K Ő Z L Ö N Y 1. SZÁM JANUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K Ő Z L Ö N Y 1. SZÁM 2002. JANUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK"

Átírás

1 1 K Ő Z L Ö N Y 1. SZÁM JANUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK HATÁROZATOK 1 / (01.14.) a Pécs, Király u. 11. sz. alatti ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet megjelöléséről 3 / (01.17.) Pécs város sportkoncepciójáról 2 4 / (01.17.) a Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelési Rt megbízása mezőgazdasági haszonbérletekre vonatkozó feladatok ellátásáról 5 / (01.17.) életvédelmi létesítmények fenntartásával kapcsolatos tulajdonosi feladatok ellátásáról 6 / (01.17.) a sportcélú előleg biztosításáról 4 7 / (01.17.) a Hanns Seidel alapítvánnyal kötött együtt-működési megállapodás megújításáról 8 / (01.17.) Pécs-Újvidék partnervárosi megállapodásról szóló szándéknyilatkozatról 9 / (01.17.) a Pécsi Ipari Park Rt. kölcsönfelvételének és keretbiztosítéki jelzálogszerződésének tulajdonosi jóváhagyásáról 10 / (01.17.) a Bricostore Hungária Ingatlan Kft-vel kötött adás-vételi szerződés módosításáról 11 / (01.17.) a Pécsi Nemzeti Színház és a Pannon GSM között megkötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról 12 / (01.17.) a közművelődési intézmények és között végzett munkájáról készült beszámoló elfogadásáról 13 / (01.17.) a Nemzetközi Gyermek és Művészeti Fesztivál ben Pécsett történő megrendezéséről szándéknyilatkozat 14 / (01.17.) a Pécs, Komjáth A. u. 2. sz. irodaépület haszonkölcsönbe adásáról 15 / (01.17.) a Pécsi Kézilabda Kft-nél 10 %-os önkormányzati üzletrész eladásáról 16 / (01.17.) sportolói lakások bérbeadásáról 6 17 / (01.17.) alapítványok, közalapítványok támogatásának jóváhagyásáról 18 / (01.17.) Pécs-Málom, Felső u. 42. szám alatti ingatlan értékesítéséről

2 2 19 / (01.17.) a Pécs, Alkotmány u. 9. sz. alatti foghíjtelek értékesítéséről 20 / (01.17.) Boldogság Háza kazánházában végzendő munkákról 7 24 / (01.29.) a évi költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozottságát szolgáló intézkedésekről 25 / (01.29.) az Illetékhivatal működésével kapcsolatos, a Baranya Megyei Önkormányzattal kötendő szerződésről MELLÉKLETEK TÁRA 3 / (01.17.) Közgyűlési határozat melléklete 9 7 / (01.17.) Közgyűlési határozat melléklete 26 8 / (01.17.) Közgyűlési határozat melléklete / (01.17.) Közgyűlési határozat melléklete HATÁROZATOK 1/2002. (01.14.) sz. határozat a Pécs, Király u. 11. sz. alatti ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet megjelöléséről 1./ A Közgyűlés a Pécs, Király u. 11. sz. alatti /A/4 hrsz. irodaépület megvásárlásának fedezetéül a évi pénzmaradványt jelöli meg. Utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy a vételárhátralékot a Bm-i Önkormányzat által kiállított számla alapján utalja át. 2./ A Közgyűlés jóváhagyja az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos adásvételi szerződést, és felhatalmazza dr. Toller László polgármestert annak valamint az adásvételi szerződésnek az aláírására. 3./ A Közgyűlés továbbértékesítési vagy hasznosítási célra vásárolja meg ezen ingatlant. A Közgyűlés a későbbi értékesítéskor, hasznosításkor messzemenően figyelembe veszi a belváros rendezési tervét és a várospolitikai célokat. Határidő: pontnál: azonnal 3. pontnál: értelem szerint Felelős: 1pontnál: dr. Tolnai Márta főosztályvezető 2-3. pontnál: dr. Toller László polgármester 3/2002. (01.17.) sz. határozat Pécs város III. Sportkoncepciójáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Sportbizottság előterjesztését Pécs város III. Sportkoncepciójáról. A következőket határozta meg: 1. Az utánpótlás-nevelés területén fontosnak tartja, hogy a Sportbizottság foglalkozzon az ISM és a különböző szakszövetségek által kiadott programok megvalósításával. Fontosnak tartja, hogy a Mecsekaljai Oktatási és Sportközpont részeként működő sportiskola nagyobb önállóságot és támogatást kapjon. Utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztályt és a Sportbizottságot, hogy vizsgálja meg a sportiskola fejlesztésével kapcsolatos lehetőségeket. A javaslatokat terjesszék a Közgyűlés elé. Határidő: május 30. Felelős: Póla József főosztályvezető 2. A Szabadidősport területén az eddigi versenyfomák fenntartása mellet gondoskodni kell a téli sportolási lehetőségek bővítéséről. Különösen a nők számára kell az eddigi lehetőségeket bővíteni. Határidő: december 31.

3 3 Felelős: Póla József főosztályvezető 3. Az elmúlt években kiváló eredményeket elért diáksportot a jövőben a Sportbizottság az eddigi elosztási rendszernek megfelelően támogassa. Határidő: december 31. Felelős: Póla József főosztályvezető 4. A verseny és élsport területén 14 első osztályú csapatát, valamint az atlétikát, úszást, aerobikot, súlyemelést, és a kickboxot a jövőben jobban kell támogatni annak érdekében, hogy Pécs város sportja a hazai és nemzetközi szinten is megfeleljen az elvárásoknak. Határidő: december 31. Felelős: Póla József főosztályvezető 5. Az egyéni sportolók támogatásával kapcsolatosan fontos szempont, hogy a nemzetközileg elismert vagy elismerés előtt álló mintegy sportoló magas szintű felkészülését a Sportbizottság az országos sportági szakszövetségek előzetes egyetértésével támogassa. Határidő: december 31. Felelős: Póla József főosztályvezető 6. Az Ifjúsági és Sportminisztérium és az önkormányzat közösen stadion rekonstrukciót hajt végre az utóbbi tulajdonában lévő Újmecsekaljai sporttelepen, amely 10 ezer főre alkalmas fedett ülőhellyel, korszerű öltözőkkel, VIP páhollyal, beléptető rendszerrel, megfelelő parkolókkal készül el. A bekerülési költség biztosítva van. Határidő: december 31. Felelős: dr. Toller László polgármester 7. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a PVSK sporttelepen műanyag atlétikapálya épüljön közösen az ISM-mel. Ennek költségeire 38 M Ft-ot biztosít. Határidő: december 31. Felelős: dr. Toller László polgármester 8. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a következő öt éves időszakban teljesen fel kell újítani a műjégpályát. Vizsgálni kell annak lehetőségét, hogy magántőke bevonásával, pályázatokkal milyen lehetőség kínálkozik a jégpálya befedésére. Határidő: szeptember 1. Felelős: dr. Toller László polgármester 9. A Mecsekaljai Oktatási és Sportközpont leégett futó folyosóját újjá kell építeni oly formában, hogy kiegészüljön egy kondicionáló-teremmel, amely alkalmas arra, hogy a súlyemelők is otthonra találjanak. Határidő: szeptember 1. Felelős: Póla József főosztályvezető 10. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy különböző sportágak megyei vagy regionális utánpótlás-nevelési központjának létrehozása céljából sportkollégium kialakítására kerüljön sor. A helyszínre jelenleg legalkalmasabb a Hajnóczy utcai kollégium padlástere. Más kollégium bővítése is szóba kerülhet. Határidő: szeptember 1. Felelős: Póla József főosztályvezető 11. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Sportbizottság az egyes területek sportfinanszírozását százalékos arányban határozza meg. Amennyiben az egyes területek minőségében változás állna be, akkor lehetősége legyen arra, hogy változásokat hajtson végre. Erről a Sportbizottságnak tájékoztatnia kell a Közgyűlést. Határidő: december 31. Felelős: dr. Bödő László bizottsági elnök 12. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően a MiZo Pécsi VSK női kosárlabda csapata, a Pécsi Kézilabda Kft. és a Pécsi VSK férfi kosárlabda csapata hetenként órát ingyen vehessen igénybe a Lauber Dezső Városi Sportcsarnokban. Bérmentesen használhassanak egy-egy szertárt, a MiZó Pécsi VSK pedig két irodát. A MiZó Pécsi VSK és a PKK NB I/B-s tartalék csapatai 5-5 óra edzési időt kapjanak ingyen. A Pécsi Korcsolyázó Egylet a Pécsi Jégpályán annak üzemeltetési idejében heti 10 óra edzésidőt kapjon fizetési kötelezettség nélkül. Határidő: január 17. Felelős: Póla József főosztályvezető 13. A Stadion utcai sporttelepet és az irodákat a PMFC, a Stadion utcában lévő irodahelyiségeket és tornatermet a PKK, a Városi Lőteret a Pécsi Lövészegylet, a Várkői Ferenc Szabadidő és Diáksport központ létesítményeit a diáksport és a

4 4 szabadidősport ingyenesen vehesse igénybe. Határidő: március 1. Felelős: Póla József főosztályvezető 14. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a január 1-jétől az egyesült Pécsi VSK Atlétikai Szakosztálya és a Pécsi Atlétikai Club, a Tüzér utcában lévő atlétikai futófolyosót ingyenesen használhassa. Határidő: január 17. Felelős: Póla József főosztályvezető 4/2002. (01.17.) sz. határozat a Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. megbízása mezőgazdasági haszonbérletekre vonatkozó feladatok ellátásáról A Közgyűlés megbízza a Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt-t a mezőgazdasági haszonbérletre kijelölt önkormányzati tulajdonú telekingatlanokkal kapcsolatos alábbi feladatok ellátásával: 1./ A 2002-es mezőgazdasági évre a 210/1997/05.15./sz. közgyűlési határozat alapján kerüljenek a haszonbérleti szerződések megkötésre, úgy, hogy a bérleti díjakat az előző gazdasági évre, a KSH által közölt előző évi inflációs árindex mértékével meg kell emelni. Határidő: Felelős: dr. Toller László polgármester dr. Kelemen László vezérigazgató 2./ A következő mezőgazdasági évre a bérleti díjakat felül kell vizsgálni lakóövezeti és gazdaságossági szempontok alapján, a javaslatot a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Határidő: Felelős: dr. Kelemen László vezérigazgató Jeszták Lajos főosztályvezető 3./ A Közgyűlés elkötelezettséget vállal arra, hogy a évi költségvetésben a saját és bérelt ingatlanok szakfeladat terhére kerüljön elkülönítésre bruttó 3,5 millió forint - az önkormányzati tulajdonban lévő és mezőgazdasági haszonbérlet céljára kijelölt telekingatlanokkal kapcsolatos feladatok ellátására, -megbízási díj címén. Határidő: évi költségvetés jóváhagyását követő 30 napon belül Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető 4./ Pécs város településszerkezeti tervének globális felülvizsgálatát követően, a városszerkezet fő irányvonalainak ismeretében a Városfejlesztési Főosztály a Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt-vel folytasson tárgyalásokat a piaci hasznosítás céljára alkalmas területek feltárására és közös értékesítésére. Ezen ingatlanok vonatkozásában a Városfejlesztési Főosztály készítse elő a hasznosítási javaslatát. Határidő: Felelős: dr.kelemen László vezérigazgató Jeszták Lajos főosztályvezető 5/2002. (01.17.) sz. határozat életvédelmi létesítmények fenntartásával kapcsolatos tulajdonosi feladatok ellátásáról 1./ Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal, hogy az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződésben foglaltak szerint az életvédelmi létesítmények fenntartásával kapcsolatos munkák megkezdődjenek. 2./ A feladat elvégzésével a Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. bízza meg évre vonatkozóan Ft + ÁFA megbízási díjért, melynek utalására a költségvetés elfogadását követő 15 napon belül kerül sor. 3./ A feladatellátás finanszírozására működési célú átadott pénzeszköz címén Ft fedezetet biztosít a saját és bérelt ingatlanok szakfeladat terhére. A fedezet biztosítása a költség tényleges felmerülését követően történik. 4./ Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Határidő: a szerződés aláírására: Felelős: Jeszták Lajos főosztályvezető

5 5 6/2002. (01.17.) sz. határozat a sportcélú előleg biztosításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése engedélyezi, hogy a Sportbizottság évi támogatási kerete terhére Ft, az alábbiak szerint kerüljön felhasználásra. sportolók jutalmazására Ft érem, plakett, kupa (felnőtt) Ft serdülő, ifi, junior sportolók érem, plakett, kupa Ft vendéglátásra Ft Pécsi Kézilabda Klub igazolásra Ft Ö s s z e s e n : Ft A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy a sportcélú előleget biztosítsa. Határidő: január 17. Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető Póla József főosztályvezető 7/2002. (01.17.) sz. határozat a Hanns Seidel Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás megújításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja a Pécs Megyei Jogú Város és a Hanns Seidel Alapítvány közötti együttműködési megállapodást. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: február 15. Felelős: az aláírásért: dr. Toller László polgármester az előkészítésért: Póla József főosztályvezető 8/2002. (01.17.) sz. határozat Pécs-Újvidék partnervárosi megállapodásról szóló szándéknyilatkozatról A Közgyűlés egyetért a partnervárosi kapcsolat kialakításával, és felhatalmazza a polgármestert arra, hogy folytasson további tárgyalásokat a partnervárosi kapcsolat megkötése érdekében, egyeztesse az Újvidéki Városi Közgyűlés képviselőivel a partnerségi megállapodás tartalmát. Határidő: május 20. Felelős: dr. Toller László polgármester 9/2002. (01.17.) sz. határozat a Pécsi Ipari Park Rt. Kölcsönfelvételének és keretbiztosítéki jelzálogszerződésének tulajdonosi jóváhagyásáról 1./ A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Pécsi Ipari Park Rt. az inkubátorház beruházásához - az előterjesztéshez mellékelt kölcsönszerződés feltételei szerint - 35 millió Ft, azaz harmincötmillió forint öszszegű kölcsönt vegyen fel. 2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, vagy a helyette eljáró tisztségviselőt, hogy az Rt. Közgyűlésén a 35 millió forint kölcsön felvételére és az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti kölcsönszerződés elfogadására adja le szavazatát. 3./ A Közgyűlés a kölcsön megfizetésének biztosítékául jóváhagyja a Pécsi Ipari Park Rt. és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata osztatlan közös tulajdonát képező Pécs, belterület helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlannak jelzáloggal való megterhelését. 4./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti Keretbiztosítéki jelzálogszerződést az Önkormányzat nevében aláírja. 5./ A Közgyűlés felkéri a Pécsi Ipari Park Rt. Vezérigazgatóját, hogy amennyiben az Rt. a jelzálogszerződés 1.b. pontjában konkrétan megjelölt tartós jogviszonyon - kölcsönfelvétel - kívül, a keretszerződés terhére a CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt.-vel további jogviszonyt

6 6 létesít úgy az új létesítendő jogügyletet előzetes tulajdonosi jóváhagyásra terjeszsze Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése elé. Határidő: értelemszerűen Felelős: dr. Toller László polgármester. A Közgyűlés felhatalmazza a Pécsi Nemzeti Színház igazgatóját a bérleti szerződés aláírására. Határidő: január 18. Felelős: Balikó Tamás igazgató Póla József főosztályvezető 10/2002. (01.17.) sz. határozat a Bricostore Hungária Ingatlan Kft.-vel kötött adás-vételi szerződés módosításáról A Közgyűlés egyetért a Pécsi Ipari Park Rt. és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Bricostore Hungária Ingatlan Kft. között június 2-án létrejött Ingatlan adás-vételi szerződésnek az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti módosításával. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan adás-vételi szerződés módosítását Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében aláírja. Határidő: azonnal Felelős: dr. Toller László polgármester 11/2002. (01.17.) sz. határozat a Pécsi Nemzeti Színház és a Pannon GSM között megkötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kulturális Bizottság előterjesztését elfogadva a következő határozatot hozza: A Közgyűlés engedélyezi, hogy a Pécsi Nemzeti Színház, mint Bérbeadó január 18-tól, 10 évre szóló bérleti szerződést kössön a Pannon GSM Távközlési Rt-vel, mint Bérlővel. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a szerződő felek által a évre kikötött évi 1 M Ft. összegű bérleti díj 2003-ban se emelkedjen azzal, hogy a bérleti díjat január 18-tól, évenként a KSH által közzétett az előző évre vonatkozó ipari termelői árindex változásának mértékéig emelni kell. 12/2002. (01.17.) sz. határozat a közművelődési intézmények 1998 és 2001 között végzett munkájáról készült beszámoló elfogadásáról A Közgyűlés megtárgyalta a Kulturális Bizottság előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés a Pécsi Kulturális Központ, az Ifjúsági Ház és a Szivárvány Gyermekház és között végzett munkájáról szóló beszámolókat elfogadja. A Közgyűlés elismeri és kiemelkedőnek ítéli a három közművelődési intézmény vezetőjének és munkatársainak elmúlt 3 évi munkáját, és egyben felkéri a három közművelődési intézmény vezetőjét, hogy a munkájukat változatlan szakmai színvonallal folytassák, közösségi tereikben és rendezvényeiken biztosítsanak további széles lehetőségeket a művelődő emberek életminőségének javításához, műveltségük gyarapításához. Utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az intézmények vezetőit értesítse. Határidő: Felelős: azonnal Póla József főosztályvezető 13/2002. (01.17.) sz. határozat a Nemzetközi Gyermek és Művészeti Fesztivál 2004-ben Pécsett történő megrendezéséről szándéknyilatkozat A Közgyűlés megtárgyalta a Kulturális Bizottság előterjesztését és a következő határozatot hozza: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Shanghai Soong Ching Ling Alapítvány és a Soong Ching Ling Magyar Gyermekbarátság Alapítvány a kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy augusztus

7 7 4. és 9-e között Pécs városában kerüljön megrendezésre a Nemzetközi Gyermek és Művészeti Fesztivál. A Közgyűlés felkéri a szervezőket, hogy a fesztivál részletes programját augusztus 31-ig terjesszék a Kulturális és Közoktatási, Ifjúsági Bizottságok elé tájékoztatás céljából. A Közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét, hogy az alapítványok képviselőit a Közgyűlés döntéséről értesítse. Határidő: augusztus 31. Felelős: Póla József főosztályvezető 14/2002. (01.17.) sz. határozat a Pécs, Komjáth A. u. 2. sz. irodaépület haszonkölcsönbe adásáról A Közgyűlés a Pécs, Komjáth A. u. 2. szám irodaépületre vonatkozó, a Bányász Kulturális Egyesület részére történő haszonkölcsön szerződést az előterjesztés mellékletében foglalt szövegezéssel jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Határidő: Felelős: dr. Toller László polgármester Jeszták Lajos főosztályvezető 15/2002. (01.17.) sz. határozat a Pécsi Kézilabda Kft-nél 10 %-os önkormányzati üzletrész eladásáról 1.) A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Pécsi Kézilabda Kft-ben meglévő ,- Ft névértékű üzletrészt egy ,- Ft névértékű (49 %-os) üzletrészre és egy ,- Ft névértékű (10 %-os) üzletrészre osztja fel a Kft. taggyűlésének hozzájárulása esetén. 2.) A Közgyűlés úgy dönt, hogy az 1.) pont szerint felosztott üzletrészből ,- Ft névértékű (10 %-os) üzletrészt névértéken elad Kakas Sándornak, a Pécsi Kézilabda Kft. ügyvezetőjének azzal, hogy az átruházáshoz a Kft. taggyűlésének beleegyezése szükséges. 3.) A Közgyűlés felhatalmazza a Kft. taggyűlésén az önkormányzat képviseletében eljáró önkormányzati képviselőt, hogy az 1. és 2. pont szerinti jognyilatkozatokat az önkormányzat nevében megtegye. 4.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az üzletrész eladására vonatkozó szándékot az ügyvezetőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal bejelentse és az átruházási szerződést az önkormányzat képviseletében aláírja. Határidő: február 1. Felelős: dr. Toller László polgármester Staub Ernő önkormányzati képviselő 16/2002. (01.17.) sz. határozat sportolói lakások bérbeadásáról A Közgyűlés a Sportbizottság előterjesztését megtárgyalta és hozzájárul ahhoz, hogy a MiZo Pécsi VSK Női Kosárlabda Szakosztálya 3 kosárlabdázója ideiglenes jelleggel január 17-től, január 17-ig a következő sportolói lakásokat bérbe kapja: Pécs, Nagy I. u IV. em. 15. sz. Bérlőtárs: Sógor Katalin Pécs, Jedlik Á. u. 1./c. fsz. 1. sz. Bérlő: Pechová Martina Bérlőtárs: Govorcinovic Anka A Közgyűlés utasítja a Szociális és Lakásgazdálkodási Csoportot a bérleti szerződések megkötésére. Határidő: január 17. Felelős: Dr. Varga Pál Józsefné csoportvezető Póla József főosztályvezető 17/2002. (01.17.) sz. határozat alapítványok, közalapítványok támogatásának jóváhagyásáról A Közgyűlés elfogadja a Közgazdasági Főosztály előterjesztését az alapítványok, közalapítványok támogatásának jóváhagyásáról. A Közgyűlés a város költségvetéséről szóló 5/2001.(02.21.) sz. Ör.15. (4) bekezdése alapján jóváhagyja az alábbi alapítvány támogatását:

8 évi egyéni képviselői keretből: Nagy Csaba Környezetünkért Közalapítvány Ifjúság úti labdarúgópálya és környéke felújításához ,- Ft A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt a támogatási szerződés előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert az aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető 18/2002. (01.17.) sz. határozat Pécs-Málom, Felső u. 42. szám alatti ingatlan értékesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy határoz, hogy a Pécs-Málom, Felső u. 42. sz. alatti önkormányzati tulajdonú volt iskola ingatlan, melynek helyrajzi száma és 1502 m2 területű Kádár László Lipcsei Péter Gyenes Márk pécsi lakosok részére, egymás közötti egyenlő 1/3-ad 1/3-ad arányban kerüljön értékesítésre, Ft Ft ÁFA vételáron. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező adás-vételi szerződést aláírja. Határidő: január 31. Felelős: Jeszták Lajos főosztályvezető 19/2002. (01.17.) sz. határozat a Pécs, Alkotmány u. 9. sz. alatti foghíjtelek értékesítéséről A Közgyűlés megtárgyalta a Városfejlesztési Főosztály előterjesztését és az alábbiak szerint határoz: Az Önkormányzat tulajdonát képező Pécs, Alkotmány u. 9. sz. alatti 4483 hrsz-ú, 441 m2 nagyságú beépítetlen ingatlant a liciten kialakult Ft-os vételáron értékesíti a Lakatos és fiai Kft. részére. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Határidő: január 30. Felelős: Jeszták Lajos főosztályvezető 20/2002. (01.17.) sz. határozat Boldogság Háza kazánházában végzendő munkákról A Közgyűlés megtárgyalta az előterjesztést és a Boldogság Háza zavartalan működése érdekében a évi költségvetés fenntartási (vis maior) keret terhére bruttó ,- Ft elkötelezettséget vállal a kazánházban végzendő munkák finanszírozására. Határidő: Felelős: azonnal dr. Tolnai Márta, Jeszták Lajos főosztályvezető 24/2002. (01.29.) sz. határozat a évi költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozottságát szolgáló intézkedésekről Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta dr. Toller László polgármester előterjesztését a város évi költségvetéséről. A költségvetési rendelet előirányzatainak teljesülése érdekében az alábbi intézkedések végrehajtását rendeli el: 1.) A évi költségvetési koncepció tárgyalása során elfogadásra került határozati javaslatok végrehajtásáért az illetékes szakbizottságok is felelősek, - kivételt képeznek az alábbi 2.) pontban felsoroltak. Határidő: 495/2001.(11.22) sz. határozatban meghatározottak szerint Felelős: 495/2001.(11.22) sz. határozatban meghatározottak szerint, kiegészülve: szakbizottságok. 2.) A évi költségvetési koncepció 495/2001.(11.22) számú határozatában megfogalmazottak közül a 11., 13., 14., 18.,24. és 25. számú pontokat hatályon kívül helyezi. 3.) Meg kell vizsgálni Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata illeték- bevétele

9 9 4.) növelésének lehetőségét, a Baranya megyei Önkormányzattal kötendő megállapodás keretében. Határidő: 2002 január 31. Felelős: dr. Toller László polgármester 5.) A 2002 évi költségvetési rendelet 22 -a értelmében a Közgyűlés megbízza a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Főosztályát a hitel felvételének előkészítésével és felhatalmazza a polgármestert a folyószámla hitelszerződés aláírására. Határidő: 2002.február 27. Felelős: dr. Toller László polgármester, dr. Tolnai Márta főosztályvezető 6.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletben szereplő fejlesztési hitelfelvétel érdekében kezdje meg a tárgyalásokat és a hitelszerződést terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: 2002 február 16. Felelős: Dr.Toller László polgármester 6,) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, a gázprivatizációs kötvények érékesítésével és értékesítési szerződés aláírásával minimálisan bruttó (névérték+kamat) 103%-án, amennyiben a bekért ajánlatok nem érik el a közgyűlés által meghatározott mértéket, akkor az értékesítés érdekében újabb előterjesztést nyújtson be a közgyűlés felé. Határidő: folyamatos Felelős: dr. Toller László polgármester 7.) Az alább felsorolt közgyűlési határozatok hatályukat vesztik: 7/1998. (01.15.) sz. Közgyűlési határozat a év közötti életkorú állampolgárok díjmentes helyi utazásáról. 172/2001.(05.03) sz. Közgyűlési határozat a közvilágítás bővítésének pénzügyi fedezetéről. 392/2001.(09.20)sz. Közgyűlési határozat a közterület figyelő kamerarendszer tervezésével, kivitelezésével üzemeltetésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárásáról. 25/2002. (01.29.) sz. határozat az Illetékhivatal működésével kapcsolatos, a Baranya Megyei Önkormányzattal kötendő szerződésről A Közgyűlés az előterjesztés mellékletében benyújtott Megállapodás a Baranya Megyei Illetékhivatal év költségvetésére szóló megállapodás-tervezetet nem javasolja aláírásra.

10 10 MELLÉKLETEK TÁRA 3/2002. (02.07.)számú határozat melléklete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Sportkoncepciója ( III. ) I. E L Ő Z M É N Y E K : Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése eddig két alkalommal fogadott el sportkoncepciót. Az elsőt 1993-ban a másodikat 1997-ben az évi LXIV. sz. törvény a sportról megjelenése után. E törvény elismerve a sport kiemelkedő jelentőségét és az egyetemes testkultúrában betöltött szerepét, ráirányította a közvélemény figyelmét arra, hogy nemcsak a sportszervezeteknek, hanem minden állampolgárnak tevékenyen ki kell vennie részét az egészség megőrzéséből. A Sportbizottság és a sportcsoport elsősorban a II. sportkoncepció alapján végezte a munkáját, azonban időközben bekövetkezett törvényi és szervezeti változások módosításokat követeltek. Az 1996-os törvény nem tudta megoldani a testnevelésben és a sportban kialakult súlyos gondokat, mivel hiányoztak fontos kapcsolódó törvények ( pénzügyi, egészségügyi, adó stb.) Így jelentős javulás nem volt elérhető. Gyakorlatilag az önkormányzatok szervezetileg, szakmailag és főleg pénzügyileg egyedül maradtak. Különösen nehéz helyzetbe kerültek a megyei jogú városok, amelyek jelentős szerepet töltenek be az ország sportjában, ennek ellenére az országos sportvezetés nem vett róluk tudomást. A fentiek ellenére városunkban a sport jelentősen fejlődött és a támogatás teljesítmény orientált lett, amely jó irányba indította el a gondolkodást és a szakmai munkát a sportegyesületekben. Az önkormányzat komoly támogatást nyújtott, s jelentős volt az iparűzési adóból elérhető 10 %-os lehetőség is, amely később 5 %-ra csökkent ban a sportról szóló évi LXIV. törvényt az országgyűlés módosította. (1998. évi XXXI. törvény). A módosítás a labdarúgásban felhalmozódott problémákra igyekezett megoldást találni, kevés sikerrel. Az évi választások után az új kormány igyekezett a sportban kialakult probléma halmazt megoldani, e célból létrehozta az Ifjúsági és Sportminisztériumot (ISM), amely a sport fejlesztése érdekében több új programot indított el: - Nemzeti Atlétikai Program (NAP) - Labdarúgás Fejlesztési Program - Stadion Rekonstrukciós Program - Olimpiai műhelyek létrehozása és támogatása - Kosárlabda Fejlesztési Program - Szabadidősport és a fogyatékosok sportjának fejlesztése - Program az utánpótlás-nevelés különböző formáira A fentiekből jól érzékelhető, hogy az országos sportfejlesztési programok középpontjában a diáksport, a szabadidősport és az utánpótlás-nevelés fejlesztése áll. Ugyanakkor fontosnak ítélték az úgynevezett látványsportok és a tradicionális, nemzetközileg is elismert sportágak és egyéni sportolók támogatását. Az ISM igyekezett az infrastrukturális feltételeket is megteremteni sportlétesítmények építésével és felújításával. E fontos feladatok megoldása Pécsett elsősorban az önkormányzatra várt pl. az Abay Nemes Oszkár versenyuszoda megépítése, a sportcsarnok felújítása és bővítése, a Várkői Ferenc sporttelep felújítása és korszerűsítése, a Stadion és a Gyöngyvirág utcai sporttelepek, valamint a lőtér felújítása.

11 11 Az átszervezések során a városi sportcsoport a Művelődési, Közoktatási és Sportfőosztály része lett. A Sportcsarnok és Intézményeiből Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények Igazgatósága lett. Ezzel hatékonyabb lett a sportlétesítmények fenntartása és fejlesztése. Az utánpótlás-nevelés területén a legfontosabb bázisunk a Mecsekaljai Oktatási és Sportközpont (TÁSI), amely testnevelés tagozatos iskola és sportiskola. Jelentős erőfeszítéseket tett a megfelelő színvonalú utánpótlás biztosítása érdekében, annak ellenére, hogy létesítmény ellátottsága szegényes, talán a futófolyosó újjáépítésével javul a helyzet. Gondot jelent időnként, hogy néhányan megkérdőjelezik az iskola létét. A TÁSI-ban kiváló diáksportélet és utánpótlásnevelés folyik, valamint néhány iskolában és sportegyesületben. Szabadidősportja a városnak jó irányba fejlődött. A Sportbizottság rendszeres sportolási formák megvalósítását tűzte ki célul és valósította meg. A diáksportot a Városi Diáksport Bizottság irányítja a sportcsoport jelentős segítségével. A bizottság kiemelkedő munkát végez az iskolai sport szervezésében, különböző versenyek megrendezésében, a testnevelő tanárok felkészítésében, módszertani munkákban stb. Az utóbbi két évben több országos döntőt is rendezett a Diáksport Bizottság diákolimpia keretében, közmegelégedésre. Kitűnően együttműködnek a Testnevelő Tanárok Egyesületének városi vezetőségével ben az Országgyűlés elfogadta a évi CXLV. törvényt a sportról. A törvény többek között kimondja, hogy a Magyar Köztársaság polgárai számára a sport mint önszerveződésre épülő autonóm civil tevékenység, a magyar és az egyetemes kultúra része, a nemzeti egészségfejlesztés alapvető eszköze, valamint a szabadidő eltöltésének társadalmilag hasznos módja. A sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében. A személyiség formálásában is hozzájárul a testi-lelki fejlődéshez. A sporttörvény kettéválasztja az amatőr és a hivatásos sportolókat, s rögzíti azok jogállását. Szabályozza a sportegyesületek, valamint a sportági szakszövetségek működését. A sportszervezetek évszázados struktúrája átalakulóban van. A piacgazdaság kialakulása, a sportszervezetek önállóságának kiterjedése, civil szervezetekké való átalakulása megkezdődött. Több sportegyesület, önálló szakosztály gazdasági társasággá alakult át, de nem képesek tisztán piaci körülmények között, ebben a működési formában fennmaradni. Képtelenek olyan szponzorokat megnyerni, akik képesek lennének a klubokat gazdaságilag önállóan fenntartani. Ebben az átmeneti helyzetben, amely több mint tizenöt éve tart, több sportegyesület, szakosztály megszűnt, s csökkent a sportolók száma is. A jelen időszakban az önkormányzati támogatás, s néhány nagyobb vállalat, Rt. és vállalkozó biztosítja a sportegyesületek életben maradásához szükséges támogatást. Ugyanakkor érdekes jelenség, hogy a Sportbizottság körültekintő szakmai tevékenysége, s eredménycentrikus támogatásának hatására minőségileg jelentős változás következett be. A város élsportolói az elmúlt négy évben 15 világbajnoki címet, 20 világkupát, 17 Európa bajnokságot és 16 Európa kupát nyertek. Ezen kívül a különböző korosztályokban 407 magyar bajnoki címet szereztek. (Részletesen a mellékletben) II. A VÁROS SPORTJÁNAK RÖVID ÉRTÉKELÉSE: Az 1997-es II. sportkoncepció megvalósulásának értékelése) D i á k s p o r t : Pécs város diák sportja jelentős eredményeket ért el 1997-óta. Diáksportolóink kiválóan helytálltak az egyes sportágak diákolimpiai küzdelmein és más bajnokságokon, versenyeken. Az ISM támogatásának nevesítés óta jelentős támogatást kapott a diáksport: 2000-ben Ft-ot 2001-ben Ft-ot A Sportbizottság az önkormányzati támogatás elosztásánál az alábbi összegeket biztosította a diáksportnak: a fenti összegeken felül.

12 MFt 3.0 MFt 7 MFt 7.0 MFt MFt A Diáksport Bizottság a fenti pénzeszközök elosztását differenciáltan végzi, s az első szempont az egyes iskolák részéről a résztvevők száma, majd az eredményesség. Ez az elosztási forma ösztönzőleg hat és komoly fellendülést hozott az iskolai sportban. Pécs Városában mintegy 24 ezer iskolai tanulóval foglalkoznak, ezért fontos minden erőfeszítés, amely a tömegesítést szolgálja. Jelenleg kevés a tanulók között az aktív sportolók száma, s sokan nem tudnak úszni. Meg kell említeni, hogy az iskolai testnevelés és sport feltételei nagyon szerények, kicsik a tornatermek és sok nagyon rossz állapotban van, a szabadtéri létesítmények pedig elhanyagoltak, s rossz állapotban vannak a sportszerek. Ennek ellenére megvalósult a diáksport rendszer bővítése. Utánpótlás-nevelés Utánpótlás-nevelés terén az egyéni és a csapat sportágakban egyaránt jelentős javulás történt. A Mecsekaljai Oktatási és Sportközpontban (TÁSI) a sportiskolai részleg bizonyos önállóságot élvez és erre nagy szüksége van a további fejlődés érdekében, ennek a lényege az, hogy a sportiskolai részben nemcsak az iskola tanulói vesznek részt a sporttevékenységben, hanem a város iskoláiból a tehetséges tanulók jelentős része. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a sportra szánt pénzösszegeket nem lehet más célra felhasználni. A sportegyesületekben folyó utánpótlás-nevelés is jelentős az alábbi sportágakban: ATLÉTIKA CSELGÁNCS GYORSKORCSOLYA(RÖVIDP.) FRANCIABOX AEROBIC KÉZILABDA KOSÁRLABDA LABDARÚGÁS ÖKÖLVÍVÁS KICK-BOKSZ SPORTLÖVÉSZET TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ÚSZÁS VÍVÁS ASZTALITENISZ STB. A Sportiskolában a következő sportágakkal foglalkoznak felmenő rendszerben: ATLÉTIKA KÉZILABDA LEÁNY,FIÚ GYORSKORCSOLYA KOSÁRLABDA LEÁNY, FIÚ LABDARÚGÁS ÚSZÁS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS VIZILABDA Szabadidősport: A városban a szabadidősport szervezettsége jó. A rendszeres versenyek, bajnokságok száma nőtt, s kissé emelkedett a résztvevők száma is, amely 16 ezer körül van évente, akik egyéni versenyeken és 144 csapatban (asztalitenisz, kosárlabda, labdarúgás) rendszeresen sportolnak. A Fellbachtól átvett jelvényszerző próbába 648 diák kapcsolódott be. A városi szervezésen kívül sokan kocognak, teniszeznek, erősítenek, de ezek száma nem éri el a kívánatost. Fogyatékosok sportja: A fogyatékos emberek sportolásának társadalmi jelentősége van. Ennek egész feladat rendszere alakult ki: - Képességek kibontakoztatása, esélykiegyenlítés - Egyre nagyobb szükség van a fogyatékosok aktivizálódására - Kiemelkedő szocializációs hatása és egészségmegőrző szerepe van. Városunkban a fogyatékos emberek több sportágban rendszeresen sportolnak. Kiemelkedik az úszás, ahol Pásztory Dóra paraolimpiát nyert, Kovács Ervin ugyanott harmadik lett és 2001-ben három számban Európa bajnok volt. Nagy örömünkre szolgál, hogy újjá alakult az ülőröplabda csapat, amely korábban nagyon sikeres volt. Kedvelt sportág körükben az asztalitenisz is. A Sportbizottság a fogyatékos sportolókat évek óta támogatja. Felsőoktatás sportja: A felső oktatás sportja valamit javult az elmúlt években, de alapvetően az önkormányzat által biztosított támogatásból léteznek, s ez érvényes a Pécsi Egyetemi Atlétikai Clubra (PEAC) is. Reméljük, hogy a jövőben a különböző karok támogatásával nem lesz ilyen egyoldalú. Jelen-

13 13 leg a férfi asztalitenisz csapatuk az NB I/A. csoportban szerepel, eredményeik alapján ebben az évben nemzetközi kupában is indulhattak. Női kézilabda csapatuk az NB I / B-ben szerepel, s az elmúlt évi bajnokságban az első helyen végeztek, de anyagiak hiányában nem tudtak a legmagasabb osztályban indulni. A most folyó bajnokságban is esélyük van arra, hogy kiharcolják a feljebbjutás lehetőségét. Rajtuk kívül kézilabda férfi, kosárlabda férfi és női, valamint a röplabda férfi csapatuk az NB IIben szerepel. Labdarúgó csapatuk a megyei első osztályban játszik. Versenysport, élsport: A sportegyesületek súlyos anyagi gondjai ellenére a verseny- és élsport jelentősen fejlődött az elmúlt négy évben. A Sportbizottság a támogatottak körét és a támogatás nagyságát évente állapítja meg a felnőtt és utánpótláskorú sportolók számától és eredményességétől függően. Támogatást kaptak azon szakosztályok is, amelyek egy sportágat képviselnek. A Sportbizottság felkészülési juttatásban részesítette az olimpiára készülő, valamint az egyéb világversenyekre készülő és kiutazó (VB, EB) versenyzőket is. Az önkormányzati támogatás mellett a sportszervezetek támogatást kaptak különböző vállalatoktól és vállalkozóktól, valamint az iparűzési adó 5 %-ából is részesedhetnek. a./ Csapat sportágak: A csapat sportágakból kiemelkedik a MiZo Pécsi VSK. (A csapatot működtető PVSK Basketball Kft-ben az önkormányzat 49 %-ban tulajdonos.) A női kosárlabda csapat hatszor nyert magyar bajnokságot és ötször nyerte el a Magyar Köztársasági Kupát. A évi szezonban harmadik lett az Európa Ligában. Kiemelkedő csapata Pécs városának és mérkőzései 3-4 ezer nézőnek jelentenek szórakozást. Tartalék csapata az NB I/B-ben szerepel. A PEAC férfi asztalitenisz csapata az NB I/ A-ban szerepel és ebben az évben eredményeik alapján nemzetközi kupában indulhattak. A Pécsi Kézilabda Kft. férfi csapat az NB I/ A-ban játszik és a jelenlegi szereplése alapján van esélye a 6. hely megszerzésére. Tartalék csapatuk pécsváradi székhellyel (?) az NB I/Bben szerepel. ( Az önkormányzat 59 %-ban tulajdonos.) A Pécsi VSK férfi kosárlabda csapata az NB I/ B-ben küzd és van esélye arra, hogy kiharcolja az NB I/A osztályba jutást. Ez természetesen jelentős anyagi terhet jelent, amelynek biztosítása komoly gondot fog jelenteni. A PEAC női kézilabda csapata az NB I/ B-ben játszik s a jelenlegi állás szerint van esélye a magasabb osztályba kerülésre, amely szintén jelentős anyagi terheket jelent. A PMFC labdarúgó csapata az NB I/B-ben szerepel és a jelenlegi helyzetben esélye van arra, hogy a rájátszásban a feljutásért küzdjön. ( az Önkormányzat 49%-ban tulajdonos a Kft.-ben.) A PVSK-TÁSI vízilabda csapata az OB I/B-ben szerepel és jó erőkből áll, de a jelenlegi helyzetben szerény esélye van arra, hogy magasabb osztályba kerüljön. A Pécsi Teke Egyletnek egy női és egy férfi csapata szerepel az elsőosztályban, azaz a szuper ligában. Komoly gazdasági gondokkal küzdenek. Tenisz sportágban A Pécsi Városi Tenisz Club (PVTC) férfi és női csapatai egyaránt a legmagasabb osztályban a szuper ligában szerepelnek. A Makár SE férfi csapata szintén jogot nyert a szuper ligában való indulásra. A Pécs Tenisz Club női csapata az első osztályban szerepel. b./ Egyéni sportágak: Egyéni sportágakban több válogatott versenyzőnk van, ebből a felnőtt versenyzők száma 30 körüli. Más korosztályokban ez a szám lényegesen magasabb. Atlétikában két sportolónk Kürtösi Zsolt és Czukor Zoltán kijutottak a Sydney olimpiára. Kerékpár sportágban több elsőosztályú versenyzővel rendelkezünk, az elmúlt évben (2000.) 10 felnőtt bajnoki címet szereztek. Rövidpályás gyorskorcsolyában Knoch Balázs 3. helyet szerzett az Európa bajnokságon és a évi téli olimpiára is kijutott.

14 14 Tájékozódási futóink (női, férfi) kiválóan szerepelnek a magyar bajnokságokban és nemzetközi versenyeken. Sprock Bence VB helyezett, Kelemen Bernadett az N18 versenyszámban Európa bajnok, több kiváló versenyzővel rendelkeznek. A parasportolók közül Pásztory Dóra és Kovács Ervin nemzetközileg ismert és eredményes versenyzők. ( Paralimpiai győzelem és többszörös Európa bajnoki címek, helyezések.) Kickboxban: Bödő Csilla Európa-és Világbajnok, valamint több kiváló helyezésünk van: Narozsnik Mária, Sárosi Zsolt, Sárközi Attila EB, VB 1-3 helyen végeztek. Thai-Box-ban Gasztány Ferenc és Brunner Tihamér világbajnokságot nyertek. Aerobicban: Katus Attila, Katus Tamás és Szentgyörgyi Rómeó lett újból világbajnok 2001-ben. Ónozó Szabolcs erőemelésben lett világbajnok. Úszásban Bodor Richárd főiskolai világbajnokságon 3. volt, most tagja az Athéni olimpiára készülő keretnek. Rajta kívül még Makány Balázs és Jakabos Zsuzsa (ANK) Financsek Gábor és Czakó Andrea (TÁSI). A különböző világversenyeken, világkupákon és Európa kupákon még számos versenyzőnk ért el kiváló helyezéseket. Összefoglalva megállapítható, hogy a MiZo Pécsi VSK női kosárlabda csapat mellett elsősorban az egyéni sportágakban értünk el kiváló eredményeket, ez pénzügyileg elviselhetőbb terheket jelent, de csapatsportágakban európai szinten menedzselni egy-egy csapatot, és biztosítani a fejlődését. A kiemelkedő eredményeket elsősorban nem klasszikus sportágakban értük el. Személyi feltételek: A Sportbizottság megfelelő támogatással biztosítani tudja a város sportjának fejlődését, a sportkoncepció megvalósítását. A Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály és annak sportcsoportja támogatásával. Ehhez jelentős segítséget nyújtanak a városi sportági szakszövetségek, a különböző bizottságok, különösen a diák sportbizottság. Kiváló testnevelő tanárok és edzők dolgoznak a városban, bár a tovább képzésük nincs megfelelően megoldva, rosszabb a helyzet a sportvezetőkkel, hiszen a képzésük, továbbképzésük nem biztosított, s kevés a képzett sportvezető a sportegyesületekben és a szakosztályoknál. A Sportlétesítmények helyzete: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 14 sportteleppel rendelkezik, ebből hat sporttelepet igényelt vissza a Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól. A sporttelepek, létesítmények állapota nagyon sok kívánni valót hagyott maga után, de ezeket az Önkormányzat Sportlétesítmények Igazgatósága nagy hozzáértéssel rendbe hozta. Így a Stadion utcai sporttelepen felújításra került a sportterem, a lelátó és az öltözők, s nagyon jó állapotban van a füves labdarúgópálya. A felújítást nagyban segítette a PMFC és a PKK is. A Gyöngyvirág utcai sporttelepen felújításra került az öltöző-fürdő épülete, de a sok használattól rossz állapotban van a füves labdarúgópálya. Fűtést kapott a városi lőtér és több minden felújításra került. Igen jó állapotban van a Várkői Ferenc Sportközpont, ahol megépült az atlétikai pálya, s a különböző pályák is jó állapotban vannak. Most a tetővel van probléma, amelynek újjáépítését úgy kellene megoldani, hogy azzal bővülhetnének az öltözők. A legtöbb gond a jégpályával van, a felújítására nem jutott pénz, de a fő gond, hogy nincs befedve. Évek óta halogatva van a jéggyalu beszerzése, s emiatt hamarosan használhatatlanná válik a jégpálya. Pénzügyi feltételek: A sportegyesületek, szakosztályok pénzügyi feltételei nem kielégítőek. Annak ellenére, hogy az önkormányzat jelentős erőfeszítéseket tesz a sport támogatására. Ehhez hozzátartozik az iparűzési adó, amelyből öt százalék megszerzésére van lehetősége más területek mellett a sportnak is. Sajnos a vállalkozók nagy része nem veszi magának azt a fáradságot, hogy az iparűzési adójának öt százalékát valamilyen sportegyesületnek felajánlja évben ez az összeg 19 M Ft volt mindösszesen. Ugyanakkor az egyes áremelések minden esetben sújtják a sportot. A Sportbizottság már korábban úgy döntött, hogy a rendelkezésére álló összegből támogatja a nagyegyesületeket, az olimpiai sportágakat, az utánpótlás-

15 15 nevelést, a komoly eredményeket hozó kisegyesületeket, a versenyek rendezését, a szabadidősportot, a diáksportot, és a kiemelkedő egyéni sportolóknak felkészülési támogatást biztosít a sportegyesületeken keresztül. Támogatjuk a fogyatékos sportolókat, valamint jutalmazzuk a nemzetközi versenyeken kiváló eredményeket elérő sportolókat. Komoly gondjai vannak a Sportbizottságnak a feljutó csapatokkal hiszen, a bajnokságok őszi-tavaszi formában kerülnek megrendezésre, amely csapat feljut júniusban annak nem tudnak biztosítani több pénzt, hiszen az már el van osztva. A támogatási összegek féléves felülvizsgálatával ezt a helyzetet kezelnie kell. A Közgyűlés az alábbi összegekkel támogatta a sportot az elmúlt négy évben: évben e Ft évben e Ft évben e Ft évben e Ft évben e Ft III. Feladatok, elvárások Pécs város Sportjában Utánpótlás-nevelés: A sportfejlesztési koncepció középpontjába kell emelni az iskolai sportot, mely az egészségmegőrzés és az utánpótlás-nevelés legfőbb bázisát. Az elmúlt időszakban számos, új, s rendkívül fontos központi és helyi kezdeményezés jelent meg az utánpótlás-nevelésben. Nálunk szerencsére nem szűnt meg a sportiskola és a tagozatos képzés, így nem kell elölről kezdeni. Országosan megjelent a Sydney, majd az Athén program, amelyekhez Pécsről kevesen csatlakoztak, bár a Heraklész program szerint 14 fiatal készülhet az athéni olimpiára, de ez a csapat sportágakban csak feltételes. Egyéni sportágakban rajtuk kívül is többen készülnek az athéni olimpiára. Az egyes sportági szakszövetségek önálló elképzelésekkel jelentek meg: - Nemzeti Atlétikai Program (NAP) - Labdarúgás fejlesztése, Bozsik program - Kosárlabda fejlesztési program - Az úszósport olimpiai programja. Az ISM elkészítette a Heraklész-programot, amely jelenleg 14 fiatal pécsi tehetséges sportolót érint, de a sportágak bővítésével a számunk nőni fog. A sportbizottság feladata, hogy e programokat figyelemmel kísérje és a kiemelkedő tudású és megfelelő készséggel rendelkező fiatalokat segítse abban, hogy élsportolóvá váljanak. Pécsett a legfontosabb utánpótlás-nevelés bázis a Mecsekaljai Oktatási és Sportközpont (TÁSI). Ez magában foglalja: 1/ Emeltszintű testnevelés 1-8 évfolyamon 2/ Sportiskola működtetését 3/ Diáksport (iskolai szabadidősport)szervezését 4/ Sportlétesítmények és intézmények működtetése. (tornacsarnok, futófolyosó, Sportalapítvány és Utánpótlás Sportclub.) Működési feltételek javítása: 1/ Segíteni kell a Sportiskola testnevelési és sportolási feltételeinek bővítését, önállóságának megteremtését. 2/ Javítani kell a sportlétesítmény ellátottságot: a/ Újjá kell építeni az új tanév megkezdéséig a futófolyosót, amelyet egy súlyemelő, kondicionáló teremmel kell kiegészíteni. b/ Középtávon egy munkacsarnokot kell építeni a TÁSI mellé, hogy enyhítse a jelenlegi terem gondokat.

16 16 c/ Szükség van arra, hogy egy-egy sportág különböző iskolákra épüljön a jövőben és azon iskolák biztosítsanak meghatározott heti óraszámot a tornateremben, esetleg uszodában. 3/ Javítani kell a szakember ellátottságot. Jelenleg 2 főállású vezető és 23 mellékállású edző dolgozik a sportiskolában igen alacsony bérrel. Ez lassan az ellehetetlenülés felé sodorja az utánpótlás-nevelést. Remény van arra, hogy hamarosan elkészül egy átfogó ORSZÁGOS SPORTISKOLAI FEJ- LESZTÉSI PROGRAM, amely központi irányítással és támogatással jelentős változást hoz a sportiskola működésében. Az utánpótlás-nevelés összefogottabb működése érdekében pontos felmérést kell elvégezni annak érdekében, hogy mely iskolákban és milyen sportágban van lehetőség OLIMPIAI MŰ- HELYEK létrehozására. Elsősorban atlétikai, kézilabda, kosárlabda és labdarugó sportágakban. Hagyományos utánpótlás-nevelés: A verseny- és élsport fejlődése megfelelő színvonalú utánpótlás-nevelés nélkül elképzelhetetlen hiszen a két terület szoros összefüggésben van egymással, feltételezik egymást. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az utánpótlás-nevelés rendkívül költséges és régóta központilag nem támogatott tevékenység. A sportszövetségek azért készítik a különböző programokat, hogy változtassanak a jelenlegi helyzeten, s javulás következzen be. Pécsett, mintegy negyven szakosztályban folyik hagyományos formában utánpótlás-nevelés (melléklet szerint). E területen fő feladat, hogy javuljon a munka szervezettsége és minősége. A közeljövőben sok gondot kell megoldani, kezdve a kiválasztástól a korosztályos egymásra épülésig. Felmenő rendszer csak a labdarúgóknál van (PMFC, PVSK, Góliát, TÁSI). A foglalkozások színvonala változó, sok függ az edző felkészültségétől, a kiválasztás esetleges. Ezen csak egy mindent átfogó utánpótlás-nevelési rendszer kialakításával lehet segíteni. Erre jelenleg csak a sportiskolai rendszer alkalmas. Ez teljes egészében anyagi kérdés, mert arra van szükség, hogy több sportágban kialakuljanak a városi, megyei, vagy régiós utánpótlásnevelési központok. Ehhez szükség van megfelelően felkészült szakemberekre, megfelelő színvonalú fedett és nyitott sportlétesítményekre, utánpótlás kollégiumra. A labdarúgó utánpótlás-nevelésben jelentős szerepe van a Góliát programnak, amelyet a Sportbizottság támogat. A városi sportiskolának és a nagyobb sportegyesületeknek vizsgálniuk kell annak lehetőségét, hogy az ISM és a sportági szakszövetségek által kiírt programokhoz hogyan, milyen formában tudnak csatlakozni. A diáksportot az utánpótlás-nevelés alapjának, szerves részének tartjuk. Ezért fontos, hogy az iskolákban jelentősen javuljon a testnevelési órák színvonala. Az iskolai diáksport, a szabadidősport tömegesítése. A közeljövőben vizsgálni kell az alapfokú úszásoktatás egész rendszerét városunkban, s megfelelő döntéseket kell hozni, illetve javaslatokat kell tenni a felsőoktatási és sportszerveknek. Szabadidősport: A Szabadidősport szervezeti keretei városunkban az elmúlt évek során kialakultak. Ennek biztosítva van a létesítmény és szűken a pénzügyi fedezete is. Ugyanakkor vizsgálni kell annak lehetőségét, hogy a jelenlegi rendszert milyen formában, s mely sportágakkal lehetne bővíteni. (Az éves programok a mellékletben szerepelnek.) Szakemberek szerint a XXI. évszázad társadalmának legdinamikusabban fejlődő területe, stratégiai ágazata a szabadidősport lesz. Az egészséges életmód magában foglalja a testedzést, a mozgást minden korosztály számára, így a legidősebbekét is. A városlakók együtt élnek a stresszel, az idegi terheléssel, melyek leküzdése elsősorban a szabadidősporttal lehetséges. Pécs város szabadidős programja a szabadtérre épül, hiszen ősztől tavaszig a tornatermek zsúfoltak, ennek ellenére meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy a lakosság, nem túl költséges formában egész évben sportolni tudjon.

17 17 Jelenleg szerény lehetőségek állnak rendelkezésre: asztalitenisz, teke, s úszás sportágakban. Ezt bővíteni kell asszonytornák szervezésével, aerobic, rsg, fallabda, teke, lábtenisz, teremlabdarúgás, röplabda, kézilabda tornákkal. Ehhez meg kell teremteni a szükséges feltételeket, s fokozatosan meg kell valósítani. Felsőoktatás sportja: Az utóbbi időben bővült a pécsi felsőoktatási intézmények sportja. A nemzetközi bajnokságban több sportágban, több csapat szerepel. A minőséget a férfi asztalitenisz csapat képviseli, a második helyen a női kézilabda csapat áll, melynek feljutási esélye van a legfelsőbb osztályba. Több csapattal szerepelnek az NB II-ben. Ugyanakkor hosszú évek óta stagnál a vívó szakosztály, amelyre ráférne egy jelentős vérfrissítés. A fejlődést azonban minden sportágban akadályozza a pénztelenség. Az önkormányzat támogatása nélkül az Egyetem sportja a szabadidősport színvonalára kerülne. Bizonytalan kimenetelű pályázatokra nem lehet építeni egy felsőoktatási intézmény sportját, különösen egy ilyen nagy intézményét, mint a Pécsi Tudományegyetem. Némileg változott egyes karok hozzáállása ebben az évben hárommillió forint támogatást kapott a PEAC, s ezt a támogatást kellene még tovább növelni. Nagy szükség volna arra, hogy az Oktatási Minisztérium számottevően növelje a hallgatók sportcélú normatív támogatását. Ez jelentős előrelépést jelentene a hallgatók szabadidősportjának tömegesítésében és segítséget nyújtana a PEAC-nak is. Versenysport Az utóbbi évtizedekben a sportegyesületek egyre komolyabb válságba kerültek. A rendszerváltás óta az Országgyűlés által elfogadott sporttörvények elsősorban a szervezeti formákat rögzítették. Ugyanakkor nem készültek el olyan fontos sportkoncepciók, amelyek meghatároznák az önkormányzatok és az egyes sportegyesületek, az egyes sportágak cél- és feladatrendszerét és pénzügyi támogatását. Az ISM jelentős összegeket biztosít az egyes sportágakra, azok szövetségeinek, azonban ezeket a jelentős összegeket a sportszövetségek felélik és nem jut belőle az önkormányzatoknak, vagy a sportegyesületeknek, legalábbis a vidéki sportegyesületeknek. Annak ellenére, hogy a magyar minőségi sport %-a a megyei jogú városokban van. Ilyen körülmények között egyértelmű, hogy a magas szintű versenysporttal foglalkozó vidéki sportegyesületek igen nehéz helyzetben vannak, hiszen a teljes támogatást az önkormányzatok nem képesek átvállalni, a vállalkozói támogatás pedig az utóbbi években nem emelkedett. Pécsett jelenleg az alábbi csapatsportágak szerepelnek az elsőosztályban, a csapatok jó színvonalat képviselnek saját sportágaikban meghatározó szerepet játszanak. A jövőben minden elsőosztályú klubnak törekednie kell arra, hogy fokozatosan megvalósuljon a piaci alapokon történő működésük. A legfontosabb kérdésnek tartjuk, hogy az elsőosztályú klubok önállóan, vagy a sportiskola segítségével olyan utánpótlás-nevelést folytassanak, amely valóban biztosítja a csapat utánpótlását. A jelenlegi helyzetben a PVSK férfi kosárlabda, a PMFC labdarúgó, a Pécsi Kézilabda Kft. a női és férfi teke egyesület van a legnehezebb anyagi helyzetben. ASZTALITENISZ NB I/A. PEAC KÉZILABDA NB I/A, NB I/B, PKK FÉRFI FÉRFI KÉZILABDA NB I/B. PEAC NŐI KOSÁRLABDA NB I/A., NB I/B MIZO PÉCSI VSK NŐI KOSÁRLABDA NB I/B. PVSK LABDARÚGÁS NB I/B. PMFC FÉRFI FÉRFI TEKE NB I/A.(SZUPER LIGA ) PTE FÉRFI TEKE NB I/A.(SZUPER LIGA ) PTE NŐI VÍZILABDA NB I/B. PVSK FÉRFI TENISZ SZUPERLIGA PVTC NŐI ÉS FÉRFI

18 18 TENISZ SZUPER LIGA MAKÁR SE TENISZ I. OSZTÁLY PVTC FÉRFI NŐI AZ NB II-BEN ÉS NB III-BAN ÖSSZESEN 16 CSAPAT MŰKÖDIK. Több olyan EGYÉNI SPORTÁGAKBAN szereplő szakosztályunk, egyesületünk van, amelyek hazai és a nemzetközi szinten is eredményesen szerepelnek, ezek egy része sajnos nem olimpiai sportág, így országos elismertségük szerény. AEROBIC ATLÉTIKA FRANCIABOX CSELGÁNCS KICK-BOKSZ THAI BOKSZ TEAK WANDO KERÉKPÁR KORCSOLYA ÖKÖLVÍVÁS ÖTTUSA SPORTLÖVÉSZET SÚLYEMELÉS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS TRIATLON ÚSZÁS KÖTÉLUGRÁS SPORTTÁNC AKROBATIKUS ROCK N ROLL RITMIKUS SPORT GIMN. A kiemelkedő tudású egyéni sportolóknak segítségek kell nyújtani a Sportbizottságnak, hogy megfelelő körülmények között, megfelelő sportfelszerelésekben tudjanak készülni és versenyeken tudjanak indulni. Ugyanakkor az egyéni sportolóknak is törekedniük kell arra, hogy támogatókat keressenek maguknak. A Sportbizottságnak érvényesítenie kell a jövőben azt az elvet, hogy az egyéni sportolók támogatása eredménycentrikus legyen. Sportlétesítmények: Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményeket az elmúlt években sikerült jó színvonalon felújítani, amelyek alkalmasak az utánpótlás és a versenysport kiszolgálására, de korszerűsítésüket állandóan napirenden kell tartani. A következő évekre azonban komolyabb terveket kell elhatározni annak érdekében, hogy az élsport és a versenysport fejlődése biztosítva legyen. STADION REKONSTRUKCIÓ: Újmecsekaljai Labdarúgó Sporttelepen. 10 ezer fő kiszolgálására alkalmas fedett lelátóval VIP páhollyal, korszerű öltözőkkel, a médiák részére alkalmas közvetítő lehetőségekkel, megfelelő parkolókkal. Elektromos beléptető rendszerrel stb. (A közgyűlés 2. helyen a PVSK sporttelepet jelölte meg.) Bekerülési költsége: 800 M Ft. Ez rendelkezésre áll. MŰANYAG ATLÉTIKAI PÁLYA: A PVSK Verseny utcai Sporttelepén épülne fel. Bekerülési költsége kb.: 130 M Ft, ebből rendelkezésre áll 80 M Ft. Segíteni kell ennek a megépítését az ISM-nek és az önkormányzatnak egyaránt. MŰJÉGPÁLYA: Szükség van az egész létesítmény felújítására, s középtávon tervezni kell a befedését, magántőke bevonásával. Ebben az esetben a jégszezon 11 hónapra tolódna ki. Bekerülési költsége kb 140 M Ft, de ebből még semmi sem áll rendelkezésre. TÁSI FUTÓFOLYOSÓ: Újjáépítése oly formában, hogy kondicionáló (súlyemelő) terem épüljön hozzá. A költségek rendelkezésre állnak. SPORTKOLLÉGIUM: Kialakítására a Hajnóczy utcai Kollégium padlásterében lenne lehetőség, amely jelenleg üresen áll. Ugyanakkor más kollégiumi bővítéssel is megvalósulhatna. ABAY NEMES OSZKÁR VÁROSI SPORTUSZODA: Szükség van a sportuszoda végleges befejezésére, elektromos időmérő és eredményjelző táblára, az ülőhelyek befejezésére, így válna alkalmassá nemzetközi versenyek rendelkezésére. Bekerülési költsége kb. 50 M Ft lenne, amelyhez jelentős ISM támogatást remélünk. SPORTFINANSZÍROZÁS: Az önkormányzat Sportbizottsága az alábbi területeket kívánja támogatni: A. Kiemelt sportágak 42 % Kosárlabda női NB I/A Kézilabda férfi NB I/A

19 19 Labdarúgó NB I/B a. B. Kiemelt olimpiai sportágak 17 % Atlétika, asztalitenisz, cselgáncs, gyorskorcsolya, kézilabda (női), kosárlabda (férfi), ökölvívás, sportlövészet, súlyemelés, tenisz, úszás, vízilabda C. Eredményesség miatt támogatott sportágak 5 % Akrobatikus rock n roll, autórali, franciabox, kick-boksz, kerékpározás, kötélugrás, tájékozódási futás, sporttáncok, teke, thai-boksz, RSG-fittnes-aerobic D. Fogyatékosok sportja 1 % E. Utánpótlás-nevelés 10,4 % F. Diáksport 2 % G. Versenyedzés % H. Egyéni sportolás 4 % I. Szabadidősport % J. Egyéb (Kis SE-4 szövetségi v.stb.) év végi jutalmazás % K. Tartalék 5 % - A Sportbizottság javaslata, hogy a fenti területek között százalékos arányban kerüljön felosztásra a rendelkezésre álló sportkeret. Amennyiben az egyes szakosztályok minősítésében változás történne (feljutás), akkor a sportbizottságnak lehetősége van az elosztás módosítására. Erről tájékoztatja a Közgyűlést. - A sportegyesületek csak pályázat útján juthatnak támogatáshoz, a támogatás odaítélése után támogatási szerződést kell kötni. Csak sportegyesületek pályázhatnak, szakosztályok nem. - A támogatandó sportegyesületnek nem lehet köztartozása. - A sportegyesület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás összegével s az egész éves költségvetésével elszámol a következő év január közötti időben. - Amelyik SE elszámolási kötelezettségének hitelt érdemlően nem tud eleget tenni a következő két évi támogatásból automatikusan kimarad. - Az elszámolások ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya végzi, a számlák egyidejű bemutatásával. Az önkormányzat egyéb támogatásai: 1. A kiemelkedő tudású sportolók az Országos sportági szakszövetség egyetértésével felkészülési támogatásban részesülhetnek. 2. A MiZo Pécsi VSK női kosárlabda csapata, a Pécsi kézilabda Kft és a Pécsi VSK férfi kosárlabda csapata órát havonként ingyen vehetik igénybe a Lauber Dezső Sportcsarnokot, s ingyen vehetnek igénybe egy-egy szertárt, s a Mizo Pécsi VSK és a PKK tartalék csapatai (NB I/B) heti 5-5 órát vehetnek igénybe ingyen. 3. A Pécsi Korcsolyázó Egyesület a pécsi jégpályán heti 10 órát vehet igénybe ingyen a pálya üzemeltetési idejében. 4. A Pécsi Lövész Egyesület ingyen használhatja a pécsi lőteret, s a fenntartásról a Városi Sportlétesítmények Igazgatósága gondoskodik. A Városi Sportlétesítmények Igazgatósága fenntartja a Stadion utcai, s a Gyöngyvirág utcai sporttelepeket, amelyeket a PMFC, a PKK és a PMFC utánpótlás valamint az önkormányzat és a sportiskola ingyenesen használhat. 5. A Városi Sportlétesítmények Igazgatósága fenntartja a Várkői Ferenc sporttelepet, melyet különböző rendezvényekre, mérkőzésekre és versenyekre a diáksport és a szabadidősport ingyenesen használhat. 6. A Városi Sportlétesítmények Igazgatósága fenntartja a Tüzér utcai futófolyosót, amelyet az egyesült PAC-PVSK, januártól PVSK atlétikai szakosztálya ingyenesen használhat. (Ebbe a volt központi épület nem tartozik bele.)

20 20 E g y é b: - A sportmúzeum fenntartása és fejlesztése - Az Olimpikonok Klubjának működtetése - Az MTA Pécsi Területi Bizottság Sporttudományos Bizottság támogatása - A Pécsi Testnevelő tanárok egyesületének támogatása - A pécsi sporttörténeti kutatások támogatása. A fogyatékos sportolók támogatására a jövőben nagyobb összeget biztosít a Sportbizottság, s segítséget nyújt ahhoz, hogy a különböző versenyeken részt tudjanak venni. Ugyanakkor támogatni kell a fogyatékosok diáksportjának különböző formáit : értelmi fogyatékosok, mozgássérültek, vakok és gyengénlátók, siketek és nagyothallók Az EURÓPAI SPORTCHARTA már 1970-ben deklarálta, hogy minden embernek joga van a sporthoz. A legfelsőbb sportvezetés megkezdte a sportvezetők felkészítését arra, hogy Magyarország a közeli években tagja lehet az EURÓPAI UNIÓNAK s az jelentős változásokat hoz a magyar sportszervezetek életében, működésében. Csak reménykedünk, hogy Hazánk az Európai uniós törvények, sporttal kapcsolatos rendeletek végrehajtására néhány év haladékot kap. Arra is remény van, hogy a magyar sport, így Pécs város is hozzájut különböző támogatásokhoz. Együttműködés: A Sportbizottság munkája során együttműködik Pécs városában tevékenykedő sportszervekkel, sport célú alapítványokkal, sporttudományos intézetekkel, a megyei sportszervezetekkel, s mindenkivel, akik a város sportjának fejlődését elősegítik. Országos szinten: Az Ifjúsági és Sportminisztériummal, A Sportági Szakszövetségekkel, A Magyar Olimpiai Bizottsággal és a Magyar Olimpiai Akadémiával, A Történelmi Társulat Sporttörténeti Szakosztályával december 13. S p o r t b i z o t t s á g a. A Mecsekaljai Oktatási és Sportközpont (TÁSI) legfontosabb adatai: Szakosztályi tagok létszáma Előzőből 1-8-os TÁSIS Más iskolában 1-8-os sportis- Nem kolás korú Edzéscsoportok száma Atlétika Leány kézilabda Fiú kézilabda Leány kosárlabda Fiú kosárlabda Labdarúgás Úszás Vízilabda Gyorskorcsolya Tájfutás Összesen:

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 225/2010. (04.28.) számú h a t á r o z a t a a 2010. évi sport támogatás keretében benyújtott B, C, E, F, G, és H kategóriás pályázatok

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2016. (II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a helyi sport támogatásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere Az előterjesztés tárgya: Sportegyesületek támogatása Iktatószám: 01/12941/2009 Melléklet:

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 21-2/2012.(11.29.) számú határozata a 2012. évi sportcélú működési támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntésről A Bizottság

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága 2017. február 14. napján, a Kaposvári

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SPORT ÉS PARASPORT ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SPORT ÉS PARASPORT ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SPORT ÉS PARASPORT ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 2016. szeptember, PTE Sport és Parasport Bizottság) 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Sport és Parasport Ösztöndíjának alapszabálya

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2004. (I. 30.) számú rendelete a sportról (egységes szerkezetben a módosításra kiadott 13/2009. (IX. 18.) számú rendelettel) Öreglak Község Önkormányzata

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, sporttelep ingatlan hasznosításáról

TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, sporttelep ingatlan hasznosításáról AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 362. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, sporttelep ingatlan hasznosításáról E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

2013. év 1.félévi beszámoló

2013. év 1.félévi beszámoló ÉRDI SPORT KFT 2030 Érd, Ercsi út 34. Telefon:06-20-914-4037 Honlap: www.handballerd.hu E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com ÉRDI SPORT KFT 2030 ÉRD ERCSI ÚT 34. 2013. év 1.félévi beszámoló 1 A Társaság bemutatása:

Részletesebben

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök NEMZETI SPORT INTÉZET Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök LEZÁRULT EGY KORSZAK A tehetséggondozó programok 9-10 évesek. Új struktúra áll fel. Új források jelennek meg. HÁROM

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK. A rendezéssel kapcsolatos részletes forgatókönyvet az Általános Versenykiírás mellékletében találhatják.

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK. A rendezéssel kapcsolatos részletes forgatókönyvet az Általános Versenykiírás mellékletében találhatják. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2009/2010. TANÉVI ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK RENDEZÉSÉRE A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség (MEFS) pályázatot hirdet a 2009-2010. tanévi országos egyetemi főiskolai bajnokságok döntőinek

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A XXX. nyári Olimpiai Játékok nemzetek közötti összesített éremtáblázata LONDON 2012 / Éremtáblázat Aranyérem Ezüstérem

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 35/2013.(11.25.) számú határozata a 2013. évi Egyéb csapat és egyéni sportágak keretre beérkezett kérelmekkel kapcsolatos

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

13/2000. (V. 18.) RENDELETE

13/2000. (V. 18.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000. (V. 18.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TESTNEVELÉS ÉS SPORT, AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS, A HELYI TESTNEVELÉS ÉS SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 132. MELLÉKLET: 1db

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 132. MELLÉKLET: 1db AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 132. MELLÉKLET: 1db TÁRGY: Javaslat a Látvány-csapatsport támogatáshoz kapcsolódóan, a Szekszárdi Garay János Általános Iskola tornatermének teljes körű felújítására vonatkozó

Részletesebben

Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2.

Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2. Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2. Tel/fax: (30) 502-5478 E-mail: polgardivse@gmail.com www.polgardi.hu I. TÁJÉKOZTATÓ A Polgárdi Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának

Részletesebben

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint)

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) 23 6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i ülésére Előterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 24-i ülésére Tárgy: Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása pályázat keretében Az előterjesztést

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből 239/2013. (VII.25.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Közgyűléshez NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/ 112/2015. Ügyintéző:

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Velenczei Attila. velenczei.attila@nupi.com. 2009. október 20.

Velenczei Attila. velenczei.attila@nupi.com. 2009. október 20. Velenczei Attila velenczei.attila@nupi.com 2009. október 20. Bemelegítő kérdések 1) Hogyan nevezték az 1999-ben létrejött sportminisztériumot? 2) Ma hogy hívják a legfelsőbb állami sportirányító szervezetet?

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésre

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésre 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. május havi ülésre Tárgy: BFC Siófok Kft. támogatási kérelme Előterjesztő: Csorba Ottó önkormányzati képviselő Tárgyalja: Pénzügyi és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 7/2006.(II.15.) és a 33/2009.(XI.19.) sz. rendelettel módosított 40/2001./XI.22./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SPORTRÓL Sárvár város Önkormányzati

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(IV.15.) SZ.RENDELETE A HELYI SPORTTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL, VALAMINT A SPORT HELYI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERÉRŐL Nyírábrány

Részletesebben

Sorszám: Tárgy: Az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi II

Sorszám: Tárgy: Az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi II Sorszám: Tárgy: Az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi II testnevelés és sport tevékenység támogatásáról szóló 24/2007.(IX.25.) MOK sz. rendelet módosítása Előterjesztő: Körösi Mihály

Részletesebben

A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket!

A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket! A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket! A sport minden férfi és minden nő öröksége, és hiányát soha nem pótolhatja semmi. /Pierre de Coubertin/ 2001. Az EVSI

Részletesebben

SV/956-3/2016. Tisztelt Közgyűlés!

SV/956-3/2016. Tisztelt Közgyűlés! 14253942 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/956-3/2016. Javaslat a Salgótarján, Kistarján u.7. sz. alatti, volt Pénzügyi- Számviteli Főiskola tornatermének ingyenes használatba adására vonatkozó szerződés

Részletesebben

a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról*

a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról* 2011. évi CLXXVIII. törvény a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1. (1) Az illetékekről szóló 1990.

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2016. május

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:34.659/2012. Tisztelt Közgyűlés! J a v a s l a t a Beszterce Kosárlabda Klub sportegyesület férfi kosárlabda csapatainak 2012-2013. évi bajnoki szezonra

Részletesebben

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24.

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. ,!!.-. \, Ktruict Kőbányai,. ' v.:\!,cki-testület ülése Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. Tel/Fax: 2616710, Mobü: +36305269214 ' m QÁWA SPORT eü* www.kobanvasc.hu ksc@3cobanvasc.hu 1367 Versenysport:

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL. A rendelet célja

A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL. A rendelet célja A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete elismerve a sport kiemelkedő jelentőségét az egészség megőrzésében, az ifjúság fizikai és erkölcsi

Részletesebben

MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2015-2019) Elfogadva /2015. (VI.4) számú Képviselő-testületi határozattal 1 1. BEVEZETÉS A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait

Részletesebben

Utánpótlás-nevelési programok

Utánpótlás-nevelési programok Utánpótlás-nevelési programok Héraklész Bajnok program A sportolók kiválasztása, képzése. A felnőtt kor küszöbére a korosztályos nemzetközi színvonalat elérő versenyzők felnevelése Héraklész Csillag Program

Részletesebben

*1000062658237* ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS. Tisztelt Közgyűlés!

*1000062658237* ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS. Tisztelt Közgyűlés! Budapest Főváros Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Főpolgármester -helyettes *162658237* *162658237* ikt. szám: FPH79 /881-5 /214 tárgy: Javaslat a 84131 Sportcélú támogatás cím felosztására és egyben

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. (1) bekezdése alapján a kötelező

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata a városi sportlétesítmények Használati Szabályzatának jóváhagyásáról Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére Iktató szám: Sz-249/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2011-2013 évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bakonycsernye 3200 lelket számláló a Fejér-, Komárom-Esztergom és Veszprém megye határán fekvő település. A község sport

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1)

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást): a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

Részletesebben

KUNSZIGET SPORTEGYESÜLET 9184 Kunsziget, József Attila u. 2.

KUNSZIGET SPORTEGYESÜLET 9184 Kunsziget, József Attila u. 2. Nemzeti Sport Intézet részére Budapest Istvánmezei út 1-3. 1146 Tárgy: A ki/8337/2011 számú MLSZ határozattal jóváhagyott sportfejlesztési program szakmai beszámolója (Kunsziget SE). Tisztelt Nemzeti Sport

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2004. (V.27.) önkormányzati rendelete a sportról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2004. (V.27.) önkormányzati rendelete a sportról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2004. (V.27.) önkormányzati rendelete a sportról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként elismerve a sport kiemelkedő

Részletesebben

Melléklet: 1 db. Dr. Oszkó Mariann Közigazgatási és Jogi Főosztály

Melléklet: 1 db. Dr. Oszkó Mariann Közigazgatási és Jogi Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KJ.: 95.607/2006. Melléklet: 1 db Javaslat a Miskolc Városi Sportcsarnok és Jégcsarnok üzemeltetési feladatainak bérleti szerződés keretében történő ellátására

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

K I V O N A T. Ifjúsági és Sport Bizottsága április 19-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ifjúsági és Sport Bizottsága április 19-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. április 19-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére Tárgy: A MÁV sportingatlan üzemeltetési szerződésének meghosszabbítása,

Részletesebben

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő

Részletesebben

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013.

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013. Jakabszállás elérhetősége 2 : I. Jakabszállás Községi Lovas Sportpálya teljes körű fejlesztése, kiépítése Jakabszállási Lovas Sportegyesület Konfár János elnök 20/54-111-66 - Jakabszállás és vonzáskörzete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 159/2009. (VI. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 159/2009. (VI. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 159/2009. (VI. 29.) számú h a t á r o z a t a a Nyírsuli Nonprofit Kft. Labdarúgó és Kosárlabda Akadémiájának és a Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

utánpótláskorúak felkészítése, versenyeztetése 200 Szeged

utánpótláskorúak felkészítése, versenyeztetése 200 Szeged A 20 évi sportcélú támogatási keret kiosztása 1 / 5 1. Kedvezményezett neve Lelkesedés SZEAC Súlyemelı Szakosztály Utánpótlás-nevelés támogatása célja összege i utánpótlás versenyeztetési, mőködési hátterének

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 13-i rendkívüli nyilvános ülésére

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 13-i rendkívüli nyilvános ülésére Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Bazsi, Fő u. 115. sz. 115 hrsz-ú ingatlanon lévő tároló épület kialakításának kivitelezési munkáira beérkezett ajánlatok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről Ó z d, 2014. június 26. Előterjesztő: Ózdi Kézilabda Club Elnöke Az Ózdi Kézilabda Club nevében szeretnénk Önöket tájékoztatni egyesületünk működéséről.

Részletesebben

Versenykiírás. Általános rendelkezések

Versenykiírás. Általános rendelkezések Versenykiírás Általános rendelkezések 1. A Campus Olimpia bemutatása A Campus Olimpia 2010. július 20-22 között megrendezendő sportrendezvény a magyarországi és a határon túli felsőoktatási intézmények

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége 2015. március 17-i ülésén megtárgyalásra került a 2. napirendi pont a Gerevich-ösztöndíjakról,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-566 E-mail: nyhhuman@nyirhalo.hu Ügyiratszám:2212/2009. IX. Ügyintéző: Kovács Zoltán/Kerényi

Részletesebben

NyrREGYHÁlA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 33/2013.{1I. 25.) számú. határozata

NyrREGYHÁlA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 33/2013.{1I. 25.) számú. határozata NyrREGYHÁlA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 33/2013.{1I. 25.) számú határozata a 2013. évi Kiemeit csapatsportágak keretre beérkezett kérelmekkel kapcsolatos döntésről

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sport feladatainak végrehajtásáról Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak. SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. JANUÁR 1-ÁPRILIS 30. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai módszertani

Részletesebben

Ibrány Város Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA

Ibrány Város Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA Ibrány Város Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA 2011-2014 1 BEVEZETŐ Ibrány, Nyíregyházától kb. 25 km-re fekvő város, 17 település Kistérségi Társulásának központja. A kistérség lakossága közel 47.000 fő

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2008. (III.12.) számú rendelete. Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2008. (III.12.) számú rendelete. Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2008. (III.12.) számú rendelete Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 56/2009.(XII.23.),

Részletesebben

Előterjesztés a MOB Elnökség március 22-i ülésére TERVEZET

Előterjesztés a MOB Elnökség március 22-i ülésére TERVEZET Előterjesztés a MOB Elnökség 2016. március 22-i ülésére TERVEZET I. 2016. évi szövetségi ösztöndíj-felosztási javaslatok A MOB Közgyűlése a 2016. február 2-i ülésén elfogadta a MOB 2016. évi költségvetését.

Részletesebben

TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre

TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A közel ötvenéves létesítményben a legutolsó

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

Tisztelt Sportvezető!

Tisztelt Sportvezető! Tisztelt Sportvezető! Bizonyára Ön is jól ismeri a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendeletet, mely alapján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. SZEPTEMBER 1-DECEMBER 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai

Részletesebben

Senseimarossy Délegyházi Karate SE - www.senseimarossy.hu

Senseimarossy Délegyházi Karate SE - www.senseimarossy.hu 2009-09-08 11:03:57 SPORTOKTATÓ KÉPZÉS SPORTOKTATÓ KÉPZÉS A Budapesti Szabadidősport Szövetség - megfelelő számú jelentkező esetén - államilag elismert, Országos Képzési Jegyzékben szereplő 1 éves sportoktató

Részletesebben

2. Az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása

2. Az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

...f.!~i~ Dr. Kovács Ferenc polgármester

...f.!~i~ Dr. Kovács Ferenc polgármester NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. FAX: +3642524-501 Ügyiratszám: VAGYI 112-../2015. Ügyintéző: Dr. Bányai Péter ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

Részletesebben

TAKSONY SE szakmai beszámolója

TAKSONY SE szakmai beszámolója Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: Szakmai beszámoló 2012/2013 IDŐSZAK TAKSONY SE szakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési programját a MAGYAR LABDARÚGÓ Szövetség

Részletesebben

J A V A S L A T. a sporttartalék keretből történő támogatás jóváhagyására. Ózd, 2013. Szeptember 26.

J A V A S L A T. a sporttartalék keretből történő támogatás jóváhagyására. Ózd, 2013. Szeptember 26. J A V A S L A T a sporttartalék keretből történő támogatás jóváhagyására Ózd, 2013. Szeptember 26. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő testületi

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2020 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. Helyzetelemzés 1. Szabadidősport helyzete 2. Diáksport helyzete 3. Versenysport helyzete 4. Egyesületek helyzete

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A Sportról szóló rendelet megalkotása Mell: 1 db rendelet tervezet Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 85.037-111/2009. CÍM: ELŐTERJESZTÉS SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRÓL Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester Az előterjesztést

Részletesebben