A fenntartó Jász Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 72/2007. (VI. 22.) számú határozata értelmében intézmény összevonásra került sor.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fenntartó Jász Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 72/2007. (VI. 22.) számú határozata értelmében intézmény összevonásra került sor."

Átírás

1 A fenntartó Jász Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 72/2007. (VI. 22.) számú határozata értelmében intézmény összevonásra került sor. Az összevontan működő intézmény neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Székhelye: 5310, Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37. Tagintézménye: 5300, Karcag, Kisújszállási u. 45. A diákotthoni ellátás a székhelyen és a tagintézményben egyaránt biztosított a tanulók számára.

2 JÁSZ NAGYKUN SZOLNOK MEGYEI KÁDAS GYÖRGY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON DIÁKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007

3 1. oldal I. A diákotthon társadalmi szerepe A diákotthon nem önálló intézmény, segíti és kiegészíti az iskolában folyó nevelő-oktató tevékenységet. Társadalmi szerepe megteremteni a tanulási feltételeket azon tanulók számára, akiknek lakóhelyén nincs lehetőség tanulmányaik elvégzéséhez, illetve szociális, érzelmi és szocializációs védőhálóként működik ott, ahol a szülő nem tudja biztosítani a szükséges körülményeket a tanulmányok folytatásához, vagy az iskola eredményes befejezéséhez. A diákotthon pedagógiai tevékenysége kiegészíti a családi és iskolai nevelést, egyben szociális ellátást, biztonságot és érzelmi védettséget nyújt. A diákotthon a megfelelő pedagógiai környezet biztosításával elősegíti a társadalmi együttélés, döntésfelelősség, konfliktuskezelés demokratikus technikáinak elsajátítását, gyakorlását ezzel segítséget adva a sikeres társadalmi beilleszkedéshez. A diákotthon fontos társadalmi funkciója, hogy a bentlakók számára területi és szociális helyzetüktől függetlenül biztosítja a valós társadalmi életben létező szerepek (tanuló, dolgozó ) megtanulásának esélyét. A diákotthon az értéktisztelet, a gyermekszeretet, a tanulói személyiség tiszteletben tartásának jegyében neveli a bentlakásos elhelyezésben résztvevő tanulókat. II. Helyzetelemzés II/1. Tárgyi környezet Kisújszállás Diákotthonunk egyszintes épületben, közvetlenül az iskolához kapcsolódva helyezkedik el. Öt tágas hálóterem áll a tanulók rendelkezésére, melyeknek bútorzata megfelel a sajátos nevelési igényű gyermekek számára. A helyiségek ízlésesen a gyerekekkel közösen - dekoráltak, melyek igazodnak az aktuális eseményekhez, ünnepekhez. A közösségi élet a társalgóban zajlik, ahol korszerű szórakoztató elektronikai berendezések szolgálják a kikapcsolódást, a szabadidő hasznos eltöltését. Nagyobb helyet igénylő rendezvényeinkhez, vetélkedők lebonyolításához az iskola ebédlőjét vesszük igénybe. Csoportos rendezvényeink egy részét az iskola aulájában tartjuk. Vizesblokkunk korszerű, akadálymentesített. A diákotthon részét képezi még a szülői váró, orvosi illetve betegszoba és nevelői szoba. Közvetlen átjárás biztosított az ebédlőbe és a mosodába. A főbejárat az udvar felől található. A szabadtéri tevékenységek helyszíne a tágas udvar, melyen sportpálya, homokozó, fából készült játékok találhatók.

4 2. oldal Karcag Diákotthonunk közös igazgatású, az iskolával egybeszervezett és azonos épületegyüttesben elhelyezkedő intézmény, lakói kizárólag az iskola tanulói közül kerülnek ki. Az épület kétszintes, melynek alsó részén a tágas és esztétikus, nagy befogadóképességű ebédlő, a melegítőkonyha helyezkedik el. Az emeleten (melynek megközelítése csak a lépcsőházon át történhet, ezáltal akadálymentessége nem megoldott) egy hosszú folyosó két oldaláról nyílnak a hálótermek és a mosdóhelyiségek. Koedukált diákotthonunkban külön fürdőszobák illetve mellékhelyiségek szolgálják a nemenkénti tisztálkodás kultúrált körülményeit. Helyet kapott még egy úgynevezett klubszoba, mely a közösségi élet fontos színtere. Befogadóképessége nem túl nagy, ezért a diákotthoni szintű rendezvények megtartására csak az ebédlőben kerülhet sor. Elkülönítésre szoruló gyermekeink számára önálló vizesblokkal ellátott betegszobánk is az emeleten helyezkedik el. A diákotthonban dolgozó gyermekfelügyelők számára (akik sokrétű gondozási és felügyeleti tevékenységet látnak el) a folyosó egészére széles rálátást nyújtó tartózkodó helyiség áll rendelkezésre. Programjaink megvalósításának sikerét biztosítja, hogy az iskola helyiségeit és felszerelését is használhatjuk. A napi felkészülésre (diákotthoni tanulószoba hiánya miatt) csak az iskola tantermeiben kerülhet sor. Nem nélkülözhetjük a könyvtárat, az informatikai szaktantermet és az apró audio-vizuális szobát sem. Közös használatú a tornaterem és a sportudvar is. Sajnos kisméretű udvarunk jó részét elfoglalja a körülkerített sportpálya, így a főleg kisebb életkorú gyermekeknek nincs elég terük a szabad futkározásra, mozgásos játékra, illetve az udvari játékok (hinta, homokozó ) száma igen csekély. Diákotthonunk vizesblokkjait az elmúlt években újítottuk fel, ezek felszereltsége megfelel a kor és az esztétika alapvető követelményeinek. A hálóhelyiségekben az elhasználódott fekvőhelyek nagy részét fotelágyakra cseréltük, valamint éjjeliszekrényeket vásároltunk,- amelyek éjszaka kitűnően szolgálják a nyugodt pihenést-, nappal teret hagynak a szobákban a játékhoz, beszélgetéshez. Az ágyaknál egyéni világító testeket helyeztünk el, amelyek a nagy létszámú kamaszkorú fiataljaink életkori sajátosságaikból fakadóan nélkülözhetetlenek az önálló elmélkedéshez, olvasáshoz. Klubszobánk a csoportfoglalkozások fő helyisége. A nagy munkaasztal, a sok ülőhely, a játékos-, kommunikációs-, kreatív foglalkozásokhoz egyaránt megfelelő körülményt biztosít. Itt nyert elhelyezést a diákotthon egyetlen televízió készüléke, melyhez DVD lejátszót is tudunk csatlakoztatni. Audiós eszközparkunk egy CD-lejátszóra hangfallal és néhány hordozható magnóra korlátozódott, amit a gyerekek nagy örömére sikerült bővítenünk. Így

5 3. oldal minden szobában található CD-s magnó. Igaz az igényes hangzóanyagunk száma rendkívül szerény. II/2. Személyi feltételek Kisújszállás Tanulói összetétel Valamennyi kollégista egyben az iskola tanulója. Életkorukat tekintve 5 20 év közöttiek. A diákotthon létszámát tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott és halmozottan sérült gyermekek alkotják. Többségük hátrányos helyzetű kis településről érkezett. Jellemző az elvált és munkanélküli, valamint gyermeküket egyedül nevelő szülő magas aránya, mely egyben meghatározója is nevelési feladatainknak. Az értelmi képességek fejlesztése mellett a családok megsegítése, tanácsokkal való ellátása is a feladatok közé tartozik. A különböző hivatalos szervekkel is folyamatos kapcsolatban állunk, mely a gyermekek anyagi és egészséges környezetben történő fejlődését segíti elő (Gyámhatóságok, Gyermekjóléti Szolgálatok, Családgondozók). Nevelőtestület összetétele Szakmailag, pedagógiailag felkészült, gyakorlattal rendelkező nevelőtanárok foglalkoznak a gyermekek nevelésével. Rendszeres önképzéssel, szervezett továbbképzésekkel megújult, korszerű szakmai ismeretekkel rendelkeznek. Diákotthonban dolgozó kollégák egyénisége, műveltsége, életmódja követendő példaként szolgálnak a kollégista gyermekek előtt. Fontos továbbá, hogy a nevelő megfelelő empátiával rendelkezzen a nevelői eljárásokban. A tanulók iránti tiszteletet, bizalmat és szeretetet kell, hogy előtérbe helyezze a mindennapi munkájában. Szakmai tevékenysége során működjön együtt az iskola és kollégiumi nevelőtestület tagjaival és vezetőivel. A gondozásban szakképzett gyermekfelügyelők és gyermekgondozók segítenek. Az ő munkájukban is érvényesülni kell a gyermekközpontúságnak, a másság tiszteletének, segítő attitűdjének.

