A gyermekek veszélyeztetettségének és a családok mûködési zavarainak megelôzése és megszüntetése TÁMOP /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyermekek veszélyeztetettségének és a családok mûködési zavarainak megelôzése és megszüntetése TÁMOP 5.2.5-08/1-2008-0065"

Átírás

1 A gyermekek veszélyeztetettségének és a családok mûködési zavarainak megelôzése és megszüntetése TÁMOP / A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 KEDVES OLVASÓ! Ön egy olyan civil szervezet kiadványát tartja a kezében, amely 1992 óta biztosít szociális, család és gyermekvédelmi szolgáltatásokat. A családok átmeneti otthona a lakhatási problémákkal küzdô családok, bántalmazott és várandós anyák számára biztosít ellátást. A családsegítô szolgálat a szociális vagy lelki problémákkal küzdôk részére jelent segítséget, a gyermekjóléti szolgálat a gyermekneveléshez biztosít támogatásokat. Az idôskorúak, betegségekkel küzdôk részére a mindennapi teendôik ellátásához nyújtunk saját otthonukban segítséget. Naponta meleg ebédet szállítunk házhoz az igénylôk részére. A fenti szolgáltatásokat folyamatosan biztosítjuk. Ezek mellett pályázatok segítségével biztosítunk szolgáltatásokat. Az eltelt idôben 94 millió forint összegû programokat valósítottunk meg. Jelen kiadvány egy olyan folyamatban levô pályázati programot mutat be, amely a gyermekek és családok számára biztosít különbözô szolgáltatásokat. Dramatikus mûhely keretében a drámapedagógia eszközeinek felhasználásával a különbözô közösségi, szociális és erkölcsi problémák megvitatása éppúgy hangsúlyos szerepet kap, mint a készségfejlesztés. Az erôszakmentes konfliktuskezelés során a gyerekeknek szituációs játékokon, gyakorlatokon keresztül van lehetôségük megtapasztalni saját kommunikációs szokásaik jellegzetességeit, az önismeretet és az értékfeltárást. A játszóházban a gyerekek megismerik a különbözô technikákat, melyekkel önállóan is tudnak dolgozni. Pl.: papírtechnikák, dekopage, gyöngyfûzés. A tanulási nehézségekkel küzdô gyermekek részére speciális készségfejlesztéseket, és a tanulási módszerek megismerését biztosítjuk. Az életvezetési ismeretek csoport kamaszkorban lányok részvételével mûködik. Nyári táborozást szerveztünk 25 gyermek részvételével, amelynek mottója: Közös kincsünk Európa volt. Családkonzultációs lehetôséget biztosítottunk a családban kialakult problémák megoldásához. Mediáció felhasználásával sikerült szelíd módon megoldani a családon belüli konfliktusokat. A szülôk készségfejlesztése céljából létrehozott csoportban elsôsorban a gyermekneveléshez, háztartásvezetéshez kapcsolódó kérdéskörök kerültek gyakorlatiasan feldolgozásra. A családi napok rendezvényei hozzájárultak a családok összekovácsolásához, az együttes tevékenységek, a játékok, a fôzések során spontán együttmûködések alakultak ki. A munka nélkül élô családok részére álláskeresô klubot mûködtetünk. Pszichoterápiás lehetôséget biztosítunk felnôttek részére. A szülôklub olyan fiatal anyukák és gyermekeik részvételével mûködik, akik kötetlen formában szívesen beszélgetnek gyermekneveléssel kapcsolatos problémáikról, tanulnak új módszereket (pl.: babmasszázs) A programok Erdôkertes, Kerepes, Mogyoród településeken folynak. 2 3 A kiadványt készítette: Support Alapítvány A projekt kedvezményezettje: Support Humán Segítô és Szolgáltató Alapítvány 2144 Kerepes, Szabadság u. 84., Tel.: 06-28/ , A támogatás összege: Ft. Kiadja: Support Humán Segítô és Szolgáltató Alapítvány Felelôs kiadó: Takács Imre elnök Valamennyi foglalkozáson megvendégelésre kerültek a résztvevôk, az alapanyagok, ajándékok is a program költségvetésében szerepeltek. A hivatásos szakemberek mellett önkéntesek is segítették a munkánkat.

3 ÁLLÁSKERESÔ KLUB A munkaerôpiac szûkülése következtében fokozott nehézséget jelent a munkahelyi elhelyezkedés, különösen a szakmával nem rendelkezô, illetve idôsebb álláskeresôk részére. Ezen a problémán kívánt segíteni az álláskeresô klub. A klub célkitûzése az álláskeresôk azon képességeinek fejlesztése, amelyek segítségével hatékonyabbá válik álláskeresésük, jobban meg tudják fogalmazni a munkaerô-piaci igényeiket, jobban eladhatóvá válik munkaerejük, elkötelezettebbek lesznek a munkába állás terén. A klub tagjai megismerkedtek a különbözô álláskeresési technikákkal, az internet használatával, megtanulták az EU szabvány önéletrajz és motivációs levél megírását, az álláskeresés kommunikációs trükkjeit, gyakorolták az állásinterjún való részvételt. Többletet jelentett az egymástól való tanulás, a tapasztalatokat cseréje, és önismeretük is fejlôdött. Lehetôségük nyílt arra is, hogy a szituációs játékokban / próbatelefonálás, állásinterjú/, kipróbálhassák magukat, mint leendô munkavállalók. Itt válik érthetôvé számukra, hogy ezek a helyzetek gyakorolhatók és tanulhatók, nem beszélve arról, hogy a jól elsajátított technika növeli az önbizalmat, ami elengedhetetlen feltétele a pozitív változásnak, fejlôdésnek. A program alatt az álláskeresôk segítségére voltak egymásnak, így mozdítva elôre a sikeres álláskeresésüket. A foglalkozások részét képezte a pályaorientációs és személyiség teszt kipróbálása, a motivációs és kísérôlevél írása, segítségünkkel mindenkinek fényképes, EU szabványnak megfelelô szakmai önéletrajz készült el. A munkaügyi központ jóvoltából megkaptuk a fôvárosi és Pest megyei állásajánlatok listáját, amely az Internet mellett segítséget jelentett az álláskeresésben. A programon részvevôk közül többen elhelyezkedtek, volt, aki önállóan talált állást magának. A csoport tagjai között barátságok is szövôdtek, így a késôbbiekben is egymás segítségére lehetnek. A foglalkozásokat az alapítvány munkatársai képzett humánerôforrás menedzserrel és önkéntes segítségével vezette. KONFLIKTUSKEZELÉS SERDÜLÔKORBAN A serdülôkor, a biológiai érés következtében kialakuló lelki instabilitás és érzelmi konfliktusok idôszaka. A viharos biológiai változások megnövelik az adrenalin szintet, felborítják az egyensúlyt. Hirtelen minden más lesz, mint azelôtt. Megváltozik a külsô, a tûrôképesség, a gondolkodás, a kapcsolatok. Rousseau, nagyon találóan, újjászületés -nek nevezi ezt a folyamatot. A serdülô hirtelen úgy érzi, hogy semmi sem mûködik úgy, mint azelôtt, mintha kicsúszna a talaj a lába alól. Rengeteg kérdés merül fel benne: Ki vagyok én? Mit keresek a világban? Mennyire vagyok fontos a családomnak és a barátaimnak? Miért kell folyton összeütközésbe kerülnöm másokkal? A kérdéseire minél elôbb szeretne választ kapni, de hogyan? Sokszor feszült, türelmetlen, dühös. Gyakran érzi, hogy akadályozzák önállóságában, gyerekként kezelik, pedig ô egyenrangú fél szeretne lenni. Nehéz megfogalmazni és kimondani a gondolatatit, megélni a gyorsan változó érzéseit és kezelni az egyre szaporodó konfliktusait. Sokszor kerül összetûzésbe a szülôkkel, tanárokkal, osztálytársakkal, még a legjobb baráttal is. A régi problémamegoldó módok csôdöt mondanak, az újakra pedig nem könnyû rátalálni. A fiatal azt érzi, hogy belesüpped a problémákba, tanácstalan, bizonytalan, szomorú. Ha a megoldatlan konfliktusok egymást követik, vagy folyamatosan jelen vannak, komolyabb lelki és viselkedési zavarokat is okozhatnak. Ebben a sérülékeny idôszakban gyakori a szorongás, depresszió és a feszültség csökkentésére tett kísérlet, alkohol, drog, vagy agresszív cselekedet által. A szülôk aggódva és értetlenül nézik a változást Vajon mi történt a gyerekkel? Mit rontottam el? Hogyan tudnék neki segíteni? A serdülôk számára szervezett konfliktuskezelô csoport az elôzôekben leírt problémák megoldásában próbál segítséget nyújtani nem csak azoknak a fiataloknak akikkel baj van, hanem mindenkinek, aki bizonytalan és keresi a választ a kérdéseire. Bizalommal és szeretettel teli légkört teremt, ahol egyenrangú félként kezelik a serdülôt. Ebben a stressz-mentes közegben, ahol a titoktartás is védi a csoporttagokat, könnyebb beszélni az érzéseikrôl, gondolataikról és rátalálni a nyugvópontra. Lehetôség van annak megtapasztalására, hogy másként is tudok vita közben reagálni, ki tudok mozdulni abból a skatulyából, amibe szüleim tanáraim, osztálytársaim tettek viselkedésem alapján. A csoport világában láthatóvá tehetôk azok a viselkedési módok, amelyek a mindennapokban gondot okoznak a fiatalnak. Mindenki megnézheti magát abban a tükörben, amit a többiek tartanak számára, amely a csoporttagok egymásra vonatkozó visszajelzéseibôl áll össze. Az önismereti játékok, feladatok, beszélgetések segítenek a válasz megtalálásában a Milyen vagyok? és Miért vagyok ilyen? kérdésekre. Az otthoni, iskolai és iskolán kívüli konfliktushelyzetek felidézése, eljátszása, megbeszélése csökkenti az ezekkel kapcsolatos feszültséget, és lehetôséget teremt arra, hogy tisztábban lássa a fiatal: Mi az, ami problémát jelent számomra? Hogyan viselkedem ilyenkor? Mit vált ki a viselkedésem a többi emberbôl?. Láthatóvá válik a többiek másféle reagálása, viselkedése is. Így bôvül a problémamegoldó eszköztár. Másként is lehet, mint ahogy eddig próbáltam. A serdülô gyakorolhatja mások megszólítását, meghallgatását, az értô figyelmet. Fejlesztheti kommunikációját, türelmét, pontosabbá teheti a másik ember észlelését és könnyebbé elfogadását. Az önismeret és társismeret mélyülése, a saját konfliktuskezelési mód tudatosítása, az új probléma megoldási módszerek megismerése hozzá segítik a fiatalt ahhoz, hogy meglássa saját körvonalait és határait. Segít választ kapni a feszítô kérdésekre, így növeli a nyugalmat és a biztonságérzetet. Csökkenti a konfliktusok és növeli a sikeresen megoldott problémák számát, amit remélhetôleg észrevesznek a szülôk és a tanárok is. A környezet pozitív visszajelzése, amire ebben a sérülékeny, változásokkal teli idôszakban nagy szüksége van a fiataloknak, még inkább megerôsíti az önértékelést és fokozza az egyensúlyt. Így gyûrûzik tovább a csoport hatása, amely lezárása után is segíti a serdülôket a problémák kezelésében. KONFLIKTUSKEZELÉS SZELÍDEN (mediáció) A mindennapok során számtalan konfliktus lép fel az emberi kapcsolatokban és tevékenységekben, hiszen ezek az élet velejárói. A konfliktusok jó esetben építôek, fejlesztô hatásúak, mindkét fél nyertesen kerül ki belôle. Ugyanakkor egyre gyakrabban lépnek fel olyan konfliktusok, amelyeket nem tudunk megoldani. Úgy érezzük zsákutcába kerültünk, ahol csak felesleges erôfeszítéseket teszünk. A konfliktusban álló felek indulatossága és éretlensége mindig eltereli a beszélgetést. Ezek tipikus esetei a válások, gyermek elhelyezési perek, vagyonmegosztások. Az évekig húzódó bírósági tárgyalások, az ügyvédi költségek felemésztik a perben állók anyagi és szellemi erejét. Ezért dolgozták ki azt az eljárást, amely mindkét fél számára kielégítô megoldást talál, így nincs vesztese a konfliktusnak. Ezt a közvetítôi eljárást nevezték el mediációnak. A mediáció egy olyan alternatív konfliktuskezelési módszer, amelyben egy mediátor semleges közvetítôként segíti a kommunikációt a konfliktusban álló felek között. Célja, hogy mindkét fél számára elfogadható megegyezés szülessen. Hasznos mindazok számára, akik szeretnék konfliktusaikat gyorsan megoldani. Fontos, hogy nem a múltra koncentrál, hanem a jelenre. A mediátort titoktartás kötelezi. Alkalmazási területe széles körû, a családi konfliktusok, párkapcsolati nehézségek, válás elôkészítésében, gyermek- elhelyezési ügyekben, egészségügyi, munkaügyi kérdésekben, üzleti életben, szociális jellegû kérdésekben is megjelent már. Ez a módszer nem csodaszer, de jó metodikája növeli a hatékonyságát. Sajnos hazánkban még nem nagyon terjedt el, mostani terjeszkedése az Európai Uniónak köszönhetô, amely az alternatív vitarendezési megoldásokat jobban támogatja. A TÁMOP program keretében történt mediációk mindegyike sikeres megállapodással zárult, így nem volt szükség a bíróság igénybe vételére. 4 5 NYÁRI TÁBOR A táboroztatás immár hagyománnyá nôtte ki magát alapítványunknál, ezúttal a helyszín a fürdôjérôl méltán híres Bogács. A szállást, étkezést és a tábor programjait a KÖKÖLYSZI Egyesület szervezte amelynek mottója: Közös kincsünk Európa. A táborban sok gyerek nyaral az ország különbözô pontjairól, így a táborozók új barátokat találnak maguknak. A program során Európa egyes országainak történelmét, kultúráját, szokásait jártuk körbe. Az érkezés után csapatokat alakítottunk, és a csapatok között sorsolással került felosztásra hat ország: Ausztria, Finnország, Írország, Lengyelország, Magyarország, Spanyolország.

4 Két 10 fôs csapatunk volt: Ausztria és Magyarország. Már az elsô este kemény próba várt a gyerekekre (és a kísérôkre): éjszakai akadályverseny során kellett vacsora után néhány kilométert sétálni. Mi kísérôk úgy gondoltuk, hogy a kimerítô éjszakai túra után gyermekeink gyorsan elcsendesednek, és jót alszanak majd, - és mi is. A valóság kicsit mindig más, mint a tervek. Mi kísérôk valóban jól elfáradtunk éjfélre, ahogy viszszaértünk a szállásra. A gyerekek azonban Szóval, hosszú éjszaka volt az elsô. A gyermekek nem csak élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodtak, hanem kialakult egyfajta kötôdés is a hasonló korosztályok között, más légkör alakult ki, mint amit a hétköznapokban megszoktak. Teret biztosítottunk a gyermekek gondolatainak, érzéseinek, a kis csoportlétszám miatt olyan légkört tudtunk teremteni, amiben mindannyian jól éreztük magunkat. Tapasztalataink szerint a gyerekek várják a játszóházat, örömmel vesznek részt a foglalkozásokon, sikerélményt jelent számunkra. A szervezôk folyamatosan lefoglaltak bennünket: sok-sok programban versenyezhettünk. Volt rádiós mûsor készítése az adott ország kultúrájából, történelmébôl és egyéb érdekességeibôl, sportnap, egri kirándulás, strandolás, vetélkedô, daltanulás, karaoki, dramatizálás, fôzés, helytörténeti vetélkedô falujárással, túrázás a Kaptár-kövekhez, hogy csak a fontosabbakat említsük. Gyermekeink a fôzést élvezték a legjobban. Paprikás krumplit fôzött minden csapat vacsorára, így amellett, hogy zsûrizték is az elkészült ételeket, nagyobb tétje is volt a dolognak. Végül is senki sem maradt éhesen. Gyerekeink nem csak értenek a fôzéshez, szeretnek is fôzni. Azon vitatkoztak egymással, hogy ki pucolja meg és vágja össze a krumplit, a hagymát, a virslit, a szalonnát, a kolbászt. Az egri kirándulás és a bogácsi strandolás is jól sikerültek, és a végén a hét csapat közül a harmadik és negyedik helyezést hoztuk el. A gyerekek között folyamatosan kisebb-nagyobb konfliktusok alakultak ki. Így egészen kiváló rutinra tettünk szert konfliktuskezelésben, síró gyerek lelki gondozásában, játszmák kivédésében, és a tábor végére már úgy éreztük, hogy további kis gyakorlással az alvást akár ki is iktathatjuk az életünkbôl. Gyermekeink végtelen leleményességrôl tettek tanúbizonyságot a hogyan maradjunk fenn minél tovább és a másik kezdte, én csak visszaszóltam címû játékokban, de mi keményen álltuk a sarat. Az tény, hogy a gyerekeknek (és nem csak a mieinknek!) volt és van mit tanulni együttmûködésrôl, toleranciáról, szeretetrôl, barátságról, konfliktuskezelésrôl, de a táborban résztvevô gyerekek további csoportokba kapcsolódtak be, ahol más készségekkel együtt ezeket a készségeket is fejleszthetik-fejleszthették. Azért jó érzés, ha egy gyerek a tábor után hetekkel is a nyakunkba ugrik... CSALÁDKONZULTÁCIÓ A családkonzultáció olyan módszer, szolgáltatás, melynek középpontjában a teljes család áll, nem pedig annak a tagjai külön-külön. Felmerül a kérdés: milyen segítséget nyújt, és miben is kell segíteni egy családnak, és egyáltalán mit értünk a családon, kik tartoznak a családhoz? Gondoljunk csak arra, hogy a házasság helyett egyre többen választják az élettársi kapcsolatot, vagy azokra az esetekre, mikor a párok nem csak közös gyermekeket nevelnek, hanem az elôzô párkapcsolatból született gyermekeiket is együtt nevelik fel. Élhetnek a párok önállóan, de élhet együtt több generáció, sôt távolabbi rokonok is belekerülhetnek a családokba. Az együtt élô családtagok mellett a külön élô hozzátartozók is befolyásolják a család mûködését, például: anyós, após, volt házastárs, élettárs, - hogy csak a legközelebbi rokonokat említsem. Az élettársi-házastársi közösségben élô párok életében a legnagyobb változást a gyermek születése jelenti. Új feladatok, és ezzel együtt új szerepek jelennek meg, és megváltoztatják a helyzetet. A gyermekkel együtt apák és anyák, nagymamák és nagypapák, nagynénik és nagybácsik, unokatestvérek is születnek. Úgy tûnik, csak egy valami változott gyermek született-, mégis az egész család átalakult, újjászületett. Amíg a gyermek kicsi, addig teljes mértékben a róla gondoskodó családtól függ. Óvodás korától egyre jelentôsebb szerepet kapnak a kortársai, barátai, - különösen kamaszkorban - a családon kívüli idegenek, majd párt választ és családot alapít. Ami történik a családdal ebben az esetben, az természetes folyamat, mégis rengeteg nehézséggel jár. 6 7 A szülô gyermek kapcsolat volt az egyik legnagyobb problémaforrás a hozzánk forduló családoknál. JÁTSZÓHÁZ Egyre több olyan család él, akiknél a nagy munkaterhelés miatt sajnos nem jut elegendô idô a közös játékra, a kézügyesség, kreativitás fejlesztése. A programunkkal a gyermekek ezen szükségletének kielégítését céloztuk meg. A foglalkozások alkalmával leginkább a kézügyességre, a gyermekekben rejlô kreativitás kibontakozására fektettük a hangsúlyt. A gyermekeket rendkívül motiválta, hogy az elkészült tárgyakat magukkal vihették, és megajándékozhatták vele szüleiket. Gyakran kiállítást készítettünk az elkészült alkotásokból. Tapasztalataink alapján a gyermekeknek élmény volt minden foglalkozás, hiszen olyan eszközökkel dolgozhattak, amiket nem ismertek, vagy amiket már régóta szerettek volna kipróbálni (varrás, festés, üvegfestés, üvegmatrica, gyertyaöntés, gipszöntés, gipszfestés, hungarocell foltvarrás, gyöngyfûzés, dekupázs, teatasak hajtogatás, stb ) Programjainkat igyekeztünk az aktualitásokhoz igazítani, az évszakokra, születésnapokra, a jelentôsebb ünnepekre építettünk. A játszóházi foglalkozások során fejlôdik a gyermek finom-mozgásos tevékenysége, a kézügyessége, javul a koncentrációképesség. Ezeknek a képességeknek a javulása hosszútávon kihat az iskolai teljesítményre is. A programot úgy állítottuk össze, hogy az egyszerûbbektôl haladjunk a több ügyességet igénylô technikák felé. A foglalkozások során a gyerekek egyre több gyakorlatot szereztek, vannak technikák, melyekkel önállóan is tudnak dolgozni már, kevesebb segítséget igényelnek. Néha szülôként teljesen tanácstalanok vagyunk, mert megváltozott gyermekünk viselkedése: a csendes, szófogadó tündérkénkbôl, nyegle, nagyszájú kamasz lett, aki becsapja az ajtót, ki sem jön a szobájából, ül a számítógép elôtt, és ki tudja, mirôl cseveg a barátaival...ha nem ezt teszi, akkor el akar menni otthonról, este, sôt haza sem akar jönni! A kamaszkorba sok minden belefér, de honnan tudjuk, hogy pontosan mi az, ami még normális? Néha a szülô annyi rosszat hall gyermekérôl vagy tapasztalja saját maga, hogy tényleg azt gondolja, nagy a baj. Persze, valóban vannak helyzetek, mikor tényleg nagy a baj, de az esetek többségében ez azért nem így van: gyermekünk csak fel akar nôni, keresi önmagát, helyét a világban. Néha már az is segít a problémamegoldásban, ha az egymás közötti kommunikáción lehet javítani. Vannak azonban olyan változások, melyek valamilyen veszteségbôl fakadnak. Ezek közé tartoznak a váratlan betegségek, a szülôk közötti kapcsolat súlyos megromlása, válás, valakinek a halála. Ilyen események hatására az egyes családtagokra nehezedô nyomás, feszültség egyre nagyobb lesz, mely végül az egész család mûködését veszélyeztetheti. Szélsôséges esetben a család már nem képes biztonságot nyújtani, szeretetet adni, felborulnak a mûködését vezérlô szabályok, tagjait már nem védi, oltalmazza, hanem ellenkezôleg megbetegíti (pszichoszomatikus betegségek). A hozzánk fordulók közül a másik legnagyobb problémát a válás miatt kialakult feszültségek, konfliktusok jelentették, fôleg a gyerekek számára. Általában elmondható, hogy amikor a döntés megszületik a házasság felbontásáról már nehéz kezelni a kialakult helyzetet. A kapcsolat lezárását megkönnyíti, ha ilyenkor azokra a történetekre figyelnek a válófélben lévôk, melyek alátámasztják ezt a döntést. A legjobb szándék vezérli a szülôket, mégis kialakulhat a gyerekekben olyan meggyôzôdés, hogy ôk a felelôsek szüleik házasságának felbomlásáért. Errôl persze nem beszélnek, és lehet, hogy csak évekkel késôbb, felnôtt korukban derül ki, mit is gondoltak, éreztek ekkoriban. Tapasztalhatunk azonban olyan jeleket, melyekre érdemes odafigyelni. Ilyenek lehetnek: a gyermek megváltozott viselkedése pl.: csavarogni kezd, agresszívvé vagy ellenkezôleg, teljesen visszahúzódóvá válik; súlyosabb esetekben különbözô betegségtüneteket produkál. A családkonzultáció ezekben az esetekben is segíthet abban, hogy újra elinduljon a beszélgetés a családtagok között, hogy lekerüljön a felelôsség terhe a gyerekekrôl. Természetesen a legjobb megoldás, ha a pár, a szülôk akkor fordulnak szakemberhez, amikor a cél az együtt maradás, a kapcsolat javítása.

5 Segítség másképp. Az elôzô példákon keresztül láthattuk: hiába csak egy elem változott meg a családban, a változás kiterjedt a többi kapcsolatban álló családtagra is. Ráadásul a változásnak, mely bizonyos esetekben szükségszerûen következik be, ellen lehet állni. Ilyenkor a család elveszti rugalmas alkalmazkodóképességét a környezetével szemben, és szélsôséges esetben kialakulhat egy mérgezô, megbetegítô kapcsolatrendszer, amely fogva tartja tagjait. Amikor húsz évesen el akartam költözni otthonról, hogy a barátommal együtt lakjak, anyám hirtelen megbetegedett. A betegsége miatt maradtam vele. Késôbb meggyógyult, jól volt, de amikor újra el akartam költözni otthonról, mindig megbetegedett, újra, és újra. A családkonzultáció abból indul ki, amit az elôzô példákon keresztül bemutattunk: ha a változás, mely bekövetkezett, több személyt is érint, akkor a segítségnyújtásnak is olyannak kell lenni, ami az összes érintett helyzetét, érdekét figyelembe veszi. Nagyon fontos dolog, hogy a cél sohasem a bûnbakkeresés. Abból indulunk ki, hogy szándékosan senki sem akar ártani a másiknak, hogy amit tesz, abban a legjobb szándék vezeti. Választásainkban, válaszainkban benne van a múltunk, családi hagyományaink, neveltetésünk, személyiségünk. Ezért fontos az, hogy azt keressük minden helyzetben, ami a problémát a megoldás felé mozdítja el. A legkilátástalanabbnak tûnô esetekben is ki szokott derülni, hogy hasonló helyzetet már sikeresen megoldott a család korábban. A családtagok gyakran csak nem hiszik el magukról azt, hogy képesek újra megtenni. A mi dolgunk csak ennyi: megmutatni azt, ami ott van, ami jó, és amivel elôbbre lehet lépni. könnyen, hatékonyan tanulni. Gondot jelentenek az iskolai lemaradások, amikor a gyermekek nem tudják követni az óra menetét, ezért egyre tornyosulnak a megtanulandók. A tanulási nehézségekkel küzdô gyermekek részére szerveztük a TÁMOP program segítségével a Tanulj könnyebben csoportokat. A csoportok közös jellemzôje a játékosság, a játék felhasználása a célok elérése érdekében. Sok szülôben felmerülhet a kérdés: Hogyan segíti a játék a gyerekemet abban, hogy jobb jegyeket kapjon az iskolában? A játék segít, mert Állandó döntéshelyzetbe hozza a gyerekeket fejlesztve problémamegoldó gondolkodásukat. A kíváncsiságuk, a szellemi aktivitásuk fokozódik. A játék hevében megindulnak az ötletek is. Az újabb megoldások keresése erôsíti a kreatív gondolkodást. Együtt kell mûködniük másokkal, ez fejleszti szociális érzékenységüket. A játékot kísérô érzelmek és ötletek fokozzák közlési vágyat. A társakkal való beszélgetés, a gyerekek beszédkedvének növekedése, a gondolatok kifejezésének igénye fejleszti a beszédet, a kommunikációs készséget, gazdagítja szókincsüket. Adott szabályokat be kell tartani, ami erôsíti szabálytudatukat, önkontrolljukat. A gyerekek szívesen jönnek a foglalkozásokra, szövôdtek új barátságok, bár voltak és vannak továbbra is vitás helyzetek. Jó látni, hogy a nagyobbak társul hívják a kisebbeket egy-egy játékban. Azok, akik eddig esetleg szégyelltek beállni egy játékba, mert gyerekes dolognak tartották, most megtapasztalhatták (és már várják az alkalmat), hogy játszani jó, de együtt játszani a legjobb. CSALÁDI NAPOK Sokat beszélnek a család fontosságáról, a támogatásáról még törvény is született, de a valóságban mégis kevés történik. Valóban, család nélkül nincs sem közösség, sem jól mûködô társadalom. A történelem során sok próbálkozás volt, de nem sikerült olyan alternatív együttélési formákat létrehozni, amely el tudta volna látni azokat a feladatokat, amelyeket a család ellát. Talán legfontosabb feladata a gyermekek nevelése, gondozása. Persze az is jó lenne, ha több gyermek születne hazánkban. Voltak gyermeknek, akiknek akkor tudunk a legtöbbet segíteni, nagy figyelmet kaptak, ezért kiscsoportos foglalkozásokat szerveztünk számukra. Más gyermekek igényelték a nagyobb közösséget, de szükség volt az együttmûködési készség, az önkontroll fejlesztésére is. A tantárgyi lemaradással küzdô gyermekeknél az elsôdleges cél a hiányosságok pótlása volt, hogy lépést tudjanak tartani a tananyaggal. 8 9 Azt is látjuk, hogy a családok egyre nehezebben tudják betölteni funkciójukat, ezért gyakran igényelnek hozzá segítséget. Sok család él szûkösségben, magas a gyermekszegénység aránya, és ez a szegénység más, mint régen. Elsôsorban abban különbözik, hogy a szegénységhez társulnak más problémák is, például a gyermeknevelés, iskoláztatás gondjai is. A családok számára nagy kihívást jelent a kialakulóban levô társadalmunk elvárásainak való megfelelés. A rendszerváltásnak több a vesztese, mint a nyertese. Elég, ha csak a munkanélküliekre, eladósodottakra, romákra, hajléktalanokra, szegényekre gondolunk. A látszólag funkcionáló családok is számtalan belsô problémával küzdenek. A rohanó élet miatt kevesebb idô jut a gyermekekkel való foglalkozásra. A bizonytalanságban élô, feszült szülôk sem képesek megfelelô figyelmet fordítani gyermekeikre. Alapítványunk egy picivel hozzá kíván járulni a családok összetartozásának erôsítéséhez, feladataik jobb ellátásához, ezért családi napok rendezvénysorozatot szervezett. A családi napok keretében olyan programokat állítottunk össze, amelyek a teljes család számára örömteli együttlétet jelent. A családokat megvendégeltük közös fôzés, bográcsolás keretében, ahol a kötetlen beszélgetések mellett elôadásokat is meghallgattak, beszélgetések is folytak gyermekorvos, gyermekpszichológusok, védônôk segítségével. A következô témakörök kerültek megbeszélésre: mit tudhatok meg gyermekemrôl rajzain keresztül?, családi szerepek, minták, a média hatása a gyermekek fejlôdésére, a védôoltások szerepe, a homeopátia. Amíg a szülôk beszélgettek, a gyermekek számára játszóházat szerveztünk. Voltak családok közötti vetélkedôk, sportjátékok, fôzôverseny. Igazi felszabadult, boldog, örömteli hangulat övezte ezeket a napokat. TANULJ KÖNNYEBBEN! A tanulás az ember alapvetô tevékenysége, nem lehet megkerülni. Ezen általában az iskolai tanulást értjük, pedig ennél sokkal többrôl van szó. A gyermek a családban tanulja meg azokat a készségeket, normákat, szokásokat, amelyeket egész életében használni fog. Ott tanul meg beszélni, értelmezni a családtagok közötti viszonyokat. Hamar megtanulja, hogy az apa kicsit szigorúbb, az anyához kell szaladni ha baj ért, kinek kell hisztizni, kinek hízelegni.. Az iskolai tanulás elengedhetetlen a társadalmi érvényesüléshez. Ugyanakkor a gyermekeink képességei, egyéni adottságai nagyon különböznek. Van, aki nehezebben, mások könnyebben tanulnak. A tanulást megkönnyítô technikák gazdag tárháza áll rendelkezésre, de ezt az iskolák nem nagyon használják, nem tanítják meg a gyermekeknek, hogyan lehet gyorsan, DRAMATIKUS MÛHELY Bizonyára minden szülô emlékszik arra, amikor csemetéje 4-5 évesen anya magassarkú cipôjébe bújva, vagy apa nyakkendôjét viselve papás-mamást, doktor bácsisat, katonásdit, vagy éppen hercegnôset játszott. Lényegében ez a gyermeki mintha -játék áll legközelebb ahhoz a tevékenységhez, amit dramatikus játéknak hívunk és mûhelymunkánk során alkalmazunk azzal a megkülönböztetéssel, hogy ez utóbbi játékokat tudatosan, meghatározott céllal használjuk. Attól dramatikus, hogy történeteket szövünk, mások szerepébe bújunk és a játék mindig a fantázia világában, egy kitalált térben és idôben zajlik. Szerepeket játszunk, de nem színházat csinálunk, kellékek nélkül játszunk el képzeletbeli történéseket. A játékok során a gyerekek kipróbálhatják, mit jelent szülônek, fônöknek, beosztottnak, mit jelent kamasznak, s mit jelent gyereknek lenni egy adott szituációban. A foglalkozások során a gyerekek már meglévô ismereteit használjuk fel új tapasztalatok megszerzése érdekében. Többféle témát járunk körül (pl.: fogyatékos gyermek a családban, családi konfliktus a rossz bizonyítvány miatt, drogfogyasztás baráti társaságban, munkahelyi leépítés stb.) az érintett szereplôk eltérô szemszögébôl vizsgálva, vagyis ugyanazt a jelenetet többször, más-más szerepbe bújva játszhatják el a csoporttagok. Ily módon a játék eszközét felhasználva tanulási folyamat jön létre. A drámajátékok alkalmazása során a különbözô közösségi, szociális és erkölcsi problémák vizsgálata éppúgy hangsúlyos szerepet kap, mint a készségfejlesztés (pl. kommunikációs készség, empátiás készség, tolerancia, egymásra figyelés, ön- és társismeret fejlesztése) és a csapatépítés. A foglalkozások tekintetében nagyon rugalmasak vagyunk. Igyekszünk a gyermekek egyéni igényeihez igazodni amit az életkori különbségekbôl adódó eltérô szükségletek miatt különösen fontosnak tartunk. Ily módon került sor például szórakoztató játékok (pl. lufiborotválás, krumplifoci) beépítésére a mûhelymunkába. A csoport Kerepesen, a Support Alapítvány épületében mûködik péntekenként 9-16 éves gyerekek részvételével.

6 ÉLETVEZETÉSI ISMERETEK A csoport kamaszkorban lévô, 14 és 18 év közötti roma származású, kerepesi lányok részvételével mûködött. A foglalkozások tervezése során olyan témákat gyûjtöttünk össze, melyek a kamaszok mindennapjaiban hangsúlyosan jelen vannak, vagy foglalkoztatják ôket. Az alábbi témák szerepeltek: családtervezés, családi rítusok, ünnepek, ajándékozás, környezet (barátok, iskola), érzelmek, szerelem, párkapcsolat, szexuális úton terjedô betegségek, ön-és társismeret, szenvedélybetegségek (drog, alkohol), erôszak (bántalmazás, zaklatás), munkanélküliség, hajléktalanság. Néztünk filmeket, tartottunk kézmûves foglalkozást, segítségül hívtuk a drámajátékokat, alkalmanként irodalmi jellegû témákat dolgoztunk fel, és sokat beszélgettünk. Foglalkozásaink során arra is kitértünk, hogy a résztvevôk származásukat mennyire tekintik meghatározónak, ebbôl kifolyólag hogyan élik meg mindennapjaikat. Központi szerepet kapott, hogy ôk mit gondolnak a különféle élethelyzetekrôl, egyes problémákat, veszélyhelyzeteket hogyan értékelnek s ezekre milyen választ adnak. Célunk olyan alapvetô ÉLET-ismeretek közvetítése volt, melyek birtokában számos probléma (pl. nem kívánt terhesség, nemi betegség, droghasználat kortársak hatására) megelôzhetô, továbbá olyan bizalmi légkör kialakítása, ahol a csoporttagok bátran beszélhetnek önmagukról, érzéseikrôl. A különbözô ünnepkörökhöz (Halottak napja, Mikulás, Karácsony, Húsvét) kapcsolódó szokások, hagyományok felelevenítése, összegyûjtése és az ajándékkészítés is szerepet kapott a csoport mûködése során. SZÜLÔK KÉSZSÉGFEJLESZTÉSE Várat építettünk belsô világunk elhanyagolt szigetén. A PROGRAMOKBAN KÖZREMÛKÖDÔ SZAKEMBEREK Egyéni pszichoterápia: Dr. Csorba József pszichiáter Családkonzultáció: Merva Péter Dramatikus Mûhely: Frigyné Palotai Mária Tüfekci Réka Erôszakmentes konfliktuskezelés (4 csoport): Kreácsik Judit pszichológus Moldván Mónika Kupi László Tanulj könnyebben (3 csoport): Borsos Csilla Mucsi Hédi Moldván Mónika A program keretében olyan csoportot hoztunk létre, amelyben a szülôk kaptak fôszerepet. Igen, fôszerepet. A mai gyermeknevelés folyamatában elsôdleges útravaló az, hogy az édesanyák és édesapák felkészültek legyenek érzelmi, tudati és gyakorlati készségeikben arra, hogy könnyebben vegyék az akadályokat. A kisgyermek, a kamasz és a fiatal felnôtt adta problémákat kellô képpen kezelni tudják. Sokat játszottunk ebben a csoportmunkában. Nagyon fontos a játék öröme, ami pozitív hatást gyakorol ránk és elgondolkodunk azon, hogy életünkben a nagyon bonyolult labirintusokat is könnyebben vehetjük. Azzal, hogy közösen összerakunk egy történetet, eljátsszunk egy mesét, az megtanít arra is bennünket, hogy gyermekeink képességeire odafigyeljünk és a mindennapi problémákra is megoldást találjunk A csoportfolyamat egy egész éven keresztül ível át. Megoldottunk problémákat, kezeltünk konfliktusokat, néztünk filmeket, megismertük egymás gondolatait és álmait. Valójában a nehéz sorsú, kirekesztett ember is tud újat mutatni és értéket képviselni, amikor odafigyelnek rá. És fontos, hogy erre odafigyeljünk. A csoportvezetôk szociális szakemberek, akik azzal, hogy segítették az embereket elôrébb jutni problémáik megoldásában, adtak egy pluszt, amiben középpontba kerülhettek. Itt nem vád, számonkérés, elvárás volt velük szemben, mint a világ számtalanszor pusztító körforgatagában, hanem, ami a belsôjükben rejlik, azt emeltük mindenek fölé. A csoportvezetôk minden foglalkozás elején kiemelték a csoporttagok egyéni problémáit és ezek mentén próbáltunk megoldásokat találni. Örömmel vettük tudomásul, hogy a résztvevô egyének egymással pozitív kapcsolatot alakítottak ki, érzékenyek lettek arra, hogy rövidebb utat találjanak a megoldások felé, odafigyeljenek érzelmeikre bizonyos helyzetekben, és a másik támaszát akkor is érezzék, amikor mindenüket elveszített küzdelemnek élik meg az életüket. Játszóház (3 csoport): Pesti Istvánné Frankó Emese Donka Bernadett Kiss Tiborné Szülôi készségfejlesztés: Horváth Ágnes Kaló Attila Mediáció: Tüfekci Réka Álláskeresô klub: Mucsi Hédi Frindtné Illés Zsuzsanna Szôke Balázs Hegedûs Jánosné Donka Bernadett Nyári tábor: Frigyné Palotai Mária Tüfekci Réka Családi napok: Sinka Györgyné Hegedûs Jánosné Kaló Attila Máténé Kotán Nóra Kaló Attila Szülôklub: Sinka Györgyné

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Az élet minden területén és bármely élethelyzetben keletkezhetnek konfliktusok. A gyermekek együttélésében,

Részletesebben

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt pszicho-szociális és

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24.

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24. A család mint érték értékteremtő család Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus 2010. november 24. A család mint érték A magyar társadalom a családot és

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

"Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!"

Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT! "Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!" "Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!" Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT! - 2 0 1 4.0 2.2 8. A kötelék, mely igaz családod összefűzi, nem a vér, hanem az egymás élete iránti

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal Egyéni fejlesztési terv minta Általános rész Fejlesztési terv készítője: Fejlesztési tervért felelős személy neve: Kit Mikor Hogyan értesítek Egyéb Feljegyzések Projektmenedzser Projektben lévő fiatal

Részletesebben

Családok a Családokért. A projekt feladatai, célkitűzései

Családok a Családokért. A projekt feladatai, célkitűzései Családok a Családokért Integrált gyakorlati szolgáltatásokkal és programokkal a mezőcsáti családokért. A projekt feladatai, célkitűzései A Családi Információs Pontban dolgozó munkatársaink, együttműködnek

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11.

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11. Eredmények S z ü lői elégedettségi kérdőív 2 0 1 0 / 2 0 11. A kérdőívek száma 250 213 200 150 100 93 50 0 kiadott kitöltött 2 Az Ön gyermeke 60 56 50 40 34 30 20 10 0 fiú lány nincs válasz 2 3 A kérdőív

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Kísérleti program kisiskolásoknak 1 SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZOCIÁLIS KOMPETENCIA A szabálykövetés, a saját magunkkal

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13.

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13. Kortárssegítő képzés Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia 2012. december 13. Stratégia alkotás A kortárssegítő tréning Oktatáskutató

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

A Dunaújvárosi Civil Szervezetek Érdekegyeztető Tanácsa (D-CÉT) a TÁMOP-

A Dunaújvárosi Civil Szervezetek Érdekegyeztető Tanácsa (D-CÉT) a TÁMOP- D-cét SZISZOK Programiroda Dunaújváros, Apáczai Cs. J. u. 11 Telefon: 06-25-743-851 E-mail: dcetcivil@gmail.com Honlap: www.d-cet.hu A Dunaújvárosi Civil Szervezetek Érdekegyeztető Tanácsa (D-CÉT) a TÁMOP-

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP /

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP / GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0004 HEVESI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA I Állandó népessége 37.498 fő 17 település alkotja Központ: Heves város Egyenlőtlen fejlődés

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ NOVEMBER

FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ NOVEMBER A jó nevelés azt jelenti, hogy helyesen reagálunk gyermekünk helytelen viselkedésére (John Rosemond) FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ 2014.

Részletesebben

Bekapcsolódtál- e a három hetet meghaladó projekt rendezvényeibe?

Bekapcsolódtál- e a három hetet meghaladó projekt rendezvényeibe? Zárónap A három hetet meghaladó projekt zárónapjára 2010. május 31-én került sora Az intézmény aulájában kiállítást rendeztünk azokból a produktumokból, amelyet a bevont tanulócsoportok az elmúlt másfél

Részletesebben

MEDIÁCIÓ. A viták békés rendezésének útja.

MEDIÁCIÓ. A viták békés rendezésének útja. MEDIÁCIÓ A viták békés rendezésének útja. Ha megtanulunk a szívünkből beszélni, az asztalra tenni a különbségeinket, és kölcsönös tisztelettel és méltósággal párbeszédet folytatni, annak a konfliktus megoldása

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés V. fejezet A kollégium nevelési programja I. Bevezetés 1. Pedagógiai programunk összeállítását a Köznevelési törvény 17. -a írja elő. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja összhangban a Köznevelési

Részletesebben

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A legnagyobb jó, amit a másik emberért tehetünk nem az, ha megosztjuk vele a gazdagságunkat, hanem ha elétárjuk a sajátját. (Benjamin Disareli) Palkovicsné

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Európa és a világ országaiban egyre több iskolában alkalmazzák a mediációt - nem keverendő a meditáció (elmélkedés) szóval - mint

Részletesebben

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Mönks tehetségmodellje Kreativitás ISKOLA TÁRSAK Feladat iránti elkötelezettség Átlagon felüli képességek CSALÁD Játékossá válás GENETIKA EDZŐ KÉPZÉS CSALÁD

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK A MENÜ Vállalkozási alapok: ötlettől a vállalkozóvá

Részletesebben

Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat!

Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat! Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat! Magyarországon évente 1000 serdülőkorú lányból 30 lesz várandós nagykorúságának betöltése előtt. Közel felük megszakíttatja terhességét, másik felük pedig

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

2008/2009-es tanév. Kedves Kollégák!

2008/2009-es tanév. Kedves Kollégák! 2008/2009-es tanév tankönyvi elemzések, bemutatások is segíteni kívánják Önöket a bonyolult világunkban történő könnyebb eligazodásban. Kitekintés rovatunkban olyan külföldi tapasztalatokat mutatunk be,

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről A Vészlejárat Ifjúsági Klub alapvető céljaihoz igazodtunk a 2014.év során is, miszerint Kerekegyháza város közigazgatási területén élő gyermekek

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00.

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00. Kedves Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület! "Egymás terhét hordozzátok..." Gyerekek és fiatalok egyéni és csoportos fejlesztése bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozáson keresztül A Kalandok és Álmok

Részletesebben

SORSKÉRDÉSEK és a SEGÉLYEZÉSI IPAR

SORSKÉRDÉSEK és a SEGÉLYEZÉSI IPAR SORSKÉRDÉSEK és a SEGÉLYEZÉSI IPAR Beszélgetés Majoros Márta szociálpszichológussal, narkológussal mélypont SORSRONTÓ SZENVEDÉLYEK A dohányzás, az alkohol, a kémiai szerek használata után a játékfüggõség

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2383-2/2011. 19. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉSI MÓDOZATOK BEHOZATALA AZ ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Vállalni a nyilvános kiállást?

Vállalni a nyilvános kiállást? Vállalni a nyilvános kiállást? Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a másik A modul szerzője: Andóczi Balogh Éva 1 MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás ÖNISMERET ÉLETTERV - HIVATÁS - FELNŐTTSÉG TURJÁNYI KATALIN TANÁR, PSZICHOTERÁPIÁSAN KÉPZETT MENTÁLHIGIÉNIKUS, CSÉN TANÁCSADÓ MI AZ ÖNISMERET?

Részletesebben

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EGY KIS JÓ CSELEKEDET SZKC_105_05 a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. ÉVFOLYM tanári egy kis jócselekedet 5. évfolyam

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Egészséged testben, lélekben c. személyiségfejlesztő, drogmegelőző program fiataloknak

Egészséged testben, lélekben c. személyiségfejlesztő, drogmegelőző program fiataloknak Egészséged testben, lélekben c. személyiségfejlesztő, drogmegelőző program fiataloknak A TÁMOP 5.2.5. pályázati konstrukció c) kábítószerügyi komponensére A program tematikáját kidolgozta: Benyusz Tamás

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben