Köszönöm megtisztelõ figyelmüket. Forrás: villanypostán érkezett. Magyar Köztársaság Legfõbb Ügyésze, Dr. Polt Péter részére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Köszönöm megtisztelõ figyelmüket. Forrás: villanypostán érkezett. Magyar Köztársaság Legfõbb Ügyésze, Dr. Polt Péter részére"

Átírás

1 Stand by A nem paraszt Göndör-sercintés Magyarország leghosszabb újságcikke... 6 A közélet megmérgezése Szinglik, haza! Tragikomédia Szeretem, mert MAGOR Magor-termékek, boltok listája Ígéretek földje Túl a józan ész határán a Népszabadság.. 13 Közös pénz A TARTALOMBÓL: Hülye a nép? Pénzisten mindenek felett A templom egere Személyfüggõ arrogancia Gyurcsány Ferenc a brókerbotrányról.. 21 A vég kezdete Nem értem Amerikául majmolunk Ön a szocialista nagyváros öntudatos polgárának lapját, a Jó Ha Figyelünk címû alkalmi megjelenésû újságot olvassa. A lap elektronikus formában ingyenesen letölthetõ, a hu/jhf, weboldalról. Külföldi olvasóink a weboldalról tölthetik le az egyes számokat. Észrevételeiket, kritikáikat és véleményeiket is ide küldjék.

2 Elõrehozott választás tartása az ország elemi érdeke címmel ugyancsak napirend utáni felszólalásra jelentkezett Körömi Attila képviselõ úr, független, akinek megadom a szót. KÖRÖMI ATTILA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyûlés! Tisztában vagyok azzal, hogy az országban kialakult gazdasági és morális, valamint az e kettõbõl következõ politikai válság feloldásában igen szûk a köztársasági elnök úr mozgástere. Mégis úgy érzem, hogy függetlennek nevezett, de konzervatív értékek alapján dolgozó képviselõként kötelességem a parlamentben is szólni az elõrehozott választásról mint a legkívánatosabb megoldásról. A mai kaotikus és bizonytalan helyzetben a legjárhatóbb és legbecsületesebb út ugyanis az lenne, ha az Országgyûlés feloszlatná önmagát, így teremtve lehetõséget egy elõrehozott országgyûlési választás kiírására, a politikai tabula rasa megteremtésére. Komoly aggodalomra ad okot, hogy a nagyobbik kormánypárt új miniszterelnök-jelöltje, Gyurcsány Ferenc még nem mérettette meg magát a magyar társadalom elõtt, nem hirdetett programot, ezáltal nyugodtnak mondható társadalmi legitimációval biztosan nem bír. Pártja jelölésére egy rendkívüli és zavaros helyzet hullámait meglovagolva tett szert, ennek következtében az MSZP-n belüli pozíciója, párton belüli legitimitása sem egyértelmû. Nem lehet eltekinteni attól a körülménytõl sem, hogy Medgyessy Péter augusztus 18-án elfogadta Gyurcsány Ferenc lemondását, ám a lemondás elfogadását igazoló iratot a köztársaság elnökéhez már nem juttatta el, sõt Medgyessy Péter a kormányon belüli addigi helyettesítési rendet megváltoztatva Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági és sportminisztert nevezte meg az õt miniszterelnöki jogkörben helyettesítõ kormánytagként. Adódik a kérdés, kik, hogyan és milyen eszközökkel voltak képesek olyan erõs nyomást gyakorolni a miniszterelnökre, hogy egy lemondás elfogadásából õ maga emelje Gyurcsány Ferencet miniszterelnök-jelöltté, intézkedõ helyettes miniszterelnökké. Mindeközben a Szabad Demokraták Szövetségét a miniszterelnök Medgyessy Péter korrupciós ügyekkel vádolta meg. Az SZDSZ a gyanú árnyékától máig sem szabadult, az ügy végkifejlete még várat magára. Ebben a helyzetben külön ki kell hangsúlyozni, hogy a kormánytöbbség az Országgyûlésben korántsem biztos. Tekintve a koalíciós pártok egymás közötti és belsõ vitáit, megosztottságát, könnyen elõfordulhat, hogy az Országgyûlés mûködésképtelenné válik. Az ország Európai Unióhoz történõ csatlakozása után néhány hónappal miközben számos terület válságjelekkel küzd, gondoljunk csak a mezõgazdaságból élõk helyzetére, az oktatás rendszerének fellazítására és a honvédségen, valamint az egészségügyön belül tapasztalható elbizonytalanodásra komoly veszélyt jelenthet két olyan pártra bízni az ország további irányítását, amelyek közül az egyik csak önmagával foglalkozik, miniszterelnök-jelöltjérõl csak azt tudjuk, hogy honnan jött, azt már nem, hogy hová tart, a másikat pedig, az SZDSZ-t korrupciós vád nyomja. Az MSZP-SZDSZ-kormány 2006-ig tartó további mûködése további jóvátehetetlen károkat okozhat. Senkinek sem lehet érdeke, hogy a gazdasági, morális, politikai válság a következõ húsz hónapban tovább mélyüljön, tovább folytatódjon a politikai vircsaft. Határozott véleményem, hogy ebben a helyzetben az elõrehozott választás kikényszerítése az ország elsõrendû érdeke, a parlamentarizmus megmaradt hitele megõrzésének, tekintélye újjáépítésének legfõbb záloga. Az elõrehozott választás kikényszerítése nélkül a politikai és morális válság elhúzódhat Magyarországon, és ennek következményeivel mindenkinek számolnia kell. Köszönöm megtisztelõ figyelmüket. Forrás: villanypostán érkezett Magyar Köztársaság Legfõbb Ügyésze, Dr. Polt Péter részére Budapest,V.ker.Markóu.16. Tisztelt Legfõbb Ügyész Úr! A Legfõbb Ügyészség Kiemelt Ügyek Fõosztályának vezetõje, Dr. Sinku Pál fõosztályvezetõ ügyész úr által a Központi Ügyészségi Nyomozó Hivatal részére megküldött, szeptember 3-án kelt és Önnek címzett, Medgyessy Péter miniszterelnök ellen tett feljelentésemet az alábbiakkal egészítem ki. 1.) A Magyar Televízió elnökétõl azóta beszereztem a augusztus 22-én sugárzott, A szólás szabadsága címû mûsor másolatát, melybõl valóban kiderül, hogy Medgyessy Péter a Népszabadságnak adott és ott megjelent interjúja után három nappal Friderikusz Sándor mûsorvezetõ kérdéseire megismételte az SZDSZ korrupciós ügyeire való utalásait. A feljelentésem megtétele után néhány nappal azzal összefüggésben vagy sem- Medgyessy Péter közleménybenadtahírül,hogy õasajtóbanmegjelent ügyekre gondolt, amikor a Népszabadságnak nyilatkozott. Azonban az írásban megjelent nyilatkozata után három nappal késõbb sugárzott televíziós interjúban félreérthetetlenül világossá tette, hogy többrõl van szó annál, mint ami a sajtóban addig megjelent. Arra célzott, hogy a miniszterelnök azoknál nyilvánvalóan többet tud. Az nem derült ki, hogy az addig ismertté vált ügyek mélységeire, vagy azokon túlmutató ügyekre gondolt, amikor ezt kijelentette. Fontos körülmény, hogy a televíziós beszélgetés során Medgyessy Péter kifejezetten higgadtan, indulatoktól mentesen próbálta meg feltárni a kormány munkáját és a saját döntését befolyásoló körülményeket, és azt is tudjuk, hogy az interjú vágott anyag volt, azaz a mûsorba engedett rész Medgyessy Péter jóváhagyásával egy újabb szûrõ közbeiktatásával- kellett, hogy megjelenjen. Medgyessy Péter által a két interjúban megtett állítások és kijelentések súlya, azok egyértelmûsége, és az általa azóta is betöltött közjogi helyzetébõl fakadó felelõssége miatt magyarázkodásával csak súlyosbította a helyzetet. Az ügy már túlment azon a határon, hogy annak kivizsgálását a miniszterelnök azóta megtett nyilatkozatai érdemben megakadályozhatnák. A miniszterelnök szavainak tartalma miatt ez már nem az õ és az SZDSZ ügye, hanem közügy, amelyet a társadalom elõtt tisztázni kell, és meglátásom szerint a helyzetet már csak az ügyészség tudja feloldani. Úgy tûnik, hogy minél inkább magyarázkodik a miniszterelnök, annál inkább indokolt az ügyészségi eljárás megindítása. 2.) Nem lehet eltekinteni attól a körülménytõl sem, hogy Medgyessy Péter augusztus 18-án elfogadta Gyurcsány Ferenc lemondását, ám a lemondás elfogadását igazoló iratot a Köztársaság Elnökéhez már nem juttatja el. Sõt, Medgyessy Péter a kormányon belüli addigi helyettesítési rendet megváltoztatva Gyurcsány Ferenc gyermek, ifjúsági és sportminisztert nevezi meg az õt miniszterelnöki jogkörben helyettesítõ kormánytagként. A kormányválság összes körülményét figyelembe véve, annak politikai aspektusain túl, azoktól függetlenül felmerül a kérdés: Kik és hogyan voltak képesek ilyen erõs nyomást gyakorolni a miniszterelnökre? Az elsõ kérdés tükrében van-e összefüggés Gyurcsány Ferenc lemondása elfogadásának félbeszakított folyamata és Medgyessy Péter SZDSZre tett kijelentései között? 3.) Úgy látom, az a tapasztalatom, hogy nagy hiba lenne, ha eljárás nélkül kétségbe vonnánk Medgyessy Péter helyzetébõl fakadóan fokozottan felelõs kijelentéseinek igazságtartalmát. Nagyon is életszerûen utalt a kormány körül kialakult helyzetre gondoljunk csak a Gazdasági Versenyhivatal pénzbírság kiszabásával befejezett vizsgálatára a Gazdasági Minisztérium által lebonyolított útépítési tenderekkel kapcsolatban, vagy akár a K és H ügy nyilvánosság elõtt még mindig felderítetlen szálaira-, ám alapos a gyanú, hogy a feljelentést, illetve a feljelentéseket nem tette meg. Megítélésem szerint ennek az ügynek a kivizsgálatlanul maradása komoly, minden eddiginél nagyobb veszélyt jelent az állam demokratikus mûködésének rendjére. Az eredeti feljelentésben és a fentiekben leírtak miatt kérem a Tisztelt Ügyészséget, hogy fontolja meg Medgyessy Péter országgyûlési képviselõ, miniszterelnök mentelmi joga felfüggesztése iránti kérelmének az Országgyûléshez történõ benyújtását, hogy a miniszterelnök a törvény és esküjének súlya alatt legyen meghallgatható. Budapest, szeptember 21. Tisztelettel: Körömi Attila, országgyûlési képviselõ 2 jó ha figyelünk

3 avagy Hatalom készenléti üzemmódban Az én hevenyészett angol tudásommal (amolyan konyhanyelvi angol ez) a címben szereplõ kifejezés kb. annyit tesz készen áll. Készen állni valamire vagy valakire. Csipolla darab ideje már stand by, azaz készenléti üzemmódban tevékenykedik. Úgy tûnik azonban, hogy ez a felfokozott tempó házon belül okozza a legnagyobb bonyodalmakat. A Tett halála a tökölõdés! mondást mindig szem elõtt tartó szegfûmintás utódpárt, mely sajnálatos módon mindig ez utóbbit, mármint a tökölõdést részesítette elõnyben az elõbbivel, vagyis a tettel szemben emlékezzünk csak vissza a Horn-kormány hosszú hónapokig tartó semmittevésére, szóval az MSZP nagy generációját alkotó jó és megbízható (igaz kissé már öregecskedõ copyright by Gyurcsány) elvtársai nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy egy sehonnai bitang ember, egy amolyan senkiházi botcsinálta fõtanácsadó csak úgy, hipp-hopp kivásárolja alóluk a pártot, hogy aztán beülve az elõmelegített bársonyszékbe azt egyszerûen holmi állami gazdasági végrehajtó egységgé degradálja saját anyagi gyarapodásának elõsegítésére. A jó és megbízható (igaz kissé már öregecskedõ copyright by Gyurcsány) elvtársak nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy nem õk dirigálnak, mint ahogyan teljesen idegen tõlük a KISZ egykori üdvöskéje Csipolla által diktált gyilkos tempó is. Minden valószínûség szerint a jó és megbízható (igaz kissé már öregecskedõ copyright by Gyurcsány) elvtársak közül jó néhányan rá is fognak menni erre a manapság a média által csak dinamizmusnak hívott és széles gesztikulálásokkal kísért politikai színjáték egyes felvonásaira. De amíg a kedves Olvasó az egykori KBés PB-tagok sorsáért aggódik, Csipolla fõripacs, miután a Gazdasági Kamara fõ hallja kendjétõl megkapta a beosztását, hivatalból kirendelt érdekképviseletei nézõközönsége elõtt lép fel zajos tetszésnyilvánítást aratva. Kiforgatja zsebeit, közben 42-fogas amerikai fogpaszta mosolya közepette szabadkozik (a rinocéroszbõr alatt megbúvó pókerarc egy pillanatra megenyhül), hogy aszongya: önök tudhassák a legjobban, a kormányoknak sohase nincs egy árva vasuk, egy megveszekedett buznyákjuk sem, szegényebbek õk, mint ama bizonyos sokat emlegetett templomnak az õ egere. Így nyit már kora reggel a Híradóban Csipolla, a Maszop új médiaripacsa, felidézvén a megboldogult Csermanek által kis hazánkban néhány évtizedig oly nagy sikerrel divatba hozott, s azóta máig sem elfeledett, ravasz összekacsintásokkal tûzdelt a krumplileves az krumplileves, elvtársak kádári humort. Nem is értem, hogy nem kerül be a Giuness Rekordok könyvébe a milliárdos templomegér. Na mindegy. Mostanság úgy is kezdek leszokni a szem rágógumija epiteton ornans-szal felruházott képláda naprakész információözönérõl. Mostanság talán kezdek öregedni, mások úgy mondanák, érettebb lettem (ne felejtsük el, harminc év felett minden nap ajándék) szóval úgy vagyok vele, hogy most már inkább díjazom a nyugalmat, a pihenést, a stresszmentes pillanatok gyönyörûségét, a pörgést meghagyom a fiataloknak. A média ágas-bogas útvesztõiben zajló ideológiai gerillaharcok már nem tudnak lekötni, már nincsenek rám olyan hatással, mint akár néhány hónappal ezelõtt. Magyarország visszasüppedt abba a ragacsos médiapolitikai posványba (a kommunikáció mindenek felett!), ahol kizárólag a belterjessé vált politikai elit vég nélkül zajló kurzusváltásaikor kíváncsiak csak a nép hangjára, s ez engem mélységes undorral tölt el. Az immáron napnál is világosabbá váló tény, hogy a politikai elit egygyökerû, most már a kisember számára is világosan érzékelhetõ, a halk szavú (és nyilván bölcs, hiszen a halk szavú emberek általában egyúttal bölcsek is szoktak lenni), szóval a halk szavú ellenzék szintén stand by azaz készenléti üzemmódban alapjáraton duruzsol, ahelyett, hogy ököllel verné az asztalt az elõrehozott választások kiköveteléséért. De vajon miért? Hát ezt bizony nem tudhassuk elvtársak, de azért a krumplileves az továbbra is maradjon krumplileves! Az újabb ezúttal a politikai paletta másik oldalán napvilágra került szõlõtámogatási ügy végképp eloszlatja a jóhiszemû (és mint ezúttal is nem tudom én hányadszor kiderült, hogy a végletekig naiv) állampolgár utolsó illúzióját is a tekintetben, hogy tisztességes politikus, mint olyan, egyáltalán létezik. Keserûen, s immáron sokadszor hatalmasat csalódva döbben rá arra, hogy ilyen kategória bizony nem létezik, megint Pénzisten, a Mammon gyõzedelmeskedett az emberi gyarlóság felett. A polgári sajtó persze azonnal rámozdult az ügyre, próbálván menteni a menthetõt, hogy hát nagyságrendbeli különbség van stb., de ahogyan azt a népi bölcselet tartja, a szar, az bizony szar marad, még ha rózsaillatú is. Mégis azoknak lesz igazuk, akik a tízegynéhány év alatt a sommás leegyszerûsítés összemosó arctalanságát (és arcátlanságát) véve alapul szünet nélkül csak azt szajkózták, hogy ezek mind egyformák, egyik olyan, mint a másik? A kisember, a polgári szekértábor hatalmas gépezetének parányi csavarja (merthogy nem õ a mozgatórugója sajnos ennek az egésznek, az most egészen bizonyos), szóval a pógár csendesen, vigyázva, hogy senki meg ne hallja, félve és egy kicsit csalódottan, de azért egy szikrányi optimizmust magára erõltetve levonja a maga számára a végsõ következtetést: De legalább nem annyit lopott, mint a másik! (És nem is kérte a borvidék átminõsítését!) Érzi õ, hogy ez bizony sovány vigasz, meg hát sántít is az érvelés, ha a dolog elvi síkját nézzük, ahogyan arra már a fekália kapcsán a fent idézet népi bölcseletben is utaltam, de hát mit van mit tenni, ez van, ahogyan azt egyszer Viktor király is mondta a személyzeti politikáját firtató kérdésekre adott válaszában. Hozott anyagból dolgozunk. Mindeközben a magánszocializmus építõinek derék hada Csipolla fõripaccsal az élén már dolgozik a legújabb kétéves terv megvalósításának elõkészítésén. Úthengerként nyomulnak elõre a kezükben tartott médiában, retorikailag már fel is építették kis hazánkban a Kánaánt. Az esetleges ellenállókat pedig szerencsére szintén csak retorikailag (üzentek nekik, hogy mire számíthatnak) már bele is taposták a betonba. A szocialista nagyváros öntudatos polgára a médiavészek dulakodásai közepette még- jó ha figyelünk 3

4 sem kuporodik le reggelente az újonnan vásárolt széles-képernyõs SONY televíziókészüléke elé, hogy tovább szemezgessen a média által elédobott mindennapi manipulációs betevõbõl. Ehelyett inkább az önkéntes számûzetést választva és vállalva kereket old, a Gutenberg-galaxis néven ismert helyre, a betûk világában keresve menedéket. A Tolkien segítségével Középföldén tett rövid kiruccanásom átmenetileg véget ért, ám abból megérkezvén, máris új helyre indulok, ahol ismét egy szakértõ idegenvezetõ útikalauz lesz segítségemre. Hajnalonta azt az egy-két órát, mely ilyenkor rendelkezésemre áll, hogy hódolhassak az olvasás szenvedélyének hacsak képletesen is Israel Samir társaságában töltöm a Szentföldön, Palesztinában. A szerzõ Rasszista állam? címen megjelent munkájában többek között arról ír, hogyan tartja kezében a zsidó kisebbség az amerikai médiát és a médián keresztül gyakorlatilag magát az egész Egyesült Államokat. Még csak a könyv elején tartok, de lehetetlen nem észrevenni az analógiát. Ahogy Israel Samir az amerikai zsidóság által a médián keresztül kézben tartott Amerikáról ír, az kísértetiesen hasonlít ahhoz a jelenséghez, melyben egy alig 5%-os törpe kisebbség, egy ország legkártékonyabb, legszélsõségesebb politikai ereje a médiáján keresztül mindenre rátelepedve uralma alá hajtott egy másik országot. Ha most a kedves Olvasó a másság iránti tisztelet és a tolerancia jelzésértékû zászlóvivõire az SZDSZ-re és Magyarországra gondol, akkor azt mondom, amit a Mátrix Orákuluma, nevezetesen: Bingó! (Ugye mindenki emlékszik még arra, hogy mit kottyantott el annak idején Bauer Tamás egy riporteri kérdésre, miszerint miért is kellett pont Kuncze Miska Kancsó Gábort az SZDSZ elnökévé választani?) Egyébként Israel Samir könyvét olvasva az jutott eszembe, hogy épp itt lenne az ideje ki tudja, talán a Kairosz Kiadónál már dolgoznak is rajta? hogy hazánkban is megjelenjen végre Israel Shahak, a Jeruzsálemi Héber Egyetem egykori kémia professzorának kitûnõ könyve a Zsidó történelem zsidó vallás 3000 év terhe címû munka is. Volt alkalmam néhány részletet megismerni e könyvbõl, ám az igazán érdekes az, ahogyan maga a mû megszületett. Shahak professzor egyik nap ment az utcán és összeesett elõtte egy ember. Odament a legközelebbi házhoz, hogy segítséget hívjon, szóljanak a mentõknek, vagy valami. A ház tulajdonosa, egy zsidó ember azonban azt mondta a professzornak, hogy csak nem képzeli, hogy szombaton egy gój kedvéért õ telefonálni fog. A prof ezen annyira meglepõdött, hogy kikérte a Rabbikból álló fõ fõ fejösszedugó és tanácskozó szervezet véleményét, mire azok közölték, hogy a ház tulajdonosa bizony helyesen járt el. Ebbõl aztán hatalmas vita kerekedett ki. Mindezt csak azért tartottam fontosnak megemlíteni, mert ez is csak azt bizonyítja, amit én mindig is szoktam volt mondani, nevezetesen, hogy ez a szép az emberiségben, a sokszínûség! Igaz, amikor valaki, vagy valakik erõteljes lépéseket tesznek ennek a sokszínûségnek az eltüntetésére, eltörlésére, kiradírozására, kisatírozására, no az bizony már aggodalomra ad okot. Egyébként pedig kész szerencse, hogy nem ténylegesen, hanem csak képletesen, a betûk segítségével utazgatok Palesztinában Samir úr társaságában. Ki tudja milyen sors várna ott egy magamfajta gójra? (Hogy nem lennék hosszú életû, az hétszentség!) Eközben itthon bejelentik, hogy a bankok (a nép nyomorúságán élõsködõ bitang imperialista burzsujok, bizony ám elvtársak!) mégis belemennek az õket sújtó különadóba. Ez a Csipolla tényleg tud valamit! Aztán kiderül, hogy csak két évrõl lenne szó, a 2005-ösrõl és a 2006-osról. Amíg a választásokig hátra lévõ idõben a koalíció a maradék állami vagyont is el nem privatizálja, az ebbõl származó lóvét pedig el nem rakja a saját jól kipárnázott zsebeibe. Átmenetileg megpumpolják a bankokat is amolyan jó baloldali módjára (elvesszük a gazdagoktól és odaadjuk a szegényeknek, elvtársak, mer ez így van jól!) ugyan szállnának már be õk is a nagy közös Kocog és kidob játék össznépi finanszírozásába pár milliárdocska erejéig, telik rá nekik úgy is, õk ezt meg sem érzik. De mi, ún. kisbetétesek, az átlagemberek viszont annál jobban megérezzük, hiszen a bankok természetesen ezt is velünk fizettetik ki majd. Ide már az Isten pénze se elég! Aggodalomra azonban semmi ok! 2007-tõl végre megoldódik minden gondunk, bajunk, az égbõl euró esõ hull majd alá, lesz mindenre lóvé. Ennyi lenne a terv. Egyelõre. És akkor még a Rogán gyerek az esti híradóban benyögi, hogy valami kamatkülönbözõségi vagy mit tudom én mifene adót, 4 jó ha figyelünk

5 amit a bankok amúgy a lakossággal fizettetnek meg, Csipolla adópolitika címén természetesen visszatérítene a pénzintézeteknek. De ezen sem kell csodálkoznunk, hiszen Torkos Matildnak a Minden gyanú alatt álló polgárt bemutató kitûnõ cikke óta már tudhassuk, Csipollánál ez a bevett módszer. A cehhet mindig valaki más fizeti kölcsön vagy hitel formájában, bérleti díjként vagy valamilyen más jogcímen aztán a hitelezõ az államtól visszakapja a lóvét. Ki van ez találva, megy minden, mint a karikacsapás (erõsebb idegzetûek behelyettesíthetik az urbánus frazeológia kevésbé szalonképes verziójával is.) Csak aztán nehogy visszafelé süljön el ez az egész. Kérdés, hogy a László Csabát annak idején megalázóba leküldõ londoni szabadkõmûves pénz-elit mit fog szólni a bankok birizgálgatásához (olvasóim esztétikai érzékére apellálva itt is szándékosan kerülöm az urbánus frazeológia durvább, ám kétségkívül érzékletesebb változatának alkalmazását)? Nyugati lapok a körvonalazódó Gyurcsány-féle gazdaságpolitika jellemzésére egyetlen mondatot tudtak összehozni: A szocialisták megkezdték a választási kampányt. Megnézném én azért Csipolla arcát, amikor a bankok tömegesen kezdik áttelepíteni központjukat valamelyik környezõ országba! Széles Gábor, a GYOSZ fõmuftija elmondta, hogy ennek nincsenek is nagy költségvonzatai, gyakorlatilag szinte pillanatok alatt kivitelezhetõ, éppen ezért valós veszélyt jelenthet hazánk gazdaságára, hiszen ha a központ külföldön van, akkor a pénzintézet a külföldi országban, az ottani kedvezõbb adózási feltételek szerint adózik. De nem kisebb fenyegetést jelent az a gyakorlat sem, mely kezd meghonosodni nyugati végeinken, ahol jómódú honfitársainkat egyre gyakrabban keresik fel a sógorék pénzintézeteinek munkatársai, hogy válasszák inkább az osztrák bankokat a magyarok helyett. Ma már nem szükséges itthon is bankot alapítania a külföldi érdekeltségû pénzintézetnek, elegendõ, ha nyit egy vagy több bankfiókot. Mondjuk én nem vagyok közgazdász, de azt azért nem igazán értem, hogy a hazánkban mûködõ multinacionális vállalatok megadóztatása például miért nem jutott még eszébe ennek a mi kis derék cucialista szellemi fenoménünknek? Eu-konform a dolog és valószínûleg kisebb felzúdulás is lenne belõle, s talán a bevétel is elérné bankoknál tervezettet. (De hát mit érthet ehhez egy egyszerû öntudatos polgár, akit a sors külön csapásként még azzal is megvert, hogy a kommunizmus utolsó déli fellegvárában Mediterrán Moszkvában Don Tollerone uralma alatt tengeti életét, miközben szürke munkáshétköznapjai monoton egyhangúságban csigalassúsággal peregnek le az idõ végtelennek tûnõ homokórájában hogy ezzel a csodás képzavarral éljek.) Most értjük csak meg igazán annak a gengszterváltás idejébõl datálódó mondásnak a bölcsességét és igazságtartalmát, miszerint Elmentek a tankok, maradtak a bankok! A szocialista nagyváros öntudatos polgára pedig ártatlan naivitását végképp elvesztve maximum abban reménykedhet, hogy a kádári államszocializmus vidám barakk proletárdiktatúrájában felcserepedett, belterjessé vált és mára már öregecskedõ politikai elitjének négy évenkénti médiabeli csörtéit követõ végeláthatatlan kurzusváltások során nem jutunk el odáig, mint a palesztinok a Szentföldön. (Bár a rohamcsapatokat a hídra vezénylõ Mónika belügyminiszter-asszonyról azt is el tudom képzelni, hogy szükséges estén szemrebbenés nélkül elrendelné a 24 órás kijárási tilalmat.) Stand by me, vagyis Állj mellém. Ezt az evergreen-t (örökzöldet ennyit a konyhanyelvi angolról) kéri a Hegylakó címû televíziós sorozat fõhõse, a halhatatlan Duncan MacLeod (Adrian Paul), ez a nyakas felföldi, Joe Dawsontól (a kitûnõ Jim Byrnes), kedvenc figyelõjétõl, amikor cimborája a különc nõcsábász Hugh Fitzcairn (Roger Daltrey) megmutatja neki, milyen is lenne az élet nélküle, amikor már minden remény veszni látszik. Az, hogy milyen lenne az élet nélkülünk, kisemberek nélkül, nem tudjuk. Egy azonban bizonyos. Ha egymás mellé állunk és ne adj Isten ebben a mai elidegenedett fogyasztói világban ha csak képletesen is, de megfogjuk egymás kezét, jobbak az esélyeink arra nézve, hogy megvédjünk egy olyan világot, amelyben nem Pénzisten, a Mammon a kizárólagos úr, hanem az emberi értékek és a szeretet. Mert ahogyan azt a Gladiátor címû film fõhõse Maximus (Russel Crowe) is elmondja gladiátor társainak: Bármi is jön elõ a kapu mögül, csak úgy van esélyünk, ha együtt maradunk. Maradjunk együtt! Isten áldja Magyarországot! A szocialista nagyváros öntudatos polgára Veled nem fogok kezet! sercintette oda a falunapra érkezõ Göndör István nem paraszt, hanem szocialista párti országgyûlési képviselõ Cseresnyés Péternek a FIDESZ MPSZ nagykanizsai országgyûlési képviselõ kollégájának. Nem parasztírtam, valóban nem paraszt, mert parasztember ilyet nem tesz, hanem a Magyar Szocialista Munkáspárt utódpártjának szocialista, állítólag baloldali értékeket megjelenítõ politikusa vallott ezzel a gesztussal, tett bizonyságot hallatlanul imponáló intellektuális mélységérõl. Cseresnyés Péter (FIDESZ) Tette mindezt egy falunapon, Nemespátrón. E nem nemespárti gesztus figyelemre méltó. Most, amikor soha nem látott zuhanásba kezdett a nem paraszt Göndör pártja. Most, amikor lezüllesztették, gazdasági és morális csõdbe sodorták ezt a szerencsétlen országot s annak jobb sorsra érdemes népét. Göndör István (MSZP) Most, amikor ezzel a közjogi- és alkotmányos válsággal nemzetközi tekintélyünket napról-napra járatják le lemondott, mégis létezõ, ki nem nevezett, meg nem választott, mégis létezõ, népének beintõ, öregecske feleségcserélõ miniszterelnök-félék. Ebben a hozzájuk nagyonis méltó nemzetromboló pillanatban pöndörödik oda a nem paraszt Göndör, büszkén vállalva hitét, kifejezve õszinte filozófiáját: veled nem fogok kezet. Még néhány ilyen kedves, úri gesztust! urak, nem parasztok. Még néhány ilyent, hogy kedves, elbûvölõ igazi, arcotokat megismerhesse ez a médiátok-átokkal sújtott, elbutított nép is. Forrás: M. Szabó Imre jó ha figyelünk 5

6 Mától a könyvesboltokban is kapható a Magyar Hírlap Könyvek Medgyessy címet viselõ darabja. A könyv villámgyors és alapos újságírói szakmunka. De semmi több. Valószínûleg Magyarország legrövidebb idõ alatt elkészült könyve mondta a szerdai bemutatón Vargha Gergely, az öt szerzõ egyike, aki a szerkesztési munkát is végezte. A 250 oldalas könyv elolvasása után nekem viszont az volt az érzésem, hogy valószínûleg ez Magyarország leghosszabb napilapos újságcikke. (Bár azt elismerem, Truman Capote kellett volna ahhoz, hogy ebbõl a nyersanyagból két hét alatt valódi riportkönyv készüljön.) KETTÉVÁGOTT RIPORT A könyv gyors és alapos újságírói szakmunka. De semmi több. Legérdekesebben megírt, a riportmûfajra leginkább emlékeztetõ része a Végjáték címet viselõ 90 oldalas elsõ fejezet, mely augusztus 15-tõl mutatja be Medgyessy bukásához vezetõ eseményeket. Ezután viszont leül a könyv. A Medgyessy politikai elõéletét, visszatérését és kormányzati produkcióját bemutató fejezetekben a szerzõk inkább elemzõ jellegû újságírást mûvelnek vagy 150 oldalnyi terjedelemben. Az utolsó fejezet ismét riportmûfajban íródott, de ettõl még nem lett határozott stílusa a könyvnek. Mintha kettévágtak volna egy riportot, és a két rész közé tettek volna egy túlméretezett elemzést. UTÓSZÓ EGY KORMÁNYFÕHÖZ A lózungok gyõzelme a cselekvés felett: ez talán Medgyessy politikai bukásának lényege. Ezt a bukást próbálta feltárni és megértetni oknyomozó riporteri csapatunk írja a Magyar Hírlap fõszerkesztõje erõteljes publicisztikai beütésû Elõszó egy könyvhöz, utószó egy kormányfõhöz címû elõszavában. A szerzõgárda vitathatatlanul alaposan összegyûjtötte a sajtóban megjelent információkat, beszélgetett ötven-hatvan szem-és fültanúval, és az egészet idõrendben, viszonylag cselekményesen tálalta. De igazi újdonságot, mely új fénybe helyezné a történteket, nem sikerült felmutatniuk, és az események idején kialakult Medgyessy-képet sem sikerül árnyalniuk. Ettõl nekem egy kicsit az az érzésem támadt, hogy végeredményben jól helyben hagynak egy politikai hullát Medgyessy egy realitásérzékét vesztett figura, aki rosszul mérte fel helyzetét, magabiztosan a vesztébe rohant, majd jól megsértõdött, amikor rájött, hogy mi az ábra. Ezt a rossz érzésemet a szerkesztõnek sikerült is rögzíteni a könyv végén szereplõ fotók kínosan poénkodó képaláírásaival: Lemerülõk és kibekkelem õket Medgyesy Péter úszik; Gyurcsány ellen hiába gyúrt Szauna után a Margitszigeti Thermál Szállóban, Még az útelágazás elõtt lelépett Az M5-ös autópálya építésén Kiskunfélegyházánál (egy lánctalpas munkagéprõl). MONDTA, MONDTA, KIFEJTETTE, KÖZÖLTE, VÉLTE Mivel nem állták meg azt az olcsó poént, hogy betegyenek egy karikatúrát, melyen Medgyessy egy Helyes beszéd alapjai kötettel álldogál egy mikrofon elõtt, én sem állnék meg egy nyelvi megjegyzést. A könyvkiadási rekordkísérlet ellenére egy ráérõsebb olvasószerkesztõt illett volna ráereszteni a könyvre. Nekem valami azt súgja, az olvasó más nyelvi elvárásokkal közeledik egy 250 oldalas riportkönyvhöz, mint egy újságcikkhez, melyrõl tudja, hogy néhány óra alatt kellett összekalapálnia a szerzõnek. Márpedig a kötet nyelve egyáltalán nem igényesebb, mint egy napilapban megjelent újságcikké. Perger István Köves Pál Vargha Gergely Német Era Gréczy Zsolt Medgyessy Ringier Kiadó Ára: 1900 Ft. Forrás: Nagy Lászó Index 6 jó ha figyelünk

7 Emlékezzünk csak vissza: a Fidesznek A jövõ elkezdõdött szlogenje kellett volna hogy legyõzze A gatyánk is rámegy meg a Lop stop színvonalú ellenérveket. A nyakba vett kötelek üzenetét, ami legfeljebb annyiban volt ténylegesen üzenetértékû, mintha Kovács László azt mondta volna vele: Ha nem gyõzünk, fölköthetem magam. Magyarország két éve rosszkedvû. Egészen pontosan 2002 tavasza óta, sõt még pontosabban azóta, hogy az Orbán Nastase megállapodás aláírása után Kovács László sajtótájékoztatót tartott. Ez utóbbi esemény karácsony elõtt volt. A megállapodás a déli órákban írták alá, és Kovács közvetlenül elõtte úgy nyilatkozott, hogy az MSZP örül a román-magyar viszony javulásának. Az aláírás után Nastase ellátogatott a Köztársaság térre, majd nem sokkal késõbb Kovács László bejelentette: az MSZP elítéli a paktumot, mert az 23 millió román munkavállaló magyarországi munkavállalását teszi lehetõvé, és ezért ezt hatalomra kerülvén módosítani fogja. A Fidesz vezérkara (már a karácsonyra készülõdvén?) nem vette komolyan ezt az emeletes ostobaságot és ezzel szarvashibát követett el. Mire Orbánék újra aktiválták magukat, január elejére, a baloldali média összehangolt hadmûvelettel elterjesztette a súlyos vádat : a magyarok nem fognak tudni munkát kapni, mert az olcsó román munkaerõ el fogja happolni elõlük. Az egész egy marhaság, de jól ki volt találva. Ez volt ugyanis az elsõ olyan projekt, amely már tudatosan a vadításra épült. Magyarországon 2002 tavaszán sokakban élt a remény, hogy igenis érdemes. Érdemes dolgozni, tervezni, családot alapítani, gyermekeket vállalni. Élt a vidékben a bizakodás, hogy ezentúl a faluban is lehet valami új, valami jó, valami modern, amitõl ismét rákerül a szellemi térképre a mi falunk. Érdemes lesz gazdálkodni, vállalkozni, csinálni. Csakhogy. Csakhogy van egy másik Magyarország is. Amelyiket irritálja, ha követelmények vannak. Amelyik nem kíván áldozatot hozni, erõfeszítéseket tenni. Amelyik jobb szereti, ha adnak neki, csak úgy. Ezt a másik Magyarországot irritálta az orbáni aktivitás. A Fidesz-kormány nagyratörõ tervei. Ide olimpiát? Hiszen itt nincs semmi, ez az ország egy nagy trágyadomb, mi szegények vagyunk. Itt nem lehet ilyesmit csinálni. Félreértés ne essék, ezek nem Pató Pál úr leszármazottai, ezek Illyésnek a Puszták népe címû halhatatlanjában megrajzolt alakok. A sok százados beidegzõdések még mindig élnek, most is élnek. Hogy semmihez semmi közünk, az urak majd elvesznek mindent, minek hajtsuk magunkat, mi úgysem tudjuk befolyásolni a dolgokat, az egész ország (a politika ) úri huncutság. Az az enyém, amit megeszek Móricz többször is megírta a cselédet, aki elhatározza, hogy kieszi a vagyonából a gazdát. Ez a figura, úgy látszik, halhatatlan a magyar tájon. A módszeres vadítás, a társadalmon belüli ellentétes érzelmek tudatos szítása, külföldi tapasztalatokból tudjuk, Ron Werber, a profi kampányszakember tervei alapján valósult meg Magyarországon. Werber sikeresen vezényelt le hasonló kampányokat már hazájában, Izraelben is, de például Romániában a magyarellenes érzelmek felkorbácsolásából igyekezett politikai sikert kovácsolni ottani (baloldali) megbízóinak. Az MSZP jól választott. A werberi gyûlöletkampány termékeny talajra hullt, és erõsebbnek bizonyult a Fidesz sikeres termék kampányánál. A negatív indulatokra fogékonyabb volt a társadalom, mint a pozitívakra. Az SZDSZ a hazai reklámipar szellemi bázisára támaszkodva, igen gyorsan érzékelve (értesítve?) a szoci kampány alapvetõen negatív attitûdjérõl, gyorsan fölzárkózott. A szürkeállomány, ahogy mondani szokás, lement kutyába, és a közönséges primitívség legkülönfélébb elemeibõl épített kampánnyal feljött a parlamenti küszöb fölé. Emlékezzünk csak vissza: a Fidesznek A jövõ elkezdõdött szlogenje kellett volna hogy legyõzze A gatyánk is rámegy meg a Lop stop színvonalú ellenérveket. A nyakba vett kötelek üzenetét, ami legfeljebb annyiban volt ténylegesen üzenetértékû, mintha Kovács László azt mondta volna vele: Ha nem gyõzünk, fölköthetem magam. A Fidesz iránti gyûlölet erõsebbnek bizonyult a pozitív üzeneteknél. Nem kevesebb, jó ha figyelünk 7

8 mint szavazatot kapott az MSZP és az SZDSZ listája. E sorok szerzõjének szó szerint az alábbi beszélgetésben volt része a szomszédjával. János, nekem nem smakkol a Viktor. Meg is fog bukni, eddig mindig az gyõzött, akire én szavaztam. Miért nem smakkol, H. úr? Kiszámoltam, az asszonnyal 108 ezer forintot fogunk kapni a Medgyessytõl. Mi õrá fogunk szavazni. És rossz volt maguknak az elmúlt négy évben? Nem, nem volt se jobb, se rosszabb, mint máskor. És mit gondol, H. úr, mi lesz azután, hogy megkapják a 108 ezret? Azután is csak úgy lesz, mint eddig. Mindig van valahogy. Mielõtt szóvá tenné a nyájas Olvasó, le kell szögeznem: én a direkt pénzosztást, ami az MSZP kampányában a vezérmotívum volt, a magam részérõl a sok százada törvényellenes etetés fogalmába beleértem. Magyarán a legdurvább, a demokrácia szellemével élesen ellentétes dolognak tartom, és így természetesen nem nevezhetem pozitív üzenetnek. (A történelemben azt nevezték etetésnek, amikor valaki a megyei vagy országgyûlési választáson azzal kívánt támogatókat szerezni, hogy nagy lakomát adott nekik, etette-itatta a szavazókat. Az MSZP etetõkampánya annyival volt aljasabb a rendiség korában is tiltott etetésnél, hogy akkoriban az önjelöltek a saját vagyonukból etettek, míg az MSZP most a közvagyont osztotta szét a maga hatalomra kerülése érdekében.) Ez utóbbi egyébként a magyar nemzet súlyos erkölcsi válságát mutatta meg országnak-világnak. Az a tény, hogy a közös kassza szétosztásának ígérete meghallgatásra talált, jelezte azt is: ebben az országban semminek sincs becsülete, ami közös. A lakosság nem alkot nemzetet a szónak abban az értelmében, ahogyan Kölcsey Ferenc használta e szót. A szociálliberális koalíció hatalomra kerülése tehát egyidejûleg jelezte azt, hogy a negatív hangütés népszerûbb a pozitívnál és azt, hogy a lakosság elfogadja a közvagyon felprédálását, feltéve, hogy neki is jut néhány ezer forintnyi. A fentiek alapján elmondhatjuk: az MSZP SZDSZ-koalíció hatalma, azaz a Medgyessy-kormány egész létezése afféle felkiáltójel: nem érdemes becsületesnek lenni. Mivel minden kicsit is gondolkodó elme számára világos, hogy ilyen alapon képtelenség akár csak rövid távon is kormányozni, Medgyessy Péter azonnal meghirdette a mindent felejtsünk el politikát, ami az õ szájából árokbetemetésnek és nemzeti középnek hangzott. Ám a kormányerõk nem kívántak sem árkot betemetni, sem semmiféle nemzetet (a nem létezõ dolgoknak meg közepük sincsen ugyebár). Az MSZP és az SZDSZ végsõ leszámolást akart a Fidesszel. És ez az akarat erõsebb volt a Medgyessy hablatyánál a nemzeti középrõl meg az árokbetemetésrõl. Minden erõvel és minden fronton beindították a leszámolási hadjáratot. A KEHI és az APEH, a rendõrség és a ProWare Kft., a saját jó hírnevére oly kényes Keller László, sõt a Gyurcsány-féle Perfekt is gõzerõvel dolgozott azon, hogy mindenkit lebuktasson. A nagyszabású terv idõvel oda redukálódott, hogy legalább valakit lebuktassanak. A kormányerõk gyorsan szembesültek azzal a ténnyel, amit a kikapós asszonyka olyképpen közöl a bamba férjjel, hogy szeretlek, drágám, az utolsó filléredig. A kisemberek örömmel tették zsebre a kiosztott milliárdokat és fel is élték. Ráadásul a pénz bizonyos szférákban a kívánttal ellenkezõ hatást ért el. Az egészségügybe hirtelen megkezdõdött a visszaáramlás, és a tb összeomlott a megnövekedett létszám és a megemelt bér együttes nyomása alatt. A pedagógusok is elszemtelenedtek, azt kezdték követelni, hogy legyen (továbbra is) minden évben béremelés, merthogy van infláció, meg ott a bértábla és gyarapodnak szolgálati évek stb. A legnagyobb problémát az okozta, hogy a megvert ellenség, a jobboldal nem akart szétesni, sõt a polgári körök mozgalma révén még tudatosabb, egyszersmind szervezett lett. A hatalom perverz bosszúvágya rendõri vegzatúra formájában öltött testet, több ízben is. A szétvert tüntetések és egyebek mellett a legbrutálisabb lépés egy azóta többszörösen is ártatlannak bizonyult többszörös édesanya megalázása volt. Berkecz Máriát, a Millenáris Kht. volt vezetõjét emberi méltóságában megsértve motozták meg a Szervezett Bûnözés Elleni Igazgatóság fogdájában. Berkecz Máriáról azóta minden eljárásban kiderült, hogy tisztességes ember, jó gazda módjára bánt a Millenárissal, korrekt módon vált meg a munkakörétõl (még az Orbán-kormány alatt). A kálváriáját így értékelte saját maga a Magyar Katolikus Rádióban: minden barbár hódító azzal kezdi, hogy lerombolja a templomokat, legyilkolja a papokat és megerõszakolja az apácákat. Nekem azért jutott ez a megaláztatás, mert a Millenárist mint szimbólumot kellett bemocskolni, a millenniumi Magyarország és magyarság szimbólumát. Egyébként sem Berkecz Mária, sem a férje nem kap állást 2002 tavasza óta. Nincs B lista, de mi rajta vagyunk mondta keserû öniróniával Berkecz Mária a katolikus rádióban. Az idõ múlásával kiderült, hogy 2002-ben minden hazugság volt. A jóléti rendszerváltás, a 23 millió román, a köteles beszéd kifacsarása (maga az MSZP sem merte közzétenni a saját válogatását, amelyet Best of Kövér címmel állított össze, mivel minden olvasó szemében megdicsõülne tõle Kövér László.) Ma milliók rettegnek a csekkektõl, milliók élnek megint hónapról hónapra, a betegek nehezebben jutnak orvoshoz, gyógyszerhez, az átlagfalu az intézményeit félti, a közcélú beruházások visszaestek, az utakat megeszik a kátyúk, iskolákat zárnak be, tömeges a diplomás munkanélküliség, és még csak a felszínt karcoltuk meg. A szociálliberális koalíció mostanra eljátszotta hitelét minden higgadt elemzõ szemében. Ezért az Apró Gyurcsány-kormány nem is észérvekkel kíván eredményt elérni. Újra befûti a gyûlöletkampány mozdonyát. Jönnek a nyilasok, kezdõdik a riogatás a nem létezõ szélsõjobbal, folytatódik a régi ügyek újbóli felmelegítése, most pótmagánvád címszóval. Apró-Gyurcsány Ferenc lendületes kommunikációja az ígérgetés és a bûnbakképzéses megfélemlítés professzionálisan kifõzött elegye. Hogy ma ugyanott tartunk, mint 2001 karácsonyán, az jól látszik a minden szerves jelenség lerombolására mindig kész SZDSZ mostani fõ üzenetén: a kettõs állampolgárságot kapó magyarok miatt nem jut majd rendes egészségügyi ellátás a jövõben az öregeknek, betegeknek. Ennek az érvnek ugyanannyi a valóság magva, mint a 23 millió román munkavállalónak. Aki ilyent mond, az valamilyen okból nem kívánja a magyarság lelki összetartozás-tudatát ápolni, erõsíteni. Annak sok kiszolgáltatott szinglire van szüksége, nemzet helyett. Magyarország tehát rosszkedvû. Az egyik fele azért, mert az MSZP-SZDSZ van hatalmon, a másik fele meg azért, mert az MSZP-SZDSZ úgy kormányoz, ahogyan. A helyzet javulására nincs remény. Forrás: Reichter János gondola 8 jó ha figyelünk

9 TV2 A Nagy Õ A Nagy Õ nem más, mint egy korpásodás elleni sampon reklámjának szereplõje, akinek mély részvétünket szeretnénk kifejezni a nõi felhozatal miatt. Bárgyú szinglik, plázacicák és hidrogénbombák a TV2 újraindult mûsorsorozatában, amelyet az ORTT pályázati rendszere miatt a Barátok közt helyett választhatunk. Figyu, bakker, a csákó nem ám kockaladával repeszt, kabrijója van, BMW, vazzeg, és nem ilyen kis gizda, hogy csempézett cigivel sefttel, meg mûtrágyázza a cukorcefrét lent a keceli tanyáján, nem öcsém, az ilyen pali nagyban nyomatja, ÁFA-visszaigénylés, pénzügyi tanácsadás, barátom, cégei vannak, hoppácska, adom-veszem satöbbi, ilyen okosságok mennek, nem csak arcoskodás, hogy vazzeg elpasszoltam két konténer török Nike csuklószorítót, hanem érted: biznisz így kell ezt csinálni, menõ fószer, mondjuk kettétörném az arcát, bár gyurmázik a srác, de inkább a vízideszkát bûvöli, aztán sirály cuccokat vesz, nem S-es méretû ujjatlant, érted, mint a prosztók, hogy láccon a sárkányostetkó, neki igénye van, vazzeg, nem a bálásból öltözik, óccpájsz reklám a srác, 24 órás hidratáló arclemosó gyógynövénykivonatokkal és aloe verával, otthon meg plazma és dzsakudzi meg ami kell, na szóval összetereltek neki 25 gárét egy fényes kéróba, volt köztük olyan marketinges manager csaj, meg assistant, aki már két hete agyra gyúr, ablakos szemüvege van, és baromira intellektuális a dekoltálása, aztán ott himbálta magát három luvnya a plázából, telefonos operátorok, vazzeg, nem akármi, meg van köztük két fitnesszes csaj, tudod, akik olyan sztreccses cuccokban nyomják, sõt, apám, az egyikük személyes edzõ, ami azér nem lehet gyenge, és öregem, hostess is van köztük, meg recepciós, csupa életpályamodell jó mondjuk, én sem mondanám, hogy szasztok, Erzsi vagyok, marós a gépgyárban, na mindegy, a lényeg, hogy az összes tyúk ledobta a kõmosottat meg a push-up melltartót, és magukra aggattak egy csomó nagyon gáz báli szerót, aztán fûzték a csákót, hogy nekik akkora kisugárzásuk van, mint Csernobilnak, és romantikusak, akár a callgirl a legénybúcsún, és még így tették volna az agyukat tovább, de a rendezõ megunhatta, mert a csákó gyorsan kiosztotta a vörös kórókat, úgyhogy az összes Brigit Jones-imitátor és minden account manager meg logisztikai kontroller hazahúzott, Gabesz (valami trendi vezetékneve van a srácnak: Gyurcsányszki?), meg ott maradt egy rakás aerobictrénerrel meg felszolgáló csajszival, akik oda voltak meg vissza, hogy szerepelhetnek a tévében, bár egy idõ után elkezdtek feszengeni, hogy az estélyiben nem látszik a köldökpirszing, ezért beküldtek néhány pohár pezsgõt, úgyis a tv2 fizette, a srác meg elpályázott a limóval haza, hogy majd jön a következõ részre a jövõ héten, hogy leoktassa a társadalmat csajozásból, a Svábyék meg, vazzer, elszámolhatják az egész mûsort két reklámblokk közti közszolgálati vállalásnak... Forrás: Szûcs Balázs MNO Woody Allen a Bush-jelenségrõl A neves amerikai komikus tragikusnak nevezte a lehetõséget, hogy Busht újraválaszthatják. Az újságírói kérdésre válaszoló színész-rendezõ azt is elmondta, hogy az úgynevezett bushizmusok jelensége õt is foglalkoztatja. Ha megfigyelik, egész vicces. De a mûvész figyelmeztet: a komikus felszín tragikus mélységet takar. Bush újraválasztása tragédia" lenne Woody Allen szerint a Le Monde tudósítója San Sebastianban, az 52. Nemzetközi Filmfesztiválon találkozott az amerikai rendezõvel. A spanyol szemlét pénteken Woody legújabb filmje, a Melinda és Melinda nyitotta meg, Pedro Almodovartól pedig életmûdíjat vehetett át a rendezõ. Hogyan kerül a csizma az asztalra? Manapság, választási kampány idején, valamirevaló újságíró egyetlen amerikai hírességet sem engedhet el anélkül, hogy fel ne tenne neki néhány kérdést Irakról, Bushról, Kerryrõl és a választási esélyekrõl. Ugyan a híres New Yorkit nem érdekli a politika", filmjeit mindig is belengte némi antirepublikánus irónia, gondoljunk csak az 1977-es Annie Hall-ból az Eisenhoweren viccelõdõ Alvy poénjaira, vagy az 1996-os A varázsige: I love You címû film sztorijára: egy republikánus agymûtéten esik át, amelynek következtében átnyergel a demokratákhoz. A Fahrenheit 9/11 óta a George W. Bush elnök olyan komoly népszerûségre tett szert, persze leginkább a bushizmusokra" épülõ viccek alanyaként, hogy magát Woody Allent is foglalkoztatja a jelenség. Ha megfigyelik, egész vicces", ha beszélni hallják, felhõtlenül fognak szórakozni", ajánlja Busht a komédiás vénájáról ismert rendezõ, azonban azt is hozzáteszi, hogy a komikus felszín tragikus mélységet takar" írja a Le Monde tudósítója. Forrás: Hegyesi Gabriella MNO jó ha figyelünk 9

10 A MAGOR világnézet, amely mindennapi dolgainkban nyilvánul meg, amely önként vállalt kötelezettség, amely szakadatlanul serkent, munkát ad, gondolkodásra késztet, jobbító szándékot tart életben. A MAGOR elkötelezettség a nemzeti érték, a nemzetben gondolkodás mellett. A MAGOR nem politikai párt fedõszerve, nem megbízásból jött létre. A MAGOR ember, Magyarországot a hazájának vallja, és a haza szolgálatát minden szolgálat elé helyezi. A MAGOR-mozgalomban résztvevõ jogi személyek száz százalékban magyar tulajdonúak, tehát munkájuk, tevékenységük, eredményeik a hazát szolgálják. A MAGOR gondolkodású ember szerint a hagyomány és az érték az, amely képes ellenállni a nyugati gyarmatosító törekvéseinek, amely gondolkodás megmaradásunk záloga. Mégis a MAGOR-mozgalom kezdetén tisztázni kell, hogy a MAGOR nem valami ellen, hanem valamiért jött létre. A legfontosabb cél, a magyar termékek, a magyar kis- és közép vállalkozók és kereskedõk védelme, egységes fellépésük megszervezése. Jól látható, hogy a multinacionális cégek ellehetetlenítik a hazai kereskedõket és a hazai termékek piacát, mert erõfölényük és reklámpiaci megjelenésük ellentmondást nem tûrõ. A MAGOR-mozgalom elõképe jól fellelhetõ a reformkor védõvám kezdeményeiben, de mára egy teljesen más helyzet állott elõ. Ma nem az a baj, hogy nincs magyar megfelelõje a külföldi árunak, hanem az, hogy a megtermelt magyar áru, nem tud piacra kerülni. Ha pedig igen, akkor külföldiként, vagy idegen tulajdonos által itthon gyártott, de újra behozott áruként. A MAGOR-mozgalom az öntudatra is számít. Arra az öntudatra, amellyel a vásárlóközönség gyámolítani kívánja a hazai terelõket és kereskedõket, számít azok öntudatára, nemzeti elkötelezettségére, akik, ha választhatnak, akkor a MAGOR védjeggyel ellátott terméket választják. Azt azonban tudni kell, hogy csak olyan termékek kaphatják meg a Védjegyet, amely termékek már bizonyítottak, melyek minõsége elvitathatatlan. Nem a rosszabb minõségû, de magyar termék vásárlására szólítjuk fel, tehát, mint a reformkoriak. Minden forgalomba kerülõ árunak van reklámköltsége. Többek között ez teszi lehetõvé az olyan alantas mûsorok finanszírozását, melyek ellepték a kereskedelmi rádiókat, televíziókat. A MAGOR termékek is tartalmaznak értelemszerûen reklámköltséget. Ám az így megjelenõ pénz a nemzeti kultúra fennmaradását van hivatva szolgálni, mert a MAGOR, a nemzeti szellemû nevelés, film- és színházmûvészet, könyvkiadás, népmûvészet és kultúra támogatója kíván lenni és maradni. Ezek a bevételek teremthetik meg az alapját olyan kulturális feladatok ellátásának, amelyek a leszakított országrészek magyarságának, öntudatának és értékmegõrzésének letéteményesei. A bevezetõben említett vásárlói öntudat, a nemzeti elkötelezettség teremtheti meg az országos hálózatot, az életben maradást. Az országos hálózat megteremtése segít a MAGOR-mozgalomnak, a MAGOR pedig segíti a magyar vállalkozónak a piacra jutást, segíti a fogyasztót, a termelõt, a nemzet egészséges vérkeringését. Usztics Mátyás Magor-termékek a következõ boltokban kaphatók: Magor márkaboltok Budapest, II. kerület, Szilágyi E. fasor 121. Budagyöngye bevásárlóközpont 1. szint, tel.: 1/ /212-es mellék Budapest, III. kerület, Madzsar József u. 2., Novákné Naszály Anett, tel.: 30/ Budapest, V. kerület, Galamb u. 7., Borsós Zsóka, tel.: 1/ , 30/ Budapest, IX. kerület, Bakáts u (bejárat a Lónyai u. felõl), Tóth Kálmán, tel.: 20/ Budapest, XIII. kerület, Lehel csarnok galéria, 319-es üzlet, Vereckei Ágnes, tel.: 20/ Budaörs, Károly király u üzlet és Magor futárszolgálat, tel.: 20/ Balatonfüred, Köztársaság u. 10/a. Paulovits Krisztina, tel.: 70/ Siófok, Bajcsy-Zsilinszky út 110. Magor Márkabolt, Rózsás Krisztián, tel.: 70/ Debrecen, Miklós u. 9., CÍVIS KER Kft., Borbély Ferenc, tel.: 30/ MAGOR termékeket forgalmazó boltok Budapesten I. kerület, Országház u. 8., Földházi Gyula, tel.: 1/ , 20/ II. kerület, 1023 Török u. 4., CBA Super Klasszis Bt., boltvezetõ: Pongó Imréné, tel.: 1/ II. kerület, 1023 Török u. 8., Kárász-Dévai Bt., tel.: 1/ II. kerület, 1024 Szilágyi E. Fasor 13., CBA Élelmiszer, Huszár és Tsa. Kft., tel.: 1/ II. kerület, 1028 Máriaremetei u. 1., CBA Baldauf Kft., tel.: 1/ II. kerület, 1028 Hidegkúti út 167., CBA Baldauf Kft., tel.: 30/ II. kerület, 1028 Máriaremetei u. 116., R.S. Apro Com Kft., tel.: 1/ II. kerület, 1028 Kerényi F. u. 10., R.S.L. Szolg. és Ker. Kft. III. kerület, Lajos u. 107, Dóra Csaba, tel.: 20/ III. kerület, 1036 Bécsi út , CBA Baldauf Kft., tel.: 1/ jó ha figyelünk

11 III. kerület, 1037 Fergeteg u. 13., S. Bedi Ker., Kft., Bederna László, tel.: 30/ IV. kerület, 1044 Váci út 133., Posta és Posta Kft. IV. kerület, 1045 Újpesti Piac, Kiscsarnok, Nador Bt., Oláh János, tel.: 30/ V. kerület, Károlyi Mihály u. 17., Heródek Éva, tel.: 1/ IX. kerület, 1091 Ifjúmunkás u. 14., Hermész Hírhozó Bt., tel.: 20/ XI. kerület, Eszék u. 7/b., ajándékbolt, Say Annamária, tel.: 30/ XI. kerület, Bercsényi u. 20., Katka háztartási bolt, tel.: 1/ XI. kerület, 1117 Fehérvári úti piac, S. Bedi Ker. Kft., tel.: 1/ , 30/ XII. kerület, Kiss János altábornagy u. 21. Édenzöldség-gyümölcs, Horváth Ottó, tel.: 30/ XII. kerület, Gregus u. 10., Brillius Bt., PI-VÍZ bolt, Márk Róbert, tel.: 30/ XII. kerület, Járõr u. 2/b. Kútvölgyi Mini ABC (Kútvölgyi út Járõr u. sarok), tel.: 30/ XII. kerület, Márvány u. 27. Pékáru bolt, Molnár József, tel.: 1/ XII. kerület, Bán u. 1/b., Lakati Nándorné XIII. kerület, Gogol u. 23., FOGY. KER. 91 Bt., Szabó Jánosné, tel.: 1/ , 70/ XV. kerület, Pavilon sor 14., Szõcs Jánosné Magor termékeket forgalmazó boltok vidéken 8638 Balatonlelle, Kossuth u. 10., Gróf és Fiai Bt., tel.: 85/ Diósd, Szabadság u. 59., Kozelkáné Nagy Zsuzsanna, tel.: 23/ Dunakeszi, Madách u. 1/a., Fehérkõ Kft Dunakeszi, Liget u. 23., Gold King s Kft., tel.: 27/ Dunakeszi, Szent István u. 80., Gold King s Kft., tel.: 27/ Dunakeszi, Madács u. 1/a., Madách ABC 2120 Dunakeszi, Bajza u. 9., Madarai Zoltán vállalkozó 2344 Dömsöd, Szabadság út 87., Bencze István, tel.: 24/ Fonyód, Ady E. u. 7., Balaton Áruház Kft., Hídvégi József 2131 Göd, Pesti u. 77., Family vegy. ker., Barát Lászlóné, tel.: 27/ Göd, Béke út 66., Csernus Élelmiszer, tel.: 27/ Göd, Pesti u. 51., Galóca Bt., tel.: 27/ Göd, Ady E. u. 4., CSA-CSE 95 Bt Göd, Szent Imre u. 1., Híd-Market 2132 Göd, Duna út 34., László Imre Mini ABC, tel.: 27/ Hatvan, Balassi út 13., Rózsai Kenyér (kenyérbolt, büfé), Tõzsér Józsefné, tel.: 37/ Kecskemét, Arany János u. 3., Hajdúné Éva, tel.: 70/ Kismaros, Kossuth u. 17., Hegedûs Tiborné, tel.: 27/ Maglód, Katona J. u. 68., Határ ABC, Hilbert László, tel.: 29/ , 20/ Monor, Zöldmezõ u. 2., Volf és társai Bt., tel.: 20/ Nagymaros, Fõ tér 11., CBA Cecil-Ker Bt., tel.: 27/ Pásztó, Fõ út 54., kenyér- és édességbolt, Tõzsér Józsefné, tel.: 37/ Ráckeve, Szt. János tér 6., Coop-Sláger Élelmiszerüzlet, Szalay Tamás 3033 Rózsaszentmárton, Deák F. út 28., vegyesbolt, Tõzsér Józsefné, tel.: 37/ Rózsaszentmárton, Iskola út 26., vegyesbolt, Tõzsér Józsefné, tel.: 37/ Siófok, Koch Róbert u. 14/a., Biobolt, Rózsás Sándor, tel.: 84/ Solymár, Mátyás király út 47., Bp-i Élelmiszerker. Egy., Sebes M., tel.: 26/ Solymár, Templom tér 5., CBA Hanker Kft., tel.: 26/ Solymár, Terstyánszky u. 94., Hanker Kft., tel.: 26/ Szeged, Attila u. 7., Magyar Termék Élelmiszerüzlet, Hadar Attila, tel.: 20/ Székesfehérvár, Kertalja u. 41/a., Cziráki ker., tel.: 22/ Vác, Fekete u. 46., Szikora Andrea 4400 Nyíregyháza, Törpe u. 2., Hydro-Stop Plusz Bt., Tatár Péter Magor-termékeket forgalmaz a CBA üzletlánc is. Ha a CBA-ban nem talál, azt a szerzõdés alapján az alábbi ingyenesen hívható zöld számon lehet jelezni a CBA illetékeseinek, és a hiányt pótolják: 80/ Forrás: Villanypostán érkezett jó ha figyelünk 11

12 Pénz számolva, asszony verve jó az MSZP- SZDSZ kormány programja. Második, bõvített kiadás. Tartósítószert nem tartalmaz. Minõségét megõrzi: az elolvasástól számított egy hétig. Felbontás után hûvös, száraz helyen tárolandó. Mit kínál a magyar helyzet? Bort, búzát, békességet, jólétet, bõséget és lendületet mindenekelõtt, mert még korábban csak a fõváros, no meg a Budapesti Közlekedési Vállalat (békávé) volt lendületben, immár az egész ország együtt robog valamerre. Közlekedés: A Magyar Köztársaság valamennyi polgárát megilleti a jog legyen akár gyalogos, akár mozgásában korlátozott személy, hogy megfizesse az autópályák díját. Ezért a Gyurcsány-kormány vállalja, hogy megépíti az autópályát mindazon településekig, amelyeknek a Medgyessy-kormány már jó régen megígérte ugyanezt. Mivel a vasúti közlekedés ezért számos térségben fölöslegessé válik, a Gyurcsány-kormány vállalja, hogy a maradék néhány fõvonalon fényesre suvickolja a síneket, mert úgy szebben néz ki, amikor az augusztusi szikrázó napsütésben a párhuzamosok a végtelenben találkoznak. Gazdaság: Fontos cél, hogy a magyar gazdaság erõs, stabil és növekvõ pályán maradjon, ezért a kormány szigorú és takarékos költségvetési politikát kíván fenntartani. A részletek nem érdekesek, mert végül úgy is az önkormányzatok faragnak rá, és az a néhány bezárandó iskola sem számít. A szociálliberális koalíció ugyanakkor két részre osztja a munkaerõpiacot, s elsõ lépcsõben végrehajtja a munkahelyek keresésének modernizálását. A munkahelyek megtalálásával azonban csak 2006-után kíván foglalkozni. Budapest: A kormány kiemelt célja, hogy a fõváros polgárainak kedvére tegyen, egyrészt, mert kizárólag Budapesten nyerheti meg a választást, másrészt, mert a Szabad Demokraták Szövetsége is kizárólag Budapesten kerülhet be az országgyûlésbe. A kabinet ezért kötelezi magát, hogy jelen tempójában továbbépíti a 4-es metrót, és kellemes karácsonyi ünnepeket, valamint boldog újévet kíván a fõváros népének. Közvetve ide tartozik, hogy az MSZP- SZDSZ koalíció több ezer új kollégiumi férõhelyet biztosít szoba-, társ- és albérletekben, valamint a felsõoktatásban tanuló fiatalok rokonainál. Egészségügy: Az egészségügyben további gyökeres változásokra van szükség ig ugyanakkor nincs lehetõség az egészségügy átfogó modernizációjának végrehajtására. Az új kormány közmegegyezést fog kialakítani a hálapénz megszüntetésérõl, mert az megalázó mind a betegnek, mind az orvosnak. A bevezetendõ szisztémában ezért mind a beteg, mind az orvos behunyt szemmel vesz részt az aktusban, sõt, a kabinet a kórházakat saját bevételeik terhére kötelezi egy ablaktalan, ám légkondicionálóval felszerelt paraszolvencia-szoba kialakítására. Környezetvédelem: A Gyurcsány Ferenc vezette kabinet tagjai a hulladék mennyiségének csökkentése érdekében vállalják, hogy textilzsebkendõbe törlik az orrukat, és használat után lenyelik a rágógumit. Záró rendelkezés: Magyarország ma szabad, de igazságtalan, ezért a kormány miközben támaszt ad a szükségben élõknek, segíti a ma még gondokkal küzdõk felzárkóztatást, erõsíti a középosztályt és bõvíti öngondoskodásuk lehetõségeit ingyen Heti hetes videokazettákat oszt szét a rászorultak között, amely kiadvány indokolt esetben Népszava elõfizetésre cserélhetõ. Forrás: Dévényi István 12 jó ha figyelünk

13 gondola kommentár A lap szeptember 27-ei vezércikke megint elérte a küszöböt. Hogy melyik küszöböt, arra rögvest ráérez, aki elolvassa az érdemi cikk-kezdetet. Küszöbön az október, és ha október, akkor, úgy fest, a Népszabadságból kitör a Szabad Nép. Legalábbis a lap szeptember 27-ei vezércikke megint elérte a küszöböt. Hogy melyik küszöböt, arra rögvest ráérez, aki elolvassa az érdemi cikk-kezdetet: A parlamenti alelnökrõl kiderül, hogy mellesleg teljesen törvényesen családi cége százmilliós szõlõtelepítési támogatást vett fel. Valamivel késõbb szintén legálisan a volt miniszterelnökhöz finoman szólva is erõsen kötõdõ érdekkörrõl (a cég, ahol a felesége is tag), hogy az is milliókat kasszírozhatott. Az elõbbi politikus az ügy kapcsán távozni kényszerült posztjáról, az utóbbi most perelni fog az alaphelyzet, bár lényegében ugyanaz, ember legyen a talpán, aki eldönti: a wekleri és az orbáni szõlõk közt a felvett summa nagyságán kívül van-e érdemi különbség. De talán mindegy is. Óriási kommunikációs deficit tátong a kormányoldali médiaelszámolásban. Az Apró-Gyurcsány-féle roham, a lendületben a kormányalakítás (azon túlmenõen, hogy önmegsemmisítõ ötlet, hiszen nem lehet folyvást kormányátalakítani) a lehetetlent próbálja meg eladni, hiszen a legbennfentesebbeken kívül senki sem ismerheti meg a kormányprogramot, csak miután elkészül. Közben az SZDSZ szépen futó szekerébõl kiütötték az egyik kereket. A legnagyobb SZDSZ-es macher, az egyik tolna-baranyai kiskirály, Wekler lebukott. Lebukott, hogy pénzt csinált a politikából, illetve hogy vagyont csinál a hatalmából. Az SZDSZ megdöbbenve, sõt bénultan szemlélte, amint a sajtó nekitámadt az egyik olyan figurájukra, akire vadászati tilalom volt kiadva. A kormányzás nélkülözi a demokratikus minimumot is, és éppen ilyen kínos helyzetben kellett kipattannia a Wekler-ügynek. Wekler végül visszakozni kényszerült, és aki ismeri õt, az tudja, nem maradhat megbosszulatlanul az ilyesmi. Egy Weklert nem lehet bántani. Ezután ásták elõ a különben évek óta köztudott Orbán-féle szõlõtámogatás Ügyét. Orbán Viktor felesége, Lévai Anikó ugyanis 1998 óta minden alkalommal, önként nyilvánosságra hozta a saját vagyonbevallását, kormányfõ férjéével együtt, egyszerre. Az Orbán család tehát nyílt kártyákkal játszott. Ráadásul olyan támogatásokat vett fel, amelyek jártak, nem kellett õket külön elnyerni. Az már csak mogyoró a tetején, hogy egy elhanyagolt, lepusztult szõlõkultúrát állít talpra, újít meg a Lévai Anikó társtulajdonlásában álló kft. Wekler Ferenc ellenben a hatalmából kreált magának újabb vagyonelemet. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Wekler önmagát mint befektetõt határozta meg a szóban forgó szõlõügyekben, mégpedig az SZDSZ irányítású Klubrádióban, tehát hazai pályán. És a befektetés része volt a földrajz átírása, azaz a völgységi szõlõ szekszárdivá minõsítése. Akit érdekel a különbség, akármelyik üzletben megtudhatja, mégpedig forintra lefordítva. És e két dolog között nincs különbség a Népszabadság szemében. Mi ebbõl a tanulság? Sajnos van tanulság, és ez a tanulság a lehetõ legszörnyûbb, ami csak megeshet békeidõben velünk: Addig nem lesz itt béke, sem egyetértés, amíg nem jön megint egy idegen hódító. A hatalom urai nem tudják elfogadni, hogy nem tehetnek meg büntetlenül bármit. A hatalmat jelenleg ugyanaz az elit gyakorolja, amelyik 1945 után vérrel és terrorral megszerezte, és csak azt hajlandó befogadni soraiba, aki lepaktál vele. Wekler lepaktált, õ immár jó elvtárs, Orbán nem paktált le, õ nem jó elvtárs. Ha egy Weklert sérelem ér, akkor azért minimum egy Orbán-sérelem dukál. Lássuk csak a Népszabadság-cikk végét: Csak egyet tegyenek meg az urak: a kisparasztról, a családi gazdaságokról többé ne beszéljenek oly szívhez szóló demagógiával teli részvéttel. Ha a Wekler-féle földrajzmódosítás és az Orbánné-féle alanyi jogon járó juttatás egyenlõ, akkor igazán nem nagy kunszt bebizonyítani azt sem, hogy az Orbán-kormány alatt ugyanolyan agrárpolitika folyt, mint a Horn-érában. Nyilván ezért szavazott négy év Orbán-kormányzás után az egész agrárium nagy többséggel annak folytatására. És nyilván minden paraszt hülye, aki most elutasítja a kormányzati politikát. Sikerült idáig transzformálni egy alaphazugságot. Tisztára mint a Szabad Nép. Külön bájos, hogy a cikk félreérti a címéül szolgáló mondást (Az úri buksza és a köbözõ). Jön az október vajon mit hoz a magyar falunak? És mit a magyar fejekben? Forrás: R. J. gondola jó ha figyelünk 13

14 avagy Patyolat alanyi jogon Megy a magyarázkodás. Hogy hát tulajdonképpen ennek az ügynek az elbírálása nem ugyanaz, mint annak a másik ügynek, pedig hát mindkét esetben alanyi jogról van szó (természetesen csak abban az esetben, ha megfelelsz a feltételeknek), meg miegymás. Tudják, olyan ez, mint amikor a tárgyalótermekben játszódó hálivúdi eksönmúvikban a védõ egy kényes kérdést tesz fel a tanúnak, az meg kényesen válaszol, mire az ügyész azonnal tiltakozik, a bíró természetesen helyt ad a tiltakozásnak, s egyúttal megkéri az esküdteket,hogy ne vegyék figyelembe a kérdést és az arra adott választ, a tizenkét dühös ember azonban már elraktározta az imént hallottakat agyának leghátsó zugában, hogy aztán a sorsdöntõ pillanatban elõvehessék a végsõ döntés meghozatalakor összeálló puzzle játék apró, de nélkülözhetetlen darabkájaként. De ugyanez van a hónapokig elhúzódó és helyreigazítási kötelezettséggel végzõdõ sajtóperek esetében is, ahol az olvasók nem a tizenvalahányadik oldalon leközölt és betûméretébõl kifolyólag egybõl nagyítóért kiáltó apró betûs mínuszos helyreigazítási hírre csettintenek elégedetten, hanem a címoldalon öles betûkkel közölt valótlanság marad meg emlékezetükben. A politikai elit, azon képviselõ hölgyek és urak sõt még némely miniszter is akik a Csipolla által kidolgozott és csicskása, a Kossuth Lajost megkérdõjelezhetetlen szakmai példaképének tartó Drazsé által levezényelt adóreformot követõen minden bizonnyal a magasabb, vagyis a 38%-os adókulcs szerint sávba fognak esni, szóval ezen hölgyek és urak csodák csodája valahogy mindig hozzájutnak a támogatásokhoz. (Nyilván rászorultsági alapon. Vagy alanyi jogon. De az is lehet, hogy saját képviselõi indítványra. Nekem speciel egyetlen olyan ismerõsöm sincsen, aki nem tölt be éppen közszereplõi feladatokat és alanyi jogon hozzájutott volna ilyen földalapú támogatáshoz, no de hát jómagam Mediterrán Moszkva csodás városában a jóléti gengszterváltás morális bukásokba torkolló hétköznapjait megélve, meglehetõsen távol kerültem a mezõgazdaság általam kevéssé preferált szakterületétõl.) Megy a magyarázkodás. Elõször azért verték félre a médiaharangokat a kiakadt sezlonyrugóhoz hasonlatos állapotba került ellenzéki frontharcosok, mert a fontos parlamenti tisztséget betöltõ álliberális megmondó-ember majd 300 guriga zsetont kapott támogatás címén. (Ez amúgy elsõ látásra frankón belepasszolt a jelenlegi kurzus hivatalos Segítsd a rászorultakat, több pénzt az embereknek, több pénzt az önkormányzatoknak szlogen által sugallt imídzshez. Az persze már egy más kérdés, hogy Wekler elvtárs mint az Országgyûlés alelnöke mennyire tekinthetõ rászorulónak, mindenesetre abban biztos vagyok, ha átszámolnák a havi jövedelmezését + költségtérítés euróra, nem lenne oka szégyenkezni.) Megy a magyarázkodás. Már nem a 300 guriga (urbánus frazeológia 1 guriga=1 millió gyengébbek kedvéért 1 rugó= 1 ezer) a fõ gond. Szóval most, hogy (urbánus frazeológia) it s a tipically baszd meg situation állt elõ, úgy is mondhatnák, Töke van a menyasszonynak, most már nem az összeg a lényeges, hanem a terület átminõsítése jelenti itten a fõ problémát, kérem szépen. A hidroaktivitást mutató Patyolat médiabrigádnak különösen kapóra jött a botcsinálta agrárminiszter, Németh Imre külterületi földjeinek átminõsítése, mintegy ráerõsítve a történelmi borvidékhatárok megállapításának idõrõl-idõre felmerülõ liberális átminõsítésének problémakörére. Az ideológiai árok nemzeti oldalán szédelgõ honpolgár talán még örülhetne is, mondván ha kevéske is, de azért van már nekünk is saját médiánk, amelyik vigyáz a mi embereinkre. Én azonban nem örülök. Annak ellenére sem ahogyan azt Bayer Zsolttól, a Péntek 8 egyik házigazdájától részletesen is hallhattuk, hogy az ex first lady gyakorlatilag olyan ártatlan az ügyben, mint a ma született bárány, a frissen hullott szûz hó pedig hozzá képest korrepetálás céljából egész nyugodtan visszaülhetne az iskolapadba. Nem örülök. Azért nem, mert bárhogyan is erõlködnek az ellenzék médiamunkásai, az ex miniszterelnök és b. neje ebbõl nem fognak tudni jól kijönni. Ebbõl egész egyszerûen nem lehet jól kijönni. Még akkor sem, ha nagy valószínûség szerint a polgári oldal miniszterelnöke megnyeri a pert az MSZP szóvivõje ellen. Az emberek nem erre fognak emlékezni. Természetesen tökéletesen tudatában vagyok annak, hogy ezek és szándékosan nem õk, még az élõ fába is belekötnek, ha bármilyen apró kis lehetõséget látnak benne, de mégis. Az ún. kisember, vagy a ma is még szép számmal a pesti flaszteren, no meg a szocialista nagyvárosok bevásárlóközpontjaiban és plázáiban glasszáló Homo Kádárikusz, újabb igazolásként könyveli el a lám-lám, ezek tényleg egyformák, egyik olyan, mint a másik, legfeljebb a színük más kezdetû a bal-liberális média által jótékonyan összemosó sommás értékítéletet. És bizonyos tekintetben igazuk van. Egyszer egy kedves barátom azt mondta nekem, hogy a Fideszben csalódott a legnagyobbat. A kommunistáktól nem várt más, õk ilyenek, a proletárdiktatúra államszocializmusában kellõ idõ állt a rendelkezésére, hogy megtapasztalja, milyenek is õk valójában. Ám néha úgy tûnik, az egykoron fiatal (és kétségkívül igen lelkes) demokratáknál is idõnként elfogy a szufla, és a tényleges cselekvési terv helyett már csak a retorikai petárdák puffogtatására fussa, ami hát valljuk meg õszintén, igencsak hajaz a jelenlegi regnáló szegfûmintás utódpártra és az õ hû Szancsó Demokraták Szövetsége fegyverhordozó csatlósára, az 5%-os szélsõséges törpeminoritásra. Emlékezzünk csak vissza, annak idején az idol felhatalmazása alapján látta el kézjegyével Martonyi János akkori külügyminiszter úr azt a szerzõdést, mely lehetõvé tette, hogy magyar termõföld külföldiek kezére kerülhessen. Ennek már csak érdekes felhangokkal kísért lecsengése volt az a skizofrén tüneteket mutató jelenség, amikor a fiatal demokraták, élükön az idollal, kiálltak a média nagy nyilvánossága elé, nemzeti büszkeségtõl vezéreltetve, mellüket féltéglával verve és õk kiabáltak a leghangosabban, hogy az édes anyaföld nem eladó, miközben õk tették a legtöbbet azért, hogy eladhatóvá váljék. Érti ezt valaki? Mert én nem. Az egyszerû honpolgár, aki a média görbe tükrén keresztül megpróbálja nyomon követni az eseményeket, néha olyan következtetésekre jut, hogy az a megállapítás, miszerint nem is itthonról irányítják az események folyását, bizony nem minden alap nélkül való. A négyévenként lezajló felelõsségre vonás nélküli elõre lezsírozott kurzusváltásokat csendes mosollyal szemlélõ nevetõ harmadik, aki a marionett-bábokat mozgató szálakat a biztonságot nyújtó távolból rángatja láthatatlanul a sötét kulisszák mögül, jót röhög a markába ostobaságunk, szolgalelkûségünk, mohóságunk, kapzsiságunk és kiszolgáltatottságunk láttán, miközben a globális sakktáblának ezen a kissé mellõzött részén huszár üti futót és közben rosál. Vérfrissítésre lenne szükség. A megélhetési lét kényelmes tespedtségébe belesüppedt politikusi elit a jólétet, ismertséget és összeköttetéseket biztosító biztonságos és jól kistafírungozott parlamenti létezés szürke egyhangúságában egész egyszerûen elszakadt a mai magyar valóságtól. A Butapest város határát jelzõ táblánál megszûnik a világ, ami azon kívül van már nem ér fel a lassan már hitbizományként birtokolt és bitorolt gyönyörû palota falaihoz. 14 jó ha figyelünk

15 A korba és a rendszerbe bele öregecskedõ (copyright by Gyurcsány Ferenc) fiatal demokraták számára is elegendõ volt szûk másfél évtized ahhoz, hogy a világmegváltás nemes szándékának mécslángja kialudjon bennük hogy ezzel a csodás képzavarral éljek. Persze idõközben családos emberekké lettek, elkényelmesedtek õk is, ráadásul most már nemcsak saját magukért, de családjukért is felelõsséggel tartoznak, ezáltal sebezhetõvé, zsarolhatóvá váltak, némelyikük talán éppen most, e pillanatban is egy távcsöves puska irányzókészülékének célkeresztjében van úgy, hogy nem is tud róla. De mi van akkor, ha ebbe a zárt hierarchiába, ahova bekerülni úgy tûnik lehetetlen, maximum kifelé vezethet egyesek útja, szóval mi van abban az esetben, ha valakik, akik legalább annyira jók, ha nem jobbak, mint õk voltak egykoron és legalább annyira szeretnék megváltani a világot, mint õk egykoron, s egyszer csak beállítanak az idõsebb testvérhez, hogy most már kérnék a stafétabotot, hiszen épp itt lenne már az ideje, hogy a fáradó futót a váltó egy új, friss tagja váltsa fel a közös cél, a gyõzelem érdekében? Hogy mi történne? A válasz egyszerû. A rendszer összezárna, kirekesztve minden mást, ami nem része ennek a közösen kidolgozott, elõre leegyeztetett, lepaktumozott, a tehetetlenségi nyomaték által kényszerpályán tartott immáron omladozófélben lévõ nagy egésznek. Még akkor is, ha tudják, hogy aki egymagában szeretné végigfutni a távot, az biztosan bukásra van ítélve. Vannak aztán olyanok is, akik szemre gyúrnak. Õk a passzív sportolást részesítik elõnyben. Sörrel és különbözõ más aszeszoárokkal felszerelkezve letelepednek a tévé elé kedvenc süppedõs tévénézõ fotöjükben és a sportközvetítés ideje alatt, futballközvetítéseknél különösképpen például trágár és obszcén kifejezéseket üvöltve engedik ki magukból a felhalmozódott feszültséget. A végén a testesebbje söréhez hasonlóan talán még homlokból gyöngyözik is. No, de sebaj! Addig is, amíg az ország házában melegedõ megkerülhetetlen, elkerülhetetlen és elküldhetetlen politikai elit újabb támogatásokat szavaz meg magának a rászorultsági elv alapján, alanyi jogon vagy saját képviselõi indítvány alapján, ahogyan tette azt a derék Wekler kolléga ne csüggedjünk, hiszen ha 2006-ban (bármilyen okból kifolyólag is, de) a pártok megfeledkeznének a párhuzamos számítógéprendszer felállításáról a választásokon, látok némi halvány esélyt arra, hogy ez a szerencsétlen sorsú birkatürelmû nép átrendezze valamelyest a hazai parlamenti viszonyokat. Isten áldja Magyarországot! A szocialista nagyváros öntudatos polgára Sokszor elhangzik a kérdés mostanában. Pedig a menedzser- és kommunikációs szakkönyvek szerint a címben leírt mondatot még kérdés formájában sem illik feltenni. Mint köztudott, egy adott néprõl úgy általánosságban, megbélyegzõ módon nem jelenthetõ ki, hogy közéleti kérdésekben korlátozottan buta, idióta, vagy tökkelütött. Aki a magyarság össznemzeti sodródása kapcsán ilyen merész kijelentéseket tesz, az megnézheti magát. Elméletileg azonnal kiközösítik a populisták népes családjából. Azért furcsa mindez, mert az utóbbi két évben számtalanszor hallhattuk a fenti kérdõ mondatot a jobboldalon, nem egyszer állítás formájában. Az önostorozó véleményeket minden esetben hangos ováció, kitörõ lelkesedés fogadta. A publikum, a lehülyézett nép, minden alkalommal vörösre tapsolta tenyerét saját, lesajnált jellemvonásán. Olyan ez, mint a szõke nõs vicceken mulatozó szõke nõ esete. Hülye a nép! harsogják a hangszórók, aztán extázisban tombol a tömeg. Lovas, Usztics és Döbrentei kemény, korkritikai beszólásai nyomán fura mód felizzik a katarzis, felhevül a lelkesedés. Vajon a lehülyézés mazochista örömét csak a nemzet birkatürelme okozza? A mindent elviselni tudás, a túlélésre szakosodott moccanatnyi tûrõképesség lehetetlensége? A rabigába dõlés közönye? Mert a reakciók alapján, mintha a kollektív hülyeség tulajdonosi szerepében csak jobboldali választó tetszelegne. Csak az, akit módszeresen felszarvaznak nemzeti létében, akitõl csúfondárosan elvehetõ nemzeti tradíciója és identitása. A baloldalon mintha nem léteznének hülyék, mintha áttolták volna nekünk ezt is: a felülrõl irányított tömegember lázadásnélküliségének jogát. A közös kussolásban szocializálódott, álforradalmi privilégiumot. A kitörõ lelkesedések aztán persze rendre elfedik a hülyének nézés és a hülyére vevés célszemélyeit. A végsõ kérdést arról, hogy bölcsességbõl, vagy butaságból fakad ez a nagy, mindent beborító össznemzeti nyugalom, a tûrés joga. Mert nem mindegy, hogy kivárásból vagy lustaságból nem tudják a választ odalent. Legalul. Tényleg hülye a nép? Ennyire? Vagy csak vérprofi módon megjátssza az öröklét reményében ostobaságát? Mert most közöny van, megdermedt közéleti levegõ. Áporodott, bebüdösödött dohosság. Teljes, amnéziás elfordulás a politikai elit -tõl. Úgy tûnik, hogy a rendszerváltozatlanságba belerokkant lakosság apatikus, csendes kiábrándultsággal reagál azokra a sorsdöntõ kérdésekre, melyek a modernkori népnyúzásból fakadnak. Ez a passzív rezisztencia tudattalan, nincs benne semmi elõre elhatározott. Ez a megélhetésbõl kiemelkedõ, meggazdagodási politikusok szerencséje. A beszûkült népakarat korlátlan szabad prédát teremt számukra. Gátlástalanul lerabolható vadászmezõket. A globális folyamatok sodrában eltûnt, kiölték a köztudatból az ellenkezõ, rebellis magyar vadfaját. A végzetes sorsa ellen lázadót. Ezért ma inkább racionális, önemésztõ, magába roskadással válaszol e nép a kihívásokra. Mintha lenne mit veszítenie béketûrésének feladásával. Mindenki elhiszi, hogy így konform élete. Közéleti kivonulásával, megadásával így játssza át könnyedén népképviseleti jogait az immorális lobbisták kezére. A közös felelõsség öntudatlan eltaszításával átruházza a tényleges hatalmat. Beszûkíti maga körül a döntési kört. Megszorítja a hurkot, elsorvasztja érdekérvényesítõ képességét. Nem kíván semmit alulról felépíteni. Csodaváró áhítatában végül leépül felkínálkozó politikusainak morális szintjére. Mert a politikai morál olyan, akár a víz. Mindig a legalsó szint elérésére törekszik. Mifelénk. Ennek persze több oka van. Tehet róla a posványos és átláthatatlan bürokrácia, a korlátlan befolyással rendelkezõ korrupció, a parlamenti felvilág maffiásodása, az igazságtalanodásba beleélvezkedõ uralmi gõg és elszemtelenedés. De tehet errõl a nyüzsgõ, mindent beköpõ pártpiaci legyek mellett az eltorzult nyilvánosság szörnyszülötte is. Az uralkodó pártsajtó! Ez õrködik ma a közbeszéden. Ez manipulál folyamatos, ipari ellenségképek sorozatgyártásával. A nép helyett ma mindenki a sajtónak politizál. Aki nem része a játéknak, aki nem szerepel ebben, akit szilencium, vagy cenzúra sújt, az nem létezik. Az halott, az megszûnik a közvélekedés számára. Az pártvonalon túlra kerül. A nép meg menekül. Balázs és Mónika show-kban vegetál. Ott éli ki alantas kukkolási szenvedélyét. Nézi, figyeli önmagát, kifordítja legbelsõbb zsigereit. Az ösztönlényeknek tetszik a tükörképek világa. Valódinak tûnik a vándorlás bélcsatornából bélcsatornába. Mintha Csernus doktor ülne szembe egy egész országgal. Ezért jogos a kérdés: Tényleg hülye a nép? Mert igazából nem lát semmit. Nem lát semmit abból, hogy a késõ kádárvölgyi kisember önként és dalolva elfogadta a konzumált és atomizált tucatlény szerepét. Amíg régen, régmúlt idõkben a vallás, az állam, majd a totális rend parancsuralma tartotta egyben közösségeit, most saját kisszerû egzisztenciális nyûglõdéseinek és mohóságának rabja. Magányos önzése felértékelõdött az õsi törvényeket felrúgó liberális deviancia jó ha figyelünk 15

16 oltárán. Itt új, szolgáltató Isteneket adnak-vesznek. Itt kiteljesedik szabadossága, saját materializált Istenét is leemelheti és megvásárolhatja a multikulturális választékból. Nem véletlenül Kulcsár és a Whiskys az ifjúsági szubkultúra bálványa, fényes idolja. Szimpla tömegáruvá silányodott a példaadás csodája. A marketing része lett. Az anyagi csoda készpénz formában, a könnyû és gátlástalan meggazdagodás képében kopogtat be a felszínes, vulgár-bulvársajtón megizmosodott agyakba. A fõnyeremény megütésének igényessége csap át a politikai kultúrába. Demszky villái, Wekler földjei vagy Gyurcsány gyors karrierje mögött nincs valódi teljesítmény. A szerzés könnyedsége inkább tetszést vált ki, mint bosszúságot. A legtöbben úgy szeretnének élni, mint õk, a nímand világ simlis etalonjai. Nincs ellenük lázadás, inkább kíváncsi Storyzós közöny. Ma mindenki számára elfogadott tény, hogy õk képviselik ezt a szerencsétlen, kirabolt országot. 3 % helyett, õk a mindenen átgázoló 300 %-nyi mandátum, a ránk kirótt kamatos kamat. Õk a bennfenteseknek visszaosztó Miszter 20 %-ok. A keresztapai kéz-kezet mos, kapcsolati tõke birtokosai. Õk a parancsuralmi piacgazdaság hitbizományos naplopói. Mi az hogy?! Nagyon is! Egy Na és! utáni korosztály gyarló gyermekei. Mert õk azok, akiket megérdemlünk, ba átok meg! Igen, ebben a totális értékvesztésben lesz igen éles elméjû Medgyessy, a Bush elnökkel történt találkozáskor. Így lesz aztán belõle a nyakas Fejtõ Ferenc szerint: a legeurópaibb európai. Ennek a kisiklott politikai relativitáselméletnek a gyöngyszeme Gyurcsány is, mint szocialista Szent Ferenc, a szegények és elesettek megmentõje. Így lesz gátlástalan nyomulásából miután Mária levette róla a kezét, happy end nélküli hollywoodi mítosz, ahol a forgóajtón besurranó utolsókból lesznek a szégyentelen elsõségek. De ezt a kiváltságos felsõbbséget erõsíti tovább Mádl Ferenc augusztus 20-ai kitüntetési ceremóniája is, amikor ráemeli a köztársaság keresztjét a több ezer éves kultúrával büszkélkedõ Somló Tamásra. Éljen a T-mobil, az üzenet átadás! Nem csoda, ha ebben az eltorzult világban a fél országnak Székely Himnuszként hat a veretes Internacionálé. A kollektivizált népi idiotizmus termékei azonban nem csak a baloldalon találnak táptalajra. Sajnos! Jobboldali érzelmû választópolgárok is bõven termelnek ilyeneket, amikor spirituális keresztény hitüket manipulált mitológiákra, az evilági panoptikum politikusaira pazarolják. Kilátástalanságukból fakadóan nem sejtik még, hogy tévhitükkel vezérelt közéleti messianizmusuk és érzelemdús fanatizmusuk csak rombolásra képes. Földi mennyország helyett, ez minden esetben valóságos, kénköves poklot eredményez. Tényleg hülye a nép? Rohan a vesztébe? Amikor a gazdag matyóhímzéssel feldíszített népi folklór legszínesebb darabjaként feltûnik az Orbánhoz való beteges viszonyulás? Normális az, hogy Õ a sarokkõ és a botránykõ egyszemélyben? Egyesül benne az össznemzeti utálat és imádat? Normális, hogy mindkét oldal õhozzá igazul? Nem! Egy beteg társadalom kétségbeesett üzenetei ezek. Hasonló frusztrált népi termék mifelénk az állandó büdöskommunistázás is. A végletekig leegyszerûsített problémamegoldás szinonimája. Ez a dühkitörésbe csomagolt tehetetlenség nem kívánja észrevenni, hogy az igazi ellenség ma már sokkal inkább a múlt trágyadombjából kisarjadó neoliberális pénztõke nyomulása. Az ideológiamentes uralom. Még magára Gyurcsányra sem illik a klasszikus bolsevik jelzõ. Aki ilyen avítt minõsítéseket használ, az nem akarja felismerni az igazi mozgatórugókat. Sok jobboldali a morális politika után is szeret sóvárogni. Aztán a fennkölt bírák és ítészek a titkos kártyapartik, vadászatok, ivászatok és ágyjelenetek szüneteiben könnyedén kiseprûzik az erkölcsöt a polgári pártsajtóból. Azok, akik könnyes szemekkel busonganak az erdélyi helyzeten, akik tenyerükön hordozzák a távoli és törékeny Székely Nemzeti Tanácsot, nos azok itthon jókorát belerúgnak a hasonló nemzeti érdekkövetõkbe. Tehetik, senki sem szól rájuk. A honi hülyeséggyártás legpatinásabb darabja azonban a jobboldali egység mindenekfeletti szajkózása. Összeborulás, egység, egyesülés, összefogás, szövetkezés! Bravó! Tényleg hülye a nép? Ezt gründolják folyton-folyvást az egypártrendszer irányába. Mindent ettõl az elixírtõl várnak. A csapból is ez folyik, holott még alapkérdésekben sem vagyunk egységesek. Most a válság kellõs közepén, Orbán szerint, meg kell adni az újabb esélyt a bukott ballib koalíciónak. Nem szabad csakúgy, mint az EP-választás elõtt végtelenül legyengíteni szegényt. Mert ahogyan Õ fogalmaz nem felfordulásra, hanem biztonságra és kiszámíthatóságra van szüksége az országnak. Amikor az alulról jövõ várakozás és népakarat, az elõrehozott választások akarása felforgatásnak minõsül, amikor a jelenlegi kormányhatalom átmentése biztonságot és kiszámíthatóságot hozhat, akkor ott nagy a baj. Akkor ott tényleg társadalmi jólét és gazdasági dinamizmus van, az, amirõl Gyurcsány beszél. Akkor ott nem a felszín alatti, hanem a felszín feletti helyzet egyszerûsödik le végzetesen. Ott akkor közös paktummal, hallgatólagos mutyizással iktatják ki a népakaratot a közvetlen beavatkozás jogából. Ott egyszerû pártprogrammá nemesedik a népnek minél rosszabb, a politikusoknak annál jobb stratégiája. Ebben teljes mértékben egyetértenek a politikai pártok. (Dávid Ibolya is gratulált a gyors megoldás láttán!) Nem akarja senki feloszlatni a parlamentet, hiába akarja ezt a lakosság többsége. Nem akarja senki kilóra kivásárolni azt a néhány fõs többséget. Egység?! Ugye mennyire álságos jobboldali egységrõl szónokolni? Mi, nemzetféltõ radikálisok meg szeretnénk buktatni természetesen alkotmányos eszközökkel a jelenlegi, illegitim hatalmat. Nekünk pártpolitikai célok és érdekek felett áll hazánk jövõjének alakulása. (Képzeljék csak el a Jobbik tragikus szereplését egy ilyen kicsikart, elõrehozott választáson pénz, média és országos szervezeti lefedettség nélkül. Mégis ezt követeljük!) Még két kegyetlen évet, semmiféle ésszerû megfontolás nem adhat az MSZP-SZDSZ-koalíciónak. Csak a tõkétõl, a néptõl és a változásoktól való félelem. Az a párt, amely saját hatalomtechnikai érdekeit elõtérbe helyezi, amely nem bízik szavazói erejében, amely a megroggyant ellenféllel szemben nem vállalja a nehéz idõkben a kormányzás felelõsségét, amely hagyja tovább vergõdni és tönkretenni az országot, az ne áltasson senkit se! Az ne intsen folyamatos nyugalomra és türelemre, ne mutogasson áthághatatlan közjogi lehetõségekre, az ne kérje az emberek bizalmát és segítségét! Az törõdjön bele a játékszabályokba! Mert ez után majd lesz, ahogy lesz; nem biztos, hogy ugranak majd hívei a kellõ jelre. Vagy mégis? Tényleg hülye a nép? Nem veszi észre, hogy polgári liberális és nemzeti radikális között jelenleg nincs átjárás? Nem veszi észre, hogy az egységesedés paravánja inkább szétveretést takar, a lakosság közös fogyasztói vályúhoz terelését? Mert minden kiátkozás ellenére azért vannak a jobboldalon, akik a színes, többosztatú politikai struktúra hívei. Vannak, akik minden képmutatásával együtt elutasítják a birodalmi bunkóságot felvonultató, militáns Amerikát. Vannak, akik nyíltan megvetik és elítélik a terrorpárti izraeli kormány törekvéseit. Vannak, akiknek nem tetszik a bürokratikus és korrupt európai szuperállam. Vannak, akik módosítani kívánják a botrányos csatlakozási szerzõdés pontjait. Vannak, akik népszavazást akarnak az istentelen európai alkotmány tervezetérõl. Aztán vannak idealisták, akik kiszámíthatóságot és jövõképet akarnak, nem neoliberális államfelszámolást. Vannak, akik végleg el kívánják kaparni a liberális abortusztörvényt, akik drasztikusan meg kívánják akadályozni a vészes népességfogyást. Mert vannak, akiket aggaszt a növekvõ bevándorlás. Aztán vannak, akik kemény oktatási, kulturális és médiakoncepcióval szembe kívánnak menetelni a globalizmus káros tudatformálásával. Õk azonnal megszüntetnék a kereskedelmi médiát. Vannak, akik büszkék nacionalizmusukra, nemzeti múltjuk kapcsán nem szégyenlik számon kérni Trianon bûneit. Vannak, akiknek az autonómia kevés, kettõs állampolgárságot is adnának az elszakított magyarságnak. Vannak, akiknek fontos a magyar szuverenitás, fontos az önálló magyar had- 16 jó ha figyelünk

17 erõ. Aztán vannak, akik nem félnének a minél nagyobb, alulról szervezõdõ polgári köröktõl. A civil társadalomra helyeznék a demokrácia alappilléreit. Mert vannak, akik új, multi-ellenes szakszervezeteket akarnak, magyar bankokat, magyar kereskedelmi központokat. Vannak, akik az anyaföldet akarják megvédeni és visszaszerezni. Azonnal visszaprivatizálnák a széthordott vagyont. És vannak, akik rendet, társadalmi igazságosságot és elszámoltatást, valódi rendszerváltozást akarnak. Mert vannak, akik örök vesztesek lettek, vesztesek önhibájukon kívül. Sokan vannak ilyenek. Õk vajon hülyék-e? Akar-e segíteni rajtuk valaki? Akar-e széleskörû változást a jobboldal egésze? Akarja-e ezeket a változásokat a Fidesz? Végül akarja-e mindezen sorskérdéseket orvosolni Orbán Viktor? Tényleg hülye a nép? Mert így visszatekintve az elmúlt gyalázatos évekre, úgy tûnik, nem kívánja képviselni senki ezeket a fontos felvetéseket. Nem képviseli a jelenlegi ellenzék, de nem vállalja fel ezeket Orbán sem. Ha megtenné, ha nyíltan ütközne nemzeti ügyekben a mindenható globális pénzügyi hatalmasságokkal, akkor valószínûleg soha többé nem lehetne Magyarország miniszterelnöke. De ha befekszik Amerikának, ha vonakodva ugyan, de támogatja háborúit, ha eltûri az izraeli nyomulást, ha besimul az Unióba, ha nem kockáztat népszavazást az európai alkotmányról, ha meghajlik a globalizáció súlya alatt, ha eltörli a magyar függetlenséget, ha felszámolja a hadsereget, ha nem támogatja teljes erejével a kettõs állampolgárságot, ha meghagyja a liberalizált abortusz-törvényt, ha SZDSZ-es irányvonalon hagyja az oktatást, a kultúrát és a médiát, ha nem vállalja a magyar múltat õstörténettel, Horthyval és Trianon szégyenével együtt, ha nem akar antiglobalista érdekvédelmet, ha nem vállalja a nemzeti radikalizmust, ha elárulja az anyaföldet és a nemzeti identitást, akkor ennek a nemlétezõ országnak ismét a vezetõje lehet. Hogy mire megy vele? A Jóisten a megmondhatója. Mert most nagyon úgy tûnik, a játszma bevégeztetett. Ez persze nem ad semmiféle történelmi felmentést a népnek. A sokaságnak, a lakosságnak, a fogyasztónak. A kérdés továbbra is adott: Tényleg hülye a nép? Amikor nem él örökölt jogával, az öntudatos polgári engedetlenség és a nemzeti szembeszegülés lehetõségeivel? Amikor csak tûr, és bambán tûr ahelyett, hogy gyakorolná nehezen megszerzett, majd ellopott alkotmányos jogait, és szervezkedne? Ha gyermeki módon, ösztönösen, tiltakozna és tüntetne, értékekbe és érdekekbe tömörülve? Nem! A nép ismét felülrõl, másoktól várja az igét és a mannát. Várja, hogy helyette valaki más kaparja ki a nemlétezõ gesztenyét. A NEM akarása erõsebb benne, mint az IGEN akarása. Mert errefelé, már mindenki csak azt vizsgálgatja, miért NEM lehet megoldani valamit. Pedig, ha lenne valódi vezetõ és tömeges akarat, akkor az emberek nagy, önszervezõdõ csoportjai közös céljaik és érdekeik alapján egyszerre, egyidõben közös cselekvésre vagy mozdulatlanságra szánhatnák el magukat. Sorsdöntõ lépésre. Egy új Kossuth téri üzenetre. Együttes, felszabadult lélegzésükkel könnyedén befolyásolhatnák a környezõ világot. (Most érthetõ csak, hogy bizonyos pénzügyi körök miért nem engedték tovább erõsödni a polgári körök mozgalmát. Miért nem képesek most ezek alulról beleszólni a politika alakításába!) Ha gondolatainkat és fogyasztói magatartásunkat tudatosan összehangolnánk, akkor bármilyen hatalmas pénzügyi, politikai rendszerrel szembeszállhatnánk. A mindent átalakító mozdulathoz elsõsorban összetartó közösségek és összefûzött társadalmi szolidaritás kellene. Valami veszélyérzõ, védekezõ, sõt visszatámadó, alulról építkezõ, romantikus nemzetállami idea. Nemzetféltésbe kevert tradíció, mozgósító erõ és hit. Ami most nincs, odalett, elveszett. Helyette a szétesett és beteg társadalom kiszolgáltatott és végletekig sebezhetõ. Annak ellenére ilyen, hogy legalábbis a felszínen mobilitása és informáltsága/dezinformáltsága soha nem látott méreteket öltött. Ez azonban csak egy kizárólagos célt szolgál és szentesít: mindent a fogyasztás kényszerének rendel alá. A minõség nélküli mennyiség korszakában mindenre kihat az olcsó áruk reklámja. Csak a leértékelések képesek hosszan kígyózó sorokba terelni a felfokozott vágyakozást. Az egykori hiánytársadalom kielégületlensége most még inkább motivál. Csak szerezni és megszerezni, felhalmozni újabb anyagi javakat. Felélni a jövõt, akár a múltban. Mert ahol nincs szemernyi politikai tudatosság, ott környezeti és gazdasági tudatosság sem létezik. Ha ezek értékorientált módon a társadalom sajátjai lennének, akkor az emberek szembefordulnának és fellázadnának a rájuk települõ maffiaközélet ellen. Senki sem rongálná és károsítaná eszement módon természeti környezetét. Vásárlásai során minden eszközzel támogatná a magyar termékek elsõségét. (Akarja például a Fidesz a MAGORT?) Mindez a politikai akarat segítsége nélkül nem jön létre. Nálunk az állampolgári tudatosságot direkt nem akarják. A romokon vegetáló társadalom pedig képtelen meg- és újraszervezni önmagát. Hiányzik számára a katartikus felismerés. Hátán cipeli tovább saját kábult áldozatait és önsorsrontó élõsködõit. Tényleg hülye a nép? kérdezhetjük sokadszor. A magyar társadalmat a becsontosodott, csökönyös apátiából mintha már csak kizárólag természeti katasztrófa, pénzügyi összeomlás, vagy valami drasztikus és embertelen terrorfenyegetés tudná csak felrázni. Mintha valami nagy-nagy, földöntúli csoda, valami sokkoló, közösségi katarzis, vagy a Gondviselés tudná csak pozitív irányba terelni. Súlyos politikai válságokra és megrázkódtatásokra, erkölcsi mélyrepülésekre, morális zuhanásra a népesség nem reagál. Nem ütközik meg már semmin. Nem érzékeli nemzete megsemmisülését sem. Nem hiányzik neki a történelmi folytonossággal bíró magyar szuverenitás és jogállamiság. A lakosság nem érti, nem fogja fel mindazt, ami körülötte történik. Eljátssza a dionüszoszi áldozat szerepét. Vegetatív idegrendszere, pupillája nem reagál külsõ jelekre. Ütõere csendes, mellkasa nem emelkedik. Ha érzékel is még valamit, az a kaotikus, virtuális felszín. Az érzékek játéka. Talán ez a színes kavalkád okozza, hogy nem menekül, nem fordít hátat saját sorsának. Sodródik. Ebben a mozdulatlan, végsõ megvilágosodás elõtti pillanatban, a senki földjére tévedve nem ütközik, nem kér számon, nem bírál. Nem gyakorol nyomást, büntetni és ítélkezni sincs már kedve. Csak tûr. Megadóan. Rákötve a lélegeztetõ gépekre. Magán kívül várja a segítséget. Egy elsüllyedt világ felõl. Jóistentõl, Amerikától, Uniótól, Orbántól és Gyurcsánytól. Megváltói és félelmei pedig mind, mind saját teremtményei. A nép alkotta meg õket, mint jót és rosszat, mint fehéret és feketét. Nem jön rá, nem érzékeli, hogy amíg nem ismeri fel saját teremtõerejének nagyságát és képességét, addig ténylegesen hülye marad. Akár mindörökre hülye... Forrás: Molnár Tamás jó ha figyelünk 17

18 avagy A személyi szabadság feláldozása a technológia oltárán Mióta az ember (?) kitalálta a pénzt, a Mammon az emberi mohóság, az emberi kapzsiság és a pénzéhesség segítségével lassan, de kitartóan uralma alá hajtotta a világot. Kezébe kaparintotta a leghatékonyabb eszközt, mellyel szolga sorba hajthatja az Emberfiát. Az immáron sok ezer éve tartó szüntelen harc és küzdelem a jó és a gonosz erõi közt az emberek lelkéért, az utóbbi évtizedekben vészesen felgyorsulni látszik és egyre nagyobb méreteket ölt. A világon rákos daganat módjára burjánzó, sokszor magát mindenhatónak kikiáltó és vírusként terjedõ média gátlástalan önálló hatalmi ágként pedig csak tetézi a bajt. Néhány kiváltságos ország és néhány kiváltságos család kezében koncentrálódik a világ vagyonának túlnyomó része, a szegények és a gazdagok közötti szakadék a fáraók korát leszámítva talán még sohasem volt ennyire mély és széles, mint ebben a mostani lelketlenül urbanizálódott világunkban. A helyzet azonban sokkalta rosszabb, mint azt gondolnánk. A mai kor uzsorás pénzhatalmi elitjéhez képest a fáraók maximum csicskás legényeknek állhatnának csupán. Háromnégyezer évvel ezelõtt még nem fenyegetett az, ami a globális távközlés hatására mára szinte borsószem nagyságúvá zsugorodott planétánkon valódi fenyegetést jelentõ rémálommá változtathatja a személyi szabadságról és az egyén önrendelkezésérõl alkotott eddigi elképzeléseinket. Ezer évekkel ezelõtt ugyanis még nem volt képben az ún. világvaluta, az egységes globális fizetõeszköz, mellyel azonnal és gyakorlatilag bárhol fizethetünk a bolygón, s talán még maga a nagy Nostradamus sem tudta volna megjósolni, hogy mivel jár majd, ha Pénzistent, a Mammont korlátlan uralommal rászabadítjuk a világunkra. A hatalmasra duzzadt vagyon- és tõkekoncentrációk mára elvezettek a kivételezett helyzetben lévõ ún. világvaluták kialakulásához. Ám ez csak az összeomlás felé vezetõ út kezdete (vagy közepe), de semmi esetre sem a vége. Elegendõ, ha egy pillantást vetünk az öreg kontinensre, ahol az egyes nemzetek látszólag érthetetlen okból kifolyólag (az átváltási költségek megszûnése túl kisstílû magyarázat lenne rá) egymás sarkát tapossák, hogy mihamarabb megszabaduljanak nemzeti valutájuktól. Talán nincs is olyan messze az idõ, amikorra már csak két legény marad talpon a vidéken, az euró és a zöldhasúként is ismert, szabadkõmûves motívumok (a piramis tetején ülõ mindent látó szem Hajrá Szauron, Hajrá Mordor!) felvonultatásától sem visszariadó dollár. A végén aztán ahogyan az a halhatatlanoknál is szokás There can be only one!, azaz csak egy maradhat. Az Internetnek köszönhetõen világszerte elterjedt on-line banki szolgáltatások segítségével egyre komolyabb szerepet tölt be életünkben az ún. virtuális pénz, mely gyakorlatilag egyesek és nullák sorozatából álló bináris adattá degradálja az értékközvetítésre szolgáló jelrendszer, vagyis a pénzmozgások mûködését, s ami még nagyon kellemes az egészben, bankjegyet vagy érmét sem kell elõállítani hozzá. A világ ma efelé tart. Megbízható, gyors, világszinten hatékonyan és olcsón mûködõ és mûködtethetõ pénzmozgatási rendszer ez. Ennek megvalósításához pedig elengedhetetlenül szükséges az egyes ember, az egyén folyamatos és mindenre kiterjedõ ellenõrzése. Az ehhez szükséges technológia már ma is a rendelkezésünkre áll. A totális perszonális kontrollálás, vagyis a teljes személyi ellenõrzés megvalósításához szükséges mûszaki eszköz, a bõr alá beültethetõ chip, melynek elõfutára már ma is megtalálható mindannyiunknál. Ez az eszköz pedig nem más, mint a mobiltelefon. A régebbi hálivúdi eksönmúvikban a menekülõ fõhõsnek még használnia kellett a bankkártyáját, hogy az õt üldözõ kopók szagot foghassanak, ma már elegendõ, ha telefonál egyet a mobiljáról, sõt a legújabb modelleknél már erre sincs szükség, a célpont mûholdról történõ beméréséhez tökéletesen elegendõ, ha az illetõ akár kikapcsolt állapotban magával viszi a készüléket. A média természetesen majd megmagyarázza, hogy miért is jó az egyes embernek, ha állandóan tudják, hogy éppen hol van és mit csinál. A legújabb elképzelések szerint gondolatraaktiválódnaachip,amiazértiskülönösen jó megoldás, mert ha teszem azt valakinek mondjuk levágják az egyik ujját, vagy mondjuk kimetszik a szemgolyóját hogy megszerezve a retinakódot hozzáférjenek a zsetonhoz, akkor sem mennek semmire, mert hiányzik hozzá az akarat. (A múltkor valamelyik ismeretterjesztõ csatornán egy ilyen amerikai fószert mutattak, aki félig-meddig már behuzalozta magát. Mit mondjak, elég hátborzongató volt, ahogy gondolatra felkapcsolódott a villany meg ilyenek. Az embernek önkéntelenül is a Mátrix huzalozott világa rémlik fel.) Ennek a virtuális pénz dolognak azonban van egy gyenge pontja. Az ellenõrzés. No nem a mi ellenõrzésünk, hanem a rendszeré és az azt mûködtetõkét. A virtuális rendszer mûködtetõi gyakorlatilag pillanatok alatt koldussá vagy királyfivá tehetnek bárkit. Õket vajon ki fogja ellenõrizni? Félúton vagyunk a neoliberalizmus Mekkája felé. A kamat és kezelési költség nélküli vásárlásokkal pedig lásd a rengeteg lefoglalt újonnan lízingelt autót az emberiség végsõ leigázására készülõ Mammon újabbat taszajt a fogyasztói lét felé tántorgó emberiségen. Persze, ahogy eddig is, most is vannak hál istennek egyre többen akik elfordulnak a globalizáció szócsövei által szünet nélkül harsogott fenntartható fejlõdés álságos népbutításától. Elfordulnak, mert tudják, hogy Gaia, vagyis csodálatos Földanyánk mind ökológiailag, mind ökonómiailag is egy véges rendszer,következésképpen egyetlen alrendszere sem növekedhet vég nélkül, mert az az egész rendszer pusztulásához vezetne. Egyre többen vannak azok, akik felemelik szavukat a globalizáció ellen, mert sehogy sem értik, mi a fenének kell ezer kilométereket utaztatni egy paradicsomot, mielõtt az a fogyasztó asztalára kerül. Mindeközben a hazánkban tevékenykedõ multinacionális cégeket továbbra sem adóztatják meg, profitjukat továbbra is repatriálhatják, vagyis minden további nélkül kivihetik haza, az anyaországukba. Mindemellett a szocializmus hiánygazdaságában szocializálódott, ám mára a hipermarketek és plázák vasárnapi nyitva tartását a fogyasztói lét természetes részének tekintõ eltunyult, elkényelmesedett tévénézõ magyar nép csak fogyaszt, csak fogyaszt és fogyaszt, anélkül, hogy tudatosan odafigyelne arra, hogy milyen termékeket tesz a bevásárlókocsijába. Vásárlásával vajon hozzájárul-e ahhoz, hogy a hazai vállalkozások és munkahelyek maradjanak meg, vagy a márkapreferencia rabságában gúzsba kötve könnyedén legyintve megy el a magyar termékek mellett? Pedig nem kerülne különösebb fáradságba a magyar termékek pozitív diszkriminációja. Ahogyan azt az egyik multinacionális üzletlánc jelmondata is mondja: Olcsó és gazdaságos. Isten áldja Magyarországot! A szocialista nagyváros öntudatos polgára 18 jó ha figyelünk

19 Úgy jártunk, mint a mesebeli király az okos lánnyal: van kormányunk, meg nincs nincs is, leváltották a sportminisztert, de mégsem; megbukott a pártelnök-külügyminiszter, de zsíros brüsszeli funkcióval vigasztalódhat. És el ne felejtsem a miniszterelnököt, akibõl úgy van kettõ, hogy az egyik még, a másik már nincs, de azért az összes kormányfõként nyilatkozik és viselkedik. Maradjunk a miniszterelnököknél. Ha az egyik (Medgyessy) kicsit jobban adminisztrál (idejében elküldi a minisztercseréket bejelentõ levelét az államfõnek), és/vagy nem követ el a saját szempontjából kapitális hibát az SZDSZ-nek adott ultimátumával, akkor a másik (Gyurcsány) ma legfeljebb a parlamenti karzatról figyelhetné a hatalomgyakorlókat, hiszen még egy soványka listás képviselõi mandátuma sincs. Ehhez képest a jelenlegi valódi hatalomgyakorló (miniszterelnök-jelölt, sportminiszter, nagyvállalkozó, kádkõlovag a kívánt rész aláhúzandó) jól felépített médiamegjelenéseiben teátrális mozdulatokkal és a nép egyszerû fiainak szánt hatásos mondatokkal megkezdte a választók kábítását. Az én zsebemben elõször az olimpia idején nyílt ki a bicska, amikor a nagyszerû magyar kajakoslányok gyõzelme után megszólaltatott politikustól megkérdezte a Magyar Rádió riportere, hogy a gyerekeit miért nem hozta magával. Gyurcsány válaszát nem tudom pontosan idézni (az ember nem jegyzetfüzettel a kezében szurkolja végig a kajak ötszáz döntõjét), de valami olyasmit mondott, hogy mivel maga fizeti a repülõjegyét, nincs az a pénz, amivel finanszírozni lehetne a gyerekek kiutaztatását. Itt álljunk meg egy szóra. A nemzeti légitársaság honlapján e sorok írásakor vasárnapi indulással lehetett jegyet foglalni a Budapest Athén útvonalra, jövõ vasárnapi hazaérkezéssel. Az utolsó pillanatban váltott jegy a legdrágább a légi közlekedésben, így a turistaosztályra szóló retúrjegy forintba kerülne. Gyurcsány Ferenc tavalyi évi jövedelme (saját vagyonnyilatkozata szerint) forint volt, ez döntõen a õ kizárólagos tulajdonában lévõ, becsült piaci értékén 3,5 milliárdot érõ Altus Rt.-tõl kifizetett osztalékból származik. A tavalyi jövedelmébõl tehát ezernyolcvankilenc Budapest Athén teljes árú retúrjegyet tudna vásárolni és még maradna is több mint ötvenhétezer forintnyi zsebpénze. De nem, a vérzõ szívû apa a gyerekeit nem vihette az olimpiára, mert nincs az a pénz, amibõl telne rá. A másik, demagógiájában felülmúlhatatlan esetet kedden este láttam a közszolgálati tévé híradójában. A Kereskedelemi és Iparkamara konferenciájáról szóló tudósítás a miniszterelnök-jelölt beszédébõl sugárzott részletet. Azért el kell hogy mondjam, ha valahova megyek, tõlem mindenki pénzt kér. Hát, hölgyeim és uraim, ha más nem, önök csak tudják, a kormányoknak egy megveszekedett fillérük nincs. Szegényebbek, mint a templom egere mondta Gyurcsány, majd kiállt a közönség elé, és teátrális mozdulattal kifordította zsebeit, hogy mindenki lássa: egyetlen fillér sincs benne. A pillanatnyi csend után a közönség a színészi produkciót tapssal jutalmazta, majd azt is meghallgathatták, hogy Magyarország nem a kormány részvénytársasága. Gyurcsány metakommunikációja elég meggyõzõ: õ már a saját zsebében hordja az államkasszát, de abban viszont egy fillér sincs. Nyilván balatonõszödi típusú (vissza) lízingelésekre ment el, netán kifizették az utcazenésznek álló haverokat, lekötöttük elõre a honi kádkõipar többévi termelését, vagy kifizettük az öregecskedõ feleségektõl való válóperekre. Nagy itt a jólét, és ez a fontos. Forrás: Lukács Csaba MNO jó ha figyelünk 19

20 avagy Kettõs mérce banánköztársaság módra A Péntek 8 legutóbbi adását (2004. augusztus 24.) nézve megint immáron nem is tudom hányadszorra kinyílt a zsebemben az a bizonyos képzeletbeli bicska. Nem tehetek róla, de eszembe jutott a 2002-es országgyûlési választásokak követõ idõszak, melyben végeztem egy amolyan amatõr közvélemény-kutatásfélét, amely igen érdekes eredményekkel zárult, s melyet az alábbi kis párbeszéd híven illusztrál: Kire szavaztál? Az MSZP-re. Megkérdezhetem, hogy miért? Nem szimpatikus ez a Viktor gyerek (másik változat: nem tetszik a fiúk stílusa). Neked mirõl szólt ez a választás???? Túl azon, hogy ebben az egészben az volt számomra a legelszomorítóbb, hogy a magát értelmesen gondolkodó (némely esetben értelmiséginek) tartó felnõtt emberek a népképviselet ezen ritkaságszámba menõ megnyilvánulását, amikor az úgymond egyszerû közember is kifejezésre juttathatja demokráciaformáló akaratát a maga egyetlen voksának az erejéig, szóval akkor ezek az értelmesen gondolkodó emberek ezt a problémakört hajlamosak voltak leegyszerûsíteni arra a bagatellnek tûnõ talányra, hogy vajon melyik jelöltön áll jobban az Armani-öltöny, vagy hogy éppen melyik versenyzõ visel szebb nyakkendõt, hogy az utolsó, a leglényegesebb kérdésre tíz megkérdezett közül egyetlen sem tudott válaszolni. A polgári oldal elsõ emberét már sok mindennek nevezték, a kis Hitlertõl az egyéb nyomdafestéket nem tûrõ nevezéktanba sem illõ bejegyzésekig, sõt, amíg azt sem tudtuk, hogy Bácsfi Diána egyáltalán a világon van, egyesek Orbán Viktorban látták a demokráciát fenyegetõ legfõbb veszélyforrást. Most viszont itt az Új Ember! Õ nem arrogáns, nem diktatórikus, nem akarnok és nem zsarnokoskodó kiskirály. Nem. Õ csak szimplán (no és persze karizmatikusan diplomatikusan) ostoba. És modortalan. Urbánus frazeológiával ezt úgy szokták mondani, hogy bunkó. Már az önmagában megérne egy külön misét, ahogy ez a ripacs magára haragította a magyar nõtársadalmat azzal, hogy belegyalogolt a lelki világukba, de erre most ne is vesztegessük a drága idõt, mert Csipolla legújabb gyöngyszeme mellett ez elõbbi említésre se méltó. És akkor innentõl szó szerinti idézet, hogy aszongya: A közös jövedelmet úgy elosztani, annak legalább azt a részét, amirõl úgy döntünk, hogy elvesszük az emberektõl nem azért, mert akarják, hanem azért, mert mi erõsebbek vagyunk és miénk az államhatalom és ezt elvehetjük hogy az, amit elveszünk tõlük, azt legalább úgy osszuk szét, hogy a többség azt mondja, hogy ezt körülbelül rendben van. Én amikor elõször hallottam ezt a mondatot, azt hittem visszarepültünk az idõbe és valahol a nyolcvanas évek langyposvány kádári vidám barakk cocializmusában kötöttünk ki, én pedig otthon ülve a nem tudom én hányadik pártkongresszust nézem a tévében. Egy pillanatra jeges borzongás futott végig rajtam, de aztán rájöttem, hogy nincs semmi baj, 2004-et írunk, valószínûleg az lehet a gond ahogyan a nagy elõd, Megyó esetében is többször elõfordult ilyen kínos fiaskó nem a frankó papírt adták oda a ennek a Feri gyereknek. No mindegy. És érdekes módon, erre az emberre mégsem mondja azt senki, hogy arrogáns, vagy hogy diktatórikus. Egy ilyen mondat elhangzása után sem. Éppen ellenkezõleg! Csipolla karizmatikus és dinamikus! Még azok után is, hogy megsértette az összes magyar nõt és pofátlan pökhendiséggel párosuló nagyképûségével közli velünk, hogy pillanatokon belül õ lesz itten az új fõ hallja kend és senkinek se legyen fikarcnyi kétsége sem afelõl, hogy rezzenéstelen pókerarccal fog könyékig vájkálni a zsebeinkben jó (erõs) magyar forintok után kutakodva. Teheti, hiszen épp most vásárolta fel vagy meg Magyarország Részvénytársaság teljes portfólióját. Mi? Hogy Gyurcsány azt mondta, az ország nem részvénytársaság? Ugyan kérem, persze, hogy már nem az, most alakította át holdinggá. A dinamikusan karizmatikus bizniszmen pillanatok alatt leküldött minket megalázóba. Elõdje gazdaságilag tette ugyanezt, õ pedig most morálisan végzi be az egyéb zavaró körülmények miatt félbemaradt nagy munkát. A hallgatag ellenzék pedig hallgat, mint De vajon miért? Csupán arra futja erejükbõl (pedig talán még a büdös életben nem vezettek ennyivel a komcsik elõtt), hogy Csipolla kétes hírû vagyongyarapodását firtassák napról-napra a kamerák kereszttüzében, ám ezek a támadások könnyedén leperegnek az új sztárról, vagy rövid idõ után kifulladnak. Mi az, hogy?! Nagyon is! Az ún. jobboldali vagy polgári média szereplõi egyre gyakrabban beszélnek a lopakodó diktatúra jelenlétérõl, mely a kommunikációban használatos frazeológiától az alkalmazott módszereken keresztül egészen a különbözõ törvényekkel alátámasztott és megtámogatott intézkedésekig erõsen hajaznak az egykori proletárdiktatúrában gyökerezõ államszocializmusra és annak gyakorlatára. A kép azonban nem lenne teljes az oldalnehezék, hazánk legkártékonyabb, legszélsõségesebb és a szavazópolgárok által legjobban elutasított parlamenti törpepártja, a zsarolópotenciáljáról híressé és hírhedtté vált SZDSZ és annak prominens politikusai nélkül. Itt van példának okáért egy másik, Csipollához hasonlóan szintén nem arrogáns, csak mondjuk így, sajátos módon kommunikáló politikus, Eörsi Mátyás, akinek a magyar ATV-n ily mondatok találták elhagyni fogainak kerítését, hogy aszongya: Megalapozott aggály és én is tisztában vagyok azzal, hogy az erdélyi magyarok 90%-a a Fideszre szavazna, ha lenne választójoga. Ezért valóban úgy gondolom, nem érdekünk szavazójogot adni nekik. Nekem speciel nem érdekem, és azoknak sem, akik a Szabad Demokraták Szövetségére vagy a Magyar Szocialista Pártra szavaztak. Lehet, hogy velem van a baj, de valahogy a baga úristennek se tudok rájönni arra, hogy többek között az ilyen és hasonló mondatok elhangzása után, miért van az, hogy a posztkommunista és neoliberális elvtársak azonnal felkapják a vizet, ha alkalo- 20 jó ha figyelünk

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Miért alaptalan a magyar demokrácia

Miért alaptalan a magyar demokrácia KÖNYVBEMUTATÓ Csizmadia Ervin legújabb kötetének (Miért alaptalan a magyar demokrácia) könyvbemutatójára az Alexandra pódiumon, március 20-án került sor. A bemutató keretében tartott kerekasztal-beszélgetés

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ )

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ ) Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságának 2013. március 19-én, kedden, 11 óra 3 perckor az Országház

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

A magyar miniszterelnök-jelölti viták a változás útján

A magyar miniszterelnök-jelölti viták a változás útján Politikatudományi szemle 2006. 2-3. SZÁM 53 Bíró Nagy András A magyar miniszterelnök-jelölti viták a változás útján A választási kampányokban rendezett televíziós viták rendszerint többet jelentenek annál,

Részletesebben

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.)

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2011. november 9-én, szerdán 9 órakor a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 2012. július 2-án, hétfőn, 11 óra

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 26-án 16,30 órakor megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 26-án 16,30 órakor megtartott testületi üléséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8542 Vaszar, Fő u. 29. Szám: 22-../2012. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: J E G Y ZŐKÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. március 09-én (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Szobrot avattak Mansfeld Péter emlékére

Szobrot avattak Mansfeld Péter emlékére V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA, MEGJELENIK KÉTHETENTE, 2 Segítség az adósoknak

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2013. május 21-én, kedden, 10 óra 37 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

J e g y zőkönyv EGB-11/2011. (EGB-30/2010-2014.)

J e g y zőkönyv EGB-11/2011. (EGB-30/2010-2014.) EGB-11/2011. (EGB-30/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának 2011. május 18-án, szerdán, 10 óra 04 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 567. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 103. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 16., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 103. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 16., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 16., szerda 103. szám Tartalomjegyzék 2010. évi LIII. törvény Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA. TÁJÉKOZTATÓ a április 18-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1. Tartalomjegyzék

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA. TÁJÉKOZTATÓ a április 18-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1. Tartalomjegyzék ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA TÖRVÉNYHOZÁSI IGAZGATÓSÁG TÁJÉKOZTATÁSI ÉS IROMÁNY-NYILVÁNTARTÓ IRODA Budapest, 2016. április 19. TÁJÉKOZTATÓ a 2016. április 18-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Párbeszéd Magyarországért kiadványa

A Párbeszéd Magyarországért kiadványa A Párbeszéd Magyarországért kiadványa A Párbeszéd Magyarországért meggyőződése, hogy nincsenek másodrangú állampolgárok. Mindenkinek joga van a létbiztonsághoz. Ezért a PM teljes vállszélességgel kiáll

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság A nők esélyegyenlőségével foglalkozó albizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Ariadné fonala BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2004, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. EZ A MŰ AZ ÍRÓ HONLAPJÁRÓL, A

Ariadné fonala BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2004, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. EZ A MŰ AZ ÍRÓ HONLAPJÁRÓL, A BALLAI LÁSZLÓ Ariadné fonala COPYRIGHT 2004, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. EZ A MŰ AZ ÍRÓ HONLAPJÁRÓL, A HTTP://WWW.VASAROS.COM/ART/BALLAI/ OLDALRÓL SZÁRMAZIK. A SZÖVEG BÁRMINEMŰ MEGVÁLTOZTATÁSA,

Részletesebben

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL Vita a kritikáról a Revizoron, 4. 2012.09.26. Ha tizenöt éves koromban megkérdezte valaki s naná, hogy meg is kérdezték, mi akarsz lenni, kisfiam, ha nagy leszel, habozás

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás?

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? 2.0* Készítette: Szakál Ferenc Pál *A korábbi változatokban ma már nem aktuális, nem érvényes tartalmak lehetnek, így azok tartalmáért e változat

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről.

2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről. 2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről. Kedves Olvasó! Tavares konyec! - Ezt mondta volna legszívesebben a magyar kormánytöbbség. E helyett azonban ennél sokkal keményebbeket

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről (1989-2005) a) Népszabadság (?) Bossányi Katalin: Meddig engedünk 56-ból? 1991. június 15. Emlékmű a megbékélésért. Megbékélés Emlékmű Alapítvány

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014.

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reformot

Részletesebben

Magyarország: Szeretlek választási kampány!

Magyarország: Szeretlek választási kampány! Magyarország: Szeretlek választási kampány! Megkönnyíti a helyi kampányzárót a kormány: az Itthon Vagy Magyarország Szeretlek! programsorozat idén épp szeptember 27-én lesz, a választások előtt két héttel,

Részletesebben

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar Orwell, a testvér 59 rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, mint az értékrend megteremtése és kifejezése, tudatosítása és örökítése. Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét,

Részletesebben

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: vagyongazdálkodási csoportvezető Dr. Jakab Katalin vagyongazdálkodási jogász Zsótér Krisztián

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: vagyongazdálkodási csoportvezető Dr. Jakab Katalin vagyongazdálkodási jogász Zsótér Krisztián Iktatószám: /2012 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2012. szeptember 27-én a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság rendkívüli ülésén elhangzottakról.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester,

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 200-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 31-én 16 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.21. csütörtök Továbbra is folytatható a szakszerű libatömés Magyarországon Javíthatatlan költségvetés Négymillióan a létminimum alatt Enni vagy nem lenni: az itt a kérdés! Megyeházákból szellemházak?

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA. TÁJÉKOZTATÓ a május 2-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1. Tartalomjegyzék

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA. TÁJÉKOZTATÓ a május 2-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1. Tartalomjegyzék ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA TÖRVÉNYHOZÁSI IGAZGATÓSÁG TÁJÉKOZTATÁSI ÉS IROMÁNY-NYILVÁNTARTÓ IRODA Budapest, 2016. május 3. TÁJÉKOZTATÓ a 2016. május 2-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet

A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet (Népszava 2009. február 27.) Dobjuk félre a meglévő fogalmakat és határokat, mert nem működnek - mondja Kállai Ernő. A nemzeti és etnikai kisebbségi

Részletesebben

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2273/I/2006 (X. 11.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2273/I/2006 (X. 11.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2273/I/2006 (X. 11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Euro. A grár, halászat, erdőgazdaság 1,3 (2) 29,4 (2) S zolgáltatások (nem piaci szolgáltatások) 69,3 (2)

Euro. A grár, halászat, erdőgazdaság 1,3 (2) 29,4 (2) S zolgáltatások (nem piaci szolgáltatások) 69,3 (2) Botos Katalin (szerk.) : Pénzügyek és globalizáció SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2005. JATEPress Az Édentől keletre Botos Katalin Itt, a Lajtán innen, mindnyájan az Édentől keletre vagyunk. Hány

Részletesebben

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel Urbán Ágnes Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel És mi, vessenek meg érte, nem ugrottunk félre a pénz elől. írta közleményében Németh Péter, a Népszava főszerkesztője

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke, Majthényi László, Marton

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése Budapest, 2015. március A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

Hung. Monitoring, 29.3.89. (Kossuth Rádió, Esti Magazin, 18.30 h)

Hung. Monitoring, 29.3.89. (Kossuth Rádió, Esti Magazin, 18.30 h) Hung. Monitoring, 29.3.89. (Kossuth Rádió, Esti Magazin, 18.30 h) A MSZMP Központi Bizottsága ma ülést tartott, kapcsoljuk Domány Andrást és Tóth Pált. - A KB jelenleg zárt ülését tartja, vagyis be fog

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. december 9-i soros n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Ferencz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-25/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

Nemzeti Jogvédõ Alapítvány

Nemzeti Jogvédõ Alapítvány Dr. Gaudi-Nagy Tamás ( Magyar Jelen) Döbbenet: Bíróság mondta ki, hogy a délvidékiek ma is magyar állampolgárok, egy 56-os hõsnek viszont börtönben a helye 2008. október 28. Beszélgetés Gaudi-Nagy Tamással,

Részletesebben

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával?

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Használd ezt a nagyszerű és ingyenes szolgáltatást olyan célokra, amelyek pénzt és időt takarítanak meg Neked, ügyfeleidnek és barátaidnak!

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

2003.05.06. A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény módosításáról A felszólalás szövege:

2003.05.06. A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény módosításáról A felszólalás szövege: . A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény módosításáról ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz): Elnök Asszony! Tisztelt Képviselıtársaim! Az életem elmúlt húsz évét valahol ennek a szakmának a gyakorlásával töltöttem

Részletesebben

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Dr. Polereczki Zsolt Dr. Szakály Zoltán Egyetemi adjunktus Egyetemi docens, Tanszékvezető KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Tűzszünet helyett vérfürdő Kijevben (18+) http://nepszava.hu/cikk/1011501-tuzszunet-helyett-verfurdo-kijevben-18 Mindenki lelécel Janukovics mellől

Tűzszünet helyett vérfürdő Kijevben (18+) http://nepszava.hu/cikk/1011501-tuzszunet-helyett-verfurdo-kijevben-18 Mindenki lelécel Janukovics mellől Tűzszünet helyett vérfürdő Kijevben (18+) Több mint száz halott, sokszáz sebesült a kiújult összecsapásokban - Az EU Ukrajna elleni szankciókat fogadott. http://nepszava.hu/cikk/1011501-tuzszunet-helyett-verfurdo-kijevben-18

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-5/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. augusztus 4-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj 14 tiszatáj TANDORI DEZSÕ Hitman Hitman nincs a szótárban, a szótárban nincs. De hát ember nem ad lónak olyan nevet, hogy Úgy Jól Ötvenen Túl. Nem ad, öreg, lónak ember olyan nevet, hogy... mondom. Mondja

Részletesebben

Győri Enikő, a Külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkárának előadása. Gödöllő, 2013. szeptember 16.

Győri Enikő, a Külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkárának előadása. Gödöllő, 2013. szeptember 16. Győri Enikő, a Külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkárának előadása Gödöllő, 2013. szeptember 16. Tisztelt Konzul Hölgyek és Urak! Én is szeretettel köszöntöm Önöket. Keleti nyitásról és globális

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Budapest. Nyitva tartás. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap. Posta 8.00-20.00 8.00-14.00 ZÁRVA. Inmedio újságos 8.00-20.00 8.00-20.00 9.00-18.

Budapest. Nyitva tartás. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap. Posta 8.00-20.00 8.00-14.00 ZÁRVA. Inmedio újságos 8.00-20.00 8.00-20.00 9.00-18. Budapest XII. kerület Alkotás utca 53. MOM Park Alkotás utca 53. MOM Park 8.00-20.00 8.00-14.00 Inmedio újságos 8.00-20.00 8.00-20.00 9.00-18.00 Apor Vilmos tér 11-12. Inmedio újságos 8.00-20.00 8.00-20.00

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk!

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! 2016. Húsvét Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! A TARTALOMBÓL Bemutatkozik az új számvevő - széki elnök Egyházmegyei hittanverseny A hitoktatásról általában Konfirmáció

Részletesebben

Szigetvári Viktor előadása

Szigetvári Viktor előadása Szigetvári Viktor előadása info@penzugykutato.hu Tel: +36.1.335.0807 Fax: +36.1.335.0828 Összefoglaló Szigetvári Viktor előadásáról Pénzügykutató Napok, 2012. október 26. Visegrád Mivel mind a független

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Az Antall-kormány A politikai rendszerváltoztatás utáni első

Részletesebben

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek.

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

XVI. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 29-én 17.00 órakor tartott Közmeghallgatáson.

XVI. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 29-én 17.00 órakor tartott Közmeghallgatáson. XVI. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 29-én 17.00 órakor tartott Közmeghallgatáson. Testületi ülés helye: Művelődési Ház Szihalom Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v az Országos Kisebbségi Bizottság 2008. december 16-án, kedden, 11 órakor az Oktatási és Kulturális Minisztérium (Budapest V. Szalay utca 10-14.) 610. számú tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Egy idő után nagyon fárasztó egyedül ugatni

Egy idő után nagyon fárasztó egyedül ugatni Egy idő után nagyon fárasztó egyedül ugatni Kovács Bálint2015.04.05. 18:098 Ki kellene mondanunk végre, mit gondolunk, mert különben csak az elhallgatás, az elfojtás, a gyomorfekély, a benyalás és a túlélés

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL 7 FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL Anélkül, hogy valaki különösebben foglalkozna nemzetközi

Részletesebben

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Dr. Va rga Á dá m mb. oktató Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék, Közigazgatási Jogi Tanszék Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Bevezetés Van egy

Részletesebben

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.)

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2011. november 9-én, szerdán, 10 óra 07 perckor az Országház földszint 1. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

Európai integráció - európai kérdések

Európai integráció - európai kérdések 28 KÜMZSÉG Csák László: Európai integráció - európai kérdések 1998. Szeged "Ön Európát rabolja éppen. - búgja az asszony. Ugyan már, kedvesem, mit nem mond! - kacsint az úr. Hát hol van itt Európa? Nézzen

Részletesebben

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Közjogi berendezkedés Államforma: köztársaság Kormányforma: parlamentáris köztársaság Végrehajtó hatalom legfőbb szerve a kormány A törvényhozó hatalom letéteményese

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2010. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö Y V 2010. október 21. napján megtartott RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Készült: 4 példányban. Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2010. számú J E G Y

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben