A nyelvi hátrányos helyzettől a funkcionális analfabetizmusig. Oktatói segédanyag és feladatgyűjtemény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nyelvi hátrányos helyzettől a funkcionális analfabetizmusig. Oktatói segédanyag és feladatgyűjtemény"

Átírás

1 A nyelvi hátrányos helyzettől a funkcionális analfabetizmusig Oktatói segédanyag és feladatgyűjtemény Sütő Erika Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet Sipka Tünde Csenge Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet Törteli Ágnes Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar

2 Tartalomjegyzék Kurzusleírás... 3 A témakörök táblázatos áttekintése Témakör: Nyelvi hátrányos helyzet Témakör: Lingvicizmus és nyelvi genocídium Témakör: Nyelvi mítoszok és babonák Témakör: Anyanyelvi nevelés Témakör: A nyelvi hátrányos helyzet lehetséges következményei Témakör: Empátiás-készségfejlesztő és asszertív kommunikációs tréning Szöveggyűjtemény Témakör: Nyelvi hátrányos helyzet Réger Zita: Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció nyelvi hátrány (részlet) Kontra Miklós: A nyelv mint a diszkrimináció eszköze (részlet) Témakör: Lingvicizmus és nyelvi genocídium Sándor Klára: A nyílt társadalmi diszkrimináció utolsó bástyája : az emberek nyelvhasználata* (részlet) Kontra Miklós: Félreértések a magyar lingvicizmus körül (részlet) Témakör: Nyelvi mítoszok és babonák Lanstyák István: Nyelvi mítoszok és babonák (részlet) Témakör: Anyanyelvi nevelés Sándor Klára: Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség (részlet).. 91 Sándor Klára: A nyílt társadalmi diszkrimináció utolsó bástyája : az emberek nyelvhasználata* Témakör: A nyelvi hátrányos helyzet lehetséges következményei Kontra Miklós: Tannyelvi diszkrimináció és cigány munkanélküliség (részlet) Bajusz Klára: A funkcionális analfabetizmus (részlet)

3 Kurzusleírás A kurzus célja a pedagógusjelöltek felkészítése a nyelvek, nyelvváltozatok (középosztályitól eltérő, roma, adott országban kisebbségként élők) eltérő státuszából adódó kedvezőtlen szocio-emocionális és kognitív fejlődésének kivédésére. Ennek érdekében az oktatási anyag érinti a nyelvi hátrányt, a nyelvhasználat összefüggését a kultúrával, a tanulással, az írásbeliséggel, a későbbi munkaerőpiaci-lehetőségekkel és a személyiségfejlődéssel. Az oktatási segédanyag hangsúlyozza a pedagógusok szerepét a problémák előidézésében és kivédésében. A kurzus áttekinti a nyelvi hátrány okait és lehetséges következményeit. Vizsgálja a nyelv összefüggését a kultúrával, tanulással, személyiségfejlődéssel, identitással, és tárgyalja az ezzel kapcsolatos kutatási eredményeket, valamint a pedagógusok feladatait és lehetőségeit az esélyegyenlőtlenség csökkentésében. A kurzus kitér a nyelvi tévhitekre is, melyek jelen vannak az oktatásban, s melyek terjesztői gyakran a pedagógusok. A nyelvi tévhitek ereje abban áll, hogy nem kérdőjelezik meg őket. A nyelvi mítoszok elemzésével felismerhetővé válnak az azokat létrehozó tévhitek, melyeket nyelvészeti ismeretekkel cáfolni lehet. A résztvevők a kurzus elvégzését követően tisztában lesznek a nyelvi hátrányos helyzet, a lingvicizmus, a nyelvi genocídium, a nyelvi mítosz fogalmával, formáival és következményeivel. Képesek lesznek felismerni és előítélet nélkül elfogadni a tanulók nyelvhasználatában a másság jeleit, empatikusabbak lesznek a más szocializációt tükröző nyelvi viselkedésmód iránt. A nyelvi pluralizmus és a többnyelvűség feltétele az egymás mellett élésnek, és ehhez nélkülözhetetlen a nyelvi másság elfogadása. A kurzus alkalmazza a pedagóguskutatás új módszereit: a hangosan gondolkodást, a támogatott felidézést, a gondolattérképet, szituációs feladatokat. Ezek a módszerek lehetővé teszik a pedagógusjelöltek adott témakörrel kapcsolatos nézeteinek, véleményének feltárását, elemzését, és attitűdjeik hatékony formálását. A témakörök feldolgozása során váltakozva követik egymást az előadások és a résztvevőközpontú módszerek (szituációs játékok, csoportmunkák). A pedagógusjelöltek

4 otthoni feladatokat is teljesítenek, valamint a kurzushoz tartozik egy szöveggyűjtemény, mely a témakör feldolgozását és kiegészítését segítő szövegrészleteket, feladatokat tartalmaz. A kurzus utolsó része egy intenzív, egész napos empátiát, toleranciát fejlesztő tréning. Az tréning célja hogy a résztvevők felismerjék, megértsék és tudatosítsák saját és mások viselkedésében a konfliktuskezelés sikerének zálogát: a másik felet tiszteletben tartó, hatékony kommunikációt biztosító asszertív érdekérvényesítést. Külön hangsúlyt fektetünk az empatikus hozzáállás átélésére és a hatékony pozitív visszajelzés gyakorlására. A résztvevőknek olyan konfliktushelyzeteket, és társas meggyőzéses helyzeteket kell megoldaniuk, melyek a nyelvi hátrányra épülnek.

5 A témakörök táblázatos áttekintése Feldolgozáshoz Sorszám Témakör szükséges idő (óra) * 1. Nyelvi hátrányos helyzet 4 2. Lingvicizmus és nyelvi genocídium 4 3. Nyelvi mítoszok és babonák 2 4. Anyanyelvi nevelés 6 5. A nyelvi hátrányos helyzet következményei 4 6. Empátiás-készségfejlesztő és asszertív kommunikációs tréning 10 ÖSSZESEN 30 * Megjegyzés: 45 perces órákra kiszámítva.

6 1. Témakör: Nyelvi hátrányos helyzet

7 Cél A témakör feldolgozásának célja, hogy a résztvevők konkrét esetek megbeszélésével tisztában legyenek azzal, hogy egy adott nyelv, nyelvváltozat, kód önmagában nem jelent sem előnyt, sem hátrányt. Akkor beszélhetünk nyelvi hátrányos helyzetről, ha az adott beszédhelyzetben nem állnak az egyén rendelkezésére a nyelvhasználati eszközök azon a fokon, amely a sikeres nyelvi kommunikációt lehetővé tenné, illetve ha az egyén az adott közösségben stigmatizált nyelvi kódot használ. További cél, hogy a résztvevők megértsék a társadalmi státus és a nyelvhasználat összefüggését. Tartalom Az említett célok szem előtt tartásával tárgyaljuk a nyelvi hátrányos helyzet fogalmát, a különböző helyzetekből adódó nyelvi hátrányokat és az iskolai környezetben megjelenő nyelvi hátrányos helyzeteket. A korlátozott és a kidolgozott kód fogalmán túl a pozícióra és a személyre orientált családról is szó lesz. A szöveggyűjtemény segítségével pedig a nyelvi hátrány antropológiai magyarázatával is megismerkednek a résztvevők. A feldolgozás menete 1. gyakorlat: Mit jelent a nyelvi hátrányos helyzet? A gyakorlat célja, hogy a személyes élményeken keresztül tudatosítsa a résztvevőkben, hogy a nyelvi hátrányos helyzet szituációtól függ. Írjon le röviden egy olyan esetet, amikor nyelvhasználata miatt hátrányba került vagy megbélyegezték (pl. gyengébb jegyet kapott az iskolában, társai kicsúfolták szóhasználata miatt, vagy akár egy étteremben nem tudott rendelni, mert nem beszélte jól az adott nyelvet stb.)! A feldolgozás módja: egyéni munka megbeszéléssel.

8 Minden résztevő kap egy lapot, melyre röviden leírja saját élményét. Egyenként felolvassák, és a papírlapot feltűzik a táblára. Minden esetet megbeszélés követ. A következő lépésben a táblára került szituációkat csoportosítjuk a nyelvi hátrány jellege szerint. 2. gyakorlat: Mit jelent az iskolai nyelvi hátrányos helyzet? A feladat célja, hogy rámutasson arra, hogy másokhoz képest nehezebb az iskolai helyzete annak a gyermeknek, aki nyelvi, kulturális vagy etnikai kisebbséghez tartozik, hiszen az otthon beszélt nyelv eltérhet az iskola nyelvétől, a családi kultúra, az otthoni szokások pedig az iskola által képviselt kultúrától, szokásoktól. A különböző nyelvi háttérrel érkező gyerekek más-más pedagógiai helyzetet és módszert jelentenek, igényelnek. Motiválásként az alábbi részlet hangzik el Borbély Szilárd Nincstelenek című regényéből: Olvasni tanulunk. Már az l betűnél tartunk. Az olvasókönyvbe egy szép lovat rajzoltak. Nézzük a könyvet és hallgatjuk a tanító nénit. Mi ez?, kérdi és az olvasókönyv képére mutat. Az illatos könyvben barnára színezték a lovat. Nézzük a képet. Ha kinézünk az ablakon, bármikor látunk lovat, de az nem így néz ki Mi van a képen?, kérdi a tanító néni. Mindenki egyszerre kiáltja a választ. Nem, mondta a tanító néni. És újra felteszi a kérdést. Másodszorra már elbizonytalanodunk. Harmadszorra senki sem válaszol Mi van a képen?, ismétli meg türelmetlenül a tanító néni a kérdést. Gyanakszunk. Mindenki tudja, mi van a képen, de mégsem jó a válasz Kérdés: Mit gondolnak, mit mondhattak a gyerekek? Hát lú, mondja valaki. Micsoda? Hát lú, ismétli meg. Lú! Lú! kiáltjuk egyszerre. Ló, mondja a tanító néni. Csend legyen!, és a vonalzóval az asztalra csap Mondjátok azt, hogy ló!

9 A feldolgozás módja: csoportmunka. A résztvevők 3-5 fős csoportokban megbeszélnek egyegy esetet. Mit gondol, milyenek lesznek az alábbi nyelvi és kulturális háttérrel érkező gyerekek esélyei az iskolában? Tanárként hogyan viszonyulna a különböző nyelvi kódot használó gyerekekhez? Milyen problémák merülhetnek fel egy-egy esetben? 1. Péter pacséri első osztályos kisiskolás. Anyja takarítónő, apja a helyi téglagyárban dolgozik. Szüleivel í-ző nyelvjárásban beszél. 2. Kati szabadkai első osztályos kisiskolás, szerb-magyar kétnyelvű családból érkezett. Édesanyja tanárnő, apja közgazdászként dolgozik. 3. Karcsi horgosi kisiskolás. Otthon leginkább cigány nyelven beszélnek, de a szülők értenek magyarul is. Édesanyja háztartásbeli, az apja kovács, alkalmi munkából tartja el családját. 4. Xiuxiu fél éve érkezett a szüleivel Kínából. Kint befejezte az első osztályt, de itt újra járatják vele, mert nem tud magyarul. Szülei vegyeskereskedést üzemeltetnek a településen. Az egyes csoportok kialakítják véleményüket, majd a csoport szóvivője ismerteti a közösen kialakított álláspontot. A csoportok meghallgatása után érdemes összegezni, megfigyelni a más-más nyelvi háttérből és társadalmi státuszból adódó különbségeket. Előadás (lásd diasor) A nyelvi hátrányos helyzet meghatározása, főbb típusai. Bernstein elmélete. A kidolgozott és a korlátozott kód fogalma, valamint a pozícióra és a személyre orientált család. Felhasznált irodalom: Borbély Szilárd (2013): Nincstelenek. Pozsony ( )

10 R. Wardhaugh (1995): Szociolingvisztika. Budapest ( ) Ajánlott irodalom: Réger Zita (2002): Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció nyelvi hátrány. Budapest ( ) Kontra Miklós (2001): A nyelv mint a diszkrimináció eszköze. In: Nyelv, nyelvi jogok, oktatás. Szerk.: Sándor Klára. Szeged ( ) 2. Témakör: Lingvicizmus és nyelvi genocídium

11 Cél A témakör feldolgozásának célja, hogy a résztvevők tisztában legyenek a lingvicizmus és a nyelvi genocídium fogalmával. További cél, hogy képesek legyenek felismerni a lingvicizmus és a nyelvi genocídium konkrét, környezetükben megjelenő formáit. A szituációs feladatok segítik annak megértését, hogy a lingvicizmus okán nagyon sok embert ér hátrányos megkülönböztetés. Az egyént beszéde miatt gyakran műveletlennek, gondolkodásra képtelennek vagy éppen erkölcstelennek bélyegeznek, s ez kihatással lehet az iskolai előmenetelre vagy éppen az álláskeresésre. Tartalom Az említett célok szem előtt tartásával tárgyaljuk a lingvicizmus és nyelvi genocídium fogalmát, megjelenési formáit.

12 A lingvicizmus a nyelvi diszkriminációnak az a fajtája, amely a nyelvi alapon elkülönülő közösségek (vagy egy nyelvi közösségen belüli különböző csoportok) közötti egyenlőtlen hatalommegosztást segíti elő, illetve reprodukálja. A nyelvi közösségen belüli lingvicizmus mögött a standard nyelvváltozat felsőbbrendűségét hirdető nyelvi ideológia húzódik meg. A standard nyelvi ideológiával találkozhatunk az iskolában, tankönyvekben, nyelvművelő írásokban, műsorokban. A szituációs feladatok is a lingvicizmust mutatják be. A nyelvi genocídium annak a megtiltása, hogy a csoport a mindennapi érintkezésben vagy az iskolákban a nyelvét használhassa, vagy hogy a könyvnyomtatás, illetőleg a kiadványterjesztés a csoport nyelvén történjék (Kontra 2010: 167). Tárgyaljuk a nyelvi genocídium nyílt és burkol formáját. Az őslakos vagy kisebbségi gyermekek mellett a bevándorló vagy menekült csoportok gyermekeit érintheti. A nyelvi genocídiumról az előadáson lesz szó. A feldolgozás menete Ráhangolásként Borbély Szilárd Nincstelenek c. regényéből hangzik el az alábbi részlet: Az iskolakezdés előtt a tanítónő jár nálunk. Családlátogatásra jön. Egy űrlapot tölt ki. Minden hivatalos papírtól fél anyám. Nem tudja, mit kell mondani ( ) Szobatiszta a gyerek?, kérdezi anyámtól. Anyám zavarban van. A haját most összefogta. Nem válaszol egyből. Felvette az ünneplő ruháját és kitakarított, hogy nézzünk ki valahogy. De nem tudja, mit kell válaszolni erre a kérdésre. Mert nem érti. Anyám nyolc osztályt végzett. De felső tagozatra már nem járt be. A kisebb testvéreit nevelte otthon. Ő volt a legidősebb lány a nyolc gyerek közt ( ) Úgy értem, nem vizel vagy nem kakál be már a gyerek?, teszi fel újra a kérdést. Értem már, könnyebbül meg anyám. Nem, már nem. És elpirul, mert néha még bepisilek ( ) A tanítónő felír valamit a papírra. Anyám aggódik. Szo-ba-tisz-ta, szótagolja a tanítónő, amikor leírja.

13 1. gyakorlat: Szólj, s megmondom, ki vagy! A feladat célja, hogy rámutasson arra, hogy a fenti régi mondás nem minden esetben helytálló. Téves vélekedések közé tartozik, amikor bizonyos nyelvi kódokat alapvetően alacsonyabb intellektuális színvonal tüneteinek tartanak. A feldolgozás módja: szituációs játék. Szerep- és helyzetleírások a) játék Szereplők: a Silent Rádió igazgatója, riporter Ön a budapesti Silent Rádió igazgatója, és új bemondót keres. A meghirdetett állásra jelentkezik egy vajdasági rádiós, aki zártabb ejtéssel (zárt e-vel) beszél. Ön úgy véli, hogy emiatt nem alkalmas a munkára, nem is érti, hogy miért jelentkezett bemondónak. Ön vajdasági származású rádiós riporter. Tíz éve dolgozik a szakmájában, elhivatott, ismeri a rádiózás csínját-bínját. Új állást pályázik meg, bemondónak jelentkezik a budapesti Silent Rádióba. Az állásinterjún az igazgató fogadja. b) játék Szereplők: osztályfőnök, szülő Ön a 4/b. osztályfőnöke. Lacika rosszul teljesít az iskolában, gyengék az eredményei szövegértésből, szövegalkotásból, és a szociális kompetenciáit is fejleszteni kellene, mert felsőben le fog morzsolódni. A fiú ellenőrző füzetében többször is üzent a szülőknek, de nem

14 válaszoltak. Lacika anyukája most megjelent a fogadóórán. Ön felvázolja a problémát, de a szülő válaszaiból arra a következtetésre jut, hogy az anyukával nem is érdemes megbeszélni a problémát, úgysem fogja megérteni. Ön Lacika édesanyja, a gyárban takarítónőként dolgozik. Lacika negyedik osztályos fiú. Az osztályfőnök az ellenőrző füzetben üzent, hogy menjen be fogadóórára. Ön nem érti, hogy mit írt az osztályfőnök. Úgy véli, hogy Lacika nem szeret iskolába járni és egy kicsit csintalan, de alapvetően eszes gyerek, otthon mindig felmondja a leckét. A szerepjátékban a korlátozott kódot használja. A szerepjátékokat megbeszélés követi. Nagyon fontos, hogy a szereplők elmondhassák, hogyan érezték magukat az adott szituációban, hiszen olyan helyzetbe kerültek, amely érzelmileg megterhelő lehet. A megfigyelő szerepben lévő résztvevőket is biztassuk arra, hogy mondják el az érzéseiket, gondolataikat, reflexióikat a szituációkkal kapcsolatban. Az első szituációnál érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a professzionális beszélők, például újságírók esetében a sztenderd elvárása nem diszkrimináció, hanem az állás betöltésének a feltétele, de tudomásul kell venni, hogy a magyar nyelv többközpontú. Más jellegzetességei vannak a vajdasági sztenderdnek mint annak sztenderdnek, amit adott esetben Pesten használnak, és emiatt nem lenne szabad diszkriminálni. Lingvicizmusról beszélhetünk akkor is, amikor egy nem professzionális beszélő például suksükölő beszéde miatt nem kap meg egy állást. A második szituációnál a szülő helyzetén túl Lacika iskolai kudarcainak lehetséges okait is meg lehet világítani. A szituációban a szülő azt állítja, hogy Lacika otthon felmondja a leckét. Ebből arra következtethetünk, hogy az otthoni nyelvi környezetben nem gátlásos. Valószínű, hogy az iskolában a hozzáadó helyett a felcserélő nyelvpedagógia érvényesül, erre utal az osztályfőnök viselkedése a szülővel. Előadás (lásd diasor) A lingvicizmus fogalma, formái. A nyelvi genocídium fogalma, nyílt és burkolt formái.

15 Felhasznált irodalom: Borbély Szilárd (2013): Nincstelenek. Pozsony ( ) Kontra Miklós (2010): Hasznos nyelvészet. Somorja (65-87 és ) Ajánlott irodalom: Sándor Klára (2001): A nyílt társadalmi diszkrimináció utolsó bástyája : az emberek nyelvhasználata. In: Replika november ( ) Kontra Miklós (2010): Hasznos nyelvészet. Somorja (Félreértések a magyar lingvicizmus körül c. rész, 78-85)

16 3. Témakör: Nyelvi mítoszok és babonák

17 Cél: A témakör feldolgozásának célja, hogy a résztvevők tisztában legyenek a nyelvi téveszmék, azaz a nyelvi mítoszok és babonák fogalmával. A nyelvi mítoszok a nyelvvel, nyelvhasználattal, nyelvváltozatokkal, nyelvhasználókkal kapcsolatos sztereotip, laikus vélekedések. Mivel meggyőződésről van szó, amely nem szorul igazolásra, éppen ezért nem szokás megkérdőjelezni. A nyelvi mítoszok fennmaradását az is segíti, hogy részigazságot tartalmazhatnak, s így összhangban lehetnek a mindennapi tapasztalattal. Mivel a nyelvi mítoszok egy része beágyazódott az adott közösség kultúrájába, így nehéz reflektálni és tudatosítani, hogy adott esetben téveszméről van szó. További cél, hogy a résztvevők tanárként felismerjék a téveszméket, és ne váljanak ők maguk is terjesztőivé. A nyelvi mítoszok mögött gyakran olyan szemlélet (pl. a nyelv homogén), és ideológia (lingvicizmus, purizmus, totalitarizmus) működik, amely megakadályozza a kívánatos hozzáadó nyelvszemlélet érvényesülését az oktatásban. Tartalom: Az említett célok szem előtt tartásával konkrét mítoszok és babonák elemzésével tárgyaljuk a fogalmakat. Elkülönítjük a nyelvi mítosz és a nyelvművelő babona fogalmát. Ezt követi annak bemutatása, hogy egyes nyelvi mítoszaink mennyire beágyazódtak a kultúrába, és áthatják az emberek magatartását és cselekedeteit. A mítoszok fennmaradását az is segíti, hogy írók, tudósok, politikusok, nyelvművelők, tanárok, színészek is terjesztik őket. Végül kitérünk arra, hogy milyen káros következményei lehetnek annak, ha a tanárok valódi nyelvi, nyelvészeti ismeretek helyett nyelvi mítoszokat és téveszméket tanítanak a gyerekeknek. A feldolgozás menete 1. gyakorlat: Nyelvi babonák felismerése

18 A feladat célja, hogy rádöbbentse a résztvevőket a nyelvi mítoszok mibenlétére, és a látszólag egyértelmű, valamennyiünk által ismert kijelentéseken elgondolkodjanak. A feldolgozás módja: csoportmunka. Csoportmunka 3-5 fős csoportban, amelyben az egyes csoportok a következő feladatokat kapják: Érveljen az alábbi kijelentések igazsága, vagy amennyiben úgy véli, hamissága mellett! a) csoport A magyar nyelv különleges, más nyelvektől sok tekintetben eltérő, egyedi logikájú, különösen gazdag nyelv. A magyar nyelv romlik. A magyar nyelv nem romlik ugyan, ám a nyelvhasználattal sok gond van, az emberek beszédében sok a javítanivaló. b) csoport A két nyelv keverése a megbecsülés hiányát jelzi az érintett nyelvekkel szemben. A nyelvjárások értékesebbek más nyelvváltozatoknál, mert a nyelvnek egy tisztább, romlatlanabb állapotát őrzik, mint a városi nyelvváltozatok vagy a köznyelv. Minden embernek különösen pedig az iskolázottaknak erkölcsi kötelessége, hogy ápolja, védelmezze anyanyelvét, ügyeljen épségére, tisztaságára. c) csoport Minden ember az anyanyelvén tud a legjobban gondolkodni, fogalmazni, ismereteket elsajátítani.

19 Az idegen szavak azért veszélyesek, mert a nyelv saját elemei rovására terjeszkednek, kiszorítják őket a használatból. A magyar nyelv szegényedik; a beszélők nemtörődömsége, nyelvi műveletlensége miatt egyszerűsödik a nyelvhasználat, kifejezések, stílusok, műfajok, kommunikációs technikák tűnnek el a nyelvből. d) csoport A magyar nyelv egyik legfőbb jellegzetessége a tömörség. A kölcsönszavak használata a kisebbségi beszélőközösségekben nemtörődömségre vezethető vissza, a mindegy, hogyan beszélek felfogásra. Az anyanyelvéhez minden embert különösen bensőséges viszony fűz. Az egyes csoportok közösen alakítják ki az álláspontjukat, majd a csoport szóvivője (melyet a csoport vagy az oktató választ) bemutatja a közösen kialakított álláspontot. A szóvivő egyenként a táblára ragasztja az adott kijelentést, és kifejti a csoport véleményét. Kitérhet azokra az esetekre, melyeknél nehezen alakult ki a közös álláspont. A többi csoport is hozzászólhat a kialakított álláspontokhoz. A csoportok meghallgatása után a táblán lévő kijelentéseket csoportosítjuk. A tábla egyik részére azok a kijelentések kerülnek, melyekben sikerült felismerni a nyelvi mítoszt, és érvekkel, nyelvészeti ismeretekkel cáfolni azt. A tábla másik részére azok a nyelvi mítoszok kerülnek, melyeket nem sikerült cáfolni, s melyekben valószínűleg a résztvevők hisznek és terjesztik őket. Előadás (lásd diasor) A nyelvi téveszmék, azaz a nyelvi mítoszok és babonák fogalma, jellemzőik. Továbbá konkrét példákon keresztül szó lesz arról, hogy egyes nyelvi mítoszaink régóta jelen vannak a kultúrában. A nyelvi mítoszok mögött megbúvó félelmek, szemléletek és ideológiák összefüggése az anyanyelvi neveléssel.

20 Felhasznált irodalom: Lanstyák István (2004): Nyelvi mítoszok és babonák. Gramma Nyelvi Iroda (1-33.) Nyelvi-Iroda Ajánlott irodalom: Lanstyák István ( ): Helyi értékes nyelvváltozatok, tisztes idegen szavak, visszás jelentések, agresszív rövidítések, kevercs nyelv és társaik. Válogatás a nyelvművelői csacskaságok gazdag tárházából. I II. Fórum Társadalomtudományi Szemle I: 5/4, 69 98; II: 6/1, Témakör: Anyanyelvi nevelés

21 Cél: A témakör feldolgozásának célja, hogy a résztvevők tisztában legyenek azzal, hogy az anyanyelv fogalmát több kritérium alapján is meg lehet határozni. Ilyen kritérium a származás, az azonosulás (belső, külső), a nyelvtudás foka és a funkció. Ezeket a definíciókat a nyelvi emberi jogokkal kapcsolatos tudatosság foka alapján sorrendbe lehet állítani. A funkció szerinti meghatározás a legprimitívebb, ennél kevésbé primitív a nyelvtudás foka szerinti meghatározás. A származás és az azonosulás szerinti definíció együttes alkalmazása jelenti a legmagasabb fokú tudatosságot. Tehát az anyanyelv az a nyelv, melyet az egyén először tanult meg, és amellyel azonosul (Skutnabb-Kangas meghatározását idézi Kontra 2003: 16). Lingvicizmusról beszélhetünk, ha az oktatásban a kisebbségi gyermek anyanyelvének meghatározására a funkció vagy a nyelvtudás foka szerinti meghatározást

22 alkalmazzák. A nyelvi emberi jogokkal kapcsolatos tudatosság kevéssé jellemzi a Magyar Értelmező Kéziszótár definícióját, hiszen a származás és a nyelvtudás foka alapján határozza meg az anyanyelv fogalmát. További cél, hogy a résztvevők különbséget tudjanak tenni a hozzáadó és a felcserélő nyelvszemlélet között. Legyenek tisztában a felcserélő szemlélet negatív következményeivel, hatásaival. Megértsék a nyelvhasználat és identitás összefüggését, és az iskolai gyakorlatban a hozzáadó szemléletre törekedjenek. Tartalom: Az említett célok elérése érdekében az anyanyelv fogalmainak tisztázása. Az anyanyelv különböző kritériumok alapján történő meghatározásaiból következtetések levonása. Például a definíciók alapján egy személy anyanyelve élete során akár többször is változhat, vagy ugyanannak a személynek más-más lehet az anyanyelve a különböző kritériumok alapján. Ezt követi a felcserélő és a hozzáadó szemlélet tárgyalása, valamint a nyelvhasználat és az identitás összefüggésének vizsgálata. Szó lesz a gettó-érvről az anyanyelvi neveléssel kapcsolatban. Végül a tankönyvek nyelvszemléletét is érinteni fogjuk. A feldolgozás menete 1. gyakorlat: Mit jelent az anyanyelv? A feladat célja, hogy a résztvevők szembesüljenek azzal, hogy nem is olyan egyszerű az anyanyelv meghatározása, hiszen különféle szempontokat is figyelembe vehetünk. A feldolgozás módja: egyéni munka megbeszéléssel Arra kérjük a résztvevőket, hogy próbálják meg röviden megfogalmazni, hogy mit jelent az anyanyelv. Gondolkodjanak el azon, hogy milyen kritériumokat vennének figyelembe a definíció megalkotásakor. Amikor elkészültek, egyenként felolvassák a definíciójukat, és a táblára ragasztják. A táblán lévő meghatározásokból közösen csoportokat alakítanak ki, s közben megvitatják a definíciók érvényességét. A halmazok kialakítása az alapján történik, hogy a meghatározások

23 milyen kritériumot/kritériumokat tartalmaznak. Valószínűleg mind a négy kritériumra (származás, azonosulás, a nyelvtudás foka, funkció) találunk majd példát. Ezt követi a különböző kritériumok szerinti definíciókból adódó következtetések levonása. Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy nyelvi emberi jogi szempontból nézve a funkció szerinti és a nyelvtudás foka szerinti kritérium a legprimitívebb, a származás és az azonosulás szerinti definíció pedig nagyfokú tudatosságra utal. Előadás (lásd diasor) Az anyanyelv meghatározásai, a definíciókból adódó következtetések. A definíciók nyelvi emberi jogokkal kapcsolatos tudatosság foka szerinti besorolása. A Magyar Értelmező Kéziszótár definíciója. Felhasznált szakirodalom: Kontra Miklós (2003): Újratanulható-e egy anyanyelv? In: Anyanyelv, oktatás közösségi nyelvhasználat. Szerk.: Osvát Anna Szarka László. Budapest, Gondolat MTA Kisebbségkutató Intézet (15-25) 2. gyakorlat: Olvasásóra első osztályban A feladat célja, hogy rámutasson a felcserélő nyelvszemlélet működésére az iskolai környezetben, anyanyelvi órán. A feldolgozás módja: dramatizálás és irányított beszélgetés. Az alábbi részlet egy első osztályos olvasásórán hangzott el. Arra kérjük a résztvevőket, hogy előbb olvassák el, majd hat vállalkozó (egy tanár és öt diák) szerepekre osztva olvassa fel hangosan a szöveget. Valamennyiüket arra kérjük, hogy figyeljék meg, milyen beszédre irányítja a gyerekeket a pedagógus.

24 T: Mindenki kinyitja az egérvadászatnál a kis könyvét és máris idenézel, mert szeretném föltenni az első kérdést. Hallod, Laci? Hol játszódik ez a kis történet? Egész mondattal válaszolsz, Dóri! 21: A kis történet egy városban játszódik. T: Mégpedig konkrétan egy mi ez? Nehogy azt a sváb szót mondd! Tessék! Mi a neve? 10: Kamra. T: Kamra. Ez az! Tehát egy kamrában játszódik. Most jól figyelj! Mi történik a kamrában? Attila! 10: A kamrában az történt, hogy egy kisegér kezdett mászni a polcon, hogy sajtot T: Várjál! Előbb mit érzett a kisegér? Mert mindig valamit érez előtte. Nem? 10: Sonkaszagot érzett, és elindult T (közbevág): Nem igaz! Nem igaz! Más történt! Attila, figyelj ide, hát mi történt? Milyen útra indult az egér? 10: Elindult, hogy serezzen magának eleséget. T: Elindult ennivalót keresni. Merre vitte az útja? Egész mondatot kérek, Évi! 5: Vadászútra indult. T: Tehát: A kisegér 5: vadászútra indult. T: Vadászútjára indult, vagy vadászútra indult. Jó. Ezt most már ne ismételjük többször. Most már konkrétan kérem, hogy merre vitte az útja? 21: A kisegér útja a polcra vezetett föl, és amikor közbe ment föl, akkor leesett. T: Na, Dóri, ez már más mondat! A polcra vezetett föl. Pont. Fölért a legfelső polcra, ahol véletlenül 21: Leejtett T: Több alma mellett elhaladva, ugye, le 21: egy alma leesett T: Leesett 21: és akkor

25 T: Az már a harmadik mondat. A ház előtt ki sétált? Hosszan elnyújtott léptekkel? Tessék! Csilla! 9: A ház előtt a cica sétált, és a kamraablakon kihallatszott, hogy valaki mocorog a kamrában, és a cica beugrott a kamrába. T: Mit nem vett észre ez a buta cirmos? 10: Hogy a hordón T: Nem, hogy-gyal nincs mondat. A cirmos nem vette észre, 10: hogy nagy zajjal T: hogy a hordón Tessék, Lacika! 18: Hogy a hordón volt egy tojás, és leverte. T: Ez az! Ezt meghallotta Tessék! 21: Ezt meghallotta a kisegér T: És? 21: Bemenekült a lyukjába. T: Cirmos vajon elérte? 21: Nem érte el, mert nagyon messze volt. T: És már nem érte el a mancsával. Jó. Forrás: Pap 1980: In: Wardhaugh 2002: 300. A részlet elhangzása után megkérdezzük az előadókat, hogy hogyan érezték magukat. A gyerekeket hogyan érintette, hogy a tanító közbevágott, rájuk szólt. A tanító bele tudta-e élni magát a szerepbe A többieket arról kérdezhetjük, hogy milyen lehetett ennek az órának a légköre, milyen következtetéseket vonhatunk le a pedagógus viselkedéséből, elvárásaiból (rejtett tanterv). Az osztálytermi folyamatokat hogyan befolyásolta a tanító viselkedése (pl. csupán öt gyerek szólalt meg, az egyikük nem szólal meg az után, hogy a tanár rászólt ), hogyan befolyásolja a tanulók személyiségfejlődését (pl. nyelvi bizonytalanság, gátlásossá válnak, nem mernek megszólalni akkor sem, ha tudják a választ ). Milyen hatással lesz a

26 személyiségfejlődésre, ha a diák nem azt válaszolja, amit a pedagógus elvár, és emiatt a pedagógus elveszi a diáktól a szót? A pedagógiai problémák után a tanító anyanyelvi neveléssel kapcsolatos nézeteit beszéljük meg. Az elhangzott szövegben milyen nyelvi mítoszokat, babonákat közvetít a pedagógus? Nyelvi mítosz az, hogy az idegen szavak veszélyesek, mert a nyelv saját elemei rovására terjeszkednek, kiszorítják őket a használatból. A szövegben: Nehogy azt a sváb szót mondd! Szintén nyelvi mítosz, hogy az írott nyelv jobb, értékesebb, mint a beszélt nyelv, ezért ennek kell szolgálnia a helyes nyelvhasználat mintájául. A szövegben: egész mondatot kérek, ez már más mondat, hogy-gyal nincs mondat Megfigyelhetjük, hogy a pedagógus milyen erőszakosan akarja kialakítani az explicit beszédet a párbeszéd világában. Ez a gyakorlat kitűnően példázza a felcserélő pedagógiát. A részletben a tanító az új nyelvváltozatot úgy próbálja elsajátíttatni, hogy a régit (a gyermek elsődleges nyelvváltozatát) felcseréli. 3. gyakorlat: Hozzáadó nyelvszemlélet a gyakorlatban A feladat célja, hogy az előzően bemutatott rossz példa okán a résztvevők közösen kialakítsanak, elgondoljanak olyan releváns pedagógusi gyakorlatokat, hozzáállást, amely valóban segíti a gyerekek nyelvi kompetenciáinak, személyiségének fejlődését. A feldolgozás módja: csoportmunka Csoportmunka 3-5 fős csoportban, amelyben az egyes csoportok a következő feladatokat kapják: a) csoport A már tárgyalt szövegrészlet alapján beszéljék meg, hogy hogyan lehetne olyan légkört teremteni az órán, hogy az motiváló legyen, pozitív hatással legyen a tantervi folyamatokra, a személyiségfejlődésre. Milyen módszert alkalmazott a tanító? Ön milyen módszerekkel alkalmazna? b) csoport

SÁNDOR Klára. Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1

SÁNDOR Klára. Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1 SÁNDOR Klára Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1 Noha a kisebbségi magyar nyelvhasználattal kapcsolatos élőnyelvi vizsgálatok még alig-alig indultak meg, 2 máris heves vitákat

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009.

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás Játékgyűjtemény pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Bakonyvári L. Ágnes Márton Gábor Csaba. Nyitott napló pedagógusoknak és más szakembereknek

Bakonyvári L. Ágnes Márton Gábor Csaba. Nyitott napló pedagógusoknak és más szakembereknek 1 Bakonyvári L. Ágnes Márton Gábor Csaba Nyitott napló pedagógusoknak és más szakembereknek Civil Művek Közművelődési Egyesület, 2014 2 A kiadványt készítette: Bakonyvári L. Ágnes, Márton Gábor Csaba A

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: KOPP ERIKA OLLÉ JÁNOS ZÁGON BERTALANNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2.1

Részletesebben

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita Kézikönyv Az én világom 1. tanításához A kiadványt az Oktatási Hivatal TKV/4084-15/2013 határozati számon 2013. 04. 05-tól 2018. 08. 31-ig tankönyvvé nyilvánította.

Részletesebben

ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS

ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: TALLÉR JÚLIA ZÁGON BERTALANNÉ A képzések és a regionális szakmai műhelyek tapasztalatainak felhasználásával átdolgozta: Zágon Bertalanné

Részletesebben

Elindulás. Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére. Oktatási és Kulturális Minisztérium

Elindulás. Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére. Oktatási és Kulturális Minisztérium Elindulás Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére Oktatási és Kulturális Minisztérium Írta: Báder Melinda, Kovács Attila, Szenteczkiné Lányi Katalin, Szabóné

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÉS AKADÁLYOK A DISZLEXIÁS GYERMEKEK

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás Sándor-Lenkei Aida A segítő beavatkozás hatékonysága A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás A követelménymodul száma: 1896-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf A DÁN/EJO hatkötetes sorozatának V. része Rolf Gollob/Peter Krapf Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára Fedezzük fel a gyermekjogokat! Tanóravázlatok

Részletesebben

FIÁTH TITANILLA: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA -

FIÁTH TITANILLA: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - FIÁTH TITANILLA: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - TARTALOM I.BEVEZETÉS... 3 I.1. KI A CIGÁNY?... 3 I.2. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÉPZÉS ÉRTÉKE... 8 II.

Részletesebben

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2.

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV módszertani útmutatóval Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet 2. osztályosoknak Beszéd

Részletesebben

Szakdolgozat. Nagy Eszter

Szakdolgozat. Nagy Eszter Szakdolgozat Nagy Eszter Kaposvár 2009 Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar A tudásszerzés új útja, avagy a tréningmódszer bemutatása Szakdolgozat Szabóné dr. Gondos Piroska

Részletesebben

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés Önismeret moduláris program Oktató-nevelő munkát

Részletesebben

Kezdô lépések: Tananyag az emberi jogok oktatásához

Kezdô lépések: Tananyag az emberi jogok oktatásához Kezdô lépések: Tananyag az emberi jogok oktatásához Támogatók: ENSZ Menekültügyi Fôbiztossága, Ifjúsági és Sportminisztérium, Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány, Pro-Helvetia Alapítvány, MTA Szociológiai

Részletesebben

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése: Boros-Farkas Bernadett Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban Módszertani kiadvány Kiadja a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kárpáti Árpád Pécs, 2014. A kiadvány A jövőre nyitott megye komplex

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

MI NEM. ÉS MI IGEN! EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS (BELSŐ) KONFLIKTUSAI

MI NEM. ÉS MI IGEN! EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS (BELSŐ) KONFLIKTUSAI MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZETE ÁLTALÁNOS ÉS IGAZSÁGÜGYI MEDIÁTOR KÉPZÉS MI NEM. ÉS MI IGEN! EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS (BELSŐ) KONFLIKTUSAI SZAKDOLGOZAT KONZULENS: KELEMEN

Részletesebben

Drámamodellek Kaposi László

Drámamodellek Kaposi László 2 Drámamodellek Kaposi László Bevezető A következőkben a tanítási dráma modelljeinek felvázolásával próbálkozom. 1 Az alábbi modellek kapcsán nincs általam ismert és érvényesnek tartott szakirodalom: ha

Részletesebben

NÉZETEI ÉS AZOK HATÁSA

NÉZETEI ÉS AZOK HATÁSA ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar TANÁROK INTERKULTURÁLIS NÉZETEI ÉS AZOK HATÁSA AZ OSZTÁLYTERMI MUNKÁRA Szerkesztette: GORDON GYŐRI JÁNOS KUTATÁSI EREDMÉNYEK ELTE EÖTVÖS KIADÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Részletesebben

Az ODEON középiskolásoknak szóló filmes beavatóprogramja a bevándorlókról. 2012/13-as tanév

Az ODEON középiskolásoknak szóló filmes beavatóprogramja a bevándorlókról. 2012/13-as tanév Az ODEON középiskolásoknak szóló filmes beavatóprogramja a bevándorlókról 2012/13-as tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola Budai Középiskola Leövey Klára Közgazdasági

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben