Iskolai Emlékezet: Hegedûs tanár néni terme ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS. Füst Milán ZOKOGNI SZERETNÉK. Igazság, október 30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iskolai Emlékezet: Hegedûs tanár néni terme ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS. Füst Milán ZOKOGNI SZERETNÉK. Igazság, 1956. október 30."

Átírás

1 XI. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM OKTÓBER INGYENES Füst Milán ZOKOGNI SZERETNÉK Nacionalizmus-e az, ha valaki tönkretett, agyongyötört, megcsonkított, szegény kis magyar hazája sorsán évek óta sírva fakad? Ez a fogalom, hogy hazám, nem légbõl kapott koholmány. Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned s halnod kell - ez sem légbõl kapott koholmány - egyike ez a legnemesebb szív örökérvényû figyelmeztetéseinek. A szívem vérzik, egész létemben megrendülve állok felejthetetlen hõseink holtteste elõtt, már sírni sem tudok, és nem is tudom, mit kellene mondanom ennek a csodálatos magyar ifjúságnak! Egy összegyötört aggastyán szól hozzátok, aki zokogni szeretne, zokogva szeretné forró szívetekre hajtani elfáradt fejét és arra kérni benneteket, hogy akármi következik is ránk, ti még forróbb szeretettel zárjátok édes, fiatal szívetekbe hazátokat, ezt a sokat, mérhetetlenül sokat szenvedett Magyarországot Igazság, október 30. Iskolai Emlékezet: Hegedûs tanár néni terme A 2004/2005. tanévnyitó ünnepségén résztvevõk megható perceket éltek át, amikor az Iskolai Emlékezet program keretében felavattuk az Árpád úti épületben Hegedûs tanár néni termét és emléktablóját. Az Oktatási Minisztérium nemes kezdeményezése lehetõséget ad arra, hogy a mai diákok ápolják azoknak a generációkat felnevelõ jeles tanáregyéniségeknek az emlékét, akik nagyon sokat tettek egy-egy közösség életéért, szellemi és erkölcsi fejlõdéséért. Az emléktabló méltató sorainak felolvasásával Mátyásné dr. Patócs Andrea, az Oktatási Minisztérium jogi fõosztályának vezetõje, iskolánk hajdani diákja idézte fel Hegedûs tanár néni alakját, akinek kedves mosolya, biztató szavai ott élnek minden boldogi ember szívében. A magyar szaktanterem, amelyet erre az alkalomra illõ módon felújítottunk - külön köszönet jár a terem és a padok festéséért Bogdán Gyõzõnek - mostantól a Hegedûs tanár néni terme nevet viseli. A tanterem melletti falon elhelyezett emléktablót Hegedûs Ernõ igazgató úr és Havelantné Hegedûs Ildikó, a családtagok jelenlétében koszorúzták meg az iskola közösségének tanár- és diáktagjai. ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS Az 1956-os eseményekre emlékeznek a Berecz Antal Általános Iskola diákjai október 22-én 1300 órakor. Az Ujváry Ferenc Mûvelõdési Házban tartandó ünnepségre szeretettel várjuk a lakosságot

2 2 BOLDOGI ÉLET OKTÓBER Gépjármûadóról Önkormányzati hírek A gépjármûvek adóztatása január elsejétõl a központi gépjármûhatósági nyilvántartás alapján történik. A gépjármû tulajdonosa vagy üzembentartója minden változást / új lakóhely, adás-vétel, öröklés/ 15 napon belül köteles a Hatvani Okmányirodában bejelenteni évi LXXXIV. Törvény 33. (1) A nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítására okot adó körülmény bekövetkeztétõl számított 15 napon belül köteles bejelenteni a bejegyzésre jogosult hatóságnál: a) a jármûvezetõ, a jármûtulajdonos (üzembentartó) a személyazonosító és lakcím adatának, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet a megnevezésének, székhelye (telephelye) címének, cégjegyzék- (nyilvántartási) számának változását; b) a jármû új tulajdonosa a jármû tulajdonjogának, a tulajdonos az üzembentartó személyének, valamint a jármûokmányokban megjelölt mûszaki adatoknak a változását; A befizetõ azonosításáról Adófizetési kötelezettség teljesítésekor /gépjármûadó, magánszemélyek kommunális adója, helyi iparûzési adó, talajterhelési díj/ a postai feladóvevényen az adózó nevét és lakóhelyét, vállalkozás esetén a vállalkozás nevét és levelezési címét kérjük feltüntetni. Közmûfejlesztési hozzájárulás törlesztése esetén a nyilvántartott befizetõ nevét és azon ingatlan címét kell feltüntetni, amelyre a befizetés történt. Itt mindenki mosolyog Községünk jelenének megörökítésén fáradoztak egy héten keresztül Ács Irén, Baricz Kati, Benkõ Imre, Domaniczky Tivadar, Kresz Albert és Kurdi Zoltán fotómûvészek. A boldogi emberek szívesen fogadták a hozzájuk kopogtató mûvészeket, elbeszélgettek velük, megmutatták amire kíváncsiak, pózoltak, barátságok szövõdtek. Az utcán is készítettek felvételeket az arra haladó emberekrõl. Hajnalban a munkába indulókról, a paprika szedõkrõl, a napfelkeltérõl. Napközben felkeresték otthonukban községünk díszpolgárait és még sok érdekes embert. Ellátogattak a templomba, az óvodába, a mûvelõdési házba, a könyvtárba, a tájházba, a tanodába. Készültek fotók a pékségben, a húsüzemben, a kukoricaföldön, a víztorony tetejérõl és a temetõben. Érdekesnek találták a fácántelepet, a Vadasparkot, a környék tanyáit és a horgásztavat. Esõ elõtt a felhõket, esõ után a szivárványt kapták lencsevégre. Éjszaka felderítõ útra indultak, hogy hogyan szórakoznak fiataljaink születésnapi buliban vagy a kocsmában. Persze mindent én sem tudhatok, majd az elkészült fotók mutatják meg, hogy milyennek látnak mások bennünket. Az elkészült tízezer fotóból kiválasztják a legérdekesebb, legjobban sikerült százat, és egy könyv készül belõle, amelyben három települést mutatnak be: Boldogot, Jászfényszarut és Turát, amely egyben három megye találkozását is kifejezi. Régi fényképet ajánlottak fel községünk lakói, de érdemes még kutatni az olyan jellegû kincsek után, amelyek Boldog múltját idézik. Ezt a kiállítást követi majd a fotómûvészek által megfogalmazott Boldog jelene. A fotósokban nagyon pozitív benyomást keltett az, ahogyan a boldogi ember fogadta õket, jól érezték magukat és egyhangúlag kimondták, hogy itt az embereknek még a szeme is mosolyog. Zsírosné Õszi Katalin Végrehajtásról Azon adózókkal szemben, akik fizetési kötelezettségüknek a jogszabályban meghatározott módon nem tesznek eleget, az önkormányzat a végrehajtási eljárást haladéktalanul megindítja. Az adóvégrehajtás elrendelésének, amennyiben jogszabály másképpen nem rendelkezik, nem feltétele az adós elõzetes értesítése vagy az adóhatóság egyéb intézkedése. Amennyiben a végrehajtás megindításának feltételei fennállnak, külön határozat meghozatala nélkül az elsõ végrehajtási cselekmény foganatosítható. Vállalkozók, vállalkozások nyilvántartásba vétele Vállalkozók ill. vállalkozások a helyi iparûzési adó hatálya alá való bejelentkezést az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény ának megfelelõen a tevékenység megkezdésétõl számított 15 napon belül kötelesek teljesíteni az önkormányzat felé. Súlykorlátozás Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy augusztus 1-tõl a Béke úton súlykorlátozás került bevezetésre a 3,5 t feletti gépjármûvek részére. Ennek oka a teherforgalomtól való mentesítés és az út állagának további elhasználódásának megakadályozása. A súlykorlátozással kapcsolatos behajtási engedély a kérelem indokának feltüntetésével kérhetõ a polgármesteri hivatalban. A kérelemben fel kell tüntetni az elõzõekben említett indokot a gépjármû tulajdonosának /üzemeltetõjének/ a nevét, címét a gépjármû forgalmi rendszámát. A kérelem illeték köteles, a Ft-ot illetékbélyegben kell leróni. Könyvtárunk helyismereti gyûjteménye értékes fotókkal gazdagodott Ács Irén jóvoltából. A régi boldogi vasútállomás térközõre az õ apósa Kovács Illés ( ) volt. A fotón az épület elõtt Kovács Illés és felesége Magyar Erzsébet látható. Kepesné

3 2004. OKTÓBER BOLDOGI ÉLET 3 Köszönet Édesanyámnak Lelked örülhet már Díszpolgárrá lettél Anyám Jó emberek gondoltak rád Sok munkádért dicséret járt. Köszönet jár mindezekért Sírod mélyén Nyugodj békén! Köszönetem és hálám fejezem ki mindazoknak az embereknek, az Önkormányzat testületének, az asszonykórusnak, akik gondoltak Édesapám és Édesanyám díszpolgári kitüntetésére. Én, aki gyerekkorom óta láttam és átéltem azt a szeretetet, amit a falu érdekében tettek csak hálámat tudom kifejezni. Mindketten odaadóan dolgoztak a faluért mind kulturális mind gazdasági téren. Még egészen kisgyermek voltam, amikor Egerben laktunk. Nem volt olyan alkalom, ha boldogi ember Egerben járt ne jött volna el hozzánk és ne kapott volna segítséget Édesapámtól bármilyen ügyet intézett a városban. Tanácselnökként is szívesen intézte az emberek ügyes-bajos dolgait. Tsz. elnöksége idején szinte alig láttuk otthon. Hajnalban kelt vagy éppen éjjel járta a határt, késõn tért haza a családhoz. Igazságot próbált minden téren biztosítani és jó megélhetést a tsz. tagok részére. Soha nem helyezte elõtérbe a saját dolgait, amit mi sokszor megszenvedtünk. Szegény családból származott, nem lett gazdag tsz.elnök, mint többen az országban. Becsülete, emberekhez intézett jó szava a mai napig megmaradt. Engem és húgomat is erre tanított és én igyekszem is ezt betartani. Jó érzéssel tölt el, hogy gondoltak rájuk, munkájukat elismerték, ezért még egyszer hálás köszönetemet fejezem ki minden jó érzésû embernek, aki szerette õket. Itt szeretném megköszönni Rohács Istvánnak és feleségének, hogy amikor Édesapám végleg nyugdíjba vonult és a tsz. végelszámolását sikeresen véghezvitte, egyedül õk jöttek el hozzá személyesen megköszönni azt, amit a tsz. tagokért tett. Ezt a jó érzést életem végéig nem felejtem el nekik. Még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy szüleim ezt a kitüntetést, elismerést megkapták. Tisztelettel: Nagy Jánosné Lukács Mária Töprengés Kémlelem az eget Beteg kezem nem ölel át, Vajon a mennyország ott Bénasága újra beáll. lehet? Gyógyítsd meg lelkemet, Ha ez így van Édesanyám, testemet, mint régen, Jóságodért bizton ott jársz! Hogy sírodhoz többször Úszik egy felhõ az égen, mehessek még el. Úszik még egy szépen. Addig kémlelem az eget, Fürkészem szememmel Borongós felhõ közül talán Talán az egyik mögött rám tekintesz. elbújtál? De arcod csak almomban látom, És onnan nézel reám? Talán a mennyország túl távol? Onnan figyeled beteg lányod? De ha könnyeimet látod, Áldásod küldd el már most! Tudni fogod, te hiányzol Sírodhoz nehéz mennem, Legjobban ezen a világon! Beteg lábam nem visz könnyen. elem Házasságkötés: Kolozs László Zólyomi Mónika Vágner János Szûcs Szilvia Farkas János Kiss Viktória Rohács Norbert Farkas Adrienn Õszi Viktor Tóth Gabriella Tisztelt Szerkesztõség! Az áprilisi Boldogi Életet olvasva, Klárik László temetésével kapcsolatban szíven ütött ez a két szó: akkor csonka harangzúgás mellett temették el õt. A boldogi harangszó majd 60 év után még mindig csonka, hiszen hiányzik a nagy harang, üres a helye. Az elsõ világháború után 9 évvel 1927-ben már új harangot szenteltek, melyet a második háborúban elhurcoltak. A környezõ városok, községek nagy részében azóta pótolták, még a nálunk kevésbé vallásosnak ismert helyeken is. Talán el kellene gondolkodni azon, hogy a háború befejezõdésének 60. évfordulójára nem lehetne-e ezt a fájó hiányt pótolni. Annál is inkább, mivel a falu terjedelme nagyobb lett és sokszor a jászfényszarui templom harangja jobban hallható, mint a miénk. A várható költsége sem lenne kibírhatatlan, hiszen azt a kb Ft-ot, ami egy-egy családra esne, gondolom minden jó szándékú ember rászánná. Valószínû, hogy lennének olyan nagylelkû adakozók is, akik ennél többet is rászánnának azok helyett, akik nem bírnak, vagy nem akarnak hozzájárulni. Tisztelettel ajánlom figyelmébe ezt a gondolatot mindazoknak, akik ebben az ügyben tehetnek valamit, vagy egyetértve vele, szándékoznak tenni. Tisztelettel: egy olvasó K O V Á C S J ÓZ S E F emlékére Több évtizede szolgált a pult mögött, Nem látszott rajta, hogy fáradt meggyötört. Keze és agya úgy járt mint a robot, Az italbolt Kovács Józsi kocsmája volt. A zöldárut mit átvett elérne Párizsig, De a sertéseket is lehetne számolni másnapig. Nem emeli már csapolásra kezeit, Munkába indulóknak nem önt már féldecit. Fáradt kubikosnak habzó hideg sört, De van akinek jólesett a szódás málnaszörp. Búcsúzunk most tõled a szakmában dolgozók, De mind akik ismerték a sohasem fáradót. Újszülöttek: Berényi Noell an.: Dudás Melinda Lakatos Roland an.: Zólyomi Erika Elõházi Réka an.: Makádi Magdolna Szécsi Anna an.: Hévíz Krisztina Rácz Krisztián an.: Kállai Nóra Töreki Kristóf an.: Lichtenstein Liliána Bancsi Ádám an.: Rohács Márta Elhunytak: Anyakönyvi hírek Kovács József Honvéd u. 74 éves Petrovics József Béke u. 80 éves Lukács Jánosné (Õszi Mária) Hatvani u. 82 éves Dudás András Béke u. 65 éves Kállai István Ady u. 45 éves Iván János Dankó u. 78 éves Vitai Istvánné (Tóth P. Anna) Kossuth u. 77 éves Benkõ László Bartók B. u. 39 éves Petrovics Zoltán József A. u. 50 éves

4 4 BOLDOGI ÉLET OKTÓBER AKI ITT VOLT LÁTHATTA - Látványos és színvonalas rendezvényeken vehettek részt a paprikafesztivál 3 napja alatt azok, akik elfogadták a szervezõk meghívását a sportpályán és a mûvelõdési ház környékén zajló eseményekre. Nagy összefogás és sok munka eredményeképpen születtek meg a programok, melyért köszönet illeti meg a szervezõket és a lebonyolítókat: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház: Kaláris Néptáncegyüttes, Színjátszókör, Hagyományõrzõ Együttes, Agrodiszkont:Józsa Gyula, Boldogi Sportegyesület:Medveczki Tibor, Kovács Kálmán falugazdász, Nagy László növényvédõs, Boldogi Huszár és Hagyományõrzõ Egyesület: Jánosi Imre és Kovács Péter, Polgármesteri Hivatal dolgozói: Püspökiné Nagy Erzsébet pm., Szitányi Péterné jegyzõ, Nagy György, Kovács László, Bódi János, Tóth András,Polgárõrök: Hornyák István, Tûzoltó Egyesület: Budai Zoltán, Kállai Mária Egyesület:Kadét Ernõ, Fûszerpaprika Egyesület: Szûcs Ferenc, helyi gazdák: Zsíros István,Horváth Tihamér, Nagy Attila, Petrovics István. III. Boldogi Fotós összeállításunk néhány mozzanatot mutat be a aug programjaiból. Valahol Európában c. musical egy részlete A Magyar Rákellenes Liga ételkóstolással egybekötött bemutatója Szüreti felvonuláson a Kaláris Néptánccsoport A fõzõverseny egyik résztvevõ csapata Vetõmag forgalmazó cégek bemutatkozása az AGRODISZKONT elõtt

5 2004. OKTÓBER 5 BOLDOGI ÉLET AKI NEM JÖTT SAJNÁLHATJA Paprikafesztivál augusztus 20. Alkotmányunk ünnepe, III. Mini- Csöpi Kupa, Paprikafesztivál. Hosszú elõkészület elõzte meg ezt a napot, melyre az égiek is áldásukat adták, hiszen verõfényes igazi szabadtéri játékokra alkalmas idõ volt. A délelõtt folyamán a csekély létszámú érdeklõdés a délidõ elérkeztével rohamosan nõtt. A közönség élvezhette karate szakosztályunk remek Kapoeira-tánc bemutatóját, Polgárõrségünk és a hatvani rendõrkapitányság kutyás részlegének remekül megkomponált biztonságtechnikai elõadását, illetve a HM. Fegyveres katonai elõadását. Szintén nagy sikert aratott kicsik és családok körében a Jánosi Imre által biztosított lovaglás és sétakocsikázás, melyet ez úton is köszönünk! Csemetéink elõszeretettel futkároztak a mintegy 350 db szalmabálából épített labirintusban, ami a nap végére inkább hasonlított egy szalma grundhoz, így Kovács Kálmán falugazdászunk és Jánosi Imre helyi vállalkozónk báláinak nagy részét már nem kellett visszaszállítaniuk. A délután folyamán lezajlott az immáron harmadik alkalommal megrendezett Mini-Csöpi kispályás labdarúgó torna, mely a korábbi sikerei miatt nagy számú, fõleg vidéki érdeklõdés övezte. Itt azért végig fut az agyamon, miért van az, hogy az egész nap folyamán jóval nagyobb a vidékiek létszáma, mint a helybélieké? A nap csúcspontja és egyben hab a tortán az 1984-es megye I. osztályban ezüstérmet szerzõ boldogi felnõtt és mostmár öregfiúknak mondható csapatunk összecsapása a mostani felnõttekkel, akiknek negyvenes fejjel is sikerült újat mutatni. Végül azért csak a fiatalos erõ gyõzedelmeskedett! Érdekes volt számunkra, hogy a szervezés folyamán mennyire könnyû dolgunk akadt a csapattagok felderítésében, nem beszélve a megkeresések alkalmával tapasztalt reakciókról, hiszen szinte mindannyian egy szóra, némelyek elcsukló hanggal, örömmel vették a lehetõségét, hogy még egyszer, együtt a pályára léphetnek. Azt hiszem ezek után ismét kijelenthetjük: Szép volt fiúk! A nap végén mindenki átadta magát a társalgás és mulatozás élvezetének Kepes Iván zenéjének segítségével, melyet a boldogi önkéntes tûzoltók által felügyelt tábortûz fénye tett színessé. Ez úton kell megköszönjük azt a rengeteg önzetlen segítséget, mely nélkül nem tudtuk volna megrendezni ezt a csodálatos napot. Segítõink: Bánki Lajos, Borsós Zsolt, Püspöki Italbolt, Liget Italbolt, Szõlõsi Gábor, Püspöki István, Gódor Attila, Seres Tibor, Szántai István, Surányi Mihály, Petõ Tamás, Stumpf István, Négyes-Fogat Kisvendéglõ, Agrodiszkont, Luda Pékség, Varga és Tsa Kft., Kovács Kálmán, Jánosi Imre, Hornyák István, Coop Diszkont, Józsa Anita, Tóth Andrea, Futó Anett és a Kõbányai Sörgyár. Medveczki Tibor

6 6 BOLDOGI ÉLET OKTÓBER Fontos tudnivalók a gépjármû-biztosításról Ez év július 1-tõl az Európai Unióhoz való csatlakozás miatt tovább szigorították a kötelezõ gépjármû felelõsség-biztosítást (kgfb) szabályozó kormányrendeletet (190/2004. (VI. 8.) Korm. Rendelet). Ezen ismeretek hiánya adott esetben sokba kerülhet a gépjármû tulajdonosának. Az alábbiakban megpróbáljuk összefoglalni a gyakorlati szempontból legfontosabb tudnivalókat. A gépjármû tulajdonosának, vagy üzembentartójának kötelezõ fizetnie a kgfb díját, függetlenül attól, hogy a gépjármûvet használja, vagy nem. Onnantól nem kell fizetnie, hogy eladta (az adásvételi szerzõdésen szereplõ naptól), vagy pedig hivatalosan kivonatta a forgalomból (ideiglenesen vagy véglegesen) a jármûvet. Fontos, hogy mind az eladást, mind a forgalomból való kivonást be kell jelenteni a biztosítónak, az adásvételi szerzõdés, illetve a forgalmi engedély fénymásolatával. A biztosítás megszûnésétõl 2 évig lehet a megszerzett bónuszt örökíteni egy másik szerzõdésre. Amennyiben a biztosítás díját nem fizeti be a szerzõdõ, a díjfizetés esedékességétõl számítva 30 nap múlva megszûnik a biztosítás. Ha valaki a díjnemfizetés miatt megszûnt biztosítást az adott naptári éven belül újra köti, azt csak ugyanannál a biztosítónál teheti meg, ellenkezõ esetben a biztosítást semmisnek tekintik. Amennyiben díjnemfizetés miatt szûnik meg a kgfb, és 2 éven belül új biztosítást köt az illetõ szerzõdõ, akkor nem csak a bónuszt veszti el (pl. Boldogi postagalambok az Athéni Olimpián Több ezer postagalamb közül hét Boldogról hasította Athén egét az olimpia nyitó napján. A Nemzetközi Postagalamb Szövetség a sportesemény tiszteletére ugyanis emlékversenyt rendezett. Magyarországról 3200 kiváló szárnyas indult útnak gépkocsin, hogy szabadon engedése után megtegye a több, mint 1200 km-es távot. A Hatvan-i V.21.Postagalamb Sportegyesület tagjai községünkbõl: Medveczki Zsolt Püspöki János Farkas József Rohács Krisztián A Boldog-i galambászok közül ketten küldtek galambot az olimpiára: Medveczki Zsolt és Püspöki János. Medveczki Zsolt 3 postagalambja közül 2 érkezett vissza. Jól teljesítette az 1200 km-es távot. B10), hanem málusz 4 (M4) osztályba sorolják, ami azt jelenti, hogy a biztosítás alapdíjának (A0) a dupláját kell fizetnie, ami bónusz 10-es besoroláshoz képest négyszeres díj! A gépkocsi megvásárlásának idõpontjától az új tulajdonosnak kell rendelkeznie biztosítással (kgfb). Jelenleg 12 biztosító társaság rendelkezik kgfb-sal. A különbözõ biztosítók díjai között lényeges eltérések vannak, ez egy adott szerzõdésnél akár évi ezer forint is lehet! Egy konkrét példa: egy 1600 ccm-es személygépkocsira, 25 éves személynek a biztosítás éves díja 65 és 120 ezer Ft között van. Az új díjakat minden év november elején teszik közzé. A biztosítást november 30-ig lehet felmondani, január 1-i hatállyal, és minden évben ez az egy alkalom áll rendelkezésre, hogy valaki biztosítót váltson. Aki kereskedõtõl, szalonból vásárol autót, annak fontos tudnia, hogy elõre meg kell kötnie a biztosítást, mert különben ott kötik meg neki a szalonban, és a tapasztalat szerint nem a legolcsóbb helyre, már csak azért sem, mert az autókereskedõk nem állnak szerzõdésben az összes biztosítóval. Ez vonatkozik a casco biztosításra is, aminél viszont még nagyobb különbségek vannak, mind díjban, mind szolgáltatásban. Szívesen adunk további tájékoztatást, akár telefonon, akár személyesen. Záhonyi György és Záhonyiné Varga Julianna biztosítási tanácsadók ISKOLAI HÍREK Állatok Világnapja A Berecz Antal Általános Iskola tanulói immár ötödik éve rendszeres résztvevõi az Állatok Világnapján rendezendõ felvonulásnak. Iskolánk diákjai a Szent István Bazilika melletti téren gyülekeznek, majd végigvonulnak az Andrássy úton a többi állatbaráttal a Közös otthonunk velük a Föld felirat alatt, amely az állatokért érzett felelõsségre, az állatvédelemre hívja fel a figyelmet. Az Észak-Magyarországi Régióban ( 600 galamb indult ) galambjai második és ötödik helyezést értek el. ( A második helyezést elért galamb 4 év alatt km-t repült.) Országos viszonylatban a 3200 postagalamb közül pedig kilencedik helyen érkezett meg a galambja.( Hivatalos eredmény még nincs közzétéve.) Ez az eredmény nagyon szép, hiszen Magyarországra csak 100 postagalamb érkezett vissza. További jó versenyzést kívánunk, sok sikert Medveczki Zsoltnak és a többi boldogi galambásznak. Az elért eredményhez gratulálunk! Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester A felvonulás a Hõsök terén ér véget, ezután egész napos állatkerti séta következik, ahol ki-ki kedvére barangolhat a pavilonok és a játszóterek között. A tavalyihoz hasonlóan az idén is két autóbusszal, kb. 100 fõvel veszünk részt a környezetvédelem e jeles napi rendezvényén, amiért tavaly az Állatvédõ Egyesület elismerõ levélben részesített bennünket. Új Pedagógiai Program az iskolában A közoktatási törvény módosításának megfelelõen elkészült iskolánk új Pedagógiai Programja, amelynek új elemei az alsó tagozaton - elsõ évfolyamtól felmenõ rendszerben - bevezetett szöveges értékelés, továbbá a környezeti és egészségnevelési program. A Pedagógiai Programot terjedelme miatt a Boldogi Élet hasábjain nem tudjuk közölni, de minden érdeklõdõ hozzájuthat az iskolai és a községi könyvtárban.

7 2004. OKTÓBER BOLDOGI ÉLET 7 Paradicsom foltos elhalás vírus (TSWV) Az idei szezonban feltûnõen sok vírussal fertõzött mindenhol általánosan elõfordul. Boldogi megjelenése és paprika és paradicsom állománnyal találkoztam Boldogon, kártétele idén járvány-szerû volt. Terjedése tripszekkel, valamint amely elsõsorban az enyhe tél, valamint az idei változékony mechanikai úton történhet. Tüneteire jellemzõ a paprikabogyó idõjárás miatt kialakult nagymértékû levéltetû és tripsz súlyos károsodása, amely szövetelhalásban, gyûrûs invázióval magyarázható. Szaktanácsadói tevékenységem alatt torzulásokban nyilvánul meg. A sárga gyûrûk és az elhalt foltok a utoljára 2001-ben találkoztam ennyiféle vírustünettel, mint idén. leveleken is megjelenhetnek. A vírusbetegségek tünet alapján történõ felismerése A legsúlyosabb fertõzése akkor várható, ha a palántanevelés sokszor nem könnyû, aminek számos oka lehet. A tünetek folyamán már tripsszel fertõzött az állomány. Ilyenkor már a kialakulását jelentõsen befolyásolja a környezet, a növény kora, palánták kisebb nagyobb százalékán láthatók a tünetek és fajtája, kondíciója, valamint az a tény, hogy a paprika töveket legtöbbször ezek a növények levelüket elhullajtják és el is egyszerre többféle vírus is fertõzheti, komplex tüneteket pusztulnak. kialakítva. A vírusfertõzésre utaló legjellegzetesebb tünetek a A jobb kondícióval rendelkezõ de vírussal fertõzött levelek torzulása, mozaikos színelváltozása, gyûrûs vagy vonalas növényeken a tünetek valamilyen stressz után válnak súlyossá. mintázottsága, a szár és a hajtások elhalása, a bogyó torzulása és Ebbõl a szempontból kritikus idõszak az ültetés utáni 2-3 hét, szövetelhalása, a növény növekedésének gátlása. valamint a harmadik emelet kötõdése utáni idõszak. E vírus elleni védekezés a vírusvektor tripszek elleni rendszeres védekezésre, valamint a beteg növények azonnali megsemmisítésére korlátozódik. Ezeket már a palántanevelésben el kell kezdeni! (Gondot jelent, hogy a termelõk közül sokan még nem ismerik fel idõben a tripszek jelenlétét a palántanevelõben.) E vírus idei kártételét Boldogon már a kora tavaszi idõszakban láttam. Egyes termelõknél sajnos megtizedelte, sõt ki is pusztította az állományt. Tavasszal attól tartottam, hogy e vírus a nyár közepére járványt okozva annyira elterjed, hogy a paprikaés paradicsomtermesztés lehetetlenné válik. Terjedését és fennmaradását termelõk biztosítják azzal, hogy nem védekeznek kielégítõen a kaliforniai virágtripsz ellen. A tripszek elleni védekezés alapja pedig az áttelelés megakadályozása. A palántanevelõt már magvetés elõtt akár többször is fertõtleníteni kell. A palántanevelõben ne legyen muskátli és egyéb teleltetett dísznövény! A palántákat pedig rendszeresen és precízen permetezni kell, de ami még ugyanilyen fontosságú, hogy ahol tripsszel erõsen fertõzött volt az állomány ott a fóliasátor talaját is A gazdaságilag legjelentõsebb vírusok: a Tobamo szükséges fertõtleníteni! (IPAM, BASAMID G) Lassan tíz éves vírusok (dohánymozaik víros, paradicsom mozaik vírus, paprika tripsz elleni küzdelmem tapasztalataként ki merem jelenteni, enyhe foltosság vírus), valamint az uborka mozaik vírus, a hogy aki a tripszet áttelelteti, vagy tripsszel fertõzött palántát ültet burgonya Y vírus, a lucerna mozaik vírus és az idén Boldogon ki, az már nem tudja megakadályozni az elõbb-utóbb járványszerûen paradicsom foltos elhalás vírus (más néven: bekövetkezõ súlyos kártételt. paradicsom bronzfoltosság vírus, rövidítése: TSWV). Kassai Tamás Részletesen a paradicsom foltos elhalás vírussal (TSWV) SZIE, Kertészeti Technológiai Tanszék, Gödöllõ foglalkozok, amely öt éve van jelen a jászsági régióban és már AGRODISZKONT A hazai civil szféra nem feltétlenül rossz sajátossága, hogy a nagy múltú és hiánypótló szervezeteknek is évrõl évre különbözõ pályázatok által kell biztosítaniuk mûködésüket, így ez alól a Kállai Mária Közösségi Központ sem lehet kivétel. A pályázatoknak meg sajnos az a sajátossága, hogy mindet nem lehet megnyerni, hiszen mindig több a jelentkezõ, mint a támogatható program. Most nem mi nyertünk, de az nem jelenti azt, hogy megszûnne a központ, hiszen van egy jó csapatunk, és nagy igény van a munkánkra. Éppen ezért nem kérdés, hogy a programok, ha kis csúszással is, de folytatódni fognak. Sikertelen pályázatunk egyesületünk egyik legfontosabb programját, a tanodát érinti: októbertõl nem lesz pénz a központba járó mintegy huszonöt gyermek fejlesztésére. A döntés fájdalmas, hiszen egy már megkezdett programot kell szüneteltetnünk. A gyermekek és a tanárok is nagy lelkesedéssel látogatták a közösségi házat: a tanulók év végi bizonyítványa a legjobb bizonyíték arra, hogy a közös munka nem csak kellemes, de eredményes is volt. Tudunk veszíteni is Az odaadó és sikeres munkáért köszönet illeti a Berecz Antal Általános Iskola igazgatóját, Krakóczkiné Tóth Évát, valamint a programban részt vevõ összes pedagógust! Köszönjük a gyermekeink szüleinek is, hogy bíznak bennünk, és aktívan segítik az egyesület munkáját! Ezek az értékek azok, amelyek miatt nyilvánvaló, hogy egy ilyen kezdeményezés nem halhat el egy sikertelen pályázat miatt nem is fog. A közeljövõben ugyanis újabb lehetõségek nyílnak a központ elõtt és ezeket két kézzel fogjuk megragadni. E sorok írója néhány napja a szaktárca felsõ vezetésétõl kapott ígéretet, hogy a tanoda hamarosan, talán már januárban újraindulhat. Addig is türelmet kérünk a szülõktõl, a pedagógusoktól és természetesen a gyerekektõl. Ifj. Kadét Ernõ Kállai Mária Egyesület

8 8 BOLDOGI ÉLET OKTÓBER Egy kissé idõpont zavarban szenvedve ugyan az ismételt december 31. között született, valamint maximum öt, változások miatt, azért sikerült lassú de biztos léptekkel január 1. és december 31. között született felvenni a kezdõ sebességet a következõ bajnoki év játékos is. kezdetén. Míg a korábbi években már négy-hat héttel az Ezek után azt hiszem nem kell túl sok szót fecsérelni a indulás elõtt elkezdtük a bemelegítõ alapozást, az idei csapat munkájára, hiszen az eredmények egyértelmûen szezon korábbi rajtja ezt egy kissé felgyorsította. Így a mutatják, mire is képesek a boldogiak. Tizenhat csapatra szokásostól eltérõen a felkészülésre csupán három hét állt bõvült csoportunk új ellenfelekkel bõvült, mint rendelkezésre a nyári megbeszélésünk és az elsõ forduló Gyöngyössolymos, Adács, Tarnaméra, Petõfibánya és a között. nem éppen közeli Pély. Még ha nem is oly könnyen jönnek De mi is okozta ezt a kapkodó rajtot? Szövetségünk a az eredmények, mégha nem is annyira látszik a belsõ HELASZ komoly válságokkal küzd. Dr. Vass Géza elnök egység, azért én azt mondom csak így tovább, hiszen a halála óta a belsõ feszültségek, hatalmi harcok odáig gyõzelmet nem kell megmagyarázni! vezettek, hogy két tag kivételével lemondott tisztségérõl az Eddigi eredményeink: egész elnökség. Az új tagság megválasztása a mai napig felnõtt ifjúsági folyamatban van, de mi egyesületek, szakosztályok rendre Ecséd - Boldog 1:2 3:1 bonyolítjuk le a kisorsolt mérkõzéseket minden fennakadás Boldog Heréd 3:2 2:3 nélkül, hiszen az élet nem áll meg. További problémát Szûcsi - Boldog 1:1 0:3(elmaradt) okozott számunkra, hogy a tavaly elkezdett utánpótlás Boldog Adács 2:1 6:0 fejlesztésünket az MLSZ egy tollvonással keresztül húzta, Tarnaméra Boldog 1:3 11:0 mikoris az ifjúsági bajnokságban szereplõk alsó korhatárát Boldog - Petõfibánya 2:1 6:8 15 évnél korlátozta, így jelen esetben a mi friss Lõrinci - Boldog 1:2 ( Ezt a gyõzelmünket igazolásainknak (nyolc gyermek) két út maradt. Vagy Pécsi Pisti vállkulcscsont törésének gyógyulására Fidesz-módra mindenki hoz még egy embert, és lehetõség ajánljuk!) nyílik egy serdülõ csapat indítására (természetesen ez az Még mielõtt megfeledkeznénk róla, had köszönjük meg egyesületnek több százezer forint plusz költséget jelent!), azt a segítséget, mely által egyesületünk gazdagodott közel vagy átigazol egy városi csapathoz, ahol a magas létszám negyven darab öt méteres beton oszloppal, ami a beállítást miatt valószínûleg csak a kispadot fényesíti, hacsak nem követõen labdafogó szerepet fog betölteni. Köszönet akar otthon maradva a technika vívmányait (TV, videó) Tábori Lacinak, Püspöki Pistinek, Tóth Istvánnak, Kovács bámulni. Hál' Istennek a megye vezetése belátta ennek a Gusztinak és természetesen akik a gépeikkel segítettek: rendeletnek a balgaságát, így engedett a folyamatos Imre Zolinak, Kepes Pista bácsinak és természetesen Kiss bombázásunknak és új rendeletet hozott. Eszerint az Tominak! KÖSZÖNJÜK! ifjúsági bajnokság (U17) esetében bõvült a játékos keret: január 1. és december 31. között születetteken túl pályán lehet még korlátlan számban az január 1. és Medveczky Tibor október 20-án 19 órai kezdettel jótékonysági bált szervez a Polgárõrség az Ujváry Ferenc Mûvelõdési Házban. Érdeklõdni Hornyák Istvánnál és Szamosvölgyi Juditnál lehet. Dolgoztassa ki nálunk felvételeit! KODAK MINÕSÉG Régi fotók felújítása, sokszorosítása FEKETE-FEHÉR és SZÍNES TECHNOLÓGIA Esküvõi- és családi fényképezés Mindenkit szeretettel vár Kepesné Viki. Boldog, Kossuth úti üzletsor 06-30/ / õsz egy új bajnokság kezdete Mûköröm készítés és manikûr Boldog, Ady E. u. 6. Tel.: 06-70/ Gépjármûvezetõi tanfolyam: személygépkocsi /B/ és Moped kategóriákban Jelentkezni a számon, vagy személyesen a mûvelõdési házban lehet Oktatás Az Ujváry Ferenc Mûvelõdési Házban az alábbi tanfolyamok indulnak: ECDL-es számítógépes tanfolyam C alapoktól kiindulva /6 hónap/ az OKJ-s vizsgáig: 72000Ft C ECDL-es konzultáció /40 óra/ 46000Ft BIZTOSÍTÁS Gépjármûbiztosítás(casco, kötelezõ), Lakás-, és vagyonbiztosítás, Életbiztosítás, befektetés, Felelõsségbiztosítás. Cégünk 16 biztosítóval áll szerzõdésben. Kiválaszthatja az Önnek megfelelõt! Ingyenes tanácsadás. Záhonyi György mobil:06-30/ Záhonyiné Varga Julianna mobil: 06-30/ Boldog, Zagyva út 10. Tel.: 37/ BOLDOGI ÉLET Kiadó: Polgármesteri Hivatal Felelõs szerkesztõ: Szitányi Péterné Fõszerkesztõ: Kepesné Tóth Katalin Szerkesztõség: Budai Zoltán, Józsa Erzsébet, Medveczki Tibor, Krakóczkiné Tóth Éva, Somogyváry László, Zsírosné Õszi Katalin. A szerkesztõség címe: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár Okiratszám: B/PHF/1418/He/94 Készült: 1300 példányban CoPa-Ker BT - Hatvan

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/ A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmailcom Telefon: Napközben a helyi lakosok által összeadott eszközökből és tárgyakból készített retrokiállítást bárki megtekinthette a Művelődési Házban

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEK: H-5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. /Városháza épülete/ Telefon: +36 (66) 515-515 FAX: +36 (66) 515-503 E-mail: info@mezobereny.hu Általános ügyfélfogadási rend: Hétfő:

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG ORSZÁGOS SERDÜLŐ ÉS IFJÚSÁGI FIÚ EGYÉNI, SPRINT ÉS ÖSSZETETT EGYÉNI BAJNOKSÁG 2014-2015. ÉVI V E R S E N Y K I Í R Á S A A bajnokság kiírása a Magyar Bowling és Tekeszövetség Teke Szakági Szövetsége /továbbiakban:

Részletesebben

Egyéni futók Férfi korosztály éves korosztály

Egyéni futók Férfi korosztály éves korosztály 2013. évi Balaton Szupermaraton futóverseny katonai eredmények Helyezés Egyéni futó (k) Férfi korosztály -25 évig korosztály Rajtszám Név/csapat név Összesen idő 1 IV. 301 Bódis Tamás 17:56:57 Egyéni futók

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló.

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Jegyzője Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Telefon 263-026. 9-109/2010. Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. MÁJUS 17 -ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Tárgy: Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu X. évf. 1. sz. 2013. március www.kiralyhegyes.hu Tisztelt Királyhegyesiek! Örömömre szolgál, hogy 2013. év elején községünk önállóságának stabilitásáról számolhatok be Önöknek. Az elmúlt időszakban számtalan

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BLSZ Öregfiúk és Old Boy s Igazolási és Átigazolási Szabályzat. Érvényes: 2003. július 1-től

BLSZ Öregfiúk és Old Boy s Igazolási és Átigazolási Szabályzat. Érvényes: 2003. július 1-től BLSZ Öregfiúk és Old Boy s Igazolási és Átigazolási Szabályzat Érvényes: 2003. július 1-től 1 1. A szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed: a./ a BLSZ-nél igazolt öregfiúk/old boy s labdarúgóra,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem!

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! 2015-02-15 12:00:00 Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán!

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Szeghalom Város Polgármestere

Szeghalom Város Polgármestere Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Köszönetnyilvánítás a

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

/2015. J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének március 26-ai rendkívüli üléséről.

/2015. J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének március 26-ai rendkívüli üléséről. 40284-5/2015. J E GYZŐ KÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2015. március 26-ai rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester:

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE SZAKÁGI SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE SZAKÁGI SZÖVETSÉG ORSZÁGOS SERDÜLŐ ÉS IFJÚSÁGI FIÚ EGYÉNI, SPRINT ÉS ÖSSZETETT EGYÉNI BAJNOKSÁG 2016. ÉVI VERSENYKIÍRÁSA A bajnokság kiírása a Magyar Bowling és Tekeszövetség Teke Szakági Szövetsége /továbbiakban: MATESZ/

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3410/2012. 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Őstermelői igazolványok érvényesítése 1. Kiemelt elvárás a hatékony és költségtakarékos gazdálkodás 2. A

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatásról Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ. Adó 1% Idén is sok szeretettel várunk minden kedves újlengyeli lakost! Mozogjunk együtt újra! 2016. május 25.

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ. Adó 1% Idén is sok szeretettel várunk minden kedves újlengyeli lakost! Mozogjunk együtt újra! 2016. május 25. Adó 1% Kérjük támogassa adója 1%-ával az újlengyeli egyesületeket! Újlengyeli Diáksport Egyesület Adószám: 18662010-1-13 Újlengyeli Polgárőr Egyesület Adószám: 18280702-1-13 Vatya Népe Hagyományőrző és

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 Időpont Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Január 19. Vasúti emlékmű A németek kiűzésének napja, megemlékezés Német Nemzetiségi Január

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

MEGYE II. OSZTÁLY Nyugati Csoport 4. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 4. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT TABELLA U-19

MEGYE II. OSZTÁLY Nyugati Csoport 4. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 4. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT TABELLA U-19 Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna Megyei Igazgatósága Telefonok: 74/511-123 7100 Szekszárd, Keselyűsi u 3. 74/511-124 E-mail: tolnalsz@enternet.hu Fax: 74/412-857 Honlap cím: www.tolnalsz.hu 3/2011-2012

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás röviden: KGFB

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás röviden: KGFB Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás röviden: KGFB Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartója köteles biztosítójával a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére felelősségbiztosítási

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

HURO/1001/065/ számú projekt keretében az Ember és a Természet címmel szervezett környezetvédelmi, környezeti nevelési vetélkedő

HURO/1001/065/ számú projekt keretében az Ember és a Természet címmel szervezett környezetvédelmi, környezeti nevelési vetélkedő HURO/1001/065/1.3.1. számú projekt keretében az Ember és a Természet címmel szervezett környezetvédelmi, környezeti nevelési vetélkedő II. gyakorlati forduló Egyesületünk programot valósít meg a Magyarország-Románia

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2010. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Az április előreláthatólag igen sok eseményt tartogat számunkra. A legjelentősebbek az országgyűlési képviselőválasztások. Szeretném itt

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dísztermében 2013. december 12-én a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. őszi Intézményi

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

VERSENYÜGYI HATÁROZATOK ( )

VERSENYÜGYI HATÁROZATOK ( ) VERSENYÜGYI HATÁROZATOK (2015. 06.16.) Megyei II.o.: 474/2014-2015 sz. VB. határozat: A VB. a 2015.06.13.-án elmaradt Egerszóláti SK Lőrinci VSC Megyei II.o. felnőtt bajnoki mérkőzés ügyében, a hivatalos

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

www.kiralyhegyes.hu Adhatna-e ennél szebb gyermeknapi

www.kiralyhegyes.hu Adhatna-e ennél szebb gyermeknapi VIII. évf. 3. sz. 2011. június www.kiralyhegyes.hu Adhatna-e ennél szebb gyermeknapi ajándékot önkormányzat falujának, mint egy ilyen szép óvodát mint a mienk? Május 28- án vehették birtokukba óvodásaink

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Palatábla 2016. március 11. Így láttuk mi - ünnepi kiadás. Palatábla VELÜNK TÖRTÉNT RÓLUNK SZÓL! Ünnepi különkiadás. 2016. március11.

Palatábla 2016. március 11. Így láttuk mi - ünnepi kiadás. Palatábla VELÜNK TÖRTÉNT RÓLUNK SZÓL! Ünnepi különkiadás. 2016. március11. Palatábla VELÜNK TÖRTÉNT RÓLUNK SZÓL! Ünnepi különkiadás 2016. március11. Projektnap 1 Tisztelt Olvasóink! Önök most iskolaújságunk rendkívüli ünnepi kiadását olvassák. Ebben a számban 1848. március 15-e

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 370/21/2016 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. szeptember 15. napján 16.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének Határozatok: J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 366/2016.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész)

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) 2010. augusztus 30-ára terveztük bringatúránk alsó-szigetközi részét, ám az időjárás közbeszólt: az eső úgy esett, hogy két napig el sem állt. Kénytelenek

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

MEGYE II. NYUGATI CSOPORT 16. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 16. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT BAJNOKSÁG

MEGYE II. NYUGATI CSOPORT 16. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 16. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT BAJNOKSÁG 17/2010-2011 sz. Hivatalos közlöny MEGYE II. NYUGATI CSOPORT 16. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 16 2011.03.05. 14:30 SZAKÁLY KSE OZORA KSE 5-1 16 2011.03.05. 14:30 TOLNANÉMEDI KSC DÖBRÖKÖZI KSK 5-4 16 2011.03.05.

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY

SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY A verseny Fővédnöke: Szervezőbizottság tagjai: Pásztor

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2005. J Ú L I U S Tisztelt Pusztaföldvári Polgárok! Ez évben is megrendezésre került a Földvárak Találkozója, melyről már hírt adtunk. Így utólag el szeretném mondani Önöknek, hogy

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. május 24-i ÜNNEPI ülésének

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. május 24-i ÜNNEPI ülésének Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 J/51-7/2015. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. május 24-i ÜNNEPI ülésének

Részletesebben

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója 2012 Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója Megyei ranglista-versenyeredmények Újonc egyéni 2001 Czémán Róbert 1999 Raposa Roland 1. helyezett Szalai Anna 1. helyezett Serdülő egyéni 1997/98 Raposa Roland

Részletesebben

BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK:

BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK: BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK: GÉPJÁRMŰADÓ ("SÚLYADÓ") Befizetési határidők Szüneteltetés, adómentesség, bekövetkezését követő 15 napon belül. A bevallás a gépjármű vásárlását,

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Február 17. 15.00 Nagyiskola Kisiskola Petőfi S. utca Téltemetés és Kiszebáb égetés

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben