A tudás szerepe és a regionális fejlődés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tudás szerepe és a regionális fejlődés"

Átírás

1 A tudás szerepe és a regionális fejlődés Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete, Széchenyi István Egyetem, Győr Globális gazdaság ismérvei Klasszikus kapitalizmus helyett új kapitalizmus. Elektronikus pénzpiac központi szerepe. Multinacionális társaságok befolyása. Árutermelés kihelyezése az első és második világba. A nemzeti piacgazdaságok fokozódó integrációja. Kelet-közép-európai torta-kapitalizmus. Az információs gazdaság (tudás-gazdaság) előtérbe kerülése. A lokális gazdaság és a kis és középvállalkozások előtérbe kerülése. 1

2 Globális társadalom ismérvei A nemzetállamok helyett kultúraközpontú nemzetek. A társadalmi egyenlőtlenség növekedése. Új típusú társadalmi osztályok körvonalazódnak. Megingott a jóléti állam, az állami funkciók átértékelése. Észak-Amerika és Európa társadalmainak részleges integrációja. A második világ társadalmai között nincs kohézió. A helyi/regionális társadalmak felfedezése. A tudás és az információ radikális felértékelődése. Európa reagálása a globális kihívásra Bangemann jelentés (1994) Paradigmaváltás, új korszakhatár. Információs társadalom, tudásipar megfogalmazása, új szellemi korszak, tíz új alapszolgáltatás, lokális és a globális szembeállítása és összekapcsolása (konfliktus mentes együttműködés) eeuropa, Új Gazdaság (1999) Európai információs társadalom felépítése: 1. mindenkihez jussanak el az információk; 2. a digitális korszak technikája javítsa az életminőséget; 3. tudásgazdaság alkalmazásainak terjesztése (10 pontban foglalt feladatok) ESDP, Európai Területfejlesztés Perspektívái (2000) Kohézió és szolidaritás, perifériák felzárkózása (elérhetőség), új típusú régiók (tudásrégiók) és azok fejlesztési stratégiái, a hálózati gondolkodás (városhálózatok), a lokális értékek (környezet) védelme 2

3 A regionális gazdasági növekedési modellek Neoklasszikus elmélet Beruházások Kiindulási peremfeltételek Humán erőforrások Technológia exogén tényező Új növekedéselmélet Technológia endogén tényező (technológiai externáliák) Regionális versenyképesség (Magas egy főre jutó GDP vagy egy munkaórára jutó GDP) Költségelőnyökre épülő verseny Egység munkaerő költség Állami inputok ára Cserearányok Új gazdaságföldrajz Agglomerációs hatások Urbanizáció Szállítási költségek Méretgazdaságosság Ágazati specializáció Tudás-alapú tényezők Inputok (k+f infrastruktúra, k+f ráfordítások, humán tőke, kutatók száma) Outputok (humán tőke, kutatók száma, k+f infrastruktúra, spillover-hatások, szabadalmak, termék és folyamat innovációk) Az európai regionális politika üzenetei Magyarország számára Területfejlesztési törvény (1996) Országos Területfejlesztési Koncepció (1998) Regionális fejlesztési koncepciók és programok ( ) Nemzeti Fejlesztési Terv, Regionális Operatív Program (2003) Regionális közigazgatási reform? (2010?) 3

4 Az egy főre jutó GDP régiónként (PPS), 2000 Forrás: Eurostat A kelet-európai régiók fejlettsége 4

5 Egy főre jutó GDP az EU15 és a csatlakozó országok (CECC) átlagához viszonyítva, Forrás: KSH Egy főre jutó GDP PPS = EU 15 =100% 98 = CECC=100% Egy főre jutó GDP Magyarország megyéiben és régióiban 1994, 1998, 2000 (változatlan áron) Regionális GDP 1000 Ft/fő Megyei GDP 1000 Ft/fő 700 Forrás: KSH alapján saját számítások

6 A magyar kistérségek fejlettsége Jelmagyaráza t térségtípusok Dinamikusan fej l ő d ő Fejlődő Felzárkózó Revitalizálódó Stagnáló Regionalizáció, mint kényszer? Nem, a jövő alakítója! Európa-konform (az átmenet utáni) állam szerepköreinek, funkcióinak és intézményeinek újragondolása (decentralizáció!!!). Új erőforrások bevonása a fejlesztésbe (tudás, lokális értékek, partneri együttműködés, méretgazdaságosság). Európai Unió igénye az értelmezhető (összevethető), intézménnyel (politikai és menedzsment) rendelkező területi szintre (tervezés, programozás, támogatások fogadása, felhasználások ellenőrzése). A területi önkormányzati szint rendezése, állam- és a közigazgatás megújítása. 6

7 Magyarország régiói 2002, főbb adatok N y u g a t - d u n á n t ú l i r é g i ó Népesség: ezer fő Terület: km2 Népesség: ezer fő Terület: km2 Népesség: ezer fő Terület: km2 K ö z é p - d u n á n t ú l i r é g i ó Népesség: 993 ezer fő Terület: km2 D é l - d u n á n t ú l i r é g i ó É s z a k - m a g y a r o r s z á g i r é g i ó K ö z é p - m a g y a r o r s z á g i r é g i ó Népesség: ezer fő Terület: km2 Népesség: ezer fő Terület: km2 É s z a k - a l f ö l d i r é g i ó D é l - a l f ö l d i r é g i ó Népesség: ezer fő Terület: km2 A tudás regionális sajátosságai hazánkban A főváros, mint tudás és információs központ. A tudás regionális különbségei; a fordított lejtő (kelet-nyugat). Egyenetlen a tudáshordozók regionális eloszlása, strukturális hiányok és többletek. Erőtlenek a regionális szintű intézményi együttműködések, elsődlegesek az intézményi érdekek. Gyenge regionális szintű partnerség: felsőoktatás és gazdaság, kutatás-fejlesztés és gazdaság. Helyi/területi szereplők megosztottsága, eszközök hiánya. Regionális politika és a felsőoktatás/tudománypolitika nem talált egymásra, nincs kommunikáció, két gyenge érdekérvényesítő. NFT, ROP nem kapott határozott prioritást felsőoktatás/tudomány. 7

8 A két lejtő Területi GDP és a kutatás-fejlesztés összehasonlítása régiónként, 2001 Régió GDP regionális megoszlása (%) 2000 Kutató és fejlesztő helyek megoszlása (%) 2001 Kutató és fejlesztő helyeken dolgozók megoszlása (%) 2001 Ráfordítás megoszlása (%) 2001 Tudomány doktora regionális megoszlás (%) 2001 Közép- Magyarország 43,1 51,3 57,7 69,2 62,2 Közép-Dunántúl 11,1 6,8 5,4 6,0 4,5 Nyugat-Dunántúl 11,2 6,4 5,1 5,0 2,8 Dél-Dunántúl 7,3 8,3 7,1 3,6 7,1 Észak- Magyarország 8,2 5,0 4,5 2,0 3,4 Észak-Alföld 9,6 10,7 9,1 6,8 10,0 Dél-Alföld 9,6 11,4 11,1 7,5 10,1 Magyarország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Forrás: KSH 8

9 A tudományos kutatás néhány jellemzője régiók szerint (tudomány doktorai, kutatóhelyek és K+F alkalmazottak, illetve ráfordítások, 2001) 51,3 5,0 57,7 4,5 10,7 9,1 6,4 5,1 6,8 5,4 11,4 11,1 Részesedés % 58 8,3 7,1 Kutatóhelyekből K+F alkalmazottakból Forrás: KSH. K+F ráfordítás 1000 Ft/fő (1) 7-8 (2) 6-7 (1) 5-6 (2) 2-2 (1) Tudomány doktora Fő

10 7,9 Az 1000 lakosra jutó felsőoktatási hallgatók száma a régiókban, 1990 és ,0 2,8 19,1 16,4 46,5 5,9 24,9 8,3 24,4 8,2 25,8 9,7 26,6 Hallgatók száma hallgató/1000 lakos 47 Forrás: KSH Teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók száma oktatói munkakörök szerint 1990 és

11 Az MTA köztestületi tagjainak megoszlása tudományos fokozatok szerint az egyes területi bizottságok illetékességi területén 2002/2003-ban 365 VESZPRÉM Veszprémi Akadémiai Bizottság BUDAPEST 6199 MISKOLC Miskolci Akadémiai Bizottság 817 DEBRECEN Debreceni Akadémiai Bizottság Forrás: MTA. 642 PÉCS Pécsi Akadémiai Bizottság 523 SZEGED Szegedi Akadémiai Bizottság Tudományos fokozatok fő Tudományos doktor MTA doktora Kandidátus PhD Fokozattal rendelkezők száma (fő) A városhálózat tudásbázisának főbb tényezői A gazdasági fejlettség mutatói (11 változó, 62%) Vállalkozások, szja, iparűzési adó, munkanélküliség, gazdasági szolgáltatások, lokális fogyasztás paraméterei Iskolázottság és menedzsment mutatói (4 változó, 79%) Vezető foglalkozásúak, felsőfokú végzettségűek, szellemi foglalkozásúak, szolgáltatásokban foglalkoztatottak Humán-erőforrás mutatói (7 változó, 62%) Vezető oktatók aránya az összes oktatóból, főiskolai-egyetemi karok száma, felsőfokú oktatási intézményekben tanulók száma 1000 lakosra vetítve, lakosra jutó MTA köztestületi tagok száma Innovációs intézményhálózat és potenciál mutatói (4 változó, 82%) Innovatív kezdeményezések, K+F cégek, intézményi ellátottság, bejegyzett domain szerverek száma Társadalmi aktivitás mutatói (4 változó, 60%) Nonprofit szervezetek, adományozás, helyi nyilvánosság, EU népszavazás 11

12 Tudásalapú megújulás a magyar városhálózatban (A tudáscentrumok) 1. csoport: Szeged, Pécs, Debrecen Felsőoktatási és innovációs központok kedvező munkaerő-piaci és gazdasági paraméterek mellett 2. csoport: Miskolc, Nyíregyháza Felsőoktatási és innovációs központok kedvező munkaerő-piaci, de jóval kedvezőtlenebb gazdasági paraméterekkel 3. csoport: Győr, Székesfehérvár, Kecskemét Elsődlegesen innovációs központok megfelelő humán- és munkaerő-piaci paraméterekkel, különösen erős gazdasági potenciállal 4. csoport: Sopron, Szombathely, Veszprém, Békéscsaba, Kaposvár, Eger Magasan az átlag feletti felsőoktatási-humán, illetve társadalmi jellegű paraméterek, kedvező gazdasági és munkaerő-piaci, valamint iskolázottsági potenciállal 5. csoport: Szentendre, Szekszárd, Zalaegerszeg, Szolnok Kedvező munkaerő-piaci és társadalmi környezet mellett megjelenő átlag feletti humán- és innovációs adottságok 6. csoport: Gyöngyös, Keszthely, Gödöllő, Budaörs, Budakeszi Csak átlag közeli innovációs potenciál mellett megjelenő kiugró humánerőforrás állomány döntően felsőoktatási orientáltság 7. csoport: 20 város (pl. Pápa, Hódmezővásárhely, Salgótarján, Tatabánya, Dunaújváros, Komárom, Mosonmagyaróvár stb.) Egységesen mérsékelten fejlett városok az átlagosnál minimálisan kedvezőbb humán és innovációs adottságokkal Tudásalapú megújulás a magyar városhálózatban (A tudás félperifériái) 8. csoport: 23 város (pl. Tata, Visegrád, Hévíz, Gyula, Paks, Tiszaújváros, Balaton környéki üdülő települések stb.) Gazdasági, iskolázottsági és munkaerő-piaci szempontból kedvező adottságok, átlagos humán- és innovációs jellegű partnerekkel 9. csoport: 59 város (dunántúli kis- és középvárosok, dél-alföldi középvárosok) Átlagos gazdasági és társadalmi mutatók mellett kedvezőtlen innovációs lehetőségek, a megfelelő humán állomány hiánya 10. csoport: 59 város (kelet-magyarországi, dél-dunántúli városok) A kedvezőtlen innovációs, felsőoktatási és K+F jellegű adottságok mellé mérsékelten fejletlen gazdasági és társadalmi jellemzők párosulnak 11. csoport: 67 város (alföldi és észak-magyarországi városok) A hazai városhálózat leghátrányosabb helyzetű települései egységesen rossz fejlettségi mutatókkal, az innovációs potenciál teljes hiányával 12

13 Tudásalapú megújulás a városhálózatban, 2001 Forrás: saját szerkesztés Nemzeti Fejlesztési si Terv (NFT) operatív v programjai Gazdasági versenyképess pesség Humáner nerőforrás-fejlesztés Agrár- és vidékfejlesztés Környezetvédelem és infrastruktúra Regionális fejlesztés 13

14 HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (HEFOP) -A munkanélküliség megelőzése és kezelése (29,8 mrd) - A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése (8,16 mrd) -A nők munkaerőpiacra való visszatérésének segítése (2,86 mrd) - Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben (7,74 mrd) - A társadalmi befogadás elősegítése a hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozók humánerőforrásfejlesztésével (4,24 mrd ) - A hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása (10,2 mrd) - Az egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtése a közoktatási rendszerben (20,4 mrd) - A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése (10,84 mrd) -A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése (6,78 mrd) - Munkahelyteremtéshez és a vállalkozói készségek fejlesztéséhez kapcsolódó képzések (17,0 mrd) -A felnőttképzés rendszerének fejlesztése (5,16 mrd) - Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése (25,2 mrd) - A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (8,4 mrd) - Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban (22,67 mrd) - Egészségügyi információs-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban (4,1 mrd) Quo Vadis regionális és tudás? Tudás gazdaság beépítése a regionális fejlesztési programokba (Regionális Innovációs Stratégia, ROP?) Tudásrégiók programjainak összeállítása. Az intézményi együttműködések ösztönzése (közös fejlesztési programok, együttes támogatás). Intézményi rendszer regionális átgondolása (felsőoktatás, tudomány, K+F, innovációs hálózatok). Felkészülni a következő Európai Uniós tervezési időszakra ( ). Határozottabb, de együttes érdekérvényesítés itthon és külföldön (tudománypolitika regionális dimenziói). 14

15 Köszönöm a figyelmet! Rechnitzer János MTA RKK NYUTI Győr, Liszt Ferenc u

RÉGIÓK ÉS NAGYVÁROSOK INNOVÁCIÓS POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON RÉGIÓK ÉS NAGYVÁROSOK INNOVÁCIÓS POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON SZERKESZTETTE GROSZ ANDRÁS RECHNITZER JÁNOS MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN KTI IE KTI Könyvek 5. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Rechnitzer János Smahó Melinda A HUMÁN ERŐFORRÁSOK REGIONÁLIS SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013

REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013 KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013 Szerkesztette: MTA RKK NYUTI KDKCS 2006. április 25. BEVEZETÉS... 8 JÖVŐKÉP... 9 Stratégiai fejlesztési célok... 10 Specifikus fejlesztési

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU161PO005

CCI-szám: 2007HU161PO005 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU161PO005 Verzió: KDOP_070705 Oldalszám összesen: 134 TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1.1 CÉLOK ÉS STRATÉGIA...

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2B-15/1/Konv ÚTON a tudomány felé tehetséggondozás

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A Közép-Dunántúl Területfejlesztési Koncepciója 1 A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Elfogadta a Közép-Dunántúli Regionális Tanács 35/1999. (IV. 27.) sz. határozatával. 1999. MÁJUS A Közép-Dunántúl

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

A 25-x éves korú népességből felsőfokú végzettségűek aránya 2001. Jelmagyarázat. százalék 11.1-23.8 8.6-11.0 7.1-8.5 5.6-7.0 3.4-5.

A 25-x éves korú népességből felsőfokú végzettségűek aránya 2001. Jelmagyarázat. százalék 11.1-23.8 8.6-11.0 7.1-8.5 5.6-7.0 3.4-5. 2.1.3 Tudásbázis A sikeres térségekben a munkaerő tudásbázisa magas, rugalmasan tud alkalmazkodni a változásokhoz. A kilencvenes évek magyarországi területi folyamatai is azt támasztják alá, hogy a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020

Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 TERVEZET 2013. március Equinox Consulting Kft. A stratégiát készítette: Equinox Consulting Kft. Kadlok Nándor, Péter András,

Részletesebben

96/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról

96/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról 96/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról Az Országgyűlés - annak érdekében, hogy Magyarország az Európai Unió sikeres tagjaként hozzájáruljon Európa kiegyensúlyozott

Részletesebben

Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához

Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA V/965/1 Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Harmadik olvasat, partnerségi egyeztetés utáni

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSA AZ 1990-ES ÉVTIZEDBEN TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON A TERÜLETFEJLESZTÉS FELADATAI A XXI. SZÁZAD ELSÔ ÉVEIBEN TARTALOM ELÔSZÓ.............................................................................

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5 1 A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ HELYZETÉNEK ÁTTEKINTŐ ELEMZÉSE 1 A Közép-magyarországi régió Budapestet és Pest megyét foglalja magába, területe 6.919 km 2, ezzel az ország területének 7,4%-át teszi ki.

Részletesebben

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ TERÜLETI STRUKTÚRÁK A JELENLEGI KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Készült az Európa Tanács területfejlesztésért felelős miniszteriális konferenciája (CEMAT) számára a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON KT I IE KTI Könyvek 6. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Faluvégi Albert -

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ÉS A FÜZESABONYI KISTÉRSÉG A 2007-2013-AS

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Magyarország régióinak földrajza

Magyarország régióinak földrajza Magyarország régióinak földrajza szerkesztette: Dr. Szabó Géza tanszékvezető egyetemi docens Magyarország régióinak földrajza Közép-Dunántúl Összeállította: Dr. Szabó Géza tszv. egyetemi docens A régió

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU rendelet

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája 2013. - munkaanyag - Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 3 1.1. A régió gazdasági jellemzői... 3 1.2. A régió kutatás-fejlesztési és innovációs számszerűsíthető

Részletesebben

1. KÖTET: HELYZETELEMZÉS

1. KÖTET: HELYZETELEMZÉS ÉPÍTÉSI ÉS KERESKE- DELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökoszféra- Projekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE HOSSZÚ

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6.

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6. EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT 2014. június 6. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz Kolip Eliz Budapest 2003. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 I. Európai regionális

Részletesebben