A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 MaReSz március 11. évfolyam 1. szám A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA Kiadványunk az interneten is megtalálható:

2

3 TARTALOM MaReSz Nap 3 Beszámoló a MaReSz január 21-i Közgyűléséről 11 Az első MaReSz-Díjas Köves Tamás éves a Budapest Congresss & World Trade Center 13 A turisztikai szakma XVIII. évadnyitó fogadása és díjátadó gálája 14 Miniszterelnöki szavak a szakmának 14 Az év rendezvényszervezője: Mátray Katalin 14 KUPOLA Fórum 19 Megkezdődött a Fesztiválok Éve éves a Budapesti Tavaszi Fesztivál 21 Visszafogott rendezvények 22 Ahol a kívánságok teljesíthetők 25 A minőség garanciája 26 Kostyál Gábor nyerte a Bocuse d Or Selection Hungary 2010 döntőjét 27 Szokás, illem, ajándék üzleti etikett 38 országban 29 Hírcsokor 29 A MaReSz Hírlevél megjelenik március, június, szeptember, december hónapban. Kapják nyomtatott és internetes formában a rendezvényszervezõ és rendezvényszervezéshez kapcsolódó cégek, minisztériumok, önkormányzatok, multinacionális cégek, a média képviselõi. Olvasható a honlapon. Lapzárta: március 5. Kiadja: a MaReSz Fõszerkesztõ: Horváth Ágnes Tördelõszerkesztõ: Jármi István MaReSz Hírlevél szerkesztõség: H 1053 Budapest, Kálvin tér 5. Tel.: (36-1) , (06 70) Fax: Web: Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT Budapest, VIII. ker., Auróra u. 11. Telefon: Fax: Maresz MaReSz Nap A Magyarországi Rendezvényszervezők Szövetsége január 21-én a New York Palace Boscolo Hotelben rendezte meg önálló rendezvényét, a MaReSz Napot. Dr. Szalma Béla (a MaReSz elnöke) köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a rendezvény célja egyrészről, hogy a MaReSz tagszervezetei, úgy is, mint stratégiai partnerek, de egyben egymásnak konkurenciát jelentő felek, jobban megismerjék egymást. A konferencia kiemelt célja, hogy mindazokat a kérdéseket, problémákat, amelyek a rendezvényszervező és a kapcsolódó szakmák képviselőit foglalkoztatják, nyíltan és közvetlenül megbeszélhessék részben egymással, részben a döntéshozókkal, és nyilvánítsanak véleményt azokban a szakmai kérdésekben, amelyek megoldása hosszú évek óta várat magára. Dr. Szalma Béla, a MaReSz elnöke 3 Örömét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy jelentős érdeklődést mutattak a különböző intézmények vezetői, kormányzati képviselők, szakmai szövetségek, akiktől már olyan jelzések is érkeztek, melyek szerint a MaReSz Nap rendezvény tapasztalatait napi munkájukban hasznosítani kívánják. Dr. Újhelyi István (a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára, a Nemzeti Tu risztikai Bizottság elnöke) köszöntőjében ugyancsak azt emelte ki, hogy a rendezvény szakmai ambíciója az volt, hogy ne csak szakmai előadások hangozzanak el, hanem egyfajta ismerkedésre, egymással való kapcsolattartásra, névjegykártyák cseréjére is alkalmat adjon. Az NTB elnökeként és a kormányzat nevében is megköszönte a MaReSz Nap programját, és mivel egy most induló kezdeményezés résztvevője lehetett, a MaReSz Napot MERÉSZ napként jellemezte, és akként tekintette, amelyet minden évben érdemes lesz megtartani. Elkötelezettségét fejezte ki a hazai turizmus további gazdasági növekedését illetően. Célként fogalmazta meg, hogy meg kell találni azokat a területeket a turizmuson belül is, amelyeknek prioritást kell élvezniük, s ha meghatározásra kerültek, akkor azokat erősíteni, támogatni és szolgálni kell. Az egészségturizmust és a konferenciaturizmust kitörési pontokként határozta meg, arra is figyelemmel, hogy a 2011-es évben az egészségturizmus kerül fókuszba a magyar turizmus marketing stratégiájában. Utalt arra, hogy sikerült kiírni egy olyan pályázatot, amely a Budapesten régóta várt, négyezer fős kapacitást megcélzó nagy és modern konferencia, kongreszszusi turizmust kiszolgálni képes létesítmény Európai Uniós és hazai kormányzati forrásból való megtámogatását célozza. A kormányzat elfogadva a szakma javaslatát, amely a nemzeti turizmusfejlesztési stratégiában a fesztivál és hivatásturizmust az első helyekre sorolta a szakma fejlesztendő területei között megfelelő döntéseket hozott az elmúlt években, amelyek munkahelyteremtő, adóbevétel növelő és életminőséget javító hatásait és lehetőségeit a szakma minden bizonnyal ki tud használni, zárta köszöntőjét az NTB elnöke. Dr. Kovács Miklós (az Önkormányzati Minisztérium szakállamtitkára) előadásában a magyar turizmus jelenlegi helyzetével, ezen belül a kongresszusi, konferencia- és a hivatásturizmus kérdéseivel foglalkozott. A számos statisztikai adattal bemutatott helyzet néhány kiemelt megjegyzése: a hivatásturizmus volt az az alágazata a turizmusnak, amely a legnagyobb vesztesé MaReSz Hírlevél március

4 MaReSz get szenvedte el, és ez Budapest turizmusára is jelentősen kihatott. Ami ma tapasztalható, az a mérséklődő belföldi- és a mélyülő külföldi visszaesés. A válság hatására átrendeződtek a legfontosabb küldő piacok. Két negatív tendencia érvényesült egyidejűleg: a hivatásturizmus visszaesése és a City- Break turizmus alakulása, amely országos átlagot meghaladó visszaesést jelentett a fővárosban. A nemzeti turizmusfejlesztési stratégiával összefüggésben kiemelte, hogy az egészségturizmus és az örökségturizmus mellett a kongresszusi-, konferencia- és a hivatásturizmus fejlesztésére vannak törekvések. E stratégiában meghatározott integrált cél: Magyarország konferencia turisztikai célterület legyen, e tekintetben vonzereje növekedjék, ugyanígy a Magyarországra érkező nemzetközi rendezvények száma emelkedjék, valamint piaci pozíciók erősödjenek. Az Uniós fejlesztési források felhasználásával kapcsolatban bemutatta a termálés gyógyfürdőfejlesztés, örökségturizmus fejlesztés, konferencia és kongresszusi létesítmények fejlesztése je lentősebb, elsősorban vidéki példáit. Kü lön kiemelte, hogy november 27-én megjelent egy pályázati kiírás hiánypótló elemként nagy befogadó képességű konferencia központ létrehozásának támogatására. A Turisztikai Szakállamtitkárságnak is célja volt, hogy még ebben a kormányzati ciklusban meginduljon Budapesten egy 4000 főt befogadó kongresszusi központ létesítése. A hazai forrásokat illetően el mondta, hogy a turisztikai célelőirányzat bázishoz viszonyított mértéke 97,2%, tehát a válság és megszorítások ellenére e vonatkozásban visszalépés nem történt. A jogalkotás aktuális kérdéseiről az alábbi fontos információk hangoztak el: A szálláshelyek kategorizálására új kormányrendeletet fogadtak el. Lényege, hogy a szálláshelyek osztályba sorolására vonatkozó rendelkezés az alapkategóriák feltételrendszerét tartalmazza csak, a további kategorizálás, minősítési rendszer az egyes szakmai szövetségek feladata. Ki dol gozása jelenleg is folyik, egy védjegyrendszer keretében kerül majd bevezetésre. A védjegyrendszer tulajdonosa a turizmust felügyelő minisztérium lesz, az ellenőrzésbe bevonják a minősítési rendszert kidolgozó szakmai szövetségeket. Az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységről szóló rendelet módosítása az elmúlt év második felében megtörtént ben hatályba MaReSz Hírlevél március Szebeni Zsolt, a Turizmus Kft. ügyvezető igazgatója, dr. Újhelyi István (a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára, az NTB elnöke), dr. Kovács Miklós (az Önkormányzati Minisztérium szakállamtitkára), dr. Faragó Hilda (a Nemzeti Turisztikai Bizottság titkára) lép egy kormányrendelet, amely a szakmai tartalmát is részben megváltoztatja majd a korábbi rendelkezésnek. Nagyon fontos cél, hogy a fo gyasztóvédelmi szempontok érvényesítése mellett az utaztatási piac működőképessége is fenntartható legyen. Dr. Faragó Hilda (a Nemzeti Tu riszti kai Bizottság titkára) nemzetközi kitekintést adott a rendezvényipar trendjeire vonatkozóan. Bevezetőjében kiemelte, hogy a rendezvényiparban elsődleges fontosságú az ismerkedés, a kapcsolatrendszer, a folyamatos kommunikáció, hiszen az egész tevékenység ezen alapul. A rendezvényszakmában fontos az élethosszig tartó tanulás, mert a változások rendkívül gyorsak, folyamatosan szükség van a tanulásra, fejlődésre. E folyamat egyik jellemzője, hogy megnőtt a súlya, jelentősége a különleges rendezvényeknek. Új és nagyon fontos tendencia: hogy a BRIC Nations (Brazília, Russia, India, China) utazóira a jövőben nagyobb számban lehet számítani. Az eddigieknél többet kell dolgozni azért az imázsért, amely egy kicsit fellendülőben volt a 90-es években, mára azonban kissé megfakult. Külön felhívta a figyelmet a közlekedés és az utazás közötti magától értetődő összefüggésre, és felhívta a figyelmet arra, hogy ugyanakkor a két szakma között nincs átjárás. A statisztika ma a lobbi eszköze, azonban ehhez hiteles statisztikai adatok szükségesek. Rámutatott arra, hogy a rendezvényszakma nemzetközi, globális árak, globális elképzelések és igények vannak. A hazai rendezvényszervezőknek meg kell felelniük minden nemzetközi igénynek. A PCO átalakulóban van. A klasszikus PCO tevékenység ma már nem létezik, elsősorban a Core PCO-k 4 térnyerése miatt, valamint az AMC-k (Association Management Company) terjedése következtében. Erre a világtendenciára fel kell készülni. Ál ta lános ságban is elmondható, hogy rövidül nek a konferencia-programok, csökken a résztvevők száma. Jellemző egyre inkább a csontváz programok elterjedése. Egyre komplexebbek a rendezvények, ma már a rendezvényeket önmagukban kell eladni. Kiemelte a kommunikáció fontosságát. Ma már másfajta kommunikáció szükséges, mint néhány évvel ezelőtt. A kommunikációban erősnek kell lenni, mert a szakma tulajdonképpen arról szól, hogy meggyőzzük a partnert: mi vagyunk a legjobbak. A technológia fejlődése bizonyos tekintetben a kommunikációkészség romlásához vezet, mert az internetet, a mobiltelefont elsődlegesnek tekintik ahelyett, hogy egy konferencia többi résztvevőjével beszélgetnének. A trendek között bemutatta egy új szakma, a konferencia-építészet, (meeting architecture) kialakulását, amelynek célja, hogy élményszerűvé tegye a rendezvényeket. Ugyancsak újdonság a CSR, a Corporate Social Responsibility, amely a konferencia résztvevőinek felajánlását, részvételét jelenti a helyi közösségek mindennapjaiban. Kiemelte a zöld-mozgalom fontosságát és a konferenciaszervezésben való megjelenésének számos lehetőségét. Előadása zárszavában Dr. Faragó Hilda arra biztatta a jelenlévőket, hogy legyenek kreatívak, ötletgazdagok, hiszen a versenyben ez a siker záloga. A kávészünet utáni első kerekasztal beszélgetés témája: közismert-e, hogy egy nagy rendezvényből (fesztivál, kongresszus, sport, kulturális rendez

5 vény) mennyit profitálnak a szakma különböző területein dolgozók, illetve mennyit profitálnak a helyi önkormányzatok és a költségvetés? Szebeni Zsolt (a Turizmus Kft. ügyvezető igazgatója), a program moderátora példaként hozta a Budapesti Tavaszi Fesztivál létrejöttét, amelynek finanszírozását akkor az állam vállalta, és ma is támogatja. A kerekasztal résztvevői felé az a kérdés fogalmazódott meg: vizsgálják-e, mérik-e, hogy a rendezvényeknek milyen, a rendezvényeken túlmutató gazdasági, városimázs és -építő hatása van. Ganczer Gábor (a HUNGEXPO Vá sár és Reklám Zrt. vezérigazgatója) bemutatva a Hungexpo-t, annak alvállalkozói, illetve nem szerződött partnereit, konkrét adatokkal szolgált a realizált árbevételt, az ezzel összefüggésben befizetett iparűzési és egyéb adókat illetően. Morlin Franciska (a Chemol Travel Utazási Iroda kongresszusi irodavezetője) arra hívta fel a figyelmet, hogy amennyiben egy megfelelő, nagy létszámot is befogadni képes kongresszusi köz pontja lesz Budapestnek, a befizetett adók és járulékok megduplázhatók. Zimányi Zsófia (a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. igazgatója) elmondta, hogy a Budapesti Tavaszi Fesztivál 500 millió forint állami támogatást kap évente, saját bevételek, szponzori és jegybevételeknek köszönhetően nem veszteséges a rendezvény, azonban meggyőződése, hogy nagyon fontos a fesztiválnak az a jellemzője, amely pénzben nem mérhető, de az országimázsnak része, hiszen Európa legjobb fesztiváljai között tartják számon. Sajnálatát fejezte ki ara vonatkozóan, hogy a KSH nem rendelkezik megfelelő adatokkal e szakmára vonatkozóan. Maresz Sarkadi Katalin (az Invitel marketing vezetője) beszámolt arról, hogy cégük, mint esemény végfelhasználó vesz részt ezen a piacon, és elsősorban regionális aktivitásokat támogat. Felhívta a figyelmet az interaktivitásra, a visszacsatolásra az üzleti oldal és a civil szféra kapcsolatában. Molnár Zoltán (a Magyar Olimpiai Bizottság ügyvezető igazgatója) a magyar sportrendezvények kapcsán elmondta, hogy az Atlétikai Európa Bajnokság óta nem volt olyan nagyobb szabású sportrendezvény Ma gyarországon, amelynek jelentős kihatása lett volna az adóbevételek alakulására, így a nemzetgazdaságra. Figyelembe véve a magyar sportlétesítmények állapotát, esély sincs arra, hogy Magyarország olyan sporteseményt rendezzen az elkövetkező években, amelynek jelentősebb hatása lehetne bármire. Rusznák Imre (a Budapest és Közép- Dunavidéki Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke) úgy fogalmazott, hogy az egész turizmus szakmának, így a rendezvényszakmának is harcolnia kell azért, hogy Budapestnek legyen egy egységes turisztikai koncepció felfogása. Budapest nem egységes, a 23 kerület és a főváros ugyanannyi erős lobbit jelent, eltérő érdekekkel. Ennek következtében nincs közös megállapodás, közös álláspont. Megítélése szerint, ha javulna a turizmus szakmai érdekérvényesítő tevékenysége, akkor e kérdésben jelentős előrelépés lehetne. Dr. Újhelyi István figyelmeztetett arra, hogy azért számos kisebb sportesemény Magyarországra hozatala sikeres volt, ezek elsősorban vidéki helyszíneken zajlottak, és a jövőben is fontos ilyenek megtartása. Sarkadi Katalin arra a kérdésre, hogy cége milyen arányban költ turisztikai-, illetve kommunikációs célzatú Zimányi Zsófia (a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. igazgatója), Sarkadi Katalin (az Invitel marketing vezetője), Molnár Zoltán (a Magyar Olimpiai Bizottság ügyvezető igazgatója), Rusznák Imre (a Budapest és Közép-Dunavidéki Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke) rendezvényekre elmondta, hogy egy cég általában, amikor rendezvényekbe invesztál, arra figyel, hogy ezzel hogyan éri el legjobban a célcsoportját. Elsődleges mindig a kommunikációs és az üzleti cél, bár véleménye szerint valóban vannak olyan nagy cégek, amelyek megengedhetik maguknak, hogy üzletpolitikájukban je len tősebb részt képviseljen a mecenatúra vagy bármilyen más támogatási politika. A második kerekasztal témája a nemzetközi üzletszerzés gazdasági hatása, jelentősége, célja, azaz az állam kellőképpen képviseli-e ebben az üzletágban az üzletszerzés érdekeit. Dr. Niklai Ákos, a Magyar Turizmus Zrt. elnöke bevezető előadásában elmondta, hogy a MICE és a leisure egymásnak inkább kiegészítői, mint versenytársai, főként, mert gyakran más a szezonalitásuk. A kisebb és közepes rendezvények többnyire a szállodákban kerülnek megrendezésre. A Budapest-centrikusság mellett el kellene érni, hogy a vidéki rendezvény és konferenciahelyszínek minél népszerűbbek legyenek. A 2009-es tapasztalatokról szólva elmondta, hogy a konferenciák számát illetően 50%-nál magasabb a visszaesés. Kisebb létszámmal és rövidebb időtartamban zajlanak a rendezvények, ez világszerte így van. A kongresszusi iroda tevékenységéről szólva fontosnak tartja: az értékesítési és a marketing munka akkor sikeres, ha desztinációkban gondolkodnak, és komplex módon értékesítenek. Ezt a munkát segítheti elő a kongresszusi iroda. Nemzetközi tapasztalatokat is alapul véve, a kongresszusi irodák finanszírozása részben közpénzekből, részben tagsági díjakból, valamint további közös, a tevékenységhez kapcsolódó finanszírozásból történik. A statisztikai adatgyűjtéseket illetően véleménye szerint az az ország, vagy ágazat, amely nem tudja bemutatni számokon keresztül, hogy milyen a saját tevékenysége, az nem tudja a saját érdekeit képviselni. Ma Magyarországon sajnálatos módon csak a kereskedelmi szálláshelyekről vannak viszonylag megbízható adatok. Fontos a megbízható adatszolgáltatás, ezért kérte a jelenlévőket is arra, hogy a nemrégen kialakított on-line rendszer felhasználásával, alkalmazásával éljenek ezzel a gyors és könnyű lehetőséggel. Ahhoz, hogy a rendezvényszervező szakma még sikeresebb legyen, ne várja el az államtól, a Turizmus Zrt-től, 5 MaReSz Hírlevél március

6 hogy csak ők végezzék a marketing munkát. Külföldi tapasztalat szerint ehhez a munkához egyrészt a tudást, másrészt a pénzt is össze kell rakni. Példaként Ausztriát említette, ahol az állam, a kamara, a régiók a szolgáltatók és a vállalatok közös szerepvállalása a napi gyakorlat. Szebeni Zsolt felvetette, hogy Ma gyaror szá gon a PCO-k, vagy a nagy rendezvényhelyszínek kevés számban tagjai azoknak a nemzetközi szervezeteknek, ahol nemzetközi rendezvényeket meg lehet pályázni, illetve megszerezni. Makrai Balázs (a MaReSz elnökségének tagja, a Főnix Ren dez vény szerve ző Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója) erre vonatkozóan pozitív példáról tájékoztatta a jelenlévőket, és arról a hozadékról, amelyet egy-egy nemzetközi szervezeti tagság eredményezhet, akár tapasztalatszerzésben, akár üzleti haszon tekintetében is. Nagy Gábor (a MaReSz alelnöke) szerint a MaReSz-nek kellene elérnie azt, hogy képviselje a szakmát egy erre megfelelő iroda, vagy akár a MaReSz. Ami egy kongresszusi iroda finanszírozását illeti, véleménye szerint, ennek fedezete alatt az állami költségvetésbe 4-5 ezer forint adóbevételt hoz egy-egy kongresszusi vendég, az iparűzési adóban pedig befizetésre kerül ez az összeg. Az állam szerepéről megjegyezte, hogy az államnak az újra elosztás lenne a feladata, s mivel sok az elvonás, sokat kellene újra elosztani. Fontos lenne, hogy e pénzek csoportosítása a fontos területekre történjék. Fontosnak tartotta továbbá, hogy ne legyen alulfinanszírozott egy olyan szervezet, amelynek az országot, mint turisztikai célpontot kellene értékesítenie. Dr. Niklai Ákos (a Magyar Turizmus Zrt. elnöke) véleménye szerint, a vállalkozói körnek amennyiben azt szeretné, hogy több rendezvény kerüljön Magyarországra, s mivel ezt sem az állam, sem a budapesti kongresszusi iroda teljes felelősséggel nem tudja elvégezni le kell tudni tenni az állami pénzek mellé önállóan vagy a szakmai szövetségeken keresztül összegyűjtött forintokat. Rendkívüli szakmai összefogás, együtt gondolkodás, együtt cselekvés és közös finanszírozás szükséges, ezen célok elérésére. Dr. Faragó Hilda a Magyar Kongresszusi Iroda történetén keresztül részletezte azokat a történelmi hagyományokat, amelyek következtében a kongresszusi irodák felé egy sajátos elvárás fogalmazódik meg MaReSz Hírlevél március MaReSz dr. Niklai Ákos (a Magyar Turizmus Zrt. elnöke) 6 Magyarországon. Véleménye szerint, amíg nincsenek helyi kongresszusi irodák, addig a Magyar Kongresszusi Iroda sem tudja jól ellátni a tevékenységét. Helyi irodákat viszont csak úgy lehet létrehozni, ha ott tagok vannak, akik tagdíjat fizetnek, mert egyetlen önkormányzat sem tudná ezt felvállalni. A vállalkozásoknak valóban kell arra áldozniuk, hogy tanuljanak, kapcsolatokat alakítsanak, üzleteket szerezzenek. Az államnak pedig az a dolga, hogy ezt promócióval segítse. Rusznák Imre is egyetért azzal, hogy városi kongresszusi irodák kellenek, és fontos szempont, hogy a finanszírozásban közösen kell részt venni. Szántó András (a SYMA+SD Kft. ügyvezető igazgatója) megerősítette a jelenlévőknek, hogy a jövő évben megnyílik egy nagy befogadó képességű kongresszusi központ, a mostani Syma rendezvényközponttal összeépítve. Annak érdekében, hogy a rendezvényhelyszín töltése sikeres legyen, ténylegesen megvalósítandó egy országos és egy budapesti kongresszusi iroda. Ebben az állam segítségére is szükség van. Ehhez a Syma is megad minden támogatást, hely és finanszírozás tekintetében is, hiszen közös érdek, hogy a megtérülés mielőbb realizálódjon. Nagy Gábor: Nem úgy gondolta, hogy az államnak kell megoldania a szakma feladatait. Azt viszont fontosnak tartotta, hogy az állam és az önkormányzatok vegyék ki a szerepüket, hiszen ezzel kapcsolatosan bevételekre tesznek szert. Úgy vélte, hogy az államnak egy starter szerepet kell betöltenie, mert létre tud hozni egy olyan testületet, amelybe azután a vállalkozók bekapcsolódhatnak. A tagdíj mellett létezhet egy marketing szervezetnek reklámbevétele is, tehát a promóciós bevételek, vagy ha valaki üzletet nyer, akkor az abból visszaadott jutalék is lehetne bevétele a kongreszszusi irodának. Köves Tamás (a MaReSz korábbi elnöke, a Meeting Rendezvényszervező Kft. ügyvezető igazgatója) véleménye, hogy először jobb lenne megnézni, hogyan működnek a világban a kongresszusi irodák, és azután lépni. Ismerete szerint a városi kongresszusi irodákat nem a vállalkozók finanszírozzák. A világ majdnem minden nagy kongresszusi központját a város, a kamarák, a szállodaszövetségek és azok finanszírozzák, akik a legnagyobb pénzt veszik ki belőle. A kongresszusszervezők pedig csak akkor, amikor már kongresszust szerveztek ott. Dr. Niklai Ákos azzal egyetértett, hogy az állam, az önkormányzat és a rendezvényekből, kongresszusokból élő vállalkozók együtt tegyék be a pénzt, azonban ebbe a rendezvényszervezők is beletartoznak. Jelenleg a Magyar Turizmus Zrt.-nek ver senysemleges módon nem hivatása, hogy értékesítési munkát végezzen. Makrai Balázsnak megjegyezte, hogy a kongresszusi irodára szükség van, pénz is kell mögé, de vannak esetek, amikor nem pénzzel kellene támogatást nyújtani, hanem a szabályozók rugalmasabbá tételével (például közbeszerzések) Dr. Faragó Hilda javaslata: A MaReSz legyen segítségére abban az államnak és az NTB-nek, hogy összeállítja a kongresszusi irodával, illetve irodarendszerrel szemben megfogalmazott elvárásokat. Fontos lenne megismerni, hogy mi lyen lenne a vállalkozói hajlandóság. Tudni kellene, hogy a városi kongresszusi irodáknál hogyan lehet előre lépni az önkormányzatok, illetve az állam felé. Dr. Szalma Béla zárszavában elmondta: tekintettel arra, hogy e témában már léteznek javaslatok, elképzelések, tanulmányok, a Magyarországi Rendezvényszervezők Szövetsége vállalkozik arra, hogy ezt a kérdést részletesen megvizsgálja. Az e célra létrehozandó szakmai bizottság közreműködésével feltérképezi a vállalkozói hajlandóságot, meghatározza azokat a lépéseket, amelyeket az önkormányzatok és az állam felé szükséges megtenni, a kongresszusi iroda (vagy iroda-rendszer) létrehozására javaslatokat dolgoz ki, és felajánlja a Turisztikai Szakállamtitkárság részére a Szövetség együttműködését e témakörben.

7 Maresz A délutáni workshopban elsőként az oktatás, képzés gondjai kerültek napirendre. Köves Tamás: elsőként a rendezvényszervezés oktatásának történetét mutatta be. Nézete szerint egy szakma akkor válik igazán elfogadottá és elismertté, ha főiskolai vagy egyetemi képzése van. Elmondta, hogy ma hivatalosan szakirányként szerepel a Harsányi János főiskolán és a BKF Heller Farkas karán, ahol hivatalos rendezvényszervezés diplomát kapnak a végzősök. Köszönetét fejezte ki a MaReSz tagoknak, akik megértették, hogy a főiskolai képzés csak alap elméleti tudást tud adni, hiszen nincs lehetősége arra, hogy gyakorlatban mutasson be egy teljesen gyakorlati tárgyat. Ezért óriási szerepe van annak, hogy 6 hónapos gyakorlatra adtak lehetőséget a MaReSz tagjai a főiskolai gyakornokok képzésére. Jelentős pozitívumot eredményezne a szakma számára, amely ma még hiányzik ha elkészülne, kidolgozásra kerülne a szakma fogalomrendszere, amely alatt mindenki ugyanazt érti. Ugyancsak fontos lenne a szakmának néhány olyan szakember tanár, aki nemcsak a szakmában jó, hanem tanítani is tud. Javasolta: a MaReSz indítson be egy olyanfajta pedagógiai oktatást valamelyik pedagógiai főiskolával vagy egyetemmel, ahol például kétéves továbbképzés keretében a felsőfokú turisztikai vagy egyéb végzettséggel rendelkezők pedagógiai képesítést kapjanak és a későbbiekben megfelelő végzettséggel és a meglévő tapasztalataik birtokában taníthassanak. Javasolta továbbá, hogy a jövőben történjen meg a rendezvényszervezést oktató iskolák összehangolása. Össze kellene hangolni a tananyagot, létre kellene hozni egy megfelelő tankönyvet. A jelen helyzet ezzel szemben az, hogy minden iskola a saját tematikáját próbálja tanítani, és nem biztos, hogy az tökéletes a szakma számára. Szebeni Zsolt megjegyezte, jó dolog, hogy van szakirányú képzés, miközben az elmúlt néhány évben az EU-ban végbement egy liberalizáció, a rendezvényszervezés nem lett külön engedélyhez kötött tevékenység. Dr. Jandala Csilla (a Harsányi János Főiskola igazgatója) véleménye szerint az élet bizonyította, hogy amit a széles szakma elfogad a végzettséget illetően, az egy elfogadható képzést kell, hogy feltételezzen. Bizonyos tantárgyakat, illetve tantárgycsoportokat több féléven keresztül hallgatnak a diákok. A diplomájuk mellé kapnak erről egy mellékletet, hogy ezt elvégezték. Az ilyen szakirányon való végezettségüket igazolja tehát a diplomamelléklet. A Harsányi János Főiskolán a rendezvényszervezés tantárgycsoportba tartozó összes tárgyat természetesen gyakorló szakemberek oktatják. Kővári István (a Budapesti Gazdasági Főiskola Dékáni titkárság vezetője) elmondta, hogy az oktatási rendszerben napjainkban a Bolognai-folyamat érvényesül, ami azt eredményezte, hogy jelenleg egyetlen felsőoktatási szak van ebben a tág szakmacsoportban, és ebben kellene speciális ismereteket adni. Véleménye szerint az oktatásnak és a megrendelőnek a kölcsönös tudását szükséges növelni ahhoz, hogy megfelelő szabályozás jöjjön létre. Az oktatás piacosodott, ami természetes folyamat. A valódi megrendelő nyilvánvalóan a szakma, és a szakmát, annak érdekeit koncentráltan a szakmai szövetségek jelenítik meg. Tehát akkor lesz jobb az oktatás, ha egy adott szakmai szövetség és a képzést folytatók között létrejön egy intenzív párbeszéd. A turizmus diploma ma már nagyon általános, önmagában nem mond semmit. Nagy Gábor hozzászólásában megjegyezte, hogy a szakma teljesen éretlen arra, hogy szakmásítsák, ez a folyamat túl korán történt meg. Először azt kellett volna eldönteni, hogy e szakmának milyen területei vannak. Fontosnak tartotta megkülönböztetni, hogy a rendezvényszervezés nemcsak a turizmushoz, sokkal inkább a reklám, illetve a marketing kommunikáció területéhez tartozik. Hisz abban, hogy a gyakornokokkal együtt kell dolgozni. Saját vállalkozásában sokat foglalkoztak azzal, hogy főiskolásokat, vagy akár szakmunkásokat beépítsenek a vállalkozásba, lehetőséghez juttassák és képezzék őket. Tapasztalata, hogy legtöbbször a nulláról kellett elindulni, vagy csak minimális ismeretekre építhettek. Ismertette a hallgatósággal, hogy korábban vezetett egy iskolát, amely rendezvényszervezést oktatott hiánypótló jelleggel, arra pozícionálva magát, hogy üzleti rendezvényszervezőket képezzen. Kiadtak egy, a kereskedelmi forgalomban is megjelent tankönyvet Üzleti rendezvényszervezés címmel. Véleménye szerint mindenkinek a saját szakterületén és ebben a MaReSz-nek valóban meghatározó szerepe lehet létre kell hozni azt a tudásmennyiséget, amely az iskolák részére átadható azzal, hogy a szakmának ez szükséges, ezt kell tanítani. Felhívta a figyelmet arra, hogy az üzleti rendezvényszervezés területén rendkívül nagy a felvevő piac, hiszen szinte minden vállalkozásban foglalkozik egy ember ezekkel a feladatokkal. Szebeni Zsolt annak a véleményének adott hangot, hogy a rendezvényszervezés jó helyen van a turizmuson belül. Rókusfalvi Gábor (a Roxer-HD Rendez vényügynökség ügyvezető igazgatója) megerősítette a korábban elhangzottakat, mely szerint valóban sokat kell egyeztetni még az oktatás és a szakma között. Köves Tamás szerint jelenleg a Bolognai-folyamatot hajtják végre, amely azt jelenti, hogy az első két évben alaptárgyakat és közgazdaságtant tanulnak a hallgatók, majd a harmadik évfolyamban tanulják a szakmai tárgyakat. A főiskola csak arra vállal Nagy Gábor (MaReSz alelnök), Kővári István (a Budapesti Gazdasági Főiskola Dékáni titkárság vezetője), Dr. Jandala Csilla (a Harsányi János Főiskola igazgatója) 7 MaReSz Hírlevél március

8 MaReSz Hírlevél március MaReSz kozik, hogy a végzősnek legyen általános ismerete arról, hogy mi a rendezvény, milyen vendéglátó formák vannak, mi az, hogy kongresszus stb. Fontosnak tartotta, hogy a nemzetközi kongresszusszervezés csak referencia alapján legyen megengedett, a megbízható színvonal érdekében. Kővári István elmondta, hogy képességvizsgálatot, szűrést nem tudnak végezni, mert nincs rálátásuk a főiskolára jelentkezőkre. Tájékoztatott arról, hogy az országban most indul egy olyan kb. két éves folyamat, amikor áttekintik a Bolognai-rendszer tapasztalatait. Itt komoly lehetőségük van a különböző szakmai szövetségeknek arra, hogy olyan javaslatokat tegyenek, amelyek jelentősen javíthatnák a szakma igényeinek való megfelelést. Véleménye szerint a jelenlegi képzési rendszer ezer hibájával együtt is kompatibilis Európában és a világban, és egy ilyen kis országnak csak olyan irányba szabad menni, amely összehasonlíthatóvá, áttekinthetővé, átjárhatóvá teszi az oktatást. Javasolta, hogy a felsőoktatásban a turizmus, vendéglátás szakon ismét legyen két féléves a szakmai gyakorlat, akár annak árán is, hogy a második félévben megmarad a hallgatói státusz, de legyen hosszabb a gyakorlat. Fel kellene mérni, hogy mekkora ez a szakma, milyen igények vannak. Ezt a feladatot elvégezhetné a MaReSz. Dr. Jandala Csilla hozzátette, hogy a gyakorlat és az oktatás anomáliáinak egy része a szűk keretekre vezethető vissza. Személyes kapcsolatok eredményeként különböző rendezvényekre meghívják a hallgatókat, akik hosstessként közreműködve ismerkedhetnek a gyakorlattal. Szabó Hédi (a RagazzArt Rendezvény szervező és Művészközvetítő Kft. ügyvezető igazgatója) szerint alapvető kérdés, hogy hová tartozik a rendezvényszervezés, kiváltképp az üzleti rendezvényszervezés. Ez utóbbi területen ugyanis nagyon kell érteni a kommunikációhoz és a komplett marketinghez. Nagy Gábor szerint lehet, hogy az iskolák nagyon jó papírt tudnak adni, de őt személy szerint inkább a tudás érdekli. Szerinte ki lehetne dolgozni azt a szakma igényeinek megfelelő remek tudásanyagot, ami a Bolognai rendszeren kívüli esik. A szakma ezt igényli, noha diplomát nem ad. Véleménye szerint a felsőoktatási intézményeknek felelőssége van, hiszen jelentős támogatásokat is kapnak. Fontosnak tartotta, hogy e vonatkozásban a minőségi szemlélet felé történjen elmozdulás. Zentai István (a VISUALPOWER Kft. ügyvezető igazgatója) azt hiányolta, hogy az oktatási csomagokból rendre kimaradnak a technikai ismeretek. A Magyar Reklámszövetség elnökségének tagjaként felajánlja, hogy a két szervezet között jöjjön létre párbeszéd, amely a rendezvények pénzügyi hátterének megteremtését célozza. Faragó Hilda megjegyezte, hogy a technikai alapismereteket a hallgatók megkapják, azonban ezen a területen olyan gyors a fejlődés, hogy a jelenleginél többet nem érdemes oktatni, mert gyorsan elavul a megszerzett tudás. Arra a korábban felvetett kérdésre, hogy miért a turizmushoz tartozik a rendezvényszervezés, a válasz: mert a rendezvények résztvevői turisztikai szolgáltatásokat vesznek igénybe. Steiner János (a K & M Congress Kft. ügyvezető igazgatója) véleménye szerint az oktatás időtartama alatt kideríthető, hogy a tanulók rendelkeznek-e azokkal a készségekkel, amelyek alkalmassá teszik a feladat elvégzésére. Megfelelő szigorúság lenne elvárható az alapképzéshez kapcsolódó tudást illetően. Benyhe Ildikó (a CongressLine Kft. szakmai igazgatója) szerint az utóbbi 10 évben rohamosan romlott a BGFről és a többi főiskoláról kikerült hallgatók képzésének színvonala. Az a tapasztalat, hogy az alapfogalmakkal sincsenek tisztában. Tóth Tamás (a Special Event Kft. ügyvezető igazgatója) azt hiányolta, hogy mindeddig nem volt meg a párbeszéd a szakma idősebb generációja és a fiatalabbak között. Ez az oka annak, hogy nincs konszenzus a szakma alapjait illetően. Azzal nem ért egyet, hogy a turizmushoz bármi köze lenne a rendezvényszervezésnek. Köves Tamás reflektálva az előző felszólásra megjegyezte, hogy a rendezvényszakma húsz évvel ezelőtt még nem is létezett, és azért van a turizmusnál, mert a turizmus az egyetlen, amely foglalkozott a rendezvényszervező szakmával. Tóth Tamás szerint az alapokat először a szakma szereplőinek kellene rendbe tenni, ezt követően lehet arról beszélni, hogy milyen tananyag szerepeljen az oktatásban, és hogy az üzleti célú rendezvények a marketing kommunikációhoz, vagy a turizmushoz tartozzanak. 8 Nagy Gábor szerint azért valóban nem lehet felelősségre vonni az oktatási intézményeket, hogy milyen embereket engednek be az iskolákba, viszont az már felelősségük, hogy milyen szakembereket engednek ki. Nem kötelező elvégezni egy iskolát, ez csak egy lehetőség. Aki nem rendelkezik bizonyos tudással, annak nem kellene diplomát adni. Az előttük járó generáció jelentős eredményeket ért el, ezeket a tapasztalatokat megértve, megtanulva kell azt a következő generációnak tovább vinni, és a következő generáció pedig ezeket folytatva viszi majd azt még jobban tovább. A konferencia befejező workshop-ja keretében munkaügyi és pénzügyi szak értő válaszolt a hallgatóság kérdéseire. Dr. Szalma Béla zárszavában el mondta, hogy a Magyarországi Rendezvény szervezők Szövetsége újabb felajánlást tesz annak érdekében, hogy a szakma jö vőbeni képviselői, az utánpótlás meg felelő elméleti és gyakorlati tudással rendelkezzenek. E cél elérésére az érintett képzőhelyek illetékeseivel tárgyalásokat kezdeményez, amelyeken részletesen megvitatják a problémákat és megfogalmazzák a legsürgetőbb tennivalókat, amelyek közül a szakmát érin tő feladatok kivitelezésében is aktív szerepet vállal a Szövetség. A konferenciát sikeresnek, konstruktívnak, folytatásra érdemesnek minősítette, amely közvetlensége, nyíltsága folytán jól szolgálta a szakma érdekeit, a problémák őszinte feltárásán, a lehetséges megoldási javaslatok meghallgatásán, az együttműködési készség ki fejezésén keresztül. Köszönetet mondott a program valamennyi előadójának, külön a rendezvény moderátorának rendkívül színvonalas munkájáért, valamint a MaReSz Nap valamennyi résztvevőjének, akik megtisztelték figyelmükkel a szakmai nap előadásait, vitáit és aktívan részt vettek azokban. (MaReSz közlemény, amely a hangrög zí tett anyag alapján készült) A MaReSz Nap programja fogadással zárult. Dr. Szalma Béla, a MaResz el nöke, és dr. Kovács Miklós, az Ön kormány zati Minisztérium szakállamtitkára át ad ta az első MaReSz-Díj kitüntetést Köves Tamásnak, a MaReSz korábbi elnökének, a Meeting Budapest Rendez vény szervező Kft. ügyvezető igazgatójának. A jó hangulatról a Presidance Company társulata gondoskodott.

9 Tavaszi Maresz konferencia ajánlatok Balatonfüreden Hotel Annabella Vízparti fekvés, a megújult reformkori városrész közelében április 22. és június 11. között, minimum 15 fô esetén Csomagár szállással: Ft /fôő + IFA (400 Ft/fô/éj) Csomagár szállás nélkül: Ft /fôő + IFA (400 Ft/fô/éj) Igény esetén 1 éjszaka szállás kétágyas elhelyezéssel (egyágyas felár: Ft/fô/éj) gazdag büféreggeli éttermünkben 1 alkalommal büféebéd 1 alkalommal büfévacsora 1 alkalommal Bella Choco kávészünet (1 üdítô vagy ásványvíz, 1 kávé/tea, csokis-kókuszos álom, Sacher-szelet, rumos-mogyorós csokoládé kocka) 2 napra teremhasználat uszoda-, szauna-, strand- és parkoló használata. Hotel Marina All Inclusive Közvetlen vízparti fekvés, egyedülálló panorámával a Tihanyi-félszigetre április 29. és június 11. között, minimum 15 fô esetén Csomagár szállással: Ft /fôő + IFA (400 Ft/fô/éj) Csomagár szállás nélkül: Ft /fôő + IFA (400 Ft/fô/éj) Igény esetén 1 éjszaka szállás kétágyas elhelyezéssel (egyágyas felár: Ft/fô/éj) egész nap korlátlan étel- és italfogyasztás a kínálatból, 1 alkalommal kávészünet, sportolási lehetôség a közvetlen vízparti strandon (strandröplabda, kispályás futball, lábtenisz, asztalitenisz, kosárlabdapalánk, tollaslabdapálya) kert használata, 2 napra teremhasználat uszoda-, szauna-, strand- és parkoló használata. Extra szolgáltatás igényelhetô (kávészünet, ebéd, vacsora, borkóstoló, esti és külsô programok). Különbözô méretû rendezvénytermeink ideális helyszínt biztosítanak üzleti eseményeinek, legyen szó néhány fôs megbeszélésrôl vagy akár 300 fôs konferenciáról. danubiushotels.hu 9 MaReSz Hírlevél március Tel.: 87/

10 MaReSz MaReSz Hírlevél március 10

11 Maresz Beszámoló a MaReSz január 21-i Közgyűléséről A MaReSz Nap keretében a New York Palace Boscolo Hotel-ben tartotta Közgyűlését a Magyarországi Rendezvény szervezők Szövetsége. Elsőként Dr. Szalma Béla, a MaReSz elnöke számolt be a Szövetség II. félévi szövetségi munkájáról, valamint a évi gazdálkodási tervről. Ezt követően a Felügyelő Bizottság elnöke, Éder Zoltán tájékoztatta a tagságot, hogy a Szövetség az Alapszabály és Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai szerint szabályosan működött. A Közgyűlés keretében került sor a ig tartó kétéves ciklusra a MaReSz Jelölő Bizottság tagjainak megválasztására: Elnök: Tornyai Péter (TorTer e-design Kft.), alelnök: Vaskó Tünde (Visualpower Kft.), tagok: Bába Szilvia (Magyar Kultúra Kft.), Benyhe Ildikó (CongressLine Kft.) és Tóth Istvánné (Conference Tours Kft.). Kiegészült a MaReSz Felügyelő Bizottsága. Elnöke: Éder Zoltán (BRILL Kft.), tagja: Dr. Hajós Róbert (Budapesti Műszaki és Gazdaság tu dományi Egyetem), valamint a Közgyűlés döntése alapján: Zmák Tibor (Specia Marketing Kft.). A Közgyűlés döntött a évi Az év rendezvényszervezője díjazott személyéről, mely döntés értelmében Mártay Katalin, a K&M Congress Kft. ügyvezető igazgatója részesült Az év rendezvényszervezője 2009 elismerésben. Az első alkalommal ismerte el a Szövetség a MaReSz-Díj -jal a Szö vet ség tagjának a MaReSz ér dekében végzett kiemelkedő tevékenységét. A MaReSz tagjainak szavazata alapján Köves Tamást, a Meeting Budapest Ren dez vény szervező Kft. ügyvezető igazgatóját illette meg a díj. A MaReSz tagsági életében történt változások: Tagsági viszonya megszűnését jelezte az Acadcongress Kft., Aqaréna Kft., Ezüstpart Management Kft., Fivinvest Kft., NJSZT, HOVENTA Kft., Questor Zyrt., RDS Birdland Hotel Kft. Névváltozás: Duna Palota Nonprofit Kft., Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft., Meeting Budapest Ren dezvényszervező Kft., Sensation Intergált Kommunikációs Ügynökség Kft. A MaReSz tagjainak sorába csatlakozott az F&B 2006 Kft. (tevékenységi kör: munkaerő kölcsönzés), az MLSZ Edzőcentrum Kft. (tevékenységi kör: helyszíngazda), valamint a Special Event Budapest Kft. (tevékenységi kör: konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése) A MaReSz tagjainak száma január 21-én 99-re módosult. Horváth Ágnes Az első MaReSz-Díjas Köves Tamás, a Meeting Budapest Rendezvényszervező Kft. ügyvezető igazgatója A Magyarországi Rendezvény szer vezők Szövetsége (MaReSz) tagjai számára éveket átölelő, példamutató szakmai és erkölcsi munkájuk, elsősorban a Szövetség fejlődése, működése érdekében kifejtett kiemelkedő társadalmi tevékenységük elismeréseként kitüntető díjat alapított MaReSz-Díj néven. A díjazott személyéről a Közgyűlés titkos szavazással döntött. A január 21-diki Közgyűlésen a Szövetség tagsága Köves Tamásnak, a Meeting Budapest Rendez vény szervező Kft. ügyvezető igazgatójának szavazta meg a MaReSz-Díj elismerést, amelyet a MaReSz Nap fogadásán Dr. Szalma Béla, a MaReSz elnöke és Dr. Kovács Miklós, az Önkormányzati Minisztérium szakállamtitkára adott át. Köves Tamás közel 40 éves pályafutását a rendezvények szervezése határozta meg. Több mint 150 nemzetközi konferencia és kongresszus szervezése, valamint több mint 500 művészeti esemény dr. Kovács Miklós (az Önkormányzati Minisztérium szakállamtitkára), dr Szalma Béla (MaReSz elnök), Köves Tamás (a MaReSz korábbi elnöke, a Meeting Budapest Rendezvényszervező Kft. ügyvezető igazgatója) világra segítése fűződik a nevéhez. Alapító tagja a Magyarországi Rendez vényszervezők Szövetségének, amelynek 8 éven keresztül töltötte be elnöki tisztét között tagja volt az Or szágos Idegenforgalmi Bizottságnak, valamint részt vett a Magyar Turizmus Zrt Ma gyar Kongresszusi Iroda mellett mű kö dő Tanácsadó Testület munkájában. Az elmúlt 20 évben számos rendezvényhelyszín tervezésekor kérték fel szakértőnek: Várbazár, Soproni Liszt Ferenc Kongresszusi Központ, Millen niumi Kongresszusi Központ, Pécsi Koncert és Kongresszusi Terem, Corvin Event Hall Budapest, Vigadó project, Budai Vár HM épület, 2007-től a SYMA Kongresszusi Központ). A rendezvényszervezés mellett több mint 10 éve a Veszprémi Egyetemen kezdte el a rendezvényszervezés oktatást. Azóta rendszeresen oktat több főiskolán és egyetemen. A Harsányi János Főiskola címzetes főiskolai docens -e. Szakmai munkája elismeréseként 2002-ben az Év Rendezvényszervezője, 2003-ban Pro Turismo kitüntetésben részesült. Gratulálunk Köves Tamásnak a MaReSz-Díj -hoz! Horváth Ágnes 11 MaReSz Hírlevél március

12 MaReSz MaReSz Hírlevél március 12

13 Magyar Turizmus Zrt. híre: Maresz 25 éves a Budapest Congress & World Trade Center Miklósa Erika és a Liszt Ferenc kamarazenekar az ünnepi gálakoncerten Az 1985-ben átadott, Budapest Kong resszusi Központ néven ismert épületkomplexum fontos szerepet játszott abban, hogy Budapest a régió vezető konferencia-célpontja lehessen. Az idén 25 éves központ mindmáig megtartotta jö vőbemutató gondolkodását, dinamizmusát, és ezek fényében példaértékűen látta el a kongresszusi turizmus és a művészetek szolgálatát. A jubileum alkalmából egész évben különleges programok adnak alkalmat az ünneplésre. A gesztenyéskerttel körülvett egykori Budapest Kongresszusi Központ technikai felszereltségével, építészeti harmóniájával, jövőfókuszú törekvései vel rögtön az 1985-ös megnyitás után általános elismerést és tetszést aratott. A 2009-ben befejezett, teljes körű felújítás eredményeképpen továbbra is nem csak Budapest, hanem az ország legmodernebb konferenciahelyszíne a megújult Budapest Congress & World Trade Center. Tágas tereivel, multifunkcionális termeivel, fejlett audiovizuális rendszerével kiválóan tudja kiszolgálni a hazai és nemzetközi konferenciák, kongresszusok, kiállítások, gálavacsorák, céges rendezvények, termékbemutatók, kulturális rendezvények, koncertek szervezőinek és látogatóinak igényeit. A Budapest Congress & World Trade Center az Accor Hospitality Con vention Network nevű nemzetközi konferencia szolgáltatói láncának tagja. A három kontinensen, 22 országban összesen majdnem 70 helyszínen működő lánc célja, hogy a legmagasabb szintű konferencia szolgáltatásokat kínálja. Magyarországon jelenleg a Budapest Congress & World Trade Center a legnagyobb olyan létesítmény, amely egy fedél alatt képes konferencia, catering és szállodai szolgáltatást nyújtani. Nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő 2000 fős kapacitással bír, valamint falai között egyszerre 850 főre tudnak exkluzív körülmények között gálavacsorát rendezni mindezt egy teremben. Kedvező tulajdonsága továbbá a rendezvények személyre szab ha tósága: számos célra használható termek találhatóak itt a kisebb méretű multifunkcionális rendezvénytermektől kezdve egészen a 4000 négyzetméteres kiállítótérig. A folyamatos fejlődés nem csak az épületre jellemző, hanem a központ rendkívül profi személyzetére is, akik a nemzetközi jelentőségű rendezvényeken szerzett sokoldalú tapasztalataikat állítják a vendégek szolgálatába. A 25. születésnapot a helyszínhez méltó módon nagyszabású gálakoncerttel ünnepli a BCWTC. Február 19-én, péntek este ünnepi koncertet tartanak Miklósa Erika és a Liszt Ferenc kamarazenekar közreműködésével. E koncerttel a konferenciaközpont nemcsak magát ünnepli, hanem megköszöni mindazoknak a munkáját, alkotó tevékenységét, akik a 25 év alatt hozzájárultak a központ működéséhez, a rendezvények, konferenciák sikeréhez. Nem ez lesz az egyetlen kulturális esemény a jubileumi év kapcsán, az elkövetkező hónapokban ugyanis számos izgalmas esemény kerül megrendezésre a Budapest Congress & World Trade Centerben. A jubileumi évhez kapcsolódóan már tavasszal további koncertek, kiállítások, jótékonysági események várhatóak, és előreláthatóan ekkor fogják köszönteni a központ ötmilliomodik látogatóját is. Büszkék vagyunk rá, hogy negyedszázados jubileumot ünnepelhetünk ebben az évben. Mi úgy mondjuk, hogy még csak 25 évesek lettünk, hiszen rengeteg minden áll még előttünk. A teljes felújítás után is arra törekszünk, hogy minőségi szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesszük, és minél jobban megfeleljünk a hozzánk látogató vendégek változó igényeinek mondta Wim Mirer, a BCWTC igazgatója. 13 MaReSz Hírlevél március

14 MaReSz A turisztikai szakma XVIII. évadnyitó fogadása és díjátadó gálája február 1-jén a Művészetek Palotája adott otthont a XVIII évadnyitó fogadásnak és díjátadó gálának, amelyet a Turizmus Idegenforgalmi Kiadó Kft. szervezett. A turisztikai évadnyitó gála évről évre a turisztikai szakma legrangosabb eseménye. Az egyetlen olyan alkalom, amikor a szerteágazó szakma vezető képviselői együtt vannak. Az államigazgatás rendszeresen a legmagasabb szinten képviselteti magát. Valamennyi felügyelő miniszter, illetve MEHállamtitkár, megtisztelte részvételével a rendezvényt, csakúgy, mint a turizmussal foglalkozó parlamenti és önkormányzati képviselők. Hagyomány, hogy a szakmai szervezetek ez alkalommal adják át Az év turisztikai szolgáltató -ja, valamint Az év szakembere kitüntetéseket: Az év autókölcsönzője Barta József, a Barta Autó 2000 Kft. ügyvezetője MaReSz Hírlevél március Az év gasztronómusa Boros László, a debreceni Belga Söröző és Étterem konyhafőnöke Az év Tourinform munkatársa Danyi Zoltán, a Tourinform Debrecen irodavezetője Az év utazási irodása Feketéné Ke reszt úri Mária, a VIO Travel Utazási Iroda igazgatóhelyettese Az év munkaadója Hülvely István, a Hunguest Hotels Zrt. vezérigazgatója Az év rendezvényszervezője Mátray Katalin, a K&M Congress Kft. ügyvezető igazgatója Az év idegenvezetője Mizsák György idegenvezető Az év szállodása Nádas Gábor, a Thermal Hotel Visegrád igazgatója Az év turisztikai újságírója Németh Márk, a Világgazdaság újságírója Az év kempingese Novák Karin, a Hungarospa Thermal Kemping vezetője Miniszterelnöki szavak a szakmának Példaértékűnek nevezte a turizmusban dolgozók válság idején is megőrzött elhivatottságát Bajnai Gordon miniszterelnök a XVIII. Turisztikai Díjátadó Gálán és Évadnyitó rendezvényen. Mint mondta, elemzők szerint a turizmus idén túljuthat mélypontján, 3-4 százalékos növekedés várható az ágazatban. A miniszterelnök úgy fogalmazott: a turizmust jobban érinti a válság, mint egy átlagos ágazatot, jobban ki van szolgáltatva. Ráadásul a turizmust a válságra adott válaszok közül is sok súlyosan érintette, de a sikeres együttműködés eredményeképpen több területen kompromisszum született, így például az üdülési csekk és az étkezési jegy is a kedvezményes adózás alá került a normál sáv helyett, és 18 százalékra csökkent a szálláshelyi áfa. Szintén a szakma érdekérvényesítő képességének köszönhető, hogy összesen 300 milliárd forint uniós fejlesztési forrás áramlik a turizmusba. Ebből 140 milliárd sorsa már eldőlt, jelenleg 300 projekt már folyamatban van. A miniszterelnök úgy fogalmazott: a szakma képviselői munkájukkal kiérdemlik, hogy a mindenkori magyar kormány nagyobb figyelmet fordítson az ágazatra. De ezt erősíti a GDP-hez való hozzájárulása, és a foglalkoztatottságban betöltött szerepe is. A szakma hagyományos évadnyitó gáláján a mintegy ezer résztvevőt köszöntötte Csonka András, a helyszínt szolgáltató Művészetek Palotája vezérigazgatója, aki a kultúra és a turizmus összefonódását hangsúlyozta. Az eseményen beszédet mondott Varga Zoltán önkormányzati miniszter, aki kiemelte: bár a turizmus is érzi a válság következtében foganatosított intézkedések hatásait, két területen konkrét előrelépésről tud beszámolni. Február elejére a miniszterelnök asztalára kerül az a javaslat, amely valamilyen módon kompenzálja majd azokat az önkormányzatokat, amelyek jobban megsínylették az idegenforgalmi adóbevételekhez rendelt állami forintok megfelezését. Emellett a miniszter arra is ígéretet tett, hogy a már-már napi gondokkal küzdő Magyar Turizmus Zrt.-nek nem csökkenhet idén a nettó marketingkerete. 14 Az év turisztikai tudósítója Oláh Andrea, a Club Radio szerkesztője Az év repülőjegy-értékesítője Palla Rika, az IBUSZ Utazási Irodák Kft. repülőjegy-értékesítője Az év autóbuszos személyszállítója Pandurics István, a pécsi Ikarosz Utazási Iroda ügyvezetője Az év vendéglátója Radvánszky Attila, a Haxen Királyi Étterem tulajdonos-ügyvezetője Az év idegenforgalmi oktatója Rátz Tamara, a Kodolányi János Főiskola tanszékvezetője Az év Tourinform-iroda fenntartója a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat Ezúton is gratulálunk valamennyi szakembernek az elismerésnek. Horváth Ágnes Az év rendezvényszervezője 2009 elismerésben részesült: Mátray Katalin, a K&M Congress Kft. ügyvezető igazgatója A Magyarországi Rendezvény szer vezők Szövetsége a január 21-i MaReSz Közgyűlés keretében Mátray Katalint, a K & M Congress Kft. ügyvezető igazgatóját választotta meg AZ ÉV RENDEZ VÉNY SZER VEZŐJE 2009 kitüntetésre. A Szövetség az Év rendezvényszervezője kitüntetéssel azon személy munkáját ismeri el, aki szakmai és erkölcsi példaként állítható a szakmai közvélemény elé. A kitüntetés nem egy adott év eredményét értékeli, hanem a ki tün te

15 Maresz 15 MaReSz Hírlevél március

16 MaReSz MaReSz Hírlevél március 16

17 Maresz 17 MaReSz Hírlevél március

18 MaReSz MaReSz Hírlevél március 18

19 Folytatás a 14. oldalról tett egész addigi szakmai tevékenységét tartja példaértékűnek. A ki tüntetéssel a Szövetség saját tagjait díjazza. Mátray Katalin ügyvezetője a ben alapított K&M CONGRESS Kftnek, melynek fő tevékenysége kongresszusok és más szakmai rendezvények (konferenciák, szimpóziumok, tan fo lyamok, sajtótájékoztatók, fogadások, árubemutatók, egyéni és csoportos kiállítások) szervezése. Az alapítás óta állandóan fejlesztették szolgáltatásaik színvonalát, munkatársaik szakmai tudását. Saját fejlesztésben elkészített kongresszus-kezelő és nyilvántartó programot működtetnek, amely a résztvevők, kiállítók, és szponzorokhoz kapcsolódó minden munkafázist képes kezelni és nyomon követni, beleértve a tudományos program kezelését is. Megteremtették a honlapjukon ke resz tül történő jelentkezés és fizetés feltételeit. Az utóbbi öt év egyike sem telt el a nélkül, hogy eredményes nemzetközi rendezvényt vagy tudományos kongresszust ne bonyolítottak volna. Komplex szolgáltatást nyújtanak mind a szervezés, mind a technikai megoldások terén. Jó munkakapcsolatot tartanak fenn a háttéripar képviselőivel. Cégük 1998 óta utazási irodaként is mű ködik. Mátray Katalin 2009 őszén átvette az EFAPCO-ban a MaReSz képviseletet. Maresz Kupola Fórum március 2-án az Új Színházban ült össze a magyarországi rendez vényszervező- és fesztiválszövetségek ke rek asztala, a KUPOLA fórum. A jelenlévő szövetségi elnökök és szakértők a fórum öt éves tevékenységét értékelték, illetve azokra a feladatokra tértek ki, amelyek a társaságra várnak. Az elmúlt öt évben a KUPOLA szakmai napokat, oktatási és képzési feladatokat gondozott, részt vett a hazai pályázatok kidolgozásában, bírálatában és egyéb pályázati rendszerek előkészítésében, továbbá kapcsolatot tartott a Magyar Országgyűlés Kulturális és Sajtó Bizottságával, a szakminisztériumokkal és a turisztikai szektor képviselőivel. A megjelentek előzetes döntéseket hoztak a KUPOLA jövőjére vonatkozóan, mindenek előtt az informális szervezet hivatalossá tételéről. Ezen túl egyeztették a közeljövőre vonatkozó szakmai elképzeléseket. A találkozón a jelenlévők megünnepelték a KUPOLA Fórum 5 éves születésnapját. Pálfi Gábor Ihrig Péter Megkezdődött a Fesztiválok Éve 2010 Élmény veled szlogennel január 20-án ünnepélyes szakmai évadnyitó rendezvény keretében, hivatalosan is elindult a Fesztiválok Éve. Mint ismeretes, a 2006-os Nagy Ízutazás, a 2007-es Zöldturizmus Éve, a 2008-as Vizek Éve és a 2009-es Kulturális Turizmus Éve sikere után a Magyar Turizmus Zrt. idén a sokszínű hazai fesztiválkínálat köré fókuszálja marketingkommunikációs tevékenységét. A témaév keretében a nemzeti turisztikai marketingszervezet szakmai partnereivel szoros együttműködésben számos eszközzel csábítja az utazóközönséget különböző fesztiválok meglátogatására, illetve a fesztivállátogatókat arra, hogy egy másik időpontban is térjenek vissza az adott régióba. A Magyar Turizmus Zrt. január 20-án évadnyitó szakmai rendezvény keretében hivatalosan is elindította a Fesztiválok Évét. A rendezvényen részt vett és beszédet mondott Varga Zoltán önkormányzati miniszter is, aki értékelésében elmondta: a válság a turisztikai ágazatot sem kímélte, de visszatekintve 2009-re, megállapíthatjuk: bár jelentős volt a visszaesés, mégis kisebb, mint amit az egy évvel korábbi előrejelzések alapján egyáltalán várhattunk. Azt, hogy a vendégforgalom csökkenése egyszámjegyű maradt, mindenképp nagyon jó eredménynek kell tekintenünk. A Fesztiválok Évével kapcsolatban Varga Zoltán felhívta a turisztikai szolgáltatók figyelmét arra, hogy törekedjenek a nemzeti turisztikai marketingszervezettel való szoros együttműködésre, mert véleménye szerint így tehető még sikeresebbé a Magyarország, mint turisztikai célország népszerűsítésére irányuló tevékenység. Lényegében 2009 kulturális tematikája is folytatódik a Fesztiválok Évével, hiszen a fesztiválok a kultúra, és a kul 19 MaReSz Hírlevél március

20 turális turizmus ékkövei. Az átgondolt, sikeres tervezést és jó időzítést dicséri az a tény, hogy a fesztiválok évében mutatkozik be Pécs, mint Európa Kulturális Fővárosa. Arra törekszünk, hogy a kulturális vonzerőn belül, a fesztiválok is a turisztikai kínálat szerves részévé váljanak. tette hozzá a Miniszter. A továbbiakban beszámolt a nagy volumenű turisztikai fejlesztések eredményeiről is. Elmondta, hogy a es akciótervi időszakban turizmusfejlesztésre rendelkezésre álló további, mintegy 90 milliárd Ft-ból jelentős mértékben részesülnek a kulturális turisztikai projektek. A Vasúttörténeti Parkban megrendezett évadnyitó eseményre a Miniszter nosztalgiavonattal érkezett, dr. Kovács Miklós turisztikai szakállamtitkár és dr. Niklai Ákos, a Magyar Turizmus Zrt. elnökének kíséretében. Az évadnyitó rendezvény további részében dr. Róna Iván, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója ismertette a Zrt. tevékenységét a Fesztiválok Évében. A Magyar Turizmus Zrt. a Fesztiválok Éve keretében a belföldi nem fesztiválhoz kötődő utazásokon résztvevők körében kívánja népszerűsíteni a fesztiválokat, és arra biztatja őket, hogy utazásukat úgy időzítsék, hogy programjukat egy-egy fesztivállal is színesítsék. A témaévvel a nemzeti turisztikai marketingszervezet másrészt a fesztivállátogatókat kívánja kreatív és játékos módon megszólítani a fesztiválokon, ösztönözve őket arra, hogy utazásukat hosszabbítsák meg, továbbá a fesztiválok ideje alatt keressék fel a környék látnivalóit, illetve hogy a fesztivál után is térjenek vissza az adott településre és környékére. A célok elérése érdekében a Magyar Turizmus Zrt. számos marketingeszközzel népszerűsíti a Fesztiválok Évét. A Fesztiválok Éve során alkalmazott marketingeszközök saját szlogennel és logóval jelennek meg. A témaév arculata és az élmény veled szlogen ernyőként fogja össze a különböző témákat. A témaévet bevezető figyelemfelkeltő plakátkampány keretében január 16. és február 15. között, országszerte 100 db óriásplakát, 300 db city light, 50 db MaReSz Hírlevél március MaReSz kisplakát és 200 db parkolóórákon elhelyezett hirdetés hívja fel a figyelmet a Fesztiválok Évére. Az utazókat a fesztiválkavalkádban a 2010 januárjában megjelent tematikus fesztiválnaptárak is segítik eligazodni. A kiadványok a legjelentősebb, turisztikai vonzerővel rendelkező magyarországi fesztiválokat az alábbi öt plusz egy témában tartalmazzák: m Művészetkedvelőknek, m Bor és gasztronómia, m Népművészet, hagyományok, m Pörgés, buli, sport fesztiválok fiataloknak, m Fesztiválcsemegék különleges fesztiválok, rendezvények, m Fesztiválok a javából Ma gyaror szág legszínvonalasabb fesztiváljai. A fesztiválok ezen csoportosítása lehetővé teszi a célcsoportok sikeresebb megszólítását. A legjobb fesztiválokat féléves asztali naptár formátumban, továbbá lufi-naptárként is megjelentette az MT Zrt. A kiadványok terjesztése a Tourinform irodákon, MOL töltőállomásokon, az Utazás kiállításon és további vidéki turisztikai vásárokon és kiállításokon keresztül valósul meg. A nemzeti turisztikai marketingszervezet a turisztikai vonzerővel rendelkező magyarországi fesztiválokra az év során 13 alkalommal megjelenő Itthon otthon van turisztikai mellékletben is felhívja a figyelmet. A melléklet alkalmanként csaknem példányban, újságok, magazinok (Blikk Nők, Fanny, Hölgyvilág, Kiskegyed Konyhája, Magyar Nemzet, Népszava, Színes Kéthetes Tévéműsor, Vasárnapi Hírek, Világgazdaság) előfizetői példányaiba kerül behúzásra, valamint terjesztésre a Tourinform irodákban és a MOL töltőállomásokon is. Elindul az interaktív Fesztiválok Éve honlap (fesztival.itthon.hu), amely az MT Zrt. itthon.hu honlapjának aloldalaként működik. A honlapon a folyamatosan frissülő tartalmak (például cikkajánlók) mellett naprakész adatbázis segíti a látogatók tájékozódását. A kedvezményes utazási ajánlatok és a fesztiválokról rendelkezésre álló információk egymáshoz kapcsolódva is megjelennek, ami az üzenetek hatékonyabb célba jutását segíti. A korábbi sikeres tapasztalatokra alapozva, a évi jelentősebb, turisztikai vonzerővel is rendelkező 20 fesztiválok mobil-programfüzetben is kereshetők lesznek. Az interneten terjesztett, telefonra letölthető alkalmazás segítségével az érdeklődők szintén információt szerezhetnek a évi fesztiválokról. A nemzeti turisztikai marketingszervezet a budapesti Utazás és a vidéki turisztikai kiállításokon, továbbá fesztiválokra való kitelepüléssel is népszerűsíti a témaévet. Az Utazás kiállításra megjelenik egy ajánlatos katalógus is, amely a Fesztiválok Évére összegyűjtött kedvezményes szállásajánlatokat tartalmazza. A kedvezményes ajánlatokhoz nyereményjáték is kapcsolódik majd. A fesztiválkínálatban való eligazodást a Magyar Televízióban naponta jelentkező turisztikai programajánló, valamint az idén négy alkalommal megjelenő EXIT különszám is segíti. Az MT Zrt. a Fesztiválok Évében is folytatja az együttműködést a Funzine magazinnal, valamint a Pesti Műsor által az Utazás kiállításra megjelentetett Fesztiválkalauznak is a Társaság az együttműködő partnere. Fentieken kívül a promóciós munkát egyéb online és offline felületek is segítik (együttműködés internetes és nyomtatott médiumokkal, hirdetések, PR cik kek és riportok, hírlevelek, tanulmány utak, szakmai rendezvények stb.). Bár a Fesztiválok Éve elsősorban a belföldi marketingtevékenység összpontosítását célozza meg, a Magyar Turizmus Zrt. külképviseleteinek jelentős része is aktívan bekapcsolódik a magyarországi fesztiválok népszerűsítésébe: sajtótájékoztatókat és tanulmányutakat szerveznek, hirdetéseket és PR cikkeket jelentetnek meg szorosan együtt dolgozva a fesztiválok szervezőivel, a szolgáltatókkal és a helyi magyar kulturális intézetekkel. A Magyar Turizmus Zrt. központjának, regionális marketing igazgatóságainak és külképviseleteinek a Fesztiválok Évéhez kapcsolódó tevékenységét tartalmazó évi marketingtervek letölthetőek a hu honlap szakmai oldalain belül, a stretegiai-dokumentumok/mar ketingterv-akcioterv linkre kattintva. MAGYAR TURIZMUS ZRT Budapest, Bartók Béla út Tel.: (06-1) Fax: (06-1)

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA MaReSz 2010. március 11. évfolyam 1. szám A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA Kiadványunk az interneten is megtalálható: www.maresz.hu TARTALOM MaReSz Nap 3 Beszámoló a MaReSz

Részletesebben

SAJTÓANYAG MEGKEZDŐDÖTT A FESZTIVÁLOK ÉVE 2010

SAJTÓANYAG MEGKEZDŐDÖTT A FESZTIVÁLOK ÉVE 2010 Budapest, 2010. január 21. SAJTÓANYAG MEGKEZDŐDÖTT A FESZTIVÁLOK ÉVE 2010 Élmény veled szlogennel január 20-án ünnepélyes szakmai évadnyitó rendezvény keretében, hivatalosan is elindult a Fesztiválok Éve.

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Kvo.: 31.402/2007 Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa 2008. cím elnyerésére Összeállította: Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Részletesebben

SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3 MILLIÓ

SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3 MILLIÓ 1 GDP-HEZ HOZZÁJÁRULÁS: 9% MUNKAHELYEK SZÁMA: 318 EZER TURIZMUS DEVIZA BEVÉTELEI: 4 MRD EUR 1.031 SZÁLLODÁBAN 59.287 SZOBA SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3

Részletesebben

Rendezvények. Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése. partnerek vagyunk! Hungary CONVENTION & TRAVEL

Rendezvények. Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése. partnerek vagyunk! Hungary CONVENTION & TRAVEL Rendezvények Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése partnerek vagyunk! C&T CONVENTION & TRAVEL Hungary Tisztelt Partnerünk! Fő profilunk, a kongresszusok, konferenciák, szimpóziumok és kulturális

Részletesebben

INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA Közhasznú Egyesület IVETAR

INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA Közhasznú Egyesület IVETAR Informatikai Vezetők Társasága Elnökségi Ülés Jegyzőkönyv Az elnökségi ülés időpontja: 2015. február 27, 11:00 óra A helye: 7621, Pécs, Király utca 46. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Meghirdetett

Részletesebben

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Magyar Turizmus Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1)488-87 Fax: (6-1)488-86 E-mail: htbudapest@hungarytourism.hu www.itthon.hu Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Az észak-európai

Részletesebben

HIVATÁSTURISZTIKAI STATISZTIKA I. félév

HIVATÁSTURISZTIKAI STATISZTIKA I. félév HIVATÁSTURISZTIKAI STATISZTIKA A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Igazgatósága 2013 első félévére vonatkozóan elkészítette statisztikáját a hazai hivatásturisztikai piac alakulásáról. * A statisztikai

Részletesebben

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÁLLÁSHELY-SZERVEZŐ, MENEDZSELŐ SZAKMAI ISMERETEK 1. Ismertesse az új szállodai beruházást megelőző szakmai előkészítő, információs munkát,

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE CONSTRUMA / RENEO 2014 A HUNGEXPO Zrt. szakmai partnereként ismét kedvező megjelenési lehetőséget kínálunk a 2014 évi CONSTRUMA

Részletesebben

PlayIT. A Szakértő Bizottság döntése alapján 2015. évben a. márka elnyerte a Superbrands kitüntetést.

PlayIT. A Szakértő Bizottság döntése alapján 2015. évben a. márka elnyerte a Superbrands kitüntetést. I S M E R T E T Ő 2015 A Szakértő Bizottság döntése alapján 2015. évben a A PlayIT Magyarország legnagyobb Gamer és IT rendezvénye, valamint a legnagyobb látogatói számmal rendelkező hazai kiállítás, mely

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

A turizmus aktuális kérdései Magyarországon

A turizmus aktuális kérdései Magyarországon A turizmus aktuális kérdései Magyarországon Dr. Niklai Ákos alelnök, KEP elnök, Magyar Turizmus Zrt. II. Társadalmi Párbeszéd Fórum Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület Budapest, 2009. október

Részletesebben

A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez

A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez Budapest turizmusának, szállodai teljesítményének értékelése. Hogyan tovább? A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez Dr. Niklai Ákos 2011. május 4. BGF KVIFK Vállalkozásbarát

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Együttműködési Fórum Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Tapasztalat és rutin ellenére esély nélkül? Intézkedések az idősebb munkavállalók foglalkoztatásának növelésére A 2012-es év az Aktív idősödés

Részletesebben

Tisztelt (leendő) partnerünk!

Tisztelt (leendő) partnerünk! Tisztelt (leendő) partnerünk! Engedje meg, hogy a következő néhány sorban felhívjuk figyelmét egy általunk kínált lehetőségre, amely bizonyára felkelti érdeklődését. Kéréseivel, kérdéseivel kapcsolatban

Részletesebben

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely Országos Tourinform Találkozó Horváth Gergely Magyar Turizmus Zrt. Budapest, VAM Design Center, 2011. május 11. Szakmai találkozó és párbeszéd 143 Tourinform Fenntartók, önkormányzatok TDM-ek Magyar Turizmus

Részletesebben

VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9.

VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9. VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9. A Blochamps Capital Kft. megalakulása óta igyekszik kiemelkedő szakértelmével és hozzáértésével támogatni, működésében segíteni a magyar privátbanki

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének közgyűlése, 2013. december 3. Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig!

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Baranya megye Horváth Sándorné A

Részletesebben

28. Távhõ Vándorgyûlés

28. Távhõ Vándorgyûlés Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hõszolgáltatási Szakosztálya rendezésében 28. Távhõ Vándorgyûlés Tudásmenedzsment és a távhőrendszerek fejlesztése A szakmai ismeretek hatékony alkalmazása BALATONALMÁDI

Részletesebben

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése A turisztikai desztináci ció menedzsment rendszer fejlesztése se Magyarországon gon Magyar TDM Szövetség TDM ALAPFOGALMAK Desztináció Földrajzilag meghatározható egység, úti cél, melyben Önkormányzatok

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

Éves közgyűlés A megmérettetés éve

Éves közgyűlés A megmérettetés éve Éves közgyűlés 2013.03.29. A megmérettetés éve Napirendi pontok 1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő megszavazása. 2. Pénzügyi beszámoló 2012. évre vonatkozóan (Mach Péter). Szavazás

Részletesebben

Díszvendéghez méltó megjelenés

Díszvendéghez méltó megjelenés Díszvendéghez méltó megjelenés Mechanikus karbantartó MOM Zrt. Területi Igazgató City Hitelbróker Kft. Elektromos karbantartó MOM Zrt. Területi képviselő NYÍRSÉG NEHÉZGÉP 93 BT. Területi vezető CEUMED

Részletesebben

Dr. Niklai Ákos MSZÉSZ elnök. Budapesti régióülés. Mercure City Center 2014. március 25.

Dr. Niklai Ákos MSZÉSZ elnök. Budapesti régióülés. Mercure City Center 2014. március 25. Dr. Niklai Ákos MSZÉSZ elnök i régióülés Mercure City Center 2014. március 25. 2 Szállodai kapacitás 2012-2013 - július Szállodai kapacitás - KSH 2012 2013 index 5* 3550 1 512 42,6% 4* 9801 6 684 68,2%

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

utazás 2013. február 28. március 3. programod van

utazás 2013. február 28. március 3. programod van utazás 2013. február 28. március 3. programod van ÚJDONSÁGOK 2013-BAN Egy minden résztvevő szempontjából sikeresebb Utazás kiállítás érdekében. Külföldi díszvendég: Szlovákia Tematikabővítés: senior utak,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

Turisztikai vállalkozások mindennapjai, kilátások! Kocsy Béla. Nehéz gazdasági helyzet, fogyatékkal élő munkavállalók! Budapest, 2013. Március 01.

Turisztikai vállalkozások mindennapjai, kilátások! Kocsy Béla. Nehéz gazdasági helyzet, fogyatékkal élő munkavállalók! Budapest, 2013. Március 01. Turisztikai vállalkozások mindennapjai, kilátások! Kocsy Béla Nehéz gazdasági helyzet, fogyatékkal élő munkavállalók! Budapest, 2013. Március 01. Honnan indultunk? Összehasonlító elemzése, az elmúlt időszakról

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: BORSOD ABAÚJ - ZEMPLÉN MEGYE KOORDINÁTOR NEVE: Ducsay

Részletesebben

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Agenda 1. A múlt elemzése 2. A turizmuspolitikai irányítás megteremtése 3. Új típusú stratégiai

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Együttműködési Fórum Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Tapasztalat és rutin ellenére esély nélkül? Intézkedések az idősebb munkavállalók foglalkoztatásának növelésére A 2012-es év az Aktív idősödés

Részletesebben

EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL

EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL 1. A konferencia célja A Dunaújvárosi Főiskola 2007-től hagyományteremtő módon nemzetközi tudományos

Részletesebben

Egy még vonzóbb Budapestért

Egy még vonzóbb Budapestért Egy még vonzóbb Budapestért Dudás Krisztina marketingigazgató Magyar Turizmus Zrt. 2011. május 4. Kedvező piaci trendek A trendek nekünk dolgoznak Növekvő népszerűségnek örvendenek Rövid utazások Közeli

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma MAGYAR TURIZMUS ZRT. Kutatási Csoport 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1) 488-871 Fax: (6-1) 488-8711 E-mail: kutatas@itthon.hu www.itthon.hu A TISZA-TÓ RÉGIÓ KÜLDŐPIACAI ÉSZAK-EURÓPA Az

Részletesebben

Körös-völgyi Oázis Egészségturisztikai Egyesület bemutatkozása. Glózik Klára, az Egyesület elnöke

Körös-völgyi Oázis Egészségturisztikai Egyesület bemutatkozása. Glózik Klára, az Egyesület elnöke Körös-völgyi Oázis Egészségturisztikai Egyesület bemutatkozása Glózik Klára, az Egyesület elnöke 2010. augusztus 31-én alakult a Békés Megyei Egészségturisztikai Klaszter hosszú távú működtetésére 14 alapító

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A regionális szintű kezdeményezéseknél elsődlegesen a három szektor az önkormányzati, a vállalkozói és a civil szféra kölcsönös egymásra utaltsága teremti

Részletesebben

SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ. a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának március 21-i üléséről.

SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ. a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának március 21-i üléséről. SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának 2007. március 21-i üléséről. A Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal épületében

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG

MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG Háziorvosi Munkacsoport TERÁPIÁS MŰHELY Siófok, 2014. november 7-8. Partner Tájékoztató Tisztelt Partnerünk! A Magyar Diabetes Társaság Háziorvosi Munkacsoportja, a Vanderlich

Részletesebben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Budapest, 2011.05.10. Visszatekintés Folyamatos tanulóképzés Egyre növekvő tanulói létszám Kamarák Gyakorlati képzés szereplői Iskolák

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

MotoGP 2009 Magyarország

MotoGP 2009 Magyarország Budapest, 2008. július 23. MotoGP 2009 Magyarország Dr. Róna Iván vezérigazgató Magyar Turizmus Zrt. Tartalom I. A MotoGP, mint kiemelt világesemény bemutatása II. A MotoGP 2009. magyarországi futamának

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

Partner Tájékoztató. XXX. Gyermekdiabetes Tudományos Ülés Balatonfüred, 2013. október 3-5.

Partner Tájékoztató. XXX. Gyermekdiabetes Tudományos Ülés Balatonfüred, 2013. október 3-5. Partner Tájékoztató XXX. Gyermekdiabetes Tudományos Ülés Balatonfüred, 2013. október 3-5. Tisztelt Partnerünk! Szeretettel várjuk Önöket Balatonfüreden, 2013. október 3-5. között megrendezésre kerülő Magyar

Részletesebben

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken Mi a borút? A borút definíciója: olyan összetett turisztikai termék, mely sajátos egyedi kínálattal rendelkezik, szervezett

Részletesebben

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA A szaknyelvi kompetenciafejlesztéstıl a munkaerıpiacig Budapest, 2010. november 19-20. Fıvédnök: Sándorné Dr. Kriszt Éva PhD a Budapesti Gazdasági Fıiskola rektora Védnök:

Részletesebben

Elnökségi határozatok 2012.

Elnökségi határozatok 2012. Elnökségi határozatok 2012. A határozat száma A határozathozatal időpontja A határozat tartalma A határozat hatálya A döntést támogatók és ellenzők számaránya 2012/1. 2012. január Az Autisták Országos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

SZÁNDÉKNYILATKOZAT ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁS SZAKMAI GYAKORLATHOZ

SZÁNDÉKNYILATKOZAT ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁS SZAKMAI GYAKORLATHOZ SZÁNDÉKNYILATKOZAT ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁS SZAKMAI GYAKORLATHOZ A fogadó vállalat/intézmény Neve: Pannon Famulus Kft. Címe: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 42. Telefonszáma: 96/547-720 Kapcsolattartó neve, beosztása:

Részletesebben

KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE. Energiabarát Kft.

KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE. Energiabarát Kft. KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE CONSTRUMA / RENEO 2014 A HUNGEXPO Zrt. szakmai partnereként ismét nagyon kedvező áron kínálunk megjelenési lehetőséget a jövő

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2014 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

A bajai főiskola jövőképe

A bajai főiskola jövőképe A régió felsőoktatásának jelene és jövője konferencia A bajai főiskola jövőképe Melicz Zoltán Eötvös József Főiskola, Baja A bajai főiskola Két karú intézmény Neveléstudományi Kar (1870-ben alapított,

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

1. A hallgató adatai. 2. A szakmai gyakorlat vezetőjének adatai: 1.1 Név: 1.2 Melyik szakra jár? HFF-Idegenforgalmi. HFF-Turizmusvendéglátás

1. A hallgató adatai. 2. A szakmai gyakorlat vezetőjének adatai: 1.1 Név: 1.2 Melyik szakra jár? HFF-Idegenforgalmi. HFF-Turizmusvendéglátás BKF KarrierCentrum KarrierCentrum Szakmai gyakorlat (SZGYN 09/10-1) Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális

Részletesebben

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért.  A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai Szolgáltatások a sikeres német-magyar üzletekért A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai www.duihk.hu Kivonat a DUIHK szolgáltatási katalógusából * a hivatkozások a teljes katalógusra

Részletesebben

Koncepció az ERP rendszereket. vállalatirányítás) gyártó és/vagy forgalmazó cégek számára

Koncepció az ERP rendszereket. vállalatirányítás) gyártó és/vagy forgalmazó cégek számára 10 10.. Personal Hungary Szakkiállítás 2013. október 9-10 10.. Koncepció az ERP rendszereket (komplex ügyvitelszervezés, vállalatirányítás) gyártó és/vagy forgalmazó cégek számára 10. Personal Hungary

Részletesebben

Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján

Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján Turizmus 2.0 Humán fejlesztések a kiemelt ágazatban BKF, BUDAPEST, 2010. XI. 4. Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján DR. RUSZINKÓ

Részletesebben

www.pwc.com Panorama project

www.pwc.com Panorama project www.pwc.com Panorama Magyarország hosszú távú versenyképességének kulcsa az üzleti igények és szakemberi kínálat folyamatos, dinamikus összehangolása. A PwC kidolgozott egy nemzetközi módszertant a cégek

Részletesebben

TARTALOM FÓKUSZ FÓKUSZ AKTUÁLIS NEMZETKÖZI GAZDASÁG KUTATÁS FELSŐOKTATÁSI ÁTALAKÍTÁS

TARTALOM FÓKUSZ FÓKUSZ AKTUÁLIS NEMZETKÖZI GAZDASÁG KUTATÁS FELSŐOKTATÁSI ÁTALAKÍTÁS TARTALOM FÓKUSZ AKTUÁLIS NEMZETKÖZI GAZDASÁG KUTATÁS FÓKUSZ FELSŐOKTATÁSI ÁTALAKÍTÁS EGYEZTETÉST KEZDTEK AZ MKIK ÉS A REKTORI KONFERENCIA VEZETŐI A magyar felsőoktatási rendszer problémáiról, azok lehetséges

Részletesebben

WP 2 Előkészítő elemzések és kutatás a projektben részt vevő országok az Európai örökség tolmácsolás oktatásának területén fellelhető szakmákról

WP 2 Előkészítő elemzések és kutatás a projektben részt vevő országok az Európai örökség tolmácsolás oktatásának területén fellelhető szakmákról EU Lifelong Learning Program 2007-2013 (2012/C 232/04) Leonardo da Vinci Alprogram. Pályázati felhívás 2013 EAC/S07/12 "Innováció transzfer" Projekt száma: 2013-1-ES1-LEO05-66707 EURÓPAI ÖRÖKSÉG TOLMÁCSOLÁS

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Egyeztetési dokum entáció: 2015. május 26. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Készült a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának megbízásából 2015. május C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR FELHÍVÁS Válság a pénzügyekben pénzügyek a válságban konferencia SOPRON 2009. szeptember 29-30. A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Időskori turizmus trendjei és célcsoport elvárások

Időskori turizmus trendjei és célcsoport elvárások Időskori turizmus trendjei és célcsoport elvárások Dr. BALOGH Zoltán Nemzetközi Ügyek Csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Civil együttműködési hálózat kialakítása

Részletesebben

Budapest Maraton és Félmaraton 1.

Budapest Maraton és Félmaraton 1. Budapest Maraton és Félmaraton 1. 1984 óta kerülnek megrendezésre. A félmaraton szeptemberben, míg a maraton októberben. A két verseny 31 000 embert mozgatott meg 2012-ben. A Budapest Maraton Magyarország

Részletesebben

Beszámoló a decemberi klubnap eseményeiről

Beszámoló a decemberi klubnap eseményeiről Beszámoló a 2016. decemberi klubnap eseményeiről 1 Tisztelt CSVOE Tagtársunk, Kedves Barátunk! 2016.12.15.-n csütörtökön tartotta Egyesületünk az évzáró KLUB rendezvényét. Az idei évre komoly célokat tűztünk

Részletesebben

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika Kari körkérdés A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika A válaszadók megoszlása a képzés jellege alapján (%) A képzés jellege

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Abádszalók Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 19-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Az ülésen jelen voltak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

MEDICINA 2000 XIX. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XIV. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia

MEDICINA 2000 XIX. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XIV. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia MEDICINA 2000 XIX. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XIV. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Talpon maradunk 2017. szeptember 20-22. Balatonfüred, Füred Hotel Tisztelt Tagtársaink!

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2014 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-3.2.12.

Részletesebben

MEE Szegedi Szervezet

MEE Szegedi Szervezet MEE Szegedi Szervezet 2014. évi beszámol moló taggyűlés Napirend: 2014 évi beszámoló 2015. évi terv Jelölő bizottság megválasztása 2014. évi egyesületi munka elismerése Jubileumi nyakkendők átadása Munkabiztonság

Részletesebben

2003 - Az egészségturizmus éve

2003 - Az egészségturizmus éve 2003 - Az egészségturizmus éve Oláh László igazgató Stratégiai Termékek Igazgatósága Magyar Fürdőszövetség Közgyűlése 2003. április Az egészségturizmus nemzetközi trendjei Európaiak összes utazásából (270

Részletesebben

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum 2010. április 16-18. között rendezte meg a III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórumot a CESCI, a zentai Ci-Fi Civil Központ segítségével. A találkozónak

Részletesebben

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. 2012. június 30. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumának alapvető küldetése,

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet)

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet) Jegyzőkönyv a DOSz Nyelvtudományi Osztályának alakuló üléséről Ülés időpontja: 2013. 10. 21. 15:00 Ülés helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II.

Részletesebben