4. Az eredmények elemzése, a fejlesztés kérdései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. Az eredmények elemzése, a fejlesztés kérdései"

Átírás

1 1 4. Az eredmények elemzése, a fejlesztés kérdései

2 4.1. Az egyes alapkészségek eredményeire épülő tervezés 2

3 3 A jó tervezés stratégiája A felhasználható idő és az elsajátításhoz szükség idő összehangolása Ha elfogadjuk a DIFER-ben megállapított elsajátítási szinteket, és elfogadjuk a kritériumorientált fejlesztés logikáját (pontosan tudjuk a gyerekekről,hogy az adott készséget milyen mértékben birtokolja és tudjuk azt is milyen szintet kellene elérnünk ahhoz hogy az adott készség valóban jól is működjön), akkor nincs nehéz dolgunk. Ha elfogadjuk, hogy az óvodás/kisiskolás gyermekek fejlődésének támogatására 3-4 év áll rendelkezésünkre - akkor nincs ok aggodalomra, van időnk és alkalmunk ezen idő alatt. Ha ennél kevesebb az időnk (veö: nem minden gyermek jár 3 évet az óvodába, még ma sem, bár igen jelentős és pozitív hatású törekvések vannak erre), akkor segíthet a folyamatos, játékos, de következetes egyéni megsegítés

4 4 Az optimális szintű elsajátításra való törekvés Az óvodapedagógusi/tanítói munka könnyebbsége és nehézsége A jó tervezés is egyben, stratégiája hogy sokszor, sokáig, ugyanúgy kell valamit csinálni ahhoz, hogy a gyermekekben kialakuljon a kívánt változás (ez a gyermeknek nem jelent terhet, sőt biztonságot ad neki, gondoljunk a napirendre, a szokások kialakítására, a gyermekkel közösen kialakított óvodai/iskolai hagyományokra, stb) Az óvoda/alsó tagozat gazdag tevékenységrendszere, a felkínált tevékenységek sokszínűsége kedvező alapokat jelentenek egy-egy készség optimális elsajátításához A komplexitás, a tevékenységek összekapcsolása megsokszorozza egy-egy készség kialakítására, gyakorlására, megszilárdítására irányuló pedagógiai törekvés hatásfokát.

5 5 A jó tervezés stratégiája Az egyéni különbségek figyelembe vétele Azaz a gyerekek eltérő képességeinek pedagógusok által történő elfogadása, az eltérő képességekhez történő alkalmazkodás, a differenciált fejlesztés hatékony megtervezése. A differenciálásnak két jelentést tulajdonítunk: Pedagógiai elmélet: amely a pedagógus érzékenységét fejezi ki a gyermekek egyéni különbségei iránt. Pedagógiai gyakorlat: amely a különbségekhez való illeszkedést /adaptáció/ próbálja megvalósítani minden rendelkezésre álló eszközzel.

6 6 A jó tervezés stratégiája Ennek megfelelően a differenciálás stratégiája is lehet: A hátrányokkal és az előnyökkel rendelkező, különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése az egyéni sajátosságokat figyelembe véve, azokhoz alkalmazkodva. A nevelési folyamat olyan speciális tervezése, szervezése, megvalósítása, amikor a folyamat egy részében a különböző egyéni sajátosságokkal rendelkező gyerekek párhuzamos, eltérő módon, testre szabott, speciális feladatokat végeznek.

7 7 A jó tervezés stratégiája Napjainkban kiemelt feltétele a fejlődésnek!!! Az óvodába/iskolába érkező gyerekek: nem egyforma előélettel érkeznek. Nagy a különbség: tapasztalatok érzelmi élet tevékenységhez való viszony szocializáció Eltérőek: motiváció szükségletek

8 8 A jó tervezés stratégiája Az eltérések megkülönböztetése normál eltérés kritikus eltérés Normál eltérés: a pedagógia általános hatásrendszerben differenciált fejlesztéssel kezelni tudja. A normál eltérések okai: eltérő adottságok, hozott diszpozíciók a vérmérsékletbeli eltérések tempó, aktivitás, kontaktus, kommunikáció, szokások, társas-, érzelmi és egyéb megnyilvánulásai az érés egyéni eltérései nemek eltérései

9 9 A jó tervezés stratégiája A közvetlen környezeti hatás által előidézett eltérések Életritmus/bioritmus A gyermeki kapcsolatrendszer kiegyensúlyozottsága vagy zavarai A szülők: A család: mintája - szerkezete követelmények - szociális helyzete életkora - a szülők egészségi nevelési stílusa mentális állapota nevelési kultúrája értékrendje

10 10 A jó tervezés stratégiája A kritikus eltérések: kritikus eltérésekkel való foglalkozáshoz már un. speciális pedagógiai hatásrendszerre van szükség a megfelelő szakértői csoport együttműködésével. A kritikus eltérések okai keletkezhetnek: 1. születés előtt 2. születéskor 3. születés után Eredetüket tekintve: 1. genetikaiak 2. adottságbeliek 3. Fizikai hatásra bekövetkezett enyhe vagy súlyos sérülések /értelmi, látás, hallás, mozgás, kommunikáció, beszéd/

11 Differenciálás a pedagógiai gondolkodás rendszerében A gyermek egyéni szükségleteinek eltérései A gyermek fejlődését gátló tényezők /hátrányos helyzet/ Kritikus eltéréssel élő gyermekek Differenciáló pedagógia A gyerekek egyéni eltéréseire épülő pedagógia Esélyt adó pedagógia Életkori jellemzőkön belüli, illetve azokon túli eltérések 11

12 12 A differenciált nevelés /fejlesztés/ programja A kidolgozás kiinduló szempontjai: A gyermekek/tanulók tevékenységrendszere A gyermekek/tanulók közötti kapcsolat A pedagógus gyermekekhez alkalmazkodó differenciált módszervariációi A fejlesztés: indirekt módon, a tevékenységrendszerre hatás útján történik, Erre épül és ezt egészíti ki a direkt hatásokkal.

13 13 Mivel differenciálhatunk? időtartammal eszközökkel technikákkal tartalommal követelményekkel szervezeti keretekkel munkaformákkal egyéni, mikrocsoportos: együttműködéssel, munkamegosztással

14 14 A differenciált fejlesztő munka A pedagógustól sokféle, többszintű megoldásokban való gondolkodást kíván. Mert: A gyermek egyéni fejlődési ütemére épülő fejlesztés összefügg a gyermekek motiválásával és aktivizálásával, ami a pedagógus alapvető feladata.

15 15 Hogyan tudjuk tehát az egyes készségek fejlesztését tervezni? Mindenek előtt ismernünk kell az egyes készségek fejlődési szakaszait, összetevőit. Ehhez kiválóan alkalmas a DIFER, hiszen elemenkénti diagnózist ad, pontosan meghatározható a fejlesztés iránya Bizonyos készségek fejlődése magával húzza másik készség fejlődését, pl: az elemi számolási készség fejlettségének több, mint feléért felelős a többi készség.

16 4.2. Az alapkészségek fejlődésének támogatása 16

17 17 A szocialitás fejlesztése

18 18 Mielőtt ezeket meghatározzuk, szükséges mérlegelni: A szociális készségek fejlődését elősegítő eljárások Milyen az adott gyermekcsoport/tanulócsoport nagysága és stabilitása. A létszám ugyanis befolyásolja, hogy milyen és mennyi szociális élmény éri a gyereket. Fluktuáció a csoportban. Ez károsan hat a szorosabb kapcsolatok, barátságok kialakulására. A szociális készségének fejlettségét is meg kell állapítani egy program bevezetése előtt.

19 A fejlesztés lehetőségei az óvodában és az iskolában Óvoda: szabad foglalkozás, spontán játék; csoportos együttlét, Iskola: kötött foglalkozások, spontán játék lehetősége kevés, az örömmel végzett együtt cselekvések szinte teljesen megszűnnek,

20 Óvoda együtt-cselekvés, együttműködéses játékok, mese szerepe. Iskola az együttműködés alig használatos, a kooperatív csoportos tanulás nem gyakori.

21 21 A szociális készségek fejlődését elősegítő eljárások A leggyakrabban használt szociáliskészség-fejlesztő technikák: modellnyújtás, problémamegoldás, megerősítés, játékok, drámajáték, szituációs játékok szerepjáték, történetek, események megbeszélése Ezek együttes alkalmazása javasolt

22 Pozitívan ható tényezők 1. Pozitív önértékelés q q q Pozitív attitűd Mások elfogadása Hatékony kommunikációs készségek q Problémame goldó képesség q Nyitott személyiség q Az egyéni és a csoportérdekek összeegyeztetésén ek képessége q

23 Pozitívan ható tényezők 2. q Pozitív szülő gyermek viszony q Az apa és az anya szociális kompetenciája q Erős kötődés az anyához q Szülők szociális kapcsolatrendszere A család magas önértékelése Pozitív szülői modellnyújtás Meleg, elfogadó, támogató családi környezet q q q

24 Pozitívan ható tényezők 3. Meleg, nyitott iskolai légkör Világosan megfogalmazott célok és szabályok Tanulóközpontú tanítás tanulás Kooperatív tanulási formák alkalmazása q q q q Sokféle tanulási forrás biztosítása Magas tanári elvárások A gyerekek pozitív elfogadása Tanári kontroll a tanulók felett Személyközi kapcsolatok sokasága q q q q q

25 25 Ajánlott gyűjtemények A különböző szociális képességeket fejlesztő játékoknak gazdag szakirodalma van

26 26 Írásmozgáskoordináció

27 27 Az írásmozgáskoordináció fejlődését elősegítő eljárások Mielőtt ezeket meghatározzuk, szükséges mérlegelni: Fejlődése erősen függ a belső feltétektől, azaz az éréstől Előzménye az ujjmozgáskoordináció kialakulása (a szem-kéz koordináció kialakulása a domináns kéz esetében) A drillezés nem megengedett eljárás! Szívesen és örömmel végzett tevékenység

28 28 Az írásmozgás-koordináció fejlődését elősegítő eljárások - előzmény A leggyakrabban használt finommotorikát fejlesztő technikák: A kéz, ujjak izomerő-szabályozása Vizuális észlelés által megvalósuló szabályozás Ujjak ismerete, tornásztatása A kéz részeinek ismerete, kézmozgatások, karmozgatások Tapintásos játékok Párosítások, rakosgatások Érzékelős játékok tapintással Válogatások két ujjal, csipesszel, Kártyajátékok (osztás, keverés, fordítások) Válogatások Fűzések, gombolások, cippzárazások, kötözések, csomózások Építések, összerakások, illesztések, kirakók Sodrás, papírhajtogatás, gyűrés, Gyurmázás, tépés, gombolyítás, körmöcskézés és minden más, amit valamennyien nagyon szeretünk csinálni!!!! És persze a rajzolás, festés, barkácsolás!

29 29 Az írásmozgás-koordináció fejlődését elősegítő eljárások A leggyakrabban használt technikák: (amelyek írószerrel történnek, de nem betűírás) Firkálások ceruzával, zsírkrétával, krétával, ecsettel Színezések (nagy felület, kisfelület) Rajzolás ceruzával, zsírkrétával, ecsettel (papírra, hóba, homokba), körberajzolás Díszítések Ráírás (vonalkövetéssel, vonalak között, kiegészítés, stb), vonalvezetés, folytatás, pontok összekötése Másolás (ugyanolyan méretben, vonalrácsok között, kicsinyített méretben vonalrácsok között, nagyított másolás ugyanígy, kiegészítő másolás)

30 Ajánlott gyűjtemények Az óvodai élet gazdag lehetőségeket kínál a finommotorika és az írásmozgás-koordináció fejlesztéséhez is, valamint a különböző rajzos munkáltató füzetek gazdag választéka áll rendelkezésre. Fontos azonban a tudatos választás, az óvodás gyermekeknek való típus alkalmazása! Ajánljuk a DIFER programcsomag ide vonatkozó kiadványait. 30

31 31 A beszédhanghallás

32 32 A beszédhanghallás fejlődését elősegítő eljárások Mielőtt ezeket meghatározzuk, szükséges mérlegelni: Az óvodások és az iskolások hibázása eltér: óvodában a beszédhangok hallási megkülönböztetésének nehézségei gyakoribbak, és akik hibáznak, a beszédhangok többi tulajdonságának differenciálásában is hibázik. Az óvodában sokkal több spontán lehetőség kínálkozik Két szituációban lehetséges: Hangoztatás Felismerés Sok mozgással!!!

33 33 A beszédhanghallás leggyakrabban használt fejlődését technikák: elősegítő eljárások Hangoztatás (feltétele: a tagolási készség kialakulása (Kassai 1998) tömbszerű hanginformációk (addide, nemoda, stb), szó, szótag, beszédhang fejlődési ívének bejárása, és felismerése és kiemelése

34 34 A beszédhanghallás fejlődését elősegítő eljárások A leggyakrabban használt technikák: A különböző hangokhoz kapcsolódó hangoztatás, hangutánzás (Pl: á-ásítás, r-motor, autó, t-óra tikktakkolása, z- méhecske, stb) Artikulációs mozgásokat segítő gyakorlatok Ajakmozgást segítő gyakorlatok (Pl. vattacsomó fújás, tollpihe fújás, gyertyaláng fújás, stb) Pusziküldés Fütyülés (nehéz!) Nyelvmozgást segítő gyakorlatok Csettintés Palacsintakészítés a nyelvünkkel Ajkak érintése, végigsimítása nyelvvel, stb Levegőszabályozást segítő gyakorlatok Gyertya különböző erősségű fújása Papírzacskó, lufi, pingponglabda fújás Buborékfújás, stb

35 35 A relációszókincs

36 36 A relációszókincs fejlődését elősegítő eljárások Mielőtt ezeket meghatározzuk, szükséges mérlegelni: az általános szókincs fejlettségével szoros az összefüggés, a korreláció, lehet dönteni a relációszókincs mérése mellett, ez az eredmény jelzi a szókincs fejlettségét is 4-8 évesek estében két dolgot hasonlítunk csak, illetve a két egység különbségéhez hasonlítunk újabbat, így már sorba rendezést kapunk Mennyiségi és minőségi összehasonlítás (hasonló, különböző):

37 37 A relációszókincs fejlődését elősegítő eljárások Mennyiségi Tér (pl: közelebb - távolabb, alatt fölött) Idő (pl: előbb-később, reggel este) Mérték (pl: kisebb nagyobb, hosszabb rövidebb) számosság (pl: több kevesebb, sok kevés) Minőségi Összetétel (pl: rész-egész) Okság (ok-okozat) Stb A DIFER-ben az előbbiek, a mennyiségi relációk szerepelnek A relációkat anyanyelvünk igen gazdag szófaji kínálattal fejezi ki, alkalmazzuk!

38 38 A relációszókincs fejlődését elősegítő eljárások A leggyakrabban használt technikák: A többi alapkészséggel szorosan együtt! Közben! Inger gazdag környezet Tárgyakkal végzett manipuláció Egyéni, páros és csoportos játékok Kommunikációs környezet gazdagítása (mindennapos mese, ének, mondókák, testmozgással egybekötve A gyermekek mondják el pl: a játék szabályát, a mit kell tenni -t Mese, mesélés, közös mesélés Csoportos beszélgetés kötetlenül, szabadon

39 39 Tapasztalati összefüggés megértés A tapasztalati következtetés

40 40 A tapasztalati összefüggés és a tapsztalati következtetés fejlődését elősegítő eljárások Mielőtt ezeket meghatározzuk, szükséges mérlegelni: Mint az az előbbi dián olvasható, külön ezekre a képességre áttételesen utal az Alapprogram A mindennapi beszédünkben gyakran alkalmazzuk, az óvodás gyermek is használja, de tudatos nyelvilogikai kapcsolatként ritkán

41 41 A tapasztalati összefüggés fejlődését elősegítő eljárások A leggyakrabban használt technikák: (szituációkban, beszélgetések, bármilyen tevékenység során) Véleménykérés (Mit gondolsz, lehet-e a békának koronája?) Máskor is lehet, hogy? Csak akkor..vagy máskor is? Biztos, hogy? Fejezd be a mondatot.

42 42 A tapasztalati következtetés fejlődését elősegítő eljárások A sémák alkalmazása: Fejezd be a mondatot.

43 43 Elemi számolási készség

44 44 Az elemi számolási készség fejlődését elősegítő eljárások A leggyakrabban használt technikák: Matematikai tartalmú játékok a képesség-összetevők szerint, ennek gazdag irodalmát olvashatja az ajánlott irodalom jegyzékében

45 4.3. A fejlődés nyomonkövetésének gyakorlata 45

46 46 A leggyakrabban alkalmazott nyomonkövetési eljárások az óvodában Napjaink óvodai gyakorlatában többféle struktúra és tartalmi szempontrendszer alapján épül fel a gyermekek fejődésének nyomonkövetésére alkalmazott dokumentum, a fejlődési napló/személyiségnapló. (most a kötelezően vezetendő fejlesztési

47 Ezt fajta nyomonkövetési rendszert főleg A tevékenységközpontú óvodai nevelési program -ot adaptáló óvodákban alkalmazzák szívesen, de az óvodai élet lényegét adó tevékenységközpontúság miatt mások is. (Gondoljunk pl: a Gyermektükör -re!) Lényege: a személyiséget, mint egységes egészet, az egyes tevékenységekre bontják, és az abban megnyilvánuló 47 Struktúráját tekintve A tevékenységalapú szempontrendszeren alapuló személyiségnapló

48 48 Struktúráját tekintve A személyiség képességterületek szerinti klasszikus felosztását követő személyiségnapló Ennek a jól ismert felosztásnak a 4 területe Szociális képességek Értelmi képességek Verbális képességek Testi képességek Természetesen a 4 terület még alterületekre osztódik. Ezt a felosztást találjuk a kompetencia alapú óvodai programcsomagban is. Letölthető: k/ovodai_neveles/dokumentumok/az_ovodas_gy ermek_fejlodesenek_nyomonkovetese.pdf

49 49 Struktúráját tekintve Az ún. portfólió alkalmazása Ez már komplexebb, teljes gyűjteménye valamennyi, a gyermekkel kapcsolatos dokumentumnak. Tartalmazza: Az anamnézist az óvodába lépés előtti jellemzőiről A befogadás tapasztalatait A személyiségnaplót A gyermek produktumait (rajzait, munkalapokat, feladatlapokat, stb) A szakszolgálatok (nevelési tanácsadó, TKVSZRB) vizsgálatainak eredményét A HH-HHH státuszról szóló dokumentumot Egyéb fontos, a gyermekkel kapcsolatos

50 Bármelyiket is alkalmazzuk, kialakításakor, felülvizsgálatkor fontos szempontok: az OAP követelményrendszerének megjelenítése Az óvoda alapító okiratában jelzett feladatoknak (pl: SNI gyermekek ellátása, HHH-s gyermekek integrált nevlése, stb) Az óvoda sajátos körülményeinek figyelembe vétele (Pl. jelentős számú hátrányos helyzetű gyermekek esetén feltehetően nagyobb súlya lehet az egészséges életmódhoz kapcsolódó szokások stabil kialakításának, tehát ezen a területen több szempont lehet) 50 Szempontrendszerét tekintve

51 51 Zárófeladat Végezze el 5 gyermekkel a felmérést Az eredményeket rögzítse (a füzetbe) Az eredményre építve tervezzen fejlesztő tevékenységet, jutassa el címünkre: Vagy: Az alapkészségek fejlesztésére gyűjtsön fejlesztő tevékenységeket, alapkészségenként min. 6-8 db-ot! jutassa el címünkre:

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Óvoda 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 29. Telefon: +36 (1)3564-046 E-mail: gyakovi@gmail.com

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM

GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM Sajátos nevelési igényű óvodások nevelési programja Vajda Péter Lakótelepi Óvoda Pápa A csoport neve, címe Fenntartó : Vajda Péter Lakótelepi Óvoda Katica speciális csoport 8500

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 Pedagógiai Program 2014/2015 1 " Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, önálló és szociális személyiség váljék valakiből, két dolog szükséges: Egyik az elfogadó közösség, a

Részletesebben

2/2005. (III. 1.) OM rendelet

2/2005. (III. 1.) OM rendelet 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja

Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja Sajátos nevelési igényű gyermek Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek Kiemelten tehetséges gyermek

Részletesebben

MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAM

MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KISKAKAS ÓVODA 1104 BUDAPEST, MÁDI UTCA 86/94. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 1 1. GYERMEKKÉPÜNK...

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

Mindenhez van jogom, hát játszom Fentről gyereknek, lentről embernek látszom. (Ratkó József)

Mindenhez van jogom, hát játszom Fentről gyereknek, lentről embernek látszom. (Ratkó József) 1. Gyermekkép Mindenhez van jogom, hát játszom Fentről gyereknek, lentről embernek látszom. (Ratkó József) Az óvodáskorú gyermek önálló személyiség, akinek joga van arra, hogy érzelmi biztonságban, elfogadásban

Részletesebben

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Salné dr. Lengyel Mária Szerzők: Szerkesztők: Dr. Balázs Anna

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési dokumentumainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

II.5..7. Csoportos foglalkozások szervezése II.5..8. A csoportalakítás szempontjai 6. Eszközök és eljárások a tanulók fejlesztésében II.6..1.

II.5..7. Csoportos foglalkozások szervezése II.5..8. A csoportalakítás szempontjai 6. Eszközök és eljárások a tanulók fejlesztésében II.6..1. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Fejlesztőiskolai rehabilitációs pedagógiai

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5. OM: 038406 PEDAGÓGIAI PROGRAM Példány használója:

Részletesebben

Helyi Nevelési Program

Helyi Nevelési Program Helyi Nevelési Program Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája 1062 Budapest, Bajza u. 46. Óvodánk adatai Neve: Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája Címe: 1062 Budapest, Bajza u. 46. Telefon:

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS I. Módszertani útmutató. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS I. Módszertani útmutató. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS I. Módszertani útmutató Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mottó: Ha aszerint bánsz valakivel amilyennek képességei alapján

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI ÉS EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI KARÁNAK 97.OLDAL

TUDÁSMENEDZSMENT A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI ÉS EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI KARÁNAK 97.OLDAL TUDÁSMENEDZSMENT A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI ÉS EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI KARÁNAK PERIODIKÁJA, XIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. ÁPRILIS 88-97.OLDAL KUN KATALIN Alapkészségek fejlesztési lehetősége

Részletesebben

SNI tanulók pedagógiai fejlesztésére, beilleszkedésére irányuló tervek, egyéni fejlesztő programok kidolgozása

SNI tanulók pedagógiai fejlesztésére, beilleszkedésére irányuló tervek, egyéni fejlesztő programok kidolgozása TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0162 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd-Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben SNI tanulók pedagógiai fejlesztésére, beilleszkedésére

Részletesebben

MUNKAANYAG. Schmehl Júlia. Az értelmi fogyatékosok nevelésében, oktatásában, fejlesztésében alkalmazott eljárások. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Schmehl Júlia. Az értelmi fogyatékosok nevelésében, oktatásában, fejlesztésében alkalmazott eljárások. A követelménymodul megnevezése: Schmehl Júlia Az értelmi fogyatékosok nevelésében, oktatásában, fejlesztésében alkalmazott eljárások A követelménymodul megnevezése: Munkavállalással és a vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek

Részletesebben

CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM

CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM Budapest Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat APRÓK FALVA ÓVODA CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM OM 034652 2010 ELŐSZÓ Nevelőtestületem tagjaival 20 éve dolgozom együtt. Pedagógiai munkájukra

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. Gordon Tartalomjegyzék

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Vucskó Zsuzsanna igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben