A nyelvi hátrányos helyzettől a funkcionális analfabetizmusig. Oktatói segédanyag és feladatgyűjtemény

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nyelvi hátrányos helyzettől a funkcionális analfabetizmusig. Oktatói segédanyag és feladatgyűjtemény"

Átírás

1 A nyelvi hátrányos helyzettől a funkcionális analfabetizmusig Oktatói segédanyag és feladatgyűjtemény Sütő Erika Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet Sipka Tünde Csenge Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet Törteli Ágnes Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar

2 Tartalomjegyzék Kurzusleírás... 3 A témakörök táblázatos áttekintése Témakör: Nyelvi hátrányos helyzet Témakör: Lingvicizmus és nyelvi genocídium Témakör: Nyelvi mítoszok és babonák Témakör: Anyanyelvi nevelés Témakör: A nyelvi hátrányos helyzet lehetséges következményei Témakör: Empátiás-készségfejlesztő és asszertív kommunikációs tréning Szöveggyűjtemény Témakör: Nyelvi hátrányos helyzet Réger Zita: Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció nyelvi hátrány (részlet) Kontra Miklós: A nyelv mint a diszkrimináció eszköze (részlet) Témakör: Lingvicizmus és nyelvi genocídium Sándor Klára: A nyílt társadalmi diszkrimináció utolsó bástyája : az emberek nyelvhasználata* (részlet) Kontra Miklós: Félreértések a magyar lingvicizmus körül (részlet) Témakör: Nyelvi mítoszok és babonák Lanstyák István: Nyelvi mítoszok és babonák (részlet) Témakör: Anyanyelvi nevelés Sándor Klára: Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség (részlet).. 91 Sándor Klára: A nyílt társadalmi diszkrimináció utolsó bástyája : az emberek nyelvhasználata* Témakör: A nyelvi hátrányos helyzet lehetséges következményei Kontra Miklós: Tannyelvi diszkrimináció és cigány munkanélküliség (részlet) Bajusz Klára: A funkcionális analfabetizmus (részlet)

3 Kurzusleírás A kurzus célja a pedagógusjelöltek felkészítése a nyelvek, nyelvváltozatok (középosztályitól eltérő, roma, adott országban kisebbségként élők) eltérő státuszából adódó kedvezőtlen szocio-emocionális és kognitív fejlődésének kivédésére. Ennek érdekében az oktatási anyag érinti a nyelvi hátrányt, a nyelvhasználat összefüggését a kultúrával, a tanulással, az írásbeliséggel, a későbbi munkaerőpiaci-lehetőségekkel és a személyiségfejlődéssel. Az oktatási segédanyag hangsúlyozza a pedagógusok szerepét a problémák előidézésében és kivédésében. A kurzus áttekinti a nyelvi hátrány okait és lehetséges következményeit. Vizsgálja a nyelv összefüggését a kultúrával, tanulással, személyiségfejlődéssel, identitással, és tárgyalja az ezzel kapcsolatos kutatási eredményeket, valamint a pedagógusok feladatait és lehetőségeit az esélyegyenlőtlenség csökkentésében. A kurzus kitér a nyelvi tévhitekre is, melyek jelen vannak az oktatásban, s melyek terjesztői gyakran a pedagógusok. A nyelvi tévhitek ereje abban áll, hogy nem kérdőjelezik meg őket. A nyelvi mítoszok elemzésével felismerhetővé válnak az azokat létrehozó tévhitek, melyeket nyelvészeti ismeretekkel cáfolni lehet. A résztvevők a kurzus elvégzését követően tisztában lesznek a nyelvi hátrányos helyzet, a lingvicizmus, a nyelvi genocídium, a nyelvi mítosz fogalmával, formáival és következményeivel. Képesek lesznek felismerni és előítélet nélkül elfogadni a tanulók nyelvhasználatában a másság jeleit, empatikusabbak lesznek a más szocializációt tükröző nyelvi viselkedésmód iránt. A nyelvi pluralizmus és a többnyelvűség feltétele az egymás mellett élésnek, és ehhez nélkülözhetetlen a nyelvi másság elfogadása. A kurzus alkalmazza a pedagóguskutatás új módszereit: a hangosan gondolkodást, a támogatott felidézést, a gondolattérképet, szituációs feladatokat. Ezek a módszerek lehetővé teszik a pedagógusjelöltek adott témakörrel kapcsolatos nézeteinek, véleményének feltárását, elemzését, és attitűdjeik hatékony formálását. A témakörök feldolgozása során váltakozva követik egymást az előadások és a résztvevőközpontú módszerek (szituációs játékok, csoportmunkák). A pedagógusjelöltek

4 otthoni feladatokat is teljesítenek, valamint a kurzushoz tartozik egy szöveggyűjtemény, mely a témakör feldolgozását és kiegészítését segítő szövegrészleteket, feladatokat tartalmaz. A kurzus utolsó része egy intenzív, egész napos empátiát, toleranciát fejlesztő tréning. Az tréning célja hogy a résztvevők felismerjék, megértsék és tudatosítsák saját és mások viselkedésében a konfliktuskezelés sikerének zálogát: a másik felet tiszteletben tartó, hatékony kommunikációt biztosító asszertív érdekérvényesítést. Külön hangsúlyt fektetünk az empatikus hozzáállás átélésére és a hatékony pozitív visszajelzés gyakorlására. A résztvevőknek olyan konfliktushelyzeteket, és társas meggyőzéses helyzeteket kell megoldaniuk, melyek a nyelvi hátrányra épülnek.

5 A témakörök táblázatos áttekintése Feldolgozáshoz Sorszám Témakör szükséges idő (óra) * 1. Nyelvi hátrányos helyzet 4 2. Lingvicizmus és nyelvi genocídium 4 3. Nyelvi mítoszok és babonák 2 4. Anyanyelvi nevelés 6 5. A nyelvi hátrányos helyzet következményei 4 6. Empátiás-készségfejlesztő és asszertív kommunikációs tréning 10 ÖSSZESEN 30 * Megjegyzés: 45 perces órákra kiszámítva.

6 1. Témakör: Nyelvi hátrányos helyzet

7 Cél A témakör feldolgozásának célja, hogy a résztvevők konkrét esetek megbeszélésével tisztában legyenek azzal, hogy egy adott nyelv, nyelvváltozat, kód önmagában nem jelent sem előnyt, sem hátrányt. Akkor beszélhetünk nyelvi hátrányos helyzetről, ha az adott beszédhelyzetben nem állnak az egyén rendelkezésére a nyelvhasználati eszközök azon a fokon, amely a sikeres nyelvi kommunikációt lehetővé tenné, illetve ha az egyén az adott közösségben stigmatizált nyelvi kódot használ. További cél, hogy a résztvevők megértsék a társadalmi státus és a nyelvhasználat összefüggését. Tartalom Az említett célok szem előtt tartásával tárgyaljuk a nyelvi hátrányos helyzet fogalmát, a különböző helyzetekből adódó nyelvi hátrányokat és az iskolai környezetben megjelenő nyelvi hátrányos helyzeteket. A korlátozott és a kidolgozott kód fogalmán túl a pozícióra és a személyre orientált családról is szó lesz. A szöveggyűjtemény segítségével pedig a nyelvi hátrány antropológiai magyarázatával is megismerkednek a résztvevők. A feldolgozás menete 1. gyakorlat: Mit jelent a nyelvi hátrányos helyzet? A gyakorlat célja, hogy a személyes élményeken keresztül tudatosítsa a résztvevőkben, hogy a nyelvi hátrányos helyzet szituációtól függ. Írjon le röviden egy olyan esetet, amikor nyelvhasználata miatt hátrányba került vagy megbélyegezték (pl. gyengébb jegyet kapott az iskolában, társai kicsúfolták szóhasználata miatt, vagy akár egy étteremben nem tudott rendelni, mert nem beszélte jól az adott nyelvet stb.)! A feldolgozás módja: egyéni munka megbeszéléssel.

8 Minden résztevő kap egy lapot, melyre röviden leírja saját élményét. Egyenként felolvassák, és a papírlapot feltűzik a táblára. Minden esetet megbeszélés követ. A következő lépésben a táblára került szituációkat csoportosítjuk a nyelvi hátrány jellege szerint. 2. gyakorlat: Mit jelent az iskolai nyelvi hátrányos helyzet? A feladat célja, hogy rámutasson arra, hogy másokhoz képest nehezebb az iskolai helyzete annak a gyermeknek, aki nyelvi, kulturális vagy etnikai kisebbséghez tartozik, hiszen az otthon beszélt nyelv eltérhet az iskola nyelvétől, a családi kultúra, az otthoni szokások pedig az iskola által képviselt kultúrától, szokásoktól. A különböző nyelvi háttérrel érkező gyerekek más-más pedagógiai helyzetet és módszert jelentenek, igényelnek. Motiválásként az alábbi részlet hangzik el Borbély Szilárd Nincstelenek című regényéből: Olvasni tanulunk. Már az l betűnél tartunk. Az olvasókönyvbe egy szép lovat rajzoltak. Nézzük a könyvet és hallgatjuk a tanító nénit. Mi ez?, kérdi és az olvasókönyv képére mutat. Az illatos könyvben barnára színezték a lovat. Nézzük a képet. Ha kinézünk az ablakon, bármikor látunk lovat, de az nem így néz ki Mi van a képen?, kérdi a tanító néni. Mindenki egyszerre kiáltja a választ. Nem, mondta a tanító néni. És újra felteszi a kérdést. Másodszorra már elbizonytalanodunk. Harmadszorra senki sem válaszol Mi van a képen?, ismétli meg türelmetlenül a tanító néni a kérdést. Gyanakszunk. Mindenki tudja, mi van a képen, de mégsem jó a válasz Kérdés: Mit gondolnak, mit mondhattak a gyerekek? Hát lú, mondja valaki. Micsoda? Hát lú, ismétli meg. Lú! Lú! kiáltjuk egyszerre. Ló, mondja a tanító néni. Csend legyen!, és a vonalzóval az asztalra csap Mondjátok azt, hogy ló!

9 A feldolgozás módja: csoportmunka. A résztvevők 3-5 fős csoportokban megbeszélnek egyegy esetet. Mit gondol, milyenek lesznek az alábbi nyelvi és kulturális háttérrel érkező gyerekek esélyei az iskolában? Tanárként hogyan viszonyulna a különböző nyelvi kódot használó gyerekekhez? Milyen problémák merülhetnek fel egy-egy esetben? 1. Péter pacséri első osztályos kisiskolás. Anyja takarítónő, apja a helyi téglagyárban dolgozik. Szüleivel í-ző nyelvjárásban beszél. 2. Kati szabadkai első osztályos kisiskolás, szerb-magyar kétnyelvű családból érkezett. Édesanyja tanárnő, apja közgazdászként dolgozik. 3. Karcsi horgosi kisiskolás. Otthon leginkább cigány nyelven beszélnek, de a szülők értenek magyarul is. Édesanyja háztartásbeli, az apja kovács, alkalmi munkából tartja el családját. 4. Xiuxiu fél éve érkezett a szüleivel Kínából. Kint befejezte az első osztályt, de itt újra járatják vele, mert nem tud magyarul. Szülei vegyeskereskedést üzemeltetnek a településen. Az egyes csoportok kialakítják véleményüket, majd a csoport szóvivője ismerteti a közösen kialakított álláspontot. A csoportok meghallgatása után érdemes összegezni, megfigyelni a más-más nyelvi háttérből és társadalmi státuszból adódó különbségeket. Előadás (lásd diasor) A nyelvi hátrányos helyzet meghatározása, főbb típusai. Bernstein elmélete. A kidolgozott és a korlátozott kód fogalma, valamint a pozícióra és a személyre orientált család. Felhasznált irodalom: Borbély Szilárd (2013): Nincstelenek. Pozsony ( )

10 R. Wardhaugh (1995): Szociolingvisztika. Budapest ( ) Ajánlott irodalom: Réger Zita (2002): Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció nyelvi hátrány. Budapest ( ) Kontra Miklós (2001): A nyelv mint a diszkrimináció eszköze. In: Nyelv, nyelvi jogok, oktatás. Szerk.: Sándor Klára. Szeged ( ) 2. Témakör: Lingvicizmus és nyelvi genocídium

11 Cél A témakör feldolgozásának célja, hogy a résztvevők tisztában legyenek a lingvicizmus és a nyelvi genocídium fogalmával. További cél, hogy képesek legyenek felismerni a lingvicizmus és a nyelvi genocídium konkrét, környezetükben megjelenő formáit. A szituációs feladatok segítik annak megértését, hogy a lingvicizmus okán nagyon sok embert ér hátrányos megkülönböztetés. Az egyént beszéde miatt gyakran műveletlennek, gondolkodásra képtelennek vagy éppen erkölcstelennek bélyegeznek, s ez kihatással lehet az iskolai előmenetelre vagy éppen az álláskeresésre. Tartalom Az említett célok szem előtt tartásával tárgyaljuk a lingvicizmus és nyelvi genocídium fogalmát, megjelenési formáit.

12 A lingvicizmus a nyelvi diszkriminációnak az a fajtája, amely a nyelvi alapon elkülönülő közösségek (vagy egy nyelvi közösségen belüli különböző csoportok) közötti egyenlőtlen hatalommegosztást segíti elő, illetve reprodukálja. A nyelvi közösségen belüli lingvicizmus mögött a standard nyelvváltozat felsőbbrendűségét hirdető nyelvi ideológia húzódik meg. A standard nyelvi ideológiával találkozhatunk az iskolában, tankönyvekben, nyelvművelő írásokban, műsorokban. A szituációs feladatok is a lingvicizmust mutatják be. A nyelvi genocídium annak a megtiltása, hogy a csoport a mindennapi érintkezésben vagy az iskolákban a nyelvét használhassa, vagy hogy a könyvnyomtatás, illetőleg a kiadványterjesztés a csoport nyelvén történjék (Kontra 2010: 167). Tárgyaljuk a nyelvi genocídium nyílt és burkol formáját. Az őslakos vagy kisebbségi gyermekek mellett a bevándorló vagy menekült csoportok gyermekeit érintheti. A nyelvi genocídiumról az előadáson lesz szó. A feldolgozás menete Ráhangolásként Borbély Szilárd Nincstelenek c. regényéből hangzik el az alábbi részlet: Az iskolakezdés előtt a tanítónő jár nálunk. Családlátogatásra jön. Egy űrlapot tölt ki. Minden hivatalos papírtól fél anyám. Nem tudja, mit kell mondani ( ) Szobatiszta a gyerek?, kérdezi anyámtól. Anyám zavarban van. A haját most összefogta. Nem válaszol egyből. Felvette az ünneplő ruháját és kitakarított, hogy nézzünk ki valahogy. De nem tudja, mit kell válaszolni erre a kérdésre. Mert nem érti. Anyám nyolc osztályt végzett. De felső tagozatra már nem járt be. A kisebb testvéreit nevelte otthon. Ő volt a legidősebb lány a nyolc gyerek közt ( ) Úgy értem, nem vizel vagy nem kakál be már a gyerek?, teszi fel újra a kérdést. Értem már, könnyebbül meg anyám. Nem, már nem. És elpirul, mert néha még bepisilek ( ) A tanítónő felír valamit a papírra. Anyám aggódik. Szo-ba-tisz-ta, szótagolja a tanítónő, amikor leírja.

13 1. gyakorlat: Szólj, s megmondom, ki vagy! A feladat célja, hogy rámutasson arra, hogy a fenti régi mondás nem minden esetben helytálló. Téves vélekedések közé tartozik, amikor bizonyos nyelvi kódokat alapvetően alacsonyabb intellektuális színvonal tüneteinek tartanak. A feldolgozás módja: szituációs játék. Szerep- és helyzetleírások a) játék Szereplők: a Silent Rádió igazgatója, riporter Ön a budapesti Silent Rádió igazgatója, és új bemondót keres. A meghirdetett állásra jelentkezik egy vajdasági rádiós, aki zártabb ejtéssel (zárt e-vel) beszél. Ön úgy véli, hogy emiatt nem alkalmas a munkára, nem is érti, hogy miért jelentkezett bemondónak. Ön vajdasági származású rádiós riporter. Tíz éve dolgozik a szakmájában, elhivatott, ismeri a rádiózás csínját-bínját. Új állást pályázik meg, bemondónak jelentkezik a budapesti Silent Rádióba. Az állásinterjún az igazgató fogadja. b) játék Szereplők: osztályfőnök, szülő Ön a 4/b. osztályfőnöke. Lacika rosszul teljesít az iskolában, gyengék az eredményei szövegértésből, szövegalkotásból, és a szociális kompetenciáit is fejleszteni kellene, mert felsőben le fog morzsolódni. A fiú ellenőrző füzetében többször is üzent a szülőknek, de nem

14 válaszoltak. Lacika anyukája most megjelent a fogadóórán. Ön felvázolja a problémát, de a szülő válaszaiból arra a következtetésre jut, hogy az anyukával nem is érdemes megbeszélni a problémát, úgysem fogja megérteni. Ön Lacika édesanyja, a gyárban takarítónőként dolgozik. Lacika negyedik osztályos fiú. Az osztályfőnök az ellenőrző füzetben üzent, hogy menjen be fogadóórára. Ön nem érti, hogy mit írt az osztályfőnök. Úgy véli, hogy Lacika nem szeret iskolába járni és egy kicsit csintalan, de alapvetően eszes gyerek, otthon mindig felmondja a leckét. A szerepjátékban a korlátozott kódot használja. A szerepjátékokat megbeszélés követi. Nagyon fontos, hogy a szereplők elmondhassák, hogyan érezték magukat az adott szituációban, hiszen olyan helyzetbe kerültek, amely érzelmileg megterhelő lehet. A megfigyelő szerepben lévő résztvevőket is biztassuk arra, hogy mondják el az érzéseiket, gondolataikat, reflexióikat a szituációkkal kapcsolatban. Az első szituációnál érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a professzionális beszélők, például újságírók esetében a sztenderd elvárása nem diszkrimináció, hanem az állás betöltésének a feltétele, de tudomásul kell venni, hogy a magyar nyelv többközpontú. Más jellegzetességei vannak a vajdasági sztenderdnek mint annak sztenderdnek, amit adott esetben Pesten használnak, és emiatt nem lenne szabad diszkriminálni. Lingvicizmusról beszélhetünk akkor is, amikor egy nem professzionális beszélő például suksükölő beszéde miatt nem kap meg egy állást. A második szituációnál a szülő helyzetén túl Lacika iskolai kudarcainak lehetséges okait is meg lehet világítani. A szituációban a szülő azt állítja, hogy Lacika otthon felmondja a leckét. Ebből arra következtethetünk, hogy az otthoni nyelvi környezetben nem gátlásos. Valószínű, hogy az iskolában a hozzáadó helyett a felcserélő nyelvpedagógia érvényesül, erre utal az osztályfőnök viselkedése a szülővel. Előadás (lásd diasor) A lingvicizmus fogalma, formái. A nyelvi genocídium fogalma, nyílt és burkolt formái.

15 Felhasznált irodalom: Borbély Szilárd (2013): Nincstelenek. Pozsony ( ) Kontra Miklós (2010): Hasznos nyelvészet. Somorja (65-87 és ) Ajánlott irodalom: Sándor Klára (2001): A nyílt társadalmi diszkrimináció utolsó bástyája : az emberek nyelvhasználata. In: Replika november ( ) Kontra Miklós (2010): Hasznos nyelvészet. Somorja (Félreértések a magyar lingvicizmus körül c. rész, 78-85)

16 3. Témakör: Nyelvi mítoszok és babonák

17 Cél: A témakör feldolgozásának célja, hogy a résztvevők tisztában legyenek a nyelvi téveszmék, azaz a nyelvi mítoszok és babonák fogalmával. A nyelvi mítoszok a nyelvvel, nyelvhasználattal, nyelvváltozatokkal, nyelvhasználókkal kapcsolatos sztereotip, laikus vélekedések. Mivel meggyőződésről van szó, amely nem szorul igazolásra, éppen ezért nem szokás megkérdőjelezni. A nyelvi mítoszok fennmaradását az is segíti, hogy részigazságot tartalmazhatnak, s így összhangban lehetnek a mindennapi tapasztalattal. Mivel a nyelvi mítoszok egy része beágyazódott az adott közösség kultúrájába, így nehéz reflektálni és tudatosítani, hogy adott esetben téveszméről van szó. További cél, hogy a résztvevők tanárként felismerjék a téveszméket, és ne váljanak ők maguk is terjesztőivé. A nyelvi mítoszok mögött gyakran olyan szemlélet (pl. a nyelv homogén), és ideológia (lingvicizmus, purizmus, totalitarizmus) működik, amely megakadályozza a kívánatos hozzáadó nyelvszemlélet érvényesülését az oktatásban. Tartalom: Az említett célok szem előtt tartásával konkrét mítoszok és babonák elemzésével tárgyaljuk a fogalmakat. Elkülönítjük a nyelvi mítosz és a nyelvművelő babona fogalmát. Ezt követi annak bemutatása, hogy egyes nyelvi mítoszaink mennyire beágyazódtak a kultúrába, és áthatják az emberek magatartását és cselekedeteit. A mítoszok fennmaradását az is segíti, hogy írók, tudósok, politikusok, nyelvművelők, tanárok, színészek is terjesztik őket. Végül kitérünk arra, hogy milyen káros következményei lehetnek annak, ha a tanárok valódi nyelvi, nyelvészeti ismeretek helyett nyelvi mítoszokat és téveszméket tanítanak a gyerekeknek. A feldolgozás menete 1. gyakorlat: Nyelvi babonák felismerése

18 A feladat célja, hogy rádöbbentse a résztvevőket a nyelvi mítoszok mibenlétére, és a látszólag egyértelmű, valamennyiünk által ismert kijelentéseken elgondolkodjanak. A feldolgozás módja: csoportmunka. Csoportmunka 3-5 fős csoportban, amelyben az egyes csoportok a következő feladatokat kapják: Érveljen az alábbi kijelentések igazsága, vagy amennyiben úgy véli, hamissága mellett! a) csoport A magyar nyelv különleges, más nyelvektől sok tekintetben eltérő, egyedi logikájú, különösen gazdag nyelv. A magyar nyelv romlik. A magyar nyelv nem romlik ugyan, ám a nyelvhasználattal sok gond van, az emberek beszédében sok a javítanivaló. b) csoport A két nyelv keverése a megbecsülés hiányát jelzi az érintett nyelvekkel szemben. A nyelvjárások értékesebbek más nyelvváltozatoknál, mert a nyelvnek egy tisztább, romlatlanabb állapotát őrzik, mint a városi nyelvváltozatok vagy a köznyelv. Minden embernek különösen pedig az iskolázottaknak erkölcsi kötelessége, hogy ápolja, védelmezze anyanyelvét, ügyeljen épségére, tisztaságára. c) csoport Minden ember az anyanyelvén tud a legjobban gondolkodni, fogalmazni, ismereteket elsajátítani.

19 Az idegen szavak azért veszélyesek, mert a nyelv saját elemei rovására terjeszkednek, kiszorítják őket a használatból. A magyar nyelv szegényedik; a beszélők nemtörődömsége, nyelvi műveletlensége miatt egyszerűsödik a nyelvhasználat, kifejezések, stílusok, műfajok, kommunikációs technikák tűnnek el a nyelvből. d) csoport A magyar nyelv egyik legfőbb jellegzetessége a tömörség. A kölcsönszavak használata a kisebbségi beszélőközösségekben nemtörődömségre vezethető vissza, a mindegy, hogyan beszélek felfogásra. Az anyanyelvéhez minden embert különösen bensőséges viszony fűz. Az egyes csoportok közösen alakítják ki az álláspontjukat, majd a csoport szóvivője (melyet a csoport vagy az oktató választ) bemutatja a közösen kialakított álláspontot. A szóvivő egyenként a táblára ragasztja az adott kijelentést, és kifejti a csoport véleményét. Kitérhet azokra az esetekre, melyeknél nehezen alakult ki a közös álláspont. A többi csoport is hozzászólhat a kialakított álláspontokhoz. A csoportok meghallgatása után a táblán lévő kijelentéseket csoportosítjuk. A tábla egyik részére azok a kijelentések kerülnek, melyekben sikerült felismerni a nyelvi mítoszt, és érvekkel, nyelvészeti ismeretekkel cáfolni azt. A tábla másik részére azok a nyelvi mítoszok kerülnek, melyeket nem sikerült cáfolni, s melyekben valószínűleg a résztvevők hisznek és terjesztik őket. Előadás (lásd diasor) A nyelvi téveszmék, azaz a nyelvi mítoszok és babonák fogalma, jellemzőik. Továbbá konkrét példákon keresztül szó lesz arról, hogy egyes nyelvi mítoszaink régóta jelen vannak a kultúrában. A nyelvi mítoszok mögött megbúvó félelmek, szemléletek és ideológiák összefüggése az anyanyelvi neveléssel.

20 Felhasznált irodalom: Lanstyák István (2004): Nyelvi mítoszok és babonák. Gramma Nyelvi Iroda (1-33.) Nyelvi-Iroda Ajánlott irodalom: Lanstyák István ( ): Helyi értékes nyelvváltozatok, tisztes idegen szavak, visszás jelentések, agresszív rövidítések, kevercs nyelv és társaik. Válogatás a nyelvművelői csacskaságok gazdag tárházából. I II. Fórum Társadalomtudományi Szemle I: 5/4, 69 98; II: 6/1, Témakör: Anyanyelvi nevelés

21 Cél: A témakör feldolgozásának célja, hogy a résztvevők tisztában legyenek azzal, hogy az anyanyelv fogalmát több kritérium alapján is meg lehet határozni. Ilyen kritérium a származás, az azonosulás (belső, külső), a nyelvtudás foka és a funkció. Ezeket a definíciókat a nyelvi emberi jogokkal kapcsolatos tudatosság foka alapján sorrendbe lehet állítani. A funkció szerinti meghatározás a legprimitívebb, ennél kevésbé primitív a nyelvtudás foka szerinti meghatározás. A származás és az azonosulás szerinti definíció együttes alkalmazása jelenti a legmagasabb fokú tudatosságot. Tehát az anyanyelv az a nyelv, melyet az egyén először tanult meg, és amellyel azonosul (Skutnabb-Kangas meghatározását idézi Kontra 2003: 16). Lingvicizmusról beszélhetünk, ha az oktatásban a kisebbségi gyermek anyanyelvének meghatározására a funkció vagy a nyelvtudás foka szerinti meghatározást

22 alkalmazzák. A nyelvi emberi jogokkal kapcsolatos tudatosság kevéssé jellemzi a Magyar Értelmező Kéziszótár definícióját, hiszen a származás és a nyelvtudás foka alapján határozza meg az anyanyelv fogalmát. További cél, hogy a résztvevők különbséget tudjanak tenni a hozzáadó és a felcserélő nyelvszemlélet között. Legyenek tisztában a felcserélő szemlélet negatív következményeivel, hatásaival. Megértsék a nyelvhasználat és identitás összefüggését, és az iskolai gyakorlatban a hozzáadó szemléletre törekedjenek. Tartalom: Az említett célok elérése érdekében az anyanyelv fogalmainak tisztázása. Az anyanyelv különböző kritériumok alapján történő meghatározásaiból következtetések levonása. Például a definíciók alapján egy személy anyanyelve élete során akár többször is változhat, vagy ugyanannak a személynek más-más lehet az anyanyelve a különböző kritériumok alapján. Ezt követi a felcserélő és a hozzáadó szemlélet tárgyalása, valamint a nyelvhasználat és az identitás összefüggésének vizsgálata. Szó lesz a gettó-érvről az anyanyelvi neveléssel kapcsolatban. Végül a tankönyvek nyelvszemléletét is érinteni fogjuk. A feldolgozás menete 1. gyakorlat: Mit jelent az anyanyelv? A feladat célja, hogy a résztvevők szembesüljenek azzal, hogy nem is olyan egyszerű az anyanyelv meghatározása, hiszen különféle szempontokat is figyelembe vehetünk. A feldolgozás módja: egyéni munka megbeszéléssel Arra kérjük a résztvevőket, hogy próbálják meg röviden megfogalmazni, hogy mit jelent az anyanyelv. Gondolkodjanak el azon, hogy milyen kritériumokat vennének figyelembe a definíció megalkotásakor. Amikor elkészültek, egyenként felolvassák a definíciójukat, és a táblára ragasztják. A táblán lévő meghatározásokból közösen csoportokat alakítanak ki, s közben megvitatják a definíciók érvényességét. A halmazok kialakítása az alapján történik, hogy a meghatározások

23 milyen kritériumot/kritériumokat tartalmaznak. Valószínűleg mind a négy kritériumra (származás, azonosulás, a nyelvtudás foka, funkció) találunk majd példát. Ezt követi a különböző kritériumok szerinti definíciókból adódó következtetések levonása. Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy nyelvi emberi jogi szempontból nézve a funkció szerinti és a nyelvtudás foka szerinti kritérium a legprimitívebb, a származás és az azonosulás szerinti definíció pedig nagyfokú tudatosságra utal. Előadás (lásd diasor) Az anyanyelv meghatározásai, a definíciókból adódó következtetések. A definíciók nyelvi emberi jogokkal kapcsolatos tudatosság foka szerinti besorolása. A Magyar Értelmező Kéziszótár definíciója. Felhasznált szakirodalom: Kontra Miklós (2003): Újratanulható-e egy anyanyelv? In: Anyanyelv, oktatás közösségi nyelvhasználat. Szerk.: Osvát Anna Szarka László. Budapest, Gondolat MTA Kisebbségkutató Intézet (15-25) 2. gyakorlat: Olvasásóra első osztályban A feladat célja, hogy rámutasson a felcserélő nyelvszemlélet működésére az iskolai környezetben, anyanyelvi órán. A feldolgozás módja: dramatizálás és irányított beszélgetés. Az alábbi részlet egy első osztályos olvasásórán hangzott el. Arra kérjük a résztvevőket, hogy előbb olvassák el, majd hat vállalkozó (egy tanár és öt diák) szerepekre osztva olvassa fel hangosan a szöveget. Valamennyiüket arra kérjük, hogy figyeljék meg, milyen beszédre irányítja a gyerekeket a pedagógus.

24 T: Mindenki kinyitja az egérvadászatnál a kis könyvét és máris idenézel, mert szeretném föltenni az első kérdést. Hallod, Laci? Hol játszódik ez a kis történet? Egész mondattal válaszolsz, Dóri! 21: A kis történet egy városban játszódik. T: Mégpedig konkrétan egy mi ez? Nehogy azt a sváb szót mondd! Tessék! Mi a neve? 10: Kamra. T: Kamra. Ez az! Tehát egy kamrában játszódik. Most jól figyelj! Mi történik a kamrában? Attila! 10: A kamrában az történt, hogy egy kisegér kezdett mászni a polcon, hogy sajtot T: Várjál! Előbb mit érzett a kisegér? Mert mindig valamit érez előtte. Nem? 10: Sonkaszagot érzett, és elindult T (közbevág): Nem igaz! Nem igaz! Más történt! Attila, figyelj ide, hát mi történt? Milyen útra indult az egér? 10: Elindult, hogy serezzen magának eleséget. T: Elindult ennivalót keresni. Merre vitte az útja? Egész mondatot kérek, Évi! 5: Vadászútra indult. T: Tehát: A kisegér 5: vadászútra indult. T: Vadászútjára indult, vagy vadászútra indult. Jó. Ezt most már ne ismételjük többször. Most már konkrétan kérem, hogy merre vitte az útja? 21: A kisegér útja a polcra vezetett föl, és amikor közbe ment föl, akkor leesett. T: Na, Dóri, ez már más mondat! A polcra vezetett föl. Pont. Fölért a legfelső polcra, ahol véletlenül 21: Leejtett T: Több alma mellett elhaladva, ugye, le 21: egy alma leesett T: Leesett 21: és akkor

25 T: Az már a harmadik mondat. A ház előtt ki sétált? Hosszan elnyújtott léptekkel? Tessék! Csilla! 9: A ház előtt a cica sétált, és a kamraablakon kihallatszott, hogy valaki mocorog a kamrában, és a cica beugrott a kamrába. T: Mit nem vett észre ez a buta cirmos? 10: Hogy a hordón T: Nem, hogy-gyal nincs mondat. A cirmos nem vette észre, 10: hogy nagy zajjal T: hogy a hordón Tessék, Lacika! 18: Hogy a hordón volt egy tojás, és leverte. T: Ez az! Ezt meghallotta Tessék! 21: Ezt meghallotta a kisegér T: És? 21: Bemenekült a lyukjába. T: Cirmos vajon elérte? 21: Nem érte el, mert nagyon messze volt. T: És már nem érte el a mancsával. Jó. Forrás: Pap 1980: In: Wardhaugh 2002: 300. A részlet elhangzása után megkérdezzük az előadókat, hogy hogyan érezték magukat. A gyerekeket hogyan érintette, hogy a tanító közbevágott, rájuk szólt. A tanító bele tudta-e élni magát a szerepbe A többieket arról kérdezhetjük, hogy milyen lehetett ennek az órának a légköre, milyen következtetéseket vonhatunk le a pedagógus viselkedéséből, elvárásaiból (rejtett tanterv). Az osztálytermi folyamatokat hogyan befolyásolta a tanító viselkedése (pl. csupán öt gyerek szólalt meg, az egyikük nem szólal meg az után, hogy a tanár rászólt ), hogyan befolyásolja a tanulók személyiségfejlődését (pl. nyelvi bizonytalanság, gátlásossá válnak, nem mernek megszólalni akkor sem, ha tudják a választ ). Milyen hatással lesz a

26 személyiségfejlődésre, ha a diák nem azt válaszolja, amit a pedagógus elvár, és emiatt a pedagógus elveszi a diáktól a szót? A pedagógiai problémák után a tanító anyanyelvi neveléssel kapcsolatos nézeteit beszéljük meg. Az elhangzott szövegben milyen nyelvi mítoszokat, babonákat közvetít a pedagógus? Nyelvi mítosz az, hogy az idegen szavak veszélyesek, mert a nyelv saját elemei rovására terjeszkednek, kiszorítják őket a használatból. A szövegben: Nehogy azt a sváb szót mondd! Szintén nyelvi mítosz, hogy az írott nyelv jobb, értékesebb, mint a beszélt nyelv, ezért ennek kell szolgálnia a helyes nyelvhasználat mintájául. A szövegben: egész mondatot kérek, ez már más mondat, hogy-gyal nincs mondat Megfigyelhetjük, hogy a pedagógus milyen erőszakosan akarja kialakítani az explicit beszédet a párbeszéd világában. Ez a gyakorlat kitűnően példázza a felcserélő pedagógiát. A részletben a tanító az új nyelvváltozatot úgy próbálja elsajátíttatni, hogy a régit (a gyermek elsődleges nyelvváltozatát) felcseréli. 3. gyakorlat: Hozzáadó nyelvszemlélet a gyakorlatban A feladat célja, hogy az előzően bemutatott rossz példa okán a résztvevők közösen kialakítsanak, elgondoljanak olyan releváns pedagógusi gyakorlatokat, hozzáállást, amely valóban segíti a gyerekek nyelvi kompetenciáinak, személyiségének fejlődését. A feldolgozás módja: csoportmunka Csoportmunka 3-5 fős csoportban, amelyben az egyes csoportok a következő feladatokat kapják: a) csoport A már tárgyalt szövegrészlet alapján beszéljék meg, hogy hogyan lehetne olyan légkört teremteni az órán, hogy az motiváló legyen, pozitív hatással legyen a tantervi folyamatokra, a személyiségfejlődésre. Milyen módszert alkalmazott a tanító? Ön milyen módszerekkel alkalmazna? b) csoport

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EGY KIS JÓ CSELEKEDET SZKC_105_05 a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. ÉVFOLYM tanári egy kis jócselekedet 5. évfolyam

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem SZK_104_21 30 év múlva szerintem Jövőképformálás Én és a világ modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM tanári 30 év múlva szerintem 4. évfolyam 355 MODUlVÁZLT

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZKB 210_03 FELKÉSZÍTÉS FELNŐ TT SZEREPEKRE Érted? Érted! modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM TNÁRI ÉRTED? ÉRTED! 27 MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN SZATMÁRINÉ DR. BALOGH MÁRIA: A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZEMPONTÚ HOSPITÁLÁS PEDAGÓGIA GYAKORLAT TEMATIKA KÖVETELMÉNYEK, A KURZUS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZEMPONTÚ HOSPITÁLÁS PEDAGÓGIA GYAKORLAT TEMATIKA KÖVETELMÉNYEK, A KURZUS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI SZTE BTK Neveléstudományi Intézet ÁLTALÁNOS SZEMPONTÚ HOSPITÁLÁS PEDAGÓGIA GYAKORLAT TEMATIKA A PEDAGÓGIA GYAKORLAT CÉLJA, hogy a hallgatók számára betekintést nyújtson az iskolai élet és a pedagógusszakma

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8.

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. SZKC 208_07 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s szubkultúrák a divatban modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM 78 szociális, életviteli

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. Fogalmazza meg, mi a helyi tanterv lényege! 5 pont 2. Mutassa be az óvodáskorú gyermek testi fejlődésének jellemzőit! Írjon 5 jellemzőt!

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL Fejlesztı neve: Tavi Orsolya Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES Tolerancia Workshop YFU Szervezetünk, a Youth For Understanding (YFU) egy nemzetközi, non-profit szervezet, mely 1951 óta

Részletesebben

a kultúra arcai Napi rítus napi ritmus

a kultúra arcai Napi rítus napi ritmus SZKC 208_06 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s a kultúra arcai Napi rítus napi ritmus modul szerzője: N. Kollár Katalin, Somogyi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM tanári

Részletesebben

Report of Module IV. Seminar-design

Report of Module IV. Seminar-design Comenius 2.1 E:BOP Empowerment: Burn Out-Prevention Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Report of Module IV. Seminar-design (MAGYARORSZÁG) E-BOP Nemzetközi projekt Konstruktív magatartásváltoztatás

Részletesebben

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Kísérleti program kisiskolásoknak 1 SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZOCIÁLIS KOMPETENCIA A szabálykövetés, a saját magunkkal

Részletesebben

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Az élet minden területén és bármely élethelyzetben keletkezhetnek konfliktusok. A gyermekek együttélésében,

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS?

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? POLGÁR A DEMOKRÁCIÁAN MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? A SZOCIÁLIS PROLÉMÁKRÓL DIÓHÉJAN Készítette: Tomory Ibolya és inder Mátyás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_45

Részletesebben

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés. 1. Vita: adott témakörhöz

Részletesebben

Vállalni a nyilvános kiállást?

Vállalni a nyilvános kiállást? Vállalni a nyilvános kiállást? Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a másik A modul szerzője: Andóczi Balogh Éva 1 MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EMEREK KÖZÖTTÜNK, SZK_105_06 MI EMEREK KÖZÖTT a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM tanári emberek közöttünk, mi

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: Magyarország TREBAG kft Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF Szint: Kimenet: A

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

Motiváció hátrányos helyzetűek körében. Oktatói segédanyag és feladatgyűjtemény

Motiváció hátrányos helyzetűek körében. Oktatói segédanyag és feladatgyűjtemény Motiváció hátrányos helyzetűek körében Oktatói segédanyag és feladatgyűjtemény Fejes József Balázs Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Szenczi Beáta Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV

Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV Az osztályf nöki órák közvetlen el dje a szabad beszélgetések" órája, 1947-ben került a tantervbe azzal a céllal, hogy a gyerekeket érdekl és érint kérdésekr

Részletesebben

Koldus és királyfi Nem mindegy, hogy hová születünk. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 7.

Koldus és királyfi Nem mindegy, hogy hová születünk. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 7. Koldus és királyfi Nem mindegy, hogy hová születünk Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 7. évfolyam Programcsomag: Polgár a demokráciában A modul szerzője: Szekszárdi Júlia

Részletesebben

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep Egyéni fejlődési utak Mindenki társadalma, mindenki iskolája tanári kompetenciák A tanári szerep A tanári szerep - 1980 kognitív pszichológia, (Berliner n/a) Az újonc szerep 1 év megfontoltság racionális,

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4.

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4. SZK_104_12 É N É S M Á S I K NÉH NEHÉZ DÖNTENI modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM 146 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT

Részletesebben

a világ gyermekei 3. Tudod, hogy ki készítette?

a világ gyermekei 3. Tudod, hogy ki készítette? SZKC 208_10 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s a világ gyermekei 3. Tudod, hogy ki készítette? modul szerzője: orbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM tanári VILÁG

Részletesebben

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG É N É S M Á S I K ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG modul szerzôje: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_11 106 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET

JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET É N É S M Á S I K JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET modul szerzôje: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_13 124 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

6. DIDAKTIKAI EGYSÉG KONFLIKTUSMEGELŐZÉS. KOMMUNIKÁCIÓ.

6. DIDAKTIKAI EGYSÉG KONFLIKTUSMEGELŐZÉS. KOMMUNIKÁCIÓ. 6. DIDAKTIKAI EGYSÉG KONFLIKTUSMEGELŐZÉS. KOMMUNIKÁCIÓ. Bemutatás A tanteremben, annak jól működéséhez, tisztában kell lenni az interakció és a kommunikáció dinamizmusaival, és ezek hatásaival, Fontos,

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

A siker ösvénye az önbizalom

A siker ösvénye az önbizalom É N É S M Á S I K siker ösvénye az önbizalom MODUL SZERZŐJE: PLÁNKINÉ SEBŐK ZSUZSNN SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM SZKB_106_12 tanári siker ösvénye az önbizalom 6. évfolyam

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM!

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! A következő kérdőív azt méri fel, hogy mennyire tudsz másoknak nemet mondani, mennyire vagy képes kiállni a neked fontosnak tartott dolgok mellett akkor is, ha ez éppen mások

Részletesebben

Testi-lelki-szellemi. A teljesítményszo. és mások megértése 7. ÉVFOLYAM. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s

Testi-lelki-szellemi. A teljesítményszo. és mások megértése 7. ÉVFOLYAM. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Testi-lelki-szellemi adottságok teljesítményszo rongás tudatosítása és mások megértése modul szerzői: N. Kollár Katalin, Somogyi Mónika Nagy Ilona SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves MENTORÁLÁSI TERV Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves A mentorálásba való beválasztás indoklása: Á. kiváló tanuló, magatartásával sincs probléma.

Részletesebben

Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben

Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben SZKB_105_06 Titkok a Titkok Kamrájából 3. Én és a MÁSIK Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS,

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében

Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében dr. Erdei Ildikó 2012. április 13. Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a Kárpát-medence szórványvidékein Az előadás felépítése: Temes megye - szórványrégió

Részletesebben

Nyílt Vezetőképző, tájékoztató 2012. február szeptember

Nyílt Vezetőképző, tájékoztató 2012. február szeptember , tájékoztató 2012. február szeptember Tartalom A program célja 3 A program felépítése 3 Technikai információk 5 Trénereink 6 2 Mindenkinek szüksége van sikerélményre is, hiszen éppen ez lendít át a bizonytalanságon,

Részletesebben

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Tanulunk és tanítunk, mi a haszna? LLL Könyvtári Szolgáltatások és eredményességük Komárom, 2011. június 24-én A kommunikáció lényege, hogy az egymással

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Gyerek, kamasz, felnőtt

Gyerek, kamasz, felnőtt szka105_06 É N É S A V I L Á G Gyerek, kamasz, felnőtt Mit üzennek a testünkből jövő kellemes és kellemetlen jelzések? Készítette: IFA Műhely Dr. Mihály Ottó, Dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

FORCAVI Project. módszerek eszközök instr. Doku prezentáció ppt 1-3 dia 2. oldal. statusz* idő/perc

FORCAVI Project. módszerek eszközök instr. Doku prezentáció ppt 1-3 dia 2. oldal. statusz* idő/perc Nº: 2012-1-S1-LO0-0612 sorsz. modul neve, rövid tartalma feladatok az egyes egységekre, leckékre I. Keretek: a tréning kereteinek, céljának és felépítésének rövid ismertetése, idő/perc módszerek eszközök

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok 1. Tanfolyam címe: Analitikus

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben