Tehetséggondozás a Széchenyi István Általános Iskolában. Matematikából az előző évek felvételi anyagának megoldásai a 8. évfolyammal.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tehetséggondozás a Széchenyi István Általános Iskolában. Matematikából az előző évek felvételi anyagának megoldásai a 8. évfolyammal."

Átírás

1 Tehetséggondozás a Széchenyi István Általános Iskolában Felvételi előkészítő: magyar-matematika (Zsámboki Zsolt, Kissné M. Vera, Tóthné Cz. Judit) Matematikából az előző évek felvételi anyagának megoldásai a 8. évfolyammal. Énekkar gitár felső tagozat (Márkus Erzsébet) 4-5. évfolyamba járó gyerekek alapfokú gitároktatása. Elsősorban egyszerűbb akkordokra épülő dalok tanulása es tanévben indult a felső tagozaton, Cservid Ildikó hasonló oktatásának/munkájának folytatásaként. Megfelelő színvonal elérése után, nem zárkózunk el az iskolai fellépésektől. Rajz, művészettörténet (Benkovics Ilona) 5 8. évfolyamos diákokkal klasszikus rajztanítási módszereket követve (pl.: művészeti iskolákban alkalmazott módszer) az aktuális társtananyagokat történelem, irodalom párhuzamba állítva tárgyaljuk - szinte minden órán - a nagy művészeti korszakokat. Beiktatva van időnként a jegyzetírás gyakorlása. A módszer egyfajta mechanikus gyakorlás is, de elsősorban a művészettörténet korszakaiban uralkodó ábrázolási módok, technikák, témák megismertetése a cél. Alkalmazkodunk az aktuális ünnepekhez, de ezekben az esetekben is a művészettörténet megfelelő korszakából merítünk adatokat munkáinkhoz. Német nyelv (Druzsin Zsuzsanna) A 8. osztályosokkal február közepéig szint felmérőztünk, felvételire készültünk. Március közepéig Németország Ismeretire készülünk, majd az Osztrák táborra. Játékos feladatokat oldunk meg és egyes alkalmakkor korrepetálás is van. Az idei évben indult a szakkör 5. és 7. osztályos tanulókkal. Létszám: 10 fő. Haladó néptánc (Balaskó Anikó) heti 1x1 óra A tehetséges gyermekek néptánc szakkörre járnak, ahol a magyar tájegységek jeles napjait és tánchagyományait tanulják meg. Pl.: botos tánc, üveges tánc, somogyi,- rábaközi,- sárközi, - szatmári táncok. Jeles napok közül: farsangi hagyományok, kiszejárás, zöldág járás sajátítják el játékos formában, sok-sok énekléssel. Iskolánkban 4 éve működik az Alagi Kiscsikók Néptáncegyüttes fővel. A gyermekek néptánc találkozókon vesznek részt és előadásokat tartanak Dunakeszin és Budapest több kerületében. Angol nyelv (Csordásné) Német játékos foglalkozás 3. évfolyam (Kovácsné Czvack Eszter) Tehetségfejlesztő foglalkozásomat az első évfolyamon indítottam. A gyerekek most már harmadik éve vesznek részt, heti egy alkalommal délutánonként a foglalkozásokon. Célom, hogy szeressék meg a nyelvtanulást, ismerjék meg egy másik ország kultúráját, szokásait. Dalokkal, játékokkal (mozgásos, bábok, szerepjáték) igyekszem velük megismertetni és megkedveltetni a német nyelvet. Lelkesek,

2 élvezik a foglalkozásokat, szókincsük egyre bővül. Biztos vagyok abban, hogy mire kötelező lesz számukra a nyelvtanulás (4.o.) gond nélkül veszik az akadályokat, bátran mernek megszólalni idegen nyelven is. Színjátszó kör (Kaszás Zsuzsanna) Célja: - a színjátszás eszközeivel a személyiség formálása, kapcsolatépítés és a kommunikáció megkönnyítése. - a színjátszás iránt érdeklődő esetleg elkötelezett gyermekek képességeinek kibontakozása. - egyéni felkészítés iskolai és területi versenyekre. - iskolánk hagyományos ünnepségeinek színvonalas megünneplése. Mindezek megvalósításáért foglakozunk a színpadi beszéd-és mozgótechnikával, a rögtönzés alapszabályaival, a közös dramatizálás folyamataival. Egy-egy előadás elkészítése folyamán végigmegyünk a műsorkészítés fázisain az olvasópróbától az előadási. Magyar nyelv (Fajka Ildikó) Az országos levelező versenyeken (Bendegúz, Jonatán) részt vevőtanulók munkájának koordinálása. Szórakaténusz (Győző Ágnes) Nagyon fontos ez az óra, hiszen órán differenciálva, foglalkoztatva vannak ezek a tanulók, de ezen az órán különböző játékokat is tudok használni. Így játszanak, de tanulnak is. Fontos, hogy nincs tanóra jellege. A csoportba fő jár. Okoskodó matematika (Taksásné Szabó Éva) Tanórán kívül azoknak a gyerekeknek a többoldalú fejlesztése, akik szívesen oldanak meg rejtvényeket, gondolkodtató, erőfeszítést és időt igénylő feladatokat. Fejlesztve ezáltal a logikájukat, kombinatív készségüket, asszociatív képességüket, problémamegoldó gondolkodásukat. Témakörök pl.: szöveges feladatok, szituációs játékok, kombinatorika és logika. Énekkar, furulya 3-4. évfolyam (Szalai Ilona) Ének-zene tantárgyunk heti 1 óraszáma nem ad elegendő időt alapvető céljaink megvalósítására. Tehetségfejlesztő órákon ezt a hiányt pótoljuk, amikor a zenét szerető gyerekekkel foglalkozunk. Céljaink: - tiszta, szép éneklés és helyes éneklési szokások kialakítása (népdalok, kánonok, biciniumok). - zenei írás, olvasás alapjainak elsajátítása. Zenélés furulyán (furulyaiskola). Ritmuskészség fejlesztése mozgásos, táncos játékokkal. Zenehallgatáskor zenei élményhez juttatás. Hangversenyek látogatása zeneszerető, zeneértő harmonikus

3 személyiségfejlesztés. nemzeti kultúránk ének-zenei értékeinek, hagyományainak ápolása. Iskolánkban 50 gyerek furulyázik, énekkarunk 30 fős, zeneiskolai növendékeink száma 20 fő. Kis kézművesek (Vavrik Viktória) Célja: - Változatos technikák, eszközök megismerése és használata. - Kreativitás fejlesztése egyéni ötletek megvalósításával. - A tanuláshoz szükséges részképességek fejlesztése (téri orientáció, figyelem, emlékezet, szem-kéz koordináció, finommozgás) játékos módon. Témakörök: I. Gyöngyfűzés: ékszerek, figurák készítése. II. Papírmegmunkálások: hajtogatás, nyírás, ragasztás, tárgyak, díszek készítése. III. Évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódó dekorációk készítése. IV. Egyéb technikák (pl.: üvegfestés, dekupázs, varrás) megismerése. Kerámia kezdőknek és haladóknak (Fülöp Brigitta) Hogy mit is csinálunk a kerámia szakkörön? Játszunk. Játszunk az agyaggal. Kipróbáljuk, mit bír el. Összenyomjuk, ütögetjük, megszorítjuk, kinyújtjuk, sodorjuk, szurkáljuk és eközben csodaszép tárgyakat varázsolunk. Gyöngyöket, figurákat, képeket, edényeket. Ezután kifestjük, és a kemencében kiégetjük. Több ezer éves technikákat alkalmazunk és így a holt agyagból élettel teli, gyönyörű alkotások születnek. Énekkar, furulya 1-2. évfolyam (Cservid Ildikó) Az éneklés és a hangszer tanulás fejleszti a gyerekek szépérzékét, a jóra való nevelést. Közösségalkotó szerepe elég nagy, az együtt-játszás örömöt okoz a gyerekeknek, valamint kitartásra, gyakorlásra nevel. Megmerteti a népi hagyományainkat, nem hagyja felesébe merülni népi értékeinket. Alapot nyújt a zenehallgatáshoz, fejleszti a kézügyességet és a belső hallást. A gyerekek szívesen járnak, rendszeres hiányzás nincs, örömmel készülnek az énekkar és a furulya szakkörökre / tehetséggondozásra. Szívesen vesznek részt rendezvényeinken fellépésekkel pl.: karácsonyi műsorainkon. Rendszeres furulyaoktatás időpontja keddenként van 20 állandó gyereklétszámmal. Az énekkar hétfőnként 15 állandó taggal működi. Játszóház 1-2. évfolyam (Véghné Kenyeres Andrea)

4 A Játszóház kézműves szakkör az előző tanévben indult a 1-2. osztályos tanulók részvételével. Idén a tavaly beindított tevékenységeket folytatjuk (a tavalyi elsősök már másodikosok, ők maradtak is a szakkör tagjai). Célunk különböző kézműves technikák megismerése, kipróbálása, illetve népi hagyományok megismertetése. Igyekszem aktuális munkadarabokat hozni a gyerekeknek: legyen az évszakhoz, jeles naphoz, ünnephez kapcsolódó tevékenység, illetve tárgy készítése. Elsősorban papírból, fonalból, gyöngyből készítjük a munkadarabokat. Időnként egy- két alkalomhoz kapcsolódó népdalt/verset is tanulunk. Röpi suli 3-4. évfolyam (Jónyer Angéla) Röpi-suli néven fut iskolánkban, ebben a tanévben a 3 4. osztályosok számára tehetséggondozó sportfoglalkozás. 34 fiú és lány sajátítja el hétről hétre a röplabda játék alapérintéseit és szabályt. Az edzéseket Jónyer Angéla tanítónő és Lukács Gábor a városi strandröplabda szövetség vezetője tartja. Író-olvasó klub 3-4. évfolyam (Szabó Balázsné) Klubunk lényege, hogy megkedveljék a gyerekek a különböző információs formákat, úgy mint könyv, internet, saját élmények és arról alkotott beszámolók, illetve szülői, nagyszülői élmények összegyűjtése. Élményeiket képesek lesznek saját írások, beszámolók és kis könyvek formájában összesíteni. Az összegyűjtött információkat képesek lesznek egymással megosztani, egymásra odafigyelni és az összegyűjtött anyagokat kreatívan felhasználni. A klubnak vannak állandó és vendég tagjai, mert az időpont ütközik más programokkal is, ezért 4 gyerek, kéthetente jár a klubunkba. A klubnak 14 állandó tagja van. Harmadik osztályos gyerekekből áll. Ebben a tanévben a programunk folyamán a repüléssel, repülőtérrel ismerkedtünk meg könyvek, filmek segítségével. Szerepjátékokat játszottunk, melynek során megismerkedtünk a pilóták, légi kísérők és egyéb személyzet munkájával. A következő foglalkozások mindegyikén egy-egy országba jártunk: Kínában gyakoroltuk a pálcikával való étkezést, táncot, mondókát tanultunk, megismerkedtünk a kínai építészettel pagodaépítés kínai selyemmel foglalkoztunk, a gyerekek terveztek kínai selyem mintákat és képeket. Internetről információkat gyűjtöttünk a Kínai Nagy Falról, a Titkos Városról. Közben kínai népmeséket olvastunk és dolgoztunk fel. Hasonlóan jártunk Indiában, melynek során az indiai hennafestéssel ismerkedtünk, indiai zenével és hangszerekkel pl: szitár, ezen kívül az indiai tánccal, öltözködéssel. India rejtelmes világáról szóló történeteket, meséket olvastunk. Meseszó 1-2. évfolyam (Nagy Péterné) Szakkörünkre 16 tanuló jár. Célunk a mese olvasás útján való megszerettetése. A mesékhez illusztrációkat készítünk (montázs), aszfaltrajzot, - bábokat, jelmezeket tervezünk, készítünk. Dramatizáljuk, vagy elmondjuk azokat. Népi játék 1-2. évfolyam (Baranyai Éva) Hétfőnként 5. órában tartjuk a népi játék szakkör. A gyerekek ilyenkor már elfáradnak, ezért szántszándékkal a mozgásra helyezem a hangsúlyt, ha lehet ki is megyünk az udvarra. 13 fővel

5 működik a csoport. Így a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a hagyományos kultúránk ezen ágával. Mini rébusz 3. évfolyam (Papp Ernőné) Gondolkodó 1-2. évfolyam (Máté Jánosné) Tehetséggondozó matematikafoglalkozás, amely gondolkodtatóba, összetettebb feladatok megoldására irányul. A jobban terhelhető gyerekek nehezebb, bonyolultabb feladatokat oldanak meg, játékosok, időnként versengve. A motiváltság fenntartása fontos szempont. A szakkör 5 éve működik, jelenlegi létszámunk 13 fő. Okoskodó matematika (Botosné Varga Sára) Résztvevő tanulók a 3.d osztályból 23 fő. A foglalkozásokon gondolkodtató feladatokat, logikai feladatokat, rejtvényeket oldunk meg, játékosan gyakorolva és elmélyítve ezzel az órákon szerzett tudásunkat. Nyelv-ész 3. évfolyam (Eckert Szilvia) A NYEL-ÉSZ tehetségfejlesztő csoport beindítására a tanév elején került sor. Tagjait azok a 3. c osztályos tanulók alkotják (7fő), akik magyar nyelv tantárgyból tehetségesnek bizonyultak. A szakkör célja: nyelvi készségek fejlesztése, szókincsgyarapítás, a nyelvi műveltség szélesítése, gyarapítása. A gyermekek a nyelvi kifejezés eszközeit széleskörűen tudják használni. Cél az összetett nyelvi logikai gondolkodás kialakítása (versenyfeladatok megoldása pl.: Bendegúz, nyelvi játékok, rejtvények), valamint a rendszeres, tudatos könyvtárhasználtra való nevelés. Okoskodó matematika 3. évfolyam (Pálinkásné Lantos Éva) A gyerekek logikai gondolkodását fejlessze, éppen ezért nagyon sok logikai és gondolkodtató feladatokat oldanak meg részben önállóan, részben pedagógusi segítséggel. Ezeknek az anyagát a korábbi évek versenyfeladatai adják. A foglalkozások során a gyerekek felkészülnek országos levelező versenyekre és az onnan küldött feladatokat is megoldják. Ilyen verseny pl.: a Bendegúz, Zrínyi, Kenguru és Abacus. A szakkör tagjai 14 főből áll. Magyar tehetséggondozó 2. évfolyam (Horváthné Csontos Anna) Minden szerdán 5. órában tartjuk a foglalkozásokat. Minden hónapban megkapjuk (éves előfizetés) az AP Kiadó Szivárvány gyermekújságját. Olvasás órán is sokszor használjuk a lap cikkeit, a tehetséggondozó foglalkozáson pedig a melléklet feladatsorait oldjuk meg. Ezek verseny, illetve pályázati anyagok, (kis nyelvész, környezet, matematika) a 3 4. osztályos feladatsort is képesek megoldani, mert nemcsak tananyagfüggő. A feladatokat önállóan kezdjük meg, de mindig közösen ellenőrizzük, javítjuk. A tehetséggondozón szervezzük meg előzetesen az aktuális csoportmunkákat is, mert a jó képességűek irányítják a kiscsoportokat. Előre megadott szempontok alapján dolgozzák fel az anyagot, illetve osztják ki a feladatokat, majd közösen értékeljük, ellenőrizzük.

6 Matematika tehetséggondozás 4. évfolyam (Sára Mihályné) Játékos sport (Kertészné Láda Bernadett) A játékos sport elsődleges célja a gyerekek mozgásigényének kielégítése. Minden szerdán ig tartom a foglalkozásokat. Sok olyan testnevelési játékkal ismerkednek meg a gyerekek, amelyekkel a testnevelési órákon nem biztos, hogy találkoznak. Ezen a foglalkozáson fejlődik a mozgásügyesség, emellett a mozgás szeretetére is nevel, illetve az együtt játszásra is. Szabályokat kell betartaniuk, sokszor csapatban kell dolgozniuk. Úgy gondolom, hogy ebben a mozgásszegény életmódban szükség van arra, hogy megszeressék már egészen kicsi korban a mozgást, a sportot, hogy megszokottá váljon az életükben. Szívesen járnak erre a foglalkozásra mind az elsősök, mind a másodikosok közül. Nem én válogattam össze a gyerekeket, önszántukból járnak. Különben nem örülök annak, hogy 1-2 túlsúlyos gyermek is jár kitartóan, illetve 1-2 olyan gyermek is, akire nagyon ráfér a mozgáskoordináció fejlesztése. Ugráló kötél (Joó Sándorné) 13 éve működik iskolánkban egyedülállóan Pest megyében. Bárki csatlakozhat a város iskoláiból. Megtartó erejét mutatja, hogy a éves régi tanítványok is visszajárnak. A létszám fő, aki nem jár az is sok mindent megtanul a többiektől a szünetekben. Sport és családi napon minden osztály, részt vesz a váltóversenyeken és országos versenyen. A városban nincs olyan rendezvény, amelyen ne színesítenénk a műsort előadásunkkal. Atlétika (Ibrányi Márta) Az atlétika szakosztályunk korcsoportonként nevez diákolimpiai versenyekre, ahol megyei dobogós helyezéseket érünk el több próbában, egyéni versenyszámokban és a mezei futóversenyen. Meghívásos versenyeken indulunk Sződligeten, Vácon és a Dunakeszi Vasutas által rendezett versenyeken. Idán részt vettünk október 6-án az emlékfutó versenyen, ahol csapatunk harmadik helyen végzett. A Kőrösi Csima Sándor által szervezett Fut a Suli-n induló gyerekeink nagyon sok, dobogós helyezést és pontszerző helyezést értek el, itt az iskolák közötti versenyben második helyen végeztünk. Újságíró- és média szakkör (Tószegi Attila) Felső tagozatps diákjaink számára kiscsoportban, egyéni- és csopoportos formában végzett készségfejlesztő és fogalmazási gyakorlatok végzésével, játékos formában megismerkedünk az újságkészítés alapvető szabályaival a legfontosabb újságírói műfajokkal.

7

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES TANÉVRE Körösladány 2014. 1 I. BEVEZETÉS, STATISZTIKAI ALAPADATOK A Köznevelési törvény arra kötelezi

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ISKOLAI TERÜLETEI

A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ISKOLAI TERÜLETEI A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ISKOLAI TERÜLETEI A közösség olyan emberi együttélés, amelyet a közösségi érdek, közös cél, közös értékrend és a tudat tart össze. (Hankiss Elemér) A közösségfejlesztés célja, hogy

Részletesebben

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 211/212 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA TARTALOM A...1 BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA...1 ÉS SPORTISKOLA...1 211/212 ÉV VÉGI...1 BESZÁMOLÓJA...1 TARTALOM...2 A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre

a 2015/2016-os tanévre A Debreceni Ady Endre Gimnázium Ady Endre Secondary School FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETE érdeklődő diákok és szüleik részére a 2015/2016-os tanévre Harminc évesek vagyunk! Debrecen 2014. október 31. Kedves

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

Együtt Veled Alapítvány Humánus Alapítványi Általános Iskolája 1044 Budapest, Megyeri út 20/B Telefon:(1) 231-70-20 Fax:(1) 231-70-29

Együtt Veled Alapítvány Humánus Alapítványi Általános Iskolája 1044 Budapest, Megyeri út 20/B Telefon:(1) 231-70-20 Fax:(1) 231-70-29 Együtt Veled Alapítvány Humánus Alapítványi Általános Iskolája 1044 Budapest, Megyeri út 20/B Telefon:(1) 231-70-20 Fax:(1) 231-70-29 MÓDOSÍTOTT Pedagógiai program 2009. Program benyújtója: Csirmaz Erzsébet

Részletesebben

AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MAGYAR-ANGOL I. Helyzetelemzés Tartalomjegyzék I.1. Az intézményben melyik tanévben

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök)

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök) A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-2012. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2012. június 27. Kapja: Bencsik Mónika Polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pályázat. A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola. intézményvezetői munkakörére

Pályázat. A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola. intézményvezetői munkakörére Pályázat A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola intézményvezetői munkakörére Készítette : Vucskó Zsuzsanna Miskolc, 2013. május 19. tanár Tartalomjegyzék 1. A pályázó nyilatkozata...3 2. Szakmai önéletrajz.4

Részletesebben

HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV

HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV 2014/2015 Tartalom BEVEZETŐ... 5 SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 6 AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK NÉVSORA... 6 Pedagógusok... 6 Nem pedagógus alkalmazottak...

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről 3. oldal 7.

Részletesebben

Létszámstatisztika. Page 1

Létszámstatisztika. Page 1 É É É É é é é á é é á é é Á á á é é é é é é ó ö ü é ó ü ő á é é ö é é é ö ö é í ó ó é ü ő é Íé é ö é é é ó é ö ö é á ó é é ú é é ő Á ü é é á é é ó é ő Létszámstatisztika Osztály Létszám okt_1_ Évismétlő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, HPP-08/2013 Az úrhidai Gróf Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolája nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, melyet az iskola nevelőtestülete 2013. március 27-én fogadott el. 1. Az

Részletesebben

Esettanulmány. Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013

Esettanulmány. Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013 MOD3 Esettanulmány Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013 Mátészalka Készítette: A SZATMÁRI MÚZEUM Múzeumunk, a Szatmári Múzeum alapjait Márton Árpád gimnáziumi tanár és tanítványai rakták

Részletesebben

TARTALOM TARTALOMJEGYZÉK:

TARTALOM TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOM TARTALOMJEGYZÉK: KÖSZÖNTŐ 2 MUNKATÁRSAINK 3 CSALÁDI PROGRAMOK Kézműves alkotóházak 4 Tükörtermi családi hangverseny 4-5 Családi bábszínház 5-6 ZsebSzínháZ 6 BABA-MAMA 6-8 Szülők iskolája 8-11

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 A pedagógiai program elkészítésénél alapul vett törvények és rendeletek: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény. a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola képviselője: Kulcsár Gábor Az iskola címe: 1028 Budapest, Kossuth L. u. 15-17. Tel.:(061) 3974468,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Előszó: Iskolánk arculata 4. oldal 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eljárásai, eszközei 6. oldal

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ISKOLA.10 II. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 11 III. MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA..12

I. ÁLTALÁNOS ISKOLA.10 II. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 11 III. MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA..12 Tartalomjegyzék INTÉZMÉNYÜNKRŐL.3 ISKOLAI ÉLET AZ ABIGÉLBEN 5 INTÉZMÉNYÜNK NYÍLT NAPJAI.6 PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK 6 SZAKMAI BEMUTATÓ NAPJAINK...7 I. ÁLTALÁNOS ISKOLA.10 II. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS

Részletesebben