fogalomtára 1 ECVision. A szupervízió és coaching európai fogalomtára A jelen anyag az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány csak a szerzők

Részletesebben

Mentortanár szakos hallgatók mentorképe, mentorszerep-felfogása

Mentortanár szakos hallgatók mentorképe, mentorszerep-felfogása Mentortanár szakos hallgatók mentorképe, mentorszerep-felfogása Kovács Krisztina, Fáyné Dombi Alice SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet, Szeged kovacs.k@jgypk.u-szeged.hu, dalice@jgypk.u-szeged.hu A

Részletesebben

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kecskemét, 2008. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tartalom... Oldal Bevezető 3 1. Intézményünk bemutatása

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. A J. L. SEAGULL Szakképző Iskola nevelési-pedagógiai programjának 2013. évi módosítása

PEDAGÓGIAI PROGRAM. A J. L. SEAGULL Szakképző Iskola nevelési-pedagógiai programjának 2013. évi módosítása PEDAGÓGIAI PROGRAM A J. L. SEAGULL Szakképző Iskola nevelési-pedagógiai programjának 2013. évi módosítása Tartalomjegyzék Előszó 4 Az iskola főbb nyilvántartási adatai, oktatási jellemzői 5 Minőségpolitika

Részletesebben

HATÉKONY ÖNKORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ A TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI *

HATÉKONY ÖNKORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ A TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. BELÉNYESI EMESE HATÉKONY ÖNKORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ A TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI * Napjainkban

Részletesebben

Merre tovább felsőoktatás?

Merre tovább felsőoktatás? Merre tovább felsőoktatás? A felsőfokú HR oktatás jövője a jelenlegi helyzet tükrében A téma joggal tart számot a közérdeklődésre. A kialakult helyzet több szempontból is tarthatatlan. A szakma és a politika

Részletesebben

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1.

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1. Ajánlás Semmilyen törvény nem mûködik, ha az állampolgárok nem szólhatnak bele a szabályozás kialakításába, amennyiben viszont igen, a törvény céljai nemcsak kifejezik az állampolgárok akaratát, hanem

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

Kompetenciaprofilok és felhasználási segédanyag az. SZTE kidolgozás alatt álló képzéseihez

Kompetenciaprofilok és felhasználási segédanyag az. SZTE kidolgozás alatt álló képzéseihez TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0013 projekt Kompetenciaprofilok és felhasználási segédanyag az SZTE kidolgozás alatt álló képzéseihez 2012. www.qualitas.hu Tartalom Kompetenciaprofilok és felhasználási segédanyag

Részletesebben

SGS KÉPZÉSI MEGOLDÁSOK

SGS KÉPZÉSI MEGOLDÁSOK SGS KÉPZÉSI MEGOLDÁSOK HOGYAN TUDJA FEJLESZTENI LEGÉRTÉKESEBB ERŐFORRÁSÁT? KÉPZÉSI MEGOLDÁSOK AZ SGS-TŐL Napjaink egyre fokozódó piaci versenye és az ügyfelek növekvő elvárásai komoly kihívás elé állítanak

Részletesebben

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken 1 Tartalomjegyzék 100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken http://bkf.hu/tovabb Impresszum Felelős kiadó: Dr. Kiss Pál István CSc., vezérigazgató, Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Részletesebben

MUNKAERŐPIAC- ORIENTÁLT FELSŐOKTATÁS

MUNKAERŐPIAC- ORIENTÁLT FELSŐOKTATÁS MUNKAERŐPIAC- ORIENTÁLT FELSŐOKTATÁS Ötletek, bevált gyakorlatok az Új készségek és munkahelyek nevű európai kezdeményezéshez 2012 A programot az Európai Bizottság támogatta MUNKAERŐPIAC- ORIENTÁLT FELSŐOKTATÁS

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben