Szervezeti és működési diagnózis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és működési diagnózis"

Átírás

1 I. fázis I. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Szervezeti és működési diagnózis Jelentés című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás biztosítása az Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatalnál Készítette: Pécs, 2010

2 A dokumentum rendszer célja és tartalmi elemei Jelenen dokumentum rendszer a polgármesteri hivatalok fejlesztése című pályázatban ÁROP-1.A.2/A vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás biztosítása az Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal számára megnevezésű projektben készült. A dokumentumok az alábbiak szerint készültek el: I. kötet Szervezeti és működési Diagnózis jelentés I. Fázis II. kötet III. kötet Szervezeti és működési Diagnózis Jelentés Szociometriai vizsgálat alapján Szervezeti és Működési Diagnózis jelentés Prezentáció I. kötet Összefoglaló javaslatok II. kötet Javaslatok a belső szabályozások módosítására II. Fázis III. kötet IV. kötet Szervezeti és Működési Szabályzat - Ügyrend Munkaköri leírások Működtetett kommunikációs fórumok Javaslat Összefoglaló javaslat - prezentáció V. kötet Képzési oktatási program VI. kötet A Körjegyzőség Kommunikációs és változásmenedzsment Terve Alsómocsolád, március 23. 2

3 Tartalomjegyzék 1. KIINDULÁS A KÖRJEGYZŐSÉG BEMUTATÁSA A PROGRAM ALAPVETÉSEI ÉS CÉLJAI A SZERVEZETFEJLESZTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ HELYZETÉRTÉKELÉS FOLYAMATA A PROBLÉMATÉRKÉP FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI DIAGNÓZIS - HELYZETÉRTÉKELÉS - RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSAI ÁLTALÁNOS DÖNTÉSI KOMPETENCIÁK, ELJÁRÁSOK KORSZERŰSÍTÉSE A STRATÉGIAI MENEDZSMENT ERŐSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN A HIVATAL SZERVEZETÉNEK ÁTALAKÍTÁSA AZ ÜGYINTÉZÉSI IDŐ CSÖKKENTÉSE, VAGY MÁS, AZ ÜGYINTÉZÉS EREDMÉNYESSÉGÉT SEGÍTŐ MUTATÓ JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGEK ELLÁTÁSÁNAK JAVÍTÁSA (PL. MUNKASZERVEZÉS, ÜGYINTÉZÉSI FOLYAMAT ÁTALAKÍTÁSA) A HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEI KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS JAVÍTÁSA A HIVATALON BELÜLI KOORDINÁCIÓS FUNKCIÓ SZÍNVONALÁNAK NÖVELÉSE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ RENDSZERES INFORMÁCIÓÁRAMLÁS FOLYAMATÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYEKTŐL ÉRKEZŐ VISSZACSATOLÁS BEÉPÍTÉSE A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBE A HIVATAL MŰKÖDÉSÉT, ILLETVE A NYÚJTOTT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK EREDMÉNYESSÉGÉT MÉRŐ MUTATÓSZÁMOK BEVEZETÉSE A PROJEKT SZEMLÉLET MEGERŐSÍTÉSE PÉNZÜGYI ÉS GAZDÁLKODÁSI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS SZABÁLYOZÁSA STRATÉGIAI TERVEZÉS ÉS ÉVES KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEKAPCSOLÁSA TARTALMI ÉS ELJÁRÁSI KAPCSOLAT KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI SZAKPOLITIKAI PRIORITÁSOK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS ELFOGADÁSA KÖZÖTT SZERVEZETI MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSE A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA, A DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELÉRE A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK MECHANIZMUSA PARTNEREK INTÉZMÉNYESÍTETT BEVONÁSA A DÖNTÉSHOZATALBA ÖSSZEFOGLALÁS MELLÉKLETEK INTERJÚALANYOK JEGYZÉKE ELEMI PROBLÉMALISTA PROBLÉMATÉRKÉP FELSŐSZINTŰ FOLYAMATTÉRKÉP FOLYAMATOK MINŐSÍTÉSE ÉS KRITIKUS FOLYAMATOK LISTÁJA

4 1. Kiindulás Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Programjának 1. prioritási tengelye a (közigazgatási) folyamatok megújítását és szervezetfejlesztést tűzte ki célul. A prioritás a közigazgatás három funkciója gyakorlásánál kíván javulást támogatni és elérni, amelyek közül az egyik a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése, a költséghatékony működési eljárások és vezetési eszközök elterjesztése. Az állam feladatainak felülvizsgálata, racionalizálása, valamint az átalakításhoz igazított intézménystruktúra kialakítása, illetve működésének optimalizálása mellett nagy hangsúly helyeződik a polgármesteri hivatalok működési és szervezeti átalakítására, fejlesztésére. Ezt támogatva az intézkedés célja a polgármesteri hivatalok több szempontú átvilágítása és ez alapján a belső szakmai folyamatok hatékony és eredményorientált újraszervezése. Ezen fejlesztési konstrukció keretén belül nyílt lehetőség a szervezeti átalakítások véghezvitelének, a tevékenységek átalakításának és a működési, gazdálkodási hatékonyság megteremtésének támogatására. A fejlesztés elsődleges célja új szervezési-működési kultúra széleskörű elterjesztése a polgármesteri, illetve körjegyzőségi hivatalokban elsősorban a stratégiai menedzsment, az eredményességi szemlélet, a felügyelt intézmények felé a jó gazda hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint kiíró, az alábbi általános eredmények elérése érdekében hirdette meg ezt a konstrukciót: Javuljon a döntési folyamatok megalapozottsága, az átlátható információáramlás biztosítsa a döntési folyamat szereplőinek tájékozottságát, a partnerek tájékoztatása a döntésekről gyors és érthető legyen. Valósuljon meg a civil szervezetek minél teljesebb körű bevonása a döntéshozataltól a megvalósításig. Növekedjen a hivatalok szakmai munkájának minősége a korszerű informatikai folyamattámogatások alkalmazásával. Javuljon a gazdasági feltételek elemzésének képessége, a korszerű költségvetési technikák támogassák a tervek összeállítását és az elfogadott költségvetés végrehajtását. Javuljon a kockázatok értékelésének képessége. Erősödjön a távlati gondolkodás képessége, a stratégiai szemlélet épüljön be a meghatározó döntési folyamatokba. Növekedjen a prioritások képzésének megalapozottsága. Javuljon az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások minősége részint azáltal, hogy jó gazdaként felügyeli az intézményeit, részint pedig a nyújtott közszolgáltatások minőségét mérő standardizált technikák alkalmazásával. Komplex szervezetfejlesztési programokon keresztül emelkedjen az önkormányzatok által nyújtott szolgáltatások állampolgár-központúsága. 4

5 Végső soron pedig ezek hatására átalakul és színesedik a szervezeti kultúra, amely biztosítja a fejlesztések fenntarthatóságát 5

6 2. A Körjegyzőség bemutatása Az Alsómocsoládi Körjegyzőség két lépcsőben jött létre, jelenlegi összetételét január 1-én nyerte el az alábbi öt település társulásával: Alsómocsolád Gerényes Kisvaszar Köblény Szalatnak Az alsómocsoládi székhellyel működő körjegyzőség lakosságszáma összesen 1706 fő (Alsómocsolád: 379 fő, Gerényes: 276 fő, Kisvaszar: 362 fő, Köblény: 288 fő, Szalatnak: 401 fő). A települések eltérő foglalkoztatási és gazdasági helyzettel rendelkeznek, közülük a legjobb mutatókat Alsómocsolád tudhatja magáénak. A települések közötti elkülönülés meglehetősen éles, a társadalmi, gazdasági és infrastrukturális problémák általában halmozódnak bizonyos községekben. Így Gerényes és Kisvaszar különösen problémásak ebből a szempontból - Kisvaszaron a cigányság részaránya jelentősen (legalább kétszeresen) meghaladja a sásdi kistérség átlagát (vagyis még a népszámlálás szerint is eléri legalább a 12%-ot). A körjegyzőségi hivatal Alsómocsoládon működik, az igazgatási feladatokat a hivatalban, illetve helyben (heti egy-egy napon a településeken) látja el. Emellett a településeken a helyi polgármesteri hivatal ügyintézője van segítségre az ügyintézésben. Bölcsődével a körjegyzőség egyik települése sem rendelkezik, és igaz ez sásdi kistérség valamennyi településére is. Óvoda a körjegyzőségben Kisvaszaron működik (Gerényes, Tékes, Ág önkormányzataival társulva tartják fenn.) Általános iskola szintén nem működik a településeken, az iskoláskorú gyermekek oktatása a környező nagyobb településeken biztosított. Gerényesen 2009 szeptemberében indult a Biztos Kezdet Program, amely választ kíván nyújtani a jelenlegi helyzetre. A falugondnoki hálózat többek között ezen a téren is nagy szerepet játszik az öt település életében. A falugondnokok a falugondnoki buszok segítségével biztosítják az óvodáskorú gyermekek oktatási intézménybe és onnan településünkre jutását. Lehetővé teszik az általános iskoláskorú gyermekek számára a tanítási időn túli nem kötelező jellegű rendezvényeken (sport, kulturális) való részvételt. A falugondnoki szolgálat megszervezi és lebonyolítja a szociális étkeztetés szolgáltatását. Az igények felmérése után elvégzi az idősek mindennapi bevásárlását, a gyógyszerek elhozatalát, valamint a falu kisboltjaiban nem kapható árucikkek (vetőmag, terményvásárlás, műszaki cikkek), érdeklődők havi egyszeri alkalommal vásárba szállítását. 6

7 Az öt település közül egyedül Alsómocsoládon van posta hivatal, amelyet a Posta napi 8 órában fix felvevőpontot (bélyegzővel, levélmérleggel) működtet havi Ft költségtérítés fejében, ami könnyebbséget jelent az itt lakóknak, mert így nem kell folyamatosan a mobil postaszolgálat menetrendjéhez igazodniuk. Köblényben és Szalatnakon postamester segítségével oldják meg a küldemények kézbesítését, Gerényesen és Kisvaszaron mozgó posta jár. A körjegyzőség településein E-Magyarország Pontok találhatók, valamint Alsómocsoládon a falu több mint 10 %-a már bevezette a szélessávú internetet otthonába. Az alábbi ábra a körjegyzőség intézményeit mutatja be: 7

8 A körjegyzőségben 18 civil szervezet működik, melyek közül 10 Alsómocsoládon, a többi településen pedig településenként két-három civil szervezet található, az alábbi ábra szerint. 8

9 Az érintett települések számára az Alsómocsoládi Körjegyzőséghez történő csatlakozás fő mozgatórugója az volt, hogy a település projektmenedzselési tapasztalatainak köszönhetően jelentős fejlesztéseket tudott megvalósítani. Sikeresen kiemelkedett a leszakadó térség nehéz helyzetű önkormányzatai közül, az elért eredmények miatt pozitív példáként szolgál a térség/kistérség közigazgatási szereplői előtt. Alsómocsolád, a település forrásteremtő képességének köszönhetően lényegesen jobb társadalmi, gazdasági mutatókkal rendelkezik, mint a többi négy település. Alsómocsolád - a térségben egyedülálló mértékű - fejlődésnek indult, míg az érintett települések, hasonlóan az ország többi kistelepüléséhez, az életben maradásért küzdenek. Az alsómocsoládi önkormányzat által korábban megvalósított projektek (projektgazdaként, illetve számos esetben Konzorciumi partnerszervezetként) azt a szakmai tudást, hátteret szolgáltatják, melynek birtokában a település illetve a körjegyzőség jelentős fejlesztéseket megvalósítására képes. Az 5 település részéről testületi ülések alkalmával is igényként fogalmazódott meg a fejlődés szándéka, az ott élők életminőségében elérendő pozitív változás szándéka, illetve az európai uniós és hazai pályázati forrásokból sikeres pályázás útján történő fejlesztési lehetőségek felkutatása. Az alábbi táblázat az elmúlt öt évben megvalósított projekteket, fejlesztéseket tartalmazza: Időpontja A támogató(k) megnevezése A program rövid leírása Egészséges településekért Alapítvány Települési Egészségterv megvalósítása Ifjúsági Családügyi - Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Ifjúsági Családügyi - Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Ifjúságsegítő foglalkoztatása Alsómocsoládon Aktív időskor Alsómocsoládon: idősek közösségi programjainak megvalósítása KÖVICE Környezetvédelmi program kialakítása, megtervezése, elkészítése Széchenyi Terv 42 férőhelyes idősotthon építése TRFC Idősotthon konyhájának felszerelése TRFC Idősotthon berendezése ICSSZEM Sportöltöző kialakítása Baranya Megyei Terület Fejlesztési Tanács Baranya Megyei Terület Fejlesztési Tanács Alsómocsoládi Nyár rendezvénysorozat Egészségház átalakítása SAPARD előcsatlakozási alap Alternatív szennyvízkezelés kialakítása 9

10 SAPARD előcsatlakozási alap SAPARD előcsatlakozási alap SAPARD előcsatlakozási alap Teleház fejlesztése Vendégház és Konferencia Központ létrehozása Faluközpont megújítás AVOP-LEADER+ Tárház építése AVOP-LEADER+ Fapados szálláshely kialakítása AVOP-LEADER+ Észfogó szolgálati lakás építése Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Alsómocsolád Község E-magyarország Pont pályázata Oktatási és Kulturális Minisztérium Fókuszban a kultúra: Alsómocsoládi Tájszótár kiadása, rendezvényszervezés 2008 MOBILITÁS-DDRIT Térségi Ifjúsági felmérés az ifjúsággal ÁROP 1.A.2/A A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Szervezetfejlesztés a Körjegyzőség Alsómocsoládon 10

11 3. A program alapvetései és céljai A projekt az Államreform Operatív Program keretében meghirdetett, a Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése (ÁROP-1.A.2) pályázat útján valósul meg. A projekt alapvető céljai a következők: javuljon a hivatal belső szervezeti egységei közötti, valamint a hivatal és az intézmények közötti együttműködés és a kommunikáció; egyszerűsödjenek a rendeletalkotási és egyéb szabályozási folyamatok; javuljon a gazdálkodás színvonala, eredményessége; váljon érdekeltté a civil szféra a működés sikerességében; készüljön egy, a kidolgozott rendszer működését támogató informatikai program történjen meg az önkormányzati intézményi stratégia kialakítása. A projekt megvalósulásában a következő szervezetek vesznek részt az alábbi szerep és feladatmegosztás szerint: Funkció Szervezet Megjegyzés Megrendelő és kedvezményezett (Szerződéskötő) Alsómocsoládi Hivatal Körjegyzőségi A tender kibocsátásáért, értékeléséért, szerződéskötésért, a kifizetések engedélyezéséért felelős Szolgáltató I. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Zrt. Szervezetfejlesztési és kapcsolódó feladatok elvégzése Szolgáltató II. Chronos Systems IT fejlesztés Szolgáltató III. Provice Kft. Vevő oldali minőségbiztosítási feladatok ellátása 11

12 A szervezetfejlesztési és a kapcsolódó feladatok az alábbi nyolc fázison keresztül kerülnek megvalósításra: 1. fázis: Helyzetfelmérés Ebben a fázisban kerül sor az Alsómocsolád Körjegyzőség szervezetén belül a fejlődési potenciálok beazonosítására, a működési problémák feltárására és a lehetséges szervezeti, működési továbblépési irányok, megoldások bemutatására. 2. fázis: Önkormányzati intézményi stratégia kidolgozása A második fázis célja az Alsómocsolád Körjegyzőség intézményi stratégiájának kidolgozása, fejődési irányok kijelölése, a stratégia megvalósításához szükséges projektek, akciók körének meghatározása. 3. fázis: A stratégiai térkép kialakítása Ebben a fázisban történik meg az Alsómocsolád Körjegyzőség intézményi stratégiájának olyan megjelenítése, amely lehetővé teszi a stratégiai célok teljesülésének mérését. 4. fázis: Folyamatok vizsgálata Jelen fázis célja az Alsómocsolád Körjegyzőség folyamatainak ábrázolása, megjelenítése, a folyamatok racionalizálása. 5. fázis: Szervezeti felépítés és döntési rendszer elemzése Ezen fázis célja az Alsómocsolád Körjegyzőség szervezeti felépítésének és döntési rendszerének elemzése, fejlesztése. 6. fázis: Belső kommunikáció vizsgálata A hatodik fázisban kerül sor az Alsómocsolád Körjegyzőség szervezeti felépítésének és döntési rendszerének elemzésére és fejlesztési irányának meghatározására. 7. fázis: Projektirányítás vizsgálata Ebben a fázisban történik az Alsómocsolád Körjegyzőség projektirányítási módszereinek eljárásainak vizsgálata, módszertani ajánlások kidolgozása a párhuzamosan együtt futó projektek kezelésére. 8. fázis: Javaslatok véglegesítése A záró fázis szolgál az elkészült javaslatok végső formába öntésére, és a változtatások átvezetésére a Szervezeti és Működési Szabályzaton, valamint a munkaköri leírásokon. 12

13 4. A szervezetfejlesztéshez kapcsolódó helyzetértékelés folyamata A helyzetértékelés fázisban került sor az Alsómocsolád Körjegyzőség szervezetén belül a fejlődési potenciálok beazonosítására, a működési problémák feltárására és a lehetséges szervezeti, működési továbblépési irányok, megoldások bemutatására. A szervezeti felépítés és működés megismerése és felmérése a szakmai módszertanokat követve két, egymásra épülő modul alapján történt. Első körben a kapcsolódó dokumentumok elemzésével történt a szervezet hosszú távú (stratégiai) céljainak, alapműködésének, belső felépítésének, szabályozó rendszereinek megismerése, amely segítségével egy átfogóm kép rajzolódott ki a Körjegyzőség szervezetéről és működéséről. A modul során feldolgozásra és elemzésre kerültek a Körjegyzőség működésére vonatkozó belső szabályzatok, tervek, valamint a jelenleg futó projektek pályázati kiírásai, korábbi, olyan projektek termékei, amelyek a körjegyzőségi településeket, azok helyzetét érintették. A dokumentumelemzés során nyert információk pontosítására és a projekt céljához való kiegészítésére illetve finomhangolására a személyes interjúk kapcsán nyílt lehetőség. A kétszer két napos interjúsorozat keretében 23 személyes interjúra került sor az általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése vizsgálatának érdekében. Az interjúban résztvevők az alábbi három főcsoportba sorolhatók: Polgármesterek; Körjegyzőségi hivatal kulcsmunkatársai; A társult négy településen a helyszínen dolgozó ügyintézők, szakemberek, projektvezetők Az interjúalanyok listája és beosztása jelen dokumentum 8. Melléklet fejezetében megtalálható (8.1 Interjúalanyok jegyzéke) Az interjúk értékelése során és eredményeképpen összesítésre kerültek a működésre vonatkozó főbb problémák (8.2 Elemi problémalista), valamint elkészült egy ún. problématérkép, amely vizuálisan jeleníti meg a probléma-érzetek, hatások és okok strukturált viszonyrendszerét. (8.3 Problématérkép) A helyzetértékelés részeként azonosításra kerültek a körjegyzőségi hivatal folyamatai, amelyek alapján elkészült a folyamatokat összegző és rendszerező folyamattérkép, valamint folyamatstruktúra. (8.4 Felsőszintű folyamattérkép) Ezen munkafázis során 86 folyamat került azonosításra, majd a hivatal vezetői, illetve projektmenedzsment team-je által minősítésre. A minősítési eljárás eredményeképpen került kiválasztásra és leírásra a 9 kritikus folyamat. (7.5 Folyamatok minősítése és kritikus folyamatok listája) 13

14 Két szálon történt a helyzetértékelés. Az egyik vonulatát a vezetői interjúkon alapuló problémaelemzés képezte. Ennek során a vezetőkkel, beosztott munkatársakkal készített interjúkból lehetett azonosítani a problémákat, problémaérzeteket. Ezek vizuális megjelenítésére és elemzésére szolgál a Problématérkép. A Problématérképben azokat a meghatározó problémákat lehet megjeleníteni, amelyeket a résztvevők érzékelnek, és lehetőséget biztosít az ok-okozati összefüggések azonosítására is. A másik vonulatát az elemzésnek az a része képezte, amely a pályázati kiírás 14 vizsgálandó témakörének megfelelően történt. Ehhez az interjúkon túl további információkat biztosított információ a vezetői workshop sorozat. A témakörök kialakítása valószínűleg egy ideálisnak tekintett hivatali működésből indult ki, és ezek az elvárások képeződnek le a vizsgálati struktúrában. 14

15 5. A Problématérkép főbb megállapításai A vezetői interjúk és az elemzett dokumentumok alapján lényegesebb problémakörök körvonalazódtak a Problématérkép elkészítése során. A települések eltérő adottságai következtében prioritási különbségek alakultak ki a települések között. A körjegyzőség települései viszonylag rossz adottságúak, általában jellemző a lakosságon belül idősek magas aránya, kevés a képzett munkaerő, egyes településeken belül nagyon magas a halmozottan hátrányos lakosok aránya. Különbség mutatkozik a munkanélküliség szintjében, legjobb helyzetben Alsómocsolád van, míg a legrosszabb adottságú Kisvaszar. Jelentősebb cégek, vállalkozások csak Alsómocsoládon működnek, ebből következően számottevő iparűzési adó bevétele csak Alsómocsoládnak van. Ezért az említett településnek nagyobb mozgástere adódik projektek kezdeményezésére, ami párosul egy vállalkozóbb szemléletű települési vezetéssel. Így a többi településhez képest lényegesen több pályázaton indulnak, több projektet kezdeményeznek. Pályázat vezérelt működés. A települések anyagi helyzete olyan, hogy a fejlesztések jelentős része csak pályázati források igénybevételével valósulhat meg. Sőt gyakori az a helyzet, hogy az önkormányzatok saját rész hiányában nem tudnak elindulni pályázatokon. Ennek ellensúlyozására jöttek létre különböző civil szervezetek, alapítványok, szociális szövetkezetek és gazdasági társaságok, hogy a különböző jellegű szervezetekre kiírt pályázatokon, más típusú, de az érdekeltségi körbe beletartozó szervezet tudjon részt venni, az azokból származó lehetőségeket ki tudják használni. A pályázat vezérelt működés következtében tapasztaltuk, hogy rövid távon a fejlesztések priorizálása nem az igényekből, szükségletekből indul ki, hanem a pályázati lehetőségekből, még az esetben is, ha a kiírások kevésbé fedik le a fejlesztési igényeket. Így a projektek nem feltétlenül fűzhetők fel egy stratégia ívére, a stratégiai célokat nem függvényszerűen, hanem csak sztochasztikusan közelítik. Projektek hasznosulása. A projektek nem egy stratégia mentén valósulnak meg, hanem a pályázati lehetőségek mentén, így nincsenek a fejlesztésekben markáns fókusz pontok, illetve a pályázati rendszer jellegéből következik, hogy hasonló témakörökben lehet pályázni kis időeltéréssel, ami azt eredményezi, hogy a projektek scope-jait nem hangolják össze, a pályázat elnyerésének reményében minél szélesebb scope-ot fogalmaznak meg valamennyi pályázatnál. A projektek megvalósítása során gyakori probléma, hogy nincs olyan települési munkaerő, aki a projektben szerepet tudna vállalni, megfelelő képzettség hiányában. Így a projekt időtartamára biztosított munka lehetőségre külsőket kell hozni, tehát a helyi foglalkoztatottságra nem, vagy alig fejt ki pozitív hatást. Gyakori, hogy a projekteknél a fenntarthatóság szempontját nem veszik figyelembe a tervezés során. A meghatározó szempont a források megszerzése, a projektek elindítása. A Körjegyzőségen megfigyelhető probléma, hogy a projektek befejezését követően nem alakítják ki a projektek működésbe integrálásának rendjét, nem telepítik az ehhez kapcsolódó felelősségeket, nem alakítják ki a produktum működtetésének folyamatait. 15

16 Belső munkamegosztás problémái. A Körjegyzőségen és intézmény rendszerében az egyik markáns probléma abból adódik, hogy nagyon sok szervezeti szerep alakult ki, de ezek általában nem töltenek ki nyolc órai munkaidőt, így a munkakörök kialakításánál több szerepből épül fel egy munkakör. A lapos szervezeti hierarchiában az előrejutási lehetőségek korlátozottak, hiszen kevés a definiált vezetői beosztás, ezért gyakori megoldás, hogy a jól teljesítő munkatárs előléptetés helyett megbízást kap egy újabb szervezeti szerep ellátására. Az előbbiekből következően a munkakörök egy része meglehetősen személyre szabott, nem a feladatok belső logikája szerint kerültek leosztásra, hanem a személyek képességei, pillanatnyi terheltsége, jó megítélése alapján. Hiányosan kiépült irányítási rendszerek. Az interjúk során az egyik gyakran említett probléma a motivációs rendszer hiánya volt, illetőleg ennek érzete. Különösen azokon a területeken érződött ez, ahol gyakori a projektekben, pályázatokon való közreműködés. Ott a munkatársak úgy érzik, hogy erős idő nyomás alatt nagyon jó színvonalú munkát vár el Tőlük a vezetés, gyakori a túlmunka, hétvégi munkavégzés, de az elérhető jövedelmek messze nem állnak ezzel arányban. Nem működik a feladatokra belső priorizálási rendszer, minden fontos, nincs a feladatok elvégzésére sorrend, és gyakori, hogy új ad hoc feladat felülír mindent, azzal, hogy a többi feladatnak is el kell készülnie határidőre. Az irányítási rendszereknél egy másik neuralgikus pontnak tűnt a dokumentumok kezelése, a fellehetőségük biztosítása, különös tekintettel a szerződésekre. Erős leterheltség. Az érzetek szintjén jelentkezett ez a problémakör. A munkatársak egy része úgy érzi, hogy a feladatai meghaladják a nyolc órai munkavégzés mennyiségét. Felerősíti ezt az érzetet, hogy egyes területeken az évnek bizonyos szakaszaiban nagy munka csúcsok alakulnak ki. Ilyen időszak mind a Pénzügynek, mind az Igazgatási területnek a költségvetések elkészítésének és elfogadtatásának időszaka, vagy projekteknek kitett területeken a pályázati leadási határidők közeli, vagy a pályázatok mérföldköveihez tartozó elszámolások időszakai. Ugyancsak a leterheltség érzetét erősíti, hogy a sajátosan egyedi munkakörökben foglalkoztatott munkatársakat általában nem lehet teljes körűen helyettesíteni távollétük esetén. A helyettesítés csak a legégetőbb feladatokra terjed ki, amikor visszatérnek szabadságról, betegségből, stb. nagy mennyiségű felhalmozódott munka várja Őket. Képviselőtestületek/ polgármesterek közötti problémák. A Körjegyzőséghez tartozó települések egyes települések elöljárói úgy ítélik meg, hogy a pályázatíráshoz, pályázatok benyújtásához kevés támogatást kapnak a Körjegyzőségtől. Kevés képzett, pályázatírásra fogható munkatársuk van, így vagy a Körjegyzőségtől, vagy ha ez nem megoldható, akkor közvetlenül pályázatíró céget, vagy más külső támogatást kell igénybe venniük. Hasonló a helyzet a pályázati lehetőségek figyelésével is. Az együttműködés másik neuralgikus pontja az előkészített dokumentumok időben történő eljuttatása a településekre, hogy a polgármesterek/képviselők számára elegendő idő álljon rendelkezésre áttanulmányozásra, ellenőrzésre azok jóváhagyása, aláírása előtt. 16

17 6. A szervezeti és működési diagnózis - helyzetértékelés - részletes megállapításai Az alábbiakban a pályázat kiírásának megfelelő struktúra szerint történt az elemzés. 6.1 Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében A településeken hat fős Képviselő testületek működnek, beleértve a polgármestereket is. Döntési hatáskörűket, kompetenciájukat jogszabályok, másrészt belső szabályzatok rögzítik. A Képviselő testület a legfőbb döntéshozó fórum ezekben a településeken. Köblény, Szalatnak, Gerényes, Kisvaszar esetében minimális számú intézmény működik, itt a döntések lényegében a települések működésével, működtetésével, belső rendjével, fejlesztésekkel, illetőleg a jogszabályok által hatáskörükbe utalt államigazgatási ügyekkel kapcsolatosak. Ezeket a döntéseket osztják meg a polgármesterek és a Képviselő testületek között. A rendeletalkotáshoz, illetőleg egyes döntések előkésítéséhez nyújt támogatást a Körjegyzőség. Alsómocsolád település működése jelentősen eltér az említett települések működésétől, mert számos intézményt, gazdasági társaságot üzemeltet. Csak felsorolás jellegűen említjük a következő szervezeteket: Mocsolád-Civilház Nonprofit Kft., Szín-Tér Művelődés Ház, Erdei Iskola és Apartmanház és Konferencia Központ, Őszi Fény Idősek Otthona, Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft, Szociális Szövetkezet, Falugondnok. Ezek a szervezetek a település működésének aktív részesei, egy részüknél operatív napi döntések szükségesek, más részük kevésbé döntés igényesen működik, inkább csak felügyeletet igényel, mert a működésük a tervek, költségvetések, egyeztetett munkatervek alapján realizálódik. Az alsómocsoládi intézmények irányítására jellemző, hogy csillagszerű kapcsolódással kötődnek a polgármesterhez. Így egy viszonylag centralizált rendszer alakult ki. Az intézmény rendszerben keletkezett döntési igény általában a polgármesterhez jut, aki vagy saját hatáskörben dönt, vagy, ha a döntés jellege megkívánja (pl forint értékhatár feletti kötelezettség vállalás), akkor Képviselőtestület elé terjeszti azt. A döntési hatásköröknek ez a fajta megosztása, egyszerű, könnyen átlátható helyzetet eredményez az egyes intézmények, szervezetek vezetői számára, ugyanakkor jelentős leterhelést jelent a polgármester, mint elsőszámú vezető számára. Munkaidejének jelentős részét az operatív ügyek foglalják le, és relatíve kevés idő áll rendelkezésére a stratégiai jellegű, koncepcionális ügyekre. A szervet számára ez a fajta megoldás még akkor jelent problémát, ha a polgármester távolléte (képzés, konferencia, tanulmányút, különböző szervezetekben a település, illetve a mikro térség képviselete, stb.) miatt akadályoztatva van a döntéshozatalban. 17

18 A döntések másik köre a fejlesztésekhez kapcsolódik. Jelenleg a településen a Projekt Iroda közlése szerint - 15 nagyobb projekt folyik, és több mint ötven olyan témakört tartanak nyilván, ami tervezett státuszban van. Ezek a projektek mindegyike pályázat útján valósul meg, a pályázati anyagok kidolgozása, benyújtása, majd a projekt megvalósítása során számos döntésre van szükség, amelyeknek nagy része polgármesterre, vagy Képviselőtestületre hárul. A döntéshozatal és a döntési felelősségek vállalása a létrejött rendszerben egyensúlyban vannak, kétség kívül ez csak a jelenlegi személyi feltételek között valósítható meg. Amennyiben bármilyen személyi változás lenne a szervezet döntéshozatalában, úgy ez a szervezeti működés nem tartható. A döntések operatív vagy stratégiai, napi standard visszatérő ügyek, lényeges fejlesztési elképzelések mögött a jelenlegi polgármester áll, vagy mint ötletadó, vagy mint tényleges felelős, és mint elsődleges prioritás meghatározó. Ez a szervezeti hatékonyság szempontjából nem ideális, és a hosszabb távú működési fenntarthatóságot is gátolja (személyhez köti az eredményességet, és ez mélyen beleívódik a szervezetbe, ami egy új polgármester esetén az un. tanult gyámoltalanság irányába tereli a szervezetben dolgozókat, azaz önállóság, és a felvállalt felelősség helyett csak a kiosztott és ellenőrzött munkavégzés és felelősségvállalás az elfogadott). A körjegyzőség döntéshozatali mechanizmusai ezen személyes prioritásokra épülve valósulnak meg. 6.2 A hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása érdekében A Körjegyzőség feletti felügyeletet Alsómocsolád község Önkormányzata Képviselőtestülete polgármesterén keresztül gyakorolja. Ezen túlmenően nincs olyan rendszeresen működő irányító testületi jellegű döntéshozó szerv, ahol a települések közös feladatait, fejlesztéseit összehangolná. Ezekre eseti jelleggel közös Képviselő Testületi üléseket hívnak össze. A Körjegyzőség élén a Körjegyző áll. A Körjegyzőség két területre oszlik, az Igazgatási területre és a Pénzügyi területre. A Pénzügyi területet a Pénzügyi vezető irányítja, míg az Igazgatási terület élén elviekben (ügyrend szerint) Igazgatási csoportvezető áll, és e két vezető felettese a Körjegyző. A jelenlegi működési rendben nincs Igazgatási csoportvezető, a Körjegyző irányítja közvetlenül az igazgatási munkatársakat. A formális struktúra szerint a Pénzügyi vezető a Körjegyző beosztott munkatársa, a valós működés vizsgálata alapján, úgy tűnik közöttük mellérendeltségi viszony alakult ki, munkamegosztásban dolgoznak. Ténylegesen a polgármester irányítja mind a Körjegyzőt, mind a Pénzügyi vezetőt. Az igazgatási és a pénzügyi területen is egyaránt 4-4 fő dolgozik, beleértve a terület vezetőit is. Bár a Körjegyzőség szervezetének jogi értelemben nem része, de mindenképp említést kell tenni a Projekt Irodáról, ami év elején létrejött új szervezeti 18

19 egység. Létjogosultságát igazolja a korábban már említett nagyszámú előkészítés és megvalósítás alatt álló projekt. A Projekt Iroda jelenleg önmaga is egy projekt szervezet, ami a TÁMOP /4 Helyi közösségépítő programok Projektmenedzsment Nonprofit Kft. című projekt alapján jött létre, végső jogi formája nonprofit kft. lesz, a pályázatnak megfelelően. A tervezett létszáma egy fő irodavezető plusz további két fő. A Projekt Iroda formailag, jogilag nem a körjegyzőség része, működése tekintetében viszont igen. A Projekt Iroda alap funkciói közé tartozik a mikrotérség településeire stratégia kidolgozása, majd a megvalósításuk érdekben projektek generálása, ehhez a pályázati lehetőségek figyelése, pályázatírás támogatása, nyerés esetén a projektirányítás támogatása. A Projekt Irodát integrálni kell a működésbe, ki kell alakítani a saját folyamatait, a hivatalon kívülre mutató működési elemeit, hogy a sásdi kistérség és a Körjegyzőség Komlói kistérségbe eső települései számára is lásson el pályázati, illetve projekttámogatási szolgáltatásokat. A működési zavarok egy része nem az előbb említett három szervezeti egység együttműködéséből adódik, hanem a Körjegyzőséget bolygórendszerszerűen körbevevő egyéb szervezetekkel való együttműködésekből. Számos olyan munkakör van, ami több tevékenység együtt kezeléséből alakult ki, mert az egyes tevékenysége terjedelme nem tette ki a napi nyolc órát. Így a szervezetnek több olyan munkatársa van, akiknek munkakörének tartalma esetleges, egymástól független, több szerepet tartalmaz, szinte személyre szóló. 6.3 Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása) Minden településen van ügyfélfogadás, hivatali ügyintézés. A Körjegyzőség székhelyén kívüli településeken általában egy-egy fő bonyolítja le az ügyfélforgalmat a helyi polgármesteri hivatalban. Egy-egy félfogadás időtartama 2 és 4 óra szokott lenni. Minden településen legalább heti három alkalommal tartanak félfogadást, így településenként hetente 9 és 12 óra közötti időtartamban állnak az ügyfelek rendelkezésére. Ez a településenkénti 300 fő körüli lélekszámot figyelembe véve elegendőnek tűnik. A helyi ügyfélforgalmat a négy településen (Gerényes, Kisvaszar, Köblény, Szalatnak) lebonyolító munkatársak nem állnak a Körjegyzőség alkalmazásában. Foglakoztatásuk tekintetében vegyes a kép, van, akit saját településének önkormányzata foglalkoztatja, másnál a Kistérség Szociális Szolgáltató Központ a munkáltató. A munkatársakra jellemző, hogy ezt a feladatukat kapcsolt munkakörben látják el. A munkavégzés színvonala nagyon vegyes, feléjük egységes irányítás nem valósul meg. A települések a helyi munkához a Körjegyzőségtől támogatást kapnak. Hetente egy egy fő körjegyzőségi munkatárs tartózkodik a helyszínen egy egy fél nap időtartamban. E tekintetben lehetőség van arra, hogy olyan egyeztetést követően, 19

20 olyan munkatárs menjen a településre konzultálni, aki járatos az adott probléma kezelésében. A településeknek a Körjegyzőségen belül vannak referenseik, akik az ügyeket tovább viszik. A településeken zömében szociális ügyeket intéznek, az ügyforgalomnak kb. 80%-a szociális ügyeket tartalmaz. Alsómocsoládon a Körjegyzőség székhelyén történik az ügyfélfogadás. Itt lényegesen hosszabb az ügyfélfogadás időtartama. Minden munkanap délelőtt 4 óra, délután 2,5 óra, kivéve pénteki napokat, amikor csak délelőtt van ügyfélfogadás. Ez összességében heti 30 órai nyitva tartást jelent. Az ügyfélfogadás nem elkülönült ügyfélszolgálati irodában történik. Az ügyfél a normál munkahelyén keresi fel az ügyintézőt, és előadja ügyét, problémáját. Ez zavaró lehet az ügyfélnek, akinek problémáját óhatatlanul meghallja a szomszéd munkahelyen dolgozó munkatárs, és ez az ügyintézésnek ez a formája nélkülözi az ügyintézés minimális intimitását. Zavaró lehet a többi munkatárs számára is, akiket viszont az ügyféllel történő egyeztetés zavarhat a munkavégzésben. A meglehetősen hosszú félfogadási időben bármikor jöhetnek ügyfelek, ami a munka megszakítások számát növeli és az irodai munka hatékonyságát csökkenti. Jelenlegi ügyfélfogadás a heti munkaidő 75 %-ára terjed ki, ami nagyon ügyfélbarát, de a lélekszámot figyelembe véve túlzottnak tűnik. A munkavégzés során felmérésre került a körjegyzőségi folyamatok vezetői megítélése, illetőleg teljesülésük színvonala. Az Ügyfélszolgálati folyamat megítélése ötös skálán 4-es értéket kapott, amivel egyértelműen a jól teljesülő folyamatok közé került. 6.4 A hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása A helyzetfelmérés során elkészült a Körjegyzőség működésének felső szintű folyamat térkép, és a folyamatstruktúra kialakítása. Vezetői csoportmunka során körjegyzőségi munkatársakból, vezetőkből álló - teammel közösen került kialakításra a folyamat térképet, ami három részre irányítási folyamatok, alaptevékenység folyamatai és támogató folyamatokra tagolódik. Ezen belül 30 főfolyamat és 86 folyamat definiálása történt meg. Ennek a folyamat struktúrának a felhasználásával történt a folyamatok minősítése. A megvalósulásukat, annak színvonalát értékelték a vezetők egytől ötig terjedő skálán, ahol a 3 alatti értéket tekintettük kritikusnak. (Mellékletben bemutatjuk a vizsgált folyamatok listáját, a főfolyamatok rendszerét, és az egyes folyamatok minősítését.) Az alábbiak szerint a jelen helyzetben a szervezet kritikus folyamatai az alábbiak: 1. Intézmény beszámolók jóváhagyási folyamata: 2,8 2. Időszaki tervek elfogadása: 2,67 3. Teljesítmény menedzsment rendszer: 2,67 20

Kommunikációs és változásmenedzsment terv

Kommunikációs és változásmenedzsment terv II. fázis VI. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Kommunikációs és változásmenedzsment terv című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal MŰKÖDÉSI AUDIT

Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal MŰKÖDÉSI AUDIT MŰKÖDÉSI AUDIT I. fázis I. kötet I. fázis: Diagnózis című pályázatban ÁROP-1.A.2/A- 2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás biztosítása az Alsómocsoládi Körjegyzői

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Megbízó Pásztó Város Önkormányzata Székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35. Nyt.-i szám: 450823 Adószám: 15450827-2-12 Bankszámlaszám: 11741024-15450827 Képviseli: Sisák

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁR VÁROS SZOLGÁLATÁBAN

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁR VÁROS SZOLGÁLATÁBAN Infora Consulting Group ÁROP-1.A.2. A POLGÁRMESTERI HIVATALOK SZERVEZETFEJLESZTÉSE POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁR VÁROS SZOLGÁLATÁBAN MÁSODIK RÉSZFELADAT A projekthez kapcsolódó szakértői feladatokat végezte:

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

A kommunikáció teljes tartalma

A kommunikáció teljes tartalma A kommunikáció teljes tartalma 2008. július 14-én Zirc Városi Önkormányzat az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtott a VÁTI

Részletesebben

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata Makó 2016.11.22. Tartalom 1. Kutatás keretei 2. Módszertan a mai munkához 3. Megyei workshop eredményeinek összefoglalója

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző 8649-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Tárgy: Készségfejlesztés az önkormányzatoknál (ÁROP-2.2.11/2010) c. normatív pályázat

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKOMRÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKOMRÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatalának

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére Esély Szociális Társulási Tanács 2040 Budaörs Szabadság út 134. ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás 2013. november -i ülésére Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Sarlósi Tibor 2012. február 28. Érintett területek 1 Diagnózis 2 Stratégiamenedzsment 3 Folyamatmenedzsment 4 Projektmenedzsment 6 rendszerek

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Stratégiai menedzsment a felsőoktatásban Dr. Drótos György egyetemi docens, tanszékvezető Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata HATÉKONYABB MŰKÖDÉSRE IRÁNYULÓ SZERVEZETI JAVASLATOK (TÉRSÉGI SZINT) Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0 ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Dunavecse Önkormányzat 2009. október 28-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési terve Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21. J a v a s l a t pályázat benyújtásának és önerő biztosításának támogatására hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás érdekében, és önerő biztosítására rövid időtartamú közfoglalkoztatás megszervezéséhez Előterjesztő:

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

Összefoglaló. Jogszabályi keretek

Összefoglaló. Jogszabályi keretek Összefoglaló Jogszabályi keretek a Szervezetfejlesztés az ügyfélelégedettség növelése érdekében a Kisbéri Önkormányzatnál c. ÁROP-1.A.2/A-2008-0136 azonosítószámú projekthez 1. Projektünk befejeződött,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

kapcsolatok erősítése Vácott

kapcsolatok erősítése Vácott Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott ÁROP 1.A.6 2013 2013 0017 0017 A pályázati konstrukció A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése elnevezésű pályázat célja a közigazgatási

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Család és munka Papon

Család és munka Papon TÁMOP-2.4.5-12/3 A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása Család és munka Papon Pályázati azonosító: TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0001

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestülete ( továbbiakban

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 Ügyiratszám: 134-7/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-i ülésére Tárgy: 2014. évi

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Éves ellenőrzési terv

A Baranya Megyei Önkormányzat Éves ellenőrzési terv A munkaterv 2. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi ellenőrzési terve A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. rendelkezik - többek között - a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

A kistelepülések helyzete és lehetősége a változó Magyarországon

A kistelepülések helyzete és lehetősége a változó Magyarországon A kistelepülések helyzete és lehetősége a változó Magyarországon Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása ÁROP konferencia Pécs, 2014. július 29. Dicső László Polgármester "Nem

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI TEMATIKA Projekt indokoltsága; Vállalt feladatok; Feladatok végrehajtásának rövid bemutatása; Elért eredmények; Tapasztalatok összegzése. PROJEKT INDOKOLTSÁGA

Részletesebben

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről:

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ^jj^aú±b^^ BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest, MM--WÁ+-H KŐBÁNYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Tárgy; Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben