Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 4. szám március 4. Ingyenes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 4. szám 2009. március 4. Ingyenes"

Átírás

1 Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 4. szám március 4. Ingyenes POLGÁRI DÍJ A POLGÁRI BÁLON 2. oldal Hét éve már annak, hogy farsang idején a püspökladányi polgári kör megrendezi a hagyományos polgári bált. Idén az Õrdaru Egyesület vállalta magára a feladatot, hogy a Gellér Sándor Sportcentrumba hívja és várja a térség polgárait, azokat, akik az együtt gondolkodás mellett szeretnek és tudnak is együtt szórakozni, feledni a mindennapok baját. Arendezvény idén sem a hagyományos báli fényûzés jegyében telt. Hiszen -ahogy a házigazdák fogalmaztak- a vigasságra nincs oka az országnak, a városnak. Egy szolid, ám annál nagyobb társasági eseménnyé szervezõdött az idei polgári bál, hiszen a sportcsarnok is szûkösnek bizonyult, közel 400-an jöttek el a rendezvényre, ahol elsõként Federics Lászlóné, az Õrdaru Egyesület elnöke, majd Arnóth Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket. A köszöntõk után az immár hagyományos báli mûsor következett. Majd a Polgári Díj átadására került sor, melyet idén egyhangú döntéssel Kardos István alpolgármesternek ítélt oda az Õrdaru Egyesület. Kardos István 40 éve kiemelkedõ tagja a város közéletének. Már pályája elején is megbecsülésnek és tiszteletnek örvendett mind kollégái, mind barátai, ismerõsei körében. A szakképzésben tanárként és vezetõként is kiváló munkát folytatott a fiatalok boldogulását és fejlõdését helyezve elõtérbe. Szakmai tudása mértékadó a tanítványok és a polgárok számára egyaránt. Városunk lakói tisztelik, megbecsülik hitelességéért és megbízhatóságáért, kitartásáért. Becsülendõ és példamutató segítõkészsége, tudása és tapasztalata alapján érdemelte ki eme elismerést méltatta Kardos István eddigi életpályáját a díjat átadó Dombi Imréné önkormányzati képviselõ. D. Sári Andrea TARTALOMJEGYZÉK -Városvédõ szemmel: graffitik, falfirkák -Elõdeink nyomában:a méhészke-dés 3. oldal -Az M4 építése helyett csak az elkerülõ út tervérõl szólnak a hírek 4. oldal -30 éves jubileumát ünnepelte a Csimpolya Néptáncegyüttes -jubileumi portréfotóoldal 5. oldal -Tisztességtelen tejárak, elkeseredett gazdák -Újabb utcák kapnak szilárd burkolatot -Ide jöhet reklám, mert fér! 6. oldal -Újabb megszorítás az utolsó leheletig. -Jobb közbiztonságot a térségnek! 7. oldal -Üzenet a szülõföldnek Parti Nórától -A hónap mûtárgy a Karacs Ferenc Múzeumban 8. oldal -Pella Pál református lelkipásztor a böjtrõl. -Az álom ma már valóság -Magyar Gárda toborzó volt Püspökladányban 9. oldal - SPORT 10. oldal - Polgári Bál fotóriport oldal

2 2. Püspökladányi Hírek március 4. Városvédõ szemmel Graffiti vagy falfirka Elõdeink nyomában Méhészkedés a Nagy-Sárréten Mai világunkban számos olyan új hóbort alakul ki, amelyek következményeit a társadalom egyelõre nem képes kezelni. Az egyik ilyen, sokakat zavaró divat: a graffiti jelensége. Egyre több olyan épületfal vagy kerítés van településünkön, melyeket kisebbnagyobb mértékben elborít az ízléstelenség eme megtestesülése. A legújabb alkotás néhány napja a mûvelõdési központ falát díszíti, hirdetve készítõjének szellemi színvonalát. A graffitit - amennyiben mûvészi értéket képviselõ, igényesen elkészített alkotás - talán még érdemes is lenne támogatni. És végül is van rá példa településünkön: a városközpontot díszíti Antoni Gaberre Darvak címû falfestménye. Bizonyos korlátozások mellett a falfestmények a város díszítõelemei lehetnének, hiszen számos olyan felület van a városban, amelyiket szépíteni lehetne a színes festményekkel. Esetleg jó terepei lehetnének a fiatal tehetségeknek, akik így lehetõséget kaphatnának képességeik bemutatására. A kész alkotásokat azonban ugyanúgy védeni kell a rongálástól, mint az egyéb felületeket. Na de a falfirka nem képvisel mûvészi értéket. Csupán néhány betûbõl, szófoszlányból álló rongálás, ahol az alkotó szándéka csupán a területhatár jelölése vagy a rivális firkáló felülírása vagy a beteges megjelennivágyás megnyilvánulása. E tevékenység sokszor valóban beteges formát ölt, hiszen hallhattunk a médiában olyan elkövetõrõl is, aki saját szüleinek az ékszereit adta el, hogy festéket vehessen. Sajnos a városunkban található graffitik többsége egyszerû falfirka, ami semmilyen értéket sem hordoz magában. Közönséges kosz, amit lehetõség szerint minél elõbb le kell tisztítani, el kell tüntetni. De hogyan lehet védekezni a falfirkák ellen? A legtöbben olyan rongálásnak tartják, ami ellen rendõri fellépéssel kell küzdeni. Ám sajnos a falfirkálókat szinte lehetetlen elkapni, hiszen csak tettenérés esetén bizonyítható a rongálás. A firkálók viszont általában csoportban járnak, ahol valaki falaz, míg a firkáló pár másodperc alatt végez mûvével. A városi értékek óvása folyamatos törõdést igényel az önkormányzattól. Az értékeink közé számíthatjuk az utcaképet is, melyet tönkretehet egy igénytelen falfirka. Reményeink szerint az elkövetõk kézre kerítésében nagy segítségre lesz az önkormányzat által az elõzõ évben beadott és támogatást nyert belterületi térfigyelõ rendszer, melynek kiépítése már meg is kezdõdött. A 22 millió Ft értékû program során, tizenhét helyen 27 db térfigyelõ kamera kerül kihelyezésre, melyek legalább a frekventált helyeken megnehezítik majd a falfirkálók dolgát. Rásó János Az ember és a méhek kapcsolata a történelem elõtti idõkig nyúlik vissza. A méhek termékeinek emberi hasznosítása egyidõs az emberrel. A méhészet õseink kialakulásának helyén és idején Eurázsiában rég elterjedt foglalkozási ág volt. A Kárpát-medencében a honfoglalás elõtt is ismert mesterség volt a méhészet. A honfoglalás után a keresztény hit elterjedésével egyre nagyobb szükség lett a méhviaszból való gyertyára, így írásos emlékünk a méhészetrõl már Szent István korából származik. A középkorban az igények növekedésével párhuzamosan a méhészkedés ismét fejlõdésnek indult. Mátyás király idejében az egy fõre esõ méz- és viaszfogyasztás jóval nagyobb volt, mint most, mégis sok jutott exportra. A környezõ országokat magyar mézzel, mézeskaláccsal, mézsörrel és viasszal honi kereskedõink látták el. A méhészkedést különféle törvények védték, a visszaéléseket a helyi igazságszolgáltatás torolta meg, néha igen-igen szigorúan ban egy tolvajt félmeztelenre vetkõztettek és büntetésképpen fejére borították az ellopott méhekkel teli kast. A XVI. századtól a méhészkedés lassan hanyatlásnak indult. A reformáció terjedése jelentõsen csökkentette a viasz iránti keresletet, mert a protestáns templomokban nem volt szükség gyertyákra. Európában egyre több cukorfinomító épült, a kereskedõk egyre nagyobb mennyiségben hozták be az országba a nádcukrot. Mária Terézia ismerte fel annak szükségességét, hogy a méhészetet támogatni kell ban rendeletet adott ki, hogy se a kezdõ méhészek, se a tíz kasnál többel méhészkedõk ne adózzanak ben pedig végleg eltörölte a méhtizedet. A sárréti háztartásokban is igen fontos szerepet játszott a méz. Minden háznál akadt egy kis csupor méz a kamrában és mindent ezzel édesítettek. Ezt tették az ételbe, tésztafélékbe, a kalácsba, a tea helyett ivott ürmös borba, a gyerekek pedig kenyérre kenve ették. Számtalan esetben külsõleg is használták gyógyszerül. A gazdacsaládok sok méhet tartottak. Tavasszal, míg a méhek el nem kezdtek járni, hajón kivitték a rét valamelyik elõre kiszemelt szárazulatára a kasokat, és csak télire hozták ismét haza. Ilyen méhészkedõ helyül szolgált hajdanában a Mézeslaponyag a sárrétudvari határban, a Méhkert nevû kis porong a bajomi rétben vagy a Méheskert a ladányi határban. A réti méhészet is tulajdonképpen a pákászat egyik ága volt. Kinn lakott a méhész valamelyik porongon a nádasok közt. A hagyományos módszerek szerint a méhekkel nem kellett sokat bíbelõdni. Bõven jutott ideje madarászatra is. A közeli érben meg vésszel halászott. Csendes, igyekvõ, szorgalmas emberek voltak a réti méhészek. Némelyik öregrõl az a legenda maradt fenn, hogy a másik falu határában is megismerte méheit a virágon. De azok is ismerték õt, nyakába, inge ujjába bújtak, mégsem szúrták meg. Ezt az állítást én kétkedéssel fogadnám csak el, mivel jómagam is méhészkedtem, de bizton állíthatom, hogy lehettem bármilyen kedves is velük, alkalmasint igencsak megszurkáltak. És, hogy nem csak én jártam így, arra bizonyságot adnak egyik ma is aktív méhésztársunk szavai: ha a méh nem szúrna, akkor mindenki méhészkedne. A rétben hóolvadástól késõ õszig mindig találtak virágot a méhek. A szigetek füvei közül fõként a fodor- és borsmenta, kakastaréj, szamártövis és tisztesfû virágát járták a méhek. A kasokat gyorsan meghordták. Akár 50 kg méz is belefért. Némelyik alá gödröt kellett ásni, és abba csüngött le a mézzel telt lép. Õsszel aztán az anyatörzs kivételével füsttel lefojtották a méheket, és a lépeket kiszedték. Apró darabokra tördelték és törökméz, lépesméz néven árulták, vagy pedig kicsorgatták. Volt olyan méhész a rétben, akinek nem volt méhese. Ez volt az igazi pákász-méhész. A rét mélyén felkutatta az odvas fûzfákat, vén bodzákat és amelyekben méhet talált, arra jelet vágott. Ez attól fogva az övé volt, abból szedte a mézet. Más rétben lakó ember ehhez nem nyúlt. Mert a rétben az olyan ember, aki elvette a társáét, roppantul rövid életû volt. Rásó János

3 Püspökladányi Hírek március 4. Az M4 építése helyett csak az elkerülõ út tervérõl szólnak a hírek Ahogy azt a sárréti polgárok már minden bizonnyal megszokták, ismét hallatott magáról a Radian hirdetõújságban az M4-est Biharnak elnevezésû püspökladányi egyesület. Az egyesület -mely azt tûzte zászlajára, hogy elõremozdítsa az M4-es autópályából lett autóút megépítését- ezúttal azt nehezményezte fél oldalas hirdetésében, hogy a 2010-re megígért, de egyelõre csak elvi síkon létezõ autóút Püspökladányt elkerülõ szakaszának tervezõi helyszínbejárásáról a polgármester nem tájékoztatta az önkormányzatot, az önkormányzati ülésen keresztül pedig a város lakosságát. Múlt heti adásunkban egy stúdióbeszélgetés keretében már kiderült: a bejáráson Kardos István alpolgármester vett részt, Márkus Gábor és Kiss Zsigmond önkormányzati képviselõkkel együtt, ám õk nem tartották -ahogyan Kincses László fogalmaz- mérföldkõnek az újabb egyeztetést, hiszen Csontos János országgyûlési képviselõ kampányban tett ígérete szerint már az útépítõ gépek zajától kellene, hogy hangos legyen a környék, ehelyett azonban még mindig az újabb egyeztetések örömhírével próbálják palástolni az útépítés kudarcát fogalmazta meg a bejáráson részt vett két képviselõ véleményét. Természetesen azonban Kincses László álláspontjára is kíváncsiak voltunk, illetve szerettük volna megtudni, hogy mi is történt ezen a bizonyos január 23-i egyeztetésen. Az M4-est Biharnak Egyesület elnöke a következõ információkkal szolgált. -Annyi történt, hogy volt egy bejárás, és ez egy olyan horderejû dolog, ha az egész városfejlesztési bizottság ott van, alpolgármester úr ott van, hogy errõl tájékoztatni kellene a lakosságot és ez a testületi ülésen a következõ hét csütörtökön nem történt meg. -Önök nehezményezték, hogy az alpolgármester ment el erre a bejárásra nem pedig a polgármester? -Ez így félreértés. Azt nehezményeztük, hogy ha õ ott volt miért nem kapott szót, miért nem tájékoztatta a lakosságot, mert nyilvánvaló, ha valaki nincs ott, nem biztos, hogy megteheti, sõt helyesebb is, ha az nyilatkozik, aki ott van válaszolta kérdésünkre Kincses László. Márpedig a hirdetésbõl az derül ki, hogy Arnóth Sándor polgármesternek súlyos hibaként rója fel az egyesület, hogy nem vett részt az egyeztetésen, hiszen olvassuk csak: Egyesületünk kénytelen kifejezni aggodalmát, vajon a városvezetésért dolgozike a polgármester, ha el sem ment a tervezõi megbeszélésre? Nem egészen világos hát, hogy Kincses László szerint akkor a polgármester most vétett vagy sem? No de lássuk inkább, hogy milyen fejlemények születtek e bizonyos egyeztetésen. Hisz a ladányi embereket a leginkább az érdekli, hogy mikor épül meg végre a beígért, városközpontot elkerülõ út. -Ez egy olyan folyamat, amely december 19-ével kezdõdött, amikor megkapta a megbízást a tervezõ cég, és március 30-ra kell letenni a nyomdai javaslatokat. Ebbõl kb. három fajta készül, és 3. ebbõl lesz egy kiválasztva. Ez májusra várható folytatja Kicses László. Májusban dõl tehát el, hogy a három terv közül majd melyik szerint épülhet meg az elkerülõ út. Az elkerülõ út, aminek valamibe majd be kellene csatlakozni, ám ez a valami, az M4-es autóút építése, ugyan igen távolinak és megfoghatatlannak tûnik többek szerint. -Nem érti az ember az összefüggést, hogy ez az elkerülõ út, ha hamarabb épül, mint az autóút, akkor mibe csatlakozik majd be és hol? Tulajdonképpen semmit nem tudunk róla a mai napig mondja Kiss Zigmond, aki részt vett a bejáráson. Kincses László szerint ez nem így van. Azt mondja, a városon áthaladó nagy forgalomnövekedés arra késztette az egyesületet, hogy az elkerülõ utat hamarabb megépítsék, mint ahogy elkészülne az M4-es. Ezért dolgoznak. -Itt 2015-re akkora forgalmat jeleztek, mint ami 2008-ban és 2009-ben volt. Ezért ezt az elkerülõ szakaszt meg kell gyorsítani. És mivelhogy csak egy 3 km-es szakaszról van szó, így az EU-hoz nem kell külön támogatási szerzõdést benyújtani, ami lerövidíti az idõt ban a térség országgyûlési képviselõje megígérte, hogy 2010-re ez az autópálya eléri az országhatárt. Mekkora az esélye, hogy ez megvalósul? -Amit az országgyûlési képviselõ az én információm szerint tehetett ezért az ügyért az, hogy törvényekbe foglalva megtörténtek az elõkészítõ munkák. Az jelentõs probléma, hogy mind a román oldalon, mind pedig az EU-s oldalon nagyon lassú a procedúra, amíg ezeket a terveket harmonizálni lehet magyarázza Kincses László. Kincses László szerint a bürokrácia az oka az útépítés idõbeli csúszásának. Arnóth Sándor polgármester szerkesztõségünkbe is eljuttatott nyílt levelében másként vélekedik. Ahogy fogalmaz: az egyeztetéseken, aktatologatáson kívül más nem történt az ügyben. Így valószínûleg megépíteni már a következõ kormányzatnak kell az utat. Az M4 megépítését csak annyira vette komolyan Csontos János, hogy bár 2010-re az átadását ígérte Gyurcsány Ferenccel együtt, kiderült, hogy még a tervek is csak 2011-re készülnek el. Egyetért ezzel Kardos István alpolgármester is re ugye be volt ígérve az autópálya. Ezért én nem csodálom, a Kincses László ingerült hangvételû hirdetését, hiszen izgatja õket, 2010 hamarosan itt lesz, és autópályáról szó sincs mondja Kardos István. Az M4-est Biharnak Egyesület elnöke a Püspökladányi Tájékoztató Központot is megszólította hirdetésében, miszerint az intézmény nem adott tájékoztatást a bejárásról. Kincses László úgy véli, ez hiba, még akkor is, ha sem a Ladány TV, sem a Ladányi Hírek nem kapott értesítést az eseményrõl. -Ön nyílt levelében megfogalmazta, hogy a Tájékoztató Központot nem érdekli ez a beruházás, mert errõl nem adtunk hírt. -Én nem azt írtam, hogy nem érdekli, azt írtam, hogy nem tájékoztatott. Ez pedig tényszerû, mert azon a héten, aktuális lett volna a testületi ülés után. Azt gondoltam, ha a testületi ülésen errõl nincs szó, akkor nyilvánvalóan a Tájékoztató Központ még szólhat róla.én azt gondolom, hogy konkrétumokról konkrét pillanatokban kell beszélni, ez konkrétum volt konkrét pillanatban, és nem beszéltek róla. Nagyon szeretnénk már tényleg konkrétumokról beszélni. Mert bár vitathatatlan, hogy a tervezõi bejárás is egyfajta konkrétum, ám a lakosság számára valós hírértéke annak lenne, ha végre elkezdõdne az útépítés, ha megjelennének ez elsõ gépek. Ám ettõl függetlenül a Ladány Televízió természetesen továbbra is hírt ad minden olyan eseményrõl, ami az autóúttal kapcsolatos. Feltéve, ha arról értesítést kapunk, és nem egy reklámújság oldalán kell informálódnunk a Kincses László szerint mérföldkõnek számító tervezõi bejárásról. Utólag D. Sári Andrea

4 4. Püspökladányi Hírek március kép A mese tovább folytatódik 2. kép 4. kép A Csimpolya együttes nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját. Február 12-én nyitották meg a püspökladányi néphagyományok ápolását bemutató és az alkotó Csimpolyások munkáiból összeállított kiállításukat. A kiállítás a nyitvatartási ideje alatt nagyon sok érdeklõdõt vonzott. 1. kép Az együttes múltját több tematikus mûsor fémjelzi. A február 21-i bemutató elsõ részében ezért újra bemutatták az Én rád bízom az életem címû táncjátékot, melyet nagy érdeklõdés mellett 2008 augusztus 20-án láthatott elõször a püspökladányi közönség. A Kenderkóc és a Csimpolya közös produkciója magában hordja az elmúlt 30 év minden tapasztalatát. 2. kép A Csimpolya együttesbõl létrejött Kenderkóc együttes több koreográfiában együtt táncol a kicsikkel. Ahogyan a régi idõkben, a kisebbek ma is elleshetik a nagyok tudományát. Valóban felmerül a kérdés: mibõl lesz a cserebogár? 3. kép A múlt egyik nagy sikere volt a tirpákok táncát bemutató koreográfia A fotós ennek leste el az egyik hangulatos pillanatát. 4. kép A jelenlegi csimpolyások egyik produkciója. 1. kép 5. kép Az este nem lett volna teljes az elõdök nélkül. Aki a 30 év alatt belekóstolt a néptáncba és elég bátorsága volt újra kezdeni, részt vehetett a mûsor leghangulatosabb produkciójában. 6. kép A mûsorban részt vevõ 80 táncos ünnepli az eseményt. A mese tovább folytatódik, hiszen a két együttes táncosai már alig várják, hogy a székelyudvarhelyi tavaszi fesztiválon ismét találkozhassanak erdélyi barátaikkal. Fotók: Gombos Tibor 5. kép 3. kép

5 Püspökladányi Hírek március 4. Tisztességtelen tejárak, tehetetlen gazdák Az uniós és világpiaci nyerstej árának csökkenése következtében Magyarországon is egyre inkább alacsonyabbra zuhan a tej átvételi ára. Püspökladányban is bajban vannak a gazdák. Hiszen nem kevesebb, mint megélhetésük forog kockán, illetve az, hogy végleg eltûnnek-e az ólakból a tejet adó állatok, s velük együtt a magyar mezõgazdaság tradicionális ága. A tejárak mélyrepülése évek óta tart. Ám ezt még tovább tetézi a most kialakult súlyos válság. A kritikus helyzetet pedig csak tovább fokozza, hogy február 16-án a tej árának soron következõ kifizetési napján a gazdák hiába várták a felvásárlót, nem jött el. Atermelõk elkeseredetten várakoztak a tejcsarnok elõtt. -Már fizetésnek kellett volna lenni. Még azt a kicsi pénzt se fogjuk megkapni, ami egyáltalán be lett ígérve panaszkodott Zagyva Lajos, püspökladányi gazda. A város mezõgazdasággal foglalkozó lakosai azt sem értik, miért csökken rohamosan a tej felvásárlói ára. Ugyanis néhány hónap leforgása alatt több mint 20 forintot zuhant az átvételi ár. -Tavaly egyszer kaptunk 86 forintot a tejért, elkeserítõ volt már az is. Holott 100 forintnak kellett volna lenni már több éve, a felvásárlási árnak. De most a legutóbbi fizetéskor 62 forintot kaptunk. Ez a 86 forintról havonta ment lefele 10 forintjával folytatta Zagyva Lajos. Nagyon sok mezõgazdasági termelõ küzd megélhetési problémával a kialakult gazdasági krízis következtében, Püspökladányban is. Tehetetlenek és kiszolgáltatottak a gazdák, az árak pedig tisztességtelenek. A termelõk a megoldást a felvásárlói árak stabilizálásában, illetve emelkedésében látják. Kevés kiutat jelent ugyan, de mégiscsak segítség, hogy az állam a gazdálkodóknak az állatállomány és a megtermelt tej után bizonyos százalékban támogatást nyújt. -Nekem van 75 ezer liter tejkvótám, amit egy évben beszállítha- Újabb utcák kapnak szilárd burkolatot Az elmúlt évben a képviselõ-testület határozott arról, hogy kerüljön kidolgozásra a püspökladányi földutak útalap építésére vonatkozó tervezete. Ennek jóváhagyása után megkezdõdtek a még szilárd burkolattal nem rendelkezõ utak építési terveinek elkészítése tájékoztatta szekesztõségünket Jeney Tibor a polgármesteri hivatal városfejlesztési irodájának vezetõje Az útépítési engedélyezési eljárás eredményeként a Dózsa György, a Nép utca és a Déli sor közötti szakasz burkolat-felújítása még az elmúlt évben befejezésre került. Mára a Nyíl, a Remény, a Nagyszalontai, az Arany János és a Görepart utcák építéséhez is megkapta az önkormányzat a jogerõs építési engedélyeket. Ezekben az utcákban - ahogyan az idõjárás engedi - megkezdõdhetnek a munkálatok. Az útépítési beruházáshoz 300 millió forint összegû hitelt vett fel az elmúlt évben az önkormányzat, mely saját erõvel és lakossági hozzájárulással kiegészítve lehetõséget ad a szilárd útburkolatok elkészítésére. Az útépítési munkákkal érintett utcákban lakók hozzájárulásának mértéke függ attól, hogy korábban készült-e már útalap az adott területen. Ahol még nincs útalap, ott a teljes hozzájárulás összegét ki kell fizetniük a telkek tulajdonosainak. Ennek mértéke 42 ezer forint portánként. Ott, ahol már van útalap, még kidolgozásra vár a lakossági hozzájárulás összege. A képviselõ-testület vizsgálja, hogy a lakosság számára milyen lehetõség lenne legkedvezõbb fejezte be Jeney Tibor. Kiemelkedõ teljesítmény, hogy ebben az elkeserítõen rossz gazdasági helyzetben is tud az önkormányzat a lakossággal összefogva, életminõség javítást célzó programot megvalósítani, amely eredményeként végre sármentes szilárd burkolaton tudnak közlekedni majd az itt lakók. Rásó János 5. tok. Erre az állam ad még literenként 8 forintot. A 62 forintra kapunk még 8 forintot, így 70 forint a tejünk ára. De még így is van 20 forint mínusz avatott be minket Balogh Ferenc, helyi gazdálkodó. Habár nincs megfizetve a mezõgazdasággal foglalkozó emberek kétkezi munkája, a még ezzel foglalkozó szinte utolsó gazdák mégsem adják fel, amit generációkon át örököltek. Hiszen ha eltûnnek az utolsó állatok is az istállóból, akkor azzal vége a magyar állattartásnak, s ezt nem szeretnék. No és sokan erre tették fel az életüket. Az állattartás sok gazda számára nemcsak a megélhetést jelenti, hanem az apáról fiúra szálló örökséget. Ezért a ladányi tejesgazdák egyelõre kitartanak. Bíznak egy tisztességesebb jövõben, ami úgy érzik, hamar el kell, hogy érkezzen. Természetesen szerettük volna megkérdezni a püspökladányi tejcsarnok üzemeltetõjét, a helyi felvásárlót is az árakról, s arról, hogy miért nem fizeti ki jogos járandóságukat a gazdáknak, ám nem kívánt nyilatkozni az ügyben. Z.N. PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK Értesítem választókörzetem Tisztelt Lakosságát, hogy fogadóórát tartok az alábbi idõpontban és helyszínen : Dombi Imréné 1.sz.vk március.24/kedd/ 17óra, Polgármesteri Hivatal kistanácskozó terme Terdik Ferenc 3. sz. vk március. 9./hétfõ/ 17 óra Polgármesteri Hivatal kistanácskozó terme Kovács Krisztina 5. sz. vk március.24 /kedd/ 17 óra Polgármesteri Hivatal nagytanácskozó terme Szabó Attiláné Csontos Erzsébet 6. sz. vk március 25./szerda/ óráig Polgármesteri Hivatal kistanácskozó terme Kérem azoknak a jelentkezését személyesen, vagy telefonon, akik élelmiszer és ruhaadományra szorulnak szociális helyzetük miatt. Tel:06/30/ Petõné Papp Margit 9.sz. vk március. 20. /péntek/ 17 óra Petritelepi Általános Iskolában PÜSPÖKLADÁNYI Hírek ISSN: Laptulajdonos : Püspökladány Város Önkormányzata Felelõs szerkesztõ : Dienes Zoltán Fõszerkesztõ D. Sári Andrea Szerkesztõség : 4150 Püspökladány, Petõfi u Tel : 54/ Tördelés, grafika : multimedia design Nyomás : Hektográf Nyomda Püspökladány

6 Hírek Püspökladányi Hirdetési melléklete március 4. Hõszigetelõ rendszerek, színes vakolatok, színfelár nélkül, 10 év garanciával. Hungarocell kül-, és beltéri díszlécek nagy választékban. Álmennyezeti lapok 28 féle mintázatban. Szigetelõ rendszerek, egyéb kõmûves munkák kivitelezését vállaljuk! Természetes anyagból készült, profi minõségû, kõ utánzatú lapok 16 féle struktúrában. /bontott tégla, dísztégla, hasított kõ, terméskõ/ Házhoz szállítás ingyenes! Új Faradini Bt. Tetétlen, Árpád u. 80. Tel: 30/ Tisztelt püspökladányi adózók! Értesítem az érintett adózókat, hogy Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 10/2004. (III. 26.) rendeletének II. fejezetének a helyi iparûzési adó adómentességrõl szóló 3 -a, illetve adókedvezményrõl szóló 4. -a december 31- én hatályát vesztette. A mentességek, kedvezmények megszüntetésére a pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi L. törvény 79. -a (2) bekezdése kötelezte az önkormányzat képviselõ-testületét. E törvényi rendelkezés alapján az ezidáig rendeleti úton biztosított õstermelõi tevékenységbõl származó mentesség is megszûnik, az õstermelõk, illetve az õstermeléssel is foglalkozó adóalanyok mindegyike köteles az õt terhelõ évi helyi iparûzési adóról május 31-ig adóbevallást tenni, és ezzel egyidõben a helyi iparûzési adót megfizetni. További felvilágosítás kérhetõ, illetve a évi iparûzési adóbevallás nyomtatvány átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál, Püspökladány, Bocskai u. 2. földszint 1. Telefon: 54/ Keserû László jegyzõ

7 2. Püspökladányi Hírek melléklete március 4. A Dorogi Márton Városi Mûvelõdési Központ tisztelettel vár minden érdeklõdõt március 12-én, csütörtökön órára Gyõrfi Lajos szobrászmûvész Magyar szellem bronzba öntve címû kiállításának megnyitójára A kiállítást megnyitja: G. Nagy Ilián költõ, drámaíró. Köszöntõt mond: Arnóth Sándor Püspökladány város polgármestere. Közremûködik: Farkas Márton gitáron. Az est során a Bolyki szõlõbirtok és Pincészet boraiból borkóstolási és vásárlási lehetõség. (Eger) A kiállítás megtekinthetõ: április 6-ig, hétköznap óra között. Helyszín: Kiállítóterem Püspökladány, Bajcsy-Zs. u. 2/2. SZABÓ-AUTÓ UNIVERZÁL KFT Szolgáltatásaink: Biztosítások: több biztosító társaság napi ajánlata közül választhat, köthet azonnal kötelezõt! Teljes körû gépjármûdiagnosztika diesel-benzin rendszerû befecskendezés javítás EREDETISÉGVIZSGÁLAT ZÖLDKÁRTYA SORON KÍVÜL Autó klímatöltés-javítás Gépjármû végleges kivonása a forgalomból COMMON-RAIL befecskendezõ rendszerek javítása BOSCH-CAR szerviz minõségi BOSCH alkatrészek, BOSCH garanciával Mûszaki vizsgára felkészítés, mûszaki vizsgáztatás ügyintézéssel! Bankkártyás fizetési mód is lehetséges. Nyitva: H-P : 8-12, Sz : Püspökladány, Damjanich u. 25. Tel./fax:06-54/ ; Mobil:06-30/ Püspökladány Város Önkormányzata nevében a város minden érdeklõdõ polgárát tisztelettel meghívom az es forradalom és szabadságharc 161. évfordulója alkalmából március 15-én tartandó ünnepi rendezvényre óra Térzene az 1848-as Emlékmûnél elõadja: Csenki Imre Alapfokú Mûvészetoktatási Tagintézmény Fúvószenekara Vezényel: Szálkai János óra EMLÉKÜNNEPSÉG ÉS KOSZORÚZÁS Ünnepi beszédet mond: Arnóth Sándor polgármester Közremûködnek: Csenki Imre Alapfokú Mûvészetoktatási Tagintézmény Fúvószenekara Petritelepi Általános Iskolai Tagintézmény tanulói Kossuth Olvasókör óra Ünnepi mûsor a Dorogi Márton Városi Mûvelõdési Központ Színháztermében Közremûködnek: Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény tanulói Id. Csenki Imre Vegyeskar Vezényel: Szabó Orsolya karnagy Arnóth Sándor polgármester APRÓHIRDETÉS Nálunk csak Ft! Megkímélt állapotban lévõ hûtõszekrény és gáztûzhely eladó! Érd.: 20/ Püspökladányban, a Dembinszky u. 28. szám alatti ház sürgõsen eladó! Tel.: 20/ Manikûrözést és pedikûrözést vállalok. Bejelentkezés: Cernei Magdolna (20/ ) Ha megnézi, meglátja, megéri, meglehet, hogy megveszi! Igényesen kialakított, több generációs családi ház eladó (amerikai konyhás, nagy nappalis, 4 szobás, cserépkályha, kandalló, kábel tv, 2 garázs, külön bejáratú nagymama lak) a Nagy Sándor utcában. Tel.: 54/ vagy 70/ Ugyanitt hobbi ház eladó a 4-es tó mellett!

8 Püspökladányi Hírek melléklete március 4. Nyílászárók! Dimex 5 légkamrás mûanyag ajtó ablak acélszerkezetû lépcsõházi bejárati ajtó. Redõny, reluxa, teljes árnyékolástechnika gyártás, javítás. Tomsits András Püspökladány, Thököly 2/1 54/ / Méretre gyártás beépítés, teljes helyreállítással! 3. BÚTOR, SZÕNYEG, PVC, 2 KARNIS, TAPÉTA 800 m -en Püspökladány, Keleti-sor 26/3. (a 42-es fõút mellett, a benzinkút mögött) Szekrénysorok Ft -tól Konyha és tálalószekrények Ft -tól Kárpitos garnitúrák, gyermekágyak Ft -tól Akció Franciaágyak, heverõk, fotelek Ft -tól Kisbútorok Ft -tól Étkezõasztalok, székek Ft -tól Padló és szegett szõnyegek 550 Ft/m2 -tõl PVC Ft/m2-tõl Karnisok, tapéták 750 Ft -tól Bio és normál matracok Ft -tól Szõnyegszegés Hitellehetõség, ügyintézés az üzletben! minden héten! Kedvezményes házhozszállítás Nyitva: H.-P.:9-18, Szo.:9-13 Telefon:54/ Hogyan vásároljon, hogy Önnek az egyik legjobb választása legyen? Tudja Ön is, hogy egy gép értéke a mögötte levõ szolgáltatáson múlik! Kertigépet ezért az AgrOroszi Üzletházban vásároljon! 20 éves szakmai tudással a kiválasztástól az alkatrész, szerviz-javítás biztosításáig minden egy helyen. Karcag, Laktanya 4-es fõút 165 km Tel.: 59/ www. agrooroszi.hu webáruházban is. Oroszi Imre mg. gépészmérnök KONTÉNERES TÖRMELÉK SZÁLLÍTÁS (Gépi rakodással, rövid határidõvel) Federics László Tel.: 20/ / Bármilyen földmunkát, ömlesztett áruk gépi rakodását szolid áron vállalom. Földmunkák esetében díjtalan felmérést végzek. Gazdálkodók Figyelem! BOJ-FARM Kft. Cégünk megkezdte évi búza, napraforgó, kukorica termeltetési szerzõdések kötését. A 2008 évihez hasonlóan kedvezõ feltételekkel. Tavaszi vetõmagok és mûtrágyák megrendelhetõk a legkedvezõbb áron. Továbbá vállaljuk termények betakarítását, szállítását, szárítását, tisztítását, tárolását a legkedvezõbb feltételekkel. Sárrétudvari, Bojtor Tanya : 06 20/ A KLÁRA SZALON szeretettel vár minden leendõ menyasszonyt, bálozó hölgyet és koszorúslányt a év ruhakölteményeivel, valamint a kifinomult megjelenéshez elengedhetetlen kellékekkel. Mindezt tavalyi áron! Izelítõnek látogasson el a klaraszalon.mindenkilapja. hu weboldalra. Bejelentkezés a 06-70/ telefonszámon vagy a címen. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az SZJA 1%-val támogatták és támogatják a adószámon nyilván tartott Elhagyott Állatokért Elsõ Sárréti Regionális Állatvédõ Egyesületet. Címünk: 4150, Püspökladány, Mikes Kelemen u. 2. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2008-ban személyi jövedelemadójuk 1 %-át a püspökladányi Szent Flórián Közhasznú Tûzoltó és Sport Egyesület támogatására utalták. Cím: 4150, Püspökladány, Kossuth u. 10. Adószám: Támogatásukra 2009-ben is számítunk. Tisztelt Adózó! Támogassa a püspökladányi HATÉKONYABB EGÉSZSÉGÜGYÉRT ALAPÍTVÁNY -t a személyi jövedelemadó 1% -ának felajánlásával. Az alapítvány adószáma: A segítséget az alapítvány a beteg emberek nevében is megköszöni. Számítógép Bolt webáruház: Olcsó számítógép Olcsó notebook Olcsó alkatrész... Akár másnapi ingyenes kiszállítással! Nádudvar, Fõ út 111. Tel: Tisztelt Adózók! Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a Püspökladány Város Kollégiumáért Alapítványt személyi jövedelemadójuk 1%-ával az elmúlt évben támogatták. A 2009-es évben is az alábbi adószámra várjuk átutalásukat: , Püspökladány Hõsök tere 2.

9 4. Püspökladányi Hírek melléklete március 4. HEKTOGRÁF NYOMDA Szolgáltatásaink: -Névjegykártya tervezése, nyomtatása -Meghívók (esküvõkre, rendezvényekre) -Szórólapok(A/6-os mérettõl) -Plakátok(B/2-es méretig) -Újságok -Könyvek (100-tól akár több ezer példányig) -Szakdolgozat kötése, igény szerinti aranyozással rövid határidõre Püspökladány Dózsa György út 55 sz. Tel/Fax: PÜSPÖKLADÁNYI Hírek ISSN: Laptulajdonos : Püspökladány Város Önkormányzata Felelõs szerkesztõ : D. Sári Andrea Szerkesztõség : 4150 Püspökladány, Petõfi u Tel : 54/ Megjelenik példányban Püspökladány, Sárrétudvari, Báránd, Biharnagybajom, Földes, Kaba, Nádudvar, Szerep, Tetétlen településeken.

10 6. Püspökladányi Hírek március 4. Újabb megszorítás, az utolsó leheletig Néhány nappal ezelõtt a magyar gazdaság elkeserítõ helyzetével riogatta olvasóit a The New York Times. A mértékadó napilap szerint a magyar gazdaságpolitika egyszerûen elhibázott. Egyes hazai gazdasági szakemberek szerint is az ország a folyamatos államcsõd állapotában van, és a kormány válságkezelõ programja majdnem akkora gondot okoz, mint amekkora maga a válság. A nemrég bemutatott program szerint a kormány átalakítani szándékozik a nyugdíjrendszert. A 13. havi juttatást beépíti az alapba azok számára, akik már kapják, akik pedig a jövõben mennek nyugdíjba, már nem lesznek 13. havira jogosultak, és a nyugdíjalapjukba sem épül be az összeg. Ma többszázezer idõs ember él a létminimum határán, így a 13. havi nyugdíj elvétele ezt a helyzetet csak rontani fogja. Becsapott nyugdíjasok a 13. havi nyugdíjat el kellene törölni, de ebbe soha nem fogunk beleegyezni. Néhány hete még ezt állította Csontos János kiadványában. Csontos János a Sárréti Kistérség országgyûlési képviselõje Hírlevelében megemlíti, hogy Korózs Lajos a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Államtitkára októberi püspökladányi látogatásán kijelentette: A közgazdászok szerint a 13. havi nyugdíjat el kellene törölni, de ebbe soha nem fogunk beleegyezni!. Nem meglepõ, hogy becsapva érezhetik magukat azok a nyugdíjasok, akiket néhány hónapja pontosan azzal nyugtattak meg, hogy nem fog bekövetkezni, amit most végre kíván a kormány hajtani. Az állami költségvetés bevételeit a többi mellett ÁFA emelésbõl és a jövedéki adó növelésébõl pótolná a kormány. A 20 százalékos ÁFA-t 23-ra, a jövedéki adót pedig termékektõl függõen 3-7 százalékkal növelnék. Ezzel szemben tavaly a reálkereset csupán Térségünkben, ahogy az ország egyéb pontjain is, egyre inkább növekszik az erõszakos bûncselekmények száma. A kritikus helyzet javítása érdekében a térség polgármesterei, kisebbségi vezetõi és a rendõrség képviselõi tartottak ülést Püspökladányban a napokban. A megbeszélés célja egy Kistérségi Közbiztonság Egyeztetõ Fórum létrehozása volt, melynek keretében a rendõrség reagálhat majd a lakosok panaszaira a közbiztonságot illetõen. Az ülésen jelen volt Fekete Csaba rendõrezredes, a Hajdú-Bihar Megyei Rendõrfõkapitányság vezetõje is. A fõkapitány meglátása szerint a megyében nincs olyan súlyos probléma, mint az ország egyéb területein. Elmondható, hogy Hajdú-Bihar megye közbiztonsága stabil. Dr. Krocsek Zoltán, püspökladányi rendõrkapitány szerint a térség közbiztonsági helyzetét a püspökladányi rendõrkapitányság dolgozói elfogadható szinten biztosították az elmúlt években. Ám a városi rendõrkapitányság célja, hogy szorosabbra fûzze az együttmûködést a térség polgármestereivel, kisebbségi vezetõivel a közbiztonság helyzetének javítása érdekében. Dr. Krocsek Zoltán beszélt a térség bûnügyi helyzetérõl, ami növekvõ tendenciát mutat. Ennek okát a nehéz gazdasági helyzet kapcsán kialakult feszültségekben, megélhetési problémákban látja a rendõrkapitány. A kistérségi ülés keretében természetesen felszólaltak a térség polgármesterei is, akik a községek lakosainak elégedetlenségét, panaszait tolmácsolták a közbiztonságot illetõen. A kistérségi ülésen kifejezésre juttatta véleményét Aba-Horváth István, a Hajdú-Bihar Megyei Cigányönkormányzat vezetõje is, minimális mértékben (0,7 %!) emelkedett. Ennek az lehet a következménye, hogy egész egyszerûen az emberek nem vásárolnak majd, megveszik a kenyeret és a tejet, de nem fogyasztanak majd többet. Spórolni fognak a villanyon és a fûtésen is. Hogyan számíthat a kormány növekvõ ÁFA bevételekre a stagnáló reálbérhelyzet mellett? Csontos János a Sárréti Kistérség országgyûlési képviselõje Hírlevelét olvasva úgy tûnik, hogy minden rendben van a kistérségben, holott a hivatalos adatok szerint minden településen 10 % fölé emelkedett a munkanélküliség, sõt van olyan település, ahol a 40 %-ot is meghaladta már. Ez egy halmozottan hátrányos helyzetû kistérség, ahol akiknek még egyáltalán van munkája, azok is inkább az alacsony jövedelmûek közé tartoznak. Az, hogy a családi pótlék és a gyermekgondozási díj is adózni fog, továbbá, hogy megszûnik az étkezési jegy, valamint az üdülési csekk adómentessége, azt eredményezi, hogy az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezõ rétegnek még nehezebb lesz a helyzete. Hogyan gondolhatja azt a kormány, hogy ezeknek a végletekig kizsigerelt családoknak a még erõsebb szorításával orvosolhatja hogy a The New York Times-t idézzem az elhibázott magyar gazdaságpolitika betegségeit? Mindezek együtt azt látszatják, hogy a válságkezelõ program valójában újabb megszorítást takar - megszorítást az utolsó leheletig. Rásó János A program megalkotásának motivációjáról, arról, hogy támogatja- e pártja és kormánya az emberekre újabb sarcot kivetõ intézkedéseit, szerettük volna megkérdezni Csontos Jánost, a Sárréti Kistérség országgyûlési képviselõjét. Ám sem a személyes interjúval kapcsolatos megkeresésünkre, sem a hozzá eljuttatott kérdéseinkre nem érkezett válasz szerkesztõségünkbe. Jobb közbiztonságot a térségnek aki együttmûködésre, összefogásra hívta fel a figyelmet a magyarok és a kisebbség között. Kovács András Macsaj vajda, a Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyette-sének véleménye szerint a kisebbség munkába állítása lesz a megoldás a különbözõ bûncselekmények megfékezésére. A kistérségi ülés eredményeként a térség településeinek polgármesterei, kisebbségi vezetõi egyhangúan támogatták a leendõ egyeztetõ fórum megtartását. A lakosság érdekeit térségi szinten Bernáth László, Tetétlen polgármestere képviseli majd a fórumon. A rendõrség képviseletében Krocsek Zoltán rendõrkapitány lesz jelen. A kisebbség érdekei mellett pedig Aba-Horváth István és KovácsAndrás Macsaj vajda szólal fel. Zagyva Nikolett

11 Püspökladányi Hírek március 4. Üzenet a szülõföldnek Beszélgetés Parti Nóra színmûvésznõvel a Bárka Színház társulatának tagjával - Mikor kerültél kapcsolatba a színházzal? ban jöttem Budapestre, és az akkori Arany János Színházban kezdtem stúdiósként. Nagyon nagy szerencsém volt, mert ott tanított akkoriban Ruszt József, aki már a második évben nagy szerepet osztott rám. Ez a szerep Vörösmarty Csongor és Tündéjének Ilmája volt. Ruszt fantasztikus mester volt, akit Jordán Tamás követett "az életemben", tehát hasonlóan jó kezekbe kerültem. - Mi motivált abban, hogy a színészi pályát válaszd? Miért lettél színész? - Az soha nem volt bennem tudatos, hogy színész szeretnék lenni, csak mindig azt éreztem, hogy adni szeretnék az embereknek olyan pillanatokat, amelyek esetleg csodát hoznak az életükbe néhány másodpercre, vagy kizökkenteni õket a mindennapok mókuskerekébõl. - Melyik színház társulatának vagy a tagja? - Elõször 2007-ben szerzõdtem színházhoz, Alföldi Róberthez a Bárka Színházba, melynek azóta is tagja vagyok. Természetesen azelõtt is csodálatos szerepeket játszottam különbözõ társulatoknál. Játszottam Rozikát Móricz Zsigmond Úri murijában, Júliát a Rómeó és Júliában, Desdemonát az Othelloban, vagy Szent Johannát - hogy csak néhányat említsek. - Gyermeked megszületése óta most szerepelsz elõször színdarabban. Milyen újra visszaállni a deszkákra? - Kisfiam születése után másfél évig sikerült otthon maradnom. Nem rohantam vissza, mert úgy éreztem - és most is így gondolom - hogy nincs az a szerep vagy színdarab, ami az Õ létezésével fölvehetné a versenyt. Tehát csak most kezdtem el próbálni, az új darab pedig, aminek márciusban lesz a bemutatója a "De Sade Pennája". Nagyon nehéz mû, ráadásul két szerepet is játszom benne, de remélem, hogy szeretni fogják a nézõk. - Melyik volt számodra eddig a legkedvesebb szerep? - Legkedvesebb szerepet nehéz választani, mert mindegyik közel áll a szívemhez valamiért, de talán mégis Szent Johanna az, akinek megformálása a legnagyobb élmény volt pályám során, hiszen õ maga egy csoda, és az az élmény, hogy "azonosulhattam vele" estérõl estére szárnyakat adott. Hite pedig még erõsebbé tette az én hitemet is. - Melyik szerepet volt a legnehezebb eljátszani? - Mindegyik nehéz. Mert amikor a kezembe veszek egy új példányt, amibõl kb. másfél hónap múlva bemutató lesz, mindig úgy érzem, mintha életem elsõ szerepe lenne, és mintha elölrõl kezdenék mindent. De lehet, hogy ez így van jól. Tulajdonképpen hálás is vagyok érte, mert így mindig új és új kihívásokkal kell megküzdenem, ami remélhetõleg megóv attól, hogy csak úgy "rutinból" játssz el egy-egy elõadást. - Milyen karaktereket szeretsz megformálni? - Legjobban a drámai szerepeket szeretem és szerencsére leginkább ilyeneket is kapok, bár néha üdítõen hat egy-egy vígjáték. - Szinkronszerepeid is vannak? Szinkronizálni nem sokat szoktam, mert a próbák mellett nem jut rá idõm, de ha olyan feladatot ajánlanak, amelyik tetszik akkor 7. megpróbálom összehozni idõben. - Hogyan készülsz fel egy-egy szerepre? - Készülni egy szerepre tulajdonképpen folyamatos munkát igényel. Ilyenkor az a másfél hónap, amíg próbálunk, csak arról a szereprõl szól. Ha csak úgy jövök-megyek az utcán, vagy egy boltban, vagy bárhol és eszembe jut valami a szereprõl, átgondolom, és másnap a próbán kipróbálom. Szóval ez egy folyamatos "együttlét" az adott szereppel, amíg meg nem születik. - Mit jelent ma színésznek lenni? - Színésznek lenni biztos mást jelent mindenkinek. Nekem elsõsorban az a fontos, hogy ebben az õrületes rohanásban, amiben élünk, és ebben a furcsa, teljesítménycentrikus, külsõségeiben tökéletességre törekvõ világban, esténként, amikor elsötétül a nézõtér, legyen egy kis csönd, és költözzön az emberek szívébe valami más. Valami béke és fény, amitõl talán másképp ébrednek a következõ napon. - Mennyi szabadidõd van? Mit csinálsz szabadidõdben? - Szabadidõm nagyon kevés van, de azt mindig a kisfiammal és a társammal töltöm, illetve ha idõm engedi, "repülök" haza a családomhoz, mert ott van mindennek a gyökere. Ott másképp süt a nap! - Milyennek látod ma Püspökladányt? - Ha hazamegyek, leginkább otthon tartózkodom és néhány házzal odébb a nagymamáméknál. Így a városból nem sokat látok, de nekem régen is és most is: a legszebb hely a világon! - Van olyan gondolatod, amelyet üzenetnek is szánhatnál? - Minden reggel örülnünk kell annak, hogy élünk, hogy egészségesek vagyunk, hogy szerethetünk, és tisztelnünk kell az életet. Nem a tegnapon kell gondolkodni és a holnapra készülni, hanem az adott napnak a Jóisten által megadott minden apró csodáját megélni és megköszönni. Rásó János BIHAR MEGYÉBEN BEKEBELEZETT KIS-MÁRIA (KISMARJA) NAGYKÖZSÉG ÉS A NAGYMARJAI PUSZTA LEÍRÁSA Az O sváth Pál Emlékkiállításunk egyik nagy jelentõséggel bíró mûtárgya, mely 2008 novemberében került a Karacs Ferenc Múzeum tulajdonába. O SVÁTH PÁL ( ) szülõfalujának ajánlva adta ki Kismarja történetét 1896-ban. Az általa írt könyvek, írások eredeti példányai nehezen találhatók fel, ritkaságok. Múzeumunkban látható könyv érdekessége, hogy a Körösszegapátiban Hevesi Márton helyi bíró, köztisztviselõ házának padlásáról került elõ, három írással összefûzve. Az elõlapján található feljegyzés arra utal, hogy a 19. század végén mûködõ K. Apáti téli társas kör tulajdona volt.

12 8. Püspökladányi Hírek március 4. Magyar Gárda - toborzó volt Püspökladányban A Magyar Gárda Mozgalom Hajdú-Bihar megyei Bocskai István százada toborzást tartott február 7-én településünkön. A Magyar Gárda Mozgalommal kapcsolatban számtalan, sokszor egymásnak ellenfeszülõ vélemény formálódik meg. Szerkesztõségünk azzal a kéréssel kereste meg Kulcsár Gábor gárdistát, Hajdú-Bihar megyei kapitányt, hogy mutassa be a mozgalmat, amelyhez a püspökladányi toborzáson többen is kinyilvánították csatlakozási szándékukat. - Mi a mozgalom létrejövetelének célja, feladata? - A Magyar Gárda Mozgalom nem csupán a nemzetben gondolkodók, de az azért tenni is hajlandó magyarok szövetsége. Célja, hogy összegyûjtse és értelmes célok mentén megszervezze a jelenleg szétszóródott, a haza védelmére kész közösségeket, csoportokat. A gárda feladata szerteágazó, az aktuális teendõktõl függõen kulturális, hagyományõrzõ, szociális tevékenységeken keresztül a rend- és katasztrófavédelmi feladatokon át egészen a majdani nemzetõrség megteremtéséig. Volt-e a mozgalomnak elõdje? Vagy magáénak vallja-e a mozgalmat egy korábban létezett szervezet? - AMagyar Gárda Mozgalomnak nem volt elõdje. - Rendelkezik e a mozgalom hagyományokkal? A magyarság rendelkezik hagyományokkal, a Magyar Gárda Mozgalom ezeket szeretné ápolni. - Mit jelképez a mozgalom címere? - Szent Imre király, Árpád-házi uralkodónk / / címere az alapja. A Magyar Gárda Mozgalom címerének szimbolikája a A BÖJT A keresztyén naptárak jelzik azt az idõszakot, melyet ezzel a szóval fejezünk ki: böjt. Ez az idõszak most kezdõdik el, hiszen véget ér a farsang. Bizonyára sokan kérdezhetik: a mai világban van-e jelentõsége a böjtnek? A gazdag áruválaszték világában érdemes-e ezzel törõdni? Az a véleményem, hogy most van csak igazán értelme! Az elmúlt néhány évtized jelszava a korlátlan fogyasztás volt. Minden hirdetés erre biztatott: élj a mának, élvezd az életet és ne törõdj azokkal, akik errõl le akarnak beszélni. Hová vezethet mindez? Pontosan oda, ahol ma állunk: (ma már közhely) a világ válságban van. Sokan félnek attól, hogy mit hoz a holnap. Az elszabadult fogyasztás mindent felfal: elõször a hitet, majd az erkölcsöt, ezután következnek az anyagi javak és végül az emberek egymást kezdik marni. Egy régi, KFT nevû együttes énekelte: felfaljuk végül egymást, mint gyorsbüfében szokás A régiek bölcsebbek voltak a mai nemzedéknél, és tisztában voltak azzal, hogy az embernek tudnia kell önmagát korlátozni. Meg kell ismerje határait, és azok között, és azokat nem átlépve élni. A böjt nem az örömtelen életet jelenti, nem az állandó lemondást, hanem az önkorlátozást. Van még egy nagyon fontos szerepe a böjtnek. Nemcsak az ételtõl, italtól, élvezetektõl való tartózkodást jelenti, hanem azt is, hogy valamire pedig odafigyelünk, több idõt szentelünk rá. Azt jelenti, hogy jobban odafigyelek szeretteimre, családomra. Jobban odafigyelek a nálam szegényebbekre. A böjt a lelki megtisztulás része, és ennek két oldala van. Az egyik oldal az élvezetektõl való elfordulás, a másik oldala pedig a lelki dolgokhoz való odafordulás. A böjt akkor igazi, ha ez a két oldal találkozik. A Biblia világosan beszél: az, aki csak magának él, és nem törõdik embertársaival, végül mindent elveszít. Ellenben, aki tudja önmagát korlátozni, az szívében és embertársai szívében is örök életû kincseket talál. A böjt tehát önmagam megtalálása, lelki és gondolatbeli megtisztulás, melyre mindnyájunknak szüksége van. Pella Pál református lelkipásztor következõ: A pajzs vörös sávjaiban kilenc oroszlán látható felosztásban. - Elsõ vörös sáv - Három oroszlán. A katonai erények: Bátorság, Erõ, Fegyelem. - Második vörös sáv - Három oroszlán. A polgári erények: Becsület, Szorgalom, Büszkeség. - Harmadik vörös sáv - Két oroszlán. A tisztviselõi erények: Hûség, Pontosság. - Negyedik vörös sáv - Egy oroszlán. Avezetõi erény: Bölcsesség. - Ki lehet és hogyan a mozgalom tagja? - A Magyar Gárda Mozgalom tagja lehet minden 18. életévét betöltött magyar ember, függetlenül attól, hogy melyik ország állampolgára. - Milyen jogai és kötelességei vannak a tagnak? - A gárdisták jogait és kötelességeit a Magyar Gárda Mozgalom szolgálati szabályzata tartalmazza. - Milyen a politikai hovatartozása a Mozgalomnak? - Azzal együtt, hogy a mozgalom nem politizál, természetesen nem titok, hogy a Jobbik és a Magyar Gárda Mozgalom "testvérek". Külön, de párhuzamos úton haladunk, hiszen a céljaink megegyeznek. Az egyik politikai, a másik társadalmi formában tartja magasba a nemzeti radikalizmus zászlaját. - Milyen a korosztályösszetétel a mozgalmon belül? - Vegyes. A tizenéves korosztálytól az aggokig mindenki részt vesz a munkánkban, aki tenni szeretne a nemzetért. - Hol és milyen alkalomból tartanak rendezvényt? Február 25-én Debrecenben, a Kossuth téren tartottunk megemlékezést a kommunizmus áldozatainak emléknapján. A nemzeti ünnepen is jelen leszünk. Rásó János Ne gyûjtsetek magatoknak kincseket a földön,ahol a rozsda és a moly megemészti, a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyûjtsetek magatoknak kincseket a menyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti,és a tolvajok sem ássák ki és nem lopják el. Mert ahol a te kincsed, ott van a te szíved is! Máté evangéliuma 6;19-21 Az álom ma már valóság Az egyetlen különbség az álom és a valóság között az, hogy a valóság megengedi neked, hogy kételkedj, az álom azonban nem. A hétköznapok testi és lelki terhei, a megszorítások, az életszínvonal csökkenése, a pénzügyi válság következményei mindannyiunkat érintik. A felelõsséget komolyan véve hangsúlyossá kívánjuk tenni mindenki számára: senki sem engedheti meg magának, hogy bizonytalanságban hagyja, vagy egyenesen pusztulásra ítélje a leszakadókat. Ne puszta pénzügyi elméletek, hanem az emberek reális szükségletei, az irántuk érzett felelõs szeretet irányítsa tetteinket. Indulni se könnyû, az ég tenyerén, Álomba szõtt úton túl sok a fény. Mennyit bírsz, mit remélsz, Holnap majd mennyit érsz. Ha végül célba érsz, mert célhoz érsz. Ennek szellemében örömmel tudatjuk, hogy én megalakult A Magyar Református Szeretetszolgálat Sárréti Önkéntes Csoportja. Acsoport székhelye: 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1. sz. AMagyar Református Szeretetszolgálat felügyelete alatt végezzük önkéntes munkánkat. Felvilágosítást a megadott címen kaphat minden érdeklõdõ. Hamarosan elkészülõ web oldalunkon friss információval várjuk a látogatókat. Az elsõ önkéntes munkánkról is beszámolhatunk: részt vettünk a Könyvekkel Kárpátaljáért országos könyvgyûjtõ kampányban. Az egy gyermek egy tankönyv akciónkat maximálisan támogatta a Református Egyházközség és Petõné Papp Margit fõigazgató asszony. Az idõ rövidsége miatt így is sok szép könyvet tudtunk adományozni. Köszönjük minden jó szándékú adományozó segítségnyújtását. A csoport mottója: Hittel tedd meg az elsõ lépést! Nem kell hozzá látnod az egész lépcsõt csak az elsõ lépcsõfokot. Martin Luther King A csoport alapító tagjai

13 Püspökladányi Hírek március 4. SPORTHÍREK Véget ért a teremfoci-bajnokság Véget ért az idei városi teremfoci-bajnokság, amely két és fél hónapon át nyújtott sportolási lehetõséget a sportág hívei számára. A résztvevõ 24 csapat három osztályban próbált minél elõkelõbb helyet megszerezni magának, miközben a játékosok több egyéni különdíjért is versenybe szálltak. Így a gólkirályok mellett a legjobb kapusokat, a legsportszerûbb csapatokat és a legfiatalabb együtteseket is díjazták. A másodosztályban a bajnoki címet a C. Klub szerezte meg, amely a Szarvas Elektro és a Torro Rosso csapatait megelõzve 8 pontos elõnnyel gyûjtötte be a bajnoki címet. Ebben az osztályban a gólkirály a C. Klubos Balogh Miklós lett 24 találattal, míg a legjobb kapusnak járó különdíjat a bajnokcsapat hálóját õrzõ Kiss Béla kapta meg. Az idei bajnokság legszínvonalasabb pontvadászatát az I. osztály küzdelemsorozata nyújtotta, amelyet óriási csatában végül a Tõke Kft alakulata nyert meg a Petri SE és a Dream Team elõtt. Ebben az osztályban a legjobb gólvágónak a Tõke Kft-t erõsítõ Katona Lajos bizonyult, aki 21 alkalommal talált a hálóba. A legjobb kapus a Szent Flóriánban védõ Fûzér Gergõ lett. Az idei teremfoci bajnokság legmagasabb osztályának, a kiemelt osztálynak a küzdelmeit óriási, 13 pontos elõnnyel a Vitéz Sörözõ csapata nyerte meg a második helyen záró Hajzer, illetve a 3. Imki Food elõtt. A gólkirályi címet a bronzérmes Imki Foodban játszó Czibi Lajos érdemelte ki, aki összesen 42 alkalommal mattolta az ellenfél portását. A csoport legjobb kapusa a Vitéz Sörözõ hálóját õrzõ Földesi Ambrus lett. Mindhárom osztályban különdíjjal jutalmazták a legsportszerûbb csapatokat is, így a II. osztályban a Kárai Team, az I. osztályban a Petri SE, míg a kiemelt osztályban a Zöld Sasok gárdája érdemelte ki ezt az elismerõ címet. Összegzésként megállapítható, hogy színvonalas bajnokságot hagytak a hátuk mögött a csapatok mind a három osztályban, remek, izgalmas csatákat láthatott a mérkõzésekre kilátogató publikum, és a rendezés is magas színvonalú volt. A bajnokságok végeredménye Kiemelt osztály 1. VITÉZ SÖRÖZÕ HAJZER IMKI-FOOD ZÕLD-SASOK SARKI VEGYES I. osztály 1. TÕKE KFT PETRI SE DREAM-TEAM SZALÓCZI TRANS JOKER KLUB SZENT-FLÓRIÁN BARA-TÓTH BT LOKOMOTÍV-SZABÓAUTÓ RED-ULTRAS SZARVAS-VADÁSZ II. Osztály 1. C.KLUB SZARVAS-ELEKTRO TORRO ROSSO BULLS TUTI OUTLET STONI-ROYAL FC ARANY-ÁSZOK BLUE-MAGIC KÁRAI-TEAM II-es Vác csapatából. Együttesünk a tavaszi nyitó fordulóban rögtön egy nagyon nehéz meccsel kezd, hiszen a két válogatott exlokistával, Sándor Tamással és Madar Csabával megerõsödött Báránd alakulatát fogadja. Ráadásul nem a legjobb elõjelekkel, hiszen a csapat motorja, Domokos Imre az egyik elõkészületi mérkõzésen súlyos térdsérülést szenvedett, s kérdéses az egész tavaszi szereplése. APLE tavaszi menetrendje Március 8., 14,30 PLE Báránd Március 15., 14,30 Kaba PLE Március 22., 15,00 PLE DEAC Március 29., 15,00 Létavértes PLE Április 5., 15,30 Hajdúnánás PLE Április 12., 15,30 PLE Komádi Április 19., 16,00 Hosszúpályi PLE Április 26., 16,00 PLE Hajdúdorog Május 3., 16,30 Derecske PLE Május 10., 16,30 PLE Sárrétudvari Május 17., 17,00 Nyírmártonfalva PLE Május 24., 17,00 PLE Nyíradony Május 31., 17,00 Téglás PLE Június 7., 17,00 PLE Ebes Június 13., 17,00 Polgár PLE Június 21., 17,00 PLE Nagyhegyes 9. Beindult a pléhvadászat Február elsõ hétvégéjén ismét HFT versenyzõk lepték el az Árnyas Camping területét, ahol a háromfordulós farsangi pléhvadászat elsõ fordulójára került sor. A közel ötven versenyzõvel megrendezett viadalon összesen 14 pályán tarthattak célra a sportlövõk, akik közül több ladányi induló is remekül helytállt. Versenyzõink eredményei: Recoilless standard felnõtt: 1. Sass Ferenc, 5. Szilágyi Sándor. Recoiling standard felnõtt: 5. Hódosi László. Recoilless standard ifi: 1. Pella Kristóf, 2. Baranyai András. Recoiling standard ifi: 1. Varga Sándor, 2. Gyöngy Zoltán. Recoiling standard serdülõ: 1. Baranyai Dávid, 2. Molnár Viktor, 3. Rábai Zsolt, 4. Mezei Dániel. Recoilless standard serdülõ: 1. Kovács Gergõ, 4. Szabó Dániel, 6. Pella Sebestyén. Ezúttal csak harmadik hely Férfi és fiú kézilabdacsapatunk sem tudott egy meccset sem nyerni, így egyaránt harmadik lett azon a hajdúszoboszlói felkészülési kézilabdatornán, amelyen a házigazdák és a mieink mellett Törökszentmiklós vett még részt. Így nem sikerült megismételni az egy héttel korábban, Püspökladányban nyújtott produkciót, amikor is második helyen végzett a társaság a Ladány-kupán. Örömteli hír ugyanakkor, hogy az ifjúságiak mezõnyében a mieink hálóõrét, Kövér Lajost választották meg a legjobb kapusnak, míg a felnõtt mezõny gólkirálya Kóti Gyõzõ lett. Mindeközben a Tünet SE hölgyei is lejátszották idei elsõ edzõmeccsüket, csapatunk a Kunhegyes gárdáját látta vendégül, s es gyõzelmet aratott. Országos döntõben a grundbirkózók Óriási sikert könyvelhetnek el a városunk általános iskolásaiból verbuvált grundbirkózó csapat tagjai, akik megnyerték a diákolimpiai versenyszám Földesen megrendezett országos elõdöntõjét, s ezzel kvalifikálták magukat a Pécsett sorra kerülõ országos fináléba. Mindeközben megkezdõdött a szezon a birkózók számára is, akik 12 csapat társaságában, Bökönyben léptek szõnyegre. Együttesünk termése 4 arany, 4 ezüst, és 3 bronzérem volt. A gólkirályok (balról): Balogh Miklós, Czibi Lajos, Katona Lajos Kezdõdik a tavaszi menetelés Március 8-án folytatódik a Megye I-es focibajnokság, amelyet városunk csapata, a PLE kezdhet listavezetõ helyrõl, méghozzá tízpontos elõny birtokában. Az együttestõl a tél folyamán eligazolt Berecz Zsolt (Tiszafüred), Földesi Ambrus (Hosszúpályi), Vass Lajos (Sárrétudvari), Pánti Ferenc, Faragó András, és Petrovics Gergõ (mindhárom Báránd). Érkezett a ladányi születésû, Loki nevelésû Karacs Zoltán és Karacs Gergõ az NB II-es DVSC-DEAC-ból, a szintén ladányi Bácsi Zsolt Berettyóújfaluból, Domokos Attila a Karcagból, és Babó Levente az NB

14 10. Püspökladányi Hírek március 4. POLGÁRI BÁL FOTÓ-RIPORT Színes mûsor szórakoztatta a rendezvény közönségét. Nagy sikere volt a Kálvin Téri Általános Iskola gyertyafénykeringõjének. A polgári bált Federics Lászlóné, az Õrdaru Egyesület elnöke nyitotta meg. Nagy megtiszteltetés, hogy ilyen szép számú közönség jött el ma este. Történelmi egyházaink lelkészei, városunk üzletfelei, polgármesterek és mindazok a jó szándékú emberek, akik úgy érzik, hogy valamilyen úton-módon összetartozunk mondta beszédében Arnóth Sándor polgármester. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Gulyás Dénes operaénekes, kiváló érdemes magyar mûvész, a FIDESZ Kulturális Tagozatának elnöke, országgyûlési képviselõ is. A közönség tetszéssel fogadta a báli mûsort. Képviselõk, barátok közt a kitüntetett polgári díjas Kardos István. A vacsora után vidám mulatság kezdõdött, beszélgetéssel, tánccal fûszerezve. A bált hivatalosan Szegi Emma, Kaba polgármestere nyitotta meg. Asztali áldást mondott Pella Pál református lelkipásztor.

Hírek. Így ünnepelt a város október 23-án. Püspökladányi. Mindenszentek-halottak napja

Hírek. Így ünnepelt a város október 23-án. Püspökladányi. Mindenszentek-halottak napja Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 16. szám 2007. november 6. Ingyenes Így ünnepelt a város október 23-án Az 1956-os forradalom és szabadságharc 51., valamint a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Hírek. Püspökladányi. zökkenõk és kérdések. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 15. szám 2007. október 16. Ingyenes Kötelezõ szemétszállítás:

Hírek. Püspökladányi. zökkenõk és kérdések. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 15. szám 2007. október 16. Ingyenes Kötelezõ szemétszállítás: Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 15. szám 2007. október 16. Ingyenes Kötelezõ szemétszállítás: zökkenõk és kérdések Október 1.-jén új hulladékkezelési rendszer lépett életbe

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 16. szám 2008. Október 1. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 16. szám 2008. Október 1. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 16. szám 2008. Október 1. Ingyenes E szobor sorsa összefonódik a miénkkel Dr. Petri Pál tettei ma is meghatározóak és példaértékûek Fehér lepel

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 16. szám 2009. szeptember 30. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 16. szám 2009. szeptember 30. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 16. szám 2009. szeptember 30. Ingyenes Történelmi Tünet SE-diadal! Története elsõ NB II-es mérkõzését fölényesen nyerte meg a Tünet SE nõi kézilabdacsapata,

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 1. szám 2008. Január 15. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 1. szám 2008. Január 15. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 1. szám 2008. Január 15. Ingyenes Kedves Olvasóink! Új esztendõ kezdõdött nem csak az Önök és a város, de a Püspökladányi Hírek számára is.

Részletesebben

Hírek. Püspökladányi. Kedves Püspökladányiak, Barátaim! Karácsony régen és most a XXI. század szeretete

Hírek. Püspökladányi. Kedves Püspökladányiak, Barátaim! Karácsony régen és most a XXI. század szeretete Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 18. szám 2007. december 12. Ingyenes Kedves Püspökladányiak, Barátaim! Az év vége mindig a számvetés ideje. Az ember végiggondolja, mi történt

Részletesebben

Példás, közös ünnep, a várossá

Példás, közös ünnep, a várossá Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXII. évfolyam 3. szám 2011. február 16. Ingyenes Példás, közös ünnep, a várossá válás 25 éves jubileumán A Püspökladány város szókapcsolatot nap mint nap

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXI. évfolyam 12. szám 2010. július 6. Ingyenes Múlnak a gyermekévek Az élet nagy mérföldköveinek egyike az általános iskolai ballagás. A gyermekkor és a

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. november 5 éves a Református Idõsek Otthona 2003. novemberében kezdte meg mûködését Mezõberényben a Református Idõsek Otthona.

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. június XVI. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JUBILEUM Köszönet, Kollégák! Június 10-én ünnepelték, ünnepeltük mi, a szerkesztőség tagjai valamint a kiállítás-megnyitóra és

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk Élet Orosházi XIV. évfolyam. szám INGYENES VÁROSI HETILAP 9. február., péntek Kitartani a végek ekenen Az idei évi költségvetési rendeletet mutatta be dr. Dancsó József alpolgármester csütörtök reggel.

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

saját lányával kapcsolatban éli meg ezt... - Milyen emlékeket viszel magaddal?

saját lányával kapcsolatban éli meg ezt... - Milyen emlékeket viszel magaddal? Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban XVI. évfolyam 5. szám Két évtized Izsák egészségügyében Két évtizedes izsáki gyógyító munka után, május 1-jével nyugdíjba vonult dr. Pap Gyula ügyvezetõ

Részletesebben

Új bölcsõde épül Kerepesen. a felelõtlen tulajdonosra. A törvény értelmében. magánépület és az úttest közötti. zöld sávon található közterületet

Új bölcsõde épül Kerepesen. a felelõtlen tulajdonosra. A törvény értelmében. magánépület és az úttest közötti. zöld sávon található közterületet AKTUÁLIS Új bölcsõde épül Kerepesen A 10 ezer lakosú, bölcsõde-ellátással nem rendelkezõ Kerepes Nagyközségben a BABALIGET BÖLCSÕDE projekt keretében 40 férõhelyes, 863 nm bruttó alapterületû, teljeskörûen

Részletesebben

Nádudvari. Iskolába készülnek. Lapterjesztés új formában. Tartalomból. Munkahelyteremtő. szolgáltatóház nyílt VÁROSI KÖZÉLETI LAP

Nádudvari. Iskolába készülnek. Lapterjesztés új formában. Tartalomból. Munkahelyteremtő. szolgáltatóház nyílt VÁROSI KÖZÉLETI LAP Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. április XVI. évfolyam 4. szám Ára: 99 Ft Munkahelyteremtő szolgáltatóház nyílt A Nádudvari info-kommunikációs központ kialakítása címmel megvalósult projekt átadó ünnepségére

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 10. szám 2013. június 12. Ingyenes A sírásból sok kijárt már népünknek, így nem kérhetek mást, mint hogy Isten áldja a magyart! Tisztelt Olvasóink! Előző számunkban

Részletesebben

Ceglédi. Ingyenes P A N O R Á M A FŰTÉS- FÜRDŐSZOBA- BARKÁCS SZAKÁRUHÁZ. IV. évfolyam, 7. szám 2010. április 9. cegledipanorama.hu ANNO 2007.

Ceglédi. Ingyenes P A N O R Á M A FŰTÉS- FÜRDŐSZOBA- BARKÁCS SZAKÁRUHÁZ. IV. évfolyam, 7. szám 2010. április 9. cegledipanorama.hu ANNO 2007. Ingyenes Ceglédi IV. évfolyam, 7. szám 2010. április 9. P A N O R Á M A cegledipanorama.hu ANNO 2007 NEGYEDI A l a p m e g j e l e n é s é t k i e m e l t e n t á m o g a t j a : FŰTÉS- FÜRDŐSZOBA- BARKÁCS

Részletesebben

M a i f i a t a l o k s z ó r a k o z á s i s z o k á s a i

M a i f i a t a l o k s z ó r a k o z á s i s z o k á s a i 2 3 9 Iskolaügy 2011 Közmeghallgatás Nyugdíba ment... XXIII.(X X X I I I. ) év folyam 2. Városi önkormányzati lap 2011. február 11. 790. szám M a i f i a t a l o k s z ó r a k o z á s i s z o k á s a i

Részletesebben

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre Afrikától a háziorvosi székig: dr. Ságh Beáta Portrénk a 15. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVIII. ÉVF. 6. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. MÁRCIUS 20. Tisztes polgárok fotók: Molnár

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 22. Közéleti hetilap V. évfolyam 7. szám Csót Margarétás teadélután A rendkívül jó hangulatú õszi szüreti felvonulás után

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap Megjelenik havonta XV. évfolyam, 2005. április Mit lehet tudni a Kálmán Strandfürdõrõl? Itt a tavasz! Megérkezett a gólya Mezõberénybe a Békési útra

Részletesebben

XXIII. Sárfehér Napok

XXIII. Sárfehér Napok 1956 2006 XVI. évfolyam 10. szám Tisztelt Izsákiak! Október 23-án 18 órakor, a Kossuth téren tartjuk az 1956- os Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulójára emlékezõ ünnepségünket. Ünnepi beszédet mond:

Részletesebben

Gaudeamus. » Alpolgármesterválasztás. » A Kesztyûgyárra emlékeztek 7.» Régizene az ifjaknak 8.» Kötélugrók országos sikere 12.

Gaudeamus. » Alpolgármesterválasztás. » A Kesztyûgyárra emlékeztek 7.» Régizene az ifjaknak 8.» Kötélugrók országos sikere 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM (469) 2008. MÁJUS 16. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Alpolgármesterválasztás 3.» A Kesztyûgyárra

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVII. évfolyam 10. szám 2015. március 19. Borongós idõben, ünnepi térzenével vette kezdetét az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója alkalmából szervezett

Részletesebben