Köszönöm megtisztelõ figyelmüket. Forrás: villanypostán érkezett. Magyar Köztársaság Legfõbb Ügyésze, Dr. Polt Péter részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Köszönöm megtisztelõ figyelmüket. Forrás: villanypostán érkezett. Magyar Köztársaság Legfõbb Ügyésze, Dr. Polt Péter részére"

Átírás

1 Stand by A nem paraszt Göndör-sercintés Magyarország leghosszabb újságcikke... 6 A közélet megmérgezése Szinglik, haza! Tragikomédia Szeretem, mert MAGOR Magor-termékek, boltok listája Ígéretek földje Túl a józan ész határán a Népszabadság.. 13 Közös pénz A TARTALOMBÓL: Hülye a nép? Pénzisten mindenek felett A templom egere Személyfüggõ arrogancia Gyurcsány Ferenc a brókerbotrányról.. 21 A vég kezdete Nem értem Amerikául majmolunk Ön a szocialista nagyváros öntudatos polgárának lapját, a Jó Ha Figyelünk címû alkalmi megjelenésû újságot olvassa. A lap elektronikus formában ingyenesen letölthetõ, a hu/jhf, weboldalról. Külföldi olvasóink a weboldalról tölthetik le az egyes számokat. Észrevételeiket, kritikáikat és véleményeiket is ide küldjék.

2 Elõrehozott választás tartása az ország elemi érdeke címmel ugyancsak napirend utáni felszólalásra jelentkezett Körömi Attila képviselõ úr, független, akinek megadom a szót. KÖRÖMI ATTILA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyûlés! Tisztában vagyok azzal, hogy az országban kialakult gazdasági és morális, valamint az e kettõbõl következõ politikai válság feloldásában igen szûk a köztársasági elnök úr mozgástere. Mégis úgy érzem, hogy függetlennek nevezett, de konzervatív értékek alapján dolgozó képviselõként kötelességem a parlamentben is szólni az elõrehozott választásról mint a legkívánatosabb megoldásról. A mai kaotikus és bizonytalan helyzetben a legjárhatóbb és legbecsületesebb út ugyanis az lenne, ha az Országgyûlés feloszlatná önmagát, így teremtve lehetõséget egy elõrehozott országgyûlési választás kiírására, a politikai tabula rasa megteremtésére. Komoly aggodalomra ad okot, hogy a nagyobbik kormánypárt új miniszterelnök-jelöltje, Gyurcsány Ferenc még nem mérettette meg magát a magyar társadalom elõtt, nem hirdetett programot, ezáltal nyugodtnak mondható társadalmi legitimációval biztosan nem bír. Pártja jelölésére egy rendkívüli és zavaros helyzet hullámait meglovagolva tett szert, ennek következtében az MSZP-n belüli pozíciója, párton belüli legitimitása sem egyértelmû. Nem lehet eltekinteni attól a körülménytõl sem, hogy Medgyessy Péter augusztus 18-án elfogadta Gyurcsány Ferenc lemondását, ám a lemondás elfogadását igazoló iratot a köztársaság elnökéhez már nem juttatta el, sõt Medgyessy Péter a kormányon belüli addigi helyettesítési rendet megváltoztatva Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági és sportminisztert nevezte meg az õt miniszterelnöki jogkörben helyettesítõ kormánytagként. Adódik a kérdés, kik, hogyan és milyen eszközökkel voltak képesek olyan erõs nyomást gyakorolni a miniszterelnökre, hogy egy lemondás elfogadásából õ maga emelje Gyurcsány Ferencet miniszterelnök-jelöltté, intézkedõ helyettes miniszterelnökké. Mindeközben a Szabad Demokraták Szövetségét a miniszterelnök Medgyessy Péter korrupciós ügyekkel vádolta meg. Az SZDSZ a gyanú árnyékától máig sem szabadult, az ügy végkifejlete még várat magára. Ebben a helyzetben külön ki kell hangsúlyozni, hogy a kormánytöbbség az Országgyûlésben korántsem biztos. Tekintve a koalíciós pártok egymás közötti és belsõ vitáit, megosztottságát, könnyen elõfordulhat, hogy az Országgyûlés mûködésképtelenné válik. Az ország Európai Unióhoz történõ csatlakozása után néhány hónappal miközben számos terület válságjelekkel küzd, gondoljunk csak a mezõgazdaságból élõk helyzetére, az oktatás rendszerének fellazítására és a honvédségen, valamint az egészségügyön belül tapasztalható elbizonytalanodásra komoly veszélyt jelenthet két olyan pártra bízni az ország további irányítását, amelyek közül az egyik csak önmagával foglalkozik, miniszterelnök-jelöltjérõl csak azt tudjuk, hogy honnan jött, azt már nem, hogy hová tart, a másikat pedig, az SZDSZ-t korrupciós vád nyomja. Az MSZP-SZDSZ-kormány 2006-ig tartó további mûködése további jóvátehetetlen károkat okozhat. Senkinek sem lehet érdeke, hogy a gazdasági, morális, politikai válság a következõ húsz hónapban tovább mélyüljön, tovább folytatódjon a politikai vircsaft. Határozott véleményem, hogy ebben a helyzetben az elõrehozott választás kikényszerítése az ország elsõrendû érdeke, a parlamentarizmus megmaradt hitele megõrzésének, tekintélye újjáépítésének legfõbb záloga. Az elõrehozott választás kikényszerítése nélkül a politikai és morális válság elhúzódhat Magyarországon, és ennek következményeivel mindenkinek számolnia kell. Köszönöm megtisztelõ figyelmüket. Forrás: villanypostán érkezett Magyar Köztársaság Legfõbb Ügyésze, Dr. Polt Péter részére Budapest,V.ker.Markóu.16. Tisztelt Legfõbb Ügyész Úr! A Legfõbb Ügyészség Kiemelt Ügyek Fõosztályának vezetõje, Dr. Sinku Pál fõosztályvezetõ ügyész úr által a Központi Ügyészségi Nyomozó Hivatal részére megküldött, szeptember 3-án kelt és Önnek címzett, Medgyessy Péter miniszterelnök ellen tett feljelentésemet az alábbiakkal egészítem ki. 1.) A Magyar Televízió elnökétõl azóta beszereztem a augusztus 22-én sugárzott, A szólás szabadsága címû mûsor másolatát, melybõl valóban kiderül, hogy Medgyessy Péter a Népszabadságnak adott és ott megjelent interjúja után három nappal Friderikusz Sándor mûsorvezetõ kérdéseire megismételte az SZDSZ korrupciós ügyeire való utalásait. A feljelentésem megtétele után néhány nappal azzal összefüggésben vagy sem- Medgyessy Péter közleménybenadtahírül,hogy õasajtóbanmegjelent ügyekre gondolt, amikor a Népszabadságnak nyilatkozott. Azonban az írásban megjelent nyilatkozata után három nappal késõbb sugárzott televíziós interjúban félreérthetetlenül világossá tette, hogy többrõl van szó annál, mint ami a sajtóban addig megjelent. Arra célzott, hogy a miniszterelnök azoknál nyilvánvalóan többet tud. Az nem derült ki, hogy az addig ismertté vált ügyek mélységeire, vagy azokon túlmutató ügyekre gondolt, amikor ezt kijelentette. Fontos körülmény, hogy a televíziós beszélgetés során Medgyessy Péter kifejezetten higgadtan, indulatoktól mentesen próbálta meg feltárni a kormány munkáját és a saját döntését befolyásoló körülményeket, és azt is tudjuk, hogy az interjú vágott anyag volt, azaz a mûsorba engedett rész Medgyessy Péter jóváhagyásával egy újabb szûrõ közbeiktatásával- kellett, hogy megjelenjen. Medgyessy Péter által a két interjúban megtett állítások és kijelentések súlya, azok egyértelmûsége, és az általa azóta is betöltött közjogi helyzetébõl fakadó felelõssége miatt magyarázkodásával csak súlyosbította a helyzetet. Az ügy már túlment azon a határon, hogy annak kivizsgálását a miniszterelnök azóta megtett nyilatkozatai érdemben megakadályozhatnák. A miniszterelnök szavainak tartalma miatt ez már nem az õ és az SZDSZ ügye, hanem közügy, amelyet a társadalom elõtt tisztázni kell, és meglátásom szerint a helyzetet már csak az ügyészség tudja feloldani. Úgy tûnik, hogy minél inkább magyarázkodik a miniszterelnök, annál inkább indokolt az ügyészségi eljárás megindítása. 2.) Nem lehet eltekinteni attól a körülménytõl sem, hogy Medgyessy Péter augusztus 18-án elfogadta Gyurcsány Ferenc lemondását, ám a lemondás elfogadását igazoló iratot a Köztársaság Elnökéhez már nem juttatja el. Sõt, Medgyessy Péter a kormányon belüli addigi helyettesítési rendet megváltoztatva Gyurcsány Ferenc gyermek, ifjúsági és sportminisztert nevezi meg az õt miniszterelnöki jogkörben helyettesítõ kormánytagként. A kormányválság összes körülményét figyelembe véve, annak politikai aspektusain túl, azoktól függetlenül felmerül a kérdés: Kik és hogyan voltak képesek ilyen erõs nyomást gyakorolni a miniszterelnökre? Az elsõ kérdés tükrében van-e összefüggés Gyurcsány Ferenc lemondása elfogadásának félbeszakított folyamata és Medgyessy Péter SZDSZre tett kijelentései között? 3.) Úgy látom, az a tapasztalatom, hogy nagy hiba lenne, ha eljárás nélkül kétségbe vonnánk Medgyessy Péter helyzetébõl fakadóan fokozottan felelõs kijelentéseinek igazságtartalmát. Nagyon is életszerûen utalt a kormány körül kialakult helyzetre gondoljunk csak a Gazdasági Versenyhivatal pénzbírság kiszabásával befejezett vizsgálatára a Gazdasági Minisztérium által lebonyolított útépítési tenderekkel kapcsolatban, vagy akár a K és H ügy nyilvánosság elõtt még mindig felderítetlen szálaira-, ám alapos a gyanú, hogy a feljelentést, illetve a feljelentéseket nem tette meg. Megítélésem szerint ennek az ügynek a kivizsgálatlanul maradása komoly, minden eddiginél nagyobb veszélyt jelent az állam demokratikus mûködésének rendjére. Az eredeti feljelentésben és a fentiekben leírtak miatt kérem a Tisztelt Ügyészséget, hogy fontolja meg Medgyessy Péter országgyûlési képviselõ, miniszterelnök mentelmi joga felfüggesztése iránti kérelmének az Országgyûléshez történõ benyújtását, hogy a miniszterelnök a törvény és esküjének súlya alatt legyen meghallgatható. Budapest, szeptember 21. Tisztelettel: Körömi Attila, országgyûlési képviselõ 2 jó ha figyelünk

3 avagy Hatalom készenléti üzemmódban Az én hevenyészett angol tudásommal (amolyan konyhanyelvi angol ez) a címben szereplõ kifejezés kb. annyit tesz készen áll. Készen állni valamire vagy valakire. Csipolla darab ideje már stand by, azaz készenléti üzemmódban tevékenykedik. Úgy tûnik azonban, hogy ez a felfokozott tempó házon belül okozza a legnagyobb bonyodalmakat. A Tett halála a tökölõdés! mondást mindig szem elõtt tartó szegfûmintás utódpárt, mely sajnálatos módon mindig ez utóbbit, mármint a tökölõdést részesítette elõnyben az elõbbivel, vagyis a tettel szemben emlékezzünk csak vissza a Horn-kormány hosszú hónapokig tartó semmittevésére, szóval az MSZP nagy generációját alkotó jó és megbízható (igaz kissé már öregecskedõ copyright by Gyurcsány) elvtársai nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy egy sehonnai bitang ember, egy amolyan senkiházi botcsinálta fõtanácsadó csak úgy, hipp-hopp kivásárolja alóluk a pártot, hogy aztán beülve az elõmelegített bársonyszékbe azt egyszerûen holmi állami gazdasági végrehajtó egységgé degradálja saját anyagi gyarapodásának elõsegítésére. A jó és megbízható (igaz kissé már öregecskedõ copyright by Gyurcsány) elvtársak nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy nem õk dirigálnak, mint ahogyan teljesen idegen tõlük a KISZ egykori üdvöskéje Csipolla által diktált gyilkos tempó is. Minden valószínûség szerint a jó és megbízható (igaz kissé már öregecskedõ copyright by Gyurcsány) elvtársak közül jó néhányan rá is fognak menni erre a manapság a média által csak dinamizmusnak hívott és széles gesztikulálásokkal kísért politikai színjáték egyes felvonásaira. De amíg a kedves Olvasó az egykori KBés PB-tagok sorsáért aggódik, Csipolla fõripacs, miután a Gazdasági Kamara fõ hallja kendjétõl megkapta a beosztását, hivatalból kirendelt érdekképviseletei nézõközönsége elõtt lép fel zajos tetszésnyilvánítást aratva. Kiforgatja zsebeit, közben 42-fogas amerikai fogpaszta mosolya közepette szabadkozik (a rinocéroszbõr alatt megbúvó pókerarc egy pillanatra megenyhül), hogy aszongya: önök tudhassák a legjobban, a kormányoknak sohase nincs egy árva vasuk, egy megveszekedett buznyákjuk sem, szegényebbek õk, mint ama bizonyos sokat emlegetett templomnak az õ egere. Így nyit már kora reggel a Híradóban Csipolla, a Maszop új médiaripacsa, felidézvén a megboldogult Csermanek által kis hazánkban néhány évtizedig oly nagy sikerrel divatba hozott, s azóta máig sem elfeledett, ravasz összekacsintásokkal tûzdelt a krumplileves az krumplileves, elvtársak kádári humort. Nem is értem, hogy nem kerül be a Giuness Rekordok könyvébe a milliárdos templomegér. Na mindegy. Mostanság úgy is kezdek leszokni a szem rágógumija epiteton ornans-szal felruházott képláda naprakész információözönérõl. Mostanság talán kezdek öregedni, mások úgy mondanák, érettebb lettem (ne felejtsük el, harminc év felett minden nap ajándék) szóval úgy vagyok vele, hogy most már inkább díjazom a nyugalmat, a pihenést, a stresszmentes pillanatok gyönyörûségét, a pörgést meghagyom a fiataloknak. A média ágas-bogas útvesztõiben zajló ideológiai gerillaharcok már nem tudnak lekötni, már nincsenek rám olyan hatással, mint akár néhány hónappal ezelõtt. Magyarország visszasüppedt abba a ragacsos médiapolitikai posványba (a kommunikáció mindenek felett!), ahol kizárólag a belterjessé vált politikai elit vég nélkül zajló kurzusváltásaikor kíváncsiak csak a nép hangjára, s ez engem mélységes undorral tölt el. Az immáron napnál is világosabbá váló tény, hogy a politikai elit egygyökerû, most már a kisember számára is világosan érzékelhetõ, a halk szavú (és nyilván bölcs, hiszen a halk szavú emberek általában egyúttal bölcsek is szoktak lenni), szóval a halk szavú ellenzék szintén stand by azaz készenléti üzemmódban alapjáraton duruzsol, ahelyett, hogy ököllel verné az asztalt az elõrehozott választások kiköveteléséért. De vajon miért? Hát ezt bizony nem tudhassuk elvtársak, de azért a krumplileves az továbbra is maradjon krumplileves! Az újabb ezúttal a politikai paletta másik oldalán napvilágra került szõlõtámogatási ügy végképp eloszlatja a jóhiszemû (és mint ezúttal is nem tudom én hányadszor kiderült, hogy a végletekig naiv) állampolgár utolsó illúzióját is a tekintetben, hogy tisztességes politikus, mint olyan, egyáltalán létezik. Keserûen, s immáron sokadszor hatalmasat csalódva döbben rá arra, hogy ilyen kategória bizony nem létezik, megint Pénzisten, a Mammon gyõzedelmeskedett az emberi gyarlóság felett. A polgári sajtó persze azonnal rámozdult az ügyre, próbálván menteni a menthetõt, hogy hát nagyságrendbeli különbség van stb., de ahogyan azt a népi bölcselet tartja, a szar, az bizony szar marad, még ha rózsaillatú is. Mégis azoknak lesz igazuk, akik a tízegynéhány év alatt a sommás leegyszerûsítés összemosó arctalanságát (és arcátlanságát) véve alapul szünet nélkül csak azt szajkózták, hogy ezek mind egyformák, egyik olyan, mint a másik? A kisember, a polgári szekértábor hatalmas gépezetének parányi csavarja (merthogy nem õ a mozgatórugója sajnos ennek az egésznek, az most egészen bizonyos), szóval a pógár csendesen, vigyázva, hogy senki meg ne hallja, félve és egy kicsit csalódottan, de azért egy szikrányi optimizmust magára erõltetve levonja a maga számára a végsõ következtetést: De legalább nem annyit lopott, mint a másik! (És nem is kérte a borvidék átminõsítését!) Érzi õ, hogy ez bizony sovány vigasz, meg hát sántít is az érvelés, ha a dolog elvi síkját nézzük, ahogyan arra már a fekália kapcsán a fent idézet népi bölcseletben is utaltam, de hát mit van mit tenni, ez van, ahogyan azt egyszer Viktor király is mondta a személyzeti politikáját firtató kérdésekre adott válaszában. Hozott anyagból dolgozunk. Mindeközben a magánszocializmus építõinek derék hada Csipolla fõripaccsal az élén már dolgozik a legújabb kétéves terv megvalósításának elõkészítésén. Úthengerként nyomulnak elõre a kezükben tartott médiában, retorikailag már fel is építették kis hazánkban a Kánaánt. Az esetleges ellenállókat pedig szerencsére szintén csak retorikailag (üzentek nekik, hogy mire számíthatnak) már bele is taposták a betonba. A szocialista nagyváros öntudatos polgára a médiavészek dulakodásai közepette még- jó ha figyelünk 3

4 sem kuporodik le reggelente az újonnan vásárolt széles-képernyõs SONY televíziókészüléke elé, hogy tovább szemezgessen a média által elédobott mindennapi manipulációs betevõbõl. Ehelyett inkább az önkéntes számûzetést választva és vállalva kereket old, a Gutenberg-galaxis néven ismert helyre, a betûk világában keresve menedéket. A Tolkien segítségével Középföldén tett rövid kiruccanásom átmenetileg véget ért, ám abból megérkezvén, máris új helyre indulok, ahol ismét egy szakértõ idegenvezetõ útikalauz lesz segítségemre. Hajnalonta azt az egy-két órát, mely ilyenkor rendelkezésemre áll, hogy hódolhassak az olvasás szenvedélyének hacsak képletesen is Israel Samir társaságában töltöm a Szentföldön, Palesztinában. A szerzõ Rasszista állam? címen megjelent munkájában többek között arról ír, hogyan tartja kezében a zsidó kisebbség az amerikai médiát és a médián keresztül gyakorlatilag magát az egész Egyesült Államokat. Még csak a könyv elején tartok, de lehetetlen nem észrevenni az analógiát. Ahogy Israel Samir az amerikai zsidóság által a médián keresztül kézben tartott Amerikáról ír, az kísértetiesen hasonlít ahhoz a jelenséghez, melyben egy alig 5%-os törpe kisebbség, egy ország legkártékonyabb, legszélsõségesebb politikai ereje a médiáján keresztül mindenre rátelepedve uralma alá hajtott egy másik országot. Ha most a kedves Olvasó a másság iránti tisztelet és a tolerancia jelzésértékû zászlóvivõire az SZDSZ-re és Magyarországra gondol, akkor azt mondom, amit a Mátrix Orákuluma, nevezetesen: Bingó! (Ugye mindenki emlékszik még arra, hogy mit kottyantott el annak idején Bauer Tamás egy riporteri kérdésre, miszerint miért is kellett pont Kuncze Miska Kancsó Gábort az SZDSZ elnökévé választani?) Egyébként Israel Samir könyvét olvasva az jutott eszembe, hogy épp itt lenne az ideje ki tudja, talán a Kairosz Kiadónál már dolgoznak is rajta? hogy hazánkban is megjelenjen végre Israel Shahak, a Jeruzsálemi Héber Egyetem egykori kémia professzorának kitûnõ könyve a Zsidó történelem zsidó vallás 3000 év terhe címû munka is. Volt alkalmam néhány részletet megismerni e könyvbõl, ám az igazán érdekes az, ahogyan maga a mû megszületett. Shahak professzor egyik nap ment az utcán és összeesett elõtte egy ember. Odament a legközelebbi házhoz, hogy segítséget hívjon, szóljanak a mentõknek, vagy valami. A ház tulajdonosa, egy zsidó ember azonban azt mondta a professzornak, hogy csak nem képzeli, hogy szombaton egy gój kedvéért õ telefonálni fog. A prof ezen annyira meglepõdött, hogy kikérte a Rabbikból álló fõ fõ fejösszedugó és tanácskozó szervezet véleményét, mire azok közölték, hogy a ház tulajdonosa bizony helyesen járt el. Ebbõl aztán hatalmas vita kerekedett ki. Mindezt csak azért tartottam fontosnak megemlíteni, mert ez is csak azt bizonyítja, amit én mindig is szoktam volt mondani, nevezetesen, hogy ez a szép az emberiségben, a sokszínûség! Igaz, amikor valaki, vagy valakik erõteljes lépéseket tesznek ennek a sokszínûségnek az eltüntetésére, eltörlésére, kiradírozására, kisatírozására, no az bizony már aggodalomra ad okot. Egyébként pedig kész szerencse, hogy nem ténylegesen, hanem csak képletesen, a betûk segítségével utazgatok Palesztinában Samir úr társaságában. Ki tudja milyen sors várna ott egy magamfajta gójra? (Hogy nem lennék hosszú életû, az hétszentség!) Eközben itthon bejelentik, hogy a bankok (a nép nyomorúságán élõsködõ bitang imperialista burzsujok, bizony ám elvtársak!) mégis belemennek az õket sújtó különadóba. Ez a Csipolla tényleg tud valamit! Aztán kiderül, hogy csak két évrõl lenne szó, a 2005-ösrõl és a 2006-osról. Amíg a választásokig hátra lévõ idõben a koalíció a maradék állami vagyont is el nem privatizálja, az ebbõl származó lóvét pedig el nem rakja a saját jól kipárnázott zsebeibe. Átmenetileg megpumpolják a bankokat is amolyan jó baloldali módjára (elvesszük a gazdagoktól és odaadjuk a szegényeknek, elvtársak, mer ez így van jól!) ugyan szállnának már be õk is a nagy közös Kocog és kidob játék össznépi finanszírozásába pár milliárdocska erejéig, telik rá nekik úgy is, õk ezt meg sem érzik. De mi, ún. kisbetétesek, az átlagemberek viszont annál jobban megérezzük, hiszen a bankok természetesen ezt is velünk fizettetik ki majd. Ide már az Isten pénze se elég! Aggodalomra azonban semmi ok! 2007-tõl végre megoldódik minden gondunk, bajunk, az égbõl euró esõ hull majd alá, lesz mindenre lóvé. Ennyi lenne a terv. Egyelõre. És akkor még a Rogán gyerek az esti híradóban benyögi, hogy valami kamatkülönbözõségi vagy mit tudom én mifene adót, 4 jó ha figyelünk

5 amit a bankok amúgy a lakossággal fizettetnek meg, Csipolla adópolitika címén természetesen visszatérítene a pénzintézeteknek. De ezen sem kell csodálkoznunk, hiszen Torkos Matildnak a Minden gyanú alatt álló polgárt bemutató kitûnõ cikke óta már tudhassuk, Csipollánál ez a bevett módszer. A cehhet mindig valaki más fizeti kölcsön vagy hitel formájában, bérleti díjként vagy valamilyen más jogcímen aztán a hitelezõ az államtól visszakapja a lóvét. Ki van ez találva, megy minden, mint a karikacsapás (erõsebb idegzetûek behelyettesíthetik az urbánus frazeológia kevésbé szalonképes verziójával is.) Csak aztán nehogy visszafelé süljön el ez az egész. Kérdés, hogy a László Csabát annak idején megalázóba leküldõ londoni szabadkõmûves pénz-elit mit fog szólni a bankok birizgálgatásához (olvasóim esztétikai érzékére apellálva itt is szándékosan kerülöm az urbánus frazeológia durvább, ám kétségkívül érzékletesebb változatának alkalmazását)? Nyugati lapok a körvonalazódó Gyurcsány-féle gazdaságpolitika jellemzésére egyetlen mondatot tudtak összehozni: A szocialisták megkezdték a választási kampányt. Megnézném én azért Csipolla arcát, amikor a bankok tömegesen kezdik áttelepíteni központjukat valamelyik környezõ országba! Széles Gábor, a GYOSZ fõmuftija elmondta, hogy ennek nincsenek is nagy költségvonzatai, gyakorlatilag szinte pillanatok alatt kivitelezhetõ, éppen ezért valós veszélyt jelenthet hazánk gazdaságára, hiszen ha a központ külföldön van, akkor a pénzintézet a külföldi országban, az ottani kedvezõbb adózási feltételek szerint adózik. De nem kisebb fenyegetést jelent az a gyakorlat sem, mely kezd meghonosodni nyugati végeinken, ahol jómódú honfitársainkat egyre gyakrabban keresik fel a sógorék pénzintézeteinek munkatársai, hogy válasszák inkább az osztrák bankokat a magyarok helyett. Ma már nem szükséges itthon is bankot alapítania a külföldi érdekeltségû pénzintézetnek, elegendõ, ha nyit egy vagy több bankfiókot. Mondjuk én nem vagyok közgazdász, de azt azért nem igazán értem, hogy a hazánkban mûködõ multinacionális vállalatok megadóztatása például miért nem jutott még eszébe ennek a mi kis derék cucialista szellemi fenoménünknek? Eu-konform a dolog és valószínûleg kisebb felzúdulás is lenne belõle, s talán a bevétel is elérné bankoknál tervezettet. (De hát mit érthet ehhez egy egyszerû öntudatos polgár, akit a sors külön csapásként még azzal is megvert, hogy a kommunizmus utolsó déli fellegvárában Mediterrán Moszkvában Don Tollerone uralma alatt tengeti életét, miközben szürke munkáshétköznapjai monoton egyhangúságban csigalassúsággal peregnek le az idõ végtelennek tûnõ homokórájában hogy ezzel a csodás képzavarral éljek.) Most értjük csak meg igazán annak a gengszterváltás idejébõl datálódó mondásnak a bölcsességét és igazságtartalmát, miszerint Elmentek a tankok, maradtak a bankok! A szocialista nagyváros öntudatos polgára pedig ártatlan naivitását végképp elvesztve maximum abban reménykedhet, hogy a kádári államszocializmus vidám barakk proletárdiktatúrájában felcserepedett, belterjessé vált és mára már öregecskedõ politikai elitjének négy évenkénti médiabeli csörtéit követõ végeláthatatlan kurzusváltások során nem jutunk el odáig, mint a palesztinok a Szentföldön. (Bár a rohamcsapatokat a hídra vezénylõ Mónika belügyminiszter-asszonyról azt is el tudom képzelni, hogy szükséges estén szemrebbenés nélkül elrendelné a 24 órás kijárási tilalmat.) Stand by me, vagyis Állj mellém. Ezt az evergreen-t (örökzöldet ennyit a konyhanyelvi angolról) kéri a Hegylakó címû televíziós sorozat fõhõse, a halhatatlan Duncan MacLeod (Adrian Paul), ez a nyakas felföldi, Joe Dawsontól (a kitûnõ Jim Byrnes), kedvenc figyelõjétõl, amikor cimborája a különc nõcsábász Hugh Fitzcairn (Roger Daltrey) megmutatja neki, milyen is lenne az élet nélküle, amikor már minden remény veszni látszik. Az, hogy milyen lenne az élet nélkülünk, kisemberek nélkül, nem tudjuk. Egy azonban bizonyos. Ha egymás mellé állunk és ne adj Isten ebben a mai elidegenedett fogyasztói világban ha csak képletesen is, de megfogjuk egymás kezét, jobbak az esélyeink arra nézve, hogy megvédjünk egy olyan világot, amelyben nem Pénzisten, a Mammon a kizárólagos úr, hanem az emberi értékek és a szeretet. Mert ahogyan azt a Gladiátor címû film fõhõse Maximus (Russel Crowe) is elmondja gladiátor társainak: Bármi is jön elõ a kapu mögül, csak úgy van esélyünk, ha együtt maradunk. Maradjunk együtt! Isten áldja Magyarországot! A szocialista nagyváros öntudatos polgára Veled nem fogok kezet! sercintette oda a falunapra érkezõ Göndör István nem paraszt, hanem szocialista párti országgyûlési képviselõ Cseresnyés Péternek a FIDESZ MPSZ nagykanizsai országgyûlési képviselõ kollégájának. Nem parasztírtam, valóban nem paraszt, mert parasztember ilyet nem tesz, hanem a Magyar Szocialista Munkáspárt utódpártjának szocialista, állítólag baloldali értékeket megjelenítõ politikusa vallott ezzel a gesztussal, tett bizonyságot hallatlanul imponáló intellektuális mélységérõl. Cseresnyés Péter (FIDESZ) Tette mindezt egy falunapon, Nemespátrón. E nem nemespárti gesztus figyelemre méltó. Most, amikor soha nem látott zuhanásba kezdett a nem paraszt Göndör pártja. Most, amikor lezüllesztették, gazdasági és morális csõdbe sodorták ezt a szerencsétlen országot s annak jobb sorsra érdemes népét. Göndör István (MSZP) Most, amikor ezzel a közjogi- és alkotmányos válsággal nemzetközi tekintélyünket napról-napra járatják le lemondott, mégis létezõ, ki nem nevezett, meg nem választott, mégis létezõ, népének beintõ, öregecske feleségcserélõ miniszterelnök-félék. Ebben a hozzájuk nagyonis méltó nemzetromboló pillanatban pöndörödik oda a nem paraszt Göndör, büszkén vállalva hitét, kifejezve õszinte filozófiáját: veled nem fogok kezet. Még néhány ilyen kedves, úri gesztust! urak, nem parasztok. Még néhány ilyent, hogy kedves, elbûvölõ igazi, arcotokat megismerhesse ez a médiátok-átokkal sújtott, elbutított nép is. Forrás: M. Szabó Imre jó ha figyelünk 5

6 Mától a könyvesboltokban is kapható a Magyar Hírlap Könyvek Medgyessy címet viselõ darabja. A könyv villámgyors és alapos újságírói szakmunka. De semmi több. Valószínûleg Magyarország legrövidebb idõ alatt elkészült könyve mondta a szerdai bemutatón Vargha Gergely, az öt szerzõ egyike, aki a szerkesztési munkát is végezte. A 250 oldalas könyv elolvasása után nekem viszont az volt az érzésem, hogy valószínûleg ez Magyarország leghosszabb napilapos újságcikke. (Bár azt elismerem, Truman Capote kellett volna ahhoz, hogy ebbõl a nyersanyagból két hét alatt valódi riportkönyv készüljön.) KETTÉVÁGOTT RIPORT A könyv gyors és alapos újságírói szakmunka. De semmi több. Legérdekesebben megírt, a riportmûfajra leginkább emlékeztetõ része a Végjáték címet viselõ 90 oldalas elsõ fejezet, mely augusztus 15-tõl mutatja be Medgyessy bukásához vezetõ eseményeket. Ezután viszont leül a könyv. A Medgyessy politikai elõéletét, visszatérését és kormányzati produkcióját bemutató fejezetekben a szerzõk inkább elemzõ jellegû újságírást mûvelnek vagy 150 oldalnyi terjedelemben. Az utolsó fejezet ismét riportmûfajban íródott, de ettõl még nem lett határozott stílusa a könyvnek. Mintha kettévágtak volna egy riportot, és a két rész közé tettek volna egy túlméretezett elemzést. UTÓSZÓ EGY KORMÁNYFÕHÖZ A lózungok gyõzelme a cselekvés felett: ez talán Medgyessy politikai bukásának lényege. Ezt a bukást próbálta feltárni és megértetni oknyomozó riporteri csapatunk írja a Magyar Hírlap fõszerkesztõje erõteljes publicisztikai beütésû Elõszó egy könyvhöz, utószó egy kormányfõhöz címû elõszavában. A szerzõgárda vitathatatlanul alaposan összegyûjtötte a sajtóban megjelent információkat, beszélgetett ötven-hatvan szem-és fültanúval, és az egészet idõrendben, viszonylag cselekményesen tálalta. De igazi újdonságot, mely új fénybe helyezné a történteket, nem sikerült felmutatniuk, és az események idején kialakult Medgyessy-képet sem sikerül árnyalniuk. Ettõl nekem egy kicsit az az érzésem támadt, hogy végeredményben jól helyben hagynak egy politikai hullát Medgyessy egy realitásérzékét vesztett figura, aki rosszul mérte fel helyzetét, magabiztosan a vesztébe rohant, majd jól megsértõdött, amikor rájött, hogy mi az ábra. Ezt a rossz érzésemet a szerkesztõnek sikerült is rögzíteni a könyv végén szereplõ fotók kínosan poénkodó képaláírásaival: Lemerülõk és kibekkelem õket Medgyesy Péter úszik; Gyurcsány ellen hiába gyúrt Szauna után a Margitszigeti Thermál Szállóban, Még az útelágazás elõtt lelépett Az M5-ös autópálya építésén Kiskunfélegyházánál (egy lánctalpas munkagéprõl). MONDTA, MONDTA, KIFEJTETTE, KÖZÖLTE, VÉLTE Mivel nem állták meg azt az olcsó poént, hogy betegyenek egy karikatúrát, melyen Medgyessy egy Helyes beszéd alapjai kötettel álldogál egy mikrofon elõtt, én sem állnék meg egy nyelvi megjegyzést. A könyvkiadási rekordkísérlet ellenére egy ráérõsebb olvasószerkesztõt illett volna ráereszteni a könyvre. Nekem valami azt súgja, az olvasó más nyelvi elvárásokkal közeledik egy 250 oldalas riportkönyvhöz, mint egy újságcikkhez, melyrõl tudja, hogy néhány óra alatt kellett összekalapálnia a szerzõnek. Márpedig a kötet nyelve egyáltalán nem igényesebb, mint egy napilapban megjelent újságcikké. Perger István Köves Pál Vargha Gergely Német Era Gréczy Zsolt Medgyessy Ringier Kiadó Ára: 1900 Ft. Forrás: Nagy Lászó Index 6 jó ha figyelünk

7 Emlékezzünk csak vissza: a Fidesznek A jövõ elkezdõdött szlogenje kellett volna hogy legyõzze A gatyánk is rámegy meg a Lop stop színvonalú ellenérveket. A nyakba vett kötelek üzenetét, ami legfeljebb annyiban volt ténylegesen üzenetértékû, mintha Kovács László azt mondta volna vele: Ha nem gyõzünk, fölköthetem magam. Magyarország két éve rosszkedvû. Egészen pontosan 2002 tavasza óta, sõt még pontosabban azóta, hogy az Orbán Nastase megállapodás aláírása után Kovács László sajtótájékoztatót tartott. Ez utóbbi esemény karácsony elõtt volt. A megállapodás a déli órákban írták alá, és Kovács közvetlenül elõtte úgy nyilatkozott, hogy az MSZP örül a román-magyar viszony javulásának. Az aláírás után Nastase ellátogatott a Köztársaság térre, majd nem sokkal késõbb Kovács László bejelentette: az MSZP elítéli a paktumot, mert az 23 millió román munkavállaló magyarországi munkavállalását teszi lehetõvé, és ezért ezt hatalomra kerülvén módosítani fogja. A Fidesz vezérkara (már a karácsonyra készülõdvén?) nem vette komolyan ezt az emeletes ostobaságot és ezzel szarvashibát követett el. Mire Orbánék újra aktiválták magukat, január elejére, a baloldali média összehangolt hadmûvelettel elterjesztette a súlyos vádat : a magyarok nem fognak tudni munkát kapni, mert az olcsó román munkaerõ el fogja happolni elõlük. Az egész egy marhaság, de jól ki volt találva. Ez volt ugyanis az elsõ olyan projekt, amely már tudatosan a vadításra épült. Magyarországon 2002 tavaszán sokakban élt a remény, hogy igenis érdemes. Érdemes dolgozni, tervezni, családot alapítani, gyermekeket vállalni. Élt a vidékben a bizakodás, hogy ezentúl a faluban is lehet valami új, valami jó, valami modern, amitõl ismét rákerül a szellemi térképre a mi falunk. Érdemes lesz gazdálkodni, vállalkozni, csinálni. Csakhogy. Csakhogy van egy másik Magyarország is. Amelyiket irritálja, ha követelmények vannak. Amelyik nem kíván áldozatot hozni, erõfeszítéseket tenni. Amelyik jobb szereti, ha adnak neki, csak úgy. Ezt a másik Magyarországot irritálta az orbáni aktivitás. A Fidesz-kormány nagyratörõ tervei. Ide olimpiát? Hiszen itt nincs semmi, ez az ország egy nagy trágyadomb, mi szegények vagyunk. Itt nem lehet ilyesmit csinálni. Félreértés ne essék, ezek nem Pató Pál úr leszármazottai, ezek Illyésnek a Puszták népe címû halhatatlanjában megrajzolt alakok. A sok százados beidegzõdések még mindig élnek, most is élnek. Hogy semmihez semmi közünk, az urak majd elvesznek mindent, minek hajtsuk magunkat, mi úgysem tudjuk befolyásolni a dolgokat, az egész ország (a politika ) úri huncutság. Az az enyém, amit megeszek Móricz többször is megírta a cselédet, aki elhatározza, hogy kieszi a vagyonából a gazdát. Ez a figura, úgy látszik, halhatatlan a magyar tájon. A módszeres vadítás, a társadalmon belüli ellentétes érzelmek tudatos szítása, külföldi tapasztalatokból tudjuk, Ron Werber, a profi kampányszakember tervei alapján valósult meg Magyarországon. Werber sikeresen vezényelt le hasonló kampányokat már hazájában, Izraelben is, de például Romániában a magyarellenes érzelmek felkorbácsolásából igyekezett politikai sikert kovácsolni ottani (baloldali) megbízóinak. Az MSZP jól választott. A werberi gyûlöletkampány termékeny talajra hullt, és erõsebbnek bizonyult a Fidesz sikeres termék kampányánál. A negatív indulatokra fogékonyabb volt a társadalom, mint a pozitívakra. Az SZDSZ a hazai reklámipar szellemi bázisára támaszkodva, igen gyorsan érzékelve (értesítve?) a szoci kampány alapvetõen negatív attitûdjérõl, gyorsan fölzárkózott. A szürkeállomány, ahogy mondani szokás, lement kutyába, és a közönséges primitívség legkülönfélébb elemeibõl épített kampánnyal feljött a parlamenti küszöb fölé. Emlékezzünk csak vissza: a Fidesznek A jövõ elkezdõdött szlogenje kellett volna hogy legyõzze A gatyánk is rámegy meg a Lop stop színvonalú ellenérveket. A nyakba vett kötelek üzenetét, ami legfeljebb annyiban volt ténylegesen üzenetértékû, mintha Kovács László azt mondta volna vele: Ha nem gyõzünk, fölköthetem magam. A Fidesz iránti gyûlölet erõsebbnek bizonyult a pozitív üzeneteknél. Nem kevesebb, jó ha figyelünk 7

(Wekler Ferenc: Jövendõnkrõl elõadássorozat, Kossuth klub 1992)

(Wekler Ferenc: Jövendõnkrõl elõadássorozat, Kossuth klub 1992) Borbarátság pártérdekek felett......... 2 Polgármester akarok lenni!........... 3 Norvégia megint nemet mondana az EU-ra. 4 A legújabb cigány státusz-szimbólum... 5 Demszky álszent mea culpája..........

Részletesebben

olyan tartással abszolvált mintha dolgát végezné.)

olyan tartással abszolvált mintha dolgát végezné.) A TARTALOMBÓL: Legjobb védekezés a támadás.......... 3 Folytassa, Hiller!................... 5 Kicsi cicik kontra nagy mellek......... 6 Polgárpukkasztó lufi-pukkasztók....... 8 Levél Orbán Viktornak.............

Részletesebben

Hazánk. Barátaim! Sokan vagyunk szerte Magyarországon, Találkozzunk ezeken a hasábokon, tudassuk

Hazánk. Barátaim! Sokan vagyunk szerte Magyarországon, Találkozzunk ezeken a hasábokon, tudassuk K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T Kereszténydemokrata lap Semjén Zsolt Lectori Salutem! 2007. február Szívünkhöz közel álló, szép szó ennek a lapnak a címe:. Barankovics Istvánnak, pártunk alapítójának,

Részletesebben

A Kuruc.info birtokába került az az exluzív felvétel, amelyrõl egyértelmûen kiderül,

A Kuruc.info birtokába került az az exluzív felvétel, amelyrõl egyértelmûen kiderül, A Kuruc.info birtokába került az az exluzív felvétel, amelyrõl egyértelmûen kiderül, miért is vesztett a magyar EB-pályázat. Michel Platini az UEFA ítéletét egy a hivatalos eredményhirdetés elõtti szûk

Részletesebben

Szabó László Mediterrán Moszkva 2006.

Szabó László Mediterrán Moszkva 2006. Figyelemreméltó, hogy minden normális országban lapátra tették a posztkommunistákat, nálunk pedig építik tovább a szocializmust. A nép hangja, melyet hazánk egyik polgára RTK Rövid Tényszerû Közlés formájában

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER Közösségeket kell létrehoznunk vagy segítenünk Az idei esztendő első félévében fő feladatunk az alkotmány megalkotása volt, most a

Részletesebben

(A jogászokat, akik bizottságot alakítva megkísérelték

(A jogászokat, akik bizottságot alakítva megkísérelték A TARTALOMBÓL: Itt a Vörös Hadsereg................ 2 Se köpni, se nyelni nem tudnak!....... 3 Bûnözõk Kánaánja.................. 4 A Fidesz és a jobboldal azt hiszi,....... 5 gyõzni lehet egy médiapárttal

Részletesebben

A rendszerváltás és az államadósság

A rendszerváltás és az államadósság A rendszerváltás és az államadósság Ki áll a magyar pártok mögött? 2010-ben hazánk 2321 milliárd forint, azaz 11,6 milliárd dollárt fog fizetni csak kamatokra. Sok olvasónk szinte nem tudta felfogni ezt

Részletesebben

Név: Település: Ir.szám: Cím: Telefon: Mobil: E-mail:

Név: Település: Ir.szám: Cím: Telefon: Mobil: E-mail: Rendelje meg most az Ufit! A májusban előfizetők között is értékes Vox Nova ajándékokat sorsolunk ki! A megrendelőlapot az alábbi címek valamelyikére kérjük eljuttatni: Ufi, 1462 Budapest, Pf.: 536. Tel./Fax:

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

IV. évfolyam 8. szám 2006. április 20.

IV. évfolyam 8. szám 2006. április 20. ÉRDI Ingyenes lap 8000 példányban LAP IV. évfolyam 8. szám 2006. április 20. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Most mindannyiunk jövõje a tét Jánosi György több mint öt százalékos elõnyével végzõdött Érden a

Részletesebben

Harmadszor: Ízléstelennek, betegesnek, erkölcstelennek

Harmadszor: Ízléstelennek, betegesnek, erkölcstelennek Most már tényleg elég volt!........... 2 Csúcsra járatott szervilizmus.......... 3 Mefisztó megváltásra vár............. 4 Mindenki ártatlan?.................. 5 Beszélõ fejek, beszédes jelenetek.......

Részletesebben

Halálos tragédiák a Ceglédi úton

Halálos tragédiák a Ceglédi úton CIII. évfolyam, 43. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Zárul a Kodály Év A december 12-tõl 19-ig tartó Kodály ünnepi hét, két legjelentõsebb eseménye az új Kodály-emlékmû

Részletesebben

VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2013. JANUÁR 12. 200 forint VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. Harc a koncért

VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2013. JANUÁR 12. 200 forint VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. Harc a koncért 2013. JANUÁR 12. MUNKÁSPÁRT 2013. január 12. 1 200 forint Harc a koncért Sem a kormányt, sem az ellenzéket nem érdekli az emberek sorsa. Hangzatos szavakat puffognak, milliókkal-milliárdokkal parádéznak,

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

az öntudatos magyar polgár lapja A TARTALOMBÓL:

az öntudatos magyar polgár lapja A TARTALOMBÓL: Szóljatok, ha szólni kell... most a gyarmatokért!!! 317. szám az öntudatos magyar polgár lapja A TARTALOMBÓL: Miért nem lehet visszafizetni az államadósságot?... 4 Az igazság az inflációról!... 7 A DEMOKRÁCIA

Részletesebben

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk!

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP PIZZA és ÉTEL RENDELÉS Telefon: 06-23/366-455, 06-70/383-6577 Nyitva tartás: H V 10 23-ig, P Sz 24-ig www.dockyardetterem.hu Nyitva: Hétfõtõl péntekig 10

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS. utolsó. A kedvencektõl a románokig. A kampány egyfajta tükre a társadalomak. Somody Imre értékekről és a pontonhídról. 8.

FIGYELMEZTETÉS. utolsó. A kedvencektõl a románokig. A kampány egyfajta tükre a társadalomak. Somody Imre értékekről és a pontonhídról. 8. A z ú j n e m z e d é k l a p j a FIGYELMEZTETÉS 2003. április, V. évf., 4. szám w w w. u f i. h u utolsó A szocialisták kongresszusáról szóló írásunk a 4-7. oldalon A tartalomból: A népszavazás margójára....3

Részletesebben

Ön a szocialista nagyváros öntudatos polgárának lapját, a Jó Ha Figyelünk címû alkalmi megjelenésû újságot olvassa. A lap elektronikus formában

Ön a szocialista nagyváros öntudatos polgárának lapját, a Jó Ha Figyelünk címû alkalmi megjelenésû újságot olvassa. A lap elektronikus formában Ön a szocialista nagyváros öntudatos polgárának lapját, a Jó Ha Figyelünk címû alkalmi megjelenésû újságot olvassa. A lap elektronikus formában ingyenesen letölthetõ, a www.johafigyelunk.hu weboldalról.

Részletesebben

A feladat adott. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

A feladat adott. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa A feladat adott Szokatlan érzés a Gyógyszertárba vezércikket írni úgy, hogy a számítógép klaviatúrája fölé nem a MOSZ egyik vezetôjeként, hanem a kamara tisztségviselôjeként hajol e sorok írója. Szokatlan

Részletesebben

Név:... Város:... Ir.-szám:... Cím:...

Név:... Város:... Ir.-szám:... Cím:... Rendelje meg most az Ufit! A novemberben elõfizetõk között értékes Ulpius ház és Vox Nova könyvcsomagot sorsolunk ki! Név:... Város:... Ir.-szám:... Cím:... A megrendelőlapot az alábbi címek valamelyikére

Részletesebben

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23.

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. 200 A JÖVŐ NEM JÁTÉK! VÉGZETES RÖVIDLÁTÁS AZ ÁLLAM RÉSZÉRŐL, HOGY NEM KÖLT ELEGET AZ OKTATÁSRA. A MOSTANI RENDSZER HAMAROSAN SÚLYOS TANÁRHIÁNYHOZ FOG VEZETNI,

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

Mesterházy Attila és Martin Schulz a Pilvax közben tartott ünnepi rendezvényen

Mesterházy Attila és Martin Schulz a Pilvax közben tartott ünnepi rendezvényen I. évfolyam 2. szám, 2011. március Diktátumokat kényszerítenek az országra Alkotmányos puccs zajlik hazánkban Mesterházy Attila szerint alkotmányos puccs zajlik Magyarországon, amelyet csak közös erővel,

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS. utolsó. Becsúszó szerelés

FIGYELMEZTETÉS. utolsó. Becsúszó szerelés A z ú j n e m z e d é k l a p j a FIGYELMEZTETÉS 2002. december, IV. évf., 13. szám w w w. u f i. h u utolsó Az európai uniós csatlakozásról szóló írásaink a 4-7. oldalon A tartalomból: A cselekvés ideje...3

Részletesebben

Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot!

Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot! Mesterházy: Orbán Viktor világa az önkény, a hazugság és a megszegett ígéretek világa Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot! Az MSZP elnöke pártja városligeti majálisán kijelentette: tíz hónappal

Részletesebben

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM. 2006. augusztus 18. A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VAMOS COMMANDANTE!

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM. 2006. augusztus 18. A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VAMOS COMMANDANTE! VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VAMOS COMMANDANTE! 2 NÉZÕPONT BAL SZEMMEL Thürmer Gyula MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Főszerkesztő: Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: Szerkesztőségi munka, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés:

A TARTALOMBÓL. Főszerkesztő: Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: Szerkesztőségi munka, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Szóljatok, ha szólni kell... most a hitelkárosultakért!!! 309. szám A TARTALOMBÓL Lesz-e még a nemzet olyan, hogy halált nem érdemel?... 4 az öntudatos magyar polgár lapja Kormányt buktathat a devizahitel...

Részletesebben

Életet A KERÜLETNEK. Nem mind magyar, ami fénylik

Életet A KERÜLETNEK. Nem mind magyar, ami fénylik Életet A KERÜLETNEK Nem mind magyar, ami fénylik Szabó Dezső: Tiborc könyörög Testületi beszámoló csak kétmillió parkolásból Aláírásgyűjtés a devizahitelesekért Történelmi Hit Gyülekezete Életellenes Európai

Részletesebben

LEGSZEBB ÉVEINKET VESZIK EL. Csesszék ezek, meg, szevasztok, máskülönben...

LEGSZEBB ÉVEINKET VESZIK EL. Csesszék ezek, meg, szevasztok, máskülönben... A TARTALOMBÓL: Ha kiveszed a pénzed, kurcsánynak vége lesz..........................2 Világméretû globális libikóka?......... 3 Álság és válság..................... 6 Ferenc testvér biztat minket: tartsunk

Részletesebben