2007 a hatékonyság éve lesz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007 a hatékonyság éve lesz"

Átírás

1 2007. FEBRUÁR A VÁROS KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓS LAPJA Az Üzlettárs magazin elismerése Szeged a TOP tízben Patinás középiskola újul meg Szegeden A Tömörkény gimnáziumra 658 milliót költ a város A kivitelezésre szóló szerzôdést január közepén ünnepélyes keretek között látta el kézjegyével a város gazdasági alpolgármestere a közbeszerzési eljáráson nyertes Ferroép Zrt. vezetôivel. Az elkövetkezendô másfél évben teljesen új külsôt kap Szeged patinás mûvészeti Szeged egy 100-as listán egy esztendô alatt öt helyet ugrott elôre és így a kilencedik helyre verekedte fel magát 2006-ban Az Üzlettárs magazin értékelése szerint, amely azt vizsgálta, hogy a települések mennyire nyújtanak vonzó feltételeket a vállalkozásoknak. A lap szerkesztôi szigorúan meghatározott szempontok alapján értékelték és pontozták az egyes települések vállalkozásokat vonzó értékeit, s ezekbôl a pontokból alakult ki a végleges sorrend. Városunk egyedüli a Dunától keletre fekvô települések között. Az elsô helyen Budapest áll, majd Siófok, Budaörs, Gyôr, Székesfehérvár, Szombathely, Szentendre, Tata és Szeged következik. A tizedik is dunántúli város: Sárvár. A lap szerkesztôi külön is kiemelik, hogy míg a 2005-ös listán két keletmagyarországi település is bekerült az elsô tízbe, addig 2006-ban csak Szeged kvalifikálta magát. Szeged sikerének titka a koncepció és az infrastruktúra. A város határ menti elhelyezkedése révén az uniós csatlakozással Európa délkeleti kapuja lett. Olyan nagyszabású logisztikai központot lehetett alapozni a városra, amely képes kiszolgálni a Délkelet-Európából érkezô és oda irányuló teljes szállítmányozást. Az infrastruktúrát ehhez fejleszteni kellett: meg kellett építeni az M5-ös autópályát, átalakítani, betonkifutóval ellátni a repülôteret. A városvezetés és az MSZP-s, SZDSZes országgyûlési képviselôk mindent megtesznek azért, hogy mielôbb elkezdôdjön az M43-as autópálya, valamint egy újabb Tisza-híd építése is. ISPA-támogatással elkészült a város teljes csatornázása és szilárd burkolatot kapott valamennyi út. A másik fô fejlesztési irány a Biopolisz projekt, Szeged tudományos, kutatási, egészség- és élettudományi centrum lehet, hatalmas szellemi tôkével. A jelenlegi városvezetés nem elsôsorban az alacsony képzettségû munkaerôt gyorsan felszívó összeszerelô üzemek idetelepítését pártolja, hiszen ezek amekkora lendülettel érkeznek, olyan tempóban távoznak is. Az elmúlt két esztendôben több mint egymilliárd forintot költött a város oktatási intézményei fejlesztésére, korszerûsítésére mondta Szentgyörgyi Pál alpolgármester abból az alkalomból, hogy aláírták a Tömörkény István Gimnázium felújításáról szóló szerzôdést az iskola könyvtárában. középiskolája, a Tömörkény gimnázium. A hamarosan kezdôdô és 2008 augusztusáig tartó munkálatok során nemcsak felújítják, hanem bôvítik is a gimnázium épületét. Ez idô alatt a tanítás a szükséges átszervezésekkel zavartalanul folyik majd az épületben. (Folytatás a 2. oldalon.) Több mint nyolcszáz diák ismerkedik a mûvészetek valamelyik ágával az intézményben A helyi gazdaság színe java hallgatta a városvezetés terveit 2007 a hatékonyság éve lesz Szeged városvezetése immár ötödik alkalommal invitálja a helyi gazdasági élet prominens képviselôit a városháza tornya alá. Az idei télvégen sem volt ez másként: február 9-én, pénteken délután Botka László polgármester mutatta be Szeged 2007-es költségvetését hagyományosan elôször a város legnagyobb adózóinak. A költségvetésrôl február 16-án szavaz a közgyûlés. A Városháza dísztermében mintegy másfélszáz vendég a helyi gazdasági élet meghatározó szereplôi, önkormányzati társaságok vezetôi, számos országgyûlési és önkormányzati képviselô jelent meg az immár szokásossá vált rendezvényen. Számukra Botka László Polgármester és Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester tartott beszámolót. Szigorú költségvetés Botka László bevezetôjében elmondta, míg a tavalyi év a feladatok összefogása és a tervezés jegyében telt a hosszú távú fejlôdéseket megalapozó városi nagyberuházások kapcsán, addig az idei esztendôt a hatékonyság jellemzi. A város elsô embere leszögezte: az idei év rendkívül szigorú költségvetést hoz, s ez akkor is így lenne, ha nem volna konvergenciaprogram, az önkormányzatnak ugyanis kötelessége gazdálkodásában a hatékony szemléletet érvényesíteni, ezzel tartozik mind Szeged 165 ezer polgárának, mind az itt mûködô cégeknek. A helyi vállalkozások számára stabil gazdálkodást, ennél fogva kiszámítható környezet ígért, valamint azt, hogy aki pályázatban, fejlesztésben, munkahelyteremtésben gondolkozik annak a város szövetségese lesz 2007-ben. A polgármester a legnagyobb adózókat tájékoztatta az elfogadásra benyújtott büdzsé fô számairól: Szeged idei tervezett kiadási fôösszege 51,4 milliárd forint, a bevételek tervezett nagysága pedig 50,9 milliárd forintot jelent. A költségvetési hiányt 514 millió forintra prognosztizálta, ám felhívta a jelenlévôk figyelmét, hogy e mínusz a 2002-es közel 14 százalékról jelenleg 1 százaléknyira zsugorodott. Az adófizetôk pénze Amikor hatékony mûködésrôl beszélünk, a politika kezdje magán jelentette ki a polgármester, amikor az önkormányzat szükséges átalakításáról beszélt. A képviselôi tiszteletdíj 30 százalékkal csökkent, a köztisztviselôi létszám 25 fôvel, s jelentôsen kisebb a városházán dolgozók béren felüli jutatása is. A karcsúsítás mellett a hivatalban jelenleg zajlik egy 700 millió forintos, uniós projekt, amely az elektronikus úton való teljes körû ügyintézést célozza. A tájékoztató számai alapján a költségvetési döntések a szociális, egészségügyi és oktatási területet érintik jellemzôen. A városi mérleg szerint itt szükség és ésszerûség is diktálja az intézményi változásokat. A szegedi adófizetôk pénzébôl ban 6,4 milliárd forintot fordítottak az oktatás finanszírozására, ehhez tett hozzá az állam 8,5 milliárdot. Az idén az állam 8,3 milliárdot ad, s a gazdaságosság az önkormányzat részérôl 5,9 milliárdot tesz lehetôvé. A polgármester az iskolabezárások kapcsán utalt arra, hogy, Szegeden az elmúlt négy évben 1342 fôvel, 12 százalékkal csökkent az általános iskolások száma, s 78 fôvel, 6,5 százalékkal az általános iskolai pedagógusoké. Botka László elmondta, hogy míg számos iskolában fôs osztályok mûködnek, addig több helyütt gyakorta elôfordult, hogy alig volt meg a minimális osztálylétszám. Nem öröm, ám az idei racionalizálást javarészt ezek a szilárd tények indokolják. Kórházi ágyak A város legnagyobb adófizetôi elôtt hangsúlyozta: az egészségügyre, mint versenyképességi tényezôre tekintünk. Ám miután önkormányzati és egyetemi intézmények is mûködnek a városban, indokolatlan egymással párhuzamos rendszereket fenntartani, ezek kerülnek a tervek szerint idén fedésbe. A prognózis szerint 1700 aktív kórházi ágyból mintegy 1450 aktív ágy maradna, ám a többi sem vész el, ezek ún. krónikus ágyakká válnak, ennyi tartalék van még a szegedi egészségügyben fûzte hozzá a polgármester. A szociális juttatásokon belül a bérlakásokról elhangzott: a 165 ezer fôs Szegeden jelenleg 5200 önkormányzati bérlakás van, ezekbôl a valóban szociális alapon kiutalt lakások száma alacsony. Elidegenítéssel, azaz a lakások eladásával zsugorodhat az az összeg amit jelenleg közösségi pénzbôl költ a város, bevételeket várnak a lakbérek fokozatos de szociális alapon differenciált emelésétôl. Szeged költségvetése sem mûködik másként, mint egy háztartás, csak jóval nagyobbak az összegek. Ahol meg kell húzni a nadrágszíjat, ott a háziasszony is meghúzza, de reménykeltô, ha a konyhapénzhez reálisan elvárható bevételekre, lehetôségekre is lehet számolni. (Folytatás a 2. oldalon.)

2 2 Szegedi Tükör A helyi gazdaság színe java hallgatta a városvezetés terveit 2007 a hatékonyság éve lesz Kultúra: sajátos színfolt (Folytatás az 1. oldalról.) A város bizakodó lehet fejlesztési bevételek okán, hiszen ban a felhalmozási tételek 31 milliárdos összege mellé 21 milliárd forintot tudott szerezni fejlesztési támogatásként, s ezek eredménye a helyi gazdaságban, közvetve a munkaerôpiacon fog lecsapódni. A két adat közti arány 62 százalékos, ami igen jó eredménynek számít a honi nagyvárosok között. A polgármester ennek kapcsán beszélt néhány kiemelten fontos gazdaságélénkítô projektrôl: az M43-as út, az északi Tiszahíd és az ezer ágyas klinikai tömb megépítésérôl. Ezen nagy ívû tervek a Nemzeti Fejlesztési Tervnek immár részei, s prioritást élveznek. A bevételi oldalon kiderült s a teremben ülôk elégedettségét váltotta ki, hogy a helyi gazdasági élet szereplôi 2005-ben 5 milliárd, 2006-ban pedig 5,4 milliárd forintot fizettek be a városi kasszába iparûzési adó címén, s az idén ez a szám várhatóan eléri a 6 milliárd forintot. Ezzel kapcsolatban a polgármester elmondta: Bár a város adófizetôitôl nem várhatjuk el, hogy nagy örömmel fizessenek, mégis fontos tudniuk: azon dolgozunk, hogy minden beszedett adóforint mellé, annak többszörösét tudjuk behozni pályázati, és egyéb forrásokból. Önök felé így feladatunk megteremteni a kedvezô helyi gazdasági környezetet, s kötelességünk elmondani mire is költjük az önök cégei által befizetett összegeket zárta mondandóját Botka László. A polgármester után Nagy Sándor, városfejlesztési alpolgármester tájékoztatta a jelenlévôket a városban jelenleg folyó beruházásokról, a nyugati ipari logisztikai tengelyrôl, az innovációs központokról, és a Biopolisz programról. Szó esett a polgárokat közvetlenül érintô folytatódó belvárosi, iskolákat is érintô tömbrekonstrukcióról és a lakótelepi rehabilitációról (Tarján I-II.-es ütem), az elektromos tömegközlekedés hosszú távú fejlesztésérôl, s mindezek mellett persze az árvízvédelmi koncepcióról, melynek híján a fentiekrôl felesleges volna beszélni. Az alpolgármester a költségvetés fô számaira utalva elmondta: az idén kell elôkészíteni, megtervezni, megpályázni és megnyerni azokat az uniós támogatásokat, melyek a város fejlesztésének alapjait adják a következô években. Minden észrevételt, a helyi gazdaságból, vagy a civil szférából érkezô ötletet szívesen vesznek, s ha lehet beépítik e nagyszabású programba. Igen ritkán ilyen kiváló a statisztika a városháza dísztermében egy négyzetméterre jutó gazdasági vezetôk tekintetében, így ezt az alkalmat ragadta meg Székhelyi József a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója, amikor a találkozón szót kért. Ezek nem a szegény kisgyermek panaszai hölgyeim és uraim. Azért fordulok önökhöz, mert úgy érzem, a város megtartó erejét jelentô kultúra az önök kezében is van mondta a színigazgató, amikor felvázolta kulturális mecenatúráról szóló tervét. A PR offenzíva mozgalom elképzelése rámutat arra, hogy van helye a versenyszférában megtermelt forintoknak a kultúrában. A társadalmi presztízs mellett ugyanis mérhetô marketing, és pr értékkel bír, ha valamely nagy cég, a régi klasszikus idôket idézve támogatja a színjátszást, s cserébe ezért kiemelt támogatóként emlegetik. Európai példát követve modern mecénásokat hívott tehát a színigazgató, amikor arra kérte a cégeket, vásároljanak meg egy-egy bemutatót, hogy a színház, mint a jó közérzet temploma betölthesse küldetését. A színigazgató támogatást kér, de ad is: a bemutató plakátjain, a mûsorfüzetben, a jegyeken, a színház honlapján, és egyéb marketinganyagian kiemelten szerepel a mecénás cég neve, s ajándék zártkörû elôadások, páholyhelyek biztosítása is szerepel a kultúra által felkínált hála jeléül. Az elkövetkezô évek legnagyobb beruházása a klinikai tömb lesz Szeged kész tervekkel várja az uniós milliárdokat Szegeden 2015-ig felépül az ezerágyas új klinikai tömb a mostani négyszáz ágyas mellett, a háta mögé, a Tiszapartra oktatási központ, beteghotel, inkubátorház, tudományos park települ. A létesítmények a Bécsi körút folytatásában megépülô új Tisza-hídig érnek el. Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek ezeket a terveket mutatták be, amikor a pólusvárosok fejlesztési elképzeléseinek megismerésére indított körútját január második felében nálunk kezdte el. A város elkövetkezô éveinek legnagyobb, 68 milliárd forint értékû beruházása lesz az az új klinikai tömb a hozzá tartozó létesítményekkel, amely az egészségipar bázisává teszi a várost mint eurorégiós központot. Hatalmas összegrôl van szó. A Pathológiai Intézet épületében Mikó Tivadar, a Szent- Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum elnöke, a Klinikai Központ vezetôje tartott elôadást Gyurcsány Ferenc kormányfônek a projektrôl. Az árvízi emlékmûtôl a vasúti pályaudvarig vezetô út ma még a város egyik hátsó udvara, autó is ritkán jár rajta. Az emberek legfeljebb a gyerekklinikáig, vagy a Pathológiai Intézetig sétálnak el, lejjebb már nem mennek. Holott itt, az intézet folytatásában, valamint a Semmelweis utcában, az intézetnek háttal, a mostani új klinika mellett épül fel az a klinikai tömb, amelyben egészségügyi és oktatási központ, tudományos park, beteghotel éppúgy helyet kap, mint a gyógyszerész- és fogorvostudományi kar új épülete. Az ezerágyas klinikát a mostani Tervek ugrásra készen Az elmúlt két évben Szeged elkészítette azokat a terveket, amelyeknek megvalósulása hosszú távon biztosítja város fejlôdését nyilatkozta a Szegedi Tükörnek Botka László polgármester. Két nagy pillére közül az egyik a biopolisz projekt, amely a tudásalapú gazdaság kiépítésének céljait tartalmazza. Ezen belül a legnagyobb beruházás az új klinikai tömb létrehozatala lesz, amely egy huszonegyedik századi modern egészségügyet teremt, valamint az egészségipart Szegedre telepíti. A másik pillér Szeged regionális logisztikai szolgáltató központ szerepének erôsítése: ezen belül épül meg az M43- as, több összekötô út, és létesülnek új iparterületek. A városvezetés megállapodott a miniszterelnökkel abban, hogy áprilisig amikor is megnyílnak az uniós pályázati lehetôségek Szeged részletesen kidolgozza a programokat. Varga Gusztáv, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon új, immáron húszéves négyszáz ágyas közvetlen szomszédságában húzzák fel. A klinikai tömbben a közfinanszírozott és térítéses egészségügyi szolgáltatást éppúgy igénybe lehet venni, mint a térítésest. Külföldi betegek is itt gyógyíttathatják magukat. Alkalmas lesz arra is, hogy befogadjon kutatás-fejlesztésre alapuló egészségipari fejlesztô cégeket. A fejlesztés konzervatív számítások alapján tíz esztendô alatt térül meg közölte a professzor. Amint megnyílnak idén az uniós források, be lehet adni a pályázatokat, hogy az év végéig elkészüljenek a tervek, és jövôre elkezdôdhessen az építkezés. A professzor azt érzékeltette, Szegeden ma is a legnagyobb munkáltató az egészségipar 4600 fôvel, gazdasági szempontból azonban igen szerények az eredményei. Hiába költöttek 1985 és 2006 között Szegeden az egészségügyre 42 milliárd forintot, az csak a jelenlegi rendszert konzerválta. Az új klinikai tömbre és a hatékony, integrált egészségügyi rendszerre épülô egészségipar már tíz év alatt mintegy harmincmilliárd forintot mozgathat meg a régióban és újabb munkahelyeket teremthet. Gyurcsány Ferenc kormányfô Bajnai Gordon fejlesztéspolitikai kormánybiztossal és Magyar Bálint államtitkárral együtt érkezett a városházára január 18-án, ahol Botka László polgármester fogadta a vendégeket. A miniszterelnök megbeszéléseket folytatott a városvezetéssel, valamint az SZTE rektorával, Szabó Gáborral Szeged fejlesztési terveirôl. A tárgyaláson ott volt Géczi József, Kozma József, Ujhelyi István és Sándor Klára országgyûlési képviselô is. A Pathológiai Intézetben meghallgatott prezentációt követôen a kormányfô látogatást tett a Szilánk cégcsoportnál, a szigetelôüveg-gyártó üzemet Varga Gusztáv cégvezetô mutatta be. Az üvegipari óriás szeretne kapcsolódni a pólusváros fejlesztési pontjaihoz, részt vesz majd a beruházásokban, valamint a mérnökképzésben is. Szeged pólusváros A következô hét évben milliárd forint áll rendelkezésre a pólusvárosok fejlesztésére, ez azt jelenti, hogy évente milliárd forintot kaphat egy-egy város. Gyurcsány Ferenc úgy fogalmazott, jövô márciusban kétéves akcióprogramot fogad el a kormány a pólusvárosok fejlesztési irányáról, majd áprilisban e városok részére pályázatot írnak ki. A pólusvárosok olyanok, mint egy labdarúgócsapat csatárai mondta a kormányfô hozzátéve, e városoknak a fejlesztési programokban vezetô szerepe van. Gyurcsány Ferenc szerint a pólusvárosok nem automatikusan, hanem kidolgozott programok alapján kapnának támogatást, ami különösen az üzleti élet, a tudomány és a városok együttmûködését finanszírozná. E támogatással kapcsolatban minden egyes ilyen várost meglátogatnak, megismerkednek a programjukkal. Ezután márciusban az akciótervrôl dönt a kabinet, majd áprilisban kerül sor a pólusvárosoknak szóló pályázat kiírására. A pólusvárosoknak járó támogatás nem vonja el a pénzt a vidékfejlesztéstôl és az elmaradott térségektôl.

3 Szegedi Tükör 3 Március 31-éig elegendô elküldeni a kérelmeket A többség ugyanannyit fizet, mint eddig Szeged hegynyi szemetet termel A hulladék nem szemét, hanem nyersanyag Szociális alapú távhôszolgáltatás Egy fôre jutó Támogatás Támogatásra havi jövedelem Ft/GJ jogosult fogyasztók száma Összes támogatott Hibás/hiányos adat 310 Összes feldolgozott igénylés Az alacsony jövedelmûeket nem érinti a gázáremelés, a leginkább rászorulók ugyanis az áremelés mértékének megfelelô összeget kapnak támogatásként. Szegeden a lakótelepen élôk 90 százaléka jogosult valamilyen mértékû kompenzációra. Ezt azok már meg is kapták, akik január elsô hetében elküldték a kincstárnak az igénylésüket. A többieknek sem kell mindent félredobva sietni, a legvégsô határidô ugyanis március 31. Ôk utólag és január 1-jéig visszamenôleg kapják meg a támogatást. Január elsejétôl már nem az elfogyasztott földgáz köbméterét, hanem a fogyasztót támogatja az állam. Míg eddig minden egyedi gázfogyasztó elsô 1500 köbméterére egyformán járt kompenzáció, 2007-tôl csak az kap, akinek alacsony a jövedelme. Vagyis az állam továbbra sem vonul ki a gázártámogatás rendszerébôl. A távhôszolgáltatás is hasonló elvek mentén mûködött, eddig a hôszolgáltató az általa felhasznált földgázt fél áron kapta. Mostantól azonban világpiaci árát fizet érte, tehát emelkednek a távhôárak is errôl az önkormányzatok nem tehetnek. De csak az a család fizeti ki az emelkedés teljes árát Szegeden a drágulás 55 százalék, amelyben az egy fôre esô nettó jövedelem több mint 93 ezer 905 forint. A városban a becslések szerint a lakótelepen élôknek mintegy 90 százaléka jogosult a támogatásra. Az állam a távhô árából a rászorultság alapján ad kompenzációt. Így mindössze 1,5 százalékkal emelkedik azoknak a számlája, akiknél az egy fôre esô jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum (26 ezer 860 forint) kétszeresét, vagyis 53 ezer 660 forintot. Amennyiben az egy fôre jutó jövedelem 53 ezer 661 és 67 ezer 065 forint közötti, az emelkedés 11 százalék, 67 ezer 076 és 80 ezer 490 forint között csaknem 21, 80 ezer 491 és 93 ezer 905 forint között 30,45 százalék. Az efelett keresôk fizetik meg az 55 százalékos drágulás tényleges árát. Már nincsenek sorok a Dégáznál Se az okmányirodában, se a Dégáznál nem kell sorban állnia annak, aki most intézi ügyeit a gázártámogatással kapcsolatban. Nincs ok a sietségre, hiszen az igénylések beadásának határideje március 31. Aki azonban március 31-éig sem küldi el a kérelmét, az visszamenôleg nem kaphat támogatást, csak április 1-jétôl. A Szegedi Hôszolgáltató Kft. már januárban hétezer ügyfelének folyósította a támogatást, azoknak, akik január elején elküldték igénylésüket a kincstárhoz. Az, amit a mindennapokban szemétnek hívunk, többnyire újrahasznosítható anyagok nehezen és költségesen szétválogatható keveréke. Szegeden és környékén évente összesen 130 ezer tonnányi hulladék keletkezik, s ebbôl csak a vonzáskörzetben annyi a szemét, amenynyi a Titanic nevû luxusgôzöst megtöltené. Hogy ezzel a hulladékkal hogyan kell és érdemes gazdálkodni, mit kell tenni a kellemes környezetért, arról Szabó Ferenccel, a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. igazgatójával beszélgettünk. Az ideihez hasonló enyhe teleken kisebb összeget kell fordítaniuk a hóval kapcsolatos gondokra. Lehet ilyenkor spórolni? Az, hogy nem esik a hó, vagy kevesebb hó esik, mint más években, nem jelenti azt, hogy nem kell síkosságmentesítési feladatokat ellátni. A téli felkészítés, az anyagok beszerzése, valamint a gépjármûpark és a felépítmények javítása, fokozatos cseréje nem teszi lehetôvé, hogy itt jelentôs megtakarítás keletkezzen. Az idôjárástól függetlenül ez évente kb. negyvenmillió forintot jelent, s csak a síkosságmentesítéshez szükséges anyagok beszerzése 25 millió forintot tesz ki. A télnek még nincs vége: enyhe december és január után szinte mindig hideg és havas február következik, és elôfordult már az is, hogy március tizenötödikén havat takarítottunk. A hó idôvel magától is eltûnik, a szemét azonban nem, s azt is önök kezelik. Mennyi van belôle? Sok. A térségben évente átlag 130 ezer tonna, amit a Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság által üzemeltetett Sándorfalvi úti Központi Hulladéklerakó Telepre szállítunk. Elégedettek-e e szelektív hulladékgyûjtéssel? Az európai uniós és hazai kormánytámogatással megvalósuló regionális hulladékgazdálkodási fejlesztések (ISPA) keretében idén ôszig kiépül a teljes közterületi szelektív hulladékgyûjtô hálózat nemcsak Szegeden, de a környezô mintegy harminc település mindegyikén. Ezzel 250 ezer ember számára válik elérhetôvé a korszerû hulladékgazdálkodási elem. Milyen a lakossági hozzáállás a szelektív gyûjtéshez? Az emberek várják és igénylik, eddig is közel húsz helyen teremtettük meg a lehetôségét a válogatott hasznosítható hulladékok elhelyezésének. E program keretében kerül sor a zöld zsákos néven ismert, ma már sárga zsákokban gyûjtött hasznosítható anyagok, csomagolóeszközök szétválogatására is. (A színváltásra egy új hazai jogszabályi kötelezett bennünket az elmúlt évben.) A színes zsákos és házhoz menôs szelektív gyûjtés Európában népszerû és gazdaságos. Itthon is? Ez az EU egyes tagországaiban régebben alkalmazott, hazánkban még nem elterjedt módszer. Célja egy közös gyûjtôzsákban, már a keletkezés pillanatában, a háztartásban elkülöníteni az összes hasznosítható hulladékot. A mi módszerünk ehhez nagyon hasonló. A zsákokat a családi házas övezetekben használjuk, mintegy harmincezer szegedi és környékbeli család csatlakozott a programhoz. A gyûjtôzsákba kerül minden, háztartásban keletkezô hasznosítható anyag, kivéve a komposztálható szerves hulladékokat, amelyre a közeljövôben tervezzük az elkülönített gyûjtés megszervezését, a barna zsákos program keretében. Ez a kezdeményezésünk, amellett, hogy a lakosság körében pozitív fogadtatásra talált, országos visszhangot is keltett. Több médium is foglalkozott a témával, pozitív példaként megemlítve. Az illegális szemétlerakás az elmúlt hetek hírei kapcsán kikerülhetetlen téma. Tapasztaltak-e ilyesmit? Évente közel ötvenezer köbméter hulladék kerül illegálisan a vadlerakókra, vagy hever szétszórva a kiserdôkben, a város környéki zöld sávokban. Az illegális szemétlerakás a mellett, hogy súlyos környezetvédelmi probléma, komoly anyagi terhet jelent a közösség számára: önkormányzati forrásokból évente több tízmillió forintot emészt fel. Nálunk az elôzô évekhez viszonyítva csökkent a vadlerakókra kerülô hulladék mennyisége, s a leggyakoribb probléma szerencsére nem a hírekbôl ismert importált hulladék, hanem a lakótelepeken feleslegessé vált, otthonfelújításból származó különbözô lakásfelszerelési tárgyak, bútorok közterületen való elhelyezése. Honnan jöhet még valódi, masszív illegális szemét? Folyamatosan figyeljük a város környéki illegális szemétlerakó helyek forgalmát. Korábban a lakossági lerakás volt jellemzô, ma már inkább a vállalakozások egy része próbálja meg ilyen módon csökkenteni költségeit. Évente közel kétezer feljelentést teszünk, s a bírság akár több százezer forint is lehet és ismétlôdés esetén többször is kiszabható. Akit egyszer megbüntettek az legközelebb meggondolja, nem célszerûbb-e inkább a néhány ezer forintos kezelési díjat megfizetni. Csökkentheti-e a hulladék illegális közterületi parkoltatását a lomtalanítás? Igen. Ahol nincs hulladékudvar, ott évente két alkalommal tavasszal és ôsszel lomtalanítást szervezünk, így mindenki legálisan és ingyenesen megszabadulhat feleslegessé vált holmijától. Az akciók során évente közel 266 tonna vegyes hulladékot szállítunk el, az erre fordított összeg ban körülbelül 25 millió forint volt. A szemétszállítási díj egy összegben való kifizetése milyen kedvezménnyel jár? Az éves díjukat egy összegben befizetô ügyfeleink amellett, hogy díjkedvezményben részesülnek, részt vesznek egy sorsoláson, ahol értékes nyereményeket sorsolunk ki, továbbá a szerencsések visszanyerhetik befizetett éves díjuk teljes összegét. A visszajelzések kedvezôek, egyre többen élnek ezzel a lehetôséggel. Forró és igen száraz nyarat jeleznek a hozzáértôk, készül-e ilyenkor a társaság a közterületek rendben tartásával kapcsolatos többletfeladatokra? Minden évben elkészítjük a város közterület fenntartási programját, melyben a növények és a szilárd burkolatok locsolása külön tételként szerepel. Átlagos szárazság esetén a növények és burkolatok öntözését éjszaka végezzük. Egy forró, és igen száraz nyár esetén, a pénzügyi források átcsoportosításával, vagy pótelôirányzat biztosításával teremtünk lehetôséget a bôvebb öntözésre. Harminc fok feletti hômérséklet esetén minden esetben sor kerül az aszfalt hûtésére, s a déli órákban megtörténik a belvárosi utak gépi locsolása.

4 4 Szegedi Tükör A város teljesen korszerûsítette nagybani piacát Agrárlogisztikai központ Dorozsmán Tavaly milliárdos beruházások zajlottak az ország második legforgalmasabb nagybani piacán, Kiskundorozsmán Az elmúlt esztendô utolsó napjaiban adták át a kiskundorozsmai zöldséggyümölcs nagybani piac ezerszáz négyzetméteres kiscsarnokát. Elkészült tizenháromezer négyzetméter burkolat, és megújult a térvilágítás is. A beruházás 750 millió forintba került. A fejlesztés idén a csapadékvíz elvezetésével folytatódik. A város a nagybani piac felújítását több ütemben hajtotta végre. Magyarország második legforgalmasabb zöldség-gyümölcs nagybanijának hét és fél hektáros területén évente közel 250 ezer gépkocsi fordul meg. A december végén átadott 750 millió forintos beruházásnak köszönhetôen új, több Guinnes-rekordra készülnek a szegedi nyugdíjasok Nem csak a húszéveseké a világ Szegeden hatvanöt nyugdíjas egyesület, klub, szervezet mûködik, melyeknek tevékenységét a város idôsügyi tanácsán keresztül igyekszik sokféle módon segíteni. E tanács elsô embere id. Boross Gyula, aki tapasztalatai alapján, korosztálya gondjait és igényeit érzékelve úgy véli, nem csak a húszéveseké a világ Önt leginkább úgy emlegetik, az új nyugdíjasreferens. Mit takar e státus? Hivatalosan idôsügyi referens a pontos neve, a munka gyakorlatilag közvetítés a város idôsebb korosztályának problémái, szociális, kulturális, egyéb igényei, és a város idôsügyi tanácsának tagjai között. Mindez a nyugdíjasszervezetek bevonásával és összefogásával. A kabinet tagjaként tavaly november közepe óta foglakozom korosztályom ügyeivel. Idén hat alkalommal ül össze az idôsügyi tanács, s tervezek további úgynevezett kihelyezett üléseket, melyre várom a városban mûködô szervezetek ötleteit, javaslatait. Ilyen sokan védik, képviselik a nyugdíjasok érdekeit? Jó pár évvel ezelôtt Szegeden is elkezdôdött a különféle szervezetek megalakulása, azonos érdekek, értékek mentén való csoportosulása. Ezek a kicsi, de fontos közösségek egyházi, civil, vagy épp nyugdíjasszervezetek céljaikban, érdekeikben sokszor nagyon hasonlóak voltak, így felmerült, hogy ezeket érdemes volna mondjuk úgy, egy szép csokorba kötni, s úgy figyelni rájuk, úgy segíteni céljaikat ben a városvezetés úgy döntött, érdemes összefésülni ezeket a sejteket, a hatékonyabb információáramlás és segítségnyújtás okán. Ma 65, idôsekkel nyugdíjasokkal foglalkozó egyesület, benne 11 egyházi és 14 civilszervezet mint ezer négyzetméteres kiscsarnokba költözhettek a területen mûködô kiskereskedôk. Az épülettel párhuzamosan elkészült 13 ezer négyzetméter új térburkolat, megújult a térvilágítás is. Ezzel párhuzamosan elbontották az összes régi bódét, így az árusítás az idei évtôl kizárólag a csarnokokban és a külsô területen folyhat, ahol a fejlesztéseknek köszönhetôen immár akár nyolcszáz jármû is kényelmesen parkolhat egy idôben. Tavaly tavasszal 550 millió forintos költséggel már bôvítették és fejlesztették a zöldség-gyümölcs nagybani piacot. Akkor egy 2200 négyzetméteres nagycsarnokot vehettek birtokba a kereskedôk. A szegedi közgyûlés három évvel ezelôtt döntötte el, hogy Szegednek mint a mûködik, s elsôsorban az ô programjaikat vagyunk hivatottak segíteni. Milyen eszközeik vannak erre? Az odafigyelés, a törôdés sokat számít ennek a korosztálynak, de ne legyünk pusztán idealisták, mindenhez, jól tudjuk, pénz is kell. Nagy segítség, hogy 2006-ban Botka László polgármester 5 millió forintról duplájára, tízmillió forintra emelte a város idôsügyi alapját. E támogatást a Szegeden mûködô már említett 65 nyugdíjasklub osztja szét egymás között arányosan, s jut belôle oda, ahol a legjobban kell. Segítségbôl biztosan több kell az idén az idôsek sok esetben egyfôs háztartásának növekvô kiadása miatt. Senkinek sem könnyû, az idôsebbek viszont megérdemelnék a valódi nyugalmat, ám sok esetben küzdeniük kell. Megpróbálunk segíteni, az idei munkaterv éppen a gazdasági változások okán lett kicsit dúsabb. Márciusban foglalkozunk a nyugdíjkorrekció hatásával és problémáival, mert úgy gondolom, az idei év kardinális problémája lesz az új nyugdíjrendszer és a hozzá kapcsolódó egyéb feladatok. Ennek a feladatnak az elvégzéséhez, együttmûködést kezdeményezek a Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság illetékes osztályával, kollégáival, bevonva az Idôsügyi Tanács (dr. Juhász Mária) tagjait, valamint a szegedi szociális iroda kollégáit. Áprilisban jól kivesézzük a gázár támogatás és nyugdíjasok kapcsolatát, annál is inkább, mert akkorra már rendelkezésre állnak tapasztalatok az elemzésre, további segítségnyújtásra, és információszolgáltatásra a szegedi nyugdíjasok számára. E témában együttmûködést kezdeményezek a Megyei Államkincstárral, valamint a Dégáz Rt. és a Távhôszolgáltató szakembereivel. Nagyon komoly, száraz munkának hangzik mezôgazdasági régió központjának szüksége van egy korszerû agrárlogisztikai központra. Ezért az elmúlt idôszakban duplájára növelték a dorozsmai nagybani piac területét. A vidék legforgalmasabb nagybani piaca a szegedi, és az eddigi beruházásokkal továbbra is tartani tudja országos második helyét. Ráadásul várható, hogy Románia uniós csatlakozása miatt a dorozsmai piac forgalma tovább növekszik majd, mert a határhoz ez van a legközelebb. Az idén is folytatódik a nagybani piac korszerûsítése. hamarosan megoldják a csapadékvíz elvezetését, közösségi illemhelyet alakítanak ki, és a nagybani piac öthektáros területét is teljesen bekerítik. Nem az, inkább törôdô. Egyébként meg nagyon sok pozitív dolog is van ám a tarsolyunkban! Idén elsôként lesz valódi jó kis bálja a szegedi nyugdíjasoknak, február 23-án, az ifjúsági házban élôzenés, vacsorás télbúcsúztatóra várunk minden érdeklôdôt. Márciustól egészen decemberig rendszeres lesz a Nyugdíjas Filmklub, mely vetítéseknek, beszélgetéseknek a Belvárosi mozi ad otthont. A nyár, május-júniusban jópofa családi programot tartogat: több sportágban nagyszülô-unoka csapatokban lehet nevezni sportversenyekre. Lesz úszás, horgászás, futás, és a sakkban is kipróbálhatják magukat a család legidôsebb és legifjabb tagjai. Szeptemberben a halfôzô versenyen is képviselteti magát a korosztály, s már megtörtént a kapcsolatfelvétel annak érdekében, hogy Guinness-rekorddá válhasson a háromezer szegedi nyugdíjas közös pecázása a Tiszán. Jobban bírják a tempót, mint a fiatalok. Van titok? Ha arra gondolunk, mindenki lesz egyszer nagyon öreg is, az ad erôt a most csináld -hoz. Régen sem volt könnyû megöregedni, de akkor talán erôteljesebb volt az idôskorúak életében a család szerepe. Aki átadta a házát, az üzletét, az életmûvét a fiataloknak és visszavonult, annak azért ott maradt a család óvó nyugalma és a felé irányuló tisztelet, annak ellenére, hogy már nem ô volt e közösség feje. Ma ez már nincs így, fiatalok dolgoznak, hajtanak, az idôsebbek külön élnek, így nagyon sokan elmagányosodnak. Kevés olyan család van, amely valóban kihasználná a több generációban rejlô potenciált, és képes valóban törôdni öregeivel. Pedig az idôsek betegen vagy egészségesen, morgósan vagy kicsattanóan jókedvûen nagyon jó, bölcs hozzávalói az életnek. Februártól fokozatosan emelkednek a lakbérek Támogatás jár a rászorulóknak Szociális luxus a Kárász utcán Az országban a nagyvárosok közül Szegeden a legalacsonyabbak a lakbérek, ezért az önkormányzat rászánta magát az emelésre. Négy év alatt fokozatosan, több lépcsôben érik el a 2006-os szinthez képest háromszorosra tervezett drágulást. A belvárosi 7-10 ezer forintos bérleti díjak még a lakbéremelés után is legfeljebb ezerre nônek 2010-ig. A rászorulók pedig lakbértámogatást kérhetnek. Az elmúlt másfél évtized változó és koncepció nélküli bérlakás-szabályzata miatt még a polgármesteri hivatalban sem tudják, hogy a szegedi 5200 önkormányzati bérlakásból hányban laknak rászorulók, és hányban olyan családok, akik több ingatlannal is rendelkeznek. Egy dolog azonban biztos: a lakások fenntartása ban 860 millió forintba került, míg bérleti díjból csak 233 millió érkezett be a város kasszájába. Az összes adófizetô, a magántulajdonú lakásokban élôk is állták azokat a költségeket ez évi mintegy 630 millió forint, amelyet a lakások puszta szinten tartására kellett költeni. Az elmúlt 16 évben ráadásul teljesen elszakadtak egymástól a piaci lakbérek és azok az összegek, amelyeket a bérlôktôl szed be az önkormányzat. Míg ugyanis a szabadpiacon az albérletért lakásmérettôl függôen 30 és 100 ezer forint közötti összegeket kérnek a bérbeadók, addig egy Kárász utcai 109 négyzetméteres lakásért a benne lakó a tizedét, még a tízezer forintot sem fizette ki tavaly (Pécsett ugyanekkora lakásért 38, Gyôrött 50 ezer forint lakbért kért a város). Egy Csongrádi sugárúti panel egy négyzetméteréért eddig 60, egy Kárász utcai polgári lakás esetében 88 forintot kellett fizetni. Az önkormányzat igazságtalannak tartja a jelenlegi rendszert, ezért január 1- jétôl bevezette, hogy a lakót támogatják a jövôben, és nem a lakást. Felemelik a bérleti díjakat, de nem radikálisan, hanem több lépésben, négy éven keresztül. Idén egyszer februártól, egyszer júliustól százalékkal emelkednek a négyzetméterenkénti összegek, majd 2008-tól 2010-ig évente 20 százalékkal. A már példaként említett Kárász utcai 109 négyzetméteres bérlakásért négy év múlva mintegy 28 ezer forintot kérnének, a mai piaci árnak még mindig csak az egyharmadát. Ezzel együtt új lakbértámogatási rendszer is életbe lép július 1-jétôl: azokat a családok, amelyekben az egy fôre jutó jövedelem nem éri el a jelenlegi nyugdíjminimum kétszeresét 53 ezer 660 forintot, négy éven át folyamatosan emelkedô mértékû lakbértámogatást kapnak. A nem támogatottaknál a lakbér a háromszorosára nô négy év alatt, a támogatottaknál a kétszeresére. Az, aki az elkövetkezôkben bérleti jogot vásárol a szabadpiacon az ugyanis továbbra is szabadon adható-vehetô lesz, akkor a bérleti szerzôdés megkötése után a év eleji lakbér négyszeresét fogja fizetni. Ez a tervezett rendelkezés azonban csak az új bérlôkre vonatkozik, a régiekre nem. A jelenlegi, bérlakásokra fordított 630 millió forintnak az intézkedések következtében még 2010-re is csak a kétharmada térül meg.

5 Szegedi Tükör 5 Botka László: Küzdelmes változások vihetik sikerre Szegedet Több százmilliárdos infrastrukturális beruházás vár a városra, ám az elkövetkezendô idôszak a küzdelmes változások ideje lesz Szeged életében is mondta Botka László a közéleti kávéház immár hagyományosnak mondható évadnyitó rendezvényén. A városháza zsúfolásig megtelt dísztermében a polgármester kijelentette: bár a kilencvenes évek végén többen leírták a várost, Szeged az elmúlt években viszszakapaszkodott a hazai nagyvárosok élvonalába, és továbbra is jó irányba halad, hiszen a jövôt megalapozó nagyberuházások állnak a városvezetés filozófiájának fókuszába. Szeged érdeke, hogy az élet szinte minden fontos területén változtassunk, még akkor is, ha ez rövid távon konfliktusokkal jár hangsúlyozta a polgármester. Botka László rendkívül szigorú költségvetési politikával és a városi intézményrendszer gyökeres átalakításával számol 2007-ben. Véleménye szerint nem az a fontos, ami volt, hanem az, hogy mi lehet a Tisza-parti városból. Szeged ugyanis sikerre van ítélve, ezért azonban sok mindent másként kell csinálnunk a jövôben, csak újfajta szemlélettel és küzdelmes munkával érhetjük el céljainkat, hogy egy felemelkedô, sikeres város polgárai lehessünk. Átalakuló egészségügy, fejlôdô tudásipar A fórumot vezetô Tráser László újságíró kérdésére válaszolva a polgármester kifejtette: Szegeden is az egyik legnagyobb dilemma az egészségügyi rendszer átalakítása, modernizálása. A statisztikák azt mutatják, hogy a kórházakban fekvôk harminc százaléka nem igényelné ezt a fajta egészségügyi ellátást, mert szociális Négy év alatt több mint ezerháromszázzal csökkent az általános iskolások száma Szegeden A város egyben tartaná a Kodály téri osztályait Bezárják a Kodály Téri Általános Iskolát, de az osztályok egyben mehetnek át a Makkosházi és a Rókus II-es Számú Általános Iskolába. A Kodály téri iskola épületébe költözik a Kossuth Zsuzsanna és a Tisza Lajos szakközépiskola. Solymos László várospolitikai alpolgármester az óvodák és iskolák összevonása kapcsán elmondta: a gyermeklétszám csökkenése indokolta az intézményrendszer átalakítását. Hangsúlyozta: az átszervezésekkel éves szinten mintegy félmilliárd forintot takarít meg a város. A pénzt nem vonják el az oktatástól, hanem pályázati alapként használva folytatják az iskolafelújítási programot. Négy éve, a es tanévben 503 osztályban 12 ezer 171 diák tanult a városi fenntartású általános iskolákban Szegeden. A mostani, es tanévben 457 osztályban csupán 10 ezer 829. A gyermeklétszám az idei tanévben még mintegy kétszázzal fog csökkenni, ugyanis több nyolcadikos ballag el, mint amennyi elsô osztályos érkezett az iskolákba magyarázza Solymos László adatokkal alátámasztva, miért van szükség az intézményrendszer átalakítására. A várospolitikai alpolgármester elmondja, számításaik szerint még körülbelül két évig hasonló lesz a helyzet, azaz több nyolcadikos ballag el, mint ahány elsôs érkezik az iskolába. Szegeden 2003-ban volt a demográfiai mélypont az óvodákban. Azóta viszont megállt a gyermeklétszám csökkenés, sôt kismértékû növekedés is tapasztalható. A Kodály Téri Általános Iskolát szeptember elsejével bezárják. Már több éve tendencia mondja Solymos László, hogy a körzetben lakó elsô osztályos gyermekeknek Évindító közéleti kávéház csak az egyharmadát íratják be a szülôk a Kodály téri iskolába. Így például 2005-ben a körzetben lakó 65 gyermekbôl csak huszonkettôt, tavaly pedig 104 gyermekbôl mindössze huszonhetet, a többit más iskolákba vitték a szülôk. Az alpolgármester még egy beszédes adatot mond: a Kodály téri iskolában 1996-ban 22 osztályban A hagyományos év eleji polgármesteri fórumra zsúfolásig megtelt a városháza díszterme Óvodai változások több mint ötszáz diák tanult. Akkor még a barakképületet is használták. Most 12 osztályban 306 gyermek tanul. A tanév végén pedig 42 nyolcadik osztályos elballag. A maradék tíz osztályt egyben lehet tartani, ezt garantálja a város. Ha a szülôk is úgy akarják, egyben költözhetnek, mehetnek át az osztályok a Makkosházi és a Rókus II-es Számú Általános Iskolába. Február közepéig szülôi értekezleteket tartanak ezekben az iskolákban a Kodály téris gyermekek szüleinek, ahol bemutatják az intézmény profilját. A szülôknek február végéig írásban jelezniük kell a Kodály téri iskolának, pontosabban az osztályfônöknek, hová vigyék az osztályokat, a Makkosháziba vagy a Rókus II-esbe mondja Solymos László. A Kodály tériben Az óvodák átszervezése kapcsán Solymos László elmondja, hogy a Hóbiárt Basa utcai óvodát a Domonkos-rendi nôvérek veszik át. Bezárják a Rigó utcai óvodát, ahol Waldorf- és szerb csoport is a mûködik. A szerb csoport a Hunyadi téri óvodába költözik, a waldorfosokkal még tárgyal az önkormányzat. Tápén két óvoda van, csupán két-két csoporttal. Felmerült a lehetôség, hogy ezek a jövôben egy épületbe, a Majakovszkij téribe költöznek, de figyelembe véve a várható demográfiai tendenciákat és egyéb szakmai szempontokat, ez a javaslat lekerült a napirendrôl. Solymos László hangsúlyozza: az átszervezésekkel éves szinten mintegy félmilliárd forintot takarít meg a város. A pénzt nem vonják el az oktatástól. A szegedi városi közgyûlés február 16-án dönt az átszervezésekrôl, összevonásokról. okok miatt van az intézményben, húsz százalékuk pedig járóbeteg-szakellátás keretében is meggyógyítható lenne. Fejlôdô, modern egészségügyi ellátásra van szükség, viszont az a kórház- és ágyszám, ami a jelenlegi struktúrában mûködik, nem tartható fenn tovább változatlan formában. Szegeden ugyanis 39 épületben folyik gyógyítás. Ezt képtelenség fejleszteni és finanszírozni. Az egészségügy teli van ellentmondásokkal: egyszerre van jelen a pénzhiány és túlköltekezés, ráadásul a beteg és az orvos is egyformán kiszolgáltatott a mai struktúrában. A kórház-átalakítási programban Szeged eddig sikeresen szerepelt: a klinikának és a városi kórháznak összesen 1450 aktív ágy jutott, a cél az, hogy ez így is maradhasson, azaz Szeged rovására ne csoportosítsanak át ágyakat a megye többi városába. Már körvonalazódik egy új, ezerágyas klinikai tömb építése a biopolisz program keretében. Az 53 milliárdos beruházás a szegedi egészségügy történetének legnagyobb szabású vállalkozása lesz, amely nyomán új lendületet kaphat majd a Tisza-parti városban a tudásipar, amely ismét munkahelyeket teremt a városban. Az oktatás Szeged kincse Botka László elmondta, Szegednek nincsenek ásványkincsei, világraszóló mûködik a Kincsesház alapítvány iskolája, melyben a hiperaktív gyermekekkel foglalkoznak. A Kincsesház az Alsóvárosi Általános Iskola klebelsbergtelepi tagintézményébe költözhet. Itt jelenleg két alsó osztály tanul, 33 gyermekkel. Ôk szeptembertôl az anyaintézményben folytatják tanulmányaikat. Az általános iskolákat érintô változás még, hogy a Dózsa György és Dugonics András Általános Iskolában osztályokat vonnak össze. Változik három intézmény fenntartója. A Szeged környéki kistelepülések egy közös iskolát hoznak létre, a törvény szerint ugyanis egy 12 osztályos természeti látványosságai, a város igazi értéke, bölcsôje a tudás. Az önkormányzat az elkövetkezendô években tízmilliárdokat kíván költeni az oktatás korszerûsítésére, ugyanakkor a meglévô szerkezetet ezen a téren is át kell alakítani, mert jelenleg 1340 általános iskolás gyermekkel van kevesebb Szegeden, mint négy éve. Az iskolaszerkezet átalakításáról már folynak a szakmai egyeztetések, a végsô döntést a közgyûlés hozza majd meg. Az oktatási intézményeket a gyermekszámhoz kell igazítani. Egy jobban átgondolt struktúrában olyan alapot hoznak létre, amely a jövôben is biztosítja majd a szegedi oktatási intézmények ütemes fejlesztést. A polgármester szerint nem a meglévô intézményhálózatban kell gondolkodni, hanem abban, hogy ezek milyen szolgáltatást nyújtanak. Ha egy adott intézményrendszer nem hatékonyan költi el a pénzt, akkor azon változtatni, javítani kell. Hosszabb távon kell gondolkodni! Botka László polgármester szólt az idei és az elkövetkezendô évek legfontosabb fejlesztési feladatairól is. Nem egy évben szabad gondolkodnunk, az Európai Unió fejlesztési programjának következô ciklusa ig szól, így ehhez nekünk is alkalmazkodnunk kell. Szeged a régió központja, olyan fejlesztési pólus, amely az egész térség jövôjét meghatározza. A tudásipar mellett a város másik kiugrási pontja lehet a földrajzi fekvésen alapuló elônye: Szeged ugyanis Európa kapuja. Megépült az M5-ös autópálya, elkészült a reptér fejlesztésének elsô üteme, hamarosan indulhat az M43-as út építése, fejlesztésre vár a Tisza vízi útja. A következô négy esztendôben tovább kell folytatni a városi közösségi közlekedés korszerûsítését, új jármûveket kell beszerezni, parkolókat építeni. A sikeres panelrekonstrukció mellett megindulhat az idén a paneles városrészek rehabilitációja, felújításra vár a Dóm és a Széchenyi tér is, de egy város soha nincsen teljesen kész. Éppen ezért nekünk olyan fejlesztéseket kell elôtérbe helyezni, amelyek a korszerûsödô infrastruktúra révén ösztönzik a gazdasági fejlôdést, új munkahelyeket teremtenek, hogy egyre élhetôbb és virágzóbb város legyen Szeged mondta végül Botka László. kistérségi iskolarendszert kell kiépíteni. Szeptembertôl a kistérség lesz a fenntartója az Eötvös József Gimnáziumnak, a szôregi Kossuth Lajos Általános Iskolának, valamint a Sólyom utcai óvoda és általános iskolának, amelyek kiemelt állami támogatást kapnak. Indokolt esetben ezen intézményekhez csatlakozhat a Csonka János Szakközépiskola. A Kodály téri iskola épületébe költözik a Kossuth Zsuzsanna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Szakképzô Iskola, valamint a Tisza Lajos Könnyûipari Szakközépiskola. A két intézmény összevonása után a Kossuthban már nem indítanak gimnáziumi osztályt, a hangsúlyt az egészségügyi képzésre helyezik mondja Solymos László. Szeptember elsejével összevonják a Móra Ferenc és a Tápai Antal középiskolát. Az alpolgármester hangsúlyozza, hogy a két szomszédos intézmény összevonása nem érinti sem a diákokat, sem a pedagógusokat. A város célja a fúzióval a hatékonyság és a minôség javítása. Az alpolgármester szerint az integráció után ez lesz a szakképzési központ. Létrehozzák a Szegedi Kollégiumok Igazgatóságát. A csúcsszerv a két önálló és a hét iskolákhoz tartozó kollégium hatékonyabb mûködtetéséért felel a jövôben.

6 6 Szegedi Tükör Tiszta a föld, kezdôdhet a dombépítés és a parkosítás A Kálvária park lesz a legnagyobb A Tömörkény gimnáziumra 658 milliót költ a város (Folytatás az 1. oldalról.) Az épületegyüttest amely Szeged mûemléki jelentôségû területén helyi védelem alatt áll 1963-ban a Korányi fasor felôl mûterem épülettel bôvítették, kisebb felújítások 1970-ben és 1980-ban voltak. Most egy nagyszabású rekonstrukció során kívülbelül megújul az iskola több mint százesztendôs épülete, s elkészül a 12 tanteremnek és hat mûhelynek helyet adó új, háromszintes, alápincézett 1180 négyzetméteres épületszárny is, amely a mûvészeti oktatást szolgálja majd. A gimnázium régi épületének tetôszerkezetét és nyílászáróit is kicserélik, homlokzatát felújítják, rámpák, liftek segítik majd a mozgáskorlátozottak közlekedését, megújul valamennyi vizesblokk és a padlóburkolat is. A 658 millió forint összköltségû beruházáshoz a szegedi önkormányzat ben 489 millió 600 ezer forint címzett támogatást nyert, a fennmaradó részt a város saját forrásból fedezi. A beruházás mûszaki bonyolításának munkálatait a város cége, az IKV Zrt. közbeszerzési eljárás keretében nyerte el, így ôk felügyelik majd a másfél esztendeig tartó rekonstrukció minden mozzanatát. Iskolafelújítások Szegeden jelenleg is folyik a Vedres István építôipari szakközépiskola teljes rekonstrukciója. A 640 millió forintból megszépülô szakközépiskola száztíz éves, városképi védettségû épületegyüttese két év alatt nyeri el végleges, teljesen megújult formáját. A város most azt tervezi, hogy egy uniós pályázat keretében nagyszabású rekonstrukciós munkákat végez majd a Széchenyi István Gimnáziumban is. Elhárult az akadály, a Kálvária sugárúti benzinkút helyén megtisztították a talajt. Tavasszal kezdôdhet a tér szépítése. Kálvária dombot emelnek, növényeket ültetnek, sétányokat alakítanak ki, kényelmes pihenôhelyekkel. A negyven esztendeje felrobbantott Kálvária téri Szent Kereszt kápolna helyén az üzemeltetô négy éve megszüntette a benzinkutat. A töltôállomás elbontása után az OMV hozzálátott, hogy megtisztíttassa a kút körüli talajvizet és földréteget. A társaság arra is kötelezettséget vállalt, hogy hozzájárul a tér helyreállításához. Néhány hete befejezôdött a terület rehabilitációja. Az ellenôrzô fúrásokból vett legfrissebb minták megerôsítik, hogy a szennyezôdést sikerült eltávolítani. A benzinkút helye tiszta, birtokba veheti a tulajdonos önkormányzat, tavasszal elkezdôdhet a Kálvária tér megszépítése. Mindent terv szerint csinosítottunk az utóbbi idôben. Mostantól nagyobb léptekben haladhatunk. Az újszegedi Liget után Szeged második legnagyobb parkja létesül jártuk körbe a Kálvária teret Lauer Istvánnal, a körzet önkormányzati képviselôjével. A város háromhektáros zöldfelületén tehát semmi nem vész el, amire a városatya eddig 17 millió forintot fordított a képviselôi alapjából. Az új közpark felidézi a hajdani tér hangulatát, amely az 1853-ban kiadott Palugyay Ignác és Lukács Ignác által készített térképen már látható. Megújulnak a sétányok, meghagyják a focipályát és labdateret. A jellegzetes nyárfasort kipótolják, de elôtte kivágják belôle a beteg törzseket. A hajdani Szent Kereszt kápolna helyén új kálváriadombot emelnek. A tetejére díszkapu kerül, a stációk és a kápolna vonalát díszkövekkel idézik fel. A cserjés egy részét már betelepítették, elkészült a teret szegélyezô burkolat. A gázfogadó szürke dobozát növényzettel takarják el a szem elôl, a hamburgeres ígéretet tett egy, a környezetbe illeszkedô pavilon építésére. A Széchenyi térnél is jóval nagyobb szegedi parkban már a villanyvezetékek, póznák sem akadályoznak többé. A város háromhektáros tüdejét utak nem hálózzák be, helyette díszburkolatos sétányok erezik majd át. A Boros József utca felôli térfélen marad a játszótér, és még a mostaninál is szebb lesz, ivókúttal egészül ki. A sugárút mentén kényelmes villamosvárót alakítanak ki. Leülni, tereferélni is lesz mód: az idôsek otthona felé esô oldalon és a Katona József utcával szemben pihenôtér nyílik majd, kényelmes padokkal. Hamarosan új szegedi találkahely lehet esténként a díszkivilágítással fényesített fôsétány. Dombai Tünde Szent-Györgyire, Juhász Gyulára, József Attilára emlékezünk Programajánló füzet Szegedrôl Újabb két idegenforgalmi kiadvány jelent meg Szegedrôl: ezer példányban a programajánló, valamint az információs füzet. Szeged 2007-ben is több száz programot kínál. Az esztendô során többek között megemlékezünk Juhász Gyuláról, Szent- Györgyi Albertrôl, József Attiláról, Hont Ferencrôl. 15 ezer példányban jelent meg a szegedi programokat összegyûjtô kiadvány. Solymos László alpolgármester elmondta: idén számos évfordulóra emlékezik a város. Hetven éve halt meg Juhász Gyula és József Attila, száz éve született a Szegedi Szabadtéri Játékokat kezdeményezô Hont Ferenc. S december lesz hetven éve, hogy Szent-Györgyi Albert Nobel-díjat kapott. Szeged mindezekrôl megemlékezik. A magyar nyelvû programajánló 112 rendezvényt kínál, a 2-2 ezer példányban megjelent angol és német nyelvû változat pedig 13 kiemelt programot sorol fel. Szintén 15 ezer példányt nyomtattak a szegedi információs füzetbôl, amely a szegedi látnivalókat, szállodákat, éttermeket, turisták számára hasznos tudnivalókat foglalja össze. Az éttermeknél zászló jelzi, hogy az adott helyen magyar, francia, olasz konyha fogadja a betérôt. Mihály Illés, a Szegedi Turisztikai Kht. igazgatója felhívta a figyelmet arra, a füzetbe újabb két kiállítás került be, a Gellért Albert Anatómiai Intézet, valamint a Koch Sándor Ásványgyûjtemény. A kiadványok megjelennek számos idegen nyelven, így például németül, angolul, olaszul és franciául is. Mindkét kiadvány ingyenes a turisták és a programok iránt érdeklôdô szegediek számára. Ny. É. Veprik Róbert az állatkertek szövetségének elnöke Jó helyre érkeznek a különlegességek Újabb különlegességekkel bôvül nemsokára a Szegedi Vadaspark eddig is rendkívüli állatállománya. Jön a rozsomák (képünkön), a szitatunga és a bambuszmaki. Jó helyre érkeznek: a vadaspark megfelel a legújabb s legszigorúbb elôírásoknak is. Nem véletlenül lett Veprik Róbert igazgató a Magyar Állatkertek Szövetségének elnöke. A Szegedi Vadasparkban nagyon sok olyan állat van, melyekért mindenhonnan ide kell utazni Magyarországról, vagy akár fél Európából is, sokuk világszerte is alig látható néhány helyen. Nemsokára újabb kuriózumokkal ismerkedhet meg a szegedi közönség. Érkezik a rozsomák, a világ legnagyobb, a menyétfélék közé tartozó állata. Még a medvét és a pumát is képes halálra sebezni, tágul is útjából minden ragadozó. Túl azon, hogy hihetetlenül erôs, és minden elképzelést fölülmúlóan agresszív gyors is: még a jávorszarvast is utoléri a havon. A szitatunga vagy szitutunga Afrikai illetôségû, mocsári antilop. Kitûnôen úszik, bukik, víz nélkül el sem tudja képzelni az életét. Ha szárazföldi ragadozó üldözi, irány a mocsár, lemerül, csak az orrát dugja ki ám épp a vízhez való kötôdése az, ami szélesíti ellenségei táborát: a krokodil például könynyen rátalál. De ez sem fogja meg könnyen, csalódik, ha azt hiszi: jámbor, vízbe keveredett, szárazföldi antilopról van szó. Hogy mennyire kötôdik a vízhez, az is jelzi: szôrzetét olajréteg vízhatlanítja mutathatjuk be a leendô jövevényt. És még hátravan a bambuszmaki, ez a nappal alvó, éjjel tevô-vevô, titokzatos, madagaszkári félmajom; hazájában a ôserdôirtás miatt rendkívül veszélyeztetett. S mennyire tudja megfelelô körülmények között tartani a Szegedi Vadaspark az állományt? A lehetô legjobban. Együtt érvényesül szakmaiság és humánum; ahol fejlesztésre van szükség, folyamatosan végzik. Nem véletlenül kapta meg Veprik Róbert igazgató, a Magyar Állatkertek Szövetségének elnöki címét, olyan, neves elôdök után, mint Gôsi Gábor, Persányi Miklós és Bogsch Ilma. A szövetség lehetôvé teszi a magyarországi állatkertek összefogását, a még hatékonyabb mûködés érdekében. S a szegedi intézmény Románia uniós csatlakozásával, Szerbia szintén ezt célzó terveivel sokat segíthet az ottani állatkerti kultúra fölfejlesztésében. Az épp most megújuló temesvári állatkert máris jelezte, hogy rengeteget jelentene neki a szegedi segítség Palics esetében pedig már eredmények is vannak. F. Cs.

7 Szegedi Tükör 7 Vérkomédia, vígjáték, Brecht Hamlet óangolul, kisoperával Három premiert láthatott januárban és februárban a nagyérdemû: Az alhangya, A kaktusz virága és a Hamlet címû darabot. Székhelyi József igazgató úgy fogalmazott: a közönségnek erre igénye van, s a legfontosabb számukra a megrendelôt kiszolgálni. Három nagyszerû darab premierjén van túl a szegedi színház: január 30-án Martin McDonagh Az alhangya címû vérkomédiáját láthatta a közönség. A darabot Toronykôy Attila rendezte, aki egyébként idén január 1-jétôl a színház rendezôjeként tevékenykedik. Székhelyi József a hagyományos év eleji sajtótájékoztatón a kulturális intézményeket is érintô gazdasági megszorítási intézkedésekre így reagált: A költségvetési nehézségek között üdítô kivétel lehet a szegedi színház. A tempót, amit szakmailag kívánatosnak tartottam, vissza kell fogni, de a színvonal nem lehet jottányit sem alacsonyabb. A három premierre a nézôknek is igényük volt, nekünk pedig a legfontosabb feladatunk, hogy ôket kiszolgáljuk. Február elején két új darabot láthatott a publikum, a kisszínházban mutatták be Shakespeare Hamletjét. Székhelyi elmondta: minden színháznak nagy álma, hogy Shakespeare-hez nyúljon, és ha Shakespeare, akkor Hamlet. Mint 35 évvel ezelôtti Hamlet, mondhatom, hogy a színházon átsuhant egyfajta szakmai és céhes izgalom, amikor azt olvasták: ez a darab is repertoárra kerül tette hozzá az igazgató, aki szerint ez a társulat nagy erôpróbája. Ráadásul a darabot Horváth Péter rendezô megtupírozta, így nem csupán a prózai társulat vesz részt benne, hanem magánénekesek és táncosok is. Egy sajátos feldolgozásban egy Világhírû moszkvai férfikar Szegeden Magyarországi turnéra érezik a Moszkvai Patriarchátus Ortodox Kórusa, és a világhírû együttes Budapest mellett Szegeden is fellép. Február 17-én, szombaton 19 órától az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ nagytermében (Ady Endre tér 10.) hangzanak fel az orosz egyházi zene legkülönlegesebb darabjai. Bánvölgyi László kisplasztikáját adják át a gálaesten Városi kitüntetés lett a Dömötör-díj Kilencedik alkalommal adják át a Szegedi Nemzeti Színházban május 26-án a Dömötör-díjat, amely civil kitüntetésbôl immár a színházmûvészet hivatalos városi elismerésévé vált. Az errôl szóló megállapodást januárban a Novotelben írták alá, ahol a díjjal járó új kisplasztikát is bemutatták. A Pálma Reklámstúdió, a Szegedi Mûsor kiadója civil kezdeményezésként Bánvölgyi László szobrászmûvész a Szent Dömötört ábrázoló díjjal 1999-ben alapította a Dömötör-díjat, amit eddig nyolc alkalommal adtak át a Szegedi Nemzeti Színház mûvészeinek, munkatársainak a teátrumban folyó alkotómunka elismeréseként. A szegedi közgyûlés tavaly úgy döntött: beemeli a díjat a városi kitüntetések sorába, és ezzel garantálja az anyagi hátterét, biztosítja a díjátadó gálaest megrendezését. Errôl január 19-én írt alá háromoldalú megállapodást a Novotelben Szentgyörgyi Pál alpolgármester, Székhelyi József, a színház fôigazgatója és az egyik ötletgazda, Elekes Zoltán, a Pál-ma Reklámstúdió vezetôje. Szentgyörgyi Pál hangsúlyozta: a Dömötör-díj egyedülálló lesz a városi kitüntetések között abból a szempontból is, hogy továbbra sem a politikusok vagy a szakmai szervezetek döntenek róla. Bár az anyagi hátterét az önkormányzat biztosítja, a jövôben is minden évad végén a társadalmi kuratórium javaslata alapján a közönség szavazza meg a díjazottakat. Az idei Dömötör-gálaesten, május 26-án új kisplasztikát vehetnek át a szponzoroktól a gyôztesek. Csernay László, a társadalmi kuratórium soros elnöke elmondta: három szegedi alkotó hat pályamunkája közül választotta ki a grémium az új Dömötör-díjat, Bánvölgyi László szobrászmûvész alkotását. A carrarai márvány posztamensen álló Szent Dömötör jobbjában jellegzetes attribútumát, a lándzsát, baljában a róla elnevezett Dömötörtornyot, a díj névadóját tartja. Vendégjáték Februárban a Békés Megyei Jókai Színház ígér nagyszerû estét a közönségnek: 19-én mutatják be Bertold Brecht Állítsátok meg Arturo Uit! címû színmûvét, rendezô Bodolay Géza. A darab a chicagói gengsztervezér története, aki megválasztatja magát a zöldségkereskedôk fejének. óangol nyelven elôadott, a Színész királynét alakító Szonda Éva és a Színész királyt alakító Gábor Géza tolmácsolásában kisopera is hallható benne avatott be további mûhelytitkokba Székhelyi József. A Gertrúdot alakító Fekete Gizi nagy szeretettel beszélt a darabról, mint mondta, nagy dolog Shakespeare-t játszani, évek óta álma volt ez a szerep. Mindenki boldogságos, szerelmetes állapotban van mondta a színésznô arra, hogyan érzik magukat a próbák során. A Hamletet alakító, címszerepet játszó Borovics Tamás tanulságos próbafolyamatról és munkametódusról beszélt. Szerinte az lenne a legjobb, ha az élete során mindenki találkozhatna egyszer a Hamlettel. Számára Hamletet játszani nagy felelôsség, a társulat nélkül nem is mûködik. A zenés darabokat kedvelôk is találnak kedvükre valót: a Nagyszínházban február 9-én láthatta a közönség a Bal József rendezte A kaktusz virága címû zenés vígjáték bemutatóját. A Julien fogorvost alakító Kovács István szerint ez a darab azok egyike, amit húszévenként elô lehet venni. A Stephanie szerepében színpadra lépô Szilágyi Annamária a szórakozásra vágyóknak ajánlotta a darabot. A nagyszínház mellett a kisszínház külön is elérhetô interneten, a honlapon a társulatról, az elôadásokról, a repertoárról olvashatnak az érdeklôdôk. Nyemcsok Éva A szimfonikusokkal Pesten Budapesten, a Mûvészetek Palotájában Gyüdi Sándor igazgató-karnagy vezényletével adtak koncertet a szegedi szimfonikusok. A Magyar Szimfonikus Körkép elnevezésû hangversenysorozat január végi estjére különbuszokkal több százan önkormányzati és országgyûlési képviselôk, zenebarátok, családtagok kísérték el Szegedrôl a zenekart. Az egyik városatya, Tóth Károly a képviselôi alapjából indított különbuszt a választókörzetében lakóknak. A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterembe Budapesten élô egykori szegediek is eljöttek, például a kulturális bizottság korábbi elnöke, Berekné Petri Ildikó, Pál Tamás karmester és Lendvay Kamilló zeneszerzô. Viski János Enigma címû darabját a komponista özvegye is meghallgatta. Bravózás, vastaps fogadta Rachmaninov II. zongoraversenyét különösen a megszólaltatásában közremûködô ukrán szólistát, Vitalij Kuprijt, akitôl három ráadást követelt ki a fellelkesült publikum. Elgar ritkán játszott, de hatásos Enigma-variációjával szép sikerrel zárult a koncert. Martin McDonagh vérkomédiája a kisszínházi Holdudvarban Az alhangya groteszk, de népszerû Sikert aratott Martin McDonagh vérkomédiája, Az alhangya a kisszínház színpadán, a Holdudvar-projektben. Toronykôy Attila rendezésében lelkes, fiatal csapat vitte színre az ír származású Martin McDonagh meghökkentôen brutális, szélsôségekben tobzódó groteszk vérkomédiáját. Az alhangya minimál-költségvetésbôl született, a díszletelemek, kellékek többségét a raktárból szedték össze, Varsányi Anna pedig hétköznapiságukban is találó jelmezeket kerített. A színpadképet meghatározó jellegtelen, barnásszürke dobozvilág jó alap a játékhoz: hangsúlyosabbá váltak, jobban kiemelôdtek a szereplôk. A macskaimádó terroristáról és nem kevésbé ôrült kapcsolt részeirôl szóló, abszurdba hajló történetet sok humorral, lendülettel és ötlettel játsszák. Az apát alakító Kocsis György a tôle megszokott bravúrral könnyedén teremt jellegzetes karaktert, Boncz Ádám is finom humorral hozza a rózsaszín figurát. Ígéretes az egykori stúdiósok közül Csorba Kata, Szívós László és Bánvölgyi Tamás játéka is. Az alhangya az öncélú brutalitás, agresszió egyszerre sokkoló és szórakoztató paródiája, kifigurázása. A forgószínpadon felépített rendhagyó, mozgó nézôtéren szinte beleszédül a publikum a látottakba. Legközelebb február 16-án, 17-én és 18-án tûzik mûsorra a produkciót a kisszínházi Holdudvarban.

8 8 Szegedi Tükör Szerencsésebb tavaszban bíznak a Pick kézilabdásai Csak a bajnokságra koncentrálnak A férfi kézilabda NB I- ben az alapszakasz finise kezdôdött meg az elmúlt pénteken. A Pick Szeged ezen a hétvégén ismét idegenben vív rangadót, hiszen a Debrecen után most a szintén egy bajnoki címmel dicsekvô Dunaferr vendége lesz a csapat. Szeged legnépszerûbb klubja ismét a lelátóra várja a drukkereit. Miután kiestünk a Bajnokok Ligájából, majd azt követôen a Magyar Kupából is, a vezetés azt várja a játékosoktól és Zoran Kurtes edzôtôl, hogy a bajnokságra koncentrálva tegyen meg mindent azért, hogy döntôt játsszon. Ha nem is sikerül bajnoki címet szerezni, de tegyen meg mindent, csakúgy, mint az elmúlt bajnokságban, azért, hogy minél késôbb dôljön el az aranyérem sorsa. A klubvezetés ehhez minden segítséget megad. Már csak a játékosokon múlik az, hogy mennyire tudjuk markáns csapat benyomását kelteni jelentette ki Ujhelyi István, a Pick Szeged társadalmi elnöke. A Pick Szeged a bajnokságban két ponttal van lemaradva az éllovas és bajnoki címvédô MKB Veszprémtôl. Elôször a Pick Szeged kézilabdacsapatának szurkolói fórumán hangzott el Pistrui László elnökségi tag szájából, hogy Bajusz Sándor, Vladan Matics és Mezei Richárd a következô bajnokságban már nem játszik a klub színeiben. Továbbá a hírek szerint Berta Róbert szerzôdésének plusz egy évét nem hosszabbítják meg. Az ott elhangzottakat erôsítette meg Lele Ambrus ügyvezetô elnök. Mivel már korábban is beszéltünk róla, ezért semmi sem indokolja, hogy ne ismételjem meg: fiatalítani akarunk. A vezetés azzal is tisztában van, hogy az idôsebb játékosok néhány mérkôzésen jó teljesítményt nyújtanának, ahhoz sem fér kétség, hogy Mivel a két csapat az alapszakaszzáróban Szegeden találkozik, ezért pontszámban befoghatja riválisát, de nem valószínû, hogy a veszprémi tizenkét gólos (35 23) hátrányát is le tudja faragni. Miközben a magyar válogatott a németországi világbajnokságon küzdött, s szerezte meg a kilencedik helyet, az itthon maradt Pick Szeged-játékosoknak hathetes kemény alapozást tartott Zoran Kurtes. A tréner igyekezett a technikai tárházat is bôvíteni. A szerb szakember egyébként Szegedre kerülésekor azt ígérte meg, hogy a rájátszásra igyekszik olyan ütôképes, és csúcsformában játszó csapatot összerakni, amely jó eséllyel veheti fel a küzdelmet a Veszprémmel is. Közben azonban történtek olyan sérülések, amelyek nagyban befolyásolták a csapat ôszi szereplését. Nem kell elvakultnak lenni ahhoz, hogy nyugodtan kijelentsük, ha Daniel Andjelkovics nem Fiatalít a Pick Szeged kitûnôen megoldanák a reájuk osztott feladatot, de nekünk hosszú távra kell gondolnunk, hiszen továbbra is szeretnénk a Bajnokok Ligájában is részt venni, s természetesen a Magyar Kupából sem akarunk a következô évben a nyolcaddöntôbôl kiesni mondta a sportvezetô. Ami személy szerint Bajusz Sándort illeti, vele nyolc hónapos kontraktust kötöttünk, amikor Daniel Andjelkovics megsérült, s irányító nélkül maradt a csapat. Úgy gondoljuk, tôle telhetôen a maximumot nyújtotta. Remélem, hogy még a hátralévô mérkôzéseken is nagy segítség lesz a játéka, mint ahogyan Debrecenben is tapasztalhattuk. Elismerjük, hogy Vladan Matics nagyon lelkes, küzdôképes, azonban a kora miatt már nem tud megújulni. Mezei szedi össze a második kézsérülését, és játszhatott volna a spanyol Valladolid elleni BLnyolcaddöntôben, akkor most a Pick Szeged várhatná a legrangosabb kupa jövô hétvégi folytatását. Sajnos az említett irányítón kívül Krivokapics Milorad, Mezei Richárd, Ilyés Ferenc, Vladan Matics, Bakos Dávid hagyott ki fontos mérkôzéseket. Bízunk abban, hogy a tavaszi folytatás sokkal szerencsésebb lesz. Süli József Richárdnak csak köszönettel tartoztunk eddig is, hiszen rengeteg elfoglaltsága mellett mindig szakított idôt arra, hogy a csapatot összetartsa, készüljön a nagy csatákra, s irányítson egy sportigazgatóságot. Azonban be kellett látnunk, hogy ezt nem lehet a végtelenségig csinálni. Egyébként is, ô a mi unszolásunkra csak erre a bajnokságra vállalta a játékot. Berta Róberttel az elmúlt évben egy plusz egéves szerzôdést kötöttünk. Mivel úgy állapodtunk meg, hogy a szándékunkat február tizenötödikéig közöljük, ezért éppen tegnap mondtam el, hogy mi nem ragaszkodunk a plusz egy év letöltéséhez. Robinak voltak jó mérkôzései, de összességében nem tud olyan játékot nyújtani, amilyenre nekünk szükségünk lenne. Szeged Beton: már a sztáralakulatoknak is méltó ellenfele Igazi csapatként pólóznak Az idény eddig álomszerûen alakul Dobogóra hajtanak a szeviépesek A Szeviép-Szeged NB I A csoportos nôi kosárlabdacsapata tizennyolc meccsen tizenhat gyôzelmet könyvelhetett el eddig a bajnokságban. Peresztegi Nagy Ákos tanítványai magabiztosan a harmadik helyen állnak. Meccsrôl meccsre egyre jobb formába lendül a Szeviép-Szeged nôi kosárlabdacsapata. A Tiszapartiak az NB I A csoportban a harmadik helyen állnak. Magabiztosan, a két nagy, a Sopron és a Pécs mögött. Peresztegi Nagy Ákos tanítványai az eddig lejátszott tizennyolc meccsbôl tizenhatot megnyertek, és csak kettôt veszítettek el. Mindkettôt idegenben, a Pécs és a Diósgyôr ellen. Ami igazán örömteli, hogy hazai környezetben, azaz az újszegedi sportcsarnokban csak gyôzelmet ünnepelhetett a szegedi közönség. Pedig az Euroligában a legjobb nyolc közé jutott Sopron is az ellenfelek között volt. Hetekkel ezelôtt idegenben a BSE-t múlta felül re a Szeviép, és ez a siker azt jelentette, hogy az alapszakaszt a harmadik helyen zárja az alakulat. Fôleg ez azért jelenthetô ki nyolc fordulóban a vége elôtt, mert Vasas, a BEAC, a Szekszárd, a Miskolc és a Pécs ellen hazai pályán lépnek pályára Mészáros Kornéliáék. A Kecskemét, a Kanizsa és a Sopron ellen játszanak már csak idegenben. Ebbôl a nyolc meccsbôl pedig hatot nagy valószínûséggel megnyernek a szegediek. Persze arról sem mondtak le, hogy a klub történetében elôször március 14-én legyôzzék a bajnoki címvédô Pécset. Miért ne sikerülne ez a bravúr, hiszen a Sopron jelenleg jobb játékerôt képvisel. A Magyar Kupában az elmúlt szezonhoz hasonlóan ismét a legjobb négy közé kerülhet a Szeged. A Nagykanizsa elleni kettôs meccset idegenben vívják a Tisza-partiak, a játékerôt ismerve nem lehet gond a továbbjutás kiharcolása. Ez az idény eddig álomszerûen alakul. A szegedi kosárlabdasportnak még soha sem sikerült a legmagasabb osztályban érmet szereznie. Ez most elérhetô közelségbe került. Fôleg azért, mert az alapszakaszban kiharcolt harmadik helylyel a rájátszásban kedvezményezett lesz a Szeged. Ez azt jelenti, hogy a párharcokat mindig hazai környezetben kezdi: ez pedig nagy elôny a sportban. Süli Róbert A férfi vízilabda OB I április 7-éig szünetel. A válogatott március 18-ától április 1-jéig a melbourne-i világbajnokságon szerepel, úgyhogy van egy kis idô feltöltôdni a folytatásra, az eddigi hibákat kijavítani. Utóbbi megállapítás a legkevésbé sem vonatkozik a Szeged Betonra, amely remekül szerepel a honi pontvadászatban. Tizenhárom fordulón van túl a férfi vízilabda OB I. A Szeged Beton VE a várakozást felülmúlóan, pompásan szerepel. Tíz mérkôzést megnyert, csak a két szuperalakulattól, a Vasastól és a Dominótól (utóbbitól kétszer) kapott ki. Húsz pontot gyûjtött eddig, márpedig amióta Gyöngyösi András a csapat edzôje, ilyen jól még egyszer sem állt. Két éve amikor az évad végén jókora bravúrt elérve a dobogó legalsó fokára állhattak fel Barát Ferencék a 13. fordulót követôen 17, egy éve ilyenkor (a bajnokságot a negyedik helyen zárta a Szeged) pedig 19 ponttal rendelkezett a csapat. A mostani remeklés hátterében sok minden áll: magas szintû szakmai munka, remek játékosok, gyôzni akarás. A tavalyi együttes is jó volt, de a csapategység hagyott kívánnivalót maga után. Mostanság nincs ilyen jellegû probléma, sôt! Egymást segítve küzdenek a játékosok, ebbôl pedig a gárda profitál rengeteget. Az olimpiai, világ- és Európabajnokok sokaságával felálló Dominótól annak otthonában ugyan vereséget szenvedtek (9 8), mégis öröm volt látni, hogy a remek egyéni teljesítmények mellett mekkora mentális erô szorult az együttesbe. Az elôzô bajnokság rájátszásában még 10 3-ra nyert a Honvéd a Kôér utcában, háromnegyed év alatt hat góllal közelebb zárkózott a világ egyik legprímább alakulatához a Beton. De abban is lemérhetô a fejlôdés, a javulás, hogy míg az elôzô két Szentes Szeged megyei presztízsmeccsen a hazaiak elôbb 7 5- re, a következôn pedig 7 4-re nyertek (amúgy mindkét eredményt vaskos meglepetésként lehetett értékelni), addig pár hete már nem borult a papírforma: a Kurca-parti uszodában 10 5-re hozták a kötelezôt Varga Péterék. Eljutottak arra a szintre, hogy még a legeslegjobbaknak is méltó ellenfelei, még a sztáralakulatok sem mehetnek biztosra, amikor a vízben ott vannak Komlósi Péterék. Szélpál László Hátralévô Beton-meccsek Alapszakasz, 14. forduló (április 7.): Szeged Vasas; 15. (ápr. 14.): Eger Szeged; 16. (ápr. 18): Szeged Újpest; 17. (ápr. 21.): FTC Szeged; 18. (ápr. 28.): Szeged OSC; 19. (május 1.): Pécs Szeged; 20. (május 5.): Szolnok Szeged; 21. (május 9.): Szeged Neptun; 22. (május 12.): Szeged Szentes. A rájátszás május 19-én vagy 20-án kezdôdik. Kadacsi Judit a palánk alatt A lapot szerkeszti a szerkesztôbizottság Felelôs szerkesztô: Vécsey Ágnes Kiadja a Lapcom Kft. Délmagyarország Kiadó. Kiadóigazgató: Pap Klára Alapító: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata ISSN

Beszámol a polgármester 2005. ősz

Beszámol a polgármester 2005. ősz Beszámol a polgármester 2005. ősz Fejlesztések 2005-ben Szeged 2005. évi költségvetése kiadási főösszegei Fejlesztés 32 milliárd Ft. 47% 53% Működés 36 milliárd Ft. Fejlesztések alakulása Szeged 2005.

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007.... tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2007. (...) KGY. sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta az Oktatási, Kulturális

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből Országgyűlés Hivatala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Irományszám: 1 i~ 0553. Érkezett: 1004 JúN 0 9. Képviselői önálló indítvány 2004. évi... törvény Nemzeti

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Négy település példás egysége

Négy település példás egysége Négyéves mandátumuk lejártához közelítve arról érdeklődtünk néhány szegedi önkormányzati képviselőtől, miben fejlődött, változott a körzetük, s milyen tervekkel néznek a jövőbe. Arra ügyeltünk, hogy különböző

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS AMOENITAS Biatorbágyi

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal. 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 JAVASLAT

Városi Polgármesteri Hivatal. 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 JAVASLAT Városi Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-131/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Irodapiaci hírek... 3 Friss hír: megújul a Szabadság téri volt MTV székház... 4 Új irodaházak épülnek Budapesten...

Tartalomjegyzék. Irodapiaci hírek... 3 Friss hír: megújul a Szabadság téri volt MTV székház... 4 Új irodaházak épülnek Budapesten... 2014 18. hét Tartalomjegyzék Irodapiaci hírek... 3 Friss hír: megújul a Szabadság téri volt MTV székház... 4 Új irodaházak épülnek Budapesten... 5 2/5 Irodapiaci hírek 2014 18. hét 3/5 Friss hír: megújul

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 2626/211/2016. TÁRGY: "A KELETI VÁROSRÉSZI ÓVODA HIRDI TAGÓVODÁJA FELÚJÍTÁSA" TÁRGYÚ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (TOP 6.2.115) MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E

Részletesebben

A CSALÁDI NAPKÖZIK TÁMOGATÁSI RENDSZERE ÉS KÖLTSÉGINEK ELEMZÉSE

A CSALÁDI NAPKÖZIK TÁMOGATÁSI RENDSZERE ÉS KÖLTSÉGINEK ELEMZÉSE A CSALÁDI NAPKÖZIK TÁMOGATÁSI RENDSZERE ÉS KÖLTSÉGINEK ELEMZÉSE Készítette: Csákvári Tamás a Fehérkereszt Egyesület megbízásából A családi napközik támogatási rendszerét jelentős mértékben meghatározza

Részletesebben

Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről

Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről Előterjesztő Dr. Botka László Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 68112/2010 Tárgy: Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

I. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól

I. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól Tisztelt Közgyűlés! A 2004. évi központi támogatásokról beérkező értesítések, a Polgármesteri Hivatal kezelésében levő, központi gazdálkodás körébe tartozó előirányzatok átcsoportosításai, valamint a költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: VG Kft ügyvezetője

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: VG Kft ügyvezetője ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Az előterjesztést készítette: Előterjesztő: Ferencz Péter VG Kft ügyvezetője dr.kelemen Márk polgármester Véleményezésre

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évi közbeszerzési terve

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évi közbeszerzési terve Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége I. Árubeszerzés Elektromos tömegközlekedés kisprojekt - 3 db új, alacsonypadlós villamos jármű beszerzése,,az

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket!

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket! KÖZMEGHALLGATÁS 2016 Tisztelettel köszöntjük Önöket! A közmeghallgatás tematikája: - Polgármesteri beszámoló - Alpolgármesteri beszámoló - lakossági észrevételek válaszok - Nagycenk várossá nyilvánítása

Részletesebben

12/2009.(V.20.) 55/2005. (XI.17.)

12/2009.(V.20.) 55/2005. (XI.17.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2009.(V.20.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 55/2005. (XI.17.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben Az intézmény környezete, partnerek o A Kelemen László Szakközépiskola Szeged városában működik 2006 óta, fő profilként a színészképzést

Részletesebben

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK Duna Projekt A DUNA PROJEKTRŐL ÁLTALÁBAN A Duna projekt egy, az Európai Unió támogatásával, közel 30 milliárd forintból megvalósuló, kiemelt állami beruházás. Magyarország eddigi legnagyobb, az árvízvédelem

Részletesebben

RÉSZVÉTEL A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYEN. Széchenyi tér Bevezetés:

RÉSZVÉTEL A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYEN. Széchenyi tér Bevezetés: RÉSZVÉTEL A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYEN Széchenyi tér Bevezetés: Szeged a Dél-Alföld legnagyobb és legjelentősebb városa. Csongrád megye székhelye, egyetemi város, fontos egészségügyi

Részletesebben

megrendelése, ellátása I. rész (Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola)

megrendelése, ellátása I. rész (Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola) 1. Szerződés tárgya: Támogatás nyújtása az E.MTE-1904 Labdarúgó Szakosztály 2011. évi működéséhez Támogató: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Támogatott fél megnevezése: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV

ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV Sajtóiroda ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV Szeptember 1-jén az általános és középfokú oktatási intézményekben 1.416.337 tanuló kezdi el az új tanévet. Köztük várhatóan 102.861 első osztályos kisdiák és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések 1. http://www.beol.hu/bekes/gazdasag/elindult-a-bekesi-szuperhalozat-epitese-485861 Elindult a békési szuperhálózat építése 2013. február 26. 14:02 p. g. A nyitórendezvénnyel indították útjára kedden a

Részletesebben

Fürdőkultúra fejlesztése a Balatonföldvári Keleti strandon (DDOP-2.1.1/D )

Fürdőkultúra fejlesztése a Balatonföldvári Keleti strandon (DDOP-2.1.1/D ) Balatonföldvár Város Önkormányzata 2009. novemberében sikeres pályázatot nyújtott be a Dél-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése című pályázati felhívás keretében.

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. 62/564-364 Iktatószám: 23924-49//2016. Előadó: dr. Antal Anikó 564-223 Tárgy:

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről:

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ^jj^aú±b^^ BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest, MM--WÁ+-H KŐBÁNYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Tárgy; Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS PROJEKTINDÍTÓ RENDEZVÉNY GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások Eger, február 14.

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS PROJEKTINDÍTÓ RENDEZVÉNY GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások Eger, február 14. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS PROJEKTINDÍTÓ RENDEZVÉNY GINOP 5.2.5-16-2016-00001 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások Eger, 2017. február 14. EGRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM a Heves megyei munkaerő-piaci

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése 6. melléklet A Sárbogárd városközponti akcióterület költség haszon elemzése Városháza (polgármesteri hivatal) Ügyfélszolgálat Információs központ kialakítása, akadálymentesítéssel Pénzügyi bevételek 0

Részletesebben

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-125/2010. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Új termálprojektek, koncepciók, lehetőségek a Dél-Alföldön

Új termálprojektek, koncepciók, lehetőségek a Dél-Alföldön Új termálprojektek, koncepciók, lehetőségek a Dél-Alföldön Dr. Kóbor Balázs tudományos főmunkatárs, SZTE Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter V-METER Kft. GEOMATRIX Kft. VENTOSUS Kft. A fejlesztés tevékenységei

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész)

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) 2010. augusztus 30-ára terveztük bringatúránk alsó-szigetközi részét, ám az időjárás közbeszólt: az eső úgy esett, hogy két napig el sem állt. Kénytelenek

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei nyilvános ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei nyilvános ülésére Budakalász Város Polgármestere 44/2011.(II.24.)számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. február 24-ei nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a temető üzemeltetés körében 2010.

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) FAX: (06-32) JAVASLAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) FAX: (06-32) JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-MAIL: forum@paszto.hu Szám: 1-67/2013. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény

MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény Budapest, 2008. október 15. A lengyel ingatlanberuházó- és fejlesztő Echo Investment a mai napon bemutatta a MUNDO Zugló Kerületközpont

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar Köztársaság kormánya Új Magyarország Fejlesztési Terv 2009. áttekintése Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Válságkezelés 4 pillér A gazdasági válság kirobbanását követően

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Szentháromság utcai fasor helyreállítása (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok. A Rendeletben az

Szentháromság utcai fasor helyreállítása (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok. A Rendeletben az Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 16/2014. (VII.03.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl szóló 2/2014. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás Referencia Album WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÖRÖM IDoSEK OTTHONA ÉS GIMNÁZIUM Veszprém, Sólyi utca 20. Budapest, V. ker., Molnár utca 4. 2005-ben Dinamikusan nyitotta fejlődő meg iskola, kapuit melyet

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 11/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 75/2015 Kedves Kolléga! Hírlevelünk következő számában tisztelettel tájékoztatjuk Önt arról, hogy SALGÓTARJÁN az országban tizenötödikként

Részletesebben

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032 Rákosmenti közlekedési és útfelújítási program EXPRESSZ PROGRAM 8 újabb utat épített Rákosmente Önkormányzata Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP.1.1./B 09 009 003 Az Európai Unió

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 03-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Boros Lajosné, Juhász

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 6467/2015. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! A közmunkaprogramok

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4468-31/2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT

Jegyzőkönyv. 4468-31/2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottsága 2008. február 13-án tartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság elnöke

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 5283/2016. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

A Pénzügyi Bizottság a beszámolási időszakban 12 alkalommal ülésezett. Határozatok megoszlása

A Pénzügyi Bizottság a beszámolási időszakban 12 alkalommal ülésezett. Határozatok megoszlása 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága Elnökétől Iktatószám: 48398-1/2012. Tárgy: Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2012. május 01. és 2012. október 31. között végzett tevékenységéről

Részletesebben

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései A megyeszékhely fejlesztési elképzelései Kiss Gábor, Miskolc MJV alpolgármestere 2016. november 17. A gazdaság ágazati szerkezete Jellemző gazdasági szektorok a régióban: - autóipari beszállítás - elektronika

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. február 20-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én 2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja Megemlékezés március 15-én Farsangi pillanatok 2007. március SÓSKÚTI HÍRADÓ Lapzártakor érkezett a hír, hogy a Pusztazámor Községben

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése

KEOP-1.1.1/C/13. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Pályázók köre: települési önkormányzatok, települési önkormányzatok által létrehozott

Részletesebben

F E B R U Á R. 1.) A 2003. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása Előterjesztő: Polgármester

F E B R U Á R. 1.) A 2003. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása Előterjesztő: Polgármester J A N U Á R 1.) Az SZKT Kft., a SZEPARK Kft., valamint a VIVAÉP Rt. záró vagyonmérleg és vagyonleltár tervezete 2.) Az önkormányzati vágány- és felsővezeték törzsvagyonon szükséges beruházások jóváhagyása

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága szeptember 8-i ülésén az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága szeptember 8-i ülésén az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2010. 09. 08-án tartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Révész Mihály, a bizottság elnöke, Bartáné Tóth Mária, a bizottság alelnöke,

Részletesebben

Az újjászületés éve. Szeged Európa kapuja

Az újjászületés éve. Szeged Európa kapuja Szeged Európa kapuja Az újjászületés éve Kiadja és szerkeszti: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Kabinet Információ: +36 62 564-247 www.szegedvaros.hu A kiadványt a Miniszterelnöki Hivatal Kormányztai

Részletesebben