CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor november 2-8. Nyíregyháza Beregszász. 5. oldal hõseire emlékeztek. vérbe fojtani a magyarság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor november 2-8. Nyíregyháza Beregszász. 5. oldal. 1956 hõseire emlékeztek. vérbe fojtani a magyarság"

Átírás

1 évf. 43. szám elnökválasztásnak 2. oldalhárom esélyese van az Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 4. oldal Reformáció 5. oldal Tv -mûsor november 2-8. Nyíregyháza Beregszász 6. oldal Presbiter-konferencia Nagydobronyban Fizesse elõ a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó a legfontosabb. Éppen ezért kötelességünk, hogy hiteles, megbízható tájékoztatást adjunk. Hogy igaz értékeket képviseljünk. Hogy a hit, remény és szeretetet nevében a békességet, a megbékélést hirdessük. (Index 08776) Legyen Ön is a partnerünk! Fizesse elõ a Kárpátinfót! 7. oldal A természet patikája AJÁNLÓ Hálaadó ünnepség Akliban 1956 hõseire emlékeztek megyeszerte A zsarnokság nem örök Október 25. ünnep volt a Máramaros-Ugocsa megyei Akliban, ahol a helyi református gyülekezet és a velük örvendezõ vendégsereg hálát adott Istennek a megújult templomért. A hálaadó ünnepségen Lõrincz Attila, helyi lelkipásztor köszöntötte az egybegyûlteket. Majd Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke tartott istentiszteletet Jakab apostol levele 1. részének versei alapján. Az igét olvasó ember sokszor rádöbben, hogy ez a világ egy becsapott világ, melyben az emberek önmagukat csapják be, mondta. Ebben a községben ez a templom azért áll itt évszázadok óta, hogy ez a nép ne egy önmagát becsapó nép legyen. Ez a hajlék azért van, mert itt, beletekinthetnek az Akliban élõ emberek a szabadság tökéletes törvényébe. Folytatás a 6. oldalon A magyar operett halhatatlan csillaga Az elmúlt hét során megyeszerte tartottak 56-os megemlékezéseket. Ezeken az ünnepségek szónokai arra emlékeztettek, hogy 1956 forradalmárainak hõsiességét a világ csodálattal és ámulva figyelte. A gonosz birodalmának ekkor ugyan sikerült vérbe fojtani a magyarság nagyszerû kezdeményezését, ám a zsarnoki hatalom ekkor olyan mély sebet kapott, hogy az törvényszerûen vezetett az 1989-es vértelen rendszerváltásig eseményei egyszersmind azt is megmutatták, hogy a magyar nemzet egy és oszthatatlan. Hiába választják el nemzetrészeinket különbözõ határok, a szögesdrótoknál a szolidaritás sokkal erõsebb kapocs. Akárcsak a Kárpát-medencében élõ más nemzetrészek, a kárpátaljai magyarság is óriási szimpátiával figyelte az anyaországiak küzdelmét, a megye több településén szimpatizáns csoportok alakultak, amelyek röplapokon tiltakoztak a magyar forradalom eltiprása ellen. Természetesen a szigorú megtorlás ezúttal sem maradt el. Folytatás a 3. oldalon Fedák Sári, a múlt század elsõ évtizedének legfelkapottabb primadonnája, 130 évvel ezelõtt született. A színésznõ szülõvárosához, Beregszászhoz végtelenül ragaszkodott. Állítólag 1919-ben, a Tanácsköztársaság idején ünnepelt színésznõként azért csatlakozott a vörös katonákat toborzó Szamuely Tibor hadügyi népbiztoshoz és csapatához, merthogy így remélte visszaszerezni a csehektõl szeretett városát, Beregszászt. Sajnos vidékünkön nem ez a történet forog róla közszájon. De még csak nem is az, hogy az elsõ autót neki köszönhetõen láthatták a Vérke-parti város és a környékbeli falvak lakói: az automobilt a színésznõ maga vezette, és itt hagyta ajándékba édesapjának, Fedák Istvánnak, aki Bereg megyei tiszti orvosként dolgozott. Felkapott színésznõként válogathatott a szerepek között, fénykorában csak fõszerepet játszott. Fellépéseiért sztár-gázsit kért. Huszka Jenõ Bob herceg címû darabjában ahol nõ létére õ játssza a fõhõst, tehát a herceget nyújtott alakításáért annyi pénzt kapott, amelyen szülei felépíthették a munkácsi utcán ma is álló családi házat, a Fedák-kastélyt. Igen sok legenda övezi tehát a színésznõ alakját. A beregszászi Európa- Magyar Házban most látható kiállításnak éppen az az egyik bevallott célja, hogy Folytatás a 6. oldalon Jubileum és megemlékezés Hármas ünnepen vehettek részt mindazok, akik az elmúlt szombaton eljöttek a ferences rendi szerzetesek Nagyszõlõs központjában álló Kapisztrán Szent János kolostortemplomba. A névadó emlékünnepe, a templombúcsú mellett még két fontos eseményre is sor került: az ötven esztendeje szolgáló Albert atya aranymiséjére, és az itt található régi, mostanra szépen felújított orgona felszentelésére. Vajon mit tenne ma Kapisztrán Szent János, hogyan küzedene a reá bízott hívek lelki üdvéért? A XVI. században élt férfiú milyen példával szolgálhat a ma embere számára? Ezekre a kérdésekre kereste a választ a Magyarországról érkezett Gergely atya, a ferences rendiek tartományfõnöke. Tudni kell, mondta, hogy Kapisztrán Folytatás a 3. oldalon

2 2 Heti körkép BEREG Amirõl beszélnek A POPULISTA INTÉZKEDÉSEK KÁROSAK LEHETNEK Talán még emlékszünk arra, hogy a 2004-ben megtartott legutóbbi parlamenti választások elõtt az akkori ellenzék, vagyis Julija Timosenko nevével fémjelzett tömörülés, azt követelte Viktor Janukovics kormányától, hogy növelje a szociális juttatásokat. Viktor Janukovics, akkori kormányfõ ezt azzal hárította el, hogy erre nincs pénz, egyébként is a szociális juttatások növelése óhatatlanul válságos helyzetet teremtene az országban. Most viszont az ellenzékben lévõ Régiók Pártja követeli ugyanezt Julija Timosenko kormányától A kormány tiltakozása ellenére a parlament október 20-án megszavazta a szociális juttatások növelésérõl szóló törvényt. Ha Viktor Juscsenko elnök aláírja, november 1-tõl az ukránok nominális jövedelme jelentõsen megnövekedne, de ez nem járna jólétük növekedésével. A parlament által elfogadott törvénynek megfelelõen november 1-tõl a létminimum egy fõre számítva 701, január 1-tõl 825, április 1-tõl 839, július 1-tõl 853, október 1-tõl 861, végül december 1-tõl 875 hrivnyára nõne. A törvény értelmében november 1-tõl kezdõdõen a minimális munkabér 744, január 1-tõl 869, április 1-tõl 884, július 1-tõl 888, október 1-tõl 907, december 1-tõl pedig 922 hrivnya lenne. Julija Timosenko kormányfõ szerint ez az ország pénzügyi stabilitásának katasztrófájához, feltartóztathatatlan inflációhoz, a hrivnya teljes elértéktelenedéséhez vezetne. Hasonló véleményen vannak a legnevesebb pénzügyi szakemberek is. Natália Korolevszka, a parlament ipari- és vállalkozáspolitikai bizottságának elnöke szerint A létminimum és a minimális munkabérek megállapításáról címû törvény az ukrán árnyékgazdaság kibõvüléséhez, tömeges elbocsátásokhoz és minden képzeletet felülmúló inflációhoz vezetne. Elõször is, a törvény bevezetése céljából mintegy 20 százalékkel kell növelni a munkabér-alapot. Az ukrán üzletemberek, vállalkozók számára ez elviselhetetlen terhet jelentene. A magánvállalatok e nélkül is rendkívül nehéz helyzetben vannak: nincs elegendõ forgótõke, egyre inkább hozzáférhetetlenné válnak a banki hitelek, csökken a vállalatok termékei iránti kereslet. A vállalatok számára nem lesz elõnyös legálisan alkalmazni dolgozóikat, mivel alkalmazottaiknak kénytelenek lesznek a jelenleginél jóval magasabb fizetést adni. Vagyis megnõ azoknak a száma, akiknek munkakönyveibe nem kerülnek majd be a foglalkoztatottságukról szóló bejegyzések, ami aztán megfosztja õket a szociális biztosítások igénybe vételének lehetõségétõl, végsõ soron pedig majd nyugdíjuktól is. Ennek következtében a magánvállatok egyre inkább az árnyékgazdaság túszaivá válnak. A dolgozók nagy része borítékban, zsebbõlzsebbe kapná fizetését, keresetük jóval a minimálbér alatt lenne. Sok üzem jutna csõdbe, dolgozóik az utcára kerülnének. Hozzávetõleges számítások szerint a törvény által elõirányzott intézkedések végrehajtása érdekében már az idén 8 milliárd hrivnyával kellene növelni a költségvetési kiadásokat, jövõre pedig legalább 70 milliárddal! Ennyi pénz viszont nincs az ország kaszszájában! Ha elõteremtése érdekében beindítják a pénznyomó gépeket, ez a 90-es évek hiperinflációjához, a költségvetési dolgozók tömeges elbocsátásához vezetne. Végeredményben tehát a szociális juttatások növelésérõl hozott törvény végrehajtása a lakosság reáljövedelmének csökkenését vonná maga után. Volodimir Matvijcsuk pénzügyminiszter helyettes szerint a minimális munkabérnek a törvény által javasolt növelése a költségvetési szféra dolgozói 45 százalékának elbocsátásához vezetne. A kormány arra kérte Viktor Juscsenko elnököt, vétózza meg a törvényt, ne írja azt alá. És ne is várja meg ezzel a rendelkezésére álló 15 napot! Érdekes, hogy az említett törvényt elfogadásának napján a Legfelsõ Tanács napirendjére tûzte a magas keresetû tisztviselõk fizetésének csökkentésérõl szóló törvényt is. A parlament azonban nem fogadta el ezt a törvényt! Mellette csak az ülésen jelenlévõ népképviselõk egyharmada adta voksát. Na lám, ha a saját érdekeikrõl, fizetéseikrõl van szó, honatyáink nem tanúsítanak olyan nagy önzetlenséget és határozottságot, mint amikor az egyszerû dolgozók érdekeirõl van szó! -i-gy Köszönetnyilvánítás A benei református egyház hívei köszönetet szeretnének mondani Orbán Sándor tiszteletes úrnak és családjának, hogy megszervezték a kárpátaljai utazást. Himinecz Miklós Összefogás Oroszország ellen? Szorosabb együttmûködés Ukrajna és Belorusszia között Újlaki László Viktor Juscsenko ukrán államfõ hivatalos meghívót küldött Alekszandr Lukasenko belorusz kollégájának, és arra kéri, hogy a lehetõ leghamarabb látogasson el Kijevbe. A meghívót Petro Porosenko, Ukrajna újonnan kinevezett külügyminisztere adta át, aki Minszkbe látogatott diplomáciai missziójával. Elemzõk arról beszélnek, hogy a két korábban nem a legjobb viszonyban lévõ ország újabban a közös ellenség ellen összefogva talán jobb kapcsolatokat épít ki. Lukasenko erre reagálva azt mondta, hogy semmiképp sem barátkozna össze Ukrajnával valamely más ország adott esetben Oroszország ellen. A belorusz elnök az ukrán külügyminiszterrel való találkozóján aláhúzta, hogy nem fognak együttmûködni senkivel sem egy másik ország ellen. Ugyanakkor az már látható, hogy az ukrán-belorusz közeledés aggodalmat keltett valahol. Alekszandr Lukasenko ezzel Oroszországra gondolt és azt is kihangsúlyozta, hogy országa Október 19-én kezdetét vette az elnökválasztási kampány. Az elemzõk már régóta foglalkoznak a potenciális befutók kérdésével, mindezidáig két nevet említettek meg, akik biztosan ott lehetnek majd a második fordulóban. Koszty Bondarenko, a Gorsenyin nevét viselõ kijevi intézet igazgatója úgy véli, hogy egy harmadik személynek is esélye lehet. A politológussal készült interjút a Podrobnosztyi internetes kiadvány készítette, ebben olvashatunk többek között arról is, hogy milyen eséllyel indul Viktor Juscsenko az elnökválasztáson és milyen szerepet tölthet be a jövõben Ukrajna életében. Koszty Bondarenko szerint Viktor Juscsenko sehogy sem tud megszabadulni a messiás szerepétõl, ugyanis még mindig azt hiszi, hogy neki küldetése van ebben az országban. Továbbá még mindig terítéken van az a korábbi koncepció, miszerint nagykoalíciót hoznak létre a Régiók Pártjával, majd pedig Viktor Janukovics elnöksége mellett õ lehetne a kormányfõ, esetleg Janukovics kormányfõ mellett az alkotmány megváltoztatásával a parlament választaná meg õt államfõnek. A politoló- Az amerikai demokratikus eszmék paródiája Három esélyese van az elnökválasztásnak gus elmondta, hogy nemrégiben az Amerikai Egyesült Államokban járt, ahol a kollégái annak a meggyõzõdésüknek adtak hangot, hogy Ukrajnában valóban Viktor Janukovics lehet az államfõ, de az alkotmány átírásának következtében Juscsenko lenne a kormányfõ, továbbá kétkamarás parlamentet hoznának létre, ahol élete végéig szenátor maradhatna. Ugyanakkor ezeknek az elképzeléseknek nincs semmilyen háttere Ukrajnában, éppen ezért megvalósításukra a közeljövõben nincs esély. Az utóbbi idõben láthatóvá vált, hogy az USA számára Kelet-Európa és egyben Ukrajna is már nem számít stratégiailag fontos színtérnek. Ezen kívül, az amerikai parlamentben vita alakult ki a kelet-európai színes forradalmak támogatása miatt (itt Ukrajnára és Grúziára gondoltak). Sokak szerint az ukrajnai és grúziai demokrácia nem más, mint az amerikai demokratikus eszmék paródiája. Ezeknek a tényezõknek köszönhetõen a párbeszéd Juscsenko és a nyugati államok, szervezetek között gyakorlatilag megszûnt létezni. Az ENSZ közgyûlésén például Juscsenko és Szaakasvili szólalt fel az utolsók között, ráadásul Barack Obamával sem tudtak megbeszélést tartani. Bondarenko szerint korábban még Leonyid Kucsma elnöksége idején sem fordult elõ ilyen. Hasonlóan eredménytelen volt a Független Államok Közösségének (FÁK) kisinyovi találkozója is Dmitrij Medvegyevvel, ahol semmilyen konkrétumról nem tudott beszélni a két ország vezetõje. Bondarenko interjújában elmondta, hogy a szociológiai felmérések szerint jelenleg Viktor Janukovics számít a legnépszerûbbnek a maga 29,3 százalékával, õt követi Julija Timosenko 20,4 százalékkal és Arszenyij Jacenyuk 12,1-el. Minden jelölt esetében meg lehet nevezni negatív és pozitív tényeket. Janukovics egyik mindenkivel jó viszonyban szeretne lenni. Ukrajna és Belorusszia között az utóbbi idõben kialakult néhány közös vonás: elõször is, mindkettejüknek megromlottak a kapcsolatai Oroszországgal és ezzel együtt javult a viszony az Európai Unióval. A közös érdekek miatt a két ország közötti párbeszéd új szintre emelkedhet. Lukasenko az érdekek abszolút egybeesésérõl beszélt, Viktor Juscsenko ukrán kollégáját pedig tisztességesnek és lojálisnak nevezte. Korábban a két szomszédos állam között már született stratégiai partneri együttmûködésrõl szóló megállapodás, de eddig mindezt nem sikerült tartalommal is megtölteni. Petro Porosenko minszki látogatásának egyik legfontosabb pontja ennek az együttmûködésnek a megvalósítása, pontosabban annak az elõkészítése, mielõtt a belorusz elnök Kijevbe látogatna. Az ukrán fõvárosban már az elõkészített javaslatcsomag fogja várni a magasrangú vendéget. A sajtóban megjelent információk szerint Juscsenko más feladatot is adott Porosenkónak a minszki út elõtt. A külügyminiszternek meg kell oldania az ukrán-belorusz határvonal problémás kérdéseit. A határról szóló megállapodást még 1997-ben ratifikálta az ukrán parlament, de a belorusz törvényhozás ezt azóta sem tette meg. Belorusszia kijelentette, hogy a dokumentumot csak azután fogadják el, hogy Ukrajna törleszti az összes, szovjet idõkben felhalmozott adósságát. Az északi szomszéd kijelentette, hogy az ukrajnai vállalatok közel 150 millió dolláros adóssága a belorusz vállalatok felé államadósságnak számít és ennek megfelelõen vissza kell fizetni. Mindeddig a két ország vezetése között hiányzott a politikai párbeszéd, éppen ezért hatékony munka az adósság kérdésében nem folyt. Újabban a helyzet megváltozott, Kijev és Minszk egy sor új közös projektben vesz részt, például az Északi Partnerség európai tervben és a támogatása érdekében létrejött Kijevi kezdeményezés, amelyben Lengyelország is részt vesz. Az együttmûködési lehetõségek között igen sok ellentmondás szerepel. Egyelõre csak a közlekedésügyi kérdésekkel kapcsolatos projektek kerültek elõtérbe, de egyre aktuálisabbá válik az Odessza-Brodi kõolajvezeték befejezése is, amivel a Kaszpi-tengertõl a balti államok felé szállíthatnának kõolajat. A két ország nem tud megegyezni néhány termék importexportjában. Az ukránok például nem engedik be a belorusz gyufát, a beloruszok pedig távol tartják maguktól az ukrán sört. Sokkal jobb a helyzet a munkagépek terén, ugyanis Petro Porosenko és Vlagyimir Szemasko belorusz kormányfõ-helyettes megegyezett a technikai eszközök nagyobb mennyiségû exportjáról Ukrajnába. Belorusszia traktorokat fog eladni Ukrajnának és az ehhez szükséges összegek az ukrán állami költségvetésben már el vannak különítve. Az orosz piacokon problémákba ütköztek a beloruszok, így a Kijevvel történõ együttmûködés igen hasznossá válhat. Szakértõk egyetértenek abban, hogy Ukrajna és Belorusszia között végre létrejöhet egy kölcsönösen hasznos együttmûködés, ami elsõsorban Oroszország ellen fog irányulni. A Független Államok Közösségének legutóbbi közgyûlésén, Kisinyovban, az ukrán és belorusz fél együttesen kritizálta Moszkvát amiatt, hogy nem engedi be a termékeiket az orosz piacra. legkomolyabb problémája abban rejlik, hogy nincs egységes csapata. A Régiók Pártján belül különbözõ csoportosulások jöttek létre és széthúzás tapasztalható. A választás után az eredményektõl függetlenül Janukovicsnak el kell majd döntenie azt, hogy kik lesznek a szövetségesei. Timosenko legnagyobb problémája az, hogy most hatalmon van. Kormányfõként az ország problémái az õ népszerûségi mutatóin köszönnek vissza. Arszenyij Jacenyuk legfõbb gyengesége abban rejlik, hogy õ a harmadik erõ, az újdonságok megtestesítõje és mint ilyen, még nem rendelkezik elegendõ támogatóval. Bondarenko szerint Jacenyuk támogatottsága nemhogy romlott, sokkal inkább javult Szerhij Ratusnyak ungvári polgármester antiszemita megnyilvánulásai miatt. Emiatt ugyanis az USA és Izrael politikusai is Ukrajnára figyelnek és a jövõben számíthatunk arra, hogy lobbizni fognak Jacenyukért, aki egyébként nem zsidó származású mondta a politiológus. Ukrajnában most fordult elõ elõször, hogy az elnökválasztás során a második fordulóra nem két, hanem három jelölt is eséllyel bekerülhet. Ú.L.

3 hõseire emlékeztek megyeszerte A zsarnokság nem örök Elejét lásd az 1. oldalon Gálocs Az Ungvártól bõ 10 kmre, délnyugati irányban elterülõ kis település temetõkertjében áll Gecse Endre, mártíromságot szenvedett református lelkész sírja. A lelkipásztort a forradalom után államellenes tevékenység vádjával letartóztatták, hosszú idõn át vallatták. A pribékek az ungvári börtönben halálra kínozták. A temetõben tartott megemlékezésen Molnár Sándor helyi polgármester arról szólt, hogy a helybé- liek híven ápolják Gecse Endre tiszteletes emlékét, s egyúttal számon tartják azoknak a fiataloknak az emlékét, akik az 56-os forradalom példáján fellelkesülve a maguk módján próbáltak szembeszállni az Európa keleti felét leigázó embertelen rendszerrel. Dupka Nándor, az UMDSZ Ifjúsági Szervezetének elnöke ismertette a mártíromságot szenvedett lelkész életútját, kiemelve, hogy hatvan évvel ezelõtt, 1959-ben kínozták halálra a lelkipásztort. Gajdos István, az UMDSZ elnöke az ünnep kapcsán arra emlékeztetett, hogy 1956 hõsei bebizonyították: olykor a kilátástalannak tûnõ küzdelmet is vállalni kell mártírjai adhatnak ma nekünk erõt ahhoz, hogy Kárpátalján megvédjük anyanyelvi intézményeinket, iskoláinkat, templomainkat. Mecseki Zoltán, az ungvári magyar fõkonzulátus konzulja párhuzamot vont az os magyar forradalom és az 1989-es rendszerváltás között. Ez utóbbi nyomán született meg a harmadik független Magyar Köztársaság. Gecse Endre sírjánál Varga Jolán helyi lakos meleg szavakkal emlékezett a lelkészre. A lelkészházaspár édes lányukként nevelte õt. A koszorúzást követõen a jelenlevõk elzarándokoltak Pasztellák Istvánnak, a gálocsi 1956-os csoport tagjának a sírjához is, ahol szintén elhelyezésre kerültek a kegyelet és a megemlékezés koszorúi. A gálocsi községháza falán néhány éve emléktábla hirdeti, hogy a településen mûködött egy olyan, fiatalokból álló csoport, amely tevõlegesen is kifejezte szolidaritását a magyar forradalom ügye iránt megmutatta, hogy egy nemzet vagyunk, együtt dobban a szívünk kezdte ünnepi beszédét Szanyi Béla, az UMDSZ ungvári járási szervezetének ügyvezetõje. A szónok hitet tett amellett, hogy a nemzet egységét a külsõ és belsõ ártó erõknek azóta sem sikerült megbontani, így remény van arra, hogy évtizedek múltán is méltó módon emlékezik meg a kárpátaljai magyarság az 1956-os forradalom magyarországi és kárpátaljai hõseirõl. Kõszeghy Mária, az UMDSZ ungvári járási szervezetének elnöke figyelmeztetett a mai nemzedékek feladataira: csak akkor lehetünk elégedettek önmagunkkal, ha a megemlékezésekbe sikerül nagy számban bevonni a mai fiatalokat is. Ungvár Három esztendõvel ezelõtt az ungvári börtön falán emlékmûvet avattak azoknak a Magyarországról törvénytelenül idehurcolt ötvenhatos hõsöknek a tiszteletére, akik közül több százan hónapokon át ebben a fegyintézetben raboskodtak. Velük együtt szenvedtek azok a kárpátaljai magyarok, akik szolidaritást vállaltak a magyar forradalommal. Az ungvári börtönnél tartott megemlékezést a megyei székvárosban mûködõ magyar fõkonzulátus szervezte. Három évvel ezelõtt az összefogás legszebb és legeredményesebb példájaként avathattuk fel itt, az ungvári börtön falán azt az emlékmûvet, amely tiszteleg a mintegy nyolcszáznegyven magyar forradalmár elõtt, akiket Magyarországról, a nemzetközi jog alapvetõ normáit lábbal tiporva áthurcoltak az akkori magyar-szovjet határon, s itt tartották õket hónapokon keresztül jogszerûtlenül fogva, mondotta ünnepi beszédében Sziklavári Vilmos, ungvári magyar fõkonzul októberében, az emlékmû felavatásakor néhány egykori politikai fogoly is részt vett a megemlékezésen. Az azóta eltelt idõszakban az ungvári börtön falán elhelyezett 1956-os emlékmû immáron a demokratikus eszmék elkötelezettjeinek és a diktatórikus rezsimek elutasítóinak zarándokhelyévé vált. Itt, e tábla alól üzenjük a haladó emberiségnek, a világnak, hogy mi mindannyian hûek maradunk az 1956-os forradalom eszméihez, óvjuk és védjük hazánk függetlenségét és szabadságát, valamint hitet teszünk a plurális és demokratikus társadalom mellett, hangsúlyozta a fõkonzul. Ezen a napon az ungvári magyar fõkonzulátuson fogadást tartottak az 1956-os forradalom kezdete és a harmadik független Magyar Köztársaság megalakulása alkalmából, amelyen részt vettek a kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetek képviselõi, a megyében mûködõ különbözõ civil szervezetek irányítói, a történelmi egyházak képviselõi. Megemlékezés a beregszászi magyar fõiskolán Csak az igazság kimondása teszi erõssé a nemzetet Vidékünkön az 1956-os forradalom és szabadságharc központi megemlékezésére a hagyományoknak megfelelõen a beregszászi magyar fõiskolán került sor. Az Esztergom teremben összegyûlt közel háromszáz fõnyi közönséget Horkay Sámuel, a KMKSZ beregszászi városi szervezetének elnöke köszöntötte: 1956 összmagyar ünnep, a kárpátaljai magyarok az elsõ perctõl kezdve lélekben együtt éltek a forradalommal, nagy reményeket fûztek a magyarországi változásokhoz, hangsúlyozta az elnök. Az ünnepségen beszédet mondott Bacskai József, a beregszászi magyar konzulátus fõkonzulja. Az 1956-os forradalom és annak értékei alkotják a mai szabad Magyarország alapjait, fogalmazott a szónok. A forradalom alapélménye és legnagyobb ajándéka nemzeti egységünk. Az egész nemzet egy emberként akarta a szovjet önkényuralom helyett a nemzeti függetlenség visszaszerzését, az egyetemes és nemzeti szabadságjogokat. Ezeket a célkitûzéseket az 1989-es rendszerváltás valósította meg. Ezért október 23-a a harmadik független Magyar Köztársaság születésnapja példa arra, hogy még a kis népek is összefogással, hittel, kitartással, áldozatvállalással saját kezükbe tudják venni sorsuk alakítását. Hálával és tisztelettel kell gondolnunk azokra a fiatalokra, akik szovjetellenes tevékenységükért kínvallatást szenvedtek, lágerekben, börtönökben raboskodtak, feláldozták fiatalságukat. Milován Sándor, az 56-os emlékérem tulajdonosa, a KMKSZ alelnöke sorra vette, hogy milyen események zajlottak azokban a sorsdöntõ forradalmi napokban a világpolitikában. Mindezekre azért van szükség, hogy tisztán és világosan lássunk. Az események kronológiájából arra az egyértelmû következtetésre juthatunk, hogy az úgynevezett szabad világ elárulta a magyar forradalmat. Ugyanis Anglia és Franciaország ezekre a napokra idõzítette a szuezi válság kirobbantását, az amerikai kormány pedig több alaklommal jelezte a szovjeteknek: nem szándékozik beavatkozni a magyar eseményekbe. Ismét bebizonyosodott hiába a világ jóérzésû polgárainak együttérzése, szimpátiája csak magunkra számíthatunk. Meg kell tanulnunk egyszer és mindenkorra azt is, hogy csak az igazság kimondása teszi erõssé a magyar nemzetet, hangsúlyozta az alelnök. Szabadságharcában magára hagyták a magyar nemzetet a XVIII XX. század folyamán többször is, emlékeztetetett rá Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke. Legutóbb a rendszerváltáskor kellett volna élni azzal a gyanúperrel, hogy a Nyugatnak elsõsorban piacának bõvítése, felesleges árukészletének elhelyezése, és a magyarországi értékes vagyon megszerzése miatt van szüksége Magyarországra tanulsága: ki kell mondani az igazságot, nevén kell nevezni a dolgokat, bátran szembe kell szállni a zsarnoksággal, ez adhat önbizalmat a magyarságnak. Vajon a magyar függetlenségért küzdõ szabadságharcosok és a forradalom vérbefojtásában segédkezõ pufajkások ugyanannak a nemzetnek a fiai? Nem szabad kirekeszteni senkit, hangzik minduntalan a figyelmeztetés. Ám aki a nemzetet gyengítõ cselekedeteivel önmagát rekeszti ki, azzal mit tegyen a közösség? A próba ma itt, Kárpátalján is mindenkire ki van írva. Választások során, valamint a magyar intézmények, iskolák, egyházak, újságok támogatása során pontosan lemérhetõ, hogy ki mennyire karolta, karolja fel a magyar ügyet Kárpátalján. A KMKSZ-nek pedig továbbra is az a legfontosabb feladata, hogy teret lehetõséget biztosítson a magyar nemzet itteni tagjainak ahhoz, hogy bölcs döntéseket hozzanak, hogy tudjanak azért cselekedni, hogy a magyarság közösségként megmaradjon vidékünkön. A beregszászi magyar gimnázium tanulói virágcsokorral köszöntötték a jelenlevõ kárpátaljai magyar 56- osokat: Milován Sándort és Perduk Tibort. Az összejövetel második részében került sor a kárpátaljai Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház gyermekstúdiójának elõadására. A fiatalok verses-zenés dramatizált mûben elevenítették fel az 56-os forradalom felemelõ, ám egyben igen tragikus napjait. Kovács Elemér Koncert a ferencesek Kapisztrán Szent János kolostortemplomában Jubileum és megemlékezés Elejét lásd az 1. oldalon Szent János a nándorfehérvári csatában egy botot tartott a kezében, amelyre Jézus nevét vésték. A szemtanúk elmondása szerint a szerzetes a botot a feje fölé tartva buzdította a keresztény katonákat a pogány törökök elleni harcra. Mindvégig ott volt a harcolók között az elsõ sorban. Így született a nándorfehérvári diadal, melynek emlékére Európában azóta is délben megszólalnak a harangok. Ma nincs szükség ilyen harcias kiállásra, ám továbbra is nagy szükség van arra, hogy Jézus velünk legyen. Az a legfontosabb, hogy a Megváltót a szívünkbe fogadjuk, mindenkoron az õ tanításait kövessük, és ezt napként sugározzuk az emberek felé. Ahogy ezt teszi immár fél évszázada Albert atya. Az ötven esztendeje felszentelt Albert atya az aranymise során hálát adott azért a kegyelemért, amelyben az elmúlt évtizedek során részesült. A hívek az alkalomhoz illõ énekkel és verssel köszöntötték az ünnepeltet ban, amikor végre sikerült felújítani a kolostortemplomot, az itt szolgáló szerzetesek célul tûzték ki, hogy az isteni hajlék a szentmisék mellett más, világi alkalmaknak is helyet adjon: koncerteknek, kiállításoknak. Ezen a szombaton Jerzy Kukla neves lengyel orgonamûvész és koncertmester orgonajátékában gyönyörködhettek a jelenlévõk. Az orgonista repertoárjában ezúttal J.S. Bach, J. Pachelbel, Liszt Ferenc és XVI.-XIX. századi lengyel zenemûvek szerepeltek. -ardai-

4 4 Lélektõl lélekig BEREG Gondnoki konferencia Balazséron Az elmúlt vasárnap a Balazséri Konferencia-központban találkoztak a Kárpátaljai Református Egyház Bereg megyei gondnokok. A konferencia Gyurkó Miklós, a KRE Bereg megyei Presbiterszövetsége elnökének nyitóáhítatával kezdõdött, majd Molnár Sándor, Bereg megyei fõgondnok vezetésével kerekasztal-beszélgetésre került sor, melyen elsõsorban a gondnokpresbiter feladatait beszélték meg. Választ kerestek azokra a mindannyiukat foglalkoztató kérdésekre, hogyan tehetnék még hatékonyabbá a munkájukat, hogyan segíthetik hatékonyabban a gyülekezet fejlõdését, lelki életét, hogyan tehetik szorosabbá a lelkész-gondnok-presbiter kapcsolatot, miként segíthetik például a KRE Gazdasági törvényének megvalósítását. Az egyik legfontosabb feladat most az egyházi tulajdonviszonyok tisztázása, a privatizálás. Emellett természetesen mindenkor a gyülekezet lelki fejlõdésének szolgálata kell álljon a központban. Mindannyian egyetértettek abban, hogy a gondnok-presbiterre sok munka vár, de Isten hívta el õket erre a szolgálatra, éppen ezért úgy kell végezni munkájukat, hogy majd bátran állhassanak meg azon a bizonyos napon Isten színe elõtt. S mi a jutalmuk? Hogy majd az elszámoláskor azt mondhassa az Úr: Jól vagyon jó és hû szolgám, kevesen voltál hû, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe... /Mt. 25, 21. v./ A résztvevõk elhatározták, hogy gondjaik megbeszélésére, egymás hite általi épülésére negyedévenként találkoznak. A KRE Bereg megyei Presbiterszövetsége, fõgondnoka pedig minden hónap elsõ keddjén tart fogadónapot a Balazséri Béthel Konferencia-központban, ami egyben az Esperesi Hivatalnak is otthont ad. -marton- Virágok, gyertyák, emlékek és remények Ezekben a napokban emberek tömegei keresik fel a temetõkerteket. Virágokkal, koszorúkkal, gyertyákkal és mécsesekkel indulnak, hogy elhunyt szeretteikre emlékezzenek. Gyertagyújtáskor ha máskor már egyre ritkábban is, a sír körül együtt áll meg a család, a rokonok, a jó barátok. Hogy felidézzék az egykor együtt töltött szép napokat. Emlékeznek az édesanyára, aki mindig féltõ szeretettel óvta gyermekeit, még akkor is, amikor már õk is szülõk voltak; az édesapára, aki soha nem ismert fáradságot, ha családja boldogulásáról volt szó; a testvérre, akihez bármikor fordultak, jó tanácsaival, segítõ szándékkal könnyített gondjaikon; a gyermekre, aki megelõzve szüleit korán került a sírhant alá Megállunk a síroknál, és emlékezünk. Meg reménykedünk. Reménykedünk abban, hogy egyszer majd újra találkozunk. És boldog az, aki nem csak reménykedik, de hiszi is, hogy aki az Úrban él, annak Reformáció Október 31-én méltatjuk 492. évfordulóját annak, hogy Luther Márton wittenbergi szerzetes megindította a reformációt. Az idei év különösen fontos évforduló a reformátusok számára, hiszen Kálvin János születésének 500. évfordulóját méltatjuk. A Kálvin jubileum arra késztet bennünket, hogy elgondolkodjunk: mit jelent kálvinistának lenni? Korunkat átszövi az élet élvezete, mindenki és szinte mindenhol ünnepelni, szórakozni, bulizni akar. Úton útfélen azzal találkozunk, hogy szinte minden esemény alkalom az ünneplésre, a hosztiná - ra. Legyen születésnap, vagy névnap, esküvõ vagy házassági évforduló, keresztelõ vagy temetés, tanévnyitó, tanévzáró az emberek vendégséget, eszemiszom lakomákat rendeznek. Ha egy fiatal munkába áll, az elsõ fizetésbõl vendégelje meg a munkatársakat; ha egy idõs nyugdíjba vonul, akkor ebbõl az alkalomból rendezzen vendégséget. Ráadásul ezekbõl a dolgokból a református ember nem húzhatja ki magát, mert ahogy mondani szokták: ezt így kell csinálni! De vajon tényleg így kell? Nem valami másra kötelez(ne) bennünket református vallásunk? Az alábbiak alapján döntse el ki-ki önmaga! Kálvin a majd harminc- Köszönetnyilvánítás Megköszönjük mindazoknak, akik drága halottunk, a szeretõ édesanya, Sass Olga temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban osztoztak, részvétüket nyilvánították. A Sass család örök élete lesz. Aki énbennem hiszen, ha meghal is él az ígérte Jézus. Teljes szívünkkel higgyük ezt, hogy boldogabb legyen e földi életünk! És akkor éppen itt, a temetõkertben éltetni fog a remény is: feltámadunk. Erre a hitre mindannyiunknak szüksége van. Mert ha csak ebben az életben reménykedünk, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül (1 Kor 15, 19 20). Fontos, hogy emlékezzünk az elhunytakra, de tiszteljük és szeressük az élõket! Szeressük itt, a földi létben is, és ne a halála után akarjuk minden szeretetünket virágokkal, márványtáblákkal, drága síremlékekkel kifejezni! Többet ér egy kedves szó, egy kicsi gondoskodás, egy mosoly addig, míg még köztünk van a társ, a szülõ, a gyermek Persze meg kell barátkozni a halállal, készülni kell rá. Emlékezz a halálra! figyelmeztet az õsi bölcsesség. De ne féljünk tõle! Jézus legyõzte már! Kereszthalálával megváltott bennünket. Ez a megváltottság-tudat segítsen bennünket, amikor eltávozott szeretteinkre gondolunk. És gyertyagyújtáskor, a virágok elhelyezésekor, amikor megállunk a síroknál, ez a belsõ értékrend teremtõdjön meg bennünk. -kósa- éves munkássága alatt Genf városából példamutató református gyülekezetet formált. A Biblia alapján, és a reformáció szellemében meghozott rendeletek az élet minden területét érintették. Kálvin teológiájáról, irodalmi munkásságáról sokat beszélnek, fontosabb megállapításaival szinte minden református ember tisztában van. Azt azonban már jóval kevesebben tudják, hogy genfi mûködése alatt a mindennapi életet érintõ rendelkezések is születtek. Ezek nem Kálvin saját maga által írt rendeletei ilyenek elfogadásába a városi tanács soha nem ment volna bele, hanem olyan rendeletek, amelyek magukon viselik a reformáció biblikus életfelfogását, és megegyeztek Genf város vezetõinek elképzelésével. Kálvin János 1541-ben, háromévnyi strassburgi számûzetés után, visszatért Genfbe. Visszatérésének azt a feltételt szabta, hogy a genfiek elfogadják az egyházi és polgári élet megjobbítását célzó elképzeléseit. Ennek megfelelõen november 20-án a genfi városi tanács elfogadta az úgynevezett Ordonnances Ecclesiastiques-t, amely a reformált eklézsia szervezeti rendjét szabályozta. Az Ordonnances értelmében az egyház ügyeit lelki és erkölcsi értelemben egy konzisztórium vezeti, amelynek tagjai a város lelkészei és tizenkét megbecsült polgár, akiket a Nagyon nehéz helyzetbe kerültek Kárpátalján az egyházi fenntartású tanintézmények amiatt, hogy az ukrán állam megvont tõlük mindenféle támogatást. Az intézmények mûködtetése, a növekvõ munkanélküliség, az alacsony bérek, az elértéktelenedõ ukrán hrivnya miatt már eddig is komoly nehézségekbe ütközött. Miután a Debreceni Református Egyházmegye (DRE) gyülekezetei tudomást szereztek a kárpátaljai református líceumok súlyos gondjairól, gyûjtést szerveztek megsegítésük érdekében. Mindenütt kihelyezték a reménység kék dobozait, vödreit, melyekbe tartós élelmiszert, iskolaszereket, könyveket stb. helyezhettek el. Megszervezték emellett a pénzadományok gyûjtését is. A Kárpátaljára irányuló adományok gyûjtését a Debreceni Református Egyházmegye, a Dorcas Segélyszervezet és a Magyar Református Szeretetszolgálat közösen koordinálta. Az adomány jelentõs részét kedden juttatták el a címzettekhez. A Nagyberegi Református Líceum udvarán rögtönzött ünnepségen Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi városi tanács választ. Ez a konzisztórium hetente tartott ülést, vigyázott a gyülekezeti élet rendjére és az erkölcsre. A fegyelmezés Kálvin határozott kívánságára a konzisztórium kezében volt, s abba a városi tanács semmi befolyást nem gyakorolhatott. De nemcsak az egyházi, hanem a családi és szociális életet is szabályozta. A konzisztórium által kiszabható legsúlyosabb büntetés az úrvacsorától való eltiltás volt, de ezt megelõzte az intés a presbitérium, majd a gyülekezet jelenlétében. Ha az eljárás alá vont személy tanbeli zavarokat okozott, a konzisztórium megintette. Makacs ellenállás esetén az illetõt eltiltotta az úrasztalától és a döntést a városi hatóság tudomására hozta november 13-án a városi tanács újra elfogadta a több ponton is bõvített Ordonnances-t. A húsz évvel késõbbi rendeletek terjedelme kétszer akkora, de lényegi különbség nem tapasztalható. A lelkület és a cél nem változott, Hárommillió forint adomány A reménység kék doboza elnöke arról szólt, hogy a kárpátaljai református fiatalok tanulásának elõsegítését célzó felhívásuk a gyülekezetekben széles visszhangra talált. Ismét bebizonyosodott, hogy él a magyar-magyar szolidaritás. Vad Zsigmond, a Debreceni Református Egyházmegye esperese arról az örömteli felismerésrõl beszélt, hogy a három szervezet összefogása megsokszorozta az erejüket. Fodor Gusztáv, az MRSZ fõkoordinátora köszöntõjében arról biztosította az itteni fiatalokat, hogy továbbra is számíthatnak a határ túloldalán élõ testvérek anyagi és erkölcsi támogatására. A DRE, a Dorcas és az MRSZ mostani sikeres akciója arra bátorítja mindhárom csupán a két évtized rendelkezéseivel bõvült a terjedelem. Kálvin János tanainak követése a kálvinizmus mindennapi gyakorlattá vált, amely meglátszik a hívõk életén. A református nevezzük most így: kálvinista ember hitének kincse a megváltó Jézus Krisztus; reménysége az örök élet, amely hit által, Isten kegyelmébõl adatik; üdvbizonyossága Isten eleve elrendelõ akaratából fakad; feladata pedig Isten dicsõségének szolgálata ezen a világon. Ezért a kálvinista hívõ ragaszkodik Krisztusához, hitét soha nem tagadja meg, és ezt a hitet megmutatja hétköznapi életében, minden cselekedetében. Kerüli a bûnös életmódot: az iszákosságot, paráznaságot, kevélykedést, fényûzést. Tudja, hogy ezek a dolgok a sátántól erednek, Isten dicsõségét nem szolgálják, és az üdvösség szempontjából szükségtelenek, vagy éppen károsak. Úgy tudunk méltón emlékezni a reformációra, hûek maradni kálvinizmusunkhoz, ha a kálvini örökséget megõrizzük, a kálvinista életgyakorlatot naponta megéljük. Istentõl kapott feladatunk, hogy világítsunk a sötétben gyertyaként, az erkölcstelen világnak mutassunk erkölcsöt, a hitetlenségnek hitet, a féktelenségnek önmegtartóztatást, ugyanis ezt jelenti identitásunk: református keresztyén magyarok vagyunk. Kovács Attila református lelkész szervezet irányítóit, hogy a jövõben több hasonló programot indítsanak. A tanulmányaik tovább folytatására biztatta az itteni fiatalokat Balogh Barnabás, a Dorcas Magyarországi Segélyszervezetének igazgatója. A XXI. században a nemzetek versenyébõl azok kerülnek ki gyõztesen, akiknek alapos tudással és mély hittel rendelkezõ ifjaik vannak. Talán az esõs idõjárás miatt is szürke hétköznapnak indult a mai, kezdte beszédét Tóth László, az intézmény lelkész-igazgatója, ám a mostani látogatás és adomány ünneppé varázsolta ezt a keddi napot. Természetesen jól jön mindenféle adomány, de talán még fontosabb az a figyelem, együttérzés és bátorítás, ami a magyarországi gyülekezetek felõl felénk árad. Kovács Elemér

Tv-műsor április 2 8.

Tv-műsor április 2 8. 13 16. évf. 13. szám Tv-műsor április 2 8. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

Tv-műsor okt. 31- nov. 6.

Tv-műsor okt. 31- nov. 6. 2. oldal 43 15. évf. 43. szám Mennyit fogunk fizetni a gázért? 2. oldalvisszaállították a téli időszámítást Ukrajnában Tv-műsor okt. 31- nov. 6. 5. oldal Ára: 1,50 hrivnya Kátai Zoltán-előadássorozat Kárpátalján

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket!

Áldott húsvéti ünnepeket! Ára: 1 hrivnya Áprilistól újra Tv-mûsor március 24 30. Részletek a 13. oldalon megnyerheti számítógépünket. 2. oldal Támad az infláció 4. oldal Megemlékezés Badalóban 5. oldal Aggódva ünnepeltünk 6. oldal

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-műsor július 9-15. Már nem hisznek a politikusoknak. 5. oldal. azután még nagyobb gyorsasággal

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-műsor július 9-15. Már nem hisznek a politikusoknak. 5. oldal. azután még nagyobb gyorsasággal 27 11. évf. 27. szám CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP Tv-műsor július 9-15 Ára: 1 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk:

Részletesebben

Rákóczi zászlaja alatt

Rákóczi zászlaja alatt 7 15. évf. 7. szám Tv-műsor febr. 21-27. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért. A XIX. tiszaújlaki turulmadaras ünnepségen

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért. A XIX. tiszaújlaki turulmadaras ünnepségen 2. oldal 28 13. évf. 28. szám Gyilkosság és mentelmi jog Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 4. oldal Tv -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért 5. oldal Kelet felé visz a vonat Fizesse elõ

Részletesebben

Bő két évtizedes. Tv-műsor december 22-28. Mozgalmas és tragikus. Ajándék az Ökumenikus Segélyszervezettől. A Rákócziak nyomában

Bő két évtizedes. Tv-műsor december 22-28. Mozgalmas és tragikus. Ajándék az Ökumenikus Segélyszervezettől. A Rákócziak nyomában 51 18. évf. 51. szám Tv-műsor december 22-28. Ára: 2,50 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 3. oldal Adomány a katonacsaládoknak 4. oldal ArtTisza művészeti

Részletesebben

Tanévzáró a magyar főiskolán

Tanévzáró a magyar főiskolán 28 15. évf. 28. szám Tv-műsor július 18-24. Ára: 1,50 hrivnya Születésnap és tábornyitó Részletek a 4. oldalon 2. oldal Csődközeli helyzetben az ukrán gazdaság? 4. oldal,,már van kikért küzdenünk 5. oldal

Részletesebben

Borok, lovagok, vásározók

Borok, lovagok, vásározók 10 15. évf. 10. szám Tv-műsor március 14-20. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

Szalagavató a magyar gimnáziumban

Szalagavató a magyar gimnáziumban Ára: 1 hrivnya Betlehemes találkozó Beregszászon Tv-műsor december 10.-16. Részletek a 4. oldalon 2. oldal Megalakult a narancssárga koalíció... 3. oldal Óvodaátadás Nagypaládon 5. oldal Lelkészbeiktatás

Részletesebben

Egy életképes közösség

Egy életképes közösség 6 18. évf. 6. szám Tv-műsor február 10-16. Ára: 2,00 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal Minden idők legdrágább olimpiája előtt 3. oldal A V4-ek

Részletesebben

Tv-műsor március 12-18.

Tv-műsor március 12-18. 10 16. évf. 10. szám Tv-műsor március 12-18. Ára: 1,50 hrivnya Boldog nőnapot kívánunk! 2. oldal Mi várható a kormányfő latogatása után? 2. oldal Vendetta ukrán módra 5. oldal Megújult a beregászi városi

Részletesebben

Tv-mûsor március 17 23. Csökken Ukrajna lakossága. 5. oldal. Ungvár. Petõfi tér. Március 15-e, anno...

Tv-mûsor március 17 23. Csökken Ukrajna lakossága. 5. oldal. Ungvár. Petõfi tér. Március 15-e, anno... Tv-mûsor március 17 23. Ára: 1 hrivnya Mûholdas TV-k mûsorai a Naplopó magazinban Részletek a 13. oldalon 2. oldal Oroszország és a hidegháború... 4. oldal Ökumenikus világimanap 4. oldal Csökken Ukrajna

Részletesebben

Február 2-8. Új esperest kapott Máramaros-Ugocsa. 6. oldal

Február 2-8. Új esperest kapott Máramaros-Ugocsa. 6. oldal 2. oldal 5 19. évf. 5. szám Rendkívüli állapotot vezetett be a kormány Kelet-Ukrajnában 4. oldal TV műsor Új esperest kapott Máramaros-Ugocsa Február 2-8. 6. oldal Ára: 2,50 hrivnya Magyar Konyha Hete

Részletesebben

Tv-műsor március 5-11.

Tv-műsor március 5-11. 9 16. évf. 9. szám Tv-műsor március 5-11. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

Kárpátaljai Hírmondó

Kárpátaljai Hírmondó Kárpátaljai Hírmondó X. évfolyam 1. szám, 2014. március Áprily Lajos Mennék eléd Mennék eléd, mert itt vagy már közel. A déli oldalon leselkedel. Gyökerek hallják könnyű léptedet, átküldesz egy-egy halk

Részletesebben

Május 4 10. Rezsipótlás vagy átvilágítás? 5. oldal. hoztunk a kárpátaljai

Május 4 10. Rezsipótlás vagy átvilágítás? 5. oldal. hoztunk a kárpátaljai 2. oldal 18 19. évf. 18. szám Lengyel-német humanitárius konvoj indul májusban Ukrajnába 3. oldal Anyák napján TV műsor 5. oldal Május 4 10. Rezsipótlás vagy átvilágítás? 6. oldal Ára: 3,00 hrivnya GISZ

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-műsor július 3-9. Találkozó az adóügyi felügyelőségen. 4. oldal. hittel felvértezve indulnak

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-műsor július 3-9. Találkozó az adóügyi felügyelőségen. 4. oldal. hittel felvértezve indulnak 2. oldal 26 10. évf. 26. szám Timosenkó újabb lehetőséget kap Ára: 1 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 3. oldal Gyermeknap Dercenben 4. oldal Tv-műsor július 3-9. Találkozó az adóügyi felügyelőségen

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -22 ű. Tv-m. 25 év Isten és az emberek szolgálatában. 5. oldal

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -22 ű. Tv-m. 25 év Isten és az emberek szolgálatában. 5. oldal Európai értékrend ukrajnai viszonyok 25 év Isten és az emberek szolgálatában AJÁNLÓ Az 100 pudos szupermarket hálózattá bővült K ényelmes parkolóhely, megfelelő kivilágítás, tágas eladótér, figyelmes kiszolgálás.

Részletesebben

Tv-műsor aug. 25 31.

Tv-műsor aug. 25 31. 34 18. évf. 34. szám Tv-műsor aug. 25 31. Ára: 2,50 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal Ukrán-orosz konfliktus 4. oldal Újabb beregszászi áldozatok

Részletesebben

Február 9-15. 1944 Az elhurcolások. 3. oldal. résztvevőkre szert tevő Mezőgecsei Böllérfesztivált. határában immáron

Február 9-15. 1944 Az elhurcolások. 3. oldal. résztvevőkre szert tevő Mezőgecsei Böllérfesztivált. határában immáron 2. oldal 6 19. évf. 6. szám A KMKSZ tiltakozik a hadköteles személyek határátlépésének korlátozása ellen 3. oldal TV műsor 1944 Az elhurcolások éve Február 9-15. 6. oldal Ára: 2,50 hrivnya Interjú Gál

Részletesebben

Július 13. 19. Az ukrán védelmi miniszter Kárpátalján. 5. oldal. Árpád János, a Miniszterelnökség. felelős államtitkára kijelentette:

Július 13. 19. Az ukrán védelmi miniszter Kárpátalján. 5. oldal. Árpád János, a Miniszterelnökség. felelős államtitkára kijelentette: 28 19. évf. 28. szám TV műsor Július 13. 19. Ára: 3,00 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal Változtak a mozgósítás feltételei 3. oldal Az ukrán védelmi

Részletesebben

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett evangélikus hetilap 71. évfolyam, 25. szám 2006. június 18. Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap Ára: 165 Ft Az eklézsia humorgyûjteményét gazdagította volna, hogyha a nyomtatott szöveg szerint hangzik

Részletesebben

Tv-műsor január 16-22.

Tv-műsor január 16-22. 2 16. évf. 2. szám Tv-műsor január 16-22. Ára: 1,50 hrivnya Figyelem! JÁTSSZON és NYERJEN a Naplopó és a Kárpátinfo közös, 3500 hrivnyás összdíjazású nyereményjátékával! Részletek a 15. oldalon eldől a

Részletesebben

Április 13 19. Tájékoztató a lakossági gáz- és villanyár-támogatásról

Április 13 19. Tájékoztató a lakossági gáz- és villanyár-támogatásról 15 19. évf. 15. szám TV műsor Április 13 19. Ára: 3,00 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal Jelentősen nőttek a közüzemi díjak Ukrajnában 3. oldal

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Kanizsa. Várkapu Autóház v Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550

Kanizsa. Várkapu Autóház v Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550 11.qxd 2008.03.19. 9:06 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 11. szám 2008. március 20. Fotók: Horváth Attila Táncra lábam Újra régi fényében a Petõfi-sszobor Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

Tv-műsor szeptember 2-8.

Tv-műsor szeptember 2-8. 35 17. évf. 35. szám Tv-műsor szeptember 2-8. Ára: 1,50 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal Energiafüggetlenné válhat Kárpátalja? 4. oldal A szeretet

Részletesebben

Kárpátaljai Hírmondó

Kárpátaljai Hírmondó Kárpátaljai Hírmondó X. évfolyam 3. szám, 2014. szeptember Kecskés Béla Magammal viszem Megnézem jól mindennap a világot, mely szép és rút, de legalább valós: mert bármikor itthagyhatom már súgja fülembe

Részletesebben