Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 16. napján tartott rendkívüli nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16. napján tartott rendkívüli nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV"

Átírás

1 Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 16. napján tartott rendkívüli nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV

2 HATÁROZATOK: 2 31/2008.(VII.16.) önkormányzati határozat Környezetvédelmi jellegű beruházással kapcsolatos partneri együttműködés megvalósítására 32/2008.(VII.16.) önkormányzati határozat a 25/2008.(V.29.) sz. önkormányzati határozat módosítására

3 3 JEGYZŐ KÖNYV Készült: Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 16. napján tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Kazinczi István polgármester, Hegedűs László jegyző, Majorné Bíró Éva, Guttyán Sándor, Keskeny Ervin, Kaszanyi Kálmán, Mező József, Sass Istvánné, Plesovszki István és Kovács Jánosné képviselők, Pozsa Sándorné gazdaságvezető Kalmár Krisztina jegyzőkönyvvezető Kazinczi István polgármester tisztelettel köszönti a rendkívüli ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javasolja a rendkívüli ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint megállapítani: I. Környezetvédelmi jellegű beruházással kapcsolatos partneri együttműködés megvalósítására II. a 25/2008.(V.29.) sz. önkormányzati határozat módosítására III. tájékoztatja a képviselőket a Tisza-menti LEADER Helyi Közösség alakuló üléséről A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával Kazinczi István polgármester napirendi pontokra vonatkozó javaslatát elfogadja. Elmondja, hogy a rendkívüli ülés elsődleges célja, egy vállalkozói megkeresés. Ezzel a céggel már régóta kapcsolatban van. Kérte, ha nagyobb beruházás van kilátásban, akkor azt jelezzék felé. Ismerteti a MOONWALKER Bt. Képviselő-testületnek írt nyílt levelét. A nyílt levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Az egyre növekvő ipari fejlődés, egyre fontosabbá teszi a lakossági hulladék kezelését. A Kétpón megépült regionális hulladéklerakó már nem a legmodernebb technológia a hulladékok ártalmatlanítására, mivel ott a hulladékok nem semmisülnek meg. Az Európai Unió is azokat a technológiákat részesíti előnyben, ahol a hulladékok megsemmisítésre is kerülnek. Hiszen a hulladékokat kezelni és megsemmisíteni kell! El kell döntenie az önkormányzatnak, hogy érdekli-e ilyen jellegű beruházás. Vagy Tiszatenyő település, vagy egy másik fogja hasznosítani. Ha a beruházás itt valósul meg, akkor a Tiszatenyőre szállított hulladékot válogatnák. A szerves hulladék bomlásából keletkezett energiával áramot termelnének. Hasonló hulladékégető épült Szászberek községben, csak ott a keletkezett szennyvíziszapból állítanak elő villamos energiát. A megtermelt elektromos áramot köteles átvenni az áramszolgáltató. Ez a munkahelyteremtésnek az első fázisa.

4 4 Ez a technológia vizet igényel a kemence hűtéséhez. A víz kb. 50 C körüli hőmérsékletű lesz, amit utána újra lehetne hasznosítani. Egyelőre nem kérnek mást, csak egy szándéknyilatkozatot, amely semmiféle kötelezettséget nem jelent az önkormányzat számára. A település szempontjából fontos döntés. Guttyán Sándor képviselő: Az önkormányzat támogassa a beruházást, mivel embernek ad munkalehetőséget, és plusz iparűzési adó bevételt is jelent. Mekkora területet igényel a beruházás? A környező települések meghiúsíthatják-e a beruházást? Körülbelül 3-5 ha a terület igénye a beruházásnak, aminek közel kell lennie a vasúthoz, mert ipari vágányt akarnak kiépíteni. Meg van annak is a veszélye, hogy a környező települések miatt esetleg ne valósuljon meg a beruházás. Az lenne a lényege, hogy a legkorszerűbb technológiával kezeljük a hulladékot. Hegedűs László jegyző: Ha nem a közigazgatási határra tervezzük a beruházást, akkor a szomszédos településeknek kisebb beleszólása lenne. A magyar szabványok az európai uniós szabványoknál szigorúbbak. Ez a beruházás a magyar szabványoknak is eleget tesz. Körülbelül 1 km-es védőövezet lehet a létesítmény körül. Kovács Jánosné képviselő: Kicsit fél a beruházástól. Számára ez a nyílt levél kevés. A technológiát magát nem ismeri, nem győzte meg a pozitív hatásáról. Véleménye szerint a települések tiltakozni szoktak az ilyen fajta beruházások ellen. Keskeny Ervin képviselő: Ilyen kevés idő alatt nem lehet eldönteni. Egyrészről pozitív, hogy munkalehetőséget jelentene a település lakosságának. A beruházásról dönteni csak lakossági támogatással tud. Ilyen formában nem támogatja. Nem örül neki. Véleménye szerint ez a dolog hamarosan ki fog jutni a lakossághoz. Tartsanak lakossági fórumot, ahol teljes körűen tudják tájékoztatni az érintett lakosságot. Hegedűs László jegyző: Nem arról kell dönteni, hogy a beruházás megvalósuljon-e vagy sem. A lakosság teljes körű tájékoztatását az ide vonatkozó környezetvédelmi előírások is megkövetelik. Majorné Bíró Éva a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke: A hatókörzet ne érje a település belterületét. A szeptemberi testületi ülésünkre jöjjenek el a Bt képviselői és teljes körűen tájékoztassák a Képviselő-testületet. Guttyán Sándor képviselő: Hallott már erről a technológiáról. Véleménye szerint ez hatékonyabb megoldása a hulladékkezelésnek, mint a mostani. Kaszanyi Kálmán képviselő: Az égetőnek a nyersanyag igénye mennyi? Elegendő-e a Tiszatenyőn keletkezett hulladék mennyisége? A Remondis Kétpó Kft-vel kötött szerződésünk mennyire köt minket? Előzetes tárgyalások szerint, a cég átvállalná azoknak a településeknek az önerejét, akik ide akarnak szállítani.

5 5 Javasolja, hogy a határozatban szerepeljen a lakosság támogatásának a kérése. Véleménye szerint a kommunális hulladék kezelésének ez a jövője. Javasolja a partneri együttműködést elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával Kazinczi István polgármester javaslatát elfogadja, és meghozza alábbi határozatát. 31/2008.(VII.16.) sz. önkormányzati határozat Környezetvédelmi jellegű beruházással kapcsolatos partneri együttműködés megvalósítására Tiszatenyő község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, mely szerint kész: - partnerként közreműködni a Moonwalker Investing Bt-vel úgynevezett zöld energiát előállító égetőmű, mint környezetvédelmi jellegű beruházás megvalósítása érdekében, - területi apporttal a vállalkozás részese lenni, - és valamennyi a törvényes keretek között szükséges és engedélyezett, ügymenetbe eső helyi szabályozásokat és döntéseket meghozni, - illetve később, mint szponzor a vállalkozás igazgató tanácsába tisztségviselőket delegálni, azaz az üzemeltetésben, mint érdekelt résztulajdonos közreműködni. Szándékát a lakosság döntésével meg kívánja erősíteni. Határidő: Felelős: folyamatos Kazinczi István polgármester Erről értesülnek: Képviselő testület tagjai Kazinczi István polgármester Moonwalker Investing Bt. Pécs Irattár Egyre több panasz van az étkeztetésre. Ezt a témát többször átbeszélte a Képviselő-testület. A szolgáltatóval jelenleg nincs aláírt szerződésünk. Több verzió is felmerült a konyha átvételére. A legegyszerűbb az lenne, ha az önkormányzat létre hozna egy önálló céget. Szeptember elsejétől meg kell oldani, hogy javuljon az étkeztetés színvonala. Pozsa Sándorné gazdaságvezető: Jelenleg 50%-os rezsiköltséggel számol a vállalkozó. Tiszatenyőn kevés az adagszám, éves szinten 120 adag jön ki naponta. Ha az önkormányzat venné át a konyha üzemeltetését, az

6 6 plusz költséget is jelentene, mert újra meg kell kérni rá a működési engedélyt, és minimum két főt kell foglalkoztatni 8 órában. Jelenleg a költsége a konyhának, ami havi szinten 197 ezer forint. Ebből az összegből kellene az önkormányzatnak ellátnia ezt a feladatot. A vállalkozó jelenleg ezen a konyhán Tiszabő gyermekeire főz. Mindenképpen piackutatást kell végezni. Tiszabő településnek idén, Kengyel településnek jövőre lejár a szerződése a szolgáltatóval. Ha idén pici ráfizetéssel is, de át kellene venni az önkormányzatnak. Már a környező települések rendezvényei miatt is megérné. Azért célszerű Kft-vel dolgozni, mert a megtermelt jövedelem nem csökkentené a forráshiányunkat. Gondolkoznunk kell a plusz bevételeken. Mező József képviselő: Az utolsó információt a konyháról az ideiglenes bizottság szolgáltatta. Az óvodából azóta is siralmas a visszajelzés. A szezonális gyümölcsöket sem ad a vállalkozó. Tisztában van ezzel a problémával. Lehet, hogy eleinte nem lesz nyereséges, ha az önkormányzat üzemelteti a konyhát, de az biztos, hogy közmegelégedésre fog szolgálni. Keskeny Ervin képviselő: A Csüllög Kft már elegendő lehetőséget kapott. Hegedűs László jegyző: Az önkormányzatnak van egy élő határozata, az abban szereplő dátumot kell módosítani augusztus 31-re. Javasolja a 25/2008.(V.29.) sz. önkormányzati határozat módosítását Hegedűs László jegyző javaslata szerint. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával Kazinczi István polgármester javaslatát elfogadja, és meghozza alábbi határozatát. 32/2008.(VII.16.) sz. önkormányzati határozat a 25/2008.(V.29.) sz. önkormányzati határozat módosítására A Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a napközi otthonos konyha bérbeadásának meghosszabbításáról szóló 25/2008.(V.29.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv/ továbbiakban Ötv. 8.. /2/ bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az intézményi ellátottak étkeztetésére szóló 81/2004.(VII.22.) önkormányzati határozat alapján a Csüllög és Társa KFT-vel megkötött szolgáltatási szerződés augusztus 31-ig való meghosszabbításával megbízza Kazinczi István polgármestert. Határidő: augusztus 31.

7 7 Felelős: Kazinczi István polgármester Erről értesülnek: Csüllög és Társa KFT Kazinczi István polgármester Kazinczi Istvánné iskolaigazgató Kolozsvári Andrea óvodavezető Képviselőtestület tagjai Polgármesteri Hivatal Rákóczifalva Kazinczi István polgármester tájékoztatja a képviselőket a Tisza-menti LEADER Helyi Közösség alakuló üléséről. Elmondja, hogy amikor előzetesen egyeztetett kérte, hogy Tiszatenyőnek mindenképpen legyen egy fő képviselője. Az alakuló ülésen nem tudott részt venni, és Tiszatenyő nem kapott semmilyen pozíciót sem. Nem javasolja, hogy az önkormányzat kiszálljon a közösségből, de véleménye szerint a Közösségnek teljesen más értelme van. A Képviselő-testület a Tisza-menti LEADER Helyi Közösség alakuló üléséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Kazinczi István polgármester megköszöni a jelenlétet és az ülést bezárja. K. m. f. Kazinczi István polgármester Hegedűs László jegyző

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 22-én (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről Határozat száma: 117/2011.(VII.06.) 118/2011.(VII.06.) 119/2011.(VII.06.) 120/2011.(VII.06.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről.

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: S. 4-82/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. Helye: Salföld

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. június 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V

J E GY Z Ő K Ö N Y V 1 J E GY Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. augusztus 26-án 16.00 órakor kezdődő soros nyílt üléséről Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Sipos Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. 13/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Kiss Norbert Ivó, Viplak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. március 26-án du. 14 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. január 25-i rendkívüli üléséről, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. január 25-i rendkívüli üléséről, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. január 25-i rendkívüli üléséről, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben