TÁMOP INNOVÁCIÓ. Agytorna az óvodában. Óvodai fejlesztő program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Agytorna az óvodában. Óvodai fejlesztő program"

Átírás

1 Szivárvány Óvoda Kastélykert u. 17. Algyő TÁMOP INNOVÁCIÓ Agytorna az óvodában Óvodai fejlesztő program Készítette: Sárkány Éva Óvodapedagógus 2010

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés Témaválasztás Problémalista Hipotézis felállítása... 5 I. Az agytorna várható hatása a gyermekre A gyermek viselkedése és a mozgás Az agyféltekék Tanulási nehézségek Agytorna Az agy működése Várható eredmények... 8 II. Agytorna gyakorlatok csoportosítása Nevelési területek szerint javasolt gyakorlatok, melyeket a foglalkozások előtt végzünk Gyerekek viselkedési problémája alapján választható gyakorlatok III. Az agytorna gyakorlatok bevezetése a csoport mindennapi életébe, az alkalmazás tapasztalatai Gondolkodó sapka energiagyakorlat Indiánszökdelés középvonal gyakorlat Keresztbelendítés középvonal gyakorlat Földgombok energia gyakorlat Nyakhimbálás középvonal gyakorlat Agygombok energia gyakorlat Lusta nyolcas középvonal gyakorlat Bagoly nyújtási gyakorlat Lábfejhajtás nyújtási gyakorlat Tengerészcsomó elmélyítő testtartás IV. Az agytorna gyakorlatok összegző tapasztalatai, következtetés a hipotézisek alapján Szakirodalmi jegyzék

3 Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettre kész, szép célokért küzdő és áldozó embereket, akik meg tudják érteni és élni a szépet és nagyot minden téren, akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal, akik megértik a dolgok összefüggéseit, akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek, amely csak a kölcsönösségen, méltányosságon és jóakaraton épülhet. (Szent-Györgyi Albert) Bevezetés 1. Témaválasztás TÁMOP projektünk pedagógiai innovációjaként az agytorna segítségével egy fejlesztő programot dolgoztam ki az óvodás gyerekek részére. Azért választottam ezt a témát, mert óvodapedagógusként fontosnak tartom, hogy nagyobb hangsúlyt fektessünk a prevenció és a készség, személyiség és képességfejlesztés területeire, hiszen a mai felgyorsult világunkban egyre több a figyelemzavaros gyermek, amit az agytorna segítségével jól kezelhetünk. Számtalan szakmai tapasztalat gyűlik arról, hogy a különféle civilizációs ártalmak okozta tanulási, értelmi, beilleszkedési és magatartási problémák gyökerei már az óvodáskorban láthatóvá válnak. Így a megelőzés lehetőségei és szükségessége újabb kihívást jelent a fejlesztés tudományainak, a pedagógiának és a pszichológiának. A készségek, képességek megalapozása 3-6 éves kor közét tehető, működése azonban iskoláskorban válik igazán jelentőssé. A korábban fel nem tárt beszéd- és nyelvi zavarok, valamint a részképesség-gyengeségek még időben, az iskolába lépés kezdeti időszakában jól felismerhetőek. Az alapvető képességek az agyi érési folyamatok lezárulásáig fejleszthetőek rendkívül hatékonyan. Azért ebben a periódusban, mert az emberi agy a születést követő első életévek során a legképlékenyebb. A gyermek születésekor agya a gyermek teljes testsúlyának közel 11 %-át teszi ki, míg egy felnőttnél ez csupán 2,5 %- ra tehető. Mire a gyermek betölti ötödik életévét, agyának növekedése 80 %-ban teljes, hat éves korára pedig lezárul. Ez alatt az időszak alatt olyan értékes kapcsolatok 3

4 alakulnak ki az idegpályák között, melyeknek kialakítására a későbbiek során már soha nem lesz lehetőség. Az idegsejtek és - pályák összekapcsolódását a kisgyermek agyának stimulálásával lehet elérni, mely ingerlés a különböző érzékszerveken keresztül történik. Minden kisgyereknek mások a fontos élményei, tapasztalatai, amelyeket magával hoz az óvodába. Ezért fontos a személyesen, a konkrét gyerek konkrét szükségleteinek, belülről motivált érdeklődésének, s természetes aktivitásának értőn figyelése, egész személyiségének elfogadása és indirekt irányítása. A frontális, mikrocsoportos és egyéni agytornagyakorlatok biztosítják az együttes élményt. A biztonságot, bizalmat és önbizalmat nyújtó személyes kapcsolatok pedig segítik a gyerek fejlődését alapozó érzelmi állapotának alakulását. Ez az élet fenntartásának, a testi-lelki egészségnek, és a fejlődésnek is az alapfeltétele. Ekkor még fejleszthető a személyesen, a gyerek figyelme irányát követő és tükröző bánásmóddal a beszédre figyelése, beszédészlelése és értése. Ennek zavara bár végül a felszínen intellektuális problémaként jelenik meg, de eredetét és következményét tekintve alapvetően: kapcsolati- érzelmi-bizalmi hiány. A gyereknek arra van szüksége, hogy befogadják őt, de arra is, hogy a saját ütemében ő is befogadhasson, amiben segítséget nyújtanak az egyéniségüknek megfelelő agytorna gyakorlatok. Célom, egy olyan innovációs program bemutatása, melynek alkalmazása nyomán az óvodás gyerekek képessé válnak arra, hogy figyelmüket hosszabb ideig összpontosítsák, gondolataikat kifejezzék, és felismerjék saját, megismételhetetlen személyiségüket. Örömmel és játékként sajátítsák el az agytorna segítségével azokat a képességeket, amelyek az iskolai tanuláshoz elengedhetetlenül szükségesek. Ugyanakkor ez a fejlesztő program nyújtson segítséget óvodapedagógus kolléganőimnek is. 2. Problémalista Azt tapasztaltam, hogy napjainkban egyre több a figyelemzavaros, hiperaktív, a diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia gyanús gyermek. 4

5 A szülők keveset mesélnek a gyerekeknek, emiatt a képzelet általi szövegértés nem tud kialakulni, így később az olvasott szöveg megértése akadályozott lesz. Egyre több gyermeknek esetlen a mozgása, kerülik a mozgásos játékokat, nem szívesen rajzolnak, színeznek, munkáik minősége elmarad társaiktól. Ez később iskolás korban nehézséget okoz, nem tudnak a vonalak között maradni, olvasásuk nehézkes, sokat tévesztenek, a matematikai műveletek nagy nehézséget okoznak, nem értik a szöveges példákat, nehezen tanulnak verset. Súlyosbító tényező még az egyre jobban divatba jövő háttérzaj. A bömbölő magnó, a duruzsoló rádió, a televízió és a DVD lejátszó állandóan jelen vannak a gyerekek életében. Rászoknak a fél-figyelemre, a felnőttek beszédét nem hallják tisztán a környezeti zajtól, így azt sem hallják rendesen, amit saját maguk mondanak. Nem csoda, ha iskolás korban nem tudják helyesen leírni a szavakat. Nagyon rossz hatással van a gyerekekre a televízió által sugárzott kész kép. Ilyenkor egy virtuális világot élnek át, aminek nincs szaga, nincs íze, csak egy látvány, amelynek érzékelésekor csak egy-két érzékszervét használja. Ráadásul a televízióban a mesének álcázott durva, harcokkal teli rajzfilmek által látott erőszakot nem tudják feldolgozni, ezért tele vannak szorongással, félelemmel, agresszióval. A szülők nem beszélik meg a látott rajzfilmek, filmek, számítógépes játékok tartalmát, lényegét a gyermekkel, pedig az, nagymértékben csökkentené, sőt akár teljesen meg is szüntethetné az erőszakos jelenetek kiváltotta agresszív reakciókat, a szorongást és a zavartságot. Beszédgátlásukat oldaná, a kommunikációs készségüket pedig fejlesztené az otthoni beszélgetés. 3. Hipotézis felállítása Feltételezem, hogy az óvodában az agytorna segítségével rövid időn belül sikerül fejleszteni a gyerekek figyelmét, koncentrációját, csökkenteni szorongásukat. Módszer: MEGFIGYELÉS Feltételezem, hogy az agytorna mindennapos használatával a gyerekek érdeklődőbbek és nyitottabbak lesznek. Módszer: MEGFIGYELÉS 5

6 I. Az agytorna várható hatása a gyermekre 1. A gyermek viselkedése és a mozgás Úgy gondolom, hogy nincs rossz, szófogadatlan, lusta, hanyag gyermek. Hiszek abban, hogy az ilyen magatartásokat korrigálni lehet. Minden gyermek viselkedését alapvetően meghatározzák akár pozitív, akár negatív értelemben testének mozgásai, vagy éppen ezeknek a mozgásoknak a hiánya, az idegrendszerünkben lévő gátaktól függően. 2. Az agyféltekék A problémás gyerekek 80%-a egyszerre csak az egyik agyfelét használja a tanuláshoz. Agyunk két agyféltekéből áll, de ez a kettő: egy agy. Ha összehangolt működésüket valami gátolja, akkor minden szorgalom és tehetség dacára sokkal nehezebben megy a tanulás. 3. Tanulási nehézségek Nagyon sok jó adottságú gyermeknek azért okoz a tanulás gondot, mert agyunk bizonyos esetekben egyszerűen kikapcsol. (Ezt többször tapasztaltam már a saját óvodai csoportomban is.) Tudjuk, hogy agyunk mozgatja testünket, ez azonban fordítva is igaz, testünk mozgása is be tudja kapcsolni agyunk egyes részeit. Elég néhány megfelelő mozdulat, és agyunk kikapcsolt területét újra aktívvá tudjuk tenni. 4. Agytorna Az agytorna ezt az elméleti lehetőséget a mindennapok gyakorlatává tette a modern agykutatás eredményeinek alkalmazásával. Olyan megfelelő mozgásokat tanít, amelyek agyunkat nyitottá teszik új dolgok befogadására. A tanulás így többé 6

7 nem fárasztó kötelesség, hanem egy velünk született képességünk örömteli felfedezése. 5. Az agy működése Az agyműködés legpontosabban három szempont: a lateralitás, a fókusz és a központosítás fogalmaival írható le. Lateralitáson az agy azon képességét értjük, melynek köszönhetően az agy egyik féltekéje képes a másik félteke aktivitásainak koordinálására. Ez legfőképpen a látásért, hallásért és mozgásért felelős középső agyi területekre jellemző, itt ugyanis a két agyfélteke működése szempontjából átfedés tapasztalható. Az agy féltekei koordinációs képessége alapvető fontosságú az olvasás, írás és a kommunikációs készségek szempontjából egyaránt. Nélkülözhetetlen továbbá a teljes testet igénybevevő mozgások zökkenőmentes kivitelezéséhez, illetve ahhoz, hogy az ember képes legyen egyazon időben mozogni és gondolkodni. A fókuszálás nem más, mint az agy azon képessége, hogy összehangolja az elülső és hátulsó agyi területeinek működését. Ez a megértési, jelentéstulajdonítási képességek szempontjából fontos, továbbá elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember képes legyen a részletek érzékelésére egy komplex összefüggésrendszerben. Azok, akik nem rendelkeznek ezzel az alapvető képességgel gyakran figyelmi, megértésbeli problémákkal küszködnek. Központosítás alatt pedig a mély, illetve a felszíni agyrégiók - avagy fehér és szürkeállomány - közötti agyi koordinációt értjük. Ez az agyi képesség feltétlenül szükséges a szervezést igénylő feladatok elvégzéséhez, az érzelmek átéléséhez és kifejezéséhez valamint az úgynevezett személyes tér észleléséhez. Elengedhetetlen továbbá ahhoz, hogy az ember spontán emocionális reakciók helyett képes legyen a racionalitás elveit is figyelembe venni cselekvései során. 7

8 6. Várható eredmények A két agyfélteke működésének összehangolása után az észkerekek már vidáman forognak az agytorna gyakorlatok közben, az agysejtek közti kommunikáció felfrissül, megerősödik, és eredményesen hangolják össze a két szem, a két fül és általában a test két oldalának munkáját. Megjön a gyermek önbizalma is: önállóbb lesz, fogékonyabb, érdeklődőbb, nyitottabb az őt körülvevő világra. II. Agytorna gyakorlatok csoportosítása Az Agytorna egyszerű mozgásokból és gyakorlatokból álló módszer. A fejlesztőfoglalkozások játékos formában frontálisan, mikrocsoportosan és egyénileg egyaránt megvalósíthatók és csupán néhány percet vesznek igénybe. 1. Nevelési területek szerint javasolt gyakorlatok, melyeket a foglalkozások előtt végzünk Külső világ tevékeny megismerése: - Indián szökdelés és keresztbe lendítés /középvonal gyakorlat/: A gyerekek kiugrálják magukat és a középvonal keresztezése utána valósággal megnyílik az értelmük arra, hogy új dolgokat fogadjon be. Matematika: - Földgombok /energia gyakorlat/: Számolás előtt megnyomjuk a földgombokat. Két ujjunkat az alsó ajkunk alá helyezzük, miközben másik kezünk a szeméremcsont felső élén pihen, miközben magunkba szívjuk az energiát. 8

9 Vizuális nevelés: - Agygombok /energia gyakorlat/: Szem igénybevételénél egyik kezünket a köldökünkre tesszük, a másikkal a kulcscsont tövét dörzsölgetjük mindkét oldalon. Ének-zene: - Gondolkodó sapka /energia gyakorlat/: Éneklés előtt, amikor figyelni kell, figyelmeztetem őket, hogy tegyük fel a gondolkodó sapkát. Én is fel szoktam tenni a magamét, mert így jobban hallom saját hangom rezonanciáját éneklés közben. Finoman gyűrögetjük a fülünket fölülről lefelé haladva, háromszor, mintha ki akarnánk simítani a kunkort a peremén. Irodalom-anyanyelv: - Gondolkodó sapka /energia gyakorlat/: Mesélés, mondókázás előtt, amikor figyelni kell, illetve beszélni valamiről, feltesszük a gondolkodó sapkát. Én is fel szoktam tenni a magamét, mert így jobban hallom saját hangom rezonanciáját beszéd közben. Finoman gyűrögetjük a fülünket fölülről lefelé haladva, háromszor, mintha ki akarnánk simítani a kunkort a peremén. Testnevelés: - Lusta nyolcas /középvonal gyakorlat/: Testnevelés foglalkozás előtt elvégezzük a lusta nyolcast, mert ezzel a gyakorlattal bekapcsoljuk mindkét agyféltekét és nyitottabbá tesszük az idegrendszert, így könnyebben tudnak figyelni, összpontosítani a gyerekek a foglalkozás alatt. Háromszor rajzoljuk a levegőbe a nyolcast jobb, bal, majd együtt mindkét kézzel. 9

10 2. Gyerekek viselkedési problémája alapján választható gyakorlatok Zavart, izgatott, kapkodó gyermek: - Tengerész csomó /elmélyítő testtartás/: Ha valamelyik gyermek zavart, túlságosan izgatott, esetleg kapkod, jó szolgálatot tesz a tengerészcsomó. Feltesszük a bal bokánkat a jobb térdre, majd megfogjuk a jobb kezünkkel a bokánkat. Ezután bal kezünkkel megfogjuk a bal talpunkat, mint egy labdát. Egy percig mélyen, lehunyt szemmel lélegzünk, nyelvünk a szájpadláson. A második ütemhez leengedjük a lábunkat és összetámasztjuk a két kezünk ujjait a hegyüknél. A mély légzést folytatjuk még egy percig. Szórakozott gyermek: - Gondolkodó sapka /energia gyakorlat/: Amikor a gyerekek szórakozottak, és nem hallják, ha szólok hozzájuk, figyelmeztetem őket, hogy tegyük fel a gondolkodó sapkát. Én is fel szoktam tenni a magamét, mert így jobban hallom saját hangom rezonanciáját éneklés vagy beszéd közben. Finoman gyűrögetjük a fülünket fölülről lefelé haladva, háromszor, mintha ki akarnánk simítani a kunkort a peremén. Félénk, szorongó visszahúzódó gyermek: - Nyakhimbálás /középvonal gyakorlat/: Félénk és visszahúzódóbb gyerekeket mielőtt megkérdeznék bármiről, elvégezzük a nyakhimbálást, mert ez segít nekik a feszültségoldásban. A gyakorlat elvégzése után bátrabban beszélnek. A fejünket előreejtjük és finoman gördítjük egyik oldalról a másikra először vállunkat felvonva, majd kinyújtott nyakkal. Leblokkoló, kudarctól tartó gyermek: - Indián szökdelés és keresztbe lendítés /középvonal gyakorlat/: A gyerekek kiugrálják magukat és a középvonal keresztezése utána valósággal megnyílik az értelmük arra, hogy új dolgokat fogadjon be. 10

11 Figyelem és koncentráció zavar esetén: - Lusta nyolcas /középvonal gyakorlat/: Figyelem és koncentráció zavar esetén összpontosít és nyitottabbá teszi az idegrendszert, bekapcsolja mindkét agyfelet. Háromszor rajzoljuk a levegőbe a nyolcast jobb, bal, majd együtt mindkét kézzel. Feszült gyermek: - Bagoly /nyújtási gyakorlat/: Lazításban segít a feszült gyerekeknek. Megmarkoljuk vállunkat, fejünket oldalra fordítjuk és átnézünk a vállunk felett, majd a másik vállunk felett, közben jól kihúzzuk magunkat. Állunkat a mellünkre ejtjük és mélyen belélegzünk. Végül megismételjük az egészet a másik váll szorításával. Beszédgátlás, kommunikációs zavar esetén: - Lábfejhajtás /nyújtási gyakorlat/: Segít azoknak, akik nehezen találják a szavakat, mert bekapcsolja az agyban a beszélőkét. Feltesszük a bal bokánkat a jobb térdünkre. Megmarkoljuk a bal bokát, a vádlit és a térd alatti lágyrészeket, egymás után, külön-külön, miközben lassan kifeszítjük, majd behajlítjuk a bokát. Ezután az ellenkező lábbal is végre hajtjuk a gyakorlatot. 11

12 III. Az agytorna gyakorlatok bevezetése a csoport mindennapi életébe, az alkalmazás tapasztalatai Jelenleg az algyői Szivárvány Óvodában dolgozom 4-5 éves gyerekek között. Az alábbiakban a gyakorlatok csoportomban történt alkalmazásának formáit, módszereit, eszközeit és eredményeit mutatom be. 1. Gondolkodó sapka energiagyakorlat A csoportomba először, 2010 februárjában a gondolkodó sapkát vezettem be. Éppen körben ültünk és labdát dobáltunk egymásnak, akihez a labda került, annak egy vízi állatot kellett megneveznie. Egy kisgyermeknek nem jutott eszébe semmi, így megragadtam az alkalmat, és ha már gondolkodni kell így szóltam a gyerekekhez: Játsszunk egy kicsit! Van nekem egy varázspálcám. Ezzel a pálcával mindenki kezébe egy sapkát varázsolok. Ez a sapka segít nekünk gondolkodni. Csiribí-csiribá, hókusz-pókusz, alma, dió, kókusz, pricc-parcc-prucc, legyen minden kisgyermek kezében egy sapka! Mindenkinek megvan? Ha igen, akkor tegyük fel a fejünkre a gondolkodó sapkát és kezdjük el a fülünk peremén lévő kunkort kiegyenesíteni fentről lefelé haladva. Ezt ismételjük meg még kétszer. Számoljunk! Egy, kettő, három. Mindannyian tudjuk, hogy a kisgyermekek utánzás útján tanulnak a leggyorsabban, így megpróbálták az általam mutatott mintát utánozni, amit gyorsan sikerült is 12

13 elsajátítaniuk. A kezünk segítségével feltettük az elképzelt gondolkodó sapkánkat, megpödörtük a fülünk peremén lévő kunkort fentről lefelé háromszor. Ezután újból megkérdeztem a kis óvodásomtól: Eszedbe jutott-e valamilyen vízi állat? Azt mondta, hogy a delfin. Hihetetlen, de az agytorna gyakorlat után a gyermek helyesen válaszolt a feltett kérdésre. Azóta nem telik el úgy nap, hogy ne használnák ezt a gyakorlatot és általában pozitív eredményt érünk el vele. A Tisza-parti sétánk során is feltettük a gondolkodó sapkát a fejünkre, mert nem jutott eszükbe melyik folyó partján sétálunk. A játékos gyakorlat után azonnal elhangzott az Algyőn keresztül haladó folyó neve. A gyerekek nagyon megszerették, és ha már látják, hogy valakinek nem jut eszébe a helyes válasz, maguktól mondják: Vegyük fel a gondolkodó sapkát! 13

14 2. Indiánszökdelés középvonal gyakorlat Játékidőben előkerültek olyan könyvek, amelyek más földrészen élő népek életmódját, kultúráját mutatták be (Pl.: Valérie Le Du: Világatlasz gyerekeknek). A könyveket együtt nézegettük. A fiúknak nagyon megtetszettek az indiánokról készült képek és sok kérdést fogalmaztak meg ezzel kapcsolatban. A segítő sapka sikerén fellelkesedve elérkezettnek láttam az időt arra, hogy megismertessem a gyerekeket a következő gyakorlattal. A reggeli játékidő után zeneszóra közösen elpakoltunk, majd indiánszökdeléssel folytattuk a napot. Gyerekek, szeretnétek indiánná változni? kérdeztem. A válasz természetesen: Igen. volt. Akkor rakjunk tábortüzet, és körbeugrálhatjuk. Ki szeretne tüzet éltető fahasáb lenni? Több jelentkező is akadt. Kiválasztottam egy gyermeket, azt, aki a legügyesebben pakolta el a játékokat és leültettem terpeszülésben a terem közepére. Ezután megkérdeztem: Ki szeretne tűz lenni és lobogni a hasábokon? Erre a kérdésre is többen feltették a kezüket, így kiszámolóval eldöntöttük ki legyen a lobogó tűz. Ezt a gyermeket is leültettem, aki a tűz lángjának formáját utánozva felemelte a kezét és egy kicsit mozgott jobbra-balra, imitálva a lobogást. A farakást játszó gyermek átölelte a tűz derekát és már kész is volt a tábortűz. Ezután így szóltam a többiekhez: Most mi leszünk az indiánok, ezért úgy ugrálunk, mint ők. Ellentétes kar és lábemeléssel szökdelünk a tűz körül. 14

15 Természetesen nagyon tetszett a gyerekeknek, hisz lételemük a mozgás. Ugrálás közben időnként utánoztuk az indiánok hangját, így még hangulatosabb lett a játék. A végén mindenki felvett a földről egy képzeletbeli vízzel töltött vödröt és eloltottuk a tüzet. A fát és a tüzet játszó gyermek becsukta a szemét, a fejét lefele fordította és letette a kezét maga mellé, ezzel jelezvén, hogy elaludt a tűz. Majd újabb szereplőket választottunk, hogy valamennyi gyermek átélhesse ezt a fajta mozgásélményt. Azóta továbbfejlesztettük a játékot. Választunk törzsfőnököt, aki vezeti az indiánokat táncolás közben. Nevet is adunk neki. Volt már: Sas-szem, Apacs, Felkelő nap és Lobogó tűz is a csoportszobában. Amikor ő hangot ad, csak akkor utánozhatja a többi gyermek, így az indiánkiáltás mindig a törzsfőnök hangadásával kezdődik, és ha ő már nem kiabál, a többieknek is abba kell hagyni. Bevezettük a békepipát is. Amikor elfáradnak a gyerekek, akkor a tábortűz köré ülünk, átmelegszünk és körbeadjuk a jelképes békepipát, remélve, hogy így a csoportban aznap nyugalom és béke lesz. 15

16 3. Keresztbelendítés középvonal gyakorlat A keresztbelendítést akkor próbáltuk ki, amikor az indiánszökdelés már jól ment a gyerekeknek. A békepipa körbeadása után vezettük be. Így már kétszer járjuk táncunkat a tűz körül. Először indiánszökdeléssel, másodszor keresztbelendítéssel. Ezt a táncot elneveztük kergetáncnak, hiszen itt tulajdonképpen össze-vissza ugrálnak a gyerekek. Így szóltam hozzájuk: Most kergetáncot fogunk járni, amivel kiűzzük a lustaságot, a veszekedést és a csintalanságot a teremből. Az ablakot is nyitva hagyjuk, hogy bejöhessen a friss levegő és kimehessen a kópéság. Keresztbe lendítjük a kezünket és a lábunkat. Előre, oldalra és hátra felé táncolunk, miközben szemünket minden irányba forgatjuk. Kezünkkel néha érjünk hozzá az ellenkező oldali térdünkhöz. A gyerekek nagyon élvezték a kergetáncot. A tánc végén eloltották a tüzet a törzsfőnök vezényletével, majd mindenki leült a mesepárnájára és folytattuk a megszokott napirendünket. A reggeli beszélgető körben érezhetően aktívabban vettek részt a középső csoportos gyerekek, mint máskor. A gyakorlatok már a mindennapi életünk részeivé váltak. Nem telik el úgy nap, hogy játékelrakás után ne kérdezzék: Ma is játszunk indiánost? Eljárjuk a kergetáncot? Körbeadjuk a békepipát? Lehetek én a törzsfőnök? Ezt a két gyakorlatot még egy esetben szoktuk alkalmazni. Amikor egy gyermek a beszélgető körben vagy más szituációban leblokkol és a gondolkodó sapka vagy más agytorna gyakorlat segítségével sem sikerül előcsalogatni a választ, azt javaslom neki: Állj fel és ugrálj egyet indiánszökdelésben, körben, a teremben! A kergetáncot is 16

17 eljárhatod előre, hátrafelé és oldalra is. Ez általában beválik. Aki ugrál, annak is nagyon tetszik és a többi gyermek is jókat mosolyog ugráló társán. Ilyenkor az ülve maradt gyerekek adják a hangot, az indiánkiáltást. Olyan alkalom is volt már, hogy két gyermeket egyszerre küldtem el indiánost játszani. Ez is elnyerte a tetszésüket, ezen felül jó hatással volt a további a blokkok feloldására. 4. Földgombok energia gyakorlat Minden nap szoktunk számolni. Megszámoljuk a jelen lévő gyerekeket, a hiányzókat, a gyümölcsöket, amit aznap hoznak, a kavicsokat, a tobozokat, a terméseket, amiket kirándulások során gyűjtöttünk. Összehasonlítjuk, melyikből van 17

18 több, kevesebb, ugyanannyi és megbeszéljük a Montessori naptárt is. Ezekre a feladatokra általában az indiános játék után kerül sor. Mióta táncolunk a beszélgető kör előtt, a gyerekek nyitottabbak, és nyugodtabban ülnek a párnájukon, mint előtte. Egyik nap, számolás előtt úgy döntöttem, kipróbáljuk a Földgombok jótékony hatását: Gyerekek, nyomjuk meg a Földgombokat! Két ujjunkat helyezzük az alsó ajkunk alá, a másik kezünket pedig pihentessük a hasunk alatt. Szívjuk magunkba az energiát. Becsukjuk a szemünket és beszívjuk a levegőt, kifújjuk a levegőt, beszívjuk, kifújjuk, még egyszer beszívjuk és kifújjuk. Kinyithatjátok a szemeteket. Ezután kihívtam egy olyan kisgyermeket, akinek gondot okoz a számolás. A gyümölcsnapra behozott almákat hibátlanul megszámolta. Folyamatosan számolt nyolcig, miközben rámutatott az éppen következő almára. Nagyon örültem az eredménynek. A naptáron lévő számképek felismerése is egyszerűbb feladatnak tűnt számukra a Földgombok használata után. Az első néhány alkalommal egy-két gyermek kukucskált, majd megszokták a gyakorlatot és ma már mindenki csukva tartja a szemét, míg beszívjuk és kifújjuk a levegőt. 18

19 5. Nyakhimbálás középvonal gyakorlat Van néhány szorongó kisgyerek a csoportban, ezért úgy döntöttem, mielőtt kérdéseket teszek fel nekik, elvégezzük a Nyakhimbálást. A beszélgető körben a gyerekek felé fordultam: Most elvarázsolom a fejünket egy szép gömbölyű labdává, a vállunkat pedig egy teknővé. Ebben a teknőben fogjuk gurítani a labdánkat. Csiribí-csiribá, hókusz-pókusz, alma, dió, kókusz, pricc-parcc-prucc, legyen minden kisgyermek feje egy labda! Mindenkinek megvan a labdája? A vállunkat felhúzzuk, az lesz a teknő és abban gurítjuk a labdánkat. Kezdjük azzal, hogy beleejtjük a labdánkat a teknőbe. Ezután jobbra gurítjuk az ajtó felé. Egészen magasra kigurul a labda a teknő széléig. Majd balra gurítjuk a szekrény felé, ott is jó magasra felgurul a labdánk. Megismételjük még egyszer lassan jobbra, balra, jobbra és balra. A labdázástól elkopott a teknőnk széle, ezért leengedjük a vállunkat, a nyakunkat pedig kinyújtjuk. Most már egészen lapos lett a teknőnk, csak az alja maradt meg, de azért még tudunk rajta játszani. Gurítsuk jobbra az ajtó felé a labdát! Vigyázzunk, hogy el ne guruljon! Közben mélyen lélegezzünk ki és be! Majd balra a szekrény felé, vissza lassan jobbra, balra, jobbra és balra. Gurítsuk középre a labdánkat! Most pedig visszavarázsolunk mindent! A labda legyen ismét a fejünk, a teknő pedig a vállunk. A játék után a félénkebb és visszahúzódóbb gyerekeknek tettem fel kérdéseket. A gyakorlat után teljesen megnyíltak, szinte gondolkodás nélkül válaszoltak, ráadásul saját magukhoz képest sokkal hangosabban, erősebb hangon beszéltek. 19

20 Ezt a gyakorlatot is beépítettük a mindennapjainkba. A gyerekeknek tetszik, ahogy labdát varázsolunk a fejükből, szívesen gurítják egyik oldalról a másikra, mivel ez egy újfajta játékos mozgásélményt jelent a számukra. 6. Agygombok energia gyakorlat Egyik nap a reggeli játékidőben, amikor még kevés gyermek volt a csoportszobában és a gyerekek asztali játékokkal játszottak. Odaültem hozzájuk és beszélgetni kezdtünk. Gondoltam, ez egy jó alkalom arra, hogy a következő agytorna gyakorlattal is megismertessem őket, ráadásul nem frontális, hanem mikrocsoportos formában. Azt javasoltam nekik: 20

21 Mielőtt folytatjátok a játékot, játsszunk egy kicsit együtt is! Beszélgessünk a testünkről! Tudjátok-e hol van a köldökötök? Ha igen, mutassátok meg! A gyerekek azonnal a köldökükre tették az ujjukat. Megdicsértem őket, mert ügyesek voltak. Ezután megkértem, mutassák meg a mellkasukat. Erről a testrészünkről is sokszor beszéltünk már az óvodában, így biztonsággal meg tudták mutatni. Ezután megkérdeztem tőlük, hogy szüleik otthon, az ajtón lévő zárat mivel szokták kinyitni. Helyesen azt válaszolták, hogy kulccsal. Majd meséltem nekik: Képzeljétek el, hogy van két csont a testünkön, amit úgy hívunk, hogy kulcscsont. Jobb oldalon is van egy és baloldalon is. Ez a csontunk köti össze a felkarunkat a törzsünkkel. (Közben természetesen mutattam.) Fogjuk meg a kulcscsontunkat az egyik, majd a másik oldalon. Ha felhúzzuk a vállunkat, mint a nyakhimbálásnál, labdagurigatásnál és egy kicsit előre toljuk, sokkal jobban kitapintható, és még látható is. Sőt, ha ügyesen mozgatjuk a vállunkat még egy-egy kis mélyedés is láthatóvá válik, ami olyan, mint egy kis polcocska. De azért játékelrakásnál ne ide pakoljuk el a játékokat! Nézzük meg a tükörben is! A gyerekeknek nagyon tetszett ez a játékos ismerkedés a testükkel, jókat nevetgéltek. Képeskönyvekben is megmutattam, hogy néz ki a kulcscsontunk, (Luann Colombo: Az emberi test, dr. Martos Renáta, dr. Bera Károly: Emberi test) ezután így szóltam hozzájuk: Ha már ennyi mindent tudunk a testünkről, akkor játszunk vele egy kicsit és nyomjuk meg az agygombokat. Tegyük az egyik kezünket a köldökünkre! A másik kezünkkel pedig simogassuk a kulcscsont, vagyis a kis polcunk alatti részt, mindkét oldalon. Az egyik oldalon a hüvelykujjunkkal tudjuk dörzsölni, a másik oldalon pedig a többi ujjunkkal. Masszírozzuk körbe-körbe. Nagyon ügyesek voltatok! Most pedig játszatok tovább! Ezután azoknak a gyerekeknek mutattam meg az agygombokat, akik a szőnyegen építettek. Közben a szememmel folyamatosan figyeltem az asztalnál ülő gyerekeket, akiket már megismertettem ezzel az agytorna gyakorlattal. Azt vettem észre, hogy gyorsabban dolgoztak és tartalmasabb munkák születtek, mint előtte. A pötyi segítségével gyönyörű virágoskertet varázsoltak, amit eddig csak sorba rakosgattak, a kirakóval játszó kisgyermek pedig pillanatok alatt kirakta a képet az előtte lévő táblán, majd a helyére tette és hozta a következő játékot. 21

22 A szőnyegen is csodaszép békavár, békaóvoda és csónakázótó született miután elvégeztük a gyakorlatokat. A csoportban az agygombokkal már mindenki megismerkedett. Játékidőben és vizuális nevelés előtt, amikor a gyerekek szeme igénybe van véve egyénileg és mikrocsoportban is alkalmazzuk. A gyerekek jobban odafigyelnek, koncentrálnak alkotás közben és tartalmasabb munkák születnek. 7. Lusta nyolcas középvonal gyakorlat Testnevelés foglalkozás előtt, míg a gyerekek öltöztek át a tornaruhájukba, úgy döntöttem megismertetem őket egy újabb középvonal gyakorlattal. Mivel reggel 22

23 tartjuk a foglalkozást és egymás után érkeztek a gyerekek, ezért egyénileg, egyesével vezettem be őket a lusta nyolcas világába. Aki gyorsan átöltözik, és szépen kiteríti a ruháját a székre, idejöhet hozzám, mert valami érdekeset mutatok neki - mondtam. A csoportszobában minden nap megbeszéljük az időrelációkat, így a gyerekek 1-10-ig biztonsággal felismerik a számképeket. Elővettem a naptárból a 8-as számot és így szóltam az elsőként átöltözött gyermekhez: Melyik számot mutatom? Természetesen felismerte és mondta, hogy a nyolcast. Mi történik, ha ezt a nyolcast elfordítom? A gyermek azt válaszolta, hogy eldől. Látod, ez a nyolcas elálmosodott, ezért lefeküdt aludni, lustálkodik egy kicsit. Nevezzük el lusta nyolcasnak! Jó, nevezzük! - szólt a gyermek lelkesen. A csoportszobában van egy nagy táblánk, amit foglalkozásokhoz, meséhez szoktunk használni. Most ezt a kis lusta nyolcast átrajzoljuk ide a táblára, így egy nagy lusta nyolcast varázsolunk belőle. Felrajzoltam a táblára a nyolcast, majd azt mondtam a gyermeknek, hogy próbáljuk meg felébreszteni a nyolcast. Hátha csiklandós, simogassuk meg. Haladjunk végig a nagy lusta nyolcas testén az ujjainkkal. Először természetesen segítettem neki, fogtam a kezemmel az egyik kezét és háromszor végigvezettük az ujjunkat a nyolcas vonalán. Majd a másik kézzel és végül mindkettővel. Ezután sorban érkeztek az átöltözött gyerekek és nekik is megmutattam, hogy próbálhatjuk meg felébreszteni a lusta nyolcast. Miután mindenki végigvezette az ujjait a táblánál, közösen a levegőbe rajzoltuk a nyolcast háromszor: először az egyik kézzel, utána a másikkal, majd mindkettővel. Közben hangosan számoltunk. Egy, kettő, három. Amikor elkészültünk megdicsértem a gyerekeket. Nagyon ügyesek voltatok! Sikerült felébresztenetek az alvó nyolcast. Letöröltem a lusta nyolcast és rajzoltam helyette egy álló nyolcast. Most már a nyolcasunk is felébredt, kezdődhet a torna. Aznap szalagokkal tornáztunk és gimnasztika után készítettünk a szalagokból lusta nyolcasokat és álló nyolcasokat is, amin végig vezettük az ujjunkat. Azóta, hogy megismerkedtek a gyerekek a lusta nyolcassal, minden testnevelés foglalkozás előtt felébresztjük a mi kis lustaságunkat. Ezzel a gyakorlattal 23

fókuszban Óvoda és iskola közötti átmenet Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből

fókuszban Óvoda és iskola közötti átmenet Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből fókuszban a z Ó v o d a i n e v e l é s Minden család életében nagy változás, amikor a gyermek elballag az óvodából és átlépi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése: Boros-Farkas Bernadett Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

3 ÉVES KOR UTÁN MÁR KÉSŐ

3 ÉVES KOR UTÁN MÁR KÉSŐ NÉPSZERŰ PSZICHOLÓGIA MASARU IBUKA 3 ÉVES KOR UTÁN MÁR KÉSŐ TARTALOMJEGYZÉK Budapest Víztérítő Kiadó 2001 Előszó... 3. A szerző előszava... 6. I. rész - A GYERMEK POTENCIÁLIS LEHETŐSÉGEI... 8. 1. Az óvodában

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÉS AKADÁLYOK A DISZLEXIÁS GYERMEKEK

Részletesebben

figyelem EGÉSZSÉGÜGYI KIADVÁNY atención dikkat attention arreta pozor SNI bнимание ADHD attenzione uwaga nροσοχή achtung hiperaktivitás

figyelem EGÉSZSÉGÜGYI KIADVÁNY atención dikkat attention arreta pozor SNI bнимание ADHD attenzione uwaga nροσοχή achtung hiperaktivitás pozor attention dikkat arreta SNI attenzione hiperaktivitás achtung nροσοχή uwaga ADHD bнимание EGÉSZSÉGÜGYI KIADVÁNY atención figyelem 3 ELŐSZÓ Dr. Velkey György Magyar Kórházszövetség, elnök MRE Bethesda

Részletesebben

ÖRÖMMEL AZ ISKOLÁBAN. Winkler Márta

ÖRÖMMEL AZ ISKOLÁBAN. Winkler Márta ÖRÖMMEL AZ ISKOLÁBAN Winkler Márta 3 Jelen kiadvány a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció kiemelt projekt keretében készült Projekt száma: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 Főkedvezményezett: Educatio

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

Esettanulmány: Dániel története

Esettanulmány: Dániel története Tapasztalatok a Picture Exchange Communication System (PECS, a képkártya-csere módszer) alkalmazásával kapcsolatban az Autizmus Kutatócsoport Általános Iskola és Szolgáltató Központban Havasi Ágnes Õszi

Részletesebben

Nyerges Attila: A dolog (részlet) Kinek mi dolga? Szerintem a gyermeké az, hogy szülessen, a Napé, hogy megsimogassa, s a Holdé, hogy álomba ringassa.

Nyerges Attila: A dolog (részlet) Kinek mi dolga? Szerintem a gyermeké az, hogy szülessen, a Napé, hogy megsimogassa, s a Holdé, hogy álomba ringassa. Nyerges Attila: A dolog (részlet) Kinek mi dolga? Szerintem a gyermeké az, hogy szülessen, a Napé, hogy megsimogassa, s a Holdé, hogy álomba ringassa. A tanító dolga, hogy tanítson, a lelkemen valamit

Részletesebben

2010. AZ ÖNKISZOLGÁLÁS ÉS A SZOCIÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE INNOVÁCIÓ. Saját fejlesztés

2010. AZ ÖNKISZOLGÁLÁS ÉS A SZOCIÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE INNOVÁCIÓ. Saját fejlesztés TÁMOP 3.1.4. -08/2-2009-0022 TÁMOP 3. 1. 4.-08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat Megvalósító intézmény Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda És Művészetoktatási

Részletesebben

AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAIRA

AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAIRA Fővárosi Pedagógiai Intézet Tanácsadás fejlesztés AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAIRA Szaktanácsadói záró dolgozat Készítette: Dr.

Részletesebben

Útmutató 5 7 éves gyermekek számára szóló játékokhoz. EnergiaKuckó. Kézikönyv óvodapedagógusoknak

Útmutató 5 7 éves gyermekek számára szóló játékokhoz. EnergiaKuckó. Kézikönyv óvodapedagógusoknak Útmutató 5 7 éves gyermekek számára szóló játékokhoz EnergiaKuckó Kézikönyv óvodapedagógusoknak Tartalom Ajánlás................................................................................ 3 Bevezetés..............................................................................

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009.

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás Játékgyűjtemény pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész

Részletesebben

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Szociálpedagógia Tanszék Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Konzulens: Kolozsvári Csaba

Részletesebben

Címe: A játékos nyelv

Címe: A játékos nyelv B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4 / 0 8 / 2 2 0 0 8-0 1 4 7 Átfogó Intézményfejlesztés Címe: A játékos

Részletesebben

Akadálymentes környezet. Autizmussal élő gyermekek vizuális támogatása

Akadálymentes környezet. Autizmussal élő gyermekek vizuális támogatása Akadálymentes környezet Autizmussal élő gyermekek vizuális támogatása Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna A fotókat a szerző készítette. Szakmai lektor Őszi

Részletesebben

GyermeKviláG játékvilág

GyermeKviláG játékvilág HorvátH Katalin timea GyermeKviláG játékvilág a játék a lélek megnyilvánulása a szerepjáték fontossága, Hatása az óvodás GyermeK személyiségfejlődésére Brenner jános nevelési Központ szombathely 2007.

Részletesebben

HELEN DORON EARLY ENGLISH

HELEN DORON EARLY ENGLISH HELEN DORON EARLY ENGLISH játékos ANGOL nyelvoktatás. A MÓDSZERRŐL ÉS A LEHETŐSÉGEKRŐL BŐVEBB INFORMÁCIÓT TELEFONON SZÍVESEN NYÚJTUNK! FAZEKAS ANDREA SOPP CSILLA 06-70-615-7176 06-70-340-6853 A módszer

Részletesebben

A játék hatalma. Játékötletek a hasznos szórakozáshoz. XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa. www.logopedia11.hu.

A játék hatalma. Játékötletek a hasznos szórakozáshoz. XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa. www.logopedia11.hu. Játékötletek a hasznos szórakozáshoz XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa www.logopedia11.hu Itteni olvasásra Hazamentünk, és valaki azt kérdezte: hol voltál?, azt mondtuk: odakint, és ha valaki azt

Részletesebben

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára LÉT-Kérdés Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0011 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Részletesebben

CSODA A JÉGEN avagy a jégkorong pszichológiája

CSODA A JÉGEN avagy a jégkorong pszichológiája Kovács Kriszta és Gyömbér Noémi CSODA A JÉGEN avagy a jégkorong pszichológiája Tartalomjegyzék Tisztelt Játékosok, kedves Lányok!... 3 Gondolati adok-kapok... 4 A gondolatok irányítása... 7 Maradj zónában!...

Részletesebben

ISSN 2392 8557; ISSN L 2392-8557 1 SZ/2014 REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA

ISSN 2392 8557; ISSN L 2392-8557 1 SZ/2014 REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA ISSN 2392 8557; ISSN L 2392-8557 1 SZ/2014 FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy. (Dalai

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi kar Matematikatanár szak SZAKDOLGOZAT A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Témavezetők:

Részletesebben

MAGYAR KÖZOKTATÁS 4. SZÁM 12. A kolozsvári Mátyás-szoborcsoport avatója. Csak minőségi reformokat az amúgy is érzékeny területen 6.

MAGYAR KÖZOKTATÁS 4. SZÁM 12. A kolozsvári Mátyás-szoborcsoport avatója. Csak minőségi reformokat az amúgy is érzékeny területen 6. 12. A kolozsvári Mátyás-szoborcsoport avatója 2011. 4. SZÁM MAGYAR KÖZOKTATÁS ROMÁNIAI MAGYAR OKTATÁSI FIGYELŐ 2011. ÁPRILIS 4. SZÁM Csak minőségi reformokat az amúgy is érzékeny területen 6. Játék az

Részletesebben

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 1 Hallássérültek Magyarországon IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 Írta: Deli Gábor, Összeállította: Mecsné Fullajtár Ildikó Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete 1 2 Milyen

Részletesebben

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita Kézikönyv Az én világom 1. tanításához A kiadványt az Oktatási Hivatal TKV/4084-15/2013 határozati számon 2013. 04. 05-tól 2018. 08. 31-ig tankönyvvé nyilvánította.

Részletesebben

SzövegértéS, SzövegalkotáS

SzövegértéS, SzövegalkotáS SzövegértéS, SzövegalkotáS FÜggöNy mögött varázsláda játékok tára C a kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési operatív Program.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértők

Részletesebben

www.kismamablog.hu A baba fejlődése 1-4 éves korig

www.kismamablog.hu A baba fejlődése 1-4 éves korig A baba fejlődése 1-4 éves korig Gyermeked 13 hónapos Az "átlagos" baba ebben a korban kezd el járni. A folyamat viszonylag lassúnak tűnhet: először csak 1-1 lépést tesz az egyik kapaszkodótól a másikig

Részletesebben

XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2008. május 23 24

XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2008. május 23 24 XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2008. május 23 24 Szerző: Ambrus Éva Az egyetem adatai: Babes Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia

Részletesebben

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek Szociális szakmacsoport Kisgyermek gondozó-nevelő Modulszám: 019/3.0/1868-06 Szőkéné Halász Éva Pszichológiai és pedagógiai ismeretek A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák moduláris

Részletesebben