Iskolai Emlékezet: Hegedûs tanár néni terme ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS. Füst Milán ZOKOGNI SZERETNÉK. Igazság, október 30.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iskolai Emlékezet: Hegedûs tanár néni terme ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS. Füst Milán ZOKOGNI SZERETNÉK. Igazság, 1956. október 30."

Átírás

1 XI. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM OKTÓBER INGYENES Füst Milán ZOKOGNI SZERETNÉK Nacionalizmus-e az, ha valaki tönkretett, agyongyötört, megcsonkított, szegény kis magyar hazája sorsán évek óta sírva fakad? Ez a fogalom, hogy hazám, nem légbõl kapott koholmány. Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned s halnod kell - ez sem légbõl kapott koholmány - egyike ez a legnemesebb szív örökérvényû figyelmeztetéseinek. A szívem vérzik, egész létemben megrendülve állok felejthetetlen hõseink holtteste elõtt, már sírni sem tudok, és nem is tudom, mit kellene mondanom ennek a csodálatos magyar ifjúságnak! Egy összegyötört aggastyán szól hozzátok, aki zokogni szeretne, zokogva szeretné forró szívetekre hajtani elfáradt fejét és arra kérni benneteket, hogy akármi következik is ránk, ti még forróbb szeretettel zárjátok édes, fiatal szívetekbe hazátokat, ezt a sokat, mérhetetlenül sokat szenvedett Magyarországot Igazság, október 30. Iskolai Emlékezet: Hegedûs tanár néni terme A 2004/2005. tanévnyitó ünnepségén résztvevõk megható perceket éltek át, amikor az Iskolai Emlékezet program keretében felavattuk az Árpád úti épületben Hegedûs tanár néni termét és emléktablóját. Az Oktatási Minisztérium nemes kezdeményezése lehetõséget ad arra, hogy a mai diákok ápolják azoknak a generációkat felnevelõ jeles tanáregyéniségeknek az emlékét, akik nagyon sokat tettek egy-egy közösség életéért, szellemi és erkölcsi fejlõdéséért. Az emléktabló méltató sorainak felolvasásával Mátyásné dr. Patócs Andrea, az Oktatási Minisztérium jogi fõosztályának vezetõje, iskolánk hajdani diákja idézte fel Hegedûs tanár néni alakját, akinek kedves mosolya, biztató szavai ott élnek minden boldogi ember szívében. A magyar szaktanterem, amelyet erre az alkalomra illõ módon felújítottunk - külön köszönet jár a terem és a padok festéséért Bogdán Gyõzõnek - mostantól a Hegedûs tanár néni terme nevet viseli. A tanterem melletti falon elhelyezett emléktablót Hegedûs Ernõ igazgató úr és Havelantné Hegedûs Ildikó, a családtagok jelenlétében koszorúzták meg az iskola közösségének tanár- és diáktagjai. ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS Az 1956-os eseményekre emlékeznek a Berecz Antal Általános Iskola diákjai október 22-én 1300 órakor. Az Ujváry Ferenc Mûvelõdési Házban tartandó ünnepségre szeretettel várjuk a lakosságot

2 2 BOLDOGI ÉLET OKTÓBER Gépjármûadóról Önkormányzati hírek A gépjármûvek adóztatása január elsejétõl a központi gépjármûhatósági nyilvántartás alapján történik. A gépjármû tulajdonosa vagy üzembentartója minden változást / új lakóhely, adás-vétel, öröklés/ 15 napon belül köteles a Hatvani Okmányirodában bejelenteni évi LXXXIV. Törvény 33. (1) A nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítására okot adó körülmény bekövetkeztétõl számított 15 napon belül köteles bejelenteni a bejegyzésre jogosult hatóságnál: a) a jármûvezetõ, a jármûtulajdonos (üzembentartó) a személyazonosító és lakcím adatának, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet a megnevezésének, székhelye (telephelye) címének, cégjegyzék- (nyilvántartási) számának változását; b) a jármû új tulajdonosa a jármû tulajdonjogának, a tulajdonos az üzembentartó személyének, valamint a jármûokmányokban megjelölt mûszaki adatoknak a változását; A befizetõ azonosításáról Adófizetési kötelezettség teljesítésekor /gépjármûadó, magánszemélyek kommunális adója, helyi iparûzési adó, talajterhelési díj/ a postai feladóvevényen az adózó nevét és lakóhelyét, vállalkozás esetén a vállalkozás nevét és levelezési címét kérjük feltüntetni. Közmûfejlesztési hozzájárulás törlesztése esetén a nyilvántartott befizetõ nevét és azon ingatlan címét kell feltüntetni, amelyre a befizetés történt. Itt mindenki mosolyog Községünk jelenének megörökítésén fáradoztak egy héten keresztül Ács Irén, Baricz Kati, Benkõ Imre, Domaniczky Tivadar, Kresz Albert és Kurdi Zoltán fotómûvészek. A boldogi emberek szívesen fogadták a hozzájuk kopogtató mûvészeket, elbeszélgettek velük, megmutatták amire kíváncsiak, pózoltak, barátságok szövõdtek. Az utcán is készítettek felvételeket az arra haladó emberekrõl. Hajnalban a munkába indulókról, a paprika szedõkrõl, a napfelkeltérõl. Napközben felkeresték otthonukban községünk díszpolgárait és még sok érdekes embert. Ellátogattak a templomba, az óvodába, a mûvelõdési házba, a könyvtárba, a tájházba, a tanodába. Készültek fotók a pékségben, a húsüzemben, a kukoricaföldön, a víztorony tetejérõl és a temetõben. Érdekesnek találták a fácántelepet, a Vadasparkot, a környék tanyáit és a horgásztavat. Esõ elõtt a felhõket, esõ után a szivárványt kapták lencsevégre. Éjszaka felderítõ útra indultak, hogy hogyan szórakoznak fiataljaink születésnapi buliban vagy a kocsmában. Persze mindent én sem tudhatok, majd az elkészült fotók mutatják meg, hogy milyennek látnak mások bennünket. Az elkészült tízezer fotóból kiválasztják a legérdekesebb, legjobban sikerült százat, és egy könyv készül belõle, amelyben három települést mutatnak be: Boldogot, Jászfényszarut és Turát, amely egyben három megye találkozását is kifejezi. Régi fényképet ajánlottak fel községünk lakói, de érdemes még kutatni az olyan jellegû kincsek után, amelyek Boldog múltját idézik. Ezt a kiállítást követi majd a fotómûvészek által megfogalmazott Boldog jelene. A fotósokban nagyon pozitív benyomást keltett az, ahogyan a boldogi ember fogadta õket, jól érezték magukat és egyhangúlag kimondták, hogy itt az embereknek még a szeme is mosolyog. Zsírosné Õszi Katalin Végrehajtásról Azon adózókkal szemben, akik fizetési kötelezettségüknek a jogszabályban meghatározott módon nem tesznek eleget, az önkormányzat a végrehajtási eljárást haladéktalanul megindítja. Az adóvégrehajtás elrendelésének, amennyiben jogszabály másképpen nem rendelkezik, nem feltétele az adós elõzetes értesítése vagy az adóhatóság egyéb intézkedése. Amennyiben a végrehajtás megindításának feltételei fennállnak, külön határozat meghozatala nélkül az elsõ végrehajtási cselekmény foganatosítható. Vállalkozók, vállalkozások nyilvántartásba vétele Vállalkozók ill. vállalkozások a helyi iparûzési adó hatálya alá való bejelentkezést az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény ának megfelelõen a tevékenység megkezdésétõl számított 15 napon belül kötelesek teljesíteni az önkormányzat felé. Súlykorlátozás Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy augusztus 1-tõl a Béke úton súlykorlátozás került bevezetésre a 3,5 t feletti gépjármûvek részére. Ennek oka a teherforgalomtól való mentesítés és az út állagának további elhasználódásának megakadályozása. A súlykorlátozással kapcsolatos behajtási engedély a kérelem indokának feltüntetésével kérhetõ a polgármesteri hivatalban. A kérelemben fel kell tüntetni az elõzõekben említett indokot a gépjármû tulajdonosának /üzemeltetõjének/ a nevét, címét a gépjármû forgalmi rendszámát. A kérelem illeték köteles, a Ft-ot illetékbélyegben kell leróni. Könyvtárunk helyismereti gyûjteménye értékes fotókkal gazdagodott Ács Irén jóvoltából. A régi boldogi vasútállomás térközõre az õ apósa Kovács Illés ( ) volt. A fotón az épület elõtt Kovács Illés és felesége Magyar Erzsébet látható. Kepesné

3 2004. OKTÓBER BOLDOGI ÉLET 3 Köszönet Édesanyámnak Lelked örülhet már Díszpolgárrá lettél Anyám Jó emberek gondoltak rád Sok munkádért dicséret járt. Köszönet jár mindezekért Sírod mélyén Nyugodj békén! Köszönetem és hálám fejezem ki mindazoknak az embereknek, az Önkormányzat testületének, az asszonykórusnak, akik gondoltak Édesapám és Édesanyám díszpolgári kitüntetésére. Én, aki gyerekkorom óta láttam és átéltem azt a szeretetet, amit a falu érdekében tettek csak hálámat tudom kifejezni. Mindketten odaadóan dolgoztak a faluért mind kulturális mind gazdasági téren. Még egészen kisgyermek voltam, amikor Egerben laktunk. Nem volt olyan alkalom, ha boldogi ember Egerben járt ne jött volna el hozzánk és ne kapott volna segítséget Édesapámtól bármilyen ügyet intézett a városban. Tanácselnökként is szívesen intézte az emberek ügyes-bajos dolgait. Tsz. elnöksége idején szinte alig láttuk otthon. Hajnalban kelt vagy éppen éjjel járta a határt, késõn tért haza a családhoz. Igazságot próbált minden téren biztosítani és jó megélhetést a tsz. tagok részére. Soha nem helyezte elõtérbe a saját dolgait, amit mi sokszor megszenvedtünk. Szegény családból származott, nem lett gazdag tsz.elnök, mint többen az országban. Becsülete, emberekhez intézett jó szava a mai napig megmaradt. Engem és húgomat is erre tanított és én igyekszem is ezt betartani. Jó érzéssel tölt el, hogy gondoltak rájuk, munkájukat elismerték, ezért még egyszer hálás köszönetemet fejezem ki minden jó érzésû embernek, aki szerette õket. Itt szeretném megköszönni Rohács Istvánnak és feleségének, hogy amikor Édesapám végleg nyugdíjba vonult és a tsz. végelszámolását sikeresen véghezvitte, egyedül õk jöttek el hozzá személyesen megköszönni azt, amit a tsz. tagokért tett. Ezt a jó érzést életem végéig nem felejtem el nekik. Még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy szüleim ezt a kitüntetést, elismerést megkapták. Tisztelettel: Nagy Jánosné Lukács Mária Töprengés Kémlelem az eget Beteg kezem nem ölel át, Vajon a mennyország ott Bénasága újra beáll. lehet? Gyógyítsd meg lelkemet, Ha ez így van Édesanyám, testemet, mint régen, Jóságodért bizton ott jársz! Hogy sírodhoz többször Úszik egy felhõ az égen, mehessek még el. Úszik még egy szépen. Addig kémlelem az eget, Fürkészem szememmel Borongós felhõ közül talán Talán az egyik mögött rám tekintesz. elbújtál? De arcod csak almomban látom, És onnan nézel reám? Talán a mennyország túl távol? Onnan figyeled beteg lányod? De ha könnyeimet látod, Áldásod küldd el már most! Tudni fogod, te hiányzol Sírodhoz nehéz mennem, Legjobban ezen a világon! Beteg lábam nem visz könnyen. elem Házasságkötés: Kolozs László Zólyomi Mónika Vágner János Szûcs Szilvia Farkas János Kiss Viktória Rohács Norbert Farkas Adrienn Õszi Viktor Tóth Gabriella Tisztelt Szerkesztõség! Az áprilisi Boldogi Életet olvasva, Klárik László temetésével kapcsolatban szíven ütött ez a két szó: akkor csonka harangzúgás mellett temették el õt. A boldogi harangszó majd 60 év után még mindig csonka, hiszen hiányzik a nagy harang, üres a helye. Az elsõ világháború után 9 évvel 1927-ben már új harangot szenteltek, melyet a második háborúban elhurcoltak. A környezõ városok, községek nagy részében azóta pótolták, még a nálunk kevésbé vallásosnak ismert helyeken is. Talán el kellene gondolkodni azon, hogy a háború befejezõdésének 60. évfordulójára nem lehetne-e ezt a fájó hiányt pótolni. Annál is inkább, mivel a falu terjedelme nagyobb lett és sokszor a jászfényszarui templom harangja jobban hallható, mint a miénk. A várható költsége sem lenne kibírhatatlan, hiszen azt a kb Ft-ot, ami egy-egy családra esne, gondolom minden jó szándékú ember rászánná. Valószínû, hogy lennének olyan nagylelkû adakozók is, akik ennél többet is rászánnának azok helyett, akik nem bírnak, vagy nem akarnak hozzájárulni. Tisztelettel ajánlom figyelmébe ezt a gondolatot mindazoknak, akik ebben az ügyben tehetnek valamit, vagy egyetértve vele, szándékoznak tenni. Tisztelettel: egy olvasó K O V Á C S J ÓZ S E F emlékére Több évtizede szolgált a pult mögött, Nem látszott rajta, hogy fáradt meggyötört. Keze és agya úgy járt mint a robot, Az italbolt Kovács Józsi kocsmája volt. A zöldárut mit átvett elérne Párizsig, De a sertéseket is lehetne számolni másnapig. Nem emeli már csapolásra kezeit, Munkába indulóknak nem önt már féldecit. Fáradt kubikosnak habzó hideg sört, De van akinek jólesett a szódás málnaszörp. Búcsúzunk most tõled a szakmában dolgozók, De mind akik ismerték a sohasem fáradót. Újszülöttek: Berényi Noell an.: Dudás Melinda Lakatos Roland an.: Zólyomi Erika Elõházi Réka an.: Makádi Magdolna Szécsi Anna an.: Hévíz Krisztina Rácz Krisztián an.: Kállai Nóra Töreki Kristóf an.: Lichtenstein Liliána Bancsi Ádám an.: Rohács Márta Elhunytak: Anyakönyvi hírek Kovács József Honvéd u. 74 éves Petrovics József Béke u. 80 éves Lukács Jánosné (Õszi Mária) Hatvani u. 82 éves Dudás András Béke u. 65 éves Kállai István Ady u. 45 éves Iván János Dankó u. 78 éves Vitai Istvánné (Tóth P. Anna) Kossuth u. 77 éves Benkõ László Bartók B. u. 39 éves Petrovics Zoltán József A. u. 50 éves

4 4 BOLDOGI ÉLET OKTÓBER AKI ITT VOLT LÁTHATTA - Látványos és színvonalas rendezvényeken vehettek részt a paprikafesztivál 3 napja alatt azok, akik elfogadták a szervezõk meghívását a sportpályán és a mûvelõdési ház környékén zajló eseményekre. Nagy összefogás és sok munka eredményeképpen születtek meg a programok, melyért köszönet illeti meg a szervezõket és a lebonyolítókat: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház: Kaláris Néptáncegyüttes, Színjátszókör, Hagyományõrzõ Együttes, Agrodiszkont:Józsa Gyula, Boldogi Sportegyesület:Medveczki Tibor, Kovács Kálmán falugazdász, Nagy László növényvédõs, Boldogi Huszár és Hagyományõrzõ Egyesület: Jánosi Imre és Kovács Péter, Polgármesteri Hivatal dolgozói: Püspökiné Nagy Erzsébet pm., Szitányi Péterné jegyzõ, Nagy György, Kovács László, Bódi János, Tóth András,Polgárõrök: Hornyák István, Tûzoltó Egyesület: Budai Zoltán, Kállai Mária Egyesület:Kadét Ernõ, Fûszerpaprika Egyesület: Szûcs Ferenc, helyi gazdák: Zsíros István,Horváth Tihamér, Nagy Attila, Petrovics István. III. Boldogi Fotós összeállításunk néhány mozzanatot mutat be a aug programjaiból. Valahol Európában c. musical egy részlete A Magyar Rákellenes Liga ételkóstolással egybekötött bemutatója Szüreti felvonuláson a Kaláris Néptánccsoport A fõzõverseny egyik résztvevõ csapata Vetõmag forgalmazó cégek bemutatkozása az AGRODISZKONT elõtt

5 2004. OKTÓBER 5 BOLDOGI ÉLET AKI NEM JÖTT SAJNÁLHATJA Paprikafesztivál augusztus 20. Alkotmányunk ünnepe, III. Mini- Csöpi Kupa, Paprikafesztivál. Hosszú elõkészület elõzte meg ezt a napot, melyre az égiek is áldásukat adták, hiszen verõfényes igazi szabadtéri játékokra alkalmas idõ volt. A délelõtt folyamán a csekély létszámú érdeklõdés a délidõ elérkeztével rohamosan nõtt. A közönség élvezhette karate szakosztályunk remek Kapoeira-tánc bemutatóját, Polgárõrségünk és a hatvani rendõrkapitányság kutyás részlegének remekül megkomponált biztonságtechnikai elõadását, illetve a HM. Fegyveres katonai elõadását. Szintén nagy sikert aratott kicsik és családok körében a Jánosi Imre által biztosított lovaglás és sétakocsikázás, melyet ez úton is köszönünk! Csemetéink elõszeretettel futkároztak a mintegy 350 db szalmabálából épített labirintusban, ami a nap végére inkább hasonlított egy szalma grundhoz, így Kovács Kálmán falugazdászunk és Jánosi Imre helyi vállalkozónk báláinak nagy részét már nem kellett visszaszállítaniuk. A délután folyamán lezajlott az immáron harmadik alkalommal megrendezett Mini-Csöpi kispályás labdarúgó torna, mely a korábbi sikerei miatt nagy számú, fõleg vidéki érdeklõdés övezte. Itt azért végig fut az agyamon, miért van az, hogy az egész nap folyamán jóval nagyobb a vidékiek létszáma, mint a helybélieké? A nap csúcspontja és egyben hab a tortán az 1984-es megye I. osztályban ezüstérmet szerzõ boldogi felnõtt és mostmár öregfiúknak mondható csapatunk összecsapása a mostani felnõttekkel, akiknek negyvenes fejjel is sikerült újat mutatni. Végül azért csak a fiatalos erõ gyõzedelmeskedett! Érdekes volt számunkra, hogy a szervezés folyamán mennyire könnyû dolgunk akadt a csapattagok felderítésében, nem beszélve a megkeresések alkalmával tapasztalt reakciókról, hiszen szinte mindannyian egy szóra, némelyek elcsukló hanggal, örömmel vették a lehetõségét, hogy még egyszer, együtt a pályára léphetnek. Azt hiszem ezek után ismét kijelenthetjük: Szép volt fiúk! A nap végén mindenki átadta magát a társalgás és mulatozás élvezetének Kepes Iván zenéjének segítségével, melyet a boldogi önkéntes tûzoltók által felügyelt tábortûz fénye tett színessé. Ez úton kell megköszönjük azt a rengeteg önzetlen segítséget, mely nélkül nem tudtuk volna megrendezni ezt a csodálatos napot. Segítõink: Bánki Lajos, Borsós Zsolt, Püspöki Italbolt, Liget Italbolt, Szõlõsi Gábor, Püspöki István, Gódor Attila, Seres Tibor, Szántai István, Surányi Mihály, Petõ Tamás, Stumpf István, Négyes-Fogat Kisvendéglõ, Agrodiszkont, Luda Pékség, Varga és Tsa Kft., Kovács Kálmán, Jánosi Imre, Hornyák István, Coop Diszkont, Józsa Anita, Tóth Andrea, Futó Anett és a Kõbányai Sörgyár. Medveczki Tibor

6 6 BOLDOGI ÉLET OKTÓBER Fontos tudnivalók a gépjármû-biztosításról Ez év július 1-tõl az Európai Unióhoz való csatlakozás miatt tovább szigorították a kötelezõ gépjármû felelõsség-biztosítást (kgfb) szabályozó kormányrendeletet (190/2004. (VI. 8.) Korm. Rendelet). Ezen ismeretek hiánya adott esetben sokba kerülhet a gépjármû tulajdonosának. Az alábbiakban megpróbáljuk összefoglalni a gyakorlati szempontból legfontosabb tudnivalókat. A gépjármû tulajdonosának, vagy üzembentartójának kötelezõ fizetnie a kgfb díját, függetlenül attól, hogy a gépjármûvet használja, vagy nem. Onnantól nem kell fizetnie, hogy eladta (az adásvételi szerzõdésen szereplõ naptól), vagy pedig hivatalosan kivonatta a forgalomból (ideiglenesen vagy véglegesen) a jármûvet. Fontos, hogy mind az eladást, mind a forgalomból való kivonást be kell jelenteni a biztosítónak, az adásvételi szerzõdés, illetve a forgalmi engedély fénymásolatával. A biztosítás megszûnésétõl 2 évig lehet a megszerzett bónuszt örökíteni egy másik szerzõdésre. Amennyiben a biztosítás díját nem fizeti be a szerzõdõ, a díjfizetés esedékességétõl számítva 30 nap múlva megszûnik a biztosítás. Ha valaki a díjnemfizetés miatt megszûnt biztosítást az adott naptári éven belül újra köti, azt csak ugyanannál a biztosítónál teheti meg, ellenkezõ esetben a biztosítást semmisnek tekintik. Amennyiben díjnemfizetés miatt szûnik meg a kgfb, és 2 éven belül új biztosítást köt az illetõ szerzõdõ, akkor nem csak a bónuszt veszti el (pl. Boldogi postagalambok az Athéni Olimpián Több ezer postagalamb közül hét Boldogról hasította Athén egét az olimpia nyitó napján. A Nemzetközi Postagalamb Szövetség a sportesemény tiszteletére ugyanis emlékversenyt rendezett. Magyarországról 3200 kiváló szárnyas indult útnak gépkocsin, hogy szabadon engedése után megtegye a több, mint 1200 km-es távot. A Hatvan-i V.21.Postagalamb Sportegyesület tagjai községünkbõl: Medveczki Zsolt Püspöki János Farkas József Rohács Krisztián A Boldog-i galambászok közül ketten küldtek galambot az olimpiára: Medveczki Zsolt és Püspöki János. Medveczki Zsolt 3 postagalambja közül 2 érkezett vissza. Jól teljesítette az 1200 km-es távot. B10), hanem málusz 4 (M4) osztályba sorolják, ami azt jelenti, hogy a biztosítás alapdíjának (A0) a dupláját kell fizetnie, ami bónusz 10-es besoroláshoz képest négyszeres díj! A gépkocsi megvásárlásának idõpontjától az új tulajdonosnak kell rendelkeznie biztosítással (kgfb). Jelenleg 12 biztosító társaság rendelkezik kgfb-sal. A különbözõ biztosítók díjai között lényeges eltérések vannak, ez egy adott szerzõdésnél akár évi ezer forint is lehet! Egy konkrét példa: egy 1600 ccm-es személygépkocsira, 25 éves személynek a biztosítás éves díja 65 és 120 ezer Ft között van. Az új díjakat minden év november elején teszik közzé. A biztosítást november 30-ig lehet felmondani, január 1-i hatállyal, és minden évben ez az egy alkalom áll rendelkezésre, hogy valaki biztosítót váltson. Aki kereskedõtõl, szalonból vásárol autót, annak fontos tudnia, hogy elõre meg kell kötnie a biztosítást, mert különben ott kötik meg neki a szalonban, és a tapasztalat szerint nem a legolcsóbb helyre, már csak azért sem, mert az autókereskedõk nem állnak szerzõdésben az összes biztosítóval. Ez vonatkozik a casco biztosításra is, aminél viszont még nagyobb különbségek vannak, mind díjban, mind szolgáltatásban. Szívesen adunk további tájékoztatást, akár telefonon, akár személyesen. Záhonyi György és Záhonyiné Varga Julianna biztosítási tanácsadók ISKOLAI HÍREK Állatok Világnapja A Berecz Antal Általános Iskola tanulói immár ötödik éve rendszeres résztvevõi az Állatok Világnapján rendezendõ felvonulásnak. Iskolánk diákjai a Szent István Bazilika melletti téren gyülekeznek, majd végigvonulnak az Andrássy úton a többi állatbaráttal a Közös otthonunk velük a Föld felirat alatt, amely az állatokért érzett felelõsségre, az állatvédelemre hívja fel a figyelmet. Az Észak-Magyarországi Régióban ( 600 galamb indult ) galambjai második és ötödik helyezést értek el. ( A második helyezést elért galamb 4 év alatt km-t repült.) Országos viszonylatban a 3200 postagalamb közül pedig kilencedik helyen érkezett meg a galambja.( Hivatalos eredmény még nincs közzétéve.) Ez az eredmény nagyon szép, hiszen Magyarországra csak 100 postagalamb érkezett vissza. További jó versenyzést kívánunk, sok sikert Medveczki Zsoltnak és a többi boldogi galambásznak. Az elért eredményhez gratulálunk! Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester A felvonulás a Hõsök terén ér véget, ezután egész napos állatkerti séta következik, ahol ki-ki kedvére barangolhat a pavilonok és a játszóterek között. A tavalyihoz hasonlóan az idén is két autóbusszal, kb. 100 fõvel veszünk részt a környezetvédelem e jeles napi rendezvényén, amiért tavaly az Állatvédõ Egyesület elismerõ levélben részesített bennünket. Új Pedagógiai Program az iskolában A közoktatási törvény módosításának megfelelõen elkészült iskolánk új Pedagógiai Programja, amelynek új elemei az alsó tagozaton - elsõ évfolyamtól felmenõ rendszerben - bevezetett szöveges értékelés, továbbá a környezeti és egészségnevelési program. A Pedagógiai Programot terjedelme miatt a Boldogi Élet hasábjain nem tudjuk közölni, de minden érdeklõdõ hozzájuthat az iskolai és a községi könyvtárban.

7 2004. OKTÓBER BOLDOGI ÉLET 7 Paradicsom foltos elhalás vírus (TSWV) Az idei szezonban feltûnõen sok vírussal fertõzött mindenhol általánosan elõfordul. Boldogi megjelenése és paprika és paradicsom állománnyal találkoztam Boldogon, kártétele idén járvány-szerû volt. Terjedése tripszekkel, valamint amely elsõsorban az enyhe tél, valamint az idei változékony mechanikai úton történhet. Tüneteire jellemzõ a paprikabogyó idõjárás miatt kialakult nagymértékû levéltetû és tripsz súlyos károsodása, amely szövetelhalásban, gyûrûs invázióval magyarázható. Szaktanácsadói tevékenységem alatt torzulásokban nyilvánul meg. A sárga gyûrûk és az elhalt foltok a utoljára 2001-ben találkoztam ennyiféle vírustünettel, mint idén. leveleken is megjelenhetnek. A vírusbetegségek tünet alapján történõ felismerése A legsúlyosabb fertõzése akkor várható, ha a palántanevelés sokszor nem könnyû, aminek számos oka lehet. A tünetek folyamán már tripsszel fertõzött az állomány. Ilyenkor már a kialakulását jelentõsen befolyásolja a környezet, a növény kora, palánták kisebb nagyobb százalékán láthatók a tünetek és fajtája, kondíciója, valamint az a tény, hogy a paprika töveket legtöbbször ezek a növények levelüket elhullajtják és el is egyszerre többféle vírus is fertõzheti, komplex tüneteket pusztulnak. kialakítva. A vírusfertõzésre utaló legjellegzetesebb tünetek a A jobb kondícióval rendelkezõ de vírussal fertõzött levelek torzulása, mozaikos színelváltozása, gyûrûs vagy vonalas növényeken a tünetek valamilyen stressz után válnak súlyossá. mintázottsága, a szár és a hajtások elhalása, a bogyó torzulása és Ebbõl a szempontból kritikus idõszak az ültetés utáni 2-3 hét, szövetelhalása, a növény növekedésének gátlása. valamint a harmadik emelet kötõdése utáni idõszak. E vírus elleni védekezés a vírusvektor tripszek elleni rendszeres védekezésre, valamint a beteg növények azonnali megsemmisítésére korlátozódik. Ezeket már a palántanevelésben el kell kezdeni! (Gondot jelent, hogy a termelõk közül sokan még nem ismerik fel idõben a tripszek jelenlétét a palántanevelõben.) E vírus idei kártételét Boldogon már a kora tavaszi idõszakban láttam. Egyes termelõknél sajnos megtizedelte, sõt ki is pusztította az állományt. Tavasszal attól tartottam, hogy e vírus a nyár közepére járványt okozva annyira elterjed, hogy a paprikaés paradicsomtermesztés lehetetlenné válik. Terjedését és fennmaradását termelõk biztosítják azzal, hogy nem védekeznek kielégítõen a kaliforniai virágtripsz ellen. A tripszek elleni védekezés alapja pedig az áttelelés megakadályozása. A palántanevelõt már magvetés elõtt akár többször is fertõtleníteni kell. A palántanevelõben ne legyen muskátli és egyéb teleltetett dísznövény! A palántákat pedig rendszeresen és precízen permetezni kell, de ami még ugyanilyen fontosságú, hogy ahol tripsszel erõsen fertõzött volt az állomány ott a fóliasátor talaját is A gazdaságilag legjelentõsebb vírusok: a Tobamo szükséges fertõtleníteni! (IPAM, BASAMID G) Lassan tíz éves vírusok (dohánymozaik víros, paradicsom mozaik vírus, paprika tripsz elleni küzdelmem tapasztalataként ki merem jelenteni, enyhe foltosság vírus), valamint az uborka mozaik vírus, a hogy aki a tripszet áttelelteti, vagy tripsszel fertõzött palántát ültet burgonya Y vírus, a lucerna mozaik vírus és az idén Boldogon ki, az már nem tudja megakadályozni az elõbb-utóbb járványszerûen paradicsom foltos elhalás vírus (más néven: bekövetkezõ súlyos kártételt. paradicsom bronzfoltosság vírus, rövidítése: TSWV). Kassai Tamás Részletesen a paradicsom foltos elhalás vírussal (TSWV) SZIE, Kertészeti Technológiai Tanszék, Gödöllõ foglalkozok, amely öt éve van jelen a jászsági régióban és már AGRODISZKONT A hazai civil szféra nem feltétlenül rossz sajátossága, hogy a nagy múltú és hiánypótló szervezeteknek is évrõl évre különbözõ pályázatok által kell biztosítaniuk mûködésüket, így ez alól a Kállai Mária Közösségi Központ sem lehet kivétel. A pályázatoknak meg sajnos az a sajátossága, hogy mindet nem lehet megnyerni, hiszen mindig több a jelentkezõ, mint a támogatható program. Most nem mi nyertünk, de az nem jelenti azt, hogy megszûnne a központ, hiszen van egy jó csapatunk, és nagy igény van a munkánkra. Éppen ezért nem kérdés, hogy a programok, ha kis csúszással is, de folytatódni fognak. Sikertelen pályázatunk egyesületünk egyik legfontosabb programját, a tanodát érinti: októbertõl nem lesz pénz a központba járó mintegy huszonöt gyermek fejlesztésére. A döntés fájdalmas, hiszen egy már megkezdett programot kell szüneteltetnünk. A gyermekek és a tanárok is nagy lelkesedéssel látogatták a közösségi házat: a tanulók év végi bizonyítványa a legjobb bizonyíték arra, hogy a közös munka nem csak kellemes, de eredményes is volt. Tudunk veszíteni is Az odaadó és sikeres munkáért köszönet illeti a Berecz Antal Általános Iskola igazgatóját, Krakóczkiné Tóth Évát, valamint a programban részt vevõ összes pedagógust! Köszönjük a gyermekeink szüleinek is, hogy bíznak bennünk, és aktívan segítik az egyesület munkáját! Ezek az értékek azok, amelyek miatt nyilvánvaló, hogy egy ilyen kezdeményezés nem halhat el egy sikertelen pályázat miatt nem is fog. A közeljövõben ugyanis újabb lehetõségek nyílnak a központ elõtt és ezeket két kézzel fogjuk megragadni. E sorok írója néhány napja a szaktárca felsõ vezetésétõl kapott ígéretet, hogy a tanoda hamarosan, talán már januárban újraindulhat. Addig is türelmet kérünk a szülõktõl, a pedagógusoktól és természetesen a gyerekektõl. Ifj. Kadét Ernõ Kállai Mária Egyesület

8 8 BOLDOGI ÉLET OKTÓBER Egy kissé idõpont zavarban szenvedve ugyan az ismételt december 31. között született, valamint maximum öt, változások miatt, azért sikerült lassú de biztos léptekkel január 1. és december 31. között született felvenni a kezdõ sebességet a következõ bajnoki év játékos is. kezdetén. Míg a korábbi években már négy-hat héttel az Ezek után azt hiszem nem kell túl sok szót fecsérelni a indulás elõtt elkezdtük a bemelegítõ alapozást, az idei csapat munkájára, hiszen az eredmények egyértelmûen szezon korábbi rajtja ezt egy kissé felgyorsította. Így a mutatják, mire is képesek a boldogiak. Tizenhat csapatra szokásostól eltérõen a felkészülésre csupán három hét állt bõvült csoportunk új ellenfelekkel bõvült, mint rendelkezésre a nyári megbeszélésünk és az elsõ forduló Gyöngyössolymos, Adács, Tarnaméra, Petõfibánya és a között. nem éppen közeli Pély. Még ha nem is oly könnyen jönnek De mi is okozta ezt a kapkodó rajtot? Szövetségünk a az eredmények, mégha nem is annyira látszik a belsõ HELASZ komoly válságokkal küzd. Dr. Vass Géza elnök egység, azért én azt mondom csak így tovább, hiszen a halála óta a belsõ feszültségek, hatalmi harcok odáig gyõzelmet nem kell megmagyarázni! vezettek, hogy két tag kivételével lemondott tisztségérõl az Eddigi eredményeink: egész elnökség. Az új tagság megválasztása a mai napig felnõtt ifjúsági folyamatban van, de mi egyesületek, szakosztályok rendre Ecséd - Boldog 1:2 3:1 bonyolítjuk le a kisorsolt mérkõzéseket minden fennakadás Boldog Heréd 3:2 2:3 nélkül, hiszen az élet nem áll meg. További problémát Szûcsi - Boldog 1:1 0:3(elmaradt) okozott számunkra, hogy a tavaly elkezdett utánpótlás Boldog Adács 2:1 6:0 fejlesztésünket az MLSZ egy tollvonással keresztül húzta, Tarnaméra Boldog 1:3 11:0 mikoris az ifjúsági bajnokságban szereplõk alsó korhatárát Boldog - Petõfibánya 2:1 6:8 15 évnél korlátozta, így jelen esetben a mi friss Lõrinci - Boldog 1:2 ( Ezt a gyõzelmünket igazolásainknak (nyolc gyermek) két út maradt. Vagy Pécsi Pisti vállkulcscsont törésének gyógyulására Fidesz-módra mindenki hoz még egy embert, és lehetõség ajánljuk!) nyílik egy serdülõ csapat indítására (természetesen ez az Még mielõtt megfeledkeznénk róla, had köszönjük meg egyesületnek több százezer forint plusz költséget jelent!), azt a segítséget, mely által egyesületünk gazdagodott közel vagy átigazol egy városi csapathoz, ahol a magas létszám negyven darab öt méteres beton oszloppal, ami a beállítást miatt valószínûleg csak a kispadot fényesíti, hacsak nem követõen labdafogó szerepet fog betölteni. Köszönet akar otthon maradva a technika vívmányait (TV, videó) Tábori Lacinak, Püspöki Pistinek, Tóth Istvánnak, Kovács bámulni. Hál' Istennek a megye vezetése belátta ennek a Gusztinak és természetesen akik a gépeikkel segítettek: rendeletnek a balgaságát, így engedett a folyamatos Imre Zolinak, Kepes Pista bácsinak és természetesen Kiss bombázásunknak és új rendeletet hozott. Eszerint az Tominak! KÖSZÖNJÜK! ifjúsági bajnokság (U17) esetében bõvült a játékos keret: január 1. és december 31. között születetteken túl pályán lehet még korlátlan számban az január 1. és Medveczky Tibor október 20-án 19 órai kezdettel jótékonysági bált szervez a Polgárõrség az Ujváry Ferenc Mûvelõdési Házban. Érdeklõdni Hornyák Istvánnál és Szamosvölgyi Juditnál lehet. Dolgoztassa ki nálunk felvételeit! KODAK MINÕSÉG Régi fotók felújítása, sokszorosítása FEKETE-FEHÉR és SZÍNES TECHNOLÓGIA Esküvõi- és családi fényképezés Mindenkit szeretettel vár Kepesné Viki. Boldog, Kossuth úti üzletsor 06-30/ / õsz egy új bajnokság kezdete Mûköröm készítés és manikûr Boldog, Ady E. u. 6. Tel.: 06-70/ Gépjármûvezetõi tanfolyam: személygépkocsi /B/ és Moped kategóriákban Jelentkezni a számon, vagy személyesen a mûvelõdési házban lehet Oktatás Az Ujváry Ferenc Mûvelõdési Házban az alábbi tanfolyamok indulnak: ECDL-es számítógépes tanfolyam C alapoktól kiindulva /6 hónap/ az OKJ-s vizsgáig: 72000Ft C ECDL-es konzultáció /40 óra/ 46000Ft BIZTOSÍTÁS Gépjármûbiztosítás(casco, kötelezõ), Lakás-, és vagyonbiztosítás, Életbiztosítás, befektetés, Felelõsségbiztosítás. Cégünk 16 biztosítóval áll szerzõdésben. Kiválaszthatja az Önnek megfelelõt! Ingyenes tanácsadás. Záhonyi György mobil:06-30/ Záhonyiné Varga Julianna mobil: 06-30/ Boldog, Zagyva út 10. Tel.: 37/ BOLDOGI ÉLET Kiadó: Polgármesteri Hivatal Felelõs szerkesztõ: Szitányi Péterné Fõszerkesztõ: Kepesné Tóth Katalin Szerkesztõség: Budai Zoltán, Józsa Erzsébet, Medveczki Tibor, Krakóczkiné Tóth Éva, Somogyváry László, Zsírosné Õszi Katalin. A szerkesztõség címe: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár Okiratszám: B/PHF/1418/He/94 Készült: 1300 példányban CoPa-Ker BT - Hatvan

Köszönet! Kiszi baba. Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester

Köszönet! Kiszi baba. Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester X. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2003. JÚNIUS INGYENES Köszönet! Kiszi baba Az óvodában a hagyományõrzés köré építettük fel nevelési programunkat. Szokássá vált, hogy Húsvét környékén tartunk egy olyan ünnepet, amelyen

Részletesebben

Boldogi Búcsú. Egy mûalkotással ismét gazdagabban

Boldogi Búcsú. Egy mûalkotással ismét gazdagabban XIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2007. MÁJUS Egy mûalkotással ismét gazdagabban Az Ujváry Ferenc Alapítvány felkérésére helyi mûvésztanárunk Szpisják Pál egy faragott információs táblával lepett meg bennünket. INGYENES

Részletesebben

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév Közélet Kultúra Mindennapok 2010. július 10. 120 forint Kittenberger Napok és nyugdíjasklub-találkozó A Dunakanyar Fúvósegyüttes vidám térzenéje szólította június 19-én a város polgárait és a vendégeket

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY. vette a 860. éves Kerepes programsorozat. Szemétdíj 2008-ban sem lesz Átalakítottuk a szállítást és a gyûjtést.

KEREPESI VÉLEMÉNY. vette a 860. éves Kerepes programsorozat. Szemétdíj 2008-ban sem lesz Átalakítottuk a szállítást és a gyûjtést. 2008. JANUÁR KEREPESI VÉLEMÉNY Elkezdõdött a 860. éves Kerepes programsorozat A közelmúltban Kerepesen elhunyt Szabó Magda házánál az írónõ tiszteletére rendezett emléktábla avatással és a Magyar Kultúra

Részletesebben

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember isaszeg önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember Határok nélkül Augusztus 20-i rendezvényeink sorában az ünnepi szentmise után Bakonyi Pál, Zselíz polgármestere szólalt fel. Beszédébôl

Részletesebben

SOLTI FC a "csúcson" Még két forduló van hátra az õszi szezon mérkõzéssorozatából.

SOLTI FC a csúcson Még két forduló van hátra az õszi szezon mérkõzéssorozatából. TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüstés aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden olyan eseményrõl, melyet

Részletesebben

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget.

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget. XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR INGYENES Kedves Boldogiak! Kívánok mindenkinek eredményes, boldog, sikeres új esztendõt! Megoldásra vár: Falugyûlésen, illetve a Boldogi Élet utolsó számában szóltam

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXI. évfolyam 1. szám 2005. január Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA József Attila: TÉL Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni

Részletesebben

Közösen formáljuk jövőnket

Közösen formáljuk jövőnket Képünkön az épülő uszoda. Fotó: Várai Mihály INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2013. január 10., VII. évf., 1. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA WWW.UJPEST.HU Közösen formáljuk

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Mi lesz veled, Vál KSE? Jövőnk zálogai? Ilyen körülmények között ebben a csapatban ennyi van. Én azt gondolom, nincs okunk szégyenkezni. Ádám Zsuzsanna beszélget az egyesület vezetőségével....összetört

Részletesebben

Évértékelés- 2006. több település együtt nyújt be. Ezért az a legjobb megoldás, ha olyan helyi feladatok. Valentin Károly Gábor A HERNÁDI, ÚJLENGYELI

Évértékelés- 2006. több település együtt nyújt be. Ezért az a legjobb megoldás, ha olyan helyi feladatok. Valentin Károly Gábor A HERNÁDI, ÚJLENGYELI Szép és békés Karácsonyt, eredményekben gazdag, sikeres és boldog új évet kívánunk Hernád és Újlengyel valamennyi polgárának és családjuk minden tagjának bárhol is élnek e hazában vagy a nagyvilágban!

Részletesebben

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 35. szám 2011. szeptember 9. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft)

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 35. szám 2011. szeptember 9. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Szentesi Élet XLIII. évfolyam 35. szám 2011. szeptember 9. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Nem csitulnak a kedélyek a Petõfi iskola épülete körül, amit az elmúlt hetekben vett birtokba a

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

LESZ ÚJRA SPORTNAP KARTALON!

LESZ ÚJRA SPORTNAP KARTALON! XIX. évfolyam 8. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA LESZ ÚJRA SPORTNAP KARTALON! 2009. szeptember 12-én kerül megrendezésre a Forrás Szabadidõs Sportnap a sportpályán. A programok a következõk: I. Kartali

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP. XXIII. Forray Torna Meghívásos tornaverseny

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP. XXIII. Forray Torna Meghívásos tornaverseny Ára: 100 Ft XXVI. évfolyam 2. szám 2013. február SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP MAGYAR KULTÚRA NAPJA A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN A kultúra több területét érintve ünnepeltek a szegváriak január 22-én. A Tűzköves Színjátszók

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 11. szám www.fonyod.hu 2014. november Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód,

Részletesebben

HÍRMONDÓ ENESEI SZÁMVETÉS A CIKLUS KÖZEPÉN

HÍRMONDÓ ENESEI SZÁMVETÉS A CIKLUS KÖZEPÉN 2013. JANUÁR 19. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ENESEI HÍRMONDÓ ENESE KÖZSÉG NEGYEDÉVENTE MEGJELENÔ INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA SZÁMVETÉS A CIKLUS KÖZEPÉN 2012. októberében elérkeztünk a négyéves önkormányzati ciklus félidejébe.

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. NOVEMBER XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Emlékeztünk 2 Mihály-napi vásár 3 Vargha Gyula 4 Nálunk történt 5 Iskolai események 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Faültetés a Hungaroringen

Faültetés a Hungaroringen A húsvét utáni ötvenedik napon, idén május 19-én ünnepelte a keresztény világ a szentlélek eljövetelét, az egyház születésnapját, pünkösd napját Pünkösd a karácsony és a húsvét után a kereszténység harmadik

Részletesebben

A nyár eseményei, rendezvényei, ünnepei (Falunap, Nótaest, Augusztus 20.)

A nyár eseményei, rendezvényei, ünnepei (Falunap, Nótaest, Augusztus 20.) A nyár eseményei, rendezvényei, ünnepei (Falunap, Nótaest, Augusztus 20.) A csépai néptánccsoport A jubileumi sakkozók szponzoraikkal Falunapi torna Falunapi arcfestés Tápai Tamás bravúros bemutatója Bódi

Részletesebben

MEZÔFAL. Az én falum. A nõnap alkalmából szeretettel köszöntjük Mezõfalva asszonyait és lányait! Tartalom. Böjtelõ hava, télutó, jégbontó hava február

MEZÔFAL. Az én falum. A nõnap alkalmából szeretettel köszöntjük Mezõfalva asszonyait és lányait! Tartalom. Böjtelõ hava, télutó, jégbontó hava február Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2010. február Tartalom Választási tudnivalók 2. oldal A gépjármûadóról 2. oldal Átmeneti otthon 3. oldal Kivágatjuk a

Részletesebben

Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele. Legyen minden nap Gyereknap! Szárszóra tavaly és az idén is minden hónapban érkezett egy-két újszülött.

Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele. Legyen minden nap Gyereknap! Szárszóra tavaly és az idén is minden hónapban érkezett egy-két újszülött. SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele 2014. július augusztus 5. évfolyam 4. szám Legyen minden nap Gyereknap! játszani is engedd, szép, komoly fiadat! (József Attila) Fantasztikus

Részletesebben