Támogatott döntéshozatal Módszertani útmutató és feladatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támogatott döntéshozatal Módszertani útmutató és feladatok"

Átírás

1 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Támogatott döntéshozatal Módszertani útmutató és feladatok 1

2 Támogatott döntéshozatal Módszertani útmutató és feladatok Szerzők: dr. Danó Réka Graf-Jaksa Éva Borítóterv és tördelés: Wagner Péter Nyomta: Pannónia Print Készült a Norvég Civil Alap támogatásával, a Támogatott döntéshozatal című projekt keretében január Eredeti kiadás: ÉFOÉSZ Minden jog fenntartva! A szerzők neveinek, az eredeti kiadás adatainak és a kiadvány címének említése mellett, a kiadvány változatlan formában szabadon sokszorosítható, terjeszthető és felhasználható kutatási, oktatási és érdekvédelmi célokra. Kereskedelmi célokra nem használható. Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) 1093, Budapest, Lónyai u.17. I./1. Tel.: 06/ Fax.:06/ Web: 2

3 Tartalomjegyzék Előszó Módszertani alapelvek mentorok számára Ajánlott tematika Feladatok A támogatott személy és támogató személy közötti bizalmi kapcsolat A döntéshozatal folyamata Felelősség döntéseinkért, konfliktuskezelés Résztvevőink mondták Fogalmak Ajánlott irodalom Kérdőív 3

4 4

5 Előszó A bankigazgató sikere Nyugdíjba vonulása előtt interjú készül az ország legnagyobb bankjának leköszönő, elismert és sikeres igazgatójával. A riporter izgatottan teszi fel a kérdést a bankigazgatónak: mégis mi sikerének titka? A bankigazgató a riporter meglepetésére csak ennyit mond: Két szó. Mi ez a két szó Uram? kérdezi kíváncsian a riporter. Jó döntések válaszolja az igazgató. Mi kell ahhoz, hogy jó döntéseket hozzunk? firtatja tovább a titkot a riporter. Egy szó válaszolja az igazgató. Mi az a szó Uram? kérdezi egyre türelmetlenebbül a riporter. Tapasztalat válaszolja az igazgató higgadtan. No jó, de hogyan tudunk tapasztalatot szerezni? kérdezősködik tovább a riporter. A válasz erre mindössze két szó! mondja az igazgató. És mi az Uram? Rossz döntések hangzik a válasz. Kedves Kollegák! A Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozásával 2010 februárjában, az ÉFOÉSZ programot indított annak érdekében, hogy értelmi fogyatékossággal élő személyek széles körét készítse fel a támogatott döntéshozatalra. A támogatott döntéshozatal az értelmi fogyatékossággal élő személyek segítésének olyan megközelítése, mely az egyéni, kognitív és szociális képességekre koncentrál, jogilag nem korlátozza a személyt cselekvőképességében, ugyanakkor biztosítja az egyéni igényekhez igazított megfelelő segítséget. A fenti történet is jól példázza a támogatott döntéshozatal egyik lényegi elemét, a tapasztalatszerzés fontosságát és a hibás döntések elismerését. Értelmi fogyatékossággal 5

6 élő személyek számára is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy gyakorolják a döntéshozatal veleszületett képességét, hiszen maradéktalanul igaz és tapasztalataink is bizonyítják azt a tényt, melyet a projektben résztvevő, egyik értelmi fogyatékossággal élő fiatal is megfogalmazott: Ha helyettem döntenek, nem tanulok meg dönteni. Nem várhatjuk el olyan emberektől a választást, a döntéshozatalt, akik egész életükben a valós döntési helyzetektől és társadalmi interakcióktól elzárva éltek. Valljuk, hogy a támogatott döntéshozatal sikerességének egyik záloga az értelmi fogyatékossággal élő személyek felkészítése az önállóság gyakorlására. Az ismeretátadás és képességfejlesztés középpontjában a projekttevékenység során összeállított feladatsor állt, melyet a fiatalok mentorok segítségével dolgoztak fel az önérvényesítő csoportokban. A program tapasztalatait jelen, az internetről letölthető, ingyenes útmutatóban kívánjuk megosztani. A kiadvány három nagy fejezetre tagolódik. Az első rész a támogató személlyel, valamint a támogató és a támogatott személy közötti kapcsolattal foglalkozik. A második rész a döntéshozatal folyamatára, annak egyes lépéseire koncentrál, míg a harmadik részben a felelősség és a konfliktuskezelés problémája kerül előtérbe. A feladatokhoz gondolatébresztő kérdések is tartoznak, a feladatok feldolgozását pedig módszertani útmutató, és a projekt jó gyakorlataiból vett példák segítik. Egy-egy feladattípusra szánjanak az igényeknek megfelelő időt, az egyes témák elmélyítéséhez és beépüléséhez alapos feldolgozásra van szükség. Köszönetet mondunk a projekt valamennyi résztvevőjének, lelkiismeretes, kreatív és alapos munkájáért. Kiemelten szeretnénk megköszönni Bern Tamásné (Értelmi Fogyatékosok Csongrád Megyei Érdekvédelmi Szervezete Közhasznú Egyesület, elnök), Horváth Nikol (Hajlék Alapítvány Lakóotthona (Érd), lakóotthon-vezető) és Horváthné Somogyi Ildikó (ÉFOÉSZ alelnök, ÉFOÉSZ Tapolcai Közhasznú Egyesület, elnök) munkáját! Köszönjük értékes hozzájárulásukat a projekt sikeréhez! Graf-Jaksa Éva dr. Danó Réka 6

7 Módszertani alapelvek mentorok számára Differenciálás, módszertani szabadság A feladatok kidolgozása során legfőbb célunk az volt, hogy kiindulópontot adjunk a támogatott döntéshozatal témájának feldolgozásához az önérvényesítő csoportok számára. Az országszerte működő, rendkívül differenciált csoportok természetesen nem teszik lehetővé, hogy teljesen egységes, kész feladatokat bocsássunk a mentorok rendelkezésére. A gyakorlatban is bebizonyosodott, hogy ugyanazt a feladatot egyes csoporttagok általában nehéznek, míg más csoporttagok viszonylag könnyűnek találtak. A mentorok részéről elengedhetetlen a differenciálás, a csoport képességeinek, igényeinek, érdeklődésének megfelelően. Használjuk a könnyen érthető kommunikáció különböző fokozatait is! Bátran alkalmazzunk kreatív megoldásokat a feladatok megoldása során, módosítsuk azokat a csoporttagok igényeinek megfelelően, illesszünk újabbakat a tematikába a felmerülő kérdéseknek megfelelően! Témafeldolgozás, szituációs játékok A támogatott döntéshozatalhoz kapcsolódó egy-egy feladatsor kitöltése nem elegendő ahhoz, hogy az értelmi fogyatékossággal élő személyek valódi ismereteket szerezzenek, illetve fejlesszék képességeiket, készségeket a támogatott döntéshozatallal kapcsolatban. A feladatmegoldást minden esetben (előtte-közben-utána) egészítsék ki beszélgetések. Tekintettel arra, hogy elvont fogalmakkal kell dolgozni (döntés, következmény, gondnok, támogató stb.) folyamatosan ismételjük át az ismeretlen kifejezéseket, magyarázzunk, majd kérdezzünk vissza! A feladatlapok megoldása során is felmerülhetnek ismeretlen fogalmak (pl: fogamzásgátlás). 7

8 Beszéljük meg ezeket a csoporttagokkal! A beszélgetésekbe mindig igyekezzünk bevonni minden tagot! A csoportmentorok beszámolói is megerősítették, hogy a sajátélményű szituációs játékok mindennél sikeresebbek az ismeretszerzés során. Válogassunk szituációs játékokat a csoporttagok által hozott példákból! A fokozatosság elve A feladatok nehézségi fokát jelzi a csillagok száma a feladatlapok jobb felső sarkában. Az egy csillag a könnyebb, a két csillag a bonyolultabb, önállóbb témakifejtést igénylő feladatokat jelöli. A feladatlapok az írásbeli megoldásokra épülnek, ugyanakkor számos ötletet is adnak a témák közös, szóbeli feldolgozásához, szituációs játékokhoz, ezért, írni-olvasni nem tudó személyek esetében is kiválóan alkalmazhatóak. Az írniolvasni nem tudó személyekkel való közös munka sikeréről több mentorunk is visszajelzést adott. A feladatok megoldása így több időt vesz majd igénybe, ezért hasznos lehet további segítők bevonása. Megkérhetjük a csoporttagokat is, hogy segítsék egymást! Önérvényesítés és támogatott döntéshozatal Tapasztalataink alapján a támogatott döntéshozatal feldolgozása sikeresebb volt olyan értelmi fogyatékossággal élő személyekkel, akik rendelkeztek ismeretekkel, tapasztalatokkal az önérvényesítés terén. Amennyiben olyan csoporttagokkal dolgozunk, akiknek nincsenek korábbi tapasztalataik, szánjuk kellő időt az önismereti, társas készségeket fejlesztő feladatok feldolgozására, melyek nagyban segíthetik a további munkát! 8

9 Ajánlott tematika TÁMOGATOTT DÖNTÉSHOZATALI PROGRAM ÖNÉRVÉNYESÍTŐKNEK CÉL I. Önérvényesítés modul Az értelmi fogyatékossággal élő személyek ismerjék fel a saját véleményük kifejezésének szükségességét, ismerjék meg jogaikat és kötelességeiket. Fejlesszék saját érdekérvényesítő képességüket. 1. Önismeret (min. 5 alkalom) II. Támogatott döntéshozatal modul 1. Bevezető beszélgetés (min. 2 alkalom) 2. A döntés lépései (min. 3 alkalom) 3. A támogató személy (min.2 alkalom) 4. A támogató kapcsolat (min. 2 alkalom) 5. Szituációs játékok a támogatott döntéshozatalra (min. 3 alkalom) 6. Döntéslétra elsajátítása a gyakorlatban (min. 2 alkalom) 7. Felelősség és konfliktuskezelés (min. 4 alkalom) 8. Összegzés, záró beszélgetés (1 alkalom) Gyakorlatok és feladatok alkalmazása, melyek célja az érintettek személyiségének, megnyilvánulásának fejlesztése A támogatott döntéshozatal gyakorlati megvalósítása Mi a döntés? Mikor kell dönteni? Ki az, aki dönt? Hogyan döntünk? Mi a különbség helyettes és támogatott döntéshozatal között? A döntés képességének körvonalazása. A döntéshozatal több lépésből álló folyamat. Az egyes lépéséeket egyenként megbeszélve jutnak el a fiatalok a döntés folyamatának analizálásáig A támogató személy kompetenciái, a támogatott és a támogató személy közötti kapcsolat. Bizalom, könnyen érthető kommunikáció, saját vélemény kifejezésének fontossága Sajátélményű gyakorlatokkal megtapasztalni a támogatott döntéshozatalt A döntés lépéseinek felsorolása példákkal. Cél, hogy a fiatalok minden saját döntésüket fel tudják részekre bontani és átgondolják a lépéseket. Szituációs játékokon keresztül gyakoroljuk azokat a helyzeteket, amelyek konfliktus forrásai lehetnek. Mit tanultunk a támogatott döntéshozatalról? A foglalkozások élményeinek feldolgozása, együttes megbeszélése. Vélemények összegzése, tapasztalatok lejegyzése 9

10 10

11 I. A támogatott személy és a támogató személy közötti bizalmi kapcsolat Kérdések, ötletek A támogató személy Beszéljük meg a következő kérdéseket a csoporttagokkal! Kezdjük a beszélgetést a bizalom elvont fogalmának értelmezésével. Milyen más szavakat ismernek a bizalom kifejezésére? Mik egy a bizalmas kapcsolat jellemzői? Próbáljuk meg összegyűjteni azokat a jellemzőket is, amelyek alapján valakiben megbízhatunk! Segítsük a közös gondolkodást mindennapi életből vett példákkal, szituációs gyakorlatokkal! Mit jelent számodra a bizalom? Hogyan lehet valakivel a kapcsolatod bizalmas? Gondolj valakire, akiben nem bízol meg. Miért nem bízol meg benne? Elmondanál egy titkot annak, akiben nem bízol meg? Miért igen? Miért nem? Hogyan tudod meg valakiről, hogy megbízhatsz benne? Vezessük be a támogatott döntéshozatal, a támogató és a támogatott személy fogalmát! Beszéljük meg mik lehetnek a támogató személy feladatai! Hogyan tud segíteni a támogató személy? (pl.: jelenlét hivatalos ügyek intézésekor, segítség az információk megértésében, értelmezésében, a harmadik személyekkel való kommunikáció segítése stb.) A támogatott személy és a támogató közötti bizalmi viszony alapja a felek közötti megfelelő kommunikáció. A kommunikáció sikeressége mind a két fél felelőssége. A támogatott személy esetében fontos, hogy a másik fél megértse, hogy ő mit szeretne, 11

12 a támogatónak pedig figyelmével és türelmével, a kommunikáció megismerésére időt szánva kell kísérnie a kommunikációs folyamatot. Ajánlott feladat Válasszanak a csoporttagok egy személyt maguk közül és a mentorral párban játsszanak el különböző helyzeteket. (Pl. bevásárlás, levél feladása, recept kiváltása, orvosi vizsgálat stb.) A szituációk során felváltva játsszák el a támogató és támogatott szerepét. A csoport többi tagja közben figyelje a jelenetet. A mentor a beszélgetés során például használjon idegen szavakat, beszéljen idegen nyelven, hadarjon, forduljon lekezelően a támogatott személy felé, végig a feje felett beszélve. A szituációkat követően értékeljük a felek közötti kommunikációt! Gyűjtsük össze azokat a dolgokat, melyek könnyítik (egymás szemébe nézünk, lassan, érthetően beszélünk, türelmesek vagyunk stb.), és amelyek nehezítik a két fél közötti kommunikációt! Végezetül kérjük meg a csoporttagokat, hogy írják le, vagy mondják el ki az, akivel szeretnek beszélgetni és miért! 12

13 A támogató személy Fontos, hogy megbízz abban, aki segít a döntéseidben! A bizalmon kívül más dolgok is fontosak. Válaszd ki az alábbi felsorolásból, hogy milyen tulajdonságokkal kell rendelkezni ahhoz a támogatónak, hogy jól tudjon Neked segíteni a döntéseidben! tisztel engem meghallgatja a véleményem türelmetlen jól ismer nem figyel oda, amikor beszélek hozzá kiabál velem segít nekem megőrzi a titkaimat nem szeret velem lenni megérti a problémáimat úgy beszél velem, hogy mindent megértek türelmes Maradtak olyan tulajdonságok, amiket nem karikáztál be. Beszéljétek meg, hogy ezek miért maradtak ki! 13

14 A támogató személy A feladat célja Reális énkép kialakulásához fontos, hogy tisztában legyünk saját tulajdonságainkkal. Önismerettel rendelkező személyek meg tudnak különböztetni pozitív és negatív tulajdonságokat, ezáltal másokban is képesek felismerni ezeket. Meg tudják különböztetni a tulajdonságok közül azokat, melyek számukra kedvezőek, illetve tolerálhatók Fontos, hogy felismerjék és megfogalmazzák, hogy a jó támogatás alapja a tisztelet, a megbecsülés, a bizalom, a kölcsönösség stb. A csoporttagok a számukra felkínált lehetőségek közül válasszák ki, azokat a tulajdonságokat, melyekkel véleményük szerint a támogató személynek rendelkeznie kell. Módszertan Mielőtt elkezdenének foglalkozni a konkrét feladattal, a csoportfoglalkozás elején gyűjtsük össze azokat a tulajdonságokat, melyekkel egy támogató személynek a csoporttagok szerint rendelkeznie kell. Jól figyeljük meg a csoporttagok által adott válaszokat, melyekre a későbbiekben építeni tudunk. Példák Fontos, hogy meggyőződjünk arról, hogy a kiválasztott tulajdonságok a csoporttagok valós véleményét tükrözi. Egyik mentorunk rossz példákkal igyekezett befolyásolni a csoporttagokat. Olyan tulajdonságokat sorolt fel (pl.:nem figyel rám, türelmetlen), melyek nem a jó támogató ismérvei. A példák segítségével a fiatalok megértették, hogy a támogató kiválasztásánál, a legfontosabb a bizalom megléte. A bizalom fontossága jól szemléltethető továbbá szituációs gyakorlatokkal is. A csoporttagok páros helyzetgyakorlatok során a támogatott és a támogató személy szerepét is kipróbálhatják. Egyik csoportmentorunk beszámolója alapján mindkét csoport esetében jellemző volt, hogy amennyiben a fiatalok rendelkeztek a döntéshez szükséges információkkal szívesen vállalták az önálló döntést a szerepgyakorlat során. 14

15 Apróhirdetés Támogató személyt keresel. Apróhirdetést adsz fel. Támogatót keresek! Írd le milyen legyen a támogató személy! Írd le a tulajdonságait! Írd le, te milyen vagy! Fontos, hogy el tudd mondani milyen a jó támogató személy. Fontos, hogy el tudd mondani Te milyen vagy. 15

16 Apróhirdetés A feladat célja A reális énkép alapja saját tulajdonságaink, személyiségünk ismerete. Önismerettel rendelkező személyek meg tudnak különböztetni pozitív és negatív tulajdonságokat, ezáltal másokban is képesek felismerni ezeket, és képesek megkülönböztetni a számukra kedvező, illetve tolerálható személyiségjegyeket. Fontos, hogy az értelmi fogyatékossággal élő személyek is felismerjék és megfogalmazzák, hogy a jó támogatáshoz szükséges, hogy kölcsönösen tiszteljék, megbecsüljék egymást a támogatóval, és bízzanak a másikban. Jól figyeljük meg a csoporttagok által adott válaszokat, melyekre a későbbiekben építeni tudunk (pl: fontos-e, hogy a támogató személy csinos legyen). Az egyik csoporttag, a csoportból egyedüliként emelte ki, a személyes kapcsolattartás fontosságát. Saját tapasztalatiból szűrte le azt, hogy például a gondnokkal időnként, telefonon történő érintkezés, nem elegendő a segítő kapcsolat minőségi fenntartásához. Az egyszerű, de sokatmondó válasz a mentor számára is meglepő volt, hiszen ő korábban úgy ítélte meg, hogy a feladatok nehezek a csoporttag számára. Módszertan Mielőtt elkezdenének foglalkozni a konkrét feladattal, tisztázzuk újra a támogató személy fogalmát és gyűjtsük össze azokat a tulajdonságokat, melyekkel egy támogató személynek a csoporttagok szerint rendelkeznie kell. Jól figyeljük meg a csoporttagok által adott válaszokat, melyekre a későbbiekben építeni tudunk (pl.: mennyire fontos, hogy atámogató személy csinos legyen). A feladat szóbeli, illetve írásbeli önkifejezést igényel. Példák Tapasztalataink szerint a támogató személy fogalmának értelmezése, annak köznyelvben használt jelentése (anyagi, pénzbeli támogatást nyújtó személy) miatt is, folyamatos tisztázást igényel. A tulajdonság elvont fogalmának értelmezése egyes csoporttagok számára problémát okozott. Egyik mentorunk konkrét példával illusztrálta a szó jelentését: Ki az akit szeretünk? Milyen ember ő? Miért szeretünk vele lenni? 16

17 Kapcsolati körök Rajzold le! Én Emberek akiket nagyon szeretek Emberek akiket kedvelek Emberek akiket ismerek Segítők akiknek ez a munkájuk, támogató személyek 17

18 Kapcsolati körök Rajzold le! Én Emberek akiket nagyon szeretek Emberek akiket kedvelek Emberek akiket ismerek Segítők akiknek ez a munkájuk, támogató személyek 18

19 Kapcsolati körök Ügyeink elintézésében és döntéseink meghozatalában sokan segíthetnek nekünk. Nézd meg a rajzot! Írd be a körökbe, hogy Neked kik segítenek! Segítők, akiknak ez a munkájuk Emberek, akiket ismerek Emberek, akiket szeretek Én 19

20 A feladat célja Kapcsolati körök A támogatott döntéshozatal sikeres működésének alapvető feltétele a felek közötti bizalmi kapcsolat. Fontos annak tudatosítása, hogy bizalmi kapcsolatot nemcsak családtagjaikkal, hanem a környezetükben élő, más személyekkel is ki tudunk alakítani. Különböző döntéseinkhez a helyzettől függően, más-más személy adhatja a legmegfelelőbb segítséget számunkra. A csoporttagok gyűjtsék össze azokat a személyeket, akik a mindennapi életben akár családtagként, akár a munkájuk révén segítséget nyújtanak számukra ügyeik intézésében, döntéseik meghozatalában! Módszertan Beszéljük meg a csoporttagokkal, közvetlen környezetükben kik tartoznak az általuk ismert személyek közé! A csoporttagok vizuálisan jelenítsék meg az általuk ismert személyeket fényképek, rajzok segítségével! Helyezzék el ezeket a személyeket a kapcsolati hálóban! Példa Néhány csoportmentor arról számolt be, hogy sok esetben a fiatalok számára nehézséget okozott, hogy különböző csoportokba sorolják az általuk ismert személyeket, hiszen gyakran például gondozóik felé is ugyanolyan szeretettel és bizalommal fordulnak, mint családtagjaik irányába. Szükséges átgondolni azon személyek körét, akik segítséget nyújtanak az egyén mindennapi életében, hiszen ez az objektív információ segítséget nyújt az egyén kapcsolati hálójának feltérképezéséhez és fejlesztéséhez, segítséget adva a megfelelő támogató személy kiválasztásához. 20

21 II. A döntéshozatal folyamata Kérdések, ötletek A döntéshozatal folyamata Beszélgessünk róla! Mi a döntés? Csoportmentori tevékenység Írjuk fel egy papír, vagy tábla közepére a döntés szót. Kérjük meg a fiatalokat, hogy mondják meg, szerintük mit jelent? A csoporttagok írják le a válaszokat a lapra! Ma milyen döntéseket hoztál? Miben döntöttél? Minden döntést könnyen meghozol? Van valaki, aki dönt helyetted? Van, aki megmondja, hogy mit kell tenned? Miben dönt helyetted? Szeretnéd, ha mindenben te döntenél? Mit jelent az, hogy egy döntésnek következménye van? Mesélj egy régi döntésedről. Mi lett a következménye? Mi történt azután? 21

22 Tábor Egy döntés meghozatala előtt, nagyon fontos, hogy információkat gyűjtsünk! Ez segít meghozni a döntést. A nyáron táborba szeretnél menni. Az ÉFOÉSZ tábort szervez. El kell döntened, hogy el tudsz-e menni. Felhívod az ÉFOÉSZ irodát, hogy információkat kapj. Miket kell megkérdezned? Húzd alá, hogy mit kell megkérdezned! Mikor lesz a tábor? Hány óra van? Hol lesz? Mennyibe kerül? Mit fogunk csinálni? Hova tettem a pénztárcámat? Hányszor fogunk enni egy nap? Ki jöhet velem? Mennyibe kerül a lottó? Mivel megyünk oda? Hol és hánykor találkozunk a többiekkel? Milyen évszak van? 22

23 Olvasd el mégegyszer a helyes kérdéseket! Amikor táborba mész, kérdezd meg te ezeket a kérdéseket a szervezőtől! Eszedbe jut még más kérdés is? 23

24 Tábor Egy döntés meghozatala előtt, nagyon fontos, hogy információkat gyűjtsünk! Ez segít meghozni a döntést. A nyáron táborba szeretnél menni. Az ÉFOÉSZ tábort szervez. El kell döntened, hogy el tudsz-e menni. Felhívod az ÉFOÉSZ irodát, hogy információkat kapj. Miket kell megkérdezned? Sorold fel a kérdéseid! Például, megkérdezed, hogy mikor lesz a tábor? 24

25 Tábor A feladat célja Értelmi fogyatékossággal élő személyek esetében gyakran az információk összegyűjtése és azok értelmezése okozza a legnagyobb nehézséget a döntéshozatal szempontjából. A feladat életszerű példával segíti annak megismerését, hogy a megfontolt döntéshozatal elengedhetetlen alapja a széleskörű tájékozódás. A megfelelő információk és döntési lehetőségek ismerete hozzájárulhat a felelős döntéshozatalhoz. Módszertan A feladat az egyéni tapasztalatokra épít, segítheti a hosszú távú memória fejlődését, a fogalmak és az információ gyűjtés gyakorlását. Példák Több csoport számára időszerű és életszerű példa volt a táborozás, ezért nemcsak egy megoldandó feladat, hanem valódi, emlékezetes szituáció volt a gyakorlat. A feladat a konszenzusos döntés gyakorlását is lehetővé teszi. Egyik csoportunk tagjainak valóban el kellett egymás között döntenie, ki vegyen részt egy ingyenes nyári táborban. A szempontokat átgondolva (kinek van kedve menni, ki volt már táborban a nyáron, kinek mennyi zsebpénze van stb.) Beszéljük meg a csoporttagokkal egyik legutóbbi döntésüket is és játsszuk el a döntési helyzetet! Gyűjtsük össze milyen információkra volt szükség a döntés meghozatalához! 25

26 Mindennapi döntéseink Néha nagyon nehéz dönteni. * Az emberek minden nap döntenek az életükben. Vannak nem olyan fontos döntések és vannak nagyon komoly döntések. Karikázd be azt, amit választasz! Mit veszel fel holnap? rövidnadrág szoknya nadrág farmer fürdőruha Kivel beszélgetsz ebédszünetben? barát szülő testvér segítő tanár Valakivel veszekszel. Kihez mész oda, hogy segítsen? szülő testvér segítő barát Van 1000 forintod, mire költöd? újság hamburger csoki kaparós sorsjegy 26

27 Egy idegen megszólít az utcán. Megkéri, hogy kísérd el a lakásához. Mit csinálsz? elkezdek beszélgetni vele továbbmegyek, nem szólok hozzá szólok a segítőmnek Nézd meg a kérdéseket. Gondolkodj. Beszélgessetek arról, hogy ezeknek a döntéseknek milyen következményei lehetnek. Például tél van. Rövidnadrágot veszel fel reggel és megfázol. Beteg leszel. Ez egy nem jó következmény. Át kell gondolni a döntést. Meleg ruhában nem fogsz fázni. Jól fogod érezni magad. Ez egy jó következmény. Például megkér az idegen, hogy menj vele a lakására. Bántalmaz. Elveszi a pénzedet. Erőszakoskodik veled. Nem szabad elmenni idegenekkel. Hagyd ott. Otthon meséld el a segítődnek, hogy mi történt. 27

28 Mindennapi döntéseink Minden nap döntünk valamiről. * Te hogyan döntesz? Nézd meg a táblázatot. Rajzolj pöttyöt oda, ami igaz rád. Tehetsz több pöttyöt is. Válaszolj a kérdésekre!? Döntés Én döntök Szüleim döntenek Barátaim döntenek Segítő dönt Valaki más dönt Ki dönt arról, hogy kivel barátkozzál? Ki dönt arról, hogy milyen ruhát veszel fel? Ki dönt arról, hogy mit eszel ebédre? Ki dönt arról, hogy mit csinálsz hétvégén? Ki dönti el, hogy mikor kell kitakarítani a szobádat? Ki dönti el, hogy mikor kell lefeküdnöd? Ki dönti el, hogy milyen tisztálkodószert használj? Ki dönti el, hogy ihatsz-e kávét/cigarettázhatsz-e? Ki dönti el, hogy egyedül közlekedhetsz-e? 28

29 Hogyan intézed el az ** alábbi dolgokat? Rajzolj Xet oda, ami igaz rád. Tehetsz több Xet is. Pénzügyek egyedül segítséggel ki segít? Elmész befizetni a számláidat. A mobilodat feltöltöd. A fizetésedet beosztod. Elmész bevásárolni. Egészség egyedül segítséggel ki segít? Beteg vagy. Orvoshoz kell menned. Fáj a fogad. Fogorvoshoz kell menned. A receptet ki kell váltanod a gyógyszertárban. Fogamzásgátló tablettát szeretnél felíratni. Az orvos azt mondja, hogy meg kell műteni Téged. Kivel döntesz? 29

30 Személyes dolgok egyedül segítséggel ki segít? Kiválasztod, hogy hol fogsz élni. Munkát szeretnél vállalni. Kiválasztanod, hogy mit szeretnél tanulni. Párkapcsolatot szeretnél kialakítani. Kiválasztod, hogy kivel barátkozol. Jogi Segítség egyedül segítséggel ki segít? El szeretnéd adni a lakásod. Elveszíted a személyidet. Újat kell csináltatnod. Erőszakosan bánnak veled, ezért feljelentést akarsz tenni a rendőrségen. Nem engednek be egy étterembe, mert fogyatékos vagy. Panaszt szeretnél tenni. 30

31 Mindennapi döntéseink A feladat célja A feladat megoldása előtt tisztázzuk a helyettes, az önálló és a támogatott döntéshozatal fogalmát. Helyettes döntéshozatalról akkor beszélünk, ha az egyénnek nincs beleszólása a saját életét érintő döntésekbe, helyette mások határozzák meg mit és hogyan cselekedjen. A támogatott döntéshozatal középpontjában ezzel szemben az egyén áll, saját képességeinek, szükségleteinek, igényeinek megfelelően a támogató segítséget nyújt döntései meghozatalához. A támogatott döntéshozatal nyilvánvalóan nem képes minden esetben megakadályozni a rossz döntéseket. Valamennyien tévedünk egyes döntéseink kapcsán, mely élethosszig tartó tanulásunk részét képezi. A döntéshozatal tanulsága beépül későbbi viselkedésmintáinkba, ezáltal képessé válunk megelőzni a további hibákat, tévedéseket. Jól működő, bizalmi kapcsolatban a támogató, a támogatott személy érdekében cselekszik, motivációja nem az egyén érdekei elleni tevékenység lesz. Módszertan A könnyen érthető formában elkészített táblázat átláthatóvá teszi a válaszlehetőségeket, és lehetővé teszi további esetek feldolgozását. Játsszák el a fiatalokkal azokat a példákat, amelyeket a Mindennapi döntések feladatlapon találnak. Válasszanak szereplőket, majd cseréljék is meg a szerepeket. Fontos, hogy a fiatalok minden szerepben kipróbálják magukat! Egyszer játsszák a támogató, máskor a támogatott személy szerepét. A feladat az empátiás készséget és a másik fél elfogadását is fejleszti. Példák A helyettes, az önálló és a támogatott döntéshozatal közötti különbségek felismerése érdekében, kérjük meg a csoporttagokat, hogy hozzanak mindegyik döntésfajtára egyegy példát (munkahely megválasztása, ajándék vásárlás stb.) Az egyik csoporttag saját példáján keresztül mutatta be a helyettes döntéshozatalt. Elmondta, hogy ha szeretne egy pulóvert, de azt gondnoka, veszi meg anélkül, hogy kikérné a véleményét, helyettes döntéshozatalnak minősül. 31

32 Írj még példákat arra, hogy a ** Te életedben milyen dolgokban kell még döntened egyedül vagy segítséggel. Rajzolhatsz is. 32

33 Írd le, hogy Neked ** ki segít elintézni a dolgaidat. 33

34 Mindennapi döntéseink A feladat célja Nap, mint nap nagyon sokféle döntést hozunk. Kiválasztjuk mit viselünk aznap, eldöntjük melyik útvonalon és mivel megyünk dolgozni, hol ebédelünk stb. Egyes döntéseink kisebb, míg mások komolyabb következményeket vonnak maguk után. Mindennapi döntéseink többsége nem is tudatos, sok értelmi fogyatékossággal élő személy számára azonban az egyszerű, mindennapi választások is nehézséget okozhatnak. Az a személy aki már gyermekkorától kezdve elsajátítja a választás, döntés folyamatát, képes lesz felnőttkorában azt önállóan alkalmazni. Több mentorunk beszámolt arról, hogy intézményben élő fiatalok esetén, választási lehetőségek hiányában, a fiatalok nem tanulják meg a döntéshozást, ezért például később nem képesek két felajánlott dolog közül választani. Gyakran halljuk azt az általánosítást, hogy az értelmi fogyatékossággal élő személyek egyik jellemző személyiségvonása, a befolyásolhatóság. A szociális készségeket (érzelmek kifejezése, konfliktuskezelés, következmények vállalása, önmagunkkal szembeni viselkedés, közösségi viselkedés stb.) tanulás útján sajátítjuk el. A család az elsődleges szocializáció színtere, ezen készségek elsajátításának gyermekkorban kell kezdődnie. A gyermek megfigyeli a viselkedési mintákat, majd modellkövetés, utánzás útján ismétli azokat. Idővel ezen minták rögzülnek, és beépülnek a mindennapi viselkedésbe. A környezet pozitívan, illetve negatívan reagálhat ezen viselkedéstípusokra. Értelmi fogyatékossággal élő személyek esetében a szociális készségek fejlesztése során különös hangsúlyt kell helyezni a sajátélményű gyakorlatokra, szituációs játékokra, párbeszédekre. Felnőttkorban a sajátélményű gyakorlatok rávezethetik a személyt az igényeinek megfelelő hozzáállás kialakítására, segíthetik a fenti esetlegesen, hiányos készségek elsajátítását. Társas környezetben, a többiek megfigyelése által nagyobb mértékű megerősítést kaphatnak. Módszertan A feladat megoldásakor ösztönözzük a fiatalokat az átgondolt döntésekre! 34

35 Gyermekkor felnőttkor Amikor gyerek voltál, mások ** döntöttek helyetted. Válaszd ki azt a személyt, aki döntött helyetted. Ki döntött arról, hogy ki mellett ülj az osztályban? Ki döntött arról, hogy mit egyél vacsorára? Ki döntött arról, hogy ki legyen a barátod? Ki döntött arról, hogy mivel játssz? Ki döntött arról, hogy milyen ruhát vegyél fel? 35

36 Aki elmúlt 18 éves, az felnőtt. A felnőttek önállóan döntenek arról, hogy mit szeretnének. Válaszolj a kérdésekre. Ki dönt arról, hogy kik a barátaim? Ki dönti el, hogy mit eszem vacsorára? Ki dönti el, hogy mit csinálok szabadidőmben? Ki dönti el, hogy milyen ruhát veszek fel? Nem baj, ha nem tudsz mindenben egyedül dönteni. Kérd a barátaid, szüleid, személyi segítőd segítségét. Fontos, hogy a te véleményedet is meghallgassák és ne helyetted döntsenek.?? 36

37 Gyermekkor-felnőttkor A feladat célja A szociális készségeink fejlődésével önállóságunk, valamint felnőtt szerepünk is kialakul. Ha helyettem döntenek, nem tanulok meg dönteni. mondta egy önérvényesítő fiatal a foglalkozások során. Gyakori sztereotípia, hogy az értelmi fogyatékossággal élő személyeket életkorra való tekintet nélkül gyermekként kezelik. A segítő személy szakmai kompetenciakörébe tartozik, hogy partnerként kezelve segítse a döntési képességek kialakulását, nyomon kövesse a fejlődést, támogassa a fiatalt az önállósodási törekvései kialakításában. A feladat célja, hogy az érintett átmenetet tudjon képezni a döntések, és a döntéshozatal mechanizmusa között gyermek és felnőttkorban, felismerje, hogy a fejlődés természetes velejárója az önállósodás. Fontos, hogy felismerje azokat a helyzeteket, döntési szituációkat, melyekben önállóan is tud boldogulni. Módszertan Kérjük meg a csoporttagokat, hogy idézzenek fel gyermekkori helyzeteket, amikor gyermekként mások döntöttek helyettük! Állítsuk szembe ezt a mostani élethelyzetükkel! A feldatlapban megadott példákon kívül gyűjtsünk további eseteket! 37

Támogass, hogy dönthessek!

Támogass, hogy dönthessek! 2009. évi 120-as törvény a Polgári Törvénykönyvről Támogass, hogy dönthessek! Az én életem, az én választásom! Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Könnyen-érthető

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

Támogatott döntéshozatal

Támogatott döntéshozatal Támogatott döntéshozatal Mi az az ÉFOÉSZ? Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségét, röviden az ÉFOÉSZ-t 1981-ben alapították. Az alapítók azt akarták, hogy figyeljenek

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

1. LÉPÉS A projekt leírása Mutassa be a projektjét vagy önkéntes tevékenységét és a résztvevőit!

1. LÉPÉS A projekt leírása Mutassa be a projektjét vagy önkéntes tevékenységét és a résztvevőit! 1. LÉPÉS A projekt leírása Mutassa be a projektjét vagy önkéntes tevékenységét és a résztvevőit! A folyamat első lépésének fő funkciói: 1. Bemutatni az önkéntes projektet / tevékenységet végiggondolva

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás ÖNISMERET ÉLETTERV - HIVATÁS - FELNŐTTSÉG TURJÁNYI KATALIN TANÁR, PSZICHOTERÁPIÁSAN KÉPZETT MENTÁLHIGIÉNIKUS, CSÉN TANÁCSADÓ MI AZ ÖNISMERET?

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM!

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! A következő kérdőív azt méri fel, hogy mennyire tudsz másoknak nemet mondani, mennyire vagy képes kiállni a neked fontosnak tartott dolgok mellett akkor is, ha ez éppen mások

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Az INV projekt legfontosabb eszközei

Az INV projekt legfontosabb eszközei Az INV projekt legfontosabb eszközei o Kézikönyv o Tréning útmutató o Felvételi és megfigyelő lapok o Önreflexiós regiszterek (1.+ 2.) o Műszaknapló o Videók ( Pillangócirkusz + oktatóvideók) Felvételi

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

ÖTLET / VÁLLALKOZÁS VALIDÁLÓ MARKETING KÉRDŐÍV A vállalkozás neve: Gardena Kertészet

ÖTLET / VÁLLALKOZÁS VALIDÁLÓ MARKETING KÉRDŐÍV A vállalkozás neve: Gardena Kertészet ÖTLET / VÁLLALKOZÁS VALIDÁLÓ MARKETING KÉRDŐÍV A vállalkozás neve: Gardena Kertészet I. KÉRDÉS SOR: MINTA Töltsd ki az alábbi táblázatot a jelenlegi gondolataid, tudásanyagod, feltételezéseid alapján.

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

I.4. BALATONI NYARALÁS. A feladatsor jellemzői

I.4. BALATONI NYARALÁS. A feladatsor jellemzői I.4. BALATONI NYARALÁS Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Logikai fogalmak: logikai kijelentés; minden; van olyan; ha, akkor; és; vagy kifejezések jelentése. Egyszerű logikai kapcsolatok mondatok között.

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Vállalni a nyilvános kiállást?

Vállalni a nyilvános kiállást? Vállalni a nyilvános kiállást? Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a másik A modul szerzője: Andóczi Balogh Éva 1 MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Az élet minden területén és bármely élethelyzetben keletkezhetnek konfliktusok. A gyermekek együttélésében,

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EMEREK KÖZÖTTÜNK, SZK_105_06 MI EMEREK KÖZÖTT a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM tanári emberek közöttünk, mi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1875-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág MEDIÁCIÓS KÉPZÉS Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág A MEDIÁTOR KÉPESSÉGEI Objektivitás: mindkét felet erősíteni, támogatni, még akkor is, ha

Részletesebben

A változás szabadsága I.

A változás szabadsága I. Hollenda Zsolt A változás szabadsága I. www.tudatossag.hu www.tokeleteselet.hu Munkafüzet Tartalomjegyzék Miért vagyunk itt?... 3 Megéri változtatni?... 4 Sosem késő... 5 Sorsunk a saját kezünkben van!...

Részletesebben

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS A családsegítő szolgálat általános és speciális segítő szolgáltatást nyújt, ellátásokat közvetít, szervezési és gondozási tevékenységet végez

Részletesebben

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY Gyermekjogok Magyarországon 2012 Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye kimondja a gyerekek részvételi jogát az őket érintő ügyekben. 2012-ben az UNICEF Magyar Bizottsága,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Miért fontos? Elméleti keretrendszer nélkül a tevékenység céljai nem határozhatóak meg.

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK A gyalogos, kerékpáros, segédmotoros kerékpárvezető és kerekes székes közúti közlekedés szabályainak és viselkedési normáinak oktatásához önállóan feldolgozható digitális tartalom és módszertan az 5 12.

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt.

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt. TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt Alprojekt vezető Szenes Márta Szolnok, 2014. május 14. Mottó A befogadó társadalom

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI

A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI 2. A POZITÍV KÉRÉSEK KIFEJEZÉSE Prof. Ian R. H. Falloon 22 Elgondolkodott már azon, hogy Ön miként kér segítséget valaki mástól valamely problémája megoldásához? Nyaggatja

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI Vigyázz Kész - Rajt (Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI MI AZ ADOMÁNYSZERVEZÉS? Forrásteremtés Az adományszervezési (fundraising) stratégia a szervezet működéséhez, céljainak megvalósításához

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Egy TITOK az idegen nyelv tanulásával kapcsolatban Amire senki nem gondol Nagy Erika, 2014 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ NOVEMBER

FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ NOVEMBER A jó nevelés azt jelenti, hogy helyesen reagálunk gyermekünk helytelen viselkedésére (John Rosemond) FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ 2014.

Részletesebben

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében A tanulói különbségek mérhető komponensei Meglévő tudás Képességek (pl. intellektuális

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Vásárlás. Munkafüzet. Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

Vásárlás. Munkafüzet.  Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Vásárlás Munkafüzet www.amieletunk.efoesz.hu Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége ÉFOÉSZ 1093 Budapest, Lónyay u. 17. I/1. 11-es kapucsengő Levelezési cím: 1461 Budapest,

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

A mi életünk! Képzési tájékoztató fogyatékos személyek számára. Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

A mi életünk! Képzési tájékoztató fogyatékos személyek számára. Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Képzési tájékoztató fogyatékos személyek számára Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége ÉFOÉSZ 1093 Budapest, Lónyay u. 17. I/1. 11-es kapucsengő Levelezési cím: 1461

Részletesebben

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089 Ismertető a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. Fecske Családok Átmeneti Otthona Gyermekek és fiatalok integrációs programja TÁMOP -5.2.5 / 08 /1 / A Gyermekvédelmi komponens pályázatáról TÁMOP- 5.2.5-08/1-2008-0089

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

A pedagógus szerepe a közösségi szolgálatban Szeged, 2013.április 25. Dr. Bodó Márton

A pedagógus szerepe a közösségi szolgálatban Szeged, 2013.április 25. Dr. Bodó Márton A pedagógus szerepe a közösségi szolgálatban Szeged, 2013.április 25. Dr. Bodó Márton Miért lehet jó? Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Te megállnál segíteni? 1000 emberből két óra alatt mindössze 6 segítene

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

Életpályaépítés AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA

Életpályaépítés AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA Életpályaépítés AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA Az életpálya-építés olyan tevékenység, amely arra szolgál, hogy az egyén ambícióinak és lehetőségeinek megfelelően, tudatosan, tervszerűen alakítsa

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt pszicho-szociális és

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE KONCEPCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉS GALAMB ANDRÁS ÉRTÉKESÍTÉSI TRÉNER, COACH SALES MENTOR

ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE KONCEPCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉS GALAMB ANDRÁS ÉRTÉKESÍTÉSI TRÉNER, COACH SALES MENTOR ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE KONCEPCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉS GALAMB ANDRÁS ÉRTÉKESÍTÉSI TRÉNER, COACH SALES MENTOR Melyik tréningcéget válasszam? Avagy mi a helyes koncepcionális megközelítés egy fejlesztésnél?!

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 13. modul SZÖVEGES FELADATOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 13. modul SZÖVEGES FELADATOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 13. modul SZÖVEGES FELADATOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 13. modul: SZÖVEGES FELADATOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8.

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. SZKC 208_07 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s szubkultúrák a divatban modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM 78 szociális, életviteli

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

Beszélj úgy, hogy érdekelje

Beszélj úgy, hogy érdekelje Beszélj úgy, hogy érdekelje tanár-diák kommunikáció pedagógusoknak Tréning jellegű akkreditált pedagógus-továbbképzési program Alapítási engedély nyilvántartási száma: 82/194/2012. A nyolc alkalomból álló,

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ 54-140-02 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A pedagógiai és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató fejlesztése az utánpótlás futballban Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató az utánpótlás futballban a személyiségtulajdonságok, gondolati- és gyakorlati-cselekvéses képességek sajátos

Részletesebben