J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete december hó 16. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 26. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester, Almási Pál, Dr. Bakos Gáborné, Baranyi Sándor, Endes Zsigmond, Gáspár Sándor, Gazdag János, Gilicze János, Guvat László, Dr. Halmágyi Pál, Kiss Imréné, Lengyel István, Mágori Józsefné, Marosvári Attila, Márton Imre, Molnár László, Nagy-György József, Dr. Nagy Lajos, Dr. Orbán Imre PhD, Orosné Spák Hedvig, Dr. Siket István és Toldi János települési képviselők. Jelen van továbbá: Dr. Bánfi Margit jegyző, Fejes István tű. alezredes, tűzoltóparancsnok, Makó Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, Mátó Erzsébet, a József Attila Városi Könyvtár vezetője, Sarró Ferencné, a Belvárosi Óvoda vezetője, Barta Anita, az Újvárosi Óvoda képviseletében. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Makóiak! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, valamint valamennyi megjelent kedves vendégünket a mai testületi ülésünkön. Külön tisztelettel köszöntöm a Városi Televízión keresztül azokat a nézőket Makóról és a térségből, akik figyelemmel kísérik a testület munkáját. Advent idején őszinte szívvel mindannyiunknak boldog karácsonyt kívánok! Az a kérésem, hogy a testületi ülés hivatalos részének megkezdése előtt nézzük meg a Bartók iskola 4.c osztályos tanulóinak nekünk készített műsorát. (Ünnepi műsor) Dr. Buzás Péter polgármester: Kedves Gyerekek! Úgy hiszem, hogy nem túlzok, hogy a teremben ülők és a televíziónézők nevében is tisztelettel megköszönöm ezt a műsort nektek és egyúttal megköszönöm azoknak a nevelőknek is, akik felkészítettek benneteket. (Taps) Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szokás Makó Város Önkormányzatában, hogyha valaki jelentős kitüntetést kap, akkor a soros testületi ülésünk elején gratulálunk a kitüntetetteknek. Most is így történik ez, megkérem kolleganőt, hogy ismertesse ennek okát. Narrátor: Az év vállalkozója díjban részesült Neducza Szvetiszláv, az Apátfalvi Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetője. Megkérem elnök urat, hogy fáradjon ki és fogadja szeretettel a képviselő-testület ajándékát. (Taps) Narrátor: A díjat minden évben azok vehetik át, akik a vállalkozásuk területén elért kiemelkedő eredményeik mellett jelentős közéleti tevékenységet is folytatnak. Az elmúlt években a takarékszövetkezet tevékenységi köre dinamikusan bővült. Mindehhez természetesen az kellett, hogy megfelelő technikai feltételek álljanak rendelkezésre és a dolgozók felkészültsége a kor követelményeinek megfelelő legyen. Ennek érdekében a cég folyamatosan bővítette a

2 2 gépparkját, dolgozóit pedig folyamatosan képezte. Az őszi válságjelek a szövetkezet életébe is begyűrűztek. A dinamizmus egy keveset tompult, de az addigi stabil és eredményes gazdálkodás azt eredményezte, hogy ez emberek bizalma megmaradt. Mutatóik tovább növekszenek, a szövetkezet tovább erősödik. Bíztató jelek vannak, hogy a kibontakozás beindulásakor újabb és magasabb eredményeket tudnak majd elérni. Köszönhető mindez a magas színvonalú szakmai vezetésnek és az ügyfélbarát felkészült munkatársaknak. (Taps) Narrátor: A Lapcom Kft. által alapított Aranylevél elnevezésű környezetvédelmi presztízsdíjat vehette át a Makó-Térségi Víziközmű Kft. Megkérem a Makó-Térségi Víziközmű Kft. vezérigazgatóját, Medgyesi Pál urat és a cég főmérnökét, Németh Csaba urat, hogy fáradjon ki és fogadja szeretettel a képviselő-testület ajándékát. (Taps) Narrátor: Ebben az évben hatodik alkalommal adták át december 10-én a presztízsdíjat azoknak, akik a gazdasági életben idén a legjobbat teljesítették. Az Aranylevél díj a környezettudatosság filozófiájának terjesztése céljából a korábbi környezetvédelmi díjból született. Ezt az elismerést az a vállalkozás, vállalat kapja, amely kiemelkedő figyelmet fordít a környezeti értékek megóvására, ezen belül a káros anyag kibocsátásra, a hulladék vagy a zajszint csökkentésére, a nyersanyag-felhasználás vagy a szállítási folyamatok optimalizálására, a talaj megtisztítására, vagy összességében az üzleti tevékenység környezetre gyakorolt negatív hatásainak csökkentésére. A Makó-Térségi Víziközmű Kft. kitűnő szakmai csapatában 20 éve dolgoznak együtt azok a mérnökök, akik a cég húzóerejét alkotják. Teljesítményük egyik pillére a minőség, szolgáltatási biztonság és másik az önkormányzatokkal, a fogyasztókkal kialakult bizalmi struktúra. (Taps) Medgyesi Pál, a Makó-Térségi Víziközmű Kft. vezérigazgatója: Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Természetesen nem mehetek el szó nélkül emellett, talán meg sem szolgált fogadtatás mellett. Mindazonáltal talán az sem baj, hogyha az érdekeltek, a tulajdonosok, a fogyasztók, az üzleti partnerek tudják azt, hogy a Makó-Térségi Víziközmű Kft. a működésének 10 esztendeje alatt több mint 10 értékes elismerést szerzett, helyi önkormányzati szinten, megyei szinten, regionális szinten, országos szinten, sőt nemzetközi szinten is. Az sem árt, ha elmondjuk, hogy ezeket az elismeréseket elsősorban önbecsülésből, szakmai igényességből, röviden szólva szakmai presztízsből érte el a cég. Ilyen formán úgy gondolom, hogy a presztízsdíj, amit a jó nevű Szegedi Tudományegyetem és a nem kevésbé jó hírű Délmagyar lapkiadó vállalat szignálja, jelzi, úgy gondolom, hogy jó helyen van a Makó-Térségi Víziközmű Kft-nél. Büszkék lehetünk talán még arra is, hogy ezeket az eredményeket külföldi segítség, külföldi pénzügyi és szakmai segítség nélkül értük el, itt mondjuk periférikus viszonyok között és nem került Makó olyan helyzetbe például mint amilyenbe most éppen Pécs van, de korábban Szeged és Hódmezővásárhely is küszködött a külföldi befektetőivel. Ezt annak idején a város vezetése és a cég vezetése közösen mindig elhárította. Külföldi segítséget nem kértünk, nem kaptunk, de a kft. minden munkatársa tudja azt, hogy a kistérség önkormányzatai és különösen a legnagyobb önkormányzat segítsége nélkül, támogatása nélkül esélyünk se lett volna arra, hogy ezeket az eredményeket elérjük. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ennek a köszönetnek, a hálának egyik formája stílusosan éppen az, hogy ezekkel az eredményeinkkel, a hazai és

3 3 nemzetközi viszonylag magas presztízsünkkel hozzá tudunk járulni a makói kistérség presztízsének, imázsának építéséhez és fejlesztéséhez. Végezetül szeretném megköszönni a kistérség önkormányzatainak, elsősorban a makóinak azt a támogatást, azt a bizalmat, amivel lehetővé tette ezeknek az eredményeknek az elérését és nem feledkezhetek meg munkatársaimról sem, akik megfelelően aktívak voltak az elmúlt 15 évben és nagyon sok megértésre és türelemre volt szükségük különösen az utóbbi években. Én befejezésképpen annyit mondanék, bízom abban, hogy ez a kapcsolat megmarad a kft. és az önkormányzatok között. Meggyőződésem, hogy a kistérség és a város gazdaságának és társadalmának fejlődéséhez ez elkerülhetetlen a jövőben is. Köszönöm szépen. (Taps) Dr. Buzás Péter polgármester: Hadd zárjam az ünnepi betétet azzal a gondolatmenettel, hogy úgy hiszem sokan vannak olyanok, akik korábban kaptak elismerést, de akik most kapták ezt a kitüntetést mindenképpen igaz lehet rájuk az az állítás, amit én egy református lelkésztől hallottam, ez pedig úgy szól, hogy az embert alapvetően a siker és a szeretet élteti. Bízom benne, hogy a kitüntetettjeinknek a szeretet elem otthon a családi, baráti körben rendben van és ezzel a kitüntetéssel a siker is. Boldog karácsonyt kívánok valamennyiőtöknek. Kedves Képviselőtársaim! Tisztelt Testület! Az ünnepi percek után javaslom, folytassuk munkánkat az anyagok megtárgyalásával. Tisztelt Testület! A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 24 települési képviselő közül jelen van 22 fő. A megjelenési arány 92%-os. A megjelenés alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, azt megnyitom. A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. (1) bekezdés c) pontja alapján felkérem Molnár László és Nagy-György József települési képviselőket mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy elvállalják-e? Molnár László és Nagy-György József a feladatot vállalják. Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Molnár László és Nagy-György József települési képviselők. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Javaslatot teszek a mai ülésünk napirendjére. Az ülés napirendjeként a meghívóban közölteket javaslom megállapítani azzal, hogy sürgősséggel vegyük fel a nyílt ülési előterjesztések közé 37. sz. Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Programra (IPA) pályázatok benyújtása, amelyet a képviselőtársaim tegnapi napon megkaptak. 37/A sz. Téli-tavaszi közmunkaprogram című forrásra pályázat benyújtása; 37/B sz. A Nemzeti Diverzifikációs Programban történő részvétel. Ezek az ülés előtt kerültek kiosztásra. 37/C sz. A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló, megújuló településközpont kialakítása Makón című pályázat 2. fordulós benyújtása, a délelőtt folyamán kerül, még kiosztásra. 37/D sz. Szeged-Temesvár határon átnyúló kerékpárút fejlesztés első szakasz Klárafalvára jutó költségeinek finanszírozása, amely szintén a délelőtt folyamán kerül még kiosztásra. Továbbá az 1. sz. Fürdő projekt konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyása vonatkozásában a mai napon kiosztott előterjesztés képezze a tárgyalás alapját. Megkérdezem, hogy van-e valakinek az előterjesztett napirendekkel kapcsolatban kérdése?

4 Kérdés nem hangzott el. 4 Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e? Vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 547/2009. (XII.16.) MÖKT h. Tárgy: A képviselő-testület december 16-i ülésének napirendje. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete december 16-i ülésének napirendjét a kiegészítésben elhangzottakat is figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg: 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 2. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 3. Tájékoztató a polgármester és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester Baranyi Sándor, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság elnöke Gazdag János, a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elnöke Dr. Halmágyi Pál, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke Kiss Imréné, a Szociális Bizottság elnöke Dr. Nagy Lajos, a Tulajdonosi Bizottság elnöke Orosné Spák Hedvig, az Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke 4. Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás és a Kistérségi Fejlesztési Tanács munkájáról, továbbá a társulási törvény hatálya alá tartozó társulásokban végzett tevékenységről Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 5. Előterjesztések, rendelettervezetek 6. Interpellációk, kérdések 7. Zárt ülési előterjesztések 8. Egyebek

5 5 A képviselő-testület a évi adóbevételek alakulása és felhasználásuk, a helyi adórendeletek felülvizsgálata napirend tárgyalása idején közmeghallgatást tart. - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Jelenlévők! Hölgyeim és Uraim! Javaslom, hogy kezdjük meg a napirendjeink tárgyalását. 1. napirend Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! A polgármesteri tájékoztató kiemelt kérdéseként én a következőt szeretném szóbahozni. Szeretném emlékezetükbe idézni azt, hogy a 43-as út átkelési szakasza az milyen típusú problémákat jelent nekünk. Ez a probléma odáig megy, hogy nem tudunk egyik oldalról a másikra átmenni. Több körös tárgyalás volt a közútkezelő központjában és végül az az egyezség született, hogy az idén megközbeszereztetik és jövő év tavaszán, március hónap tájékán mintegy millió Ft értékben az átkelési szakaszt olyan módon próbálják élhetőbbé tenni, hogy legalább a zebrán egyik oldalról a másikra tolókocsival is át lehessen menni. Emellett egyezség született a közútkezelő és közöttünk, ígéretet kaptunk rá pontosabban, az egyezség az azt jelenti, hogy én elfogadtam, hogy meg fogják csinálni. Nos ígéretet kaptunk rá, hogy jövő tavasszal közbeszereztetik és jövőre a nyár folyamán, ősszel, amikor a forgalom kikerül az autópályára, a vélelmezett időpont augusztus 31. Ha ez csúszik 1 hónapot, vagy 2-t, még mindig sokkal hamarabb van, mint hogyha nem így állna a dolog, ahogy jelen pillanatban áll. Amikor a forgalom kikerül a 43-as autópályára és ezáltal a jelenlegi forgalom 80%-a az autópályán fog megtörténni, akkor mintegy millió Ft értékben a 43-as pályaszakaszt Makó átkelési szakaszon az itteni visszamaradó közlekedésre megfelelően alkalmassá teszik. Jelenleg ezzel az ígérettel bírunk a Közútkezelő Központtól. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Jelenlévők! Hadd mondjam el, hogy több körös egyeztetésem volt a Makó-Királyhegyesi összekötő útnak a városházi körforgalomtól a Kossuth Tsz. bekötő útján kívüli szakaszáig történő felújításról Lehel Zoltánnal. Több körben egyeztettünk arról, hogy a Regionális Operatív Program IV-es tengelyéből milyen forrást lehet ráfordítani arra, hogy ez az út felújításra kerüljön. Az a forrás, ami rendelkezésre áll, ez 442 millió Ft, ez arra elég, hogy innen a körforgalomtól végig az Úri utcán, majd a Királyhegyesi útra rákanyarodva az Ipari Park mellett elhaladva, az Ipari Parknál kiszélesítve, az Ipari Park kereszteződésében egy körforgalom kialakításával, amit az európai befektetővel korábban már egyeztettünk, csatorna áthelyezéssel, kerékpárút földmunkáinak az elvégzésével, buszöböl kialakításával, stb. Ezt követően tovább folytatódik az út szélesítése és aszfaltszőnyeggel való ellátása, majd visszalép a mostani keresztmetszetre és felújítást, tehát aszfaltozást tartalmaz, pár száz méterrel a Kossuth Szövetkezet átkötő útja utáni szakaszig. A mostani egyeztetések értelmében van arra mód a Regionális Operatív Program 2010-es, 2011-es üteméből, hogy folytassuk tovább a Királyhegyesi útnak az aszfaltozását, illetve a Királyhegyesi út összekötésre kerüljön Királyhegyessel. Korábban megyei pályázati kiírásból készítettük el a terveit ennek és ezek a tervek engedélyezésre kerültek. Az egy más kérdés, hogy felülvizsgáltatni mindenképpen felülvizsgáltatni kell őket, mert az engedélyezés óta már idő telt el. Ezen túlmenően Békés megyei képviselőtársaimnak ígéreteit bírom arra vonatkozóan, hogy a es ütemben, és Bács-Kiskun megyei képviselők ígéreteit is bírom elvi jelleggel a tekintetben, hogy minden

6 6 megyében egyes ilyen utakat, mint a Makó-Királyhegyes út, azt a hátralévő rövid szakaszt 4-5 km-t meg tudjuk csinálni. Minket 2 ilyen út érint, a Makó-Királyhegyes, mi ezt soroltuk korábban első helyre és a Makó-Békéssámson. Annak is kész vannak a tervei, ezt a közútkezelő kht. készíttette el. Ez a két út van előkészítve akként, hogy a es akciótervben ez megépítésre kerülhessen. Eddig ebből az útfelújításból nem engedte a közútkezelő központ, nem engedte a szakma, hogy útburkolatot készítsünk. Mi is azt szerettük volna, hogy Királyhegyes felől kezdődjön az építkezés, legyen összekötve. A közlekedési szakma nem engedte, azt mondták, hogy a regionális forrásból csak felújítani lehet, és új utat nem lehet építeni. Ugyanakkor a szakállamtitkár nem zárkózott el attól, hogyha a Dél-alföldi régióban konszenzus van a tekintetben, hogy mind a 3 megye területén ilyen zsákutakat, mint a királyhegyesi út, vagy a békéssámsoni út, meg lehet csinálni ezekből a forrásokból, tehát a pénz elég rá, akkor ez kiépítésre kerülhessen. Tehát az, hogy Makó-Királyhegyessel és Makó- Békéssámsonnal összeköttetésbe kerüljünk ilyen módon. Tehát évek óta dolgozunk rajta, évek óta elkészíttetjük. A terveket az előző ciklusban csináltattuk meg és engedélyeztettük le a Makó- Királyhegyesi útnak, Makó-Békéssámsoni út előző ciklusban volt előkészítve, már ebben a ciklusban készültek a tervek, folyamatosan a döntéshozók homlokterében van. Jelenleg ott tartunk, hogy a Makó-Királyhegyesi összekötő út első szakasza a főtéri körforgalomtól a Kossuth Tsz. átkötő útján kívülig 442 millió Ft értékben most kerül beadásra. Télen közbeszereztetik és az én legjobb tudomásom szerint tavasszal, március-április tájékán kezdődik a kivitelezése. Ezt szerettem volna elmondani második témakörként. Hármas, termál projektről szeretnék információkat adni. Nincs most itt a képviselőtársam, aki ezt folyamatosan szokta kérdezni, teljesen egyetértek vele. Makón a távhőszolgáltatás elég tisztességes árakkal rendelkezik és nagyon nem mindegy nekünk, hogy ez a bizonyos termál ügy milyen stádiumban van. Hál Istennek beadták a pályázatot a pályázók. Egyelőre a hiánypótlási felszólítás nem történt meg. Annyit tudok, hogy összesen 30 pályázat van beadva országosan és bőven több a forrás annál, mint amennyi pályázatot beadtak. Tehát ha nem történik időhúzás, akkor van realitása annak, hogy a jövő ősszel ezzel már fűteni tudjunk. De óvatos vagyok mostanában az ilyen határidők kimondásával, mert nem kell más hozzá, mint az, hogy közbeszereztetésnél vagy bármelyik más esetben egy rossz indulatú valaki ok nélkül megtámadja az ügyet, már hónapokkal tud csúszni az egész dolog. Szeretném elmondani azt, hogy azon túl, hogy ez amikor beindul, helyből 20%-os távhő díjcsökkenést fog eredményezni, azon túl azért nagyon komoly környezetvédelmi jelentőségű. Én szerintem mintegy 5374 kg nitrogénoxiddal kevesebb kerül ki a levegőbe, mindösszesen GJ fosszilis energiahordozó megtakarítás eredményére számíthatunk összesen. Most én ezt azért nem sorolom tovább, mert Isten igazából erről azért többet kellene beszélni, hogy most mi mit jelent, meg minek, mi az értelme. Egy dolog biztos, azt mindenki el tudja képzelni, hogyha termállal fűtünk és az éves hőigény, ami eddig a távhőben benne volt, annak a 85%-a termálból kerül előállításra és nem pedig gázból, akkor a gáz égésterméke, ami kikerül a levegőbe, az érzékelhető környezetvédelmi helyzetjavulást fog eredményezni ebben a városban. A záró gondolat pedig a Virágos Makóért díjkiosztó. Kedves Makóiak! Itt most Önöknek mondom azt, hogy nagyon szépen megköszönöm, hogy évről évre ilyen sokan rendbe teszik a házukat, virágosítanak. Nem egekbe szökő módon, de továbbra is pozitív az a tendencia, évről évre többen pályáznak erre a Virágos Makóért mozgalomra mind utca, mind balkon, mind belsőkert területén. Én azt kérem Önöktől, tekintettel arra, hogyha megépítjük a fürdőt és utána beindul ez a turizmus mint új iparág kialakítása, akkor a vendégeink fogadása szempontjából se mindegy, hogy hogy néz ki ez a város. Kérem, hogy továbbra is segítsék a munkánkat, megköszönöm Önöknek a fáradozást, emellett természetesen megköszönöm Ádok Jánosné főkertésznek és Kassai Kornélnak, valamint az őket segítő kollegáknak, közmunkásoknak is azt a munkát, amivel szebb tudott lenni ez a város. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én polgármesteri

7 7 tájékoztatóként ennyit szerettem volna mondani. Kérdése van-e valakinek a tájékoztatómhoz? Nagy-György József, tessék parancsolni. Nagy-György József mezőgazdasági, közbiztonsági és környezetvédelmi részfeladatokat ellátó tanácsnok, települési képviselő: Annak örülök, hogy hallunk a Királyhegyesi és a békéssámsoni útról. Rá szeretnék kérdezni, amikor ezt a programot elindítottuk, 98, 99 táján, akkor szó volt a Makó-Rákost, Békéssámsont, magyarul az igási úttal összekötő útról és a Rácz útról, valamint a Földeákot ugyancsak az Igási úttal összekötő út felújításáról is. Ez a kérdés hogy áll, abban várható-e a jövőben valami előrelépés? Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Arról van szó, hogy sorolni kell a feladatokat, az a harmadik. Jelenleg még tervekkel nem rendelkezünk. Mivel az látszik, hogy nem biztos, hogy ez a kettő együtt bele fog férni a ba, mert a forrás az annyi, amennyi, itt lehet, hogy súlyozni kell a között, hogy a Királyhegyesi vagy a békéssámsoni út-e a fontosabb. Amikor ez megvan, meg az eldől, és akkor a mostani második első helyre rukkol, akkor zárkózik fel hozzá majd a Rácz út, meg a Földeáki összekötő út azzal, hogy akkor azt elkezdjük terveztetni, mert most még felesleges. A koncepcióban az a harmadik, abban még konkrétumokat, hogy ez történt, az történt, amaz történt, nem tudnék mondani, azt tudom csak mondani, hogy a sorrendben az a harmadik. Endes Zsigmondé a szó, tessék parancsolni. Endes Zsigmond települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Testület! Azt szeretném kérdezni, hogy a Kálvin utcai iskolabővítéssel kapcsolatos építkezésről tud-e a polgármester úr, hogy a Hold utcai járdát teljes mértékben elfoglalta az építkezés. Dr. Buzás Péter polgármester: Én jártam arra autóval, én azt látom, hogy szépen halad az építkezés. Tehát most már kívülről is látszik. Megmondom őszintén el tudtam volna képzelni egy kicsit tempósabb kivitelezői hozzáállást is, ezt sajtótájékoztatón is elmondtam, hát ez már így sikerült. De az, hogy most az építkezésnél elfoglalják a járdát és a kivitelező ezt igénybe veszi, ezt mégis csak el tudom fogadni. Nem valószínű, hogy a járdára ráépítünk, én úgy hiszem, előfordulhat, hogy az ív a járdát elfoglalja teljesen, akkor meg kijjebb kerül a járda. Segítséget kérek a Horváth Bernadett, műszaki irodavezetőtől, hogy akkor hogy néz ki ez a járda? Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! Valóban az épületnek, a bővítménynek a pillérei a járda egy részére fognak elhelyezésre kerülni, illetve már folyamatban is van. A képviselő-testület az elmúlt évben döntött a Hold utca teljes körű rehabilitációjáról, melynek a pályázata beadásra került és nyert is. Gyakorlatilag az utca teljes rekonstrukciója az iskola felújításhoz igazodva fog megtörténni. Tehát a járda vonala egy kicsit más vonalban fog futni az iskola felújítás, illetve a Hold utca rekonstrukció után. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Igaza van Endes Zsigmond képviselőtársamnak. Abban meg nekem van igazam, hogy a járda ezt követni fogja. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor odáig volt a járda. Rendben van. Mágori Józsefné tessék parancsolni. Mágori Józsefné települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Képviselőtársaim! Én azt szeretném megkérdezni, valósan igaz-e az, hogy a Kálvin utcai iskola felújításával egyszerre nem történik meg a tornatermének a felújítása, amiben a vizet lavorokban fogják fel pillanatnyilag is. Azt mondták nekem ott az építkezésen, hogy az nem fog sorra kerülni és ezt abszolút

8 8 illogikusnak tartom, hogy egy teljesen felújított iskola mellett egy teljesen lepusztult tornaterem ott marad. Azt szeretném kérdezni, hogy igaz-e? Dr. Buzás Péter polgármester: Horváth Bernadetté a szó. A Kálvin iskola műszaki tartalma milyen mértékben tartalmazza a tornaterem problémáját. Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! A tervezési program során az iskola felújításában is gondolkodtunk, ennek a tervei is elkészültek, azonban a beruházási keretbe ez nem fért bele. Folyamatosan keressük a forrást arra, hogy a tornaterem is felújításra kerülhessen. Dr. Buzás Péter polgármester: Beázás? Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Beázás gyakorlatilag az intézményvezetővel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, esetleges beázás esetében, ha ilyen történik, akkor intézkedünk. Dr. Buzás Péter polgármester: Világos. Szeretném visszaidézni mindenkinek, neked is Mágoriné képviselőtársam, hogy amikor a pályázatot beadtuk, akkor 500 millió Ft volt az a keret, amire pályázhattunk 10%-os önerővel. Ez azt jelenti, hogy 550 millió. Az a műszaki tartalom, amit a kollegáim összeállítottak, tartalmazta eredetileg a tornatermet is, viszont az a 700-ba se fért volna bele. Innen jött, hogy visszalépni, visszalépni és ennek elemeként a tornaterem nyeregtetővel vagy cserépfedéssel történő ellátásában is visszaléptünk, de még így is 700 millió Ft. Ha a tornatermet is hozzátettük volna, akkor nem 2, hanem 3 lett volna, vagy lehet, hogy még több. Tehát ebbe a műszaki tartalomba nem fért bele. Én úgy gondolom, hogy nincs vége itt ennek a dolognak, és keressük a forrást továbbra is, hogy mibe fog majd beleférni, mert a régi épületet is fel kellene újítani. Tehát van itt még feladat. Még valamit hadd mondjak. Az nem normális állapot, hogy beázik. Én úgy gondolom, hogy vannak, voltak más intézményeink is amik beáztak, ilyen volt a könyvtár, de ezeket 2-5, ha nagyon elszaladunk, akkor 10 millió Ft-os költséggel le lehet szigetelni. Tehát, ha ilyen probléma van, akkor én abba vezetői anyagot kérek és amikor annak az ideje eljön, akkor a tető szigetelését megoldjuk. De ettől függetlenül most ennek a programnak a részeként, mivel nincs benne, nem tudjuk megcsinálni, még akkor sem, ha szerintem is nagyon meg kellett volna csinálni. Tessék parancsolni, Dr. Bakos Gábornéé a szó. Dr. Bakos Gáborné egészségügyi tanácsnok, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Képviselőtársaim! Én is ugyanehhez a témához szeretnék nagyon röviden hozzászólni. Valóban így van, hogy az épület körülbelül 1 méterrel az utcafronton túl nyúlik. Ennek az lesz a következménye, természetesen a gyalogos járda is kijjebb kerül. Szeretném javasolni, hogy ezen a területen ne kerüljenek kialakításra autóparkolók, mivel itt az utca egyébként is beszűkül. Javaslom, hogy a műszaki osztály gondolja át a parkolóhelyeknek a kialakítását, mivel egy új helyzet állt elő. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm. Horváth Bernadetté a szó. Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! A tervek átgondolására nincsen szükség, mert természetesen így kerül kialakításra a Hold utca rendezése. Tehát az iskola előtt, ahol gyakorlatilag az iskola bővítmény egy kicsit

9 9 kiugrik a jelenlegi utca vonalából, ott parkoló nem kerül kialakításra. Ott egy kis teresedés lesz és két oldalon lesznek a parkolók. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Kérdése van-e még valakinek? Nincsen. Vélemény van-e a polgármesteri tájékoztatóhoz? Vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással a következő határozatot hozza: 548/2009. (XII.16.) MÖKT h. Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és azt az elhangzott kiegészítésesekkel együtt elfogadja. - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője Marosvári Attila alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: Az alpolgármesteri tájékoztatóhoz van-e kérdés? Orbán Imréé a szó, tessék parancsolni. Dr. Orbán Imre PhD települési képviselő: Tisztelt Testület! Én a Béta projektnek az állásáról szeretnék hallani, hogy hol áll az ügy? Dr. Buzás Péter polgármester: Van-e még kérdés? Nincs. Lezárhatom a kérdést? Tiéd a szó alpolgármester úr, parancsolj. Marosvári Attila alpolgármester: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő Úr! Azt reméltük és azt vártuk, hogy a Béta projekttel kapcsolatban december közepén megszületik a döntés. Ez a döntés akkor ott nem született meg. A projekt folyamatban van, várhatóan január második felében az igazgatóság, és február elején az igazgatótanács meghozza a döntést. A döntés elhalasztásának egy oka van, azt a tervezett beruházási költséget, amit megvalósítani szerettek volna nálunk, ezt lényegesen meghaladja a projekt. Ennek viszont az az oka, hogy olyan technológiát kívánnak alkalmazni, ami egyedülálló a világban és emiatt nagyon költséges lesz. A vezetés a projektmenedzsereknek azt a feladatot adta, hogy gondolják újra, mérlegeljék a költségeket, próbáljanak költség megtakarítást elérni. Ez a munka most

10 10 folyik, napi kapcsolatban vagyunk a beruházókkal, naponta küldünk nekik újabb és újabb általuk kért információkat. Én nagyon optimista vagyok a tekintetben, hogy a jövő év elején ez a pozitív döntés meg fog születni. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e az alpolgármester kollegám tájékoztatójával kapcsolatban? Vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 549/2009. (XII.16.) MÖKT h. Tárgy: Marosvári Attila alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Marosvári Attila alpolgármester előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról szóló tájékoztatóját elfogadja. - Makó város polgármestere - Makó város alpolgármestere - Makó város jegyzője 2. napirend Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! A mostani költségvetésünk december 31-ig szól, addig tartalmaz különböző feladatokra előirányzatot, bérre, meg sok minden másra. Ahhoz, hogy a város működőképes legyen, össze kell állítani a következő évi költségvetést. Az ország költségvetése is összeállításra kerül ilyenkor. Viszont a mi költségvetésünk teljes egészében a normatívák révén az országos költségvetéstől függ, így azok a végrehajtási rendeletek, amelyek a központi költségvetés mentén az egyes normatívákat teszik helyre, annak a szabályozása még ezután kerül ki. Ennek alapján tudjuk összeállítani a költségvetést és fogjuk tudni vélhetően január végére vagy február elejére a testület elé terjeszteni a jövő évi költségvetést. De ettől még az élet nem áll meg januárban sem. Januárt és februárt finanszírozni kell és erre az a megoldás, hogy a szokásos költségvetésünk 1/12-ével tudunk gazdálkodni és a 12 hónap 1 hónapra eső részét tudjuk elkölteni, stb. Ez egy kicsit szűkebb mozgásteret ad addig, amíg a végleges költségvetés nem készül el. Ez a bizonyos önkormányzati rendelet a évi átmeneti gazdálkodásról szól. Van-e hozzá kérdés? Kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e?

11 Vélemény nem hangzott el. 11 Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: Makó Város Önkormányzatának 34/2009.(XII.17.) rendelete Makó Város Önkormányzata évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti viteléről. 3. napirend Tájékoztató a polgármester és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! A hatáskörök egy részét átadhatja a testület a polgármesternek, átadhatja a bizottságoknak jogszabály alapján és erről évente egyszer tájékoztatást kell adni. Itt most a polgármester és a bizottságoknak átadott feladat- és hatáskörökről van egy tájékoztatás. Kérdése van-e bárkinek az előterjesztéshez? Mágoriné tessék parancsolni. Mágori Józsefné települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Kaptunk egy táblázatot, aminek az a címe, hogy a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokban részesültek száma és megállapított támogatások. Van egy ilyen, hogy Idősek éve és az idei évben ez fő és az ezer Ft. Azt szeretném kérdezni, hogy ez mit takar, amennyiben az időseknek rendezett ilyen-olyan rendezvény, meg vacsorák, akkor az mitől szociális ellátás? Dr. Buzás Péter polgármester: Csomor Ágnes hatósági osztályvezetőé a szó. Csomor Ágnes, a hatósági osztály vezetője: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Asszony! Ez az időseknek nyújtott ellátást jelenti, ezt a képviselő-testület évek óta ezen a költséghelyen hagyja jóvá az éves költségvetési rendeletben. Dr. Buzás Péter polgármester: Mondd ki, tartalmilag nemcsak a vacsorákat, a kultúrműsorokat is jelenti. Csomor Ágnes, a hatósági osztály vezetője: Ez például a batyusbál. Dr. Buzás Péter polgármester: Igen, azt jelenti és ehhez képest én kevésnek tartom, vagy nem tartom soknak. Azt gondolom, hogyha egy város egy évben erre a célra ennyi pénzt beáldoz, az augusztus 20-i nyugdíjas estére, meg az összes többire 3 millió Ft-ot, én ezt nem tartom soknak. Mágorinéé a szó, tessék parancsolni Andrea. Mágori Józsefné települési képviselő: Nem erről beszéltem, amire választ kaptam, mert akkor ez az egész táblázat csalóka. Nekem nincs azzal semmi bajom, hogy bármilyen nyugdíjas rendezvényeket csináltok és mindegy, hogy hogy hívják és hogy az 3 millió Ft-ba kerül, nem erről volt szó. Ha csinálok egy summát azt olvasom, hogy fő részesült valamiféle szociális támogatásban, akkor ez így már csalóka dolog. Tehát ezt kétfele kell bontani. Az nem

12 12 szociális támogatás és a szó se igaz. Mert akkor úgy tűnik, hogy Makó város lakosságának ha a 25 ezer főt számoljuk, akkor ez 40%-a és ez így ebben a formában nem igaz. Tehát ebből valamiképpen el kell különíteni azt a dolgot, ami gesztus jellegű. Hívjuk így, mert ez szociális támogatásnak nem nevezhető. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Jól van, meggondoljuk. Ezen lehet polemizálni. Én úgy emlékszem, hogy most 560 millió körül van a teljes előirányzat, ami az Egyesített Népjóléti Intézmény és a városnál lévő szociális segély céljára fordítható keretet tartalmazza. Valamivel több mint 300 millió, millió körül van az ENI intézmény működtetése és 200 millió körül van az, amit segélyre fordítunk. Az 560 millióhoz képest aránylik a 3 millió Ft körüli összeg és megmondom őszintén, hogy ágazati szempontból én mégis úgy gondolom, hogy nem a pedagógusoknak a képzéséhez kellene odacsatolni vagy más ehhez hasonlóhoz. Én úgy gondolom, hogy ez ágazati szempontból jó helyen van. Azt gondolom, hogy azoknak az embereknek adjuk oda, zömmel rászorulóknak, más esetben, meg nem teljesen rászorulóknak, akikre érdemes odafigyelni. Például van olyan egyedi segélyformánk is ami az országban lehet, hogy másutt nincs mi amikor a kormány úgy döntött, hogy azt a bizonyos gyógyászati ellátást, amit eddig 100%-ig az OEP finanszírozott, ahhoz önerőt kér, akkor mi úgy döntöttünk, mivel Makón jellemzőbb a reumatikus betegség, úgy döntöttünk, hogy mi ezt az önerőt önkormányzati támogatásként odaadjuk mindenkinek, függetlenül attól, hogy a nyugdíj alapján jogosult rá vagy nem. Tehát a szociális odafigyelés, a szociális támogatás az bizonyos esetben, egyes támogatási formákat ennyi jövedelemhez köt, másik támogatási formát magasabbhoz köti. Mi az összes ilyen OEP által finanszírozott gyógyászati kezelésbe önerő nélkül adjuk a pénzt azoknak, akik ezt igénybe veszik azon a jogcímen, hogy rászorulnak. Azt gondolom, hogy az 560 millióhoz képest 3 millió egy-kétszáz ezer Ft-tal az, hogy az időseknek rendezvényeket tartunk, belefér a város 560 milliós szociális keretébe, helyileg is, tartalmában is, mindenképpen. Én így gondolom. Van-e még valakinek kérdése? Orbán Imréé a szó. Dr. Orbán Imre PhD települési képviselő: Tisztelt Testület! Ahogy én értem Mágoriné képviselőtársam hozzászólását, ő nem azt kifogásolja, hogy az idősek számára rendezvények vannak tartva, hisz az én édesanyám is ezen részt vett és ezek a rendezvények nagyon sok örömet jelentenek az idős nyugdíjas embereknek és valóban helyesek, hogy ilyenek vannak. Hanem azt próbálja mondani, hogy ez a rendezvény ez nem szociális támogatás, ez inkább kulturális rendezvény vagy valamiféle társadalmi rendezvény. Ha ezt hozzáadjuk a szociálisan támogatottak számához, ami egy nagyon jelentős szám, hiszen 5-6 ezer főről van szó, akkor olyan látszata van, mintha Makón 43-45%-a szociális támogatásra szorulna, ami hát nem igaz, mert ezeknek az embereknek jó része eltartja magát. Ők egy ünnepségre, egy összejövetelre mennek, aminek nincs ilyen értelemben szociális vonatkozása. Tehát én legalábbis így értettem képviselőtársam hozzászólását. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Jó. Megkérdezem, hogy van-e még valakinek véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban? Lengyel István tessék parancsolni. Lengyel István települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Képviselőtársaim! Itt a táblázatról szó esett és úgy tűnik mintha csak ez szerepelne ebben a táblázatban. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt egyszeri gyermekvédelmi támogatás is szerepel ebben a támogatásban, amelyben fő részesült. Ezen kívül még rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 953 fő. Ezen kívül közgyógyellátás alanyi jogon 588 fő, gyógyfürdő ellátás támogatás 900 fő. Tehát ez a táblázat nemcsak arról szól, ami az előzőekben elhangzott, hanem arról is,

13 13 hogy ezen kívül még jelentős összegekkel, jelentős létszámú gyerekeket és rászorulókat támogat szociálisan az önkormányzat. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Van-e még vélemény? Kiss Imréné tessék parancsolni. Kiss Imréné, a Szociális Bizottság elnöke, települési képviselő: Én úgy gondolom, el kell mondanom erre a vitára, hogy én mint ifjúságvédelmi felelős akárhányszor kértem a szociális osztálytól, hogy egyszeri gyermekvédelmi támogatásban részesítsenek gyerekeket, mindenkor teljesítették. Úgy gondolom, ez a kritika nem kritika Mágoriné képviselőtársam részéről, mert az, hogy milyen jogcímen adunk valakinek valamit, az egy dolog. A lényeg az adáson van és ha már egyszer az idősekről van szó, én nem gondolom, hogy 100 ezer Ft-os nyugdíjakkal rendelkeznének. Azt is mondhatjuk, hogy nekik, akik nem jönnek ide segélyért, mert szégyellik talán, jólesik, hogy rájuk is figyelnek. Én értettem, hogy mit mondotok, de teljesen mindegy, hogy milyen jogcímen, a lényeg az adáson van. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Van-e még vélemény a dologhoz? Lezárhatom? Lezárom. Köszönöm szépen. Kérem szavazzunk a tájékoztató elfogadásáról. A képviselő-testület 18 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a következő határozatot hozza: 550/2009. (XII.16.) MÖKT h. Tárgy: Tájékoztató a polgármester és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármester és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja. - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 4. napirend Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás és a Kistérségi Fejlesztési Tanács munkájáról, továbbá a társulási törvény hatálya alá tartozó társulásokban végzett tevékenységről Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Tisztelt Televíziónézők! Ez a napirendünk arról szól, hogy Makó és a térség települései között van egy térségi együttműködés. A térségi együttműködésnek az a lényege, hogy a kistelepüléseknél a különböző feladatellátás akként működtethető, hogyha összefognak. Az összefogást jogi oldalról egy társulási forma keretében lehet megoldani és ezt azzal teszik érdekeltté a kistelepüléseket, hogy különböző feladatellátásokhoz a társulásoknak különböző nagyságú többlet normatívákat, pénzeket adnak a költségvetésből. Ilyen módon Makó térségében a közoktatási feladatok ellátásában alakult ki elég széles körű együttműködés. Van együttműködés a szociális alapfeladatok ellátásában is. Azt

14 14 gondolom, hogy példaértékű a kistérségi orvosi ügyelet is. A belső ellenőri feladatellátás is térségi. Ez abból a szempontból fontos, hogy minél kevesebb mellécsúszás legyen szakmailag az ügyintézésben. Emellett a jogszabály alapján ennek a többcélú társulásnak van egy fejlesztési tanács működése is. A fejlesztési tanácshoz mindig a civileket, kamarát meg szoktuk hívni, jogszabály kötelezővé teszi ezt, és itt a különböző fejlesztéseket, pályázatokat szoktuk összehangolni. Én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból az együttműködésnek példaértékű eredménye az önkormányzati szennyvízcsatorna projekt, ami nemrég nyert Brüsszelben. Fontosnak gondolom, hogy volt egy 43-as főút problémáit összehozó társulás is, például az, hogy sikerült a nyomógombos lámpákat elintézni Klárafalvára, Ferencszállásra, részben Makóra, majd Apátfalvára, Magyarcsanádra. Én felvezetésként ennyit szerettem volna mondani ehhez a napirendhez. Kérdése kinek van az anyaggal kapcsolatban? Kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e? Vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 551/2009. (XII.16.) MÖKT h. Tárgy: Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás és a Kistérségi Fejlesztési Tanács munkájáról, továbbá a társulási törvény hatálya alá tartozó társulásokban végzett tevékenységről. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Többcélú Kistérségi Társulás és a Kistérségi Fejlesztési Tanács munkájáról, továbbá a társulási törvény hatálya alá tartozó társulásokban végzett tevékenységről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 1. sz. előterjesztés Fürdő projekt konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyása Dr. Buzás Péter polgármester: Szeretném még egyszer a testület tagjainak a figyelmét felhívni arra, hogy a most kiosztott anyagot kell figyelembe venni, nem a korábban küldöttet. Arról van szó, hogy mi ezt a fürdő projektet szeretnénk megvalósítani, de ügyrendi észrevétel van. Tessék parancsolni.

15 15 Dr. Orbán Imre PhD települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Azt szeretném kérdezni, hogy Kovacsics úr jelen van-e a tárgyalásnál, egyáltalán Makón lesz-e ma és hogyha itt lesz, inkább akkor kellene tárgyalnunk. Dr. Buzás Péter polgármester: A Kovacsics úr itt lesz Makón ma, én úgy tudom, 2 óra körülre ér ide, én azt viszont nem tudom, hogy ehhez a napirendhez miért kellene a Kovacsics úr. Az előző rendkívüli ülésen, amikor volt egy ügyrendi észrevétel, mivel akkor én csak úgy napirendre akartam tűzni ezt a témát, utólag megnézve az SZMSZ-t nem volt igaza Halmágyi képviselőtársamnak, de nem akartam ellenkezni. Tény, hogy én most első helyre fűzettem be azért, hogy amikor ezt megtárgyaljuk, akkor jön a Kovacsics úr, megbeszéljük, esetleg még alá is tudjuk írni ezt a szerződést. Ezzel együtt, ha a Kovacsics úrhoz lesz kérdés, akkor közérdekű egyebekbe ezt fel lehet tenni. Én nem érzem azt, hogy ehhez a Kovacsics úr kellene. Ki gondolja úgy, hogy kellene a Kovacsics úr hozzá? Orbán Imre gondolja. Dr. Bánfi Margit jegyző asszony kér szót, tessék parancsolni. Dr. Bánfi Margit jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Jelen van a teremben Rácz Mónika, aki általános igazgató a Makói Gyógyfürdő Kft-ben, ő a belső szabályzataik helyettesítési rendjük alapján tudja helyettesíteni Kovacsics Imrét. Amiért szót kértem, annak pedig az az indoka, hogy még egy utolsó módosítást szeretnék kérni az anyagban. A 6. oldalon a Makói Fürdőfejlesztő Kft. jelzálogjog ingatlanra sorú táblájában a biztosíték értéke az helyett Elnézést kérek érte. Dr. Buzás Péter polgármester: Ha most aláírjuk ezt a szerződést ma, utána már a DARFÜ nem javasolhat módosítást. Dr. Bánfi Margit jegyző: Így van, ha aláírtuk, utána nem tudja így módosítgatni. Dr. Buzás Péter polgármester: Jó. Orbán Imre képviselőtársamnak ügyrendi észrevétele, még pedig az, hogy csúsztassuk el. Én azt gondolom, hogy nem célszerű elcsúsztatni. Annyit hadd tegyek hozzá, hogy a jegyző asszony által elmondott gondolatmenet az olyan értelemben igaz, hogy most a napirend kapcsán a kolleganőhöz nyugodtan lehet ezzel kapcsolatban is kérdéseket feltenni. Teljes jogkörrel képviseli a Kovacsics urat. Egyébként maga az előterjesztés a Kovacsics úrral le van egyeztetve. Ezek után hadd vezessem fel, hogy miről szól ez a konzorciumi szerződés. Igen, arról van szó, hogy ezt a fürdő beruházást megcsinálja Makó városa és annak érdekében, hogy ez később egy önálló projektként élhessen, létrehoztuk a fürdőberuházó kft-nket, ami projektcég. Ez azért döntő jelentőségű, hogy a projektcég bérletezteti a hasznosítást a fürdő üzemeltető kft-vel, mert ezáltal az áfa visszaigényelhető, ez elég nyomós ok. Ehhez képest eddig úgy volt, hogy önkormányzat, beruházó cég, mi hozzuk létre ezt a konzorciumot, nem kellett bele az üzemeltető. Van igaza a DARFÜ-nek akkor, amikkor azt mondja, hogy módosítsuk ezt a konzorciumi szerződést, mert a vállalt és monitoring során ellenőrizendő indikátorok teljesítésének 80%-a az majd az üzemeltetőn fog múlni. A dolognak ez a része helyes. Én úgy tudom, hogy a Kovacsics úr szíves örömest írja alá ezt a szerződést, várja nagyon már azt, hogy indíthassa azt a marketinget, amivel az épülő fürdőnek a vendégeit hozza ide. Én úgy tudom, hogy ő délután 2-re itt van, mert az a szándékunk, hogyha ezt most megszavazzuk, akkor még ma délután valamikor ezt alá is írjuk. Ezért lett volna ennek a rendkívüli testületi ülésen is jelentősége, mert a határozatot magát bele kell tenni egy szerződésbe, amit ha bírunk, akkor még ma aláírunk mint támogatási szerződést, hogy legyen már nekünk is érvünk azzal szemben, aki szórólapokat osztogat, hogy győzött a bíróság, meg ehhez hasonló. Tehát erről szól ez a mostani dolog és én megkérném Orbán

16 16 képviselőtársamat, hogy tegye fel most a kolleganőhöz a kérdését, hogyha kell, akkor az egyebekben kérdezzen a Kovacsics úrtól. Tessék parancsolni, Orbán képviselő úré a szó. Dr. Orbán Imre PhD települési képviselő: Tisztelt Testület! Mivel a mi pénzünkről van szó és a makóiak jövőjéről, meg a gyerekeink jövőjéről, bizonyosan látják a testületi tagok ezt a táblázatot, amiben óriási növekedések figyelhetők meg bizonyos területen. Például a fürdő belépők számát 5. évben 132,54%-ra kívánják növelni. Vagy például a kezelések számát ra. Nem tudom, hogyha ezt munkanapokra leosztjuk, óriási mennyiség, hát adja Isten, hogy legyen és láthatjuk ezeket a számokat, hogy milyen hatalmas növekedést várnak majd az új fürdőtől. Én arra lennék kíváncsi, hogyha itt a Kovacsics urat képviselő helyi vezető tud erre válaszolni, hogy milyen módszerrel akarják elérni ezt, mert nyilván ennek valamilyen módon a birtokában vannak ennek a válasznak, hogyha ide leírják nekünk, hogy ezt teljesíteni fogják. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Hallgassuk meg akkor a kolleganőt, tessék parancsolni. Rácz Mónika, a Makói Gyógyfürdő Kft. általános igazgatója: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A számokat én is megnéztem, egyelőre az elmúlt 3 hónapról tudok nyilatkozni. A gyógyászatunk mióta átköltöztünk a gyönyörű környezetbe, növekedett, 5 masszőrrel dolgoztunk eddig, jelen pillanatban már 6 masszőrünk van és 100%-osan üzemelnek, tehát minden nap fejenként 20 masszázst tudnak elvégezni. Így úgy gondolom azok a számok reálisak lesznek majd az új impozáns környezetben, illetve Kovacsics Imre úr neve garancia szerintem arra, hogy ez sikerülni fog, hiszen már több fürdőjében is sikerült. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönjük szépen. Tessék parancsolni, Orbán Imréé a szó, parancsolj. Dr. Orbán Imre PhD települési képviselő: Hát programnak sovány, hogy akinek a neve erre elég, meg hogy 20 ember napi 120-at fog végrehajtani. Ön tudja-e, hogy hány kezelést kell végrehajtani naponta munkanapokon, hogyha el akarják érni a alkalmat? Rácz Mónika, a Makói Gyógyfürdő Kft. általános igazgatója: Nem számoltam most ki. Dr. Orbán Imre PhD települési képviselő: Hát akkor hol vagyunk? Rácz Mónika, a Makói Gyógyfürdő Kft. általános igazgatója: Ezeket a számokat, ha jól tudom Dr. Orbán Imre PhD települési képviselő: Kardinális kérdés, a mi pénzünkről van szó, a gyerekeink fogják visszafizetni, ha nem sikerül, vissza kell adnunk ezt a pénzt. Rácz Mónika, a Makói Gyógyfürdő Kft. általános igazgatója: Ha jól gondolom, ezeket a számokat Kovacsics úr, illetve Fodor Gabriella és polgármester úr egyeztették. Dr. Buzás Péter polgármester: Jó, én az Orbán Imrének a kérését elfogadom és a mai tárgyalási menetet szavazzuk meg akként, hogy megvárjuk ezekkel a kérdésekkel a Kovacsics urat. Mert az kétségtelen tény, hogy a pályázatot én írom alá, de kedves kolleganő én nem tudom, hogy Ön hogy gondolja, de én továbbra is úgy gondolom, hogy ameddig én polgármester vagyok, addig emiatt nem, mikor befejezem, utána meg azért nem megyek

17 17 masszírozni, mert ahhoz nem értek. Tehát pont azért van itt a Kovacsics úr, mint aláíró. Tehát ezekre a kérdésekre nem ez a válasz, amit tetszett mondani. Nincs ezzel semmi probléma, csak akkor nem kell válaszolni. Jön majd a Kovacsics úr és akkor megbeszéljük ő vele, hogy ő hogy gondolja ezeket a számokat teljesíthetőnek. Dr. Halmágyi Pál tessék parancsolni. Dr. Halmágyi Pál, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke, települési képviselő: Mivel most már a délutáni tárgyalásra csúszott át a fürdő projekt, most szeretném elmondani, hogy 1 héttel ezelőtt, amikor a képviselő-testület nem engedte, hogy napirendre kerüljön ez a fürdő projekt, úgy érzem, hogy jól döntöttünk, hiszen az eltelt 1 hét alatt is módosultak a számok, sőt a tegnapi rendkívüli testületi üléstől máig módosultak az előterjesztés számai. Tehát ezzel nem veszítettünk időt, csak megnyertük azt, hogy nem kell 3-szor, 4-szer újramódosítani. Csak ennyit az előbbi hozzáfűzéshez. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: A szeretet hangján hadd mondjam kedves képviselő úr, hogy nincs igazad. Azért nincs igazad, mert mindketten tudjuk, hogy ez nálatok valami egész másról szól. Én advent idején most nem megyek ennek a mélységeibe. Hadd mondjam el, hogy egy 3,6 milliárdos fürdőnél azok az észrevételek, amit most hallottál, hogy 6 Ft-tal eltér a fedezeti értéke. Nem tudom figyeltél-e, hogy 1 milliárd 700 nem tudom mennyi, tehát az fedezeti érték, ami be lesz jegyezve jelzálogként, annak 899 ez a vége. Milliós nagyságrendű, de akkor is jelentősége nulla az eredményt illetően. Még tovább tudok menni, hogy a DARFÜ-nek legutóbb az volt az igazi problémája, hogy Fodor Gabriella projektmenedzser most a házban dolgozik munkajogi szempontból vagy kft. igazgató. A bíráló bizottság azt írta elő a döntésében, hogy Makónak egy embert ki kell jelölni projektmenedzsernek is. Ez az egy valaki nem lehet köztisztviselő, de a polgármesteri hivatalnak kell garantálni a bérét. Tehát mi nekünk kell fizetni. Azt mondtuk, hogy nem önkormányzati alkalmazott, hanem kft. igazgató. 100%-os önkormányzati tulajdonú kft. igazgató. Erre azt mondta a szegedi kolleganő, aki ezt csinálja, hogy nem jó, mert egyszerűen arról van szó, hogy most akkor ők úgy gondolták, hogy az önkormányzatnál munkajogi, MTv-s alkalmazottnak kellene lenni. Most a 3,6 milliárdos fürdő beruházás lebonyolítása szempontjából az, hogy Fodor Gabriella nálunk MTv-sként veszi-e fel a fizetését vagy az kft-ben igazgatóként, azt gondolom, hogy teljesen mindegy. Tehát ez messze nem az ügy érdemi részét érintő kérdés. Az, ami itt elhangzott, hogy ez mennyire reális, teljesíthető-e, az üzleti tervnek ezek a paraméterei, ezek jó kérdések, ezekre viszont a Kovacsics úr átütő választ fog tudni adni, összehasonlító adatokkal, elképzelésekkel, stb. Jelen pillanatban itt tartunk és akkor szavazzunk arról, hogy áttesszük délután 2 körüli időpontra, amikor megérkezik a Kovacsics úr. Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 1. sz. Fürdő projekt konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyása tárgyú előterjesztés megtárgyalását későbbre halasztja. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Jelenlévők! Szünetet rendelek el. SZÜNET 2. sz. előterjesztés A távhőszolgáltatás árképlet, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló helyi rendelet módosítása Dr. Buzás Péter polgármester: Ennek az árképletnek a kialakításában a meghívott szakértő Bakoss Géza, az GEA EGI Energiagazdálkodási Zrt. munkatársa jelen van. Ő a koncessziós

18 18 szerződés, amibe beleroppant ezek szerint, az osztrák szolgáltató, ennek előkészítése során a tanácsadónk volt. Én azt mondom, hogy annyira feszesre sikerült a koncessziós szerződés, hogy nem volt meg benne az a mozgástér, amit az osztrák szeretett volna és ezért történt a távhő körül az a baj, ami történt. Én úgy gondolom azért, mert vitatkozik a francia gázszolgáltató és az osztrák koncesszor, ennek a levét ne mi igyuk meg, ne az önkormányzat, és no pláne ne a makói lakosok. Ezt hál Istennek sikerült elérni kollegáim közreműködésének köszönhetően és szakértők, Dr. Ollé György közreműködésének köszönhetően nem került elzárásra a gázcsap, nem volt távhőszolgáltatás anomália és az önkormányzat cége most folyamatosan végzi a távhőszolgáltatást. Igen, az a képlet annak idején túl feszesre sikerült, ezért van most itt ez az előterjesztés, mely arról szól, hogy összességében egy 3%-os díjtétel növekedéséről fogunk dönteni. Nekem lesz kérdésem majd a szakértő úrhoz, hogy az áfa csökkenés, amikor megjelenik, akkor az hogy jelenik meg az árban és az milyen díjtételcsökkentést fog eredményezni akkor, amikor ezt a döntést meghozzuk. Arról van szó, hogy ahhoz, hogy a mi Távhő Kft-nk ezt a 3%-os folyamatosan képződő veszteséget viszont ne nyelje le, ne a város finanszírozza, ahhoz addig ezt a 3%-os díjtétel növekedést mindenképpen meg kell tenni. Amikor még ez az egész ügy nem volt teljesen lerendezve, ennek a fedezetére már 1,5 millió Ftot át is utaltunk. Bízom benne, hogy ez az ügy, ez a képlet most úgy van megállapítva, hogy a távhőnél annak a 1,5 milliónak, amit előre beletettünk, annak a fedezete is megképződik és azzal együtt kapjuk vissza ezt a forrást. Bár megmondom őszintén, hogyha ez összesen csak ennyibe kerül a városnak, akkor nem túl drágán megúsztuk ezt. Kinek van kérdése az előterjesztéshez? Endes Zsigmondnak, tessék parancsolni képviselő úr. Endes Zsigmond települési képviselő: Tisztelt Testület! Tisztelt Polgármester Úr! Azt kérdezném, előrebocsátva, hogy a lakások közötti költségmegosztást a távfűtőmű ügyében nagyon jónak tartom, tehát az 50%-os fix és 50%-os mért megosztási arányt. Más városokban is hasonlókat hallottam, csak azt nem értem, hogy ezt a jó megoldást miért nem lehetett hamarabb megcsinálni. Dr. Buzás Péter polgármester: A kérdés az, hogyha ez ilyen jó, akkor miért nem korábban történt? Világos. Tessék parancsolni, további kérdés? Megadom a szót Horváth Bernadettnek, a műszaki iroda vezetőjének. Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! Ahogy bizottsági ülésen is elmondtam, ez a feladat a társasház dolga, hogy a mérést végző szervezettel szerződést kössön és az ő közös megállapodásukon múlik az, hogy az hány százalékos. Eddig úgy volt, hogy az ő közös megállapodásukon múlott, hogy hány százalékon kötöttek szerződést. Az önkormányzathoz beérkezett panaszok miatt az önkormányzat ezt le kívánja szabályozni a helyi rendeletében, gyakorlatilag azért kerül ez most meghatározásra. Dr. Buzás Péter polgármester: A kérdés az volt, hogy miért nem korábban? Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Hozzánk ilyen jellegű panaszok ez idáig nagyobb darabszámban, vagy nagyobb esetszámban nem érkeztek. Dr. Buzás Péter polgármester: Tágabb értelemben eddig ezt senki nem panaszolta, senki nem mondta, hogy ez így nem jól van, senki nem mondta, hogy amúgy jobb lenne. Most jutottunk el idáig. Maradjunk annyiban, hogy most még mindig jobb, mintha most se csinálnánk. Ez a válasz rá. Köszönöm szépen. Kérdéseknek vége volt, véleménye kinek van ehhez a dologhoz? Mágori Józsefné tessék parancsolni.

19 19 Mágori Józsefné települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Képviselőtársaim! Itt mindenki nagyokat hallgat, sokan ülnek itt ebben a képviselő-testületben, akik 2001-ben is képviselők voltak és tudja mindenki, hogy akkor 300 millió Ft-ot nyert a makói önkormányzat azért, hogy megcsinálja a termálkútját és a visszasajtoló rendszert. Ez 8 évvel ezelőtt volt és 8 éves hátrányban vagyunk. Ezt az osztrák befektetőt pedig olyan kényszerhelyzetbe hozta a város és a mindenkori képviselő-testülete, hogy amikor június 27-én aláírta a koncessziós szerződést azzal a bizonyos képlettel, utána ősszel lezárták a termálkutat és 8 évig rá volt kényszerítve, hogy az eredeti képletet használja. Én úgy gondolom, ezt úgy hívják, hogy mulasztásos vétség. Az egész testületet is érinti, és különösen a lakosságot. Tehát így hagyni ezt a vállalkozót, akiről nem akarok semmit mondani, hogy miért húzta az időt ennyi ideig, hogy annyi hitellel terheli a vállalkozását és totálisan tönkrement mint ember, hogy nekünk lelkiismeret furdalásunknak kellene lenni. Most ez, hogy a városra rákényszerült és azonnal mindenen tudott módosítani, hogy ez működőképes legyen, és 8 év pedig nem volt erre elég, ez nagyon nagy felelősség. Erre szeretnék választ kapni, hogy ez miért nem történt meg. Dr. Buzás Péter polgármester: Tessék parancsolni további vélemény van-e? Nincs több vélemény? Lezárhatom a vitát? Gazdag János tessék parancsolni. Gazdag János, a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Testület! Nem akarok én válaszolni a kérdésre, mert nem nekem szólt a kérdés, de azért érdekes ez a felvetés. Itt úgy tűnik, hogy valami félreértés van. Itt egy új helyzet állt elő és amikor az új helyzet előáll, akkor van módja és lehetősége a testületnek, illetve a városnak is módosítani, változtatni. Azért, mert most megtesszük ezt a változtatást, most felhánytorgatni a korábbi dolgot, ez szerintem teljesen értelmetlen dolog és abszolút összefüggéstelen. Nem erről van szó. Ezt a kérdést, hogy Makón elég magas a díj, ezt nagyon sokszor vizsgálta már a pénzügyi bizottság és a városüzemeltetési bizottság is, együtt is vizsgáltuk, szakértővel is megnézettük és mindig az jött ki, hogy igen, lehetnek ebben az elosztásban igazságtalanságok, mert abban az esetben, hogyha mi teljesen teljesítményarányt, tehát a mérőszámokat vesszük figyelembe, amit ott leolvasnak a műszerekről, abban az esetben az a helyzet áll elő, hogy aki egyáltalán nem fűt, az is kap fűtést, csak nem az ő rendszeréből, hanem a szomszéd rendszeréből és ott több fog fogyni. Ezt ez nem küszöböli ki abban az esetben, hogyha mi az elosztást a mérőszámok alapján tesszük. Korábban lehetett volna ez az elosztás, de csak abban az esetben, hogyha a lakosság együttesen megállapodik és minden egyes közös képviselő ezt aláírja és közösen kérik ennek a módosítását. Tehát én úgy gondolom, hogy amikor egy anyagot tárgyalunk, akkor arról beszéljünk már, ami oda le van írva, ne pedig 8 évvel ezelőtt történt dolgokról. Dr. Buzás Péter polgármester: Elmondom, hogy én hogy gondolom. Nem jól figyeltél Gazdag képviselőtársam, mert Mágoriné képviselőtársam azt mondta, hogy természetesen ebben felelős mindenki, aki ezekben a testületekben benne volt. Magától értetődik, hogy én vagyok az egyik célpont, de Te is, meg a többiek is. Van-e másnak véleménye Gazdag Jánoson kívül? Egyelőre nincs. Kedves Mágoriné képviselőtársam! Ugye Te is ennek a testületnek részese vagy már egy ideje és ugye kedves makóiak tudja mindenki, hogy mióta ezt a koncessziós szerződést megkötöttük, azóta minden egyes ciklusban a városüzemelési bizottságnak egy külön napirend sorozata volt, hogy szakértőt külön igénybe véve, stb., végig beszéltük azt, hogy hogy lett megkötve ez a koncessziós szerződés, mi, miért van, mi, hogyan van. Most ennek a szószólója, Kovács Sándor, a korábbi testületben a Kiss Béláné volt. De megmondom őszintén, hogy a Gazdag Jánosnak abban igaza van, hogy nem tudni, hogy meddig kell visszamenni. De ha vissza kell menni, vissza lehet menni, engem nem zavar.

20 20 Egyszerűen arról van szó, ha visszamegyünk, akkor azokat az információkat meg pontosan kell ismerni, hogy akkor mik történtek. Ugyanis pontatlan az információd. Akkor, amikor meghirdettük ezt a koncessziós szerződést, akkor benne volt a termál projekt mint lehetőség, és alternatív ajánlatot adott. Amikor a termál projekt bedőlt, akkor átdolgozásra került a koncessziós szerződés. Tehát nem arról van szó, hogy ő bevállalt a koncesszióval, és utána viszi tovább úgy, hogy közben galád módon el lett zárva a termálcsap, hanem ezt úgy viszi tovább, hogy ez nála betudásra került. Én így emlékszem. Kettő, tovább megyek, hogy akkor, amikor a koncessziós szerződésben alternatíva volt a termálra, az osztrák miatt, mert egyszerűen arról van szó, hogy az osztrák igen sok mindent megtett annak érdekében, hogy ez a termál projekt ne sikerüljön. Mi nem tudom hány körben szerettük volna átíratni ezt a pályázatot az ő javára, a koncesszor javára és aztán ez nem sikerült. Utána az a 300 millió bedőlt, és ennek a műszaki tartalomnak a megvalósítása ebben a koncessziós szerződésbe beépítésre került. A szakértő majd elmondja, a probléma nem innen datálódik és csak azt kell mondani, ami tény. Tehát nem szabad, nemcsak adventkor, máskor sem szabad hangzatosan mellécsapni. A tény az az, hogy ő rosszul kalkulált az elektromos energia képlet elemmel és ezzel nyúlt egy kicsit mellé, de majd a szakértő elmondja, hogy ezen kívül még mivel kalkulált rosszul. Egyébként van még egy motívum, máig nem tudni, hogy ha majd valaki belenéz a könyvelésébe, meg sok minden másba, hogy akkor ott még ezen kívül mi derül ki. Én úgy gondolom, először is felelősségteljesen csináltuk a dolgunkat, mikor pályáztunk és megnyertük a KAC-ot. Felelősségteljesen csináltuk a dolgunkat, amikor azt mondtuk, hogy a VGV-be az összes többi veszteséget ne tegyük már bele és mivel a VGV-be a Szászik László és munkatársai nem vállalták, hogy még több létszámot kiszedjenek belőle, stb., akkor azt mondtuk, hogy jöjjön ide egy olyan profi üzemeltető, akinek megvannak az ilyen franchise szervezetei, stb. és akkor nézzük meg, hogy hogy tudja ő hatékonyabban működtetni, vállalta ezt. Annak a mentén mentünk tovább, hát ezt ő nem viselte volna el, azonnal csődbe jutott volna, ha a termál nem lett volna átvezetve. Átvezettük ezt és ő vitte, vitte tovább a dolgot, csak melléfogott a kintlévőségi állományban, melléfogott a magyar jogszabályok szerint annak a behajthatóságában, melléfogott a kilakoltatás lehetetlenségével, egy csomó aprósággal, ami vélhetően neki ezt a kintlévőséget hozta. Máig nem tudjuk egyébként azt, hogy a különböző kivitelezések során minek, mi volt az ára, meg ehhez hasonlók, ezt még nem fogjuk megtudni. Tehát én azt gondolom, hogy kristálytisztán ennek az ügynek a megítélésére, ennek a felszámolási eljárásnak a végén tudunk visszatérni. De mivel Te elég hamar ilyeneket mondtál, hogy mulasztásos vétség, meg ehhez hasonló, megmondom őszintén, hogy a képviselőtársaim és a magam nevében december 16-án a szeretet hangján visszautasítom ezt a stílust és megkérlek rá, hogy amíg minden kétséget kizáróan tényeket nem tudsz mondani ebben a dologban, addig a bűncselekményt a szádra ne vedd, én se szoktam. Köszönöm. Tiéd a szó. Mágori Józsefné települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Képviselőtársak! Én meg visszautasítom ezt a választ, mert az tény, hogy december 16-áig semmi megoldás nem történt és az ország harmadik legdrágább fűtése volt eddig Makón. Ez is tény és nem a szeretet ünneppel kellene foglalkozni. Meg lehet ezt oldani egy ünnepi testületi üléssel, 2-3 semmitmondó napirendi ponttal, senki nem fog hozzászólni, mindenki kedves lesz, aranyos, boldog, mert a karácsony a szeretetről szól, ezt meg lehet oldani. De abban az esetben, ha december 16-ára 37 napirendi pontos testületi ülést szerveztek és annak ilyen pontok is része, azt ne várjátok el, hogy a szeretet jogcímmel itt senki nem fog megszólalni. Tehát ilyet nem lehet elvárni. Akkor nem kell ilyen napirendeket tenni. Ez a fűtésügy pedig itt eszik az asztalon és csak reménykedhetünk, hogy ezzel az újabb termál projekttel ez majd megoldódik. És sajnos tetszik, nem tetszik, én nem tudom, hogy ez bűncselekményi kategória-e vagy se, mert én nem vagyok jogász. Ez itt 9 éve nincs megoldva és ha tetszik, ha nem, erről beszélni kell, akár

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március hó 20. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 6. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 3. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. december hó 6. napján, a városháza 1. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 21. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2008. június hó 12. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 13. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2 0 1 6. j a n u á r 2 7. Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010. október hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata 13. számú nyílt ülési Kisbágyon Község Önkormányzata 7. számú nyílt ülési Szarvasgede Község Önkormányzata 8. számú nyílt ülési Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével közösen 2011. április 27.-én megtartott üléséről a Petőfi Sándor Művelődési Házban - Szigetbecsén

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása Iktatószám: 1637/9/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi Pénzügyi Bizottságának, valamint Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának 2015. október 29. napján 14.00 órakor megtartott soros,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla JEGYZŐKÖNYV Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. április 15-én délután 15.00 órakor megtartott testületi ülésről Jelen vannak: Csorba Ferenc Lakatos Pál Tóth Zoltán Béla Jegyzőkönyvvezető: Márton

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án 9

Jegyzőkönyv. Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án 9 Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án 9 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté polgármester Zöldág János alpolgármester

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Makád Község Polgármesteri Hivatalában a 2012. április 23-án tartott Makád község képviselő-testülete és Szigetbecse község képviselő-testülete által tartott közös ülésről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. március hó 30. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 5. - rendkívüli - ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 370/21/2016 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. szeptember 15. napján 16.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének Határozatok: J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 366/2016.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 370/1/2016 Magyarcsanád Községi Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. január 26. napján délután 13.30 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatok: 1/2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. február 9-én 15,20 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1.

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54.

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54. JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati -testületének 2016. szeptember 7-én, 16 óra 30 perckor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. A -testületi ülés

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága március 29-án órakor megtartott soros nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága március 29-án órakor megtartott soros nyílt ülésének Iktatószám: 1680/2/2016 Magyarcsanád Község Önkormányzat Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 2016. március 29-án 15.30 órakor megtartott soros nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 6/2016.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Uraiújfalu, Vasegerszeg,Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád községek képviselő-testületeinek 2014. december 18-án 17 óra 30 perckor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai 39/2009.(X.22.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása 40/2009.(X.22.) Az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net JEGYZŐKÖNYV NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 116/2009. (X. 26.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány belterületi buszvárók felújítása tárgyában

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi munkaterve

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi munkaterve MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. évi munkaterve Január Ü L É S S Z Ü N E T 2016. február 10. (szerda) Az előkészítésért felelős szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal Kabinet Iroda -

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. szeptember 26-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 67/2012. (IX.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének:

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (91-93) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés az Európai

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/401-2/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: IGAZOLTAN TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: LAKOSSÁG KÖRÉBŐL MEGJELENT: Paloznak Község Önkormányzat

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének Iktatószám: 371/12/2016 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatok: 77/2016.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-án 17.30 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről Készült Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Pénzügyi- Ügyrendi Bizottsága

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Pénzügyi- Ügyrendi Bizottsága 2016. április 28-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 4/2016. (IV. 28.) A 2015. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása. 5/2016. (IV. 28.) A 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. augusztus 2-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. augusztus 22. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. július hó 2. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 13. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben