Egy virágzó, gyarapodó város, Magyarország szívében!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy virágzó, gyarapodó város, Magyarország szívében!"

Átírás

1 Egy virágzó, gyarapodó város, Magyarország szívében! Generáció-, stílus-, és szemléletváltás Önkormányzati választási program

2 Tartalomjegyzék: 1. Gazdaság, pénzügyek, szociális ellátórendszer, energiapolitika, Holt-Körös Gazdaság Pénzügyek, szociális ellátórendszer Pénzügyek Szociális ellátások, szociális szövetkezetek, szociális kártya Energiapolitika A Holt-Körös, turizmus Közbiztonság, városgazdálkodás,közösségépítés Közbiztonság, a cigánybűnözés megfékezése Közösségépítés Városgazdálkodás, környezetvédelem Jövőpolitika Oktatás-nevelés, kultúra, szórakozás Sport Egyházak Civilek 25 2

3 Egy virágzó, gyarapodó város, Magyarország szívében! Generáció-, stílus-, és szemléletváltás Bevezetés Szarvas város kedvező fekvése és természeti adottságai miatt több ezer éve lakott hely. Újkori történetének fontos mozzanata az újratelepítés (1722). Ekkor felvidéki szlovák és magyar telepesek leheltek új életet a török hódoltság és háborúk alatt elpusztult településbe. Szarvas 1920-ig a Kárpát-medence és Magyarország szívében volt. A nemzet újraegyesülésének folyamatával és a határok átjárhatóságával újra azzá kell vállnia. Az összmagyarság és a Kárpát-medence egyik szellemi, gazdasági, kereskedelmi, logisztikai és turisztikai középpontjának. Erős, pénzügyileg, gazdaságilag független, élelmiszer- és energetikai önrendelkezésre törekvő városról álmodunk, amely jól működő, szolidáris emberi közösségek összesége. Egy környezettudatos, élhető és fenntartható települést szeretnénk. Ehhez rendezett, gyarapodó lélekszámú, biztonságos, a fiataloknak, középkorúaknak jövőt, hasznos munkát, megélhetést, az időseknek nyugodt öregkort megtereremtő, gondoskodó Szarvasra van szükség. A kor kihívásaira reagálva új típusú, vállalkozó önkormányzat a célunk! Büszkén vállaljuk telepes elődeink és nagyjaink hitre, munkára, tudásra, találékonyságra és vállalkozásra alapuló örökségét, bízunk Istenben és hiszünk a szebb jövőben! Hajrá Szarvas! Győzzön a Jobbik! Szeretettel, a program megalkotói és a Jobbik szarvasi szervezete nevében: Szarvas, szeptember hó Gajdos Attila alelnök, polgármester-jelölt 3

4 Megoldandó problémák: A város lakossága fő, az elmúlt 20 évben folyamatosan csökken és elöregszik. Okai: - az alacsony születésszám és a jól képzett fiatalok elvándorlása - alacsony foglalkoztatottság mellett relatív magas a munkanélküliség - kevés a nagy hozzáadott értékkel bíró, kvalifikált munkavállalót alkalmazó, jól fizető munkahely - a város nehéz megközelíthetősége közúton, az M44-es elkerülő út hiánya - romló közbiztonság, erőteljes cigánybűnözés, a szociális rendszeren való élősködés - a város eladósodottságának növekedése, további eladósodás kockázata - kevés a termelő infrastruktúrát szolgáló beruházás - Szarvas fő értéke a Holt-Körös, vízminősége, horgászvizi funkciója romlik. A város oktatás-, sport-, egészség- és ifjúságpolitikáját (jövőpolitikáját) a koncepciótlanság jellemzi. Esik az oktatás színvonala, gyenge a nemzettudat. A szarvasi emberek jelentős része rossz mentális, egészségügyi és fizikai állapotban van. A társadalmi kohézió és szolidarítás mértéke folyamatosan gyengült az elmúlt 20 évben. A közösségek, a jól működő, egészséges családok száma csökken, növekszik a csonka családok száma és a devianciák fokozottan érintik a fiatalságot. A fiatal családok lakáshoz jutása, életkezdéshez való feltételei szűkültek, a bérlakásépítési programok leálltak. A rendszerváltozás igazságtalanságai és gazdasági válság miatt jelentős mértékben növekedtek a társadalmi különbségek, szociális feszültségek. Szarvas és a Körös-szögi Kistérség főbb demográfiai jellemzői A Körös-szögi Kistérség népsűrűsége - a 2001-es népszámlálás adatai alapján 52,25 fő/km 2, ami az országos (108 fő/km 2 ) átlag nagyjából fele. A közötti időszakot megvizsgálva az ezer lakosra jutó vándorlási egyenleg 2,36, amivel Békés megyében a legutolsó helyen szerepel, míg az országban található 168 kistérséget tekintve a kistérségek sorrendjében pedig a 82. helyen áll. A 14 év alatti népességre jutó időskorúak aránya (öregedési index) 1,66, ami jóval kedvezőtlenebb az országos átlag 1,34-os értéknél. A mutató értéke 2000-hez képest romlott, Békés megyében az utolsó (a 6.) helyen áll. (Dr. Csordás László, 2003) Az 1 és 2. ábra alapján megállapítható, hogy Szarvas népessége évről-évre csökken. Az 1990-től 2006-ig terjedő időszakot megvizsgálva megállapítható, hogy ez a csökkenés változó mértékű, pl. a 2006-os adatok alapján a város lakossága egy év alatt 0,7%-al lett kevesebb. Az elmúlt 20 évet figyelembe véve a város lakossága több mint 2000 fővel csökkent. Nagyarányú a településről történő elvándorlás is, főleg Budapestre és a nagy egyetemi városokba. 4

5 Korcsoport (év) > Összesen: %-os változás az előző évhez -1,08-0,46-0,60-0,69-0,55 képest Öregedési index (0-14/>60 *100) Korcsoport (év) > Összesen: %-os változás az előző évhez -0,19-0,95-0,26-0,89-0,33-0,33-0,70 képest Öregedési index (0-14/>60) 1. ábra Szarvas város főbb demográfiai jellemzői (Adat forrás: Szarvas város Polgármesteri Hivatala népesség nyilvántartás) Fő Népességszám ábra Szarvas város népességének változása: 1990 és 2006 között 5

6 Minden városvezetési döntésünknél három szempontot fogunk figyelembe venni: - a szarvasi emberek gyarapodása, jóléte - a munkahelyteremtés, kedvező vállalkozói környezet biztosítása - a környezeti érdekek védelme és a klímavédelem Vezető elveink a társadalmi szolidaritás és kohézió erősítése, a közösségépítés és a település gazdasági, energetikai, élelmiszer- és anyagi önrendelkezésének, függetlenségének megteremtése. Vedd és Védd a szarvasit! 1. Gazdaság, pénzügyek, szociális ellátórendszer, energiapolitika, Holt-Körös, turizmus Erősségek: A település jó fekvéssel rendelkezik, bővelkedik természeti javakban, erőforrásokban (természeti ritkaságok, látványosságok, termőföld, biomassza, geotermikus energia, szoliáris energia, ivóvíz). Itt található az ország legnagyobb arborétuma és az 5. legnagyobb állóvize, a Holt-Körös. Jó munkakultúrával, élelmiszeripari, vetőmagelőállítási, gépipari hagyományokkal rendelkezik, élénk a pénzügyi élete, kerekedelme. Több nemzetközi és országos hírű közintézmény (Szent István Egyetem, HAKI, Körös-Maros Nemzeti Park) működik a településen. Viszonylag fejlett infrastruktúrával, magas szinvonalú közszolgáltatásokkal rendelkezik. 1.2 Gazdaság A város gazdaságának meghatározója a mezőgazdaság és az élelmiszeripar. Mi a családi gazdaságokat támogatjuk, ugyanis ezek garantálják a vidéki népesség helyben maradását. Az igazságtalan szövetkezeti és állami gazdasági privatizációkkal létrejött latifundiumokhoz hasonlító közép- és nagyüzemeket nem támogatjuk. A helyi élelmiszeripar fellendítését szeretnénk, kihangsúlyozva a helyi termékek, termékelőállítás, kereskedelem és az élelmiszerönrendelkezés szerepét. Ezért indítotuk a Vedd és Védd a Szarvasit! mozgalmat. Az ipartelepítésnél a nagy hozzáadott értékű, perspektívikus iparágak betelepülését szorgalmazzuk,amelyek segítik a képzett szarvasi fiatalok elhelyezkedését és helyben maradását. Ilyen a megújuló energetikai ipar, a környezetvédelmi ipar, és a biotechnológia, amelynek adottságaink révén (felsőoktatás, kutatóintézet, környezeti előnyök), regionális központjává válhat Szarvas. Hasonló adottságokkal rendelkezik a gépipar is, ki kell használni a mezőgépipar megyei potenciáit, szarvasi hagyományait, a kecskeméti Mercedes-gyár viszonylagos közelségét. A település fekvéséből származó előnyök okán (történelmi Magyarország földrajzi közepe), a logisztikai ipar és a kereskedelem fejlesztése kézenfekvő lehetőség. A turizmusban és vendéglátásban rejlő lehetőséget is minimális szinten használja ki településünk. (Nincs megfelelő strandunk, nincs kempingünk, gond van a vízminőséggel, halasítással.) 6

7 Mozgalom a szarvasi termékekért, munkahelyekért, vállalkozásokért Ebben a nehéz gazdasági helyzetben csak összefogással, tudatos vásárlással tudjuk megóvni szeretett városunk, Szarvas gazdaságát és munkahelyeit. Ezért a helyben gyártott termékeket, itt előállított élelmiszereket kell keresnünk, a helyi szolgáltatásokat kell igénybe vennünk! Célunk a szarvasiak figyelmének felhívása a felelősségteljes fogyasztásra, vásárlásra, a lokálpatriotizmus fontosságára. A helyi vállalkozások, termelők és kereskedők érdekvédelmét, közös fellépését piacra jutását szorgalmazzuk. Ismertető, figyelemfelhívó védjegy bevezetését kezdeményezzük! A védjegy használatának feltételei: 1. A Szarvasi Kistérség területén bejegyzett és ott működő termelő, kereskedő, szolgáltató vállalkozás legyen. 2. A kistérségben élő, helyi munkavállalót foglalkoztasson. 3. Segítse a szarvasi és kistérségi vállalkozások összefogását és érdekvédelmét. 4. A mozgalomban részt vevők törekedjenek egymás termékeinek és szolgáltatásainak vásárlására, helyi eredetű élelmiszerek felhasználására. A vásárlói közösség és a védjegyhasználat előnyei a védjegybirtokosok szempontjából: 1. Jól működő, tudatos vásárlói közösség, vásárlói klub. 2. A vásárlói közösség hatására megnövekedő bizalom a fogyasztók részéről. 3. Forgalomnövekedés vagy forgalommegtartás, közös piacszerzés. 4. Egységes arculat és fellépés a multinacionális vállalatokkal szemben (érdekvédelem). 5. Marketingkampány a védjegyhasználók részére (internet, honlap, kábel TV). 6. Díjmentesség. A vásárlói közösség és a védjegy előnyei a fogyasztók szempontjából: 1. Megbízható, állandó minőség a termékeknél és a szolgáltatásoknál. 2. Emberközpontú, személyes kiszolgálás. 3. Tudatos vásárlással helyi - így a saját munkahelyek - megtartásának a támogatása. 4. Vásárlói közösséghez való tartozás. 5. Esetleges kedvezmények igénybevétele, Szarvas Kártya bevezetése. 7

8 A meglévő kis- és középvállalkozások fokozottabb támogatása A fejlesztésekhez kapcsolódó közbeszerzések során a helyi vállalkozásokat előnyösebb helyzetbe szeretnénk hozni, melyre a közbeszerzési törvény lehetőséget, ill. keretet szab. A beruházások során a bírálati szempontrendszert úgy alakítjuk majd ki, hogy a helyi munkavállalókat, helyi energiát, alapanyagokat felhasználó cégek nagyobb pontszámot kapnak, elkerülve ezzel azt, hogy a nagy multi cégek, ill. óriásvállalatok nyerjék el a legalacsonyabb kínálati ár miatt a nagyobb fejlesztéseink zömét. A relatíve magas munkanélküliséget tekintetbe véve, azon vállalkozások számára, amelyek ebben a nehéz gazdasági helyzetben legalább egy új munkavállalót vesznek fel és vállalják, hogy egy évig folyamatosan foglalkoztatják (min. hat órában) is azt, ill. azokat, a helyi iparűzési adójukból meghatározott mértékű arányos engedményt kapnak majd. Az önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseiben is érvényesítjük a zöld közbeszerzés azon elveit (EU-s horizontális irányelv), hogy a szállítás a lehető legkevesebb energia felhasználásával és a lehető legkevesebb CO 2 kibocsátásával járjon, ezért itt is a helyi vállalkozások aktívabb részvételére számítunk. A vállalkozási kedv erősítése, a több embert foglalkoztatni kívánó újonnan alakuló vállalkozások létesítésének elősegítése, melynek elsődleges eszközei: Speciális kedvezmények biztosítása az újonnan alakuló társas vállalkozások számára Az új vállalkozások helyi iparűzési adóját az indulás évében és a rákövetkező évben teljes mértékben elengedjük (feltételként szabjuk meg, hogy a vállalkozás tulajdonosa nem lehet más vállalkozás tulajdonosa és az elmúlt 3 évben nem folytathatott helyben ilyen irányú tevékenységet). Egy komplex vállalkozás-fejlesztési program kidolgozása A program fontos eleme lesz, hogy a város költségvetéséből minden egyes évben ,- Ft összegű alapot képez majd a kezdő vállalkozások számára, melyre minden új vállalkozást létrehozni kívánó pályázhat majd. A legjobb 10 üzleti tervet és a legtöbb foglalkoztatottat vállaló pályázó így egyenként 1,5 millió Ft összegű fele részben vissza nem térítendő támogatást, illetve kedvezményes hitel lehetőséget (melynek kamata a mindenkori inflációval megegyező mértékű) nyerhet el. A szarvasi kistérségben 2003-ban összesen regisztrált vállalkozás volt található, amelynek 79,61%-a működő vállalkozás, s ezzel az értékkel megyéjében a 4. helyre került, viszont az országos rangsorban csak a 80. helyen ált. A működő társas 8

9 vállalkozások ezer főre jutó száma (23,85) a hazai átlag 65%-a, így a kistérségek közötti rangsorban csak a 45. helyet szerezte meg, (Dr. Csordás László, 2003) Az országos átlagot a kistérségben egyedül a mezőgazdasági szövetkezetek aránya haladja meg (56,6%-kal). (Dr. Csordás László, 2003) A fentieket figyelembe véve a mezőgazdaság, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, a kereskedelem, javítás, az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatások és az ipar szektorába sorolt vállalkozások lehetnek a növekedés alapjai. (Dr. Csordás László, 2003) Vállalkozói és Projekt Iroda felállítása: A helyi fejlesztésekre és a helyi KKV-k helyzetbe hozására egy (külön csak ezzel foglalkozó) új szervezeti egység a Vállalkozói és projektiroda kialakítása. - A kialakítandó Projektiroda főbb jellemzői: A területfejlesztési koncepciók és fejlesztési tervek, vállalkozások pályázatai illetve egyéb szakdokumentumok, valamint hazai és az EU által társfinanszírozott pályázati dokumentációk megírására és összeállítására, továbbá a támogatást nyert pályázatok megvalósítására kialakítandó speciális szervezet. Feladata lenne a vállalkozások informálása a lehetőségekről, kapcsolattartás a helyi vállalkozásokkal. Egyablakos ügyintézését vezetnénk be az irodán keresztül, az új beruházók és a meglévő vállalkozások könnyebb ügyintézéséért. A képviselő-testület mellett működne egy Vállalkozói Tanács, amelyben a helyi vállalkozások,- és iparűzési adót fizetők kapnának helyet. Segítenék és véleményeznék a képviselő-testület munkáját abban, hogy döntéseiben szem előtt tartsa a minél kedvezőbb vállalkozási környezet kialakítását. Delegált képviselőjük tanácskozási joggal részt vehetne a pénzügyi, gazdasági bizottság munkájában és a testületi üléseken. Az új szervezet tagjait főként különböző végzettségű fiatal, nappali rendszerű felsőfokú (preferáltan egyetemi) végzettségű, friss szakmai- és nyelvtudással és a pályázatok elkészítésében meglévő gyakorlattal rendelkező, nem köztisztviselő jogviszonyban és rugalmas munkaidő-keretben foglalkoztatott dolgozók alkotják majd. A szervezet tagjai képezik majd az általuk megírt és támogatást nyert EU-s pályázatok projekt menedzsmentjét, így a pályázatok költségvetésének a terhére anyagilag is motiválhatóvá tehetők minél több sikeres pályázat megírására és megvalósítására és ezzel a munkabérük egy jelentős része is kitermelhetővé (leírhatóvá) válik az önkormányzat számára. Magyarázatként fűzzük hozzá, hogy az EU-s tenderek benyújtása során a legtöbb pályázat kötelező, ill. elszámolható elemét alkotja a projektmenedzsment, melyre a pályázat összköltségvetésének adott hányadát (ált. 3-12%-át) szükséges vagy lehetséges fordítani. 9

10 A pályázatírási és a projekt adminisztrációs tevékenységek, valamint a területfejlesztési tervek és koncepciók zömét jelenleg külső vállalkozások készítek el, melyekre az önkormányzat négy éves szinten több ,- Ft költ el (gyakran feleslegesen). Általánosságban elmondható, hogy ma azok az alföldi települések sikeresek, akik az EU-s forrásokat hatékonyan tudják lehívni, az ehhez szükséges korszerű humán infrastruktúrával és kreatív gondolkodásmóddal, valamint egyfajta fiatalos lendülettel rendelkeznek. A fent részletezett Projektirodához hasonló szervezet sikeresen működik pl. a fideszes vezetésű Mórahalmon (Nógrádi Zoltán polgármester irányításával), vagy éppen Kiskunhalason és Szegeden is. Az évtizedes fideszes vezetésű Mórahalom több tucat sikeres EU-s pályázata (az EU-tól lehívott támogatások óriási összege), a város dinamikus fejlődése az élő példa arra, hogy nem igaz az állítás, hogy csak egy kormánypárti tud eséllyel pályázni az EU-s és a haza forrásokra, illetve csak kormánypárti település lehet sikeres. Helyi pénz és pénzhelyettesítők Támogatjuk a Soproni Kékfrankos mintára helyi pénz, pénzhelyetesítők bevezetését, a települési gazdaság élénkítése céljából. Tanulmányozni kívánjuk a nyugat-európai jó gyakorlatokat is ebben a témában és megfelelő körülmények között alkalmazni. 1.2 Pénzügyek, szociális ellátórendszer Pénzügyek A település pénzügyi helyzete stabil, gazdálkodás kiegyensúlyozott, nincs működési hitele. A városban látványos beruházások folynak, amely egy része életminőség javulást, városi intézmények, épületeinek korszerűsödését jelenti. A város jelentős, 2,5 milliárd Ft. hitellel rendelkezik, amely jó része lekötött intézményfelújításokra és más, - nem termelő - beruházásokra fordítódik. Az elkövetkező években jelentős veszélyforrás ez a nagy hitelállomány, figyelembe véve a világgazdaság és Magyarország pénzügyi instabilitását. A település körübelül évi 600 milliós adóbevételét figyelembe véve a jövő évtől évi millió lesz a hiteltörlesztés, amely az oktatási rendszerre fordított, közel évi 200 millió Ft.-ot feltételezve kérdésessé teszi azt, hogy a város képes lesz -e az elkövetkező években megfelelő forrásokat biztosítani a jövőbeni fejlesztéseihez, a nem kötelező közszolgáltatásai ilyen magas szintű fenntartásához. Mi a jövőben elsősorban olyan beruházásokra költenénk, amely termelő beruházás, vagy az ahhoz nélkülözhetelen infrastruktúra, így kitermeli a beruházásra fordított tőkét, helyi iparűzési adóbevételnövekedést eredményez. A szigorú költésgvetési gazdálkodást, létszámpolitikát folytatni kell. Folytatni kívánjuk azt a 10

11 kedvező gyakorlatot is, hogy nagy arányú külső forrásbevonás történik az intézményrendszer működtetésébe. Véget kell vetni annak, hogy a város tulajdonában lévő gazdasági társaságok jövedelmezősége romlik, egyre gyakrabban szorulnak rá az önkormányzat anyagi segítségére. (Szarvasi Gyógy-Termál Kft., Szarvasi Gyermekélelmezési Kft., Körös-szögi Nonprofit Kft.) Szociális ellátások, szociális szövetkezetek, szociális kártya (Aki nem dolgozik ne is egyék!) Szociális ellátások, szociális kártya, szociális utalványok A Jobbik azt szeretné elérni, hogy a szociális ellátások helyett munkát biztosítson a település gazdasága, a közszféra és a szolgáltatóipar, esetlegesen közmunkát a település a közszolgáltatásai területén, főként válságidőszakokban. A pénzbeli segélyezést beszüntetjük, csak természetben és szociális kártyán, szociális utalványokon adunk segélyt, amelyet csak helyi üzletekben költhet el meghatározott áruféleségekre és az energiaköltségek fedezésére, élénkítve ezzel a város gazdaságát. Szociális szövetkezetek létrehozása, vállalkozó önkormányzat A változó világ az önkormányzattól is nagyobb szerepvállalást igényel a foglalkoztatás és a vállalkozások területén. Jó példa erre a Nyugat-Európában elterjedt szociális gazdaság-szociális szövetkezeti mozgalom. Ebben főként a vidékünkre jellemző mezőgazdasági, kertészeti, állattenyésztési tevékenységekben szervező, integrátori szerepet kell vállalnia. A már meglévő termelő kapacitásait (pl. volt Legelőkísérleti telep, Méntelep stb.) gazdasági, foglalkoztatási szempontból jobban ki kell használnia. A volt Legelőkísérleti telepre alapozott új VKSZ (Városi Kertészeti Szövetkezet.) A város geotermikus fűtőrendszerének elhasznált fűtővizére alapozva, előállíthatná a városban, a közterek virágosításában felhasznált 1-2 nyári növények és a közétkeztetésben felhasznált zöldségek jelentős részét. Foglalkoztatás bővítési és mintagazdaság szerepe is lenne. A szövetkezetekről szóló évi X. törvény és a szociális szövetkezetekről szóló 141/2006. (IV.29.) Korm. rendelet célja, hogy a társadalom tagjait ösztönözze, váljanak aktív szereplőivé a szociális gazdaságnak, olyan speciális szervezeti forma szociális szövetkezet - létrehozásával, amely magában hordozza a szociális gazdaságjellemző alapértékeit és olyan igények, szükségletek kielégítésére törekszik, amelyekre a gazdasági szektor más területei nem alkalmasak. Az európai tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a szövetkezetek - szociális szövetkezetek - a foglalkoztatáspolitika, a regionális, a vidékfejlesztési, az agrár-, a környezetvédelmi politikai keretei között felmerülő problémák megoldásának, illetve a kiegyensúlyozásának egyik eszközét jelenthetik. A szociális szövetkezetek olyan személyek autonóm társulásai, akik önkéntesen egyesülnek abból a célból, hogy közös gazdasági, társadalmi, oktatási és kulturális céljaikat együttműködésben, demokratikusan irányított vállalkozásuk útján valósítsák meg. A szociális szövetkezet a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, jogi személyiséggel rendelkező szervezet. A szövetkezeti tag a feladat egészét vállaló szövetkezet aktív részvevője; egyenlő joggal az egy tag - egy szavazat elvének megfelelően - vesz részt a szövetkezete működését meghatározó 11

12 döntésekben, a végrehajtás ellenőrzésében, vezetői megválasztásában. A szociális szövetkezetek autonóm testületek, vezető tisztségeit tagjaik töltik be. Minden szövetkezetnek - így a szociálisnak is - az adózott eredményéből közösségi alapot kell képeznie a tagokból álló közgyűlés döntése szerinti mértékben, amelyet a szolidaritás elvének megfelelően az alapszabályban meghatározott, a tagokat, illetve azok hozzátartozóit megillető juttatásokra, támogatásokra fordít. A szociális szövetkezet tagjai által jegyzett részjegy, a szövetkezet adózott eredményéből részesedésre jogosít, kivéve a közhasznú szervezeti jogállással rendelkező szociális szövetkezeteket, mert ezek a szociális szövetkezetek eredményüket csak a közhasznú céljaik megvalósítására fordíthatják. 1.3 Energiapolitika A településnek meg kell céloznia azt, hogy mind háztartási, mind pedig települési szinten függetlenedjen a multinacionális nagyvállalatok által uralt piactól. Ez főként a földgáztól és a villamosenergiától való függés csökkentését jelenti. Az energetikai önrendelkezés, energiafüggetlenség elérése és a klímavédelem érdekében, a lehetőségekhez képest jobban kell felhasználni a megújuló energiákban rejlő lehetőségeket. (Nap, szél, biomassza, geotermia, földhő.) Törekedni kell az összes városi közintézmény bevonására a geotermikus távfűtő rendszerbe, a melegvíz előállításban a napenergia alkalmazására, és természetesen az energiatakarékosságra. A meglévő biomassza-potenciál, főként a mezőgazdasági melléktermékek, fokozottabb, hatékonyabb felhasználását, a lakóházak és a külterületi, városszéli közintézmények fűtésében. A város a saját mezőgazdasági, közterületi hulladékainak brikettálásával, pellettálásával megteremtheti a fűtőanyagot. A településszolgáltatás, mezőgazdaság - és a lakosság egy részének üzemanyag-ellátása - a régióban előállított biodízellel történne. A város rosszabb talajú külterületei részein energetikai célú erdőket telepítenénk, amely segítené a szegényebb rétegek tüzelőellátását. A város az elmúlt években nem jutott előre a geotermikus energia hasznosításában, a tulajdonában lévő termálkutak fejlesztési elképzelései nem valósultak meg, főként financiális és technológiai okokból. Szerintünk folytatni kell a termálprogramot, geotermikus erőmű építésére van szükség és lehetőleg minél több nagy- és lakossági fogyasztó - elsősorban a társasházak - bevonására. 1.4 A Holt-Körös, turizmus Szarvas legfontosabb természeti-turisztikai erőforrása a holtág. Több funkcióval rendelkezik, amelyek közül előtérbe kell helyezni a rekrációs hasznosítást. Szükség van teljes állapotfelmérésre, különösen a vízminőség, a halállomány, az ökológiai állapot, a nyaralók helyzete, a szennyezőforrások, a part fejlesztési lehetőségek területén. Jelenleg a koncepciótlanság és az évről-évre visszatérő, súlyosbodó problémák jellemzik a helyzet. Nincs hal a vízben, rossz híre van a településnek, eltünőben a horgászturizmus. Kritikán aluli a vízminőség, nincs fürdőturizmus sem. Napestig-szerű, kiülős helyekre van szükség, mediterrán hangulatú, alföldi kisvárosnak kell méginkább lennünk. Szükség van egy 12

13 fövenystrandra, minél több közlejáró biztosítására, arra, hogy végig lehessen menni a parton. Lehetővé kell tenni a szarvasiaknak a Köröshöz való hozzáférést. (A holtággal - fontossága miatt - külön programban foglalkozunk majd, amely érinti annak komplex rehabilitációját, turisztikai célú fejlesztését.) Az elkészült holtág-rehabilitációs program megvalósítása érdekében környezetvédelmi pályázatok benyújtása (UMFT, KEOP) és egy szakmai lobbi tevékenység beindítása szükséges. A falusi turizmus erősítésére törekszünk, a régi szarvasi hagyományok alapján, benti ház-tanya felújítása. A külterületi tanyákkal és a szlovák tájházzal közösen megvalósítunk egy tájházhálózatot, a hagyományos életmódot követő ottlakó fiatalokkal. Létre kell hozni egy ökofalút Galgagyörk mintájára Szarvason is. A helyi turizmus elsődleges kiemelt fejlesztési prioritás a számunkra, melynek okai: Szarvason, - a turisták által kedvelt alföldi városokhoz hasonlóan - sok látnivaló van, azonban ezek közül a jelentősebb érdeklődésre számot tartók zöme, egy nap alatt bejárható, ill. megtekinthető, így a turisták egy jelentős hányada gyakorta nem tölt el helyben vendégéjszakát. Szarvas legfontosabb látnivalója, az Arborétum meglátogatása, esetleg egy hangulatos sétahajózás után a vendég továbbutazik, ezáltal nem csak a szállásadók esnek el a bevételtől, hanem a város is rosszul jár, a minden szállás után fizetett idegenforgalmi adóbevétel (IFA) elmaradása miatt. További gondot jelent a turizmus, valamint az abból származó bevételek nyári szezonalítása, a turisztikai holtszezonok kihasználása, a város turizmusára oly jellemző szezonalítás mérséklése. A Szárazmalom passzív látnivaló funkcióváltásával, aktív bemutatóhellyé alakulásával, valamint a többi látnivaló tudatos szakmai fejlesztésével, a látogatóbarát szolgáltatásainak kiépítésével, azaz a látnivalók minőségi attrakciókká fejlődésével a turisták által a megtekintésükre fordított idő, valamint az új élménydúsabb átalakulás miatt, várhatóan a látogatók száma is megnövekedne, ezáltal a turisták már nagyobb valószínűséggel Szarvason illetve a térségben maradnának. A szállások után a városnak fizetett IFA mellett, a turizmusból eredeztethető bevételek - a turizmus ágazatra jellemző közvetett (multiplikatív) hatások következtében - így megsokszorozódhatnának. Több turistával, nagyobb számú vendégéjszakával több forrás képződhetne a turizmus fejlesztésére, ezáltal a hatékonyabb turizmusmarketing munkára, a kistérségi turisztikai fesztiválok színvonalának növelésére. Tehát egy pozitív visszacsatolási folyamat indulhatna be. A város és a környéke lakosságának az életében a turizmus és az abból eredő, a későbbiekben dinamikusan növekvő bevétel, a depresszióba került mezőgazdaságból származó csökkenő egységnyi bevételek, vagyis a mezőgazdasági termelés lehetséges igazi jövőbeli alternatívája lehetne. A turizmus tudatos fejlesztése elősegítené Szarvas és a funkcionálisan hozzátartozó vidék gazdaságának a diverzifikációját, a több lábon állását. Szárazmalom interaktív bemutatóhely létrehozása a malom működőképessé 13

14 tételével, a kiszolgáló infrastruktúra fejlesztésével; A projekt célja, hogy a Szárazmalom mint muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező, ám jelenlegi állapotában működésképtelen állapotú, a látogatók számára csupán passzív élményt jelentő látnivaló - működő-, és őrlőképessé tétele, ezáltal és a kiszolgáló látogatóbarát fejlesztések megvalósulásával, az attrakciót látogatók számára, már egy aktív élményt jelentő interaktív bemutatóhely kialakítása. A látnivaló minőségi fejlesztésével, a Szárazmalom interaktív bemutatóhely nem csupán a jegybevétellel, hanem emellett, az egy turistára jutó átlagos költésszint és a turisták által a városban hasznosan eltöltött idő megemelkedésével is szolgálná Szarvas és a kistérség turizmusát. A malom és a látogató infrastruktúra fejlesztésének további (jövőbeli) célja, hogy megteremtse a feltételeit a Szarvasi Szárazmalom, mint a Magyarországon egyedülálló látványosság, és kuriózum aktívabb turisztikai hasznosítási lehetőségeinek. (pl. az évente megrendezésre kerülő, nyári turisztikai rendezvény az ezüstszőlői aratónap jövőben kibővülő rendezvényének az egyik autentikus helyszíne lehetne, így a búza kézi aratásától annak őrlésen át egészen a kenyérsütésig be lehetne mutatni a gabona útját az aratástól a kenyérsütésig). A Szlovák Tájház megvásárlása, az épület szétszedése és újbóli felépítése (a kiállítóhely átköltöztetése) a Szárazmalom mellé (EU-s támogatással); A Tessedik Sámuel Múzeum Interaktív Trianon Emlékmúzeummá történő átalakítása, az intézmény látogatóbaráttá fejlesztése, a létesítmény előtt egy múzeumpedagógiai fogadótér kialakítása; A fejlesztés célja, hogy a helyi Tessedik Sámuel Múzeumot egy, az országban is egyedi érdekes látnivalóvá, speciális XXI. századi történelmi múzeummá fejlesztjük, ahol az attrakciót látogató közönséget a kiszolgáló látogatóbarát fejlesztések megvalósulásával már egy aktív élményt jelentő tematikus interaktív bemutatóhely fogadná. A múzeum a kommunizmus áldozatait bemutató részlege kerülne (Kozák Ferenc tanár úr gyűjteményére alapozva), a Lengyel Palotába, a volt MSZMP, MSZP székházba, a Trianon múzeumi rész maradna a mai Tessedik Sámuel Múzeum épületében. Az Interaktív Tessedik Sámuel Múzeum tartalmas és élvezetes programot tud majd felkínálni még a hagyományosan nem múzeumlátogató vendégek számára is. A múzeum minőségi fejlesztésével, az Interaktív Tessedik Sámuel Múzeum nem csupán a jegybevétellel, hanem emellett, az egy turistára jutó átlagos költésszint és a turisták által a városban hasznosan eltöltött idő emelkedésével is szolgálná Szarvas és a kistérség turizmusát. Az interaktív múzeumfejlesztésre példa a közelben a hódmezővásárhelyi Emlékpont Múzeum, ahol nem a vitrinekben kiállításra kerülő tárgyak mennyiségével, hanem a kép-, a hang-, illetve látványelemekkel a látogatóban speciális hatásokat érnek el. A múzeum átalakítása, ill. fejlesztése során, az eredeti helytörténeti és képzőművészeti funkció is részben megmaradna, azonban az intézmény teljesen átalakulna. A múzeum egyes kiállítási tárgyai pl. a szekerek és a nagyobb méretű tárgyak a Tessedik Emlékházba kerülnének át. A fejlesztésre például nagy eséllyel 85%-s támogatási intenzitás (azaz 15% önerő) 14

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

T ERVEZET. A Ceglédért Független Egyesület programja a 2010-2014 közötti időszakra

T ERVEZET. A Ceglédért Független Egyesület programja a 2010-2014 közötti időszakra T ERVEZET CEGLÉD PÁRTJÁN A Ceglédért Független Egyesület programja a 2010-2014 közötti időszakra 1/1 A Ceglédért Független Egyesület több mint tíz éve van jelen a város közéletében. Eddigi tevékenységünk

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA CSANYTELEK KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2014. (IV. 25.) Ökt határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...

Részletesebben

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája Gyula város Befektetés-ösztönzési stratégiája 2010. május Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. / Honlap: www.gyula.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest, Andrássy út 12. / Honlap:

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL 2005-2013 ÖSSZEGZÉS 2 0 0 5. J A N U Á R A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó kormányhivatal 1012 BUDAPEST,

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

A Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának 2011. évi felülvizsgálata

A Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának 2011. évi felülvizsgálata A Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának 2011. évi felülvizsgálata 1. Vezetői összefoglaló 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe A térségben működő élelmiszergazdasághoz

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2013. április TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I.1. A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Gazsó Ferenc: Nemzedéki orientációk instabil társadalmi környezetben

Gazsó Ferenc: Nemzedéki orientációk instabil társadalmi környezetben Nyékiné Katona Hedvig - Püspökladány Város Önkormányzata Az államszocializmusból az ismeretlenbe haladó magyar társadalom fiatal nemzedékének ez idáig nem adatott meg a rendszerváltáshoz fűződő reményeinek

Részletesebben

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Élhetőbb Ellendért programozás 2013 műhelymunka sorozat Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Alpha Tender Kft. 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Tervezés a településeken...

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági programja 2007 2018

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági programja 2007 2018 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági programja 2007 2018 Merjünk nagyok lenni, s valóban nem oly nehéz, de legyünk egyszersmind bölcsek is! (Széchenyi István) Székyné dr. Sztrémi Melinda

Részletesebben

Dél-Dunántúl JÖVŐTERV. Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG. Vitaanyag

Dél-Dunántúl JÖVŐTERV. Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG. Vitaanyag Dél-Dunántúl JÖVŐTERV Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG Vitaanyag MSZP 2012 0 Tartalomjegyzék Előszó...2 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK...21 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS...21 A RÉGIÓ ELHELYEZKEDÉSE...3

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014-2020. MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

MARKETING STRATÉGIA. Duna Összeköt Egyesület térségi marketing stratégiája 21 település számára. Onecreative Marketing Professional Kft.

MARKETING STRATÉGIA. Duna Összeköt Egyesület térségi marketing stratégiája 21 település számára. Onecreative Marketing Professional Kft. MARKETING STRATÉGIA Duna Összeköt Egyesület térségi marketing stratégiája 21 település számára Onecreative Marketing Professional Kft. 2013 Tartalomjegyzék I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 II. ELMÉLETI ALAPVETÉS:

Részletesebben

A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

Köszöntöm a kedves Olvasót!

Köszöntöm a kedves Olvasót! TARTALOMJEGYZÉK 6 Alapértékeink 9 Gazdaságpolitika 15 Fenntartható vidék 22 Alkotmányos rend 31 Jogállamiság 43 Szlovákiai magyar nemzetpolitikai stratégia 51 Mélyszegénységi- és romapolitika 61 Ruszin

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Tartalom ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP... 4 AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETE... 8 ADÓPOLITIKA... 13 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK... 17 ÓVODAI NEVELÉS... 22 OKTATÁSI

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. BEVEZETÉS...4 II. HELYZETELEMZÉS...5 II.1. A TELEPÜLÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE,

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE Az AVOP LEADER+ intézkedés keretében A BAKONYALJA Akciócsoport HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE A KISBÉRI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSE A BAKONYALJAI BARANGOLÓ ÚTVONALHOZ KAPCSOLÓDÓAN Ácsteszér, 2005. december

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés...3 A település bemutatása...4 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Bánk Község Önkormányzata 2013. július 5. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon:06 1 882 3454 email: ugyfelszolgalat@tkki.hu web:

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. 1 T AR T A L O M J E G Y Z É K I. Általános bevezető 3. a) A gazdasági program szükségessége, aktualitása 3. b) A gazdasági program célja,

Részletesebben