4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója."

Átírás

1 ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014. (V.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról /2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Az ülés napirendi pontjainak elfogadására. 38/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Jászszentandrás község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására tett intézkedésekről szóló beszámolóról. 39/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás keretében Jászszentandráson ellátott gyermekjóléti szolgálat és családsegítés feladatellátásáról szóló beszámolóról. 40/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Az Andrástermál Kft 2013-as gazdasági évről szóló beszámolójának elnapolásáról. 41/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Jászszentandrás Községi Tűzoltó Egyesület évi munkájáról szóló beszámolóról. 42/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégium 3505/183. altéma kódszámú Könyvtári szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatása elnevezésű pályázat benyújtására. 1 / 35

2 43/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Birkózással kapcsolatos megkeresésre. 44/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Húsos somfa ültetésére. 45/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Jászsági Önkormányzatok Szövetsége évi tagdíjának biztosítására. 46/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Start munkaprogram keretében vásárlásra kerülő eszközökről. 47/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Pécs Megyei Jogú Város étkeztetési hozzájárulás kéréséről. 48/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: A Jászsági Többcélú Társulás és intézményei évi költségvetése teljesítéséről szóló záró beszámoló jóváhagyásának elfogadásáról 49/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: A két ülés közötti időszakban tett polgármesteri intézkedésekről. 50/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Terület rendezésére, ingatlan vásárlásra. 51/2014./IV.24./ HATÁROZATA: Az FC Jászszentandrás SE évi tevékenységéről szóló előterjesztésről. 52/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: A gyámügyi- és gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámolóról. /: Készült: 2 példányban. :/ 2 / 35

3 JEGYZŐKÖNYV Készült a Jászszentandrás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének április 24-én megtartott ülésén. Ülés helye: Jászszentandrás Házasságkötő terem Jelen vannak: Banka Ferenc polgármester Banka Béla, Éles Andor, Kertész Zoltán, Nagy László, Szabó László képviselők. Márkus Erika jegyző, Germán Judit jegyző-helyettes Gellén Olivérné könyvvizsgáló Kovács Zoltán ügyvezető Baginé Gavaldik Lívia intézményvezető Kovácsné Petrovics Andrea mb. intézményvezető Dr. Körei-Nagy József kapitányságvezető Hamar Gábor őrsparancsnok Rácz Ferenc KMB rendőr Távolmaradását bejelentette: Kozma István képviselő. Banka Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes, mivel a 7 képviselőtestületi tag közül 6 fő jelen van, és az ülést megnyitom. Az ülésről hangfelvétel készül, s az ülés jegyzőkönyvét Balyiné Bobák Ildikó vezeti. Javaslatot teszek az ülés napirendi pontjaira a meghívó szerint. Kérdezem, van-e más javaslat? Miután további napirendi javaslat nincs, így a napirendek az alábbi szerint alakulnak: 1./ Beszámoló Jászszentandrás község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására tett intézkedésekről. /Írásban./ Előadó: Dr. Körei-Nagy József r. alezredes kapitányságvezető 2./ Beszámoló a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás keretében Jászszentandráson ellátott gyermekjóléti szolgálat és családsegítés feladatellátásáról./írásban./ Előadó: Baginé Gavaldik Lívia intézményvezető 3./ Az Andrástermál Kft beszámolója a 2013-as gazdasági évről. /Írásban./ Előadó: Kovács Zoltán ügyvezető 3 / 35

4 4./ Beszámoló Jászszentandrás Községi Tűzoltó Egyesület évi munkájáról./írásban./ Előadó: Vízkeleti Attila elnök 5./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti eseményekről. /Irásban./ Előadó: Banka Ferenc polgármester 6./ Előterjesztés ingatlanok rendezésére, vásárlására vonatkozóan. /Írásban./ Előadó: Banka Ferenc polgármester 7./ Beszámoló az Önkormányzat és Intézményei évi pénzügyi tervének végrehajtásáról. Beszámoló az Önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységéről. Javaslat a pénzmaradvány felosztására. /Írásban./ Előadó: Banka Ferenc polgármester 8./ Előterjesztés az FC Jászszentandrás SE évi tevékenységéről. /Írásban./ Előadó: Banka Ferenc SE elnök 9./ Beszámoló a gyámügyi- és gyermekvédelmi feladatokról. /Írásban./ Előadó: Márkus Erika jegyző Kérem, aki az elhangzott napirendre tett javaslatot elfogadja, szavazzon. A Képviselőtestület a napirendre tett javaslatot 6 IGEN szavazattal megtárgyalásra elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 37/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Az ülés napirendi pontjainak elfogadására. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendi pontjaira tett javaslatot megtárgyalásra elfogadja. Határozatról: 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző - értesül. Interpelláció: NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA ELŐTT Szabó László: A Waldorf iskolával kapcsolatban kérem Polgármester Urat, a következő testületi ülésen napirendként tárgyaljuk az iskola tartozását az önkormányzat irányába. 4 / 35

5 Banka Béla: A Rákóczi út, Rózsa út kereszteződésénél a szelektív hulladékgyűjtő mellett el lett helyezve egy ruhagyűjtő konténer, amely van vagy 250 centiméter magas, akadályozza a kilátást, nem biztonságos a közlekedés, kérem az áthelyezését. Már az is sokat jelentene, ha a hulladékgyűjtő másik oldalára lenne áttéve. A vízdíj esetében januártól elakadt a számlázás, a lakosság aggódik, hogy egyszerre kell majd sokat fizetni. A Posta út sarkán található sóder kupac, - amelyet csúszásmentesítésre szántunk nagyon rontja a faluképet, azt onnan el kellene szállítani. Szinte minden ülésen felmerül a homoktövis ültetvény, illetve az, ahogyan ott dolgoznak. Most éppen az volt látható, hogy 100 LE traktor húz két lovas ekekapát, amely még a nevetség tárgyát is túllépi és akkor még hűtőház építésében gondolkodunk a homoktövis miatt. Tehát ezeket a dolgokat meg kellene oldani, továbbá a dolgozók lépcsőzetes munkakezdése minden ülésen elmondom, de most már nem mondom többször, mert ebben nem lesz változás ugyanis kilenc óra, amikorra kiérnek, de már tizenegy órakor indulnak vissza. Kapálnak a két órából legalább egy felet, és akkor jönnek befelé, délután ugyanezt csinálják. Javaslatom lenne, hogy a Juhász Urat, aki ennek a programnak megbízottja, minden testületi ülésre hívjuk meg, számoljon be ezekről a dolgokról. Ugyanis itt csak elbeszélünk egymás mellett, találgatjuk, hogy miért van ez a munkakezdés így, illetve miért ilyen a munka intenzitása, az egyik is mond valamit, a másik képviselőtársam is, Polgármester Úr is, de ez egy sem elfogadható dolog, és úgy hiszem, nem is ez a probléma, amiről mi itt beszélünk. Banka Ferenc polgármester: Az interpellációra a napirendi pontok tárgyalása után adok választ. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 1./ Napirendi pont: Tárgy: 1./ Beszámoló Jászszentandrás község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására tett intézkedésekről. Előadó: Dr. Körei-Nagy József r. alezredes kapitányságvezető /Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete./ Banka Ferenc polgármester: Köszöntöm Dr. Körei-Nagy József alezredes urat, Hamar Gábor őrsparancsnok urat, Rácz Ferenc KMB rendőrünket. Írásban a beszámolót megkaptuk, kérdezem Kapitány Urat, van-e szóbeli kiegészítése? Dr. Körei-Nagy József: A beszámolót egy újfajta iránymutatás alapján kell elkészíteni, számomra a beszámoló elveszítette azt a részét, ami alapvetően a településről szól, de láthatók 5 / 35

6 olyan számok, amely alapján kaphatnak betekintést, hogy a kapitányság milyen munkát végez. A számokból látható, hogy hasonló történések voltak, mint 2012-es évben, egy nagyon pici csökkenés van és bízunk benne, hogy a csökkenést tovább növeljük a 2014-es évben. Arra is hangsúlyt fektettünk, hogy a megelőző munkát is kidomborítsuk, mindenképpen kell, hogy fokozzuk a rendőr-polgárőr szolgálatot, ezáltal is az ügyek számát tovább csökkentve. Említést érdemel még, hogy amely ügyben dolgozunk, nincs lezárva, az nem szerepel a statisztikában. Kérem, a beszámolót vitassák meg, a kérdésre nagyon szívesen válaszolok. Még talán annyit, hogy Jászszentandráson két KMB-s státusz van, az egyik státuszon bűnügyi feldolgozói munkát végzett egy kolléganő, mivel nagyon megszaporodtak ezek az akták. Most ezt a státuszt szabaddá tudtam tenni, van jelentkező erre az álláshelyre, de ahhoz, hogy ez létre tudjon jönni, az Országos Főkapitány Úrnak kell jóváhagyni, most áprilisban is felküldtem a kérelmet, jelenleg a sorsáról nem tudok. Gyakorlatilag a fogadókészség meg van, a jelentkező jönni akar, ha megtörténik a jóváhagyás, akkor két KMB-s rendőre lesz Jászszentandrásnak. Banka Ferenc polgármester: Kérdezem, a kiküldött anyaggal kapcsolatosan van-e kérdés, vélemény? Miután nincs, én szeretném elmondani, Kapitány Úr is említette rengeteg számadattal találkozhattunk, ennek a statisztikai adatoknak én nem tulajdonítok jelentősebb szerepet. Az, hogy a településen milyen a közbiztonság, azt a lakosok érzékelik, ők tudják azt, mivel is jár az ő közbiztonságuk, hogy este nyolc után kimehetnek-e az utcára, stb-stb, illetve fontos a település megítélése szempontjából is. A körzeti megbízottal kapcsolatosan, márciusban beszéltem az Úrral, aki ide akar jönni, és ő a május hónapot jelölte meg, hogy aztán ez így lesz-e, azt majd meglátjuk. A harmadik, ami engem most foglalkoztat, az egy pályázathoz kapcsolódik, ugyanis térfigyelő kamerákra lehetett benyújtani. Az egyik kitétele, hogy a fertőzött területekkel rendelkező települések előnyt élveznek az elbírálás során. Ha Jászszentandrás elkészíti a pályázatot, akkor kis eséllyel rendelkezik, a többi településhez képest. Ugyanakkor szükség lenne rá, hogy a település megőrizze ezt a jellegét, jelenlegi állapotát, de úgy tűnik, hogy ezekkel a pályázati kiírásokkal ezt nem kívánják elősegíteni, holott szerintem ez mindenkinek egy nagyon fontos érdeke lenne. Márkus Erika jegyző: Egy gondolattal szeretném kiegészíteni, ugyanis a pályázat vonatkozásában a rendőrséget fogják megkeresni, hogy alkosson véleményt az adott pályázattal kapcsolatban, mennyire van szükség adott kamerák kihelyezésére, amelyet statisztikai adatokkal is kérnek alátámasztani. Kérésünk, hogy lehetőség szerint támogassák, hiszen nagyon fontos lenne a megfelelő kamerákkal ellátott térfigyelő rendszer településünk közbiztonsága érdekében. Dr. Körei-Nagy József: Polgármester Úr utalt arra, hogy a lakosok érzékelik a közbiztonságot, kíváncsi lettem volna a véleményükre. 6 / 35

7 A BM pályázat februárban került kiírásra, kiküldtem a 18 település önkormányzatának. Két feltételnek kell teljesülnie, a második feltételnél vagylagos feltétel van, vagy az, hogy emelkedett a regisztrált bűncselekmények száma, - ez adott esetben nem vagy pedig a térfigyelő rendszer telepítésétől a bűncselekmények számának radikális csökkenése várható. A beregisztrálás dátuma április 23-a és én a kollégáknak elmondtam, ha az önkormányzat megkeres bennünket, akkor ezeket a statisztikai számokat közzétesszük azzal, hogy a támogató nyilatkozatot aláírom, amely melléklete a pályázatnak. Én azt mondom, mindenképpen pályázni kell, mert ha nem pályázunk, biztos, hogy nem is nyerünk, ha igen, akkor legalább megadjuk az esélyt arra, hogy akár nyerhessünk is. Információm szerint tizenegy település adott be pályázatot. Meg kell próbálni, a település esetében még azzal is indokolni lehet, hogy a nyári időszakban kiemelt idegenforgalmi terület. Én úgy gondolom, nagyobb esélyük van a kistelepüléseknek, mint a városoknak, hiszen azoknak az anyagi kondícióik egészen mások, ők inkább be tudnak vállalni önrészt is, míg jelen pályázat száz százalékban támogatott. Tavalyi évben kettő pályázat volt a polgárőrségnek is, én azt tudom tenni, mi is figyelemmel kísérjük a pályázati kiírásokat, illetve kapok értesítéseket is, ha van ilyen lehetőség, akkor azt kitesszük mind a 18 településre, hiszen ez fontos. Banka Béla: Korábbi évben úgy volt, hogy a polgárőrség, rendőrség beszámolója egy testületi ülés keretében történt, most, hogy a rendőrség beszámolója bejárta a fél országot, ez nem így alakult. Az én februári beszámolómban szerepelt, hogy a múlt év közepétől a településen a rendőri jelenlét megsokszorozódott, illetve az iskolarendőri program keretében reggelente egy-egy rendőrt lehetett látni az iskola környékén. Az tény, hogy mi nem vagyunk egy veszélyeztetett helyzetben, hiszen arról az oldalról érkeznek a gyerekek, ahol az iskola van, nem kell forgalmas úton keresztül menni, az iskolát biztonságosan meg tudják közelíteni. Ennek a rendőri jelenlétnek jó visszhangja volt, illetve annak is, hogy mindenszentekkor a temetőben szinte huszonnégy órás ügyelet volt, valamint most a húsvéti ünnepek alkalmával is két alkalommal megjelent a rendőrautó a mellékutakon is. Végül is a lakosság úgy véleményezi ezt, hogy most van valami elmozdulás a múlt év közepétől és ez egy jó irány. A kamerára visszatérve, említette Alezredes Úr az idegenforgalmat, de esetünkben az is sokat nyomhat a latban, hogy a mi összes kamerarendszerünk nem ér semmit, azt is tudjuk, ez igazából akkor sem volt jó, amikor felszerelték, már akkor is egy elavult technika volt. Ha jól megnézzük, akkor nekünk szinte egy kameránk sincs, ami igazán használható felvételt tudna adni. Volt még javaslatom, hogy a temetőbe is szereljünk fel két kamerát, mivel ott dívik a viráglopás, és ezeket jó volna visszaszorítani. Banka Ferenc polgármester: A pályázati kiírás kifejezetten villanyoszlopokra vonatkozik, tehát ha a temetői elhelyezésben gondolkodunk, akkor még le kell tenni villanyoszlopot is. Azt tudom mondani, ha valamit észlelünk a településen, akkor vagy a polgárőrséggel próbálunk közösen intézkedni, de van, amikor párhuzamosan jelzéssel vagyunk a rendőrségre is. Azt gondolom, ha törvény előírja, akkor készíteni kell anyagot, beszélgessünk el évente egy alkalommal, de ezen kívül vannak személyes megbeszélések, találkozók, ahol a felmerülő dolgokat meg tudjuk vitatni, és ha ez a kapcsolatrendszer működik, az biztosíték bizonyos mértékben arra is, hogy jó lesz a közbiztonság. 7 / 35

8 Kertész Zoltán: Az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja. Banka Ferenc polgármester: Kérem, aki el tudja fogadni a beszámolót Jászszentandrás közbiztonsági helyzetéről, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a beszámolót 6 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 38/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Jászszentandrás község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására tett intézkedésekről szóló beszámolóról. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Jászszentandrás község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására tett intézkedésekről szóló beszámolót a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Határozatról: 1./ Dr Körei-Nagy József r. alezredes kapitányságvezető 2./ Banka Ferenc polgármester 3./ Márkus Erika jegyző - értesül. Banka Ferenc polgármester: Vendégeinknek megköszönöm a részvételt, tudom, hogy a mai napon még más településen is lesz beszámoló, további jó munkát kívánok. 2./ Napirendi pont: Tárgy: Beszámoló a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás keretében Jászszentandráson ellátott gyermekjóléti szolgálat és családsegítés feladatellátásáról. Előadó: Baginé Gavaldik Lívia intézményvezető /Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete./ Banka Ferenc polgármester: Köszöntöm körünkben Baginé Gavaldik Lívia intézményvezető asszonyt, írásban megkaptuk a beszámolót, kérdezem van-e szóbeli kiegészítése? Baginé Gavaldik Lívia intézményvezető: Tisztelt Polgármester Úr, Képviselőtestület, kiegészítésem nincs az anyaghoz, de mivel sokan először látnak, úgy gondolom úgy a korrekt, ha szólok néhány szót. Ilyen típusú beszámolót első alkalommal készített intézményünk, a képviselőtestület eddig elsősorban a gyermekjóléti szolgálat ellátásához kapcsolódóan 8 / 35

9 tekinthetett bele az intézmény munkájába, itt most már a családsegítés feladat ellátás is megjelenik. Igyekeztem bemutatni az intézmény személyi, tárgyi, szakmai feltételeit, úgy gondolom, átfogó képet kaphatnak arról a statisztikai adatok alapján, hogy mi jellemzi a településen igazán a munkánkat. El kell mondani, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk itt a településen, hogy lényegesen kisebb létszámban gondozunk családokat, gyermekeket, mint más településen, tehát sokkal kevesebb a gyermekvédelmi, illetve a mi kompetenciákba tartozó szociális probléma ebből a szempontból ez egy szerencsés helyzet. Nagyon szívesen fogadnám a véleményeiket, javaslataikat, esetleges kritikájukat is, mert azt gondolom, ez viszi előbbre a munkánkat, illetve kérdéseikre is szívesen válaszolok. Kertész Zoltán: Az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja. Bizottságunk követi az eseményeket a településen, a szolgálat segítségét bizottságunk is többször igénybe vette, amikor bizonyos támogatásokat a szolgálaton keresztül kaptak meg a családok, rászoruló gyerekek és ezért köszönetünket is kifejezzük. Végül is szerencsések is vagyunk, hogy nem egy problémákkal teli településen élünk. Banka Ferenc polgármester: Kérdezem, a kiküldött anyaggal kapcsolatosan van-e kérdés, vélemény? Miután nincs, elmondanám, hogy a Többcélú Társulás keretében kezdett el működni a szolgálat, volt egy időszak, amikor mi ebben nem vettünk részt, ugyanis a hivatalban szakképzett kolléganő dolgozott, aki rálátással bírt ezekre a kérdésekre. Amikor azonban olyan döntés született, hogy részt veszünk ebben az ellátási formában, akkor derült ki számomra is, hogy azok a dolgok, amelyekkel eddig nem igazán foglalkoztunk, mégis csak vannak. Nem nagy számban ugyan, de előfordulnak és ezeket hivatott végül is ez az intézmény kezelni és a testület úgy döntött a társulás átalakulása után, hogy továbbra is részt kíván venni ebben az ellátásban, ugyanis szükséges egy ilyen jellegű megoldás a településen. Azt gondolom, a jövőben is jó lenne, ha maradna ez az alacsony mutatószám a település vonatkozásában. Köszönjük a beszámolót, további jó munkát kívánunk Önnek és Kollégáinak. Baginé Gavaldik Lívia intézményvezető: A Polgármester Úr által mondottak két gondolatot juttattak eszembe. Először is, hogy mi becsöppentünk erre a településre idegenként, bár van némi emelkedés, hogy évente hány emberrel kerülünk kapcsolatba, ami leginkább annak köszönhető, hogy a településen ismerik már a szolgáltatást, tudják, kihez kell fordulni. A másik pedig az, hogy a gyermekjóléti szolgálatnak az alapja a jelzőrendszer, és azt tapasztaljuk, hogy ez a rendszer nagyon jól működik a településen. Az intézmény jövőjéről, megszűnt a Jászsági Többcélú Társulás, 13 település úgy gondolta, hogy az intézményünk működtetésére újabb társulást hoz létre. Az átadás zökkenőmentes volt, kivéve, ami a költségvetésünket illeti, de most talán már pont kerül az elmúlt év végére. Arra azonban szeretném felhívni a figyelmet, hogy a társulásokról, illetve az önkormányzatokról szóló törvénynek is van olyan kitétele, ha például év végével akarják 9 / 35

10 megszüntetni a társulást, akkor a fél év vége előtt meg kell hozni a döntést, erre érdemes odafigyelni. A gazdasági helyzetről a beszámolóban nem tettem említést, azt gondolom, ez nem az én feladatom, bár valamilyen szinten ez is hozzátartozik, de az is tény, kisebb településeknek gazdaságilag nem igen éri meg, hogy egy ilyen társulási formában részt vegyenek. Annak nagyon örülök, ha a szakmai részt illetően úgy gondolják, hogy fontosak vagyunk, mert én azt gondolom, szakmai hozadéka nagyon sok van, ugyanis itt egy személy elszigetelten nagyon nehezen tudna dolgozni. A jelzőrendszeren keresztül a kollégáktól is pozitív jelzést kaptunk vissza. Banka Ferenc polgármester: Köszönöm a kiegészítést, függetlenül attól, hogy számunkra a kiadás többletet jelent, de mindenképpen többletet jelent szakmai szempontból, és mi nem gondolkodunk változásban. Kérem, aki a beszámolót el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a beszámolót 6 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás keretében Jászszentandráson ellátott gyermekjóléti szolgálat és családsegítés feladatellátásáról szóló beszámolóról. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás keretében Jászszentandráson ellátott gyermekjóléti szolgálat és családsegítés feladatellátásáról szóló beszámolót a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Határozatról: 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző 3./ Baginé Gavaldik Lívia intézményvezető - értesül. Banka Ferenc polgármester: Köszönöm Intézményvezető Asszonynak az anyag elkészítést, illetve, hogy itt volt körünkben, és tudomásul vesszük, ha egyéb irányú elfoglaltsága van. 3./ Napirendi pont: Tárgy: Az Andrástermál Kft beszámolója a 2013-as gazdasági évről. Előadó: Kovács Zoltán ügyvezető /Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete./ 10 / 35

11 Banka Ferenc polgármester: Köszöntöm körünkben Gellén Olivérné könyvvizsgáló asszonyt. Az anyagot írásban megkaptuk, kérem, Kovács Zoltán ügyvezető urat, ha van, szóbeli kiegészítése tegye meg. Kovács Zoltán ügyvezető: Talán annyival szeretném kiegészíteni, hogy tavaly novemberben készítettem egy komplett anyagot, amelyben szerepeltek a bevételek, illetve, milyen beruházások történtek a 2013-as évben és most elkészült a gazdasági évet záró beszámoló. Szabó László: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a beszámolót, elfogadta és a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. Nagy László alpolgármester: Az Andrástermál Kft Felügyelő Bizottsága elnökeként azt tudom, nem tárgyaltuk az anyagot, senki nem szólt, - én innentől kezdve nem tudom támogatni. Banka Ferenc polgármester: Kérdésem, hogy ezek után a napirendi pont további tárgyalását megtehetjük-e? Márkus Erika jegyző: Az igaz, hogy nem tárgyalta a beszámolót a Felügyelő Bizottság. Gellén Olivérné könyvvizsgáló: Én úgy tudom, hogy a Felügyelő Bizottság véleménye kell ahhoz, hogy javasolja a testületnek elfogadásra. Végül is a beszámoló már tizedike körül készen volt, itt valami technikai ok adódhatott. Banka Ferenc polgármester: Meddig kell a testületnek elfogadni a beszámolót? Gellén Olivérné könyvvizsgáló: Május 31-ig kell elfogadni, de egy két nappal inkább előbb, hiszen lehet technikai akadály, ugyanis ezt interneten is küldeni kell. Banka Ferenc polgármester: Végül is május 29-ére van a következő testületi ülés tervezve. Kovács Zoltán ügyvezető: Ezzel kapcsolatosan, nekem is most jutott eszembe, amikor bejöttem az ülésre, ugyanis korábbi gyakorlat az volt, ha leadtam az anyagot, azt követően egyeztettem a Felügyelő Bizottság ülésére vonatkozóan. Banka Ferenc polgármester: Javaslatom, hogy ezt a napirendi pontot vegyük le a napirendről és a Kft Ügyvezetője egyeztessen a Felügyelő Bizottság Elnökével, mikorra hívják össze a bizottság ülését ahhoz, hogy a május 29-i ülésen a Képviselőtestület érdemben tudja tárgyalni a napirendi pontot. 11 / 35

12 Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 6 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 40/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Az Andrástermál Kft 2013-as gazdasági évről szóló beszámolójának elnapolásáról. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Andrástermál Kft 2013-as gazdasági évről szóló beszámolójának tárgyalását a május 29-i Képviselőtestületi ülésre elnapolja, és kéri, hogy azt megelőzően az Andrástermál Kft Felügyelő Bizottsága a napirendet tárgyalja meg. Határozatról: 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző 3./ Kovács Zoltán ügyvezető - értesül. 4./ Napirendi pont: Tárgy: Beszámoló Jászszentandrás Községi Tűzoltó Egyesület évi munkájáról. Előadó: Vízkeleti Attila elnök /Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete./ Banka Ferenc polgármester: A beszámolót írásban megkaptuk, Vízkeleti Attila elnök úr nincs jelen. Kertész Zoltán: Az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a beszámolót és javasolja elfogadását. Szóba kerültek dolgok, Elnök Úr említette az őrszoba állapotát, ráférne egy felújítás, amelyre ők önállóan nem nagyon pályázhatnak, ugyanis az épület az önkormányzat tulajdonában van. Ha lehet javasolni, illetve ők is kérték, ha pályázati lehetőség van, akkor célszerű lenne a felújításával foglalkozni. Elnök Úr említett még rádió vásárlást, amelyre riasztás esetén a kapcsolattartás érdekében lenne szükségük, illetve védőfelszereléseik megújítását. Banka Ferenc polgármester: Miért van szükség a rádióra? Kertész Zoltán: Ugy tudom, amikor riasztás van, kimennek az esethez, akkor egy személy marad a fülkében a telepített rádiónál, míg egy másik személy hátra megy a sugárcsövet 12 / 35

13 kezelni, és azt szeretnék megvalósítani, hogy ez a két személy szükség esetén tudjon kommunikálni. Ők ezt jobban el tudnák mondani, és a bizottság ülésén ígérték is, hogy képviselőjük részt vesz a mai ülésen. Banka Béla: Az őrszoba rendbetétel évtizedes dolog, de ebből sosem lett semmi, pedig voltak nagy tervek, nagy ígéretek. Ez egy öreg épület és nekem az a véleményem, hogy ezt el kellene onnan takarítani és egy újat építeni helyette, mert ebből sosem lesz normális. Ennek nincs alapja, vályog fala van, de még lehetséges, hogy vert fal. Tehát alap nincs, padló nincs, tető, cserép nulla, ezért, ha kívül, belül rendbe akarnák tenni, közel annyiba kerülne, mint ugyanilyet felépíteni. Nagy László alpolgármester: Meg kellene azt nézetni szakemberrel. Banka Béla: Nagy szakember nem kell ahhoz, hogy lássuk, nincs alapja, a tető évek óta beázik. Éles Andor: Nézte már valaki, hogy miért ázik be, miért nem csinálták már meg? Szabó László: Azt hiszem kb. tizenhárom éve tetőt javítottunk rajta. Úgy gondolom, pályázni kellene. Éles Andor: Azért nem olyan egyszerű új épületet felhúzni, arra kellene vagy hat-nyolc millió forint. Banka Béla: Az sem kerülne sokkal kevesebbe, ha most fel akarnánk újítani, esetleg a felébe, de akkor sem lenne tökéletes. Banka Ferenc polgármester: Úgy gondolom a Leader-ben vannak ilyen jellegű pályázatok, együttműködési megállapodásuk van az önkormányzattal, a tűzoltók pályázhatnak. Egy másik dolog, ami még eszembe jutott, sajnálom, hogy nincs itt valaki az egyesület képviseletében, ugyanis hoztak egy anyagot, amely nincs aláírva, illetve nehéz így állást foglalni, vagy nehéz őket megdicsérni. Úgy tűnik, az önkéntes tűzoltóság túl növi önmagát, a hivatásos tűzoltóság felé hajaz, abban a tekintetben, hogy az eszközök, a védőfelszerelések, az összes berendezés és minden egyéb, ami szükséges az oltáshoz, olyan követelménynek kell, hogy megfeleljen, amelyet adott esetben az önkormányzat nem biztos, hogy tud biztosítani. Banka Béla: A tűzoltó közgyűlésen elhangzott, hogy az önkéntesek esetében is olyan feltételek vannak, mint a hivatásos állomány tekintetében. 13 / 35

14 Banka Ferenc polgármester: Minden évben elég eredményesen vesznek részt az önkéntes tűzoltóversenyeken, de amikor vége a versenynek, akkor az eszközeiket ott hagyják a sportpályán, benövi a fű, holott korábbi években ezeket behozták a hivatal udvarára, ugyanis ez minimális elvárás lenne az eszközök védelmére. Azt hiszem, ez az önkéntes tűzoltóság más irányt vett, más irányba halad, gyakorlatilag a kis dolgokkal nem is foglalkoznak, szóval én több komolyságot várnák el a tűzoltó egyesület vezetőségétől. Ezt akkor is elmondtam volna, ha itt vannak, és ha lesz közgyűlésük, akkor ott is el fogom mondani. Egyébként pedig természetesen meg kell köszönni azt a munkát, amelyet végeznek, hiszen nagyon sokszor előbb érnek ki tűzesethez, káresethez, mint bárki más. Ez egy áldozatos munka, probléma esetén félretesznek mindent, mennek és csinálják, ezért a negatívumok mellett csak dicsérni tudom őket ilyen tekintetben. Nagy László alpolgármester: Az első napirendnél három személy tisztelt meg minket, az nem igaz, hogy helyből nem tudott volna bejönni valaki. Kertész Zoltán: A bizottsági ülésen Vízkeleti Attila elnök volt jelen, és azt mondta, vagy az elnökhelyettes, vagy a parancsnok fog jönni. Banka Ferenc polgármester: Így jártunk, ennek ellenére kérem, aki el tudja fogadni az egyesület évi beszámolóját, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a beszámolót 6 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 41/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Jászszentandrás Községi Tűzoltó Egyesület évi munkájáról szóló beszámolóról. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászszentandrás Községi Tűzoltó Egyesület évi munkájáról szóló beszámolót a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Határozatról: 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző 3./ Vízkeleti Attila elnök - értesül. 5./ Napirendi pont: Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés közötti eseményekről. 14 / 35

15 Előadó: Banka Ferenc polgármester /Tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete./ Banka Ferenc polgármester: Kiegészítésként megkapták Képviselőtársaim Pécs város megkeresését, valamint a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének tagdíjára vonatkozó határozatot. Nagy László alpolgármester: A fogacsi kápolna felújítást mi is támogattuk, kérdésem ehhez kapcsolódóan, hogy miért húzódott el az elszámolás, mit csináltak rosszul? Banka Ferenc polgármester: Volt egy pályázatíró, volt, aki intézte az elszámolásokat. Azt azonban tudni kell, ha jól emlékszem MVH-s pályázat volt, illetve műemlék felújítása esetén van egy felügyelő, aki figyelemmel kiséri a folyamatot, és ezen két intézmény képviselői nem mindenben értettek egyet, - legalábbis minket így tájékoztattak, főként a műemlék felügyelet részéről érkeztek kifogások. Arról már ne is beszéljünk, hogy február elején a 8 millió forintot átutalták a takaréknak, aki pedig megvárta a hónap végét, akkor írta jóvá, és ez az egy tétel ezért kétszázezer forintba került, a kamat miatt. Azzal bíztuk meg az Elnök Urat, beszéljen egy ügyvéddel és az ő szakmai irányításával keressenek megoldást, mit is lehet tenni az egyesület felszámolására vonatkozóan. Banka Béla: Ehhez egy kis kiegészítést tennék hozzá az én szemszögemből. A műemlékvédelemnek van a legnagyobb sara abban, hogy ezt ide-oda tologatták, de van benne egy kis politika is, mert az országgyűlési képviselő arról tájékoztatott, amikor a felújítás még el sem kezdődött rendesen, hogy a 18 millió forint már a számlánkon van, de ez a pénz nem volt ott, ezt csak ő állította, és ekkor mentünk bele a hitelbe. Nagy László alpolgármester: Azt gondolom, a legnagyobb gond, hogy a pályázat esetében a szakmai egyeztetés elmaradt. Szabó László: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a két ülés közötti tájékoztatót és az alábbi döntés született: - Kettő darab húsos somfát kapott a település ennek elültetését, vagy mindkettőt a strand területére, vagy megosztva a strandra és az öreg juhar fa mellé a parkba javasoljuk. - A Művelődési Ház pályázatához 10% önrészt kell biztosítani, melynek összege 180 ezer forint, ennek biztosítását javasoljuk. - Birkózó szakosztály megalakulása esetén kérné az önkormányzat támogatását havi 50 ezer forint összegben. A bizottság ülésén már elhangzott olyan információ, nem biztos, hogy lesz kellő számú érdeklődő, de attól függetlenül, hogy létrejön, vagy sem a bizottság úgy határozott nem javasolja a támogatást. - A Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére a 2014-es évre 5.-Ft/lakos tagdíjat és ezzel együtt kiegészítő tagdíjként az 1 lakosra jutó iparűzési adó összegét 7-8 ezer forint - bizottságunk javasolja biztosítani. 15 / 35

16 - A Pécs Önkormányzata által kért étkezési hozzájárulás támogatás biztosítását bizottságunk nem támogatta. - Az eszközbeszerzéshez, melynek keretében tárcsát, pótkocsit, tartálykocsit akarunk vásárolni, javasoljuk a 300 ezer forint biztosítását. Banka Ferenc polgármester: Kérem, aki egyetért a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatával, miszerint a Művelődési Ház pályázatához a 10%-os önrészt, melynek összege 180 ezer forint biztosítsuk, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 6 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 42/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégium 3505/183. altéma kódszámú Könyvtári szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatása elnevezésű pályázat benyújtására. 1. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy az önkormányzat által fenntartott Községi Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtári szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatása elnevezésű 3505/183. altéma kódszámra pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumhoz. 2. A pályázathoz szükséges 10% saját forrást, Ft- összeget a 2014 évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A pályázatban szereplő nevezési díj, bruttó Ft a pályázat feladása előtt befizetésre kerül. 3. A Képviselőtestület felhatalmazza Banka Ferenc polgármestert a pályázat benyújtására. Határozatról: 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző - értesül. Banka Ferenc polgármester: Kérem, aki a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatával ért egyet, miszerint a birkózás esetében a szakemberek költségeihez nem javasolja az 50 ezer Ft/hó összeg hozzájárulást biztosítani, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 6 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 16 / 35

17 43/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Birkózással kapcsolatos megkeresésre. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete tárgyalva a birkózással kapcsolatos megkeresést úgy határozott, az önkormányzat költségvetése nem teszi lehetővé az ilyen célú megkeresés támogatását. Határozatról: 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző - értesül. Banka Ferenc polgármester: A húsos somfát illetően a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata, hogy az egyiket a nagyfa mellé a parkba, a másikat a strandra ültessük el. Én javaslom a június 4-i időpontot, amellyel hivatalossá tennénk az elültetést és emléktáblával jelezni, hogy a jelenlegi képviselőtestület ültette. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 6 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 44/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Húsos somfa ültetésére. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a kapott kettő darab húsos somfa egyikét a Millenniumi Parkba a nagyfa mellé, a másikat a strand területére ülteti el, hivatalosan június 04-én és emléktáblával jelzi, hogy a jelenlegi képviselőtestület ültette. Határozatról: 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző - értesül. Banka Ferenc polgármester: A Jászsági Önkormányzatok Szövetsége évre vonatkozóan a tagdíjat 5.- Ft/lakos összegben, és ezzel együtt kiegészítő tagdíjként település az egy lakosára jutó iparűzési adó összegét fizesse be, amely a mi esetünkben 7-8 ezer forint körüli összeg. A tagdíj elfogadását a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja, kérem, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon. A Képviselőtestület a javaslatot 6 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 17 / 35

18 Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 45/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Jászsági Önkormányzatok Szövetsége évi tagdíjának biztosítására. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége által évre meghatározott tagdíjat, mely alapján 5.-Ft/lakos, és ezzel együtt kiegészítő tagdíjként a település egy lakosára jutó iparűzési adó összegét június 30-ig a Szövetség részére befizeti. Határozatról: 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző - értesül. Banka Ferenc polgármester: A Start-munkaprogram vonatkozásában létszámarányosan határozzák meg az eszközök vásárlási lehetőségét, az eszközök vásárlásáról már tárgyaltunk és úgy alakult, hogy 2,2 millió forint van biztosítva a program keretében, az eszközöket pedig várhatóan 2,5 millió forintért tudjuk beszerezni. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a 300 ezer forint biztosítását. Kérem, aki egyetért a bizottság javaslatával, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 6 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 46/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Start munkaprogram keretében vásárlásra kerülő eszközökről. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Start munkaprogram keretében megvásárlásra kerülő tárcsa, pótkocsi, tartálykocsi eszközökre kapott támogatást a szükséges mértékig kiegészíti, mely összeg várhatóan 300 ezer forint körül alakul. Határozatról: 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző - értesül. Banka Ferenc polgármester: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától érkezett megkeresés, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, nem javasolja az összeg utalását. Kérem, aki a bizottság javaslatával ért egyet, kézfelemeléssel jelezze. 18 / 35

19 A Képviselőtestület a javaslatot 6 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 47/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Pécs Megyei Jogú Város étkeztetési hozzájárulás kéréséről. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete tárgyalva Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztály megkeresését, melyben étkezési hozzájárulás megfizetését kéri a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól, úgy határozott, miután az önkormányzat évi elfogadott költségvetésében ilyen célra összeg nem került tervezésre, ezért a megkeresésben foglalt hozzájárulás biztosítására nem áll rendelkezésre anyagi fedezet. Határozatról: 1./ Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2./ Banka Ferenc polgármester 3./ Márkus Erika jegyző - értesül. Banka Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén felmerült a mezőőri pályázat lehetősége. Kérdésem, akarunk-e ezzel foglalkozni? Éles Andor: Úgy gondolom, ne. Banka Ferenc polgármester: Előző ülésen szó volt a napközi konyha által készített ételek minőségéről, ezt követően beszéltünk a vezetővel és jelenleg ott tartunk, hogy felvettek még egy személyt a konyhára. Úgy tűnik nyitottak az együttműködésre, az egyik dolgozó el fog menni várhatóan egy év múlva nyugdíjba, ezért keresik azt a személyt, aki az ő helyét át fogja venni, ebben próbálunk segíteni Jegyző Asszonnyal, helyben kerestünk személyeket, végül is három személyt hallgattunk meg, nevüket továbbítjuk az üzemeltetőnek. Márkus Erika jegyző: Amit én még fontosnak tartanék, havonta előre fog készülni étlap, beszéltünk még arról, hogy legyen előzetes, utólagos kontroll. A házi segítségnyújtás, az óvoda, iskola részéről előzetesen az étlapot beszéljük meg és utólagosan is, hogy mi az, ami nem jó, mi az, amin változtatni kell, vagy ki kell venni. Egy hétig kóstoltuk az ételeket, sok negatív megállapítást tettünk a vezetőnek, ezeket el is fogadta. Az étlapon is rengeteg módosítandó van, nagyon sok változást kell ahhoz prezentálni, hogy versenyképesek tudjanak maradni. Az észrevételeinket elfogadta, úgy érzem, tisztában van vele, ha így marad a helyzet továbbra is, akkor nem lesz kire főzni, tehát sokkal változatosabb étrendet kell összeállítani. Kertész Zoltán: Milyen idő intervallum lett meghatározva a változtatásra? 19 / 35

20 Márkus Erika jegyző: Már a következő hónapra havi étrendet fognak összeállítani és akkor fogják kérni a véleményezést előre és utólag is, illetve innentől kezdve már folyamatosan. Kovácsné Petrovics Andrea: Az óvoda vonatkozásában leírtam az észrevételeimet, melyet az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság Elnökének küldtem meg. Márkus Erika jegyző: Azt tudni kell, hogy az élelmezésvezető nem helyi, és amikor már összerakják az étlapot ott kezdődnek a gondok. Kertész Zoltán: Szóba került még a konyha sütőjének használhatatlansága. Márkus Erika jegyző: Nekünk ezt a vezető meg sem említette, ilyen hivatkozást el sem tudunk fogadni. Kovácsné Petrovics Andrea: Mi, ha azt mondjuk, legyen rakott káposzta, akkor mindig a sütő használhatatlanságára hivatkoznak. Márkus Erika jegyző: Ha nem jó a sütő, akkor javíttassák meg, mert a karbantartás az OZIRISZ dolga. Banka Ferenc polgármester: Végül is azt mondom, várjunk egy kis időt, ha javul az étel minősége, akkor már nyertünk vele, amennyiben nem, akkor nyilván való, hogy más megoldást kell keresni. Kertész Zoltán: Bizottságunknak is az a véleménye, hogy várjunk, nézzük meg, hogyan alakulnak a dolgok, milyen visszajelzéseket kapunk az igénybevevőktől. Amennyiben úgy látjuk, hogy ennek nincs értelme tovább, akkor viszont határozottan lépni kell ez ügyben, vagy pályázatot kiírni, vagy mást megbízni a konyhának az üzemeltetésével. Banka Ferenc polgármester: A Jászsági Többcélú Társulás és intézményei évi költségvetése teljesítéséről szóló záró beszámolóra vonatkozóan kaptunk egy határozati javaslatot. Kérdezem, aki el tudja fogadni Jászberény Önkormányzata által kiküldött határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 2 NEM ellenében 4 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 20 / 35

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 23-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 23-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 23-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2014. (IV.23.) határozata

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 51/2012. (IV. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április 25-ei ülés napirendi pontjait az

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 88-92/2013. (IX. 13.) számú határozat. d. rendeletek:

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Bagi Zsolt 1 fő képviselő.

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Bagi Zsolt 1 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 29-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Dr. Bakos Beáta, Kalmár

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 11/2014. 2014. november 19-én megtartott ülése jegyzőkönyve, rendelete, határozata mutatója. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/20- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16.-án 17 óra 30

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 16-án (hétfő) de.: 9.00 órára összehívott rendkívüli ülésén Jelen vannak: Hamza Gábor polgármester, Tóth

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról.

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületétől Szákszend, Száki u. 91. Ügyiratszám: 97-7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/ Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 6/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal:

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal: Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-án, 13:15 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai 39/2009.(X.22.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása 40/2009.(X.22.) Az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2016. május 25-én de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács tanácsüléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről.

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről. 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. május 26-án megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Kereszti Márta Valach Jánosné Molnár Lászlóné Németh Klaudia Tóth Szabolcs

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. április 7-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. április 7-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. április 7-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Kocsis Tibor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita Kecskeméti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 1038-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Balatonhenye

Részletesebben

10/ /2014. (X.21.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága tagjainak megválasztására.

10/ /2014. (X.21.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága tagjainak megválasztására. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 10/2014. 2014. október 21-én megtartott ALAKULÓ ülése jegyzőkönyve, határozatainak mutatója. 88/2014.(X.21.) HATÁROZATA: Az ülés napirendi pontjainak elfogadására.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása Iktatószám: 1637/9/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi Pénzügyi Bizottságának, valamint Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának 2015. október 29. napján 14.00 órakor megtartott soros,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:69-72/2013. (VII. 1.) számú határozatok d.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben