ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE"

Átírás

1 XV. évfolyam 1. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP FEBRUÁR 7. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 7/2014. (II.06.) sz. hat. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása ZMJVK 19/2014. (II.06.) sz. hat. Felterjesztés Kossuth-díjra (ZÁRT ÜLÉS)

2 A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 1/2014. (II.07.) ÖR. ZMJVK 2/2014. (II.07.) ÖR. ZMJVK 3/2014. (II.07.) ÖR. a évi költségvetésről szóló 5/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról a évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról ZMJVK 4/2014. (II.07.) ÖR. az egészségügyi alapellátásról szóló 1/2007. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról ZMJVK 5/2014. (II.07.) ÖR. az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetésről és az intézeti élelmezés nyersanyagköltségeiről szóló 3/1991. (III.07.) önkormányzati rendelet módosításáról A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI ZMJVK 1/2014. (II.06.) sz. hat. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról ZMJVK 2/2014. (II.06.) sz. hat. ZMJVK 3/2014. (II.06.) sz. hat. ZMJVK 4/2014. (II.06.) sz. hat. BGF Zalaegerszeg Gazdálkodási Kar területén (Zalaegerszeg 4815/5 hrsz. Gasparich u. 18.) található épületek vagyonkezelői jogának igénylése A LÉSZ Kft. tulajdonában álló telephely hasznosítási terve, különálló közművek koncepciójának kidolgozása, az útcsatlakozás kiépítésének lehetőségei Az önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatos intézkedések megtétele, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekről szóló döntés és EU önerő támogatási kérelem benyújtása ZMJVK 5/2014. (II.06.) sz. hat. ZTE Aréna Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztések évi támogatása kapcsán kötendő Támogatási Szerződés

3 ZMJVK 6/2014. (II.06.) sz. hat. A évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása ZMJVK 8/2014. (II.06.) sz. hat. Az egészségügyi alapellátásról szóló 1/2007. (II.09.) önkormányzati rendelet módosítása ZMJVK 9/2014. (II.06.) sz. hat. ZMJVK 10/2014. (II.06.) sz. hat. ZMJVK 11/2014. (II.06.) sz. hat. Fejlesztési terület biztosítása a Zala-Depo Kft. tevékenységének bővítéséhez A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Közbiztonsági koncepcióban megfogalmazott célok megvalósítása ZMJVK 12/2014. (II.06.) sz. hat. Önkormányzati Környezetvédelmi Alap évi felhasználási terve ZMJVK 13/2014. (II.06.) sz. hat. ZMJVK 14/2014. (II.06.) sz. hat. ZMJVK 15/2014. (II.06.) sz. hat. ZMJVK 16/2014. (II.06.) sz. hat. ZMJVK 17/2014. (II.06.) sz. hat. ZMJVK 18/2014. (II.06.) sz. hat. Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép-és Keleteurópai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű pályázaton való részvétel Botfai sportpálya fejlesztéséhez szükséges területcsere Botfa 01112/1 és 01112/8 hrsz-ú ingatlanok és a Kaszaházi fennsík területét érintő belterülethatár módosítás Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Antiszegregációs Terve végrehajtásáról Lakásbérleti jogviszony visszaállítása (ZÁRT ÜLÉS) Eseti (átmeneti) segély kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása (ZÁRT ÜLÉS) EGYÉB KÖZLEMÉNYEK A közgyűlés február 6-i ülésén tárgyalt tájékoztatók

4 SZEMÉLYI RÉSZ Tárgy: Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása ZMJVK 7/2014. (II.06.) sz. határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg székhelyű Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjának megválasztja: Dr. Pápai Ferenc Zalaegerszeg, József Attila utca 4. Dr. Török Ferenc Zalaegerszeg, Nyerges utca 76. Dr. Ferenczi Csongor Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi utca 1. szám alatti lakosokat. Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság póttagjának megválasztja 1. Dr. Porkoláb Sándor László Zalaegerszeg, Ola utca 38. TT/9. és 2. Dr. Király László András Zalaegerszeg, Szendrey Júlia utca 2/A. szám alatti lakosokat. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a megbízólevél átadásáról és az eskütétel megszervezéséről gondoskodjon. Határidő: február 11. Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző Tárgy: Felterjesztés Kossuth-díjra (ZÁRT ÜLÉS) ZMJVK 19/2014. (II.06.) sz. határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Németh János Munkácsydíjas keramikusművész Kossuth-díjra való felterjesztését. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogató határozatot jutassa el a Bíráló Bizottsághoz és a Magyar Művészeti Akadémia elnökéhez. Határidő: február 15. Felelős: Gyutai Csaba polgármester

5 A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 5/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1)-(4) bekezdésében, a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 23. (5) bekezdésében és 182. (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény rendelkezései alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el: 1. A évi költségvetésről szóló 5/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (1)-(7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi költségvetési bevételeket eft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: Költségvetési bevételek: - intézményi működési bevételek eft - közhatalmi bevételek eft - felhalmozási bevételek eft - kapott támogatás eft - TB alaptól átvett pénzeszközök eft - támogatás értékű bevétel eft - kölcsönök visszatérülése eft Címenkénti, önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 9. számú mellékletek tartalmazzák. (2) A évi költségvetési kiadások összegét eft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (3),(5),(6) és (7) bekezdések tartalmazzák. (3) Költségvetési kiadások: - személyi jellegű kiadások eft - munkaadókat terhelő járulékok eft - dologi jellegű kiadások eft - működési támogatások eft - ellátottak juttatásai eft - kölcsönnyújtás eft A kiadásokat címenként, önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként feladatonkénti bontásban a 6., 6.a. és 10. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6 (4) A költségvetési hiány összegét eft-ban, ebből működési hiányt eft-ban, a fejlesztési hiányt eft állapítja meg. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra: Felhalmozási célra: eft eft Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele eft Finanszírozási bevételek összesen: eft Finanszírozási célú kiadások: Működési célú (átvállalt ) hitel törlesztése Felhalmozási célú hitel és kölcsöntörlesztés Adósságkonszolidáció során teljesített hiteltörlesztés műk.célra Adósságkonszolidáció során teljesített hiteltörlesztés felham.célra Finanszírozási kiadások összesen: eft eft eft eft eft (5) A pénzforgalom nélküli kiadások összegét eft-ban hagyja jóvá, melyből az általános tartalék összege eft, a céltartalék összege eft. (6) A fejlesztési kiadások előirányzatának összegét eft-ban állapítja meg, melyből a fejlesztési célú pénzeszközátadás és egyéb felhalmozási kiadás eft, feladatonkénti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza. (7) A felújítások célonkénti kiadásainak összegét eft-ban állapítja meg, melyből a felújítási célú pénzeszközátadás eft, céltartalék összege eft, célonkénti részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza. 2. (1) Az R. 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. és 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. és 10. számú melléklete lép. (2) Az R. 5/a. és 6/a. számú melléklete a jelen rendelet 11. és 12. számú mellékletével módosul. 3. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni. Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Dr. Kovács Gábor sk. jegyző Gyutai Csaba sk. polgármester

7 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2/2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1)-(4) bekezdésében, a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 23. (5) bekezdésében és 182. (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya kiterjed Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésére, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. (1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi költségvetési bevételeket eft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: Költségvetési bevételek: - működési célú támogatások államháztartáson belülről eft - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről eft - közhatalmi bevételek eft - működési bevételek eft - felhalmozási bevételek eft - működési célú átvett pénzeszközök eft - felhalmozási célú átvett pénzeszközök eft A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 9. mellékletek tartalmazzák. (2) A évi költségvetési kiadások összegét eft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (3),(5) és (6) bekezdések tartalmazzák. (3) Költségvetési kiadások: - személyi juttatások eft - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó eft - dologi kiadások eft - ellátottak pénzbeli juttatásai eft - egyéb működési célú kiadások eft ebből: működési célú tartalék eft A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és 10. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (4) A költségvetési hiány összegét eft-ban, ebből a működési hiányt eft-ban, a fejlesztési hiányt eft-ban állapítja meg.

8 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra: Felhalmozási célra: eft eft Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele eft Finanszírozási bevételek összesen: eft Finanszírozási kiadások: Felhalmozási célú hitel és lízing kiadás Finanszírozási kiadások összesen: eft eft (5) A fejlesztési kiadások előirányzatának összegét eft-ban állapítja meg, melyből a fejlesztési célú pénzeszközátadás és egyéb felhalmozási kiadás eft, feladatonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza. (6) A felújítások célonkénti kiadásainak összegét eft-ban állapítja meg, melyből a felújítási célú pénzeszközátadás eft, céltartalék összege eft, célonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza. (7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, ezen belül a költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 6.a melléklet tartalmazza. (9) A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 14. melléklet tartalmazza. (10) A évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 15.a és 15.b mellékletek tartalmazzák. (11) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 16. melléklet tartalmazza. 3. (1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. (2)A bizottságok - a költségvetés végrehajtása során - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskörök szerint járhatnak el.

9 (3) A közgyűlés bizottságainak átruházott hatáskörébe utalt előirányzatok a 6.a. mellékletében foglaltak szerint az alábbiak: Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság: - lakossági és civil kezdeményezések támogatása Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság: - kulturális városi rendezvények - augusztus 20-i falumúzeumi rendezvények - művészeti ösztöndíjak - Kamaratánc Fesztivál megrendezése - Egerszeg Búcsú - VII. Fazekas-keramikus találkozó - önálló kulturális egyesületek, együttesek - peremkerületek támogatása évi közösségi és művészeti pályázatok - felsőoktatási ösztöndíj - szakképzési ösztöndíj - saját fenntartású, illetve működtetésű intézmények karbantartása - intézmények támogatása, rendezvényeik finanszírozása - ifjúsági rendezvények - tanfolyamok, képzések - verseny- és élsport - DO rendezvények lebonyolítása - alapfokú versenyek rendezése és támogatása - utánpótlás nevelés és támogatása - rendezvény támogatása - szabadidősport klubok támogatása - országos DO. zalaegerszegi rendezvényei Gazdasági Bizottság: - egyéb szervezetek támogatása Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság: - egyéb szociális szolgáltatás - egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete - Egészséges Városok Mozgalom Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság - közbiztonsági feladatok (4) Céltartalékok között elkülönített előirányzatok igénybevételére - a bizottsági hatáskörbe utalt tételek esetében az (5) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a bizottsági döntéseket követően kerülhet sor, - a költségvetési szervek felújítási (Vis maior) keretének életveszély, balesetveszély és rendkívüli kárelhárítás érdekében történő felhasználásáról az illetékes szakosztályok bevonásával a polgármester döntését követően kerülhet sor, - egyéb esetekben a közgyűlés döntését követően kerülhet sor. Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a céltartalékból történő átvezetést a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.

10 (5) Az alapítványi forrás átvételének, átadásának engedélyezése a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvételére a polgármester jogosult, melyről a közgyűlést a költségvetési rendelet módosításai keretében utólagosan tájékoztatja. Egyéb államháztartáson kívüli forrás átadására a forrást biztosító előirányzat feletti rendelkezési joggal bíró polgármester, a közgyűlés bizottságai, valamint a településrészi önkormányzatok jogosultak kérelem benyújtása után, a tárgy szerinti önkormányzati rendeletek szabályai alapján. (6) A szakági keretekből történő pénzeszköz átadások felhasználásáról az átvevő szervezet köteles elszámolni a támogató felé az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről, valamint az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló önkormányzati rendeletekben foglaltaknak megfelelően. Az elszámolást működési kiadások esetén lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról pedig a külön megállapodásban megjelölt határidőig kell benyújtani. (7) Azok a szervezetek, amelyeknek lejárt határidejű tartozása van az önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szervei, valamint gazdasági társaságai felé, addig költségvetési forrásból támogatást nem kaphatnak, amíg tartozásukat nem rendezték. Nem kaphat bizottsági támogatást az a szervezet, amely a bizottság korábbi támogatásából adódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette. 4. (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult: a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig, b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a közgyűlés által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 10 millió forintos összeghatárig, c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére. (2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének. A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a közgyűlés jóváhagyása szerint történhet. (3) Az éves gazdálkodás során az előirányzatok felhasználásának ütemezését a szakosztályok és a költségvetési szervek által szolgáltatott adatok alapján, havi likviditási tervekben, ezen belül heti, szervezetenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kell elkészíteni.

11 (4) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni adósságszolgálat teljesítése érdekében. (5) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető saját hatáskörben engedélyezheti: a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését, b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését, c) a Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen. Minden más egyedi esetben követelés csak a közgyűlés hozzájárulásával törölhető. (6) A 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő és az önkormányzat többségi befolyásával rendelkező gazdasági társaságok kivételével az önkormányzat egyéb szervezetek, társaságok, egyesületek részére - az Európai Uniós és hazai forrásból nyújtott támogatásból utófinanszírozással megvalósuló városérdekeket képviselő pályázatok eseteit kivéve, amennyiben az önkormányzattal a pályázat benyújtását megelőzően egyeztetés történik - hitelt nem folyósít, kamatmentes visszafizetendő támogatást nem nyújt, garanciát és kezességet nem vállal, jelzálogjogot nem biztosít. A 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetében - az önkormányzati közfeladat ellátására tekintettel - az önkormányzat garanciavállalási vagy kezességvállalási díjat nem köt ki. (7) A városi kincstár évben folytatja működését. Az önkormányzat fenntartási körébe tartozó költségvetési szervek pénzellátása a számlavezető hitelintézet útján történik, akinek lehetősége van a saját bevételein felül jelentkező kifizetéseknek megfelelő összeget lehívni az önkormányzat számlájáról. Az önkormányzat pénzellátási kötelezettséget a közgyűlés által elfogadott intézményfinanszírozási összeg erejéig vállal. (8) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 5.a melléklet szerint a évi fejlesztési célokra felvenni tervezett hitel vonatkozásában gondoskodjon az MFB által pályázatokhoz igénybe vehető hitelkonstrukció keretében a szükséges beszerzési eljárás lefolytatásáról. (9) A gazdálkodás során keletkezett átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről - a központi költségvetésből kiutalt pénzeszközök kivételével a tulajdonosi tanácsadó testület véleményének kikérése után a polgármester gondoskodik. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága. (10) A településrészi önkormányzatok a rendelkezésükre bocsátott keretösszeg tervezett felhasználásáról határozatban döntenek, melyről az önkormányzatot értesítik. A felhasználásra a 3. (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kerülhet sor. (11) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a évi költségvetési rendelet 5.a melléklete szerint - a ZALAVÍZ Zrt. az önkormányzati kötelezettségekre figyelemmel 200 millió Ft-ot pénzeszköz átadás formájában,

12 - a ZALA-DEPO Kft. az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök használatáért bruttó 127 millió Ft használati díjat számla alapján, a felek között létrejött megállapodás szerint köteles teljesíteni. (12) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére: - készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése - kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés - reprezentációs kiadások - kisösszegű szolgáltatási kiadások - elszámolásra felvett előlegek - társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai - közfoglalkoztatottak juttatásai - pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások - munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben - külső személyi juttatások - fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg - egyéb esetekben jogcímtől függetlenül ,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés. 5. (1) A közgyűlés a költségvetési szervek létszámkeretét 1.155,5 főben, a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (2) A közgyűlés az önkormányzat létszámkeretét 1 főben, a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat a Bio és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram projekt keretében vállalta 2 fő közfoglalkoztatását január 1. és április 30. közötti időszakban. (4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél az engedélyezett létszámon felül közfoglalkoztatotti létszámot nem terveznek. (5) A köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés évre megállapított mértéke a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 40 %-a, b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a. 6. (1) A közgyűlés Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének címrendjét az 5., 6., 9. és 10. melléklet szerint jóváhagyja a hozzá tartozó bevételi és kiadási előirányzatokkal együtt. Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek címet, az egyes ágazati feladatok pedig alcímet képeznek. (2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként a 2. melléklet, az állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 3. melléklet, az önkormányzat kiadásait közgazdasági osztályozás alapján a 4. melléklet, a hitelállomány és az adósságszolgálat alakulását a

13 11. melléklet tartalmazza, valamint az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 13. melléklet tartalmazza. 7. (1) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított intézményfinanszírozása és saját bevételei terhére köteles úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. (2) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül a szerv vezetője a felelős. (3) A költségvetési szervek az eredeti költségvetésben a működési hiány finanszírozásához bevonni tervezett pénzmaradvány összegén felüli szabad pénzmaradványra, annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhatnak. Amennyiben a felülvizsgált és jóváhagyásra kerülő pénzmaradvány összege elmarad a tervezettől, az elmaradás összegét köteles a költségvetési szerv egyéb bevételével pótolni, vagy a kiadások csökkentésével kompenzálni. (4) A költségvetési szerv vezetője az előirányzatán felüli pénzügyileg teljesült összeg erejéig előirányzatait megemelheti, felhasználására a közgyűlés döntését követően kerülhet sor. (5) A költségvetési szerv előirányzatának változtatását a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a közgyűlésnél. (6) Az önkormányzat költségvetési intézményei részére az intézményfinanszírozás keretösszegén felül kiegészítő pénzforrás kiutalásáról - kivéve a központi előirányzatok leszervezését, törvények, rendeletek végrehajtását, központi költségvetésből kiutalt összegeket legfeljebb a tárgyév október 15-ig benyújtott likviditási kérelem esetén, az azt követő felülvizsgálat eredményének függvényében dönt. Abban az esetben, ha az intézmény olyan feladat ellátását vállalja fel, amit a fenntartó nem hagyott jóvá, akkor a finanszírozásához szükséges forrásokat saját többletbevételei terhére kell biztosítani. (7) Az intézmények használatában lévő ingó-és ingatlan vagyon biztosításáról az önkormányzat gondoskodik. A költségvetési szerv a használatában lévő ingatlan vagyontárgyakban bekövetkező változásokról a negyedévet követő hó 5-ig írásban köteles értesíteni a fenntartót. 8. A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-os mértéknél nagyobb eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős, helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül. 9. (1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a költségvetési szervei számára helyben központosított közbeszerzési eljárás (továbbiakban: közbeszerzés) keretében választja ki a villamos- és gázenergia szállítást végző vállalkozót a gazdaságilag leghatékonyabb megoldás érdekében. (2) Az ajánlatkérésre kizárólagosan az Önkormányzat jogosult.

14 (3) A közbeszerzés személyi hatálya alá tartozó intézmények körét a 17. melléklet tartalmazza. (4) A közbeszerzés kizárólag a villamos- és gázenergia szállítására terjed ki. (5)Az Önkormányzat és a költségvetési szervek kötelesek a közbeszerzés során együttműködni. Ennek során az intézmények kötelesek az Önkormányzat számára az eljárással összefüggésben valamennyi adatot és információt szóban vagy írásban, az erre vonatkozó megkereséstől számított legkésőbb 2 munkanapon belül megadni. Az Önkormányzat köteles ezeket az adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelni. Az Önkormányzat a közbeszerzési eljárás dokumentumainak összeállítása során, továbbá a beérkezett ajánlatok értékelésekor köteles az intézményeket megfelelően tájékoztatni, illetve velük egyeztetni. A tájékoztatás, illetve egyeztetés nem jelentheti a pályázati anyagok olyan szintű ismertetését, mely az egyenlő elbírálást veszélyeztetné. (6)Az intézmények a közbeszerzéshez kapcsolódó költségek fedezésére díjat nem kötelesek fizetni, a költségek az önkormányzatot terhelik. 10. A évi költségvetés előirányzatainak módosítását a Polgármesteri Hivatalnál és a költségvetési szerveknél az első negyedév kivételével - negyedévenként kell a közgyűlés elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a közgyűlés elé kell terjeszteni. 11. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év során kell alkalmazni. Dr. Kovács Gábor sk. jegyző Gyutai Csaba sk. polgármester

15 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 3/2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 20. (2) bekezdésében, 21. -ában, 34. (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 41. (4) bekezdésében, 43. (3) bekezdésében, ában, 46. (3) bekezdésében, 48. -ában, 49. (2) bekezdésében, 50. -ában, 51. (2) bekezdésében, 52. (1) bekezdés n) pontjában, 53. -ában, 57. -ában, 59. (2) bekezdésében, 62. (1) bekezdésében, 68. (2) és (3) bekezdésében, 82. (3) bekezdésében, 84. (2) bekezdésében, 120. (1) bekezdés d) pontjában, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról évi CCXXXVIII. törvény 33. -ában, 34. (1) bekezdés c) pontjában, 34. (2) bekezdésében, 92. -ában, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 14. (1) bekezdésében és 17. (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló évi XCVI. törvény 9. (2) bekezdésében és 10/A. (3) bekezdésében, valamint az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény 4. d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el: 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 8. (3) bekezdése a következő 31. ponttal egészül ki: [(3) Az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező feladatain túlmenően a közgyűlés vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önkormányzat az önként vállalt helyi közügy feladatellátásának mértékét és módját a feladatvállalást tartalmazó döntésében - önkormányzati rendeletben vagy közgyűlési határozatban - esetenként határozza meg. Az önként vállalt helyi közügyek finanszírozását az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza. Az önkormányzat helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében önként vállalt feladatai különösen:] 31. külön önkormányzati határozat alapján gondoskodás a Települési Értéktár Bizottság feladatainak ellátásáról. 2. Az R. 21. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Kettő vagy annál több döntési lehetőség esetén a) ha egyik javaslat sem kapta meg a szükséges többséget, az előterjesztést le kell venni napirendről, b) ha több javaslat is megkapta a szükséges többséget, második fordulót kell elrendelni, c) a második fordulóban valamennyi szükséges többséget kapott javaslatról kell szavazni, d) ha a második fordulóban egynél több javaslat is megkapja, vagy egy javaslat sem kapja meg a szükséges többséget, az előterjesztést le kell venni napirendről. 3. (1) Az R. 51. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: [51. Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság] (4) A Bizottság átruházott hatáskörei: 1. az óvodák heti és éves nyitva tartásának meghatározása az adott nevelési évre

16 vonatkozóan, 2. az óvodai csoportszámok meghatározása az adott nevelési évre vonatkozó beiratkozás után, 3. az adott nevelési év indításának tapasztalatai az óvodákban, 4. jóváhagyja a múzeumi küldetésnyilatkozatot és az önkormányzati muzeális intézmény szervezeti és működési szabályzatát, meghatározza és jóváhagyja az önkormányzati muzeális intézmény éves és középtávú feladatait, így különösen stratégiai tervét, munkatervét és beszámolóját, fejlesztési és beruházási feladatait, értékeli az önkormányzati muzeális intézmény teljesítményét, 5. meghatározza és jóváhagyja a megyei és városi könyvtár feladatait és használati szabályzatát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, küldetésnyilatkozatát és minőségpolitikáját, jóváhagyja a könyvtár fejlesztésére vonatkozó terveket, szakértők közreműködésével értékeli a könyvtár szakmai tevékenységét, jóváhagyja a könyvtár stratégiai tervét, munkatervét és beszámolóját, 6. meghatározza és jóváhagyja az önkormányzati közművelődési intézmény használati szabályait, működésének módját, valamint az önkormányzati közművelődési intézmény feladatait, jóváhagyja az önkormányzati közművelődési intézmény szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és művelődési programját, jóváhagyja az önkormányzati közművelődési intézmény beszámolóját, értékeli az önkormányzati közművelődési intézmény munkáját, 7. pályázatot ír ki az önkormányzat fenntartásában működő közművelődési, közgyűjteményi, előadó-művészeti, köznevelési és sport intézmények, valamint a gazdasági ellátó szervezetek intézményvezetői beosztására, 8. a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott, a bizottság átruházott hatáskörébe utalt előirányzatok felosztásáról való döntés, 9. döntés az ágazati költségvetésen belül célfeladatokra elkülönített pénzeszközök intézményekre és tevékenységekre való bontásáról, 10. a műterem és szakember lakások bérlőinek kijelölése, 11. az óvodák felvételi körzetének megállapítása 12. jóváhagyja az önkormányzati előadó-művészeti intézmények szervezeti és működési szabályzatát, műsortervét és éves munkatervét, valamint beszámolóját, 13. a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet alapján közzéteszi a pályázati kiírást, dönt a felsőoktatási ösztöndíjról, intézkedik a felsőoktatási ösztöndíj folyósításának megszüntetéséről és a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizettetéséről, 14. a Pécsi Tudományegyetem zalaegerszegi kollégiumi férőhelyei elnyerésének pályázati rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján közzéteszi a pályázati kiírást, elbírálja a pályázatokat és dönt a pályázók rangsoráról, 15. az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló helyi rendelet alapján közzéteszi a felhívást, dönt a támogatásról és az ösztöndíj mértékéről, 16. Zalaegerszeg Város Művészeti Ösztöndíjáról szóló önkormányzati rendelet alapján közzéteszi a pályázati kiírást, elbírálja a pályázatokat, dönt a nyertes pályázatokról és az ösztöndíj mértékéről, időtartamáról, ellátja a beszámoltatással kapcsolatos feladatokat, 17. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően kérelem vagy pályázati kiírás alapján dönt a támogatottak köréről és a támogatás összegéről, 18. megadja az egyetértést a köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzata, házirendje, valamint pedagógiai programja azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség

17 hárul, 19. jóváhagyja az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézmények beszámolóját és továbbképzési programját, valamint értékeli tevékenységüket, 20. jóváhagyja az önkormányzat fenntartásában működő sport intézmény szervezeti és működési szabályzatát, beszámolóját, 21. jóváhagyja a gazdasági ellátó szervezetek szervezeti és működési szabályzatát, beszámolóját, 22. meghatározza az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatáshoz a helyi hiányszakmákat, 23. dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, valamint az erről való döntés és jogorvoslat benyújtásának határidejéről szóló hirdetmény közzétételéről, 24. véleményezi az önkormányzat által fenntartott óvodák vezetőinek adott nevelési évre elkészített munkatervi javaslatát, 25. ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, eseti bizottság megszervezéséről dönthet, 26. a fenntartó megkeresésére véleményt alkot az önkormányzat működtetésében lévő köznevelési intézmények megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatban, 27. dönt az önkormányzat működtetésében lévő intézmények intézményi tanácsába történő delegálásról, 28. az Oktatási Hivatal megkeresésére egyetértést gyakorol a köznevelés-fejlesztési terv elkészítésekor. (2) Az R. 51. (14) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (14) Ellátja a Települési Értéktár Bizottság hatáskörébe tartozó feladatokat. 4. (1) Az R. 61. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A településrészi önkormányzatok üléseikről jegyzőkönyvet készítenek, mely tartalmára a bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jegyzőkönyvek két példányát az ülést követően megküldik a polgármesternek. (2) Az R. 62. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (5) A településrészi önkormányzat a város költségvetési rendeletének elfogadását követően testületi határozatban dönt a rendelkezésre álló pénzügyi keretösszeg felhasználásáról. A pénzügyi előirányzat felhalmozási vagy felújítási célú felhasználása az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló, valamint az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló önkormányzati rendeletek előírásai szerint történik. 5. (1) Az R. 65. (1) bekezdés g), j) és l) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: [(1) A polgármester átruházott hatáskörei:] g) Polgármesteri keret terhére történő kötelezettségvállalás, figyelembe véve az alpolgármester(ek) javaslatá(ai)t is. j) A településrészi önkormányzati keret felhasználása településrészi önkormányzatok határozata alapján. l) Jóváhagyja a közbeszerzési szabályzatot, az éves közbeszerzési tervet, dönt azok esetleges módosításáról, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a közbeszerzési eljárás felelősségi rendjének megfelelően döntést hoz a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkéréstől a szerződéskötésig, dönt az Önkormányzat részéről központosított közbeszerzésekhez történő csatlakozásról, az önkormányzati pénzeszközökből és

18 támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján eljár az önkormányzati és a több intézményre kiterjedő beszerzések esetén. (2) Az R. 65. (1) bekezdése a következő w) ponttal egészül ki: [(1) A polgármester átruházott hatáskörei:] w) Dönt az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről az alapítványi forrás kivételével,melyről a költségvetési rendelet módosításai keretében utólagosan tájékoztatja a közgyűlést. 6. Az R. 65. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (7) Jóváhagyja a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő munkamegosztási megállapodását. 7. Az R. 81. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Évente egy alkalommal a polgármester önálló napirendi pontként írásos tájékoztatót készít a közgyűlés részére a nemzetközi kapcsolatok alakulásáról. 8. Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 9. Jelen rendelet március 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Dr. Kovács Gábor sk. jegyző Gyutai Csaba sk. polgármester

19 1. melléklet a 3/2014. (II.07.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat jelzőszámai Számlaszámok: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzforgalmi bankszámla Zalaegerszeg Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Fedezet Biztosítási számla, Zalaegerszeg Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Bérlakások értékesítési lebonyolítási számla, Zalaegerszeg Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Állami hozzájárulások elszámolási számla, Zalaegerszeg Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla, Zalaegerszeg Zalaegerszeg Megyei Jogú Önkormányzata helyi iparűzési adó beszedési számla, Zalaegerszeg Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Gépjárműadó beszedési számla, Zalaegerszeg Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyéb bevételek elszámolási számla, Zalaegerszeg Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Bírság beszedési számla, Zalaegerszeg Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Pótlék számla, Zalaegerszeg Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó számla Zalaegerszeg Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Idegen bevételek elszámolási számla Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Letéti Számla, Zalaegerszeg Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Vegyes elkülönített számla, Zalaegerszeg Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Céltámogatás lebonyolítási számla, Zalaegerszeg

20 A Széchenyi terv lakásprogramja keretében támogatott Zalaegerszeg, Mártírok u sz. alatti szociális bérlakások építésénél a saját erő elkülönítésére, a támogatás lehívására, valamint a beruházási számlák teljesítésének elkülönítésére szolgáló számla A Széchenyi terv lakásprogramja keretében támogatott Zalaegerszeg, Platán sor 38. sz. alatt a volt Nőtlen tiszti szálló átalakításával költségalapon meghatározott lakbérű 38 lakásos bérlakóház kialakításához a saját erő elkülönítésére, támogatás lehívására, valamint a beruházási számlák teljesítésének elkülönítésére szolgáló számla A helyi építészeti értékek védelmének finanszírozására szolgáló számla Környezetvédelemi alap kiadások finanszírozására szolgáló számla Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Lakásépítési alap számla Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata talajterhelési díj beszedési számla Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata államigazgatási eljárási illeték beszedési számla Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tartózkodási idő után idegenforgalmi adó beszedési számla A Kohéziós Alapból elnyert támogatás és saját erő igénybevételével Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésének elkülönített finanszírozására szolgál Zalaegerszeg, Mikes K. u. 4. szám alatti lakások termofor kéménnyel kapcsolatos projekt bevételei és kiadásai elkülönített nyilvántartására szolgáló számla Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közterület-felügyelete által kivetett és befizetett helyszíni bírságok forgalmának lebonyolítására szolgál A Kohéziós Alap Projekt bevételi és kiadási pénzforgalmának lebonyolítására szolgál Zalaegerszeg MJV Devizaszámla EUR alapú devizaszámla. Az EUR-ban történő befizetésekre illetve az EUR-ban történő kifizetésekre szolgál Zalaegerszeg MJV Inkubátorház Zeg. MJV. Belváros Rehabilitációs program Zalaegerszegi Isk. Informatikai fejl Zeg. MJV Önkormányzata Kártya számla Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Pénzforgalmi bankszámla Tipegő Bölcsőde Zeg. TÁMOP

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZET

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZET FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZET Körzet szám Orvos neve Telefon Rendelés helye Rendelési idő I. Dr. Kóbor Tünde 347-217 Ola u. 10-12. H; Sz;P; 8 00-11 00 K: 13 00-16 00, Cs; 9 10-11 10 II. Dr. Madarász Zsuzsanna

Részletesebben

VEGYES FOGORVOSI KÖRZET Körzet

VEGYES FOGORVOSI KÖRZET Körzet VEGYES FOGORVOSI KÖRZET Körzet Orvos neve Telefon Rendelés helye hétfő kedd szerda csütörtök péntek szám I. Dr. Zsiga Erzsébet 314-970 Kert u. 11. 12 00-19 00 7 00-14 00 12 00-19 00 7 00-14 00 7 00-9 00

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete. Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete. Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2 (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2 évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges,

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 270/2015. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2015. (II. 20.) határozat A Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága összetételének megváltoztatása tárgyában. 3/2015. (II. 20.) határozat

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR 16. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 217/2006.(XII.15.) sz. határozat A megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. MÁRCIUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 46/2010. sz. hat. Önkormányzati tag megválasztása a helyi birtokhasznosítási bizottságba

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben