Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén február 28-án 17.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. február 28-án 17."

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén február 28-án órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Herold István képviselı Kıhalmi Alajos képviselı Petneházy Gábor képviselı dr. Laukó Sándor jegyzı dr. Darvas Szilvia igazgatási tanácsos Szathmáry Gergely polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a Testület 4 megjelent taggal határozatképes. Elmondja, hogy dr. Tóth Balázs alpolgármester külföldön van, ezért nincs jelen az ülésen. A polgármester megállapítja, hogy a meghívók az SZMSZ-nek megfelelıen 5 nappal korábban lettek kiküldve az elıterjesztésekkel együtt. Javasolja, hogy a meghívóban szereplı napirendi pontok közül az eredetileg 2. helyen szereplı Remete Csemete Alapítványi beszámolót tegyék az Egyebek elé, mivel az Alapítvány képviselıje jelezte, hogy csak késıbb ér az ülésre. Bozsik Imre helyi lakos: Azt szeretném kérdezni, hogy nyílt ülés esetén, miért nem a résztvevık igényei szerint állítják össze a napirendi pontokat? Véleményem szerint egyoldalú a napirendi pontok megállapítása. Az ülés idıpontjának kihirdetése után meg kellene kérdezni a lakosságot, hogy milyen napirendi pontokat javasolnak ık, és ezt is figyelembe kellene venni az összeállításnál. Szathmáry Gergely polgármester: Az önkormányzati törvény szerint a polgármester feladata a testületi ülés összehívása, és a javaslattétel a napirendi pontokra. Az ülés elején éppen azért kell megszavaztatni a napirendi pontokat, mert az esetleges módosításokat ekkor lehet megtenni. Bozsik Imre helyi lakos: Tehát nekünk nincs ezekben a kérdésekben szavazati jogunk? Szathmáry Gergely polgármester: Nincs. Bozsik Imre helyi lakos: Akkor a nyílt ülés nyílt jellege elsikkad? dr. Darvas Szilvia igazgatási tanácsos: A napirendek tárgyalása során szót kérhetnek és az Egyebek pontban is hozzászólhatnak. 1

2 Bozsik Imre helyi lakos: Érdemes lenne ilyenkor rögtön az elején egy kérdésekválaszok félóráját tartani, utána pedig következhetnének a fontos napirendi pontok. dr. Darvas Szilvia igazgatási tanácsos: Ezt napirend elıtti felszólalásnak hívják, és eddig is alkalmaztuk. A Testület 4 egyhangú igen szavazattal módosítva a meghívóban szereplı sorrendet a következı napirendet fogadja el: 1.) Budakeszi Rendırırs parancsnokának kinevezése 2.) Remeteszılıs Község Önkormányzatának gazdasági programja a évre 3.) Az utak, közterületek használatáról, védelmérıl és a közterület-használat díjáról szóló 13/2008. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása 4.) A Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzata 5.) Hajléktalan étkeztetés 6.) Remete Csemete Alapítvány évi beszámolója 7.) Egyebek Szathmáry Gergely polgármester javaslatára mivel a rendırırs jelenlévı parancsnokát egyéb teendıi elszólítják a napirend elıtti felszólalások elıtt az elsı napirendi pontot tárgyalja a Testület. 1. napirendi pont: Budakeszi Rendırırs parancsnokának kinevezése A napirend tárgyalásánál jelen van Horváth Ferenc rendır ırnagy. Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Horváth Ferenc rendır ırnagy bemutatkozik és beszámol a körzet jelenlegi helyzetérıl. Horváth Ferenc rendır ırnagy: Sajnos nagy a terület, 210 km 2, az İrs pedig kicsi. 1 város és 8 község, összesen lakosa tartozik ide. Az elmúlt húsz évben a rendırség létszámát, kapacitását nem rendelték hozzá az agglomeráció folyamatos bıvüléséhez. Egy hónappal ezelıtt ismételten felmértük az igényeket a rendırség létszámára vonatkozóan. Reményünk van arra, hogy július elsejétıl jelentıs létszámbıvítést kap Budaörs. Ebbıl feltételezhetıen jut majd Budakeszire is, és ebben az esetben fontosnak tartom, hogy Nagykovácsiban plusz egy, és Remeteszılısön is egy körzeti megbízott legyen. Ha ez a háromfıs KMB csoport fel tud állni, és lesz gépkocsi is, akkor itt jelentıs változások lehetnek. A létszámbıvítést gyakran kell statisztikákkal alátámasztani. Utánanéztem, és az derült ki, hogy a létszámnövekedés és a kevés rendır dacára a bőncselekmények száma csökken. Ennek oka talán a jól mőködı polgárırségek és egyéb önvédelmi szervezetek munkája is. Remeteszılısön 25 %-kal nıtt a bejelentett bőncselekmények száma, 2

3 bár ez csak 2 bőncselekményt jelent ban 8, 2010-ben pedig 10 volt. Jelenleg kevés a közterületi járır, ezért a körzeti megbízottakat is be kell osztani, elvezényelve ıket a körzetükbıl. Ha erre nincs szükség, akkor természetesen visszaengedjük ıket. Beszéltünk a polgármester úrral a gépkocsi kérdésérıl, és most örömmel jelentem, hogy kaptunk egy új kocsit. Szeretném csökkenteni azt az idıt, amit a közterületi járır autózással tölt, míg egyik településrıl eljut a másikba. Ha a létszámbıvítést megkapjuk 11 fıt kértem és önálló járırszolgálatunk lesz, akkor tudjuk azt szolgáltatni, amit kellene. Ez Remeteszılısre inkább csak közvetett hatással lehet, de ha 10 alatt tudjuk tartani a bőnesetek számát, az szép eredmény lenne. Remeteszılıs az 5. helyen áll a körzetben lévı 9 település között a lakosság és a bőncselekmények aránya szempontjából. Sorozatos bőncselekményeket persze könnyebb megfogni, mint 10 különbözı esetet felderíteni. Én ötéves szerzıdést írtam alá, tehát hosszú távra tervezem a munkámat. Petneházy Gábor képviselı: A településır mennyire tudja segíteni a rendırség munkáját? Horváth Ferenc rendır ırnagy: Nagyon! Le a kalappal a településır elıtt! Jelenleg a polgárırökkel, településırökkel, közterület felügyelıkkel úgy tőnik, mintha háromszor annyian lennénk, és ez sokat számít. Herold István képviselı: Ön támogatná a polgárır-vonal erısítését? Horváth Ferenc rendır ırnagy: A polgárırségek nélkül a rendırségnek nagy hiányai lennének. Elriasztó erejük van, de persze az lenne a legjobb, ha mindig itt lenne a rendırautó. Szathmáry Gergely polgármester: 11 fıre nıne tehát a létszám? Horváth Ferenc rendır ırnagy: 11 fıvel! És ez mind közterületi jelenlét lenne. Szathmáry Gergely polgármester: De akkor ez újra felveti a járırautó hiányát? Horváth Ferenc rendır ırnagy: Ha létrejönne az említett háromfıs csoport, akkor el kellene gondolkodni azon, hogy közösen beszerezzenek egy rendırautót. Ennek inkább az üzemeltetése, mint a beszerzése a forrásigényesebb. A járırautó havi benzinköltsége kb Ft. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: A statisztikákról csak azt szeretném mondani, hogy a lakosság már eljutott odáig, hogy nem jelentjük be a betöréseket, besurranásokat. Én magam tudok nyolc olyan esetet is felsorolni, amelyek nincsenek benne a statisztikában. Úgy gondoljuk, hogy ezek túl kis dolgok a rendırségnek, hogy komolyan foglalkozzanak vele. Azon kívül a lakosság nagy része úgy gondolja, hogy a bejelentéssel csak a gondjai szaporodnak, nem akarnak tanúskodni, utánajárni a dolgoknak stb. Szathmáry Gergely polgármester: Mi arra bíztatunk mindenkit, hogy a Szomszédok Egymásért Mozgalomban (SZEM) vegyenek részt, és segítsék egymást. Mindazonáltal arra ösztönöznék mindenkit, hogy jelentsen be minden ilyen esetet. 3

4 Horváth Ferenc rendır ırnagy: Lehet olyan tárgy, ami körözhetı, esetleg olyan elkövetési mód, ami utal az elkövetıre stb. Szathmáry Gergely polgármester: Valóban nehéz azzal mit kezdeni, ha egy oldalszalonnát, meg egy gumislagot visznek el, de segítenünk kell egymást. Horváth Ferenc rendır ırnagy: Mindent be kell jelenteni! Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Én ezeket mind bejelentettem a településırünknek. Szathmáry Gergely polgármester: Ennek az a menetrendje, hogy ı meg továbbítja a körzeti megbízottnak. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Sajnos ezek a betörések általában éjszaka történnek. Horváth Ferenc rendır ırnagy: A SZEM lényege, hogy egymást segítsük ilyen helyzetekben is. Azonnal értesíteni kell valakit, ha ilyet tapasztalunk! Itt 24 órás járırszolgálat van, olyan nincs, hogy nem jön senki, pláne ha tettenérés van. Azt javaslom, hogy a 23/ , 411, 412-es számot hívják. Bozsik Imre helyi lakos: Azt kérdezném, hogy hogyan próbálnak fellépni a Nagykovácsi úton a gyorshajtók ellen, mert ami ott van, az már tőrhetetlen! Az Amerikai Iskola hatalmas forgalmat generál reggel és délután, és ezt nem lehet bejelenteni telefonon. Horváth Ferenc rendır ırnagy: A Budaörsi Rendırkapitányságnak van egy Fáma nevő készüléke, amit a Közlekedési Osztály használ. Ennek a készüléknek van egy havi telepítési menete, idınként szoktak ide is jönni, de sajnos a legtöbb mérési hely az M0-sra van koncentrálva, mivel ott van a legtöbb halálos baleset, és mindig ez a mérce. Szathmáry Gergely polgármester: Van esély arra, hogy a sebességmérı állomány száma növekszik? Horváth Ferenc rendır ırnagy: Az osztály létszáma kb. 20 fı. Nekik kell kimenni a személyi sérüléses balesetekhez is. Van külön közlekedési járırük is, de mőszer csak ennyi. Van Pilisvörösváron is egy, és azt hiszem, Törökbálint is kap egyet. Egy ilyen kb. 10 millió Ft. Megpróbálok beszélni a Közlekedési Osztály vezetıjével ez ügyben. Petneházy Gábor képviselı: A BRFK honlapján fenn van, hogy havonta kétszer szoktak itt mérni. Szathmáry Gergely polgármester: A közút kezelıje lehetne még az, aki mérhetne, de a Magyar Közút-nak nem sikerült befejeznie a tárgyalást az ORFK-val. Horváth Ferenc rendır ırnagy: Jegelték ezt a dolgot most, egyelıre nem tudjuk, hogy mi lenne a megoldás. Pilisszentivánon az Önkormányzat lakást fizetett egy rendırnek, aminek fejében havi 50 órát teljesített szolgálatot csak az Önkormányzat területén, egyfajta körzeti megbízotti minıségben, másodállásszerően. Erre az 4

5 idıszakra kivitte magával a vörösvári Fámát a polgárırség autójával, ami a méréseknél sokkal jobb, mint egy rendırkocsi. Bozsik Imre helyi lakos: Ilyen közlekedési morál mellett nem látom létjogosultságát a tervezett zebrának. Szerintem nem fog senki megállni ott. Szathmáry Gergely polgármester: De ha nem csinálunk semmit, akkor még rosszabb a helyzet. Herold Imre képviselı: Ha azt be lehet állandóra kamerázni, és lehet büntetni, akkor jobb lesz a helyzet. A statisztikák alapján, a legveszélyesebb szakaszokon lehetne megoldás az állandó kamerás megfigyelés. Horváth Ferenc rendır ırnagy: Azért jó, ha van zebra! Az autósok nagyobbik fele csak észreveszi. Van egy-két esztelen, bármire képes sofır, de azoknak meg teljesen mindegy, hogy mi van ott. A jelenlegi jogszabályok sajnos még mindig nem bírnak elég elrettentı erıvel. Ha pl. tízévi eltiltás lenne, akkor már remélhetnénk változást. Állandóra telepített sebességmérıre a jelenlegi jogszabályok miatt nincs lehetısége a rendırségnek. Ezen kívül pénz sincs rá. A Képviselı-testület 4 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 11/2011. (II.28.) Kt. határozat Tárgy: Budakeszi Rendırırs ırsparancsnokának kinevezése Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy támogatja Horváth Ferenc rendır ırnagy Budakeszi Rendırırs İrsparancsnokává történı kinevezését. Határidı: folyamatos Felelıs: polgármester Fenti határozatot a Testület 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. Horváth Ferenc rendır ırnagy kor elmegy. Napirend elıtti felszólalások: Szathmáry Gergely polgármester tájékoztatja a Testületet a folyamatban lévı ügyek alakulásáról. A következı témák kerülnek említésre: Önkormányzatunkat megkereste egy fuvarozási vállalkozó, aki szeretné áttenni ide a telephelyét anélkül, hogy a kamionok megjelennének a faluban. Ajánlata szerint a kamionok után járó adót az Önkormányzat kapná, cserébe viszont mi 5

6 mentesíthetnénk az iparőzési adó alól. Egyelıre azt kértem tıle, hogy ezt írásban nyújtsa be, utána esetleg tárgyalhatunk. Ez idáig még nem tette meg, ezért most csak tájékoztatásul közlöm a dolgot. dr. Laukó Sándor jegyzı: Ez teljesen törvénytelen lenne! Egyedi felmentést nem adhatunk. Ehhez meg kell szüntetni az iparőzési adót teljesen. Ez viszont nem érné meg. Szathmáry Gergely polgármester: Egy kamion után Ft az éves adó. 20 után ez 4 millió Ft lenne. Ez a vállalkozó kb. ilyen számokról beszélt. Az iparőzési adóbevételünk tavaly elég halvány, 2,5 millió Ft volt. dr. Laukó Sándor jegyzı: Elıtte viszont 10 millió Ft fölött is volt. Érdemes lenne esetleg arról számítást végezni, hogy az iparőzési adó megszüntetése milyen hatással lenne! Szathmáry Gergely polgármester folytatja beszámolóját: Megkeresett minket a helyi takarékszövetkezet is, hogy a számlavezetésünkért a jelenleginél kedvezıbb ajánlatot tenne. Tılük is azt kértem, hogy nyújtsák be írásban, és akkor tudunk ezzel érdemben foglakozni. Az az elınyük megvan, hogy helyben vannak, így személyesebb kapcsolat alakulhat ki velük, nem olyan arctalan, mint az OTP-vel. Benyújtottuk a zebrára vonatkozó pályázatot, a járdatervek is engedélyezés alatt vannak a teljes tervezett szakaszon. Leghamarabb április 15-én fognak ebben dönteni. Parlamenti képviselınkkel felkerestük az önkormányzati államtitkár urat a laktanyával kapcsolatos területi igénylés ügyében. A rendelkezésünkre álló rövid idı alatt ismertettük vele a helyzetet. İ ígéretet tett arra, hogy egyeztetni fog a belügyminiszter úrral, és képviselınkön keresztül értesít minket a fejleményekrıl. Elkészült az önkormányzati teherautóhoz a hótoló berendezés. A héten kell elvinni a gyárba, ahol elvégzik az autón a szükséges átalakításokat, és fel is szerelik rá. A Patak sétány útépítési pályázata kapcsán a Pro Régió elfogadta a jelentésünket, elkezdıdhetett a vállalkozói elıleg és áfa elıleg lehívásának elıkészítése. Ez azt jelenti, hogy a Pro Régió elıírja, hogy a vállalkozónak lehetıséget kell biztosítani arra, hogy nettó 10 % elıleget kapjon, a körbetartozások elkerülése végett. Mivel ez egy fordított áfás beruházás, azaz az önkormányzatnak kell az áfát közvetlenül az APEH-nek befizetni, ezért az áfára vonatkozóan is külön elılegigénylı kérelmet kell benyújtanunk. Ennek is megtörtént az elızetes egyeztetése. A pályázat kapcsán arról tudok még beszámolni, hogy az önkéntes együttmőködésre vonatkozó javaslatunkat megküldtük az összes érintett ingatlantulajdonosnak. Jelenleg 90 ingatlanból 66 küldte vissza pozitív jelzéssel a nyilatkozatot, tehát a teljes területre nézve a kétharmados szervezettség megvan. Itt két vízgyőjtı szakaszról beszélünk. Az egyik szakaszon már régen összeállt a kétharmados szervezettség, a másikon pedig ma teljesült. Ez azt jelenti, hogy önkéntes együttmőködés keretében tudunk a lakossággal összefogni, így jóval kisebb lesz a hozzájárulás összege is, és lehetıség lesz részletfizetésre. Elkészültek az új remeteszılısi zászlók, melyeket a március 15-ei ünnepen lehet majd látni. 6

7 A következı hetekben ki fog kerülni az Amúr utcai szelektív győjtıhöz az az elıírásos tábla, ami az útépítési projektre vonatkozik. Ilyet láthatunk most a 12-es bejárójánál. Herold István képviselı: Van határideje a szelektív győjtı megszüntetésének? Szathmáry Gergely polgármester: Csak egy kezdeményezés volt a Saubermacher- Bicske Kft. részérıl, hogy szüntessük meg a szelektívhulladék-győjtıt, mivel a szerzıdéssel rendelkezı lakosoknál mőködik a házhoz menı szelektívhulladékgyőjtés. Most egyeztetünk a CBA-val, hogy hajlandó lenne-e helyet biztosítani az üvegek győjtésének. Még nem kaptunk hivatalos választ. Herold István képviselı: Addig nem is szüntethetjük meg? Szathmáry Gergely polgármester: Egy lakó kérte, hogy ne szüntessük meg, mivel tart attól, hogy szét fogják dobálni a szemetet a sétányon, ill. az erdıben. A világ a házhoz menı szelektív győjtés irányába halad. Sajnos olyanok is raknak le illegálisan szemetet, akiknek egyébként van szerzıdése, és elvinnék a házától. Addig semmiképpen nem szüntethetjük meg, amíg legalább az üveg győjtésére nem találunk megfelelı helyet. Bozsik Imre helyi lakos: Én csak azért jöttem el ma, mert a játszótér hiányosságaival naponta szembesülök. Gondolom, nincs befejezve az a játszótér. Például a biciklitárolója rossz, mert az alárakott laza szerkezető talaj esıs idıben sárcsapda lesz. Aztán a kishídhoz átvezetı rész már most balesetveszélyes, ott nincs kapaszkodó, nincs lépcsı! A kis kertkapu már most nem csukható, mert megsüllyedt, a két zsanér rajta rozsdás. Gondolom a sétány felé esı földsáv még tereprendezésre vár, mivel teli van hulladékkal. Szathmáry Gergely polgármester: A játszótér minısítése már megvolt, de garanciális kötelezettsége van a vállalkozónak két évig. Most tavasszal lesz egy garanciális bejárás, az elıbb említett problémákat ekkor lehet felsorolni, és megoldani. A maradék gallyat és limlomot egyébként szerdán fogják összegyőjteni, és az idı enyhültével a murvát is meghozzák az útra. Bozsik Imre helyi lakos: Még egy problémát hadd említsek! A 13-as bejárónál lévı facölöpök borzasztó állapotban vannak! Szathmáry Gergely polgármester: Sajnos a törések a hókotrás miatt vannak, ezeket most ki fogjuk javítani. A fényvisszaverı matricákat önszorgalomból tettük rájuk, de van pót, majd ezeket is kicseréljük. Ha nem is szép, de este van haszna. Petneházy Gábor képviselı: Ez egy ideiglenes mőszaki megoldás, mivel ha találunk rá pénzt elıbb vagy utóbb fedett csatornát kell a bevezetı úttal együtt építeni. Nem szép, de valamit ki kellett találni. Bozsik Imre helyi lakos: Sajnos messze vagyunk még attól, hogy olyan szépen és kulturáltan nézzen ki a település minden kis zuga, mint egy ehhez hasonló, mondjuk Ausztriában. A szépítı szándék sokszor kudarcot vall az értelmetlen lopások és rongálások miatt. 7

8 Herold István képviselı: Azért akad jó példa is, lásd a Bodza-ligetet, ahol nem lopták el a madáretetıt és a csocsóasztalt sem. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: A játszóteret egyébként a Bodza-ligetnél kellett volna megépíteni, mert ha jön egy nagy esı, onnan ahol most van, egy perc alatt elviszi a víz! Szathmáry Gergely polgármester: Annak idején, amikor a játszóteret tervezték, akkor az érintett szülıket megkerestük, és kikértük a véleményüket. A garanciális munkákat szépen sorra fogjuk venni. Herold István képviselı: A garanciális javításhoz csak annyit, hogy a szép nagy térképünket pixel-hibásan nyomtatták ki, így használhatatlan. Szathmáry Gergely polgármester: Sajnos Remeteszılısnek nincs digitális térképállománya, alaptérkép-hiány van. Most az a kérdés, hogy van-e arra szándék és keret, hogy készüljön egy komoly felbontású, geodéták által készített alaptérkép. Térkép szelvényt lehet megvenni, de abban utca név szerintit nem fogunk találni. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Visszatérve még a játszótérre: az én lányomat, aki szemben lakik a térrel, és van két gyereke, nem kérdezte meg senki. Volt olyan ingatlantulajdonos is aki kérte, hogy ide ne csináljanak játszóteret, legalábbis ne ekkorát, mert zavarja a nyugalmát, de meg sem hallgatták ıt. Szathmáry Gergely polgármester: A játszótérnek örülni kell, mivel nagy közösségi igény volt rá. Jelenleg a 18 év alatti gyerekek száma a lakosság 26 %-a, a 0-10 éves korosztály lélekszáma pedig 100 fölötti! A játszótérnek van létjogosultsága. Ezt bizonyítja az is, hogy milyen nagy aktivitás volt, amikor ennek a már meglévı játszótérnek a bıvítésére, rekonstrukciójára sor került. Az Ön által említett lakóval személyesen beszéltem, nekem is elmondta a véleményét, de olyan problémát nem vetett fel, amit most említett. Ebben az esetben is igaz viszont az, hogy az egyéni érdeket a közösségi érdekkel egyforma súlyúnak tekinteni nem lehet. Herold István képviselı: Legalább 25 családot kérdeztek meg a játszótér ügyében, körlevél is volt! Bozsik Imre helyi lakos: Azt kérdezném még, hogy a falunapon hova vonulnak, tovább egy kicsit? Szathmáry Gergely polgármester: Szerintem ez a terület is beleépül, hiszen itt vannak padok, szemetesek. 2. napirendi pont: Remeteszılıs Község Önkormányzatának gazdasági programja a évre Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. 8

9 Bozsik Imre helyi lakos: A kerékpár utat hova tervezitek? Szathmáry Gergely polgármester: Biztonságos útvonalat szeretnénk kialakítani mind Budapest, mind Nagykovácsi felé. Budapest felé a szurdokon keresztül van egy alternatív útvonal, de ott soha nem lehet kerékpár utat csinálni, mivel fokozottan védett természetvédelmi terület. Adyliget felé van önkormányzati út a Rácski-telep és az Adyligeti laktanya között, a mőúttal párhuzamosan, tıle kb. 50 méterre, egyelıre nem fizikai valójában, hanem földhivatali kijelölés szerint. A másik a Patak sétány folytatásában lévı mezıgazdasági út. Ennek ügyében már egyeztettem Nagykovácsival és a Rozmaring Tsz-szel is. Itt minimális költséggel, tereprendezéssel, és a sétány építésekor kiszoruló murva szétterítésével létre lehetne hozni egy kerékpározható útvonalat. Ebben az összes érdekelt fél egyetért. Petneházy Gábor képviselı: Ez a gazdasági program egy 40 oldalas anyag, amirıl igen sokat beszéltünk elıtte. Ha a határozat megszületik róla, akkor az anyag felkerül az internetre, és mindenki számára hozzáférhetı lesz. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Remeteszılısön soha nem lesz járda? Nem is tervezik? Hogyan fogunk akkor közlekedni? Mert a polgármester úr kijelentette, hogy nem kell járda! Ezért én most a képviselı uraktól kérdezem, mi lesz a járdával? Szathmáry Gergely polgármester: Soha nem mondtam, hogy nem kell járda! Szerencsére ez írásban is megtekinthetı! Azt mondtam, hogy a járdán belül elsıbbséget élvez a buszmegálló elérhetıségét biztosító járda kialakítása. A belterületen lévı járda kialakítása lehetséges, de figyelembe véve az elıttünk álló fejlesztési feladatokat, ezt forrás híján nem lehet elıbbre hozni. Herold István képviselı: Veszprém-völgyben jártunk nemrég, ott is egyetemleges közlekedés van, azaz autók és gyalogosok ugyanazt az utat használják. Ha Pécs kertvárosi részét megnézi, ami hasonlít Remeteszılıshöz, ott is ugyanez van. Olyan nagy tragédiát én nem látok ebben, bár kétségtelen, hogy ehhez egy közlekedési kultúra is szükséges. Szathmáry Gergely polgármester: Legutóbb is említettem, hogy a Patak sétány eredetileg 5,5 méter szélesre volt tervezve, de az akkori Testület 4,5 méterre csökkentette ezt. Petneházy Gábor képviselı: Annak idején Muhari Kálmán nagyon szerette volna a járdát is megterveztetni, de erre az Önkormányzattól nem kapott felhatalmazást, mert sok pénzbe kerül. Viszont az útépítési terv úgy készült, hogy mindenhol kivitelezhetı, utólag is megépíthetı a járdakapcsolat a Patak sétányon. A keskeny hegyi utcákon persze nem ez a helyzet. Az, hogy az elkövetkezı 4 évbe nincs betervezve a járda, annak okait elmondtuk. Szathmáry Gergely polgármester: Van járda betervezve, célként megjelölve, de az a buszmegálló elérhetıségét biztosító járda. Egyébként már a Sirály utca esetében is látható, hogy amikor kialakulnak a végleges szilárd burkolatok, esetleg burkolati jelekkel együtt, akkor a gyalogos közlekedés is sokkal könnyebben megoldható. Még 9

10 egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy nem vetette el a Testület a járdaépítést, csak meghatározott egyfajta fontossági sorrendet. A Képviselı-testület 4 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 12/2011. (II.28.) Kt. határozat Tárgy: Remeteszılıs Község Önkormányzatának gazdasági programja a évre Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Remeteszılıs évre szóló gazdasági programját jóváhagyja. A Testület egyetért az abban foglalt célokkal és törekszik azok megvalósítására, figyelembe véve az Önkormányzat mindenkori pénzügyi-gazdasági lehetıségeit és a pályázati források elérhetıségét. Határidı: folyamatos Felelıs: polgármester Fenti határozatot a Testület 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 3. napirendi pont: Az utak, közterületek használatáról, védelmérıl és a közterület-használat díjáról szóló 13/2008. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Túróczyné Fülöp Rita, a Remete Csemete Alapítvány képviselıje kor megérkezik. Petneházy Gábor képviselı: Kicsit szerencsétlennek tartom, hogy közterületrıl szóló önkormányzati rendeletben szabályozzunk egy alapvetıen környezetvédelmi kérdést, de magasabb szintő szabályozás híján máshol is így csinálják. Herold István képviselı: A közterületek védelméhez tartozó kérdés szerintem az is, hogy a játszótéren ne lehessen dohányozni. Errıl van nekünk rendeletünk? Ha nincs, akkor alkossuk meg, mert az botrány. Szathmáry Gergely polgármester: Egyetértek. Épp a minap javasolta a településırünk, hogy tegyünk ki oda táblát, mely tiltja a dohányzást, a szemetelést. Esetleg hozhatunk egy elvi határozatot errıl. dr. Darvas Szilvia igazgatási tanácsos: Arra hívnám fel a figyelmet, hogy a közeljövıben jelentıs változások lesznek országos szinten a dohányzással 10

11 kapcsolatos jogszabályokban. Ezeket meg kellene várnunk, nehogy ellentmondásba keveredjünk. Bánás Imréné helyi lakos: Nem lehetne a tőzijátékról, petárdázásról is hozni helyi rendeletet? Ez komoly probléma még mindig. dr. Darvas Szilvia igazgatási tanácsos: Alaposan utána kell nézni, hogy az országos szintő jogszabályok terén mi a helyzet, mert mi ugyanazt, vagy azzal ellentéteset nem írhatunk le. A Képviselı-testület 4 egyhangú igen szavazattal elfogadja a 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletet az utak, közterületek használatáról, védelmérıl és a közterület-használat díjáról szóló 13/2008. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról. A rendelet jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. 4. napirendi pont: A Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzata Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. A Képviselı-testület 4 egyhangú igen szavazattal elfogadja a képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2011. (III.1.) önkormányzati rendeletet. A rendelet jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. 5. napirendi pont: Hajléktalan étkeztetés Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Petneházy Gábor képviselı: Mivel a szakma lezárta az ügyet, mi nem is tehetünk mást, mint hogy felfüggesztjük a támogatást. Herold István képviselı: İ ezt az életformát választotta. Sajnos az együttmőködési készsége nulla. Szathmáry Gergely polgármester: Ehhez még azt is hozzá lehet tenni, hogy tavaly a két, lakóhelyéül használt barlangból 50 m 3 hulladékot termeltünk ki. Én sok hatóságot kihívtam, de itt sajnos kizárólag a Duna-Ipoly Nemzeti Parknak, mint a terület kezelıjének van joga kitelepíteni. Tavaly ezt a döntést meg is hozták, a holmiját kihordták. Ekkor egy kıfejtıvel odébb költözött. A Képviselı-testület 4 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 11

12 Tárgy: Hajléktalan étkeztetés 13/2011. (II.28.) Kt. határozat Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 115/2009. (XII.16.) számú határozata alapján biztosított, a helyi hajléktalannak nyújtott étkeztetési támogatás folyósítását felfüggeszti a Napos Oldal Szociális Központ családsegítı munkatársa által készített feljegyzés alapján. Határidı: folyamatos Felelıs: polgármester Fenti határozatot a Testület 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 6. napirendi pont: Remete Csemete Alapítvány évi beszámolója A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Túróczyné Fülöp Rita a Remete Csemete Alapítvány kuratóriumi tagja. Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Túróczyné Fülöp Rita: Köszönöm az Önkormányzat támogatását! Több programunkkal is sikerült jelentıs számú résztvevıt bevonni a közösségi tevékenységekbe, a jövıben az idısebb korosztályt is szeretnénk megszólítani az iskolások és a kismamák mellett. Szathmáry Gergely polgármester: Remek dolog, ha generációkon átívelı a kapcsolat, és a falu életében nem csak tanácsokkal, hanem sok hasznos tevékenységgel is részt vesz az Alapítvány. Herold István képviselı: Jó lenne, ha szó esne még a tervezett nyári táborról és egyéb elképzelésekrıl is! Túróczyné Fülöp Rita: Június elején, a tanítás vége után közvetlenül tervezünk egy egyhetes napközis tábort, naponta változó tematikával, számos érdekes programmal. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Dr. Tóth Balázs elnökletével mőködik a Szövetség Remeteszılısért. Mivel az utóbbi idıben kezdett ellaposodni a dolog, ezért szeretnénk szervezeti átalakítást végezni, és utána szívesen összeülnénk az Alapítvánnyal a közös tevékenységek, és az együttmőködés lehetıségeirıl tárgyalni. Kár, hogy Tóth Balázs úr most nincs jelen. Túróczyné Fülöp Rita: Mi is örülnénk ennek. Már a Bodza-ligetnél is az volt a célunk, hogy ne csak egy játszótér jöjjön létre, hanem az egész falunak szolgáló közösségi tér létesüljön. 12

13 Herold István képviselı bejelenti érintettségét, ezért saját elhatározásból nem szavaz. A Képviselı-testület 3 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 14/2011. (II.28.) Kt. határozat Tárgy: Remete Csemete Alapítvány évi beszámolója Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Remete Csemete Alapítvány évi beszámolóját elfogadja. Határidı: azonnal Felelıs: polgármester Fenti határozatot a Testület 3 egyhangú igen szavazattal fogadta el. Herold István képviselı érintettség miatt nem szavazott. 7. napirendi pont: Egyebek Szathmáry Gergely polgármester: A játszótéri dohányzás és a tőzijáték ügyében kellene egy egyértelmő állásfoglalást megfogalmazni. Annak is meg kell teremteni a jogszabályi feltételeit, hogy kirakjuk a tiltó táblákat. A közterületen történı autóbontásról pedig annyit, hogy mostantól, ha valaki ezt teszi akár Ft-ra is meg lehet büntetni. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Mi lesz a Patak sétánynak azzal a szakaszával, ahol mi lakunk? Lesz-e utunk? Szathmáry Gergely polgármester: Ha a Sirály utcai önkormányzati ingatlant sikerül eladnunk, akkor lesz. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Azt pedig egyhamar nem fogjuk tudni eladni véleményem szerint. Más forrást is keresni kellene! Szathmáry Gergely polgármester: Sajnos az állam nem engedi meg, hogy mondjuk, hitelt vegyünk fel arra a szakaszra. Legfeljebb pályázatban reménykedhetünk, de idén biztos, hogy nem lesz. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: De nem az egész 30 milliót kell az Ünkormányzatnak adni, a lakosság kifizeti a maga részét. Szathmáry Gergely polgármester: Ez igaz, de azt a részt az Önkormányzatnak meg kell elılegezni, hiszen sokan csak részletfizetést tudnak vállalni, így az ı részükhöz 13

14 esetleg csak 4 év múlva jutunk hozzá. Tehát a szándék és a fedezet megvan, de a válság miatt áll az ingatlanpiac. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Javaslom, hogy hívják össze az érintett szakasz lakóit, és derítsük ki, hogy ki milyen terhet tudna vállalni az útért. Szathmáry Gergely polgármester: Ez megoldható. Túróczyné Fülöp Rita kor elmegy. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Fizesse be az Önkormányzat is a rá esı részt a közterületek után. Dr. Laukó Sándor jegyzı: A közterület nem építési telek. Szathmáry Gergely polgármester: Az útépítés mindig három pénztárcából valósul meg: pályázati, önkormányzati és lakossági. Az önkormányzat mindig részt vett a költségekben kor Szathmáry Gergely polgármester kimegy, de a Testület 3 fıvel továbbra is határozatképes. Petneházy Gábor képviselı: Az Önkormányzat már évekkel ezelıtt tett ebbe a projektbe pénzt, 6,5 millió Ft-ot a tervezésbe. Ha utána számolunk egyébként, akkor 37 ingatlanra a 30 milliós költség arányosan nem 300, hanem Ft lenne. De, ha a lakosság be is vállalná ezt a hatalmas összeget, akkor is hiányzik az Önkormányzat részérıl 10 millió forint! kor Szathmáry Gergely polgármester visszajön, a Testület 4 fıvel határozatképes. Szathmáry Gergely polgármester: Reális lehetıség, hogy 2013-ban fog az Önkormányzat hozzájutni ahhoz a millió forinthoz, ami a jelenleg futó Sirály utcai projekt lakossági hozzájárulása. Ennél hamarabb csak az ingatlan eladása esetén, ill. egy pályázat segítségével lehet lépni. Megértem, hogy mindenkinek a saját problémája a legnagyobb, de azt is nézni kell, hogy honnan indultunk, és hová érkeztünk el. Egyébként több más utcában is jelezték, hogy hajlandóak akár nagyobb összeg befizetésére is. Herold István képviselı: A Ponty utcánál például ha a csapadékvíz elvezetését tudjuk vállalni lehet, hogy hamar eredményt tudnánk elérni. Szathmáry Gergely polgármester: A cél az, hogy a Patak sétányt fejezzük be, a többit pedig szép sorban oldjuk meg. A közterületi dohányzásnak és a tőzijátéknak pedig utána kell nézni a következı ülésre. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a továbbiakban zárt ülést tart, mivel a tárgyalandó napirend személyiségi jogot, illetve önkormányzati érdeket érint. 14

15 Szathmáry Gergely polgármester kor bezárja a nyílt ülést, és pár perc szünet után zárt ülést rendel el. K.m.f Szathmáry Gergely polgármester dr. Laukó Sándor jegyzı 15

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 30-án 17.33 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester dr. Tóth Balázs alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 9-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. július 15-én 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. július 15-én 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. július 15-én 17.40 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.35 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. Az Esély Alapszolgáltatási Központ évi költségvetésérıl Elıadó: Kovács Gyula-polgármester

Jegyzıkönyv. 1. Az Esély Alapszolgáltatási Központ évi költségvetésérıl Elıadó: Kovács Gyula-polgármester Jegyzıkönyv képviselı- Készült Fonó Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. 02. 27-én tartott testületi ülésérıl. Jelen vannak. Kovács Gyula-polgármester Vörös Lajos-alpolgármester Huber Zoltán Nyerges

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. április 26-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. április 26-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. április 26-án 17.45 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 63/ /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: -testületének ülésén, 2010.május 17-én

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 17-19. TARTALOMJEGYZÉK 17/2011.(IV.19.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 118/2007. (X.31.) kt. határozat: A 2007. október 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 119/2007. (X.31.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 1-26 / 2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2010. december 16-án tartott közmeghallgatásról Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 32.185-1/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Kecskemét Megyei Jogú Város Szeleifalu-Kiskecskemét-Alsószéktó Városrészi Önkormányzatának 2009. május 20-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Sipos László, a Szeleifalu-Kiskecskemét-Alsószéktó

Részletesebben

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 282/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 2... 2 283/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 284/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 1 JEGYZİKÖNYV Készült:

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Fehér Norbert

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. május 21-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. november 14-én a rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28. Ügyszám: 9-38/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. május 28. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 2-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 2-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 2-án 17.32 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester dr. Tóth Balázs alpolgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-9/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 4-én (hétfın) 10 óra 15 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 28-án 17 órakor, Kenderesen a Városháza házasságkötı termében tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012.

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén január 25-én 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén január 25-én 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. január 25-én 17.35 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK 14/2012.(III.28.)

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-17 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/2/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009. február 9-én /hétfı/ 17

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2014. május 29-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. május 19-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. május 19-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. május 19-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 74/2007. (VI.14.) kt. határozat: A 2007. június 14-i ülés napirendjének elfogadása. 75/2007. (VI.14.) kt.

Részletesebben

2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 7/2006.(II.25.) rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 7/2006.(II.25.) rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 7/2006.(II.25.) rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. augusztus 01. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. augusztus 01. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/17/2013. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. augusztus 01. rendkívüli ülés Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 44/2013. (VIII.01.) ÖH. Forgalomirányító

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11. Ügyszám: 9-146/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. október 11. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15-ös sz. terem. Jelen vannak: Siklósi

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 7/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Meghívottak: Misztina Magdolna a PATAQUA Kft. megbízott ügyvezetıje Oros István a PATAQUA Kft. ügyvezetıje

Jegyzıkönyv. Meghívottak: Misztina Magdolna a PATAQUA Kft. megbízott ügyvezetıje Oros István a PATAQUA Kft. ügyvezetıje Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2010. július 14-én a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság rendkívüli együttes ülésén.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/1/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 31-33. TARTALOMJEGYZÉK 31/2010.(VIII.16.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: /2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. április 26-án 19 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 31-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének rendkívüli ülésén április 15-én 8.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének rendkívüli ülésén április 15-én 8. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének rendkívüli ülésén 2011. április 15-én 8.50 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester dr. Tóth Balázs alpolgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 45-46. TARTALOMJEGYZÉK 45/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 29-34. T A R T A L O M J E G

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv május 30.

A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv május 30. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/1209/18/2012. A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. május 30. Az ülésen hozott

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 6/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 25-26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 25/2009.(III.24.)

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 9. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 9. sz. a 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 9. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2012.május 16-án megtartott rendkívüli sürgısséggel összehívott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2011. január 04-i rendkívüli ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 57/ÖK/2007.(II.7.) Határozat úgy határoz, hogy napirendjén tartja a meghívó 4. pontjában szereplı A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázati elıfinanszírozási kérelme tárgyában készült elıterjesztést.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben