Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén február 28-án 17.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. február 28-án 17."

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén február 28-án órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Herold István képviselı Kıhalmi Alajos képviselı Petneházy Gábor képviselı dr. Laukó Sándor jegyzı dr. Darvas Szilvia igazgatási tanácsos Szathmáry Gergely polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a Testület 4 megjelent taggal határozatképes. Elmondja, hogy dr. Tóth Balázs alpolgármester külföldön van, ezért nincs jelen az ülésen. A polgármester megállapítja, hogy a meghívók az SZMSZ-nek megfelelıen 5 nappal korábban lettek kiküldve az elıterjesztésekkel együtt. Javasolja, hogy a meghívóban szereplı napirendi pontok közül az eredetileg 2. helyen szereplı Remete Csemete Alapítványi beszámolót tegyék az Egyebek elé, mivel az Alapítvány képviselıje jelezte, hogy csak késıbb ér az ülésre. Bozsik Imre helyi lakos: Azt szeretném kérdezni, hogy nyílt ülés esetén, miért nem a résztvevık igényei szerint állítják össze a napirendi pontokat? Véleményem szerint egyoldalú a napirendi pontok megállapítása. Az ülés idıpontjának kihirdetése után meg kellene kérdezni a lakosságot, hogy milyen napirendi pontokat javasolnak ık, és ezt is figyelembe kellene venni az összeállításnál. Szathmáry Gergely polgármester: Az önkormányzati törvény szerint a polgármester feladata a testületi ülés összehívása, és a javaslattétel a napirendi pontokra. Az ülés elején éppen azért kell megszavaztatni a napirendi pontokat, mert az esetleges módosításokat ekkor lehet megtenni. Bozsik Imre helyi lakos: Tehát nekünk nincs ezekben a kérdésekben szavazati jogunk? Szathmáry Gergely polgármester: Nincs. Bozsik Imre helyi lakos: Akkor a nyílt ülés nyílt jellege elsikkad? dr. Darvas Szilvia igazgatási tanácsos: A napirendek tárgyalása során szót kérhetnek és az Egyebek pontban is hozzászólhatnak. 1

2 Bozsik Imre helyi lakos: Érdemes lenne ilyenkor rögtön az elején egy kérdésekválaszok félóráját tartani, utána pedig következhetnének a fontos napirendi pontok. dr. Darvas Szilvia igazgatási tanácsos: Ezt napirend elıtti felszólalásnak hívják, és eddig is alkalmaztuk. A Testület 4 egyhangú igen szavazattal módosítva a meghívóban szereplı sorrendet a következı napirendet fogadja el: 1.) Budakeszi Rendırırs parancsnokának kinevezése 2.) Remeteszılıs Község Önkormányzatának gazdasági programja a évre 3.) Az utak, közterületek használatáról, védelmérıl és a közterület-használat díjáról szóló 13/2008. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása 4.) A Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzata 5.) Hajléktalan étkeztetés 6.) Remete Csemete Alapítvány évi beszámolója 7.) Egyebek Szathmáry Gergely polgármester javaslatára mivel a rendırırs jelenlévı parancsnokát egyéb teendıi elszólítják a napirend elıtti felszólalások elıtt az elsı napirendi pontot tárgyalja a Testület. 1. napirendi pont: Budakeszi Rendırırs parancsnokának kinevezése A napirend tárgyalásánál jelen van Horváth Ferenc rendır ırnagy. Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Horváth Ferenc rendır ırnagy bemutatkozik és beszámol a körzet jelenlegi helyzetérıl. Horváth Ferenc rendır ırnagy: Sajnos nagy a terület, 210 km 2, az İrs pedig kicsi. 1 város és 8 község, összesen lakosa tartozik ide. Az elmúlt húsz évben a rendırség létszámát, kapacitását nem rendelték hozzá az agglomeráció folyamatos bıvüléséhez. Egy hónappal ezelıtt ismételten felmértük az igényeket a rendırség létszámára vonatkozóan. Reményünk van arra, hogy július elsejétıl jelentıs létszámbıvítést kap Budaörs. Ebbıl feltételezhetıen jut majd Budakeszire is, és ebben az esetben fontosnak tartom, hogy Nagykovácsiban plusz egy, és Remeteszılısön is egy körzeti megbízott legyen. Ha ez a háromfıs KMB csoport fel tud állni, és lesz gépkocsi is, akkor itt jelentıs változások lehetnek. A létszámbıvítést gyakran kell statisztikákkal alátámasztani. Utánanéztem, és az derült ki, hogy a létszámnövekedés és a kevés rendır dacára a bőncselekmények száma csökken. Ennek oka talán a jól mőködı polgárırségek és egyéb önvédelmi szervezetek munkája is. Remeteszılısön 25 %-kal nıtt a bejelentett bőncselekmények száma, 2

3 bár ez csak 2 bőncselekményt jelent ban 8, 2010-ben pedig 10 volt. Jelenleg kevés a közterületi járır, ezért a körzeti megbízottakat is be kell osztani, elvezényelve ıket a körzetükbıl. Ha erre nincs szükség, akkor természetesen visszaengedjük ıket. Beszéltünk a polgármester úrral a gépkocsi kérdésérıl, és most örömmel jelentem, hogy kaptunk egy új kocsit. Szeretném csökkenteni azt az idıt, amit a közterületi járır autózással tölt, míg egyik településrıl eljut a másikba. Ha a létszámbıvítést megkapjuk 11 fıt kértem és önálló járırszolgálatunk lesz, akkor tudjuk azt szolgáltatni, amit kellene. Ez Remeteszılısre inkább csak közvetett hatással lehet, de ha 10 alatt tudjuk tartani a bőnesetek számát, az szép eredmény lenne. Remeteszılıs az 5. helyen áll a körzetben lévı 9 település között a lakosság és a bőncselekmények aránya szempontjából. Sorozatos bőncselekményeket persze könnyebb megfogni, mint 10 különbözı esetet felderíteni. Én ötéves szerzıdést írtam alá, tehát hosszú távra tervezem a munkámat. Petneházy Gábor képviselı: A településır mennyire tudja segíteni a rendırség munkáját? Horváth Ferenc rendır ırnagy: Nagyon! Le a kalappal a településır elıtt! Jelenleg a polgárırökkel, településırökkel, közterület felügyelıkkel úgy tőnik, mintha háromszor annyian lennénk, és ez sokat számít. Herold István képviselı: Ön támogatná a polgárır-vonal erısítését? Horváth Ferenc rendır ırnagy: A polgárırségek nélkül a rendırségnek nagy hiányai lennének. Elriasztó erejük van, de persze az lenne a legjobb, ha mindig itt lenne a rendırautó. Szathmáry Gergely polgármester: 11 fıre nıne tehát a létszám? Horváth Ferenc rendır ırnagy: 11 fıvel! És ez mind közterületi jelenlét lenne. Szathmáry Gergely polgármester: De akkor ez újra felveti a járırautó hiányát? Horváth Ferenc rendır ırnagy: Ha létrejönne az említett háromfıs csoport, akkor el kellene gondolkodni azon, hogy közösen beszerezzenek egy rendırautót. Ennek inkább az üzemeltetése, mint a beszerzése a forrásigényesebb. A járırautó havi benzinköltsége kb Ft. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: A statisztikákról csak azt szeretném mondani, hogy a lakosság már eljutott odáig, hogy nem jelentjük be a betöréseket, besurranásokat. Én magam tudok nyolc olyan esetet is felsorolni, amelyek nincsenek benne a statisztikában. Úgy gondoljuk, hogy ezek túl kis dolgok a rendırségnek, hogy komolyan foglalkozzanak vele. Azon kívül a lakosság nagy része úgy gondolja, hogy a bejelentéssel csak a gondjai szaporodnak, nem akarnak tanúskodni, utánajárni a dolgoknak stb. Szathmáry Gergely polgármester: Mi arra bíztatunk mindenkit, hogy a Szomszédok Egymásért Mozgalomban (SZEM) vegyenek részt, és segítsék egymást. Mindazonáltal arra ösztönöznék mindenkit, hogy jelentsen be minden ilyen esetet. 3

4 Horváth Ferenc rendır ırnagy: Lehet olyan tárgy, ami körözhetı, esetleg olyan elkövetési mód, ami utal az elkövetıre stb. Szathmáry Gergely polgármester: Valóban nehéz azzal mit kezdeni, ha egy oldalszalonnát, meg egy gumislagot visznek el, de segítenünk kell egymást. Horváth Ferenc rendır ırnagy: Mindent be kell jelenteni! Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Én ezeket mind bejelentettem a településırünknek. Szathmáry Gergely polgármester: Ennek az a menetrendje, hogy ı meg továbbítja a körzeti megbízottnak. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Sajnos ezek a betörések általában éjszaka történnek. Horváth Ferenc rendır ırnagy: A SZEM lényege, hogy egymást segítsük ilyen helyzetekben is. Azonnal értesíteni kell valakit, ha ilyet tapasztalunk! Itt 24 órás járırszolgálat van, olyan nincs, hogy nem jön senki, pláne ha tettenérés van. Azt javaslom, hogy a 23/ , 411, 412-es számot hívják. Bozsik Imre helyi lakos: Azt kérdezném, hogy hogyan próbálnak fellépni a Nagykovácsi úton a gyorshajtók ellen, mert ami ott van, az már tőrhetetlen! Az Amerikai Iskola hatalmas forgalmat generál reggel és délután, és ezt nem lehet bejelenteni telefonon. Horváth Ferenc rendır ırnagy: A Budaörsi Rendırkapitányságnak van egy Fáma nevő készüléke, amit a Közlekedési Osztály használ. Ennek a készüléknek van egy havi telepítési menete, idınként szoktak ide is jönni, de sajnos a legtöbb mérési hely az M0-sra van koncentrálva, mivel ott van a legtöbb halálos baleset, és mindig ez a mérce. Szathmáry Gergely polgármester: Van esély arra, hogy a sebességmérı állomány száma növekszik? Horváth Ferenc rendır ırnagy: Az osztály létszáma kb. 20 fı. Nekik kell kimenni a személyi sérüléses balesetekhez is. Van külön közlekedési járırük is, de mőszer csak ennyi. Van Pilisvörösváron is egy, és azt hiszem, Törökbálint is kap egyet. Egy ilyen kb. 10 millió Ft. Megpróbálok beszélni a Közlekedési Osztály vezetıjével ez ügyben. Petneházy Gábor képviselı: A BRFK honlapján fenn van, hogy havonta kétszer szoktak itt mérni. Szathmáry Gergely polgármester: A közút kezelıje lehetne még az, aki mérhetne, de a Magyar Közút-nak nem sikerült befejeznie a tárgyalást az ORFK-val. Horváth Ferenc rendır ırnagy: Jegelték ezt a dolgot most, egyelıre nem tudjuk, hogy mi lenne a megoldás. Pilisszentivánon az Önkormányzat lakást fizetett egy rendırnek, aminek fejében havi 50 órát teljesített szolgálatot csak az Önkormányzat területén, egyfajta körzeti megbízotti minıségben, másodállásszerően. Erre az 4

5 idıszakra kivitte magával a vörösvári Fámát a polgárırség autójával, ami a méréseknél sokkal jobb, mint egy rendırkocsi. Bozsik Imre helyi lakos: Ilyen közlekedési morál mellett nem látom létjogosultságát a tervezett zebrának. Szerintem nem fog senki megállni ott. Szathmáry Gergely polgármester: De ha nem csinálunk semmit, akkor még rosszabb a helyzet. Herold Imre képviselı: Ha azt be lehet állandóra kamerázni, és lehet büntetni, akkor jobb lesz a helyzet. A statisztikák alapján, a legveszélyesebb szakaszokon lehetne megoldás az állandó kamerás megfigyelés. Horváth Ferenc rendır ırnagy: Azért jó, ha van zebra! Az autósok nagyobbik fele csak észreveszi. Van egy-két esztelen, bármire képes sofır, de azoknak meg teljesen mindegy, hogy mi van ott. A jelenlegi jogszabályok sajnos még mindig nem bírnak elég elrettentı erıvel. Ha pl. tízévi eltiltás lenne, akkor már remélhetnénk változást. Állandóra telepített sebességmérıre a jelenlegi jogszabályok miatt nincs lehetısége a rendırségnek. Ezen kívül pénz sincs rá. A Képviselı-testület 4 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 11/2011. (II.28.) Kt. határozat Tárgy: Budakeszi Rendırırs ırsparancsnokának kinevezése Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy támogatja Horváth Ferenc rendır ırnagy Budakeszi Rendırırs İrsparancsnokává történı kinevezését. Határidı: folyamatos Felelıs: polgármester Fenti határozatot a Testület 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. Horváth Ferenc rendır ırnagy kor elmegy. Napirend elıtti felszólalások: Szathmáry Gergely polgármester tájékoztatja a Testületet a folyamatban lévı ügyek alakulásáról. A következı témák kerülnek említésre: Önkormányzatunkat megkereste egy fuvarozási vállalkozó, aki szeretné áttenni ide a telephelyét anélkül, hogy a kamionok megjelennének a faluban. Ajánlata szerint a kamionok után járó adót az Önkormányzat kapná, cserébe viszont mi 5

6 mentesíthetnénk az iparőzési adó alól. Egyelıre azt kértem tıle, hogy ezt írásban nyújtsa be, utána esetleg tárgyalhatunk. Ez idáig még nem tette meg, ezért most csak tájékoztatásul közlöm a dolgot. dr. Laukó Sándor jegyzı: Ez teljesen törvénytelen lenne! Egyedi felmentést nem adhatunk. Ehhez meg kell szüntetni az iparőzési adót teljesen. Ez viszont nem érné meg. Szathmáry Gergely polgármester: Egy kamion után Ft az éves adó. 20 után ez 4 millió Ft lenne. Ez a vállalkozó kb. ilyen számokról beszélt. Az iparőzési adóbevételünk tavaly elég halvány, 2,5 millió Ft volt. dr. Laukó Sándor jegyzı: Elıtte viszont 10 millió Ft fölött is volt. Érdemes lenne esetleg arról számítást végezni, hogy az iparőzési adó megszüntetése milyen hatással lenne! Szathmáry Gergely polgármester folytatja beszámolóját: Megkeresett minket a helyi takarékszövetkezet is, hogy a számlavezetésünkért a jelenleginél kedvezıbb ajánlatot tenne. Tılük is azt kértem, hogy nyújtsák be írásban, és akkor tudunk ezzel érdemben foglakozni. Az az elınyük megvan, hogy helyben vannak, így személyesebb kapcsolat alakulhat ki velük, nem olyan arctalan, mint az OTP-vel. Benyújtottuk a zebrára vonatkozó pályázatot, a járdatervek is engedélyezés alatt vannak a teljes tervezett szakaszon. Leghamarabb április 15-én fognak ebben dönteni. Parlamenti képviselınkkel felkerestük az önkormányzati államtitkár urat a laktanyával kapcsolatos területi igénylés ügyében. A rendelkezésünkre álló rövid idı alatt ismertettük vele a helyzetet. İ ígéretet tett arra, hogy egyeztetni fog a belügyminiszter úrral, és képviselınkön keresztül értesít minket a fejleményekrıl. Elkészült az önkormányzati teherautóhoz a hótoló berendezés. A héten kell elvinni a gyárba, ahol elvégzik az autón a szükséges átalakításokat, és fel is szerelik rá. A Patak sétány útépítési pályázata kapcsán a Pro Régió elfogadta a jelentésünket, elkezdıdhetett a vállalkozói elıleg és áfa elıleg lehívásának elıkészítése. Ez azt jelenti, hogy a Pro Régió elıírja, hogy a vállalkozónak lehetıséget kell biztosítani arra, hogy nettó 10 % elıleget kapjon, a körbetartozások elkerülése végett. Mivel ez egy fordított áfás beruházás, azaz az önkormányzatnak kell az áfát közvetlenül az APEH-nek befizetni, ezért az áfára vonatkozóan is külön elılegigénylı kérelmet kell benyújtanunk. Ennek is megtörtént az elızetes egyeztetése. A pályázat kapcsán arról tudok még beszámolni, hogy az önkéntes együttmőködésre vonatkozó javaslatunkat megküldtük az összes érintett ingatlantulajdonosnak. Jelenleg 90 ingatlanból 66 küldte vissza pozitív jelzéssel a nyilatkozatot, tehát a teljes területre nézve a kétharmados szervezettség megvan. Itt két vízgyőjtı szakaszról beszélünk. Az egyik szakaszon már régen összeállt a kétharmados szervezettség, a másikon pedig ma teljesült. Ez azt jelenti, hogy önkéntes együttmőködés keretében tudunk a lakossággal összefogni, így jóval kisebb lesz a hozzájárulás összege is, és lehetıség lesz részletfizetésre. Elkészültek az új remeteszılısi zászlók, melyeket a március 15-ei ünnepen lehet majd látni. 6

7 A következı hetekben ki fog kerülni az Amúr utcai szelektív győjtıhöz az az elıírásos tábla, ami az útépítési projektre vonatkozik. Ilyet láthatunk most a 12-es bejárójánál. Herold István képviselı: Van határideje a szelektív győjtı megszüntetésének? Szathmáry Gergely polgármester: Csak egy kezdeményezés volt a Saubermacher- Bicske Kft. részérıl, hogy szüntessük meg a szelektívhulladék-győjtıt, mivel a szerzıdéssel rendelkezı lakosoknál mőködik a házhoz menı szelektívhulladékgyőjtés. Most egyeztetünk a CBA-val, hogy hajlandó lenne-e helyet biztosítani az üvegek győjtésének. Még nem kaptunk hivatalos választ. Herold István képviselı: Addig nem is szüntethetjük meg? Szathmáry Gergely polgármester: Egy lakó kérte, hogy ne szüntessük meg, mivel tart attól, hogy szét fogják dobálni a szemetet a sétányon, ill. az erdıben. A világ a házhoz menı szelektív győjtés irányába halad. Sajnos olyanok is raknak le illegálisan szemetet, akiknek egyébként van szerzıdése, és elvinnék a házától. Addig semmiképpen nem szüntethetjük meg, amíg legalább az üveg győjtésére nem találunk megfelelı helyet. Bozsik Imre helyi lakos: Én csak azért jöttem el ma, mert a játszótér hiányosságaival naponta szembesülök. Gondolom, nincs befejezve az a játszótér. Például a biciklitárolója rossz, mert az alárakott laza szerkezető talaj esıs idıben sárcsapda lesz. Aztán a kishídhoz átvezetı rész már most balesetveszélyes, ott nincs kapaszkodó, nincs lépcsı! A kis kertkapu már most nem csukható, mert megsüllyedt, a két zsanér rajta rozsdás. Gondolom a sétány felé esı földsáv még tereprendezésre vár, mivel teli van hulladékkal. Szathmáry Gergely polgármester: A játszótér minısítése már megvolt, de garanciális kötelezettsége van a vállalkozónak két évig. Most tavasszal lesz egy garanciális bejárás, az elıbb említett problémákat ekkor lehet felsorolni, és megoldani. A maradék gallyat és limlomot egyébként szerdán fogják összegyőjteni, és az idı enyhültével a murvát is meghozzák az útra. Bozsik Imre helyi lakos: Még egy problémát hadd említsek! A 13-as bejárónál lévı facölöpök borzasztó állapotban vannak! Szathmáry Gergely polgármester: Sajnos a törések a hókotrás miatt vannak, ezeket most ki fogjuk javítani. A fényvisszaverı matricákat önszorgalomból tettük rájuk, de van pót, majd ezeket is kicseréljük. Ha nem is szép, de este van haszna. Petneházy Gábor képviselı: Ez egy ideiglenes mőszaki megoldás, mivel ha találunk rá pénzt elıbb vagy utóbb fedett csatornát kell a bevezetı úttal együtt építeni. Nem szép, de valamit ki kellett találni. Bozsik Imre helyi lakos: Sajnos messze vagyunk még attól, hogy olyan szépen és kulturáltan nézzen ki a település minden kis zuga, mint egy ehhez hasonló, mondjuk Ausztriában. A szépítı szándék sokszor kudarcot vall az értelmetlen lopások és rongálások miatt. 7

8 Herold István képviselı: Azért akad jó példa is, lásd a Bodza-ligetet, ahol nem lopták el a madáretetıt és a csocsóasztalt sem. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: A játszóteret egyébként a Bodza-ligetnél kellett volna megépíteni, mert ha jön egy nagy esı, onnan ahol most van, egy perc alatt elviszi a víz! Szathmáry Gergely polgármester: Annak idején, amikor a játszóteret tervezték, akkor az érintett szülıket megkerestük, és kikértük a véleményüket. A garanciális munkákat szépen sorra fogjuk venni. Herold István képviselı: A garanciális javításhoz csak annyit, hogy a szép nagy térképünket pixel-hibásan nyomtatták ki, így használhatatlan. Szathmáry Gergely polgármester: Sajnos Remeteszılısnek nincs digitális térképállománya, alaptérkép-hiány van. Most az a kérdés, hogy van-e arra szándék és keret, hogy készüljön egy komoly felbontású, geodéták által készített alaptérkép. Térkép szelvényt lehet megvenni, de abban utca név szerintit nem fogunk találni. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Visszatérve még a játszótérre: az én lányomat, aki szemben lakik a térrel, és van két gyereke, nem kérdezte meg senki. Volt olyan ingatlantulajdonos is aki kérte, hogy ide ne csináljanak játszóteret, legalábbis ne ekkorát, mert zavarja a nyugalmát, de meg sem hallgatták ıt. Szathmáry Gergely polgármester: A játszótérnek örülni kell, mivel nagy közösségi igény volt rá. Jelenleg a 18 év alatti gyerekek száma a lakosság 26 %-a, a 0-10 éves korosztály lélekszáma pedig 100 fölötti! A játszótérnek van létjogosultsága. Ezt bizonyítja az is, hogy milyen nagy aktivitás volt, amikor ennek a már meglévı játszótérnek a bıvítésére, rekonstrukciójára sor került. Az Ön által említett lakóval személyesen beszéltem, nekem is elmondta a véleményét, de olyan problémát nem vetett fel, amit most említett. Ebben az esetben is igaz viszont az, hogy az egyéni érdeket a közösségi érdekkel egyforma súlyúnak tekinteni nem lehet. Herold István képviselı: Legalább 25 családot kérdeztek meg a játszótér ügyében, körlevél is volt! Bozsik Imre helyi lakos: Azt kérdezném még, hogy a falunapon hova vonulnak, tovább egy kicsit? Szathmáry Gergely polgármester: Szerintem ez a terület is beleépül, hiszen itt vannak padok, szemetesek. 2. napirendi pont: Remeteszılıs Község Önkormányzatának gazdasági programja a évre Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. 8

9 Bozsik Imre helyi lakos: A kerékpár utat hova tervezitek? Szathmáry Gergely polgármester: Biztonságos útvonalat szeretnénk kialakítani mind Budapest, mind Nagykovácsi felé. Budapest felé a szurdokon keresztül van egy alternatív útvonal, de ott soha nem lehet kerékpár utat csinálni, mivel fokozottan védett természetvédelmi terület. Adyliget felé van önkormányzati út a Rácski-telep és az Adyligeti laktanya között, a mőúttal párhuzamosan, tıle kb. 50 méterre, egyelıre nem fizikai valójában, hanem földhivatali kijelölés szerint. A másik a Patak sétány folytatásában lévı mezıgazdasági út. Ennek ügyében már egyeztettem Nagykovácsival és a Rozmaring Tsz-szel is. Itt minimális költséggel, tereprendezéssel, és a sétány építésekor kiszoruló murva szétterítésével létre lehetne hozni egy kerékpározható útvonalat. Ebben az összes érdekelt fél egyetért. Petneházy Gábor képviselı: Ez a gazdasági program egy 40 oldalas anyag, amirıl igen sokat beszéltünk elıtte. Ha a határozat megszületik róla, akkor az anyag felkerül az internetre, és mindenki számára hozzáférhetı lesz. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Remeteszılısön soha nem lesz járda? Nem is tervezik? Hogyan fogunk akkor közlekedni? Mert a polgármester úr kijelentette, hogy nem kell járda! Ezért én most a képviselı uraktól kérdezem, mi lesz a járdával? Szathmáry Gergely polgármester: Soha nem mondtam, hogy nem kell járda! Szerencsére ez írásban is megtekinthetı! Azt mondtam, hogy a járdán belül elsıbbséget élvez a buszmegálló elérhetıségét biztosító járda kialakítása. A belterületen lévı járda kialakítása lehetséges, de figyelembe véve az elıttünk álló fejlesztési feladatokat, ezt forrás híján nem lehet elıbbre hozni. Herold István képviselı: Veszprém-völgyben jártunk nemrég, ott is egyetemleges közlekedés van, azaz autók és gyalogosok ugyanazt az utat használják. Ha Pécs kertvárosi részét megnézi, ami hasonlít Remeteszılıshöz, ott is ugyanez van. Olyan nagy tragédiát én nem látok ebben, bár kétségtelen, hogy ehhez egy közlekedési kultúra is szükséges. Szathmáry Gergely polgármester: Legutóbb is említettem, hogy a Patak sétány eredetileg 5,5 méter szélesre volt tervezve, de az akkori Testület 4,5 méterre csökkentette ezt. Petneházy Gábor képviselı: Annak idején Muhari Kálmán nagyon szerette volna a járdát is megterveztetni, de erre az Önkormányzattól nem kapott felhatalmazást, mert sok pénzbe kerül. Viszont az útépítési terv úgy készült, hogy mindenhol kivitelezhetı, utólag is megépíthetı a járdakapcsolat a Patak sétányon. A keskeny hegyi utcákon persze nem ez a helyzet. Az, hogy az elkövetkezı 4 évbe nincs betervezve a járda, annak okait elmondtuk. Szathmáry Gergely polgármester: Van járda betervezve, célként megjelölve, de az a buszmegálló elérhetıségét biztosító járda. Egyébként már a Sirály utca esetében is látható, hogy amikor kialakulnak a végleges szilárd burkolatok, esetleg burkolati jelekkel együtt, akkor a gyalogos közlekedés is sokkal könnyebben megoldható. Még 9

10 egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy nem vetette el a Testület a járdaépítést, csak meghatározott egyfajta fontossági sorrendet. A Képviselı-testület 4 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 12/2011. (II.28.) Kt. határozat Tárgy: Remeteszılıs Község Önkormányzatának gazdasági programja a évre Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Remeteszılıs évre szóló gazdasági programját jóváhagyja. A Testület egyetért az abban foglalt célokkal és törekszik azok megvalósítására, figyelembe véve az Önkormányzat mindenkori pénzügyi-gazdasági lehetıségeit és a pályázati források elérhetıségét. Határidı: folyamatos Felelıs: polgármester Fenti határozatot a Testület 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 3. napirendi pont: Az utak, közterületek használatáról, védelmérıl és a közterület-használat díjáról szóló 13/2008. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Túróczyné Fülöp Rita, a Remete Csemete Alapítvány képviselıje kor megérkezik. Petneházy Gábor képviselı: Kicsit szerencsétlennek tartom, hogy közterületrıl szóló önkormányzati rendeletben szabályozzunk egy alapvetıen környezetvédelmi kérdést, de magasabb szintő szabályozás híján máshol is így csinálják. Herold István képviselı: A közterületek védelméhez tartozó kérdés szerintem az is, hogy a játszótéren ne lehessen dohányozni. Errıl van nekünk rendeletünk? Ha nincs, akkor alkossuk meg, mert az botrány. Szathmáry Gergely polgármester: Egyetértek. Épp a minap javasolta a településırünk, hogy tegyünk ki oda táblát, mely tiltja a dohányzást, a szemetelést. Esetleg hozhatunk egy elvi határozatot errıl. dr. Darvas Szilvia igazgatási tanácsos: Arra hívnám fel a figyelmet, hogy a közeljövıben jelentıs változások lesznek országos szinten a dohányzással 10

11 kapcsolatos jogszabályokban. Ezeket meg kellene várnunk, nehogy ellentmondásba keveredjünk. Bánás Imréné helyi lakos: Nem lehetne a tőzijátékról, petárdázásról is hozni helyi rendeletet? Ez komoly probléma még mindig. dr. Darvas Szilvia igazgatási tanácsos: Alaposan utána kell nézni, hogy az országos szintő jogszabályok terén mi a helyzet, mert mi ugyanazt, vagy azzal ellentéteset nem írhatunk le. A Képviselı-testület 4 egyhangú igen szavazattal elfogadja a 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletet az utak, közterületek használatáról, védelmérıl és a közterület-használat díjáról szóló 13/2008. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról. A rendelet jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. 4. napirendi pont: A Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzata Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. A Képviselı-testület 4 egyhangú igen szavazattal elfogadja a képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2011. (III.1.) önkormányzati rendeletet. A rendelet jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. 5. napirendi pont: Hajléktalan étkeztetés Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Petneházy Gábor képviselı: Mivel a szakma lezárta az ügyet, mi nem is tehetünk mást, mint hogy felfüggesztjük a támogatást. Herold István képviselı: İ ezt az életformát választotta. Sajnos az együttmőködési készsége nulla. Szathmáry Gergely polgármester: Ehhez még azt is hozzá lehet tenni, hogy tavaly a két, lakóhelyéül használt barlangból 50 m 3 hulladékot termeltünk ki. Én sok hatóságot kihívtam, de itt sajnos kizárólag a Duna-Ipoly Nemzeti Parknak, mint a terület kezelıjének van joga kitelepíteni. Tavaly ezt a döntést meg is hozták, a holmiját kihordták. Ekkor egy kıfejtıvel odébb költözött. A Képviselı-testület 4 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 11

12 Tárgy: Hajléktalan étkeztetés 13/2011. (II.28.) Kt. határozat Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 115/2009. (XII.16.) számú határozata alapján biztosított, a helyi hajléktalannak nyújtott étkeztetési támogatás folyósítását felfüggeszti a Napos Oldal Szociális Központ családsegítı munkatársa által készített feljegyzés alapján. Határidı: folyamatos Felelıs: polgármester Fenti határozatot a Testület 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 6. napirendi pont: Remete Csemete Alapítvány évi beszámolója A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Túróczyné Fülöp Rita a Remete Csemete Alapítvány kuratóriumi tagja. Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Túróczyné Fülöp Rita: Köszönöm az Önkormányzat támogatását! Több programunkkal is sikerült jelentıs számú résztvevıt bevonni a közösségi tevékenységekbe, a jövıben az idısebb korosztályt is szeretnénk megszólítani az iskolások és a kismamák mellett. Szathmáry Gergely polgármester: Remek dolog, ha generációkon átívelı a kapcsolat, és a falu életében nem csak tanácsokkal, hanem sok hasznos tevékenységgel is részt vesz az Alapítvány. Herold István képviselı: Jó lenne, ha szó esne még a tervezett nyári táborról és egyéb elképzelésekrıl is! Túróczyné Fülöp Rita: Június elején, a tanítás vége után közvetlenül tervezünk egy egyhetes napközis tábort, naponta változó tematikával, számos érdekes programmal. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Dr. Tóth Balázs elnökletével mőködik a Szövetség Remeteszılısért. Mivel az utóbbi idıben kezdett ellaposodni a dolog, ezért szeretnénk szervezeti átalakítást végezni, és utána szívesen összeülnénk az Alapítvánnyal a közös tevékenységek, és az együttmőködés lehetıségeirıl tárgyalni. Kár, hogy Tóth Balázs úr most nincs jelen. Túróczyné Fülöp Rita: Mi is örülnénk ennek. Már a Bodza-ligetnél is az volt a célunk, hogy ne csak egy játszótér jöjjön létre, hanem az egész falunak szolgáló közösségi tér létesüljön. 12

13 Herold István képviselı bejelenti érintettségét, ezért saját elhatározásból nem szavaz. A Képviselı-testület 3 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 14/2011. (II.28.) Kt. határozat Tárgy: Remete Csemete Alapítvány évi beszámolója Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Remete Csemete Alapítvány évi beszámolóját elfogadja. Határidı: azonnal Felelıs: polgármester Fenti határozatot a Testület 3 egyhangú igen szavazattal fogadta el. Herold István képviselı érintettség miatt nem szavazott. 7. napirendi pont: Egyebek Szathmáry Gergely polgármester: A játszótéri dohányzás és a tőzijáték ügyében kellene egy egyértelmő állásfoglalást megfogalmazni. Annak is meg kell teremteni a jogszabályi feltételeit, hogy kirakjuk a tiltó táblákat. A közterületen történı autóbontásról pedig annyit, hogy mostantól, ha valaki ezt teszi akár Ft-ra is meg lehet büntetni. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Mi lesz a Patak sétánynak azzal a szakaszával, ahol mi lakunk? Lesz-e utunk? Szathmáry Gergely polgármester: Ha a Sirály utcai önkormányzati ingatlant sikerül eladnunk, akkor lesz. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Azt pedig egyhamar nem fogjuk tudni eladni véleményem szerint. Más forrást is keresni kellene! Szathmáry Gergely polgármester: Sajnos az állam nem engedi meg, hogy mondjuk, hitelt vegyünk fel arra a szakaszra. Legfeljebb pályázatban reménykedhetünk, de idén biztos, hogy nem lesz. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: De nem az egész 30 milliót kell az Ünkormányzatnak adni, a lakosság kifizeti a maga részét. Szathmáry Gergely polgármester: Ez igaz, de azt a részt az Önkormányzatnak meg kell elılegezni, hiszen sokan csak részletfizetést tudnak vállalni, így az ı részükhöz 13

14 esetleg csak 4 év múlva jutunk hozzá. Tehát a szándék és a fedezet megvan, de a válság miatt áll az ingatlanpiac. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Javaslom, hogy hívják össze az érintett szakasz lakóit, és derítsük ki, hogy ki milyen terhet tudna vállalni az útért. Szathmáry Gergely polgármester: Ez megoldható. Túróczyné Fülöp Rita kor elmegy. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Fizesse be az Önkormányzat is a rá esı részt a közterületek után. Dr. Laukó Sándor jegyzı: A közterület nem építési telek. Szathmáry Gergely polgármester: Az útépítés mindig három pénztárcából valósul meg: pályázati, önkormányzati és lakossági. Az önkormányzat mindig részt vett a költségekben kor Szathmáry Gergely polgármester kimegy, de a Testület 3 fıvel továbbra is határozatképes. Petneházy Gábor képviselı: Az Önkormányzat már évekkel ezelıtt tett ebbe a projektbe pénzt, 6,5 millió Ft-ot a tervezésbe. Ha utána számolunk egyébként, akkor 37 ingatlanra a 30 milliós költség arányosan nem 300, hanem Ft lenne. De, ha a lakosság be is vállalná ezt a hatalmas összeget, akkor is hiányzik az Önkormányzat részérıl 10 millió forint! kor Szathmáry Gergely polgármester visszajön, a Testület 4 fıvel határozatképes. Szathmáry Gergely polgármester: Reális lehetıség, hogy 2013-ban fog az Önkormányzat hozzájutni ahhoz a millió forinthoz, ami a jelenleg futó Sirály utcai projekt lakossági hozzájárulása. Ennél hamarabb csak az ingatlan eladása esetén, ill. egy pályázat segítségével lehet lépni. Megértem, hogy mindenkinek a saját problémája a legnagyobb, de azt is nézni kell, hogy honnan indultunk, és hová érkeztünk el. Egyébként több más utcában is jelezték, hogy hajlandóak akár nagyobb összeg befizetésére is. Herold István képviselı: A Ponty utcánál például ha a csapadékvíz elvezetését tudjuk vállalni lehet, hogy hamar eredményt tudnánk elérni. Szathmáry Gergely polgármester: A cél az, hogy a Patak sétányt fejezzük be, a többit pedig szép sorban oldjuk meg. A közterületi dohányzásnak és a tőzijátéknak pedig utána kell nézni a következı ülésre. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a továbbiakban zárt ülést tart, mivel a tárgyalandó napirend személyiségi jogot, illetve önkormányzati érdeket érint. 14

15 Szathmáry Gergely polgármester kor bezárja a nyílt ülést, és pár perc szünet után zárt ülést rendel el. K.m.f Szathmáry Gergely polgármester dr. Laukó Sándor jegyzı 15

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. június 29.-én 15 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester Tasi Kálmán

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2011. (XII. 01.) 2011. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2006. november 30-án tartott, k ö z m e g- h a l l g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41.

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv 1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - 2009. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása - Teljesítménykövetelmény

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. július 14-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 28-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén a Városháza tárgyalótermében. Jelen vannak: Pádár Lászlóné

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2011. Határozatok száma: 1/2010. (I.25.) JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 29-i üléséről

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 29-i üléséről Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 29-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 19-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

BÍRÓ GYULA A KÖZBIZTONSÁG ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG EGYES KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BALESET-MEGELİZÉSRE

BÍRÓ GYULA A KÖZBIZTONSÁG ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG EGYES KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BALESET-MEGELİZÉSRE BÍRÓ GYULA A KÖZBIZTONSÁG ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG EGYES KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BALESET-MEGELİZÉSRE 1. Röviden a közbiztonságról, közlekedésbiztonságról és a baleset-megelızésrıl A közbiztonság,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS. Szám: 09080-848/-1/2011. ált.

BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS. Szám: 09080-848/-1/2011. ált. RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS Szám: 09080-848/-1/2011. ált. BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL Balmazújváros, 2011. március 05. Kántor Péter r. alezredes rendırségi fıtanácsos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. január 28-án 14:00 órai kezdettel tartott NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K : 1./

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Zalaegerszeg,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 36-8/2003. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2003. június 25-én a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének üléséről. Ülés helye: Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben