4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója."

Átírás

1 ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014. (V.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról /2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Az ülés napirendi pontjainak elfogadására. 38/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Jászszentandrás község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására tett intézkedésekről szóló beszámolóról. 39/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás keretében Jászszentandráson ellátott gyermekjóléti szolgálat és családsegítés feladatellátásáról szóló beszámolóról. 40/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Az Andrástermál Kft 2013-as gazdasági évről szóló beszámolójának elnapolásáról. 41/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Jászszentandrás Községi Tűzoltó Egyesület évi munkájáról szóló beszámolóról. 42/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégium 3505/183. altéma kódszámú Könyvtári szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatása elnevezésű pályázat benyújtására. 1 / 35

2 43/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Birkózással kapcsolatos megkeresésre. 44/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Húsos somfa ültetésére. 45/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Jászsági Önkormányzatok Szövetsége évi tagdíjának biztosítására. 46/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Start munkaprogram keretében vásárlásra kerülő eszközökről. 47/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Pécs Megyei Jogú Város étkeztetési hozzájárulás kéréséről. 48/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: A Jászsági Többcélú Társulás és intézményei évi költségvetése teljesítéséről szóló záró beszámoló jóváhagyásának elfogadásáról 49/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: A két ülés közötti időszakban tett polgármesteri intézkedésekről. 50/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Terület rendezésére, ingatlan vásárlásra. 51/2014./IV.24./ HATÁROZATA: Az FC Jászszentandrás SE évi tevékenységéről szóló előterjesztésről. 52/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: A gyámügyi- és gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámolóról. /: Készült: 2 példányban. :/ 2 / 35

3 JEGYZŐKÖNYV Készült a Jászszentandrás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének április 24-én megtartott ülésén. Ülés helye: Jászszentandrás Házasságkötő terem Jelen vannak: Banka Ferenc polgármester Banka Béla, Éles Andor, Kertész Zoltán, Nagy László, Szabó László képviselők. Márkus Erika jegyző, Germán Judit jegyző-helyettes Gellén Olivérné könyvvizsgáló Kovács Zoltán ügyvezető Baginé Gavaldik Lívia intézményvezető Kovácsné Petrovics Andrea mb. intézményvezető Dr. Körei-Nagy József kapitányságvezető Hamar Gábor őrsparancsnok Rácz Ferenc KMB rendőr Távolmaradását bejelentette: Kozma István képviselő. Banka Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes, mivel a 7 képviselőtestületi tag közül 6 fő jelen van, és az ülést megnyitom. Az ülésről hangfelvétel készül, s az ülés jegyzőkönyvét Balyiné Bobák Ildikó vezeti. Javaslatot teszek az ülés napirendi pontjaira a meghívó szerint. Kérdezem, van-e más javaslat? Miután további napirendi javaslat nincs, így a napirendek az alábbi szerint alakulnak: 1./ Beszámoló Jászszentandrás község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására tett intézkedésekről. /Írásban./ Előadó: Dr. Körei-Nagy József r. alezredes kapitányságvezető 2./ Beszámoló a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás keretében Jászszentandráson ellátott gyermekjóléti szolgálat és családsegítés feladatellátásáról./írásban./ Előadó: Baginé Gavaldik Lívia intézményvezető 3./ Az Andrástermál Kft beszámolója a 2013-as gazdasági évről. /Írásban./ Előadó: Kovács Zoltán ügyvezető 3 / 35

4 4./ Beszámoló Jászszentandrás Községi Tűzoltó Egyesület évi munkájáról./írásban./ Előadó: Vízkeleti Attila elnök 5./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti eseményekről. /Irásban./ Előadó: Banka Ferenc polgármester 6./ Előterjesztés ingatlanok rendezésére, vásárlására vonatkozóan. /Írásban./ Előadó: Banka Ferenc polgármester 7./ Beszámoló az Önkormányzat és Intézményei évi pénzügyi tervének végrehajtásáról. Beszámoló az Önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységéről. Javaslat a pénzmaradvány felosztására. /Írásban./ Előadó: Banka Ferenc polgármester 8./ Előterjesztés az FC Jászszentandrás SE évi tevékenységéről. /Írásban./ Előadó: Banka Ferenc SE elnök 9./ Beszámoló a gyámügyi- és gyermekvédelmi feladatokról. /Írásban./ Előadó: Márkus Erika jegyző Kérem, aki az elhangzott napirendre tett javaslatot elfogadja, szavazzon. A Képviselőtestület a napirendre tett javaslatot 6 IGEN szavazattal megtárgyalásra elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 37/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Az ülés napirendi pontjainak elfogadására. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendi pontjaira tett javaslatot megtárgyalásra elfogadja. Határozatról: 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző - értesül. Interpelláció: NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA ELŐTT Szabó László: A Waldorf iskolával kapcsolatban kérem Polgármester Urat, a következő testületi ülésen napirendként tárgyaljuk az iskola tartozását az önkormányzat irányába. 4 / 35

5 Banka Béla: A Rákóczi út, Rózsa út kereszteződésénél a szelektív hulladékgyűjtő mellett el lett helyezve egy ruhagyűjtő konténer, amely van vagy 250 centiméter magas, akadályozza a kilátást, nem biztonságos a közlekedés, kérem az áthelyezését. Már az is sokat jelentene, ha a hulladékgyűjtő másik oldalára lenne áttéve. A vízdíj esetében januártól elakadt a számlázás, a lakosság aggódik, hogy egyszerre kell majd sokat fizetni. A Posta út sarkán található sóder kupac, - amelyet csúszásmentesítésre szántunk nagyon rontja a faluképet, azt onnan el kellene szállítani. Szinte minden ülésen felmerül a homoktövis ültetvény, illetve az, ahogyan ott dolgoznak. Most éppen az volt látható, hogy 100 LE traktor húz két lovas ekekapát, amely még a nevetség tárgyát is túllépi és akkor még hűtőház építésében gondolkodunk a homoktövis miatt. Tehát ezeket a dolgokat meg kellene oldani, továbbá a dolgozók lépcsőzetes munkakezdése minden ülésen elmondom, de most már nem mondom többször, mert ebben nem lesz változás ugyanis kilenc óra, amikorra kiérnek, de már tizenegy órakor indulnak vissza. Kapálnak a két órából legalább egy felet, és akkor jönnek befelé, délután ugyanezt csinálják. Javaslatom lenne, hogy a Juhász Urat, aki ennek a programnak megbízottja, minden testületi ülésre hívjuk meg, számoljon be ezekről a dolgokról. Ugyanis itt csak elbeszélünk egymás mellett, találgatjuk, hogy miért van ez a munkakezdés így, illetve miért ilyen a munka intenzitása, az egyik is mond valamit, a másik képviselőtársam is, Polgármester Úr is, de ez egy sem elfogadható dolog, és úgy hiszem, nem is ez a probléma, amiről mi itt beszélünk. Banka Ferenc polgármester: Az interpellációra a napirendi pontok tárgyalása után adok választ. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 1./ Napirendi pont: Tárgy: 1./ Beszámoló Jászszentandrás község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására tett intézkedésekről. Előadó: Dr. Körei-Nagy József r. alezredes kapitányságvezető /Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete./ Banka Ferenc polgármester: Köszöntöm Dr. Körei-Nagy József alezredes urat, Hamar Gábor őrsparancsnok urat, Rácz Ferenc KMB rendőrünket. Írásban a beszámolót megkaptuk, kérdezem Kapitány Urat, van-e szóbeli kiegészítése? Dr. Körei-Nagy József: A beszámolót egy újfajta iránymutatás alapján kell elkészíteni, számomra a beszámoló elveszítette azt a részét, ami alapvetően a településről szól, de láthatók 5 / 35

6 olyan számok, amely alapján kaphatnak betekintést, hogy a kapitányság milyen munkát végez. A számokból látható, hogy hasonló történések voltak, mint 2012-es évben, egy nagyon pici csökkenés van és bízunk benne, hogy a csökkenést tovább növeljük a 2014-es évben. Arra is hangsúlyt fektettünk, hogy a megelőző munkát is kidomborítsuk, mindenképpen kell, hogy fokozzuk a rendőr-polgárőr szolgálatot, ezáltal is az ügyek számát tovább csökkentve. Említést érdemel még, hogy amely ügyben dolgozunk, nincs lezárva, az nem szerepel a statisztikában. Kérem, a beszámolót vitassák meg, a kérdésre nagyon szívesen válaszolok. Még talán annyit, hogy Jászszentandráson két KMB-s státusz van, az egyik státuszon bűnügyi feldolgozói munkát végzett egy kolléganő, mivel nagyon megszaporodtak ezek az akták. Most ezt a státuszt szabaddá tudtam tenni, van jelentkező erre az álláshelyre, de ahhoz, hogy ez létre tudjon jönni, az Országos Főkapitány Úrnak kell jóváhagyni, most áprilisban is felküldtem a kérelmet, jelenleg a sorsáról nem tudok. Gyakorlatilag a fogadókészség meg van, a jelentkező jönni akar, ha megtörténik a jóváhagyás, akkor két KMB-s rendőre lesz Jászszentandrásnak. Banka Ferenc polgármester: Kérdezem, a kiküldött anyaggal kapcsolatosan van-e kérdés, vélemény? Miután nincs, én szeretném elmondani, Kapitány Úr is említette rengeteg számadattal találkozhattunk, ennek a statisztikai adatoknak én nem tulajdonítok jelentősebb szerepet. Az, hogy a településen milyen a közbiztonság, azt a lakosok érzékelik, ők tudják azt, mivel is jár az ő közbiztonságuk, hogy este nyolc után kimehetnek-e az utcára, stb-stb, illetve fontos a település megítélése szempontjából is. A körzeti megbízottal kapcsolatosan, márciusban beszéltem az Úrral, aki ide akar jönni, és ő a május hónapot jelölte meg, hogy aztán ez így lesz-e, azt majd meglátjuk. A harmadik, ami engem most foglalkoztat, az egy pályázathoz kapcsolódik, ugyanis térfigyelő kamerákra lehetett benyújtani. Az egyik kitétele, hogy a fertőzött területekkel rendelkező települések előnyt élveznek az elbírálás során. Ha Jászszentandrás elkészíti a pályázatot, akkor kis eséllyel rendelkezik, a többi településhez képest. Ugyanakkor szükség lenne rá, hogy a település megőrizze ezt a jellegét, jelenlegi állapotát, de úgy tűnik, hogy ezekkel a pályázati kiírásokkal ezt nem kívánják elősegíteni, holott szerintem ez mindenkinek egy nagyon fontos érdeke lenne. Márkus Erika jegyző: Egy gondolattal szeretném kiegészíteni, ugyanis a pályázat vonatkozásában a rendőrséget fogják megkeresni, hogy alkosson véleményt az adott pályázattal kapcsolatban, mennyire van szükség adott kamerák kihelyezésére, amelyet statisztikai adatokkal is kérnek alátámasztani. Kérésünk, hogy lehetőség szerint támogassák, hiszen nagyon fontos lenne a megfelelő kamerákkal ellátott térfigyelő rendszer településünk közbiztonsága érdekében. Dr. Körei-Nagy József: Polgármester Úr utalt arra, hogy a lakosok érzékelik a közbiztonságot, kíváncsi lettem volna a véleményükre. 6 / 35

7 A BM pályázat februárban került kiírásra, kiküldtem a 18 település önkormányzatának. Két feltételnek kell teljesülnie, a második feltételnél vagylagos feltétel van, vagy az, hogy emelkedett a regisztrált bűncselekmények száma, - ez adott esetben nem vagy pedig a térfigyelő rendszer telepítésétől a bűncselekmények számának radikális csökkenése várható. A beregisztrálás dátuma április 23-a és én a kollégáknak elmondtam, ha az önkormányzat megkeres bennünket, akkor ezeket a statisztikai számokat közzétesszük azzal, hogy a támogató nyilatkozatot aláírom, amely melléklete a pályázatnak. Én azt mondom, mindenképpen pályázni kell, mert ha nem pályázunk, biztos, hogy nem is nyerünk, ha igen, akkor legalább megadjuk az esélyt arra, hogy akár nyerhessünk is. Információm szerint tizenegy település adott be pályázatot. Meg kell próbálni, a település esetében még azzal is indokolni lehet, hogy a nyári időszakban kiemelt idegenforgalmi terület. Én úgy gondolom, nagyobb esélyük van a kistelepüléseknek, mint a városoknak, hiszen azoknak az anyagi kondícióik egészen mások, ők inkább be tudnak vállalni önrészt is, míg jelen pályázat száz százalékban támogatott. Tavalyi évben kettő pályázat volt a polgárőrségnek is, én azt tudom tenni, mi is figyelemmel kísérjük a pályázati kiírásokat, illetve kapok értesítéseket is, ha van ilyen lehetőség, akkor azt kitesszük mind a 18 településre, hiszen ez fontos. Banka Béla: Korábbi évben úgy volt, hogy a polgárőrség, rendőrség beszámolója egy testületi ülés keretében történt, most, hogy a rendőrség beszámolója bejárta a fél országot, ez nem így alakult. Az én februári beszámolómban szerepelt, hogy a múlt év közepétől a településen a rendőri jelenlét megsokszorozódott, illetve az iskolarendőri program keretében reggelente egy-egy rendőrt lehetett látni az iskola környékén. Az tény, hogy mi nem vagyunk egy veszélyeztetett helyzetben, hiszen arról az oldalról érkeznek a gyerekek, ahol az iskola van, nem kell forgalmas úton keresztül menni, az iskolát biztonságosan meg tudják közelíteni. Ennek a rendőri jelenlétnek jó visszhangja volt, illetve annak is, hogy mindenszentekkor a temetőben szinte huszonnégy órás ügyelet volt, valamint most a húsvéti ünnepek alkalmával is két alkalommal megjelent a rendőrautó a mellékutakon is. Végül is a lakosság úgy véleményezi ezt, hogy most van valami elmozdulás a múlt év közepétől és ez egy jó irány. A kamerára visszatérve, említette Alezredes Úr az idegenforgalmat, de esetünkben az is sokat nyomhat a latban, hogy a mi összes kamerarendszerünk nem ér semmit, azt is tudjuk, ez igazából akkor sem volt jó, amikor felszerelték, már akkor is egy elavult technika volt. Ha jól megnézzük, akkor nekünk szinte egy kameránk sincs, ami igazán használható felvételt tudna adni. Volt még javaslatom, hogy a temetőbe is szereljünk fel két kamerát, mivel ott dívik a viráglopás, és ezeket jó volna visszaszorítani. Banka Ferenc polgármester: A pályázati kiírás kifejezetten villanyoszlopokra vonatkozik, tehát ha a temetői elhelyezésben gondolkodunk, akkor még le kell tenni villanyoszlopot is. Azt tudom mondani, ha valamit észlelünk a településen, akkor vagy a polgárőrséggel próbálunk közösen intézkedni, de van, amikor párhuzamosan jelzéssel vagyunk a rendőrségre is. Azt gondolom, ha törvény előírja, akkor készíteni kell anyagot, beszélgessünk el évente egy alkalommal, de ezen kívül vannak személyes megbeszélések, találkozók, ahol a felmerülő dolgokat meg tudjuk vitatni, és ha ez a kapcsolatrendszer működik, az biztosíték bizonyos mértékben arra is, hogy jó lesz a közbiztonság. 7 / 35

8 Kertész Zoltán: Az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja. Banka Ferenc polgármester: Kérem, aki el tudja fogadni a beszámolót Jászszentandrás közbiztonsági helyzetéről, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a beszámolót 6 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 38/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Jászszentandrás község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására tett intézkedésekről szóló beszámolóról. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Jászszentandrás község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására tett intézkedésekről szóló beszámolót a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Határozatról: 1./ Dr Körei-Nagy József r. alezredes kapitányságvezető 2./ Banka Ferenc polgármester 3./ Márkus Erika jegyző - értesül. Banka Ferenc polgármester: Vendégeinknek megköszönöm a részvételt, tudom, hogy a mai napon még más településen is lesz beszámoló, további jó munkát kívánok. 2./ Napirendi pont: Tárgy: Beszámoló a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás keretében Jászszentandráson ellátott gyermekjóléti szolgálat és családsegítés feladatellátásáról. Előadó: Baginé Gavaldik Lívia intézményvezető /Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete./ Banka Ferenc polgármester: Köszöntöm körünkben Baginé Gavaldik Lívia intézményvezető asszonyt, írásban megkaptuk a beszámolót, kérdezem van-e szóbeli kiegészítése? Baginé Gavaldik Lívia intézményvezető: Tisztelt Polgármester Úr, Képviselőtestület, kiegészítésem nincs az anyaghoz, de mivel sokan először látnak, úgy gondolom úgy a korrekt, ha szólok néhány szót. Ilyen típusú beszámolót első alkalommal készített intézményünk, a képviselőtestület eddig elsősorban a gyermekjóléti szolgálat ellátásához kapcsolódóan 8 / 35

9 tekinthetett bele az intézmény munkájába, itt most már a családsegítés feladat ellátás is megjelenik. Igyekeztem bemutatni az intézmény személyi, tárgyi, szakmai feltételeit, úgy gondolom, átfogó képet kaphatnak arról a statisztikai adatok alapján, hogy mi jellemzi a településen igazán a munkánkat. El kell mondani, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk itt a településen, hogy lényegesen kisebb létszámban gondozunk családokat, gyermekeket, mint más településen, tehát sokkal kevesebb a gyermekvédelmi, illetve a mi kompetenciákba tartozó szociális probléma ebből a szempontból ez egy szerencsés helyzet. Nagyon szívesen fogadnám a véleményeiket, javaslataikat, esetleges kritikájukat is, mert azt gondolom, ez viszi előbbre a munkánkat, illetve kérdéseikre is szívesen válaszolok. Kertész Zoltán: Az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja. Bizottságunk követi az eseményeket a településen, a szolgálat segítségét bizottságunk is többször igénybe vette, amikor bizonyos támogatásokat a szolgálaton keresztül kaptak meg a családok, rászoruló gyerekek és ezért köszönetünket is kifejezzük. Végül is szerencsések is vagyunk, hogy nem egy problémákkal teli településen élünk. Banka Ferenc polgármester: Kérdezem, a kiküldött anyaggal kapcsolatosan van-e kérdés, vélemény? Miután nincs, elmondanám, hogy a Többcélú Társulás keretében kezdett el működni a szolgálat, volt egy időszak, amikor mi ebben nem vettünk részt, ugyanis a hivatalban szakképzett kolléganő dolgozott, aki rálátással bírt ezekre a kérdésekre. Amikor azonban olyan döntés született, hogy részt veszünk ebben az ellátási formában, akkor derült ki számomra is, hogy azok a dolgok, amelyekkel eddig nem igazán foglalkoztunk, mégis csak vannak. Nem nagy számban ugyan, de előfordulnak és ezeket hivatott végül is ez az intézmény kezelni és a testület úgy döntött a társulás átalakulása után, hogy továbbra is részt kíván venni ebben az ellátásban, ugyanis szükséges egy ilyen jellegű megoldás a településen. Azt gondolom, a jövőben is jó lenne, ha maradna ez az alacsony mutatószám a település vonatkozásában. Köszönjük a beszámolót, további jó munkát kívánunk Önnek és Kollégáinak. Baginé Gavaldik Lívia intézményvezető: A Polgármester Úr által mondottak két gondolatot juttattak eszembe. Először is, hogy mi becsöppentünk erre a településre idegenként, bár van némi emelkedés, hogy évente hány emberrel kerülünk kapcsolatba, ami leginkább annak köszönhető, hogy a településen ismerik már a szolgáltatást, tudják, kihez kell fordulni. A másik pedig az, hogy a gyermekjóléti szolgálatnak az alapja a jelzőrendszer, és azt tapasztaljuk, hogy ez a rendszer nagyon jól működik a településen. Az intézmény jövőjéről, megszűnt a Jászsági Többcélú Társulás, 13 település úgy gondolta, hogy az intézményünk működtetésére újabb társulást hoz létre. Az átadás zökkenőmentes volt, kivéve, ami a költségvetésünket illeti, de most talán már pont kerül az elmúlt év végére. Arra azonban szeretném felhívni a figyelmet, hogy a társulásokról, illetve az önkormányzatokról szóló törvénynek is van olyan kitétele, ha például év végével akarják 9 / 35

10 megszüntetni a társulást, akkor a fél év vége előtt meg kell hozni a döntést, erre érdemes odafigyelni. A gazdasági helyzetről a beszámolóban nem tettem említést, azt gondolom, ez nem az én feladatom, bár valamilyen szinten ez is hozzátartozik, de az is tény, kisebb településeknek gazdaságilag nem igen éri meg, hogy egy ilyen társulási formában részt vegyenek. Annak nagyon örülök, ha a szakmai részt illetően úgy gondolják, hogy fontosak vagyunk, mert én azt gondolom, szakmai hozadéka nagyon sok van, ugyanis itt egy személy elszigetelten nagyon nehezen tudna dolgozni. A jelzőrendszeren keresztül a kollégáktól is pozitív jelzést kaptunk vissza. Banka Ferenc polgármester: Köszönöm a kiegészítést, függetlenül attól, hogy számunkra a kiadás többletet jelent, de mindenképpen többletet jelent szakmai szempontból, és mi nem gondolkodunk változásban. Kérem, aki a beszámolót el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a beszámolót 6 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás keretében Jászszentandráson ellátott gyermekjóléti szolgálat és családsegítés feladatellátásáról szóló beszámolóról. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás keretében Jászszentandráson ellátott gyermekjóléti szolgálat és családsegítés feladatellátásáról szóló beszámolót a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Határozatról: 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző 3./ Baginé Gavaldik Lívia intézményvezető - értesül. Banka Ferenc polgármester: Köszönöm Intézményvezető Asszonynak az anyag elkészítést, illetve, hogy itt volt körünkben, és tudomásul vesszük, ha egyéb irányú elfoglaltsága van. 3./ Napirendi pont: Tárgy: Az Andrástermál Kft beszámolója a 2013-as gazdasági évről. Előadó: Kovács Zoltán ügyvezető /Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete./ 10 / 35

11 Banka Ferenc polgármester: Köszöntöm körünkben Gellén Olivérné könyvvizsgáló asszonyt. Az anyagot írásban megkaptuk, kérem, Kovács Zoltán ügyvezető urat, ha van, szóbeli kiegészítése tegye meg. Kovács Zoltán ügyvezető: Talán annyival szeretném kiegészíteni, hogy tavaly novemberben készítettem egy komplett anyagot, amelyben szerepeltek a bevételek, illetve, milyen beruházások történtek a 2013-as évben és most elkészült a gazdasági évet záró beszámoló. Szabó László: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a beszámolót, elfogadta és a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. Nagy László alpolgármester: Az Andrástermál Kft Felügyelő Bizottsága elnökeként azt tudom, nem tárgyaltuk az anyagot, senki nem szólt, - én innentől kezdve nem tudom támogatni. Banka Ferenc polgármester: Kérdésem, hogy ezek után a napirendi pont további tárgyalását megtehetjük-e? Márkus Erika jegyző: Az igaz, hogy nem tárgyalta a beszámolót a Felügyelő Bizottság. Gellén Olivérné könyvvizsgáló: Én úgy tudom, hogy a Felügyelő Bizottság véleménye kell ahhoz, hogy javasolja a testületnek elfogadásra. Végül is a beszámoló már tizedike körül készen volt, itt valami technikai ok adódhatott. Banka Ferenc polgármester: Meddig kell a testületnek elfogadni a beszámolót? Gellén Olivérné könyvvizsgáló: Május 31-ig kell elfogadni, de egy két nappal inkább előbb, hiszen lehet technikai akadály, ugyanis ezt interneten is küldeni kell. Banka Ferenc polgármester: Végül is május 29-ére van a következő testületi ülés tervezve. Kovács Zoltán ügyvezető: Ezzel kapcsolatosan, nekem is most jutott eszembe, amikor bejöttem az ülésre, ugyanis korábbi gyakorlat az volt, ha leadtam az anyagot, azt követően egyeztettem a Felügyelő Bizottság ülésére vonatkozóan. Banka Ferenc polgármester: Javaslatom, hogy ezt a napirendi pontot vegyük le a napirendről és a Kft Ügyvezetője egyeztessen a Felügyelő Bizottság Elnökével, mikorra hívják össze a bizottság ülését ahhoz, hogy a május 29-i ülésen a Képviselőtestület érdemben tudja tárgyalni a napirendi pontot. 11 / 35

12 Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 6 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 40/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Az Andrástermál Kft 2013-as gazdasági évről szóló beszámolójának elnapolásáról. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Andrástermál Kft 2013-as gazdasági évről szóló beszámolójának tárgyalását a május 29-i Képviselőtestületi ülésre elnapolja, és kéri, hogy azt megelőzően az Andrástermál Kft Felügyelő Bizottsága a napirendet tárgyalja meg. Határozatról: 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző 3./ Kovács Zoltán ügyvezető - értesül. 4./ Napirendi pont: Tárgy: Beszámoló Jászszentandrás Községi Tűzoltó Egyesület évi munkájáról. Előadó: Vízkeleti Attila elnök /Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete./ Banka Ferenc polgármester: A beszámolót írásban megkaptuk, Vízkeleti Attila elnök úr nincs jelen. Kertész Zoltán: Az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a beszámolót és javasolja elfogadását. Szóba kerültek dolgok, Elnök Úr említette az őrszoba állapotát, ráférne egy felújítás, amelyre ők önállóan nem nagyon pályázhatnak, ugyanis az épület az önkormányzat tulajdonában van. Ha lehet javasolni, illetve ők is kérték, ha pályázati lehetőség van, akkor célszerű lenne a felújításával foglalkozni. Elnök Úr említett még rádió vásárlást, amelyre riasztás esetén a kapcsolattartás érdekében lenne szükségük, illetve védőfelszereléseik megújítását. Banka Ferenc polgármester: Miért van szükség a rádióra? Kertész Zoltán: Ugy tudom, amikor riasztás van, kimennek az esethez, akkor egy személy marad a fülkében a telepített rádiónál, míg egy másik személy hátra megy a sugárcsövet 12 / 35

13 kezelni, és azt szeretnék megvalósítani, hogy ez a két személy szükség esetén tudjon kommunikálni. Ők ezt jobban el tudnák mondani, és a bizottság ülésén ígérték is, hogy képviselőjük részt vesz a mai ülésen. Banka Béla: Az őrszoba rendbetétel évtizedes dolog, de ebből sosem lett semmi, pedig voltak nagy tervek, nagy ígéretek. Ez egy öreg épület és nekem az a véleményem, hogy ezt el kellene onnan takarítani és egy újat építeni helyette, mert ebből sosem lesz normális. Ennek nincs alapja, vályog fala van, de még lehetséges, hogy vert fal. Tehát alap nincs, padló nincs, tető, cserép nulla, ezért, ha kívül, belül rendbe akarnák tenni, közel annyiba kerülne, mint ugyanilyet felépíteni. Nagy László alpolgármester: Meg kellene azt nézetni szakemberrel. Banka Béla: Nagy szakember nem kell ahhoz, hogy lássuk, nincs alapja, a tető évek óta beázik. Éles Andor: Nézte már valaki, hogy miért ázik be, miért nem csinálták már meg? Szabó László: Azt hiszem kb. tizenhárom éve tetőt javítottunk rajta. Úgy gondolom, pályázni kellene. Éles Andor: Azért nem olyan egyszerű új épületet felhúzni, arra kellene vagy hat-nyolc millió forint. Banka Béla: Az sem kerülne sokkal kevesebbe, ha most fel akarnánk újítani, esetleg a felébe, de akkor sem lenne tökéletes. Banka Ferenc polgármester: Úgy gondolom a Leader-ben vannak ilyen jellegű pályázatok, együttműködési megállapodásuk van az önkormányzattal, a tűzoltók pályázhatnak. Egy másik dolog, ami még eszembe jutott, sajnálom, hogy nincs itt valaki az egyesület képviseletében, ugyanis hoztak egy anyagot, amely nincs aláírva, illetve nehéz így állást foglalni, vagy nehéz őket megdicsérni. Úgy tűnik, az önkéntes tűzoltóság túl növi önmagát, a hivatásos tűzoltóság felé hajaz, abban a tekintetben, hogy az eszközök, a védőfelszerelések, az összes berendezés és minden egyéb, ami szükséges az oltáshoz, olyan követelménynek kell, hogy megfeleljen, amelyet adott esetben az önkormányzat nem biztos, hogy tud biztosítani. Banka Béla: A tűzoltó közgyűlésen elhangzott, hogy az önkéntesek esetében is olyan feltételek vannak, mint a hivatásos állomány tekintetében. 13 / 35

14 Banka Ferenc polgármester: Minden évben elég eredményesen vesznek részt az önkéntes tűzoltóversenyeken, de amikor vége a versenynek, akkor az eszközeiket ott hagyják a sportpályán, benövi a fű, holott korábbi években ezeket behozták a hivatal udvarára, ugyanis ez minimális elvárás lenne az eszközök védelmére. Azt hiszem, ez az önkéntes tűzoltóság más irányt vett, más irányba halad, gyakorlatilag a kis dolgokkal nem is foglalkoznak, szóval én több komolyságot várnák el a tűzoltó egyesület vezetőségétől. Ezt akkor is elmondtam volna, ha itt vannak, és ha lesz közgyűlésük, akkor ott is el fogom mondani. Egyébként pedig természetesen meg kell köszönni azt a munkát, amelyet végeznek, hiszen nagyon sokszor előbb érnek ki tűzesethez, káresethez, mint bárki más. Ez egy áldozatos munka, probléma esetén félretesznek mindent, mennek és csinálják, ezért a negatívumok mellett csak dicsérni tudom őket ilyen tekintetben. Nagy László alpolgármester: Az első napirendnél három személy tisztelt meg minket, az nem igaz, hogy helyből nem tudott volna bejönni valaki. Kertész Zoltán: A bizottsági ülésen Vízkeleti Attila elnök volt jelen, és azt mondta, vagy az elnökhelyettes, vagy a parancsnok fog jönni. Banka Ferenc polgármester: Így jártunk, ennek ellenére kérem, aki el tudja fogadni az egyesület évi beszámolóját, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a beszámolót 6 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 41/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Jászszentandrás Községi Tűzoltó Egyesület évi munkájáról szóló beszámolóról. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászszentandrás Községi Tűzoltó Egyesület évi munkájáról szóló beszámolót a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Határozatról: 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző 3./ Vízkeleti Attila elnök - értesül. 5./ Napirendi pont: Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés közötti eseményekről. 14 / 35

15 Előadó: Banka Ferenc polgármester /Tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete./ Banka Ferenc polgármester: Kiegészítésként megkapták Képviselőtársaim Pécs város megkeresését, valamint a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének tagdíjára vonatkozó határozatot. Nagy László alpolgármester: A fogacsi kápolna felújítást mi is támogattuk, kérdésem ehhez kapcsolódóan, hogy miért húzódott el az elszámolás, mit csináltak rosszul? Banka Ferenc polgármester: Volt egy pályázatíró, volt, aki intézte az elszámolásokat. Azt azonban tudni kell, ha jól emlékszem MVH-s pályázat volt, illetve műemlék felújítása esetén van egy felügyelő, aki figyelemmel kiséri a folyamatot, és ezen két intézmény képviselői nem mindenben értettek egyet, - legalábbis minket így tájékoztattak, főként a műemlék felügyelet részéről érkeztek kifogások. Arról már ne is beszéljünk, hogy február elején a 8 millió forintot átutalták a takaréknak, aki pedig megvárta a hónap végét, akkor írta jóvá, és ez az egy tétel ezért kétszázezer forintba került, a kamat miatt. Azzal bíztuk meg az Elnök Urat, beszéljen egy ügyvéddel és az ő szakmai irányításával keressenek megoldást, mit is lehet tenni az egyesület felszámolására vonatkozóan. Banka Béla: Ehhez egy kis kiegészítést tennék hozzá az én szemszögemből. A műemlékvédelemnek van a legnagyobb sara abban, hogy ezt ide-oda tologatták, de van benne egy kis politika is, mert az országgyűlési képviselő arról tájékoztatott, amikor a felújítás még el sem kezdődött rendesen, hogy a 18 millió forint már a számlánkon van, de ez a pénz nem volt ott, ezt csak ő állította, és ekkor mentünk bele a hitelbe. Nagy László alpolgármester: Azt gondolom, a legnagyobb gond, hogy a pályázat esetében a szakmai egyeztetés elmaradt. Szabó László: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a két ülés közötti tájékoztatót és az alábbi döntés született: - Kettő darab húsos somfát kapott a település ennek elültetését, vagy mindkettőt a strand területére, vagy megosztva a strandra és az öreg juhar fa mellé a parkba javasoljuk. - A Művelődési Ház pályázatához 10% önrészt kell biztosítani, melynek összege 180 ezer forint, ennek biztosítását javasoljuk. - Birkózó szakosztály megalakulása esetén kérné az önkormányzat támogatását havi 50 ezer forint összegben. A bizottság ülésén már elhangzott olyan információ, nem biztos, hogy lesz kellő számú érdeklődő, de attól függetlenül, hogy létrejön, vagy sem a bizottság úgy határozott nem javasolja a támogatást. - A Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére a 2014-es évre 5.-Ft/lakos tagdíjat és ezzel együtt kiegészítő tagdíjként az 1 lakosra jutó iparűzési adó összegét 7-8 ezer forint - bizottságunk javasolja biztosítani. 15 / 35

16 - A Pécs Önkormányzata által kért étkezési hozzájárulás támogatás biztosítását bizottságunk nem támogatta. - Az eszközbeszerzéshez, melynek keretében tárcsát, pótkocsit, tartálykocsit akarunk vásárolni, javasoljuk a 300 ezer forint biztosítását. Banka Ferenc polgármester: Kérem, aki egyetért a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatával, miszerint a Művelődési Ház pályázatához a 10%-os önrészt, melynek összege 180 ezer forint biztosítsuk, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 6 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 42/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégium 3505/183. altéma kódszámú Könyvtári szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatása elnevezésű pályázat benyújtására. 1. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy az önkormányzat által fenntartott Községi Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtári szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatása elnevezésű 3505/183. altéma kódszámra pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumhoz. 2. A pályázathoz szükséges 10% saját forrást, Ft- összeget a 2014 évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A pályázatban szereplő nevezési díj, bruttó Ft a pályázat feladása előtt befizetésre kerül. 3. A Képviselőtestület felhatalmazza Banka Ferenc polgármestert a pályázat benyújtására. Határozatról: 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző - értesül. Banka Ferenc polgármester: Kérem, aki a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatával ért egyet, miszerint a birkózás esetében a szakemberek költségeihez nem javasolja az 50 ezer Ft/hó összeg hozzájárulást biztosítani, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 6 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 16 / 35

17 43/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Birkózással kapcsolatos megkeresésre. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete tárgyalva a birkózással kapcsolatos megkeresést úgy határozott, az önkormányzat költségvetése nem teszi lehetővé az ilyen célú megkeresés támogatását. Határozatról: 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző - értesül. Banka Ferenc polgármester: A húsos somfát illetően a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata, hogy az egyiket a nagyfa mellé a parkba, a másikat a strandra ültessük el. Én javaslom a június 4-i időpontot, amellyel hivatalossá tennénk az elültetést és emléktáblával jelezni, hogy a jelenlegi képviselőtestület ültette. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 6 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 44/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Húsos somfa ültetésére. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a kapott kettő darab húsos somfa egyikét a Millenniumi Parkba a nagyfa mellé, a másikat a strand területére ülteti el, hivatalosan június 04-én és emléktáblával jelzi, hogy a jelenlegi képviselőtestület ültette. Határozatról: 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző - értesül. Banka Ferenc polgármester: A Jászsági Önkormányzatok Szövetsége évre vonatkozóan a tagdíjat 5.- Ft/lakos összegben, és ezzel együtt kiegészítő tagdíjként település az egy lakosára jutó iparűzési adó összegét fizesse be, amely a mi esetünkben 7-8 ezer forint körüli összeg. A tagdíj elfogadását a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja, kérem, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon. A Képviselőtestület a javaslatot 6 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 17 / 35

18 Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 45/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Jászsági Önkormányzatok Szövetsége évi tagdíjának biztosítására. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége által évre meghatározott tagdíjat, mely alapján 5.-Ft/lakos, és ezzel együtt kiegészítő tagdíjként a település egy lakosára jutó iparűzési adó összegét június 30-ig a Szövetség részére befizeti. Határozatról: 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző - értesül. Banka Ferenc polgármester: A Start-munkaprogram vonatkozásában létszámarányosan határozzák meg az eszközök vásárlási lehetőségét, az eszközök vásárlásáról már tárgyaltunk és úgy alakult, hogy 2,2 millió forint van biztosítva a program keretében, az eszközöket pedig várhatóan 2,5 millió forintért tudjuk beszerezni. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a 300 ezer forint biztosítását. Kérem, aki egyetért a bizottság javaslatával, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 6 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 46/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Start munkaprogram keretében vásárlásra kerülő eszközökről. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Start munkaprogram keretében megvásárlásra kerülő tárcsa, pótkocsi, tartálykocsi eszközökre kapott támogatást a szükséges mértékig kiegészíti, mely összeg várhatóan 300 ezer forint körül alakul. Határozatról: 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző - értesül. Banka Ferenc polgármester: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától érkezett megkeresés, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, nem javasolja az összeg utalását. Kérem, aki a bizottság javaslatával ért egyet, kézfelemeléssel jelezze. 18 / 35

19 A Képviselőtestület a javaslatot 6 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 47/2014.(IV.24.) HATÁROZATA: Pécs Megyei Jogú Város étkeztetési hozzájárulás kéréséről. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete tárgyalva Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztály megkeresését, melyben étkezési hozzájárulás megfizetését kéri a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól, úgy határozott, miután az önkormányzat évi elfogadott költségvetésében ilyen célra összeg nem került tervezésre, ezért a megkeresésben foglalt hozzájárulás biztosítására nem áll rendelkezésre anyagi fedezet. Határozatról: 1./ Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2./ Banka Ferenc polgármester 3./ Márkus Erika jegyző - értesül. Banka Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén felmerült a mezőőri pályázat lehetősége. Kérdésem, akarunk-e ezzel foglalkozni? Éles Andor: Úgy gondolom, ne. Banka Ferenc polgármester: Előző ülésen szó volt a napközi konyha által készített ételek minőségéről, ezt követően beszéltünk a vezetővel és jelenleg ott tartunk, hogy felvettek még egy személyt a konyhára. Úgy tűnik nyitottak az együttműködésre, az egyik dolgozó el fog menni várhatóan egy év múlva nyugdíjba, ezért keresik azt a személyt, aki az ő helyét át fogja venni, ebben próbálunk segíteni Jegyző Asszonnyal, helyben kerestünk személyeket, végül is három személyt hallgattunk meg, nevüket továbbítjuk az üzemeltetőnek. Márkus Erika jegyző: Amit én még fontosnak tartanék, havonta előre fog készülni étlap, beszéltünk még arról, hogy legyen előzetes, utólagos kontroll. A házi segítségnyújtás, az óvoda, iskola részéről előzetesen az étlapot beszéljük meg és utólagosan is, hogy mi az, ami nem jó, mi az, amin változtatni kell, vagy ki kell venni. Egy hétig kóstoltuk az ételeket, sok negatív megállapítást tettünk a vezetőnek, ezeket el is fogadta. Az étlapon is rengeteg módosítandó van, nagyon sok változást kell ahhoz prezentálni, hogy versenyképesek tudjanak maradni. Az észrevételeinket elfogadta, úgy érzem, tisztában van vele, ha így marad a helyzet továbbra is, akkor nem lesz kire főzni, tehát sokkal változatosabb étrendet kell összeállítani. Kertész Zoltán: Milyen idő intervallum lett meghatározva a változtatásra? 19 / 35

20 Márkus Erika jegyző: Már a következő hónapra havi étrendet fognak összeállítani és akkor fogják kérni a véleményezést előre és utólag is, illetve innentől kezdve már folyamatosan. Kovácsné Petrovics Andrea: Az óvoda vonatkozásában leírtam az észrevételeimet, melyet az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság Elnökének küldtem meg. Márkus Erika jegyző: Azt tudni kell, hogy az élelmezésvezető nem helyi, és amikor már összerakják az étlapot ott kezdődnek a gondok. Kertész Zoltán: Szóba került még a konyha sütőjének használhatatlansága. Márkus Erika jegyző: Nekünk ezt a vezető meg sem említette, ilyen hivatkozást el sem tudunk fogadni. Kovácsné Petrovics Andrea: Mi, ha azt mondjuk, legyen rakott káposzta, akkor mindig a sütő használhatatlanságára hivatkoznak. Márkus Erika jegyző: Ha nem jó a sütő, akkor javíttassák meg, mert a karbantartás az OZIRISZ dolga. Banka Ferenc polgármester: Végül is azt mondom, várjunk egy kis időt, ha javul az étel minősége, akkor már nyertünk vele, amennyiben nem, akkor nyilván való, hogy más megoldást kell keresni. Kertész Zoltán: Bizottságunknak is az a véleménye, hogy várjunk, nézzük meg, hogyan alakulnak a dolgok, milyen visszajelzéseket kapunk az igénybevevőktől. Amennyiben úgy látjuk, hogy ennek nincs értelme tovább, akkor viszont határozottan lépni kell ez ügyben, vagy pályázatot kiírni, vagy mást megbízni a konyhának az üzemeltetésével. Banka Ferenc polgármester: A Jászsági Többcélú Társulás és intézményei évi költségvetése teljesítéséről szóló záró beszámolóra vonatkozóan kaptunk egy határozati javaslatot. Kérdezem, aki el tudja fogadni Jászberény Önkormányzata által kiküldött határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 2 NEM ellenében 4 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 20 / 35

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 29-i üléséről

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 29-i üléséről Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 29-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 86/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat az intézmények energiaszükségleteinek napenergiával történő ellátására

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 12-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 8330 Sümeg, Deák F. u. 6. Tel.: (87) 550-325 Fax: (87) 550-326 E-mail: postmaster@sterseg.t-online.hu Ikt.szám: 117 / 1 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Sümegi Kistérségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z ŐK Ö N Y V. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 26-i nyílt üléséről

J E G Y Z ŐK Ö N Y V. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 26-i nyílt üléséről J E G Y Z ŐK Ö N Y V Készült: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 26-i nyílt üléséről H e l y e: Városháza díszterme Jelenlévőképviselők: Bagdi Sándorné, Bánóczy Lajos, Bozsányi István,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. április 11-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Rigó László

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben