TÁMOP INNOVÁCIÓ. Agytorna az óvodában. Óvodai fejlesztő program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Agytorna az óvodában. Óvodai fejlesztő program"

Átírás

1 Szivárvány Óvoda Kastélykert u. 17. Algyő TÁMOP INNOVÁCIÓ Agytorna az óvodában Óvodai fejlesztő program Készítette: Sárkány Éva Óvodapedagógus 2010

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés Témaválasztás Problémalista Hipotézis felállítása... 5 I. Az agytorna várható hatása a gyermekre A gyermek viselkedése és a mozgás Az agyféltekék Tanulási nehézségek Agytorna Az agy működése Várható eredmények... 8 II. Agytorna gyakorlatok csoportosítása Nevelési területek szerint javasolt gyakorlatok, melyeket a foglalkozások előtt végzünk Gyerekek viselkedési problémája alapján választható gyakorlatok III. Az agytorna gyakorlatok bevezetése a csoport mindennapi életébe, az alkalmazás tapasztalatai Gondolkodó sapka energiagyakorlat Indiánszökdelés középvonal gyakorlat Keresztbelendítés középvonal gyakorlat Földgombok energia gyakorlat Nyakhimbálás középvonal gyakorlat Agygombok energia gyakorlat Lusta nyolcas középvonal gyakorlat Bagoly nyújtási gyakorlat Lábfejhajtás nyújtási gyakorlat Tengerészcsomó elmélyítő testtartás IV. Az agytorna gyakorlatok összegző tapasztalatai, következtetés a hipotézisek alapján Szakirodalmi jegyzék

3 Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettre kész, szép célokért küzdő és áldozó embereket, akik meg tudják érteni és élni a szépet és nagyot minden téren, akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal, akik megértik a dolgok összefüggéseit, akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek, amely csak a kölcsönösségen, méltányosságon és jóakaraton épülhet. (Szent-Györgyi Albert) Bevezetés 1. Témaválasztás TÁMOP projektünk pedagógiai innovációjaként az agytorna segítségével egy fejlesztő programot dolgoztam ki az óvodás gyerekek részére. Azért választottam ezt a témát, mert óvodapedagógusként fontosnak tartom, hogy nagyobb hangsúlyt fektessünk a prevenció és a készség, személyiség és képességfejlesztés területeire, hiszen a mai felgyorsult világunkban egyre több a figyelemzavaros gyermek, amit az agytorna segítségével jól kezelhetünk. Számtalan szakmai tapasztalat gyűlik arról, hogy a különféle civilizációs ártalmak okozta tanulási, értelmi, beilleszkedési és magatartási problémák gyökerei már az óvodáskorban láthatóvá válnak. Így a megelőzés lehetőségei és szükségessége újabb kihívást jelent a fejlesztés tudományainak, a pedagógiának és a pszichológiának. A készségek, képességek megalapozása 3-6 éves kor közét tehető, működése azonban iskoláskorban válik igazán jelentőssé. A korábban fel nem tárt beszéd- és nyelvi zavarok, valamint a részképesség-gyengeségek még időben, az iskolába lépés kezdeti időszakában jól felismerhetőek. Az alapvető képességek az agyi érési folyamatok lezárulásáig fejleszthetőek rendkívül hatékonyan. Azért ebben a periódusban, mert az emberi agy a születést követő első életévek során a legképlékenyebb. A gyermek születésekor agya a gyermek teljes testsúlyának közel 11 %-át teszi ki, míg egy felnőttnél ez csupán 2,5 %- ra tehető. Mire a gyermek betölti ötödik életévét, agyának növekedése 80 %-ban teljes, hat éves korára pedig lezárul. Ez alatt az időszak alatt olyan értékes kapcsolatok 3

4 alakulnak ki az idegpályák között, melyeknek kialakítására a későbbiek során már soha nem lesz lehetőség. Az idegsejtek és - pályák összekapcsolódását a kisgyermek agyának stimulálásával lehet elérni, mely ingerlés a különböző érzékszerveken keresztül történik. Minden kisgyereknek mások a fontos élményei, tapasztalatai, amelyeket magával hoz az óvodába. Ezért fontos a személyesen, a konkrét gyerek konkrét szükségleteinek, belülről motivált érdeklődésének, s természetes aktivitásának értőn figyelése, egész személyiségének elfogadása és indirekt irányítása. A frontális, mikrocsoportos és egyéni agytornagyakorlatok biztosítják az együttes élményt. A biztonságot, bizalmat és önbizalmat nyújtó személyes kapcsolatok pedig segítik a gyerek fejlődését alapozó érzelmi állapotának alakulását. Ez az élet fenntartásának, a testi-lelki egészségnek, és a fejlődésnek is az alapfeltétele. Ekkor még fejleszthető a személyesen, a gyerek figyelme irányát követő és tükröző bánásmóddal a beszédre figyelése, beszédészlelése és értése. Ennek zavara bár végül a felszínen intellektuális problémaként jelenik meg, de eredetét és következményét tekintve alapvetően: kapcsolati- érzelmi-bizalmi hiány. A gyereknek arra van szüksége, hogy befogadják őt, de arra is, hogy a saját ütemében ő is befogadhasson, amiben segítséget nyújtanak az egyéniségüknek megfelelő agytorna gyakorlatok. Célom, egy olyan innovációs program bemutatása, melynek alkalmazása nyomán az óvodás gyerekek képessé válnak arra, hogy figyelmüket hosszabb ideig összpontosítsák, gondolataikat kifejezzék, és felismerjék saját, megismételhetetlen személyiségüket. Örömmel és játékként sajátítsák el az agytorna segítségével azokat a képességeket, amelyek az iskolai tanuláshoz elengedhetetlenül szükségesek. Ugyanakkor ez a fejlesztő program nyújtson segítséget óvodapedagógus kolléganőimnek is. 2. Problémalista Azt tapasztaltam, hogy napjainkban egyre több a figyelemzavaros, hiperaktív, a diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia gyanús gyermek. 4

5 A szülők keveset mesélnek a gyerekeknek, emiatt a képzelet általi szövegértés nem tud kialakulni, így később az olvasott szöveg megértése akadályozott lesz. Egyre több gyermeknek esetlen a mozgása, kerülik a mozgásos játékokat, nem szívesen rajzolnak, színeznek, munkáik minősége elmarad társaiktól. Ez később iskolás korban nehézséget okoz, nem tudnak a vonalak között maradni, olvasásuk nehézkes, sokat tévesztenek, a matematikai műveletek nagy nehézséget okoznak, nem értik a szöveges példákat, nehezen tanulnak verset. Súlyosbító tényező még az egyre jobban divatba jövő háttérzaj. A bömbölő magnó, a duruzsoló rádió, a televízió és a DVD lejátszó állandóan jelen vannak a gyerekek életében. Rászoknak a fél-figyelemre, a felnőttek beszédét nem hallják tisztán a környezeti zajtól, így azt sem hallják rendesen, amit saját maguk mondanak. Nem csoda, ha iskolás korban nem tudják helyesen leírni a szavakat. Nagyon rossz hatással van a gyerekekre a televízió által sugárzott kész kép. Ilyenkor egy virtuális világot élnek át, aminek nincs szaga, nincs íze, csak egy látvány, amelynek érzékelésekor csak egy-két érzékszervét használja. Ráadásul a televízióban a mesének álcázott durva, harcokkal teli rajzfilmek által látott erőszakot nem tudják feldolgozni, ezért tele vannak szorongással, félelemmel, agresszióval. A szülők nem beszélik meg a látott rajzfilmek, filmek, számítógépes játékok tartalmát, lényegét a gyermekkel, pedig az, nagymértékben csökkentené, sőt akár teljesen meg is szüntethetné az erőszakos jelenetek kiváltotta agresszív reakciókat, a szorongást és a zavartságot. Beszédgátlásukat oldaná, a kommunikációs készségüket pedig fejlesztené az otthoni beszélgetés. 3. Hipotézis felállítása Feltételezem, hogy az óvodában az agytorna segítségével rövid időn belül sikerül fejleszteni a gyerekek figyelmét, koncentrációját, csökkenteni szorongásukat. Módszer: MEGFIGYELÉS Feltételezem, hogy az agytorna mindennapos használatával a gyerekek érdeklődőbbek és nyitottabbak lesznek. Módszer: MEGFIGYELÉS 5

6 I. Az agytorna várható hatása a gyermekre 1. A gyermek viselkedése és a mozgás Úgy gondolom, hogy nincs rossz, szófogadatlan, lusta, hanyag gyermek. Hiszek abban, hogy az ilyen magatartásokat korrigálni lehet. Minden gyermek viselkedését alapvetően meghatározzák akár pozitív, akár negatív értelemben testének mozgásai, vagy éppen ezeknek a mozgásoknak a hiánya, az idegrendszerünkben lévő gátaktól függően. 2. Az agyféltekék A problémás gyerekek 80%-a egyszerre csak az egyik agyfelét használja a tanuláshoz. Agyunk két agyféltekéből áll, de ez a kettő: egy agy. Ha összehangolt működésüket valami gátolja, akkor minden szorgalom és tehetség dacára sokkal nehezebben megy a tanulás. 3. Tanulási nehézségek Nagyon sok jó adottságú gyermeknek azért okoz a tanulás gondot, mert agyunk bizonyos esetekben egyszerűen kikapcsol. (Ezt többször tapasztaltam már a saját óvodai csoportomban is.) Tudjuk, hogy agyunk mozgatja testünket, ez azonban fordítva is igaz, testünk mozgása is be tudja kapcsolni agyunk egyes részeit. Elég néhány megfelelő mozdulat, és agyunk kikapcsolt területét újra aktívvá tudjuk tenni. 4. Agytorna Az agytorna ezt az elméleti lehetőséget a mindennapok gyakorlatává tette a modern agykutatás eredményeinek alkalmazásával. Olyan megfelelő mozgásokat tanít, amelyek agyunkat nyitottá teszik új dolgok befogadására. A tanulás így többé 6

7 nem fárasztó kötelesség, hanem egy velünk született képességünk örömteli felfedezése. 5. Az agy működése Az agyműködés legpontosabban három szempont: a lateralitás, a fókusz és a központosítás fogalmaival írható le. Lateralitáson az agy azon képességét értjük, melynek köszönhetően az agy egyik féltekéje képes a másik félteke aktivitásainak koordinálására. Ez legfőképpen a látásért, hallásért és mozgásért felelős középső agyi területekre jellemző, itt ugyanis a két agyfélteke működése szempontjából átfedés tapasztalható. Az agy féltekei koordinációs képessége alapvető fontosságú az olvasás, írás és a kommunikációs készségek szempontjából egyaránt. Nélkülözhetetlen továbbá a teljes testet igénybevevő mozgások zökkenőmentes kivitelezéséhez, illetve ahhoz, hogy az ember képes legyen egyazon időben mozogni és gondolkodni. A fókuszálás nem más, mint az agy azon képessége, hogy összehangolja az elülső és hátulsó agyi területeinek működését. Ez a megértési, jelentéstulajdonítási képességek szempontjából fontos, továbbá elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember képes legyen a részletek érzékelésére egy komplex összefüggésrendszerben. Azok, akik nem rendelkeznek ezzel az alapvető képességgel gyakran figyelmi, megértésbeli problémákkal küszködnek. Központosítás alatt pedig a mély, illetve a felszíni agyrégiók - avagy fehér és szürkeállomány - közötti agyi koordinációt értjük. Ez az agyi képesség feltétlenül szükséges a szervezést igénylő feladatok elvégzéséhez, az érzelmek átéléséhez és kifejezéséhez valamint az úgynevezett személyes tér észleléséhez. Elengedhetetlen továbbá ahhoz, hogy az ember spontán emocionális reakciók helyett képes legyen a racionalitás elveit is figyelembe venni cselekvései során. 7

8 6. Várható eredmények A két agyfélteke működésének összehangolása után az észkerekek már vidáman forognak az agytorna gyakorlatok közben, az agysejtek közti kommunikáció felfrissül, megerősödik, és eredményesen hangolják össze a két szem, a két fül és általában a test két oldalának munkáját. Megjön a gyermek önbizalma is: önállóbb lesz, fogékonyabb, érdeklődőbb, nyitottabb az őt körülvevő világra. II. Agytorna gyakorlatok csoportosítása Az Agytorna egyszerű mozgásokból és gyakorlatokból álló módszer. A fejlesztőfoglalkozások játékos formában frontálisan, mikrocsoportosan és egyénileg egyaránt megvalósíthatók és csupán néhány percet vesznek igénybe. 1. Nevelési területek szerint javasolt gyakorlatok, melyeket a foglalkozások előtt végzünk Külső világ tevékeny megismerése: - Indián szökdelés és keresztbe lendítés /középvonal gyakorlat/: A gyerekek kiugrálják magukat és a középvonal keresztezése utána valósággal megnyílik az értelmük arra, hogy új dolgokat fogadjon be. Matematika: - Földgombok /energia gyakorlat/: Számolás előtt megnyomjuk a földgombokat. Két ujjunkat az alsó ajkunk alá helyezzük, miközben másik kezünk a szeméremcsont felső élén pihen, miközben magunkba szívjuk az energiát. 8

9 Vizuális nevelés: - Agygombok /energia gyakorlat/: Szem igénybevételénél egyik kezünket a köldökünkre tesszük, a másikkal a kulcscsont tövét dörzsölgetjük mindkét oldalon. Ének-zene: - Gondolkodó sapka /energia gyakorlat/: Éneklés előtt, amikor figyelni kell, figyelmeztetem őket, hogy tegyük fel a gondolkodó sapkát. Én is fel szoktam tenni a magamét, mert így jobban hallom saját hangom rezonanciáját éneklés közben. Finoman gyűrögetjük a fülünket fölülről lefelé haladva, háromszor, mintha ki akarnánk simítani a kunkort a peremén. Irodalom-anyanyelv: - Gondolkodó sapka /energia gyakorlat/: Mesélés, mondókázás előtt, amikor figyelni kell, illetve beszélni valamiről, feltesszük a gondolkodó sapkát. Én is fel szoktam tenni a magamét, mert így jobban hallom saját hangom rezonanciáját beszéd közben. Finoman gyűrögetjük a fülünket fölülről lefelé haladva, háromszor, mintha ki akarnánk simítani a kunkort a peremén. Testnevelés: - Lusta nyolcas /középvonal gyakorlat/: Testnevelés foglalkozás előtt elvégezzük a lusta nyolcast, mert ezzel a gyakorlattal bekapcsoljuk mindkét agyféltekét és nyitottabbá tesszük az idegrendszert, így könnyebben tudnak figyelni, összpontosítani a gyerekek a foglalkozás alatt. Háromszor rajzoljuk a levegőbe a nyolcast jobb, bal, majd együtt mindkét kézzel. 9

10 2. Gyerekek viselkedési problémája alapján választható gyakorlatok Zavart, izgatott, kapkodó gyermek: - Tengerész csomó /elmélyítő testtartás/: Ha valamelyik gyermek zavart, túlságosan izgatott, esetleg kapkod, jó szolgálatot tesz a tengerészcsomó. Feltesszük a bal bokánkat a jobb térdre, majd megfogjuk a jobb kezünkkel a bokánkat. Ezután bal kezünkkel megfogjuk a bal talpunkat, mint egy labdát. Egy percig mélyen, lehunyt szemmel lélegzünk, nyelvünk a szájpadláson. A második ütemhez leengedjük a lábunkat és összetámasztjuk a két kezünk ujjait a hegyüknél. A mély légzést folytatjuk még egy percig. Szórakozott gyermek: - Gondolkodó sapka /energia gyakorlat/: Amikor a gyerekek szórakozottak, és nem hallják, ha szólok hozzájuk, figyelmeztetem őket, hogy tegyük fel a gondolkodó sapkát. Én is fel szoktam tenni a magamét, mert így jobban hallom saját hangom rezonanciáját éneklés vagy beszéd közben. Finoman gyűrögetjük a fülünket fölülről lefelé haladva, háromszor, mintha ki akarnánk simítani a kunkort a peremén. Félénk, szorongó visszahúzódó gyermek: - Nyakhimbálás /középvonal gyakorlat/: Félénk és visszahúzódóbb gyerekeket mielőtt megkérdeznék bármiről, elvégezzük a nyakhimbálást, mert ez segít nekik a feszültségoldásban. A gyakorlat elvégzése után bátrabban beszélnek. A fejünket előreejtjük és finoman gördítjük egyik oldalról a másikra először vállunkat felvonva, majd kinyújtott nyakkal. Leblokkoló, kudarctól tartó gyermek: - Indián szökdelés és keresztbe lendítés /középvonal gyakorlat/: A gyerekek kiugrálják magukat és a középvonal keresztezése utána valósággal megnyílik az értelmük arra, hogy új dolgokat fogadjon be. 10

11 Figyelem és koncentráció zavar esetén: - Lusta nyolcas /középvonal gyakorlat/: Figyelem és koncentráció zavar esetén összpontosít és nyitottabbá teszi az idegrendszert, bekapcsolja mindkét agyfelet. Háromszor rajzoljuk a levegőbe a nyolcast jobb, bal, majd együtt mindkét kézzel. Feszült gyermek: - Bagoly /nyújtási gyakorlat/: Lazításban segít a feszült gyerekeknek. Megmarkoljuk vállunkat, fejünket oldalra fordítjuk és átnézünk a vállunk felett, majd a másik vállunk felett, közben jól kihúzzuk magunkat. Állunkat a mellünkre ejtjük és mélyen belélegzünk. Végül megismételjük az egészet a másik váll szorításával. Beszédgátlás, kommunikációs zavar esetén: - Lábfejhajtás /nyújtási gyakorlat/: Segít azoknak, akik nehezen találják a szavakat, mert bekapcsolja az agyban a beszélőkét. Feltesszük a bal bokánkat a jobb térdünkre. Megmarkoljuk a bal bokát, a vádlit és a térd alatti lágyrészeket, egymás után, külön-külön, miközben lassan kifeszítjük, majd behajlítjuk a bokát. Ezután az ellenkező lábbal is végre hajtjuk a gyakorlatot. 11

12 III. Az agytorna gyakorlatok bevezetése a csoport mindennapi életébe, az alkalmazás tapasztalatai Jelenleg az algyői Szivárvány Óvodában dolgozom 4-5 éves gyerekek között. Az alábbiakban a gyakorlatok csoportomban történt alkalmazásának formáit, módszereit, eszközeit és eredményeit mutatom be. 1. Gondolkodó sapka energiagyakorlat A csoportomba először, 2010 februárjában a gondolkodó sapkát vezettem be. Éppen körben ültünk és labdát dobáltunk egymásnak, akihez a labda került, annak egy vízi állatot kellett megneveznie. Egy kisgyermeknek nem jutott eszébe semmi, így megragadtam az alkalmat, és ha már gondolkodni kell így szóltam a gyerekekhez: Játsszunk egy kicsit! Van nekem egy varázspálcám. Ezzel a pálcával mindenki kezébe egy sapkát varázsolok. Ez a sapka segít nekünk gondolkodni. Csiribí-csiribá, hókusz-pókusz, alma, dió, kókusz, pricc-parcc-prucc, legyen minden kisgyermek kezében egy sapka! Mindenkinek megvan? Ha igen, akkor tegyük fel a fejünkre a gondolkodó sapkát és kezdjük el a fülünk peremén lévő kunkort kiegyenesíteni fentről lefelé haladva. Ezt ismételjük meg még kétszer. Számoljunk! Egy, kettő, három. Mindannyian tudjuk, hogy a kisgyermekek utánzás útján tanulnak a leggyorsabban, így megpróbálták az általam mutatott mintát utánozni, amit gyorsan sikerült is 12

13 elsajátítaniuk. A kezünk segítségével feltettük az elképzelt gondolkodó sapkánkat, megpödörtük a fülünk peremén lévő kunkort fentről lefelé háromszor. Ezután újból megkérdeztem a kis óvodásomtól: Eszedbe jutott-e valamilyen vízi állat? Azt mondta, hogy a delfin. Hihetetlen, de az agytorna gyakorlat után a gyermek helyesen válaszolt a feltett kérdésre. Azóta nem telik el úgy nap, hogy ne használnák ezt a gyakorlatot és általában pozitív eredményt érünk el vele. A Tisza-parti sétánk során is feltettük a gondolkodó sapkát a fejünkre, mert nem jutott eszükbe melyik folyó partján sétálunk. A játékos gyakorlat után azonnal elhangzott az Algyőn keresztül haladó folyó neve. A gyerekek nagyon megszerették, és ha már látják, hogy valakinek nem jut eszébe a helyes válasz, maguktól mondják: Vegyük fel a gondolkodó sapkát! 13

14 2. Indiánszökdelés középvonal gyakorlat Játékidőben előkerültek olyan könyvek, amelyek más földrészen élő népek életmódját, kultúráját mutatták be (Pl.: Valérie Le Du: Világatlasz gyerekeknek). A könyveket együtt nézegettük. A fiúknak nagyon megtetszettek az indiánokról készült képek és sok kérdést fogalmaztak meg ezzel kapcsolatban. A segítő sapka sikerén fellelkesedve elérkezettnek láttam az időt arra, hogy megismertessem a gyerekeket a következő gyakorlattal. A reggeli játékidő után zeneszóra közösen elpakoltunk, majd indiánszökdeléssel folytattuk a napot. Gyerekek, szeretnétek indiánná változni? kérdeztem. A válasz természetesen: Igen. volt. Akkor rakjunk tábortüzet, és körbeugrálhatjuk. Ki szeretne tüzet éltető fahasáb lenni? Több jelentkező is akadt. Kiválasztottam egy gyermeket, azt, aki a legügyesebben pakolta el a játékokat és leültettem terpeszülésben a terem közepére. Ezután megkérdeztem: Ki szeretne tűz lenni és lobogni a hasábokon? Erre a kérdésre is többen feltették a kezüket, így kiszámolóval eldöntöttük ki legyen a lobogó tűz. Ezt a gyermeket is leültettem, aki a tűz lángjának formáját utánozva felemelte a kezét és egy kicsit mozgott jobbra-balra, imitálva a lobogást. A farakást játszó gyermek átölelte a tűz derekát és már kész is volt a tábortűz. Ezután így szóltam a többiekhez: Most mi leszünk az indiánok, ezért úgy ugrálunk, mint ők. Ellentétes kar és lábemeléssel szökdelünk a tűz körül. 14

15 Természetesen nagyon tetszett a gyerekeknek, hisz lételemük a mozgás. Ugrálás közben időnként utánoztuk az indiánok hangját, így még hangulatosabb lett a játék. A végén mindenki felvett a földről egy képzeletbeli vízzel töltött vödröt és eloltottuk a tüzet. A fát és a tüzet játszó gyermek becsukta a szemét, a fejét lefele fordította és letette a kezét maga mellé, ezzel jelezvén, hogy elaludt a tűz. Majd újabb szereplőket választottunk, hogy valamennyi gyermek átélhesse ezt a fajta mozgásélményt. Azóta továbbfejlesztettük a játékot. Választunk törzsfőnököt, aki vezeti az indiánokat táncolás közben. Nevet is adunk neki. Volt már: Sas-szem, Apacs, Felkelő nap és Lobogó tűz is a csoportszobában. Amikor ő hangot ad, csak akkor utánozhatja a többi gyermek, így az indiánkiáltás mindig a törzsfőnök hangadásával kezdődik, és ha ő már nem kiabál, a többieknek is abba kell hagyni. Bevezettük a békepipát is. Amikor elfáradnak a gyerekek, akkor a tábortűz köré ülünk, átmelegszünk és körbeadjuk a jelképes békepipát, remélve, hogy így a csoportban aznap nyugalom és béke lesz. 15

16 3. Keresztbelendítés középvonal gyakorlat A keresztbelendítést akkor próbáltuk ki, amikor az indiánszökdelés már jól ment a gyerekeknek. A békepipa körbeadása után vezettük be. Így már kétszer járjuk táncunkat a tűz körül. Először indiánszökdeléssel, másodszor keresztbelendítéssel. Ezt a táncot elneveztük kergetáncnak, hiszen itt tulajdonképpen össze-vissza ugrálnak a gyerekek. Így szóltam hozzájuk: Most kergetáncot fogunk járni, amivel kiűzzük a lustaságot, a veszekedést és a csintalanságot a teremből. Az ablakot is nyitva hagyjuk, hogy bejöhessen a friss levegő és kimehessen a kópéság. Keresztbe lendítjük a kezünket és a lábunkat. Előre, oldalra és hátra felé táncolunk, miközben szemünket minden irányba forgatjuk. Kezünkkel néha érjünk hozzá az ellenkező oldali térdünkhöz. A gyerekek nagyon élvezték a kergetáncot. A tánc végén eloltották a tüzet a törzsfőnök vezényletével, majd mindenki leült a mesepárnájára és folytattuk a megszokott napirendünket. A reggeli beszélgető körben érezhetően aktívabban vettek részt a középső csoportos gyerekek, mint máskor. A gyakorlatok már a mindennapi életünk részeivé váltak. Nem telik el úgy nap, hogy játékelrakás után ne kérdezzék: Ma is játszunk indiánost? Eljárjuk a kergetáncot? Körbeadjuk a békepipát? Lehetek én a törzsfőnök? Ezt a két gyakorlatot még egy esetben szoktuk alkalmazni. Amikor egy gyermek a beszélgető körben vagy más szituációban leblokkol és a gondolkodó sapka vagy más agytorna gyakorlat segítségével sem sikerül előcsalogatni a választ, azt javaslom neki: Állj fel és ugrálj egyet indiánszökdelésben, körben, a teremben! A kergetáncot is 16

17 eljárhatod előre, hátrafelé és oldalra is. Ez általában beválik. Aki ugrál, annak is nagyon tetszik és a többi gyermek is jókat mosolyog ugráló társán. Ilyenkor az ülve maradt gyerekek adják a hangot, az indiánkiáltást. Olyan alkalom is volt már, hogy két gyermeket egyszerre küldtem el indiánost játszani. Ez is elnyerte a tetszésüket, ezen felül jó hatással volt a további a blokkok feloldására. 4. Földgombok energia gyakorlat Minden nap szoktunk számolni. Megszámoljuk a jelen lévő gyerekeket, a hiányzókat, a gyümölcsöket, amit aznap hoznak, a kavicsokat, a tobozokat, a terméseket, amiket kirándulások során gyűjtöttünk. Összehasonlítjuk, melyikből van 17

18 több, kevesebb, ugyanannyi és megbeszéljük a Montessori naptárt is. Ezekre a feladatokra általában az indiános játék után kerül sor. Mióta táncolunk a beszélgető kör előtt, a gyerekek nyitottabbak, és nyugodtabban ülnek a párnájukon, mint előtte. Egyik nap, számolás előtt úgy döntöttem, kipróbáljuk a Földgombok jótékony hatását: Gyerekek, nyomjuk meg a Földgombokat! Két ujjunkat helyezzük az alsó ajkunk alá, a másik kezünket pedig pihentessük a hasunk alatt. Szívjuk magunkba az energiát. Becsukjuk a szemünket és beszívjuk a levegőt, kifújjuk a levegőt, beszívjuk, kifújjuk, még egyszer beszívjuk és kifújjuk. Kinyithatjátok a szemeteket. Ezután kihívtam egy olyan kisgyermeket, akinek gondot okoz a számolás. A gyümölcsnapra behozott almákat hibátlanul megszámolta. Folyamatosan számolt nyolcig, miközben rámutatott az éppen következő almára. Nagyon örültem az eredménynek. A naptáron lévő számképek felismerése is egyszerűbb feladatnak tűnt számukra a Földgombok használata után. Az első néhány alkalommal egy-két gyermek kukucskált, majd megszokták a gyakorlatot és ma már mindenki csukva tartja a szemét, míg beszívjuk és kifújjuk a levegőt. 18

19 5. Nyakhimbálás középvonal gyakorlat Van néhány szorongó kisgyerek a csoportban, ezért úgy döntöttem, mielőtt kérdéseket teszek fel nekik, elvégezzük a Nyakhimbálást. A beszélgető körben a gyerekek felé fordultam: Most elvarázsolom a fejünket egy szép gömbölyű labdává, a vállunkat pedig egy teknővé. Ebben a teknőben fogjuk gurítani a labdánkat. Csiribí-csiribá, hókusz-pókusz, alma, dió, kókusz, pricc-parcc-prucc, legyen minden kisgyermek feje egy labda! Mindenkinek megvan a labdája? A vállunkat felhúzzuk, az lesz a teknő és abban gurítjuk a labdánkat. Kezdjük azzal, hogy beleejtjük a labdánkat a teknőbe. Ezután jobbra gurítjuk az ajtó felé. Egészen magasra kigurul a labda a teknő széléig. Majd balra gurítjuk a szekrény felé, ott is jó magasra felgurul a labdánk. Megismételjük még egyszer lassan jobbra, balra, jobbra és balra. A labdázástól elkopott a teknőnk széle, ezért leengedjük a vállunkat, a nyakunkat pedig kinyújtjuk. Most már egészen lapos lett a teknőnk, csak az alja maradt meg, de azért még tudunk rajta játszani. Gurítsuk jobbra az ajtó felé a labdát! Vigyázzunk, hogy el ne guruljon! Közben mélyen lélegezzünk ki és be! Majd balra a szekrény felé, vissza lassan jobbra, balra, jobbra és balra. Gurítsuk középre a labdánkat! Most pedig visszavarázsolunk mindent! A labda legyen ismét a fejünk, a teknő pedig a vállunk. A játék után a félénkebb és visszahúzódóbb gyerekeknek tettem fel kérdéseket. A gyakorlat után teljesen megnyíltak, szinte gondolkodás nélkül válaszoltak, ráadásul saját magukhoz képest sokkal hangosabban, erősebb hangon beszéltek. 19

20 Ezt a gyakorlatot is beépítettük a mindennapjainkba. A gyerekeknek tetszik, ahogy labdát varázsolunk a fejükből, szívesen gurítják egyik oldalról a másikra, mivel ez egy újfajta játékos mozgásélményt jelent a számukra. 6. Agygombok energia gyakorlat Egyik nap a reggeli játékidőben, amikor még kevés gyermek volt a csoportszobában és a gyerekek asztali játékokkal játszottak. Odaültem hozzájuk és beszélgetni kezdtünk. Gondoltam, ez egy jó alkalom arra, hogy a következő agytorna gyakorlattal is megismertessem őket, ráadásul nem frontális, hanem mikrocsoportos formában. Azt javasoltam nekik: 20

21 Mielőtt folytatjátok a játékot, játsszunk egy kicsit együtt is! Beszélgessünk a testünkről! Tudjátok-e hol van a köldökötök? Ha igen, mutassátok meg! A gyerekek azonnal a köldökükre tették az ujjukat. Megdicsértem őket, mert ügyesek voltak. Ezután megkértem, mutassák meg a mellkasukat. Erről a testrészünkről is sokszor beszéltünk már az óvodában, így biztonsággal meg tudták mutatni. Ezután megkérdeztem tőlük, hogy szüleik otthon, az ajtón lévő zárat mivel szokták kinyitni. Helyesen azt válaszolták, hogy kulccsal. Majd meséltem nekik: Képzeljétek el, hogy van két csont a testünkön, amit úgy hívunk, hogy kulcscsont. Jobb oldalon is van egy és baloldalon is. Ez a csontunk köti össze a felkarunkat a törzsünkkel. (Közben természetesen mutattam.) Fogjuk meg a kulcscsontunkat az egyik, majd a másik oldalon. Ha felhúzzuk a vállunkat, mint a nyakhimbálásnál, labdagurigatásnál és egy kicsit előre toljuk, sokkal jobban kitapintható, és még látható is. Sőt, ha ügyesen mozgatjuk a vállunkat még egy-egy kis mélyedés is láthatóvá válik, ami olyan, mint egy kis polcocska. De azért játékelrakásnál ne ide pakoljuk el a játékokat! Nézzük meg a tükörben is! A gyerekeknek nagyon tetszett ez a játékos ismerkedés a testükkel, jókat nevetgéltek. Képeskönyvekben is megmutattam, hogy néz ki a kulcscsontunk, (Luann Colombo: Az emberi test, dr. Martos Renáta, dr. Bera Károly: Emberi test) ezután így szóltam hozzájuk: Ha már ennyi mindent tudunk a testünkről, akkor játszunk vele egy kicsit és nyomjuk meg az agygombokat. Tegyük az egyik kezünket a köldökünkre! A másik kezünkkel pedig simogassuk a kulcscsont, vagyis a kis polcunk alatti részt, mindkét oldalon. Az egyik oldalon a hüvelykujjunkkal tudjuk dörzsölni, a másik oldalon pedig a többi ujjunkkal. Masszírozzuk körbe-körbe. Nagyon ügyesek voltatok! Most pedig játszatok tovább! Ezután azoknak a gyerekeknek mutattam meg az agygombokat, akik a szőnyegen építettek. Közben a szememmel folyamatosan figyeltem az asztalnál ülő gyerekeket, akiket már megismertettem ezzel az agytorna gyakorlattal. Azt vettem észre, hogy gyorsabban dolgoztak és tartalmasabb munkák születtek, mint előtte. A pötyi segítségével gyönyörű virágoskertet varázsoltak, amit eddig csak sorba rakosgattak, a kirakóval játszó kisgyermek pedig pillanatok alatt kirakta a képet az előtte lévő táblán, majd a helyére tette és hozta a következő játékot. 21

22 A szőnyegen is csodaszép békavár, békaóvoda és csónakázótó született miután elvégeztük a gyakorlatokat. A csoportban az agygombokkal már mindenki megismerkedett. Játékidőben és vizuális nevelés előtt, amikor a gyerekek szeme igénybe van véve egyénileg és mikrocsoportban is alkalmazzuk. A gyerekek jobban odafigyelnek, koncentrálnak alkotás közben és tartalmasabb munkák születnek. 7. Lusta nyolcas középvonal gyakorlat Testnevelés foglalkozás előtt, míg a gyerekek öltöztek át a tornaruhájukba, úgy döntöttem megismertetem őket egy újabb középvonal gyakorlattal. Mivel reggel 22

23 tartjuk a foglalkozást és egymás után érkeztek a gyerekek, ezért egyénileg, egyesével vezettem be őket a lusta nyolcas világába. Aki gyorsan átöltözik, és szépen kiteríti a ruháját a székre, idejöhet hozzám, mert valami érdekeset mutatok neki - mondtam. A csoportszobában minden nap megbeszéljük az időrelációkat, így a gyerekek 1-10-ig biztonsággal felismerik a számképeket. Elővettem a naptárból a 8-as számot és így szóltam az elsőként átöltözött gyermekhez: Melyik számot mutatom? Természetesen felismerte és mondta, hogy a nyolcast. Mi történik, ha ezt a nyolcast elfordítom? A gyermek azt válaszolta, hogy eldől. Látod, ez a nyolcas elálmosodott, ezért lefeküdt aludni, lustálkodik egy kicsit. Nevezzük el lusta nyolcasnak! Jó, nevezzük! - szólt a gyermek lelkesen. A csoportszobában van egy nagy táblánk, amit foglalkozásokhoz, meséhez szoktunk használni. Most ezt a kis lusta nyolcast átrajzoljuk ide a táblára, így egy nagy lusta nyolcast varázsolunk belőle. Felrajzoltam a táblára a nyolcast, majd azt mondtam a gyermeknek, hogy próbáljuk meg felébreszteni a nyolcast. Hátha csiklandós, simogassuk meg. Haladjunk végig a nagy lusta nyolcas testén az ujjainkkal. Először természetesen segítettem neki, fogtam a kezemmel az egyik kezét és háromszor végigvezettük az ujjunkat a nyolcas vonalán. Majd a másik kézzel és végül mindkettővel. Ezután sorban érkeztek az átöltözött gyerekek és nekik is megmutattam, hogy próbálhatjuk meg felébreszteni a lusta nyolcast. Miután mindenki végigvezette az ujjait a táblánál, közösen a levegőbe rajzoltuk a nyolcast háromszor: először az egyik kézzel, utána a másikkal, majd mindkettővel. Közben hangosan számoltunk. Egy, kettő, három. Amikor elkészültünk megdicsértem a gyerekeket. Nagyon ügyesek voltatok! Sikerült felébresztenetek az alvó nyolcast. Letöröltem a lusta nyolcast és rajzoltam helyette egy álló nyolcast. Most már a nyolcasunk is felébredt, kezdődhet a torna. Aznap szalagokkal tornáztunk és gimnasztika után készítettünk a szalagokból lusta nyolcasokat és álló nyolcasokat is, amin végig vezettük az ujjunkat. Azóta, hogy megismerkedtek a gyerekek a lusta nyolcassal, minden testnevelés foglalkozás előtt felébresztjük a mi kis lustaságunkat. Ezzel a gyakorlattal 23

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak

Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak Nagyon fontos, hogy szülés után erős legyen a váll és hátizmod, mert a gyereket sokat kell majd cipelned, a mellizom gyakorlatok pedig

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Figyelemfejlesztő program 3. hét programja

Figyelemfejlesztő program 3. hét programja Figyelemfejlesztő program 3. hét programja Üdvözöllek a Figyelemfejlesztő programban! Mielőtt elkezdenétek a program játékaival foglalkozni, minden alkalommal olvasd el az öt nap játékait! Így lesz időd

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Konzulens tanár: Dr. Szinger Veronika Készítette: Zsideiné de Jonge Kinga Mottó: Az emberiség csak akkor lesz képes problémáit

Részletesebben

Csípőforgás. Módszer: Álljon a gömbre egyenesen, majd végezzen a derekával twist-pörgő mozdulatokat és a karjaival egyensúlyozzon.

Csípőforgás. Módszer: Álljon a gömbre egyenesen, majd végezzen a derekával twist-pörgő mozdulatokat és a karjaival egyensúlyozzon. Csípőforgás Módszer: Álljon a gömbre egyenesen, majd végezzen a derekával twist-pörgő mozdulatokat és a karjaival egyensúlyozzon. Hatás: Erősíti a derekat és a hátizmokat. 2. Nyak-hát nyújtó gyakorlat

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Ez a fejezet elsősorban azoknak szól, akiknek bár vannak gerinc (nyaki, háti, deréktáji) problémáik, panaszaik, azonban diagnosztizált deformitásuk

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

Bevezetés 5 Ugye, ismerõs a dolog? 5 Mi a kineziológia? 6

Bevezetés 5 Ugye, ismerõs a dolog? 5 Mi a kineziológia? 6 Tartalom Bevezetés 5 Ugye, ismerõs a dolog? 5 Mi a kineziológia? 6 Az agy 9 Az agytörzs 10 A kisagy 11 A limbikus rendszer 12 A cortex 14 Az agyféltekék 15 Információáramlás az agyban 17 A flow-állapot

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1. Feladat Életrajz Beck Andrea 1977-ben született.. Diplomát szerzett kommunikációs, majd területen. Első könyve, A Titoktündér

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

VEROCS. Írta: Gabriella Vlcek július 21. kedd, 08:23 - Módosítás: szeptember 08. csütörtök, 12:25

VEROCS. Írta: Gabriella Vlcek július 21. kedd, 08:23 - Módosítás: szeptember 08. csütörtök, 12:25 A sérült túrák alapötlete Verocstól, Mikolovits Veronikától ered, aki a Nemzetközi Pető Intézetben konduktorként dolgozott, és évek óta barlangászott, hegyet mászott, és sok sportágat kipróbált, hosszabb-rövidebb

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

STANDARD vonal (kiemelten ajánlott eszközök)

STANDARD vonal (kiemelten ajánlott eszközök) STANDARD vonal (kiemelten ajánlott eszközök) Rendelési szám Eszköz leírása Méret (mm) Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft) SL116 GYALOGLÓ 1250x600x1600 207 000 Ft 262 890 Ft Végtagok formálására, erősítésére és

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

A tanulásmódszertan alapjai 2

A tanulásmódszertan alapjai 2 2. Gyakorlat A tanulásmódszertan alapjai 2 Van helye és ideje a tanulásnak? Összeállítottátok a napirendet? Akkor mehetünk tovább. Ne feledd, a cél az, hogy a gyermeked egyedül tanuljon, ez az, ami mindig

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013 INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. IDŐPONT 2013. 08. 31. A tanév végére a csoport létszám 21 fő. SNI: 2 fő Idegen anyanyelvű:1 fő Éves munkánk

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Intézményi szerkezet Általános Iskolai Intézményegység Utazó Gyógypedagógusi Hálózat Intézményegység Pszichiáter, pszichológus,

Részletesebben

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve:

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: ADATLAP A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: Születési év, hely, idő: Foglalkozás: Munkahely megnevezése: Cím: Mobil telefonszám: E-mail

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt:

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt: Várandósok Várandósok Évekig azt tartották, hogy a terhes nőnek kilenc hónapot ágyban kell töltenie. Az orvosok attól féltek, hogy az aerobik, vagy a kocogás árthat a magzatnak, így még a legaktívabb sportolóknak

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Konzulens tanár: Dr. Makai Katalin Készítette: Uri Kovács Lászlóné Mottó: Thomas Gordon idézetét választottam, mely azt gondolom teljes mértékben,

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

Prevenciós program. anno 1999

Prevenciós program. anno 1999 Prevenciós program anno 1999 Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületünk egyik fő feladatának tekinti a vízibalesetek számának csökkentését. Baleset-megelőzési előadásaink során felhívjuk a figyelmet

Részletesebben

Számcirkusz matek a cirkuszban

Számcirkusz matek a cirkuszban Számcirkusz matek a cirkuszban Lóczi Tünde Óvodai foglalkozás tervezet Számcirkusz matek a cirkuszban című drámajátékra épülő foglalkozás, amelyben cél az elemi számolási készség fejlesztése komplex mozgásos

Részletesebben

Testedzési program: 1.-6. hét

Testedzési program: 1.-6. hét Testedzési program: 1.-6. hét Az alábbiakban közreadunk egy teljes test megmozgatására alkalmas, kezdőnek szóló edzéstervet. A napi életritmusba rugalmasan beilleszthető, és emellett lehetőséget nyújt

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása

Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása Az úszó fekvő testhelyzetben, háton megközelíti a falat. Ne engedje le a csípőjét, megemelt állal hajtsa végre a fordulást. Fejjel is megközelíti

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000 A pályázat beszámolója és pénzügyi elszámolása 2015. április -június 1 Tartalom A programsorozat megvalósításáról... 3 Terápiás kutyák az oktatásban... 3 Fejlődés a kutyákkal... 3 Segítő kutyák munkájának

Részletesebben

A kompetencia alapú programcsomagok intézményi adaptálásának tapasztalatai, lehetőségei és feltételei

A kompetencia alapú programcsomagok intézményi adaptálásának tapasztalatai, lehetőségei és feltételei CIVITAS Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Budapest, 2007. május 04. A kompetencia alapú programcsomagok intézményi adaptálásának tapasztalatai, lehetőségei és feltételei Készítette: Labáth Ferencné

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél. Testmozgással az egészségért

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél. Testmozgással az egészségért 1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037 Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél Testmozgással az egészségért Hogyan sportoljunk? Gyógytorna program Kiadó: Gönc Város

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

30 NAPOS BEMELEGÍTÉS. Összesen 1 percig. Szászhegyessy Zita. SAJÁT TESTSÚLYOS KIHÍVÁS 11. Nap Felsőtest

30 NAPOS BEMELEGÍTÉS. Összesen 1 percig. Szászhegyessy Zita. SAJÁT TESTSÚLYOS KIHÍVÁS 11. Nap Felsőtest BEMELEGÍTÉS vállkörzés előre-hátra karkörzés szökdelés/ lépkedés Összesen 1 percig. 6 Gyakorlat 2 Körben - 15 perc 1. Tenyértámaszban evezés+ hegymászás (45 mp) Széles tenyértámaszban állj meg, hát egyenes

Részletesebben

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG É N É S M Á S I K ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG modul szerzôje: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_11 106 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

ZÁRÓKONFERENCIA. Előadó: Bácsalmásyné Vidák Ildikó Szakmai vezető. TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben

ZÁRÓKONFERENCIA. Előadó: Bácsalmásyné Vidák Ildikó Szakmai vezető. TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben ZÁRÓKONFERENCIA Előadó: Bácsalmásyné Vidák Ildikó Szakmai vezető TÁMOP 3.1.4 Jót s jól! Használható tudást mindenkinek! CÉL 1. A munkaerőpiac igényeinek való megfelelés 2. Az egész életen át tartó tanulás

Részletesebben

Játékpedagógia Beadandó dolgozat Madarak a fán

Játékpedagógia Beadandó dolgozat Madarak a fán SZTE JGYPK Óvodapedagógia II. évf. 1. félév Játékpedagógia Beadandó dolgozat Madarak a fán Készítette: Jeszenszky-Paulovics Bianka 2014. november Oktató. Dr. Sztanáné dr. Babics Edit főiskolai tanár Madarak

Részletesebben

Érzékszerveink. Olvasószint: A

Érzékszerveink. Olvasószint: A Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermeknek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás Soós Luca és Szári Laura MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás 0. 0.. Ő. JÁTÉK A FORMÁKKAL Nézd meg jól a képet! Mit gondolsz,

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Az olvasásról néhány gondolat

Az olvasásról néhány gondolat A gyermek lelke tiszta lap. Gondold végig, mivel írja tele a könyv, melyet kezébe adsz. /Móricz Zsigmond/ Az olvasásról néhány gondolat Kedves Anyukák! Szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek az

Részletesebben

avagy nem értem, hogy miért nem értenek

avagy nem értem, hogy miért nem értenek (ne) Szólj szám, nem fáj fejem avagy nem értem, hogy miért nem értenek A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS GYERMEKKORBAN A normális beszédfejlődés szakaszai Sírás, kiáltozás Gagyogás Utánzás (0-2 hónap) (3-4 hónap)

Részletesebben

A VIZUÁLIS EMLÉKEZET FEJLESZTÉSE

A VIZUÁLIS EMLÉKEZET FEJLESZTÉSE A VIZUÁLIS EMLÉKEZET FEJLESZTÉSE AKADÁLY NÉLKÜL modul adaptációja látássérült tanulók együttneveléséhez SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁS Alap VII.5 AdGY A modult készítette: Papp Zita, Szendrődi Szilvia Az adaptációt

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Puplic relations spirál hivatalos melléklete

Puplic relations spirál hivatalos melléklete Puplic relations spirál hivatalos melléklete a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és

Részletesebben

CIKK SZÁM: 1241 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CIKK SZÁM: 1241 HASZNÁLATI UTASÍTÁS CIKK SZÁM: 1241 HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOM FELHASZNÁLÓI FIGYELMEZTETÉS ALKATRÉSZEK LISTÁJA FELÜLNÉZETI RAJZ SZERELÉSE ÚTMUTATÓ HASZNÁLAT ELÖTTI BEMELEGÍTÉS ÉS NYÚJTÁSI TIPPEK NEHÉZSÉG BEÁLLÍTÁSA TRÉNING

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

JÁTSSZUNK SZAKMÁT! Avagy innovatív lehetőségek a pályaorientációban Kollégium általános iskolák szakiskola közötti együttműködés

JÁTSSZUNK SZAKMÁT! Avagy innovatív lehetőségek a pályaorientációban Kollégium általános iskolák szakiskola közötti együttműködés JÁTSSZUNK SZAKMÁT! Avagy innovatív lehetőségek a pályaorientációban Kollégium általános iskolák szakiskola közötti együttműködés Jó gyakorlatok - Műhelykonferencia 2015. augusztus 26. Csernyánszky Erzsébet

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Értékesítési beszélgetés

Értékesítési beszélgetés Gyakorlat. Műhely. Marketing Értékesítési beszélgetés Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger TARTALOM 2 GYAKORLAT. MŰHELY Értékesítési beszélgetés Szerzők: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESSZUM

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör.

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör. Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Milyen vagyok én? (Ismerjük meg önmagunkat!) Az óra típusa: Új ismeret feldolgozó, alkalmazó

Részletesebben

Mesénkben a példák, amelyeket az óvodáskorú gyermekek könnyen megérthetnek, elemi matematikai információkat közölnek. Könyvünk matematikai anyaga

Mesénkben a példák, amelyeket az óvodáskorú gyermekek könnyen megérthetnek, elemi matematikai információkat közölnek. Könyvünk matematikai anyaga ELŐSZÓ Kedves szülők! Gyermekeik, mint egykor önök is, szeretik a meséket. Reméljük, hogy könyvünk tetszeni fog nekik. De önöknek elárulunk egy titkot: ez a könyv nem csak mese. Azt szeretnénk, ha gyermekeik,

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

EXKLUZÍV ESZKÖZÖK Rendelési szám 7502

EXKLUZÍV ESZKÖZÖK Rendelési szám 7502 EXKLUZÍV ESZKÖZÖK Rendelési 7502 Eszköz leírása Méret (cm) Biztonsági tér (cm) Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft) LIBEGŐ 160 x 97 x 127 460 x 397 300 000 381 000 Koordináció és egyensúly javítására. Erősíti

Részletesebben