Ajánlás az Ovi-zsaru bűnmegelőzési programhoz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlás az Ovi-zsaru bűnmegelőzési programhoz."

Átírás

1

2

3 Ajánlás az Ovi-zsaru bűnmegelőzési programhoz. Az óvodáskorú gyermekek fokozottan ki vannak téve kisebb-nagyobb baleseteknek. Életkori sajátossága a játékosság és kíváncsiság, de még nincs elég tapasztalata, így sokszor nem ismeri fel a veszélyt sem, és nem is tud megfelelően viselkedni. Ennek a programnak a célja a gyermekek védelme gyermekek sérelmére elkövetett bűnözéssel szemben. A velencei-tó térségében, Velencén a Meseliget óvodánkban nagy örömmel fogadtuk ezt a kezdeményezést. Tapasztalataink alapján, elmondhatjuk, hogy az Ovi-zsaru program segítségével is nagyon sok gyermek lett nyitottabb, hiszen önkéntelenül is egy tudatos, szisztematikusan felépített játék részévé vált, mely lehetőséget adott számunkra arra, hogy betekintést nyerjünk a gyermekek rejtett titkaiba, félelmeibe. Legfőképpen a családi élet pozitív és negatív szabályai, szokások és az otthoni véletlen balesetek kerülnek és kerültek felszínre. Az első találkozást megelőzte egy ráhangoló felkészítő beszélgetés a gyermekekkel. Nagyon meghatározó volt az első és az utolsó alkalommal megjelenő igazi rendőrrel való testközeli találkozás és a vele érkező, két esztétikusan kialakított báb Rendőr Robi és Rosszcsont Ricsi. A program átöleli, feldolgozza mindazon életszerű veszélyforrást tartalmazó helyzeteket, melyek otthon és közvetlen környezetükben érheti őket. A szülőket folyamatosan informáltuk az elkövetkezendő foglalkozások tematikájáról, melyet minden alkalommal nagy érdeklődés kísért. A gyerekek az Ovi-Zsaru programban szereplő mesék és szituációs játékok során mélyítették el előzetes tapasztalataikat, ismereteiket. Szabálytudatuk mélyült és e program segítségével is, év végére a megfelelő szintre fejlődött. Nagyon megható és örömteli élmény volt hallani egy-egy bátor megjegyzést: Én már nem félek a rendőr bácsitól! Ez is arra ösztönöz minket, hogy ezzel a programmal folytassuk a gyermekek felkészítését s rávilágít arra, hogy érdemes volt belekezdeni. Ezúton is ajánlom mindenkinek az Ovi- Zsaru program bevezetését intézményeitekben. Velence, február 18. Bencsik Éva Óvodapedagógus

4

5 Óvodás korú - nagycsoportos - gyermekek részére készült, biztonságra nevelő program. Amikor a gyermek értelme kinyílik, a világ összefüggéseit újszerűen figyeli meg. Már tudatosítják a rossz cselekvést, annak az esetleges következményét, bár a felelősségre vonástól való félelem nem minden esetben téríti el őket a tevékenység végrehajtásától. A gyerekek óvodás korban még nem kerülnek kapcsolatba a bűnözéssel (elkövetőként), azonban gyakorta áldozatokká válhatnak. Ez elmondható nem csak a közterületen bekövetkezett balesetekre, bűncselekményekre, hanem a lakókörnyezetben előforduló esetekre is. Ezért a korai megelőzés elkerülhetetlen, a figyelemfelhívás fontossága nem kérdőjelezhető meg.

6 Minél korábbi a figyelemfelhívás, ismeretanyag átadás, oktatás az áldozattá válás elkerülésére, annál hatékonyabb módszerré válhat. Figyelembe kell venni azonban, az életkori sajátosságokat, valamint azt, hogy a gyermekben ne félelmet keltsünk, hanem a magabiztos viselkedést a veszély elkerülésének lehetőségét erősítsük meg bennük. Ennek elősegítéséhez szeretnék hozzájárulni, a korai megelőzésben való segítségnyújtáshoz készített segédanyaggal, mely elsősorban rendőri megközelítésben, másodsorban gyakorló szülői szemmel és nem utolsó sorban pedagógiai módszerekre épülve készült el. A segédanyag elsősorban az óvodáskorú főként nagycsoportosok gyermekcsoportoknál próbálja meg a megelőzés bűn- és baleset megelőzés az áldozattá válás elkerülésének, egyfajta nevelési módszerét megismertetni. A program elnevezése az OVI-ZSARU nevet kapta, hisz óvodás korúaknak szól, s főként rendőri segédlettel - közvetítéssel - történő, információközlésen alapszik. Bizonyos, hogy az idő folyamán több finomításra lesz szükség a módszerben, megközelítésmódokban, pedagógiai módszerekben, mely a gyakorlati tapasztalatokban, az idő folyamatában lesz látható. Ezért ez a módszertani útmutató, segédlet csak azt hivatott szolgálni, hogy bátran kezdjük el már az óvodás korban felkészíteni a gyermekeket saját biztonságuk megőrzésére, melynek megóvásában, sok esetben csak magukra számíthatnak. Nem azért, mert a felnőttek, szülők nem óvják meg őket, hanem azért mert vannak olyan esetek, amikor egymaguk tartózkodnak utcán, közintézményben, otthon. Meg kell ismertetni velük az önállóság lényegét, a felelősségtudatot, s azt, hogyan tudják megóvni magukat a rájuk leselkedő veszélyektől, hisz legtöbbször nem áll majd mellettük olyan felnőtt, akitől megkérdezhetik, mit kell tenniük egy kialakult helyzetben. A biztonságos életmódra nevelés megjelenik a családban, óvodában, közvetett és közvetlen formában. Alapvető viselkedésminták, életformák bevésődnek. A megelőzés hatékony formája, hogy a gyermek olyan információ birtokában jusson, amelynek alapján el tudja kerülni a veszélyhelyzetet, fel tudja azt ismerni s reagálni tudjon rá. Fő szempontnak kell tekinteni az életkori sajátosságokat, ezért olyan megközelítésben kell bemutatni a veszélyhelyzeteket s az azokra történő megoldásokat, hogy az magatartásukat formálja, önbecsülésüket és magabiztosságukat erősítse. A program fő vonalai: 1. Személyiségfejlesztés Önismeret Problémamegoldás lehetőségeinek elsajátítása

7 2. Szabálykövetés Közlekedési szabályok Mindennapi élet szabályai (írott, íratlan szabályok) 3. Biztonság Idegen, ismeretlen személyekkel szemben Közlekedésben Gyermek egyedül van (otthon, közterületen) 4. Viselkedési panelek Szituációs és szerepjátékokon keresztül - drámapedagógiai eszközök, módszerek felhasználásával - a veszélyhelyzetekben való viselkedés gyakorlása Bábokkal való elmondatás, felismertetés, hogy mikor, mit tehetünk és tegyünk Valamennyi témakört végigkíséri az a fő gondolat, hogy a gyerekek ismerjék fel a veszélyhelyzetekben rejlő kockázatot, ennek ismeretében hozzák meg döntéseiket. Tudatosuljon a gyermekben, hogy problémáikkal nincsenek egyedül, fő támaszuk a családi háttér, az óvoda, és a rendőr is. Lássák be, hogy bekövetkezhetnek olyan események, is, amikor más segítségére nem számíthatnak, s a kialakult helyzetet meg kell egyedül is oldaniuk úgy, hogy ne kerüljenek bajba. A program célja: feladata: Az óvodáskorú elsősorban nagycsoportos gyermekek biztonság érzetének segítése, erősítése. Az egyéni ismeretek feltérképezése az áldozattá válással kapcsolatosan, az életkori sajátosságnak megfelelő, és szintű információk átadása a témában. A gyermek ismeretei bővülhetnek a témakörök feldolgozásával, a hozzájuk kapcsolódó ok-okozatitényezők feltárásával, mely a későbbi viselkedését nagymértékben pozitívan befolyásolhatja. Azért, hogy a gyermek a megszerzett új ismeretek révén ne kerüljön számára feldolgozhatatlannak, megoldhatatlannak tűnő helyzetbe, lényeges, hogy a szülők is tudomást szerezzenek a gyermekek felé eljuttatott információkról. Ezért szükséges, hogy a foglalkozásokon elkezdett színezéseket, rajzokat hazavigyék, megmutassák, illetve ha nem készült el akkor befejezzék a szülőkkel otthon. Ebben az életkori

8 szakaszban nagyon fontos a gyerekek részéről a szülői megerősítés. Az elsőszámú példakép a szülő, ezért fontos tudni azt, hogy a gyermek általában azt fogadja el - mint mintakövetés - amit a szülő tesz, vagy mond. A siketes program érdekében fontosnak tartom, hogy a szülőket tájékoztassuk, meggyőzzük a projekt fontosságáról és sikerességéről. Kérjünk visszajelzéseket az óvónőktől, melynek felhasználásával formálhatjuk, alakíthatjuk folyamatában is a programot. A szülők véleményére is sokat lehet építeni, hisz a gyerekek otthon elmesélik az óvodában történteket. A programsorozat végén tanácsos egy anonim kérdőívet kitöltetni. (A megtartott foglalkozások után kitöltettem ezeket a véleményezéseket, s nagy örömömre szolgálva a szülők maximálisan elismerték és jónak értékelték a programot!) Jean Piagét ( ) svájci pszichológus szerint: Az ember testileg, lelkileg nagyon éretlen formában jön a világra, egy az anyával. Kisgyermekkorban szereti szüleit, fél ennek elvesztésétől. A szülőknek két lehetőségük van: szeretetet adni és kilátásba helyezni annak időleges megvonását. Ez a kétszárú gyeplő áll rendelkezésre ahhoz, hogy a gyermek a szülői szabályokat teljesítse. A kötelességek teljesítésében óvodás és kisiskoláskorban a szeretetnek még sokáig elsőrendű szerepe van, és csak fokozatosan veszi át szerepét az értelmi szféra. A kétszárú gyeplő tökéletesen elég ahhoz, hogy a gyermek a közösségi szabályokat elfogadja, életkorának megfelelő kötelességeit teljesítve. Fizikai és pszichikai bántalmazás esetén a hibát nem a gyerekben kell keresni!) A gyermek megismerési folyamatait hiányos tapasztalatai, a világról hézagos tudása jellemzi. Az 5-6 éves gyermeknek már van némi reális, a valóságról nagyjából megfelelő hasonló ismeretei, melyeket mozgósítani is tudnak szükség szerint. A tudásukat az őket körülvevő világ gazdagítja, korukból adódóan sokkal inkább a helyzetéből, élményeiből, tapasztalataiból táplálkozva, érzelmeikkel, indulataival átitatva adja át. A legtöbb információhoz az aktuális élménykép segítségével juthat. Az áldozattá válással kapcsolatos ismeretek bővítése úgy válhat hatékonnyá, hogy az érzékelés, a biztonságra való nevelés témakörei a gyermek életkori sajátosságainak megfelelő mozgásos, játékos, mesevilágra épülő bemutatási formát öltenek. A témakörök feldolgozása lehetővé teszi az áldozattá válással összefüggésbe hozható fogalmak tisztázását és ok-okozatitényezők feltárását, melyek a későbbi viselkedésüket befolyásolhatják. Ennek segítségével olyan ismeretanyagot sajátít el, melynek segítségével biztonságosabban játszhat, közlekedhet, tartózkodhat játszótéren vagy otthon egyedül. Ez a prevenció elmaradhatatlan része, melyben véleményem szerint az Ovi-zsaru jelentős segítséget nyújthat.

9 Feldolgozáshoz használható módszerek, eszközök Mesevilág szereplői Mozgás öröme Játék szenvedélye Rajz önmegvalósító lehetősége Szerepjátékkal történő más embernek a - bőrébe bújása - megismerése A mese, hasonlóan épül fel, ahogy a gyermek gondolkodása is, és ahogy a gyermek a világot kezdi megismerni, hasonlóságot sok esetben párhuzamot von a mesevilágából, mely ezért őt meggyőzővé teszi, elhiszi az abban történteket. Amikor a gyermeknek elmondjuk a mindennapi élet eseményeit, történéseit, azokat szavakhoz kötjük, melyeket néhányan nem tudnak kellő képen értelmezni, elképzelni. Azonban, ha ezeket élményszerűen, hasonlóságokra rámutatva (pl.: mesék történeteire) mondjuk el, könnyebben felidézhetővé, érthetővé válik számukra. Arra is tanítjuk így őket, hogy emlékeket megőrizzenek, emlékképeket felidézzenek és felhasználjanak. A mesehallgatás során a gyermekek sok esetbe a felnőttek is másik tudatszintre lépnek. Ez a rendszer sűríti tapasztalatainkat, magába foglalja ismereteinket, tükröződik benne a világ. El kell mesélni nekik az árnyoldal problematikus természetét, felismerését annak érdekében, hogy a nehézségek ne győzzék le őket, a meséből megoldásokat és azok következményeit változatos módon átélhessék. Az azonosuló gyermek képzeletben együtt szenvedi át a hőssel, a megpróbáltatásokat és együtt győzedelmeskedik velük. A mese leegyszerűsíti a szituációkat, a mesealakok nem egyszerre jók és rosszak. A hős szerepe a hallgatót vonzza, s rá akar hasonlítani, így beleéli magát a történetbe, a szerepbe. A mesék olyan viselkedésmintákat mutatnak be, amelyek lehetővé teszik, hogy a gyermek a saját ismeretszintjén kerüljön kapcsolatba a világban történő jó és rossz történésekről, úgy, hogy ők maguk közben mesehősként ténylegesen nem károsulnak, nem kerülnek bajba, s a megoldáshoz könnyebben hozzájutnak. A mese feldolgozása lehetővé teszi, a témakörök bevezetését, megismerését, érdeklődés felkeltését szerepek felöltését, megoldások könnyebbé tételét viselkedésminták megértését, eljátszását fordulópontok megismerését, megértését szituációk következmény nélküli eljátszását, megformálását eljátszással, bábozással többszöri újraélés, a jobb megértés, megoldás bevésését

10 A történetek mesék élménydús közvetítésekor fontos a szemléletes, figyelemfelkeltő és érthető elmondás. Kedvezőbb a mesét elmondani, mint felolvasni s esetlegesen a bábokkal elmondatni azt. Így állandó kapcsolatban szemkontaktusban lehetünk a gyermekekkel, könnyebben alkalmazkodhatunk a helyzetekhez, szituációkhoz. A foglalkozások megtartásakor figyelembe kell venni, hogy a gyerekek folyamatosan a szóbeli magyarázatra 4-5 percig tudnak figyelni, percig képesek egyhelyben ülni. Ezért, minden témába be kell építeni olyan panelt, melynek során mozoghatnak, játszhatnak, rajzolhatnak. (Foglalkozások időtartalma nem határozható meg pontosan, mivel a témák feldolgozása változó időigényű, ezért kb percesek átlagosan). Figyelmüket irányítani kell, hisz egy dolog néha teljesen le tudja őket kötni, elmerülnek egyes tevékenységben. Igénylik a testi kontaktust, igyekeznek minél közelebb kerülni egymáshoz, - felnőtthöz többen azt szeretnék, ha csak rá figyelnének. Ezekben az esetekben is jól alkalmazhatóak a szerepjátékok, bábok használata. Gondolkodásuk bonyolult fogalmak megértésére, logikai következtetések levonására csak korlátozott mértékben alkalmas. Ezért a lehető legegyszerűbb módon a napi szóhasználatok segítségével kell megismertetni a témaanyagot velük, és a mesevilág szereplőin keresztül is könnyebben érhetünk el jó eredményt, megoldást. Emlékezetük felnőtt számára bámulatos módon éles, bizonyos jeleneteket, eseményeket vagy képeket el tudnak raktározni, lefényképezni tudatukban. Ez nem azt jelenti, hogy a történtekről ok-okozati összefüggéseket tudnak találni s levonni. Ezért szükséges a témakörök során az alapos magyarázat s a helyes dolgok, cselekvések ismétlése és ismételtetése. Kifejezőkészségük szóban még korlátozott, azonban rajzban nagyon jól szemléltetni tudják a történéseket, elképzelésüket. A témakörök feldolgozásánál a rajzolás nagyon fontos eszköz, mert tükrözi a gyermek véleményét.

11 A program TÉMAKÖREI Ismerkedés szabályai (ki az idegen számunkra, mit mondhatok el idegen embernek magamról és családomról). Szabályok, utasítások betartásának fontossága (kinek az utasításait tartsuk be, kinek fogadjunk szót s miért). Idegen személlyel történő találkozás, kapcsolat, ajándékelfogadás szabályai (utcán, játszótéren, idegen lakásában). Egyedüli otthon tartózkodás szabályai (telefonálás, idegen beengedése a lakásba). Veszélyes eszközök is lehetnek, nem játékszer (háztartási eszközök, szúró-vágó eszközök használata, testi épség megóvása)! Közlekedés szabályai (gyalog, kerékpárral, utasként gépkocsiban). Javasolt felhasználási szemléltető, alkalmazási eszközök, segédletek, mesék: Témaköröknek megfelelő mesék feldolgozása; Kisgidák és a farkas (idegent ne engedj be a házba!) Hófehérke és a hét törpe (ne fogadj el semmit idegentől!) Piroska és a farkas (idegennel ne állj szóba!) énekek, mondókák: Rendőr Robi tanácsai (saját készítésű vers, mely általános tanácsokat ad a gyerekeknek) Mesebeli kis-királyhoz, betévedt egy kisleány (idegentől ne fogadj el semmit) Lánc, lánc, Eszter lánc (ismerkedés, bemutatkozás) Ég a gyertya ég (veszélyes eszközök) Eszközök: Kéz-báb (Rendőr Robi, Rosszcsont Ricsi) Színes lapok Színezők, színesek Szemléltető képek (újságokból, magazinokból) Mesekönyvek, CD (eszközök használata végtelen lehet, mindenki maga formálhatja elképzelése szerint, hogy mit tud beszerezni, s mire van lehetősége a szemléltetéskor)

12 1. Ismerkedés szabályai Cél: Tudatosuljon a gyerekekben, hogy ki az idegen, vele hogyan viselkedjenek, mire figyeljenek, ha idegen megszólítja őket. (bemutatkozás szabályai.) A gyerekek a foglalkoztató teremben a földön ülve helyezkedjenek el. Ez az első foglalkozás, amikor találkozik velük a rendőr, ezért a terembe való belépéskor határozott megjelenéssel kell üdvözölni őket. Megbeszélhetjük azt is az óvónővel előre, hogy mielőtt megérkezünk az óvódásokhoz, ők már legyenek bent a szobában. Kopogtassunk be az ajtón és várjuk meg, hogy behívjanak. A napszaknak megfelelő köszönéssel üdvözöljük az óvónőt és a gyerekeket is. Ezt követően határozott fellépéssel menjünk oda az óvónőhöz, fogjunk kezet vele és mutatkozzunk be neki. Köszöntsük a gyerekeket, s egyenként menjünk oda hozzájuk, fogjunk kezet velük és kérjük meg őket, hogy ők is mutatkozzanak be nekünk. Figyelmeztessük őket, hogy miként kell kezet fogni (jobb kézzel), mit kell mondani ilyenkor a másiknak (bemutatkozó szöveg) mit kell még tenni (szembe nézni, határozottnak lenni, amennyiben ülünk, fel kell állni). (Volt olyan kisgyermek, aki nem akart kezet fogni velem a bemutatkozáskor. Látszott rajta, hogy fél. Valószínűsítem nem tőlem, hanem az egyenruhástól. Úgy oldottam a problémát, hogy nem erőltettem a bemutatkozást neki, hanem amikor már Rendőr Robi is színre lépett, ő ment oda a gyerekhez és megkérte, hogy mutatkozzon be. A kisgyerek boldogan, határozottan fogott kezet Robival és mutatkozott be). A báb használata sok esetben old meg olyan helyzetet, mely felnőtt és gyermek közt nehezen oldható. A báb kicsi és méretében közelebb áll a gyermekhez. Az első foglalkozást egyenruhában szükséges tartani, mert ebben a korban a gyerekek még nagy érdeklődéssel kísérik az egyenruhás rendőr munkáját varázslatos lehet nekik s érdekes számukra, hogy a társaságukban igazi rendőr mozog s beszélget velük. kézfogással mindenkinek bemutatkozás, (néhány szó a végén magunkról: ez a bizalomkeltés miatt fontos és az érdeklődés felkeltése miatt is) meséljük el, mi a munkánk, beszéljük meg közösen mi a rendőr feladata, Rendőr-bábot mutassuk be Rendőr Robit - mint a mi segítségünket, kollégánkat, barátunkat, aki a gyerekeknek is majd segíteni fog, és helyettünk velük lesz majd mindig, néhány szóban összefoglalni, miért lesznek majd ezek a foglalkozások, beszéljük meg, kik a rokonaink, barátaink, ismerőseink, nekik miről szoktunk mesélni magunkról, ők mit tudnak rólunk,

13 ki számunkra idegennek, róla mit tudunk, s ő mit tudhat rólunk, miről beszélhetünk vele, az idegennel szóba állhatunk e, mit tegyünk, ha idegen megszólít. Játsszunk el egy találkozást úgy, hogy először egy baráttal találkozunk, majd egy rokonnal, és végül egy idegennel találkozunk. Beszéljük meg mi volt a különbség a találkozások között, a viselkedésben, a mozdulatokban, köszönésben. A foglalkozás végén köszönjük meg a munkájukat, dicsérjük meg őket s mindenkinek adjunk valamilyen apró ajándékot (színezőt). Mondjuk el, hogy legközelebb, miről fognak beszélgetni, tanulni. Megkérhetjük őket arra is, hogy a színezőt otthon a szülőkkel együtt színezzék ki, s meséljék el azt is, hogy ki látogatott el hozzájuk az oviba, s miről tartott foglalkozást. Ezzel a szülői kontaktust, kapcsolatot is felvettük a gyerekeken keresztül, akik figyelemmel tudják követni majd így a foglalkozások menetét. Ez fontos, hisz a szülői megerősítés segíti munkánkat, a gyerekek jobban elfogadják, amit a foglalkozáson hallanak tőlünk. Hagyjunk kis időt arra is, hogy a rendőri munkáról beszélhessünk a gyerekeknek, hisz nagyon érdeklődőek, kíváncsiak. Mutassuk meg az igazolványunkat, jelvényünket, meséljünk a munkánkról. Szívesen veszik, ha a bilincset is megnézhetik, megfoghatják. A fegyvert azonban nem célszerű óvodába vinni! Mondjuk el, hogy legközelebb már helyettünk Rendőr Robi lesz a segítségükre és hoz magával majd egy vendéget is. (Rosszcsont Ricsit). Köszönjünk el tőlük és emlékeztessük őket arra, hogy amennyiben szükségük van segítségre, nyugodtan menjenek oda a rendőrhöz bármikor, aki biztos segíteni fog nekik!

14 2. Szabályok betartása: Cél: Ismerjék fel a gyerekek, hogy az utasítások és szabályok nagy része az ő biztonságukat, egészségük megóvását szolgálják. Ettől a foglalkozástól kezdve nem szükséges a rendőri jelenlét, az óvónő veszi át az irányító szerepet, és a rendőrét pedig, Rendőr Robi! Üdvözlés után, mutassuk be Rosszcsont Ricsit, aki meséljen magáról néhány szót (mondja el, hogy érzi magát: most szomorú!) Ricsi mesélje el mit csinált, amiért az anyukája később megszidta (engedély nélkül elment otthonról, eltévedt s nagyon megijedt.) gyerekek mondják el, kerültek e már hasonló helyzetbe, mit éreztek, amikor a szüleik kérdőre vonták őket, beszéljék meg, hol találkozhatunk mindennapjainkban szabályokkal (óvodában, otthon, utcán, játék közben), mi történik, ha nem tartjuk be a szabályokat, kiknek az utasításait tartsuk be, jót akarnak e ezekkel az utasításokkal nekünk, mondjunk példákat szabályokra, amik a mi biztonságunkat szolgálják, s ezért be kell tartani (mit szoktak a gyerekeknek mondani otthon, óvodában). A foglalkozást Rendőr Robi vezeti le, ő határozza meg a feladatokat, s beszélget a gyerekekkel és Ricsivel. A beszélgetés végén, mindenkinek adjunk színezőt, s színezzük ki közösen a képet, a gyerekek adjanak címet a képüknek (mi írjuk rá), a legjobbakat rakjuk ki a faliújságra. A foglalkozás végén köszönjük meg a munkájukat, dicsérjük meg őket! Mondjuk el, hogy legközelebb mikor találkoznak Rendőr Robival, miről fognak beszélgetni, tanulni. (A legközelebbi foglalkozás elkezdése előtt, már el kell mesélni a Hófehérke és a hét törpe mesét.)

15 3. Ismeretlen - idegen - személytől ne fogadj el semmit! Cél: Gyerekek tanulják meg, hogy idegen személytől nem fogadhatnak el semmit, mert rossz dolog is történhet velük, ha nem utasítják azt vissza. (Óvónő a foglalkozás előtt már mesélje el a Hófehérke és a hét törpe című mesét, mely a foglalkozás anyaga). Beszéljük meg: a szereplőkről jó és a rossz tulajdonságokat melyik az a szereplő, aki tetszett nekünk s miért. Ki melyik szereplő szeretne lenni s miért? ki volt jó szándékú és ki volt gonosz a mesében, ki volt az, aki jót akart Hófehérkének és ki volt az, aki rosszat, mondják el a gyerekek, miért történt meg Hófehérkével, hogy beteg lett, mit kellett volna tennie, amikor idegennel találkozott, mondják el a gyerekek, ők mit tettek volna Hófehérke helyében (elfogadták e volna az ajándékot) mondják el a gyerekek, kitől szoktak ajándékot kapni (szülők, nagyszülők, rokonok, barátok, jó ismerősök), miért adnak ők ajándékot (fontos, hogy megfogalmazódjon, hogy aki feltételek és viszonzás nélkül is szeret minket, attól fogadhatunk el ajándékot). Készítsünk közösen egy nagy rajzot, (csomagoló papírra) amin rajta van Hófehérke (szép, kedves) és a gonosz mostoha (csúnya, ijesztő). Mindenki rajzolja rá az ovis jelét a papírra, s rakják ki a képet a faliújságra közösen. Kérjük meg a gyerekeket, hogy a következő foglalkozásra óvó néni segítségével készítsenek rajzot arról, amikor ajándékot kaptak szüleiktől legutoljára. Osszuk ki a színezőket s kérjük meg, hogy otthon színezzék ki testvérrel, szülővel vagy nagyszülővel közösen, s azt hozzák vissza megmutatni nekünk. A foglalkozás végén köszönjük meg a munkájukat, dicsérjük meg őket! Mondjuk el, hogy legközelebb mikor találkozunk, miről fogunk beszélgetni, tanulni. A legközelebbi foglalkozás megkezdése előtt az óvónő mesélje el a gyerekeknek a Kisgidák és a farkas mesét.

16 4. Egyedüli otthon tartózkodás szabályai Cél: Gyerekek tanulják meg, hogy idegen személynek ne nyissanak ajtót amikor egyedül vannak otthon, és telefonon se adjanak ki információt a családról. Gyerekeket kérdezzük meg, hogy kik azok, akik már voltak egyedül otthon. Ők meséljék el, hogy miért voltak egyedül, mit mondott nekik az anyukájuk, amikor otthon hagyta őket (mit ne csináljon, mire vigyázzon, mihez ne nyúljon stb.) ők mit csináltak ez idő alatt. Mondják el azt is, hogy milyen érzés volt egyedül otthon lenni. (Óvónő a foglalkozás előtt elmesélte a Kisgidák és a farkas című mesét.) Beszéljük meg a mese kapcsán: kisgidáknak mit mondott az anyukájuk, amikor elment otthonról, miért mondta ezt nekik, mitől akarta őket megóvni, honnan ismerhették volna fel, hogy a farkas akar bemenni a házba, ha te is kisgida lettél volna a mesében, te mit tettél volna azért, hogy a farkas ne tudjon bemenni a házba, miért tudott bemenni a házba végül a farkas Mondják el a gyerekek: hol érzik magukat a legnagyobb biztonságban s miért (lakásban, házban) mikor tud bemenni valaki a lakásba, házba (ha mi bent vagyunk, akkor csak az tud bemenni, akit mi beengedünk, akinek ajtót nyitunk), kinek nyithatjuk ki az ajtót (visszautalva a tanultakra, amikor az idegenről beszéltünk), telefonálás szabályai (mikor veheti fel a gyerek a telefont, kivel beszélgethet telefonon keresztül, mit mondhatunk a telefonba), Játsszuk el: Egyedül van a gyerek otthon s kopogtatnak (pl. villanyóra leolvasó, anya munkatársa, unokatestvérünk). Csörög a telefon s felvesszük ( pl. egyedül vagyunk otthon vagy úgy is, hogy szülők otthon vannak -játéktelefonnal szemléletesebb-, mit mondhatunk a telefonba).

17 Fontos: Az óvatosságra való figyelmeztetés ne jelentse azt, hogy a gyerekek minden felnőttel bizalmatlanok legyenek (összes témakörre vonatkozik). Ezért fontos kihangsúlyozni, hogy ezek a figyelmeztetések elsősorban az idegenekre vonatkoznak, és csak óvatosságra intenek a saját biztonságérzetük érdekében. A mesék segítségével megtanulhatják, hogy a szép és mázos szavak nem jelentik mindig az igazat, s csak azért mondják, hogy elérjék amit szeretnének pl. beengedjük a lakásba, odaadjuk a játékunkat, megmondjuk a lakcímünket, beszéljünk a családunkról. A foglalkozás végén köszönjük meg a munkájukat, dicsérjük meg őket! Mondjuk el, hogy legközelebb mikor találkozunk, miről fogunk beszélgetni, tanulni.

18 5. Biztonságban otthon Cél: A gyerekekkel tudatosítani, hogy az otthon tartózkodásnak is vannak szabályai, amit be kell tartani azért, hogy ne érje baleset őket s biztonságban érezhessék magukat. Fontos szerepet kap itt Rosszcsont Ricsi, mert el kell mesélnie azt, hogy vele mi történt az elmúlt napokban. Mondja el, hogy belekóstolt a habfürdőbe - mosogatószerbe - s fájt a hasa, rosszul érezte magát. Még a doktor bácsihoz is el kellett mennie. A gyerekek meséljék el, hogy történt e velük hasonló s fogalmazzák meg ők, hogy mi a tanulság. Beszéljük meg: milyen ízeket ismernek, s melyik az az íz, amit szeretnek, hol szokták tárolni otthon a mosószereket, tisztítószereket, mikor használják ezeket a szereket, s ki használhatja, miért, szabad e megkóstolni különböző üvegekben tárolt folyadékokat, amikről nem tudjuk biztosan mi az, mi történhet, ha megisszuk, megesszük a mosogatószert, vegyszert, gyógyszereket, amit nem a betegségünkre írt fel az orvos, mivel szokták tölteni az időt, ha egyedül maradnak otthon, milyen elektromos készülékek vannak otthon, ki szokta ezeket kezelni, milyen használati utasítást, szabályt ismernek, amik az elektromos készülékekre vonatkoznak? miért fontos betartani a kezelési utasítást (utaljunk vissza a szabályoknál tanultakra)? kés, villa, olló, gyerek kezében nem való mit jelent ez? mire kell vigyázni a vágó, szúró eszközök használatakor? tanítsuk meg a segélyhívó számokat s azok tárcsázását (játék telefonnal).

19 Mondjuk el, hogy miért veszélyes ismeretlen anyaggal játszani, megkóstolni és mi történhet, ha valaki pl. mérget iszik, magától orvosságot vesz be, amit nem neki írt fel az orvos (rosszul lesz, hányni fog, kórházba kerül, injekciót kap, kimossák a gyomrát s néha sajnos bele is lehet halni). Mire kell vigyázni, és milyen sérülések keletkezhetnek, pl. kés használatakor. Osszuk ki a gyerekeknek a témához kapcsolódó színezőt és közösen kezdjük el kiszínezni. Ha sikerül befejezni a foglalkozás vége előtt a rajzokat, akkor a legjobbakat tegyük ki a faliújságra, ha nem végeztek vele, akkor kérjük meg őket, hogy a következő foglalkozásig készítsék el. A foglalkozás végén köszönjük meg a munkájukat, dicsérjük meg őket! Mondjuk el, hogy legközelebb mikor találkozunk, miről fogunk beszélgetni, tanulni.

20 6. Biztonságos közlekedés Cél: A főbb közlekedési szabályok megismerése, tudatosuljon, hogy a helyes közlekedésben való részvétel a saját biztonságukat szolgálja. Mondják el a gyerekek: milyen közlekedési eszközöket ismernek, náluk otthon milyen közlekedési eszközök vannak, járműveket kik használhatják, kik vezetik, milyen engedély szükséges azok vezetéséhez, milyen közlekedési szabályokat ismernek (utalhatunk vissza a szabályoknál tanultakra is), Kérdezzük meg: milyen közlekedésirányító közúti jelzőtáblákat, útburkolati jeleket - táblákat ismernek, hogy néznek azok ki, miért kell betartani a közlekedési szabályokat, mivel szoktak legtöbbször közlekedni az utcán, gyalogos közlekedésnél mire kell vigyázniuk, milyen szabályokat ismernek, kerékpáros közlekedéskor milyen szabályokat kell betartani, gépkocsiban hogyan utazhatnak a gyerekek, fényjelző készüléknek (lámpa) milyen színei vannak, s a színek mit jelentenek, Játsszuk el: Gyalogosnak, hogyan kell szabályosan közlekednie az utcán (járdán, útszélén), hogyan kell szabályosan átkelni az úttesten (gyalogátkelő helyen, és ha nincs gyalogátkelőhely). Kerékpárosnak hogyan kell szabályosan közlekednie, hogy kell kanyarodni (karjelzés), kikerülni valamit. Gépkocsiban utazóknak hogyan kell viselkedniük, ki hova ülhet (gyerekülés használata), milyen biztonsági eszközöket kell használni (biztonsági öv). Játsszuk el azt is, hogy mi történhet, ha nem tartjuk be a szabályokat a közlekedésben (mindenki részt vehet a játékban: valaki autó, valaki gyalogos, busz, teherautó stb. mindenki szabályok nélkül közlekedik, tehát össze-vissza megy, s néha összemennek, ütköznek)

21 Beszéljük meg: mi történhet, ha a közlekedési szabályokat nem tartjuk be, milyen következményei lehetnek a szabályok be nem tartásának (sérülés, baleset, büntetés), beszéljük meg, hogyan kell viselkedni közlekedéskor autóban, buszon, vonaton stb. kit kell hívni, ha baleset történik, vagy baleset szemtanúja vagyunk (rendőrség, mentő, tűzoltó), hogyan lehet hívni őket, mit kell mondani nekik, Készítsünk közösen egy képet a közlekedésről (legyen rajta: járda, úttest, gyalogátkelőhely, minél több jármű, gyalogosok, stb.) Helyezzük el a faliújságra. A foglalkozás végén köszönjük meg a munkájukat, dicsérjük meg őket! Mondjuk el, hogy a foglalkozások véget értek. Amennyiben a foglalkozásokat óvónő vezette le, úgy Rendőr Robi és Rosszcsont Ricsi is köszönjön el a gyerekektől. Rendőr Robi hívja fel a figyelmüket arra, hogy a foglalkozásokon tanultakat hasznosítsák, jusson eszükbe a megbeszéltek, a tanultak, amikor olyan helyzetbe kerülnek, amiről a foglalkozásokon is beszéltek. Mondja el, hogy ha bajba kerülnek, bátran kérjenek segítséget a rendőröktől is, hisz ők azért vannak, hogy biztonságosan élhessünk, és a bajba jutottaknak segítsenek. Ez az ő munkájuk, kötelességük. (Természetesen, ha rendőr vezette végig a foglalkozásokat s nem óvónő, akkor értelemszerűen Rendőr Robi feladatainak egy részét ő, mint igazi rendőr kell hogy elmondja. Amennyiben az óvónő vitte végig a programot, úgy a rendőri feladatok idejére ő Rendőr Robivá válva vezeti a foglalkozást.) Arra is hívjuk fel a figyelmet, hogy feleslegesen, játékból, unalomból soha ne hívják a segélyhívó számokat, mert lefoglalják a vonalat, s aki tényleg bajban van nem tud segítséget kérni.

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK A gyalogos, kerékpáros, segédmotoros kerékpárvezető és kerekes székes közúti közlekedés szabályainak és viselkedési normáinak oktatásához önállóan feldolgozható digitális tartalom és módszertan az 5 12.

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! Az alábbi kérdéssornak az

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. február

Részletesebben

VÉDŐNŐ SZEREPE A BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN

VÉDŐNŐ SZEREPE A BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN VÉDŐNŐ SZEREPE A BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN Szabó Noémi Ifjúsági védőnő Egészségtan tanár 2009.08.06. "Fiatalok baleseteinek megelőzése" 1 Egészségi állapot Meghatározó tényezők: Életmód Genetika Környezet

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28.

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Projekt kidolgozásának ütemterve Helyzetelemzés végzése a programban résztvevő óvodáról. Ismeretszerzés

Részletesebben

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok Berzai Zsolt r. őrnagy kiemelt főreferens ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály Tel.: +36-1-443-5690 berzaizs@orfk.police.hu A gyermekek közlekedés-biztonságával

Részletesebben

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Az élet minden területén és bármely élethelyzetben keletkezhetnek konfliktusok. A gyermekek együttélésében,

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

TANTERV Egy iskola Egy polgárőr mozgalomhoz

TANTERV Egy iskola Egy polgárőr mozgalomhoz EduSoft Közlekedésbiztonsági Oktatási és Számítástechnikai Szolgáltató Kft. J Ó V Á H A G Y V A: Budapest, 2007. június Dr. Túrós András elnök sk. ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG TANTERV Egy iskola Egy polgárőr

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1877-06/1 Az "Élettörténet könyv" készítés funkciójának és módszereinek ismertetése Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Tanulunk és tanítunk, mi a haszna? LLL Könyvtári Szolgáltatások és eredményességük Komárom, 2011. június 24-én A kommunikáció lényege, hogy az egymással

Részletesebben

Puplic relations spirál hivatalos melléklete

Puplic relations spirál hivatalos melléklete Puplic relations spirál hivatalos melléklete a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és

Részletesebben

Óvodai dohányzás megelőzési program

Óvodai dohányzás megelőzési program Óvodai dohányzás megelőzési program A program céljai Az óvodáskorú gyermek aktív befogadója a világnak. Egyetlen gyermek sem kerülheti el, hogy részesedjen az őt körülvevő ingerekből. Felfedezi a világot,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

ÉV VÉGÉN IS BIZTONSÁGBAN!

ÉV VÉGÉN IS BIZTONSÁGBAN! Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ( ELBIR ) HÍRLEVÉL 2012. december ÉV VÉGÉN IS BIZTONSÁGBAN! Közelednek az ünnepek. Advent idején megkezdődik a felkészülés

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodásés viselkedésmódjuknak

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét EGÉSZSÉGEDRE! Óvodai témahét A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. A projektben résztvevők: Kiscsoport (3-4 éves gyermekek) A témahetet záró napon mindkét gyermekcsoport. Óvodapedagógusok: Pintér Katalin

Részletesebben

GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS

GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS Azok az emberek, akik részt vesznek a Grassroots tevékenységekben. Edzők, tanárok, közösségi vezetők-szervezők, stb. AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS jellemzői Szenvedélyes

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az értelmi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés Az értelmi nevelés a művelődési anyagok elsajátítására, illetve azok rendszeres feldolgozásával az intellektuális képességek fejlesztésére irányul, és

Részletesebben

Győr Biztonságban az iskolák környékén

Győr Biztonságban az iskolák környékén Győr Biztonságban az iskolák környékén Komplex probléma komplex megoldás keresés Statisztikai adatok megvizsgálása Kerekasztal beszélgetések releváns szakemberekkel Kérdőíves információgyűjtés Infrastruktúra,

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR)

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR) AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV 2011. JANUÁR) Összeállította: Ladányiné Sütő Tünde Budapest 2011. január 1 Az óvoda iskola átmenet tapasztalatai 2010/2011. Elégedettségi mérést az

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Visszajelző kérdőív. KÉPZÉS IDEJE 2014. március 27 május 9. NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/3. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. május 9.

Visszajelző kérdőív. KÉPZÉS IDEJE 2014. március 27 május 9. NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/3. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. május 9. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. március

Részletesebben

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése 2013. április 11. Témák A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése Nyári nyitva tartás Dugonics utcai óvoda: június 17.- július 19. Szőnyi utcai óvoda: július 19. augusztus 25.

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK

HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczitelepi Tagintézménye Almáskamarási

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

A tanulásmódszertan alapjai 2

A tanulásmódszertan alapjai 2 2. Gyakorlat A tanulásmódszertan alapjai 2 Van helye és ideje a tanulásnak? Összeállítottátok a napirendet? Akkor mehetünk tovább. Ne feledd, a cél az, hogy a gyermeked egyedül tanuljon, ez az, ami mindig

Részletesebben

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Kísérleti program kisiskolásoknak 1 SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZOCIÁLIS KOMPETENCIA A szabálykövetés, a saját magunkkal

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai.

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai. BEKÖSZÖNTŐ A következőkben közzétesszük a javítás utáni vizsgálatokról szóló szakmai irányelveket (MEE.SZI 0401-1, -2), melyeket a szerviz tevékenységet végző javító-szolgáltató szakembereknek ajánljuk

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

Kerékpár éghajlati teszt

Kerékpár éghajlati teszt Benchmarking Kerékpár éghajlati teszt supported by www.trendy-travel.eu A kiadvány tartalmáért az egyedüli felelősség a szerzőket terheli, és nem szükségszerűen tükrözi az Európai Közösség álláspontját.

Részletesebben

BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET!

BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET! BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET! Felkészítő-foglalkoztató lapok a téli szünidőre KÖSZÖNTŐ Kedves Gyerekek! Közeledik Karácsony ünnepe és ezzel együtt a téli szünet, amikor

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése 2015. november 16-17. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár rendszeresen szervez továbbképzést a megye könyvtárosainak,

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

Időpontja: 2013. március 27-29.

Időpontja: 2013. március 27-29. AZ OSZMI szervezésében a közgyűjteményekben dolgozó múzeumpedagógusok részére múzeumpedagógia a társművészetek tükrében című szakmai továbbképzés című, az NKA által támogatott 3504/01374 azonosító számú

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás ÖNISMERET ÉLETTERV - HIVATÁS - FELNŐTTSÉG TURJÁNYI KATALIN TANÁR, PSZICHOTERÁPIÁSAN KÉPZETT MENTÁLHIGIÉNIKUS, CSÉN TANÁCSADÓ MI AZ ÖNISMERET?

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

MENNYIRE FELKÉSZÜLTEK A GYERMEKEK A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSRE? Berta Tamás, KTI Nonprofit Kft. Közlekedésre nevelés az óvodában workshop 2014. 02. 28.

MENNYIRE FELKÉSZÜLTEK A GYERMEKEK A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSRE? Berta Tamás, KTI Nonprofit Kft. Közlekedésre nevelés az óvodában workshop 2014. 02. 28. MENNYIRE FELKÉSZÜLTEK A GYERMEKEK A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSRE? Berta Tamás, KTI Nonprofit Kft. Közlekedésre nevelés az óvodában workshop 2014. 02. 28. A biztonságos közlekedésre felkészítés programja: ÉLET

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

ÉLET ÚTON. Berta Tamás. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Berta Tamás

ÉLET ÚTON. Berta Tamás. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Berta Tamás ÉLET ÚTON KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Előzmények NFM Járművezető képzés megújítása KTI Feltáró vizsgálatok A közlekedésre nevelés megvalósulásának vizsgálata az általános iskolákban

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái 1/A Önnek egy Rt. kereskedelmi üzletkötőjével kell találkoznia, előzetesen egyeztetnie kell vele a szerződéskötés feltételeit, és a megállapodás, egyeztetés után elő kell készítenie a szerződést. Ismertesse

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok))

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok)) 2012. 12.10. A biztonságos közlekedésért I. - Hol szabad kerékpározni? Kaposváron elkészült 7 kilométer hosszú kerékpárforgalmi úthálózat. Mivel a városban közlekedőknek több, Kaposváron eddig ismeretlen

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000 A pályázat beszámolója és pénzügyi elszámolása 2015. április -június 1 Tartalom A programsorozat megvalósításáról... 3 Terápiás kutyák az oktatásban... 3 Fejlődés a kutyákkal... 3 Segítő kutyák munkájának

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR HÍRLEVÉL szeptember

SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR HÍRLEVÉL szeptember SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR HÍRLEVÉL szeptember Szeptember 1-jén megnyitották kapuikat az iskolák, megkezdődött az idei tanév. Éppen

Részletesebben

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG É N É S M Á S I K ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG modul szerzôje: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_11 106 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben