PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA"

Átírás

1 PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IV/ május

2 Kedves Olvasók! május 1-je emlékezetes nappá vált történelmünkben: Magyarország az európai államok politikai és gazdasági közösségének tagjává vált. Változást hoz-e az oktatásban az Európai Unióhoz történő csatlakozás? A magyar közoktatásban az oktatási eredmények jelentős hányada mögött eddig is ott volt az európai térség oktatási törekvéseihez való kapcsolódás valamilyen formája: a tartalmi modernizációtól kezdve a projektmódszerek alkalmazásáig számos kezdeményezés. Az Unióhoz csatlakozás nem jelent gyökeresen új helyzetet, hiszen a modern európai törekvések legtöbbje hosszabb-rövidebb ideje már érezteti hatását az oktatási intézmények jelentős hányadában. A személyi feltételek tekintetében nincs miért szégyenkeznünk: a pedagógusok igyekeznek lépést tartani a fejlődéssel, megfelelni az új kihívásoknak. A lehetőségek kiszélesedését, a tárgyi feltételek javulását reméljük az Unió tagjaként. Részben azzal, hogy lehetővé teszi az európai térben történő tanulást, tapasztalatszerzést, részben azzal, hogy olyan modernizációs forrásokra teremt esélyt, amely növelheti a versenyképességünket a világban. Ez a történelmi esemény olyan változások elindítója lehet, amelyek felgyorsíthatják az ország gazdasági fejlődését, elősegíthetik a globalizálódással járó kockázatok enyhítését, és lehetőséget biztosítanak a társadalmi és területi különbségek csökkenésére. (Halász Gábor: Jelentés a magyar közoktatásról 2003) Budapest XX. kerületében, Pesterzsébeten is erre lenne a legnagyobb szükség, hogy az élethosszig tartó tanulás tekintetében valóban biztos alapokat nyújthasson a közoktatás. Dr. Nagyné Koczog Tünde igazgató 3

3 TARTALOM 12 HÉT TÖRTÉNÉSE S z e k e r e s L á s z l ó n é : PEPI híradó GÓRCSŐ V a s as D e z s ő n é A környezettudatos magatartás kialakításának lehetősége az óvodában 11 Madarak és fák napja EX CATHEDRA Barnáné Kiss Erika: A fejlesztés módszerei és lehetőségei a lemaradással küzdő gyerekek segítésében B á n h e g y i F e r e n c : Etika Zsinné Gách Ágnes Osztályfőnöki óra a barátságról 6. osztályban Varga Ibolya: A Kerekerdő Óvoda a minőség felé SZÖRFÖZÉS Verő c e i G á b o r n é : A játék, mint motívációs tényező Verő c e i G á b o r n é : Pesterzsébeti színjátszók III. találkozója G y ü r e Z s u z s a n n a : Színjátszó találkozón jártunk Juhász Magdolna: Kézműves játszóház K o p á c s I m r é n é : "Pesterzsébeti óvodák jelene és múltja" S ö r ö s E r i k a : A Föld Napja a "Zöld oviban" Sulyokné Smidéliusz Marianna Montessori módszer alkalmazása és a továbbképzés Józsáné Hajdu Zsuzsanna Országos Lajtha műveltségi verseny Zathureczkyné Szobavári Irma: Olasz nyelvi verseny Fentné Fodor Éva, Rimóczi Andrea "Jeles napok" a Tátrában 43 Szepesházyné Kurimay Ágnes:Múzeumok mindenkinek 44 Bondor Mária:Észak- Alföld, Jászság 45 Pappné Gazdag Zsuzsanna: Testnevelőtanárok továbbképzése 51 B ó k a J ú l i a : Születésnap 52 K r é n J ó z s e f n é : 35 éves lettem én 53 T á l a s D ó r a : A Kihívás Napja 54 A vers- és prózamondó verseny eredménye 55 Pelyhe Andrásné Kétéves az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 56 Biricz Jánosné,Ráczné D.Kamilla,Sulyok Andrea "Jó hangulatú, tartalmas két tanév áll mögöttünk." 59 4

4 PEPI híradó 12 HÉT TÖRTÉNÉSE február 03. Az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata Egyesület által szervezett konferencián Vasas Dezsőné óvodai szaktanácsadó vett részt, ahol Az egészség évtizedének Johan Béla nemzeti program óvodákat érintő témakörei kerültek feldolgozásra. 04. A kulcskompetencia fejlesztési lehetősége a fizikaórán címmel Szekeres Lászlóné szaktanácsadó tartott előadást a Nemzeti Tankönyvkiadóban. 16. A XIII. kerületi Pedagógiai Napok Az EU belépés hatása a hazai óvodai nevelésre című programon dr. Nagyné Koczog Tünde igazgató és Vasas Dezsőné képviselte Intézetünket. Az Országos Közoktatási Intézet munkatársa, Villányi Györgyné az OECD kisgyermekek nevelésével kapcsolatos vizsgálatok eredményeinek bemutatásával szemléltette a magyarországi helyzetet. 17. A Bod Péter Könyvtárhasználati verseny fővárosi szóbeli fordulóján Emmer Gáborné szaktanácsadó a zsűri tagjaként vett részt. 19. A kulcskompetenciák erősítése a földrajzi térképhasználat során címmel gyakorlati ötleteket láthattak az érdeklődő pedagógusok Bécsy Lászlóné és Fazekas Attiláné szaktanácsadóktól a Fővárosi Pedagógiai Intézetben rendezett módszertani továbbképzésen, melyen Rezsdovics Györgyné vett részt. 23. Oktatásunk értékei és érdekei itthon Európában címmel közoktatási konferenciát rendezett a XIII. kerületi Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ. Az előadások az EU és a csatlakozó országok közoktatási politikáját (Setényi János Humán Expanzió), minőségpolitikáját (Radó Péter OKI) mutatták be. Intézetünket dr. Nagyné Koczog Tünde képviselte. 25. A leendő első osztályosok szüleinek az óvodák segítségével eljuttattuk a De nehéz az iskolatáska című tájékoztató kiadványunkat a kerület általános iskoláiról. 5

5 12 HÉT TÖRTÉNÉSE március 02. Az ÁNTSZ Budapest Fővárosi Intézete Mentálhigiénés Osztály által szervezett Pedagógus Mentálhigiénés Műhely munkájában Somhegyiné Remete Katalin kerületi osztályfőnöki témagondozó és Rezsdovics Györgyné szaktanácsadó vett részt. A hallgatóság megismerkedhetett a pedagógusok mentálhigiénés állapotának felmérési eredményeivel, a pedagógusok egészségfejlesztésének lehetőségeivel. 02. Vasas Dezsőné pályázatkészítési konzultáción tájékozódott. A továbbképzést az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata Egyesület tartotta. 03. A könyvtárhasználati versenyek névadója, Bod Péter emlékezetére rendezett országos ülésen Emmer Gáborné képviselte a kerület iskolai könyvtárosait. 03. A Zuglói A Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Intézet iskolai könyvtárosoknak rendezett munkaközösségi programján Emmer Gáborné tartott előadást az iskolai könyvtárak minőségfejlesztése, és a könyvtári szakfelügyelet témakörében. 04. A BME Pedagógiai Tanszéke közoktatási vezető szakos hallgatókat küldött kétnapos gyakorlatra. Intézetünk immár negyedszer vállalta fel a pedagógus-továbbképzésben résztvevők oktatását. 09. A Terézvárosi Pedagógiai Szolgáltató Intézetben megtartott fővárosi szakmai szolgáltató intézmények megbeszélésén dr. Nagyné Koczog Tünde és Szekeres Lászlóné képviselte Intézetünket. A tanácskozás fő témája a környezeti nevelés és a program elkészítése volt. 16. A Budapest Főváros XXIII. kerület Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Csoportja Kerületi Pedagógiai Napot tartott, melynek néhány rendezvényén kerületünkből is vettek részt érdeklődő pedagógusok. Soltészné Szabó Emőke szaktanácsadó A magyar Nobeldíjasok -ról szóló érdekes előadást hallgatta meg Dr. Rosta István főigazgató (KE) tolmácsolásában. Kőtörő Emese pszichológus A magyar közoktatás integrációs kérdései című előadásán Verőcei Gáborné volt Intézetünk részéről. 6

6 12 HÉT TÖRTÉNÉSE 22. A hagyományos tavaszi Bemutatkoznak az iskolák című kiállítást Majoros József, az Oktatási, Kulturális és Sportosztály vezetője nyitotta meg a Baross ovi - Kindergarten Baross Óvodában. A kiállításon az óvoda közelében lévő általános iskolák mutatták be céljaikat, kiemelt feladataikat, rendezvényeiket, kiadványaikat, specialitásukat, oktatási módszereiket és eszközeiket. Intézetünkből Vasas Dezsőné, Verőcei Gáborné és Rezsdovics Györgyné szaktanácsadók vettek részt e kedves programon. 24. Az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ Szakmai nap az Európai Unióról című színvonalas konferenciáján dr. Nagyné Koczog Tünde hallgatta meg az előadásokat a Nemzeti Fejlesztési Terv és operatív programjairól (Kovács Melitta OM), az EU oktatáspolitikájáról (Brassói Sándor OM), Magyarország útja az információs társadalomba (Juhász Lilla BME) témákról. 25. A Pesterzsébeti Színjátszó Csoportok III. Találkozójára a Csili Művelődési Központ színháztermében került sor. A rendezvényről a SZÖRFÖZÉS rovatban lehet bővebben olvasni. 26. A Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata Gyöngyösön rendezte meg a Rákóczi-évforduló tiszteletére tavaszi konferenciáját. 27. Rákóczi városában neves történészek gyűltek össze, hogy legújabb kutatásaikat megosszák az érdeklődő pedagógusközönséggel. A helyi II. Rákóczi Ferenc-szobor (Győrfi Sándor szobrászművész alkotása) koszorúzása után a művelődési központban került sor az ELTE és a Debreceni Egyetem tanárainak előadásaira. Kerületünk történelemtanárait Somhegyiné Remete Katalin (Ady E. Ált Isk.), Koltai Elvira (Hajós A. Ált. Isk.) és Bondor Mária (PPI) képviselték. 30. A Pesterzsébeti Család-és Gyermekvédelmi Központ a jelzőrendszer tagjainak szakmai tanácskozást rendezett. Híres Angéla, az intézet vezetője elmondta, hogy szükség van a szakmaközi megbeszélésekre, amelyről a 15/1998. NM. rendelet is szól. Minden gyermekvédelemmel foglalkozó szakember röviden ismertette feladatait. (Pl.: Nevelési Tanácsadó, óvodák, iskolák képviselői, Bűnmegelőzési Centrum, Forró Pontok, pártfogói felügyelet, ÁNTSZ felelősök, stb.) Rezsdovics Györgyné kerületi gyermek- 7

7 12 HÉT TÖRTÉNÉSE védelmi szaktanácsadó szólt a különféle intézmények együttműködéséről, az esetmegbeszélések hatékonyságáról április ***** 03. A Budapesti Pedagógusok Szakmai Szervezete A játék, mint motivációs tényező címmel konferenciát tartott a Belváros- Lipótváros Önkormányzat Pedagógiai Szolgáltató Központban. A tartalmas programról Verőcei Gáborné írt SZÖRFÖZÉS rovatunkban. 05. Az utolsó előtti pillanatban szervezett konferenciát a Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatóság az Intézményi Minőségirányítási Program címmel. A regionális tanácskozáson a rendszerszemléletű elméleti kapaszkodókon kívül gyakorlati segítséget is kapott a hallgatóság. Az Önfejlesztő Iskolák Egyesülete által összeállított IMIP segédanyagot Emmer Gáborné és Vasas Dezsőné szaktanácsadók ismerhették meg. 15. A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület Pesterzsébeti Területi Köre Gyermekarcok címmel fotókiállítást szervezett Pesterzsébet várossá nyilvánításának 80. évfordulója tiszteletére. A Mákvirág Óvodában megtartott rendezvényen Vasas Dezsőné és Rezsdovics Györgyné vett részt. 16. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Logopédiai Intézet intézetünkkel közösen országos olasz nyelvi versenyt szervezett. Országos szintű idegen nyelvi verseny rendezésére először került sor kerületünkben, melyet Belányiné Loncsák Judit főigazgató asszony és dr. Nagyné Koczog Tünde megnyitója után rövid műsor, majd az egyéni és csoport kategóriában a verseny követett. 17. A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet hagyományos tavaszi tanulmányi kirándulását ezúttal a Jászságba szerveztük. Az érdeklődő kerületi pedagógusok néprajzi, földrajzi, biológiai, képzőművészeti, történelmi és környezeti nevelőmunkájukhoz kaptak segítséget. A nap végén az Erdőtelek közelében lévő Pintér-tanya megtekintésével pedig az osztálykirándulásokhoz és az erdei iskolák 8

8 12 HÉT TÖRTÉNÉSE helyszínéhez kaptunk ötleteket. A jó hangulatot fokozta az együtt elköltött vacsora és a játékos totó eredményhirdetése. (Cikk és totó a SZÖRFÖZÉS rovatban) 19. A kerületi óvodákról szóló Kipp-kopp kopogok című kiadványunkat eljuttattuk a kerületi bölcsődékbe. 20. A II. kerületi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét, eredményeit, problémáit és a Gyermekekért Munkacsoport tevékenységét ismerhették meg a meghívott vendégek. A foglalkozáson a Pesterzsébeti Nyitnikék Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója: Poczkodi Györgyi és Rezsdovics Györgyné szaktanácsadó vett részt. 21. A Bóbita Óvodában a Pesterzsébeti óvodák múltja és jelene kiállítást Szabados Ákos polgármester nyitotta meg. A rendezvény Pesterzsébet várossá avatásának 80. évfordulója tiszteletére képek és dokumentumok, gyermek- és felnőttmunkák segítségével mutatta be a régmúlt és a jelen óvodáit. Intézetünket a megnyitón dr. Nagyné Koczog Tünde igazgató képviselte. 22. A kerületi Éneklő Ifjúság tavaszi hangversenyén négy iskola (Hajós Alfréd, József Attila, Lázár Vilmos általános iskolák és a Nagy László Általános Iskola és Gimnázium) 6 kórusa és a Zrínyi Miklós Általános Iskola, a Német Nemzetiségi Gimnázium, valamint a Varga Jenő Közgazdasági Középiskola és Szakiskola kórusaival kiegészülő összkar hangja csendült fel. A hangversenyt az idén Pesterzsébet várossá nyilvánításának 80. évfordulója tiszteletére rendeztük, melynek fővédnöke Dobray István a Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott tanára, Pesterzsébet díszpolgára volt. A kórusok előadásában mind az ő, mind Lajtha László művei megszólaltak. Ebben az évben a Hajós Alfréd Általános Iskola énekkara arany minősítést szerzett. Az intézetünk által alapított kórusdíjjal járó vándorserleget a Lázár Vilmos Általános Iskola alsós kórusának már másodszor ítélte oda a szakmai zsűri (Kórusvezető: Lestákné Czeróczki Judit). A karnagyi díjat Mátyás Ferencné, a Hajós Alfréd Általános Iskola kórusának karnagya kapta. Gratulálunk! 9

9 12 HÉT TÖRTÉNÉSE 23. A Fagyöngy Alapfokú Művészeti Iskola feladatának tartja, hogy a hon- és népismeret tanítását és a hagyományápolást segítő programokat szervezzen. Az őszi Matyóföldi tanulmányi kirándulás után most a Felső-Tiszavidékre látogathattak el az érdeklődők. A Nyíregyháza Vaja - Vásárosnamény Tákos Csaroda Szatmárcseke Tiszacsécse - Túristvándi - Nyírbátor Máriapócs útvonal sok érdekességet és látnivalót tartogat az idelátogatók számára. Kerületünkből a József Attila és a Hajós Alfréd Általános Iskolák képviselői, valamint a PPI munkatársa vett részt a továbbképzés szintű tanulmányúton. 24. A 11. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a Könyvtárosok Klubja keretében Emmer Gáborné beszélgetett Dömsödy Andreával, a Könyvtár-pedagógia című kötet szerzőjével az iskolai könyvtárak helyéről, a könyvtárostanárok szerepéről. A Könyvtárostanárok Egyesülete tavaszi szakmai napján Emmer Gáborné szaktanácsadó képviselte a kerületi iskolai könyvtárosokat, ahol az országos verseny tanulságairól, jövőbeli tennivalóiról esett szó május ***** 03. A Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatásával a Háromoldalú európai kapcsolatok kiépítése projekt keretében Intézetünk Neubrandenburgból (Németország) fogadott vendéget, akivel közösen pesterzsébeti intézménylátogatáson és kerekasztalbeszélgetésen vettünk részt. A magyarországi program után külföldi partnerünkkel közösen Erdélyben (Alsósófalva, Parajd, Székelykeresztúr) vendégeskedtünk. Az ottani óvodai és az iskolai életről gyűjtöttünk tapasztalatokat. A közel egy hetes programunk tanácskozásairól, élményeiről és észrevételeiről június elején kiadványt jelentetünk meg, melyet eljuttatunk minden kerületi közoktatási intézménybe. Szekeres Lászlóné igazgatóhelyettes 10

10 GÓRCSŐ A környezettudatos magatartás kialakításának lehetősége az óvodában Kérdőíves mérés a kerületi óvodákban a es tanévben. A kerületi helyzetfeltáró elemzés Pesterzsébet Önkormányzata Oktatási, Kulturális és Sportosztályának munkatervében meghatározott feladat részeként készült el. A mindennapi szóhasználatban a témával kapcsolatosan többféle kifejezést is szinonímaként használunk. Ezért mindenekelőtt fontosnak tartom ezek tisztázást, vajon ugyanazt jelentik-e valamennyiünk számára? - Miért környezeti s nem környezetvédelmi? - Miért nevelés s nem oktatás vagy képzés? - Miért a környezet szót használjuk? Az "Óvodai nevelés országos alapprogramja" a "Külső világ tevékeny megismerése" kifejezést használja. A környezetvédelmi tudatformálást a huszadik század derekától kezdődően a környezeti nevelés terminussal jelöljük. Célja: a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése. Nem egyszerűen a környezet megvédésére kívánunk nevelni, hanem a környezettel való "együttélésre", politikai szóhasználatot alkalmazva a "környezettel való békés egymás mellett élésre", azaz környezeti kultúrára szeretnénk nevelni. Környezeti kultúra: életmód, gondolkodás- és viselkedésmód, védelem, fejlesztés, okos és mértéktartó fölhasználás. A környezet szóba beleértjük a természetes és mesterséges környezetünket is, vagyis az ember által létrehozott környezetet és értelemszerűen az élő és élettelen természetet is. Ebben az értelemben tehát a környezeti nevelés komplex fogalomként él a ma óvodapedagógiájában. A nevelés (vagyis a személyiség formálása) tágabban értelmezhető folyamat, mint az oktatás, így röviden "csak" környezeti nevelést 10

11 GÓRCSŐ mondunk, de az óvoda világában beleértjük az ismeretek átadását és a valamilyen feladat elvégzésére való motiválást, felkészítést, megvalósítást. Törvényi szabályozás: A közoktatási törvény 45. -a előírja az óvodai nevelési program elkészítését, a 47. -ban megfogalmazza az alapelveket is, melynek része a környezeti nevelés is. A 137/1996.(VIII. 28.) Kormányrendelet pedig a tartalmi elemeket közli: A gyermek nyitottságára építve az óvoda segítse elő, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és becsülje azt. Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye lehetővé a gyermek számára a környezet tevékeny megismerését, biztosítson alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, segítse elő a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítását. Az óvodai nevelés célja: A természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása. Az élő és élettelen környezeti tényezők leglényegesebb összefüggéseinek megláttatása a helyi sajátosságok felhasználásával. A gyermek közvetlen környezetében lévő világ értékeinek megismertetése, megszerettetése. Olyan szokások szokásrendszerek, viselkedési formák megalapozása, olyan képességek, készségek fejlesztése, amelyek elősegíthetik a természetes és az ember által épített, létrehozott környezettel, pontosabban az ott lévő értékekkel, való harmonikus kapcsolat, a környezeti problémák iránti érzékenység, a helyes értékrend, a környezettudatos életvitel kialakulását. A cél eléréséhez szükséges feladatok, módszerek meghatározásánál a 3-7 éves gyermek következő életkori jellemzőit kell figyelembe venni: 11

12 GÓRCSŐ cselekedeteit mindig valamilyen érzelem kíséri, tevékeny, nyitott, kreatív, a körülötte lévő világot érzékszerveivel, tapasztalás útján ismeri meg, érzelmileg kötődik az őt nevelő felnőttekhez: modellkövető. A kérdőíves véleménykutatás A kérdőíves véleménykutatás februárjában zajlott. Az önkormányzat által fenntartott 11 óvodában, intézményenként 7 db azonos tartalmú kérdőívet küldtem ki az óvodapedagógusoknak, valamint egy más struktúrájút minden óvodavezetőnek. A 77 db kérdőívből 75 db érkezett vissza, ez 97,4 %. Az óvodapedagógusi kérdőívek 12 zárt és 3 nyitott kérdést tartalmaztak. Az óvodavezetői kérdőívek a témával kapcsolatos hagyományt építő, visszatérő rendezvények körét mérték, 100%-ban visszaérkeztek A kerületben dolgozó kb. 170 fő óvodapedagógus közül kb. 44%-os a megkérdezettek száma. A számosítható részek feldolgozása SPSS számítógépes programmal történt. A szemléletváltást a fiatalok jelenléte, illetve a továbbképzéseken való feltöltődés segíthetné. Ehhez kapcsolódó adatok: Kerületünk óvodapedagógusainak jelentős része éve van a pályán. Kevesebb, mint 10 éve 9,3% éve 25,3 % éve 46,7 % Több, mint 30 éve 18,7 % A környezeti neveléssel kapcsolatos továbbképzésen az óvodapedagógusok közel fele egyáltalán nem vett részt az elmúlt hét évben. Igen, egyszer 32,0 % Igen, többször 21,3 % Nem 45,3% Viszont a nemmel válaszolók valamennyien részt vennének a témával kapcsolatos továbbképzésen! Az akadályt, sajnos, megint csak a továbbképzésekre rendelkezésre álló pénz, illetve a helyettesítések prob- 12

13 GÓRCSŐ lémája jelenti. A környezeti nevelés fontossága a helyi nevelési programokban Nem fontos 0 Kicsit fontos 0 Közepesen fontos 10,7 % Nagyon fontos 66,7 % A legfontosabb 22,7 % A szemléletváltás talán első hivatalos dokumentumának tekinthető a helyi óvodai nevelési programok létrehozása. A két utolsó számadatot figyelembe véve ezzel éltek is az intézmények, hiszen összesítve 89%- os arányban tartják fontosnak az óvodai életben a környezeti nevelés hangsúlyos megjelenítését. Ez a pozitív tendencia tükröződik vissza az alábbi két táblázat adataiból is. A környezeti nevelés befolyásának mértékét a tervezőmunkára a legfontosabb tényezőnek látta a válaszadók többsége. Nem fontos 0 Kicsit fontos 0 Közepesen fontos 6,7 % Nagyon fontos 36,0 % A legfontosabb (meghatározó az egyes tevékenységek témájának megválasztásakor) 56,0 % A mindennapokban a különböző tevékenységi formák és a környezeti nevelés közötti kapcsolat mértékét erősnek ítélték az óvónők. Nagyon kicsi 0 Kicsi 0 Közepes 8,0% Erős 57,0 % Nagyon erős 33,0 % Az óvodai környezeti nevelés motivációs bázisa Személyes elhivatottság 61,3 % Szakmai elkötelezettség 37,3 % 13

14 GÓRCSŐ Helyi nevelési program 44,0 % Munkahelyi példák 14,7% Vezetőségi elvárás 8,0% A 61,3 % kapcsán bátran elmondható, hogy a pedagógusok belső motivációja és szakmai elkötelezettsége erősebb minden törvényi előírásnál, szabályozásnál. A környezeti nevelés során használt eszközök, helyszínek tekintetében az alábbi megoszlás született: Szakkönyvek 73,0 % Szemléltetőeszközök 85,3 % Hangfelvételek 52,0 % Számítógépes programok 1,3 % Természetsarok a csoportban 84,0 % Óvoda udvara 94,7 % Óvoda kertje 74,7 % Óvoda közvetlen környezete 97,3 % Egyéb 56,0 % Az életkori sajátosságokból adódóan a tapasztalatszerzés az óvoda környezetére, az óvoda kertjére, a természetsarok megismerésére korlátozódik. A helyi adottságok persze meghatározzák a környezeti nevelés tartalmát. Ha a lehetőségeket az óvónők eléggé ki tudják aknázni, akkor a kisgyermekek nagyon sok ismerettel felvértezve kezdhetik iskolás éveiket. A környezetben szerzett valóságos tapasztalatok érzelmeket és attitűdöket formálnak, befolyásolnak, alakítanak. A személyes tapasztalás sokkal hatékonyabb, mint a didaktikusan feldolgozott ismeretanyag. Az óvónők hisznek is a tevékenységük jelentőségében, elkötelezettek, és megfelelő gyakorlattal is rendelkeznek. Nem fontos 0 Kicsit fontos 0 Közepesen fontos 8,0 % 14

15 Nagyon fontos 77,3 % A legfontosabb 13,3 % GÓRCSŐ A környezeti nevelést - a fenti eredményekkel igazolhatóan - nagyon fontos pedagógiai feladatnak tartják a gyermekintézményekben. Megerősíti az előző állításokat, hogy egy hónap átlagát tekintve milyen gyakran foglalkoztak környezeti neveléssel a megkérdezettek: Minden nap 42,7 % Gyakran 34,7 % Ritkán 2,7 % Néha 0 Soha 0 Hetente 17,3 % A válaszolók az alábbi rangsort állították fel a környezeti nevelés céljáról: A A gyermekek életvitelének környezetkímélővé alakítása. 3. hely B Környezetvédelmi ismeretek közvetítése. 4. hely C A környezet állapotának bemutatása. 5. hely D Környezetrombolásról szóló információk közvetítése. 7. hely E Környezettudatos magatartás kialakítása. 1. hely F Megfelelő attitűd alakítása a környezetvédelemhez. 2. hely G Környezetvédelmi akciók szervezése. 7. hely Az első három helyen szereplő környezettudatos magatartás kialakítása a pozitív példaadást, a pozitív szemlélet átadását teszi lehetővé, s így válhatnak a környezetükre figyelő felnőttekké a mai óvodások. 15

16 GÓRCSŐ Környezetvédelem iránt a vezetők és az óvónők egyaránt elkötelezettek: Pedagógusok Óvoda vezetősége Szülők Negatívan viszonyulnak Egyáltalán nem elkötelezettek 0 0 2,7% Nem elkötelezettek 4,0% 2,7% 33,3% Elkötelezettek 86,7% 70,7% 58,7% Nagyon elkötelezettek 9,3% 26,7% 2,7% Egyértelműen kimondható, hogy a környezeti nevelést segítő tényezők az oktatásban - nevelésben : a szülők és pedagógusok példamutatása, az intézmény és a család együttműködése a nevelésben, a nem eléggé elkötelezett óvodapedagógusok szemléletváltozása, felkészültségének növelése, a gyermekek közvetlen tapasztalatszerzése, a hagyományok megteremtése, a szelektív hulladékgyűjtésre szoktatás. A környezeti nevelést hátráltató tényezők: az előzőekben felsoroltak hiánya, a fogyasztói társadalom érdektelensége, közömbössége, passzivitása, a gyermekek előtt zajló negatív példák, az anyagi fedezet hiánya (eszközökre, kirándulásokra). A környezeti nevelés nem kampányszerű dolog, hanem lassú folyamat. A szülők és mi magunk átnevelése hosszadalmas tevékenység. A helyzetelemzés kapcsán elmondható, hogy a folyamat elkezdődött, a környezeti nevelés hangsúlyos része a kerület óvodapedagógiájának. Vasas Dezsőné óvodai szaktanácsadó 16

17 Pesterzsébet Önkormányzata Környezetvédelmi Bizottsága a Madarak, Fák Napja alkalmából a kerület oktatási intézményei között versenyt hirdetett: ki tudja szebbé, rendezettebbé varázsolni környezetét. A megmérettetést tíz óvoda (a tagóvodákkal együtt) és nyolc általános iskola vállalta. A Bizottság tagjai személyesen meglátogatták az intézményeket, majd ünnepélyes keretek közt május 11-én, Városházán adták át a díjakat. Eredmények: Óvodák : I. Mákvirág Óvoda II. Gyermekkert Óvoda III. Gyermekmosoly Óvoda Bíró Mihály utcai tagóvodája és a Kerekerdő Óvoda Különdíj: Gézengúz Óvoda Lázár utcai tagóvodája Zöld ovi Óvoda Csepeli átjáró tagóvodája Az általános iskolák : I. József Attila Általános Iskola II.Gróf Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola III.Hajós Alfréd Általános Iskola

18 EX CATHEDRA A fejlesztés módszerei és lehetőségei a lemaradással küzdő gyerekek segítésében Az alsó tagozat munkaközössége a gróf Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola lelkes pedagógusainak vezetésével sikeres és hatékony módszertani foglalkozást tartott. Ennek a tapasztalatait szeretnénk megosztani minden kedves olvasóval. A lemaradással küzdő gyerekek felzárkóztatása legalább olyan felelősséget, türelmet jelent egy pedagógus számára, mint a tehetségekkel való külön foglalkozás. Az osztályok összetételéből adódóan mindig találkozunk olyan gyerekkel, akiket egyéni bánásmóddal, differenciálással tudunk hozzásegíteni ahhoz, hogy elérjék a kívánt szintet. A tanulási nehézség nem jelent behozhatatlan hátrányt. Speciális egyénre szabott eljárásokkal megszüntethető, vagy legalábbis enyhíthető a lemaradás. Ezen a kerületi munkaközösségi foglalkozáson ötleteket gyűjthettünk a lemaradással küzdő gyerekek fejlesztéséhez. A fejlesztő foglalkozás tartalmazhat: mozgásfejlesztést (nagymozgások, finommozgások), testséma fejlesztést, téri tájékozódási feladatokat, percepció(észlelési zavar) fejlesztést, mely vizuális, auditív vagy verbális lehet, fejlesztő játékokat. A délután folyamán 3 mikrotanítást (videóra felvett rövid órarészletet) láttunk. A 2. osztályos videós fejlesztőórát Tóth Béláné tartotta. Kiemelt feladata volt a gondolkodási képesség fejlesztése, melyet matematikai szöveges feladatokon keresztül valósított meg. Nyomon követhettük a megfigyelés fontosságát, az emlékezet fejlesztését, amit játékos és manipulációs feladatok sorozatával gyakoroltatott. Vámosi Béláné 1. osztályos tanulókkal dolgozott. A gyerekek irányproblémákkal küzdenek. Fonalas gyakorlatok alkalmazásával segítette a helyes tájékozódást. A játékos munkaforma ezúttal is eredményesnek bizonyult. 18

19 EX CATHEDRA Csohányné Csík Erika mozgásfejlesztő gyakorlatokkal segíti a felzárkóztatásra szoruló tanulókat. Jól felépített feladatait élvezettel hajtották végre, így pozitív élményekkel gazdagodtak. Török Emese, iskolapszichológus segítségével a témához tartozó pszichológiai módszerekből kaphattunk ízelítőt. Relaxációs gyakorlataival lelki nyugalmat, kiegyensúlyozottságot igyekszik nyújtani a gyerekeknek. Nagyon hasznos játékgyűjteményt kaptunk tőle, melyet munkája során mindenki sikerrel alkalmazhat. A gyakorlatokban a relaxáció alapélménye jelenik meg, a feszítés és ellazulás, elernyedés. A relaxáció élménye a testbelső felöl érkező ingerek felismerésének, feldolgozásának képességét fejleszti, így segít a figyelem, az összpontosítás, koncentráció nehézségei esetén is. Ezeken a foglalkozásokon olyan alapkészségeket fejlesztettek a pedagógusok, melyek a gyerekek iskolai teljesítményét javították. A folyamatos gyakorlással a hiányosságok kompenzálódtak, így ezeknek a gyerekeknek a tanulási esélyeik javultak. Köszönjük a gróf Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola igazgatójának és tanítóinak, hogy megismerhettük a náluk folyó tartalmas, eredményes és szeretetteljes munkát. Önzetlen segítségükért a szervezők nevében csak egy idézetet tudok felajánlani: A szeretet hiányát az ember sohasem pótolhatja, míg a szeretet minden mást pótol! Etika Barnáné Kiss Erika tantárgygondozó 2003 szeptemberében új, hiánypótló tananyag jelent meg az általános iskolások számára. Az 5-6. osztályosok 2001-től ismerkedhettek a honés népismeret, valamint a tánc és dráma modul elemeivel. Ugyanez az évfolyam, elsőként találkozhatott 7. osztályban az etika modullal. Ehhez többek között segítséget nyújtott az Apáczai Kiadó Etika tankönyve, amelyhez óravázlatokat és módszertani ötleteket is nyújtó tanári kézikönyv párosul. 19

20 EX CATHEDRA Miért modul? Mert nem kötődik sem a tananyag, sem a szaktanár felől nézve egy konkrét tantárgyhoz. Az etikát amely heti egy órát kapott oktatási rendszerünkben a kialakult gyakorlat szerint történelem, magyar, biológia szakos tanárok, illetve a helyi megállapodás szerint osztályfőnökök tanítják, akik bármely szakosok lehetnek. A kezdeti nehézségek és bizonytalanságok után, ami a szakmai ismeretek és a taneszközök hiányosságából adódott, a 2003/2004-es tanévben mind a gyerekek, mind a tanárok hasznosnak tartják az új "tantárgyat". Miről szól ez az új tananyag? Olyan alapvető erkölcsi témákról, amelyek a 13 éves korosztály számára ismerve az egyre sűrűsödő rájuk nehezedő negatív tendenciákat égetően fontos erkölcsi értékeket, alapismereteket közvetítenek. Ilyenek az emberi természet, az egyén és személy, valamint a társas kapcsolatok három nagy témaköre. Ezeken belül a gyerekek választ kaphatnak arra, hogy : - Hol van helyük a világban? - Melyek a főbb testi és lelki betegségek? - Melyek a nyelv és kommunikáció, a kreativitás tudnivalói? - Mit takar az erkölcsi jó, a becsület és lelkiismeret, a szeretet, a barátság fogalma? A nemzedékek kapcsolata, az előítéletesség, a férfi és női szerepek, az életmód, a hit, vallás, világnézet és megannyi más téma révén talán nagyobb eséllyel igazodhatnak el a világban. A modult érdekes tanmesék, szituációs játékok, beszélgetések, filmrészletek, képek, idézetek teszik változatossá, könnyen tanulhatóvá. A kialakult gyakorlat szerint az etikát tanáraink nem osztályozzák, hanem a gyerekek munkáját szöveges értékeléssel zárják le. Jövőre, 2004 szeptemberében kerül bevezetésre egy újabb, záró modul a 8. osztályosok részére, a mozgókép és médiaismeretet. Ennek segítségével az óriási, a 14 éves tanuló számára feldolgozhatatlan információözönből kiválasztja, megismerteti azokat az ismereteket, tudásanyagot, amelyek gyerekeink épülésére születtek. Bánhegyi Ferenc tankönyvszerző 20

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái Kovács Lászlóné laszlone.kovacs@vm.gov.hu A Zöld Óvoda program jelentősége Jogi háttér tartalmában megtalálható Az Óvodai nevelés

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Készítette: a PIGYÖ képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó a Pigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL Terület: tanulmányi versenyekkel való elégedettség a 006-007. tanévben Partnerek: versenyző tanulók (II. kör:

Részletesebben

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve Képesség kibontakoztató program Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve 2009-2010 Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató munkacsoport munkájáról Iskolánkban kiemelt figyelemmel kísérjük

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Bázisovi Program

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Bázisovi Program Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisovi Program A hálózat A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt egyedi Bázisiskola Programja már 9 sikeres évet és rengeteg tapasztalatot tudhatott maga mögött 150 általános- és

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás Pintérné Nagy Edit Nyugat-Magyarországi Egyetem Kooperációs Kutató Központ Nonprofit Kft. 2011. május 24. A környezeti

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Álombeosztott avagy az ideális munkavállaló I. Elvárásaink:. 1 éves hasonló területen szerzett tapasztalat min. 5 éves fejlesztési

Álombeosztott avagy az ideális munkavállaló I.  Elvárásaink:. 1 éves hasonló területen szerzett tapasztalat min. 5 éves fejlesztési Álombeosztott avagy az ideális munkavállaló I. www.profession.hu Elvárásaink:. 1 éves hasonló területen szerzett tapasztalat min. 5 éves fejlesztési tapasztalat.területen szerzett gyakorlat..használatában

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta)

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) 1 Tartalom Bácsalmás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Felsős Munkaközösség

Felsős Munkaközösség Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola VERPELÉT Felsős Munkaközösség MUNKATERV 2016/2017. tanév A Felsős Munkaközösség tagjai: A pedagógus neve: Tantárgyai, feladata: Osztályok:

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben