TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 17-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/ , 53/ TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 17-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE R e n d e l e t - és h a t á r o z a t m u t a t ó 18/2010. (II.17.) sz. önk. határozat: A évi közbiztonsági beszámoló elfogadásáról 19/2010. (II.17.) sz. önk. határozat: A évi rendezvénynaptár elfogadásáról 20/2010. (II.17.) sz. önk. határozat: A évi közfoglalkoztatási terv elfogadásáról 21/2010. (II.17.) sz. önk. határozat: ÁMK-igazgatói állás pályázati kiírásáról 22/2010. (II.17.) sz. önk. határozat: A Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló jegyzői beszámoló elfogadásáról 23/2010. (II.17.) sz. önk. határozat: A jegyző teljesítményértékeléséről szóló polgármesteri beszámoló elfogadásáról 24/2010. (II.17.) sz. önk. határozat: Pályázat kiírása a II. számú háziorvosi körzet háziorvosi állásának betöltésére 25/2010. (II.17.) sz. önk. határozat: Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 1/2010. (II.18.) sz. önk. rendelet: a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 4/2009. (III.12.) sz. önk. rendelet módosításáról

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének, a Községháza tanácskozótermében (2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65.) február 17-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak az ülés kezdetén: (Jelenléti ív jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete.) Lajtai Sándorné polgármester Alföldi József, Balogné Oláh Johanna, Tölgyes Lajos, Klement László, Kiss Béláné, Nyíri Mihály, Péter Sándor, Pintér Gyula, Szegedi György, Veres Mihály képviselők. Hiányzik: Kézérné Borsik Erika, később érkezik. Valamennyi napirendi pontra tanácskozási joggal meghívott jelenlévő: Tóthné Szombati Erika megb. jegyző Ülésvezető: Lajtai Sándorné polgármester Jegyzőkönyvvezető: Pete Károlyné főelőadó Lajtai Sándorné polgármester köszönti a testületi ülésen megjelent képviselő-társait. A jelenléti ívből megállapítja a határozatképességet, mivel a 12 tagú képviselő-testületből 11 fő jelen van az ülés kezdetén. A jegyzőkönyv vezetésére Pete Károlynét, hitelesítésére pedig Tölgyes Lajos és Szegedi György képviselőket javasolja, melyet a képviselők egyhangúlag elfogadnak. Ez követően a polgármester a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról számol be. A január 20-án hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtása az alábbiak szerint megtörtént: A határozatok az érintettek részére megküldésre kerültek. A helyi körzeti megbízott megbízását, illetve kinevezését támogató határozat egy-egy példányát eljuttattuk a Ceglédi Rendőrkapitányság és az Abonyi Rendőrőrs részére is. A Képviselő-testület évi végleges munkatervét minden képviselő részére megküldtük. A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező célok a testületi ülésen elhangzottakkal kiegészítésre kerültek. 2

3 Lajtai Sándorné polgármester a napirendre vonatkozó javaslatát a következők szerint teszi meg. 1.) évi közbiztonsági beszámoló elfogadása, 2.) évi rendezvénynaptár elfogadása, 3.) évi közfoglalkoztatási terv elfogadása, 4.) Az Általános Művelődési Központ igazgatói állásának betöltésére pályázat kiírása, 5.) Jegyzői beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről, 6.) Polgármester által készített teljesítményértékelés megtárgyalása a Jegyző évi munkájáról, 7.) Pályázat kiírása a II. számú háziorvosi körzet háziorvosi állására, 8.) Egyebek Ezek után az elhangzott napirendi javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja. Lajtai Sándorné polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a kiküldött meghívóban a napirendi pontok között szerepel az Idősek Gondozási Központjával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárása, melyre azonban jelen ülésen nem kerülhet sor, mivel a beérkezett ajánlatokra vonatkozóan hiánypótlást kellett előírni. Előreláthatóan rendkívüli testületi ülést kell majd tartani az eljárás lezárására vonatkozóan. 1.) napirend: évi közbiztonsági beszámoló elfogadása Előadó: A Ceglédi Rendőrkapitányság és az Abonyi Rendőrőrs képviselői Lajtai Sándorné polgármester köszönti az ülésen megjelent Pintér Gábor rendőr-alezredest, az Abonyi Rendőrőrs parancsnokát, Gulyás Pált, a Ceglédi Rendőrkapitányság vezetőhelyettesét, Zombori Ervin körzeti megbízottat és Kégli Norbert Csaba körzeti megbízottat. Ezt követően Pintér Gábor őrsparancsnok veszi át a szót és számol be munkájukról. (A jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) Tölgyes Lajos képviselő felveti, hogy a szomszédjában történt két elektromoskerékpár-lopás, ahol friss nyomokat is hagytak az elkövetők. A lehetséges elkövetői körök fokozott ellenőrzését javasolja. A településőrökkel kapcsolatosan kérdezi, hogy a felszerelésükben van-e előrelépés, milyen műszakbeosztásban, kikkel dolgoznak? Pintér Gábor őrsparancsnok elmondja, hogy a településőrök közös járőrszolgálatot teljesítettek a polgárőrökkel és a körzeti megbízottakkal, hatékonyabbá téve tevékenységüket. Már most észlelhető a bűncselekmények számának csökkenése. Lajtai Sándorné polgármester elmondja, hogy mellény és sapka van megrendelve a településőröknek, egyéb eszközök már beszerezésre kerültek. Reméli, hogy egyre kevesebbet lesz a körzeti megbízottunk máshová elvezényelve, és helyben több lehetősége lesz feladatának ellátására. 3

4 Veres Mihály képviselő elmondja, hogy valamikor szinte semmilyen biztonsági berendezést nem kellett használni Tápiószőlősön, de mostanára olyan helyzet alakult ki, hogy a betelepült városiak nem tartják tiszteletben a magántulajdont. Eredménynek tartja, hogy a lehetséges elkövetői kör rendszeres megfigyelés alatt áll. Folyamatosan figyelnek a közbiztonságra, a lakosság biztonságérzetét növelik. Tudomása szerint van olyan betörő, akire rá is bizonyították a lopást, sőt karddal rátámadt tápiószőlősi emberekre, mégis szabadlábon van. Szeretne erről tájékoztatást kapni. Gulyás Pál kapitányságvezető-helyettes az esettel kapcsolatosan elmondja, hogy nem tudja, mikor fogja a Bíróság az adott ügyet tárgyalni, ez nem rajtuk múlik. Tudomása szerint nem csak az említett két vádpont miatt vonják őket felelősségre. A hosszadalmas bírói döntések miatt sajnos az elkövetőkre semmilyen visszatartó erő nincs. Klement László képviselő a Bata úton közlekedő 8 t feletti járművek (volán buszon kívül) behajtására hívja fel a figyelmet. A napirendi ponthoz más hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2010. (II.17.) sz. önk. határozata Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény előírása szerint a Ceglédi Rendőrkapitányság által jóváhagyott, írásos formában is megküldött, Tápiószőlős község évi közrendjének, közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót e l f o g a d j a. Felelős: polgármester 2.) napirend: A évi rendezvénynaptár elfogadása Előadó: Balogné Oláh Johanna, a Kulturális, Ifj. és Sportbiz. elnöke Balogné Oláh Johanna képviselő ismerteti a évi rendezvénynaptárt, mely előzőleg megküldésre került. Hozzáfűzi még, hogy a gyermeknap időpontja később lett kitűzve június 14-ére. (A jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) Tölgyes Lajos képviselő szükségesnek tartja a Rákóczi féle szabadságharcról és Esze Tamás halálának 300. évfordulójáról történő megemlékezést. 4

5 Pécs Európa kulturális fővárosa, javasolja, ha valamilyen kirándulást tervezünk, feltétlen látogassunk el oda is, talán még hátrányos helyzetű települési voltunkra hivatkozva kedvezményes belépőjegyet is kapnánk, ha az ottani önkormányzattal felvennénk a kapcsolatot. Balogné Oláh Johanna képviselő szerint is fontos lenne Pécsre látogatni. A napirendi ponthoz más hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (II.17.) sz. önk. határozata Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi rendezvénynaptárt jelen határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. Felelős: polgármester, Kult., Ifj. és Sportbiz. elnöke 3.) napirend: évi közfoglalkoztatási terv elfogadása Előadó: Lajtai Sándorné polgármester és Tóthné Szombati Erika megb.jegyző Lajtai Sándorné polgármester bevezetőjében elmondja, hogy az írásban megküldött évi közfoglalkoztatási tervet már a Munkaügyi Központ is jóváhagyta. (A jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) Tölgyes Lajos képviselő számadatokat egyeztet. (Megérkezik Kézérné Borsik Erika, a jelenlévők száma 12 főre emelkedik.) Szegedi György képviselő kéri, hogy az ÁMK-hoz takarítónőt mindenképpen biztosítsanak ebből a keretből. A napirendi ponthoz más hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 11 igen szavazattal., ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi 5

6 Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010. (II.17.) sz. önk. határozata Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény 37/A (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve a évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet a melléklet szerinti tartalommal jó v á h a g y j a. Felelős: polgármester 4.) Az Általános Művelődési Központ igazgatói állásának betöltésére pályázat kiírása Előadó: Lajtai Sándorné polgármester és Tóthné Szombati Erika megb.jegyző Lajtai Sándorné polgármester elmondja, hogy az ÁMK vezetőjének vezetői megbízatása augusztusában lejár, ezért szükséges pályázat kiírása. Tóthné Szombati Erika megb. jegyző ismerteti az írásban megküldött pályázati kiírást. (A jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) Pintér Gyula alpolgármester szerint jó lennek az Idősek Gondozási Központja vezetőjéhez hasonlón meghosszabbítani a megbízatást. Tóthné Szombati Erika megb. jegyző elmondja, hogy erre a vonatkozó jogszabályok nem adnak lehetőséget. A napirendi ponthoz más hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2010. (II.17.) sz. önk. határozata Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A -a alapján pályázatot hirdet a tápiószőlősi Általános Művelődési Központ (2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3.) igazgató (magasabb vezető) beosztásának ellátására az alábbi feltételekkel: 6

7 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, újonnan létesített jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. (Kjt.) 21/A (4) bekezdésében foglaltak kivételével 3 hónap próbaidő kikötésével. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időtartamra, augusztus 15-ig szól. A munkavégzés helye: Pest megye; 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Általános Művelődési Központ intézményegységei: Napköziotthonos óvoda, Általános Iskola, Könyvtár, Közművelődési feladatot ellátó intézmény (Művelődési ház) igazgatói feladatainak ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Büntetlen előélet; A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény szerinti felsőfokú szakirányú iskolai végzettség (főiskola), szakképzettség, pedagógus szakvizsga; legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Vezetői gyakorlat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó szakmai önéletrajza, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az Általános Művelődési Központ vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, a képesítést tanúsító okiratok hiteles másolata, a pályázó nyilatkozata az alábbiakra vonatkozóan: - a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; - sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz. 7

8 A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban augusztus 16. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán történő közzétételtől számított 30 nap. A KSZK internetes oldalán történő közzététel napja: A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidő letelte után megnyíló 30 napos véleményezési határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés. A pályázat benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak az alábbi címre történő megküldésével: Tápiószőlős Község Önkormányzata Lajtai Sándorné polgármester 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 65. A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint Pályázat ÁMK-igazgató beosztásra. A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető: Tóthné Szombati Erika mb. jegyzőnél az 53/ telefonszámon. Felelős: a polgármester és a jegyző 5.) Jegyzői beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről Előadó: Tóthné Szombati Erika megb. jegyző Tóthné Szombati Erika megb. jegyző ismerteti a polgármesteri hivatal évi tevékenységéről szóló írásban megküldött anyagot. (A jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) Tölgyes Lajos képviselő szerint a magánszemélyek adótartozásának behajtásával szemben a vállalkozók kommunális adója és az iparűzési adó behajtása lényegesen kevesebb volt. Tóthné Szombati Erika megb. jegyző elmondja, hogy az iparűzési adó behajtására felszólításokat szoktak küldeni, melynek van foganatja is. A gépjárműadó és a magánszemélyek kommunális adójának behajtására a letiltás alkalmazására főleg azon személyek esetében került sor, akik évek óta nem fizetnek. 8

9 A napirendi ponthoz más hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2010. (II.17.) sz. önk. határozata Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: mb. jegyző 6.) Polgármester által készített teljesítményértékelés megtárgyalása a Jegyző évi munkájáról Előadó: Lajtai Sándorné polgármester Lajtai Sándorné polgármester ismerteti a jegyző évi munkájáról szóló értékelést. (A jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) Tölgyes Lajos kéri kiegészíteni az értékelést azzal, hogy a jegyző hogyan (kiválóan, jól ) teljesítette a követelményeket. Lajtai Sándorné polgármester elmondja, hogy jól teljesítette a jegyző a számára előírt követelményeket. A napirendi ponthoz egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2010. (II.17.) sz. önk. határozata Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóthné Szombati Erika mb. jegyző évi teljesítményértékeléséről szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi. Felelős: a polgármester 9

10 7.) Pályázat kiírása a II. számú háziorvosi körzet állására Előadó: Lajtai Sándorné polgármester Szóbeli előterjesztés alapján. Lajtai Sándorné polgármester szükségesnek tartja a II. számú háziorvosi körzet betöltésére történő pályázat kiírását. Az írásban megküldött anyaghoz várja a képviselő-társai véleményét. (A jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) A képviselők indokoltnak tartják a háziorvosi és gyermekorvosi pályázat kiírását, szükség szerint még Újszilvással együtt alkalmazva is a gyermekorvost, hogy a megfelelő számú kártya összegyűljön. Szegedi György képviselő szerint az iskolaorvosi és munkaalkalmassági vizsgálat lehetőségét is fel lehetne neki ajánlani. Veres Mihály képviselő megfontolt döntést kér a testülettől. Az utolsó pályázati döntéskor egy kényszerű döntés volt, amit mindenképpen el kell kerülni. A napirendi ponthoz más hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2010. (II.17.) sz. önk. határozata Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 65.) pályázatot ír ki a II. számú háziorvosi (vegyes) körzet háziorvosi állásának közalkalmazotti jogviszonyban, majd a későbbiekben vállalkozási formában történő betöltésére. Feladatok: - felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás területi ellátási kötelezettséggel, - hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgálatban való részvétel Az állás betöltésének feltételei: - a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint a 18/2000. (II.25.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, - büntetlen előélet, - Orvosok Országos Nyilvántartásába vétel igazolása, - Háziorvosi alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása. Előnyben részesül, aki legalább 3 év szakmai gyakorlattal és gyermekorvosi szakképesítéssel is rendelkezik. A pályázathoz csatolni szükséges: - Részletes személyi és szakmai önéletrajz, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 10

11 - végzettséget és szakirányú végzettséget, valamint szakvizsgákat igazoló okiratok hiteles másolata. Bérezés a Kjt. szerint, majd vállalkozási formában történő ellátás esetén a MEPszerződés szerint. Szolgálati lakás biztosított. A pályázatokat Lajtai Sándorné polgármesterhez, az Önkormányzat címére (2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 65.) lehet benyújtani az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30 napon belül. Elbírálás: a benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés. Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. További tájékoztatás az 53/ es telefonszámon kérhető. Felelős: a polgármester 8.) napirend: Egyebek a) Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása Előadó: Lajtai Sándorné polgármester Lajtai Sándorné polgármester elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal alapító okiratában foglalt szakfeladatokat néhány szakfeladattal még szükséges kiegészíteni. Az erről szóló előterjesztés mindenki részére kiosztásra került. (A jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) A napirendi ponthoz hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2010. (II.17.) sz. önk. határozata Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvényben foglaltakat figyelembe véve az alábbi Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának 4.) pontjában szereplő, január 1-jétől hatályos szakfeladat-rendet az alábbi szakfeladatokkal kiegészíti: 11

12 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Építményüzemeltetés M.n.s. egyéb kiegészítő tevékenységek, szolgáltatások Finanszírozási műveletek Egyéb máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi tevékenység Gyermekjóléti szolgálat Családsegítés Falugondnoki szolgálat Civil szervezetek működési támogatása M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Közterület rendjének fenntartása Felelős: a polgármester és a jegyző b) Helyi ápolási díj megszüntetése Előadó: Lajtai Sándorné polgármester Lajtai Sándorné polgármester ismerteti az írásban megküldött méltányossági alapon járó ápolási díj megszüntetésére vonatkozó előterjesztést. (A jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) Jelenleg 26 fő részesül ilyen típusú támogatásban, ami éves szinten Ft kiadást jelent. Ezeket utólagosan megszüntetni nem lehet, csak amikor megszűnik az ápolás, akkor szűnik meg az ellátás is. Kiss Béláné képviselő nem ért egyet a javaslattal. Ne legyen megszüntetve a lehetőség, mivel az elkövetkezendő években várhatóan sokan fognak rászorulni. Lajtai Sándorné polgármester az elhangzottakat mérlegelve javasolja, hogy maradjanak hatályban a helyi ápolási díjra vonatkozó rendelkezések, viszont a képviselő-testület gyakorolja a hatáskört, ne a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben. (Szegedi György képviselő távozik az ülésről, a jelenlévők száma 11 főre csökkent.) A napirendi ponthoz egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 12

13 Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II.18.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 4/2009. (III.12.) sz. önk. rendelet módosításáról Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 4/2009. (III.12.) sz. önk. rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet helyi ápolási díj megállapítására vonatkozó 28. -át az alábbi rendelkezéssel egészíti ki: A helyi ápolási díj megállapításával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja. 2. A Szociális Bizottság február 18. napjától helyi ápolási díj megállapítására vonatkozóan hatáskört nem gyakorol, új jogosultságot nem állapíthat meg. 3. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A rendelet megalkotását követően tájékoztatások hangzottak el. Lajtai Sándorné polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az ÖKOVÍZ Kft. a beszállított szennyvizet 160.-Ft + Áfa áron fogadja be, a környezetvédelmi előírások szigorítása miatt. Nyíri Mihály képviselő tájékoztatja képviselő-társait, hogy egy ceglédi cég vezeték nélküli internet szolgáltatással szeretné megkeresni a tápiószőlősi lakosokat. Árajánlatot fognak küldeni az önkormányzat részére is. Péter Sándor képviselő elmondja, hogy a Sportegyesület január 31-én közgyűlést tartott, melyen elnöki tisztségéről lemondott. Az új elnök Tamás János lett, a vezetőség többi tagja változatlan maradt. Tölgyes Lajos képviselő kérdezi, hogy az óvoda előtt mikor fog a térkövezés elkészülni? Lajtai Sándorné polgármester elmondja, ha kedvező időjárási viszonyok lesznek, ott is el fog készülni a térkövezés. Kiss Béláné képviselő a bogarasi rész útviszonyai miatt emel szót. Az út mellett közcélú munkások által lenyesett gallyak is ott lettek hagyva. Pintér Gyula alpolgármester ötletet vár a kialakult útviszonyok javítására. 13

14 Lajtai Sándorné polgármester válaszában elmondja, hogy a lenyesett gallyak egy illetőnek lettek otthagyva, aki ígérete ellenére nem hordta el. A közeljövőben a hivatal dolgozói eltakarítják. A vizek leengedését is szorgalmazni fogja, de az ott lakók is tehetnének valamit e dologban. Kézérné Borsik Erika képviselő a buszmegállók feltöltését javasolja a felszállás megkönnyítése érdekében, továbbá a Bata út KPM-mel történő tisztítását javasolja, hogy a leesett hó ne legyen letaposva, hanem azonnal sózva legyen, hiszen ott autóbusz is közlekedik Klement László képviselő 50 q tűzifát ajánl fel a képviselő-testület nevében a rászorulóknak. Ezt követően a polgármester megköszöni a kábeltelevízió jelenlétét, majd az ülés zárt ülés formájában folytatódik tovább. K.m.f. L a j t a i Sándorné polgármester T ó t h n é Szombati Erika mb. jegyző T ö l g y e s Lajos jegyzőkönyv-hitelesítő S z e g e d i György jegyzőkönyv-hitelesítő P e t e Károlyné jegyzőkönyvvezető 14

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről Határozat száma: 117/2011.(VII.06.) 118/2011.(VII.06.) 119/2011.(VII.06.) 120/2011.(VII.06.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA. 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA. 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás hatályos: 2015.07.27 - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 11. szám 2010. november 30. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2012. szeptember 26. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 30-án 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: 10. - 11./2012. (V. 25.) Határozatok

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. január 29-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2013. április 11-én (csütörtökön) 16.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Faluház N a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 647 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. január 23., péntek XII. évfolyam, 2009/3. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 9386-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 7/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben