AZ ARANYSZŐRŰ BÁRÁNY C. MESE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ARANYSZŐRŰ BÁRÁNY C. MESE"

Átírás

1 A MESE GYÖNYÖRKÖDTETŐ, MEGKÖNNYEBÍTŐ, FELEMELŐ. /HONTI 1975/ MESE AZ ARANYSZŐRŰ BÁRÁNY C. MESE FELDOLGOZÁSA, ELŐADÁSA KELLÉKEKKEL SZEGED, TISZA-PARTI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÉSZÍTETTE: SZABADOS ANIKÓ DR. TÁTRAI JÓZSEFNÉ ELSŐ OSZTÁLY 2009

2 PROJEKT TÉMA Az aranyszőrű bárány c. mese feldolgozása, előadása kellékekkel. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA A tapasztalatok és a kutatási eredmények bizonyítják, hogy a gyakori mesélés lényegesen hozzájárul a gyerekek értelmi és szociális fejlődéséhez. A mese a mindennapi élettörténéseiről, viszontagságairól, problémáiról, az emberi kapcsolatokról olyan tapasztalatokat közvetít, amelyek megszerzésére más élethelyzetekben nem lenne lehetőség. E megismert tapasztalatok sok kudarctól, nehézségtől óvják meg az embert, és a mese varázsa, a belőle áradó optimista életfilozófia (a sikerhez kudarcokon keresztül vezet az út, a sikert ki kell érdemelni, tenni kell érte, a jó elnyeri méltó jutalmát) erőt ad az embernek a mindennapok küzdelmeiben. A mesékben a valóság tükröződik, a valóság megélését viszont segítik a mesék. A mesék tartalma sokféle játékos fejlesztő tevékenységre kínál lehetőséget. Ilyenek például a gyakran használt rajzolás, gyurmázás, dramatizálás, bábozás. A konkrét mese kiválasztásának egyik szempontja volt Benedek Elek meseíró és mesegyűjtő születésének 150. évfordulója. Az ő feldolgozásában vált ismertté Az aranyszőrű bárány c. mese. Fontos szempont első osztályban a terjedelem is. Figyeltünk arra is, hogy a dramatizálásban, az előadásban mindenkit tudjunk szerepeltetni a fejlettségi szintjének megfelelően. Csak így lehet közös, maradandó élményt szerezni. 2

3 PROJEKTLEÍRÁS KIEMELT TÉMA: mese feldolgozása, előadása kellékekkel IDŐTARTAM: 1 hét (december 2. hete) ÓRAKERET: 9 tanítási óra, 11 óra tanórán kívüli tevékenység ÉVFOLYAM: 1. osztály CÉL: Az olvasás iránti érzelmi és gondolati érdeklődés kialakítása, fenntartása. Az aranyszőrű bárány c. mese dramatizálása. Legkedvesebb meseszereplők kiválasztása, megmintázása. ISMERETEK: A mesék jellemzőinek megismerése. Viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályok megértése (színházban, múzeumban, kiállításon, vonaton). ATTITŰDÖK: Önállóság, együttműködésre való törekvés és a közösségi összetartást megalapozó közös értékek elfogadása. KÉSZSÉGEK: Együttműködés különféle kommunikációs helyzetekben, a gondolatok szóbeli kifejezése. Egyéni és csoportmunkában történő végzés. Szövegértés, szövegalkotás. KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK: Szövegmondás, szóbeli szövegalkotás fejlesztése. Beszédértés, beszédfontosság fejlesztése. Fantázia, vizualítás fejlesztése. PARTNEREK: Tanítók, szülők, muzeológusok. ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ FELADATAI: Előzetesen tájékoztatni kell a szülőket a budapesti múzeumi foglalkozás és színházlátogatás időpontjáról. Kapcsolatfelvétel a Petőfi Irodalmi Múzeum dolgozóival. 3

4 Az utazás megszervezése. Színházjegyek megrendelése. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK: A mesék iránti érdeklődés fokozódik. A mesék alakítják tanulóink személyiségét, azonosulhatnak a jókkal, a gonoszokat elítélhetik. A dramatizálás, bábozás során a tanulók jobban megismerhetik egymást, illetve a tanító is felfedezhet olyan tanulói személyiségjegyeket, amelyek eddig rejtve maradtak. Az együtt készülés, szereplés, utánzás jobban összekovácsolhatja a gyerekeket és a tanítót is. A közös élményekkel maradandó emléket adunk tanítványainknak. A kiállított rajzokkal, síkbábokkal, mesenyomdával, képregényekkel fejlődik esztétikai értékítéletük, önismeretük. Mesemondás során fejlődik tanulóink beszédtechnikája, szókincse, szóbeli kifejező készsége. FELHASZNÁLHATÓ FORRÁSOK: Nagy József: Fejlesztés mesékkel, Mozaik Kiadó Kompetenciafejlesztés projektmódszerrel, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Internet 4

5 TANÁRI TEVÉKENYSÉGEK TANULÓI MÓDSZEREK MUNKAFOR- MÁK FELTÉTE- LEK, ESZKÖZÖK RÁHANGOLÁS A TÉMÁRA 1. JÁTÉK A tanító levezeti a ráhangoló játékokat. a.) Memória játék A tanító mesehősöket ábrázoló képeket helyez a táblára fordítva. A gyerekek megoldásai alapján kifordítja: boszorkány, sárkány, tündér, király, csodaparipa. b.) Ki vagyok én? A tanító kiválaszt egy gyermeket, aki tapsra egy mesehőssé válik. 2. LEGKEDVESEBB MESEKÖNYVEK bemutatása. A tanító irányítja, segíti a bemutatást. A gyerekek a tanító irányításával megkeresik a kártyák párját. Kitalálják, hogy társuk kit, melyik meseszereplőt jelenít meg. Mindenki bemutatja kedvenc mesekönyvét, elmondja, miért ezt választotta. Miért ezt szereti? A TÉMA FELDOLGOZÁSA I. Osztályszintű játék Memória kártya mesehősökkel 1. BESZÉLGETÉS a.)a beszélgetés során a tanító feltérképezi, bővíti a tanulók meglévő tudását a mese témakörben. A beszélgetés során szóba kerülő témák: Meseszámok (Hány fia van a királynak? Hány feje van a sárkánynak? stb.) Mese színhelyei Hogyan kezdődik a legtöbb népmese? Hogyan végződik? Ki győz a népmesékben? b.) Híres meseírókat, mesegyűjtőket mutat be a tanító. 2. ÉLŐMESE ALKOTÁSA Mindenki saját tapasztalata, tudása, emléke alapján keresi a választ a tanító kérdéseire. Csoportok alakítása szimpátia alapján. A gyerekek rövid (4-6 Otthonról hozott mesekönyvek Csoport 5

6 csoportokban. A tanító segíti a csoportalakítást. mondat) általuk kitalált mesét alkotnak. A gyermekek meghallgatják a mesét. 3. MESEBEMUTATÁS A tanító bemutatja Az aranyszőrű bárány c. mesét. Szómagyarázat: tornác, juhász A mese után elmondják véleményüket, benyomásaikat. mesehallgatás, beszélgetés Az aranyszőrű bárány - mese 4. BESZÉLGETÉS a mesével kapcsolatban. A tanító irányítja a mesével kapcsolatos beszélgetést. A tanító kérdései: Kik a mese szereplői? Miért ment világgá a legkisebb fiú? Milyen munkát talált magának? Mi történt éjszaka? Mit kapott szolgálatáért a fiú? Hazafelé menet hova tért be a legény? Mi történt éjszaka? Hogy indult útnak másnap reggel? Mi történt útközben? Hova érkezett a falu népe? Milyen próbát kellett kiállnia ezután? Mivel jutalmazta az öreg király? A mese alapján keresnek választ a tanító kérdéseire. A TÉMA FELDOLGOZÁSA II. Osztályszintű beszélgetés 1. RAJZFILM MEGTEKINTÉSE A tanító levetíti az aranyszőrű bárány c. mesét. 2. DRAMATIKUS JÁTÉK A tanító irányításával, segítségével szövegrészletek előadása, megjelenítése párbeszédekkel, mozgással. A gyerekek a film megtekintése után elmondják véleményüket, benyomásaikat. A gyermekek félkörben ülnek a szituáció által kapcsolódnak be a játékba. beszélgetés Drámajáték IKT eszköz 3. A MESE HELYSZÍNEINEK ELKÉSZÍTÉSE Az azonos számot vagy jelet húzott tanulók Kooperatív Papír, színes, 6

7 A tanító segíti a csoportalakítást, biztosítja a szükséges eszközöket, anyagokat. csoportokat alkotnak. Megtervezik a munkát, szabadon választott technikával megjelenítik. Az elkészült munkákat a mese sorrendjében kiállítják tanítói segítséggel az osztályban. festék, zsírkréta A TÉMA FELDOLGOZÁSA III. 1. MÚZEUMLÁTOGATÁS A PETŐFI IRODALMI MÚZEUMBA A látogatás előkészítéseként a tanító a.) egyezteti a múzeumlátogatás időpontját, programját. A szülőket értesíti a vonat indulásáról, érkezéséről. Helyfoglalás a vonaton. Buszrendelés Budapestre. Napközis nevelői segítséget kér a kísérethez. Az aranyszőrű bárány c. mese dramatikus változatát beszerzi. b.) A múzeumlátogatás illemszabályaival megismerteti a tanulókat. c.) Megfigyelési szempontok Indulás előtt a tanító megfigyelési szempontokat ad a gyerekeknek, pároknak. Kik dolgoznak a múzeumban? Milyen kiállítási tárgyakat lehet látni? Mire használták azokat? Láttak-e már hasonlót, és hol? Mi tetszett a legjobban, és miért? 2. A LÁTOTTAK MEGBESZÉLÉSE a megfigyelési szempontok alapján. A beszélgetés moderálása. Az osztály közösen Budapestre utazik a Petőfi Irodalmi Múzeumba. A gyerekek az előzetes megfigyelési szempontok szerint tájékozódnak. Megfigyeléseiket végezhetik önállóan vagy párokban. A tanulók egyénenként vagy páronként elmondják tapasztalataikat, élményeiket, megfigyeléseiket. Egyéni vagy páros Megbeszélés 7

8 3. A MESE DRAMATIKUS ELŐADÁSA A tanító segít a szerepek elosztásában, a jelmezekbe öltözésnél. A gyerekek előadják a mesét. Jelmezek (múzeum biztosítja) 4. MESENYOMDA KÉSZÍTÉSE A tanító segít a csoportok kialakításában. A gyerekek mesenyomdát készítenek a múzeumpedagógus segítségével. A készített nyomdával elkészítik a mesét képregény formában. A TÉMA FELDOLGOZÁSA IV. Csoport A szükséges anyagokat a múzeum biztosítja 1. SZÍNHÁZBA KÉSZÜLÜNK A tanító kiosztja a csoportoknak az előre elkészített öltöztető babákat ruhákkal, kiegészítőkkel. 2. PROBLÉMAFELVETÉS Hogyan illik viselkedni a színházi előadás alatt és a szünetben? A tanító irányítja a szituációs játékot, szükség esetén segítséget ad. 3. KIK DOLGOZNAK még a színházban a színészeken kívül? A tanító egy képet ad a gyerekeknek, ami segíti a feladat megoldását. 4. LÁTOGATÁS A SZÍNHÁZBA a.) A látogatás előkészítéseként a tanító jegyet vásárol az előadásra, értesíti a szülőket az előadás időpontjáró, napközis nevelői segítséget kér a kísérethez. b.) Indulás előtt a tanító megfigyelési szempontokat ad a csoportoknak: Melyik színházban voltunk? A csoportok felöltöztetik az öltöztető babákat olyan ruhába, ami szerintük színházba való. A csoportok bemutatnak egy-egy szituációt a helyes és illetlen viselkedésre. A gyerekek páros munkával gyűjtenek a kép, esetleg saját ismereteik alapján foglalkozásokat. Az osztály közösen ellátogat a színházba. A megfigyeléseket önállóan végzik, majd az előadás után megvitatják. Csoport Csoport Dramatikus játék Páros Egyéni és csoport Öltöztető babák ruhákkal, kiegészítőkkel Székek és amit a gyerekek találnak ki a szituációhoz Kép 8

9 Melyik színdarabot láttuk? Kik voltak a szereplők? Milyen helyszíneken játszódott a történet? Milyen volt az előadás hangulata? Hány felvonásból állt a darab? Melyik jelenet tetszett a legjobban? 5. SZÍNHÁZBAN JÁRTUNK A beszélgetés moderálása A csoportok vagy egyénileg elmondják tapasztalataikat, élményeiket, megfigyeléseiket a szempontok alapján. A TÉMA FELDOLGOZÁSA V. Megbeszélés A MESE BÁBOZÁSA SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ SÍKBÁBOKKAL a.) Síkbáb készítése a mese szereplőiről. A tanító csoportokat alkot. Segíti a csoportok munkáját, az esztétikus kivitelezést, biztosítja a szükséges eszközöket. Tanácsokat ad a menetéhez, a szereplők arcának, ruhájának megjelenítéséhez. b.) A mese helyszínei A tanító segítségével a gyerekek összegyűjtik a mese legfontosabb helyszíneit. Figyelemmel kíséri és segíti a munkát. c.) A meserészlet előadása Figyelemmel kíséri, szükség szerint segíti a csoportmunkák bemutatását. A megalakult csoportok megtervezik saját tevékenységüket. A párok kiválasztják, melyik helyszínt készítik el. Szabadon választható technikával dolgoznak. A csoportok megbeszélik, hogy a mese melyik részletét adják elő. Kiosztják a szerepeket és bemutatják a jelenetet. Felhasználják a már elkészített helyszíneket is. Csoport Tervezés Ábrázolás Páros Tervezés Ábrázolás Csoportos drámajáték Rajzeszközök, papír, hurkapálca, ragasztó, olló Rajzeszközök, rajzlap Paraván a bábelőadáshoz 9

10 ÉRTÉKELÉS 1. A CSOPORTOK ÖNÉRTÉKELÉSE a közösen végzett, valamint a projekt során elkészített produktumok alapján. (A produktumok mindegyike látható a teremben.) A tanító irányítja a folyamatot, segíti a csoportok önértékelését. A csoportok értékelik saját projektbeli tevékenységüket és az általuk elkészített produktumokat. Hogyan tudtak együtt működni? Eredményes volt-e a közös? Voltak-e konfliktusok és hogyan tudták azokat megoldani? Kooperatív Szóforgó A projekt során elkészített produktumok és dokumentumok jól látható elhelyezése az osztályteremben 2. KÖZÖS ÉRTÉKELŐ BESZÉLGETÉS A tanító szükség szerint segíti az értékelő folyamatot. A tanulók körben ülnek, hogy valamennyien jól lássák egymást. A gyerekek elmondják gondolataikat, érzéseiket a következőkről: Hogyan érezte magát a projektben? Mi tetszett legjobban a projektben? Mi tetszett legjobban a saját munkájában? Mi az, amit megtudott, megtanult a projekt során? Min változtatna? A pedagógus is része a beszélgetőkörnek. Egész osztály Beszélgetőkör 3. A TANÍTÓ PROJEKTZÁRÓ, ÖSSZEGZŐ ÉRTÉKELÉSE Összegző értékelést ad a projektről: a végzett munkáról, tevékenységről, valamint az elkészült produktumról. A gyerekek meghallgatják a tanítói értékelést. Lezárja a projektet. 10

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. OLVASNI JÓ!(?) Jelige: Macskacicó

PÁLYÁZAT. OLVASNI JÓ!(?) Jelige: Macskacicó PÁLYÁZAT OLVASNI JÓ!(?) Jelige: Macskacicó Pályázó: Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Madarász Viktor Tagóvoda Lila csoport Budapest, 2012. május 10. Juráncsik Tünde óvodapedagógus

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez Kedves Kolléga! Resseau szerint a játék maga a tanulás, ahol ez nem uralkodó elem, ott a tanulás nehezített, akadályozott. Fontos, hogy sokféle játékot tanítsunk meg a gyerekeknek. Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Részletesebben

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek Ha még nem csináltál egy dolgot, próbálkozz meg vele háromszor. Először, hogy legyőzd

Részletesebben

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend)

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend) TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0162 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd- Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás,

Részletesebben

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf A DÁN/EJO hatkötetes sorozatának V. része Rolf Gollob/Peter Krapf Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára Fedezzük fel a gyermekjogokat! Tanóravázlatok

Részletesebben

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok 1 B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza az iskolába

Részletesebben

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné Nyiri Istvánné Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ NYIRI ISTVÁNNÉ Szerkesztette BENKŐNÉ NYIRŐ JUDIT Kapcsolódó

Részletesebben

Sóvilág-világshow Erdei iskolai program

Sóvilág-világshow Erdei iskolai program Sóvilág-világshow Erdei iskolai program Osztály/csoport: 8.b osztály angol két tannyelvű osztály Időpont: 2009 október-2010május. Erdei iskola: 2010. május 18-22. Tanulmányút Halleinbe: 2010. június 3.

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné Németh László Általános Iskola Projekttervek Készítette: Lukács Istvánné PROJEKTLEÍRÁSOK MELLÉKLETEK I. Játék projekt I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés Időtartam: 4 hét Előkészítés: egy hét,

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

TÁMO P - 3.1.4 / 08 / 2-2 00 9-01 34

TÁMO P - 3.1.4 / 08 / 2-2 00 9-01 34 Ez a Föld, ez ád nekünk otthont, ide születtünk, itt pihenünk meg. Kell, hogy érezd, hogy óvjad, hogy féltsed, kapaszkodva bele az élet erejével, a szeretetünk ezernyi gyökerével. Hogy örömmel töltse el

Részletesebben

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés Önismeret moduláris program Oktató-nevelő munkát

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Célok és feladatok ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

ISSN 2392 8557; ISSN L 2392-8557 1 SZ/2014 REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA

ISSN 2392 8557; ISSN L 2392-8557 1 SZ/2014 REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA ISSN 2392 8557; ISSN L 2392-8557 1 SZ/2014 FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy. (Dalai

Részletesebben

Kollégium helyi pedagógiai programja

Kollégium helyi pedagógiai programja Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kollégium helyi pedagógiai programja A kollégium helyi pedagógiai

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

A négy elem találkozása

A négy elem találkozása Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv A négy elem találkozása Osztály/csoport: 5. a Résztvevők száma: 17 fő Kivitelezés: 2OO8. 05. 27. Osztály / csoport rövid bemutatása: A 17 fős osztályban

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Intézményünk bemutatása 4. oldal I. Nevelési program 5. oldal 1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Képességek fejlesztése a Dalos Oviban Készítette: Süveges Anikó óvodavezető Budapest 2005. Átdolgozva:2011. 2 A 2011-ben átdolgozott programban részt vett: Arnhoffer

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelező tagozatos hallgatók részére

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelező tagozatos hallgatók részére Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M Gyakorlati képzési modul óra~és vizsgaterve... 4 A gyakorlóóvodák... 5 A gyakorlati képzés feladatai... 6 A gyakorlati

Részletesebben