Innen már nincs lentebb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Innen már nincs lentebb"

Átírás

1 2011. AUGUSZTUS 6. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM Innen már nincs lentebb avagy Dömös a törvénytelenség mocsarában Vajon mi miatt kezdeményezett rendkívüli testületi ülést Bartók László, Csonka József, Dr. Kóthy Miklós és Dr. Pálinkási Csaba képviselő augusztus elsején reggel fél nyolcra? NOVÁK LAJOS z alábbiakról tájékoztattam A a képviselőket július 30-ai levelemben: A tegnapi napon a jegyző úrral 9 óra 45 perckor egyeztető tárgyalást folytattunk Varga Andrással, a Varga Kft. ügyvezetőjével, akit tájékoztattam arról, hogy a szerződés aláírásának feltétele az önrészt biztosító Beton Keszta Kft-vel megkötendő szerződés aláírása. Azt is elmondtam, hogy ha ez teljesül, és az önkormányzat számláján lesz a 23 millió forint, akkor természetesen azonnal aláírható a Malom-patak helyreállítására vonatkozó kivitelezési szerződés. Arról is tájékoztattam, hogy természetesen végrehajtom a képviselő-testület határozatát, de nem nyugodt szívvel teszem ezt, hiszen a közbeszerzési eljárás során számtalan vélhetően versenyt korlátozó esemény történt, a testületi üléseken a közbeszerzési bizottság tagjai elismerték az összebeszélés tényét a pályázó cégek vonatkozásában a közbeszerzési eljárás folyamatában. Az erre vonatkozó aggályaimat a képviselő-testület végül is nem vette figyelembe és névszerinti szavazással meghozta a döntését. Természetesen ezt tudomásul vettem, de polgármesterként és a gazdálkodás szabályosságáért felelős vezetőként nem tehettem mást, minthogy az illetékes hatóságoknál megtettem bejelentésemet. A közbeszerzési eljárásból teljes mértékben kizárt személyként az ilyen eljárások esetén felmerülő büntetőjogi következményeket nem vállalom. Idézet a büntető törvénykönyvből: Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban 296/B. (1) Aki a közbeszerzési eljárás, illetve a koncesszióköteles tevékenységre vonatkozóan kiírt nyílt vagy zártkörű pályázat eredményének befolyásolása érdekében az árak (díjak), illetőleg egyéb szerződési feltételek rögzítésére, illetve a piac felosztására irányuló megállapodást köt, vagy más összehangolt magatartást tanúsít, és ezzel a versenyt korlátozza, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, aki a közbeszerzési eljárás, illetve a koncesszióköteles tevékenységre vonatkozóan kiírt nyílt vagy zártkörű pályázat eredményének befolyásolása érdekében a vállalkozások társadalmi szervezete, a köztestület, az egyesülés és más hasonló szervezet olyan döntésének a meghozatalában vesz részt, amely a versenyt korlátozza. (3) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) és (2) bekezdésben meghatározott cselekményt jelentős értéket meg nem haladó közbeszerzési értékre követik el. (4) Nem büntethető az (1)- (3) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetője, ha a cselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, és az elkövetés körülményeit feltárja. Hatóság alatt a verseny- vagy pénzügyi felügyeletet ellátó szerveket és a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárást lefolytató szervet is érteni kell. Én nem akarok börtönbe kerülni sem egy napra, sem öt évre. 65 millió forint közbeszerzési érték pedig nagyon nagy összeg. Mindezeket figyelembe véve különösen érdekes, hogy első találkozásunk és egyeztető tárgyalásunk után a Varga Kft. jogi képviselőjétől kaptunk egy e- mailt, amelyben azonnali szerződéskötésre szólítanak fel, és kártérítéssel fenyegetnek. Azt mindenkinek a saját értékelésére bízom, hogy az egyeztető tárgyalás után négy órával miképp kaphat Dömös Önkormányzata egy erősen fenyegető levelet. Talán a közbeszerzési bizottság tagjai, akik ezt a céget megkeresték, erre tudnak magyarázatot. Én csak a fenyegetést látom, de ettől függetlenül, a törvények által rám ruházott felelősséggel, betartva a szerződéskötés feltételeire vonatkozó szabályokat, csak az önrész rendelkezésre állása esetén írhatom alá a Malom-patak helyreállítására vonatkozó szerződést. Ezért a lehetséges következményekért a felelősséget azok fogják viselni, akik azt előidézték. Sajnálatosnak tartom azt, hogy a közbeszerzési bizottság tagjai elfelejtettek tájékoztatni arról, hogy az általuk megkeresett és meghívásra javasolt cégek tulajdonosai között, és a tervezést végző, illetve (az utólag törvénytelen eljárással kiválasztott) műszaki ellenőrzést végző cég tulajdonosai között meglehetősen sokrétű átfedések vannak. A képviselők a levelemhez mellékelt vázlatban olvashatták az eddig feltárt főbb elemeket. Ezt azonban a Dömösi Életben a személyiségi jogok védelme miatt nem jelentethetjük meg, de tény, hogy egy bizonyos személy mindegyik cégnél tulajdonosként, tagként vagy épp személyes kapcsolattartóként szerepel a tervezéstől kezdve a kivitelezésen át a műszaki ellenőrzésig. Innen már nincs lentebb folytatás a 4. oldalon A tartalomból Augusztus oldal Képviselő-testületi ülés 6. oldal A gyógytornász tanácsai 9. oldal VI-PA 2011 Tűnj el! 10. oldal 12. oldal A pilismaróti Bozóky iskola hírei 13. oldal Hitélet 14. oldal Magánnyugdíj-pénztári reálhozam Rendőrségi felhívás 15. oldal

2 2 Dömösi Élet augusztus

3 2011. augusztus Dömösi Élet 3

4 4 Dömösi Élet augusztus Innen már nincs lentebb folytatás az 1. oldalról Kétségeim csak erősödnek a közbeszerzési eljárással kapcsolatban. Nem tudom, mi jöhet még, de előbb-utóbb minden kiderül. A felelősséget pedig mindenkinek vállalnia kell. A távollétemben sürgősséggel összehívott, augusztus elsejei képviselő-testületi ülésen Csonka József képviselői indítványait elfogadva az alábbi elképesztő és törvénytelen döntések születtek. Jelen van: Bartók László, Csonka József, Dr. Pálinkási Csaba, Pálmai József. A képviselő-testület 3 igen szavazat 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 112/2011. (augusztus1.) Ökt. határozata 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 86/2011. (VI.30.) ökt határozatát az alábbiak tekintetében módosítja. A határozat egyéb rendelkezései változatlanok. 2) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Novák Lajos polgármester akadályoztatása és távolléte okán és mivel nincsen megválasztott alpolgármester, ezért felhatalmazza Csonka József képviselő urat, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Varga Fuvarozási Kft-vel bruttó forint vállalkozói díj ellenében Dömös Község Önkormányzat nevében a vállalkozási szerződést írja alá. Felelős: Csonka József képviselő Határidő: EZ A HATÁROZAT TÖR- VÉNYTELEN! A JEGYZŐ ÚR ÉS A KORMÁNYHIVATAL ÁLLÁSFOGLALÁSA SZERINT EGYARÁNT. A képviselő-testület 3 igen szavazat 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 113/2011. (augusztus1.) Ökt. határozata 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 107/2011. (július14.) ökt határozatát az alábbiak tekintetében módosítja. A határozat egyéb rendelkezései változatlanok. 2) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Novák Lajos polgármester akadályoztatása és távolléte okán és mivel nincsen megválasztott alpolgármester, ezért felhatalmazza Csonka József képviselő urat, hogy a Malom patak helyreállítási munkák műszaki ellenőrzési feladatok elvégzésére a Vapro Bt-vel bruttó ,- forint vállalkozói díj ellenében Dömös Község Önkormányzat nevében a vállalkozási szerződést írja alá. Felelős: Csonka József képviselő Határidő: EZ A HATÁROZAT TÖR- VÉNYTELEN! A JEGYZŐ ÚR ÉS A KORMÁNYHIVATAL ÁLLÁSFOGLALÁSA SZERINT EGYARÁNT. A képviselő-testület 3 igen szavazat 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 114/2011. (augusztus1.) Ökt. határozata 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 103/2011. (július14.) ökt határozatát az alábbiak tekintetében módosítja. A határozat egyéb rendelkezései változatlanok. 2) A képviselő-testület Novák Lajos polgármester akadályoztatása és távolléte okán és mivel nincsen megválasztott alpolgármester, ezért felhatalmazza Csonka József képviselő urat, hogy Dömös Község Önkormányzat nevében a Beton Keszta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (2500 Esztergom, Kálvária út 77.) a 369 és a 855 hrsz-ú ingatlanok eladása tekintetében írja alá az adásvételi szerződést. 3) A képviselő-testület Novák Lajos polgármester akadályoztatása és távolléte okán és mivel nincsen megválasztott alpolgármester, ezért felhatalmazza Csonka József képviselő urat, hogy Dömös Község Önkormányzata, mint engedményező nevében, a Beton Keszta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (2500 Esztergom, Kálvária út 77.) mint kötelezettel, a 369 és a 855 hrsz-ú ingatlanok eladásából befolyó öszszeg foglalót meghaladó részéről a határozat mellékletét képező engedményezési szerződést megkösse a Varga Fuvarozási Kft-vel, mint engedményessel. Az engedményezési szerződést ügyvédi letétbe kell helyezni, és akkor adja át a Varga Fuvarozási Kft képviselőjének, ha az Dömös Község Önkormányzatának legalább 23 millió forint összegű számlát nyújt be a vis-maior károk helyreállításáról. 4) A képviselő-testület Novák Lajos polgármester akadályoztatása és távolléte okán és mivel nincsen megválasztott alpolgármester, ezért felhatalmazza Csonka József képviselő urat, hogy 2. pont szerinti letéti szerződést kösse meg. Felelős: Csonka József képviselő Határidő: EZ A HATÁROZAT TÖR- VÉNYTELEN! A JEGYZŐ ÚR ÉS A KORMÁNYHIVATAL ÁLLÁSFOGLALÁSA SZERINT EGYARÁNT. Elképesztő döntések, hiszen Dr. Szabó Attila jegyző úr ott az ülésen jelezte, hogy ilyen felhatalmazást a képviselő-testület nem adhat. A kormányhivatal pedig a testületi ülés után, írásban küldte meg a törvénytelenséget jelző állásfoglalását. A törvények egyértelműen fogalmaznak. Az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet alapján A helyi önkormányzat nevében az önkormányzat költségvetési előirányzatai terhére a polgármester, vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Egyébként a jegyző úr azt javasolta jogszerű eljárásnak, hogy a testület rendeljen haza a szabadságról és velem együtt beszélje meg ezt a kérdést, ha ilyen sürgősnek tartja. Nem rendeltek haza, inkább törvénytelen módon döntöttek. A dátumokra érdemes odafigyelni! Július 30-án reggel tájékoztatom a képviselőket, hogy a közbeszerzés kivizsgálása miatt a hatóságokhoz fordultam. Július 30-án délelőtt a fenti képviselők kezdeményezik a testületi ülés sürgősségi összehívását. Augusztus 1-jén reggel a testület távollétemben meghozza a törvénytelen határozatait. Augusztus 3-án délben Csonka József törvénytelen módon aláírja a szerződéseket. A félreértések és félretájékoztatások miatt itt is közlöm, hogy mielőtt szabadságra mentem, a jegyző úrral azt beszéltük meg, hogy amint teljesülnek a szerződések aláírásának a felté-telei, azonnal hazautazom, és aláírom azokat a képviselő-testületi határozatnak megfelelően. Természetesen nekem az önkormányzat érdekeit maximálisan figyelembe kell vennem, ezért nem fogadhattam el a Beton Keszta Kft. által átírt szerződést, miszerint az 23 millió forint vételárat nem fizetik meg azonnal az önkormányzatnak. Ezért a kivitelezői szerződést sem írhattam alá a Varga Fuvarozási Kft-vel, hiszen ha nem áll rendelkezésre a költségvetésünkben önrészünk, akkor nem köthetek szerződést. Az külön érdekesség, hogy Csonka József miért terjesztette elő saját képviselői indítványaként azt az engedményezési szerződést, amit a Beton Keszta Kft. ügyvédje készített, ami gyakorlatilag kizárja a pénzátutalást és azt, hogy az önkormányzat számlájára kerüljön a mozi és a másik ingatlan területéért fizetendő vételár. És lássanak csodát! Mit is mondott Csonka József korábban? Szó szerinti idézet a május 26-i képviselő-testületi ülés felvételéről: Csonka József mondja: A szerződést úgy lehet megkötni, ha Dömös rendelkezésére áll a szerződés megkötésekor az önrész, tehát 23 millió forint durván. Tehát július 11-én Dömös számláján 23 millió forintnak erre a célra ott kell lenni. Megmondom őszintén, ha ez nincs biztosítva, akármennyiért vállalja a cég én nem fogom megszavazni, mert az törvénysértés, ha úgy szavazzuk meg. Szintén Csonka József szerint most már mégsem kell a 23 millió forintnak az önkormányzat számláján lenni, meg elég a 10%- os előleg és a többit 90 napon belül, sőt az engedményezési szerződéssel még erre sincs szükség. Egyszer ezt mondja, utána meg az ellenkezőjét. Kinek az érdekét képviseli Csonka József? Igen, aggódom. Ez a közbeszerzési eljárás tele van rendkívül aggályos, korrupciógyanús elemekkel, amelyeket Szilágyi Gábor képviselőtársammal folyamatosan felvetettünk, de tiltakozásunk ellenére megszavazott a képviselő-testület. Már hónapok óta vívjuk ezt a szélmalomharcot, mert nem

5 2011. augusztus Dömösi Élet 5 lehet beletörődni abba, hogy az új többség hatalma hamis illúziójában azt hiszi, hogy a törvényeken felül áll. A polgármester a gazdálkodás szabályosságáért felel. Ezért nekem a törvénytelen eljárás miatt kötelességem volt a hatóságokhoz fordulni. Már sok eseményre felhívtam a közvélemény figyelmét, ezért nem sorolom fel újra azokat. Ezeknek az összegyűjtése már a hatóság feladata. Egyet azonban most ismertetek, hogy érzékelhesse mindenki, mennyire arcátlanul törvénytelen döntések születtek Dömös képviselő-testületében. A július 14-i képviselő -testületi ülésen új műszaki ellenőr választása került napirendre. 1. fázis: A jegyző úr elkészítette az előterjesztést a beérkezett két árajánlat alapján és 13 óra 26 perckor kiküldte -en a képviselőknek. 2. fázis: Bartók László képviselő 14 óra 15 perckor a jegyző úr szobájában, látva az árajánlatokat, azt mondta, hogy a Vapro Bt. új árajánlatot fog beadni (árajánlatuk drágább volt a másiknál). 3. fázis: 14 óra 46 perckor megérkezik a Vapro Bt. új és olcsóbb árajánlata. 4. fázis: képviselő-testületi ülésen jeleztem, hogy az új árajánlat beérkezése törvénytelen, hiszen azt a versenytárs árajánlatának ismeretében tették meg. Javasoltam, hogy ezért zárjuk ki. A képviselő-testület leszavazta az indítványomat. 5. fázis: Bartók László elismerte, hogy összebeszélés történt az olcsóbb ajánlat érdekében. Szó szerinti idézet a július 14-i képviselő-testületi ülés felvételéről: Csonka József mondta: Azt a bűnt követte el (Bartók László), hogy összebeszélt, és ezzel az önkormányzatnak ötvenezer forintot megspórolt. Talán mondanom sem kell, hogy takarékossággal nem lehet indokolni a törvénysértést. 6. fázis: Megszavazták a Vapro Bt-t műszaki ellenőrnek. Mi ez, ha nem törvénytelenség?! A műszaki ellenőr személye kulcsfontosságú az építkezés során, hiszen ő garantálja a megfelelő építési színvonalat, de ő igazolja a számlázandó munkák teljesítését, és ő dönthet az esetleges pótmunkák elrendeléséről is. Így hát nem csoda, hogy még törvénytelenség elkövetését is megérte a műszaki ellenőr kiválasztása. Az alábbi, augusztus elsejei, hétfő reggeli határozat már csak hab a tortán. A képviselő-testület 3 igen szavazat 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 115/2011. (augusztus1.) Ökt. határozata Dömös Község Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a Település Vállalkozás- és Közlekedés- fejlesztési és fenntartási bizottságot, hogy Dömös Község Önkormányzat nevében a vismaior károk helyreállítása során a kivitelező Varga Fuvarozási Kft -vel a munkálatokat egyeztesse, azokat ellenőrizze. A munkák elvégzése során felmerülő műszaki kérdésekben a döntéseket meghozza. A bizottság köteles a döntéseiről a képviselő- testületet tájékoztatni. Felelős:Bartók László bizottsági elnök Határidő: től Az önkormányzatnak van polgármestere, jegyzője, műszaki munkatársa, de a kivitelezés során a cégnek nem velük, hanem Bartók Lászlóval és Csonka Józseffel, a bizottsággal kell egyeztetniük. Miért? Talán mert így zárul be a kör, és így lehet felügyelni ezt az egész zavaros ügyletet, a mintegy 65 millió forint elköltését. Ha lenne kedvem viccelni, akkor felidézném a bizottságnak a játszótéri kerítés ügyében tanúsított rátermettségét. De nincs kedvem viccelni, hiszen itt másról van szó. Köbméterekről, elhordott mennyiségekről, beépített anyagokról, számlázasról, és így tovább sok-sok pénzről. A napokban döbbentem rá, hogy van egy tétel, ami a folyamatokból kizártként elkerülte a figyelmemet eddig. Vajon megjelenik-e a számlázott tételek között az a mintegy 1500 köbméter kitermelendő patakkő mennyiség (4-5 millió forint.), ami a valóságban már nincs is ott, hiszen a 2010-es második árvíz idején a veszélyelhárítási munkák során ki kellett szedni. A megnyert támogatásban pedig benne van, hiszen az arra vonatkozó pályázatot az első, május 16-i árvíz után rögtön be kellett adni, az akkor érvényes adatokkal. A pályázat során természetesen becsült mennyiségek szerepeltek, így a többi munka során jelentkező mennyiségek számlázását is jó lenne ellenőrizni, de sajnos ebből teljességgel kizárták a hivatalt ezért azt kell mondanom, hogy itt valami nem stimmel. Ha nekünk nem is, az igazságügyi szakértőnek majd lesz joga az ellenőrzésre. Sajnos csak utólag. SZILÁGYI GÁBOR i jut eszünkbe augusztus M huszadikáról? Szent István, az államalapítás, az új kenyér, az alkotmány és a Szent Korona ünnepe. Kevés ünnep van, amelynek annyi elnevezése alakult ki, mint augusztus huszadikának. A kifejezések szaporodása az elmúlt hatvan év termése; a második világháború előtt szinte egységesen a Szent István-nap szóhasználat dominált után kezdetben csak a szent jelző fogyott el István király neve előtt, majd 1948-ban felütötte a fejét az új kenyér kifejezés, ezt pedig az alkotmány ünnepe követte. Ugyanis a kommunisták meg akarták fosztani az ünnepet katolikus múltjától és ettől független megnevezést kerestek. Először az új kenyér ünnepe bukkant fel. Ez nem a kommunisták ötlete volt, már a huszadik század legelején mozgalom indult a népszokás érdekében. Az új kenyér kifejezést a Horthy-rendszerben is használták, ez sem volt újdonság. Azonban akadt egy jelentős különbség a korábbi és a kommunista gyakorlat között: míg az elődök az új kenyér elnevezést kiegészítésnek szánták, addig a Rákosidiktatúra az ünnep átformálására használta, az elnevezést kötelezővé tette. A diktatúra saját gyártású elnevezése az alkotmány ünnepe ben lépett életbe az új alaptörvény, ami egyfajta új, kommunista államalapításnak is volt tekinthető, ezért aztán a hatalom birtokosai előnyben részesítették az új kenyérrel szemben. A hetvenes években új divat ütötte fel a fejét: augusztus huszadikát hármas ünnepként jellemezték, a fent említett két elnevezés mellett újból megjelent István király neve is. A patakkő rendkívül jó útalap és a falu vagyona, ezért őszintén remélem, hogy egy köbméter sem fogja elhagyni Dömöst. A vétkesek közt cinkos, aki néma. Ajánlom ezt az idézetet azon a képviselők figyelmébe, akik csendestársként biztosították a törvénytelenségek elkövetését. Augusztus 20. A rendszerváltozás után az alkotmány ünnepe szinte teljesen eltűnt, helyette Szent István személye kapott újból jelentőséget. István, Géza fejedelem fia és örököse volt. Felismerte, hogy a magyarság megmaradásának elengedhetetlen feltétele a keresztény Európához erős, önálló királyságként történő csatlakozás. István II. Szilveszter pápától kért koronát, és újév napján tétette fejére Esztergomban. Képzeljük magunk elé az akkori Európa térképét. A Kárpát medencétől nyugatra A Német- Római Császárság terült el, délre és keletre pedig a Bizánci Birodalom feküdt. E két nagy császárság, a kereszténység két nagy ága közé ékelődött be a fiatal Magyar Királyság. Már az sem kis teljesítmény, hogy egyáltalán megmaradtunk, vagyunk, és ezt bizony államalapító Szent István királyunknak is köszönhetjük. A történelmi idők próbáját is kiállni képes cselekedethez azonban nemcsak az államalapító töretlen személyes elszántságára, hanem népének, a magyarságnak kivételes együttműködő akaratára is szükség volt. A nemzeti összefogás hiánya, ha sajnos gyakran át is szőtte századainkat, méltán beszélhetünk augusztus huszadika alkalmából a magyarok ilyen igényéről és számtalan példaadásáról. Augusztus huszadika, ez a legszebb és legnagyobb nemzeti ünnepünk, hiszen ez alkalomból emlékezünk arra, hogy a magyarság hosszú kalandozások, bolyongások után végre nemzetté szerveződött, és megalapította itt, a Kárpát-medencében, európai igénnyel saját önálló államát. Ez a történelmi tett fénylik máig hatóan, megkérdőjelezhetetlenül a Szent István-i életműből.

6 6 Dömösi Élet augusztus Képviselő-testületi ülés a résztvevő szemével SZILÁGYI GÁBOR bjektívnek lenni nehéz O ugyan, de törekedni kell rá. Minden tisztességes újságíró így tesz, ha tudósítást ír valamilyen eseményről. A képviselő-testületi ülésekről szóló beszámolókat írva jómagam is mindig objektivitásra törekedtem többek szerint több, egy törpe minoritás szerint kevesebb sikerrel. Véleményemet ha szükségét éreztem egyetlen kivételtől eltekintve külön cikkben tettem közzé. Ellenfeleim persze rögtön azt mondhatják, hogy nem is várnak el tőlem objektivitást, hiszen nem vagyok újságíró, csak amolyan botcsinálta amatőr (és ebben igazuk is van), és talán még azt is megkockáztatják, miszerint tisztességes se vagyok legalábbis szerintük. Engem azonban ez a vélemény teljes mértékben hidegen hagy, hiszen tudom, hogy nem állja meg a helyét. Ha viszont állításként hangzana el, akkor ugyancsak bizonyításra szorulna, és helyt kellene állni érte. Ettől szeretnék megkímélni bizonyos urakat, amikor az általam feladott magas labdát én magam csapom le, kifogni igyekezvén vitorlájukból a szelet, és azért is, hogy ezt az állítást ne ismételhessék meg a plágium vádja nélkül. A legutóbbi testületi ülések után azonban nem tudok, és nem is akarok erőszakot tenni magamon. Bár az események leírásakor most is objektivitásra törekszem, de véleményemet nem különítem el: egyetlen cikkben jelenik meg mindkettő, amint az már írásom címéből is talán kitűnik. Júliusban egy alkalommal ülésezett a képviselő-testület: 14- én rendkívüli ülésre jöttek össze a képviselők. A létszám nem volt teljes, mert Pálinkási és Kóthy doktor urak távol maradtak. A napirend elfogadását rövid vita előzte meg (amit itt hely és jelentőség hiányában nem részletezek), végül a képviselők az alábbi hét pontot fogadták el: 1. Az önkormányzat költségvetési helyzetének megtárgyalása Novák Lajos polgármester bevezetőjében emlékeztetett rá, hogy az előző ülésen pénzügyi bizottság felállítását kezdeményezte, mert az önkormányzat igen nehéz pénzügyi helyzetben van. Ez a helyzet az elmúlt két hét alatt sem javult. Az önkormányzatnak 9 és 10 millió forint közötti kifizetetlen számlája van, ami időarányosan megfelel a költségvetésben szereplő működési hiánynak. Ennek legfőbb okai az alábbiakban foglalhatók össze. Az önkormányzatot megillető állami normatíva a 2009-es év iparűzési adó bevételi adatainak figyelembe vételével kerül megállapításra. Sajnos azonban 2010-ben a községünkben működő vállalkozások árbevétele és ezáltal fizetendő iparűzési adója különösen a legnagyobb adózóké elmaradt a várttól. Emiatt 2011-ben kevesebb lett az adóbevétel, és mintegy 20 millió forinttal kevesebb lett az állami finanszírozás is. Ez az oka annak, hogy a költségvetés összeállításakor 23 millió forintos működési hiány mutatkozott. A bajt tetézendő tavaly ősszel módosították az önkormányzatok finanszírozását, és idén már nem lehet negyedévente kérni az állami normatíva évközbeni módosítását. A polgármester megkeresésére a belügyminisztérium azt válaszolta, hogy majd az ÖNHIKI pályázatból számíthatunk kompenzációra. Azonban sajnos ezen a pályázaton mindössze 2 millió 95 ezer forintot nyertünk, ami csak csepp a tengerben. A polgármester elmondta, és ezt a jegyző is megerősítette, hogy egy jogszabály-változás következtében ezentúl nem csak a képviselő-testület kezdeményezhet adósságrendezési eljárást, hanem erre a hitelezőknek is módjuk van, ha a számlatartozás meghaladja a hatvan napot. Kilencven napot meghaladó számlatartozás esetén a képviselő-testület határozata alapján a polgármesternek kell az adósságrendezési eljárást megindítani. A képviselő-testületnek határozatot kell hoznia arról, hogy milyen módon próbálja meg kezelni a pénzügyi nehézségeket. Ezután Csonka képviselő úr szokásos egyre unalmasabb cirkuszi magánszáma következett, miszerint ő már régen megmondta, és mindenért a polgármester a felelős, és szerinte mindenben Novák Lajos és az előző képviselő-testület a hibás, satöbbi, satöbbi, ámen. Immár 43 millió forintos adósságot sikerült vizionálnia, összekeverve a számlatartozást, és a hiteltörlesztést a teljes adósságállománnyal és a folyószámlahitellel, a szezont a fazonnal. Ember legyen a talpán, aki ki tudta hámozni a zűrzavaros előadásból, hogy éppen miről beszél szerintem ő se tudta. Egy a lényeg: megoldás helyett felelőst keresni, hibákra mutogatni és a persze a saját felelőssége alól kibújni. A gyakran személyeskedésbe forduló vita még folytatódott, de tovább nem részletezem, jelentős eredménye nem volt. A testület nem hozott létre pénzügyi bizottságot, viszont Csonka úr javaslatára hozott egy végrehajthatatlan határozatot, miszerint az Összefogás Dömösért Közhasznú Egyesület utaljon át az önkormányzat számlájára a T-Comtól kapott támogatásból mintegy hétmillió forintot. Azonban a képviselőtestület semmilyen hatáskörrel nem rendelkezik egy független civil szervezet pénzügyei fölött, hiába hivatkozik Csonka úr egy nem létező megállapodásra. Csonka úr még rágódott egy kicsit a polgármester költségtérítésén eredménytelenül. Majd szintén az ő javaslatára arról döntött a testület, hogy kezdeményezzünk tárgyalást a Remondis Kft-vel a szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetéséről, amitől éves szinten mintegy félmillió forint megtakarítás várható. Mivel a lakosság a szelektív hulladékgyűjtőkbe mindenféle más szemetet is beledob, azok kiürítésekor rendszeresen egybeöntik a konténerek tartalmát a kommunális hulladékkal. Akkor viszont semmi értelme külön fizetni a szelektív gyűjtésért. A napirendi pont végén a polgármester elmondta, hogy Voyage Bt. ajánlatot tett az önkormányzatnak a főút melletti óriás hirdetőtábla egyik oldalának bérbevételére. Ez havi harmincezer, azaz összesen 180 ezer forint bevételt jelentene az év hátralevő részére. A testület elfogadta az ajánlatot. 2. Dömös 369 (volt kultúrház) és a 855 hrsz-ú ingatlanokra érkezett vételi ajánlat megvitatása A Beton Keszta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Dömös Község Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 369 hrsz-ú (volt kultúrház) 938 m 2 területű és a 855 hrsz-ú 324 m 2 területű ingatlanaira vételi szándékot jelentett be. A vételárra vonatkozó ajánlat bruttó huszonhárommillió forint. Ha az önkormányzat elfogadja a vételi ajánlatot, akkor a kft. az ajánlat szerint a vételárat kilencven napon belül megfizeti az önkormányzatnak. A képviselőtestület a fenti ingatlanok ellenértékét a patakmeder helyreállítására kiírt pályázat önrésze céljára kívánja felhasználni. Az előterjesztést ismét vita követte. A polgármester is, én is kifogásoltuk a kilencvennapos fizetési határidőt. A patakmeder helyreállítására a szerződés csak akkor írható alá a pályázat nyertesével, ha az önkormányzat számláján rajta van az önrész fedezete (ezt Csonka képviselő úr egyik korábbi ülésen elhangzott szavai is megerősítik). Ha az ingatlanok ellenértéke csak kilencven nap múlva érkezik be, addig a szerződést se lehet aláírni. Ennyi idő alatt azonban kicsúszunk minden határidőből, a pályázaton nyert összeget elveszítjük, és a patakmeder jelen állapotában marad. A beruházás megvalósításához sokkal rövidebb, legfeljebb nyolc-tíz napos fizetési határidőre van szükség. A vita eredményeképpen a képviselő-testület csak a vételár elfogadásáról döntött, a fizetési határidőt az önkormányzat ügyvédje által készítendő adásvételi szerződésben kívánja rögzíteni. 3. A háziorvosi feladatok vállalkozás keretében történő ellátásáról szóló 87/2009. (X.21.) számú határozat módosítása A polgármester az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére való tekintettel az orvosi rendelő bérleti díjának harmincezer forint mértékű emelését javasolta. Csonka József elmondta, hogy a mióta Kóthy doktor látja el Dömösön a háziorvosi teendőket a finanszírozás összege nem emelkedett, a költségek viszont igen. Ráadásul húsz százalékkal kevesebb kártyapénzt kap, mert a szükséges gyakorlati idő híján még nincs meg a háziorvosi szakvizsgája. Ezért még két további mellékállást is kénytelen volt vállalni. Azért jelentkezett háziorvosnak, mert szereti Dömöst, szeret itt élni. Ha az önkormányzat megemeli a

7 2011. augusztus Dömösi Élet 7 bérleti díjat, nem tud tovább háziorvos maradni, hiszen több kórházban is tárt karokkal várnák, és anyagilag is jobban járna. Csonka úr úgy vélte ne kockáztassunk, nehogy elveszítsük a háziorvost. Erre némi iróniával (amit Csonka képviselő úr vagy nem értett meg, vagy szándékosan magyarázta később félre) azt mondtam, miszerint most az a sajnálatos helyzet állt elő, hogy kivételesen mindenben egyetértek Csonka úrral. És visszautalva egy a Dömösi Életben 2006-ban megjelent interjúra azt is mondtam, hogy ha nem lenne az önkormányzat nehéz anyagi helyzetben, akkor azt is támogatnám, hogy a háziorvos és a fogorvos mentesüljön az iparűzési adó megfizetése alól. Ezzel minden jelenlevő képviselő egyetértett, a polgármester is elfogadta az érveket, majd a képviselő-testület úgy döntött, hogy nem emeli az orvosi rendelő bérleti díját. 4. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Tv (6) bekezdése alapján A képviselő-testület elfogadta a beszámolót. 5. A Malom patak áradásai miatt önkormányzati tulajdonban keletkezett károk helyreállításának műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére érkezett árajánlatok megvitatása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 29-i testületi ülésén úgy döntött, hogy a Malom patak helyreállítási munkák kivitelezéséhez szükséges építési kiviteli tervek valamint a kivitelezési munkák műszaki ellenőrzési feladataival a Stabil Mérnök Iroda Kft-t bízza meg. A Stabil Mérnök Iroda Kft július 12-én kelt jében kezdeményezte az önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés személyes összeférhetetlenség fennállása miatti módosítását, mivel a közbeszerzési eljárás nyertese a Varga Fuvarozási Kft lett. Ugyanis a Kft. vezetője és a Stabil Mérnök Iroda Kft. vezetője rokoni kapcsolatban áll. Ezen indokok miatt a Stabil Mérnök Iroda Kft. a kivitelezési munkák műszaki ellenőrzésére személyi összeférhetetlenség miatt nem vállalkozik, ezért a képviselőtestületnek egy másik műszaki ellenőrt kell megbíznia. A műszaki ellenőri feladatok ellátására e területen szakértelemmel rendelkező vállalkozóktól az alábbi árajánlatok érkeztek: Vapro Bt. (ügyvezető: Varga Ferenc) nettó 550 ezer forint, Kovács József egyéni vállalkozó nettó 540 ezer forint. Az önkormányzat július 13- án 13 óra 27 perckor ben elküldte a képviselők számára a tájékoztatást a visszalépésről, és a beérkezett két új árajánlatról. Bartók László képviselő délután negyed háromkor a jegyző irodájában személyesen jelezte, hogy a Vapro Bt. újabb árajánlatot fog beadni. És valóban: a Vapro Bt. ezt követően még ugyanazon a napon 14 óra 46 perckor küldött levelében módosította árajánlatát nettó 500 ezer forintra. Ez véleményem szerint az az eset, amit magyarázgatni lehet ugyan, de teljesen fölösleges Nekem ezúttal is megindult az agyam, és Rejtő Jenő örökérvényűje jutott az eszembe, az A három testőr Afrikában, ahol a szereplők szemben egyes dömösi képviselőkkel sokat adnak a látszatra, és e célból rendszeresen jól megverik egymást. A dömösi képviselők hálistennek nem verik ugyan egymást, de a látszatra se sokat adnak, pedig hazánk szocialista nagyasszonyának szintén örökérvényű mondása szerint nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani. A képviselő-testület ezután természetesen a Vapro Bt. csökkentett árajánlatát fogadta el többségi szavazással. 6. A Szivárvány Óvodában a maximális csoportlétszám túllépésére vonatkozó engedély megadása A Szivárvány Óvoda vezetője, Sebők Istvánné július 11 -ei levelében kérte, hogy Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestülete, mint a Szivárvány Óvoda fenntartója engedélyezze a Napocska és a Holdacska csoportok eredeti létszámának 20 százalékkal, azaz 5-5 gyermekkel történő túllépését. A közoktatásról szóló évi LXXIX törvény indokolt esetben lehetővé teszi a fenti létszám-túllépést. A képviselő-testület hozzájárult az óvodavezető kéréséhez. 7. Egyebek A Királykúti utcából a Prépostságra vezető (szokásjog alapján kialakult) gyalogút több magánterületen vezet át. Németh Gáborné felajánlotta, hogy a tulajdonában levő ingatlanokból ingyenesen átadja az önkormányzat számára azt az egyméteres sávot, amin a gyalogút vezet. Kéri, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges szerződés és telekmegosztás költségét az önkormányzat vállalja magára. A képviselő-testület köszönettel elfogadta a felajánlást, és magára vállalta a költségeket. A polgármester javasolta, hogy az önkormányzat ne vállalhasson új kötelezettségeket, kifizetéseket a szigorúan vett működési kiadásokon kívül. Ezt némi vita követte arról, hogy mi tartozik a működési kiadások közé. A polgármester elmondta, hogy például az augusztus 20-ra tervezett kulturális rendezvények költsége hiába van benne a költségvetésben, ha egyszer nincs meg a fedezete. Ezután Pálmai József kapott szót, aki több dologról is beszélt. Elmondta, hogy jónak tartja az Összefogás Dömösért Közhasznú Egyesület rendezvényeit, amire tud, el is megy. Azonban ha ő gazdálkodhatna azzal a pénzzel, amivel az egyesület, felajánlaná a rendelkezésre álló maradék összeget az önkormányzat számára a jelen tragikus pénzügyi helyzetben. Nagyon szép volt Molnár V. József előadása, amit Pálinkási doktor úr szervezett. Augusztus 19-én a Rákóczi él című rockopera kerülne színre a prépostsági romoknál, ennek költsége 120 ezer forint lenne, majd a Monteverdi kórus adna Dömösön Szent István napi hangversenyt, ami hatvanezer forintba kerülne. Ezután Pálmai József szó szerint ezt mondta: Jó lett volna, ha az egész aláírás-gyűjtést nem szervezték volna meg, nem szerveztek volna az orvosok ellen aláírásokat, mert sok embernek nagyon kellemetlen lett, mert azt se tudták, mit írnak alá. a lázításnak nem volt valami tisztességes szándéka. Itt kénytelen vagyok ellent mondani. A képviselő úr sajnos egész sajátságosan emlékszik. Az aláírás-gyűjtés egyáltalán nem az orvosok ellen történt, hanem a képviselő-testület feloszlatása érdekében. Senki se gyűjtött az orvosok ellen aláírást. Nem tartom szerencsésnek a választópolgárok lenézését, lebecsülését, amikor azt állítja Pálmai úr, hogy sokan azt se tudták, mit írnak alá. Aláírni semmit se kötelező, a dömösiek pedig felnőtt emberek, nem illene kétségbe vonni az ítélőképességüket. A képviselőség továbbá nem hatalom, hanem szolgálat. Csak az beszélhet lázításról, aki azt hiszi (mellesleg tévesen), hogy van valamilyen hatalom a kezében. Pálmai úr ezután azt kifogásolta, hogy nem idéztem a Dömösi Élet előző számában szó szerint, amit ő a polgármester cikkének egyik állításával kapcsolatban mondott, ahol is Novák Lajos annak a véleményének adott hangot, miszerint a településfejlesztési bizottság impotens (azaz tehetetlen, de nem a tagjai egyenként külön-külön, hanem együtt, mint bizottság. Ezt a nézetet egyébként én is osztom csakhogy Pálmai úr öröme teljes legyen). Köszönöm az újságszerkesztésből való kioktatást, de a továbbiakban sem tartok igényt ezen téren se Pálmai úr, se más tanácsaira. Pálmai úr ezt követően azt állította, miszerint azt írtam volna, hogy amikor az előző testületi ülésen az óvodavezető munkaköri leírásáról szavaztunk, az eredeti leírást fogadtuk el, nem az ő általa összeállítottat. Pálmai úr ismét pontatlan, de ez nem újdonság, ugyanis a dologról a Dömösi Élet előző számában szó szerint ez jelent meg: A képviselő-testület vita után az önkormányzati törvénnyel összhangban levő változatot fogadta el. Ebben szó sincs arról, hogy ne az őáltala összeállított leírást fogadtuk volna el annyi módosítással, hogy legalább a törvénynek megfeleljen. Bartók László felsorolta, mi mindent tett eddig a településfejlesztési bizottság, ezért sérelmesnek tartja, hogy a polgármester impotensnek minősítette a bizottságot. A hallgatóságban ülő Sebők Istvánné óvodavezető azt kifogásolta, hogy az újságban az jelent meg, miszerint ő azért nem írta alá a munkaköri leírást, mert nem értett vele egyet, mert ez nem így volt. Azért nem írta alá, mert nem volt előzetes egyeztetés, és mert vissza volt dátumozva. Én azonban nem azt írtam (nem is írhattam) le a tudósításban, hogy mi hangzott el közötte és a jegyző vagy bárki más között a testületi ülésen kívül, hanem azt, ami a testületi ülésen történt. Ha kell, vissza lehet nézni a felvételt. Itt már Csonka Józsefnek is be kellett kapcsolódnia a kórusba, szerinte a képviselő-testületi ülésekről szóló tudósításaim tele

8 8 Dömösi Élet augusztus vannak csúsztatásokkal. Azt mondta, már arra gondolt, hogy ír a képviselő-testület nevében egy helyreigazítási kérelmet. Csonka úr persze konkrétummal szokás szerint nem tudott szolgálni. Az pedig igazán érdekes lenne, ha képviselő-testületi felhatalmazás nélkül, önhatalmúlag írna a testület nevében bármit bárkinek. Ehhez ugyanis nincs joga, ő önmagában csak egy mezítlábas képviselő, ilyen cselekvési lehetősége, joga nincsen. Hozzáteszem még, hogy bagoly mondja verébnek, mert az általa szerkesztett gagyiban, amit Dömösi Harsonának hívnak, csak csúsztatások vannak. A képviselő-testület a Dömösi Harsona nevű újságot tájékoztatási céllal, tények közlésére, események tárgyszerű ismertetésére hozta létre, nem pedig azért, hogy Csonka képviselőnek legyen közpénzen egy külön fóruma, ahol kifejtheti a véleményét. Sajnos ez az újságnak nevezett valami tényekről jóformán már egyáltalán nem, csak egyes képviselők véleményéről tájékoztat. Pálmai József felvetette, hogy az Összefogás Dömösért Közhasznú Egyesület legalább a Monteverdi kórus fellépését finanszírozhatná. Erre el akartam mondani, hogy talán nem erőből kellene megkísérelni lenyomni az egyesületet, hanem megpróbálni szép szóval szót érteni egymással, mondván egy hajóban evezünk. Erre föl a velem szemben levő oldalon egymás szavába vágva olyan ordítozás kezdődött, aminek értelmét a felvétel utólagos meghallgatásakor sem sikerült kihámoznom. Ezért inkább felálltam, és elhagytam az ülést. Példámat követte a polgármester is, aki átadta az ülés vezetését a korelnöknek, Pálmai Józsefnek. Pálmai úr jól látható diadallal foglalta el a polgármester székét, ám a jegyző közölte vele, hogy az ülés ettől kezdve határozatképtelen, mivel csak hárman maradtak. A továbbiakban nagy hangzavar volt a felvételen, mert a korelnök úrnak a felháborodott kis létszámú közönséget sem sikerült féken tartania. Ezt követően nem tehetett mást, bezárta az ülést. Közvetlenül lapzárta előtt, augusztus elsején a polgármester távolléte miatt Pálmai József korelnök rendkívüli ülésre hívta össze sürgősséggel a testületet igen szokatlan időpontra: hétfő reggel fél nyolcra. Az ülésnek eredetileg mindössze két napirendi pontja lett volna: az első a polgármester beszámolója (távollétében ) a 86/2011 és a 103/2011 számú önkormányzati határozatok végrehajtása nem teljesítésének okairól, a második pedig az egyebek. Az első napirendi pontot a polgármester távollétében megtárgyalni legalábbis különös elképzelésnek tetszik, de én már nem lepődöm meg semmin. Persze azért kibújt a szög a zsákból, mert Csonka képviselő úr az ülést megelőző este fél kilenckor küldött egy ötoldalas önálló képviselői indítványt, ami tizenegy határozati javaslatot tartalmazott. Ezeknek a meghozatalára került sor a polgármester beszámolója címmel. A napirend elfogadása után, szót kértem, és felolvastam a polgármester levelét, amiben ő is gyakorlatilag ugyanazt kifogásolta csak más szavakkal, amit fentebb írtam. Sajátságos, miszerint az új többség Novák Lajost akarja felelőssé tenni, mondván késlekedésével kockára teszi a patakmeder helyreállítását. A polgármester már tavaly év végén napirendre akarta venni a közbeszerzést, de a képviselők minduntalan lesöpörték azt az asztalról. Tehát ha kifutunk az időből, azért a képviselőtestület felelős. Hozzátettem még, hogy ebben a kutyakomédiában, ami a felelősségnek a polgármesterre otromba módon történő áthárításáról szól, nem vagyok hajlandó részt venni, még annyira sem adom hozzá a nevem, hogy jelen legyek, ezért elhagyom a képviselő-testületi ülést. Ezután Csonka úr oktatást tartott nekem a polgármester felelősségéről, illetve arról, hogy szerinte nem kommunikál a képviselőkkel. Erre röviden válaszolva elmondtam, hogy számomra az egész közbeszerzés bűzlik az összebeszéléstől, ezért sem maradok, továbbá az új többség az, aki az első pillanattól kezdve nem akart szóba állni a polgármesterrel, majd távoztam a testületi ülésről. A továbbiakat a testületi ülés videofelvétele alapján írom. Távozásom után Pálinkási képviselő úr elmondta, méltatlannak tartja előző szavaimat, mert ő személy szerint többször megkereste a polgármester urat, hogy ezek a csatározások megszűnjenek, de nem talált megértésre. Igen, én is emlékszem, még karácsony előtt kimutatta őszinte együttműködési szándékát, amikor alkut ajánlott neki, miszerint megszavazzák az illetményét, ha hajlandó közülük valakit alpolgármesternek jelölni. Ennek akkor többek szerint is erősen zsarolás jellege volt, de van, aki szerint ez együttműködés Emlékszem arra is, amikor a májusi ülésen azt mondta, hogy ő kész a jobb kezét nyújtani, de rögtön azt is elmondta, miszerint az önkormányzati törvény értelmében akár a polgármester felfüggesztését, tisztségének megszüntetését is kérhetnék a bíróságtól, de nem teszik. Tehát Novák Lajos, ha nem teszed, amit mondunk, fel leszel függesztve. De biztos ez is az együttműködési szándék jele Ezután következtek Csonka úr önálló képviselő indítványai. 1. A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy szólítsa fel a Malom-pataknak a belterület és a Duna közötti szakaszának kezelőjét a patakmeder helyreállítására. 2. Miután Csonka úr a maga megszokott pitiáner módján, mint a falu boldogulásának égetően fontos kérdésén, hosszú percekig rágódott azon, hogy hány napot volt idén a polgármester szabadságon, a képviselő-testület megállapította, hogy a polgármester a képviselő testület tudta és engedélye nélkül önkényesen szabadságra távozott, és úgy döntött, hogy a polgármester akadályoztatása és távolléte esetén a polgármestert Csonka József képviselő helyettesíti. 3. A képviselő-testület felhatalmazta Csonka József képviselőt, hogy a vis-major közbeszerzési eljárás nyertesével, a Varga Fuvarozási Kft-vel az önkormányzat nevében a vállalkozási szerződést aláírja. 4. A képviselő-testület felhatalmazta Csonka József képviselőt, hogy a vis-major helyreállítási munkák műszaki ellenőrzésére a Vapró Bt-vel az önkormányzat nevében a vállalkozási szerződést aláírja. 5. A képviselő-testület felhatalmazta Csonka József képviselőt, hogy az önkormányzat nevében a Beton Keszta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a 369 és a 855 hrsz-ú ingatlanok eladása tekintetében írja alá az adásvételi szerződést. 6. A képviselő-testület felhatalmazta Csonka József képviselőt, hogy az önkormányzat, mint engedményező nevében, a Beton Keszta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel, mint kötelezettel, a 369 és a 855 hrsz-ú ingatlanok eladásából befolyó összeg foglalót meghaladó részéről engedményezési szerződést kössön a Varga Fuvarozási Kft-vel, mint engedményessel. Az engedményezési szerződést ügyvédi letétbe kell helyezni, és akkor adja át a Varga Fuvarozási Kft. képviselőjének, ha az az önkormányzatnak legalább 23 millió forint összegű számlát nyújt be a vis-major károk helyreállításáról. 7. A képviselő-testület felhatalmazta Csonka József képviselőt, hogy a fenti letéti szerződést megkösse. A jegyző a fenti pontok tárgyalása során folyamatosan több alkalommal is figyelmeztette a képviselőket, hogy álláspontja szerint törvényt sért a testület, amikor a polgármester helyettesítésére kijelöl egy képviselőt, illetve megbízza, hogy a polgármester helyett írja alá a szerződéseket. A polgármester joga és kötelessége az aláírás, illetve egyedül ő bízhat meg maga helyett egy képviselőt írásban, hogy a szerződéseket aláírja. A törvényes eljárás az lenne, ha a képviselő-testület visszarendelné szabadságáról a polgármestert, hogy a szerződéseket aláírja, vagy megbízzon maga helyett az aláírással valakit. Csonka úr úgy érvelt, hogy mire a kormányhivatal törvényességi észrevételt tesz, addigra már helyre lesz állítva a patakmeder, és így nem húzódik az idő, nehogy elveszítsük a pályázaton nyert pénzt. Ezért inkább a törvénysértő megoldást javasolta. Végülis ebben van már gyakorlata Csak arra nem gondolt a sok bölcs képviselő, hogy ha a pályázat elszámolásakor esetleg szabálytalannak, ezáltal semmisnek ítélik a szerződéskötést, és emiatt nem fizetik ki a pályázaton nyert összeget, akkor tényleg csődbe megy a falu. És senki se mondhatja, hogy a polgármester késlekedése miatt kényszerültek törvénysértő megoldásra, mert íme, igenis volt törvényes lehetőség, csak az új többség inkább nem élt vele. 8. A képviselő-testület megbízta a településfejlesztési bizottságot, hogy az önkormányzat nevében a vis-major károk helyreállítása során a kivitelező Varga Fuvarozási Kft-vel a munkálatokat egyeztesse, azokat ellenőrizze. A munkák elvégzése során felmerülő kérdésekben a döntéseket meghozza.

9 2011. augusztus Dömösi Élet 9 9. A képviselő-testület a falu nehéz pénzügyi helyzetére tekintettel úgy döntött, hogy a polgármesteri hivatal létszámkeretét a második félévben 0,25 fővel csökkenti. Ez azt jelenti, hogy a képviselők meg kívánják szüntetni a félállású közterület-felügyelői státuszt. 10. A képviselő-testület a falu nehéz pénzügyi helyzetére tekintettel úgy döntött, hogy a polgármester átalányban történő költségtérítésének kifizetését augusztus elsejétől felfüggeszti. A képviselő-testület felkérte a jegyzőt a kifizetés jogosságával kapcsolatos vizsgálat lefolytatására. A további kifizetésekről a vizsgálat után dönt. 11. A képviselő-testület a falu nehéz pénzügyi helyzetére tekintettel úgy döntött, hogy a hivatal és a könyvtár egy internet vonalra kötésével egy internet szerződés felmondásra kerüljön. 12. A képviselő-testület a falu nehéz pénzügyi helyzetére tekintettel úgy döntött, hogy az esetlegesen elromló sorompók javítását a költségvetési egyensúly létrejöttéig felfüggeszti. 13. A képviselő-testület úgy döntött, hogy soron kívüli számvevőszéki vizsgálatot kezdeményez az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatban, különös tekintettel a hitelfelvételekre, a beruházásokra, és az önkormányzat tulajdonszerzésére, illetve hasznosítására vonatkozóan a 2006 és 2011 első féléve közötti időszakra. A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy a kezdeményezze a vizsgálatot az Állami Számvevőszéknél. A fentieket inkább már nem is kommentálom, csak az utóbbihoz fűznék annyit, hogy a számvevőszéki vizsgálatot én is megszavaztam volna. Mert bár a rendőrségi, ügyészségi és adóhatósági vizsgálatok már mind megállapították, hogy nem történt törvénysértés se az önkormányzat, se az Összefogás Dömösért Közhasznú Egyesület gazdálkodásában, se a kapcsolatukban, úgy látszik az új többségnek ez még mindig nem elég. Szükségük van egy újabb felsülésre. Meggyőződésem, hogy nyugodtan, emelt fővel állhatunk egy újabb vizsgálat elé, mert ezt a próbatételt is ki fogjuk állni. És amikor így lesz, akkor joggal várhatjuk el az igazságtalanul vádaskodóktól a bocsánatkérést. Ha nem jut maguktól eszükbe, majd figyelmeztetjük őket A gyógytornász tanácsai Hogyan előzhetők meg a gyermekkori tartáshibák? TYROLER (VAJKÓ) ANNA yakran halljuk, hogy a gyermekek nagy részének G hanyag a tartása, gerincferdülése van. Arról kevesebb szó esik, hogyan lehet a bajt megelőzni. Abban az esetben, ha a normálistól eltérő testtartás aktív izomerővel korrigálható, hanyag tartásról beszélünk, ha viszont az elváltozás állandósul, izomerővel már nem korrigálható, gerincdeformitással állunk szemben. A problémáért a mozgásszegény életmód bizonyosan felelős, de okolható az állandóan azonos oldalon cipelt iskolatáska, hátizsák is. A nehéz tankönyvek miatt a táskák súlya túl nagy, ideális esetben nem haladhatná meg a gyermek tömegének 10 %-át. Az iskolatáska kiválasztásánál fontos szempont, hogy könnyű legyen, vállpántja lehetőleg jó széles és párnázott legyen, hogy ne vágja a lurkó vállát, és a teher jobban eloszoljék. A gyerkőcök legalább 8-10 órát alvással töltenek, ezért fontos, hogy ágyuk betétje ne mélyedjen be, ne képezzen gödröt. A gerinc szempontjából legtökéletesebb alvópóz az embriótartás, vagyis oldaltfekvés felhúzott lábakkal. Fontos, hogy rajzolás, tanulás közben helyes tartással üljenek. A széknek és az asztalnak igazodnia kell a gyermek magasságához. A könyöknek az asztallap magasságában kell lennie, a comb legyen vízszintes, a lábszár függőleges, a talpak támaszkodjanak a talajon. Ha így helyezkedik el a láb, nem érződik nyomás a comb alsó részén. Ha mégis, akkor túl magas a szék. (Az alacsony szék kevésbé ártalmas, mint a magas.) Az ülőfelület és a térdhajlat között legyen 5-10 cm távolság. A szék háttámlája a lapockánál végződjön, és támaszsza meg a hátat. A szék és az íróasztal együtt növekedjék a gyermekkel. A monitor optimálisan szemmagasság alatt van, és enyhén hátrafelé lejt, így nem kell a fejet természetellenesen felfelé tartani. Hogyan veheti észre a laikus szülő a tartáshibát, gerincferdülést? A gyerek álljon kis terpeszbe, hajoljon előre úgy, hogy feje és karjai lógnak. Ha gerincferdülése van, hátulról nézve nem egyformán domborodnak ki a jobb és bal oldali bordái, ún. bordapúpja van. Nézzük meg az álló gyermek vállait és csípőcsontjait is, hogy egyforma magasan állnak-e. A gerincferdülés kialakulása szempontjából különösen három életkort kell figyelemmel kísérni: 1. A felülés, felállás kora: A csecsemő gerince eleinte egyenes és hajlékony. A gerinc egészséges fejlődéséhez fontos, hogy a matrac, amin alszik, legyen szilárd (ne rugózott!), és semmi ne legyen a baba feje alatt. Amíg nem tud ülni, gyakran feküdjön hason, mert fejének emelésével erősödnek izmai. Fontos, hogy a csecsemőt csak akkor ültessük, amikor már egyedül is felhúzza magát, mert a korai ültetés görbe hát kialakulását okozza, és ne lépkedjen segítséggel, amíg nem indul el. 2. Az iskolába kerülés ideje: Óvodás korban a gerincbarát mozgásformák (kúszás, játék négykézláb) még túlsúlyban vannak, az iskolába kerülés azonban több szempontból is kedvezőtlen a gerincre nézve. Problémát okozhat a játszó életformáról az ülőre való átszoktatás, a túl sok ülés, a sokszor nem megfelelő iskolabútor (szék, pad), a mozgásszükséglet kielégítetlensége, az iskolai stresszhelyzetek miatt kialakuló ún. lelki tartáshiba, a túlterhelés (nehéz iskolatáska) és az ülést igénylő elfoglaltságok előtérbe kerülése (számítógép). Az ebben a korban kialakuló helytelen testtartás könnyen beidegződik, ami a gerincet megterheli és további fejlődését károsan befolyásolja. 3. A pubertás időszaka: Minden tíz vizsgált kamasz közül ötnél-hatnál biztosan találnak valamilyen tartáshibát a szakorvosok. Ebben a korban a gyerekek naponta már tíz és fél órát ülnek, gyakran megfelelő háttámasz nélkül. Fára mászás helyett tévét néznek, a gyaloglást pedig fölváltotta az autós közlekedés. Nem kapják meg az életkoruknak megfelelő fizikai terhelést, izomzatuk nem fejlődik arányosan a csontrendszerrel, és mielőtt még észrevehetnénk, a hanyag tartás következtében kialakul a gerincferdülés. Az ilyen gyerek izomrendszere gyenge, fáradékony, nem szívesen sportol. A tartáshibás gyermek kezelésében alapvető szerepe van a testmozgásnak. Sportolásnál figyelembe kell venni, hogy káros mozgás nem végezhető. Ilyenek például: a gerinc rázkódásával járó mozgások, szökdelések, ugrások a hosszan tartó állások, járások, futások, túrák nehéz tárgyak emelésével járó sportok hirtelen törzscsavarással járó mozgások (súlylökés, tenisz) fordított testhelyzetek (fej -, kézállás, tehát a szertorna) mélybe ugrások féloldalas sportok (kenu) illetve hangszer A szülők sokszor túlzottan óvják a gyerekeket, esetleg még az iskolai testnevelés órák alól is felmentetik, amivel éppen az ellenkező hatást érik el. Minden tartáshiba, gerincferdülés más, ezért a feladatok egyénre szabottak, az egyéni elváltozás korrigálását szolgálják. A gyógytorna gyakorlatok végrehajtásában fontos a rendszeresség (otthon is végezni kell!), és a tudatos, pontos végrehajtás. A gyermek legtöbb esetben a normál testnevelés órákon is részt vehet, csak a gerincet terhelő, számára káros gyakorlatok alól kell felmenteni. Az úszás terápiás eszközként alkalmazandó a gyógytestnevelés, gyógytorna kiegészítéseként. Mivel a gerincoszlop a vízben tehermentes helyzetben van, így ebben a közegben kitűnő lehetőség van a gerincdeformitások javítására. Leginkább a hátúszás javasolt, mert a karok váltogatott hátranyújtásában a mély hátizmok is részt vesznek. Olyan erők hatnak közben, melyek elősegítik a felületi és mély hátizmok erősítését, ezzel hozzájárulnak a gerinckörnyéki izomfűző (a gerincet támasztó izmok) kialakulásához. A mozgás célja a törzs izomzatának megerősítése, mert ezek az izmok biztosítják a test szilárd tartását.

10 10 Dömösi Élet augusztus BOZÓKI MARIANNA, PAULUSZNÉ TÓTH ANNA úlius második hetében vendégeket várt intézményünk: J parajdi testvériskolánk 28 fős küldöttségét. Köszönhetően segítőinknek, támogatóinknak, tartalmasnak ígérkező programot állítottunk össze. A fogadó gyerekek és családok izgalommal tekintettek a találkozó elé: mindenki szeretett volna a legnagyobb gondoskodással fordulni ismert vagy ismeretlen vendége felé. Egyes esetekben a vendégvárás nem kis próbatétel elé állította a családokat, hiszen voltak köztük olyanok is, amelyek két vagy három, sőt akár öt vendéget is fogadtak nagy lelkesedéssel és odaadással. Voltak olyan tanítványaink, akik majd kicsattantak az örömtől, hiszen vendégeiket egy korábbi ViPa táborban ismerték meg, s immár életre szóló jóbarátok lettek. Tevékeny, jó szándékú felnőttek, élményekre éhes gyerekhad, remek idő, rengeteg program minden együtt volt ahhoz, hogy a két évtizedes barátság tovább mélyüljön. Július 6-án szerdán délután megérkeztek várva várt vendégeink, akiket lágy, Kispeti féle andalító muzsika fogadott a parkolóban, s mivel az ünnepi beszédre valami miatt nem voltak túlságosan nyitottak (pedig csak tíz órát utaztak), így azonnal a Mátyás Király Játszóparkba kísértük őket, ahol lehetőségük volt kicsit megmozgatni tagjaikat és fantáziájukat az inspiráló környezetben, s enni-inni, egymást óvatosan kerülgetve ismerkedni vendéglátóikkal. Rövid idő elteltével már a ViPa 2011 fogadó családok otthonában zajlott a csevegés Visegrádon, Kisorosziban, Dömösön, Dunabogdányban és Esztergomban. Másnap reggel korai kelés után indultunk az iskolabusszal Budapestre sok volt a dolog. Ja, kérem a kultúra és a szórakozás oltárán sokat kell áldozni! Az Országházban megelevenedett ezer esztendő történelme, s ámulatba ejtő a ház, mint építészeti alkotás is. Kihagyhatatlan élmény volt csakúgy, mint a Szent István Bazilika, amelyet lásd, milyen egyszerűen rendez a sors az egyik parajdi vendégünknek a magyar fővárosban élő nagybátyja és idegenvezető felesége hirtelen jött felajánlásával nézhettünk meg. De jó is volt ez így! Biztosan senki mást nem vezettek így végig a székesegyházon, mint a mi magyarságában egységes csoportunkat. Aztán a kánikulai hőségben lazább kulturálódás után néztünk: a budapesti állatkert remek választásnak bizonyult. Kis csoportokban, érdeklődésük mélységének megfelelően nézelődhettek a gyerekek az európai színvonalú intézményben. Azt azért mindenképpen meg kell jegyeznem, hogy az árnyas nagyjátszótéren viszonylag sok táborozót sikerült egyszerre felügyelni (ez valószínűleg a 39 fokos hőség varázslása volt). Késő délutánra végképp elgyengültünk: kénytelenek voltunk plázázni, persze csak a légkondi miatt. A gyorsétteremben ki-ki kedvére evett hideget, meleget, s filmet is a sok jégre való tekintettel választottunk (Mr. Popper pingvinjei). Mennyit kacagtunk! Remek nap volt. A pénteki napot a Visegráddal való ismerkedésnek szántuk. Kora reggeli ébredés (szokványos a hét folyamán), túraszerkóban hegynek föl és le (de állítólag sokkal többet föl), 40 fok árnyékban, hát Egyesek már a táborvezető nyílt bírálatától sem riadtak vissza. De ne feledjük, milyen újszerű és nagyszerű volt a bobozás élménye, aztán milyen jó volt ejtőzni a játszótereken, s hogy élveztük a visegrádi víz ízét megérdemelt ebédünk után a Mogyoróhegy étterem teraszán. A várba felérve picit megereszkedett kitartásunk, de Gróf Péter műértő szemmel nézett végig seregünkön, s felmérve lehetőségeinket, bámulatosan sok tudást plántált belénk rekord (rövid) idő mintegy másfél óra alatt. Gyalogtúránk várbéli időutazásunk után a Sibrik-dombon át a Salamontoronyhoz vezetett, ahol egyeseket még vonzottak a külhoni bajvívók tettei, mások átadták magukat otthoni megérdemelt pihenőjüknek. Embert próbáló nap volt oka a rendkívüli hőség, s nem gyengeségünk. Másnapra csak a hőség nem változott. Újabb izgalmas napnak néztünk elébe: a négynapos nagyrendezvény, a palotajátékok legkiemeltebb napján aktív résztvevőként vettünk részt a forgatagban: ki-ki székely népi viseletben, reneszánsz vagy honfoglalás kort idéző ruhában vonult a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok lovagi tornájának és a palotának a megtekintése. Közvetlenül a királyi menet elején vonultunk csapatvezetőnk, Cseresnyés Attila parajdi igazgató, városunk díszpolgára, a Szent György Lovagrend tagja nyomán hozzávetőlegesen ötvenfőnyi különítményünkkel egyenesen a királyi trónszék melletti helyre, ahonnan végignézhettük a lovagi tornát. Az előadást követően időutazást tettünk Szőke Éva szakszerű vezetésével a királyi palotában. Ez idő alatt szakács vénával megáldott kolléganőink főzték a finom babgulyást és sütötték, töltötték a palacsintahegyet. A király(i) ebédet jégbe hűtött dinnye zárta. Ebéd után

11 2011. augusztus Dömösi Élet 11 szabad kószálás a fesztiváli hangulatú városban, aztán az est méltó zárásaként újra ünnepi díszbe öltözve vettünk részt a különleges hangulatú fáklyás felvonuláson. A dobok peregtek, sípok lágy dallama fűszerezte az estét, lángnyelők ontották a tüzet, elismerő taps csattant, mindenkit hatalmába kerített az ezeréves város ódon hangulata. Feledhetetlen nap volt. A vasárnap lassan, óvatosan kopogtatott a vipás házakba - nem vágyta senki a három élménydús nap után a gyors ébredést. A családok fakultatív programokra indultak vagy éppen átadták magukat az édes semmittevésnek. Délután aztán újra együtt vágtunk neki a következő állomásnak: Kisoroszinak. Ott a kisoroszi iskola vezetője, Timi néni ragadta magához a parancsnokságot, s felejthetetlen élmények felé terelgetett minket helyi kolléganőink szelíd segítségével. Kisoroszi a csend, a nyugalom, a felhőtlen kikapcsolódás élményét hozta nekünk: a Western Múzeum, a játszótéri ejtőzés, a tábortűz lángja, a csillagles élményei pihentető (és persze kissé késői) alvást hintettek a táborozók szemére. A másnapi golfozás, dunai fürdőzés, séta a szigetcsúcsban mind jobban egymás felé tereltek bennünket. Ebédünket mesterszakács készítette: Bodola Boti anyukájának főztje szülőföldje, Erdély ízeit varázsolta Kisorosziba. Délután Gabi bácsiék judo bemutatót tartottak nekünk csak sajnálhatjuk, hogy nem jutott idő arra, hogy magunk is kipróbálhassuk művészetüket. Utunk azonban továbbvezetett a helyi művelődési házba, ahol annak vezetője, Futaki József köszöntötte a tábor résztvevőit, hívta fel figyelmünket a kiállított helytörténeti dokumentumokra. Az Áprily-estet Mezei Anna, iskolánk volt igazgatója nyitotta meg, aki Cseresnyés Attilával, a parajdi iskola akkori és jelenlegi igazgatójával 21 esztendeje életre hívta a testvériskolai kapcsolatot, s azóta is hittel, önzetlenül és fáradhatatlanul segíti annak fennmaradását. A zenés esten Ott Rezső és családja önmaguk által megzenésített versekkel segített emlékeznünk a parajdi és a visegrádi iskola névadó költőjének, Áprily Lajosnak emberségére és költészetére. Kisoroszi tartózkodásunkkor gyorsan, túlságosan gyorsan telt az idő maradtunk volna még. A búcsút csak az édesítette, hogy egy újabb élmény, a dunai hajózás várt ránk - halk csobogás, simogató szellő, megkapó környezet egy újabb szép emlék. Kedd, az utolsó nap. Lehet még fokozni az élményt? Szeretnénk. Pedig rosszul kezdődik, megint korán kell kelni. Bocs, az élményeknek idő kell. Tehát korán reggel indultunk Esztergomba. Hol is kezdhetnénk máshol, mint a bazilikában? Tündökletes. Kincs minden szinten. Újabb nevek, személyek és évszámok tárazódnak be a Bakóczkápolnában, az altemplomban és a kincstárban. Aztán lépcsőn föl a kupolába. Néhányakat a lustaság legyűr. Egy héten két kupolára nem vágynak. A shoppingolás ellenben Jó, jó, ha ajándéknak lesz! A hűvös bazilika után cél a Duna Múzeum, amely aznap csak nekünk nyitott ki. Itt Gróh Ildikó és kedves kollégája egyengette utunkat: kísérleteztünk, vízügyi ismeretekre tettünk szert, térképészkedtünk valahogyan nem esett nehezünkre. Elbúcsúzva a múzeumtól, amolyan vonatfélére pattanva, kivágtattunk az országból. Mivel felhevülten hűtést igényeltünk, meg sem álltunk a párkányi strandig. Csúszda, hullámmedence, hot-dog, beach hangulat. A nemakarokhazamenni hangulat immár sokadszor uralkodott el a társaságon. Pedig az elválás időpontja érezhető távolságra került Buszunk este nyolc órakor állt meg a Sirály étterem előtt, ahol búcsúvacsoránkat tartottuk. Miután ízlelőbimbóink elégedetten ernyedtek el, s az ajándékok is gazdát cseréltek, felvillantak a közelmúlt élményei, a biztató jövő lehetőségei. Éjszaka volt már, mire a társaság asztalt és társaságot bontott. A másnap reggel semmiben sem hasonlított az egy héttel ezelőtti mására. Akkor, az érkezés izgalmával teli nevetés, a boldog egymásra találás kacagása csendült Ebben az álmos, gyűrött, búcsúszomorú szerda reggelben csak a jövőre, veled reménye adott biztatást. Elmentek. Épségben megérkeztek. És köszönik az élményeket meg a szíveslátást. Biztosak vagyunk benne, hogy komolyan is gondolják. Sokat terveztük és aztán újra és újra átterveztük ittlétüket, hogy élmény legyen, s hogy olyan élmény legyen, amit csak tőlünk és itt kaphatnak vendégeink s amit mi is élvezhetünk. Szerettük volna, ha sajnálhatjuk, ha vége van, ha elmúlt. Büszkén jelentem, minden terveink szerint haladt. Az utolsó szóig. Ez az egy, amit nem sajnálunk. Végezetül szeretnék köszönetet mondani minden tanulónknak, aki őrzi elődeihez méltón a két iskola barátságát (bízom benne, nem ember feletti áldozatok árán). Hálás vagyok a csendes háttérmunkásoknak, a szülőknek, nagyszülőknek, testvéreknek, akik bámulatos gondossággal meleg otthont teremtettek a hozzájuk érkezőknek és biztosították a táborozóknak a távoli otthon melegét. Köszönöm régi és jelenlegi kollégáim segítségét, akik közül négyen mindennaposan, tizenketten fontos részletfeladatok hosszabb-rövidebb ideig tartó kivitelezésében adtak jelentős segítséget. Hálásak vagyunk támogatóinknak, akik nélkül minden jóakaratunk kevés lett volna, önzetlen segítségükért: Utilis Kft. Bánó László; Visegrád Város Önkormányzata, Kisoroszi Község Önkormányzata, MNM Mátyás Király Múzeuma Kárpát Ildikó, Gerstmayer Beáta, Szőke Éva, Gróf Péter; Szent György Lovagrend Cseke László; Atlantis Visegrád Club Kft. Jung Vilmos, Jung Csaba; Szalay Balázs kisoroszi komp; Mátyás Király Művelődési Ház Mikesy Tamás; Napsugár Bob Kft. és Bényei Ferenc; Sirály Étterem Zeller Tibor; Magyar Golf Club Kisoroszi Száraz Zsigmond; Duna Múzeum (Esztergom) Gróh Ildikó; Hadházy Sándor országgyűlési képviselő; Visegrádi Ásványvíz Kft. Eőry Dénes; Mogyoróhegy Étterem Z. Kiss Péter; Kisoroszi Judo, Kung-fu és Taekwon-do Klub Rácz Gábor és kollégái, tanítványai; Western Múzeum Kisoroszi Lorenz József; Művelődési Ház és Könyvtár Kisoroszi Futaki József; Somogyi József autóbuszvezető vállalkozó, Szentendre; Rittinger Tamás.

12 12 Dömösi Élet augusztus Infó kuckó Tűnj el! IFJ. PAULUSZ JÓZSEF égebben sokat utaztam kis R hazánkban. Ezekről az utazásokról fényképek is készültek (gondolom más is így tett), de a digitális világ akkor még nem volt elérhető. A jó öreg Zenit fényképezőgéppel 24 vagy 36 kockás filmmel (mikor mennyi pénz volt rá) próbáltam egy-egy szép helyet (várat, kastélyt, látképet, barátokat) megörökíteni. Természetesen ötször is meggondolta az ember, hogy mit fényképezzen, és szó sem lehetett arról, hogy egy témát többször is lencsevégre kapjon. Aztán a tekercset beadni egy Ofotért boltba és várni, hogy mikor hívják majd elő. Gondolatban már láttam, hogy milyen jó képet készítettem erről, vagy arról, hogy mennyire rusztikusra sikeredett az a fotó a szűk utcácskáról Aztán mindig jött valami csalódás Életlen, túl sötét, túl világos (ezt még nagyjából el is lehet fogadni), de ami a legjobban zavart, hogy sokszor valami, vagy valaki pont belelógott a képbe. (Észrevették már, hogy a magyarországi várakat csak villanyvezetékkel lehet lefényképezni?) Ezt abban az időben nem lehetett javítani. De mára a technika szerencsére megoldotta ezt a problémát. Van már digitális gépünk, százszámra készíthetünk képeket, és csak a legjobbakat tartjuk meg. De még így is előfordul, hogy a legjobbnak mondott kép valami miatt nem tetszik (mert azért itt is van, amikor életlen, túl sötét, túl világos, stb.). Gondoljunk mondjuk egy régi, szűk utcácskára Horvátországban, kis spaletták, leanderek, kopott lépcsők és a házak oldalán három légkondicionáló illúzióromboló, nem? Vagy épp a szeretteinket fényképezzük, és valami idétlen turista a kép hátterében vakargatja magát. Sajnos kevés a valószínűsége, hogy a fotót újra el tudjuk készíteni, így marad az utómunka. Két megoldás marad vagy a lomtárba helyezzük a képet, vagy vagy azt mondjuk az oda nem illő részeknek: tűnj el! Na jó, ezt így csak Harry Potter tudná megoldani a varázspálcájával, ehhez nekünk egy kis segítség kell, melynek neve: inpaint. Telepíteni kell a szoftvert, de utána már csak a kívánt fotóra lesz szükség. Előre leszögezném: csodákat ne várjunk e kis programtól (de ugye pénzünk nincs a Photoshopra, így marad ez az olcsóbb ingyenes megoldás). Viszont a kezelése roppant egyszerű, és ne vegye a kedvünket, ha elsőre nem a legjobb eredménnyel zárunk. Némi gyakorlattal (5-10 nekifutás bőven elég) igen profi eltüntetéseket tudunk végrehajtani! Az eltávolítással nekünk semmi dolgunk sincs. A feladatunk mindössze annyi, hogy ki kell jelölni a nem kívánt részeket. Ezt egy piros ecsettel végezhetjük el és ráfestünk vele amit el akarunk tüntetni. Ez után a bal felső sarokban található play gombra kattintva készen is vagyunk. (hát ennél egyszerűbben még Potter sem csinálná meg ) Az eredmény azért függ néhány dologtól az Inpaint a kijelölés után, a kimaszatolt alakzat környezetéből vett mintákkal tölti fel a képet. Ha az eltávolítani kívánt alakzat körül viszonylag egységes mintázatú a kép (pl. égbolt, erdő, fűszálak, tűzfal), akkor készen is vagyunk. Ha a háttér bonyolultabb, akkor előfordul, hogy itt-ott érdekes hibákat fogunk látni. Ilyenkor érdemes újrakezdeni a folyamatot részekre bontva. Először csak negyedét, aztán még egy kicsit és így tovább. Az Inpaint közel sem tökéletes szoftver, de ilyen esetekben kifejezetten jól használható (továbbá: logók, vízjelek, feliratok eltüntetése). Remekel a tájképeknél, és az apró, idegesesítő elemek eltüntetésében pedig egyszerűen tökéletes!! A szoftver (ingyenesen) innen tölthető le: download.html

13 2011. augusztus Dömösi Élet 13 Az interaktív tábla használata Popovics Györggyel, a megyei közgyűlés elnökével Amikor a pedagógusok tanulnak TIOP projektzáró Az új informatika szaktanterem

14 14 Dömösi Élet augusztus KÁLMÁN ANTAL ATYA árom szőke nő megy a sivatagban. Meglátnak egy csa- H pat oroszlánt. Az egyik odamegy, és megdobálja őket homokkal, majd felmászik egy fára. A másik is odamegy, és meghúzza az egyik oroszlán farkát, majd ő is felmászik a fára. A harmadik szőke nő megáll a fa alatt, miközben az oroszlánok lassan felkelnek, és fenyegetően közelítenek. Már majdnem a fánál vannak, amikor a két szőke nő lekiabál a harmadiknak, hogy másszon fel ő is. A harmadik így válaszol: Minek? Én nem bántottam őket! Mi a történet vége? Az oroszlánok felmásznak a fára, és megeszik a szőke nőket. De ha ez nem vicc lenne, akkor a lentit ennék meg. Az oroszlánok nem az igazságszeretetükről híresek, főleg ha a harag hajtja őket. Pech A harag olyan, mint a sz, de mivel a nyomdafestéket tűrnie kell a kifejezésnek, írjunk helyette a szurkot. Amikor elönt bennünket, akkor válogatás nélkül képesek vagyunk mindenkit öszszekenni vele. (Azért is alkalmas ez a szó a harag kifejezésére, mert németül a Pech szurkot jelent.) Amikor csak úgy fröcsögünk a dühtől, akkor mindenki kap belőle néhány cseppet. A boltban az eladó, a buszon a buszsofőr, és ami a legfájdalmasabb, a saját családunk is. Ez egészen addig megy, míg le nem hűl a szurok. Persze vannak olyanok is, akik nem szurokkal jelölik meg az útvonalukat, hanem szeretettel. Ez is valamilyen ragadós anyag, amivel meg tudjuk ajándékozni mindazokat, akikkel találkozunk. Amikor egy fiatal szerelmes lesz, akkor minden megváltozik körülötte, pontosabban, ő mindenkit meg tud változtatni maga körül. Képessé válik arra, hogy szeresse a másikat, akkor is, ha az nem érdemli meg. Nem csak magának és szerelmének tartogatja a szeretetet, hanem mindenkire kiárasztja, akivel csak találkozik. Jó lenne, ha olyan emberekkel találkoznánk, akik képesek a szeretetet árasztani magukból, és így mi is egyre több szeretetet kapnánk. Ugyanakkor a legfontosabb kérdés az, hogy mi mivel átkozzuk el, ajándékozzuk meg azokat, akik a legközelebb állnak hozzánk. Hosszú, hosszú évek emléke összefűz Veled, Mennyi, mennyi mindent köszönni tartozom Neked. Tévúton járok, sajnos néha, néha én, De bárhová megyek, te ott állsz az út végén. (Máté Péter - S. Nagy István) DOBOS KÁROLY z a négy betű díszelgett sok E versenyző pólóján a július első napjaiban Pécsett megrendezett szenior Tájékozódási Futó világbajnokságon, ahol mintegy három és félezer szenior azaz harminc éven felüli résztvevő a világ minden tájáról összegyülekezve mérte meg magát különböző korcsoportokban. Onnan van erről közelebbi információm, hogy Péter öcsém és felesége, Iluska is részt vettek ezen a versenyen, s korcsoportjukban szép eredménnyel álltak a dobogóra. Az első helyezésért járó hatalmas kupa helyett mivel azt nehézkes lett volna Kanadába hazacipelni inkább egy üveg finom bort választottak, amely a Pécs környéki pincészetek legjavából került ki, s melyet aztán itt Dömösön három testvéremmel és feleségeinkkel az együttlét örömével elfogyasztottunk. W. M. O. C. Ez a versenysport abból áll, hogy minden versenyző kap egy olyan térképet, amelyen nincsenek feliratok, csupán a terepen lévő rétegvonalak és tereptárgyak arról a területről, amelyen meg kell találni egy-egy zászlócskával megjelölt helyet, s az ott elrejtett bélyegző használatával kell igazolni, hogy megtalálta a versenyző. Ezek a zászlócskák lehetnek sík terepen, szakadékban, árkokban, hegy tetején, sorszámmal látták el őket, s sorban kell azokat megtalálni a térképen bejelöltek alapján. Nem lehet egyet sem kihagyni, mert akkor érvénytelenné válik a verseny. Mindez persze időre megy, s a leggyorsabb nyerheti el az első helyet. Természetesen a különböző korcsoportoknak különböző nehézségű és hosszúságú pályákat jelölnek ki, ötévenkénti szakaszokban, 35-től 95-ig. Ebben az évben még egy 95 éves finn versenyző is a rajthoz állt és végighaladt a pályán! Nagy szenzációnak számított! Mindannyian hasonló versenyzők vagyunk. Életünk pályáján futunk, ki könnyebb, ki nehezebb terepen, s igyekszünk egy-egy állomásunk felé. Vajon tudunk-e helyesen tájékozódni? Megtaláljuk-e a célravezető jó utat? Van-e valamilyen térképünk? Magunkra vagyunk -e hagyatva, avagy van segítőnk, Vezetőnk? Ezernyi kérdés, ezernyi válasz, ezernyi lehetőség! Július közepén, Tatán a református fiatalság gyűlt össze a Csillagponton, ahogy az évenkénti találkozót elnevezték. Itt nem versenyeztek a résztvevők, hanem a versenyre, az életre való felkészüléshez kaptak jó eligazítást, hogy felismerjék az eligazító zászlócskákat az életben, hogy a helyes úton tudjanak haladni a cél felé, ahol az út végén ott áll a Megmentő. Ahogyan Frei Tamás könyvének címeként is szerepel egy minden akadályt legyőző férfi, akinek harcai nyomán mind Magyarország, mind a szeretett nő megmenekül a haláltól. Ki a mi Megmentőnk itt Magyarországon? Ki a mi megmentőnk a Kárpát-medencében? Ki a mi Megmentőnk a világon? Ő, az eljövendő Nagy Király! Az Úr Jézus Krisztus! Ő az, Aki legyőzte a Halált! Honnan tudom? Honnan tudhatod? A Szentírásból, ami nekünk útmutatóul adatott ajándékul életünk jelöletlen térképe mellé, hogy biztonságosan haladjunk rajta, kikerülve a szakadékokat, a megfojtó bozótokat, egyenesen haladhassunk végig az útjainkon boldogan, mert az út végén ott vár ránk a Megmentőnk az örök Élet ajándékával: Útaid Uram mutasd meg, Hogy el ne tévelyedjem. Te ösvényidre taníts meg, Miken intézd menésem. És vezérelj engemet, A Te szent igaz Ígédben, Oltalmazd életemet, Mert Benned bízom Úr Isten! (23. zsoltár 2. verse, írta Marót Kelemen az 1500-as évek elején)

15 2011. augusztus Dömösi Élet 15 Mit kezdjünk a magánnyugdíj-pénztári reálhozammal? Money & More tanácsadó egy életre! magánnyugdíj-pénztárak hamarosan elkezdik kifizetni A azon (volt) ügyfeleiknek a reálhozamát, akik úgy döntöttek idén, hogy visszalépnek az állami nyugdíjrendszerbe. Nemsokára hozzájut a nyugdíjpénztárában felgyülemlett reálhozamhoz az, aki a visszalépés mellett döntött. Biztosan sokakban fel fog merülni a kérdés (lehet, hogy már meg is történt): Mit tegyek ezzel a pénzzel? Mielőtt az lenne a döntése, hogy például nyaralásra vagy éppen hiteltörlesztésre fordítja, néhány nagyon fontos tényre szeretnénk felhívni a figyelmet. Mire kell figyelnem, ha elköltöm? 1. Azzal, hogy visszalépett az állami nyugdíjrendszerbe, és nem indított el azóta semmilyen más nyugdíj-előtakarékosságot, 100%-ban az állam által szabályozott keretek között fog csak nyugdíjat kapni, amikor nyugdíjba vonul. Tehát kiszolgáltatottá vált az állam felé teljes mértékben. 2. Ha elköltése mellett dönt, akkor azt a kis pénzét, az eddig nyugdíjcélra megtakarított tőkét és hozamait is elveszi a nyugdíjas évei anyagi biztonsága elől, ami egy mostani okos és megfontolt döntéssel később az állami nyugdíja mellett komolyabb összegű nyugdíj-kiegészítést eredményezhetne. 3. A folyamatos népességelöregedés miatt a jelenlegi állami (felosztó-kirovó) nyugdíjrendszer hosszú távon komoly veszélyeket rejt magában. Nem könynyelműség azt feltételezni, hogy a mindenkori állam a nyugdíjak kifizetését a nyugdíjkorhatár folyamatos emelésével fogja csak vállalni. Lényeg az, ha ön csak az állami nyugdíjra számít, akkor bármennyire is hihetetlenül hangzik, egy olyan rendszernek ad feltétlen bizalmat, amely közel sem biztos, hogy 20 vagy 30 év múlva a mai feltételekkel fog működni. A probléma ott van, hogy ma fogalmunk sincs, hogy milyen feltételek lesznek akkor. Mi lesz akkor, ha az állami nyugdíjkorhatár 75 év lesz? Mi lesz akkor, ha a nyugdíja nem a jövedelemtől, hanem a nyugdíjkasszába befizetett összegek nagyságától függ majd? Gondolt már ezekre? Mi a helyzet, ha úgy dönt, hogy megtartja a pénzt vagy annak egy jelentós részét, és továbbra is azt csinálja vele, amire eredetileg szánta, azaz nyugdíjcélú megtakarításba fekteti? 1. Nem lesz kiszolgáltatva a rendkívül bizonytalan állami nyugdíjrendszernek. 2. Az a biztos pénz, ami a zsebemben van! Ha van megtakarított pénze, nyugdíjasként nem lesz kiszolgáltatva 100%-ban az államnak, esetleg a családjának. 3. Megmarad annak a pénznek egy része, amit eredetileg is nyugdíjas éveire rakott félre. Sőt nemcsak, hogy megmarad, hanem hozamot, nyereséget is tud önnek fialni, s ezáltal növeli nyugdíjas évei jövedelmét és anyagi biztonságát. Ha szeretne továbblépni és megkeresni a legjobb megoldást, kérjük, keresse bizalommal a Money & More Pénzügyi Tanácsadó Zrt. független pénzügyi tanácsadóit, akik ingyenes szolgáltatásként maximálisan segítenek eligazodni a pénzügyi termékek útvesztőiben! Elérhetőség: Lénárt István, Pilismarót, Iskola u. 10. vagy a 70/ as telefonszám. (x) A BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság felhívása: A Dunán és mellékvizein elszaporodtak a vízijármű, illetve csónak külmotor lopások. A vízirendészet egyik fő feladata ezen lopások felderítése és az ilyen típusú cselekmények megelőzése. Az utóbbi időben több ilyen sikeres elfogásunk, felderítésünk volt, mindezek mellett az alábbiakra hívjuk fel a motorcsónak és kisgéphajó tulajdonosok figyelmét: a nyílt vízen őrzés nélkül tárolt, csónakokra szerelt külmotor könnyen elérhető az elkövetők számára, amennyiben nincs lehetősége a motor rendszeresen le és felszerelni, csónakját lehetőleg éjszaka is megvilágított helyen, legalább közösségi csónakkikötőben tárolja, rendszeres tárolási helyéről tájékoztassa az illetékes vízirendészeti rendőrőrsöt, helyi járőröző polgárőröket, hogy tárolási helyét, annak környékét gyakrabban ellenőrizhessük. Köszönjük, ha megfogadta bűnmegelőzési tanácsainkat, balesetmentes hajózást kívánunk! Gumiszerelés, centrírozás, javítás Visegrádon Várjuk olvasóink írásait! Aki úgy érzi, hogy közérdeklődésre számot tartó mondanivalója, javaslata, kérdése van, írja le, és küldje el nekünk. Bárkitől elfogadunk cikket, ha az közlésre alkalmas, még akkor is, ha mondandójával nem mindenben értünk egyet. Ilyen módon kívánunk fórumot biztosítani a különböző véleményeknek. A beküldött írásokat nem változtatjuk meg, csak az esetleges nyelvi, illetve helyesírási hibákat javítjuk ki. Nem közlünk rasszista, kirekesztő, gyűlöletkeltésre alkalmas, a jó ízlést és az alapvető emberi jogokat sértő vagy trágár, stb. írásokat. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Lapzárta minden hónap elsején éjfélkor van. Dömösi Élet Kiadja: az Összefogás Dömösért Közhasznú Egyesület Felelős kiadó: Takácsné Gyenes Ildikó Felelős szerkesztő: Szilágyi Gábor Szerkesztőség: Pauluszné Tóth Anna, Vanekné Vakán Anikó A szerkesztőség címe: 2027 Dömös, Táncsics M. u. 10. Telefon: ; Készült az iglobe Team Kft. nyomdájában, 500 példányban Ingyenes kiadvány. Eng.sz.: 2.9/595-1/2006 Az újság összes eddig megjelent száma a internetes oldalon olvasható.

16 16 Dömösi Élet augusztus

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Aba Város Képviselő-testülete április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Aba Város Képviselő-testülete április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Iktatószám: 1497-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Város Képviselő-testülete 2014. április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester Dr. Pőcze

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 2) Bököny Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázatának megtárgyalása (zárt ülés)

TÁRGYSOROZAT. 2) Bököny Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázatának megtárgyalása (zárt ülés) Bököny Község Képviselő-testülete 2010. április 16-án tartott rendkívüli üléséről 22-18/2010. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i (53-56/2010.) TÁRGYSOROZAT 1) Méhnyakrák elleni védőoltással kapcsolatos

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről. 215/3/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. április 11-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének július 20-án tartott üléséről

Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének július 20-án tartott üléséről Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott üléséről Leányvár, 2011. július 20. Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Leányvár Község

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ - /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

14. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK:

14. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK: Oldal 1 / 7 Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. Szám: 14/2013. 14. Jegyzőkönyv Készült: A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség (2161 Csomád,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-92/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 15-ei rendkívüli, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 15-ei rendkívüli, nyílt ülésének határozatai 2012. május 15-ei rendkívüli, nyílt ülésének határozatai 66/2012. (V. 15.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Gergőné Varga Tünde alpolgármestert és Száger Gyula

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 9. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 179/2013.(VIII.9.) önkormányzati 180/2013.(VIII.9.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 20-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 26/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-1/2014. iktatószám 1. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata képviselőtestülete 2010. június 28-án 16.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármestere

Községi Önkormányzat Polgármestere Községi Önkormányzat Polgármestere 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/507-030 E-mail:onkurkut@vnet.hu... MEGHÍVÓ Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 29-én (szerdán) 13, 00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak:boldog István polgármester Enyedi Ferencné képviselő

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. szeptember 1-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében megtartott

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.:13142-16/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. október 24-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. október 24-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-21/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. október 24-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. január 11-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 07-én, hétfőn 19.00 órakor megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben