NyœltartÆs.qxd :55 Page 1. Nyúltartás. Vezetôi segédlet a tevékenységközpontú tanuláshoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NyœltartÆs.qxd 2015.06.17. 11:55 Page 1. Nyúltartás. Vezetôi segédlet a tevékenységközpontú tanuláshoz"

Átírás

1 NyœltartÆs.qxd :55 Page 1 Nyúltartás Vezetôi segédlet a tevékenységközpontú tanuláshoz Száz Magyar Falu Nonprofit Kft. Budapest, 2015

2 Készült a TÁMOP / számú Eötvös József Program Pedagógiai szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló címû projekt támogatásával a Tevékenységközpontú tanulás pilot program keretében. Kedvezményezett: Türr István Képzô és Kutató Intézet Írta: Dr. Zsembeli József Dr. Juhász Csaba Dr. Pregun Csaba Lektorálta: Agárdiné Burger Angéla Szerkesztette: Dr. Juhász Csaba ISBN Kiadja a Száz Magyar Falu Nonprofit Kft Budapest, Erzsébet királyné útja 36/B Telefon: Felelôs vezetô a kiadó ügyvezetôje Készült a Séd Nyomdában Felelôs vezetô: Katona Szilvia

3 NyœltartÆs.qxd :55 Page 3 Tartalomjegyzék Útmutató a Nyúltartás program csoport-foglalkozásaihoz A képességek/készségek fejlesztése A házinyúl története és leírása Döntéshozatal Tartási hômérséklet A feladat Bemutatók, versenyek A feladat Állatpiramis A feladat Kommunikáció Miért hasznosak a nyulak? A feladat Mostohagyerekek A feladat Riporter kerestetik A feladat Fiú vagy lány? A feladat Anyai örömök A feladat Mások vezetése Élôsködôk A feladat Gyógykezelés A feladat Mini kiállítás A feladat

4 NyœltartÆs.qxd :55 Page 4 Megoldási kulcsok a nyúltartás útmutató a fiatalok számára programfüzethez Nyúltartás 1. szint Nyúltartás 2. szint Nyúltartás 3. szint Felhasznált szakirodalom

5 NyœltartÆs.qxd :55 Page 5 Kedves Olvasó! Jelen kiadványunk az Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló elnevezésû kiemelt projekthez kapcsolódó Tevékenységközpontú tanulás pilot program keretében került kiadásra. Célunk, hogy kísérleti program keretében a éves gyerekek tapasztalják meg, hogyan lesz a vetômagból élelmiszer, legyen számukra becsülete a földnek, a vidéki embernek és a kétkezi munkának. Tanulják meg, hogyan kell bánni az állatokkal és a földdel, tapasztalják meg a közösen végzett munka örömét. Lássák, ahogy a kezük munkája nyomán termés születik, azt, hogy évszakról évszakra, évrôl évre hogyan változik a környezetük. A Pilot Program sikeres megvalósulását három kiemelt területen tájkertészet, nyúltartás, zöldségtermesztés a tapasztalati tanuláson alapuló, gyakorlati készségeket, képességeket erôsítô, a Nemzeti Alaptanterv követelményeinek megfelelô szakmai kiadványok megjelentetésével kívánjuk támogatni. Bízunk benne, hogy mind a fiatalok számára készült Útmutatók, mind pedig a Vezetôi segédletek hozzásegítik a programban résztvevô iskolákat ahhoz, hogy a közremûködô gyerekeket, fiatalokat, öntevékenységre, gyakorlatias szemléletre, környezetük és közösségük iránt felelôs magatartású polgárokká nevelje. A szerkesztô 5

6 NyœltartÆs.qxd :55 Page 6 Útmutató a Nyúltartás program csoportfoglalkozásaihoz Ez az útmutató füzet a Nyúltartás program csoportfoglalkozásait vezetô felnôtteknek készült. Instrukciókat talál benne az egyes csoportfoglalkozások lebonyolításához, illetve információkat a további foglakozások megszervezéséhez. Választ ad továbbá a gyerekeknek szóló programfüzetben feltett technikai kérdésekre. A fiatalok számára készült programfüzet három különbözô szintet képvisel: kezdô, középhaladó és haladó, de Ön is eldöntheti, hogy melyik szint a legmegfelelôbb a csoportja számára. A programfüzetben található feladatok segítségével a gyerekek sok mindent megtanulhatnak a nyulakról, a nyúltartásról és tenyésztésrôl, miközben saját képességeiket és készségeiket is fejleszthetik. Az Ön szerepe és segítsége a programfüzet feladatainak helyes megoldásában, a gyerekek tudásának és képességeinek fejlesztésében rendkívül fontos. Mindazonáltal bizonyosan öröme telik a gyermekekkel való foglalkozásban és együttlétben. Jó szórakozást! Akár elôször kapcsolódik be ilyen tevékenységbe, akár sok éves tapasztalattal rendelkezik, ebben az útmutatóban hasznos tippeket talál a csoportfoglalkozások lebonyolításához. Javasoljuk, hogy egy-egy csoportfoglalkozás alkalmával egy feladatot oldjanak meg, ez általában percet vesz igénybe, ezért ilyen idôtartamú foglalkozásokat szervezzen. Minden feladat összeállítása során négy alapelemet vettünk figyelembe: a fejleszteni kívánt képességeket/ készségeket, az adott korosztály tanulási sajátságait, a gyerekek adott tevékenységbe való bevonásának módszerét és a tartalmat, amely a legnagyobb érdeklôdésre tarthat számot. Ennek a négy alapelemnek a megértése segít Önnek a csoportfoglalkozások megtervezésében és lebonyolításában. 6

7 NyœltartÆs.qxd :55 Page 7 A képességek/készségek fejlesztése Ennek a programnak a legfôbb célkitûzése a gyerekek mindennapi élethez szükséges képességeinek/készségeinek fejlesztése a csinálva tanulás eszközével, de úgy, hogy eközben ez jó szórakozás is legyen számukra. A mindennapi élethez szükséges képességek/készségek jelentôsége abban áll, hogy a gyerekek felismerik az élet fontos eseményeit és megfelelôen reagálnak azokra, a társadalom önmagukat irányítani képes, produktív tagjaivá válnak, és megfelelnek a folyamatosan változó világunk által támasztott követelményeknek. A program tematikájában elsôsorban a következô képességek/készségek fejlesztése szerepel: a) döntéshozás; b) problémamegoldás; c) másokhoz való viszony; d) tervezés és szervezés; e) megtanulni tanulni; f) másokkal való kommunikáció; g) mások vezetése, irányítása. Az életkornak megfelelô tanulási sajátságok 9 11 évesek Aktív részvétel, ez a kulcs a 9 11 évesekhez! Az ebbe a korosztályba tartozó gyerekek nem híresek arról, hogy nyugton és csendben tudnak maradni, ezért fontos, hogy fizikailag is aktívan vegyenek részt a közös munkában. Használjon kézzel fogható, tárgyiasult eszközöket a foglalkozások során! Az ilyen korú gyerekek igénylik, hogy lehetôséget kapjanak arra, hogy gondolataikat másokkal is megosszák. Ez a résztvevôk korosztálya, szeretnek szervezett csoportban, hasonló korúak társaságában lenni. Erôsen vágynak arra, hogy el- és befogadják ôket. Gondolkodásuk konkrét és logikus, de már kezdik megérteni az elvont dolgokat is. Jobban figyelnek, ha látják, és egyúttal csinálják is a dolgokat. A foglalkozást vezetô felnôtt szerepe döntô az ilyen korú gyerekeknél. Követik a felnôtt által diktált szabályokat és megerôsítést várnak cselekedeteikre, szeretik tudni, ha valamit jól 7

8 NyœltartÆs.qxd :55 Page 8 csináltak és hogy miben kell fejlôdniük. Az azonnali értékelést szeretik, nem az elvégzett munka valós értéke fontos számukra, hanem a foglalkozást vezetô felnôtt vagy a szülôk véleménye. Egyenként értékelje, soha ne a csoporton belül hasonlítsa össze teljesítményüket! Önbizalmukat növeli, ha aktuális teljesítményüket az elôzôekhez hasonlítva a fejlôdésüket értékeljük évesek Ez a gyors változások és a különbségek kialakulásának kora. A fizikálisan megjelenô gyors változások gyakran kényelmetlenül érintik ôket éppúgy, mint a lányoknak a fiúkénál gyorsabb fejlôdése. A lassabban érô tizenévesek pedig éppen a változások hiánya miatt küszködnek problémákkal. Gondolkodásuk egyre inkább elmozdul a konkrét felôl az elvont gondolkodás irányába. Szeretnek játszani az ötletekkel, a felnôttek kész ötleteit gyakrabban elutasítják és inkább saját megoldással állnak elô. A foglalkozást vezetô felnôtt inkább csak felügyelje ôket és csak szükség esetén avatkozzon be a munkájukba! Legszívesebben kisebb létszámú csoportban tevékenykednek. Szeretnek valami fontosnak a részei lenni, ez segíti a felelôsségtudatuk kialakítását. Az igazságosság és az egyenlôség nagyon fontos számukra. Már inkább adnak a hasonló korú társaik véleményére, mint a felnôttekére. Ahogy közelednek a pubertáskor felé, egyre inkább az érzelmeik vezérlik ôket. Kezdik kialakítani a saját értékrendjüket, és keresik az olyan felnôttek társaságát, akik elfogadják azt. Ez az életkor nagy kihívás számukra, olyan sok változást érnek meg, hogy még önmagukkal sincsenek tisztában. A felnôttek ilyenkor önmaguk megismerésében és felfedezésében segíthetnek nekik leginkább. Továbbra sem szabad teljesítményüket egymáshoz hasonlítani! évesek Az ilyen korú fiatalok legtöbbje már tisztában van a saját képességeivel és tehetségével. Gondolnak a jövôjükre, szakmaspecifikusan gondolkodnak. Reális terveket szônek, a mások által számukra javasolt célkitûzéseket általában elutasítják. Már teljesen elvontan is tudnak gondolkodni, gyakran még a felnôttek számára is meglepô módon alkotnak meg új dolgokat. Feladataikat már akár felügyelet nélkül is végre tudják hajtani, önállóan kezdeményeznek. Bevonhatók a kisebbek tanításába, sôt, ösztönözni kell ôket erre. Esetükben a fog- 8

9 NyœltartÆs.qxd :55 Page 9 lalkozásokat vezetô felnôtt szerepe inkább a tapasztalatszerzés lehetôségének megteremtése számukra. Kapcsolatteremtô készségük rendszerint jól fejlett. Az ellenkezô nem általi elfogadottság nagyon fontos számukra. A tapasztalatszerzésen alapuló tanulás módszerének folyamata A tapasztalatszerzésen alapuló tanulás a leghatékonyabb módszer a Nyúltartás program végrehajtásában. A fiatalokat türelemre, kezdeményezôkészségre, kemény munkára tanítja. Éppen a cselekedve tanulás módszere miatt olyan népszerû és sikeres az iskolarendszeren kívüli tanulás területén. A szülôknek, a tanároknak és a foglalkozásokat vezetô felnôtteknek fel kell ismerniük, hogy a fiataloknak kell elvégezni a munkát, különben elveszik tôlük a személyes képességeik megtapasztalásának és fejlesztésének lehetôségét. A Nyúltartás program is a tapasztalati tanulás módszerén alapszik. Ezen folyamat elemei a következôk: 1. a tapasztalat megszerzése; 2. az eredmények megosztása másokkal; 3. az eredmények megvitatása, elemzése; 4. általánosítás, kapcsolás más, valós helyzetekhez; 5. a tapasztaltak alkalmazása hasonló helyzetekben. 9

10 NyœltartÆs.qxd :55 Page 10 A tartalom kiválasztása Ebben a programban a fiatalok képességeinek/készségeinek fejlesztéséhez egyértelmûen az állattartás témakörét választottuk. Az élô állatokkal való foglalkozás remek alkalmat teremt új tapasztalatok megszerzésére a csoportos foglalkozások során. A fiataloknak szóló három programfüzet témaköreit a következô területekrôl választottuk: kiválasztás és bírálat; tartástechnológia; szaporodás és genetika; állategészségügy; takarmányozás; állatok bemutatása; marketing; szakmaválasztás. Az ebben az útmutatóban szereplô leírások ötleteket adnak ahhoz, hogyan vonjuk be a fiatalokat a képességeik/készségeik fejlesztésére alkalmas tevékenységekbe, miközben új ismereteket szerezhetnek az adott témakörben. A házinyúl története és leírása Származása: Ibériai-félsziget és Észak-Afrika. A nyúlpecsenye kedvelt ételnek számított az egykori rómaiak ünnepi lakomákon. Fô típusok: gyorsan fejlôdô húsnyulak (7 kg-os testsúly); értékes prémû fajták (angóranyulak, hosszú, lágy prém); törpenyulak (kedvtelésbôl). A nyúl lakhelye: kimondottan nyusziknak készült ketrec; barkácsolt ládikó. Ketreces elhelyezés: 400 gramm testtömegre számítva egyedenként minimum dm 2 férôhely. A házinyúl táplálása: A nyúlfiak 4 6 hetes korukig szopnak Már 3 hetes korukban kóstolgatják a gyenge fûféléket, a lóherét. 10

11 NyœltartÆs.qxd :55 Page 11 Gyári keveréktakarmány (állatkereskedések, szakboltok). Jól eltartható a kerti zöldféléken, egy kis szemes kiegészítéssel (búza, zab vagy árpa). A legfontosabb számára a széna. Erre állandóan szüksége van (emésztéshez szükséges rostmennyiség). A kerti takarmányok: Levágott fû, lomb, nyesedék, a gyomok egy része, a sárgarépa lombja, répa. Gyümölcs: Kis mennyiségben, mert hizlal, illetve nagy mennyiségben a lédús takarmányok hasmenést okoznak. Adagolás: 1 kg testtömegre naponta g zöldtakarmány, vegyesen keverve és mindig kissé fonnyasztva! Magok: 5 evôkanál. A ketrec felszerelése: Etetô, itató, szénazseb. Etetô: a pereme visszahajló legyen, a takarmány ne szennyezôdhessen, a nyúl ne tudjon beleülni, és akadályozza meg, hogy a nyúl kikaparja a takarmányt. Itató: könnyen feltölthetô és takarítható, a nyúl ne tudja se szétrágni, se kiborítani. Szénazseb: Tegye lehetôvé, hogy a szénát vagy a zöldtakarmányt a nyúl onnan szálanként kihúzogassa és elfogyassza. A zöldet be lehet tenni az ólba, de ha többet adunk neki, mint amit megeszik, akkor ráül, szétkaparja, bepiszkolja, és késôbb már nem eszi meg. A nyúl gondozása: Idônként ellenôrizni kell a karmokat, és ha túlnôttek, le kell vágni azokat. A növekedés folyamán oda kell figyelni a metszôfogakra, amelyek könnyen túlnônek, ha az állat nem kap elég rágcsálnivalót, illetve ha növekedéskor az alsó és felsô állkapocs nem egyformán nô. Szaporodás: A házinyulak általában 3 4 hónapos korukban válnak ivaréretté. A tenyésztés 6 7 hónapos korban kezdôdhet. 11

12 NyœltartÆs.qxd :55 Page 12 Az anyanyúl 30 napi vemhesség után 7 10 fiókát hoz világra, s ezeket fel is tudja nevelni. Lehetôleg ismert származású, tenyésztôtôl vásárolt állatot tenyésszünk! Higiéniai, munkavédelmi követelmények: A fertôzések elkerülése végett használjunk védôkesztyût, ill. mindig mossunk kezet a foglalkozás elôtt és után is! Fertôzés oda-vissza is történhet! A ketrec fertôtlenítését és takarítását legalább két személy, a fertôtlenítô és a kisegítô végezze, megfelelô védôfelszereléssel! Az esetleges sérülések esetére kötszer és sebfertôtlenítô szer legyen kéznél! A biológiai eredetû veszélyforrások háromféle megbetegedést okozhatnak: 1. a paraziták, vírusok vagy baktériumok által okozott fertôzések; 2. penészgomba, szerves eredetû por, pl. a lisztpor és az állati hámszövet, enzimek és atkák miatti allergiák; 3. mérgezés vagy toxikus hatás. 12

13 NyœltartÆs.qxd :55 Page 13 Döntéshozatal Tartási hômérséklet A legtöbb állat, így a nyúl is, bizonyos mértékben képes alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Azonban ha ezek a változások túl nagy stresszel járnak, az embernek be kell avatkoznia. A feladat végrehajtásának eredményeként a fiatalok megtudhatják, hogyan alkalmazkodnak a nyulak a változó környezeti körülményekhez, illetve eldöntik, milyen módon csökkenthetik az állatokat érô stresszt. Cél: A nyulak optimális tartási hômérsékletének megállapítása. Készségfejlesztés: Döntéshozás. Teendôk: Különbözô tartási körülmények összehasonlítása. Szint: kezdô. A foglalkozáshoz szükséges idôtartam: perc. Javasolt csoportlétszám: 6 10 fô. Szükséges eszközök: hômérô, ventilátor, mûanyag lap, mûanyag palackok, rongydarabok, lyukacsos drótketrec, víz. A feladat Kérje meg a gyerekeket, hogy alkossanak párokat és gondolkodjanak el azon, vajon hogyan reagálnak a nyulak a meleg, illetve hideg idôjárásra! Minden pár adjon egy választ a kérdésre. A lehetséges válaszok: lihegés, reszketés, fokozódó szívverés, gyorsabb légzés, fokozódó hôleadás a fül kitáguló hajszálerein keresztül (vizsgálják meg egy nyúl fülét!) stb. Ezután ossza a gyerekeket 3 4 fôs csapatokba, a csapatok fele az 1. helyzetgyakorlatot, a másik fele a 2. helyzetgyakorlatot oldja meg! 1. helyzetgyakorlat Képzeljék el, hogy a nyulak környezetében a hômérséklet 38 C, a relatív páratartalom 80%, és nincs szellôzés. Soroljanak fel legalább tíz 13

14 NyœltartÆs.qxd :55 Page 14 olyan megoldást, amellyel hûteni lehet a nyulakat! Ismertessék elképzeléseiket a másik csapattal! Lehetséges megoldások: ventilátor, locsolás, árnyékolás, jéggel töltött mûanyag palackok, nedves rongydarabok, lyukacsos drótketrec, állandó friss ivóvíz biztosítása. 2. helyzetgyakorlat Képzeljék el, hogy a nyulak környezetében a hômérséklet 8 C, erôs északi szél fúj és havazik! Soroljanak fel legalább tíz olyan megoldást, amellyel egy újszülött almot meg lehet védeni a kihûléstôl! Ismertessék elképzeléseiket a másik csapattal! Lehetséges megoldások: a nyúlketrecek déli irányba tájolása; szél-, esô- és hófogók; a nyúlketrecek épülethez közeli elhelyezése; a nyúlketrecek takarása mûanyag lapokkal; a kisnyulak betakarása; az alomanyag szárazon tartása. Beszéljék meg! A helyzetgyakorlatok megoldása után és beszéljék meg közösen a tanultakat! A beszélgetést a következô kérdések feltevésével irányítsa: 1. Mit csináltatok miután megkaptátok a feladatot? 2. Hogyan döntöttétek el, hogy mely ötleteket ismertetitek a másik csapattal? 3. Miért fontosabb a forróság elleni, mint a hideg elleni védekezés? 4. Miért fontos a döntések meghozatala elôtti információgyûjtés? 5. Hogyan segíthet a nyulakkal való foglalkozás, hogy jobb döntéseket hozzatok a mindennapi életben? 6. Mit tesztek annak érdekében, hogy a ti életkörülményeitek jobbak legyenek? Tudta, hogy a nyulak 15 és 18 C közötti hômérsékleten fejlôdnek a legjobban? 14

15 NyœltartÆs.qxd :55 Page 15 Bemutatók, versenyek Mi vezet egy nyúl kizárásához, illetve diszkvalifikációjához egy kiállításon? Kizárnak egy nyulat a versenybôl, ha olyan hibát találnak nála, amely kiküszöbölhetô? Diszkvalifikálják, ha nem alkalmas kiállításra korrigálhatatlan hibák miatt? A következô feladat során a fiatalok megtanulhatják a versenybôl való kizárás és diszkvalifikálás okait. Ezek ismeretében pedig képesek lesznek eldönteni, hogy egy adott nyúl alkalmas-e a kiállításokon való szereplésre. Cél: a nyulak bírálati szempontjainak megismerése. Készségfejlesztés: döntéshozás. Teendôk: nyúlbírálat. Szint: középhaladó. A foglalkozáshoz szükséges idôtartam: 60 perc. Javasolt csoportlétszám: 6 10 fô. Szükséges eszközök: papír, jegyzetkártyák, toll, élô nyulak vagy nyulak képei, tábla. 15

16 NyœltartÆs.qxd :55 Page 16 A feladat Adjon a gyerekeknek öt percet arra, hogy írjanak össze annyi kizáráshoz, illetve diszkvalifikációhoz vezetô, nyulaknál elôforduló küllemi hibát, amennyit csak tudnak! Ezután összegezzék az ötleteket, írja fel azokat a táblára! Lehetséges megoldások kizárásra: fülbetegségek, meghûlés, nyáladzás, hordóhas, gyulladt, érzékeny csánk, tályogok, kelések, könnyezés, rühösség, atkásság, bolhásság, tetvesség, túltápláltság, alultápláltság. Lehetséges megoldások diszkvalifikációra: színhibák, tumoros betegségek, abnormális duzzanatok, sérv, lógó fül (nem lógó fülû fajták esetében), tépett fül vagy hiányzó füldarabok, vakság egyik vagy mindkét szemre, nem a fajtára jellemzô szemszín, kancsalság, foltos szem, foghibák, görbe lábak vagy farok, karomhibák. Ossza a gyerekeket két-három fôs csapatokba! Minden csapat írja jegyzetkártyákra az egyes hibákat, minden hibát külön kártyára! Ezután csoportosítsák a kártyákat, az egyik csoportba a kizárással, a másik csoportba a diszkvalifikációval járó hibákat gyûjtsék! Amenynyiben lehetséges, szemléltesse a hibákat élô nyulak bemutatásával, ha ez nem lehetséges, akkor képekkel! Beszéljék meg! A feladat megoldása után beszéljék meg közösen a tanultakat! A beszélgetést a következô kérdések feltevésével irányítsa: 1. Mit tanultatok a kizárással, illetve a diszkvalifikációval járó hibákról? 2. Hogyan tudtátok besorolni, hogy mely hibák járnak kizárással, illetve diszkvalifikációval? 3. Mi történt, ha valaki nem értett egyet a besorolással? 4. Miért fontos, hogy egy nyúltenyésztô képes legyen felismerni a nyulak kizárását eredményezô küllemi hibáit? 16

17 NyœltartÆs.qxd :55 Page 17 Válasz: Az ilyen küllemi hibás nyulat nem viszi kiállításra, amíg ki nem küszöböli a hibát. 5. Miért fontos, hogy egy nyúltenyésztô képes legyen felismerni a nyulak diszkvalifikációját eredményezô küllemi hibáit? Válasz: Az ilyen hibával terhelt nyulat kizárja a tenyésztésbôl. Tudta, hogy a nyulakat a kiállításokon osztályokba (azonos fajta, nem, kor, súly) sorolják, majd a bírók az osztályokon belül döntik el, hogy melyik közülük a gyôztes? Állatpiramis A szórakozva tanulás minden korosztály számára vonzó módja a tapasztalatszerzésnek. Az Állatpiramis segítségével kitûnôen fejleszthetô a döntéshozó és a kommunikációs készség, miközben új dolgokat lehet megtanulni az állatokról. Cél: a nyulakkal és egyéb állatokkal kapcsolatos általános ismeretek bôvítése. Készségfejlesztés: döntéshozás. Teendôk: játék, melynek célja állatokkal kapcsolatos szavak és kifejezések összegyûjtése. Szint: mindhárom. A foglalkozáshoz szükséges idôtartam: 30 perc. Javasolt csoportlétszám: 6 12 fô. Szükséges eszközök: jegyzetkártyák, toll. 17

18 NyœltartÆs.qxd :55 Page 18 A feladat A játék során csapatok küzdenek egymás ellen. A csapat egyik fele egy adott témakörön belül felsorolt szavakat és kifejezéseket ír körül, a csapat másik fele pedig megpróbálja kitalálni azokat. A szavakat és kifejezéseket írja fel jegyzetkártyákra kategóriák szerint, ehhez a Példatárban nyújtunk segítséget! Az a csapat nyer, amelyik a legtöbb helyes megfejtést adja meg. A játékba szülôk is bevonhatók! 1. Válasszon ki a gyerekek közül egy játékvezetôt! Alakítsanak 2 4 fôs csapatokat, a csapat egyik fele a másik felével szemben helyezkedjen el egy asztalnál! A csapat körülírásra vállalkozó fele húzzon egy kártyát a kategóriák közül! 2. Magyarázza el a játékszabályokat4 A körülírók mondják meg, milyen kategóriát húztak, majd írják körül az elsô szót anélkül, hogy az adott szót kimondanák! Ha a csapat másik fele kitalálta az adott szót, folytassák a következôvel egészen az utolsó szóig. A játékvezetô számolja össze és írja fel hány helyes megoldás született! 3. Beszéljék meg a nehezebben értelmezhetô, illetve a ki nem talált szavakat! 4. Ezután a játékvezetô szólítsa a következô csapatot, amely hasonló módon, de másik kategóriakártyával folytassa a játékot! 5. Amennyiben több kategória is rendelkezésre áll, a játékot meg lehet ismételni. Fialás nyúlfióka anyanyúl fialóláda nap vemhesség alomanyag A nyulak hasznosítása tenyészállat Példatár 18

19 NyœltartÆs.qxd :55 Page 19 szôrme házi kedvenc kiállítás hús laboratórium Nyúlfajták kaliforniai flamand óriás angol lógófülû holland törpe lengyel rex Testrészek szem száj fül farok far horpasz Takarmányok kukorica zab árpa lucernaszéna fûszéna granulált nyúltáp Foglalkozások állatorvos nyúltenyésztô kutató bôrkikészítô genetikus vágóhídi munkás A nyúltartás felszerelései nyúlketrec itató etetô fialóláda 19

20 NyœltartÆs.qxd :55 Page 20 jelölôketrec szállítóketrec Állathangok múúúúú miaúúúú vau-vau nyihaha beeeeee iáiáiáiáiá Beszéljék meg! A feladat megoldása után beszéljék meg közösen a tanultakat! A beszélgetést a következô kérdések feltevésével irányítsa: 1. Mi a véleményetek errôl a játékról? 2. Hogyan kell körülírni egy szót? 3. Milyen volt gyors döntéseket hozni? 4. Mi volt a játékban a legnehezebb? Miért? 5. Mit tanultatok a döntéshozásról és a kommunikációról? 6. Tudtátok-e fejleszteni a döntéshozó és a kommunikációs készségeiteket? 7. Miért nehéz döntéseket hozni, ha nem áll rendelkezésre elég információ? Tudta, hogy a nyulakat egyre többen szívesen tartják házi kedvencként a lakásukban, mivel éppúgy, mint a macskákat, a nyulakat is meg lehet tanítani, hogy egy kijelölt helyre piszkítsanak? 20

21 NyœltartÆs.qxd :55 Page 21 Kommunikáció Miért hasznosak a nyulak? A nyulaknak számos hasznosítási formája létezik. Ebben a feladatban a gyerekek felfedezhetik azokat a lehetôségeket, amelyek a nyúltartásban és a nyulak hasznosításában rejlenek. Cél: megértetni másokkal, miért hasznosak a nyulak. Készségfejlesztés: kommunikáció. Teendôk: a nyulak hasznosságának bemutatása. Szint: kezdô. A foglalkozáshoz szükséges idôtartam: 40 perc. Javasolt csoportlétszám: 6 10 fô. Szükséges eszközök: papír, toll, ceruza. A feladat Ossza a csoportot kétfôs csapatokba! A párok gondolkozzanak el azon, hogyan hasznosíthatók a nyulak, illetve a nyúltartás melléktermékei (pl. a nyúltrágya)! A gyerekek írják le az ötleteiket! Lehetséges megoldások: tenyészállat, hús, szôrme, szôrbôl készült játékok, kísérleti állat, házi kedvenc, kiállításokon szereplô nyúl, szerves trágya. Ezután mutassa be a következô szituációs játékot: A gyerekek barátai nem értik miért kedvelik ôk annyira a nyulakat. Meg kell ôket gyôzni a nyúltartás hasznosságáról. A kétfôs csapatok készítsenek egyperces televíziós reklámot egy kiválasztott nyúltartással kapcsolatos termékrôl és mutassák azt be a többieknek! Találjanak ki egy új nevet vagy egy hangzatos rímet a termék reklámozásához! 21

22 NyœltartÆs.qxd :55 Page 22 Beszéljék meg! A feladat megoldása után beszéljék meg közösen a tanultakat! A beszélgetést a következô kérdések feltevésével irányítsa: 1. Mi a véleményetek errôl a játékról? 2. Hogyan döntöttétek el, mely nyúlhasznosítási ötleteket írjátok le? 3. Szerintetek több ötletet eredményez, ha csoportban dolgoztok? Miért? 4. Milyen szerepet játszanak a nyulak a ti életetekben? 5. Miért fontos, hogy más emberek is megismerkedjenek a nyulak hasznával? 6. Miért fontos az új információk megosztása másokkal? 7. Vannak-e olyan különleges ismereteitek, amelyeket meg tudnátok osztani másokkal? Melyek ezek? Tudta, hogy a nyúlhúst már több mint 3000 évvel ezelôtt is fogyasztották Ázsiában, és éven keresztül adtak el nyulakat Európába? Mostohagyerekek Elôfordulhat, hogy az újszülött kisnyulakat mesterségesen kell táplálni, mivel az anyanyúl nem képes róluk gondoskodni. Ennek oka lehet a túl nagy alomszám vagy az anyanyúl elpusztulása a fialás során. Sajnos az elárvult kisnyulakat nem mindig tudjuk más anyanyulakkal felneveltetni, ilyenkor a tenyésztônek kell azokról gondoskodni. Az elárvult kisnyulak felnevelése nem megoldhatatlan feladat, de néhány alapszabályt be kell tartanunk. 22

23 NyœltartÆs.qxd :55 Page 23 Cél: az elárvult kisnyulak felnevelési módjának elsajátítása. Készségfejlesztés: kommunikáció. Teendôk: elárvult kisnyulak helyes felnevelési módjának meghatározása. Szint: középhaladó. A foglalkozáshoz szükséges idôtartam: 40 perc. Javasolt csoportlétszám: 6 10 fô. Szükséges eszközök: papír, toll, ceruza, kisnyulak, 1,8%-os tej, két tojás sárgája, tejpor, egy nagy tál, kanál, szemcseppentô. A feladat Kérdezze meg a gyerekeket, milyen nem várt események következhetnek be a nyúltarás során, illetve hogy miért fontos ezekre a lehetséges eseményekre felkészülniük! Ennek megbeszélése után ossza a gyerekeket két csapatba, az egyik csapat az 1. helyzetgyakorlatot, a másik 2. helyzetgyakorlatot oldja meg! 1. helyzetgyakorlat Az egyik anyanyulatok négy kisnyulat fial, de a fialás közben váratlanul elpusztul. Az összes többi anyanyulatok maximális számú almot nevel. Döntsétek el, mi a teendô! Készítsetek tápoldatot a kisnyulak számára, és mutassátok be, hogyan kell ôket táplálni egy szemcseppentô segítségével! Megoldás: A kisnyulakat egy kisebb dobozba kell helyezni C-on kell tartani a hômérsékletet napig. A kisnyulakat 12 óránként kell etetni a szemcseppentô segítségével, kezdetben egy, késôbb három tele szemcseppentônyi tejet kell nekik juttatni. A tejet tojássárgája és tejpor hozzáadásával kell elkészíteni. A kisnyulak 14 napos korától naponta háromszor tejbe áztatott kenyérrel kell kiegészíteni az etetést. A 21. naptól el lehet kezdeni a szilárd takarmányok (zabkorpa, granulált nyúltáp) etetését. 23

24 NyœltartÆs.qxd :55 Page helyzetgyakorlat Az egyik anyanyulatok tizenkét kisnyulat fial, nyilvánvaló, hogy ilyen sokról nem tud gondoskodni. Egy másik anyanyulatok viszont éppen az elôzô nap adott életet négy kisnyúlnak. Döntsétek el, mi a teendô! Megoldás: Az örökbe adandó kisnyulakat meg kell jelölni, és órán belül az örökbefogadó anyanyúlhoz kell helyezni. E mûvelet elôtt kezet kell mosni tiszta vízben, nem szappannal, nehogy annak szaga miatt az anyanyúl elutasítsa a kicsiket. Nem szabad túl sok kisnyulat áthelyezni, az alomszám legfeljebb nyolc legyen! Csak egészséges kisnyulakat szabad áthelyezni! Legalább naponta kétszer ellenôrizni kell, hogy az anyanyúl szoptatja-e az új kicsiket. Beszéljék meg! A feladat megoldása után beszéljék meg közösen a tanultakat! A beszélgetést a következô kérdések feltevésével irányítsa: 1. Hogyan döntöttétek el, mi a teendô a kisnyulakkal? 2. Miért fontos a kisnyulak rendszeres ellenôrzése? 3. Az etetésen kívül milyen gondoskodást igényelnek az elárvult kisnyulak? 4. Melyek azok a különleges események a családban, amikor gyors döntéseket kell hozni, vagy módosítani kell az elôzetes terveket? Lehetséges válaszok: haláleset, válás, állás elvesztése, költözés, újszülött érkezése, betegség stb. 5. Milyen változások érintenének, ha a családodnak hirtelen egy másik városba/faluba kellene költözni? 6. Mi történik akkor egy családban, ha a szülôk nem képesek gondoskodni a gyerekeikrôl? Tudta, hogy egy anyanyúl fajtától függôen 6 8 kisnyúlról képes gondoskodni? 24

25 NyœltartÆs.qxd :55 Page 25 Riporter kerestetik Az állatok tartási körülményei olyan terület, amely az egész világon egyre jobban foglalkoztatja az embereket. Egyre inkább odafigyelünk, hogy humánus módon bánnak-e a háziállatokkal, vadállatokkal, kísérleti állatokkal. Ez az általános érdeklôdés arra készteti és ösztönzi az állattartókat, hogy felülvizsgálják állataik tartási körülményeit, és ha szükséges, javítsák azokat. Cél: az interjúkészítés folyamatának megismerése. Készségfejlesztés: kommunikáció. Teendôk: szerepjáték végrehajtása. Szint: középhaladó. A foglalkozáshoz szükséges idôtartam: perc. Javasolt csoportlétszám: 6 30 fô. Szükséges eszközök: papír és ceruza a riporterek számára. A feladat Ez a feladat alkalmat biztosít a gyerekek számára, hogy az interjúkészítés módszerével kifejezésre juttassák érzéseiket és nézeteiket. A szerepjáték során a következô hat karakter egyikét kell megformálniuk és a vonatkozó nézeteket képviselniük: 1. televíziós hírmûsor riportere; 2. operatôr; 3. gyerekek, akik egy állatkiállításon vagy vásáron az állataikat mutatják be; 4. egy az elveihez erôsen ragaszkodó állatvédô; 5. egy vegetáriánus városlakó; 6. egy felnôtt, aki állattartással kapcsolatos csoportfoglalkozásokat vezet gyerekeknek. Ossza a gyerekeket hatfôs csoportokba! Mindegyikôjük válasszon ki magának egyet a fenti karakterek közül! A szituáció a következô: a TV-riporter és az operatôr egy állatkiállításra érkezik, hogy az esti híradó számára az állatok tartási körülményeit bemutató riportot 25

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita Kézikönyv Az én világom 1. tanításához A kiadványt az Oktatási Hivatal TKV/4084-15/2013 határozati számon 2013. 04. 05-tól 2018. 08. 31-ig tankönyvvé nyilvánította.

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009.

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás Játékgyűjtemény pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész

Részletesebben

KUTYAVILÁG KUTYAVILÁG. Kutyavilág KUTYAVILÁG KUTYAVILÁG. A kutyák származása és rokonaik Hogyan mûködik a kutya teste? A kutya és az ember

KUTYAVILÁG KUTYAVILÁG. Kutyavilág KUTYAVILÁG KUTYAVILÁG. A kutyák származása és rokonaik Hogyan mûködik a kutya teste? A kutya és az ember KUTYAVILÁG KUTYAVILÁG Kutyavilág KUTYAVILÁG KUTYAVILÁG A kutyák származása és rokonaik Hogyan mûködik a kutya teste? A kutya és az ember Általános iskolai segédanyag 1 Kutyavilág Tisztelt Tanárok! A kutyák

Részletesebben

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf A DÁN/EJO hatkötetes sorozatának V. része Rolf Gollob/Peter Krapf Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára Fedezzük fel a gyermekjogokat! Tanóravázlatok

Részletesebben

Illés Anett. AI módszer a kutyás terápiában

Illés Anett. AI módszer a kutyás terápiában Illés Anett AI módszer a kutyás terápiában Vannak gyermekek, akiket a zene és hangok világa bűvöl el és abban találják meg nyugalmukat. Vannak, akik zsírkrétával, filccel és festékkel fejezik ki önmagukat.

Részletesebben

Kezdô lépések: Tananyag az emberi jogok oktatásához

Kezdô lépések: Tananyag az emberi jogok oktatásához Kezdô lépések: Tananyag az emberi jogok oktatásához Támogatók: ENSZ Menekültügyi Fôbiztossága, Ifjúsági és Sportminisztérium, Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány, Pro-Helvetia Alapítvány, MTA Szociológiai

Részletesebben

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése: Boros-Farkas Bernadett Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

Elbûvölô Elbûvölô macskák Elbûvölô macskák Elbûvölô macskák

Elbûvölô Elbûvölô macskák Elbûvölô macskák Elbûvölô macskák Elbûvölô Elbûvölô macskák Elbûvölô macskák Elbûvölô macskák Elbûvölô macskák A macskák fajtái, származásuk a macskák viselkedése és élettana hogyan tartsunk macskát? Általános iskolai segédanyag Elbûvölô

Részletesebben

Napközbeni ellátás családi napközi

Napközbeni ellátás családi napközi 1/38 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Napközbeni ellátás családi napközi Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások

Részletesebben

Gyerekek. Gyerekek Szülők Közösségek. Módszertani kézikönyv I. kötet

Gyerekek. Gyerekek Szülők Közösségek. Módszertani kézikönyv I. kötet Gyerekek Szülők Közösségek Módszertani ajánlások a gyerekekkel, a szülőkkel és a közösségekkel végzett munkához a Biztos Kezdet program munkatársai számára Módszertani kézikönyv I. kötet Gyerekek Szociálpolitikai

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

JÁTÉKOS MATEMATIKA - MATEMATIKAI JÁTÉKOK

JÁTÉKOS MATEMATIKA - MATEMATIKAI JÁTÉKOK 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu JÁTÉKOS MATEMATIKA - MATEMATIKAI JÁTÉKOK Készítette: Kántorné Nagy Éva

Részletesebben

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Dr. Balogh László TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI Debrecen, 1995 A kéziratot lektorálta: Dr. Madácsi Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

ONLINE. Kutya-macska barátság e Kutyák nyári fürdőzése. www.hazikedvencek.hu. 3. évfolyam 2. szám 2012. nyár

ONLINE. Kutya-macska barátság e Kutyák nyári fürdőzése. www.hazikedvencek.hu. 3. évfolyam 2. szám 2012. nyár 3. évfolyam 2. szám 2012. nyár A felelős állatbarátok magazinja ONLINE www.hazikedvencek.hu Kutya-macska barátság e Kutyák nyári fürdőzése e Macskafajták e Állattartási szabályok e Az óvilági csíkos mókus

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában TAITA ALAPÍTVÁNY Afrikai Gyermekekért Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában ELNÖKI KÖSZÖNTŐ IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ Az ember megy a maga útján. És amerre jár széles e világon, örömet csihol. Kegyelmet

Részletesebben

Harmóniában együtt Harm Har ón mó iá ni b á a ban e n e g g y yüü tttt Harmóniában együtt HKuatyárkróm l óvod me ó áso gelo n kna zés i

Harmóniában együtt Harm Har ón mó iá ni b á a ban e n e g g y yüü tttt Harmóniában együtt HKuatyárkróm l óvod me ó áso gelo n kna zés i Harmóniában együtt Harmóniában együtt Harmóniában együtt Harmóniában Kutyákról óvodásoknak: sok minden, amit együtt a kutyatámadások megelőzése érdekében tudni érdemes Harmóniában együtt Oktatófüzet óvodásoknak

Részletesebben

Az ODEON középiskolásoknak szóló filmes beavatóprogramja a bevándorlókról. 2012/13-as tanév

Az ODEON középiskolásoknak szóló filmes beavatóprogramja a bevándorlókról. 2012/13-as tanév Az ODEON középiskolásoknak szóló filmes beavatóprogramja a bevándorlókról 2012/13-as tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola Budai Középiskola Leövey Klára Közgazdasági

Részletesebben

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára LÉT-Kérdés Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0011 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Részletesebben

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

Otthonosan itthon Települési ifjúsági munka 4. fejezet illusztrációi

Otthonosan itthon Települési ifjúsági munka 4. fejezet illusztrációi Otthonosan itthon Települési ifjúsági munka 4. fejezet illusztrációi GYAKORLATOK 1) Fele fele helyzetekhez: amikor az együttlévő csoport egyik fele a települési önkormányzat tisztségviselője vagy köztisztviselője,

Részletesebben

Rendkívüli cégek hétköznapi titkai HOGYAN ÉPÍTS HATÉKONY SZERVEZETET? 2009 Menedzsmentor www.menedzsmentor.com

Rendkívüli cégek hétköznapi titkai HOGYAN ÉPÍTS HATÉKONY SZERVEZETET? 2009 Menedzsmentor www.menedzsmentor.com Rendkívüli cégek hétköznapi titkai HOGYAN ÉPÍTS HATÉKONY SZERVEZETET? AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET A legtöbb vezető jelentős időt és energiát fektet olyan eszközök felkutatásába, amelyek bárminemű versenyelőnyt

Részletesebben

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

CSODA A JÉGEN avagy a jégkorong pszichológiája

CSODA A JÉGEN avagy a jégkorong pszichológiája Kovács Kriszta és Gyömbér Noémi CSODA A JÉGEN avagy a jégkorong pszichológiája Tartalomjegyzék Tisztelt Játékosok, kedves Lányok!... 3 Gondolati adok-kapok... 4 A gondolatok irányítása... 7 Maradj zónában!...

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

fókuszban Óvoda és iskola közötti átmenet Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből

fókuszban Óvoda és iskola közötti átmenet Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből fókuszban a z Ó v o d a i n e v e l é s Minden család életében nagy változás, amikor a gyermek elballag az óvodából és átlépi

Részletesebben