K Ő Z L Ö N Y 1. SZÁM JANUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K Ő Z L Ö N Y 1. SZÁM 2002. JANUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK"

Átírás

1 1 K Ő Z L Ö N Y 1. SZÁM JANUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK HATÁROZATOK 1 / (01.14.) a Pécs, Király u. 11. sz. alatti ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet megjelöléséről 3 / (01.17.) Pécs város sportkoncepciójáról 2 4 / (01.17.) a Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelési Rt megbízása mezőgazdasági haszonbérletekre vonatkozó feladatok ellátásáról 5 / (01.17.) életvédelmi létesítmények fenntartásával kapcsolatos tulajdonosi feladatok ellátásáról 6 / (01.17.) a sportcélú előleg biztosításáról 4 7 / (01.17.) a Hanns Seidel alapítvánnyal kötött együtt-működési megállapodás megújításáról 8 / (01.17.) Pécs-Újvidék partnervárosi megállapodásról szóló szándéknyilatkozatról 9 / (01.17.) a Pécsi Ipari Park Rt. kölcsönfelvételének és keretbiztosítéki jelzálogszerződésének tulajdonosi jóváhagyásáról 10 / (01.17.) a Bricostore Hungária Ingatlan Kft-vel kötött adás-vételi szerződés módosításáról 11 / (01.17.) a Pécsi Nemzeti Színház és a Pannon GSM között megkötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról 12 / (01.17.) a közművelődési intézmények és között végzett munkájáról készült beszámoló elfogadásáról 13 / (01.17.) a Nemzetközi Gyermek és Művészeti Fesztivál ben Pécsett történő megrendezéséről szándéknyilatkozat 14 / (01.17.) a Pécs, Komjáth A. u. 2. sz. irodaépület haszonkölcsönbe adásáról 15 / (01.17.) a Pécsi Kézilabda Kft-nél 10 %-os önkormányzati üzletrész eladásáról 16 / (01.17.) sportolói lakások bérbeadásáról 6 17 / (01.17.) alapítványok, közalapítványok támogatásának jóváhagyásáról 18 / (01.17.) Pécs-Málom, Felső u. 42. szám alatti ingatlan értékesítéséről

2 2 19 / (01.17.) a Pécs, Alkotmány u. 9. sz. alatti foghíjtelek értékesítéséről 20 / (01.17.) Boldogság Háza kazánházában végzendő munkákról 7 24 / (01.29.) a évi költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozottságát szolgáló intézkedésekről 25 / (01.29.) az Illetékhivatal működésével kapcsolatos, a Baranya Megyei Önkormányzattal kötendő szerződésről MELLÉKLETEK TÁRA 3 / (01.17.) Közgyűlési határozat melléklete 9 7 / (01.17.) Közgyűlési határozat melléklete 26 8 / (01.17.) Közgyűlési határozat melléklete / (01.17.) Közgyűlési határozat melléklete HATÁROZATOK 1/2002. (01.14.) sz. határozat a Pécs, Király u. 11. sz. alatti ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet megjelöléséről 1./ A Közgyűlés a Pécs, Király u. 11. sz. alatti /A/4 hrsz. irodaépület megvásárlásának fedezetéül a évi pénzmaradványt jelöli meg. Utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy a vételárhátralékot a Bm-i Önkormányzat által kiállított számla alapján utalja át. 2./ A Közgyűlés jóváhagyja az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos adásvételi szerződést, és felhatalmazza dr. Toller László polgármestert annak valamint az adásvételi szerződésnek az aláírására. 3./ A Közgyűlés továbbértékesítési vagy hasznosítási célra vásárolja meg ezen ingatlant. A Közgyűlés a későbbi értékesítéskor, hasznosításkor messzemenően figyelembe veszi a belváros rendezési tervét és a várospolitikai célokat. Határidő: pontnál: azonnal 3. pontnál: értelem szerint Felelős: 1pontnál: dr. Tolnai Márta főosztályvezető 2-3. pontnál: dr. Toller László polgármester 3/2002. (01.17.) sz. határozat Pécs város III. Sportkoncepciójáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Sportbizottság előterjesztését Pécs város III. Sportkoncepciójáról. A következőket határozta meg: 1. Az utánpótlás-nevelés területén fontosnak tartja, hogy a Sportbizottság foglalkozzon az ISM és a különböző szakszövetségek által kiadott programok megvalósításával. Fontosnak tartja, hogy a Mecsekaljai Oktatási és Sportközpont részeként működő sportiskola nagyobb önállóságot és támogatást kapjon. Utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztályt és a Sportbizottságot, hogy vizsgálja meg a sportiskola fejlesztésével kapcsolatos lehetőségeket. A javaslatokat terjesszék a Közgyűlés elé. Határidő: május 30. Felelős: Póla József főosztályvezető 2. A Szabadidősport területén az eddigi versenyfomák fenntartása mellet gondoskodni kell a téli sportolási lehetőségek bővítéséről. Különösen a nők számára kell az eddigi lehetőségeket bővíteni. Határidő: december 31.

3 3 Felelős: Póla József főosztályvezető 3. Az elmúlt években kiváló eredményeket elért diáksportot a jövőben a Sportbizottság az eddigi elosztási rendszernek megfelelően támogassa. Határidő: december 31. Felelős: Póla József főosztályvezető 4. A verseny és élsport területén 14 első osztályú csapatát, valamint az atlétikát, úszást, aerobikot, súlyemelést, és a kickboxot a jövőben jobban kell támogatni annak érdekében, hogy Pécs város sportja a hazai és nemzetközi szinten is megfeleljen az elvárásoknak. Határidő: december 31. Felelős: Póla József főosztályvezető 5. Az egyéni sportolók támogatásával kapcsolatosan fontos szempont, hogy a nemzetközileg elismert vagy elismerés előtt álló mintegy sportoló magas szintű felkészülését a Sportbizottság az országos sportági szakszövetségek előzetes egyetértésével támogassa. Határidő: december 31. Felelős: Póla József főosztályvezető 6. Az Ifjúsági és Sportminisztérium és az önkormányzat közösen stadion rekonstrukciót hajt végre az utóbbi tulajdonában lévő Újmecsekaljai sporttelepen, amely 10 ezer főre alkalmas fedett ülőhellyel, korszerű öltözőkkel, VIP páhollyal, beléptető rendszerrel, megfelelő parkolókkal készül el. A bekerülési költség biztosítva van. Határidő: december 31. Felelős: dr. Toller László polgármester 7. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a PVSK sporttelepen műanyag atlétikapálya épüljön közösen az ISM-mel. Ennek költségeire 38 M Ft-ot biztosít. Határidő: december 31. Felelős: dr. Toller László polgármester 8. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a következő öt éves időszakban teljesen fel kell újítani a műjégpályát. Vizsgálni kell annak lehetőségét, hogy magántőke bevonásával, pályázatokkal milyen lehetőség kínálkozik a jégpálya befedésére. Határidő: szeptember 1. Felelős: dr. Toller László polgármester 9. A Mecsekaljai Oktatási és Sportközpont leégett futó folyosóját újjá kell építeni oly formában, hogy kiegészüljön egy kondicionáló-teremmel, amely alkalmas arra, hogy a súlyemelők is otthonra találjanak. Határidő: szeptember 1. Felelős: Póla József főosztályvezető 10. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy különböző sportágak megyei vagy regionális utánpótlás-nevelési központjának létrehozása céljából sportkollégium kialakítására kerüljön sor. A helyszínre jelenleg legalkalmasabb a Hajnóczy utcai kollégium padlástere. Más kollégium bővítése is szóba kerülhet. Határidő: szeptember 1. Felelős: Póla József főosztályvezető 11. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Sportbizottság az egyes területek sportfinanszírozását százalékos arányban határozza meg. Amennyiben az egyes területek minőségében változás állna be, akkor lehetősége legyen arra, hogy változásokat hajtson végre. Erről a Sportbizottságnak tájékoztatnia kell a Közgyűlést. Határidő: december 31. Felelős: dr. Bödő László bizottsági elnök 12. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően a MiZo Pécsi VSK női kosárlabda csapata, a Pécsi Kézilabda Kft. és a Pécsi VSK férfi kosárlabda csapata hetenként órát ingyen vehessen igénybe a Lauber Dezső Városi Sportcsarnokban. Bérmentesen használhassanak egy-egy szertárt, a MiZó Pécsi VSK pedig két irodát. A MiZó Pécsi VSK és a PKK NB I/B-s tartalék csapatai 5-5 óra edzési időt kapjanak ingyen. A Pécsi Korcsolyázó Egylet a Pécsi Jégpályán annak üzemeltetési idejében heti 10 óra edzésidőt kapjon fizetési kötelezettség nélkül. Határidő: január 17. Felelős: Póla József főosztályvezető 13. A Stadion utcai sporttelepet és az irodákat a PMFC, a Stadion utcában lévő irodahelyiségeket és tornatermet a PKK, a Városi Lőteret a Pécsi Lövészegylet, a Várkői Ferenc Szabadidő és Diáksport központ létesítményeit a diáksport és a

4 4 szabadidősport ingyenesen vehesse igénybe. Határidő: március 1. Felelős: Póla József főosztályvezető 14. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a január 1-jétől az egyesült Pécsi VSK Atlétikai Szakosztálya és a Pécsi Atlétikai Club, a Tüzér utcában lévő atlétikai futófolyosót ingyenesen használhassa. Határidő: január 17. Felelős: Póla József főosztályvezető 4/2002. (01.17.) sz. határozat a Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. megbízása mezőgazdasági haszonbérletekre vonatkozó feladatok ellátásáról A Közgyűlés megbízza a Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt-t a mezőgazdasági haszonbérletre kijelölt önkormányzati tulajdonú telekingatlanokkal kapcsolatos alábbi feladatok ellátásával: 1./ A 2002-es mezőgazdasági évre a 210/1997/05.15./sz. közgyűlési határozat alapján kerüljenek a haszonbérleti szerződések megkötésre, úgy, hogy a bérleti díjakat az előző gazdasági évre, a KSH által közölt előző évi inflációs árindex mértékével meg kell emelni. Határidő: Felelős: dr. Toller László polgármester dr. Kelemen László vezérigazgató 2./ A következő mezőgazdasági évre a bérleti díjakat felül kell vizsgálni lakóövezeti és gazdaságossági szempontok alapján, a javaslatot a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Határidő: Felelős: dr. Kelemen László vezérigazgató Jeszták Lajos főosztályvezető 3./ A Közgyűlés elkötelezettséget vállal arra, hogy a évi költségvetésben a saját és bérelt ingatlanok szakfeladat terhére kerüljön elkülönítésre bruttó 3,5 millió forint - az önkormányzati tulajdonban lévő és mezőgazdasági haszonbérlet céljára kijelölt telekingatlanokkal kapcsolatos feladatok ellátására, -megbízási díj címén. Határidő: évi költségvetés jóváhagyását követő 30 napon belül Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető 4./ Pécs város településszerkezeti tervének globális felülvizsgálatát követően, a városszerkezet fő irányvonalainak ismeretében a Városfejlesztési Főosztály a Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt-vel folytasson tárgyalásokat a piaci hasznosítás céljára alkalmas területek feltárására és közös értékesítésére. Ezen ingatlanok vonatkozásában a Városfejlesztési Főosztály készítse elő a hasznosítási javaslatát. Határidő: Felelős: dr.kelemen László vezérigazgató Jeszták Lajos főosztályvezető 5/2002. (01.17.) sz. határozat életvédelmi létesítmények fenntartásával kapcsolatos tulajdonosi feladatok ellátásáról 1./ Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal, hogy az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződésben foglaltak szerint az életvédelmi létesítmények fenntartásával kapcsolatos munkák megkezdődjenek. 2./ A feladat elvégzésével a Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. bízza meg évre vonatkozóan Ft + ÁFA megbízási díjért, melynek utalására a költségvetés elfogadását követő 15 napon belül kerül sor. 3./ A feladatellátás finanszírozására működési célú átadott pénzeszköz címén Ft fedezetet biztosít a saját és bérelt ingatlanok szakfeladat terhére. A fedezet biztosítása a költség tényleges felmerülését követően történik. 4./ Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Határidő: a szerződés aláírására: Felelős: Jeszták Lajos főosztályvezető

5 5 6/2002. (01.17.) sz. határozat a sportcélú előleg biztosításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése engedélyezi, hogy a Sportbizottság évi támogatási kerete terhére Ft, az alábbiak szerint kerüljön felhasználásra. sportolók jutalmazására Ft érem, plakett, kupa (felnőtt) Ft serdülő, ifi, junior sportolók érem, plakett, kupa Ft vendéglátásra Ft Pécsi Kézilabda Klub igazolásra Ft Ö s s z e s e n : Ft A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy a sportcélú előleget biztosítsa. Határidő: január 17. Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető Póla József főosztályvezető 7/2002. (01.17.) sz. határozat a Hanns Seidel Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás megújításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja a Pécs Megyei Jogú Város és a Hanns Seidel Alapítvány közötti együttműködési megállapodást. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: február 15. Felelős: az aláírásért: dr. Toller László polgármester az előkészítésért: Póla József főosztályvezető 8/2002. (01.17.) sz. határozat Pécs-Újvidék partnervárosi megállapodásról szóló szándéknyilatkozatról A Közgyűlés egyetért a partnervárosi kapcsolat kialakításával, és felhatalmazza a polgármestert arra, hogy folytasson további tárgyalásokat a partnervárosi kapcsolat megkötése érdekében, egyeztesse az Újvidéki Városi Közgyűlés képviselőivel a partnerségi megállapodás tartalmát. Határidő: május 20. Felelős: dr. Toller László polgármester 9/2002. (01.17.) sz. határozat a Pécsi Ipari Park Rt. Kölcsönfelvételének és keretbiztosítéki jelzálogszerződésének tulajdonosi jóváhagyásáról 1./ A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Pécsi Ipari Park Rt. az inkubátorház beruházásához - az előterjesztéshez mellékelt kölcsönszerződés feltételei szerint - 35 millió Ft, azaz harmincötmillió forint öszszegű kölcsönt vegyen fel. 2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, vagy a helyette eljáró tisztségviselőt, hogy az Rt. Közgyűlésén a 35 millió forint kölcsön felvételére és az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti kölcsönszerződés elfogadására adja le szavazatát. 3./ A Közgyűlés a kölcsön megfizetésének biztosítékául jóváhagyja a Pécsi Ipari Park Rt. és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata osztatlan közös tulajdonát képező Pécs, belterület helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlannak jelzáloggal való megterhelését. 4./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti Keretbiztosítéki jelzálogszerződést az Önkormányzat nevében aláírja. 5./ A Közgyűlés felkéri a Pécsi Ipari Park Rt. Vezérigazgatóját, hogy amennyiben az Rt. a jelzálogszerződés 1.b. pontjában konkrétan megjelölt tartós jogviszonyon - kölcsönfelvétel - kívül, a keretszerződés terhére a CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt.-vel további jogviszonyt

6 6 létesít úgy az új létesítendő jogügyletet előzetes tulajdonosi jóváhagyásra terjeszsze Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése elé. Határidő: értelemszerűen Felelős: dr. Toller László polgármester. A Közgyűlés felhatalmazza a Pécsi Nemzeti Színház igazgatóját a bérleti szerződés aláírására. Határidő: január 18. Felelős: Balikó Tamás igazgató Póla József főosztályvezető 10/2002. (01.17.) sz. határozat a Bricostore Hungária Ingatlan Kft.-vel kötött adás-vételi szerződés módosításáról A Közgyűlés egyetért a Pécsi Ipari Park Rt. és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Bricostore Hungária Ingatlan Kft. között június 2-án létrejött Ingatlan adás-vételi szerződésnek az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti módosításával. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan adás-vételi szerződés módosítását Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében aláírja. Határidő: azonnal Felelős: dr. Toller László polgármester 11/2002. (01.17.) sz. határozat a Pécsi Nemzeti Színház és a Pannon GSM között megkötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kulturális Bizottság előterjesztését elfogadva a következő határozatot hozza: A Közgyűlés engedélyezi, hogy a Pécsi Nemzeti Színház, mint Bérbeadó január 18-tól, 10 évre szóló bérleti szerződést kössön a Pannon GSM Távközlési Rt-vel, mint Bérlővel. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a szerződő felek által a évre kikötött évi 1 M Ft. összegű bérleti díj 2003-ban se emelkedjen azzal, hogy a bérleti díjat január 18-tól, évenként a KSH által közzétett az előző évre vonatkozó ipari termelői árindex változásának mértékéig emelni kell. 12/2002. (01.17.) sz. határozat a közművelődési intézmények 1998 és 2001 között végzett munkájáról készült beszámoló elfogadásáról A Közgyűlés megtárgyalta a Kulturális Bizottság előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés a Pécsi Kulturális Központ, az Ifjúsági Ház és a Szivárvány Gyermekház és között végzett munkájáról szóló beszámolókat elfogadja. A Közgyűlés elismeri és kiemelkedőnek ítéli a három közművelődési intézmény vezetőjének és munkatársainak elmúlt 3 évi munkáját, és egyben felkéri a három közművelődési intézmény vezetőjét, hogy a munkájukat változatlan szakmai színvonallal folytassák, közösségi tereikben és rendezvényeiken biztosítsanak további széles lehetőségeket a művelődő emberek életminőségének javításához, műveltségük gyarapításához. Utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az intézmények vezetőit értesítse. Határidő: Felelős: azonnal Póla József főosztályvezető 13/2002. (01.17.) sz. határozat a Nemzetközi Gyermek és Művészeti Fesztivál 2004-ben Pécsett történő megrendezéséről szándéknyilatkozat A Közgyűlés megtárgyalta a Kulturális Bizottság előterjesztését és a következő határozatot hozza: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Shanghai Soong Ching Ling Alapítvány és a Soong Ching Ling Magyar Gyermekbarátság Alapítvány a kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy augusztus

7 7 4. és 9-e között Pécs városában kerüljön megrendezésre a Nemzetközi Gyermek és Művészeti Fesztivál. A Közgyűlés felkéri a szervezőket, hogy a fesztivál részletes programját augusztus 31-ig terjesszék a Kulturális és Közoktatási, Ifjúsági Bizottságok elé tájékoztatás céljából. A Közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét, hogy az alapítványok képviselőit a Közgyűlés döntéséről értesítse. Határidő: augusztus 31. Felelős: Póla József főosztályvezető 14/2002. (01.17.) sz. határozat a Pécs, Komjáth A. u. 2. sz. irodaépület haszonkölcsönbe adásáról A Közgyűlés a Pécs, Komjáth A. u. 2. szám irodaépületre vonatkozó, a Bányász Kulturális Egyesület részére történő haszonkölcsön szerződést az előterjesztés mellékletében foglalt szövegezéssel jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Határidő: Felelős: dr. Toller László polgármester Jeszták Lajos főosztályvezető 15/2002. (01.17.) sz. határozat a Pécsi Kézilabda Kft-nél 10 %-os önkormányzati üzletrész eladásáról 1.) A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Pécsi Kézilabda Kft-ben meglévő ,- Ft névértékű üzletrészt egy ,- Ft névértékű (49 %-os) üzletrészre és egy ,- Ft névértékű (10 %-os) üzletrészre osztja fel a Kft. taggyűlésének hozzájárulása esetén. 2.) A Közgyűlés úgy dönt, hogy az 1.) pont szerint felosztott üzletrészből ,- Ft névértékű (10 %-os) üzletrészt névértéken elad Kakas Sándornak, a Pécsi Kézilabda Kft. ügyvezetőjének azzal, hogy az átruházáshoz a Kft. taggyűlésének beleegyezése szükséges. 3.) A Közgyűlés felhatalmazza a Kft. taggyűlésén az önkormányzat képviseletében eljáró önkormányzati képviselőt, hogy az 1. és 2. pont szerinti jognyilatkozatokat az önkormányzat nevében megtegye. 4.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az üzletrész eladására vonatkozó szándékot az ügyvezetőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal bejelentse és az átruházási szerződést az önkormányzat képviseletében aláírja. Határidő: február 1. Felelős: dr. Toller László polgármester Staub Ernő önkormányzati képviselő 16/2002. (01.17.) sz. határozat sportolói lakások bérbeadásáról A Közgyűlés a Sportbizottság előterjesztését megtárgyalta és hozzájárul ahhoz, hogy a MiZo Pécsi VSK Női Kosárlabda Szakosztálya 3 kosárlabdázója ideiglenes jelleggel január 17-től, január 17-ig a következő sportolói lakásokat bérbe kapja: Pécs, Nagy I. u IV. em. 15. sz. Bérlőtárs: Sógor Katalin Pécs, Jedlik Á. u. 1./c. fsz. 1. sz. Bérlő: Pechová Martina Bérlőtárs: Govorcinovic Anka A Közgyűlés utasítja a Szociális és Lakásgazdálkodási Csoportot a bérleti szerződések megkötésére. Határidő: január 17. Felelős: Dr. Varga Pál Józsefné csoportvezető Póla József főosztályvezető 17/2002. (01.17.) sz. határozat alapítványok, közalapítványok támogatásának jóváhagyásáról A Közgyűlés elfogadja a Közgazdasági Főosztály előterjesztését az alapítványok, közalapítványok támogatásának jóváhagyásáról. A Közgyűlés a város költségvetéséről szóló 5/2001.(02.21.) sz. Ör.15. (4) bekezdése alapján jóváhagyja az alábbi alapítvány támogatását:

8 évi egyéni képviselői keretből: Nagy Csaba Környezetünkért Közalapítvány Ifjúság úti labdarúgópálya és környéke felújításához ,- Ft A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt a támogatási szerződés előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert az aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető 18/2002. (01.17.) sz. határozat Pécs-Málom, Felső u. 42. szám alatti ingatlan értékesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy határoz, hogy a Pécs-Málom, Felső u. 42. sz. alatti önkormányzati tulajdonú volt iskola ingatlan, melynek helyrajzi száma és 1502 m2 területű Kádár László Lipcsei Péter Gyenes Márk pécsi lakosok részére, egymás közötti egyenlő 1/3-ad 1/3-ad arányban kerüljön értékesítésre, Ft Ft ÁFA vételáron. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező adás-vételi szerződést aláírja. Határidő: január 31. Felelős: Jeszták Lajos főosztályvezető 19/2002. (01.17.) sz. határozat a Pécs, Alkotmány u. 9. sz. alatti foghíjtelek értékesítéséről A Közgyűlés megtárgyalta a Városfejlesztési Főosztály előterjesztését és az alábbiak szerint határoz: Az Önkormányzat tulajdonát képező Pécs, Alkotmány u. 9. sz. alatti 4483 hrsz-ú, 441 m2 nagyságú beépítetlen ingatlant a liciten kialakult Ft-os vételáron értékesíti a Lakatos és fiai Kft. részére. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Határidő: január 30. Felelős: Jeszták Lajos főosztályvezető 20/2002. (01.17.) sz. határozat Boldogság Háza kazánházában végzendő munkákról A Közgyűlés megtárgyalta az előterjesztést és a Boldogság Háza zavartalan működése érdekében a évi költségvetés fenntartási (vis maior) keret terhére bruttó ,- Ft elkötelezettséget vállal a kazánházban végzendő munkák finanszírozására. Határidő: Felelős: azonnal dr. Tolnai Márta, Jeszták Lajos főosztályvezető 24/2002. (01.29.) sz. határozat a évi költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozottságát szolgáló intézkedésekről Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta dr. Toller László polgármester előterjesztését a város évi költségvetéséről. A költségvetési rendelet előirányzatainak teljesülése érdekében az alábbi intézkedések végrehajtását rendeli el: 1.) A évi költségvetési koncepció tárgyalása során elfogadásra került határozati javaslatok végrehajtásáért az illetékes szakbizottságok is felelősek, - kivételt képeznek az alábbi 2.) pontban felsoroltak. Határidő: 495/2001.(11.22) sz. határozatban meghatározottak szerint Felelős: 495/2001.(11.22) sz. határozatban meghatározottak szerint, kiegészülve: szakbizottságok. 2.) A évi költségvetési koncepció 495/2001.(11.22) számú határozatában megfogalmazottak közül a 11., 13., 14., 18.,24. és 25. számú pontokat hatályon kívül helyezi. 3.) Meg kell vizsgálni Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata illeték- bevétele

9 9 4.) növelésének lehetőségét, a Baranya megyei Önkormányzattal kötendő megállapodás keretében. Határidő: 2002 január 31. Felelős: dr. Toller László polgármester 5.) A 2002 évi költségvetési rendelet 22 -a értelmében a Közgyűlés megbízza a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Főosztályát a hitel felvételének előkészítésével és felhatalmazza a polgármestert a folyószámla hitelszerződés aláírására. Határidő: 2002.február 27. Felelős: dr. Toller László polgármester, dr. Tolnai Márta főosztályvezető 6.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletben szereplő fejlesztési hitelfelvétel érdekében kezdje meg a tárgyalásokat és a hitelszerződést terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: 2002 február 16. Felelős: Dr.Toller László polgármester 6,) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, a gázprivatizációs kötvények érékesítésével és értékesítési szerződés aláírásával minimálisan bruttó (névérték+kamat) 103%-án, amennyiben a bekért ajánlatok nem érik el a közgyűlés által meghatározott mértéket, akkor az értékesítés érdekében újabb előterjesztést nyújtson be a közgyűlés felé. Határidő: folyamatos Felelős: dr. Toller László polgármester 7.) Az alább felsorolt közgyűlési határozatok hatályukat vesztik: 7/1998. (01.15.) sz. Közgyűlési határozat a év közötti életkorú állampolgárok díjmentes helyi utazásáról. 172/2001.(05.03) sz. Közgyűlési határozat a közvilágítás bővítésének pénzügyi fedezetéről. 392/2001.(09.20)sz. Közgyűlési határozat a közterület figyelő kamerarendszer tervezésével, kivitelezésével üzemeltetésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárásáról. 25/2002. (01.29.) sz. határozat az Illetékhivatal működésével kapcsolatos, a Baranya Megyei Önkormányzattal kötendő szerződésről A Közgyűlés az előterjesztés mellékletében benyújtott Megállapodás a Baranya Megyei Illetékhivatal év költségvetésére szóló megállapodás-tervezetet nem javasolja aláírásra.

10 10 MELLÉKLETEK TÁRA 3/2002. (02.07.)számú határozat melléklete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Sportkoncepciója ( III. ) I. E L Ő Z M É N Y E K : Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése eddig két alkalommal fogadott el sportkoncepciót. Az elsőt 1993-ban a másodikat 1997-ben az évi LXIV. sz. törvény a sportról megjelenése után. E törvény elismerve a sport kiemelkedő jelentőségét és az egyetemes testkultúrában betöltött szerepét, ráirányította a közvélemény figyelmét arra, hogy nemcsak a sportszervezeteknek, hanem minden állampolgárnak tevékenyen ki kell vennie részét az egészség megőrzéséből. A Sportbizottság és a sportcsoport elsősorban a II. sportkoncepció alapján végezte a munkáját, azonban időközben bekövetkezett törvényi és szervezeti változások módosításokat követeltek. Az 1996-os törvény nem tudta megoldani a testnevelésben és a sportban kialakult súlyos gondokat, mivel hiányoztak fontos kapcsolódó törvények ( pénzügyi, egészségügyi, adó stb.) Így jelentős javulás nem volt elérhető. Gyakorlatilag az önkormányzatok szervezetileg, szakmailag és főleg pénzügyileg egyedül maradtak. Különösen nehéz helyzetbe kerültek a megyei jogú városok, amelyek jelentős szerepet töltenek be az ország sportjában, ennek ellenére az országos sportvezetés nem vett róluk tudomást. A fentiek ellenére városunkban a sport jelentősen fejlődött és a támogatás teljesítmény orientált lett, amely jó irányba indította el a gondolkodást és a szakmai munkát a sportegyesületekben. Az önkormányzat komoly támogatást nyújtott, s jelentős volt az iparűzési adóból elérhető 10 %-os lehetőség is, amely később 5 %-ra csökkent ban a sportról szóló évi LXIV. törvényt az országgyűlés módosította. (1998. évi XXXI. törvény). A módosítás a labdarúgásban felhalmozódott problémákra igyekezett megoldást találni, kevés sikerrel. Az évi választások után az új kormány igyekezett a sportban kialakult probléma halmazt megoldani, e célból létrehozta az Ifjúsági és Sportminisztériumot (ISM), amely a sport fejlesztése érdekében több új programot indított el: - Nemzeti Atlétikai Program (NAP) - Labdarúgás Fejlesztési Program - Stadion Rekonstrukciós Program - Olimpiai műhelyek létrehozása és támogatása - Kosárlabda Fejlesztési Program - Szabadidősport és a fogyatékosok sportjának fejlesztése - Program az utánpótlás-nevelés különböző formáira A fentiekből jól érzékelhető, hogy az országos sportfejlesztési programok középpontjában a diáksport, a szabadidősport és az utánpótlás-nevelés fejlesztése áll. Ugyanakkor fontosnak ítélték az úgynevezett látványsportok és a tradicionális, nemzetközileg is elismert sportágak és egyéni sportolók támogatását. Az ISM igyekezett az infrastrukturális feltételeket is megteremteni sportlétesítmények építésével és felújításával. E fontos feladatok megoldása Pécsett elsősorban az önkormányzatra várt pl. az Abay Nemes Oszkár versenyuszoda megépítése, a sportcsarnok felújítása és bővítése, a Várkői Ferenc sporttelep felújítása és korszerűsítése, a Stadion és a Gyöngyvirág utcai sporttelepek, valamint a lőtér felújítása.

11 11 Az átszervezések során a városi sportcsoport a Művelődési, Közoktatási és Sportfőosztály része lett. A Sportcsarnok és Intézményeiből Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények Igazgatósága lett. Ezzel hatékonyabb lett a sportlétesítmények fenntartása és fejlesztése. Az utánpótlás-nevelés területén a legfontosabb bázisunk a Mecsekaljai Oktatási és Sportközpont (TÁSI), amely testnevelés tagozatos iskola és sportiskola. Jelentős erőfeszítéseket tett a megfelelő színvonalú utánpótlás biztosítása érdekében, annak ellenére, hogy létesítmény ellátottsága szegényes, talán a futófolyosó újjáépítésével javul a helyzet. Gondot jelent időnként, hogy néhányan megkérdőjelezik az iskola létét. A TÁSI-ban kiváló diáksportélet és utánpótlásnevelés folyik, valamint néhány iskolában és sportegyesületben. Szabadidősportja a városnak jó irányba fejlődött. A Sportbizottság rendszeres sportolási formák megvalósítását tűzte ki célul és valósította meg. A diáksportot a Városi Diáksport Bizottság irányítja a sportcsoport jelentős segítségével. A bizottság kiemelkedő munkát végez az iskolai sport szervezésében, különböző versenyek megrendezésében, a testnevelő tanárok felkészítésében, módszertani munkákban stb. Az utóbbi két évben több országos döntőt is rendezett a Diáksport Bizottság diákolimpia keretében, közmegelégedésre. Kitűnően együttműködnek a Testnevelő Tanárok Egyesületének városi vezetőségével ben az Országgyűlés elfogadta a évi CXLV. törvényt a sportról. A törvény többek között kimondja, hogy a Magyar Köztársaság polgárai számára a sport mint önszerveződésre épülő autonóm civil tevékenység, a magyar és az egyetemes kultúra része, a nemzeti egészségfejlesztés alapvető eszköze, valamint a szabadidő eltöltésének társadalmilag hasznos módja. A sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében. A személyiség formálásában is hozzájárul a testi-lelki fejlődéshez. A sporttörvény kettéválasztja az amatőr és a hivatásos sportolókat, s rögzíti azok jogállását. Szabályozza a sportegyesületek, valamint a sportági szakszövetségek működését. A sportszervezetek évszázados struktúrája átalakulóban van. A piacgazdaság kialakulása, a sportszervezetek önállóságának kiterjedése, civil szervezetekké való átalakulása megkezdődött. Több sportegyesület, önálló szakosztály gazdasági társasággá alakult át, de nem képesek tisztán piaci körülmények között, ebben a működési formában fennmaradni. Képtelenek olyan szponzorokat megnyerni, akik képesek lennének a klubokat gazdaságilag önállóan fenntartani. Ebben az átmeneti helyzetben, amely több mint tizenöt éve tart, több sportegyesület, szakosztály megszűnt, s csökkent a sportolók száma is. A jelen időszakban az önkormányzati támogatás, s néhány nagyobb vállalat, Rt. és vállalkozó biztosítja a sportegyesületek életben maradásához szükséges támogatást. Ugyanakkor érdekes jelenség, hogy a Sportbizottság körültekintő szakmai tevékenysége, s eredménycentrikus támogatásának hatására minőségileg jelentős változás következett be. A város élsportolói az elmúlt négy évben 15 világbajnoki címet, 20 világkupát, 17 Európa bajnokságot és 16 Európa kupát nyertek. Ezen kívül a különböző korosztályokban 407 magyar bajnoki címet szereztek. (Részletesen a mellékletben) II. A VÁROS SPORTJÁNAK RÖVID ÉRTÉKELÉSE: Az 1997-es II. sportkoncepció megvalósulásának értékelése) D i á k s p o r t : Pécs város diák sportja jelentős eredményeket ért el 1997-óta. Diáksportolóink kiválóan helytálltak az egyes sportágak diákolimpiai küzdelmein és más bajnokságokon, versenyeken. Az ISM támogatásának nevesítés óta jelentős támogatást kapott a diáksport: 2000-ben Ft-ot 2001-ben Ft-ot A Sportbizottság az önkormányzati támogatás elosztásánál az alábbi összegeket biztosította a diáksportnak: a fenti összegeken felül.

12 MFt 3.0 MFt 7 MFt 7.0 MFt MFt A Diáksport Bizottság a fenti pénzeszközök elosztását differenciáltan végzi, s az első szempont az egyes iskolák részéről a résztvevők száma, majd az eredményesség. Ez az elosztási forma ösztönzőleg hat és komoly fellendülést hozott az iskolai sportban. Pécs Városában mintegy 24 ezer iskolai tanulóval foglalkoznak, ezért fontos minden erőfeszítés, amely a tömegesítést szolgálja. Jelenleg kevés a tanulók között az aktív sportolók száma, s sokan nem tudnak úszni. Meg kell említeni, hogy az iskolai testnevelés és sport feltételei nagyon szerények, kicsik a tornatermek és sok nagyon rossz állapotban van, a szabadtéri létesítmények pedig elhanyagoltak, s rossz állapotban vannak a sportszerek. Ennek ellenére megvalósult a diáksport rendszer bővítése. Utánpótlás-nevelés Utánpótlás-nevelés terén az egyéni és a csapat sportágakban egyaránt jelentős javulás történt. A Mecsekaljai Oktatási és Sportközpontban (TÁSI) a sportiskolai részleg bizonyos önállóságot élvez és erre nagy szüksége van a további fejlődés érdekében, ennek a lényege az, hogy a sportiskolai részben nemcsak az iskola tanulói vesznek részt a sporttevékenységben, hanem a város iskoláiból a tehetséges tanulók jelentős része. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a sportra szánt pénzösszegeket nem lehet más célra felhasználni. A sportegyesületekben folyó utánpótlás-nevelés is jelentős az alábbi sportágakban: ATLÉTIKA CSELGÁNCS GYORSKORCSOLYA(RÖVIDP.) FRANCIABOX AEROBIC KÉZILABDA KOSÁRLABDA LABDARÚGÁS ÖKÖLVÍVÁS KICK-BOKSZ SPORTLÖVÉSZET TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ÚSZÁS VÍVÁS ASZTALITENISZ STB. A Sportiskolában a következő sportágakkal foglalkoznak felmenő rendszerben: ATLÉTIKA KÉZILABDA LEÁNY,FIÚ GYORSKORCSOLYA KOSÁRLABDA LEÁNY, FIÚ LABDARÚGÁS ÚSZÁS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS VIZILABDA Szabadidősport: A városban a szabadidősport szervezettsége jó. A rendszeres versenyek, bajnokságok száma nőtt, s kissé emelkedett a résztvevők száma is, amely 16 ezer körül van évente, akik egyéni versenyeken és 144 csapatban (asztalitenisz, kosárlabda, labdarúgás) rendszeresen sportolnak. A Fellbachtól átvett jelvényszerző próbába 648 diák kapcsolódott be. A városi szervezésen kívül sokan kocognak, teniszeznek, erősítenek, de ezek száma nem éri el a kívánatost. Fogyatékosok sportja: A fogyatékos emberek sportolásának társadalmi jelentősége van. Ennek egész feladat rendszere alakult ki: - Képességek kibontakoztatása, esélykiegyenlítés - Egyre nagyobb szükség van a fogyatékosok aktivizálódására - Kiemelkedő szocializációs hatása és egészségmegőrző szerepe van. Városunkban a fogyatékos emberek több sportágban rendszeresen sportolnak. Kiemelkedik az úszás, ahol Pásztory Dóra paraolimpiát nyert, Kovács Ervin ugyanott harmadik lett és 2001-ben három számban Európa bajnok volt. Nagy örömünkre szolgál, hogy újjá alakult az ülőröplabda csapat, amely korábban nagyon sikeres volt. Kedvelt sportág körükben az asztalitenisz is. A Sportbizottság a fogyatékos sportolókat évek óta támogatja. Felsőoktatás sportja: A felső oktatás sportja valamit javult az elmúlt években, de alapvetően az önkormányzat által biztosított támogatásból léteznek, s ez érvényes a Pécsi Egyetemi Atlétikai Clubra (PEAC) is. Reméljük, hogy a jövőben a különböző karok támogatásával nem lesz ilyen egyoldalú. Jelen-

13 13 leg a férfi asztalitenisz csapatuk az NB I/A. csoportban szerepel, eredményeik alapján ebben az évben nemzetközi kupában is indulhattak. Női kézilabda csapatuk az NB I / B-ben szerepel, s az elmúlt évi bajnokságban az első helyen végeztek, de anyagiak hiányában nem tudtak a legmagasabb osztályban indulni. A most folyó bajnokságban is esélyük van arra, hogy kiharcolják a feljebbjutás lehetőségét. Rajtuk kívül kézilabda férfi, kosárlabda férfi és női, valamint a röplabda férfi csapatuk az NB IIben szerepel. Labdarúgó csapatuk a megyei első osztályban játszik. Versenysport, élsport: A sportegyesületek súlyos anyagi gondjai ellenére a verseny- és élsport jelentősen fejlődött az elmúlt négy évben. A Sportbizottság a támogatottak körét és a támogatás nagyságát évente állapítja meg a felnőtt és utánpótláskorú sportolók számától és eredményességétől függően. Támogatást kaptak azon szakosztályok is, amelyek egy sportágat képviselnek. A Sportbizottság felkészülési juttatásban részesítette az olimpiára készülő, valamint az egyéb világversenyekre készülő és kiutazó (VB, EB) versenyzőket is. Az önkormányzati támogatás mellett a sportszervezetek támogatást kaptak különböző vállalatoktól és vállalkozóktól, valamint az iparűzési adó 5 %-ából is részesedhetnek. a./ Csapat sportágak: A csapat sportágakból kiemelkedik a MiZo Pécsi VSK. (A csapatot működtető PVSK Basketball Kft-ben az önkormányzat 49 %-ban tulajdonos.) A női kosárlabda csapat hatszor nyert magyar bajnokságot és ötször nyerte el a Magyar Köztársasági Kupát. A évi szezonban harmadik lett az Európa Ligában. Kiemelkedő csapata Pécs városának és mérkőzései 3-4 ezer nézőnek jelentenek szórakozást. Tartalék csapata az NB I/B-ben szerepel. A PEAC férfi asztalitenisz csapata az NB I/ A-ban szerepel és ebben az évben eredményeik alapján nemzetközi kupában indulhattak. A Pécsi Kézilabda Kft. férfi csapat az NB I/ A-ban játszik és a jelenlegi szereplése alapján van esélye a 6. hely megszerzésére. Tartalék csapatuk pécsváradi székhellyel (?) az NB I/Bben szerepel. ( Az önkormányzat 59 %-ban tulajdonos.) A Pécsi VSK férfi kosárlabda csapata az NB I/ B-ben küzd és van esélye arra, hogy kiharcolja az NB I/A osztályba jutást. Ez természetesen jelentős anyagi terhet jelent, amelynek biztosítása komoly gondot fog jelenteni. A PEAC női kézilabda csapata az NB I/ B-ben játszik s a jelenlegi állás szerint van esélye a magasabb osztályba kerülésre, amely szintén jelentős anyagi terheket jelent. A PMFC labdarúgó csapata az NB I/B-ben szerepel és a jelenlegi helyzetben esélye van arra, hogy a rájátszásban a feljutásért küzdjön. ( az Önkormányzat 49%-ban tulajdonos a Kft.-ben.) A PVSK-TÁSI vízilabda csapata az OB I/B-ben szerepel és jó erőkből áll, de a jelenlegi helyzetben szerény esélye van arra, hogy magasabb osztályba kerüljön. A Pécsi Teke Egyletnek egy női és egy férfi csapata szerepel az elsőosztályban, azaz a szuper ligában. Komoly gazdasági gondokkal küzdenek. Tenisz sportágban A Pécsi Városi Tenisz Club (PVTC) férfi és női csapatai egyaránt a legmagasabb osztályban a szuper ligában szerepelnek. A Makár SE férfi csapata szintén jogot nyert a szuper ligában való indulásra. A Pécs Tenisz Club női csapata az első osztályban szerepel. b./ Egyéni sportágak: Egyéni sportágakban több válogatott versenyzőnk van, ebből a felnőtt versenyzők száma 30 körüli. Más korosztályokban ez a szám lényegesen magasabb. Atlétikában két sportolónk Kürtösi Zsolt és Czukor Zoltán kijutottak a Sydney olimpiára. Kerékpár sportágban több elsőosztályú versenyzővel rendelkezünk, az elmúlt évben (2000.) 10 felnőtt bajnoki címet szereztek. Rövidpályás gyorskorcsolyában Knoch Balázs 3. helyet szerzett az Európa bajnokságon és a évi téli olimpiára is kijutott.

14 14 Tájékozódási futóink (női, férfi) kiválóan szerepelnek a magyar bajnokságokban és nemzetközi versenyeken. Sprock Bence VB helyezett, Kelemen Bernadett az N18 versenyszámban Európa bajnok, több kiváló versenyzővel rendelkeznek. A parasportolók közül Pásztory Dóra és Kovács Ervin nemzetközileg ismert és eredményes versenyzők. ( Paralimpiai győzelem és többszörös Európa bajnoki címek, helyezések.) Kickboxban: Bödő Csilla Európa-és Világbajnok, valamint több kiváló helyezésünk van: Narozsnik Mária, Sárosi Zsolt, Sárközi Attila EB, VB 1-3 helyen végeztek. Thai-Box-ban Gasztány Ferenc és Brunner Tihamér világbajnokságot nyertek. Aerobicban: Katus Attila, Katus Tamás és Szentgyörgyi Rómeó lett újból világbajnok 2001-ben. Ónozó Szabolcs erőemelésben lett világbajnok. Úszásban Bodor Richárd főiskolai világbajnokságon 3. volt, most tagja az Athéni olimpiára készülő keretnek. Rajta kívül még Makány Balázs és Jakabos Zsuzsa (ANK) Financsek Gábor és Czakó Andrea (TÁSI). A különböző világversenyeken, világkupákon és Európa kupákon még számos versenyzőnk ért el kiváló helyezéseket. Összefoglalva megállapítható, hogy a MiZo Pécsi VSK női kosárlabda csapat mellett elsősorban az egyéni sportágakban értünk el kiváló eredményeket, ez pénzügyileg elviselhetőbb terheket jelent, de csapatsportágakban európai szinten menedzselni egy-egy csapatot, és biztosítani a fejlődését. A kiemelkedő eredményeket elsősorban nem klasszikus sportágakban értük el. Személyi feltételek: A Sportbizottság megfelelő támogatással biztosítani tudja a város sportjának fejlődését, a sportkoncepció megvalósítását. A Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály és annak sportcsoportja támogatásával. Ehhez jelentős segítséget nyújtanak a városi sportági szakszövetségek, a különböző bizottságok, különösen a diák sportbizottság. Kiváló testnevelő tanárok és edzők dolgoznak a városban, bár a tovább képzésük nincs megfelelően megoldva, rosszabb a helyzet a sportvezetőkkel, hiszen a képzésük, továbbképzésük nem biztosított, s kevés a képzett sportvezető a sportegyesületekben és a szakosztályoknál. A Sportlétesítmények helyzete: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 14 sportteleppel rendelkezik, ebből hat sporttelepet igényelt vissza a Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól. A sporttelepek, létesítmények állapota nagyon sok kívánni valót hagyott maga után, de ezeket az Önkormányzat Sportlétesítmények Igazgatósága nagy hozzáértéssel rendbe hozta. Így a Stadion utcai sporttelepen felújításra került a sportterem, a lelátó és az öltözők, s nagyon jó állapotban van a füves labdarúgópálya. A felújítást nagyban segítette a PMFC és a PKK is. A Gyöngyvirág utcai sporttelepen felújításra került az öltöző-fürdő épülete, de a sok használattól rossz állapotban van a füves labdarúgópálya. Fűtést kapott a városi lőtér és több minden felújításra került. Igen jó állapotban van a Várkői Ferenc Sportközpont, ahol megépült az atlétikai pálya, s a különböző pályák is jó állapotban vannak. Most a tetővel van probléma, amelynek újjáépítését úgy kellene megoldani, hogy azzal bővülhetnének az öltözők. A legtöbb gond a jégpályával van, a felújítására nem jutott pénz, de a fő gond, hogy nincs befedve. Évek óta halogatva van a jéggyalu beszerzése, s emiatt hamarosan használhatatlanná válik a jégpálya. Pénzügyi feltételek: A sportegyesületek, szakosztályok pénzügyi feltételei nem kielégítőek. Annak ellenére, hogy az önkormányzat jelentős erőfeszítéseket tesz a sport támogatására. Ehhez hozzátartozik az iparűzési adó, amelyből öt százalék megszerzésére van lehetősége más területek mellett a sportnak is. Sajnos a vállalkozók nagy része nem veszi magának azt a fáradságot, hogy az iparűzési adójának öt százalékát valamilyen sportegyesületnek felajánlja évben ez az összeg 19 M Ft volt mindösszesen. Ugyanakkor az egyes áremelések minden esetben sújtják a sportot. A Sportbizottság már korábban úgy döntött, hogy a rendelkezésére álló összegből támogatja a nagyegyesületeket, az olimpiai sportágakat, az utánpótlás-

15 15 nevelést, a komoly eredményeket hozó kisegyesületeket, a versenyek rendezését, a szabadidősportot, a diáksportot, és a kiemelkedő egyéni sportolóknak felkészülési támogatást biztosít a sportegyesületeken keresztül. Támogatjuk a fogyatékos sportolókat, valamint jutalmazzuk a nemzetközi versenyeken kiváló eredményeket elérő sportolókat. Komoly gondjai vannak a Sportbizottságnak a feljutó csapatokkal hiszen, a bajnokságok őszi-tavaszi formában kerülnek megrendezésre, amely csapat feljut júniusban annak nem tudnak biztosítani több pénzt, hiszen az már el van osztva. A támogatási összegek féléves felülvizsgálatával ezt a helyzetet kezelnie kell. A Közgyűlés az alábbi összegekkel támogatta a sportot az elmúlt négy évben: évben e Ft évben e Ft évben e Ft évben e Ft évben e Ft III. Feladatok, elvárások Pécs város Sportjában Utánpótlás-nevelés: A sportfejlesztési koncepció középpontjába kell emelni az iskolai sportot, mely az egészségmegőrzés és az utánpótlás-nevelés legfőbb bázisát. Az elmúlt időszakban számos, új, s rendkívül fontos központi és helyi kezdeményezés jelent meg az utánpótlás-nevelésben. Nálunk szerencsére nem szűnt meg a sportiskola és a tagozatos képzés, így nem kell elölről kezdeni. Országosan megjelent a Sydney, majd az Athén program, amelyekhez Pécsről kevesen csatlakoztak, bár a Heraklész program szerint 14 fiatal készülhet az athéni olimpiára, de ez a csapat sportágakban csak feltételes. Egyéni sportágakban rajtuk kívül is többen készülnek az athéni olimpiára. Az egyes sportági szakszövetségek önálló elképzelésekkel jelentek meg: - Nemzeti Atlétikai Program (NAP) - Labdarúgás fejlesztése, Bozsik program - Kosárlabda fejlesztési program - Az úszósport olimpiai programja. Az ISM elkészítette a Heraklész-programot, amely jelenleg 14 fiatal pécsi tehetséges sportolót érint, de a sportágak bővítésével a számunk nőni fog. A sportbizottság feladata, hogy e programokat figyelemmel kísérje és a kiemelkedő tudású és megfelelő készséggel rendelkező fiatalokat segítse abban, hogy élsportolóvá váljanak. Pécsett a legfontosabb utánpótlás-nevelés bázis a Mecsekaljai Oktatási és Sportközpont (TÁSI). Ez magában foglalja: 1/ Emeltszintű testnevelés 1-8 évfolyamon 2/ Sportiskola működtetését 3/ Diáksport (iskolai szabadidősport)szervezését 4/ Sportlétesítmények és intézmények működtetése. (tornacsarnok, futófolyosó, Sportalapítvány és Utánpótlás Sportclub.) Működési feltételek javítása: 1/ Segíteni kell a Sportiskola testnevelési és sportolási feltételeinek bővítését, önállóságának megteremtését. 2/ Javítani kell a sportlétesítmény ellátottságot: a/ Újjá kell építeni az új tanév megkezdéséig a futófolyosót, amelyet egy súlyemelő, kondicionáló teremmel kell kiegészíteni. b/ Középtávon egy munkacsarnokot kell építeni a TÁSI mellé, hogy enyhítse a jelenlegi terem gondokat.

16 16 c/ Szükség van arra, hogy egy-egy sportág különböző iskolákra épüljön a jövőben és azon iskolák biztosítsanak meghatározott heti óraszámot a tornateremben, esetleg uszodában. 3/ Javítani kell a szakember ellátottságot. Jelenleg 2 főállású vezető és 23 mellékállású edző dolgozik a sportiskolában igen alacsony bérrel. Ez lassan az ellehetetlenülés felé sodorja az utánpótlás-nevelést. Remény van arra, hogy hamarosan elkészül egy átfogó ORSZÁGOS SPORTISKOLAI FEJ- LESZTÉSI PROGRAM, amely központi irányítással és támogatással jelentős változást hoz a sportiskola működésében. Az utánpótlás-nevelés összefogottabb működése érdekében pontos felmérést kell elvégezni annak érdekében, hogy mely iskolákban és milyen sportágban van lehetőség OLIMPIAI MŰ- HELYEK létrehozására. Elsősorban atlétikai, kézilabda, kosárlabda és labdarugó sportágakban. Hagyományos utánpótlás-nevelés: A verseny- és élsport fejlődése megfelelő színvonalú utánpótlás-nevelés nélkül elképzelhetetlen hiszen a két terület szoros összefüggésben van egymással, feltételezik egymást. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az utánpótlás-nevelés rendkívül költséges és régóta központilag nem támogatott tevékenység. A sportszövetségek azért készítik a különböző programokat, hogy változtassanak a jelenlegi helyzeten, s javulás következzen be. Pécsett, mintegy negyven szakosztályban folyik hagyományos formában utánpótlás-nevelés (melléklet szerint). E területen fő feladat, hogy javuljon a munka szervezettsége és minősége. A közeljövőben sok gondot kell megoldani, kezdve a kiválasztástól a korosztályos egymásra épülésig. Felmenő rendszer csak a labdarúgóknál van (PMFC, PVSK, Góliát, TÁSI). A foglalkozások színvonala változó, sok függ az edző felkészültségétől, a kiválasztás esetleges. Ezen csak egy mindent átfogó utánpótlás-nevelési rendszer kialakításával lehet segíteni. Erre jelenleg csak a sportiskolai rendszer alkalmas. Ez teljes egészében anyagi kérdés, mert arra van szükség, hogy több sportágban kialakuljanak a városi, megyei, vagy régiós utánpótlásnevelési központok. Ehhez szükség van megfelelően felkészült szakemberekre, megfelelő színvonalú fedett és nyitott sportlétesítményekre, utánpótlás kollégiumra. A labdarúgó utánpótlás-nevelésben jelentős szerepe van a Góliát programnak, amelyet a Sportbizottság támogat. A városi sportiskolának és a nagyobb sportegyesületeknek vizsgálniuk kell annak lehetőségét, hogy az ISM és a sportági szakszövetségek által kiírt programokhoz hogyan, milyen formában tudnak csatlakozni. A diáksportot az utánpótlás-nevelés alapjának, szerves részének tartjuk. Ezért fontos, hogy az iskolákban jelentősen javuljon a testnevelési órák színvonala. Az iskolai diáksport, a szabadidősport tömegesítése. A közeljövőben vizsgálni kell az alapfokú úszásoktatás egész rendszerét városunkban, s megfelelő döntéseket kell hozni, illetve javaslatokat kell tenni a felsőoktatási és sportszerveknek. Szabadidősport: A Szabadidősport szervezeti keretei városunkban az elmúlt évek során kialakultak. Ennek biztosítva van a létesítmény és szűken a pénzügyi fedezete is. Ugyanakkor vizsgálni kell annak lehetőségét, hogy a jelenlegi rendszert milyen formában, s mely sportágakkal lehetne bővíteni. (Az éves programok a mellékletben szerepelnek.) Szakemberek szerint a XXI. évszázad társadalmának legdinamikusabban fejlődő területe, stratégiai ágazata a szabadidősport lesz. Az egészséges életmód magában foglalja a testedzést, a mozgást minden korosztály számára, így a legidősebbekét is. A városlakók együtt élnek a stresszel, az idegi terheléssel, melyek leküzdése elsősorban a szabadidősporttal lehetséges. Pécs város szabadidős programja a szabadtérre épül, hiszen ősztől tavaszig a tornatermek zsúfoltak, ennek ellenére meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy a lakosság, nem túl költséges formában egész évben sportolni tudjon.

17 17 Jelenleg szerény lehetőségek állnak rendelkezésre: asztalitenisz, teke, s úszás sportágakban. Ezt bővíteni kell asszonytornák szervezésével, aerobic, rsg, fallabda, teke, lábtenisz, teremlabdarúgás, röplabda, kézilabda tornákkal. Ehhez meg kell teremteni a szükséges feltételeket, s fokozatosan meg kell valósítani. Felsőoktatás sportja: Az utóbbi időben bővült a pécsi felsőoktatási intézmények sportja. A nemzetközi bajnokságban több sportágban, több csapat szerepel. A minőséget a férfi asztalitenisz csapat képviseli, a második helyen a női kézilabda csapat áll, melynek feljutási esélye van a legfelsőbb osztályba. Több csapattal szerepelnek az NB II-ben. Ugyanakkor hosszú évek óta stagnál a vívó szakosztály, amelyre ráférne egy jelentős vérfrissítés. A fejlődést azonban minden sportágban akadályozza a pénztelenség. Az önkormányzat támogatása nélkül az Egyetem sportja a szabadidősport színvonalára kerülne. Bizonytalan kimenetelű pályázatokra nem lehet építeni egy felsőoktatási intézmény sportját, különösen egy ilyen nagy intézményét, mint a Pécsi Tudományegyetem. Némileg változott egyes karok hozzáállása ebben az évben hárommillió forint támogatást kapott a PEAC, s ezt a támogatást kellene még tovább növelni. Nagy szükség volna arra, hogy az Oktatási Minisztérium számottevően növelje a hallgatók sportcélú normatív támogatását. Ez jelentős előrelépést jelentene a hallgatók szabadidősportjának tömegesítésében és segítséget nyújtana a PEAC-nak is. Versenysport Az utóbbi évtizedekben a sportegyesületek egyre komolyabb válságba kerültek. A rendszerváltás óta az Országgyűlés által elfogadott sporttörvények elsősorban a szervezeti formákat rögzítették. Ugyanakkor nem készültek el olyan fontos sportkoncepciók, amelyek meghatároznák az önkormányzatok és az egyes sportegyesületek, az egyes sportágak cél- és feladatrendszerét és pénzügyi támogatását. Az ISM jelentős összegeket biztosít az egyes sportágakra, azok szövetségeinek, azonban ezeket a jelentős összegeket a sportszövetségek felélik és nem jut belőle az önkormányzatoknak, vagy a sportegyesületeknek, legalábbis a vidéki sportegyesületeknek. Annak ellenére, hogy a magyar minőségi sport %-a a megyei jogú városokban van. Ilyen körülmények között egyértelmű, hogy a magas szintű versenysporttal foglalkozó vidéki sportegyesületek igen nehéz helyzetben vannak, hiszen a teljes támogatást az önkormányzatok nem képesek átvállalni, a vállalkozói támogatás pedig az utóbbi években nem emelkedett. Pécsett jelenleg az alábbi csapatsportágak szerepelnek az elsőosztályban, a csapatok jó színvonalat képviselnek saját sportágaikban meghatározó szerepet játszanak. A jövőben minden elsőosztályú klubnak törekednie kell arra, hogy fokozatosan megvalósuljon a piaci alapokon történő működésük. A legfontosabb kérdésnek tartjuk, hogy az elsőosztályú klubok önállóan, vagy a sportiskola segítségével olyan utánpótlás-nevelést folytassanak, amely valóban biztosítja a csapat utánpótlását. A jelenlegi helyzetben a PVSK férfi kosárlabda, a PMFC labdarúgó, a Pécsi Kézilabda Kft. a női és férfi teke egyesület van a legnehezebb anyagi helyzetben. ASZTALITENISZ NB I/A. PEAC KÉZILABDA NB I/A, NB I/B, PKK FÉRFI FÉRFI KÉZILABDA NB I/B. PEAC NŐI KOSÁRLABDA NB I/A., NB I/B MIZO PÉCSI VSK NŐI KOSÁRLABDA NB I/B. PVSK LABDARÚGÁS NB I/B. PMFC FÉRFI FÉRFI TEKE NB I/A.(SZUPER LIGA ) PTE FÉRFI TEKE NB I/A.(SZUPER LIGA ) PTE NŐI VÍZILABDA NB I/B. PVSK FÉRFI TENISZ SZUPERLIGA PVTC NŐI ÉS FÉRFI

18 18 TENISZ SZUPER LIGA MAKÁR SE TENISZ I. OSZTÁLY PVTC FÉRFI NŐI AZ NB II-BEN ÉS NB III-BAN ÖSSZESEN 16 CSAPAT MŰKÖDIK. Több olyan EGYÉNI SPORTÁGAKBAN szereplő szakosztályunk, egyesületünk van, amelyek hazai és a nemzetközi szinten is eredményesen szerepelnek, ezek egy része sajnos nem olimpiai sportág, így országos elismertségük szerény. AEROBIC ATLÉTIKA FRANCIABOX CSELGÁNCS KICK-BOKSZ THAI BOKSZ TEAK WANDO KERÉKPÁR KORCSOLYA ÖKÖLVÍVÁS ÖTTUSA SPORTLÖVÉSZET SÚLYEMELÉS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS TRIATLON ÚSZÁS KÖTÉLUGRÁS SPORTTÁNC AKROBATIKUS ROCK N ROLL RITMIKUS SPORT GIMN. A kiemelkedő tudású egyéni sportolóknak segítségek kell nyújtani a Sportbizottságnak, hogy megfelelő körülmények között, megfelelő sportfelszerelésekben tudjanak készülni és versenyeken tudjanak indulni. Ugyanakkor az egyéni sportolóknak is törekedniük kell arra, hogy támogatókat keressenek maguknak. A Sportbizottságnak érvényesítenie kell a jövőben azt az elvet, hogy az egyéni sportolók támogatása eredménycentrikus legyen. Sportlétesítmények: Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményeket az elmúlt években sikerült jó színvonalon felújítani, amelyek alkalmasak az utánpótlás és a versenysport kiszolgálására, de korszerűsítésüket állandóan napirenden kell tartani. A következő évekre azonban komolyabb terveket kell elhatározni annak érdekében, hogy az élsport és a versenysport fejlődése biztosítva legyen. STADION REKONSTRUKCIÓ: Újmecsekaljai Labdarúgó Sporttelepen. 10 ezer fő kiszolgálására alkalmas fedett lelátóval VIP páhollyal, korszerű öltözőkkel, a médiák részére alkalmas közvetítő lehetőségekkel, megfelelő parkolókkal. Elektromos beléptető rendszerrel stb. (A közgyűlés 2. helyen a PVSK sporttelepet jelölte meg.) Bekerülési költsége: 800 M Ft. Ez rendelkezésre áll. MŰANYAG ATLÉTIKAI PÁLYA: A PVSK Verseny utcai Sporttelepén épülne fel. Bekerülési költsége kb.: 130 M Ft, ebből rendelkezésre áll 80 M Ft. Segíteni kell ennek a megépítését az ISM-nek és az önkormányzatnak egyaránt. MŰJÉGPÁLYA: Szükség van az egész létesítmény felújítására, s középtávon tervezni kell a befedését, magántőke bevonásával. Ebben az esetben a jégszezon 11 hónapra tolódna ki. Bekerülési költsége kb 140 M Ft, de ebből még semmi sem áll rendelkezésre. TÁSI FUTÓFOLYOSÓ: Újjáépítése oly formában, hogy kondicionáló (súlyemelő) terem épüljön hozzá. A költségek rendelkezésre állnak. SPORTKOLLÉGIUM: Kialakítására a Hajnóczy utcai Kollégium padlásterében lenne lehetőség, amely jelenleg üresen áll. Ugyanakkor más kollégiumi bővítéssel is megvalósulhatna. ABAY NEMES OSZKÁR VÁROSI SPORTUSZODA: Szükség van a sportuszoda végleges befejezésére, elektromos időmérő és eredményjelző táblára, az ülőhelyek befejezésére, így válna alkalmassá nemzetközi versenyek rendelkezésére. Bekerülési költsége kb. 50 M Ft lenne, amelyhez jelentős ISM támogatást remélünk. SPORTFINANSZÍROZÁS: Az önkormányzat Sportbizottsága az alábbi területeket kívánja támogatni: A. Kiemelt sportágak 42 % Kosárlabda női NB I/A Kézilabda férfi NB I/A

19 19 Labdarúgó NB I/B a. B. Kiemelt olimpiai sportágak 17 % Atlétika, asztalitenisz, cselgáncs, gyorskorcsolya, kézilabda (női), kosárlabda (férfi), ökölvívás, sportlövészet, súlyemelés, tenisz, úszás, vízilabda C. Eredményesség miatt támogatott sportágak 5 % Akrobatikus rock n roll, autórali, franciabox, kick-boksz, kerékpározás, kötélugrás, tájékozódási futás, sporttáncok, teke, thai-boksz, RSG-fittnes-aerobic D. Fogyatékosok sportja 1 % E. Utánpótlás-nevelés 10,4 % F. Diáksport 2 % G. Versenyedzés % H. Egyéni sportolás 4 % I. Szabadidősport % J. Egyéb (Kis SE-4 szövetségi v.stb.) év végi jutalmazás % K. Tartalék 5 % - A Sportbizottság javaslata, hogy a fenti területek között százalékos arányban kerüljön felosztásra a rendelkezésre álló sportkeret. Amennyiben az egyes szakosztályok minősítésében változás történne (feljutás), akkor a sportbizottságnak lehetősége van az elosztás módosítására. Erről tájékoztatja a Közgyűlést. - A sportegyesületek csak pályázat útján juthatnak támogatáshoz, a támogatás odaítélése után támogatási szerződést kell kötni. Csak sportegyesületek pályázhatnak, szakosztályok nem. - A támogatandó sportegyesületnek nem lehet köztartozása. - A sportegyesület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás összegével s az egész éves költségvetésével elszámol a következő év január közötti időben. - Amelyik SE elszámolási kötelezettségének hitelt érdemlően nem tud eleget tenni a következő két évi támogatásból automatikusan kimarad. - Az elszámolások ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya végzi, a számlák egyidejű bemutatásával. Az önkormányzat egyéb támogatásai: 1. A kiemelkedő tudású sportolók az Országos sportági szakszövetség egyetértésével felkészülési támogatásban részesülhetnek. 2. A MiZo Pécsi VSK női kosárlabda csapata, a Pécsi kézilabda Kft és a Pécsi VSK férfi kosárlabda csapata órát havonként ingyen vehetik igénybe a Lauber Dezső Sportcsarnokot, s ingyen vehetnek igénybe egy-egy szertárt, s a Mizo Pécsi VSK és a PKK tartalék csapatai (NB I/B) heti 5-5 órát vehetnek igénybe ingyen. 3. A Pécsi Korcsolyázó Egyesület a pécsi jégpályán heti 10 órát vehet igénybe ingyen a pálya üzemeltetési idejében. 4. A Pécsi Lövész Egyesület ingyen használhatja a pécsi lőteret, s a fenntartásról a Városi Sportlétesítmények Igazgatósága gondoskodik. A Városi Sportlétesítmények Igazgatósága fenntartja a Stadion utcai, s a Gyöngyvirág utcai sporttelepeket, amelyeket a PMFC, a PKK és a PMFC utánpótlás valamint az önkormányzat és a sportiskola ingyenesen használhat. 5. A Városi Sportlétesítmények Igazgatósága fenntartja a Várkői Ferenc sporttelepet, melyet különböző rendezvényekre, mérkőzésekre és versenyekre a diáksport és a szabadidősport ingyenesen használhat. 6. A Városi Sportlétesítmények Igazgatósága fenntartja a Tüzér utcai futófolyosót, amelyet az egyesült PAC-PVSK, januártól PVSK atlétikai szakosztálya ingyenesen használhat. (Ebbe a volt központi épület nem tartozik bele.)

20 20 E g y é b: - A sportmúzeum fenntartása és fejlesztése - Az Olimpikonok Klubjának működtetése - Az MTA Pécsi Területi Bizottság Sporttudományos Bizottság támogatása - A Pécsi Testnevelő tanárok egyesületének támogatása - A pécsi sporttörténeti kutatások támogatása. A fogyatékos sportolók támogatására a jövőben nagyobb összeget biztosít a Sportbizottság, s segítséget nyújt ahhoz, hogy a különböző versenyeken részt tudjanak venni. Ugyanakkor támogatni kell a fogyatékosok diáksportjának különböző formáit : értelmi fogyatékosok, mozgássérültek, vakok és gyengénlátók, siketek és nagyothallók Az EURÓPAI SPORTCHARTA már 1970-ben deklarálta, hogy minden embernek joga van a sporthoz. A legfelsőbb sportvezetés megkezdte a sportvezetők felkészítését arra, hogy Magyarország a közeli években tagja lehet az EURÓPAI UNIÓNAK s az jelentős változásokat hoz a magyar sportszervezetek életében, működésében. Csak reménykedünk, hogy Hazánk az Európai uniós törvények, sporttal kapcsolatos rendeletek végrehajtására néhány év haladékot kap. Arra is remény van, hogy a magyar sport, így Pécs város is hozzájut különböző támogatásokhoz. Együttműködés: A Sportbizottság munkája során együttműködik Pécs városában tevékenykedő sportszervekkel, sport célú alapítványokkal, sporttudományos intézetekkel, a megyei sportszervezetekkel, s mindenkivel, akik a város sportjának fejlődését elősegítik. Országos szinten: Az Ifjúsági és Sportminisztériummal, A Sportági Szakszövetségekkel, A Magyar Olimpiai Bizottsággal és a Magyar Olimpiai Akadémiával, A Történelmi Társulat Sporttörténeti Szakosztályával december 13. S p o r t b i z o t t s á g a. A Mecsekaljai Oktatási és Sportközpont (TÁSI) legfontosabb adatai: Szakosztályi tagok létszáma Előzőből 1-8-os TÁSIS Más iskolában 1-8-os sportis- Nem kolás korú Edzéscsoportok száma Atlétika Leány kézilabda Fiú kézilabda Leány kosárlabda Fiú kosárlabda Labdarúgás Úszás Vízilabda Gyorskorcsolya Tájfutás Összesen:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020)

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020) Istenek ajándéka, sport! Élet éltető vize! A nehéz munka idejében kiszórod boldog fényedet, követe vagy te a régen letűnt napoknak, mikor ifjú örömben mosolygott még az ember s felfelé hágott a napisten,

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. június 4-i ülésének

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. június 4-i ülésének Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 J/51-9/2015. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. június 4-i ülésének

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 TARTALOM I. Bevezetés 3. o. 1. A sportkoncepció szükségessége 3. o. 2. Hódmezővásárhely sportmúltja 4. o. II. A sportkoncepció alapelvei

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 01-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 01-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 01-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A válság hatása a Hód-Ipari Parkban tevékenykedő vállalkozásokra... 2 Sportlétesítmények,

Részletesebben

Beszámoló. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére

Beszámoló. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE Beszámoló a Megyei Közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére A Megyei Közgyűlés

Részletesebben

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2009 2014.

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2009 2014. ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2009 2014. 1 I. Bevezető Az önkormányzat sportkoncepciója 2014-ig szabályozza az önkormányzat legfontosabb tennivalóit, meghatározza a sportágazatban önként

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A T L É T I K A... 5. E V E Z É S... 8. J U D O... 1 1. K A J A K - K E N U... 1 4. K O S Á R L A B D A... 1 8. Ú S Z Á S... 2 1.

TARTALOMJEGYZÉK A T L É T I K A... 5. E V E Z É S... 8. J U D O... 1 1. K A J A K - K E N U... 1 4. K O S Á R L A B D A... 1 8. Ú S Z Á S... 2 1. TARTALOMJEGYZÉK T Á J É K O Z T A T Ó A S Z O L N O K I S P O R T C E N T R U M K H T. U T Á N P Ó T L Á S N E V E L É S S Z A K M A I T E V É K E N Y S É G É R Ő L.............. 3. A T L É T I K A...................................................................................

Részletesebben

Orgovány község sportfejlesztési koncepciója

Orgovány község sportfejlesztési koncepciója Orgovány község sportfejlesztési koncepciója 1. Helyzetelemzés Orgovány 1901-ben alakult önálló községgé, ebből az időből még nem tudunk szervezett sportéletről, egyesületekről, szakosztályokról. A ma

Részletesebben

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 SPORT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT...4 I.1. BEVEZETÉS...4 I.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAI...5 I.3. A SPORT TÁRSADALMI-GAZDASÁGI SZEREPE...5

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Sportkoncepciója

Nagykálló Város Önkormányzat Sportkoncepciója Nagykálló Város Önkormányzat Sportkoncepciója Nagykállóban több évtizedes hagyománya van a tömeg- és versenysportnak. Az oktatási intézmények, különbözõsportegyesületek, mint bázisintézmények megfelelõ

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44 1 / 35 2014.11.13. 13:44 Ügyiratszám : be/sfphp02-2051/2014/mksz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DOROGI EGYETÉRTÉS SPORTEGYESÜLET

Részletesebben

A KE03098/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE03098/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Oldalszám: 1 A KE03098/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE03098/2014/MVLSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Újszilvás Központi

Részletesebben

A sport és szervezetei Erdősi Zoltán

A sport és szervezetei Erdősi Zoltán 2008. A sport és szervezetei Erdősi Zoltán Csanádi Árpád Általános Iskola Középiskola és Pedagógiai Intézet 2008.12.08. Sport és szervezetei 2 Bevezetés A sportiskolai kerettantervben a sport és szervezetei

Részletesebben

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: - Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

A 101/2015.(VI.4.) határozat melléklete. Sajószentpéter Város Sportfejlesztési Koncepciója 2015.

A 101/2015.(VI.4.) határozat melléklete. Sajószentpéter Város Sportfejlesztési Koncepciója 2015. A 101/2015.(VI.4.) határozat melléklete Sajószentpéter Város Sportfejlesztési Koncepciója 2015. Tartalom I) A SPORTKONCEPCIÓ SZÜKSÉGESSÉGE 3 II) JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 3 1) Az Európai Unió sporttal kapcsolatos

Részletesebben

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím:

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Mizse Kézilabda Club Mizse KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

/2007. ( ) OGY határozata. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról

/2007. ( ) OGY határozata. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról /2007. ( ) OGY határozata a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról Az Országgyűlés figyelemmel arra, hogy a sportolás kiemelkedően hozzájárul a népesség mentális és fizikai egészségi állapotának javításához,

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója 2009-2014 Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. Értelmező rendelkezések III. Az önkormányzat sportfeladatainak meghatározása 1.A Sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

A SPORTFINANSZÍROZÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON ÉS AUSZTRIÁBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÖPLABDA SPORTBAN

A SPORTFINANSZÍROZÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON ÉS AUSZTRIÁBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÖPLABDA SPORTBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány A SPORTFINANSZÍROZÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011-2016 ÉVEKRE SZÓLÓ HELYI SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2011. I. BEVEZETÉS A sportkoncepció szükségessége A kulturális élet és a humán szféra több más területéhez hasonlóan,

Részletesebben

Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019

Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019 Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019 Készült: 2015. 03. 05. Készítette: Erős József alpolgármester I. Bevezetés Az Európai Sport Charta szerint sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy

Részletesebben

N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017.

N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017. N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017. 1 I. Bevezető Az önkormányzat sportkoncepciója 2017-ig szabályozza az önkormányzat legfontosabb tennivalóit, meghatározza a sportágazatban

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE06303/2015/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE06303/2015/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

2 2 4 1 Sülysáp. Dósa Richárd elnök. Oczella Rita

2 2 4 1 Sülysáp. Dósa Richárd elnök. Oczella Rita 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. Helyzetelemzés...4 II.1. Jogi környezet... 4 II.1.1. Sportpolitikai

Részletesebben

Hajós Alfréd Terv Az egyetemi-főiskolai sport szakmai programja 2013/2020

Hajós Alfréd Terv Az egyetemi-főiskolai sport szakmai programja 2013/2020 Hajós Alfréd Terv Az egyetemi-főiskolai sport szakmai programja 2013/2020 Egészséges és sportos értelmiséggel rendelkező társadalom egészséges és sikeres polgárok Előszó 2 Vezetői összefoglaló 3 Az egyetemi

Részletesebben

1 / 21 2014.10.06. 19:21

1 / 21 2014.10.06. 19:21 1 / 21 2014.10.06. 19:21 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület ASI DSE 2 Gazdálkodási

Részletesebben