2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló"

Átírás

1 Statsz.jel: Bírósági bejegyzés: Pk.: /2005 ÉFOÉSZ Baranya Megyei Egyesülete 7633 Pécs, Acsády u évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás Pécs, február 8. Bali Boglárka elnök Az egyszerűsített éves beszámolót mérlegképes könyvelő állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta.

2 ÉFOÉSZ Baranya Megyei Egyesülete Mérlegfordulónap: KSH: Mérleg Pk.: 60098/2005 Nysz.: 111 Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek 29 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Bali Boglárka Pécs, február 8. elnök 2

3 ÉFOÉSZ Baranya Megyei Egyesülete Mérlegfordulónap: KSH: Pk.: 60098/2005 Eredménykimutatás Nsz.: 111 Adatok eft-ban Tárgyév Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései a B c d E A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetéstől c. helyi önkormányzattól d. egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevételek Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 1. Árbevételek 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi műveletek bevételei 1 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 3. Személyi jellegű költségek közterhei B. Nyújtott támogatások 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás Pécs, február 8. Bali Boglárka elnök 3

4 Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje időpontja összege (Ft) előző évi Tárgyévi Nemzeti Civil Alapprogram Működés Összesen:

5 Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Megnevezés Előző évi Tárgyévi összeg Változás összeg (eft) (eft) % eft Induló tőke Tőkeváltozás ,5 59 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb Megjegyzés 5

6 Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: Megjegyzés 6

7 Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől Nemzeti Civil Alapprogram Működés Nemzeti Sporthivatal Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei PMJV Önkormányzat ÉFOÉSZ hétvége Baranya Megyei Közgyűlés ÉFOÉSZ hétvége Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől ÉFOÉSZ támogatás SZJA 1%-a (APEH) Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) Egyéb (természetbeni) ÖSSZESEN:

8 Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések* Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN: * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. Megjegyzés 8

9 AZ ÉFOÉSZ BARANYA MEGYEI EGYESÜLETÉNEK ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Pécs, február 13. Bali Boglárka elnök 9

10 Az elmúlt évben, a korábbiakhoz hasonlóan a lehetőségeinkhez mérten a lehető legtöbbet próbáltuk tenni a fogyatékkal élőknek és a családtagjaiknak. Azt gondolom, hogy így visszagondolva azokra az eseményekre, amelyeket magunk mögött tudhatunk, nincs miért szégyenkeznünk. Sőt! A rendezvényeink, karitatív tevékenységeink, szolgáltatásaink messze túljutottak a korábbi évekhez képest. Ehhez azonban kellett egy új és még lelkesebb kiscsapat, amely rendületlen hittel és töretlen lelkesedéssel teszi az önként felvállalt dolgát. Egyesületünk az elmúlt 3 évben az alapoktól kezdte el az újjáépítést. Igazi áttörést a tavalyi év jelentette, amikor az új elnökség felállásával hatalmas változások történtek a szervezetünk életében. Legfontosabb feladatunk ekkor a taglétszámunk növelése volt. Új tagok bevonása mellett el kellett érnünk, hogy a régi tagjainkat visszacsábítsuk magunk közé. Elhitetni velük, hogy a sokszori próbálkozások utána, most olyan csapat vette kezébe az irányítást, amely szívügyének tekinti az értelmi fogyatékkal élők és családjaik segítését, érdekeit képviseletét. Szerencsére ha minimálisan is, de sikerült egy kicsit bővítenünk a tagjaink számát. Egyre többen kapnak kedvet és szerzik vissza a bizalmukat irántunk, így várhatóan az elkövetkező években lesz ugrásszerű a taglétszámunk emelkedése. Nagy örömünkre sikerült végre olyan helyiségre is szert tennünk, amelyben méltó módon fogadhatjuk a hozzánk fordulókat, illetve a foglalkozásainkat is megtarthatjuk ott. A Vezetőség valamennyi tagja értelmi sérültekkel foglalkozik a civil életben is, így a napi munkájuk során is találkoznak ennek a csoportnak a problémáival A tagjaink zömében a megye 4 nagyobb intézményéből vannak. Ezek Fogyatékos Otthonok és speciális iskolák. Mivel mi is ezekben dolgozunk, így sok olyan rendezvényünk is volt, amely ezekkel karöltve került megrendezésre, vagy éppen külső támogatóként vettünk részt ezekben. Érdekvédelem, szolgáltatások: Valamennyi fogyatékkal élő között is az értelmi sérültek a leghátrányosabb helyzetűek, hiszen ők végképp nem tudják a saját érdekeiket megvédeni. Vezető szerepet vállaltunk fel a fogyatékkal élők Önérvényesítése és a Támogatott döntéshozatala területén. Előadások, tanfolyamok keretén belül ismertettük meg a fiataljainkat ezekkel az életüket érintő jogaikkal és lehetőségeikkel. Mit is takar az önérvényesítés és Támogatott döntéshozatal? Az önérvényesítő csoportok kettős szerepet töltenek be az értelmi fogyatékossággal élő személyek életében. Lehetőséget teremtenek számukra önmaguk és környezetük gondolatainak, vágyainak megismerésre, saját véleményük kialakítására és a sikeres kommunikálásra. Ezáltal az ápolt, ellátott és kiszolgáltatott szerepkörből kilépve jogokat birtokló állampolgárokká válnak. Ha megismerik az alapvető társadalmi ismereteket, akkor ezek az önérvényesítő csoportok lehetővé teszik, hogy minden résztvevő a saját képességeinek megfelelően ismerje meg magát, környezetét, jogait és kötelezettségeit is. És ezeknek az embereknek a legfőbb igényét is kielégítik ezek a csoportok, segítik az aktívabb részvételüket a társadalomban. Ez a programunk, az egész életen át tartó tanulásban segíti a fogyatékkal élő tagjainkat. Két önérvényesítő csoportunk is működött. Az egyik egy sikeres Eu-s pályázatban való közreműködésünk által működhetett. A Támogatott döntéshozatal szintén ezeknek az összejöveteleknek volt hangsúlyozott területe. Emellett országosan is felvállalta az Szervezetünk ennek a megismertetését a Gyámhivatalok vezetőivel és dolgozóival egyaránt. A Vezetőség által rendszeresen megtartott fogadó órákon, a felmerülő problémákat és gondokat nagy körültekintéssel próbáltuk meg orvosolni. A lehető legjobb és legteljesebb, mindenki számára kielégítő megoldásra törekedtünk. Az esetek legnagyobb részében sikeresen tudtunk segíteni. 10

11 Ebben a munkánkban szintén önkéntesként jogász és pszichológus is besegít nekünk. Heti rendszerességgel elérhető valamennyi tagunk számára az általuk nyújtott ingyenes jogi-, és pszichológiai szolgáltatásunk. Szintén ingyen próbálhatták ki és használhatták rendszeresen azt a mágnes terápián alapuló alternatív gyógymódot, amely egyre elismertebb lesz a hagyományos orvoslás területén is. További terveink vannak ezen a területen is még, de ehhez a megfelelő anyagi hátteret elő kell teremtenünk még. Olyan szellemi bázissal rendelkezünk a tagjaink által, hogy sok esetben a zeneterapeutánk, gyógypedagógusaink, rajzterapeutánk is szakmai oldalról is nagy segítséget tudott nyújtani iskolás vagy óvodás fogyatékos gyereket nevelő családok számára. Magyarországon egyre nagyobb lesz azoknak a száma, akik anyagi körülményeik miatt hátrányos helyzetűvé válnak. Sajnos a fogyatékkal élők eleve ezek közé taroznak, és nem beszélve arról, ha még a kilátástalan anyagi helyzet is társul ehhez. Szinte valamennyi tagunk nagyon nehéz helyzetben él és próbál meg talpon maradni. Lehetőségeinkhez mérten ebben is megpróbáltunk segítő kezet nyújtani a számukra. Sokszor szerveztünk adományosztást, amikor élelmet, ruhanemű, játékokat és egyéb hasznos dolgokat juttattunk el azoknak a családoknak, akiknek nagyon nagy szükségük volt erre. A rászorulók közül is a legrászorulóbbaknak. Rendezvényeink, programjaink: Sok korábban elindított rendezvényünk mára már hagyománnyá vált: Anyák napja, Farsang, nyári táboroztatás, kirándulások, szakmai konferenciák, szülőklubok, karácsonyi rendezvényünk ben olyan rendezvényeket tudhatunk magunk mögött, amelyek országosan is ismertté tették a helyi egyesületünk nevét. Megismertek bennünket, bekerültünk a köztudatba. A város vezetését is sikerült megnyernünk a céljainknak, hiszen látták mennyire elszántan, és eltökélten vállaltuk fel ezeknek a hátrányos helyzetű embereknek az ügyét. Ennek az egyik legjobb bizonyítéka, hogy tavaly Pécs volt Európa egyik kulturális fővárosa, és mi is bekapcsolódtunk ebbe. 1. Közgyűlések: 1. közgyűlés: A szakmai beszámolók mellett a tisztújítás volt a másik nagyon fontos pont, amelyet a közgyűlésnek kellett elfogadnia. Az új elnök mellett új vezetőség is alakult, amelyben a régiek közül többen szívesen folytatják a munkát. A Felügyelő Bizottság is megválasztásra került. Ismertetésre és elfogadásra került a évi cselekvési terv illetve az Egyesület Alapszabályának a módosítása is. Ennek eredményeként a továbbiakban közhasznú társadalmi szervezetként működünk tovább. 2. közgyűlés: Sajnos az Egyesületünk korábbi jogásza olyan formai hibákkal adta be a cégbíróság felé az Alapszabályunk módosítását, hogy pótolnunk kellett az általuk megküldött végzésben a leírtakat. Ez történt ezen az összejövetelen. 2. Szülőklubok beindítása a vidéki városokban is: Több alakalommal találkozhattak a szülők és az őket érdeklő és érintő témák kerültek megbeszélésre, bemutatásra. Ilyenek voltak: 1. A fogyatékkal élők szexuális élete. 2. Az önérvényesítés. 3. Az értelmileg akadályozottak továbbtanulási-, és munkalehetőségei. 3. Farsangi mulattság: Mindenki a saját helyi szervezetében vagy intézményében ünnepelte, és a lehetőségeinkhez mérten valamennyit anyagilag is támogattuk Kisebb-nagyobb csoportokban látogatták is meghívottként egymás rendezvényeit..a Vezetőség tagjai valamennyin képviselte az Egyesületünket. Több helyen egész napos program keretében ünnepelhettek a fiatalok. Játszóházzal egybekötött jelmezbálon szórakozhattak a jelenlévők. A családtagok számára is nyitottak voltak ezek a rendezvények. 4. Tavaszi sportnap Pécsváradon: A kisvárosban működő speciális iskola értelmileg akadályozottak tagozata nyárköszöntő napot szervezett, amelyre meghívott több más hasonló intézményt is. A program megszervezésben az anyagi támogatásunk mellett. A fő szervező is Egyesületünk Vezetőségének egyik nagyon aktív tagja. Több más tagszervezetünkből is érkeztek csapatok. A verseny után az eredményhirdetést követően mindenki boldogan vehette át a jól megérdemelt jutalmat. Jó volt látni a sok boldog és elégedett arcot. Reményeink szerint ez a rendezvény is hagyománnyá válik. 11

12 5. Gyámhivatalok vezetőinek, képviselőinek szervezett konferencia: A fogyatékkal élők önrendelkezésének biztosítása a nemzetközi jognak is egyre fontosabb részévé válik. Míg a kizáró gondnokság és az ahhoz hasonló megoldások egyre inkább háttérbe szorulnak, a kevésbé korlátozó megoldások egyre inkább követelménnyé válnak világviszonylatban is. Ebben a tevékenységben Magyarország is élenjáró országok közé tartozik. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a május 1-én lépett volna hatályba az a szabályozás, amelyet az Országgyűlés november 9-én fogadott el. A Ptk-ban megreformált cselekvőképességi szabályok előkészületében, és abban, hogy törvény született belőle kiemelkedő szerepe volt a Szervezetünknek. A szakminisztérium az ország valamennyi Gyámhivatalának eljuttatott meghívót, amelyben az ÉFOÉSZ helyi szervezetei által megadott időpontban és helyszínen szervezett konferencián ismerkedhettek meg a PTK cselekvőképességi szabályainak változásaival április 26-án, mi lehettünk a házigazdái ennek a rendezvénynek Baranya megyében. Olyan szakavatottabb emberek jöttek el az ÉFOÉSZ munkatársai személyében, akik a legfelkészültebbek ebben a témában, és a törvény előkészületében is aktív szerepük volt. Először a törvényi változásokkal kapcsolatos tájékoztatások hangoznak el, majd ezeket követően a témákban felmerülő kérdésekre került sor. Célunk az volt, hogy senki nem menjen el összejövetelünk végén, hogy megválaszolatlan kérdése maradna. Az ÉFOÉSZ központjának két munkatársai Dr Bánfalvi Gábor és Jaksa Éva részéről nagyon magas színvonalú, alapos és közérthető tájékoztatás hangzott el. Ezt követően pedig számtalan kérdést kapott a két meghívott. Ismételten bebizonyosodott a számomra, hogy sok esetben eleve hárítanak azok, akiknek dolgozni kellene majd azzal, egyszerűbb a jól bevált, kevésbé idő és munkaigényes sémákkal dolgozni. Már a feltett kérdésekből és véleményekből is jól megmutatkozott, hogy ki az, aki valójában keresi a jobb és még jobb megoldást egy adott fogyatékkal élő személy esetében, és ki az, aki kizárólag egysíkúan és mereven ragaszkodik a szabályoktól, még annyi fáradtságot sem véve, hogy az akta mögött meglássa az embert, akinek az életéről, sorsáról dönt. Sajnálatosan a konferenciánkat követően az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte ezt a törvényi változást, és a nagy előkészületek ellenére a mai napig nem lett belőle semmi. Reményeink szerint azonban, biztosak vagyunk abban, hogy hamarosan ismét napirendre kerül majd. 6. Gyermeknapi rendezvények: Ezt a napot mindenki a saját intézményében ünnepelte meg. Az Egyesületünk anyagi támogatást nyújtott ahhoz, hogy még emlékezetesebbé váljanak ezek a rendezvények a sokszor többszörösen is hátrányos helyzetű fiatal tagjaink számára. Egész napos programokon kulturális és sportprogramokat kínáltak a szervezők a megjelentek számára. Ezek mellett kirándulásokon is részt vehettek. 7. Anyák napja: Központilag szerveztük meg. Valamennyi tagunkat és szüleiket meghívtuk erre a rendezvényünkre. Műsorral és kis ajándékkal köszöntöttük az édesanyákat és nagymamákat, majd megvendégeltünk mindenkit egy kis étellel és üdítővel. 8. Fogyatékkal élők napja a Katolikus Caritas jubileumi hetének keretében: A Pécsi Katolikus Caritas az idén ünnepelte megalakulásának 20 éves évfordulóját. Egy egész héten át tartó programsorozatot szervezett. Ennek keretében sok-sok résztvevő a Székesegyház előtt felállított színpadon mutathatta meg magát a kultúra, és a sport területén. A megyéből számos csoport zenés-táncos műsorral, dzsúdóbemutatóval, verssel, színdarabbal, népi tánccal, moderntánccal és bábozással érkezett. 9. Kiállítás a fogyatékkal élők munkáiból: A fent említett rendezvénysorozat keretén belül kértek fel Bennünket egy olyan a kiállításnak a megszervezésére, amelyen az értelmi fogyatékkal élők alkotásaival ismerkedhetett meg a szélesebb közönség. A megyében levő intézményeket kerestük meg, és nagy örömünkre sok meseszép alkotást láthattunk. Közel 2 hétig voltak megtekinthetők a festmények, faragások, nemezelt és batikolt dísztárgyak. 10. Orfűi nyaraltatás: Már évek óta hagyománnyá vált, hogy megyénk valamelyik gyönyörű helyén látjuk vendégül az ország számos helyéről jelentkező fogyatékos fiatalt nevelő családokat. Idén a festői szépségű Orfű egy lovas panziója várta a pihenésre, kikapcsolódásra vágyó családokat. Minden napra szervezett programot kínáltunk. Megismerhették Pécs, Szigetvár, Mohács, nevezetességeit. Kirándultunk Villányba, Harkányban. Ezek mellett számos más programmal gazdagítottuk az itt eltöltött hetet. 12

13 11. Táboroztatás Balatonfenyvesen: Minden tanévkezdést megelőzően, az Éltes EGYMI tanulói egyhetes táborozáson vesznek részt. Ebben a speciális szakiskolában nagyon sok fiatal tagunk is tanul. Az idén 40 magyar és 10 horvát fiatal töltötte együtt ezt az időszakot. Anyagi lehetőségeinkhez mérten támogattuk ezt a programot, illetve az előzetes tervezésben is aktív szerepet kaptunk. 12. Mindannyian mások vagyunk - kulturális hétvége: Ezzel a rendezvénnyel nem titkoltan az volt a cél, hogy meghívjuk magunk közé az ép embertársainkat, hogy ismerjék meg a fogyatékkal élők csodálatos világát, amely nem is különbözik annyira az övéktől. Lássák azt, hogy a művészetek szinte minden területén milyen teljesítményekre is képesek ezek az emberek. Szándékosan nem szerettük volna zárt helyre bevinni ezt a rendezvényt, hiszen akkor nagy a valószínűsége, hogy csak magunk között ünnepelhettünk, szórakozhattunk volna. Pécs egyik legszebb helyén a Székesegyház előtti Dóm-téren állítottuk fel a hatalmas színpadunkat. Fogyatékkal élő és ép csoportok váltották egymást, illetve volt több olyan produkció is, amelyben együtt léptek fel. Ez az igazi integráció, azt gondolom! Nagyon változatos programot sikerült összeállítanunk a több száz fellépővel, ahol minden korosztály megtalálhatta az érdeklődésének megfelelőt. Biztosak vagyunk abban, hogy hagyományt teremtettünk és az elkövetkezendőkben minden évben megrendezzük. Sőt! Országos rendezvénnyé bővíthetjük. Erre most is volt példa, hiszen az ország más részeiből is érkeztek fellépők. Pécs város polgármestere számos teendője mellett időt szakított arra, hogy megnyissa a rendezvényünket és a jövőbeni támogatásáról is biztosított Bennünket. 13. Joulupukki, a Lappföld-i Mikulás járt nálunk: Az Egyesületünknek sikerült egyedülálló módon meghívni az igazi Mikulást. Pécsett az egyedüli volt. Az egyik speciális iskola adta a helyszínt, ahol a találkozhattak a vendéggel. A fiatalok műsorral kedveskedtek, cserében pedig az Egyesületünk nevében mindenkit megajándékozott a Finnországból érkezett Mikulás. Felejthetetlen élmény szereztünk ezzel a programmal minden gyereknek, és felnőttnek is. 14. Karácsonyi délutánunk: Hagyományainkhoz híven valamennyi tagunkat megvendégeltük ennek a kedves ünnepnek a keretében. Műsorszámokkal kedveskedtek az intézményekben tanuló gyerekek a megjelenteknek, majd valamennyi tagunk karácsonyi ajándékot kapott az Egyesületünktől. Zárásként hangulatos beszélgetés keretében vendégeltük meg egy kis ennivalóval és üdítővel a tagjainkat. Ezek mellett számtalan saját magunk által szervezett illetve intézmények általi programokon való részvételünkkel, támogatásunkkal próbáltuk meg segíteni a tagjainkat. Az elmúlt évben olyan sikeres munkát tudhatunk magunk mögött, hogy az országos központunk több projektben bennünket kért fel egyik résztvevőként. A Norvég Civil Alap a Civil szervezetek kapacitásfejlesztése pályázatának keretén belül önérvényesítő csoportot hoztunk létre. Ebben közel 1 éven át tartó csoportfoglalkozások keretében a támogatott döntéshozatal témakörben ismerkedhettek meg fiataljaink a jogaikkal, kötelességeikkel, lehetőségeikkel. Igaz, hogy nagy dokumentációs kötelezettséget jelentett nekünk, de a sikert feledtette ezt. Az idén is szeretnénk ebben részt venni, sőt a vidéki csoportjainkban is megvalósítani. A másik egy olyan EU-s CLINTEV tanulási kapcsolat projekt, amelyben 6 ország vesz részt. Németország, Hollandia, Bulgária, Románia és Törökország mellett mi képviselhetjük Magyarországot 2010 októberében indult és 2012 tavaszán ér véget. Nagyon nagy megtiszteltetés ez számunkra és elismerése is az elmúlt 1,5 éves munkánknak. Olyan felnőttképzési projekt, amely nemzetközi interkulturális eseményeken segíti a fogyatékkal élő személyeknél tanulás. A fiatalok egymás országába utazva ismerkedhetnek meg a másik kultúrájával, az értelmi fogyatékkal élők életkörülményeivel, lehetőségeikkel. Az utazások között feladatokat kapnak a fiataljaink és a találkozókon kerül sor ezek megbeszélésére illetve kielemzésére. 13

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

Magyar Mozdzlatművészeti Társulat Közhasznu Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentés 2013 év

Magyar Mozdzlatművészeti Társulat Közhasznu Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentés 2013 év Magyar Mozdzlatművészeti Társulat Közhasznu Nonprofit Kft. Székhely:1097 Budapest, Tagló utca 11-13. Közhasznúsági jelentés 2013 év Kelt: Budapest, 2014 május 22.. Pálosi István a szervezet vezetője Magyar

Részletesebben

Magyar Mária Rend Alapítvány. 1046 Budapest, Káposztásmegyeri út 23. I/5. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Mária Rend Alapítvány. 1046 Budapest, Káposztásmegyeri út 23. I/5. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Mária Rend Alapítvány 1046 Budapest, Káposztásmegyeri út 23. I/5. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Tartalom I. ALAPÍTVÁNY ALAPADATAI... 3 II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 III. KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Részletesebben

Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 211 1 8 2 6 2 3 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel 6 1-6 - 2 5 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Menedékház Alapítvány A vállalkozás címe: Budapest,

Részletesebben

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15.

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15. Lelenc Kutyamentő Egyesület 2013.évi Közhasznúsági jelentése Csömör, 2014. május 15. 1. Az Egyesület adatai Név: Lelenc Kutyamentő Egyesület Székhely: 2141, Csömör, Mező utca 45. Adószám: 18706244-1-13

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Székhely: 4029 Debrecen Víztorony utca 19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.60.214/2006/2

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 06. Ádám Aurél elnök A közhasznúsági jelentés 12 számozott oldalt tartalmaz, a Vesebetegek Egyesületeinek

Részletesebben

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet (1081 Budapest, Népszínház utca 16. Tel.: 322-1502; fax: 479-0272 www.menedek.hu; menedek@menedek.hu) 2011. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2014.

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2014. Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2014. Beküldő adatai: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Héjj Ákos Születési név: Héjj Ákos Anyja neve: Zamaróczy Éva Születési ország

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA... 3 3. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 8 4. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Részletesebben

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE Statisztikai szamjel: 18061031-9499-529-01 A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE 1146 Budapest, Ajtosi Diirer

Részletesebben

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10.

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10. VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10. 1./ Általános tájékoztatás KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Vakok és Gyengénlátók

Részletesebben

AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. DECEMBER 31.

AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. DECEMBER 31. AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. DECEMBER 31. Készült: 2012. május 30.... aláírás I. ÉVES BESZÁMOLÓ ESZKÖZÖK MÉRLEG, 2011. DECEMBER 31. FORRÁSOK (eft) előző év tárgy év előző év tárgy

Részletesebben

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2005

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2005 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2005 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület Budapest XIX. Baross utca 48. H-1192 Telefon: 28-28-445 E-mail: magykoll@mail.tvnet.hu www.magyarkollegium.hu

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

Siketvakok Országos Egyesülete

Siketvakok Országos Egyesülete Siketvakok Országos Egyesülete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Kelt: 2009. február 10. 1 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. a) Számviteli beszámoló b) A költségvetési támogatás felhasználása c)

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben