A fenntartó Jász Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 72/2007. (VI. 22.) számú határozata értelmében intézmény összevonásra került sor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fenntartó Jász Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 72/2007. (VI. 22.) számú határozata értelmében intézmény összevonásra került sor."

Átírás

1 A fenntartó Jász Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 72/2007. (VI. 22.) számú határozata értelmében intézmény összevonásra került sor. Az összevontan működő intézmény neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Székhelye: 5310, Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37. Tagintézménye: 5300, Karcag, Kisújszállási u. 45. A diákotthoni ellátás a székhelyen és a tagintézményben egyaránt biztosított a tanulók számára.

2 JÁSZ NAGYKUN SZOLNOK MEGYEI KÁDAS GYÖRGY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON DIÁKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007

3 1. oldal I. A diákotthon társadalmi szerepe A diákotthon nem önálló intézmény, segíti és kiegészíti az iskolában folyó nevelő-oktató tevékenységet. Társadalmi szerepe megteremteni a tanulási feltételeket azon tanulók számára, akiknek lakóhelyén nincs lehetőség tanulmányaik elvégzéséhez, illetve szociális, érzelmi és szocializációs védőhálóként működik ott, ahol a szülő nem tudja biztosítani a szükséges körülményeket a tanulmányok folytatásához, vagy az iskola eredményes befejezéséhez. A diákotthon pedagógiai tevékenysége kiegészíti a családi és iskolai nevelést, egyben szociális ellátást, biztonságot és érzelmi védettséget nyújt. A diákotthon a megfelelő pedagógiai környezet biztosításával elősegíti a társadalmi együttélés, döntésfelelősség, konfliktuskezelés demokratikus technikáinak elsajátítását, gyakorlását ezzel segítséget adva a sikeres társadalmi beilleszkedéshez. A diákotthon fontos társadalmi funkciója, hogy a bentlakók számára területi és szociális helyzetüktől függetlenül biztosítja a valós társadalmi életben létező szerepek (tanuló, dolgozó ) megtanulásának esélyét. A diákotthon az értéktisztelet, a gyermekszeretet, a tanulói személyiség tiszteletben tartásának jegyében neveli a bentlakásos elhelyezésben résztvevő tanulókat. II. Helyzetelemzés II/1. Tárgyi környezet Kisújszállás Diákotthonunk egyszintes épületben, közvetlenül az iskolához kapcsolódva helyezkedik el. Öt tágas hálóterem áll a tanulók rendelkezésére, melyeknek bútorzata megfelel a sajátos nevelési igényű gyermekek számára. A helyiségek ízlésesen a gyerekekkel közösen - dekoráltak, melyek igazodnak az aktuális eseményekhez, ünnepekhez. A közösségi élet a társalgóban zajlik, ahol korszerű szórakoztató elektronikai berendezések szolgálják a kikapcsolódást, a szabadidő hasznos eltöltését. Nagyobb helyet igénylő rendezvényeinkhez, vetélkedők lebonyolításához az iskola ebédlőjét vesszük igénybe. Csoportos rendezvényeink egy részét az iskola aulájában tartjuk. Vizesblokkunk korszerű, akadálymentesített. A diákotthon részét képezi még a szülői váró, orvosi illetve betegszoba és nevelői szoba. Közvetlen átjárás biztosított az ebédlőbe és a mosodába. A főbejárat az udvar felől található. A szabadtéri tevékenységek helyszíne a tágas udvar, melyen sportpálya, homokozó, fából készült játékok találhatók.

4 2. oldal Karcag Diákotthonunk közös igazgatású, az iskolával egybeszervezett és azonos épületegyüttesben elhelyezkedő intézmény, lakói kizárólag az iskola tanulói közül kerülnek ki. Az épület kétszintes, melynek alsó részén a tágas és esztétikus, nagy befogadóképességű ebédlő, a melegítőkonyha helyezkedik el. Az emeleten (melynek megközelítése csak a lépcsőházon át történhet, ezáltal akadálymentessége nem megoldott) egy hosszú folyosó két oldaláról nyílnak a hálótermek és a mosdóhelyiségek. Koedukált diákotthonunkban külön fürdőszobák illetve mellékhelyiségek szolgálják a nemenkénti tisztálkodás kultúrált körülményeit. Helyet kapott még egy úgynevezett klubszoba, mely a közösségi élet fontos színtere. Befogadóképessége nem túl nagy, ezért a diákotthoni szintű rendezvények megtartására csak az ebédlőben kerülhet sor. Elkülönítésre szoruló gyermekeink számára önálló vizesblokkal ellátott betegszobánk is az emeleten helyezkedik el. A diákotthonban dolgozó gyermekfelügyelők számára (akik sokrétű gondozási és felügyeleti tevékenységet látnak el) a folyosó egészére széles rálátást nyújtó tartózkodó helyiség áll rendelkezésre. Programjaink megvalósításának sikerét biztosítja, hogy az iskola helyiségeit és felszerelését is használhatjuk. A napi felkészülésre (diákotthoni tanulószoba hiánya miatt) csak az iskola tantermeiben kerülhet sor. Nem nélkülözhetjük a könyvtárat, az informatikai szaktantermet és az apró audio-vizuális szobát sem. Közös használatú a tornaterem és a sportudvar is. Sajnos kisméretű udvarunk jó részét elfoglalja a körülkerített sportpálya, így a főleg kisebb életkorú gyermekeknek nincs elég terük a szabad futkározásra, mozgásos játékra, illetve az udvari játékok (hinta, homokozó ) száma igen csekély. Diákotthonunk vizesblokkjait az elmúlt években újítottuk fel, ezek felszereltsége megfelel a kor és az esztétika alapvető követelményeinek. A hálóhelyiségekben az elhasználódott fekvőhelyek nagy részét fotelágyakra cseréltük, valamint éjjeliszekrényeket vásároltunk,- amelyek éjszaka kitűnően szolgálják a nyugodt pihenést-, nappal teret hagynak a szobákban a játékhoz, beszélgetéshez. Az ágyaknál egyéni világító testeket helyeztünk el, amelyek a nagy létszámú kamaszkorú fiataljaink életkori sajátosságaikból fakadóan nélkülözhetetlenek az önálló elmélkedéshez, olvasáshoz. Klubszobánk a csoportfoglalkozások fő helyisége. A nagy munkaasztal, a sok ülőhely, a játékos-, kommunikációs-, kreatív foglalkozásokhoz egyaránt megfelelő körülményt biztosít. Itt nyert elhelyezést a diákotthon egyetlen televízió készüléke, melyhez DVD lejátszót is tudunk csatlakoztatni. Audiós eszközparkunk egy CD-lejátszóra hangfallal és néhány hordozható magnóra korlátozódott, amit a gyerekek nagy örömére sikerült bővítenünk. Így

5 3. oldal minden szobában található CD-s magnó. Igaz az igényes hangzóanyagunk száma rendkívül szerény. II/2. Személyi feltételek Kisújszállás Tanulói összetétel Valamennyi kollégista egyben az iskola tanulója. Életkorukat tekintve 5 20 év közöttiek. A diákotthon létszámát tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott és halmozottan sérült gyermekek alkotják. Többségük hátrányos helyzetű kis településről érkezett. Jellemző az elvált és munkanélküli, valamint gyermeküket egyedül nevelő szülő magas aránya, mely egyben meghatározója is nevelési feladatainknak. Az értelmi képességek fejlesztése mellett a családok megsegítése, tanácsokkal való ellátása is a feladatok közé tartozik. A különböző hivatalos szervekkel is folyamatos kapcsolatban állunk, mely a gyermekek anyagi és egészséges környezetben történő fejlődését segíti elő (Gyámhatóságok, Gyermekjóléti Szolgálatok, Családgondozók). Nevelőtestület összetétele Szakmailag, pedagógiailag felkészült, gyakorlattal rendelkező nevelőtanárok foglalkoznak a gyermekek nevelésével. Rendszeres önképzéssel, szervezett továbbképzésekkel megújult, korszerű szakmai ismeretekkel rendelkeznek. Diákotthonban dolgozó kollégák egyénisége, műveltsége, életmódja követendő példaként szolgálnak a kollégista gyermekek előtt. Fontos továbbá, hogy a nevelő megfelelő empátiával rendelkezzen a nevelői eljárásokban. A tanulók iránti tiszteletet, bizalmat és szeretetet kell, hogy előtérbe helyezze a mindennapi munkájában. Szakmai tevékenysége során működjön együtt az iskola és kollégiumi nevelőtestület tagjaival és vezetőivel. A gondozásban szakképzett gyermekfelügyelők és gyermekgondozók segítenek. Az ő munkájukban is érvényesülni kell a gyermekközpontúságnak, a másság tiszteletének, segítő attitűdjének.

6 4. oldal Karcag Tanulói összetétel A diákotthon az utóbbi években igen vegyes képet mutat a tanulói összetétel szempontjából, értve ez alatt az életkort, a képességeket, az érdeklődést, a családi hátteret és a lakóhelyet, valamint a bentlakás státuszát is. A bentlakók, bár egy iskolába járnak, életkora 6 és 20 év között szóródik. Nagyarányú a kiskamasz, illetve a kamasz fiatalok aránya. A gyermekek tanulásban akadályozottak. Az elmúlt időszakban a nemek megoszlása a fiúk irányába tolódott el. A gyermekek érdeklődése sokrétű, melyet csak széles skálán mozgó programkínálattal tudunk kielégíteni. A pedagógiai program megfogalmazásakor nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy a tanulók egy része különböző apró településekről érkezett, illetve először tölt el hosszabb időt a családtól távol intézményes keretek között, valamint, hogy a szülői háttér nem mindig problémamentes: munkanélküliek, elváltak, stb. Nevelőtestület összetétele A nevelőtanárok és a diákotthon-vezető alkotják a nevelőtestületet. A pedagógusok kompetenciáját alkotja a szakmai végzettségükön túl, egyéni érdeklődési körük, felkészültségük: idegen nyelv, informatika, drámapedagógia, kézművesség. A nevelőmunka eredményessége megköveteli a pedagógusok szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztését, a továbbképzési lehetőségekbe való bekapcsolódását. A pedagógiai munkát segítik a gyermekfelügyelők, akik közül egy fő ápolónői feladatokat lát el. III. Célok, feladatok, megvalósításuk alapelvei A diákotthon célja, hogy sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával a bentlakók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának, személyiségének fejlesztője; adottságaik, képességeik kibontakoztatója, erkölcsi értékrendjük kialakítója és megszilárdítója; ismereteik, műveltségük gyarapítója legyen. Szolgálja önművelésre, önnevelésre, harmonikus társas és közösségi kapcsolatokra való igény kialakítását.

7 5. oldal Célunk: Az iskolai feladatok teljesítésének segítése A tanulmányi munka támogatása, a tanulási teljesítmény fejlesztése adekvát eszközökkel A minél szélesebb körű művelődés, illetve tájékozódás segítése A tudásközvetítésben az iskolai tudást kiegészítő, praktikus ismeretek nyújtása Az önismeret fejlesztése: testi, lelki, szellemi tulajdonságok, adottságok, erősségek, gyengeségek ismerete; a változtatásokra, a fejlődésre való képesség fejlesztése A társas viselkedés szabályainak elsajátítása Az egészséges életmódra nevelés A környezet védelme, ápolása iránti igény felkeltése A saját, szűkebb környezetük tisztántartására irányuló munkavégzés elsajátítása Nemzeti értékeink, kulturális és történelmi hagyományaink megismertetése A szabadidő tartalmas eltöltése A családi élet zavaraiból eredő hátrányok csökkentése Szervezett, sokszínű programok biztosítása Esztétikailag példaértékű, a nyugodt tanuláshoz, pihenéshez szükséges környezet kialakítása, az esztétikai kultúra fejlesztése A diákotthoni nevelés főbb alapelvei: Egyénre irányuló pedagógiai munka Az alapvető emberi szabadságjogok, gyermeket megillető jogok demokratikus, humanista, nemzeti és európai elvek érvényesítése A tanulók iránti felelősség, bizalom és szeretet Az intellektuális igényesség, kultúrált stílus Alapvető erkölcsi és együttélési normák betartása Az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vétele Együttműködés a szülőkkel, iskolákkal, civil szervezetekkel, művelődési intézményekkel A fogyatékosság okozta egyéni szükségletek figyelembe vétele A nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, fejlesztése

8 6. oldal A diákotthon által közvetített értékek rendszere A diákotthon hasonlóan az iskolához színtere a személyiség fejlesztésnek. Eredményességének feltétele a nevelésben a tevékenységrendszer sokszínűségének biztosítása, a nevelési folyamatban az értékekkel való azonosulás fokozatos kibontakoztatása, az önismeret fejlesztése, az együttműködési készség, az életmód saját és tudatos alakítása, megalapozása. Az értékek főbb területei: Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az egészséges életmód iránti igény. A test fizikai készenlétének, állóképességének fejlesztése, megőrzése. Céltudatosság, kitartás, alkalmazkodni tudás, saját személyiség vállalása. Nyitottság az élményekre. Felelősségvállalás a saját életút kialakításáért. A család, szülők tisztelete. Családi hagyományok őrzése, ápolása, vállalása. Másik ember elfogadása, autonómiájának tisztelete. Készség az együttműködésre. Törekvés az együttérzésre, empátiára. Konfliktusok kezelésére, feloldására való készség. Kultúráltság a viselkedésben, kommunikációban. Durvaság, erőszak, agresszió elutasítása. Másság, eltérő szokások tiszteletben tartása. Udvariasság, segítőkészség. Nyitottság az új ismeretek befogadására. A tévedéshez való jog elismerése. A hasznos értelmes munkában kötelességtudat, kitartás és szorgalom. A nemzeti múlt értékeinek tisztelete. A nemzeti kisebbségek jogainak tisztelete. Az emberek egyenlőségének elismerése, faji, vallási, etnikai különbségek elfogadása, az előítéletek elutasítása. IV. Tevékenységrendszer IV/1. Életrend, napirend, hetirend Kisújszállás A gyermekek életkori sajátosságaihoz, a napi és heti leterheltségükhöz alakítottuk ki elfoglaltságukat. Olyan házi- és napirendet készítettünk, mely betartható és igazodik az iskolai elfoglaltságukhoz.

9 7. oldal A diákotthon napirendje: Ébresztő Tisztálkodás, hálórend kialakítás Reggelizés, étkezőhelyiség rendben hagyása, gyógyszerek kiosztása Délelőtti tanítási órák Folyamatos ebédeltetés, szabadfoglalkozás, levegőzés Szakkör, szabadfoglalkozás Kötelező tanulmányi munka, gyakorlás, Uzsonna Szakköri foglalkozások, egyéni fejlesztés, korrepetálás, gyakorlás, felzárkóztatás Esti teendők, önkiszolgálási feladatok Vacsora, gyógyszerek kiosztása, Tisztálkodás, ruházat és hálótermek rendezése Önálló szabadidős elfoglaltság, tv-nézés, beszélgetés, zenehallgatás Folyamatos lefekvés életkortól függően Villanyoltás Hetirend Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Vasárnap Reggeli teendők napirend szerint Délutáni tanulmányi munka Mindennapos testmozgás Aktuális szakkörök 14 órától folyamatos hazautazás 14 órától a diákotthon nyitása Esti teendők napirend szerint Karcag A tanulók diákotthoni életrendjét alapvetően a diákotthon házi-, illetve a heti-és a napirendje szabályozza. Az életrend kialakulásánál az elsődleges követelmény, hogy legyen összhangban az iskola működésével, figyelembe véve a tanulás, művelődés, szórakozás, pihenés egészséges arányait. A kialakított életrendnek rugalmasnak és átláthatónak kell lennie, mely igazodik a tanulók igényeihez és szokásaihoz. A napirend adta kereteken belül törekszünk

10 8. oldal arra, hogy nevelőtanáraink éljenek a differenciálás lehetőségével, illetve a gyerekek életkori, képességbeli nagy arányú heterogenitását figyelembe véve, egyénre szabott megoldásokat dolgozzanak ki. Ezek a diákotthon rendjét nem sérthetik és más tanulókat tevékenységükben nem zavarhatnak. A napirend időbeosztását következetesen igyekszünk betartani. Fontosnak tartjuk biztosítani a nyugodt pihenés, alvás feltételeit a gyermekek biológiai szükségleteinek megfelelően. Napirend a diákotthonban hétköznapokon ébresztő, tisztálkodás, szobák rendbetétele, betegek jelentkezése reggeli 7 30 tól iskolai elfoglaltság től visszaérkezés, ebédelés folyamatosan tól kötelező és szabadon választható foglalkozások a hetirend szerint vacsora egyéni és kötelező foglalkozások a hetirend szerint, önálló tevékenységek, klubszoba tisztálkodás, önálló tevékenység villanyoltás Hetirend Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Vasárnap Reggeli teendők napirend szerint Délutáni tanulmányi munka Mindennapos testmozgás Aktuális szakkörök 12 órától folyamatos hazautazás 14 órától a diákotthon nyitása Esti teendők napirend szerint IV/2. Iskolai munkához kapcsolódó tevékenységek Tanulás A napi felkészülés közvetlen nevelői irányítással történik meghatározott időkeretben, melyhez a nyugodt feltételek csak az iskola épületében teremthetők meg. A diákotthon épületrészében

11 9. oldal tanulószobát kialakítani nem tudunk. A nevelőtanárok segítséget adnak a tanulmányi munkához, részt vállalnak a felzárkóztatásban, segítik és támogatják a versenyre való felkészülést. A diákotthon nyújtotta sokszínű tevékenységrendszer biztosítja az eredményes személyiség-és tudásfejlesztést, ahol nincs teljesítménykényszer, a követelmények nem tantárgyorientáltak. A változatos tevékenységek emelik a kulturális műveltséget, kiegészítik az iskola oktató-nevelő munkáját. A tanítási órákra való felkészülés minden tanulónk számára kötelező elfoglaltságot jelent a hét első négy napján. A diákotthonban ehhez a technikai feltételeket nem tudjuk biztosítani, ezért az iskola tantermeit vesszük igénybe. A tanulócsoportok kialakításánál a gyermekek életkorát, osztályfokát, képességeit és sérülésük jellegét vesszük figyelembe. A tanulóval szembeni elvárás meghatározásakor hangsúlyt kap a képesség, a szorgalom is. Lehetőséget adunk az egyéni tanulásra a napirend adta kereteken belül -, melynek megszervezése és figyelemmel kísérése a csoportvezető nevelőtanárok feladata. Felzárkóztatás Sajátos nevelési igényű gyermekeinknél fokozott hangsúlyt kap a nevelőtanárok munkájában a vezetés és irányítás mellett a segítségnyújtás. Kiemelt szerepet kap a felzárkóztatás, a nevelési célú és értékelő beszélgetés, a tanulási módszerek begyakoroltatása, az egyéni megsegítés. Nevelőtanáraink a fokozott ellenőrzés mellett tudatosan élnek a differenciált foglalkozás és az egyénre szabott bánásmód alkalmazásával. Az eredmények eléréséhez szükséges olyan csoportközösségek kialakítása, ahol a gyermekek a társas együttélés szabályainak megfelelően alkalmazkodnak egymáshoz, figyelnek társaikra, felelősséget éreznek egymás iránt, tolerálják egymás másságát, segítenek a felkészülésben. A tanulók fejlődését értelmi, pszichikai és testi értelemben is biztosítanunk kell. Gyermekeink között nagy eltérés mutatkozik a fejlődés gyorsaságában és a teherbírásban egyaránt. Nevelőink figyelnek a kimerülés, a lelki problémák jeleire, megpróbálják az okokat feltárni és lehetőségeiken belül segíteni. Jó alkalmat adnak erre az egyéni és kiscsoportos foglalkozások, az iskolával, a gyermek-és ifjúságvédelmi felelőssel, valamint a szülőkkel való rendszeres kapcsolat. Az értelmi fejlődést segítik a csoport- illetve a szabadon választható foglalkozások is. A tanulók képességei és az iskola, a szülő elvárásai nem mindig vannak összhangban. A diákotthoni, nevelőtanár által irányított tanulás, illetve a kiscsoportos és egyéni felzárkóztatás segíti az eredményes iskolai továbbhaladást. A csoportvezető nevelőtanárok figyelemmel

12 10. oldal kísérik a tanulók iskolai eredményeit napi kapcsolatot tartva az iskolában dolgozó pedagógusokkal. Szükség esetén segítő, irányító támogatással, korrepetálással lépnek közbe a nagyfokú lemaradás elkerülése érdekében. Fontosnak tartjuk, hogy az itt töltött évek alatt a gyermekekkel megismertessük a korosztályoknak megfelelő irodalmi műveket, az igényes zenei darabokat. Ezért irányítjuk őket az iskolai könyvtárba, elkísérjük őket kiállításokra, színházi előadásokra, filmklubot (Karcagon) működtetünk. Tehetséggondozás Sajátos nevelési igényű gyermekeinknél a tehetséggondozás egyrészt az iskolai folyamat továbbvitelét jelenti. A diákotthonban működtetett szabadidős foglalkozások viszont teret adnak olyan rejtett képességek felszínre hozásának is, melyekre az iskola keretei között nincs lehetőség. A sportklub és a kézműves foglalkozás kitűnő alkalmat ad az ilyen tevékenységben tehetséges gyermekeknek arra, hogy képességeiket továbbfejlesszék, ismereteiket bővítsék. Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a kézműves foglalkozáson a tanulók nagyon sok új technikát, eljárást ismernek meg, a más területen esetleg alulteljesítők is. Az elkészült alkotások szemet gyönyörködtető kiállítása minden esetben a többiek és a hozzánk látogatók elismerését is kiváltja. Támogatjuk a sportban tehetséges tanulóinkat is. A testi kondíció növelésére és a kikapcsolódásra jó lehetőség a tornaterem és a sportudvar használata. A versenysportban résztvevő gyermekeknél a tanórákra való felkészülés idejét egyedileg állapítjuk meg, a sporttevékenység időpontjait figyelembe véve. Tanulmányi és szakmai versenyekre való sikeres felkészítés folyamatához a diákotthon hozzájárul, sajátos eszközeivel megadva a lehetőséget a kutató-és gyűjtőmunkához, segítve az anyag rendszerezését, kiegészítő ismereteket nyújtva a különböző foglalkozásokon, az egyéni felkészítéseken. A tehetséggondozásnál elsődleges szempont a tehetség minél korábbi felismerése. Ebben nagy szerepe van a diákotthonnak. Az itt folyó sokoldalú tevékenységrendszer, az állandó közvetlen kapcsolat nevelő és gyermek között, az egyéni foglalkozások lehetőséget adnak arra, hogy a kiemelkedő képességek felszínre kerüljenek. A folyamat következő lépése a közvetlen gondozás, a tehetség támogatása. A tehetségi irányokba mutató ingerek biztosítása A meglévő motivációk erősítése Bevonás szakkörökbe, előkészítőkbe, egyéb foglalkozásokba Esetlegesen versenyekre való felkészítés, versenyeztetés

13 11. oldal Eredmények megbeszélése, reális célok kialakítása A csoport többi tagjával való pozitív kapcsolat segítése. Pályaválasztás Tanulóink pályaválasztásban is nagy segítséget nyújtanak a diákotthonban szerzett ismeretek. A nevelési folyamatban olyan többletinformációt kapnak, mely meghaladja a szülői ház közvetítette lehetőségeket. A nevelőtanárok közvetlen és közvetett módon tájékozódnak a tanulók érdeklődéséről, hajlamairól, kiemelkedő képességeiről és teljesítményeiről, pályaválasztási szándékairól. A reális pályaválasztási szándék kialakítása érdekében beszélgetnek a tanulókkal, bővítik pályaismereteiket. Tanulóink egy része már választott. Az ő esetükben az a feladat, hogy a szakmájukkal kapcsolatos megerősítést a nevelőtanároktól is megkapják. A pályaválasztás segítésének lépései a) Előkészítés Tájékozódás a gyerekek érdeklődéséről, képességeiről Tájékozódás a pályaválasztási szándékról b) A pályaismeretek bővítése: beszélgetéssel, egyéb módszerekkel c) Tanulók közötti kapcsolatok fejlesztése: a már pályát választott vagy visszajáró, illetve a pályaválasztás előtt állók között IV/3. A diákotthon keretén belül biztosított egyéb foglakozások Kisújszállás A szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások Meghatározó szerepet kap az egészséges és kultúrált életmódra nevelés, az önkiszolgáló képességek fejlesztése, a sport, természeti környezet megóvása, ápolása. Foglalkozások során hangsúlyt kap a gyermekek mozgás, zenei, vizuális képességeinek fejlesztése. Fő nevelési feladatok között szerepel a gyermekek olvasóvá nevelése, érdeklődési körük bővítése. Lehetővé kell tenni számukra, hogy naponta az érdeklődési körüknek megfelelő könyveket, újságokat olvassanak. Kollégiumunk lehetőséget biztosít az informatikai alapok megismerésére, elmélyítésére, oktatóprogramok használatára és játékra. A szabadidő eltöltéséhez szervezett és hasznos programokat kínálunk fel a diákotthon lakóinak, ezzel biztosítjuk az érzelmi és fizikai feltöltődést, a kikapcsolódást. A diákotthon tárgyi feltételei és lehetőségei a tanulók rendelkezésére állnak.

14 12. oldal Játékos mozgásfejlesztés ducitorna, mozogjunk együtt, játszóház Célok: Állóképesség javítás, Egészséges versenyszellem kialakítása Közösségépítés A testi képességek fejlesztésével a rendszeres testmozgás biztosítása, mozgásvágy kielégítése Koncentráció, reagálóképesség fejlesztése Beszédkészség javítása, szókincs gazdagítás Testi adottságok fejlesztése játéktevékenységen keresztül - Mozgáskoordinációs képességek fejlesztése, alakítása Az új játékok megismerése segíti a szabadidő hasznos eltöltését Új szabályjátékok megismerése Közös élményszerzés Tanuljanak meg a gyerekek örülni a győzelemnek és tudják elviselni a vereséget a játékban A csoportos játék során, a mozgással elősegítjük a szociális kapcsolatok kialakítását, a viselkedés helyes irányba történő formálását Dramatikus játékok - Mese-báb-rajz Célok: Klasszikus történetek megismertetése Szövegértés fejlesztése Fantázia, képzelőerő kialakítása Konfliktushelyzetek teremtése, kezelése, megoldása Helyes ítéletalkotás a szerepalakítások során Szókincsbővítés, beszédfejlesztés, helyes artikuláció kialakítása Játékos személyiségfejlesztés Mozgáskoordináció helyes irányba történő alakítása A vizuális kultúra fejlesztése

15 13. oldal Hagyományőrzés népi gyermekjátékok, népszokások Célok: Fontosabb eseményekhez kapcsolódó szokások, játékok megismerése, tanulása Elfelejtett régi játékok felelevenítése Természet anyagokból készíthető egyszerű népi hangszerek készítése, használata. Termésekből dekoráció készítése, Ünnepeinkhez kapcsolódó játékok, hagyományok megismertetése Multikultúrális ismeretek bővítése Közösség előtti előadások, bemutatók szervezése Kézműves foglalkozás Célok: A különböző kézműves technikák megismertetése A közös munkavégzés során fokozódjon a tanulókban a kitartás Fejlődjön a manuális készségük Alakuljon ki a helyes eszközhasználat, szépérzék és reális önértékelés Olyan ismereteket szerezhetnek, amelyek a pályaválasztásban is segítséget nyújthatnak. Közös helyiségek dekorálása A kézműves technikák megismerése biztosítson lehetőséget az önkifejezésre, ízlés és a szépérzék fejlesztésére Helyes értékítélet kialakítása, egymás munkáinak elismerése, megbecsülése Kiállítások, tárlatok megrendezése az elkészített munkákból Pályázati munkák készítése Testépítés testkultúra kialakítása Célok: Rendszerességre, kitartásra nevelés Erkölcsi normák írott és íratlan szabályainak betartása Kialakítani a gyermek szemléletében a testmozgás fontosságát, nélkülözhetetlenségét Biztosítani az egészséges életmódra nevelést. Legyen a mozgás öröm és élményforrás, ezáltal adjon önbizalmat és aktivizáljon az újabb mozgásra, erőfeszítésre. Egymás testi adottságának elfogadása Szabálytudat kialakítása Egymásért érzett felelősségtudat kialakítása, megerősítése

16 14. oldal Kitartásra nevelés Versenyeken való aktív részvétel Helyes életvitel, életmód, táplálkozási szokások kialakítása Multikultúra a mi kultúránk Célok: Városi rendezvényeken való aktív részvétel Közös élményszerzés, közösségformálás Könyvtár, tárlat, filmbemutatók közös látogatása Közintézmények látogatása (kultúrált vásárlás, ügyintézés bonyolítása) Papi Lajos Emlékház, Morgó-ház látogatása Karcag Természetjáró túra, foglalkozás Célok és feladatok: Ezen foglalkozások heti órakeretét időnként tömbösítve töltjük ki az adott foglalkozás, illetve túra vagy séta idejét szem előtt tartva. Feladatunk rásegíteni a délelőtti tananyagokra úgy a munkafeladatok, mint a szűkebb és tágabb lakóhelyi ismeretek megerősítésében, illetve a sport tevékenység és az esztétikai érzékük fejlesztésében. Erősíteni szeretnénk az egészséges lokálpatriotizmusukat azzal, hogy lakóhelyük szépségei mellett vegyék észre azokat a tennivalókat, amelyek javításra, további munkálkodásra ösztönöznek. A város és környékének természeti szépségei feltérképezésén túl, ezeken a sétákon a mindennapi élet szokásait is szeretnénk gyakorolni, erősíteni. Gondolunk itt a közlekedés (jegyelővétel), csomag, pénz és levélfeladás, pénzfelvétel automatából kártyával, illetve a kártya felhasználhatósága a vásárlásoknál, stb. Megvalósíthatósági követelmények: Igényeljék a tanulók a levegőn való tartózkodást, illetve a hosszabb túrák esetében az állóképességük javítását.

17 15. oldal Hangoztassák: A túrákon és sétákon tapasztalt pozitívumok elismerését, illetve a negatívumok javításának megoldhatóságát az ő lehetőségeikhez mérten. Hívják fel társaik vagy akár a felnőttek figyelmét is a tapasztalt hiányosságok javítására akár anyagi vonzatokról, akár csak emberi tevékenységről legyen is szó. A séták alkalmával megtekintett közintézmények autóbusz pályaudvar, vasútállomás, posta, bank, áruház, múzeum, tájház, stb. illetve az ott folyó munkák, szolgáltatások igénybevétele ne okozzon problémát. Tapasztalataikat úgy tudják átadni elmesélni társaiknak, hogy azok is kedvet érezzenek a szép és jó továbbvitelére és a hibák, hiányosságok javítására. Játékos mozgásfejlesztés - sportklub Célok és feladatok: A testnevelési játékok, illetve a mozgásos játékok, a játékos mozgásfejlesztés, sportklub a kollégiumi csoportfoglalkozás keretében is az ismeretszerzés elsajátítását, s ennek keretében az értelmi, erkölcsi, és esztétikai nevelési hatások érvényesülését biztosítják. A játékok keretében alkalmazható gyakorlatok minél változatosabb végrehajtása, a gyermekek személyiségjegyeinek alakulását pozitívan befolyásolják. A mozgás fejlesztésével a rendszeres testmozgás biztosítása, mozgásvágy kielégítése. Kialakítani a gyermek szemléletében a testmozgás fontosságát, nélkülözhetetlenségét, biztosítani az egészséges életmódra nevelést. A megfelelően kiválasztott játék során elősegíteni a helyes testtartás kialakítását. Mozgáskoordinációs képességek, mozgáskészségek fejlesztése, alakítása. Az időjárásnak megfelelően biztosítani a gyermekek számára a szabadtéri, tornatermi, vízi és havas játékokat. Fejlesztési követelmények A kollégista tanulók ismerjék fel és egyéni képességeiknek megfelelően, hajtsák végre a mozgásos játékokat, versengéseket. Legyen a játék öröm és élményforrás, ezáltal adjon önbizalmat és aktivizáljon az újabb mozgásra, erőfeszítésre.

18 16. oldal Fokozza a fizikai képességeket, segítse elő a mozgáskészség és mozgáskoordináció fejlődését. Ismerjék és alkalmazzák a tanult játékok szabályait, illetve játék közben tartsák is be azokat. Vigyázzanak egymás testi épségére, balesetek elkerülése. A játékok során alkalmazott mozgásformákat ismerjék a gyermekek, helyesen alkalmazni tudják, kapjanak lehetőséget a javítás kivitelezésére. Csapatjátékok alkalmával segítsék, bíztassák, bátorítsák, buzdítsák egymást, aktívan vegyenek részt. Legyenek képesek alkalmazkodni a tárgyi környezet változásához. Játéktevékenységüket jellemezze az életkoruknak, egyéni adottságuknak megfelelő ügyesség, bátorság, kooperáció. Labdával végzett játékokban tudják alkalmazni a megismert alapmozgásokat. Kézműves foglalkozás Diákotthoni keretek között, heti rendszerességgel működő kézműves foglalkozás céljai: A különböző kézműves technikák megismertetése, gyakoroltatása a diákotthonban élő hátrányos helyzetű tanulókkal. A közös munkavégzés során fokozódjon a tanulókban a kitartás, fejlődjön a manuális készségük. Párhuzamban az iskolai oktatás tervével, mindazon technikák begyakoroltatása, amely a rajz és a vizuális kultúra, a háztartástani ismeretek illetve a szakma-előkészítésben segítségükre van. Ezáltal fejlődik eszközhasználati készségük, szépérzékük és reális önértékelésre neveljük őket. Olyan ismereteket szerezhetnek, amelyek során a pályaválasztásban is segítséget nyújthatnak számukra.

19 17. oldal Követelmény: A különböző kézműves technikák megismerése biztosítson lehetőséget az önkifejezésre, az ízlés és a szépérzék fejlesztésére. Az alkalmazott munkafolyamatokat tudják nevelői segítséggel megtervezni. Készítsenek olyan tárgyakat, amelyekkel környezetüket díszíthetik és saját maguk számára is hasznosak. Ismerjék meg azokat a környezetbarát eljárásokat pl. a textilhulladékok hasznosítását melyek az anyagtakarékosság szabályaihoz illeszkednek. Becsüljék meg egymás munkáját. Alkalmanként rendezzenek kiállítást az elkészített munkadarabokból, így lehetőséget biztosítanak az iskola többi tanulója, dolgozója számára, hogy megismerhessék munkájukat. Filmklub A filmklub csoportos foglalkozás keretében történik. A foglalkozás célja, hogy a tanulók hasznos információkhoz jussanak, amelyeket a későbbiekben alkalmazni tudnak. Valamint új ismeretekre tegyenek szert. Célok és feladatok A vizuális kultúra fejlesztése. Tudjanak a tanulók szelektálni a tévéműsorok között, hogy olyan műsorokat nézzenek meg, amelyek az életkori sajátosságoknak megfelelnek. Aktív tévénézés kialakítása, ami azt jelenti, hogy a gyerekek ne csak nézzék a filmet, hanem megértsék az ok-okozati viszonyokat, összefüggéseket. A filmfeldolgozás részeként a látott részek megbeszélése. Kommunikációs készségfejlesztés, szókincsbővítés. Olyan filmek bemutatása, melyek nemcsak szórakoztatnak, hanem tanítanak is, amelyek által művelődnek a gyerekek. Felvilágosító és oktatófilmek: az innen szerzett tapasztalataikat életük során alkalmazni tudják. Ismeretterjesztő filmekből megismerik az őket körülvevő világot. Olyan tájakra barangolhatnak el, amelyeket nem ismernek, és olyan élővilág tárul fel előttük, melyet eddig csak a tankönyv lapjairól ismerhettek.

20 18. oldal Történelmi filmek segítségével megelevenedik előttük az adott történelmi kor, személy, esemény. Az irodalmi feldolgozásokkal felkeltjük érdeklődésüket az olvasás iránt, és fejlesztjük esztétikai érzéküket is. A fiatalabb korosztály számára igényes, magyar meséket vetítünk, melyek kulturális értékeket képviselnek. Tiniklub Heti rendszerességgel működtetjük ezt a kifejezetten kamaszkorú fiataloknak szervezett foglalkozást. Ezen lehetőséget kapnak a fiatalok kiscsoportos problémafeltáró megoldó beszélgetésre, feszültségoldó játékokra. A klubot a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős vezeti. A foglalkozások megtartására jelenleg a diákotthon emeleti részén egy kisebb helyiség áll rendelkezésre, melyet közös munkával, saját ízlésük szerint rendeztek be és díszítettek a fiatalok. Ebben a szobácskában nyílik lehetőség arra is, hogy a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős a gyermekekkel négyszemközti beszélgetést folytasson. A klubfoglalkozásokon lehetőség van az egyéni, közösségi és családi problémák feltárására, a lehetséges megoldások közös keresésére. A fiatalok önismereti játékokon keresztül feltárják személyiségük jellemzőit, megismerik társaikat. Megismerkednek néhány konfliktus megelőző kezelő technikával is. Szituációs játékokkal a valós életben előforduló helyzeteket képezik le. Káros szenvedélyek megelőzéséhez, leküzdéséhez segítséget kapnak. IV/4. Gyermek-és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységek Mivel diákotthonunk közös igazgatású nevelési intézmény, ezért az iskola gyermek-és ifjúságvédelmi felelősével a kapcsolat folyamatos, segítségére minden esetben számíthatunk. Foglalkozik a gyermekek problémáival, egyéni és kiscsoportos beszélgetéseket kezdeményez. Bizalomra, szeretetre épülő kapcsolatot tart a tanulókkal, mely lehetővé teszi, hogy a sokszor nehezen megnyíló gyermekek problémáinak gyökerét feltárja, a családi háttérben meghúzódó gondokat felszínre juttassa. Gyermek-és ifjúságvédelmi felelősünk megfelelő felkészültséggel rendelkező szakember, aki széleskörű kapcsolatokat ápol az eredményes gyermekvédelmi munkánkat segítő szolgálatokkal, szervezetekkel. Válság krízishelyzetekben a diákotthon kompetenciáján kívül eső orvosi, hatósági, jogi beavatkozásnál is a gyermekek mellett áll. Esetünkben jellemző a szülői passzivitás, az érdeklődés hiánya, időnként az elutasító viselkedés. Az elsődleges kapocs a szülői ház és a diákotthon között a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős. Sok időt fordít a szülők látogatására, véleményük formálására, tájékoztatására.

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

H E L Y Z E T E L E M Z É S

H E L Y Z E T E L E M Z É S KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2016/2017 2 2016/2017-ES TANÉV A munkaterv elkészítésénél figyelembe vettük: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a kollégiumi nevelés országos

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 2 1.1 Kollégiumi feladatellátás az intézményi

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei és tényezői Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei A nevelés színterei azok az egymással szoros kapcsolatban álló területek, amelyeken a nevelés célja által meghatározott feladatok

Részletesebben

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés V. fejezet A kollégium nevelési programja I. Bevezetés 1. Pedagógiai programunk összeállítását a Köznevelési törvény 17. -a írja elő. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja összhangban a Köznevelési

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 A Batthyány József Általános Iskola reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 Pintér Sándor mkv. TANTÁRGYI KÖR Biológia Fizika Földrajz Kémia Matematika Technika Természetismeret MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK TAGJAI:

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató

Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 2015 Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató Tartalomjegyzék 1. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM... 3 1.1. Az iskola egészségnevelési szemlélete...

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben