CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor november 2-8. Nyíregyháza Beregszász. 5. oldal hõseire emlékeztek. vérbe fojtani a magyarság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor november 2-8. Nyíregyháza Beregszász. 5. oldal. 1956 hõseire emlékeztek. vérbe fojtani a magyarság"

Átírás

1 évf. 43. szám elnökválasztásnak 2. oldalhárom esélyese van az Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 4. oldal Reformáció 5. oldal Tv -mûsor november 2-8. Nyíregyháza Beregszász 6. oldal Presbiter-konferencia Nagydobronyban Fizesse elõ a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó a legfontosabb. Éppen ezért kötelességünk, hogy hiteles, megbízható tájékoztatást adjunk. Hogy igaz értékeket képviseljünk. Hogy a hit, remény és szeretetet nevében a békességet, a megbékélést hirdessük. (Index 08776) Legyen Ön is a partnerünk! Fizesse elõ a Kárpátinfót! 7. oldal A természet patikája AJÁNLÓ Hálaadó ünnepség Akliban 1956 hõseire emlékeztek megyeszerte A zsarnokság nem örök Október 25. ünnep volt a Máramaros-Ugocsa megyei Akliban, ahol a helyi református gyülekezet és a velük örvendezõ vendégsereg hálát adott Istennek a megújult templomért. A hálaadó ünnepségen Lõrincz Attila, helyi lelkipásztor köszöntötte az egybegyûlteket. Majd Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke tartott istentiszteletet Jakab apostol levele 1. részének versei alapján. Az igét olvasó ember sokszor rádöbben, hogy ez a világ egy becsapott világ, melyben az emberek önmagukat csapják be, mondta. Ebben a községben ez a templom azért áll itt évszázadok óta, hogy ez a nép ne egy önmagát becsapó nép legyen. Ez a hajlék azért van, mert itt, beletekinthetnek az Akliban élõ emberek a szabadság tökéletes törvényébe. Folytatás a 6. oldalon A magyar operett halhatatlan csillaga Az elmúlt hét során megyeszerte tartottak 56-os megemlékezéseket. Ezeken az ünnepségek szónokai arra emlékeztettek, hogy 1956 forradalmárainak hõsiességét a világ csodálattal és ámulva figyelte. A gonosz birodalmának ekkor ugyan sikerült vérbe fojtani a magyarság nagyszerû kezdeményezését, ám a zsarnoki hatalom ekkor olyan mély sebet kapott, hogy az törvényszerûen vezetett az 1989-es vértelen rendszerváltásig eseményei egyszersmind azt is megmutatták, hogy a magyar nemzet egy és oszthatatlan. Hiába választják el nemzetrészeinket különbözõ határok, a szögesdrótoknál a szolidaritás sokkal erõsebb kapocs. Akárcsak a Kárpát-medencében élõ más nemzetrészek, a kárpátaljai magyarság is óriási szimpátiával figyelte az anyaországiak küzdelmét, a megye több településén szimpatizáns csoportok alakultak, amelyek röplapokon tiltakoztak a magyar forradalom eltiprása ellen. Természetesen a szigorú megtorlás ezúttal sem maradt el. Folytatás a 3. oldalon Fedák Sári, a múlt század elsõ évtizedének legfelkapottabb primadonnája, 130 évvel ezelõtt született. A színésznõ szülõvárosához, Beregszászhoz végtelenül ragaszkodott. Állítólag 1919-ben, a Tanácsköztársaság idején ünnepelt színésznõként azért csatlakozott a vörös katonákat toborzó Szamuely Tibor hadügyi népbiztoshoz és csapatához, merthogy így remélte visszaszerezni a csehektõl szeretett városát, Beregszászt. Sajnos vidékünkön nem ez a történet forog róla közszájon. De még csak nem is az, hogy az elsõ autót neki köszönhetõen láthatták a Vérke-parti város és a környékbeli falvak lakói: az automobilt a színésznõ maga vezette, és itt hagyta ajándékba édesapjának, Fedák Istvánnak, aki Bereg megyei tiszti orvosként dolgozott. Felkapott színésznõként válogathatott a szerepek között, fénykorában csak fõszerepet játszott. Fellépéseiért sztár-gázsit kért. Huszka Jenõ Bob herceg címû darabjában ahol nõ létére õ játssza a fõhõst, tehát a herceget nyújtott alakításáért annyi pénzt kapott, amelyen szülei felépíthették a munkácsi utcán ma is álló családi házat, a Fedák-kastélyt. Igen sok legenda övezi tehát a színésznõ alakját. A beregszászi Európa- Magyar Házban most látható kiállításnak éppen az az egyik bevallott célja, hogy Folytatás a 6. oldalon Jubileum és megemlékezés Hármas ünnepen vehettek részt mindazok, akik az elmúlt szombaton eljöttek a ferences rendi szerzetesek Nagyszõlõs központjában álló Kapisztrán Szent János kolostortemplomba. A névadó emlékünnepe, a templombúcsú mellett még két fontos eseményre is sor került: az ötven esztendeje szolgáló Albert atya aranymiséjére, és az itt található régi, mostanra szépen felújított orgona felszentelésére. Vajon mit tenne ma Kapisztrán Szent János, hogyan küzedene a reá bízott hívek lelki üdvéért? A XVI. században élt férfiú milyen példával szolgálhat a ma embere számára? Ezekre a kérdésekre kereste a választ a Magyarországról érkezett Gergely atya, a ferences rendiek tartományfõnöke. Tudni kell, mondta, hogy Kapisztrán Folytatás a 3. oldalon

2 2 Heti körkép BEREG Amirõl beszélnek A POPULISTA INTÉZKEDÉSEK KÁROSAK LEHETNEK Talán még emlékszünk arra, hogy a 2004-ben megtartott legutóbbi parlamenti választások elõtt az akkori ellenzék, vagyis Julija Timosenko nevével fémjelzett tömörülés, azt követelte Viktor Janukovics kormányától, hogy növelje a szociális juttatásokat. Viktor Janukovics, akkori kormányfõ ezt azzal hárította el, hogy erre nincs pénz, egyébként is a szociális juttatások növelése óhatatlanul válságos helyzetet teremtene az országban. Most viszont az ellenzékben lévõ Régiók Pártja követeli ugyanezt Julija Timosenko kormányától A kormány tiltakozása ellenére a parlament október 20-án megszavazta a szociális juttatások növelésérõl szóló törvényt. Ha Viktor Juscsenko elnök aláírja, november 1-tõl az ukránok nominális jövedelme jelentõsen megnövekedne, de ez nem járna jólétük növekedésével. A parlament által elfogadott törvénynek megfelelõen november 1-tõl a létminimum egy fõre számítva 701, január 1-tõl 825, április 1-tõl 839, július 1-tõl 853, október 1-tõl 861, végül december 1-tõl 875 hrivnyára nõne. A törvény értelmében november 1-tõl kezdõdõen a minimális munkabér 744, január 1-tõl 869, április 1-tõl 884, július 1-tõl 888, október 1-tõl 907, december 1-tõl pedig 922 hrivnya lenne. Julija Timosenko kormányfõ szerint ez az ország pénzügyi stabilitásának katasztrófájához, feltartóztathatatlan inflációhoz, a hrivnya teljes elértéktelenedéséhez vezetne. Hasonló véleményen vannak a legnevesebb pénzügyi szakemberek is. Natália Korolevszka, a parlament ipari- és vállalkozáspolitikai bizottságának elnöke szerint A létminimum és a minimális munkabérek megállapításáról címû törvény az ukrán árnyékgazdaság kibõvüléséhez, tömeges elbocsátásokhoz és minden képzeletet felülmúló inflációhoz vezetne. Elõször is, a törvény bevezetése céljából mintegy 20 százalékkel kell növelni a munkabér-alapot. Az ukrán üzletemberek, vállalkozók számára ez elviselhetetlen terhet jelentene. A magánvállalatok e nélkül is rendkívül nehéz helyzetben vannak: nincs elegendõ forgótõke, egyre inkább hozzáférhetetlenné válnak a banki hitelek, csökken a vállalatok termékei iránti kereslet. A vállalatok számára nem lesz elõnyös legálisan alkalmazni dolgozóikat, mivel alkalmazottaiknak kénytelenek lesznek a jelenleginél jóval magasabb fizetést adni. Vagyis megnõ azoknak a száma, akiknek munkakönyveibe nem kerülnek majd be a foglalkoztatottságukról szóló bejegyzések, ami aztán megfosztja õket a szociális biztosítások igénybe vételének lehetõségétõl, végsõ soron pedig majd nyugdíjuktól is. Ennek következtében a magánvállatok egyre inkább az árnyékgazdaság túszaivá válnak. A dolgozók nagy része borítékban, zsebbõlzsebbe kapná fizetését, keresetük jóval a minimálbér alatt lenne. Sok üzem jutna csõdbe, dolgozóik az utcára kerülnének. Hozzávetõleges számítások szerint a törvény által elõirányzott intézkedések végrehajtása érdekében már az idén 8 milliárd hrivnyával kellene növelni a költségvetési kiadásokat, jövõre pedig legalább 70 milliárddal! Ennyi pénz viszont nincs az ország kaszszájában! Ha elõteremtése érdekében beindítják a pénznyomó gépeket, ez a 90-es évek hiperinflációjához, a költségvetési dolgozók tömeges elbocsátásához vezetne. Végeredményben tehát a szociális juttatások növelésérõl hozott törvény végrehajtása a lakosság reáljövedelmének csökkenését vonná maga után. Volodimir Matvijcsuk pénzügyminiszter helyettes szerint a minimális munkabérnek a törvény által javasolt növelése a költségvetési szféra dolgozói 45 százalékának elbocsátásához vezetne. A kormány arra kérte Viktor Juscsenko elnököt, vétózza meg a törvényt, ne írja azt alá. És ne is várja meg ezzel a rendelkezésére álló 15 napot! Érdekes, hogy az említett törvényt elfogadásának napján a Legfelsõ Tanács napirendjére tûzte a magas keresetû tisztviselõk fizetésének csökkentésérõl szóló törvényt is. A parlament azonban nem fogadta el ezt a törvényt! Mellette csak az ülésen jelenlévõ népképviselõk egyharmada adta voksát. Na lám, ha a saját érdekeikrõl, fizetéseikrõl van szó, honatyáink nem tanúsítanak olyan nagy önzetlenséget és határozottságot, mint amikor az egyszerû dolgozók érdekeirõl van szó! -i-gy Köszönetnyilvánítás A benei református egyház hívei köszönetet szeretnének mondani Orbán Sándor tiszteletes úrnak és családjának, hogy megszervezték a kárpátaljai utazást. Himinecz Miklós Összefogás Oroszország ellen? Szorosabb együttmûködés Ukrajna és Belorusszia között Újlaki László Viktor Juscsenko ukrán államfõ hivatalos meghívót küldött Alekszandr Lukasenko belorusz kollégájának, és arra kéri, hogy a lehetõ leghamarabb látogasson el Kijevbe. A meghívót Petro Porosenko, Ukrajna újonnan kinevezett külügyminisztere adta át, aki Minszkbe látogatott diplomáciai missziójával. Elemzõk arról beszélnek, hogy a két korábban nem a legjobb viszonyban lévõ ország újabban a közös ellenség ellen összefogva talán jobb kapcsolatokat épít ki. Lukasenko erre reagálva azt mondta, hogy semmiképp sem barátkozna össze Ukrajnával valamely más ország adott esetben Oroszország ellen. A belorusz elnök az ukrán külügyminiszterrel való találkozóján aláhúzta, hogy nem fognak együttmûködni senkivel sem egy másik ország ellen. Ugyanakkor az már látható, hogy az ukrán-belorusz közeledés aggodalmat keltett valahol. Alekszandr Lukasenko ezzel Oroszországra gondolt és azt is kihangsúlyozta, hogy országa Október 19-én kezdetét vette az elnökválasztási kampány. Az elemzõk már régóta foglalkoznak a potenciális befutók kérdésével, mindezidáig két nevet említettek meg, akik biztosan ott lehetnek majd a második fordulóban. Koszty Bondarenko, a Gorsenyin nevét viselõ kijevi intézet igazgatója úgy véli, hogy egy harmadik személynek is esélye lehet. A politológussal készült interjút a Podrobnosztyi internetes kiadvány készítette, ebben olvashatunk többek között arról is, hogy milyen eséllyel indul Viktor Juscsenko az elnökválasztáson és milyen szerepet tölthet be a jövõben Ukrajna életében. Koszty Bondarenko szerint Viktor Juscsenko sehogy sem tud megszabadulni a messiás szerepétõl, ugyanis még mindig azt hiszi, hogy neki küldetése van ebben az országban. Továbbá még mindig terítéken van az a korábbi koncepció, miszerint nagykoalíciót hoznak létre a Régiók Pártjával, majd pedig Viktor Janukovics elnöksége mellett õ lehetne a kormányfõ, esetleg Janukovics kormányfõ mellett az alkotmány megváltoztatásával a parlament választaná meg õt államfõnek. A politoló- Az amerikai demokratikus eszmék paródiája Három esélyese van az elnökválasztásnak gus elmondta, hogy nemrégiben az Amerikai Egyesült Államokban járt, ahol a kollégái annak a meggyõzõdésüknek adtak hangot, hogy Ukrajnában valóban Viktor Janukovics lehet az államfõ, de az alkotmány átírásának következtében Juscsenko lenne a kormányfõ, továbbá kétkamarás parlamentet hoznának létre, ahol élete végéig szenátor maradhatna. Ugyanakkor ezeknek az elképzeléseknek nincs semmilyen háttere Ukrajnában, éppen ezért megvalósításukra a közeljövõben nincs esély. Az utóbbi idõben láthatóvá vált, hogy az USA számára Kelet-Európa és egyben Ukrajna is már nem számít stratégiailag fontos színtérnek. Ezen kívül, az amerikai parlamentben vita alakult ki a kelet-európai színes forradalmak támogatása miatt (itt Ukrajnára és Grúziára gondoltak). Sokak szerint az ukrajnai és grúziai demokrácia nem más, mint az amerikai demokratikus eszmék paródiája. Ezeknek a tényezõknek köszönhetõen a párbeszéd Juscsenko és a nyugati államok, szervezetek között gyakorlatilag megszûnt létezni. Az ENSZ közgyûlésén például Juscsenko és Szaakasvili szólalt fel az utolsók között, ráadásul Barack Obamával sem tudtak megbeszélést tartani. Bondarenko szerint korábban még Leonyid Kucsma elnöksége idején sem fordult elõ ilyen. Hasonlóan eredménytelen volt a Független Államok Közösségének (FÁK) kisinyovi találkozója is Dmitrij Medvegyevvel, ahol semmilyen konkrétumról nem tudott beszélni a két ország vezetõje. Bondarenko interjújában elmondta, hogy a szociológiai felmérések szerint jelenleg Viktor Janukovics számít a legnépszerûbbnek a maga 29,3 százalékával, õt követi Julija Timosenko 20,4 százalékkal és Arszenyij Jacenyuk 12,1-el. Minden jelölt esetében meg lehet nevezni negatív és pozitív tényeket. Janukovics egyik mindenkivel jó viszonyban szeretne lenni. Ukrajna és Belorusszia között az utóbbi idõben kialakult néhány közös vonás: elõször is, mindkettejüknek megromlottak a kapcsolatai Oroszországgal és ezzel együtt javult a viszony az Európai Unióval. A közös érdekek miatt a két ország közötti párbeszéd új szintre emelkedhet. Lukasenko az érdekek abszolút egybeesésérõl beszélt, Viktor Juscsenko ukrán kollégáját pedig tisztességesnek és lojálisnak nevezte. Korábban a két szomszédos állam között már született stratégiai partneri együttmûködésrõl szóló megállapodás, de eddig mindezt nem sikerült tartalommal is megtölteni. Petro Porosenko minszki látogatásának egyik legfontosabb pontja ennek az együttmûködésnek a megvalósítása, pontosabban annak az elõkészítése, mielõtt a belorusz elnök Kijevbe látogatna. Az ukrán fõvárosban már az elõkészített javaslatcsomag fogja várni a magasrangú vendéget. A sajtóban megjelent információk szerint Juscsenko más feladatot is adott Porosenkónak a minszki út elõtt. A külügyminiszternek meg kell oldania az ukrán-belorusz határvonal problémás kérdéseit. A határról szóló megállapodást még 1997-ben ratifikálta az ukrán parlament, de a belorusz törvényhozás ezt azóta sem tette meg. Belorusszia kijelentette, hogy a dokumentumot csak azután fogadják el, hogy Ukrajna törleszti az összes, szovjet idõkben felhalmozott adósságát. Az északi szomszéd kijelentette, hogy az ukrajnai vállalatok közel 150 millió dolláros adóssága a belorusz vállalatok felé államadósságnak számít és ennek megfelelõen vissza kell fizetni. Mindeddig a két ország vezetése között hiányzott a politikai párbeszéd, éppen ezért hatékony munka az adósság kérdésében nem folyt. Újabban a helyzet megváltozott, Kijev és Minszk egy sor új közös projektben vesz részt, például az Északi Partnerség európai tervben és a támogatása érdekében létrejött Kijevi kezdeményezés, amelyben Lengyelország is részt vesz. Az együttmûködési lehetõségek között igen sok ellentmondás szerepel. Egyelõre csak a közlekedésügyi kérdésekkel kapcsolatos projektek kerültek elõtérbe, de egyre aktuálisabbá válik az Odessza-Brodi kõolajvezeték befejezése is, amivel a Kaszpi-tengertõl a balti államok felé szállíthatnának kõolajat. A két ország nem tud megegyezni néhány termék importexportjában. Az ukránok például nem engedik be a belorusz gyufát, a beloruszok pedig távol tartják maguktól az ukrán sört. Sokkal jobb a helyzet a munkagépek terén, ugyanis Petro Porosenko és Vlagyimir Szemasko belorusz kormányfõ-helyettes megegyezett a technikai eszközök nagyobb mennyiségû exportjáról Ukrajnába. Belorusszia traktorokat fog eladni Ukrajnának és az ehhez szükséges összegek az ukrán állami költségvetésben már el vannak különítve. Az orosz piacokon problémákba ütköztek a beloruszok, így a Kijevvel történõ együttmûködés igen hasznossá válhat. Szakértõk egyetértenek abban, hogy Ukrajna és Belorusszia között végre létrejöhet egy kölcsönösen hasznos együttmûködés, ami elsõsorban Oroszország ellen fog irányulni. A Független Államok Közösségének legutóbbi közgyûlésén, Kisinyovban, az ukrán és belorusz fél együttesen kritizálta Moszkvát amiatt, hogy nem engedi be a termékeiket az orosz piacra. legkomolyabb problémája abban rejlik, hogy nincs egységes csapata. A Régiók Pártján belül különbözõ csoportosulások jöttek létre és széthúzás tapasztalható. A választás után az eredményektõl függetlenül Janukovicsnak el kell majd döntenie azt, hogy kik lesznek a szövetségesei. Timosenko legnagyobb problémája az, hogy most hatalmon van. Kormányfõként az ország problémái az õ népszerûségi mutatóin köszönnek vissza. Arszenyij Jacenyuk legfõbb gyengesége abban rejlik, hogy õ a harmadik erõ, az újdonságok megtestesítõje és mint ilyen, még nem rendelkezik elegendõ támogatóval. Bondarenko szerint Jacenyuk támogatottsága nemhogy romlott, sokkal inkább javult Szerhij Ratusnyak ungvári polgármester antiszemita megnyilvánulásai miatt. Emiatt ugyanis az USA és Izrael politikusai is Ukrajnára figyelnek és a jövõben számíthatunk arra, hogy lobbizni fognak Jacenyukért, aki egyébként nem zsidó származású mondta a politiológus. Ukrajnában most fordult elõ elõször, hogy az elnökválasztás során a második fordulóra nem két, hanem három jelölt is eséllyel bekerülhet. Ú.L.

3 hõseire emlékeztek megyeszerte A zsarnokság nem örök Elejét lásd az 1. oldalon Gálocs Az Ungvártól bõ 10 kmre, délnyugati irányban elterülõ kis település temetõkertjében áll Gecse Endre, mártíromságot szenvedett református lelkész sírja. A lelkipásztort a forradalom után államellenes tevékenység vádjával letartóztatták, hosszú idõn át vallatták. A pribékek az ungvári börtönben halálra kínozták. A temetõben tartott megemlékezésen Molnár Sándor helyi polgármester arról szólt, hogy a helybé- liek híven ápolják Gecse Endre tiszteletes emlékét, s egyúttal számon tartják azoknak a fiataloknak az emlékét, akik az 56-os forradalom példáján fellelkesülve a maguk módján próbáltak szembeszállni az Európa keleti felét leigázó embertelen rendszerrel. Dupka Nándor, az UMDSZ Ifjúsági Szervezetének elnöke ismertette a mártíromságot szenvedett lelkész életútját, kiemelve, hogy hatvan évvel ezelõtt, 1959-ben kínozták halálra a lelkipásztort. Gajdos István, az UMDSZ elnöke az ünnep kapcsán arra emlékeztetett, hogy 1956 hõsei bebizonyították: olykor a kilátástalannak tûnõ küzdelmet is vállalni kell mártírjai adhatnak ma nekünk erõt ahhoz, hogy Kárpátalján megvédjük anyanyelvi intézményeinket, iskoláinkat, templomainkat. Mecseki Zoltán, az ungvári magyar fõkonzulátus konzulja párhuzamot vont az os magyar forradalom és az 1989-es rendszerváltás között. Ez utóbbi nyomán született meg a harmadik független Magyar Köztársaság. Gecse Endre sírjánál Varga Jolán helyi lakos meleg szavakkal emlékezett a lelkészre. A lelkészházaspár édes lányukként nevelte õt. A koszorúzást követõen a jelenlevõk elzarándokoltak Pasztellák Istvánnak, a gálocsi 1956-os csoport tagjának a sírjához is, ahol szintén elhelyezésre kerültek a kegyelet és a megemlékezés koszorúi. A gálocsi községháza falán néhány éve emléktábla hirdeti, hogy a településen mûködött egy olyan, fiatalokból álló csoport, amely tevõlegesen is kifejezte szolidaritását a magyar forradalom ügye iránt megmutatta, hogy egy nemzet vagyunk, együtt dobban a szívünk kezdte ünnepi beszédét Szanyi Béla, az UMDSZ ungvári járási szervezetének ügyvezetõje. A szónok hitet tett amellett, hogy a nemzet egységét a külsõ és belsõ ártó erõknek azóta sem sikerült megbontani, így remény van arra, hogy évtizedek múltán is méltó módon emlékezik meg a kárpátaljai magyarság az 1956-os forradalom magyarországi és kárpátaljai hõseirõl. Kõszeghy Mária, az UMDSZ ungvári járási szervezetének elnöke figyelmeztetett a mai nemzedékek feladataira: csak akkor lehetünk elégedettek önmagunkkal, ha a megemlékezésekbe sikerül nagy számban bevonni a mai fiatalokat is. Ungvár Három esztendõvel ezelõtt az ungvári börtön falán emlékmûvet avattak azoknak a Magyarországról törvénytelenül idehurcolt ötvenhatos hõsöknek a tiszteletére, akik közül több százan hónapokon át ebben a fegyintézetben raboskodtak. Velük együtt szenvedtek azok a kárpátaljai magyarok, akik szolidaritást vállaltak a magyar forradalommal. Az ungvári börtönnél tartott megemlékezést a megyei székvárosban mûködõ magyar fõkonzulátus szervezte. Három évvel ezelõtt az összefogás legszebb és legeredményesebb példájaként avathattuk fel itt, az ungvári börtön falán azt az emlékmûvet, amely tiszteleg a mintegy nyolcszáznegyven magyar forradalmár elõtt, akiket Magyarországról, a nemzetközi jog alapvetõ normáit lábbal tiporva áthurcoltak az akkori magyar-szovjet határon, s itt tartották õket hónapokon keresztül jogszerûtlenül fogva, mondotta ünnepi beszédében Sziklavári Vilmos, ungvári magyar fõkonzul októberében, az emlékmû felavatásakor néhány egykori politikai fogoly is részt vett a megemlékezésen. Az azóta eltelt idõszakban az ungvári börtön falán elhelyezett 1956-os emlékmû immáron a demokratikus eszmék elkötelezettjeinek és a diktatórikus rezsimek elutasítóinak zarándokhelyévé vált. Itt, e tábla alól üzenjük a haladó emberiségnek, a világnak, hogy mi mindannyian hûek maradunk az 1956-os forradalom eszméihez, óvjuk és védjük hazánk függetlenségét és szabadságát, valamint hitet teszünk a plurális és demokratikus társadalom mellett, hangsúlyozta a fõkonzul. Ezen a napon az ungvári magyar fõkonzulátuson fogadást tartottak az 1956-os forradalom kezdete és a harmadik független Magyar Köztársaság megalakulása alkalmából, amelyen részt vettek a kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetek képviselõi, a megyében mûködõ különbözõ civil szervezetek irányítói, a történelmi egyházak képviselõi. Megemlékezés a beregszászi magyar fõiskolán Csak az igazság kimondása teszi erõssé a nemzetet Vidékünkön az 1956-os forradalom és szabadságharc központi megemlékezésére a hagyományoknak megfelelõen a beregszászi magyar fõiskolán került sor. Az Esztergom teremben összegyûlt közel háromszáz fõnyi közönséget Horkay Sámuel, a KMKSZ beregszászi városi szervezetének elnöke köszöntötte: 1956 összmagyar ünnep, a kárpátaljai magyarok az elsõ perctõl kezdve lélekben együtt éltek a forradalommal, nagy reményeket fûztek a magyarországi változásokhoz, hangsúlyozta az elnök. Az ünnepségen beszédet mondott Bacskai József, a beregszászi magyar konzulátus fõkonzulja. Az 1956-os forradalom és annak értékei alkotják a mai szabad Magyarország alapjait, fogalmazott a szónok. A forradalom alapélménye és legnagyobb ajándéka nemzeti egységünk. Az egész nemzet egy emberként akarta a szovjet önkényuralom helyett a nemzeti függetlenség visszaszerzését, az egyetemes és nemzeti szabadságjogokat. Ezeket a célkitûzéseket az 1989-es rendszerváltás valósította meg. Ezért október 23-a a harmadik független Magyar Köztársaság születésnapja példa arra, hogy még a kis népek is összefogással, hittel, kitartással, áldozatvállalással saját kezükbe tudják venni sorsuk alakítását. Hálával és tisztelettel kell gondolnunk azokra a fiatalokra, akik szovjetellenes tevékenységükért kínvallatást szenvedtek, lágerekben, börtönökben raboskodtak, feláldozták fiatalságukat. Milován Sándor, az 56-os emlékérem tulajdonosa, a KMKSZ alelnöke sorra vette, hogy milyen események zajlottak azokban a sorsdöntõ forradalmi napokban a világpolitikában. Mindezekre azért van szükség, hogy tisztán és világosan lássunk. Az események kronológiájából arra az egyértelmû következtetésre juthatunk, hogy az úgynevezett szabad világ elárulta a magyar forradalmat. Ugyanis Anglia és Franciaország ezekre a napokra idõzítette a szuezi válság kirobbantását, az amerikai kormány pedig több alaklommal jelezte a szovjeteknek: nem szándékozik beavatkozni a magyar eseményekbe. Ismét bebizonyosodott hiába a világ jóérzésû polgárainak együttérzése, szimpátiája csak magunkra számíthatunk. Meg kell tanulnunk egyszer és mindenkorra azt is, hogy csak az igazság kimondása teszi erõssé a magyar nemzetet, hangsúlyozta az alelnök. Szabadságharcában magára hagyták a magyar nemzetet a XVIII XX. század folyamán többször is, emlékeztetetett rá Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke. Legutóbb a rendszerváltáskor kellett volna élni azzal a gyanúperrel, hogy a Nyugatnak elsõsorban piacának bõvítése, felesleges árukészletének elhelyezése, és a magyarországi értékes vagyon megszerzése miatt van szüksége Magyarországra tanulsága: ki kell mondani az igazságot, nevén kell nevezni a dolgokat, bátran szembe kell szállni a zsarnoksággal, ez adhat önbizalmat a magyarságnak. Vajon a magyar függetlenségért küzdõ szabadságharcosok és a forradalom vérbefojtásában segédkezõ pufajkások ugyanannak a nemzetnek a fiai? Nem szabad kirekeszteni senkit, hangzik minduntalan a figyelmeztetés. Ám aki a nemzetet gyengítõ cselekedeteivel önmagát rekeszti ki, azzal mit tegyen a közösség? A próba ma itt, Kárpátalján is mindenkire ki van írva. Választások során, valamint a magyar intézmények, iskolák, egyházak, újságok támogatása során pontosan lemérhetõ, hogy ki mennyire karolta, karolja fel a magyar ügyet Kárpátalján. A KMKSZ-nek pedig továbbra is az a legfontosabb feladata, hogy teret lehetõséget biztosítson a magyar nemzet itteni tagjainak ahhoz, hogy bölcs döntéseket hozzanak, hogy tudjanak azért cselekedni, hogy a magyarság közösségként megmaradjon vidékünkön. A beregszászi magyar gimnázium tanulói virágcsokorral köszöntötték a jelenlevõ kárpátaljai magyar 56- osokat: Milován Sándort és Perduk Tibort. Az összejövetel második részében került sor a kárpátaljai Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház gyermekstúdiójának elõadására. A fiatalok verses-zenés dramatizált mûben elevenítették fel az 56-os forradalom felemelõ, ám egyben igen tragikus napjait. Kovács Elemér Koncert a ferencesek Kapisztrán Szent János kolostortemplomában Jubileum és megemlékezés Elejét lásd az 1. oldalon Szent János a nándorfehérvári csatában egy botot tartott a kezében, amelyre Jézus nevét vésték. A szemtanúk elmondása szerint a szerzetes a botot a feje fölé tartva buzdította a keresztény katonákat a pogány törökök elleni harcra. Mindvégig ott volt a harcolók között az elsõ sorban. Így született a nándorfehérvári diadal, melynek emlékére Európában azóta is délben megszólalnak a harangok. Ma nincs szükség ilyen harcias kiállásra, ám továbbra is nagy szükség van arra, hogy Jézus velünk legyen. Az a legfontosabb, hogy a Megváltót a szívünkbe fogadjuk, mindenkoron az õ tanításait kövessük, és ezt napként sugározzuk az emberek felé. Ahogy ezt teszi immár fél évszázada Albert atya. Az ötven esztendeje felszentelt Albert atya az aranymise során hálát adott azért a kegyelemért, amelyben az elmúlt évtizedek során részesült. A hívek az alkalomhoz illõ énekkel és verssel köszöntötték az ünnepeltet ban, amikor végre sikerült felújítani a kolostortemplomot, az itt szolgáló szerzetesek célul tûzték ki, hogy az isteni hajlék a szentmisék mellett más, világi alkalmaknak is helyet adjon: koncerteknek, kiállításoknak. Ezen a szombaton Jerzy Kukla neves lengyel orgonamûvész és koncertmester orgonajátékában gyönyörködhettek a jelenlévõk. Az orgonista repertoárjában ezúttal J.S. Bach, J. Pachelbel, Liszt Ferenc és XVI.-XIX. századi lengyel zenemûvek szerepeltek. -ardai-

4 4 Lélektõl lélekig BEREG Gondnoki konferencia Balazséron Az elmúlt vasárnap a Balazséri Konferencia-központban találkoztak a Kárpátaljai Református Egyház Bereg megyei gondnokok. A konferencia Gyurkó Miklós, a KRE Bereg megyei Presbiterszövetsége elnökének nyitóáhítatával kezdõdött, majd Molnár Sándor, Bereg megyei fõgondnok vezetésével kerekasztal-beszélgetésre került sor, melyen elsõsorban a gondnokpresbiter feladatait beszélték meg. Választ kerestek azokra a mindannyiukat foglalkoztató kérdésekre, hogyan tehetnék még hatékonyabbá a munkájukat, hogyan segíthetik hatékonyabban a gyülekezet fejlõdését, lelki életét, hogyan tehetik szorosabbá a lelkész-gondnok-presbiter kapcsolatot, miként segíthetik például a KRE Gazdasági törvényének megvalósítását. Az egyik legfontosabb feladat most az egyházi tulajdonviszonyok tisztázása, a privatizálás. Emellett természetesen mindenkor a gyülekezet lelki fejlõdésének szolgálata kell álljon a központban. Mindannyian egyetértettek abban, hogy a gondnok-presbiterre sok munka vár, de Isten hívta el õket erre a szolgálatra, éppen ezért úgy kell végezni munkájukat, hogy majd bátran állhassanak meg azon a bizonyos napon Isten színe elõtt. S mi a jutalmuk? Hogy majd az elszámoláskor azt mondhassa az Úr: Jól vagyon jó és hû szolgám, kevesen voltál hû, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe... /Mt. 25, 21. v./ A résztvevõk elhatározták, hogy gondjaik megbeszélésére, egymás hite általi épülésére negyedévenként találkoznak. A KRE Bereg megyei Presbiterszövetsége, fõgondnoka pedig minden hónap elsõ keddjén tart fogadónapot a Balazséri Béthel Konferencia-központban, ami egyben az Esperesi Hivatalnak is otthont ad. -marton- Virágok, gyertyák, emlékek és remények Ezekben a napokban emberek tömegei keresik fel a temetõkerteket. Virágokkal, koszorúkkal, gyertyákkal és mécsesekkel indulnak, hogy elhunyt szeretteikre emlékezzenek. Gyertagyújtáskor ha máskor már egyre ritkábban is, a sír körül együtt áll meg a család, a rokonok, a jó barátok. Hogy felidézzék az egykor együtt töltött szép napokat. Emlékeznek az édesanyára, aki mindig féltõ szeretettel óvta gyermekeit, még akkor is, amikor már õk is szülõk voltak; az édesapára, aki soha nem ismert fáradságot, ha családja boldogulásáról volt szó; a testvérre, akihez bármikor fordultak, jó tanácsaival, segítõ szándékkal könnyített gondjaikon; a gyermekre, aki megelõzve szüleit korán került a sírhant alá Megállunk a síroknál, és emlékezünk. Meg reménykedünk. Reménykedünk abban, hogy egyszer majd újra találkozunk. És boldog az, aki nem csak reménykedik, de hiszi is, hogy aki az Úrban él, annak Reformáció Október 31-én méltatjuk 492. évfordulóját annak, hogy Luther Márton wittenbergi szerzetes megindította a reformációt. Az idei év különösen fontos évforduló a reformátusok számára, hiszen Kálvin János születésének 500. évfordulóját méltatjuk. A Kálvin jubileum arra késztet bennünket, hogy elgondolkodjunk: mit jelent kálvinistának lenni? Korunkat átszövi az élet élvezete, mindenki és szinte mindenhol ünnepelni, szórakozni, bulizni akar. Úton útfélen azzal találkozunk, hogy szinte minden esemény alkalom az ünneplésre, a hosztiná - ra. Legyen születésnap, vagy névnap, esküvõ vagy házassági évforduló, keresztelõ vagy temetés, tanévnyitó, tanévzáró az emberek vendégséget, eszemiszom lakomákat rendeznek. Ha egy fiatal munkába áll, az elsõ fizetésbõl vendégelje meg a munkatársakat; ha egy idõs nyugdíjba vonul, akkor ebbõl az alkalomból rendezzen vendégséget. Ráadásul ezekbõl a dolgokból a református ember nem húzhatja ki magát, mert ahogy mondani szokták: ezt így kell csinálni! De vajon tényleg így kell? Nem valami másra kötelez(ne) bennünket református vallásunk? Az alábbiak alapján döntse el ki-ki önmaga! Kálvin a majd harminc- Köszönetnyilvánítás Megköszönjük mindazoknak, akik drága halottunk, a szeretõ édesanya, Sass Olga temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban osztoztak, részvétüket nyilvánították. A Sass család örök élete lesz. Aki énbennem hiszen, ha meghal is él az ígérte Jézus. Teljes szívünkkel higgyük ezt, hogy boldogabb legyen e földi életünk! És akkor éppen itt, a temetõkertben éltetni fog a remény is: feltámadunk. Erre a hitre mindannyiunknak szüksége van. Mert ha csak ebben az életben reménykedünk, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül (1 Kor 15, 19 20). Fontos, hogy emlékezzünk az elhunytakra, de tiszteljük és szeressük az élõket! Szeressük itt, a földi létben is, és ne a halála után akarjuk minden szeretetünket virágokkal, márványtáblákkal, drága síremlékekkel kifejezni! Többet ér egy kedves szó, egy kicsi gondoskodás, egy mosoly addig, míg még köztünk van a társ, a szülõ, a gyermek Persze meg kell barátkozni a halállal, készülni kell rá. Emlékezz a halálra! figyelmeztet az õsi bölcsesség. De ne féljünk tõle! Jézus legyõzte már! Kereszthalálával megváltott bennünket. Ez a megváltottság-tudat segítsen bennünket, amikor eltávozott szeretteinkre gondolunk. És gyertyagyújtáskor, a virágok elhelyezésekor, amikor megállunk a síroknál, ez a belsõ értékrend teremtõdjön meg bennünk. -kósa- éves munkássága alatt Genf városából példamutató református gyülekezetet formált. A Biblia alapján, és a reformáció szellemében meghozott rendeletek az élet minden területét érintették. Kálvin teológiájáról, irodalmi munkásságáról sokat beszélnek, fontosabb megállapításaival szinte minden református ember tisztában van. Azt azonban már jóval kevesebben tudják, hogy genfi mûködése alatt a mindennapi életet érintõ rendelkezések is születtek. Ezek nem Kálvin saját maga által írt rendeletei ilyenek elfogadásába a városi tanács soha nem ment volna bele, hanem olyan rendeletek, amelyek magukon viselik a reformáció biblikus életfelfogását, és megegyeztek Genf város vezetõinek elképzelésével. Kálvin János 1541-ben, háromévnyi strassburgi számûzetés után, visszatért Genfbe. Visszatérésének azt a feltételt szabta, hogy a genfiek elfogadják az egyházi és polgári élet megjobbítását célzó elképzeléseit. Ennek megfelelõen november 20-án a genfi városi tanács elfogadta az úgynevezett Ordonnances Ecclesiastiques-t, amely a reformált eklézsia szervezeti rendjét szabályozta. Az Ordonnances értelmében az egyház ügyeit lelki és erkölcsi értelemben egy konzisztórium vezeti, amelynek tagjai a város lelkészei és tizenkét megbecsült polgár, akiket a Nagyon nehéz helyzetbe kerültek Kárpátalján az egyházi fenntartású tanintézmények amiatt, hogy az ukrán állam megvont tõlük mindenféle támogatást. Az intézmények mûködtetése, a növekvõ munkanélküliség, az alacsony bérek, az elértéktelenedõ ukrán hrivnya miatt már eddig is komoly nehézségekbe ütközött. Miután a Debreceni Református Egyházmegye (DRE) gyülekezetei tudomást szereztek a kárpátaljai református líceumok súlyos gondjairól, gyûjtést szerveztek megsegítésük érdekében. Mindenütt kihelyezték a reménység kék dobozait, vödreit, melyekbe tartós élelmiszert, iskolaszereket, könyveket stb. helyezhettek el. Megszervezték emellett a pénzadományok gyûjtését is. A Kárpátaljára irányuló adományok gyûjtését a Debreceni Református Egyházmegye, a Dorcas Segélyszervezet és a Magyar Református Szeretetszolgálat közösen koordinálta. Az adomány jelentõs részét kedden juttatták el a címzettekhez. A Nagyberegi Református Líceum udvarán rögtönzött ünnepségen Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi városi tanács választ. Ez a konzisztórium hetente tartott ülést, vigyázott a gyülekezeti élet rendjére és az erkölcsre. A fegyelmezés Kálvin határozott kívánságára a konzisztórium kezében volt, s abba a városi tanács semmi befolyást nem gyakorolhatott. De nemcsak az egyházi, hanem a családi és szociális életet is szabályozta. A konzisztórium által kiszabható legsúlyosabb büntetés az úrvacsorától való eltiltás volt, de ezt megelõzte az intés a presbitérium, majd a gyülekezet jelenlétében. Ha az eljárás alá vont személy tanbeli zavarokat okozott, a konzisztórium megintette. Makacs ellenállás esetén az illetõt eltiltotta az úrasztalától és a döntést a városi hatóság tudomására hozta november 13-án a városi tanács újra elfogadta a több ponton is bõvített Ordonnances-t. A húsz évvel késõbbi rendeletek terjedelme kétszer akkora, de lényegi különbség nem tapasztalható. A lelkület és a cél nem változott, Hárommillió forint adomány A reménység kék doboza elnöke arról szólt, hogy a kárpátaljai református fiatalok tanulásának elõsegítését célzó felhívásuk a gyülekezetekben széles visszhangra talált. Ismét bebizonyosodott, hogy él a magyar-magyar szolidaritás. Vad Zsigmond, a Debreceni Református Egyházmegye esperese arról az örömteli felismerésrõl beszélt, hogy a három szervezet összefogása megsokszorozta az erejüket. Fodor Gusztáv, az MRSZ fõkoordinátora köszöntõjében arról biztosította az itteni fiatalokat, hogy továbbra is számíthatnak a határ túloldalán élõ testvérek anyagi és erkölcsi támogatására. A DRE, a Dorcas és az MRSZ mostani sikeres akciója arra bátorítja mindhárom csupán a két évtized rendelkezéseivel bõvült a terjedelem. Kálvin János tanainak követése a kálvinizmus mindennapi gyakorlattá vált, amely meglátszik a hívõk életén. A református nevezzük most így: kálvinista ember hitének kincse a megváltó Jézus Krisztus; reménysége az örök élet, amely hit által, Isten kegyelmébõl adatik; üdvbizonyossága Isten eleve elrendelõ akaratából fakad; feladata pedig Isten dicsõségének szolgálata ezen a világon. Ezért a kálvinista hívõ ragaszkodik Krisztusához, hitét soha nem tagadja meg, és ezt a hitet megmutatja hétköznapi életében, minden cselekedetében. Kerüli a bûnös életmódot: az iszákosságot, paráznaságot, kevélykedést, fényûzést. Tudja, hogy ezek a dolgok a sátántól erednek, Isten dicsõségét nem szolgálják, és az üdvösség szempontjából szükségtelenek, vagy éppen károsak. Úgy tudunk méltón emlékezni a reformációra, hûek maradni kálvinizmusunkhoz, ha a kálvini örökséget megõrizzük, a kálvinista életgyakorlatot naponta megéljük. Istentõl kapott feladatunk, hogy világítsunk a sötétben gyertyaként, az erkölcstelen világnak mutassunk erkölcsöt, a hitetlenségnek hitet, a féktelenségnek önmegtartóztatást, ugyanis ezt jelenti identitásunk: református keresztyén magyarok vagyunk. Kovács Attila református lelkész szervezet irányítóit, hogy a jövõben több hasonló programot indítsanak. A tanulmányaik tovább folytatására biztatta az itteni fiatalokat Balogh Barnabás, a Dorcas Magyarországi Segélyszervezetének igazgatója. A XXI. században a nemzetek versenyébõl azok kerülnek ki gyõztesen, akiknek alapos tudással és mély hittel rendelkezõ ifjaik vannak. Talán az esõs idõjárás miatt is szürke hétköznapnak indult a mai, kezdte beszédét Tóth László, az intézmény lelkész-igazgatója, ám a mostani látogatás és adomány ünneppé varázsolta ezt a keddi napot. Természetesen jól jön mindenféle adomány, de talán még fontosabb az a figyelem, együttérzés és bátorítás, ami a magyarországi gyülekezetek felõl felénk árad. Kovács Elemér

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 29. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 29. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2013. 29. hét Magyarország Év végére meglesz az ötszázezredik magyar állampolgár a határon túlról Év végére meglesz az ötszázezredik magyar állampolgár a határon túlról - jelentette

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Szontagh Pál igazgató Az évfordulók a felejtés elleni küzdelem eszközei. Így kínál alkalmat

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b)

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Gyülekezeti jelentés a 2013. esztendőről Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Isten kegyelméből ismét esztendőforduló idején vagyunk. Ideje van most a visszatekintésnek,

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről A Kör programjai: Január 21. Vezetőségi ülés. Tájékoztató a debreceni tiszteletbeli konzulátus alapításáról. Személyi javaslatok a

Részletesebben

EZ TÖRTÉNT SZEPTEMBERBEN

EZ TÖRTÉNT SZEPTEMBERBEN 2.sz. KMMI Hírlevél 2009-10-02. EZ TÖRTÉNT SZEPTEMBERBEN Szeptember 6. Falusi turizmus tanfolyamzáró Eszenyben és új tanfolyam megnyitója Nagyszőlősön a KVK szervezésében. A Falusi Turizmus Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

MELEG PARÁDÉ- AHOGY ISTEN SZÁNTA A VÉGIDÕK JELÉÜL (Hungarian: GAY PRIDE) Harold Camping. Family Stations, Inc. Oakland, California 94621

MELEG PARÁDÉ- AHOGY ISTEN SZÁNTA A VÉGIDÕK JELÉÜL (Hungarian: GAY PRIDE) Harold Camping. Family Stations, Inc. Oakland, California 94621 MELEG PARÁDÉ- AHOGY ISTEN SZÁNTA A VÉGIDÕK JELÉÜL (Hungarian: GAY PRIDE) Harold Camping Family Stations, Inc. Oakland, California 94621 Internet: www.familyradio.com E-mail: international@familyradio.com

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 16. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 16. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 16. hét Erdély Újraválasztották Kelemen Hunort az RMDSZ élére Újabb négy évre Kelemen Hunort választotta elnökévé az RMDSZ pénteken, a szövetség Kolozsváron tartott 12.

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

A kultúra menedzselése

A kultúra menedzselése A kultúra menedzselése Beszélgetés Pius Knüsellel Svájcban tavasztól őszig nagy rendezvénysorozaton mutatkozik be a négy visegrádi ország kultúrája. A programot, amely a Centrelyuropdriims összefoglaló

Részletesebben

T Á M O G A T Á S Á R Ó L

T Á M O G A T Á S Á R Ó L A Generális Konvent elnökségének döntése a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2012. évi gyűjtésére benyújtott PÁLYÁZATOK T Á M O G A T Á S Á R Ó L A döntést a Generális Konvent elnöksége a Debrecenben,

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért.

Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért. Kiss Alexandra II. Rákóczi Ferenc Főiskola, Beregszász II./B Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért. Kiss Alexandrának

Részletesebben

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban?

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban? 4. forduló TOTÓ 1. Hányadik évfordulóját ünnepelte a marcali kórház 2011-ben? a. 50 b. 100 c. 150 2. Milyen címmel rendezett kiállítást a Csiky Gergely Színház 2011 őszén? a. Száz év színház b. 75 év színház

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Határidőn túl 4.3. 5168/2007

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Határidőn túl 4.3. 5168/2007 Pályázati Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok Érvénytelenség oka Nagygejőci református Határidőn túl 4.3. 5168/2007 Nagygejőc i ifjúsági központ létrehozása 4 000 000

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot)

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) TARTALOMJEGYZÉK I. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2013. május 29-én 16.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Karmacsi Zoltán Márku Anita szerk., Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században Nemzetközi tudományos konferencia előadásainak gyűjteménye

Karmacsi Zoltán Márku Anita szerk., Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században Nemzetközi tudományos konferencia előadásainak gyűjteménye Szemle 107 A kötet e két kimondottan magyar etimológiai tárgyú anyagán kívül magyar szempontból is figyelemre méltó még MICHAEL KNÜPPEL cikke a magyar tambura távoli keleti előzményeiről (219 26), továbbá

Részletesebben

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 290-10/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2013. február 19-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Preambulum Jézus mondja: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet,

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett 1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett Világosságos szentolvasó I. Jézus a tisztulás jelképeként alámerült a Jordán vizében. Nekem a gyónás adja a megtisztulást. Milyen gyakran élek a gyónás lehetõségével?

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben