Szervezeti és működési diagnózis

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és működési diagnózis"

Átírás

1 I. fázis I. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Szervezeti és működési diagnózis Jelentés című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás biztosítása az Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatalnál Készítette: Pécs, 2010

2 A dokumentum rendszer célja és tartalmi elemei Jelenen dokumentum rendszer a polgármesteri hivatalok fejlesztése című pályázatban ÁROP-1.A.2/A vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás biztosítása az Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal számára megnevezésű projektben készült. A dokumentumok az alábbiak szerint készültek el: I. kötet Szervezeti és működési Diagnózis jelentés I. Fázis II. kötet III. kötet Szervezeti és működési Diagnózis Jelentés Szociometriai vizsgálat alapján Szervezeti és Működési Diagnózis jelentés Prezentáció I. kötet Összefoglaló javaslatok II. kötet Javaslatok a belső szabályozások módosítására II. Fázis III. kötet IV. kötet Szervezeti és Működési Szabályzat - Ügyrend Munkaköri leírások Működtetett kommunikációs fórumok Javaslat Összefoglaló javaslat - prezentáció V. kötet Képzési oktatási program VI. kötet A Körjegyzőség Kommunikációs és változásmenedzsment Terve Alsómocsolád, március 23. 2

3 Tartalomjegyzék 1. KIINDULÁS A KÖRJEGYZŐSÉG BEMUTATÁSA A PROGRAM ALAPVETÉSEI ÉS CÉLJAI A SZERVEZETFEJLESZTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ HELYZETÉRTÉKELÉS FOLYAMATA A PROBLÉMATÉRKÉP FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI DIAGNÓZIS - HELYZETÉRTÉKELÉS - RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSAI ÁLTALÁNOS DÖNTÉSI KOMPETENCIÁK, ELJÁRÁSOK KORSZERŰSÍTÉSE A STRATÉGIAI MENEDZSMENT ERŐSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN A HIVATAL SZERVEZETÉNEK ÁTALAKÍTÁSA AZ ÜGYINTÉZÉSI IDŐ CSÖKKENTÉSE, VAGY MÁS, AZ ÜGYINTÉZÉS EREDMÉNYESSÉGÉT SEGÍTŐ MUTATÓ JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGEK ELLÁTÁSÁNAK JAVÍTÁSA (PL. MUNKASZERVEZÉS, ÜGYINTÉZÉSI FOLYAMAT ÁTALAKÍTÁSA) A HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEI KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS JAVÍTÁSA A HIVATALON BELÜLI KOORDINÁCIÓS FUNKCIÓ SZÍNVONALÁNAK NÖVELÉSE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ RENDSZERES INFORMÁCIÓÁRAMLÁS FOLYAMATÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYEKTŐL ÉRKEZŐ VISSZACSATOLÁS BEÉPÍTÉSE A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBE A HIVATAL MŰKÖDÉSÉT, ILLETVE A NYÚJTOTT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK EREDMÉNYESSÉGÉT MÉRŐ MUTATÓSZÁMOK BEVEZETÉSE A PROJEKT SZEMLÉLET MEGERŐSÍTÉSE PÉNZÜGYI ÉS GAZDÁLKODÁSI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS SZABÁLYOZÁSA STRATÉGIAI TERVEZÉS ÉS ÉVES KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEKAPCSOLÁSA TARTALMI ÉS ELJÁRÁSI KAPCSOLAT KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI SZAKPOLITIKAI PRIORITÁSOK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS ELFOGADÁSA KÖZÖTT SZERVEZETI MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSE A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA, A DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELÉRE A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK MECHANIZMUSA PARTNEREK INTÉZMÉNYESÍTETT BEVONÁSA A DÖNTÉSHOZATALBA ÖSSZEFOGLALÁS MELLÉKLETEK INTERJÚALANYOK JEGYZÉKE ELEMI PROBLÉMALISTA PROBLÉMATÉRKÉP FELSŐSZINTŰ FOLYAMATTÉRKÉP FOLYAMATOK MINŐSÍTÉSE ÉS KRITIKUS FOLYAMATOK LISTÁJA

4 1. Kiindulás Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Programjának 1. prioritási tengelye a (közigazgatási) folyamatok megújítását és szervezetfejlesztést tűzte ki célul. A prioritás a közigazgatás három funkciója gyakorlásánál kíván javulást támogatni és elérni, amelyek közül az egyik a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése, a költséghatékony működési eljárások és vezetési eszközök elterjesztése. Az állam feladatainak felülvizsgálata, racionalizálása, valamint az átalakításhoz igazított intézménystruktúra kialakítása, illetve működésének optimalizálása mellett nagy hangsúly helyeződik a polgármesteri hivatalok működési és szervezeti átalakítására, fejlesztésére. Ezt támogatva az intézkedés célja a polgármesteri hivatalok több szempontú átvilágítása és ez alapján a belső szakmai folyamatok hatékony és eredményorientált újraszervezése. Ezen fejlesztési konstrukció keretén belül nyílt lehetőség a szervezeti átalakítások véghezvitelének, a tevékenységek átalakításának és a működési, gazdálkodási hatékonyság megteremtésének támogatására. A fejlesztés elsődleges célja új szervezési-működési kultúra széleskörű elterjesztése a polgármesteri, illetve körjegyzőségi hivatalokban elsősorban a stratégiai menedzsment, az eredményességi szemlélet, a felügyelt intézmények felé a jó gazda hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint kiíró, az alábbi általános eredmények elérése érdekében hirdette meg ezt a konstrukciót: Javuljon a döntési folyamatok megalapozottsága, az átlátható információáramlás biztosítsa a döntési folyamat szereplőinek tájékozottságát, a partnerek tájékoztatása a döntésekről gyors és érthető legyen. Valósuljon meg a civil szervezetek minél teljesebb körű bevonása a döntéshozataltól a megvalósításig. Növekedjen a hivatalok szakmai munkájának minősége a korszerű informatikai folyamattámogatások alkalmazásával. Javuljon a gazdasági feltételek elemzésének képessége, a korszerű költségvetési technikák támogassák a tervek összeállítását és az elfogadott költségvetés végrehajtását. Javuljon a kockázatok értékelésének képessége. Erősödjön a távlati gondolkodás képessége, a stratégiai szemlélet épüljön be a meghatározó döntési folyamatokba. Növekedjen a prioritások képzésének megalapozottsága. Javuljon az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások minősége részint azáltal, hogy jó gazdaként felügyeli az intézményeit, részint pedig a nyújtott közszolgáltatások minőségét mérő standardizált technikák alkalmazásával. Komplex szervezetfejlesztési programokon keresztül emelkedjen az önkormányzatok által nyújtott szolgáltatások állampolgár-központúsága. 4

5 Végső soron pedig ezek hatására átalakul és színesedik a szervezeti kultúra, amely biztosítja a fejlesztések fenntarthatóságát 5

6 2. A Körjegyzőség bemutatása Az Alsómocsoládi Körjegyzőség két lépcsőben jött létre, jelenlegi összetételét január 1-én nyerte el az alábbi öt település társulásával: Alsómocsolád Gerényes Kisvaszar Köblény Szalatnak Az alsómocsoládi székhellyel működő körjegyzőség lakosságszáma összesen 1706 fő (Alsómocsolád: 379 fő, Gerényes: 276 fő, Kisvaszar: 362 fő, Köblény: 288 fő, Szalatnak: 401 fő). A települések eltérő foglalkoztatási és gazdasági helyzettel rendelkeznek, közülük a legjobb mutatókat Alsómocsolád tudhatja magáénak. A települések közötti elkülönülés meglehetősen éles, a társadalmi, gazdasági és infrastrukturális problémák általában halmozódnak bizonyos községekben. Így Gerényes és Kisvaszar különösen problémásak ebből a szempontból - Kisvaszaron a cigányság részaránya jelentősen (legalább kétszeresen) meghaladja a sásdi kistérség átlagát (vagyis még a népszámlálás szerint is eléri legalább a 12%-ot). A körjegyzőségi hivatal Alsómocsoládon működik, az igazgatási feladatokat a hivatalban, illetve helyben (heti egy-egy napon a településeken) látja el. Emellett a településeken a helyi polgármesteri hivatal ügyintézője van segítségre az ügyintézésben. Bölcsődével a körjegyzőség egyik települése sem rendelkezik, és igaz ez sásdi kistérség valamennyi településére is. Óvoda a körjegyzőségben Kisvaszaron működik (Gerényes, Tékes, Ág önkormányzataival társulva tartják fenn.) Általános iskola szintén nem működik a településeken, az iskoláskorú gyermekek oktatása a környező nagyobb településeken biztosított. Gerényesen 2009 szeptemberében indult a Biztos Kezdet Program, amely választ kíván nyújtani a jelenlegi helyzetre. A falugondnoki hálózat többek között ezen a téren is nagy szerepet játszik az öt település életében. A falugondnokok a falugondnoki buszok segítségével biztosítják az óvodáskorú gyermekek oktatási intézménybe és onnan településünkre jutását. Lehetővé teszik az általános iskoláskorú gyermekek számára a tanítási időn túli nem kötelező jellegű rendezvényeken (sport, kulturális) való részvételt. A falugondnoki szolgálat megszervezi és lebonyolítja a szociális étkeztetés szolgáltatását. Az igények felmérése után elvégzi az idősek mindennapi bevásárlását, a gyógyszerek elhozatalát, valamint a falu kisboltjaiban nem kapható árucikkek (vetőmag, terményvásárlás, műszaki cikkek), érdeklődők havi egyszeri alkalommal vásárba szállítását. 6

7 Az öt település közül egyedül Alsómocsoládon van posta hivatal, amelyet a Posta napi 8 órában fix felvevőpontot (bélyegzővel, levélmérleggel) működtet havi Ft költségtérítés fejében, ami könnyebbséget jelent az itt lakóknak, mert így nem kell folyamatosan a mobil postaszolgálat menetrendjéhez igazodniuk. Köblényben és Szalatnakon postamester segítségével oldják meg a küldemények kézbesítését, Gerényesen és Kisvaszaron mozgó posta jár. A körjegyzőség településein E-Magyarország Pontok találhatók, valamint Alsómocsoládon a falu több mint 10 %-a már bevezette a szélessávú internetet otthonába. Az alábbi ábra a körjegyzőség intézményeit mutatja be: 7

8 A körjegyzőségben 18 civil szervezet működik, melyek közül 10 Alsómocsoládon, a többi településen pedig településenként két-három civil szervezet található, az alábbi ábra szerint. 8

9 Az érintett települések számára az Alsómocsoládi Körjegyzőséghez történő csatlakozás fő mozgatórugója az volt, hogy a település projektmenedzselési tapasztalatainak köszönhetően jelentős fejlesztéseket tudott megvalósítani. Sikeresen kiemelkedett a leszakadó térség nehéz helyzetű önkormányzatai közül, az elért eredmények miatt pozitív példáként szolgál a térség/kistérség közigazgatási szereplői előtt. Alsómocsolád, a település forrásteremtő képességének köszönhetően lényegesen jobb társadalmi, gazdasági mutatókkal rendelkezik, mint a többi négy település. Alsómocsolád - a térségben egyedülálló mértékű - fejlődésnek indult, míg az érintett települések, hasonlóan az ország többi kistelepüléséhez, az életben maradásért küzdenek. Az alsómocsoládi önkormányzat által korábban megvalósított projektek (projektgazdaként, illetve számos esetben Konzorciumi partnerszervezetként) azt a szakmai tudást, hátteret szolgáltatják, melynek birtokában a település illetve a körjegyzőség jelentős fejlesztéseket megvalósítására képes. Az 5 település részéről testületi ülések alkalmával is igényként fogalmazódott meg a fejlődés szándéka, az ott élők életminőségében elérendő pozitív változás szándéka, illetve az európai uniós és hazai pályázati forrásokból sikeres pályázás útján történő fejlesztési lehetőségek felkutatása. Az alábbi táblázat az elmúlt öt évben megvalósított projekteket, fejlesztéseket tartalmazza: Időpontja A támogató(k) megnevezése A program rövid leírása Egészséges településekért Alapítvány Települési Egészségterv megvalósítása Ifjúsági Családügyi - Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Ifjúsági Családügyi - Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Ifjúságsegítő foglalkoztatása Alsómocsoládon Aktív időskor Alsómocsoládon: idősek közösségi programjainak megvalósítása KÖVICE Környezetvédelmi program kialakítása, megtervezése, elkészítése Széchenyi Terv 42 férőhelyes idősotthon építése TRFC Idősotthon konyhájának felszerelése TRFC Idősotthon berendezése ICSSZEM Sportöltöző kialakítása Baranya Megyei Terület Fejlesztési Tanács Baranya Megyei Terület Fejlesztési Tanács Alsómocsoládi Nyár rendezvénysorozat Egészségház átalakítása SAPARD előcsatlakozási alap Alternatív szennyvízkezelés kialakítása 9

10 SAPARD előcsatlakozási alap SAPARD előcsatlakozási alap SAPARD előcsatlakozási alap Teleház fejlesztése Vendégház és Konferencia Központ létrehozása Faluközpont megújítás AVOP-LEADER+ Tárház építése AVOP-LEADER+ Fapados szálláshely kialakítása AVOP-LEADER+ Észfogó szolgálati lakás építése Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Alsómocsolád Község E-magyarország Pont pályázata Oktatási és Kulturális Minisztérium Fókuszban a kultúra: Alsómocsoládi Tájszótár kiadása, rendezvényszervezés 2008 MOBILITÁS-DDRIT Térségi Ifjúsági felmérés az ifjúsággal ÁROP 1.A.2/A A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Szervezetfejlesztés a Körjegyzőség Alsómocsoládon 10

11 3. A program alapvetései és céljai A projekt az Államreform Operatív Program keretében meghirdetett, a Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése (ÁROP-1.A.2) pályázat útján valósul meg. A projekt alapvető céljai a következők: javuljon a hivatal belső szervezeti egységei közötti, valamint a hivatal és az intézmények közötti együttműködés és a kommunikáció; egyszerűsödjenek a rendeletalkotási és egyéb szabályozási folyamatok; javuljon a gazdálkodás színvonala, eredményessége; váljon érdekeltté a civil szféra a működés sikerességében; készüljön egy, a kidolgozott rendszer működését támogató informatikai program történjen meg az önkormányzati intézményi stratégia kialakítása. A projekt megvalósulásában a következő szervezetek vesznek részt az alábbi szerep és feladatmegosztás szerint: Funkció Szervezet Megjegyzés Megrendelő és kedvezményezett (Szerződéskötő) Alsómocsoládi Hivatal Körjegyzőségi A tender kibocsátásáért, értékeléséért, szerződéskötésért, a kifizetések engedélyezéséért felelős Szolgáltató I. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Zrt. Szervezetfejlesztési és kapcsolódó feladatok elvégzése Szolgáltató II. Chronos Systems IT fejlesztés Szolgáltató III. Provice Kft. Vevő oldali minőségbiztosítási feladatok ellátása 11

12 A szervezetfejlesztési és a kapcsolódó feladatok az alábbi nyolc fázison keresztül kerülnek megvalósításra: 1. fázis: Helyzetfelmérés Ebben a fázisban kerül sor az Alsómocsolád Körjegyzőség szervezetén belül a fejlődési potenciálok beazonosítására, a működési problémák feltárására és a lehetséges szervezeti, működési továbblépési irányok, megoldások bemutatására. 2. fázis: Önkormányzati intézményi stratégia kidolgozása A második fázis célja az Alsómocsolád Körjegyzőség intézményi stratégiájának kidolgozása, fejődési irányok kijelölése, a stratégia megvalósításához szükséges projektek, akciók körének meghatározása. 3. fázis: A stratégiai térkép kialakítása Ebben a fázisban történik meg az Alsómocsolád Körjegyzőség intézményi stratégiájának olyan megjelenítése, amely lehetővé teszi a stratégiai célok teljesülésének mérését. 4. fázis: Folyamatok vizsgálata Jelen fázis célja az Alsómocsolád Körjegyzőség folyamatainak ábrázolása, megjelenítése, a folyamatok racionalizálása. 5. fázis: Szervezeti felépítés és döntési rendszer elemzése Ezen fázis célja az Alsómocsolád Körjegyzőség szervezeti felépítésének és döntési rendszerének elemzése, fejlesztése. 6. fázis: Belső kommunikáció vizsgálata A hatodik fázisban kerül sor az Alsómocsolád Körjegyzőség szervezeti felépítésének és döntési rendszerének elemzésére és fejlesztési irányának meghatározására. 7. fázis: Projektirányítás vizsgálata Ebben a fázisban történik az Alsómocsolád Körjegyzőség projektirányítási módszereinek eljárásainak vizsgálata, módszertani ajánlások kidolgozása a párhuzamosan együtt futó projektek kezelésére. 8. fázis: Javaslatok véglegesítése A záró fázis szolgál az elkészült javaslatok végső formába öntésére, és a változtatások átvezetésére a Szervezeti és Működési Szabályzaton, valamint a munkaköri leírásokon. 12

13 4. A szervezetfejlesztéshez kapcsolódó helyzetértékelés folyamata A helyzetértékelés fázisban került sor az Alsómocsolád Körjegyzőség szervezetén belül a fejlődési potenciálok beazonosítására, a működési problémák feltárására és a lehetséges szervezeti, működési továbblépési irányok, megoldások bemutatására. A szervezeti felépítés és működés megismerése és felmérése a szakmai módszertanokat követve két, egymásra épülő modul alapján történt. Első körben a kapcsolódó dokumentumok elemzésével történt a szervezet hosszú távú (stratégiai) céljainak, alapműködésének, belső felépítésének, szabályozó rendszereinek megismerése, amely segítségével egy átfogóm kép rajzolódott ki a Körjegyzőség szervezetéről és működéséről. A modul során feldolgozásra és elemzésre kerültek a Körjegyzőség működésére vonatkozó belső szabályzatok, tervek, valamint a jelenleg futó projektek pályázati kiírásai, korábbi, olyan projektek termékei, amelyek a körjegyzőségi településeket, azok helyzetét érintették. A dokumentumelemzés során nyert információk pontosítására és a projekt céljához való kiegészítésére illetve finomhangolására a személyes interjúk kapcsán nyílt lehetőség. A kétszer két napos interjúsorozat keretében 23 személyes interjúra került sor az általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése vizsgálatának érdekében. Az interjúban résztvevők az alábbi három főcsoportba sorolhatók: Polgármesterek; Körjegyzőségi hivatal kulcsmunkatársai; A társult négy településen a helyszínen dolgozó ügyintézők, szakemberek, projektvezetők Az interjúalanyok listája és beosztása jelen dokumentum 8. Melléklet fejezetében megtalálható (8.1 Interjúalanyok jegyzéke) Az interjúk értékelése során és eredményeképpen összesítésre kerültek a működésre vonatkozó főbb problémák (8.2 Elemi problémalista), valamint elkészült egy ún. problématérkép, amely vizuálisan jeleníti meg a probléma-érzetek, hatások és okok strukturált viszonyrendszerét. (8.3 Problématérkép) A helyzetértékelés részeként azonosításra kerültek a körjegyzőségi hivatal folyamatai, amelyek alapján elkészült a folyamatokat összegző és rendszerező folyamattérkép, valamint folyamatstruktúra. (8.4 Felsőszintű folyamattérkép) Ezen munkafázis során 86 folyamat került azonosításra, majd a hivatal vezetői, illetve projektmenedzsment team-je által minősítésre. A minősítési eljárás eredményeképpen került kiválasztásra és leírásra a 9 kritikus folyamat. (7.5 Folyamatok minősítése és kritikus folyamatok listája) 13

14 Két szálon történt a helyzetértékelés. Az egyik vonulatát a vezetői interjúkon alapuló problémaelemzés képezte. Ennek során a vezetőkkel, beosztott munkatársakkal készített interjúkból lehetett azonosítani a problémákat, problémaérzeteket. Ezek vizuális megjelenítésére és elemzésére szolgál a Problématérkép. A Problématérképben azokat a meghatározó problémákat lehet megjeleníteni, amelyeket a résztvevők érzékelnek, és lehetőséget biztosít az ok-okozati összefüggések azonosítására is. A másik vonulatát az elemzésnek az a része képezte, amely a pályázati kiírás 14 vizsgálandó témakörének megfelelően történt. Ehhez az interjúkon túl további információkat biztosított információ a vezetői workshop sorozat. A témakörök kialakítása valószínűleg egy ideálisnak tekintett hivatali működésből indult ki, és ezek az elvárások képeződnek le a vizsgálati struktúrában. 14

15 5. A Problématérkép főbb megállapításai A vezetői interjúk és az elemzett dokumentumok alapján lényegesebb problémakörök körvonalazódtak a Problématérkép elkészítése során. A települések eltérő adottságai következtében prioritási különbségek alakultak ki a települések között. A körjegyzőség települései viszonylag rossz adottságúak, általában jellemző a lakosságon belül idősek magas aránya, kevés a képzett munkaerő, egyes településeken belül nagyon magas a halmozottan hátrányos lakosok aránya. Különbség mutatkozik a munkanélküliség szintjében, legjobb helyzetben Alsómocsolád van, míg a legrosszabb adottságú Kisvaszar. Jelentősebb cégek, vállalkozások csak Alsómocsoládon működnek, ebből következően számottevő iparűzési adó bevétele csak Alsómocsoládnak van. Ezért az említett településnek nagyobb mozgástere adódik projektek kezdeményezésére, ami párosul egy vállalkozóbb szemléletű települési vezetéssel. Így a többi településhez képest lényegesen több pályázaton indulnak, több projektet kezdeményeznek. Pályázat vezérelt működés. A települések anyagi helyzete olyan, hogy a fejlesztések jelentős része csak pályázati források igénybevételével valósulhat meg. Sőt gyakori az a helyzet, hogy az önkormányzatok saját rész hiányában nem tudnak elindulni pályázatokon. Ennek ellensúlyozására jöttek létre különböző civil szervezetek, alapítványok, szociális szövetkezetek és gazdasági társaságok, hogy a különböző jellegű szervezetekre kiírt pályázatokon, más típusú, de az érdekeltségi körbe beletartozó szervezet tudjon részt venni, az azokból származó lehetőségeket ki tudják használni. A pályázat vezérelt működés következtében tapasztaltuk, hogy rövid távon a fejlesztések priorizálása nem az igényekből, szükségletekből indul ki, hanem a pályázati lehetőségekből, még az esetben is, ha a kiírások kevésbé fedik le a fejlesztési igényeket. Így a projektek nem feltétlenül fűzhetők fel egy stratégia ívére, a stratégiai célokat nem függvényszerűen, hanem csak sztochasztikusan közelítik. Projektek hasznosulása. A projektek nem egy stratégia mentén valósulnak meg, hanem a pályázati lehetőségek mentén, így nincsenek a fejlesztésekben markáns fókusz pontok, illetve a pályázati rendszer jellegéből következik, hogy hasonló témakörökben lehet pályázni kis időeltéréssel, ami azt eredményezi, hogy a projektek scope-jait nem hangolják össze, a pályázat elnyerésének reményében minél szélesebb scope-ot fogalmaznak meg valamennyi pályázatnál. A projektek megvalósítása során gyakori probléma, hogy nincs olyan települési munkaerő, aki a projektben szerepet tudna vállalni, megfelelő képzettség hiányában. Így a projekt időtartamára biztosított munka lehetőségre külsőket kell hozni, tehát a helyi foglalkoztatottságra nem, vagy alig fejt ki pozitív hatást. Gyakori, hogy a projekteknél a fenntarthatóság szempontját nem veszik figyelembe a tervezés során. A meghatározó szempont a források megszerzése, a projektek elindítása. A Körjegyzőségen megfigyelhető probléma, hogy a projektek befejezését követően nem alakítják ki a projektek működésbe integrálásának rendjét, nem telepítik az ehhez kapcsolódó felelősségeket, nem alakítják ki a produktum működtetésének folyamatait. 15

16 Belső munkamegosztás problémái. A Körjegyzőségen és intézmény rendszerében az egyik markáns probléma abból adódik, hogy nagyon sok szervezeti szerep alakult ki, de ezek általában nem töltenek ki nyolc órai munkaidőt, így a munkakörök kialakításánál több szerepből épül fel egy munkakör. A lapos szervezeti hierarchiában az előrejutási lehetőségek korlátozottak, hiszen kevés a definiált vezetői beosztás, ezért gyakori megoldás, hogy a jól teljesítő munkatárs előléptetés helyett megbízást kap egy újabb szervezeti szerep ellátására. Az előbbiekből következően a munkakörök egy része meglehetősen személyre szabott, nem a feladatok belső logikája szerint kerültek leosztásra, hanem a személyek képességei, pillanatnyi terheltsége, jó megítélése alapján. Hiányosan kiépült irányítási rendszerek. Az interjúk során az egyik gyakran említett probléma a motivációs rendszer hiánya volt, illetőleg ennek érzete. Különösen azokon a területeken érződött ez, ahol gyakori a projektekben, pályázatokon való közreműködés. Ott a munkatársak úgy érzik, hogy erős idő nyomás alatt nagyon jó színvonalú munkát vár el Tőlük a vezetés, gyakori a túlmunka, hétvégi munkavégzés, de az elérhető jövedelmek messze nem állnak ezzel arányban. Nem működik a feladatokra belső priorizálási rendszer, minden fontos, nincs a feladatok elvégzésére sorrend, és gyakori, hogy új ad hoc feladat felülír mindent, azzal, hogy a többi feladatnak is el kell készülnie határidőre. Az irányítási rendszereknél egy másik neuralgikus pontnak tűnt a dokumentumok kezelése, a fellehetőségük biztosítása, különös tekintettel a szerződésekre. Erős leterheltség. Az érzetek szintjén jelentkezett ez a problémakör. A munkatársak egy része úgy érzi, hogy a feladatai meghaladják a nyolc órai munkavégzés mennyiségét. Felerősíti ezt az érzetet, hogy egyes területeken az évnek bizonyos szakaszaiban nagy munka csúcsok alakulnak ki. Ilyen időszak mind a Pénzügynek, mind az Igazgatási területnek a költségvetések elkészítésének és elfogadtatásának időszaka, vagy projekteknek kitett területeken a pályázati leadási határidők közeli, vagy a pályázatok mérföldköveihez tartozó elszámolások időszakai. Ugyancsak a leterheltség érzetét erősíti, hogy a sajátosan egyedi munkakörökben foglalkoztatott munkatársakat általában nem lehet teljes körűen helyettesíteni távollétük esetén. A helyettesítés csak a legégetőbb feladatokra terjed ki, amikor visszatérnek szabadságról, betegségből, stb. nagy mennyiségű felhalmozódott munka várja Őket. Képviselőtestületek/ polgármesterek közötti problémák. A Körjegyzőséghez tartozó települések egyes települések elöljárói úgy ítélik meg, hogy a pályázatíráshoz, pályázatok benyújtásához kevés támogatást kapnak a Körjegyzőségtől. Kevés képzett, pályázatírásra fogható munkatársuk van, így vagy a Körjegyzőségtől, vagy ha ez nem megoldható, akkor közvetlenül pályázatíró céget, vagy más külső támogatást kell igénybe venniük. Hasonló a helyzet a pályázati lehetőségek figyelésével is. Az együttműködés másik neuralgikus pontja az előkészített dokumentumok időben történő eljuttatása a településekre, hogy a polgármesterek/képviselők számára elegendő idő álljon rendelkezésre áttanulmányozásra, ellenőrzésre azok jóváhagyása, aláírása előtt. 16

17 6. A szervezeti és működési diagnózis - helyzetértékelés - részletes megállapításai Az alábbiakban a pályázat kiírásának megfelelő struktúra szerint történt az elemzés. 6.1 Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében A településeken hat fős Képviselő testületek működnek, beleértve a polgármestereket is. Döntési hatáskörűket, kompetenciájukat jogszabályok, másrészt belső szabályzatok rögzítik. A Képviselő testület a legfőbb döntéshozó fórum ezekben a településeken. Köblény, Szalatnak, Gerényes, Kisvaszar esetében minimális számú intézmény működik, itt a döntések lényegében a települések működésével, működtetésével, belső rendjével, fejlesztésekkel, illetőleg a jogszabályok által hatáskörükbe utalt államigazgatási ügyekkel kapcsolatosak. Ezeket a döntéseket osztják meg a polgármesterek és a Képviselő testületek között. A rendeletalkotáshoz, illetőleg egyes döntések előkésítéséhez nyújt támogatást a Körjegyzőség. Alsómocsolád település működése jelentősen eltér az említett települések működésétől, mert számos intézményt, gazdasági társaságot üzemeltet. Csak felsorolás jellegűen említjük a következő szervezeteket: Mocsolád-Civilház Nonprofit Kft., Szín-Tér Művelődés Ház, Erdei Iskola és Apartmanház és Konferencia Központ, Őszi Fény Idősek Otthona, Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft, Szociális Szövetkezet, Falugondnok. Ezek a szervezetek a település működésének aktív részesei, egy részüknél operatív napi döntések szükségesek, más részük kevésbé döntés igényesen működik, inkább csak felügyeletet igényel, mert a működésük a tervek, költségvetések, egyeztetett munkatervek alapján realizálódik. Az alsómocsoládi intézmények irányítására jellemző, hogy csillagszerű kapcsolódással kötődnek a polgármesterhez. Így egy viszonylag centralizált rendszer alakult ki. Az intézmény rendszerben keletkezett döntési igény általában a polgármesterhez jut, aki vagy saját hatáskörben dönt, vagy, ha a döntés jellege megkívánja (pl forint értékhatár feletti kötelezettség vállalás), akkor Képviselőtestület elé terjeszti azt. A döntési hatásköröknek ez a fajta megosztása, egyszerű, könnyen átlátható helyzetet eredményez az egyes intézmények, szervezetek vezetői számára, ugyanakkor jelentős leterhelést jelent a polgármester, mint elsőszámú vezető számára. Munkaidejének jelentős részét az operatív ügyek foglalják le, és relatíve kevés idő áll rendelkezésére a stratégiai jellegű, koncepcionális ügyekre. A szervet számára ez a fajta megoldás még akkor jelent problémát, ha a polgármester távolléte (képzés, konferencia, tanulmányút, különböző szervezetekben a település, illetve a mikro térség képviselete, stb.) miatt akadályoztatva van a döntéshozatalban. 17

18 A döntések másik köre a fejlesztésekhez kapcsolódik. Jelenleg a településen a Projekt Iroda közlése szerint - 15 nagyobb projekt folyik, és több mint ötven olyan témakört tartanak nyilván, ami tervezett státuszban van. Ezek a projektek mindegyike pályázat útján valósul meg, a pályázati anyagok kidolgozása, benyújtása, majd a projekt megvalósítása során számos döntésre van szükség, amelyeknek nagy része polgármesterre, vagy Képviselőtestületre hárul. A döntéshozatal és a döntési felelősségek vállalása a létrejött rendszerben egyensúlyban vannak, kétség kívül ez csak a jelenlegi személyi feltételek között valósítható meg. Amennyiben bármilyen személyi változás lenne a szervezet döntéshozatalában, úgy ez a szervezeti működés nem tartható. A döntések operatív vagy stratégiai, napi standard visszatérő ügyek, lényeges fejlesztési elképzelések mögött a jelenlegi polgármester áll, vagy mint ötletadó, vagy mint tényleges felelős, és mint elsődleges prioritás meghatározó. Ez a szervezeti hatékonyság szempontjából nem ideális, és a hosszabb távú működési fenntarthatóságot is gátolja (személyhez köti az eredményességet, és ez mélyen beleívódik a szervezetbe, ami egy új polgármester esetén az un. tanult gyámoltalanság irányába tereli a szervezetben dolgozókat, azaz önállóság, és a felvállalt felelősség helyett csak a kiosztott és ellenőrzött munkavégzés és felelősségvállalás az elfogadott). A körjegyzőség döntéshozatali mechanizmusai ezen személyes prioritásokra épülve valósulnak meg. 6.2 A hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása érdekében A Körjegyzőség feletti felügyeletet Alsómocsolád község Önkormányzata Képviselőtestülete polgármesterén keresztül gyakorolja. Ezen túlmenően nincs olyan rendszeresen működő irányító testületi jellegű döntéshozó szerv, ahol a települések közös feladatait, fejlesztéseit összehangolná. Ezekre eseti jelleggel közös Képviselő Testületi üléseket hívnak össze. A Körjegyzőség élén a Körjegyző áll. A Körjegyzőség két területre oszlik, az Igazgatási területre és a Pénzügyi területre. A Pénzügyi területet a Pénzügyi vezető irányítja, míg az Igazgatási terület élén elviekben (ügyrend szerint) Igazgatási csoportvezető áll, és e két vezető felettese a Körjegyző. A jelenlegi működési rendben nincs Igazgatási csoportvezető, a Körjegyző irányítja közvetlenül az igazgatási munkatársakat. A formális struktúra szerint a Pénzügyi vezető a Körjegyző beosztott munkatársa, a valós működés vizsgálata alapján, úgy tűnik közöttük mellérendeltségi viszony alakult ki, munkamegosztásban dolgoznak. Ténylegesen a polgármester irányítja mind a Körjegyzőt, mind a Pénzügyi vezetőt. Az igazgatási és a pénzügyi területen is egyaránt 4-4 fő dolgozik, beleértve a terület vezetőit is. Bár a Körjegyzőség szervezetének jogi értelemben nem része, de mindenképp említést kell tenni a Projekt Irodáról, ami év elején létrejött új szervezeti 18

19 egység. Létjogosultságát igazolja a korábban már említett nagyszámú előkészítés és megvalósítás alatt álló projekt. A Projekt Iroda jelenleg önmaga is egy projekt szervezet, ami a TÁMOP /4 Helyi közösségépítő programok Projektmenedzsment Nonprofit Kft. című projekt alapján jött létre, végső jogi formája nonprofit kft. lesz, a pályázatnak megfelelően. A tervezett létszáma egy fő irodavezető plusz további két fő. A Projekt Iroda formailag, jogilag nem a körjegyzőség része, működése tekintetében viszont igen. A Projekt Iroda alap funkciói közé tartozik a mikrotérség településeire stratégia kidolgozása, majd a megvalósításuk érdekben projektek generálása, ehhez a pályázati lehetőségek figyelése, pályázatírás támogatása, nyerés esetén a projektirányítás támogatása. A Projekt Irodát integrálni kell a működésbe, ki kell alakítani a saját folyamatait, a hivatalon kívülre mutató működési elemeit, hogy a sásdi kistérség és a Körjegyzőség Komlói kistérségbe eső települései számára is lásson el pályázati, illetve projekttámogatási szolgáltatásokat. A működési zavarok egy része nem az előbb említett három szervezeti egység együttműködéséből adódik, hanem a Körjegyzőséget bolygórendszerszerűen körbevevő egyéb szervezetekkel való együttműködésekből. Számos olyan munkakör van, ami több tevékenység együtt kezeléséből alakult ki, mert az egyes tevékenysége terjedelme nem tette ki a napi nyolc órát. Így a szervezetnek több olyan munkatársa van, akiknek munkakörének tartalma esetleges, egymástól független, több szerepet tartalmaz, szinte személyre szóló. 6.3 Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása) Minden településen van ügyfélfogadás, hivatali ügyintézés. A Körjegyzőség székhelyén kívüli településeken általában egy-egy fő bonyolítja le az ügyfélforgalmat a helyi polgármesteri hivatalban. Egy-egy félfogadás időtartama 2 és 4 óra szokott lenni. Minden településen legalább heti három alkalommal tartanak félfogadást, így településenként hetente 9 és 12 óra közötti időtartamban állnak az ügyfelek rendelkezésére. Ez a településenkénti 300 fő körüli lélekszámot figyelembe véve elegendőnek tűnik. A helyi ügyfélforgalmat a négy településen (Gerényes, Kisvaszar, Köblény, Szalatnak) lebonyolító munkatársak nem állnak a Körjegyzőség alkalmazásában. Foglakoztatásuk tekintetében vegyes a kép, van, akit saját településének önkormányzata foglalkoztatja, másnál a Kistérség Szociális Szolgáltató Központ a munkáltató. A munkatársakra jellemző, hogy ezt a feladatukat kapcsolt munkakörben látják el. A munkavégzés színvonala nagyon vegyes, feléjük egységes irányítás nem valósul meg. A települések a helyi munkához a Körjegyzőségtől támogatást kapnak. Hetente egy egy fő körjegyzőségi munkatárs tartózkodik a helyszínen egy egy fél nap időtartamban. E tekintetben lehetőség van arra, hogy olyan egyeztetést követően, 19

20 olyan munkatárs menjen a településre konzultálni, aki járatos az adott probléma kezelésében. A településeknek a Körjegyzőségen belül vannak referenseik, akik az ügyeket tovább viszik. A településeken zömében szociális ügyeket intéznek, az ügyforgalomnak kb. 80%-a szociális ügyeket tartalmaz. Alsómocsoládon a Körjegyzőség székhelyén történik az ügyfélfogadás. Itt lényegesen hosszabb az ügyfélfogadás időtartama. Minden munkanap délelőtt 4 óra, délután 2,5 óra, kivéve pénteki napokat, amikor csak délelőtt van ügyfélfogadás. Ez összességében heti 30 órai nyitva tartást jelent. Az ügyfélfogadás nem elkülönült ügyfélszolgálati irodában történik. Az ügyfél a normál munkahelyén keresi fel az ügyintézőt, és előadja ügyét, problémáját. Ez zavaró lehet az ügyfélnek, akinek problémáját óhatatlanul meghallja a szomszéd munkahelyen dolgozó munkatárs, és ez az ügyintézésnek ez a formája nélkülözi az ügyintézés minimális intimitását. Zavaró lehet a többi munkatárs számára is, akiket viszont az ügyféllel történő egyeztetés zavarhat a munkavégzésben. A meglehetősen hosszú félfogadási időben bármikor jöhetnek ügyfelek, ami a munka megszakítások számát növeli és az irodai munka hatékonyságát csökkenti. Jelenlegi ügyfélfogadás a heti munkaidő 75 %-ára terjed ki, ami nagyon ügyfélbarát, de a lélekszámot figyelembe véve túlzottnak tűnik. A munkavégzés során felmérésre került a körjegyzőségi folyamatok vezetői megítélése, illetőleg teljesülésük színvonala. Az Ügyfélszolgálati folyamat megítélése ötös skálán 4-es értéket kapott, amivel egyértelműen a jól teljesülő folyamatok közé került. 6.4 A hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása A helyzetfelmérés során elkészült a Körjegyzőség működésének felső szintű folyamat térkép, és a folyamatstruktúra kialakítása. Vezetői csoportmunka során körjegyzőségi munkatársakból, vezetőkből álló - teammel közösen került kialakításra a folyamat térképet, ami három részre irányítási folyamatok, alaptevékenység folyamatai és támogató folyamatokra tagolódik. Ezen belül 30 főfolyamat és 86 folyamat definiálása történt meg. Ennek a folyamat struktúrának a felhasználásával történt a folyamatok minősítése. A megvalósulásukat, annak színvonalát értékelték a vezetők egytől ötig terjedő skálán, ahol a 3 alatti értéket tekintettük kritikusnak. (Mellékletben bemutatjuk a vizsgált folyamatok listáját, a főfolyamatok rendszerét, és az egyes folyamatok minősítését.) Az alábbiak szerint a jelen helyzetben a szervezet kritikus folyamatai az alábbiak: 1. Intézmény beszámolók jóváhagyási folyamata: 2,8 2. Időszaki tervek elfogadása: 2,67 3. Teljesítmény menedzsment rendszer: 2,67 20

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Eredmények hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

A Körjegyzőség Hivatalának szervezetfejlesztése Sármelléken SZAKÉRTŐI MUNKA TANULMÁNY

A Körjegyzőség Hivatalának szervezetfejlesztése Sármelléken SZAKÉRTŐI MUNKA TANULMÁNY SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 A Körjegyzőség Hivatalának szervezetfejlesztése

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása ÁROP 1.A.2/A-2008 Kenderes Város Önkormányzata Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása Eljárásrend a stratégiai tervezésre és annak éves költségvetéssel való összekapcsolására a közoktatási

Részletesebben

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 Javaslattétel 2010. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Önértékelési rendszer... 5 2.1.1 Az Önértékelés folyamata...

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY Budapest, 2014. június 15. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Az önkormányzati feladatokról és intézményekről

Részletesebben

Szervezetfejlesztés a Jászberényi Önkormányzatnál. Szakmai beszámoló ÁROP-1. A.5-2013-2013-0038

Szervezetfejlesztés a Jászberényi Önkormányzatnál. Szakmai beszámoló ÁROP-1. A.5-2013-2013-0038 Szakmai beszámoló ÁROP-1. A.5-2013-2013-0038 McMillan & Baneth Kft és Clarity Consulting Kft 1/26 Tartalom 1 A DOKUMENTUM CÉLJA ÉS FELÉPÍTÉSE 3 2 A PROJEKT CÉLJA 4 3 AZ ÖNKORMÁNYZATI SZFÉRA AKTUÁLIS HELYZETE,

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata A költségvetés tervezési folyamat felülvizsgálata és új tervezési módszertanok bemutatása

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán

A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán 2014. június TARTALOM 1. Bevezetés 4 2. Elméleti Háttér 6 2.1 Az egyén

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA A kistérségi feladatellátás rendszerének e- közigazgatási/e-ügyintézési perspektívái (Modellkísérlet) 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére

A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére 2013 Semmelweis Kiadó, Budapest, 2013 Grafi kai tervezés, borítóterv: Táncos László Layout:

Részletesebben

Koordináció fejlesztése, kommunikációs kultúra beépítése a belső folyamatokba. Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára

Koordináció fejlesztése, kommunikációs kultúra beépítése a belső folyamatokba. Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára Koordináció fejlesztése, kommunikációs kultúra beépítése a belső folyamatokba Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 1. A dokumentum célja... 3 2. Koordinációs

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés Dr. Benkő János Korrupciós kockázatelemzés és kezelés 1 Nem a legerősebb fajok képesek a túlélésre, és nem is a legintelligensebbek, hanem azok, amelyek a leginkább képesek reagálni a változásokra. Charles

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY G/2/2011. BIZALMAS IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉRŐL Készítette: dr. Szebellédi István Igazságügyi adó-, járulék és könyvszakértő Bjsz.: 3992

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés CAF 2014 Gyáli Polgármesteri Hivatala 1/29 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. CAF önértékelés... 5 Önértékelési folyamat lépései...

Részletesebben

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY ÁROP-1.A.2/A-2008-0146 HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY Készült az Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása című projekt

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY Készítette: Budapest, 2014. július 31. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

Tartalmi felépítés. I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere

Tartalmi felépítés. I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere 1 Tartalmi felépítés I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere II. Az önkormányzati állami feladatok áttekintése, csoportosítása, szétválasztása: oktatással kapcsolatos

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben