Tartalomból: Nyugdíjas-találkozó. Informatikai fejlesztés az általános iskolában.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomból: Nyugdíjas-találkozó. Informatikai fejlesztés az általános iskolában. www.kekkozseg.hu faluhazkek@t-online.hu"

Átírás

1 XIV. ÉVFOLYAM 8-9. SZÁM AUGUSZTUS-SZEPTEMBER Tartalomból: 2. oldal: Népszámlálás 3-4. oldal: Önkormányzati hírek 5-7. oldal: Suli hírek 8. oldal: Ovi hírek 9. oldal: Nyugdíjasok 10. oldal: Református hírek 11. oldal: Jeles napok októberben 12. oldal: Horoszkóp 13. oldal: Életmód 14. oldal: Elkezdődött a bajnokság! 15. oldal: Sport hírek 16. oldal: Hirdetések Informatikai fejlesztés az általános iskolában BECSENGETTEK! Kék Község Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be A kéki Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola pedagógiai és módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" címmel. A TIOP / azonosítószámmal ellátott projekttel ,- Ft összegű támogatást nyert el a település informatikai fejlesztésre szeptember 1-jén elkezdődött a 2011/12-es tanév az oktatási intézményekben. Az általános iskolában 223 tanuló, míg az óvodába 81 gyerek iratkozott be. Hegyes Szilvia intézményvezető a 6-8. oldalon ír az új tanévről. Nyugdíjas-találkozó (További részletek az 5. oldalon) (Bővebben a népszámlálásról a 2. oldalon) Júniusban a Kékmadár Nyugdíjas Egyesület négy település nyugdíjasait látta vendégül. (Részletek a 9. oldalon)

2 2. oldal KÉKI KÖRKÉP augusztus - szeptember Októberben népszámlálás! A esztendőt a népszámlálás éveként is emlegetik majd a jövőben. Hazánk eddigi történetében összesen tizenöt ilyen jeles év akad, az első az 1869-es esztendő volt. Az idei a 15. a cenzusok sorában. A mostanit megelőzően 2001-ben kértek hasonló, átfogó adatszolgáltatást az ország lakosságától. Az utóbbi évtizedben tehát az akkor kialakult kép volt az irányadó. Vajon hogy alakult a népesség száma, iskolázottsága, lakáshelyzete, milyen az ország gazdasági, egészségügyi, szociális, kulturális ellátottsága? Hol, milyen fejlesztések szükségesek? A törvény értelmében a október 1-jén 0 órakor fennálló helyzetet tükröző számok a következő esztendőkre pontosabban a következő évtizedre adnak eligazítást. Az eddigi gyakorlat szerint ugyanis cenzust tízévenként tartanak hazánkban, annak végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal törvényből fakadó kötelessége. Az időközönkénti népszámlálások végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) törvényből fakadó kötelessége. Számlálóbiztossal vagy nélküle? Legyünk őszinték: az ilyesfajta faggatást még ha csak ritkán kerül is sor arra az emberek többsége nem kedveli. Egyre többen vannak, akik nem akarnak ajtót nyitni idegennek, mások ódzkodnak attól, hogy személyes adataikat ismeretlenek előtt feltárják, sokan attól tartanak, hogy adataik illetéktelenek tudomására jutnak, megint mások kevés szabadidejüket sajnálják. A Központi Statisztikai Hivatal a évi népszámlálás előkészítésekor olyan megoldások kidolgozásán fáradozott, amely messzemenőkig eleget tesz a törvény által előírt adatvédelmi követelményeknek, ugyanakkor az emberek számára a legkevesebb kényelmetlenséggel jár. A lakosságnak a mostani népszámlálás alkalmával immár lehetősége nyílik arra, hogy eldöntse: számlálóbiztossal vagy nélküle kívánja kitölteni a kérdőíveket. Ha valaki a kérdőív önálló kitöltése mellett dönt, további két megoldás közül választhat: papír vagy internet. A legmodernebb, leggyorsabb, leginkább időés környezetkímélő megoldás kétségtelenül az internetes válaszadás. Szeptember utolsó napjaiban a számlálóbiztosok minden háztartásba eljuttatnak egy azonosító és egy belépési kódot. Aki nem a számlálóbiztossal, sőt még csak nem is papíron kívánja kitölteni a kérdőívet, annak október 16-ig lesz nyitva az az internetes kapu, amin keresztül a belépési kódot kulcsként használva eljuthat a kérdőívekhez. A kérdések helyes megválaszolását a programba beépített magyarázatok segítik. A KSH azokra is gondolt, akik nem rendelkeznek internettel. Érdekükben közintézményekben, pl. könyvtárakban, faluházakban, internetes kitöltő helyet, úgynevezett e-pontokat hozott létre a Hivatal. Ezeken a helyeken az adatvédelem teljes biztosítása mellett nyílik lehetőség a népszámlálási kérdőívek számítógépes kitöltésére. A kérdőívek megválaszolása háztartásonként átlagosan percet vesz igénybe. Fontos tudnivaló, hogy a kérdőíveket háztartásonként mindenki azonos módszerrel: interneten vagy papíron önállóan kitöltve, avagy interjú keretében töltheti ki. Szigorúan titkos! Az adatvédelmi követelmények a népszámlálás minden területén érvényesülnek. A kérdőíveken nem szerepelhet a válaszadó neve, a válaszolás teljes anonimitás mellett történik. A népszámlálásról szóló törvény biztosítja azt is, hogy a felvett adatok a későbbiekben ne legyenek összekapcsolhatóak az adatszolgáltatókkal. A népszámlálásban részt vevőket szigorú titoktartás köti. A kitöltött kérdőívek összegyűjtése, feldolgozása szabályozott rendben történik. A cenzus célja ugyanis nem az, hogy az egyes személyekről gyűjtsön adatokat, hanem hogy a lakások és a népesség összetételéről, legfontosabb jellemzőiről adjon információt. Az internetes kitöltést az adatszolgáltatók az egyedi azonosítók és belépő kódok segítségével teljesíthetik, amely garantálja, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek az adatokhoz. A papír alapú kérdőívek a megyei népszámlálási irodákból a biztonságos szállítási követelményeknek megfelelően közvetlenül az adatfeldolgozás helyszínére kerülnek. A címek és a kérdőíveken szereplő adatok feldolgozása egymástól függetlenül, elkülönítetten történik. A feldolgozást követően a címeket és a népszámlálási adatállományt a KSH egymástól elkülönítetten tárolja. Az adatbevitelt követően a papír kérdőíveket megsemmisítik, a keletkezett papírhulladékot újrahasznosítják. A felhasználók számára történő adatkiadások, a kiadványok, tájékoztatási célt szolgáló adatbázisok előállítása a legszigorúbb adatvédelmi szabályoknak megfelelően zajlik. Az adatközlés statisztikai összesítések formájában történik. Biztonságunk érdekében Hazánkban ez év októberében csaknem 40 ezer számlálóbiztos közel 5 millió címet, 4,4 millió lakást keres fel a népszámlálás lebonyolítása érdekében. A számlálóbiztosok sorszámmal ellátott okmánnyal kötelesek igazolni, hogy megbízatásuk e munkára szól. Az igazolvány a garancia arra, hogy az illető a lakásba kizárólag a népszámlálás miatt szándékozik bejutni. A közelgő népszámlálás alkalmából együttműködési megállapodást kötött a Központi Statisztikai Hivatal és az Országos Rendőr-főkapitányság. A megállapodás célja a lakosság előzetes és közérthető tájékoztatása, a népszámláláshoz bármilyen módon kapcsolható bűncselekmények, szabálysértések megelőzése. A megállapodás szerint A vagyonvédelem és az áldozattá válás megelőzése érdekében a október 1-je és október 31-e pótösszeírással november 8-a - között sorra kerülő, minden háztartás személyes felkeresésével végrehajtott cenzus időszakában az ORFK a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok bevonásával bűnmegelőzési kampányt indít. Központi Statisztikai Hivatal

3 2011. augusztus - szeptember KÉKI KÖRKÉP 3. oldal Erről tárgyalt a Képviselő-testület június 28-án megtartott rendkívüli ülésnek egyetlen napirendje volt: A kéki Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola pedagógiai és módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése (TIOP /1) pályázatban lezajlott közbeszerzési eljárásának eredményhirdetése. A pályázatot az önkormányzat még 2008-ban nyújtotta be, amelyben döntés csak 2010 novemberében született. Mivel az informatikai eszközök értéke meghaladta a közbeszerzési értékhatárt, le kellett folytatni az eljárást. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra árajánlatot egy nyíregyházi székhelyű cég, a TIPOGRAPHIC KFT. adta ft + áfa összegben. A soron következő ülésre július 28-án került sor, melynek napirendjei voltak: 1. A köztemető üzemeltetési szerződésének meghosszabbítása iránti kérelem megtárgyalása 2. A Petőfi Sándor Általános, AMI és Óvoda maximális csoport- és osztálylétszámának meghatározása 3. A Szociális Alapszolgáltatási Központ által nyújtott alapszolgáltatások intézményi térítési díjának meghatározása 4. Kék Község Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletének megtárgyalása 5. A Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása A köztemető üzemeltetője kérte üzemeltetési szerződésének meghosszabbítását. Az elmúlt években a lakosság részéről panasz nem érkezett az önkormányzathoz a temető fenntartásával kapcsolatban, ezért a Képviselő-testület a korábbi szerződést 10 évre a Takács Plusz Kft-vel meghosszabbította. A megállapodás fontos pontja, hogy a szerződést 6 hónapos felmondási idővel bármely fél felmondhatja. A második napirendben az óvodában a csoport, az általános iskolában a maximális osztálylétszámok túllépésének engedélyezését tárgyalta a Képviselőtestület. A közoktatási törvény lehetőséget ad arra, hogy az óvodában 10%-kal, az iskolában 20%-kal a fenntartó jóváhagyásával túl lehet lépni a maximális létszámot. Sajnos a településen csökken a gyereklétszám, annyi gyerek nem jár óvodába, hogy még egy csoportot kelljen indítani, és az általános iskolában az évfolyamokon nem tanul annyi gyermek, hogy párhuzamos osztályok legyenek. Az óvodában 81 gyerek, az általános iskolában 223 gyerek kezdhette meg az új tanévet szeptemberben. A harmadik napirendben a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés intézményi térítési díjának meghatározására került sor. Az önkormányzat által biztosított házi segítségnyújtásért továbbra sem kell fizetni térítési díjat, a szociális étkeztetés esetén október 1-jétől várható a térítési díj összegében változás. A házhoz szállítás díja nem változik. A negyedik napirendben a szociális ellátások megállapításáról szóló rendeletet fogadta el a Képviselő-testület. Jelentős változás a bérpótló juttatásban részesülőket érinti. Az ellátás megállapításának feltétele a rendezett, tisztán tartott lakókörnyezet, amelyet a polgármesteri hivatal dolgozói ellenőriznek is. Ötödik napirendben a Többcélú Kistérségi Társulási megállapodás módosítására került sor. A módosítás nem érinti a településünket, de a társulási megállapodás értelmében valamennyi önkormányzatnak jóvá kell hagynia. A segélykérelmek elbírálása zárt ülésen történt. A augusztus 18-án megtartott ülés napirendjei: 1. A Petőfi Sándor Általános, AMI és Óvoda alapító okiratának módosítása 2. A 2011/2012. tanévre beiskolázási segély megállapításának megtárgyalása 3. Ivóvízminőség-javító programhoz csatlakozásról szóló előterjesztés megtárgyalása. 4. Segélykérelmek elbírálása Az oktatási intézmény alapító okiratának módosítására ismét jogszabályi változások miatt került sor. Ez a kérdés gyakran napirendre kerül, mert ahogyan változnak a jogszabályok, úgy válik szükségesé az alapító okirat módosítása. Ez szorosan összefügg a normatíva igényléssel, mert csak azoknak a feladatoknak a finanszírozására lehet normatívát igényelni, amelyek az alapító okiratban szerepelnek.

4 4. oldal KÉKI KÖRKÉP augusztus szeptember A beiskolázási segély megtárgyalása már hagyományos napirend az augusztus hónapban megtartott képviselő-testületi üléseken. A 2011/2012. tanévben is térítésmentesen kapja minden általános iskolai tanuló a tankönyveket. A munkafüzetek, atlaszok és egyéb, a tanuláshoz nélkülözhetetlen kiadványok nem minősülnek tankönyvnek, ehhez Ft hozzájárulást kell fizetni a szülőknek. A középiskolások részére Ft beiskolázási támogatást állapított meg a Testület, melynek igénybevételéhez továbbra is iskolalátogatási igazolás szükséges. Akik érettségi után OKJ-s képzésben vesznek részt, és nappali tagozaton tanulnak, ők is igényelhetik a támogatást. A felsőoktatási intézmény hallgatói részére külön beiskolázási segély nem került megállapításra. Részükre a Bursa Hungarica ösztöndíj biztosítja a támogatást. A három óvodai csoport részére pedig Ft támogatás került megállapításra, melyből az óvó nénik vásárolják meg a szükséges dolgokat a csoportokban folyó oktató-nevelő munkához. Az ivóvízminőség-javító program csatlakozásáról döntött a Képviselő-testület a harmadik napirendi pontban. Az új pályázati kiírás szerint a programhoz csatlakozó önkormányzatoknak nem kell önerőt biztosítani a megvalósuláshoz. A segélykérelmek elbírálása zárt ülésen történt augusztus 30-án ismét rendkívüli képviselő-testületi ülésre került sor a napirend fontosságára való tekintettel. Szeptember 1-jéig módosítani kellett az oktatási intézményünk pedagógiai programját. A módosításra a művészetoktatásban megváltozott követelményrendszer szabályozása miatt volt szükség. A szakértői vélemény figyelembevételével a módosítást a Képviselő-testület elfogadta. Tóth Tibor alpolgármester Bérpótló juttatásra jogosultság egyéb feltételei 1. Bérpótló juttatás csak azon jogosult kérelmező részére állapítható meg, aki a tulajdonában vagy használatában lévő, általa lakott ingatlana lakóépületét és az ahhoz tartozó kertet, udvart, valamint az ingatlannal határos területet és járdát tisztán, gondozottan tartja. 2. A lakás céljára szolgáló lakóépület abban az esetben minősül tisztának és gondozottnak, ha: a) nem szemetes, nem lomos, b) rendezett, felsepert, felmosott a padlózata, c) alapvető közegészségügyi feltételekkel különös tekintettel az árnyékszékre rendelkezik, d) az épület nyílászárói üvegezettek. 3. A lakóépülethez tartozó udvar abban az esetben minősül tisztának és gondozottnak, ha a) az nem szemetes, nem lomos, b) eb tartása esetén az állat körbekerített helyen van elhelyezve oly módon, hogy a közterületre ne tudjon kimenni, oltási könyvvel rendelkezik, továbbá a tartási körülmények az állatvédelmi előírásoknak megfelelnek. 4. A lakóépülethez tartozó kert abban az esetben minősül tisztának és gondozottnak, ha: a) felszántott, és a területen mezőgazdasági haszonnövény termelése történik, b) rendszeresen, különösen áprilisoktóber hónapokban gyommentesített. 5. Az ingatlannal határos terület és járda abban az esetben minősül tisztának és gondozottnak, ha: a) az ingatlan előtt lévő közterület rendszeresen gyomtalanított, kaszált, nyírott, b) az ingatlan előtti járda rendszeresen takarított az évszaknak, illetve időjárási körülményeknek megfelelően (seprés, csúszásmentesítés), c) ha az ingatlan előtt nyílt belvízelvezető árok van, rendszeresen takarítva van. 6. Az 1-5. pontban meghatározott feltételek teljesítését a kérelem benyújtásakor és az éves felülvizsgálatkor minden esetben, illetve szükség szerint ellenőrzi a Polgármesteri Hivatal ügyintézője és a Szociális Alapszolgáltatási Központ dolgozója. Az ellenőrzésről fényképfelvételt kell készíteni. Hagymásiné Hegyes Valéria jegyzőnő

5 2011. augusztus - szeptember KÉKI KÖRKÉP 5. oldal SULI HÍREK A jövő technikája a jövő nemzedékének Szeptember 30-án tartottuk A kéki Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola pedagógiai és módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. (a TIOP / ) pályázat nyitórendezvényét iskolánkban. Bemutattuk meghívott vendégeinknek az új informatikai tantermünket, valamint az interaktív táblák használatát, és lehetőség volt a kipróbálásukra is. Nagyon örültünk, amikor az elmúlt tanévben megtudtuk, hogy az önkormányzat által kétszer megírt pályázatot megnyertük, és Ft értékben sikerült az informatikai infrastruktúránkat fejlesztenünk. A pályázat célja: a pedagógiai és módszertani reform megvalósítása. Hála az önkormányzatnak és az uniós fejlesztési pályázatnak, most egy új, 22 számítógéppel felszerelt informatikai terem várja a tanulóinkat. Minden évben törekedtünk arra, hogy bővítsük a számítógépparkunkat, de csak 2-3 géppel sikerült tanévenként. Most: új tanterem, új gépek. Örömmel mondhatom el, hogy a tornaterem felújítása, nyílászárók cseréje, a fűtéskorszerűsítés után most egy újabb nagy lépést tettünk afelé, hogy elmondhassuk: egy modern iskolával büszkélkedhetünk, most már a felszerelés tekintetében is. A fejlesztéseket a későbbiekben is szeretnénk folytatni. A pedagógus és a diáktársadalom új szavakat tanul: interaktív tábla, mimio, SmartBoard, kalibrálás stb. A jövő technikája azonban nem most jelent meg iskolánkban. 4 évvel ezelőtt pályázati pénzből már vásároltunk egy interaktív táblát, projektort, laptopokat, majd a következő tanévben még egy tábla tulajdonosai lettünk. A környező iskolákban még nem is volt, amikor mi már rendelkeztünk vele. Időközben szereztünk be interaktív tananyagokat, s lassan, önképzéssel a nevelők használatba vették a táblákat. Az önképzéssel eljutottunk odáig, hogy volt kolléga, aki vállalkozott bemutató órára is. Júniusban egy nagyszerű matematika órát néztünk meg, s láttuk, mennyire színesíti az órát az új eszköz, a gyerekek jobban élvezik a hagyományos óránál. Most kaptunk még 7 interaktív táblát, 7 laptopot, 7 projektort. Így elmondhatjuk, hogy minden normál tantermünk rendelkezik korszerű, infokommunikációs technológiával. Az új eszköz használatával az oktatás is megújulhat. Meg kell ismerkednünk a táblával, annak lehetőségeivel, módszertanával, és be kell illesztenünk saját pedagógiai eszköztárunkba, hogy annak használata hatékony legyen a tanítási folyamatban. Szakemberek szerint ez nem csak a pedagógusok számára jelent segítséget, de a diákok is könnyebben sajátíthatják el majd a tananyagot. A számítógépekkel folytatott oktatás jobban motiválja, és jobban leköti a tanulókat. Ez a tábla nem más, mint egy gyerek-mágnes. Egyszerűen vonzza a gyerekek minden korosztályát. Arra fogunk törekedni, hogy megfelelő tervezéssel, felkészüléssel és képzéssel hatékonyan használjuk ezeket a modern eszközöket. Az első lépést már megtettük. A tantestület egy továbbképzésen vett részt re az óráink 55%-át az IKT eszközökkel kell tartanunk. A pályázatban vállaltak többi része azonban már teljesült: - tantermeink 45%-a rendelkezik ezen eszközökkel - a hátrányos helyzetű tanulóink 55%-át, az SNI tanulók 100%-át ezekkel az eszközökkel kell oktatnunk A pedagógusaimnak a gépek kipróbálásához és rendszeres használatához sok sikert, lelkesedést és időt kívánok! Szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, akik tevékenyen részt vettek a pályázat megvalósításában, és így lehetővé tették, hogy a kéki gyerekek előtt is új világok, új lehetőségek táruljanak fel, az oktatás megújulhasson. Hegyes Szilvia intézményvezető

6 6. oldal KÉKI KÖRKÉP augusztus szeptember SULI HÍREK BECSENGETTEK! Augusztus 31-én, délután 3 órakor megtartottuk a 2011/2012-es tanév tanévnyitó ünnepségét. A tanévnyitó beszéd: Júniusban, a tanévzáró ünnepségünkön hangzott el a következő verssor: félre irka, sutba táska. Itt az ideje, hogy újra előkerüljenek az iskolatáskák, füzetek, ceruzák, könyvek. Elteltek a nyári vakáció gondtalan napjai: újra megszólalt az iskola csengője. Elérkezett a szeptember, a tanév kezdete, és itt az ideje, hogy újra megszokjuk a kötöttségeket, a rendszeres munkát, a tanulást. Kedves kicsi Elsősök! Nagyon örülünk nektek, már nagyon vártunk benneteket. Most már nem a kedves óvó néni és dadus néni figyelő szeme követ benneteket, hiszen megnőttetek, és már nem fértek el az óvodai kisszéken. Izgalmas dolgok várnak rátok a számok és a betűk birodalmában. Figyeljetek mindig a tanító nénik szavára, és szerezzetek jó sok piros pontot, hogy anya és apa veletek együtt örüljön! (A tanító nénik átadták az elsősöknek iskolánk jelvényét, nyakkendőjét, sálját, és ünnepélyesen is a Petőfi S. Ált., AMI és Óvoda diákjaivá fogadtuk őket.) Kedves Diákok! A hosszú nyári pihenés után készen álltok az új feladatokra. Legyen ez az év abban is új, hogy az eddiginél még nagyobb odaadással, még nagyobb szorgalommal fogjátok teljesíteni a rátok váró feladatokat. Kívánok nektek sok-sok energiát, kitartást, szorgalmat, hogy a tudásotok legjavát tudjátok adni! Kedves 8. osztályosok! Életetek egy igen fontos szakaszát zárjátok ebben a tanévben. Jövő ilyenkor már valamelyik középfokú oktatási intézmény tanévnyitó ünnepélyén álltok tele szorongással és tervekkel. Kérem tőletek, fogadjátok meg az intő szót! Ti lettetek az iskola legöregebb tanulói. Tanuljatok és viselkedjetek példamutatóan! Mutassatok mindenben jó példát az itt álló első osztályosoknak! Kívánom nektek, érezzétek jól magatokat, tudásban és emberi értékben egyaránt gyarapodjatok! Azt írja József Attila: Kertész leszek, fát nevelek, kelő nappal én is kelek Iskolánk pedagógusai tudják, hogy mindenki más, máshogy értékes és fontos. A mi kertünkben nő gyümölcsfa: alma, körte, szilva; gyorsan lombosodó fűz, meggondoltan terebélyesedő fenyő, de mind-mind egy-egy ajándék. A kertészek pedig szeretettel munkálkodnak az érdekükben! Kedves Szülők! GRATULÁLUNK! Laskay Béláné és Bobik Jánosné nyugdíjas pedagógusoknak a Petőfi Sándor Általános, AMI és Óvoda dolgozóinak és tanulóinak nevében is gratulálunk az aranydiplomájukhoz. A szülők mindig azt szeretnék, ha a gyermekük szebb, boldogabb életet élne. Egy gyermek születése maga a csoda, hiszen a gyermek az élet ajándéka. Minden út, ami a boldogsághoz vezet, jó út, de menni kell az úton a gyermeknek, és a szülőnek vele, mellette, érte. Azonban a legtöbbször a szülőnek hagynia kell, hogy a legdrágább kincse megerősödjön, megedződjön, hogy az útján akkor is mehessen tovább, amikor már tőle várják a példamutatást. Szeretném, ha nagyon jól együtt tudnánk működni a gyermekeink érdekében. Segítsük közösen gyermekeink boldogulását, és örüljünk együtt fejlődésüknek. Köszönöm, hogy számíthatok az Önök áldozatos munkájára, segítő együttműködésükre. Hegyes Szilvia intézményvezető

7 2011. augusztus - szeptember KÉKI KÖRKÉP 7. oldal SULI HÍREK Ez a nyár sem telt el munka nélkül. Miközben augusztus 20-ig zajlott a nyári étkeztetés, és heti 2 alkalommal foglalkozáson vett részt közel 110 gyerek, az iskolában felújítási munkálatok voltak. Amikor elfoglaljátok helyeiteket, tapasztaljátok, hogy a nyár folyamán mennyi munkát végeztek az önkormányzat és iskolánk dolgozói ahhoz, hogy intézményünk barátságos, második otthont nyújtó tanulási hely legyen. Örülök, hogy évről évre a tanévnyitón arról beszélhetek, mennyi mindennel gyarapodtunk, gazdagodtunk: - székelykapu felújítása, javítása, csiszolása, lakkozása - a 2. osztályosok tantermében a parketta lakkozása - az elsősök tantermében a parketta csiszolása, lakkozása - öltözők, mellékhelyiségek festése - az intézmény külső falának javítása, festése - karbantartási feladat - Az egyik legjelentősebb beruházásunk a fiú mosdó felújítása volt. A jótékonysági est bevételéből, a DÖK hozzájárulásával kezdtünk hozzá a munkához. Sajnos, a mi Ft-unk kevés volt. Az önkormányzat segítségével sikerült a felújítás. A fenntartó gondoskodott a hiányzó pénz biztosításáról, valamint a szakemberekről. Ha mindent felszámolunk, közel Ft-ba került a mosdó. Csempéztünk, új WC-k, piszoárok, mosdók lettek felszerelve, valamint elválasztófal műanyag ajtókkal. Közösen, sikerült! Köszönöm a szülőknek, gyerekeknek, a pedagógusoknak, a DÖK-nek és az önkormányzatnak, hogy meg tudtuk valósítani tervünket. Kérem az intézmény fiú tanulóit, hogy nagyon becsüljék meg! Mi igyekeztünk, hogy a mellékhelyiség is esztétikus legyen. Ne tegyétek tönkre! Mindent rendeltetésszerűen használjatok! Nem törünk, zúzunk, karcoljuk össze a műanyag ajtót! Becsüljük meg, védjük értékeinket! Nektek, ti értetek dolgoztunk, vigyázzatok rá! - A másik nagyon nagy reform az informatikai pályázat megvalósítása Ft értékben sikerült az informatikai infrastruktúránkat fejlesztenünk. A pályázat célja: a pedagógiai és módszertani reform megvalósítása. Hála az önkormányzatnak és az uniós fejlesztési pályázatnak, most egy új, 22 számítógéppel felszerelt informatikai terem várja a tanulóinkat. Kaptunk még 7 interaktív táblát, 7 laptopot, 7 projektort. Így elmondhatjuk, hogy minden normál tantermünk rendelkezik korszerű, infokommunikációs technológiával. Mivel ezek nagy értékű gépek, ezért a tantermekben csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak a gyerekek, egyébként csukva lesznek a tantermek, az alsó tagozaton is. Egész nyáron folytak a munkálatok, hogy zavartalanul megkezdhessük a tanévet. Köszönet illeti a fenntartót, a munkásokat, akik itt dolgoztak, az intézmény takarítónőit, karbantartóit. A 2011/2012-es tanév osztályainak szerveződése, osztályfőnökök: 1. osztály: Soós Lászlóné, Hajnal Emőke tanító néni 2. osztály: Szabó Lászlóné, Enyediné Székely Mária tanító néni 3. osztály: Mezőné Maklári Erika tanító néni 4. osztály: Szőllősi Valéria tanító néni 3-4. osztály napközis csoport Farkas Éva tanító néni 5. osztály: Szűcsné Hajdu Márta tanárnő 6. osztály: Sebestyén Attila tanár úr 7.a osztály: Sándor Ildikó tanárnő 7.b osztály: Poór Sándorné tanárnő 8. osztály: Szabó Miklósné tanárnő 5-8. tanulószoba: Sándor Ildikó és Szűcsné Hajdu Márta tanárnő Tankönyvek osztása: - A helyi képviselőtestület döntése alapján a tankönyvcsalád árát változatlanul nem kell kifizetni a szülőknek, de a segédletek (munkafüzetek, képességfejlesztők) árához Ft-tal hozzá kell járulni. Ezt az összeget szeptember 1-jén kell kifizetni a tankönyv átvétele során, egyébként nem kapja meg a tanuló a tankönyvcsomagot. A tankönyvosztás szeptember 1-jén lesz. - Év elején lehetőség nyílik az egyes szaktárgyi könyvek (pl: magyar, matematika, biológia stb.) megvásárlására is, amit a tanuló saját könyveként használhat az ismétlések, vizsgára felkészülések során. (Kérem a szülőket, amennyiben élnek a vásárlás lehetőségével, azt jelezzék a titkárságon!) - A tanév végére megrongált vagy elhagyott tankönyvek árát a tanulónak meg kell téríteni. Arra kérek mindenkit, hogy védje a tankönyveit, fedje be, hogy később mások is tanulhassanak belőle! Hegyes Szilvia intézményvezető

8 8. oldal KÉKI KÖRKÉP augusztus - szeptember Az iskolakezdés tudnivalói SULI OVI HÍREK együtt, pedig jó csapatmunkát kívánok. Ezzel a 2011/2012-es tanévet megnyitom. Az idén is lesz filharmónia előadás. A bérlet ára: 800Ft. Ezt kérjük, még szeptemberben kifizetni. Nagy értékű tárgy, mobiltelefon, komoly pénzösszeg, ékszer az iskolába nem hozható. Kérem a szülőket, ne engedjék, hogy mobiltelefont hozzanak a gyerekek, mert a házirend tiltja, el fogjuk venni! Tilos energiaitalt behozni és inni az iskolában. Hegyes Szilvia intézményvezető Tanévkezdés az oviban Az iskolában való tartózkodás: - Az intézmény tól fogadja a gyerekeket, felügyeletet csak ez időponttól tudunk biztosítani, és legkésőbb ig be kell érni az iskola épületébe. A tanítás 8 órakor kezdődik. Kérem a szülőket, hogy legkésőbb ig hagyják el az intézményt. - Nyomatékosan kérem az alsós tanulók szüleit, hogy gyermekeiket csak az iskola aulájáig kísérjék, és a tanítást követően ott várják meg őket. Kellemetlen lesz, ha szólni fogunk. A folyosón egyébként sem férnénk el annyian. A gyerekek csak pedagógussal mehetnek be a terembe. Péntekenként a szülők megtekinthetik gyermekeik munkáját a folyosón. - Tekintettel, hogy a tanteremben több a tisztaságot óvó szőnyeg, ülőpárna, a porra érzékenyen reagáló gép (számítógép, projektor, írásvetítő stb) van, az iskolai cserecipő használata az első tanítási naptól kötelező. - A tanuló tanítási időben az iskolát csak írásos szülői kérésre, az osztályfőnök, valamint az iskola vezetőjének (igazgató, igazgatóhelyettes) engedélyével hagyhatja el. - Az iskola területét az iskolai foglalkozások után, ha már más tanulással kapcsolatos elfoglaltsága nincs a diáknak, 15 percen belül el kell hagynia. - A főbejáraton elhelyezett csengő használatával lehet az épületbe bejönni a tanítási órák alatt, de a tanórát megzavarni nem lehet. Köszönöm a szülők segítségét, bizalmát, köszönöm a fenntartónak, hogy az oktató- nevelő munkához szükséges feltételeket a következő tanévre is biztosította. Mindennapi munkánkhoz sok örömet, jó egészséget, a gyermekekben a lehetőségek birodalmának felfedezését, a szülőkben igaz segítőtársakat, velük együtt elért és megélt sikereket, optimizmust, a pedagógustársakkal Alig kezdődött meg a nyári szünet az óvodában, hipp-hopp, már el is szállt. Újra gyerekzsivajtól hangos az óvoda udvara. Az örömteli kiabálásba, nevetésbe bizony néha sírás is vegyül, hiszen az új gyerekek beszoktatása folyamatosan zajlik. Megtörténtek a nyári felújítások: az öltözők, mosdók, konyha festése, és az udvari játékok is megújultak. Készül az udvaron egy filagória is, amely egyaránt védelmet nyújt majd a tűző napsütés és az eső ellen. A tavalyi nagycsoportból 29 gyerek ment el iskolába, és 25 új gyereket írattak be szüleik az óvodába, így ismét magas létszámokkal működnek a csoportok. Mivel a megengedett legmagasabb csoportlétszám 27 fő lehet, sajnos vannak olyan beíratott gyerekek, akik még nem nyertek felvételt az óvodába, ugyanis nem töltötték be a harmadik életévüket szeptember elsejéig. Míg a kicsik még sokáig ismerkedhetnek az óvodával, a szokásokkal, szabályokkal, a nagycsoportos gyerekek számára hamarosan kezdődik a komoly munka, a minél alaposabb felkészülés az iskolára. A nagycsoportosok új óvó nénit köszönthettek csoportjukban, László Róbertné Mariann óvó nénit. Ezúton is szeretettel köszöntjük, és kívánunk neki jó munkát, türelmet, kitartást ehhez a szép hivatáshoz. Szabó Lászlóné Óvoda vezető

9 2011. augusztus - szeptember KÉKI KÖRKÉP 9. oldal Nyugdíjasok találkozója június 30-án 4 település nyugdíjasait és a megyei nyugdíjszövetség elnökét Szabó Pál urat és kedves feleségét - láttuk vendégül. A vendéglátáson jelen volt Poór Sándor polgármester, Hagymásiné Hegyes Valéria jegyzőnő. Mindenki nagyon jól érezte magát. A találkozó után érkezett egy köszönő levél a buji egyesülettől. Kedves Nyugdíjas társak! Köszönjük a meghívást, nagy-nagy szeretettel mentünk hozzátok. A meleg, őszinte, szeretetteljes fogadtatás, amiben részesültünk, leírhatatlan. Boldogság töltötte el szívünket, hogy egy pár órát együtt lehetünk vidáman és felszabadultan. A klubtagoknak csupa szépet és jót tudtunk mondani. A finom falatok, a nótázás minden gondot háttérbe szorított. Kívánjuk, hogy mindig legyetek ilyen vidámak és aranyosak! Jó erőt, egészséget kívánunk az elkövetkezendő évekhez, s kapcsolatunk még tartson számos éven át. Köszönjük, hogy együtt lehettünk. Németh Erzsébet Nyugdíjas egyesület elnöke Bevételek Polgármesteri hivataltól: Ft Tagdíjból (26 fő): Ft Egyéni támogatás: 3400 Ft Bevétel összesen: Ft Kékmadár Nyugdíjas Egyesület Közhasznúsági jelentés 2010 A évi pénzforgalom (Ft) Kiadások: Megyei NYUG. Szöv.: 4500 Ft Újság előfizetés: 1600 Ft Posta ksg: 480 Ft Egyéb kiadások: Ft Nőnap: Ft Karácsony, szilveszter: Ft Összes kiadás: Ft Záró pénz k.: Ft Takarékkönyvben: Ft A 2010-es év sikeres volt, a terveket az alapszabálynak megfelelően állítottuk össze. Az alapító okirat szerint dolgoztunk. Munkánkat a kultúra, a művelődés, a hagyományőrzés köré csoportosítjuk. Ismeretterjesztés (2 előadás) az egészségmegőrzésről, hazánk és megyénk építészeti és természeti szépségeiről (kirándulások), aktuális nyugdíjas dolgokról szól. Részt vettünk a megyei kulturális találkozón, hisz mi voltunk a házigazdák, megyei idősek napján. Az óvodával és iskolával, az ifjúsági szervezettel jó a kapcsolatunk. A helyi rendezvényeken kulturális műsort adunk. Nagyon jó szomszédi kapcsolatot ápolunk Ibrány, Tiszabercel, Szabolcs, Buj nyugdíjas egyesületekkel. Varga Tiborné gazdasági vezető Jó volt Veletek lenni! Szeretném megköszönni volt óvodai és konyhai dolgozóimnak, hogy meghívtak az egynapos kirándulásukra. Jó érzés volt, hogy eszükbe jutottam, nem felejtettek el. Sokat nevettünk, viccelődtünk, nosztalgiáztunk. Felejthetetlen élmény volt, melyre szívesen fogok emlékezni, és azokra az időkre is szívesen gondolok, amikor még együtt dolgoztunk. Kívánok mindnyájatoknak erőt, egészséget a es tanévhez. Családi életetekben sok sok örömöt, munkátokhoz sok sikert. Őszinte szeretettel: Gyöngyi óvó néni, aki örömmel tölti nyugdíjas napjait

10 10. oldal KÉKI KÖRKÉP augusztus - szeptember Református hírek A Folyó Vannak jó emberek és nagyon jók, Csendesek, kedvesek, ajándékozók, Ékesen szólók, segítőkészek, Csúnyák is és külsőre szépek, De jóságuk gyökere miből iszik, Az éltető tápot miből veszik, Vajon a szó, mi szájukat elhagyja, Annak vajh' kicsoda az atyja? Jót tenni kell és kötelesség, És senkiben sértődés ne essék, Hogy tökéletes csak az-az Egy van, Kinek jósága határtalan, Mert minden más csak farizeus, És egyetlen ragyoghat: A Krisztus! Belőle jő az élet, s az igazság, Minden más utánzat és gazság, Oly jó, hogy nekünk nem kell félni, Csak Benne bízni és bizton remélni, Mert minden hatalom Néki adatott, Ő teljesítette a feladatot, Amit Rá bízott az Atya, Biz' miatta térhetünk haza... Erényünk nincs, mi megmenthetne, Nagy a mi lelkünknek terhe, Már az első házaspár engedetlen volt, És mi...? Zsákon a folt... Azonban született nekünk az örök Jóság, Ő legyen számunkra példa, tanulság, Ki kínjai közt is imádkozott, szeretett, Értünk Atyjához bocsánatért esedt', Gyökered szomját ne oltsa más, Csak a Fiúból áradó forrás. Szabad neked mást is választani, Ezer idegen bölcset hallgatni, S az édes szó fülednek tetszhet, De te annak higgy, ki tenyerébe metszett. Ne legyen más zsinórmértéked, Lábához tedd bajod,s értéked. Mert úgy akar téged, amint vagy, Egyszerűn, őszintén add magad, Többé ne számíts embertől jóra, Vesd magad az Élő Folyóba... Demjén István A templom felújításáról: A templom felújításával kapcsolatban Isten iránti hálával mondhatom el, hogy nekikezdtünk a templom előtti terület másik felének a parkosításához, rendbetételéhez is. Reménységünk szerint hamarosan megszépül az egész terület, és elmondhatjuk, hogy elkészült a felújítás. Aggasztó azonban még az, hogy a pályázat kifizetése a mai napig nem történt meg, és ez bizony súlyos terhet jelent, hiszen jelentős összegű kamatot kell fizetnünk a felvett hitel után mindaddig, amíg a pályázat kifizetése meg nem történik. Házi gondozásról: Isten kegyelméből egy új lehetőség nyílt meg az elmúlt időszakban Református Egyházunk - és természetesen a Kéki Református Egyházközség - előtt is, más egyházakhoz hasonlóan. Az állam lehetővé tette, hogy az egyházak is bekapcsolódjanak a szociális alapszolgáltatás ellátási rendszerébe. Azért nagy dolog ez, és rendkívüli örömet jelent, mivel a történelmi egyházak hosszú évszázadok óta végezték ezt a feladatot szívvel és lélekkel, mindig az adott lehetőségekhez mérten és rendkívül szervezetten, kiemelkedő eredményekkel, valóbban Isten áldásával!! Elég, ha csak arra gondolunk, hogy itt Kéken is Református Egyházunknak iskolája, óvodája, és több alapítványa is nagyszerűen működött, de országosan nagyhírű kollégiumok, kórházak, tudományos gyűjtemények, könyvtárak, alapítványok, és ki tudná felsorolni, mi mindent működtetett Református Egyházunk és velünk együtt keresztyén testvéreink, a történelmi egyházak. Sajnos az államosításkor mindenünket elvették, és olyan idők következtek, amikor egyházközségünk- és egyáltalán az egyházak- ki lettek szorítva az oktatásból, a szociális ellátórendszerből. Ezért érzem, nagyon nagy fordulatnak, hogy végre egyházközségünk, Református Egyházunk együtt más egyházakkal, újra azt a feladatot végezhetjük, amit mindig is, évezredek óta is csináltunk, és Istentől rendelt feladatunknak tartottunk! Mi, a Kéki Református Egyházközség is élni szeretnénk a számunkra újra megnyílt lehetőséggel, és Isten áldásával valóban szívvel-lélekkel szeretnénk végezni ezt a szolgálatot, mert valóban úgy érezzük, Istentől rendelt feladatunk ez! Isten iránti hálával és örömmel számolhatok be arról, hogy augusztus 1-jével egyházközségünk jogerős működési engedéllyel rendelkezik a házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatás nyújtására Kék, Beszterec, Vasmegyer, Tiszarád községekben. Szeretettel várjuk gondozónők és leendő gondozottak jelentkezését ezekből a községekből. Szeretettel kérjük a református gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőleg kérjék, vegyék igénybe ezt a szolgáltatást egyházközségünknél, támogassák ennek a szolgálatnak kiteljesedését, megerősödését és ezzel együtt Református Egyházunkat és természetesen a Kéki Református Egyházközséget! A népszámlálásról: Lassan közeledik a népszámlálás időpontja október között lesz a népszámlálás hazánkban. A 10 évente megrendezésre kerülő népszámlálás hiteles és megbízható képet ad az ország társadalmi, gazdasági helyzetéről, demográfiai adatairól. A népszámlálásban való részvétel minden magyar állampolgárnak kötelező, azonban van egy úgynevezett személyi kérdőív, melynek néhány kérdésére a válasz önkéntes, itt lehet nyilatkozni arról is, hogy ki melyik egyházhoz tartozik. Fontos azt tudnunk testvéreim, hogy ennek a néhány, látszólag nem túl jelentős kérdésnek rendkívüli jelentősége van Református Egyházunkra nézve. Ugyanis az új törvények értelmében, aszerint támogatja az állam az egyházakat, hogy azoknak hány tagjuk van, tehát hogy mekkora az adott egyház. Ezért tisztelttel szeretném már most kérni egyháztagjainkat, mindenkit, aki református a községben, hogy ne felejtsen el senki sem arról nyilatkozni, hogy a Református Egyházhoz tartozik, mert ezzel segíti a Magyarországi Református Egyházat! Petró Béla lelkipásztor

11 2011. augusztus - szeptember KÉKI KÖRKÉP 11. oldal Októberi jeles napok Október 1. Ezen a napon a zene világnapját ünneplik mindenfelé, ezért ilyenkor nincs hiány koncertekben! 1975 óta így van ez minden október elsején. Október 4. Assisi Szent Ferenc napja ben született Assisiben a ferences rend megalapítója, aki az evangéliumi szegénységet hirdette. Ha ezen a napon ültettek kotlót, nyírfaágat tettek a fészekbe, hogy a csirkék el ne pusztuljanak. Úgy gondolták, a nyírfaág mindaddig, míg a csirkék ki nem kelnek, megvédi őket az ártó, gonosz hatalmaktól. Október 5-6. Bár a kék égbolt szerencsére mindig felettünk van; és madarak is ezrével repkednek felettünk, mégis van külön kitüntetett napja a madármegfigyelésnek. Ez a két nap a madármegfigyelési világnap. Október 6. Október hatodika az aradi vértanúk napja ben, a szabadságharc leverése után véres megtorlás következett: a szabadságharc 13 főtisztjét kötél, néhányukat "kegyelemből" golyó általi halálra ítélték, és kivégezték. Erre a szomorú és megdöbbentő veszteségre emlékezünk szerte az országban ezen a napon. Október 9. A postai világnap. Első alkalommal 1970-ben köszöntötték világszerte a postásokat, egyben megünnepelve azt is, hogy a postaszolgálat már évezredes múltra tekint vissza. Ezen a reggelen széles mosollyal köszönj a postásnak. Október 15. Teréz napja. Szent Teréz a 16. században élt. Ez a nap sokfelé a szüret kezdete. Egerben Teréz-szedés a neve. A Bánságban és Bácskában asszonyi dologtiltó nap volt, amikor nem moshattak és kenyeret nem süthettek. Október 17. Füstmentes nap. A dohányzás káros hatásai nemcsak az aktív dohányosokat veszélyeztetik, de a környezetükben tartózkodók is szenvednek a cigarettafüsttől. Ma már egyre több nyilvános helyen tiltják be hivatalosan a dohányzást, illetve korlátozzák azt bizonyos elkülönített helyekre. Október 20. Vendel napja. A legenda szerint Szent Vendel a 7. században élt ír királyfi volt, remetéskedett, majd egy birtokoshoz szegődött, annak nyáját ellenőrizni. A jószágtartó gazdák és pásztorok védőszentjükként tisztelték. Ha állatvész ütött ki, azt mondták, Vendel viszi az állatokat. E napon nem fogták be a jószágot, és vásárra sem hajtották. Október 21. Orsolya napja. A hajdúböszörményi pásztorok úgy tartották, ha ilyenkor szép az idő, akkor az karácsonyig meg is marad. Úgy vélték, amilyen Orsolya-napkor az idő, olyan lesz a tél. Október 23. Ezen a napon két dolgot is ünneplünk egyszerre: egyrészt megemlékezünk az évi forradalom kezdetéről, másrészt 1989-ben ezen a napon kiáltották ki a köztársaságot ban erre a napra szerveztek békés felvonulást azok az emberek, akik a szovjet csapatok kivonulását és új kormány felállítását követelték az akkori hatalomtól. A békés felvonulásból azonban tragikus, sok ember életét követelő megmozdulás lett, és kezdetét vette a szabadságharc ben már sokkal szebb dolog tette emlékezetessé ezt a napot: Magyarország újra köztársaság lett a diktatúra hosszú, nyomasztó évei után. Október 26. Dömötör napja. A keleti egyház kedvelt szentje, a 4. században a nagy keresztényüldözések idején vértanúhalállal halt meg. Az ország keleti felében ő volt a juhászok pártfogója. A Dömötör-napi hideg szelet a kemény tél előjelének tartják. Október 28. Simon - Júdás napja. Hegyalján ilyenkor kezdték a szüretet. A szüreti szokások a szőlőszedés utolsó napjához kapcsolódnak. Közvetlen a szüret után gyakori a szüreti felvonulás, majd az ezt követő bál. A szüret időpontja a században valamilyen jeles naphoz kötődött. Enyedi Mária

12 12. oldal KÉKI KÖRKÉP augusztus - szeptember Októberi horoszkóp Kos (március április 20.) Nem számíthat könnyű boldogulásra, főleg ha sokat ellenkezik a főnökeivel és megpróbál szembeszélben vitorlázni. A kihívások azonban nagyon is kedvére valók, úgy érzi: most megmutathatja, mire képes. Bár nap mint nap akadnak majd fontoskodó, kicsinyes ellendrukkerek, a hónap végére minden elrendeződik. Bika (április május 20.) A partnere mindig nagyon büszke volt az ön sikereire, a következő hetekben ennek hangot is ad. Ha viszont még független, akkor lehet, hogy épp a munkája révén ismerkedik meg leendő párjával. Vagyis a következő hetekben a szerelem és a munka nagyon összefonódik, és ez megadja azt a biztonságot, amire vágyik. Ikrek (május június 21.) Nagyon téved, ha azt hiszi, hogy a siker pusztán szerencse kérdése. Az is, persze, de keményen bizonyítania is kell, hogy a véletlenül elnyert posztra valóban alkalmas, ugyanis a környezetében még sokan pályáznak ugyanarra a székre, és mindent megtesznek, hogy bebizonyítsák: oda nem ön a legalkalmasabb személy. Rák (június július 22.) Legyen őszinte, nézzen szembe a tényekkel. Nem biztos, hogy mindig mások a hibásak. A legjobb békésen tisztázni minden nézeteltérést. Most olyan napokat él, amikor nemcsak érdekli az emberek véleménye, hanem szeretne is együttműködni azokkal, akikről tudja, hogy a segítségére lehetnek. Oroszlán (július augusztus 23.) Sziporkázó ötletei folyamatosan kedvező fogadtatásra találnak, de ugyanilyen állandósággal számíthat az irigyek, illetve haszonlesők támadására. Idővel rá fog jönni, hogy kik érdemlik meg a támogatását, illetve kik azok, akiktől gyorsan meg kell szabadulnia, ha haladni akar. Ha sportol, ott is kiugró eredményt érhet el. Szűz (augusztus szeptember 23.) Ősszel mindig több az energiája, mint az első félévben. Vidám hangulatban, eredményesen végzi a munkáját. Az eredmények természetesen pénzben is kifejezésre jutnak, vagy fizetésemelést, vagy jutalmat kaphat a hónap második felében. Fölösleges tehát aggodalmaskodnia, azzal csak fékezi a szerencséjét. Mérleg (szeptember október 23.) Ez az ön hónapja. A szokásosnál sokkal több lehetőség kínálkozik. Ne menjen el mellettük, akkor se, ha később némelyikről kiderül, hogy nem szabad több energiát beleölnie. Ezek a próbálkozások rengeteg tanulási lehetőséget rejtenek magukban, és biztos, hogy köztük van az is, amivel rendkívüli sikert érhet el. Skorpió (október november 22.) Anyagi helyzete kedvezőbben alakul, mint tervezte. És egy régóta vágyott munkát is sikerül megszereznie. Viszont a szerelemben nem mondhatja magát ilyen szerencsésnek. Talán az a baj, hogy olyan valakiért dobog a szíve, aki már foglalt, és szereti azt, akivel él. Nyilas (november december 21.) A munkahelyén végre elülnek a viharok, megszűnik a bizonytalanság, stabilizálódnak a körülmények. Ha még ennek ellenére sem találja a helyét, akkor érdemes új állás után nézni. Egyébként ne higgye, hogy a változás minden problémára megoldás lehetne. Az új körülményekhez nehezen tud majd alkalmazkodni. Bak (december január 20.) Már-már senkinek nem hisz, senkiben nem bízik. Pedig ahhoz, hogy a karrierje ne torpanjon meg, össze kell fognia a kollégáival, illetve új embereket is be kell vonnia a terveibe. A hónap végén ugratásnak véli majd azt a hírt, hogy a főnökei önt szemelték ki egy fontos beosztásba. Vízöntő (január február 20.) Ha utazásra, vagy külföldi munkalehetőségre vonatkozó ajánlatot kap, ne nagyon habozzon, fogadja el. Ha éppen most realizálódik egy utazása, számíthat rá, hogy jobban sikerül, mint tervezte. És nemcsak új élményekkel, de új barátokkal is gyarapodik, akik sok tekintetben hatással lesznek gondolkodásmódjára. Halak (február március 20.) Vannak pillanatok, amikor nagyon nehéz finoman tudtára adni az embereknek, hogy hagyják már békén. Még nehezebb úgy visszautasítani valakit, hogy ne bántsa meg, mert egyéb területen igenis nagy szüksége volna a segítségére. Legjobb, ha a tisztázó beszélgetéseket a telihold utáni időszakra ütemezi. Enyedi Mária

13 2011. augusztus - szeptember KÉKI KÖRKÉP 13. oldal Méregtelenítést minden évszakban érdemes tartani. Ősszel azonban nem csupán szervezetünk megtisztítása a cél, hanem az immunrendszerünk erősítése is. Azonban nem elég, ha csak a táplálkozásunkra koncentrálunk, ugyanis a környezetünk is befolyásolja szerveink optimális működését. Az őszi tisztítókúra tehát egy többdimenziós program. Ételek-italok A leghatásosabb méregtelenítő módszer a léböjt. Azonban ősszel a szervezetünk kiadósabb, nehezebb ételekre vágyik, amit nehéz leküzdeni. Így ősszel érdemesebb egy három napos vagy egy hetes méregtelenítést tartani, amely alatt ételeket is lehet fogyasztani. Ősszel vizet is nehezebb magunkba erőltetni azonban frissen préselt zöldséglevek, gyümölcslevek, gyógynövényteák és melegítő vegán levesek is folyadéknak számítanak. Bőr- és testápolás A bőrünkről sokszor elfelejtkezünk, pontosabban mindenféle kozmetikai termékekkel ápoljuk, miközben el sem olvassuk az apróbetűk alatt felsorolt tömérdek vegyszert. A bőrünk a legnagyobb szervünk. Egyre több tanulmány bizonyítja azt, hogy a testápoló szerekből sokkal több potenciálisan káros vegyszer szívódik fel a vérünkbe, mint a kutatók eddig gondolták, és amit a kozmetikai ipar elismer. A bőrünk funkciója az, hogy a szervezetünket külső behatásoktól és káros anyagoktól megvédje. Ezt a funkciót csakis akkor tudja optimálisan ellátni, ha nem terheljük mindenféle kencével, tisztítószerrel. Naturális bőrradírt, pakolást, krémeket nagyon könnyen lehet házilag készíteni - bőrhidratálóként kiváló a legtöbb szűz Életmód Őszi tisztítókúra Vadászebek munkavizsgája (azaz hidegen sajtolt) növényi olaj (pl shea vaj, kókuszolaj, mandula olaj, de még az olívaolaj is!). Méregtelenítés alatt a bőrünk fontos szerepet játszik a toxikus anyagok eltávolításban jobban izzadunk, pattanásos lesz a bőrünk. Ezt a természetes tisztítást elősegíthetjük, sőt fokozhatjuk is a következő kezelésekkel: bőrkefélés, bőrradír, szauna, masszázs, iszap- és hínárpakolás, tengeri só fürdő. Tüdőnk megtisztításához fontos a friss levegő, így egy tisztítókúra alatt sétáljunk sokat egy parkban vagy erdőben. Környezet A modern élet velejárója, hogy nap mint nap többnyire modern, szintetikus anyagokkal érintkezünk a közvetlen környezetünkben az otthonukban, a munkahelyükön, boltokban, éttermekben, közösségi helyeken stb. - Egy méregtelenítés azonban nem hatásos, ha közben a járólapok ragasztóját vagy lakkozott, festett bútorokból felszabadult toxikus gázokat lélegzünk egész nap, vagy szintetikus légfrissítőkkel spricceljük be a lakterünket! Fontos, hogy minden beltérben szellőztessünk minden nap legalább fél órát még akkor is, ha kegyetlen hideg van! Takarítsunk, mossunk és illatosítsunk természetes alapanyagokkal. Szabadban Ősszel egyre kevesebb időt töltünk a szabadban, hiszen egyre hidegebb az idő, és egyre rövidebbek a nappalok. Méregtelenítés alatt különösen fontos a friss levegő és a mozgás. Éppen ezért, (és annak ellenére, hogy nehezebb, mint nyáron), az őszi méregtelenítés alatt legalább fél órát mozogjunk friss levegőn (ez lehet tempósabb séta, biciklizés, hegymászás, úszás, futás stb). DE! Az őszi tisztítókúra nem fogyókúra, de fitness program sem, nem szabad megerőltetni az amúgy is elfoglalt szervezetünket! Enyedi Mária augusztus 13-án községünk határában került megrendezésre e jeles esemény, melyre számos településről érkeztek a kutyák és gazdáik. A helyszínt id. Kántor Miklós biztosította számunkra, melyet ezúton is szeretnék megköszönni, hiszen számtalan kritériumnak kellett megfelelnie a vizsgaterületnek, melyet maradéktalanul teljesített, megkönnyítve a szervezők munkáját. A vizsgabizottság tagjai a vadászkamara és az ebtenyésztők egyesületének elismert szakemberei voltak. A 37 résztvevő kutya felkészültségét több feladatban is próbára tették, elég magasra állítva a mércét, de sikeresen megfeleltek, és így vadászkutya alkalmassági bizonyítványt kaptak, mely feltétele a vadászatokon való részvételnek. Köszönöm szépen mindenkinek, aki segített ennek az eseménynek a megrendezésében és lebonyolításában. Kerekes Zoltán

14 14. oldal KÉKI KÖRKÉP augusztus - szeptember Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Asztalitenisz Csapatbajnokság 2011/2011. évi Őszi Sorsolása 1. forduló: szeptember :00 Trió-Maxi KFT Kemecse - Kék SE 2. forduló: szeptember :00 ATC Nagykálló Kék SE 3.forduló: október :00 Nyírtét KSE Kék SE 4. forduló: október :00 Kék SE Vitka SE 5. forduló: október :00 Kék SE - Fehérgyarmat SE I. 6. forduló: október :00 Kék SE Ajak SE I. 7. forduló: november :00 Elindult a foci bajnokság! augusztus 20-án elrajtoltak a megyei labdarúgó bajnokság küzdelmei. Buzás Lajost, a megyei II. osztály Selyembercsoportjában szereplő együttesünk edzőjét kérdeztük a csapatot érintő nyári változásokkal kapcsolatosan: 1. Milyen játékosmozgás volt a KÉK SE-nél a nyári szünetben? Sokan távoztak nyáron a csapatból: Somogyi Csaba (Tiszakóród), Hegedüs Levente (Apagy), Együd László, Sipos Tamás, Paulik Zoltán, Paulik István, Lakatos Tamás, Szatke Zoltán, Nagy Sándor, Banka Zsolt és Hliva Sándor (mind Old Boys FC). Elég tetemes a lista, szinte egy csapatra való játékos távozott tőlünk, köztük meghatározó emberek is. 2. Kikkel sikerült pótolni őket? Az érkezettek között tudhatjuk Csáki Attilát (Újdombrád), Kriser Szabolcsot (Napkor), valamint a korábban már kéki színekben focizó Fehér Zoltánt, Ignéczi Attilát (mindkettő Székely) és Nyerges Jánost (Nyírbogdány), aki kölcsönből érkezett vissza hozzánk. Az ifjúsági csapatból is több embert szeretnénk beépíteni a felnőtt együttesbe. 3. Mi az elvárás az alaposan megváltozott és megfiatalodott játékoskerettel? Az elsődleges cél a biztos bennmaradás, a fiatal játékosok szerepeltetése, beépítése és megerősödése. A pálya kímélése miatt a bajnokság első öt mérkőzését idegenben kell lejátszanunk, ami nem válik az előnyünkre. Három erős csapathoz látogattunk az első három fordulóban, s bár vereségeket szenvedtünk, nem vallottunk szégyent ezeken a mérkőzéseken. Hisz Pátrohával, Fényeslitkével és Rohoddal, még a tavalyi bajnokesélyes csapatunk is megszenvedett. A negyedik körben Vajára látogattunk, ahol nem sok esélyünk volt a pontszerzésre. Vasmegyeren viszont megszereztük az első győzelmünket egy remek mérkőzésen. Bízunk az eredményesebb folytatásban, hiszen keményen dolgozunk tovább. Fehérgyarmat SE II. - Kék SE 8. forduló: november :00 Kék SE Záhonyi VSC 9. forduló: november :00 Anarcsi DSK Kék SE 10. forduló: november :00 Kék SE - Nyírpazony SE 11. forduló: december :00 Mátészalkai MTK Kék SE 12. forduló: december :00 Ajak SE II. Kék SE 13. forduló: december :00 Kék SE - Nyírbátori ASE III. 4. Eddig csak a felnőtt együttesről beszéltünk, de van nekünk egy ifjúsági csapatunk is. Velük kapcsolatban mit érdemes tudni játékosmozgás és elvárások terén? A társaság magja felkerült a felnőtt együttesbe, így szűkült a keret. A létszámot felduzzasztottuk a korábbi serdülő csapatból. Az első két mérkőzést megnyerte az ifi csapat, majd Rohodon beleszaladtunk egy nagy vereségbe. Szeretnénk minél előbb végezni a tabellán az együttessel, merészebb álmainkban még a dobogó is elérhető. Szabó József Régi arc az új csapatban Csáki Attila visszatért a nyáron a kéki focicsapatba Újdombrádról. A korábbi közönségkedvenc négy évet már eltöltött a csapatunkban, tehát sok ismerős arc fogadta: - Fiatal, fejlődőképes csapathoz érkeztem, amely kezd összeállni. A játékosoknak meg kell még szokniuk egymást és az új szerepköreiket is, de ha továbbra is ilyen hozzáállással küzdünk, akkor pár szezon múlva egy verhetetlen gárda lehet a Kék SE. Én személy szerint örülök, hogy a csapat tagja lehetek, és Napkor helyett ide tettem vissza a székhelyem. Remekül érzem magam ebben a fiatal csapatban és egy jó közösség tagja lehetek. Kapus kivételével minden poszton a mester rendelkezésére állok. Bízunk a további eredményes folytatásban. válaszolt újságunknak Csáki Attila. Szabó József

15 2011. augusztus - szeptember KÉKI KÖRKÉP 15. oldal 1. FORDULÓ: Pátroha Kék 1 0 (0 0) Pátroha, 250 néző, v.: Veres J. Pátroha: Gombkötő T. Korbács B., Borku T., Hamza A., Háda J. (Hóka G.), Novák R. (Hajnal A.), Varga R., Horváth F., Tóth Sz., Kocsis Z., Balogh B. Edző: Béres János. Kék: Himmer Kmecz, Csáki, Kriser, Tóth P., Szurcsik G., Erős P., Tóth G. (Háda G.), Soós L. (Győri A.), Szurcsik Z., Nyerges J. (Tóth G.). Edző: Buzás Lajos. Gól: Novák R. Kiállítva: Kocsis Z. (25. perc)., illetve Erős P. (55. perc). Ifi: 3 4. Béres János: A lelkesedés és az odaadó játék meghozta a gyümölcsét. Gratulálok a fiúknak a remek nyitányhoz. Remélem a folytatás is hasonlóan alakul. Buzás Lajos: A hazai csapat teljesen megérdemelten tartotta otthon a három pontot, de az utolsó negyedórában kis szerencsével akár egyenlíthettünk volna. 2. FORDULÓ: Fényeslitke Kék 3 2 (2 1) Fényeslitke, 200 néző, v.: Nagy Cs. Fényeslitke: Jánvári K. Lesku P., Rusznák S., Sárecki F., Révész Zs. (Lupcsa Cs.), Nagy Z., Balogh K., Toma J., Balogh R., Kubányi S., Nagy B. Edző: Nagy Zoltán. Kék: Himmer Csáki, Kmecz, Kriser, Mondok (Torma), Tóth Gábor, Tóth P. (Tóth Gergő), Makkai Á. (Nyerges D.), Háda G. (Sós L.), Szurcsik G., Szurcsik Z. Edző: Buzás Lajos. Gól: Toma J., Nagy Z., Kubányi S., illetve Szurcsik Z. 2. Ifi: 0 5. Nagy Zoltán: Az előző heti lelkes, harcos játékunkat megismételtük, a különbség csupán annyi, hogy ma mindez győzelemmel is párosult. Buzás Lajos: A 85. percben mi kihagytuk az óriási ziccert, a 90. percben az ellenfél viszont belőtte. Megérdemelt hazai siker. 3. FORDULÓ: Rohod Kék 5 2 (1 1) Rohod, 250 néző, v.: Gergely I. Rohod: Papp J. Simák Zs. (Papp N.), Lelt J., Papp Zs., Pataki G. (Dobronyi J.), Szabó I., Kósa S., Gazdag A. (Nagy I.), Bence M. (Király T.), Tóth F. (Lippai I.), István G. Játékos-edző: Lelt József. Kék: Himmer Csáki, Kmecz, Kriser, SPORT HÍREK Elkezdődött a bajnokság! Mondok, Makkai Á. (Tóth G.), Szurcsik G. (Fehér Z.), Erős P., Sós L. (Győri A.), Nyerges (Ignéczi), Szurcsik Z. Edző: Buzás József. Gól: István G. 3, Tóth F., Gazdag A., illetve Makkai Á., Szurcsik Z. Ifi: 6 0. Lelt József: Ügyesek ezek a kéki fiatalok, de úgy gondolom, hogy ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk. Buzás József: Sportszerű mérkőzésen a második félidei játéka alapján a hazaiak megérdemelten győztek. 4. FORDULÓ: Vaja Kék 3 0 (1 0) Vaja, 100 néző, v.: Takács A. Vaja: Makkai Cs. Kiss Cs., Simák J., Papp T., Soltész Á., Kun Cs. (Ördög K.), Hudák P. (Mondom F.), Kiss A. (Soós K.), Gdovin J. (Tóka K.), Soltész B., Zakor J. Megbízott edző: Kiss Attila. Kék: Himmer Csáki A., Kmecz, Tóth G. (Sebestyén), Tóth P., Makkai Á. (Sós L.), Erős P., Szurcsik Z., Kriser (Győri), Nyerges J. (Fehér Z.), Szurcsik G. Edző: Buzás Lajos. Gól: Gdovin J., Soltész B., Zakor J. Ifi: 2 1. Soltész Mihály elnökségi tag: Jó játékvezetői hármas mellett megérdemelten nyertünk. A két fiatal, valamint Gdovin János vezérletével megint parádézott a csapat. Buzás Lajos: Teljesen megérdemelt hazai győzelem született. 5. FORDULÓ: Vasmegyer Kék 1 4 (0 2) Vasmegyer, 180 néző, v.: Káprály. Vasmegyer: Hegyes Z. Bardi K., Sebők I., Tardi Zs., Dankó M., Bihari D. (Laskai F.), Samu L., Sikorczki I., Bilecz J. (Benes Zs.), Bodó I. (Tóth M.), Varga I. Edző: Bodó Attila. Kék: Himmer (Csorba) Tóth Gábor (Sebestyén), Tóth P., Kriser, Csáki, Szurcsik G. (Győri A.), Makkai Á. (Tóth Gergő), Erős P., Sós L., Szurcsik Z., Nyerges J. (Torma A.). Edző: Buzás Lajos. Gól: Varga I., illetve Szurcsik Z. 2, Nyerges J., Erős P. Ifi: 1 0. Bodó Attila: Megérdemelten nyertek a vendégek, gratulálok a győzelmükhöz! Buzás Lajos: Sportszerű mérkőzésen ilyen különbséggel is teljesen megérdemelten nyertünk. A számunkra oly fontos bajnoki pontokat ezúttal sikerült begyűjtenünk. Megyei II. osztály 2. sz. Selyember csoport 2011/2012. őszi szezonjának sorsolása (felnőttek) 6. forduló: szeptember KÉK SE Pap 7. forduló: október Székely KÉK SE 8. forduló: október KÉK SE Dombrád 9. forduló: október Petneháza KÉK SE 10. forduló: október KÉK SE Nyírtass Az ifjúsági mérkőzés 2 órával korábban kezdődik, mint a felnőtteké. 11. forduló: október Gávavencsellő KÉK SE 12. forduló: november KÉK SE Anarcs 13. forduló: november Demecser KÉK SE 14. forduló: november KÉK SE Ajak 15. forduló: november Újdombrád KÉK SE Nyugdíjasok számára a pályabelépők megvásárolhatóak a Teleházban!

16 16. oldal KÉKI KÖRKÉP augusztus - szeptember ELHUNYTAK Nagy Ferenc élt 65 évet Nagy Mihály élt 73 évet Papp Menyhértné élt 80 évet Szül.: Kriston Ilona (volt kéki lakos) Tóth Sándorné élt 90 évet Szül.: Barta Ilona (volt kéki lakos) Bökönyszegi László élt 79 évet (volt kéki lakos) Varga Ferenc élt 79 évet (volt kéki lakos) ÚJSZÜLÖTTEK Balogh Máté Anya neve: Sipos Eszter Apa neve: Balogh Lóránd Benczi Nikolasz Anya neve: Beri Emilia Apa neve: Benczi Zoltán Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2011-ben Január 11. Július 12. Február 8. Augusz tus 9. Március 8. Szeptem ber 13. Április 12. Októb er 11. Hirdetések Május 10. Novembe r 15. Június 14. Decem ber 13. Eladó Kék Petőfi út. 34. sz. alatti gázfűtéses, de cserépkályhával is fűthető, 2 szobás, pincével rendelkező, 670 négyszögöl területen fekvő, kertes családi ház. Szennyvízbekötési lehetőség és telefon van. Érdeklődni a 42/ vagy a 0620/ as mobilszámon lehet. Eladó: 240 literes hűtőszekrény. Érd.: Pokol László, Kék, Ady E u. 67. sz Eladó színes televízió (kábel, antenna) Ft. Ugyanitt jó állapotban lévő permetező Ft Érd.: Lakatos Pál Ady E. u. 90. Eladó a Kék, Ady E. u. 70. szám alatti családi ház. Érd.: Papp László, Kék, Ady E. u. 70. Kék Község Köztemetőjének üzemeltetője a Takács- Plusz Ker Kft. (Kemecse, Sport út 8.) értesíti a lakosságot, hogy a temetésekkel kapcsolatos ügyintézést Riharenkó Viktor (gondnok) intézi, akit 0-24 óráig az alábbi telefonszámon lehet elérni: 20/ ÜGYVÉDI FOGADÓÓRA Dr. Barabás Gyula egyéni ügyvéd ügyfélfogadása minden szerdán a Sárga Iskolában (Kék, Kölcsey u. 34. sz.) óra között történik Egy vastag szemüveget viselő idős néni megszólít egy kisgyereket az utcán: - Kisfiam, átvezetnél engem az utca másik oldalára? - Szívesen. Ott tetszik lakni? Nem, ott parkol az autóm. Pistike becsenget a szomszédba: - Csókolom, apukám itt van? - Nincs itt. - Tudom, mert otthon van. - Miért megy a szőke nő egy konzervvel a háza tetejére? - Mert az van a konzervre írva, hogy a szavatossági idő a tetőn van! - Hogy hívják a telephely nélküli sportegyesületet? - Sehol SE. KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK Gyermekjóléti szolgálat 70/ Nyírségvíz Zrt: 42/ Tigáz Zrt: 40/ E-ON Zrt: 40/ Háziorvosi ügyelet: 42/ Egészségház: 70/ Polgármesteri Hivatal: 42/ Általános Iskola: 42/ Demecseri Okmányiroda: 42/ Demecseri Rendőrőrs: 42/ Polgárőrség 20/ KÉKI KÖRKÉP Kék Község Önkormányzatának Lapja Felelős kiadó: Polgármesteri Hivatal, Kék Cím: Polgármesteri Hivatal, Kék, Kölcsey u internet: Szerkesztőbizottság tagjai: Enyediné Székely Mária, Tóth Tibor, Daskó Andrea, Enyedi Mária, Szabó József Lapzárta: szeptember 19.

Ábrahámhegy és a rendezvények

Ábrahámhegy és a rendezvények XVIII. évfolyam 3. szám 2011. október Ábrahámhegy és a rendezvények Szeptember. Hűvösek a reggelek. Napközben majd megsülünk. Testet, lelket próbáló a forróság. Mégis ősz van. A természet még vár ezt megmutatni,

Részletesebben

Honlap: www.zsambek.hu

Honlap: www.zsambek.hu Zsámbéki Hírek 2011. szeptember Zsámbék Város Önkormányzatának Havi Kiadványa Honlap: www.zsambek.hu Augusztus 20-i ünnepek Városunk kiemelt ünnepe augusztus 20-a, mely napon az államalapítás mellett településünk

Részletesebben

Tartalomból: XV. ÉVFOLYAM 10-11-12. SZÁM 2012. OKTÓBER NOVEMBER - DECEMBER

Tartalomból: XV. ÉVFOLYAM 10-11-12. SZÁM 2012. OKTÓBER NOVEMBER - DECEMBER XV. ÉVFOLYAM 10-11-12. SZÁM 2012. OKTÓBER NOVEMBER - DECEMBER Tartalomból: 2-3. oldal: Önkormányzati hírek ***4-7. oldal: Suli hírek *** 7. oldal: Ovi hírek *** 8-9. oldal: Táncest *** 10-11. oldal:mesél

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Tisztelt Téti Polgárok!

Tisztelt Téti Polgárok! Téti Híradó Városi Folyóirat XV. évfolyam 3. szám 2010. õsz Tisztelt Téti Polgárok! Az a kisgyermek, aki akkor lépett az elsõ osztályba, amikor polgármester lettem, ma az egyetem vagy fõiskola hallgatója,

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

Szüreti felvonulás Újhartyánban 2012. szeptember 30.

Szüreti felvonulás Újhartyánban 2012. szeptember 30. Szüreti felvonulás Újhartyánban 2012. szeptember 30. Az Újhartyáni Önkormányzat hivatalos lapja Engedélyszám: ISSN 2062-6339 Példányszám: 1200 db Főszerkesztő: Dr Szikszay Péter Szerkesztők: Tölli Andrea,

Részletesebben

Önkormányzati hírek. Beszámoló a képviselő-testület 2011. május 20-án tartott üléséről. Felhasználás Központi költségvetést terhelő rész

Önkormányzati hírek. Beszámoló a képviselő-testület 2011. május 20-án tartott üléséről. Felhasználás Központi költségvetést terhelő rész 2011. május-június június hó Majális XII. évfolyam 5-6. 5 szám 2007. óta az Önkormányzat nem rendezett majálist. Ennek több oka volt, amelyet most nem szeretnék részletezni. Azonban 2010. év végén a képviselő-testület

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

Cigánd város 2011. évi őszi programjai BEMUTATJUK. www.cigand.hu www.bodrogkoz.com. 2011. október XI. évfolyam 3. szám

Cigánd város 2011. évi őszi programjai BEMUTATJUK. www.cigand.hu www.bodrogkoz.com. 2011. október XI. évfolyam 3. szám 211. október XI. évfolyam 3. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com BEMUTATJUK A cigándi református egyházközség harangozója: Takács Istvánné. A harangozás szövevényes szabályaiba Erzsike készséggel

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

VI. évfolyam, 1. szám 2010. április. infláció). Csökkentek az intézményeink normatívái. Csökkent a lakosságszám, a gyermeklétszám,

VI. évfolyam, 1. szám 2010. április. infláció). Csökkentek az intézményeink normatívái. Csökkent a lakosságszám, a gyermeklétszám, VI. évfolyam, 1. szám 2010. április Önkormányzat hírei A 2010-es esztendő a költségvetés elkészítésével kezdődött, melyet a testület 2010. február 25-én fogadott el. Az önkormányzat ez évi költségvetési

Részletesebben

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám 2012. január hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Kedves Diósjenői Polgárok! Amikor egy új esztendő küszöbét átlépjük, hamar

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. 2013. július XVII. évfolyam 2. szám A ZENE ÜNNEPE. 2012. július 27. (szombat) 18 30 Művelődési Ház előtti tér

Saj (t) ó~szögedről. 2013. július XVII. évfolyam 2. szám A ZENE ÜNNEPE. 2012. július 27. (szombat) 18 30 Művelődési Ház előtti tér Saj (t) ó~szögedről 2013. július XVII. évfolyam 2. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről.. 2 Anyakönyvi hírek...... 4 Megadom a szót..... 4 Beruházások-fejlesztések-karbantartások. 5 Projektzárás...

Részletesebben

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Papos Község Önkormányzata 2013. szeptember 28-29-én rendezte meg az Itthon vagy - Magyarország szeretlek - hétvégét, melynek keretein belül szombaton szabadtéri szüreti

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

Ünnepeltünk! 2014. október 12-én helyi önkormányzati választás. A jelöltek bemutatkozását az újság 20-28 oldalain olvashatja.

Ünnepeltünk! 2014. október 12-én helyi önkormányzati választás. A jelöltek bemutatkozását az újság 20-28 oldalain olvashatja. VELENCEI A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA HÍRADÓ 22. évfolyam 9. szám 204. SZEPTEMBER Ünnepeltünk! Velence Város 0 éves születésnapi ünnepségéről beszámolónk a következő oldalakon 204. október 2-én helyi

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

PEDAGÓGUSNAPRA. 2009. május. XIX. évfolyam V. szám

PEDAGÓGUSNAPRA. 2009. május. XIX. évfolyam V. szám XIX. évfolyam V. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft PEDAGÓGUSNAPRA Minden ember annyit ér, amennyit hazájának, embertársainak, családjának használni tud. (Kodály Zoltán) 1948 szeptemberében a Szakács

Részletesebben

Nádudvari. Augusztus 20: tűzijáték, utcabál

Nádudvari. Augusztus 20: tűzijáték, utcabál Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. szeptember XVI. évfolyam 9. szám Ára: 99 Ft JEGYZETÜNK Bególyáztunk Múlt havi számunkban három írásunk is a gólyák kal foglalkozott, ráadásul mindegyik fotóval illusztrálva.

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben