J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének október 27-én tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Dr. Erdélyi Béla, Cserés Csaba, Fercsákné Tomán Ildikó, Gyúróné Cserés Ágnes, Dr. Krámor Katalin, Zrinszki István képviselők. Tanácskozási jogkörrel részt vett: Csikósné Juhász Erika aljegyző, Hagymási József pénzügyi irodavezető, Páger Jánosné, Kicsák Béla, Koszta Mihály intézményvezetők, Károly János közterület-felügyelő, Spisák Vilmos építésügyi irodavezető Gömze Sándor: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van, Fercsákné Tomán Ildikó késni fog munkahelyi elfoglaltság miatt. Javaslatot teszek a kiküldött meghívóban szereplő napirend módosítására, egy napirend felvételét javaslom az alábbiak szerint: 1. A évi költségvetésről szóló 3/2011.(III.18.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról szólót előterjesztés megtárgyalása. Előkészítette: Hagymási József pénzügyi irodavezető Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság 2. Az önkormányzat és intézményei évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása. Előkészítette: Graczka István belső ellenőr Véleményezte: Pénzügyi Bizottság 3. Tájékoztató a közterület-felügyelet feladatellátásáról. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Károly János közterület felügyelő Véleményezte: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi építésigazgatási tevékenységéről. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Spisák Vilmos építésügyi irodavezető Véleményezte: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Okmányirodájának évi tevékenységéről. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Csikósné Juhász Erika aljegyző Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság 6. Beszámoló a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium évi munkájáról. Előadó: Koszta Mihály intézményvezető Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 1

2 7. Tájékoztató a képviselő-testület október és szeptember 30. közötti tevékenységéről. Előkészítette: Gömze Sándor polgármester Véleményezte: Valamennyi bizottság 8. Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előkészítette: Mező József jegyző Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 9. Pályázat benyújtásáról az ÖNHIKI pályázat 3. fordulójára. 10. Polgármester tájékoztatója az előző ülés eltelte óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről. Kérdések, bejelentések Gömze Sándor: Aki egyetért a napirend módosításával, és megtárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 108/2011.(X.27.) számú határozata A képviselő-testület Napirend módosításáról a október 27-i ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 1) A évi költségvetésről szóló 3/2011.(III.18.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról szólót előterjesztés megtárgyalása. Előkészítette: Hagymási József pénzügyi irodavezető Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság 2) Az önkormányzat és intézményei évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása. Előkészítette: Graczka István belső ellenőr Véleményezte: Pénzügyi Bizottság 3) Tájékoztató a közterület-felügyelet feladatellátásáról. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Károly János közterület felügyelő Véleményezte: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2

3 4) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi építésigazgatási tevékenységéről. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Spisák Vilmos építésügyi irodavezető Véleményezte: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 5) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Okmányirodájának évi tevékenységéről. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Csikósné Juhász Erika aljegyző Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság 6) Beszámoló a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium évi munkájáról. Előadó: Koszta Mihály intézményvezető Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 7) Tájékoztató a képviselő-testület október és szeptember 30. közötti tevékenységéről. Előkészítette: Gömze Sándor polgármester Véleményezte: Valamennyi bizottság 8) Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előkészítette: Mező József jegyző Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 9) Pályázat benyújtásáról az ÖNHIKI pályázat 3. fordulójára. 10) Polgármester tájékoztatója az előző ülés eltelte óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről. Kérdések, bejelentések Tárgy: (1.tsp.) A évi költségvetésről szóló 3/2011.(III.18.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Gömze Sándor: Minden bizottság tárgyalta a napirendet. Néhány apróbb aktuális változtatásról van szó, a bevételeink teljesülése, a kiadásaink változásai, és ezeket kellett a rendeletben is módosítani. Nem is kívánok szóbeli kiegészítést tenni, az előterjesztésben minden le van írva. Bede-Tóth Attila: A szöveges kiegészítésben részletes tájékoztatás van a módosítás okairól, hogy a pályázaton nyert pénzek beépítése a lényegi része. Jó lenne, ha jövőre a megtakarítások miatt is kellene módosítanunk a költségvetést. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a költségvetés II. számú módosítását. Gömze Sándor: Nyilvánvaló, hogy jó lenne, ha a megtakarításokról is számot adhatnánk, csak amikor olyan költségvetést kellett elfogadnunk, amiről tudtuk, hogy szűkösen lesz elég, ha egyáltalán elég lesz, azokkal a kiegészítésekkel, amelyekért most is harcolunk, mint az ÖNHIKI, akkor nehéz megtakarítást produkálni. Természetesen kötelező minden 3

4 intézményvezetőnek az előre meghatározott számokon belül maradni, és kötelező azt kihasználni, ha lehetőség van rá. Gyúróné Cserés Ágnes: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság is tárgyalta a napirendet, a felmerült kérdésekre kaptunk választ. A bizottság elfogadásra javasolta a költségvetés módosítását. Dr. Erdélyi Béla: Hogy van az, hogy a nyári gyermekétkeztetés támogatása 50%-os úgy, hogy az önkormányzat finanszírozta a másik 50%-ot. Mező József: Ezt már kifizettük, és igyekeztünk úgy válogatni a gyerekeket, hogy csak a valóban rászorultak kapjanak ingyen étkezést. 100 fő volt a létszám, ennyit határoztunk meg. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak alapján elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2011.(XI.03.) önkormányzati rendelete A évi költségvetés megállapításáról szóló 3/2011. (III.18.) számú rendelet II. számú módosításáról Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.18.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének a.) Bevételi előirányzatát e Ft-ról e Ft-ra b.) Kiadási előirányzatát e Ft-ról e Ft-ra c.) A költségvetési hiányt e Ft-ról e Ft-ra változtatja Ezen belül: A működési célú bevételeket: e Ft-ról e Ft-ra A működési célú kiadásokat: e Ft-ról e Ft-ra A működési forráshiányt: e Ft-ról e Ft-ra változtatja A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások e Ft-ról e Ft-ra - Munkaadókat terhelő járulékok e Ft-ról e Ft-ra 4

5 - Dologi kiadások e Ft-ról e Ft-ra - Társ-i és szoc. politikai juttatások e Ft-ról e Ft-ra - Működési célú pénzeszköz átadások e Ft-ról e Ft-ra - Kamatkiadások e Ft-ról e Ft-ra - Előző évi befizetési kötelezettség 0 e Ft-ról e Ft-ra változtatja meg. A költségvetési létszámkeretet 197,5 főről 178 főre, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 237,5 főről 218 főre változtatja meg. A felhalmozási célú bevételeket e Ft-ról e Ft-ra A felhalmozási célú kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra A felhalmozási többlet e Ft-ról e Ft-ra változtatja Rövid lejáratú hitel felvétel e Ft-ról e Ft-ra Kötvényből történő felvétel e Ft-ról e Ft-ra Finanszírozási bevételek e Ft-ról e Ft-ra változtatja Rövid lejáratú hiteltörlesztés e Ft-ról e Ft-ra Hosszú lejáratú hiteltörleszté e Ft-ról e Ft-ra Finanszírozási kiadások e Ft-ról e Ft-ra változtatja Finanszírozási pénzügyi műveletek egyenlege e Ft-ról változtatja e Ft-ra A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 2.. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Önállóan működő és gazdálkodó Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ról e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszámát 62 főről 54,5 főre változtatja 2./ Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ról e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra 5

6 - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft nem változik - költségvetési létszámát 30 fő nem változik változtatja 3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ról e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft nem változik - költségvetési létszámát 8 főről 6,5 főre változtatja 4./ Önállóan működő Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ról e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszámát 50,5 főről 45 főre változtatja 5./ Önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ról e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszámát 47 főről 42 főre változtatja 3.. Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba. Rendelkezéseit október 31.-től kell alkalmazni. Szöveges kiegészítés a 2011.évi költségvetés II. számú módosításához 1. Kossuth Lajos Általános Iskola évi költségvetési előirányzata a költségcsökkentő intézkedés hatására Ft-tal csökken, de a bérpótló támogatás / Ft/ és a kereset kiegészítés / Ft/, illetve a TÁMOP pályázat / Ft/ miatt Ft-tal nő a kiadási előirányzata, amelynek a bevételi oldala a központi támogatásnál jelentkezik. 2. Óvoda évi költségvetési előirányzata a költségcsökkentő intézkedés hatására Ft-tal csökken, de a kereset kiegészítés / Ft/ miatt nő a kiadási előirányzata, amelynek a bevételi oldala a központi támogatásnál jelentkezik. 3. Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium évi költségvetési előirányzata a költségcsökkentő intézkedés hatására Ft-tal 6

7 csökken, de a kereset kiegészítés / Ft/, illetve az IPR pályázat / Ft/ miatt Ft-tal nő a kiadási előirányzata, amelynek a bevételi oldala a központi támogatásnál jelentkezik. 4. Városi Könyvtár és Művelődési Ház évi költségvetési előirányzata a költségcsökkentő intézkedés hatására Ft-tal csökken, de a kereset kiegészítés / Ft/ miatt nő a kiadási előirányzata, amelynek a bevételi oldala a központi támogatásnál jelentkezik. 5. Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai évi költségvetési előirányzata a költségcsökkentő intézkedés hatására Ft-tal csökken, de a kereset kiegészítés / Ft/ miatt nő a kiadási előirányzata, amelynek a bevételi oldala a központi támogatásnál jelentkezik. 6. KSH népszámlálással kapcsolatban leutalásra került Ft előleg, amelynek bevételi és kiadási oldalon is előirányzatot kell teremtenünk. 7. Útravaló ösztöndíj esetében is ugyanez a helyzet. 8. Az óvodáztatási támogatás, az állami gondozásban lévők juttatásai, illetve a középfokú oktatásban résztvevők juttatásai esetében a kiadási és bevételi oldalon is előirányzatot kell teremtenünk, mivel év közben ezek a támogatások leutalásra kerültek, illetve kerülnek. 9. Nyári gyermekétkeztetés támogatása ez évben 50%-os, de csak abban az esetben, ha másik 50%-ot az önkormányzat finanszírozza. 10. Az egyéb központi támogatás tartalmazza az előzőekben említett kereset kiegészítést, IPR támogatást, illetve a prémium évek program támogatását. 11. Helyi adóbevételeknél előirányzatot kell teremtenünk az átengedett adóknak, amely az önkormányzat saját bevételét képezi. 12. A felhalmozási kiadásoknál az előző évről áthúzódott településrendezési terv, a saját erőből történő útfelújítás teljesülése miatt kell előirányzatot teremtenünk. A kamatoknál nem terveztünk a szennyvízberuházás hitelének kamatával mivel nem volt ismert tervezéskor a visszafizetés dátuma, illetve a CHF hosszú lejáratú hitelnél kamat, illetve tőketörlesztéskor magasabb volt az árfolyam, ezért indokolt az előirányzatok megemelése. 13. A fordított Áfa befizetés a kiadási és ennek visszatérülése a felhalmozási bevétel oldalán is jelentkezik. 14. Kamatkiadások előirányzatának megemelését a évi normatíva és a zárszámadáskor jelentkezett visszafizetési kötelezettségünk kamat vonzata teszi szükségessé. 15. Működési pénzeszköz átadásnál az Ipari Parknak átadott pénzeszköz miatt kell előirányzatot teremtenünk. 16. A TÁMOP támogatás ez évben került leutalásra, de kiadási oldala az előző évben már teljesült. 17. A évi normatíva felülvizsgálat során keletkezett visszafizetés miatt kell előirányzatot teremtenünk, ami már az év során teljesült. Mindezek összevezetése után a költségvetési forráshiányunkra csökkentőleg hat, összegszerűen Ft-tal. 7

8 Saját bevétel Működési c. pénzeszköz átvétel Segélyek utáni térítés Bevételi jogcím Helyi adóbevé tel SZJA kiegészítés Felhal mozási bev. Hitelfelvé -tel Személyi juttatás Dologi kiadás Kiadási jogcím Kamatkiadás Működési c.pénzeszk átadás Megnevezés Bevétel Kiadás Járulékok Kossuth L. Á. És Alapf. Műv. Isk Óvoda és Napos Bölcsőde Teleki Blanka Gimnázium Városi Könyvtár és Műv. Ház Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai KSH népszámlálási költéstérítés Útravaló ösztöndíj Óvodáztatási támogatás Állami gondozásban lévők juttatásai Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Nyári gyermekétkeztetés Egyéb központi támogatás Helyi adóbevételek Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú bevételek Kamatkiadások Működési célú pe. átadás TÁMOP Működési hiteltörlesztés évi normatíva visszafiz Összesen Felhalmozási hitelfelvétel Működési célú hitelfelvétel Mindösszesen Segélye k Hiteltör lesztés Felhalm. kiadások 8

9 Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek javasolt módosításai 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítás Alap támogatása Átengedett bevételek Normatív állami támogatás Idegenforgalmi adó kiegészítés Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Útravaló ösztöndíj Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Gyermekétkeztetés IPR esélyegyenlőségi támogatás Kerestkiegészítés kompenzációs támogatása Óvodáztatási támogatás Prémium évek program KSH népszámlálási költségtérítés ÖNHIKI támogatás Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel Pályázati önerőhöz történő kötvényfelhasználás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

10 Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési kiadásainak javasolt módosításai 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közcélú foglalkoztatás TÁMOP TIOP Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások Kamatkiadások évi normatíva visszafizetés Üdülőterületen járdaépítés Működési kiadás összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Müködési célú hiteltörlesztés (OTP 30 millió Ft-os rövid lejáratú hitel) Mindösszesen

11 3.sz. melléklet Me.: ezer Ft Intézményi tevékenységből Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek részletezése Megnevezés Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Alkotóház bérleti díj ÖSSZESEN: Helyi adóbevételek Eredeti Javasolt Módosított Megnevezés ei. módosítás előirányzat Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Átengedett egyéb központi adók Pótlék és bírság Idegenforgalmi adóbevétel Talajterhelési díj ÖSSZESEN: Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka utáni kieg Normatív ápolási díj utáni kieg Rendszeres szociális segély utáni kieg Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: Közcélú foglalkoztatás támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyszeri gyermekvédelmi támogatás MINDÖSSZESEN:

12 Működési célú pénzeszköz átvétel Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek részletezése Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Központi orvosi ügyelethez településektől Mezőőri szolgálat működéséhez TÁMOP TÁMOP TIOP ÖSZESEN: Egészségbiztosítási Alap támogatása Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Központi orvosi ügyelet finanszírozása Védőnői szolgálat finanszírozása Iskola-egészségügy finanszírozása ÖSSZESEN: Átengedett bevételek Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Helyben keletkezett SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés ÖSSZESEN: Normatív állami támogatás Egyéb bevételek Idegenforgalmi adó kiegészítése Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Útravaló ösztöndíj Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Gyermekétkeztetés IPR esélyegyenlőségi támogatás Kerestkiegészítés kompenzációs támogatása Óvodáztatási támogatás Prémium évek program KSH népszámlálási költségtérítés ÖNHIKI támogatás Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása ÖSSZESEN:

13 Tiszalök Város Önkormányzat évi felhalmozási célú kiadások 5.sz. melléklet Me: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Felújítás: Járdaépítési program Saját erőből útfelújítás Hazai forrásból útfelújítás Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás /megnyert/ Hivatal akadálymentesítés fordított ÁFA befizetés Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás /megnyert/ Összesen: Beruházások: Városrehabilitációs pályázat I. ütem EU-s forrásból Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata /Ősi üdülő/ Belvízrendszer rekonstrukciója Települési intézményhálózat rekonstrukciója illetve energetikai fejlesztése TIOP Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben Összesen Felhalmozási kamatkiadás: Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások Szennyvízberuházás első ütem hitel kamata Fejlesztési célú hitelek kamata Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ Összesen: Felhalmozási hiteltörlesztés: Szennyvízberuházás első ütem hitel visszafizetés /Kormányrendelet alapján/ MFB Iskola felújítás törlesztés Hosszú lejáratú hitel törlesztés Kötvény tőketörlesztés Összesen: Mindösszesen:

14 Tiszalök Város Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételek 6. sz. melléklet Me: ezer Ft Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Magánszemélyek kommunális adója Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege TIOP Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás Hivatal akadálymentesítés fordított ÁFA visszatérülés Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás Szennyvízberuházás I. ütem fundamenta lakossági befizetés Hazai forrás útfelújításra Városrehabilitációs pályázat I. ütem EU-s forrás Belvízrendszer rekonstrukciója hazai forrás Belvízrendszer rekonstrukciója EU-s forrás Települési intézményhálózat rekonstrukciója illetve energetikai fejlesztése EU-s forrás Fejlesztési célú hitelek kamata Összesen: Felhalmozási hitelfelvétel a kötvény évi tőketörlesztéséhez Pályázati önerőhöz történő kötvényfelhasználás Mindösszesen:

15 7.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2011.évi kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonként javasolt módosítás Megnevezés Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Összes kiadás Jav. mód. Személyi juttatás Jav. mód. Mód. előir. Munkaadót terh. jár. Mód. előir. Dologi Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közcélú foglalkoztatás TÁMOP TIOP Működési célú pénzeszköz átadás Társ. és szoc. pol.-i juttatások Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Járdépítés üdülőterületen Kamatkiadások Működési célú hitel törlesztés évi normatíva visszafizetés KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Jav. mód. Mód. előir. Jav. mód. Mód. előir. 15

16 9. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások javasolt módosítása Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. - Önkormányzati kieg. IGO Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg Ipari Park Kft. működési pénzeszköz átadás /Tiszalök/ CKÖ működési támogatása Városi Sportegyesület támogatása Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSSZESEN: Tiszalök Városi Önkormányzat évi kamatkiadások javasolt módosítása Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Munkabér hitelek 2011.évi számított kamata évi normatíva visszafizetés kamata OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak OTP folyószámla hitel kamata OTP rövid lejáratú hitel kamata MINDÖSSZESEN:

17 10. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2011.évi társadalom és szoc politikai juttatások javasolt módosítása Megnevezés Rendszeres szociális segély Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Rendszeres szociális segély Aktív korúak rendszeres szociális segély 55 év felett Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolsái díj méltányossági alapon Átmenetei segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás "Ingyenes" tankönyvtámogatás kiegészítése Egyszeri gyeremkvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás ebből: Óvodáztatási támogatás Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Nyári gyermekétkeztetés Útravaló ösztöndíj Bursa Hungarica /630 e Ft/ Mindösszesen

18 12. sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai évi működési kiadásai javasolt módosítás kiemelt előirányzatonként Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Jav. Mód. Megnevezés Összes Személyi Munkaadót kiadás mód. előir. juttatás mód. előir. terh. jár. mód. előir. Dologi mód. Zöldterület kezelés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Igazgatási tevékenység Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Település vízellátása Közvilágítás Fizikoterápiás szolgáltatás Központi orvosi ügyelet Ifjúság- egészségügyi gondozás Járóbetegek gyógyító szakellátása Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás/védőnő/ Jav. Mód. Jav. Mód. Jav. Mód. előir. Egyéb, máshová nem sorolt járóbetegellátás/eü.központ működ./ Állat-egészségügyi ellátás Szemétszállítás M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás /Mezőőr/ Polgármesteri különkeret Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése KSH népszámlálás Intézményi karbantartás Összesen:

19 Tárgy: (2.tsp.) Az önkormányzat és intézményei évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása. Gömze Sándor: Most nem tudott eljönni a belő ellenőrünk, Graczka István, de a Pénzügyi Bizottság ülésén jelen volt. Bizottsági ülésen elmondtam, hogy egyrészt látjuk a statisztikát, a kimutatásokat, hogy a belső ellenőr a tevékenységét az itt töltött napok, munkaórák számát a települések nagyságrendjéhez igazítja, és arányosan teljesíti. Egy igen részletes ellenőrzési tervet bocsátott a rendelkezésünkre. A belső ellenőr által végzett munka eredménye megismerése után olyan következtetéseket tudunk levonni, ami előre mutat. Az a véleményem, hogy a belső ellenőr iránymutatásaival és javaslataival egyet kell értenünk, és a jövőbeni döntéseink ezek figyelembe vételével kell, hogy megszülessenek. Bede-Tóth Attila: A Pénzügyi Bizottság ülésén jelen volt Graczka Úr, és megállapítottuk, hogy részletes a terv. Arra leszek kíváncsi, hogy a évi belső ellenőrzési jelentésben mennyire térnek vissza a 2010-es hibák, mennyire figyeltünk ezekre oda, mert ennek a jelentésnek akkor lesz értelme, ha a hibáinkból tanulni tudunk és akarunk és a szabálytalanságok megszüntetésre kerülnek. Ezt az ellenőrzési tervet a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta. Zrinszki István: Meg kívánom erősíteni az elmúlt testületi ülésen tett javaslatomat, hogy hozzuk nyilvánosságra az adót és egyéb kötelezettségeket nem fizető állampolgárok nevét. Ezt azzal is indoklom, hogy a belső ellenőrzési terv 3. pontjában is szerepel az adóhátralékok behajtása, annak értékelése. Hiszen a kintlévőségek magas aránya kockázatossá teszi a költségvetés teljesítését is. Most már a Hódmezővásárhelyihez csatlakozott a pécsi önkormányzat is, és azt gondolom, hogy nem vallunk vele szégyent, csak jót teszünk, ha próbálunk lépéseket tenni a kintlévőségeink behajtására. Gömze Sándor: Elméletileg egyetértek vele, de jegyző Úr tudja, hogy kivitelezhető-e ez a lépés. Mező József: A két város részéről, aki megtette ezt a lépést, partizánakció volt csupán. Az adótörvény értelmében csak az APEH-nek van ilyen jogosítványa és a 10 millió Ft feletti hátralékosokat teheti közzé. Tehát ha én ezt mint adóhatóság meglépem, akkor én kerülök kellemetlen helyzetbe, ha bárki megtámad e miatt a közzététel miatt. Ez egy olyan dolog, hogy ebben a kérdésben nem a képviselő-testület a kompetens, hanem én, mert én vagyok a helyi adóhatóság. Én értem a szándékodat, meg a testületét is, de a testület is meg kell értsen ezzel a lépéssel kapcsolatban. Gyúróné Cserés Ágnes: Ha nyilvánosságra nem is hozzuk, de a képviselő-testület tagjainak sem lehet tudnia, látnia ezt a listát? Mező József: Azt megtudjuk csinálni, hogy készítünk egy listát a Ft feletti tartozókról, itt be tudom mutatni, de közszemlére nem tehetjük. Bede-Tóth Attila: Két akkora nagyságrendű város, mint Pécs és Hódmezővásárhely ezt a lépést megtette. Azt gondolom, hogy valami jogi háttere csak van a dolognak, mert nem hiszem, hogy bármelyik város jegyzője csak úgy bevállal partizánakcióban egy ilyen dolgot, és nem járt utána, hogy milyen módon lehet közzétenni. Mező József: Lehet hogy így van, de emlékeztek rá, mikor Balogh Tibor azzal a kéréssel keresett meg minket, hogy az adóhátralékába tudjunk be egy kis földterület cserét, amit nem 19

20 lehetett végrehajtani, mert egymilliószoros sár volt azon a kis földön. Ezt én nem kellő körültekintéssel a képviselő-testület elé hoztam, és az akkor még Közigazgatási Hivataltól meg is kaptam, hogy személyiségi jogokat sértettem, mert a Balogh Tibor hozzájárulása nélkül készítettem el az előterjesztést, és óriási szerencsém volt, hogy a képviselő-testület visszavonta ezt a határozatot, mivel jelzáloggal volt terhelve az ingatlan, és így nem jöhetett létre a csere. Én nem akarok mereven elzárkózni, de azt szeretném, hogy törvényesen cselekedjünk, mert árgus szemekkel figyelnek bennünket, és senkinek sem hiányzik, hogy bármilyen vád érje az önkormányzatot. Gömze Sándor: Egyszerű a feladat, fel kell venni a kapcsolatot a két város jegyzőjével, és meg kell érdeklődni, hogyan lehetne mégis megtenni ezt a lépést, ők mi alapján cselekedtek. Bede-Tóth Attila: Pontosan azért mondom, hogy most már tudjuk, hogy miért ne, és keressük meg, hogyan lehet. Dr. Krámor Katalin: Nem lehet mindenben a személyiségi jogokra hivatkozni. Ha csak ezt nézzük, akkor az adósokkal örökké csak körbejárunk, és jót teszünk. Nem értek egyet azzal, hogy ha országosan a több milliós tartozások nyilvánosságra hozhatók, miért ne lehetne tudni, hogy egy-egy településen ki nem fizeti az adót megfelelően. Kezdeményezni kell, és igenis közszemlére tenni az adósok listáját. Gömze Sándor: Több, mint 44 millió Ft-tal tartoznak különféle helyi adónemekben a tiszalöki lakosok, vállalkozások és cégek, és több mint 4 millió Ft kintlévőségünk van különböző bérleti díj és egyéb hátralékok tekintetében. Tehát összesen több mint 48 millió Ftunk van kinn itt helyben, és ez azt jelenti, hogy ha ez a pénz rajta lenne az önkormányzat számláján, a számlatartozásunk mértékét tudnánk csökkenteni, bátrabban pályázhatnánk, mert lenne önerőnk, és talán jobban látszana a település infrastruktúráján, az utak állapotán is. Csak a közvilágítás több mint 14 millió Ft, és ezt mindenki igényli, és akkor még másról nem is beszéltünk. Ez a pénz nagyon hiányzik. Mező József: A legutóbbi képviselő-testületi határozatnak megfelelően 10 napja kiküldtük az értesítéseket a hátralékosoknak, de eddig még senki nem jelentkezett. Nem tudom, mire számítanak. Dr. Erdélyi Béla: A közvilágítást az is élvezi, akinek tartozása van. Utána kell járni, hogy lehetséges az adósokat és tartozásukat közszemlére tenni. A jog ismer olyat, hogy érdektelenség. Tudjuk, hogy érdektelenség van, de ha a szándék megvan valakiben a törlesztésre, az már jó, értékelni kell, és segíteni, hogy tudja törleszteni a tartozását. Mező József: Pár ezer Ft-tól 5-6 millió Ft-ig van kintlévőségünk. 10 emberből kettő van olyan, aki veszi a fáradságot, és bejön egyeztetni, de a fizetéssel már náluk is gond van. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a évi belső ellenőrzési tervet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 20

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson.

Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson. J e g y z ő k ö n y v 6-10/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. szeptember 12-én tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. szeptember 12-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-21/2012. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. szeptember 12-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. június 29-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Dr. Molnár László polgármester, Ökrös István, Tamás Imre,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120227\2012 február 27 002.rep Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben