K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L K ö l k e d, I I. L a j o s u T e l. : 6 9 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1."

Átírás

1 K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L K ö l k e d, I I. L a j o s u T e l. : 6 9 / Beszámoló Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére november 10-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról jelentésem az alábbiak szerint teszem meg: 83/2014. (IX.22.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kölkedi Baptista Általános Iskola és Óvoda éves munkájáról szóló beszámolót fogadta el. 84/2014. (IX.22.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kölked Község Önkormányzata honlapjának üzemeltetéséről szóló beszámolót fogadta el. 85/2014. (IX.22.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 75/2014. (VIII.21.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ratting József vállalkozót bízza meg Kölked község belterületi útjainak kátyúzásával, az árajánlatban foglaltak szerint, a költségvetésében elkülönített tartaléka terhére. 11/2014. számú jegyzőkönyv bevezető része az alábbiak szerint módosul: Csomor Tibor nem volt elérhető, így nem kapott értesítést a rendkívüli ülésről. A változások átvezetésre kerültek. 86/2014. (IX.22.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót jóváhagyta. 87/2014. (IX.22.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Habling Imréné vállalkozóval kötött napközi konyhára vonatkozó üzemeltetési szerződést további 4 évre, december 31. napjáig meghosszabbította. A szerződés elkészült, mindkét fél részéről aláírásra került. 88/2014. (IX.22.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ,-Ft-tal, azaz Egyszázezer forinttal támogatta a Szili László Alapítványt szív ultrahang diagnosztikai készülék és terheléses EKG vételárának törlesztését. A támogatás összegét átutaltuk az alapítvány számlájára.

2 89/2014. (IX.22.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ,-Ft-tal járult hozzá a Nyugdíjas Klub 15. éves jubileumi rendezvényéhez. Kifizetésre még nem került sor. 90/2014. (IX.22.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kölkedi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. bútorvásárlását. Felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a számla kiegyenlítését követően kezdeményezze a Hivatalban a helyiségleltár módosítását. A bútorzat ellenértékének kifizetése megtörtént. 91/2014. (IX.22.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta a polgármestert, hogy további árajánlatokat kérjen a kölkedi önkormányzati hivatal tető felújítására. Kezdeményezem, hogy ezt a felújítást egyenlőre határozatlan időre napoljuk el. 92/2014. (IX.22.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi pályázati fordulójához. A csatlakozási nyilatkozatot megküldtük, azt érvényesként befogadta az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. 93/2014. (IX.22.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a polgármestert, hogy a református templom kertjében álló Hősi Emlékmű felújítási munkálataihoz árajánlatot kérjen a meglévő árajánlat műszaki tartalmával megegyezően. Eddig az állítólagosan megkeresett vállalkozók nem jelentkeztek, így más vállalkozók irányában teszek ajánlatkérési lépést. 94/2014. (IX.22.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Működését (idősek nappali ellátása könyvelési munkáinak ellátása) 3727,- Ft/hó összegben támogatja évben. A határozatot megküldtük az MTKT részére. 95/2014. (IX.22.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete október 1. napjától 6 hónapos határozott időre szóló megbízási szerződést kötött a katolikus temető karbantartói feladatainak ellátására. A szerződést a megbízott nem írta alá egyéb okok miatt, bővebben az egyebek napirendnél. 96/2014. (X.1.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázott a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet által meghatározott támogatásra. A választott támogatás fajtája: keménylombos tűzifa. Az igényelt mennyiség: 170 m 3. A támogatás mértéke: ,- Ft/erdei m 3 + ÁFA. Összes igényelt támogatás értéke: ,- Ft + ÁFA. Az önkormányzat a tűzifa szállításából származó költségeket önerőként, költségvetési tartaléka terhére biztosítja. Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalta, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. A támogatási igényt benyújtottuk, jelenleg az elbírálásra várunk. 97/2014. (X.1.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta a polgármestert, hogy a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő

3 támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet által meghatározott erdőgazdálkodókat keresse meg és a Rendelet által meghatározott paraméterekkel rendelkező kemény lombos tűzifára vonatkozóan kérjen a Rendeletben meghatározott erdőgazdálkodóktól árajánlatot ,- Ft/erdei m 3 alatti összegre, valamint az önkormányzat telephelyére szállítás költségeire, melynek összege nem érheti el a 2.000,- Ft/ m 3 -t. A határideje október 10-e volt. Egyéb okok miatt az árajánlatok megkérése elmaradt, személy szerint én csak október 29-én ismertem fel ezt a tényt. 98/2014. (X.1.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság póttagjának a lemondott Czimmer Jenőné helyett: Csiszár Attiláné 7717 Kölked, szám alatti lakost választotta meg, a Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság póttagjának a lemondott Horváth Erzsébet helyett: Müller Máté 7717 Kölked, Nagy L. u. 7. szám alatti lakost választotta meg. A bizottságok póttagjai letették esküiket, részt vettek a választási megbeszélésen, képzésen is. 99/2014. (X.6.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: EljR.) 39. (2) bekezdésben előírtak szerint, a község településrendezési eszközeinek évi módosítása során beérkezett vélemények elfogadásáról döntött. A határozatot, valamint az elfogadott módosításokat, a záró vélemény megkéréséhez megküldtük az Állami Főépítész részre. 100/2014. (X.20.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének: Hegedűs Sándor 7717 Kölked, Rákóczi u. 11. elnökhelyettesének: Schäffer József 7717 Kölked, Rózsa u. 18/B. tagjainak: Füredi Zoltán 7717 Kölked, II. Lajos u. 13. Késics János 7717 Kölked, Toldi u. 3. Tutti Tibor 7717 Kölked, Gátőrház 1. szám alatti lakosokat választotta meg. A tagok esküjüket letették, így munkájukat megkezdhették. Muskát Zoltán alpolgármester úr kérésnek megfelelően a tagok egyetértésével - az ő adataikat is feltüntettük honlapunkon. 101/2014. (X.20.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csomor Tibor polgármester úr javaslatára Muskát Zoltánt választotta meg alpolgármesternek. 102/2014. (X.20.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a törvényi minimumban, bruttó ,- Ft/hó összegben állapította meg. A Testület az alpolgármester részére költségtérítést nem állapított meg. 103/2014. (X.20.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a főállású alpolgármester illetményét a törvényben meghatározott bruttó ,-Ft/hó összegben állapította meg. A polgármester részére illetménye 15%-ának megfelelő költségtérítést állapított meg. 104/2014. (X.20.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte Csomor Tibor polgármestert, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Járási Földhivatalánál a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában a Kölked 0516/1. hrsz-ú ingatlant

4 érintő ügyben határidő hosszabbítást kérjen a helyreállítási munkák elvégzésére december 15. napjáig, valamint gondoskodjon a földterület kitűzéséről. A terület kitűzése október 21-én megtörtént. Összesen 10 alappont került kijelölésre. A közhasznú munkásokkal beton határkövekkel fixáltuk a jeleket. A még betakarítandó terménnyel érintett területek használóit értesítettük, hogy a rekultiváció miatt a betakarítást minél előbb végezzék el. A Földhivatalnak meg lett küldve a határidő-hosszabbításra vonatkozó kérelmünk, december 15-i időpontra. 105/2014. (X.20.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta Csomor Tibor polgármestert, hogy a folyószámláin rendelkezésre álló pénzkészletből millió forint lekötése tárgyában tárgyalásokat folytasson a Mohácsi Takarék Bank Zrt-vel. Négy pénzintézettől kértem ajánlatokat. A Mohácsi Takarék 1,45%-ot ajánlott a napra. A KSH 1,6%-ot, a Sberbank 1,5%-ot kínált, de a futamidő megbontásával a lekötött összeg egészében bukott volna a kamat. De ettől függetlenül is a 1,6%-al és a 20 millióval számolva 30 eft/év lett volna a különbség, amiből a Tranzakciós illeték 12 eft-ot vett volna el, plusz számlanyitási költség. Ezért úgy ítélem meg, maradunk az anya bankunknál ,- Ft-ot kötöttünk le, lejárata , várható kamata: ,- Ft. 106/2014. (X.20.) számú határozattal Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Orsós János 7717 Kölked, Nagy L. u. 31. szám alatti lakosnak az általános iskola tornaterméből felbontott parkettamaradék tüzelési célú értékesítésére irányuló kérelmét. Orsós Jánost szóban értesítettem a parketta ügyében. A jövőben a Testületi ülések előterjesztései is fel fognak kerülni a honlapra. Ezzel kapcsolatban már egyeztettünk a webmesterrel. Kölked, október 29. Csomor Tibor polgármester Határozati javaslat: Kölked Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót jóváhagyja.

5 BESZÁMOLÓ A HELYI ADÓKRÓL KÖLKED községben i állapot Magánszemélyek kommunális adója: Előző évi hátralék Éves kivetés Folyó évi befizetések Hátralék ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft Iparűzési adó: Előző évi hátralék ,-Ft évi adóelőleg ,-Ft Folyó évi befizetések ,-Ft Hátralék ,-Ft Túlfizetés ,-Ft Az iparűzési adó mértéke január 1-jétől 1, 8%-ról 1, 2 %-ra mérséklődött. Gépjárműadó: Előző évi hátralék Éves kivetés Folyó évi befizetések -saját bevétel 40% -MÁK 60% Hátralék ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft Folyamatosan letiltást kezdeményezünk a munkáltatók felé, NAV felé, illetve a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz. Ennek ellenére egyre több adózótól nem tudjuk behajtani a tarozását, mivel nem rendelkezik jövedelemmel. Kölked, október 29. Tuttiné Merkler Gabriella Pénzügyi ügyintéző

6 Kölked Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2007 (I. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (egységes szerkezetben) Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja: Általános rendelkezések (1) Az önkormányzat megnevezése: Kölked Község Önkormányzata Székhelye: Kölked, II. Lajos u. 12. A község hivatalos jelképei: a község címere és zászlaja. 1. (2) 1 A polgármester, a képviselő-testület és a jegyző körbélyegzőjén használható Magyarország hivatalos címere. (3) Kölked Község Önkormányzata önállóan, szabadon, széleskörű nyilvánosságot teremtve, demokratikus módon intézi a település ügyeit. A helyi közszolgáltatásokról a helyi közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról gondoskodik. (4) Az önként vállalt helyi önkormányzati feladatok ellátásáról az aktuális pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vételével, az éves költségvetési rendeletében dönt a Képviselő - testület A képviselő-testület, szervezet és működés 2. 2 (1) A képviselő-testület létszáma 7 fő. A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 10 ülést tart. (2) A polgármester az alakuló ülést követő 6 hónapon belül gazdasági programot és fejlesztési tervet terjeszt a képviselő-testület elé, mely a testület megbízatásának idejére szól. (3) A képviselő-testület minden év január 31-ig üléstervet fogad el, mely tartalmazza az ülések idejét, helyét, napirendeket, azok előadóit. A jegyző a testületi ülés helyéről, idejéről napirendjéről a lakosságot tájékoztatja az ülést megelőző 5 nappal, a helyben szokásos hirdetőn. A meghívót és a testületi ülésekre előterjesztett anyagokat kivéve a zárt ülésen tárgyalandó és személyiségi jogokat érintő előterjesztéseket - az önkormányzat honlapján (http://www.kolked.hu) is el kell helyezni. (4) A képviselő-testületet a polgármester, akadályoztatása esetén a polgármesterrel történt előzetes egyeztetés és tervezett napirendi pontok alapján az alpolgármester hívja össze. A polgármesteri, 1 módosította a 3/2013. (III. 1.) rendelet. hatályos: március 1-től 2 módosította a 3/2013. (III. 1.) rendelet. hatályos: március 1-től - 1 -

7 alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatásuk esetén a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti az ülést. (5) A képviselő-testületi ülés anyaga tartalmazza a meghívót, az előterjesztéseket, az írásban benyújtott képviselői indítványokat, bizottsági véleményt, melyet az ülést megelőző 5 munkanappal a képviselők választása szerint papír alapon vagy elektronikus formában kell kézbesíteni. Kivételes és indokolt esetben az ülés szóban vagy telefonon is összehívható, amennyiben minden képviselő erről értesíthető legalább 1 munkanappal korábban. (6) Testületi ülésre kötelezően meghívandók az önkormányzati képviselők, a közös önkormányzati hivatal jegyzője, a kölkedi kirendeltség vezetője, a horvát német és roma nemzetiségi önkormányzata elnöke, a napirendek előadói, az érintett intézmények, szervezetek vezetői, valamint az érintett hivatali dolgozó. (7) Az ülést össze kell hívni, ha a) a képviselők ¼-e, vagy a testület bizottsága kezdeményezi, b) kisebbséget nemzetiséget érintő ügyekben az érintett kisebbségi nemzetiségi önkormányzat elnöke kezdeményezi (1) A képviselő-testületi ülésen a polgármester megállapítja a határozatképességet, az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére, melyről a testület számozott határozat nélkül határoz. Tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztatást ad az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A napirendről a képviselő-testület általában vita nélkül határoz. A polgármester minden egyes előterjesztés felett külön-külön vitát nyit. Az előadóhoz a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek, amelyre a vita előtt kell választ adni. A hozzászólások időtartamára, a vita lezárására a testület bármely tagja javaslatot tehet. Erről a javaslatról a testület vita nélkül határoz. A vita lezárása után a napirend előadója válaszolhat a hozzászólásokra. A döntés (szavazás) előtt a jegyző megteszi törvényességi észrevételeit. Az előterjesztésben és a vitában elhangzott határozati javaslatokról ezután következik a szavazás. Döntés előtt a vitában elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról történik a szavazás, majd az előterjesztésben szereplő javaslatokról. Az ülés berekesztése előtt a polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére, melyről a testület számozott határozat nélkül határoz. (2) A polgármester gondoskodik a tanácskozás rendjének megtartásáról. Ennek során: a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgytól, vagy a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a megfogalmazása, b) rendre utasíthatja azt a képviselőt, aki a testületben méltatlan magatartást tanúsít, c) a tanácskozás rendjét zavaró nem képviselő megjelentet rendre utasíthatja, ismétlődés esetén a tanácskozás elhagyására kötelezheti. (3) A vita lezárása után "Személyes megjegyzés"-re lehetőséget kell adni annak, aki a vitában az ellene szóló, sérelmesnek vélt megjegyzést kívánja elhárítani, vagy a hozzászólásával kapcsolatban felmerült félreértéseket eloszlatni. 3 módosította a 3/2013. (III. 1.) rendelet. hatályos: március 1-től - 2 -

8 (4) Zárt ülés tartására az Mötv. 46. (2)-(3) bekezdését kell alkalmazni. A zárt ülésen is jelen lehet a Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Kölkedi Kirendeltségének vezetője. (5) A képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással hozza, melynek módja egyszerű kézfeltartás. Minősített többség a megválasztott képviselők több, mint felének szavazata szükséges az Mötv ban meghatározott ügyekben. Név szerinti szavazást a testület esetenként elrendelheti. Név szerinti szavazásnál a polgármester egyenként mondja a képviselők nevét, akik igennel vagy nemmel módon szavazhatnak. A név szerinti szavazásnál tartózkodás nincs, kivéve a személyes érintettség esetét. (6) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat az Mötv. 46. (2) bekezdésében meghatározott ügyekben. A titkos szavazást a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság bonyolítja le. A képviselők írásban, urnába helyezve adják le szavazatukat. A bizottság megszámolja, megállapítja a titkos szavazás eredményét. (7) A képviselők a napirend megtárgyalását követően kérdéseket tehetnek fel, interpellálhatnak. Az ülést megelőzően legkésőbb legalább 3 munkanappal, írásban benyújtott interpellációra az ülésen érdemi választ kell adni. A kérdésekre adott válasz elfogadásáról az interpellációt benyújtó nyilatkozik, és külön dönt erről a testület. 3/A. 4 (1) A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve az Mötv. 52. (1) bekezdésében szabályozottakon túl tartalmazza a döntéshozatalnál a legkisebb szavazatot adók nevét. A nyilvános és zárt ülésekről diktafonos hangfelvétel készül. (2) A képviselő-testület üléséről 2 eredeti példányban készül a jegyzőkönyv, melyhez mellékelni kell a jelenléti ívet, a meghívót, az írásos előterjesztéseket, határozati javaslatokat, az írásban benyújtott interpellációkat. A jegyző a tárgyévet követő év január 31-ig gondoskodik a helyben maradó jegyzőkönyvek beköttetéséről és egy példánynak a Községi Könyvtárban történő elhelyezéséről. 4. (1) A Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal közmeghallgatást tart, melyet a polgármester vezet. (2) A közmeghallgatáson az állampolgárok és civil szerveződések képviselői közérdekű ügyekben a képviselő-testülethez, képviselőkhöz, polgármesterhez, jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, közérdekű javaslatokat tehetnek. (3) A közmeghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok az irányadók. 4/A. 4/A. (1) A képviselő-testület egy bizottságot hoz létre Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnevezéssel. 4 módosította a 3/2013. (III. 1.) rendelet. hatályos: március 1-től - 3 -

9 (2)A bizottság fő feladatai: a) véleményezi a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámolót, rendelettervezetet b) véleményezi az éves költségvetést és az önkormányzati intézmények, -szervezetek, valamint -gazdasági társaságok önkormányzati költségvetéssel összefüggő ügyleteit c) vizsgálja az önkormányzat intézményeinek vagyongazdálkodását d) vizsgálja a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatát e) vizsgálja a képviselők összeférhetetlenségi ügyeit f) ellátja a képviselő-testület titkos szavazásainak lebonyolításával kapcsolatos feladatokat g) ellátja a képviselő-testület által meghatározott egyéb feladatokat. (3) 5 A bizottság testületként működik, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A bizottság döntése határozat, melynek évente kezdődő jelölése: a határozat száma arab számmal/év arab számmal (pont), zárójelben a hónap római számmal (pont), a nap arab számmal (pont), PÜB határozat (pl.: 1/2013. (I.20.) PÜB határozat). Az ülést az elnök hívja össze és vezeti. A meghívót az ülést megelőző 5 nappal kell kézbesíteni a bizottsági tagoknak és meghívottaknak. A bizottság szükség szerint, de legalább évente 4 alkalommal ülésezik. (4) 6 Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök és egy bizottsági tag ír alá. (5) Csak a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával nyújtható be a képviselőtestületnek a költségvetési rendelet-tervezet, féléves és éves pénzügyi beszámoló, valamint a 4/A. (2) b) pontban meghatározott tervezet. 5. Polgármester, alpolgármester, jegyző (1) A polgármester feladatát társadalmi megbízatásban főállásban látja el. (2) Feladatait, hatósági hatásköreit a képviselő-testület, törvény vagy annak felhatalmazása alapján kormányrendelet állapítja meg. (3) A képviselő-testület saját tagjai közül a polgármester javaslatára titkos szavazással, a testület megbízatásának időtartamára, a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. A polgármester feladatai általában: - -az önkormányzat demokratikus működésének biztosítása, helyi érdekek képviselete, - -közszolgáltatások, településfejlesztés biztosítása, - -a képviselő-testület programjának összeállítása - -a települési képviselők munkájának segítése, - -intézmények vezetőivel, egyesületek, társadalmi szervezetekkel különösen az önszervezenődő lakossági csoportokkal való együttműködés - -széleskörű információ gyűjtés, a képviselők folyamatos tájékoztatása, támogatása - -széleskörű információ gyűjtés, a képviselők folyamatos támogatása - - kisebbségi nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolattartás 5 módosította a 3/2013. (III. 1.) rendelet. hatályos: március 1-től 6 módosította a 3/2013. (III. 1.) rendelet. hatályos: március 1-től - 4 -

10 - -koordináció a helyi és a kisebbségi nemzetiségi önkormányzatok között - - kisebbségi nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása (4) Az alpolgármester feladatát társadalmi megbízatásban látja el. Tiszteletdíjban részesül, de a polgármester tartós távollétében végzett munkáért külön díjazás nem illeti meg. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatát. (5) Az alpolgármester feladatai: A polgármester feladatát szabályozó (3) bekezdésben megjelöltek. 5/A. 7 Közös önkormányzati hivatal (1) Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete igazgatási feladatainak ellátására február 1-től Nagynyárád és Sátorhely Önkormányzatok Képviselő-testületeivel, április 1-től Nagynyárád, Sátorhely és Lippó, Bezedek, Ivándárda, Sárok Önkormányzatok Képviselőtestületeivel Közös Önkormányzati Hivatalt hozott létre. A megállapodást az SzMSz 1. számú melléklet, a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a 2. számú melléklet, a Közös Hivatal Alapító Okiratát a 3. számú melléklet, a Közös Hivatal Ügyrendjét a 4. számú melléklet tartalmazza. (2) A Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti. (3) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal útján segíti a nemzetiségi önkormányzatok munkáját az alábbi területeken: a) működésük személyi és tárgyi feltételeit biztosítja, viseli ezek költségeit, b) közreműködik pénzügyi, tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésében, c) a számviteli, pénzügyi és információs tevékenység teljesítésében, pénzellátás és bankszámla kezelésében. Az együttműködésre vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet a külön megállapodás tartalmazza. 5/B. 8 Tanyagondnoki szolgálat (1) A képviselő-testület tanyagondnoki szolgálatot tart fenn az Erdőfűn és egyéb külterületen élő egyéb lakosság szociális alapellátásban való részesítése céljából. A tanyagondnok az önkormányzat alkalmazottja. 7 módosította a 3/2013. (III. 1.) rendelet. hatályos: március 1-től 8 módosította a 3/2013. (III. 1.) rendelet. hatályos: március 1-től - 5 -

11 (2) A tanyagondnok tartós távolléte, tartós szabadsága esetén a helyettesítési feladatot Mohács Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján a Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat tanyagondnoka látja el. (3) A tanyagondnoki szolgálat irányítását, az egyéb munkáltatói jogokat átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja Önkormányzati rendeletalkotás (1) Rendeletalkotást kezdeményezhet a képviselő, a jegyző, a nemzetiségi önkormányzatok és a településen működő civil szervezet. (2) A rendelet elfogadását követően annak hiteles szövegét a jegyző köteles megszerkeszteni és a rendeletet kihirdetni. A kihirdetés módja az önkormányzati hirdetőtáblákon és honlapon történő elhelyezés. 6/A. (1) Az önkormányzat a lakosság, a társadalmi szervezetek tájékoztatása, a döntések előkészítésében való részvétel érdekében a fontosabb előterjesztések, rendelettervezetek szövegét és indokolását elhelyezi az önkormányzat honlapján, melyre a lakosság és társadalmi szervezetek észrevételt tehetnek. (2) A település fejlesztése szempontjából kiemelkedő jelentőségű ügyekben a döntés meghozatala előtt községi fórumot kell tartani. A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztés mellékletét képezi a lakossági fórum állásfoglalása és az ott elhangzott kisebbségi vélemények. (3) Az (1) (2) bekezdésben szabályozott egyeztetések lefolytatásáért, a vélemények feldolgozásáért a jegyző felelős. 7. Helyi népszavazás, népi kezdeményezés (1) A képviselő - testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a választópolgárok legalább 25 %-a kezdeményezte. (2) A népi kezdeményezés kötelező tárgyalásának feltétele, hogy a választópolgárok legalább 5%-a kezdeményezze 5 %-nál több választó kezdeményezi. 9 módosította a 3/2013. (III. 1.) rendelet. hatályos: március 1-től - 6 -

12 (3)A helyi népszavazás lebonyolítására a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvényt kell alkalmazni. 8. Az önkormányzat gazdasági alapjai (1) Az önkormányzat vagyonát, a vagyonnal való gazdálkodást külön vagyonrendelet szabályozza, tartalmazza. (2) 10 Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a közös önkormányzati hivatal útján látja el. Az Alapító Okirat száma: 115/2013., kelte: január 24. (A Képviselő-testület a 19/2013. (I.24.) számú határozattal hagyta jóvá). (3) Az önkormányzati gazdálkodást az Állami Számvevőszék ellenőrzi. (4) 11 A képviselő-testület gazdálkodásának belső ellenőrzéséről a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A jegyző a Belső Ellenőrzési Szabályzat alapján gondoskodik a folyamatba épített előzetes, utólagos vezetői ellenőrzésről, az ellenőrzési nyomvonal végrehajtásáról és annak folyamatos fejlesztéséről. 9. A képviselő-testület évente meghatározza költségvetését, a költségvetési évet követő március 31-ig megtárgyalja a zárszámadását. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kölked, november Csomor Tibor polgármester Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző 10 módosította a 3/2013. (III. 1.) rendelet. hatályos: március 1-től 11 módosította a 3/2013. (III. 1.) rendelet. hatályos: március 1-től - 7 -

13 Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzata 1. számú függelék Képviselők névsora Csomor Tibor polgármester Gerber Csaba Hegedűs Sándor Késics János Martényi János Muskát Zoltán Tutti Tibor - 8 -

14 Előterjesztés az egyebek napirendi ponthoz. 1. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeifert János egyéni vállalkozó, 7630 Pécs, Baranyavár u. 9. kéményseprő-ipari közszolgáltató átmeneti szolgáltató hatáskörét 2014 november február 01. időszakra meghosszabbította november február 28. időszakra a munkaügyi kirendeltség tájékoztatása alapján 8 fő közhasznú munkavégzőt tudunk foglalkoztatni. A jelenleg folyamatban lévő programban, amely november végéig tart, 10 fő dolgozik, így novemberben összesen 18 fővel tudunk számolni. A jelenlegi dolgozókat a munkaügyi kirendeltség tájékoztatása alapján nincs módunkban továbbfoglalkoztatni. Szóbeli tájékoztatás alapján lehetséges, hogy még néhány ember foglalkoztatására új pályázat beadásával módunk lesz. 3. A 0516/1 hrsz-ú földút rekultivációjával kapcsolatosan, feltételes módban érdeklődtem földmunkagép bérlése tárgyában Gráf Antaléknál. A gép bérleti díja ,- Ft + ÁFA/óra. Továbbá tájékoztatom T. Képviselőket, hogy értesítettük a még betakarításra váró azon földtulajdonosokat, akik érintettek a földút nyomvonalában, hogy mielőbb tegyék lehetővé számunkra a földmunka elvégzését. 4. Javasolom és egyben kérlek benneteket -, hogy döntsünk az alábbi kérdésben: vagyonrendeletünk és nyilvántartásaink alapján elég sok ingatlanunk van. Erdő, gyep, nádas, szántó, árok, út, bányagödör, lakóépület stb. Mivel nem tartom elképzelhetetlennek azt, hogy a kataszterben szereplőeken túl is lehetnek még ingatlanaink, ezért egyszer egy teljes körű listával kellene rendelkeznünk. A földhivatalban érdeklődtem Vódli Józsefnél, hogy milyen megoldást tudna erre javasolni. Lehetőségünk van arra vonatkozóan, hogy egy teljes, pontos listát kapjunk erről az állapotról. Ezt az adatállományt meg tudjuk szerezni 150,- Ft + ÁFA/ingatlan árban. Továbbá hozzájuthatunk ,- Ft + ÁFA áron egy pontos digitális térképhez helyrajzi számokkal, melyen mi is behatárolhatjuk az ingatlanainkat és egyéb esetekben is lehetőségünk nyílik területek behatárolására. Személy szerint én szeretném látni és tudni, hogy vagyonunk valóban az e, amiként nyilván van tartva, vagy más (például: árok valóban árok, vagy már beszántották, minden földünk után kapunk-e földbérleti díjat, stb.). 5. A Német Nemzetiségi Önkormányzat csak csonkán tudott megalakulni, mert Kovács Bernadett képviselő-jelölt lemondott megszerzett mandátumáról és pótjelölt nem volt. Ebből kifolyólag a megüresedett helyre új választást kell kiírni. Remélem, hogy most legalább két fő fogja jelöltetni magát az esetlegesen, későbbiekben kieső tag pótolhatósága miatt is. A Kormányhivatal állásfoglalása szerint a nemzetiségi önkormányzat 2 fővel is működőképes, így nem kell időközi választást kiírni. 6. Fodor Antallal kötött volna az előző testület egy megállapodást a katolikus temető karbantartására. Fodor Úr nem írta alá a szerződést, szóban foglak benneteket tájékoztatni az indokairól és annak ismeretében döntünk.

Készült Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-i ülésére

Készült Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-i ülésére Előterjesztés Készült Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-i ülésére Tárgy: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megválasztása Tisztelt Képviselők! A képviselő-testület az alakuló

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület előtt ismert okok miatt a képviselő-testület

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. június 24.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tulajdonos VTÉB Véménd Község Önkormányzata Képviselő Testülete által a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 1210-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-i rendes ülésére Tárgy: Kerekegyházi Értéktár Bizottság SZMSZ-ének elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8. /2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 28-án (szerda) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 85/2013.(V. 29.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1/1. sz. függelék Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A bizottság a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata 79/2014. (VIII.29.) számú határozata Képviselő- testülete megtárgyalta a Javaslat a 2014. évi rendkívüli Önkormányzati Támogatási Igény benyújtására elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(...) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT 1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről. - 244 - Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 2-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ádánd Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj. tv.) 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.. napján tartandó testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. december 16-án tartandó ülésére. Tárgy: Helyi értéktár létrehozása. Tisztelt Képviselő Testület! 2012. április 2-i ülésén

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 96/2014.

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket.

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-34/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én (kedd) 9,00 órai kezdettel

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ) emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 8-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ) emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2011. január 3. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB/389/2014 Ügyintéző : dr.berényi Judit ELŐTERJESZTÉS - a

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 3/2014. (III.7.) önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző A polgármesteri beszámolót Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. Jegyzőkönyv Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Gilvánfa Az ülés ideje: 2014. október 22., 08.00 óra

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Önkormányzati SZMSZ módosítása

Önkormányzati SZMSZ módosítása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014. (XI. 20.) rendelete

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014. (XI. 20.) rendelete Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 2. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (XI. 20.) rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Napirend előtti esemény

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Napirend előtti esemény J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.november 19-én (csütörtök) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 17-én 11.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(X. 21.) önkormányzati rendelete Neszmély Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 54/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat székhelye: 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi Sándor utca Hatáskör átruházás

(2) Az Önkormányzat székhelye: 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi Sándor utca Hatáskör átruházás Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelete Dunaszentmiklós önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Dunaszentmiklós Község Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 30-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 30-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 30-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata képviselő-testületének _/2015. ( ) önkormányzati

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Gratulál a polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak, részükre a megbízóleveleket átadja.

Gratulál a polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak, részükre a megbízóleveleket átadja. 11. számú Jegyzőkönyv Készült a Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 19-én 14,00 órakor a Községháza dísztermében (Balatonszentgyörgy, Berzsenyi D. u. 91.) megtartott

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző Az előterjesztést figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

( egységes szerkezetben a módosításáról szóló 11/2012.(VI.28.) és 12/2012.(VIII.16. )valamint a 4/2013.(II.18.) számú önkormányzati rendeletekkel)

( egységes szerkezetben a módosításáról szóló 11/2012.(VI.28.) és 12/2012.(VIII.16. )valamint a 4/2013.(II.18.) számú önkormányzati rendeletekkel) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012.( I.20.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról ( egységes szerkezetben a módosításáról szóló

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 1/2003. (II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 1/2003. (II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2003. (II.1.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2014. c.) határozatai: 46-49., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 454/2013. (XII. 12.) Kt. határozat melléklete A RÁKOSMENTI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 361/2013.

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülésterve. Általános rendelkezések

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülésterve. Általános rendelkezések Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve I. Általános rendelkezések A képviselő-testületi ülések általában a Községháza épületében kerülnek megtartásra. Más helyszín esetén

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2-5/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 29-én MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja: 45/2013. C 1 46/2013. C 1 47/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása Iktatószám: 1637/9/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi Pénzügyi Bizottságának, valamint Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának 2015. október 29. napján 14.00 órakor megtartott soros,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A napirendi javaslatot a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadta el:

Jegyzőkönyv. A napirendi javaslatot a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadta el: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2015. Jegyzőkönyv Készült: 2015. július 13-án 16:00 órakor Kölked Község Önkormányzatának Képviselőtestülete nyilvános ülésén, az önkormányzati hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 18-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község

Részletesebben