J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének október 27-én tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Dr. Erdélyi Béla, Cserés Csaba, Fercsákné Tomán Ildikó, Gyúróné Cserés Ágnes, Dr. Krámor Katalin, Zrinszki István képviselők. Tanácskozási jogkörrel részt vett: Csikósné Juhász Erika aljegyző, Hagymási József pénzügyi irodavezető, Páger Jánosné, Kicsák Béla, Koszta Mihály intézményvezetők, Károly János közterület-felügyelő, Spisák Vilmos építésügyi irodavezető Gömze Sándor: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van, Fercsákné Tomán Ildikó késni fog munkahelyi elfoglaltság miatt. Javaslatot teszek a kiküldött meghívóban szereplő napirend módosítására, egy napirend felvételét javaslom az alábbiak szerint: 1. A évi költségvetésről szóló 3/2011.(III.18.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról szólót előterjesztés megtárgyalása. Előkészítette: Hagymási József pénzügyi irodavezető Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság 2. Az önkormányzat és intézményei évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása. Előkészítette: Graczka István belső ellenőr Véleményezte: Pénzügyi Bizottság 3. Tájékoztató a közterület-felügyelet feladatellátásáról. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Károly János közterület felügyelő Véleményezte: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi építésigazgatási tevékenységéről. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Spisák Vilmos építésügyi irodavezető Véleményezte: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Okmányirodájának évi tevékenységéről. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Csikósné Juhász Erika aljegyző Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság 6. Beszámoló a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium évi munkájáról. Előadó: Koszta Mihály intézményvezető Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 1

2 7. Tájékoztató a képviselő-testület október és szeptember 30. közötti tevékenységéről. Előkészítette: Gömze Sándor polgármester Véleményezte: Valamennyi bizottság 8. Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előkészítette: Mező József jegyző Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 9. Pályázat benyújtásáról az ÖNHIKI pályázat 3. fordulójára. 10. Polgármester tájékoztatója az előző ülés eltelte óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről. Kérdések, bejelentések Gömze Sándor: Aki egyetért a napirend módosításával, és megtárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 108/2011.(X.27.) számú határozata A képviselő-testület Napirend módosításáról a október 27-i ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 1) A évi költségvetésről szóló 3/2011.(III.18.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról szólót előterjesztés megtárgyalása. Előkészítette: Hagymási József pénzügyi irodavezető Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság 2) Az önkormányzat és intézményei évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása. Előkészítette: Graczka István belső ellenőr Véleményezte: Pénzügyi Bizottság 3) Tájékoztató a közterület-felügyelet feladatellátásáról. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Károly János közterület felügyelő Véleményezte: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2

3 4) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi építésigazgatási tevékenységéről. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Spisák Vilmos építésügyi irodavezető Véleményezte: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 5) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Okmányirodájának évi tevékenységéről. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Csikósné Juhász Erika aljegyző Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság 6) Beszámoló a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium évi munkájáról. Előadó: Koszta Mihály intézményvezető Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 7) Tájékoztató a képviselő-testület október és szeptember 30. közötti tevékenységéről. Előkészítette: Gömze Sándor polgármester Véleményezte: Valamennyi bizottság 8) Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előkészítette: Mező József jegyző Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 9) Pályázat benyújtásáról az ÖNHIKI pályázat 3. fordulójára. 10) Polgármester tájékoztatója az előző ülés eltelte óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről. Kérdések, bejelentések Tárgy: (1.tsp.) A évi költségvetésről szóló 3/2011.(III.18.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Gömze Sándor: Minden bizottság tárgyalta a napirendet. Néhány apróbb aktuális változtatásról van szó, a bevételeink teljesülése, a kiadásaink változásai, és ezeket kellett a rendeletben is módosítani. Nem is kívánok szóbeli kiegészítést tenni, az előterjesztésben minden le van írva. Bede-Tóth Attila: A szöveges kiegészítésben részletes tájékoztatás van a módosítás okairól, hogy a pályázaton nyert pénzek beépítése a lényegi része. Jó lenne, ha jövőre a megtakarítások miatt is kellene módosítanunk a költségvetést. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a költségvetés II. számú módosítását. Gömze Sándor: Nyilvánvaló, hogy jó lenne, ha a megtakarításokról is számot adhatnánk, csak amikor olyan költségvetést kellett elfogadnunk, amiről tudtuk, hogy szűkösen lesz elég, ha egyáltalán elég lesz, azokkal a kiegészítésekkel, amelyekért most is harcolunk, mint az ÖNHIKI, akkor nehéz megtakarítást produkálni. Természetesen kötelező minden 3

4 intézményvezetőnek az előre meghatározott számokon belül maradni, és kötelező azt kihasználni, ha lehetőség van rá. Gyúróné Cserés Ágnes: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság is tárgyalta a napirendet, a felmerült kérdésekre kaptunk választ. A bizottság elfogadásra javasolta a költségvetés módosítását. Dr. Erdélyi Béla: Hogy van az, hogy a nyári gyermekétkeztetés támogatása 50%-os úgy, hogy az önkormányzat finanszírozta a másik 50%-ot. Mező József: Ezt már kifizettük, és igyekeztünk úgy válogatni a gyerekeket, hogy csak a valóban rászorultak kapjanak ingyen étkezést. 100 fő volt a létszám, ennyit határoztunk meg. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak alapján elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2011.(XI.03.) önkormányzati rendelete A évi költségvetés megállapításáról szóló 3/2011. (III.18.) számú rendelet II. számú módosításáról Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.18.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének a.) Bevételi előirányzatát e Ft-ról e Ft-ra b.) Kiadási előirányzatát e Ft-ról e Ft-ra c.) A költségvetési hiányt e Ft-ról e Ft-ra változtatja Ezen belül: A működési célú bevételeket: e Ft-ról e Ft-ra A működési célú kiadásokat: e Ft-ról e Ft-ra A működési forráshiányt: e Ft-ról e Ft-ra változtatja A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások e Ft-ról e Ft-ra - Munkaadókat terhelő járulékok e Ft-ról e Ft-ra 4

5 - Dologi kiadások e Ft-ról e Ft-ra - Társ-i és szoc. politikai juttatások e Ft-ról e Ft-ra - Működési célú pénzeszköz átadások e Ft-ról e Ft-ra - Kamatkiadások e Ft-ról e Ft-ra - Előző évi befizetési kötelezettség 0 e Ft-ról e Ft-ra változtatja meg. A költségvetési létszámkeretet 197,5 főről 178 főre, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 237,5 főről 218 főre változtatja meg. A felhalmozási célú bevételeket e Ft-ról e Ft-ra A felhalmozási célú kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra A felhalmozási többlet e Ft-ról e Ft-ra változtatja Rövid lejáratú hitel felvétel e Ft-ról e Ft-ra Kötvényből történő felvétel e Ft-ról e Ft-ra Finanszírozási bevételek e Ft-ról e Ft-ra változtatja Rövid lejáratú hiteltörlesztés e Ft-ról e Ft-ra Hosszú lejáratú hiteltörleszté e Ft-ról e Ft-ra Finanszírozási kiadások e Ft-ról e Ft-ra változtatja Finanszírozási pénzügyi műveletek egyenlege e Ft-ról változtatja e Ft-ra A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 2.. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Önállóan működő és gazdálkodó Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ról e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszámát 62 főről 54,5 főre változtatja 2./ Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ról e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra 5

6 - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft nem változik - költségvetési létszámát 30 fő nem változik változtatja 3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ról e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft nem változik - költségvetési létszámát 8 főről 6,5 főre változtatja 4./ Önállóan működő Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ról e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszámát 50,5 főről 45 főre változtatja 5./ Önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ról e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszámát 47 főről 42 főre változtatja 3.. Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba. Rendelkezéseit október 31.-től kell alkalmazni. Szöveges kiegészítés a 2011.évi költségvetés II. számú módosításához 1. Kossuth Lajos Általános Iskola évi költségvetési előirányzata a költségcsökkentő intézkedés hatására Ft-tal csökken, de a bérpótló támogatás / Ft/ és a kereset kiegészítés / Ft/, illetve a TÁMOP pályázat / Ft/ miatt Ft-tal nő a kiadási előirányzata, amelynek a bevételi oldala a központi támogatásnál jelentkezik. 2. Óvoda évi költségvetési előirányzata a költségcsökkentő intézkedés hatására Ft-tal csökken, de a kereset kiegészítés / Ft/ miatt nő a kiadási előirányzata, amelynek a bevételi oldala a központi támogatásnál jelentkezik. 3. Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium évi költségvetési előirányzata a költségcsökkentő intézkedés hatására Ft-tal 6

7 csökken, de a kereset kiegészítés / Ft/, illetve az IPR pályázat / Ft/ miatt Ft-tal nő a kiadási előirányzata, amelynek a bevételi oldala a központi támogatásnál jelentkezik. 4. Városi Könyvtár és Művelődési Ház évi költségvetési előirányzata a költségcsökkentő intézkedés hatására Ft-tal csökken, de a kereset kiegészítés / Ft/ miatt nő a kiadási előirányzata, amelynek a bevételi oldala a központi támogatásnál jelentkezik. 5. Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai évi költségvetési előirányzata a költségcsökkentő intézkedés hatására Ft-tal csökken, de a kereset kiegészítés / Ft/ miatt nő a kiadási előirányzata, amelynek a bevételi oldala a központi támogatásnál jelentkezik. 6. KSH népszámlálással kapcsolatban leutalásra került Ft előleg, amelynek bevételi és kiadási oldalon is előirányzatot kell teremtenünk. 7. Útravaló ösztöndíj esetében is ugyanez a helyzet. 8. Az óvodáztatási támogatás, az állami gondozásban lévők juttatásai, illetve a középfokú oktatásban résztvevők juttatásai esetében a kiadási és bevételi oldalon is előirányzatot kell teremtenünk, mivel év közben ezek a támogatások leutalásra kerültek, illetve kerülnek. 9. Nyári gyermekétkeztetés támogatása ez évben 50%-os, de csak abban az esetben, ha másik 50%-ot az önkormányzat finanszírozza. 10. Az egyéb központi támogatás tartalmazza az előzőekben említett kereset kiegészítést, IPR támogatást, illetve a prémium évek program támogatását. 11. Helyi adóbevételeknél előirányzatot kell teremtenünk az átengedett adóknak, amely az önkormányzat saját bevételét képezi. 12. A felhalmozási kiadásoknál az előző évről áthúzódott településrendezési terv, a saját erőből történő útfelújítás teljesülése miatt kell előirányzatot teremtenünk. A kamatoknál nem terveztünk a szennyvízberuházás hitelének kamatával mivel nem volt ismert tervezéskor a visszafizetés dátuma, illetve a CHF hosszú lejáratú hitelnél kamat, illetve tőketörlesztéskor magasabb volt az árfolyam, ezért indokolt az előirányzatok megemelése. 13. A fordított Áfa befizetés a kiadási és ennek visszatérülése a felhalmozási bevétel oldalán is jelentkezik. 14. Kamatkiadások előirányzatának megemelését a évi normatíva és a zárszámadáskor jelentkezett visszafizetési kötelezettségünk kamat vonzata teszi szükségessé. 15. Működési pénzeszköz átadásnál az Ipari Parknak átadott pénzeszköz miatt kell előirányzatot teremtenünk. 16. A TÁMOP támogatás ez évben került leutalásra, de kiadási oldala az előző évben már teljesült. 17. A évi normatíva felülvizsgálat során keletkezett visszafizetés miatt kell előirányzatot teremtenünk, ami már az év során teljesült. Mindezek összevezetése után a költségvetési forráshiányunkra csökkentőleg hat, összegszerűen Ft-tal. 7

8 Saját bevétel Működési c. pénzeszköz átvétel Segélyek utáni térítés Bevételi jogcím Helyi adóbevé tel SZJA kiegészítés Felhal mozási bev. Hitelfelvé -tel Személyi juttatás Dologi kiadás Kiadási jogcím Kamatkiadás Működési c.pénzeszk átadás Megnevezés Bevétel Kiadás Járulékok Kossuth L. Á. És Alapf. Műv. Isk Óvoda és Napos Bölcsőde Teleki Blanka Gimnázium Városi Könyvtár és Műv. Ház Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai KSH népszámlálási költéstérítés Útravaló ösztöndíj Óvodáztatási támogatás Állami gondozásban lévők juttatásai Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Nyári gyermekétkeztetés Egyéb központi támogatás Helyi adóbevételek Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú bevételek Kamatkiadások Működési célú pe. átadás TÁMOP Működési hiteltörlesztés évi normatíva visszafiz Összesen Felhalmozási hitelfelvétel Működési célú hitelfelvétel Mindösszesen Segélye k Hiteltör lesztés Felhalm. kiadások 8

9 Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek javasolt módosításai 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítás Alap támogatása Átengedett bevételek Normatív állami támogatás Idegenforgalmi adó kiegészítés Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Útravaló ösztöndíj Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Gyermekétkeztetés IPR esélyegyenlőségi támogatás Kerestkiegészítés kompenzációs támogatása Óvodáztatási támogatás Prémium évek program KSH népszámlálási költségtérítés ÖNHIKI támogatás Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel Pályázati önerőhöz történő kötvényfelhasználás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

10 Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési kiadásainak javasolt módosításai 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közcélú foglalkoztatás TÁMOP TIOP Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások Kamatkiadások évi normatíva visszafizetés Üdülőterületen járdaépítés Működési kiadás összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Müködési célú hiteltörlesztés (OTP 30 millió Ft-os rövid lejáratú hitel) Mindösszesen

11 3.sz. melléklet Me.: ezer Ft Intézményi tevékenységből Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek részletezése Megnevezés Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Alkotóház bérleti díj ÖSSZESEN: Helyi adóbevételek Eredeti Javasolt Módosított Megnevezés ei. módosítás előirányzat Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Átengedett egyéb központi adók Pótlék és bírság Idegenforgalmi adóbevétel Talajterhelési díj ÖSSZESEN: Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka utáni kieg Normatív ápolási díj utáni kieg Rendszeres szociális segély utáni kieg Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: Közcélú foglalkoztatás támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyszeri gyermekvédelmi támogatás MINDÖSSZESEN:

12 Működési célú pénzeszköz átvétel Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek részletezése Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Központi orvosi ügyelethez településektől Mezőőri szolgálat működéséhez TÁMOP TÁMOP TIOP ÖSZESEN: Egészségbiztosítási Alap támogatása Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Központi orvosi ügyelet finanszírozása Védőnői szolgálat finanszírozása Iskola-egészségügy finanszírozása ÖSSZESEN: Átengedett bevételek Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Helyben keletkezett SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés ÖSSZESEN: Normatív állami támogatás Egyéb bevételek Idegenforgalmi adó kiegészítése Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Útravaló ösztöndíj Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Gyermekétkeztetés IPR esélyegyenlőségi támogatás Kerestkiegészítés kompenzációs támogatása Óvodáztatási támogatás Prémium évek program KSH népszámlálási költségtérítés ÖNHIKI támogatás Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása ÖSSZESEN:

13 Tiszalök Város Önkormányzat évi felhalmozási célú kiadások 5.sz. melléklet Me: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Felújítás: Járdaépítési program Saját erőből útfelújítás Hazai forrásból útfelújítás Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás /megnyert/ Hivatal akadálymentesítés fordított ÁFA befizetés Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás /megnyert/ Összesen: Beruházások: Városrehabilitációs pályázat I. ütem EU-s forrásból Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata /Ősi üdülő/ Belvízrendszer rekonstrukciója Települési intézményhálózat rekonstrukciója illetve energetikai fejlesztése TIOP Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben Összesen Felhalmozási kamatkiadás: Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások Szennyvízberuházás első ütem hitel kamata Fejlesztési célú hitelek kamata Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ Összesen: Felhalmozási hiteltörlesztés: Szennyvízberuházás első ütem hitel visszafizetés /Kormányrendelet alapján/ MFB Iskola felújítás törlesztés Hosszú lejáratú hitel törlesztés Kötvény tőketörlesztés Összesen: Mindösszesen:

14 Tiszalök Város Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételek 6. sz. melléklet Me: ezer Ft Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Magánszemélyek kommunális adója Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege TIOP Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás Hivatal akadálymentesítés fordított ÁFA visszatérülés Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás Szennyvízberuházás I. ütem fundamenta lakossági befizetés Hazai forrás útfelújításra Városrehabilitációs pályázat I. ütem EU-s forrás Belvízrendszer rekonstrukciója hazai forrás Belvízrendszer rekonstrukciója EU-s forrás Települési intézményhálózat rekonstrukciója illetve energetikai fejlesztése EU-s forrás Fejlesztési célú hitelek kamata Összesen: Felhalmozási hitelfelvétel a kötvény évi tőketörlesztéséhez Pályázati önerőhöz történő kötvényfelhasználás Mindösszesen:

15 7.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2011.évi kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonként javasolt módosítás Megnevezés Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Összes kiadás Jav. mód. Személyi juttatás Jav. mód. Mód. előir. Munkaadót terh. jár. Mód. előir. Dologi Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közcélú foglalkoztatás TÁMOP TIOP Működési célú pénzeszköz átadás Társ. és szoc. pol.-i juttatások Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Járdépítés üdülőterületen Kamatkiadások Működési célú hitel törlesztés évi normatíva visszafizetés KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Jav. mód. Mód. előir. Jav. mód. Mód. előir. 15

16 9. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások javasolt módosítása Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. - Önkormányzati kieg. IGO Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg Ipari Park Kft. működési pénzeszköz átadás /Tiszalök/ CKÖ működési támogatása Városi Sportegyesület támogatása Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSSZESEN: Tiszalök Városi Önkormányzat évi kamatkiadások javasolt módosítása Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Munkabér hitelek 2011.évi számított kamata évi normatíva visszafizetés kamata OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak OTP folyószámla hitel kamata OTP rövid lejáratú hitel kamata MINDÖSSZESEN:

17 10. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2011.évi társadalom és szoc politikai juttatások javasolt módosítása Megnevezés Rendszeres szociális segély Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Rendszeres szociális segély Aktív korúak rendszeres szociális segély 55 év felett Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolsái díj méltányossági alapon Átmenetei segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás "Ingyenes" tankönyvtámogatás kiegészítése Egyszeri gyeremkvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás ebből: Óvodáztatási támogatás Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Nyári gyermekétkeztetés Útravaló ösztöndíj Bursa Hungarica /630 e Ft/ Mindösszesen

18 12. sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai évi működési kiadásai javasolt módosítás kiemelt előirányzatonként Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Jav. Mód. Megnevezés Összes Személyi Munkaadót kiadás mód. előir. juttatás mód. előir. terh. jár. mód. előir. Dologi mód. Zöldterület kezelés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Igazgatási tevékenység Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Település vízellátása Közvilágítás Fizikoterápiás szolgáltatás Központi orvosi ügyelet Ifjúság- egészségügyi gondozás Járóbetegek gyógyító szakellátása Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás/védőnő/ Jav. Mód. Jav. Mód. Jav. Mód. előir. Egyéb, máshová nem sorolt járóbetegellátás/eü.központ működ./ Állat-egészségügyi ellátás Szemétszállítás M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás /Mezőőr/ Polgármesteri különkeret Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése KSH népszámlálás Intézményi karbantartás Összesen:

19 Tárgy: (2.tsp.) Az önkormányzat és intézményei évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása. Gömze Sándor: Most nem tudott eljönni a belő ellenőrünk, Graczka István, de a Pénzügyi Bizottság ülésén jelen volt. Bizottsági ülésen elmondtam, hogy egyrészt látjuk a statisztikát, a kimutatásokat, hogy a belső ellenőr a tevékenységét az itt töltött napok, munkaórák számát a települések nagyságrendjéhez igazítja, és arányosan teljesíti. Egy igen részletes ellenőrzési tervet bocsátott a rendelkezésünkre. A belső ellenőr által végzett munka eredménye megismerése után olyan következtetéseket tudunk levonni, ami előre mutat. Az a véleményem, hogy a belső ellenőr iránymutatásaival és javaslataival egyet kell értenünk, és a jövőbeni döntéseink ezek figyelembe vételével kell, hogy megszülessenek. Bede-Tóth Attila: A Pénzügyi Bizottság ülésén jelen volt Graczka Úr, és megállapítottuk, hogy részletes a terv. Arra leszek kíváncsi, hogy a évi belső ellenőrzési jelentésben mennyire térnek vissza a 2010-es hibák, mennyire figyeltünk ezekre oda, mert ennek a jelentésnek akkor lesz értelme, ha a hibáinkból tanulni tudunk és akarunk és a szabálytalanságok megszüntetésre kerülnek. Ezt az ellenőrzési tervet a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta. Zrinszki István: Meg kívánom erősíteni az elmúlt testületi ülésen tett javaslatomat, hogy hozzuk nyilvánosságra az adót és egyéb kötelezettségeket nem fizető állampolgárok nevét. Ezt azzal is indoklom, hogy a belső ellenőrzési terv 3. pontjában is szerepel az adóhátralékok behajtása, annak értékelése. Hiszen a kintlévőségek magas aránya kockázatossá teszi a költségvetés teljesítését is. Most már a Hódmezővásárhelyihez csatlakozott a pécsi önkormányzat is, és azt gondolom, hogy nem vallunk vele szégyent, csak jót teszünk, ha próbálunk lépéseket tenni a kintlévőségeink behajtására. Gömze Sándor: Elméletileg egyetértek vele, de jegyző Úr tudja, hogy kivitelezhető-e ez a lépés. Mező József: A két város részéről, aki megtette ezt a lépést, partizánakció volt csupán. Az adótörvény értelmében csak az APEH-nek van ilyen jogosítványa és a 10 millió Ft feletti hátralékosokat teheti közzé. Tehát ha én ezt mint adóhatóság meglépem, akkor én kerülök kellemetlen helyzetbe, ha bárki megtámad e miatt a közzététel miatt. Ez egy olyan dolog, hogy ebben a kérdésben nem a képviselő-testület a kompetens, hanem én, mert én vagyok a helyi adóhatóság. Én értem a szándékodat, meg a testületét is, de a testület is meg kell értsen ezzel a lépéssel kapcsolatban. Gyúróné Cserés Ágnes: Ha nyilvánosságra nem is hozzuk, de a képviselő-testület tagjainak sem lehet tudnia, látnia ezt a listát? Mező József: Azt megtudjuk csinálni, hogy készítünk egy listát a Ft feletti tartozókról, itt be tudom mutatni, de közszemlére nem tehetjük. Bede-Tóth Attila: Két akkora nagyságrendű város, mint Pécs és Hódmezővásárhely ezt a lépést megtette. Azt gondolom, hogy valami jogi háttere csak van a dolognak, mert nem hiszem, hogy bármelyik város jegyzője csak úgy bevállal partizánakcióban egy ilyen dolgot, és nem járt utána, hogy milyen módon lehet közzétenni. Mező József: Lehet hogy így van, de emlékeztek rá, mikor Balogh Tibor azzal a kéréssel keresett meg minket, hogy az adóhátralékába tudjunk be egy kis földterület cserét, amit nem 19

20 lehetett végrehajtani, mert egymilliószoros sár volt azon a kis földön. Ezt én nem kellő körültekintéssel a képviselő-testület elé hoztam, és az akkor még Közigazgatási Hivataltól meg is kaptam, hogy személyiségi jogokat sértettem, mert a Balogh Tibor hozzájárulása nélkül készítettem el az előterjesztést, és óriási szerencsém volt, hogy a képviselő-testület visszavonta ezt a határozatot, mivel jelzáloggal volt terhelve az ingatlan, és így nem jöhetett létre a csere. Én nem akarok mereven elzárkózni, de azt szeretném, hogy törvényesen cselekedjünk, mert árgus szemekkel figyelnek bennünket, és senkinek sem hiányzik, hogy bármilyen vád érje az önkormányzatot. Gömze Sándor: Egyszerű a feladat, fel kell venni a kapcsolatot a két város jegyzőjével, és meg kell érdeklődni, hogyan lehetne mégis megtenni ezt a lépést, ők mi alapján cselekedtek. Bede-Tóth Attila: Pontosan azért mondom, hogy most már tudjuk, hogy miért ne, és keressük meg, hogyan lehet. Dr. Krámor Katalin: Nem lehet mindenben a személyiségi jogokra hivatkozni. Ha csak ezt nézzük, akkor az adósokkal örökké csak körbejárunk, és jót teszünk. Nem értek egyet azzal, hogy ha országosan a több milliós tartozások nyilvánosságra hozhatók, miért ne lehetne tudni, hogy egy-egy településen ki nem fizeti az adót megfelelően. Kezdeményezni kell, és igenis közszemlére tenni az adósok listáját. Gömze Sándor: Több, mint 44 millió Ft-tal tartoznak különféle helyi adónemekben a tiszalöki lakosok, vállalkozások és cégek, és több mint 4 millió Ft kintlévőségünk van különböző bérleti díj és egyéb hátralékok tekintetében. Tehát összesen több mint 48 millió Ftunk van kinn itt helyben, és ez azt jelenti, hogy ha ez a pénz rajta lenne az önkormányzat számláján, a számlatartozásunk mértékét tudnánk csökkenteni, bátrabban pályázhatnánk, mert lenne önerőnk, és talán jobban látszana a település infrastruktúráján, az utak állapotán is. Csak a közvilágítás több mint 14 millió Ft, és ezt mindenki igényli, és akkor még másról nem is beszéltünk. Ez a pénz nagyon hiányzik. Mező József: A legutóbbi képviselő-testületi határozatnak megfelelően 10 napja kiküldtük az értesítéseket a hátralékosoknak, de eddig még senki nem jelentkezett. Nem tudom, mire számítanak. Dr. Erdélyi Béla: A közvilágítást az is élvezi, akinek tartozása van. Utána kell járni, hogy lehetséges az adósokat és tartozásukat közszemlére tenni. A jog ismer olyat, hogy érdektelenség. Tudjuk, hogy érdektelenség van, de ha a szándék megvan valakiben a törlesztésre, az már jó, értékelni kell, és segíteni, hogy tudja törleszteni a tartozását. Mező József: Pár ezer Ft-tól 5-6 millió Ft-ig van kintlévőségünk. 10 emberből kettő van olyan, aki veszi a fáradságot, és bejön egyeztetni, de a fizetéssel már náluk is gond van. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a évi belső ellenőrzési tervet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 20

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(III.07.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2011. év i k öltségvetés megállapításáról szóló 3/2011.(III.18.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2010.(XII.01.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2010. évi költségvetés megállapításárjól szóló 2/2010. (II.18.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(VII.03.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2008. évi költségvetés megállapításáról szóló 9/2008.(III.03.)

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI 2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2009.(II.18.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2008.évi költségvetés megállapításáról szóló 9/2008.(II.03.)

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 1/2015.(II.04.)

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 1-én tartott nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 1-én tartott nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-4/2012. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 1-én tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 4/2014.(III.05.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/493-100. Tel.: 66/494-022. M E G H Í V Ó

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/493-100. Tel.: 66/494-022. M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Kertészsziget Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/493-100. Tel.: 66/494-022.

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 7-én tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 7-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-3/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 7-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI 1. melléklet a 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 16/2011. (IX. 12.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2011. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én tartandó ülésének 1. számú A 2015. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS 1 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2 Az

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének sz. rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról TERVEZET

Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének sz. rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról TERVEZET Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének sz. rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról TERVEZET Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Kisbér Város Polgármestere Kisbér Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Tárgy: 2009. évi költségvetési rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Polgármesteri Hivatala 4233 Balkány Rákóczi

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ II.sz.mell. CÍMREND I.1. Önkormányzati Hivatal Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ I.3.Szociális Szolg. Közp. I/4.1.Cigány KÖ I/4.2.Horvát KÖ I/4.3.Német

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. szeptember 12-én tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. szeptember 12-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-21/2012. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. szeptember 12-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület

Részletesebben

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E 1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E Csanádapáca község 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

állapítja meg az 1.sz melléklet szerint, melyből a Kisebbségi Önkormányzaté 888.000 Ft. A 4. számú melléklet szerinti részletezettségben.

állapítja meg az 1.sz melléklet szerint, melyből a Kisebbségi Önkormányzaté 888.000 Ft. A 4. számú melléklet szerinti részletezettségben. Jánoshida Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009.(II.12) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3./2008.(II.14.) sz. rendeletének módosítására 1..

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról Mátraszele község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) rendelet módosításáról A képviselőtestület

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben