NyœltartÆs.qxd :55 Page 1. Nyúltartás. Vezetôi segédlet a tevékenységközpontú tanuláshoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NyœltartÆs.qxd 2015.06.17. 11:55 Page 1. Nyúltartás. Vezetôi segédlet a tevékenységközpontú tanuláshoz"

Átírás

1 NyœltartÆs.qxd :55 Page 1 Nyúltartás Vezetôi segédlet a tevékenységközpontú tanuláshoz Száz Magyar Falu Nonprofit Kft. Budapest, 2015

2 Készült a TÁMOP / számú Eötvös József Program Pedagógiai szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló címû projekt támogatásával a Tevékenységközpontú tanulás pilot program keretében. Kedvezményezett: Türr István Képzô és Kutató Intézet Írta: Dr. Zsembeli József Dr. Juhász Csaba Dr. Pregun Csaba Lektorálta: Agárdiné Burger Angéla Szerkesztette: Dr. Juhász Csaba ISBN Kiadja a Száz Magyar Falu Nonprofit Kft Budapest, Erzsébet királyné útja 36/B Telefon: Felelôs vezetô a kiadó ügyvezetôje Készült a Séd Nyomdában Felelôs vezetô: Katona Szilvia

3 NyœltartÆs.qxd :55 Page 3 Tartalomjegyzék Útmutató a Nyúltartás program csoport-foglalkozásaihoz A képességek/készségek fejlesztése A házinyúl története és leírása Döntéshozatal Tartási hômérséklet A feladat Bemutatók, versenyek A feladat Állatpiramis A feladat Kommunikáció Miért hasznosak a nyulak? A feladat Mostohagyerekek A feladat Riporter kerestetik A feladat Fiú vagy lány? A feladat Anyai örömök A feladat Mások vezetése Élôsködôk A feladat Gyógykezelés A feladat Mini kiállítás A feladat

4 NyœltartÆs.qxd :55 Page 4 Megoldási kulcsok a nyúltartás útmutató a fiatalok számára programfüzethez Nyúltartás 1. szint Nyúltartás 2. szint Nyúltartás 3. szint Felhasznált szakirodalom

5 NyœltartÆs.qxd :55 Page 5 Kedves Olvasó! Jelen kiadványunk az Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló elnevezésû kiemelt projekthez kapcsolódó Tevékenységközpontú tanulás pilot program keretében került kiadásra. Célunk, hogy kísérleti program keretében a éves gyerekek tapasztalják meg, hogyan lesz a vetômagból élelmiszer, legyen számukra becsülete a földnek, a vidéki embernek és a kétkezi munkának. Tanulják meg, hogyan kell bánni az állatokkal és a földdel, tapasztalják meg a közösen végzett munka örömét. Lássák, ahogy a kezük munkája nyomán termés születik, azt, hogy évszakról évszakra, évrôl évre hogyan változik a környezetük. A Pilot Program sikeres megvalósulását három kiemelt területen tájkertészet, nyúltartás, zöldségtermesztés a tapasztalati tanuláson alapuló, gyakorlati készségeket, képességeket erôsítô, a Nemzeti Alaptanterv követelményeinek megfelelô szakmai kiadványok megjelentetésével kívánjuk támogatni. Bízunk benne, hogy mind a fiatalok számára készült Útmutatók, mind pedig a Vezetôi segédletek hozzásegítik a programban résztvevô iskolákat ahhoz, hogy a közremûködô gyerekeket, fiatalokat, öntevékenységre, gyakorlatias szemléletre, környezetük és közösségük iránt felelôs magatartású polgárokká nevelje. A szerkesztô 5

6 NyœltartÆs.qxd :55 Page 6 Útmutató a Nyúltartás program csoportfoglalkozásaihoz Ez az útmutató füzet a Nyúltartás program csoportfoglalkozásait vezetô felnôtteknek készült. Instrukciókat talál benne az egyes csoportfoglalkozások lebonyolításához, illetve információkat a további foglakozások megszervezéséhez. Választ ad továbbá a gyerekeknek szóló programfüzetben feltett technikai kérdésekre. A fiatalok számára készült programfüzet három különbözô szintet képvisel: kezdô, középhaladó és haladó, de Ön is eldöntheti, hogy melyik szint a legmegfelelôbb a csoportja számára. A programfüzetben található feladatok segítségével a gyerekek sok mindent megtanulhatnak a nyulakról, a nyúltartásról és tenyésztésrôl, miközben saját képességeiket és készségeiket is fejleszthetik. Az Ön szerepe és segítsége a programfüzet feladatainak helyes megoldásában, a gyerekek tudásának és képességeinek fejlesztésében rendkívül fontos. Mindazonáltal bizonyosan öröme telik a gyermekekkel való foglalkozásban és együttlétben. Jó szórakozást! Akár elôször kapcsolódik be ilyen tevékenységbe, akár sok éves tapasztalattal rendelkezik, ebben az útmutatóban hasznos tippeket talál a csoportfoglalkozások lebonyolításához. Javasoljuk, hogy egy-egy csoportfoglalkozás alkalmával egy feladatot oldjanak meg, ez általában percet vesz igénybe, ezért ilyen idôtartamú foglalkozásokat szervezzen. Minden feladat összeállítása során négy alapelemet vettünk figyelembe: a fejleszteni kívánt képességeket/ készségeket, az adott korosztály tanulási sajátságait, a gyerekek adott tevékenységbe való bevonásának módszerét és a tartalmat, amely a legnagyobb érdeklôdésre tarthat számot. Ennek a négy alapelemnek a megértése segít Önnek a csoportfoglalkozások megtervezésében és lebonyolításában. 6

7 NyœltartÆs.qxd :55 Page 7 A képességek/készségek fejlesztése Ennek a programnak a legfôbb célkitûzése a gyerekek mindennapi élethez szükséges képességeinek/készségeinek fejlesztése a csinálva tanulás eszközével, de úgy, hogy eközben ez jó szórakozás is legyen számukra. A mindennapi élethez szükséges képességek/készségek jelentôsége abban áll, hogy a gyerekek felismerik az élet fontos eseményeit és megfelelôen reagálnak azokra, a társadalom önmagukat irányítani képes, produktív tagjaivá válnak, és megfelelnek a folyamatosan változó világunk által támasztott követelményeknek. A program tematikájában elsôsorban a következô képességek/készségek fejlesztése szerepel: a) döntéshozás; b) problémamegoldás; c) másokhoz való viszony; d) tervezés és szervezés; e) megtanulni tanulni; f) másokkal való kommunikáció; g) mások vezetése, irányítása. Az életkornak megfelelô tanulási sajátságok 9 11 évesek Aktív részvétel, ez a kulcs a 9 11 évesekhez! Az ebbe a korosztályba tartozó gyerekek nem híresek arról, hogy nyugton és csendben tudnak maradni, ezért fontos, hogy fizikailag is aktívan vegyenek részt a közös munkában. Használjon kézzel fogható, tárgyiasult eszközöket a foglalkozások során! Az ilyen korú gyerekek igénylik, hogy lehetôséget kapjanak arra, hogy gondolataikat másokkal is megosszák. Ez a résztvevôk korosztálya, szeretnek szervezett csoportban, hasonló korúak társaságában lenni. Erôsen vágynak arra, hogy el- és befogadják ôket. Gondolkodásuk konkrét és logikus, de már kezdik megérteni az elvont dolgokat is. Jobban figyelnek, ha látják, és egyúttal csinálják is a dolgokat. A foglalkozást vezetô felnôtt szerepe döntô az ilyen korú gyerekeknél. Követik a felnôtt által diktált szabályokat és megerôsítést várnak cselekedeteikre, szeretik tudni, ha valamit jól 7

8 NyœltartÆs.qxd :55 Page 8 csináltak és hogy miben kell fejlôdniük. Az azonnali értékelést szeretik, nem az elvégzett munka valós értéke fontos számukra, hanem a foglalkozást vezetô felnôtt vagy a szülôk véleménye. Egyenként értékelje, soha ne a csoporton belül hasonlítsa össze teljesítményüket! Önbizalmukat növeli, ha aktuális teljesítményüket az elôzôekhez hasonlítva a fejlôdésüket értékeljük évesek Ez a gyors változások és a különbségek kialakulásának kora. A fizikálisan megjelenô gyors változások gyakran kényelmetlenül érintik ôket éppúgy, mint a lányoknak a fiúkénál gyorsabb fejlôdése. A lassabban érô tizenévesek pedig éppen a változások hiánya miatt küszködnek problémákkal. Gondolkodásuk egyre inkább elmozdul a konkrét felôl az elvont gondolkodás irányába. Szeretnek játszani az ötletekkel, a felnôttek kész ötleteit gyakrabban elutasítják és inkább saját megoldással állnak elô. A foglalkozást vezetô felnôtt inkább csak felügyelje ôket és csak szükség esetén avatkozzon be a munkájukba! Legszívesebben kisebb létszámú csoportban tevékenykednek. Szeretnek valami fontosnak a részei lenni, ez segíti a felelôsségtudatuk kialakítását. Az igazságosság és az egyenlôség nagyon fontos számukra. Már inkább adnak a hasonló korú társaik véleményére, mint a felnôttekére. Ahogy közelednek a pubertáskor felé, egyre inkább az érzelmeik vezérlik ôket. Kezdik kialakítani a saját értékrendjüket, és keresik az olyan felnôttek társaságát, akik elfogadják azt. Ez az életkor nagy kihívás számukra, olyan sok változást érnek meg, hogy még önmagukkal sincsenek tisztában. A felnôttek ilyenkor önmaguk megismerésében és felfedezésében segíthetnek nekik leginkább. Továbbra sem szabad teljesítményüket egymáshoz hasonlítani! évesek Az ilyen korú fiatalok legtöbbje már tisztában van a saját képességeivel és tehetségével. Gondolnak a jövôjükre, szakmaspecifikusan gondolkodnak. Reális terveket szônek, a mások által számukra javasolt célkitûzéseket általában elutasítják. Már teljesen elvontan is tudnak gondolkodni, gyakran még a felnôttek számára is meglepô módon alkotnak meg új dolgokat. Feladataikat már akár felügyelet nélkül is végre tudják hajtani, önállóan kezdeményeznek. Bevonhatók a kisebbek tanításába, sôt, ösztönözni kell ôket erre. Esetükben a fog- 8

9 NyœltartÆs.qxd :55 Page 9 lalkozásokat vezetô felnôtt szerepe inkább a tapasztalatszerzés lehetôségének megteremtése számukra. Kapcsolatteremtô készségük rendszerint jól fejlett. Az ellenkezô nem általi elfogadottság nagyon fontos számukra. A tapasztalatszerzésen alapuló tanulás módszerének folyamata A tapasztalatszerzésen alapuló tanulás a leghatékonyabb módszer a Nyúltartás program végrehajtásában. A fiatalokat türelemre, kezdeményezôkészségre, kemény munkára tanítja. Éppen a cselekedve tanulás módszere miatt olyan népszerû és sikeres az iskolarendszeren kívüli tanulás területén. A szülôknek, a tanároknak és a foglalkozásokat vezetô felnôtteknek fel kell ismerniük, hogy a fiataloknak kell elvégezni a munkát, különben elveszik tôlük a személyes képességeik megtapasztalásának és fejlesztésének lehetôségét. A Nyúltartás program is a tapasztalati tanulás módszerén alapszik. Ezen folyamat elemei a következôk: 1. a tapasztalat megszerzése; 2. az eredmények megosztása másokkal; 3. az eredmények megvitatása, elemzése; 4. általánosítás, kapcsolás más, valós helyzetekhez; 5. a tapasztaltak alkalmazása hasonló helyzetekben. 9

10 NyœltartÆs.qxd :55 Page 10 A tartalom kiválasztása Ebben a programban a fiatalok képességeinek/készségeinek fejlesztéséhez egyértelmûen az állattartás témakörét választottuk. Az élô állatokkal való foglalkozás remek alkalmat teremt új tapasztalatok megszerzésére a csoportos foglalkozások során. A fiataloknak szóló három programfüzet témaköreit a következô területekrôl választottuk: kiválasztás és bírálat; tartástechnológia; szaporodás és genetika; állategészségügy; takarmányozás; állatok bemutatása; marketing; szakmaválasztás. Az ebben az útmutatóban szereplô leírások ötleteket adnak ahhoz, hogyan vonjuk be a fiatalokat a képességeik/készségeik fejlesztésére alkalmas tevékenységekbe, miközben új ismereteket szerezhetnek az adott témakörben. A házinyúl története és leírása Származása: Ibériai-félsziget és Észak-Afrika. A nyúlpecsenye kedvelt ételnek számított az egykori rómaiak ünnepi lakomákon. Fô típusok: gyorsan fejlôdô húsnyulak (7 kg-os testsúly); értékes prémû fajták (angóranyulak, hosszú, lágy prém); törpenyulak (kedvtelésbôl). A nyúl lakhelye: kimondottan nyusziknak készült ketrec; barkácsolt ládikó. Ketreces elhelyezés: 400 gramm testtömegre számítva egyedenként minimum dm 2 férôhely. A házinyúl táplálása: A nyúlfiak 4 6 hetes korukig szopnak Már 3 hetes korukban kóstolgatják a gyenge fûféléket, a lóherét. 10

11 NyœltartÆs.qxd :55 Page 11 Gyári keveréktakarmány (állatkereskedések, szakboltok). Jól eltartható a kerti zöldféléken, egy kis szemes kiegészítéssel (búza, zab vagy árpa). A legfontosabb számára a széna. Erre állandóan szüksége van (emésztéshez szükséges rostmennyiség). A kerti takarmányok: Levágott fû, lomb, nyesedék, a gyomok egy része, a sárgarépa lombja, répa. Gyümölcs: Kis mennyiségben, mert hizlal, illetve nagy mennyiségben a lédús takarmányok hasmenést okoznak. Adagolás: 1 kg testtömegre naponta g zöldtakarmány, vegyesen keverve és mindig kissé fonnyasztva! Magok: 5 evôkanál. A ketrec felszerelése: Etetô, itató, szénazseb. Etetô: a pereme visszahajló legyen, a takarmány ne szennyezôdhessen, a nyúl ne tudjon beleülni, és akadályozza meg, hogy a nyúl kikaparja a takarmányt. Itató: könnyen feltölthetô és takarítható, a nyúl ne tudja se szétrágni, se kiborítani. Szénazseb: Tegye lehetôvé, hogy a szénát vagy a zöldtakarmányt a nyúl onnan szálanként kihúzogassa és elfogyassza. A zöldet be lehet tenni az ólba, de ha többet adunk neki, mint amit megeszik, akkor ráül, szétkaparja, bepiszkolja, és késôbb már nem eszi meg. A nyúl gondozása: Idônként ellenôrizni kell a karmokat, és ha túlnôttek, le kell vágni azokat. A növekedés folyamán oda kell figyelni a metszôfogakra, amelyek könnyen túlnônek, ha az állat nem kap elég rágcsálnivalót, illetve ha növekedéskor az alsó és felsô állkapocs nem egyformán nô. Szaporodás: A házinyulak általában 3 4 hónapos korukban válnak ivaréretté. A tenyésztés 6 7 hónapos korban kezdôdhet. 11

12 NyœltartÆs.qxd :55 Page 12 Az anyanyúl 30 napi vemhesség után 7 10 fiókát hoz világra, s ezeket fel is tudja nevelni. Lehetôleg ismert származású, tenyésztôtôl vásárolt állatot tenyésszünk! Higiéniai, munkavédelmi követelmények: A fertôzések elkerülése végett használjunk védôkesztyût, ill. mindig mossunk kezet a foglalkozás elôtt és után is! Fertôzés oda-vissza is történhet! A ketrec fertôtlenítését és takarítását legalább két személy, a fertôtlenítô és a kisegítô végezze, megfelelô védôfelszereléssel! Az esetleges sérülések esetére kötszer és sebfertôtlenítô szer legyen kéznél! A biológiai eredetû veszélyforrások háromféle megbetegedést okozhatnak: 1. a paraziták, vírusok vagy baktériumok által okozott fertôzések; 2. penészgomba, szerves eredetû por, pl. a lisztpor és az állati hámszövet, enzimek és atkák miatti allergiák; 3. mérgezés vagy toxikus hatás. 12

13 NyœltartÆs.qxd :55 Page 13 Döntéshozatal Tartási hômérséklet A legtöbb állat, így a nyúl is, bizonyos mértékben képes alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Azonban ha ezek a változások túl nagy stresszel járnak, az embernek be kell avatkoznia. A feladat végrehajtásának eredményeként a fiatalok megtudhatják, hogyan alkalmazkodnak a nyulak a változó környezeti körülményekhez, illetve eldöntik, milyen módon csökkenthetik az állatokat érô stresszt. Cél: A nyulak optimális tartási hômérsékletének megállapítása. Készségfejlesztés: Döntéshozás. Teendôk: Különbözô tartási körülmények összehasonlítása. Szint: kezdô. A foglalkozáshoz szükséges idôtartam: perc. Javasolt csoportlétszám: 6 10 fô. Szükséges eszközök: hômérô, ventilátor, mûanyag lap, mûanyag palackok, rongydarabok, lyukacsos drótketrec, víz. A feladat Kérje meg a gyerekeket, hogy alkossanak párokat és gondolkodjanak el azon, vajon hogyan reagálnak a nyulak a meleg, illetve hideg idôjárásra! Minden pár adjon egy választ a kérdésre. A lehetséges válaszok: lihegés, reszketés, fokozódó szívverés, gyorsabb légzés, fokozódó hôleadás a fül kitáguló hajszálerein keresztül (vizsgálják meg egy nyúl fülét!) stb. Ezután ossza a gyerekeket 3 4 fôs csapatokba, a csapatok fele az 1. helyzetgyakorlatot, a másik fele a 2. helyzetgyakorlatot oldja meg! 1. helyzetgyakorlat Képzeljék el, hogy a nyulak környezetében a hômérséklet 38 C, a relatív páratartalom 80%, és nincs szellôzés. Soroljanak fel legalább tíz 13

14 NyœltartÆs.qxd :55 Page 14 olyan megoldást, amellyel hûteni lehet a nyulakat! Ismertessék elképzeléseiket a másik csapattal! Lehetséges megoldások: ventilátor, locsolás, árnyékolás, jéggel töltött mûanyag palackok, nedves rongydarabok, lyukacsos drótketrec, állandó friss ivóvíz biztosítása. 2. helyzetgyakorlat Képzeljék el, hogy a nyulak környezetében a hômérséklet 8 C, erôs északi szél fúj és havazik! Soroljanak fel legalább tíz olyan megoldást, amellyel egy újszülött almot meg lehet védeni a kihûléstôl! Ismertessék elképzeléseiket a másik csapattal! Lehetséges megoldások: a nyúlketrecek déli irányba tájolása; szél-, esô- és hófogók; a nyúlketrecek épülethez közeli elhelyezése; a nyúlketrecek takarása mûanyag lapokkal; a kisnyulak betakarása; az alomanyag szárazon tartása. Beszéljék meg! A helyzetgyakorlatok megoldása után és beszéljék meg közösen a tanultakat! A beszélgetést a következô kérdések feltevésével irányítsa: 1. Mit csináltatok miután megkaptátok a feladatot? 2. Hogyan döntöttétek el, hogy mely ötleteket ismertetitek a másik csapattal? 3. Miért fontosabb a forróság elleni, mint a hideg elleni védekezés? 4. Miért fontos a döntések meghozatala elôtti információgyûjtés? 5. Hogyan segíthet a nyulakkal való foglalkozás, hogy jobb döntéseket hozzatok a mindennapi életben? 6. Mit tesztek annak érdekében, hogy a ti életkörülményeitek jobbak legyenek? Tudta, hogy a nyulak 15 és 18 C közötti hômérsékleten fejlôdnek a legjobban? 14

15 NyœltartÆs.qxd :55 Page 15 Bemutatók, versenyek Mi vezet egy nyúl kizárásához, illetve diszkvalifikációjához egy kiállításon? Kizárnak egy nyulat a versenybôl, ha olyan hibát találnak nála, amely kiküszöbölhetô? Diszkvalifikálják, ha nem alkalmas kiállításra korrigálhatatlan hibák miatt? A következô feladat során a fiatalok megtanulhatják a versenybôl való kizárás és diszkvalifikálás okait. Ezek ismeretében pedig képesek lesznek eldönteni, hogy egy adott nyúl alkalmas-e a kiállításokon való szereplésre. Cél: a nyulak bírálati szempontjainak megismerése. Készségfejlesztés: döntéshozás. Teendôk: nyúlbírálat. Szint: középhaladó. A foglalkozáshoz szükséges idôtartam: 60 perc. Javasolt csoportlétszám: 6 10 fô. Szükséges eszközök: papír, jegyzetkártyák, toll, élô nyulak vagy nyulak képei, tábla. 15

16 NyœltartÆs.qxd :55 Page 16 A feladat Adjon a gyerekeknek öt percet arra, hogy írjanak össze annyi kizáráshoz, illetve diszkvalifikációhoz vezetô, nyulaknál elôforduló küllemi hibát, amennyit csak tudnak! Ezután összegezzék az ötleteket, írja fel azokat a táblára! Lehetséges megoldások kizárásra: fülbetegségek, meghûlés, nyáladzás, hordóhas, gyulladt, érzékeny csánk, tályogok, kelések, könnyezés, rühösség, atkásság, bolhásság, tetvesség, túltápláltság, alultápláltság. Lehetséges megoldások diszkvalifikációra: színhibák, tumoros betegségek, abnormális duzzanatok, sérv, lógó fül (nem lógó fülû fajták esetében), tépett fül vagy hiányzó füldarabok, vakság egyik vagy mindkét szemre, nem a fajtára jellemzô szemszín, kancsalság, foltos szem, foghibák, görbe lábak vagy farok, karomhibák. Ossza a gyerekeket két-három fôs csapatokba! Minden csapat írja jegyzetkártyákra az egyes hibákat, minden hibát külön kártyára! Ezután csoportosítsák a kártyákat, az egyik csoportba a kizárással, a másik csoportba a diszkvalifikációval járó hibákat gyûjtsék! Amenynyiben lehetséges, szemléltesse a hibákat élô nyulak bemutatásával, ha ez nem lehetséges, akkor képekkel! Beszéljék meg! A feladat megoldása után beszéljék meg közösen a tanultakat! A beszélgetést a következô kérdések feltevésével irányítsa: 1. Mit tanultatok a kizárással, illetve a diszkvalifikációval járó hibákról? 2. Hogyan tudtátok besorolni, hogy mely hibák járnak kizárással, illetve diszkvalifikációval? 3. Mi történt, ha valaki nem értett egyet a besorolással? 4. Miért fontos, hogy egy nyúltenyésztô képes legyen felismerni a nyulak kizárását eredményezô küllemi hibáit? 16

17 NyœltartÆs.qxd :55 Page 17 Válasz: Az ilyen küllemi hibás nyulat nem viszi kiállításra, amíg ki nem küszöböli a hibát. 5. Miért fontos, hogy egy nyúltenyésztô képes legyen felismerni a nyulak diszkvalifikációját eredményezô küllemi hibáit? Válasz: Az ilyen hibával terhelt nyulat kizárja a tenyésztésbôl. Tudta, hogy a nyulakat a kiállításokon osztályokba (azonos fajta, nem, kor, súly) sorolják, majd a bírók az osztályokon belül döntik el, hogy melyik közülük a gyôztes? Állatpiramis A szórakozva tanulás minden korosztály számára vonzó módja a tapasztalatszerzésnek. Az Állatpiramis segítségével kitûnôen fejleszthetô a döntéshozó és a kommunikációs készség, miközben új dolgokat lehet megtanulni az állatokról. Cél: a nyulakkal és egyéb állatokkal kapcsolatos általános ismeretek bôvítése. Készségfejlesztés: döntéshozás. Teendôk: játék, melynek célja állatokkal kapcsolatos szavak és kifejezések összegyûjtése. Szint: mindhárom. A foglalkozáshoz szükséges idôtartam: 30 perc. Javasolt csoportlétszám: 6 12 fô. Szükséges eszközök: jegyzetkártyák, toll. 17

18 NyœltartÆs.qxd :55 Page 18 A feladat A játék során csapatok küzdenek egymás ellen. A csapat egyik fele egy adott témakörön belül felsorolt szavakat és kifejezéseket ír körül, a csapat másik fele pedig megpróbálja kitalálni azokat. A szavakat és kifejezéseket írja fel jegyzetkártyákra kategóriák szerint, ehhez a Példatárban nyújtunk segítséget! Az a csapat nyer, amelyik a legtöbb helyes megfejtést adja meg. A játékba szülôk is bevonhatók! 1. Válasszon ki a gyerekek közül egy játékvezetôt! Alakítsanak 2 4 fôs csapatokat, a csapat egyik fele a másik felével szemben helyezkedjen el egy asztalnál! A csapat körülírásra vállalkozó fele húzzon egy kártyát a kategóriák közül! 2. Magyarázza el a játékszabályokat4 A körülírók mondják meg, milyen kategóriát húztak, majd írják körül az elsô szót anélkül, hogy az adott szót kimondanák! Ha a csapat másik fele kitalálta az adott szót, folytassák a következôvel egészen az utolsó szóig. A játékvezetô számolja össze és írja fel hány helyes megoldás született! 3. Beszéljék meg a nehezebben értelmezhetô, illetve a ki nem talált szavakat! 4. Ezután a játékvezetô szólítsa a következô csapatot, amely hasonló módon, de másik kategóriakártyával folytassa a játékot! 5. Amennyiben több kategória is rendelkezésre áll, a játékot meg lehet ismételni. Fialás nyúlfióka anyanyúl fialóláda nap vemhesség alomanyag A nyulak hasznosítása tenyészállat Példatár 18

19 NyœltartÆs.qxd :55 Page 19 szôrme házi kedvenc kiállítás hús laboratórium Nyúlfajták kaliforniai flamand óriás angol lógófülû holland törpe lengyel rex Testrészek szem száj fül farok far horpasz Takarmányok kukorica zab árpa lucernaszéna fûszéna granulált nyúltáp Foglalkozások állatorvos nyúltenyésztô kutató bôrkikészítô genetikus vágóhídi munkás A nyúltartás felszerelései nyúlketrec itató etetô fialóláda 19

20 NyœltartÆs.qxd :55 Page 20 jelölôketrec szállítóketrec Állathangok múúúúú miaúúúú vau-vau nyihaha beeeeee iáiáiáiáiá Beszéljék meg! A feladat megoldása után beszéljék meg közösen a tanultakat! A beszélgetést a következô kérdések feltevésével irányítsa: 1. Mi a véleményetek errôl a játékról? 2. Hogyan kell körülírni egy szót? 3. Milyen volt gyors döntéseket hozni? 4. Mi volt a játékban a legnehezebb? Miért? 5. Mit tanultatok a döntéshozásról és a kommunikációról? 6. Tudtátok-e fejleszteni a döntéshozó és a kommunikációs készségeiteket? 7. Miért nehéz döntéseket hozni, ha nem áll rendelkezésre elég információ? Tudta, hogy a nyulakat egyre többen szívesen tartják házi kedvencként a lakásukban, mivel éppúgy, mint a macskákat, a nyulakat is meg lehet tanítani, hogy egy kijelölt helyre piszkítsanak? 20

21 NyœltartÆs.qxd :55 Page 21 Kommunikáció Miért hasznosak a nyulak? A nyulaknak számos hasznosítási formája létezik. Ebben a feladatban a gyerekek felfedezhetik azokat a lehetôségeket, amelyek a nyúltartásban és a nyulak hasznosításában rejlenek. Cél: megértetni másokkal, miért hasznosak a nyulak. Készségfejlesztés: kommunikáció. Teendôk: a nyulak hasznosságának bemutatása. Szint: kezdô. A foglalkozáshoz szükséges idôtartam: 40 perc. Javasolt csoportlétszám: 6 10 fô. Szükséges eszközök: papír, toll, ceruza. A feladat Ossza a csoportot kétfôs csapatokba! A párok gondolkozzanak el azon, hogyan hasznosíthatók a nyulak, illetve a nyúltartás melléktermékei (pl. a nyúltrágya)! A gyerekek írják le az ötleteiket! Lehetséges megoldások: tenyészállat, hús, szôrme, szôrbôl készült játékok, kísérleti állat, házi kedvenc, kiállításokon szereplô nyúl, szerves trágya. Ezután mutassa be a következô szituációs játékot: A gyerekek barátai nem értik miért kedvelik ôk annyira a nyulakat. Meg kell ôket gyôzni a nyúltartás hasznosságáról. A kétfôs csapatok készítsenek egyperces televíziós reklámot egy kiválasztott nyúltartással kapcsolatos termékrôl és mutassák azt be a többieknek! Találjanak ki egy új nevet vagy egy hangzatos rímet a termék reklámozásához! 21

22 NyœltartÆs.qxd :55 Page 22 Beszéljék meg! A feladat megoldása után beszéljék meg közösen a tanultakat! A beszélgetést a következô kérdések feltevésével irányítsa: 1. Mi a véleményetek errôl a játékról? 2. Hogyan döntöttétek el, mely nyúlhasznosítási ötleteket írjátok le? 3. Szerintetek több ötletet eredményez, ha csoportban dolgoztok? Miért? 4. Milyen szerepet játszanak a nyulak a ti életetekben? 5. Miért fontos, hogy más emberek is megismerkedjenek a nyulak hasznával? 6. Miért fontos az új információk megosztása másokkal? 7. Vannak-e olyan különleges ismereteitek, amelyeket meg tudnátok osztani másokkal? Melyek ezek? Tudta, hogy a nyúlhúst már több mint 3000 évvel ezelôtt is fogyasztották Ázsiában, és éven keresztül adtak el nyulakat Európába? Mostohagyerekek Elôfordulhat, hogy az újszülött kisnyulakat mesterségesen kell táplálni, mivel az anyanyúl nem képes róluk gondoskodni. Ennek oka lehet a túl nagy alomszám vagy az anyanyúl elpusztulása a fialás során. Sajnos az elárvult kisnyulakat nem mindig tudjuk más anyanyulakkal felneveltetni, ilyenkor a tenyésztônek kell azokról gondoskodni. Az elárvult kisnyulak felnevelése nem megoldhatatlan feladat, de néhány alapszabályt be kell tartanunk. 22

23 NyœltartÆs.qxd :55 Page 23 Cél: az elárvult kisnyulak felnevelési módjának elsajátítása. Készségfejlesztés: kommunikáció. Teendôk: elárvult kisnyulak helyes felnevelési módjának meghatározása. Szint: középhaladó. A foglalkozáshoz szükséges idôtartam: 40 perc. Javasolt csoportlétszám: 6 10 fô. Szükséges eszközök: papír, toll, ceruza, kisnyulak, 1,8%-os tej, két tojás sárgája, tejpor, egy nagy tál, kanál, szemcseppentô. A feladat Kérdezze meg a gyerekeket, milyen nem várt események következhetnek be a nyúltarás során, illetve hogy miért fontos ezekre a lehetséges eseményekre felkészülniük! Ennek megbeszélése után ossza a gyerekeket két csapatba, az egyik csapat az 1. helyzetgyakorlatot, a másik 2. helyzetgyakorlatot oldja meg! 1. helyzetgyakorlat Az egyik anyanyulatok négy kisnyulat fial, de a fialás közben váratlanul elpusztul. Az összes többi anyanyulatok maximális számú almot nevel. Döntsétek el, mi a teendô! Készítsetek tápoldatot a kisnyulak számára, és mutassátok be, hogyan kell ôket táplálni egy szemcseppentô segítségével! Megoldás: A kisnyulakat egy kisebb dobozba kell helyezni C-on kell tartani a hômérsékletet napig. A kisnyulakat 12 óránként kell etetni a szemcseppentô segítségével, kezdetben egy, késôbb három tele szemcseppentônyi tejet kell nekik juttatni. A tejet tojássárgája és tejpor hozzáadásával kell elkészíteni. A kisnyulak 14 napos korától naponta háromszor tejbe áztatott kenyérrel kell kiegészíteni az etetést. A 21. naptól el lehet kezdeni a szilárd takarmányok (zabkorpa, granulált nyúltáp) etetését. 23

24 NyœltartÆs.qxd :55 Page helyzetgyakorlat Az egyik anyanyulatok tizenkét kisnyulat fial, nyilvánvaló, hogy ilyen sokról nem tud gondoskodni. Egy másik anyanyulatok viszont éppen az elôzô nap adott életet négy kisnyúlnak. Döntsétek el, mi a teendô! Megoldás: Az örökbe adandó kisnyulakat meg kell jelölni, és órán belül az örökbefogadó anyanyúlhoz kell helyezni. E mûvelet elôtt kezet kell mosni tiszta vízben, nem szappannal, nehogy annak szaga miatt az anyanyúl elutasítsa a kicsiket. Nem szabad túl sok kisnyulat áthelyezni, az alomszám legfeljebb nyolc legyen! Csak egészséges kisnyulakat szabad áthelyezni! Legalább naponta kétszer ellenôrizni kell, hogy az anyanyúl szoptatja-e az új kicsiket. Beszéljék meg! A feladat megoldása után beszéljék meg közösen a tanultakat! A beszélgetést a következô kérdések feltevésével irányítsa: 1. Hogyan döntöttétek el, mi a teendô a kisnyulakkal? 2. Miért fontos a kisnyulak rendszeres ellenôrzése? 3. Az etetésen kívül milyen gondoskodást igényelnek az elárvult kisnyulak? 4. Melyek azok a különleges események a családban, amikor gyors döntéseket kell hozni, vagy módosítani kell az elôzetes terveket? Lehetséges válaszok: haláleset, válás, állás elvesztése, költözés, újszülött érkezése, betegség stb. 5. Milyen változások érintenének, ha a családodnak hirtelen egy másik városba/faluba kellene költözni? 6. Mi történik akkor egy családban, ha a szülôk nem képesek gondoskodni a gyerekeikrôl? Tudta, hogy egy anyanyúl fajtától függôen 6 8 kisnyúlról képes gondoskodni? 24

25 NyœltartÆs.qxd :55 Page 25 Riporter kerestetik Az állatok tartási körülményei olyan terület, amely az egész világon egyre jobban foglalkoztatja az embereket. Egyre inkább odafigyelünk, hogy humánus módon bánnak-e a háziállatokkal, vadállatokkal, kísérleti állatokkal. Ez az általános érdeklôdés arra készteti és ösztönzi az állattartókat, hogy felülvizsgálják állataik tartási körülményeit, és ha szükséges, javítsák azokat. Cél: az interjúkészítés folyamatának megismerése. Készségfejlesztés: kommunikáció. Teendôk: szerepjáték végrehajtása. Szint: középhaladó. A foglalkozáshoz szükséges idôtartam: perc. Javasolt csoportlétszám: 6 30 fô. Szükséges eszközök: papír és ceruza a riporterek számára. A feladat Ez a feladat alkalmat biztosít a gyerekek számára, hogy az interjúkészítés módszerével kifejezésre juttassák érzéseiket és nézeteiket. A szerepjáték során a következô hat karakter egyikét kell megformálniuk és a vonatkozó nézeteket képviselniük: 1. televíziós hírmûsor riportere; 2. operatôr; 3. gyerekek, akik egy állatkiállításon vagy vásáron az állataikat mutatják be; 4. egy az elveihez erôsen ragaszkodó állatvédô; 5. egy vegetáriánus városlakó; 6. egy felnôtt, aki állattartással kapcsolatos csoportfoglalkozásokat vezet gyerekeknek. Ossza a gyerekeket hatfôs csoportokba! Mindegyikôjük válasszon ki magának egyet a fenti karakterek közül! A szituáció a következô: a TV-riporter és az operatôr egy állatkiállításra érkezik, hogy az esti híradó számára az állatok tartási körülményeit bemutató riportot 25

A HÁZINYULAK NAGYÜZEMI TARTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI

A HÁZINYULAK NAGYÜZEMI TARTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Egység, alprojekt/alprogram neve Rendezvény cím, dátum A HÁZINYULAK NAGYÜZEMI TARTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI Előadó neve SZÁRMAZÁS, ELTERJEDÉS, DOMESZTIKÁCIÓ Nyúlszerű rágcsálók

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS! Fulladásveszély! Apró alkatrészeket tartalmaz, ezért 3 éves kor alatt tilos! 5 éves kortól ajánlott 2-6 játékos számára

FIGYELMEZTETÉS! Fulladásveszély! Apró alkatrészeket tartalmaz, ezért 3 éves kor alatt tilos! 5 éves kortól ajánlott 2-6 játékos számára Zingo játékszabály és használati útmutató FIGYELMEZTETÉS! Fulladásveszély! Apró alkatrészeket tartalmaz, ezért 3 éves kor alatt tilos! 5+ 5 éves kortól ajánlott 2-6 játékos számára Játssz a kedvenc Zingo

Részletesebben

SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ. Nyúltartás

SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ. Nyúltartás SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ Nyúltartás Nyúltartás Ajánlott fajta/genotípus:

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

NyœltartÆs œtmutat.qxd 2015.06.17. 11:34 Page 1. Nyúltartás. Útmutató fiatalok részére a tevékenységközpontú tanuláshoz

NyœltartÆs œtmutat.qxd 2015.06.17. 11:34 Page 1. Nyúltartás. Útmutató fiatalok részére a tevékenységközpontú tanuláshoz NyœltartÆs œtmutat.qxd 2015.06.17. 11:34 Page 1 Nyúltartás Útmutató fiatalok részére a tevékenységközpontú tanuláshoz Száz Magyar Falu Nonprofit Kft. Budapest, 2015 NyœltartÆs œtmutat.qxd 2015.06.18. 15:04

Részletesebben

A felelős állattartás néhány szabálya

A felelős állattartás néhány szabálya Tanuló neve: Dátum: A felelős állattartás néhány szabálya 1. Táplálás Egyetlen gyógyszer sem képes oly sok betegséget megelőzni, mintha olyan ételt eszünk, amilyenre szükségünk van. Gondoljunk csak arra,

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel A Ismertesse a gazdasági állataink tartásánál alkalmazott etetési módszereket és itatási módokat! Az etetés néhány

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 3.SZÁMÚ MELLÉKLET. A fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási módok

GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 3.SZÁMÚ MELLÉKLET. A fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási módok GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 3.SZÁMÚ MELLÉKLET A fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási módok MEGKÖTVE TARTANI RETRIEVERT NEM SZABAD!!! 3.1. Tenyészkutyák tartása gazdasági

Részletesebben

6. FEJEZET. A nyúl felnevelése

6. FEJEZET. A nyúl felnevelése 6. FEJEZET A nyúl felnevelése 6.1 A szopósnyulak nevelése 6.1.1 Tejtermelés A szopósnyulak 19-21 napos korukig kizárólag tejet fogyasztanak. Életbemaradásuk, növekedésük és fejlődésük eddig a korig az

Részletesebben

GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS

GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS Azok az emberek, akik részt vesznek a Grassroots tevékenységekben. Edzők, tanárok, közösségi vezetők-szervezők, stb. AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS jellemzői Szenvedélyes

Részletesebben

18 állat-kártya (9 kutya és 9 macska) 18 akció-kártya (9 különböző típus, mindegyikből 2)

18 állat-kártya (9 kutya és 9 macska) 18 akció-kártya (9 különböző típus, mindegyikből 2) Wie Hund und Katz! Chris Baylis játéka 2-6 játékosnak 10 éves kortól Játékötlet A játékosoknak kutyákat és macskákat kell etetniük úgy, hogy élelem-kártyákat tesznek az állatok mellé. Amíg a kutyák a csontokat

Részletesebben

Építs teljesítmény-központú kultúrát!

Építs teljesítmény-központú kultúrát! Építs teljesítmény-központú kultúrát! A Terra Nova egy interaktív, saját élményű szimulációs játék, amely valós szervezetek működését modellezi. A szimuláció minimum tíz, de akár több száz fős csoportoknak

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

Az INV projekt legfontosabb eszközei

Az INV projekt legfontosabb eszközei Az INV projekt legfontosabb eszközei o Kézikönyv o Tréning útmutató o Felvételi és megfigyelő lapok o Önreflexiós regiszterek (1.+ 2.) o Műszaknapló o Videók ( Pillangócirkusz + oktatóvideók) Felvételi

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK A MENÜ Vállalkozási alapok: ötlettől a vállalkozóvá

Részletesebben

A termékenyítés gyakorlati bemutatása a Szögedi Gazdaság Kft. példáján keresztül. Csíkász Szabolcs 2014-10-02

A termékenyítés gyakorlati bemutatása a Szögedi Gazdaság Kft. példáján keresztül. Csíkász Szabolcs 2014-10-02 A termékenyítés gyakorlati bemutatása a Szögedi Gazdaság Kft. példáján keresztül. Csíkász Szabolcs 2014-10-02 Szögedi Gazdaság Kft. Bemutatkozás Állomány Hosszú távú tervek Tartalom Célok Süldők felkészítése

Részletesebben

Szülői útmutató az első 10 napra

Szülői útmutató az első 10 napra Szülői útmutató az első 10 napra 1. Hogyan tartsuk a babát? Bármennyire is törékenynek és sebezhetőnek érezzük újszülöttünket, ne féljünk hozzáérni! Kutatások bizonyítják, hogy azok a babák, akiket naponta

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

A foglalkozás során a tanulók részt vesznek a program megtervezésében, megvalósításában, tesztelésében és továbbfejlesztésében. SZERZŐ: Vindics Dóra

A foglalkozás során a tanulók részt vesznek a program megtervezésében, megvalósításában, tesztelésében és továbbfejlesztésében. SZERZŐ: Vindics Dóra Programot írni ma már nem csak bonyolult kódok begépelésével lehet. A Scratch segítségével könnyen írhatunk programokat, tanulóinkat gyorsan sikerélményhez juttathatjuk, ezáltal motiváltabbak lesznek bonyolultabb

Részletesebben

Itt van az ősz és a kullancsok?

Itt van az ősz és a kullancsok? Itt van az ősz és a kullancsok? Ahogy lassan, de annál biztosabban beköszöntenek a hidegebb napok, biztos Benned is felmerül a kérdés, meddig is ajánlott a kullancsok elleni védekezés. Kullancsok jelenlétére

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Dr. Beregi Attila Ph.D. Szent-István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet Gödöllő 2011. Fogalom meghatározás Állathigiénia: integráló tudomány megelőzi a termelési

Részletesebben

PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA

PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA (TOJÁSTÓL VÁGÓHÍDIG) Törzsállomány Keltető Előnevelő Hízlaló 57 hét 1.,29-33 hét előnevelés, felkészítés a tojástermelésre 2.,24 hét tojástermelés 5 + 28 nap 1. Tojás

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

4. MODUL Az EBM oktatása és tanulása járóbeteg szakrendelésen

4. MODUL Az EBM oktatása és tanulása járóbeteg szakrendelésen 4. MODUL Az EBM oktatása és tanulása járóbeteg szakrendelésen Képzési célkitűzések 1. Felismerni az oktatottak tudásbeli hiányosságait és elvezetni őket specifikusan strukturált klinikai kérdések kialakításához

Részletesebben

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL Fejlesztı neve: Tavi Orsolya Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

0-tól 100-ig - számnevek gyakorlása társasjátékkal (Dobble játékverzió)

0-tól 100-ig - számnevek gyakorlása társasjátékkal (Dobble játékverzió) Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék 0-tól 100-ig - számnevek gyakorlása társasjátékkal (Dobble játékverzió) Sokan ismerik már a Denis Blanchot által feldolgozott kártyajátékot, amelyet

Részletesebben

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv SMART DIET Táplálkozási kézikönyv A Smart Diet diéta segítségével elégetheti a különböző területekről a zsírpárnákat, különösen a hasról, lábakról, és a karokról. Többféle diéta létezik. Vannak szétválasztó

Részletesebben

Helena projekt. A projekt célja 12/04/2011. Campden BRI 1

Helena projekt. A projekt célja 12/04/2011. Campden BRI 1 Helena projekt Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence A projekt célja A HELENA program EU FP 6-s kutatási program része volt, amely az európai fiatalok étkezési- és fogyasztási szokásainak

Részletesebben

6. fejezet Óravázlatok

6. fejezet Óravázlatok 6. fejezet Óravázlatok 1. Osztály:1. Téma: Ősz Tananyag: Ősszel a gyümölcsösben Hely: az iskolakert Cél: Az évszakok jellemzőinek megismerése, közvetlen környezetünk felfedezése. A fa részeinek megfigyelése

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS 2013. évi új előírásai

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS 2013. évi új előírásai KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS 2013. évi új előírásai JFGK 16.: BORJAK VÉDELME A követelmények célja: Az állattartót terheli a felelősség azért, hogy a borjak tartási körülményei minden szempontból megfeleljenek

Részletesebben

kié nagyobb? 10. modul Készítette: Abonyi tünde

kié nagyobb? 10. modul Készítette: Abonyi tünde kié nagyobb? 10. modul Készítette: Abonyi tünde kié nagyobb? A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály A tudatos észlelés, a megfigyelés és a figyelem fejlesztése. Saját megfigyelések, megtapasztalások

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

INTENZÍV BROILER INDÍTÓ

INTENZÍV BROILER INDÍTÓ INTENZÍV BROILER INDÍTÓ Cikkszám: 4-131-012-01 Felhasználási javaslat: 0-14 napos korig Háromfázisos etetési technológiát teljes körűen kielégítő takarmány fajtától függetlenül, biztonságos, ellenőrzött

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben

ÉLELMISZER- BIZTONSÁGI

ÉLELMISZER- BIZTONSÁGI K ÉLELMISZER- BIZTONSÁGI I S K O O S TUDTAD? Az ételmérgezés minden olyan megbetegedés köznyelvi elnevezése, melyet az elfogyasztott élelmiszerben levő, szemmel nem látható, apró baktériumok, vírusok,

Részletesebben

Az egészséges életmód fontossága.

Az egészséges életmód fontossága. Az egészséges életmód fontossága. Itt a heti foglalkozások keretében a tanulók korosztályának megfelelő formában a hallottak feldolgozásra történik. A hetedik osztályosok által készített prezentáció (kis

Részletesebben

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZKB 210_03 FELKÉSZÍTÉS FELNŐ TT SZEREPEKRE Érted? Érted! modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM TNÁRI ÉRTED? ÉRTED! 27 MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak)

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak) Ajánlott életkor: 6-7 év (középső csoport év végétől nagycsoportos kor végéig) I. ANALÍZIS-SZINTÉZIS (RÉSZ-EGÉSZ VISZONYA) Bújócskáznak a tárgyak. A Te feladatod megkeresni őket. Színezd ki a vonalak között

Részletesebben

46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben

46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben 46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben A matematikai készségek kialakítása, és megerősítése a magyar kártya segítségével Kidolgozta: Grósz Erzsébet fejlesztő pedagógus A magyar kártya méltatlanul

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére Készült az Európai Unió INTERREG IIIC ALICERA projekt támogatásával Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Részletesebben

Erasmus+ Online nyelvi támogatás

Erasmus+ Online nyelvi támogatás Erasmus+ Online nyelvi támogatás Hozza ki a legtöbbet Erasmus+ kalandjából! Erasmus+: új élet, táguló látókör Az Erasmus+ célja a készségek és a foglalkoztathatóság javítása, valamint az oktatás, képzés

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLY KEZDŐ JÁTSZMA

JÁTÉKSZABÁLY KEZDŐ JÁTSZMA Marsha J. Falco JÁTÉKSZABÁLY A játék célja hogy 3 kártyából álló SET-eket találjunk meg az asztalra lehelyezett 12 kártyából. Minden kártyának 4 tulajdonsága van, amik a következők: FORMA: ovális, hullámos,

Részletesebben

Edzésterv fizikai tesztek teljesítéséhez

Edzésterv fizikai tesztek teljesítéséhez Tisztelt Sporttársak! Az alábbi edzésterv olyan céllal készült, hogy útmutatást adjon Nektek az MKSZ JAB és a BKSZ JAB követelmény rendszerében előírt fizikai felmérési szint teljesítéséhez szükséges felkészüléshez.

Részletesebben

FERGETEGES CSALÁDI GYÜMÖLCSPARTI! JÁTÉKSZABÁLY

FERGETEGES CSALÁDI GYÜMÖLCSPARTI! JÁTÉKSZABÁLY halligalli szabaly 2005/05/25 13.32 Page 1 FERGETEGES CSALÁDI GYÜMÖLCSPARTI! JÁTÉKSZABÁLY Játékosok száma: 2 6 játékos részére Ajánlott: 6 éves kortól Játékidô: kb. 20 perc A játék tartalma: 72 játékkártya

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

NEM TÉRÍTI MEG A BIZTOSÍTÓ

NEM TÉRÍTI MEG A BIZTOSÍTÓ Ismét kaptunk egy olvasói levelet. Nem névtelenül, névvel és címmel. A levelet elolvasva nem biztos, hogy bárki is szeretne ilyen helyen lakni. Kicsit jobban körbejárva a problémát, rögtön közelebb jutottunk

Részletesebben

JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET

JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET É N É S M Á S I K JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET modul szerzôje: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_13 124 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival. Fejlődik problémamegoldó

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

XI.4. FŐZŐCSKE. A feladatsor jellemzői

XI.4. FŐZŐCSKE. A feladatsor jellemzői XI.4. FŐZŐCSKE Tárgy, téma Előzmények Cél Egyenes arányosság. Egyenes arányosság ismerete. A feladatsor jellemzői Problémamegoldás fejlesztése. A projektmunka gyakorlása. A feladatsor által fejleszthető

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000 A pályázat beszámolója és pénzügyi elszámolása 2015. április -június 1 Tartalom A programsorozat megvalósításáról... 3 Terápiás kutyák az oktatásban... 3 Fejlődés a kutyákkal... 3 Segítő kutyák munkájának

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás Soós Luca és Szári Laura MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás 0. 0.. Ő. JÁTÉK A FORMÁKKAL Nézd meg jól a képet! Mit gondolsz,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3.

TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3. TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3. Az előretöltött injekciós toll előkészítése az injekció

Részletesebben

LEGYEN KEDVENCE JÓ FORMÁBAN! NAPLÓ A TULAJDONOSOKNAK

LEGYEN KEDVENCE JÓ FORMÁBAN! NAPLÓ A TULAJDONOSOKNAK LEGYEN KEDVENCE JÓ FORMÁBAN! NAPLÓ A TULAJDONOSOKNAK Kedvence egészsége érdekében úgy döntött, hogy segít neki elérni az ideális testsúlyát. Minden segítséget megkap ehhez állatorvosától és a rendelő munkatársaitól,

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI GENETIKA

ÁLLATTENYÉSZTÉSI GENETIKA TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 project ÁLLATTENYÉSZTÉSI GENETIKA University of Debrecen University of West Hungary University of Pannonia The project is supported by the European Union and co-financed by

Részletesebben

Dobble Denis Blanchot játéka 2-8 játékos számára 7 éves kortól

Dobble Denis Blanchot játéka 2-8 játékos számára 7 éves kortól Dobble Denis Blanchot játéka 2-8 játékos számára 7 éves kortól Mi a Dobble? A Dobble egy 55 lapos kártyapakli, melynek minden lapján 8 szimbólum látható. A lapokon összesen több mint 50 különbüző szimbólum

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak az első szexszel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak az első szexszel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak az első szexszel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Első szex Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári tevékenység Tanulói

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

HOSSZÚSÁGMÉRÉS SZABVÁNY MÉRTÉKEGYSÉGGEL Paradicsom paprika

HOSSZÚSÁGMÉRÉS SZABVÁNY MÉRTÉKEGYSÉGGEL Paradicsom paprika MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 3. modul HOSSZÚSÁGMÉRÉS SZABVÁNY MÉRTÉKEGYSÉGGEL Paradicsom paprika Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 3. modul:

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Flixonase szuszpenziós orrspray flutikazon-propionát

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Flixonase szuszpenziós orrspray flutikazon-propionát Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Flixonase szuszpenziós orrspray flutikazon-propionát Mielőtt elkezdi alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót,

Részletesebben

TARTÁSTECHNOLÓGIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TARTÁSTECHNOLÓGIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TARTÁSTECHNOLÓGIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése TARTÁSTECHNOLÓGIAI VÁLTOZATOK A BAROMFITENYÉSZTÉSBEN II. - A pecsenyekacsa és a kacsa törzsállományainak

Részletesebben

Vadászat, vadgazdálkodás II.

Vadászat, vadgazdálkodás II. Vadászat, vadgazdálkodás II. Természetvédelmi mérnök szak levelező tagozat, III. évfolyam 2007/08 tanév 2. félév Apróvadfajok: emlősök Vadászható (szept. 1 dec. 31). Mezei nyúl Hazánkban a nagy, összefüggő

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk.

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Óravázlat 2. osztályos matematika Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Oktatási cél: Pénzhasználat, pénzváltás. Játék a játékpénzzel párokban. Megismerési képességek

Részletesebben

Filou Zsákbamacska. Tervezte: Friedemann Friese Kiadja: 2F-Spiele Am Schwarzen Meer 98 D-28205 Bremen friedemann@2f-spiele.de www.2f-spiele.

Filou Zsákbamacska. Tervezte: Friedemann Friese Kiadja: 2F-Spiele Am Schwarzen Meer 98 D-28205 Bremen friedemann@2f-spiele.de www.2f-spiele. Filou Zsákbamacska Tervezte: Friedemann Friese Kiadja: 2F-Spiele Am Schwarzen Meer 98 D-28205 Bremen friedemann@2f-spiele.de www.2f-spiele.de 3-5 játékos részére, 8 éves kortól, játékidő 20 perc A játék

Részletesebben

Genetikai és tenyésztési alapismeretek

Genetikai és tenyésztési alapismeretek 2. FEJEZET Genetikai és tenyésztési alapismeretek 2.1 A minőségi (kvalitatív) tulajdonságok öröklődése Genetikai szempontból az állatok valamennyi tulajdonságát két csoportra lehet osztani. Az egyik a

Részletesebben

Végtagfájdalom szindrómák

Végtagfájdalom szindrómák www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Végtagfájdalom szindrómák Verzió 2016 1. Bevezetés Számos gyermekkori betegség okozhat végtagfájdalmat. A végtagfájdalom szindróma" egy általános kifejezés

Részletesebben

Fejtetű? Serkék? Megijedt?

Fejtetű? Serkék? Megijedt? Fejtetű? Serkék? Megijedt? A NYDA mindet eltünteti. Kedves Szülők! Ha az orvos fejtetűt talált a gyermekükön, az első és legfontosabb cél a tetű és a fejlődés különböző stádiumában levő serkéinek hatékony

Részletesebben

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Mönks tehetségmodellje Kreativitás ISKOLA TÁRSAK Feladat iránti elkötelezettség Átlagon felüli képességek CSALÁD Játékossá válás GENETIKA EDZŐ KÉPZÉS CSALÁD

Részletesebben

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Tompáné Balogh Mária ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Környezetem élõvilága TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0 Évfolyam 0 A tanuló neve pauz-westermann . Mi a haszonkert? ÔSZ A HASZONKERTBEN

Részletesebben

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK Vízvezeték szerelés Csap javítása Régi csap leszerelése Új csap felszerelése Tömítés cseréje a mosdókagyló és a csap között

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0195 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Ingatla//50/Ksz/Rok Ingatlanközvetítés szakképesítés-csoportban, a

Részletesebben

Tartozékok. 4 játéktábla (sárga, vörös, zöld, kék) ezek együtt alkotják a pontsávot (1-100)

Tartozékok. 4 játéktábla (sárga, vörös, zöld, kék) ezek együtt alkotják a pontsávot (1-100) Tartozékok 4 játéktábla (sárga, vörös, zöld, kék) ezek együtt alkotják a pontsávot (1-100) 5 nagy alattvaló (1-1 minden színben) 5 kis alattvaló (1-1 minden színben) 5 láda 5 100/200-as lapka hátlap Fontos:

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 2. FORDULÓ 7-8. évfolyam Téma: Lelkünk temploma, avagy nagyító alatt az emberi test

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 2. FORDULÓ 7-8. évfolyam Téma: Lelkünk temploma, avagy nagyító alatt az emberi test A Földpörgetők versenyen, minden tantárgy feladataira összesen 20 pontot lehet kapni, így egy forduló összpontszáma 100 pont a feladatok számától függetlenül. Csak a kiosztott fejléces üres papírokra lehet

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Idegen szavak gyakorlása Dobble játékverzióval I.

Idegen szavak gyakorlása Dobble játékverzióval I. Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Idegen szavak gyakorlása Dobble játékverzióval I. Sokan ismerik már a Denis Blanchot által feldolgozott kártyajátékot, amelyet Dobble néven a Play

Részletesebben

SZKA_210_19. Vegyületek az asztalunkon

SZKA_210_19. Vegyületek az asztalunkon SZKA_210_19 Vegyületek az asztalunkon TANULÓI VEGYÜLETEK AZ ASZTALUNKON 10. ÉVFOLYAM 239 19/1A A TANTÁRGYAK NÉPSZERÛSÉGE ISKOLAI FELMÉRÔ LAP Útmutató a felmérést végzôk számára: 1. Amikor bementek az

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben