Támogatott döntéshozatal Módszertani útmutató és feladatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támogatott döntéshozatal Módszertani útmutató és feladatok"

Átírás

1 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Támogatott döntéshozatal Módszertani útmutató és feladatok 1

2 Támogatott döntéshozatal Módszertani útmutató és feladatok Szerzők: dr. Danó Réka Graf-Jaksa Éva Borítóterv és tördelés: Wagner Péter Nyomta: Pannónia Print Készült a Norvég Civil Alap támogatásával, a Támogatott döntéshozatal című projekt keretében január Eredeti kiadás: ÉFOÉSZ Minden jog fenntartva! A szerzők neveinek, az eredeti kiadás adatainak és a kiadvány címének említése mellett, a kiadvány változatlan formában szabadon sokszorosítható, terjeszthető és felhasználható kutatási, oktatási és érdekvédelmi célokra. Kereskedelmi célokra nem használható. Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) 1093, Budapest, Lónyai u.17. I./1. Tel.: 06/ Fax.:06/ Web: 2

3 Tartalomjegyzék Előszó Módszertani alapelvek mentorok számára Ajánlott tematika Feladatok A támogatott személy és támogató személy közötti bizalmi kapcsolat A döntéshozatal folyamata Felelősség döntéseinkért, konfliktuskezelés Résztvevőink mondták Fogalmak Ajánlott irodalom Kérdőív 3

4 4

5 Előszó A bankigazgató sikere Nyugdíjba vonulása előtt interjú készül az ország legnagyobb bankjának leköszönő, elismert és sikeres igazgatójával. A riporter izgatottan teszi fel a kérdést a bankigazgatónak: mégis mi sikerének titka? A bankigazgató a riporter meglepetésére csak ennyit mond: Két szó. Mi ez a két szó Uram? kérdezi kíváncsian a riporter. Jó döntések válaszolja az igazgató. Mi kell ahhoz, hogy jó döntéseket hozzunk? firtatja tovább a titkot a riporter. Egy szó válaszolja az igazgató. Mi az a szó Uram? kérdezi egyre türelmetlenebbül a riporter. Tapasztalat válaszolja az igazgató higgadtan. No jó, de hogyan tudunk tapasztalatot szerezni? kérdezősködik tovább a riporter. A válasz erre mindössze két szó! mondja az igazgató. És mi az Uram? Rossz döntések hangzik a válasz. Kedves Kollegák! A Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozásával 2010 februárjában, az ÉFOÉSZ programot indított annak érdekében, hogy értelmi fogyatékossággal élő személyek széles körét készítse fel a támogatott döntéshozatalra. A támogatott döntéshozatal az értelmi fogyatékossággal élő személyek segítésének olyan megközelítése, mely az egyéni, kognitív és szociális képességekre koncentrál, jogilag nem korlátozza a személyt cselekvőképességében, ugyanakkor biztosítja az egyéni igényekhez igazított megfelelő segítséget. A fenti történet is jól példázza a támogatott döntéshozatal egyik lényegi elemét, a tapasztalatszerzés fontosságát és a hibás döntések elismerését. Értelmi fogyatékossággal 5

6 élő személyek számára is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy gyakorolják a döntéshozatal veleszületett képességét, hiszen maradéktalanul igaz és tapasztalataink is bizonyítják azt a tényt, melyet a projektben résztvevő, egyik értelmi fogyatékossággal élő fiatal is megfogalmazott: Ha helyettem döntenek, nem tanulok meg dönteni. Nem várhatjuk el olyan emberektől a választást, a döntéshozatalt, akik egész életükben a valós döntési helyzetektől és társadalmi interakcióktól elzárva éltek. Valljuk, hogy a támogatott döntéshozatal sikerességének egyik záloga az értelmi fogyatékossággal élő személyek felkészítése az önállóság gyakorlására. Az ismeretátadás és képességfejlesztés középpontjában a projekttevékenység során összeállított feladatsor állt, melyet a fiatalok mentorok segítségével dolgoztak fel az önérvényesítő csoportokban. A program tapasztalatait jelen, az internetről letölthető, ingyenes útmutatóban kívánjuk megosztani. A kiadvány három nagy fejezetre tagolódik. Az első rész a támogató személlyel, valamint a támogató és a támogatott személy közötti kapcsolattal foglalkozik. A második rész a döntéshozatal folyamatára, annak egyes lépéseire koncentrál, míg a harmadik részben a felelősség és a konfliktuskezelés problémája kerül előtérbe. A feladatokhoz gondolatébresztő kérdések is tartoznak, a feladatok feldolgozását pedig módszertani útmutató, és a projekt jó gyakorlataiból vett példák segítik. Egy-egy feladattípusra szánjanak az igényeknek megfelelő időt, az egyes témák elmélyítéséhez és beépüléséhez alapos feldolgozásra van szükség. Köszönetet mondunk a projekt valamennyi résztvevőjének, lelkiismeretes, kreatív és alapos munkájáért. Kiemelten szeretnénk megköszönni Bern Tamásné (Értelmi Fogyatékosok Csongrád Megyei Érdekvédelmi Szervezete Közhasznú Egyesület, elnök), Horváth Nikol (Hajlék Alapítvány Lakóotthona (Érd), lakóotthon-vezető) és Horváthné Somogyi Ildikó (ÉFOÉSZ alelnök, ÉFOÉSZ Tapolcai Közhasznú Egyesület, elnök) munkáját! Köszönjük értékes hozzájárulásukat a projekt sikeréhez! Graf-Jaksa Éva dr. Danó Réka 6

7 Módszertani alapelvek mentorok számára Differenciálás, módszertani szabadság A feladatok kidolgozása során legfőbb célunk az volt, hogy kiindulópontot adjunk a támogatott döntéshozatal témájának feldolgozásához az önérvényesítő csoportok számára. Az országszerte működő, rendkívül differenciált csoportok természetesen nem teszik lehetővé, hogy teljesen egységes, kész feladatokat bocsássunk a mentorok rendelkezésére. A gyakorlatban is bebizonyosodott, hogy ugyanazt a feladatot egyes csoporttagok általában nehéznek, míg más csoporttagok viszonylag könnyűnek találtak. A mentorok részéről elengedhetetlen a differenciálás, a csoport képességeinek, igényeinek, érdeklődésének megfelelően. Használjuk a könnyen érthető kommunikáció különböző fokozatait is! Bátran alkalmazzunk kreatív megoldásokat a feladatok megoldása során, módosítsuk azokat a csoporttagok igényeinek megfelelően, illesszünk újabbakat a tematikába a felmerülő kérdéseknek megfelelően! Témafeldolgozás, szituációs játékok A támogatott döntéshozatalhoz kapcsolódó egy-egy feladatsor kitöltése nem elegendő ahhoz, hogy az értelmi fogyatékossággal élő személyek valódi ismereteket szerezzenek, illetve fejlesszék képességeiket, készségeket a támogatott döntéshozatallal kapcsolatban. A feladatmegoldást minden esetben (előtte-közben-utána) egészítsék ki beszélgetések. Tekintettel arra, hogy elvont fogalmakkal kell dolgozni (döntés, következmény, gondnok, támogató stb.) folyamatosan ismételjük át az ismeretlen kifejezéseket, magyarázzunk, majd kérdezzünk vissza! A feladatlapok megoldása során is felmerülhetnek ismeretlen fogalmak (pl: fogamzásgátlás). 7

8 Beszéljük meg ezeket a csoporttagokkal! A beszélgetésekbe mindig igyekezzünk bevonni minden tagot! A csoportmentorok beszámolói is megerősítették, hogy a sajátélményű szituációs játékok mindennél sikeresebbek az ismeretszerzés során. Válogassunk szituációs játékokat a csoporttagok által hozott példákból! A fokozatosság elve A feladatok nehézségi fokát jelzi a csillagok száma a feladatlapok jobb felső sarkában. Az egy csillag a könnyebb, a két csillag a bonyolultabb, önállóbb témakifejtést igénylő feladatokat jelöli. A feladatlapok az írásbeli megoldásokra épülnek, ugyanakkor számos ötletet is adnak a témák közös, szóbeli feldolgozásához, szituációs játékokhoz, ezért, írni-olvasni nem tudó személyek esetében is kiválóan alkalmazhatóak. Az írniolvasni nem tudó személyekkel való közös munka sikeréről több mentorunk is visszajelzést adott. A feladatok megoldása így több időt vesz majd igénybe, ezért hasznos lehet további segítők bevonása. Megkérhetjük a csoporttagokat is, hogy segítsék egymást! Önérvényesítés és támogatott döntéshozatal Tapasztalataink alapján a támogatott döntéshozatal feldolgozása sikeresebb volt olyan értelmi fogyatékossággal élő személyekkel, akik rendelkeztek ismeretekkel, tapasztalatokkal az önérvényesítés terén. Amennyiben olyan csoporttagokkal dolgozunk, akiknek nincsenek korábbi tapasztalataik, szánjuk kellő időt az önismereti, társas készségeket fejlesztő feladatok feldolgozására, melyek nagyban segíthetik a további munkát! 8

9 Ajánlott tematika TÁMOGATOTT DÖNTÉSHOZATALI PROGRAM ÖNÉRVÉNYESÍTŐKNEK CÉL I. Önérvényesítés modul Az értelmi fogyatékossággal élő személyek ismerjék fel a saját véleményük kifejezésének szükségességét, ismerjék meg jogaikat és kötelességeiket. Fejlesszék saját érdekérvényesítő képességüket. 1. Önismeret (min. 5 alkalom) II. Támogatott döntéshozatal modul 1. Bevezető beszélgetés (min. 2 alkalom) 2. A döntés lépései (min. 3 alkalom) 3. A támogató személy (min.2 alkalom) 4. A támogató kapcsolat (min. 2 alkalom) 5. Szituációs játékok a támogatott döntéshozatalra (min. 3 alkalom) 6. Döntéslétra elsajátítása a gyakorlatban (min. 2 alkalom) 7. Felelősség és konfliktuskezelés (min. 4 alkalom) 8. Összegzés, záró beszélgetés (1 alkalom) Gyakorlatok és feladatok alkalmazása, melyek célja az érintettek személyiségének, megnyilvánulásának fejlesztése A támogatott döntéshozatal gyakorlati megvalósítása Mi a döntés? Mikor kell dönteni? Ki az, aki dönt? Hogyan döntünk? Mi a különbség helyettes és támogatott döntéshozatal között? A döntés képességének körvonalazása. A döntéshozatal több lépésből álló folyamat. Az egyes lépéséeket egyenként megbeszélve jutnak el a fiatalok a döntés folyamatának analizálásáig A támogató személy kompetenciái, a támogatott és a támogató személy közötti kapcsolat. Bizalom, könnyen érthető kommunikáció, saját vélemény kifejezésének fontossága Sajátélményű gyakorlatokkal megtapasztalni a támogatott döntéshozatalt A döntés lépéseinek felsorolása példákkal. Cél, hogy a fiatalok minden saját döntésüket fel tudják részekre bontani és átgondolják a lépéseket. Szituációs játékokon keresztül gyakoroljuk azokat a helyzeteket, amelyek konfliktus forrásai lehetnek. Mit tanultunk a támogatott döntéshozatalról? A foglalkozások élményeinek feldolgozása, együttes megbeszélése. Vélemények összegzése, tapasztalatok lejegyzése 9

10 10

11 I. A támogatott személy és a támogató személy közötti bizalmi kapcsolat Kérdések, ötletek A támogató személy Beszéljük meg a következő kérdéseket a csoporttagokkal! Kezdjük a beszélgetést a bizalom elvont fogalmának értelmezésével. Milyen más szavakat ismernek a bizalom kifejezésére? Mik egy a bizalmas kapcsolat jellemzői? Próbáljuk meg összegyűjteni azokat a jellemzőket is, amelyek alapján valakiben megbízhatunk! Segítsük a közös gondolkodást mindennapi életből vett példákkal, szituációs gyakorlatokkal! Mit jelent számodra a bizalom? Hogyan lehet valakivel a kapcsolatod bizalmas? Gondolj valakire, akiben nem bízol meg. Miért nem bízol meg benne? Elmondanál egy titkot annak, akiben nem bízol meg? Miért igen? Miért nem? Hogyan tudod meg valakiről, hogy megbízhatsz benne? Vezessük be a támogatott döntéshozatal, a támogató és a támogatott személy fogalmát! Beszéljük meg mik lehetnek a támogató személy feladatai! Hogyan tud segíteni a támogató személy? (pl.: jelenlét hivatalos ügyek intézésekor, segítség az információk megértésében, értelmezésében, a harmadik személyekkel való kommunikáció segítése stb.) A támogatott személy és a támogató közötti bizalmi viszony alapja a felek közötti megfelelő kommunikáció. A kommunikáció sikeressége mind a két fél felelőssége. A támogatott személy esetében fontos, hogy a másik fél megértse, hogy ő mit szeretne, 11

12 a támogatónak pedig figyelmével és türelmével, a kommunikáció megismerésére időt szánva kell kísérnie a kommunikációs folyamatot. Ajánlott feladat Válasszanak a csoporttagok egy személyt maguk közül és a mentorral párban játsszanak el különböző helyzeteket. (Pl. bevásárlás, levél feladása, recept kiváltása, orvosi vizsgálat stb.) A szituációk során felváltva játsszák el a támogató és támogatott szerepét. A csoport többi tagja közben figyelje a jelenetet. A mentor a beszélgetés során például használjon idegen szavakat, beszéljen idegen nyelven, hadarjon, forduljon lekezelően a támogatott személy felé, végig a feje felett beszélve. A szituációkat követően értékeljük a felek közötti kommunikációt! Gyűjtsük össze azokat a dolgokat, melyek könnyítik (egymás szemébe nézünk, lassan, érthetően beszélünk, türelmesek vagyunk stb.), és amelyek nehezítik a két fél közötti kommunikációt! Végezetül kérjük meg a csoporttagokat, hogy írják le, vagy mondják el ki az, akivel szeretnek beszélgetni és miért! 12

13 A támogató személy Fontos, hogy megbízz abban, aki segít a döntéseidben! A bizalmon kívül más dolgok is fontosak. Válaszd ki az alábbi felsorolásból, hogy milyen tulajdonságokkal kell rendelkezni ahhoz a támogatónak, hogy jól tudjon Neked segíteni a döntéseidben! tisztel engem meghallgatja a véleményem türelmetlen jól ismer nem figyel oda, amikor beszélek hozzá kiabál velem segít nekem megőrzi a titkaimat nem szeret velem lenni megérti a problémáimat úgy beszél velem, hogy mindent megértek türelmes Maradtak olyan tulajdonságok, amiket nem karikáztál be. Beszéljétek meg, hogy ezek miért maradtak ki! 13

14 A támogató személy A feladat célja Reális énkép kialakulásához fontos, hogy tisztában legyünk saját tulajdonságainkkal. Önismerettel rendelkező személyek meg tudnak különböztetni pozitív és negatív tulajdonságokat, ezáltal másokban is képesek felismerni ezeket. Meg tudják különböztetni a tulajdonságok közül azokat, melyek számukra kedvezőek, illetve tolerálhatók Fontos, hogy felismerjék és megfogalmazzák, hogy a jó támogatás alapja a tisztelet, a megbecsülés, a bizalom, a kölcsönösség stb. A csoporttagok a számukra felkínált lehetőségek közül válasszák ki, azokat a tulajdonságokat, melyekkel véleményük szerint a támogató személynek rendelkeznie kell. Módszertan Mielőtt elkezdenének foglalkozni a konkrét feladattal, a csoportfoglalkozás elején gyűjtsük össze azokat a tulajdonságokat, melyekkel egy támogató személynek a csoporttagok szerint rendelkeznie kell. Jól figyeljük meg a csoporttagok által adott válaszokat, melyekre a későbbiekben építeni tudunk. Példák Fontos, hogy meggyőződjünk arról, hogy a kiválasztott tulajdonságok a csoporttagok valós véleményét tükrözi. Egyik mentorunk rossz példákkal igyekezett befolyásolni a csoporttagokat. Olyan tulajdonságokat sorolt fel (pl.:nem figyel rám, türelmetlen), melyek nem a jó támogató ismérvei. A példák segítségével a fiatalok megértették, hogy a támogató kiválasztásánál, a legfontosabb a bizalom megléte. A bizalom fontossága jól szemléltethető továbbá szituációs gyakorlatokkal is. A csoporttagok páros helyzetgyakorlatok során a támogatott és a támogató személy szerepét is kipróbálhatják. Egyik csoportmentorunk beszámolója alapján mindkét csoport esetében jellemző volt, hogy amennyiben a fiatalok rendelkeztek a döntéshez szükséges információkkal szívesen vállalták az önálló döntést a szerepgyakorlat során. 14

15 Apróhirdetés Támogató személyt keresel. Apróhirdetést adsz fel. Támogatót keresek! Írd le milyen legyen a támogató személy! Írd le a tulajdonságait! Írd le, te milyen vagy! Fontos, hogy el tudd mondani milyen a jó támogató személy. Fontos, hogy el tudd mondani Te milyen vagy. 15

16 Apróhirdetés A feladat célja A reális énkép alapja saját tulajdonságaink, személyiségünk ismerete. Önismerettel rendelkező személyek meg tudnak különböztetni pozitív és negatív tulajdonságokat, ezáltal másokban is képesek felismerni ezeket, és képesek megkülönböztetni a számukra kedvező, illetve tolerálható személyiségjegyeket. Fontos, hogy az értelmi fogyatékossággal élő személyek is felismerjék és megfogalmazzák, hogy a jó támogatáshoz szükséges, hogy kölcsönösen tiszteljék, megbecsüljék egymást a támogatóval, és bízzanak a másikban. Jól figyeljük meg a csoporttagok által adott válaszokat, melyekre a későbbiekben építeni tudunk (pl: fontos-e, hogy a támogató személy csinos legyen). Az egyik csoporttag, a csoportból egyedüliként emelte ki, a személyes kapcsolattartás fontosságát. Saját tapasztalatiból szűrte le azt, hogy például a gondnokkal időnként, telefonon történő érintkezés, nem elegendő a segítő kapcsolat minőségi fenntartásához. Az egyszerű, de sokatmondó válasz a mentor számára is meglepő volt, hiszen ő korábban úgy ítélte meg, hogy a feladatok nehezek a csoporttag számára. Módszertan Mielőtt elkezdenének foglalkozni a konkrét feladattal, tisztázzuk újra a támogató személy fogalmát és gyűjtsük össze azokat a tulajdonságokat, melyekkel egy támogató személynek a csoporttagok szerint rendelkeznie kell. Jól figyeljük meg a csoporttagok által adott válaszokat, melyekre a későbbiekben építeni tudunk (pl.: mennyire fontos, hogy atámogató személy csinos legyen). A feladat szóbeli, illetve írásbeli önkifejezést igényel. Példák Tapasztalataink szerint a támogató személy fogalmának értelmezése, annak köznyelvben használt jelentése (anyagi, pénzbeli támogatást nyújtó személy) miatt is, folyamatos tisztázást igényel. A tulajdonság elvont fogalmának értelmezése egyes csoporttagok számára problémát okozott. Egyik mentorunk konkrét példával illusztrálta a szó jelentését: Ki az akit szeretünk? Milyen ember ő? Miért szeretünk vele lenni? 16

17 Kapcsolati körök Rajzold le! Én Emberek akiket nagyon szeretek Emberek akiket kedvelek Emberek akiket ismerek Segítők akiknek ez a munkájuk, támogató személyek 17

18 Kapcsolati körök Rajzold le! Én Emberek akiket nagyon szeretek Emberek akiket kedvelek Emberek akiket ismerek Segítők akiknek ez a munkájuk, támogató személyek 18

19 Kapcsolati körök Ügyeink elintézésében és döntéseink meghozatalában sokan segíthetnek nekünk. Nézd meg a rajzot! Írd be a körökbe, hogy Neked kik segítenek! Segítők, akiknak ez a munkájuk Emberek, akiket ismerek Emberek, akiket szeretek Én 19

20 A feladat célja Kapcsolati körök A támogatott döntéshozatal sikeres működésének alapvető feltétele a felek közötti bizalmi kapcsolat. Fontos annak tudatosítása, hogy bizalmi kapcsolatot nemcsak családtagjaikkal, hanem a környezetükben élő, más személyekkel is ki tudunk alakítani. Különböző döntéseinkhez a helyzettől függően, más-más személy adhatja a legmegfelelőbb segítséget számunkra. A csoporttagok gyűjtsék össze azokat a személyeket, akik a mindennapi életben akár családtagként, akár a munkájuk révén segítséget nyújtanak számukra ügyeik intézésében, döntéseik meghozatalában! Módszertan Beszéljük meg a csoporttagokkal, közvetlen környezetükben kik tartoznak az általuk ismert személyek közé! A csoporttagok vizuálisan jelenítsék meg az általuk ismert személyeket fényképek, rajzok segítségével! Helyezzék el ezeket a személyeket a kapcsolati hálóban! Példa Néhány csoportmentor arról számolt be, hogy sok esetben a fiatalok számára nehézséget okozott, hogy különböző csoportokba sorolják az általuk ismert személyeket, hiszen gyakran például gondozóik felé is ugyanolyan szeretettel és bizalommal fordulnak, mint családtagjaik irányába. Szükséges átgondolni azon személyek körét, akik segítséget nyújtanak az egyén mindennapi életében, hiszen ez az objektív információ segítséget nyújt az egyén kapcsolati hálójának feltérképezéséhez és fejlesztéséhez, segítséget adva a megfelelő támogató személy kiválasztásához. 20

21 II. A döntéshozatal folyamata Kérdések, ötletek A döntéshozatal folyamata Beszélgessünk róla! Mi a döntés? Csoportmentori tevékenység Írjuk fel egy papír, vagy tábla közepére a döntés szót. Kérjük meg a fiatalokat, hogy mondják meg, szerintük mit jelent? A csoporttagok írják le a válaszokat a lapra! Ma milyen döntéseket hoztál? Miben döntöttél? Minden döntést könnyen meghozol? Van valaki, aki dönt helyetted? Van, aki megmondja, hogy mit kell tenned? Miben dönt helyetted? Szeretnéd, ha mindenben te döntenél? Mit jelent az, hogy egy döntésnek következménye van? Mesélj egy régi döntésedről. Mi lett a következménye? Mi történt azután? 21

22 Tábor Egy döntés meghozatala előtt, nagyon fontos, hogy információkat gyűjtsünk! Ez segít meghozni a döntést. A nyáron táborba szeretnél menni. Az ÉFOÉSZ tábort szervez. El kell döntened, hogy el tudsz-e menni. Felhívod az ÉFOÉSZ irodát, hogy információkat kapj. Miket kell megkérdezned? Húzd alá, hogy mit kell megkérdezned! Mikor lesz a tábor? Hány óra van? Hol lesz? Mennyibe kerül? Mit fogunk csinálni? Hova tettem a pénztárcámat? Hányszor fogunk enni egy nap? Ki jöhet velem? Mennyibe kerül a lottó? Mivel megyünk oda? Hol és hánykor találkozunk a többiekkel? Milyen évszak van? 22

23 Olvasd el mégegyszer a helyes kérdéseket! Amikor táborba mész, kérdezd meg te ezeket a kérdéseket a szervezőtől! Eszedbe jut még más kérdés is? 23

24 Tábor Egy döntés meghozatala előtt, nagyon fontos, hogy információkat gyűjtsünk! Ez segít meghozni a döntést. A nyáron táborba szeretnél menni. Az ÉFOÉSZ tábort szervez. El kell döntened, hogy el tudsz-e menni. Felhívod az ÉFOÉSZ irodát, hogy információkat kapj. Miket kell megkérdezned? Sorold fel a kérdéseid! Például, megkérdezed, hogy mikor lesz a tábor? 24

25 Tábor A feladat célja Értelmi fogyatékossággal élő személyek esetében gyakran az információk összegyűjtése és azok értelmezése okozza a legnagyobb nehézséget a döntéshozatal szempontjából. A feladat életszerű példával segíti annak megismerését, hogy a megfontolt döntéshozatal elengedhetetlen alapja a széleskörű tájékozódás. A megfelelő információk és döntési lehetőségek ismerete hozzájárulhat a felelős döntéshozatalhoz. Módszertan A feladat az egyéni tapasztalatokra épít, segítheti a hosszú távú memória fejlődését, a fogalmak és az információ gyűjtés gyakorlását. Példák Több csoport számára időszerű és életszerű példa volt a táborozás, ezért nemcsak egy megoldandó feladat, hanem valódi, emlékezetes szituáció volt a gyakorlat. A feladat a konszenzusos döntés gyakorlását is lehetővé teszi. Egyik csoportunk tagjainak valóban el kellett egymás között döntenie, ki vegyen részt egy ingyenes nyári táborban. A szempontokat átgondolva (kinek van kedve menni, ki volt már táborban a nyáron, kinek mennyi zsebpénze van stb.) Beszéljük meg a csoporttagokkal egyik legutóbbi döntésüket is és játsszuk el a döntési helyzetet! Gyűjtsük össze milyen információkra volt szükség a döntés meghozatalához! 25

26 Mindennapi döntéseink Néha nagyon nehéz dönteni. * Az emberek minden nap döntenek az életükben. Vannak nem olyan fontos döntések és vannak nagyon komoly döntések. Karikázd be azt, amit választasz! Mit veszel fel holnap? rövidnadrág szoknya nadrág farmer fürdőruha Kivel beszélgetsz ebédszünetben? barát szülő testvér segítő tanár Valakivel veszekszel. Kihez mész oda, hogy segítsen? szülő testvér segítő barát Van 1000 forintod, mire költöd? újság hamburger csoki kaparós sorsjegy 26

27 Egy idegen megszólít az utcán. Megkéri, hogy kísérd el a lakásához. Mit csinálsz? elkezdek beszélgetni vele továbbmegyek, nem szólok hozzá szólok a segítőmnek Nézd meg a kérdéseket. Gondolkodj. Beszélgessetek arról, hogy ezeknek a döntéseknek milyen következményei lehetnek. Például tél van. Rövidnadrágot veszel fel reggel és megfázol. Beteg leszel. Ez egy nem jó következmény. Át kell gondolni a döntést. Meleg ruhában nem fogsz fázni. Jól fogod érezni magad. Ez egy jó következmény. Például megkér az idegen, hogy menj vele a lakására. Bántalmaz. Elveszi a pénzedet. Erőszakoskodik veled. Nem szabad elmenni idegenekkel. Hagyd ott. Otthon meséld el a segítődnek, hogy mi történt. 27

28 Mindennapi döntéseink Minden nap döntünk valamiről. * Te hogyan döntesz? Nézd meg a táblázatot. Rajzolj pöttyöt oda, ami igaz rád. Tehetsz több pöttyöt is. Válaszolj a kérdésekre!? Döntés Én döntök Szüleim döntenek Barátaim döntenek Segítő dönt Valaki más dönt Ki dönt arról, hogy kivel barátkozzál? Ki dönt arról, hogy milyen ruhát veszel fel? Ki dönt arról, hogy mit eszel ebédre? Ki dönt arról, hogy mit csinálsz hétvégén? Ki dönti el, hogy mikor kell kitakarítani a szobádat? Ki dönti el, hogy mikor kell lefeküdnöd? Ki dönti el, hogy milyen tisztálkodószert használj? Ki dönti el, hogy ihatsz-e kávét/cigarettázhatsz-e? Ki dönti el, hogy egyedül közlekedhetsz-e? 28

29 Hogyan intézed el az ** alábbi dolgokat? Rajzolj Xet oda, ami igaz rád. Tehetsz több Xet is. Pénzügyek egyedül segítséggel ki segít? Elmész befizetni a számláidat. A mobilodat feltöltöd. A fizetésedet beosztod. Elmész bevásárolni. Egészség egyedül segítséggel ki segít? Beteg vagy. Orvoshoz kell menned. Fáj a fogad. Fogorvoshoz kell menned. A receptet ki kell váltanod a gyógyszertárban. Fogamzásgátló tablettát szeretnél felíratni. Az orvos azt mondja, hogy meg kell műteni Téged. Kivel döntesz? 29

30 Személyes dolgok egyedül segítséggel ki segít? Kiválasztod, hogy hol fogsz élni. Munkát szeretnél vállalni. Kiválasztanod, hogy mit szeretnél tanulni. Párkapcsolatot szeretnél kialakítani. Kiválasztod, hogy kivel barátkozol. Jogi Segítség egyedül segítséggel ki segít? El szeretnéd adni a lakásod. Elveszíted a személyidet. Újat kell csináltatnod. Erőszakosan bánnak veled, ezért feljelentést akarsz tenni a rendőrségen. Nem engednek be egy étterembe, mert fogyatékos vagy. Panaszt szeretnél tenni. 30

31 Mindennapi döntéseink A feladat célja A feladat megoldása előtt tisztázzuk a helyettes, az önálló és a támogatott döntéshozatal fogalmát. Helyettes döntéshozatalról akkor beszélünk, ha az egyénnek nincs beleszólása a saját életét érintő döntésekbe, helyette mások határozzák meg mit és hogyan cselekedjen. A támogatott döntéshozatal középpontjában ezzel szemben az egyén áll, saját képességeinek, szükségleteinek, igényeinek megfelelően a támogató segítséget nyújt döntései meghozatalához. A támogatott döntéshozatal nyilvánvalóan nem képes minden esetben megakadályozni a rossz döntéseket. Valamennyien tévedünk egyes döntéseink kapcsán, mely élethosszig tartó tanulásunk részét képezi. A döntéshozatal tanulsága beépül későbbi viselkedésmintáinkba, ezáltal képessé válunk megelőzni a további hibákat, tévedéseket. Jól működő, bizalmi kapcsolatban a támogató, a támogatott személy érdekében cselekszik, motivációja nem az egyén érdekei elleni tevékenység lesz. Módszertan A könnyen érthető formában elkészített táblázat átláthatóvá teszi a válaszlehetőségeket, és lehetővé teszi további esetek feldolgozását. Játsszák el a fiatalokkal azokat a példákat, amelyeket a Mindennapi döntések feladatlapon találnak. Válasszanak szereplőket, majd cseréljék is meg a szerepeket. Fontos, hogy a fiatalok minden szerepben kipróbálják magukat! Egyszer játsszák a támogató, máskor a támogatott személy szerepét. A feladat az empátiás készséget és a másik fél elfogadását is fejleszti. Példák A helyettes, az önálló és a támogatott döntéshozatal közötti különbségek felismerése érdekében, kérjük meg a csoporttagokat, hogy hozzanak mindegyik döntésfajtára egyegy példát (munkahely megválasztása, ajándék vásárlás stb.) Az egyik csoporttag saját példáján keresztül mutatta be a helyettes döntéshozatalt. Elmondta, hogy ha szeretne egy pulóvert, de azt gondnoka, veszi meg anélkül, hogy kikérné a véleményét, helyettes döntéshozatalnak minősül. 31

32 Írj még példákat arra, hogy a ** Te életedben milyen dolgokban kell még döntened egyedül vagy segítséggel. Rajzolhatsz is. 32

33 Írd le, hogy Neked ** ki segít elintézni a dolgaidat. 33

34 Mindennapi döntéseink A feladat célja Nap, mint nap nagyon sokféle döntést hozunk. Kiválasztjuk mit viselünk aznap, eldöntjük melyik útvonalon és mivel megyünk dolgozni, hol ebédelünk stb. Egyes döntéseink kisebb, míg mások komolyabb következményeket vonnak maguk után. Mindennapi döntéseink többsége nem is tudatos, sok értelmi fogyatékossággal élő személy számára azonban az egyszerű, mindennapi választások is nehézséget okozhatnak. Az a személy aki már gyermekkorától kezdve elsajátítja a választás, döntés folyamatát, képes lesz felnőttkorában azt önállóan alkalmazni. Több mentorunk beszámolt arról, hogy intézményben élő fiatalok esetén, választási lehetőségek hiányában, a fiatalok nem tanulják meg a döntéshozást, ezért például később nem képesek két felajánlott dolog közül választani. Gyakran halljuk azt az általánosítást, hogy az értelmi fogyatékossággal élő személyek egyik jellemző személyiségvonása, a befolyásolhatóság. A szociális készségeket (érzelmek kifejezése, konfliktuskezelés, következmények vállalása, önmagunkkal szembeni viselkedés, közösségi viselkedés stb.) tanulás útján sajátítjuk el. A család az elsődleges szocializáció színtere, ezen készségek elsajátításának gyermekkorban kell kezdődnie. A gyermek megfigyeli a viselkedési mintákat, majd modellkövetés, utánzás útján ismétli azokat. Idővel ezen minták rögzülnek, és beépülnek a mindennapi viselkedésbe. A környezet pozitívan, illetve negatívan reagálhat ezen viselkedéstípusokra. Értelmi fogyatékossággal élő személyek esetében a szociális készségek fejlesztése során különös hangsúlyt kell helyezni a sajátélményű gyakorlatokra, szituációs játékokra, párbeszédekre. Felnőttkorban a sajátélményű gyakorlatok rávezethetik a személyt az igényeinek megfelelő hozzáállás kialakítására, segíthetik a fenti esetlegesen, hiányos készségek elsajátítását. Társas környezetben, a többiek megfigyelése által nagyobb mértékű megerősítést kaphatnak. Módszertan A feladat megoldásakor ösztönözzük a fiatalokat az átgondolt döntésekre! 34

35 Gyermekkor felnőttkor Amikor gyerek voltál, mások ** döntöttek helyetted. Válaszd ki azt a személyt, aki döntött helyetted. Ki döntött arról, hogy ki mellett ülj az osztályban? Ki döntött arról, hogy mit egyél vacsorára? Ki döntött arról, hogy ki legyen a barátod? Ki döntött arról, hogy mivel játssz? Ki döntött arról, hogy milyen ruhát vegyél fel? 35

36 Aki elmúlt 18 éves, az felnőtt. A felnőttek önállóan döntenek arról, hogy mit szeretnének. Válaszolj a kérdésekre. Ki dönt arról, hogy kik a barátaim? Ki dönti el, hogy mit eszem vacsorára? Ki dönti el, hogy mit csinálok szabadidőmben? Ki dönti el, hogy milyen ruhát veszek fel? Nem baj, ha nem tudsz mindenben egyedül dönteni. Kérd a barátaid, szüleid, személyi segítőd segítségét. Fontos, hogy a te véleményedet is meghallgassák és ne helyetted döntsenek.?? 36

37 Gyermekkor-felnőttkor A feladat célja A szociális készségeink fejlődésével önállóságunk, valamint felnőtt szerepünk is kialakul. Ha helyettem döntenek, nem tanulok meg dönteni. mondta egy önérvényesítő fiatal a foglalkozások során. Gyakori sztereotípia, hogy az értelmi fogyatékossággal élő személyeket életkorra való tekintet nélkül gyermekként kezelik. A segítő személy szakmai kompetenciakörébe tartozik, hogy partnerként kezelve segítse a döntési képességek kialakulását, nyomon kövesse a fejlődést, támogassa a fiatalt az önállósodási törekvései kialakításában. A feladat célja, hogy az érintett átmenetet tudjon képezni a döntések, és a döntéshozatal mechanizmusa között gyermek és felnőttkorban, felismerje, hogy a fejlődés természetes velejárója az önállósodás. Fontos, hogy felismerje azokat a helyzeteket, döntési szituációkat, melyekben önállóan is tud boldogulni. Módszertan Kérjük meg a csoporttagokat, hogy idézzenek fel gyermekkori helyzeteket, amikor gyermekként mások döntöttek helyettük! Állítsuk szembe ezt a mostani élethelyzetükkel! A feldatlapban megadott példákon kívül gyűjtsünk további eseteket! 37

Értelmileg akadályozott felnőttek lehetőségei a felnőtt, önrendelkező életre

Értelmileg akadályozott felnőttek lehetőségei a felnőtt, önrendelkező életre EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Általános Gyógypedagógiai Intézet Értelmileg akadályozott felnőttek lehetőségei a felnőtt, önrendelkező életre Készítette: Halász Viola

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás Sándor-Lenkei Aida A segítő beavatkozás hatékonysága A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás A követelménymodul száma: 1896-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek:

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek: Szerzők: Jásper Éva, Kanizsai-Nagy Ildikó Egyes fejezetek megírásában közreműködtek: Csányi Zsuzsanna, Janoch Monika, Kiss Gyöngyi, Németh Krisztina, Németh Regina, Őszi Tamásné, Dr. Stefanik Krisztina

Részletesebben

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf A DÁN/EJO hatkötetes sorozatának V. része Rolf Gollob/Peter Krapf Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára Fedezzük fel a gyermekjogokat! Tanóravázlatok

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jásper Éva Csányi Zsuzsanna Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 A jegyzet a következő kézikönyv átdolgozásával

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan? 2011 Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit

Részletesebben

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita Kézikönyv Az én világom 1. tanításához A kiadványt az Oktatási Hivatal TKV/4084-15/2013 határozati számon 2013. 04. 05-tól 2018. 08. 31-ig tankönyvvé nyilvánította.

Részletesebben

Kamasz OK. vagyunk. Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata

Kamasz OK. vagyunk. Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata Kamasz OK. vagyunk Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata Zárótanulmány Készítették: Örkényi Ágota, Zsiros Emese, Zakariás Ildikó, Várnai

Részletesebben

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek Ha még nem csináltál egy dolgot, próbálkozz meg vele háromszor. Először, hogy legyőzd

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Kezdô lépések: Tananyag az emberi jogok oktatásához

Kezdô lépések: Tananyag az emberi jogok oktatásához Kezdô lépések: Tananyag az emberi jogok oktatásához Támogatók: ENSZ Menekültügyi Fôbiztossága, Ifjúsági és Sportminisztérium, Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány, Pro-Helvetia Alapítvány, MTA Szociológiai

Részletesebben

Elindulás. Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére. Oktatási és Kulturális Minisztérium

Elindulás. Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére. Oktatási és Kulturális Minisztérium Elindulás Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére Oktatási és Kulturális Minisztérium Írta: Báder Melinda, Kovács Attila, Szenteczkiné Lányi Katalin, Szabóné

Részletesebben

Szakdolgozat. Nagy Eszter

Szakdolgozat. Nagy Eszter Szakdolgozat Nagy Eszter Kaposvár 2009 Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar A tudásszerzés új útja, avagy a tréningmódszer bemutatása Szakdolgozat Szabóné dr. Gondos Piroska

Részletesebben

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 1 Hallássérültek Magyarországon IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 Írta: Deli Gábor, Összeállította: Mecsné Fullajtár Ildikó Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete 1 2 Milyen

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Előszó: Iskolánk arculata 4. oldal 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eljárásai, eszközei 6. oldal

Részletesebben

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó 1. BEVEZETÉS 2 1.1 A szociális munkás saját személyiségével dolgozik. 2 1.2 A személyiség kibontakoztatásának lehetősége

Részletesebben

MI NEM. ÉS MI IGEN! EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS (BELSŐ) KONFLIKTUSAI

MI NEM. ÉS MI IGEN! EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS (BELSŐ) KONFLIKTUSAI MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZETE ÁLTALÁNOS ÉS IGAZSÁGÜGYI MEDIÁTOR KÉPZÉS MI NEM. ÉS MI IGEN! EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS (BELSŐ) KONFLIKTUSAI SZAKDOLGOZAT KONZULENS: KELEMEN

Részletesebben

Látássérült emberek elemi és foglalkozási rehabilitációja

Látássérült emberek elemi és foglalkozási rehabilitációja Dávid Andrea Dr. Gadó Márta Csákvári Judit Látássérült emberek elemi és foglalkozási rehabilitációja Útmutató látássérült emberek rehabilitációjával foglalkozó szakemberek számára book.indb B1 2008.11.30.

Részletesebben

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna Közreműködtek Gelencsérné Tamási Márta

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára LÉT-Kérdés Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0011 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Részletesebben

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés,

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Társas és munkavállalói kompetenciák 12. és II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: KOPP ERIKA OLLÉ JÁNOS ZÁGON BERTALANNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2.1

Részletesebben

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés Önismeret moduláris program Oktató-nevelő munkát

Részletesebben

ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS

ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: TALLÉR JÚLIA ZÁGON BERTALANNÉ A képzések és a regionális szakmai műhelyek tapasztalatainak felhasználásával átdolgozta: Zágon Bertalanné

Részletesebben