6 4. oldal Karcag Tanulói összetétel A diákotthon az utóbbi években igen vegyes képet mutat a tanulói összetétel szempontjából, értve ez alatt az életkort, a képességeket, az érdeklődést, a családi hátteret és a lakóhelyet, valamint a bentlakás státuszát is. A bentlakók, bár egy iskolába járnak, életkora 6 és 20 év között szóródik. Nagyarányú a kiskamasz, illetve a kamasz fiatalok aránya. A gyermekek tanulásban akadályozottak. Az elmúlt időszakban a nemek megoszlása a fiúk irányába tolódott el. A gyermekek érdeklődése sokrétű, melyet csak széles skálán mozgó programkínálattal tudunk kielégíteni. A pedagógiai program megfogalmazásakor nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy a tanulók egy része különböző apró településekről érkezett, illetve először tölt el hosszabb időt a családtól távol intézményes keretek között, valamint, hogy a szülői háttér nem mindig problémamentes: munkanélküliek, elváltak, stb. Nevelőtestület összetétele A nevelőtanárok és a diákotthon-vezető alkotják a nevelőtestületet. A pedagógusok kompetenciáját alkotja a szakmai végzettségükön túl, egyéni érdeklődési körük, felkészültségük: idegen nyelv, informatika, drámapedagógia, kézművesség. A nevelőmunka eredményessége megköveteli a pedagógusok szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztését, a továbbképzési lehetőségekbe való bekapcsolódását. A pedagógiai munkát segítik a gyermekfelügyelők, akik közül egy fő ápolónői feladatokat lát el. III. Célok, feladatok, megvalósításuk alapelvei A diákotthon célja, hogy sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával a bentlakók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának, személyiségének fejlesztője; adottságaik, képességeik kibontakoztatója, erkölcsi értékrendjük kialakítója és megszilárdítója; ismereteik, műveltségük gyarapítója legyen. Szolgálja önművelésre, önnevelésre, harmonikus társas és közösségi kapcsolatokra való igény kialakítását.

7 5. oldal Célunk: Az iskolai feladatok teljesítésének segítése A tanulmányi munka támogatása, a tanulási teljesítmény fejlesztése adekvát eszközökkel A minél szélesebb körű művelődés, illetve tájékozódás segítése A tudásközvetítésben az iskolai tudást kiegészítő, praktikus ismeretek nyújtása Az önismeret fejlesztése: testi, lelki, szellemi tulajdonságok, adottságok, erősségek, gyengeségek ismerete; a változtatásokra, a fejlődésre való képesség fejlesztése A társas viselkedés szabályainak elsajátítása Az egészséges életmódra nevelés A környezet védelme, ápolása iránti igény felkeltése A saját, szűkebb környezetük tisztántartására irányuló munkavégzés elsajátítása Nemzeti értékeink, kulturális és történelmi hagyományaink megismertetése A szabadidő tartalmas eltöltése A családi élet zavaraiból eredő hátrányok csökkentése Szervezett, sokszínű programok biztosítása Esztétikailag példaértékű, a nyugodt tanuláshoz, pihenéshez szükséges környezet kialakítása, az esztétikai kultúra fejlesztése A diákotthoni nevelés főbb alapelvei: Egyénre irányuló pedagógiai munka Az alapvető emberi szabadságjogok, gyermeket megillető jogok demokratikus, humanista, nemzeti és európai elvek érvényesítése A tanulók iránti felelősség, bizalom és szeretet Az intellektuális igényesség, kultúrált stílus Alapvető erkölcsi és együttélési normák betartása Az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vétele Együttműködés a szülőkkel, iskolákkal, civil szervezetekkel, művelődési intézményekkel A fogyatékosság okozta egyéni szükségletek figyelembe vétele A nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, fejlesztése

8 6. oldal A diákotthon által közvetített értékek rendszere A diákotthon hasonlóan az iskolához színtere a személyiség fejlesztésnek. Eredményességének feltétele a nevelésben a tevékenységrendszer sokszínűségének biztosítása, a nevelési folyamatban az értékekkel való azonosulás fokozatos kibontakoztatása, az önismeret fejlesztése, az együttműködési készség, az életmód saját és tudatos alakítása, megalapozása. Az értékek főbb területei: Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az egészséges életmód iránti igény. A test fizikai készenlétének, állóképességének fejlesztése, megőrzése. Céltudatosság, kitartás, alkalmazkodni tudás, saját személyiség vállalása. Nyitottság az élményekre. Felelősségvállalás a saját életút kialakításáért. A család, szülők tisztelete. Családi hagyományok őrzése, ápolása, vállalása. Másik ember elfogadása, autonómiájának tisztelete. Készség az együttműködésre. Törekvés az együttérzésre, empátiára. Konfliktusok kezelésére, feloldására való készség. Kultúráltság a viselkedésben, kommunikációban. Durvaság, erőszak, agresszió elutasítása. Másság, eltérő szokások tiszteletben tartása. Udvariasság, segítőkészség. Nyitottság az új ismeretek befogadására. A tévedéshez való jog elismerése. A hasznos értelmes munkában kötelességtudat, kitartás és szorgalom. A nemzeti múlt értékeinek tisztelete. A nemzeti kisebbségek jogainak tisztelete. Az emberek egyenlőségének elismerése, faji, vallási, etnikai különbségek elfogadása, az előítéletek elutasítása. IV. Tevékenységrendszer IV/1. Életrend, napirend, hetirend Kisújszállás A gyermekek életkori sajátosságaihoz, a napi és heti leterheltségükhöz alakítottuk ki elfoglaltságukat. Olyan házi- és napirendet készítettünk, mely betartható és igazodik az iskolai elfoglaltságukhoz.

9 7. oldal A diákotthon napirendje: Ébresztő Tisztálkodás, hálórend kialakítás Reggelizés, étkezőhelyiség rendben hagyása, gyógyszerek kiosztása Délelőtti tanítási órák Folyamatos ebédeltetés, szabadfoglalkozás, levegőzés Szakkör, szabadfoglalkozás Kötelező tanulmányi munka, gyakorlás, Uzsonna Szakköri foglalkozások, egyéni fejlesztés, korrepetálás, gyakorlás, felzárkóztatás Esti teendők, önkiszolgálási feladatok Vacsora, gyógyszerek kiosztása, Tisztálkodás, ruházat és hálótermek rendezése Önálló szabadidős elfoglaltság, tv-nézés, beszélgetés, zenehallgatás Folyamatos lefekvés életkortól függően Villanyoltás Hetirend Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Vasárnap Reggeli teendők napirend szerint Délutáni tanulmányi munka Mindennapos testmozgás Aktuális szakkörök 14 órától folyamatos hazautazás 14 órától a diákotthon nyitása Esti teendők napirend szerint Karcag A tanulók diákotthoni életrendjét alapvetően a diákotthon házi-, illetve a heti-és a napirendje szabályozza. Az életrend kialakulásánál az elsődleges követelmény, hogy legyen összhangban az iskola működésével, figyelembe véve a tanulás, művelődés, szórakozás, pihenés egészséges arányait. A kialakított életrendnek rugalmasnak és átláthatónak kell lennie, mely igazodik a tanulók igényeihez és szokásaihoz. A napirend adta kereteken belül törekszünk

10 8. oldal arra, hogy nevelőtanáraink éljenek a differenciálás lehetőségével, illetve a gyerekek életkori, képességbeli nagy arányú heterogenitását figyelembe véve, egyénre szabott megoldásokat dolgozzanak ki. Ezek a diákotthon rendjét nem sérthetik és más tanulókat tevékenységükben nem zavarhatnak. A napirend időbeosztását következetesen igyekszünk betartani. Fontosnak tartjuk biztosítani a nyugodt pihenés, alvás feltételeit a gyermekek biológiai szükségleteinek megfelelően. Napirend a diákotthonban hétköznapokon ébresztő, tisztálkodás, szobák rendbetétele, betegek jelentkezése reggeli 7 30 tól iskolai elfoglaltság től visszaérkezés, ebédelés folyamatosan tól kötelező és szabadon választható foglalkozások a hetirend szerint vacsora egyéni és kötelező foglalkozások a hetirend szerint, önálló tevékenységek, klubszoba tisztálkodás, önálló tevékenység villanyoltás Hetirend Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Vasárnap Reggeli teendők napirend szerint Délutáni tanulmányi munka Mindennapos testmozgás Aktuális szakkörök 12 órától folyamatos hazautazás 14 órától a diákotthon nyitása Esti teendők napirend szerint IV/2. Iskolai munkához kapcsolódó tevékenységek Tanulás A napi felkészülés közvetlen nevelői irányítással történik meghatározott időkeretben, melyhez a nyugodt feltételek csak az iskola épületében teremthetők meg. A diákotthon épületrészében

11 9. oldal tanulószobát kialakítani nem tudunk. A nevelőtanárok segítséget adnak a tanulmányi munkához, részt vállalnak a felzárkóztatásban, segítik és támogatják a versenyre való felkészülést. A diákotthon nyújtotta sokszínű tevékenységrendszer biztosítja az eredményes személyiség-és tudásfejlesztést, ahol nincs teljesítménykényszer, a követelmények nem tantárgyorientáltak. A változatos tevékenységek emelik a kulturális műveltséget, kiegészítik az iskola oktató-nevelő munkáját. A tanítási órákra való felkészülés minden tanulónk számára kötelező elfoglaltságot jelent a hét első négy napján. A diákotthonban ehhez a technikai feltételeket nem tudjuk biztosítani, ezért az iskola tantermeit vesszük igénybe. A tanulócsoportok kialakításánál a gyermekek életkorát, osztályfokát, képességeit és sérülésük jellegét vesszük figyelembe. A tanulóval szembeni elvárás meghatározásakor hangsúlyt kap a képesség, a szorgalom is. Lehetőséget adunk az egyéni tanulásra a napirend adta kereteken belül -, melynek megszervezése és figyelemmel kísérése a csoportvezető nevelőtanárok feladata. Felzárkóztatás Sajátos nevelési igényű gyermekeinknél fokozott hangsúlyt kap a nevelőtanárok munkájában a vezetés és irányítás mellett a segítségnyújtás. Kiemelt szerepet kap a felzárkóztatás, a nevelési célú és értékelő beszélgetés, a tanulási módszerek begyakoroltatása, az egyéni megsegítés. Nevelőtanáraink a fokozott ellenőrzés mellett tudatosan élnek a differenciált foglalkozás és az egyénre szabott bánásmód alkalmazásával. Az eredmények eléréséhez szükséges olyan csoportközösségek kialakítása, ahol a gyermekek a társas együttélés szabályainak megfelelően alkalmazkodnak egymáshoz, figyelnek társaikra, felelősséget éreznek egymás iránt, tolerálják egymás másságát, segítenek a felkészülésben. A tanulók fejlődését értelmi, pszichikai és testi értelemben is biztosítanunk kell. Gyermekeink között nagy eltérés mutatkozik a fejlődés gyorsaságában és a teherbírásban egyaránt. Nevelőink figyelnek a kimerülés, a lelki problémák jeleire, megpróbálják az okokat feltárni és lehetőségeiken belül segíteni. Jó alkalmat adnak erre az egyéni és kiscsoportos foglalkozások, az iskolával, a gyermek-és ifjúságvédelmi felelőssel, valamint a szülőkkel való rendszeres kapcsolat. Az értelmi fejlődést segítik a csoport- illetve a szabadon választható foglalkozások is. A tanulók képességei és az iskola, a szülő elvárásai nem mindig vannak összhangban. A diákotthoni, nevelőtanár által irányított tanulás, illetve a kiscsoportos és egyéni felzárkóztatás segíti az eredményes iskolai továbbhaladást. A csoportvezető nevelőtanárok figyelemmel

12 10. oldal kísérik a tanulók iskolai eredményeit napi kapcsolatot tartva az iskolában dolgozó pedagógusokkal. Szükség esetén segítő, irányító támogatással, korrepetálással lépnek közbe a nagyfokú lemaradás elkerülése érdekében. Fontosnak tartjuk, hogy az itt töltött évek alatt a gyermekekkel megismertessük a korosztályoknak megfelelő irodalmi műveket, az igényes zenei darabokat. Ezért irányítjuk őket az iskolai könyvtárba, elkísérjük őket kiállításokra, színházi előadásokra, filmklubot (Karcagon) működtetünk. Tehetséggondozás Sajátos nevelési igényű gyermekeinknél a tehetséggondozás egyrészt az iskolai folyamat továbbvitelét jelenti. A diákotthonban működtetett szabadidős foglalkozások viszont teret adnak olyan rejtett képességek felszínre hozásának is, melyekre az iskola keretei között nincs lehetőség. A sportklub és a kézműves foglalkozás kitűnő alkalmat ad az ilyen tevékenységben tehetséges gyermekeknek arra, hogy képességeiket továbbfejlesszék, ismereteiket bővítsék. Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a kézműves foglalkozáson a tanulók nagyon sok új technikát, eljárást ismernek meg, a más területen esetleg alulteljesítők is. Az elkészült alkotások szemet gyönyörködtető kiállítása minden esetben a többiek és a hozzánk látogatók elismerését is kiváltja. Támogatjuk a sportban tehetséges tanulóinkat is. A testi kondíció növelésére és a kikapcsolódásra jó lehetőség a tornaterem és a sportudvar használata. A versenysportban résztvevő gyermekeknél a tanórákra való felkészülés idejét egyedileg állapítjuk meg, a sporttevékenység időpontjait figyelembe véve. Tanulmányi és szakmai versenyekre való sikeres felkészítés folyamatához a diákotthon hozzájárul, sajátos eszközeivel megadva a lehetőséget a kutató-és gyűjtőmunkához, segítve az anyag rendszerezését, kiegészítő ismereteket nyújtva a különböző foglalkozásokon, az egyéni felkészítéseken. A tehetséggondozásnál elsődleges szempont a tehetség minél korábbi felismerése. Ebben nagy szerepe van a diákotthonnak. Az itt folyó sokoldalú tevékenységrendszer, az állandó közvetlen kapcsolat nevelő és gyermek között, az egyéni foglalkozások lehetőséget adnak arra, hogy a kiemelkedő képességek felszínre kerüljenek. A folyamat következő lépése a közvetlen gondozás, a tehetség támogatása. A tehetségi irányokba mutató ingerek biztosítása A meglévő motivációk erősítése Bevonás szakkörökbe, előkészítőkbe, egyéb foglalkozásokba Esetlegesen versenyekre való felkészítés, versenyeztetés

13 11. oldal Eredmények megbeszélése, reális célok kialakítása A csoport többi tagjával való pozitív kapcsolat segítése. Pályaválasztás Tanulóink pályaválasztásban is nagy segítséget nyújtanak a diákotthonban szerzett ismeretek. A nevelési folyamatban olyan többletinformációt kapnak, mely meghaladja a szülői ház közvetítette lehetőségeket. A nevelőtanárok közvetlen és közvetett módon tájékozódnak a tanulók érdeklődéséről, hajlamairól, kiemelkedő képességeiről és teljesítményeiről, pályaválasztási szándékairól. A reális pályaválasztási szándék kialakítása érdekében beszélgetnek a tanulókkal, bővítik pályaismereteiket. Tanulóink egy része már választott. Az ő esetükben az a feladat, hogy a szakmájukkal kapcsolatos megerősítést a nevelőtanároktól is megkapják. A pályaválasztás segítésének lépései a) Előkészítés Tájékozódás a gyerekek érdeklődéséről, képességeiről Tájékozódás a pályaválasztási szándékról b) A pályaismeretek bővítése: beszélgetéssel, egyéb módszerekkel c) Tanulók közötti kapcsolatok fejlesztése: a már pályát választott vagy visszajáró, illetve a pályaválasztás előtt állók között IV/3. A diákotthon keretén belül biztosított egyéb foglakozások Kisújszállás A szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások Meghatározó szerepet kap az egészséges és kultúrált életmódra nevelés, az önkiszolgáló képességek fejlesztése, a sport, természeti környezet megóvása, ápolása. Foglalkozások során hangsúlyt kap a gyermekek mozgás, zenei, vizuális képességeinek fejlesztése. Fő nevelési feladatok között szerepel a gyermekek olvasóvá nevelése, érdeklődési körük bővítése. Lehetővé kell tenni számukra, hogy naponta az érdeklődési körüknek megfelelő könyveket, újságokat olvassanak. Kollégiumunk lehetőséget biztosít az informatikai alapok megismerésére, elmélyítésére, oktatóprogramok használatára és játékra. A szabadidő eltöltéséhez szervezett és hasznos programokat kínálunk fel a diákotthon lakóinak, ezzel biztosítjuk az érzelmi és fizikai feltöltődést, a kikapcsolódást. A diákotthon tárgyi feltételei és lehetőségei a tanulók rendelkezésére állnak.

14 12. oldal Játékos mozgásfejlesztés ducitorna, mozogjunk együtt, játszóház Célok: Állóképesség javítás, Egészséges versenyszellem kialakítása Közösségépítés A testi képességek fejlesztésével a rendszeres testmozgás biztosítása, mozgásvágy kielégítése Koncentráció, reagálóképesség fejlesztése Beszédkészség javítása, szókincs gazdagítás Testi adottságok fejlesztése játéktevékenységen keresztül - Mozgáskoordinációs képességek fejlesztése, alakítása Az új játékok megismerése segíti a szabadidő hasznos eltöltését Új szabályjátékok megismerése Közös élményszerzés Tanuljanak meg a gyerekek örülni a győzelemnek és tudják elviselni a vereséget a játékban A csoportos játék során, a mozgással elősegítjük a szociális kapcsolatok kialakítását, a viselkedés helyes irányba történő formálását Dramatikus játékok - Mese-báb-rajz Célok: Klasszikus történetek megismertetése Szövegértés fejlesztése Fantázia, képzelőerő kialakítása Konfliktushelyzetek teremtése, kezelése, megoldása Helyes ítéletalkotás a szerepalakítások során Szókincsbővítés, beszédfejlesztés, helyes artikuláció kialakítása Játékos személyiségfejlesztés Mozgáskoordináció helyes irányba történő alakítása A vizuális kultúra fejlesztése

15 13. oldal Hagyományőrzés népi gyermekjátékok, népszokások Célok: Fontosabb eseményekhez kapcsolódó szokások, játékok megismerése, tanulása Elfelejtett régi játékok felelevenítése Természet anyagokból készíthető egyszerű népi hangszerek készítése, használata. Termésekből dekoráció készítése, Ünnepeinkhez kapcsolódó játékok, hagyományok megismertetése Multikultúrális ismeretek bővítése Közösség előtti előadások, bemutatók szervezése Kézműves foglalkozás Célok: A különböző kézműves technikák megismertetése A közös munkavégzés során fokozódjon a tanulókban a kitartás Fejlődjön a manuális készségük Alakuljon ki a helyes eszközhasználat, szépérzék és reális önértékelés Olyan ismereteket szerezhetnek, amelyek a pályaválasztásban is segítséget nyújthatnak. Közös helyiségek dekorálása A kézműves technikák megismerése biztosítson lehetőséget az önkifejezésre, ízlés és a szépérzék fejlesztésére Helyes értékítélet kialakítása, egymás munkáinak elismerése, megbecsülése Kiállítások, tárlatok megrendezése az elkészített munkákból Pályázati munkák készítése Testépítés testkultúra kialakítása Célok: Rendszerességre, kitartásra nevelés Erkölcsi normák írott és íratlan szabályainak betartása Kialakítani a gyermek szemléletében a testmozgás fontosságát, nélkülözhetetlenségét Biztosítani az egészséges életmódra nevelést. Legyen a mozgás öröm és élményforrás, ezáltal adjon önbizalmat és aktivizáljon az újabb mozgásra, erőfeszítésre. Egymás testi adottságának elfogadása Szabálytudat kialakítása Egymásért érzett felelősségtudat kialakítása, megerősítése

16 14. oldal Kitartásra nevelés Versenyeken való aktív részvétel Helyes életvitel, életmód, táplálkozási szokások kialakítása Multikultúra a mi kultúránk Célok: Városi rendezvényeken való aktív részvétel Közös élményszerzés, közösségformálás Könyvtár, tárlat, filmbemutatók közös látogatása Közintézmények látogatása (kultúrált vásárlás, ügyintézés bonyolítása) Papi Lajos Emlékház, Morgó-ház látogatása Karcag Természetjáró túra, foglalkozás Célok és feladatok: Ezen foglalkozások heti órakeretét időnként tömbösítve töltjük ki az adott foglalkozás, illetve túra vagy séta idejét szem előtt tartva. Feladatunk rásegíteni a délelőtti tananyagokra úgy a munkafeladatok, mint a szűkebb és tágabb lakóhelyi ismeretek megerősítésében, illetve a sport tevékenység és az esztétikai érzékük fejlesztésében. Erősíteni szeretnénk az egészséges lokálpatriotizmusukat azzal, hogy lakóhelyük szépségei mellett vegyék észre azokat a tennivalókat, amelyek javításra, további munkálkodásra ösztönöznek. A város és környékének természeti szépségei feltérképezésén túl, ezeken a sétákon a mindennapi élet szokásait is szeretnénk gyakorolni, erősíteni. Gondolunk itt a közlekedés (jegyelővétel), csomag, pénz és levélfeladás, pénzfelvétel automatából kártyával, illetve a kártya felhasználhatósága a vásárlásoknál, stb. Megvalósíthatósági követelmények: Igényeljék a tanulók a levegőn való tartózkodást, illetve a hosszabb túrák esetében az állóképességük javítását.

17 15. oldal Hangoztassák: A túrákon és sétákon tapasztalt pozitívumok elismerését, illetve a negatívumok javításának megoldhatóságát az ő lehetőségeikhez mérten. Hívják fel társaik vagy akár a felnőttek figyelmét is a tapasztalt hiányosságok javítására akár anyagi vonzatokról, akár csak emberi tevékenységről legyen is szó. A séták alkalmával megtekintett közintézmények autóbusz pályaudvar, vasútállomás, posta, bank, áruház, múzeum, tájház, stb. illetve az ott folyó munkák, szolgáltatások igénybevétele ne okozzon problémát. Tapasztalataikat úgy tudják átadni elmesélni társaiknak, hogy azok is kedvet érezzenek a szép és jó továbbvitelére és a hibák, hiányosságok javítására. Játékos mozgásfejlesztés - sportklub Célok és feladatok: A testnevelési játékok, illetve a mozgásos játékok, a játékos mozgásfejlesztés, sportklub a kollégiumi csoportfoglalkozás keretében is az ismeretszerzés elsajátítását, s ennek keretében az értelmi, erkölcsi, és esztétikai nevelési hatások érvényesülését biztosítják. A játékok keretében alkalmazható gyakorlatok minél változatosabb végrehajtása, a gyermekek személyiségjegyeinek alakulását pozitívan befolyásolják. A mozgás fejlesztésével a rendszeres testmozgás biztosítása, mozgásvágy kielégítése. Kialakítani a gyermek szemléletében a testmozgás fontosságát, nélkülözhetetlenségét, biztosítani az egészséges életmódra nevelést. A megfelelően kiválasztott játék során elősegíteni a helyes testtartás kialakítását. Mozgáskoordinációs képességek, mozgáskészségek fejlesztése, alakítása. Az időjárásnak megfelelően biztosítani a gyermekek számára a szabadtéri, tornatermi, vízi és havas játékokat. Fejlesztési követelmények A kollégista tanulók ismerjék fel és egyéni képességeiknek megfelelően, hajtsák végre a mozgásos játékokat, versengéseket. Legyen a játék öröm és élményforrás, ezáltal adjon önbizalmat és aktivizáljon az újabb mozgásra, erőfeszítésre.

18 16. oldal Fokozza a fizikai képességeket, segítse elő a mozgáskészség és mozgáskoordináció fejlődését. Ismerjék és alkalmazzák a tanult játékok szabályait, illetve játék közben tartsák is be azokat. Vigyázzanak egymás testi épségére, balesetek elkerülése. A játékok során alkalmazott mozgásformákat ismerjék a gyermekek, helyesen alkalmazni tudják, kapjanak lehetőséget a javítás kivitelezésére. Csapatjátékok alkalmával segítsék, bíztassák, bátorítsák, buzdítsák egymást, aktívan vegyenek részt. Legyenek képesek alkalmazkodni a tárgyi környezet változásához. Játéktevékenységüket jellemezze az életkoruknak, egyéni adottságuknak megfelelő ügyesség, bátorság, kooperáció. Labdával végzett játékokban tudják alkalmazni a megismert alapmozgásokat. Kézműves foglalkozás Diákotthoni keretek között, heti rendszerességgel működő kézműves foglalkozás céljai: A különböző kézműves technikák megismertetése, gyakoroltatása a diákotthonban élő hátrányos helyzetű tanulókkal. A közös munkavégzés során fokozódjon a tanulókban a kitartás, fejlődjön a manuális készségük. Párhuzamban az iskolai oktatás tervével, mindazon technikák begyakoroltatása, amely a rajz és a vizuális kultúra, a háztartástani ismeretek illetve a szakma-előkészítésben segítségükre van. Ezáltal fejlődik eszközhasználati készségük, szépérzékük és reális önértékelésre neveljük őket. Olyan ismereteket szerezhetnek, amelyek során a pályaválasztásban is segítséget nyújthatnak számukra.

Kollégium helyi pedagógiai programja

Kollégium helyi pedagógiai programja Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kollégium helyi pedagógiai programja A kollégium helyi pedagógiai

Részletesebben

Az INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA

Az INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA Az INCZÉDY GYÖRGY K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA 2010 1. BEVEZETŐ 1.1 A pedagógiai program összeállítása során alapul vett főbb szempontok: A kollégiumi közösségi nevelés több évszázadra

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM

VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM ESZTERGOM 2004. Tartalom Oldal 1. Iskolánkról 1. 1. Az iskola története 3 1. 2. Az iskola értékrendje 3 1.

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Pedagógiai program. Sárszentmiklósi Általános Iskola 7003 Sárbogárd Köztársaság út 171-173.

Pedagógiai program. Sárszentmiklósi Általános Iskola 7003 Sárbogárd Köztársaság út 171-173. 2013 Pedagógiai program Sárszentmiklósi Általános Iskola 7003 Sárbogárd Köztársaság út 171-173. 1 Tartalom 1 Helyzetelemzés... 4 1.1 Küldetésnyilatkozatunk... 4 2 1. Az iskola nevelési programja... 5 2.1

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2014. szept.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 0 Pedagógiai Program Gerlai Általános Iskola 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gerlai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola /2010/LA Tartalomjegyzék I. Ajánlás II. Az intézmény önmeghatározása a. Küldetésnyilatkozat b. Az intézmény

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

BEREKBÖSZÖRMÉNYI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BEREKBÖSZÖRMÉNYI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BEREKBÖSZÖRMÉNYI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BEREKBÖSZÖRMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...5 2. Az iskola általános jellemzése...5 2.1. Iskolánk helye és helyzete

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Intézményünk bemutatása 4. oldal I. Nevelési program 5. oldal 1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Pedagógiai program 2008.

Pedagógiai program 2008. Pedagógiai program 2008. 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 2.1.1. Alapelvek: Iskolánk a Közoktatási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, HPP-08/2013 Az úrhidai Gróf Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolája nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, melyet az iskola nevelőtestülete 2013. március 27-én fogadott el. 1. Az

Részletesebben

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Pedagógiai program 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc 2 Tartalom 1.Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1. Iskolánk

Részletesebben

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 TARTALOM 1.INTÉZMÉNYI ADATOK... 6 1.1 ALAPADATOK... 6 1.2 KÖZNEVELÉSI ÉS EGYÉB ALAPFELADATA... 6 1.3 A FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON ÉS A FELETTE

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

A NEMESVÁMOSI PETŐFI SÁNDOR NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NEMESVÁMOSI PETŐFI SÁNDOR NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NEMESVÁMOSI PETŐFI SÁNDOR NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Innen csak indulni lehet, S aki indul, visszajöhet. Tisztesség dolgában mindig Tanulhat itt, el a sírig.

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben