K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L K ö l k e d, I I. L a j o s u T e l. : 6 9 /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1."

Átírás

1 K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L K ö l k e d, I I. L a j o s u T e l. : 6 9 / Beszámoló Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére november 10-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról jelentésem az alábbiak szerint teszem meg: 83/2014. (IX.22.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kölkedi Baptista Általános Iskola és Óvoda éves munkájáról szóló beszámolót fogadta el. 84/2014. (IX.22.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kölked Község Önkormányzata honlapjának üzemeltetéséről szóló beszámolót fogadta el. 85/2014. (IX.22.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 75/2014. (VIII.21.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ratting József vállalkozót bízza meg Kölked község belterületi útjainak kátyúzásával, az árajánlatban foglaltak szerint, a költségvetésében elkülönített tartaléka terhére. 11/2014. számú jegyzőkönyv bevezető része az alábbiak szerint módosul: Csomor Tibor nem volt elérhető, így nem kapott értesítést a rendkívüli ülésről. A változások átvezetésre kerültek. 86/2014. (IX.22.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót jóváhagyta. 87/2014. (IX.22.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Habling Imréné vállalkozóval kötött napközi konyhára vonatkozó üzemeltetési szerződést további 4 évre, december 31. napjáig meghosszabbította. A szerződés elkészült, mindkét fél részéről aláírásra került. 88/2014. (IX.22.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ,-Ft-tal, azaz Egyszázezer forinttal támogatta a Szili László Alapítványt szív ultrahang diagnosztikai készülék és terheléses EKG vételárának törlesztését. A támogatás összegét átutaltuk az alapítvány számlájára.

2 89/2014. (IX.22.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ,-Ft-tal járult hozzá a Nyugdíjas Klub 15. éves jubileumi rendezvényéhez. Kifizetésre még nem került sor. 90/2014. (IX.22.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kölkedi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. bútorvásárlását. Felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a számla kiegyenlítését követően kezdeményezze a Hivatalban a helyiségleltár módosítását. A bútorzat ellenértékének kifizetése megtörtént. 91/2014. (IX.22.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta a polgármestert, hogy további árajánlatokat kérjen a kölkedi önkormányzati hivatal tető felújítására. Kezdeményezem, hogy ezt a felújítást egyenlőre határozatlan időre napoljuk el. 92/2014. (IX.22.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi pályázati fordulójához. A csatlakozási nyilatkozatot megküldtük, azt érvényesként befogadta az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. 93/2014. (IX.22.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a polgármestert, hogy a református templom kertjében álló Hősi Emlékmű felújítási munkálataihoz árajánlatot kérjen a meglévő árajánlat műszaki tartalmával megegyezően. Eddig az állítólagosan megkeresett vállalkozók nem jelentkeztek, így más vállalkozók irányában teszek ajánlatkérési lépést. 94/2014. (IX.22.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Működését (idősek nappali ellátása könyvelési munkáinak ellátása) 3727,- Ft/hó összegben támogatja évben. A határozatot megküldtük az MTKT részére. 95/2014. (IX.22.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete október 1. napjától 6 hónapos határozott időre szóló megbízási szerződést kötött a katolikus temető karbantartói feladatainak ellátására. A szerződést a megbízott nem írta alá egyéb okok miatt, bővebben az egyebek napirendnél. 96/2014. (X.1.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázott a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet által meghatározott támogatásra. A választott támogatás fajtája: keménylombos tűzifa. Az igényelt mennyiség: 170 m 3. A támogatás mértéke: ,- Ft/erdei m 3 + ÁFA. Összes igényelt támogatás értéke: ,- Ft + ÁFA. Az önkormányzat a tűzifa szállításából származó költségeket önerőként, költségvetési tartaléka terhére biztosítja. Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalta, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. A támogatási igényt benyújtottuk, jelenleg az elbírálásra várunk. 97/2014. (X.1.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta a polgármestert, hogy a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő

3 támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet által meghatározott erdőgazdálkodókat keresse meg és a Rendelet által meghatározott paraméterekkel rendelkező kemény lombos tűzifára vonatkozóan kérjen a Rendeletben meghatározott erdőgazdálkodóktól árajánlatot ,- Ft/erdei m 3 alatti összegre, valamint az önkormányzat telephelyére szállítás költségeire, melynek összege nem érheti el a 2.000,- Ft/ m 3 -t. A határideje október 10-e volt. Egyéb okok miatt az árajánlatok megkérése elmaradt, személy szerint én csak október 29-én ismertem fel ezt a tényt. 98/2014. (X.1.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság póttagjának a lemondott Czimmer Jenőné helyett: Csiszár Attiláné 7717 Kölked, szám alatti lakost választotta meg, a Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság póttagjának a lemondott Horváth Erzsébet helyett: Müller Máté 7717 Kölked, Nagy L. u. 7. szám alatti lakost választotta meg. A bizottságok póttagjai letették esküiket, részt vettek a választási megbeszélésen, képzésen is. 99/2014. (X.6.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: EljR.) 39. (2) bekezdésben előírtak szerint, a község településrendezési eszközeinek évi módosítása során beérkezett vélemények elfogadásáról döntött. A határozatot, valamint az elfogadott módosításokat, a záró vélemény megkéréséhez megküldtük az Állami Főépítész részre. 100/2014. (X.20.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének: Hegedűs Sándor 7717 Kölked, Rákóczi u. 11. elnökhelyettesének: Schäffer József 7717 Kölked, Rózsa u. 18/B. tagjainak: Füredi Zoltán 7717 Kölked, II. Lajos u. 13. Késics János 7717 Kölked, Toldi u. 3. Tutti Tibor 7717 Kölked, Gátőrház 1. szám alatti lakosokat választotta meg. A tagok esküjüket letették, így munkájukat megkezdhették. Muskát Zoltán alpolgármester úr kérésnek megfelelően a tagok egyetértésével - az ő adataikat is feltüntettük honlapunkon. 101/2014. (X.20.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csomor Tibor polgármester úr javaslatára Muskát Zoltánt választotta meg alpolgármesternek. 102/2014. (X.20.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a törvényi minimumban, bruttó ,- Ft/hó összegben állapította meg. A Testület az alpolgármester részére költségtérítést nem állapított meg. 103/2014. (X.20.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a főállású alpolgármester illetményét a törvényben meghatározott bruttó ,-Ft/hó összegben állapította meg. A polgármester részére illetménye 15%-ának megfelelő költségtérítést állapított meg. 104/2014. (X.20.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte Csomor Tibor polgármestert, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Járási Földhivatalánál a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában a Kölked 0516/1. hrsz-ú ingatlant

4 érintő ügyben határidő hosszabbítást kérjen a helyreállítási munkák elvégzésére december 15. napjáig, valamint gondoskodjon a földterület kitűzéséről. A terület kitűzése október 21-én megtörtént. Összesen 10 alappont került kijelölésre. A közhasznú munkásokkal beton határkövekkel fixáltuk a jeleket. A még betakarítandó terménnyel érintett területek használóit értesítettük, hogy a rekultiváció miatt a betakarítást minél előbb végezzék el. A Földhivatalnak meg lett küldve a határidő-hosszabbításra vonatkozó kérelmünk, december 15-i időpontra. 105/2014. (X.20.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta Csomor Tibor polgármestert, hogy a folyószámláin rendelkezésre álló pénzkészletből millió forint lekötése tárgyában tárgyalásokat folytasson a Mohácsi Takarék Bank Zrt-vel. Négy pénzintézettől kértem ajánlatokat. A Mohácsi Takarék 1,45%-ot ajánlott a napra. A KSH 1,6%-ot, a Sberbank 1,5%-ot kínált, de a futamidő megbontásával a lekötött összeg egészében bukott volna a kamat. De ettől függetlenül is a 1,6%-al és a 20 millióval számolva 30 eft/év lett volna a különbség, amiből a Tranzakciós illeték 12 eft-ot vett volna el, plusz számlanyitási költség. Ezért úgy ítélem meg, maradunk az anya bankunknál ,- Ft-ot kötöttünk le, lejárata , várható kamata: ,- Ft. 106/2014. (X.20.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Orsós János 7717 Kölked, Nagy L. u. 31. szám alatti lakosnak az általános iskola tornaterméből felbontott parkettamaradék tüzelési célú értékesítésére irányuló kérelmét. Orsós Jánost szóban értesítettem a parketta ügyében. A jövőben a Testületi ülések előterjesztései is fel fognak kerülni a honlapra. Ezzel kapcsolatban már egyeztettünk a webmesterrel. Kölked, október 29. Csomor Tibor polgármester Határozati javaslat: Kölked Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót jóváhagyja.

5 BESZÁMOLÓ A HELYI ADÓKRÓL KÖLKED községben i állapot Magánszemélyek kommunális adója: Előző évi hátralék Éves kivetés Folyó évi befizetések Hátralék ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft Iparűzési adó: Előző évi hátralék ,-Ft évi adóelőleg ,-Ft Folyó évi befizetések ,-Ft Hátralék ,-Ft Túlfizetés ,-Ft Az iparűzési adó mértéke január 1-jétől 1, 8%-ról 1, 2 %-ra mérséklődött. Gépjárműadó: Előző évi hátralék Éves kivetés Folyó évi befizetések -saját bevétel 40% -MÁK 60% Hátralék ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft Folyamatosan letiltást kezdeményezünk a munkáltatók felé, NAV felé, illetve a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz. Ennek ellenére egyre több adózótól nem tudjuk behajtani a tarozását, mivel nem rendelkezik jövedelemmel. Kölked, október 29. Tuttiné Merkler Gabriella Pénzügyi ügyintéző

6 Kölked Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2007 (I. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (egységes szerkezetben) Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja: Általános rendelkezések (1) Az önkormányzat megnevezése: Kölked Község Önkormányzata Székhelye: Kölked, II. Lajos u. 12. A község hivatalos jelképei: a község címere és zászlaja. 1. (2) 1 A polgármester, a képviselő-testület és a jegyző körbélyegzőjén használható Magyarország hivatalos címere. (3) Kölked Község Önkormányzata önállóan, szabadon, széleskörű nyilvánosságot teremtve, demokratikus módon intézi a település ügyeit. A helyi közszolgáltatásokról a helyi közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról gondoskodik. (4) Az önként vállalt helyi önkormányzati feladatok ellátásáról az aktuális pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vételével, az éves költségvetési rendeletében dönt a Képviselő - testület A képviselő-testület, szervezet és működés 2. 2 (1) A képviselő-testület létszáma 7 fő. A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 10 ülést tart. (2) A polgármester az alakuló ülést követő 6 hónapon belül gazdasági programot és fejlesztési tervet terjeszt a képviselő-testület elé, mely a testület megbízatásának idejére szól. (3) A képviselő-testület minden év január 31-ig üléstervet fogad el, mely tartalmazza az ülések idejét, helyét, napirendeket, azok előadóit. A jegyző a testületi ülés helyéről, idejéről napirendjéről a lakosságot tájékoztatja az ülést megelőző 5 nappal, a helyben szokásos hirdetőn. A meghívót és a testületi ülésekre előterjesztett anyagokat kivéve a zárt ülésen tárgyalandó és személyiségi jogokat érintő előterjesztéseket - az önkormányzat honlapján (http://www.kolked.hu) is el kell helyezni. (4) A képviselő-testületet a polgármester, akadályoztatása esetén a polgármesterrel történt előzetes egyeztetés és tervezett napirendi pontok alapján az alpolgármester hívja össze. A polgármesteri, 1 módosította a 3/2013. (III. 1.) rendelet. hatályos: március 1-től 2 módosította a 3/2013. (III. 1.) rendelet. hatályos: március 1-től - 1 -

7 alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatásuk esetén a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti az ülést. (5) A képviselő-testületi ülés anyaga tartalmazza a meghívót, az előterjesztéseket, az írásban benyújtott képviselői indítványokat, bizottsági véleményt, melyet az ülést megelőző 5 munkanappal a képviselők választása szerint papír alapon vagy elektronikus formában kell kézbesíteni. Kivételes és indokolt esetben az ülés szóban vagy telefonon is összehívható, amennyiben minden képviselő erről értesíthető legalább 1 munkanappal korábban. (6) Testületi ülésre kötelezően meghívandók az önkormányzati képviselők, a közös önkormányzati hivatal jegyzője, a kölkedi kirendeltség vezetője, a horvát német és roma nemzetiségi önkormányzata elnöke, a napirendek előadói, az érintett intézmények, szervezetek vezetői, valamint az érintett hivatali dolgozó. (7) Az ülést össze kell hívni, ha a) a képviselők ¼-e, vagy a testület bizottsága kezdeményezi, b) kisebbséget nemzetiséget érintő ügyekben az érintett kisebbségi nemzetiségi önkormányzat elnöke kezdeményezi (1) A képviselő-testületi ülésen a polgármester megállapítja a határozatképességet, az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére, melyről a testület számozott határozat nélkül határoz. Tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztatást ad az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A napirendről a képviselő-testület általában vita nélkül határoz. A polgármester minden egyes előterjesztés felett külön-külön vitát nyit. Az előadóhoz a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek, amelyre a vita előtt kell választ adni. A hozzászólások időtartamára, a vita lezárására a testület bármely tagja javaslatot tehet. Erről a javaslatról a testület vita nélkül határoz. A vita lezárása után a napirend előadója válaszolhat a hozzászólásokra. A döntés (szavazás) előtt a jegyző megteszi törvényességi észrevételeit. Az előterjesztésben és a vitában elhangzott határozati javaslatokról ezután következik a szavazás. Döntés előtt a vitában elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról történik a szavazás, majd az előterjesztésben szereplő javaslatokról. Az ülés berekesztése előtt a polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére, melyről a testület számozott határozat nélkül határoz. (2) A polgármester gondoskodik a tanácskozás rendjének megtartásáról. Ennek során: a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgytól, vagy a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a megfogalmazása, b) rendre utasíthatja azt a képviselőt, aki a testületben méltatlan magatartást tanúsít, c) a tanácskozás rendjét zavaró nem képviselő megjelentet rendre utasíthatja, ismétlődés esetén a tanácskozás elhagyására kötelezheti. (3) A vita lezárása után "Személyes megjegyzés"-re lehetőséget kell adni annak, aki a vitában az ellene szóló, sérelmesnek vélt megjegyzést kívánja elhárítani, vagy a hozzászólásával kapcsolatban felmerült félreértéseket eloszlatni. 3 módosította a 3/2013. (III. 1.) rendelet. hatályos: március 1-től - 2 -

8 (4) Zárt ülés tartására az Mötv. 46. (2)-(3) bekezdését kell alkalmazni. A zárt ülésen is jelen lehet a Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Kölkedi Kirendeltségének vezetője. (5) A képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással hozza, melynek módja egyszerű kézfeltartás. Minősített többség a megválasztott képviselők több, mint felének szavazata szükséges az Mötv ban meghatározott ügyekben. Név szerinti szavazást a testület esetenként elrendelheti. Név szerinti szavazásnál a polgármester egyenként mondja a képviselők nevét, akik igennel vagy nemmel módon szavazhatnak. A név szerinti szavazásnál tartózkodás nincs, kivéve a személyes érintettség esetét. (6) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat az Mötv. 46. (2) bekezdésében meghatározott ügyekben. A titkos szavazást a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság bonyolítja le. A képviselők írásban, urnába helyezve adják le szavazatukat. A bizottság megszámolja, megállapítja a titkos szavazás eredményét. (7) A képviselők a napirend megtárgyalását követően kérdéseket tehetnek fel, interpellálhatnak. Az ülést megelőzően legkésőbb legalább 3 munkanappal, írásban benyújtott interpellációra az ülésen érdemi választ kell adni. A kérdésekre adott válasz elfogadásáról az interpellációt benyújtó nyilatkozik, és külön dönt erről a testület. 3/A. 4 (1) A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve az Mötv. 52. (1) bekezdésében szabályozottakon túl tartalmazza a döntéshozatalnál a legkisebb szavazatot adók nevét. A nyilvános és zárt ülésekről diktafonos hangfelvétel készül. (2) A képviselő-testület üléséről 2 eredeti példányban készül a jegyzőkönyv, melyhez mellékelni kell a jelenléti ívet, a meghívót, az írásos előterjesztéseket, határozati javaslatokat, az írásban benyújtott interpellációkat. A jegyző a tárgyévet követő év január 31-ig gondoskodik a helyben maradó jegyzőkönyvek beköttetéséről és egy példánynak a Községi Könyvtárban történő elhelyezéséről. 4. (1) A Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal közmeghallgatást tart, melyet a polgármester vezet. (2) A közmeghallgatáson az állampolgárok és civil szerveződések képviselői közérdekű ügyekben a képviselő-testülethez, képviselőkhöz, polgármesterhez, jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, közérdekű javaslatokat tehetnek. (3) A közmeghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok az irányadók. 4/A. 4/A. (1) A képviselő-testület egy bizottságot hoz létre Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnevezéssel. 4 módosította a 3/2013. (III. 1.) rendelet. hatályos: március 1-től - 3 -

9 (2)A bizottság fő feladatai: a) véleményezi a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámolót, rendelettervezetet b) véleményezi az éves költségvetést és az önkormányzati intézmények, -szervezetek, valamint -gazdasági társaságok önkormányzati költségvetéssel összefüggő ügyleteit c) vizsgálja az önkormányzat intézményeinek vagyongazdálkodását d) vizsgálja a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatát e) vizsgálja a képviselők összeférhetetlenségi ügyeit f) ellátja a képviselő-testület titkos szavazásainak lebonyolításával kapcsolatos feladatokat g) ellátja a képviselő-testület által meghatározott egyéb feladatokat. (3) 5 A bizottság testületként működik, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A bizottság döntése határozat, melynek évente kezdődő jelölése: a határozat száma arab számmal/év arab számmal (pont), zárójelben a hónap római számmal (pont), a nap arab számmal (pont), PÜB határozat (pl.: 1/2013. (I.20.) PÜB határozat). Az ülést az elnök hívja össze és vezeti. A meghívót az ülést megelőző 5 nappal kell kézbesíteni a bizottsági tagoknak és meghívottaknak. A bizottság szükség szerint, de legalább évente 4 alkalommal ülésezik. (4) 6 Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök és egy bizottsági tag ír alá. (5) Csak a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával nyújtható be a képviselőtestületnek a költségvetési rendelet-tervezet, féléves és éves pénzügyi beszámoló, valamint a 4/A. (2) b) pontban meghatározott tervezet. 5. Polgármester, alpolgármester, jegyző (1) A polgármester feladatát társadalmi megbízatásban főállásban látja el. (2) Feladatait, hatósági hatásköreit a képviselő-testület, törvény vagy annak felhatalmazása alapján kormányrendelet állapítja meg. (3) A képviselő-testület saját tagjai közül a polgármester javaslatára titkos szavazással, a testület megbízatásának időtartamára, a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. A polgármester feladatai általában: - -az önkormányzat demokratikus működésének biztosítása, helyi érdekek képviselete, - -közszolgáltatások, településfejlesztés biztosítása, - -a képviselő-testület programjának összeállítása - -a települési képviselők munkájának segítése, - -intézmények vezetőivel, egyesületek, társadalmi szervezetekkel különösen az önszervezenődő lakossági csoportokkal való együttműködés - -széleskörű információ gyűjtés, a képviselők folyamatos tájékoztatása, támogatása - -széleskörű információ gyűjtés, a képviselők folyamatos támogatása - - kisebbségi nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolattartás 5 módosította a 3/2013. (III. 1.) rendelet. hatályos: március 1-től 6 módosította a 3/2013. (III. 1.) rendelet. hatályos: március 1-től - 4 -

10 - -koordináció a helyi és a kisebbségi nemzetiségi önkormányzatok között - - kisebbségi nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása (4) Az alpolgármester feladatát társadalmi megbízatásban látja el. Tiszteletdíjban részesül, de a polgármester tartós távollétében végzett munkáért külön díjazás nem illeti meg. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatát. (5) Az alpolgármester feladatai: A polgármester feladatát szabályozó (3) bekezdésben megjelöltek. 5/A. 7 Közös önkormányzati hivatal (1) Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete igazgatási feladatainak ellátására február 1-től Nagynyárád és Sátorhely Önkormányzatok Képviselő-testületeivel, április 1-től Nagynyárád, Sátorhely és Lippó, Bezedek, Ivándárda, Sárok Önkormányzatok Képviselőtestületeivel Közös Önkormányzati Hivatalt hozott létre. A megállapodást az SzMSz 1. számú melléklet, a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a 2. számú melléklet, a Közös Hivatal Alapító Okiratát a 3. számú melléklet, a Közös Hivatal Ügyrendjét a 4. számú melléklet tartalmazza. (2) A Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti. (3) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal útján segíti a nemzetiségi önkormányzatok munkáját az alábbi területeken: a) működésük személyi és tárgyi feltételeit biztosítja, viseli ezek költségeit, b) közreműködik pénzügyi, tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésében, c) a számviteli, pénzügyi és információs tevékenység teljesítésében, pénzellátás és bankszámla kezelésében. Az együttműködésre vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet a külön megállapodás tartalmazza. 5/B. 8 Tanyagondnoki szolgálat (1) A képviselő-testület tanyagondnoki szolgálatot tart fenn az Erdőfűn és egyéb külterületen élő egyéb lakosság szociális alapellátásban való részesítése céljából. A tanyagondnok az önkormányzat alkalmazottja. 7 módosította a 3/2013. (III. 1.) rendelet. hatályos: március 1-től 8 módosította a 3/2013. (III. 1.) rendelet. hatályos: március 1-től - 5 -

11 (2) A tanyagondnok tartós távolléte, tartós szabadsága esetén a helyettesítési feladatot Mohács Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján a Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat tanyagondnoka látja el. (3) A tanyagondnoki szolgálat irányítását, az egyéb munkáltatói jogokat átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja Önkormányzati rendeletalkotás (1) Rendeletalkotást kezdeményezhet a képviselő, a jegyző, a nemzetiségi önkormányzatok és a településen működő civil szervezet. (2) A rendelet elfogadását követően annak hiteles szövegét a jegyző köteles megszerkeszteni és a rendeletet kihirdetni. A kihirdetés módja az önkormányzati hirdetőtáblákon és honlapon történő elhelyezés. 6/A. (1) Az önkormányzat a lakosság, a társadalmi szervezetek tájékoztatása, a döntések előkészítésében való részvétel érdekében a fontosabb előterjesztések, rendelettervezetek szövegét és indokolását elhelyezi az önkormányzat honlapján, melyre a lakosság és társadalmi szervezetek észrevételt tehetnek. (2) A település fejlesztése szempontjából kiemelkedő jelentőségű ügyekben a döntés meghozatala előtt községi fórumot kell tartani. A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztés mellékletét képezi a lakossági fórum állásfoglalása és az ott elhangzott kisebbségi vélemények. (3) Az (1) (2) bekezdésben szabályozott egyeztetések lefolytatásáért, a vélemények feldolgozásáért a jegyző felelős. 7. Helyi népszavazás, népi kezdeményezés (1) A képviselő - testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a választópolgárok legalább 25 %-a kezdeményezte. (2) A népi kezdeményezés kötelező tárgyalásának feltétele, hogy a választópolgárok legalább 5%-a kezdeményezze 5 %-nál több választó kezdeményezi. 9 módosította a 3/2013. (III. 1.) rendelet. hatályos: március 1-től - 6 -

12 (3)A helyi népszavazás lebonyolítására a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvényt kell alkalmazni. 8. Az önkormányzat gazdasági alapjai (1) Az önkormányzat vagyonát, a vagyonnal való gazdálkodást külön vagyonrendelet szabályozza, tartalmazza. (2) 10 Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a közös önkormányzati hivatal útján látja el. Az Alapító Okirat száma: 115/2013., kelte: január 24. (A Képviselő-testület a 19/2013. (I.24.) számú határozattal hagyta jóvá). (3) Az önkormányzati gazdálkodást az Állami Számvevőszék ellenőrzi. (4) 11 A képviselő-testület gazdálkodásának belső ellenőrzéséről a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A jegyző a Belső Ellenőrzési Szabályzat alapján gondoskodik a folyamatba épített előzetes, utólagos vezetői ellenőrzésről, az ellenőrzési nyomvonal végrehajtásáról és annak folyamatos fejlesztéséről. 9. A képviselő-testület évente meghatározza költségvetését, a költségvetési évet követő március 31-ig megtárgyalja a zárszámadását. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kölked, november Csomor Tibor polgármester Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző 10 módosította a 3/2013. (III. 1.) rendelet. hatályos: március 1-től 11 módosította a 3/2013. (III. 1.) rendelet. hatályos: március 1-től - 7 -

13 Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzata 1. számú függelék Képviselők névsora Csomor Tibor polgármester Gerber Csaba Hegedűs Sándor Késics János Martényi János Muskát Zoltán Tutti Tibor - 8 -

14 Előterjesztés az egyebek napirendi ponthoz. 1. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeifert János egyéni vállalkozó, 7630 Pécs, Baranyavár u. 9. kéményseprő-ipari közszolgáltató átmeneti szolgáltató hatáskörét 2014 november február 01. időszakra meghosszabbította november február 28. időszakra a munkaügyi kirendeltség tájékoztatása alapján 8 fő közhasznú munkavégzőt tudunk foglalkoztatni. A jelenleg folyamatban lévő programban, amely november végéig tart, 10 fő dolgozik, így novemberben összesen 18 fővel tudunk számolni. A jelenlegi dolgozókat a munkaügyi kirendeltség tájékoztatása alapján nincs módunkban továbbfoglalkoztatni. Szóbeli tájékoztatás alapján lehetséges, hogy még néhány ember foglalkoztatására új pályázat beadásával módunk lesz. 3. A 0516/1 hrsz-ú földút rekultivációjával kapcsolatosan, feltételes módban érdeklődtem földmunkagép bérlése tárgyában Gráf Antaléknál. A gép bérleti díja ,- Ft + ÁFA/óra. Továbbá tájékoztatom T. Képviselőket, hogy értesítettük a még betakarításra váró azon földtulajdonosokat, akik érintettek a földút nyomvonalában, hogy mielőbb tegyék lehetővé számunkra a földmunka elvégzését. 4. Javasolom és egyben kérlek benneteket -, hogy döntsünk az alábbi kérdésben: vagyonrendeletünk és nyilvántartásaink alapján elég sok ingatlanunk van. Erdő, gyep, nádas, szántó, árok, út, bányagödör, lakóépület stb. Mivel nem tartom elképzelhetetlennek azt, hogy a kataszterben szereplőeken túl is lehetnek még ingatlanaink, ezért egyszer egy teljes körű listával kellene rendelkeznünk. A földhivatalban érdeklődtem Vódli Józsefnél, hogy milyen megoldást tudna erre javasolni. Lehetőségünk van arra vonatkozóan, hogy egy teljes, pontos listát kapjunk erről az állapotról. Ezt az adatállományt meg tudjuk szerezni 150,- Ft + ÁFA/ingatlan árban. Továbbá hozzájuthatunk ,- Ft + ÁFA áron egy pontos digitális térképhez helyrajzi számokkal, melyen mi is behatárolhatjuk az ingatlanainkat és egyéb esetekben is lehetőségünk nyílik területek behatárolására. Személy szerint én szeretném látni és tudni, hogy vagyonunk valóban az e, amiként nyilván van tartva, vagy más (például: árok valóban árok, vagy már beszántották, minden földünk után kapunk-e földbérleti díjat, stb.). 5. A Német Nemzetiségi Önkormányzat csak csonkán tudott megalakulni, mert Kovács Bernadett képviselő-jelölt lemondott megszerzett mandátumáról és pótjelölt nem volt. Ebből kifolyólag a megüresedett helyre új választást kell kiírni. Remélem, hogy most legalább két fő fogja jelöltetni magát az esetlegesen, későbbiekben kieső tag pótolhatósága miatt is. A Kormányhivatal állásfoglalása szerint a nemzetiségi önkormányzat 2 fővel is működőképes, így nem kell időközi választást kiírni. 6. Fodor Antallal kötött volna az előző testület egy megállapodást a katolikus temető karbantartására. Fodor Úr nem írta alá a szerződést, szóban foglak benneteket tájékoztatni az indokairól és annak ismeretében döntünk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.)

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát.

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát. Módosításokkal egységes szerkezetű, hatályos rendelet. Mórahalom, 2014. augusztus 1. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Mórahalom Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/1995. /IV. 5./ önkormányzati rendelete

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 34/2014.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE A Szervezeti és Működési Szabályzatról (Egységes szerkezetben az 5/2005.(IV.04.)Önk.sz. és a 18/2005.(XI.30.)Önk.sz. rendeletekkel.)

Részletesebben

7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet

7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Módosította a 15/2014. (V.30.), a 20/2014. (VII.2.), a 26/2014. (IX.29.),

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 68/2011./IV.15./kt.határozat: - 2011.április 15-i nyílt ülés napirendjének elfogadása 69/2011./IV.15./kt.

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1/2007.(II.01.)ÖKT.r. A Szentgotthárd Város Önkormányzata 3. Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez 2012 Kiadó: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Támogató: A Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2013. április 11-én (csütörtökön) 16.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Faluház N a

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 OptiJUS Opten Kft. I 2011. évi CLXXXIX. törvény 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 2014.6.18. óta határozatlan ideig hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben